April, 7th, 2017

 

 	
	
LOT Announcements / events
Winnaar LOT Populariseringsprijs bekend

Vorige zaterdag 4 februari is tijdens de Grote Taaldag (Utrecht) de LOT Populariseringsprijs uitgereikt. De vierkoppige jury heeft het radioprogramma De Taalstaat als rechtmatige winnaar bevonden vanwege het beantwoorden van het programma aan de meest relevante criteria. Meer over de ingezonden werken, de genomineerde werken en de keuze van de jury staat in het juryrapport (https://www.lotschool.nl/populariseringprijs).


Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: https://bit.ly/1HM9brF

Actueel:

Gebaren tijdens hetspreken horen bij je taal
http://www.kennislink.nl/publicaties/gebaren-tijdens-het-spreken-horen-bij-je-taal
Gebaren maken tijdens het spreken: het komt in alle talen voor. Amerikaanseonderzoekers ontdekten met hulp van blinde mensen dat je deze gebaren nietkopieert van anderen. Je maakt ze vanzelf, passend bij je moedertaal.

Redactioneel: Pleidooi voor de geesteswetenschappen
http://www.kennislink.nl/publicaties/pleidooi-voor-de-geesteswetenschappen
Het is de Maand van de Filosofie. Een goed moment om ons te bezinnen op hetbelang van de alfa- of geesteswetenschappen. Want die raken steeds meer uit degratie, omdat het praktisch nut minder aan de oppervlakte ligt dan bij demeeste praktijkstudies. Maar juist in een tijd waarin computers ons steeds meerwerk uit handen nemen, zouden we veel waarde moeten hechten aan uniekmenselijke competenties, zoals taalgevoel en filosofisch denken.

Eerste bewijs voor complexe grammatica bij Japanse koolmees
http://www.kennislink.nl/publicaties/eerste-bewijs-voor-complexe-grammatica-bij-japanse-koolmees
De roep van de Japanse koolmees bezit een eigenschap die voorheen uniek werdverondersteld voor mensentaal. De mezen kunnen betekenisvolle klankreeksencombineren tot nieuwe klankreeksen met een eigen betekenis. Dit lijkt sterk opde manier waarop mensen woorden tot zinnen combineren. Aldus concludeerde eenteam onderzoekers onlangs in Nature.

'Met een vliegtuig vol Nederlandse proefpersonen naar een Finse scanner'
http://www.kennislink.nl/publicaties/met-een-vliegtuig-vol-nederlandse-proefpersonen-naar-een-finse-scanner
Pim Levelt stond aan de wieg van het Max Planck Instituut voorPsycholinguïstiek in Nijmegen. Tien jaar na zijn afscheid als hoogleraar bliktKennislink met hem terug. Wat is er sinds het begin van zijn carrière allemaalveranderd in het taalonderzoek? En welke gevaren kleven er aan de vele nieuwemogelijkheden?

Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
Overview UiL OTS colloquia 2017, Utrecht

Overview sessions 2017

April 20th Nicoline vander Sijs & Marc van Oostendorp

May 18th Maarten Kossmann

June 15th ‐ Nivja deJong

New season Syntax Interface talks, Utrecht University

Dear all,


We are happy to announce a new season of Syntax Interface lectures.

Important information: The meetings will still take place from 15:15 till 16:30, at Trans 8, room 0.19, Utrecht.

For more information on the talks check out our website: www.uu.nl/syntax-interface .


• April 24: Nynke de Haas (Utrecht University)

• May 8: Jacqueline van Kampen (Utrecht University)

• May 22: Aníko Lipták (Leiden University)

• May 29: Heidi Klockmann (Utrecht University)

• June 5: Marlies Kluck (Groningen University)

• June 19: Fred Weerman (University of Amsterdam)

Kiliaanlezing 2017 'Ontwerpen aan de stad in woorden', Meertens Instituut Amsterdam, 7 april 2017

Kiliaanlezing 2017 door MaartenJan Hoekstra: Ontwerpen aan de stad in woorden

Datum7 april 2017Plaats:Meertens Instituut, Amsterdam

Op 7 april houdt MaartenJan Hoekstra (TU Delft) de Kiliaanlezing 2017, getiteld: 'Ontwerpen aan de stad in woorden'.

De lezing wordt gevolgd door een borrel. Gelieve zich op te geven bij: Nicoline van der Sijs

Tijd: Vrijdag 7 april 2017, 16.00 uur

Plaats: Meertens Instituut (k. 2.18)

Oudezijds Achterburgwal 185

1012 DK Amsterdam

MaartenJan Hoekstra (1975) is bouwkundige en taalkundige. Hij publiceert over beide vakgebieden, maar vooral op hun snijvlak. Sinds 1999 is hij als onderzoeker en docent verbonden aan de Afdeling Stedebouw van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. In 2009 verscheen zijn boek Huis, tuin en keuken. Wonen in woorden door de eeuwen heen, in 2015 gevolgd door Dorp, stad, land. De Lage Landen in woorden. Momenteel werkt hij aan zijn promotieonderzoek Stedebouwkundig(e) ontwerpen in woorden. 100 jaar stedebouwkundige begrippen.


De Kiliaanstichting heeft tot doel het etymologisch onderzoek in België en Nederland te bevorderen. Jaarlijks organiseert de stichting de Kiliaanlezing over een etymologisch onderwerp. De stichting is vernoemd naar de zestiende-eeuwse lexicograaf en etymoloog Cornelius Kiliaan.

ACLC seminar, Amsterdam, 13 April 2017

Amsterdam, PC Hoofthuis, Spuistraat 134, room 4.04


April 13 2017, 15.15-16.30 uur

Prof. dr. Ilona Vandergriff, San Francisco State University, professor of foreign languages and literature

presents

Foreign language use in the digital wilds: Linguistic and social practices beyond the networked classroom

The abstract can be found on the ACLC website: here


The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday.

After the lectures drinks are served at the Opleiding Taalwetenschap, Spuistraat 134, room 4.02.

For more information: aclc-fgw@uva.nl, tel. 020-5252543


UiL OTS Colloquium 'A triumph of prescriptivism: the case of na and naar', Utrecht University, 20 april 2017

Marc vanOostendorp (MeertensInstituut)

Nicoline vander Sijs (RadboudUniversiteit – Meertens Instituut)

A triumph of prescriptivism: the case of na and naar

In Middle Dutch the prepositions na and naarwere used indiscriminately to indicate

direction and succession of time, cf. de moeder ghincknae / naer de kerke ‘de mother went to

the church’, and na / naer sinen doot ‘after hisdeath’. 17th century grammarians, however,

objected to this, arguing that in an ideal language eachword form has only one meaning. In

1730 the literator Balthazar Huydecoper formulated themodern rule that na is used for a

succession of time, while naar indicates directionand accordance. This rule is completely

integrated in the modern prescriptive tradition of standardDutch. In our talk we

explore how the success of this prescriptive rule can beexplained, by comparing the results

of several types of text corpora from the 17th – 20thcenturies. We then turn to the question

to what extent the distinction is actually at this momentengrained in linguistic intuitions of

Standard Dutch as well as its dialects, again by comparing anumber of sources.

April 20th 2017

15:30 Kanunnikenzaal ‐ Academy Building

Followed by drinks!

Workshops / Conferences / Symposia
ACLC seminar 'Probabilistic models of word order variation in verb clusters', University of Amsterdam, April 7, 2017

Amsterdam, PCHoofthuis, Spuistraat 134, room 5.06

April 7 2017, 15.15-16.30 uur

JelkeBloem MA, PhD researcher, ACLC, Faculty of Humanities, University of Amsterdam

presents

Probabilistic models of word order variation in verbclusters

The abstract can be found on the ACLC website: here

The Amsterdam Center for Language and Communication(ACLC) organizes a lecture every second Friday.
After the lectures drinks are served at the Opleiding Taalwetenschap,Spuistraat 134, room 4.02.
For moreinformation: aclc-fgw@uva.nl, tel. 020-5252543

Annual junior research day Anéla/VIOT, Utrecht University, April 13, 2017

OnThursday, April 13th 2017, Anéla and VIOT (the Dutch and Flemish associationsfor applied linguistics and discourse studies) organize their annual juniorresearch day (Juniorendag) atUtrecht University. At the Juniorendag, graduate students, junior researchersand PhD candidates in the field of applied linguistics (language use, languageacquisition, language teaching, discourse, or communication) get theopportunity to present their work in an oral presentation or a posterpresentation. The presenter with the best poster will receive a prize. Inaddition, the annual Anéla/VIOT Thesis Prize will be awarded to the best BA orMA thesis in applied linguistics.

The keynote speakers are: Prof Dr LeoLentz (UU) and Dr Merel Keijzer (RuG).

We are on Facebook! Go to our event page on Facebook for updates and informationand of course to invite others to participate in the Juniorendag.

For further information please contactus at: juniorendag2017@gmail.com.

CICLing 2017, Budapest, Hungary, April 17-23, 2017

CICLing 2017


18th International Conference on

Intelligent Text Processing and Computational Linguistics


Budapest, Hungary - April 17-23, 2017


Springer LNCS, journals


Deadline: Abstract January 25; full text February 1


Monetary prizes for best papers anticipated


www.CICLing.org/2017


TOPICS:

All topics related to computational linguistics,

natural language processing, human language technologies,

information retrieval, opinion mining, sentiment analysis, etc.


PUBLICATION:

Springer LNCS - Lecture Notes in Computer Science;

special issues of journals


KEYNOTE SPEAKERS:

Marco Baroni, Iryna Gurevych, Björn W. Schuller, Hinrich Schütze


CULTURAL PROGRAM:

Three days of cultural activities: Folk festival, Budapest, Visegrád


AWARDS:

Tentative: 1000 euro award fund sponsored by Springer for

Best paper awards and Best student paper award.

Awards for best presentation, best poster, best software


SUBMISSION DEADLINES:

January 25: Registration of tentative abstract / title

(why not register your tentative abstract right now?),

February 1: Full text of the registered papers

(contact us for late submissions)


Want to organize a future CICLing event? Contact us!


See complete CFP and contact on www.CICLing.org/2017

EMLAR XIII, Utrecht, the Netherlands, 19-21 April 2017

Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) XIII

Lectures and hands-on sessions on methodological aspects of language acquisition research

We are happy to announce the thirteenth edition of EMLAR, taking place in Utrecht, the Netherlands, from April 19th to April 21st 2017 (Wednesday to Friday).

The workshop aims at training advanced MA and PhD students working on first and second language acquisition in experimental research. Experts in various domains of language acquisition research are giving various lectures and practices.

Further details on the program of EMLAR XIII and details about registration will be made available as soon as possible at: http://emlar.wp.hum.uu.nl/

Registration deadline: March 31st 2017!

For further questions, contact us at: emlar2017@uu.nl or s.v.dekker@uu.nl

Invited speakers:

Christina Bergmann (Ecole Normale Supérieure de Paris);

Loes Janssen (Leiden University);

Emmanuelle le Pichon & Sergio Baauw (Utrecht University);

Hayo Terband (Utrecht University);

Tania Zamuner (University of Ottawa);

Rob Zwitserlood (Utrecht University);

more to be announced!

Tutorials:

Behavioral Methods in Infant Research

CHILDES

Computational Models

ERP

Ethical Decisions in Psycholinguistics

Eye Tracking: Reading

Eye Tracking: Visual World Paradigm

LENA & Analysis of Spontaneous Speech

LimeSurvey

Multilevel Analysis

PRAAT

SPSS

Statistics with R

New Statistics

Conferentie 'Celebrating the richness of Intercultural Communication', Universiteit Utrecht, 21 april 2017

Uitnodiging:Celebratingthe richness of Intercultural Communication

Tergelegenheid van het 12.5 jarig bestaan organiseert het Center for theHumanities in samenwerking met de master Interculturele Communicatie(Universiteit Utrecht) een tweedaagse conferentie. Vrijdag 21 april presenterenmedewerkers hun onderzoek naar talige en culturele diversiteit. De toekomst ligt in interdisciplinair enmaatschappelijk gericht onderzoek. Zaterdag 22 april is gericht op ICC alumni engeïnteresseerden in Interculturele Communicatie met workshops, lezingen ennetwerksessies. Centraal zal staan: wat zijn de strategieën voor succesvolleinterculturele communicatie?

