October 8th, 2010

LOT Announcements / events
Van de LOT Bestuurstafel
Nieuwe inrichting LOT scholen

Henriėtte de Swart

Dit voorjaar heeft LOT een enquźte gehouden onder promovendi en RMA studenten over de inhoud en opzet van de LOT scholen. Ook de instituten hebben we gevraagd naar hun ervaringen en wensen. Wij hebben veel respons gehad, waarvoor dank! We hebben alle reacties bestudeerd en de uitkomsten van de enquźte besproken in de LOT onderwijscommissie en in het bestuur. Dit heeft geleid tot een nieuwe, hopelijk verbeterde inrichting van de LOT scholen. We besteden nog meer aandacht aan de brede vertegenwoordiging van belangrijke deelgebieden van de taalwetenschap, maar creėren ook ruimte voor interdisciplinariteit en speciale thema’s.

Qua organisatie gaan we over op slots van 2 uur, waardoor er aan het einde van de dag tijd wordt gecreėerd voor ‘masterclasses’. Masterclasses geven gevorderde promovendi de gelegenheid om hun lopende onderzoek te bespreken met een expert op hun vakgebied. Docenten geven gedurende de week een reguliere cursus, dus in de masterclass zijn vooral de deelnemers actief en levert de docent feedback op hun werk. Masterclasses zijn kleinschalige seminars (max. 12 deelnemers) en staan alleen open voor promovendi (NIET voor RMA studenten). We gaan tijdens de winterschool aan de UvA (10-21 januari 2011) voor het eerst werken met deze opzet. Het programma komt zeer binnenkort op de website, dus schrijf je in en doe mee!
LOT Winterschool will take place from January 10 - 21 2011, University of Amsterdam (UvA)
The next LOT Winterschool will take place from January 10 - 21 2011.
The University of Amsterdam (UvA) will host this event as local organisator. You can find the schedule and more information at our website www.lotschool.nl/files/schools/2011%20Winterschool%20UvA/. Make sure you take note of this event in your agenda and check the website regularly for updates.
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Actueel:

Dyslexie tussen de apen
www.kennislink.nl/publicaties/dyslexie-tussen-de-apen
Uit een tienjarig onderzoek van verschillende universiteiten blijkt dat er op veel jongere leeftijd dan voorheen werd gedacht al aanwijzingen zijn te vinden voor dyslexie. De resultaten werden bekend gemaakt op de NWO-familiedag in Dierenpark Amersfoort.

Dossier dierentaal
www.kennislink.nl/publicaties/dierentaal

Weinig minderheidstalen in ons straatbeeld
www.kennislink.nl/publicaties/minderheidstalen-slecht-vertegenwoordigd-in-ons-straatbeeld
Loulou Edelman onderzocht of teksten in de openbare ruimte (samen het taallandschap genoemd) in de talen van de bevolking zijn geschreven. Dat blijkt maar tot op zekere hoogte het geval.

DNA van handschriften digitaal ontrafeld
www.kennislink.nl/publicaties/dna-van-handschriften-digitaal-ontrafeld
Dreigbrieven, zelfmoordbrieven – het kan belangrijk zijn om te weten wie de schrijver is van een handgeschreven tekst. Forensisch experts kunnen handschriften identificeren, maar voor objectieve resultaten of om een grote handschriftendatabase door te pluizen, heb je een computer nodig. Ralph Niels leerde de computer handschriften te herkennen.

Invloed Keltisch groter dan gedacht
www.kennislink.nl/publicaties/invloed-keltisch-op-engels-groter-dan-tot-nu-toe-gedacht
Het Keltisch had in tegenstelling tot wat wetenschappers voorheen dachten, wel degelijk invloed op de vroege ontwikkeling van het Engels. Dat stelt promovendus Stephen Laker vast in zijn onderzoek. Op 23 september promoveert hij op het onderwerp aan de universiteit van Leiden.

De meerwaarde van streektaal in de zorg
www.kennislink.nl/publicaties/de-meerwaarde-van-streektaal-in-de-zorg/
In de zorg moet meer aandacht besteed worden aan het belang van streektaal. Voor veel ouderen is de streektaal hun moedertaal. Daarom heeft de vijfde Internationale Streektaalconferentie dit jaar als thema “Streektaal in de zorg”.

Je schrijfstijl als vingerdruk
www.kennislink.nl/publicaties/je-schrijfstijl-als-vingerafdruk
Iedereen heeft zijn eigen individuele schrijfstijl. Zelfs als je je best doet een andere stijl te kopiėren, is de kans groot dat je door de mand valt. Handig voor politie en rechters, al is de analyse lang niet altijd betrouwbaar.

Kinderen gebruiken grammaticale regels anders
www.kennislink.nl/publicaties/kinderen-gebruiken-grammaticale-regels-anders
Erik-Jan Smits deed taalkundig onderzoek bij kinderen tussen de vier en zes jaar naar het gebruik van woorden als alle, veel en allemaal, zogenaamde kwantoren. Hij concludeert dat kinderen dezelfde taalkundige regels gebruiken als volwassenen, maar alleen op een andere manier.

Taalstimulering vaak niet effectief
www.kennislink.nl/publicaties/aanpak-taalachterstand-bij-kinderen-vaak-niet-effectief
Taalstimulering is niet altijd de oplossing om taalproblemen te verminderen. Veel van de jonge kinderen bij wie een taalachterstand wordt vermoed, hebben bij nader inzien andere problemen. Ze horen bijvoorbeeld niet goed of hebben een achterstand in de algehele ontwikkeling.

Mensen apen taal na, apen niet
www.kennislink.nl/publicaties/mensen-apen-taal-na-apen-niet
Het sociale aspect, nodig voor de ontwikkeling van cognitie en taal, is hét verschil tussen mensen en apen. Dat zegt de befaamde Amerikaanse psycholoog en primatendeskundige Michael Tomasello, winnaar van de Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschap.
Lectures / talks
Lecture by Dripta Piplai (University of Delhi), 11th October, 2010, 10:00-11:30; Meertens Institute, Symposiumzaal, Amsterdam
Lecture by Dripta Piplai (University of Delhi).
Title: Syntactic variation and Language Conflict in the classroom of Rajbanshi children: An account.
Place: Meertens Institute, Symposiumzaal
Time: Monday October 11, 2010, 10:00-11:30.
Syntactic variation and Language Conflict in the classroom of Rajbanshi children: An account
Dripta Piplai, University of Delhi, India
Meetrens Institute, Amsterdam

11th October, 2010
Rajbanshi is spoken in almost seven districts of West Bengal, four districts of Assam, one district of Bihar and also in Nepal and Bangladesh. According to the 1991 Census of India, there were 2,839,481 Rajbanshi speakers in India. Official sources claim Rajbanshi as a dialect of Bengali (Bangla) in West Bengal and a dialect of Assamese (Oxomiya) in Assam. Grierson in the ‘Linguistic Survey of India (LSI)’ also mentions Rajbanshi as a well-marked dialect of Northern Bengal (Grierson 1903, Vol. 5, Part-1: 163).


• Aim of the presentation:
1. To understand the Agreement system of Rajbanshi as opposed to the Agreement system of Bangla.
2. To find out some conflict points in terms of Rajbanshi and Bangla agreement.
3. Try to understand Rajbanshi-Bangla agreement system in terms of Syntactic Variation. (following Adger, 2006 and Adger and Smith, 2005)
4. Suggest some strategies regarding how the conflict points can be used as a tool in the classroom, keeping in mind the fact the Rajbanshi children face serious educational problems in school due to the language conflict (Bangla is the school language, Rajbanshi is the home language). The major source of language conflict in school is the verbal system (Piplai, 2008).Present Present Present Present Past Past Past Past Future
Simple Hab. Prog Perf Simple Hab Prog Perf Simple
1p sg khao khao khatshO khaSu Khanu khaiSunu khaiSinu khaSu Kham
1p pl khai khai khatshi khatshi khani khaiSini khaiSini khaiSi khamO
2p(-hon)sg khaiS khaiS Khatshit khaSiS Khalo khaiSit Khatshit khaSiS Khabo
2p(+hon)sg Khan Khan khaSEn khaSEn khalEn khaiSEn khatshEn khaSEn khabEn
2p(-hon)pl Khan Khan khaSEn khaSEn khalEn khaiSEn khatshEn khaSEn khabEn
2p(+hon)pl khan khan khaSEn khaSEn khalEn khaiSEn khatshEn khaSEn khabEn
3p sg Khay Khay khatshE khaiSe Khail/
khalek khaiSe khatshE khaiSilo Khabe
3p pl khay khay khatshE khaiSe Khail/
khalek khaiSe khatshE khaiSilo khabe
Agreement in Rajbanshi
A THEORY OF RITUAL? LEZING DOOR FRITS STAAL, 11 oktober 2010, 16.30 – 17.30 uur, Trippenhuis, het gebouw van de KNAW, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
11 oktober 2010

A THEORY OF RITUAL?
LEZING DOOR FRITS STAAL

U bent van harte welkom bij de lezing van Frits Staal op maandagmiddag 11 oktober van 16.30 – 17.30 uur, in het Trippenhuis, het gebouw van de KNAW, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam. (route)

A Theory of Ritual? - summary
A Theory of Ritual? is mainly about a Vedic ritual that survives in Kerala, southwest India. It includes a strain of Vedic revivalism, bits of Sanskrit and a comparison of Indian concepts with the development of the terms meta-physics, meta-mathematics and meta-language from Aristotle to Gödel, Tarski and Turing.

Frits Staal (1930), emeritus hoogleraar University of California, Berkeley, en emeritus correspondent van de Akademie, is even terug in Nederland. Staal is een universeel geleerde: hij studeerde rond 1950 wis- en natuurkunde en filosofie aan de universiteit van Amsterdam, en daarna drie jaar Indiase filosofie aan de universiteit van Madras. Staal reisde en doceerde over de hele wereld. Van 1968 tot 1991 was hij hoogleraar filosofie en talen van Zuid- en Zuidoost Aziė in Berkeley. Tegenwoordig woont Staal in Thailand. Hij legde zich in zijn onderzoek met name toe op de Vedische rituelen, waarover hij enkele standaardwerken en een film maakte, maar schreef ook over Sanskriet en wetenschapsgeschiedenis. Zijn naam is in Nederland nog altijd verbonden met zijn artikel 'involle en zinloze filosofie' in De Gids (1967), en in kringen van wetenschapsbeleid met het rapport Baby Krishna (1991) waarin een commissie onder Staals leiding de noodklok luidde over de positie van de 'Kleine Letteren' in Nederland.

De toegang tot de lezing is gratis. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat Afdelingen, telefoon 020 551 0702 of via afdelingen(removeme)bureau.knaw.nl

Met vriendelijke groeten,

Jeffrey Muskiet
KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE
VAN WETENSCHAPPEN

Het Trippenhuis
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon 020 551 0702

Fax 020 620 4941
www.knaw
Nijmegen Lectures 2010, December 6th, 7th and 8th; deadline November 30th
The Nijmegen Lectures committee is pleased to announce that the Nijmegen Lectures 2010 will take place on December 6th, 7th and 8th.
This year's lectures will be given by Aniruddh D. Patel (Esther J. Burnham Senior Fellow, The Neurosciences Institute). The title of the lecture series is: Music, language, and the brain.

For more detailed information on each of the lectures, including abstracts, please go to the Nijmegen Lectures 2010 website www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2010

Please note that registration is required for everybody who plans to attend. Seating is limited for the afternoon sessions. We advise you to register as soon as possible (deadline November 30th). You can do so by clicking on the following link: www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2010/registration-2010

All lectures and seminars are free of charge and open to the public.

We are looking forward to seeing you at the Nijmegen Lectures 2010.

Sincerely,
Daniel Casasanto, Agnieszka Konopka, Makiko Sadakata, Kirsten Weber and Nanjo Bogdanowicz
-----
Mrs. Nanjo Bogdanowicz
secretary Language Acquisition Group
Max Planck Institute for Psycholinguistics Wundtlaan 1, 6525 XD NIJMEGEN The Netherlands
Tel.: +31 (0)24 3521 454
Fax: +31 (0)24 3521 213
Workshops / Conferences / Symposia
STEVIN programmadag, Lindner Hotel & City Lounge Antwerpen, 14 oktober 2010, Deadline aanmelden: 11 oktober 2010.
Dialoog tussen makers en gebruikers van taal- en spraaktechnologie.
Donderdag 14 oktober 2010 – Antwerpen
Doel van de dag
De STEVIN programmadag was altijd speciaal bedoeld voor informatie-uitwisseling tussen degenen die direct betrokken zijn bij STEVIN-gerelateerde projecten: projectuitvoerders en coördinatoren, programmacommissieleden en bestuursleden, contactpersonen van STEVIN-projecten bij de TST-Centrale en eventueel een klein aantal externe genodigden. Daarnaast is het dit keer ook de bedoeling om potentiėle gebruikers uit te nodigen. De presentaties en demonstraties zijn dus bedoeld om elkaar als experts te informeren maar ook om eventuele gebruikers aan te moedigen de ontwikkelde taalmaterialen te gebruiken.

