May 14th, 2009

LOT Announcements / events
LOT Summer School Leiden University, Leiden, June 8-19 2009
The deadline for registration for the LOT Summer School has been prolonged till May 17. Please make sure that you have registrated for courses and lodging and have sent us your payment form by that time!

Due to mailserver problems, we have probably lost a number of registrations to the Leiden Summer School. Even if it looked like your registration was confirmed when you submitted the form between April 2 and April 24, your registration may not actually have reached us.
If you registered before April 24 and have not received mail from LOT reconfirming your registration on April 27, you must assume we do not have a record of your registration. We apologize for the inconvenience, and invite you to fill out the registration form again.

You will receive more information on lodging and payment- confirmations in the week before the LOT School starts.

If you have any questions regarding your registration contact the LOT Secretary Office via: lot(removeme)uu.nl
LOT Populariseringsprijs 2009: oproep
Aan alle taalkundigen in Nederland

LOT looft dit jaar wederom de Populariseringsprijs uit, ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over een taalwetenschappelijk onderwerp.

De definitie van in aanmerking komende publicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor dit doel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal - artikelen, boeken, cd-roms, video's, radio - en televisieprogramma's, websites etc. - met copyright in 2008 (indien copyright van toepassing is). De bijdrage dient in het Nederlands te rapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door een in Nederland werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienen de essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk te maken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

De omvang van de LOT-prijs bedraagt 1000 Euro.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordeling inzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse taalkundige een reeds gepubliceerde bijdrage van een collega (dus niet van eigen hand) voordragen voor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage gemotiveerd aan te melden. Bij voordracht dient vermeld te worden: Naam voorgedragene, titel bijdrage, adres voorgedragene, motivatie voordracht.

De inzendingen worden beoordeeld door een door het LOT benoemde jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla, samen met het bekend maken van de uitslag van de AVT-Anéla dissertatieprijs. Het taalgala zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 13 november 2009, aan het Pietershof te Utrecht. Van de genomineerden wordt een actieve deelname aan het Taalgala verwacht.

De sluitingsdatum voor inzending/voordracht is 1 juni 2009. Inzendingen / voordrachten kunnen gestuurd worden naar LOT, t.a.v. Ivana Brasileiro, Janskerkhof 13a, 3512 BL Utrecht.

Het bestuur hoopt op een overvloedige inzending. De noodzaak tot effectievere publieksvoorlichting over aard en kwaliteit van het taalkundig onderzoek in Nederland en de resultaten daarvan blijft onverminderd aanwezig.

Het reglement is hier digitaal in te zien: www.lotschool.nl/files/newsletters/2009/LOT_Populariseringsprijs_reglement.pdf

Namens het LOT-bestuur,
Henriette de Swart, Wetenschappelijk directeur
Kennislink Taal & Spraak
Kijk voor het laatste nieuws over Kennislink Taal & Spraak op: www.kennislink.nl/taal-en-spraak
Lectures / talks
ACLC-Seminar on Spatial language and cognition, Amsterdam, May 15 2009
Amsterdam, Spuistraat 210, zaal 401
May 15 2009, 15.30 - 16.45 uur

Alla Peeters-Podgaevskaja
(UvA, ACLC)

presents

Spatial language and spatial cognition

Spatial language and Spatial Cognition are important topics of current cognitive research. The study of spatial language provides insights into the way(s) in which the human mind deals with the surrounding world and so also into the functioning of human cognition.

Space, as it is conceptualised and expressed in language, consists of objects (including human beings) and places/locations which are in interaction with each other. Objects can be located somewhere or replaced. They can also move in a certain direction along a certain trajectory. The interaction between objects and places can be observed by a viewer, who orientates himself, other objects and locations in respect to each other and to cardinal directions. Thus we can state that spatial language and cognition are based on four constituents: spatial relationships, the geometrical shape of objects and locations, motion (including direction and orientation) and the observer. These can be expressed by means of verbs, adverbs, postpositions, particles, prefixes, cases and prepositions.

Until now, Slavic languages have not been taken into account neither in comparative linguistic studies, nor in typological studies, although, as a language group, Slavic languages vary considerably from other languages, because of the complex interaction between the verb with its aspect and prefix on the one hand, and prepositions in combination with a certain case on the other. Case itself plays a significant part in spatial constructions. Moreover, Slavic space comprises not merely canonical localisation and motion situations which are known from other languages, but also mapping motion onto a static locative situation as one cognitive operation. Preliminary research in Slavic Spatial language has made clear that a new theory has to be developed to deal with its intricate complexity. In my presentation I will present the outlines of that theory.

The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday. After the lectures drinks are served at the Opleiding Algemene Taalwetenschap, Spuistraat 210, third floor. For more information: aclc-fgw(removeme)uva.nl, tel. 020-5252543
Talk on Disharmonic Word Orders by Mark de Vos, Leiden, May 19 2009
On Tuesday 19 May (11.00-13.00) Mark de Vos (Rhodes University) will talk about:

Afrikaans mixed adposition orders as a PF-linearization effect:
Disharmony is a superficial side effect of deeper harmony

Room: 005, van Wijkplaats 4 -building 1166

This talk aims to account for the paradoxical, disharmonic word orders evident in the Afrikaans adpositional paradigm. It will be argued that the disharmony is only apparent and is actually derived from deeper harmony of principles. Drawing on current minimalist theory (Chomsky 2000, 2004) and Relational theory (De Vos 2008, Codd 1970), the disharmonic effects are analysed as a result of bare output conditions imposed by PF linearization.
The problem: Afrikaans, like Dutch displays both head-initial and head-final orders in the adpositional domain (1). The central question is whether these contradictory word-orders can be derived from deeper principles or whether they must be stipulated lexically.
(1) Disharmonic word orders in the Afrikaans adpositional domain
a. Ek loop in die kamer [head-initial preposition]
I walk in the room `I walk around inside the room’
b. Ek loop die kamer in [head-final preposition]
I walk the room in `I walk into the room’
c. Ek loop in die kamer in [circumpositional adposition]
I walk in the room in `I walk into the room’
Analyses utilizing ? agreement: There is theoretical, morphological and cross linguistic evidence to suggest that Afrikaans adpositions involve agreement. Oosthuizen (2000) and Biberauer & Folli (2004) propose an expanded PP projection for Afrikaans while Den Dikken (2008), Koopman & Szabolcsi (2000) and Helmantel (2002) do the same for Dutch. The structure includes projections for Agreement and/or Deixis and Aspect, thus making explicit the parallel between the adpositional and the clausal domains. The mixed word orders are derived by DP movement combined with head movement. The trigger of movement is unclear, but is often attributed to EPP.
(2) Parallels between the adpositional and clausal domains (Den Dikken 2008).
a. [CSpace [DeixisSpace [AspectSpace [P DP]]]] Adpositional functional projections
b. [CForce [DeixisTense [AspectEvent [V DP]]]] Clausal functional projections
There is also suggestive morphological evidence for agreement projections because with DP-P orders, a subset of adpositions evidence a morphological change (3) in a restricted fashion.
(3) Ek het hom met ‘n mes mee/*met gesteek
I have.AUX him with a knife with.AGR/with PST.stabbed
`I stabbed him with a knife’
From a comparative perspective, the adposition evidences morphological change under WH-extraction in Afrikaans (4a). This paradigm is identical to Kilega where extraction from the complement of an adposition occurs only in the presence of agreement on the P (4b).
(4) WH-extraction occurs only in the presence of agreement on P.
a. Watter kandidaat moet ek voor/*vir stem
Which candidate must I for.AGR/*for vote
`Which candidate must I vote for?’ (Oosthuizen 2002: 72)
b. Aba-syakulu b-o Kambale a-ka-kanay-a na-bo
2-old.people 2-FOC Kambale 1S-PRES-speak-FV with-2
`It’s old people that Kambale is speaking with’ (Kinyalolo 1991 cited in Baker 2008: 192)
Given these parallels it seems that Afrikaans adpositions do indeed involve agreement in certain cases. Thus, P assigns case to a DP complement and the DP, in turn, checks ? features on P. A case-assigning P is assigned a PF form corresponding to the canonical preposition (5a) while a P? (with checked ? features) is assigned a morphological form corresponding to the `agreeing’ form of the adposition if the agreeing suppletive form is available in the lexicon (5b).
(5) a. P[Case] spelled out as non-agreeing forms: met, vir, tot, in
b. P[?] spelled out as suppletive or agreeing forms where possible: mee, voor, toe, in
Background Assumptions: The proposal relies on several sets of assumptions: (i) Distributed Morphology (Marantz and Halle 1993, Marantz 1997), (ii) functional dependencies and (iii) PF bare output conditions.
A functional dependency is a deterministic, one-to-one mapping between two feature values and thus, any subset relationship entails a functional dependency between the superset and the subset (Armstrong 1974). This effectively means that MERGE and AGREE, which create ordered pairs of the form{A,{A,B}} by definition create functional dependencies (6).
(6) Examples of syntactic functional dependencies
a. {F,{F,uF}} is a functional dependency such that F ? uF
b. {T,{T,uT}} “ “ “ “ T?uT
c. { ?,{ ?, u ? }} “ “ “ “ ? ?u?
PF bare output conditions must include linearization principles (e.g. the LCA Kayne 1994 was one such). Since Functional Dependencies are, by definition, encoded in MERGE and AGREE, it makes sense to use them for the purposes of linearization. This hypothesis is expressed by the Dependency Linearization Hypothesis (7) mapping functional dependency to linear precedence in a one-to-one manner.
(7) Dependency Linearization Hypothesis: For any syntactic objects A and B, if A ? B then A linearly precedes B. In practice this means that: For any syntactic feature pair iF and uF, then iF linearly precedes uF.
The solution: Where a P assigns case to a DP, there is a functional dependency such that iCase on P ? uCase on DP. By the DLH (7) this yields a linearization pattern (8) where P precedes DP. This derives ordinary prepositional phrases (1a).
(8) Deriving precedence relations for a canonical PP.
Precedence: P > DP.
Spelled out as: in die kamer (1a)
In cases where P assigns case to a DP and the DP checks ? features on P, there are two functional dependencies such that (a) iCase on P ? uCase on DP and (b) and DP? ? u? on P. According to the DLH (7) this can be linearized in two different ways, one with doubled adpositions (9a) and another with doubled DPs (9b).
(9) Deriving complex adpositional precedence relations
a. P > DP > P?
Spelled out as: in die kamer in (1c)
b. DP > P? > DP
Spelled out as: die kamer in t (1b)
Just as importantly, the analysis can derive the ungrammaticality of certain patterns too, such as the fact that the `agreeing’ preposition is always right-adjacent to the DP (10).
(10) Some ungrammatical patterns
P> DP > P?
Cannot be spelled out as: *mee die mes met
Cannot be spelled out as: *met die mes met
Conclusions: The analysis derives disharmonic word order effects in the adpositional domain from a single PF output condition fed by functional dependencies. Disharmonic word orders and word order parameterization are thus reduced to the asymmetries between the distribution of interpretable vs uninterpretable features. The apparent disharmony is thus only a PF side-effect of the deeper harmony imposed by the DLH (6). The wider implications of the analysis are that a broader range of movement types could also be derived by PF bare output conditions. For instance, (8a) offers a tantalizing possibility on deriving head-movement at PF while (8b) could offer insight into the EPP if the analysis were to be extended to the clausal domain.

References:
Armstrong,W., 1974. Dependency structures of database relationships. Proceedings of
IFIP 74, 580–583.
Baker, M., 2008. The Syntax of Agreement and Concord. Cambridge University Press,
Cambridge.
Biberauer, T. & R. Folli (2004). Constructing Directional Motion in Afrikaans. Paper presented at the LAGB Annual Meeting (Roehampton)
Chomsky, N., 2000. Minimalist inquiries: The framework. In: Martin, R., Michaels, D.,
Uriagereka, J. (Eds.), Step by Step: essays on minimalist syntax in honor of Howard Lasnik. MIT Press, Cambridge MA., pp. 89–155.
Chomsky, N., 2001. Beyond Explanatory Adequacy. In: MIT Occasional Papers in
Linguistics. No. 20 in MIT Occasional Papers in Linguistics, MIT Press, Cambridge
MA.
Codd, E. F., 1970. A relational model of data for large shared data banks. Communications
of the ACM 13, 377–387.
De Vos, M., 2008. Deriving narrow syntax from principles of lexical organization.
Lingua – submitted 2005 118, 1864–1899.
Den Dikken, M., 2008. On the functional structure of locative and directional PPs.
Unpublished manscript downloaded from web.gc.cuny.edu/dept/
lingu/dendikken/papers.html on 14 January 2008.
Helmantel, M., 2002. Interactions in the Dutch Adpositional Domain. Ph.D. thesis, University of Leiden Centre for Linguistics/Holland Institute of Linguistics.
Kayne, R., 1994. The Antisymmetry of Syntax. MIT Press, Cambridge MA.
Koopman, H., Szabolcsi, A., 2000. Verbal Complexes. MIT Press, Cambridge MA.
Marantz, A., 1997. No escape from syntax: Don’t try morphological analysis in the privacy
of your own lexicon. In: Dimitriadis, A., Siege, L., Surek-Clark, C.,Williams, A.
(Eds.), University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics. Penn Linguistics
Club, Philadelphia, pp. 201–225. Proceedings of the 21st Annual Penn Linguistics
Colloquium.
Marantz, A., Halle, M., 1993. Derivational morphology and the pieces of inflection. In:
Hale, K., Keyser, S. J. (Eds.), The View from Building 20: Essays in Linguistics in
Honour of Sylvain Bromberger. MIT Press, Cambridge MA, pp. 111–176.
Oosthuizen, J., 2000. Prepositions left and right in afrikaans. Stellenbosch papers in
linguistics 33.
Capita Selecta Lexicology. Lectures on Computational Lexicography, INL Leiden, May 28 2009
Capita Selecta Lexicologie

Thema: Computationele lexicografie

Donderdag 28 mei:
Professor Ulrich Heid, Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung, Stuttgart:
“Idioms and Collocations in electronic dictionaries”.

Alle belangstellenden zijn welkom op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Matthias de Vrieshof 3, gebouw 1171, het Verbarium, van 15.00 tot 17.00 uur
Discourse op Dinsdag: Frank Jansen on Written Dutch, Utrecht (UIL OTS)May 26 2009
Discourse op Dinsdag

Date & time: May 26; 15:30-17:00
Location: Utrecht University, Janskerkhof 13, Room 0.06


Frank Jansen
UiL-OTS, Utrecht University

Does chronology condition the position of adverbial clauses in written Dutch?

Abstract
Since Labov and Waletzky (1967) chronology is considered to be reserved for independent clauses in narrative texts. Empirical investigations into the position of adverbial clauses were inconclusive at best. Therefore I did a corpus study of the position of adverbial clauses introduced by temporal connectives (nadat ‘after’, voordat ‘before’ and toen ‘when’) and causal connectives (omdat ‘because’ and doordat ‘idem’). As these dependent clauses may occupy a position before and after their embedding clause the chronology-hypotheses predicts that all clauses are predominantly preposed except the voordat-clauses.

After a few remarks on chronology on text level (between independent clauses), I will give the results of an analysis of 1043 adverbial clauses in narratives (biographies) and arguments (policy documents). The position of the respective temporal clauses seems to support the chronology hypothesis: voordat (68% chronological), nadat (54%) and toen (44%). However, we find – in line with Diessels typological (2001) work - that causal clauses have relatively seldom a chronological position (18%), especially when compared with their closest temporal cognate nadat. A possible explanation for these differences is to assume a) that the rhetorical order of events (first the event of the embedding clause, and then the event that explains it) takes precedence over the epistemic order of events, which is chronological, and b) that the mentioned temporal connectives may be used with a causal meaning. This hypothesis was tested by assessing the eventual causal ‘undertone’ of the connectives.

