November 6th, 2009

LOT Announcements / events
Van de LOT Bestuurstafel
Utrecht, 29-10-2009
Henriėtte de Swart

Op 15 oktober 2009 is er weer een gezamenlijke bestuursvergadering geweest met het directeurenoverleg. We nemen afscheid van Prof. dr. Peter Jordens als vertegenwoordiger van de VU, omdat hij met emeritaat gaat. Vanuit de UvA is Prof. dr. Paul Boersma benoemd tot bestuurslid van LOT, omdat Prof. dr. Kees Hengeveld directeur van het ACLC is geworden. Tenslotte wordt Prof. dr. Vincent van Heuven verwelkomd als nieuw bestuurslid vanuit het LUCL in Leiden, en als nieuwe voorzitter van het LOT bestuur. Wij hopen op een constructieve samenwerking met dit vernieuwde team van bestuur en directeuren!
Er was weer een lange agenda, met veel aandachtspunten. We hebben gekeken naar het programma van het Taalgala dat op 13 november wordt gehouden. Op het programma staan natuurlijk de uitreiking van de AvT/Anéla dissertatieprijs met bijbehorende presentaties van genomineerden. Maar er is ook de presentatie van het taalcanonproject, over grote ontwikkelingen in de taalkunde. De commissie die hier de laatste maanden mee bezig is geweest zal een aantal nieuwe ideeėn ontvouwen, waaraan het publiek kan meewerken. Dus kom naar Utrecht op 13 november en grijp je kans om geschiedenis te schrijven!
Er is geen nieuws te melden over de ontwikkelingen rond de toekomst van de onderzoekscholen, dus voorlopig gaat LOT gewoon verder met de reguliere activiteiten. Daarbij hoort de verkenning van mogelijke nieuwe onderzoeksthema’s die wij willen voorleggen aan NWO. De afgelopen maanden zijn een aantal themagroepjes ingesteld die daarover aan het brainstormen zijn. Wij hopen dat het komende jaar om te kunnen zetten in concrete voorstellen richting NWO.
We hebben gesproken over de LOT database voor ‘people’ en ‘projects’. Er staan veel onderzoekers al in de database, en ook een groeiend aantal projecten, maar de database is nog niet compleet. Directeuren zullen de resultaten in hun instituut nog eens tegen het licht houden, want de database fungeert toch vooral als uithangbord voor de Nederlandse taalkunde. Kijk vooral zelf ook eens of je naam en/of (extern gefinancierd) project te vinden is in de LOT database, zodat je zichtbaar bent voor de buitenwereld, dus check: www.lotschool.nl, en klik door op ‘people’ en ‘projects’. Staat jouw naam of project er niet in? Neem contact op met het secretariaat van je onderzoeksinstituut voor een webformulier!
We zijn bezig de procedure rond de LOT dissertaties te stroomlijnen, middels een betere communicatie met promovendus en promotor, en een strakkere planning. We beseffen dat de voorbereiding op de promotie altijd heel spannend is, en proberen dan ook zo goed mogelijk ondersteuning te bieden bij het publicatie proces.
De LOT zomerschool in Leiden is goed verlopen, en inmiddels is de inschrijving voor de LOT winterschool aan de VU geopend, dus schrijf je in via de website! Voor de zomerschool in Nijmegen bereiden we een speciaal programma voor... Zodra de financiering daarvan rond is komt er meer informatie over! Vanaf januari gaan we alweer nadenken over de programmering van de winterschool 2011 aan de UvA, dus wensen of suggesties zijn van harte welkom op lot(removeme)uu.nl.
LOT Winterschool 2010, VU Amsterdam, January 11-22 2010
The next LOT Winterschool will take place from January 11 - 22 2010.
The Free University of Amsterdam (VU) will host this event as local organisator.

Registration is open now untill December 7th! You can find the registration form on the website. Reservations for lodging in the Nova Hotel in Amsterdam will be made possible via the website soon.

Make sure you reserve this event in your agenda and check the website regularly: www.lotschool.nl/files/schools/2010%20winterschool%20Amsterdam/ for updates .

Are you interested in presenting a poster during the postersessions on Mondays, please let us know via: lot(removeme)uu.nl
Taalgala 2009, Utrecht, 13 november 2009
Op vrijdagmiddag 13 november 2009 vindt de veertiende editie van het Taalgala plaats. Het Taalgala is een jaarlijks evenement gezamenlijk georganiseerd door ANéLA, AVT en LOT.

Tijdens het Taalgala zal de ANéLA /AVT dissertatieprijs worden uitgereikt voor het beste taalkundige proefschrift op het terrein van de taalwetenschap.

Het Taalgala vindt plaats in Utrecht,
Kromme Nieuwegracht 47, Pietershof, Raadzaal.

Programma:

13.00 uur
Ontvangst met koffie


13.15 uur
Korte presentatie genomineerden voor de AVT/ANéLA dissertatieprijs:

Gerlof Bouma (Rijksuniversiteit Groningen)
Starting a sentence in Dutch: a corpus study on subject- and object-fronting

Joke de Lange (Universiteit Utrecht)
Article omission in headlines and child language: a processing approach

Margot Rozendaal (Universiteit van Amsterdam)
The acquisition of reference: a cross-linguistic study


13.50 uur

Posterpresentaties genomineerden AVT/ANéLA dissertatieprijs
Stemming voor de publieksprijs via stembriefjes

Tijdens de posterpresentaties wordt er koffie en thee geserveerd

14.30 uur
“Taalcanon: hoe, wat, waarom?”

Gastsprekers:

Rens Bod
(Universiteit van Amsterdam)

Marc van Oostendorp
(Universiteit Leiden)

Frits van Oostrom
(Universiteit Utrecht)


Introductie van het Taalcanonproject door de Taalcanoncommissie

16.00 uur
Bekendmaking winnaar LOT-publieksprijs
Juryrapport en uitreiking AVT/Anéla-dissertatieprijs

16.15 – 17.45 uur
Borrel

Meer info: www.lotschool.nl of www.anela.nl/juniorresearchmeeting/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=141
Kennislink Taal & Spraak
Kijk voor het laatste nieuws over Kennislink Taal & Spraak op: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Speen en duim slecht voor spraakontwikkeling
www.kennislink.nl/publicaties/speen-en-duim-slecht-voor-spraakontwikkeling
Zuigen op een speen of de eigen duim heeft misschien een gerustellend effect, maar het kan later ook voor spraakproblemen zorgen.

Monnikenwerk op de pc
www.kennislink.nl/publicaties/monnikenwerk-op-de-pc
Zoeken in een tekst is simpel: je toetst gewoon Ctrl + F in. Maar het wordt een stuk lastiger als de tekst op papier staat. Je zal de tekst zal dan eerst moeten digitaliseren. Vooral bij oude teksten is dit nog een heel karwei.
Lectures / talks
Friday afternoon Lectures LUCL, Leiden, November 6 & 13 2009
LUCL Vrijdagmiddaglezing Beschrijvende Taalkunde 2009

Friday November 6, 2009, 15:15h., van Eyckhof 4 (ex-1168), room 005

Gertie Hoijmann (MPI, Nijmegen)

How to get what you want in ??khoe Hai??om (Khoisan)

Getting what you want does not have to involve communication. Possibly the easiest way to get what you want would be by simply taking it. However, this is not necessarily the best way of getting what you want. You may be constrained by the fact that you can’t reach it or you may not be entitled to take it because it does not belong to you. To overcome such obstacles you can choose to involve some form of communication to show that you want something and thus increase the chance of getting it.

I will describe the various verbal and non-verbal strategies used in these instances by speakers of ??khoe Hai??om, a Khoisan language spoken in northern Namibia. I will also try to identifying motivations that underlie speakers’ choice between these various strategies.


Upcoming talk:

Friday November 13, 2009, 15:15h., van Eyckhof 4 (ex-1168), room 005

Ulla Remmer (Universität Zürich)

The Naming of Women in Indo-European.

The number of attested female names in the oldest texts of Indo- European languages is small in comparison to those of men. But what can they tell us about the naming traditions of the respective languages and of the Indo-European proto-language? In the research project 'Female names in Indo-European' based at the University of Zurich from 2002-2007 these questions were tackled. In this paper, I will present some results and related thoughts with an emphasis on the language branches studied by myself within the project, i. e. Old Indic, Old Iranian and Germanic.
Presentation “A flexible learning approach to teaching large classes first year descriptive linguistics" by Koenraad Kuiper, Utrecht, November 10 2009
Date & Time : November 10th, 11.00-12.30 am

Place : Utrecht, Stijlkamer van Ravensteyn (1.06), Kromme Nieuwegracht 80

Speaker : (Professor) Koenraad Kuiper, MA, PhD, DSc

Linguistics Department

University of Canterbury

Abstract : I describe an approach to teaching large first year linguistics classes (200 students) in which traditional presentation and its associated learning pathways are used alongside web-based pathways. This is a flexible learning provision in that a variety of pathways exist for learning. These are overlapping and complementary. The aim is to maximise the opportunities students have to learn both the content and skills of descriptive linguistics. The pathways are in part traditional: textbook, lectures, tutorials, homework exercises, transcription workbook, and in part web-based: access to power point lecture outlines, full lecture movies, mini lecture movies, mp3s and on-line quizzes. These will be illustrated.

Flexible learning initiatives are, however, not in themselves necessarily beneficial. In the second half of the talk the efficacy of the web-based resources will be investigated. Among other things it will be shown that they have significantly altered the grade distribution of class members in a positive direction.

Bio: Koenraad Kuiper was exported to NZ in 1951. He studied comparative Germanic philology and linguistics at Victoria University of Wellington and linguistics at Simon Fraser University in Vancouver. He has held visiting Fulbright Fellowships at Bard College in New York State and Bethany College in West Virginia, as well as a fellowship at NIAS. He is currently Professor of Linguistics at the University of Canterbury, Managing Editor of the Yearbook of Phraseology and on the editorial board of the Journal of Sociolinguistics. He has published nine authored and two edited books. In 2004 he was awarded the teaching medal of the University of Canterbury. He is currently editing a book on teaching linguistics to be published by Equinox.
Two talks in the Language and Cognition group in Leiden, November 12 2009
Itziar Laka Mugarza (University of the Basque Country ) will present a lecture

"Complexity At The Interface Of Processing And Grammar"

on Thursday, Nov 12, at 10.00 (FSW/Pieter de La Court building - 0A47)

See www.languageandcognition.nl/lacg/index.php?q=node/31 for an abstract and further details.

All welcome!
Discourse op Dinsdag, Utrecht University, Janskerkhof 13, Room 0.06, Utrecht, November 17; 15:30-17:00
Discourse op Dinsdag

Date & time: November 17; 15:30-17:00
Location: Utrecht University, Janskerkhof 13, Room 0.06

Fridolin Wild
Knowledge Media Institute, Milton Keynes, UK

The Geometry of Learning

Abstract
Latent Semantic Analysis (LSA) is a mathematical technique for computationally modeling the meaning of words and larger units of texts. LSA works by applying a mathematical technique called Singular Value Decomposition (SVD) to a term*document matrix containing frequency counts for all words found in the corpus in all of the documents or passages in the corpus. After this SVD application, the meaning of a word is represented as a vector in a multidimensional semantic space, which makes it possible to compare word meanings, for instance by computing the cosine between two word vectors.

LSA has been successfully used in a large variety of language related applications from automatic grading of student essays to predicting click trails in website navigation. In Coh-Metrix (Graesser et al. 2004), a computational tool that produces indices of the linguistic and discourse representations of a text, LSA was used as a measure of text cohesion by assuming that cohesion increases as a functionof higher cosine scores between adjacent sentences.

