April 28th, 2009

LOT Announcements / events
LOT Summer School Leiden University, Leiden, June 8-19 2009
April 24: registration has re-opened again! Please go to the forms on the LOT website for registration for courses and accomodation.

The deadline had been prolonged till May 17. Due to mailserver problems, we have lost a number of registrations to the Leiden Summer School.
Even if it looked like your registration was confirmed when you submitted the form, your registration may not actually have reached us.
The participants whose registrations are in our system have received an e-mail re-confirming their registration on April 27 2009.
If you registered before April 24 and have not received mail from LOT reconfirming your registration on April 27, you must assume we do not have a record of your registration. We apologize for the inconvenience, and invite you to fill out the registration form again.

You will receive more information on lodging and payment- confirmations in the week before the LOT School starts.

If you have any questions regarding your registration contact the LOT Secretary Office via: lot(removeme)uu.nl
LOT Populariseringsprijs 2009: oproep
Aan alle taalkundigen in Nederland

LOT looft dit jaar wederom de Populariseringsprijs uit, ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over een taalwetenschappelijk onderwerp.

De definitie van in aanmerking komende publicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor dit doel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal - artikelen, boeken, cd-roms, video's, radio - en televisieprogramma's, websites etc. - met copyright in 2008 (indien copyright van toepassing is). De bijdrage dient in het Nederlands te rapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door een in Nederland werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienen de essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk te maken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

De omvang van de LOT-prijs bedraagt 1000 Euro.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordeling inzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse taalkundige een reeds gepubliceerde bijdrage van een collega (dus niet van eigen hand) voordragen voor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage gemotiveerd aan te melden. Bij voordracht dient vermeld te worden: Naam voorgedragene, titel bijdrage, adres voorgedragene, motivatie voordracht.

De inzendingen worden beoordeeld door een door het LOT benoemde jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla, samen met het bekend maken van de uitslag van de AVT-Anéla dissertatieprijs. Het taalgala zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 13 november 2009, aan het Pietershof te Utrecht. Van de genomineerden wordt een actieve deelname aan het Taalgala verwacht.

De sluitingsdatum voor inzending/voordracht is 1 juni 2009. Inzendingen / voordrachten kunnen gestuurd worden naar LOT, t.a.v. Ivana Brasileiro, Janskerkhof 13a, 3512 BL Utrecht.

Het bestuur hoopt op een overvloedige inzending. De noodzaak tot effectievere publieksvoorlichting over aard en kwaliteit van het taalkundig onderzoek in Nederland en de resultaten daarvan blijft onverminderd aanwezig.

Het reglement is hier digitaal in te zien: www.lotschool.nl/files/newsletters/2009/LOT_Populariseringsprijs_reglement.pdf

Namens het LOT-bestuur,
Henriette de Swart, Wetenschappelijk directeur
Kennislink Taal & Spraak
De computer leert liplezen ( www.kennislink.nl/publicaties/de-computer-leert-liplezen)
Britse wetenschappers ontwikkelen een computer die kan zien welke taal je spreekt. Een handig hulpmiddel voor een spraakherkenner in een rumoerige omgeving.

Toetsenbord voorkomt tikfouten ( www.kennislink.nl/publicaties/toetsenbord-voorkomt-tikfouten)
Duitse wetenschappers hebben een nieuw toetsenbord ontwikkeld: de TypeRight. Het toetsenbord denkt met je mee en verzwaart automatisch de toetsen van letters die je waarschijnlijk niet wil indrukken. Zo maak je een stuk minder typefouten.

Het slimme hoortoestel komt eraan ( www.kennislink.nl/publicaties/het-slimme-hoortoestel-komt-eraan)
Maastrichtse onderzoekers werken aan een nieuwe generatie hoortoestellen. Hiermee is het mogelijk om selectief te luisteren. Zo hoor je niet langer alle geluiden versterkt, maar alleen dat wat je wil horen

Kijk voor het laatste nieuws over Kennislink Taal & Spraak op: www.kennislink.nl/taal-en-spraak
Lectures / talks
Capita Selecta Lexicology. Lectures on Computational Lexicography, INL Leiden, May 11, 28 2009
Capita Selecta Lexicologie

Thema: Computationele lexicografie

Donderdag 11 mei:
Dr. Reynaert van Universiteit van Tilburg.
Meer info hierover volgt op: www.inl.nl

Donderdag 28 mei:
Professor Ulrich Heid, Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung, Stuttgart:
“Idioms and Collocations in electronic dictionaries”.

Alle belangstellenden zijn welkom op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Matthias de Vrieshof 3, gebouw 1171, het Verbarium, van 15.00 tot 17.00 uur
Schultink Lecture, LOT Summer School 2009, Leiden, June 10 2009
Schultink Lecture, LOT Summer School, Leiden, 2009

What bilinguals tell us about language, the mind, and the brain

Judith F. Kroll
Department of Psychology
Program in Linguistics
Center for Language Science
The Pennsylvania State University
University Park, PA 16802 USA

www.cls.psu.edu
jfk7(removeme)psu.edu

A critical observation in recent psycholinguistic research is that the use of a second language has profound consequences for the first as well as the second language and for cognitive processes that extend beyond language itself. Contrary to the notion that the task for the second language learner is simply to acquire a level of skill that closely resembles that of the native speaker, the new research suggests that the language system itself is fundamentally open, with interactions that reshape language use and that carry cognitive consequences. Notably, these interactions are not restricted to one level of language processing; they can be observed for the lexicon, the grammar, and the phonology. Because even proficient bilinguals appear unable to selectively switch off the language not in use when they hear, read, or speak one language, this work suggests that second language learners and proficient bilinguals have more in common than previously thought. It also suggests that understanding the way in which cross-language competition is manifest and the way in which it is ultimately resolved will be important in modeling the dynamics of second language use. In this talk I present data from a set of new experiments that consider the implications of this framework for the earliest stages of second language learning and for the modulation of cross-language activation during spoken production.

The lecture is scheduled for the Wednesday 10 june, from 7:30 till 9:00 pm.
ISB7, Sevent International Symposium on Bilingualism, Utrecht (UIL OTS), July 8-11 2009
From 8-11 July 2009 UiL-OTS will be hosting the Seventh International Symposium on Bilingualism, ISB7.


Key note speakers:

Shyamala Chengappa (All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, India)
Guus Extra (University of Tilburg, Netherlands)
Pieter Muysken (Radboud Universiteit, Nijmegen, Netherlands)
Nuria Sebastian-Gallés (Universitat de Barcelona, Catalonia)
Antonella Sorace (University of Edinburgh, Scotland)
Sarah Thomason (University of Michigan, USA)


Local organizing committee:

Jacomine Nortier
Martin Everaert
René Kager
Manuela Pinto
Jan ten Thije
Hans Van de Velde


Please visit our website for more information and details. cms.let.uu.nl/isb7/index.php
Afscheidssymposium Woorden Wisselen voor Ariane van Santen, September 3 2009
Symposium Woorden wisselen

Op donderdag 3 september 2009 neemt Ariane van Santen afscheid van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Leidse Universiteit: ze gaat met pensioen. Zij heeft zich in de afgelopen veertig jaar niet onbetuigd gelaten: is op uiteenlopende terreinen actief geweest, heeft generaties studenten opgeleid en een groot aantal collega’s en bestuurders zien komen en gaan.

Ter gelegenheid van haar afscheid organiseren wij het symposium Woorden wisselen met lezingen over morfologie, het terrein waarop Ariane in haar onderwijs en onderzoek vooral actief is geweest. Sprekers zijn Johan De Caluwe (Gent), Matthias Hüning (Berlijn), Folgert Karsdorp (Leiden) en tenslotte ook Ariane zelf, die daarmee het laatste woord heeft in deze woordenwisseling.

Het symposium wordt gehouden van 13.00 uur – 16.30 uur in het LAK-Theater in het Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1, Leiden).
Aansluitend is er van 16.30-18.00 in het Arsenaal (Arsenaalstraat 1, naast Lipsiusgebouw) een receptie waarbij u Ariane uw afscheidswensen persoonlijk kunt overbrengen. U bent van harte welkom!

U kunt zich voor dit symposium opgeven via het volgende mailadres: woordenwisselen(removeme)hum.leidenuniv.nl. Graag daarbij vermelden of u ook op de receptie aanwezig zult zijn. Degenen die zich hebben opgegeven krijgen nadere informatie over het programma toegezonden.

De organisatoren: Ronny Boogaart, Josien Lalleman, Marijke Mooijaart en Marijke van der Wal
Workshops / Conferences
Eastern European Summer School in Generative Grammar (EGG), Poland, July 27-August 7 2009
The Eastern European Summer School in Generative Grammar (EGG) will take place in Poznan, Poland from July 27 to August 7, 2009!

Registration is open between May 1 and May 15, 2009.

The school is aimed at students and practitioners at all levels.

Travel and accommodation grants are available for qualified applicants from Eastern European countries.

This year the summerschool will be co-organised with Uli Sauerland's COST project ( www.zas.gwz-berlin.de/cost/), which focuses on semantic and pragmatic effects related to language acquisition and SLI. Therefore, this year’s school will again be a thematic one, based on the search for external evidence for linguistic theories, with many classes on various cognitive aspects of language (language acquisition, SLI, psycholinguistics, neurolinguistics, language & music).

