November 27th, 2009

LOT Announcements / events
Van de LOT Bestuurstafel
Utrecht, 29-10-2009
Henriėtte de Swart

Op 15 oktober 2009 is er weer een gezamenlijke bestuursvergadering geweest met het directeurenoverleg. We nemen afscheid van Prof. dr. Peter Jordens als vertegenwoordiger van de VU, omdat hij met emeritaat gaat. Vanuit de UvA is Prof. dr. Paul Boersma benoemd tot bestuurslid van LOT, omdat Prof. dr. Kees Hengeveld directeur van het ACLC is geworden. Tenslotte wordt Prof. dr. Vincent van Heuven verwelkomd als nieuw bestuurslid vanuit het LUCL in Leiden, en als nieuwe voorzitter van het LOT bestuur. Wij hopen op een constructieve samenwerking met dit vernieuwde team van bestuur en directeuren!
Er was weer een lange agenda, met veel aandachtspunten. We hebben gekeken naar het programma van het Taalgala dat op 13 november wordt gehouden. Op het programma staan natuurlijk de uitreiking van de AvT/Anéla dissertatieprijs met bijbehorende presentaties van genomineerden. Maar er is ook de presentatie van het taalcanonproject, over grote ontwikkelingen in de taalkunde. De commissie die hier de laatste maanden mee bezig is geweest zal een aantal nieuwe ideeėn ontvouwen, waaraan het publiek kan meewerken. Dus kom naar Utrecht op 13 november en grijp je kans om geschiedenis te schrijven!
Er is geen nieuws te melden over de ontwikkelingen rond de toekomst van de onderzoekscholen, dus voorlopig gaat LOT gewoon verder met de reguliere activiteiten. Daarbij hoort de verkenning van mogelijke nieuwe onderzoeksthema’s die wij willen voorleggen aan NWO. De afgelopen maanden zijn een aantal themagroepjes ingesteld die daarover aan het brainstormen zijn. Wij hopen dat het komende jaar om te kunnen zetten in concrete voorstellen richting NWO.
We hebben gesproken over de LOT database voor ‘people’ en ‘projects’. Er staan veel onderzoekers al in de database, en ook een groeiend aantal projecten, maar de database is nog niet compleet. Directeuren zullen de resultaten in hun instituut nog eens tegen het licht houden, want de database fungeert toch vooral als uithangbord voor de Nederlandse taalkunde. Kijk vooral zelf ook eens of je naam en/of (extern gefinancierd) project te vinden is in de LOT database, zodat je zichtbaar bent voor de buitenwereld, dus check: www.lotschool.nl, en klik door op ‘people’ en ‘projects’. Staat jouw naam of project er niet in? Neem contact op met het secretariaat van je onderzoeksinstituut voor een webformulier!
We zijn bezig de procedure rond de LOT dissertaties te stroomlijnen, middels een betere communicatie met promovendus en promotor, en een strakkere planning. We beseffen dat de voorbereiding op de promotie altijd heel spannend is, en proberen dan ook zo goed mogelijk ondersteuning te bieden bij het publicatie proces.
De LOT zomerschool in Leiden is goed verlopen, en inmiddels is de inschrijving voor de LOT winterschool aan de VU geopend, dus schrijf je in via de website! Voor de zomerschool in Nijmegen bereiden we een speciaal programma voor... Zodra de financiering daarvan rond is komt er meer informatie over! Vanaf januari gaan we alweer nadenken over de programmering van de winterschool 2011 aan de UvA, dus wensen of suggesties zijn van harte welkom op lot(removeme)uu.nl.
LOT Winterschool 2010, VU Amsterdam, January 11-22 2010
The next LOT Winterschool will take place from January 11 - 22 2010.
The Free University of Amsterdam (VU) will host this event as local organisator.

Registration is open now untill December 7th! You can find the registration form on the website. Reservations for lodging in the Nova Hotel in Amsterdam will be made possible via the website soon.

Make sure you reserve this event in your agenda and check the website regularly: www.lotschool.nl/files/schools/2010%20winterschool%20Amsterdam/ for updates .

Are you interested in presenting a poster during the postersessions on Mondays, please let us know via: lot(removeme)uu.nl
Kennislink Taal & Spraak
Kijk voor het laatste nieuws over Kennislink Taal & Spraak op: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Speen en duim slecht voor spraakontwikkeling
www.kennislink.nl/publicaties/speen-en-duim-slecht-voor-spraakontwikkeling
Zuigen op een speen of de eigen duim heeft misschien een gerustellend effect, maar het kan later ook voor spraakproblemen zorgen.

Monnikenwerk op de pc
www.kennislink.nl/publicaties/monnikenwerk-op-de-pc
Zoeken in een tekst is simpel: je toetst gewoon Ctrl + F in. Maar het wordt een stuk lastiger als de tekst op papier staat. Je zal de tekst zal dan eerst moeten digitaliseren. Vooral bij oude teksten is dit nog een heel karwei.
Lectures / talks
Seeing Signs, by Jeroen Arendsen (Delft University of Technology/TNO); December 1, 2009; 16.00, Erasmusbuilding, room 2.05; Erasmusplein 1, Nijmegen
Speaker: Jeroen Arendsen (Delft University of Technology/TNO)

Abstract:

In this lecture dr ir Jeroen Arendsen will explain the work in his recently defended dissertation titled ‘Seeing Signs’. The dissertation presents the results of a series of studies on the appearance of manual movements in signs/gestures. The main goal of this research is to increase our understanding of the way in which humans perceive signs and other gestures (and how this is related to the perception of other human behavior such as fidgeting with the hands). Generated insights from human perception may aid the development of technology for recognizing gestures and sign language automatically with cameras and computers. An example of an application of automatic gesture recognition that has played a role in shaping the research in this dissertation is ELo, an Electronic Learning environment for deaf and hearing impaired children to practice signs from Sign Language of the Netherlands (NGT). The questions addressed in the study focus on a number of aspects including temporal processing of signs, discrimination of gestures from other human behaviour, and the way humans handle variation in signs. This last issue will be addressed in more detail, focusing on the question: How can the acceptability of variation be explained or predicted, e.g. using NGT phonology (e.g. Van der Kooij, 2002), and what is the role of iconicity?

The lecture will be held in English and interpreted into NGT.

See also www.ru.nl/sign-lang/events/sign_language for information about past and upcoming talks.
Nijmegen Lectures 2009 by Morten H. Christiansen, Nijmegen, December 7,8 & 9 2009
The Nijmegen Lectures 2009 committee is pleased to announce that the Nijmegen Lectures 2009 will take place on December 7th, 8th and 9th.
This year's lectures will be given by Morten H. Christiansen (Cornell University and Santa Fe Institute).
The title is: Understanding Language across Multiple Time-Scales: Evolution, Acquisition and Processing.

For more detailed information on each of the lectures, including abstracts, please go to the Nijmegen Lectures 2009 website www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2009

Please note that registration is required for everybody who plans to attend. Seating is limited for the afternoon sessions. We advise you to register as soon as possible (deadline November 30th). You can do so by clicking on the following link: www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2009/register-1

All lectures and seminars are free of charge and open to the public.

We are looking forward to seeing you at the Nijmegen Lectures 2009.

Sincerely,

Nijmegen Lectures 2009 organizing committee Dan Dediu, Sabine Hunnius
TiNT-dag 2009, Lessius Hogeschool te Antwerpen, 11 december 2009
Terminologie in het Nederlandse Taalgebied: TiNT 2009

Plaats: Lessius Hogeschool, Antwerpen

Tijd: vr 11 december 2009: 10.00-17.30 uur

Elk serieus vakgenootschap organiseert een jaarlijkse lezingendag. NL-Term wil hierin niet achterblijven en heeft besloten ook zo’n evenement op te zetten: de jaarlijkse TiNT-dag, een lezingendag over Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Doel is om een podium te bieden aan presentaties over recente onderzoeken en praktijktoepassingen op het terrein van de terminologie in/van Nederland, Vlaanderen, Suriname, de Antillen, Zuid-Afrika en andere Nederlandse taalgebieden.

De dag staat open voor iedereen met belangstelling voor dit onderwerp, in het bijzonder studenten. De lezingen worden verzorgd door personen die zich vakmatig bezighouden met terminologie (waaronder studenten en onderzoekers, tolken en vertalers, beleidsmakers, software-ontwikkelaars en gespecialiseerde vaktaalbeheerders).

De komende TiNT-dag vindt plaats op de Lessius Hogeschool. Korte lezingen en veel interactie, dat is de vorm van deze laagdrempelige lezingendag.

Prof. dr. Willy Martin opent de dag met toekomstperspectieven voor de terminologie. Het ochtendgedeelte is gericht op het inzichtelijk maken van het grote belang van een goede en consequente terminologie voor het bedrijfsleven tot en met het onderwijs. Deze lezingen behandelen achtereenvolgens de ontwikkeling van termen, termen en begrijpelijk taalgebruik, en de onverbiddelijke praktijk als richtsnoer voor termgebruik. Het ochtendgedeelte wordt afgesloten met een paneldiscussie. Het middaggedeelte brengt een breed spectrum aan sprekers en onderwerpen (o.a. bijsluiters in Vlaanderen en Nederland; terminologie in (sociaal) tolken en vertalen; hogeronderwijsterminologie; gebruik van corpora in de terminologie).

Kosten en aanmelding

De TiNT-dag is gratis toegankelijk voor studenten. Andere belangstellenden betalen een bijdrage van € 25,- (leden € 10,-) voor alle lezingen inclusief lunch en receptie. U bent dan tevens voor een jaar aangesloten bij NL-Term en krijgt korting op onze andere evenementen.

U kunt zich aanmelden via het Steunpunt Nederlandse Terminologie. Dit doet u door door een e-mail te sturen naar steunpunt(removeme)let.vu.nl met als onderwerp “Aanmelding TiNT-dag 2009”, onder vermelding van uw naam, organisatie, functie, e-mailadres, postadres en wat uw bezoekerscategorie is (student, bestaand lid, nieuw lid).

