November 18th, 2010

LOT Announcements / events
Van de LOT Bestuurstafel
Henriėtte de Swart

Op 14 oktober heeft het LOT bestuur samen met de LOT directeuren vergaderd in Utrecht. We hebben Hans den Besten herdacht, die zijn hart verpand had aan de taalwetenschap in Nederland, en jaren lid is geweest van de LOT Redactieraad. We danken hem voor zijn inspanningen!

Het bestuur en de directeuren zijn blij met de organisatie van de Grote Taaldag op 5 februari 2011, en nodigen alle taalkundigen van Nederland uit om hieraan deel te nemen.

Een praktische mededeling betreft de verhuizing van het LOT bureau van Janskerkhof 13 naar het Transcomplex. Het gehele UiL-OTS verhuist, en LOT verhuist mee. We krijgen in de nieuwe situatie minder ruimte voor de opslag van boeken, dus we zullen de komende maanden proberen om oude titels terug te sturen aan de auteurs of hun instituut. Eventuele overblijvende exemplaren zullen worden uitgedeeld op de Grote Taaldag, dus wellicht is dat een extra argument om te komen?

Er is al een paar maal gesproken over deelname van Research Master studenten aan de LOT scholen. Nu mag dat ook al (voor studenten die minimaal 2 semesters MA onderwijs hebben genoten), maar als de plannen van Duurzame Geesteswetenschappen doorgaan zal ook de financiering daarvan netjes geregeld kunnen worden. Studenten kunnen dan 3 ECTS verdienen met deelname aan een LOT school (2 cursussen per week, 2 weken lang), en dat mogelijk ophogen door het schrijven van papers of andere aanvullende opdrachten (afhankelijk van de regeling binnen hun eigen universiteit). Wij hopen dat hiermee de LOT scholen nog aantrekkelijker worden voor de Research Master studenten!

Toch willen we niet alleen de jongste groep onderzoekers bedienen, we starten in januari voor het eerste met speciale Master Classes voor gevorderde PhD studenten. In de masterclass kun je in een kleine groep je lopende onderzoek bespreken met een internationale expert op jouw onderzoeksterrein. We hopen hiermee een mooie aanvulling te kunnen geven op het bestaande programma.

Over de financiering van de onderzoekscholen als zodanig is nu bijna een akkoord bereikt tussen het DLG (de letterendekanen in den lande) en LOGOS (de samenwerkende onderzoekscholen binnen Geesteswetenschappen). Als dat allemaal lukt is de financiering van o.a. LOT voor de komende 5 jaar goed geregeld. In het huidige voorstel blijft het LOT bureau in Utrecht.

De afspraken over een nieuwe drukker voor de LOT dissertatie serie worden nu definitief gemaakt. We hopen op een beter financieel plaatje, een snellere doorloopprocedure, en een echte printing on demand service. De kleur van de omslagen zal licht wijzigen met het nieuwe printproces, maar blijft zo dicht mogelijk bij de bekende donkerrode kleur van LOT. Iedereen die na 1 maart 2011 zijn/haar proefschrift laat drukken in de LOT dissertatie serie krijgt te maken met de nieuwe drukker. Tot die tijd blijven de huidige afspraken van kracht.

De Language, Brain & Cognition track van de LOT zomerschool in Nijmegen (zomer 2010) is goed bezocht, en positief geėvalueerd. We maken nu al plannen om in de zomer van 2012 opnieuw zo’n track te organiseren.. Met dank aan NWO voor de verleende subsidie!

De eerstvolgende LOT winterschool vindt plaats aan de UvA (van 10 tot 21 januari 2011). De registratie is geopend, dus schrijf je vooral in!!
De eerstvolgende zomerschool vindt plaats in Leuven (van 13 tot 24 juni). We zijn al druk bezig met de programmering, dus houd de informatie op de LOT website in de gaten….
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Actueel:
Engels in advertenties
www.kennislink.nl/publicaties/engels-in-advertenties-werkt-niet-statusverhogend
Engelse termen in personeelsadvertenties werken niet statusverhogend. Toch waarderen Nederlanders een Engelse functienaam meestal hoger dan een Nederlandse. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Frank van Meurs.
LOT Winterschool 2011 UvA. Registration open!
The next LOT Winterschool will take place from January 10 - 21 2011.
The University of Amsterdam (UvA) will host this event as local organisator.
Registration is now open!

You can find the schedule and more information at our website www.lotschool.nl/files/schools/2011%20Winterschool%20UvA/.
Check out the information on masterclasses (new this school!) in the schedule.

Make sure you take note of this event in your agenda and check the website regularly for updates. For questions regarding this LOT Winterschool; email lot(removeme)uu.nl
De Grote Taaldag, AVT, Anéla, VIOT en LOT, Universiteit Utrecht, 5 Februari 2011
Op zaterdag, 5 februari 2011 vindt de eerste editie van de Grote Taaldag plaats. De Grote Taaldag is een initiatief van AVT, Anéla, VIOT en LOT waarbij drie reeds bekende evenementen samen worden gebracht: de Anéla / VIOT Juniorendag, de AVT TINdag en het Taalgala.

Tijdens het eerste deel van de dag worden de reguliere programma’s van de Juniorendag ( www.anela.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&Itemid=104) en de TINdag ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt/activiteiten/informatie-tindag-2010) naast elkaar gehouden. Tijdens het tweede deel van de dag vindt het veertiende Taalgala plaats. Tijdens het Taalgala worden de eerste resultaten van het Taalcanonproject gepresenteerd – een project dat tijdens het vorige Taalgala geļnitieerd werd. Naast deze presentatie zal tijdens het Taalgala verschillende prijzen worden uitgereikt zoals de Anéla / AVT-dissertatieprijs voor het beste taalkundige proefschrift van 2009 en de LOT-Populariseringsprijs voor het beste populariserende artikel op het terrein van de taalwetenschap van 2008 en 2009. (Zie voor meer info hierover op de LOT website onder Popularisering). De dag wordt feestelijk afgesloten met een tapasreceptie.

De Grote Taaldag vindt plaats in Utrecht, Leuvenlaan 21, Marinus Ruppertgebouw (Uithof).

Programma:

9:00 - 9.30: Ontvangst en registratie

9.30 - 12.30: Juniorendag en TINdag lezingen

12.30 - 14.00: Lunchpauze met:

- AVT ledenvergadering

- Posterpresentatie Anéla / VIOT Juniorendag

14.00 - 16.30: Juniorendag en TINdag lezingen

16.30 - 17.30: Taalgala

18.00 – 19.30: Borrel en tapasreceptie

Registratie:

Deelnemers aan de Grote Taaldag kunnen zich inschrijven voor de Juniorendag via Anéla / VIOT of voor de TINdag via AVT.

Inschrijvingsgeld is 15 euro voor reguliere leden, 10 euro voor junioren en werkzoekende taalkundigen, en 25 euro voor externen. Dit bedrag is inclusief lunch en koffie / thee de hele dag.

Voor de tapasreceptie wordt een eigen bijdrage van 10 euro gevraagd. Bij de inschrijvingsformulieren (Juniorendag en TINdag) kunnen deelnemers zich opgeven voor deze receptie. Opgeven voor de tapasreceptie is ook mogelijk door een e-mail te sturen aan lot(removeme)uu.nl tot 28 januari.
Lectures / talks
ACLC Seminar by Kees Hengeveld on Learnable and unlearnable languages, Amsterdam, November 19 2010
Amsterdam, Spuistraat 210, zaal K02
November 19 2010, 15.30-16.45 uur
Kees Hengeveld
(ACLC, UvA)

presents

Learnable and unlearnable languages

It is generally assumed that languages are learned more easily the more they respect a one-to-one relation between meaning and form. Yet there are very few languages, if any, that are completely faithful in this respect. To the extent that languages are less than fully transparent, their degrees of opaqueness or non-transparency can be shown to reflect different portions of an implicational scale, that can be established on the basis of systematic typological research. And since transparency is one of the major factors responsible for ease of learning, such a scale can be interpreted as reflecting different degrees of learnability, as a comparison of the typological results with existing results on the acquisition of Dutch, an extreme case of a non-transparent language, confirms.