This year's school will feature the following teachers and classes:

Intro classes:

Introduction to Optimality Theory - Sara Finley (John Hopkins) Introduction to Standard Government Phonology - Markus Poechtrager (Istanbul) Introduction to phonological phrasing - Charles Kisseberth (Tel Aviv) Introduction to experimental phonology - Mary Ann Walter (Northwestern) Introduction to (phonological aspects of) Arabic non-linear morphology – Ali Idrissi Introduction to syntax (10 classes) – t.b.a.
Introduction to semantics and pragmatics (10 classes) - Hedde Zeijlstra (Amsterdam) Introduction to neurolinguistics - Linnaea Stockall (Concordia) Bilingualism, L2 learning and SLI – Stavroula Stavrakaki (Thessaloniki) Recursion - Uli Sauerland (ZAS Berlin)

Topic classes:

Optimal Domains Theory - Charles Kisseberth (Tel Aviv) External evidence and the linguistic structure of Arabic – Ali Idrissi External evidence and Government Phonology - Markus Poechtrager (Istanbul) Language games - Mary Ann Walter (Northwestern) Understanding vowel harmony using artificial grammars - Sara Finley (John Hopkins) Topics in language acquisition – Bart Hollebrandse (Groningen)
Embedding: subordination and Theory of Mind – Bart Hollebrandse (Groningen) Acquisition of aspect – Natalia Gagarina (ZAS Berlin) Acquisition of tense – Natalia Gagarina (ZAS Berlin) Lexical development (10 classes) - Ewa Haman (Warsaw) The acquisition of Binding Principles – Spyridoula Varlakosta (Athens) Morphosyntax and SLI – Spyridoula Varlakosta (Athens) Neuro-cognitive mechanisms in morphological processing - Linnaea Stockall (Concordia) Syntax of Case – David Pesetsky (MIT) Syntax of music – David Pesetsky (MIT) Interrogatives in child language: issues at the syntax/semantics interface (2 courses) – Hamida Demirdache (Nantes) Semantics of plurals – Eytan Zweig (York) Processing of scalar implicatures – Eytan Zweig (York) SLI and other developmental disorders (with a special reference to developmental dyslexia) – Stavroula Stavrakaki (Thessaloniki)

More information about the school can be found at egg.auf.net
Cursus Historische Grammatica van het Nederlands en zijn dialecten, CRISSP Antwerpen, Mei, Juni, Oktober & November 2009
CRISSP-HUBrussel, Universiteit Leiden, Universiteit Antwerpen en de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde hebben het genoegen U uit te nodigen voor de reeks hoor-/werkcolleges

Historische grammatica van het Nederlands en zijn dialecten

gedoceerd door prof. dr. Jan Goossens, emeritus hoogleraar historische taalkunde, dialectologie en middeleeuwse literatuur aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
Jan Goossens is zonder twijfel een van onze indrukwekkendste en productiefste taalgeleerden. Werken van zijn hand met internationale weerklank zijn: Strukturelle Sprachgeographie (1969), Was ist Deutsch - und wie verhält es sich zum Niederländischen? (1971), Deutsche Dialektologie (1977), Sprachatlas des nördlichen Rheinlands und des südöstlichen Niederlands "Fränkischer Sprachatlas" (1981, 1988, 1994, 2002) en in samenwerking met J. Taeldeman en G. Verleyen/C. De Wulf Fonologische atlas van de Nederlandse dialecten (1998, 2000, 2005). Het hoofddoel in deze hoor-/werkcolleges is om belangrijke taalkundige verworvenheden in verband met het Nederlands en zijn dialecten in het bewustzijn van belangstellenden te doen leven, zodat ze er ook actief en creatief mee leren om te gaan.

In de eerste reeks van vijf lessen zal de historische fonologie van het Nederlands worden behandeld, in het bijzonder die van het vocalisme, van het Westgermaans tot de moderne standaardtaal. Er wordt begonnen met de toelichting van een aantal grondbegrippen van die fonologie. Vervolgens wordt de geschiedenis van de vocalen en diftongen in etappen (van Westgermaans naar Oudnederlands, van Oudnederlands naar
Middelnederlands, van Middelnederlands naar Nieuwnederlands) besproken aan de hand van talrijke voorbeelden, die de deelnemers in het etymologisch woordenboek van De Vries en De Tollenaere kunnen vinden. Het is de bedoeling dat zij zo actief mogelijk meewerken, wat door een afwisseling van uiteenzetting door de docent en gezamenlijke bespreking van het voorbeeldmateriaal bereikt moet worden. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de structurele samenhang: op ieder ogenblik van haar bestaan vormt de fonologie van het Nederlands een geheel. Maar tegelijk is er aandacht voor de in de loop van de tijd groeiende diversiteit, die tot het ontstaan van een Nederlands dialectlandschap heeft geleid. Op een vergelijkbare manier, maar beknopter, zal de geschiedenis van het consonantisme worden behandeld, die ingewikkelder is dan men op het eerste gezicht zou denken.

In de tweede reeks komt de flexiemorfologie met de (o.a. syntactische) consequenties van haar geleidelijke afbouw aan de beurt. Door de werking van de in de eerste reeks behandelde klankwetten krijgen de woorden nieuwe gestalten. Deze geven aanleiding tot analogieėn, waardoor het systeem in gewijzigde vorm kan blijven functioneren. Behandeld wordt vooral de verbuiging van de substantieven, naast die van de adnominale woorden, met de wisselwerking daartussen, die geleidelijk tot het ontstaan van een volslagen nieuw nominaal systeem heeft geleid. Een tweede complex vormt het werkwoord met zijn geleidelijke afbouw van oude, maar ook groei van flexieėlementen en met verschuivingen in de opbouw van de Nederlandse zin. In dit morfologische deel wordt de ontwikkeling eveneens met behulp van een periodisering onderzocht. Ook in de morfologie groeit geleidelijk de regionale diversiteit, waardoor
een Nederlands dialectlandschap tot stand is gekomen. Dit vertoont regionale vernieuwingskernen, die dat landschap een zeer specifiek Nederlands uitzicht geven.

Registratie
Registratie is vereist en gebeurt via een e-mail naar dany.jaspers(removeme)hubrussel.be.
De kostprijs voor wie zich inschrijft voor 8 mei 2009 is € 50.
(voor VLDN-leden die hun contributie voldaan hebben: € 40)
De betaling gebeurt cash ter plaatse.
Wie zich inschrijft na 8 mei, betaalt € 80 (VLDN-leden die hun contributie voldaan hebben: € 70).

Waar?
Stadscampus Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, lokaal A 107 (tweede binnenplaats, ingang zuilengalerij). Voor een plan van de stadscampus, zie www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ROUTE&n=26518.

Wanneer?
Telkens op vrijdag van 14u tot 17u op de volgende data:
Historische fonologie: 15 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni en 26 juni 2009.
Flexiemorfologie: 2 oktober, 9 oktober,16 oktober, 23 oktober, 06 november 2009.

Lesmateriaal (mee te brengen naar de lezingen)
J. de Vries & F. de Tollenaere(2004, 23e druk). Etymologisch woordenboek. Utrecht: Het Spectrum ISBN 90 2749 199 2
Doelpubliek
Neerlandici, Germanisten, taalhistorici, en andere belangstellenden met taalkundige scholing.

(Deze informatie zal ook beschikbaar gemaakt worden op www.crissp.be)
Anéla Conference 2009, Rolduc in Kerkrade (Netherlands), May 27-29 2009
Van woensdagmiddag 27 mei tot vrijdagmiddag 29 mei 2009 zal in conferentieoord Rolduc te Kerkrade de 6e Anéla conferentie plaatsvinden. Op deze conferentie zullen alle hoeken van de toegepaste taalwetenschap vertegenwoordigd zijn. Plenaire sprekers zijn:

Gerard Steen: Researching and Applying Metaphor: From fundamental to applied research and back again

Marianne Gullberg: A talk about our experimental work on 'first exposure' to an unknown language

Pia Quist: Multilingual practices in the late modern speech community

Alle artikelen van presentatoren zullen samengebracht worden in een bundel (uitgegeven bij Eburon), die vóór het congres verspreid zal worden aan alle deelnemers. U kunt zich vanaf heden registreren als deelnemer van de conferentie op de website van Anela ( www.anela.nl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=16&Itemid=153). Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via anela2009(removeme)anela.nl .

Wij verwelkomen u graag in Kerkrade!


De conferentieorganisatie:

Ad Backus (UvT), Catherine van Beuningen (UvA, Anéla), Kees de Bot (RUG), Mienke Droop (RU/HU, Anéla), Koen van Gorp (KU Leuven), Merel Keijzer (TU Delft), Maria Mos (UvT, Anéla), Petra Sneijder (VU), Ineke Vedder (UvA) en Bert Weltens (VU)

---------------------------------------------------

Announcement Anela Conference 2009


From Wednesday afternoon May 27th Van until Friday afternoon May 29th the sixth Anela Conference will take place in Rolduc in Kerkrade. At this conference all angles of applied linguistics will be represented. We have invited the following keynote speakers:

Gerard Steen: Researching and Applying Metaphor: From fundamental to applied research and back again

Marianne Gullberg: A talk about our experimental work on 'first exposure' to an unknown language

Pia Quist: Multilingual practices in the late modern speech community

All articles of presenters will be joined in a book (published by Eburon), which will be distributed among the participants before the conference. You can now register as participants on the Anela website
( www.anela.nl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=16&Itemid=153).
If you have any questions or remarks please contact us: anela2009(removeme)anela.nl .

We are looking forward to welcoming you in Kerkrade!

Ad Backus (UvT), Catherine van Beuningen (UvA, Anéla), Kees de Bot (RUG), Mienke Droop (RU/HU, Anéla), Koen van Gorp (KU Leuven), Merel Keijzer (TU Delft), Maria Mos (UvT, Anéla), Petra Sneijder (VU), Ineke Vedder (UvA) en Bert Weltens (VU)
Language Contact and Change: Conference on Multiple and Bimodal Bilingual Minorities, Estonia, May 28 2009
Date: May 28, 2009
Location: Tartu, Estonia
Workshop at the International Conference on Minority Languages XII (ICML 2009)
Website: www.dipfilmod-suf.unifi.it/CMpro-v-p-236.html
contact: tartulcc at gmail.com

The workshop aims at exploring the language contact and language change phenomena that characterize multiple linguistic minorities. It focuses on but is not confined to signed, Uralic and Caucasian languages.

On the one hand, we intend to explore the situation of bimodal bilingualism. Data from changes in multi-modal bilingual contexts can lead to new insights into bilingualism, the typology and structure of languages, and language change and contact in general. Research into bimodal bilingualism can draw upon several methods and approaches developed for studying tingualism of other minority languages, and vice versa.

On the other hand, we know that it is difficult to reach the bilingual individuals and communities that are deaf and belong to several linguistic minorities. Therefore, we approach the bimodal target via individual studies on minority languages. More specifically, we concentrate on the issue of language change in contact in the context of a typologically wide range of minority languages. We are looking for answers to questions such as the following:

- How do deaf children of (hearing) parents belonging to linguistic minorities (e.g., Nganasan) communicate with the Deaf communities in their country anith their own parents?
- How does their language change?
- How can we test the change in the structure of the languages in contact in a uniform way?
- What are the factors that influence the developments?
- Can we work towards a typology?