LASSY / SoNaR gebruikersbijeenkomst
Binnen dit kader wordt er een speciale sessie georganiseerd waarin (toekomstige) gebruikers en ontwikkelaars van LASSY en SoNaR (twee grote tekstcorpora ontwikkeld binnen STEVIN) met elkaar in gesprek gaan over het praktische gebruik van de data.

Locatie
De STEVIN programmadag zal plaatsvinden in het Lindner Hotel & City Lounge Antwerpen. Adres: Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen, Belgie. Een routebeschrijving is beschikbaar op de website.

Aanmelding
U kunt zich voor deze dag aanmelden via www.agentschapnl.nl/stevin tot uiterlijk 11 oktober 2010.

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Baars (inge.baars(removeme)agentschapnl.nl, tel: +31(0)88 602 5319).
De meest recente versie van het programma kunt u vinden op de onderstaande vermelde website.

PROGRAMMA

10.00-10.30 koffie en ontvangst

10.30-10.35 Opening door Prof. John Nerbonne,
RU Groningen - de dagvoorzitter

10.35-11.20 Keynote speaker: Fabio Ciravegna
Enabling Knowledge Management by
Extracting Information within and across
Media

11.20-13.00 Sessie I: resultaten 3e ronde O&O-
projecten en hergebruik bestaande
resources. (15 min presentatie + 5 min
discussie)
resp. Autonomata Too; DAISY; DISCO;
Duoman; PaCoMT; SoNaR

13.00-14.15 Lunch

14.15-15.00 Keynote speaker: Steve Renals
Recognition and Interpretation of Meetings

15.00-16.25 Sessie II - paralel:

- Centre stage aankondiging lopende
demo- en educaprojecten (5 x 10 min)
resp. NEON, Your News, HATCI, WooDy,
Diademo

- LASSY / SoNaR gebruikersbijeenkomst

16.25-16.30 Afsluiting door de dagvoorzitter

16.30- Borrel en gezamenlijk diner
(diner + 18.00 u)

Aanmelden via: www.senternovem.nl/stevin/
NWO-symposium Open Access, Utrecht, 12 oktober 2010
(for english version see below)

Datum: dinsdag 12 oktober 2010 (in de Open Access week Nederland)
Duur: 13.00 – 17.00 u. (borrel na afloop)
Locatie: De Geertekerk, Utrecht.
Routebeschrijving: www.geertekerk.nl/utrbereikbaarheid.htm
Toegang: gratis
Registratie: via www.nwo.nl/openaccess; aanmelding verplicht.

Doelen van het symposium:
• Bewustwording bevorderen over Open Access publiceren
• Het belang van Open Access benadrukken
• Informatie overdragen over het starten van Open Access tijdschriften.
Doelgroepen:
Onderzoekers die overwegen zelf een Open Accesstijdschrift te starten of een regulier tijdschrift om te vormen naar Open Access en beleidsmedewerkers die geļnteresseerd zijn in Open Access.

Programma

12.30 – 13.00 u. Inloop, ontvangst

13.00 -13.30 u.
Verwelkoming; korte inleiding NWO. Spreker/gastheer Jos Engelen.
Het thema van de internationale Open Access week is ‘Researchers challenged to demonstrate the impact of Open Access on research and scholarship’. De Nederlandse week heeft als motto ‘De kracht van Open Access’.
Toelichting op het NWO-beleid. Spreker: Ron Dekker.
Gesignaleerde tendens: verzoeken aan NWO om ondersteuning bij starten Open Accesstijdschriften. Het NWO-beleid in het kort; het onderscheid tussen Open Access publicaties en Open Access van data. Stand van zaken NWO Stimuleringsfonds Open Access; aanwending van het NWO-budget voor Open Access. Korte introductie van de sprekers.

13.30 – 14.00 u.
De universiteiten en de wetenschappelijke tijdschriften. Spreker: Saskia Franken (Universiteitsbibliotheek Utrecht).
Aandachtspunten onder andere: (de kosten van) het huidige systeem wetenschappelijke informatievoorziening en de rol van universiteitsbibliotheken; afspraken met uitgevers; nieuwe initiatieven zoals Igitur.

14.00 – 14.30 u.
How to start an Open Access Journal; experiences Max Planck Digital Library/Max Planck Gesellschaft. Spreker: Malte Dreyer (Max Planck Digital Library, München)
Possible topics: Which initiatives have MPDL/MPG taken? Which were successful? Are there any lessons learned? How can we co-operate in Europe? Is there a particular role for research funders? What about the PEER-project; the SOAP-project; governance structures for OA; the ‘impact factor phenomenon’? Reflections on OA mandates or deposit requests. Issues about OA statistics from repositories.

14.30 – 15.00 u. Pauze (koffie, thee, frisdrank)

15.00 – 15.30 u.
Commerciėle uitgevers en Open Access. Spreker: Derk Haank (Springer).
Aandachtspunten: Welke Open Access activiteiten hebben commerciėle uitgevers ontwikkeld? Welke positieve en negatieve ervaringen zijn er mee opgedaan? Hoe verloopt de samenwerking met de wereld van de wetenschap? Hoe ziet de toekomst er uit?

15.30 – 16.00 u.
NWO en Open Access. Spreker: Jos Engelen.
Beleidsoverwegingen: waarom stimuleert NWO Open Access; de internationale context (Berlin Declaration, Roadmap ESF/EUROHORCS); blik op de naaste toekomst. Nabeschouwing. Afsluiting met nieuwsbericht.

16.00 – 17.00 u.
Borrel
NWO Symposium Open Access

Date: Tuesday 12 October 2010 (in the Open Access week in the Netherlands)
Time: 1.00 – 5.00 p.m.
Place: The Geertekerk, Utrecht.
Route description: www.geertekerk.nl/utrbereikbaarheid.htm
Entrance: Entrance is free
Registration: Please go to www.nwo.nl/openacces.nl (registration is obligatory)

Aims of the symposium:
• To promote awareness among researchers of Open Access
• To stress the importance of Open Access publishing
• To share information about starting Open Access journals.
Target group:
Researchers who consider starting an Open Access journal or changing a regular journal into an Open Access journal, and policy officers who are interested in Open Access.

12.30 – 13.00 u. Reception

13.00 -13.30 u.
Welcome and a short introduction. Speaker/host: Jos Engelen (NWO).
The theme of the international Open Access week is ‘Researchers challenged to demonstrate the impact of Open Access on research and scholarship’. The Dutch Open Access week is focused on ‘The power of Open Access’.
The NWO Open Access policy. Speaker: Ron Dekker (NWO).
Requests for subsidies NWO for starting Open Access journals. Open Access of publications and Open Access of research data. The NWO Incentive Fund Open Access; allocations from the NWO-budget for Open Access. Short introduction of the speakers.

13.30 – 14.00 u.
The universities and scientific journals. Speaker: Saskia Franken (Utrecht University Library).
Some topics: the publishing system in science; the role (and budget) of university libraries in the Netherlands now and in the near future; deals with commercial publishers; new initiatives such as Igitur.

14.00 – 14.30 u.
How to start an Open Access Journal; experiences Max Planck Digital Library/Max Planck Gesellschaft. Spreker: Malte Dreyer (Max Planck Digital Library, München).
Possible topics: Which initiatives have MPDL/MPG taken? Which were successful? Are there any lessons learned? How can we co-operate in Europe? Is there a particular role for research funders? What about the PEER-project; the SOAP-project; governance structures for OA; the ‘impact factor phenomenon’? Reflections on OA mandates or deposit requests. Issues about OA statistics from repositories.

14.30 – 15.00 u. Coffee, tea break

15.00 – 15.30 u.
Commercial publishers and Open Access. Speaker: Derk Haank (Springer).
Possible topics: Which Open Access activities have been developed by commercial publishers? Which positive and negative experiences have been met? How is the cooperation with the academic world, the world of science? What can be said about the future?

15.30 – 16.00 u.
NWO and Open Access. Speaker: Jos Engelen.
Considerations leading to the NWO Open Access policy; the international context of NWO (the Berlin Declaration, the Roadmap ESF/EUROHORCS); a tentative look into the near future. A reflection on the contributions of the speakers and the public. End: a news item.

16.00 – 17.00 u.
Drinks
Workshop Computational Linguistics - Applications (CLA'10), Poland, October 18-20 2010
Wis?a, Poland, October 18-20, 2010

CLA2010.imcsit.org

--------------------------------------------------------------------------------
Workshop Goals
The Computational Linguistics - Applications Workshop was created in 2008 in response to the fast-paced progress in the area.

Traditionally, computational linguistics was limited to the scientists specialized in the processing of a natural language by computers. Scientific approaches and practical techniques come from linguistics, computer science, psychology, and mathematics. Nowadays, there is a number of practical applications available. These applications are sometimes developed by smart yet NLP-untrained developers who solve the problems using sophisticated heuristics.

Computational Linguistics needs to be applied to make the full use of the Internet. There is a definite need for software that can handle unstructured text to allow search for information on the web. According to the European Commission, Human Language Technologies are one of the key research areas for the upcoming years. The priority aim of the research in this area is to enable users to communicate with the computer in their native language.

CLA'10 Workshop is a place where the parties meet to exchange views and ideas with a benefit to all involved. The Workshop will focus on practical outcome of modeling human language use and the applications needed to improve human-machine interaction.

The program is available here: www.imcsit.org/pg/358/281

The full conference fee for the IMCSIT 2010 Conference is 675 € (euro). This fee includes:

3 consecutive nights in a single room and all meals during these days,
admittance to all conference sessions, panels, etc.,
a copy of proceedings,
coffee breaks,
admission to all social events,
Internet access (during conference hours),
publication of a single paper in the Conference Proceedings,
participation in all events of the co-located conference of the Polish Information Processing Society.

Please note that to encourage participation in IMCSIT of scientists from selected countries, a special registration fee of 500€ is provided for scientists from former USSR, Mongolia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina and Nepal.

The list of all additional discounts (e.g. for the second author of a given paper participating in the conference, etc.) and fees (e.g. accompanying person, additional paper, extra pages, etc.) is available during conference registration. Note that you must use the online system to register for the conference: papers.imcsit.org/conf/start.php?st=1

Note that payment of the Conference Fee is required for inclusion of the paper into the Proceedings. Therefore the Conference Fee has to be paid by September, 10th, 2010.
The 41st NELS meeting, University of Pennsylvania, October 21st to 23rd 2010
www.ling.upenn.edu/nels41/

Abstract submission is at

linguistlist.org/confcustom/nels41/

Many thanks, and hope to see you at Penn.

Best wishes,

NELS41 Organizing Committee
Dag van de Nederlandse Zinsbouw, Hogeschool Gent, Abdisstraat 1, 9000 Gent, vrijdag 29 oktober 2010,
Hiermee willen wij u van harte uitnodigen op de vierde editie van de Dag van de Nederlandse Zinsbouw. Met die Dag beogen wij taalkundigen met verschillende theoretische achtergronden bijeen te brengen om een specifiek onderwerp uit de Nederlandse grammatica vanuit verschillende gezichtspunten te belichten. Het thema van de vierde bijeenkomst is *het einde van de Nederlandse zin*. Registratie is niet verplicht, maar om praktische redenen stellen we opgave vooraf erg op prijs. Stuur daarom een mailtje naar gert.desutter(removeme)hogent.be als u van plan bent om te komen.

Tijdstip: vrijdag 29 oktober 2010
Locatie: Hogeschool Gent, Abdisstraat 1, 9000 Gent
Met bijdragen van o.m. Ton van der Wouden, Ad Foolen, Liesbeth Degand,
Evie Coussé, Marlies Kluck, Marc Van de Velde, Mark de Vries
Volledig programma: liquid.hogent.be/~disgram/dnz/programma.htm

Beste groeten
Hans Broekhuis, Jacqueline Evers-Vermeul, Olaf Koeneman en Gert De Sutter
Fourth Conference on Frisian Linguistics, Fryske Akademy, It Aljemint, Doelestraat 2-4, Leeuwarden, Friday 29th October 2010, 8.30 - 17.00 hours
Programme of the Fourth Conference on Frisian Linguistics
October 29th 2010

The aim of this conference is to provide an open and widely accessible forum to anyone involved in or interested in Frisian linguistics. It offers a varied programme and speakers from different fields and countries.

Date: Friday the 29th of October 2010
Location: Fryske Akademy, It Aljemint, Doelestraat 2-4, Leeuwarden
Time: 8.30 - 17.00 hours

The closing section, with two longer lectures that are also open to the general public, is part of the national manifestation Oktober Kennismaand (October, month of knowledge and know-how).