Besides being interesting as a technique for building programs that need to deal with semantics, LSA is also interesting as a model of human cognition. LSA can match human performance on word association tasks and vocabulary test. In this talk, Fridolin will focus on LSA as a tool in modeling language acquisition. After framing the area of the talk with sketching the key concepts learning, information, and competence acquisition, and after outlining presuppositions, an introduction into meaningful interaction analysis (MIA) is given. MIA is a means to inspect learning with the support of language analysis that is geometrical in nature. MIA is a fusion of latent semantic analysis (LSA) combined with network analysis (NA/SNA). LSA, NA/SNA, and MIA are illustrated by several examples.
Lecture: The Audible Corpus of Spoken Rural Spanish (or Corpus Oral y Sonoro del Espańol Rural, COSER) and the research on Spanish dialect syntax” Meertens Institute (Keizerzaal) Amsterdam, Tuesday November 17, 11:30 - 13:30
Lecture: The Audible Corpus of Spoken Rural Spanish (or Corpus Oral y Sonoro del Espańol Rural, COSER) and the research on Spanish dialect syntax”
Speaker: Inés Fernįndez-Ordóńez (Autonomous University of Madrid / Universidad Autónoma de Madrid)
Time: Tuesday November 17, 11:30 - 13:30
Place: Meertens Institute (Keizerzaal)


Abstract
The Audible Corpus of Spoken Rural Spanish (or COSER after its Spanish abbreviation) is a corpus of oral interviews which aims to study dialect grammar in the Iberian Peninsula. In my talk COSER characteristics and methodology will be described (20-30 minutes). Thanks to COSER, a number of Spanish dialect syntax aspects which were partially known or fully ignored have been researched: several pronominal paradigms, subjunctive displacement, and mass neuter agreement. I will present the outcomes of such research showing that 1) the geographical distribution of these aspects has been sometimes considerably broadened and 2) traditional explanations have been replaced by new ones based on a better knowledge of the data. 3) Moreover, the study of dialect grammar has revealed as an important source for a better understanding of many cross-linguistic principles, like the Agreement Hierarchy, and opens up new ways to test their validity (45-60 minutes).
Friday afternoon Lecture by Aude Soubrier, November 20 2009
Friday November 20, 2009, 15:15h., van Eyckhof 4 (ex-1168), room 005

Aude Soubrier (Lyon-II and Leiden)

The 'take' serial verb constructions in Ikposo (Uwi), a Ghana-Togo-Mountain language

Those who are on the e-mail list receive an abstract of each talk a week ahead. For more information or to be included on the e-mail list, contact: Maarten Kossmann, Department Languages and Cultures of Africa,

Maarten Kossmann m.g.kossmann(removeme)hum.leidenuniv.nl 071-527 2649
Maarten Mous m.mous(removeme)hum.leidenuniv.nl 071-527 2105
Rebecca Voll r.m.voll(removeme)hum.leidenuniv.nl 071-527 2239

The lectures take place at Leiden University, Faculteit der Letteren, Witte Singel–Doelencomplex from 15:15 till 17.
Lecture by Hermann Niebaum on 'Stad-Gronings uit 1793', Groningen, November 27 2009
Prof. Hermann Niebaum (department of German Language and Culture at the University of Groningen) will give his valedictory lecture on Friday November 27.
Program:
13.00: opening
15:15 uur: lecture by Hermann Niebaum "Stad-Gronings uit 1793. De taal van de humoristische toneelschets /Et en Fret/"
16.30: reception
Place:
het Bestuursgebouw
Oude Boteringestraat 44
Groningen
Please send an email to G.Peters-Beuke(removeme)rug.nl G.Peters-Beuke(removeme)rug.nl> before 20 October if you would like to attend.
Lecture on "The Role of Frequency and Function in Language Development", Groningen, November 25 2009
The Role of Frequency and Function in Language Development

November 25, 2009
Rijksuniversiteit Groningen
13.30 – 17.30
Senaatszaal, Academie Building, Broerstraat 5, Groningen

Frequency of occurrence is central to the process of learning: the frequency with which a person experiences an event or executes an action plays an significant role in building a mental representation of that event or action. This is an important reason why usage-based approaches to language in particular have considered the frequency with which linguistic structures are used to be a central factor in the development of language. By now, many frequency-related effects such as the interplay between frequency and grammaticality judgements have been revealed. Therefore, frequency increasingly finds its way as an explanatory factor also in other linguistic approaches.
At the same time, it seems clear that the communicative or semantic function of a linguistic structure plays a major part in language development as well, and that it is related to frequency. For example, some individual speakers might not use a linguistic structure in spite of a high overall frequency of occurrence in the speech community because the structure does not meet these speakers’ communicative purposes. This in turn can feed back to these speakers’ representation of the structure and lower the overall frequency of that structure. Another example is the number of linguistic forms used in a language to carve up a given functional domain (e.g., colors or spatial relations). This ratio between linguistic form and semantic function affects the amount of variation in a language in that domain. Again, this influences the frequency of occurrence, and possibly also the opacity of form-function-mappings and the ease with which linguistic forms may therefore be learnt.

The symposium seeks to look at the two factors of frequency and function and illuminate their role. Six invited speakers will present their work: Heike Behrens, Jack Hoeksema, Angeliek van Hout, Elena Lieven, Rasmus Steinkrauss and Rosie van Veen. Dan Slobin will moderate the final discussion.

The lecture is supported by the School of Behavioral and Neurosciences Groningen (BCN).
Nijmegen Lectures 2009 by Morten H. Christiansen, Nijmegen, December 7,8 & 9 2009
The Nijmegen Lectures 2009 committee is pleased to announce that the Nijmegen Lectures 2009 will take place on December 7th, 8th and 9th.
This year's lectures will be given by Morten H. Christiansen (Cornell University and Santa Fe Institute).
The title is: Understanding Language across Multiple Time-Scales: Evolution, Acquisition and Processing.

For more detailed information on each of the lectures, including abstracts, please go to the Nijmegen Lectures 2009 website www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2009

Please note that registration is required for everybody who plans to attend. Seating is limited for the afternoon sessions. We advise you to register as soon as possible (deadline November 30th). You can do so by clicking on the following link: www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2009/register-1

All lectures and seminars are free of charge and open to the public.

We are looking forward to seeing you at the Nijmegen Lectures 2009.

Sincerely,

Nijmegen Lectures 2009 organizing committee Dan Dediu, Sabine Hunnius
TiNT-dag 2009, Lessius Hogeschool te Antwerpen, 11 december 2009
Terminologie in het Nederlandse Taalgebied: TiNT 2009

Plaats: Lessius Hogeschool, Antwerpen

Tijd: vr 11 december 2009: 10.00-17.30 uur

Elk serieus vakgenootschap organiseert een jaarlijkse lezingendag. NL-Term wil hierin niet achterblijven en heeft besloten ook zo’n evenement op te zetten: de jaarlijkse TiNT-dag, een lezingendag over Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Doel is om een podium te bieden aan presentaties over recente onderzoeken en praktijktoepassingen op het terrein van de terminologie in/van Nederland, Vlaanderen, Suriname, de Antillen, Zuid-Afrika en andere Nederlandse taalgebieden.

De dag staat open voor iedereen met belangstelling voor dit onderwerp, in het bijzonder studenten. De lezingen worden verzorgd door personen die zich vakmatig bezighouden met terminologie (waaronder studenten en onderzoekers, tolken en vertalers, beleidsmakers, software-ontwikkelaars en gespecialiseerde vaktaalbeheerders).

De komende TiNT-dag vindt plaats op de Lessius Hogeschool. Korte lezingen en veel interactie, dat is de vorm van deze laagdrempelige lezingendag.

Prof. dr. Willy Martin opent de dag met toekomstperspectieven voor de terminologie. Het ochtendgedeelte is gericht op het inzichtelijk maken van het grote belang van een goede en consequente terminologie voor het bedrijfsleven tot en met het onderwijs. Deze lezingen behandelen achtereenvolgens de ontwikkeling van termen, termen en begrijpelijk taalgebruik, en de onverbiddelijke praktijk als richtsnoer voor termgebruik. Het ochtendgedeelte wordt afgesloten met een paneldiscussie. Het middaggedeelte brengt een breed spectrum aan sprekers en onderwerpen (o.a. bijsluiters in Vlaanderen en Nederland; terminologie in (sociaal) tolken en vertalen; hogeronderwijsterminologie; gebruik van corpora in de terminologie).

Kosten en aanmelding

De TiNT-dag is gratis toegankelijk voor studenten. Andere belangstellenden betalen een bijdrage van € 25,- (leden € 10,-) voor alle lezingen inclusief lunch en receptie. U bent dan tevens voor een jaar aangesloten bij NL-Term en krijgt korting op onze andere evenementen.

U kunt zich aanmelden via het Steunpunt Nederlandse Terminologie. Dit doet u door door een e-mail te sturen naar steunpunt(removeme)let.vu.nl met als onderwerp “Aanmelding TiNT-dag 2009”, onder vermelding van uw naam, organisatie, functie, e-mailadres, postadres en wat uw bezoekerscategorie is (student, bestaand lid, nieuw lid).

Na uw aanmelding wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van het programma van de TiNT-dag en andere wetenswaardigheden. Deze informatie wordt ook gepubliceerd op de website van het Steunpunt Nederlandse Terminologie (NedTerm: www.nedterm.org).

De organisatie is in handen van Vereniging NL-Term en Steunpunt Nederlandse Terminologie (SNT), in het bijzonder Willy Martin (VU), Marcel Thelen (Vertaalacademie Maastricht), Hennie van der Vliet (SNT), Oele Koornwinder (GridLine), Els Ruijsendaal (BeNeLux-Universitair Centrum) en Cornelia Wermuth (Lessius Hogeschool).

Contactgegevens:

E: steunpunt(removeme)let.vu.nl

T: +31 20 59 86466

I: www.nedterm.org

dr. Oele Koornwinder

GridLine - Intranet en Zoeken

Keizersgracht 520

1017 EK Amsterdam

www: www.gridline.nl

mail: oele(removeme)gridline.nl

tel: +31 20 616 2050

fax: +31 20 616 2051
LUCL Colloquium: Lecture by Bernard Comrie on "Typology of numeral systems", December 18 2009
At the LUCL Colloquium on 18 December 2009, Bernard Comrie (Max Planck Institute) will give a lecture on the typology of numerals.

More information

The title of the lecture is: "Typology of numeral systems: Some recent insights". More details will follow soon on: www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/colloquium-18-december.html
NIAS-Lezingen / NIAS -Lectures
Universiteiten in Nederland kunnen profiteren van de wetenschappelijke kennis die in het instituut geconcentreerd is. Onze buitenlandse fellows zijn graag bereid een lezing of seminar te geven aan een Nederlandse universiteit.
Bezoek voor meer informatie over alle NIAS Lezingen onze website: www.nias.knaw.nl/en/regeling_nias_lezingen/

In order to increase NIAS' visibility within the Dutch academic world and to enhance the scholarly image of the Institute vis-a-vis the universities, the Institute has established the 'NIAS Lectures'.

These are lectures, usually given by non-Dutch NIAS Fellows at Dutch Universities and research institutes. NIAS provides the following facilities:
NIAS acts as intermediary in inviting fellows
NIAS lectures will be announced on the NIAS website
NIAS reimburses fellows for travel expenses
NIAS reimburses accommodation costs with a per diem sum. In many cases such accommodation costs will also include an overnight stay.
The institute which invites the Fellow agrees to produce publicity in which it is made clear that the guest lecturer is a NIAS Fellow and in which attention is also paid to NIAS itself. This can be done by means of a brief text, supplied by NIAS and /or a link to the NIAS website.
A brief post hoc evaluation made by the inviting institution would also be appreciated.
Financial reimbursements:
Per diem € 35
Overnight stay, based on receipts up to a maximum of € 90
Travel expenses by first class Dutch Railways or € 0,15 per km

For more details, contact:
Johan Kwantes
Communications Officer
(070) 51 22 730
Workshops / Conferences / Symposia
Workshop on grammatical gender, VU Amsterdam, November 13 2009
Workshop on Gender, VU Amsterdam
Friday, 13th of November 2009
14.00 - 16.45
Vrije Universiteit, main building
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Room 7 A-13

On the occasion of Jenny Audring's defence, a small workshop on grammatical gender will be held at the Vrije Universiteit Amsterdam. Invited speakers are:

Greville Corbett, University of Surrey, GB Peter Siemund, University of Hamburg, D Hans-Olav Enger, University of Oslo, N Monika Schmid, Rijksuniversiteit Groningen, NL Lourens de Vries, Vrije Universiteit Amsterdam, NL

The workshop is public, and guests are welcome. Please let us know if you're planning to attend: j.audring(removeme)let.vu.nl.
Symposium "Het taallandschap van Brabant, oud en nieuw" Universiteit van Tilburg, Dante Building, 20 november
Op 20 november as. vindt het symposium ‘Het taallandschap van Brabant, oud en nieuw’ plaats, aan de Universiteit van Tilburg, Dante building, zaal DZ 2.

Het programma is:
13.00 Ontvangst met koffie en thee.
13.30 Hans Bennis (Meertens Instituut / UvA) over de voorkeur in verbale clusters in Brabantse dialecten.
14.00 Roeland van Hout (RU Nijmegen) dialect digitaal: kunde Brabants en Brabantkunde.
14.30 Sjaak Kroon (UvT) over dialect en school.
15.00 discussie.
15.30 koffie en thee.
Aanleiding voor het symposium is de inaugurele rede van Jos Swanenberg, die om 16.15 begint in de aula in Cobbenhagen building.

