July 9th, 2009

LOT Announcements / events
Van de LOT Bestuurstafel
In juni heeft het LOT bestuur vergaderd met de LOT directeuren. Een enigszins verlaat verslag volgt hierbij.
Een belangrijk discussiepunt vormde de stand van zaken rond de Ecos hererkenning van LOT. Ecos is een commissie van de KNAW die de kwaliteit toetst van landelijke onderzoekscholen. LOT is hererkend t/m 2009, dus we waren dit jaar begonnen met de voorbereidingen voor een nieuwe aanvraag. Die ontwikkeling is doorbroken door nieuwe ontwikkelingen rond de landelijke onderzoekscholen in de Geesteswetenschappen. De dekanen van de verschillende letterenfaculteiten of faculteiten geesteswetenschappen hebben met de oprichting van de lokale graduate schools behoefte aan een iets andere inkleuring van de rol van landelijke onderzoekscholen. Daarbij is een discussie ontstaan over een mogelijke herverdeling van de penvoerderschappen over de verschillende universiteiten. Wat dit allemaal op gaat opleveren voor LOT is niet heel duidelijk op dit moment, maar we hebben de Ecos hererkenningsprocedure stil moeten leggen. Het bestuur vindt dat LOT een belangrijke taak verricht in het promovendi onderwijs, en daarnaast functioneert als netwerk en aanspreekpunt van de Nederlandse taalkunde, dus er is veel steun voor het voortzetten van LOT. We gaan dan ook gewoon door met de vaste activiteiten, zoals Taalgala, de scholen, dissertatiereeks, etc.
Er zijn een aantal themagroepjes gevormd die hun gedachten over de ontwikkeling van mogelijk nieuwe landelijke onderzoekthema’s op papier gaan zetten. Het gaat dan om groepjes die werken aan meertaligheid & taalverwerving, bedreigde talen, forensische taalkunde en taal & geneeskunde. We hopen hiermee het Nederlands taalwetenschappelijk onderzoek verder te kunnen profileren. Medewerkers die zouden willen bijdragen aan de discussie, maar nog niet in een themagroepje zitten kunnen een mail sturen aan lot(removeme)uu.nl.
De LOT zomerschool in Leiden is inmiddels voorbij, en is goed verlopen. Het programma van de LOT winterschool aan de VU is bijna rond, en zal spoedig na de zomer op de website worden geplaatst. Over de zomerschool van 2010 in Nijmegen wordt al volop nagedacht. Iedereen die suggesties heeft voor docenten mag die zoals gewoonlijk indienen bij lot(removeme)uu.nl.
Mariėtte Bonenkamp heeft de LOT publicaties overgenomen, en is de contactpersoon voor iedereen die een dissertatie wil publiceren bij LOT. De dissertatiereeks is zo succesvol dat dit tijdgebrek oplevert voor de Occasional Series. In overleg met het bestuur hebben we dan besloten om de prioriteit te leggen bij de Dissertatiereeks, en de Occasional Series geleidelijk af te bouwen. Alle lopende projecten worden afgemaakt, en mocht iemand nog een dringend project op de plank hebben liggen, dan kan dat nog worden ingediend tot 1 oktober. Vanaf dat moment nemen we geen nieuwe voorstellen in behandeling en concentreren we ons volledig op de dissertaties – we zijn al bij nummer 217!
Veel mensen hebben de weg naar de nieuwe website (www.lotschool.nl) al gevonden, en hebben gezien hoe mooi de LOT database is geworden. Nooit eerder was het zo gemakkelijk om je vakgenoten te leren kennen! Merk je dat je nog niet in de database staat? Neem contact op met je lokale secretariaat voor een inlogcode, dan kun je je eigen profiel aanmaken.
Een functie van de website die nog niet zo bekend lijkt is de agenda. Daarin worden alle taalkundige events in Nederland opgenomen. Wil je iets plannen, kijk dan eerst even daar, om overlap met andere activiteiten te voorkomen! Data van de komende LOT scholen worden daar ook bekend gemaakt, zodat je gemakkelijk b.v. aansluitend een leuke workshop kunt organiseren.
In oktober vergadert het LOT bestuur opnieuw.
Taalgala 2009, Utrecht, 13 november 2009
Op vrijdagmiddag 13 november 2009 vindt de veertiende editie van het Taalgala plaats. Het Taalgala is een jaarlijks evenement gezamenlijk georganiseerd door ANéLA, AVT en LOT. Tijdens het Taalgala zal de ANéLA /AVT dissertatieprijs worden uitgereikt voor het beste taalkundige proefschrift, en de LOT populariseringsprijs voor het beste populariserende artikel op het terrein van de taalwetenschap.

Het Taalgala vindt plaats in Utrecht, Kromme Nieuwegracht 47, Pietershof, Raadzaal.
Kennislink Taal & Spraak
Kijk voor het laatste nieuws over Kennislink Taal & Spraak op: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Geheimschrift na 200 jaar ontcijferd www.kennislink.nl/publicaties/geheimschrift-na-200-jaar-ontcijferd

Overal ter wereld netjes op je beurt wachten www.kennislink.nl/publicaties/netjes-op-je-beurt-wachten
Lectures / talks
Afscheidssymposium Woorden Wisselen voor Ariane van Santen, September 3 2009
Symposium Woorden wisselen

Op donderdag 3 september 2009 neemt Ariane van Santen afscheid van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Leidse Universiteit: ze gaat met pensioen. Zij heeft zich in de afgelopen veertig jaar niet onbetuigd gelaten: is op uiteenlopende terreinen actief geweest, heeft generaties studenten opgeleid en een groot aantal collega’s en bestuurders zien komen en gaan.

Ter gelegenheid van haar afscheid organiseren wij het symposium Woorden wisselen met lezingen over morfologie, het terrein waarop Ariane in haar onderwijs en onderzoek vooral actief is geweest. Sprekers zijn Johan De Caluwe (Gent), Matthias Hüning (Berlijn), Folgert Karsdorp (Leiden) en tenslotte ook Ariane zelf, die daarmee het laatste woord heeft in deze woordenwisseling.

Het symposium wordt gehouden van 13.00 uur – 16.30 uur in het LAK-Theater in het Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1, Leiden).
Aansluitend is er van 16.30-18.00 in het Arsenaal (Arsenaalstraat 1, naast Lipsiusgebouw) een receptie waarbij u Ariane uw afscheidswensen persoonlijk kunt overbrengen. U bent van harte welkom!

U kunt zich voor dit symposium opgeven via het volgende mailadres: woordenwisselen(removeme)hum.leidenuniv.nl. Graag daarbij vermelden of u ook op de receptie aanwezig zult zijn. Degenen die zich hebben opgegeven krijgen nadere informatie over het programma toegezonden.

De organisatoren: Ronny Boogaart, Josien Lalleman, Marijke Mooijaart en Marijke van der Wal
NIAS-Lezingen / NIAS -Lectures
Universiteiten in Nederland kunnen profiteren van de wetenschappelijke kennis die in het instituut geconcentreerd is. Onze buitenlandse fellows zijn graag bereid een lezing of seminar te geven aan een Nederlandse universiteit.

Bezoek voor meer informatie over alle NIAS Lezingen onze website: www.nias.knaw.nl/en/regeling_nias_lezingen/

In order to increase NIAS' visibility within the Dutch academic world and to enhance the scholarly image of the Institute vis-a-vis the universities, the Institute has established the 'NIAS Lectures'.

These are lectures, usually given by non-Dutch NIAS Fellows at Dutch Universities and research institutes. NIAS provides the following facilities:
NIAS acts as intermediary in inviting fellows
NIAS lectures will be announced on the NIAS website
NIAS reimburses fellows for travel expenses
NIAS reimburses accommodation costs with a per diem sum. In many cases such accommodation costs will also include an overnight stay.
The institute which invites the Fellow agrees to produce publicity in which it is made clear that the guest lecturer is a NIAS Fellow and in which attention is also paid to NIAS itself. This can be done by means of a brief text, supplied by NIAS and /or a link to the NIAS website.
A brief post hoc evaluation made by the inviting institution would also be appreciated.
Financial reimbursements:
Per diem
€ 35
Overnight stay, based on receipts up to a maximum of
€ 90
Travel expenses by first class Dutch Railways or € 0,15 per km

For more details, contact:
Johan Kwantes
Communications Officer
(070) 51 22 730
Workshops / Conferences / Symposia
Verkennende workshops NIAS
Nederlandse onderzoekers kunnen op ieder moment aanvragen indienen voor het inrichten van een verkennende workshop met Nederlandse en internationale deelnemers. De formule is flexibel in die zin dat de beschikbare middelen, tot een maximum van € 15.000 per workshop, ingezet kunnen worden om een collectief projectplan uit te werken, om een gezamenlijke publicatie af te ronden, of om een subsidie-aanvraag voor te bereiden. Afhankelijk van de opzet, kan een dergelijke workshop enkele dagen duren, maar ook iets langer. De Wetenschapscommissie van het NIAS beoordeelt de voorstellen. In het voorjaar van 2009 zijn reeds twee dergelijke workshops gehouden en een derde staat gepland. Er is nog ruimte voor twee nieuwe workshops in het najaar.

Op de website worden de vormvereisten voor de aanvraag aangegeven: www.nias.knaw.nl/en/regeling_verkennende_workshops_nias/
ISB7, Sevent International Symposium on Bilingualism, Utrecht (UIL OTS), July 8-11 2009
From 8-11 July 2009 UiL-OTS will be hosting the Seventh International Symposium on Bilingualism, ISB7.