Besides this semantic factor I will discuss some other possible factors: a syntactic one: type of embedding clause; a stylistic one: relative length of dependent and embedding clause; and two communicative ones: main clause first and the signalization of temporal order by tempus of the verb.
The Discourse op Dinsdag discussion group is intended for researchers working on discourse from a language use perspective, and offers a platform to discuss their work (in progress). For more information check our website www.let.uu.nl/vici.

Kind regards,
The organizers:
Anneloes Canestrelli,
Pim Mak,
Ingrid Persoon,
Ted Sanders,
Ninke Stukker,
Rosie van Veen.
LUCL Friday afternoon lecture on Subject Clitics in Konso, Ethiopia, Leiden, May 15 2009
LUCL Vrijdagmiddaglezingen Beschrijvende Taalkunde 2009

May 15, 2009, 15:15h., Van Eyckhof 4, room 004

Ongaye Oda (LUCL)

Subject Clitics in Konso (Cushitic, Ethiopia)


Please note that around the time there will be another linguistic lecture:

May 15, 2009, 16h. Place to be announced

Rafael Salaberry (University of Texas-Austin)

Iterativity and habituality in Spanish

In Spanish, both single and iterated telic events can be conveyed with the use of the Preterite (1a), whereas habituality is typically expressed with the use of the Imperfect (1b). In this respect, previous studies (e.g., Pérez-Leroux et al., 2008; Slabakova & Montrul, 2002, 2008) show that whereas both English native speakers learning Spanish as well as Spanish native speakers consistently accept the use of the Preterite with sentences depicting a single event (1a), only L2 learners tend to reject the use of the Preterite depiciting an iterated telic event (1c).

1a. Ayer el tren del mediodķa llegó (PRET) tarde.

Yesterday the 12 o’clock train arrived late.

1b. Cuando era nińo el tren del mediodķa llegaba (IMP) tarde.

When I was a child, the 12 o’clock train arrived late.

1c. Durante muchos meses el tren del mediodķa llegó (PRET) tarde.

For months the 12 o’clock train arrived late.

In this presentation, I will review previous theoretical arguments that have been advanced to account for this phenomenon (e.g., a distinction between grammatical and pragmatic knowledge) and I will propose an alternative analysis in which both iterativity and habituality are equally viewed as part of grammatical knowledge. The alternative argument is an extension of the theoretical claim first advanced by Langacker (1999) with reference to English data and later expanded to Spanish data by Doiz-Bienzobas 2002). The empirical outcome associated with the marking of iterativity and habituality will be further described from the perspective of transfer and instructional effects.

REFERENCES:

Doiz-Bienzobas, A. (2002). The preterit and the imperfect as grounding predications. In F. Brisard (Ed.), Grounding: The Epistemic Footing of Deixis and Reference (pp. 299–347). Berlin: Mouton de Gruyter.

Langacker, R. (1999). Grammar and Conceptualization. Berlin: Mouton de Gruyter.

Pérez-Leroux, A., Cuza, A., Majzlanova, M., & Sįnchez-Naranjo, J. (2008). Non-native recognition of the iterative and habitual meanings of Spanish preterite and imperfect tenses. In J. Liceras, H. Zobl & H. Goodluck (Eds.), Formal Features in Second Language Acquisition (pp. 432-451). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Slabakova, R., & Montrul, S. (2002). On aspectual shifts in L2 Spanish. In Skarabela (Ed.), BUCLD 26 Proceedings (pp. 631-642). Sommerville, MA: Cascadilla Press.

Slabakova, R., & Montrul, S. (2008). L2 acquisition at the grammar-discourse interface: Aspectual shifts in L2 Spanish. In J. Liceras, H. Zobl & H. Goodluck (Eds.), Formal Features in Second Language Acquisition. (pp. 452-483). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

For more information on this lecture, please contact Dr Paz Gonzįlez, p.gonzalez(removeme)hum.leidenuniv.nl

Those who are on the e-mail list receive an abstract of each talk a week ahead. For more information or to be included on the e-mail list, contact: Maarten Kossmann, Department Languages and Cultures of Africa,

Roland Hemmauer r.hemmauer(removeme)let.leidenuniv.nl 071-527 2207
Maarten Kossmann m.g.kossmann(removeme)let.leidenuniv.nl 071-527 2649
Maarten Mous m.mous(removeme)let.leidenuniv.nl 071-527 2242
Rebecca Voll r.m.voll(removeme)let.leidenuniv.nl 071-527 2239

The lectures take place at Leiden University, Faculteit der Letteren, Witte Singel –Doelencomplexfrom 15:15 till 17.
Construction Grammar Discussion Group: Constructional Englisch on the move (T. Colleman), Utrecht, May 15 2009
Construction Grammar Discussion Group, Utrecht, May 15, 2009

Speaker: Timothy Colleman (Ghent University)

Title: Constructional semantics on the move. A diachronic view on the polysemy of the English double object construction

Date and time: May 15, 15.30-17.00
Location: Utrecht, Drift 23, room 106

Abstract:
Goldberg’s version of Construction Grammar presents the English ditransitive [SBJ V OBJ1 OBJ2] argument structure construction as a prime case of constructional polysemy: the construction’s semantic structure consists of a family of related senses built around a prototypical ‘Agent causes Recipient to receive Patient’ sense (Goldberg 1995, 2006). Each of the construction’s subsenses is associated with one or a few semantic classes of verbs: the combination of verbs of refusal such as deny and refuse with double object syntax, for instance, instantiates the subsense ‘Agent causes Recipient not to receive Patient’.

This paper explores the (recent) semantic history of the English ditransitive. On the basis of data from the CLMET corpus of Late Modern British English (De Smet 2006), it will be shown that in 18th Century English, the construction was compatible with a larger array of semantic verb classes than it is in the present-day version of the language. Examples of uses which have either completely disappeared from the grammar in the course of the last three centuries or which have been marginalized include the use of the ditransitive with ‘banishment’ verbs such as banish and dismiss, the use of the ditransitive to encode “true” benefactive events which do not involve a subevent of reception (e.g. ‘Open me the door’), and the use of the construction with attitudinal verbs such as envy and forgive. These and other examples suggest that the semantic range of the construction has decreased considerably over the last three to four centuries. This paper will document this semantic shift and will investigate to which extent these obsolete uses – and their demise – can be accounted for within a polysemous approach to constructional semantics.

References
De Smet, Hendrik. 2005. A corpus of Late Modern English. ICAME-Journal 29: 69-82. Goldberg, Adele E. 1995. Constructions: a Construction Grammar Approach to Argument Structure. University of Chicago Press.
____ 2006. Constructions at Work: The Nature of Generalisation in Language. Oxford University Press.
Syntax Circle by Pieter Muysken on structural phylogenetic explorations, Meertens Institute Amsterdam, May 20 2009
Syntax Circle Lecture Pieter Muysken
Wedneday May 20, 15:15
Meertens Institute Amsterdam, Symposiumzaal Drinks afterwards.
Title and abstract:

Macro, meso and micro in structural phylogenetic explorations

Pieter Muysken (ERC, KNAW, CLS/Radboud)

In this paper I will illustrate the possibilities and problems of using structural phylogenetic approaches (using programs such as
SplitsTree4 with structural feature matrices) at the macro level (large linguistic areas), the meso level (families), and the micro level (specific sets of constructions in a subfamily), trying to link the results where possible to our conception of the constraints on language processing (a.k.a. linguistic theory). The macro data come from a study of the Intermediate Area (between Mesoamerica and the Andes), the meso data from the Arawakan language family, and the micro data from predicate complements in northern Quechua.
Schultink Lecture, LOT Summer School 2009, Leiden, June 10 2009
Schultink Lecture, LOT Summer School, Leiden, 2009

What bilinguals tell us about language, the mind, and the brain

Judith F. Kroll
Department of Psychology
Program in Linguistics
Center for Language Science
The Pennsylvania State University
University Park, PA 16802 USA

www.cls.psu.edu
jfk7(removeme)psu.edu

A critical observation in recent psycholinguistic research is that the use of a second language has profound consequences for the first as well as the second language and for cognitive processes that extend beyond language itself. Contrary to the notion that the task for the second language learner is simply to acquire a level of skill that closely resembles that of the native speaker, the new research suggests that the language system itself is fundamentally open, with interactions that reshape language use and that carry cognitive consequences. Notably, these interactions are not restricted to one level of language processing; they can be observed for the lexicon, the grammar, and the phonology. Because even proficient bilinguals appear unable to selectively switch off the language not in use when they hear, read, or speak one language, this work suggests that second language learners and proficient bilinguals have more in common than previously thought. It also suggests that understanding the way in which cross-language competition is manifest and the way in which it is ultimately resolved will be important in modeling the dynamics of second language use. In this talk I present data from a set of new experiments that consider the implications of this framework for the earliest stages of second language learning and for the modulation of cross-language activation during spoken production.

The lecture is scheduled for the Wednesday 10 june, from 7:30 till 9:00 pm.
ISB7, Sevent International Symposium on Bilingualism, Utrecht (UIL OTS), July 8-11 2009
From 8-11 July 2009 UiL-OTS will be hosting the Seventh International Symposium on Bilingualism, ISB7.


Key note speakers:

Shyamala Chengappa (All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, India)
Guus Extra (University of Tilburg, Netherlands)
Pieter Muysken (Radboud Universiteit, Nijmegen, Netherlands)
Nuria Sebastian-Gallés (Universitat de Barcelona, Catalonia)
Antonella Sorace (University of Edinburgh, Scotland)
Sarah Thomason (University of Michigan, USA)


Local organizing committee:

Jacomine Nortier
Martin Everaert
René Kager
Manuela Pinto
Jan ten Thije
Hans Van de Velde


Please visit our website for more information and details. cms.let.uu.nl/isb7/index.php
Afscheidssymposium Woorden Wisselen voor Ariane van Santen, September 3 2009
Symposium Woorden wisselen

Op donderdag 3 september 2009 neemt Ariane van Santen afscheid van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Leidse Universiteit: ze gaat met pensioen. Zij heeft zich in de afgelopen veertig jaar niet onbetuigd gelaten: is op uiteenlopende terreinen actief geweest, heeft generaties studenten opgeleid en een groot aantal collega’s en bestuurders zien komen en gaan.

Ter gelegenheid van haar afscheid organiseren wij het symposium Woorden wisselen met lezingen over morfologie, het terrein waarop Ariane in haar onderwijs en onderzoek vooral actief is geweest. Sprekers zijn Johan De Caluwe (Gent), Matthias Hüning (Berlijn), Folgert Karsdorp (Leiden) en tenslotte ook Ariane zelf, die daarmee het laatste woord heeft in deze woordenwisseling.

Het symposium wordt gehouden van 13.00 uur – 16.30 uur in het LAK-Theater in het Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1, Leiden).
Aansluitend is er van 16.30-18.00 in het Arsenaal (Arsenaalstraat 1, naast Lipsiusgebouw) een receptie waarbij u Ariane uw afscheidswensen persoonlijk kunt overbrengen. U bent van harte welkom!

U kunt zich voor dit symposium opgeven via het volgende mailadres: woordenwisselen(removeme)hum.leidenuniv.nl. Graag daarbij vermelden of u ook op de receptie aanwezig zult zijn. Degenen die zich hebben opgegeven krijgen nadere informatie over het programma toegezonden.

De organisatoren: Ronny Boogaart, Josien Lalleman, Marijke Mooijaart en Marijke van der Wal
Workshops / Conferences / Symposia
Minisymposium on occasion of Robert Cirillo's PhD Defence, ACLC Research Group, Amsterdam, May 19 2009
De onderzoeksgroep 'DP/NP in de Germaanse en Romaanse talen' van het ACLC van de Universiteit van Amsterdam organiseert ter gelegenheid van de promotie van Robert Cirillo op 20 mei a.s. (The Syntax of Floating Quantifiers--Stranding Revisited, 20 mei, 12 uur, Aula, Singel 411) een minisymposium op dinsdagmiddag 19 mei, waarbij leden van de promotiecommissie een viertal lezingen zullen verzorgen.

Het programma is als volgt:

Dinsdag 19 mei; Bungehuis (Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam) zaal 004

14.00 - 14.45 Jenny Doetjes (Universiteit Leiden) Representing gradability across categories
14.45 - 15.30 Norbert Corver (Universiteit Utrecht) Some notes on the internal syntax of Dutch numerals and quantifiers: a micro-comparative perspective
15.30 - 15.45 thee-/koffiepauze
15.45 - 16.30 Giuliana Giusti & Anna Cardinaletti (Universitą Ca’ Foscari di Venezia) Optional concord in nominal expressions
16.30 - 17.15 Hubert Haider (Universitaet Salzburg) Is grammaticality in the eye of the beholder? - On the search for behavioral correlates of ungrammaticality

-----------------------------------------------------------------------------------

On the occasion of Robert Cirillo's defence of his PhD Thesis at the University of Amsterdam ((The Syntax of Floating Quantifiers--Stranding Revisited, 20 May, 12.00, Aula, Singel 411) a minisymposium is organised on Tuesday 19 May by the ACLC research group 'DP/NP in the Germanic and Romance languages' .

Programme:

Tuesday May 19; Bungehuis (Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam) room 004 (ground floor)

14.00 - 14.45 Jenny Doetjes (Universiteit Leiden) Representing gradability across categories
14.45 - 15.30 Norbert Corver (Universiteit Utrecht) Some notes on the internal syntax of Dutch numerals and quantifiers: a micro-comparative perspective

15.30 - 15.45 tea-/coffeebreak

15.45 - 16.30 Giuliana Giusti & Anna Cardinaletti (Universitą Ca’ Foscari di Venezia) Optional concord in nominal expressions
16.30 - 17.15 Hubert Haider (Universitaet Salzburg) Is grammaticality in the eye of the beholder? - On the search for behavioral correlates of ungrammaticality

drinks
Fourth Workshop on Optimality Theory and Interpretation, Utrecht (UIL OTS), June 5 2009
Location: Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht, the Netherlands
Date: Friday June 5, 2009

Schedule:
8:45-9:00 coffee/tea & cookies
9:00-9:40
Atle Grųnn (University of Oslo ): When being imperfect is optimal -competition in Russian aspect
9:40-10:20
Andrej Malchukov ( Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig) : Constraining syntagmatic interaction of grammatical categories through markedness hierarchies: the case of perfective presents
10:20-10:40 coffee/tea & cookies
10:40-11:20
Anton Benz (ZAS Berlin) : Implicatures and Controlled Noise
11:20-12:00
Gerhard Jäger (Universität Tübingen): The emergence of implicatures in a communication experiment
12:00-12:40
Jacques Jayez (EHESS, Lyon): TBA
12:40-13:40 lunch
13:40-14:20
Petra Burkhardt Schumacher ( Johannes Gutenberg University Mainz) : A neurocognitive model of interpretation in discourse
14:20-15:00
Gisi Cannizzaro (Center for Language & Cognition Groningen University of Groningen ) :
A closer look at word order
15:00-15:20 coffee/tea & cookies
15:20-16:00
Stephanie Solt (ZAS, Berlin) : Most and More than Half
16:00-16:40
Cathrine Fabricius-Hansen (University of Oslo) : Non-restrictive modification and discourse optimalisation
17:00 drinks
19:00 dinner

Website: www.let.uu.nl/~Min.Que/personal/OT2009/index.htm
Kick-off meeting CLARIN-NL project, Utrecht, May 27 2009
Aankondiging CLARIN-NL Kick-off meeting

CLARIN-NL heeft als doelstelling het ontwerpen, implementeren, valideren en exploiteren van een onderzoeksinfrastructuur die nodig is om te voorzien in een onderhoudbare en persistente e-Science werkomgeving voor onderzoekers in de geesteswetenschappen en de bestudering van taal in het bijzonder. Het CLARIN-NL project is een groot nationaal project in Nederland dat een centrale rol beoogt te spelen in de Europese CLARIN infrastructuur.