Belangstellenden zijn van harte welkom. Route: www.uvt.nl/contact/bereik/ Info: a.p.c.swanenberg(removeme)uvt.nl = = =

met vriendelijke groet,
Prof. dr. Jos Swanenberg
Universiteit van Tilburg

Adviseur streektaal
Erfgoed Brabant
Postbus 1325
5200 BJ 's-Hertogenbosch
www.uvt.nl/people/a.p.c.swanenberg
www.kuuskuus.nl
www.erfgoedbrabant.nl
tel. 073 615 62 82
One-day workshop on Quantitative methods in cultural history by NWO & NEWW, The Hague, November 20 2009
The NWO project and Huizinga Working Group "New approaches to European Women’s Writing" (NEWW) will organise a one-day workshop to be held on 20 November 2009, at the Huygens Institute The Hague. It will be the third of a long term series that allows researchers and graduate students to discuss their work, together and with invited experts.

The theme of this workshop is: Quantitative methods in cultural history.

It will be an occasion to continue discussions recently undertaken (in Dutch) at the Dutch Academy of Arts and Sciences (KNAW) in a symposium entitled: "Innovation in the Humanities: Technics or Theory?".

Keynote speaker: Franco Moretti (Stanford University VS), author of: Graphs, maps, trees. Abstract models for a literary history (London/New York 2005).

Other speakers include: Madeleine Jeay (McMaster University Hamilton Canada), Joris van Zundert (Huygens Institute) and other researchers involved in the NEWW project.

PhD-students using quantitative methods are invited to send a proposal for the afternoon session, which – to be sure – will not be restricted to discuss women’s literary history.

Abstracts can be sent to Suzan van Dijk.
More information: www.womenwriters.nl/index.php/20_November_2009

Meetingplace: Huygens Institute, The Hague
Coördination: Suzan van Dijk (UU)
Att.: all PhD-students
Credits: 1 ECTS
Date: Friday 20 November 2009
Time: 11.00 to 17.00 hrs.
Location: Huygens Instituut, The Hague
Registration: huizinga-fgw(removeme)uva.nl
Fee Huizinga members: none
Fee others (non Logos): € 50
Debat Bedreigde Talen, NWO en SPUI25, Amsterdam, November 24 2009
NWO organiseert in samenwerking met het Academisch-Cultureel centrum SPUI25 op dinsdag 24 november een debat over bedreigde talen.


Slechts een klein deel van de bijna 6000 talen die over de wereld worden gesproken zijn zodanig goed beschreven dat de beschikbare feiten uitgebreid genoeg zijn voor taalkundig onderzoek. Tegelijkertijd verdwijnen er bijna dagelijks talen die nog niet of nauwelijks beschreven zijn. Hiermee ziet de taalwetenschap een belangrijk deel van haar empirisch fundament verdwijnen. Het Bedreigde Talen Programma van NWO was nadrukkelijk gericht op het onderzoek naar een aantal met uitsterven bedreigde talen, in Zuid-Amerika, Afrika en Aziė. Het boek The Linguistics of Endangered Languages: Contributions to Morphology and Morphosyntax bevat opstellen van de uitvoerders van het Bedreigde Talen Programma. Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek discussiėren een drietal taalkundigen, Prof. Dr Willem Adelaar, Dr Eithne Carlin en Prof. Dr Leo Wetzels, editor van het boek, onder leiding van Prof. Dr Abram de Swaan, over het belang en de praktijk van het onderzoek naar bedreigde talen.

Leo Wetzels is hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, leerstoel Romaanse talen en Amazonetalen, en was tot voor kort Directeur de recherche van het Laboratoire de Phonétique et Phonologie (LPP), CNRS/Sorbonne-Nouvelle in Paris. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op het Portugees van Braziliė en de inheemse Zuid-Amerikaanse talen die behoren tot de Nambikwara en Maku taalfamilies.

Willem Adelaar is hoogleraar Talen en Culturen van Indiaans Amerika aan de Universiteit Leiden. Hij heeft in de jaren 1960-1980 taalkundig veldonderzoek verricht in de Andes met als doel het in kaart brengen en analyseren van verschillende variėteiten van het Quechua. Sindsdien houdt hij zich bezig met de typologie en de historische relaties, zowel genealogisch als door taalcontact, van de oorspronkelijke talen van Latijns Amerika. Tot zijn onderzoeksterrein behoort ook de bedreigde situatie van de inheemse talen van Amerika en hun overlevingsmogelijkheden. Hij is de auteur van o.a. een grammatica van het Quechua van Tarma (1977) en (met Pieter Muysken) van het boek The Languages of the Andes (2004, herziene druk 2007).

Eithne B. Carlin, eveneens als universitair docent/onderzoeker werkzaam aan de Universiteit Leiden, houdt zich onder andere bezig met de Indianentalen van de Guianas. Zij heeft samen met Jacques Arends een Engelstalige atlas van alle talen in Suriname gepubliceerd: Atlas of the Languages of Suriname (2002), en een grammatica van het Trio: A Grammar of Trio, a Cariban Language of Suriname (2004).

Abram de Swaan (1942) is universiteitshoogleraar sociale wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam sinds 2002 en vanaf 2007 emeritus. Hij is voorzitter van de Amsterdamse School voor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek, en auteur van onder andere Woorden van de wereld; het mondiale talenstelsel (2002).

SPUI25 is een Academisch-Cultureel centrum dat een brug vormt tussen de Universiteit van Amsterdam en de wereld van de culturele praktijk in de breedste zin. Partners van het centrum zijn de Universiteit van Amsterdam (Faculteit der Geesteswetenschappen) en de Amsterdamse Universiteits- Vereniging (AUV), met als externe partners uitgeverij Amsterdam University Press (AUP), uitgeverij De Bezige Bij, NWO Geesteswetenschappen en Athenaeum Boekhandel. Mediapartner is NRC Handelsblad.

Datum : 24 november 2009

Tijd : 17.15 uur - 19.00

Reservering
De toegang is gratis tenzij anders vermeld. De capaciteit van SPUI25 is beperkt. Voor het bijwonen van bijeenkomst dient u zich dan ook van tevoren aan te melden via de website www.spui25.nl < www.spui25.nl/> . Mocht u verhinderd zijn dan graag afmelden via spui25(removeme)uva.nl. Adres: Spui 25 - 27, 1012 WX Amsterdam.
KNAW symposium: ‘Does peer review still have a future?’, Amsterdam, November 30 2009
Royal Netherlands Academy of Arts

and Sciences

Trippenhuis Building

Kloveniersburgwal 29

NL-1011 JV Amsterdam


Does peer review actually help improve the quality of scientific and scholarly research?

How big is its impact on the career prospects of young researchers? What

integrity issues play – or should play – a role in the assessment process? What

improvements are needed? Are there alternatives available?

13.00-17.15 hrs

To register, go to www.knaw.nl and click on ‘Events’, then ‘30 November 2009’. Admission is free

For more information: annelies.ten.have(removeme)bureau.knaw.nl or

phone +31 (0)20 551 0746.


Yours sincerely,

Mrs. Annelies ten Have

ROYAL NETHERLANDS ACADEMY

OF ARTS AND SCIENCESHet Trippenhuis

Kloveniersburgwal 29

P.O. Box 19121

1000 GC Amsterdam

The Netherlands
Telephone +31 20 551 0746

Fax +31 20 620 4941

www.knaw.nl
EMLAR VI, sixth edition in Utrecht, February 3-5 2010
Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) VI
Lectures and hands-on sessions on practical aspects of language acquisition research

We are happy to announce the sixth edition of EMLAR, taking place in Utrecht, the Netherlands, from the 3rd to the 5th of February 2010 (Wednesday to Friday).

The workshop aims at training advanced MA and PhD students working on first and second language acquisition in experimental research. Experts in various domains of language acquisition research are giving various lectures and practices. Covered are, among other things, phonological acquisition, language impairment, neuroimaging and sign language. Participants are also offered practical sessions on PRAAT, SPSS, Statistics with R, CELEX, CHILDES and CGN.


The full program of EMLAR VI and details about registration will be available at:www.let.uu.nl/~Ivana.Brasileiro/personal/EMLAR/EMLAR_1.htm

For further questions, contact us at: EMLAR.UU(removeme)gmail.com


Confirmed speakers and topics:

Anne Baker (University of Amsterdam) - Sign language

Luca Bonatti (Sissa) - Statistical learning

Elise de Bree (Utrecht University) - Dyslexia/SLI

Stephen Crain (Macquarie University) - First Language Acquisition

Peter Indefrey (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) - Brain Imaging in Bilingualism

René Kager (Utrecht University) - Phonological Acquisition

Pim Mak (Utrecht University) - Eye-tracking with children

Silvina Montrul (University of Illinois at Urbana-Champaign) – Second Language Acquisition

Jim Scobbie (Queen Margaret University College) - The use of ultrasound in Language Acquisition


Workshops:
CELEX

CGN

CHILDES

Multilevel regression

Praat

SPSS

Statistics with ROrganisation:
Chen Ao

Diana Apoussidou

Sergey Avrutin

Ivana Brasileiro

Carolina Méndez Orellana

Luisa Meroni

Marie-Elise van der Ziel
Computational Linguistics In The Netherlands (CLIN) 2010, Utrecht, February 5 2010
Computational Linguistics In The Netherlands number 20 will take place at Drift 21 and the Academie Gebouw of Utrecht University on the 5th of February 2010.

At CLIN, Bernardo Huberman, who is a Senior Fellow at HP Labs and director of the Social Computing Lab at HP Labs, will give a talk about “Social attention in the age of the web”.

From 2009, STIL will sponsor a prize for an MA thesis that describes high quality research in computational linguistics or its applications. This prize of 1000 euro will be awarded for the first time during CLIN 2009 in Utrecht, and from that time on a yearly basis during the CLIN meetings. More information can be found at the CLIN website: www.let.rug.nl/vannoord/Clin/stilprijs.html

Organizing committee
Paola Monachesi – P dot Monachesi(removeme)uu.nl
Eline Westerhout – E dot N dot Westerhout(removeme)uu.nl
Thomas Markus – Thomas dot Markus(removeme)phil.uu.nl
with support of Joost Bastings, Coert van Gemeren, Ronald de Haan, Emiel van Miltenburg, and Bas Mulders.


More information and call for papers on: www.clin.nl/20/
NWO Conference on Contact Zones of Empires in Asia and Europe : 27 February - 4 March 2010
The “ESF-JSPS Frontier Science Conference for Young Researchers 2010” will provide early career researchers from Europe and Japan with opportunities to explore jointly an emerging field of research. This conference seeks new approaches to common topics concerning social, cultural and political complexity on the fringes of empires in Europe and East Asia, namely, the Hellenistic and Roman, and successive Chinese empires. A special focus of the conference will be on interactions between empires and their peripheries, and on contact zones. The temporal coverage spans from the formative phase of the earliest empires in the concerned regions up to A.D.1000. The purpose of the conference is to seek new avenues for research collaboration in cutting-edge research, which is why early career researchers are particularly welcome.

- Meer informatie : www.esf.org/conferences/10327
Workshop on the Subatomic Semantics of Event Predicates, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, March 17 2010
March 17, 2010

Meeting URL: parles.upf.es/glif/pub/events2010/

The last 20 years have seen a flowering of approaches to the semantics of predicates that describe different sorts of eventualities, including states, processes, and more complex events (hereafter 'event predicates', for short). The complexity of these semantics has developed in two directions. On the one hand, increasingly greater richness of detail has been provided in the logical representations for event predicates, from Davidson's 1967 use of event arguments, to so-called neo-Davidsonian representations (e.g. Krifka 1989, Parsons
1990) which represent the entailments associated with event participants separately, to representations which focus on the relation between events and their parts - often referred to in terms of 'event structure' (e.g. Pustejovsky 1995). On the other hand, the models for event semantics have been enriched, for example, by imposing a mereological structure on the models for the eventuality domain (e.g. Lasersohn 1988), or by proposals to expand or restrict the basic ontological inventory of eventualities (e.g. Pińón 1997 and Katz 1995, respectively).

In contrast, comparatively less attention has been devoted to an equally important aspect of the semantics of event predicates, namely the specific sets of entailments that support a theory of the typology of event predicates. Since the seminal work of Dowty (1979), in which a small set of primitive predicates were defined to characterize the so-called aspectual classes of verbs, little work on event semantics has explicitly addressed questions such as whether Dowty's primitives are empirically adequate, particularly cross-linguistically, or what a typology of the lexical entailments that support aspectual classifications across languages might consist in and in what ways it might be parameterized.

Invited Speakers:

Anita Mittwoch (Hebrew University of Jerusalem) Jean-Pierre Koenig (University of Buffalo)

See call for papers below.
CICLing 2010, 11th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics,Romania, March 21-27 2010
Post-conf event: Promise 2010 workshop

Iasi, Romania
March 21-27, 2010

www.CICLing.org/2010

PUBLICATION:
LNCS: Springer Lecture Notes in Computer Science,
poster session: special issue of a journal

KEYNOTE SPEAKERS:
Nicoletta Calzolari,
James Pustejovsky,
Hans Uszkoreit,
Shuly Wintner

TOURS:
Medieval castles (including Dracula castle),
painted monasteries, salt-mine, possibly
winery, bison reservation, Red Lake, and more.