Wat: Crossing borders: challenging linguistic and cultural diversity (zgn‘ICC opfriscursus’)
Voor wie: onderzoekers, docenten, alumni en studenten
Wanneer:
Vrijdag 21 april 2017, 09:30 – 16:30 uur (aansluitendborrel)
Waar: Drift 27 (ingang Universiteitsbibliotheek)

 • Plenaire lezing Mario Braakman: Interculturele Communicatie in de geestelijke gezondheidszorg
 • Plenaire lezing Miepke Bos-Bakx: Interculturele Communicatie bij Defensie
 • Parallelsessies met 28 presentaties van docenten, PhD’s en studenten over lopend onderzoek (o.a. diversiteitsmanagement, mediation, beeldvorming in de media, competenties, migratie en educatie)
 • Posterpresentaties van masterscripties

Wat: Jubileum conferentie: Celebrating the richness of interculturalcommunication
Voor wie: publieksevent met alumni, docenten, studenten en geïnteresseerden inICC

Wanneer: Zaterdag 22 april 2017, 10:00 - 17:00 uur(aansluitend borrel)
Waar: Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29

 • Welkomstwoord door de burgemeester van Utrecht Jan van Zanen
 • Interview met Rodaan Al Galidi, schrijver van de roman Hoe ik talent voor het leven kreeg
 • Workshops en lezingen van alumni ICC en netwerksessies
 • Lezing door Petra Stienen getiteld De Stem van de Ander

Meerinformatie en kaartverkoop: alumni-icc-sites.uu.nl
Contactpersoon: Karen Schoutsen: k.e.schoutsen@uu.nl
Dezeconferentie is mogelijk gemaakt met steun van:

· Centre for the Humanities (UU)

· Utrecht Universiteitsfonds (UU)

· Departement Talen, Literatuur en Communicatie (UU)

· Utrecht Instituut voor Linguistics (UiL-OTS, UU)

· Instituut voorCultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON, UU)

· Uitgeverij Jurgen Maas

· Anéla,Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap

Conference 'Language Acquisition: Problems and Perspective', Liepaja University, Latvia, April 21, 2017

You are welcome to participate in the

14th InternationalScientific Conference

LANGUAGE ACQUISITION: PROBLEMS AND PERSPECTIVE

April 21, 2017


Thefollowing themes will be discussed

 • Linguodidactic research on language acquisition in higher educational establishments and non-formal education
 • Research in pedagogy and psychology how children, youngsters and adults acquire a language
 • Development of a child’s language at pre-school and in the family
 • The offer to acquire the mother tongue and foreign languages in Latvian schools
 • The needs of special education in language acquisition
 • The impact of culture, subculture and value orientation on language acquisition
 • Acquisition of the Latvian language as a foreign language in Latvia and abroad
 • The language environment in Latvia and the importance of citizens’ linguistic attitude in language acquisition
 • Standarts, draft standarts. programs and description of language skill levels for language acquisition
 • Use of IT in modern process of language learning
 • The status of communicative and linguistic competences in the labor market

Venueof the conference

Liepaja University, Liela street 14, Liepaja, LV-3401

Working languages

Latvian, English, Russian, German

Participants are requested to register for the conference by March19, 2017 on-line (please, see application)Confirmation of the participation will be sent by March 26, 2017

There is a possibility to deliver the lecture externally in avideo format conforming it beforehand with the conference steeringcommittee. We ask the external lecturers to submit the presentationsof the reports by April 10, 2017

The length of the report at the plenary session is upto 20 minutes, during workshops – up to 15minutes

A collection of scientific articles “Language Acquisition:Problems and Perspective” (ISSN 1407-9739) will be published based on thepresented reports in the conference:

 • the author can submit a relevant scientific article if the deadline is met and the publication fee is paid. The author’s participation in the conference is not obligatory
 • the articles will be published in the Latvian, English, Russian and German languages (please, see the instructions how to prepare publications)
 • all the submitted articles will be anonymously reviewed, evaluated and accepted by the international editorial board
 • the authors are asked to submit the articles electronically by July 31, 2017 at liepu.vapp.lapp@gmail.com

Participation fee at the conference and/or publication fee ( bytransfer)

For conference speakers: EUR 65.00

For external speakers and authors of publications who do notparticipate in the conference: EUR 40.00

For participants: EUR 15.00

In case the article has several authors, the participation feealong with the publication for each author is EUR 35.00

The payment includes:

 • for speakers – confirmation of participating at the conference, the scientific publication, conference materials and coffee breaks
 • for participants – conference materials and coffee breaks
 • for external speakers – confirmation of participating at the conference, demonstration of the video material and the scientific publication
 • for the authors of the publications who do not take part in the conference – the scientific publication

Make the payment by April 3, 2017 to the following account :

Liepājas Universitāte

Nr. LV90000036859

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta Nr. LV45TREL9150190000000

Add the note the purpose of the payment:21499, participation (publication) in the conference “Language Acquisition:Problems and Perspective”, XIV, participant’s name, surname, nationalidentification number


Workshop on Speech Perception and Production across the Lifespan - SPPL 2017, London, UK, 26-27 April 2017

Workshop Theme

Although the focus of much research into speech development hasbeen to establish when ‘adult-like’ performance is reached (with young adultspeakers taken as a ‘norm’), it is increasingly clear that speech perceptionand production abilities are undergoing constant change across the lifespan asa result of physical changes, exposure to language variation, and cognitivechanges at various periods of our lives. The workshop will provide anopportunity for interactions between researchers from areas of speech andlanguage sciences research that may be focused on different developmentalstages, e.g. early development and ageing. It will also discuss methodologicalissues, such as how to overcome the difficulty of developing tests that areequally appropriate for children, younger and older adults.

Invited Speakers

Paul FOULKES (University of York), Sandra GORDON-SALANT(University of Maryland), Mitchell SOMMERS (Washington University), HayoTERBAND (University of Utrecht)

Important dates

Abstract submission opens: 15 November 2016

Submission deadline of abstracts: 15 January 2017

Notification of acceptance: 7 February 2017

Workshop: 26-27 April 2017

For more information visit the workshop website: http://sppl2017.org/

Abstract submission now open: http://sppl2017.org/abstract-submission


'Generative Linguistics in the 21st Century: the Evidence and the Rhetoric', Reading, May 11th 2017
Workshop
Generative Linguistics in the 21st Century: the Evidence and the Rhetoric

Keynote speaker:
Prof. Noam Chomsky (MIT, USA)

Plenary speakers
Prof. Adriana Belleti (University of Siena, Italy)
Prof. Hagit Borer (Queen Mary, London, UK)
Prof. Stephen Crain (Macquaire University, Australia)
Prof. Tanja Kupisch (University of Konstanz & UiT the Arctic University of Norway)
Prof. Terje Lohndal (NTNU & UiT the Arctic University of Norway)
Prof. Luigi Rizzi (University of Siena, Italy & University of Geneva, Switzerland)
Prof. Ian Roberts (Cambridge University, UK)
Prof. Ianthi Tsimpli (Cambridge University, UK)
Prof. Charles Yang (University of Pennsylvania, USA)

Moderators
Prof. Jason Rothman (University of Reading)
Prof. Doug Saddy (University of Reading)

Where: University of Reading
When: May 11th, 2017
Hosts: The School of Psychology and Clinical Language Sciences (PCLS)

The fields of linguistics, cognitive science and psychology were forever changed starting in the 1950s on the coattails of the cognitive revolution against behaviourism. Chomsky’s (1959) review of Skinner’s Verbal Behaviour is one of the key turning points in this endeavour from which what would become the dominant theory of modern linguistics was born. Generative linguistics, often referred to as Universal Grammar (UG), has maintained for six decades now that humans are born endowed with domain-specific linguistic knowledge. In other words, the human brain comes pre-equipped with some type of innately determined blueprint to the general structure of language. Exactly what is universal and domain-specific with respect to linguistic knowledge has been the matter of debate and changing proposals over the past 6 decades, however, the core tenet of the generative program remains: at least some parts of language are provided by a genetic endowment. Although there is no question that parts of language are/can be learned in the truest sense, that input quantities and qualities matter, that social environment and interaction bring much to bear, a careful consideration of the preponderance of all evidence still “leaves little hope that [much of the structure of] language can be learned by an organism initially uniformed as to its general character, Chomsky, 1965: 58”. The purpose of this workshop is to present and consider the evidence that still points in this direction, while at the same time sifting through and seriously considering the rhetoric that in recent years has rejected the general tenets of generative linguistics. In doing so, we will examine the role of generative linguistics at present and consider where it will be going as the 21st century unfolds. The workshop features a keynote talk by Professor Chomsky and plenaries from 9 other renowned linguists, working on formal linguistic theory and its application to acquisition and processing in children and adult learners. The day culminates in a moderated panel discussion with all our invited speakers, where audience members can ask questions.
If you are interested in attending this workshop, please email
pclsevents@reading.ac.uk to register your interest by Friday 20th January 2017. Further details about the workshop, including how to book will be announced soon.

Workshop invitation - Register your interest

>

Workshop
Generative Linguistics in the 21st Century: the Evidence and the Rhetoric

Keynote speaker:
Prof. Noam Chomsky (MIT, USA)

Plenary speakers
Prof. Adriana Belleti (University of Siena, Italy)
Prof. Hagit Borer (Queen Mary, London, UK)
Prof. Stephen Crain (Macquaire University, Australia)
Prof. Tanja Kupisch (University of Konstanz & UiT the Arctic University of Norway)
Prof. Terje Lohndal (NTNU & UiT the Arctic University of Norway)
Prof. Luigi Rizzi (University of Siena, Italy & University of Geneva, Switzerland)
Prof. Ian Roberts (Cambridge University, UK)
Prof. Ianthi Tsimpli (Cambridge University, UK)
Prof. Charles Yang (University of Pennsylvania, USA)

Moderators
Prof. Jason Rothman (University of Reading)
Prof. Doug Saddy (University of Reading)

Where: University of Reading
When: May 11th, 2017
Hosts: The School of Psychology and Clinical Language Sciences (PCLS)

The fields of linguistics, cognitive science and psychology were forever changed starting in the 1950s on the coattails of the cognitive revolution against behaviourism. Chomsky’s (1959) review of Skinner’s Verbal Behaviour is one of the key turning points in this endeavour from which what would become the dominant theory of modern linguistics was born. Generative linguistics, often referred to as Universal Grammar (UG), has maintained for six decades now that humans are born endowed with domain-specific linguistic knowledge. In other words, the human brain comes pre-equipped with some type of innately determined blueprint to the general structure of language. Exactly what is universal and domain-specific with respect to linguistic knowledge has been the matter of debate and changing proposals over the past 6 decades, however, the core tenet of the generative program remains: at least some parts of language are provided by a genetic endowment. Although there is no question that parts of language are/can be learned in the truest sense, that input quantities and qualities matter, that social environment and interaction bring much to bear, a careful consideration of the preponderance of all evidence still “leaves little hope that [much of the structure of] language can be learned by an organism initially uniformed as to its general character, Chomsky, 1965: 58”. The purpose of this workshop is to present and consider the evidence that still points in this direction, while at the same time sifting through and seriously considering the rhetoric that in recent years has rejected the general tenets of generative linguistics. In doing so, we will examine the role of generative linguistics at present and consider where it will be going as the 21st century unfolds. The workshop features a keynote talk by Professor Chomsky and plenaries from 9 other renowned linguists, working on formal linguistic theory and its application to acquisition and processing in children and adult learners. The day culminates in a moderated panel discussion with all our invited speakers, where audience members can ask questions.
If you are interested in attending this workshop, please email pclsevents@reading.ac.uk to register your interest by Friday 20th January 2017. Further details about the workshop, including how to book will be announced soon.

