December 4th, 2009

LOT Announcements / events
Van de LOT Bestuurstafel
Utrecht, 29-10-2009
Henriėtte de Swart

Op 15 oktober 2009 is er weer een gezamenlijke bestuursvergadering geweest met het directeurenoverleg. We nemen afscheid van Prof. dr. Peter Jordens als vertegenwoordiger van de VU, omdat hij met emeritaat gaat. Vanuit de UvA is Prof. dr. Paul Boersma benoemd tot bestuurslid van LOT, omdat Prof. dr. Kees Hengeveld directeur van het ACLC is geworden. Tenslotte wordt Prof. dr. Vincent van Heuven verwelkomd als nieuw bestuurslid vanuit het LUCL in Leiden, en als nieuwe voorzitter van het LOT bestuur. Wij hopen op een constructieve samenwerking met dit vernieuwde team van bestuur en directeuren!
Er was weer een lange agenda, met veel aandachtspunten. We hebben gekeken naar het programma van het Taalgala dat op 13 november wordt gehouden. Op het programma staan natuurlijk de uitreiking van de AvT/Anéla dissertatieprijs met bijbehorende presentaties van genomineerden. Maar er is ook de presentatie van het taalcanonproject, over grote ontwikkelingen in de taalkunde. De commissie die hier de laatste maanden mee bezig is geweest zal een aantal nieuwe ideeėn ontvouwen, waaraan het publiek kan meewerken. Dus kom naar Utrecht op 13 november en grijp je kans om geschiedenis te schrijven!
Er is geen nieuws te melden over de ontwikkelingen rond de toekomst van de onderzoekscholen, dus voorlopig gaat LOT gewoon verder met de reguliere activiteiten. Daarbij hoort de verkenning van mogelijke nieuwe onderzoeksthema’s die wij willen voorleggen aan NWO. De afgelopen maanden zijn een aantal themagroepjes ingesteld die daarover aan het brainstormen zijn. Wij hopen dat het komende jaar om te kunnen zetten in concrete voorstellen richting NWO.
We hebben gesproken over de LOT database voor ‘people’ en ‘projects’. Er staan veel onderzoekers al in de database, en ook een groeiend aantal projecten, maar de database is nog niet compleet. Directeuren zullen de resultaten in hun instituut nog eens tegen het licht houden, want de database fungeert toch vooral als uithangbord voor de Nederlandse taalkunde. Kijk vooral zelf ook eens of je naam en/of (extern gefinancierd) project te vinden is in de LOT database, zodat je zichtbaar bent voor de buitenwereld, dus check: www.lotschool.nl, en klik door op ‘people’ en ‘projects’. Staat jouw naam of project er niet in? Neem contact op met het secretariaat van je onderzoeksinstituut voor een webformulier!
We zijn bezig de procedure rond de LOT dissertaties te stroomlijnen, middels een betere communicatie met promovendus en promotor, en een strakkere planning. We beseffen dat de voorbereiding op de promotie altijd heel spannend is, en proberen dan ook zo goed mogelijk ondersteuning te bieden bij het publicatie proces.
De LOT zomerschool in Leiden is goed verlopen, en inmiddels is de inschrijving voor de LOT winterschool aan de VU geopend, dus schrijf je in via de website! Voor de zomerschool in Nijmegen bereiden we een speciaal programma voor... Zodra de financiering daarvan rond is komt er meer informatie over! Vanaf januari gaan we alweer nadenken over de programmering van de winterschool 2011 aan de UvA, dus wensen of suggesties zijn van harte welkom op lot(removeme)uu.nl.
LOT Winterschool 2010, VU Amsterdam, January 11-22 2010
The next LOT Winterschool will take place from January 11 - 22 2010.
The Free University of Amsterdam (VU) will host this event as local organisator.

Registration is open now untill December 7th! You can find the registration form on the website. Reservations for lodging in the Nova Hotel in Amsterdam will be made possible via the website soon.

Make sure you reserve this event in your agenda and check the website regularly: www.lotschool.nl/files/schools/2010%20winterschool%20Amsterdam/ for updates .

Are you interested in presenting a poster during the postersessions on Mondays, please let us know via: lot(removeme)uu.nl
Kennislink Taal & Spraak
Kijk voor het laatste nieuws over Kennislink Taal & Spraak op:

Het emoticon. Een hulp bij de interpretatie?
www.kennislink.nl/publicaties/het-emoticon-een-hulp-bij-de-interpretatie
Emoticons worden steeds vaker gebruikt: in sms’jes, op MSN maar ook in e-mails. Met een emoticon kun je aangeven met welke emotie de voorafgaande zin geļnterpreteerd moet worden. Maar hebben we echt zo’n gezichtje nodig om de zin juist te interpreteren? Of kan het ook voor verwarring zorgen?

Brabantse jongeren gebruiken 'vette dialectwoorden'.
www.kennislink.nl/publicaties/jongeren-spreken-geen-dialect-maar-gebruiken-vette-dialectwoorden-punt-punt-punt
Jos Swanenberg (1968) is sinds februari bijzonder hoogleraraar Diversiteit in taal en cultuur in Brabant aan de Universiteit van Tilburg. De totstandkoming van die leerstoel heeft alles te maken met de toenemende belangstelling voor dialecten of taalvariėteiten in het algemeen, aldus Swanenberg. Op 20 november hield hij zijn intreerede.

Tweetaligheid goed voor dove kinderen
www.kennislink.nl/publicaties/dove-peuters-hebben-baat-bij-consequent-aanleren-van-twee-talen
Voor dove kinderen is het goed om naast het Nederlands een volledige doventaal aan te leren. Zo’n volledige doventaal is de Nederlandse Gebarentaal. Dit stelt Nini Hoiting in haar proefschrift.

De creatieve meertalige
www.kennislink.nl/publicaties/relatie-tussen-meertaligheid-en-creativiteit-bestaat-echt
Al vele eeuwen speculeren filosofen en psychologen over de voordelen die kennis van meerdere talen met zich meebrengt voor onze hersenen. Een directe relatie tussen meertaligheid en andere cognitieve vaardigheden is echter moeilijk aan te tonen. Europese onderzoekers legden tientallen onderzoeken naast elkaar en lijken nu toch een verband te zien.
Lectures / talks
Nijmegen Lectures 2009 by Morten H. Christiansen, Nijmegen, December 7,8 & 9 2009
The Nijmegen Lectures 2009 committee is pleased to announce that the Nijmegen Lectures 2009 will take place on December 7th, 8th and 9th.
This year's lectures will be given by Morten H. Christiansen (Cornell University and Santa Fe Institute).
The title is: Understanding Language across Multiple Time-Scales: Evolution, Acquisition and Processing.

For more detailed information on each of the lectures, including abstracts, please go to the Nijmegen Lectures 2009 website www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2009

Please note that registration is required for everybody who plans to attend. Seating is limited for the afternoon sessions. We advise you to register as soon as possible (deadline November 30th). You can do so by clicking on the following link: www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2009/register-1

All lectures and seminars are free of charge and open to the public.

We are looking forward to seeing you at the Nijmegen Lectures 2009.

Sincerely,

Nijmegen Lectures 2009 organizing committee Dan Dediu, Sabine Hunnius
lezing / gastcollege Dr. Dimitris Papazachariou (University of Patras, Gr); VU, Amsterdam; woensdag 9 december
«(0.32) in an excursion we lost him three times. (1.054) >That is to say< , even in McDonald’s he would get lost ((laughter))»
The prosodic framing of humor in conversational narratives: Evidence from Greek young women’s talks.

Abstract
In this talk, I will investigate the role of prosodic means in framing humour within conversational narratives. In particular, the focus is on whether, how, and why jab lines as basic turn constructional units in a humorous narrative turn are marked off by prosodic features. The aim is twofold: a) to investigate, by means of statistical tests, if jab lines are systematically segmented by pauses and by differentiation in speed and intensity; b) to analyze the conversational and pragmatic functions of the prosodic features under scrutiny within humorous conversational narratives. The data examined comes from 3 conversations between 2 adolescent girls (different ones in each conversation) and includes 22 humorous conversational narratives isolated for our study. The conversational narratives contain 170 jab lines, which are checked for the occurrence of pauses before and after them, and are measured for speed and intensity using the Praat software. Based on the results of the quantitative and qualitative analysis, I argue that the occurrence of pauses surrounding jab lines and of prosodic differentiation in speed and intensity, either in isolation or in combination with one another, are systematically employed by the narrators in order to signal, delimit, and underline jab lines.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom
woendag 9 december 2009, 15.30-17.00
VU hoofdgebouw zaal 11-A-02
Lecture Simeon Floyd; Leiden University WSD/Van Eijkhof 4, room 005; Thursday December 10, 11:15,
thursday December 10
Time: 11.15
Place: WSD/Van Eijkhof 4, room 005

Simeon Floyd

Stages in the development of Cha’palaa Numerals

South American languages feature diverse numeral system types ranging from Amazonian languages with terms only for “one” and “two” to languages (like Quechua) with numerals into the thousands. A close look the Barbacoan language Cha’palaa of northwestern Ecuador shows how it expanded its current many-term system from a more limited system, first to a base five/twenty system using “hands” and later adopting Quechuan terms to extend to even higher numerals based on a decimal system. This paper gives an account of Cha’palaa numerals and their development with the goal of contributing to our understanding of how numeral systems develop and expand, and then concludes by locating such linguistic change in the context of some broader discursive and cultural contexts.

For further information, you may contact Martine Bruil: m.bruil(removeme)hum.leidenuniv.nl
TiNT-dag 2009, Lessius Hogeschool te Antwerpen, 11 december 2009
Terminologie in het Nederlandse Taalgebied: TiNT 2009

Plaats: Lessius Hogeschool, Antwerpen

Tijd: vr 11 december 2009: 10.00-17.30 uur

Elk serieus vakgenootschap organiseert een jaarlijkse lezingendag. NL-Term wil hierin niet achterblijven en heeft besloten ook zo’n evenement op te zetten: de jaarlijkse TiNT-dag, een lezingendag over Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Doel is om een podium te bieden aan presentaties over recente onderzoeken en praktijktoepassingen op het terrein van de terminologie in/van Nederland, Vlaanderen, Suriname, de Antillen, Zuid-Afrika en andere Nederlandse taalgebieden.