AWARDS:
Best paper, best student paper,
best presentation, best poster.

SUBMISSION DEADLINES:
November 16: registration of tentative abstract,
November 23: uploading of full papers
(contact us for late submissions)

TOPICS:
All topics related with computational
linguistics, natural language processing,
human language technologies, information
retrieval, etc.

See call for papers below Calls for papers for events.
Verkennende workshops NIAS
Nederlandse onderzoekers kunnen op ieder moment aanvragen indienen bij het Netherlans Institute for Advanced Study in de Humanities and Social Sciences (NIAS) voor het inrichten van een verkennende workshop met Nederlandse en internationale deelnemers. De formule is flexibel in die zin dat de beschikbare middelen, tot een maximum van € 15.000 per workshop, ingezet kunnen worden om een collectief projectplan uit te werken, om een gezamenlijke publicatie af te ronden, of om een subsidie-aanvraag voor te bereiden. Afhankelijk van de opzet, kan een dergelijke workshop enkele dagen duren, maar ook iets langer. De Wetenschapscommissie van het NIAS beoordeelt de voorstellen. In het voorjaar van 2009 zijn reeds twee dergelijke workshops gehouden en een derde staat gepland. Er is nog ruimte voor twee nieuwe workshops in het najaar.

Op de website worden de vormvereisten voor de aanvraag aangegeven: www.nias.knaw.nl/en/regeling_verkennende_workshops_nias/
Job Announcements / Vacancies
PhD-position Max Planck Institute Nijmegen. Deadline: November 11 2009
The Max Planck Institute for Psycholinguistics (Nijmegen) offers a 3-year position for research leading towards a PhD in the field of spoken-language comprehension.

The successful candidate will work on a project entitled "Adapting to phonological reduction" funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). The purpose of the project is to investigate whether and how listeners can adapt to sloppy speaking styles. This research should result in novel insights about perceptual learning in casual speech. In particular, can listeners track talker-specific styles of speaking?

deadline for applications: 20-11-2009
for further information see
www.mpi.nl/people/jobs/3-year-phd-position
Vacature Student-assistent Meertens Instituut Amsterdam. Deadline: November 13 2009
Het Meertens Instituut is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het houdt zich bezig met onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Het zwaartepunt ligt op het terrein van de hedendaagse variatie op het gebied van taal (o.a. dialecten) en (volks)cultuur in Nederland. Binnen de afdeling Variatielinguļstiek is er een vacature voor: student-assistent in het project European Dialect Syntax.

Het project European Dialect Syntax is een door ESF gefinancierd project (EURYI), lopend van 2005-2010. Dit project heeft een drieledig doel: (i) documentatie en analyse van syntactische verdubbelingsverschijnselen in Europese dialecten; (ii) het opbouwen van een Europees netwerk van dialectsyntactici en (iii) het standaardiseren van methodologie, opslag en retrieval van syntactische data. Met betrekking tot (iii) is er een search engine opgezet die in verscheidene (dialect)databases tegelijk kan zoeken. De zoekmachine zoekt op basis van parts-of-speech tags (woordsoortinformatie) of tekst.

Functie-informatie: Een van de databases die onderdeel uitmaakt van de Edisyn zoekmachine is de SAND (Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten) database. Deze database bevat opnames en transcripties van interviews die gemaakt zijn in 267 plaatsen in Nederland, Vlaanderen en noordwest Frankrijk. De database wordt gebruikt voor onderzoek naar variatie in de zinsbouw en de spreiding van varianten over het taalgebied. Een van de manieren waarop in de database kan worden gezocht is op basis van tags. Een deel van de transcripties is reeds voorzien van linguļstische tags. De student-assistent kent met behulp van speciale software tags toe aan nog niet getagde transcripties. Er is plaats voor zeven student-assistenten die in drie maanden de tagging van de database voltooien. Een en ander vindt plaats onder begeleiding van een onderzoeksmedewerker.

Functie-eisen:
- MA student met een taalkundige specialisatie
- Goede kennis van syntaxis en morfologie
- In staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Aanstelling: Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd, voor de duur van drie maanden. De kandidaat werkt drie halve dagen (ą 4,5 uur) per week. Ingangsdatum is 2 januari 2010. De vergoeding bedraagt ? 358.11 bruto per maand.

Standplaats: Meertens Instituut Amsterdam.

Inlichtingen: Nadere informatie wordt verstrekt door Franca Wesseling, tel. 020-4628521 of e-mail franca.wesseling(removeme)meertens.knaw.nl. Algemene informatie over het Meertens Instituut en het Edisyn project vindt u op www.meertens.knaw.nl en www.dialectsyntax.org. Uw sollicitatie met een curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 13 november 2009 richten aan het Meertens Instituut, ter attentie van Mw. F. Wesseling, Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam. U kunt ook per e-mail solliciteren door een Word document te zenden aan franca.wesseling(removeme)meertens.knaw.nl, onder vermelding van Vacature student-assistent taggen. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
ASSOCIATE PROFESSOR and 2 TENURE TRACK POSITIONS IN COMMUNICATION AND INFORMATION SCIENCES, Tilburg University. Deadline: November 30 2009
Tilburg University
Tilburg University is a modern university specialized in human and social sciences. It is characterized by high-quality teaching and research and, nationwide, has been among top-ranking institutions for many years. The University offers good support facilities to its students and employees, as well as excellent fringe benefits.

Department of Communication and Information Sciences (DCI)
The department DCI has about 60 members and is responsible for a flourishing academic programme in Communication and Information Sciences (CIW) that annually attracts about 100 Bachelor students, 100 Pre-master and 120 Master students. The department is also co-responsible for the Research Master programme Language and Communication. For more information, see www.tilburguniversity.nl/faculties/humanities/dci/.
Research in the department centers on cognitive, multimodal, computer-mediated and interpersonal aspects of communication and discourse, and on the study of computer vision, data mining and computer games from a knowledge-representation and cognitive perspective. There is a strong emphasis on experimental work and interdisciplinary cooperation. The department hosts a newly established research centre: the Tilburg Centre for Creative Computing (TiCC).

For the Department of Communication and Information Sciences we are looking for three enthusiastic and competent colleagues;

ASSOCIATE PROFESSOR IN COMMUNICATION AND INFORMATION SCIENCES
0.9-1.0 fte, vacancy number 500.09.31

and 2 TENURE TRACK POSITIONS IN COMMUNICATION AND INFORMATION SCIENCES 0.8 - 1.0 fte, vacancy number 500.09.32

Context of the vacancies
The positions arise out of the increasing number of students in the academic programme CIW –especially in the tracks ‘Business Communication and Digital Media’ (BDM) and ‘Text and Communication’ (TC) – and also of the growing success in acquiring external funding. With the new staff members we intend to manage the growing number of students by bringing in new angles in the CIW bachelor and master programme. At the same time, we aim at reinforcing research in the Department, in the areas of discourse, cognition, business communication, communication technology and in promising interfaces between them.
The positions are not a priori allocated to specific areas. Instead, we invite candidates with the following areas of interest and expertise (and their interplay) to apply for the positions.
• discourse (e.g. document design, multimodality, text analysis, stylistics, pragmatics)
• communication (non verbal aspects, emotion, learning, training, business communication)
• web science (text analytics, user interface design, discourse modeling, opinion mining, subjectivity/sentiment classification, stylometrics).

Tasks
The tasks cover research, teaching and management (Associate professor: 35% research and 65% teaching and management; tenure track positions: 50% research and 50% teaching).
• Teaching and developing courses (in Dutch or English) in the Bachelor and (Research) Master programme of Communication and Information Sciences (CIW), particularly in the tracks BDM and TC. See www.tilburguniversity.nl/faculties/humanities/education/
• Carrying out research in the research programmes of the department.
• Supervising Bachelor and Master theses.
• Carrying out managerial and organizational tasks, on the level of the department and the faculty.
• Initiatives in acquiring external research funds.
Requirements
Candidates must hold a PhD in one of the following disciplines: discourse studies, linguistics, communication and information science, cognitive science, business communication, psychology, sociology or another relevant discipline.

Recommended (depending on the profile):
• Experience in developing and teaching Bachelor and (Research) Master courses.
• Familiarity with new media as a means of communication, a didactic tool and a research tool.
• Sound knowledge of and experience with quantitative methods and research techniques, and statistical data analysis.
• Expertise in setting up, conducting, and analysing experiments (preferably eyetracking) with the use of software tools (such as E-Prime, NESU, Presentation, Experiment Builder, etc.)
• Relevant research experience, as evidenced through a significant publication record in high-ranking (international) journals.
• Associate Professor candidates have more academic experience, i.e., an excellent publication record, recognition as excellent researcher in the field, successful record in acquiring project grants and contract research, academic management skills.
Information
For more information on this position, please contact prof. dr. Alfons Maes, head of department (maes(removeme)uvt.nl, +31134662058).

Terms of employment
Tilburg University is rated among the top Dutch employers, offering excellent terms of employment. The collective labor agreement of Tilburg University applies. In specific cases, overseas candidates may apply for a tax-free allowance equal to 30% of their taxable salary.
• The associate professor candidate will be ranked in the Dutch university job ranking system (UFO) as “universitair hoofddocent” in salary scale 13 with a starting salary of minimally € 4.428,-- gross per month on a fulltime basis. The selected candidate will start on a two-year contract, to be concluded by an evaluation. Upon a positive outcome of the evaluation, the candidate will be offered a permanent (tenured) position.
• The tenure track positions will be ranked in the Dutch university job ranking system (UFO) as “universitair docent” in salary scale 11 with a starting salary of € 3.195,-- gross per month on a fulltime basis, entailing a 5 year period, devided into 2 separate contracts, starting with a two-year contract. Upon a positive evaluation of teaching activities within the first 2 years, it leads to an extension of the tenure track with 3 more years. The division of tasks is 50% teaching and 50% research. After 4 years of employment, a dual evaluation will take place on quality of the candidate (teaching and research) and on the financial long term plan of the faculty and the department. Upon a positive outcome of the dual evaluation, the candidate will be offered a permanent position. The research and teaching expectations to be met by the appointed candidate during the tenure track will be discussed and will become an integral part of the contract.

Applications
Applications should include a cover letter and a Curriculum Vitae.
Applications should be sent before the application deadline of November 30, 2009, by email to solliciterenGW(removeme)uvt.nl, or by regular mail to Human Resources attn mr. P. van Balen, Tilburg School of Humanities, Room D302, Tilburg University, P.O. Box 90153, NL-5000 LE Tilburg, The Netherlands. In your letter, please refer to the relevant vacancy code(s).
It is the policy of the university to increase the number of women employed. Also members of ethnic minority groups and people with disabilities are expressly invited to apply.
Calls for papers for events
Call for papers for ISA-5 Workshop, January 15-17 Hong Kong. Deadline: November 5 2009
Fifth Joint ISO-ACL/SIGSEM Workshop on Interoperable Semantic Annotation ISA-5 in conjunction with ICGL 10, the International Conference on Global Interoperability for Language Resources, January 18-20


Purpose
----------
ISA-5 is the fifth edition of a series of joint workshops of the ACL SIGSEM
Working Group "The Representation of Multimodal Semantic Information"
(see let.uvt.nl/research/TI/sigsem/wg) and ISO TC 37/SC 4
(Language Resources) WG 2: Annotation and representation schemes.


This workshop aims to bring together experts from ongoing and recent
projects concerned with the annotation or representation of linguistic
and amultimodal semantic information, and its relation to the analysis,
interpretation and generation of text, speech, and multimodal
communicative behaviour.

The main focus of the workshop will be on approaches, experiences,
experiments, problems, and proposals concerning the construction or
application of interoperable semantically annotated linguistic resources,
including (but not limited to) the following topics:

*methodological aspects of semantic annotation
* experiments in or with semantic annotation
* semantic annotation and semantic interpretation
* semantic annotation, ontologies, and inferencing
* the semantics of semantic annotations
* issues in semantic annotation in specific domains:
* temporal entities and relations
* spatial entities and relations
* events
* communicative functions
* semantic roles and predicate-argument structures
* discourse relations
* modification and quantification
* ...
* integration of annotations across domains
* best practices in semantic annotation
* semantic annotation project reports
* reports and comments on recent, current, and planned ISO projects
on developing semantic annotation standards:

* project 24617-1 Semantic Annotation Framework, Part 1: Time and events
* project 24617-2 Semantic Annotation Framework, Part 2: Dialogue acts
* project 24617-3 Semantic Annotation Framework, Part 3: Named entities
(to start soon)
* ISO-Space (in preparation)
* ISO-Semantic roles (in preparation)


Submissions:
---------------
Two types of papers can be submitted:

* long papers, maxmimally 8 pages
* short papers, maximally 4 pages

Members of the project teams or advisory boards of the ISO projects
24617-1 and 24617-2 also have the possibility to submit commentaries
of maximally 2 pages on the most recent versions of the documents
describing these projects.

