March 17th, 2011

LOT Announcements / events
LOT Summer School 2011 KU Leuven, Belgium, June 13-24 2011; Registration deadline: May 13th
LOT Summer School 2011: June 13-24 2011, La Foresta Conference Centre, Leuven, Belgium

Registration is now open.

For all information on regular courses, masterclasses and local information, go to: www.lotschool.nl/files/schools/2011_Summerschool_Leuven


We hope to see you all there!

Best regards, the organization
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Actueel:

Kou of cow? De context bepaalt
www.kennislink.nl/publicaties/kou-of-cow-de-context-bepaalt
Van de LOT bestuurstafel, februari 2011
Henriėtte de Swart, februari 2011

Op 27 januari jl. is er een gezamenlijke vergadering geweest van de LOT directeuren en het LOT bestuur. Allereerst een praktische mededeling: het LOT bureau is verhuisd naar Trans 6, waar ook het UiL-OTS nu is gehuisvest. Bezoekadres: Trans 6, k. 0.31. Telefoon, e-mail en website blijven ongewijzigd. Ter tafel werpen we een laatste blik op het programma van de Grote Taaldag, die inmiddels succesvol is afgesloten, met een grote en zeer diverse deelname.
LOT is een landelijke onderzoekschool die is erkend door de KNAW (zgn. ECOS erkenning). Deze ECOS erkenning liep af in 2010, maar LOT heeft via een ‘lichte’ procedure verlenging gekregen van deze erkenning tot eind 2012. In de tussentijd zullen de meeste onderzoeksinstituten die participeren in LOT worden geėvalueerd, zodat de nieuwe aanvraag van LOT in 2012 kan worden gebaseerd op die resultaten. LOT hecht grote waarde aan deze erkenning, omdat het een extern kwaliteitslabel is dat laat zien dat de landelijke onderzoekschool goed functioneert.
De lokale organisatie heeft een verslag gemaakt van de LOT winterschool aan de UvA. Door ziekte zijn er helaas verschillende cursussen uitgevallen, maar voor de rest waren er weinig problemen. Opvallend verschil is dat externe deelnemers soms beter zijn voorbereid op de cursus kwa leeswerk e.d. dan LOT studenten. De LOT studenten worden dan ook aangemoedigd nog meer uit hun school te halen! Voor de postersessies was aardig wat belangstelling, maar ook hier geldt dat de LOT studenten zich nog meer kunnen profileren. Posters hoeven niet nieuw te zijn, maar mogen ook opnieuw worden gebruikt na b.v. een congrespresentatie. Door de postersessie tijdens de borrel op maandagmiddag te organiseren hopen we deelnemers de kans te geven snel hun collega’s op het vakgebied te ontmoeten. De eerste ervaringen met de nieuwe masterclasses zijn goed. Studenten en docenten moeten nog even wennen aan de nieuwe opzet waarbij vooral de studenten zelf actief zijn middels presentaties van hun lopende onderzoek, waar de docenten feedback over geven met advies voor verder uitwerking. Vooral voor meer gevorderde studenten hebben de masterclasses het grote voordeel van de individuele benadering. De organisatie van een school kost veel tijd en energie, maar blijft voor de lokale instituten ook een goede manier om zich te profileren met de eigen zalen, bibliotheek, studenten en staf. We besluiten dan ook om voorlopig niet een vaste, centrale locatie te zoeken voor de LOT scholen. De komende zomerschool in Leuven (13-24 juni 2011) heeft wel een ander karakter, omdat het plaats vindt in een klooster buiten de staf, waar docenten en studenten ook samen eten en overnachten. Eerder hebben we hiermee goede ervaringen opgedaan, dus we hopen opnieuw op een ruime deelname, ook aan de masterclasses en postersessies. Het programma van de school wordt door bestuur en directeuren goedgekeurd, en de inschrijving zal eind februari / begin maart open gaan. Informatie volgt via de LOT website www.lotschool.nl!
Voor de LOT dissertatiereeks staan veranderen op stapel in de uitvoering, omdat de boeken vanaf 1 maart bij een andere drukker zullen worden gemaakt. De nieuwe drukker is goedkoper, wat betekent dat vooral de eerste oplage (de boeken die worden gemaakt voor de promotie) een aantrekkelijker prijssstelling gaat krijgen. Nabestellingen (printing on demand via de LOT website) worden ook iets goedkoper voor bestellingen in Nederland, maar iets duurder daarbuiten. Het LOT bestuur en de LOT directeuren gaan akkoord met de nieuwe prijzen. We hebben ook de drukprocedure gestroomlijnd met een stappenplan, zodat de productie zo snel en efficiėnt mogelijk plaats vindt. LOT promovendi wordt geadviseerd in een vroeg stadium contact op te nemen met het LOT bureau (lot(removeme)uu.nl) als zij hun proefschrift willen uitbrengen in de LOT dissertatieserie. Alle LOT instituten hebben ook een eigen contactpersoon die op de hoogte is van de procedure, en advies en hulp kan bieden bij het voorbereiden van de boekpublicatie. We hopen op veel mooie nieuwe proefschriften in de LOT dissertatieserie!
Uitreiking LOT populariseringsprijs 2011 tijdens LOT Taalgala
LOT Populariseringprijs

Op 5 februari tijdens de Taalgala 2011 heeft Rik Smits met zijn boek Dageraad, hoe taal de mens maakte de LOT-populariseringsprijs gewonnen. De jury prijst Smits 'vanwege zijn eigengereidheid en zijn arrogantie, zijn ambitieniveau, zijn heldere schrijfstijl en zijn prikkelende standpunten'. Het boek van Smits wordt beschreven als 'een serieuze poging om vanuit een mentalistische visie op de linguļstiek mee te praten met de wetenschappen die meer bekendheid heben vanwege hun onderzoek naar het menselijke brein'.

De jury, bestaande uit Erica Renckens (Kennislink Taal & Spraak), Henk Verkuyl (emeritus hoogleraar linguļstiek aan de Universiteit Utrecht), Maaike Verrips (eigenaar Bureau De Taalstudio) en Wilbert Spooren (professor Taal en Communicatie aan de VU) was ook vol lof aan de overige genomineerde, Rint Sybesma met het boek Het Chinees en het Nederlands zijn eigelijk hetzelfde ('een juweeltje', een 'briljant idee, en qua helderheid van uitleg onovertroffen') en Rob Zwitserlood met het voorlichtingspakket over Ernstige Stoornis in de Moedertaalverwerving ('een belangrijk een nuttig innitiatief.

Het volledig juryrapport kun je hier lezen:
www.lotschool.nl/files/JuryrapportLOTpopulariseringsprijs2011.pdf
Lectures / talks
ACLC Seminar by Danko Šipka, ACLC UvA, March 18 2011
Amsterdam, Spuistraat 210, zaal 420
March 18 2011, 15.30-16.45 uur
Danko Šipka
(Arizona State University)

presents

Cross-linguistic Lexical Differences - Theory and Solutions

The abstract can be found on the ACLC website:
www.hum.uva.nl/aclc-news/seminar.cfm/18D9682F-21AA-48EC-B0DE930E0D91F613

The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday. After the lectures drinks are served at the Opleiding Algemene Taalwetenschap, Spuistraat 210, third floor. For more information: aclc-fgw(removeme)uva.nl, tel. 020-5252543
Languages in Contact Colloquium Series, Ana Paula Brandao on Paresi, Radboud University Nijmegen, March 29 2011
www.ru.nl/linc

When: Tuesday 29 March, 11.00-12.30

Where: Radboud University Nijmegen, Erasmus building, room 3.15

Speaker: Ana Paula Brandao (UTexas at Austin, MPI-Nijmegen)

Topic: Tense and aspect in Paresi, an Arawakan language of Brazil
Kiliaanlezing 2011, Jozef van Loon (Universiteit Antwerpen), 27 April 2011
De etymologische databank bij het Toponymisch Woordenboek: nieuwe inzichten

Op woensdag 27 april 2011, in de sterfmaand van Cornelis Kiliaan (1529-1607), zal de jaarlijkse Kiliaanlezing worden gehouden, die tot doel heeft een bepaald onderwerp uit de historische taalkunde aan een breed publiek te presenteren. De lezing vindt dit jaar plaats in het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, begint om 14.30 uur en wordt afgesloten met een borrel.

Prof. dr. Jozef Van Loon (1945) is emeritus hoogleraar Duits en Nederlands aan de Universiteit Antwerpen en auteur van onder meer "Historische fonologie van het Nederlands" (1986), "Ontstaansgeschiedenis van het begrip Stad" (2000) en "Principles of Historical Morphology" (2005). Hij zal vertellen over zijn vervolgproject op het bekende Toponymisch Woordenboek (TW) van Maurits Gysseling. Dit woordenboek staat sedert 2007 geheel doorzoekbaar op het internet (www.wulfila.be/tw). Gysselings etymologieėn werden echter bewust niet in die databank opgenomen. Ze zijn niet volledig, er is geen literatuurstudie verricht en Gysseling zelf vond ze ook niet essentieel voor zijn woordenboek. Wel was het bij de makers van de databank van meet af aan de bedoeling een tweede databank te maken waarmee het TW ook etymologisch kon worden ontsloten.
Die werkzaamheden leverden ondertussen allerlei nieuwe etymologische inzichten op. Meestal brengen die "slechts" nieuwe informatie bij over lokale geschiedenis of afzonderlijke taalverschijnselen, zoals in het geval van namen als Arnemuiden, Duras of Valkenburg, maar niet zelden levert de nieuwe etymologie ook "spectaculairder" resultaten op die een nieuw licht werpen op onze vroegste vaderlandse geschiedenis, zoals in het geval van Brugge, Antwerpen, Oudenburg, Dorestat, of de Caesariaanse stamnamen Geidumni en Caerosi. Van Loon zal uiteenzetten hoe een concrete etymologie kan leiden tot nieuwe inzichten in de middeleeuwse landschaps- en cultuurgeschiedenis.

Het adres van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie is Matthias de Vrieshof 3 te Leiden. Informatie over de bereikbaarheid vindt u op www.inl.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Balkenende <balkenende(removeme)benik.nl>
secretaris Kiliaanstichting
Workshops / Conferences / Symposia
Workshop on Dutch Linguistics, Meertens Instituut Amsterdam, March 18 2011
Workshop on Dutch Linguistics, 18 March 2011

Location: Meertens Instituut, Symposiumzaal

Time: Friday 18 March, 10:00-15:30

Dutch without any doubt is one of the best documented languages in the world. One reason for this is that traditionally the number of linguists per capita is relatively high in the Low Countries; but also scholars from all around the world who are not (native) speakers of Dutch have provided insight into the structure of the language. This workshop aims to bring together these scholars to discuss new work on any aspect of Dutch linguistics, including, but not limited to, sociolinguistics, psycholinguistics, phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics. It is our goal to promote high quality discussion on all aspects of Dutch linguistics. The workshop will also mark the beginning of work on the so-called ‘Taalportaal’, a big online grammatical description of Standard Dutch (as well as Frisian).

The workshop is organized by the department of variation linguistics of the Meertens Instituut of the Royal Academy of Arts and Sciences.

The language of the conference will be in English.

Invited speakers:
Geert Booij
Liliane Haegeman

How to get there?
Street address: Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam

For details on how to get to the Meertens Instituut by public transport or by car, click www.meertens.knaw.nl/cms/en/contact

Workshop programme
10:00-10:45 Geert Booij
'Allomorphy phenomena in Dutch and the architecture of grammar'

10:45-11:15 Lien De Vos
'Overriding the norm: the use of gender-marked pronouns in spoken language'

11:15-11:45 Crit Cremers
'Dutch from logic'

11:45-12:15 Gertjan Postma
'Modifying the Hearer - The nature of the left periphery of main clauses in Frisian and Dutch'

12:15-13:15 Lunch

13:15-14:00 Liliane Haegeman
'Linguistic variation in Flanders and the expression of polarity emphasis'

14:00-14:30 Lobke Aelbrecht & Marcel den Dikken
'Grammaticalization in the syntax of preposition doubling in Flemish dialects'

14:30-15:00 Maaike Beliėn
'Auxiliary choice with Dutch motion verbs'

15:00-15:30 Ton van der Wouden - Taalportal
Update NET-Symposium 2011, UIL OTS Utrecht, 18 Maart 2011
Locatie: Sweelinckzaal, Drift 21, 3512 BR, Utrecht

Iedereen is welkom. De toegang, koffie en thee zijn gratis. Lunch en borrel zijn op eigen kosten. Graag je deelname doorgeven via het volgende e-mailadres: netsymposium2011(removeme)gmail.com
De samenvattingen van de lezingen zijn hier te vinden: www.eerstetaalverwerving.eu/

We hopen jullie allen te zien op 18 maart in Utrecht!