Key note speakers:

Shyamala Chengappa (All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, India)
Guus Extra (University of Tilburg, Netherlands)
Pieter Muysken (Radboud Universiteit, Nijmegen, Netherlands)
Nuria Sebastian-Gallés (Universitat de Barcelona, Catalonia)
Antonella Sorace (University of Edinburgh, Scotland)
Sarah Thomason (University of Michigan, USA)


Local organizing committee:

Jacomine Nortier
Martin Everaert
René Kager
Manuela Pinto
Jan ten Thije
Hans Van de Velde


Please visit our website for more information and details. cms.let.uu.nl/isb7/index.php
21st Summerschool ESSLLI 2009, Bordeaux, July 20-31 2009
-------------------------------------------------
ESSLLI
Monday, 20 July -- Friday, 31 July 2009
Bordeaux, France
Program and Call for Participation
-------------------------------------------------

The European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI) is organized every year by the Association for Logic, Language and Information (FoLLI, www.folli.org) in different sites around Europe.

The main focus of ESSLLI is on the interface between linguistics, logic and computation. ESSLLI offers foundational, introductory and advanced courses, as well as workshops, covering a wide variety of topics within the three areas of interest: Language and Computation, Language and Logic, and Logic and Computation.

Previous summer schools have been highly successful, attracting up to 500 students from Europe and elsewhere. The school has developed into an important meeting place and forum for discussion for students and researchers interested in the interdisciplinary study of Logic, Language and Information.

*** Registration ***

Registration fees are 350 euros for master's/PhD student and 500 euros for other partipants.

Registration closes on July the 1st. On-site registration will not be possible. You can register online at our website.

esslli2009.labri.fr/reg.php

*Registration deadline*: 1st of July 2009

*** Program ***

* Evening Lecturers *

- Anne Abeille (Laboratoire de Linguistique Formelle, Universite Paris
7)
- Nick Chater (University College London)
- Bruno Courcelle (LaBRI, Universite de Bordeaux)
- Yiannis N. Moschovakis (University of California, Los Angeles)

* First Week * (20 - 24th of July, 2009)

9:15 - 10:45

* Non-deterministic Multi-valued Logics - Arnon Avron and Beata Konikowska (Introductory course, Logic and Computation)
* Introduction to Abstract Categorial Grammars: Foundations and main properties - Philippe de Groote and Sylvain Salvati (Introductory course, Language and Logic)
* An introduction to minimalist grammars - Greg Kobele and Jens Michaelis (Advanced course, Language and Computation)
* Ontology Modelling Languages - Markus Kroetzsch and Sebastian Rudolph (Foundational course, Logic and Computation)
* The Logic of Sense and Reference - Reinhard Muskens (Foundational course, Language and Logic)
* The mental lexicon, blueprint of the dictionaries of tomorrow:
linguistic, computational and psychological aspects of a highly valuable resource - Michael Zock (Introductory course, Language and
Computation)

10:45 - 11:00

Coffee Break

11:00 - 12:30

* How to do things with words: Speech Acts in Linguistics, Philosophy and Computation - Regine Eckardt and Magda Schwager(Advanced course, Language and Logic)
* Temporal logics for specification and verification - Valentin Goranko (Introductory course, Logic and Computation)
* Logics of individual and collective intentionality - Andreas Herzig and Emiliano Lorini (Introductory course, Logic and Computation)
* Quotation and the semantics of speech reports - Emar Maier (Introductory course, Language and Logic)
* Grammaticality Judgements as Linguistic Evidence - Brian Murphy (Introductory course, Language and Computation)
* The Foundations of Statistics: A Simulation-Based Approach - Shravan Vasishth (Foundational course, Language and Computation)

Lunch Break

14:15 - 15:45

* Logical Methods for Social Concepts - Andreas Herzig and Emiliano Lorini (Workshop, Logic and Computation)
* Game semantics and its applications - Andrzej Murawski (Advanced course, Logic and Computation)
* Parsing with Categorial Grammars - Gerald Penn (Workshop, Language and Computation)
* Reasoning in complex theories and applications - Viorica Sofronie- Stokkermans (Advanced course, Logic and Computation)
* Focus, Focus Interpretation, and Focus Sensitivity - Malte Zimmermann and Daniel Hole (Introductory course, Language and Logic)
* Plurality and distributivity across language(s) and logic(s) - Eytan Zweig and George Tsoulas (Advanced course, Language and Logic)

15:45 - 17:15

Student Session

17:15 - 18:45

* Theoretical and Empirical Perspectives on Discourse - Nicolas Asher (Advanced course, Language and Logic)
* Logicality and Invariance - Denis Bonnay (Introductory course, Language and Logic)
* Games, Action and Social Software - Jan van Eijck and Rineke Verbrugge (Introductory course, Logic and Computation)
* Vagueness in Communication - Manfred Krifka (Workshop, Language and
Logic)
* Computational Psycholinguistics - Roger Levy (Advanced course, Language and Computation)
* Structures and Deduction 2009 - Michel Parigot and Lutz Strassburger (Workshop, Logic and Computation)

* Week-End * (25 - 26th of July, 2009)

14th conference on Formal Grammar - FG 2009

* Second Week * (27 - 31st of July, 2009)

9:15 - 10:45

* Ontologies: Structuring, Modularity and Heterogeneity - Stefano Borgo and Oliver Kutz (Advanced course, Logic and Computation)
* Meaning Composition: Empricial Problems and Formal Solutions - Louise McNally (Foundational course, Language and Logic)
* Logics of Rational Agency (Pacuit)
* Psycho-computational issues in Morphology Learning and Processing - Vito Pirrelli (Advanced course, Language and Computation)
* Standard XML query languages for natural language processing - Ulrich Schaefer (Introductory course, Language and Computation)
* Topics in the Semantics of Interrogative Clauses - Benjamin Spector and Marta Abrusan (Introductory course, Language and Logic)

10:45 - 11:00

Coffee Break

11:00 - 12:30

* Computational Lexical Semantics - Gemma Boleda and Stefan Evert (Introductory course, Language and Computation)
* Case, Scrambling and Default Word Order - Miriam Butt and Heike Zinsmeister (Foundational course, Language and Computation)
* Event Semantics and Adverbial Modification - Berit Gehrke and Boban Arsenijevic (Introductory course, Language and Logic)
* Reasoning with Probabilities - Eric Pacuit and Joshua Sack (Advanced course, Logic and Computation)
* Logics with Counting - Ian Pratt-Hartmann (Advanced course, Logic and Computation)
* Proof-Theoretic Semantics - Peter Schroeder-Heister (Advanced course, Language and Logic)

12:30 - 14:15

Lunch Break

14:15 - 15:45

* Dynamic Logics for Interactive Belief Revision - Alexandru Baltag and Sonja Smets (Advanced course, Logic and Computation)
* Advances in Abstract Categorial Grammars: Language theory and linguistic modeling - Makoto Kanazawa and Sylvain Pogodalla (Advanced course, Language and Logic)
* Intelligent Computer-Assisted Language Learning: An introduction to an emerging interdisciplinary field - Detmar Meurers (Introductory course, Language and Computation)
* Linguistic Information Visualization - Gerald Penn and Sheelagh Carpendale (Advanced course, Language and Computation)
* New Directions in the Theory of Presupposition - Daniel Rothschild and Nathan Klinedinst (Workshop, Language and Logic)
* Syntax and Semantics from an Algebraic Perspective - Edward Stabler and Edward Keenan (Introductory course, Language and Logic)

15:45 - 17:15

Student Session

17:15 - 18:45

* Logics and Agent Programming Languages - Natasha Alechina and Brian Logan (Introductory course, Logic and Computation)
* Formal approaches to sign languages - Carlo Cecchetto and Carlo Geraci (Workshop, Language and Logic)
* Distributional Semantic Models - Theory and Empirical Results - Stefan Evert and Alessandro Lenci (Advanced course, Language and
Computation)
* Referent Systems - Udo Klein and Markus Kracht (Advanced course, Language and Logic)
* Corpus-Based Argument Structure - Adam Przepiorkowski (Introductory course, Language and Computation)
* Explanation in Ontology Languages - Bijan Parsia and Thomas Schneider (Introductory course, Logic and Computation)

*** Further Information ***

The website for ESSLLI 2009 can be found at:

esslli2009.labri.fr
Annual Meeting of the Society for Text and Doscourse (ST&D), Rotterdam, July 26-28 2009
Registration is now open for the Nineteenth Annual Meeting of the Society for Text and Discourse, July 26-28th,

in the beautiful city of Rotterdam, the Netherlands at research.psyweb.nl/std2009/

We have reserved a block of rooms at the conference hotel, Golden Tulip, for the special rate of €105

per night (rate available until mid May). This includes free wireless internet service (but not breakfast). The following link

provides access to the complete program, including the ST&D Board meeting and Business meeting, as well as access to the hotel reservation page: research.psyweb.nl/std2009/

There is also a pre-conference workshop, organized by Henk Pander Maat and Ted Sanders on July 26th,

titled: Readability, text comprehension and usability: cognitive and computational aspects.

Questions can be addressed to std2009(removeme)research.eur.nl

The ST&D organizing committee
Eastern European Summer School in Generative Grammar (EGG), Poland, July 27-August 7 2009
The Eastern European Summer School in Generative Grammar (EGG) will take place in Poznan, Poland from July 27 to August 7, 2009!

The school is aimed at students and practitioners at all levels.

Travel and accommodation grants are available for qualified applicants from Eastern European countries.

This year the summerschool will be co-organised with Uli Sauerland's COST project ( www.zas.gwz-berlin.de/cost/), which focuses on semantic and pragmatic effects related to language acquisition and SLI. Therefore, this year’s school will again be a thematic one, based on the search for external evidence for linguistic theories, with many classes on various cognitive aspects of language (language acquisition, SLI, psycholinguistics, neurolinguistics, language & music).