Na uw aanmelding wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van het programma van de TiNT-dag en andere wetenswaardigheden. Deze informatie wordt ook gepubliceerd op de website van het Steunpunt Nederlandse Terminologie (NedTerm: www.nedterm.org).

De organisatie is in handen van Vereniging NL-Term en Steunpunt Nederlandse Terminologie (SNT), in het bijzonder Willy Martin (VU), Marcel Thelen (Vertaalacademie Maastricht), Hennie van der Vliet (SNT), Oele Koornwinder (GridLine), Els Ruijsendaal (BeNeLux-Universitair Centrum) en Cornelia Wermuth (Lessius Hogeschool).

Contactgegevens:

E: steunpunt(removeme)let.vu.nl

T: +31 20 59 86466

I: www.nedterm.org

dr. Oele Koornwinder

GridLine - Intranet en Zoeken

Keizersgracht 520

1017 EK Amsterdam

www: www.gridline.nl

mail: oele(removeme)gridline.nl

tel: +31 20 616 2050

fax: +31 20 616 2051
LUCL Colloquium: Lecture by Bernard Comrie on "Typology of numeral systems", December 18 2009
At the LUCL Colloquium on 18 December 2009, Bernard Comrie (Max Planck Institute) will give a lecture on the typology of numerals.

More information

The title of the lecture is: "Typology of numeral systems: Some recent insights". More details will follow soon on: www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/colloquium-18-december.html
NIAS-Lezingen / NIAS -Lectures
Universiteiten in Nederland kunnen profiteren van de wetenschappelijke kennis die in het instituut geconcentreerd is. Onze buitenlandse fellows zijn graag bereid een lezing of seminar te geven aan een Nederlandse universiteit.
Bezoek voor meer informatie over alle NIAS Lezingen onze website: www.nias.knaw.nl/en/regeling_nias_lezingen/

In order to increase NIAS' visibility within the Dutch academic world and to enhance the scholarly image of the Institute vis-a-vis the universities, the Institute has established the 'NIAS Lectures'.

These are lectures, usually given by non-Dutch NIAS Fellows at Dutch Universities and research institutes. NIAS provides the following facilities:
NIAS acts as intermediary in inviting fellows
NIAS lectures will be announced on the NIAS website
NIAS reimburses fellows for travel expenses
NIAS reimburses accommodation costs with a per diem sum. In many cases such accommodation costs will also include an overnight stay.
The institute which invites the Fellow agrees to produce publicity in which it is made clear that the guest lecturer is a NIAS Fellow and in which attention is also paid to NIAS itself. This can be done by means of a brief text, supplied by NIAS and /or a link to the NIAS website.
A brief post hoc evaluation made by the inviting institution would also be appreciated.
Financial reimbursements:
Per diem € 35
Overnight stay, based on receipts up to a maximum of € 90
Travel expenses by first class Dutch Railways or € 0,15 per km

For more details, contact:
Johan Kwantes
Communications Officer
(070) 51 22 730
Workshops / Conferences / Symposia
KNAW symposium: ‘Does peer review still have a future?’, Amsterdam, November 30 2009
Royal Netherlands Academy of Arts

and Sciences

Trippenhuis Building

Kloveniersburgwal 29

NL-1011 JV Amsterdam


Does peer review actually help improve the quality of scientific and scholarly research?

How big is its impact on the career prospects of young researchers? What

integrity issues play – or should play – a role in the assessment process? What

improvements are needed? Are there alternatives available?

13.00-17.15 hrs

To register, go to www.knaw.nl and click on ‘Events’, then ‘30 November 2009’. Admission is free

For more information: annelies.ten.have(removeme)bureau.knaw.nl or

phone +31 (0)20 551 0746.


Yours sincerely,

Mrs. Annelies ten Have

ROYAL NETHERLANDS ACADEMY

OF ARTS AND SCIENCESHet Trippenhuis

Kloveniersburgwal 29

P.O. Box 19121

1000 GC Amsterdam

The Netherlands
Telephone +31 20 551 0746

Fax +31 20 620 4941

www.knaw.nl
Morfologiedagen 2009; Université de Ličge; 17 and 18 December 2009
Programma Morfologiedagen 2009
Université de Ličge

Donderdag 17 december: contrastieve morfologie

9.30 uur: ontvangst & inschrijving
10 uur: opening
10.10 uur: Matthias Hüning (FU Berlin): Contrastieve morfologie (gastspreker)

11 uur: koffiepauze

11.30 uur: Robert Möller & Ludger Zeevaert (Université de Ličge): Der Umgang mit morphologischen Unterschieden in der Interkomprehension zwischen germanischen Sprachen
12 uur: Claire Meul (K.U.Leuven): Infixen in de eerste vervoeging in enkele Rhaeto-Romaanse dialecten

12.30 uur: lunchpauze

14 uur: Kristel Van Goethem (K.U.Leuven): Van adjectief tot affix in het Nederlands en het Frans 14.30 uur: Eric Hoekstra, Bouke Slofstra & Arjen Versloot (Fryske
Akademy): Morphological Language Contact: evidence from Dutch –heid, Frisian –heid + -ens and from compounds
15 uur: Gunther De Vogelaer (UGent) & Katrien De Valck (UGent & Lessius Hogeschool): Een dialectcontinuüm bij taalverwervende kinderen? De verwerving van het pronominale genus in het Duitse en het Nederlandse taalgebied

15.30 uur: koffiepauze

16 uur: Janneke Diepeveen (FU Berlin): “Etenstechnisch een slecht weekend gehad”: de vorming van domeinadverbia vanuit contrastief perspectief 16.30 uur: Saskia Schuster (FU Berlin): Constructiegrammatica en historisch taalonderzoek

18.30 uur: diner


Vrijdag 18 december

9.30 uur: Esther Hanssen, Arina Banga, Anneke Neijt & Robert Schreuder (Radboud Universiteit Nijmegen): Notekraker of notenkraker?
Uitspraakvariatie van tussenklanken en meervoudsuitgangen in vijf variėteiten van het Nederlands 10 uur: Arina Banga, Esther Hanssen, Robert Schreuder & Anneke Neijt (Radboud Universiteit Nijmegen): Tussenklank en in Nederlandse
samenstellingen: voorkeur van moedertaalsprekers en tweedetaalleerders van het Nederlands

10.30 uur: koffiepauze

11 uur: Suzanne Aalberse (UvA): Hoe exotisch is het Nederlands?
11.30 uur: Jan Don (UvA): Geprefigeerde nomina in het Nederlands opnieuw bekeken

12 uur: lunchpauze

14 uur: Folgert Karsdorp (FU Berlin) & Barend Beekhuizen (Universiteit
Leiden): Regelmaat in een regelloos systeem: de Nederlandse superlatief 14.30 uur: Alan Scott (University of Nottingham): De rol van de genitief in het hedendaagse Nederlands

15 uur: sluiting

Voor meer informatie en om zich aan te melden:
www.nl.ulg.ac.be/morfologiedagen
EMLAR VI, sixth edition, Utrecht, the Netherlands, February 3-5 2010, Registration deadline: December 20, 2009
Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) VI
Lectures and hands-on sessions on methodological aspects of language acquisition research

We are happy to announce the sixth edition of EMLAR, taking place in Utrecht, the Netherlands, from the 3rd to the 5th of February 2010 (Wednesday to Friday).

The workshop aims at training advanced MA and PhD students working on first and second language acquisition in experimental research. Experts in various domains of language acquisition research are giving various lectures and practices. Covered are, among other things, phonological acquisition, language impairment, neuroimaging and sign language. Participants are also offered practical sessions on PRAAT, SPSS, Statistics with R, CELEX, CHILDES and CGN.

The full program of EMLAR VI and details about registration are available at:
www.hum.uu.nl/emlar/EMLAR_1.htm

Registration deadline: December 20, 2009.

For further questions, contact us at: EMLAR.UU(removeme)gmail.com

Confirmed speakers and topics:

Anne Baker (University of Amsterdam) – Studying language acquisition in deaf children: the challenges of signing
Luca Bonatti (Universitat Pompeu Fabra) – Finding rules and words in a speech stream: infant data
Elise de Bree (Utrecht University) – Dyslexia: theory and methods
Stephen Crain (Macquarie University) – First language acquisition
Annick De Houwer (Universität Erfurt) – Some points of methodological concern in working with bilingual children and adults
Peter Indefrey (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) – Brain imaging in bilingualism
René Kager (Utrecht University) - Phonological acquisition
Barbara Köpke (Université de Toulouse II-Le Mirail) – Experimental aspects of language attrition research
Pim Mak (Utrecht University) – The use of eye-tracking in language acquisition research
Silvina Montrul (University of Illinois at Urbana-Champaign) – Research methods in adult L2 acquisition and bilingualism
Jim Scobbie (Queen Margaret University College) – Ultrasound tongue imaging and an articulatory perspective on phonetics and phonology in language acquisition research

Tutorials:

CGN
CHILDES
Lexical databases
Multilevel regression
Praat
SPSS
Statistics with R

Organizing committee:
Chen Ao

Diana Apoussidou

Sergey Avrutin

Ivana Brasileiro

Carolina Méndez Orellana

Luisa Meroni

Marie-Elise van der Ziel
Computational Linguistics In The Netherlands (CLIN) 2010, Utrecht, February 5 2010
Computational Linguistics In The Netherlands number 20 will take place at Drift 21 and the Academie Gebouw of Utrecht University on the 5th of February 2010.

At CLIN, Bernardo Huberman, who is a Senior Fellow at HP Labs and director of the Social Computing Lab at HP Labs, will give a talk about “Social attention in the age of the web”.

From 2009, STIL will sponsor a prize for an MA thesis that describes high quality research in computational linguistics or its applications. This prize of 1000 euro will be awarded for the first time during CLIN 2009 in Utrecht, and from that time on a yearly basis during the CLIN meetings. More information can be found at the CLIN website: www.let.rug.nl/vannoord/Clin/stilprijs.html

Organizing committee
Paola Monachesi – P dot Monachesi(removeme)uu.nl
Eline Westerhout – E dot N dot Westerhout(removeme)uu.nl
Thomas Markus – Thomas dot Markus(removeme)phil.uu.nl
with support of Joost Bastings, Coert van Gemeren, Ronald de Haan, Emiel van Miltenburg, and Bas Mulders.