The lectures will be given in Dutch, English, Frisian, or German.

PROGRAMME

8.30 doors open, coffee/tea available
8.55 opening

I: plenary lecture
9.00-9.30 Anne Merkuur, Conversie in het Fries [conversion in Frisian]

II: parallel lectures

9.30-10.00-A John A. Foulks, The 2nd person singular in North Frisian modal verbs
9.30-10.00-B Truus de Vries, De fersteanberens fan it Frysk foar Nederlānske dialektpraters [intelligibility of Frisian for speakers of Dutch dialects]

10.00-10.30-A Stefan Meckel, Entlehnung von Zahlwörtern im Friesischen [borrowing of numerals in Frisian]
10.00-10.30-B Nanna Hilton and Charlotte Gooskens, Attitudes towards Spoken Frisian in the Netherlands and Beyond

10.30-11.00 coffee break

11.00-11.30-A Guus Kroonen, Van andern tot wirch – etymologische opmerkingen bij het Oudfries handwoordenboek [from 'andern' to 'wirch' - etymological remarks concerning the Altfriesisches Handwörterbuch]
11.00-11.30-B Esther Hanssen, Eric Hoekstra en Arjen Versloot, Regionale uitspraakvariatie van meervoudsuitgangen en tussenklanken in het Fries en het Nederlands [regional variation in the pronunciation of plural endings and linking phonemes in Frisian and Dutch]

11.30-12.00-A Ben Hermans, What does A-vowel and B-vowel mean, and what does it have to do with voicing?
11.30-12.00-B Bouke Slofstra, Treflike trefwurden [excellent headwords]

12.00-13.30 presentation of the first copy of "Studies in West Frisian Grammar" to its author, Germen de Haan, followed by lunch

III:plenary lectures

13.30-14.00 Jarich Hoekstra, 'gāns' as kwantifisearjend ilemint yn it Frysk [the word gāns 'all, whole' as a quantifying element in Frisian]
14.00-14.30 Gertjan Postma, Modifying the Hearer - The nature of the left periphery of main clauses in Frisian and Dutch

14.30-15.00 tea break

IV: OKTOBER KENNISMAAND

15.00-16.00 Marc van Oostendorp, Dialectrenaissance, tien jaar later [dialect renaissance, ten years later]
16.00-17.00 Arjen Versloot, Fariaasje en feroaring [variation and change]

17.00 closing

Further information on the conference can be obtained from the secretary of the Taalkundich Wurkferbān [linguistics working group] of the Frisian Academy, Willem Visser, who can be contacted in either of the following ways:

by e-mail: wvisser(removeme)fryske-akademy.nl
by telephone:0031-58-2343037 (dial-direct number),
0031-58-2131414 (Frisian Academy)
in writing: Fryske Akademy, Taalkundich Wurkferbān, P.O. Box 54, 8900 AB Leeuwarden, The Netherlands

The full programme, including summaries of the lectures, will be forwarded (by e-mail or by regular mail) free of charge upon request.

Admission is free. In view of the organization of the conference, however, those who intend to participate are kindly requested to inform the secretary of the working group in advance.
8th Semantics in the Netherlands Day (SiN VIII), Radboud University Nijmegen, November 5 2010
Full Title: 8th Semantics in the Netherlands Day
Short Title: SiN VIII

Date: 05-Nov-2010 - 05-Nov-2010
Location: Nijmegen, Netherlands
Contact Person: Erwin Komen
Meeting Email: sin8nijmegengmail.com

Linguistic Field(s): Semantics

Call Deadline: 17-Sep-2010 (see below 'Calls for papers for events')

Meeting Description:

The Nijmegen Center for Language Studies (CLS, Radboud University
Nijmegen) presents the Eighth Semantics in the Netherlands Day (SiN VIII).
SiN provides a possibility for graduate students (PhD, MA, MSc, MPhil)
working in various theoretical frameworks to present their ongoing research
on semantics.

SiN VIII will take place on Friday, 5 November at the Radboud University
Nijmegen. The keynote speaker this year will be Henk Zeevat (Department
of Computational Linguistics/ ILLC University of Amsterdam).
More information: linguistlist.org/issues/21/21-2900.html#1
Workshop 'Sporen van het Fries en de Friezen in Noord-Holland: Taalkundige en Historische Evidentie', Universiteit Leiden, 12 en 13 november 2010
Aan de Universiteit Leiden wordt op 12 en 13 november 2010 een workshop georganiseerd over de sporen van het Fries in Noord-Holland. De nadruk zal liggen op taal- en naamkundige argumenten, maar de archeologie en
bevolkingsgeschiedenis komen ook aan bod. Geļnteresseerden zijn van harte welkom. Zie voor meer informatie de website, www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/sporenvanhetfries.html

Met vriendelijke groet,

de organisatoren,

Rolf H. Bremmer & Michiel de Vaan
Universiteit Leiden - LUCL
Studentische Tagung Sprachwissenschaft (StuTS) 2010 in Potsdam, 17-21 November 2010
Dear people,

November 17-21 2010 the 48th StuTS will take place in Potsdam.
More information: 48.stuts.eu/
Any questions can be sent to info(removeme)48.stuts.eu

The Call for Papers can be found at: 48.stuts.eu/call_en.html
Workshop Frontiers of Prosody, Leiden University, Nov. 19-20, 2010
Contributions are invited to the workshop Frontiers of Prosody to be held at Leiden University, 19-20 November 2010.

The aim of this workshop is to bring together research on prosodic variation and the role of prosody in speech processing, as well as to encourage cross-fertilization of ideas in research on prosody. We welcome the submission of work which uses behavioral and neuroimaging methods to address the role of prosodic information in production and comprehension, including individual variation and effects that can be attributed to typologically different prosodic systems. For instance, the following questions might be addressed:

1) How are different kinds of prosodic information (e.g., lexical stress, lexical tone, phrasal pitch accent, and intonational boundary tones) represented in the mental lexicon and encoded in speech production?

2) How do different acoustic cues contribute to the signaling of different prosodic categories? How are cues from different modalities (e.g., tonal cues and gestural cues) integrated?

3) How do word-level prosody and higher level prosody interact in the mapping of sounds onto lexical representations?

4) How are different types of prosodic information integrated and how do they interact with other linguistic (e.g. syntactic and semantic) and non-linguistic information in spoken language comprehension?

5) What is the time course of prosody acquisition/attrition as first and second language?

How do acquisition and attrition data shed light on brain plasticity?

Confirmed Speakers

Kai Alter

Bharath Chandrasekaran

Delphine Dahan

Aditi Lahiri

Bernd Möbius

Pilar Prieto

Niels Schiller

Linda Wheeldon

Website: www.hum2.leidenuniv.nl/prosody-frontiers

The workshop is organized as part of the NWO Internationalization Network Forms and Functions of Prosody ( www.ru.nl/gep/projects/forms_and_functions/)
Eindsymposium NWO Cognitie programma, Grand Hotel Karel V te Utrecht, woensdag 24 november 2010,
Eindsymposium NWO Cognitie programma

Op woensdag 24 november 2010 NWO wordt het NWO-programma Cognitie afgesloten met een wetenschappelijk symposium in Grand Hotel Karel V te Utrecht. Het programma is in 2001 van start gegaan en heeft in totaal € 12,5 miljoen subsidie verdeeld ten behoeve van het cognitieonderzoek. Verscheidene wetenschappers uit het programma zullen op deze dag de resultaten van hun onderzoek presenteren. Daarnaast zijn Nancy J. Nersessian (Georgia Institute of Technology, USA), Wolfgang Prinz (Max Planck Insitute for Human Cognitive and Brain Sciences. Germany) and Eve Clark (Stanford University,USA) de genodigde keynote sprekers.

Iedereen met interesse in het programma Cognitie is van harte welkom. De toegang tot het symposium is gratis, maar registratie is verplicht via: www.cognitie.nl/news/wetenschappelijk-eindsymposium-nwo-programma-cognitie. Op die site is binnenkort ook het hele programma beschikbaar.
--

Alice Dijkstra | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | Geesteswetenschappen | Senior Beleidsmedewerker | Telefoon: 070 344 07 36 | Fax: 070 347 16 23 | a.dijkstra(removeme)nwo.nl | Postadres: Postbus 93425, 2509 AK Den Haag | Bezoekadres: Laan van Nieuw Oost-Indiė 300, 2593 CE Den Haag

Alice Dijkstra | Netherlands Organisation for Scientific Research | Humanities Department | Senior Project Officer | Telephone: +31 70 344 07 36 | Fax: +31 70 347 16 23 | a.dijkstra(removeme)nwo.nl | Postal adress: PO Box 93425, 2509 AK The Hague, The Netherlands | Visitor's adress: Laan van Nieuw Oost-Indiė 300, The Hague
23rd International Conference on Automated Deduction, Wroclaw, Poland, July 31 - August 5, 2011. Deadline for proposal submissions: December 7, 2010
CADE-23

The 23rd International Conference on Automated Deduction
Wroclaw, Poland, July 31 - August 5, 2011

cade23.ii.uni.wroc.pl/

================
Call for Workshop and Tutorial Proposals
--------------------------
CADE-23 is the 23rd International Conference on Automated Deduction,
the major forum for the presentation of research in all aspects of
automated deduction. Topics of interest range from theoretical
foundations to high-performance implementations in a wide variety
of logics and logical theories, with applications in areas like
- verification, testing and synthesis:
program analysis and verification, hardware verification,
systematic software and hardware testing, synthesis.
- (computer-aided) mathematics,
- natural language processing, computational linguistics,
- knowledge representation, ontology reasoning, deductive databases,
- functional and logic programming,
- robotics, planning, and other areas of AI.

Workshop and tutorial proposals for CADE-23 are solicited.
Both well-established workshops and newer ones are encouraged.
Similarly, proposals for workshops with a tight focus on a core
automated reasoning specialization, as well as those with a broader,
more applied focus, are very welcome.

1. Workshop Proposals

Please provide the following information:

+ Workshop title.
+ Names and affiliations of organizers.
+ Brief description of workshop goals and/or topics.
+ Proposed workshop duration
(from half a day to two days is possible).
+ If the workshop has met previously, please include the conference
affiliation for the previous meeting. If the workshop is new,
please indicate this.


2. Tutorial Proposals

Tutorials are expected to be half-day events. Tutorial proposals
should provide the following information:

+ Tutorial title.
+ Names and affiliations of organizers.
+ Brief description of the tutorial's goals and topics to be covered.
+ Whether or not a version of the tutorial has been given previously.


All proposals should be sent via email in plain text to the Workshop
and Tutorial Chair (astump(removeme)cs.uiowa.edu), for consideration by the
CADE-23 workshops and tutorials committee:

Nikolaj Bjorner (Microsoft Research), Program Co-Chair
Viorica Sofronie-Stokkermans (Max Planck Institute), Program Co-Chair
Aaron Stump (The University of Iowa), Workshop and Tutorial Chair

Important dates:
Deadline for proposal submissions: December 7, 2010
Acceptance/rejection notification: January 7, 2011
Workshop dates: July 31 - August 1, 2011
CamLING2010, the Sixth Cambridge Postgraduate Conference in Language Research, Cambridge, UK in 7-8 December 2010; Registration is now open
CamLING2010 - The Sixth Cambridge Postgraduate Conference in Language Research Cambridge, United Kingdom -- 7-8 December 2010

We are pleased to announce that registration for CamLing2010, the Sixth Cambridge Postgraduate Conference in Language Research, is now OPEN!

Please, visit the Registration page on our website:

www.srcf.ucam.org/camling/registration.html

There you will find all necessary information on how to register

- to attend the conference;
- for accommodation at Selwyn College during the days of the conference; and/or
- to attend the conference dinner at Selwyn College on Tuesday 7 December 2010.

Registration for all of the above is done by means of a secure online registration form. The link to the registration form can be found on the above page of our website where you will also find more information regarding your attendance, accommodation and catering during CamLing2010 as well as updates on the conference programme.

Please, do not hesitate to contact the CamLing Organising Committee on camling(removeme)hermes.cam.ac.uk with further inquiries.
--
======================================================
6th Cambridge Postgraduate Conference in Language Research c/o Department of Linguistics University of Cambridge Sidgwick Avenue Cambridge CB3 9DA, UK

www.srcf.ucam.org/camling/index.html
Robert Lowth Symposium, University of Leiden, 17-18 December 2010
2010 may rightly be called the Robert Lowth Year: on 27 November it will have been three hundred years since he was born “in his Father’s Prebendal house in the Close Winchester”, as he himself wrote in his brief Memoirs.

To celebrate this event as well as the fact that his grammar may be called the most important grammar published during the eighteenth century, the VICI research project The Codifiers and the English Language is organising a two-day symposium in Leiden, on 17 and 18 December.

