July 2nd, 2009

LOT Announcements / events
Taalgala 2009, Utrecht, 13 november 2009
Op vrijdagmiddag 13 november 2009 vindt de veertiende editie van het Taalgala plaats. Het Taalgala is een jaarlijks evenement gezamenlijk georganiseerd door ANéLA, AVT en LOT. Tijdens het Taalgala zal de ANéLA /AVT dissertatieprijs worden uitgereikt voor het beste taalkundige proefschrift, en de LOT populariseringsprijs voor het beste populariserende artikel op het terrein van de taalwetenschap.

Het Taalgala vindt plaats in Utrecht, Kromme Nieuwegracht 47, Pietershof, Raadzaal.
Kennislink Taal & Spraak
Kijk voor het laatste nieuws over Kennislink Taal & Spraak op: www.kennislink.nl/taal-en-spraak


Dyslexie is meer dan een taalprobleem www.kennislink.nl/publicaties/dyslexie-is-meer-dan-een-taalprobleem

Dossier Taal- en spraaktechnologie www.kennislink.nl/publicaties/taal-en-spraaktechnologie
Lectures / talks
Afscheidssymposium Woorden Wisselen voor Ariane van Santen, September 3 2009
Symposium Woorden wisselen

Op donderdag 3 september 2009 neemt Ariane van Santen afscheid van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Leidse Universiteit: ze gaat met pensioen. Zij heeft zich in de afgelopen veertig jaar niet onbetuigd gelaten: is op uiteenlopende terreinen actief geweest, heeft generaties studenten opgeleid en een groot aantal collega’s en bestuurders zien komen en gaan.

Ter gelegenheid van haar afscheid organiseren wij het symposium Woorden wisselen met lezingen over morfologie, het terrein waarop Ariane in haar onderwijs en onderzoek vooral actief is geweest. Sprekers zijn Johan De Caluwe (Gent), Matthias Hüning (Berlijn), Folgert Karsdorp (Leiden) en tenslotte ook Ariane zelf, die daarmee het laatste woord heeft in deze woordenwisseling.

Het symposium wordt gehouden van 13.00 uur – 16.30 uur in het LAK-Theater in het Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1, Leiden).
Aansluitend is er van 16.30-18.00 in het Arsenaal (Arsenaalstraat 1, naast Lipsiusgebouw) een receptie waarbij u Ariane uw afscheidswensen persoonlijk kunt overbrengen. U bent van harte welkom!

U kunt zich voor dit symposium opgeven via het volgende mailadres: woordenwisselen(removeme)hum.leidenuniv.nl. Graag daarbij vermelden of u ook op de receptie aanwezig zult zijn. Degenen die zich hebben opgegeven krijgen nadere informatie over het programma toegezonden.

De organisatoren: Ronny Boogaart, Josien Lalleman, Marijke Mooijaart en Marijke van der Wal
NIAS-Lezingen / NIAS -Lectures
Universiteiten in Nederland kunnen profiteren van de wetenschappelijke kennis die in het instituut geconcentreerd is. Onze buitenlandse fellows zijn graag bereid een lezing of seminar te geven aan een Nederlandse universiteit.

Bezoek voor meer informatie over alle NIAS Lezingen onze website: www.nias.knaw.nl/en/regeling_nias_lezingen/

In order to increase NIAS' visibility within the Dutch academic world and to enhance the scholarly image of the Institute vis-a-vis the universities, the Institute has established the 'NIAS Lectures'.

These are lectures, usually given by non-Dutch NIAS Fellows at Dutch Universities and research institutes. NIAS provides the following facilities:
NIAS acts as intermediary in inviting fellows
NIAS lectures will be announced on the NIAS website
NIAS reimburses fellows for travel expenses
NIAS reimburses accommodation costs with a per diem sum. In many cases such accommodation costs will also include an overnight stay.
The institute which invites the Fellow agrees to produce publicity in which it is made clear that the guest lecturer is a NIAS Fellow and in which attention is also paid to NIAS itself. This can be done by means of a brief text, supplied by NIAS and /or a link to the NIAS website.
A brief post hoc evaluation made by the inviting institution would also be appreciated.
Financial reimbursements:
Per diem
€ 35
Overnight stay, based on receipts up to a maximum of
€ 90
Travel expenses by first class Dutch Railways or € 0,15 per km

For more details, contact:
Johan Kwantes
Communications Officer
(070) 51 22 730
Workshops / Conferences / Symposia
Workshop on Atoms and Laws of the Noun Phrase, July 2-3 2009
Atoms and Laws of the Noun Phrase: a comparative perspective
abelcorver.com/AtomsAndLaw/

The general theme of this workshop is the design of the noun phrase. In particular, we hope to further our insight into the atoms (building blocks) and laws (rule systems) of the noun phrase, by approaching this subject matter from a micro-comparative, a macro-comparative and a diachronic perspective. A second important question that will be addressed concerns the issue of cross-categorial symmetry: to what extent is the nominal system comparable to the sentential system (or other phrasal systems), e.g. with respect to the typology of the computational rules that are involved or the way in which morphosyntactic diversity is encoded in the atoms?

More specifically:

(a) What are the atoms of the noun phrase? That is, what are the 'building blocks' (i.e. categories) within the nominal domain that through the combinatorics of the computational system yield a nominal projection? A central
question that needs to be dealt with concerns the inventory of so-called functional categories (and their projections). Thus far, research on the noun phrase has argued for the existence of functional categories such as Num(P), Pos(P), and D(P). The question arises as to whether the set of (functional) atoms is richer, and consequently whether the structure of the nominal system is more articulate than is generally assumed thus far. Alternatively, one might raise the question as to whether the inventory of functional atoms is too rich as it is generally assumed to be. In that case, the question arises where unification of apparent atoms is possible. In short: What is the inventory of functional atoms within the noun phrase?

(b) What are the laws (rules) of the noun phrase? That is, to what extent are nominal structures the result of simple External Merge (i.e. the junction of two categories) ? Or is the displacement property (so-called Internal Merge), which is widely attested in the clausal system, also attested within the nominal system? A related question concerns the construction-specificity of the rule system , i.e. to what extent are 'types of nominal constructions' (e.g. N of N-constructions, pseudopartitives, partitives, possessives, appositives, head-argument
constructions) the result of (language specific) and construction-specific rules? Or do they result from more general, construction-independent rule formats for structure building?

(c) To what extent is the syntax of the noun phrase similar to/different from the syntax of the sentence (or, for that matter, other phrasal domains)? Ever since Chomsky (1970) and Jackendoff (1977), the search for cross-categorial parallelism has been an important heuristic strategy in syntactic theory (see also Abney 1987, Szabolcsi 1987). The question arises whether symmetry is found between the clausal system and the nominal system. For example, is the typology of displacement as attested in the clausal domain (head movement, phrasal
A-movement, phrasal A-bar movement) also found in the nominal system ?

(d) What are the atoms of linguistic diversity, i.e. the parameters, within the noun phrase, and how are they set (i.e. what is their value)? This question about the 'setting of parameters' can be examined from a number of comparative perspectives: (i) a synchronic microvariation (i.e. cross-dialectal) perspective, (ii) a diachronic perspective, (iii) a macrovariation perspective.

Invited Speakers
The following people have accepted our invitation to present a paper at the Atoms and laws of the noun phrase-workshop:
- Liliane Haegeman (UGent)
- Hilda Koopman (UCLA)
- ˇeljko Boškovi? (UConn)
- Tal Siloni (Tel Aviv)

Organizing institutes
University of Utrecht, UiL-OTS & University of Brussels, CRISSP
More information: abelcorver.com/AtomsAndLaw/
ACLC Workshop 'Learning about nouns and verbs', Amsterdam, July 3 2009
July 3 10.00 - 12.00 hrs.
ACLC
Bungehuis, room 420
Spuistraat 210
1012 VT Amsterdam
This workshop precedes the thesis defence of Marian Erkelens at 14.00 in the Agnietenkapel.

Speakers:
Toby Mintz (University of Southern California): 'Categorizing Words from Patterns in the Linguistic Input'
Frank Wijnen (Utrecht University): t.b.a.

Toben Mintz (University of Southern California)

Categorizing Words from Patterns in the Linguistic Input

Grammatical categories such as noun, verb, adjective, etc., are the building blocks of syntactic structure. A crucial question in language acquisition research is how learners initially group words into categories. One possibility that has gained empirical support is that learners attend to distributional information--co-occurrence patterns of words and bound morphemes--categorizing words together that occur in similar environments (e.g., words that occur after "the" and "a", etc.). In my lab we have been studying distributional patterns in child-directed speech and have discovered a particular kind of distributional pattern, called a frequent frame, that categorizes words very accurately. I will present a series of computational analyses of typologically distinct languages that demonstrate the informativeness of frequent frames cross-linguistically. I will also discuss behavioral studies with adults and infants suggesting that learners use frequent frames to categorize words.

Finally, I will discuss findings from preliminary investigations into why frequent frames are efficient categorizing environments.

Frank Wijnen (Utrecht University)

Language, learning and dyslexia

Prominent theories of dyslexia associate the disorder with a deficit in phonological processing and representation. Results from the Utrecht Dyslexia-SLI project show that children with a familial risk of dyslexia (age 2-5) are delayed in particular aspects of phonological development, and that such delays are related to reading skill at age 8. In addition, at-risk children display delays in morpho-syntactic development and processing, which are related to later reading status as well. Thus, the early language profile of children who later turn out to be dyslexic shows similarities to that of children wich SLI. On the basis of these findings, I will sketch a hypothesis that connects fundamental language acquisition processes to dyslexia and language impairment. Central to this hypothesis is statistical learning, a domain-general mechanism that is crucially involved in the acquisition of linguistic categories and rules.
Verkennende workshops NIAS
Nederlandse onderzoekers kunnen op ieder moment aanvragen indienen voor het inrichten van een verkennende workshop met Nederlandse en internationale deelnemers. De formule is flexibel in die zin dat de beschikbare middelen, tot een maximum van € 15.000 per workshop, ingezet kunnen worden om een collectief projectplan uit te werken, om een gezamenlijke publicatie af te ronden, of om een subsidie-aanvraag voor te bereiden. Afhankelijk van de opzet, kan een dergelijke workshop enkele dagen duren, maar ook iets langer. De Wetenschapscommissie van het NIAS beoordeelt de voorstellen. In het voorjaar van 2009 zijn reeds twee dergelijke workshops gehouden en een derde staat gepland. Er is nog ruimte voor twee nieuwe workshops in het najaar.