The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday. After the lectures drinks are served at the Opleiding Algemene Taalwetenschap, Spuistraat 210, third floor. For more information: aclc-fgw(removeme)uva.nl, tel. 020-5252543
Lecture by Hermelinde Huiskens on congenital deafblindness, Nijmegen, November 30 2010
Speaker: Hermelinde Huiskens (RijksUniversiteit Groningen)
Title: Tactile Strategies in Interaction and Communication in Individuals who are Congenitally Deafblind
Date & Time: Tuesday November 30, 2010
Place: Gymnasion, room GN7 (Heijendaalseweg 141, Nijmegen)

Abstract:
Congenital deafblindness involves the impairment of both vision and hearing to such an extent that an individual cannot use any form of formal language (visual or aural) for interaction and communication. The combined hearing and visual impairments severely diminish a congenital deafblind individual’s access to information from the environment from birth on and therefore impede opportunities for language development, interaction, and communication.
The term congenital deafblindness covers a wide spectrum of combinations of varying degrees of vision and hearing loss. At the one end of this spectrum we find congenital deafblind individuals who are completely deaf and blind, at the other end we find congenital deafblind individuals who are able to use some residual vision and/or hearing. Many individuals with congenital deafblindness have concomitant physical and/or cognitive impairments that form serious challenges and aggravate the interactional and communicational problems. Interaction and communication with congenitally deafblind persons in everyday situations has been described as “conversations with bodies”: people need to try to understand each other without using a formal language (visual or aural), and therefore use a variety of alternative communicative acts that may, among others, consist of bodily movements, tactile cues, muscle tension, postures, and natural gestures. Participation in such a world of proximity and touch requires considerable skills of the sighted and hearing communication partners of individuals with congenital deafblindness.
This lecture describes the development of a communication intervention that was designed to improve interaction and communication between deafblind individuals and their sighted and hearing communication partners. The latter were trained to participate in a world of proximity and touch by means of a training programme on using tactile strategies in everyday interaction and communication. This communication intervention has been developed during a pilot study in which two young children with congenital deafblindness and their communication partners were followed for over a year in different settings (school, home).
Lecture by Bettina Beinhoff on Attitudes and Identity in Non-Native Speaker Accents of English, Vrije Universiteit Amsterdam , December 8 2010
------
Bettina Beinhoff

University of Cambridge

Research Centre for English and Applied Linguistics (RCEAL)

Wednesday, 8 December 2010

12.30-13.30

Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 8A-05

Open lecture, ALL WELCOME


Abstract

‘How to sound intelligent?
Attitudes and identity in non-native speaker accents of English’

Whenever we hear a person speak with a particular accent we make assumptions on her/his regional and social background. This happens because language in general and accents in particular are considered to be reliable markers of group-membership and thus, of a person’s social identity.

This relation between accents and perceived group-membership is somewhat problematic for non-native speakers (NNS) of a language because NNS accents are influenced by a variety of factors – many of which do not affect native speakers (NS). Still, NNS speech seems to be constantly judged by NS norms and standards. This is especially apparent in the case of English.English is the global lingua franca and as such it is increasingly used for communication among NNS of English which outnumber NS of English by far. In this lingua franca context NNS of English need to establish their identity through the medium of their second language. Additionally, most NNS speak English with a ‘foreign’ accent which causes certain attitudes in speakers as well as listeners and can have profound social consequences.

I will present a study which looks at NNS attitudes towards ingroup and outgroup accents of English, with particular interest in the solidarity dimension (i.e. how much a person identifies with an accent) and status dimension (i.e. how much prestige is assigned to an accent). A further aim is to find out whether variation in specific sounds – especially consonants – directly influences the perception of NNS accents of English and makes them sound more ‘friendly’ or ‘intelligent’. The results reveal direct connections between certain attitudes and specific phonetic detail and thus, help to understand the impact of the phonetics/phonology and sociolinguistics interface in non-native speech.
International Max Planck Research School (IMPRS) for Language Sciences Open Lecture, Radboud University Nijmegen, November 22 2010
Tecumseh Fitch
Department of Cognitive Biology, University of Vienna

Monday, 22 November 2010
10.30 to 12.00

Aula, Radboud University Nijmegen, Comeniuslaan 2
Open lecture, ALL WELCOME

The Biology and Evolution of Syntax: A View from Cognitive Phylogenetics
Understanding the biology and evolution of language requires a highly multi-disciplinary approach. The use of comparative work on multiple animal species is increasingly being recognized as a central pillar in the study of cognitive biology and evolution, including the evolution of language. This approach, called "cognitive phylogenetics", starts by breaking down the feature of interest into its component mechanisms, and then studying similar mechanisms, whether homologous and convergently-evolved, in other species. After illustrating the power of this approach when applied to language with examples from vocal communication and social cognition, I will turn to the challenging problem of human linguistic syntax. Although syntax in its full sense appears unique to our species, multiple core components of syntax (including implicit rule acquisition, motor sequence learning, and pattern recognition of various sorts) appear to be widely shared, and both their evolutionary origins and neural basis can be profitably investigated using cognitive phylogenetics. Such an analysis requires some over-arching classification framework, within which issues of parsing and generative complexity can be adjudicated. I suggest that formal language theory offers the best available framework at present, although this should eventually be replaced by some more natural, neurally-based framework, once such a framework becomes available. I will illustrate the promise, and some pitfalls, associated with this approach by discussing some recent research comparing pattern-recognition in various human populations, and multiple animal species.


More details: www.mpi.nl/education/imprs-for-language-sciences/news-and-events/tecumseh-fitch
Discourse op Dinsdag, UIL OTS Utrecht University, November 23 2010
Date & time: 23 November, 13:00-14:30
Location: Utrecht University, Kromme Nieuwegracht 80, Stijlkamer van Ravesteyn 1.06

Maite Taboada
Simon Fraser University (Vancouver, Canada)


Coherence and cohesion in multimodal documents

In this talk I present preliminary results of an ongoing project on the discourse characteristics of multimodal documents. This is joint work with Christopher Habel, carried out under an Alexander von Humboldt Foundation Fellowship at the University of Hamburg.
A great deal of work in the last few years has focused on the relationships between text and material presented through other modalities, be it visual, audio, or a combination of the two. Research on document design and learning has been trying to elucidate what kind of impact multimodal material has on the reader. Much research has studied whether to use multimodal material or not, where to place it, and what effect captions or other verbal information surrounding such material have on the reader (e.g., Acartürk et al., 2008; Mayer, 2009).

Less frequently discussed is the nature of the relationship between graphical material and the text itself. The point of departure for this work is that multimodal documents, just like any other form of discourse, exhibit coherence and cohesion relations. In particular, we are examining coherence relations between text and graphical material (pictures, diagrams, figures and tables), and cohesive ties that establish cross-reference between the two modes. In order to understand and categorize the types of relations between figures and text, we are making use of Rhetorical Structure Theory (Mann and Thompson, 1988), and discuss whether RST relations are sufficient for describing these types of relations.
Ours is a corpus study. Because we believe genre constraints the types of figures present and the way they are introduced, we study three different genres: newspaper articles (New York Times), magazine articles in a scientific magazine (Communications of the Association for Computing Machinery), and scientific articles (Journal of Computational Linguistics). The corpus consists of about 1,500 pages of material, containing over 700 figures, tables and graphs. We show that figures stand in both presentational and subject matter relations to the text they accompany, and that cross-referencing varies widely across genres, with newspaper articles showing little or no reference to the graphical material, and scientific articles marking the reference to the figure explicitly in the text.


References
Acartürk, Cengiz, Christopher Habel, Kursat Cagiltay and Ozge Alacam (2008) Multimodal comprehension of language and graphics: Graphs with and without annotations. Journal of Eye Movement Research, 1 (3): 2, 1-15.
Mann, William C. and Sandra A. Thompson (1988) Rhetorical Structure Theory: Toward a functional theory of text organization. Text, 8 (3): 243-281.
Mayer, Richard E. (2009) Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Brief biographical note:
Maite Taboada is Associate Professor of Linguistics at Simon Fraser University (Vancouver, Canada). She holds a PhD from the Universidad Complutense de Madrid (Spain), and carried out postdoctoral research at the University of Alberta (Canada). Her areas of research are discourse analysis, computational linguistics and systemic functional linguistics. Some of her current research projects are: cohesion and referring expressions in Spanish and English, combining cohesion and Centering Theory; structure of multimodal documents; evaluation and appraisal in text (and how to implement a system to perform automatic sentiment analysis).

The Discourse op Dinsdag discussion group is intended for researchers working on discourse from a language use perspective, and offers a platform to discuss their work (in progress). For more information check our website www.let.uu.nl/vici.

Kind regards,
The organizers:
Anneloes Canestrelli,
Pim Mak,
Ingrid Persoon,
Ted Sanders,
Rosie van Veen.
Nijmegen Lectures 2010, December 6th, 7th and 8th; deadline registration November 30th
The Nijmegen Lectures committee is pleased to announce that the Nijmegen Lectures 2010 will take place on December 6th, 7th and 8th.
This year's lectures will be given by Aniruddh D. Patel (Esther J. Burnham Senior Fellow, The Neurosciences Institute). The title of the lecture series is: Music, language, and the brain.

For more detailed information on each of the lectures, including abstracts, please go to the Nijmegen Lectures 2010 website www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2010

Please note that registration is required for everybody who plans to attend. Seating is limited for the afternoon sessions. We advise you to register as soon as possible (deadline November 30th). You can do so by clicking on the following link: www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2010/registration-2010

All lectures and seminars are free of charge and open to the public.

We are looking forward to seeing you at the Nijmegen Lectures 2010.

Sincerely,
Daniel Casasanto, Agnieszka Konopka, Makiko Sadakata, Kirsten Weber and Nanjo Bogdanowicz
-----
Mrs. Nanjo Bogdanowicz
secretary Language Acquisition Group
Max Planck Institute for Psycholinguistics Wundtlaan 1, 6525 XD NIJMEGEN The Netherlands
Tel.: +31 (0)24 3521 454
Fax: +31 (0)24 3521 213
Workshops / Conferences / Symposia
Taal en tongval-colloquium 2010, Gent, 19 november 2010
Op vrijdag 19 november 2010 vindt in Gent (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde) het jaarlijkse Taal & Tongval-colloquium plaats rond het thema Werkwoordsvolgorde in een ruimer perspectief.