Plenary speaker at the symposium will be Carol Percy, from the University of Toronto.
More information: www.robertlowth.com/conference.html
Biolinguistics Workshop, University of Groningen, January 7 2011
Associated with ConSOLE XIX, a workshop on biolinguistics will be held at the University of Groningen on January 7th, 2011. The biolinguistics research area focuses on the biology and evolution of language and aims to understand the unique ability and origin of human language. Research carried out within the field of biolinguistics has received considerable and increasing attention over the past few decades from researchers within various fields including linguistics, (evolutionary) biology, philosophy, mathematics, and neuroscience. The collaborative efforts within these scientific fields attempt to arrive at a deeper understanding of the origin, biology and evolution of the language faculty.

Graduate students not having defended a Ph.D. in Linguistics by September 13th are invited to submit abstracts relating to the topic of biolinguistics. The call is open to any subfield relevant to this matter, from theoretical linguistics to more applied research areas such as language acquisition and neurolinguistics.

The Biolinguistics Workshop will precede the nineteenth Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XIX). ConSOLE XIX will be held in Groningen from 5 to 8 January 2011. For more information, follow this link: www.let.rug.nl/console19/.

Local organizing committee
Ankelien Schippers
Gisi Cannizzaro
Hanneke Loerts
Anja Schüppert
Radek Šimķk
Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XIX), Groningen, January 5-8 2011
19th Conference of Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XIX)

Date: 05-Jan-2011 - 08-Jan-2011
Location: Groningen, Netherlands
Meeting Email: consolexix(removeme)gmail.com
Web Site: www.let.rug.nl/console19

MEETING DESCRIPTION

We are proud to announce that the 19th Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XIX) will take place at the University of Groningen in January 6 - 8, 2010.
See for call for paper below 'Calls for papers for events.'
De Grote Taaldag, zaterdag, 5 februari 2011, Utrecht, Leuvenlaan 21, Marinus Ruppertgebouw (Uithof)
Op zaterdag, 5 februari 2011 vindt de eerste editie van de Grote Taaldag plaats. De Grote Taaldag is een initiatief van AVT, Anéla, VIOT en LOT waarbij drie reeds bekende evenementen samen worden gebracht: de Anéla / VIOT Juniorendag, de AVT TINdag en het Taalgala.

Tijdens het eerste deel van de dag worden de reguliere programma’s van de Juniorendag (www.anela.nl) en de TINdag (link naar TINdag call) naast elkaar gehouden. Tijdens het tweede deel van de dag vindt het veertiende Taalgala (link naar Taalgala) plaats. Tijdens het Taalgala worden de eerste resultaten van het Taalcanonproject gepresenteerd – een project dat tijdens het vorige Taalgala geļnitieerd werd. Naast deze presentatie zal tijdens het Taalgala verschillende prijzen worden uitgereikt zoals de Anéla / AVT-dissertatieprijs voor het beste taalkundige proefschrift van 2009 en de LOT-Populariseringsprijs voor het beste populariserende artikel op het terrein van de taalwetenschap van 2008 en 2009. De dag wordt feestelijk afgesloten met een tapasreceptie.

De Grote Taaldag vindt plaats in Utrecht, Leuvenlaan 21, Marinus Ruppertgebouw (Uithof).

Programma:

9:00 - 9.30: Ontvangst en registratie
9.30 - 12.30: Juniorendag en TINdag lezingen
12.30 - 14.00: Lunchpauze met:
- AVT ledenvergadering
- Posterpresentatie Anéla / VIOT Juniorendag
14.00 - 16.30: Juniorendag en TINdag lezingen
16.30 - 17.30: Taalgala
18.00 – 19.30: Borrel en tapasreceptie


Registratie:

Deelnemers aan de Grote Taaldag kunnen zich inschrijven voor de Juniorendag via Anéla / VIOT of voor de TINdag via AVT.

Inschrijvingsgeld is 15 euro voor reguliere leden, 10 euro voor junioren en werkzoekende taalkundigen, en 25 euro voor externen. Dit bedrag is inclusief lunch en koffie / thee de hele dag.

Voor de tapasreceptie wordt een eigen bijdrage van 10 euro gevraagd. Bij de inschrijvingsformulieren (Juniorendag en TINdag) kunnen deelnemers zich opgeven voor deze receptie. Opgeven voor de tapasreceptie is ook mogelijk door een e-mail te sturen aan lot(removeme)uu.nl tot 28 januari.
CICLing 2011, 12th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, Tokyo, Japan, February 20-26, 2011
CICLing 2011

12th International Conference on
Intelligent Text Processing and Computational Linguistics

Tokyo, Japan, February 20-26, 2011

www.CICLing.org/2011

PUBLICATION:
LNCS: Springer Lecture Notes in Computer Science;
poster session: special issue of a journal

KEYNOTE SPEAKERS:
Chris Manning, Diana McCarthy, Jun'ichi Tsujii, Hans Uszkoreit

TOURS:
Three excellent tours in and around Tokyo

AWARDS:
Best paper, best student paper,
best presentation, best poster, best software

SUBMISSION DEADLINES:
October 20: registration of tentative abstract,
November 1: uploading of full papers
(contact us for late submissions)

TOPICS:
All topics related with computational
linguistics, natural language processing,
human language technologies, information
retrieval, etc.

See complete CFP and contact on www.CICLing.org/2011

This message is sent in good faith of its usefulness for you as an NLP/CL researcher. If this is an error, kindly let me know.

Alexander Gelbukh
www.Gelbukh.com
Historical Sociolinguistic Network Conference, Leiden University, 22-24 June 2011
HiSoN Conference: Touching the Past: (Ego) documents in a Linguistic and Historical Perspective

The research project “Brieven als Buit/ Letters as Loot” will be organising the next Historical Sociolinguistic Network Conference at Leiden University in June 2011. This time, the theme of the conference will be: "Touching the Past: (Ego)documents in a Linguistic and Historical Perspective". Scholars interested in any aspect relating to the HiSoN Conference theme are invited to submit abstracts for papers and to propose suggestions for workshops or panel sessions.

More information: hum.leiden.edu/lucl/hison-conference/news/conference.html
Job Announcements / Vacancies
Doctoral studentships at the faculties of Humanities and Theology, Lund University, 1 January 2011, DEADLINE Wednesday, 13 October 2010
Doctoral studentships at the faculties of Humanities and
Theology
Lund University invites applications for the following 2 doctoral studentships
with a starting date according to agreement but at the earliest 1 January 2011.
At the Centre for Languages and Literature or the Department of Philosophy:
1 doctoral studentship in either General Linguistics or Cognitive Science
specialising in second language acquisition, multilingualism or psycholinguistics
(reg. No 1880)
This doctoral studentship is part of the international research project
Multilingualism through the lifespan, financed in part by the Swiss Research
Council and based in Switzerland, which investigates different aspects of
multilingualism from a number of theoretical perspectives. For more information,
please go to www.unifr.ch/pluriling/de/plurilinguisme/forschung/sinergia.
The Swedish sub-project, The effects of first exposure to an unknown language,
aims to experimentally explore what language learners in different age groups can
acquire after a few minutes of exposure to a new natural language. All sub-projects
work with the same participant pool in Switzerland.
In addition to basic and specific eligibility for third-cycle studies in General
Linguistics and Cognitive Science, applicants must have oral and written
proficiency in English, French and German. The project presupposes collaboration
within a project group, co-authorship of research reports, and field studies abroad
during the first two years, in addition to meetings within the project group. The
successful candidate is also expected to participate actively in the research
environment in Lund.
Previous studies and research in psycholinguistics with a focus on multilingualism
and second language acquisition are a particular qualification. Special attention
will be paid to the extent to which the candidate has experience of experimental
work and design in the behavioural sciences, of tests of individual difference and
working memory, as well as of multivariate statistics, programming and database
management.
For information, please contact Visiting Professor Marianne Gullberg.
15 September 2010
1
Reg. No. PA 2010/1880, 1908
VACANCIES
2
At the Department of Philosophy:
1 doctoral studentship in Cognitive Science within the second sub-project of the
Linnaeus project Cognition, Communication and Learning, focusing on mental
images and eye tracking (reg. no 1908). The studentship is for the third and fourth
years of a third-cycle programme of study.
In addition to basic and specific eligibility for third-cycle studies, applicants are
required to have experience of multidisciplinary research activities. The successful
candidate must be able to contribute to all key aspects of the project, such as design
and implementation of experiments in eye tracking and verbal protocols as well as
theoretical and analytical interpretation. The project presupposes an interest in
project group collaboration and co-authorship of research reports. The international
orientation of the project also presupposes oral and written proficiency in English.
Previous studies and research in the behavioural sciences combined with
experience of research on mental images and its application on learning, problem
solution and design are a particular qualification. Special attention will be paid to
experience of Experience Center, of ViewX, BeGaze and Matlab, working memory
tests (OSPAN), tests of mental spatial ability and other individual differences
(OSIVQ), statistical analysis of glance behaviour and qualitative analysis of verbal
protocols.
For information, please contact Reader Jana Holsanova.
For information on general terms of employment, regulations etc., please contact
Senior Administrative Officer Jesper Olsson, Office of the Faculties of Humanities
and Theology.
Telephone numbers and email addresses are available on the University’s website,
www.lu.se.
The selection process will primarily take into account the applicants’ ability to
benefit from research studies. Before submitting an application, all candidates must
discuss a potential research project with the subject representative or equivalent in
the relevant subject. On admission, an individual study plan is established. The
regulations for research studies at the Faculties of Humanities and Theology and
general syllabi for each subject are available at the faculties’ website
www.lu.se (in Swedish).
Eligibility
A person has basic eligibility for research (third-cycle) studies if he or she
1. has taken a second-cycle qualification
2. has completed course requirements of at least 240 higher education credits,
including at least 60 higher education credits at second cycle, or
3. has acquired essentially corresponding knowledge in Sweden or abroad.
Special eligibility for research studies in each subject is specified in the relevant
general syllabus.
Transitional provision: A person who fulfils the requirements for basic and special
eligibility for admission to research studies before 1 July 2007 will also be
3
considered to have basic and special eligibility for admission to research studies
after that date.
Application
The application must be submitted on the form that is available at the Faculty
Office or on the faculties’ website, www.ht.lu.se/doktorand/ansoekan-ochantagning.
The application must include:
- records of first- and second-cycle studies (Ladok transcript or other transcript of
courses and grades)
- first- and second-cycle essays/degree projects
- a list of other relevant administrative and educational qualifications
- scholarly journal articles, reports or papers of relevance for the subject
- where applicable, documented skills in a language of relevance for research
studies
- individual study plan (for applicants already admitted)
- statement of intent for research studies, including a subject and project proposal
(1500 words max).
The application is to be sent to the Registrar, Lund University, Box 117, 221 00
Lund, or submitted in person at the Registrar’s Office, Byrålogen, Paradisgatan 5C,
Lund. A copy of the application, including all documents referred to in the
application, must also be sent to the relevant department, as specified above.
The application, including attachments, must have reached the Registrar’s Office
no later than Wednesday, 13 October 2010. The subject and relevant registration
number must be clearly indicated in the appropriate places. Applications are filed
for two years, in accordance with the Swedish National Archives regulations.
Ex officio
Jesper Olsson
Job vacancy: Chair (W2) of Computational Logic, TU Dresden. Deadline: 15 Oktober 2010
At the Faculty of Computer Science, Institute of Artificial Intelligence, the position
Chair (W2) of Computational Logic

is to be filled at the earliest possible date.

(für die Ausschreibung in Deutsch: www.verw.tu-dresden.de/StellAus/?strukturId=fakinf&lang=de&style=embed )

The successful candidate is required to represent the area mentioned above in research and teaching.
The task in teaching consists of lectures (in English) in Computational Logic in the international master program in Computational Logic, lectures (in German) in Computer Science in the other programs of the faculty or for other faculties as well as the supervision of bachelor-, master- and PhD-students.

In research, applicants are expected to have made novel contributions to the logical foundations of declarative programming, semantic technologies, constraint and satisfiability problems, verification, intelligent autonomous agents, cognitive systems, the integration of virtual and physical systems, machine learning or natural language processing, their implementation in running systems as well as their application. International publications and contacts as well as the participation in research projects in one or several of the above-mentioned subareas are expected.

The applicants must fulfill the employment qualification requirements of the Higher Education Act of Saxony (namely of § 58 SächsHSG). Applications from women are particularly welcome. The same applies to disabled people. (For information please phone +49 351 463 38340.)