All submissions should be in the ACL format - see
sigsem.uvt.nl/isa5/format
and should be submitted through the ICGl 2010 website for paper
submission:
ctl.cityu.edu.hk/Portal_root/ICGL2010/index.html


Important dates
--------------------
* Submission deadline for long papers: 15 October EXTENDED TO 5 NOVEMBER
* Submission deadline for short papers: 5 November EXTENDED TO 15 NOVEMBER
* Submission deadline for commentaries: 25 November
* Notification of paper acceptance: 1 December
* Camera-ready papers due: 15 December
* ISA-5 Workshop: January 15-17, 2009
* ICGL 2010 conference: January 18-20, 2009


Programme Committee
----------------------------
Jan Alexandersson
Branimir Boguraev (tbc)
Harry Bunt
Nicoletta Calzolari
Jean Carletta (tbc)
Jae-Woong Choe
Katrin Erk
Alex Fang
Gil Francopoulo
Dafydd Gibbon
Koiti Hasida
Nancy Ide
Kiyong Lee
Martha Palmer
Andrei Popescu-Belis
James Pustejovsky
Laurent Romary
David Traum


Organizers
-------------
Harry Bunt (Tilburg University)
Alex Fang (City University of Hong Kong)
Gil Francopoulo (Tagmatica, Paris))
Martha Palmer (University of Colorado)
James Pustejovsky (Brandeis University)


Registration
---------------
Registration is only possible in conjunction with the International
Conference on Global Interoperability for Language Resources (ICGL 2010):
ctl.cityu.edu.hk/Portal_root/ICGL2010/index.html.
The registration fee for the ISA-5 workshop is US$ 50,00.

For urgent questions contact Harry.Bunt(removeme)uvt.nl
or Alex Fang at acfang(removeme)cityu.edu.hk


More information
---------------------
For more information see the websites of the ISA-4 workshop:
sigsem.uvt.nl/isa5/
and that of the ICGl 2010 conference:
ctl.cityu.edu.hk/Portal_root/ICGL2010/index.html
Oproep voor bijdrages voor Dag van Fonetiek op 18 dec. 2009. Deadline: November 6 2009
Dag van de Fonetiek 2009: oproep voor bijdrages

Dit jaar organiseert de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen de Dag van de Fonetiek op vrijdag 18 december a.s.

Wij vragen iedereen die iets kan vertellen of demonstreren over spraak of spraaktechnologie om bij te dragen aan deze dag.

Indien u een bijdrage heeft, stuur dan uiterlijk 6 november a.s. een titel en samenvatting (13 regels) naar de secretaris van de vereniging, Willemijn Heeren: w.f.l.heeren(removeme)ewi.utwente.nl

Meer informatie kunt u vinden op:
www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/DvdFonetiek/OproepDvdF-dag2009.html en op onze algemene website:
www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/
Deelname aan de Dag van de Fonetiek is gratis.
Call for lecture or posterpresentation for Anéla Juniorendag on January 29, January 29 2010 Leiden. Deadline: November 8 2009
Juniorendag Toegepaste Taalwetenschap: call for papers
(English version below)

De Anéla (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap) organiseert jaarlijks een Juniorenstudiedag gewijd aan het scriptie- of promotieonderzoek van junioren. Dit jaar zal de juniorendag voor het eerst in samenwerking met de VIOT, de Vereniging Interuniversitair Overleg
Taalbeheersing, georganiseerd worden. De Juniorendag biedt studenten, net afgestudeerden en promovendi op het terrein van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs,taalbeheersing of bedrijfscommunicatie) de mogelijkheid hun onderzoek in een informele sfeer te presenteren. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen dit vakgebied.

Op vrijdag 29 januari 2010 vindt de 20ste Juniorendag plaats aan de Universiteit Leiden. De Anéla Juniorendag wordt geopend met een plenaire lezing. Aansluitend vinden parallelle sessies van presentaties door studenten en promovendi plaats. Vervolgens worden na de lunch posters
gepresenteerd. Aan het einde van de dag is er een borrel waarbij de winnaar van de Anéla-VIOT scriptieprijs bekend wordt gemaakt. Dit jaar zal ook het feit dat de Anéla juniorendag voor de 20ste maal wordt georganiseerd op verrassende wijze worden gevierd. Wil je een lezing of posterpresentatie houden op de Juniorendag, meld je dan vóór 8 november 2009 aan door een samenvatting van maximaal 200 woorden exclusief referenties in te dienen via linguistlist.org/confcustom/anelaj2010. Vergeet niet alle persoonlijke informatie uit het bestand (pdf or word) te verwijderen, en aan te geven of je een mondelinge- of posterpresentatie wilt geven.
Meer informatie over de Juniorendag 2010 kun je vinden op de Anéla-website:http:// www.anela.nl. Voor verdere vragen kun je een e-mail sturen naar anelajuniorendag2010(removeme)gmail.com.

------------------------------------------------------------------------------------
Every year the Anéla (Dutch Society for Applied Linguistics) organizes the so-called Juniorenstudiedag (‘junior study day’), which is devoted to the work of junior researchers. This year, the Junior day will for the first time be organized in collaboration wit the VIOT, the Dutch and Flemish
Interuniversity Association for Speech Communication. The Junior day offers PhD students and graduate students in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, education, discourse, or communication) the opportunity to present their work in an informal setting. During the Junior day, the yearly Anéla-VIOT Scriptieprijs will be awarded to the best BA- or MA-thesis in the area of applied linguistics.
On Friday, January 29th, 2010 the 20st Junior day will be held at Leiden University. The Junior day starts with a lecture by a plenary speaker, followed by parallel sessions in which graduate students and
PhD-students can present their work. There will also be poster-presentations in the afternoon. The day will end with drinks and a ceremony for the Anéla-VIOT scriptieprijs. Moreover, there will also be a special surprise event to celebrate the fact that the Junior day is organized for the 20st time this year.
If you would like to present a paper or a poster on the Junior day, please upload your abstract on linguistlist.org/confcustom/anelaj2010 before 8 November 2009.
Abstracts (in pdf or word format) should not exceed 200 words excluding references. Personal information (name, university etc) shoud not be mentioned in the abstract, but only on the form where you can upload your abstract. In addition, please state your preference for a talk or poster presentation. Abstracts in Dutch as well as in English are welcome. More information about the Junior study day is available on the Anéla-website
www.anela.nl.
For further questions, you can also send an e-mail to anelajuniorendag2010(removeme)gmail.com.
Call for papers for workshop “Subject and transitivity in Indo-European and beyond”, SLE, Vilnius. Deadline: November 15 2009
At the 43rd annual Meeting of Societas Linguistica Europaea Vilnius, 2–5 September 2010 ( www.flf.vu.lt/sle2010/first_call)

Organizers:
Leonid Kulikov (Leiden University) and Ilya Ser˛ant (University of Bergen) Contact emails: L.Kulikov(removeme)hum.leidenuniv.nl , ilja.serzants(removeme)uib.no

The workshop proposal (including a preliminary list of participants and the topics of their papers) should be submitted to the SLE organizers before November 15, 2009.
Therefore we ask potential participants to send us the provisional titles of their presentations (with a draft abstract) no later than November 7.
Abstracts should be submitted by the end of December.

Workshop description

SUBJECT AND TRANSITIVITY IN INDO-EUROPEAN AND BEYOND: A DIACHRONIC TYPOLOGICAL PERSPECTIVE

The recent decades are marked with a considerable progress in the study of grammatical relations (subject, object) and their relationships with transitivity (see, among others, Hopper & Thompson 1980; Kittilä 2002; Nęss 2007). Impressive results are achieved both in the study of the notion of prototypical transitive and intransitive clauses, with canonical subject and object marking (see, in particular, Aikhenvald et al. 2001; Bhaskararao & Subbarao 2004), and in the research of intermediary, ‘quasi-transitive’ (‘quasi-intransitive’) types, often correlating with non-canonical encoding of the core relations (non-nominative subjects etc.). Meticulous research of subject properties has discovered an amazing variety of criteria of subjecthood that can be used as a powerful tool for detecting (non-canonical) subjects and, virtually, to arrive at a more adequate definition of subject.
Indo-European languages are particularly notorious for their diversity of non-canonical subject marking, ranking from nominative (standard), to dative, genitive, accusative etc., as in Icelandic (1) (see, among others, Bar?dal 2001), Lithuanian (2a), Polish (Holvoet 1991), or Bengali (Onishi 2001):

(1) Icelandic
Mér likar žessi tilgįta
I:DAT like:PRES:3SG this hypothesis
‘I like this hypothesis.’

(2) Lithuanian
a. Man uo lietaus sušalo rankos
I:DAT because of rain freeze:PAST:3SG hand:NOM.PL
My hands became frozen because of rain.'

While the synchronic study of subject and transitivity in Indo-European languages (and beyond) has furnished detailed descriptions of syntactic patterns, inventories of features and types and valuable cross-linguistic observations, little attention was paid to the diachronic aspects of the phenomena in question. We cannot yet explain why and how the non-canonical subject marking emerges and disappears, how does it correlate with changes in the system of transitivity types. Correlations between different transitivity types and the status of the syntactic arguments (in particular, their subject/object properties) can be illustrated with the Lithuanian example in (2b). In contrast with (2a), it instantiates a higher degree of control of the subject over the situation, and the canonical subject marking is in correlation with the whole construction becoming more transitive as compared to (2a) (Ser˛ant, forthc.):

(2) Lithuanian
b. (Kol ?jau ? universitet?,) sušalau rankas,
(While I was going to university) freeze:PAST:1SG hand:ACC.PL
(nes vis? keli? spaud˛iau snieg? rankose.)
(because all the way I pressed snow in the hands)
‘While I was going to the university, I froze up my hands, because all the way I pressed snow in the hands.’

Thus, of particular interest are such constructions where we observe increase of transitivity correlating with the increase of subject (and object) properties of the core argument(s). This is the case with the North Russian ‘possessive perfect’ constructions, as in (3), which originates in possessive construction of the mihi-est type with the passive participle (cf. Kuteva & Heine 2004), and attests acquiring subject properties by the oblique ‘possessor’ noun (Timberlake 1976):

(3) U nego korov-a / korov-u podojen-o
at he:GEN cow-NOM / cow-ACC milk:PART.PERF.PASS-SG.N
‘He has milked the cow.’

Another issue relevant for a diachronic typological study of subject and transitivity is the evolution of alignment systems. The developments in the system of subject-marking and expansion of non-canonical subjects, typically accompanied by rearrangements of transitivity types, may open the way to dramatic changes in the type of alignment – for instance, from nominative-accusative to ergative-absolutive (as in Indo-Iranian), or from ergative-absolutive to nominative-accusative (as it was, presumably, the case in Proto-Indo-European, according to some hypotheses; cf. Bauer 2001 and Bavant 2008, among others). The relationships between these syntactic phenomenon are not yet sufficiently studied. In particular, our knowledge of the subject and transitivity features of the Indo-European proto-language is still quite limited (see Baršdal & Eythórsson 2009).
Indo-European languages, with their well-documented history and long tradition of historical and comparative research, offer a particularly rich opportunity for a diachronic typological study of the above-listed issues (see Bar?dal 2001 on Icelandic). One of the first research projects concentrating on the diachronic aspects of these phenomena started in 2008 in Bergen, under the general guidance of J. Bar?dal (see ling.uib.no/IECASTP).
The idea of our workshop is to bring together scholars interested in comparative research on subject and transitivity in Indo-European and to open up new horizons in the study of these phenomena, paying special attention to its diachronic aspects. While the workshop concentrates mainly on evidence from Indo-European, papers on non-Indo-European languages which could be relevant for a diachronic typological study of the issues in question will also be welcome.

