November 4th, 2010

LOT Announcements / events
Van de LOT Bestuurstafel
Henriėtte de Swart

Op 14 oktober heeft het LOT bestuur samen met de LOT directeuren vergaderd in Utrecht. We hebben Hans den Besten herdacht, die zijn hart verpand had aan de taalwetenschap in Nederland, en jaren lid is geweest van de LOT Redactieraad. We danken hem voor zijn inspanningen!

Het bestuur en de directeuren zijn blij met de organisatie van de Grote Taaldag op 5 februari 2011, en nodigen alle taalkundigen van Nederland uit om hieraan deel te nemen.

Een praktische mededeling betreft de verhuizing van het LOT bureau van Janskerkhof 13 naar het Transcomplex. Het gehele UiL-OTS verhuist, en LOT verhuist mee. We krijgen in de nieuwe situatie minder ruimte voor de opslag van boeken, dus we zullen de komende maanden proberen om oude titels terug te sturen aan de auteurs of hun instituut. Eventuele overblijvende exemplaren zullen worden uitgedeeld op de Grote Taaldag, dus wellicht is dat een extra argument om te komen?

Er is al een paar maal gesproken over deelname van Research Master studenten aan de LOT scholen. Nu mag dat ook al (voor studenten die minimaal 2 semesters MA onderwijs hebben genoten), maar als de plannen van Duurzame Geesteswetenschappen doorgaan zal ook de financiering daarvan netjes geregeld kunnen worden. Studenten kunnen dan 3 ECTS verdienen met deelname aan een LOT school (2 cursussen per week, 2 weken lang), en dat mogelijk ophogen door het schrijven van papers of andere aanvullende opdrachten (afhankelijk van de regeling binnen hun eigen universiteit). Wij hopen dat hiermee de LOT scholen nog aantrekkelijker worden voor de Research Master studenten!

Toch willen we niet alleen de jongste groep onderzoekers bedienen, we starten in januari voor het eerste met speciale Master Classes voor gevorderde PhD studenten. In de masterclass kun je in een kleine groep je lopende onderzoek bespreken met een internationale expert op jouw onderzoeksterrein. We hopen hiermee een mooie aanvulling te kunnen geven op het bestaande programma.

Over de financiering van de onderzoekscholen als zodanig is nu bijna een akkoord bereikt tussen het DLG (de letterendekanen in den lande) en LOGOS (de samenwerkende onderzoekscholen binnen Geesteswetenschappen). Als dat allemaal lukt is de financiering van o.a. LOT voor de komende 5 jaar goed geregeld. In het huidige voorstel blijft het LOT bureau in Utrecht.

De afspraken over een nieuwe drukker voor de LOT dissertatie serie worden nu definitief gemaakt. We hopen op een beter financieel plaatje, een snellere doorloopprocedure, en een echte printing on demand service. De kleur van de omslagen zal licht wijzigen met het nieuwe printproces, maar blijft zo dicht mogelijk bij de bekende donkerrode kleur van LOT. Iedereen die na 1 maart 2011 zijn/haar proefschrift laat drukken in de LOT dissertatie serie krijgt te maken met de nieuwe drukker. Tot die tijd blijven de huidige afspraken van kracht.

De Language, Brain & Cognition track van de LOT zomerschool in Nijmegen (zomer 2010) is goed bezocht, en positief geėvalueerd. We maken nu al plannen om in de zomer van 2012 opnieuw zo’n track te organiseren.. Met dank aan NWO voor de verleende subsidie!

De eerstvolgende LOT winterschool vindt plaats aan de UvA (van 10 tot 21 januari 2011). De registratie is geopend, dus schrijf je vooral in!!
De eerstvolgende zomerschool vindt plaats in Leuven (van 13 tot 24 juni). We zijn al druk bezig met de programmering, dus houd de informatie op de LOT website in de gaten….
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Actueel:
De grammatica van het Soemerisch
www.kennislink.nl/publicaties/met-een-woord-kun-je-een-hele-zin-uitdrukken
Het Soemerisch is een van de oudst overgeleverde talen: de vroegste teksten dateren uit ca. 3200 jaar voor Christus. Maar ook is het een van de best bewaarde oude talen. Dat komt doordat de Soemeriėrs niet schreven op papier, maar op klei. Bram Jagersma deed promotieonderzoek naar de grammatica van het Soemerisch.

Lezen op je eigen niveau
www.kennislink.nl/publicaties/lezen-op-je-eigen-niveau
Een nieuwe taal leren is het leukst met teksten en oefeningen die je interessant vindt. Voor volwassenen zijn dit doorgaans niet de boekjes waarmee kinderen leren lezen. Maar volledige romans zijn meestal weer te moeilijk voor hen. Hoe bepaal je de moeilijkheidsgraad van een tekst?
LOT Winterschool 2011 UvA. Registration open!
The next LOT Winterschool will take place from January 10 - 21 2011.
The University of Amsterdam (UvA) will host this event as local organisator.
Registration is now open!

You can find the schedule and more information at our website www.lotschool.nl/files/schools/2011%20Winterschool%20UvA/.
Check out the information on masterclasses (new this school!) in the schedule.

Make sure you take note of this event in your agenda and check the website regularly for updates. For questions regarding this LOT Winterschool; email lot(removeme)uu.nl
De Grote Taaldag, AVT, Anéla, VIOT en LOT, Universiteit Utrecht, 5 Februari 2011
Op zaterdag, 5 februari 2011 vindt de eerste editie van de Grote Taaldag plaats. De Grote Taaldag is een initiatief van AVT, Anéla, VIOT en LOT waarbij drie reeds bekende evenementen samen worden gebracht: de Anéla / VIOT Juniorendag, de AVT TINdag en het Taalgala.

Tijdens het eerste deel van de dag worden de reguliere programma’s van de Juniorendag ( www.anela.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&Itemid=104) en de TINdag ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt/activiteiten/informatie-tindag-2010) naast elkaar gehouden. Tijdens het tweede deel van de dag vindt het veertiende Taalgala plaats. Tijdens het Taalgala worden de eerste resultaten van het Taalcanonproject gepresenteerd – een project dat tijdens het vorige Taalgala geļnitieerd werd. Naast deze presentatie zal tijdens het Taalgala verschillende prijzen worden uitgereikt zoals de Anéla / AVT-dissertatieprijs voor het beste taalkundige proefschrift van 2009 en de LOT-Populariseringsprijs voor het beste populariserende artikel op het terrein van de taalwetenschap van 2008 en 2009. (Zie voor meer info hierover op de LOT website onder Popularisering). De dag wordt feestelijk afgesloten met een tapasreceptie.

De Grote Taaldag vindt plaats in Utrecht, Leuvenlaan 21, Marinus Ruppertgebouw (Uithof).

Programma:

9:00 - 9.30: Ontvangst en registratie

9.30 - 12.30: Juniorendag en TINdag lezingen

12.30 - 14.00: Lunchpauze met:

- AVT ledenvergadering

- Posterpresentatie Anéla / VIOT Juniorendag

14.00 - 16.30: Juniorendag en TINdag lezingen

16.30 - 17.30: Taalgala

18.00 – 19.30: Borrel en tapasreceptie

Registratie:

Deelnemers aan de Grote Taaldag kunnen zich inschrijven voor de Juniorendag via Anéla / VIOT of voor de TINdag via AVT.

Inschrijvingsgeld is 15 euro voor reguliere leden, 10 euro voor junioren en werkzoekende taalkundigen, en 25 euro voor externen. Dit bedrag is inclusief lunch en koffie / thee de hele dag.

Voor de tapasreceptie wordt een eigen bijdrage van 10 euro gevraagd. Bij de inschrijvingsformulieren (Juniorendag en TINdag) kunnen deelnemers zich opgeven voor deze receptie. Opgeven voor de tapasreceptie is ook mogelijk door een e-mail te sturen aan lot(removeme)uu.nl tot 28 januari.
Lectures / talks
Languages in Contact Colloquium Series, Radboud University, November 9 2010
www.ru.nl/linc

When: Tuesday 9 November, 11.00-12.00
Where: Radboud University Nijmegen, Erasmus building room 3.01

Speaker: Ad Backus (University of Tilburg)
Topic: Turkish in the Netherlands

Languages in Contact Colloquium Series, Radboud University
www.ru.nl/linc

When: Tuesday 16 November, 11.00-12.00
Where: Radboud University Nijmegen, room ELN9 01.13 (Erasmuslaan 9, opposite the library)

Speakers: Marianne Gullberg (Lunds Universitet) and Pieter Muysken (RU)
Title: "Language processing in code-switching: An overview"
Nijmegen Lectures 2010, December 6th, 7th and 8th; deadline registration November 30th
The Nijmegen Lectures committee is pleased to announce that the Nijmegen Lectures 2010 will take place on December 6th, 7th and 8th.
This year's lectures will be given by Aniruddh D. Patel (Esther J. Burnham Senior Fellow, The Neurosciences Institute). The title of the lecture series is: Music, language, and the brain.

For more detailed information on each of the lectures, including abstracts, please go to the Nijmegen Lectures 2010 website www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2010

Please note that registration is required for everybody who plans to attend. Seating is limited for the afternoon sessions. We advise you to register as soon as possible (deadline November 30th). You can do so by clicking on the following link: www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2010/registration-2010

All lectures and seminars are free of charge and open to the public.

We are looking forward to seeing you at the Nijmegen Lectures 2010.

Sincerely,
Daniel Casasanto, Agnieszka Konopka, Makiko Sadakata, Kirsten Weber and Nanjo Bogdanowicz
-----
Mrs. Nanjo Bogdanowicz
secretary Language Acquisition Group
Max Planck Institute for Psycholinguistics Wundtlaan 1, 6525 XD NIJMEGEN The Netherlands
Tel.: +31 (0)24 3521 454
Fax: +31 (0)24 3521 213
Workshops / Conferences / Symposia
The Semantics in the Netherlands Day (SiN-dag), Radboud University Nijmegen, November 5 2010
The Semantics in the Netherlands Day (SiN-dag) is a series of annual conferences where Master and PhD students working on natural language semantics in the Netherlands to present their current research.