De organisatie, namens UiL OTS,

Rob en Margo Zwitserlood


Programma Netwerk Eerste Taalverwerving Symposium 2011

Locatie: Sweelinckzaal, Drift 21, 3512 BR, Utrecht

Iedereen is welkom. Toegang, koffie en thee en lunch zijn gratis.
I.v.m. reserveren van lunch en borrel moet je je deelname doorgeven via het volgende e-mailadres: netsymposium2011(removeme)gmail.com De samenvattingen van de lezingen zijn hier te vinden: www.eerstetaalverwerving.eu/

We hopen jullie allen te zien op 18 maart in Utrecht!

De organisatie, namens UiL OTS, Rob en Margo Zwitserlood

Programma:

09.30-10.00 Ontvangst met koffie en thee

10.00-11.00 Invited speaker: Anne Cutler (Max Planck Instituut Nijmegen): The induction of native listening

Abstract: Listening to speech is a process that differs across languages, because it is exquisitely tailored to the structure of the native language, and the structure itself differs across languages. Languages effectively train their listeners to process them efficiently. The training begins from the earliest days of speech perception, in the first year of life. Even minor structural differences between closely related languages can, in due course, lead to significant processing differences by adult listeners.

11.00-11.30 Judith Rispens (Universiteit van Amsterdam): Productie van verleden tijd in specific language impairment: de rol van fonologie en frequentie
11.30-12.00 Koffie en thee
12.00-12.30 Sita ter Haar (Universiteit Leiden): The role of predispositions and experience in birdsong and language acquisition
12.30-13.00 Jacqueline van Kampen (Universiteit Utrecht): “Die zijn wiese? Dit is mijnese pen, dat is jouwese en dat is Lauraase”. Syntactische creativiteit.
13.00-14.30 Lunch
14.30-15.00 Petra Hendriks (Rijksuniversiteit Groningen): Wanneer taalbegrip achter loopt op taalproductie
15.00-15.30 Elma Nap-Kolhoff (Universiteit Maastricht): Dialect in de opvoeding van Zuid-Limburgse kinderen
15.30-16.00 Dorina Veldhuis (Universiteit van Tilburg) - Chunks for segmentation and processing
16.00-18.00 Borrel
Seminar update: Advances in pattern recognition, Radboud Universiteit Nijmegen, March 22 2011
Seminar: Advances in pattern recognition *****************************************

Time: 10:00 – 13:00 h.

On the 22nd of March 2011, Jort F. Gemmeke, Msc., will obtain his PhD degree at the Radboud Universtity Nijmegen, with the thesis “Noise robust ASR: Missing data techniques and beyond.”

Prior to the defense ceremony, a small seminar has been organized titled “Advances in pattern recognition”. Five international experts will address various topics in pattern recognition, such as feature extraction, clustering techniques, matrix factorization and dealing with signal distorsions. Program and abstracts follow below.

In the afternoon, the public defense will take place at 15.30 in the Aula of the Radboud university Nijmegen, Comeniuslaan 2, 6525 HP Nijmegen

Attendance: If you wish to attend the seminar, you are kindly requested to register by sending an email to jgemmeke(removeme)amadana.nl (name, organization) using the subject line “registration seminar”.
Attendance is free.

Location: Room E2.05, Erasmusplein 1, 6525HT, Nijmegen. Also see:
www.ru.nl/english/visitors/how_to_get_there/

Updated information: www.amadana.nl/seminar.html

*****************************************
Program
*****************************************

10.00-10.15 Opening

10.15-10.45 "On the use of k-means++ for clustering problems in speech processing". Presentation by Prof. Reinhold Haeb-Umbach, Department of Communication Engineering, University of Paderborn, Germany.

10.45-11.15 "Constructive spectrogram models for noise-robust acoustic pattern recognition". Presentation by Dr. Tuomas Virtanen, Department of Signal Processing, Audio Research Group, Tampere University of Technology, Finland

11.15-11.45 "Bayesian regression and classification with multivariate sparsifying priors". Presentation by Prof. Tom Heskes, Machine Learning Group, Institute for Computing and Information Sciences, Faculty of Science, Radboud University Nijmegen

11.45-12.00 Break

12.00-12.30 "Speech recognition with random dynamical features generated by reservoir computing". Presentation by Prof. Jean-Pierre Martens, Digital Speech and Signal Processing research group, Department of Electronics and Information Systems, Faculty of Engineering, Ghent University, Belgium

12.30-13.00 "Reverberation robust ASR using missing data methods".
Presentation by Dr. Kalle Palömaki, Adaptive Informatics Research Centre, Aalto University School of Science, Helsinki, Finland

*****************************************
Abstracts
*****************************************

"On the use of k-means++ for clustering problems in speech processing"
Presentation by Prof. Reinhold Haeb-Umbach, Department of Communication Engineering, University of Paderborn, Germany.

Clustering is one of the classical problems in machine learning, and its importance for speech processing has raised along with the importance of machine learning techniques in general for approaching speech problems. In k-means, the by far most popular clustering algorithm, it is common practice to choose the seed values, i.e. the initial cluster centers, uniformly at random from the data set. Arthur and Vassilvitskii recently augmented k-means with an alternative initial sampling which favors a larger spread of the seed values. The resulting clustering method, which they termed k-means++, showed improved convergence speed and cluster purity in experiments. They were even able to derive an upper bound on the value of the cost function, whereas k-means can result in arbitrarily poor clustering results.

We have adapted the k-means++ clustering to the initialization of Switching Linear Dynamic Models, which are used as a priori models in speech feature enhancement for reverberation robust speech recognition, and observed improved recognition results compared to standard intialization techniques. In this talk we will further discuss other applications of k-means++ in speech processing.

"Constructive spectrogram models for noise-robust acoustic pattern recognition".
Presentation by Dr. Tuomas Virtanen, Department of Signal Processing, Audio Research Group, Tampere University of Technology, Finland

Constructive spectrogram models represent an audio spectrogram as a linear additive combinations of sound objects. Algorithms such as non-negative matrix factorization (NMF) and sparse coding have recently been used to produce good results in sound source separation and audio content analysis. This talk will present more advanced models that allow more flexible modeling of sounds. Convolutive NMF allows modeling the time and frequency context, and acoustic phenomena like reverberation. Excitation-filter model can be used to design more compact sound object libraries and to separate the sound excitation mechanishm from the resonance structure of the source, which is useful for example is speech and music applications. Examples will be given about the application of the models in noise-robust automatic speech recognition, music instrument recognition, singing analysis, and sound source separation. Audio demonstrations will also be given.

"Bayesian regression and classification with multivariate sparsifying priors"
Presentation by Prof. Tom Heskes, Machine Learning Group, Institute for Computing and Information Sciences, Faculty of Science, Radboud University Nijmegen

Many regression and classification problems in neuroimaging and bioinformatics belong to the class "large p, small n": many variables, just a few data points. Popular methods for handling such problems include L1-regularization and spike-and-slab variable selection. These methods are univariate when it comes to determine which variables are selected. In this talk I will present multivariate extensions that allow for the incorporation of (spatio-temporal) constraints and lead to smooth importance maps. I will discuss how to arrive at efficient algorithms for (approximate) inference and will illustrate the methods on fMRI analysis and EEG source localization.

"Speech recognition with random dynamical features generated by reservoir computing".
Presentation by Prof. Jean-Pierre Martens, Digital Speech and Signal Processing research group, Department of Electronics and Information Systems, Faculty of Engineering, Ghent University, Belgium

There is overwhelming evidence that human speech understanding is a very gradual process, with subsequent layers extracting more and more general representations. It has also been established that these layers embed recurrent neural structures which are to a large extent prewired (untrained). Therefore cognitive scientists came up with the paradigm of reservoir computing. This paradigm says that a reservoir of non-trained recurrently connected neurons can generate random dynamical features which can subsequently be converted into meaning by means of simple trainable classifiers.
This talk will discuss the reservoir-based architectures we conceived for connected digit and continuous phoneme recognition, and how well they perform. At present, the reservoir systems already perform quite well, but they are no match yet for the best traditional HMM-based systems. Furthermore, we found no experimental evidence yet to substantiate the claim that reservoir systems would be more robust against changing circumstances than traditional HMM systems.
LUCL Colloquium, William Croft, Leiden University, March 24 2011
On Thursday the 24th of March, William Croft will give a lecture on "An integrated semantic representation of the causal and aspectual structure of events".

Date 24 March 2011
Time 15.30-17.00
Venue Lipsius 227

Abstract

I will present a three-dimensional model of aspect and causal structure in events, sketch analyses of some semantic phenomena in English, and discuss issues in semantic representation. Aspect can be defined as the unfolding of events over time. We represent aspect in two geometric dimensions, time and qualitative states. This representation allows us to provide a richer set of aspectual types than has been presented before. Aspectual types are construals of events denoted by verbs; that is, verbs do not have an inherent lexical aspect, but rather a potential to be construed in certain ways. Causal structure is represented as a third dimension; actually, the "dimension" is a directed, acyclic, unbranching causal chain. Some evidence supporting the causal chain model will be presented, and the distinction between so-called manner and result verbs and between two kinds of resultative constructions can be captured in terms of directed changes.

See: www.hum.leiden.edu/lucl/news-events/lucl-colloquium/colloquium-24-march.html
Workshop Constructiegrammatica van het Nederlands, Universiteit Leiden, 25 en 26 maart 2011
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart 2011 vindt aan de Universiteit Leiden een workshop plaats over ‘De constructiegrammatica van het Nederlands’, georganiseerd door het Leiden University Centre for Linguistics in samenwerking met de vakgroep Nederlandse taalkunde van de Universiteit Gent.

De workshop wil een aantal onderzoekers samenbrengen met expertise in de studie van de Nederlandse grammatica vanuit verschillende theoretische en methodologische perspectieven die passen onder het algemene label van de “constructionele” of “constructiegebaseerde” benaderingen. De bedoeling is om een overzicht te geven van het actuele onderzoek naar diverse aspecten van het Nederlandse constructicon – waarbij de focus niet beperkt blijft tot het hedendaagse Standaardnederlands maar ook oudere taalfasen en/of moderne (niet-standaard)variėteiten omvat – en om verschillende constructionele invalshoeken met elkaar te vergelijken. Speciale gast is William Croft, die op zaterdag 26 maart zal spreken over recent werk binnen Radical Construction Grammar.

Het volledige programma is nu beschikbaar op de website van de workshop:
www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/construction-grammar.html

Alle lezingen vinden plaats in collegezaal 148 van het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden.

Deelname is gratis, maar belangstellenden worden verzocht zich voor 15 maart aan te melden op CxGDutch(removeme)gmail.com. Geef daarbij ook aan of u op vrijdagavond 25 maart wil deelnemen aan het diner (niet gratis).

Organisatoren: Ronny Boogaart, Timothy Colleman, Gijsbert Rutten
Update LUSH workshop on Weak Referentiality, Utrecht University, March 29 2011
Weak Referentiality: the discussion workshop

Intro

We’re happy to announce our third Weak Referentiality workshop which will take place in Utrecht on March 29th. The topic is (weak) reference at the interfaces. Three international experts (Hagit Borer, Denis Delfitto & Hotze Rullmann) will present their take on the topic and will engage in a general discussion with the members of the project and the audience.

Participation is free and registration is not required even though we would appreciate if you could let us know whether you’re intending to participate (b.s.w.lebruyn(removeme)uu.nl).

All practical information (including the full versions of the abstracts) is available at the webpage of the workshop:

www.let.uu.nl/~Bert.leBruyn/personal/weakreferentiality/workshops/discussion.htm

Hope to see you all there!