Invited keynote speakers:

Csilla Bartha (hearing) (Eötvös Lorįnd University, Budapest): The situation of the Deaf and national minorities in Hungary; Östen Dahl (hearing) (Stockholm University): Contact induced changes in tense and aspect systems; Tatiana Davidenko (Deaf) (Moscow Centre for Deaf Studies and Bilingual
Education): Sign Language Diversity in Post-Soviet Countries; Anna Komarova (hearing) (Moscow Centre for Deaf Studies and Bilingual
Education): Development of Bilingual Education of the Deaf in Post-Soviet Countries; Gaurav Mathur (Deaf) (Gallaudet University): The relationship between agreement and finiteness in sign languages; Johanna Mesch (Deaf) (Stockholm University): Variations in tactile signing - the case of one-handed conversation; Helle Metslang (hearing) (University of Tartu): Changes in Finnish and Estonian tense and aspect; Christian Rathmann (Deaf) (Hamburg University): Minority Communities within German Deaf Community; Don Stilo (hearing) (Max Planck Institute, Leipzig): Introduction to an Atlas of the Araxes-Iran Linguistic Area.

Check for updates, our interdisciplinary areas, and more research questions at www.dipfilmod-suf.unifi.it/CMpro-v-p-236.html

Organizers:

Nino Amiridze, Utrecht University (The Netherlands) Östen Dahl, University of Stockholm (Sweden) Anne Tamm, University of Florence (Italy) and Institute for the Estonian Language (Estonia) Manana Topadze, University of Pavia (Italy) Inge Zwitserlood, Radboud University Nijmegen (The Netherlands)
TABU Dag 2009, 30th international linguistics conference, Groningen, June 11-12 2009
TABU Dag 2009
30th international linguistics conference
University of Groningen, The Netherlands
June 11-12, 2009
www.let.rug.nl/tabudag

The Center for Language and Cognition at the University of Groningen is pleased to announce the 30th TABU Dag. To celebrate its 30th anniversary, TABU Dag 2009 will last two days and will be held on Thursday, June 11th and Friday, June 12th 2009. Researchers and other interested people are cordially invited to participate!

TABU Dag is an international broad linguistics conference which offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research on several areas of linguistics. We strongly encourage participation and abstract submission by young researchers.

This year, four plenary speakers will give a talk. We are happy to announce that Jack Chambers (University of Toronto), Ken Church (Microsoft Research), Marianne Gullberg (Max Planck Institute for Psycholinguistics) and Matthias Schlesewsky, (Johannes Gutenberg University, Mainz) accepted our invitation.

To mark the TABU Dag anniversary, the “TABU Dag 2009 prize” will be awarded to the best presentation of the conference! (See below Calls for papers)
21st Summerschool ESSLLI 2009, Bordeaux, July 20-31 2009
21st EUROPEAN SUMMER SCHOOL IN LOGIC, LANGUAGE AND INFORMATION

ESSLLI 2009

Bordeaux, July 20-31 2009
esslli2009.labri.fr/

The European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI) is organized every year by the Association for Logic, Language and Information (FoLLI) in different sites around Europe. The main focus of ESSLLI is on the interface between linguistics, logic and computation.

The 21st edition of ESSLLI will be held in Bordeaux, recently selected as a Unesco World Heritage site.

= Course Program =

ESSLLI gathers about 500 people and offers a total of 48 courses and workshops, divided among foundational, introductory and advanced courses, and including a total of 6 workshops. The courses and workshops cover a wide variety of topics within the three areas of interest: Language and Computation, Language and Logic, and Logic and Computation.

esslli2009.labri.fr/programme.php

= Registration =

Registration for ESSLLI is open. Early registration rates are 225 euros for students and 350 euros for others.

*Early registration deadline*: 1st of May 2009.

esslli2009.labri.fr/reg.php

= Grants and Volunteers =

There is a limited number of fee waivers available for students who want to spend some time assisting the organizing committee during ESSLLI.

*Application deadline*: 19 April 2009

esslli2009.labri.fr/grants.php

We look forward to seeing you in Bordeaux this summer!

On behalf of the ESSLLI organizing committee Richard Moot
Symposium on: Standaardtalen in beweging (de)standaardisatie in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika, Leiden, August 19-21 2009
Standaardtalen in beweging

Symposium supported by the Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds

Leiden 19 - 21 August, 2009

From 19th to the 21st of August 2009 the symposium Standaardtalen in beweging. Standaardisatie en destandaardisatie in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika will take place at Leiden University. The symposium focusses on the following three themes: the standardization process in the past, de-standardization in the 21st century and the present and future positions of Afrikaans and Dutch.

Speakers at the symposium will be: Hans den Besten (Universiteit van Amsterdam en Universiteit Stellenbosch), Cor van Bree (em. Universiteit Leiden), Jac Conradie (University of Johannesburg), Ana Deumert (University of Cape Town), Frans Hinskens (Meertens Instituut en Vrije Universiteit, Amsterdam), Joop van der Horst (KU Leuven), Jacques Van Keymeulen (Universiteit Gent), Ernst Kotzé (em. en navorsingsgenoot Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth), Jan Noordegraaf (Vrije Universiteit, Amsterdam), Stanis?aw Pr?dota (Universiteit Wroc?aw), Gijsbert Rutten (Universiteit Leiden), Gerald Stell (Vrije Universiteit, Brussel), Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen), Rik Vosters (Vrije Universiteit, Brussel), Marijke van der Wal (Universiteit Leiden), Vic Webb (keynote speaker, Universiteit van Pretoria).

The conference languages are Dutch and Afrikaans (with the exception of one paper in English).

Conference fee: 35 Euro (including conference material, coffee and tea); for students 20 Euro.

For further information:
www.hum.leidenuniv.nl/nederlands/symposium-standaardtalen-in-beweging.jsp

or contact the organizers:

Marijke van der Wal (LUCL; Department of Dutch language and culture; m.j.van.der.wal(removeme)hum.leidenuniv.nl)

Eep Francken (ICD; Department of Dutch language and culture; a.a.p.francken(removeme)hum.leidenuniv.nl).


Please register before 1 May 2009 by filling out the form at www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/symposium-august-2009.jsp
Leiden Summer School in Languages and Linguistics, Leiden, July 27 - August 7 2009
We are happy to announce the fourth edition of the Leiden Summer School in Languages and Linguistics which will be held from 27 July - 7 August 2009 at the Faculty of Humanities of Leiden University. The Summer School offers a number of courses on a wide range of subjects in the field of languages and linguistics. This year, the Summer School will consist of seven programmes, including courses for beginners as well as for advanced students, taught by internationally renowned specialists:

Indo-European Programme
Germanic Programme
Iranian Programme
Indological Programme
Semitic Programme
Russian Programme
Demotic Papyrology

For more information and registration, visit: www.hum.leiden.edu/summerschool/ . Please do pass this message on to anyone possibly interested. We attach a flyer which can be put on a notice board.
Workshop on Prosody and Meaning, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, September 17-18 2009
Workshop on Prosody and Meaning
Barcelona | September 17-18, 2009
The Workshop on “Prosody and Meaning” will be hosted by the Universitat Pompeu Fabra, the Universitat Autņnoma de Barcelona and the Institut d’Estudis Catalans on September 17 - 18, 2009.

The goal of this conference is to bring together researchers working on the field of prosody and meaning. Recent developments in language research have increasingly put the spotlight on the phonological status of intonation and its relationship with meaning. This workshop is intended as a venue for exchanging ideas and methodologies and for stimulating discussions and collaborative work between researchers coming from different perspectives. The workshop will consist of invited talks by members of the network and outside the network, a number of selected talks, and a poster session.

The Barcelona workshop is co-organized by Pilar Prieto (ICREA-UPF-UAB), Gorka Elordieta (EHU), and Joan Peytavķ (U. Perpinyą – IEC). The workshop is part of the activities of the research network Forms and Functions of Prosodic Structure

Invited speakers
Stefan Baumann (Universität zu Köln)
Sasha Calhoun (University of Edinburgh)
Yiya Chen (Leiden University)
Laura Dilley (Bowling Green State University)
MariaPaola D'Imperio (Université d'Aix-en-Provence)
Sónia Frota (University of Lisbon)
Barbara Gili-Fivela (Universitą del Salento – Lecce)
Carlos Gussenhoven (Radboud University of Nijmegen)
Jill House (University College London)
Aditi Lahiri (University of Oxford)
Lisa Selkirk (University of Massachusetts, Amherst)
Anne Wichmann (University of Central Lancashir

Registration

Early registration will be open on June 1st.

Early registration fee (until July 20): Regular 90€ ; Student 50€
After July 15: Regular 110€ ; Student 70€

Fees include the following: abstract booklet, coffee breaks (2 per day), and lunch for the 2 days. If you'd like to attend the conference dinner on the second day, please add 50 euros to the normal fee.

Transfer payment account:

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
La Rambla, 36
08002, Barcelona
IBAN ES06 2013 0306 1502 0023 8471
BIC CESCESBB
Description: Workshop-Prosody-Meaning + your name

Please send us an e-mail with your registration form, together with a scanned copy of your bank transfer receipt, to prosodyandmeaning(removeme)uab.cat. Students must send a copy of their student certificate.

If you have any problems, please contact mariadelmar.vanrell(removeme)uab.cat.

More information: prosodia.uab.cat/prosodyandmeaning/home/index.php
Zomerbijeenkomst van de NVFW over 'speech perception and production in the brain', Universiteit Leiden, June 5 2009
Zomerbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen

Thema: 'Speech perception and production in the brain'

5 juni 2009, Universiteit Leiden

Op vrijdag 5 juni a.s. vindt aan de Universiteit Leiden de zomerbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen (NVFW) plaats. Dit jaar is het thema van de presentaties "Speech perception and production in the brain".

Meer informatie over de bijeenkomst en de presentaties kunt u vinden via de link op www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/ .