Taal & Tongval-colloquium 2010
Op vrijdag 19 november 2010 vindt in Gent (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde) het jaarlijkse Taal & Tongval-colloquium plaats rond het thema Werkwoordsvolgorde in een ruimer perspectief.
www.flw.ugent.be/eviecousse/TT2010/Nederlands

Nieuws
Het programma is licht aangepast en staat online. Wie als toehoorder wil deelnemen aan het colloquium, wordt vriendelijk gevraagd zich vóór woensdag 10 november 2010 aan te melden bij Valérie Bouckaert. Deelname is gratis.

Achtergrond
De voorbije decennia is het onderzoek naar de variatie tussen de werkwoordsvolgorde voltooid deelwoord – persoonsvorm (de zogenaamde ‘groene volgorde’) en de volgorde persoonsvorm – voltooid deelwoord (de ‘rode volgorde’) in de Nederlandse bijzin uitgegroeid tot een klassiek thema van de Nederlandstalige variatielinguļstiek. Vanaf de jaren vijftig zijn in de neerlandistiek uiteenlopende taalexterne en taalinterne factoren voorgesteld die de (in principe vrije) keuze tussen beide volgordevarianten mee helpen te bepalen, zoals

regionale taalvariėteit (dialect – standaardtaal, exogeen taalgebruik)
stilistische taalvariėteit (formeel – informeel, geschreven – gesproken, vaktaal) accentuering van de werkwoordcluster en omringende constituenten morfo-syntactische analyse van de werkwoordcluster en omringende constituenten. In het colloquium willen we expliciet aanknopen bij de onderzoekstraditie waar de keuze tussen de rode en groene volgordevariant in het taalgebruik centraal staat. In het gros van de publicaties is de variabele werkwoordsvolgorde echter in een relatief isolement bestudeerd met een exclusieve aandacht op de factoren die de volgorde in de tweeledige clusters bepalen in het Standaardnederlands.

Uitgenodigde sprekers

Sjef Barbiers & Hans Bennis (Meertens Instituut)
Gert De Sutter (Hogeschool Gent)
Susanne Wurmbrand (University of Connecticut)
Workshop Frontiers of Prosody, Leiden University, Nov. 19-20, 2010
Contributions are invited to the workshop Frontiers of Prosody to be held at Leiden University, 19-20 November 2010.

The aim of this workshop is to bring together research on prosodic variation and the role of prosody in speech processing, as well as to encourage cross-fertilization of ideas in research on prosody. We welcome the submission of work which uses behavioral and neuroimaging methods to address the role of prosodic information in production and comprehension, including individual variation and effects that can be attributed to typologically different prosodic systems. For instance, the following questions might be addressed:

1) How are different kinds of prosodic information (e.g., lexical stress, lexical tone, phrasal pitch accent, and intonational boundary tones) represented in the mental lexicon and encoded in speech production?

2) How do different acoustic cues contribute to the signaling of different prosodic categories? How are cues from different modalities (e.g., tonal cues and gestural cues) integrated?

3) How do word-level prosody and higher level prosody interact in the mapping of sounds onto lexical representations?

4) How are different types of prosodic information integrated and how do they interact with other linguistic (e.g. syntactic and semantic) and non-linguistic information in spoken language comprehension?

5) What is the time course of prosody acquisition/attrition as first and second language?

How do acquisition and attrition data shed light on brain plasticity?

Confirmed Speakers

Kai Alter

Bharath Chandrasekaran

Delphine Dahan

Aditi Lahiri

Bernd Möbius

Pilar Prieto

Niels Schiller

Linda Wheeldon

Website: www.hum2.leidenuniv.nl/prosody-frontiers

The workshop is organized as part of the NWO Internationalization Network Forms and Functions of Prosody ( www.ru.nl/gep/projects/forms_and_functions/)
10e Frans-Nederlandse Ontmoetingsdagen, Collčge Néerlandais – Parijs, 22 & 23 november 2010
Sleutels tot succes – Ontdek ze op 22 en 23 november
Voor docenten, onderzoekers, beleidsmakers, studenten, promovendi en bestuurders is 22 en 23 november dé gelegenheid om kennis te maken met succesvolle partnerschappen in hoger onderwijs en onderzoek tussen Nederland en Frankrijk. In 6 masterclasses belichten Franse en Nederlandse experts hun vorm van samenwerking. Het ontstaan ervan, de hobbels die men moest nemen, de waarde ervan en de dromen voor de toekomst. Vanuit verschillende vakgebieden: landbouwwetenschappen, geschiedenis, wiskunde, sociale wetenschappen, business studies en politicologie. Er is ruimte voor informatie-uitwisseling, discussie en het leren van elkaars ervaringen.

In de rondetafel discussie kijken 4 personen met de deelnemers en de experts van de masterclasses naar de volgende 10 jaar. Wat zijn hun en uw ideeėn daarover. Waar zijn niches? Waar zitten knelpunten? Waar liggen uitdagingen? De uitkomsten zullen we neerleggen in ons 6decahier thématique. Om u te blijven betrekken bij Nederlands-Franse samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek.

Er is tijdens het avondprogramma ook tijd voor muziek van onder andere cellisten Karlien Bartels en Florent Maigrot en voor film geproduceerd door studenten van Franse en Nederlandse kunstacademies. U zult de jury zijn van een festival van superkorte films! Het affiche is speciaal voor ons ontworpen door studenten van de kunstacademie l'Ecole Estienne. Maxime Fittes won met de zijne de speciaal hiervoor opgezette wedstrijd.

Het programma is rond, zie hier: frnl.nl/documents/Ontmoetingsdagen%202010/Programma%20Ontmoetingsdagen.pdf
Inschrijven kan nu via: www.frnl.eu/NL/onderzoekinnederland/sleutelstotsuccesontdekzeop22en23november/?cid=7&news_id=59

Graag nodigen we u uit om naar het Collčge Néerlandais in Parijs te komen.
Eindsymposium NWO Cognitie programma, Grand Hotel Karel V te Utrecht, woensdag 24 november 2010,
Eindsymposium NWO Cognitie programma

Op woensdag 24 november 2010 NWO wordt het NWO-programma Cognitie afgesloten met een wetenschappelijk symposium in Grand Hotel Karel V te Utrecht. Het programma is in 2001 van start gegaan en heeft in totaal € 12,5 miljoen subsidie verdeeld ten behoeve van het cognitieonderzoek. Verscheidene wetenschappers uit het programma zullen op deze dag de resultaten van hun onderzoek presenteren. Daarnaast zijn Nancy J. Nersessian (Georgia Institute of Technology, USA), Wolfgang Prinz (Max Planck Insitute for Human Cognitive and Brain Sciences. Germany) and Eve Clark (Stanford University,USA) de genodigde keynote sprekers.

Meer informatie en registratie: www.cognitie.nl/news/wetenschappelijk-eindsymposium-nwo-programma-cognitie
Publiekssymposium 'Een hoofd vol taal; Over meertaligheid', LUCL Leiden, 27 november 2010
Het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) organiseert op zaterdag 27 november een publiekssymposium over de vraag wat het leren van een nieuwe taal teweegbrengt in onze hersenen.
Een nieuwe taal leren kan iedereen, maar niet bij iedereen gaat het op dezelfde manier. Voor een deel ligt dat aan onze hersenen. De hersens van jonge kinderen bijvoorbeeld zijn nog volop in ontwikkeling. Is het goed om zo vroeg mogelijk te beginnen met het leren van een nieuwe taal, bijvoorbeeld Engels, of levert dat toch problemen op? Professor Sieneke Goorhuis-Brouwer heeft een duidelijke mening.
De Britse autist Christopher Taylor is niet bijzonder intelligent, maar kent wel 20 talen. Heeft hij een uitzonderlijk brein? En wat leert zijn talent ons over het brein in het algemeen? Professor Neil Smith leerde Christopher een 21ste taal. Wat gebeurde er?
We weten allemaal dat het leren van een nieuwe taal veel tijd en energie kost. Toch blijken onze hersens zelfs na 7 minuten al heel wat informatie over een nieuwe taal te hebben opgepikt. Professor Marianne Gullberg vertelt over het onderzoek waar zij aan meewerkte.
Wat betekent het eigenlijk als je zegt dat je een bepaalde taal beheerst? Professor Jan Hulstijn gaat daarop in én op de vraag hoe je taalvaardigheid kunt (of moet) meten.
Voor meer informatie en registratie: www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/publiekssymposium.html
Colloquium International NWO-project Early Child Bilingualism, Meertens Institute Amsterdam, November 30 2010
Concluding colloquium International NWO-project Early Child Bilingualism: Bilingual first language acquisition or child second language acquisition?

On 30 November a mini-colloquium will be organized to mark the end of the project Early Child Bilingualism: Bilingual first language acquisition or child second language acquisition? that is part of the international NWO-program ‘Language Acquisition and Multilingualism’. The lectures will be given by Froso Argyri & Ianthi Tsimpli, Theodoris Marinis, Antonella Sorace, and Sharon Unsworth.