The issues to be addressed include, among others:
• theoretical and descriptive aspects of a study of subject and transitivity:
– criteria for subjecthood and subject properties in Indo-European
– features of transitivity and transitivity types in Indo-European; how to define transitivity in constructions with non-canonical subjects and/or objects?
• mechanisms of the rise or disappearance of non-canonical subject-marking
• evolution of transitivity and changes in the inventory of transitivity types in the history of Indo-European
• relationships between subject marking and transitivity types: evolution of subject-marking with different semantic classes of verbs
• the main evolutionary types (from the point of view of subject marking and transitivity types) attested for Indo-European
• subject and changes in the type of alignment: the emergence of ergativity out of constructions with non-canonical subject
• voice, valency-changing categories and subject marking: their relationships in a diachronic perspective

Leonid Kulikov Ilya Ser˛ant
Leiden University University of Bergen

REFERENCES

Aikhenvald. A.Y. et al. (eds) 2001. Non-canonical marking of subjects and objects. Amsterdam: Benjamins.
Baršdal, J. 2001. Case in Icelandic: A Synchronic, Diachronic and Comparative Approach. Lund: Dept. of Scandinavian Languages, Lund University.
Baršdal, J. & Eythórsson, Th. 2009. The Origin of the Oblique Subject Construction: An Indo-European Comparison. In: V. Bubenķk et al. (eds), Grammatical Change in Indo-European Languages. Amsterdam: John Benjamins, 179–193.
Bauer, B. 2001. Archaic syntax in Indo-European: the spread of transitivity in Latin and French. Berlin: Mouton.
Bavant, M. 2008. Proto-Indo-European ergativity... still to be discussed. Pozna? Studies in Contemporary Linguistics 44/4: 433-447.
Bhaskararao, P. & Subbarao, K. V. (eds) 2004. Non-nominative Subjects. 2 vols. Amsterdam: Benjamins.
Holvoet, A. 1991. Transitivity and clause structure in Polish: a study in case marking. Warszawa: Slawistyczny Os?rodek Wydawniczy.
Holvoet, A. 2009: Difuziniai subjektai ir objektai. In: A. Holvoet & R. Mikulskas (eds), Gramatini? funkcij? prigimtis ir raiška. Vilnius: Vilniaus universitetas & Asociacija „Academia Salensis“, 37-68.
Hopper, P. & Thompson, S. 1980. Transitivity in Grammar and Discourse. Language 56/2: 251-299.
Kittilä, S. 2002. Transitivity: toward a comprehensive typology. Åbo: Åbo Akademiska Tryckeri.
Kuteva, T. & Heine, B. 2004. On the possessive perfect in North Russian. Word 55: 37-71.
Nęss, Å. 2007. Prototypical transitivity. Amsterdam: Benjamins.
Onishi, M. 2001. Non-canonically marked A/S in Bengali. In: A.Y. Aikhenvald et al. (eds), Non-canonical marking of subjects and objects. Amsterdam: Benjamins, 113-147.
Ser˛ant, I. A. forthc. Lability across oblique subject predicates in Baltic. In: L. Kulikov & N. Lavidas (eds), Typology of labile verbs: Focus on diachrony.
Timberlake, A. 1976. Subject properties in the North Russian Passive. In: Ch. N. Li (ed.), Subject and Topic. New York: Academic Press, 545-594.
Call for papers for workshop “Bound morphology in common: copy or cognate?”, SLE, Vilnius. Deadline: November 15 2009
Workshop “ Bound morphology in common: copy or cognate?”
at the 43rd annual Meeting of Societas Linguistica Europaea Vilnius, 2-5 September 2010 ( www.flf.vu.lt/sle2010/first_call)

Organizers:
Martine Robbeets (Leuven University & Mainz University) and Lars Johanson (Zürich University & Mainz University)
Contact emails: martine_robbeets(removeme)hotmail.com johanson(removeme)uni-mainz.de


Time Frame:
The workshop proposal, including a preliminary list of participants and a three line description of their topics, should be submitted to the SLE organizers before November 15, 2009. Therefore we ask potential participants to send us the provisional titles and short descriptions of their presentations no later than November 12.
Abstracts should be submitted by the end of December.

Workshop description “ Bound morphology in common: copy or cognate?”

Recent decades show an increase in contact studies, while genealogical studies seem to loose in interest. However, contact linguistics and genealogical linguistics are no antonyms: they complement eachother.

Shared properties between languages may have arisen independently in each of them by chance or nature, they may be copied or diffused between them, or they may have arisen only once, when the languages were one and the same. Whereas chance explanations can be ruled out by regularity and paradigmaticity and violations of the arbitrary relationship between sound and meaning can often be unmasked at face value, it is much more difficult to distinguish between copies and cognates. A major obstacle for the establishment of language families and the reconstruction of proto-languages is the fact that copies are often mistaken for cognates.

Going beyond the concept of basic vocabulary on which lists of copy-proof meanings, such as the Swadesh list or the Leipzig list, are based, we would like to organize a panel on the stability and copiability of bound morphology. As a result of the marked difference in the ease of linguistic borrowing between grammar and lexicon and between bound and free morphemes, bound morphology is held to be one of the most fruitful parts of language structure when it comes to the distinction between copies and cognates.

The goal of the workshop is to discuss a hierarchy of morphological copiability and to work out criteria to distinguish between cognates and copies in bound morphology. The approach is empirical. We welcome comparisons of borrowed and inherited morphology in a particular group of languages that display contact in their family as well as typological contributions that compare borrowing patterns with genealogical patterns in a cross-linguistic sample of languages.
Specific issues to be addressed include, among others:

- Are there any constraints on morphological borrowing?

- Is it possible to copy processes of grammaticalization?

- Is agglutinative morphology more copiable than fusional morphology?

- Is derivational morphology more copiable than inflectional morphology?

- Is nominal morphology more copiable than verbal morphology? Is there an inequality for different parts of speech when it comes to morphological borrowing?

-Is there an inequality for different verbal categories when it comes to morphological borrowing?

- Are there universal tendencies that allow predictions about the stability of structural features in morpho-syntax?

- Is shared paradigmatic morphology a conditio-sine-qua-non for genealogical relationship?

- Is it possible to establish linguistic relationship on the basis of shared morphology alone?

- Should phonological comparison always precede morphological evidence in matters of genealogical relationship?

- Is it possible to find tendencies or to set up criteria to distinguish between cognates and copies in bound morphology?References

Aikhenvald, Andrea & Dixon, R. M.W. (eds.) 2001. Areal diffusion and genetic inheritance: Problems in comparative linguistics. Oxford: University Press.

Bybee, Joan L. 1985. Morphology: A study of the relation between meaning and form. (Typological studies in language 9). Amsterdam: Benjamins.

Bybee, Joan; Perkins, R. & Pagliuca, W. 1994. The evolution of grammar: tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: University Press.

Comrie, Bernard 2009. The role of verbal morphology in establishing genealogical relations among languages. In: Johanson, Lars & Robbeets, Martine (eds.) 2009. Transeurasian verbal morphology in a comparative perspective: genealogy, contact, chance. (Turcologica 78) Wiesbaden: Harrassowitz.

Harris, Alice & Campbell, Lyle 1995. Historical syntax in cross-linguistic perspective. Cambridge: University Press.

Heine, Bernd & Kuteva, Tania 2005. Language contact and grammatical change. Cambridge: University Press.

Johanson, Lars 1992. Strukturelle faktoren in türkischen Sprachkontakten. (Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der J.W. Goethe-Universität Frankfurt am Main. 29, 5.) Stuttgart: Steiner.

Siemund, Peter & Kintana, Noemi (eds.) 2008. Language contact and contact languages. (Hamburg Studies on Multilingualism.) New York: Benjamins.

Thomason, Sarah Grey and Kaufman, Terrence 1988. Language contact, creolization, and genetic Linguistics. Berkeley: University of California Press.
Call for papers voor TIN-Dag 2010. Deadline: November 27 2009
ALGEMENE VERENIGING VOOR TAALWETENSCHAP
Secretariaat:
Ale de Boer (A.de.Boer(removeme)net.hcc.nl) en Bert Botma (e.d.botma(removeme)hum.leidenuniv.nl)
p/a LUCL, Opleiding Engels, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. Website:
www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt/

TAALKUNDE IN NEDERLAND 2009
De eerstkomende TIN-dag zal op zaterdag 6 februari 2010 gehouden worden. De locatie is Drift 21 te Utrecht. Ieder AVT-lid dat op deze dag een voordracht wil houden, wordt verzocht voor vrijdag 27 november aanstaande een samenvatting te sturen, per e-mail naar
A.de.Boer(removeme)net.hcc.nl.

Voor de samenvatting dient u zich te houden aan de hieronder gegeven richtlijnen. Uw tekst dient geschreven te zijn in ASCII of RTF/word en mag bestaan uit maximaal 170 woorden, resulterend in maximaal 13 regels in het abstractenboekje. Daarnaast geeft u aan: uw naam, de titel van de
lezing, eventueel uw werkbetrekking, het globale deelgebied van uw onderwerp (syntaxis, semantiek, fonologie/fonetiek, taalverwerving, taalvariatie, historische taalkunde, of een nader te specificeren deelgebied). Indien u van plan of bereid bent uw lezing in het Engels te houden, kunt
u dit aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse. Uw samenvatting dient ons beslist voor vrijdag 27 november te bereiken. Samenvattingen die later binnenkomen, kunnen helaas niet worden opgenomen. Het zal in dat geval ook niet mogelijk
zijn om een lezing te houden. U ontvangt altijd bevestiging van ontvangst van uw samenvatting. Als u geen bevestiging ontvangt, verdient het aanbeveling contact op te nemen met de AVT. Alleen bevestigde sprekers
worden ingepland voor de TIN-dag. Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen de laatst ontvangen
abstracts opgenomen worden als “alternates”.

De lezingen op de TIN-dag duren twintig minuten, gevolgd door een discussie van tien minuten. In iedere zaal is een beamer aanwezig, zodat u desgewenst gebruik kunt maken van powerpoint. Wij raden u in dat geval met klem aan om uw eigen laptop mee te nemen, zodat u er zeker van
bent dat u over de voor u goede versie van powerpoint beschikt en dat er zich geen problemen voordoen met fonts.
Ook deze keer wordt een bundel Linguistics in the Netherlands (de LIN-bundel) samengesteld. Sprekers kunnen na de TIN-dag een schriftelijke versie van hun lezing aanbieden aan de redactie van de bundel, waarna de redactie zal beslissen over opname van de aangeboden schriftelijke
versies. Op dit moment is de AVT in samenwerking met John Benjamins bezig om voor de LINbundel een ESF tijdschriftenstatus te bemachtigen. Wij hopen u hierover in december meer te kunnen vertellen, wanneer we het programma van de TIN-dag rondsturen.

Met vriendelijke groet,
Bert Botma, secretaris AVT
Call for proposals for bidders to host ESSLI in 2011. Deadline: November 6 2009
************************************************
* Call for Bids to Host the 23-th ESSLLI, 2011 *
************************************************

The Association for Logic, Language and Computation (FoLLI) and the ESSLLI Standing Committee invite proposals to host the 23-nd European Summer School in Logic, Language, and Information (ESSLLI), to be held in August 2011.


*** The ESSLLI Summer School ***

ESSLLI is a summer school which takes place two weeks in the summer, every year since 1989. The school hosts approximately 50 courses at both introductory and advanced level, and convokes around 500 participants each year from all over the world.

The main focus of the program of the summer schools is the interface between linguistics, logic and computation. Courses, both introductory and advanced, cover a wide variety of topics within the combined areas of interest: Language and Computation, Language and Logic, and Logic and Computation. Workshops are also organized, providing opportunities for in-depth discussion of issues at the forefront of research, as well as a series of invited lectures.

Detailed information about the ESSLLI organization can be found in the ESSLLI general guide, and the organizing and program committee guides. The guides can be obtained via the Standing Committee secretary.


*** Submission Procedure ***

At this time we seek draft proposals from prospective bidders.
Based on an evaluation of the draft proposals, promising bidders will be asked to provide additional information for the final selection procedure. The ESSLLI Standing Committee (SC), in consultation with the management board of FoLLI, will finally select the site, the organizing committee, and the program committee, and supervise the subsequent organization.


*** Draft Proposals ***

Draft proposals should identify a target site, date and organizing team with a chair who will be responsible for the overal organization. The organization committee is responsible for all matters having to do with the practical organization. Draft proposals should at least include information on:

-> Location (accessibility; school venue; accommodation and
facilities)
-> Proposed dates and organizing team
-> Endorsement by hosting organization
-> Local Language, Logic, and Computation community -> Meeting and accommodation venues; audiovisual equipment -> Catering and reception facilities; social program
opportunities
-> Budget estimates


*** Proposal Assessment ***

Proposals will be evaluated according to the following criteria
(unordered):

-> Experience of organizing team, involvement in previous ESSLLIs -> Local endorsement -> Appropriateness of proposed dates -> Accessibility and attractiveness of proposed site -> Adequacy of campus facilities for the anticipated
number of registrants
-> Adequacy of residence accommodations and food services
in an appropriate range of price categories and close
to the conference facilities
-> Adequacy of budget projections
-> Geographical and national balance with regard to meetings in
the decade prior to 2011: Helsinki (2001), Trento (2002),
Wien (2003), Nancy (2004), Edinburgh (2005), Malaga (2006),
Dublin (2007), Hamburg (2008), Bordeaux (2009), Copenhagen (2010)


*** Important Dates ***

-> September 11, 2009, call for bids posted -> November 6, 2009, draft proposals due
November/December, 2009, SC provides feedback -> January 31, 2010, final proposals due -> February 28, 2010, bid selected at ESSLLI SC meeting -> August 14, 2010, OC and PC progress report -> August, 2011, 23-nd ESSLLI

Information about FoLLI and ESSLLI can be found at: http:// www.folli.org/. If you want to consult the ESSLLI guidelines, or have any other queries about drafting your bid, please contact Sophia Katrenko or Paul Dekker. Draft proposals should be sent to:

Sophia Katrenko Paul Dekker
Informatics Institute ILLC/Department of Philosophy
Faculty of Science Faculty of Humanities
Universiteit van Amsterdam

Kruislaan 419 Nieuwe Doelenstraat 15
NL-1098 VA Amsterdam NL-1012 CP Amsterdam
The Netherlands

+31 (0)20 525 6786 +31 (0)20 5254541
+31 (0)20 525 6896 (fax) +31 (0)20 5254503 (fax)
katrenko(removeme)science.uva.nl p.j.e.dekker(removeme)uva.nl
Call for papers for 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS (LATA 2010), Germany. Deadline: December 3 2009
Trier, Germany, May 24-28, 2010

grammars.grlmc.com/LATA2010/

*********************************************************************
Please notice that the deadline is firm and will not be extended!!