De dag staat open voor iedereen met belangstelling voor dit onderwerp, in het bijzonder studenten. De lezingen worden verzorgd door personen die zich vakmatig bezighouden met terminologie (waaronder studenten en onderzoekers, tolken en vertalers, beleidsmakers, software-ontwikkelaars en gespecialiseerde vaktaalbeheerders).

De komende TiNT-dag vindt plaats op de Lessius Hogeschool. Korte lezingen en veel interactie, dat is de vorm van deze laagdrempelige lezingendag.

Prof. dr. Willy Martin opent de dag met toekomstperspectieven voor de terminologie. Het ochtendgedeelte is gericht op het inzichtelijk maken van het grote belang van een goede en consequente terminologie voor het bedrijfsleven tot en met het onderwijs. Deze lezingen behandelen achtereenvolgens de ontwikkeling van termen, termen en begrijpelijk taalgebruik, en de onverbiddelijke praktijk als richtsnoer voor termgebruik. Het ochtendgedeelte wordt afgesloten met een paneldiscussie. Het middaggedeelte brengt een breed spectrum aan sprekers en onderwerpen (o.a. bijsluiters in Vlaanderen en Nederland; terminologie in (sociaal) tolken en vertalen; hogeronderwijsterminologie; gebruik van corpora in de terminologie).

Kosten en aanmelding

De TiNT-dag is gratis toegankelijk voor studenten. Andere belangstellenden betalen een bijdrage van € 25,- (leden € 10,-) voor alle lezingen inclusief lunch en receptie. U bent dan tevens voor een jaar aangesloten bij NL-Term en krijgt korting op onze andere evenementen.

U kunt zich aanmelden via het Steunpunt Nederlandse Terminologie. Dit doet u door door een e-mail te sturen naar steunpunt(removeme)let.vu.nl met als onderwerp “Aanmelding TiNT-dag 2009”, onder vermelding van uw naam, organisatie, functie, e-mailadres, postadres en wat uw bezoekerscategorie is (student, bestaand lid, nieuw lid).

Na uw aanmelding wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van het programma van de TiNT-dag en andere wetenswaardigheden. Deze informatie wordt ook gepubliceerd op de website van het Steunpunt Nederlandse Terminologie (NedTerm: www.nedterm.org).

De organisatie is in handen van Vereniging NL-Term en Steunpunt Nederlandse Terminologie (SNT), in het bijzonder Willy Martin (VU), Marcel Thelen (Vertaalacademie Maastricht), Hennie van der Vliet (SNT), Oele Koornwinder (GridLine), Els Ruijsendaal (BeNeLux-Universitair Centrum) en Cornelia Wermuth (Lessius Hogeschool).

Contactgegevens:

E: steunpunt(removeme)let.vu.nl

T: +31 20 59 86466

I: www.nedterm.org

dr. Oele Koornwinder

GridLine - Intranet en Zoeken

Keizersgracht 520

1017 EK Amsterdam

www: www.gridline.nl

mail: oele(removeme)gridline.nl

tel: +31 20 616 2050

fax: +31 20 616 2051
Discourse op Dinsdag: Utrecht University, Janskerkhof 13, Room 0.06; December 15; 15:30-17:00
Arie Verhagen

Leiden University

Intersubjectivity, Subjectivity, and Common Ground

Abstract

In this talk I will explore conceptual connections between the notions of Intersubjectivity as developed in Verhagen (2005, 2007; see also www.arieverhagen.nl/Documenten/CoI.html) and some other, related notions, especially Common Ground (cf. Clark 1996), in an attempt to clarify what is special about the grammatical phenomena that I labelled "constructions of intersubjectivity". An important motivation for such an attempt at clarification is the fact that the term "intersubjectivity" is used in the literature in relation to phenomena (e.g. deixis), that I would not (without further argumentation) consider as linguistically involving intersubjectivity, despite the fact that "mutually shared information" somehow does play a role in their conventional meaning. The discussion will result in a proposal that constructions of subjectivity and of intersubjectivity can sensibly be said to profile and manage different aspects of the common ground in different ways.

References

Clark, Herbert H. (1996), Using Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Verhagen, Arie (2008), Intersubjectivity and the architecture of the language system. In:

Jordan Zlatev, Timothy P. Racine, Chris Sinha, Esa Itkonen (eds.), The Shared Mind:

Perspectives on Intersubjectivity. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing

Company, 307-331.

Verhagen, Arie (2005), Constructions of Intersubjectivity. Discourse, Syntax, and Cognition.

Oxford: Oxford University Press.

The Discourse op Dinsdag discussion group is intended for researchers working on discourse from a language use perspective, and offers a platform to discuss their work (in progress). For more information check our website www.let.uu.nl/vici

Kind regards,

The organizers:

Anneloes Canestrelli,

Pim Mak,

Ingrid Persoon,

Ted Sanders,

Ninke Stukker,

Rosie van Veen.
LUCL Colloquium: Lecture by Bernard Comrie on "Typology of numeral systems", December 18 2009
At the LUCL Colloquium on 18 December 2009, Bernard Comrie (Max Planck Institute) will give a lecture on the typology of numerals.

More information

The title of the lecture is: "Typology of numeral systems: Some recent insights". More details will follow soon on: www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/colloquium-18-december.html
NIAS-Lezingen / NIAS -Lectures
Universiteiten in Nederland kunnen profiteren van de wetenschappelijke kennis die in het instituut geconcentreerd is. Onze buitenlandse fellows zijn graag bereid een lezing of seminar te geven aan een Nederlandse universiteit.
Bezoek voor meer informatie over alle NIAS Lezingen onze website: www.nias.knaw.nl/en/regeling_nias_lezingen/

In order to increase NIAS' visibility within the Dutch academic world and to enhance the scholarly image of the Institute vis-a-vis the universities, the Institute has established the 'NIAS Lectures'.

These are lectures, usually given by non-Dutch NIAS Fellows at Dutch Universities and research institutes. NIAS provides the following facilities:
NIAS acts as intermediary in inviting fellows
NIAS lectures will be announced on the NIAS website
NIAS reimburses fellows for travel expenses
NIAS reimburses accommodation costs with a per diem sum. In many cases such accommodation costs will also include an overnight stay.
The institute which invites the Fellow agrees to produce publicity in which it is made clear that the guest lecturer is a NIAS Fellow and in which attention is also paid to NIAS itself. This can be done by means of a brief text, supplied by NIAS and /or a link to the NIAS website.
A brief post hoc evaluation made by the inviting institution would also be appreciated.
Financial reimbursements:
Per diem € 35
Overnight stay, based on receipts up to a maximum of € 90
Travel expenses by first class Dutch Railways or € 0,15 per km

For more details, contact:
Johan Kwantes
Communications Officer
(070) 51 22 730
Workshops / Conferences / Symposia
Workshop: Long-Distance Dependencies; Meertens Instituut Amsterdam, December 9, 2009
Program:

13h00 - 14h00 Eefje Boef (Meertens Instituut)
Microvariation in Dutch long-distance relatives and questions
14h00 - 15h00 Ankelien Schippers (Rijksuniversiteit Groningen)
Variation and change in long-distance movement
15h00 - 15h30 break
15h30 - 16h30 Andreas Pankau (Universiteit Utrecht)
Wh-Copying in German and its Theoretical Implications
16h30 - 17h30 Discussion on the analysis of long-distance dependencies
(discussants a.o. Sjef Barbiers, Marcel den Dikken, Olaf Koeneman, Marika Lekakou)

If you wish to join for dinner, please send an email to eefje.boef(removeme)meertens.knaw.nl before Monday December 7th.

(For more information: eefje.boef(removeme)meertens.knaw.nl or phone: +31 (0)20 4628 561)
Workshop: Agreement in Bantu and beyond; 11 December 2009; Leiden University, P.N van Eyckhof 2 (1164) Room 002
Location: P.N van Eyckhof 2 (1164)
Room: 002

9:45-10:00 Welcome with coffee and tea

10:00-10:45 Erik Schoorlemmer (LUCL) - One needs to dominate in order to Agree

10:45-11:00 coffee break

11:00-11.45 Kristina Riedel (ZAS) - Locative clitics and prestem object markers in Haya

11:45-12:30 Enoch O. Aboh (University of Amsterdam)- Adjectival
modification and DP-internal predicate inversion

12:30-14:00 lunch break

14:00-14:45 Lutz Marten (SOAS) - Agreement in locative NPs

14:45-15:30 Leston Buell (University of Amsterdam) - Class 17 subject agreement in ZuluAbstracts:

Enoch O. Aboh (Universiteit van Amsterdam): Adjectival modification and DP-internal predicate inversion

This paper discusses a class of attributive adjectives in Niger-Congo, Afro-Asiatic, Romance, and Germanic and shows that they realize a DP-internal predicate (IP) in which the noun realizes the subject and the adjective the predicate. The latter may subsequently move past the subject to some higher functional projection whose head may spell out as a linker. In the relevant literature, this linker has been sometimes (mis)analyzed as an agreement marker. The discussion further shows that languages vary as to whether inversion proceeds as a phrase (i.e., predicate inversion), or as a head (i.e., predicate head inversion).

Leston Buell (Universiteit van Amsterdam): Class 17 subject agreement in Zulu

Bantu noun class 17 is locative both historically and in many modern languages. However, in Zulu, certain uses of class 17 are clearly non-locative. For example, class 17 demonstrative pronouns can refer to situations but not to places, while the class 17 subject marker is used when the preverbal subject is a conjunction of unlike classes. This paper explores the uses of class 17, to evaluate the traditional notion of its locative nature in Zulu, paying special attention to constructions in which the verb appears with class 17 subject agreement. Syntactic analyses are given of the many of these constructions, including inversions and non-verbal existential predication. It is shown that class 17 subject agreement is has a variety of triggers, and not just canonical and locative noun class members on the one hand and an expletive pro on the other. In particular, it is shown that an unusual agreement pattern in copular constructions is due to agreement with
a non-expletive class 17 pro, mirroring a pattern found in French and Dutch. The paper concludes that class 17 is essentially non-locative in Zulu, by arguing that the supposed locative properties can be attributed either to accidental class membership or to the fact that items historically related to class 17 lie outside the modern noun class paradigm.