More information and call for papers on: www.clin.nl/20/
NWO Conference on Contact Zones of Empires in Asia and Europe : 27 February - 4 March 2010
The “ESF-JSPS Frontier Science Conference for Young Researchers 2010” will provide early career researchers from Europe and Japan with opportunities to explore jointly an emerging field of research. This conference seeks new approaches to common topics concerning social, cultural and political complexity on the fringes of empires in Europe and East Asia, namely, the Hellenistic and Roman, and successive Chinese empires. A special focus of the conference will be on interactions between empires and their peripheries, and on contact zones. The temporal coverage spans from the formative phase of the earliest empires in the concerned regions up to A.D.1000. The purpose of the conference is to seek new avenues for research collaboration in cutting-edge research, which is why early career researchers are particularly welcome.

- Meer informatie : www.esf.org/conferences/10327
Workshop on the Subatomic Semantics of Event Predicates, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, March 17 2010
March 17, 2010

Meeting URL: parles.upf.es/glif/pub/events2010/

The last 20 years have seen a flowering of approaches to the semantics of predicates that describe different sorts of eventualities, including states, processes, and more complex events (hereafter 'event predicates', for short). The complexity of these semantics has developed in two directions. On the one hand, increasingly greater richness of detail has been provided in the logical representations for event predicates, from Davidson's 1967 use of event arguments, to so-called neo-Davidsonian representations (e.g. Krifka 1989, Parsons
1990) which represent the entailments associated with event participants separately, to representations which focus on the relation between events and their parts - often referred to in terms of 'event structure' (e.g. Pustejovsky 1995). On the other hand, the models for event semantics have been enriched, for example, by imposing a mereological structure on the models for the eventuality domain (e.g. Lasersohn 1988), or by proposals to expand or restrict the basic ontological inventory of eventualities (e.g. Pińón 1997 and Katz 1995, respectively).

In contrast, comparatively less attention has been devoted to an equally important aspect of the semantics of event predicates, namely the specific sets of entailments that support a theory of the typology of event predicates. Since the seminal work of Dowty (1979), in which a small set of primitive predicates were defined to characterize the so-called aspectual classes of verbs, little work on event semantics has explicitly addressed questions such as whether Dowty's primitives are empirically adequate, particularly cross-linguistically, or what a typology of the lexical entailments that support aspectual classifications across languages might consist in and in what ways it might be parameterized.

Invited Speakers:

Anita Mittwoch (Hebrew University of Jerusalem) Jean-Pierre Koenig (University of Buffalo)

See call for papers below.
CICLing 2010, 11th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics,Romania, March 21-27 2010
Post-conf event: Promise 2010 workshop

Iasi, Romania
March 21-27, 2010

www.CICLing.org/2010

PUBLICATION:
LNCS: Springer Lecture Notes in Computer Science,
poster session: special issue of a journal

KEYNOTE SPEAKERS:
Nicoletta Calzolari,
James Pustejovsky,
Hans Uszkoreit,
Shuly Wintner

TOURS:
Medieval castles (including Dracula castle),
painted monasteries, salt-mine, possibly
winery, bison reservation, Red Lake, and more.

AWARDS:
Best paper, best student paper,
best presentation, best poster.

SUBMISSION DEADLINES:
November 16: registration of tentative abstract,
November 23: uploading of full papers
(contact us for late submissions)

TOPICS:
All topics related with computational
linguistics, natural language processing,
human language technologies, information
retrieval, etc.

See call for papers below Calls for papers for events.
Verkennende workshops NIAS
Nederlandse onderzoekers kunnen op ieder moment aanvragen indienen bij het Netherlans Institute for Advanced Study in de Humanities and Social Sciences (NIAS) voor het inrichten van een verkennende workshop met Nederlandse en internationale deelnemers. De formule is flexibel in die zin dat de beschikbare middelen, tot een maximum van € 15.000 per workshop, ingezet kunnen worden om een collectief projectplan uit te werken, om een gezamenlijke publicatie af te ronden, of om een subsidie-aanvraag voor te bereiden. Afhankelijk van de opzet, kan een dergelijke workshop enkele dagen duren, maar ook iets langer. De Wetenschapscommissie van het NIAS beoordeelt de voorstellen. In het voorjaar van 2009 zijn reeds twee dergelijke workshops gehouden en een derde staat gepland. Er is nog ruimte voor twee nieuwe workshops in het najaar.

Op de website worden de vormvereisten voor de aanvraag aangegeven: www.nias.knaw.nl/en/regeling_verkennende_workshops_nias/
Job Announcements / Vacancies
ASSOCIATE PROFESSOR and 2 TENURE TRACK POSITIONS IN COMMUNICATION AND INFORMATION SCIENCES, Tilburg University. Deadline: November 30 2009
Tilburg University
Tilburg University is a modern university specialized in human and social sciences. It is characterized by high-quality teaching and research and, nationwide, has been among top-ranking institutions for many years. The University offers good support facilities to its students and employees, as well as excellent fringe benefits.

Department of Communication and Information Sciences (DCI)
The department DCI has about 60 members and is responsible for a flourishing academic programme in Communication and Information Sciences (CIW) that annually attracts about 100 Bachelor students, 100 Pre-master and 120 Master students. The department is also co-responsible for the Research Master programme Language and Communication. For more information, see www.tilburguniversity.nl/faculties/humanities/dci/.
Research in the department centers on cognitive, multimodal, computer-mediated and interpersonal aspects of communication and discourse, and on the study of computer vision, data mining and computer games from a knowledge-representation and cognitive perspective. There is a strong emphasis on experimental work and interdisciplinary cooperation. The department hosts a newly established research centre: the Tilburg Centre for Creative Computing (TiCC).

For the Department of Communication and Information Sciences we are looking for three enthusiastic and competent colleagues;

ASSOCIATE PROFESSOR IN COMMUNICATION AND INFORMATION SCIENCES
0.9-1.0 fte, vacancy number 500.09.31

and 2 TENURE TRACK POSITIONS IN COMMUNICATION AND INFORMATION SCIENCES 0.8 - 1.0 fte, vacancy number 500.09.32

Context of the vacancies
The positions arise out of the increasing number of students in the academic programme CIW –especially in the tracks ‘Business Communication and Digital Media’ (BDM) and ‘Text and Communication’ (TC) – and also of the growing success in acquiring external funding. With the new staff members we intend to manage the growing number of students by bringing in new angles in the CIW bachelor and master programme. At the same time, we aim at reinforcing research in the Department, in the areas of discourse, cognition, business communication, communication technology and in promising interfaces between them.
The positions are not a priori allocated to specific areas. Instead, we invite candidates with the following areas of interest and expertise (and their interplay) to apply for the positions.
• discourse (e.g. document design, multimodality, text analysis, stylistics, pragmatics)
• communication (non verbal aspects, emotion, learning, training, business communication)
• web science (text analytics, user interface design, discourse modeling, opinion mining, subjectivity/sentiment classification, stylometrics).

Tasks
The tasks cover research, teaching and management (Associate professor: 35% research and 65% teaching and management; tenure track positions: 50% research and 50% teaching).
• Teaching and developing courses (in Dutch or English) in the Bachelor and (Research) Master programme of Communication and Information Sciences (CIW), particularly in the tracks BDM and TC. See www.tilburguniversity.nl/faculties/humanities/education/
• Carrying out research in the research programmes of the department.
• Supervising Bachelor and Master theses.
• Carrying out managerial and organizational tasks, on the level of the department and the faculty.
• Initiatives in acquiring external research funds.
Requirements
Candidates must hold a PhD in one of the following disciplines: discourse studies, linguistics, communication and information science, cognitive science, business communication, psychology, sociology or another relevant discipline.

Recommended (depending on the profile):
• Experience in developing and teaching Bachelor and (Research) Master courses.
• Familiarity with new media as a means of communication, a didactic tool and a research tool.
• Sound knowledge of and experience with quantitative methods and research techniques, and statistical data analysis.
• Expertise in setting up, conducting, and analysing experiments (preferably eyetracking) with the use of software tools (such as E-Prime, NESU, Presentation, Experiment Builder, etc.)
• Relevant research experience, as evidenced through a significant publication record in high-ranking (international) journals.
• Associate Professor candidates have more academic experience, i.e., an excellent publication record, recognition as excellent researcher in the field, successful record in acquiring project grants and contract research, academic management skills.
Information
For more information on this position, please contact prof. dr. Alfons Maes, head of department (maes(removeme)uvt.nl, +31134662058).

Terms of employment
Tilburg University is rated among the top Dutch employers, offering excellent terms of employment. The collective labor agreement of Tilburg University applies. In specific cases, overseas candidates may apply for a tax-free allowance equal to 30% of their taxable salary.
• The associate professor candidate will be ranked in the Dutch university job ranking system (UFO) as “universitair hoofddocent” in salary scale 13 with a starting salary of minimally € 4.428,-- gross per month on a fulltime basis. The selected candidate will start on a two-year contract, to be concluded by an evaluation. Upon a positive outcome of the evaluation, the candidate will be offered a permanent (tenured) position.
• The tenure track positions will be ranked in the Dutch university job ranking system (UFO) as “universitair docent” in salary scale 11 with a starting salary of € 3.195,-- gross per month on a fulltime basis, entailing a 5 year period, devided into 2 separate contracts, starting with a two-year contract. Upon a positive evaluation of teaching activities within the first 2 years, it leads to an extension of the tenure track with 3 more years. The division of tasks is 50% teaching and 50% research. After 4 years of employment, a dual evaluation will take place on quality of the candidate (teaching and research) and on the financial long term plan of the faculty and the department. Upon a positive outcome of the dual evaluation, the candidate will be offered a permanent position. The research and teaching expectations to be met by the appointed candidate during the tenure track will be discussed and will become an integral part of the contract.