This year SiN-dag (SiN VIII) will take place on Friday, 5 November, at the Radboud University Nijmegen, being hosted by the Centre for Language Studies (CLS).

Keynote speaker will be Henk Zeevat (Department of Computational Linguistics & ILLC, University of Amsterdam).

Below you can find the programme of the workshop. Please send us an email (sin8nijmegen(removeme)gmail.com) if you would like to attend the conference. More information can be found at the conference website:
www.ru.nl/cls/research_0/language_in_time_and/sin8workshop/sin-viii/

We hope to see you at the conference,
Erwin Komen
Kees de Schepper
Martine Zwets


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.30-10.00 Registration & Opening

10.00-10.30 Ana Aguilar-Guevara (with Joost Zwarts) Weak definites and reference to kinds

10.30-11.00 Karin Beijering
Semantic change and grammaticalization: the development of (post)modal meanings

11.00-11.50 Poster session + break
Frederike Groothoff
"Do adults understand contrastive stress in an 'adult-like' way?"
Vanja de Lint
"Argument structure in American Sign Language (ASL) classifiers"
Michael Spagnol (with Elif Bamyaci and Florian Schönhuber) "From state to state"

11.50-12.20 Geertje van Bergen (with Ad Foolen and Wessel Stoop) Dutch dan in discourse

12.20-12.50 Eva D'hondt
Parsing for meaning

12.50-13.50 Lunch

13.50-14.20 Joanna Pietraszko
Negation and free relatives

14.20-14.50 Alma Veenstra
Subject Anaphora in the L2 Dutch of Native Italian Speakers

14.50-15.20 Marie-Elise van der Ziel
Explaining Non-Target-like Patterns in the L1-Acquisition of Scope Freezing

15.20-15.40 Break

15.40-16.40 Invited speaker
Henk Zeevat
"Too" too! Monitoring for additivity

16.40-16.50 Closing words

16.50-... Drinks
ExAPP2010 Conference, Groningen, November 11-12 2010
Experimental Approaches to Perception and Production of Language Variation (ExAPP2010)

11 – 12 November 2010
Groningen, The Netherlands
Contact Email: exapp2010 rug.nl
Meeting URL: www.rug.nl/let/exapp2010

The goal of ExAPP2010 is to gather scholars employing experimental methods to investigate variation on all linguistic levels. The detailed conference programme of ExAPP2010 is now available at the
conference website at www.rug.nl/let/exapp2010

Invited speakers:
- Raphael Berthele (Fribourg)
- Kathryn Campbell-Kibler (Ohio State)
- Marianne Gullberg (Lund & MPI Nijmegen)
- Mark Liberman (Upenn)
- Nancy Niedzielski (Rice)

Session topics include:
- Social Meaning of Linguistic Features
- Variation in Prosody and Voice Quality
- Variation in Phonetics and Phonology
- Variation in Morphology and Syntax
- Perception of Social Variation
- Perception of Regional Variation
- Language Attitudes and Accommodation
- Intelligibility Between Closely Related Languages
Workshop 'Sporen van het Fries en de Friezen in Noord-Holland: Taalkundige en Historische Evidentie', Universiteit Leiden, 12 en 13 november 2010
Aan de Universiteit Leiden wordt op 12 en 13 november 2010 een workshop georganiseerd over de sporen van het Fries in Noord-Holland. De nadruk zal liggen op taal- en naamkundige argumenten, maar de archeologie en
bevolkingsgeschiedenis komen ook aan bod. Geļnteresseerden zijn van harte welkom. Zie voor meer informatie de website, www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/sporenvanhetfries.html

Met vriendelijke groet,

de organisatoren,

Rolf H. Bremmer & Michiel de Vaan
Universiteit Leiden - LUCL
Taal en tongval-colloquium 2010, Gent, 19 november 2010
Op vrijdag 19 november 2010 vindt in Gent (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde) het jaarlijkse Taal & Tongval-colloquium plaats rond het thema Werkwoordsvolgorde in een ruimer perspectief.

Nieuws
Het programma is licht aangepast en staat online: www.flw.ugent.be/eviecousse/TT2010/nederlands (Nederlandse versie) of www.flw.ugent.be/eviecousse/TT2010/English (Engelstalige versie). Wie als toehoorder wil deelnemen aan het colloquium, wordt vriendelijk gevraagd zich vóór woensdag 10 november 2010 aan te melden bij Valérie Bouckaert: valerie.bouckaert(removeme)ugent.be Deelname is gratis.

Achtergrond
De voorbije decennia is het onderzoek naar de variatie tussen de werkwoordsvolgorde voltooid deelwoord – persoonsvorm (de zogenaamde ‘groene volgorde’) en de volgorde persoonsvorm – voltooid deelwoord (de ‘rode volgorde’) in de Nederlandse bijzin uitgegroeid tot een klassiek thema van de Nederlandstalige variatielinguļstiek. Vanaf de jaren vijftig zijn in de neerlandistiek uiteenlopende taalexterne en taalinterne factoren voorgesteld die de (in principe vrije) keuze tussen beide volgordevarianten mee helpen te bepalen, zoals regionale taalvariėteit (dialect – standaardtaal, exogeen taalgebruik) stilistische taalvariėteit (formeel – informeel, geschreven – gesproken, vaktaal)
accentuering van de werkwoordcluster en omringende constituenten
morfo-syntactische analyse van de werkwoordcluster en omringende constituenten

In het colloquium willen we expliciet aanknopen bij de onderzoekstraditie waar de keuze tussen de rode en groene volgordevariant in het taalgebruik centraal staat. In het gros van de publicaties is de variabele werkwoordsvolgorde echter in een relatief isolement bestudeerd met een exclusieve aandacht op de factoren die de volgorde in de tweeledige clusters bepalen in het Standaardnederlands.

Uitgenodigde sprekers

Sjef Barbiers & Hans Bennis (Meertens Instituut)
Gert De Sutter (Hogeschool Gent)
Susanne Wurmbrand (University of Connecticut)
Studentische Tagung Sprachwissenschaft (StuTS) 2010 in Potsdam, 17-21 November 2010
Dear people,

November 17-21 2010 the 48th StuTS will take place in Potsdam.
More information: 48.stuts.eu/
Any questions can be sent to info(removeme)48.stuts.eu

The Call for Papers can be found at: 48.stuts.eu/call_en.html
Workshop Frontiers of Prosody, Leiden University, Nov. 19-20, 2010
Contributions are invited to the workshop Frontiers of Prosody to be held at Leiden University, 19-20 November 2010.

The aim of this workshop is to bring together research on prosodic variation and the role of prosody in speech processing, as well as to encourage cross-fertilization of ideas in research on prosody. We welcome the submission of work which uses behavioral and neuroimaging methods to address the role of prosodic information in production and comprehension, including individual variation and effects that can be attributed to typologically different prosodic systems. For instance, the following questions might be addressed:

1) How are different kinds of prosodic information (e.g., lexical stress, lexical tone, phrasal pitch accent, and intonational boundary tones) represented in the mental lexicon and encoded in speech production?

2) How do different acoustic cues contribute to the signaling of different prosodic categories? How are cues from different modalities (e.g., tonal cues and gestural cues) integrated?

3) How do word-level prosody and higher level prosody interact in the mapping of sounds onto lexical representations?

4) How are different types of prosodic information integrated and how do they interact with other linguistic (e.g. syntactic and semantic) and non-linguistic information in spoken language comprehension?

5) What is the time course of prosody acquisition/attrition as first and second language?

How do acquisition and attrition data shed light on brain plasticity?

Confirmed Speakers

Kai Alter

Bharath Chandrasekaran

Delphine Dahan

Aditi Lahiri

Bernd Möbius

Pilar Prieto

Niels Schiller

Linda Wheeldon

Website: www.hum2.leidenuniv.nl/prosody-frontiers

The workshop is organized as part of the NWO Internationalization Network Forms and Functions of Prosody ( www.ru.nl/gep/projects/forms_and_functions/)
10e Frans-Nederlandse Ontmoetingsdagen, Collčge Néerlandais – Parijs, 22 & 23 november 2010
Sleutels tot succes – Ontdek ze op 22 en 23 november
Voor docenten, onderzoekers, beleidsmakers, studenten, promovendi en bestuurders is 22 en 23 november dé gelegenheid om kennis te maken met succesvolle partnerschappen in hoger onderwijs en onderzoek tussen Nederland en Frankrijk. In 6 masterclasses belichten Franse en Nederlandse experts hun vorm van samenwerking. Het ontstaan ervan, de hobbels die men moest nemen, de waarde ervan en de dromen voor de toekomst. Vanuit verschillende vakgebieden: landbouwwetenschappen, geschiedenis, wiskunde, sociale wetenschappen, business studies en politicologie. Er is ruimte voor informatie-uitwisseling, discussie en het leren van elkaars ervaringen.

In de rondetafel discussie kijken 4 personen met de deelnemers en de experts van de masterclasses naar de volgende 10 jaar. Wat zijn hun en uw ideeėn daarover. Waar zijn niches? Waar zitten knelpunten? Waar liggen uitdagingen? De uitkomsten zullen we neerleggen in ons 6decahier thématique. Om u te blijven betrekken bij Nederlands-Franse samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek.

Er is tijdens het avondprogramma ook tijd voor muziek van onder andere cellisten Karlien Bartels en Florent Maigrot en voor film geproduceerd door studenten van Franse en Nederlandse kunstacademies. U zult de jury zijn van een festival van superkorte films! Het affiche is speciaal voor ons ontworpen door studenten van de kunstacademie l'Ecole Estienne. Maxime Fittes won met de zijne de speciaal hiervoor opgezette wedstrijd.