Lutz Marten (SOAS): Agreement in locative phrases

The paper addresses the problem of the representation of locative phrases in Bantu, specifically in view of agreement relations within locative phrases. Following Buell (2007, 2009) and Marten (2009), the paper sets out by arguing for an analysis of locative phrases in siSwati as prepositional phrases, based on eight morpho-syntactic characteristics. Against a comparative Bantu background of locative agreement (based on Gregoire 1975), I then argue for a different analysis of Luganda locative phrases as a (nominal) locative head taking a noun phrase complement (similar to Bresnan and Mchombo 1995). The analysis is supported by agreement patterns within the locative phrase, as well as by pragmatic effects associated with the distinct agreement patterns. However, the paper concludes that it is not obvious how to extend the two analyses to other Bantu languages.

Kristina Riedel (ZAS): Locative clitics and prestem object markers in Haya

This paper takes at first look at locative morphemes on Haya verbs, focussing on the suffixes. Potentially, these suffixes could be treated as object markers, following the classification of object markers in Beaudoin-Lietz et al. 2004. However, the suffixes can be shown to have different syntactic licensing conditions from locative object markers in preverbal position and non-locative object markers in Haya, as discussed in (Riedel 2009). This is particularly clear in relative clauses and in left dislocation constructions. Apart from discussing co-occurrence restrictions, I give an overview of the properties of locative noun phrases and verbal locative markers in Haya and related languages.

Erik Schoorlemmer (LUCL): One needs to dominate in order to Agree

Agreement is subject to a structural licensing condition. The predominant view in current day minimalism is that this licensing condition should be formulated in terms of c-command (Chomsky 2000, 2001). According to this view, the Probe, i.e. the element that displays agreement, should c-command the Goal, i.e. the element that determines the agreement. In this talk, I will challenge this view. I argue that the structural licensing condition on agreement should be defined in terms of dominance. I will show that a formulation in terms of dominance is not only theoretically simpler, but also empirically more correct.
Morfologiedagen 2009; Université de Ličge; 17 and 18 December 2009
Programma Morfologiedagen 2009
Université de Ličge

Donderdag 17 december: contrastieve morfologie

9.30 uur: ontvangst & inschrijving
10 uur: opening
10.10 uur: Matthias Hüning (FU Berlin): Contrastieve morfologie (gastspreker)

11 uur: koffiepauze

11.30 uur: Robert Möller & Ludger Zeevaert (Université de Ličge): Der Umgang mit morphologischen Unterschieden in der Interkomprehension zwischen germanischen Sprachen
12 uur: Claire Meul (K.U.Leuven): Infixen in de eerste vervoeging in enkele Rhaeto-Romaanse dialecten

12.30 uur: lunchpauze

14 uur: Kristel Van Goethem (K.U.Leuven): Van adjectief tot affix in het Nederlands en het Frans 14.30 uur: Eric Hoekstra, Bouke Slofstra & Arjen Versloot (Fryske
Akademy): Morphological Language Contact: evidence from Dutch –heid, Frisian –heid + -ens and from compounds
15 uur: Gunther De Vogelaer (UGent) & Katrien De Valck (UGent & Lessius Hogeschool): Een dialectcontinuüm bij taalverwervende kinderen? De verwerving van het pronominale genus in het Duitse en het Nederlandse taalgebied

15.30 uur: koffiepauze

16 uur: Janneke Diepeveen (FU Berlin): “Etenstechnisch een slecht weekend gehad”: de vorming van domeinadverbia vanuit contrastief perspectief 16.30 uur: Saskia Schuster (FU Berlin): Constructiegrammatica en historisch taalonderzoek

18.30 uur: diner


Vrijdag 18 december

9.30 uur: Esther Hanssen, Arina Banga, Anneke Neijt & Robert Schreuder (Radboud Universiteit Nijmegen): Notekraker of notenkraker?
Uitspraakvariatie van tussenklanken en meervoudsuitgangen in vijf variėteiten van het Nederlands 10 uur: Arina Banga, Esther Hanssen, Robert Schreuder & Anneke Neijt (Radboud Universiteit Nijmegen): Tussenklank en in Nederlandse
samenstellingen: voorkeur van moedertaalsprekers en tweedetaalleerders van het Nederlands

10.30 uur: koffiepauze

11 uur: Suzanne Aalberse (UvA): Hoe exotisch is het Nederlands?
11.30 uur: Jan Don (UvA): Geprefigeerde nomina in het Nederlands opnieuw bekeken

12 uur: lunchpauze

14 uur: Folgert Karsdorp (FU Berlin) & Barend Beekhuizen (Universiteit
Leiden): Regelmaat in een regelloos systeem: de Nederlandse superlatief 14.30 uur: Alan Scott (University of Nottingham): De rol van de genitief in het hedendaagse Nederlands

15 uur: sluiting

Voor meer informatie en om zich aan te melden:
www.nl.ulg.ac.be/morfologiedagen
EMLAR VI, sixth edition, Utrecht, the Netherlands, February 3-5 2010, Registration deadline: December 20, 2009
Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) VI
Lectures and hands-on sessions on methodological aspects of language acquisition research

We are happy to announce the sixth edition of EMLAR, taking place in Utrecht, the Netherlands, from the 3rd to the 5th of February 2010 (Wednesday to Friday).

The workshop aims at training advanced MA and PhD students working on first and second language acquisition in experimental research. Experts in various domains of language acquisition research are giving various lectures and practices. Covered are, among other things, phonological acquisition, language impairment, neuroimaging and sign language. Participants are also offered practical sessions on PRAAT, SPSS, Statistics with R, CELEX, CHILDES and CGN.

The full program of EMLAR VI and details about registration are available at:
www.hum.uu.nl/emlar/EMLAR_1.htm

Registration deadline: December 20, 2009.

For further questions, contact us at: EMLAR.UU(removeme)gmail.com

Confirmed speakers and topics:

Anne Baker (University of Amsterdam) – Studying language acquisition in deaf children: the challenges of signing
Luca Bonatti (Universitat Pompeu Fabra) – Finding rules and words in a speech stream: infant data
Elise de Bree (Utrecht University) – Dyslexia: theory and methods
Stephen Crain (Macquarie University) – First language acquisition
Annick De Houwer (Universität Erfurt) – Some points of methodological concern in working with bilingual children and adults
Peter Indefrey (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) – Brain imaging in bilingualism
René Kager (Utrecht University) - Phonological acquisition
Barbara Köpke (Université de Toulouse II-Le Mirail) – Experimental aspects of language attrition research
Pim Mak (Utrecht University) – The use of eye-tracking in language acquisition research
Silvina Montrul (University of Illinois at Urbana-Champaign) – Research methods in adult L2 acquisition and bilingualism
Jim Scobbie (Queen Margaret University College) – Ultrasound tongue imaging and an articulatory perspective on phonetics and phonology in language acquisition research

Tutorials:

CGN
CHILDES
Lexical databases
Multilevel regression
Praat
SPSS
Statistics with R

Organizing committee:
Chen Ao

Diana Apoussidou

Sergey Avrutin

Ivana Brasileiro

Carolina Méndez Orellana

Luisa Meroni

Marie-Elise van der Ziel
Computational Linguistics In The Netherlands (CLIN) 2010, Utrecht, February 5 2010
Computational Linguistics In The Netherlands number 20 will take place at Drift 21 and the Academie Gebouw of Utrecht University on the 5th of February 2010.

At CLIN, Bernardo Huberman, who is a Senior Fellow at HP Labs and director of the Social Computing Lab at HP Labs, will give a talk about “Social attention in the age of the web”.

From 2009, STIL will sponsor a prize for an MA thesis that describes high quality research in computational linguistics or its applications. This prize of 1000 euro will be awarded for the first time during CLIN 2009 in Utrecht, and from that time on a yearly basis during the CLIN meetings. More information can be found at the CLIN website: www.let.rug.nl/vannoord/Clin/stilprijs.html

Organizing committee
Paola Monachesi – P dot Monachesi(removeme)uu.nl
Eline Westerhout – E dot N dot Westerhout(removeme)uu.nl
Thomas Markus – Thomas dot Markus(removeme)phil.uu.nl
with support of Joost Bastings, Coert van Gemeren, Ronald de Haan, Emiel van Miltenburg, and Bas Mulders.


More information and call for papers on: www.clin.nl/20/
NWO Conference on Contact Zones of Empires in Asia and Europe : 27 February - 4 March 2010
The “ESF-JSPS Frontier Science Conference for Young Researchers 2010” will provide early career researchers from Europe and Japan with opportunities to explore jointly an emerging field of research. This conference seeks new approaches to common topics concerning social, cultural and political complexity on the fringes of empires in Europe and East Asia, namely, the Hellenistic and Roman, and successive Chinese empires. A special focus of the conference will be on interactions between empires and their peripheries, and on contact zones. The temporal coverage spans from the formative phase of the earliest empires in the concerned regions up to A.D.1000. The purpose of the conference is to seek new avenues for research collaboration in cutting-edge research, which is why early career researchers are particularly welcome.

- Meer informatie : www.esf.org/conferences/10327
Workshop on the Subatomic Semantics of Event Predicates, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, March 17 2010
March 17, 2010

Meeting URL: parles.upf.es/glif/pub/events2010/

The last 20 years have seen a flowering of approaches to the semantics of predicates that describe different sorts of eventualities, including states, processes, and more complex events (hereafter 'event predicates', for short). The complexity of these semantics has developed in two directions. On the one hand, increasingly greater richness of detail has been provided in the logical representations for event predicates, from Davidson's 1967 use of event arguments, to so-called neo-Davidsonian representations (e.g. Krifka 1989, Parsons
1990) which represent the entailments associated with event participants separately, to representations which focus on the relation between events and their parts - often referred to in terms of 'event structure' (e.g. Pustejovsky 1995). On the other hand, the models for event semantics have been enriched, for example, by imposing a mereological structure on the models for the eventuality domain (e.g. Lasersohn 1988), or by proposals to expand or restrict the basic ontological inventory of eventualities (e.g. Pińón 1997 and Katz 1995, respectively).