Applications
Applications should include a cover letter and a Curriculum Vitae.
Applications should be sent before the application deadline of November 30, 2009, by email to solliciterenGW(removeme)uvt.nl, or by regular mail to Human Resources attn mr. P. van Balen, Tilburg School of Humanities, Room D302, Tilburg University, P.O. Box 90153, NL-5000 LE Tilburg, The Netherlands. In your letter, please refer to the relevant vacancy code(s).
It is the policy of the university to increase the number of women employed. Also members of ethnic minority groups and people with disabilities are expressly invited to apply.
Universitair docent Spaans Faculteit der Letteren (0,6 fte), Taal & Communicatie, Vrije Universiteit Amsterdam, Closing date 1 December 2009
Voor 0,6 deel van de werktijd

Vacaturenummer 1.2009.00323

Faculteit en Afdeling : Faculteit der Letteren, Taal & Communicatie

Algemeen:

De afdeling Taal & Communicatie van de Faculteit der Letteren zoekt op korte termijn een universitair docent Spaans met als taak het verzorgen van onderwijs, het verrichten van onderzoek en het uitvoeren van managementtaken op het terrein van taal en cultuur van het Spaans. De groep waartoe u zult gaan behoren verzorgt onderwijs ten behoeve van verschillende bacheloropleidingen binnen de faculteit. Het facultaire onderwijs kent een tweemajorensysteem. Spaans is voor een aantal opleidingen (CIW, Engels, Taalwetenschap) een zgn. tweede major. Uw onderzoek gaat onderdeel uitmaken van de onderzoeksgroep Language, Cognition and Communication, die participeert in het interfacultaire onderzoeksinstituut CAMeRA (www.camera.vu.nl).

Functie-inhoud

Onderwijs: verzorgen van onderwijs over het Spaans in verschillende jaren van de bachelormajor Spaans.

Onderzoek: opzetten en uitvoeren van taalkundig geļnspireerd onderzoek over discourse-gerichte vragen rondom het Spaans

Daarnaast dient u organisatorische taken uit te voeren voor de major Spaans.

Functie-eisen

U bent gepromoveerd op het terrein van de Spaanse taalkunde of een verwante discipline en u heeft een aantoonbare belangstelling voor discoursegerichte vragen. U heeft de potentie en de bereidheid te publiceren in internationale tijdschriften. U bent een enthousiasmerende docent. U bent in staat vakken te ontwikkelen ten behoeve van de major Spaans. U bent beschikbaar uiterlijk per 1 februari 2010. U dient te beschikken over de basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Indien u daar nog niet over beschikt dient u bereid te zijn de opleiding hiertoe te volgen bij het onderwijscentrum van de VU.

Bijzonderheden

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar, waarna continuering van de functie wordt geėvalueerd. Op www.vu.nl/vacatures kunt u onze arbeidsvoorwaarden uitgebreid terugvinden.

Salaris

Het salaris bedraagt maximaal € 4.374, - bruto per maand (schaal 11) bij volledige werktijd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer dr. Maurice Vliegen (afdelingshoofd), tel. 020 59 886452 e-mail: m.vliegen(removeme)let.vu.nl. Uw schriftelijke sollicitatie, onder vermelding van het vacaturenummer linksboven op brief en envelop c.q. in onderwerpregel e-mail, dient uiterlijk 1 december bij ons binnen te zijn. U kunt deze richten aan de Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, t.a.v. dr. G. Nijsten, directeur bedrijfsvoering, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam of per e-mail: vacature(removeme)let.vu.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
PhD student for "Immigrant languages in the Netherlands" (1,0 fte), Radboud University Nijmegen, Closing date 1 December 2009
Vacancy number: 23.28.09
Closing date: 1 December 2009

Job description
The ERC-funded Traces of Contact project aims to establish criteria by which results from language contact studies can be used to strengthen the field of historical linguistics. It does so by applying the scenario model for language contact studies to a number of concrete settings, which differ widely in their level of aggregation and dime depth: the languages of the Amazonian fringe in South America, the complex multilingual setting of the Republic of Suriname, the multilingual interaction of immigrant groups in the Netherlands, and two groups of multilingual individuals. New methods from structural phylogenetics are employed, and the same linguistic variables (TMA and evidentiality marking, argument realization) will be studied in various projects. A shared questionnaire will be used, so that comparable data can be gathered. By applying the scenario model at various levels of aggregation, a more principled link between language contact studies and historical linguistics can be established. Currently the project has vacancies for a PhD student and a postdoctoral researcher.
As a PhD student you will be employed on the PhD project entitled ‘Immigrant languages in the Netherlands’. By the end of the contract, you will have completed a PhD thesis on the topic. In addition you will be creating a data base, together with a postdoctoral researcher, for specific features (incl. Tense/Mood/Aspect marking and expression of grammatical relations) of the immigrant languages of the Netherlands and bilingual varieties of Dutch.

Requirements
You should have:
• a Master’s degree in Linguistics or a closely related discipline;
• excellent analytical skills;
• good writing and presentation skills;
• a keen interest in and a demonstrated capacity for the study of bilingualism and immigrant languages;
• a good knowledge of Dutch and preferably knowledge of an immigrant language as well (the choice of the immigrant language is complementary to the postdoctoral researcher’s expertise);
• and be willing to work as part of a team.

Organization
The Faculty of Arts consists of eleven departments in the areas of language and culture, history, history of arts, linguistics and business communication, which together cater for about 2,800 students and collaborate closely in teaching and research.
This project is part of the research programme ‘Language in Time and Space’ that is conducted within the research institute Centre for Language Studies, part of the national Graduate School in Linguistics LOT, a KNAW acknowledged research school.
The Centre for Language Studies is one of the two research institutes at the Faculty of Arts, Radboud University Nijmegen. It has a staff of around 70 FTEs, including some 35 PhD students and postdoctoral researchers. About 45% of our research projects are externally funded, five of which have been granted prestigious EURYI/ERC awards. CLS received an outstanding research assessment in 2006. Focused on broadly theoretically based empirical research and affiliated with the on-campus Max Planck Institute for Psycholinguistics and the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, it provides a stimulating research climate and excellent opportunities for graduate training.
The research for the present project will be conducted at the Department of Linguistics of Radboud University in a team headed by Prof. P.C. Muysken, coordinator of the Traces of Contact project. The team consists of half a dozen post-doctoral researchers and a number of PhD students.

Conditions of employment
Employment: 1,0 fte

Additional conditions of employment
The gross starting salary is € 2,042 per month based on full time employment.
The total duration of the contract is 3.5 years. The PhD student will be offered an initial contract for 18 months with the possibility of extension by 2 years.

Other Information
A summary of the research proposal can be obtained through p.muysken(removeme)let.ru.nl, who can also provide additional information.

Additional Information
E-mail: p.muysken(removeme)let.ru.nl

Application
You can apply for the job (mention the vacancy number 23.28.09) before 1 December 2009 by sending your application -preferably by email- to:

RU Nijmegen, Faculty of Arts, Personnel Department
P.O. Box 9103, 6500 HD, Nijmegen (NL)
E-mail: vacatures(removeme)let.ru.nl

No commercial propositions please.
Post-doctoral researcher for "Netherlands as a multilingual society" (1,0 fte) at Faculty of Arts, Radboud University Nijmegen, Closing date: December 1 2009
Post-doctoral researcher for ‘Netherlands as a multilingual society’ (1,0 fte)

Faculty of Arts
Vacancy number: 23.27.09
Closing date: 1 December 2009

Job description
As a postdoctoral researcher you will take part in Traces of Contact, a large-scale project funded by the European Research Council (ERC). The Traces of Contact project aims to establish criteria by which results from language contact studies can be used to strengthen the field of historical linguistics. To this end, the scenario model for language contact studies is applied to a number of concrete settings, which differ widely in their levels of aggregation and dime depth: the languages of the Amazonian fringe in South America, the complex multilingual setting of the Republic of Suriname, the multilingual interaction of immigrant groups in the Netherlands, and two groups of multilingual individuals. New methods from structural phylogenetics are employed, and the same linguistic variables (TMA and evidentiality marking, argument realization) will be studied in various projects. The projects make use of a shared questionnaire, which facilitates gathering comparable data. By applying the scenario model at various levels of aggregation, a more principled link between language contact studies and historical linguistics can be established.
As a postdoctoral researcher, you will be studying the multilingual language situation of the Netherlands, together with a PhD student.

Requirements
You have:
• a PhD degree in sociolinguistics, typology, bilingualism studies;
• good writing and presentation skills;
• a good knowledge of Dutch and preferably of one of the immigrant languages in the Netherlands (the choice of the immigrant language is complementary to the postdoctoral researcher’s expertise);
• demonstrable affinity and experience with research on bilingualism and or immigrant languages;
• a demonstrable interest in interdisciplinary research;
• a good track record of working in teams.

Organization
The Faculty of Arts consists of eleven departments in the areas of language and culture, history, history of arts, linguistics and business communication, which together cater for about 2,800 students and collaborate closely in teaching and research.
This project is part of the research programme ‘Language in Time and Space’ that is conducted within the research institute Centre for Language Studies, part of the national Graduate School in Linguistics LOT, a KNAW acknowledged research school.
The Centre for Language Studies is one of the two research institutes at the Faculty of Arts, Radboud University Nijmegen. It has a staff of around 70 FTEs, including some 35 PhD students and postdoctoral researchers. About 45% of our research projects are externally funded, five of which have been granted prestigious EURYI/ERC awards. CLS received an outstanding research assessment in 2006. Focused on broadly theoretically based empirical research and affiliated with the on-campus Max Planck Institute for Psycholinguistics and the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, it provides a stimulating research climate and excellent opportunities for graduate training.
The research for the present project will be conducted at the Department of Linguistics of Radboud University in a team headed by Prof. P.C. Muysken, coordinator of the Traces of Contact project. The team consists of half a dozen post-doctoral researchers and a number of PhD students.

Conditions of employment
Employment: 1,0 fte

Additional conditions of employment
The total duration of the contract is 3 years. The researcher will be offered an initial contract for 1 year with the possibility of extension by 2 years.
You will receive a salary dependent on qualifications and work experience between €3,195 and €4,374 gross per month based on full-time employment.

Other Information
Additional information and a summary of the research proposal can be obtained from Pieter Muysken.