This year's school will feature the following teachers and classes:

Intro classes:

Introduction to Optimality Theory - Sara Finley (John Hopkins) Introduction to Standard Government Phonology - Markus Poechtrager (Istanbul) Introduction to phonological phrasing - Charles Kisseberth (Tel Aviv) Introduction to experimental phonology - Mary Ann Walter (Northwestern) Introduction to (phonological aspects of) Arabic non-linear morphology – Ali Idrissi Introduction to syntax (10 classes) – t.b.a.
Introduction to semantics and pragmatics (10 classes) - Hedde Zeijlstra (Amsterdam) Introduction to neurolinguistics - Linnaea Stockall (Concordia) Bilingualism, L2 learning and SLI – Stavroula Stavrakaki (Thessaloniki) Recursion - Uli Sauerland (ZAS Berlin)

Topic classes:

Optimal Domains Theory - Charles Kisseberth (Tel Aviv) External evidence and the linguistic structure of Arabic – Ali Idrissi External evidence and Government Phonology - Markus Poechtrager (Istanbul) Language games - Mary Ann Walter (Northwestern) Understanding vowel harmony using artificial grammars - Sara Finley (John Hopkins) Topics in language acquisition – Bart Hollebrandse (Groningen)
Embedding: subordination and Theory of Mind – Bart Hollebrandse (Groningen) Acquisition of aspect – Natalia Gagarina (ZAS Berlin) Acquisition of tense – Natalia Gagarina (ZAS Berlin) Lexical development (10 classes) - Ewa Haman (Warsaw) The acquisition of Binding Principles – Spyridoula Varlakosta (Athens) Morphosyntax and SLI – Spyridoula Varlakosta (Athens) Neuro-cognitive mechanisms in morphological processing - Linnaea Stockall (Concordia) Syntax of Case – David Pesetsky (MIT) Syntax of music – David Pesetsky (MIT) Interrogatives in child language: issues at the syntax/semantics interface (2 courses) – Hamida Demirdache (Nantes) Semantics of plurals – Eytan Zweig (York) Processing of scalar implicatures – Eytan Zweig (York) SLI and other developmental disorders (with a special reference to developmental dyslexia) – Stavroula Stavrakaki (Thessaloniki)

More information about the school can be found at egg.auf.net
Leiden Summer School in Languages and Linguistics, Leiden, July 27 - August 7 2009
We are happy to announce the fourth edition of the Leiden Summer School in Languages and Linguistics which will be held from 27 July - 7 August 2009 at the Faculty of Humanities of Leiden University. The Summer School offers a number of courses on a wide range of subjects in the field of languages and linguistics. This year, the Summer School will consist of seven programmes, including courses for beginners as well as for advanced students, taught by internationally renowned specialists:

Indo-European Programme
Germanic Programme
Iranian Programme
Indological Programme
Semitic Programme
Russian Programme
Demotic Papyrology

For more information and registration, visit: www.hum.leiden.edu/summerschool/ . Please do pass this message on to anyone possibly interested. We attach a flyer which can be put on a notice board.
XIXth International Conference on Historical Linguistics, Radboud University Nijmegen (CLS), August 10-15 2009
XIXth International Conference on Historical Linguistics
10-15 August 2009
Radboud University Nijmegen, Centre for Language Studies/Language in Time and Space

Invited speakers
Theresa Biberauer (University of Cambridge)
Michael Dunn (MPI Nijmegen)
Russell Gray (The University of Auckland)
Giuseppe Longobardi (Universitą degli studi di Trieste)
Pieter Muysken (Radboud University Nijmegen)
Shana Poplack (University of Ottawa)
Gillian Sankoff (University of Pennsylvania, Philadelphia)
Antonella Sorace (University of Edinburgh)
John Whitman (Cornell University)
Charles Yang (University of Pennsylvania, Philadelphia)

Preliminary conference programme
You can find the preliminary conference programme on www.ru.nl/cls/ichl19/.
Please note that the preliminary programme is subject to change.

Registration
The registration fee will be Euro 200/100 for students until 1 May 2009. After 1 May 2009, the fee will be Euro 250/125. For those attending the conference one day only, the fee will be Euro 100.

The registration fee includes a book of abstracts, coffee, tea and lunches and complimentary drinks at the Monday reception.

Click www.ru.nl/cls/ichl19/ to enter the registration site. The registration site allows you to register for the conference, to book a hotel, and to register for any items in the social programme that you would like to include.

The conference fee and social programme costs are payable via credit card using the fax form in the registration website. Alternatively, payments can be made via bank transfer, but please bear in mind that this will involve extra costs for international payments. You can transfer the money to account number 1781085 (bank: ING). Please state your family name and the number 5952093781085 in your order. If you are paying from outside the Netherlands, you will also need the IBAN code for our account number: NL62 INGB 0001781085; and the bank's BIC: INGBNL2A. In this case, please state in your order that you want to to pay for transfer costs ('our cost') and add the appropriate fee to the total sum.

Accommodation
We have made block bookings against reduced prices in the major hotels in and around Nijmegen, in various price ranges. Accommodation can be booked through our website. More information on hotels can be found here.

Social programme
Sunday 9 August
4.30 pm Registration and conference warming

Monday 10 August
6.30 pm Welcome reception sponsored by John Benjamins

Wednesday 12 August
1-7 pm Excursions
Thursday 13 August
7.30 pm Conference buffet dinner at the Nijmegen concert hall
De Vereeniging in the city centre

Local committee:

Ans van Kemenade, with Griet Coupé, Marion Elenbaas (Leiden), Nynke de Haas, Haike Jacobs, Bettelou Los, Margit Rem and Angela Terrill.
Symposium on: Standaardtalen in beweging (de)standaardisatie in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika, Leiden, August 19-21 2009
Standaardtalen in beweging

Symposium supported by the Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds

Leiden 19 - 21 August, 2009

From 19th to the 21st of August 2009 the symposium Standaardtalen in beweging. Standaardisatie en destandaardisatie in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika will take place at Leiden University. The symposium focusses on the following three themes: the standardization process in the past, de-standardization in the 21st century and the present and future positions of Afrikaans and Dutch.

Speakers at the symposium will be: Hans den Besten (Universiteit van Amsterdam en Universiteit Stellenbosch), Cor van Bree (em. Universiteit Leiden), Jac Conradie (University of Johannesburg), Ana Deumert (University of Cape Town), Frans Hinskens (Meertens Instituut en Vrije Universiteit, Amsterdam), Joop van der Horst (KU Leuven), Jacques Van Keymeulen (Universiteit Gent), Ernst Kotzé (em. en navorsingsgenoot Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth), Jan Noordegraaf (Vrije Universiteit, Amsterdam), Stanis?aw Pr?dota (Universiteit Wroc?aw), Gijsbert Rutten (Universiteit Leiden), Gerald Stell (Vrije Universiteit, Brussel), Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen), Rik Vosters (Vrije Universiteit, Brussel), Marijke van der Wal (Universiteit Leiden), Vic Webb (keynote speaker, Universiteit van Pretoria).

The conference languages are Dutch and Afrikaans (with the exception of one paper in English).

Conference fee: 35 Euro (including conference material, coffee and tea); for students 20 Euro.

For further information:
www.hum.leidenuniv.nl/nederlands/symposium-standaardtalen-in-beweging.jsp

or contact the organizers:

Marijke van der Wal (LUCL; Department of Dutch language and culture; m.j.van.der.wal(removeme)hum.leidenuniv.nl)

Eep Francken (ICD; Department of Dutch language and culture; a.a.p.francken(removeme)hum.leidenuniv.nl).


Please register before 1 May 2009 by filling out the form at www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/symposium-august-2009.jsp
EALing VII - Fall School in Linguistics 2009, Paris, September 14-22 2009
The Department of Cognitive Studies at the Paris Ecole Normale Superieure (ENS) organizes its seventh international Fall School in Linguistics (on the ''summer school'' model). The goal of this interdisciplinary Fall school is to provide exposure to linguistic theory, and to grammar based approaches to cognitive studies. Its content varies from year to year, but typically includes:

* General non technical introductions to contemporary linguistic research
* Intensive introductory courses to some core areas of linguistic theory or relevant domains
* Seminars and talks on current research
* Interaction between research in grammar and some related domains e.g.
Psycholinguistics of Acquisition or of processing, Neurolinguistics, Experimental Pragmatics, Philosophy of Language/Mind etc...

A poster session in which school participants can present their work will be organized. A call for abstracts detailing submissions guidelines will be issued shortly.

This Fall school will be held at the Ecole Normale Superieure (45 rue d'Ulm,
75005 Paris: from Monday, September 14th to Tuesday September the 22nd included.

Teachers and Lecturers will include:

Guglielmo Cinque Universitą Ca'Foscari, Venezia, Italy David Pesetsky MIT Liina Pylkkänen NYU Luigi Rizzi University of Siena, Italy Benjamin Spector Institut Jean Nicod, CNRS Megha Sundara UCLA Roger Schwarzschild Rutgers Michael Ullman Georgetown University Alan Yu University of Chicago

All relevant information regarding:
- the registration procedure
- teaching and lecturing faculty
- calendar of courses, seminars and lectures
- abstract submissions for the poster session
- lodging and other practical information

will be posted and regularly updated on the EALing website: ealing.cognition.ens.fr

Please address all correspondence to: Ernest Ulm ealing(removeme)ens.fr;

Registration fees: 145 Euros
Space is limited. Registration will close once all the available slots are taken.
Workshop on Prosody and Meaning, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, September 17-18 2009
Workshop on Prosody and Meaning
Barcelona | September 17-18, 2009
The Workshop on “Prosody and Meaning” will be hosted by the Universitat Pompeu Fabra, the Universitat Autņnoma de Barcelona and the Institut d’Estudis Catalans on September 17 - 18, 2009.

The goal of this conference is to bring together researchers working on the field of prosody and meaning. Recent developments in language research have increasingly put the spotlight on the phonological status of intonation and its relationship with meaning. This workshop is intended as a venue for exchanging ideas and methodologies and for stimulating discussions and collaborative work between researchers coming from different perspectives. The workshop will consist of invited talks by members of the network and outside the network, a number of selected talks, and a poster session.