Please send your application until October 15, 2010 (stamped arrival date of the university central mail service applies) to: TU Dresden, Dekan der Fakultät Informatik, Prof. Dr. rer. nat. Andreas Pfitzmann, 01062 Dresden, Germany. Your application should contain the usual documents (CV, transcripts and certificates, lists of scientific publications, teaching activities and projects funded by third parties, teaching evaluation reports).
Vacancy for PhD research on '200 years of Dutch philology in Flanders', Free University of Brussels. Deadline: October 15 2010
(see Dutch version below)

The Centre for Linguistics at the Vrije Universiteit Brussel (Belgium) currently
has a vacancy for PhD research on '200 years of Dutch philology in Flanders: the interplay between academia, social struggle and national identity building.'
The project is part of ongoing historical-sociolinguistic research on language
and society in Flanders during the long 19th century.
The successful candidate should hold a Master's degree in
philology/linguistics but candidates from other disciplines with a strong interest in social history and sociolinguistics are welcome to apply (historical
pedagogy, social history, ...). A sound knowledge of Dutch is essential.
The candidate is expected to conduct research that will lead to a finished PhD
dissertation after 4 years.

Interested candidates can send a CV, a short text explaining their intended
approach to the project and a copy of their Master's thesis to
prof. dr. Wim Vandenbussche
Vrije Universiteit Brussel
Centrum voor linguļstiek
Pleinlaan 2
1050 Brussel
Belgium
email: wvdbussc(removeme)vub.ac.be

All queries regarding the vacancy and the project can be sent to that same
address. We offer a full PhD scholarship (for 4 years in principle, renewable every year); in addition, travel/project expenses can be covered.
The position is vacant as of January 1st, 2011 (but an earlier starting date is
possible). Please react before October 15th, 2010.


Aan de Vrije Universiteit Brussel (faculteit LW, Centrum voor linguļstiek) is
een promotieplaats beschikbaar voor onderzoek naar
'200 jaar Nederlandse filologie in Vlaanderen: de interactie tussen
academische wereld, sociale strijd en nationale identiteitsvorming.'
Het project past in de bredere context van lopend historisch-sociolinguļstisch
VUB-onderzoek naar taal en maatschappij in Vlaanderen tijdens de lange
19de eeuw.
In principe wordt uitgekeken naar een kandida(a)t(e) met een diploma taalen
letterkunde, maar kandidaten met affiniteit voor sociale taalgeschiedenis
en sociolinguļstiek uit andere disciplines komen uiteraard ook in aanmerking
(historische pedagogiek, sociale geschiedenis, ...)
Van de kandida(a)t(e) wordt verwacht dat het onderzoek na vier jaar tot een
afgerond proefschrift leidt.
Geļnteresseerden sturen een CV, een korte visietekst over het uit te voeren
onderzoek en een kopie van hun eindverhandeling naar
prof. dr. Wim Vandenbussche
Vrije Universiteit Brussel
Centrum voor linguļstiek
Pleinlaan 2
1050 Brussel
email: wvdbussc(removeme)vub.ac.be
Daar kan men ook terecht voor verdere informatie over deze vacature en over
het project.
We bieden een aansteling als doctoraatsbursaal (jaarlijks verlengbaar, in
principe voor vier jaar). Werkingsmiddelen worden voorzien.
De aanstelling gaat normaliter in op 1 januari 2011 (maar het kan vroeger).
Reageren kan tot 15 oktober 2010.
FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE
Centrum voor linguļstiek
JOB ANNOUNCEMENT for an Associate Professor (W2 position) in Applied Linguistics, English, The University of Erfurt, Application deadline is October 15, 2010
The University of Erfurt is looking for an Associate Professor (W2 position) in Applied Linguistics with a special focus on English. The ideal candidate will have carried out empirical research in at least one area within Applied Linguistics such as second language acquisition, language processing or intercultural communication. The candidate would have to be able to teach a wide variety of topics within Applied and English Linguistics for students at the BA and MA level and for students in teacher training programs. The candidate would also be expected to take part in the activities of the research group "Language Competence, Proficiency and Use" ("Sprachbeherrschung"), which is embedded in the University's Research Initiative on Education ("Bildung").
The University of Erfurt is an Equal Opportunities Employer. Application deadline is October 15, 2010.
For the official German job announcement with reference number # 64/2010 and further information, see www.uni-erfurt.de/uploads/media/63_65_Professuren_PhilFak_01.pdf.

Informal enquiries may be sent to Dr. A. De Houwer via annick.dehouwer(removeme)uni-erfurt.de.
--
Annick De Houwer, PhD
Chair in Language Acquisition and Language Teaching www.uni-erfurt.de/sprachwissenschaft/sprachlehr-und-lernforschung/personen/
Director of the Language Center
www.uni-erfurt.de/sprachenzentrum/personen/

mailing address
Dept. of Linguistics
University of Erfurt
Nordhäuser Straße, 63
D-99089 Erfurt
Germany

tel. +49-361-7374331 (secretary -4320)
fax +49-361-7374329
PhD/Postdoc positions Generative syntax and phonology (3,0 fte), University of Groningen Center for Language and Cognition, deadline: 8 November 2010
PhD and Postdoc positions in generative syntax and phonology (University of Groningen)

The Center for Language and Cognition Groningen announces the following three positions in generative linguistics:
• A four-year Postdoc position (1.0 fte). Provisional project title: “Ellipsis and fragmentation in afterthoughts and peripheral adverbial clauses”
• A four-year PhD Student position (1.0 fte). Provisional project title: “Reporting and comment clauses cross-linguistically, and the issue of discontinuous anaphora”
• A four-year PhD Student position (1.0 fte). Provisional project title: “Prosodic features of incomplete parentheses”
All three positions are are part of a larger research project called “Incomplete Parenthesis”, funded by the European Research Council.
The general program investigates the relation between ellipsis phenomena and parenthesis from a theoretical and cross-linguistic perspective. Each researcher will carry out his or her own sub-project, as well as contribute to the overall aims. The complete project proposal – including a provisional description of the three sub-projects relevant for applicants – can be downloaded from the following deep link: < www.let.rug.nl/dvries/pdf/erc-project.pdf >. For further questions, please contact the principal investigator (Dr. Mark de Vries, mark.de.vries(removeme)rug.nl, +31 50 3633688).

Requirements
• For the PhD positions: an MA degree in theoretical linguistics or a related field;
• For the Postdoc position: a PhD degree in theoretical linguistics or a related field;
• Commitment to the general project; willingness to cooperate;
• Affinity with generative syntax, and a broad linguistic interest, including typology, information structure, and prosody;
• Full proficiency in English; motivation to learn Dutch (if applicable).

Conditions of employment

For PhD students: the University of Groningen offers a salary of € 2,042 gross per month in the first year to € 2,612 gross per month in the fourth year (figures based on full employment).

For Postdocs: starting salary from € 3088,- gross per month. An 8% holiday allowance per annum and an end of the year bonus (8,3%) for a full-time position.

Starting date: 1 Feb. 2011
Duration of the contract: 4 years (both Postdoc and PhD students)
Status: employee (both Postdoc and PhD Students)
Appointment: 1.0 fte (including a 0.2 fte teaching load for the Postdoc)

Affiliation
The candidates will be affiliated with the ‘Syntax and Semantics’ group of the Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) at the Faculty of Arts of the University of Groningen. This institute embraces all the Linguistics research in the faculty. PhD candidates will be enrolled in the research training program of the Graduate School for the Humanities, and will also participate in the Netherlands Graduate School of Linguistics (LOT).

These positions require residence in Groningen, 38 hours/week research and research training, and must result in a PhD dissertation (for PhD students). After the first year there will be an assessment of the candidates' results and the progress of the project to decide whether the employment will be continued.

The University provides a career advisory service for partners of new staff who move to Groningen. The University of Groningen is an equal opportunities employer. As women are still underrepresented in a number of fields, they are particularly encouraged to apply.

Applications
You can apply for this vacancy until the closing date of 8 November 2010 by accessing the online application form on www.rug.nl/corporate/vacatures/vacaturesRUG. The relevant item is called “PhD/Postdoc positions Generative syntax and phonology (3,0 fte)”, vacancy number 210306-08.

Please include:
• An extensive letter of motivation in which you describe why you are interested in this project, and why you think you are a good candidate;
• Your curriculum vitae (including a list of publications, if any);
• If possible, a copy of your diploma and a list of grades;
• A copy of an article, paper or thesis (which shows some of your talent);
• The names and email addresses of two referees.

Interviews will be held on Nov. 19th and 22nd.
Vacancy for assistant professor in Linguistics, University of Amsterdam, deadline 17 November 2010
The University of Amsterdam has a vacancy for an assistant professor in Linguistics. This 5-year position focuses on the topic of Learnability. The successful candidate will be a linguist who takes an active interest in the theme of learnability based on a multidisciplinary approach of first and second language acquisition and language developmental disorders in combination with language change, language diversity or language typology. The candidate should also have a strong interest in cognitive science in a broad sense and be open to collaboration with psychologists and/or educationists.

All relevant information can be found at the following webpage:
www.uva.nl/vacatures/vacatures.cfm/1BBC2B81-CB4D-4C05-B8F90BDBE84E138D

Kees Hengeveld
home.hum.uva.nl/oz/hengeveldp
PhD holders for the positions of Assistant Professor, Associate Professor, and Full Professor in British Studies, American Studies, and Linguistics for the academic year 2010-2011
The Tunisian Ministry of Higher Education is recruiting PhD holders for the positions of Assistant Professor, Associate Professor, and Full Professor in British Studies, American Studies, and Linguistics for the academic year 2010-2011.

The teaching load for Assistant Professor is 11 hours a week and for Associate and Full Professor 6 hours a week. Appointees will also be required to supervise MA and PhD students and contribute to the academic life in their department.

For this year the Ministry offers: competitive salaries that take into consideration the candidates' qualifications, publications, and work experience; one return air-fare for every academic year; an accommodation allowance and a supervision allowance, both included in the appointee' salary; health insurance; and other incentives. Contracts are for a minimum of two years and are renewable for an unlimited number of times.

Candidates are requested to submit their C.V. at the e-mail address: mes(removeme)mes.rnu.tn.
Calls for papers for events
Call for Papers: GLOW Workshop The Phonological Marking of Focus and Topic, (April 27, 2011) Deadline for abstract submission: November 1, 2010
GLOW -Workshop The Phonological Marking of Focus and Topic, (April 27, 2011)
Organizer: Edwin Williams

Deadline for abstract submission: November 1, 2010

Notification of acceptance: January 31, 2011

Topic:

The workshop will take the semantic notions of topic and focus as given, and investigate the systems for phonologically marking them, especially concentrating on variation in how the marking is done across languages. For example, we have the shiftable pitch-accents of Germanic languages vs. the relatively fixed prosodic structures of Romance; on a broader scale, we have languages like Japanese that do not use pitch-accents to mark focus, but nevertheless mark focus phonologically, through phrasing and varying pitch range. The following empirical and analytic questions are put forward as central to the the project of the workshop:

-- Are there languages in which there is no prosodic reflex of contrastive focus or givenness?
-- How do those languages which encode focus and givenness prosodically differ in the phonological and phonetic tools to mark these notions?
-- Do phrasing and prominence go hand-in-hand, or are they two orthogonal dimensions that interact with focus and givenness marking independently?
-- Which comes first, focus or prominence; that is, is the mapping accent-to-focus or focus-to-accent?
-- Are differences in focus marking paralleled by differences in topic marking?
-- How does the marking of contrastive or "corrective" focus/topic differ from neutral focus/topic across languages?

-- How do phonological means of marking topic or focus interact with syntactic and morphological means?

Comparative studies are especially encouraged, as well as studies of systems different from the well-known ones.

Abstract:

Abstracts must not exceed 2 pages in length (A4 or letter-sized). This includes data and references. Abstracts must have the following format: font not smaller than 12pt., single spacing, 1-inch/2,5-cm margins on all sides. Submissions must be in pdf-format. Submissions are limited to 2 papers per author, only 1 of which may be single-authored. Nothing in the abstract, the title, or the name of the document should identify the author

Submission: All abstracts must be submitted via

www.easychair.org/conferences/?conf=glow34foc

Contact: For questions regarding the workshop, please contact

glow34.workshop.phonologie(removeme)gmail.com
GLOW -Workshop Identity in grammar ( May 1, 2011), Deadline for abstract submission: November 1, 2010
Call for papers

GLOW -Workshop Identity in grammar ( May 1, 2011)

Organizers: Martin Prinzhorn, Henk van Riemsdijk, Viola Schmitt

Deadline for abstract submission: November 1, 2010

Notification of acceptance: January 31, 2011

Topic:

Few concepts are as ubiquitous in the natural world of humans as that of identity, a relation between two objects that both have all the properties of the other. In linguistics, this concept is often appealed to, yet, in many cases, a much looser understanding of it is employed: Two objects will be considered identical at some level of linguistic representation, if they share all, most or the crucial features relevant at this level. It is within this understanding of identity, that some grammatical processed have been argued to be -- or seemingly are -- sensitive to this particular relation.