Het programma is rond, zie hier: frnl.nl/documents/Ontmoetingsdagen%202010/Programma%20Ontmoetingsdagen.pdf
Inschrijven kan nu via: www.frnl.eu/NL/onderzoekinnederland/sleutelstotsuccesontdekzeop22en23november/?cid=7&news_id=59

Graag nodigen we u uit om naar het Collčge Néerlandais in Parijs te komen.
Eindsymposium NWO Cognitie programma, Grand Hotel Karel V te Utrecht, woensdag 24 november 2010,
Eindsymposium NWO Cognitie programma

Op woensdag 24 november 2010 NWO wordt het NWO-programma Cognitie afgesloten met een wetenschappelijk symposium in Grand Hotel Karel V te Utrecht. Het programma is in 2001 van start gegaan en heeft in totaal € 12,5 miljoen subsidie verdeeld ten behoeve van het cognitieonderzoek. Verscheidene wetenschappers uit het programma zullen op deze dag de resultaten van hun onderzoek presenteren. Daarnaast zijn Nancy J. Nersessian (Georgia Institute of Technology, USA), Wolfgang Prinz (Max Planck Insitute for Human Cognitive and Brain Sciences. Germany) and Eve Clark (Stanford University,USA) de genodigde keynote sprekers.

Meer informatie en registratie: www.cognitie.nl/news/wetenschappelijk-eindsymposium-nwo-programma-cognitie
Publiekssymposium 'Een hoofd vol taal; Over meertaligheid', LUCL Leiden, 27 november 2010
Het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) organiseert op zaterdag 27 november een publiekssymposium over de vraag wat het leren van een nieuwe taal teweegbrengt in onze hersenen.
Een nieuwe taal leren kan iedereen, maar niet bij iedereen gaat het op dezelfde manier. Voor een deel ligt dat aan onze hersenen. De hersens van jonge kinderen bijvoorbeeld zijn nog volop in ontwikkeling. Is het goed om zo vroeg mogelijk te beginnen met het leren van een nieuwe taal, bijvoorbeeld Engels, of levert dat toch problemen op? Professor Sieneke Goorhuis-Brouwer heeft een duidelijke mening.
De Britse autist Christopher Taylor is niet bijzonder intelligent, maar kent wel 20 talen. Heeft hij een uitzonderlijk brein? En wat leert zijn talent ons over het brein in het algemeen? Professor Neil Smith leerde Christopher een 21ste taal. Wat gebeurde er?
We weten allemaal dat het leren van een nieuwe taal veel tijd en energie kost. Toch blijken onze hersens zelfs na 7 minuten al heel wat informatie over een nieuwe taal te hebben opgepikt. Professor Marianne Gullberg vertelt over het onderzoek waar zij aan meewerkte.
Wat betekent het eigenlijk als je zegt dat je een bepaalde taal beheerst? Professor Jan Hulstijn gaat daarop in én op de vraag hoe je taalvaardigheid kunt (of moet) meten.
Voor meer informatie en registratie: www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/publiekssymposium.html
Colloquium International NWO-project Early Child Bilingualism, Meertens Institute Amsterdam, November 30 2010
Concluding colloquium International NWO-project Early Child Bilingualism: Bilingual first language acquisition or child second language acquisition?

On 30 November a mini-colloquium will be organized to mark the end of the project Early Child Bilingualism: Bilingual first language acquisition or child second language acquisition? that is part of the international NWO-program ‘Language Acquisition and Multilingualism’. The lectures will be given by Froso Argyri & Ianthi Tsimpli, Theodoris Marinis, Antonella Sorace, and Sharon Unsworth.

When: Tuesday 30 November 2010

Time: 2.30 - 5.00 pm + drinks afterwards

Location: Meertens Instituut: Symposiumzaal

More info: www.meertens.knaw.nl/cms/nl/agenda-othermenu-70/143356-30-november-2010
CamLING2010, the Sixth Cambridge Postgraduate Conference in Language Research, Cambridge, UK, 7-8 December 2010
We are pleased to announce the Sixth Cambridge Postgraduate Conference in Language Research (CamLing2010) to be held in the University of Cambridge Computer Lab on 7 and 8 December 2010.

CamLing brings together postgraduate students working in a wide range of areas of language research and provides a forum for interdisciplinary discussion where students can present and discuss their work with other people from both theoretical and applied backgrounds. Continuing an established tradition, this year's conference has attracted the submission of a number of outstanding papers from leading universities in the UK and abroad. Please, visit www.srcf.ucam.org/camling/programme.html for details on the conference programme.

We are particularly delighted to welcome Dr Philip Durkin of the Oxford English Dictionary and Dr Napoleon Katsos of the Research Centre for English and Applied Linguistics of the University of Cambridge as this year's plenary speakers. For more information on their plenary talks, please see www.srcf.ucam.org/camling/speakers.html.

For the first time in the history of the conference, CamLing2010 will feature a workshop themed 'Linguistics matters!'. The workshop will include two invited talks by Professors Peter Patrick and Dick Hudson who will showcase a range of possibilities for the active involvement of graduate students of Linguistics in public engagement. More information and updates on the workshop can be found at www.srcf.ucam.org/camling/workshop.html.

We would also like to draw your attention to the registration page on our website: www.srcf.ucam.org/camling/registration.html. There you will find all the necessary information on how to register

(a) to attend the conference;
(b) for accommodation at Selwyn College during the days of the conference; and,
(c) to attend the conference dinner at Selwyn College on 7 December 2010.

Registration for all of the above is done by means of a secure online registration form. The link to the form can be form can be found on the above page, where you will also find more information regarding your attendance, accommodation and catering during CamLing2010.

We look forward to welcoming you all.

With warmest wishes,
Petros Karatsareas
On behalf of the CamLing2010 Organising Committee
Robert Lowth Symposium, University of Leiden, 17-18 December 2010
2010 may rightly be called the Robert Lowth Year: on 27 November it will have been three hundred years since he was born “in his Father’s Prebendal house in the Close Winchester”, as he himself wrote in his brief Memoirs.

To celebrate this event as well as the fact that his grammar may be called the most important grammar published during the eighteenth century, the VICI research project The Codifiers and the English Language is organising a two-day symposium in Leiden, on 17 and 18 December.

Plenary speaker at the symposium will be Carol Percy, from the University of Toronto.
More information: www.robertlowth.com/conference.html
Biolinguistics Workshop, University of Groningen, January 7 2011
Associated with ConSOLE XIX, a workshop on biolinguistics will be held at the University of Groningen on January 7th, 2011. The biolinguistics research area focuses on the biology and evolution of language and aims to understand the unique ability and origin of human language. Research carried out within the field of biolinguistics has received considerable and increasing attention over the past few decades from researchers within various fields including linguistics, (evolutionary) biology, philosophy, mathematics, and neuroscience. The collaborative efforts within these scientific fields attempt to arrive at a deeper understanding of the origin, biology and evolution of the language faculty.

Graduate students not having defended a Ph.D. in Linguistics by September 13th are invited to submit abstracts relating to the topic of biolinguistics. The call is open to any subfield relevant to this matter, from theoretical linguistics to more applied research areas such as language acquisition and neurolinguistics.

The Biolinguistics Workshop will precede the nineteenth Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XIX). ConSOLE XIX will be held in Groningen from 5 to 8 January 2011. For more information, follow this link: www.let.rug.nl/console19/.

Local organizing committee
Ankelien Schippers
Gisi Cannizzaro
Hanneke Loerts
Anja Schüppert
Radek Šimķk
Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XIX), Groningen, January 5-8 2011
19th Conference of Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XIX)

Date: 05-Jan-2011 - 08-Jan-2011
Location: Groningen, Netherlands
Meeting Email: consolexix(removeme)gmail.com
Web Site: www.let.rug.nl/console19

MEETING DESCRIPTION

We are proud to announce that the 19th Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XIX) will take place at the University of Groningen in January 6 - 8, 2010.
See for call for paper below 'Calls for papers for events.'
Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) VII, Utrecht University, February 2-4 2011
Lectures and hands-on sessions on methodological aspects of language acquisition research

We are happy to announce the seventh edition of EMLAR, taking place in Utrecht, the Netherlands, from February 2 – 4 2011 (Wednesday to Friday).

The workshop aims at training advanced MA and PhD students working on first and second language acquisition in experimental research. Experts in various domains of language acquisition research are giving various lectures and practices.

The full program of EMLAR VII and details about registration are available at:

www.hum.uu.nl/emlar/home.htm

Registration deadline: December 20, 2010.

For further questions, contact us at: EMLAR.UU(removeme)gmail.com

Confirmed speakers and topics:
• Huub van den Bergh (Utrecht University) - Educational research
• Onno Crasborn & Paula Fikkert (Radboud University Nijmegen) - Acquisition of sign language phonology
• Virginia Gathercole (Bangor University) - Naturalistic versus experimental studies: taking advantage of both
• Judith Gervain (CNRS-Paris Descartes) - Near-Infrared Spectroscopy: a primer
• Steven Gillis (University of Antwerp) - Samples, sampling and other confusing things
• Petra Hendriks (University of Groningen) - Identifying production-comprehension asymmetries in language acquisition
• Jan Hulstijn (University of Amsterdam) - Measuring language proficiency
• Elizabeth Lanza (Oslo University) - Methodological issues in selecting sites and participants for research on bilingualism
• Tierry Nazzy (Université Paris) - Crosslinguistic study of the consonantal bias in early word learning
• Nuria Sebastiįn-Gallés (Universitat Pompeu Fabra) - The bilingual in the crib: early acquisition of two languages

Tutorials:
• PRAAT
• Lexical databases
• Eye tracking: reading
• Eye tracking: visual world paradigm
• Statistics with R
• Multilevel analysis
• SPSS
• CHILDES
• Computational methods

Organizing committee:
Ivana Brasileiro
Desiree Capel
Lizet van Ewijk
Rene Kager
Arnout Koornneef
Elena Tribushinina
TIN-DAG AvT Leiden, onderdeel De Grote Taaldag, Utrecht, 5 februai 2011
ALGEMENE VERENIGING VOOR TAALWETENSCHAP

Secretariaat: Bert Botma (e.d.botma(removeme)hum.leidenuniv.nl) / Ale de Boer (a.de.boer(removeme)net.hcc.nl) Leiden University Centre for Linguistics, Universiteit Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden

Website: www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt

Aan de leden van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap:

De Grote Taaldag
De volgende TIN-dag wordt gehouden op zaterdag 5 februari 2011. De TIN-dag zal voor het eerst plaatsvinden tijdens de Grote Taaldag, een initiatief van AVT, Anéla, Viot en LOT. Tijdens deze dag wordt parallel aan de TIN-dag ook de Anéla-juniorendag georganiseerd. Aansluitend volgt het jaarlijkse Taalgala, waarop ondermeer de AVT-Anéla-dissertatieprijs 2010 uitgereikt wordt. Tot slot viert de AVT op deze dag haar 60-jarige bestaan, met een borrel en tapasreceptie.
De Grote Taaldag vindt plaats in het Marinus Ruppertgebouw op het terrein van de Uithof (en dus niet op de Drift!): Leuvenlaan 21, 3584 CE Utrecht. Omdat hier geen horecagelegenheden in de buurt zijn, worden de lunch en koffie/thee door de AVT verzorgd. Hiervoor vragen wij een bijdrage (€15 voor reguliere leden, €10 voor promovendi), die u aan het begin van de dag kunt voldoen. Voor de tapasreceptie wordt een aparte bijdrage (van €10) gevraagd.

