February 19th, 2009

LOT Announcements / events:
Kennislink Taalwetenschappen
Haperende computerstem klinkt natuurlijkst
www.kennislink.nl/web/show?id=277731
Van de LOT Bestuurstafel
Op 5 februari is weer in Utrecht vergaderd door het LOT bestuur en de LOT directeuren. We mochten Anikó Liptįk (Leiden) en Sjef Barbiers (Meertens) verwelkomen als nieuwe bestuursleden. De vaste punten zoals de LOT scholen en de LOT publicaties stonden weer op de agenda. De winterschool in Groningen is succesvol afgesloten, het programma voor de zomerschool in Leiden staat al op de website, en we beginnen alweer na te denken over het programma voor de winterschool van 2010 aan de VU – dus input zoals altijd welkom!

We hebben de wikipedia pagina bekeken die Wim Zonneveld met hulp van een student assistent heeft gemaakt over Henk Schultink: nl.wikipedia.org/wiki/Henk_schultink. We hopen in de toekomst nog meer informatie over taalkunde en taalkundigen in Nederland op wikipedia te kunnen plaatsen. Daarnaast werd de begroting voor 2009 vastgesteld en is er gesproken over ontwikkelingen in het taalkundig onderzoek in Nederland.

Een belangrijk punt waar we de komende tijd mee bezig zullen zijn is de hererkenning. LOT is als landelijke onderzoekschool erkend door de KNAW. Die erkenning is een soort kwaliteitsstempel dat wordt afgegeven voor een periode van 5 jaar. We hebben afgesproken dat we eind 2009 een aanvraag tot hererkenning indienen, en zullen deze zomer een (internationale) commissie uitnodigen om ons te evalueren. LOT zal de medewerking van de instituten vragen om dit allemaal goed te doen verlopen.

Ter vergadering hebben we een demo gezien van de nieuwe LOT website, met de eerste resultaten van de LOT database. In de instituten is iedereen nu druk bezig zijn/haar profielgegevens aan te leveren, en projectpagina’s aan te maken. Met het bestuur hebben we al een beetje kunnen zien hoe mooi dat allemaal in LOT verband bij elkaar komt. Nog even geduld…we hopen in de loop van maart om te schakelen naar de nieuwe website, en dan is de database ook voor iedereen toegankelijk. Dus zorg dat je er in staat!

Henriėtte de Swart

LOT directeur
AVT/AnéLA Dissertatieprijs 2009
Jaarlijks kiest een onafhankelijke jury voor de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, de Anéla en de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) het beste taalkundige proefschrift dat in het afgelopen jaar aan een Nederlandse universiteit verdedigd is.
De prijswinnaar wordt de laatste jaren bekend gemaakt op het feestelijke Taalgala ; zij/hij ontvangt een aardige geldprijs,
en de afgelopen jaren is een samenvatting van het bekroonde proefschrift gepubliceerd in het tijdschrift Nederlandse Taalkunde.

Wij nodigen iedereen uit om (gemotiveerde) voordrachten te doen voor kandidaten voor de AVT/ANéLA-dissertatieprijs 2009.
Het betreft dissertaties verdedigd in het jaar 2008.

De voordrachten dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór 8 maart 2009 te worden ingediend. Dit kan online:

www.hum.leiden.edu/lucl/avt/formulier-voordracht-dissertatieprijs-2009.jsp

Voor meer informatie over de AVT/ANéLA-dissertatieprijs 2009,
kunt u contact opnemen met Mienke Droop, email: mienke.droop(removeme)hu.nl

Mienke Droop
Expertisecentrum Nederlands
Postbus 6610
6503 GC Nijmegen
Lectures / talks:
Syntax Circle talk by A. Nevins (Harvard University) on Closest Conjunct, University of Utrecht, February 26 2009
We are happy to announce the nextSyntax Circle talk by Andrew Nevins(HarvardUniversity).

Here is the relevant information:

Speaker: Andrew Nevins (Harvard)

Title: Closest Conjunct Agreement: Adding up the numbers

Place: University of Utrecht, Drift 21, room 0.03

Time: THURSDAY February 26th, 15:30-17:00 (Drinks afterwards in Janskerkhof 13)

Abstract:
Two types of neuter: Second-conjunct agreement in the presence of ‘5 and ups’
Franc Maruši? (University of Nova Gorica) & Andrew Nevins (Harvard University)
Introduction: First conjunct agreement is a common phenomenon in natural languages, found in cases when the subject follows the verb and in which the verb agrees with the closest conjunct. Extant analyses, e.g. Citko 2004, makes reference to the structure of ConjP, in which the first conjunct occupies the specifier and the second the complement position, making the first conjunct accessible for agreement with the verb and the second conjunct too far away. Such an analysis predicts that one
should not find second conjunct agreement even when the subject is preverbal. Although much less common, second conjunct agreement with preverbal subjects exists in Slovenian, Serbo-Croatian, and Ndebele (Moosally 1994, Maruši?, Nevins & Saksida 2007 [MNS], Boškovi? 2008 etc.), as in (1/2).
According to MNS, Last conjunct agreement (LastCA) arises because only number can be computed at the level of the entire coordination (call this Computation-by-ConjP). Unlike for number, there's no way to say what is the gender of the entire coordinated subject. Therefore the verb must search for gender separately (through a second instance of Agree) within the ConjP, and when doing so it may resort to the precedence relation rather than to dominance. Under this implementation, there
can be no bona fide last conjunct agreement (i.e. resulting in agreement with the furthest conjunct when the conjunction is postverbal), a fact experimentally confirmed in Maruši?, Nevins and Badecker 2008. Rather, last conjunct agreement in preverbal conjuncts is the result of a linearly-computed closest-conjunct agreement within the ConjP projection. Numerals 5 & up: However, many Slavic languages exhibit a further complication in the noun phrases. Noun phrases with numerals higher than 5 (henceforth 5&Ups) require the noun to be in the genitive plural. In Slovenian, such noun phrases always trigger neuter singular agreement on the verb, (3)-(4). Surprisingly, even when such noun phrases are conjoined, the agreement must remain
singular, (5) (this fact reported in Franks 1994). This is entirely unexpected when comparing such structures to other conjoined singular noun phrases, which without exception trigger dual or plural agreement, (6). In other words, the neuter singular of a true neuter noun such as teleta 'calf' does not interact in a conjunct in the same way as the default neuter singular of 5&Ups. This calls for a distinction between inherent neuter (specified on a noun such as teleta) and neuter as the result of lack
of gender on the head of NP, as in 5&Ups, as discussed below. 5&Ups inside conjunctions: Most interestingly, combining a 5&Up with a regular plural noun phrase
yields the following pattern. When the closer conjunct is a regular plural nominal, agreement is plural (in the gender of the closest nominal). When the closer nominal phrase is 5&Up, agreement is singular, (7)-(8). Plural agreement is impossible if the closest noun phrase is 5&Up, (9). The novel empirical finding is the following: whenever there is a 5&Up in the conjunct, agreement is always with the Last Conjunct. Not clausal conjunction: These cases could potentially be analyzed with clausal conjunction (Aoun, Benmamoun, and Sportiche 1994), but examples such as (10) and (11) argue against such an analysis. If this were a case of clausal conjunction where each clause would have parts of the subject, it should not be possible to interpret the adverb 'together' refering to the entire coordinated subject, (10), and the coordinated subject should not be capable of controling the subject of the embedded non-finite clause, which is again interpreted as the entire coordinated subject.

Proposal: Our proposal is that Slovenian 5&Ups lack a D layer (see Pereltsvaig 2006 on Russian nonagreeing 'small nominals'). Crucially, we claim that ConjP's computation of its number (and by extension, all agreement) requires a D layer on its arguments. In the absence of a D layer on either of ConjP's daughters, Number Computation-by-Conj fails, and the mechanism of Linear Conjunct Agreement becomes the only grammatical option, for gender as well as number. The ordinary 'last resort' of masculine agreement -- typically possible as an option in examples such as (1) and (2) -- is unavailable in examples like (7), as shown in (12). While masculine is available if number computation-by-Conj succeeds and only gender is needed, in (7)-(9), gender is not the only unvalued feature, and as there is no default value for number, the only grammatical option is full agreement with the closest conjunct, even when one of the two conjuncts is masculine. 5&Ups, lacking a D layer, bear no phi-features at all, and when they are the closest conjunct, the maximally unmarked number and gender features of neuter singular are inserted by morphological default. This finding is consistent with the account of Number Computation-by-Conj of MNS; when this mechanism fails, both number & gender seek the closest conjunct.