Some examples in which sensitivity to identity in this sense manifests itself are fairly easy to find. For example, reduplication (cf. Raimy, 2000 and many others) in morpho-phonology creates sequences of identical syllables or morphemes. Similarly, copying constructions in syntax create an identical copy of a word or phrase in some distant position. This is typically true, for example, of verb topicalizations frequently found in African languages such as Vata (cf. Koopman, 1984), often referred to as ‘predicate clefts’ in which the verb is fronted, but is again pronounced in its source position, (cf. Kandybowicz, 2006 and references cited there). Such constructions as well as the observation that wh-copy constructions are frequently found in child language (see for example McDaniel et al., 1995), have also contributed to the so-called copy theory of movement according to which a chain of identical copies is created whose (non-)pronunciation is determined by principles of spell-out.

In many cases, however, what is at stake is not the coexistence of identical elements in grammatical structure but rather its opposite, the avoidance of identity, a term due to Yip (1998). Haplology, the deletion of one of two identical syllables or morphemes, is a case in point. In addition to deletion, there are other ways to avoid sequences of two identical elements (``XX''): insertion of an epenthetical element(XX > XeX), dissimilation (XX > XY), creating distance (XX > X…X) or fusion (AA >A). In phonology and morphology, there is an abundance of identity avoidance phenomena, and some major principles such as the Obligatory Contour Principle (OCP, cf. McCarthy, 1986) are instrumental in accounting for them. But OCP-like principles have also been argued to be operative in syntax (cf. Van Riemsdijk, 2008 and references cited there).

Another identity avoidance effect that immediately comes to mind is Principle C of the Binding Theory (Chomsky, 1981): a referential expression can never co-refer with a c-commanding element. Principle C may thus be interpreted as a principle that avoids identity in some way and at some level. Still, while referential identity is clearly a necessary condition in order for Principle C to kick in, why does it apply in some cases but not in others?

In the examples alluded to above, questions immediately arise as to what exactly we mean by identity. And when we think about these issues a bit more, things are indeed far from obvious. It suffices to look at dinstinctive features in phonology. /i/ and /u/ are identical in that both are vowels, but they are different in that one is a front vowel and the other a back vowel. What counts for the calculus of identity, full feature matrices or subsets of features, and if the latter which subsets? Take a difficult problem from syntax. The so called Doubly Filled Comp Filter (DFC, cf. Chomsky and Lasnik, 1977 and much subsequent research) ostensibly excludes two positions that are close to one another (the complementizer head and its specifier position) if both are phonetically realized. Typically, the complementizer is an element such as that, while the specifier contains some wh-phrase, i.e. a DP, a PP, an AP or a CP, excluding such cases as *I wonder who that you saw? Note however that many languages have a process whereby a finite verb is moved into the complementizer position, such as Subject Auxiliary Inversion in English. But whenever this happens, the DFC does not apply: who did you see? Could the relative identity between a wh-phrase and a ``nominal'' complementizer such as that as opposed to the relative non-identity between the wh-phrase and a finite verb be responsible? Clearly, identity as understood in various places of grammatical research is a very problematic concept, and invoking it is never a trivial matter.

Similar issues arise in the domain of intervention constraints. Minimality, and in particular Relativized Minimality (Rizzi, 1990), involves the relative identity of the intervening element with the element that crosses past it. But again, what are the relevant properties? In Rizzi’s book, it is proposed that the crucial property is A vs. ?. But there are many indications that what counts as an intervener is tied to “lower” level features. In Dutch, for example, the [+R] feature creates an intervention effect (cf. Van Riemsdijk, 1978) where the [+wh] feature does not. \\ In all of the examples given above, the notion of identity is used in a rather loose sense. The linguistic objects that are taken to stand in this relation merely share some features, but not all of them. Further, they only share features at a given level. To allow for a fruitful and more precise investigation of the phenomenon of identity sensitivity, the following issues and questions ought to be addressed:

First, we usually talk about identity on one level of linguistic representation: For instance, two morphemes can be phonologically identical but can be realized in different syntactic positions in the syntactic structure (as in wh-copying constructions). Similarly, in reduplication, two morphemes can be identical on a segmental level, but not on a prosodic level -- or regarding their truth-conditional impact. If we talk about processes that are sensitive to identity, they will be sensitive to identity at one particular level. In (some types of) ellipsis, for instance, what is required is semantic identity, but not identity of formal (i.e. morphosyntactic) features. Processes that are sensitive to identity on a level L can either themselves be part of that level (like dissimilation in phonology) or part of a different level L' (Such as ellipsis which, if taken to be phonological deletion).

Further, if we refer to identity of objects on a particular level of linguistic representation, the question is whether grammatical processes such as those mentioned above are sensitive to identity in the strict sense (where the objects have all the properties in common) or in a much loser sense, where they only share some, apparently relevant, properties. In addition, are we considering individuals or classes?

Moreover, at least for some of the levels of linguistic representation, we have to define what types of objects we are talking about. In order to answer this question, it is crucial to investigate which type of information is transparent at this level. Take for instance the copy theory of movement: Do the individual copies count as identical, even though they appear in different positions in the tree, i.e. does it suffice for them to share all the features to be treated as identical? If so, it could be argued that the requirement that all copies but one have to be deleted phonologically could be treated as an instance of identity avoidance--i.e. syntactically identical elements have to be dissociated on a phonological level. Note, however, that G\"artner(2002) points out that the copies under the copy theory of movement cannot be consideredto be identical-- each copy has a different position in the tree and, accordingly, different features will be unchecked.

Finally, assume that there are indeed processes that are sensitive to identity at a particular level: Then the question is, what is the domain of application? For instance, the DFC-filter only applies to elements in the same projection, specifically in a Spec,Head relation. Condition C, on the other hand, applies to a much larger domain.

If some progress can be made in answering at least some of these problems, the core question of this workshop can be made more precise: Are there grammatical processes that are sensitive to identity, do they operate across linguistic levels, and why do they not apply in all cases?

It is our hope that the workshop will contribute to a better understanding of at least some of these questions and perhaps even help to bring a few among the many puzzles nearer to a solution. Needless to say, bringing together linguists from all domains of grammatical theory is a bold and perhaps risky experiment. Participants are called upon to step out of their specialisms, listen to and learn from colleagues who they rarely if ever talk to and to whose talks they would not normally go. We trust that open minds and keen alertness for interesting ideas will bring about an enriching experience for all.

(see website for references)

Abstract:

6 papers will be selected for 30 minute presentations. Abstracts (both for oral presentations and posters) must not exceed 2 pages in length (A4 or letter-sized). This includes data and references. Abstracts must have the following format: font not smaller than 12pt., single spacing, 1-inch/2,5-cm margins on all sides. Submissions must be in pdf-format. Submissions are limited to 2 papers per author, only 1 of which may be single-authored.

Submission:

All abstracts must be submitted to following e-mail address:

glow34.workshop.identitaet(removeme)gmail.com

Please attach an anonymous pdf-copy of the abstract. Nothing in the abstract, the title, or the name of the document should identify the author. In the e-mail, please give you full name, your affiliation and the title of the abstract.
Oproep inzendingen voor Dag van de Fonetiek, NVFW, Amsterdam, 23 december 2010. Deadline: 11 november 2010
De Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen organiseert de Dag van de Fonetiek dit jaar op donderdag 23 december.

Wij vragen iedereen die iets kan vertellen of demonstreren over spraak of spraaktechnologie om bij te dragen aan deze dag.

Indien u een bijdrage heeft, stuur dan uiterlijk 11 november a.s. een titel en samenvatting (13 regels) naar het onderstaande e-mailadres.

Meer informatie kunt u vinden op:
www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/DvdFonetiek/OproepDvdF-dag2010.html
en op onze website:
www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/

Namens het bestuur,

Titia Benders
secretaris NVFW
titia.benders(removeme)uva.nl
Call for Papers for yearly junior study day (Juniorendag), Utrecht, Saturday, February 5th 2011, deadline: November 15 th, 2010
Onderdeel van de Grote Taaldag, georganiseerd door ANéLA, VIOT, AVT en LOT

(English version below)
Op zaterdag 5 februari 2011 wordt de jaarlijkse Juniorenstudiedag van Anéla en Viot georganiseerd tijdens de Grote Taaldag in Utrecht. Op de Grote Taaldag zijn de Anéla/Viot Juniorendag, de AvT TINdag en het Taalgala samengebracht. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen hier hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of bedrijfscommunicatie) in een informele sfeer presenteren tijdens een lezing of een posterpresentatie. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla/VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen het vakgebied.

Meld je nu aan voor een presentatie tijdens de Juniorendag. Dien vóór 15 november 2010 een samenvatting van je onderzoek van maximaal 200 woorden in via linguistlist.org/confcustom/anelaj2011.

Vergeet niet alle persoonlijke informatie (naam, universiteit, adres) uit het bestand te verwijderen en aan te geven of je voorkeur hebt voor een mondelinge presentatie of een posterpresentatie. Je hoort uiterlijk 17 december 2010 of je aanmelding is geaccepteerd.

Meer informatie over de Juniorendag 2011 en de geschakelde activiteiten van de Grote Taaldag kun je vinden op de Anéla-website: www.anela.nl. Voor verdere vragen kun je een e-mail sturen naar juniorendag2011(removeme)gmail.com.

On Saturday, February 5th 2011, Anéla, the Dutch Society for Applied Linguistics, and Viot, the Dutch and Flemish Interuniversity Association for Speech Communication, organize their yearly junior study day (Juniorendag) in Utrecht. This year, it will be held in the context of the 'Big Language Day' (Grote Taaldag), which combines three already existing events - the Juniorendag, the AvT-TINday, and the Taalgala.

During the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD students in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, education, discourse, or communication) get the opportunity to present their work. In addition, the yearly Anéla/VIOT Scriptieprijs will be awarded to the best BA- or MA-thesis in the area of applied linguistics.

If you would like to present a paper or a poster on the Juniorendag, please upload your abstract, in Dutch or English, on linguistlist.org/confcustom/anelaj2011 before November 15 th, 2010.

Abstracts should not exceed 200 words, and they should not include any personal information (name, university/institute, address). Please state your preference for a poster presentation or oral lecture. You will receive a notification of acceptance before December 17th, 2010.

Further information on the Juniorendag is available on the Anéla-website www.anela.nl or via juniorendag2011(removeme)gmail.com.
FIRST CALL FOR PAPERS for 44th Annual Meeting of the SLE, 8-11 september 2011. Deadline 15 November 2010: submission of workshop proposals; 15 January 2011: deadline for submission of all abstracts
FIRST CALL FOR PAPERS

44th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea

8-11 September 2011

Universidad de La Rioja, Logrońo, Spain
www.societaslinguistica.eu/
sle2011.cilap.es/

The Societas Linguistica Europaea and the Centre for Research in the Applications of Language at the University of La Rioja, Logrońo (Spain), invite you to submit workshop, poster and paper proposals for the next annual meeting. SLE meetings provide a forum for high-quality scientific research in linguistics.

PLENARY SPEAKERS

Bas Aarts (London)
Martin Everaert (Utrecht)
Adele Goldberg (Princeton)
Juan Manuel Hernįndez-Campoy (Murcia)
Ruth Wodak (Lancaster)

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Chair: Francisco Ruiz de Mendoza Ibįńez
Secretary: Sandra Peńa Cervel
Treasurer: Andrés Canga
Members: Marķa Pilar Agustķn, Asunción Barreras, Almudena Fernįndez, Rosa MŖ Jiménez, Javier Martķn, Juan Manuel Molina, Lorena Pérez, Roberto Torre.

SLE CONFERENCE MANAGER

Bert Cornillie (Leuven)

SCIENTIFIC COMMITTEE

Chair: Letizia Vezzosi (Perugia), Members: Laura Alba-Juez (Madrid, UNED), Johanna Baršdal (Bergen), Delia Bentley (Manchester), Marcella Bertuccelli (Pisa), Walter Bisang (Mainz), Kasper Boye (Copenhague), Anna Cieslicka (Poznan/TAMIU Laredo), Giuglielmo Cinque (Venice), Joćo Costa (Lisbon), Marķa Josep Cuenca (Valencia), Michael Daniel (Moscow), Kristin Davidse (Leuven), David Denison (Manchester), Ursula Doleschal (Wien), Patricia Donegan (Honolulu), Mirjam Fried (Prague), Francisco Gonzįlvez (Almerķa), Stefan Th. Gries (UC Santa Barbara), Youssef Haddad (Florida), Liliane Haegeman (Ghent), Marja-Liisa Helasvuo (Turku), Daniel Hirst (Aix-en-Provence), Hans Henrich Hock (Urbana-Champaign),Willem Hollmann (Lancaster), Michael Israel (Maryland), Gunther Kaltenboeck (Viena), Stanislav Kavka (Ostrava), Seppo Kittila (Helsinki), Grzegorz Kleparski (Rzeszow), Bernd Kortmann (Freiburg), Livia Kortvelyessy (Kosice), Gitte Kristiaensen (Madrid, Complutense), Leonid Kulikov (Leiden), Karen Lahousse (Leuven), Meri Larjavaara (Turku/Åbo), Maria Luisa Lecumberri (Vitoria-Gasteiz), Elisabeth Leiss (München), Marķa Rosa LLoret (Barcelona), Marķa José López-Couso (Santiago), Ricardo Mairal (Madrid, UNED), Andrej Malchukov (EVA, Leipzig), Amaya Mendikoetxea (Madrid, UAM), Lavinia Merlini (Pisa), Laura Michaelis (UC, Boulder), Edith Moravcsik (Wisconsin, Milwaukee), Jan Nuyts (Antwerp), Miren Lourdes Onederra (Vitoria-Gasteiz), Hamid Ouali (Wisconsin, Milwaukee), Eric Pederson (Oregon), Paola Pietrandrea (Roma III), José Pinto de Lima (Lisbon), Vladimir Plungjan (Moscow), Nikolaus Ritt (Viena), Nicoletta Romeo (Sydney), Fernando Sįnchez Miret (Salamanca), Andrea Sansņ (Como), Stephan Schmid (Zürich), Roland Schuhmann (Jena), Elena Seoane (Santiago), Augusto Soares da Silva (Braga), Jae Jung Song (Otago), Roeland van Hout (Nijmegen), Arie Verhagen (Leiden), Guido Vanden Wyngaard (Brussels), Elly Van Gelderen (Arizona), Anna Verschik (Tallinn), Björn Wiemer (Mainz), Jan-Wouter Zwart (Groningen).