The Barcelona workshop is co-organized by Pilar Prieto (ICREA-UPF-UAB), Gorka Elordieta (EHU), and Joan Peytavķ (U. Perpinyą – IEC). The workshop is part of the activities of the research network Forms and Functions of Prosodic Structure

Invited speakers
Stefan Baumann (Universität zu Köln)
Sasha Calhoun (University of Edinburgh)
Yiya Chen (Leiden University)
Laura Dilley (Bowling Green State University)
MariaPaola D'Imperio (Université d'Aix-en-Provence)
Sónia Frota (University of Lisbon)
Barbara Gili-Fivela (Universitą del Salento – Lecce)
Carlos Gussenhoven (Radboud University of Nijmegen)
Jill House (University College London)
Aditi Lahiri (University of Oxford)
Lisa Selkirk (University of Massachusetts, Amherst)
Anne Wichmann (University of Central Lancashir

Registration

Early registration will be open on June 1st.

Early registration fee (until July 20): Regular 90€ ; Student 50€
After July 15: Regular 110€ ; Student 70€

Fees include the following: abstract booklet, coffee breaks (2 per day), and lunch for the 2 days. If you'd like to attend the conference dinner on the second day, please add 50 euros to the normal fee.

Transfer payment account:

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
La Rambla, 36
08002, Barcelona
IBAN ES06 2013 0306 1502 0023 8471
BIC CESCESBB
Description: Workshop-Prosody-Meaning + your name

Please send us an e-mail with your registration form, together with a scanned copy of your bank transfer receipt, to prosodyandmeaning(removeme)uab.cat. Students must send a copy of their student certificate.

If you have any problems, please contact mariadelmar.vanrell(removeme)uab.cat.

More information: prosodia.uab.cat/prosodyandmeaning/home/index.php
Cursus Historische Grammatica van het Nederlands en zijn dialecten, CRISSP Antwerpen, Oktober & November 2009
CRISSP-HUBrussel, Universiteit Leiden, Universiteit Antwerpen en de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde hebben het genoegen U uit te nodigen voor de reeks hoor-/werkcolleges

Historische grammatica van het Nederlands en zijn dialecten

gedoceerd door prof. dr. Jan Goossens, emeritus hoogleraar historische taalkunde, dialectologie en middeleeuwse literatuur aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
Jan Goossens is zonder twijfel een van onze indrukwekkendste en productiefste taalgeleerden. Werken van zijn hand met internationale weerklank zijn: Strukturelle Sprachgeographie (1969), Was ist Deutsch - und wie verhält es sich zum Niederländischen? (1971), Deutsche Dialektologie (1977), Sprachatlas des nördlichen Rheinlands und des südöstlichen Niederlands "Fränkischer Sprachatlas" (1981, 1988, 1994, 2002) en in samenwerking met J. Taeldeman en G. Verleyen/C. De Wulf Fonologische atlas van de Nederlandse dialecten (1998, 2000, 2005). Het hoofddoel in deze hoor-/werkcolleges is om belangrijke taalkundige verworvenheden in verband met het Nederlands en zijn dialecten in het bewustzijn van belangstellenden te doen leven, zodat ze er ook actief en creatief mee leren om te gaan.

In de eerste reeks van vijf lessen zal de historische fonologie van het Nederlands worden behandeld (in juni), in het bijzonder die van het vocalisme, van het Westgermaans tot de moderne standaardtaal. Er wordt begonnen met de toelichting van een aantal grondbegrippen van die fonologie. Vervolgens wordt de geschiedenis van de vocalen en diftongen in etappen (van Westgermaans naar Oudnederlands, van Oudnederlands naar
Middelnederlands, van Middelnederlands naar Nieuwnederlands) besproken aan de hand van talrijke voorbeelden, die de deelnemers in het etymologisch woordenboek van De Vries en De Tollenaere kunnen vinden. Het is de bedoeling dat zij zo actief mogelijk meewerken, wat door een afwisseling van uiteenzetting door de docent en gezamenlijke bespreking van het voorbeeldmateriaal bereikt moet worden. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de structurele samenhang: op ieder ogenblik van haar bestaan vormt de fonologie van het Nederlands een geheel. Maar tegelijk is er aandacht voor de in de loop van de tijd groeiende diversiteit, die tot het ontstaan van een Nederlands dialectlandschap heeft geleid. Op een vergelijkbare manier, maar beknopter, zal de geschiedenis van het consonantisme worden behandeld, die ingewikkelder is dan men op het eerste gezicht zou denken.

In de tweede reeks komt de flexiemorfologie met de (o.a. syntactische) consequenties van haar geleidelijke afbouw aan de beurt (in oktober, november). Door de werking van de in de eerste reeks behandelde klankwetten krijgen de woorden nieuwe gestalten. Deze geven aanleiding tot analogieėn, waardoor het systeem in gewijzigde vorm kan blijven functioneren. Behandeld wordt vooral de verbuiging van de substantieven, naast die van de adnominale woorden, met de wisselwerking daartussen, die geleidelijk tot het ontstaan van een volslagen nieuw nominaal systeem heeft geleid. Een tweede complex vormt het werkwoord met zijn geleidelijke afbouw van oude, maar ook groei van flexieėlementen en met verschuivingen in de opbouw van de Nederlandse zin. In dit morfologische deel wordt de ontwikkeling eveneens met behulp van een periodisering onderzocht. Ook in de morfologie groeit geleidelijk de regionale diversiteit, waardoor
een Nederlands dialectlandschap tot stand is gekomen. Dit vertoont regionale vernieuwingskernen, die dat landschap een zeer specifiek Nederlands uitzicht geven.

Registratie
Registratie is vereist en gebeurt via een e-mail naar dany.jaspers(removeme)hubrussel.be.
De kostprijs voor wie zich inschrijft voor 8 mei 2009 is € 50.
(voor VLDN-leden die hun contributie voldaan hebben: € 40)
De betaling gebeurt cash ter plaatse.
Wie zich inschrijft na 8 mei, betaalt € 80 (VLDN-leden die hun contributie voldaan hebben: € 70).

Waar?
Stadscampus Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, lokaal A 107 (tweede binnenplaats, ingang zuilengalerij). Voor een plan van de stadscampus, zie www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ROUTE&n=26518.

Wanneer?
Telkens op vrijdag van 14u tot 17u op de volgende data:
Flexiemorfologie: 2 oktober, 9 oktober,16 oktober, 23 oktober, 06 november 2009.

Lesmateriaal (mee te brengen naar de lezingen)
J. de Vries & F. de Tollenaere(2004, 23e druk). Etymologisch woordenboek. Utrecht: Het Spectrum ISBN 90 2749 199 2
Doelpubliek
Neerlandici, Germanisten, taalhistorici, en andere belangstellenden met taalkundige scholing.

(Deze informatie zal ook beschikbaar gemaakt worden op www.crissp.be)
Fifth Cognition Autumn School, Doorwerth, October 9-11 2009
BCN, EPOS, Helmholtz and NICI present the fifth Cognition Autumn School
Call for Participation
From Stimulus to Understanding in Perception and Language
9-11 October 2009
Golden Tulip Park Hotel, Doorwerth, the Netherlands
PhD students can apply to the organizing committee to be selected for participation. Participation and lodging will be free of charge for all participants. An application form is included at the end of this preliminary program.

Please contact:
Albertien Olthoff; Leiden University, Cognitive Psychology Unit; Wassenaarseweg 52; 2333 AK Leiden; the Netherlands; phone: +31 (0)71 527 3630; Email olthoff(removeme)fsw.LeidenUniv.nl.
Details of the program can be found at: home.planet.nl/~homme247/AutumnSchoolOnCognition2009.htm

Organizing Committee:
Harold Bekkering (Nijmegen)
Chris Dijkerman (Utrecht)
Bernhard Hommel (Leiden)
Monicque Lorist (Groningen)

Application Form
Applications are to be sent to the Helmholtz Instituut, preferably via E-mail to: olthoff(removeme)fsw.leidenuniv.nl. Applications need to include the following details:
Name:
Research School/Institution:
Address:
Email:
Telephone:
Starting date of PhD project:
Which four workshops would you like to attend?
Poster Title:(participants must present a poster, however, it can be on any topic within the area of cognition. Research ideas can also be put on a poster for PhD students that have just started):
Poster Abstract (200 words max):
I would like to share a room with: N.B.:
If there are more applications than slots, the program committee will select students on the basis of research school membership, number of years to graduation, research interests and abstracts. Only applications that reach us before 1st June 2009 will enter this selection process. If you apply after this date, the Autumn School might be full.
3e Dag van de Nederlandse Zinsbouw, Meertens Instituut, 30 Oktober 2009
Met de Dag van de Nederlandse Zinsbouw beogen wij taalkundigen met verschillende theoretische achtergronden bijeen te brengen teneinde een specifiek onderwerp uit de Nederlandse Grammatica vanuit verschillende gezichtspunten te belichten. Het thema van de tweede bijeenkomst is Het voorveld van de Nederlandse zin. De volgende sprekers hebben hun deelname bevestigd:

L. Haegeman (UGent)
Jacqueline Evers-Vermeul (Universiteit Utrecht)
S. Barbiers, O. Koeneman, M. Lekakou (Meertens Instituut Amsterdam)
G. De Vogelaer (UGent)
Jacqueline van Kampen (Universiteit Utrecht)
F. Van de Velde (K.U.Leuven)

Voor meer informatie verwijzen wij u naar liquid.hogent.be/~disgram/dnz/index.htm
Job Announcements / Vacancies
Two PhD students for Second Language Acquisition/Computational Linguistics,Faculty of Arts, Radboud University, Nijmegen. Deadline: September 1 2009
Vacancy number: 23.24.09
Closing date: 1 September 2009

Job description
As a PhD student you will take part in the larger research project ‘Corrective feedback and the acquisition of syntax in oral proficiency’. The goal of this research project is to investigate the essential role of corrective feedback in L2 learning of syntax in oral proficiency. It will proceed from a granular level investigating the short-term effects of different types of feedback moves on different types of learners, to a global level by studying whether the granular, short-term effects also generalize to actual learning in the long term. Corrective feedback will be provided through a CALL system that makes use of automatic speech recognition. This will make it possible to assess the learner’s oral production online and to provide corrective feedback immediately under near-optimal conditions.
As a PhD student you will study which feedback moves lead to immediate uptake and acquisition in learners with a high level of education (PhD1) or learners with a low level of education (PhD2).
You are expected to start in November 2009. You will be part of an international and interdisciplinary team and will work in a motivating research environment.
For more information, see: lands.let.ru.nl/~strik/research/ASOP.html; www.ru.nl/cls/.