When: Tuesday 30 November 2010

Time: 2.30 - 5.00 pm + drinks afterwards

Location: Meertens Instituut: Symposiumzaal

More info: www.meertens.knaw.nl/cms/nl/agenda-othermenu-70/143356-30-november-2010
CamLING2010, the Sixth Cambridge Postgraduate Conference in Language Research, Cambridge, UK, 7-8 December 2010
We are pleased to announce the Sixth Cambridge Postgraduate Conference in Language Research (CamLing2010) to be held in the University of Cambridge Computer Lab on 7 and 8 December 2010.

CamLing brings together postgraduate students working in a wide range of areas of language research and provides a forum for interdisciplinary discussion where students can present and discuss their work with other people from both theoretical and applied backgrounds. Continuing an established tradition, this year's conference has attracted the submission of a number of outstanding papers from leading universities in the UK and abroad. Please, visit www.srcf.ucam.org/camling/programme.html for details on the conference programme.

We are particularly delighted to welcome Dr Philip Durkin of the Oxford English Dictionary and Dr Napoleon Katsos of the Research Centre for English and Applied Linguistics of the University of Cambridge as this year's plenary speakers. For more information on their plenary talks, please see www.srcf.ucam.org/camling/speakers.html.

For the first time in the history of the conference, CamLing2010 will feature a workshop themed 'Linguistics matters!'. The workshop will include two invited talks by Professors Peter Patrick and Dick Hudson who will showcase a range of possibilities for the active involvement of graduate students of Linguistics in public engagement. More information and updates on the workshop can be found at www.srcf.ucam.org/camling/workshop.html.

We would also like to draw your attention to the registration page on our website: www.srcf.ucam.org/camling/registration.html. There you will find all the necessary information on how to register

(a) to attend the conference;
(b) for accommodation at Selwyn College during the days of the conference; and,
(c) to attend the conference dinner at Selwyn College on 7 December 2010.

Registration for all of the above is done by means of a secure online registration form. The link to the form can be form can be found on the above page, where you will also find more information regarding your attendance, accommodation and catering during CamLing2010.

We look forward to welcoming you all.

With warmest wishes,
Petros Karatsareas
On behalf of the CamLing2010 Organising Committee
Workshop on Morphosyntax-Phonology Interface Theories, Leiden University, December 8 2010
Date/ time: 8 December, 9,30-18,00

Location: Gravensteen 11

LUCL Leiden, the Meertens Instituut (KNAW) and Mouton de Gruyter are very happy to announce a workshop on

Morphosyntax-Phonology Interface Theories

to be held in Leiden on December 8, 2010.

The workshop is centered around the topics addressed in Tobias Scheer's latest book A Guide to Morphosyntax-Phonology Interface Theories. How Extra-Phonological Information is treated in Phonology since Trubetzkoy’s Grenzsignale, which reviews the history of morphosyntax-phonology interface from structuralism until phase theory.

The questions to be addressed include:

What should a good interface theory look like?

To what extent is modularity required in a theory of language?

How can we use properties of morpho-syntactic theory to argue for or against competing theories of phonology (and vice-versa)?

Mainly representational models (like prosodic phonology) alternate historically with mainly derivational ones (like phase theory). However, exclusively representational or exclusively derivational models do not seem to be plausible. Where can we draw the line between derivation and representation? How much derivation is needed, and how much representation, to account for interface events?

On this occasion, Tobias Scheer’s book will also be presented.

Invited speakers:

- Lisa Cheng

- David Embick

- Pavel Iosad

- Rita Manzini

- Marc van Oostendorp

- Andres Saab & Anikó Liptak

- Tobias Scheer
Robert Lowth Symposium, University of Leiden, 17-18 December 2010
2010 may rightly be called the Robert Lowth Year: on 27 November it will have been three hundred years since he was born “in his Father’s Prebendal house in the Close Winchester”, as he himself wrote in his brief Memoirs.

To celebrate this event as well as the fact that his grammar may be called the most important grammar published during the eighteenth century, the VICI research project The Codifiers and the English Language is organising a two-day symposium in Leiden, on 17 and 18 December.

Plenary speaker at the symposium will be Carol Percy, from the University of Toronto.
More information: www.robertlowth.com/conference.html
Biolinguistics Workshop, University of Groningen, January 7 2011
Associated with ConSOLE XIX, a workshop on biolinguistics will be held at the University of Groningen on January 7th, 2011. The biolinguistics research area focuses on the biology and evolution of language and aims to understand the unique ability and origin of human language. Research carried out within the field of biolinguistics has received considerable and increasing attention over the past few decades from researchers within various fields including linguistics, (evolutionary) biology, philosophy, mathematics, and neuroscience. The collaborative efforts within these scientific fields attempt to arrive at a deeper understanding of the origin, biology and evolution of the language faculty.

Graduate students not having defended a Ph.D. in Linguistics by September 13th are invited to submit abstracts relating to the topic of biolinguistics. The call is open to any subfield relevant to this matter, from theoretical linguistics to more applied research areas such as language acquisition and neurolinguistics.

The Biolinguistics Workshop will precede the nineteenth Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XIX). ConSOLE XIX will be held in Groningen from 5 to 8 January 2011. For more information, follow this link: www.let.rug.nl/console19/.

Local organizing committee
Ankelien Schippers
Gisi Cannizzaro
Hanneke Loerts
Anja Schüppert
Radek Šimķk
Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XIX), Groningen, January 5-8 2011
19th Conference of Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XIX)

Date: 05-Jan-2011 - 08-Jan-2011
Location: Groningen, Netherlands
Meeting Email: consolexix(removeme)gmail.com
Web Site: www.let.rug.nl/console19

MEETING DESCRIPTION

We are proud to announce that the 19th Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XIX) will take place at the University of Groningen in January 6 - 8, 2010.
See for call for paper below 'Calls for papers for events.'
Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) VII, Utrecht University, February 2-4 2011
Lectures and hands-on sessions on methodological aspects of language acquisition research

We are happy to announce the seventh edition of EMLAR, taking place in Utrecht, the Netherlands, from February 2 – 4 2011 (Wednesday to Friday).

The workshop aims at training advanced MA and PhD students working on first and second language acquisition in experimental research. Experts in various domains of language acquisition research are giving various lectures and practices.

The full program of EMLAR VII and details about registration are available at:

www.hum.uu.nl/emlar/home.htm

Registration deadline: December 20, 2010.

For further questions, contact us at: EMLAR.UU(removeme)gmail.com

Confirmed speakers and topics:
• Huub van den Bergh (Utrecht University) - Educational research
• Onno Crasborn & Paula Fikkert (Radboud University Nijmegen) - Acquisition of sign language phonology
• Virginia Gathercole (Bangor University) - Naturalistic versus experimental studies: taking advantage of both
• Judith Gervain (CNRS-Paris Descartes) - Near-Infrared Spectroscopy: a primer
• Steven Gillis (University of Antwerp) - Samples, sampling and other confusing things
• Petra Hendriks (University of Groningen) - Identifying production-comprehension asymmetries in language acquisition
• Jan Hulstijn (University of Amsterdam) - Measuring language proficiency
• Elizabeth Lanza (Oslo University) - Methodological issues in selecting sites and participants for research on bilingualism
• Tierry Nazzy (Université Paris) - Crosslinguistic study of the consonantal bias in early word learning
• Nuria Sebastiįn-Gallés (Universitat Pompeu Fabra) - The bilingual in the crib: early acquisition of two languages

Tutorials:
• PRAAT
• Lexical databases
• Eye tracking: reading
• Eye tracking: visual world paradigm
• Statistics with R
• Multilevel analysis
• SPSS
• CHILDES
• Computational methods

Organizing committee:
Ivana Brasileiro
Desiree Capel
Lizet van Ewijk
Rene Kager
Arnout Koornneef
Elena Tribushinina
TIN-DAG AvT Leiden, onderdeel De Grote Taaldag, Utrecht, 5 februai 2011
ALGEMENE VERENIGING VOOR TAALWETENSCHAP

Secretariaat: Bert Botma (e.d.botma(removeme)hum.leidenuniv.nl) / Ale de Boer (a.de.boer(removeme)net.hcc.nl) Leiden University Centre for Linguistics, Universiteit Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden

Website: www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt

Aan de leden van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap:

De Grote Taaldag
De volgende TIN-dag wordt gehouden op zaterdag 5 februari 2011. De TIN-dag zal voor het eerst plaatsvinden tijdens de Grote Taaldag, een initiatief van AVT, Anéla, Viot en LOT. Tijdens deze dag wordt parallel aan de TIN-dag ook de Anéla-juniorendag georganiseerd. Aansluitend volgt het jaarlijkse Taalgala, waarop ondermeer de AVT-Anéla-dissertatieprijs 2010 uitgereikt wordt. Tot slot viert de AVT op deze dag haar 60-jarige bestaan, met een borrel en tapasreceptie.
De Grote Taaldag vindt plaats in het Marinus Ruppertgebouw op het terrein van de Uithof (en dus niet op de Drift!): Leuvenlaan 21, 3584 CE Utrecht. Omdat hier geen horecagelegenheden in de buurt zijn, worden de lunch en koffie/thee door de AVT verzorgd. Hiervoor vragen wij een bijdrage (€15 voor reguliere leden, €10 voor promovendi), die u aan het begin van de dag kunt voldoen. Voor de tapasreceptie wordt een aparte bijdrage (van €10) gevraagd.