Henriėtte de Swart
Martin Everaert
Joost Zwarts
Ellen-Petra Kester
Ana Aguilar-Guevara
Bert Le Bruyn

Practical information (short version)

When?

Tuesday, March 29th, 13.00-17.00

Where?

Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht

Who?

Hagit Borer (USC), Bare nouns, kindly

The starting point of this investigation is an attempt to understand the grammatical status of bare N, where by bare N I mean a node which is both the minimal and the maximal projection of N (Nmin/max) and which is not dominated by any specifically nominal functional structure (e.g. D or Num). [full version available at the webpage of the workshop]

Denis Delfitto (University of Verona), Referentiality effects with bare predicate singulars

In my presentation, I will try to look at the workshop’s topic (weak referentiality) from the perspective of the research program I’m presently pursuing, which aims at establishing a detailed mapping between syntactic objects (say, syntactic phrase-markers endowed with specific arrays of formal features) and the kind of ‘logical’ elements (variables, properties, quantifiers, and different sorts of constant-like object-referring expressions) that constitute the main ingredient of any compositional approach to meaning. [...]

Here, I will address some of the issues raised by bare predicate nominals, and more particularly by bare predicate singulars (BPS). [full version available at the webpage of the workshop]

Hotze Rullmann (UBC), tba
5-day residential course on Researching Multilingualism, University of Birmingham, April 4th to 8th, 2011
Dear colleagues and friends,
We are writing to you to share with you details of a 5-day residential course on Researching Multilingualism that we are running here in the MOSAIC Centre for Research on Multilingualism, School of Education, University of Birmingham, from April 4th to 8th, 2011. Do please pass on these details to anyone who you think might be interested in participating. The original deadline for applying was January 28, 2011 but this has now been extended till February 15, 2011.
This is the second of two residential courses that we are running as part of a three year project, which has been designed for Ph.D. students and early career post-doctoral researchers and which is focusing on research methodology. The project began in May 2010 and will run till April 2013 and it has been funded by the Economic and Social Research Council (ESRC) under its Researcher Development Initiative (RDI) programme. Details of the course are attached, along with an application form, and details of the wider project are posted on the MOSAIC website:
< www.education.bham.ac.uk/research/mosaic/index.shtml>.
One of the aims of the wider project is to build a network of researchers who are interested in the specific challenges of developing research methodology for the study of the new multilingualisms of the twenty first century.
Beyond April 2011, we will be organising a series of one-day seminars, on different topics, in different areas of the UK: in the north and south of England, in Scotland and in Wales. There will also be a Master Class by Monica Heller in May 2012 and then we will be hosting a final conference here in Birmingham on the teaching of research methods in the field of multilingualism. The title of that conference will be: New times, new multilingualisms, new research methods.
If you would like to be on our mailing list, please contact Sally Cliff on s.l.cliff(removeme)bham.ac.uks.l.cliff(removeme)bham.ac.uk>

Deirdre Martin, Marilyn Martin-Jones, Angela Creese, Adrian Blackledge and Sheena Gardner

MOSAIC Centre for Research on Multilingualism
NWO-ELP conference on 'Language Documentation and Description in the Netherlands', Leiden University, April 8-9
NWO-ELP Conference
On 8 and 9 April 2011, LUCL will host the NWO-ELP conference on 'Language Documentation and Description in the Netherlands'.

Language Documentation and Description in the Netherlands
The Netherlands is a leading place where languages with different degrees of vitality from all parts of the world are being documented, described and theorized about. However, this vast resource for the humanities, social and cognitive sciences has never been show-cased in one place before. To round-off the Endangered Languages Programme (ELP), a funding initiative of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), a two-day international conference is being organized at Leiden University on April 8-9, 2011, to provide a forum for putting this work on stage in conference presentations as well as posters.

Tentative Program
Friday, April 89.00-9.45
Registration
9.45-10.00 Opening
10.00-11.00 Keynote speech Nicholas Evans

Explaining linguistic diversity: four challenges for 21st century linguistics

11.00-11.30 Mark Dingemanse

Ideophones as a challenge for language documentation and description

11.30-12.00 Hidetoshi Shirashi & Bert Botma

Breaking in Nivkh

12.00-12.45 Poster presentations
12.45 -14.30 Lunch and poster viewing session
14.30-15.00 Azeb Amha

Whistling names in Oyda

15.00-15.30 Aone van Engelenhoven

'Speak correct, write correct, read correct':

Fataluku perceptions on language documnetation (Timor Leste)

15.30-16.00 Marian Klamer, Antoinette Schapper, Greville Corbett & Gary Holton

Cardinal, ordinal, and distributive numerals
in the Papuan languages of Alor and Pantar

16.00-16.30 Coffee break

16.30-17.30 Keynote speech Willem Adelaar

tba

17.30 Drinks and dinner

Saturday, April 99.45-10.00
Coffee
10.00-10.30 Ulrike Mosel

Lexical flexibilty in Teop

10.30-11.00 Matt Coler

The documentation of Muylaq' Aymara

11.00-11.30 Loretta O'Connor

I'd rather scrub the hubcaps:
On the relevance of documentation in the speaker community

11.30-12.00 Ana Vilacy Galucio
Documentary linguistics in Brazil: Theory and practice
12.00-12.30 Harald Hammarström & Sebastian Nordhoff
How Many Languages Have so far been Described?
12.30-14.00 Lunch and poster viewing session
14.00-15.00 Public Lecture by Lourens de Vries

Demonentaal en Mensentaal

15.00-17.30 Public Events
More information on the public events will follow soon.

Conference venue
The conference will be held at the Lipsius building (main Faculty building) at the Faculty of Humanities of Leiden University.

Registration
People interested in the conference are welcome to attend.
If you wish to register, fill out this registration form. For other questions regarding registration please contact Esrih Bakker at elp(removeme)hum.leidenuniv.nl.
No conference fee will be charged.

Keynote speakers
Nicholas Evans, Australian National University, Canberra (confirmed)

Willem Adelaar, Leiden University Centre for Linguistics (confirmed)

Third keynote speaker to be confirmed

Public events
More information on the public events will follow soon.

Organizing and Selection Committee
Willem Adelaar
Felix Ameka (Convener)
Azeb Amha
Esrih Bakker (Conference assistant)
Eithne Carlin
Aone Engelenhoven (Convener)
Kees Hengeveld
Maarten Mous

Contact
For questions and more information, please contact Esrih Bakker at elp(removeme)hum.leidenuniv.nl.

Sponsors
Endangered Languages Programme, Netherlands Organisation for Scientific Research,
Coordinator: Marc Linssen (NWO), Programme Committee Chair: Kees Hengeveld
Leiden University Centre for Linguistics (LUCL)
Mind the Brain Symposium, UMC Utrecht University, April 12-13 2011
Mind the Brain is the annual symposium of the Masters of Neuroscience & Cognition of Utrecht University. This year the symposium will take place the 12th and 13th of April 2011 at the University Medical Center Utrecht (Blauwe Zaal). This symposium is a student project featuring both poster and oral presentations by students from the "Neuroscience & Cognition" master's program, as well as keynote lectures by international and national guest speakers. Last year, we had the great pleasure of hosting Dr. Patrick Cavanagh (Universite Paris Descartes) and Dr. Barry Kaverne (University of Cambridge). More information about the symposium can be found on our website ( mindthebrain.neuroscience-cognition.org) which is updated regularly. We really hope that you will be able to attend at least part of the symposium.

With kind regards,
On behalf of the organization committee of the "Mind the Brain" symposium,

Paulina Rowicka
(email: mtbs2011(removeme)gmail.com)
2011 INTERNATIONAL SPRING SCHOOL IN FORMAL LANGUAGES AND APPLICATIONS (SSFLA 2011), Spain, April 18-22 2011
(formerly International PhD School in Formal Languages and Applications)

Tarragona, Spain, April 18-22, 2011

Organized by:
Research Group on Mathematical Linguistics Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/ssfla2011/

******************************************

ADDRESSED TO:

Undergraduate and graduate students from around the world. Most appropriate degrees include: Computer Science and Mathematics. Other students (for instance, from Linguistics, Electrical Engineering, Molecular Biology or Logic) are welcome too provided they have a good background in discrete mathematics.

All courses will be made compatible in terms of schedule.

COURSES AND PROFESSORS:

Franz Baader (Dresden), Automata and Logic [advanced, 4 hours] Thomas Bäck (Leiden), Natural Computing [introductory, 10 hours] Markus Holzer (Giessen), Computational Complexity [introductory, 14 hours] Claude Kirchner (Bordeaux), Rewriting and Deduction Modulo [introductory, 6 hours] Thierry Lecroq (Rouen), Text Searching and Indexing [introductory, 10 hours] Rupak Majumdar (Kaiserslautern), Software Model Checking [introductory, 10 hours] Risto Miikkulainen (Austin), Natural Language Processing with Subsymbolic Neural Networks [introductory, 6 hours] Bernhard Steffen (Dortmund), Automata Learning from Theory to Application [introductory/advanced, 18 hours] Wolfgang Thomas (Aachen), omega-Automata and Infinite Games [introductory/advanced, 6 hours] Sheng Yu (London ON), Finite Automata and Regular Languages [introductory/advanced, 8 hours]

SCHOOL PAPER:

On a voluntary basis, within 6 months after the end of the School, students will be expected to draft an individual or jointly-authored research paper on a topic covered during the classes under the guidance of the lecturing staff.

REGISTRATION:

It has to be done on line at

grammars.grlmc.com/ssfla2011/Registration.php

FEES:

They are variable, depending on the number of courses each student takes. The rule is:

1 hour =

- 10 euros (for payments until November 30, 2010),
- 15 euros (for payments after November 30, 2010).

The fees must be paid to the School's bank account:

Uno-e Bank (Julian Camarillo 4 C, 28037 Madrid, Spain): IBAN: ES3902270001820201823142 - Swift code: UNOEESM1 (account holder: Carlos Martin-Vide GRLMC)

Please mention SSFLA 2011 and your full name in the subject. An invoice will be provided on site. Bank transfers should not involve any expense for the School.

To check the eligibility for early registration, what counts is the date when the payment is received (not the date when the registration form was filled in).

People registering on site at the beginning of the School must pay in cash.

ACCOMMODATION:

Information about accommodation will be provided through the website of the School in January 2011.

CERTIFICATES:

Students will be delivered a diploma stating the courses attended, their contents, and their duration. Those participants who will choose to be involved in a research paper will receive an additional certificate at the end of the task, independently on whether the paper will finally get published or not.

IMPORTANT DATES:

Announcement of the programme: October 8, 2010 Starting of the registration: October 11, 2010 Early registration deadline: November 30, 2010 Starting of the School: April 18, 2011 End of the School: April 22, 2011

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

Carlos Martin-Vide: carlos.martin(removeme)urv.cat

WEBSITE:

grammars.grlmc.com/ssfla2011/

POSTAL ADDRESS:

SSFLA 2011
Research Group on Mathematical Linguistics Rovira i Virgili University Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

Phone: +34-977-559543
Fax: +34-977-558386
Studiedag Meertaligheid, WAP & Anéla, Universiteit Utrecht, 20 April 2011
Het WAP organiseert in samenwerking met Anéla een studiedag over meertaligheidsbeleid in Nederland, rondom de thema's tweetalig onderwijs, referentieniveau's en inburgering.

Anéla-WAP Voorjaarsstudiedag "Meertaligheidsbeleid"
Datum: woensdag 20 april 2011
Plaats: Drift 21, Utrecht
Tijd: 10.00 – 17.00 (inloop vanaf 9.30 uur)

Met bijdragen van o.a. Koen Jaspaert, Sharon Unsworth, Rick de Graaff, Huub van den Bergh, Folkert Kuiken, Max Spotti en Petra Poelmans.

De dag heeft tot doel te komen tot een onderzoeks- en beleidsagenda op de volgende gebieden: (1) tweetalige ontwikkeling en tweetalig onderwijs, (2) taalbeleid en referentieniveaus voor het Nederlands, (3) toegang tot Nederland en inburgering.