Op de website worden de vormvereisten voor de aanvraag aangegeven: www.nias.knaw.nl/en/regeling_verkennende_workshops_nias/
ISB7, Sevent International Symposium on Bilingualism, Utrecht (UIL OTS), July 8-11 2009
From 8-11 July 2009 UiL-OTS will be hosting the Seventh International Symposium on Bilingualism, ISB7.


Key note speakers:

Shyamala Chengappa (All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, India)
Guus Extra (University of Tilburg, Netherlands)
Pieter Muysken (Radboud Universiteit, Nijmegen, Netherlands)
Nuria Sebastian-Gallés (Universitat de Barcelona, Catalonia)
Antonella Sorace (University of Edinburgh, Scotland)
Sarah Thomason (University of Michigan, USA)


Local organizing committee:

Jacomine Nortier
Martin Everaert
René Kager
Manuela Pinto
Jan ten Thije
Hans Van de Velde


Please visit our website for more information and details. cms.let.uu.nl/isb7/index.php
Workshop on Minimalist Approaches to Code Switching, University of Utrecht, July 7 2009
Workshop on Minimalist Approaches in Code Switching
Kara T. McAlister & Katja Francesca Cantone
(Arizona State University, USA) (Bremen University, Germany)
As summer plans are being made, we would like to remind everyone that the Workshop on Minimalist Approaches to Code Switching will be held the day before the start of ISB7.

The organizing committee of ISB7 in Utrecht has graciously offered us space to hold an all-day workshop on code-switching on Tuesday, July 7th, 2009. The goal of this workshop is to present and discuss recent Minimalist research in code switching in-depth. It is expected that attendees to this workshop will already have a background in Minimalism, in order to facilitate genuine discussion of MP-specific issues in CS, as presentations will focus solely on MP approaches in CS.

Registration is open now. Attendance is free, but registration is required so that we can determine facilities.
Please contact either of the organizers for registration, questions or further information: Katja Cantone (cantone(removeme)uni-bremen.de) or Kara T. McAlister (kara.mcalister(removeme)asu.edu)

Preliminary program

10:00 Opening
10:20-11:00 Introductory thoughts to the actual state of Minimalist research
K. F. Cantone & K. T. McAlister
11:00-11:40 When Grammars Collide: Code-Switching in Survive-Minimalism
M. Putnam & M. C. Parafita Couto
11:40-12:10 coffee break
12:10-12:50 The little v hypothesis: Evidence from code-switching
K. E. Gonzįlez-Vilbazo & L. López
12:50-13:30 Deriving OV vs. VO in code-switching
J.Y. Shim
13:30-14:30 lunch break
14:30-15:10 Reduplication in Thai-English Codeswitching C. Suwannamai & J. MacSwan
15:10-15:50 UG Access in Native and Non-Native Bilingual Speakers of English and Spanish: A Study of Bare Nouns
M. Moro
15:50-16:20 coffee break
16:20-17:00 Final remarks and closing

Short abstracts

Introductory thoughts to the actual state of Minimalist research
Katja Francesca Cantone & Kara T. McAlister
After extensive research on socio-linguistics aspects for more than 30 years, the study of code-switching has recently profited from new developments within generative approaches of linguistic theory. Given that this workshop will entirely be devoted to aspects of code-switching within the Minimalist approach, this introduction offers a brief overview of Minimalist benchmarks which contextualize the ensuing presentations.

When Grammars Collide: Code-Switching in Survive-minimalism
Mike Putnam & Maria Carmen Parafita Couto
This study provides a Survive-minimalist analysis of two issues related to DP structures in code-switching (CS) grammars: (i) the relationship between determiners and nouns in a DP where each respective lexical item originates from a separate language and (ii) the linearization of Det(erminers)-Adj(ectives)-N(ouns) in CS-grammars where each respective language contributing a surface order contrasts with the other. Violable constraints that filter the selection possibilities of determiners are posited. We contend that a formal feature, definiteness [+ Def], triggers the re-configuration of lexical items to conform to structural requirements of a given CS-grammar. That same feature motivates both the Det-Adj-N and the Det-N-Adj orderings. The advantages to pursuing this analysis of DP linearity in CS grammars are that it is (i) consistent with the desiderata of Survive-minimalism and (ii) does not require features similar to the EPP to exist in the system.

The little v hypothesis: Evidence from code-switching
Kay E. Gonzįlez-Vilbazo & Luis López
After Chomsky (2000) and the development of phases as a theoretical construct, the question of little v’s role has become even more complex. This talk will show that the linguistic competence of bilingual code-switchers provides a rich data-base to test the value of the little v hypothesis. Bilingual speakers can switch between a lexical expression of little v and its complement VP, allowing us to extricate their respective contributions to the make-up of the sentence. We find that little v is directly involved in at least three linguistic properties: linearization of the lexical verb V and its complements, the prosodic structure of VP in neutral contexts and the expression of Focus/Background structure. Thus, features of little v determine (at least) the outcome of the mapping between syntax and PF and syntax and information structure.

Deriving OV vs. VO in code-switching
Ji Young Shim
This study investigates the syntax of code-switching (CS), especially focusing on word order variation. The major goal is to provide a unified structural account of deriving O(bject)V(erb) vs. V(erb)O(object) word order in CS under the assumption that CS is not random but is subject to universal principles, just like monolingual grammar. The main proposals that are made in this study are the following: (i) Non-compositional idioms, whose idiomatic meaning is not composed from parts of the idiom, undergo CS as a unit, and the internal order of the code-switched phrase is maintained throughout the derivation; (ii) Selection of light verbs results in OV/VO variation in both non-idiomatic (literal) phrases and compositional idioms. More specifically, when light verbs are selected from Japanese or Korean, OV is generated, following the grammar of Japanese or Korean. On the contrary, selection of English light verbs results in the English-style VO order in the derivation. And finally (iii) compositional idioms undergo aspectual composition, similar to non-idiomatic phrases, while non-compositional idioms do not undergo aspectual composition in the syntactic derivation.

Reduplication in Thai-English Codeswitching
Chatwara Suwannamai & Jeff MacSwan
In Thai, an isolating language which has no inflectional morphemes, there are two ways to indicate plurality. In the general case, additional modifiers such as numbers and classifiers may be used to pluralize a noun (for example, /suae sa:m tua/, shirt three body, ‘three shirts’; or /suae la:i tua/, shirt many body, ‘many shirts’), with no overt morphological plural marking on the noun. In addition, a particular group of Thai nouns may optionally be reduplicated to indicate plurality. For example, /d?k/ ‘child’ becomes /d?k d?k/ ‘children’ and /la:n? ‘grandchild’ becomes /la:n la:n/ ‘grandchildren.’
Suraratdecha (2005) found that in CS contexts adding English –s to pluralize a Thai noun is acceptable. In a preliminary analysis of our own Thai-English CS data, we have found that this generalization appears to hold for the class of non-reduplicating nouns, but not for the class of nouns which optionally permit reduplication. We explore an analysis of the data in terms of conditions on word formation and syntactic affixation of the English plural morpheme.

UG Access in Native and Non-Native Bilingual Speakers of English and Spanish: A Study of Bare Nouns
Monica Moro
This paper discusses code-switching patterns in native English-Spanish bilingual speakers in contrast with learners of English as a second language. The object of the analysis is the
parametric variation that exists between English and Spanish in the grammar of bare nouns and how this difference affects the use of Determiner Phrases by bilingual speakers and Spanish students of English as a second language. The theoretical framework adopted is the Minimalist Program (Chomsky, 1995; 1998), where linguistic knowledge is assumed to result from the interaction between properties of lexical items and parameterized general principles.
The results of this research suggest that native bilingual speakers have perfect knowledge of the referential and quantificational properties associated with the D position in both languages even in codeswitching contexts, whereas Spanish students learning English acquire the English properties with great difficulty due to the influence of their native language.
Cursus Historische Grammatica van het Nederlands en zijn dialecten, CRISSP Antwerpen, Juni, Oktober & November 2009
CRISSP-HUBrussel, Universiteit Leiden, Universiteit Antwerpen en de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde hebben het genoegen U uit te nodigen voor de reeks hoor-/werkcolleges

Historische grammatica van het Nederlands en zijn dialecten

gedoceerd door prof. dr. Jan Goossens, emeritus hoogleraar historische taalkunde, dialectologie en middeleeuwse literatuur aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
Jan Goossens is zonder twijfel een van onze indrukwekkendste en productiefste taalgeleerden. Werken van zijn hand met internationale weerklank zijn: Strukturelle Sprachgeographie (1969), Was ist Deutsch - und wie verhält es sich zum Niederländischen? (1971), Deutsche Dialektologie (1977), Sprachatlas des nördlichen Rheinlands und des südöstlichen Niederlands "Fränkischer Sprachatlas" (1981, 1988, 1994, 2002) en in samenwerking met J. Taeldeman en G. Verleyen/C. De Wulf Fonologische atlas van de Nederlandse dialecten (1998, 2000, 2005). Het hoofddoel in deze hoor-/werkcolleges is om belangrijke taalkundige verworvenheden in verband met het Nederlands en zijn dialecten in het bewustzijn van belangstellenden te doen leven, zodat ze er ook actief en creatief mee leren om te gaan.

In de eerste reeks van vijf lessen zal de historische fonologie van het Nederlands worden behandeld, in het bijzonder die van het vocalisme, van het Westgermaans tot de moderne standaardtaal. Er wordt begonnen met de toelichting van een aantal grondbegrippen van die fonologie. Vervolgens wordt de geschiedenis van de vocalen en diftongen in etappen (van Westgermaans naar Oudnederlands, van Oudnederlands naar
Middelnederlands, van Middelnederlands naar Nieuwnederlands) besproken aan de hand van talrijke voorbeelden, die de deelnemers in het etymologisch woordenboek van De Vries en De Tollenaere kunnen vinden. Het is de bedoeling dat zij zo actief mogelijk meewerken, wat door een afwisseling van uiteenzetting door de docent en gezamenlijke bespreking van het voorbeeldmateriaal bereikt moet worden. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de structurele samenhang: op ieder ogenblik van haar bestaan vormt de fonologie van het Nederlands een geheel. Maar tegelijk is er aandacht voor de in de loop van de tijd groeiende diversiteit, die tot het ontstaan van een Nederlands dialectlandschap heeft geleid. Op een vergelijkbare manier, maar beknopter, zal de geschiedenis van het consonantisme worden behandeld, die ingewikkelder is dan men op het eerste gezicht zou denken.