Inschrijving
Om een goed beeld te krijgen van het aantal aanwezigen op de TIN-dag en de daarop volgende receptie is het belangrijk dat u zich van tevoren via de website van de AVT inschrijft. U kunt dit doen op www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. Graag horen we voor vrijdag 21 januari bij welke onderdelen u aanwezig wil zijn.

Samenvattingen voor de TIN-dag
Ieder AVT-lid dat op de TIN-dag een voordracht wil houden, wordt verzocht op uiterlijk maandag 29 november aanstaande een samenvatting van maximaal 170 woorden te sturen naar a.de.boer(removeme)net.hcc.nl. Daarnaast geeft u aan: uw naam, de titel van de lezing, eventueel uw werkbetrekking en het globale deelgebied van uw onderwerp. Als u van plan of bereid bent uw lezing in het Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse. Uw samenvatting dient geschreven te zijn in ASCII of RTF/word. Leden mogen maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur).
Als u geen bevestiging van ontvangst van uw samenvatting ontvangt, verdient het aanbeveling contact op te nemen met de AVT. Alleen bevestigde sprekers worden ingepland voor de TIN-dag. Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen de laatst ontvangen abstracts opgenomen worden als “alternates”.
De lezingen op de TIN-dag duren 20 minuten, gevolgd door een vragensessie van 10 minuten. Ook deze keer wordt een bundel Linguistics in the Netherlands samengesteld. Sprekers kunnen na de TIN-dag een schriftelijke versie van hun lezing aanbieden aan de redactie, die op basis van referentenrapporten beslist of het paper voor publicatie in de LIN-bundel in aanmerking komt.
Het programmaboekje van de TIN-dag (inclusief samenvattingen) zal in de loop van december op de AVT-site verschijnen. In tegenstelling tot wat u gewend bent, zal er vanaf dit jaar geen papieren programmaboekje van de TIN-dag meer verschijnen.

Met vriendelijke groet,
Bert Botma, secretaris AVT
CICLing 2011, 12th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, Tokyo, Japan, February 20-26, 2011
CICLing 2011

12th International Conference on
Intelligent Text Processing and Computational Linguistics

Tokyo, Japan, February 20-26, 2011

www.CICLing.org/2011

PUBLICATION:
LNCS: Springer Lecture Notes in Computer Science;
poster session: special issue of a journal

KEYNOTE SPEAKERS:
Chris Manning, Diana McCarthy, Jun'ichi Tsujii, Hans Uszkoreit

TOURS:
Three excellent tours in and around Tokyo

AWARDS:
Best paper, best student paper,
best presentation, best poster, best software

SUBMISSION DEADLINES:
October 20: registration of tentative abstract,
November 1: uploading of full papers
(contact us for late submissions)

TOPICS:
All topics related with computational
linguistics, natural language processing,
human language technologies, information
retrieval, etc.

See complete CFP and contact on www.CICLing.org/2011

This message is sent in good faith of its usefulness for you as an NLP/CL researcher. If this is an error, kindly let me know.

Alexander Gelbukh
www.Gelbukh.com
Historical Sociolinguistic Network Conference, Leiden University, 22-24 June 2011
HiSoN Conference: Touching the Past: (Ego) documents in a Linguistic and Historical Perspective

The research project “Brieven als Buit/ Letters as Loot” will be organising the next Historical Sociolinguistic Network Conference at Leiden University in June 2011. This time, the theme of the conference will be: "Touching the Past: (Ego)documents in a Linguistic and Historical Perspective". Scholars interested in any aspect relating to the HiSoN Conference theme are invited to submit abstracts for papers and to propose suggestions for workshops or panel sessions.

More information: hum.leiden.edu/lucl/hison-conference/news/conference.html
Job Announcements / Vacancies
Vacancy for PhD research on 'International adoption and language development', University of Groningen. Deadline: November 8 2010
Job description
The PhD position is part of the NWO-funded research project "International adoption and language development: a perspective from Kindertransport survivors", awarded to Prof. Dr. Monika S. Schmid ( www.rug.nl/staff/m.s.schmid/index). This program aims to investigate whether young migrants who left their country of birth shortly before or after the onset of puberty have an advantage in second language learning and a disadvantage in L1 retention if they experience a complete break of L1 input and use in comparison with speakers with continued exposure. In order to examine this, oral history testemonies from German-Jewish migrants who escaped from Nazi Germany between 1938 and 1939, either in the company of their families or on their own within the framework of the Kindertransporte, will be investigated.
The successful candidate will compile and investigate a corpus of predominantly English-language interviews which have been conducted by various Holocaust memorial organisations. The PhD student should be a native or near-native speaker of English, ideally with a good command of German.

Additional information as well as a complete description of the project can be obtained from the principal investigator.
Requirements
- Master's degree (preferably a Research Master) in (General/Applied) Linguistics, English Language or a related field
- excellent record of undergraduate and Master's level study
- native or near-native command of English, good or excellent command of German
- ability to work in a research team
- experience with or willingness to learn to work with corpora
- ability or willingness to learn to apply experimental methods is an advantage.
Conditions of employment
The University of Groningen offers a salary of € 2,042 gross per month in the first year to € 2,612 gross per month in the fourth year (figures based on full employment). The full-time appointment is temporary for a specified period of four years.

Interviews will take place between Nov. 16th and Nov. 18th.

The starting date is 1 January 2011.

Affiliation
The PhD candidate will be affiliated with the 'Language and literacy development across the lifespan' group of the Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) at the Faculty of Arts of the University of Groningen. This institute embraces all the Linguistics research in the faculty. The PhD candidate will be enrolled in the research training program of the Graduate School for the Humanities.

The position requires residence in Groningen, 38 hours/week research and research training, and must result in a PhD dissertation. After the first year there will be an assessment of the candidates' results and the progress of the project to decide whether the employment will be continued.

You can apply for this vacancy until the closing date of 8 November 2010 by sending your application to vmp(removeme)rug.nl (quoting vacancy nr. 210305), or by accessing the online application form on www.rug.nl/corporate/vacatures/vacaturesRUG.

Please include:
- a letter of motivation in English to apply for this project
- a curriculum vitae
- a copy of diplomas and a list of grades
- a list of publications (if applicable)
- the names and e-mail addresses of two academic referees.
Organisation
University of Groningen
Since its foundation in 1614, the University of Groningen has enjoyed an international reputation as a dynamic and innovative centre of higher education offering high-quality teaching and research. Balanced study and career paths in a wide variety of disciplines encourage the 27,000 students and researchers to develop their own individual talents. As one of the best research universities in Europe with prestigeous partner universities and networks, the University of Groningen is truly an international place of knowledge.
Faculty of Arts
The Faculty of Arts is a large, dynamic faculty in the heart of the city of Groningen. It has more than 5000 students and 700 staff members, and offers a wide range of degree programmes. Our research, which is internationally widely acclaimed, covers the following fields: Archaeology, Cultural Studies, History, International Relations, Journalism, Language and Literary Studies, and Linguistics.

The University provides a career advisory service for partners of new staff who move to Groningen.

The University of Groningen is an equal opportunities employer. As women are still underrepresented in a number of fields, they are particularly encouraged to apply.

Additional information
Prof. Monika S. Schmid ( www.rug.nl/staff/m.s.schmid/index), principal investigator
+31 50 3632063
m.s.schmid(removeme)rug.nl
A full project description is available here ( www.rug.nl/staff/m.s.schmid/projects)
CLCG ( www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekinstituten/clcg/index)
Graduate School for the Humanities ( www.rug.nl/gradschoolHumanities/index)
PhD/Postdoc positions Generative syntax and phonology (3,0 fte), University of Groningen CLCG. Deadline: 8 November 2010
PhD and Postdoc positions in generative syntax and phonology (University of Groningen)

The Center for Language and Cognition Groningen announces the following three positions in generative linguistics:
• A four-year Postdoc position (1.0 fte). Provisional project title: “Ellipsis and fragmentation in afterthoughts and peripheral adverbial clauses”
• A four-year PhD Student position (1.0 fte). Provisional project title: “Reporting and comment clauses cross-linguistically, and the issue of discontinuous anaphora”
• A four-year PhD Student position (1.0 fte). Provisional project title: “Prosodic features of incomplete parentheses”
All three positions are are part of a larger research project called “Incomplete Parenthesis”, funded by the European Research Council.
The general program investigates the relation between ellipsis phenomena and parenthesis from a theoretical and cross-linguistic perspective. Each researcher will carry out his or her own sub-project, as well as contribute to the overall aims. The complete project proposal – including a provisional description of the three sub-projects relevant for applicants – can be downloaded from the following deep link: < www.let.rug.nl/dvries/pdf/erc-project.pdf >. For further questions, please contact the principal investigator (Dr. Mark de Vries, mark.de.vries(removeme)rug.nl, +31 50 3633688).