Op 27 mei 2007 wordt (van 14:00-18:00 uur) de CLARIN-NL Kick-off meeting gehouden in Utrecht.

Deze meeting is bedoeld voor onderzoekers in de geesteswetenschappen en in de bestudering van taal in het bijzonder die geļnteresseerd zijn in CLARIN-NL en/of eraan bij willen dragen.

Deelname aan deze kick-off meeting is gratis maar registratie is verplicht.

Registreren kan op de (voorlopige) CLARIN-NL website www.hum.uu.nl/clarin-nl/ , waar ook meer informatie over het CLARIN-NL project te vinden is alsmede het (voorlopige) programma van de CLARIN-NL Kick-off meeting.

Men kan zich op de website ook registreren voor een verzendlijst om regelmatig informatie over CLARIN-NL te krijgen (zie “Mailing List” in het Menu).

Voor nadere informatie kunt u ook de programmadirecteur van CLARIN-NL contacteren: Jan Odijk, j.odijk(removeme)uu.nl
Anéla Conference 2009, Rolduc in Kerkrade (Netherlands), May 27-29 2009
Van woensdagmiddag 27 mei tot vrijdagmiddag 29 mei 2009 zal in conferentieoord Rolduc te Kerkrade de 6e Anéla conferentie plaatsvinden. Op deze conferentie zullen alle hoeken van de toegepaste taalwetenschap vertegenwoordigd zijn. Plenaire sprekers zijn:

Gerard Steen: Researching and Applying Metaphor: From fundamental to applied research and back again

Marianne Gullberg: A talk about our experimental work on 'first exposure' to an unknown language

Pia Quist: Multilingual practices in the late modern speech community

Alle artikelen van presentatoren zullen samengebracht worden in een bundel (uitgegeven bij Eburon), die vóór het congres verspreid zal worden aan alle deelnemers. U kunt zich vanaf heden registreren als deelnemer van de conferentie op de website van Anela ( www.anela.nl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=16&Itemid=153). Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via anela2009(removeme)anela.nl .

Wij verwelkomen u graag in Kerkrade!


De conferentieorganisatie:

Ad Backus (UvT), Catherine van Beuningen (UvA, Anéla), Kees de Bot (RUG), Mienke Droop (RU/HU, Anéla), Koen van Gorp (KU Leuven), Merel Keijzer (TU Delft), Maria Mos (UvT, Anéla), Petra Sneijder (VU), Ineke Vedder (UvA) en Bert Weltens (VU)

---------------------------------------------------

Announcement Anela Conference 2009


From Wednesday afternoon May 27th Van until Friday afternoon May 29th the sixth Anela Conference will take place in Rolduc in Kerkrade. At this conference all angles of applied linguistics will be represented. We have invited the following keynote speakers:

Gerard Steen: Researching and Applying Metaphor: From fundamental to applied research and back again

Marianne Gullberg: A talk about our experimental work on 'first exposure' to an unknown language

Pia Quist: Multilingual practices in the late modern speech community

All articles of presenters will be joined in a book (published by Eburon), which will be distributed among the participants before the conference. You can now register as participants on the Anela website
( www.anela.nl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=16&Itemid=153).
If you have any questions or remarks please contact us: anela2009(removeme)anela.nl .

We are looking forward to welcoming you in Kerkrade!

Ad Backus (UvT), Catherine van Beuningen (UvA, Anéla), Kees de Bot (RUG), Mienke Droop (RU/HU, Anéla), Koen van Gorp (KU Leuven), Merel Keijzer (TU Delft), Maria Mos (UvT, Anéla), Petra Sneijder (VU), Ineke Vedder (UvA) en Bert Weltens (VU)
Language Contact and Change: Conference on Multiple and Bimodal Bilingual Minorities, Estonia, May 28 2009
Date: May 28, 2009
Location: Tartu, Estonia
Workshop at the International Conference on Minority Languages XII (ICML 2009)
Website: www.dipfilmod-suf.unifi.it/CMpro-v-p-236.html
contact: tartulcc at gmail.com

The workshop aims at exploring the language contact and language change phenomena that characterize multiple linguistic minorities. It focuses on but is not confined to signed, Uralic and Caucasian languages.

On the one hand, we intend to explore the situation of bimodal bilingualism. Data from changes in multi-modal bilingual contexts can lead to new insights into bilingualism, the typology and structure of languages, and language change and contact in general. Research into bimodal bilingualism can draw upon several methods and approaches developed for studying tingualism of other minority languages, and vice versa.

On the other hand, we know that it is difficult to reach the bilingual individuals and communities that are deaf and belong to several linguistic minorities. Therefore, we approach the bimodal target via individual studies on minority languages. More specifically, we concentrate on the issue of language change in contact in the context of a typologically wide range of minority languages. We are looking for answers to questions such as the following:

- How do deaf children of (hearing) parents belonging to linguistic minorities (e.g., Nganasan) communicate with the Deaf communities in their country anith their own parents?
- How does their language change?
- How can we test the change in the structure of the languages in contact in a uniform way?
- What are the factors that influence the developments?
- Can we work towards a typology?

Invited keynote speakers:

Csilla Bartha (hearing) (Eötvös Lorįnd University, Budapest): The situation of the Deaf and national minorities in Hungary; Östen Dahl (hearing) (Stockholm University): Contact induced changes in tense and aspect systems; Tatiana Davidenko (Deaf) (Moscow Centre for Deaf Studies and Bilingual
Education): Sign Language Diversity in Post-Soviet Countries; Anna Komarova (hearing) (Moscow Centre for Deaf Studies and Bilingual
Education): Development of Bilingual Education of the Deaf in Post-Soviet Countries; Gaurav Mathur (Deaf) (Gallaudet University): The relationship between agreement and finiteness in sign languages; Johanna Mesch (Deaf) (Stockholm University): Variations in tactile signing - the case of one-handed conversation; Helle Metslang (hearing) (University of Tartu): Changes in Finnish and Estonian tense and aspect; Christian Rathmann (Deaf) (Hamburg University): Minority Communities within German Deaf Community; Don Stilo (hearing) (Max Planck Institute, Leipzig): Introduction to an Atlas of the Araxes-Iran Linguistic Area.

Check for updates, our interdisciplinary areas, and more research questions at www.dipfilmod-suf.unifi.it/CMpro-v-p-236.html

Organizers:

Nino Amiridze, Utrecht University (The Netherlands) Östen Dahl, University of Stockholm (Sweden) Anne Tamm, University of Florence (Italy) and Institute for the Estonian Language (Estonia) Manana Topadze, University of Pavia (Italy) Inge Zwitserlood, Radboud University Nijmegen (The Netherlands)
Cursus Historische Grammatica van het Nederlands en zijn dialecten, CRISSP Antwerpen, Mei, Juni, Oktober & November 2009
CRISSP-HUBrussel, Universiteit Leiden, Universiteit Antwerpen en de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde hebben het genoegen U uit te nodigen voor de reeks hoor-/werkcolleges

Historische grammatica van het Nederlands en zijn dialecten

gedoceerd door prof. dr. Jan Goossens, emeritus hoogleraar historische taalkunde, dialectologie en middeleeuwse literatuur aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
Jan Goossens is zonder twijfel een van onze indrukwekkendste en productiefste taalgeleerden. Werken van zijn hand met internationale weerklank zijn: Strukturelle Sprachgeographie (1969), Was ist Deutsch - und wie verhält es sich zum Niederländischen? (1971), Deutsche Dialektologie (1977), Sprachatlas des nördlichen Rheinlands und des südöstlichen Niederlands "Fränkischer Sprachatlas" (1981, 1988, 1994, 2002) en in samenwerking met J. Taeldeman en G. Verleyen/C. De Wulf Fonologische atlas van de Nederlandse dialecten (1998, 2000, 2005). Het hoofddoel in deze hoor-/werkcolleges is om belangrijke taalkundige verworvenheden in verband met het Nederlands en zijn dialecten in het bewustzijn van belangstellenden te doen leven, zodat ze er ook actief en creatief mee leren om te gaan.

In de eerste reeks van vijf lessen zal de historische fonologie van het Nederlands worden behandeld, in het bijzonder die van het vocalisme, van het Westgermaans tot de moderne standaardtaal. Er wordt begonnen met de toelichting van een aantal grondbegrippen van die fonologie. Vervolgens wordt de geschiedenis van de vocalen en diftongen in etappen (van Westgermaans naar Oudnederlands, van Oudnederlands naar
Middelnederlands, van Middelnederlands naar Nieuwnederlands) besproken aan de hand van talrijke voorbeelden, die de deelnemers in het etymologisch woordenboek van De Vries en De Tollenaere kunnen vinden. Het is de bedoeling dat zij zo actief mogelijk meewerken, wat door een afwisseling van uiteenzetting door de docent en gezamenlijke bespreking van het voorbeeldmateriaal bereikt moet worden. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de structurele samenhang: op ieder ogenblik van haar bestaan vormt de fonologie van het Nederlands een geheel. Maar tegelijk is er aandacht voor de in de loop van de tijd groeiende diversiteit, die tot het ontstaan van een Nederlands dialectlandschap heeft geleid. Op een vergelijkbare manier, maar beknopter, zal de geschiedenis van het consonantisme worden behandeld, die ingewikkelder is dan men op het eerste gezicht zou denken.

In de tweede reeks komt de flexiemorfologie met de (o.a. syntactische) consequenties van haar geleidelijke afbouw aan de beurt. Door de werking van de in de eerste reeks behandelde klankwetten krijgen de woorden nieuwe gestalten. Deze geven aanleiding tot analogieėn, waardoor het systeem in gewijzigde vorm kan blijven functioneren. Behandeld wordt vooral de verbuiging van de substantieven, naast die van de adnominale woorden, met de wisselwerking daartussen, die geleidelijk tot het ontstaan van een volslagen nieuw nominaal systeem heeft geleid. Een tweede complex vormt het werkwoord met zijn geleidelijke afbouw van oude, maar ook groei van flexieėlementen en met verschuivingen in de opbouw van de Nederlandse zin. In dit morfologische deel wordt de ontwikkeling eveneens met behulp van een periodisering onderzocht. Ook in de morfologie groeit geleidelijk de regionale diversiteit, waardoor
een Nederlands dialectlandschap tot stand is gekomen. Dit vertoont regionale vernieuwingskernen, die dat landschap een zeer specifiek Nederlands uitzicht geven.

Registratie
Registratie is vereist en gebeurt via een e-mail naar dany.jaspers(removeme)hubrussel.be.
De kostprijs voor wie zich inschrijft voor 8 mei 2009 is € 50.
(voor VLDN-leden die hun contributie voldaan hebben: € 40)
De betaling gebeurt cash ter plaatse.
Wie zich inschrijft na 8 mei, betaalt € 80 (VLDN-leden die hun contributie voldaan hebben: € 70).

Waar?
Stadscampus Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, lokaal A 107 (tweede binnenplaats, ingang zuilengalerij). Voor een plan van de stadscampus, zie www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ROUTE&n=26518.

Wanneer?
Telkens op vrijdag van 14u tot 17u op de volgende data:
Historische fonologie: 15 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni en 26 juni 2009.
Flexiemorfologie: 2 oktober, 9 oktober,16 oktober, 23 oktober, 06 november 2009.

Lesmateriaal (mee te brengen naar de lezingen)
J. de Vries & F. de Tollenaere(2004, 23e druk). Etymologisch woordenboek. Utrecht: Het Spectrum ISBN 90 2749 199 2
Doelpubliek
Neerlandici, Germanisten, taalhistorici, en andere belangstellenden met taalkundige scholing.

(Deze informatie zal ook beschikbaar gemaakt worden op www.crissp.be)
ACLC Workshop on Portuguese-Creole varieties, Amsterdam, June 4 2009
The Language Creation Research Group, Amsterdam Center for Language and Communication, extends invitations to a 1?day international workshop on Continuity, contagion and contiguity.
Accounting for commonalities among Asian?Portuguese varieties

Thursday June 4, 2009
VOC Zaal, Oost?Indisch Huis (Bushuis)
Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam

9.30 Welcome
Introduction to the Workshop, topics and aims.
Hugo Cardoso, Universiteit van Amsterdam/ Universidade de Macau
10.00 The three faces of the Portuguese presence in the Indian Ocean.
Luķs Thomaz, Universidade Católica Portuguesa
10.45 Coffee
11.00 The role of women in the cross?pollination process in the Asian?Portuguese varieties. Isabel Tomįs, Universidade Nova de Lisboa
11.45 Accounting for similarities and differences among the Indo?Portuguese creoles.
Clancy Clements, Indiana University
12.30 Lunch
14.00 Serialization in Ceylon CP, Malacca, Tugu and Macau.
Alan Baxter, Universidade de Macau
14.45
Phonological differences in the sub?dialects of Bombay Indo?Portuguese Creole.
Norval Smith, Universiteit van Amsterdam
15.30
Tea
16.00 Atlantic and Asian varieties of Creole Portuguese compared.
John Holm, Universidade de Coimbra
16.45 Discussion and closing remarks.
Umberto Ansaldo, Universiteit van Amsterdam
17.30
End

The Organizers: Umberto Ansaldo and Hugo Cardoso
(Contact: uansaldo(removeme)gmail.com)
Zomerbijeenkomst van de NVFW over 'speech perception and production in the brain', Universiteit Leiden, June 5 2009
Zomerbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen

Thema: 'Speech perception and production in the brain'

5 juni 2009, Universiteit Leiden

Op vrijdag 5 juni a.s. vindt aan de Universiteit Leiden de zomerbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen (NVFW) plaats. Dit jaar is het thema van de presentaties "Speech perception and production in the brain".

Meer informatie over de bijeenkomst en de presentaties kunt u vinden via de link op www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/ .

Begin mei wordt via deze website ook het volledige programma bekendgemaakt.

Alle geinteresseerden zijn van harte welkom en toegang is gratis.

Locatie:
Universiteit Leiden
Lipsiusgebouw (1175), zaal 0.05
Cleveringaplaats 1

Namens het bestuur van de NVFW,

Willemijn Heeren
penningmeester NVFW
TABU Dag 2009, 30th international linguistics conference, Groningen, June 11-12 2009
TABU Dag 2009
30th international linguistics conference
University of Groningen, The Netherlands
June 11-12, 2009
www.let.rug.nl/tabudag

The Center for Language and Cognition at the University of Groningen is pleased to announce the 30th TABU Dag. To celebrate its 30th anniversary, TABU Dag 2009 will last two days and will be held on Thursday, June 11th and Friday, June 12th 2009. Researchers and other interested people are cordially invited to participate!

TABU Dag is an international broad linguistics conference which offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research on several areas of linguistics. We strongly encourage participation and abstract submission by young researchers.

This year, four plenary speakers will give a talk. We are happy to announce that Jack Chambers (University of Toronto), Ken Church (Microsoft Research), Marianne Gullberg (Max Planck Institute for Psycholinguistics) and Matthias Schlesewsky, (Johannes Gutenberg University, Mainz) accepted our invitation.