(1) [Krave in teleta ] so odšla / *odšle na pašo. from MNS
[cowF.PL and calfN.PL ] aux wentN.PL wentF.PL on grazing 'Cows and calves went grazing'
(2) [ Teleta in krave ] so odšle / *odšla na pašo. from MNS
[calfN.PL and cowF.PL ] aux wentF.PL wentN.PL on grazing 'Calves and cows went grazing'
(3) a. (Tistih) 10 fantov je brcalo ˛ogo po igriš?u.
those 10 boys.genPL AUX.SG kicked.NeutSG ball around playground
b. (Tistih) 6 deklic je nabiralo ro˛ice po travniku.
those 6 girls.genPL AUX.SG picked.NeutSG flowers around meadow
(4) a. *Tistih 10 fantov so brcali ˛ogo po igriš?u.
those 10 boys.genPL AUX.PL kicked.MascPL ball around playground
b. *Tistih 6 deklic so nabirale ro˛ice po travniku.
Those 6 girls.genPL AUX.PL picked.FemPL flowers around meadow
(5) a. Šest fantov in šest deklet je brcalo ˛ogo po igriš?u.
6 boys.genPL and 6 girls.genPL AUX.SG kicked.NeutSG ball around playgr.
b. *Šest fantov in šest deklet so brcali ˛ogo po igriš?u.
6 boys.genPL and 6 girls.genPL AUX.PL kicked.MascPL ball around playgr.
(6) Fant in dekle sta brcala / *je brcal / *brcala ˛ogo.
boy and girl aux.Du kickedM.Du aux.Sg kickedM.Sg kickedF.Sg ball
'A boy and a girl were kicking a ball.'
(7) a. Pet stanovanj in vse hiše so se prodale zelo poceni.
5 flats.genPL and all houses.Fem AUX.PL refl sold.FemPL very cheaply
b. Zelo poceni so se prodala vsa stanovanja in pet hiš.
very cheaply AUX.PL refl sold.NeutPL all apartments.Neut and 5 houses.genPL
(8) a. Vse hiše in pet stanovanj se je prodalo zelo poceni.
all houses.F and 5 apartments.genPL refl AUX.SG sold.NeutSG very cheaply
b. Zelo poceni se je prodalo pet hiš in vsa stanovanja.
very cheaply refl AUX.SG sold.NeutSG 5 houses.genPL and all apartments.Neut
(9) *Vse hiše in pet stanovanj so se prodali zelo poceni.
all houses.F and 5 apartments.genPL AUX.PL refl sold.MascPL very cheaply
(10) a. 5 koz in vse krave so se pasle skupaj.
5 goats.genPL and all cows.F AUX.PL refl grazed.FemPL together
b. vse krave in 5 koz se je paslo skupaj.
all cows.F and 5 goatsF.genPL refl AUX.SG grazed.NeutSG together
»All cows and 5 goats grazed together.«
(11) a. Vse tajnice in vseh osem ?istilk se je odlo?ilo sre?ati se.
all secretaries and all eight janitors refl aux.sg decided.neutSG meet.inf refl
b. Vseh osem ?istilk in vse tajnice so se odlo?ile sre?ati se.
all eigth janitors and all secretaries aux.pl refl decided.neutpl meet.inf refl
»All secreteries and all eight janitors decided to meet.«
(12) a.* Pet stanovanj in vse hiše so se prodali zelo poceni.
5 flats.genPL and all houses.Fem AUX.PL refl sold.MascPL very cheaply
b.* Pet zemljevidov in vse hiše so le˛ali na mizi.
5 maps.MgenPL and all houses.Fem AUX.PL laid.MascPL on table
Aoun, J., E. Benmamoun, & D. Sportiche. 1994. Agreement, word order, and conjunction in some
varieties of Arabic. Linguistic Inquiry 25: 195-220.
Boškovi?, ˇ. 2008. Unifying first and last conjunct agreement. Ms., University of Connecticut
Citko, B. 2004. Agreement Asymmetries in Coordinate Structures. In FASL 12. Michigan Slavic Publ.
Franks, S. (1994). Parametric properties of numeral phrases in Slavic. NLLT, 12(4), 597–674
Maruši?, F., A. Nevins & W. Badecker. 2008. Experimental Approaches to the Study of Grammar:
Agreement and Gender Resolution in Slo. Poster: CUNY 2008 conference. Chapel Hill, NC.
Maruši?, F, A. Nevins, & A. Saksida. 2007. Last-conjunct agreement in Slovenian. In FASL 16.
Moosally, M. 1998. Noun Phrase Coordination: Ndebele Agreement Patterns and Crosslinguistic
variation. PhD thesis, University of Texas.
Pereltsvaig, Asya. 2006. Small nominals. Natural Language and Linguistic Theory 24: 433-500.
Discussiemiddag 'Leerlingen met (taal)leerproblemen in het basisonderwijs', Amsterdam, Februari 27 2009
Leerlingen met (taal)leerproblemen in het basisonderwijs

WAP-discussiemiddag

Wat: WAP Discussiemiddag ‘Leerlingen met (taal)leerproblemen in het basisonderwijs’

Wanneer: vrijdag 27 februari 2009, 13:45-17:30

Waar: Oudemanhuispoort, zaal C.017, Oudezijds Achterburgwal 211-225, Amsterdam

Kosten: €7,50 voor WAP-leden / €12,50 voor niet-leden

Discussieleider: Prof. dr. Folkert Kuiken

Discussianten: Drs. Josée Coenen, Dr. Jef van Kuyk, Dr. Jan de Jong, Drs. Akke de Blauw,
Drs. Carolien Gelauff-Hanzon.

Er gaat geen week voorbij of er is wel een item in het nieuws over onderwijsbeleid voor leerlingen met (taal)leerproblemen. Wie zijn precies deze leerlingen, en aan wat voor soort onderwijs hebben zij behoefte? Op welke manier en wanneer moet dit onderwijs worden aangeboden? Om zoveel mogelijk kanten van dit thema te belichten, zullen experts uit verschillende werkvelden (onderwijspraktijk, wetenschap, onderwijsmethodiek) hun mening hierover geven aan de hand van een aantal stellingen. Daarnaast zal er ruimte zijn voor het publiek om mee te discussiėren.
De middag wordt afgesloten met een borrel.
Het belooft een pittige discussie te worden, dus komt allen! Voor het volledige programma zie onze website, www.hetwap.nl
Inschrijven kan via wapstudiebijeenkomst(removeme)gmail.com
Wees snel, want vol is vol!
Course on Binary Tense, by Henk Verkuyl, University Utrecht, February 24, 26 2009
Please be reminded of the course to be taught at UiL OTS by our emeritus professor Henk Verkuyl, on his book “Binary Tense".
The course will comprise four sessions from 1:30 p.m. to 4 p.m., on the following dates:

Tuesday, Feb 24 Drift 23, room 212
Thursday, Feb 26 Drift 23, room 02


Course description Binary Tense

1 Ternary vs. Binary Tense
• Reichenbach's quadratic system: 3 × 3
• Te Winkel's cubic system: 2 × 2 × 2
• Te Winkel vs. Reichenbach
• Perfect: tense or aspect?

2 Making the Binary System Compositional
• Present vs. Past
• Synchronous vs. Posterior
• Completed vs. Incompleted
• Posteriority and anteriority
• The role of auxiliaries as carriers of tense
• Improving on Prior

3 Exploring a Binary System with Three Oppositions
• Extending the system: two sorts of present
• Current relevance
• Splitting a present: making room for posteriority
• Tense and negation
• The present as a union
• Present Perfect and the Extended Now
• Present tense in Dutch and in English
• The Present-Past opposition and habituality

4 Adverbial Modification and Tense Oppositions
• Temporal adverbials and modification of tense
• Two types of ambiguity

5 Complex Tense Structure
• The superfluity of the Now-operator
• On the temporal semantics of complement clauses
• i-discrepancy and i-matching 144

6 Binary Tense in Languages with a Poor Tense System
• Chinese
• Russian

7 Binary Tense in Languages with a Rich Tense System
• French
• Bulgarian
• Georgian

The course will follow the book but background and other relevant information will be added to what the book presents. The idea is to undermine the standard position of Reichenbach's tense proposal in favour of a binary approach in seven steps. Step 1 presents Te Winkel's original 19th century system, 2 makes a modern update of the original proposal. Step 3 is my own extension with some quite drastic consequences.
The system developed in 3 is applied to issues of adverbial modification and complex sentences. Step 6 concerns some languages having less than the eight Germanic tense forms and step 7 concerns languages having more than eight tense forms. This should be sufficiently convincing. I mean, there is enough room for debate.

Henk Verkuyl
Workshops / conferences:
18e Linguistik-Tage in Jena, February 24-26 2009
Der Lehrstuhl für Indogermanistik der Friedrich-Schiller-Universität
Jena und die laden ein:
18. Internationale Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen
Linguistik-Tage in Jena vom 24.02. bis zum 26.02.2009

Die Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. (GeSuS) ist ein gemeinnütziger Verein, der sich u.a. die Förderung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen Sprache im Allgemeinen und mit einzelnen Sprachen im Besonderen zur Aufgabe gemacht hat. Unsere Einladung richtet sich an alle, die sich wissenschaftlich mit Sprache beschäftigen. Das Themenspektrum ist weit gefächert: Phonetik, Syntax, Sprachdidaktik, Translation, Psycholinguistik, Sprachgeschichte, Sprechwissenschaft, Computerlinguistik, Eurolinguistik etc.