Requirements
• For the PhD positions: an MA degree in theoretical linguistics or a related field;
• For the Postdoc position: a PhD degree in theoretical linguistics or a related field;
• Commitment to the general project; willingness to cooperate;
• Affinity with generative syntax, and a broad linguistic interest, including typology, information structure, and prosody;
• Full proficiency in English; motivation to learn Dutch (if applicable).

Conditions of employment

For PhD students: the University of Groningen offers a salary of € 2,042 gross per month in the first year to € 2,612 gross per month in the fourth year (figures based on full employment).

For Postdocs: starting salary from € 3088,- gross per month. An 8% holiday allowance per annum and an end of the year bonus (8,3%) for a full-time position.

Starting date: 1 Feb. 2011
Duration of the contract: 4 years (both Postdoc and PhD students)
Status: employee (both Postdoc and PhD Students)
Appointment: 1.0 fte (including a 0.2 fte teaching load for the Postdoc)

Affiliation
The candidates will be affiliated with the ‘Syntax and Semantics’ group of the Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) at the Faculty of Arts of the University of Groningen. This institute embraces all the Linguistics research in the faculty. PhD candidates will be enrolled in the research training program of the Graduate School for the Humanities, and will also participate in the Netherlands Graduate School of Linguistics (LOT).

These positions require residence in Groningen, 38 hours/week research and research training, and must result in a PhD dissertation (for PhD students). After the first year there will be an assessment of the candidates' results and the progress of the project to decide whether the employment will be continued.

The University provides a career advisory service for partners of new staff who move to Groningen. The University of Groningen is an equal opportunities employer. As women are still underrepresented in a number of fields, they are particularly encouraged to apply.

Applications
You can apply for this vacancy until the closing date of 8 November 2010 by accessing the online application form on www.rug.nl/corporate/vacatures/vacaturesRUG. The relevant item is called “PhD/Postdoc positions Generative syntax and phonology (3,0 fte)”, vacancy number 210306-08.

Please include:
• An extensive letter of motivation in which you describe why you are interested in this project, and why you think you are a good candidate;
• Your curriculum vitae (including a list of publications, if any);
• If possible, a copy of your diploma and a list of grades;
• A copy of an article, paper or thesis (which shows some of your talent);
• The names and email addresses of two referees.

Interviews will be held on Nov. 19th and 22nd.
Vacancy for assistant professor in Linguistics, University of Amsterdam. Deadline: 17 November 2010
The University of Amsterdam has a vacancy for an assistant professor in Linguistics. This 5-year position focuses on the topic of Learnability. The successful candidate will be a linguist who takes an active interest in the theme of learnability based on a multidisciplinary approach of first and second language acquisition and language developmental disorders in combination with language change, language diversity or language typology. The candidate should also have a strong interest in cognitive science in a broad sense and be open to collaboration with psychologists and/or educationists.

All relevant information can be found at the following webpage:
www.uva.nl/vacatures/vacatures.cfm/1BBC2B81-CB4D-4C05-B8F90BDBE84E138D

Kees Hengeveld
home.hum.uva.nl/oz/hengeveldp
PhD holders for the positions of Assistant Professor, Associate Professor, and Full Professor in British Studies, American Studies, and Linguistics for the academic year 2010-2011
The Tunisian Ministry of Higher Education is recruiting PhD holders for the positions of Assistant Professor, Associate Professor, and Full Professor in British Studies, American Studies, and Linguistics for the academic year 2010-2011.

The teaching load for Assistant Professor is 11 hours a week and for Associate and Full Professor 6 hours a week. Appointees will also be required to supervise MA and PhD students and contribute to the academic life in their department.

For this year the Ministry offers: competitive salaries that take into consideration the candidates' qualifications, publications, and work experience; one return air-fare for every academic year; an accommodation allowance and a supervision allowance, both included in the appointee' salary; health insurance; and other incentives. Contracts are for a minimum of two years and are renewable for an unlimited number of times.

Candidates are requested to submit their C.V. at the e-mail address: mes(removeme)mes.rnu.tn.
Calls for papers for events
Oproep inzendingen voor Dag van de Fonetiek, NVFW, Amsterdam, 23 december 2010. Deadline: 11 november 2010
De Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen organiseert de Dag van de Fonetiek dit jaar op donderdag 23 december.

Wij vragen iedereen die iets kan vertellen of demonstreren over spraak of spraaktechnologie om bij te dragen aan deze dag.

Indien u een bijdrage heeft, stuur dan uiterlijk 11 november a.s. een titel en samenvatting (13 regels) naar het onderstaande e-mailadres.

Meer informatie kunt u vinden op:
www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/DvdFonetiek/OproepDvdF-dag2010.html
en op onze website:
www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/

Namens het bestuur,

Titia Benders
secretaris NVFW
titia.benders(removeme)uva.nl
Call for papers voor Anéla / VIOT Juniorendag. Deadline:November 15 2010
Onderdeel van de Grote Taaldag, georganiseerd door ANéLA, VIOT, AVT en LOT

(English version below)

Op zaterdag 5 februari 2011 wordt de jaarlijkse Juniorenstudiedag van Anéla en Viot georganiseerd tijdens de Grote Taaldag in Utrecht. Op de Grote Taaldag zijn de Anéla/Viot Juniorendag, de AvT TINdag en het Taalgala samengebracht. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen hier hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of bedrijfscommunicatie) in een informele sfeer presenteren tijdens een lezing of een posterpresentatie. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla/VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen het vakgebied.

Meld je nu aan voor een presentatie tijdens de Juniorendag. Dien vóór 15 november 2010 een samenvatting van je onderzoek van maximaal 200 woorden in via linguistlist.org/confcustom/anelaj2011.

Vergeet niet alle persoonlijke informatie (naam, universiteit, adres) uit het bestand te verwijderen en aan te geven of je voorkeur hebt voor een mondelinge presentatie of een posterpresentatie. Je hoort uiterlijk 17 december 2010 of je aanmelding is geaccepteerd.

Meer informatie over de Juniorendag 2011 en de geschakelde activiteiten van de Grote Taaldag kun je vinden op de Anéla-website: www.anela.nl. Voor verdere vragen kun je een e-mail sturen naar juniorendag2011(removeme)gmail.com.

On Saturday, February 5th 2011, Anéla, the Dutch Society for Applied Linguistics, and Viot, the Dutch and Flemish Interuniversity Association for Speech Communication, organize their yearly junior study day (Juniorendag) in Utrecht. This year, it will be held in the context of the 'Big Language Day' (Grote Taaldag), which combines three already existing events - the Juniorendag, the AvT-TINday, and the Taalgala.

During the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD students in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, education, discourse, or communication) get the opportunity to present their work. In addition, the yearly Anéla/VIOT Scriptieprijs will be awarded to the best BA- or MA-thesis in the area of applied linguistics.

If you would like to present a paper or a poster on the Juniorendag, please upload your abstract, in Dutch or English, on linguistlist.org/confcustom/anelaj2011 before November 15 th, 2010.

Abstracts should not exceed 200 words, and they should not include any personal information (name, university/institute, address). Please state your preference for a poster presentation or oral lecture. You will receive a notification of acceptance before December 17th, 2010.

Further information on the Juniorendag is available on the Anéla-website www.anela.nl or via juniorendag2011(removeme)gmail.com.
CALL FOR PAPERS for 44th Annual Meeting of the SLE, 8-11 september 2011. Deadline November 15 2010: submission of workshop proposals; 15 January 2011: deadline for submission of all abstracts
FIRST CALL FOR PAPERS

44th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea

8-11 September 2011

Universidad de La Rioja, Logrońo, Spain
www.societaslinguistica.eu/
sle2011.cilap.es/

The Societas Linguistica Europaea and the Centre for Research in the Applications of Language at the University of La Rioja, Logrońo (Spain), invite you to submit workshop, poster and paper proposals for the next annual meeting. SLE meetings provide a forum for high-quality scientific research in linguistics.

PLENARY SPEAKERS

Bas Aarts (London)
Martin Everaert (Utrecht)
Adele Goldberg (Princeton)
Juan Manuel Hernįndez-Campoy (Murcia)
Ruth Wodak (Lancaster)

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Chair: Francisco Ruiz de Mendoza Ibįńez
Secretary: Sandra Peńa Cervel
Treasurer: Andrés Canga
Members: Marķa Pilar Agustķn, Asunción Barreras, Almudena Fernįndez, Rosa MŖ Jiménez, Javier Martķn, Juan Manuel Molina, Lorena Pérez, Roberto Torre.