In de tweede reeks komt de flexiemorfologie met de (o.a. syntactische) consequenties van haar geleidelijke afbouw aan de beurt. Door de werking van de in de eerste reeks behandelde klankwetten krijgen de woorden nieuwe gestalten. Deze geven aanleiding tot analogieėn, waardoor het systeem in gewijzigde vorm kan blijven functioneren. Behandeld wordt vooral de verbuiging van de substantieven, naast die van de adnominale woorden, met de wisselwerking daartussen, die geleidelijk tot het ontstaan van een volslagen nieuw nominaal systeem heeft geleid. Een tweede complex vormt het werkwoord met zijn geleidelijke afbouw van oude, maar ook groei van flexieėlementen en met verschuivingen in de opbouw van de Nederlandse zin. In dit morfologische deel wordt de ontwikkeling eveneens met behulp van een periodisering onderzocht. Ook in de morfologie groeit geleidelijk de regionale diversiteit, waardoor
een Nederlands dialectlandschap tot stand is gekomen. Dit vertoont regionale vernieuwingskernen, die dat landschap een zeer specifiek Nederlands uitzicht geven.

Registratie
Registratie is vereist en gebeurt via een e-mail naar dany.jaspers(removeme)hubrussel.be.
De kostprijs voor wie zich inschrijft voor 8 mei 2009 is € 50.
(voor VLDN-leden die hun contributie voldaan hebben: € 40)
De betaling gebeurt cash ter plaatse.
Wie zich inschrijft na 8 mei, betaalt € 80 (VLDN-leden die hun contributie voldaan hebben: € 70).

Waar?
Stadscampus Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, lokaal A 107 (tweede binnenplaats, ingang zuilengalerij). Voor een plan van de stadscampus, zie www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ROUTE&n=26518.

Wanneer?
Telkens op vrijdag van 14u tot 17u op de volgende data:
Historische fonologie: 15 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni en 26 juni 2009.
Flexiemorfologie: 2 oktober, 9 oktober,16 oktober, 23 oktober, 06 november 2009.

Lesmateriaal (mee te brengen naar de lezingen)
J. de Vries & F. de Tollenaere(2004, 23e druk). Etymologisch woordenboek. Utrecht: Het Spectrum ISBN 90 2749 199 2
Doelpubliek
Neerlandici, Germanisten, taalhistorici, en andere belangstellenden met taalkundige scholing.

(Deze informatie zal ook beschikbaar gemaakt worden op www.crissp.be)
21st Summerschool ESSLLI 2009, Bordeaux, July 20-31 2009
-------------------------------------------------
ESSLLI
Monday, 20 July -- Friday, 31 July 2009
Bordeaux, France
Program and Call for Participation
-------------------------------------------------

The European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI) is organized every year by the Association for Logic, Language and Information (FoLLI, www.folli.org) in different sites around Europe.

The main focus of ESSLLI is on the interface between linguistics, logic and computation. ESSLLI offers foundational, introductory and advanced courses, as well as workshops, covering a wide variety of topics within the three areas of interest: Language and Computation, Language and Logic, and Logic and Computation.

Previous summer schools have been highly successful, attracting up to 500 students from Europe and elsewhere. The school has developed into an important meeting place and forum for discussion for students and researchers interested in the interdisciplinary study of Logic, Language and Information.

*** Registration ***

Registration fees are 350 euros for master's/PhD student and 500 euros for other partipants.

Registration closes on July the 1st. On-site registration will not be possible. You can register online at our website.

esslli2009.labri.fr/reg.php

*Registration deadline*: 1st of July 2009

*** Program ***

* Evening Lecturers *

- Anne Abeille (Laboratoire de Linguistique Formelle, Universite Paris
7)
- Nick Chater (University College London)
- Bruno Courcelle (LaBRI, Universite de Bordeaux)
- Yiannis N. Moschovakis (University of California, Los Angeles)

* First Week * (20 - 24th of July, 2009)

9:15 - 10:45

* Non-deterministic Multi-valued Logics - Arnon Avron and Beata Konikowska (Introductory course, Logic and Computation)
* Introduction to Abstract Categorial Grammars: Foundations and main properties - Philippe de Groote and Sylvain Salvati (Introductory course, Language and Logic)
* An introduction to minimalist grammars - Greg Kobele and Jens Michaelis (Advanced course, Language and Computation)
* Ontology Modelling Languages - Markus Kroetzsch and Sebastian Rudolph (Foundational course, Logic and Computation)
* The Logic of Sense and Reference - Reinhard Muskens (Foundational course, Language and Logic)
* The mental lexicon, blueprint of the dictionaries of tomorrow:
linguistic, computational and psychological aspects of a highly valuable resource - Michael Zock (Introductory course, Language and
Computation)

10:45 - 11:00

Coffee Break

11:00 - 12:30

* How to do things with words: Speech Acts in Linguistics, Philosophy and Computation - Regine Eckardt and Magda Schwager(Advanced course, Language and Logic)
* Temporal logics for specification and verification - Valentin Goranko (Introductory course, Logic and Computation)
* Logics of individual and collective intentionality - Andreas Herzig and Emiliano Lorini (Introductory course, Logic and Computation)
* Quotation and the semantics of speech reports - Emar Maier (Introductory course, Language and Logic)
* Grammaticality Judgements as Linguistic Evidence - Brian Murphy (Introductory course, Language and Computation)
* The Foundations of Statistics: A Simulation-Based Approach - Shravan Vasishth (Foundational course, Language and Computation)

Lunch Break

14:15 - 15:45

* Logical Methods for Social Concepts - Andreas Herzig and Emiliano Lorini (Workshop, Logic and Computation)
* Game semantics and its applications - Andrzej Murawski (Advanced course, Logic and Computation)
* Parsing with Categorial Grammars - Gerald Penn (Workshop, Language and Computation)
* Reasoning in complex theories and applications - Viorica Sofronie- Stokkermans (Advanced course, Logic and Computation)
* Focus, Focus Interpretation, and Focus Sensitivity - Malte Zimmermann and Daniel Hole (Introductory course, Language and Logic)
* Plurality and distributivity across language(s) and logic(s) - Eytan Zweig and George Tsoulas (Advanced course, Language and Logic)

15:45 - 17:15

Student Session

17:15 - 18:45

* Theoretical and Empirical Perspectives on Discourse - Nicolas Asher (Advanced course, Language and Logic)
* Logicality and Invariance - Denis Bonnay (Introductory course, Language and Logic)
* Games, Action and Social Software - Jan van Eijck and Rineke Verbrugge (Introductory course, Logic and Computation)
* Vagueness in Communication - Manfred Krifka (Workshop, Language and
Logic)
* Computational Psycholinguistics - Roger Levy (Advanced course, Language and Computation)
* Structures and Deduction 2009 - Michel Parigot and Lutz Strassburger (Workshop, Logic and Computation)

* Week-End * (25 - 26th of July, 2009)

14th conference on Formal Grammar - FG 2009

* Second Week * (27 - 31st of July, 2009)

9:15 - 10:45

* Ontologies: Structuring, Modularity and Heterogeneity - Stefano Borgo and Oliver Kutz (Advanced course, Logic and Computation)
* Meaning Composition: Empricial Problems and Formal Solutions - Louise McNally (Foundational course, Language and Logic)
* Logics of Rational Agency (Pacuit)
* Psycho-computational issues in Morphology Learning and Processing - Vito Pirrelli (Advanced course, Language and Computation)
* Standard XML query languages for natural language processing - Ulrich Schaefer (Introductory course, Language and Computation)
* Topics in the Semantics of Interrogative Clauses - Benjamin Spector and Marta Abrusan (Introductory course, Language and Logic)

10:45 - 11:00

Coffee Break

11:00 - 12:30

* Computational Lexical Semantics - Gemma Boleda and Stefan Evert (Introductory course, Language and Computation)
* Case, Scrambling and Default Word Order - Miriam Butt and Heike Zinsmeister (Foundational course, Language and Computation)
* Event Semantics and Adverbial Modification - Berit Gehrke and Boban Arsenijevic (Introductory course, Language and Logic)
* Reasoning with Probabilities - Eric Pacuit and Joshua Sack (Advanced course, Logic and Computation)
* Logics with Counting - Ian Pratt-Hartmann (Advanced course, Logic and Computation)
* Proof-Theoretic Semantics - Peter Schroeder-Heister (Advanced course, Language and Logic)

12:30 - 14:15

Lunch Break

14:15 - 15:45

* Dynamic Logics for Interactive Belief Revision - Alexandru Baltag and Sonja Smets (Advanced course, Logic and Computation)
* Advances in Abstract Categorial Grammars: Language theory and linguistic modeling - Makoto Kanazawa and Sylvain Pogodalla (Advanced course, Language and Logic)
* Intelligent Computer-Assisted Language Learning: An introduction to an emerging interdisciplinary field - Detmar Meurers (Introductory course, Language and Computation)
* Linguistic Information Visualization - Gerald Penn and Sheelagh Carpendale (Advanced course, Language and Computation)
* New Directions in the Theory of Presupposition - Daniel Rothschild and Nathan Klinedinst (Workshop, Language and Logic)
* Syntax and Semantics from an Algebraic Perspective - Edward Stabler and Edward Keenan (Introductory course, Language and Logic)

15:45 - 17:15

Student Session

17:15 - 18:45

* Logics and Agent Programming Languages - Natasha Alechina and Brian Logan (Introductory course, Logic and Computation)
* Formal approaches to sign languages - Carlo Cecchetto and Carlo Geraci (Workshop, Language and Logic)
* Distributional Semantic Models - Theory and Empirical Results - Stefan Evert and Alessandro Lenci (Advanced course, Language and
Computation)
* Referent Systems - Udo Klein and Markus Kracht (Advanced course, Language and Logic)
* Corpus-Based Argument Structure - Adam Przepiorkowski (Introductory course, Language and Computation)
* Explanation in Ontology Languages - Bijan Parsia and Thomas Schneider (Introductory course, Logic and Computation)

*** Further Information ***

The website for ESSLLI 2009 can be found at:

esslli2009.labri.fr
Annual Meeting of the Society for Text and Doscourse (ST&D), Rotterdam, July 26-28 2009
Registration is now open for the Nineteenth Annual Meeting of the Society for Text and Discourse, July 26-28th,

in the beautiful city of Rotterdam, the Netherlands at research.psyweb.nl/std2009/

We have reserved a block of rooms at the conference hotel, Golden Tulip, for the special rate of €105

per night (rate available until mid May). This includes free wireless internet service (but not breakfast). The following link

provides access to the complete program, including the ST&D Board meeting and Business meeting, as well as access to the hotel reservation page: research.psyweb.nl/std2009/

There is also a pre-conference workshop, organized by Henk Pander Maat and Ted Sanders on July 26th,

titled: Readability, text comprehension and usability: cognitive and computational aspects.