To mark the TABU Dag anniversary, the “TABU Dag 2009 prize” will be awarded to the best presentation of the conference! (See below Calls for papers)
Workshop Small Tools for Cross-Linguistic Research, Utrecht, June 15-16 2009
The workshop Small Tools for Cross-Linguistic Research will bring together the creators of computational tools specifically developed for the use of the “ordinary working linguist”, with the following goals: (a) to share information on techniques and practices that might be useful to others; (b) to understand how to support the easy exchange of data among small linguistic applications; and more specifically (c) to discuss the potential for joint initiatives that could address this goal.

The workshop will take place in Utrecht, on 15-16 June. All interested persons are welcome to attend. If you would like to be included in the workshop lunch, please send an email to GW_UiL-OTS(removeme)uu.nl (subject: “Small Tools workshop lunch”).

Preliminary Programme
Monday, 15 June, 10:00-18:00

Will Lewis, University of Washington
TBA (ODIN, an online database of interlinear text)

Chris Collins, New York University
TBA (The database of Syntactic Structures of the World's Languages)

Dunstan Brown, Surrey University
TBA (Surrey morphosyntactic databases)

Alexis Dimitriadis, Utrecht University
What cross-linguistic survey databases have in common (and what they do not)

(Lunch)

Michael Cysouw, Max Planck Institute Leipzig
Micropublications: footnotes for the 21st century

Harald Hammarstrom, Chalmers University

Tools and resources for bibliographic data in cross-linguistic research

Dik Bakker, University of Amsterdam
Some applications for language typology, and a remark on linguistic data

Discussion:
Topics and problems arising in the day’s talks


Tuesday, 16 June, 9:00-16:00

Dorothee Beermann and Pavel Mihaylov, Norwegian University of Science and Technology
TBA (Typecraft, a system for multilingual text annotation)

Sebastian Nordhoff, University of Amsterdam
the linguistic example in Toolbox and ELAN vs. LaTeX and CSS

Menzo Windhouwer, University of Amsterdam
A TDS perspective on interoperability and sustainability

Andreas Witt, Institute for German Language, Mannheim
TBA

(Lunch)

John Nerbonne, Groningen University
TBA

Discussion:
Future directions, needs and opportunities
NWO Talent Classes Spring 2009, The Hague, June 16 2009
REMINDER: Talent Classes Spring 2009

Please find below information on the NWO Talent Classes of Spring 2009.
It is still possible to register for most of the Classes!

Dear researcher,

More than a 1,000 researchers have already participated in the NWO Talent Days, since we have started organizing them in 2003. Most participants clearly indicated to have a need for a follow-up, with more in-depth and personalized information. We received a lot of positive and enthusiastic reactions from the participants, and also many requests for continuing with these Talent Classes.

On 16 June 2009 we will organize the following NWO-Talent Classes:

- Funding, on obtaining NWO funding for your research project and how to convince potential investors FULLY BOOKED

- Networking, on the do’s and don’ts of networking and the importance of a good network for your career

- Marketing yourself effectively, on communicating your existing skills and experiences to set yourself apart from the competition (in English)

- Negotiating, on how to gain the most out of a negotiating situation, or maintain your relationship

In Fall, NWO will organise Talent Classes: on 22 September, 10 November and 8 December. More information about the Classes offered these days, will be available on our website: www.nwo.nl/talentclasses shortly.

These masterclasses take up one full day. The classes are in Dutch, unless indicated otherwise. If you don’t speak Dutch, but would like to participate in a Dutch-spoken workshop, let us know by sending an email to verdieping(removeme)nwo.nl. Indicate your name, email address and workshop of choice, and the organisation will do its best to respect your wish.

You are invited to participate. Here’s your chance to get professional training and advice against a reduced fee. Please check the website www.nwo.nl/talentclasses for registration and information.

Registration, fee and direct debit mandate
You can register on www.nwo.nl/talentclasses to participate in the masterclasses. Please note that your participation in this Talent Class is only confirmed if we receive your direct debit mandate on time! The registration fee is € 95.00.

If you wish to participate, we would strongly advice you to register as soon as possible, since the number of places available is limited and registration will be closed for fully booked masterclasses.

Value for money
Registration costs for the ‘Talent Classes’ are low compared to other - commercial - training courses. Still, quality is guaranteed with the set up of the masterclasses. The masterclasses are supervised by professional trainers. Each expert has put together an interactive program of presentations, tests and assignments that help you find solutions for your challenges.

For whom?
If you’re a researcher at PhD or postdoc level you can register for one of the masterclasses. It is not required that you previously participated in one of the Talent Days.

Place and time
The Talent Classes will take place at NWO in The Hague. The Talent Classes will start at 9.00 and finish at 17.00 hrs.

More information
Detailed masterclass descriptions and information about requirements and deadlines are available on www.nwo.nl/talentclasses. We look forward to seeing you at one of our Talent Classes.
Workshop on Atoms and Laws of the Noun Phrase, July 2-3 2009
Atoms and Laws of the Noun Phrase: a comparative perspective
abelcorver.com/AtomsAndLaw/

The general theme of this workshop is the design of the noun phrase. In particular, we hope to further our insight into the atoms (building blocks) and laws (rule systems) of the noun phrase, by approaching this subject matter from a micro-comparative, a macro-comparative and a diachronic perspective. A second important question that will be addressed concerns the issue of cross-categorial symmetry: to what extent is the nominal system comparable to the sentential system (or other phrasal systems), e.g. with respect to the typology of the computational rules that are involved or the way in which morphosyntactic diversity is encoded in the atoms?

More specifically:

(a) What are the atoms of the noun phrase? That is, what are the 'building blocks' (i.e. categories) within the nominal domain that through the combinatorics of the computational system yield a nominal projection? A central
question that needs to be dealt with concerns the inventory of so-called functional categories (and their projections). Thus far, research on the noun phrase has argued for the existence of functional categories such as Num(P), Pos(P), and D(P). The question arises as to whether the set of (functional) atoms is richer, and consequently whether the structure of the nominal system is more articulate than is generally assumed thus far. Alternatively, one might raise the question as to whether the inventory of functional atoms is too rich as it is generally assumed to be. In that case, the question arises where unification of apparent atoms is possible. In short: What is the inventory of functional atoms within the noun phrase?

(b) What are the laws (rules) of the noun phrase? That is, to what extent are nominal structures the result of simple External Merge (i.e. the junction of two categories) ? Or is the displacement property (so-called Internal Merge), which is widely attested in the clausal system, also attested within the nominal system? A related question concerns the construction-specificity of the rule system , i.e. to what extent are 'types of nominal constructions' (e.g. N of N-constructions, pseudopartitives, partitives, possessives, appositives, head-argument
constructions) the result of (language specific) and construction-specific rules? Or do they result from more general, construction-independent rule formats for structure building?

(c) To what extent is the syntax of the noun phrase similar to/different from the syntax of the sentence (or, for that matter, other phrasal domains)? Ever since Chomsky (1970) and Jackendoff (1977), the search for cross-categorial parallelism has been an important heuristic strategy in syntactic theory (see also Abney 1987, Szabolcsi 1987). The question arises whether symmetry is found between the clausal system and the nominal system. For example, is the typology of displacement as attested in the clausal domain (head movement, phrasal
A-movement, phrasal A-bar movement) also found in the nominal system ?

(d) What are the atoms of linguistic diversity, i.e. the parameters, within the noun phrase, and how are they set (i.e. what is their value)? This question about the 'setting of parameters' can be examined from a number of comparative perspectives: (i) a synchronic microvariation (i.e. cross-dialectal) perspective, (ii) a diachronic perspective, (iii) a macrovariation perspective.

Invited Speakers
The following people have accepted our invitation to present a paper at the Atoms and laws of the noun phrase-workshop:
- Liliane Haegeman (UGent)
- Hilda Koopman (UCLA)
- ˇeljko Boškovi? (UConn)
- Tal Siloni (Tel Aviv)

Organizing institutes
University of Utrecht, UiL-OTS & University of Brussels, CRISSP
More information: abelcorver.com/AtomsAndLaw/
21st Summerschool ESSLLI 2009, Bordeaux, July 20-31 2009
21st EUROPEAN SUMMER SCHOOL IN LOGIC, LANGUAGE AND INFORMATION

ESSLLI 2009

Bordeaux, July 20-31 2009
esslli2009.labri.fr/

The European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI) is organized every year by the Association for Logic, Language and Information (FoLLI) in different sites around Europe. The main focus of ESSLLI is on the interface between linguistics, logic and computation.

The 21st edition of ESSLLI will be held in Bordeaux, recently selected as a Unesco World Heritage site.

= Course Program =

ESSLLI gathers about 500 people and offers a total of 48 courses and workshops, divided among foundational, introductory and advanced courses, and including a total of 6 workshops. The courses and workshops cover a wide variety of topics within the three areas of interest: Language and Computation, Language and Logic, and Logic and Computation.

esslli2009.labri.fr/programme.php

= Registration =

Registration for ESSLLI is open. Early registration rates are 225 euros for students and 350 euros for others.

*Early registration deadline*: 1st of May 2009.

esslli2009.labri.fr/reg.php

= Grants and Volunteers =

There is a limited number of fee waivers available for students who want to spend some time assisting the organizing committee during ESSLLI.

*Application deadline*: 19 April 2009

esslli2009.labri.fr/grants.php

We look forward to seeing you in Bordeaux this summer!

On behalf of the ESSLLI organizing committee Richard Moot
Annual Meeting of the Society for Text and Doscourse (ST&D), Rotterdam, July 26-28 2009
Registration is now open for the Nineteenth Annual Meeting of the Society for Text and Discourse, July 26-28th,

in the beautiful city of Rotterdam, the Netherlands at research.psyweb.nl/std2009/

We have reserved a block of rooms at the conference hotel, Golden Tulip, for the special rate of €105

per night (rate available until mid May). This includes free wireless internet service (but not breakfast). The following link

provides access to the complete program, including the ST&D Board meeting and Business meeting, as well as access to the hotel reservation page: research.psyweb.nl/std2009/

There is also a pre-conference workshop, organized by Henk Pander Maat and Ted Sanders on July 26th,

titled: Readability, text comprehension and usability: cognitive and computational aspects.

Questions can be addressed to std2009(removeme)research.eur.nl

The ST&D organizing committee
Eastern European Summer School in Generative Grammar (EGG), Poland, July 27-August 7 2009
The Eastern European Summer School in Generative Grammar (EGG) will take place in Poznan, Poland from July 27 to August 7, 2009!

Registration is open between May 1 and May 15, 2009.

The school is aimed at students and practitioners at all levels.

Travel and accommodation grants are available for qualified applicants from Eastern European countries.

This year the summerschool will be co-organised with Uli Sauerland's COST project ( www.zas.gwz-berlin.de/cost/), which focuses on semantic and pragmatic effects related to language acquisition and SLI. Therefore, this year’s school will again be a thematic one, based on the search for external evidence for linguistic theories, with many classes on various cognitive aspects of language (language acquisition, SLI, psycholinguistics, neurolinguistics, language & music).

This year's school will feature the following teachers and classes:

Intro classes:

Introduction to Optimality Theory - Sara Finley (John Hopkins) Introduction to Standard Government Phonology - Markus Poechtrager (Istanbul) Introduction to phonological phrasing - Charles Kisseberth (Tel Aviv) Introduction to experimental phonology - Mary Ann Walter (Northwestern) Introduction to (phonological aspects of) Arabic non-linear morphology – Ali Idrissi Introduction to syntax (10 classes) – t.b.a.
Introduction to semantics and pragmatics (10 classes) - Hedde Zeijlstra (Amsterdam) Introduction to neurolinguistics - Linnaea Stockall (Concordia) Bilingualism, L2 learning and SLI – Stavroula Stavrakaki (Thessaloniki) Recursion - Uli Sauerland (ZAS Berlin)

Topic classes:

Optimal Domains Theory - Charles Kisseberth (Tel Aviv) External evidence and the linguistic structure of Arabic – Ali Idrissi External evidence and Government Phonology - Markus Poechtrager (Istanbul) Language games - Mary Ann Walter (Northwestern) Understanding vowel harmony using artificial grammars - Sara Finley (John Hopkins) Topics in language acquisition – Bart Hollebrandse (Groningen)
Embedding: subordination and Theory of Mind – Bart Hollebrandse (Groningen) Acquisition of aspect – Natalia Gagarina (ZAS Berlin) Acquisition of tense – Natalia Gagarina (ZAS Berlin) Lexical development (10 classes) - Ewa Haman (Warsaw) The acquisition of Binding Principles – Spyridoula Varlakosta (Athens) Morphosyntax and SLI – Spyridoula Varlakosta (Athens) Neuro-cognitive mechanisms in morphological processing - Linnaea Stockall (Concordia) Syntax of Case – David Pesetsky (MIT) Syntax of music – David Pesetsky (MIT) Interrogatives in child language: issues at the syntax/semantics interface (2 courses) – Hamida Demirdache (Nantes) Semantics of plurals – Eytan Zweig (York) Processing of scalar implicatures – Eytan Zweig (York) SLI and other developmental disorders (with a special reference to developmental dyslexia) – Stavroula Stavrakaki (Thessaloniki)

More information about the school can be found at egg.auf.net
Symposium on: Standaardtalen in beweging (de)standaardisatie in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika, Leiden, August 19-21 2009
Standaardtalen in beweging

Symposium supported by the Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds

Leiden 19 - 21 August, 2009

From 19th to the 21st of August 2009 the symposium Standaardtalen in beweging. Standaardisatie en destandaardisatie in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika will take place at Leiden University. The symposium focusses on the following three themes: the standardization process in the past, de-standardization in the 21st century and the present and future positions of Afrikaans and Dutch.

Speakers at the symposium will be: Hans den Besten (Universiteit van Amsterdam en Universiteit Stellenbosch), Cor van Bree (em. Universiteit Leiden), Jac Conradie (University of Johannesburg), Ana Deumert (University of Cape Town), Frans Hinskens (Meertens Instituut en Vrije Universiteit, Amsterdam), Joop van der Horst (KU Leuven), Jacques Van Keymeulen (Universiteit Gent), Ernst Kotzé (em. en navorsingsgenoot Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth), Jan Noordegraaf (Vrije Universiteit, Amsterdam), Stanis?aw Pr?dota (Universiteit Wroc?aw), Gijsbert Rutten (Universiteit Leiden), Gerald Stell (Vrije Universiteit, Brussel), Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen), Rik Vosters (Vrije Universiteit, Brussel), Marijke van der Wal (Universiteit Leiden), Vic Webb (keynote speaker, Universiteit van Pretoria).

The conference languages are Dutch and Afrikaans (with the exception of one paper in English).

Conference fee: 35 Euro (including conference material, coffee and tea); for students 20 Euro.

For further information:
www.hum.leidenuniv.nl/nederlands/symposium-standaardtalen-in-beweging.jsp

or contact the organizers:

Marijke van der Wal (LUCL; Department of Dutch language and culture; m.j.van.der.wal(removeme)hum.leidenuniv.nl)

Eep Francken (ICD; Department of Dutch language and culture; a.a.p.francken(removeme)hum.leidenuniv.nl).