AIMS:

LATA is a yearly conference in theoretical computer science and its applications. As linked to the International PhD School in Formal Languages and Applications that was developed at Rovira i Virgili University (the host of the previous three editions and co-organizer of this one) in the period 2002-2006, LATA 2010 will reserve significant room for young scholars at the beginning of their career. It will aim at attracting contributions from both classical theory fields and application areas (bioinformatics, systems biology, language technology, artificial intelligence, etc.).

SCOPE:

Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limited to:

- algebraic language theory
- algorithms on automata and words
- automata and logic
- automata for system analysis and programme verification
- automata, concurrency and Petri nets
- cellular automata
- combinatorics on words
- computability
- computational complexity
- computer linguistics
- data and image compression
- decidability questions on words and languages
- descriptional complexity
- DNA and other models of bio-inspired computing
- document engineering
- foundations of finite state technology
- fuzzy and rough languages
- grammars (Chomsky hierarchy, contextual, multidimensional, unification, categorial, etc.)
- grammars and automata architectures
- grammatical inference and algorithmic learning
- graphs and graph transformation
- language varieties and semigroups
- language-based cryptography
- language-theoretic foundations of artificial intelligence and artificial life
- neural networks
- parallel and regulated rewriting
- parsing
- pattern matching and pattern recognition
- patterns and codes
- power series
- quantum, chemical and optical computing
- semantics
- string and combinatorial issues in computational biology and bioinformatics
- symbolic dynamics
- term rewriting
- text algorithms
- text retrieval
- transducers
- trees, tree languages and tree machines
- weighted machines

STRUCTURE:

LATA 2010 will consist of:

- 3 invited talks
- 2 invited tutorials
- refereed contributions
- open sessions for discussion in specific subfields, on open problems, or on professional issues (if requested by the participants)

Invited speakers to be announced.
ORGANIZING COMMITTEE:

Adrian Horia Dediu (Tarragona)
Henning Fernau (Trier, co-chair)
Maria Gindorf (Trier)
Stefan Gulan (Trier)
Anna Kasprzik (Trier)
Carlos Martķn-Vide (Brussels, co-chair) Norbert Müller (Trier) Bianca Truthe (Magdeburg)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit papers presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spaced pages and should be formatted according to the standard format for Springer Verlag's LNCS series (see www.springer.com/computer/lncs/lncs+authors?SGWID=0-40209-0-0-0). Submissions have to be uploaded at:

www.easychair.org/conferences/?conf=lata2010

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS series will be available by the time of the conference.

At least one special issue of a major journal will be later published containing extended versions of the papers contributed to the conference.

Submissions to the post-conference publications will be only by invitation.

REGISTRATION:

The period for registration will be open since September 1, 2009 until May 24, 2010. The registration form can be found at the website of the conference: grammars.grlmc.com/LATA2010/

Early registration fees: 500 Euro
Early registration fees (PhD students): 400 Euro Late registration fees: 530 Euro Late registration fees (PhD students): 430 Euro On-site registration fees: 550 Euro On-site registration fees (PhD students): 450 Euro

At least one author per paper should register. Papers that do not have a registered author by February 15, 2010 will be excluded from the proceedings.

Fees comprise access to all sessions, one copy of the proceedings volume, coffee breaks, lunches, excursion, and conference dinner.

PAYMENT:

Early (resp. late) registration fees must be paid by bank transfer before February 15, 2010 (resp. May 14, 2010) to the conference series account at Open Bank (Plaza Manuel Gomez Moreno 2, 28020 Madrid, Spain): IBAN: ES1300730100510403506598 - Swift code: OPENESMMXXX (account holder: Carlos Martin-Vide & URV – LATA 2010).

Please write the participant’s name in the subject of the bank form. Transfers should not involve any expense for the conference.

On-site registration fees can be paid only in cash.

A receipt for the payment will be provided on site.

Besides paying the registration fees, it is required to fill in the registration form at the website of the conference.

BEST PAPER AWARDS:

An award will be presented to the authors of the two best papers accepted to the conference. Only papers fully authored by PhD students are eligible. The award intends to cover their travel expenses.

IMPORTANT DATES:

Paper submission: December 3, 2009
Notification of paper acceptance or rejection: January 21, 2010
Final version of the paper for the LNCS proceedings: February 3, 2010
Early registration: February 15, 2010
Late registration: May 14, 2010 S
tarting of the conference: May 24, 2010
Submission to the post-conference publications: August 27, 2010

FURTHER INFORMATION:

gindorf-ti(removeme)informatik.uni-trier.de

CONTACT:

LATA 2010
Universität Trier
Fachbereich IV – Informatik
Campus II, Behringstraße
D-54286 Trier

Phone: +49-(0)651-201-2836
Fax: +49-(0)651-201-3954
Call for papers for RaAM 8 conference: Metaphor and Domains of Discourse at VU University. Deadline: December 31 2009
RaAM 8 conference: Metaphor and Domains of Discourse
30 June through 3 July 2010 at VU University (Vrije Universiteit Amsterdam)
The deadline for abstracts is 31 December 2009
We are pleased to announce the 8th conference of the Researching and Applying Metaphor International Association (RaAM), which will be held at VU University (Vrije Universiteit), Amsterdam, the Netherlands, from 30 June through 3 July 2010.
As an association, RaAM strives to advance the study of metaphor, metonymy and other aspects of figurative language, with a commitment to the application of metaphor research to 'real world' issues. In light of this, the theme of the upcoming international conference will be 'metaphor and domains of discourse'. The theme is intended to highlight the socio-cultural as well as the situational diversity of metaphor as manifested in, for example:
-- government and politics;
-- religion and ethics;
-- education;
-- science and healthcare;
-- business and organizations;
-- mass media and journalism; and
-- literature and the arts.
The conference will feature plenary lectures by:
- Paul Chilton
< www.ling.lancs.ac.uk/profiles/Paul-Chilton/>
Dept. of Linguistics and English Language
Lancaster University, UK
- Dedre Gentner
< www.psych.northwestern.edu/psych/people/faculty/gentner/>
Dept. of Psychology and School of Education and Social Policy
Northwestern University, USA
and an address by the outgoing Chair of the RaAM Executive Committee:
- Lynne Cameron
< www.open.ac.uk/education-and-languages/people/people-profile.php?staff_id=1618003&show=researchInterests>
Faculty of Education and Language Studies
Open University, UK

We are soliciting abstracts for 20-minute papers and for poster presentations. Abstracts should be no more than 500 words (excluding references). Updates, including a link to the conference web site and information on abstract submission, will be posted shortly at www.raam.org.uk/Amsterdam_2010.html . The deadline for abstracts is 31 December 2009. Notification of acceptance decisions will be sent by 1 March 2010. Early registration will be open between 1 March and 30 April 2010.

The conference will also include a new way of linking basic and applied research: in addition to regular papers and a poster session, a selection of 'real world workshops' will be offered. The workshops will involve demonstrations for, and with, conference participants on how metaphor can be used as an intervention or tool to change people's way of thinking and reasoning. 'Real world workshops' will be offered on:
-- Metaphor in communicating public interest issues
(Joseph Grady, Cultural Logic, USA)
-- Metaphor in business organizations
(Joep Cornelissen, Leeds University Business School, UK)
-- Metaphor in education professionals' discourse
(Graham Low, University of York, UK)
-- Metaphor in knowledge management
(Daan Andriessen, INHolland University of Applied Sciences, NL)
-- Metaphor and metonymy in painting
(Irene Mittelberg, RWTH Aachen University, Germany)
- Metaphor in product design
(Paul Hekkert, Technical University Delft, NL).

A number of pre-conference tutorials, geared toward PhD students, will be offered on 30 June before the conference begins. Furthermore, a limited number of bursaries/stipends will be available for PhD students from the RaAM Executive Committee and the local organising committee. Details will be available in the second call for abstracts and the conference web site.

The RaAM8 scientific committee:
John Barnden (University of Birmingham, UK)
Frank Boers (Erasmus College of Brussels, Belgium)
Lynne Cameron (Open University, UK)
Jonathan Charteris-Black (University of the West of England, UK)
Alan Cienki (Vrije Universiteit, Netherlands)
Charles Forceville (Universiteit van Amsterdam, Netherlands)
Veronika Koller (Lancaster University, UK)
Zouhair Maalej (King Saud University, Saudi Arabia)
Brigitte Nerlich (University of Nottingham, UK)
Elena Semino (Lancaster University, UK)
Gerard Steen (Vrije Universiteit, Netherlands)
Dvora Yanow (Vrije Universiteit, Netherlands)
Ning Yu (University of Oklahoma, USA)
Lawrence Zbikowski (University of Chicago, USA)
The local organizing committee:
Alan Cienki and Gerard Steen (chairs);
Lettie Dorst, Berenike Herrmann, Anna Kaal, Tina Krennmayr, Tryntje Pasma
Call for papers and posters for annual SLE meeting, September 2-5 2010 Lithuania. Deadline: January 1 2010
43rd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea
2-5 September 2010

Vilnius University, Vilnius, Lithuania
www.societaslinguistica.eu/

The Societas Linguistica Europaea and the Vilnius Local Organizing Committee invite you to submit workshop, poster and paper proposals for the next annual SLE meeting. SLE meetings give a forum to high-quality scientific research from all (sub)domains of linguistics. Every year local organizers pay special attention to one specific topic. Though the next annual meeting particularly welcomes papers on “Language contact: at the crossroads of disciplines and frameworks”, workshops, posters and individual papers are invited on topics belonging to all fields of linguistics.

PLENARY SPEAKERS
Bas Aarts (London)
Balthasar Bickel (Leipzig)
Hubert Cuyckens (Leuven)
Maria Koptjevskaja-Tamm (Stockholm)
Tania Kuteva (Duesseldorf)
Vladimir Plungian (Moscow)

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE
Aurelija Usoniene (Chair)
Antanas Smetona
Jolanta Sinkuniene (Secretary)
Birute Ryvityte
Vytautas Kardelis
Erika Jasionyte
Jurgis Pakerys

SLE CONFERENCE MANAGER
Bert Cornillie (Leuven – Research Foundation Flanders)

SCIENTIFIC COMMITTEE
Werner Abraham (Wien/Muenchen), Sander Adelaar (Melbourne), Karin Aijmer (Gothenburg), Alexandra Y. Aikhenvald (James Cook, Cairns), Sjef Barbiers (Meertens Instituut), Ineta Dabasinskiene (Kaunas), Jean-Marc Dewaele (London), Gabriele Diewald (Hannover), Ursula Doleschal (Wien), Anna Duszak (Warsaw), Dirk Geeraerts (Leuven), Teresa Fanego (Santiago de Compostela, Chair), Maria del Pilar Garcia Mayo (Vitoria), Volker Gast (Jena), Kleanthes K. Grohmann (Nicosia), Youssef Haddad (Florida), Bernd Heine (Koeln), Eva Hajicova (Prague), Axel Holvoet (Vilnius), Johannes Kabatek (Tuebingen), Violeta Kaledaite (Kaunas), Roman Kalisz (Gdansk), Birute Klaas (Tartu), Ekkehard Koenig (Berlin), Petar Kehayov (Tartu), Elizabeth Lanza (Oslo), David Lasagabaster (Vitoria), Michele Loporcaro (Zurich), Ruta Marcinkeviciene (Research Council, Lithuania), Caterina Mauri (Pavia), Lachlan Mckenzie (Lisbon-VU Amsterdam), Edith Moravcsik (Wisconsin, Milwaukee), Pieter Muysken (Nijmegen), Robert Nicolaļ (Nice), Brigitte Pakendorf (Max Planck, Leipzig), Carita Paradis (Vaxjo), Shana Poplack (Ottawa), Anna Siewierska (Lancaster), Frank Seifart (Max Planck, Leipzig), Pieter Seuren (Max Planck, Nijmegen), Carmen Silva-Corvalįn (Los Angeles, USC), John-Charles Smith (Oxford), Thomas Stolz (Bremen), Jarmila Tarnyikova (Olomouc), Marina Terkourafi (Illinois, Urbana-Champaign), Sarah Thomason (Michigan), Johan van der Auwera (Antwerp), Andrejs Veisbergs (Riga), Jean-Christophe Verstraete (Leuven), Salvador Valera (Jaén), Letizia Vezzosi (Perugia), Dominique Willems (Gent), Jacek Witkos (Poznan), Virginia Yip (Hong Kong), Klaus Zimmermann (Bremen), Debra Ziegeler (Singapore), Ghil'ad Zuckermann (Queensland)


WORKSHOPS

Since SLE 2009, more than half of the presentations take place within the framework of thematic workshops. Proposals for workshops are hence particularly welcome. They should contain
(i) a description of the topic (including research questions to be addressed) and
(ii) a provisional list of workshop participants and a three line description of their topics
We encourage workshop convenors to distribute an open call for papers on the LinguistList and other fora. The deadline for the submission of workshop proposals is 15 November 2009. Notification of acceptance will follow by 15 December 2009. All abstracts of workshop papers have to be registered and sent to us by 1 January 2010.