Questions can be addressed to std2009(removeme)research.eur.nl

The ST&D organizing committee
Leiden Summer School in Languages and Linguistics, Leiden, July 27 - August 7 2009
We are happy to announce the fourth edition of the Leiden Summer School in Languages and Linguistics which will be held from 27 July - 7 August 2009 at the Faculty of Humanities of Leiden University. The Summer School offers a number of courses on a wide range of subjects in the field of languages and linguistics. This year, the Summer School will consist of seven programmes, including courses for beginners as well as for advanced students, taught by internationally renowned specialists:

Indo-European Programme
Germanic Programme
Iranian Programme
Indological Programme
Semitic Programme
Russian Programme
Demotic Papyrology

For more information and registration, visit: www.hum.leiden.edu/summerschool/ . Please do pass this message on to anyone possibly interested. We attach a flyer which can be put on a notice board.
XIXth International Conference on Historical Linguistics, Radboud University Nijmegen (CLS), August 10-15 2009
XIXth International Conference on Historical Linguistics
10-15 August 2009
Radboud University Nijmegen, Centre for Language Studies/Language in Time and Space

Invited speakers
Theresa Biberauer (University of Cambridge)
Michael Dunn (MPI Nijmegen)
Russell Gray (The University of Auckland)
Giuseppe Longobardi (Universitą degli studi di Trieste)
Pieter Muysken (Radboud University Nijmegen)
Shana Poplack (University of Ottawa)
Gillian Sankoff (University of Pennsylvania, Philadelphia)
Antonella Sorace (University of Edinburgh)
John Whitman (Cornell University)
Charles Yang (University of Pennsylvania, Philadelphia)

Preliminary conference programme
You can find the preliminary conference programme on www.ru.nl/cls/ichl19/.
Please note that the preliminary programme is subject to change.

Registration
The registration fee will be Euro 200/100 for students until 1 May 2009. After 1 May 2009, the fee will be Euro 250/125. For those attending the conference one day only, the fee will be Euro 100.

The registration fee includes a book of abstracts, coffee, tea and lunches and complimentary drinks at the Monday reception.

Click www.ru.nl/cls/ichl19/ to enter the registration site. The registration site allows you to register for the conference, to book a hotel, and to register for any items in the social programme that you would like to include.

The conference fee and social programme costs are payable via credit card using the fax form in the registration website. Alternatively, payments can be made via bank transfer, but please bear in mind that this will involve extra costs for international payments. You can transfer the money to account number 1781085 (bank: ING). Please state your family name and the number 5952093781085 in your order. If you are paying from outside the Netherlands, you will also need the IBAN code for our account number: NL62 INGB 0001781085; and the bank's BIC: INGBNL2A. In this case, please state in your order that you want to to pay for transfer costs ('our cost') and add the appropriate fee to the total sum.

Accommodation
We have made block bookings against reduced prices in the major hotels in and around Nijmegen, in various price ranges. Accommodation can be booked through our website. More information on hotels can be found here.

Social programme
Sunday 9 August
4.30 pm Registration and conference warming

Monday 10 August
6.30 pm Welcome reception sponsored by John Benjamins

Wednesday 12 August
1-7 pm Excursions
Thursday 13 August
7.30 pm Conference buffet dinner at the Nijmegen concert hall
De Vereeniging in the city centre

Local committee:

Ans van Kemenade, with Griet Coupé, Marion Elenbaas (Leiden), Nynke de Haas, Haike Jacobs, Bettelou Los, Margit Rem and Angela Terrill.
Eastern European Summer School in Generative Grammar (EGG), Poland, July 27-August 7 2009
The Eastern European Summer School in Generative Grammar (EGG) will take place in Poznan, Poland from July 27 to August 7, 2009!

The school is aimed at students and practitioners at all levels.

Travel and accommodation grants are available for qualified applicants from Eastern European countries.

This year the summerschool will be co-organised with Uli Sauerland's COST project ( www.zas.gwz-berlin.de/cost/), which focuses on semantic and pragmatic effects related to language acquisition and SLI. Therefore, this year’s school will again be a thematic one, based on the search for external evidence for linguistic theories, with many classes on various cognitive aspects of language (language acquisition, SLI, psycholinguistics, neurolinguistics, language & music).

This year's school will feature the following teachers and classes:

Intro classes:

Introduction to Optimality Theory - Sara Finley (John Hopkins) Introduction to Standard Government Phonology - Markus Poechtrager (Istanbul) Introduction to phonological phrasing - Charles Kisseberth (Tel Aviv) Introduction to experimental phonology - Mary Ann Walter (Northwestern) Introduction to (phonological aspects of) Arabic non-linear morphology – Ali Idrissi Introduction to syntax (10 classes) – t.b.a.
Introduction to semantics and pragmatics (10 classes) - Hedde Zeijlstra (Amsterdam) Introduction to neurolinguistics - Linnaea Stockall (Concordia) Bilingualism, L2 learning and SLI – Stavroula Stavrakaki (Thessaloniki) Recursion - Uli Sauerland (ZAS Berlin)

Topic classes:

Optimal Domains Theory - Charles Kisseberth (Tel Aviv) External evidence and the linguistic structure of Arabic – Ali Idrissi External evidence and Government Phonology - Markus Poechtrager (Istanbul) Language games - Mary Ann Walter (Northwestern) Understanding vowel harmony using artificial grammars - Sara Finley (John Hopkins) Topics in language acquisition – Bart Hollebrandse (Groningen)
Embedding: subordination and Theory of Mind – Bart Hollebrandse (Groningen) Acquisition of aspect – Natalia Gagarina (ZAS Berlin) Acquisition of tense – Natalia Gagarina (ZAS Berlin) Lexical development (10 classes) - Ewa Haman (Warsaw) The acquisition of Binding Principles – Spyridoula Varlakosta (Athens) Morphosyntax and SLI – Spyridoula Varlakosta (Athens) Neuro-cognitive mechanisms in morphological processing - Linnaea Stockall (Concordia) Syntax of Case – David Pesetsky (MIT) Syntax of music – David Pesetsky (MIT) Interrogatives in child language: issues at the syntax/semantics interface (2 courses) – Hamida Demirdache (Nantes) Semantics of plurals – Eytan Zweig (York) Processing of scalar implicatures – Eytan Zweig (York) SLI and other developmental disorders (with a special reference to developmental dyslexia) – Stavroula Stavrakaki (Thessaloniki)

More information about the school can be found at egg.auf.net
Symposium on: Standaardtalen in beweging (de)standaardisatie in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika, Leiden, August 19-21 2009
Standaardtalen in beweging

Symposium supported by the Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds

Leiden 19 - 21 August, 2009

From 19th to the 21st of August 2009 the symposium Standaardtalen in beweging. Standaardisatie en destandaardisatie in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika will take place at Leiden University. The symposium focusses on the following three themes: the standardization process in the past, de-standardization in the 21st century and the present and future positions of Afrikaans and Dutch.

Speakers at the symposium will be: Hans den Besten (Universiteit van Amsterdam en Universiteit Stellenbosch), Cor van Bree (em. Universiteit Leiden), Jac Conradie (University of Johannesburg), Ana Deumert (University of Cape Town), Frans Hinskens (Meertens Instituut en Vrije Universiteit, Amsterdam), Joop van der Horst (KU Leuven), Jacques Van Keymeulen (Universiteit Gent), Ernst Kotzé (em. en navorsingsgenoot Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth), Jan Noordegraaf (Vrije Universiteit, Amsterdam), Stanis?aw Pr?dota (Universiteit Wroc?aw), Gijsbert Rutten (Universiteit Leiden), Gerald Stell (Vrije Universiteit, Brussel), Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen), Rik Vosters (Vrije Universiteit, Brussel), Marijke van der Wal (Universiteit Leiden), Vic Webb (keynote speaker, Universiteit van Pretoria).

The conference languages are Dutch and Afrikaans (with the exception of one paper in English).

Conference fee: 35 Euro (including conference material, coffee and tea); for students 20 Euro.

For further information:
www.hum.leidenuniv.nl/nederlands/symposium-standaardtalen-in-beweging.jsp

or contact the organizers:

Marijke van der Wal (LUCL; Department of Dutch language and culture; m.j.van.der.wal(removeme)hum.leidenuniv.nl)

Eep Francken (ICD; Department of Dutch language and culture; a.a.p.francken(removeme)hum.leidenuniv.nl).


Please register before 1 May 2009 by filling out the form at www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/symposium-august-2009.jsp
Workshop on Prosody and Meaning, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, September 17-18 2009
Workshop on Prosody and Meaning
Barcelona | September 17-18, 2009
The Workshop on “Prosody and Meaning” will be hosted by the Universitat Pompeu Fabra, the Universitat Autņnoma de Barcelona and the Institut d’Estudis Catalans on September 17 - 18, 2009.

The goal of this conference is to bring together researchers working on the field of prosody and meaning. Recent developments in language research have increasingly put the spotlight on the phonological status of intonation and its relationship with meaning. This workshop is intended as a venue for exchanging ideas and methodologies and for stimulating discussions and collaborative work between researchers coming from different perspectives. The workshop will consist of invited talks by members of the network and outside the network, a number of selected talks, and a poster session.