Anmeldung von Vorträgen mit Abstract bis zum 15.12.2008
Nähere Informationen unter www.indogermanistik.uni-jena.de
Boekvoorstelling van diverse taalkundige werken door Meertens Instituut en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, Februari 26 2009
UITNODIGING BOEKVOORSTELLING
in de Academie op 26 februari 2009 om 15 uur

Het Meertens Instituut en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde nodigen U uit
op de voorstelling van de volgende boeken:

- Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel
II (T. Goeman, M. van Oostendorp, P. van Reenen, O. Koornwinder, B. van den Berg en A. van Reenen)
Amsterdam: Amsterdam University Press (www.aup.nl) 110€

- Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel II
(S. Barbiers, J. van der Auwera, H. Bennis, E. Boef, G. De Vogelaer en M. van der Ham)
Amsterdam: Amsterdam University Press (www.aup.nl) 110€

- De Nederlandse en Friese subjectsmarkeerders:
geografie, typologie en diachronie (G. De Vogelaer) Gent: KANTL 31€

- Microvariation in Syntactic Doubling (S. Barbiers, O. Koeneman, M. Lekakou en M. van der Ham)
Bingley: Emerald ( books.emeraldinsight.com) 68.99£

- Dialect en taalvariatie (H. Bennis)
Zwolle: Waanders Uitgevers ( www.hetalledaagseleven.nl) 5.95€

Graag aanmelden vóór 24 februari 2009:
telefonisch: 09/2659340 - e-mail: info(removeme)kantl.be

Programma
14.40 - 15.00 Onthaal met koffie
15.00 - 15.10 Welkomstwoord door Magda Devos
15.10 - 15.50 Voorstelling van de Morfologische Atlas van
de Nederlandse Dialecten (MAND) door Ton
Goeman + overhandiging aan Georges De Schutter
15.50 - 16.00 Muzikaal intermezzo
16.00 - 16.40 Voorstelling van de Syntactische Atlas van de
Nederlandse Dialecten (SAND) door Sjef Barbiers + overhandiging aan Jack Hoeksema
16.40 - 16.50 Muzikaal intermezzo
16.50 - 17.00 Overhandiging MAND/SAND aan subsidiėnten van FWO en NWO
17.00 - 17.30 Presentatie van de 3 publicaties:
> G. De Vogelaer door G. De Schutter
> S. Barbiers c.s. door S. Barbiers
> H. Bennis door J. Taeldeman
17.30 Slotwoord door J. Taeldeman + receptie

Bestellen
De Nederlandse en Friese subjectsmarkeerders:
geografie, typologie en diachronie door Gunther De
Vogelaer, 449 p., ISBN 978-90-72474-74-2, kan besteld
worden tegen 31€ per exemplaar (excl. verzendkosten)
bij het secretariaat van de KANTL. U kan het ook verkrijgen bij de boekhandel.
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Koningstraat 18 - 9000 Gent
tel.: 09/265.93.40 fax: 09/265.93.49
e-mail: secretariaat(removeme)kantl.be
Workshop on Generalized Quantifiers, Formal Semantics meets Computation and Cognition, University of Amsterdam, March 5-6 2009
Dear Colleagues,

there will be a one and a half day workshop: "GENERALIZED QUANTIFIERS Formal Semantics Meets Computation and Cognition"
on March 5-6, 2009.
You can find more information at the web page:
staff.science.uva.nl/~szymanik/GLLC

The main themes of the meeting are very much related to the topics of "Language, Logic and Reasoning Seminar"
( staff.science.uva.nl/~szymanik/LLR.html) and therefore might be of interest for you.

I hope to see many of you at the workshop.

With kind wishes,

Jakub Szymanik
Institute for Logic, Language and Computation University of Amsterdam Room V-B.89 Valckenierstraat 65
1018 XE Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31-20-525-5586
URL: www.science.uva.nl/~szymanik
21st Summerschool ESSLLI 2009, Bordeaux, July 20-31 2009
esslli2009.labri.fr/

The European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI) is organized every year by the Association for Logic, Language and Information (FoLLI) in different sites around Europe. The main focus of ESSLLI is on the interface between linguistics, logic and computation.

The 21st edition of ESSLLI will be held in Bordeaux, recently selected as a Unesco World Heritage site.

* Course Program *

ESSLLI offers a total of 48 courses and workshops, divided among foundational, introductory and advanced courses, and including a total of 7 workshops. The courses and workshops cover a wide variety of topics within the three areas of interest: Language and Computation, Language and Logic, and Logic and Computation.

esslli2009.labri.fr/programme.php

* Registration *

Registration for ESSLLI is open. Early registration rates are 225 euros for students and 350 euros for others.

Early registration deadline: 1st of May 2009.

esslli2009.labri.fr/reg.php

Richard Moot
ESSLLI Organizing Committee
Language Contact and Change: Multiple and Bimodal Bilingual Minorities, Estonia, May 28 2009
Date: May 28, 2009
Location: Tartu, Estonia
Workshop at the International Conference on Minority Languages XII (ICML 2009)
Website: www.dipfilmod-suf.unifi.it/CMpro-v-p-236.html
Contact: tartulcc at gmail.com

The workshop aims at exploring the language contact and language change phenomena that characterize multiple linguistic minorities. It focuses on but is not confined to signed, Uralic and Caucasian languages.

On the one hand, we intend to explore the situation of bimodal bilingualism. Data from changes in multi-modal bilingual contexts can lead to new insights into bilingualism, the typology and structure of languages, and language change and contact in general. Research into bimodal bilingualism can draw upon several methods and approaches developed for studying the bilingualism of other minority languages, and vice versa.

On the other hand, we know that it is difficult to reach the bilingual individuals and communities that are deaf and belong to several linguistic minorities. Therefore, we approach the bimodal target via individual studies on minority languages. More specifically, we concentrate on the issue of language change in contact in the context of a typologically wide range of minority languages. We are looking for answers to questions such as the following:

- How do deaf children of (hearing) parents belonging to linguistic minorities (e.g., Nganasan) communicate with the Deaf communities in their country and with their own parents?
- How does their language change?
- How can we test the change in the structure of the languages in contact in a uniform way?
- What are the factors that influence the developments?
- Can we work towards a typology?

Invited keynote speakers:

Csilla Bartha (hearing) (Eötvös Lorįnd University, Budapest): The situation of the Deaf and national minorities in Hungary; Östen Dahl (hearing) (Stockholm University): Contact induced changes in tense and aspect systems; Tatiana Davidenko (Deaf) (Moscow Centre for Deaf Studies and Bilingual
Education): Sign Language Diversity in Post-Soviet Countries; Anna Komarova (hearing) (Moscow Centre for Deaf Studies and Bilingual
Education): Development of Bilingual Education of the Deaf in Post-Soviet Countries; Gaurav Mathur (Deaf) (Gallaudet University): The relationship between agreement and finiteness in sign languages; Johanna Mesch (Deaf) (Stockholm University): Variations in tactile signing - the case of one-handed conversation; Helle Metslang (hearing) (University of Tartu): Changes in Finnish and Estonian tense and aspect; Christian Rathmann (Deaf) (Hamburg University): Minority Communities within German Deaf Community; Don Stilo (hearing) (Max Planck Institute, Leipzig): Introduction to an Atlas of the Araxes-Iran Linguistic Area.

Check for updates, our interdisciplinary areas, and more research questions at www.dipfilmod-suf.unifi.it/CMpro-v-p-236.html

Organizers:

Nino Amiridze, Utrecht University (The Netherlands) Östen Dahl, University of Stockholm (Sweden) Anne Tamm, University of Florence (Italy) and Institute for the Estonian Language (Estonia) Manana Topadze, University of Pavia (Italy) Inge Zwitserlood, Radboud University Nijmegen (The Netherlands)
NWO Talent Classes, The Hague, April 21, May 19, June 16 2009
More than a 1,000 researchers have already participated in the NWO Talent Days, since we have started organizing them in 2003. Most participants clearly indicated to have a need for a follow-up, with more in-depth and personalized information. We received a lot of positive and enthusiastic reactions from the participants, and also many requests for continuing with these Talent Classes.

On 21 April, 19 May and 16 June 2009 we will organise NWO-Talent Classes and you are invited to participate. Registration starts 2 January 2009.

Here’s your chance to get professional training and advice against a reduced fee. Please check the website www.nwo.nl/talentclasses for registration and information.

Subjects
The masterclasses take up one full day and deal with one of the following issues. The masterclasses are in Dutch, unless indicated otherwise. If you don’t speak Dutch, but would like to participate in a Dutch-spoken workshop, let us know by sending an email to verdieping(removeme)nwo.nl. Indicate your name, email address and workshop of choice, and the organisation will do its best to respect your wish.

- Marketing yourself effectively, whatever your career aspirations, how do you communicate your existing skills and experiences to set yourself apart from the competition? (in English);
- People, politics and power, on exploring your situation and identifying the next steps to improve your impact and build success (in English);
- Networking, on the do’s and don’ts of networking and the importance of a good network for your career;
- Media training, on presenting research results to media and the general public and dealing with unexpected questions;
- Funding, on writing a successful grant proposal and increasing your chances of getting selected;
- Creative thinking, on how you can step out of the box and find innovative solutions to take your research hurdles;
- Negotiating, on how to gain the most out of different situations and also maintain your relation with different parties;
- Write it Right, on writing a structured scientific article with good use of titles, graphics and technical English (in English);
- 21st Century career development, on how to plan your career in the global economy (in English).

Registration
You can register on www.nwo.nl/talentclasses to participate in the masterclasses. Please note that your participation in this Talent Class is only confirmed if we receive your registration form an direct debit form on time! The registration fee is € 95,00.

We would strongly advice you to register soon after the start, since the number of places available is limited and registration will be closed for fully booked masterclasses.