Inschrijving
Om een goed beeld te krijgen van het aantal aanwezigen op de TIN-dag en de daarop volgende receptie is het belangrijk dat u zich van tevoren via de website van de AVT inschrijft. U kunt dit doen op www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. Graag horen we voor vrijdag 21 januari bij welke onderdelen u aanwezig wil zijn.

Samenvattingen voor de TIN-dag
Ieder AVT-lid dat op de TIN-dag een voordracht wil houden, wordt verzocht op uiterlijk maandag 29 november aanstaande een samenvatting van maximaal 170 woorden te sturen naar a.de.boer(removeme)net.hcc.nl. Daarnaast geeft u aan: uw naam, de titel van de lezing, eventueel uw werkbetrekking en het globale deelgebied van uw onderwerp. Als u van plan of bereid bent uw lezing in het Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse. Uw samenvatting dient geschreven te zijn in ASCII of RTF/word. Leden mogen maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur).
Als u geen bevestiging van ontvangst van uw samenvatting ontvangt, verdient het aanbeveling contact op te nemen met de AVT. Alleen bevestigde sprekers worden ingepland voor de TIN-dag. Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen de laatst ontvangen abstracts opgenomen worden als “alternates”.
De lezingen op de TIN-dag duren 20 minuten, gevolgd door een vragensessie van 10 minuten. Ook deze keer wordt een bundel Linguistics in the Netherlands samengesteld. Sprekers kunnen na de TIN-dag een schriftelijke versie van hun lezing aanbieden aan de redactie, die op basis van referentenrapporten beslist of het paper voor publicatie in de LIN-bundel in aanmerking komt.
Het programmaboekje van de TIN-dag (inclusief samenvattingen) zal in de loop van december op de AVT-site verschijnen. In tegenstelling tot wat u gewend bent, zal er vanaf dit jaar geen papieren programmaboekje van de TIN-dag meer verschijnen.

Met vriendelijke groet,
Bert Botma, secretaris AVT
CICLing 2011, 12th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, Tokyo, Japan, February 20-26, 2011
CICLing 2011

12th International Conference on
Intelligent Text Processing and Computational Linguistics

Tokyo, Japan, February 20-26, 2011

www.CICLing.org/2011

PUBLICATION:
LNCS: Springer Lecture Notes in Computer Science;
poster session: special issue of a journal

KEYNOTE SPEAKERS:
Chris Manning, Diana McCarthy, Jun'ichi Tsujii, Hans Uszkoreit

TOURS:
Three excellent tours in and around Tokyo

AWARDS:
Best paper, best student paper,
best presentation, best poster, best software

SUBMISSION DEADLINES:
October 20: registration of tentative abstract,
November 1: uploading of full papers
(contact us for late submissions)

TOPICS:
All topics related with computational
linguistics, natural language processing,
human language technologies, information
retrieval, etc.

See complete CFP and contact on www.CICLing.org/2011

This message is sent in good faith of its usefulness for you as an NLP/CL researcher. If this is an error, kindly let me know.

Alexander Gelbukh
www.Gelbukh.com
Historical Sociolinguistic Network Conference, Leiden University, 22-24 June 2011
HiSoN Conference: Touching the Past: (Ego) documents in a Linguistic and Historical Perspective

The research project “Brieven als Buit/ Letters as Loot” will be organising the next Historical Sociolinguistic Network Conference at Leiden University in June 2011. This time, the theme of the conference will be: "Touching the Past: (Ego)documents in a Linguistic and Historical Perspective". Scholars interested in any aspect relating to the HiSoN Conference theme are invited to submit abstracts for papers and to propose suggestions for workshops or panel sessions.

More information: hum.leiden.edu/lucl/hison-conference/news/conference.html
Job Announcements / Vacancies
Calls for papers for events
CALL FOR PAPERS AND POSTERS for NWO-ELP Conference, April 8-9 2011, Leiden University Centre for Linguistics. Deadline: November 30 2010
Conference Theme: Language Documentation and Description in the Netherlands

The Netherlands is a leading place where languages with different degrees of vitality from all parts of the world are being documented, described and theorized about. However, this vast resource for the humanities, social and cognitive sciences has never been show-cased in one place before. To round-off the Endangered Languages Programme (ELP), a funding initiative of
the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), a two-day international conference is being organized at Leiden University on April 8-9, 2011, to provide a forum for putting this work on stage in conference presentations as well as posters. Linguists from all theoretical persuasions (based in the Netherlands) are invited to submit abstracts (maximum 500 words) for 20 minute presentations plus 10 minute discussion time at
this conference addressing language documentation and description and linguistic theory and typology based on empirical data from endangered languages round the globe. Contributions exploring the implications of empirical facts for theoretical models as well as those addressing
issues in the theory and practice of documentary linguistics are highly encouraged.

Each day begins with a keynote lecture and the Saturday afternoon is devoted to public awareness events.
Keynote Speakers:
Nicholas Evans, Australian National University, Canberra (confirmed)
Others to be confirmed.

Abstracts should be sent as e-mail attachment in MSWord or PDF. Use Unicode fonts for special characters. The attachment should have only the title and the body of abstract. The e-mail message should contain the name(s) of the author(s) and their affiliation. Abstracts for paper presentations should be received by November 30, 2010.
Notification of acceptance: December 15, 2010.
Proposals for Poster presentations are also invited from linguists (based in the Netherlands) engaged in language documentation and description on the same occasion. The Posters should present the projects with special attention to linguistic, cultural and historical features of the
languages. Technical as well as financial support will be available for the production of posters. The selected posters will be displayed at the Faculty of Humanities at Leiden University. Poster proposals should also be sent by e-mail by November 30, 2010.
Notification of selection: December 15, 2010.

Contact
Conference e-mail: elp(removeme)hum.leidenuniv.nl
Conference webpage: www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcomingconferences/
nwo-elp-conference.html

Organizing and Selection Committee:
Willem Adelaar
Felix Ameka (Convener)
Azeb Amha
Esrih Bakker
Eithne Carlin
Aone Engelenhoven
Kees Hengeveld
Maarten Mous

Sponsors: Endangered Languages Programme, Netherlands Organisation for Scientific Research,

Coordinator: Marc Linssen (NWO),
Programme Committee Chair: Kees Hengeveld & Leiden University Centre for Linguistics (LUCL)
Call for papers for The 12th Tokyo Conference on Psycholinguistics, Tokyo March 11-12 2011. Deadline: November 30 2010
www.otsu.icl.keio.ac.jp/tcp/
Keio University, Mita, Tokyo
March 11 and 12, 2011

THE TOKYO CONFERENCE ON PSYCHOLINGUISTICS welcomes papers that represent any scientific endeavor that addresses itself to “Plato’s Problem” concerning language acquisition: “How we can gain a rich linguistic system given our fragmentary and impoverished experience?” Its scope thus includes linguistic theory (phonology, morphology, syntax and semantics), L1 and L2 acquisition, language processing, and the neuroscience of language, among other topics.

We believe that there are some types of studies which are suitable for oral presentations, and others, which are suitable for poster presentations. We would like to accept both types of studies at the Conference. The time for an oral presentation will be 20 minutes with a 10 minute discussion period (a total of 30 minutes). There is the possibility that some papers of outstanding quality will be given longer time slots (i.e., a 30 minute presentation with a 15 minute discussion period). Furthermore, the space allotted to a poster presentation will be 90 cm (width) x 180 cm (length).

The guidelines for the abstract submission are as follows.

Submissions that do not meet the guidelines will be rejected without review.

1. Only e-mail submissions will be accepted.

2. You may submit at most one single (sole-authored) paper and two joint (co-authored) papers.
Namely you may submit any of the following:
a. one sole-authored paper
b. one sole-authored paper and one co-authored paper
c. one sole-authored paper and two co-authored papers
d. one co-authored paper
e. two co-authored papers

3. The abstract must be received by November 30, 2010 by 11:59 pm JST (Japan Standard Time) via e-mail to: tcpabst2011(removeme)otsu.icl.keio.ac.jp. This address will be effective from October 1 to November 30, 2010. Late submissions will not be accepted. Notification of receipt will be e-mailed to the first author shortly after receipt.

4. The subject of the e-mail should be “abstract”.

5. The body of the e-mail should include:

a. the author information (name, affiliation, mailing address, e-mail address, and telephone number; If your paper has multiple authors, provide information regarding all of the co-authors. And,?if you are in Japan, add kanji where relevant.),

b. the type of presentation (Your choice will not be revealed to the reviewers, and thus will not influence the review process.),
A) Oral
B) Poster
C) Either Poster or Oral

c. the title of paper,

d. the language(s) which you are focusing on in your paper,

e. the field(s) which your abstract involves (e.g, Morphology, Phonetics, Phonology, Semantics, Syntax, Pragmatics, L1 acquisition, L2 acquisition, Language Processing, Neuroscience of Language, and so on), and

f. 3 keywords/phrases that best describe your paper.