The Barcelona workshop is co-organized by Pilar Prieto (ICREA-UPF-UAB), Gorka Elordieta (EHU), and Joan Peytavķ (U. Perpinyą – IEC). The workshop is part of the activities of the research network Forms and Functions of Prosodic Structure

Invited speakers
Stefan Baumann (Universität zu Köln)
Sasha Calhoun (University of Edinburgh)
Yiya Chen (Leiden University)
Laura Dilley (Bowling Green State University)
MariaPaola D'Imperio (Université d'Aix-en-Provence)
Sónia Frota (University of Lisbon)
Barbara Gili-Fivela (Universitą del Salento – Lecce)
Carlos Gussenhoven (Radboud University of Nijmegen)
Jill House (University College London)
Aditi Lahiri (University of Oxford)
Lisa Selkirk (University of Massachusetts, Amherst)
Anne Wichmann (University of Central Lancashir

Registration

Early registration will be open on June 1st.

Early registration fee (until July 20): Regular 90€ ; Student 50€
After July 15: Regular 110€ ; Student 70€

Fees include the following: abstract booklet, coffee breaks (2 per day), and lunch for the 2 days. If you'd like to attend the conference dinner on the second day, please add 50 euros to the normal fee.

Transfer payment account:

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
La Rambla, 36
08002, Barcelona
IBAN ES06 2013 0306 1502 0023 8471
BIC CESCESBB
Description: Workshop-Prosody-Meaning + your name

Please send us an e-mail with your registration form, together with a scanned copy of your bank transfer receipt, to prosodyandmeaning(removeme)uab.cat. Students must send a copy of their student certificate.

If you have any problems, please contact mariadelmar.vanrell(removeme)uab.cat.

More information: prosodia.uab.cat/prosodyandmeaning/home/index.php
EALing VII - Fall School in Linguistics 2009, Paris, September 14-22 2009
The Department of Cognitive Studies at the Paris Ecole Normale Superieure (ENS) organizes its seventh international Fall School in Linguistics (on the ''summer school'' model). The goal of this interdisciplinary Fall school is to provide exposure to linguistic theory, and to grammar based approaches to cognitive studies. Its content varies from year to year, but typically includes:

* General non technical introductions to contemporary linguistic research
* Intensive introductory courses to some core areas of linguistic theory or relevant domains
* Seminars and talks on current research
* Interaction between research in grammar and some related domains e.g.
Psycholinguistics of Acquisition or of processing, Neurolinguistics, Experimental Pragmatics, Philosophy of Language/Mind etc...

A poster session in which school participants can present their work will be organized. A call for abstracts detailing submissions guidelines will be issued shortly.

This Fall school will be held at the Ecole Normale Superieure (45 rue d'Ulm,
75005 Paris: from Monday, September 14th to Tuesday September the 22nd included.

Teachers and Lecturers will include:

Guglielmo Cinque Universitą Ca'Foscari, Venezia, Italy David Pesetsky MIT Liina Pylkkänen NYU Luigi Rizzi University of Siena, Italy Benjamin Spector Institut Jean Nicod, CNRS Megha Sundara UCLA Roger Schwarzschild Rutgers Michael Ullman Georgetown University Alan Yu University of Chicago

All relevant information regarding:
- the registration procedure
- teaching and lecturing faculty
- calendar of courses, seminars and lectures
- abstract submissions for the poster session
- lodging and other practical information

will be posted and regularly updated on the EALing website: ealing.cognition.ens.fr

Please address all correspondence to: Ernest Ulm ealing(removeme)ens.fr;

Registration fees: 145 Euros
Space is limited. Registration will close once all the available slots are taken.
Fifth Cognition Autumn School, Doorwerth, October 9-11 2009
BCN, EPOS, Helmholtz and NICI present the fifth Cognition Autumn School
Call for Participation
From Stimulus to Understanding in Perception and Language
9-11 October 2009
Golden Tulip Park Hotel, Doorwerth, the Netherlands
PhD students can apply to the organizing committee to be selected for participation. Participation and lodging will be free of charge for all participants. An application form is included at the end of this preliminary program.

Please contact:
Albertien Olthoff; Leiden University, Cognitive Psychology Unit; Wassenaarseweg 52; 2333 AK Leiden; the Netherlands; phone: +31 (0)71 527 3630; Email olthoff(removeme)fsw.LeidenUniv.nl.
Details of the program can be found at: home.planet.nl/~homme247/AutumnSchoolOnCognition2009.htm

Organizing Committee:
Harold Bekkering (Nijmegen)
Chris Dijkerman (Utrecht)
Bernhard Hommel (Leiden)
Monicque Lorist (Groningen)

Application Form
Applications are to be sent to the Helmholtz Instituut, preferably via E-mail to: olthoff(removeme)fsw.leidenuniv.nl. Applications need to include the following details:
Name:
Research School/Institution:
Address:
Email:
Telephone:
Starting date of PhD project:
Which four workshops would you like to attend?
Poster Title:(participants must present a poster, however, it can be on any topic within the area of cognition. Research ideas can also be put on a poster for PhD students that have just started):
Poster Abstract (200 words max):
I would like to share a room with: N.B.:
If there are more applications than slots, the program committee will select students on the basis of research school membership, number of years to graduation, research interests and abstracts. Only applications that reach us before 1st June 2009 will enter this selection process. If you apply after this date, the Autumn School might be full.
Job Announcements / Vacancies
Vacature hoogleraar Toegepaste Taalwetenschap v/m, VU Amsterdam. Deadline: 1 juli 2009
voor 0.6 fte
vacaturenummer 1.2009.00203

Algemeen:
De afdeling Taal & Communicatie van de Faculteit der Letteren zoekt per 1 april 2010 een hoogleraar met als taak het verzorgen en coördineren van onderwijs en het verrichten en coördineren van onderzoek op het terrein van de toegepaste taalwetenschap. De hoogleraar heeft een brede belangstelling voor onderzoek en onderwijs op het gebied van de toegepaste taalwetenschap en heeft een eigen specialisme binnen dat gebied. De gezochte functionaris is een specialist op het terrein van taalverwerving en taalonderwijs, en heeft bij voorkeur ervaring met het verrichten van experimenteel onderzoek op het raakvlak van toegepaste taalwetenschap en taalonderwijs.
De leerstoelgroep waartoe u zult gaan behoren richt zich met name op onderwijs en onderzoek op het terrein van de taalverwerving, het taalonderwijs en de relatie tussen beide. De leerstoelgroep verzorgt onderwijs aan studenten van verschillende bacheloropleidingen (Taalwetenschap, Nederlands, Engels, Frans, Duits). Op masterniveau levert de leerstoelgroep onderwijs aan de opleidingen Taalwetenschap (met de specialisaties Nederlands als tweede taal en Taalleerstoornissen), Linguistics, en aan de NT2-docentenopleiding.

Functie-inhoud
• Ontwikkelen, verzorgen en coördineren van onderwijs op het gebied van de toegepaste taalwetenschap;
• Begeleiden van stages en scripties;
• Coördineren en uitvoeren van onderzoeksprojecten, leiding geven aan het facultaire onderzoek binnen het interfacultaire onderzoeksinstituut AZIRE van de VUA;
• Verwerven van onderzoeksprojecten en begeleiden van de uitvoerders (bijv. promovendi of post-docs);
• Vervullen van bestuurlijke en organisatorische taken;
• Bevorderen van de belangstelling voor het vakgebied;
• Participeren in projecten gericht op de maatschappelijke impact van onderzoek.

Functie-eisen
• Gepromoveerd zijn op het gebied van de Toegepaste Taalwetenschap of een hieraan verwant disciplinegebied;
• Uitstekende kwalificaties op onderzoeksgebied, blijkend uit een aansprekende reeks internationale publicaties en netwerken;
• Aantoonbare competenties in het ontwerpen en verzorgen van academisch onderwijs;
• Aantoonbare ervaring met het verwerven van fondsen uit tweede en derde geldstroom;
• Ervaring met het begeleiden van promovendi
• Goede communicatieve, bestuurlijke en organisatorische vaardigheden;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal, of de bereidheid om de Nederlandse taal binnen 2 jaar te leren.

Bijzonderheden
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar. Daarna bestaat de mogelijkheid van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op www.vu.nl/vacatures kunt u onze arbeidsvoorwaarden uitgebreid terugvinden.

Salaris
Het salaris bedraagt maximaal €7142 ,- (schaal H2) bruto per maand bij volledige werktijd.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prof.dr. M. Hannay, tel. 020 59 86445, e-mail:m.hannay(removeme)let.vu.nl
Uw schriftelijke sollicitatie, onder vermelding van het vacaturenummer linksboven op brief en envelop, dient uiterlijk 1 juli bij ons binnen te zijn. U kunt deze richten aan de Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, t.a.v. dr. G.J.M. Nijsten, directeur bedrijfsvoering, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam of per e-mail: vacature(removeme)let.vu.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

* Zij die de aandacht willen vestigen op gekwalificeerd te achten personen, kunnen zich schriftelijk wenden tot de directeur bedrijfsvoering
Vacature Student-assistenten, afdeling “Neurobiology of Language” van het Max Planck Instituut. Deadline: 10 juli 2009
Geļnteresseerd in taal en hersenen?
Grijp je kans om bij ons onderzoekservaring op te doen over vragen zoals:
Welke delen van ons brein zijn relevant voor lezen, luisteren en spreken -- en waarom?
In welke mate is taal verankerd in ons lichaam, bijv. of we links- of rechtshandig zijn?
Wat is de invloed van iemand's stemming of morele overtuigingen op taalbegrip?
Hoe kunnen we dat m.b.v. EEG, fMRI, gedrag en virtual-reality onderzoeken?