Registration costs for the ‘Talent Classes’ are low compared to other - commercial - training courses. Still, quality is guaranteed with the set up of the masterclasses. The masterclasses are supervised by professional trainers. Each expert has put together an interactive program of presentations, tests and assignments that help you find solutions for your challenges.
If you’re a researcher at PhD or postdoc level you can register for one of the masterclasses. It is not required that you previously participated in one of the Talent Days.

The masterclasses of 2009 will take place at NWO in The Hague on the following dates:

- 21 April
- 19 may
- 16 June
- 22 September
- 10 November
- 8 December

More information
Detailed masterclass descriptions and information about requirements and deadlines are available on www.nwo.nl/talentclasses. We look forward to seeing you at one of our Talent Classes.
Anéla Conference 2009, Rolduc in Kerkrade (Netherlands), May 27-29 2009
Aankondiging Anéla Conferentie 2009

Van woensdagmiddag 27 mei tot vrijdagmiddag 29 mei 2009 zal in conferentieoord Rolduc te Kerkrade de 6e Anéla conferentie plaatsvinden. Op deze conferentie zullen alle hoeken van de toegepaste taalwetenschap vertegenwoordigd zijn. Plenaire sprekers zijn:

Gerard Steen: Researching and Applying Metaphor: From fundamental to applied research and back again

Marianne Gullberg: A talk about our experimental work on 'first exposure' to an unknown language

Pia Quist: Multilingual practices in the late modern speech community

Alle artikelen van presentatoren zullen samengebracht worden in een bundel (uitgegeven bij Eburon), die vóór het congres verspreid zal worden aan alle deelnemers. U kunt zich vanaf heden registreren als deelnemer van de conferentie op de website van Anela ( www.anela.nl). Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via anela2009(removeme)anela.nl .


Wij verwelkomen u graag in Kerkrade!

De conferentieorganisatie:

Ad Backus (UvT), Catherine van Beuningen (UvA, Anéla), Kees de Bot (RUG), Mienke Droop (RU/HU, Anéla), Koen van Gorp (KU Leuven), Merel Keijzer (TU Delft), Maria Mos (UvT, Anéla), Petra Sneijder (VU), Ineke Vedder (UvA) en Bert Weltens (VU)

---------------------------------------------------

Announcement Anela Conference 2009

From Wednesday afternoon May 27th Van until Friday afternoon May 29th the sixth Anela Conference will take place in Rolduc in Kerkrade. At this conference all angles of applied linguistics will be represented. We have invited the following keynote speakers:

Gerard Steen: Researching and Applying Metaphor: From fundamental to applied research and back again

Marianne Gullberg: A talk about our experimental work on 'first exposure' to an unknown language

Pia Quist: Multilingual practices in the late modern speech community


All articles of presenters will be joined in a book (published by Eburon), which will be distributed among the participants before the conference. You can now register as participants on the Anela website ( www.anela.nl). If you have any questions or remarks please contact us: anela2009(removeme)anela.nl .

We are looking forward to welcoming you in Kerkrade!

Ad Backus (UvT), Catherine van Beuningen (UvA, Anéla), Kees de Bot (RUG), Mienke Droop (RU/HU, Anéla), Koen van Gorp (KU Leuven), Merel Keijzer (TU Delft), Maria Mos (UvT, Anéla), Petra Sneijder (VU), Ineke Vedder (UvA) en Bert Weltens (VU)
42nd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Lisboa, September 9-12 2009
Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Portugal
www.societaslinguistica.eu/

The Societas Linguistica Europaea and the Lisbon local organizing committee invite you to submit paper abstracts and workshop proposals for the next annual SLE meeting. SLE meetings welcome papers and worshop submissions from all (sub)domains of linguistics. Every year local organizers pay special attention to one specific topic. Next year’s conference particularly welcomes papers which deal with the scholarly debate about “Global languages. Local languages”.

PLENARY SPEAKERS
Jens Allwood (Göteborgs Universitet)
Pier Marco Bertinetto (Scuola Normale Superiore di Pisa)
Perpétua Gonēalves (Universidade Eduardo Mondlane, Maputo)
Colette Grinevald (Université de Lyon 2)
Johannes Kabatek (Universität Tübingen)

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE
José Pinto de Lima (Chair), Maria Clotilde Almeida, Luisa Azuaga, Margarita Correia, Carlos A.M. Gouveia (Secretary), Marina Vigįrio

SLE CONFERENCE MANAGER
Bert Cornillie (Leuven)


CALL FOR PAPERS
Papers and workshops are invited on all topics belonging to the field of linguistics. Presentations will be 20 minutes plus 10 minutes question time.

We particularly welcome proposals for workshops, which should contain (i) an outline of the theme and (ii) a provisional list of workshop participants and their topics (see also below). We encourage workshop convenors to distribute an open call for papers on the LinguistList and other fora. For workshop submissions or questions, use sle(removeme)arts.kuleuven.be

Paper abstracts should not exceed 500 words (exclusive of references) and should state research questions, approach, method, data and (expected) results. Abstracts will be reviewed anonymously.

The deadline for the submission of workshop proposals is 15 December 2008. Notification of acceptance will follow within the week. The deadline for all abstracts (both for the general session and workshops) is 31 January 2009. Notification of acceptance will be given by 31 March 2009.

Submit your title through the Submit Abstract form and email your abstract as an attachment to sle(removeme)arts.kuleuven.be . The abstract should not mention the presenter(s) nor their affiliations or addresses. Abstracts are preferably in Word or .RTF format; if your abstract contains special symbols, please include a pdf version as well.

WORKSHOPS
Since we would like all conference participants to be able to attend individual workshop presentations, SLE workshops have to be compatible with the main conference programme. This means that the format of the workshops must be organized around 30 minute presentations (20 min. + 10 min. discussion). Each workshop should comprise:

An introductory paper by the convenor(s) or by a key-note speaker. It should summarize previous research, specify the approaches to be found in the workshop and explain the scope of the papers to be given.
At least 6 papers (20 min. + 10 min. discussion). The preference is for one-day workshops, but two-day workshops may also be considered.
A slot for final discussion on topics covered by the papers, methodological issues and questions for future research.

REGISTRATION
Registration will start from April 1 onwards. Registration fees are anticipated to be the following:

Early registration fee: from 1 April 2009 to 31 May 2009.

Regular 150 Euros (SLE members)
180 Euros (non members)
Students (without salary or grant) 70 Euros (SLE members)
100 Euros (non members)

Late registration fee (SLE members) (from 1 June 2009 to 30 June 2009):

Regular 180 Euros (SLE members)
210 Euros (non members)
Students (without salary or grant) 100 Euros (SLE members)
130 Euros (non members)

Become a member of the Societas Linguistica Europaea

The registration fee includes the conference materials, coffee/tea, lunch during the conference days, the conference reception, and an excursion to places of interest in Lisbon

SOCIAL PROGRAMME
There will be a reception (included in the registration fee) and a conference dinner. On Saturday afternoon there will be a post-conference excursion to Sintra and Cascais. Further information will be given in the second circular.

TRANSPORT
The Lisbon airport (Aeroporto da Portela) is located on the outskirts of the city, so that it is a short distance to the Cidade Universitįria (where most Faculties are, including the Faculdade de Letras): ca 5 to 10 min. by taxi. The city centre itself is just ca 30 min. by Aerobus or 20 min. by taxi.

There is a direct link by Aerobus from the airport to the city centre (from 7 a.m. to 11 p.m., every 20 min; ticket: 3 Euros). The first two stops (Entre Campos and Campo Pequeno) serve most of the hotels that are close to the University; the trip to these stops takes ca. 10 min. Alternatively, you can take a taxi from the airport to the hotel (from 6 to 12 Euros for most hotels, depending on the distance; for hotels near Entre Campos or Campo Pequeno, about 6 to 9 Euros.).

IMPORTANT DATES
15 December 2008: deadline for submission of workshop proposals
31 January 2009: deadline for submission of abstracts
31 March 2009: notification of acceptance
1 April 2009: early registration starts
1 June 2008: registration (full fee)

CONTACT
SLE 2009 Local organizing committee:

Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa
Departamento de Estudos Germanķsticos
– SLE 2009

Alameda da Universidade
1600 – 214 LISBOA
PORTUGAL

Tel. +351 21 792 00 48 (Clotilde Almeida)
Fax +351 21 796 00 63
E-mail: sle2009(removeme)fl.ul.pt

SLE conference manager:
sle(removeme)arts.kuleuven.be
African Linguistics Summer School, Ghana, July 27- August 7 2009. Deadline application: April 15 2009
The School: During the summer of 2009, there will be a two week school that focuses on the study of African languages and linguistic theory. One of the biggest challenges most African countries face is the maintenance and management of linguistic diversity. In order to meet these challenges, it is necessary to have access to advanced linguistic tools. This school aims at offering African students the possibility of becoming familiar with new advances in linguistic description and theory. The school will be held in Accra, Ghana and will center around four major linguistic domains: Syntax, Phonology, Semantics, and Language Contact.