6. A PDF file of your abstract in English should be attached to the e-mail. Document files (e.g., MS Word format) cannot be accepted. If you have any problems in applying by e-mail with a PDF file attachment, do not hesitate to contact us. (The abstract, if accepted, will be photocopied to be included in the conference handbook and be placed on the TCP website.)
Format the files of your abstracts as follows (including bibliography):
a. The maximum length is 2 pages.
b. A4 paper size
c. Single-spaced
d. The font size should be 12 point. For any fonts used, a font file should be attached.
e. Do not add page numbers.
f. The top margin of the first page must be more than 30mm.
g. The other margins must be more than 18mm.
h. Do not put your name on your abstract (The abstract reviews will be ???anonymous.).
i. Put the title in the center of the top of the first page.

7. Please note that you cannot revise your abstract once it has been submitted.

We will notify you of the results of our review process via e-mail by January 12, 2011 at the latest. Those who are accepted as speakers will be requested to reply within several days if they are willing to present their papers at TCP 2011. Please let us know if you plan to be away from e-mail in early January.

In addition, we are planning to publish a volume of the conference proceedings. If your abstract is accepted, we will inform you of the details regarding this matter later. Most likely, you will be asked to e-mail us your paper as a MS Word and a PDF file attachment by mid-May 2011.

Unfortunately, TCP has no funds for financial assistance. Participants are expected to make their own travel arrangements.

For further information, contact:
Yukio Otsu (Director), Institute of Cultural and Linguistic Studies, Keio University,
2-15-45 Mita, Minato-ku, Tokyo, Japan
??? ?? ??: 15:40
???: Call for Papers, Conference information, TCP 2011
TCP 2011 Conference information
The 12th Tokyo Conference on Psycholinguistics [TCP 2011]

- Invited Speakers:
Hisatsugu Kitahara (Keio University)
Jeffrey Lidz (University of Maryland)

- Date: March 11 and 12, 2011

- Place: Kita-kan hall, Keio University, Mita

- Call for Papers (Dead line: November 30, 2010)

- Registration Fee (TCP 2011 Handbook): 1,000yen

Pre-registration is not necessary.

- Reception (March 11):
Students--1,000yen
Non-students--2,000yen

- Access Information:Direction to Keio University
Call for abstracts and posters for NWO-ELP conference on 'Language Documentation and Description', 8-9 April 2011. Deadline: November 30 2010
Language Documentation and Description in the Netherlands
On 8 and 9 April 2011, LUCL will host the NWO-ELP conference on 'Language Documentation and Description in the Netherlands'.
The Netherlands is a leading place where languages with different degrees of vitality from all parts of the world are being documented, described and theorized about. However, this vast resource for the humanities, social and cognitive sciences has never been show-cased in one place before. To round-off the Endangered Languages Programme (ELP), a funding initiative of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), a two-day international conference is being organized at Leiden University on April 8-9, 2011, to provide a forum for putting this work on stage in conference presentations as well as posters.
Linguists from all theoretical persuasions (based in the Netherlands) are invited to submit abstracts (maximum 500 words) for 20 minute presentations plus 10 minute discussion time at this conference addressing language documentation and description and linguistic theory and typology based on empirical data from endangered languages round the globe. Contributions exploring the implications of empirical facts for theoretical models as well as those addressing issues in the theory and practice of documentary linguistics are highly encouraged.
Abstracts should be sent as e-mail attachment in MSWord or PDF. Use Unicode fonts for special characters. The attachment should have only the title and the body of abstract. The e-mail message should contain the name(s) of the author(s) and their affiliation. Abstracts for paper presentations should be received by November 30, 2010.
Notification of acceptance: December 15, 2010.
Proposals for poster presentations are also invited from linguists (based in the Netherlands) engaged in language documentation and description on the same occasion. The Posters should present the projects with special attention to linguistic, cultural and historical features of the languages. Technical as well as financial support will be available for the production of posters. The selected posters will be displayed in the Lipsius Building (Faculty of the Humanities, Leiden University) for at least 1 week.
Poster proposals should also be sent by e-mail by November 30, 2010.
Notification of selection: December 15, 2010.
Abstracts and poster proposals can be send to: elp(removeme)hum.leidenuniv.nl
More information: www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/nwo-elp-conference.html
Call for papers for 23rd International Conference on Automated Deduction, Wroclaw, Poland, July 31 - August 5, 2011. Deadline for proposal submissions: December 7, 2010
CADE-23

The 23rd International Conference on Automated Deduction
Wroclaw, Poland, July 31 - August 5, 2011

cade23.ii.uni.wroc.pl/

================
Call for Workshop and Tutorial Proposals
--------------------------
CADE-23 is the 23rd International Conference on Automated Deduction,
the major forum for the presentation of research in all aspects of
automated deduction. Topics of interest range from theoretical
foundations to high-performance implementations in a wide variety
of logics and logical theories, with applications in areas like
- verification, testing and synthesis:
program analysis and verification, hardware verification,
systematic software and hardware testing, synthesis.
- (computer-aided) mathematics,
- natural language processing, computational linguistics,
- knowledge representation, ontology reasoning, deductive databases,
- functional and logic programming,
- robotics, planning, and other areas of AI.

Workshop and tutorial proposals for CADE-23 are solicited.
Both well-established workshops and newer ones are encouraged.
Similarly, proposals for workshops with a tight focus on a core
automated reasoning specialization, as well as those with a broader,
more applied focus, are very welcome.

1. Workshop Proposals

Please provide the following information:

+ Workshop title.
+ Names and affiliations of organizers.
+ Brief description of workshop goals and/or topics.
+ Proposed workshop duration
(from half a day to two days is possible).
+ If the workshop has met previously, please include the conference
affiliation for the previous meeting. If the workshop is new,
please indicate this.


2. Tutorial Proposals

Tutorials are expected to be half-day events. Tutorial proposals
should provide the following information:

+ Tutorial title.
+ Names and affiliations of organizers.
+ Brief description of the tutorial's goals and topics to be covered.
+ Whether or not a version of the tutorial has been given previously.


All proposals should be sent via email in plain text to the Workshop
and Tutorial Chair (astump(removeme)cs.uiowa.edu), for consideration by the
CADE-23 workshops and tutorials committee:

Nikolaj Bjorner (Microsoft Research), Program Co-Chair
Viorica Sofronie-Stokkermans (Max Planck Institute), Program Co-Chair
Aaron Stump (The University of Iowa), Workshop and Tutorial Chair

Important dates:
Deadline for proposal submissions: December 7, 2010
Acceptance/rejection notification: January 7, 2011
Workshop dates: July 31 - August 1, 2011
CALL FOR PAPERS for A Special Issue of the Computational Linguistics Journal. Deadline: December 10 2010
cljournal.org/specials/modality-and-polarity.html
----------------------------------------------------------

Computational linguistics has seen achievements in handling language at different levels of linguistic abstraction, from tokenization to semantic role labeling. Given a sentence, systems can more or less reliably determine who does what to whom when and where. However, texts do not always express factual information; on the contrary, language is often used to express uncertainty, opinion, evaluation, or doubt. Accordingly, computational linguistics has started to take into account the subjective aspects of language. There is now research that focuses also on determining who states that someone does something somewhere at a certain point in time (perspective) and based on what evidence (evidentiality), how certain someone is about stating something (certainty), the truth value of the facts being stated (negation), or the subjective evaluation of these facts (positive/negative opinion).

Linguistic phenomena such as modality and negation allow the expression of subjective aspects of meaning. Modality and negation are two information-level concepts that are well described from a philosophical perspective. Modality (Palmer 1986) is related to the attitude of the speaker towards her statements in terms of degree of certainty, reliability, subjectivity, sources of information, and perspective. It is related to other concepts like hedging (Hyland 1998), evidentiality (Aikhenvald 2004), uncertainty (Rubin et al. 2005), and factuality (Saurķ 2008). Negation (Tottie 1991, Horn 2001) is used to position information as a counterfact, a fact that does not hold in the world. Both modality and negation are complex linguistic phenomena that are challenging both from a theoretical and a computational point of view. Their complexity is due to the fact that both phenomena interact with each other (de Haan 1997) and with other aspects of the linguistic context, such as mood, tense, and lexis. While modality and negation tend to be lexically marked, the class of markers is relatively large and heterogeneous. For example, while negation words such as "not" are clear indicators of negation, other terms such as modals, adverbs, conjunctions and multi-word expressions can also express negation and subjectivity. Moreover, processing modality and negation involves disambiguating the markers and determining their scope.

The treatment of modality and negation is very relevant for all NLP applications that involve deep text understanding. This includes applications that need to discriminate between factual and non-factual information (uncertain facts, opinions, attitudes, emotions, and beliefs), such as information extraction, opinion mining, sentiment analysis, text mining, and question answering, as well as other applications that process the meaning of texts, such as recognizing textual entailment, paraphrasing, and summarization. Hence, the adequate modeling of these phenomena is of crucial importance to the NLP community as a whole. While the area is still relatively new compared to areas like machine translation, parsing or semantic role labeling, it is now growing quickly.