De afdeling “Neurobiology of Language” van het Max Planck Instituut voor Psycholinguļstiek zoekt student-assistenten voor 12 - 19 uur per week
Werkzaamheden:
• Opzetten en uitvoeren van neurocognitieve en gedrags-experimenten • Verwerken van neuroimaging- en gedrags-data • Ontwikkelen en pretesten van taalstimuli Vereisten:
• Nederlands is je moedertaal • Je bent zorgvuldig, en kunt goed in een Engelstalige groep functioneren • Je zit in het tweede studiejaar of hoger en bent tenminste een jaar beschikbaar
Daarnaast strekt tot aanbeveling:
• Ervaring met psycholinguistisch of experimenteel-psychologisch onderzoek
• Programmeerervaring (bijv. Excel, MatLab, Presentation)
• Goed taalgevoel Arbeidsvoorwaarden:
• Salaris: 8.15 euro bruto per uur • Flexibele werktijden op de campus (MPI, maar evt. ook Donders CCN)
• Waardevolle onderzoekservaring bij een gerenommeerd wetenschappelijk instituut

Stuur je sollicitatiebrief met CV en cijferlijst voor vrijdag 10 juli naar Ina Grevel, MPI voor Psycholinguistiek, Postbus 310, 6500 AH Nijmegen, of per email naar ina.grevel(removeme)mpi.nl

Meer informatie? Surf naar www.mpi.nl/institute/research-groups/language-production-group of neem kontakt op met Jos van Berkum, www.mpi.nl/people/berkum-jos-van

Zie je deze advertentie pas na de deadline of zoek je als net-afgestudeerde een soortgelijke baan met meer uren? Je kunt altijd even informeren of een sollicitatie zinvol is.
PhD-position in semantics, UIL OTS Utrecht. Deadline: open untill filled
Utrecht University is one of Europe’s largest and most prominent institutions for research and education. The Faculty of Humanities, with nearly 7.000 students and nearly 900 staff members, offers an inspiring and dynamic working environment. Our research and education programmes focus on language, culture, history, arts, literature, media, philosophy and theology. We pay special attention to interdisciplinary and international collaboration. The research programmes are organised in four institutes, among which is Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS), which covers all research in linguistics at the faculty.
The Utrecht University Graduate School of Humanities monitors and guarantees the outstanding quality of education programmes for Research Master and PhD-researchers.

Utrecht Institute of Linguistics OTS is now offering
1 PhD position in semantics (1,0 fte) -- SUBMISSION E-MAIL ADDRESS REVISED!

Programme.
The PhD position is part of a five-year research programme funded by The Netherlands Organisation for Scientific Research NWO. The programme, supervised by Dr. Rick Nouwen, investigates gradability in natural language. The main goal of the project is to broaden the perspective on gradability by investigating degree phenomena that lack the use of specialised degree vocabulary. Rather than focusing on prototypical degree phenomena, like those involving adjectives and degree morphology (tall-er), this project turns to more outlandish cases of gradability, including for instance degree-modified nouns (a big fan) or determiners (quite some), as well as to modifiers which have both degree and non-degree applications (amazingly). The rationale behind turning to this larger data set is that it provides insight into the general (syntactic, semantic and pragmatic) mechanisms that govern the capacity of speakers to qualify their statements.

Job description
The current opening is for
The role of scales in a broader view on gradability (vacancy number 68853; preferable starting date September 1st 2009):
This project focuses on the role of scales in gradable expressions. It is known that the scale structure involved in the semantics of adjectives determines the ways in which they are degree-modifiable. This project investigates cases of degree modification of which the underlying structures are unknown (like degree-modified nouns, determiners, etc.) and seeks to develop a comprehensive theory of scalar aspects of degree.

A full description of the project is available at www.let.uu.nl/~Rick.Nouwen/personal/vidi.html

Goal
The PhD project involves training in research and completion of a PhD dissertation. As part of her/his training, the PhD student will take courses offered by the National Graduate School in Linguistics (LOT).

Required qualifications
We are looking for an ambitious student with an MA degree in linguistics or cognitive science, who is willing and able to work in a closely collaborating team. Knowledge of formal semantic models is an advantage. The candidate must have an MA degree in hand by the starting date.
Information
For further information, please contact the project supervisor at the UiL OTS, dr. Rick Nouwen, telephone +31-30-2538313, e-mail R.W.F.Nouwen at uu.nl, or the UiL-OTS PhD coordinator dr. Maaike Schoorlemmer, telephone +31-30-2536183, e-mail M.Schoorlemmer at uu.nl. You might also like to consult our institute's website: www-uilots.let.uu.nl/.

Work conditions
The successful candidate is offered a one-year employment contract as AiO (“Assistant in Opleiding” -- research trainee) with the possibility of renewal with three years maximum, after evaluation. The AiO will receive a gross monthly salary of €2000 during the first year (1.0 FTE). The AiO will be offered the opportunity to participate in the "Academic Professionalism" scheme, which involves coaching and courses in general skills. We also offer a pension scheme, a holiday allowance of 8% per year and flexible employment conditions. Conditions are based on the Collective Employment Agreement of the Dutch Universities.
UIL-OTS features a stimulating, innovative, and internationally oriented research environment which offers opportunities for a broad professional development. Courses are offered by internationally renowned experts, while possibilities for conference visits are plentiful. We offer excellent experimental facilities and computational support.
How to apply?
Applications should include
• a letter of motivation
• a curriculum vitae including contact and personal details
• transcripts of academic results
• an MA thesis or (if the thesis is not available yet) some alternative piece of written work
• the contact details of two referees (names, affiliations and phone numbers or e-mail addresses).
• preferably: two reference letters

E-mail applications in pdf or doc format should be sent to Humanitiesjobs.gw(removeme)uu.nl, and should specify the applicant's name and the vacancy number (68853) in the topic as well as the message text. Please also include a list of attachments in the message, and specify your name in the filename and text of each attachment. E-mail applications have our preference.

Hard copy applications (or partial applications) should be sent to the Personnel Department, attn. Ms Marlies Kluver, Kromme Nieuwegracht 46, 3512 HJ Utrecht, The Netherlands. Please refer to the vacancy number (68853) as well as to the website where you found this advertisement.
There is no deadline for receipt of applications. We welcome applications immediately. The position is open until filled.
Job Announcement for Corpus Researcher at the AAC-Austrian Academy Corpus. Deadline: open untill filled
CORPUS RESEARCHER / AAC?Austrian Academy Corpus
The "AAC ? Austrian Academy Corpus" is looking for
corpus researchers:

Job description:
The applicant will support the AAC working group in their
text technology projects. He/she will be investigating innovative methods
in exploiting middle to large sized text corpora (of predominantly German
language texts). Acting as a member of a group of scholars engaged in
corpus research, a readiness to communicate across boundaries of
disciplines as well as an eagerness to explore new IT methods and
approaches applying them to literary and cultural studies, linguistics,
history etc. are a prerequisite for the job. The candidate's responsibilities
will include both encoding and programming tasks, documenting his/her
work in form of regular publications either as a single or as a co?author.
Requirements: The researcher we are looking for has a degree (preferably
PhD) in computer science, informatics, corpus linguistics, general
linguistics or any other discipline in the humanities with a research focus
on IT related issues and has strong programming skills (preferably C++,
Delphi and/or scripting languages). Ideally, he/she has a background in
applied research making use of written textual resources, has experience
with applied research on textual data, and has an international research
track record and publication record in the field.

How and where to apply: The AAC ? Austrian Academy Corpus
( www.aac.ac.at/) is a research department based within the
Austrian Academy of Sciences, which is mainly funded by the Austrian
Federal Ministry of Science and Research, and is situated in the historic
centre of Vienna (Austria). Interested applicants should submit a CV along
with a statement of research interests and letters of reference (if to hand).
The position is open until filled, the duration of the contract will be at
least for one year with the possibility of extension to a long?term or
permanent position.

Email: aac(removeme)oeaw.ac.at
Vacature: Promovendus (v/m), LUCL Leiden. Deadline: September 1 2009
Het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) heeft per 1 september 2009 een vacature voor een promotieplaats in Historische Taalkunde, binnen het NWO-project The Dawn of Dutch (hoofdonderzoeker Michiel de Vaan).

The Dawn of Dutch onderzoekt de taalkundige veranderingen die in en rond de Nederlanden plaatsvonden tussen 500 en 1200 AD. Het project beoogt enerzijds de interne variatie in de Oudnederlandse bronnen te onderzoeken, anderzijds de variatie die gereconstrueerd kan worden op basis van het Middelnederlands en Nieuwnederlands.

De promovendus zal als taak hebben om de interne variatie in tijd en ruimte van het Oudnederlands te onderzoeken, en binnen het ruimere kader van het Westgermaans te te plaatsen. Tot de onderzoeksdoelen en -gebieden van de promovendus behoren:
(a) Welke taalkundige variatie tonen de Oudnederlandse bronnen?
(b) Welke factoren hebben aan deze variatie bijgedragen?
(c) Welke chronologische en geografische aanwijzingen geeft deze variatie over de geschiedenis van de Nederlandse taal?

Een uitgebreidere projectbeschrijving is te vinden op:
www.hum.leiden.edu/lucl/research/dawn-of-dutch.jsp

Tot de taken van de promovendus behoren:
- het schrijven van een Engelstalige dissertatie onder leiding van de promotor(es);
- het samenwerken met de hoofdonderzoeker van het project, dr. Michiel de Vaan;
- het presenteren van onderzoeksresultaten op internationale congressen;
- het meewerken aan de organisatie van een congres over het projectthema;

Vereisten:
- een afgeronde MA (of een gelijkwaardig diploma) in historische of vergelijkende taalkunde (met als zwaartepunt een of meer Oudgermaanse talen), of in Oudgermanistiek;
- goede leesvaardigheid Latijn;
- het vermogen om zelfstandig te werken in nauwe samenwerking met de projectleiding.

Informatie:
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dr. Michiel de Vaan, m.a.c.de.vaan(removeme)hum.leidenuniv.nl.
Vacature Italisaanse Taalkunde, KU Leuven. Deadline: 30 september 2009
Profielvacature Italiaanse taalkunde (ingangsdatum 1 oktober 2010)

Aan de faculteit Letteren is een voltijds ambt in het zelfstandig academisch personeel vacant in het domein van de Italiaanse taalkunde.

OPDRACHT

Onderzoek

Het behoort tot de opdracht van de aangestelde kandidaat een onderzoeksprogramma te ontwikkelen, excellente wetenschappelijke resultaten van internationaal niveau na te streven en nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het vlak van onderzoek van de onderzoekseenheid te steunen en te bevorderen.

Onderwijs

De opdracht van de kandidaat omvat eveneens het verstrekken en verzorgen van academisch onderwijs over Italiaanse Taalkunde en domeinen gerelateerd aan de Italianistiek in de opleiding Taal- en Letterkunde in Kortrijk en Leuven.

De onderwijsopdracht zal na overleg in de curriculumcommissie Italiaans en de onderwijscommissie Taal- en Letterkunde worden bepaald.