SLE CONFERENCE MANAGER

Bert Cornillie (Leuven)

SCIENTIFIC COMMITTEE

Chair: Letizia Vezzosi (Perugia), Members: Laura Alba-Juez (Madrid, UNED), Johanna Baršdal (Bergen), Delia Bentley (Manchester), Marcella Bertuccelli (Pisa), Walter Bisang (Mainz), Kasper Boye (Copenhague), Anna Cieslicka (Poznan/TAMIU Laredo), Giuglielmo Cinque (Venice), Joćo Costa (Lisbon), Marķa Josep Cuenca (Valencia), Michael Daniel (Moscow), Kristin Davidse (Leuven), David Denison (Manchester), Ursula Doleschal (Wien), Patricia Donegan (Honolulu), Mirjam Fried (Prague), Francisco Gonzįlvez (Almerķa), Stefan Th. Gries (UC Santa Barbara), Youssef Haddad (Florida), Liliane Haegeman (Ghent), Marja-Liisa Helasvuo (Turku), Daniel Hirst (Aix-en-Provence), Hans Henrich Hock (Urbana-Champaign),Willem Hollmann (Lancaster), Michael Israel (Maryland), Gunther Kaltenboeck (Viena), Stanislav Kavka (Ostrava), Seppo Kittila (Helsinki), Grzegorz Kleparski (Rzeszow), Bernd Kortmann (Freiburg), Livia Kortvelyessy (Kosice), Gitte Kristiaensen (Madrid, Complutense), Leonid Kulikov (Leiden), Karen Lahousse (Leuven), Meri Larjavaara (Turku/Åbo), Maria Luisa Lecumberri (Vitoria-Gasteiz), Elisabeth Leiss (München), Marķa Rosa LLoret (Barcelona), Marķa José López-Couso (Santiago), Ricardo Mairal (Madrid, UNED), Andrej Malchukov (EVA, Leipzig), Amaya Mendikoetxea (Madrid, UAM), Lavinia Merlini (Pisa), Laura Michaelis (UC, Boulder), Edith Moravcsik (Wisconsin, Milwaukee), Jan Nuyts (Antwerp), Miren Lourdes Onederra (Vitoria-Gasteiz), Hamid Ouali (Wisconsin, Milwaukee), Eric Pederson (Oregon), Paola Pietrandrea (Roma III), José Pinto de Lima (Lisbon), Vladimir Plungjan (Moscow), Nikolaus Ritt (Viena), Nicoletta Romeo (Sydney), Fernando Sįnchez Miret (Salamanca), Andrea Sansņ (Como), Stephan Schmid (Zürich), Roland Schuhmann (Jena), Elena Seoane (Santiago), Augusto Soares da Silva (Braga), Jae Jung Song (Otago), Roeland van Hout (Nijmegen), Arie Verhagen (Leiden), Guido Vanden Wyngaard (Brussels), Elly Van Gelderen (Arizona), Anna Verschik (Tallinn), Björn Wiemer (Mainz), Jan-Wouter Zwart (Groningen).

CALL FOR PAPERS: WORKSHOPS, POSTERS AND GENERAL SESSION

Workshops, posters and individual papers are invited on any topic belonging to the field of linguistics. One person may submit a single-authored paper, a single-authored paper and a co-authored one (not as first author) or two co-authored papers (only one as first author). Note that keynote papers within workshops count as ordinary papers. Presentations will be 20 minutes plus 10 minutes question time.

All abstracts have to be registered and sent to the Scientific Committee by 15 January 2011.

GENERAL SESSION - WORKSHOPS. General session papers can deal with any topic in linguistics. Workshop papers take into account the topic of the workshop proposal, and are usually pre-selected by the workshop convenors before they are submitted to the scientific committee (SC). The acceptance of a paper depends on the quality of the abstract.

Abstracts will be read by three referees. Abstracts submitted to the general session and to the poster session will be evaluated by three members of the SC. Workshop papers receive two evaluations by SC members and one by the convenors. The threshold for acceptance is the same for general session, poster and workshop abstracts. The acceptance rate of the previous conferences was 60% for the general session.

As of SLE 2009 more than half of the presentations have taken place within the framework of thematic workshops. Workshop proposals should contain:

(i) A 1000 word description of the topic (including the research questions to be addressed) and
(ii) a provisional list of workshop participants and a short description of their topics.

We encourage workshop convenors to distribute an open call for papers on the LinguistList (announce your cfp as a session of SLE 2011) and other fora. The deadline for the submission of workshop proposals is 15 November 2010. Workshop proposals will be evaluated and ranked by the SLE Scientific Committee. Notification of acceptance will be given by 15 December 2010. After a workshop proposal has been accepted, the convenors will be requested to invite their participants to submit their full abstracts by 15 January 2011.

Since we want conference participants to be able to attend individual workshop presentations, SLE workshops have to be compatible with the main conference schedule. This means that the format of the workshops must be organized around 30 minute presentations (20 min. + 10 min. discussion). Workshops can contain 10 or 15 slots (corresponding to 1 or 1.5 days); each workshop ideally comprises:

1. An introductory paper by the convenor(s) or by a key-note speaker, which summarizes previous research, specifies the approach(es) to be taken and sets the scope of the papers to be presented.
2. Eight papers (1 day) or thirteen papers (1.5 day).
3. A slot for final discussion on the topics covered by the papers, methodological issues and questions for future research.

Further details can be discussed with the SLE Conference Manager.

POSTERS. The next SLE meeting will hold a poster session of an hour for both senior and junior researchers. Posters and oral presentations will be evaluated according to the same quality standards. In order to foster interaction, all other sessions will be suspended during the poster session.

The maximum size of the poster is 1.10 m x 1 m. For more information about how to make a good poster, click here.


GUIDELINES FOR SUBMISSION

Abstracts should not exceed 500 words (exclusive of references) and should clearly state research questions, approach, method, data and (expected) results. The abstract will also contain three to five key words specifying the (sub)field, the topic and the approach.

The deadline for all abstracts (for the general session, the poster session and the workshops) is 15 January 2011. Notification of acceptance will be given by 31 March 2011.

Submit your title through the Submit Abstract form where you can upload your abstract as an attachment. The abstract should not mention the presenter(s) nor their affiliations or addresses. Abstracts are preferably in Word or .RTF format; if your abstract contains special symbols, please include a pdf version as well.


PRIZE FOR THE BEST PRESENTATION AND THE BEST POSTER

There will be a prize for the best oral presentation by a PhD student, a prize for the best oral presentation by a postdoc and a prize for the best poster.

For current purposes, PhD-students are students that have not completed their PhD before the conference. Postdocs have completed their PhD not earlier than January 2008. A nominated paper may be co-authored; in such a case the nominee will be the first author.

Applicants are invited to mark the button referring to the prize when they register their abstract. On the basis of the ranking of the abstracts, the Scientific Committee will set up an internal shortlist with nominees for the prizes.

Members of the Editorial Board of Folia Linguistica (Historica) and the Scientific Committee will decide who will be awarded the first prize in each category, which consists of 500 euros and the 2nd and 3rd prize, which is a three-year SLE membership.


REGISTRATION

Registration will start from 1 April 2011 onwards. SLE 2011 keeps the SLE 2010 conference fees (see our website).
Become a member of the Societas Linguistica Europaea and get a discount.


SOCIAL PROGRAMME

There will be a reception (included in the registration fee) and a conference dinner. On Sunday afternoon there will be a post-conference excursion. Further information will be given in the second circular.


HOW TO GET TO LOGROŃO

Logrońo, the capital of La Rioja, is located in the North of Spain, 336 Km from Madrid, 478 Km from Barcelona, 171 Km from Zaragoza and 137 Km from Bilbao. The local airport offers daily flights to the international airport of Madrid. Other important international airports are Bilbao and Zaragoza, from where you can travel to Logrońo by bus or by train.


IMPORTANT DATES

15 November 2010: deadline for submission of workshop proposals
15 January 2011: deadline for submission of all abstracts
31 March 2011: notification of acceptance
1 April 2011: early registration starts
1 June 2011: registration (full fee)
30 June 2011: registration closed for participants with a paper
20 August 2011: registration closed.

CONTACT

SLE 2011 Local Organizing Committee:

Sandra Peńa Cervel (Secretary)

Tel. (+34) 941299437
Fax (+34) 941299419
E-mail: sle2011(removeme)cilap.es

SLE Conference Manager:

Bert Cornillie
sle(removeme)arts.kuleuven.be

Local Conference Secretariat:

University of La Rioja
Centre for Research in the Applications of Language
c/ San José de Calasanz s/n
26004, Logrońo, La Rioja, Spain
sle2011.cilap.es/
CALL FOR PAPERS AND POSTERS for NWO-ELP Conference, April 8-9 2011, Leiden University Centre for Linguistics. Deadline: November 30 2010
Conference Theme: Language Documentation and Description in the Netherlands

The Netherlands is a leading place where languages with different degrees of vitality from all parts of the world are being documented, described and theorized about. However, this vast resource for the humanities, social and cognitive sciences has never been show-cased in one place before. To round-off the Endangered Languages Programme (ELP), a funding initiative of
the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), a two-day international conference is being organized at Leiden University on April 8-9, 2011, to provide a forum for putting this work on stage in conference presentations as well as posters. Linguists from all theoretical persuasions (based in the Netherlands) are invited to submit abstracts (maximum 500 words) for 20 minute presentations plus 10 minute discussion time at
this conference addressing language documentation and description and linguistic theory and typology based on empirical data from endangered languages round the globe. Contributions exploring the implications of empirical facts for theoretical models as well as those addressing
issues in the theory and practice of documentary linguistics are highly encouraged.

Each day begins with a keynote lecture and the Saturday afternoon is devoted to public awareness events.
Keynote Speakers:
Nicholas Evans, Australian National University, Canberra (confirmed)
Others to be confirmed.

Abstracts should be sent as e-mail attachment in MSWord or PDF. Use Unicode fonts for special characters. The attachment should have only the title and the body of abstract. The e-mail message should contain the name(s) of the author(s) and their affiliation. Abstracts for paper presentations should be received by November 30, 2010.
Notification of acceptance: December 15, 2010.
Proposals for Poster presentations are also invited from linguists (based in the Netherlands) engaged in language documentation and description on the same occasion. The Posters should present the projects with special attention to linguistic, cultural and historical features of the
languages. Technical as well as financial support will be available for the production of posters. The selected posters will be displayed at the Faculty of Humanities at Leiden University. Poster proposals should also be sent by e-mail by November 30, 2010.
Notification of selection: December 15, 2010.

Contact
Conference e-mail: elp(removeme)hum.leidenuniv.nl
Conference webpage: www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcomingconferences/
nwo-elp-conference.html

Organizing and Selection Committee:
Willem Adelaar
Felix Ameka (Convener)
Azeb Amha
Esrih Bakker
Eithne Carlin
Aone Engelenhoven
Kees Hengeveld
Maarten Mous

Sponsors: Endangered Languages Programme, Netherlands Organisation for Scientific Research,

Coordinator: Marc Linssen (NWO),
Programme Committee Chair: Kees Hengeveld & Leiden University Centre for Linguistics (LUCL)
Call for papers for The 12th Tokyo Conference on Psycholinguistics, Tokyo March 11-12 2011. Deadline: November 30 2010
www.otsu.icl.keio.ac.jp/tcp/
Keio University, Mita, Tokyo
March 11 and 12, 2011

THE TOKYO CONFERENCE ON PSYCHOLINGUISTICS welcomes papers that represent any scientific endeavor that addresses itself to “Plato’s Problem” concerning language acquisition: “How we can gain a rich linguistic system given our fragmentary and impoverished experience?” Its scope thus includes linguistic theory (phonology, morphology, syntax and semantics), L1 and L2 acquisition, language processing, and the neuroscience of language, among other topics.