TOPICS

For this special issue we solicit full-length article submissions describing innovative and challenging research on aspects of the computational modelling and processing of modality and negation. We specifically invite submissions that take into account linguistic aspects of the phenomena and bring a theoretical basis to research on computing the factuality and certainty of the events in a statement, finding the source and evidence for the statement of a fact, and determining whether a statement has a truth value. We encourage submissions that have a substantial analysis component, in the form of an analysis of the task and data and/or an error analysis of the proposed method. Submissions can address aspects of either modality or negation or both, provided that they lead to an enhanced understanding of the phenomena, as opposed to a straightforward engineering solution.

Possible topics include, but are not limited to:

- Linguistically informed modelling of modality and negation for NLP
- Analysis of the relevant information/knowledge involved in processing modality and negation
- The computational complexity of processing modality and negation
- Novel machine learning approaches for learning modality and negation
- Processing modality and negation across domains and genres
- The interaction of modality and negation for determining the factuality of events
- The influence of the linguistic context on the processing of modality and negation
- Evaluation of systems: metrics and application-based evaluation


EXPRESSION OF INTEREST

If you are considering submitting an article to this special issue, please send an expression of interest to the Guest Editors (roser.morante(removeme)ua.ac.be, csporled(removeme)coli.uni-sb.de) before the 10th December, 2010. Expressions of interest are not binding. Please use subject line "EoI CL SI Modality and Negation", and include a brief description of your potential submission.


IMPORTANT DATES

Call for papers: 10 November 2010
Expressions of interest: 10 December 2010
Submission of full articles: 10 March 2011
Preliminary decisions to authors: 31 June 2011
Submission of revised articles: 30 August 2011
Final decisions to authors: 18 October 2011
Final versions due from authors: 1 November 2011


SUBMISSION INSTRUCTIONS

Articles submitted to this special issue must adhere to the Style Guidelines of the Computational Linguistics Journal ( cljournal.org/style.html). The submission guidelines can be found in the Computational Linguistics web site ( cljournal.org/submissions.html). As in regular submissions to the journal, paper submissions should be made through the CL electronic submission system ( cljournal.org/submissions/index.php/cljournal).


GUEST EDITORS

Roser Morante

CLiPS - University of Antwerp, Belgium
roser.morante(removeme)ua.ac.be

Caroline Sporleder

Computational Linguistics and Phonetics - Saarland University, Germany
csporled(removeme)coli.uni-sb.de
Call for papers for STYLISTICS ACROSS DISCIPLINES, Leiden University, The Netherlands, June 16-17, 2011; Deadline: December 15, 2010
2nd Call for papers

STYLISTICS ACROSS DISCIPLINES

Leiden University, The Netherlands
June 16-17, 2011

CONFIRMED KEYNOTE SPEAKERS
* Douglas E. Biber, Northern Arizona University (USA)
* Barbara Dancygier, University of British Columbia (Canada)
* Arie Verhagen, Leiden University (Netherlands)

Stylistics is a field of study that is growing and developing fast. Its central concern is the way cognitive and communicative effects are achieved by means of linguistic choices. It therefore encompasses literary studies and linguistics as well as discourse studies. In spite of the shared, overarching definition of what it is, the field of study of Stylistics is highly fragmented. It mainly takes place within the boundaries of the various, more traditional, domains of study, e.g. literary analysis, rhetoric, (critical) discourse analysis, applied linguistics, etc. As a result, a comprehensive understanding of the wide variety of interests and foci of attention in stylistic studies, as well as exchange of knowledge between these research domains, is developing relatively slowly.

In recent years, successful attempts have been made to take an integrative, cross-disciplinary perspective on Stylistics, focusing on the shared research object: language use. An example is the expanding body of studies associated with the International Poetics and Linguistics Association (PALA). Especially fruitful has proven to be the developing area of ‘cognitive poetics’, a field closely allied with the theoretical framework of cognitive linguistics, which includes attention for contextual factors and the inherently ‘subjective’ basis of language in linguistic analysis. This Stylistics across disciplines conference links up with these developments and intends to offer a platform for exchange of ideas and to stimulate fruitful collaboration among linguists, literary scholars and discourse scholars studying ‘style’.

We invite participants from all relevant fields to participate in the Stylistics across disciplines conference to discuss the opportunities and problems regarding the development of Stylistics as a coherent and methodologically sound research discipline. We welcome papers on (but not limited to) the subject of:

* Possibilities and limitations of an interdisciplinary perspective: what can literary scholars learn from the way style is studied in linguistics or rhetoric, and vice versa?

* Opportunities and problems of a ‘linguistic stylistics’
* Methodological issues: qualitative (interpretive analysis) or quantitative methods (digital humanities, corpus stylistics) and different research methods (corpus analysis, experimental effect studies) in relation to various research contexts

* Development of theoretical notions and analytical tools especially suited for stylistic analysis
* Context-sensitivity of stylistic patterns and analysis: how does stylistic choice interact with contextual factors such as institution, genre characteristics, etc.?

* Language specificity and culture specificity of stylistic phenomena and analysis

ABSTRACT SUBMISSION AND IMPORTANT DATES
Please submit your abstract (in Word or PDF format, containing the title of your paper, author’s name(s) and affiliation(s), max. 500 words) to stylistics(removeme)hum.leidenuniv.nl. The deadline for abstract submission is December 15, 2010. Notification of acceptance will be by February 1, 2011.

ORGANIZING COMMITTEE
Suzanne Fagel
Maarten van Leeuwen
Ninke Stukker
stylistics(removeme)hum.leidenuniv.nl

SCIENTIFIC COMMITTEE
Jaap Goedegebuure (literary studies)
Ton van Haaften (language and communication)
Jaap de Jong (rhetoric)
Arie Verhagen (linguistics)

The Stylistics across disciplines conference is organized by researchers from the NWO research project Stylistics of Dutch (Leiden University 2007-2012).

Website: www.stylistics.leidenuniv.nl.
Call for abstracts for Comparative Germanic Syntax Workshop 26 & European Dialect Syntax Workshop 5, Meertens Institute Amsterdam. Deadline: February 1 2011
The 26th Comparative Germanic Syntax Workshop is organized by the Meertens Institute, the University of Amsterdam and the Edisyn-project. It will take place at the University of Amsterdam, The Netherlands, on June 23-24, 2011. It will be followed by the fifth European Dialect Syntax Workshop on June 25th. For both workshops, we invite abstracts for thirty-minute talks (followed by ten minutes of discussion). Abstracts for the CGSW workshop can be on any aspect of comparative Germanic syntax, including diachronic syntax and the interface between syntax and other components of the grammar. Abstracts for the European Dialect Syntax Workshop can be on any aspect of the syntactic analysis of European dialects.

Invited speakers CGSW26 : Jonathan Bobaljik (UConn) and Jeroen Van Craenenbroeck (University of Brussels)

Invited speaker European Dialect Syntax : Raffaella Zanuttini (Yale).

Conference website: www.cgsw26.nl
History of CGSW: www.let.rug.nl/~zwart/cgsw/history.htm

Abstract guidelines: Abstracts should not exceed two pages, including data, references and diagrams. Abstracts should be typed in at least 11-point font, with one-inch margins (letter-size; 8"1/2 by 11" or A4) and a maximum of 50 lines of text per page. Abstracts must be anonymous and submissions are limited to 1 individual and 1 joint abstract per author per workshop. Please indicate for which workshop your abstract is meant. Abstract submission only via EasyChair ( www.easychair.org/account/signin.cgi?timeout=1;conf=cgsw26). Deadline for abstract submission is February 1, 2011.

CGSW 26 and European Dialect Syntax 5 are sponsored by the University of Amsterdam, the Meertens Institute (KNAW) and the Edisyn-project (EURYI-ESF).

Organizers: Hans Bennis, Fred Weerman, Sjef Barbiers, Hedde Zeijlstra, Eefje Boef, Olaf Koeneman, Heimir Vidarsson.
Call for Papers for EAMT 2011, Faculty of Arts, Erasmushuis Leuven. Deadline: December 31 2010
The 15th Annual Conference of the European Association for Machine Translation Faculty of Arts, Erasmushuis Leuven, Belgium, May 30–31, 2011 www.eamt2011.eu

The European Association for Machine Translation (EAMT) is pleased to announce that the 15th Annual Conference of the European Association for Machine Translation will be held in Leuven, Belgium, May 30-31 2011. The venue of the conference is the Faculty of Arts of the Katholieke Universiteit Leuven.

The EAMT cordially invites everyone interested in machine translation and translation-related tools and resources to participate in this conference
- developers, researchers, users, professional translators, managers, marketing experts: anyone who has a stake in the vision of an information world in which language issues become transparent to the information consumer. We especially invite users from government and the translation industry to share their experiences, researchers to describe the state of the art and show their cutting-edge results, developers to describe what is happening in the Internet marketplace, researchers looking to new capabilities, and visionaries to describe the future.
During the conference there will be sessions including research papers, reports on users' experiences and invited talks. This will allow participants from research, business and government to get together to explore how to use machine translation technology to conquer language barriers and overcome the digital divide.