In contrast, comparatively less attention has been devoted to an equally important aspect of the semantics of event predicates, namely the specific sets of entailments that support a theory of the typology of event predicates. Since the seminal work of Dowty (1979), in which a small set of primitive predicates were defined to characterize the so-called aspectual classes of verbs, little work on event semantics has explicitly addressed questions such as whether Dowty's primitives are empirically adequate, particularly cross-linguistically, or what a typology of the lexical entailments that support aspectual classifications across languages might consist in and in what ways it might be parameterized.

Invited Speakers:

Anita Mittwoch (Hebrew University of Jerusalem) Jean-Pierre Koenig (University of Buffalo)

See call for papers below.
CICLing 2010, 11th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics,Romania, March 21-27 2010
Post-conf event: Promise 2010 workshop

Iasi, Romania
March 21-27, 2010

www.CICLing.org/2010

PUBLICATION:
LNCS: Springer Lecture Notes in Computer Science,
poster session: special issue of a journal

KEYNOTE SPEAKERS:
Nicoletta Calzolari,
James Pustejovsky,
Hans Uszkoreit,
Shuly Wintner

TOURS:
Medieval castles (including Dracula castle),
painted monasteries, salt-mine, possibly
winery, bison reservation, Red Lake, and more.

AWARDS:
Best paper, best student paper,
best presentation, best poster.

SUBMISSION DEADLINES:
November 16: registration of tentative abstract,
November 23: uploading of full papers
(contact us for late submissions)

TOPICS:
All topics related with computational
linguistics, natural language processing,
human language technologies, information
retrieval, etc.

See call for papers below Calls for papers for events.
Verkennende workshops NIAS
Nederlandse onderzoekers kunnen op ieder moment aanvragen indienen bij het Netherlans Institute for Advanced Study in de Humanities and Social Sciences (NIAS) voor het inrichten van een verkennende workshop met Nederlandse en internationale deelnemers. De formule is flexibel in die zin dat de beschikbare middelen, tot een maximum van € 15.000 per workshop, ingezet kunnen worden om een collectief projectplan uit te werken, om een gezamenlijke publicatie af te ronden, of om een subsidie-aanvraag voor te bereiden. Afhankelijk van de opzet, kan een dergelijke workshop enkele dagen duren, maar ook iets langer. De Wetenschapscommissie van het NIAS beoordeelt de voorstellen. In het voorjaar van 2009 zijn reeds twee dergelijke workshops gehouden en een derde staat gepland. Er is nog ruimte voor twee nieuwe workshops in het najaar.

Op de website worden de vormvereisten voor de aanvraag aangegeven: www.nias.knaw.nl/en/regeling_verkennende_workshops_nias/
Job Announcements / Vacancies
Vacancy for a Full Professor in Communication and Information Sciences, University of Groningen. Deadline: January 4, 2010
The Faculty of Arts of the University of Groningen invites applications for the position of Full Professor of Communication and Information Sciences. The candidate is expected to use his/her experience and expertise to direct the teaching and research programmes within the field of Communication and Information Sciences. The new professor will work in the field of communication and information sciences in the broadest sense and will preferably have demonstrable interest in professional communication. His or her expertise should be related to at least one of the three teaching and research specializations in Groningen in the field of communication and information sciences - organizational communication, media communication and computer communication. Together with the professor of communication studies, the new professor will manage the staff of the department of Communication and Information Sciences and play a leading role in staffing matters – there will be at least five vacancies to fill within the next five years, due to natural turnover and increased student numbers. The new professor must have leadership qualities and must be able to create and strengthen links between the department, the profession and the research community.

The professor will:
- coordinate and teach modules in the Bachelor’s and Master’s degree programmes of the Department of Communication and Information Sciences and in the Faculty’s Research Master in Linguistics
- coordinate and conduct research in the field described above
- supervise Master’s and PhD theses
- obtain external funding for research
- fulfil organizational roles within and potentially outside the Faculty
- represent the Department in fostering and expanding national and international contacts to aid and promote research and teaching in Communication and Information Sciences.

Requirements. Applicants will be expected to:
- provide leadership, motivation and supervision to staff of the Department of Communication and Information Sciences
- have a PhD in the field of communication sciences or linguistics
- have demonstrable excellence in academic research
- be an excellent and innovative teacher
- be an experienced supervisor of PhD students
- have organizational competence
- be successful in acquiring external funding for research
- be able to stimulate interest in Communication and Information Sciences
- take up residence in or near Groningen.

Conditions of employment:
The University of Groningen offers a salary depending on the candidate’s qualifications and experience, that ranges between a minimum of € 4904 and a maximum of € 7142 gross per month for a full-time appointment (CAO-Dutch Universities). This is a full-time, tenured position at the level of professor 2, beginning September 1, 2010.

For further information, see www.academictransfer.com/1984.
Calls for papers for events
Call for Papers for Language Acquisition and Society, Amsterdam; Deadline for abstracts: December 11, 2009
Call for Papers for Language Acquisition and Society, Amsterdam.
Deadline: December 11, 2009

The WAP (Werkverband Amsterdamse Psycholinguļsten) presents an interdisciplinary conference on Language Acquisition and Society.

Date: February 4, 2010
Location: Amsterdam

Speaking and listening are academic, social and life skills that are highly valued in society. How can recent findings from the acquisition research contribute to everyday practice in education, therapy, integration and socialization? The conference will focus on socially relevant issues in language acquisition research. Topics include, but are not limited to:

• L1 and L2 acquisition in typically and atypically developing children
• language delays and special needs students
• literacy development and education
• bilingualism and bilingual education
• sign language
• language socialization


Keynote speaker: Catherine Snow (Harvard University)


We welcome submissions of abstracts for 20-minute papers. Abstracts (max. 500 words) should be submitted to activiteiten(removeme)hetwap.nl in either MS Word or RTF format. The abstracts should contain the title of the presentation, authors’ names, affiliations and a summary of the undertaken research.

The registration will be open on January 4, 2010. The registration fee is 20 euro.


Important dates
Deadline for abstracts: December 11, 2009
Notification of acceptance: December 31, 2009
Registration open: January 4, 2010
Conference: February 4, 2010


Organizing committee:
Akke de Blauw
Caroline Junge
Floor Landa
Fleur Robbers
Elena Tribushinina
Call for Abstracts: INTERNATIONAL CONFERENCE AMAZONICAS III: Phonology and Syntax; Second call; April 19 – 24, 2010; Universidad Nacional de Colombia, Bogotį ; deadline December 15th, 2009
INTERNATIONAL CONFERENCE
AMAZONICAS III: Phonology and Syntax
Second call
Date: April 19 – 24, 2010
Place: Universidad Nacional de Colombia, Bogotį

SCIENTIFIC COMMITTEE : Leo WETZELS, Francesc QUEIXALOS, Ana Carla BRUNO, Frantomé PACHECO, Elsa GOMEZ-IMBERT, Ana Marķa OSPINA BOZZI, Franēoise ROSE, Frank SEIFART, Lev MICHAEL.

ORGANIZATION : Camilo Robayo carobayor(removeme)unal.edu.co, Elsa Gomez-Imbert gomezimb(removeme)univ-tlse2.fr, Leo WETZELS, Francesc QUEIXALOS, Ana Carla BRUNO, Frantomé PACHECO.

SUBMISSION OF ABSTRACTS
Anonymous abstracts (max 200 words) should be sent to the corresponding thematic coordinators before December 15th, 2009. Please send a separate attachment, copied to amazonIII_fchbog(removeme)unal.edu.co with your name, institutional affiliation and contact details. You may submit more than one proposal.
Notification for acceptance: January 15th, 2010.

PRACTICAL INFORMATION
The first three days will be devoted to themes 1 and 2; themes 3, 4 and 5 would be treated in special sessions during the following days.

Conference Site:
The meeting will take place at the Auditorio Anexo, Human Sciences Postgraduate Building, in the campus of the Universidad Nacional at Bogotį, Calle 45 # 30 – 06.

Accommodations Information:
There are many possibilities for lodging, and we may be able to make plans for group reservations. (Information will be available by December).

Subscription fee:
Presenters: 70€, US$100, $210.000
Non presenters: 50€, US$70, $150.000
Students: 20€, US$30, $150.000

DESCRIPTION
The first two Amazonicas meetings, held in 2007 and 2008, were the successful outcome of an international project between several linguistic research centers: the Chair of Amazonian Languages at the VU University Amsterdam, CELIA (CNRS-IRD) Paris, INPA Manaus and UFAM Manaus. The third edition, hosted by the Universidad Nacional de Colombia UNAL in Bogotį, will be co-organized by the former teams, the Universidad Nacional and a French-Colombian ECOS-Nord project (U. Nacional - U. Toulouse 2) focusing on phonological and grammatical typology of Colombian languages.

The focus topics of this meeting are:
1) The phonetics and phonology of laryngeal features
(coordinators: Leo Wetzels, Elsa Gomez-Imbert, Frantomé Pacheco)
2) Valency increasing strategies
(coordinators: Francesc Queixalós, Ana Carla Bruno)
3) Lexical categorization
(coordinators: Elsa Gomez-Imbert, Ana Marķa Ospina Bozzi)
4) The expression of spatial notions
(coordinators: Ana Marķa Ospina Bozzi, Elsa Gomez-Imbert)
5) Valency increasing mechanisms in Arawakan languages
(coordinators: Franēoise Rose, Frank Seifart, Lev Michael)

The first four topics are opened to all Amazonian languages, the last one is devoted to the Arawakan family. Future meetings will always include, besides thematic sessions on Amazonian languages, a workshop centered on a specific language family.