We believe that there are some types of studies which are suitable for oral presentations, and others, which are suitable for poster presentations. We would like to accept both types of studies at the Conference. The time for an oral presentation will be 20 minutes with a 10 minute discussion period (a total of 30 minutes). There is the possibility that some papers of outstanding quality will be given longer time slots (i.e., a 30 minute presentation with a 15 minute discussion period). Furthermore, the space allotted to a poster presentation will be 90 cm (width) x 180 cm (length).

The guidelines for the abstract submission are as follows.

Submissions that do not meet the guidelines will be rejected without review.

1. Only e-mail submissions will be accepted.

2. You may submit at most one single (sole-authored) paper and two joint (co-authored) papers.
Namely you may submit any of the following:
a. one sole-authored paper
b. one sole-authored paper and one co-authored paper
c. one sole-authored paper and two co-authored papers
d. one co-authored paper
e. two co-authored papers

3. The abstract must be received by November 30, 2010 by 11:59 pm JST (Japan Standard Time) via e-mail to: tcpabst2011(removeme)otsu.icl.keio.ac.jp. This address will be effective from October 1 to November 30, 2010. Late submissions will not be accepted. Notification of receipt will be e-mailed to the first author shortly after receipt.

4. The subject of the e-mail should be “abstract”.

5. The body of the e-mail should include:

a. the author information (name, affiliation, mailing address, e-mail address, and telephone number; If your paper has multiple authors, provide information regarding all of the co-authors. And,?if you are in Japan, add kanji where relevant.),

b. the type of presentation (Your choice will not be revealed to the reviewers, and thus will not influence the review process.),
A) Oral
B) Poster
C) Either Poster or Oral

c. the title of paper,

d. the language(s) which you are focusing on in your paper,

e. the field(s) which your abstract involves (e.g, Morphology, Phonetics, Phonology, Semantics, Syntax, Pragmatics, L1 acquisition, L2 acquisition, Language Processing, Neuroscience of Language, and so on), and

f. 3 keywords/phrases that best describe your paper.

6. A PDF file of your abstract in English should be attached to the e-mail. Document files (e.g., MS Word format) cannot be accepted. If you have any problems in applying by e-mail with a PDF file attachment, do not hesitate to contact us. (The abstract, if accepted, will be photocopied to be included in the conference handbook and be placed on the TCP website.)
Format the files of your abstracts as follows (including bibliography):
a. The maximum length is 2 pages.
b. A4 paper size
c. Single-spaced
d. The font size should be 12 point. For any fonts used, a font file should be attached.
e. Do not add page numbers.
f. The top margin of the first page must be more than 30mm.
g. The other margins must be more than 18mm.
h. Do not put your name on your abstract (The abstract reviews will be ???anonymous.).
i. Put the title in the center of the top of the first page.

7. Please note that you cannot revise your abstract once it has been submitted.

We will notify you of the results of our review process via e-mail by January 12, 2011 at the latest. Those who are accepted as speakers will be requested to reply within several days if they are willing to present their papers at TCP 2011. Please let us know if you plan to be away from e-mail in early January.

In addition, we are planning to publish a volume of the conference proceedings. If your abstract is accepted, we will inform you of the details regarding this matter later. Most likely, you will be asked to e-mail us your paper as a MS Word and a PDF file attachment by mid-May 2011.

Unfortunately, TCP has no funds for financial assistance. Participants are expected to make their own travel arrangements.

For further information, contact:
Yukio Otsu (Director), Institute of Cultural and Linguistic Studies, Keio University,
2-15-45 Mita, Minato-ku, Tokyo, Japan
??? ?? ??: 15:40
???: Call for Papers, Conference information, TCP 2011
TCP 2011 Conference information
The 12th Tokyo Conference on Psycholinguistics [TCP 2011]

- Invited Speakers:
Hisatsugu Kitahara (Keio University)
Jeffrey Lidz (University of Maryland)

- Date: March 11 and 12, 2011

- Place: Kita-kan hall, Keio University, Mita

- Call for Papers (Dead line: November 30, 2010)

- Registration Fee (TCP 2011 Handbook): 1,000yen

Pre-registration is not necessary.

- Reception (March 11):
Students--1,000yen
Non-students--2,000yen

- Access Information:Direction to Keio University
Call for abstracts and posters for NWO-ELP conference on 'Language Documentation and Description', 8-9 April 2011. Deadline: November 30 2010
Language Documentation and Description in the Netherlands
On 8 and 9 April 2011, LUCL will host the NWO-ELP conference on 'Language Documentation and Description in the Netherlands'.
The Netherlands is a leading place where languages with different degrees of vitality from all parts of the world are being documented, described and theorized about. However, this vast resource for the humanities, social and cognitive sciences has never been show-cased in one place before. To round-off the Endangered Languages Programme (ELP), a funding initiative of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), a two-day international conference is being organized at Leiden University on April 8-9, 2011, to provide a forum for putting this work on stage in conference presentations as well as posters.
Linguists from all theoretical persuasions (based in the Netherlands) are invited to submit abstracts (maximum 500 words) for 20 minute presentations plus 10 minute discussion time at this conference addressing language documentation and description and linguistic theory and typology based on empirical data from endangered languages round the globe. Contributions exploring the implications of empirical facts for theoretical models as well as those addressing issues in the theory and practice of documentary linguistics are highly encouraged.
Abstracts should be sent as e-mail attachment in MSWord or PDF. Use Unicode fonts for special characters. The attachment should have only the title and the body of abstract. The e-mail message should contain the name(s) of the author(s) and their affiliation. Abstracts for paper presentations should be received by November 30, 2010.
Notification of acceptance: December 15, 2010.
Proposals for poster presentations are also invited from linguists (based in the Netherlands) engaged in language documentation and description on the same occasion. The Posters should present the projects with special attention to linguistic, cultural and historical features of the languages. Technical as well as financial support will be available for the production of posters. The selected posters will be displayed in the Lipsius Building (Faculty of the Humanities, Leiden University) for at least 1 week.
Poster proposals should also be sent by e-mail by November 30, 2010.
Notification of selection: December 15, 2010.
Abstracts and poster proposals can be send to: elp(removeme)hum.leidenuniv.nl
More information: www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/nwo-elp-conference.html
Call for papers for 23rd International Conference on Automated Deduction, Wroclaw, Poland, July 31 - August 5, 2011. Deadline for proposal submissions: December 7, 2010
CADE-23

The 23rd International Conference on Automated Deduction
Wroclaw, Poland, July 31 - August 5, 2011

cade23.ii.uni.wroc.pl/

================
Call for Workshop and Tutorial Proposals
--------------------------
CADE-23 is the 23rd International Conference on Automated Deduction,
the major forum for the presentation of research in all aspects of
automated deduction. Topics of interest range from theoretical
foundations to high-performance implementations in a wide variety
of logics and logical theories, with applications in areas like
- verification, testing and synthesis:
program analysis and verification, hardware verification,
systematic software and hardware testing, synthesis.
- (computer-aided) mathematics,
- natural language processing, computational linguistics,
- knowledge representation, ontology reasoning, deductive databases,
- functional and logic programming,
- robotics, planning, and other areas of AI.

Workshop and tutorial proposals for CADE-23 are solicited.
Both well-established workshops and newer ones are encouraged.
Similarly, proposals for workshops with a tight focus on a core
automated reasoning specialization, as well as those with a broader,
more applied focus, are very welcome.

1. Workshop Proposals

Please provide the following information:

+ Workshop title.
+ Names and affiliations of organizers.
+ Brief description of workshop goals and/or topics.
+ Proposed workshop duration
(from half a day to two days is possible).
+ If the workshop has met previously, please include the conference
affiliation for the previous meeting. If the workshop is new,
please indicate this.


2. Tutorial Proposals

Tutorials are expected to be half-day events. Tutorial proposals
should provide the following information:

+ Tutorial title.
+ Names and affiliations of organizers.
+ Brief description of the tutorial's goals and topics to be covered.
+ Whether or not a version of the tutorial has been given previously.


All proposals should be sent via email in plain text to the Workshop
and Tutorial Chair (astump(removeme)cs.uiowa.edu), for consideration by the
CADE-23 workshops and tutorials committee:

Nikolaj Bjorner (Microsoft Research), Program Co-Chair
Viorica Sofronie-Stokkermans (Max Planck Institute), Program Co-Chair
Aaron Stump (The University of Iowa), Workshop and Tutorial Chair

Important dates:
Deadline for proposal submissions: December 7, 2010
Acceptance/rejection notification: January 7, 2011
Workshop dates: July 31 - August 1, 2011
Call for papers for STYLISTICS ACROSS DISCIPLINES, Leiden University, The Netherlands, Leiden University, The Netherlands, June 16-17, 2011; Deadline: December 15, 2010
2nd Call for papers

STYLISTICS ACROSS DISCIPLINES

Leiden University, The Netherlands
June 16-17, 2011

CONFIRMED KEYNOTE SPEAKERS
* Douglas E. Biber, Northern Arizona University (USA)
* Barbara Dancygier, University of British Columbia (Canada)
* Arie Verhagen, Leiden University (Netherlands)

Stylistics is a field of study that is growing and developing fast. Its central concern is the way cognitive and communicative effects are achieved by means of linguistic choices. It therefore encompasses literary studies and linguistics as well as discourse studies. In spite of the shared, overarching definition of what it is, the field of study of Stylistics is highly fragmented. It mainly takes place within the boundaries of the various, more traditional, domains of study, e.g. literary analysis, rhetoric, (critical) discourse analysis, applied linguistics, etc. As a result, a comprehensive understanding of the wide variety of interests and foci of attention in stylistic studies, as well as exchange of knowledge between these research domains, is developing relatively slowly.