Please register before 1 May 2009 by filling out the form at www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/symposium-august-2009.jsp
Leiden Summer School in Languages and Linguistics, Leiden, July 27 - August 7 2009
We are happy to announce the fourth edition of the Leiden Summer School in Languages and Linguistics which will be held from 27 July - 7 August 2009 at the Faculty of Humanities of Leiden University. The Summer School offers a number of courses on a wide range of subjects in the field of languages and linguistics. This year, the Summer School will consist of seven programmes, including courses for beginners as well as for advanced students, taught by internationally renowned specialists:

Indo-European Programme
Germanic Programme
Iranian Programme
Indological Programme
Semitic Programme
Russian Programme
Demotic Papyrology

For more information and registration, visit: www.hum.leiden.edu/summerschool/ . Please do pass this message on to anyone possibly interested. We attach a flyer which can be put on a notice board.
Workshop on Prosody and Meaning, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, September 17-18 2009
Workshop on Prosody and Meaning
Barcelona | September 17-18, 2009
The Workshop on “Prosody and Meaning” will be hosted by the Universitat Pompeu Fabra, the Universitat Autņnoma de Barcelona and the Institut d’Estudis Catalans on September 17 - 18, 2009.

The goal of this conference is to bring together researchers working on the field of prosody and meaning. Recent developments in language research have increasingly put the spotlight on the phonological status of intonation and its relationship with meaning. This workshop is intended as a venue for exchanging ideas and methodologies and for stimulating discussions and collaborative work between researchers coming from different perspectives. The workshop will consist of invited talks by members of the network and outside the network, a number of selected talks, and a poster session.

The Barcelona workshop is co-organized by Pilar Prieto (ICREA-UPF-UAB), Gorka Elordieta (EHU), and Joan Peytavķ (U. Perpinyą – IEC). The workshop is part of the activities of the research network Forms and Functions of Prosodic Structure

Invited speakers
Stefan Baumann (Universität zu Köln)
Sasha Calhoun (University of Edinburgh)
Yiya Chen (Leiden University)
Laura Dilley (Bowling Green State University)
MariaPaola D'Imperio (Université d'Aix-en-Provence)
Sónia Frota (University of Lisbon)
Barbara Gili-Fivela (Universitą del Salento – Lecce)
Carlos Gussenhoven (Radboud University of Nijmegen)
Jill House (University College London)
Aditi Lahiri (University of Oxford)
Lisa Selkirk (University of Massachusetts, Amherst)
Anne Wichmann (University of Central Lancashir

Registration

Early registration will be open on June 1st.

Early registration fee (until July 20): Regular 90€ ; Student 50€
After July 15: Regular 110€ ; Student 70€

Fees include the following: abstract booklet, coffee breaks (2 per day), and lunch for the 2 days. If you'd like to attend the conference dinner on the second day, please add 50 euros to the normal fee.

Transfer payment account:

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
La Rambla, 36
08002, Barcelona
IBAN ES06 2013 0306 1502 0023 8471
BIC CESCESBB
Description: Workshop-Prosody-Meaning + your name

Please send us an e-mail with your registration form, together with a scanned copy of your bank transfer receipt, to prosodyandmeaning(removeme)uab.cat. Students must send a copy of their student certificate.

If you have any problems, please contact mariadelmar.vanrell(removeme)uab.cat.

More information: prosodia.uab.cat/prosodyandmeaning/home/index.php
Job Announcements / Vacancies
Wissenschaftlichen Mitarbeiter(s), Instituts für Fremdsprachenphilologien, Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Deadline: May 15 2009
In der Fakultät III - Sprach- und Kulturwissenschaften - sind im Seminar für Niederlandistik des Instituts für Fremdsprachenphilologien zum 1. Oktober 2009 zunächst befristet für zwei Jahre zwei Stellen einer/eines
Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/
Wissenschaftlichen Mitarbeiters
(Entgeltgruppe 13 TV-L)
jeweils im Umfang der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit (z. Z. 19,9 Std. wöchentlich) zu besetzen. Eine Verlängerung ist vorgesehen.

Stelle I, Literaturwissenschaft

Aufgaben:
Diese Stelle beinhaltet
• Forschung zur eigenen Qualifikation in der niederländischen Literaturwissenschaft zum Zwecke einer Promotion
• Beteiligung an Forschungsprojekten im Rahmen des fakultären Forschungsclusters „Konstitution moderner Literatur 1880-1940“ und zum Forschungsbereich „Literatuur en recht“
• Lehre im Fach Niederlandistik gem. Lehrverpflichtungsverordnung (derzeit im Umfang von z. Z. 2 LVS)

Erforderlich ist
• Ein mit einem überdurchschnittlich guten Examen abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Niederlandistik mit Schwerpunkt in der Literaturwissenschaft (oder ein äquivalenter Abschluss)
• Ein Dissertationsprojekt (Exposé) im Bereich der niederländischen Literaturwissenschaft

Erwünscht sind
• Erkennbare Affinität mit den o.g. Forschungsbereichen
• Niederländischkenntnisse nahe an Muttersprachlerkompetenz, gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Stelle II, Sprachwissenschaft
Aufgaben:
Diese Stelle beinhaltet
• Forschung zur eigenen Qualifikation in der niederländischen Sprachwissenschaft zum Zwecke einer Promotion
• Beteiligung an Forschungsprojekten zur Sprachverarbeitung, (Fremd)Spracherwerb
• Lehre im Fach Niederlandistik gem. Lehrverpflichtungsverordnung (derzeit im Umfang von z. Z. 2 LVS)

Erforderlich ist
• Ein mit einem überdurchschnittlich guten Examen abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Niederlandistik mit Schwerpunkt in der Sprachwissenschaft (oder ein äquivalenter Abschluss, z.B. Sprachwissenschaft mit Schwerpunkt Niederländisch)
• Ein Dissertationsprojekt (Exposé) im Bereich der niederländischen Sprachwissenschaft

Erwünscht sind
• Ausgewiesene Schwerpunkte bzw. starkes Interesse in Psycholinguistik, mehr spezifisch Sprachverarbeitung, ERP-Studien, Spracherwerb.
• Niederländischkenntnisse nahe an Muttersprachlerkompetenz, gute Deutsch- und Englischkenntnisse


Die Carl von Ossietzky Universität strebt an, den Frauenanteil im Wissenschaftsbereich zu erhöhen. Deshalb werden Frauen nachdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Gem. §21 Abs. 3 NHG sollen Bewerberinnen bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt berücksichtigt werden.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen werden mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Exposé bzw. Probekapiteln des Dissertationsvorhabens sowie ggf. einem Verzeichnis der Veröffentlichungen und universitären Lehrveranstaltungen bis zum 15.05.2009 erbeten an die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fakultät III, Seminar für Niederlandistik, Prof. Dr. R. Grüttemeier, , 26111 Oldenburg.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesendet werden, und daher vom Einsenden einer Mappe abzusehen ist.

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne:
Prof. Dr. R. Grüttemeier (Literaturwissenschaft): Ralf.Gruettemeier(removeme)uni-oldenburg.de, Tel. 0049-441-7983186
Prof. Dr. E. Ruigendijk (Sprachwissenschaft): Esther.Ruigendijk(removeme)uni-oldenburg.de, Tel. 0049-441-7984695
Vacancy PhD student (AiO) in Semantics, Utrecht University (UIL OTS). Deadline: open until filled
Utrecht University is one of Europe’s largest and most prominent institutions for research and education. The Faculty of Humanities, with nearly 7.000 students and nearly 900 staff members, offers an inspiring and dynamic working environment. Our research and education programmes focus on language, culture, history, arts, literature, media, philosophy and theology. We pay special attention to interdisciplinary and international collaboration. The research programmes are organised in four institutes, among which is Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS), which covers all research in linguistics at the faculty.
The Utrecht University Graduate School of Humanities monitors and guarantees the outstanding quality of education programmes for Research Master and PhD-researchers.

Utrecht Institute of Linguistics OTS is now offering
1 PhD position in semantics (1,0 fte)

Programme.
The PhD position is part of a five-year research programme funded by The Netherlands Organisation for Scientific Research NWO. The programme, supervised by Dr. Rick Nouwen, investigates gradability in natural language. The main goal of the project is to broaden the perspective on gradability by investigating degree phenomena that lack the use of specialised degree vocabulary. Rather than focusing on prototypical degree phenomena, like those involving adjectives and degree morphology (tall-er), this project turns to more outlandish cases of gradability, including for instance degree-modified nouns (a big fan) or determiners (quite some), as well as to modifiers which have both degree and non-degree applications (amazingly). The rationale behind turning to this larger data set is that it provides insight into the general (syntactic, semantic and pragmatic) mechanisms that govern the capacity of speakers to qualify their statements.

Job description
The current opening is for
The role of scales in a broader view on gradability (vacancy number 68853; preferable starting date September 1st 2009):
This project focuses on the role of scales in gradable expressions. It is known that the scale structure involved in the semantics of adjectives determines the ways in which they are degree-modifiable. This project investigates cases of degree modification of which the underlying structures are unknown (like degree-modified nouns, determiners, etc.) and seeks to develop a comprehensive theory of scalar aspects of degree.

A full description of the project is available at www.let.uu.nl/~Rick.Nouwen/personal/vidi.html

Goal
The PhD project involves training in research and completion of a PhD dissertation. As part of her/his training, the PhD student will take courses offered by the National Graduate School in Linguistics (LOT).

Required qualifications
We are looking for an ambitious student who is willing and able to work in a closely collaborating team. The candidate must have an MA degree in hand by the starting date.
Information
For further information, please contact the project supervisor at the UiL OTS, dr. Rick Nouwen, telephone +31-30-2538313, e-mail R.W.F.Nouwen at uu.nl, or the UiL-OTS PhD coordinator dr. Maaike Schoorlemmer, telephone +31-30-2536183, e-mail M.Schoorlemmer at uu.nl. You might also like to consult our institute's website: www-uilots.let.uu.nl/.

Work conditions
The successful candidate is offered a one-year employment contract as AiO (“Assistant in Opleiding” -- research trainee) with the possibility of renewal with three years maximum, after evaluation. The AiO will receive a gross monthly salary of €2000 during the first year (1.0 FTE). The AiO will be offered the opportunity to participate in the "Academic Professionalism" scheme, which involves coaching and courses in general skills. We also offer a pension scheme, a holiday allowance of 8% per year and flexible employment conditions. Conditions are based on the Collective Employment Agreement of the Dutch Universities.
UIL-OTS features a stimulating, innovative, and internationally oriented research environment which offers opportunities for a broad professional development. Courses are offered by internationally renowned experts, while possibilities for conference visits are plentiful. We offer excellent experimental facilities and computational support.
How to apply?
Applications should include
• a letter of motivation
• a curriculum vitae including contact and personal details
• transcripts of academic results
• an MA thesis or (if the thesis is not available yet) some alternative piece of written work
• the contact details of two referees (names, affiliations and phone numbers or e-mail addresses).
• preferably: two reference letters

E-mail applications in pdf or doc format should be sent to Humanitiesjobs(removeme)uu.nl, and should specify the applicant's name and the vacancy number (68853) in the topic as well as the message text. Please also include a list of attachments in the message, and specify your name in the filename and text of each attachment. E-mail applications have our preference.

Hard copy applications (or partial applications) should be sent to the Personnel Department, attn. Ms Marlies Kluver, Kromme Nieuwegracht 46, 3512 HJ Utrecht, The Netherlands. Please refer to the vacancy number (68853) as well as to the website where you found this advertisement.
There is no deadline for receipt of applications. We welcome applications immediately. The position is open until filled.
Vacature lector Nederlands, Letterenfaculteit Bratislava (Slowakije). Deadline: Mei 20 2009
Vacature Bratislava (Slowakije)

===============================

De leerstoel voor Germanistiek, Neerlandistiek en Scandinavistiek

van de Letterenfaculteit aan de Comeniusuniversiteit te Bratislava

(Slowakije) zoekt per 15 september 2009 voor de vakgroep Nederlands

een: lector Nederlands (m/v)


Onze kleine en dynamische vakgroep houdt zich vooral bezig met

onderwijs en onderzoek rond vertalen, tolken, zakelijke en

interculturele communicatie en leidt toekomstige bachelors en

masters vertalers-tolken op.

De vakgroep onderhoudt nauwe contacten met internationale

organisaties voor neerlandistiek, culturele instellingen en partner-

universiteiten uit de regio.


Uw functie

----------

U geeft gemiddeld 12 tot 14 uur per week les (taalbeheersing,

taalverwerving, literatuur, stilistiek, zakelijke communicatie). U

voert een deel van de organisatorische en administratieve taken voor

het functioneren van de vakgroep uit.


Uw profiel

----------

- U bent afgestudeerd neerlandicus en hebt liefst enige ervaring

in het onderwijs Nederlands als vreemde taal.

- U beschikt goede sociale en organisatorische vaardigheden en

werkt gemakkelijk in team.

- U hebt interesse voor wetenschappelijk onderzoek en bent

enthousiast over uw vak.

- U bent bereid zich in Bratislava te vestigen en bent

geinteresseerd in de Slowaakse taal en cultuur.


Ons aanbod

----------

- Wij bieden u een voltijdse baan voor een periode van minimum 1

jaar, bij voorkeur bent u bereid langer te blijven. U ontvangt

een locaal salaris (incl. ziektekostenverzekering en verzekering

arbeidsongeschiktheid) en kunt bovendien een suppletie bij de

Nederlandse Taalunie aanvragen.

- Ook krijgt u de mogelijkheid deel te nemen aan internationale

congressen en colloquia, u verder academisch te profileren,

eigen onderzoek te voeren en te publiceren. Bij ons krijgt u de

ruimte eigen initiatieven en creatieve ideeen te onwikkelen.


Interesse?

----------

Stuur of e-mail uw sollicitatiebrief en CV (incl. werkervaring,

eventuele aanbevelingen en referenties en bewijs van afstuderen) tot

20 mei 2009 naar:

Katedra germanistiky, nederlandistiky a skandinavistiky FF UK

Doc. PhDr. Jana Raksanyiova CSc.

Gondova 2

SK-818 01 Bratislava 1

Slowakije

jana.raksanyiova(removeme)fphil.uniba.sk

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de huidige

lector Lic. Hanna Gevaert (hanna.gevaert(removeme)lycos.com,

00421/259339117).
Job Announcement for Corpus Researcher at the AAC-Austrian Academy Corpus. Deadline: open untill filled
CORPUS RESEARCHER / AAC?Austrian Academy Corpus
The "AAC ? Austrian Academy Corpus" is looking for
corpus researchers:

Job description:
The applicant will support the AAC working group in their
text technology projects. He/she will be investigating innovative methods
in exploiting middle to large sized text corpora (of predominantly German
language texts). Acting as a member of a group of scholars engaged in
corpus research, a readiness to communicate across boundaries of
disciplines as well as an eagerness to explore new IT methods and
approaches applying them to literary and cultural studies, linguistics,
history etc. are a prerequisite for the job. The candidate's responsibilities
will include both encoding and programming tasks, documenting his/her
work in form of regular publications either as a single or as a co?author.
Requirements: The researcher we are looking for has a degree (preferably
PhD) in computer science, informatics, corpus linguistics, general
linguistics or any other discipline in the humanities with a research focus
on IT related issues and has strong programming skills (preferably C++,
Delphi and/or scripting languages). Ideally, he/she has a background in
applied research making use of written textual resources, has experience
with applied research on textual data, and has an international research
track record and publication record in the field.

How and where to apply: The AAC ? Austrian Academy Corpus
( www.aac.ac.at/) is a research department based within the
Austrian Academy of Sciences, which is mainly funded by the Austrian
Federal Ministry of Science and Research, and is situated in the historic
centre of Vienna (Austria). Interested applicants should submit a CV along
with a statement of research interests and letters of reference (if to hand).
The position is open until filled, the duration of the contract will be at
least for one year with the possibility of extension to a long?term or
permanent position.