Workshop invitation - Register your interest

Workshop: Revising formal semantic and pragmatic theories from a neurocognitive perspective, Bochum, Germany, 19-20 June 2017

Workshop: Revising formal semantic and pragmatic theories from a neurocognitive perspective

Bochum, Germany 19-20 June 2017

Note the convenient date and location: Just before the XPRAG conference in Cologne (ca. one-hour traveling distance by a local train)


Over the last few decades we have observed a growing interest in using experimental methods to investigate semantic and pragmatic theories. Experimental pragmatics has become a flourishing interdisciplinary research area. Aside from behavioral methods, such as reaction time measurement, eye-tracking and acceptability judgments, researchers have become increasingly interested in investigating language processing at the neural level and by this means shedding more light on semantic and pragmatic theories. To this end, they have employed techniques such as electroencephalography (EEG), functional magnetic resonance imaging (fMRI), magnetoencephalography (MEG) and transcranial magnetic stimulation (TMS). Although this enterprise has resulted in a large amount of interesting data about linguistic processing, the interpretation of these results remains debated with respect to their relevance for more formal theories of meaning. On the one hand, it often is difficult to formulate clear processing predictions for semantic and pragmatic theories, on the other hand, the theoretical interpretation of the activations observed with neuroimaging tools is not fully understood. As a result, the neurolinguistics and formal semantic/pragmatic communities remain still rather disjoint. In this workshop we would like to bridge the gap and discuss the challenges of combining the two approaches.

Invited Speakers

Valentina Bambini (IUSS of Pavia)

Harm Brouwer (Saarland University)

Ira Noveck (CNRS Lyon)

Steve Politzer-Ahles (The Hong Kong Polytechnic University)

Petra Schumacher (University of Cologne)


Call for papers

We invite abstracts for contributed talks and posters related to the workshop’s theme, addressing problems in semantics and pragmatics with experimental neurocognitive methods. We welcome papers presenting novel experimental results, talks covering methodological aspects of such studies as well as explanatory talks that aim at discussing existing data from the perspective of refined formal semantic or pragmatic theories.

Relevant topics include (but are not limited to)

The semantics/pragmatics interface

Theories of implicatures and presuppositions

Bayesian Pragmatics

Semantic and pragmatic aspects of negation

Quantifiers in natural language

Reference resolution

Semantic and pragmatic aspects of conditional sentences

Pragmatic enrichment in sentence meaning composition

Metonymy & metaphor

Human reasoning (defeasible reasoning, syllogistic, deductive & inductive reasoning)


Submission

Abstracts should have maximally 1 page (1-inch margins on all sides, font size 11) plus 1 page with additional figures/tables/references.


Please submit your abstracts at:

http://easychair.org/conferences/?conf=neuropragse...

Deadline: 31.03.2017

Notification: 15.04.2017

More information: http://www.ruhr-uni-bochum.de/phil-lang/RevisingSe...

Organizers:

Maria Spychalska & Markus Werning

Contact: maria.spychalska@rub.de


Workshop 'Types of iconicity in language use, development, and processing', MPI Nijmegen, July 6-7, 2017


Location: Max Planck Institute forPsycholinguistics, Nijmegen, the Netherlands

Organisers:Gerardo Ortega, Asli Özyürek, and Mark Dingemanse


The notion of iconicity is rapidly gaining influenceacross the language sciences as a factor in explanations and models of languagestructure, language learning, language processing, and language evolution. Witha remarkable increase in the number of studies wielding the term ‘iconicity’there is a growing need to specify and investigate the notion of iconicityitself across modalities (speech, sign, and gesture). The aim of this workshopis to provide conceptual clarity and empirical evidence on the nature oficonicity and its role in language use, development, and processing. The guestspeakers come from across the language sciences, from gesture studies toneuroscience and from linguistic typology to sign language linguistics; andwill share their take on iconicity, examining how they complement each other,how they can be investigated experimentally, and how they shed light onlanguage and communication.

Confirmed guest speakers include:

 • Kimi Akita (Nagoya University)
 • Linda Drijvers (Radboud University)
 • Karen Emmorey (San Diego State University)
 • Mutsumi Imai (Keio University)
 • Spencer Kelly (Colgate University)
 • Pamela Perniss (Brighton University)
 • Tessa Verhoef (MPI)
 • Gabriella Vigliocco (UCL)

Call for submissions: We invite submissions for posterpresentations on recent unpublished work addressing one or more of the workshopquestions. For more information, please visit the website below.

http://iconicity.ruhosting.nl/For more information, please contact, Gerardo Ortega (gerardo.ortega@mpi.nl).

We gratefully acknowledge funding from the Max PlanckSociety for the Advancement of Science and from the Netherlands Organisationfor Scientific Research (NWO), which supports the research of the organisersthrough two Veni grants (Mark Dingemanse and Gerardo Ortega) and a Vici grant(Asli Özyürek).

YFRSW-2017, Stockholm, August 20, 2017

2nd International Workshop for

Young Female Researchers in Speech Science & Technology (YFRSW-2017)


Special event of Interspeech 2017

Stockholm, August 20th 2017


https://sites.google.com/site/yfrsw2017/

----------------------------------


Important Dates

==========


- Abstract submission opens: 15 April 2017

- Abstract submission closes: 15 May 2017

- Notification of acceptance: 15 June 2017

- Registration deadline: 5 August 2017

- Workshop date: 20 August 2017


Overview

======


The aim of this workshop is to bring women undergraduate and masters students, who are currently working in speech science and technology, together at a special event co-located with Interspeech 2017, Stockholm, Sweden. The workshop will take place on 20 August 2017 from 10am to 5pm followed by a dinner with invited senior members of the Interspeech community. It will feature panel discussions with senior female researchers in the field, student poster presentations and a mentoring session.


The workshop is the second of its kind, after a successful inaugural event (YFRSW 2016) at Interspeech 2016 in San Francisco. It is designed to foster interest in research in our field in women at the undergraduate or master level who have not yet committed to getting a PhD in speech science or technology areas, but who have had some research experience in their college and universities via individual or group projects.


Call for Participation

=============


Abstracts (maximum of 300 words) should be submitted by email to

yfrs.workshop@gmail.com by May 15, 2017.


Abstracts will be reviewed by the committee and applicants will be notified by June 15, 2017. Emphasis will be on inclusivity although all submissions should be in the core scientific domains covered by Interspeech.Preliminary Program

=============


The workshop will include the following events:

* A welcome breakfast with introductions (1h)

* A panel of senior women talking about their own research and experiences as women in the speech community (1h)

* A panel of senior students who work in the speech area to describe how they became interested in speech research (1h)

* A poster session for the students to present their own research (2h)

* A one-on- one coaching session between students and senior women mentor

(1h)

* A networking lunch for students and senior women (1h)Organising committee

==============


Heidi Christensen, University of Sheffield, UK

(heidi.christensen@sheffield.ac.uk)


Abeer Alwan, University of California, Los Angeles, US Kay Berkling, DHBW, Karlsruhe, Germany Catia Cucchiarini, Radboud University, Nijmegen, Netherlands Milica Gašić, University of Cambridge, UK Dilek Hakkani-Tür Google Research, US Julia Hirschberg, Columbia University, New York, US Karen Livescu, TTIC, Chicago, US Catharine Oertel, KTH, Stockholm, Sweden Odette Scharenborg, Radboud University, Nijmegen, Netherlands Isabel Trancoso, INESC-ID, Lisbon, Portugal


For further details, please see


https://sites.google.com/site/yfrsw2017/

7th ISCA Workshop on 'Speech and Language Technology in Education' (SLaTE 2017), Stockholm, August 25-26, 2017

For more information, please see http://www.slate2017.org/


5th International conference on statistical language and speech processing, Le Mans, France, October 23-25, 2017

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICAL LANGUAGE AND SPEECHPROCESSING

SLSP 2017

Le Mans, France

October 23-25, 2017

Organized by:

Computer Science Lab (LIUM)
University of Le Mans

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

http://grammars.grlmc.com/SLSP2017/

AIMS:

SLSP is a yearly conference series aimed at promoting and displaying excellentresearch on the wide spectrum of statistical methods that are currently in usein computational language or speech processing. It aims at attractingcontributions from both fields. Though there exist large, well-knownconferences and workshops hosting contributions to any of these areas, SLSP isa more focused meeting where synergies between subdomains and people will hopefullyhappen. In SLSP 2017, significant room will be reserved to young scholars atthe beginning of their career and particular focus will be put on methodology.

VENUE:

SLSP 2017 will take place in Le Mans, in the region Pays de la Loire, a citywith well-preserved Gallo-Roman remnants. The venue will be:

Claude Chappe Informatics Institute
University of Le Mans
Avenue Laënnec
72085 Le Mans Cedex 9

SCOPE:

The conference invites submissions discussing the employment of statisticalmodels (including machine learning) within language and speech processing.Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limitedto:

anaphora and coreference resolution
authorship identification, plagiarism and spam filtering
computer-aided translation
corpora and language resources
data mining and semantic web
information extraction
information retrieval
knowledge representation and ontologies
lexicons and dictionaries
machine translation
multimodal technologies
natural language understanding
neural representation of speech and language
opinion mining and sentiment analysis
parsing
part-of-speech tagging
question-answering systems
semantic role labelling
speaker identification and verification
speech and language generation
speech recognition
speech synthesis
speech transcription
spelling correction
spoken dialogue systems
term extraction
text categorisation
text summarisation
user modeling

STRUCTURE:

SLSP 2017 will consist of:

invited talks
peer-reviewed contributions
posters

INVITED SPEAKERS:

tba

PROGRAMME COMMITTEE: (to be completed)

Robert Gaizauskas (University of Sheffield, UK)
Keikichi Hirose (University of Tokyo, JP)
Gareth Jones (Dublin City University, IE)
Tomi Kinnunen (University of Eastern Finland, FI)
Elizabeth D. Liddy (Syracuse University, US)
Xunying Liu (Chinese University of Hong Kong, HK)
Carlos Martín-Vide (Rovira i Virgili University, ES, chair)
Yuji Matsumoto (Nara Institute of Science and Technology, JP)
Marie-Francine Moens (KU Leuven, BE)
Preslav Nakov (Qatar Computing Research Institute, QA)
Hermann Ney (RWTH Aachen University, DE)
Holger Schwenk (Facebook, FR)
Phil Woodland (University of Cambridge, UK)

ORGANIZING COMMITTEE:

Walid Aransa (Le Mans)
Adrien Bardet (Le Mans)
Abdessalam Bouchekif (Le Mans)
Fethi Bougares (Le Mans)
Nathalie Camelin (Le Mans)
Yannick Estève (Le Mans, co-chair)
Mercedes García Martínez (Le Mans)
Sahar Ghannay (Le Mans)
Anthony Larcher (Le Mans)
Antoine Laurent (Le Mans)
Carlos Martín-Vide (Tarragona, co-chair)
Salima Mdhaffar (Le Mans)
Manuel J. Parra Royón (Granada)
Simon Petitrenaud (Le Mans)
David Silva (London)
Natalia Tomashenko (Le Mans)
Kévin Vythelingum (Le Mans)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit non-anonymized papers in English presentingoriginal and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spacedpages (including eventual appendices, references, proofs, graphics, etc.) andshould be prepared according to the standard format for Springer Verlag's LNCSseries (see http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).

Submissions have to be uploaded to:

https://easychair.org/conferences/?conf=slsp2017

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS/LNAI series will beavailable by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containingpeer-reviewed substantially extended versions of some of the papers contributedto the conference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The registration form can be found at:

http://grammars.grlmc.com/SLSP2017/Registration.php

DEADLINES (all at 23:59 CET):

Paper submission: June 11, 2017
Notification of paper acceptance or rejection: July 11, 2017
Final version of the paper for the LNCS/LNAI proceedings: July 21, 2017
Early registration: July 21, 2017
Late registration: October 9, 2017
Submission to the journal special issue: January 25, 2018

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

david.silva409@yahoo.com

POSTAL ADDRESS:

SLSP 2017
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

ACKNOWLEDGMENTS:

Université du Maine

Universitat Rovira i Virgili

Conference 'Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics', Ahwaz, Iran, February 1-2, 2018

Title of conference: The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

Date: 1-2 February, 2018

Venue: Ahwaz, Iran

Website: http://llld.ir/en/

The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics is organized by Pazoheshgaran Andishmand Institute (Ahwaz, Iran) in association with different universities such as Shahid Chemran University of Ahvaz.