THEMATIC INFORMATION

1) The phonetics and phonology of laryngeal features
In the indigenous languages of South-America, the features that specify the glottal states of sounds (voice [+/- voice], aspiration [+/- spread glottis], glottalization [+/- constricted glottis]) often interact with other features. For example, glottalization may cause a creaky voice realization of contiguous vowels, implosivization or (pre)nasalization are often seen in combination with voicing, voicelessness of onsets or codas may restrict the number of contrastive tones in a syllable etc. Similarly, from a diachronic perspective, glottalization may lead to a creaky voice opposition in vowels (or both), aspiration may devoice consonants and vowels, prenasalized consonants may develop into a series of plain nasal consonants, glottalization and aspiration as well as voicing may lead to tonal oppositions. In a context where the theoretical status of tone features is under debate (see the conference Tones and features, in honor of G. Nick Clements, Paris, 18-19 June 2009), the synchronic interaction processes of phonological tones with laryngeal features observed in several Amazonian languages is of great relevance for this debate. Also important is the fact that laryngeal features may present a strong tendency to function as prosodic features, as tones do, and may be used as devices to identify morphemic classes. The phonological session of the conference welcomes papers that deal with the phonetics and phonology of laryngeal features and tone, from a synchronic or diachronic perspective. Submissions may address interactions of the kind exemplified above, but may also study different kinds of problems related to glottal features.
Anonymous submissions should be send to: Leo Wetzels wlm.wetzels(removeme)let.vu.nl and Elsa Gomez-Imbert gomezimb(removeme)univ-tlse2.fr.
Keynote speaker: Larry Hyman, University of California at Berkeley.
2) Valency increasing strategies
The languages of the Americas are rich and diverse with regard to the two main mechanisms for valency increasing, i.e. causative and applicative (see Shibatani 2002, and Craig & Halle 1988, respectively). The Amazon is no exception in this respect, and in fact, in this area, constructions such as the comitative causative are found particularly frequently (Rose & Guillaume, forthcoming). We propose to collect original Amazonian data with respect to valency increasing, and discuss the question of how the languages of this region contribute to the knowledge of these mechanisms at the general typological level. Below we supply a few more specific topics that would be interesting to address in submissions and during the discussions.
At first sight, causative and applicative do not have much in common besides the introduction of a new central participant in the conditions of existence described by the predicate. In languages in which there is a clear hierarchy of grammatical relations, this new participant usually enters the scene through the top (subject) in the causative, and through the bottom (object) in the applicative. Both, however, have a similar effect on the object position, since the latter should host the participant that is thereby being demoted (in the case of the causative) or promoted (for the applicative): In verbs with a single argument the object position is created, whereas in verbs that allow two object slots this brings about a competition between the participant originally occupying the object position and the demoted / promoted participant.
On more formal grounds, it will be useful to test the idea that a verb derived by an increase in valency cannot take more core arguments than the maximum allowed by the non-derived verbs in the lexicon (Haspelmath & Muller-Bradey 2004). For example, a language without three-place verbs would not retain more than two arguments in the applicative or causative of a two-place verb. The most interesting aspect of the morphosyntax of causatives is the fate of the causee. Usually, languages choose between two basic strategies, which we can refer to as ‘leap-frog’ and ‘push-chain’. The first, attested in a way by Émérillon and clearly identified long ago by Comrie (1974) in French, Turkish and other languages, leads the causee, deprived of its subject position, to take the first free position in a descending hierarchy of grammatical relations ((subject >) direct object > indirect object > adjunct). The second, exemplified by Sikuani, invariably forces the causee to take the direct object position, while the participant that happened to be there moves to the indirect object position. A three-place causativised verb should relegate an original indirect object to an adjunct role. This game of musical chairs in which the causative and the applicative engage has an effect on case as well as on grammatical relations, and if a zone of objects is created as a consequence of it, the result in terms of ranking should be checked for both domains: The Korean causative creates a double accusative but not a double object, since only one has the syntactic properties of the object of a divalent verb; the Bantu applicative results in two objects whose hierarchy varies following the syntactic test we perform (passivization and so on) on the applicative construction."
Several semantic subtypes of causative can co-occur in one and the same grammatical system. The most common are the direct type - make X VRB - the inductive - have X VRB - the permissive - let X VRB - the assistive - help VRB X - and, as we have seen, the comitative - have X VRB while VRBing oneself. Often, these types make use of different formal material and rely on subtle distinctions involving a difference in the controlling capacity of the causer and the causee. Recent Tupi-Guarani studies have shown that the well-known use of two different constructions depending on the valence of the causativised verb does not rest, at least in certain languages, on the formal category of valency, but is instead dependent on the semantic clue of degree of agentivity retained by the causee. This could shed light on an affinity often observed cross-linguistically between the direct type of causative and single-argument verbs. The applicative is commonly used to bring closer to the center of the scene a participant whose semantic role, given a particular verb, forces it to surface as an adjunct. A human entity, especially a speech act participant, indirectly affected by or interested in the situation described, is the ideal candidate for applicative promotion, but other roles are also eligible, such as instrument or location.
On the diachronic side, the causative generally displays a stage on the axis of grammaticalization that goes from a bi-propositional construction where the main lexical verb is the non-finite complement of a causal verb of the type make - a periphrastic causative - up to a single propositional construction marking causation by a mere affix. The semantics described above can take advantage of this formal difference when the latter is present in one single language. Applicative morphemes often involve forms akin to adpositions, and less commonly, etc. The morphology of the applicative, as we know, results from a kind of incorporation, often involving adpositions, and less commonly verbs or even nouns (Baker 1988). Depending on the developmental diachronic stage of grammaticalization, the etymology of the applicative morpheme is more or less transparent. Because grammaticalization only represents the initial part of the axis of semantic demotivation that a given element undergoes, the process can extend up to lexicalization.

Anonymous submissions should be send to: Francesc Queixalós qxls(removeme)vjf.cnrs.fr and Ana Carla Bruno abruno(removeme)inpa.gov.br .

Baker, M. (1988). Incorporation. A Theory of Grammatical Function Changing. Chicago and London: The University of Chicago Press.
Comrie, B. (1974). 'Causatives and universal grammar'. Transactions of the Philological Society, 1-32.
Craig, C. & Hale, K (1988). 'Relational preverbs in some languages of the Americas : Typological and historical perspectives'. Language 64, 312-344.
Guillaume, A. & Rose, F., (to appear) 'Sociative causative markers in South-American languages: a possible areal feature', Mélanges de Linguistique Générale et de Typologie Linguistique, Floricic, F. (ed.), Lyon, Presses de l’École Normale Supérieure
Haspelmath. M. & Müller-Bardey, Th. (2004). 'Valency change'. Booij, G. & Lehmann, C. & Mugdan, J. (eds.) Morphology: A Handbook on Inflection and Word Formation. vol. 2. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissen-schaft) Berlin: de Gruyter, pp. 1130-1145.
Shibatani. M. (ed.), (2002). The grammar of causation and interpersonal manipulation Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

3) Lexical categorisation
In a typological perspective, the identification of universal lexical categories is problematic. In amerindian languages, the universal status of noun and verb is already difficult to establish (see Lois & Vapnarsky 2006 for a synthesis). Still more problematic is the universality of adjectives. For Dixon (2004), adjectives are a universal part of speech, while for Palancar (2006) and several authors in the Lois & Vapnarsky volume, adjectives are not an independent lexical class. We wish to explore more deeply the expression of property/quality concepts in South-American languages, mainly the phonological, morphosyntactic, semantic and pragmatic criteria that contribute to their identification as a class. We are particularly interested in the contribution of phonological criteria such as prosodic minimality, tonal or accentual specification, to the identification of lexical categories.
Anonymous submissions should be send to: Elsa Gomez-Imbert gomezimb(removeme)univ-tlse2.fr and Ana Marķa Ospina amospinab(removeme)bt.unal.edu.co.

Keynote speaker : Valentina Vapnarsky, CNRS-EREA, Paris.

CROFT William. Parts of Speech as language universals and as language-particular categories. pp. 65-102. In: Vogel & Comrie (eds.). Approaches to the typology of world classes. Serie: Empirical approaches to language typology; 23. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000.
HASPELMATH Martin. Pre-established categories don't exist: Consequences for language description and typology. Linguistic typology 11 (2007).
HENGEVELD Kees. 2005. Parts of speech. In: Anstey & Mackenzie (eds.) Crucial readings in functional grammar. Berlin, New York. Mouton de Gruyter. pp. 79-106.
HOPPER Paul, THOMSON Sandra. The Discourse Basis for Lexical Categories in Universal Grammar. Language, Vol. 60, No. 4 (Dec., 1984), pp. 703-752.
LANGACKER Ronald W. Nouns and Verbs. Language, Vol. 63, No. 1 (Mar., 1987), pp. 53-94.
DIXON R. M. W. 2004. Adjective classes in typological perspective. In R. M. W. Dixon and A. A. Aikhenvald (eds.) Adjective classes A cross-linguistic typology. OUP.
LOIS Ximena, VAPNARSKY Valentina (eds). 2006. Lexical categories and root classes in Amerindian Languages. Bern: Peter Lang.

4) Expression of spatial notions
In South American languages, motion and location as co-events or associated motion are expressed using different strategies which include verbal serialization or composition (tatuyo, barasana, yuhup, hup), auxiliarization (sikuani), directionals and/or locatives affixation, associated motion, adverbial adpositions etc. We propose first a general exploration of the many ways of expressing equivalent spatial notions in languages appealing to the strategies previously mentioned. Second, we are particularly interested in their codification through serial verb constructions, a device recently identified as recurrent in several Amazonian languages. Third, given that the series in this area are frequently of the contiguous and incorporating type, their status as either series or compounds is a matter of debate we would like to pursue in this meeting.
Anonymous submissions should be send to: Ana Marķa Ospina amospinab(removeme)bt.unal.edu.co and Elsa Gomez-Imbert gomezimb(removeme)univ-tlse2.fr.
Keynote speaker: Antoine Guillaume, CNRS & Université Lyon 2.
AIKHENVALD Alexandra Y., DIXON R. M. W. (eds.). 2006. Serial verb constructions. A cross-linguistic typology. Oxford: Oxford University Press.
CROWLEY. 2002. Linguistic Typology and Serial Verbs. In: Serial verbs in Oceanic: a descriptive typology. Oxford University Press.
DURIE Mark. 1997. Grammatical structures in verb serialization. In: Alsina Alex, Bresnan Joan & Sells Peter (eds) Complex Predicates. CSLI Publications, pp. 289-354.
GUILLAUME Antoine. 2006. La catégorie du 'mouvement associé' en cavineńa: apport ą une typologie de l'encodage du mouvement et de la trajectoire. Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 101:1, pp. 415-436.
TALMY Leonard. 2003. Lexicalization patterns. pp. 21-146. In: Toward a Cognitive Semantics. Volume II: Typology and Process in Concept Structuring. Cambridge (Massachusetts), London (England): The MIT Press.
SENFT Gunter. 2004. What do we really know about serial verb constructions in Austronesian and Papuan languages? In : Bril Isabelle & Ozanne-Rivierre Franēoise, eds., Complex predicates in Oceanic languages: 49-64. Mouton de Gruyter.