De sprekers op de Voorjaarsstudiedag belichten de drie thema’s van verschillende kanten: in de ochtend vanuit wetenschappelijk perspectief en in de middag vanuit de praktijk. De hoofdlezing wordt verzorgd door Koen Jaspaert, hoofddocent Taal en onderwijs aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast worden er posters gepresenteerd. De dag wordt afgesloten met een forumdiscussie geleid door referenten voor elk thema.

Meer info op: www.hetwap.nl/index.php/activiteiten/studiedag-meertaligheidsbeleid
WORKSHOP: SPEECH AND SIGN IN CHILDREN AND ADULTS, UvA Amsterdam, April 29 2011
This workshop is being held in connection with the PhD defense of Marcel Giezen who will defend his thesis entitled Speech and Sign perception in Deaf Children with Cochlear Implants in the Agnietenkapel, Amsterdam at 2pm.

April 29th, 2011
9.00 - 12.30 in room 420, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam.
Open to the public
Contact: secretariat taalwetenschap-fgw(removeme)uva.nl

9.00 prof. dr. Paul Boersma Linguistics, UvA
Phonological influences on the McGurk effect
Explicit modelling of the McGurk effect within our model of Bidirectional Phonology and Phonetics predicts that the behaviour of the perceivers of combined auditory and visual cues depends on the structural constraints of their native language. Today I will present experimental results that bear on this.
9.45 prof. dr. Steven Gillis Linguistics, University of Antwerp
Can you hear the difference? Vowel production in 8YO children with a cochlear implant.

Can listeners identify the speech of a 7-year-old child with a cochlear implant? Does the speech of a 7-year-old congenitally deaf child with a cochlear implant sound like that of any other 7-year-old, or is there “something different”? In this talk preliminary results of ongoing research will be presented.
In a first, exploratory study the research question was very straightforward: can listeners identify the speech of a 7-year-old child with a cochlear implant?
Short sentences produced by 7-year-old children with normal hearing (NH), congenitally deaf children with a cochlear implant (implanted in the first two years of life, CI) and hearing impaired children with a conventional hearing aid (HA) were recorded. These stimuli were judged in a forced choice task by three panels: a group of naļve judges who did not have any particular experience with children’s speech, a group of 1st and 2nd grade teachers with extensive experience with the speech of 7-year-olds, and a group of speech clinicians with extensive experience with children suffering from hearing problems and children with cochlear implants. The judges had to decide whether a stretch of speech was uttered by a normal hearing child, a hearing impaired child with a conventional hearing aid, or a congenitally deaf child with a cochlear implant.

The results of this exploratory study clearly showed that the judges were able to identify the NH children, but had much more difficulties in identifying the voices of CI and HA children. Hence, there must be “something different” in the speech of these three groups of children.
As a first step in finding out what that “something different” may be, we assessed the production of the 12 steady-state vowels of Belgian Dutch produced by the same 7-year-olds. The acoustic characteristics of the children’s vowel productions were measured, so as to chart out the vowel spaces of the three groups. Hence, we answer the question: are there objectively measurable differences between the vowel spaces of these three groups?

10.30 break

10.45 prof. Gisela Szagun Psychology, University College, London.
Sources of variability in the acquisition of spoken German by young children with cochlear implants
One of the most outstanding characteristics of spoken language development in children with cochlear implants is its enormous variability. The better progress of earlier implanted children is often attributed to optimal use of a “sensitive phase” for language learning. However, in many studies an age effect is confounded with longer time for language learning. In order to assess whether the mechanism behind the age effect is purely maturational or, at least, partly dependent on experience, it is necessary to assess the influence of age at implantation and children’s experience with language separately. I will present the results of a number of studies with children acquiring spoken German. All the children were implanted between 6 and 47 months of age and acquired spoken German only. The children’s language development was studied over a period of up to three years. The first study with 22 children, based on extensive spontaneous speech samples, showed an association between pre-operative hearing, age at implantation and linguistic progress. A second cross-sectional study with 140 children, based on parental questionnaire data, rendered no significant age effect, but a significant effect of duration of language learning and of parental education on children’s progress in language. A third longitudinal study with 24 children based on spontaneous speech data, rendered a mild effect of age at implantation and a much stronger effect of parental education and quality of parental language input on the children’s language development. The second and third studies contained a significant proportion of children implanted in their first year of life.These results show that the sources of variability in early implanted CI children’s language development are largely due to experiential factors, such as amount of experience with language and quality of language input. Experiential factors interact epigenetically with the maturational factor of age.


11.30 prof. dr. Karen Emmorey Cognitive Neuroscience, SALK Institute, CA
Bimodal Bilingualsim
Bimodal (speech-sign) bilinguals use separate perceptual and motoric systems for each language. This separation of systems has significant implications for language processing and control, for the cognitive effects of bilingualism, and for the structural and neural changes that accompany bilingualism. Bimodal bilinguals often code-blend, rather than code-switch, producing elements of their two languages at the same time. Reduced demands on language control and conflict for bimodal bilinguals appears to reduce the advantages in cognitive control that have been observed in unimodal bilinguals. Bimodal bilingualism also uniquely affects brain organization for language and non-linguistic cognitive processes, altering the neural systems involved in motion processing and facial expression recognition.
TWIST conferentie Taalwetenschap 2011, Universiteit Leiden, 13 mei 2011
Beste studenten en promovendi,

Op vrijdag 13 mei 2011 zal TWIST, de Leidse studievereniging voor Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap, Taalwetenschap en Talen en culturen van Afrika, haar vijfde studentenconferentie taalwetenschap organiseren. Alle Bachelor-, Master- en PhD-studenten die origineel onderzoek gedaan hebben (zoals een scriptie, een deel van een scriptie of een project) zijn van harte welkom om dit onderzoek te presenteren in een lezing van 20 minuten met 10 minuten uitloop voor vragen en discussie. Alle talen en alle onderzoekgebieden van de taalwetenschap zijn welkom: van psycholinguļstiek tot taalcontact, van tweedetaalverwerving tot historische fonologie.
De TWIST conferentie zal je een uitstekend academisch platvorm bieden om jouw onderzoek te presenteren aan medestudenten en academici uit het hele land. Om je als spreker aan te melden, stuur je een samenvatting (abstract) van jouw onderzoek naar studieverenigingtwist(removeme)gmail.com. In deze samenvatting maak je duidelijk waar het onderzoek over gaat,
waarom dit een interessant onderwerp is en welke (voorlopige) conclusies je uit je onderzoek hebt getrokken. De samenvatting mag hooguit 300 woorden bevatten. Je kunt je samenvatting zowel in het Nederlands als in
het Engels opsturen. De deadline voor het insturen van de samenvattingen is 31 maart 2010. Twee weken na de deadline zal de conferentiecommissie de geselecteerde sprekers bekendmaken.

We zijn ervan overtuigd dat dit een interessante dag zal zijn voor iedereen die geļnteresseerd is in taalkunde. Behalve het presenteren van je eigen onderzoek zul je ook de gelegenheid krijgen om lezingen bij te wonen van
gastsprekers, studenten en promovendi. Tussen de lezingen door en tijdens de pauzes zullen er volop mogelijkheden zijn om medestudenten, promovendi en academici te ontmoeten. Kortom, eenieder die zich
bezig houdt met algemene, beschrijvende of historische taalkunde mag de TWIST conferentie Taalwetenschap 2011 niet missen!
Wij kijken ernaar uit om je samenvatting van je onderzoek te mogen ontvangen en je te verwelkomen op de vijfde TWIST conferentie Taalwetenschap!

Saskia Lensink, Nina Ouddeken, Benjamin Suchard, Hilde Gunnink, Milan Lopuhaä, Bas Clercx
Conferentiecommissie studievereniging TWIST 2010-2011
studieverenigingtwist(removeme)gmail.com
International conference Post/Autonomia, University of Amsterdam, May 19-22 2011
University of Amsterdam / SMART project space
Date: May 19-22, 2011

Location: Amsterdam, The Netherlands

Speakers: Franco Berardi ('Bifo'), Vittorio Morfino, Stephen Shukaitis, Matteo Pasquinelli (to be confirmed)

Further information: postautonomia.wordpress.com
Symposium "Twee Talen - één beTalen", LIBC Leiden, May 20 2011
The Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC) will organize a symposium "Twee Talen - één BeTalen" (or in English "Two Languages, get one for free”) on Friday, 20 May 2011 to address recent developments on multilingualism and multilingual language acquisition.

Importantly, the symposium is open to and directed towards the general public, for instance parents who (plan to) raise their children with more than one language. What is the best way to achieve this goal? Are there different strategies to do this? What is important to keep in mind? Is it a bad sign if a child mixes languages and switches from one language to the other, sometimes in the middle of a sentence, or is this rather a normal, healthy step in the development? Do I ask too much of my child when I raise it with two (or even more) languages? Practical questions like these will be answered and discussed, and the speakers will give some advice about the do’s and don’ts in multilingual language acquisition. This symposium will deal with topics such as multilingual processing and the underlying areas of the brain that are involved when one is proficient in more than one language.

You are most welcome to attend this symposium.
More info on: www.libc-presents.nl/index.php/special-libc-symposium
Bessensap 2011 Evenement, NWO, Den Haag, 6 Juni 2011
Presenteer uw nieuws op Bessensap 2011


NWO organiseert op maandag 6 juni voor alweer de elfde keer het evenement Bessensap. Bessensap brengt journalisten, redacteuren, voorlichters en mediagenieke onderzoekers bij elkaar. Het motto: wetenschap ontmoet pers, pers ontmoet wetenschap. NWO organiseert het evenement samen met de Vereniging van Wetenschapsjournalisten in Nederland (VWN) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Wilt u uw onderzoek presenteren op Bessensap 2011? Dan kunt u vanaf nu tot en met 23 februari uw voorstel indienen.

Op Bessensap kunnen wetenschappers hun nieuws presenteren aan een uniek publiek van journalisten. Dit is dus de uitgelezen kans om uw onderzoek breed onder de aandacht te brengen.


Over Bessensap

Bessensap is met jaarlijks ruim driehonderd bezoekers dé ontmoeting tussen wetenschap en pers. De dag wordt georganiseerd door NWO, de Vereniging van Wetenschapsjournalisten in Nederland en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Tijdens Bessensap heeft u volop de gelegenheid om met journalisten te spreken. Plaats van handeling is het Museon in Den Haag. Tijdens Bessensap zullen niet alleen wetenschappers hun onderzoek presenteren, maar krijgen bezoekers ook een kans om een kijkje in de keuken te nemen van redacties van TV, radio, kranten en tijdschriften. De dag wordt feestelijk afgesloten met de bekendmaking van de winnaars van de NWO-Spinozapremie 2011. U kunt zich ook aanmelden als bezoeker.


Onderzoekers kunnen voorstellen indienen voor twee presentatievormen:


Traditionele presentatie
Tijdens de traditionele presentatie houdt de onderzoeker een verhaal van tien minuten. Daarna is er vijf minuten tijd voor vragen uit het publiek


Masterclass presentatie
In de masterclass presentatie staan niet alleen de wetenschap en het nieuws centraal, maar ook de presentatie zelf. De onderzoeker krijgt vijf minuten om een punt te maken. De volgende tien minuten geven journalisten uit een panel en het publiek feedback op de presentatie en stellen ze inhoudelijke vragen. Het panel geeft na afloop punten voor de presentatie. Alle masterclassers strijden tegen elkaar om de hoogste score.

Voor alle presentaties geldt dat ze bedoeld zijn voor een publiek van journalisten. Journalisten zijn bovenal leken. Spreek dus (ook in uw voorstel) in lekentaal, opgeleukt met voorbeelden. Journalisten willen nieuws, unieke zaken, mooie dingen, voorspellingen. Het hoeft niet allemaal hip, schokkend en controversieel te zijn, maar het helpt wel. En: hoe heter van de pers, hoe beter.


Voorstellen indienen en selectie

Voorstellen indienen kan tot woensdag 23 februari.

Vóór 31 maart laten wij de indieners weten welke voorstellen wij uit het aanbod hebben gekozen.