The conference will be dedicated to current issues of different languages and dialects such as Persian, Arabic, Kurdish and Turkish.

Academics and university lecturers are cordially invited to present their research regarding current issues of different languages, dialects and linguistics in English, Arabic or Persian. Such an approach suggests that a linguistic study is no longer limited within a certain field; knowledge from different fields cultivates diversity in linguistic study. Recognizing this trend, the conference organizing committee aims to provide a platform for researchers and scholars from various fields to exchange ideas.

The selective papers of the conference will be published in journals such as Journal of English Language Teaching and will be indexed in CIVILICA (All the services regarding publication and index of the articles are free of charge).Job Announcements / Vacancies
2 PhD scholarships, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, UK, deadline: 10 April 2017

There are two PhD scholarships available in the Department of Languages and Intercultural Studies (School of Social Sciences), Heriot-Watt University.


Potential candidates should contact Prof Bernardette O'Rourke directly at b.m.a.o’rourke@hw.ac.uk to discuss ideas for a project relating to the broad area of multilingualism including sociolinguistics, minority language contexts, language policy and planning, new speakers, language ideologies, issues around linguistic and cultural diversity, language and mobility.


The deadline is the 10th April. More details below.Name

Languages and Intercultural Studies Scholarship 2017

Amount

£14,296 and a research support allowance of £2,250 over the registered period of study

Awards

Up to 3

Level

Postgraduate research

School

Social Sciences

Entry date

11 September 2017

Closes

10 Apr 2017

Research Proposal (approximately 5 – 8 pages)


The research proposal should contain as much as possible of the following: an introduction or outline of the proposed topic; a statement of objectives and/or specific research questions; a summary of some of the relevant literature which supports the research objective(s); an indication of the intended research methodology; an indication of the theoretical structure and/or conceptual outline; a provisional timetable of the major phases of the research process; results expected from the research e.g. practical value of the research or possible contributions to knowledge or policy or methodology. At this stage they are not looking for a definitive document but merely an indication that you have thought through most of the above issues.


References


If you have references available these should be submitted with your application. If they are not currently available please ensure that you provide the names and contact details, including email addresses, of two academic referees on the application form.


Candidates may also submit a Curriculum Vitae.

Two Research Assistant positions (1.0 fte), Max Planck Institute Nijmegen, deadline: April 17, 2017

Twee Research Assistant posities (1.0 fte)

NWO Zwaartekracht Consortium 'Language in Interaction'

Deadline: 17 April 2017, 23:59 CET

Het Language in Interaction consortium is op zoek naar twee Research Assistants. Deze posities bieden de mogelijkheid voor het uitvoeren van onderzoek binnen een interdisciplinair team van wereldklasse.

Werkomgeving

Binnen ons consortium zijn vijf “Big Questions” (BQs) gedefinieerd die centraal staan in ons begrip van het menselijk taalvermogen. Teams van onderzoekers zullen samenwerken om gezamenlijk deze belangrijke vragen binnen ons vakgebied te beantwoorden.

Big Question 4 is gericht op variabiliteit in taalverwerking en in het leren van talen: Waarom wordt het vermogen om een taal te leren beïnvloed door leeftijd? Hoe kunnen we individuele taalvaardigheid karakteriseren en in kaart brengen in relatie tot de populatieverdeling?

Big Question 4 bestaat uit twee onderdelen:

Deel A richt zich op vaardigheden in taalverwerking bij jonge volwassenen, terwijl deel B zich richt op vaardigheid in het leren van taal bij kinderen en volwassenen. Deel A zal een uitgebreid pakket aan taaltaken ontwikkelen gericht op klank, betekenis, en grammaticale verwerking van woorden en langere uitingen tijdens het spreken en luisteren. Daarnaast zullen taken worden geselecteerd of ontwikkeld voor de evaluatie van algemene cognitieve vaardigheden die naar alle waarschijnlijkheid de prestatie op taaltaken beïnvloeden. Deel B maakt gebruik van variabiliteit in het leervermogen om te onderzoeken waarom het verwerven van een tweede taal (L2) moeilijker kan worden op volwassen leeftijd.

Werkzaamheden

Je zult voornamelijk werken aan deel A van Big Question 4. Je zult betrokken zijn bij de ontwikkeling van test items (bijvoorbeeld ontwikkelen stimuli, aanpassen van Engelse testen voor gebruik in het Nederlands, voorbereiden van de test items in bestaande softwarepakketten), data-analyse en -archivering. Je belangrijkste taak zal echter zijn om deelnemers aan het onderzoek in te plannen en te testen in het laboratorium in Nijmegen en op scholen op diverse locaties in Nederland.

Wij verwachten

- Je moet beschikken over een BA-diploma of deze binnenkort behalen (universiteit of hogeschool) in de psychologie, taalwetenschap, (speciaal) onderwijs, logopedie, of in een ander relevant vakgebied.

- Het belangrijkste is dat je goede communicatieve en organisatorische vaardigheden hebt en je comfortabel voelt in interactie met jonge mensen, zowel individueel als in een groep.

- Je moet native of near-native kennis van het Nederlands hebben en een goede kennis van het Engels.

- Goede IT-vaardigheden worden zeer gewaardeerd.

- Enige ervaring in het onderwijs, met therapie of het geven van begeleiding zou nuttig zijn.

Sollicitaties van uitstekende kandidaten met een minder dan ideaal profiel worden ook in overweging genomen.


Wij bieden

Beide RA posities zullen worden ingebed in het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, Nijmegen.

- aanstelling: 1,0 fte;

- het salaris is gebaseerd op het Tarifvertrag im Öffentlichen Dienst E9b Stufe 1 (TVöD Bund);

- de hoogte van het startsalaris is afhankelijk van relevante werkervaring.

- het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag;

Meer informatie:

Meer informatie tav het Language in Interaction consortium

Meer informatie tav de Big Questions

Contact: Prof. Antje Meyer (telefoon: +31 24 3521207; email: antje.meyer@mpi.nl) Prof. James McQueen (telefoon +31 24 3521207; email: j.mcqueen@donders.ru.nl)

Geinteresseerd?

Sollicitaties (tav. Prof. dr. A. Meyer) kunnen worden gestuurd aan Julia Verhoef (j.verhoef@donders.ru.nl). Sollicitaties dienen te bestaan uit en beperkt te worden tot:

- een sollicitatiebrief;

- uw curriculum vitae

- de contactgegevens van twee referenten.

Solliciteer vóór 17 april 2017, 23:59 CET.

PI 'Neural basis of Language' in Dutch Consortium Language in Interaction, Radboud University Nijmegen, deadline: April 17, 2017

PI'Neural basis of Language' in Dutch Consortium LanguageinInteraction (1,0 fte)

Language in InteractionConsortium Maximum salary:€ 5.523,65 gross/month

Applicationdeadline: April 17, 2017, 23:59 CET

Responsibilities

The NWO Gravitation consortium 'Language in Interaction' invites applications for a PI position.

We are lookingfor a highly motivated, creativeand talented researcher who is able to establisha PI group on 'the neural basisoflanguage'. You and your group will enrich a unique consortium of researchers that aims to unravel the neurocognitive mechanisms of languageat multiplelevels. The goal is to understandboth the universality and thevariability of the humanlanguage faculty from genesto behaviour.

You will be giventhe opportunity to establishyour own independent research group, and you will havefree access to the scanning facilities at Donders Institute.You will be expectedto conduct research in one or more researchareas relevant to the positionapplied for. Supervision of BSc, MSc andPhD projects will be part of your responsibilities. Administrativeduties will include local and/or national and international committee memberships. You will be providedwith budgetary resourcesfora PhD candidate or technician, materials and travelling. You will be eligibleto apply for further funding both internally and externally.

Work environment

The Netherlandshas an outstanding track recordin the language sciences.The research consortium 'Languagein Interaction',sponsored by a large grant from theNetherlands Organization for Scientific research(NWO) brings togethermany of the excellent researchgroups in the Netherlands with a research programmeon the foundations of language.Excellence in the domain of languageand related relevant fieldsofcognition is combined withstate-of-the-art research facilities anda research team with ample experience in complexresearch methods and utilization. This consortium achievesboth quality and criticalmass for studyinghuman language at a scalenot easily found anywhereelse in the world.

The positionwillbe embedded in the MaxPlanck Institute for Psycholinguistics and Donders Institutefor Brain, Cognition and Behaviour at Radboud University.Both institutes conduct researchin an international setting. English is the lingua franca. Yourprimary working environment is theDonders Centre for Cognitive Neuroimaging.

What weexpect from you

You shouldhave in-depth expertise in theapplication of advanced MEG and/or MR techniques (network analysis,diffusion weighted imaging,cortical thickness imaging,resting state measurement, voxel basedmorphometry, etc.) to thestudy of the 'languagenetworks' in the brain. You shouldalso have a solid neuroanatomical knowledge.

The selectioncriteria include:

- aPhDdegree in any relevant field;


- an interest in andfocus on the languagesystem;

- relevant structural imaging expertise;

- relevant neurophysiological expertise;

- solidneuroanatomical knowledge;

- leadership potential and experience with successfully applying for externalfunding;

- an excellentscientific track record;

- excellentorganizational andcommunicative skills;

- excellentskills in written and spokenEnglish.

What we offer

We offer you:

- employment: 1,0 fte (39-hour working week);

- starting salary will be based on Tarifvertrag im Öffentlichen Dienst (TVöD Bund), Entgeltgruppe 13;

- thestarting salary depends on qualificationsand experience;

- inaddition to the salary: an8% holiday allowance;

- budget for a PhDposition as a start-upfor your researchgroup;

- you willbe appointed for aperiod of 48 months with a trial period of12 months;

- after four years,there will be good prospects for continuation if your performanceis evaluated positively

- theMax Planck Institute involved has a number of regulations that make itpossible for employees to create a goodwork-life balance.

Other Information

The two institutes involvedare equal opportunity employers,committed to building a culturally diverse intellectual community,and as such encourage applications from women and minorities.

Would you like toknowmore?

Further information on: Language in Interaction Consortium

Furtherinformation on: Donders Institute for Brain,Cognition and Behaviour Further information on: Max PlanckInstitute for Psycholinguistics

Prof. dr. Peter Hagoort, programme director Language in Interactionand director of MPI Telephone: +31 24 3610648, +3124 3521301

E-mail: peter.hagoort@mpi.nl

Prof. dr. David Norris, directorof the Donders Institute, Centre for Cognitive Neuroimaging Telephone: +31 24 3610649

E-mail: d.norris@donders.ru.nl

Applications

Are you interested?

You should send your application (attn. of Prof. dr. Peter Hagoort) to Julia Verhoef (j.verhoef@donders.ru.nl). Your application should include (and be limited to) thefollowing attachments:

· a coverletter;

· your curriculum vitae, including a list ofpublications and the names ofat least two peoplewho can provide references;

· a research statement.

Postdoc for the Dutch Research Consortium 'Language in Interaction', Radboud University, Nijmegen, deadline: 17 April 2017

Postdoc for the Dutch Research Consortium 'Language in Interaction' (1.0 FTE)

Dutch Research Consortium 'Language in Interaction'

Maximum salary: € 4,691 gross/month

Vacancy number: 30.01.17

Application deadline: 17 April 2017

Responsibilities

The Language in Interaction research consortium invites applications for a senior postdoctoral position. You will contribute to the integration of empirical research in our consortium. You will act in close collaboration with Peter Hagoort, programme director of the consortium. This position provides the opportunity for conducting world-class research as a member of an interdisciplinary team. Moreover, it will provide the opportunity to contribute to developing a theoretical framework for our understanding of the human language faculty.