Faculty: The faculty consists of both senior and junior scholars, including the following:

Enoch O. Aboh (Univ. of Amsterdam), syntax
George Akanlig-Pare (Univ. of Ghana), phonology
Akin Akinlabi (Rutgers Univ.), phonology
Evershed K. Amuzu (Univ. of Ghana), languages in contact
Chris Collins (New York University), syntax, field methods
Ana Deumert (University of Cape Town), languages in contact
Hilda Koopman (UCLA), syntax
Jean Lowenstamm (Paris VII), phonology
Violeta Vįzquez-Rojas Maldonado (New York University), semantics
Pieter Muysken (Radboud University Nijmegen), languages in contact
John Victor Singler (New York University), languages in contact
Eno-Abasi Urua (University of Uyo, Nigeria), phonology
Malte Zimmermann (University Potsdam), semantics
Eligibility: This program is open to all students interested in linguistics, including syntax, phonology, morphology, semantics and languages in contact.

Admissions: Students should fill out the application form. There is no application fee. The completed form should be sent to africanlinguisticsschool(removeme)gmail.com


Application Deadline: April 15, 2009.

Courses: There will be introductory courses and advanced seminars.
There will also be a field methods course where we look into an endangered and/or a less studied African language.

Program: (forthcoming)

Location: NYU-in-Ghana Academic Centre, Labone, Accra, Ghana.

Costs: The school is free. There is no tuition or fees charged. Lodging will be covered by the school.
Students traveling within Africa will be eligible for a limited number of travel grants.

Dates: Monday, July 27 - Friday, August 7, 2009

Arrival Date: Sunday, July 26

Departure Date: Saturday, August 8

Sponsors: NYU Office of Global Programs and NYU-in-Ghana.

Organizers:
Chris Collins (NYU),
Enoch Aboh (University of Amsterdam),
John Victor Singler (NYU),
Akin Akinlabi (Rutgers)Archives: African Linguistics School [under construction]

Useful Links:
(a) Ling Buzz (b) ACLC Working Papers (c) ULCL Working Papers(d) EGG (e) NYU Department of Linguistics

Contact: africanlinguisticsschool(removeme)gmail.com
Job Announcements / Vacancies:
PhD-candidate in Linguistics and Postdoc candidate in Psycholinguistics within ERC Project, LUCL Leiden & LIBC Leiden. Deadline: March 1 2009
Within the European Research Council (ERC) project “Representation and Processing of Pitch Variation in Tonal Languages”, we are looking for

- One PhD candidate (1,0 fte) with training in Linguistics/Psychology, or other

related fields;

- One Postdoc candidate (1,0 fte) with expertise in Psycholinguistics;to be located at the Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) and Leiden Centre for Brain Cognition (LIBC) at the University of Leiden.Both candidates are expected to cooperate closely with an existing research team (which includes a PhD-student and a senior researcher) as well as other members of the LUCL and LIBC.Your profile:

The candidate for the PhD position is expected

· to have a sound knowledge of and a demonstrable interest in Chinese and Chinese dialects;

· to have a solid background in Linguistics/Psychology or other related fields (with preference for some training in phonetics-phonology, psycholinguistics, and/or computational linguistics);

· to have a strong commitment to working on both empirical corpus data and theoretical analyses.The candidate for the Postdoc position is expected

· to have a solid background in psycholinguistics (eye-tracking experience is a plus);

· to have an interest in Chinese dialects and Chinese linguistics;

· to have an excellent command of English and excellent academic writing skills;

· to have a strong commitment to working on empirical and theoretical issues.Terms of employment

The position of the PhD-candidate is max. four years with a full-time appointment (38 hours per week). Starting date is as soon as possible but negotiable.

The position of the Postdoc is max. three years with a full-time appointment (38 hours per week) or longer term part-time. Starting date is negotiable.

The salary is determined in accordance with the current scales as set out in Collective Labor Agreement Dutch Universities (CAO).

PhD: min. € 2.042 – max. € 2.612

Postdoc: min. € 3.195 – max. € 3.422Applications

For both positions, applications must include a cover letter, a CV, sample academic writings (such as a copy of BA, MA or M.Phil thesis, and/or published articles if available), and three letters of recommendation.

For the Postdoc position, a statement of research interest is also required.

The deadline for the PhD position (vacancy number 9-005) is March 1, 2009 and the deadline for the Postdoc position (vacancy number 9-006) will be open till the position is filled. The application package should be send to the following address (with indication of the vacancy number on both the letter and the envelope):Faculty of the Humanities, LUCL

Mrs. Irene Cockram – van ‘t Haaff, HR advisor/afd. P&O

P.O. Box 9515

2300 RA Leiden

The Netherlands


Applicants are encouraged to send an additional electronic copy of the application package to: yiya.chen(removeme)hum.leidenuniv.nl
PhD position in computational analysis of coherence relations in Dutch, University of Groningen (CLCG). Deadline: March 15 2009
PhD position (100%) in Computational analysis of coherence relations in Dutch (vacancy number 209075)

University of Groningen, Faculty of Arts, Center for Language and Cognition (CLCG)
The Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) is a research institute within the Faculty of Arts of the University of Groningen. It embraces all the linguistic research in the faculty. A considerable number of the researchers participate in the Graduate School for Behavioral and Cognitive Neurosciences (BCN), and in the Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT). Within the CLCG there are six research groups: Computational Linguistics, Discourse and Communication, Language Variation and Language Change, Language and Literacy Development across the Life Span, Neurolinguistics, and Syntax and Semantics.

The research groups Discourse and Communication and Computational Linguistics are looking for a PhD student to participate in the NWO-funded research programme Modelling Textual Organisation ( www.let.rug.nl/mto). This programme studies the organisation of text into structural units by means of coherence (discourse relations between clausal and larger units) and cohesion (lexico-semantic relations between words in textual units). The programme is organised around two related PhD projects, focussing on coherence and cohesion, respectively. Both projects contribute to and then work with an annotated corpus of expository and persuasive Dutch texts.
We are inviting applications for one of these PhD projects (the other project is already underway). The successful candidate will study the mechanisms that are used to establish coherence in Dutch texts by focusing on three computational research questions:

(1) To what extent can syntactic pre-processing of text contribute to the task of annotating discourse structure?
(2) To what extent can discourse relations be added to a text automatically?
(3) Does annotation of discourse relations contribute to automatic summarization of text?

Requirements
? Master's degree in (Computational) Linguistics, Computer Science, or a related field
? excellent record of undergraduate and Master's level study
? knowledge of Dutch or the willingness to learn it
? ability to work together with other researchers

Conditions of employment
Employment basis: Temporary for specified period
Duration of the contract: Four years (100%), starting as soon as possible.
The positions require residence in Groningen, 38 hours/week research, and must result in a PhD dissertation. After the first year there will be an assessment of the candidates' results and the progress of the project to decide whether the employment will be continued.
The University of Groningen offers a salary of € 2042 gross per month in the first year to € 2612 gross per month in the fourth year (figures based on full employment) .

Additional information about the vacancy can be obtained from:
Dr. Gosse Bouma (principal advisor)
Tel. +31 50 3635937
E-mail: g.bouma(removeme)rug.nl
Ms. Wyke van der Meer, secretariat CLCG
Tel. +31 50 3635806
E-mail: w.a.van.der.meer(removeme)rug.nl

Additional information can also be obtained through the following links:
www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekinstituten/clcg/index
www.let.rug.nl/mto

You can apply for these vacancies before 15 March 2009 by sending your application to:
University of Groningen
Personnel and Organisation Department
P.O. Box 72
9700 AB Groningen
The Netherlands
E-mail: vmp(removeme)rug.nl
Interviews will take place as soon as possible after the application deadline.

Please include
? a letter of application
? your CV
? a copy of your diplomas and a list of grades
? a list of publications (if applicable)
? the names and e-mail addresses of two referees
? a short statement (no more than 2,000 words) about your motivation to apply for this project
When applying for this project, please quote the vacancy number 209075
Five Graduate Fellowships with the Center for Language and Cognition, Groningen. Deadline: March 1 2009
The Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) announces the following positions:

Five Graduate fellowships

The Graduate fellowships (sponsored PhD-positions) are open to qualified applicants from around the world, including the Netherlands.

Specializations

The positions will preferentially be filled in one of the following CLCG research groups:

computational linguistics
language variation and language change
neurolinguistics
but we shall likewise consider applications in the following areas:
discourse and communication
language and literacy development across the lifespan
syntax and semantics


The Center for Language and Cognition Groningen
The Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) is a research institute within the Faculty of Arts of the University of Groningen. It embraces all the linguistic research in the faculty. Researchers participate in the Groningen Center for Behavioral and Cognitive Neurosciences (BCN), and/or in the national Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT).
Within the CLCG there are six research groups:
Computational Linguistics
Discourse and Communication
Language and Literacy Development across the Lifespan
Language Variation and Language Change
Neurolinguistics
Syntax and Semantics


Graduate students are working in all of these groups. PhD-training is organized by the Faculty of Arts Graduate School for the Humanities, which is affiliated with LOT and BCN.

Conditions
The positions are scheduled to begin September 1, 2009. They all require residence in Groningen, 40 hours/week research, and the stipends must result in a PhD dissertation.
Fellowship Stipends: Graduate students receive stipends of gross 1633 Euros per month (gross 2443 Euros for Dutch fellows), normally with slight cost-of-living increases in later years. Graduate student fellows receive a contract for one year extendible for three further years subject to evaluation after the first year.