Email: aac(removeme)oeaw.ac.at
Vacancy PhD student (AiO) in Historical Linguistics (Old Dutch), Leiden University Centre for Linguistics (LUCL). Deadline: June 1 2009
Ph.D. Student (9-085)

The Leiden University Centre for Linguistics (LUCL), Field:
Historical Linguistics, Language: Old Dutch


Description:

------------

The Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) advertizes a

Ph.D. position in Historical Linguistics, within the NWO-funded

project 'The Dawn of Dutch' (project leader Michiel de Vaan). The

position is available from 1 September 2009.


The project

-----------

'The Dawn of Dutch' aims at investigating linguistic changes which

took place in and around the Netherlands between 500 and 1200 AD.

The project will address the internal variation found in the Old

Dutch sources themselves, as well as the variation that can be

reconstructed on the basis of post-1200 Middle and Modern Dutch.


The Ph.D. student's task will be to address the internal variation

of Old Dutch in time and space, and to determine its position within

the larger framework of West-Germanic. The Ph.D. student's project

includes the following research goals and areas: What linguistic

variation do the Old Dutch sources display? Which factors have

contributed to this variation? What chronological and geographical

clues does this variation hold for the history of the Dutch

language?

A full description of the project can be found at:

www.hum.leiden.edu/lucl/research/dawn-of-dutch.jsp


The Ph.D. candidate will need to:

- write a dissertation (in English) under the direction of the

project supervisor(s);

- collaborate with the principal investigator of the project, dr.

Michiel de Vaan;

- present research results at international conferences;

- assist with the organization of a conference on the project

topic;


Requirements:

-------------

- an M.A. degree in Historical or Comparative Linguistics (with a

focus on Old Germanic languages), or in Old Germanic;

- good reading skills in Latin;

- the ability to work independently but in close collaboration

with the project supervisor(s).


Information:

------------

More information can be obtained from dr. Michiel de Vaan,

m.a.c.de.vaan(removeme)hum.leidenuniv.nl


Conditions of employment:

-------------------------

The successful applicant will be appointed at LUCL for one and a

half years and, after a positive evaluation, followed by a fixed-

term period of two and a half years. Gross salary will be ž 2042,-

per month in the first year, gradually rising, also depending upon

the evaluation, to ž 2612,- per month in the final year conform the

Collective Labour Agreement Dutch Universities.


The application should include:

- a letter of motivation with a description of the applicant's

background and past research;

- a curriculum vitae;

- M.A. thesis (if not yet available, other representative papers);

- names and e-mail addresses of two referees.


Applications may be written in Dutch or in English.

Please send your application indicating the application number to

the address below before the deadline of 1 June 2009:


Faculteit der Geesteswetenschappen

afdeling Personeel en Organisatie

t.a.v. mevr. drs. M.A. Steffen, kr 2.41

Postbus 9515 NL

2300 RA Leiden


Applicants are encouraged to send an additional electronic copy of

the application package to:

vacature(removeme)hum.leidenuniv.nl

For larger appendices, such as an MA-thesis, electronic mailing

(stating the application number) is sufficient.
PhD scholarship in psycholinguistics, MPI Nijmegen. Deadline: May 24 2009
The Max Planck Institute for Psycholinguistics ( www.mpi.nl/) in Nijmegen (The Netherlands) offers a 3-year scholarship for research leading towards a PhD in the field of psycholinguistics.

The Max Planck Institute for Psycholinguistics is an institute of the German Max Planck Society and the only institution in the world entirely devoted to psycholinguistics. Our mission is to undertake basic research into the psychological and biological foundations of language. The goal is to understand how our minds and brains process language, how language interacts with other aspects of mind, and how we can learn languages of quite different types. Nijmegen is a vibrant university town situated two hours from Amsterdam, and has easy access to Belgium and Germany.

The successful candidate will develop a dissertation project within the new Individual Differences in Language Production and Language Comprehension Group headed by Prof Antje Meyer. The project will be supervised by Dr Falk Huettig ( www.mpi.nl/people/huettig-falk).
The precise nature of the project will be agreed in collaboration with the successful candidate, but it should concern the interaction of visual, conceptual, and linguistic processes during language production and/or comprehension or the determinants of individual differences in language production or comprehension skills. The research may involve a variety of methodological approaches, including the use of eye-tracking and neuroscience techniques.

Applicants should have a good first degree in Psychology or a related discipline.

Closing date for application is May 24th, 2009. Interviews will be held around July 1.

The Max Planck Society is an equal opportunity employer. The business of the institute is conducted in English.

Applicants should send their CV, a short statement of research interests, an example of their writing, and the names and contact details of two referees to:

Dr Falk Huettig
Max Planck Institute for Psycholinguistics PO Box 310 6500 AH Nijmegen The Netherlands

Further enquiries may be sent to: Falk.Huettig(removeme)mpi.nl
Vacature veelbelovende jonge academici Nationale DenkTank. Deadline: Mei 17 2009
Stichting de Nationale DenkTank zoekt samen met werving- en selectiebureau YER een groep van 20 veelbelovende jonge academici voor een bijzondere opdracht.

Wat doet de jaarlijkse DenkTank? Stichting De Nationale DenkTank wil de samenwerking tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven bevorderen en een innovatieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Ieder jaar wordt hiervoor een DenkTank van ca twintig streng geselecteerde, veelbelovende promovendi, pas afgestudeerden en master-studenten uit uiteenlopende studierichtingen samengesteld. Binnen drie maanden moet dit team creatieve, innovatieve, maar ook praktische oplossingen vinden voor een maatschappelijk probleem.

De opdracht: In 2009 zal de DenkTank zich buigen over energietransitie: hoe kunnen we consumenten van energie stimuleren om voor duurzame en energie-efficiėnte oplossingen te kiezen? Onderzoek heeft aangetoond dat vele veranderingen die tot een beter klimaat leiden niet plaatsvinden. Zelfs als voor consumenten de voordelen van duurzame energieproducten groter zijn dan de kosten, komen veel consumenten niet in beweging. We zoeken “maatschappelijke ingenieurs” die verder kijken dan hun neus lang is: waar staan we nu eigenlijk met de implementatie van energietransitie? We zijn op zoek naar input van bčta’s, journalisten, economen, psychologen en natuurlijk ook andere studierichtingen. Welke slimme oplossingen heb jij?

Waarom meedoen? Deelnemers aan De Nationale DenkTank maken kennis met de meest talentvolle en ondernemende jonge mensen van Nederland. Tijdens het project heb je de kans om sleutelfiguren uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen te ontmoeten. Alle deelnemers worden “on the job” begeleid door een professionele projectmanager van een groot consultancybureau. Als deelnemer aan de DenkTank ontwikkel je in een korte, intensieve periode je vaardigheden op het gebied van teamwork, creativiteit, probleem oplossen en presenteren: je stapt in een snelkookpan van ideeėn en kwaliteiten. De DenkTank is van groot actueel maatschappelijk belang, zo blijkt ook uit de uitgebreide aandacht van onder andere het NOS-journaal, landelijke dagbladen en andere media en de grote politieke interesse in de aanbevelingen van de DenkTank. Verschillende voorstellen van de DenkTank 2006, 2007 en 2008 worden nu al geļmplementeerd. We denken dat dit een ervaring is van onschatbare waarde.

In sommige gevallen kan deelname worden opgevoerd als keuzevak of stage. Tenslotte zullen de deelnemers worden opgenomen in een high-profile ‘merit-based’ netwerk bij de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, waarvan zij gedurende hun hele carričre profijt zullen hebben.

Selectiecriteria: De kandidaten worden streng geselecteerd op basis van analytisch vermogen, een brede maatschappelijke interesse, bewezen initiatief, creativiteit en hun vermogen om buiten bestaande kaders te denken.

Meld je nu aan! Je aanmelding moet uiterlijk 17 mei binnen zijn. De eerste selectie vindt plaats op basis van je cv, cijferlijsten van VWO en WO plus een schriftelijke motivatie. Upload je aanmelding op onze website: www.nationale-denktank.nl. De selectie bestaat vervolgens uit twee gespreksrondes, op 5 juni en 12 juni, dus houd hier rekening mee in je agenda!

Voor meer informatie zie www.nationale-denktank.nl , bekijk onze informatiefilm via deze link of stuur een e-mail naar info(removeme)nationale-denktank.nl.

De DenkTank wordt ondersteund door een groot aantal partijen, waaronder de Universiteiten van Amsterdam, Leiden en Wageningen, McKinsey & Company, Menzis, De Brauw Blackstone Westbroek, YER, het InnovatiePlatform, FOM-instituut AMOLF, het ministerie van VROM en ING.
Vacature: Promovendus (v/m), LUCL Leiden. Deadline: September 1 2009
Het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) heeft per 1 september 2009 een vacature voor een promotieplaats in Historische Taalkunde, binnen het NWO-project The Dawn of Dutch (hoofdonderzoeker Michiel de Vaan).

The Dawn of Dutch onderzoekt de taalkundige veranderingen die in en rond de Nederlanden plaatsvonden tussen 500 en 1200 AD. Het project beoogt enerzijds de interne variatie in de Oudnederlandse bronnen te onderzoeken, anderzijds de variatie die gereconstrueerd kan worden op basis van het Middelnederlands en Nieuwnederlands.

De promovendus zal als taak hebben om de interne variatie in tijd en ruimte van het Oudnederlands te onderzoeken, en binnen het ruimere kader van het Westgermaans te te plaatsen. Tot de onderzoeksdoelen en -gebieden van de promovendus behoren:
(a) Welke taalkundige variatie tonen de Oudnederlandse bronnen?
(b) Welke factoren hebben aan deze variatie bijgedragen?
(c) Welke chronologische en geografische aanwijzingen geeft deze variatie over de geschiedenis van de Nederlandse taal?

Een uitgebreidere projectbeschrijving is te vinden op:
www.hum.leiden.edu/lucl/research/dawn-of-dutch.jsp

Tot de taken van de promovendus behoren:
- het schrijven van een Engelstalige dissertatie onder leiding van de promotor(es);
- het samenwerken met de hoofdonderzoeker van het project, dr. Michiel de Vaan;
- het presenteren van onderzoeksresultaten op internationale congressen;
- het meewerken aan de organisatie van een congres over het projectthema;

Vereisten:
- een afgeronde MA (of een gelijkwaardig diploma) in historische of vergelijkende taalkunde (met als zwaartepunt een of meer Oudgermaanse talen), of in Oudgermanistiek;
- goede leesvaardigheid Latijn;
- het vermogen om zelfstandig te werken in nauwe samenwerking met de projectleiding.

Informatie:
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dr. Michiel de Vaan, m.a.c.de.vaan(removeme)hum.leidenuniv.nl.
Verruiming vervangingssubsidies NWO Vrije Competitie.
Verruiming budget vervanging in Vrije Competitie Geesteswetenschappen

Vanaf heden zijn de mogelijkheden voor het aanvragen van een vervangingssubsidie binnen de Vrije Competitie in de Geesteswetenschappen verruimd. De Vrije Competitie richt zich op onderzoeksprogramma's met een overwegend geesteswetenschappelijke component, bestaande uit een beperkt aantal deelprojecten die een duidelijke onderlinge samenhang hebben en een samenhangend eindresultaat beogen, waarmee aantoonbare meerwaarde wordt bereikt ten opzichte van afzonderlijke uitvoering van de deelprojecten. Een aanvraag heeft een maximale omvang van € 600.000,-. Hiervan kan maximaal € 50.000 (was € 25.000) worden aangevraagd voor vervanging van de programmaleiding voor onderwijs- en begeleidingstaken als daaruit een of meer publicaties (waaronder een synthetiserende publicatie) van betrokkene(n) in het kader van het programma voortvloeien.

Meer informatie: www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_4XHDR5
Calls for papers for events
Call for papers for Conference on Frisian linguistics 2009, Fryske Akademy, Leeuwarden, Netherlands
Conference on Frisian linguistics 2009

The Linguistics Society of the Frisian Academy (Fryske Akademy) organises this year for the third time the Conference on Frisian linguistics. The Conference has an informal character and is of interest to everybody who actively or passively participates in Frisian linguistics: grammar, phonetics/phonology, onomastics, lexicology, sociolinguistics, historical linguistics and so on. Talks may focus on the results of scientific research, but presentations of research plans, of speculations or of language corpora are also welcome. Talks may be held in any language belonging to the family of West-Germanic languages.

When: friday 23 october 2009.
Where: Fryske Akademy, It Aljemint, Doelestraat 2-4, Ljouwert / Leeuwarden, The Netherlands.

The time allotted for presentations is 30 minutes (20 minutes talk, 10 minutes discussion).
Please send an abstract of half A4, with name and address, to:

wvisser(removeme)fryske-akademy.nl

Or by regular mail to:

Fryske Akademy,
Taalkundich Wurkferbān,
Postbus 54,
8900 AB Ljouwert/Leeuwarden,
The Netherlands.
Call for papers for ELC2 Confrence in Vigo, Spain in October 2009. Deadline: June 1 2009
CALL FOR PAPERS
Second ELC International Postgraduate Conference on English Linguistics (ELC2) webs.uvigo.es/elcpostgrad Vigo (Spain) 30-31 October 2009

Meeting description
We are pleased to announce the Second ELC Postgraduate Conference on English Linguistics(ELC2), to be held at the University of Vigo (Spain) on
30-31 October 2009.
ELC2 aims to provide linguistics postgraduate students with an opportunity to present and discuss their research in an informal and intellectually stimulating setting.

The conference is organised by postgraduate students from the English Departments of the Universities of Vigo and Santiago de Compostela. It is supported by these two universities and by the English Linguistics Circle, a research network involving the following research teams:

- Variation, Linguistic Change and Grammaticalisation (VLCG; University of Santiago de Compostela; director: Prof. Teresa Fanego) [http://www.usc-vlcg.es]
- Spoken English Research Team at the University of Santiago de Compostela (SPERTUS; University of Santiago de Compostela; director:
Ignacio Palacios Martķnez) [http://www.usc.es/ia303/spertus]
- Language Variation and Textual Categorisation (LVTC; University of Vigo; director: Javier Pérez Guerra) [http://lvtcuvigo.blogspot.com]
- Methods and Materials for the Teaching and Acquisition of Foreign Languages (MMTAFL, University of Vigo; director: Marta Dahlgren-Thorsell).

The English Linguistics Circle was also responsible for ELC1, a former edition of the International Postgraduate Conference on English Linguistics held in Santiago de Compostela in May 2008. A refereed volume containing a selection of the papers presented at ELC1 is now in preparation, and will be published as "New trends and methodologies in applied English language research. Diachronic, diatopic and contrastive Studies"(Linguistic Insights Series; Bern: Peter Lang).

Plenary speakers:
- Ans van Kemenade (Radboud University Nijmegen)
- Terence Odlin (Ohio State University)
- Geoff Thompson (University of Liverpool)

Organising committee:
Lidia Gómez Garcķa (University of Santiago de Compostela) Iria Pastor Gómez (University of Santiago de Compostela) Paula Rodrķguez Puente (University of Santiago de Compostela) Beatriz Tizón Couto (University of Vigo) David Tizón Couto (University of Vigo)

Call for papers:
Postgraduate students are invited to submit abstracts for oral presentations on all fields of linguistic research, whether synchronic or diachronic. Papers are to be 20 minutes in length plus 10 minutes for discussion. The conference language is English.

Abstract submission guidelines:
Abstracts should be anonymous and not exceed 400 words. They should preferably be submitted via e-mail as an attachment (Microsoft Word, RTF or PDF files) to the address elcpostgrad(removeme)uvigo.es.

Abstracts should include:
- the title of the paper
- a list of 5-10 keywords
- the research focus
- the research methodology
- a brief summary of findings (if applicable)
- a short list of key references (restrict references to a minimum).

The e-mail message accompanying the abstract should contain the following information:
- the name(s) of the author(s) and their affiliation(s)
- the author's e-mail address and contact details
- audiovisual equipment required.