Begin mei wordt via deze website ook het volledige programma bekendgemaakt.

Alle geinteresseerden zijn van harte welkom en toegang is gratis.

Locatie:
Universiteit Leiden
Lipsiusgebouw (1175), zaal 0.05
Cleveringaplaats 1

Namens het bestuur van de NVFW,

Willemijn Heeren
penningmeester NVFW
ESF Exploratory Workshops, NWO, to be held in 2010. Deadline for proposals: April 30 2009
ESF Exploratory Workshops awards are intended for small, interactive and output-oriented discussion meetings. The focus of the scheme is on meetings aiming to open up new directions in research or to explore emerging research fields with potential impact on new developments in science. Proposals should demonstrate the potential for initiating follow-up research activities and/or developing future collaborative actions. Interdisciplinary topics are encouraged. Awards are for workshops to be held in the calendar year 2010 (1 February - 31 December).

Full details at www.esf.org/workshops.
Annual Meeting of the Society for Text and Doscourse (ST&D), Rotterdam, July 26-28 2009
Registration is now open for the Nineteenth Annual Meeting of the Society for Text and Discourse, July 26-28th,

in the beautiful city of Rotterdam, the Netherlands at www.societyfortextanddiscourse.org/conferences/regist.html.

We have reserved a block of rooms at the conference hotel, Golden Tulip, for the special rate of €105

per night (rate available until mid May). This includes free wireless internet service (but not breakfast). The following link

provides access to the complete program, including the ST&D Board meeting and Business meeting, as well as access to the hotel reservation page: research.psyweb.nl/std2009/

There is also a pre-conference workshop, organized by Henk Pander Maat and Ted Sanders on July 26th,

titled: Readability, text comprehension and usability: cognitive and computational aspects.

Questions can be addressed to std2009(removeme)research.eur.nl

The ST&D organizing committee
Job Announcements / Vacancies
Vacature: Promovendus (v/m), LUCL Leiden. Deadline: September 1 2009
Het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) heeft per 1 september 2009 een vacature voor een promotieplaats in Historische Taalkunde, binnen het NWO-project The Dawn of Dutch (hoofdonderzoeker Michiel de Vaan).

The Dawn of Dutch onderzoekt de taalkundige veranderingen die in en rond de Nederlanden plaatsvonden tussen 500 en 1200 AD. Het project beoogt enerzijds de interne variatie in de Oudnederlandse bronnen te onderzoeken, anderzijds de variatie die gereconstrueerd kan worden op basis van het Middelnederlands en Nieuwnederlands.

De promovendus zal als taak hebben om de interne variatie in tijd en ruimte van het Oudnederlands te onderzoeken, en binnen het ruimere kader van het Westgermaans te te plaatsen. Tot de onderzoeksdoelen en -gebieden van de promovendus behoren:
(a) Welke taalkundige variatie tonen de Oudnederlandse bronnen?
(b) Welke factoren hebben aan deze variatie bijgedragen?
(c) Welke chronologische en geografische aanwijzingen geeft deze variatie over de geschiedenis van de Nederlandse taal?

Een uitgebreidere projectbeschrijving is te vinden op:
www.hum.leiden.edu/lucl/research/dawn-of-dutch.jsp

Tot de taken van de promovendus behoren:
- het schrijven van een Engelstalige dissertatie onder leiding van de promotor(es);
- het samenwerken met de hoofdonderzoeker van het project, dr. Michiel de Vaan;
- het presenteren van onderzoeksresultaten op internationale congressen;
- het meewerken aan de organisatie van een congres over het projectthema;

Vereisten:
- een afgeronde MA (of een gelijkwaardig diploma) in historische of vergelijkende taalkunde (met als zwaartepunt een of meer Oudgermaanse talen), of in Oudgermanistiek;
- goede leesvaardigheid Latijn;
- het vermogen om zelfstandig te werken in nauwe samenwerking met de projectleiding.

Informatie:
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dr. Michiel de Vaan, m.a.c.de.vaan(removeme)hum.leidenuniv.nl.
Job Announcement for Corpus Researcher at the AAC-Austrian Academy Corpus. Deadline: open untill filled
CORPUS RESEARCHER / AAC?Austrian Academy Corpus
The "AAC ? Austrian Academy Corpus" is looking for
corpus researchers:

Job description:
The applicant will support the AAC working group in their
text technology projects. He/she will be investigating innovative methods
in exploiting middle to large sized text corpora (of predominantly German
language texts). Acting as a member of a group of scholars engaged in
corpus research, a readiness to communicate across boundaries of
disciplines as well as an eagerness to explore new IT methods and
approaches applying them to literary and cultural studies, linguistics,
history etc. are a prerequisite for the job. The candidate's responsibilities
will include both encoding and programming tasks, documenting his/her
work in form of regular publications either as a single or as a co?author.
Requirements: The researcher we are looking for has a degree (preferably
PhD) in computer science, informatics, corpus linguistics, general
linguistics or any other discipline in the humanities with a research focus
on IT related issues and has strong programming skills (preferably C++,
Delphi and/or scripting languages). Ideally, he/she has a background in
applied research making use of written textual resources, has experience
with applied research on textual data, and has an international research
track record and publication record in the field.

How and where to apply: The AAC ? Austrian Academy Corpus
( www.aac.ac.at/) is a research department based within the
Austrian Academy of Sciences, which is mainly funded by the Austrian
Federal Ministry of Science and Research, and is situated in the historic
centre of Vienna (Austria). Interested applicants should submit a CV along
with a statement of research interests and letters of reference (if to hand).
The position is open until filled, the duration of the contract will be at
least for one year with the possibility of extension to a long?term or
permanent position.

Email: aac(removeme)oeaw.ac.at
PhD scholarship in psycholinguistics, MPI Nijmegen. Deadline: May 24 2009
The Max Planck Institute for Psycholinguistics ( www.mpi.nl/) in Nijmegen (The Netherlands) offers a 3-year scholarship for research leading towards a PhD in the field of psycholinguistics.

The Max Planck Institute for Psycholinguistics is an institute of the German Max Planck Society and the only institution in the world entirely devoted to psycholinguistics. Our mission is to undertake basic research into the psychological and biological foundations of language. The goal is to understand how our minds and brains process language, how language interacts with other aspects of mind, and how we can learn languages of quite different types. Nijmegen is a vibrant university town situated two hours from Amsterdam, and has easy access to Belgium and Germany.

The successful candidate will develop a dissertation project within the new Individual Differences in Language Production and Language Comprehension Group headed by Prof Antje Meyer. The project will be supervised by Dr Falk Huettig ( www.mpi.nl/people/huettig-falk).
The precise nature of the project will be agreed in collaboration with the successful candidate, but it should concern the interaction of visual, conceptual, and linguistic processes during language production and/or comprehension or the determinants of individual differences in language production or comprehension skills. The research may involve a variety of methodological approaches, including the use of eye-tracking and neuroscience techniques.

Applicants should have a good first degree in Psychology or a related discipline.

Closing date for application is May 24th, 2009. Interviews will be held around July 1.

The Max Planck Society is an equal opportunity employer. The business of the institute is conducted in English.

Applicants should send their CV, a short statement of research interests, an example of their writing, and the names and contact details of two referees to:

Dr Falk Huettig
Max Planck Institute for Psycholinguistics PO Box 310 6500 AH Nijmegen The Netherlands

Further enquiries may be sent to: Falk.Huettig(removeme)mpi.nl
Wissenschaftlichen Mitarbeiter(s), Instituts für Fremdsprachenphilologien, Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Deadline: May 15 2009
In der Fakultät III - Sprach- und Kulturwissenschaften - sind im Seminar für Niederlandistik des Instituts für Fremdsprachenphilologien zum 1. Oktober 2009 zunächst befristet für zwei Jahre zwei Stellen einer/eines
Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/
Wissenschaftlichen Mitarbeiters
(Entgeltgruppe 13 TV-L)
jeweils im Umfang der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit (z. Z. 19,9 Std. wöchentlich) zu besetzen. Eine Verlängerung ist vorgesehen.

Stelle I, Literaturwissenschaft

Aufgaben:
Diese Stelle beinhaltet
• Forschung zur eigenen Qualifikation in der niederländischen Literaturwissenschaft zum Zwecke einer Promotion
• Beteiligung an Forschungsprojekten im Rahmen des fakultären Forschungsclusters „Konstitution moderner Literatur 1880-1940“ und zum Forschungsbereich „Literatuur en recht“
• Lehre im Fach Niederlandistik gem. Lehrverpflichtungsverordnung (derzeit im Umfang von z. Z. 2 LVS)

Erforderlich ist
• Ein mit einem überdurchschnittlich guten Examen abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Niederlandistik mit Schwerpunkt in der Literaturwissenschaft (oder ein äquivalenter Abschluss)
• Ein Dissertationsprojekt (Exposé) im Bereich der niederländischen Literaturwissenschaft

Erwünscht sind
• Erkennbare Affinität mit den o.g. Forschungsbereichen
• Niederländischkenntnisse nahe an Muttersprachlerkompetenz, gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Stelle II, Sprachwissenschaft
Aufgaben:
Diese Stelle beinhaltet
• Forschung zur eigenen Qualifikation in der niederländischen Sprachwissenschaft zum Zwecke einer Promotion
• Beteiligung an Forschungsprojekten zur Sprachverarbeitung, (Fremd)Spracherwerb
• Lehre im Fach Niederlandistik gem. Lehrverpflichtungsverordnung (derzeit im Umfang von z. Z. 2 LVS)

Erforderlich ist
• Ein mit einem überdurchschnittlich guten Examen abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Niederlandistik mit Schwerpunkt in der Sprachwissenschaft (oder ein äquivalenter Abschluss, z.B. Sprachwissenschaft mit Schwerpunkt Niederländisch)
• Ein Dissertationsprojekt (Exposé) im Bereich der niederländischen Sprachwissenschaft

Erwünscht sind
• Ausgewiesene Schwerpunkte bzw. starkes Interesse in Psycholinguistik, mehr spezifisch Sprachverarbeitung, ERP-Studien, Spracherwerb.
• Niederländischkenntnisse nahe an Muttersprachlerkompetenz, gute Deutsch- und Englischkenntnisse


Die Carl von Ossietzky Universität strebt an, den Frauenanteil im Wissenschaftsbereich zu erhöhen. Deshalb werden Frauen nachdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Gem. §21 Abs. 3 NHG sollen Bewerberinnen bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt berücksichtigt werden.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen werden mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Exposé bzw. Probekapiteln des Dissertationsvorhabens sowie ggf. einem Verzeichnis der Veröffentlichungen und universitären Lehrveranstaltungen bis zum 15.05.2009 erbeten an die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fakultät III, Seminar für Niederlandistik, Prof. Dr. R. Grüttemeier, , 26111 Oldenburg.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesendet werden, und daher vom Einsenden einer Mappe abzusehen ist.