De selectiecommissie bestaat uit voorlichters en journalisten. Wij selecteren subjectiever dan onderzoekers gewend zijn van NWO. 'Hard' nieuws trekt bij de selectiecommissie de meeste aandacht. Als u een publicatie heeft in de fase 'accepted' of 'submitted', dan horen we dat heel graag. Dat levert pluspunten op.


Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is dé nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.

Wij hopen u op 6 juni bij Bessensap te mogen verwelkomen. Heeft u nog vragen? Mail dan naar bessensap(removeme)nwo.nl.
NEUROSCIENCE OF COMMUNICATIVE MEANING summerschool, Utrecht, June 6 -10, 2011
A one-week summerschool on the cognitive neuroscience of communicative meaning will be held in Utrecht, The Netherlands, June 6-10 this year. The summerschool aims at advanced PhD students and beginning postdocs working on this topic, and features Liina Pylkkänen, Ira Noveck, Evelyn Ferstl, Friedemann Pulvermuller, and Ivan Toni as tutors. Deadline for applications is March 1, 2011.

Practical information about the detailed program and how to apply can be found here:
www.utrechtsummerschool.nl/index.php?type=courses&code=L14

The summerschool is organized by Jos van Berkum (Utrecht University, Faculty of Humanities, UiL-OTS) and Gün Semin (Utrecht University, Faculty of Social Sciences), with funding from The Neuroscience and Cognition Utrecht program.
TABU Dag Groningen, June 17-18 2011
www.let.rug.nl/tabudag/

The annual TABU Dag is an international linguistics conference organized at the University of Groningen in the Netherlands. Researchers, students and other interested people are warmly invited to participate! Over the last 30 years TABU Dag has been an open conference with a varied programme and guest speakers from different fields.

The conference offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research in several areas of linguistics. Postgraduate students and postdoctoral researchers in particular are encouraged to present their work.

This year TABU Dag will take place on the evening of 17 and during the day of 18 June 2011. You can find the important dates here.

We look forward to welcoming you to the 32nd TABU Dag!
Historical Sociolinguistic Network Conference, Leiden University, June 22-24 2011
HiSoN Conference: Touching the Past: (Ego) documents in a Linguistic and Historical Perspective

The research project “Brieven als Buit/ Letters as Loot” will be organising the next Historical Sociolinguistic Network Conference at Leiden University in June 2011. This time, the theme of the conference will be: "Touching the Past: (Ego)documents in a Linguistic and Historical Perspective". Scholars interested in any aspect relating to the HiSoN Conference theme are invited to submit abstracts for papers and to propose suggestions for workshops or panel sessions.

More information: hum.leiden.edu/lucl/hison-conference/news/conference.html
Conference on Logical Aspects of Computational Linguistics (LACL 2011), LIRMM, Montpellier, France, June 29th, 30th and July 1st
lacl.gforge.inria.fr

Proceedings will be published as a volume of the FoLLI LNAI subline of LNCS

PRESENTATION

LACL'2011 is the 6th edition of a series of international conferences on logical and formal methods in computational linguistics. It addresses in particular the use of type theoretic, proof theoretic and model theoretic methods for describing natural language syntax and semantics, as well as the implementation of natural language processing software relying on such models. It will be held at the LIRMM, Montpellier, France. It will be co-located with TALN, the conference of the French association for NLP (ATALA).

Topics:

Computer scientists, linguists, mathematicians and philosophers are invited to present their work on the use of logical methods in computational linguistics and natural language processing, in natural language analysis, generation or acquisition.

* logical foundation of syntactic formalisms
o categorial grammars
o minimalist grammars
o dependency grammars
o tree adjoining grammars
o model theoretic syntax
o formal language theory for natural language processing
o data-driven approaches
* logic for semantics of lexical items, sentences, discourse and dialog
o discourse theories
o Montague semantics
o compositionality
o dynamic logics
o game semantics
o situation semantics
o generative lexicon
o categorical semantics
* applications of these models to natural language processing
o software for natural language analysis
o software for acquiring linguistic resources
o software for natural language generation
o software for information extraction
o inference tasks
o evaluation
o scalability


SUBMISSIONS and PROCEEDINGS

Articles should be written in the LaTeX format of LNCS/LNAI by Springer (see authors instructions at
www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0) and should not exceed 16 pages (including figures, bibliography, possible apendices). It is expected that each accepted paper be presented at the meeting by one of its authors.

Papers must be submitted electronically in PDF format at
www.easychair.org/conferences/?conf=lacl2011


PROCEEDINGS

Accepted papers will be published in advance of the meeting as a volume of the FoLLI LNAI subline of Lecture Notes in Computer Science
(LNCS) by Springer ( www.springer.com/lncs).


INVITED SPEAKERS

To be announced.


PREVIOUS EDITIONS

A selection of the 1995 articles appeared in a special issue of the Journal of Logic, Language and Information (7:4, 1998). The proceedings of the international conferences LACL'96 ,LACL'97, LACL'98, LACL'2001 and LACL'2005 appeared in the series Lecture Notes in Artificial Intelligence (volumes 1328, 1582, 2014, 2099, 3492) published by Springer.IMPORTANT DATES

Paper submission deadline: February 6th 2011
Notification of acceptance: March 25th 2011
Camera-ready papers due: April 10th 2011
LACL conference: June 29th, 30th and July 1st 2011CONTACTS

sylvain.pogodalla(removeme)inria.fr
2nd IMPRS NeuroCom Summer School, London, UK, July 6-8 2011
We would like to solicit your help to announce the 2nd IMPRS NeuroCom Summer School among your colleagues, your students, or any interested researchers. For more details please see:
imprs-neurocom.mpg.de/summerschool

The Summer School of the “International Max Planck Research School on Neuroscience of Communication: Function, Structure, and Plasticity” (IMPRS NeuroCom) is jointly run by the Institute of Cognitive Neuroscience, University College London and the Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig.

Target group:
We cordially invite national and international doctoral students, but also Master's students and post-docs conducting research in the interdisciplinary field of cognitive neuroscience.
Participants are invited to present their current project in form of a poster.

KEYNOTE SPEAKERS

Wednesday 6 July: Neuroscience of Communication
Organisers: Sophie Scott, Mairead MacSweeney
Angela D. Friederici
Thomas C. Gunter
Peter Indefrey
Cathy Price

Thursday 7 July: Sensory Processes
Organisers: Patrick Haggard, Jon Driver
Marc Ernst
Sabrina Pitzalis
Geraint Rees
Arno Villringer

Friday 8 July: Neural Connectivity
Organiser: Klaas Stephan
Rosalyn Moran
Marc Tittgemeyer

Friday 8 July: States of Consciousness
Organiser: Vincent Walsh
Quinton Deeley
Steven Laureys


Venue:
Lecture Theatre
33 Queen Square Lecture
WC1A 3BG London
United Kingdom

Registration fee:
£175

Working language:
English

Registration deadline: 31 March, 2011
Online registration: imprs-neurocom.mpg.de/summerschool/registration
ESSLLI 2011, European Summer School in Logic, Language and Information, Ljubljana, Slovenia, August 1-12 2011
CALL FOR PARTICIPATION AT ESSLLI 2011
Meeting: 23rd European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI)
Date: 01-Aug-2011 - 12-Aug-2011
Location: Ljubljana, Slovenia
Contact Email: esslli2011(removeme)gmail.com
Meeting URL: esslli2011.ijs.si/
Early registration deadline: 31-05-2011
******************************************************************************************

*Meeting Description*
For the past 23 years, the European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI) has been organized every year by the Association for Logic, Language and Information (FoLLI) in different sites around Europe. The main focus of ESSLLI is on the interface between linguistics, logic and computation.

ESSLLI offers foundational, introductory and advanced courses, as well as workshops, covering a wide variety of topics within the three areas of interest: Language and Computation, Language and Logic, and Logic and Computation. Previous summer schools have been highly successful, attracting up to 500 students from Europe and elsewhere. The school has developed into an important meeting place and forum for discussion for students and researchers interested in the interdisciplinary study of Logic, Language and Information. During two weeks, around 50 courses and 10 workshops are offered to the attendants, each of 1.5 hours per day during a five days week, with up to seven parallel sessions. ESSLLI also includes a student session (papers and posters by students only, 1.5 hour per day during the two weeks) and four evening lectures by senior scientists in the covered areas.

In 2011, ESSLLI will held in Ljubljana, Slovenia and will be organized by the Slovenian Language Technologies Society (SDJT), the Jo˛ef Stefan Institute (IJS) and The Faculty of Mathematics and Physics (FMF) in Ljubljana, Slovenia. Chair of the Program Committee is Makoto Kanazawa (National Institute of Informatics, Japan), and Chair of the Organizing Committee is Darja Fišer (The University of Ljubljana, Slovenia). To contact the ESSLLI 2011 Organizing Committee, write to: esslli2011(removeme)gmail.com.

*Summer School Programme*

esslli2011.ijs.si/?page_id=897

*Online Registration Form*

www.kompas-online.net/Pages/MeetingsConferences/Register/RegisterV2.aspx?form=ESSLLI2011

*Programme Committee*

Chair: Makoto Kanazawa (National Institute of Informatics, Tokyo)
Local Co-chair: Andrej Bauer (University of Ljubljana)

Area Specialists:

Language and Computation:
- Markus Egg (Humboldt-Universität zu Berlin)
- Aline Villavicencio (Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil)

Language and Logic:
- Hans-Christian Schmitz (Fraunhofer FIT, Sankt Augustin)
- Louise McNally (UPF, Barcelona)

Logic and Computation:
- Ralph Matthes (IRIT, CNRS and University of Toulouse)
- Eric Pacuit (Center for Logic and Philosophy of Science, Tilburg


*Organizing Committee*

Chair: Darja Fišer (University of Ljubljana)

Committee Members:

- Špela Vintar (University of Ljubljana)
- Andrej Bauer (University of Ljubljana)
- Monika Kropej (Jo˛ef Stefan Institute)
- Špela Sitar (Jo˛ef Stefan Institute)
- Boštjan Bajec (University of Ljubljana)
- Senja Pollak (University of Ljubljana)
- Mihael Ar?an
5th HiSoN Summer School in Historical Sociolinguistics, Lebos, Greece, August 20-27 2011
The University of Agder, the Vrije Universiteit Brussel and the University of Bristol are thrilled to announce the

5th HiSoN summer school in Historical Sociolinguistics
Metochi (Lesbos), Greece
Aug 20-27th, 2011.

Our teachers and courses in 2011 will be

Peter Trudgill (Agder, Norway)
Societies of Intimates and Mature Linguistics Phenomena

Elin Fredsted (Flensborg, Germany)
German and Danish - supra-regional influence and regional contact since
the Early Modern Period.

Sonja Janssens (VU Brussels, Belgium)
Quantitative methods in sociolinguistics: understanding statistics

Anita Auer (Utrecht, NL) & Tony Fairman (Independent, UK)
The lower orders in their own rites (England, c. 1750-1835)

Leigh Oakes (Queen Mary London, UK)
Language planning as identity planning: the case of Quebec

Jack Chambers (Toronto, Canada)
Language and Global Warming

and Miriam Meyerhoff (Auckland, New Zealand) with a topic to be confirmed.


As per usual, the summer school will last for a week and the cost of £419 (for early bookers)
includes food, teaching, accommodation, and pleasant company.


There will only be space for 40 postgraduate students and young researchers, so you are
advised to book early.

Further information and registrations forms are available here:

www.bris.ac.uk/german/hison/summerschool2011
Conference on Psycholinguistics, 'New Trends in Experimental Psycholinguistics', Madrid, 29-30 September 2011
We are organizing a conference on psycholinguistics.
The conference will deal with new methods to study language (eye tracking,
reaction times, ERPs, fMRI, visual preference paradigm, genetics).
The conference is intended to cover language processing, language
acquisition or language disorders.
The plenary speakers are Harald Clahsen and Michael Ullman.
Deadline for receipt of abstracts: 11 april 2011

Dates of conference: 29, 30 September 2011

For more information: www.linguistic-institute.info/experimental.htm
Job Announcements / Vacancies
Promovendus voor het project “Effecten van motiverende teksten en begrijpend leesinstructie op tekstbegrip in het Vmbo”, Universiteit Twente. Deadline: 21 Maart 2011
De Universiteit Twente is een ondernemende researchuniversiteit, gevestigd in Enschede. Verdeeld over 5 faculteiten verzorgt de UT 20 onderwijsprogramma’s, variėrend van technische natuurkunde en bestuurskunde tot toegepaste communicatiewetenschap en biomedische technologie.
Het onderzoek vindt plaats in instituten en richt zich onder meer op nanotechnologie, informatie- en communicatietechnologie, biomedische technologie, beleidswetenschappen, gedragswetenschappen, en mechanica en procestechnologie. Meer dan 7.500 studenten en 2.700 medewerkers leven, werken en recreėren aan de Universiteit Twente, de enige campusuniversiteit van Nederland.