Abstract submission deadline:
Abstracts must be received by 1 June 2009.
Abstracts will be reviewed anonymously by the programme committee and the authors will be notified of acceptance by 30 June 2009 (by e-mail).

Proceedings:
Authors of papers accepted for presentation will be invited to submit their paper for publication (length to be determined) in the volume of conference proceedings. Papers will be subjected to refereeing.

Registration information:
To register for the conference please download the registration form from the conference website webs.uvigo.es/elcpostgrad.
The fee includes coffee, tea and refreshments during the conference days as well as an informal dinner (Friday 30 October, evening).
The registration fees are as follows:
- 50 ? fee for registration by 15 September 2009
- 60 ? fee for registration after 15 September 2009.

The registration fee can be paid by bank transfer; further information on the bank account number will be available soon.

Conference venue:
The conference will be held at the Club Financiero de Vigo in the centre of the city (Garcķa Barbón 62, Vigo - tel.: +34 986 44 72 20 -
fax: +34 986 44 98 86 - e-mail: cfv(removeme)clubfinvigo.com - web:
www.clubfinvigo.com)

Further information:
For general enquiries send an e-mail message to: elcpostgrad(removeme)uvigo.es For further information, visit the conference website:
webs.uvigo.es/elcpostgrad
Call for Papers for International Multiconference on Computer Science (CLA'09), Poland. Deadline: May 31 2009
FINAL CALL FOR PAPERS
(deadline extended: May, 31, 2009)

2009 International Multiconference on Computer Science and Information Technology www.imcsit.org/

October 12-14, 2009
Mercure Hotel Mr?gowia, Mr?gowo, Poland


IMCSIT is organized by the Polish Information Processing Society in cooperation with the IEEE Computer Society (Poland Chapter), the Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences, and the Institute of Computer Science of the Polish Academy of Sciences.


The 2009 International Multiconference on Computer Science and Information Technology will consist of the following conferences:


* AAIA'09 - 4th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications - AAIA.imcsit.org

* IWBI'09 - First International Workshop on Business Intelligence - BI.imcsit.org

* CLA'09 - Computational Linguistics - Applications - CLA.imcsit.org

* ECOM & EGOV'09 - 9th International Multidisciplinary Conference on e-Commerce and e-Government - ECOM-EGOV.imcsit.org

* IMT4SC'09 - 1st International Symposium on Intelligent Mobile Technologies for Social Change - IMT4SC.imcsit.org

* MI&E'09 - Workshop on Medical Informatics and Engineering - MIE.imcsit.org

* MMAP'09 - 2nd International Symposium on Multimedia - Applications and Processing - MMAP.imcsit.org

* PITA'09 - International Conference on Principles of Information Technology and Applications - PITA.imcsit.org

* WAHOC'09 - Workshop on Ad-Hoc Wireless Networks - WAHOC.imcsit.org

* WAPL'09 - 2nd Workshop on Advances in Programming Languages - WAPL.imcsit.org

* WCO'09 - Workshop on Computational Optimization - WCO.imcsit.org

* WRTP/RTS'09 - 30th IFAC Workshop on Real-Time Programming and 4th International Workshop on Real-Time Software - WRTP-RTS.imcsit.org

============

The 2009 AAIA Symposium is dedicated to celebrating 50 years of scientific research of Professor Juliusz Lech Kulikowski (see:
imcsit.org/pg/239/191, and imcsit.org/pg/238/190)

Furthermore, the AAIA Symposium will award two "Professor Zdzislaw Pawlak Best Paper Awards" ( www.imcsit.org/pg/234/187) for contributions which are outstanding in their scientific quality. The two award categories
are:

- Best Student Paper - for graduate or PhD students. Papers qualifying for this award must be marked as "Student full paper" to be eligible for consideration.

- Best Paper Award - for the authors of the best paper appearing at the Symposium.

In addition to a certificate, each award carries a prize of 300 EUR provided by the Mazowsze Chapter of the Polish Information Processing Society ( www.pti.org.pl/om/).


*************************************************************

CONFERENCE LANGUAGE:

English is the sole language for paper submission and presentation.

PAPER PUBLICATION

- Proceedings of the 2009 IMCSIT will be published on a CD (ISSN 1896-7094) and will be placed in the IEEE Xplore Digital Library.

- Each conference will then publish extended versions of selected papers in Special Issues of Journals and/or as Edited Volumes; for more details see sites of each event

PAPER SUBMISSION

- Authors should submit draft papers (as Postscript, PDF of MS Word file, OpenDocument Text)

- The total length of a paper should not exceed 8 pages (IEEEtran style).
IEEEtran style templates are available at the conference WWW site
( submit.imcsit.org/)

- Papers will be refereed and accepted on the basis of their scientific merit and relevance to the specific conference

- Conference organizers reserve the right to move submissions between Conferences

IMPORTANT DEADLINES:

* Paper submission: May 31, 2009
* Notification of acceptance/rejection: July 1, 2009
* Camera-ready paper due: August 15, 2009
* Conference: October 12-14, 2009


ORGANIZING COMMITTEE:

Maria Ganzha (Chair), SRI PAS, Warsaw and EUH-E, Elblag, Poland Marcin Paprzycki, SRI PAS and WSM, Warsaw, Poland

CONTACT:

In case of questions, please send an e-mail to: contact2009(removeme)imcsit.org
Call for papers for PRE-CogSci 2009, Amsterdam. Deadline: May 10 2009
CALL FOR PAPERS

PRODUCTION OF REFERRING EXPRESSIONS (PRE-CogSci 2009):
Bridging the gap between computational and empirical approaches to reference
(29 July 2009, Amsterdam, The Netherlands)

pre2009.uvt.nl/

Deadline for abstract submission: May 10, 2009


PRE-CogSci 2009 is organized as part of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society (CogSci 2009 < cognitivesciencesociety.org/conference2009/>)

Invited speakers are:

- Deb Roy (MIT, USA)
- William S. Horton (Northwestern University, USA)

There is a long research tradition of work on the production of referring expressions, in the area of computational linguistics as well as in psycholinguistics and cognitive science. This encompasses work on definite descriptions, deictic expressions, anaphora, and many other topics. Both research traditions have resulted in many interesting findings, but so far the interaction between these two traditions has been very limited. We believe that much is to be gained from more interaction, for both research traditions involved.

This workshop aims to bring together --for the first time-- psycholinguists with an interest in computational modeling and computational linguists with an interest in human speech production. In addition, the workshop is expected to be of interest to theoretical linguists whose work borders on other areas of cognitive science, particularly those with an interest in discourse structure, and those interested in models of human language that are grounded in cognitive principles.

The workshop will open with a short introductory talk about the production or referring expressions, to make the workshop broadly accessible. The rest of the day will consist of a mixture of regular 20 minute talks, poster presentations and two invited talks by renowned experts in the field.

We received financial support from The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), via the Vici project "Bridging the gap between computational linguistics and psycholinguistics: The case of referring expressions" (Krahmer; 277-70-007), which is gratefully acknowledged.

We look forward to seeing you in Amsterdam!

Kees van Deemter, University of Aberdeen
Albert Gatt, University of Aberdeen & University of Malta
Roger van Gompel, University of Dundee
Emiel Krahmer, Tilburg University

====

CALL FOR PAPERS

We invite substantial, original, and unpublished submissions on all topics related to the production of referring expressions. Contributions may focus on computational or experimental approaches to reference, with combinations of the two especially appreciated. Note that we particularly welcome new results, but given the purpose of the workshop, papers that present an original overview of previously published work tailored to this workshop may also be acceptable.

Topics of interest include computational and/or experimental approaches to:
- different kinds of referring expressions; when are which types of reference (pronouns, descriptions, etc.) most appropriate?
- plural and quantified references
- vagueness: the use of vague (e.g. gradable) predicates in referring expressions
- referential overspecification: why and how do speakers overspecify?
- referential underspecification: production of descriptions which do not uniquely identify a referent
- referring expressions in interactive settings; audience design, adaptation and alignment
- ambiguity avoidance in references
- common ground, cooperativeness and shared/private information in reference
- realization of referring expressions (including speech and gesture)
- visual scene perception and its influence on the production of referring expressions
- social and contextual factors in reference
- data-collection and experimental evaluation methods

Extended abstract submission:
Paper selection will be based on extended abstracts (max 2000 words). The only accepted format for submitted abstracts is Adobe PDF. Abstracts should be sent to k.vdeemter(removeme)abdn.ac.uk.

Final submission:
Upon acceptance, authors are invited to prepare a 4-6 page paper using the COGSCI author kit ( cognitivesciencesociety.org/conference2009/submissions.html). Final versions need to be submitted as pdf. Papers will be published in on line proceedings, and the authors retain the copyrights. Final versions of accepted papers should be sent to k.vdeemter(removeme)abdn.ac.uk.

Special Issue
We hope to edit a special issue based on the workshop results. More information about this will follow.

If authors have any questions, they should contact the workshop organizers.


IMPORTANT DATES

May 10, 2009: Deadline for abstract submission

June 8, 2009: Notification of acceptance

June 26, 2009: Early registration deadline

July 8, 2009: Deadline for full paper submission

July 29, 2009: Workshop

===

CONTACT

PRE-COGSCI 2009 is organized by:

Kees van Deemter
Computing Science Department
Meston Building
King's College
University of Aberdeen
AB24 3UE, Scotland, UK
k.vdeemter(removeme)abdn.ac.uk
www.csd.abdn.ac.uk/~kvdeemte/

Albert Gatt
Computing Science Department
Meston Building
King's College
University of Aberdeen
AB24 3UE, Scotland, UK
a.gatt(removeme)abdn.ac.uk
www.csd.abdn.ac.uk/~agatt/

Roger van Gompel
School of Psychology
University of Dundee
Dundee
DD1 4HN
Scotland, UK
r.p.g.vangompel(removeme)dundee.ac.uk
www.dundee.ac.uk/psychology/people/academics/rpgvangompel/

Emiel Krahmer
Tilburg centre for Creative Computing / Communication and Cognition
Department of Communication and Information Sciences
Tilburg University
P.O.Box 90153
NL-5000 LE Tilburg
The Netherlands
e.j.krahmer(removeme)uvt.nl
fdlwww.uvt.nl/~krahmer/
Call for papers for Logic Journal of the IGPL on hybrid logic. Deadline: May 31 2009
CALL FOR PAPERS
Logic Journal of the IGPL
Special issue on Hybrid Logic
DEADLINE FOR SUBMISSIONS: 31st May 2009
*************************************************************

Hybrid logic is a branch of modal logic allowing direct reference to worlds/times/states. It is easy to justify interest in hybrid logic on the grounds of applications, as the additional expressive power is very useful. In addition, hybrid-logical machinery improves the behaviour of the underlying modal formalism. For example, it becomes considerably simpler to formulate modal proof systems, and one can prove completeness and interpolation results of a generality that is not available in orthodox modal logic.
But more generally, the topic of this special issue is not only standard hybrid-logical machinery (like nominals, satisfaction operators, binders, etc.) but also extensions of modal logic that increase its expressive power in one way or other.

For more general background on hybrid logic, and many of the key papers, see the Hybrid Logics homepage ( hylo.loria.fr/).

The special issue will welcome papers in a wide range of topics, including description logic, feature logic, applied modal logics, temporal logic, and labelled deduction.

We welcome both theoretical work and work describing systems and applications on hybrid logics, broadly conceived.

All submissions will be peer reviewed with respect to the usual journal criteria. Authors are invited to submit original, previously unpublished, research papers written in English.

SUBMISSION DETAILS:

Papers should not exceed 25 pages including references. Authors are required to prepare their submissions in latex, using the style available at hylo.loria.fr/content/SI/2009

Submissions should be sent as .pdf files to

areces (at) loria.fr

DEADLINE FOR SUBMISSIONS: 31st May 2009

GUEST EDITORS:
Carlos Areces (INRIA Nancy Grand Est, areces at loria.fr)
Patrick Blackburn (INRIA Nancy Grand Est, blackbur at loria.fr)
Second call for papers for workshop on Atoms and Laws of the Noun Phrase in july 2009. Deadline: May 15 2009
Second Call for Papers
Atoms and Laws of the Noun Phrase
abelcorver.com/AtomsAndLaw/

The general theme of this workshop is the design of the noun phrase. In particular, we hope to further our insight into the atoms (building blocks) and laws (rule systems) of the noun phrase, by approaching this subject matter from a micro-comparative, a macro-comparative and a diachronic perspective. A second important question that will be addressed concerns the issue of cross-categorial symmetry: to what extent is the nominal system comparable to the sentential system (or other phrasal systems), e.g. with respect to the typology of the computational rules that are involved or the way in which morphosyntactic diversity is encoded in the atoms?

More specifically:

(a) What are the atoms of the noun phrase? That is, what are the 'building blocks' (i.e. categories) within the nominal domain that through the combinatorics of the computational system yield a nominal projection? A central
question that needs to be dealt with concerns the inventory of so-called functional categories (and their projections). Thus far, research on the noun phrase has argued for the existence of functional categories such as Num(P), Pos(P), and D(P). The question arises as to whether the set of (functional) atoms is richer, and consequently whether the structure of the nominal system is more articulate than is generally assumed thus far. Alternatively, one might raise the question as to whether the inventory of functional atoms is too rich as it is generally assumed to be. In that case, the question arises where unification of apparent atoms is possible. In short: What is the inventory of functional atoms within the noun phrase?

(b) What are the laws (rules) of the noun phrase? That is, to what extent are nominal structures the result of simple External Merge (i.e. the junction of two categories) ? Or is the displacement property (so-called Internal Merge), which is widely attested in the clausal system, also attested within the nominal system? A related question concerns the construction-specificity of the rule system , i.e. to what extent are 'types of nominal constructions' (e.g. N of N-constructions, pseudopartitives, partitives, possessives, appositives, head-argument
constructions) the result of (language specific) and construction-specific rules? Or do they result from more general, construction-independent rule formats for structure building?

(c) To what extent is the syntax of the noun phrase similar to/different from the syntax of the sentence (or, for that matter, other phrasal domains)? Ever since Chomsky (1970) and Jackendoff (1977), the search for cross-categorial parallelism has been an important heuristic strategy in syntactic theory (see also Abney 1987, Szabolcsi 1987). The question arises whether symmetry is found between the clausal system and the nominal system. For example, is the typology of displacement as attested in the clausal domain (head movement, phrasal
A-movement, phrasal A-bar movement) also found in the nominal system ?

(d) What are the atoms of linguistic diversity, i.e. the parameters, within the noun phrase, and how are they set (i.e. what is their value)? This question about the 'setting of parameters' can be examined from a number of comparative perspectives: (i) a synchronic microvariation (i.e. cross-dialectal) perspective, (ii) a diachronic perspective, (iii) a macrovariation perspective.

Invited Speakers
The following people have accepted our invitation to present a paper at the Atoms and laws of the noun phrase-workshop:
- Liliane Haegeman (UGent)
- Hilda Koopman (UCLA)
- ˇeljko Boškovi? (UConn)
- Tal Siloni (Tel Aviv)

For this workshop we welcome papers on any topic related to the issues raised above.

Abstracts should not exceed two pages, including data, references and diagrams.
Abstracts should be typed in at least 11-point font, with one-inch margins
(letter-size; 8"1/2 by 11" or A4) and a maximum of 50 lines of text per page.
Abstracts must be anonymous and submissions are limited to 1 individual and 1
joint abstract per author.