Work environment

The Netherlands has an outstanding track record in the language sciences. The Language in Interaction research consortium, which is sponsored by a large grant from the Netherlands Organization for Scientific research (NWO), brings together many of the excellent research groups in the Netherlands in a research programme on the foundations of language. In addition to excellence in the domain of language and related relevant fields of cognition, our consortium provides state-of-the-art research facilities and a research team with ample experience in the complex research methods that will be invoked to address the scientific questions at the highest level of methodological sophistication. These include methods from genetics, neuroimaging, computational modelling, and patient-related research. This consortium realises both quality and critical mass for studying human language at a scale not easily found anywhere else.

We have identified five Big Questions (BQ) that are central to our understanding of the human language faculty. These questions are interrelated at multiple levels. Teams of researchers will collaborate to collectively address these key questions of our field.

Our five Big Questions are:

BQ1: The nature of the mental lexicon: How to bridge neurobiology and psycholinguistic theory by computational modelling?

BQ2: What are the characteristics and consequences of internal brain organization for language?

BQ3: Creating a shared cognitive space: How is language grounded in and shaped by communicative settings of interacting people?

BQ4: Variability in language processing and in language learning: Why does the ability to learn language change with age? How can we characterise and map individual language skills in relation to the population distribution?

BQ5: How are other cognitive systems shaped by the presence of a language system in humans?

You will be appointed at the Donders Institute, Centre for Cognitive Neuroimaging (Radboud University, Nijmegen). The research is conducted in an international setting at all participating institutions. English is the lingua franca.

What we expect from you

We are looking for a highly motivated, creative and talented candidate to enrich a unique consortium of researchers that aims to unravel the neurocognitive mechanisms of language at multiple levels. The goal is to understand both the universality and the variability of the human language faculty from genes to behaviour.

The selection criteria include:

• a PhD in an area related to the neurobiology of language and/or language sciences;

• expertise/interest in theoretical neuroscience and language;

• an integrative mindset;

• a theory-driven approach;

• good communication skills;

• excellent proficiency in written and spoken English.

What we have to offer

• employment: 1.0 FTE;

• a maximum gross monthly salary of € 4,691 based on a 38-hour working week (salary scale 11);

• in addition to the salary: an 8% holiday allowance and an 8.3% end-of-year bonus;

• you will be appointed for an initial period of 18 months, after which your performance will be evaluated. If the evaluation is positive, the contract will be extended by 30 months;

• the Collective Labour Agreement (CAO) of Dutch Universities is applicable;

• you will be classified as Researcher, level 3 in the Dutch university job-ranking system (UFO);

• the Dutch universities and institutes involved have a number of regulations that enable employees to create a good work-life balance.

Are you interested in our excellent employment conditions?

Other Information

The institute involved is an equal opportunity employer, committed to building a culturally diverse intellectual community, and as such encourages applications from women and minorities.

Would you like to know more?

Further information on: Language in Interaction

Further information on: Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

For more information about this vacancy, please contact:

Prof. dr. Peter Hagoort, programme director Language in Interaction and director of DCCN

Telephone: +31 24 3610648, +31 24 3521301

E-mail: p.hagoort@donders.ru.nl

Are you interested?

You should upload your application (attn. of Prof. dr. P. Hagoort) exclusively using the button 'Apply' on the website (below). Your application should include (and be limited to) the following attachment(s):

• a cover letter

• your curriculum vitae, including a list of publications and the names of at least two people who can provide references

Please apply before 17 April 2017, 23:59 CET.


http://www.ru.nl/english/working-at/jobopportuniti...PhD on language technologies for formative feedback (1,0 fte), Heerlen, deadline: april 21, 2017

PhD on language technologies for formative feedback (1,0 fte)

Location: Heerlen, The Netherlands

Function types: PhD-project

Hours: 38.0 hours per week

Education: Master

Job number: AT/FAC/MST/17008

About employer: Open Universiteit (OU)

Short link: www.academictransfer.com/39361

Deadline: no later than 21-04-2017

Job description

Providing feedback to written assignments is still one of the bottlenecks in (higher) education. To date, there are very few solutions that do not increase the workload of teachers. The Open University of the Netherlands has the ambition to develop innovative solutions for this challenge. The PhD project will deal with advanced interactive text visualisations as a means to provide formative feedback to learners to help them to improve their essays. The PhD candidate will setup a text processing environment to explore and analyse the collected texts from learning management systems in controlled (quasi)-experimental settings. The PhD will apply methods from natural language processing, machine learning, data mining, interaction design and visualise results based on advanced visualization frameworks. Results of the PhD project will be shared via high-ranked journals and conferences.

Requirements

Preferably the candidate holds a MSc degree in a relevant academic subject area such as computer science, data mining, artificial intelligence, computational linguistics or educational technology. The candidates are expected to have solid skills and proven experience software design and computer programming (e.g. JavaScript, Web Services, HTML5, XML, Python, R, and visualisation techniques). The candidates have ideally an analytical mindset, creativity, precision, proactivity and a passion for research and technology. Good academic writing skills in English and a passion to work in multidisciplinary and multinational contexts are advantageous. A basic level of Dutch and experiences in natural languages processing with the Dutch language are a plus as well as an understanding of experimental research and accompanying statistics.

Conditions of employment

The PhD student will be initially appointed for a period of 12 months for 50% at the faculty management, science and technology and for 50% at the Welten Institute of the faculty psychology and educational sciences. The appointment will be extended to four years when progress and performance are good. The salary is € 2.191,= gross per month in the first year and is expected to increase to € 2.801,= in the fourth year, for a fulltime appointment, contingent on satisfactory performance.The Open Universiteit provides good secondary benefits such as training, mobility, part-time employment and paid parental leave

Contract type: Temporary, position for 4 years.

Employer

Open Universiteit

The Open Universiteit of the Netherlands is the university in the Netherlands where students study part-time and follow online and activating education in bachelor and master degree programmes in seven fields of study. Characteristics of the education are openness, flexibility and quality. Enhancing the study success of students is an important point of focus. More than 15.000 students are studying at the Open Universiteit and it has 531 employees. The Open Universiteit has a network of fifteen regional study centres in the Netherlands and six in Belgium (Flanders). The head office is situated in Heerlen.

The most modern technologies and educational insights are applied in bachelor and master programmes and courses and also in projects and programmes with partners. Nationally and internationally the Open Universiteit plays a key role in the innovation of higher education. Education and research are closely interrelated which guarantees that the current state of science is applied. The Open Universiteit not only invests in research in the various academic disciplines, but also in research in learning sciences and learning technologies.

Satisfied students

For several consecutive years, the Open Universiteit has achieved the top 2 position among the fourteen Dutch universities in the National Students Survey, the Dutch university guide ‘Keuzegids Universiteiten’ (in which the ratings by students and experts of the bachelor studies of the fourteen universities are compared), and the Dutch university guide ‘Keuzegids Masters’. In addition all studies score high in the rankings of the universities for these studies. All ratings are available on the website.

Department

The faculty of Management, Science & Technology (MST) is one of the three faculties of the Open Universiteit. Education, research and valorisation are the main tasks of the faculty. MST offers academic bachelor and master programmes in the fields of management, environmental science and computer science. Additionally the faculty offers a Liberal Arts & Sciences bachelor program as well as short programmes for professionals (certified professional programs), who aim at gaining more in-depth knowledge. The research program centers on Learning and Innovation in Resillient Systems and is characterized by its multidisciplinary approach. The faculty has a large number of PhD-students who conduct research on various current topics within this research program. In addition, as a faculty of the Open Universiteit, MST is partner in the Business Intelligence & Smart Services (BISS) Institute, which is part of the Brightlands Smart Services Campus (www.brightlands.com/).

At the faculty of MST students can immediately reflect on what they learn in the light of their work situation, e.g. apply theory in practice. Here assignments can be performed and research can be conducted as part of the bachelor or master program they study. As a result of the interdisciplinary focus on education and research, as well as the connection with business, scientific work at this faculty provides innovative and challenging opportunities.

The faculty of Psychology and Educational Sciences is strong in education and research. The faculty offers scientific bachelor and master studies Psychology and a master Educational Sciences. Four different master studies Psychology are offered: Work and organizational psychology, Health psychology, Clinical psychology and Lifespan psychology. The research programme of the scientific field of psychology is positioned within one of the four afore-mentioned fields of study of psychology.

The Welten Institute (https://www.ou.nl/web/open-universiteit/welten-institute) is a department of the faculty which plays an important role in research into the innovation of education and professionalization of teachers, both nationally and internationally. The mission of the Welten Institute is to improve learning and knowledge building at work, at school, at home and on the move by combining state-of-the-art knowledge in the Learning Sciences with the innovative power of new Information and Communication Technologies. New technologies and approaches to learning and innovation are extensively tested in our laboratories and in practice. The core activities of the Welten Institute are research, innovation, education and training.

Additional information

For more information about this vacancy you can contact prof. dr. M. (Marco) Kalz, marco.kalz@ou.nl or dr. Peter van Rosmalen, peter.vanrosmalen@ou.nl.

9 PhD positions GK Nominal Modification, Goethe University Frankfurt, deadline: April 30, 2017

9 PhD positions, GK Nominal Modification, Goethe University Frankfurt Starting date: October 1, 2017 Application deadline: April 30, 2017


Description:


The Institute for Linguistics of the Goethe University Frankfurt offers full funding for 9 graduate students (E13 TV-G-U, 65%-part-time) who aim for a doctoral degree in linguistics. These 9 positions will be part of the graduate school ''Nominal Modification'', funded by the German Science Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). The starting date is October 1, 2017 and each position will be funded for 3 years including social benefits.


Expectations:


The students are expected to write a dissertation based on independent research and to actively participate in the advanced courses offered. They will be encouraged and receive financial support to participate in conferences and summer schools and to conduct empirical research. Internationally renowned scholars will be invited for talks and seminars relevant to the research topics of the graduate students.


Tasks:


The research programme of the school covers three major aspects of nominal modification: First, the internal syntactic structure of nominal phrases with regard to synchronic and diachronic diversity including typological aspects, as well as processing and acquisition will be studied, particularly addressing the problem of functional layers within the DP and the elements hosted there. Second, the external structural properties of modified nominal phrases are investigated with an emphasis on the phenomena extraposition, discontinuity and non-locality. Here, the main aim is to explore the factors influencing the choice of alternative constructions by conducting interdisciplinary research in relevant fields including syntax, prosody and pragmatics. The third main research question deals with the semantics of modification; here the focus is on the challenges for compositionality presented by non-locally interpreted modifiers. Furthermore, differences between various kinds of local modification are investigated; in particular, cognitive explanations for the overall preference of modification by intersection and subsective modification in general will be sought.


Members of the graduate school will be eligible to participate in an exchange programme with the Linguistics Department and the Institute for Research in Cognitive Science at the University of Pennsylvania for one semester. The school will also cooperate with Goethe University’s graduate academy GRADE, which provides support regarding structured doctoral education and offers additional training, consulting, and networking events.


Detailed information about the research programme, including a list of the faculty involved in the programme, and a list of potential dissertation topics, can be found at http://www2.uni-frankfurt.de/50692667 and http://nominal-modification.de.


Application requirements:

Applicants should have an M.A. in linguistics, or equivalent, with the degree completed by October 1, 2017.


Required documents:

- letter of intent (1-3 pages) in English or German that describes the research topic the candidate plans to work on in his/her doctoral thesis and the candidate’s research interests; the research topic has to be related to nominal modification;

- representative sample of research work (e.g. an advanced seminar paper or M.A. thesis);

- two names of references who may be contacted by the search committee;

- Curriculum Vitae (CV);

- copy of M.A. degree (to be handed in the latest by October 1, 2017, if not already available by April 30, 2017).


All required documents for the application should be emailed as pdf attachments to Prof. Dr. Caroline Féry at caroline.fery@gmail.com (subject line: nominal modification).