Scope

We expect to receive full papers in these two categories:
(R) Research papers: Submissions are invited for reports of significant research results in any aspect of machine translation and related areas.
Such reports should include a substantial evaluation component.
Contributions are welcome on all topics in the area of Machine Translation or translation-related technologies including:
• MT methodologies and techniques
• Speech translation: speech to text, speech to speech
• Translation aids (translation memory, terminology databases, etc.)
• Translation environments (workflow, support tools, conversion tools for
lexica, etc.)
• Practical MT systems (MT for professionals, MT for multilingual
eCommerce, MT for localization, etc.)
• Translation environments (workflow, support tools, conversion tools for
lexica, etc.)
• MT in multilingual public service (eGovernment etc.)
• MT for the web
• MT embedded in other services
• MT evaluation techniques and evaluation results
• Dictionaries and lexica for MT
• Text and speech corpora for MT
• Standards in text and lexicon encoding for MT
• Human factors in MT and user interfaces
• Related multilingual technologies (natural language generation,
information retrieval, text categorization, text summarization, information extraction, etc.)

(U) User studies: Submissions are invited for reports on users'
experiences with MT, in business, government, or NGOs. Contributions are welcome on:
• Use of MT to provide localization of data-driven, dynamic, or
user-specific information
• Use of MT to reduce localization effort (time, cost)
• Use of MT in collaborative projects and social networking
• Ways in which MT can be used to increase the scope of globalization
projects
• Managing change when implementing MT systems. Challenges (IT, personnel,
implementation)
• Integrating MT and computer-assisted translation into a translation
production workflow
• Implementing open- source MT in the corporation: challenges when taking
pilot results into full deployment (support, resources, infrastructure, advance customisation, system maintenance)
• Evaluation of MT in a real-world setting: metrics.
• Post-editing strategies: guidelines/support for translators/LSP’s
• Portability of MT systems across languages and domains

Papers should highlight problems and solutions and not merely describe MT integration process or project settings.

Programme

The two-day programme will include invited talks, oral presentations and poster sessions. Accepted papers may be assigned to an oral or poster session, but no differences will be made in the conference proceedings.

Important Dates
• 6 Nov 2010 – Initial call for papers
• 18 Feb 2011 – Submission deadline
• 1 Apr 2011 – Notification to authors
• 22 Apr 2011 – Deadline for camera-ready copy
• 22 Apr 2011 – Deadline for early-bird registration
• 30–31 May 2011 – Conference

Please visit the conference web pages ( www.eamt2011.eu) for the most up-to-date information about the calendar, the call for papers and formatting requirements, the programme, invited speakers, related conference activities, the venue, travel and registration.

Submissions

Papers should describe original work; they should emphasize completed work rather than intended work, and should indicate clearly the state of completion of the reported results. Wherever appropriate, concrete evaluation results should be included. Submissions will be judged on correctness, originality, technical strength, significance and relevance to the conference, and interest to the attendees.

Submissions presented at the EAMT-2011 conference should mostly contain new material that has not been presented at any other meeting with publicly available proceedings. Papers that are being submitted in parallel to other conferences or workshops must indicate this on the title page, as must papers that contain significant overlap with previously published work.
EAMT 2011 will use electronic submission through the EasyChair conference
tool: To submit a
research paper, go to the submission website at:
www.easychair.org/conferences/?conf=eamt2011 and follow the instructions. See “Important dates” for the final submission deadline.

Submissions should be anonymised (no authors, affiliations or addresses, and no explicit self-reference), be no longer than eight (8) pages (A4 size), and in PDF format. Initial versions of papers must conform to the format defined by the EAMT templates available at the conference website
( www.eamt2011.eu)

If you encounter any problem regarding submission, please do not hesitate to contact the programme co-chairs. For all other queries (e.g. visas, accommodation, payments) please contact the local organisers.

Conference Organisers

Programme Co-chairs

Research programme chair: Mikel L. Forcada (Universitat d’Alacant, Spain) User programme chair: Heidi Depraetere (Cross Language n.v., Belgium)

Local Organisation

Vincent Vandeghinste
Centre for Computational Linguistics
Katholieke Universiteit Leuven

Other information

EAMT Best Thesis Award

The EAMT Best Thesis Award 2011 for PhD theses submitted during 2010 will be awarded at the conference. Information for candidates to the award is available at www.eamt.org/news/news_best_thesis2010.php . The deadline is 31 December 2010.

Questions?

For more details, please visit the conference website:
www.eamt2011.eu
CALL FOR PAPERS for SLaTE-2011 workshop in Venice, August 24-26, 2011. Deadline: April 8 2011
We would like to invite you to submit a paper to the SLaTE-2011 workshop August 24-26, 2011 (before Interspeech-2011 in Florence, Italy) Ca' Foscari University, Venice, Italy project.cgm.unive.it/events/SLaTE2011/

ISCA-SIG SLaTE
The ISCA (International Speech Communication Association) Special Interest Group (SIG) on Speech and Language Technology in Education (SLaTE) promotes the use of speech and language technology for educational purposes, and provides a forum for exchanging information ( www.sigslate.org).

WORKSHOP THEMES
The workshop will address all topics related to SLaTE, such as:
- Speech technology for education
- Natural language processing for education
- Spoken dialogue systems for education
- Applications using speech and/or natural language processing for education
- Intelligent tutoring systems using speech and natural language
- Development of language resources for SLaTE applications
- Assessment of SLaTE methods and applications

We especially welcome contributions on the future of Speech and Language Technology in Education, e.g. mobile learning, serious gaming, virtual reality, social media (networks), etc.
In addition, we would like to invite demonstrations of systems.

PAPER SUBMISSION
Full 4-page papers should be submitted before April 8, 2011.
Notification of acceptance or rejection of papers will be given by June 10, 2011.
For further information see project.cgm.unive.it/events/SLaTE2011/
If you have questions, you can send an e-mail to SLaTE2011-org (at) let.ru.nl

ORGANIZATION
SLaTE-2011 will be organized by Helmer Strik, Catia Cucchiarini (Radboud University Nijmegen, the Netherlands, technical program), Rodolfo Delmonte and Rocco Tripodi (Ca' Foscari University, Venice, Italy, local organizers), within the framework of the ISCA-SIG SLaTE (see www.sigslate.org).

Best regards,
Helmer Strik, Catia Cucchiarini, Rodolfo Delmonte, and Rocco Tripodi The SLaTE-2011 Organizing Committee
Extra
NWO subsidies voor onderzoeksprojecten en leraren promotiebeurzen
? MeerWaarde
Programma voor bevordering van kennisbenutting in de geesteswetenschappen Binnen de geesteswetenschappen wordt veel kennis gecreėerd. Dat geldt zowel voor de talentprojecten uit de Vernieuwingsimpuls, de programma’s in de vrije competitie als in de thematisch georiėnteerde onderzoeksprogramma’s. Ook zijn er steeds meer onderzoekers die zowel bij het uitvoeren van hun onderzoeksprojecten als bij het opzetten van thematische programma’s samenwerking zoeken met niet academische partners.
Er kan een projectsubsidie (minimaal € 10.000,- en maximaal € 40.000,-) aangevraagd worden voor de termijn van maximaal 12 maanden. Het beschikbare budget voor deze eenmalige ronde is € 300.000,-.

Deadline: 10 januari 2011, 12.00 uur.
-Meer informatie over de brochure en de richtlijnen voor het opstellen van een voorstel: www.nwo.nl/meerwaarde

* Vernieuwingsimpuls
Deadlines voor 2011:
Veni: 6 januari 2011
Vidi: 4 oktober 2011
Vici-vooraanmeldingen: 31 maart 2011

De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte Vici-aanvragen is 30 augustus 2011.
- Meer informatie: www.nwo.nl/vernieuwingsimpuls


Promotiebeurzen voor leraren
In 2011 organiseert NWO de eerste ronde van Promotiebeurs voor leraren. Dit is een van de maatregelen die voortkomt uit het Actieplan Leraren van het ministerie van OCW. Promotiebeurs voor leraren beoogt het aantal gepromoveerde leraren te vergroten. Het gaat dan om leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs.
Voor de eerste ronde stelt het ministerie van OCW 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen:is 31 maart 2011.
- Meer informatie: www.nwo.nl/leraren
Call for manuscripts for Journal of Macrolinguistics on the Indo-European languages. Deadline:?
We would like to tell you that we edit the journal of Macrolinguistics (ISSN 1934-5755), with the purpose of informing scholars of Indo-European languages about the linguistic research of scholars of non-Indo-European languages, providing impetus for scholars of the Indo-European languages to develop new theories and contributing to the complementarity and interaction among linguistic researchers worldwide. On the other hand, we also very pleased to accept the high-quality papers in application of western linguistic theories and materials of non Indo-European language, which can hold a conversation with the western linguistics on a high level.

Considering your great attainments in the field of linguistics, we invite your contribution (English manuscripts are expected) for this journal. The general description of the journal and the table of contents of Issue 1 (2007)?Issue 2 (2008) and Issue 3 (2009) are mailed to you for your reference. If your paper is through the review, we can arrange it in the current issue or later issue, and two copies will send to you after publication.

We look forward to your contribution.Hope to get your reply soon.

Sincerely yours,

Prof. Dr. Ma Qinghua

Editor-in-Chief of MACROLINGUISTICS