De Faculteit Gedragswetenschappen verzorgt de Bacheloropleidingen: Onderwijskunde (OWK), Communicatiewetenschap (CW) en Psychologie (PSY) en de Masteropleidingen: Educational Science and Technology (EST), Philosophy of Science, Technology and Society (PSTS), Communication Studies (CS), Psychology (PSY), de Research Master Social Systems Evaluation & Survey Research en twee Masteropleidingen voor Leraren.
Het onderzoek is grotendeels ondergebracht in het gedragswetenschappelijke Institute of Behavioral Research (IBR). Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd binnen het BioMedisch Technologisch Instituut (BMTI), Mesa+ en het Centrum voor Telematica en Informatietechnologie (CTIT).

Binnen de vakgroep Onderwijsorganisatie & -management (O&M) is er momenteel een vacature voor een

Promovendus voor het project “Effecten van motiverende teksten en begrijpend leesinstructie op tekstbegrip in het Vmbo”

(32 – 38 uur per week, v/m)

Veel leerlingen in het VMBO hebben grote moeite met tekstbegrip. Dit belemmert hun schoolse carričre en heeft negatieve consequenties voor hun toekomstige beroepsmogelijkheden en hun functioneren in de maatschappij. Om deze reden zijn vele scholen al bezig met extra investeringen in het begrijpend leesonderwijs voor deze leerlingen. Helaas is er op basis van wetenschappelijk onderzoek nog nauwelijks iets bekend over de effectiviteit van deze investeringen. Ook zijn de interventies vaak niet gebaseerd op vakdidactische en instructie-theoretische kennis uit de literatuur. Er is momenteel een instructieaanpak ontwikkeld gericht op het verbeteren van de vaardigheid in het begrijpend lezen (Nieuwsbegrip). Drie principes staan daarbij centraal: motiverende contexten, aandacht voor strategieėn en zelfregulatie, en ondersteunend leren. Ook zijn algemenere inzichten over effectieve instructie in de aanpak verwerkt, in het bijzonder aspecten van ‘directe instructie’. Hoewel diverse scholen met tevredenheid werken met deze aanpak, bestaat toch de behoefte om bewijs te vinden voor de effectiviteit van de aanpak, en de condities waaronder die effectiviteit bereikt kan worden. Het aio-onderzoek beoogt het effect vast te stellen van de aanpak in combinatie met een bijpassende training van docenten.


Taken
Je gaat samen met docenten van de hogeschool Rotterdam en medewerkers van het CED, een training voor docenten Nederlands in het VMBO ontwikkelen met het doel de leesvaardigheid van leerlingen in de eerste twee leerjaren van het VMBO te verbeteren. Daarna zal deze training in een wetenschappelijk experiment worden getoetst op haar effecten. Ook zal nagegaan worden onder welke condities de training leidt tot een verbetering van de leesvaardigheid van leerlingen in het VMBO waarvan de docenten hebben meegedaan aan de training. Tijdens het gehele onderzoek werk nauw samen met een post-doc.Profiel
Wij zoeken een promovendus met interesse in de effectiviteit van leesvaardigheidonderwijs van docenten in het VMBO en de wijze waarop deze bevorderd kan worden. Je hebt een academische opleiding gevolgd in één van de sociale wetenschappen (bijv. onderwijskunde, psychologie of cognitiewetenschappen) of taalwetenschap (bijv (toegepaste) taalkunde, algemene taalwetenschap)en je hebt affiniteit met het algemene didactiek en leesonderwijs. Je hebt goede contactuele eigenschappen, bent vasthoudend en zelfstandig, maar kunt ook goed samenwerken. Al aangetoonde publicatievaardigheden zijn een pré. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Aanbod
Wij bieden je een dienstverband voor vier jaar (bij fulltime dienstverband) of vijf jaar (bij een dienstverband van 32 uur per week), dat wordt afgesloten met een te verdedigen proefschrift. Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.000,00 bruto per maand, oplopend tot € 2.558,00 bruto per maand in het vierde jaar.

Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie over beide functies kun je contact opnemen met Prof. dr. P.J.C. Sleegers (e-mail: p.j.c.sleegers(removeme)gw.utwente.nl, tel.: 053-4894821) of dr. A. van Gelderen (avangelderen(removeme)kohnstamm.uva.nl). Je sollicitatie, vergezeld van een Curriculum Vitae, kun je tot maandag 21 maart a.s. richten aan de Universiteit Twente, t.a.v. Prof. dr. P. J. C. Sleegers, hoofd van de vakgroep O&M, Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede.
New positions Communication and Information Sciences Tilburg University. Deadline March 25, 2011
2 tenure track positions (50/50)
erec.uvt.nl/vacancy?inc=UVT-INT-2011-0089


3 assistant professor positions (80/20)
erec.uvt.nl/vacancy?inc=UVT-INT-2011-0093
PhD studentships at ILCC, University of Edinburgh. Deadline: March 31 2011
PHD STUDENTSHIPS IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS, SPEECH TECHNOLOGY
AND COGNITIVE SCIENCE

Institute for Language, Cognition and Computation
School of Informatics
University of Edinburgh

The Institute for Language, Cognition and Computation (ILCC) at the
University of Edinburgh (formerly ICCS) invites applications for
three-year PhD studentships starting in September 2011. ILCC is
dedicated to the pursuit of basic and applied research on
computational approaches to language, communication and cognition.
Primary research areas include:

* Natural language processing and computational linguistics

* Spoken language processing

* Dialogue and multimodal interaction

* Information extraction, retrieval and presentation

* Computational theories of human cognition

* Educational and assistive technology

Approximately 5 studentships for EU and UK students are available.
These cover maintenance at the research council rate of around
GBP 13 500 per year, plus tuition fees at the EU/UK rate.

Applicants should have a good honours degree or equivalent in
computational linguistics, speech technology, cognitive science,
computer science, or a related discipline.

For a list of academic staff at ILCC, their research areas, and a
description of potential PhD topics, please consult:

www.ilcc.inf.ed.ac.uk/

Details regarding the PhD programme and the application procedure can
be found at:

www.ed.ac.uk/schools-departments/informatics/postgraduate/degrees/phd

In order to ensure full consideration for funding, applications
(including all supporting documents) need to be received by
March 31, 2011.

Please direct inquiries to Hiroshi Shimodaira <h.shimodaira(removeme)ed.ac.uk>,
the ILCC PhD admissions coordinator.
Universitair Docent Nederlandse Taalkunde, ACLC UvA. Deadline: 2 April 2011
Universitair Docent Nederlandse taalkunde
38 uur per week (1,0 fte)
vacaturenummer W11-045
U bent thuis op het brede gebied van de Nederlandse taalkunde en als docent inzetbaar in alle jaren van zowel de bachelor- als de masterfase. Uw onderzoek sluit aan op dat van leden van de capaciteitsgroep Nederlandse taalkunde en past goed in het onderzoeksinstituut ACLC. In het bijzonder kunt u met uw specialisme onderwijs verzorgen in de master Nederlands als tweede taal.

Werkzaamheden

Verzorgen en ontwikkelen van onderwijs binnen en buiten de opleiding Nederlandse taal en cultuur
(Mede) begeleiden van bachelor- en masterscripties
Zelfstandig verrichten van onderzoek op het genoemde gebied, resulterend in publicaties in vooraanstaande internationale publicatiemedia
Mede begeleiden van promovendi
Leveren van een bijdrage aan de verwerving van 2e en 3e geldstroomfinanciering
Deelnemen en/of leiding geven aan commissies of werkgroepen, alsmede uitvoeren van toegewezen beheers- en bestuurstaken

Profiel

Voltooide relevante promotie
Ervaring in het onderzoek en uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit publicaties in gerenommeerde internationale vaktijdschriften of boekvorm
Onderwijservaring op universitair niveau en aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing blijkend uit een onderwijsportfolio
Ervaring met digitale en audiovisuele hulpmiddelen; affiniteit met ICT in het academisch onderwijs
Teamgeest en brede inzetbaarheid op alle niveaus van meer dan één opleiding
Bereidheid tot multidisciplinaire ontwikkeling, zodat men op meerdere onderdelen van het onderwijsprogramma van de faculteit inzetbaar is
Organisatorische ervaring en kwaliteiten
Grondige beheersing van het Nederlands en Engels; indien Nederlands niet de moedertaal is, moet men zich de taal binnen twee jaar eigen maken

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met prof. dr. F.P. Weerman, F.P.Weerman(removeme)uva.nl.

Aanstelling
Deze geschiedt vooralsnog in tijdelijke dienst voor de duur van 3 jaar. Het salaris bedraagt minimaal €3.195 (schaal 11) en maximaal €4.970 (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd (38 uur per week).

Sollicitatie
Een sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, dient uiterlijk zaterdag 2 april 2011 in het bezit te zijn van de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, mevrouw prof. dr. J.F.T.M. van Dijck, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam. Vermeldt u s.v.p. het vacaturenummer linksboven op de enveloppe. Het is ook mogelijk uw sollicitatie per e-mail te sturen naar solliciteren2011-fgw(removeme)uva.nl. Vermeldt u in dat geval het vacaturenummer bij het onderwerp. Het houden van een proefcollege maakt deel uit van de selectie.
PhD positions in modeling timed distributed systems, Reykjavik University. Deadline: April 8 2011
Timed Asynchronous Reactive Objects in Distributed Systems: TARO

School of Computer Science, Reykjavik University

Two PhD student positions

en.ru.is/icerose/applying-formal-methods/projects/TARO


Applications are invited for two PhD student positions at the School of Computer Science, Reykjavik University. The positions are part of a three-year research project funded by Rannis (the Icelandic Fund for Research), under the supervision of Dr. Marjan Sirjani.

Aim of the project

The aim of the project is to develop a methodology for building distributed real-time applications with formal verification support. This methodology includes the modeling language, property specification language, the analysis techniques and tools, and deployment.

There are various modeling languages and logics and a number of model checking tools for real-time systems. On the other hand, actor-based languages are used to design real-time embedded systems, wireless sensor networks, and web services. But there is no work presenting a real-time actor model in distributed systems with formal verification support. Therefore, this project will contribute the much needed extensions of actor-based modeling languages and associated verification techniques to the real-time setting.

Research environment

The research within the project will be carried out in close collaboration with our international long-term collaborators Carolyn Talcott (SRI International), Frank de Boer (CWI), and Ramtin Khosravi (University of Tehran); and our expert colleagues at Reykjavik University Luca Aceto and Anna Ingolfsdottir.

The successful candidates will benefit from, and contribute to, the research environment at the School of Computer Science, Icelandic Center for Research on Software Engineering (ICE-ROSE) en.ru.is/icerose/, Icelandic Centre of Excellence in Theoretical Computer Science (ICE-TCS) www.icetcs.ru.is/, and Center for Analysis and Design of Intelligent Agents (CADIA) cadia.ru.is/ at Reykjavik University.

Qualification requirements

Applicants for the PhD studentships should have a good MSc degree in Computer Science, or closely related fields. Some previous knowledge of modeling, verification, and in general formal methods in software engineering is desirable but not a necessary.

Remuneration

PhD position: 250,000 ISK per month before taxes, for three years, starting as early as possible and no later than October 2011.
(The current exchange rate of Icelandic Krona is approximately 150 ISK for 1 Euro)

Application details

By Friday, 8 April 2011, interested applicants should send their CV, including a list of publications where applicable, in PDF to the address below, together with a transcript of their academic record, a statement outlining their suitability for the project and the names of two referees.