Additional Information
E-mail: p.muysken(removeme)let.ru.nl

Application
You can apply for the job (mention the vacancy number 23.27.09) before 1 December 2009 by sending your application -preferably by email- to:

RU Nijmegen, Faculty of Arts, Personnel Department
P.O. Box 9103, 6500 HD, Nijmegen (NL)
E-mail: vacatures(removeme)let.ru.nl

No commercial propositions please.
Vacancy for a Full Professor in Communication and Information Sciences, University of Groningen. Deadline: January 4, 2010
The Faculty of Arts of the University of Groningen invites applications for the position of Full Professor of Communication and Information Sciences. The candidate is expected to use his/her experience and expertise to direct the teaching and research programmes within the field of Communication and Information Sciences. The new professor will work in the field of communication and information sciences in the broadest sense and will preferably have demonstrable interest in professional communication. His or her expertise should be related to at least one of the three teaching and research specializations in Groningen in the field of communication and information sciences - organizational communication, media communication and computer communication. Together with the professor of communication studies, the new professor will manage the staff of the department of Communication and Information Sciences and play a leading role in staffing matters – there will be at least five vacancies to fill within the next five years, due to natural turnover and increased student numbers. The new professor must have leadership qualities and must be able to create and strengthen links between the department, the profession and the research community.

The professor will:
- coordinate and teach modules in the Bachelor’s and Master’s degree programmes of the Department of Communication and Information Sciences and in the Faculty’s Research Master in Linguistics
- coordinate and conduct research in the field described above
- supervise Master’s and PhD theses
- obtain external funding for research
- fulfil organizational roles within and potentially outside the Faculty
- represent the Department in fostering and expanding national and international contacts to aid and promote research and teaching in Communication and Information Sciences.

Requirements. Applicants will be expected to:
- provide leadership, motivation and supervision to staff of the Department of Communication and Information Sciences
- have a PhD in the field of communication sciences or linguistics
- have demonstrable excellence in academic research
- be an excellent and innovative teacher
- be an experienced supervisor of PhD students
- have organizational competence
- be successful in acquiring external funding for research
- be able to stimulate interest in Communication and Information Sciences
- take up residence in or near Groningen.

Conditions of employment:
The University of Groningen offers a salary depending on the candidate’s qualifications and experience, that ranges between a minimum of € 4904 and a maximum of € 7142 gross per month for a full-time appointment (CAO-Dutch Universities). This is a full-time, tenured position at the level of professor 2, beginning September 1, 2010.

For further information, see www.academictransfer.com/1984.
Calls for papers for events
CLIN 20 20th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands-Friday 5 February 2010, Utrecht, The Netherlands– FIRST CALL FOR ABSTRACTS; December 1st: Deadline for abstract submission
CLIN 20 – FINAL CALL FOR ABSTRACTS

20th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands
Friday 5 February 2010, Utrecht, The Netherlands
www.clin.nl/20

——————————————————————————————————

The 20th CLIN conference will be hosted by the Computational Linguistics group of the UiL-OTS institute at the Faculty of Arts of the University of Utrecht. We invite presentations of work on all aspects of computational linguistics and related language technologies. The programme will include an invited talk, oral presentations, and poster/demo presentations. There is no difference in quality between oral and poster/demo presentations. Only the appropriateness of the type of communication (more or less interactive) is considered.

SUBMISSION INSTRUCTIONS

Candidate speakers should submit an English abstract of their work, which includes
* a title
* author name, affiliation, and email address
* a short outline of the presentation (250 words maximum)
* preference for oral or poster/demo presentation

Abstracts should be submitted online directly on the CLIN website by Tuesday, December 1st.

IMPORTANT DATES

Tuesday, December 1st: Deadline for abstract submission
Tuesday, December 15th: Notification of acceptance
Friday, January 22nd: Online registration closes
Friday, February 5th: CLIN 20 conference in Utrecht

KEYNOTE SPEAKER

Bernardo Huberman, Social Computing Lab at Hewlett-Packard Laboratories

ORGANIZATION

The local organization committee consists of Thomas Markus, Paola Monachesi, and Eline Westerhout. Contact address: info(removeme)clin.nl.
2009/9/4 LOT <GW_LOT(removeme)uu.nl>

Komt goed, Eline!

Groet, MariėtteMariėtte Bonenkamp | secretaresse | UiL-OTS | Faculteit Geesteswetenschappen | Universiteit Utrecht | Janskerkhof 13a - 3512 BL Utrecht | Kamer 0.02 | T. (030) 253 6006 | F. (030) 253 6406 | M.A.A.Bonenkamp(removeme)uu.nl| www.hum.uu.nl | aanwezig: ma, di, wo, vrij


--------------------------------------------------------------------------------

From: Eline Westerhout [mailto:elinewesterhout(removeme)gmail.com]
Sent: vrijdag 4 september 2009 15:17
To: LOT
Subject: Re: [Lot-l] LOT Newsletter


CLIN 20 – FIRST CALL FOR ABSTRACTS

20th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands
Friday 5 February 2010, Utrecht, The Netherlands
www.clin.nl/20

------------------------------------------------------------------------------------

The 20th CLIN meeting will be hosted by the Computational Linguistics group of the UiL-OTS institute at the Faculty of Arts of the University of Utrecht. We invite presentations of work on all aspects of computational linguistics and related language technologies.

SUBMISSION INSTRUCTIONS

Candidate speakers should submit an English abstract of their work, which includes
* a title
* author name, address, affiliation, and email address
* a short outline of the presentation (250 words maximum)
* preference for oral or poster presentation

Papers should be submitted online directly on the CLIN website by Tuesday, December 1st.

IMPORTANT DATES

Tuesday, December 1st: Deadline for abstract submission
Sunday, December 20th: Notification of acceptance
Thursday, January 28th: Online registration closes
Friday, February 5th: CLIN 20 conference in Utrecht

KEYNOTE SPEAKER

Bernardo Huberman, Social Computing Lab at Hewlett-Packard Laboratories

ORGANIZATION

The local organization committee consists of Thomas Markus, Paola Monachesi, and Eline Westerhout. Contact address: info(removeme)clin.nl.
Call for papers for 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS (LATA 2010), Germany. Deadline: December 3 2009
Trier, Germany, May 24-28, 2010

grammars.grlmc.com/LATA2010/

*********************************************************************
Please notice that the deadline is firm and will not be extended!!

AIMS:

LATA is a yearly conference in theoretical computer science and its applications. As linked to the International PhD School in Formal Languages and Applications that was developed at Rovira i Virgili University (the host of the previous three editions and co-organizer of this one) in the period 2002-2006, LATA 2010 will reserve significant room for young scholars at the beginning of their career. It will aim at attracting contributions from both classical theory fields and application areas (bioinformatics, systems biology, language technology, artificial intelligence, etc.).

SCOPE:

Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limited to:

- algebraic language theory
- algorithms on automata and words
- automata and logic
- automata for system analysis and programme verification
- automata, concurrency and Petri nets
- cellular automata
- combinatorics on words
- computability
- computational complexity
- computer linguistics
- data and image compression
- decidability questions on words and languages
- descriptional complexity
- DNA and other models of bio-inspired computing
- document engineering
- foundations of finite state technology
- fuzzy and rough languages
- grammars (Chomsky hierarchy, contextual, multidimensional, unification, categorial, etc.)
- grammars and automata architectures
- grammatical inference and algorithmic learning
- graphs and graph transformation
- language varieties and semigroups
- language-based cryptography
- language-theoretic foundations of artificial intelligence and artificial life
- neural networks
- parallel and regulated rewriting
- parsing
- pattern matching and pattern recognition
- patterns and codes
- power series
- quantum, chemical and optical computing
- semantics
- string and combinatorial issues in computational biology and bioinformatics
- symbolic dynamics
- term rewriting
- text algorithms
- text retrieval
- transducers
- trees, tree languages and tree machines
- weighted machines

STRUCTURE:

LATA 2010 will consist of:

- 3 invited talks
- 2 invited tutorials
- refereed contributions
- open sessions for discussion in specific subfields, on open problems, or on professional issues (if requested by the participants)

Invited speakers to be announced.
ORGANIZING COMMITTEE:

Adrian Horia Dediu (Tarragona)
Henning Fernau (Trier, co-chair)
Maria Gindorf (Trier)
Stefan Gulan (Trier)
Anna Kasprzik (Trier)
Carlos Martķn-Vide (Brussels, co-chair) Norbert Müller (Trier) Bianca Truthe (Magdeburg)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit papers presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spaced pages and should be formatted according to the standard format for Springer Verlag's LNCS series (see www.springer.com/computer/lncs/lncs+authors?SGWID=0-40209-0-0-0). Submissions have to be uploaded at:

www.easychair.org/conferences/?conf=lata2010

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS series will be available by the time of the conference.

At least one special issue of a major journal will be later published containing extended versions of the papers contributed to the conference.

Submissions to the post-conference publications will be only by invitation.

REGISTRATION:

The period for registration will be open since September 1, 2009 until May 24, 2010. The registration form can be found at the website of the conference: grammars.grlmc.com/LATA2010/

Early registration fees: 500 Euro
Early registration fees (PhD students): 400 Euro Late registration fees: 530 Euro Late registration fees (PhD students): 430 Euro On-site registration fees: 550 Euro On-site registration fees (PhD students): 450 Euro

At least one author per paper should register. Papers that do not have a registered author by February 15, 2010 will be excluded from the proceedings.

Fees comprise access to all sessions, one copy of the proceedings volume, coffee breaks, lunches, excursion, and conference dinner.

PAYMENT:

Early (resp. late) registration fees must be paid by bank transfer before February 15, 2010 (resp. May 14, 2010) to the conference series account at Open Bank (Plaza Manuel Gomez Moreno 2, 28020 Madrid, Spain): IBAN: ES1300730100510403506598 - Swift code: OPENESMMXXX (account holder: Carlos Martin-Vide & URV – LATA 2010).

Please write the participant’s name in the subject of the bank form. Transfers should not involve any expense for the conference.

On-site registration fees can be paid only in cash.

A receipt for the payment will be provided on site.

Besides paying the registration fees, it is required to fill in the registration form at the website of the conference.