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne:
Prof. Dr. R. Grüttemeier (Literaturwissenschaft): Ralf.Gruettemeier(removeme)uni-oldenburg.de, Tel. 0049-441-7983186
Prof. Dr. E. Ruigendijk (Sprachwissenschaft): Esther.Ruigendijk(removeme)uni-oldenburg.de, Tel. 0049-441-7984695
Vacancy PhD researcher Language Acquisition Utrecht University. Deadline: May 1 2009
Vacaturenummer 68907
Ordernummer 064181101
Faculteit / Dienst Geesteswetenschappen
Omschrijving faculteit / dienst Utrecht University (UU), founded in 1636, is one of the largest and most prominent centers for research and education. With almost 7,000 students and close to 900 staff, the Humanities Faculty offers a stimulating, dynamic working environment. Our educational and research programmes focus on language, culture, history, the arts, literature, media, philosophy and theology, from the Ancient World to the present. Key areas are interdisciplinary work and international cooperation, excellent quality of research and education, and the use of new media. The research programmes are organised in four institutes, among which is Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS), which covers all research in linguistics at the faculty.
The Utrecht University Graduate School of Humanities monitors and guarantees the outstanding quality of education programmes for Research Master and PhD-researchers.

Utrecht Institute of Linguistics OTS is now offering a position of:
Functie titel PhD researcher Language Acquisition
Omvang 0,8 fte
Salaris starting from ā‚¬ 2,042.- gross a month during the first year and increasing to ā‚¬ 2.612.- gross a month in the fourth year on a fulltime basis
Functie-inhoud The current opening is for:
PhD project Investigating Early English in Dutch primary schools (vacancy number 68907; preferable starting date 1-9-2009).

This PhD position investigates the acquisition of English in the Dutch primary classroom. More specifically, its goal is to determine the extent to which the quantity and quality of the input to which children are exposed as part of early English programmes (VVTO in Dutch) has a direct effect on their linguistic proficiency. It will involve a longitudinal study of the morph osyntactic and lexical development of several groups of children who systematically differ in terms of input quantity (number of hours per week) and quality (linguistic proficiency of the teacher).

A full description of the project is available at www.let.uu.nl/~Sharon.Unsworth/personal/AiO.html.

Goal
The PhD project involves training in research and completion of a PhD dissertation. As part of her/his training, the PhD student will take courses offered by the National Graduate School in Linguistics (LOT).
Functie-eisen We are looking for an ambitious student who is willing and able to work in a team consisting of linguists and language teachers. The candidate must have an MA degree in hand one month before the starting date. Specific requirements are: An MA degree in linguistics, education or psycholinguistics (either with a heavy focus on language/linguistics). Candidate should have a working knowledge of Dutch and near-native English.

Arbeidsvoorwaarden
The successful candidate is offered a one-year employment contract as PhD (ā€œAssistant in Opleiding, or AiOā€¯ research trainee) with the possibility of renewal with three years maximum, after evaluation. The PhD will receive a gross monthly salary of ā‚¬ 2,042.- during the first year and increasing to ā‚¬ 2.612.- in the fourth year on a fulltime basis. The PhD will be offered the opportunity to participate in the "Academic Professionalism" scheme, which involves coaching and courses in general skills. We also offer a pension scheme, a holiday allowance of 8% per year, a end-of-year allowance of 8,3 % and flexible employment conditions. Conditions are based on the Collective Employment Agreement of the Dutch Universities. A complementary teaching contract in the English department might be available. UIL-OTS features a stimulating, innovative, and internationally oriented research environment which offers opportunities for a broad professional development. Courses are offered by internationally renowned experts, while possibilities for conference visits are plentiful. We offer excellent experimental facilities and computational support.

Contactpersoon
For further information, please contact the project supervisor at the UiL OTS, dr Sharon Unsworth, telephone +31 (0)30 253 1729, e-mail S.Unsworth(removeme)uu.nl, or the UiL-OTS PhD coordinator dr Maaike Schoorlemmer, telephone +31 (0)30 253 6183, e-mail M.Schoorlemmer(removeme)uu.nl.
You might also like to consult our institute's website: www-uilots.let.uu.nl.

Datum aanmelding 03-10-2009
Datum start 21-03-2009
Datum eind 01-05-2009

Soll. richten aan Applications should include:
o a letter of motivation;
o a curriculum vitae including contact and personal details;
o transcripts of academic results;
o an MA thesis or (if the thesis is not available yet) some alternative piece of written work;
o the contact details of two referees (names, affiliations and phone numbers or e-mail addresses);
o preferably: two reference letters.

E-mail applications in pdf or doc format should be sent to; Humanitiesjobs.gw(removeme)uu.nl, and should specify the applicant's name and the vacancy number 68907 in the topic as well as the message text. Please also include a list of attachments in the message, and specify your name in the filename and text of each attachment. E-mail applications have our preference.

Hard copy applications (or partial applications) should be sent to the Personnel Department, attn. Ms Marlies Kluver, Kromme Nieuwegracht 46, 3512 HJ Utrecht, The Netherlands.
Please refer to the vacancy number 68907 as well as to the website where you found this advertisement.

The deadline for receipt of applications is May 1, 2009.
Interviews are planned during the week starting Monday, June 1, 2009.
Vacancy PhD Research Studentship in the Surrey Morphology Group, Deadline: May 13 2009
University of Surrey
Surrey Morphology Group
English Dept.
Faculty of Arts and Human Sciences
PhD Research Studentship in the Surrey Morphology
(for three years, subject to satisfactory progress)

£13,290 maintenance grant per annum
(funded by the European Research Council)

The Surrey Morphology Group invites applications for a PhD Studentship funded by the European Research Council as part of the MORPHOLOGY project.

Applications are invited for a Research Studentship leading to a PhD in the Surrey Morphology Group, for three years, starting either July 1 2009 or October 1 2009. This post is part of a larger European Research Council-funded project on morphological complexity (the morphology project) awarded to Professor Greville Corbett, Dr Matthew Baerman and Dr Dunstan Brown.

The MORPHOLOGY project investigates the contribution of inflectional morphology to linguistic complexity, and in particular the role of autonomous morphological systems, such as inflection classes and many-to-one correspondences, which constitute a level of structure distinct from the functional categories they express. The current position is the first of two PhD studentships on the project and it is dedicated to the study of inflectional classes.

The studentship includes a maintenance grant of £13,290 per annum. Applicants are expected to have a good first degree and a grounding in linguistics. The post will be particularly appealing to applicants interested any of the following areas: morphology; syntax; typology; computational linguistics. The successful applicant will pursue a specific agreed topic related to inflectional classes within the overall project, and will benefit from being part of a larger team, within a research group. The ability to work collaboratively and to meet deadlines is essential.

Details of the Surrey Morphology Group can be found at:
www.surrey.ac.uk/LIS/SMG/

Informal enquiries may be made to Dr Matthew Baerman (m.baerman(removeme)surrey.ac.uk).

To apply, please send: a covering letter explaining how you meet the criteria specified on the 'further intormation sheet'; one page outlining why you are interested in morphological complexity; and a CV including the names of two referees. These should be sent to Melanie Mullally, Surrey Morphology Group, University of Surrey, Guildford, GU2 7XH or emailed to l.mack(removeme)surrey.ac.uk. Please include the reference MORPHOLOGY/PhD in your application and supply your postal address. The closing date for applications is May 13 2009. Interviews are expected to be held on June 4 2009.

The University is committed to an Equal Opportunities Policy

University of Surrey
The Surrey Morphology Group
Dept. of English

MPhil/PhD Studentship
(For three years, subject to satisfactory progress)


FURTHER INFORMATION


The Surrey Morphology Group invites applications for a PhD Studentship funded by the European Research Council as part of the MORPHOLOGY project, for three years, starting either July 1 2009 or October 1 2009. The post-holder will register for a full-time PhD in the Group to work on the contribution of inflectional classes to morphological complexity. The supervisory team will consist of Professor Greville Corbett, Dr Matthew Baerman and Dr Dunstan Brown.


The MORPHOLOGY project investigates the contribution of inflectional morphology to linguistic complexity, and in particular the role of autonomous morphological systems, such as inflection classes and many-to-one correspondences, which constitute a level of structure distinct from the functional categories they express.


The studentship includes a maintenance grant of £13,290 per annum and will last for three years.


Selection criteria

The following criteria will be used to select the successful candidate:

Qualifications and Professional Memberships
• A good first degree in a relevant discipline (Essential)
• Master’s degree in a relevant discipline (Desirable)

Knowledge and Skills
• Knowledge of one of the following: morphology; syntax; typology; computational linguistics
• Strong interest in inflectional classes or morphological complexity.
• Excellent inter-personal skills
• Excellent presentation skills
• Good administrative and organisational skills
• Good IT skills
• Able to work independently and as part of a team

Research
Many languages express different grammatical meanings through inflectional morphology, as in English walk, walk-s, walk-ed and walk-ing. It can be argued that inflection is one of the most uniquely human aspects of language: even animal communication may be said to have a lexicon and at least a rudimentary syntax, but only human language has inflectional morphology. Morphology thus has a unique potential to illuminate aspects of human cognition.

The MORPHOLOGY project investigates the extra complexity that autonomous systems introduce. These are systems which introduce a degree of complexity at cross-purposes with the meaning or function of the utterance. This complexity, though often idiosyncratic, is highly structured, and is determined by – and hence a reflection of – the human mind. The MORPHOLOGY project proposes a comprehensive investigation of morphological complexity and what it can tell us about the thought processes that produce it, drawing on the resources both of linguistic typology and of those branches of linguistics that deal with cognition.