Requirements
You must have:
- a Master’s degree in (Applied) Linguistics, Computational Linguistics, Computer Science, Psycholinguistics, Artificial Intelligence, Cognitive Science or Education;
- programming skills (e.g. Matlab, Perl);
- an interest in second language acquisition;
- a working knowledge of Dutch and a good command of the English language.

Organization
The Faculty of Arts consists of eleven departments in the fields of language and culture, history, history of arts, linguistics and business communication, which together cater for about 2,800 students and collaborate closely in teaching and research. The project will be carried out at the Centre for Language Studies as part of the Linguistic Information Processing and Communicative Competences research programmes.
Website: www.ru.nl/cls/
Conditions of employment
Employment: 1,0 fte
Additional conditions of employment
The total duration of the contract is 3.5 years. The PhD students will receive an initial contract for 18 months with possible extension by 2 years.
The starting gross salary is €2,042 per month based on full-time employment.

The short-listed applicants will be interviewed in September 2009

Other Information
Please include:
- a copy of your university degree (in English or Dutch)
- a list of all your university marks (in English or Dutch)
- a motivation letter with details of research interests/experience, programming skills and knowledge of Linguistics and Psycholinguistics.
Additional Information
Prof. Roeland van Hout (r.vanhout(removeme)let.ru.nl)
Dr. Catia Cucchiarini (c.cucchiarini(removeme)let.ru.nl)
Dr. Helmer Strik (h.strik(removeme)let.ru.nl)

Application
You can apply for the job (mention the vacancy number 23.24.09) before 1 September 2009 by sending your application -preferably by email- to:
RU Nijmegen, Faculty of Arts, Personnel Department
P.O. Box 9103, 6500 HD, Nijmegen, The Netherlands
E-mail: vacatures(removeme)let.ru.nl
Vacature Student-assistenten, afdeling “Neurobiology of Language” van het Max Planck Instituut. Deadline: 10 juli 2009
Geļnteresseerd in taal en hersenen?
Grijp je kans om bij ons onderzoekservaring op te doen over vragen zoals:
Welke delen van ons brein zijn relevant voor lezen, luisteren en spreken -- en waarom?
In welke mate is taal verankerd in ons lichaam, bijv. of we links- of rechtshandig zijn?
Wat is de invloed van iemand's stemming of morele overtuigingen op taalbegrip?
Hoe kunnen we dat m.b.v. EEG, fMRI, gedrag en virtual-reality onderzoeken?

De afdeling “Neurobiology of Language” van het Max Planck Instituut voor Psycholinguļstiek zoekt student-assistenten voor 12 - 19 uur per week
Werkzaamheden:
• Opzetten en uitvoeren van neurocognitieve en gedrags-experimenten • Verwerken van neuroimaging- en gedrags-data • Ontwikkelen en pretesten van taalstimuli Vereisten:
• Nederlands is je moedertaal • Je bent zorgvuldig, en kunt goed in een Engelstalige groep functioneren • Je zit in het tweede studiejaar of hoger en bent tenminste een jaar beschikbaar
Daarnaast strekt tot aanbeveling:
• Ervaring met psycholinguistisch of experimenteel-psychologisch onderzoek
• Programmeerervaring (bijv. Excel, MatLab, Presentation)
• Goed taalgevoel Arbeidsvoorwaarden:
• Salaris: 8.15 euro bruto per uur • Flexibele werktijden op de campus (MPI, maar evt. ook Donders CCN)
• Waardevolle onderzoekservaring bij een gerenommeerd wetenschappelijk instituut

Stuur je sollicitatiebrief met CV en cijferlijst voor vrijdag 10 juli naar Ina Grevel, MPI voor Psycholinguistiek, Postbus 310, 6500 AH Nijmegen, of per email naar ina.grevel(removeme)mpi.nl

Meer informatie? Surf naar www.mpi.nl/institute/research-groups/language-production-group of neem kontakt op met Jos van Berkum, www.mpi.nl/people/berkum-jos-van

Zie je deze advertentie pas na de deadline of zoek je als net-afgestudeerde een soortgelijke baan met meer uren? Je kunt altijd even informeren of een sollicitatie zinvol is.
Job Announcement for Corpus Researcher at the AAC-Austrian Academy Corpus. Deadline: open untill filled
CORPUS RESEARCHER / AAC?Austrian Academy Corpus
The "AAC ? Austrian Academy Corpus" is looking for
corpus researchers:

Job description:
The applicant will support the AAC working group in their
text technology projects. He/she will be investigating innovative methods
in exploiting middle to large sized text corpora (of predominantly German
language texts). Acting as a member of a group of scholars engaged in
corpus research, a readiness to communicate across boundaries of
disciplines as well as an eagerness to explore new IT methods and
approaches applying them to literary and cultural studies, linguistics,
history etc. are a prerequisite for the job. The candidate's responsibilities
will include both encoding and programming tasks, documenting his/her
work in form of regular publications either as a single or as a co?author.
Requirements: The researcher we are looking for has a degree (preferably
PhD) in computer science, informatics, corpus linguistics, general
linguistics or any other discipline in the humanities with a research focus
on IT related issues and has strong programming skills (preferably C++,
Delphi and/or scripting languages). Ideally, he/she has a background in
applied research making use of written textual resources, has experience
with applied research on textual data, and has an international research
track record and publication record in the field.

How and where to apply: The AAC ? Austrian Academy Corpus
( www.aac.ac.at/) is a research department based within the
Austrian Academy of Sciences, which is mainly funded by the Austrian
Federal Ministry of Science and Research, and is situated in the historic
centre of Vienna (Austria). Interested applicants should submit a CV along
with a statement of research interests and letters of reference (if to hand).
The position is open until filled, the duration of the contract will be at
least for one year with the possibility of extension to a long?term or
permanent position.

Email: aac(removeme)oeaw.ac.at
Vacature: Promovendus (v/m), LUCL Leiden. Deadline: 1 September 2009
Het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) heeft per 1 september 2009 een vacature voor een promotieplaats in Historische Taalkunde, binnen het NWO-project The Dawn of Dutch (hoofdonderzoeker Michiel de Vaan).

The Dawn of Dutch onderzoekt de taalkundige veranderingen die in en rond de Nederlanden plaatsvonden tussen 500 en 1200 AD. Het project beoogt enerzijds de interne variatie in de Oudnederlandse bronnen te onderzoeken, anderzijds de variatie die gereconstrueerd kan worden op basis van het Middelnederlands en Nieuwnederlands.

De promovendus zal als taak hebben om de interne variatie in tijd en ruimte van het Oudnederlands te onderzoeken, en binnen het ruimere kader van het Westgermaans te te plaatsen. Tot de onderzoeksdoelen en -gebieden van de promovendus behoren:
(a) Welke taalkundige variatie tonen de Oudnederlandse bronnen?
(b) Welke factoren hebben aan deze variatie bijgedragen?
(c) Welke chronologische en geografische aanwijzingen geeft deze variatie over de geschiedenis van de Nederlandse taal?

Een uitgebreidere projectbeschrijving is te vinden op:
www.hum.leiden.edu/lucl/research/dawn-of-dutch.jsp

Tot de taken van de promovendus behoren:
- het schrijven van een Engelstalige dissertatie onder leiding van de promotor(es);
- het samenwerken met de hoofdonderzoeker van het project, dr. Michiel de Vaan;
- het presenteren van onderzoeksresultaten op internationale congressen;
- het meewerken aan de organisatie van een congres over het projectthema;

Vereisten:
- een afgeronde MA (of een gelijkwaardig diploma) in historische of vergelijkende taalkunde (met als zwaartepunt een of meer Oudgermaanse talen), of in Oudgermanistiek;
- goede leesvaardigheid Latijn;
- het vermogen om zelfstandig te werken in nauwe samenwerking met de projectleiding.

Informatie:
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dr. Michiel de Vaan, m.a.c.de.vaan(removeme)hum.leidenuniv.nl.
Vacature Italiaanse Taalkunde, KU Leuven. Deadline: 30 September 2009
Profielvacature Italiaanse taalkunde (ingangsdatum 1 oktober 2010)

Aan de faculteit Letteren is een voltijds ambt in het zelfstandig academisch personeel vacant in het domein van de Italiaanse taalkunde.

OPDRACHT

Onderzoek

Het behoort tot de opdracht van de aangestelde kandidaat een onderzoeksprogramma te ontwikkelen, excellente wetenschappelijke resultaten van internationaal niveau na te streven en nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het vlak van onderzoek van de onderzoekseenheid te steunen en te bevorderen.

Onderwijs

De opdracht van de kandidaat omvat eveneens het verstrekken en verzorgen van academisch onderwijs over Italiaanse Taalkunde en domeinen gerelateerd aan de Italianistiek in de opleiding Taal- en Letterkunde in Kortrijk en Leuven.

De onderwijsopdracht zal na overleg in de curriculumcommissie Italiaans en de onderwijscommissie Taal- en Letterkunde worden bepaald.