Your profile
an MA degree in Linguistics or a related field such as Computer Science, Psychology, etc (depending on the project) excellent record of undergraduate and Master's level study preferably research experience in the relevant field
able to work independently interest in interdisciplinary research
willing to learn Dutch see specific projects for additional desiderata, differing per project


Procedure
Please include in your application letter remarks about how this position fits in your career goals and how you hope to contribute scientifically. Please include in a project sketch how you would interact with the work of the group as it is described in the pages above (the stronger this connection, the better the chance of acceptance). In total we would like to receive:
a letter of application (see above)
a project proposal
your curriculum vitae
a copy of your diploma together with a list of grades
a list of publications (if any)
the names and e-mail addresses of two referees

If you are interested in applying, please send the materials above before the March 1, 2009 to:
CLCG (Positions)
Rijksuniversiteit Groningen
Postbus 716
9700 AS Groningen
The Netherlands
E-mail: Ms Wyke van der Meer

Please note on the envelope and in your letter that you are applying for a CLCG-fellowship.

Further information
See the individual project descriptions for contact persons regarding the project work. Dr. C.J.W. Zwart will be pleased to answer your general questions. More details on the projects and on CLCG are to be found on the CLCG-website.
Professorship in English Language, University of Zurich. Deadline: February 27 2009
The Faculty of Arts of the University of Zurich invites applications for a
Professorship in English Language to be filled as soon as possible. Applicants should have demonstrated competence in diachronic English linguistics and the history of the English language (in particular Old and/or Middle English); candidates are also expected to have experience in teaching Medieval English literature. Substantial publications beyond the doctoral thesis and a functionally adequate command of German are prerequisites.
The University strives to increase the proportion of women in research and teaching.
Therefore, applications from suitably qualified female academics are particularly welcome.

Applications with CV, a list of publications (without the publications themselves) and a list of courses offered in the past should be sent by February 27, 2009, to: Dekanat der
Philosophischen Fakultät, Universität Zürich, Rämistr. 71, CH-8006 Zürich.
PhD position within the project Tundra Yukagir, a nearly extinct Paleo-Asian Isolate in Arctic Russia, University of Amsterdam. Deadline: March 15 2009
University of Amsterdam
The University of Amsterdam (UvA) is a university with an internationally acclaimed profile, located at the heart of the Dutch capital. As well as a world centre for business and research, Amsterdam is a hub of cultural and media activities. The University of Amsterdam is a member of the League of European Research Universities.

The Faculty of Humanities
The Faculty of Humanities undertakes teaching and research with a strong international orientation in a large number of disciplines within the field of language and culture. The faculty is situated in the center of Amsterdam and maintains close contacts with many cultural institutions in the city. It employs almost a thousand staff members and its courses are attended by approximately 6,500 students.

ACLC
The Amsterdam Centre for Language and Communication (ACLC) focuses on the description and explanations for variation in languages and language use. Despite their enormous variety, languages show a remarkable degree of similarity, which can be described in terms of a set of language universals. A key feature of the ACLC approach is that these universals are studied from the widest possible variety of perspectives, both descriptive and theoretical, in order to ensure that the findings are not accidental, but are truly representative of the basic parameters that govern the organization of natural languages. The ACLC includes both functional and formal approaches to language description and encourages dialogue between these approaches. Studies cover all aspects of speech and languages: phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics - in a search for the Language Blueprint. Language typology, including that of creole and signed languages, plays an important part in the ACLC programme. Language variation in terms of time, space and context is also a specialisation. The study of variation in the different types of language user - from the child learning her first language to the adult second language learner including also different types of language pathology - is a clear focus.

The ACLC has a vacant PhD position per 1 April 2009 as part of the NWO funded project Tundra Yukagir, a nearly extinct Paleo-Asian Isolate in Arctic Russia: a Collection on CD/DVD of Linguistic and Folkloristic Materials of the Language and Culture of a Siberian People for Documentation, Education and Safeguarding for Posterity.
1 PhD position (m/f)
1,0 fte (4 years)
For both internal and external candidates.
Vacancy number: 09-2015

Project description
Tundra Yukagir is a nearly extinct language spoken in the utmost northeast of the Sakha Republic (Yakutia). The population is approximately 700, but at present the number of fluent speakers is dramatically low with some 50 people still speaking their mother tongue properly. Tundra Yukagir forms, with Kolyma Yukagir, an isolated Paleo-Asian language family. Despite typological correspondences, Tundra and Kolyma Yukagir are mutually unintelligible due to large differences in both lexicon and morphology that presumably date back some two millennia. The aim of the project is: 1) a full description of the language, both as regards its morphosyntax and as regards its phonology, based on a transcribed spoken corpus; 2) a contribution to answering the typological question whether the Yukagir language family is isolated or possibly related to Altaic or Uralic languages; 3) in cooperation with local linguists: contribution to the development of courseware for the revitalization of the language. The research methodology is linguistic fieldwork (recordings, interviews, elicitation, transcription and analysis) with native speakers and local linguists. The role of the PhD student within this project is to provide a grammatical description of the Tundra Yukagir language, with an emphasis on morphology and syntax.
Project supervisors:
Prof dr P.C. Hengeveld (link to personal webpage provided below)
Dr C. Odé (link to personal webpage provided below)

Tasks
The candidate is expected to research and complete a Ph.D. dissertation within a period of four years, and to participate in the group work (incl. conferences, workshops, and publications).

Requirements
MA in descriptive/theoretical linguistics, obtained no longer than five years ago. The PhD candidate needs to have an excellent knowledge of Russian and English and preferably has experience with linguistic fieldwork. Knowledge of the Yakut language would be an advantage. The PhD candidate must have a strong affinity with endangered language communities and their cultural heritage, and be able and willing to acquire knowledge about anthropology, folklore and language revitalization. He/she must be able to travel and carry out linguistic fieldwork under circumstances of extreme hardship because of the remote area in Northeast Siberia where the Tundra Yukagir language is spoken.

More information
The document Guidelines for applying for an internal PhD position gives precise information about the application procedure. This document can be found on the ACLC website (www.hum.uva.nl/aclc) under Vacancies. NB: Incomplete applications will be automatically rejected so please read the guidelines carefully. Further information can be obtained from the project supervisors, Prof dr P.C. Hengeveld (tel. +31-20-5253864, p.c.hengeveld(removeme)uva.nl) and/or Dr C. Odé (tel. +31-20-5252190/3864) c.ode(removeme)uva.nl) or from the managing director of the research institute dr. Els Verheugd, phone +31 20 525 2543, e-mail E.A.B.M.Verheugd-Daatzelaar(removeme)uva.nl .

Appointment
The PhD candidate will be appointed for a period of four years (full time), beginning as soon as possible at the Faculty of Humanities of the University of Amsterdam under the terms of employment currently valid for the Faculty. A contract will be given in the first instance for one year, with an extension for the following three years on the basis of an evaluation of, amongst other things, a written piece of work. The salary (on a full time base) will be € 2042 during the first year (gross per month) and will reach € 2612 during the fourth year, in accordance with the CAO for Dutch universities.

Applications
Applications for this position (preferably in pdf format) should be sent to the ACLC office aclc-fgw(removeme)uva.nl (or, in the case of a paper version, to the director of the ACLC, prof. dr A.E. Baker, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam). Deadline of submission March 15th, 2009 at the latest. Please state the vacancy number. Applications received after this date or those that are incomplete will not be taken into consideration.
PhD vacancy on Topic and Speaker Tracking in Broadcast ArchivesRadboud University Nijmegen. Deadline: March 8 2009
PhD ‘Topic and Speaker Tracking in Broadcast Archives’ (1.0 fte)
Faculty of Arts

Vacancy number: 23.08.09

Extended closing date: 8 March 2009

Job description

In the project BATS (Topic and Speaker Tracking in Broadcast Archives) we have an opening for a PhD position in audio mining and spoken document retrieval. The project aims at making it possible to search in audio/visual archives, as is currently possible in searching for written documents on the web. The approach is to use speech technology tools such as speech and speaker recognition to automatically transcribe and label the data in the archives, and then apply text retrieval techniques to disclose the archive. The doctoral research will focus on two techniques: topic detection, based on speech recognition and word spotting techniques; and speaker detection, based on a combination of the voice characteristics of the speaker and the contents of the speech. Apart from working on state-of-the-art technology, the research will involve development and assessment of a prototype search environment, with a focus on iterative, or refined, search strategies. The project will be carried out in close collaboration with the Catholic University of Leuven (Prof. H. Van hamme). The PhD thesis will consist of a collection of journal papers about the research subjects mentioned above.

Requirements:

The successful candidate must have a strong background in computer science, pattern recognition and/or signal processing. In addition, he/she must have an interest in human factors issues and user interface design. Good communication skills in English are essential, as well as a good record of collaboration in teams. Candidates must be authorized to work in the EU.

Organization

The Faculty of Arts consists of eleven departments in the area of language and culture, history, history of arts, linguistics and business communication, which together cater for about 2,700 students and collaborate closely in teaching and research. The PhD student will work in an inspiring environment as a member of an international and interdisciplinary team with representatives from the universities of Nijmegen and Leuven as well as the Flemish Broadcast Organisation, which offers excellent career perspectives in academia and industry.

Conditions of employment

The total duration of the contract is 3.5 years. The PhD student will receive an initial contract for the duration of 18 months with the possibility of prolongation for another 2 years.

Informal inquiries should be made to Prof Dr David van Leeuwen (T +31 (0)346 356235; E d.vanleeuwen(removeme)let.ru.nl) or prof. dr Lou Boves (T +31 (0)24 361 2902; E L.Boves(removeme)let.ru.nl).