CALL FOR PAPERS: WORKSHOPS, POSTERS AND GENERAL SESSION

Workshops, posters and individual papers are invited on any topic belonging to the field of linguistics. One person may submit a single-authored paper, a single-authored paper and a co-authored one (not as first author) or two co-authored papers (only one as first author). Note that keynote papers within workshops count as ordinary papers. Presentations will be 20 minutes plus 10 minutes question time.

All abstracts have to be registered and sent to the Scientific Committee by 15 January 2011.

GENERAL SESSION - WORKSHOPS. General session papers can deal with any topic in linguistics. Workshop papers take into account the topic of the workshop proposal, and are usually pre-selected by the workshop convenors before they are submitted to the scientific committee (SC). The acceptance of a paper depends on the quality of the abstract.

Abstracts will be read by three referees. Abstracts submitted to the general session and to the poster session will be evaluated by three members of the SC. Workshop papers receive two evaluations by SC members and one by the convenors. The threshold for acceptance is the same for general session, poster and workshop abstracts. The acceptance rate of the previous conferences was 60% for the general session.

As of SLE 2009 more than half of the presentations have taken place within the framework of thematic workshops. Workshop proposals should contain:

(i) A 1000 word description of the topic (including the research questions to be addressed) and
(ii) a provisional list of workshop participants and a short description of their topics.

We encourage workshop convenors to distribute an open call for papers on the LinguistList (announce your cfp as a session of SLE 2011) and other fora. The deadline for the submission of workshop proposals is 15 November 2010. Workshop proposals will be evaluated and ranked by the SLE Scientific Committee. Notification of acceptance will be given by 15 December 2010. After a workshop proposal has been accepted, the convenors will be requested to invite their participants to submit their full abstracts by 15 January 2011.

Since we want conference participants to be able to attend individual workshop presentations, SLE workshops have to be compatible with the main conference schedule. This means that the format of the workshops must be organized around 30 minute presentations (20 min. + 10 min. discussion). Workshops can contain 10 or 15 slots (corresponding to 1 or 1.5 days); each workshop ideally comprises:

1. An introductory paper by the convenor(s) or by a key-note speaker, which summarizes previous research, specifies the approach(es) to be taken and sets the scope of the papers to be presented.
2. Eight papers (1 day) or thirteen papers (1.5 day).
3. A slot for final discussion on the topics covered by the papers, methodological issues and questions for future research.

Further details can be discussed with the SLE Conference Manager.

POSTERS. The next SLE meeting will hold a poster session of an hour for both senior and junior researchers. Posters and oral presentations will be evaluated according to the same quality standards. In order to foster interaction, all other sessions will be suspended during the poster session.

The maximum size of the poster is 1.10 m x 1 m. For more information about how to make a good poster, click here.


GUIDELINES FOR SUBMISSION

Abstracts should not exceed 500 words (exclusive of references) and should clearly state research questions, approach, method, data and (expected) results. The abstract will also contain three to five key words specifying the (sub)field, the topic and the approach.

The deadline for all abstracts (for the general session, the poster session and the workshops) is 15 January 2011. Notification of acceptance will be given by 31 March 2011.

Submit your title through the Submit Abstract form where you can upload your abstract as an attachment. The abstract should not mention the presenter(s) nor their affiliations or addresses. Abstracts are preferably in Word or .RTF format; if your abstract contains special symbols, please include a pdf version as well.


PRIZE FOR THE BEST PRESENTATION AND THE BEST POSTER

There will be a prize for the best oral presentation by a PhD student, a prize for the best oral presentation by a postdoc and a prize for the best poster.

For current purposes, PhD-students are students that have not completed their PhD before the conference. Postdocs have completed their PhD not earlier than January 2008. A nominated paper may be co-authored; in such a case the nominee will be the first author.

Applicants are invited to mark the button referring to the prize when they register their abstract. On the basis of the ranking of the abstracts, the Scientific Committee will set up an internal shortlist with nominees for the prizes.

Members of the Editorial Board of Folia Linguistica (Historica) and the Scientific Committee will decide who will be awarded the first prize in each category, which consists of 500 euros and the 2nd and 3rd prize, which is a three-year SLE membership.


REGISTRATION

Registration will start from 1 April 2011 onwards. SLE 2011 keeps the SLE 2010 conference fees (see our website).
Become a member of the Societas Linguistica Europaea and get a discount.


SOCIAL PROGRAMME

There will be a reception (included in the registration fee) and a conference dinner. On Sunday afternoon there will be a post-conference excursion. Further information will be given in the second circular.


HOW TO GET TO LOGROŃO

Logrońo, the capital of La Rioja, is located in the North of Spain, 336 Km from Madrid, 478 Km from Barcelona, 171 Km from Zaragoza and 137 Km from Bilbao. The local airport offers daily flights to the international airport of Madrid. Other important international airports are Bilbao and Zaragoza, from where you can travel to Logrońo by bus or by train.


IMPORTANT DATES

15 November 2010: deadline for submission of workshop proposals
15 January 2011: deadline for submission of all abstracts
31 March 2011: notification of acceptance
1 April 2011: early registration starts
1 June 2011: registration (full fee)
30 June 2011: registration closed for participants with a paper
20 August 2011: registration closed.

CONTACT

SLE 2011 Local Organizing Committee:

Sandra Peńa Cervel (Secretary)

Tel. (+34) 941299437
Fax (+34) 941299419
E-mail: sle2011(removeme)cilap.es

SLE Conference Manager:

Bert Cornillie
sle(removeme)arts.kuleuven.be

Local Conference Secretariat:

University of La Rioja
Centre for Research in the Applications of Language
c/ San José de Calasanz s/n
26004, Logrońo, La Rioja, Spain
sle2011.cilap.es/
Call for papers for The 12th Tokyo Conference on Psycholinguistics, Tokyo March 11-12 2011. Deadline: November 30 2010
www.otsu.icl.keio.ac.jp/tcp/
Keio University, Mita, Tokyo
March 11 and 12, 2011

THE TOKYO CONFERENCE ON PSYCHOLINGUISTICS welcomes papers that represent any scientific endeavor that addresses itself to “Plato’s Problem” concerning language acquisition: “How we can gain a rich linguistic system given our fragmentary and impoverished experience?” Its scope thus includes linguistic theory (phonology, morphology, syntax and semantics), L1 and L2 acquisition, language processing, and the neuroscience of language, among other topics.

We believe that there are some types of studies which are suitable for oral presentations, and others, which are suitable for poster presentations. We would like to accept both types of studies at the Conference. The time for an oral presentation will be 20 minutes with a 10 minute discussion period (a total of 30 minutes). There is the possibility that some papers of outstanding quality will be given longer time slots (i.e., a 30 minute presentation with a 15 minute discussion period). Furthermore, the space allotted to a poster presentation will be 90 cm (width) x 180 cm (length).

The guidelines for the abstract submission are as follows.

Submissions that do not meet the guidelines will be rejected without review.

1. Only e-mail submissions will be accepted.

2. You may submit at most one single (sole-authored) paper and two joint (co-authored) papers.
Namely you may submit any of the following:
a. one sole-authored paper
b. one sole-authored paper and one co-authored paper
c. one sole-authored paper and two co-authored papers
d. one co-authored paper
e. two co-authored papers

3. The abstract must be received by November 30, 2010 by 11:59 pm JST (Japan Standard Time) via e-mail to: tcpabst2011(removeme)otsu.icl.keio.ac.jp. This address will be effective from October 1 to November 30, 2010. Late submissions will not be accepted. Notification of receipt will be e-mailed to the first author shortly after receipt.

4. The subject of the e-mail should be “abstract”.

5. The body of the e-mail should include:

a. the author information (name, affiliation, mailing address, e-mail address, and telephone number; If your paper has multiple authors, provide information regarding all of the co-authors. And,?if you are in Japan, add kanji where relevant.),

b. the type of presentation (Your choice will not be revealed to the reviewers, and thus will not influence the review process.),
A) Oral
B) Poster
C) Either Poster or Oral

c. the title of paper,

d. the language(s) which you are focusing on in your paper,

e. the field(s) which your abstract involves (e.g, Morphology, Phonetics, Phonology, Semantics, Syntax, Pragmatics, L1 acquisition, L2 acquisition, Language Processing, Neuroscience of Language, and so on), and

f. 3 keywords/phrases that best describe your paper.

6. A PDF file of your abstract in English should be attached to the e-mail. Document files (e.g., MS Word format) cannot be accepted. If you have any problems in applying by e-mail with a PDF file attachment, do not hesitate to contact us. (The abstract, if accepted, will be photocopied to be included in the conference handbook and be placed on the TCP website.)
Format the files of your abstracts as follows (including bibliography):
a. The maximum length is 2 pages.
b. A4 paper size
c. Single-spaced
d. The font size should be 12 point. For any fonts used, a font file should be attached.
e. Do not add page numbers.
f. The top margin of the first page must be more than 30mm.
g. The other margins must be more than 18mm.
h. Do not put your name on your abstract (The abstract reviews will be ???anonymous.).
i. Put the title in the center of the top of the first page.

7. Please note that you cannot revise your abstract once it has been submitted.

We will notify you of the results of our review process via e-mail by January 12, 2011 at the latest. Those who are accepted as speakers will be requested to reply within several days if they are willing to present their papers at TCP 2011. Please let us know if you plan to be away from e-mail in early January.

In addition, we are planning to publish a volume of the conference proceedings. If your abstract is accepted, we will inform you of the details regarding this matter later. Most likely, you will be asked to e-mail us your paper as a MS Word and a PDF file attachment by mid-May 2011.

Unfortunately, TCP has no funds for financial assistance. Participants are expected to make their own travel arrangements.

For further information, contact:
Yukio Otsu (Director), Institute of Cultural and Linguistic Studies, Keio University,
2-15-45 Mita, Minato-ku, Tokyo, Japan
??? ?? ??: 15:40
???: Call for Papers, Conference information, TCP 2011
TCP 2011 Conference information
The 12th Tokyo Conference on Psycholinguistics [TCP 2011]

- Invited Speakers:
Hisatsugu Kitahara (Keio University)
Jeffrey Lidz (University of Maryland)

- Date: March 11 and 12, 2011

- Place: Kita-kan hall, Keio University, Mita

- Call for Papers (Dead line: November 30, 2010)

- Registration Fee (TCP 2011 Handbook): 1,000yen

Pre-registration is not necessary.

- Reception (March 11):
Students--1,000yen
Non-students--2,000yen

- Access Information:Direction to Keio University
2nd Call for papers for STYLISTICS ACROSS DISCIPLINES, Leiden University, The Netherlands, Leiden University, The Netherlands, June 16-17, 2011; Deadline: December 15, 2010
2nd Call for papers

STYLISTICS ACROSS DISCIPLINES

Leiden University, The Netherlands
June 16-17, 2011

CONFIRMED KEYNOTE SPEAKERS
* Douglas E. Biber, Northern Arizona University (USA)
* Barbara Dancygier, University of British Columbia (Canada)
* Arie Verhagen, Leiden University (Netherlands)

Stylistics is a field of study that is growing and developing fast. Its central concern is the way cognitive and communicative effects are achieved by means of linguistic choices. It therefore encompasses literary studies and linguistics as well as discourse studies. In spite of the shared, overarching definition of what it is, the field of study of Stylistics is highly fragmented. It mainly takes place within the boundaries of the various, more traditional, domains of study, e.g. literary analysis, rhetoric, (critical) discourse analysis, applied linguistics, etc. As a result, a comprehensive understanding of the wide variety of interests and foci of attention in stylistic studies, as well as exchange of knowledge between these research domains, is developing relatively slowly.