BEST PAPER AWARDS:

An award will be presented to the authors of the two best papers accepted to the conference. Only papers fully authored by PhD students are eligible. The award intends to cover their travel expenses.

IMPORTANT DATES:

Paper submission: December 3, 2009
Notification of paper acceptance or rejection: January 21, 2010
Final version of the paper for the LNCS proceedings: February 3, 2010
Early registration: February 15, 2010
Late registration: May 14, 2010 S
tarting of the conference: May 24, 2010
Submission to the post-conference publications: August 27, 2010

FURTHER INFORMATION:

gindorf-ti(removeme)informatik.uni-trier.de

CONTACT:

LATA 2010
Universität Trier
Fachbereich IV – Informatik
Campus II, Behringstraße
D-54286 Trier

Phone: +49-(0)651-201-2836
Fax: +49-(0)651-201-3954
Call for Papers for Language Acquisition and Society, Amsterdam; Deadline for abstracts: December 11, 2009
Call for Papers for Language Acquisition and Society, Amsterdam.
Deadline: December 11, 2009

The WAP (Werkverband Amsterdamse Psycholinguļsten) presents an interdisciplinary conference on Language Acquisition and Society.

Date: February 4, 2010
Location: Amsterdam

Speaking and listening are academic, social and life skills that are highly valued in society. How can recent findings from the acquisition research contribute to everyday practice in education, therapy, integration and socialization? The conference will focus on socially relevant issues in language acquisition research. Topics include, but are not limited to:

• L1 and L2 acquisition in typically and atypically developing children
• language delays and special needs students
• literacy development and education
• bilingualism and bilingual education
• sign language
• language socialization


Keynote speaker: Catherine Snow (Harvard University)


We welcome submissions of abstracts for 20-minute papers. Abstracts (max. 500 words) should be submitted to activiteiten(removeme)hetwap.nl in either MS Word or RTF format. The abstracts should contain the title of the presentation, authors’ names, affiliations and a summary of the undertaken research.

The registration will be open on January 4, 2010. The registration fee is 20 euro.


Important dates
Deadline for abstracts: December 11, 2009
Notification of acceptance: December 31, 2009
Registration open: January 4, 2010
Conference: February 4, 2010


Organizing committee:
Akke de Blauw
Caroline Junge
Floor Landa
Fleur Robbers
Elena Tribushinina
Call for papers for RaAM 8 conference: Metaphor and Domains of Discourse at VU University. Deadline: December 31 2009
RaAM 8 conference: Metaphor and Domains of Discourse
30 June through 3 July 2010 at VU University (Vrije Universiteit Amsterdam)
The deadline for abstracts is 31 December 2009
We are pleased to announce the 8th conference of the Researching and Applying Metaphor International Association (RaAM), which will be held at VU University (Vrije Universiteit), Amsterdam, the Netherlands, from 30 June through 3 July 2010.
As an association, RaAM strives to advance the study of metaphor, metonymy and other aspects of figurative language, with a commitment to the application of metaphor research to 'real world' issues. In light of this, the theme of the upcoming international conference will be 'metaphor and domains of discourse'. The theme is intended to highlight the socio-cultural as well as the situational diversity of metaphor as manifested in, for example:
-- government and politics;
-- religion and ethics;
-- education;
-- science and healthcare;
-- business and organizations;
-- mass media and journalism; and
-- literature and the arts.
The conference will feature plenary lectures by:
- Paul Chilton
< www.ling.lancs.ac.uk/profiles/Paul-Chilton/>
Dept. of Linguistics and English Language
Lancaster University, UK
- Dedre Gentner
< www.psych.northwestern.edu/psych/people/faculty/gentner/>
Dept. of Psychology and School of Education and Social Policy
Northwestern University, USA
and an address by the outgoing Chair of the RaAM Executive Committee:
- Lynne Cameron
< www.open.ac.uk/education-and-languages/people/people-profile.php?staff_id=1618003&show=researchInterests>
Faculty of Education and Language Studies
Open University, UK

We are soliciting abstracts for 20-minute papers and for poster presentations. Abstracts should be no more than 500 words (excluding references). Updates, including a link to the conference web site and information on abstract submission, will be posted shortly at www.raam.org.uk/Amsterdam_2010.html . The deadline for abstracts is 31 December 2009. Notification of acceptance decisions will be sent by 1 March 2010. Early registration will be open between 1 March and 30 April 2010.

The conference will also include a new way of linking basic and applied research: in addition to regular papers and a poster session, a selection of 'real world workshops' will be offered. The workshops will involve demonstrations for, and with, conference participants on how metaphor can be used as an intervention or tool to change people's way of thinking and reasoning. 'Real world workshops' will be offered on:
-- Metaphor in communicating public interest issues
(Joseph Grady, Cultural Logic, USA)
-- Metaphor in business organizations
(Joep Cornelissen, Leeds University Business School, UK)
-- Metaphor in education professionals' discourse
(Graham Low, University of York, UK)
-- Metaphor in knowledge management
(Daan Andriessen, INHolland University of Applied Sciences, NL)
-- Metaphor and metonymy in painting
(Irene Mittelberg, RWTH Aachen University, Germany)
- Metaphor in product design
(Paul Hekkert, Technical University Delft, NL).

A number of pre-conference tutorials, geared toward PhD students, will be offered on 30 June before the conference begins. Furthermore, a limited number of bursaries/stipends will be available for PhD students from the RaAM Executive Committee and the local organising committee. Details will be available in the second call for abstracts and the conference web site.

The RaAM8 scientific committee:
John Barnden (University of Birmingham, UK)
Frank Boers (Erasmus College of Brussels, Belgium)
Lynne Cameron (Open University, UK)
Jonathan Charteris-Black (University of the West of England, UK)
Alan Cienki (Vrije Universiteit, Netherlands)
Charles Forceville (Universiteit van Amsterdam, Netherlands)
Veronika Koller (Lancaster University, UK)
Zouhair Maalej (King Saud University, Saudi Arabia)
Brigitte Nerlich (University of Nottingham, UK)
Elena Semino (Lancaster University, UK)
Gerard Steen (Vrije Universiteit, Netherlands)
Dvora Yanow (Vrije Universiteit, Netherlands)
Ning Yu (University of Oklahoma, USA)
Lawrence Zbikowski (University of Chicago, USA)
The local organizing committee:
Alan Cienki and Gerard Steen (chairs);
Lettie Dorst, Berenike Herrmann, Anna Kaal, Tina Krennmayr, Tryntje Pasma
Call for papers and posters for annual SLE meeting, September 2-5 2010 Lithuania. Deadline: January 1 2010
43rd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea
2-5 September 2010

Vilnius University, Vilnius, Lithuania
www.societaslinguistica.eu/

The Societas Linguistica Europaea and the Vilnius Local Organizing Committee invite you to submit workshop, poster and paper proposals for the next annual SLE meeting. SLE meetings give a forum to high-quality scientific research from all (sub)domains of linguistics. Every year local organizers pay special attention to one specific topic. Though the next annual meeting particularly welcomes papers on “Language contact: at the crossroads of disciplines and frameworks”, workshops, posters and individual papers are invited on topics belonging to all fields of linguistics.

PLENARY SPEAKERS
Bas Aarts (London)
Balthasar Bickel (Leipzig)
Hubert Cuyckens (Leuven)
Maria Koptjevskaja-Tamm (Stockholm)
Tania Kuteva (Duesseldorf)
Vladimir Plungian (Moscow)

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE
Aurelija Usoniene (Chair)
Antanas Smetona
Jolanta Sinkuniene (Secretary)
Birute Ryvityte
Vytautas Kardelis
Erika Jasionyte
Jurgis Pakerys

SLE CONFERENCE MANAGER
Bert Cornillie (Leuven – Research Foundation Flanders)

SCIENTIFIC COMMITTEE
Werner Abraham (Wien/Muenchen), Sander Adelaar (Melbourne), Karin Aijmer (Gothenburg), Alexandra Y. Aikhenvald (James Cook, Cairns), Sjef Barbiers (Meertens Instituut), Ineta Dabasinskiene (Kaunas), Jean-Marc Dewaele (London), Gabriele Diewald (Hannover), Ursula Doleschal (Wien), Anna Duszak (Warsaw), Dirk Geeraerts (Leuven), Teresa Fanego (Santiago de Compostela, Chair), Maria del Pilar Garcia Mayo (Vitoria), Volker Gast (Jena), Kleanthes K. Grohmann (Nicosia), Youssef Haddad (Florida), Bernd Heine (Koeln), Eva Hajicova (Prague), Axel Holvoet (Vilnius), Johannes Kabatek (Tuebingen), Violeta Kaledaite (Kaunas), Roman Kalisz (Gdansk), Birute Klaas (Tartu), Ekkehard Koenig (Berlin), Petar Kehayov (Tartu), Elizabeth Lanza (Oslo), David Lasagabaster (Vitoria), Michele Loporcaro (Zurich), Ruta Marcinkeviciene (Research Council, Lithuania), Caterina Mauri (Pavia), Lachlan Mckenzie (Lisbon-VU Amsterdam), Edith Moravcsik (Wisconsin, Milwaukee), Pieter Muysken (Nijmegen), Robert Nicolaļ (Nice), Brigitte Pakendorf (Max Planck, Leipzig), Carita Paradis (Vaxjo), Shana Poplack (Ottawa), Anna Siewierska (Lancaster), Frank Seifart (Max Planck, Leipzig), Pieter Seuren (Max Planck, Nijmegen), Carmen Silva-Corvalįn (Los Angeles, USC), John-Charles Smith (Oxford), Thomas Stolz (Bremen), Jarmila Tarnyikova (Olomouc), Marina Terkourafi (Illinois, Urbana-Champaign), Sarah Thomason (Michigan), Johan van der Auwera (Antwerp), Andrejs Veisbergs (Riga), Jean-Christophe Verstraete (Leuven), Salvador Valera (Jaén), Letizia Vezzosi (Perugia), Dominique Willems (Gent), Jacek Witkos (Poznan), Virginia Yip (Hong Kong), Klaus Zimmermann (Bremen), Debra Ziegeler (Singapore), Ghil'ad Zuckermann (Queensland)


WORKSHOPS

Since SLE 2009, more than half of the presentations take place within the framework of thematic workshops. Proposals for workshops are hence particularly welcome. They should contain
(i) a description of the topic (including research questions to be addressed) and
(ii) a provisional list of workshop participants and a three line description of their topics
We encourage workshop convenors to distribute an open call for papers on the LinguistList and other fora. The deadline for the submission of workshop proposals is 15 November 2009. Notification of acceptance will follow by 15 December 2009. All abstracts of workshop papers have to be registered and sent to us by 1 January 2010.