5) Valency increasing strategies in Arawakan languages
In order to trigger comparison among Arawak languages and to foster tighter cooperation among specialists of the family, we invite abstracts for papers on valency-increasing devices in Arawak languages. Arawak languages are known for displaying a great variety of morphological valency-increasing devices, especially causatives and applicatives (Wise 1990; 2002; Aikhenvald 1999; Payne 2002). Surprisingly, several of them can sometimes occur simultaneously on the same root. Interesting points to examine concern the form, position, and origin of the markers, their relation with thematic syllables, transitivizers, so-called "attributives" and word-class changing derivations. The following parameters are particularly worth looking at for causatives: compatibility with root transitivity and semantic type of causation (direct, indirect, coercitive, sociative – according to the involvement of the causer), and for applicatives: semantic type (thematic role of the applied object). The possibility for a verb root to take several such markers could also be investigated. We welcome initial descriptions of valency-increasing devices in underdescribed Arawak languages, as well as in-depth studies of individual devices, and comparative papers. Papers may be presented in English, Spanish, or Portuguese.
Anonymous abstracts should be sent to Francoise.Rose(removeme)univ-lyon2.fr
Aikhenvald, A., 1999, "The Arawak language family", in The Amazonian languages, R. M. W. Dixon and A. Aikhenvald (eds), Cambridge University Press, Cambridge, pp. 65-106.
Payne, D., 2002, "Causatives in Asheninka", in The Grammar of Causation and Interpersonal Manipulation, M. Shibatani (ed), John Benjamins, Amsterdam, pp. 485-505.
Wise, M., 1990, "Valence-Changing Affixes in Maipuran Arawakan Languages", in Amazonian Linguistics, Studies in Lowland South American Languages, D. Payne (ed), University of Texas Press, Austin, pp. 89-116.
Wise, M., 2002, "Applicative affixes in Peruvian Amazonian Languages", in Current studies on South American Languages, M. Crevels, S. Van de Kerke, S. Meira and H. Van der Voort (eds), CNWS Publications, Leiden.
Call for papers for RaAM 8 conference: Metaphor and Domains of Discourse at VU University. Deadline: December 31 2009
RaAM 8 conference: Metaphor and Domains of Discourse
30 June through 3 July 2010 at VU University (Vrije Universiteit Amsterdam)
The deadline for abstracts is 31 December 2009
We are pleased to announce the 8th conference of the Researching and Applying Metaphor International Association (RaAM), which will be held at VU University (Vrije Universiteit), Amsterdam, the Netherlands, from 30 June through 3 July 2010.
As an association, RaAM strives to advance the study of metaphor, metonymy and other aspects of figurative language, with a commitment to the application of metaphor research to 'real world' issues. In light of this, the theme of the upcoming international conference will be 'metaphor and domains of discourse'. The theme is intended to highlight the socio-cultural as well as the situational diversity of metaphor as manifested in, for example:
-- government and politics;
-- religion and ethics;
-- education;
-- science and healthcare;
-- business and organizations;
-- mass media and journalism; and
-- literature and the arts.
The conference will feature plenary lectures by:
- Paul Chilton
< www.ling.lancs.ac.uk/profiles/Paul-Chilton/>
Dept. of Linguistics and English Language
Lancaster University, UK
- Dedre Gentner
< www.psych.northwestern.edu/psych/people/faculty/gentner/>
Dept. of Psychology and School of Education and Social Policy
Northwestern University, USA
and an address by the outgoing Chair of the RaAM Executive Committee:
- Lynne Cameron
< www.open.ac.uk/education-and-languages/people/people-profile.php?staff_id=1618003&show=researchInterests>
Faculty of Education and Language Studies
Open University, UK

We are soliciting abstracts for 20-minute papers and for poster presentations. Abstracts should be no more than 500 words (excluding references). Updates, including a link to the conference web site and information on abstract submission, will be posted shortly at www.raam.org.uk/Amsterdam_2010.html . The deadline for abstracts is 31 December 2009. Notification of acceptance decisions will be sent by 1 March 2010. Early registration will be open between 1 March and 30 April 2010.

The conference will also include a new way of linking basic and applied research: in addition to regular papers and a poster session, a selection of 'real world workshops' will be offered. The workshops will involve demonstrations for, and with, conference participants on how metaphor can be used as an intervention or tool to change people's way of thinking and reasoning. 'Real world workshops' will be offered on:
-- Metaphor in communicating public interest issues
(Joseph Grady, Cultural Logic, USA)
-- Metaphor in business organizations
(Joep Cornelissen, Leeds University Business School, UK)
-- Metaphor in education professionals' discourse
(Graham Low, University of York, UK)
-- Metaphor in knowledge management
(Daan Andriessen, INHolland University of Applied Sciences, NL)
-- Metaphor and metonymy in painting
(Irene Mittelberg, RWTH Aachen University, Germany)
- Metaphor in product design
(Paul Hekkert, Technical University Delft, NL).

A number of pre-conference tutorials, geared toward PhD students, will be offered on 30 June before the conference begins. Furthermore, a limited number of bursaries/stipends will be available for PhD students from the RaAM Executive Committee and the local organising committee. Details will be available in the second call for abstracts and the conference web site.

The RaAM8 scientific committee:
John Barnden (University of Birmingham, UK)
Frank Boers (Erasmus College of Brussels, Belgium)
Lynne Cameron (Open University, UK)
Jonathan Charteris-Black (University of the West of England, UK)
Alan Cienki (Vrije Universiteit, Netherlands)
Charles Forceville (Universiteit van Amsterdam, Netherlands)
Veronika Koller (Lancaster University, UK)
Zouhair Maalej (King Saud University, Saudi Arabia)
Brigitte Nerlich (University of Nottingham, UK)
Elena Semino (Lancaster University, UK)
Gerard Steen (Vrije Universiteit, Netherlands)
Dvora Yanow (Vrije Universiteit, Netherlands)
Ning Yu (University of Oklahoma, USA)
Lawrence Zbikowski (University of Chicago, USA)
The local organizing committee:
Alan Cienki and Gerard Steen (chairs);
Lettie Dorst, Berenike Herrmann, Anna Kaal, Tina Krennmayr, Tryntje Pasma
Call for papers and posters for annual SLE meeting, September 2-5 2010 Lithuania. Deadline: January 1 2010
43rd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea
2-5 September 2010

Vilnius University, Vilnius, Lithuania
www.societaslinguistica.eu/

The Societas Linguistica Europaea and the Vilnius Local Organizing Committee invite you to submit workshop, poster and paper proposals for the next annual SLE meeting. SLE meetings give a forum to high-quality scientific research from all (sub)domains of linguistics. Every year local organizers pay special attention to one specific topic. Though the next annual meeting particularly welcomes papers on “Language contact: at the crossroads of disciplines and frameworks”, workshops, posters and individual papers are invited on topics belonging to all fields of linguistics.

PLENARY SPEAKERS
Bas Aarts (London)
Balthasar Bickel (Leipzig)
Hubert Cuyckens (Leuven)
Maria Koptjevskaja-Tamm (Stockholm)
Tania Kuteva (Duesseldorf)
Vladimir Plungian (Moscow)

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE
Aurelija Usoniene (Chair)
Antanas Smetona
Jolanta Sinkuniene (Secretary)
Birute Ryvityte
Vytautas Kardelis
Erika Jasionyte
Jurgis Pakerys

SLE CONFERENCE MANAGER
Bert Cornillie (Leuven – Research Foundation Flanders)

SCIENTIFIC COMMITTEE
Werner Abraham (Wien/Muenchen), Sander Adelaar (Melbourne), Karin Aijmer (Gothenburg), Alexandra Y. Aikhenvald (James Cook, Cairns), Sjef Barbiers (Meertens Instituut), Ineta Dabasinskiene (Kaunas), Jean-Marc Dewaele (London), Gabriele Diewald (Hannover), Ursula Doleschal (Wien), Anna Duszak (Warsaw), Dirk Geeraerts (Leuven), Teresa Fanego (Santiago de Compostela, Chair), Maria del Pilar Garcia Mayo (Vitoria), Volker Gast (Jena), Kleanthes K. Grohmann (Nicosia), Youssef Haddad (Florida), Bernd Heine (Koeln), Eva Hajicova (Prague), Axel Holvoet (Vilnius), Johannes Kabatek (Tuebingen), Violeta Kaledaite (Kaunas), Roman Kalisz (Gdansk), Birute Klaas (Tartu), Ekkehard Koenig (Berlin), Petar Kehayov (Tartu), Elizabeth Lanza (Oslo), David Lasagabaster (Vitoria), Michele Loporcaro (Zurich), Ruta Marcinkeviciene (Research Council, Lithuania), Caterina Mauri (Pavia), Lachlan Mckenzie (Lisbon-VU Amsterdam), Edith Moravcsik (Wisconsin, Milwaukee), Pieter Muysken (Nijmegen), Robert Nicolaļ (Nice), Brigitte Pakendorf (Max Planck, Leipzig), Carita Paradis (Vaxjo), Shana Poplack (Ottawa), Anna Siewierska (Lancaster), Frank Seifart (Max Planck, Leipzig), Pieter Seuren (Max Planck, Nijmegen), Carmen Silva-Corvalįn (Los Angeles, USC), John-Charles Smith (Oxford), Thomas Stolz (Bremen), Jarmila Tarnyikova (Olomouc), Marina Terkourafi (Illinois, Urbana-Champaign), Sarah Thomason (Michigan), Johan van der Auwera (Antwerp), Andrejs Veisbergs (Riga), Jean-Christophe Verstraete (Leuven), Salvador Valera (Jaén), Letizia Vezzosi (Perugia), Dominique Willems (Gent), Jacek Witkos (Poznan), Virginia Yip (Hong Kong), Klaus Zimmermann (Bremen), Debra Ziegeler (Singapore), Ghil'ad Zuckermann (Queensland)


WORKSHOPS

Since SLE 2009, more than half of the presentations take place within the framework of thematic workshops. Proposals for workshops are hence particularly welcome. They should contain
(i) a description of the topic (including research questions to be addressed) and
(ii) a provisional list of workshop participants and a three line description of their topics
We encourage workshop convenors to distribute an open call for papers on the LinguistList and other fora. The deadline for the submission of workshop proposals is 15 November 2009. Notification of acceptance will follow by 15 December 2009. All abstracts of workshop papers have to be registered and sent to us by 1 January 2010.