Het onderwijs moet aan de eisen beantwoorden die aan academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriėntatie en academisch gehalte betreft. Het onderwijs moet bij het onderwijsconcept van de K.U.Leuven aansluiten. Engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel wordt vanzelfsprekend geacht.

Dienstverlening

De kandidaten dienen zich ter beschikking te stellen voor academische dienstverlening en participatie in bestuurstaken. Zij moeten goede contactuele vaardigheden met een collegiale instelling combineren.

VEREISTEN

De kandidaten moeten houder zijn van een diploma van doctor in de Taal- en Letterkunde of equivalent en gespecialiseerd zijn in het domein van de Italiaanse taalkunde.

Er wordt verwacht dat zij een uitstekend onderzoeksdossier hebben en uitstekend onderwijs kunnen geven, zodat ze op het gebied van onderzoek en onderwijs kunnen bijdragen tot de kwaliteit van de onderzoekseenheid en van de opleidingen waarin ze doceren. De onderzoekskwaliteit moet onder meer blijken uit publicaties in internationale tijdschriften. Internationale ervaring is een pluspunt.

De kandidaten worden gevraagd bij hun sollicitatie een kort onderzoeksproject (maximum 2 pagina's) en een visietekst over het onderwijs (maximum 2 pagina’s) te voegen in het Nederlands en het Engels.

Van niet-Nederlandstalige kandidaten wordt verwacht dat ze binnen drie jaar voldoende kennis ervan verworven hebben om in een Nederlandstalige academische context te functioneren.

Ook goede kennis van het Engels is een vereiste. Mede daarom organiseert de universiteit cursussen Academisch Engels.

Afhankelijk van de kwalificaties van de kandidaat gebeurt de aanstelling in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel.

De K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Kandidaatstelling: uitsluitend elektronisch op: www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacatures.html

De kandidaatstellingen moeten ten laatste op 30 september 2009 worden ingediend.

Contactpersonen:
Meer informatie over deze vacature kan verkregen worden bij:
- Prof. dr. Luk Draye, decaan van de faculteit Letteren,
Blijde Inkomststraat 21, B-3000 Leuven, Belgiė
(tel. 016/32.50.00; e-mail: luk.draye(removeme)arts.kuleuven.be)
- Prof. dr. Hubert Cuyckens, voorzitter van de Subfaculteit Taalkunde, Faculteit Letteren, Blijde Inkomststraat 21, B-3000 Leuven, Belgiė
(tel.016/32.48.17; e-mail : hubert.cuyckens(removeme)arts.kuleuven.be)
Vacature Nederlandse taalbeheersing in Leuven en Kortrijk, KU Leuven. Deadline: 30 September 2009
Profielvacature Nederlandse taalbeheersing (ingangsdatum 1 oktober 2010)

Aan de faculteit Letteren is een voltijds ambt in het zelfstandig academisch personeel vacant in het domein van de Nederlandse taalbeheersing.

OPDRACHT

Onderzoek

Het behoort tot de opdracht van de aangestelde kandidaat een onderzoeksprogramma te ontwikkelen, excellente wetenschappelijke resultaten van internationaal niveau na te streven en nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het vlak van onderzoek in de verschillende domeinen van de Nederlandse taalbeheersing en bedrijfscommunicatie te steunen en te bevorderen.

Onderwijs

De opdracht van de kandidaat omvat eveneens het verstrekken en verzorgen van academisch onderwijs in de taalbeheersing en het taalbeheersingsonderzoek, in Leuven en Kortrijk.
De onderwijsopdracht omvat de volgende vakken en kan later aangepast of uitgebreid worden:

Nederlandse Taalbeheersing I - BA 1 - 0,75 ju
Nederlandse Taalbeheersing I (Kortrijk) - BA 1 -1 ju
Nederlandse Taalbeheersing II - BA 2 - 0,75 ju
Nederlandse Taalbeheersing II (Kortrijk) BA 2 - 1 ju
Taalbeheersingsonderzoek Nederlands - BA 3 - 1 ju
(=Ned. Taalkunde III: descriptief)
Nederlandse Taalkunde: Normatieve Taalkunde - Ma - 1,5 ju
Nederlandse Bedrijfscommunicatie - Ma - 2 ju.

Het onderwijs moet aan de eisen beantwoorden die aan academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriėntatie en academisch gehalte betreft. Het onderwijs moet bij het onderwijsconcept van de K.U.Leuven aansluiten. Engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel wordt vanzelfsprekend geacht.

Dienstverlening

Tot de opdracht behoren eveneens activiteiten van maatschappelijke dienstverlening en bestuurstaken (o.m. inzet voor het programma van permanente vorming ‘Vertalen op Europees Niveau’). Van de aan te stellen kandidaat wordt ook verwacht dat hij/zij binnen de K.U. Leuven het aanspreekpunt is op het vlak van Standaardnederlands en dat hij/zij een grote maatschappelijke betrokkenheid aan de dag legt op het vlak van taalbeleid. De kandidaat moet goede contactuele vaardigheden met een collegiale instelling combineren.

VEREISTEN

De kandidaten moeten houder zijn van een diploma van doctor in de Taal- en Letterkunde op het gebied van de Nederlandse taalbeheersing of taalkunde, of van een gelijkwaardig diploma. Zij zijn gespecialiseerd in de mondelinge en schriftelijke taalbeheersing van het Nederlands. Zij zijn bovendien vertrouwd met het domein van de Nederlandse bedrijfscommunicatie of geven de garantie dat ze zich in dat domein zullen inwerken.

Er wordt verwacht dat zij een uitstekend onderzoeksdossier hebben op het gebied van de Nederlandse taalbeheersing of de Nederlandse taalkunde en uitstekend onderwijs kunnen geven, zodat ze op het gebied van onderzoek en onderwijs kunnen bijdragen tot de kwaliteit van de onderzoekseenheid en van de opleidingen waarin ze doceren. De onderzoekskwaliteit moet onder meer blijken uit publicaties in internationale tijdschriften. Internationale onderzoekservaring is een pluspunt.

Ook goede kennis van het Engels is een vereiste. Mede daarom organiseert de universiteit cursussen Academisch Engels.

De kandidaten worden gevraagd bij hun sollicitatie een kort onderzoeksproject (maximum 2 pagina's) en een visietekst over het onderwijs (maximum 2 pagina’s) te voegen in het Nederlands en het Engels.

Afhankelijk van de kwalificaties van de kandidaat gebeurt de aanstelling in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel.

De K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Kandidaatstelling: uitsluitend elektronisch op: www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacatures.html

De kandidaatstellingen moeten ten laatste op 30 september 2009 worden ingediend.

Contactpersonen:
Meer informatie over deze vacature kan verkregen worden bij:
- Prof. dr. Luk Draye, decaan van de faculteit Letteren
Blijde Inkomststraat 21, B-3000 Leuven, Belgiė
(tel. 016/32.50.00; e-mail: luk.draye(removeme)arts.kuleuven.be)
- Prof. dr. Hubert Cuyckens, voorzitter van de Subfaculteit Taalkunde, Faculteit Letteren, Blijde Inkomststraat 21, B-3000 Leuven, Belgiė
(tel.016/32.48.17; e-mail : hubert.cuyckens(removeme)arts.kuleuven.be).
Calls for papers for events
Call for Papers for NELS 40 in Cambridge. Deadline: August 7 2009
Abstracts are invited for presentation at NELS 40, which will take place at MIT in Cambridge, MA, on November 13-15, 2009.

All talks will be 20 minutes, followed by a 10 minute discussion period.

Submissions are limited to one individual and one joint abstract per author.

The deadline for abstract submission is August 7, 2009

Abstracts should be no more than 2 pages (A4 or letter-sized) long, in 11pt font, with 1-inch or 2.5-cm margins. This includes data (which can be interspersed throughout the text), and references.


Abstracts should be submitted at: linguistlist.org/confcustom/nels40/

Main conference website: web.mit.edu/nels40/
CALL FOR COURSE and WORKSHOP PROPOSALS for ESSLLI 2009. Deadline: September 7 2009
The European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI) is organized every year by the Association for Logic, Language and Information (FoLLI, www.folli.org) in different sites around Europe. The main focus of ESSLLI is on the interface between linguistics, logic and computation. ESSLLI offers foundational, introductory and advanced courses, as well as workshops, covering a wide variety of topics within the three areas of interest:
Language and Computation, Language and Logic, and Logic and Computation. Previous summer schools have been highly successful, attracting up to 500 students from Europe and elsewhere. The school has developed into an important meeting place and forum for discussion for students and researchers interested in the interdisciplinary study of Logic, Language and Information.
For more information, visit the FoLLI website, as well as ESSLLI?2009
website: esslli2009.labri.fr/.


The ESSLLI 2010 Program Committee invites proposals for foundational, introductory, and advanced courses, and for workshops for the 22nd annual Summer School on important topics of active research in the broad interdisciplinary area connecting logic, linguistics, computer science, and the cognitive sciences, structured within the 3 traditional ESSLLI streams:


-Language and Computation
-Language and Logic
-Logic and Computation
We also welcome proposals that do not exactly fit one of these categories.

PROPOSAL SUBMISSION: All proposals should be submitted, using a prescribed form that will be available soon on the ESSLLI 2010 website www.hum.ku.dk/esslli2010, through EasyChair on www.easychair.org/conferences/?conf=esslli2010, not later than

******* Monday, September 7, 2009 *******

Proposers must hold PhD or equivalent degrees and should follow the guidelines below while preparing their submissions; proposals that do not conform with these guidelines may not be considered.