Since we want all conference participants to be able to attend individual workshop presentations, SLE workshops have to be compatible with the main conference programme. This means that the format of the workshops must be organized around 30 minute presentations (20 min. + 10 min. discussion). Each workshop ideally comprises:

1. An introductory paper by the convenor(s) or by a key-note speaker. It should summarize previous research, specify the approaches to be found in the workshop and explain the scope of the papers to be given.
2. Seven or eight papers. The preference is for one-day workshops, but two-day workshops may also be considered.
3. A slot for final discussion on topics covered by the papers, methodological issues and questions for future research.

More details can be discussed with the SLE conference manager.

POSTERS

The next SLE meeting will hold two poster sessions of an hour for both senior and junior researchers. Posters and oral presentations will be evaluated according to the same quality standards. In order to foster interaction, all other sessions will be suspended during the poster session.

The maximum size of the poster is 1,10 m x 1 m. For more information about how to make a good poster, click here.

The deadline for the submission of poster abstracts is 1 January 2010.

CALL FOR PAPERS

Workshops, posters and individual papers are invited on all topics belonging to the field of linguistics. Presentations will be 20 minutes plus 10 minutes question time.

Abstracts should not exceed 500 words (exclusive of references) and should state research questions, approach, method, data and (expected) results. The abstract will also contain three to five key words specifying the (sub)domain, the topic and the approach.

Abstracts will be reviewed anonymously by three people. Due to the good efforts of the SLE 2009 SC, the acceptance rate of the Lisbon conference was 57% for the general session. (More information on SLE 2009 can be found here)

The deadline for all abstracts (for the general session, the poster session and the workshops) is 1 January 2010. Notification of acceptance will be given by 31 March 2010.

Submit your title through the Submit Abstract form and email your abstract as an attachment to sle(removeme)arts.kuleuven.be. The abstract should not mention the presenter(s) nor their affiliations or addresses. Abstracts are preferably in Word or .RTF format; if your abstract contains special symbols, please include a pdf version as well.

Prize for the best presentation and the best poster

On the basis of the ranking of the abstracts, the Scientific Committee will set up an internal shortlist with nominees for the prize of best oral presentation and the prize for best poster. Members of the Executive Committee and the Scientific Committee will decide on the last day of the meeting who will receive the prizes, which consist of 500 euros.

Nominees are PhD students or postdocs who finish their dissertation in the academic year of 2009-2010.

REGISTRATION

Registration will start from 1 April 2010 onwards. SLE 2010 keeps the SLE 2009 conference fees (see our website).

Become a member of the Societas Linguistica Europaea and get a discount.

SOCIAL PROGRAMME

There will be a reception (included in the registration fee) and a conference dinner. On Sunday afternoon there will be a post-conference excursion. Further information will be given in the second circular.


HOW TO GET TO VILNIUS

Frequent flights operate between Vilnius or Kaunas and most European capitals. Vilnius airport is 5 km (3miles) south of the city centre. The carriers are: Aer Lingus, Air Baltic, Austrian airlines, Brussels Airlines, Finnair, LOT, Lufthansa, SAS, Skyways, Star1 Airlines, etc. There are good train, shuttle and taxi connections between the airport and the city centre.

Vilnius Railway Station is very centrally located. There are connections with Warsaw, Berlin and St Petersburg.


IMPORTANT DATES

15 November 2009: deadline for submission of workshop proposals
1 January 2010: deadline for submission of poster and paper abstracts
31 March 2010: notification of acceptance
1 April 2010: early registration starts
1 June 2010: registration (full fee)


CONTACT

SLE 2010 Local organizing committee:
Jolanta Sinkuniene (Secretary)

Tel. +370 618 68887
Fax +370 5 2687 228
E-mail: sle43(removeme)flf.vu.lt

SLE conference manager:
sle(removeme)arts.kuleuven.be

Local Conference Secretariat:

Meeting Management Company
Olimpieciu 1-34, LT-09200
Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 2000780
Fax: +370 5 2000782
E-mail: sle43(removeme)viaconventus.com
Call for papers for Conference "A Germanic Sandwich 2010" in Germany. Deadline: January 9 2010
First call for papers

A Germanic Sandwich 2010: Dutch between English and German A comparative linguistic conference
Where? University of Oldenburg (Germany)
When? 17-18 September 2010

A Germanic Sandwich 2010 will be the third in a series of conferences in which Dutch is compared with its closest Germanic neighbours, English and German. Four years ago the first one took place in Berlin to commemorate the appearance of Nederlands tussen Duits en Engels (‘Dutch between German and English)’, a study by the renowned Dutch linguist C.B. van Haeringen. In 2006 (the 50th anniversary of Van Haeringen’s book) the conference papers were published under the same title. In 2008 the conference took place in Sheffield (a report on that meeting as well as presentations that were given there can be found here: dutchcentre.group.shef.ac.uk/sandwich.htm ).

This third two-day conference will be hosted by the Department of Dutch, and the faculty of arts of the Carl von Ossietzky university in Oldenburg. The conference organising committee consists of Esther Ruigendijk (Oldenburg), Roel Vismans (Sheffield) and Freek van de Velde (Leuven). The conference languages will be Dutch, English and German.

We invite you to submit abstracts in which Dutch is compared to German and/or English (other Germanic languages may of course be included as well). We welcome studies with a typological perspective, with questions about structural aspects of the languages, their history or their status. Comparative studies from a language acquisition or psycholinguistic perspective will find their place as well.
There will be the option to either present a plenary talk, or a poster presentation. Please indicate your preference. Talks will be 20 minutes with 10 minutes discussion time.

Abstracts (ca. 300 words) can be sent to Esther Ruigendijk:
Esther.Ruigendijk(removeme)uni-oldenburg.de. Deadline for submission: 9th January 2010. Notification of acceptance will by the end by the end of February 2010.
CALL FOR PAPERS for Workshop: Mood and modality in the indigenous languages of the Americas, Leiden University, March 25-26 2010; Deadline: 15 January 2010
CALL FOR PAPERS
Workshop: Mood and modality in the indigenous languages of the Americas
Leiden University, March 25-26 2010
The categories of mood and modality find extremely diverse realizations across languages (e.g.
Palmer 2001). Consequently, there is no unanimity which notions these two categories actually
comprise. The increasing availability of data on Indigenous American languages makes it now
possible to take a fresh look at the categories of mood and modality. Which modal categories
are expressed in these languages? How are they connected to each other and to other categories
like tense and aspect within a language? This workshop aims at gaining an insight into these
questions. Are mood and modality useful categories at all for subsuming the concepts
expressed in the languages of the Americas?
Since we are interested in finding out how the categories of mood and modality are realized in
South American languages, we take the scope of these categories to be quite broad.
Distinctions of mood could be concerned with contrasting declarative and interrogative speech
acts, or a realis-irrealis distinction, while modality could be concerned with concepts like
permission and obligation, ability, and expressions of epistemic modality, for example in terms
of degree of certainty.
Abstracts are invited for presentations from 20 up to 45 minutes. There will be 10 minutes of
discussion time after each talk. Please indicate on your abstract how long you intend to speak.
Any topic related to modality in the indigenous languages of the Americas is welcome.
Examples of possible topics are:
• Which modal categories are expressed in the languages of the Americas, and how?
• Do these languages show a pervasive contrast between possibility and necessity within
the modal category, like European languages?
• How are different types of modality related to other verbal categories, such as tense and
aspect?
• How do modal categories evolve historically?
Please send your abstract to Martine Bruil before 15 January 2010. We hope to be able to
accept all abstracts, but in case there are too many, we will let you know by 30 January about
acceptance.: m.bruil(removeme)hum.leidenuniv.nl. If you have any further questions, feel free to contact
any of the organizers:
Neele Müller: n.muller(removeme)let.ru.nl
Sonja Gipper: sonja.gipper(removeme)mpi.nl
Willem Adelaar: w.f.h.adelaar(removeme)hum.leidenuniv.nl
Martine Bruil: m.bruil(removeme)hum.leidenuniv.nl
Reference
Palmer, F.R. (2001) Mood and modality. Second edition. Cambridge: Cambridge University
Press.
Call for Abstracts voor CLIN 2010, Utrecht, February 5 2010
CLIN 20 – FIRST CALL FOR ABSTRACTS

20th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands
Friday 5 February 2010, Utrecht, The Netherlands
www.clin.nl/20

-------------------------------------------------------------------------------------
The 20th CLIN meeting will be hosted by the Computational Linguistics group of the UiL-OTS institute at the Faculty of Arts of the University of Utrecht. We invite presentations of work on all aspects of computational linguistics and related language technologies.

SUBMISSION INSTRUCTIONS

Candidate speakers should submit an English abstract of their work, which includes
* a title
* author name, address, affiliation, and email address
* a short outline of the presentation (250 words maximum)
* preference for oral or poster presentation

Papers should be submitted online directly on the CLIN website by Tuesday, December 1st.