Application deadline: April 30, 2017

Contact information: Dr. Sascha Alexeyenko, alexeyenko@em.uni-frankfurt.de


Senior Lecturer/Lecturer position, University of Manchester, UK, deadline: 8 May 2017

The University ofManchester, UK is looking for a new Lecturer/Senior Lecturer who works intypical language development but who has also either done research withclinical populations or who would be interested in doing so. Thesuccessful applicant will join researchers interested in typical and atypicaldevelopment - further information about our work can be found at www.lucid.ac.uk and http://research.bmh.manchester.ac.uk/ldd.

Early years researchers with significant potential, or established researcherswith a track record of broadly relevant research and grant funding are invitedto apply. The advert and further particulars can be found at this link:

https://www.jobs.manchester.ac.uk/internal/displayjob.aspx?jobid=13109

Closing Date 8th May 2017

Informal enquiries can be directed to Prof Elena Lieven (elena.lieven@manchester.ac.uk)or Prof Anna Theakston (anna.theakston@manchester.ac.uk)

PhD position ‘Time in Translation: a semantics of the Perfect’, Utrecht University, deadline: May 9, 2017

1 PhD position in the project ‘Time in Translation: a semantics ofthe Perfect’ (1,0 fte), Utrecht Institute of Linguistics, Utrecht University,deadline May 9.

Job description

You will be participating inthe project Time in Translation: a semantics of the Perfect.

This project is funded byNWO, by way of a Vrije Competitie project awarded to Prof. dr. Henriëtte deSwart and dr. Bert Le Bruyn at Utrecht University, the Netherlands. The projectaims to develop the meaning of the present perfect. We will collect data from 5languages (Dutch, English, German, French, Spanish) in parallel corpora, andanalyse perfect use in relation to other verbal tense forms both at thesentence and at the discourse level. Translation experiments will be used tocheck the space of variation in choosing one form over another.

In this project, two PhDpositions and a postdoc position will be available. One PhD position hasalready been filled, and the postdoc position will start later, so we arecurrently searching to hire a PhD candidate for the following subproject:

PhD2 – Perfect use indiscourse: from conversation to literary texts

The PhD will focus on thediscourse role of the perfect in conversation and literary texts, and will beresponsible for developing an analysis of non-narrative tense use. Data collection and translation experimentswill be carried out in close collaboration with the other PhD and the postdoc.The interaction, collaboration and sharing of data with the other researchersin the project is therefore expected. The PhD candidates and the postdoctoralresearcher will of course have the opportunity to fill in the details of theseprojects or expand them, based on their expertise, the data they gather andtheir own research ideas, in consultation with the two project leaders.

Short profile of the candidate

• A (soon to be completed) (research) Master’s degree inlinguistics, with a focus on semantics andpragmatics; prior experience with corpus research and/or experiments welcome;

• Fluency in at least two languages of the project besidesEnglish (Dutch, German, French, Spanish)

Offer

The PhD position is offeredat 1,0 FTE, starting 1 October 2017, initially for a period of 18 months. Upongood performance and a positive evaluation, the contract will be extended forthe remaining period of 30 months (4 years in total).

Additional information

If you are interested,please contact the project director, Prof. dr. Henriëtte de Swart(h.deswart@uu.nl) or the research coordinator at UiL OTS (Maaike Schoorlemmer)for more information. For more information about the project, please visit theproject website http://timealign.pythonanywhere.com/.A project description with specifications about the subprojects can be found athttp://timealign.pythonanywhere.com/static/Time-in-Translation-project.pdf.

Applications

This is an advance notice.Interested candidates are asked to keep an eye on the project website where thefull description of the position and a link to the application website will beadded. Candidates will be asked to submit digital copies of:

• a letter of motivation;

• a research statement of about 1000 words, explaining whyand how you plan to conduct this research;

• a CV;

• copies of relevant diplomas and grade transcripts;

• your Master’s thesis and any other publication you canprovide;

• names and full contact details of two academic referees.

Interviews (in person orusing videoconferencing) will be held during last week of May and/or the 1stweek of June, 2017.

The application deadline is May9.

PhD position on the grammar of Senegalese drum languages (1,0 fte), deadline: May 21, 2017.

Job description:

We are looking for an excellent candidate for a PhDposition in a research project on Senegalese drum languages. Candidates shouldbe able to carry out outstanding fieldwork with Senegalese musicians, and dotheoretical linguistic work on the relation between grammar and music in drumlanguage.

Deadline for applications: 21 May 2017.

The project is funded by NWO by way of a Free Competitionproject awarded to the principal investigator Prof. Y. Winter. It is the firstextensive linguistic and experimental study of the drum languages used bySenegalese musicians.

This PhD project aims to develop a linguistic theory ofSenegalese drum language. It follows previous work done by the PI (Winter, Y.,Language 90, 2014). Candidates are expected to have an excellent background intheoretical linguistics or another relevant discipline. In addition, candidatesshould be able and prepared to carry out fieldwork in Senegal for a period ofsix months.

The tasks for the PhD candidate will include:

- Carrying out fieldwork among Wolof speaking musiciansin Senegal

- Embedding the results within a coherent theory of drumlanguages, informed by recent advances in theoretical linguistics and cognitivescience

- Presenting results at workshops and conferences, andpublishing them as peer-reviewed articles in international journals

- Taking part in documenting Senegalese drummingtraditions

- Participation in selected training programme scheduledfor the research Institute, graduate School and the National research School

- Teaching undergraduate courses as part of the PhDtraining

- Completing and defending a PhD thesis within four years


For more details on this research project, see http://www.phil.uu.nl/~yoad/sabar.html


Requirements:

- A (soon to be completed) research Master’s degree inlinguistics or another relevant sub-discipline of Cognitive Science. Excellentcandidates with a background in Computer Science or Mathematics may also beconsidered;

- Excellent proficiency in spoken and written English;

- An outstanding record of work in the Master's degree;

- Interest in fieldwork research, and readiness to livein Senegal for over a period of six months as part of the project;

- Excellent communicational skills and ability to work ina heterogeneous team;

- Fluency in Wolof or French, or a proven ability toquickly master foreign languages is a strong advantage;

- Proven musical experience is a strong advantage.


Offer

Internship: The selected candidate will be required toundergo a training period of three months as an employed research assistant inthe project, prior to definitive selection for the PhD position. Positiveevaluation in this training, including the candidate’s ability to do successfulfieldwork, will be a pre-condition for the selected candidate to be offered thePhD position. The research assistant position will start on October 1, 2017 atthe latest.

PhD position: The PhD position will be offered at 1,0FTE, starting on January 1, 2018 at the latest, initially for a period of 15months. Upon good performance and a positive evaluation, the contract will beextended for the remaining period of 33 months (4 years in total). The grossmonthly salary starts at €2,191.- in the first year, and ends at

€2,801.- in the fourth year, on a fulltime basis.

Utrecht University offers a pension scheme, a holiday allowanceof 8% per year, an end-of-year bonus of 8.3% and flexible employmentconditions. Conditions are based on the Collective Employment Agreement of theDutch Universities.

About the organisation

Researchers at UiL OTS are distributed across 6 researchgroups, focusing on the following range of linguistic subdomains: LanguageVariation, Language, Logic and Information, Linguistic Theory and LanguageAcquisition, Language Processing and Language Pathology, Language andEducation, Language and Communication. It comprises approximately 20 fullprofessors, a dozen postdocs and roughly 40 PhD students.

The Department of Language, Literature and Communicationoffers BA and MA programmes in literary studies, linguistics, communicationstudies, translation, as well as Dutch, English, German, French, Italian,Spanish and (uniquely in the Netherlands) Celtic languages.

The Faculty of Humanities has approximately seventhousand students and nine hundred staff members. It comprises four ResearchInstitutes: The Institute of Philosophy and Religious Studies, Institute ofHistory and Art History, Institute of Cultural Inquiry (ICON), and the UtrechtInstitute of Linguistics OTS (UiL OTS). With its research and education inthese fields, the Faculty aims to contribute to a better understanding of theNetherlands and Europe in a rapidly changing social and cultural context. Theenthusiastic and committed colleagues and the excellent amenities in thehistorical city centre of Utrecht, where the Faculty is housed, contribute toan inspiring working environment.

Utrecht University

A better future for everyone. This ambition motivates ourscientists in executing their leading research and inspiring teaching. AtUtrecht University, the various disciplines collaborate intensively towardsmajor societal themes. Our focus is on Dynamics of Youth, Institutions, LifeSciences and Sustainability.

Additional information

For more details on this research project, see http://www.phil.uu.nl/~yoad/sabar.html

For further information, please feel free to contactProf. Yoad Winter (for his email address see http://www.phil.uu.nl/~yoad) or theresearch coordinator at UiL OTS (Dr. Maaike Schoorlemmer:

mailto:m.schoorlemmer@uu.nl).

Applications

In order to apply, please use the link in the official adof this position, at:

https://www.uu.nl/en/organisation/working-at-utrecht-university/jobs

Or directly at the following link:

https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=4124&VacatureID=893172&Vacancy=PhD%20position%20on%20the%20grammar%20of%20Senegalese%20drum%20languages%20%281%2E0%20FTE%29#top

Your application should include digital copies of:

- application form - to be downloaded from http://www.phil.uu.nl/~yoad/sabar/form.html

- CV including full personal and academic details;

- Certified copies of relevant diplomas and gradetranscripts;

- Master’s thesis (or a draft thereof), and any otherpublication you can provide;

- Names and full contact details of two academicreferees.

The application deadline is 21 May 2017.

Interviews, in person or otherwise, of selected applicants will be held during the week starting June 19, 2017.

Calls for papers for events
CfP 'Metaphor Festival', Amsterdam, 31 August – 2 September 2017, EXTENDED deadline: 15 April 2017

The MetaphorLab Amsterdam is delighted to announce that the next Metaphor Festival willtake place in Amsterdam from 31 August through 2 September 2017, with AlanCienki (Vrije Universiteit Amsterdam) and Kathleen Ahrens (Hong KongPolytechnic University) as this years’ keynote speakers.

All abstractsshould be submitted via metfest17.sciencesconf.org.If you have never used the Sciencesconf platform before, you have to create anaccount. Deadline for submission is 15 April.

CfP 'Conversational speech and lexical representations', Radboud University Nijmegen, June 8-9, 2017, deadline: April 18, 2017

CALLFOR POSTERS

Workshop:Conversational speech and lexical representations

Date: June 8-9, 2017
Location: Radboud University Nijmegen, the Netherlands
Organisers: Mirjam Ernestus, Louis ten Bosch, Martijn Bentum, Sophie Brand,Lisa Morano, Annika Nijveld

Sponsors: Netherlands Organisation forScientific Research, The European Research Council, Centre for Language Studiesof Radboud University, Max Planck Institute for Pyscholinguistics


Thisworkshop closes two large-scale research projects on the comprehension ofreduced word pronunciation variants (e.g. yeshay for yesterday)in conversational speech by both native and non-native listeners. Theseprojects led to intriguing insights (that the hosts will present during theworkshop), also concerning the nature of spoken word mental representations. Atthe same time, the projects raised new questions, especially regarding theinteraction between memory traces and speech perception processes. Our speakerswill share their take on these issues in plenary talks, and engage inworkshop-wide discussions with all participants.


Confirmedspeakers include:

*Louis ten Bosch (Radboud University)

*Audrey Bürki (University of Postdam)

*Lisa Davidson (New York University)

*Gareth Gaskell (University of York)

*Effie Kapnoula (Basque Center on Cognition, Brain and Language)

*Connor T. McLennan (Cleveland State University)

*Mark Pitt (Ohio State University)

*Antje Schweitzer (University of Stuttgart)

*Miguel Simonet (University of Arizona)

*Atsuko Takashima (Max Planck Institute for Psycholinguistics)

*Benjamin V. Tucker (University of Alberta)

*Natasha Warner (University of Arizona)

Callfor posters:

Weinvite submissions for poster presentations on recent work addressing thetopics of the workshop, including, but not limited to:

-How listeners process conversational speech, including reduced wordpronunciation variants

-The nature of spoken words' mental representations (e.g. abstractrepresentations versus exemplar-based representations, types of informationincluded in the representations, etc.)