The successful applicant will pursue a specific agreed topic related to inflectional classes within the overall project, and will benefit from being part of a larger research group.

Further information on Surrey Morphology Group may be found at our website: www.surrey.ac.uk/LIS/SMG

As a member of the Surrey Morphology Group the post-holder will be expected to attend regular supervisory sessions and other training activities organised for doctoral students.


Application process
To apply, please send: a covering letter explaining how you meet the criteria specified on the 'further intormation sheet'; one page outlining why you are interested in morphological complexity; and a CV including the names of two referees. These should be sent to Melanie Mullally, Surrey Morphology Group, University of Surrey, Guildford, GU2 7XH or emailed to l.mack(removeme)surrey.ac.uk. Please include the reference MORPHOLOGY/PhD in your application and supply your postal address.

The closing date for applications is May 13 2009. Interviews are expected to be held on June 4 2009.

Informal enquiries may be made to Dr Matthew Baerman (m.baerman(removeme)surrey.ac.uk).
Calls for papers for events
Call for papers for Conference on Frisian linguistics 2009, Fryske Akademy, Leeuwarden, Netherlands
Conference on Frisian linguistics 2009

The Linguistics Society of the Frisian Academy (Fryske Akademy) organises this year for the third time the Conference on Frisian linguistics. The Conference has an informal character and is of interest to everybody who actively or passively participates in Frisian linguistics: grammar, phonetics/phonology, onomastics, lexicology, sociolinguistics, historical linguistics and so on. Talks may focus on the results of scientific research, but presentations of research plans, of speculations or of language corpora are also welcome. Talks may be held in any language belonging to the family of West-Germanic languages.

When: friday 23 october 2009.
Where: Fryske Akademy, It Aljemint, Doelestraat 2-4, Ljouwert / Leeuwarden, The Netherlands.

The time allotted for presentations is 30 minutes (20 minutes talk, 10 minutes discussion).
Please send an abstract of half A4, with name and address, to:

wvisser(removeme)fryske-akademy.nl

Or by regular mail to:

Fryske Akademy,
Taalkundich Wurkferbān,
Postbus 54,
8900 AB Ljouwert/Leeuwarden,
The Netherlands.
Call for ESF Exploratory Workshops. Deadline: April 30 2009
ESF Exploratory Workshops awards are intended for small, interactive and output-oriented discussion meetings. The focus of the scheme is on meetings aiming to open up new directions in research or to explore emerging research fields with potential impact on new developments in science. Proposals should demonstrate the potential for initiating follow-up research activities and/or developing future collaborative actions. Interdisciplinary topics are encouraged. Awards are for workshops to be held in the calendar year 2010 (1 February - 31 December).
Deadline for receipt of proposals: 30 April 2009
Full details at www.esf.org/workshops
Call for abstracts for Romanistendag 2009. Deadline: May 10 2009
Beste Romanisten,

De Romanistendag zal dit jaar plaatsvinden in Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam, op vrijdag 29 mei. De Romanistendag is een informeel treffen voor iedereen die zich bezig houdt met Romaanse taalkunde, taalverwerving en/ of taalvaardigheid. De voertaal is in principe Nederlands maar Engels of Frans is mogelijk.

Wij nodigen iedereen uit een presentatie te geven over hun huidige onderzoek.

Als u een presentatie wilt geven, stuur dan een abstract met een lengte van maximaal één pagina als wordfile naar:

O.J.Zwartjes(removeme)uva.nl

De deadline voor het indienen van een abstract is 10 mei 2009.
In principe duren de presentaties 20 minuten, maar daar kan van worden afgeweken, afhankelijk van het aantal sprekers.

Mocht u mogelijke geinteresseerden kennen die niet op deze maillijst staan, laat het me dan even weten.

Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen.

Alvast tot dan!

Otto Zwartjes

Voorzitter leerstoelgroep Romaanse Taalkunde

Universiteit van Amsterdam

Spuistraat 134

1012 VB Amsterdam

home.medewerker.uva.nl/o.j.zwartjes/


Mede namens:

Petra Sleeman

Mauro Scorretti

Els Verheugd-Daatzelaar
Call for Papers for International Multiconference on Computer Science, Poland. Deadline: May 10 2009
FINAL CALL FOR PAPERS
2009 International Multiconference on Computer Science and Information Technology www.imcsit.org/

October 12-14, 2009
Mercure Hotel Mr?gowia, Mr?gowo, Poland


IMCSIT is organized by the Polish Information Processing Society in cooperation with the IEEE Computer Society (Poland Chapter), the Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences, and the Institute of Computer Science of the Polish Academy of Sciences.


The 2009 International Multiconference on Computer Science and Information Technology will consist of the following conferences:


* AAIA'09 - 4th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications - AAIA.imcsit.org

* IWBI'09 - First International Workshop on Business Intelligence - BI.imcsit.org

* CLA'09 - Computational Linguistics - Applications - CLA.imcsit.org

* ECOM & EGOV'09 - 9th International Multidisciplinary Conference on e-Commerce and e-Government - ECOM-EGOV.imcsit.org

* IMT4SC'09 - 1st International Symposium on Intelligent Mobile Technologies for Social Change - IMT4SC.imcsit.org

* MI&E'09 - Workshop on Medical Informatics and Engineering - MIE.imcsit.org

* MMAP'09 - 2nd International Symposium on Multimedia - Applications and Processing - MMAP.imcsit.org

* PITA'09 - International Conference on Principles of Information Technology and Applications - PITA.imcsit.org

* WAHOC'09 - Workshop on Ad-Hoc Wireless Networks - WAHOC.imcsit.org

* WAPL'09 - 2nd Workshop on Advances in Programming Languages - WAPL.imcsit.org

* WCO'09 - Workshop on Computational Optimization - WCO.imcsit.org

* WRTP/RTS'09 - 30th IFAC Workshop on Real-Time Programming and 4th International Workshop on Real-Time Software - WRTP-RTS.imcsit.org

============

The 2009 AAIA Symposium is dedicated to celebrating 50 years of scientific research of Professor Juliusz Lech Kulikowski (see:
imcsit.org/pg/239/191, and imcsit.org/pg/238/190)

Furthermore, the AAIA Symposium will award two "Professor Zdzislaw Pawlak Best Paper Awards" ( www.imcsit.org/pg/234/187) for contributions which are outstanding in their scientific quality. The two award categories
are:

- Best Student Paper - for graduate or PhD students. Papers qualifying for this award must be marked as "Student full paper" to be eligible for consideration.

- Best Paper Award - for the authors of the best paper appearing at the Symposium.

In addition to a certificate, each award carries a prize of 300 EUR provided by the Mazowsze Chapter of the Polish Information Processing Society ( www.pti.org.pl/om/).


*************************************************************

CONFERENCE LANGUAGE:

English is the sole language for paper submission and presentation.

PAPER PUBLICATION

- Proceedings of the 2009 IMCSIT will be published on a CD (ISSN 1896-7094) and will be placed in the IEEE Xplore Digital Library.

- Each conference will then publish extended versions of selected papers in Special Issues of Journals and/or as Edited Volumes; for more details see sites of each event

PAPER SUBMISSION

- Authors should submit draft papers (as Postscript, PDF of MS Word file, OpenDocument Text)

- The total length of a paper should not exceed 8 pages (IEEEtran style).
IEEEtran style templates are available at the conference WWW site
( submit.imcsit.org/)

- Papers will be refereed and accepted on the basis of their scientific merit and relevance to the specific conference

- Conference organizers reserve the right to move submissions between Conferences

IMPORTANT DEADLINES:

* Paper submission: May 10, 2009
* Notification of acceptance/rejection: July 1, 2009
* Camera-ready paper due: August 15, 2009
* Conference: October 12-14, 2009


ORGANIZING COMMITTEE:

Maria Ganzha (Chair), SRI PAS, Warsaw and EUH-E, Elblag, Poland Marcin Paprzycki, SRI PAS and WSM, Warsaw, Poland

CONTACT:

In case of questions, please send an e-mail to: contact2009(removeme)imcsit.org
Call for Programmes for Excellence, NWO, Brain & Cognition. Deadline: June 3 2009
Op 1 februari 2009 is de call voor Programmes for Excellence binnen het NWO programma ‘Brain & Cognition: an integrated approach’ opengesteld. Deze Call biedt wetenschappers de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor onderzoeksvoorstellen gericht op geļntegreerd en interdisciplinair onderzoek binnen dit thema. De voorstellen dienen te voldoen aan de in de Call beschreven criteria die voor deze ronde zijn gesteld. Indienen van een vooraanmelding is een verplicht onderdeel van deze ronde. De deadline voor de vooraanmeldingen is op woensdag 3 juni 2009. Voor deze Call is een totaal budget van maximaal 6 M€ beschikbaar. Meer informatie (vanaf 1 februari): www.nwo.nl/subsidiewijzer en www.nwo.nl/bcia .
Naast deze Call bestaat de mogelijkheid om continue aanvragen in te dienen voor interdisciplinaire educatie van master studenten en AiO’s. Ook hierover is meer informatie te vinden op de bovenstaande websites.
Final call for papers for CLA'09, Poland. Deadline: May 10 2009
FINAL CALL FOR PAPERS
(deadline: May, 10, 2009)

Computational Linguistics - Applications Workshop (CLA'09) cla.imcsit.org/

event of

International Multiconference on Computer Science and Information Technology (IMCSIT 2009)

12-14 October 2009, Mragowo, PolandThe CLA Workshop is located within the framework of the IMCSIT conference to create a dialog between researchers and practitioners involved in Computational Linguistics and related areas of Information Technology.

IMSCIT is a multi-disciplinary conference gathering scientists form the different fields of IT & Computer Science together with representatives of industry and end-users. IMSCIT with its motto: "new ideas are born not inside peoples' heads but in the space between them", quickly became a unique place to share thoughts and ideas. This year's gathering is held in October 2009 in a beautiful town of Mragowo in the midst of Mazury Lake Country.


Workshop Goals

The Computational Linguistics - Applications Workshop was created in 2008 in response to the fast-paced progress in the area.