Het onderwijs moet aan de eisen beantwoorden die aan academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriėntatie en academisch gehalte betreft. Het onderwijs moet bij het onderwijsconcept van de K.U.Leuven aansluiten. Engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel wordt vanzelfsprekend geacht.

Dienstverlening

De kandidaten dienen zich ter beschikking te stellen voor academische dienstverlening en participatie in bestuurstaken. Zij moeten goede contactuele vaardigheden met een collegiale instelling combineren.

VEREISTEN

De kandidaten moeten houder zijn van een diploma van doctor in de Taal- en Letterkunde of equivalent en gespecialiseerd zijn in het domein van de Italiaanse taalkunde.

Er wordt verwacht dat zij een uitstekend onderzoeksdossier hebben en uitstekend onderwijs kunnen geven, zodat ze op het gebied van onderzoek en onderwijs kunnen bijdragen tot de kwaliteit van de onderzoekseenheid en van de opleidingen waarin ze doceren. De onderzoekskwaliteit moet onder meer blijken uit publicaties in internationale tijdschriften. Internationale ervaring is een pluspunt.

De kandidaten worden gevraagd bij hun sollicitatie een kort onderzoeksproject (maximum 2 pagina's) en een visietekst over het onderwijs (maximum 2 pagina’s) te voegen in het Nederlands en het Engels.

Van niet-Nederlandstalige kandidaten wordt verwacht dat ze binnen drie jaar voldoende kennis ervan verworven hebben om in een Nederlandstalige academische context te functioneren.

Ook goede kennis van het Engels is een vereiste. Mede daarom organiseert de universiteit cursussen Academisch Engels.

Afhankelijk van de kwalificaties van de kandidaat gebeurt de aanstelling in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel.

De K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Kandidaatstelling: uitsluitend elektronisch op: www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacatures.html

De kandidaatstellingen moeten ten laatste op 30 september 2009 worden ingediend.

Contactpersonen:
Meer informatie over deze vacature kan verkregen worden bij:
- Prof. dr. Luk Draye, decaan van de faculteit Letteren,
Blijde Inkomststraat 21, B-3000 Leuven, Belgiė
(tel. 016/32.50.00; e-mail: luk.draye(removeme)arts.kuleuven.be)
- Prof. dr. Hubert Cuyckens, voorzitter van de Subfaculteit Taalkunde, Faculteit Letteren, Blijde Inkomststraat 21, B-3000 Leuven, Belgiė
(tel.016/32.48.17; e-mail : hubert.cuyckens(removeme)arts.kuleuven.be)
Vacature Nederlandse taalbeheersing in Leuven en Kortrijk, KU Leuven. Deadline: 30 september 2009
Profielvacature Nederlandse taalbeheersing (ingangsdatum 1 oktober 2010)

Aan de faculteit Letteren is een voltijds ambt in het zelfstandig academisch personeel vacant in het domein van de Nederlandse taalbeheersing.

OPDRACHT

Onderzoek

Het behoort tot de opdracht van de aangestelde kandidaat een onderzoeksprogramma te ontwikkelen, excellente wetenschappelijke resultaten van internationaal niveau na te streven en nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het vlak van onderzoek in de verschillende domeinen van de Nederlandse taalbeheersing en bedrijfscommunicatie te steunen en te bevorderen.

Onderwijs

De opdracht van de kandidaat omvat eveneens het verstrekken en verzorgen van academisch onderwijs in de taalbeheersing en het taalbeheersingsonderzoek, in Leuven en Kortrijk.
De onderwijsopdracht omvat de volgende vakken en kan later aangepast of uitgebreid worden:

Nederlandse Taalbeheersing I - BA 1 - 0,75 ju
Nederlandse Taalbeheersing I (Kortrijk) - BA 1 -1 ju
Nederlandse Taalbeheersing II - BA 2 - 0,75 ju
Nederlandse Taalbeheersing II (Kortrijk) BA 2 - 1 ju
Taalbeheersingsonderzoek Nederlands - BA 3 - 1 ju
(=Ned. Taalkunde III: descriptief)
Nederlandse Taalkunde: Normatieve Taalkunde - Ma - 1,5 ju
Nederlandse Bedrijfscommunicatie - Ma - 2 ju.

Het onderwijs moet aan de eisen beantwoorden die aan academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriėntatie en academisch gehalte betreft. Het onderwijs moet bij het onderwijsconcept van de K.U.Leuven aansluiten. Engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel wordt vanzelfsprekend geacht.

Dienstverlening

Tot de opdracht behoren eveneens activiteiten van maatschappelijke dienstverlening en bestuurstaken (o.m. inzet voor het programma van permanente vorming ‘Vertalen op Europees Niveau’). Van de aan te stellen kandidaat wordt ook verwacht dat hij/zij binnen de K.U. Leuven het aanspreekpunt is op het vlak van Standaardnederlands en dat hij/zij een grote maatschappelijke betrokkenheid aan de dag legt op het vlak van taalbeleid. De kandidaat moet goede contactuele vaardigheden met een collegiale instelling combineren.

VEREISTEN

De kandidaten moeten houder zijn van een diploma van doctor in de Taal- en Letterkunde op het gebied van de Nederlandse taalbeheersing of taalkunde, of van een gelijkwaardig diploma. Zij zijn gespecialiseerd in de mondelinge en schriftelijke taalbeheersing van het Nederlands. Zij zijn bovendien vertrouwd met het domein van de Nederlandse bedrijfscommunicatie of geven de garantie dat ze zich in dat domein zullen inwerken.

Er wordt verwacht dat zij een uitstekend onderzoeksdossier hebben op het gebied van de Nederlandse taalbeheersing of de Nederlandse taalkunde en uitstekend onderwijs kunnen geven, zodat ze op het gebied van onderzoek en onderwijs kunnen bijdragen tot de kwaliteit van de onderzoekseenheid en van de opleidingen waarin ze doceren. De onderzoekskwaliteit moet onder meer blijken uit publicaties in internationale tijdschriften. Internationale onderzoekservaring is een pluspunt.

Ook goede kennis van het Engels is een vereiste. Mede daarom organiseert de universiteit cursussen Academisch Engels.

De kandidaten worden gevraagd bij hun sollicitatie een kort onderzoeksproject (maximum 2 pagina's) en een visietekst over het onderwijs (maximum 2 pagina’s) te voegen in het Nederlands en het Engels.

Afhankelijk van de kwalificaties van de kandidaat gebeurt de aanstelling in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel.

De K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Kandidaatstelling: uitsluitend elektronisch op: www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacatures.html

De kandidaatstellingen moeten ten laatste op 30 september 2009 worden ingediend.

Contactpersonen:
Meer informatie over deze vacature kan verkregen worden bij:
- Prof. dr. Luk Draye, decaan van de faculteit Letteren
Blijde Inkomststraat 21, B-3000 Leuven, Belgiė
(tel. 016/32.50.00; e-mail: luk.draye(removeme)arts.kuleuven.be)
- Prof. dr. Hubert Cuyckens, voorzitter van de Subfaculteit Taalkunde, Faculteit Letteren, Blijde Inkomststraat 21, B-3000 Leuven, Belgiė
(tel.016/32.48.17; e-mail : hubert.cuyckens(removeme)arts.kuleuven.be).
Calls for papers for events
Call for Papers for NELS 40 in Cambridge. Deadline: August 7 2009
Abstracts are invited for presentation at NELS 40, which will take place at MIT in Cambridge, MA, on November 13-15, 2009.

All talks will be 20 minutes, followed by a 10 minute discussion period.

Submissions are limited to one individual and one joint abstract per author.

The deadline for abstract submission is August 7, 2009

Abstracts should be no more than 2 pages (A4 or letter-sized) long, in 11pt font, with 1-inch or 2.5-cm margins. This includes data (which can be interspersed throughout the text), and references.


Abstracts should be submitted at: linguistlist.org/confcustom/nels40/

Main conference website: web.mit.edu/nels40/
Call for papers, Seventh Semantics in the Netherlands Day (SiN VII). Deadline July 6 2009
The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC, University of Amsterdam) presents the Seventh Semantics in the Netherlands Day (SiN VII). SiN provides a possibility for graduate students (PhD, MA, MSc, MPhil) working in various theoretical frameworks to present their ongoing research on semantics. Topics include, but are not limited to:

• semantics analysis and cognition
• semantics-pragmatics interface
• semantics-syntax interface
• semantic change
• semantics and discourse
• semantics and logic
• computational semantics
• semantics in language acquisition

SiN VII will take place on Friday, 6 November at the University of Amsterdam. The keynote speaker this year will be Fred Landman (Linguistics department Tel Aviv University / ILLC University of Amsterdam).

We cordially invite graduate students affiliated to any of the Dutch universities to present their current research. In order to do so, please send a short abstract (max. 500 words) as an MS Word file or PDF file to both organizers (see the e-mail addresses below). Please specify in the body of the e-mail:

? the title of your presentation
? the name and contact address of the author(s)

The deadline for submission is 8 July 2009. Notifications of acceptance will be sent around 16 July. Time allotted for presentations is 20 minutes, followed by 5 minutes of discussion.

After the SiN day, proceedings will be published in Linguistics in Amsterdam (www.linguisticsinamsterdam.nl). Accepted speakers will be invited to contribute a paper based on their presentation to the proceedings.