Only electronic submissions will be accepted. Send name, affiliation, e-mail,
mailing address and title of the paper in the body of the message. The
anonymous abstract should be sent as an attachment, and only abstracts in
pdf-format will be accepted. Abstracts should be sent to marjo.vankoppenlet.uu.nl.

Accepted papers are allotted 30 minutes for presentation plus 10 minutes for
discussion.

Important Dates
First call for papers: March 24, 2009 Second call for papers: May 1, 2009

Submission deadline: May 15, 2009

Notification of acceptance: June 1, 2009
Workshop: July 2-3, 2009
Call for papers for Workshop on Games, Dialogue and Interaction, University of Paris. Deadline: May 30 2009
CALL FOR PAPERS
(extended deadline: May 30 2009)
Workshop on Games, Dialogue and Interaction
anr-prelude.fr University of Paris – VIII September 28/29, 2009

BACKGROUND

This workshop is to be held in the frame of the PRELUDE project (funded by the French ANR – Agence Nationale pour la Recherche), which is a joint project of four research teams : laboratoire “Structures Formelles de la Langue” (Paris VIII and CNRS), Institut de mathématiques de Luminy (Aix-Marseille and CNRS), Laboratoire d’informatique de Bordeaux (équipe
Signes) (Bordeaux I, CNRS and INRIA) and Laboratoire lorrain de recherches en informatique et applications (LORIA, Nancy). It will be hosted by Paris VIII University in its premises located in Paris, 59 rue Pouchet (17e).

AIMS AND SCOPE

“PRELUDE” stands for “Towards a Theoretical Pragmatic based on Ludics and Continuations”, that is to say that a particular emphasis has been put during all these years on the use of new formal tools coming from Theoretical Computer Science and Logic in order to give new formulations for language phenomena pertaining to formal semantics (logical forms), pragmatics (dialogue, presupposition) and even argumentation (fallacies and stratagems).
As indicated by its title, this workshop will be devoted on all aspects of the formal study of dialogue and interactions: syntax of dialogue, semantic, pragmatic and philosophical aspects.

INVITED SPEAKERS

Jean-Yves Girard (CNRS, Institut de Mathématiques de Luminy) Ruth Kempson (King’s College, London) Sandra Laugier (Department of Philosophy, Université de Picardie) Mathieu Marion (Department of Philosophy, Université du Québec ą Montréal) Dale Miller (INRIA, Saclay – Ile de France and Ecole Polytechnique) Ahti-Veikko Pietarinen (Department of Philosophy, Helsinki)

SUBMISSION DETAILS

We invite submissions of extended abstracts of maximally 8 pages (A4 or letter, 12pt single spaced). The material must be original and previously unpublished. Parallel submissions to other conferences is possible but must be indicated with the submission. The material that is covered in the abstract must be appropriate in length and content to be presented in a 30-minute talk. Submissions must be made before *May 15* and sent to one of the following addresses: Alain.Lecomte(removeme)univ-paris8.fr, quatrini(removeme)iml.univ-mrs.fr

IMPORTANT DATES

- Conference: 28/28 September
- Submission: 30 May
- Notification: 10 June
- Final version: 15 July

INSCRIPTION FEES:
- 100 euros, for lunches and proceedings (students : 50 euros)

LOCAL ORGANIZERS:

Alain Lecomte, Laurent Roussarie, Maya Hickman (Paris VIII)

----------------------------------------------------------------------
Pr. Alain Lecomte Alain.Lecomte(removeme)univ-paris8.fr
Université Paris 8 tel. 06 63 09 67 64
UMR 7023 « Structures Formelles de la Langue » Bātiment D, pičces 323-327 2, rue de la Liberté, Saint-Denis
Call for Programmes for Excellence, NWO, Brain & Cognition. Deadline: June 3 2009
Op 1 februari 2009 is de call voor Programmes for Excellence binnen het NWO programma ‘Brain & Cognition: an integrated approach’ opengesteld. Deze Call biedt wetenschappers de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor onderzoeksvoorstellen gericht op geļntegreerd en interdisciplinair onderzoek binnen dit thema. De voorstellen dienen te voldoen aan de in de Call beschreven criteria die voor deze ronde zijn gesteld. Indienen van een vooraanmelding is een verplicht onderdeel van deze ronde. De deadline voor de vooraanmeldingen is op woensdag 3 juni 2009. Voor deze Call is een totaal budget van maximaal 6 M€ beschikbaar. Meer informatie (vanaf 1 februari): www.nwo.nl/subsidiewijzer en www.nwo.nl/bcia .
Naast deze Call bestaat de mogelijkheid om continue aanvragen in te dienen voor interdisciplinaire educatie van master studenten en AiO’s. Ook hierover is meer informatie te vinden op de bovenstaande websites.
Call for papers for Workshop Atoms and laws of the noun phrase: a comparative perspective, CRISSP (University Brussels Belgium) and UiL-OTS (University Utrecht, Netherlands) Deadline: May 15, 2009
Atoms and laws of the noun phrase: a comparative perspective
CALL FOR PAPERS

CRISSP (University of Brussels/Belgium) and UiL-OTS (University of Utrecht/The Netherlands) are pleased to announce a workshop on Atoms and laws of the noun phrase: a comparative perspective, which will be held in Utrecht (the Netherlands) on July 2-3, 2009.

Theme description
The general theme of this workshop is the design of the noun phrase. In particular, we hope to further our insight into the atoms (building blocks) and laws (rule systems) of the noun phrase, by approaching this subject matter from a micro-comparative, a macro-comparative and a diachronic perspective. A second important question that will be addressed concerns the issue of cross-categorial symmetry: to what extent is the nominal system comparable to the sentential system (or other phrasal systems), e.g. with respect to the typology of the computational rules that are involved or the way in which morphosyntactic diversity is encoded in the atoms?

More specifically, this workshop wants to address the following central research questions :

(a) What are the atoms of the noun phrase? That is, what are the ‘building blocks’ (i.e. categories) within the nominal domain that through the combinatorics of the computational system yield a nominal projection ? A central question that needs to be dealt with concerns the inventory of so-called functional categories (and their projections). Thus far, research on the noun phrase has argued for the existence of functional categories such as Num(P), Pos(P), and D(P). The question arises as to whether the set of (functional) atoms is richer, and consequently whether the structure of the nominal system is more articulate than is generally assumed thus far. Alternatively, one might raise the question as to whether the inventory of functional atoms is too rich as it is generally assumed to be. In that case, the question arises where unification of apparent atoms is possible. In short : What is the inventory of functional atoms within the noun phrase ?
(b) What are the laws (rules) of the noun phrase ? That is, to what extent are nominal structures the result of simple External Merge (i.e. the junction of two categories) ? Or is the displacement property (so-called Internal Merge), which is widely attested in the clausal system, also attested within the nominal system ? A related question concerns the construction-specificity of the rule system , i.e. to what extent are ‘types of nominal constructions’ (e.g. N of N-constructions, pseudopartitives, partitives, possessives, appositives, head-argument-constructions) the result of (language specific) and construction-specific rules? Or do they result from more general, construction-independent rule formats for structure building ?
(c) To what extent is the syntax of the noun phrase similar to/different from the syntax of the sentence (or, for that matter, other phrasal domains)? Ever since Chomsky (1970) and Jackendoff (1977), the search for cross-categorial parallelism has been an important heuristic strategy in syntactic theory (see also Abney 1987, Szabolcsi 1987). The question arises whether symmetry is found between the clausal system and the nominal system. For example, is the typology of displacement as attested in the clausal domain (head movement, phrasal A-movement, phrasal A-bar movement) also found in the nominal system ?
(d) What are the atoms of linguistic diversity, i.e. the parameters, within the noun phrase, and how are they set (i.e. what is their value)? This question about the ‘setting of parameters’ can be examined from a number of comparative perspectives : (i) a synchronic microvariation (i.e. cross-dialectal) perspective, (ii) a diachronic perspective, (iii) a macrovariation perspective.

For this workshop we welcome papers on any topic related to the issues raised above.

INVITED SPEAKERS

The following people have accepted our invitation to present a paper at the Atoms and laws of the noun phrase-workshop:
- Liliane Haegeman (UGent)
- Hilda Koopman (UCLA)
- ˇeljko Boškovi? (UConn)
- Tal Siloni (Tel Aviv)


ABSTRACT GUIDELINES

Abstracts should not exceed two pages, including data, references and diagrams. Abstracts should be typed in at least 11-point font, with one-inch margins (letter-size; 8"1/2 by 11" or A4) and a maximum of 50 lines of text per page. Abstracts must be anonymous and submissions are limited to 1 individual and 1 joint abstract per author.

Only electronic submissions will be accepted. Send name, affiliation, e-mail, mailing address and title of the paper in the body of the message. The anonymous abstract should be sent as an attachment, and only abstracts in pdf-format will be accepted. Abstracts should be sent to marjo.vankoppen(removeme)let.uu.nl.

Accepted papers are allotted 30 minutes for presentation plus 10 minutes for discussion.

IMPORTANT DATES

First call for papers: March 24, 2009
Second call for papers: May 1, 2009

Submission deadline: May 15, 2009

Notification of acceptance: June 1, 2009
Workshop: July 2-3, 2009

ORGANIZING COMMITTEE

Jeroen van Craenenbroeck (CRISSP/Brussels)
Guido Vanden Wyngaerd (CRISSP/Brussels)

Norbert Corver (UiL-OTS/Utrecht)
Marjo van Koppen (UiL-OTS/Utrecht)
Call for candidates for European Latsis Prize, ESF, Strasbourg, France. Deadline: June 30 2009
European Latsis Prize 2009

invitation to nominate candidates

The European Science Foundation (ESF) invites nominations for the European Latsis Prize 2009. The Prize, of a value of 100 000 Swiss Francs, is presented each year by the International Latsis Foundation at the ESF Annual Assembly to a scientist or research group in recognition of outstanding and innovative contributions in a selected field of research. The research field for the 2009 Prize is:
“The Human Brain – The Human Mind”
The European Latsis Prize 2009 will be awarded for outstanding contributions to the development of interdisciplinary research on “The Human Brain – The Human Mind”, which has had a major impact in this domain. Excellent research achievements related to the main disciplines which have contributed to this development, e.g. neuroscience, cognitive science, psychology and linguistics, will be considered.
The criteria used in the selection procedure will be scientific excellence, a focus on the relation between brain and mind, societal impact and contribution to European progress.
Nominations may be received for individual scholars or for research groups, but no self nominations will be accepted. 1 All nomination forms should be clearly presented and include a detailed nomination statement (maximum 2 pages) setting out clear reasons for the submission, a complete Curriculum Vitae and a full list of publications.
The nominations will be evaluated by a high-level committee of experts in the field.
The European Latsis Prize 2009 will be awarded on the occasion of the Annual Assembly of the European Science Foundation on Thursday 19 November 2009, in Strasbourg, France.
1 All nominees will be considered irrespective of age, sex, religion or nationality.

Nomination Statement
This should be contained in no more than 2 pages describing the candidate’s qualifications for the European Latsis Prize.
The Nomination Statement should cover:
(a) The merits of an individual or group’s work on the present state of the topic.
(b) The impact on the scientific community of the work of the individual candidate or group nominated.
(c) Recognition by peers within the scientific community.
(d) Influence on practice in the field through publications and other means of dissemination, including teaching and training students in the field.
(e) Contributions made to scientific excellence, societal impact and European progress.
Nominations to be submitted online. You will be required to upload a file containing the nomination statement and complete Curriculum Vitae with full list of publications.
Access to the online nomination form can be found at www.esf.org/latsis. The deadline for nominations is 30 June 2009.
Call for papers for Macrolinguistics Journal, Issue 2009.
We would like to tell you that we edit the journal of Macrolinguistics (ISSN 1934-5755), with the purpose of informing scholars of Indo-European languages about the linguistic research of scholars of non-Indo-European languages, providing impetus for scholars of the Indo-European languages to develop new theories and contributing to the complementarity and interaction among linguistic researchers worldwide. On the other hand, we also very pleased to accept the high-quality papers in application of western linguistic theories and materials of non Indo-European language, which can hold a conversation with the western linguistics on a high level.

We are planning to publish Issue 3 (2009) this year. Considering your great attainments in the field of linguistics, we invite your contribution (English manuscripts are expected) for this journal. The general description of the journal and the table of contents of Issue 1 (2007) and Issue 2 (2008) are mailed to you for your reference. If your paper is through the review, we can arrange it in the current issue or later issue, and two copies will send to you after publication.

We look forward to your contribution.

Hope to get your reply soon.

Sincerely yours,

Prof. Dr. Ma Qinghua

Editor-in-Chief of MACROLINGUISTICS

Journal Information
Title: Macrolinguistics
Publisher: Learned Press: 9 East 37th Street, Suite: WL, New York, NY 10016, U.S.A. Phone: 646-831-8213. Fax: 413-826-8213. E-mail: learnedpress @gmail.com.

Editorial Policy: Macrolinguistics is published once a year by The Learned Press. It aims at informing scholars of the Indo-European languages about the linguistic research of scholars of non-Indo-European languages, providing impetus for scholars of the Indo-European languages to develop new theories and contributing to the complementarity and interaction of linguistic research worldwide. The Journal mainly publishes papers in the following areas: (1) original and pioneering theoretical research by scholars of non-Indo-European languages in linguistics and applied linguistics; (2) studies, descriptions and analyses of the rich resources of non-Indo-European languages (both living language materials and time-honored old language materials); (3) summary and assessment of the linguistic interpretations from massive research into the traditional philological studies of the non-Indo-European languages that can be introduced into the study of other languages, as well as the theoretical advancement on this basis; (4) trends in the linguistic study of non-Indo-European languages; (5) reviews, comments and discussions by scholars of Indo-European languages of the papers in this journal or comparative studies on the basis of papers in this journal; and (6) interactive studies by scholars of different non-Indo-European languages.
ISSN: 1934-5755
Linguistic Sub-field(s): General Linguistics
Contributors: Macrolinguistics welcomes contributions. Manuscripts should be in English. If the manuscripts are written in a language other than English, please submit an English translation. Do not submit your manuscript to more than one publisher. For more information, please contact with the Editorial Office by writing, or by E-mail.
Correspondence: Editorial Office of Macrolinguistics, School of Liberal Arts, Nanjing University, 22 Hankou Road, Nanjing, 210093, P.R.China. E-mail: macrolinguistics(removeme)gmail.com.

Subscription:
Subscription or any other inquiry concerning the Journal may be directed to the Editorial Office by writing, or by e-mail. Address is as follows: 9 East 37th Street, Suite: WL, New York, NY 10016, U.S.A. Phone: 646-831-8213. Fax: 413-826-8213. E-mail: (1) macrolinguistics@gmail. com. (2) learnedpress(removeme)gmail.com. The annual subscription fee is $28 each year including the mail cost. Payment options: (1) By check. Please mail to Learned Press: 9 East 37th Street, Suite: WL, New York, NY 10016, U.S.A. (2) Wiring transfer. Capital One Bank, 220 East 42nd Street, New York, NY 10017 (Account Name: The Learned Press, Account Number: 7017139244, Routing Number: 021407912).
Call for hosts for LATA 2010 Conference, March 2010. Deadline: May 25 2009
The 4th International Conference on Language and Automata Theory and Applications (LATA 2010) is expected to take place on March 25-31, 2010.

After three editions in Tarragona, the venue for LATA 2010 is sought throughout the globe. Those universities, institutes or departments that may be willing to host the conference are invited to express their interest to Carlos Martin-Vide at carlos.martin(removeme)urv.cat

The deadline is May 25, 2009.

The ones shortlisted will be asked to comment on a few organizational issues soon after the deadline.

For background information, please visit grammars.grlmc.com/LATA2009/