Additional information

The starting gross salary is € 2.000 per month based on a full-time employment.

Preferable starting date: April 2008.

An elaborate description of the project plan (in Dutch) or a summary description (in English) can be obtained upon request. Please ask Hella Jooren (h.jooren(removeme)let.ru.nl).

Application letters, including extensive CV and MA thesis and the names of at least two references, (with vacancy number: 23.08.09, preferably by e-mail) can be sent to:

Radboud University Nijmegen, Faculty of Arts,

Department of Human Resources, attn. of Ms. A. Graat

P.O. Box 9103, 6500 HD Nijmegen, the Netherlands

E-mail: vacatures(removeme)let.ru.nl
PhD position on CASA MILA project, Tilburg University. Deadline: April 15 2009
Tilburg University
Tilburg University is a modern, specialized university. Its education and research are of high quality. Students and employees experience Tilburg University as an environment in which they are challenged and inspired. Moreover, it offers excellent fringe benefits and a corporate culture in which commitment and cooperation are central themes.
Faculty of Humanities, Department of Communication and Information Sciences
Research and education of the Department of Communication and Information Sciences is organized around the themes of language technology, human-computer interaction, perception and cognition, business communication and digital media, and discourse studies. The department’s inspiring working environment stimulates its employees to realize their ambitions.
Within the Department of Communication and Information Sciences, we are looking for a new enthusiastic and competent PhD-colleague

PhD RESEARCHER
Vacancy number 500.09.02
4 years, fulltime
Intended starting date: August 1, 2009

The PhD researcher will collaborate with Dr. Paul Vogt on the project 'Cultural and social aspects of multimodal interaction in language acquisition (CASA MILA)'. This project is concerned with the relation between joint attentional usage and infants' first language acquisition. The project consists of roughly two phases:
The collection of quantitative data on joint attention and multimodal interactions between caregivers and infants (9-24 months old) during field trips to Mozambique and the Netherlands.
The incorporation of these data in computer simulations on language evolution.

For a summary of the project proposal, see www.paul-vogt.nl

The successful candidate will have the following tasks:
- Prepare and perform empirical research on joint attention and child language acquisition within the CASA MILA project.
- Carry out fieldwork in Mozambique and in the Netherlands.
- Publish and present the results at international scientific conferences and in journals.
- Write a dissertation.

It is required to spend one period of 8 Months in 2010 and one of 2 Months in 2011 in Maputo (Mozambique), but the PhD researcher will be based at Tilburg University for the remainder of the appointment.

Requirements
He or she will have the following profile:
- An MA or MSc in (Linguistic/Psychological) Anthropology, (Developmental) Psychology, Psycholinguistics, Linguistics, Cognitive Science or related subject.
- Highly motivated and autonomous with good contactual skills.
- Proven research experience regarding child language acquisition or developmental psychology. (Experience with carrying out ethnographic fieldwork is an asset.)
- An excellent command of oral and written English.
- A good command of Dutch and Portuguese (also Spanish/Italian/French or Changana/Tsonga are acceptable) or the willingness to learn Dutch and/or Portuguese.

Information
For more information please contact dr. Paul Vogt via email (P.A.Vogt(removeme)uvt.nl ). Relevant links: Tilburg University ( www.uvt.nl / www.tilburguniversity.nl/ ), Department of Communication and Information Sciences ( www.tilburguniversity.nl/faculties/humanities/dci/), CASA MILA (www.paul-vogt.nl )

Terms of employment
Tilburg University is rated among the top Dutch employers, offering excellent terms of employment. The collective labour agreement of Tilburg University applies. The selected candidates will start with a contract for one year, concluded by an evaluation. Upon a positive outcome of the first-year evaluation, the candidate will be offered an employment contract for the remaining three years.
The PhD candidate will receive a starting salary of € 2.042 gross per month in the first year, up to € 2.612 in the 4th year. The selected candidate is expected to have written a PhD thesis by the end of the contract. Furthermore, the usual facilities (desk, computer, options model) are offered, as well as support with housing, immigrations, etc.

Applications
Applications should include cover letter, Curriculum Vitae, and names of two references. Application letters should be sent before the application deadline of April 15, 2009, by regular mail to mr. P. van Balen, Human Resource Manager, Faculty of Humanities, Room D304, Tilburg University, P.O. Box 90153, NL-5000 LE Tilburg, The Netherlands or by email to solliciterenfdl(removeme)uvt.nl .
In your letter, please refer to the relevant vacancy code.
Job interviews dates: 29 May and 2 June 2009.

It is the policy of the university to increase the number of women employed.
Also members of ethnic minority groups and handicapped people are expressly invited to apply.
Vijf vacatures voor hoogleraren taalkunde aan de Freie Universitat Berlin. Deadline: 19-20 Maart 2009
Op dit moment zijn er vijf vacatures voor hoogleraren taalkunde aan de Freie Universität Berlin
(2 x Duits, 2 x Romaanse talen, 1 x Engels).
Details:
www.fu-berlin.de/service/stellen/prof/

Met vriendelijke groeten,

Prof. Dr. Matthias Hüning
FU Berlin * FB Philosophie und Geisteswissenschaften Institut für Deutsche und Niederländische Philologie
Habelschwerdter Allee 45 * D-14195 Berlin Tel. +49-30-838 54807 * Fax: +49-30-838 53768
Büro: Raum JK 30/243
www.niederlandistik.fu-berlin.de
www.matthias-huening.de
Calls for papers for events:
Call for abstracts for TABU Day 2009, University Groningen. Deadline: April 1 2009
Call for abstracts
TABU Dag 2009
30th international linguistics conference
University of Groningen, The Netherlands
June 11-12, 2009
www.let.rug.nl/tabudag
Abstract submission deadline: April 1, 2009

The Center for Language and Cognition at the University of Groningen is pleased to announce the 30th TABU Dag. To celebrate its 30th anniversary, TABU Dag 2009 will last two days and will be held on Thursday, June 11th and Friday, June 12th 2009. Researchers and other interested people are cordially invited to participate!
TABU Dag is an international broad linguistics conference which offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research on several areas of linguistics. We strongly encourage participation and abstract submission by young researchers.
This year, four plenary speakers will give a talk. We are happy to announce that Jack Chambers (University of Toronto), Ken Church (Microsoft Research) and Marianne Gullberg (Max Planck Institute for Psycholinguistics) have already accepted our invitation. The fourth speaker will be announced at a later date.
To mark the TABU Dag anniversary, the “TABU Dag 2009 prize” will be awarded to the best presentation of the conference!
We welcome contributions related to the following aspects of linguistics: Computational Linguistics
computer-assisted language learning
dialectometry
language processing
machine learning
parsing and machine translation

Discourse and Communication
communication in institutions, media, on the internet
discourse structure
spoken language communication & intonation
written, visual, audio-visual conversations

Language and Literacy Development across the Life Span
bilingualism and bilingual education
first language acquisition
language attrition
language development and aging
language learning in educational settings
second language acquisition

Language Variation and Language Change
dialectology and sociolinguistics
grammaticalization and degrammaticalization
language change
language contact
synchronic and diachronic language variation

Neurolinguistics
developmental speech and language disorders
normal language processing in the brain (neuroimaging techniques – ERP, MEG, fMRI, TMS, eye tracking)
speech and language disorders after brain damage

Syntax and Semantics
discourse semantics
perception and understanding (asymmetries in grammar)
syntactic structure, information structure

In addition, we encourage abstract submissions from other linguistic areas which may have remained unmentioned in the overview above.
Abstracts of max 400 words should be submitted via the abstract submission system on our website: www.let.rug.nl/tabudag
The deadline for abstract submission is April 1, 2009. Notification of acceptance will be sent on April 15. The duration of the presentations is twenty minutes plus five minutes for discussion. Depending on the number of submissions, some authors may be invited to give a poster presentation. The conference language is English.

Further information is available on our website: www.let.rug.nl/tabudag
We are looking forward to seeing you in Groningen!

Best regards,
The organizers,
Diana Dimitrova, Myrte Gosen, Dörte Hessler, Alexandra Lenz & Martijn Wieling, tabudag(removeme)rug.nl
Call for papers for first Vigo-Newcastle-Santiago-Leuven International Workshop. Deadline: March 30 2009
Call for abstracts
FIRST VIGO-NEWCASTLE-SANTIAGO-LEUVEN
INTERNATIONAL WORKSHOP ON ‘THE STRUCTURE OF THE NOUN PHRASE IN ENGLISH: ‘THE STRUCTURE OF THE NOUN PHRASE IN ENGLISH:
SYNCHRONIC AND DIACHRONIC EXPLORATIONS’ (NP1)

Vigo, 2-3 October 2009

We are pleased to announce the First Vigo-Newcastle-Santiago-Leuven International Workshop on ‘The structure of the noun phrase in English:
synchronic and diachronic explorations’ (NP1), to be held at the University of Vigo (Spain) on 2-3 October 2009.

Although there exists an enormous literature on many aspects of nouns and noun phrases (NPs) in English, there are still fundamental issues in their structure and distribution that remain unsolved. These involve matters like the structural relations between different types of NP elements, the relation between internal and external properties of NPs, the parallels (or lack thereof) between verbal and nominal constituents, the factors responsible for the textual frequencies of various NP-related phenomena, and the contribution of different types of NPs to the information structure of texts. This workshop aims at bringing together researchers who are currently looking at the English NP from different points of view (theoretical, structural, functional, textual and descriptive).