In recent years, successful attempts have been made to take an integrative, cross-disciplinary perspective on Stylistics, focusing on the shared research object: language use. An example is the expanding body of studies associated with the International Poetics and Linguistics Association (PALA). Especially fruitful has proven to be the developing area of ‘cognitive poetics’, a field closely allied with the theoretical framework of cognitive linguistics, which includes attention for contextual factors and the inherently ‘subjective’ basis of language in linguistic analysis. This Stylistics across disciplines conference links up with these developments and intends to offer a platform for exchange of ideas and to stimulate fruitful collaboration among linguists, literary scholars and discourse scholars studying ‘style’.

We invite participants from all relevant fields to participate in the Stylistics across disciplines conference to discuss the opportunities and problems regarding the development of Stylistics as a coherent and methodologically sound research discipline. We welcome papers on (but not limited to) the subject of:

* Possibilities and limitations of an interdisciplinary perspective: what can literary scholars learn from the way style is studied in linguistics or rhetoric, and vice versa?

* Opportunities and problems of a ‘linguistic stylistics’
* Methodological issues: qualitative (interpretive analysis) or quantitative methods (digital humanities, corpus stylistics) and different research methods (corpus analysis, experimental effect studies) in relation to various research contexts

* Development of theoretical notions and analytical tools especially suited for stylistic analysis
* Context-sensitivity of stylistic patterns and analysis: how does stylistic choice interact with contextual factors such as institution, genre characteristics, etc.?

* Language specificity and culture specificity of stylistic phenomena and analysis

ABSTRACT SUBMISSION AND IMPORTANT DATES
Please submit your abstract (in Word or PDF format, containing the title of your paper, author’s name(s) and affiliation(s), max. 500 words) to stylistics(removeme)hum.leidenuniv.nl. The deadline for abstract submission is December 15, 2010. Notification of acceptance will be by February 1, 2011.

ORGANIZING COMMITTEE
Suzanne Fagel
Maarten van Leeuwen
Ninke Stukker
stylistics(removeme)hum.leidenuniv.nl

SCIENTIFIC COMMITTEE
Jaap Goedegebuure (literary studies)
Ton van Haaften (language and communication)
Jaap de Jong (rhetoric)
Arie Verhagen (linguistics)

The Stylistics across disciplines conference is organized by researchers from the NWO research project Stylistics of Dutch (Leiden University 2007-2012).

Website: www.stylistics.leidenuniv.nl.
CALL FOR PAPERS for SLaTE-2011 workshop in Venice, August 24-26, 2011. Deadline: April 8 2011
We would like to invite you to submit a paper to the SLaTE-2011 workshop August 24-26, 2011 (before Interspeech-2011 in Florence, Italy) Ca' Foscari University, Venice, Italy project.cgm.unive.it/events/SLaTE2011/

ISCA-SIG SLaTE
The ISCA (International Speech Communication Association) Special Interest Group (SIG) on Speech and Language Technology in Education (SLaTE) promotes the use of speech and language technology for educational purposes, and provides a forum for exchanging information ( www.sigslate.org).

WORKSHOP THEMES
The workshop will address all topics related to SLaTE, such as:
- Speech technology for education
- Natural language processing for education
- Spoken dialogue systems for education
- Applications using speech and/or natural language processing for education
- Intelligent tutoring systems using speech and natural language
- Development of language resources for SLaTE applications
- Assessment of SLaTE methods and applications

We especially welcome contributions on the future of Speech and Language Technology in Education, e.g. mobile learning, serious gaming, virtual reality, social media (networks), etc.
In addition, we would like to invite demonstrations of systems.

PAPER SUBMISSION
Full 4-page papers should be submitted before April 8, 2011.
Notification of acceptance or rejection of papers will be given by June 10, 2011.
For further information see project.cgm.unive.it/events/SLaTE2011/
If you have questions, you can send an e-mail to SLaTE2011-org (at) let.ru.nl

ORGANIZATION
SLaTE-2011 will be organized by Helmer Strik, Catia Cucchiarini (Radboud University Nijmegen, the Netherlands, technical program), Rodolfo Delmonte and Rocco Tripodi (Ca' Foscari University, Venice, Italy, local organizers), within the framework of the ISCA-SIG SLaTE (see www.sigslate.org).

Best regards,
Helmer Strik, Catia Cucchiarini, Rodolfo Delmonte, and Rocco Tripodi The SLaTE-2011 Organizing Committee
Extra
Memories Michael Clyne
Michael Clyne has passed away, just a few days ago. Those who knew him will have been surprised and not surprised at the same time. He was a fragile man and he had problems with his health, at least as long as I knew him (since 1988). But it was somehow part of him and we could not imagine that he could really die. His death was a shock, also for his near colleagues in Melbourne who saw how his physical condition had deteriorated over the past months.
His death is a tremendous loss in many respects. It is difficult to express how important he was for the field. But what field exactly? Bilingualism, language contact, code-switching, language shift, sociolinguistics, intercultural studies, plus the fields I may have forgotten.
For decades he has written and edited an impressive number of books, monographs, articles and he gave numerous presentations on all those fields where he was a leading thinker. He was a learned man. It is impossible to indicate what his most important and best-known publications were. I would have to select something from a list of 22 pages. Also after he retired, he was extremely active in the field he loved. He could not live without it, and it was typical for him that until his last moments he was active as a scholar, until the very end. On the last evening before his death he gave a presentation.
I want to concentrate on the person he was, from my own personal experience.
Michael was able to read and write Dutch. In the sixties he had studied old-Germanic in Utrecht, at the same institute where I studied Scandinavian languages a decade later. Not much had changed in those ten years, such as the students of Frisian, who we shared our building with, and who had huge piles of bread for lunch, compared to us, modest old-Germanics and Scandinavists. Michael loved to share memories like this. And he preferred to do that in Dutch. His Dutch was very good, the kind of Dutch that was spoken in the sixties, archaic here and there and very, very polite. He loved to use it! I accommodated immediately when we talked or wrote to each other: my Dutch became extremely polite and friendly, too.
He arranged a visit to Melbourne for me in 2007. I was impressed by what he had organized: presentations in different universities and settings, he arranged a radio interview, a visit to a bilingual school, to the Victorian School of Languages, several get-togethers with colleagues, and he drove me round in parts of Melbourne that he thought I should see. I was invited for dinner at home by him and his wife. I felt privileged to have the opportunity to meet them both in an informal atmosphere.
Those who have known him may recognize some of the things I wrote above.
We offer our deepest sympathy to his wife Irene and daughter Joanna.
We will miss him, also here in the Netherlands, but we are happy that we knew this little great man and that he left us so much.

Jacomine Nortier
Call for manuscripts for Journal of Macrolinguistics on the Indo-European languages. Deadline:
We would like to tell you that we edit the journal of Macrolinguistics (ISSN 1934-5755), with the purpose of informing scholars of Indo-European languages about the linguistic research of scholars of non-Indo-European languages, providing impetus for scholars of the Indo-European languages to develop new theories and contributing to the complementarity and interaction among linguistic researchers worldwide. On the other hand, we also very pleased to accept the high-quality papers in application of western linguistic theories and materials of non Indo-European language, which can hold a conversation with the western linguistics on a high level.

Considering your great attainments in the field of linguistics, we invite your contribution (English manuscripts are expected) for this journal. The general description of the journal and the table of contents of Issue 1 (2007)?Issue 2 (2008) and Issue 3 (2009) are mailed to you for your reference. If your paper is through the review, we can arrange it in the current issue or later issue, and two copies will send to you after publication.

We look forward to your contribution.Hope to get your reply soon.

Sincerely yours,

Prof. Dr. Ma Qinghua

Editor-in-Chief of MACROLINGUISTICS
NWO-Talent Classes Fall 2010, 9 November and 7 December 2010
Dear researcher,

More than 3,000 researchers have already participated in the NWO Talent Days, since we have started organizing them in 2003. Most participants clearly indicated to have a need for a follow-up, with more in-depth and personalized information. That is why we organize six NWO-Talent Classes each year as well. We received a lot of positive and enthusiastic reactions from the participants, and also many requests for continuing with these Talent Classes.

In Fall 2010, we will organize Talent Classes on 9 November and 7 December. Registrations for these Classes are pouring in. A couple of Classes have already reached the maximum number of attendees. For these workshops, a small number of places is still available:

9 November:

· Presentation


7 december:

· Media training

· Networking

· People, politics and power

These masterclasses take up one full day. The classes are in Dutch, unless indicated otherwise on our website. If you don’t speak Dutch, but would like to participate in a Dutch-spoken workshop, let us know by sending an email to verdieping(removeme)nwo.nl. Indicate your name, email address and workshop of choice, and the organisation will do its best to respect your wish.

You are invited to participate. Here’s your chance to get professional training and advice against a reduced fee. Please check the website www.nwo.nl/indepth for registration and information.

Registration, fee and direct debit mandate
You can register on www.nwo.nl/indepth. Please note that your participation is only confirmed if we receive your direct debit mandate on time! The registration fee is € 95.00.

If you wish to participate, we would strongly advice you to register as soon as possible, since the number of places available is limited and registration will be closed for fully booked masterclasses.

Value for money
Registration costs for the NWO-Talent Classes are low compared to other - commercial - training courses. Still, quality is guaranteed with the set up of the masterclasses. The masterclasses are supervised by professional trainers. Each expert has put together an interactive program of presentations, tests and assignments that help you find solutions for your challenges.

For whom?
If you’re a researcher at PhD or postdoc level you can register for one of the masterclasses. It is not required that you previously participated in one of the NWO-Talent Days.

Place and time
The NWO-Talent Classes will take place at NWO in The Hague. The Talent Classes will start at 9.00 and finish at 17.00 hrs.

More information
Detailed masterclass descriptions and information about requirements and deadlines are available on www.nwo.nl/indepth.

We look forward to seeing you at one of our Talent Classes.Marianne Storm