Dr. Marjan Sirjani
email: marjan(removeme)ru.ismarjan(removeme)ru.is>

We will start reviewing applications as soon as they arrive, and will continue to accept applications until the positions are filled. However, we strongly encourage interested applicants to send in their applications as soon as possible.

About the School of Computer Science at Reykjavik University

The School of Computer Science at RU ( www.reykjavikuniversity.is/computer-science/) has approximately 500 students at the undergraduate, masters and doctorate levels. The School is home to several strong research groups and the main research areas are algorithmics, artificial intelligence, concurrency theory, databases, human-computer interaction, natural language processing, software engineering, theoretical computer science and virtual environments.

The School of Computer Science at Reykjavik University has ties with several leading foreign universities, facilitating collaboration, as well as faculty and student exchanges. In particular, the School has a joint M.Sc. degree in Computer Science with the University of Camerino, Italy, and a joint Ph.D. degree program with KTH, Stockholm, Sweden.

Information about Ph.D. studies at the School of Computer Science is available at

www.reykjavikuniversity.is/departments/school-of-computer-science/ph.d-studies/
Postdoc/grad student position at Tufts University Medford. Deadline: April 8 2011
The Center for Cognitive Studies at Tufts University has a position for 2011-12 for a postdoctoral fellow or visiting graduate student in linguistics or psycholinguistics, to work under the direction of Co-Director Ray Jackendoff. Individuals are encouraged to apply who have an interest in applying Conceptual Semantics, the Parallel Architecture, or the Simpler Syntax Hypothesis to new areas of empirical investigation such as morphology, phonology, or the syntax of languages typologically distant from English, or who wish to build connections between these theories and other frameworks such as formal semantics, HPSG, Construction Grammar, and Optimality Theory. In addition to pursuing research, the fellow will participate in teaching linguistics courses in the Tufts Cognitive and Brain Sciences program and will also participate in interdisciplinary seminars and working groups sponsored by the Center for Cognitive Studies. The fellow will receive a competitive stipend.
Applicants should submit a short research proposal of no more than 3 single-spaced pages; a curriculum vitae; a one-page description of approach to teaching/mentoring and teaching experience; and three letters of recommendation. Deadline for applications is April 8th, 2011.
Tufts is an EO/AAE employer.
Please send application materials to
Prof. Ray Jackendoff
Center for Cognitive Studies
Tufts University
Medford MA 02155 USA
Lecturer Information Science focused on syntactic and phonological processing, University of Groningen. Deadline: April 15 2011
The department of Information Science (Alfa-Informatica) at the University of Groningen is seeking a temporary:
Lecturer Information Science
Part-time (0,7) position for three years
Vacancy number:

The department is focused on computational linguistics, especially in syntactic and phonological processing, and would most like to strengthen this focus by attracting researchers in computational linguistics with specializations complementary to those of the current staff, e.g. text sentiment analysis, machine translation, computational semantics, computer-supported language learning, computational simulations of language behavior. We are willing to consider other, similar specializations.
The teaching duties will be concentrated on databases, language processing, usability and/or simulation. The successful candidate will also be expected to contribute to research, including grant proposals, and will be asked to assume a share of organizational tasks, e.g. recruitment, communication or software/hardware support.

Requirements:
• A Ph.D. degree in (Computational) Linguistics or a related field such as Linguistics, Computer Science, or Artificial Intelligence.
• Proven research ability documented by publications.
• Proven interest and success in computational studies is a must.
• Ability to work independently and interest in interdisciplinary research.
• Willingness to learn Dutch and to locate in Groningen.

Terms and Conditions of Employment
The salary for this lecturer position is starting from € 3195,- (scale 11.0) on a full-time base. Commencement of employment is Aug. 2011. The duration of contract is 70% for three years. We foresee reserving 20% for research so that teaching responsibilities would be 50% for teaching.
For additional information, please see
www.rug.nl/let/onderwijs/communicatieeninformatie/informatiekunde
www.infokunde.nl/
or contact
prof. dr.ir. John Nerbonne
e-mail: j.nerbonne(removeme)rug.nl
tel.: +31 50 363 58 15

Application
Your application should include a cover letter, including remarks on how this position fits in your career goals, a current curriculum vitae (including a list of publications), a sketch of current research interests and the name and e-mail addresses of two referees.
Please submit applications by 15 Apr 2011 to:
University of Groningen
Personnel and Organization Department

When applying for this job always mention the vacancy number
2 PhD positions and 1 postdoc position in Logic and Language at TiLPS, Tilburg University. Deadline: April 15 2011
The Tilburg Center for Logic and Philosophy of Science (TiLPS) invites applications for two four-year full-time PhD positions and one two-year postdoc position, commencing June 1st, 2011:

1 PhD student in Natural Logic and Linguistic Semantics
1 PhD student in Computational Logic and Natural Reasoning
1 postdoc researcher in Natural Logic and Natural Reasoning

Individuals are encouraged to apply who have an interest in logical and computational theories of ordinary reasoning, natural logic, and/or linguistic semantics and who want to investigate these topics in a setting of tableau theorem proving and model checking. The positions are part of the program "Towards Logics that Model Natural Reasoning", funded by a Free Competition grant from the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) and led by Reinhard Muskens. More information about this program and about the projects can be found at tinyurl.com/tilnatlog.

The two PhD students are required to complete a PhD thesis within maximally four years. These positions are open to candidates with a master's degree or equivalent. The successful candidate for the postdoc position must have a PhD in a relevant area.

We expect the willingness to work in an international interdisciplinary research environment. The PhD candidates will receive a starting salary of 2042 Euro gross per month in the first year. The salary in the last year is 2612 Euro. The postdoctoral researcher will receive a starting salary ranging from 2977 to 3195 Euro gross per month, depending on experience.

Applications (in English) should include a cover letter, a curriculum vitae, a two-page research proposal, and the names of two references. Only applications made with the help of our Application Wizard will be taken into consideration:

- Go to tinyurl.com/tilvacs
- Click on the relevant vacancy
- Click "apply directly".

The deadline for applications is April 15, 2011. For more information about TiLPS, visit tinyurl.com/tilps.
4 PhD positions in Linguistics, UIL OTS Utrecht University. Deadline: April 18 2011
Utrecht University, founded in 1636, has developed into one of Europe’s largest and most prominent institutes for research and education. The faculty of Humanities, with nearly 7,000 students and nearly 900 staff members, offers an inspiring and dynamic working environment. Our research and education programmes focus on culture, history, arts, literature, media, language, philosophy and theology, covering the period from classical antiquity to the present day. We pay special attention to interdisciplinary and international collaboration, the use of new media, and high-quality teaching and research. The research programmes are organised in four institutes:
Research Institute for History and Culture (OGC),
Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS),
ZENO Research Institute for Philosophy,
Research Institute for Theology and Religious Studies (INTEGON).
The Utrecht University Graduate School of Humanities monitors and guarantees the outstanding quality of education programmes for Research Master and PhD students.

The enthusiastic colleagues, the workplaces and excellent facilities both in the modern Uithof and the historic town centre of Utrecht provide a stimulating, professional atmosphere.
The faculty of Humanities offers attractive terms of employment.

UiL OTS
About 130 researchers are affiliated to the UiL OTS, with 19 full professors, a dozen postdocs en roughly 50 PhD-researchers. The goal of the UiL OTS is to develop scientific expertise in the area of language, speech, and their usage. The Utrecht University Graduate School of Humanities monitors and guarantees the outstanding quality of education programmes for Research Master and PhD-researchers.

As part of the NWO graduate pilot programme, the Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS, Utrecht University) is offering

4 PhD positions in Linguistics: The Study of the Language Faculty
starting October 1, 2011 at the latest
vacancy number 681114

The graduate programme pilot has been awarded on the basis of the quality of the research Institute and graduate School, which includes PhD training and supervision. Successful candidates will be offered the opportunity to participate in the ‘PhD rotation’, a period of several weeks within the period (June - September 2011) during which they will acquaint themselves thoroughly with the Institute and convert their research proposals into full-blown workplans. The PhD rotation has as its explicit aims to allow students a better grounded choice of supervisor and a head start into their projects. Some form of financial compensation for the time spent in the rotation will be negotiable.

In addition, in the (very) near future the Institute will be offering up to 6 further PhD positions in the following NWO projects:
• Marjo van Koppen 'The Uniformity of linguistic variation: subject-predicate relations' www.let.uu.nl/~Marjo.vanKoppen/personal/VIDI-project.htm;
• Aoju Chen 'Get the focus right: a cross-linguistic study on prosodic encoding of focus in children' www.mpi.nl/people/chen-aoju/research
• Jos van Berkum 'Moving the language user - Affect and perspective in discourse processing' www.uu.nl/university/research/NL/focusgebieden/NCU/Current/Pages/ViciforJosvanBerkem.aspx
If suitable candidates for any of these latter positions emerge from the present call for applications, they might be considered for them as well. Note, however, that formal calls for these three projects will be published separately (Van Koppen & Chen in April, Van Berkum in
August/September).

Goal
The PhD positions involve research training and aim at the completion of a PhD dissertation within a maximum of 4 years. As part of their training, PhD students will take courses offered by the National Graduate School in Linguistics (LOT).

Qualifications
Applicants should have an MA degree (or nearing completion, expected graduation by the summer of 2011) in theoretical linguistics, computational linguistics or experimental linguistics (language acquisition, psycholinguistics, phonetics, text linguistics), or a linguistically oriented background from a related field like psychology, information science, communication studies, etc. Applicants should speak and write fluent English.

Employment conditions
For all projects, we offer a full-time PhD position to a maximum of 4 years, with a gross monthly salary starting at €2.042,- in the first year to €2.612,- in the fourth year of appointment. We also offer a pension scheme, a health insurance allowance and flexible employment conditions. Conditions are based on the Collective Employment Agreement of the Dutch Universities and are supplemented with a holiday allowance of 8% per year. PhD students will undergo assessment after 18 months.
UIL-OTS features a stimulating, innovative, and internationally oriented research environment which offers opportunities for a broad professional development. Courses are offered by internationally renowned experts, while possibilities for conference visits are plentiful. We offer excellent experimental facilities and computational support. Students are invited to participate in the Academic Professionalism programme of transferrable skills offered by the Graduate School.

How to apply?
Applications (by e-mail) should include a 3-5 p project proposal consisting of a research question well-grounded in existing literature, supplemented with a research strategy, provisional plan and bibliography.
The application should also include a letter of motivation, a curriculum vitae including contact and personal details, transcripts of academic results, an MA thesis or alternative piece of written work, certified copies of most recent diploma and passport, and the contact details of two referees (names, affiliations and phone numbers or e-mail addresses). Preferably, reference letters are included.

Applications that do not include a research proposal will not be taken into consideration. Candidates are free to come up with their own research topic, but they are strongly advised to visit the UiL OTS research groups document on the website and explicitly target their proposal at one or more of the local research groups.

The deadline for receipt of applications is April 18, 2011, 9 a.m. CET.

Applications in pdf or docx/doc format should be sent to HR department, humanitiesjobs.gw(removeme)uu.nl. Please specify your name and vacancy number (681114) in the message as well as in the topic, include a list of attachments in the message, and specify your name in each attachment title.

Schedule
Receipt of your application will be confirmed within five working days.
The first round of interviews will be conducted during the first week of May, either in person or by telephone. The results will be communicated to interviewees by May 10.

Candidates accepted for the second round may choose to submit additional written work (for example, a finished MA thesis), or certified copies of diplomas and passport (provided regular copies are included in the original application). These additional materials should be submitted to Maaike Schoorlemmer by e-mail by May 20, 2011.

The second round of interviews will be conducted in Utrecht on May 25/26, 2011.

Final decisions will be made by June 1, 2011.
The preferred starting date for the employment contracts will be October 1st, 2011.

Information
For further information, please contact the UiL-OTS PhD coordinator Dr Maaike Schoorlemmer, e-mail M.Schoorlemmer at uu.nl, telephone +31-30-2536183/6006, or consult our institute website: www-uilots.let.uu.nl/.
1 PhD position in language acquisition/semantics, University of Groningen. Deadline: May 1, 2011
-------------------------------------------


sites.google.com/site/emarmaier/blends/job


The Faculty of Philosophy is seeking a PhD candidate for the ERC funded research project BLENDS (Between Direct and Indirect Discourse--Shifting Perspective in Blended Discourse) of Dr. Emar Maier.