In recent years, successful attempts have been made to take an integrative, cross-disciplinary perspective on Stylistics, focusing on the shared research object: language use. An example is the expanding body of studies associated with the International Poetics and Linguistics Association (PALA). Especially fruitful has proven to be the developing area of ‘cognitive poetics’, a field closely allied with the theoretical framework of cognitive linguistics, which includes attention for contextual factors and the inherently ‘subjective’ basis of language in linguistic analysis. This Stylistics across disciplines conference links up with these developments and intends to offer a platform for exchange of ideas and to stimulate fruitful collaboration among linguists, literary scholars and discourse scholars studying ‘style’.

We invite participants from all relevant fields to participate in the Stylistics across disciplines conference to discuss the opportunities and problems regarding the development of Stylistics as a coherent and methodologically sound research discipline. We welcome papers on (but not limited to) the subject of:

* Possibilities and limitations of an interdisciplinary perspective: what can literary scholars learn from the way style is studied in linguistics or rhetoric, and vice versa?

* Opportunities and problems of a ‘linguistic stylistics’
* Methodological issues: qualitative (interpretive analysis) or quantitative methods (digital humanities, corpus stylistics) and different research methods (corpus analysis, experimental effect studies) in relation to various research contexts

* Development of theoretical notions and analytical tools especially suited for stylistic analysis
* Context-sensitivity of stylistic patterns and analysis: how does stylistic choice interact with contextual factors such as institution, genre characteristics, etc.?

* Language specificity and culture specificity of stylistic phenomena and analysis

ABSTRACT SUBMISSION AND IMPORTANT DATES
Please submit your abstract (in Word or PDF format, containing the title of your paper, author’s name(s) and affiliation(s), max. 500 words) to stylistics(removeme)hum.leidenuniv.nl. The deadline for abstract submission is December 15, 2010. Notification of acceptance will be by February 1, 2011.

ORGANIZING COMMITTEE
Suzanne Fagel
Maarten van Leeuwen
Ninke Stukker
stylistics(removeme)hum.leidenuniv.nl

SCIENTIFIC COMMITTEE
Jaap Goedegebuure (literary studies)
Ton van Haaften (language and communication)
Jaap de Jong (rhetoric)
Arie Verhagen (linguistics)

The Stylistics across disciplines conference is organized by researchers from the NWO research project Stylistics of Dutch (Leiden University 2007-2012).

Website: www.stylistics.leidenuniv.nl.
Extra
Freelance language specialists for UNDL Foundation.
The UNDL Foundation is seeking freelancer

LANGUAGE SPECIALISTS

to provide dictionary entries and grammar rules for the UNL programme in their native language. Tasks are distributed upon availability and are carried out in a distance-working environment through a specific web interface. Entries are paid through PayPal according to the expertise. Candidates are not required to have any previous experience in natural language processing but are expected to have some acquaintance with descriptive Linguistics and a good knowledge of English. Undergraduate and graduate students of Language Studies and Translation Studies from all over the world are especially welcomed.

www.unlweb.net
info(removeme)unlweb.net
UNDL Foundation
48, route de Chancy
CH 1213 - Petit Lancy - Geneva
Switzerland
NWO Nieuwsitems september 2010
* Duurzame versterking voor de geesteswetenschappen Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart heeft het advies van het Regieorgaan Geesteswetenschappen d.d. 23 juni 2010 overgenomen voor een duurzame versterking van de geesteswetenschappen in Nederland. In zijn rapport Implementatie Duurzame Geesteswetenschappen adviseert het Regieorgaan onder voorzitterschap van Frits van Oostrom over de bestemming van € 10 miljoen in 2010 en structureel €15 miljoen vanaf 2011 voor de uitvoering van het Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen.
- Meer informatie over het rapport: www.regiegeesteswetenschappen.nl

* Wegens succes geprolongeerd: voorlichtingsdagen Vernieuwingsimpuls Hoe hoog zijn de subsidiebedragen? Benieuwd naar tips van laureaten? Wat schrijf ik wel op en wat niet? Wil je het antwoord op deze vragen weten? Kom naar een ochtend of middag van de Vernieuwingsimpulsvoorlichting bij NWO. Daar hoor je van laureaten, coördinatoren en commissieleden waarop je moet letten bij je subsidieaanvraag.
Je kunt kiezen tussen vrijdag 17 september en donderdag 7 oktober. Er zijn twee dagdelen voorlichting voor Alfa-Gamma onderzoekers, en twee dagdelen voorlichting voor Bčta-Life Sciences onderzoekers.
- Meer informatie en het aanmeldingsformulier: www.nwo.nl/vivoorlichting


---------------------------------------
D E A D L I N E S
---------------------------------------

Publicaties en kennisverspreiding:

* Stimuleringsfonds Open Access-publicaties Het doel van dit fonds is bewustwording van Open Access bevorderen en stimuleren van Open Access-publiceren van resultaten uit NWO-projecten.
Indien aan de criteria wordt voldaan wordt een subsidie ter beschikking gesteld, zolang het voor het fonds beschikbare budget niet uitgeput is.
Aanvragen kunnen nu ingediend worden.
- Meer informatie: open-access(removeme)nwo.nl

Persoonsgebonden:

* Vernieuwingsimpuls
Deadlines voor 2011:
Veni: 6 januari 2011
Vidi: 4 oktober 2011
Vici-vooraanmeldingen: 31 maart 2011
De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte Vici-aanvragen is 30 augustus 2011.
- Meer informatie: www.nwo.nl/vernieuwingsimpuls

* Vervangingssubsidie geesteswetenschappen Het doel van Vervangingssubsidie geesteswetenschappen is om buitenuniversitaire promovendi op het terrein van de geesteswetenschappen de gelegenheid te geven hun proefschrift af te ronden door hem of haar tijdelijk vrij te stellen van betaalde werkzaamheden.
Aanvragen kunnen nu ingediend worden.
- Meer informatie: Mw. Drs. M Berendsen (m.berendsen(removeme)nwo.nl, 070 3440691)

* Aspasia
Aspasia is in oktober 1999 ingesteld als tijdelijk programma ter vergroting van het aantal vrouwelijke universitair hoofddocenten (UHD’s).
Aanvragen kunnen op voordracht ingediend worden.
- Voor meer informatie: www.aspasia@nl

* Samenwerking Duitsland (DFG):Deutsche Forschungsgemeinschaft Het doel van de samenwerking tussen Graduiertenkollegs en Onderzoeksscholen,is samenwerken bij de opleiding en training van doctoraalstudenten in beide landen. Dit geschiedt in het kader van een onderzoeksprogramma dat gezamenlijk wordt opgesteld en uitgevoerd door onderzoekers uit de twee landen, wat doctoraalstudenten in beide landen uitstekende kansen biedt om hun talenten te ontwikkelen in het kader van een gemeenschappelijk opleidingsprogramma.
Aanvragen kunnen nu ingediend worden.
- Meer informatie: www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_5VNK7W

Vrije competitie:

* Vrije competitie in de Geesteswetenschappen Dit subsidie-instrument richt zich op onderzoeksprogramma's met een overwegend geesteswetenschappelijke component. Een programma dient uit minimaal 2 (door NWO gefinancierde) deelprojecten te bestaan met daartussen een duidelijke onderlinge samenhang. Deze samenhang dient tot uiting te komen in een synthetiserend eindproduct, waarmee aantoonbare meerwaarde wordt bereikt ten opzichte van afzonderlijke uitvoering van de deelprojecten.
- Meer informatie: Dhr. dr. J. Roodenburg (j.roodenburg(removeme)nwo.nl, 070 344 08 06

Programma en project:

* Hersenen & cognitie: een geļntegreerde benadering Dit thematisch programma stimuleert hersen- en cognitief onderzoek vanuit een integrale invalshoek. Gepromoveerde senior-wetenschappers die werkzaam zijn bij een Nederlandse universiteit of een ander door het NWO erkend onderzoeksinstituut kunnen een aanvraag indienen.
Aanvragen kunnen nu ingediend worden.
- Meer informatie: www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_7NSH8Z

Overige:

* Lorentz Center
Het Lorentz Center is een internationaal centrum dat is opgericht om interactieve workshops op het gebied van de bčtawetenschappen te organiseren, in het bijzonder workshops die bčtawetenschappers samenbrengen met onderzoekers uit de alfa- en/of gammawetenschappen.
Aanvragen kunnen nu ingediend worden.
-Meer informatie: www.lorentzcenter.nl

* Bezoekersbeurs
Onderzoekers in Nederland kunnen een bezoekersbeurs aanvragen ten behoeve van hooggekwalificeerde gepromoveerde buitenlandse senior onderzoekers voor een verblijf in Nederland van maximaal twaalf maanden.
Aanvragen kunnen nu ingediend worden.
-Meer informatie: www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_4XFFDM
NWO-Talent Classes Fall 2010, 28 September, 9 November and 7 December 2010
Dear researcher,More than 3,000 researchers have already participated in the NWO Talent Days, since we have started organizing them in 2003. Most participants clearly indicated to have a need for a follow-up, with more in-depth and personalized information. That is why we organize six NWO-Talent Classes each year as well. We received a lot of positive and enthusiastic reactions from the participants, and also many requests for continuing with these Talent Classes.In Fall 2010, we will organize Talent Classes on 28 September, 9 November and 7 December. Registrations for these Classes are pouring in. A couple of Classes have already reached the maximum number of attendees. For these workshops, a small number of places is still available:28 September:

· Media training9 November:

· Presentation7 december:

· Media training

· Networking

· People, politics and powerThese masterclasses take up one full day. The classes are in Dutch, unless indicated otherwise on our website. If you don’t speak Dutch, but would like to participate in a Dutch-spoken workshop, let us know by sending an email to verdieping(removeme)nwo.nl. Indicate your name, email address and workshop of choice, and the organisation will do its best to respect your wish.You are invited to participate. Here’s your chance to get professional training and advice against a reduced fee. Please check the website www.nwo.nl/indepth for registration and information.Registration, fee and direct debit mandate
You can register on www.nwo.nl/indepth. Please note that your participation is only confirmed if we receive your direct debit mandate on time! The registration fee is € 95.00.

If you wish to participate, we would strongly advice you to register as soon as possible, since the number of places available is limited and registration will be closed for fully booked masterclasses.


Value for money
Registration costs for the NWO-Talent Classes are low compared to other - commercial - training courses. Still, quality is guaranteed with the set up of the masterclasses. The masterclasses are supervised by professional trainers. Each expert has put together an interactive program of presentations, tests and assignments that help you find solutions for your challenges.For whom?
If you’re a researcher at PhD or postdoc level you can register for one of the masterclasses. It is not required that you previously participated in one of the NWO-Talent Days.Place and time
The NWO-Talent Classes will take place at NWO in The Hague. The Talent Classes will start at 9.00 and finish at 17.00 hrs.


More information
Detailed masterclass descriptions and information about requirements and deadlines are available on www.nwo.nl/indepth.We look forward to seeing you at one of our Talent Classes.Kind regards,

On behalf of the NWO-Talent Classes team,Marianne Storm
NWO-Talent Days. October 12 2010
Dear researcher,

You are one of the few people in the Netherlands who has the potential to become an outstanding researcher. The NWO-Talent Days can help you on your way to the top. You are cordially invited to participate in the next NWO-Talent Day, which will be held on Tuesday 12 October 2010.

Only a limited number of places are available.

Why the NWO-Talent Days?

NWO tries to support and stimulate young scientific talent, e.g. NWO provides various grants for talented researchers ( www.nwo.nl/subsidiewijzer).


NWO organises the Talent Days to:

· Provide you with the information, knowledge and skills you need to develop your scientific career, and to

· Give you the opportunity to exchange experiences with other young researchers from a wide range of scientific disciplines.


For further information see www.nwo.nl/talentday.

Are the NWO Talentdays something for me?

If you are a researcher at the start of your career – i.e. a Ph.D. or a postdoc - then yes, they are.

How can I register?

You can register by completing the registration form at www.nwo.nl/talentday.


NOTE only a limited number of places are available for the NWO-Talent Day on a first come first served basis. So register soon.


Very important!

Be aware that the following workshops will be held in Dutch:

· Creatief denken (Creative thinking)

· Leidinggeven voor beginners (Management skills for beginners)

· Mediatraining (Media training)

· Netwerken (Networking)

· Subsidies aanvragen (Funding)


These workshops are in English:

· Social media and your career

· Write it right


Where can I get more information?

At www.nwo.nl/talentday or talentendag(removeme)nwo.nl

We look forward to seeing you at the NWO-Talent Day on 12 October 2010!Kind regards,

On behalf of the NWO-Talent Days team,

Marianne Storm