We would therefore like to invite presentations concerned with any topic involving NPs, including the following:
- NP complexity: the relationship between grammatical function and NP complexity
- NP types, including binominal phrases, discontinuous NPs and possessive constructions
- the structural representation of NPs and their constituents
- strategies of premodification, postmodification and complementation in the NP
- apposition in the NP
- headedness and NPs
- the exploration of the implications of particular theoretical frameworks for NP structure: diachronic, syntactic, construction-based, cognitive perspectives on all of the above

Invited speakers:
- Douglas Biber (Northern Arizona University)
- Evelien Keizer (Universiteit van Amsterdam)
- John Payne (The Universi bmitted in MS Word or RTF format as an e-mail attachment to np1(removeme)uvigo.es by 30 March 2009. The e-mail should use the subject header ‘NP1 abstract’. Abstracts should be one page in length (single-spaced), excluding references, and be written in standard 12-point font. The page should be headed only by the title of the paper and not mention the presenter(s) nor their affiliations or addresses.

The accompanying e-mail should include:
(a) Title of the paper
(b) Name(s) of the author(s)
(c) Institutional affiliation(s)
(d) E-mail address(es)
Notification of acceptance will be sent out by 30 April 2009.

Publication:
Authors of papers accepted for presentation will be invited to submit their papers for publication in a special journal issue or volume with an international publisher. Papers will be subjected to refereeing.

Important dates:
30 March 2009: Deadline for abstract submission 30 April 2009: Notification of acceptance or rejection
1 September: -)Submission of 1-page abstract for conference booklet
2-3 October: Workshop at Vigo, Spain

Workshop organisation: NP1 is organised by the Language Var Textual Categorisation (LVTC) research group at the University of Vigo ( lvtcuvigo.blogspot.com), in cooperation with:
- the School of English at the University of Newcastle
- the VLCG Research Group at the University of Santiago de Compostela
- the Functional Linguistics Leuven (FLL) Research group at the University of Leuven.
Providing there is sufficient interest, we anticipate having follow-up workshops in later years.

Contact person: Javier Perez-Guerra (jperez(removeme)uvigo.es )

Workshop webpage: webs.uvigo.es/np1

This workshop is sponsored by the English Linguistics Circle (ELC), a network coordinated by Professor Teresa Fanego involving four research groups based at the Universities of Santiago de Compostela and Vigo ( elc.org.es).
Call for papers for ELC2 Conference on English Linguistics, University of VIGO (Spain). Deadline: June 1 2009
Call for abstracts Second ELC International Postgraduate Conference on English Linguistics (ELC2) webs.uvigo.es/elcpostgrad
Vigo (Spain) 30-31 October 2009

Meeting description
We are pleased to announce the Second ELC Postgraduate Conference on English Linguistics (ELC2), to be held at the University of Vigo
(Spain) on 30-31 October 2009. ELC2 aims to provide linguistics postgraduate students with an opportunity to present and discuss their research in an informal and intellectually stimulating setting.

The conference is organised by postgraduate students from the English Departments of the Universities of Vigo and Santiago de Compostela. It is supported by these two universities and by the English Linguistics Circle, a research network involving the following research teams:
- Variation, Linguistic Change and Grammaticalisation (VLCG; University of Santiago de Compostela; director: Prof. Teresa Fanego) www.usc-vlcg.es
- Spoken English Research Team at the University of Santiago de Compostela (SPERTUS; University of Santiago de Compostela; director:
Ignacio Palacios Martķnez) www.usc.es/ia303/spertus
- Language Variation and Textual Categorisation (LVTC; University of Vigo; director: Javier Pérez Guerra) lvtcuvigo.blogspot.com
- Methods and Materials for the Teaching and Acquisition of Foreign Languages (MMTAFL, University of Vigo; Coordinadora: Marta Dahlgren- Thorsell).

The English Linguistics Circle was also responsible for ELC1, a former edition of the International Postgraduate Conference on English Linguistics held in Santiago de Compostela in May 2008. A refereed volume containing a selection of the papers presented at ELC1 is now in preparation, and will be published as ? New trends and methodologies in applied English language research. Diachronic, diatopic and contrastive studies? (Linguistic Insights Series; Bern: Peter Lang).

Plenary speakers:
- Ans van Kemenade (Radboud University Nijmegen)
- Terence Odlin (Ohio State University)
- Geoff Thompson (University of Liverpool)

Organising committee:
Lidia Gómez Garcķa (University of Santiago de Compostela) Iria Pastor Gómez (University of Santiago de Compostela) Paula Rodrķguez Puente (University of Santiago de Compostela) Beatriz Tizón Couto (University of Vigo) David Tizón Couto (University of Vigo)

Call for papers:
Postgraduate students are invited to submit abstracts for oral presentations on all fields of linguistic research, whether synchronic or diachronic. Papers are to be 20 minutes in length plus 10 minutes for discussion. The conference language is English.

Abstract submission guidelines:
Abstracts should be anonymous and not exceed 400 words. They should preferably be submitted via e-mail as an attachment (Microsoft Word, RTF or PDF files) to the address elcpostgrad(removeme)uvigo.es .

Abstracts should include:
- the title of the paper
- a list of 5-10 keywords
- the research focus
- the research methodology
- a brief summary of findings (if applicable)
- a short list of key references (restrict references to a minimum).

The e-mail message accompanying the abstract should contain the following information:
- the name(s) of the author(s) and their affiliation(s)
- the author?s e-mail address and contact details
- audiovisual equipment required.

Abstract submission deadline:
Abstracts must be received by 1 June 2009.
Abstracts will be reviewed anonymously by the programme committee and the authors will be notified of acceptance by 30 June 2009 (by e-mail).

Proceedings:
Authors of papers accepted for presentation will be invited to submit their paper for publication (length to be determined) i To register for the conference ple download the registration form from the conference website webs.uvigo.es/elcpostgrad
The fee includes coffee, tea and refreshments during the conference days as well as an informal dinner (Friday 30 October, evening).
The registration fees are as follows:
- 50 ? fee for registration by 15 September 2009
- 60 ? fee for registration after 15 September 2009.
The registration fee can be paid by bank transfer; further information on the bank account number will be available soon.

Conference venue:
The conference will be held at the Club Financiero de Vigo in the centre of the city (Garcķa Barbón 62, Vigo - tel.: +34 986 44 72 20 -
fax: +34 986 44 98 86 - e-mail: cfv(removeme)clubfinvigo.com - web: www.clubfinvigo.com Further information:
For general enquiries send an e-mail message to: elcpostgrad(removeme)uvigo.es For further information, visit the conference website:
webs.uvigo.es/elcpostgrad
Call for papers for two-day workshop on current trends in grammaticalization in research. Deadline: April 15 2009
Call for abstracts
Current Trends in Grammaticalization Research: first circular

University of Groningen, October 8-9, 2009

Call for papers

The study of grammaticalization and related phenomena continues to be a thriving branch of historical linguistics. Where the 1990s and the beginning of the 21st century witnessed a special interest in definitional issues, recent theorizing has been focusing on a synthesis of grammaticalization studies and other disciplines, such as psycholinguistics, contact linguistics, and Construction Grammar. These novel perspectives, along with an increasing body of data (including work from non-Indo-European languages), provoke new and interesting questions about the very nature of grammaticalization, degrammaticalization, and lexicalization.

This two-day workshop aims to bring together theoretical and empirical approaches to grammaticalization, degrammaticalization, and lexicalization, and we therefore welcome both theoretical and data-oriented submissions. Topics include (but are not restricted to):

- the grammaticalization-lexicalization interface

- the status of pragmaticalization

- contact-induced grammaticalization

- psycholinguistic approaches to directional tendencies

- grammaticalization, degrammaticalization, and lexicalization within a constructional framework

Plenary speakers

We are pleased to announce the following plenary speakers:

- Nikolaus Himmelmann, University of Münster

- Tania Kuteva, University of Düsseldorf

- Graeme Trousdale, University of Edinburgh

- Jacqueline Visconti, University of Genova

Abstracts

We invite abstracts for 30-minute papers (including ten minutes discussion time). Abstracts should not exceed a maximum of 400 words, including references. Please note that the deadline for abstract submission is April 15, 2009. Notification of acceptance will be sent out by May 15, 2009. For details about abstract submission please visit our website (see url below).

Registration

Early registration (until July 1, 2009) is 75 Euro. Late or on-site registration will be 100 Euro. Early registration for (graduate) students is 45 euro, late registration 60 euro. Please bring some kind of identification to prove that you are a student. The fee includes the workshop package, reception, coffee, tea, and lunches. The workshop dinner will have to be paid for separately. More information about payment (bank transfer only) will be posted on our website as soon as possible.

Venue

The workshop will be held at the University of Groningen. The city of Groningen is situated in the North of the Netherlands and is easily acc train (with dire centre, with all main attractions within walking distance. Please visit our website (see URL below) for information about travel and accommodation.

Contact

The workshop is organized by Karin Beijering, Alexandra Lenz, and Muriel Norde.

Workshop e-mail: grammaticalization(removeme)rug.nl

Workshop URL: www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekinstituten/clcg/events/currenttrends/index

Abstract submission address: linguistlist.org/confcustom/CTGR2009