Since we want all conference participants to be able to attend individual workshop presentations, SLE workshops have to be compatible with the main conference programme. This means that the format of the workshops must be organized around 30 minute presentations (20 min. + 10 min. discussion). Each workshop ideally comprises:

1. An introductory paper by the convenor(s) or by a key-note speaker. It should summarize previous research, specify the approaches to be found in the workshop and explain the scope of the papers to be given.
2. Seven or eight papers. The preference is for one-day workshops, but two-day workshops may also be considered.
3. A slot for final discussion on topics covered by the papers, methodological issues and questions for future research.

More details can be discussed with the SLE conference manager.

POSTERS

The next SLE meeting will hold two poster sessions of an hour for both senior and junior researchers. Posters and oral presentations will be evaluated according to the same quality standards. In order to foster interaction, all other sessions will be suspended during the poster session.

The maximum size of the poster is 1,10 m x 1 m. For more information about how to make a good poster, click here.

The deadline for the submission of poster abstracts is 1 January 2010.

CALL FOR PAPERS

Workshops, posters and individual papers are invited on all topics belonging to the field of linguistics. Presentations will be 20 minutes plus 10 minutes question time.

Abstracts should not exceed 500 words (exclusive of references) and should state research questions, approach, method, data and (expected) results. The abstract will also contain three to five key words specifying the (sub)domain, the topic and the approach.

Abstracts will be reviewed anonymously by three people. Due to the good efforts of the SLE 2009 SC, the acceptance rate of the Lisbon conference was 57% for the general session. (More information on SLE 2009 can be found here)

The deadline for all abstracts (for the general session, the poster session and the workshops) is 1 January 2010. Notification of acceptance will be given by 31 March 2010.

Submit your title through the Submit Abstract form and email your abstract as an attachment to sle(removeme)arts.kuleuven.be. The abstract should not mention the presenter(s) nor their affiliations or addresses. Abstracts are preferably in Word or .RTF format; if your abstract contains special symbols, please include a pdf version as well.

Prize for the best presentation and the best poster

On the basis of the ranking of the abstracts, the Scientific Committee will set up an internal shortlist with nominees for the prize of best oral presentation and the prize for best poster. Members of the Executive Committee and the Scientific Committee will decide on the last day of the meeting who will receive the prizes, which consist of 500 euros.

Nominees are PhD students or postdocs who finish their dissertation in the academic year of 2009-2010.

REGISTRATION

Registration will start from 1 April 2010 onwards. SLE 2010 keeps the SLE 2009 conference fees (see our website).

Become a member of the Societas Linguistica Europaea and get a discount.

SOCIAL PROGRAMME

There will be a reception (included in the registration fee) and a conference dinner. On Sunday afternoon there will be a post-conference excursion. Further information will be given in the second circular.


HOW TO GET TO VILNIUS

Frequent flights operate between Vilnius or Kaunas and most European capitals. Vilnius airport is 5 km (3miles) south of the city centre. The carriers are: Aer Lingus, Air Baltic, Austrian airlines, Brussels Airlines, Finnair, LOT, Lufthansa, SAS, Skyways, Star1 Airlines, etc. There are good train, shuttle and taxi connections between the airport and the city centre.

Vilnius Railway Station is very centrally located. There are connections with Warsaw, Berlin and St Petersburg.


IMPORTANT DATES

15 November 2009: deadline for submission of workshop proposals
1 January 2010: deadline for submission of poster and paper abstracts
31 March 2010: notification of acceptance
1 April 2010: early registration starts
1 June 2010: registration (full fee)


CONTACT

SLE 2010 Local organizing committee:
Jolanta Sinkuniene (Secretary)

Tel. +370 618 68887
Fax +370 5 2687 228
E-mail: sle43(removeme)flf.vu.lt

SLE conference manager:
sle(removeme)arts.kuleuven.be

Local Conference Secretariat:

Meeting Management Company
Olimpieciu 1-34, LT-09200
Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 2000780
Fax: +370 5 2000782
E-mail: sle43(removeme)viaconventus.com
Call for papers for Conference "A Germanic Sandwich 2010" in Germany. Deadline: January 9 2010
First call for papers

A Germanic Sandwich 2010: Dutch between English and German A comparative linguistic conference
Where? University of Oldenburg (Germany)
When? 17-18 September 2010

A Germanic Sandwich 2010 will be the third in a series of conferences in which Dutch is compared with its closest Germanic neighbours, English and German. Four years ago the first one took place in Berlin to commemorate the appearance of Nederlands tussen Duits en Engels (‘Dutch between German and English)’, a study by the renowned Dutch linguist C.B. van Haeringen. In 2006 (the 50th anniversary of Van Haeringen’s book) the conference papers were published under the same title. In 2008 the conference took place in Sheffield (a report on that meeting as well as presentations that were given there can be found here: dutchcentre.group.shef.ac.uk/sandwich.htm ).

This third two-day conference will be hosted by the Department of Dutch, and the faculty of arts of the Carl von Ossietzky university in Oldenburg. The conference organising committee consists of Esther Ruigendijk (Oldenburg), Roel Vismans (Sheffield) and Freek van de Velde (Leuven). The conference languages will be Dutch, English and German.

We invite you to submit abstracts in which Dutch is compared to German and/or English (other Germanic languages may of course be included as well). We welcome studies with a typological perspective, with questions about structural aspects of the languages, their history or their status. Comparative studies from a language acquisition or psycholinguistic perspective will find their place as well.
There will be the option to either present a plenary talk, or a poster presentation. Please indicate your preference. Talks will be 20 minutes with 10 minutes discussion time.

Abstracts (ca. 300 words) can be sent to Esther Ruigendijk:
Esther.Ruigendijk(removeme)uni-oldenburg.de. Deadline for submission: 9th January 2010. Notification of acceptance will by the end by the end of February 2010.
Call for Abstracts voor CLIN 2010, Utrecht, February 5 2010
CLIN 20 – FIRST CALL FOR ABSTRACTS

20th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands
Friday 5 February 2010, Utrecht, The Netherlands
www.clin.nl/20

-------------------------------------------------------------------------------------
The 20th CLIN meeting will be hosted by the Computational Linguistics group of the UiL-OTS institute at the Faculty of Arts of the University of Utrecht. We invite presentations of work on all aspects of computational linguistics and related language technologies.

SUBMISSION INSTRUCTIONS

Candidate speakers should submit an English abstract of their work, which includes
* a title
* author name, address, affiliation, and email address
* a short outline of the presentation (250 words maximum)
* preference for oral or poster presentation

Papers should be submitted online directly on the CLIN website by Tuesday, December 1st.

IMPORTANT DATES

Tuesday, December 1st: Deadline for abstract submission
Sunday, December 20th: Notification of acceptance
Thursday, January 28th: Online registration closes
Friday, February 5th: CLIN 20 conference in Utrecht

KEYNOTE SPEAKER

Bernardo Huberman, Social Computing Lab at Hewlett-Packard Laboratories

ORGANIZATION

The local organization committee consists of Thomas Markus, Paola Monachesi, and Eline Westerhout. Contact address: info(removeme)clin.nl.
Call for papers for 13thCICCL in Shanghai, China. Deadline: February 28 2010
China's 13th International Conference on Contemporary Linguistics


Call for Papers. Call Deadline: 28-Feb-2010

Organizors:

Research Institute of Linguistics/Journal of Contemporary Linguisitics, Chinese Academy of Social Sciences

School of Foreign Languages, East China Normal University

Dept of Linguistics & Modern Languages, the Chinese University of Hong Kong

Journal of Foreign Language Learning: Theory and Practice

China's 13th International Conference on Contemporary Linguistics (13thCICCL) is to be held in East China Normal University, Shanghai, China. The 13thCICCL continues to foster the growth of linguistic research in China with special themes on phonology and sign language. The CICCL homepage: www.icclc.org.cn

Key-note Speakers:

Moria Yip (University College London)

Mick Short (Lancaster University)

Topics include, but are not limited to: syntax, phonetics and phonology, semantics, pragmatics, cognitive Linguistic, stylistics, historical linguistics, discourse analysis, functional linguistics, anthropological linguistics, sociolinguistics, language acquisition, and foreign language teaching.

Abstracts should be one page long with one-inch margins and typed in Times New Roman (Title: 14 point, Body: 10 point). An optional second page is allowed only for data and references if necessary. Submissions are limited to one individual and one joint abstract per author, or two joint abstracts per author.

Applicants for the conference should register online at www.icclc.org.cn and submit their abstracts online. Please include in your registration and your abstract the following information: (1) Name(s) of author(s), (2) Title of your paper, (3) Affiliation, (4) Phone number, (5) E-mail address, and (6) Mailing address.

All papers are allotted 25 minutes including 5-minute discussion and the official languages are Chinese and English.


Important Dates:

Deadline for Submission of Abstracts: Feb. 28, 2010

Notification of Acceptance: May 31, 2010

Deadline for Submission of completed papers: June 30, 2010

Registration: Oct. 21st , 2010

Conference: Oct. 22nd ---24th, 2010


Conference Fees: 150 USD for overseas scholars; 75 USD for overseas students.

(Three meals a day during the conference are included by the conference fee)


Contact person:

Mr.Yang Feng: fantasy251(removeme)hotmail.com

School of Foreign Languages

East China Normal University

Shanghai, 200241

China

Fax:+86-21-54344902

The conference homepage: www.icclc.org.cn

The host university homepage: www.ecnu.edu.cn
Extra
REMINDER: NWO Talent Classes Fall 2009
REMINDER: Talent Classes Fall 2009Please find below information on the NWO Talent Classes of Fall 2009. It is still possible to register for most of the Classes!


Dear researcher,

More than a 1,000 researchers have already participated in the NWO Talent Days, since we have started organizing them in 2003. Most participants clearly indicated to have a need for a follow-up, with more in-depth and personalized information. We received a lot of positive and enthusiastic reactions from the participants, and also many requests for continuing with these Talent Classes.

In Fall, NWO organises 2 more days of Talent Classes: on 10 November and 8 December. It is still possible to register for most of the courses. More information about the Classes offered these days, will be available on our website: www.nwo.nl/talentclasses.

These masterclasses take up one full day. The classes are in Dutch, unless indicated otherwise. If you don’t speak Dutch, but would like to participate in a Dutch-spoken workshop, let us know by sending an email to verdieping(removeme)nwo.nl. Indicate your name, email address and workshop of choice, and the organisation will do its best to respect your wish.

You are invited to participate. Here’s your chance to get professional training and advice against a reduced fee. Please check the website www.nwo.nl/talentclasses for registration and information.

Registration, fee and direct debit mandate
You can register on www.nwo.nl/talentclasses to participate in the masterclasses. Please note that your participation in this Talent Class is only confirmed if we receive your direct debit mandate on time! The registration fee is € 95.00.

If you wish to participate, we would strongly advice you to register as soon as possible, since the number of places available is limited and registration will be closed for fully booked masterclasses.

Value for money
Registration costs for the ‘Talent Classes’ are low compared to other - commercial - training courses. Still, quality is guaranteed with the set up of the masterclasses. The masterclasses are supervised by professional trainers. Each expert has put together an interactive program of presentations, tests and assignments that help you find solutions for your challenges.

For whom?
If you’re a researcher at PhD or postdoc level you can register for one of the masterclasses. It is not required that you previously participated in one of the Talent Days.

Place and time
The Talent Classes will take place at NWO in The Hague. The Talent Classes will start at 9.00 and finish at 17.00 hrs.

More information
Detailed masterclass descriptions and information about requirements and deadlines are available on www.nwo.nl/talentclasses. We look forward to seeing you at one of our Talent Classes.


Kind regards,
On behalf of the Talent Classes team,
Marianne Storm