GUIDELINES FOR COURSE AND WORKSHOP PROPOSALS:

ALL COURSES: Courses are given over one week (Monday-Friday) and consist of five 90 minutes sessions, one per day. Course proposals should give a brief overview of the topic and a tentative content and structure of the course, as well as state the course?s objectives and clearly specify prerequisites, if any. Lecturers who want to offer a long, two-week course, should submit two independent one-week courses (for example an introductory course in the first week of ESSLLI, and a more advanced course during the second). The ESSLLI program committee has the right to select only one of the two proposed courses.

TIMETABLE FOR COURSE PROPOSAL SUBMISSION:

Sep 7, 2009: Proposal Submission Deadline

Oct 19, 2009: Notification Deadline

Jun 30, 2010: Deadline for receipt of camera-ready course material by the ESSLLI?2010 local organizers

FOUNDATIONAL COURSES: These are strictly elementary courses not assuming any background knowledge. They are intended for people who wish to get acquainted with the problems and techniques of areas new to them. Ideally, they should allow researchers from other fields to acquire the key competencies of neighboring disciplines, thus encouraging the development of a truly interdisciplinary research community. Foundational courses should require no special prerequisites, but may presuppose some experience with scientific methods and general appreciation of the field of the course.

INTRODUCTORY COURSES: Introductory courses are central to the activities of the Summer School. They are intended to provide an introduction to the (interdisciplinary) field for students, young researchers, and other non-specialists, and to equip them with a good understanding of the course field's basic methods and techniques. Such courses should enable experienced researchers from other fields to acquire the key competencies of neighboring disciplines, thus encouraging the development of a truly interdisciplinary research community. Introductory courses in, for instance, Language and Computation, can build on some knowledge of the component fields; e.g., an introductory course in computational linguistics should address an audience which is familiar with the basics of linguistics and computation. Proposals for introductory courses should indicate the level of the course as compared to standard texts in the area (if any).

ADVANCED COURSES: Advanced courses should be pitched at an audience of advanced Masters or PhD students. Proposals for advanced courses should specify the prerequisites in detail.

WORKSHOPS: Workshops run over one week and consist of five 90-minutes sessions, one per day. The aim of the workshops is to provide a forum for advanced Ph.D. students and other researchers to present and discuss their work. Workshops should have a well defined theme, and workshop organizers should be specialists in the theme of the workshop. The proposals for workshops should justify the choice of topic, give an estimate of the number of attendants and expected submissions, and provide a list of at least 15 potential submitters working in the field of the workshop. The organizers are required to give a general introduction to the theme during the first session of the workshop. They are also responsible for the organization and program of the workshop including inviting the submission of papers, reviewing, expenses of invited speakers, etc. In particular, each workshop organizer will be responsible for sending out a Call for Papers for the workshop and to organize the selection of the submissions by the deadlines specified below. The call for workshop submissions must make it clear that the workshop is open to all members of the ESSLLI community and should indicate that all workshop contributors must register for the Summer School.

TIMETABLE FOR WORKSHOP PROPOSAL SUBMISSIONS:

Sep 7, 2009: Proposal Submission Deadline

Oct 19, 2009: Notification Deadline

Nov 02, 2009: Deadline for submission of the Calls for Papers to ESSLLI?2010 PC chair

Nov 09, 2009: Workshop organizers send out First Call for Papers

Jan 25, 2010: Workshop organizers send out Second Call for Papers

Mar 08, 2010: Workshop organizers send out Third Call for Papers

Apr 12, 2010: Suggested deadline for submissions to the workshops

May 24, 2010: Suggested deadline for notification of workshop contributors

Jun 30, 2010: Deadline for submission of camera-ready copy of workshop proceedings to the ESSLLI?2010 Local Organizers.

Notice that workshop speakers will be required to register for the Summer School; however, they will be able to register at a reduced rate to be determined by the Local Organizers.

FORMAT FOR PROPOSALS: A form for submitting course and workshop proposals will be available soon on the ESSLLI 2010 website www.hum.ku.dk/esslli2010.

The proposers are required to submit the following information:

* Name(s) of proposing lecturer(s)/ workshop organizer(s), at most two per course or workshop
* Contact addresses, homepages, phones, and fax numbers (if available), of proposing lecturer(s)/ workshop organizer(s);
* Title of proposed course/workshop;
* Type (workshop, foundational, introductory, or advanced course)
* Stream (one of: Language & Computation, Language & Logic, Logic &
Computation)
* Description (in at most 300 words, provide justification, relevance to ESSLLI, proposed contents and structure of the courses, resp.
expected participation in the workshops)
* External funding (whether the proposers will be able to obtain external funding for travel and accommodation expenses)
* Further particulars (any further information that is required by the above guidelines should be included here; in particular, course
objectives and prerequisites, as well as the lecturers teaching experience relevant to the proposed course, and generally in the
interdisciplinary field scope of ESSLLI.)

FINANCIAL ASPECTS: Prospective lecturers and workshop organizers should be aware that all teaching and organizing at the summer schools is done on a voluntary basis in order to keep the participants fees as low as possible. Lecturers and organizers are not paid for their contribution, but are reimbursed for travel and accommodation (up to fixed maximum amounts, that will be communicated to the lecturers upon notification). It should be stressed that while proposals from all over the world are welcomed, the School cannot guarantee full reimbursement of travel costs, especially from destinations outside Europe. Please note that in case a course or workshop is to be taught/organized by two lecturers, a lump sum will be reimbursed to cover travel and accommodation expenses for one lecturer; the splitting of that sum is up to the lecturers.

The local organizers would highly appreciate it if, whenever possible, lecturers and workshop organizers find alternative funding to cover travel and accommodation expenses, as that would help us keep the cost of attending ESSLLI?2010 lower.

ESSLLI 2010 PROGRAM COMMITTEE:

Chair: Valentin Goranko (Technical Univ. of Denmark)

Area Specialists:

Language and Computation:
Walter Daelemans (Univ. of Antwerp)
Sabine Schulte im Walde (Univ. of Stuttgart)

Language and Logic:
Yoad Winter (Utrecht Univ.)
Raffaella Bernardi (Free Univ. of Bozen-Bolzano)

Logic and Computation:
Anuj Dawar (Univ. of Cambridge)
Ken Shan (State Univ. of New Jersey, Rutgers)

ESSLLI 2010 Program Committee dedicated email account: esslli2010(removeme)gmail.com

ESSLLI 2010 ORGANIZING COMMITTEE:

Chair: Vincent Hendricks (University of Copenhagen) Organizing Manager: Rasmus Rendsvig

ESSLLI 2010 website: www.hum.ku.dk/esslli2010
Call for papers for KNAW Conference 'Participating in a mediated world'. Deadline: September 15 2009
Conference organized by the Platform for Communication, Media, and Information (CMI) within the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)

November 27, 2009
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Call for papers

The dramatic changes that our media environments have undergone in the past years have profoundly impacted our daily lives. Notions of time and space have changed; boundaries between the public and the private have been blurred; and the meaning of closeness and distance in interpersonal relationships has been radically altered. This new, mediated world creates many opportunities for individuals, but also confronts them with risks and dangers. The fundamental question thus becomes how individuals participate in a mediated world. How do individuals integrate media technologies into their daily lives? How do they develop the competencies to be able to navigate in a mediated world? How do individuals negotiate their role as user and producer of information? How do they deal with the redefinition of important areas of social life ranging from politics and education to health and entertainment?

To address these and other questions, the Platform for Communication, Media, and Information (CMI) within The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) will organize a conference entitled “Participating in a mediated world” on November 27, 2009. The CMI platform has organized various successful workshops in 2008 and 2009 in which an agenda for future interdisciplinary research was developed. Moreover, the CMI platform is in continuous contact with NWO to establish an interdisciplinary theme program targeted at media, communication, and information scholars. In line with these activities, the conference “Participating in a mediated world” aims at bringing together junior and senior scholars from various backgrounds to get familiar with each other’s work; to learn from each other; and to discuss possibilities of future joint research efforts. It is the conviction of the CMI Platform that the opportunities and problems of participating in a mediated world can only be understood through the combination of different theoretical perspectives and methodological approaches. As a result, the CMI Platform invites communication scientists, media scholars, and information scientists to present their work at the conference. Presentations at the conference can include empirical or theoretical work and can be based both on research that has already been done and on work in progress. The presentations should fit in with one or more of the following four areas:
• Health and health promotion in a mediated world
• Political engagement and citizenship in a mediated world
• Cultural production and consumption in a mediated world
• Education and learning in a mediated world.

Abstracts (200 – 400 words) with a short description of the rationale, main topic, and, if necessary, methods and results should be submitted before September 15 as an email attachment to bernadette.peeters(removeme)bureau.knaw.nl. The abstracts can be submitted in Dutch or English. The abstract should include the name(s) of the author(s), current function(s), affiliation(s), and contact address(es). The submissions will be evaluated by an internal review board. Presenters will be notified in early October about the board’s decision. To stay informed about the activities of the CMI platform before the conference, presenters are also encouraged to join the LinkedIn group “Platform for Communication, Media, and Information” ( www.linkedin.com/groups?gid=1899709).
Call for papers, Seventh Semantics in the Netherlands Day (SiN VII). Deadline July 6 2009
The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC, University of Amsterdam) presents the Seventh Semantics in the Netherlands Day (SiN VII). SiN provides a possibility for graduate students (PhD, MA, MSc, MPhil) working in various theoretical frameworks to present their ongoing research on semantics. Topics include, but are not limited to:

• semantics analysis and cognition
• semantics-pragmatics interface
• semantics-syntax interface
• semantic change
• semantics and discourse
• semantics and logic
• computational semantics
• semantics in language acquisition

SiN VII will take place on Friday, 6 November at the University of Amsterdam. The keynote speaker this year will be Fred Landman (Linguistics department Tel Aviv University / ILLC University of Amsterdam).