Traditionally, computational linguistics was limited to the scientists specialized in the processing of a natural language by computers. Scientific approaches and practical techniques come from linguistics, computer science, psychology, and mathematics. Nowadays, there is a number of practical applications available. These applications are sometimes developed by smart yet NLP-untrained developers who solve the problems using sophisticated heuristics.

Computational Linguistics needs to be applied to make the full use of the Internet. There is a definite need for software that can handle unstructured text to allow search for information on the web. According to the European Commission, Human Language Technologies are one of the key research areas for the upcoming years. The priority aim of the research in this area is to enable users to communicate with the computer in their native language.

CLA'09 Workshop is a place where the parties meet to exchange views and ideas with a benefit to all involved. The Workshop will focus on practical outcome of modeling human language use and the applications needed to improve human-machine interaction.


Paper Topics

This call is for papers that present research and developments on all aspects of Natural Language Processing used in real-life applications, such as (this list is not exhaustive):

* information retrieval
* extraction of linguistic knowledge from text corpora
* semantic ontologies in computer linguistics
* lexical resources
* machine translation and translation aids
* ambiguity resolution
* text classification
* corpus-based language modeling
* POS-tagging
* parsing issues
* proofing tools
* dialogue systems
* machine learning methods applied to language processing
* ontology and taxonomy evaluation
* opinion mining
* question answering
* sentiment analysis
* speech and audio processing
* text summarization
* use of NLP techniques in practical applications


Paper Presentation

The presentation of the paper has to include a demonstration of an existing tool. The papers should include a section describing the tool (or a prototype), which demonstrates the theory discussed in the paper.

The presentation is divided into two parts. First, the author(s) shortly demonstrate their tools to the audience. In the second part, the authors discuss their work with other participants and let the audience test their software.

Papers will be evaluated and accepted on the basis of their technical merit, usefulness of the real life application and relevance to the workshop scope by the CLA'09 Program Committee < www.imcsit.org/md/cmt/&sub=219&pars=2> . The paper will be assessed by academics as well as industry representatives in order to assure fair and balanced assessment.

All accepted and presented papers will be published in the Conference Proceedings and included in the IEEE Xplore® database. The best demonstrations will be selected to be shown to the general audience of the conference at a plenary session.


Papers Submission Requirements

* Authors should submit full papers (as Postscript, PDF of MSWord file).
* The submissions are accepted via conference submission system (here < www.papers.imcsit.org/> ) until May 10, 2009.
* The total length of a paper should not exceed 8 pages (IEEE style).


IEEE style templates are available here < submit.imcsit.org>

CLA'09 Committees

See here < www.imcsit.org/md/cmt/&sub=219&pars=2> .


Useful links

* Mragowo: en.wikipedia.org/wiki/Mr%C4%85gowo
* IMCSIT: www.imcsit.org/ < www.imcsit.org>
* IMCSIT 2009 Conference Papers Submission: www.papers.imcsit.org/
< www.papers.imcsit.org/>

________________________________

CLA'09 - where science meets reality !
Call for papers for ConSOLE XVIII, Barcelona. Deadline: May 1 2009
We are happy to announce that the 18th Conference of the Student Organisation of Linguistics in Europe (ConSOLE XVIII) will take place in Barcelona on 17-19 December 2009. It will be hosted by the Centre de Lingüķstica Teņrica - Departament de Filologia Catalana - Departament de Filologia Espanyola of the Universitat Autņnoma de Barcelona.

ConSOLE, or Conference of the Student Organisation of Linguistics in Europe (SOLE), is an annual traveling student conference. Open to registered students worldwide, it provides a forum for the coming generations of linguistics to present their research to an international audience.

call for papers

Graduate students not having defended a Ph.D. in Linguistics by 15 September 2009 are invited to submit abstracts in theoretical Phonology, Morphology, Syntax, and Semantics. Submissions in other areas, e.g. Psycholinguistics, Neurolinguistics, Phonetics, etc., will also be welcome if their theoretical significance is made clear. Papers are allotted 30 minutes for presentation plus 10 minutes for discussion.

Abstracts should not exceed two pages, including data, references and diagrams. They should be typed in at least 11-point font, with one-inch margins (letter-size; 8''1/2 by 11'' or A4) and a maximum of 50 lines of text per page. Abstracts must be anonymous and submissions are limited to 1 individual and 1 joint abstract per author.

To submit your abstract, please go to linguistlist.org/confcustom/console18 and follow the instructions. Only abstracts in .pdf format will be considered. The .pdf file name should be a shortened version of the abstract title, resembling the full title as closely as possible.

important dates

1st call for papers: 1 March 2009
2nd call for papers: 1 April 2009
Deadline abstracts: 1 May 2009
Notification: 31 July 2009
Program: 15 September 2009
Conference: 17-19 December 2009

invited speakers

Maria Teresa Espinal (UAB)
John J. McCarthy (UMass, Amherst)
Joan Mascaró (UAB)
Peter Svenonius (U Tromsų)

more information and contact

More information on the conference is available on the ConSOLE XVIII website: seneca.uab.cat/clt/ConsoleXVIII/

For more information about SOLE and ConSOLE you can check the SOLE website: www.hum.leiden.edu/lucl/research/SOLE

For comments & questions you can email the SOLE board (sole(removeme)hum.leidenuniv.nl) or the local organizers: Jonathan.Macdonald(removeme)uab.cat
claudia.pons(removeme)uab.cat

Best regards,
on behalf of the SOLE board,
Camelia Constantinescu
CALL for papers for Workshop on Games, Dialogue and Interaction, University of Paris. Deadline: May 15 2009
CALL FOR PAPERS
Workshop on Games, Dialogue and Interaction
anr-prelude.fr University of Paris – VIII September 28/29, 2009

BACKGROUND

This workshop is to be held in the frame of the PRELUDE project (funded by the French ANR – Agence Nationale pour la Recherche), which is a joint project of four research teams : laboratoire “Structures Formelles de la Langue” (Paris VIII and CNRS), Institut de mathématiques de Luminy (Aix-Marseille and CNRS), Laboratoire d’informatique de Bordeaux (équipe
Signes) (Bordeaux I, CNRS and INRIA) and Laboratoire lorrain de recherches en informatique et applications (LORIA, Nancy). It will be hosted by Paris VIII University in its premises located in Paris, 59 rue Pouchet (17e).

AIMS AND SCOPE

“PRELUDE” stands for “Towards a Theoretical Pragmatic based on Ludics and Continuations”, that is to say that a particular emphasis has been put during all these years on the use of new formal tools coming from Theoretical Computer Science and Logic in order to give new formulations for language phenomena pertaining to formal semantics (logical forms), pragmatics (dialogue, presupposition) and even argumentation (fallacies and stratagems).
As indicated by its title, this workshop will be devoted on all aspects of the formal study of dialogue and interactions: syntax of dialogue, semantic, pragmatic and philosophical aspects.

INVITED SPEAKERS

Jean-Yves Girard (CNRS, Institut de Mathématiques de Luminy) Ruth Kempson (King’s College, London) Sandra Laugier (Department of Philosophy, Université de Picardie) Mathieu Marion (Department of Philosophy, Université du Québec ą Montréal) Dale Miller (INRIA, Saclay – Ile de France and Ecole Polytechnique) Ahti-Veikko Pietarinen (Department of Philosophy, Helsinki)

SUBMISSION DETAILS

We invite submissions of extended abstracts of maximally 8 pages (A4 or letter, 12pt single spaced). The material must be original and previously unpublished. Parallel submissions to other conferences is possible but must be indicated with the submission. The material that is covered in the abstract must be appropriate in length and content to be presented in a 30-minute talk. Submissions must be made before *May 15* and sent to one of the following addresses: Alain.Lecomte(removeme)univ-paris8.fr, quatrini(removeme)iml.univ-mrs.fr

IMPORTANT DATES

- Conference: 28/28 September
- Submission: 15 May
- Notification: 10 June
- Final version: 15 July

INSCRIPTION FEES:
- 100 euros, for lunches and proceedings (students : 50 euros)

LOCAL ORGANIZERS:

Alain Lecomte, Laurent Roussarie, Maya Hickman (Paris VIII)

----------------------------------------------------------------------
Pr. Alain Lecomte Alain.Lecomte(removeme)univ-paris8.fr
Université Paris 8 tel. 06 63 09 67 64
UMR 7023 « Structures Formelles de la Langue » Bātiment D, pičces 323-327 2, rue de la Liberté, Saint-Denis
Call for papers for Workshop Atoms and laws of the noun phrase: a comparative perspective, CRISSP (University Brussels Belgium) and UiL-OTS (University Utrecht, Netherlands) Deadline: May 15, 2009
Atoms and laws of the noun phrase: a comparative perspective
CALL FOR PAPERS

CRISSP (University of Brussels/Belgium) and UiL-OTS (University of Utrecht/The Netherlands) are pleased to announce a workshop on Atoms and laws of the noun phrase: a comparative perspective, which will be held in Utrecht (the Netherlands) on July 2-3, 2009.

Theme description
The general theme of this workshop is the design of the noun phrase. In particular, we hope to further our insight into the atoms (building blocks) and laws (rule systems) of the noun phrase, by approaching this subject matter from a micro-comparative, a macro-comparative and a diachronic perspective. A second important question that will be addressed concerns the issue of cross-categorial symmetry: to what extent is the nominal system comparable to the sentential system (or other phrasal systems), e.g. with respect to the typology of the computational rules that are involved or the way in which morphosyntactic diversity is encoded in the atoms?