Since we want all conference participants to be able to attend individual workshop presentations, SLE workshops have to be compatible with the main conference programme. This means that the format of the workshops must be organized around 30 minute presentations (20 min. + 10 min. discussion). Each workshop ideally comprises:

1. An introductory paper by the convenor(s) or by a key-note speaker. It should summarize previous research, specify the approaches to be found in the workshop and explain the scope of the papers to be given.
2. Seven or eight papers. The preference is for one-day workshops, but two-day workshops may also be considered.
3. A slot for final discussion on topics covered by the papers, methodological issues and questions for future research.

More details can be discussed with the SLE conference manager.

POSTERS

The next SLE meeting will hold two poster sessions of an hour for both senior and junior researchers. Posters and oral presentations will be evaluated according to the same quality standards. In order to foster interaction, all other sessions will be suspended during the poster session.

The maximum size of the poster is 1,10 m x 1 m. For more information about how to make a good poster, click here.

The deadline for the submission of poster abstracts is 1 January 2010.

CALL FOR PAPERS

Workshops, posters and individual papers are invited on all topics belonging to the field of linguistics. Presentations will be 20 minutes plus 10 minutes question time.

Abstracts should not exceed 500 words (exclusive of references) and should state research questions, approach, method, data and (expected) results. The abstract will also contain three to five key words specifying the (sub)domain, the topic and the approach.

Abstracts will be reviewed anonymously by three people. Due to the good efforts of the SLE 2009 SC, the acceptance rate of the Lisbon conference was 57% for the general session. (More information on SLE 2009 can be found here)

The deadline for all abstracts (for the general session, the poster session and the workshops) is 1 January 2010. Notification of acceptance will be given by 31 March 2010.

Submit your title through the Submit Abstract form and email your abstract as an attachment to sle(removeme)arts.kuleuven.be. The abstract should not mention the presenter(s) nor their affiliations or addresses. Abstracts are preferably in Word or .RTF format; if your abstract contains special symbols, please include a pdf version as well.

Prize for the best presentation and the best poster

On the basis of the ranking of the abstracts, the Scientific Committee will set up an internal shortlist with nominees for the prize of best oral presentation and the prize for best poster. Members of the Executive Committee and the Scientific Committee will decide on the last day of the meeting who will receive the prizes, which consist of 500 euros.

Nominees are PhD students or postdocs who finish their dissertation in the academic year of 2009-2010.

REGISTRATION

Registration will start from 1 April 2010 onwards. SLE 2010 keeps the SLE 2009 conference fees (see our website).

Become a member of the Societas Linguistica Europaea and get a discount.

SOCIAL PROGRAMME

There will be a reception (included in the registration fee) and a conference dinner. On Sunday afternoon there will be a post-conference excursion. Further information will be given in the second circular.


HOW TO GET TO VILNIUS

Frequent flights operate between Vilnius or Kaunas and most European capitals. Vilnius airport is 5 km (3miles) south of the city centre. The carriers are: Aer Lingus, Air Baltic, Austrian airlines, Brussels Airlines, Finnair, LOT, Lufthansa, SAS, Skyways, Star1 Airlines, etc. There are good train, shuttle and taxi connections between the airport and the city centre.

Vilnius Railway Station is very centrally located. There are connections with Warsaw, Berlin and St Petersburg.


IMPORTANT DATES

15 November 2009: deadline for submission of workshop proposals
1 January 2010: deadline for submission of poster and paper abstracts
31 March 2010: notification of acceptance
1 April 2010: early registration starts
1 June 2010: registration (full fee)


CONTACT

SLE 2010 Local organizing committee:
Jolanta Sinkuniene (Secretary)

Tel. +370 618 68887
Fax +370 5 2687 228
E-mail: sle43(removeme)flf.vu.lt

SLE conference manager:
sle(removeme)arts.kuleuven.be

Local Conference Secretariat:

Meeting Management Company
Olimpieciu 1-34, LT-09200
Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 2000780
Fax: +370 5 2000782
E-mail: sle43(removeme)viaconventus.com
Call for papers for Conference "A Germanic Sandwich 2010" in Germany. Deadline: January 9 2010
First call for papers

A Germanic Sandwich 2010: Dutch between English and German A comparative linguistic conference
Where? University of Oldenburg (Germany)
When? 17-18 September 2010

A Germanic Sandwich 2010 will be the third in a series of conferences in which Dutch is compared with its closest Germanic neighbours, English and German. Four years ago the first one took place in Berlin to commemorate the appearance of Nederlands tussen Duits en Engels (‘Dutch between German and English)’, a study by the renowned Dutch linguist C.B. van Haeringen. In 2006 (the 50th anniversary of Van Haeringen’s book) the conference papers were published under the same title. In 2008 the conference took place in Sheffield (a report on that meeting as well as presentations that were given there can be found here: dutchcentre.group.shef.ac.uk/sandwich.htm ).

This third two-day conference will be hosted by the Department of Dutch, and the faculty of arts of the Carl von Ossietzky university in Oldenburg. The conference organising committee consists of Esther Ruigendijk (Oldenburg), Roel Vismans (Sheffield) and Freek van de Velde (Leuven). The conference languages will be Dutch, English and German.

We invite you to submit abstracts in which Dutch is compared to German and/or English (other Germanic languages may of course be included as well). We welcome studies with a typological perspective, with questions about structural aspects of the languages, their history or their status. Comparative studies from a language acquisition or psycholinguistic perspective will find their place as well.
There will be the option to either present a plenary talk, or a poster presentation. Please indicate your preference. Talks will be 20 minutes with 10 minutes discussion time.

Abstracts (ca. 300 words) can be sent to Esther Ruigendijk:
Esther.Ruigendijk(removeme)uni-oldenburg.de. Deadline for submission: 9th January 2010. Notification of acceptance will by the end by the end of February 2010.
CALL FOR PAPERS for Workshop: Mood and modality in the indigenous languages of the Americas, Leiden University, March 25-26 2010; Deadline: 15 January 2010
CALL FOR PAPERS
Workshop: Mood and modality in the indigenous languages of the Americas
Leiden University, March 25-26 2010
The categories of mood and modality find extremely diverse realizations across languages (e.g.
Palmer 2001). Consequently, there is no unanimity which notions these two categories actually
comprise. The increasing availability of data on Indigenous American languages makes it now
possible to take a fresh look at the categories of mood and modality. Which modal categories
are expressed in these languages? How are they connected to each other and to other categories
like tense and aspect within a language? This workshop aims at gaining an insight into these
questions. Are mood and modality useful categories at all for subsuming the concepts
expressed in the languages of the Americas?
Since we are interested in finding out how the categories of mood and modality are realized in
South American languages, we take the scope of these categories to be quite broad.
Distinctions of mood could be concerned with contrasting declarative and interrogative speech
acts, or a realis-irrealis distinction, while modality could be concerned with concepts like
permission and obligation, ability, and expressions of epistemic modality, for example in terms
of degree of certainty.
Abstracts are invited for presentations from 20 up to 45 minutes. There will be 10 minutes of
discussion time after each talk. Please indicate on your abstract how long you intend to speak.
Any topic related to modality in the indigenous languages of the Americas is welcome.
Examples of possible topics are:
• Which modal categories are expressed in the languages of the Americas, and how?
• Do these languages show a pervasive contrast between possibility and necessity within
the modal category, like European languages?
• How are different types of modality related to other verbal categories, such as tense and
aspect?
• How do modal categories evolve historically?
Please send your abstract to Martine Bruil before 15 January 2010. We hope to be able to
accept all abstracts, but in case there are too many, we will let you know by 30 January about
acceptance.: m.bruil(removeme)hum.leidenuniv.nl. If you have any further questions, feel free to contact
any of the organizers:
Neele Müller: n.muller(removeme)let.ru.nl
Sonja Gipper: sonja.gipper(removeme)mpi.nl
Willem Adelaar: w.f.h.adelaar(removeme)hum.leidenuniv.nl
Martine Bruil: m.bruil(removeme)hum.leidenuniv.nl
Reference
Palmer, F.R. (2001) Mood and modality. Second edition. Cambridge: Cambridge University
Press.
Call for Abstracts voor CLIN 2010, Utrecht, February 5 2010
CLIN 20 – FIRST CALL FOR ABSTRACTS

20th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands
Friday 5 February 2010, Utrecht, The Netherlands
www.clin.nl/20

-------------------------------------------------------------------------------------
The 20th CLIN meeting will be hosted by the Computational Linguistics group of the UiL-OTS institute at the Faculty of Arts of the University of Utrecht. We invite presentations of work on all aspects of computational linguistics and related language technologies.

SUBMISSION INSTRUCTIONS

Candidate speakers should submit an English abstract of their work, which includes
* a title
* author name, address, affiliation, and email address
* a short outline of the presentation (250 words maximum)
* preference for oral or poster presentation

Papers should be submitted online directly on the CLIN website by Tuesday, December 1st.