We cordially invite graduate students affiliated to any of the Dutch universities to present their current research. In order to do so, please send a short abstract (max. 500 words) as an MS Word file or PDF file to both organizers (see the e-mail addresses below). Please specify in the body of the e-mail:

? the title of your presentation
? the name and contact address of the author(s)

The deadline for submission is 8 July 2009. Notifications of acceptance will be sent around 16 July. Time allotted for presentations is 20 minutes, followed by 5 minutes of discussion.

After the SiN day, proceedings will be published in Linguistics in Amsterdam (www.linguisticsinamsterdam.nl). Accepted speakers will be invited to contribute a paper based on their presentation to the proceedings.

The organizers:

Josefien Sweep, ACLC

The organizers:

Josefien Sweep, ACLC
J.Sweep(removeme)uva.nl
Mara van Schaik-Radulescu, ACLC
M.O.vanSchaik-Radulescu(removeme)uva.nl

Important dates for SiN VII:
SiN VII: 6 November 2009
Deadline abstracts: 8 July
Notification of acceptance: 16 July

Website SiN VII:
www.hum.uva.nl/sin7
Call for papers Morfologiedagen 2009 in Luik. Deadline: 30 september 2009
17 en 18 december 2009
Université de Ličge

Na een korte onderbreking tussen 2003 en 2007 zijn de Morfologiedagen twee jaar geleden heropgestart als een tweejaarlijkse conferentie voor taalkundigen met interesse voor de Nederlandse morfologie. De Morfologiedagen worden de dit jaar voor de tweede keer (na 1997) georganiseerd in Luik.
De locatie van deze editie van de Morfologiedagen inspireerde ook het thema waarvoor we speciale aandacht vragen: de contrastieve morfologie. Papers waarin de Nederlandse morfologie wordt vergeleken met die van andere talen willen we hierbij aanmoedigen. Bij voldoende voorstellen voor contrastieve lezingen zal één van beide dagen als themadag worden georganiseerd.
Graag ontvangen we anonieme abstracts (max. 300 woorden) over alle mogelijke aspecten van de Nederlandse morfologie vóór 30 september 2009 per e-mail op het volgende adres: lien.devos(removeme)ulg.ac.be, met als onderwerp “abstract morfologiedagen” (gegevens afzender op apart blad).
Presentaties: 30 min. (excl. 10 min. discussie)
Bij voldoende aanmelding kan de organisatie een postersessie inlassen.
Kosten deelname: 40 Euro (incl. diner)

Organisatie: Gert Meesters, Lien De Vos (Service de néerlandais, Université de Ličge)

Voor meer informatie: gert.meesters(removeme)ulg.ac.be.
Call for papers for Macrolinguistics Journal, Issue 2009.
We would like to tell you that we edit the journal of Macrolinguistics (ISSN 1934-5755), with the purpose of informing scholars of Indo-European languages about the linguistic research of scholars of non-Indo-European languages, providing impetus for scholars of the Indo-European languages to develop new theories and contributing to the complementarity and interaction among linguistic researchers worldwide. On the other hand, we also very pleased to accept the high-quality papers in application of western linguistic theories and materials of non Indo-European language, which can hold a conversation with the western linguistics on a high level.

We are planning to publish Issue 3 (2009) this year. Considering your great attainments in the field of linguistics, we invite your contribution (English manuscripts are expected) for this journal. The general description of the journal and the table of contents of Issue 1 (2007) and Issue 2 (2008) are mailed to you for your reference. If your paper is through the review, we can arrange it in the current issue or later issue, and two copies will send to you after publication.

We look forward to your contribution.

Hope to get your reply soon.

Sincerely yours,

Prof. Dr. Ma Qinghua

Editor-in-Chief of MACROLINGUISTICS

Journal Information
Title: Macrolinguistics
Publisher: Learned Press: 9 East 37th Street, Suite: WL, New York, NY 10016, U.S.A. Phone: 646-831-8213. Fax: 413-826-8213. E-mail: learnedpress @gmail.com.

Editorial Policy: Macrolinguistics is published once a year by The Learned Press. It aims at informing scholars of the Indo-European languages about the linguistic research of scholars of non-Indo-European languages, providing impetus for scholars of the Indo-European languages to develop new theories and contributing to the complementarity and interaction of linguistic research worldwide. The Journal mainly publishes papers in the following areas: (1) original and pioneering theoretical research by scholars of non-Indo-European languages in linguistics and applied linguistics; (2) studies, descriptions and analyses of the rich resources of non-Indo-European languages (both living language materials and time-honored old language materials); (3) summary and assessment of the linguistic interpretations from massive research into the traditional philological studies of the non-Indo-European languages that can be introduced into the study of other languages, as well as the theoretical advancement on this basis; (4) trends in the linguistic study of non-Indo-European languages; (5) reviews, comments and discussions by scholars of Indo-European languages of the papers in this journal or comparative studies on the basis of papers in this journal; and (6) interactive studies by scholars of different non-Indo-European languages.
ISSN: 1934-5755
Linguistic Sub-field(s): General Linguistics
Contributors: Macrolinguistics welcomes contributions. Manuscripts should be in English. If the manuscripts are written in a language other than English, please submit an English translation. Do not submit your manuscript to more than one publisher. For more information, please contact with the Editorial Office by writing, or by E-mail.
Correspondence: Editorial Office of Macrolinguistics, School of Liberal Arts, Nanjing University, 22 Hankou Road, Nanjing, 210093, P.R.China. E-mail: macrolinguistics(removeme)gmail.com.

Subscription:
Subscription or any other inquiry concerning the Journal may be directed to the Editorial Office by writing, or by e-mail. Address is as follows: 9 East 37th Street, Suite: WL, New York, NY 10016, U.S.A. Phone: 646-831-8213. Fax: 413-826-8213. E-mail: (1) macrolinguistics@gmail. com. (2) learnedpress(removeme)gmail.com. The annual subscription fee is $28 each year including the mail cost. Payment options: (1) By check. Please mail to Learned Press: 9 East 37th Street, Suite: WL, New York, NY 10016, U.S.A. (2) Wiring transfer. Capital One Bank, 220 East 42nd Street, New York, NY 10017 (Account Name: The Learned Press, Account Number: 7017139244, Routing Number: 021407912).
Extra
NIAS- gelden voor onderwijsvervanging voor Nederlandse Fellows
Middelen voor onderwijsvervanging

Het NIAS is bijzonder verheugd te kunnen aankondigen dat, na jarenlang aandringen, het Ministerie van OCW met ingang van 2009 een fonds beschikbaar heeft gesteld om te voorzien in de onderwijsvervanging van Nederlandse universitaire medewerkers. Deze vergoeding bedraagt € 25.000 voor tien maanden en € 12.500 voor vijf, en wordt beschikbaar gesteld aan de faculteit waarin het onderwijs gegeven dient te worden.

Fellowship aan het NIAS in 2010/11: deadlines voor aanvragen

Voor een NIAS Fellowship komen gepromoveerde wetenschapsbeoefenaren in aanmerking, die in belangrijke mate hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van hun vakgebied. Nederlandse onderzoekers kunnen tot 1 juli a.s. een fellowship voor het jaar 2010/11 aanvragen. Voor meer informatie over onder andere de aanvraagprocedure en vervangingsgelden, evenals het aanvraagformulier, zie: www.nias.knaw.nl/en/fellowships/regular_fellowships
NWO Talentday October 6 2009
Dear talent,

You are one of the few people in the Netherlands who have the potential to become an outstanding researcher. The NWO Talent Days can help you on your way to the top. You are cordially invited to participate in the next NWO Talent Day, which will be held on Tuesday 6 October 2009.
Only a limited number of places are available.

Why the NWO Talent Days?

NWO tries to support and stimulate young scientific talent, e.g. NWO provides various grants for talented researchers ( www.nwo.nl/subsidiewijzer).

NWO organises the Talent Days to:

· provide you with the information, knowledge and skills you need to develop your scientific career, and to

· give you the opportunity to exchange experiences with other young researchers from a wide range of scientific disciplines.

For further information see www.nwo.nl/talentendag

Are the NWO Talentdays something for me?

If you are a researcher at the start of your career – i.e. a Ph.D. or a postdoc - then yes, they are.

How can I register?

Registration will open on 19 June 2009, 12.00 p.m. You can register by completing the registration form at www.nwo.nl/talentendag

NOTE only a limited number of places are available for the NWO Talentday on a first come first served basis. So register soon.

Very important!

Be aware that the following workshops will be held in Dutch:

- Funding (Subsidies aanvragen)

- Creative thinking (Creatief denken)

- Networking (Netwerken)

- Presentation workshop (Presentatietraining)

- Project management game (Projectmanagementspel)


The two English-spoken workshops are:

- Write it Right

- 21st Century career survival

Where can I get more information?

At www.nwo.nl/talentendag or talentendag(removeme)nwo.nl.

We look forward to seeing you at the NWO Talent Day on 6 October 2009!
Verruiming vervangingssubsidies NWO Vrije Competitie.
Verruiming budget vervanging in Vrije Competitie Geesteswetenschappen

Vanaf heden zijn de mogelijkheden voor het aanvragen van een vervangingssubsidie binnen de Vrije Competitie in de Geesteswetenschappen verruimd. De Vrije Competitie richt zich op onderzoeksprogramma's met een overwegend geesteswetenschappelijke component, bestaande uit een beperkt aantal deelprojecten die een duidelijke onderlinge samenhang hebben en een samenhangend eindresultaat beogen, waarmee aantoonbare meerwaarde wordt bereikt ten opzichte van afzonderlijke uitvoering van de deelprojecten. Een aanvraag heeft een maximale omvang van € 600.000,-. Hiervan kan maximaal € 50.000 (was € 25.000) worden aangevraagd voor vervanging van de programmaleiding voor onderwijs- en begeleidingstaken als daaruit een of meer publicaties (waaronder een synthetiserende publicatie) van betrokkene(n) in het kader van het programma voortvloeien.

Meer informatie: www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_4XHDR5