More specifically, this workshop wants to address the following central research questions :

(a) What are the atoms of the noun phrase? That is, what are the ‘building blocks’ (i.e. categories) within the nominal domain that through the combinatorics of the computational system yield a nominal projection ? A central question that needs to be dealt with concerns the inventory of so-called functional categories (and their projections). Thus far, research on the noun phrase has argued for the existence of functional categories such as Num(P), Pos(P), and D(P). The question arises as to whether the set of (functional) atoms is richer, and consequently whether the structure of the nominal system is more articulate than is generally assumed thus far. Alternatively, one might raise the question as to whether the inventory of functional atoms is too rich as it is generally assumed to be. In that case, the question arises where unification of apparent atoms is possible. In short : What is the inventory of functional atoms within the noun phrase ?
(b) What are the laws (rules) of the noun phrase ? That is, to what extent are nominal structures the result of simple External Merge (i.e. the junction of two categories) ? Or is the displacement property (so-called Internal Merge), which is widely attested in the clausal system, also attested within the nominal system ? A related question concerns the construction-specificity of the rule system , i.e. to what extent are ‘types of nominal constructions’ (e.g. N of N-constructions, pseudopartitives, partitives, possessives, appositives, head-argument-constructions) the result of (language specific) and construction-specific rules? Or do they result from more general, construction-independent rule formats for structure building ?
(c) To what extent is the syntax of the noun phrase similar to/different from the syntax of the sentence (or, for that matter, other phrasal domains)? Ever since Chomsky (1970) and Jackendoff (1977), the search for cross-categorial parallelism has been an important heuristic strategy in syntactic theory (see also Abney 1987, Szabolcsi 1987). The question arises whether symmetry is found between the clausal system and the nominal system. For example, is the typology of displacement as attested in the clausal domain (head movement, phrasal A-movement, phrasal A-bar movement) also found in the nominal system ?
(d) What are the atoms of linguistic diversity, i.e. the parameters, within the noun phrase, and how are they set (i.e. what is their value)? This question about the ‘setting of parameters’ can be examined from a number of comparative perspectives : (i) a synchronic microvariation (i.e. cross-dialectal) perspective, (ii) a diachronic perspective, (iii) a macrovariation perspective.

For this workshop we welcome papers on any topic related to the issues raised above.

INVITED SPEAKERS

The following people have accepted our invitation to present a paper at the Atoms and laws of the noun phrase-workshop:
- Liliane Haegeman (UGent)
- Hilda Koopman (UCLA)
- ˇeljko Boškovi? (UConn)
- Tal Siloni (Tel Aviv)


ABSTRACT GUIDELINES

Abstracts should not exceed two pages, including data, references and diagrams. Abstracts should be typed in at least 11-point font, with one-inch margins (letter-size; 8"1/2 by 11" or A4) and a maximum of 50 lines of text per page. Abstracts must be anonymous and submissions are limited to 1 individual and 1 joint abstract per author.

Only electronic submissions will be accepted. Send name, affiliation, e-mail, mailing address and title of the paper in the body of the message. The anonymous abstract should be sent as an attachment, and only abstracts in pdf-format will be accepted. Abstracts should be sent to marjo.vankoppen(removeme)let.uu.nl.

Accepted papers are allotted 30 minutes for presentation plus 10 minutes for discussion.

IMPORTANT DATES

First call for papers: March 24, 2009
Second call for papers: May 1, 2009

Submission deadline: May 15, 2009

Notification of acceptance: June 1, 2009
Workshop: July 2-3, 2009

ORGANIZING COMMITTEE

Jeroen van Craenenbroeck (CRISSP/Brussels)
Guido Vanden Wyngaerd (CRISSP/Brussels)

Norbert Corver (UiL-OTS/Utrecht)
Marjo van Koppen (UiL-OTS/Utrecht)
Call for papers for PRE-CogSci 2009, Amsterdam. Deadline: May 10 2009
CALL FOR PAPERS

PRODUCTION OF REFERRING EXPRESSIONS (PRE-CogSci 2009):
Bridging the gap between computational and empirical approaches to reference
(29 July 2009, Amsterdam, The Netherlands)

pre2009.uvt.nl/

Deadline for abstract submission: May 10, 2009


PRE-CogSci 2009 is organized as part of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society (CogSci 2009 < cognitivesciencesociety.org/conference2009/>)

Invited speakers are:

- Deb Roy (MIT, USA)
- William S. Horton (Northwestern University, USA)

There is a long research tradition of work on the production of referring expressions, in the area of computational linguistics as well as in psycholinguistics and cognitive science. This encompasses work on definite descriptions, deictic expressions, anaphora, and many other topics. Both research traditions have resulted in many interesting findings, but so far the interaction between these two traditions has been very limited. We believe that much is to be gained from more interaction, for both research traditions involved.

This workshop aims to bring together --for the first time-- psycholinguists with an interest in computational modeling and computational linguists with an interest in human speech production. In addition, the workshop is expected to be of interest to theoretical linguists whose work borders on other areas of cognitive science, particularly those with an interest in discourse structure, and those interested in models of human language that are grounded in cognitive principles.

The workshop will open with a short introductory talk about the production or referring expressions, to make the workshop broadly accessible. The rest of the day will consist of a mixture of regular 20 minute talks, poster presentations and two invited talks by renowned experts in the field.

We received financial support from The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), via the Vici project "Bridging the gap between computational linguistics and psycholinguistics: The case of referring expressions" (Krahmer; 277-70-007), which is gratefully acknowledged.

We look forward to seeing you in Amsterdam!

Kees van Deemter, University of Aberdeen
Albert Gatt, University of Aberdeen & University of Malta
Roger van Gompel, University of Dundee
Emiel Krahmer, Tilburg University

====

CALL FOR PAPERS

We invite substantial, original, and unpublished submissions on all topics related to the production of referring expressions. Contributions may focus on computational or experimental approaches to reference, with combinations of the two especially appreciated. Note that we particularly welcome new results, but given the purpose of the workshop, papers that present an original overview of previously published work tailored to this workshop may also be acceptable.

Topics of interest include computational and/or experimental approaches to:
- different kinds of referring expressions; when are which types of reference (pronouns, descriptions, etc.) most appropriate?
- plural and quantified references
- vagueness: the use of vague (e.g. gradable) predicates in referring expressions
- referential overspecification: why and how do speakers overspecify?
- referential underspecification: production of descriptions which do not uniquely identify a referent
- referring expressions in interactive settings; audience design, adaptation and alignment
- ambiguity avoidance in references
- common ground, cooperativeness and shared/private information in reference
- realization of referring expressions (including speech and gesture)
- visual scene perception and its influence on the production of referring expressions
- social and contextual factors in reference
- data-collection and experimental evaluation methods

Extended abstract submission:
Paper selection will be based on extended abstracts (max 2000 words). The only accepted format for submitted abstracts is Adobe PDF. Abstracts should be sent to k.vdeemter(removeme)abdn.ac.uk.

Final submission:
Upon acceptance, authors are invited to prepare a 4-6 page paper using the COGSCI author kit ( cognitivesciencesociety.org/conference2009/submissions.html). Final versions need to be submitted as pdf. Papers will be published in on line proceedings, and the authors retain the copyrights. Final versions of accepted papers should be sent to k.vdeemter(removeme)abdn.ac.uk.

Special Issue
We hope to edit a special issue based on the workshop results. More information about this will follow.

If authors have any questions, they should contact the workshop organizers.


IMPORTANT DATES

May 10, 2009: Deadline for abstract submission

June 8, 2009: Notification of acceptance

June 26, 2009: Early registration deadline

July 8, 2009: Deadline for full paper submission

July 29, 2009: Workshop

===

CONTACT

PRE-COGSCI 2009 is organized by:

Kees van Deemter
Computing Science Department
Meston Building
King's College
University of Aberdeen
AB24 3UE, Scotland, UK
k.vdeemter(removeme)abdn.ac.uk
www.csd.abdn.ac.uk/~kvdeemte/

Albert Gatt
Computing Science Department
Meston Building
King's College
University of Aberdeen
AB24 3UE, Scotland, UK
a.gatt(removeme)abdn.ac.uk
www.csd.abdn.ac.uk/~agatt/

Roger van Gompel
School of Psychology
University of Dundee
Dundee
DD1 4HN
Scotland, UK
r.p.g.vangompel(removeme)dundee.ac.uk
www.dundee.ac.uk/psychology/people/academics/rpgvangompel/

Emiel Krahmer
Tilburg centre for Creative Computing / Communication and Cognition
Department of Communication and Information Sciences
Tilburg University
P.O.Box 90153
NL-5000 LE Tilburg
The Netherlands
e.j.krahmer(removeme)uvt.nl
fdlwww.uvt.nl/~krahmer/
Call for candidates for European Latsis Prize, ESF, Strasbourg, France. Deadline: June 30 2009
European Latsis Prize 2009

invitation to nominate candidates

The European Science Foundation (ESF) invites nominations for the European Latsis Prize 2009. The Prize, of a value of 100 000 Swiss Francs, is presented each year by the International Latsis Foundation at the ESF Annual Assembly to a scientist or research group in recognition of outstanding and innovative contributions in a selected field of research. The research field for the 2009 Prize is:
“The Human Brain – The Human Mind”
The European Latsis Prize 2009 will be awarded for outstanding contributions to the development of interdisciplinary research on “The Human Brain – The Human Mind”, which has had a major impact in this domain. Excellent research achievements related to the main disciplines which have contributed to this development, e.g. neuroscience, cognitive science, psychology and linguistics, will be considered.
The criteria used in the selection procedure will be scientific excellence, a focus on the relation between brain and mind, societal impact and contribution to European progress.
Nominations may be received for individual scholars or for research groups, but no self nominations will be accepted. 1 All nomination forms should be clearly presented and include a detailed nomination statement (maximum 2 pages) setting out clear reasons for the submission, a complete Curriculum Vitae and a full list of publications.
The nominations will be evaluated by a high-level committee of experts in the field.
The European Latsis Prize 2009 will be awarded on the occasion of the Annual Assembly of the European Science Foundation on Thursday 19 November 2009, in Strasbourg, France.
1 All nominees will be considered irrespective of age, sex, religion or nationality.

Nomination Statement
This should be contained in no more than 2 pages describing the candidate’s qualifications for the European Latsis Prize.
The Nomination Statement should cover:
(a) The merits of an individual or group’s work on the present state of the topic.
(b) The impact on the scientific community of the work of the individual candidate or group nominated.
(c) Recognition by peers within the scientific community.
(d) Influence on practice in the field through publications and other means of dissemination, including teaching and training students in the field.
(e) Contributions made to scientific excellence, societal impact and European progress.
Nominations to be submitted online. You will be required to upload a file containing the nomination statement and complete Curriculum Vitae with full list of publications.
Access to the online nomination form can be found at www.esf.org/latsis. The deadline for nominations is 30 June 2009.