IMPORTANT DATES

Tuesday, December 1st: Deadline for abstract submission
Sunday, December 20th: Notification of acceptance
Thursday, January 28th: Online registration closes
Friday, February 5th: CLIN 20 conference in Utrecht

KEYNOTE SPEAKER

Bernardo Huberman, Social Computing Lab at Hewlett-Packard Laboratories

ORGANIZATION

The local organization committee consists of Thomas Markus, Paola Monachesi, and Eline Westerhout. Contact address: info(removeme)clin.nl.
Call for papers for ‘What’s in a Text’, Lublin. Deadline: February 28, 2010
We are pleased to announce the International Postgraduate Linguistic Conference in Text Studies "What's in a Text?". It will be held at Maria Curie-Sk?odowska University (UMCS) in Lublin, Poland between 9 and 11 Sep 2010, and organized by the university’s Department of English.
The main focus of the conference is a broadly understood notion of “text”. The meeting is intended to be a forum for an exchange of ideas between doctoral students of various linguistic fields.
We invite presentations of research from various fields of linguistics relevant for broadly understood inquiry into the nature of text(s). “Text” is understood here in a broad sense, ranging from belles lettres, via journalism, to everyday spoken discourse or electronic corpora. Presentations should deal with text(s) from the linguistic viewpoint.
Specific areas of interest include but are not limited to:
cognitive poetics
discourse analysis
stylistics
the study of corpora and electronic texts
linguistic problems of narration and "author presence"
semantics and pragmatics of texts
iconicity in text
the linguistics of translation


In other words, we would like to consider the following questions:
What kind(s) of texts do we study?
Why do we study them? What are we looking for?
What do and don't we find?
What do we do with whatever we do find?
What does it tell us about language, its speakers or the human mind?
Generally, what is (a) text for me as a linguist and/or translator?

PAPER PROPOSALS
Abstracts of maximum 300 words (including the references) should be submitted by February 28, 2010 to the following e-mail address: iplc2010(removeme)umcs.pl. Send your abstract as a doc, odt or an rtf file. Do NOT reveal your name or affiliation in the abstract; instead, provide full name and affiliation (Ph.D. programme) in the body of the e-mail. The presentations will last 20 minutes each, plus 10 minutes for discussion.
Note that we can ONLY accept submissions from students who are enrolled in a Ph.D. programme or are affiliated with a university and engaged in a research towards a Ph.D.
We are planning a publication of selected presentations with an international publisher.

IMPORTANT DATES
January 31, 2010 Deadline for abstract submission
May 16, 2010 Notification of acceptance (your abstracts will have been reviewed anonymously by members of the Scientific Committee)
June 27, 2010 Programme announced
September 9–11, 2010 Conference

CONFIRMED PLENARY SPEAKERS
Dr. Catherine Emmott (University of Glasgow, Scotland, UK)
Prof. Ulf Magnusson (Emeritus Professor of English, Luleå University of Technology, Sweden)
Prof. El?bieta Tabakowska (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Prof. Jenny Thomas (University of Bangor, Wales, UK)

SCIENTIFIC COMMITTEE
Christina Alm-Arvius (University of Stockholm, Sweden)
Marta Andersson (University of Stockholm, Sweden)
Henryk Kardela (UMCS, Lublin, Poland)
Anna K?dra-Kardela (UMCS, Lublin, Poland)
June Luchjenbroers (University of Bangor, Wales)
Przemys?aw ?ozowski (UMCS, Lublin, Poland)
Alan McMillion (University of Stockholm, Sweden)
Martina O˛bot (University of Ljubljana, Slovenia)
Elizabeth Riddle (Ball State University, Muncie, IN, USA)
Vasyl Starko (Volyn State University, Lutsk, Ukraine)
Margaret Winters (Wayne State University, Detroit, MI, USA)
Jerzy ?mudzki (UMCS, Lublin, Poland)

The conference fee is 30 EUR (inclusive of conference materials, tea and coffee during the breaks and the conference banquet). More information will be sent to the delegates via e-mail when their presentations have been accepted.
Please check the conference website ( www.iplc2010.umcs.pl) for updates on the venue, travel information, accommodation etc.

With questions, please contact conference organizers:
Adam G?az
Anna Weremczuk
Hubert Kowalewski
Piotr Florek
Beata Marczy?ska-Fedorowicz
at iplc2010(removeme)umcs.pl
Call for papers for 13thCICCL in Shanghai, China. Deadline: February 28 2010
China's 13th International Conference on Contemporary Linguistics


Call for Papers. Call Deadline: 28-Feb-2010

Organizors:

Research Institute of Linguistics/Journal of Contemporary Linguisitics, Chinese Academy of Social Sciences

School of Foreign Languages, East China Normal University

Dept of Linguistics & Modern Languages, the Chinese University of Hong Kong

Journal of Foreign Language Learning: Theory and Practice

China's 13th International Conference on Contemporary Linguistics (13thCICCL) is to be held in East China Normal University, Shanghai, China. The 13thCICCL continues to foster the growth of linguistic research in China with special themes on phonology and sign language. The CICCL homepage: www.icclc.org.cn

Key-note Speakers:

Moria Yip (University College London)

Mick Short (Lancaster University)

Topics include, but are not limited to: syntax, phonetics and phonology, semantics, pragmatics, cognitive Linguistic, stylistics, historical linguistics, discourse analysis, functional linguistics, anthropological linguistics, sociolinguistics, language acquisition, and foreign language teaching.

Abstracts should be one page long with one-inch margins and typed in Times New Roman (Title: 14 point, Body: 10 point). An optional second page is allowed only for data and references if necessary. Submissions are limited to one individual and one joint abstract per author, or two joint abstracts per author.

Applicants for the conference should register online at www.icclc.org.cn and submit their abstracts online. Please include in your registration and your abstract the following information: (1) Name(s) of author(s), (2) Title of your paper, (3) Affiliation, (4) Phone number, (5) E-mail address, and (6) Mailing address.

All papers are allotted 25 minutes including 5-minute discussion and the official languages are Chinese and English.


Important Dates:

Deadline for Submission of Abstracts: Feb. 28, 2010

Notification of Acceptance: May 31, 2010

Deadline for Submission of completed papers: June 30, 2010

Registration: Oct. 21st , 2010

Conference: Oct. 22nd ---24th, 2010


Conference Fees: 150 USD for overseas scholars; 75 USD for overseas students.

(Three meals a day during the conference are included by the conference fee)


Contact person:

Mr.Yang Feng: fantasy251(removeme)hotmail.com

School of Foreign Languages

East China Normal University

Shanghai, 200241

China

Fax:+86-21-54344902

The conference homepage: www.icclc.org.cn

The host university homepage: www.ecnu.edu.cn
UNITS OF LANGUAGE - UNITS OF WRITING-SEVENTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON WRITING SYSTEMS AND LITERACY-Paris, France, 30th September – 1st October 2010;Laboratory Language-Music-Society UMR 8099 CNRS-Paris-Descartes; deadline April 15, 2010
UNITS OF LANGUAGE - UNITS OF WRITING
SEVENTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON WRITING SYSTEMS AND LITERACY
Paris, France, 30th September – 1st October 2010
Laboratory Language-Music-Society UMR 8099 CNRS-Paris Descartes
FIRST CALL FOR PAPERS, Submission deadline April 15, 2010.
The writing systems workshops have offered a forum for discussion between researchers from a range of different countries and linguistic backgrounds, working in a variety of fields of writing research such as theoretical linguistics, psycholinguistics, computational linguistics and language education.
The focus of this 7th workshop is the relationship between units of language and units of writing. Especially welcome are contributions on the following questions:
• How are units of language and units of writing related? Which levels are involved and which kinds of relationships are maintained ?
• Which models of language and writing accommodate the relationships that have been established?
• How do writers map units of language onto units of writing?
• How do readers map units of writing onto units of language?
• Does knowledge of the relationship between speech and writing in one language influence one’s understanding of the same connection in a foreign language?
• How do teaching techniques influence literacy development?
• What is the role of writing in acquiring knowledge of one’s mother tongue ?
• What is the role of writing in foreign language education ?
SUBMISSION GUIDELINES: Authors should submit abstracts of no more than 300 words (Font: Times New Roman 12, line spacing: 1.5). Speakers will have 30 minutes for their presentation, and 15 minutes for discussion and questions. Please submit abstracts electronically (rtf, pdf, doc).
CONTACT: Amandine Bergčre : amandine.bergere(removeme)gmail.com
FURTHER INFORMATION:
writtenlanguage.ruhosting.nl/workshopbestanden/firstcall2010.pdf
Extra
REMINDER: NWO Talent Classes Fall 2009
REMINDER: Talent Classes Fall 2009Please find below information on the NWO Talent Classes of Fall 2009. It is still possible to register for most of the Classes!


Dear researcher,

More than a 1,000 researchers have already participated in the NWO Talent Days, since we have started organizing them in 2003. Most participants clearly indicated to have a need for a follow-up, with more in-depth and personalized information. We received a lot of positive and enthusiastic reactions from the participants, and also many requests for continuing with these Talent Classes.

In Fall, NWO organises 2 more days of Talent Classes: on 10 November and 8 December. It is still possible to register for most of the courses. More information about the Classes offered these days, will be available on our website: www.nwo.nl/talentclasses.

These masterclasses take up one full day. The classes are in Dutch, unless indicated otherwise. If you don’t speak Dutch, but would like to participate in a Dutch-spoken workshop, let us know by sending an email to verdieping(removeme)nwo.nl. Indicate your name, email address and workshop of choice, and the organisation will do its best to respect your wish.

You are invited to participate. Here’s your chance to get professional training and advice against a reduced fee. Please check the website www.nwo.nl/talentclasses for registration and information.

Registration, fee and direct debit mandate
You can register on www.nwo.nl/talentclasses to participate in the masterclasses. Please note that your participation in this Talent Class is only confirmed if we receive your direct debit mandate on time! The registration fee is € 95.00.

If you wish to participate, we would strongly advice you to register as soon as possible, since the number of places available is limited and registration will be closed for fully booked masterclasses.

Value for money
Registration costs for the ‘Talent Classes’ are low compared to other - commercial - training courses. Still, quality is guaranteed with the set up of the masterclasses. The masterclasses are supervised by professional trainers. Each expert has put together an interactive program of presentations, tests and assignments that help you find solutions for your challenges.

For whom?
If you’re a researcher at PhD or postdoc level you can register for one of the masterclasses. It is not required that you previously participated in one of the Talent Days.

Place and time
The Talent Classes will take place at NWO in The Hague. The Talent Classes will start at 9.00 and finish at 17.00 hrs.

More information
Detailed masterclass descriptions and information about requirements and deadlines are available on www.nwo.nl/talentclasses. We look forward to seeing you at one of our Talent Classes.


Kind regards,
On behalf of the Talent Classes team,
Marianne Storm