The organizers:

Josefien Sweep, ACLC

The organizers:

Josefien Sweep, ACLC
J.Sweep(removeme)uva.nl
Mara van Schaik-Radulescu, ACLC
M.O.vanSchaik-Radulescu(removeme)uva.nl

Important dates for SiN VII:
SiN VII: 6 November 2009
Deadline abstracts: 8 July
Notification of acceptance: 16 July

Website SiN VII:
www.hum.uva.nl/sin7
Call for papers Morfologiedagen 2009 in Luik. Deadline: 30 september 2009
17 en 18 december 2009
Université de Ličge

Na een korte onderbreking tussen 2003 en 2007 zijn de Morfologiedagen twee jaar geleden heropgestart als een tweejaarlijkse conferentie voor taalkundigen met interesse voor de Nederlandse morfologie. De Morfologiedagen worden de dit jaar voor de tweede keer (na 1997) georganiseerd in Luik.
De locatie van deze editie van de Morfologiedagen inspireerde ook het thema waarvoor we speciale aandacht vragen: de contrastieve morfologie. Papers waarin de Nederlandse morfologie wordt vergeleken met die van andere talen willen we hierbij aanmoedigen. Bij voldoende voorstellen voor contrastieve lezingen zal één van beide dagen als themadag worden georganiseerd.
Graag ontvangen we anonieme abstracts (max. 300 woorden) over alle mogelijke aspecten van de Nederlandse morfologie vóór 30 september 2009 per e-mail op het volgende adres: lien.devos(removeme)ulg.ac.be, met als onderwerp “abstract morfologiedagen” (gegevens afzender op apart blad).
Presentaties: 30 min. (excl. 10 min. discussie)
Bij voldoende aanmelding kan de organisatie een postersessie inlassen.
Kosten deelname: 40 Euro (incl. diner)

Organisatie: Gert Meesters, Lien De Vos (Service de néerlandais, Université de Ličge)

Voor meer informatie: gert.meesters(removeme)ulg.ac.be.
Call for papers for Macrolinguistics Journal, Issue 2009.
We would like to tell you that we edit the journal of Macrolinguistics (ISSN 1934-5755), with the purpose of informing scholars of Indo-European languages about the linguistic research of scholars of non-Indo-European languages, providing impetus for scholars of the Indo-European languages to develop new theories and contributing to the complementarity and interaction among linguistic researchers worldwide. On the other hand, we also very pleased to accept the high-quality papers in application of western linguistic theories and materials of non Indo-European language, which can hold a conversation with the western linguistics on a high level.

We are planning to publish Issue 3 (2009) this year. Considering your great attainments in the field of linguistics, we invite your contribution (English manuscripts are expected) for this journal. The general description of the journal and the table of contents of Issue 1 (2007) and Issue 2 (2008) are mailed to you for your reference. If your paper is through the review, we can arrange it in the current issue or later issue, and two copies will send to you after publication.

We look forward to your contribution.

Hope to get your reply soon.

Sincerely yours,

Prof. Dr. Ma Qinghua

Editor-in-Chief of MACROLINGUISTICS

Journal Information
Title: Macrolinguistics
Publisher: Learned Press: 9 East 37th Street, Suite: WL, New York, NY 10016, U.S.A. Phone: 646-831-8213. Fax: 413-826-8213. E-mail: learnedpress @gmail.com.

Editorial Policy: Macrolinguistics is published once a year by The Learned Press. It aims at informing scholars of the Indo-European languages about the linguistic research of scholars of non-Indo-European languages, providing impetus for scholars of the Indo-European languages to develop new theories and contributing to the complementarity and interaction of linguistic research worldwide. The Journal mainly publishes papers in the following areas: (1) original and pioneering theoretical research by scholars of non-Indo-European languages in linguistics and applied linguistics; (2) studies, descriptions and analyses of the rich resources of non-Indo-European languages (both living language materials and time-honored old language materials); (3) summary and assessment of the linguistic interpretations from massive research into the traditional philological studies of the non-Indo-European languages that can be introduced into the study of other languages, as well as the theoretical advancement on this basis; (4) trends in the linguistic study of non-Indo-European languages; (5) reviews, comments and discussions by scholars of Indo-European languages of the papers in this journal or comparative studies on the basis of papers in this journal; and (6) interactive studies by scholars of different non-Indo-European languages.
ISSN: 1934-5755
Linguistic Sub-field(s): General Linguistics
Contributors: Macrolinguistics welcomes contributions. Manuscripts should be in English. If the manuscripts are written in a language other than English, please submit an English translation. Do not submit your manuscript to more than one publisher. For more information, please contact with the Editorial Office by writing, or by E-mail.
Correspondence: Editorial Office of Macrolinguistics, School of Liberal Arts, Nanjing University, 22 Hankou Road, Nanjing, 210093, P.R.China. E-mail: macrolinguistics(removeme)gmail.com.

Subscription:
Subscription or any other inquiry concerning the Journal may be directed to the Editorial Office by writing, or by e-mail. Address is as follows: 9 East 37th Street, Suite: WL, New York, NY 10016, U.S.A. Phone: 646-831-8213. Fax: 413-826-8213. E-mail: (1) macrolinguistics@gmail. com. (2) learnedpress(removeme)gmail.com. The annual subscription fee is $28 each year including the mail cost. Payment options: (1) By check. Please mail to Learned Press: 9 East 37th Street, Suite: WL, New York, NY 10016, U.S.A. (2) Wiring transfer. Capital One Bank, 220 East 42nd Street, New York, NY 10017 (Account Name: The Learned Press, Account Number: 7017139244, Routing Number: 021407912).
Extra
NIAS- gelden voor onderwijsvervanging voor Nederlandse Fellows
Middelen voor onderwijsvervanging

Het NIAS is bijzonder verheugd te kunnen aankondigen dat, na jarenlang aandringen, het Ministerie van OCW met ingang van 2009 een fonds beschikbaar heeft gesteld om te voorzien in de onderwijsvervanging van Nederlandse universitaire medewerkers. Deze vergoeding bedraagt € 25.000 voor tien maanden en € 12.500 voor vijf, en wordt beschikbaar gesteld aan de faculteit waarin het onderwijs gegeven dient te worden.

Fellowship aan het NIAS in 2010/11: deadlines voor aanvragen

Voor een NIAS Fellowship komen gepromoveerde wetenschapsbeoefenaren in aanmerking, die in belangrijke mate hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van hun vakgebied. Nederlandse onderzoekers kunnen tot 1 juli a.s. een fellowship voor het jaar 2010/11 aanvragen. Voor meer informatie over onder andere de aanvraagprocedure en vervangingsgelden, evenals het aanvraagformulier, zie: www.nias.knaw.nl/en/fellowships/regular_fellowships
NWO Talentday October 6 2009
Dear talent,

You are one of the few people in the Netherlands who have the potential to become an outstanding researcher. The NWO Talent Days can help you on your way to the top. You are cordially invited to participate in the next NWO Talent Day, which will be held on Tuesday 6 October 2009.
Only a limited number of places are available.

Why the NWO Talent Days?

NWO tries to support and stimulate young scientific talent, e.g. NWO provides various grants for talented researchers ( www.nwo.nl/subsidiewijzer).

NWO organises the Talent Days to:

· provide you with the information, knowledge and skills you need to develop your scientific career, and to

· give you the opportunity to exchange experiences with other young researchers from a wide range of scientific disciplines.

For further information see www.nwo.nl/talentendag

Are the NWO Talentdays something for me?

If you are a researcher at the start of your career – i.e. a Ph.D. or a postdoc - then yes, they are.

How can I register?

Registration will open on 19 June 2009, 12.00 p.m. You can register by completing the registration form at www.nwo.nl/talentendag

NOTE only a limited number of places are available for the NWO Talentday on a first come first served basis. So register soon.

Very important!

Be aware that the following workshops will be held in Dutch:

- Funding (Subsidies aanvragen)

- Creative thinking (Creatief denken)

- Networking (Netwerken)

- Presentation workshop (Presentatietraining)

- Project management game (Projectmanagementspel)


The two English-spoken workshops are:

- Write it Right

- 21st Century career survival

Where can I get more information?

At www.nwo.nl/talentendag or talentendag(removeme)nwo.nl.

We look forward to seeing you at the NWO Talent Day on 6 October 2009!
Verruiming vervangingssubsidies NWO Vrije Competitie.
Verruiming budget vervanging in Vrije Competitie Geesteswetenschappen

Vanaf heden zijn de mogelijkheden voor het aanvragen van een vervangingssubsidie binnen de Vrije Competitie in de Geesteswetenschappen verruimd. De Vrije Competitie richt zich op onderzoeksprogramma's met een overwegend geesteswetenschappelijke component, bestaande uit een beperkt aantal deelprojecten die een duidelijke onderlinge samenhang hebben en een samenhangend eindresultaat beogen, waarmee aantoonbare meerwaarde wordt bereikt ten opzichte van afzonderlijke uitvoering van de deelprojecten. Een aanvraag heeft een maximale omvang van € 600.000,-. Hiervan kan maximaal € 50.000 (was € 25.000) worden aangevraagd voor vervanging van de programmaleiding voor onderwijs- en begeleidingstaken als daaruit een of meer publicaties (waaronder een synthetiserende publicatie) van betrokkene(n) in het kader van het programma voortvloeien.

Meer informatie: www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_4XHDR5
Özyürek gets ERC Starting Grant
Asli Özyürek, member of the Center for Language Studies of the Radboud University Nijmegen and an affiliated MPI researcher recently received a European Research Council Starting Grant of 1,2 million euro, entitled 'Language in our hands: Acquisition of spatial language in deaf and hearing children'. The project will be executed as part of the Center for Language Studies of the Radboud University Nijmegen and located at the MPI for Psycholinguistics from 2010 to 2015.

Deaf childrens' sign languageIn this project Özyürek plans to investigate to what extent our language learning ability is specific to learning a spoken language, and to what extent it is a device general to communicating in any modality.

To do so, she will compare deaf children's sign language acquisition to language acquisition by hearing children in the domain of spatial expressions (e.g. 'the cup is on the table'). Unlike spoken languages, sign language expressions of space visually resemble what is described. Özyürek therefore thinks that deaf children would have an advantage in learning to describe space in the process of language development. The research will be conducted with deaf and hearing children in Turkey.

Clear signal'The way in which deaf children learn sign language will provide a new window on the relations between body and language', says Özyürek. 'Receiving this grant is a clear signal that sign language research in Nijmegen is on the European map.'
TIP Ltd releases NLP morphology based software tools
TiP Ltd, Katowice Poland has announced release of updated versions of its NLP morphology based software tools. Developed in the scope of the multi-national European Projects taggers, lemmatizers and spellcheckers for Slavic Languages are now available to be included in third party applications.

TiP specializes in development of linguistic components for incorporating into other applications. Depending on required functionality modules may be customized to fulfill specific needs. Application Programming Interface (API) delivered with the standard version provides necessary entry points to basic routines; it may be adjusted to fit into existing programs.

More details: www.tip.net.pl/positions/index/65

TiP Sp. z o.o.
Address: ul. Ceglana 4
Postal Code: 40-514
City: Katowice
Country: Poland
www.tip.net.pl