IMPORTANT DATES

Tuesday, December 1st: Deadline for abstract submission
Sunday, December 20th: Notification of acceptance
Thursday, January 28th: Online registration closes
Friday, February 5th: CLIN 20 conference in Utrecht

KEYNOTE SPEAKER

Bernardo Huberman, Social Computing Lab at Hewlett-Packard Laboratories

ORGANIZATION

The local organization committee consists of Thomas Markus, Paola Monachesi, and Eline Westerhout. Contact address: info(removeme)clin.nl.
Call for papers for ‘What’s in a Text’, Lublin. Deadline: February 28, 2010
We are pleased to announce the International Postgraduate Linguistic Conference in Text Studies "What's in a Text?". It will be held at Maria Curie-Sk?odowska University (UMCS) in Lublin, Poland between 9 and 11 Sep 2010, and organized by the university’s Department of English.
The main focus of the conference is a broadly understood notion of “text”. The meeting is intended to be a forum for an exchange of ideas between doctoral students of various linguistic fields.
We invite presentations of research from various fields of linguistics relevant for broadly understood inquiry into the nature of text(s). “Text” is understood here in a broad sense, ranging from belles lettres, via journalism, to everyday spoken discourse or electronic corpora. Presentations should deal with text(s) from the linguistic viewpoint.
Specific areas of interest include but are not limited to:
cognitive poetics
discourse analysis
stylistics
the study of corpora and electronic texts
linguistic problems of narration and "author presence"
semantics and pragmatics of texts
iconicity in text
the linguistics of translation


In other words, we would like to consider the following questions:
What kind(s) of texts do we study?
Why do we study them? What are we looking for?
What do and don't we find?
What do we do with whatever we do find?
What does it tell us about language, its speakers or the human mind?
Generally, what is (a) text for me as a linguist and/or translator?

PAPER PROPOSALS
Abstracts of maximum 300 words (including the references) should be submitted by February 28, 2010 to the following e-mail address: iplc2010(removeme)umcs.pl. Send your abstract as a doc, odt or an rtf file. Do NOT reveal your name or affiliation in the abstract; instead, provide full name and affiliation (Ph.D. programme) in the body of the e-mail. The presentations will last 20 minutes each, plus 10 minutes for discussion.
Note that we can ONLY accept submissions from students who are enrolled in a Ph.D. programme or are affiliated with a university and engaged in a research towards a Ph.D.
We are planning a publication of selected presentations with an international publisher.

IMPORTANT DATES
January 31, 2010 Deadline for abstract submission
May 16, 2010 Notification of acceptance (your abstracts will have been reviewed anonymously by members of the Scientific Committee)
June 27, 2010 Programme announced
September 9–11, 2010 Conference

CONFIRMED PLENARY SPEAKERS
Dr. Catherine Emmott (University of Glasgow, Scotland, UK)
Prof. Ulf Magnusson (Emeritus Professor of English, Luleå University of Technology, Sweden)
Prof. El?bieta Tabakowska (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Prof. Jenny Thomas (University of Bangor, Wales, UK)

SCIENTIFIC COMMITTEE
Christina Alm-Arvius (University of Stockholm, Sweden)
Marta Andersson (University of Stockholm, Sweden)
Henryk Kardela (UMCS, Lublin, Poland)
Anna K?dra-Kardela (UMCS, Lublin, Poland)
June Luchjenbroers (University of Bangor, Wales)
Przemys?aw ?ozowski (UMCS, Lublin, Poland)
Alan McMillion (University of Stockholm, Sweden)
Martina O˛bot (University of Ljubljana, Slovenia)
Elizabeth Riddle (Ball State University, Muncie, IN, USA)
Vasyl Starko (Volyn State University, Lutsk, Ukraine)
Margaret Winters (Wayne State University, Detroit, MI, USA)
Jerzy ?mudzki (UMCS, Lublin, Poland)

The conference fee is 30 EUR (inclusive of conference materials, tea and coffee during the breaks and the conference banquet). More information will be sent to the delegates via e-mail when their presentations have been accepted.
Please check the conference website ( www.iplc2010.umcs.pl) for updates on the venue, travel information, accommodation etc.

With questions, please contact conference organizers:
Adam G?az
Anna Weremczuk
Hubert Kowalewski
Piotr Florek
Beata Marczy?ska-Fedorowicz
at iplc2010(removeme)umcs.pl
Call for papers for 13thCICCL in Shanghai, China. Deadline: February 28 2010
China's 13th International Conference on Contemporary Linguistics


Call for Papers. Call Deadline: 28-Feb-2010

Organizors:

Research Institute of Linguistics/Journal of Contemporary Linguisitics, Chinese Academy of Social Sciences

School of Foreign Languages, East China Normal University

Dept of Linguistics & Modern Languages, the Chinese University of Hong Kong

Journal of Foreign Language Learning: Theory and Practice

China's 13th International Conference on Contemporary Linguistics (13thCICCL) is to be held in East China Normal University, Shanghai, China. The 13thCICCL continues to foster the growth of linguistic research in China with special themes on phonology and sign language. The CICCL homepage: www.icclc.org.cn

Key-note Speakers:

Moria Yip (University College London)

Mick Short (Lancaster University)

Topics include, but are not limited to: syntax, phonetics and phonology, semantics, pragmatics, cognitive Linguistic, stylistics, historical linguistics, discourse analysis, functional linguistics, anthropological linguistics, sociolinguistics, language acquisition, and foreign language teaching.

Abstracts should be one page long with one-inch margins and typed in Times New Roman (Title: 14 point, Body: 10 point). An optional second page is allowed only for data and references if necessary. Submissions are limited to one individual and one joint abstract per author, or two joint abstracts per author.

Applicants for the conference should register online at www.icclc.org.cn and submit their abstracts online. Please include in your registration and your abstract the following information: (1) Name(s) of author(s), (2) Title of your paper, (3) Affiliation, (4) Phone number, (5) E-mail address, and (6) Mailing address.

All papers are allotted 25 minutes including 5-minute discussion and the official languages are Chinese and English.


Important Dates:

Deadline for Submission of Abstracts: Feb. 28, 2010

Notification of Acceptance: May 31, 2010

Deadline for Submission of completed papers: June 30, 2010

Registration: Oct. 21st , 2010

Conference: Oct. 22nd ---24th, 2010


Conference Fees: 150 USD for overseas scholars; 75 USD for overseas students.

(Three meals a day during the conference are included by the conference fee)


Contact person:

Mr.Yang Feng: fantasy251(removeme)hotmail.com

School of Foreign Languages

East China Normal University

Shanghai, 200241

China

Fax:+86-21-54344902

The conference homepage: www.icclc.org.cn

The host university homepage: www.ecnu.edu.cn
UNITS OF LANGUAGE - UNITS OF WRITING-SEVENTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON WRITING SYSTEMS AND LITERACY-Paris, France, 30th September – 1st October 2010;Laboratory Language-Music-Society UMR 8099 CNRS-Paris-Descartes; deadline April 15, 2010
UNITS OF LANGUAGE - UNITS OF WRITING
SEVENTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON WRITING SYSTEMS AND LITERACY
Paris, France, 30th September – 1st October 2010
Laboratory Language-Music-Society UMR 8099 CNRS-Paris Descartes
FIRST CALL FOR PAPERS, Submission deadline April 15, 2010.
The writing systems workshops have offered a forum for discussion between researchers from a range of different countries and linguistic backgrounds, working in a variety of fields of writing research such as theoretical linguistics, psycholinguistics, computational linguistics and language education.
The focus of this 7th workshop is the relationship between units of language and units of writing. Especially welcome are contributions on the following questions:
• How are units of language and units of writing related? Which levels are involved and which kinds of relationships are maintained ?
• Which models of language and writing accommodate the relationships that have been established?
• How do writers map units of language onto units of writing?
• How do readers map units of writing onto units of language?
• Does knowledge of the relationship between speech and writing in one language influence one’s understanding of the same connection in a foreign language?
• How do teaching techniques influence literacy development?
• What is the role of writing in acquiring knowledge of one’s mother tongue ?
• What is the role of writing in foreign language education ?
SUBMISSION GUIDELINES: Authors should submit abstracts of no more than 300 words (Font: Times New Roman 12, line spacing: 1.5). Speakers will have 30 minutes for their presentation, and 15 minutes for discussion and questions. Please submit abstracts electronically (rtf, pdf, doc).
CONTACT: Amandine Bergčre : amandine.bergere(removeme)gmail.com
FURTHER INFORMATION:
writtenlanguage.ruhosting.nl/workshopbestanden/firstcall2010.pdf
Extra
REMINDER: NWO Talent Classes Fall 2009
REMINDER: Talent Classes Fall 2009Please find below information on the NWO Talent Classes of Fall 2009. It is still possible to register for most of the Classes!


Dear researcher,

More than a 1,000 researchers have already participated in the NWO Talent Days, since we have started organizing them in 2003. Most participants clearly indicated to have a need for a follow-up, with more in-depth and personalized information. We received a lot of positive and enthusiastic reactions from the participants, and also many requests for continuing with these Talent Classes.

In Fall, NWO organises 2 more days of Talent Classes: on 10 November and 8 December. It is still possible to register for most of the courses. More information about the Classes offered these days, will be available on our website: www.nwo.nl/talentclasses.

These masterclasses take up one full day. The classes are in Dutch, unless indicated otherwise. If you don’t speak Dutch, but would like to participate in a Dutch-spoken workshop, let us know by sending an email to verdieping(removeme)nwo.nl. Indicate your name, email address and workshop of choice, and the organisation will do its best to respect your wish.

You are invited to participate. Here’s your chance to get professional training and advice against a reduced fee. Please check the website www.nwo.nl/talentclasses for registration and information.

Registration, fee and direct debit mandate
You can register on www.nwo.nl/talentclasses to participate in the masterclasses. Please note that your participation in this Talent Class is only confirmed if we receive your direct debit mandate on time! The registration fee is € 95.00.

If you wish to participate, we would strongly advice you to register as soon as possible, since the number of places available is limited and registration will be closed for fully booked masterclasses.

Value for money
Registration costs for the ‘Talent Classes’ are low compared to other - commercial - training courses. Still, quality is guaranteed with the set up of the masterclasses. The masterclasses are supervised by professional trainers. Each expert has put together an interactive program of presentations, tests and assignments that help you find solutions for your challenges.

For whom?
If you’re a researcher at PhD or postdoc level you can register for one of the masterclasses. It is not required that you previously participated in one of the Talent Days.

Place and time
The Talent Classes will take place at NWO in The Hague. The Talent Classes will start at 9.00 and finish at 17.00 hrs.

More information
Detailed masterclass descriptions and information about requirements and deadlines are available on www.nwo.nl/talentclasses. We look forward to seeing you at one of our Talent Classes.


Kind regards,
On behalf of the Talent Classes team,
Marianne Storm