-The problems encountered by listeners in understanding reduced wordpronunciation variants

-The processes used by listeners to learn new reduced word pronunciationvariants

-The evolution of spoken words' mental representations over time

-Corpus research on reduced word pronunciation variants (in any language)

Please,send your abstract of maximally 250 words to conlexworkshop@gmail.com beforeTuesday 18 April. You will be notified about acceptance before Tuesday 2May.

Forfurther information, the organizers can be contacted through conlexworkshop@gmail.com.

CfP 'CLS Language & Social Media day', Radboud University Nijmegen, June 15, 2017, deadline: April 30, 2017​

CLS Language &Social Media day

Thursday 15June 2017

OPEN CALL to present your ongoing research on language and social media

The goal of the CLS Language & SocialMedia day is to bring together researchers from different groups or disciplinesworking on the topic of language and social media and share their work. Allresearchers (not limited to those based in Nijmegen) are invited to presenttheir ongoing research on language and social media. First of all, this daywill give us insight into what colleagues are working on. More importantly, it will allow usto benefit from each other’s knowledge and obtain different perspectives on similartheoretical or methodological issues, which can further our understanding oflanguage in social media.

The CLS Language & Social Media day willinclude:

- short oral presentations

- a poster session

- two keynotes: Reinheild Vandekerckhove(University of Antwerp) & Rodney Jones (University of Reading)

All oralpresentations will be plenary, organized to promote discussion across thedisciplines. Moreover, there will be plenty of opportunity throughout the dayto discuss research in an informal setting. Attending without presentingis, of course, also possible -- for more information see below. (Research)master students are also welcome to present!

Abstract submission

The abstract shouldpresent an empirical study on language and social media (e.g. Twitter,WhatsApp, text messages, instant messages, blogs, etc.). The abstract shouldnot exceed 500 words and should be sent asa Word document to lieke.verheijen@let.ru.nl by 30April 2017. Please indicate whether you would like to give anoral presentation or present a poster. The subject of the message shouldbe Abstract Submission Language & Social Media. The conferencelanguage is English.

Registration

The symposium willinclude lunch and drinks and is open to everyone. It will feature twointeresting guest speakers. To register, please fill in the registrationform before Tuesday 30 May on www.ru.nl/cls/news-events/cls-language-social-media-day/registration/.

And check out ourFacebook event: www.facebook.com/events/180090125836238/.

Update: CfP 'Monolingual histories – Multilingual practices', Ghent, Belgium, 1 December 2017, (gewijzigde) deadline: 1 May 2017

Call for papers for a colloquium on


Monolingual histories – Multilingual practices

Issues in historical language contact

Annual colloquium of

Taal & Tongval: Language Variation in the Low Countries


1 December 2017

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)

Ghent, Belgium


http://taalentongval2017.blogspot.be


Keynote speakers

Päivi Pahta (University of Tampere)

Joe Salmons (University of Wisconsin - Madison)

Marijke van der Wal (Leiden University)


Languages such as English, German and Dutch have traditionally been described in monolingual histories. Accounts of the history of these languages often focus on their gradual development through time with special attention being paid to the rise of the standard language. The areas in which these languages were used, however, were also home to a wide spectrum of other languages, including regional varieties of the dominant language, immigrant languages and ‘prestigious’ foreign languages such as Latin and French. This means that speech and writing communities in most of these areas have in fact been highly multilingual throughout history (Braunmüller & Ferraresi 2003, Stenroos et al. 2012). These multilingual practices, however, tend to be rendered invisible in monolingual histories, and even regional languages within larger language areas are not always represented, particularly when the developing standard language is prioritized (Hüning et al. 2012, Schrijver 2014, Havinga & Langer 2015). At the 2017 Taal & Tongval colloquium, we aim to revisit the place of language contact in historical settings, by focusing on historical multilingualism and multilingual practices in language history.


In historical settings, reconstructability is a crucial issue. It is often difficult to find out who spoke which language(s) to whom. The written record typically prefers some languages over others, which only intensifies when standardization sets in. If we want to reconsider historical language contact, we also need to develop ways to reconstruct the sociolinguistic conditions determining the contact situation.


We are looking for contributions in the fields of historical sociolinguistics and historical language contact, with a keen eye for the issues outlined above. Topics to be discussed include (but need not be limited to):


the multilingual experiences of migrating individuals and communities, and the linguistic consequences thereof;

domain-specific and socially conditioned language choice in situations of societal multilingualism;

contact-induced changes in traditional dialects and standard languages, beyond the domain of lexical loans;

standardization as koineization, and standard languages as contact varieties;

societal and individual multilingualism vs. metalinguistic discourse prototypically focusing on monolingualism;

the role of monolingual and standard language ideologies in language historiography.


Abstract submission

Abstracts of 250 words can be sent to the organizers (rik.vosters@vub.ac.be, g.j.rutten@hum.leidenuniv.nl) before 1 May 2017. Notification of acceptance will be given by 15 May 2017. The conference languages are English and Dutch.


Main organizers

Gijsbert Rutten, Universiteit Leiden

Rik Vosters, Vrije Universiteit Brussel


Organizing committee

Reinhild Vandekerckhove, Universiteit Antwerpen

Dirk Geeraerts, KU Leuven

Ben Hermans, Meertens Instituut

Roeland van Hout, Radboud Universiteit Nijmegen

Jacques Van Keymeulen, Universiteit Gent

Jan Nijen Twilhaar, Hogeschool Utrecht

Wim Vandenbussche, Vrije Universiteit Brussel

Gunther De Vogelaer, Universität MünsterReferences

Braunmüller, Kurt & Gisella Ferraresi (eds.). 2003. Aspects of Multilingualism in European Language History. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.

Havinga, Anna & Nils Langer (eds.). 2015 Invisible Languages in the Nineteenth Century. Bern: Peter Lang.

Hüning, Matthias, Ulrike Vogl & Oliver Moliner (eds.). 2012. Standard Languages and Multilingualism in European History. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.

Peersman, Catharina, Gijsbert Rutten & Rik Vosters (eds.). 2015. Past, Present and Future of a Language Border. Germanic-Romance Encounters in the Low Countries. Berlin: De Gruyter.

Schrijver, Peter. 2014. Language Contact and the Origins of the Germanic Languages. New York: Routledge.

Stenroos, Merja, Martti Mäkinen & Inge Særheim (eds). 2012. Language Contact and Development Around the North Sea. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.

CfP 'international Conference on Dependency Linguistics', Pisa Italy, September 18-20, 2017, deadline: May 5, 2017​

Fourth International Conference on Dependency Linguistics

Location: Pisa, Italy

Date: 18-20 September 2017

Conference web site: http://depling.org/depling2017/

FIRST CALL FOR PAPERS

Conference aims

The Depling conference responds to the growing need for aconference dedicated to dependency-based approaches in linguistics and naturallanguage processing. In the past decade, dependencies, directed labeled graphstructures representing hierarchical relations between morphemes, words orsemantic units, have become very widespread in natural language processing.However, the linguistic significance of these structures often remains vague,and the need to discuss the theoretical and formal foundations of dependency-basedconcepts is felt strongly by many people working in these domains.

Conference topics

Topics include but are not limited to:

- The use of dependency trees in syntactic analysis,parsing, generation, and corpusannotation of written and spoken texts;

- Cross-lingual dependency parser evaluation, withparticular emphasis on intrinsicevaluation metrics;

- The use of semantic valency-based predicate and actancygraph structures and their link toclassical logic;

- The elaboration of formal dictionaries fordependency-based syntax and semantics,including descriptions of collocations and paradigmatic relations;

- Links to morphology and linearization of dependencystructures, using, for example,topological field theories;

- Dependency-like structures beyond the sentence, forexample, to model discoursephenomena;

- The description and formalization of semantic andpragmatic phenomena related toinformation structure;

- History, epistemology, and psycholinguistic relevanceof dependency grammar,including its relation to generative approaches to language;

- Dependency grammar and linguistic universals.

Shared task

This year Depling is co-located with the "InternationalWorkshop on Parsing Technologies" (IWPT 2017), which will take placeimmediately after Depling 2017. The two conferences will have an overlappingday, September 20th, in which the results will be reported of a joint sharedtask playing the role of Depling-IWPT "bridge event" and focusing on"Extrinsic Parser Evaluation" (EPE). The goal of this shared task isto try to shed light on the relative `utility' of different types of dependencyrepresentations for downstream applications that depend on grammaticalanalysis. For background and information on participation, see: http://epe.nlpl.eu/

Paper submission information

Papers should describe original work; they shouldemphasize completed work rather than intended work, and should indicate clearlythe state of completion of the reported results. Submissions will be judged oncorrectness, originality, technical strength, significance and relevance to theconference, and interest to the attendees.

Papers must be submitted in PDF format through the Depling2017EasyChair site ( https://easychair.org/conferences/?conf=depling2017).

Papers may consist of up to 10 pages of content(including references). All submissions should follow the two-column format andthe style guidelines.

We strongly recommend the use of the LaTeX style files,OpenDocument or Microsoft Word templates created for the Depling 2017conference.

Reviewing of papers will be double-blind. Therefore, thepaper must not include the authors' names and affiliations. Furthermore,self-references that reveal the author's identity, e.g., "We previouslyshowed (Smith,

1991) ...", must be avoided. Instead, use citationssuch as "Smith (1991) previously showed ...". Papers that do notconform to these requirements will be rejected without review.

Important dates

Submission deadline: May 5, 2017

Notification of acceptance: June 23, 2017 Final versionof papers due: July 15, 2017 Depling conference: September 18-20, 2017

For the shared task timetable, see website.

Conference chairs

Simonetta Montemagni, Istituto di LinguisticaComputazionale "A. Zampolli" - CNR Joakim Nivre, Uppsala University

Local organizing committee

Giuseppe Attardi, University of Pisa

Felice Dell'Orletta, Istituto di LinguisticaComputazionale "A. Zampolli" - CNR

Alessandro Lenci, University of Pisa

Simonetta Montemagni, Istituto di LinguisticaComputazionale "A. Zampolli" - CNR

Maria Simi, University of Pisa

Email contact: depling2017@depling.org

CfP 'Workshop on Interoperable Semantic Annotation'(ISA-13), Montpellier (France), September 19, 2017, deadline: June 23, 2017

FIRST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERSISA-13


13th Joint ACL - ISO Workshop on Interoperable Semantic Annotation


Montpellier (France), September 19, 2017, at IWCS 2017ISA-13 is the thirteenth edition of a series of joint workshops of the ACL Special Interest Group in Semantics (SIGSEM)

and the International Organisation for Standardisation ISO. The first workshop in this series was held in conjunction with

the IWCS 2003 conference in Tilburg (Netherlands); the latest workshop was held in 2016 as part of the LREC conference

in Portoroz (Slovenia).


ISA-workshops bring together experts in the annotation of semantic information as expressed in text, speech, gestures,

graphics, video, images, and in communicative behaviour where multiple modalities are combined. Examples of semantic

annotation include the markup of events, time, space, dialogue acts, discourse relations, semantic roles, coreference, and

quantification, for which the ISO organisation pursues the establishment and exploitation of standardised annotation methods

and representation schemes in order to support the creation of interoperable semantic resources.Topics for submissions include, but are not limited to:


* methodological aspects of semantic annotation

* semantic annotation and semantic interpretation

* experiments in semantic annotation

* comparative studies of semantic annotation schemes

* semantic annotation and ontologies

* evaluation of annotation schemes

* context-dependence in semantic annotations

* applications of semantic annotation

* integration of semantic annotation and other linguistic annotations

* issues in the annotation of specific domains of semantic information, such as:

- events, states, processes, circumstances, facts

- relations in discourse and dialogue

- time and space

- modality, polarity and factuality,

- quantification and modification

- coreference relations

- semantic roles and predicate-argument structures

* integration of annotations of different domains of semantic annotation

* annotation of cross-domain phenomena such as negation, attribution and sentiment

* levels of granularity in annotation schemes

* cross-domain issues in semantic annotation, such as language- and application-dependence

* best practices in semantic annotation


Three types of submission are invited:


- Research papers, describing original research in the area of semantic annotation; these can be either long (6-8 pages,

not including references) or short (3-4 pages, not including references);

- Project notes, describing recent, ongoing or planned projects involving semantic annotation (2-4 pages including references;

- Demonstration notes, accompanying demonstration of software tools to support manual semantic annotation, or systems

for automatic semantic annotation (2-4 pages including references),ORGANIZERS

————————

Harry Bunt (chair)

Nancy Ide

Kiyong Lee

James Pustejovsky

Laurent RomaryPROGRAM COMMITTEE

———————————

Jan Alexandersson

Harry Bunt (chair)

Nicoletta Calzolari

Jae-Woong Choe

Robin Cooper

Thierry Declerck

Liesbeth Degand

Alex Fang

Robert Gaizauskas

Koiti Hasida

Nancy Ide

Elisabetta Jezek

Michael Kipp

Kiyong Lee

Philippe Muller

Malvina Nissim

Silvia Pareti

Volha Petukhova

Paola Pietrandrea

Andrei Popescu-Belis

Rashmi Prasad

James Pustejovsky

Laurent Romary

Ted Sanders

Manfred Stede

Matthew Stone

Thorsten Trippel

Piek Vossen

Annie Zaenen

Sandrine ZuffereyIMPORTANT DATES

—————————


June 23: Deadline for submitting papers

July 22: Notification of acceptance

August 12: Submission of camera-ready papers

September 19:

ISA-13 workshopMORE INFORMATION

——————————

For more information see the workshop page at https://sigsem.uvt.nl/isa13/ or contact the workshop chair

Harry Bunt (harry.bunt@uvt.nl)CfP Linguistics Beyond And Within, Lublin, 18-19 October 2017, deadline: 30 June 2017

http://lingbaw.webclass.co/ lingbaw@gmail.com

Dear Colleagues,

Building on the success of the previous conferences, the Institute of English Studies at the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, is organising the 5th meeting of Linguistics Beyond And Within – International Linguistics Conference in Lublin. The conference, to be held on 18-19 October 2017, will be hosted by the Department of Applied Linguistics, the Department of Theoretical Linguistics, the Department of Contrastive English-Polish Studies and the Department of Celtic Studies. This year the talks will be guided by the following leitmotif:

As previously, we would like to invite scholars with innovative approaches to linguistics viewed from a range of intra- and interdisciplinary perspectives. We wish to encourage all linguists representing various theoretical models and practical applications to present their contributions during both oral and poster sessions in the following research areas:

 theoretical linguistics

o phonetics & phonology

o morphology

o semantics

o syntax

 corpus studies

 applied linguistics

o language teaching & language acquisition

o pragmatics

o discourse analysis

o translation studies

 socio- and psycholinguistics

Each paper presentation in an oral session will be scheduled for a 20-minute talk followed by a 10-minute discussion. Poster sessions will last about 45 minutes when the authors are required to be present and ready to answer questions from participants passing by. The poster format is 100x70cm (vertical orientation). The language of the conference is English.

Artemis Alexiadou (Humboldt University of Berlin, Germany)

Pius ten Hacken (University of Innsbruck, Austria)

Lívia Körtvélyessy (Pavol Jozef Šafárik University, Slovakia)

Paul Meara (Swansea University, UK)

Abstracts of no more than 400 words (including references) should be sent by 30th June 2017 in .doc format to our e-mail address: lingbaw@gmail.com. It is expected that any paper presented at LingBaW 2017 is original and has not been previously presented or published.

In the body of the email, please include the following information: title of paper, name of author, scientific degree, affiliation, research area (one from the abovementioned) and form of presentation (speech / poster).

Abstracts will be reviewed anonymously. Please do not put your name on the abstract itself.

Notification of acceptance will be sent by 15th August.

http://lingbaw.webclass.co/ lingbaw@gmail.com

The upcoming edition of the LingBaW Conference will also host two thematic workshops up to a limit of ten papers plus one slot for an introductory paper by workshop convenors.

The deadline for the submission of workshop proposals is 31st May 2017.

Each workshop proposal must include the title, a 500-word abstract that summarizes the theme and goals of the workshop and the names, affiliations, and contact details of the workshop organizers. The proposal should also contain a list of five prospective participants. It should also indicate any special requirements you might have in terms of equipment.

Workshop organizers are responsible for advertising the workshop, organizing the reviewing process, and running the workshop.

The conference fee is 300 PLN (€80) and includes conference materials, reception, refreshments and publication of the proceedings.

The preliminary deadline for submission of completed papers is 31st January 2018.

CfP 'Conference on Frisian linguistics 2017', Fryske Akademy Leeuwarden, 27 October 2017

Conference on Frisian linguistics 2017

The Linguistics Circle of theFrisian Academy (Fryske Akademy) organizes its annual meeting in October thisyear. The ninth Conference on Frisianlinguistics will be of interest to anyone who actively or passively participatesin Frisian linguistics: grammar, phonetics/phonology, onomastics, lexicology,sociolinguistics, historical linguistics. Papers may focus on the results ofscientific research, but presentations of research plans, of speculations or oflanguage corpora are also welcome. They may be presented in any of theWest-Germanic languages.

When: Friday 27 October 2017.

Where: Fryske Akademy, Doelestraat 8,Leeuwarden / Ljouwert

The time allotted for a paper is30 minutes (20 minutes talk, 10 minutes discussion).

Extended deadline: We invite everyone to participate. Please send an abstract – assoon as possible, but not later than August 1 – of half A4, with name andaddress, to Eric Hoekstra (secretary of the Linguistics Circle):

ehoekstra@fryske-akademy.nl

Or by regular mail to:

FryskeAkademy

EricHoekstra, Taalkundich Wurkferbân,

Postbus54,

8900AB Ljouwert/Leeuwarden,

TheNetherlands.

CfP Workshop 'Cognitive explanations in linguistic typology' (ALT), Canberra, December 15, 2017

We invite contributions for the workshop “Cognitive explanations in

linguistic typology: contemporary insights from language processing and language acquisition“ to be held at the 12th Conference of the Association for Linguistic Typology (ALT) at the Australian National University in Canberra on December 15, 2017.

The potential of language processing mechanisms to explain diachronic developments and grammatical patterns in the world’s languages has long been recognized in the typological literature. However, processing pressures and constraints have often been invoked as vague processes instead of as observable behaviour and neural activity that may be amenable to empirical measurement and evaluation. Given the degree of maturity achieved by contemporary psycho- and neurolinguistics, a new era of a cross-disciplinary pollination between linguistic typology and these disciplines is warranted. This workshop will focus on processing explanations for the distribution and development of typological features, drawing on experimental work on language comprehension, language production and first language acquisition. The emphasis will lie on explanations that are theoretically well-grounded from a psycholinguistic and/or neurolinguistic perspective and that are empirically testable.

Invited speakers:

Balthasar Bickel & Sabine Stoll

Ina Bornkessel-Schlesewsky & Matthias Schlesewsky

Damián Blasi

Sebastian Sauppe

Anne Cutler

Florian Jaeger

Barbara Kelly

Evan Kidd

We welcome abstract submissions for additional contributions that either report typologically relevant experimental evidence or draw extensively and competently on the psycho- and neurolinguistic literature in explaining typological findings. Contributions that describe novel theoretical proposals on the relation between the distribution and diachronic change of typological features, language processing and language acquisition will also be considered.

Abstracts should be submitted to the ALT program committee. Instructions can be found on the ALT homepage:

http://www.dynamicsoflanguage.edu.au/alt-conference-2017/call-for-abstracts/.

The submission deadline is March 31, 2017.

Workshop convenors: Ina Bornkessel-Schlesewsky (University of South

Australia), Matthias Schlesewsky (University of South Australia), Damián

E. Blasi (University of Zurich & Max Planck Institute for the Science of

Human History), Evan Kidd (CoEDL, Australian National University),

Sebastian Sauppe, (University Zurich & Max Planck Institute for

Psycholinguistics)

Homepage:

http://www.dynamicsoflanguage.edu.au/alt-conferenc...

Extra
Facebookpage LOT

From now on new information about the upcoming LOT schools can also be found on our Facebook page:

https://www.facebook.com/LOT-Landelijke-Onderzoekschool-Taalwetenschap-378098082559910/ERIS VU Journal for Humanities

14 februari j.l. vond delancering van ERIS VU Journal for Humanities plaats, een nieuwinterdisciplinair tijdschrift voor studenten met academische ambities. ERIS is online te raadplegen op de website: https://erisjournal.com/issue-1-war-and-peace/.

ERIS VU Journal forHumanities biedt getalenteerde studenten een platform om ervaring op te doenmet het wetenschappelijke publicatieproces en om hun voor een breder publiekbeschikbaar te maken. Door verschillende disciplines binnen degeesteswetenschappen in een journal te integreren, doet ERIS mee aan de trendom op een interdisciplinaire manier wetenschap te bedrijven. Daarnaast draagtERIS ook bij aan de Why Humanities Matter beweging door hoogwaardiggeesteswetenschappelijk onderzoek te presenteren. Door de interdisciplinaireinsteek van ERIS kent dit onderzoek een gemakkelijkere toepassing in demaatschappelijke context.

Summer University Aarhus (Denmark) 2017: Sign Linguistics/Interpretation and Linguistic Fieldwork,

Aarhus University offers two exciting language related courses this summer, one on fieldwork and one of sign languages and interpreting.

Deadline for application for both is March 15, 2017.


(1) LANGUAGE DESCRIPTION AND LINGUISTIC FIELDWORK


This summer school course in language description and linguistic fieldwork will give you a broad introduction to the practical and methodological aspects of fieldwork, and the art of language description. It will also provide insight in the structures of two unfamiliar languages. The course consists of two parts: a structural course on a non-familiar language (this year: Warrwa, Kimberley, Nyulnyulan, non Pama-Nyungan, Australia) and fieldwork workshops with a speaker of an underdescribed language.


Teacher: Prof. William McGregor, with fieldwork experience in several continents and author of a handful of descriptive grammars based on fieldwork.


Because of the practical orientation, only a limited number of students are admitted.


For more information, see:


http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/langu...
(2) DEAF STUDIES: Sign Language Linguistics and Interpretation.


In 2017, the deaf studies course has two themes.

The theme „Introduction to sign language linguistics“ provides a comprehensive overview of language properties at various levels of sign language use and methodology. The other theme „Introduction to Sign Language Interpreting and Translation“ provides a comprehensive overview of sign language interpreting and translation.

The course will be taught in International Sign, with interpretation to English.


Teacher: Prof. Christian Rathmann.


For more information, see:


http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/deaf-...

SoundCircle: Phonology Reading Group

Every other Thursday at 16:00, the SoundCircle Phonology Reading Groupmeets to discuss papers and to listen to guest speakers presenting their current work.

We invite every Phonologist in The Netherlands to join our meetings and to actively take part to the group.

Subscribe on https://groups.google.com/group/soundcircle

Free online course 'Multilingual Practices: Tackling Challenges and Creating Opportunities'

In a world of globalisation, people who do not share the same language meet more often every day. Being able to deal with these multilingual practices in an effective way can give you an advantage in your daily life and work.

The challenges and opportunities that we will speak of will be recognisable for learners. The course will also introduce you to real multilingual families who will share their personal experiences with their multilingual situations with you. The issues arising from the individual situations of our families will then be looked at from a scientific perspective.Free online course 'Multilingual Practices: Tackling Challenges and Creating Opportunities'

It is a free online course, 4 weeks long, with videos, readings, quizzes and otherinformation about multilingualism, directed to teachers, parents, and otherpeople interested in the topic. Registration is free, but required to receivethe materials, and is done here: https://www.futurelearn.com/courses/multilingual-practices/1