Project
The ability to talk about what others say or think is a key aspect of human cognition. For instance, reported speech constructions (he said it was raining) are claimed to be part of what sets human language apart from that of apes and other animals. In addition, the acquisition of this construction has been related to the acquisition of Theory of Mind, i.e. the ability to reason with the fact that other people have beliefs and desires distinct from one’s own. BLENDS tries to unravel how speech reporting in natural language works. It rejects the traditional rigid distinction between direct discourse (John said, "I’m a fool") and indirect discourse (John said that he's a fool), and proposes an alternative framework of “Blended Discourse”. We test this proposal empirically in signed languages, child language and Ancient Greek.

The position advertised is for the child language subproject, called “The acquisition of the direct--indirect distinction”. Its aim is to investigate if, when, and how children acquire an adult-like conception of the distinction between direct and indirect discourse. The hypothesis is that children start out with a flexible reporting mode where they can freely mix the reporter’s and reportee’s perspectives.

Requirements
The ideal candidate has
an interest and background in experimental linguistics and formal semantics
an MA or MSc degree in a field relevant to the project (e.g. linguistics, philosophy, A.I. psychology,...),
fluency in Dutch and English
an interest and background in working with children
A detailed outline of the research project can be requested by sending an email to filosofie(removeme)rug.nl.

The PhD position is for a period of four years on a full time basis. The gross monthly salary will range between 2042 euro per month in the first year to 2612 euro per month in the fourth year. The successful applicant will be working under direct supervision of Dr. Emar Maier (Faculty of Philosophy) with co-supervision of promotores Prof. dr. Igor Douven (Faculty of Philosophy) and Prof. dr. Petra Hendriks (Faculty of Arts). The objective of the appointment is to conceive of and conduct child language experiments, publish the results in research articles, and write a dissertation on the acquisition of reported. speech. The preferred starting date is July 1st 2011.

Research environment
Since its foundation in 1614, the University of Groningen has enjoyed an international reputation as a dynamic and innovative centre of higher education. The current project will be co-hosted by the Department of Theoretical Philosophy of the Faculty of Philosophy, and the Semantics and Cognition group within the CLCG (Center for Language and Cognition Groningen) of the Faculty of Arts. Hence, the successful candidate will be based partly at the Faculty of Philosophy, and partly at the Faculty of Arts.

Application
To apply for the position, please send an email to filosofie(removeme)rug.nl and attach
a curriculum vitae, detailing academic qualifications, grades, and a list of publications if applicable,
a letter explaining your motivation, your interest in the project, and your competence in the research field,
a writing sample of about 5,000 words as well as your MA/MSc thesis,
the name and contact details of two referees.
The closing date is May 1, 2011. Interviews will be held later in May.
Calls for papers for events
Call for papers for 32nd TABU Dag, 17+18 June 2011, University of Groningen. Deadline: March 11 2011
Second call for papers for the 32nd TABU Dag, 2011
17+18 June 2011, University of Groningen, The Netherlands. See www.let.rug/tabudag
Abstract submission deadline: 11 March 2011

The Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) is pleased to announce the 32nd TABU Dag, which will take place at the University of Groningen on the evening of 17 June and during 18 June, 2011. TABU Dag is an annual international general linguistics conference which offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research in several areas of linguistics. The expertise of the CLCG is in the fields of Computational linguistics, Discourse and communication, Language and literacy development across the life span, Language variation and language change, Neurolinguistics and Syntax and semantics, but submissions that deal with other branches of linguistic research are also very welcome. Senior researchers, postdoctoral researchers, (post)graduate students, and others who are interested are warmly invited to participate. (Post)graduate students and postdoctoral researchers in particular are encouraged to present their work.

In addition to the presentations, three plenary lectures will be held:
Fri. 17 June 2011: Prof dr Peter Mariėn, Vrije Universiteit Brussel, Belgium.
Sat. 18 June 2011: Prof Barbara H. Partee, University of Massachusetts, Amherst, USA.
Dr. Suzanne Beeke, University College London, UK.

We invite short abstracts for presentations and posters in English about any field of linguistics. Abstracts should be no longer than 300 words, excluding title, author names, keywords, data and references. Please indicate 3 keywords. Abstracts should be submitted in .pdf or .txt format via the submission system on the conference website. Please mind that no other formats are excepted.

Time allotted for presentations is 20 minutes, followed by 5 minutes of discussion. Depending on the number of submissions, some authors may be invited for a poster presentation. The official language of the conference is English.

Important dates: Abstract submission deadline : 11 March 2011
Notifications of acceptance: 15 April 2011
Registration deadline: 29 April 2011

For further information, please visit our website: www.let.rug.nl/tabudag
We are looking forward to seeing you in Groningen!

Kind regards from the organizing committee,

Laura S. Bos (PhD student in Neurolinguistics)
Nanna Hilton (Assistant professor of Sociolinguistics)
Pavel Rudnev (PhD student in Syntax and Semantics)
Oscar Strik (PhD student in Language Variation and Language Change)
Nynke van der Vliet (PhD student in Computational Linguistics)
Call for papers for STUDENT SESSION, ESSLLI 2011. DEADLINE: MARCH 25 2011
The Student Session of the 23rd European Summer School in Logic, Language, and Information ESSLLI will take place in Ljubljana, Slovenia on August 1-12, 2011. The Student Session is held under the auspices of ESSLLI 2011, which will feature a wide range of foundational and advanced courses and workshops in all areas of Logic, Language, and Computation. Consult the main ESSLLI website at esslli2011.ijs.si/ for further information, including registration information and course listings.

Call For Papers
We invite submissions of original, unpublished work from students in any area at the intersection of Logic & Language, Language & Computation, or Logic & Computation. Submissions will be reviewed by several experts in the field, and accepted papers will be presented orally or as posters and will appear in the proceedings. This is an excellent opportunity to receive valuable feedback from expert readers and to present your work to a diverse audience.

Instructions for Authors:

Authors must be undergradate, Master's, or Ph.D. students, and may not have received the Ph.D. degree before August 2011. All submissions must be in PDF format and be submitted to the conference EasyChair website at the website:

www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=esslli2011stus

There are two types of papers. Long papers of up to 8 pages will be considered for both oral presentation and the poster session. Short papers of up to 4 pages will be considered as submissions for the poster session. Submissions may be singly or jointly authored. No one may submit more than one singly and one jointly authored paper.
As in previous years, Springer is generously offering 1000 Euros in prizes for best papers and posters.

Submissions must be received by midnight GMT on March 25, 2011.

Presenting authors will be required to register for ESSLLI. Please direct inquiries about submission procedures or other matters relating to the Student Session to Daniel Lassiter at esslli2011stus(removeme)easychair.org.

More information can be found on the Student Session website at homepages.nyu.edu/~dhl271/esslli2011stus/.
Call for papers for workshop "Revitalizing older linguistic documentation", ACLC UvA, May 12 2011. Deadline: April 1 2011
Workshop summary
This workshop explores the use of manuscripts and other old linguistic documentation, viz. the difficulties one may encounter and the interesting possibilities offered when working with such data. Scholars may also present their current research in this matter and/ or the results of an investigation made with the aid of old linguistic material.

The workshop, under the auspices of the research group Revitalizing Older Linguistic Documentation (ACLC, UvA), and with the collaboration of AIN (Americanists in the Netherlands, a group for people interested in attending meeting up to discuss current research in Native American indigenous languages within the Netherlands), will be held on: Thursday May 12th 2011, at the University of Amsterdam.

Call for papers
Participants are kindly asked to send the title of their presentation before April 1st 2011 to one of the organizers mentioned below.

O.J.Zwartjes(removeme)uva.nl (Otto Zwartjes, ACLC, UvA)
A.Alexander-Bakkerus(removeme)uva.nl (Astrid Alexander, idem)
ml.coler(removeme)let.vu.nl (Matt Coler, AIN)
a.cruz(removeme)let.vu.nl (Aline da Cruz, AIN)
CALL FOR PAPERS for SLaTE-2011 workshop in Venice, August 24-26, 2011. Deadline: April 8 2011
We would like to invite you to submit a paper to the SLaTE-2011 workshop August 24-26, 2011 (before Interspeech-2011 in Florence, Italy) Ca' Foscari University, Venice, Italy project.cgm.unive.it/events/SLaTE2011/

ISCA-SIG SLaTE
The ISCA (International Speech Communication Association) Special Interest Group (SIG) on Speech and Language Technology in Education (SLaTE) promotes the use of speech and language technology for educational purposes, and provides a forum for exchanging information ( www.sigslate.org).

WORKSHOP THEMES
The workshop will address all topics related to SLaTE, such as:
- Speech technology for education
- Natural language processing for education
- Spoken dialogue systems for education
- Applications using speech and/or natural language processing for education
- Intelligent tutoring systems using speech and natural language
- Development of language resources for SLaTE applications
- Assessment of SLaTE methods and applications

We especially welcome contributions on the future of Speech and Language Technology in Education, e.g. mobile learning, serious gaming, virtual reality, social media (networks), etc.
In addition, we would like to invite demonstrations of systems.

PAPER SUBMISSION
Full 4-page papers should be submitted before April 8, 2011.
Notification of acceptance or rejection of papers will be given by June 10, 2011.
For further information see project.cgm.unive.it/events/SLaTE2011/
If you have questions, you can send an e-mail to SLaTE2011-org (at) let.ru.nl

ORGANIZATION
SLaTE-2011 will be organized by Helmer Strik, Catia Cucchiarini (Radboud University Nijmegen, the Netherlands, technical program), Rodolfo Delmonte and Rocco Tripodi (Ca' Foscari University, Venice, Italy, local organizers), within the framework of the ISCA-SIG SLaTE (see www.sigslate.org).

Best regards,
Helmer Strik, Catia Cucchiarini, Rodolfo Delmonte, and Rocco Tripodi The SLaTE-2011 Organizing Committee
Call for papers for conference SINN UND BEDEUTUNG 16, UIL OTS Utrecht, September 6-8 2011. Deadline: April 15 2011
The Utrecht Institute of Linguistics OTS is pleased to announce the 16th Sinn und Bedeutung conference, which will take place from 6 to 8 September 2011 in Utrecht.

The invited speakers are:

* Maria Aloni (ILLC, University of Amsterdam)
* Chris Barker (New York University)
* Lisa Matthewson (University of British Columbia)
* Susan Rothstein (Bar-Ilan University)

We invite submissions devoted to natural language semantics, pragmatics, cross-linguistic semantics, the syntax-semantics interface, psycholinguistic studies related to meaning, and the philosophy of language.

45 papers will be selected for a 45 (35+10) minute presentation.

One person can submit at most one abstract as a sole author and one as co-author. We will not accept abstracts that at the time of the deadline have been published or accepted for publication.

Abstracts should be anonymous, in the form of a PDF file, at most 2 pages in length, including examples and references, using a 12 pt.
font with 2.5 cm (or 1 inch) margins on all sides. You will be also required to submit a short abstract (10 lines). Abstracts can be submitted via EasyChair.

The Utrecht Institute of Linguistics OTS will organise two workshops as satellite events, one on degree semantics, and another one on weak referentiality. Details about the workshops will appear on the conference website.

Deadline for 2-page abstract submission: April 15
Notification of acceptance: June 15
Conference dates: September 6-8

Organisers: Utrecht Institute of Linguistics OTS Gesellschaft für Semantik (GfS)

Contact us at: subutrecht(removeme)gmail.com
Conference website: www.hum.uu.nl/sub16/
Call for papers for international conference 'French as Lingua Franca in the Low Countries', December 15-16 2011 Brussels . Deadline: April 15 2011
Call for papers for Call for Papers: international conference French as Lingua Franca in the Low Countries during the long nineteenth century (1800-1914). Cases of histoire croisée and transnational cultural transfer
Date: December 15-16, 2011
Location: Brussels, Belgium

Further Information: see below


Proposals of no more than 300 words can be sent to fransalslinguafranca(removeme)gmail.com before 15 April 2011.

Participants will be noticed before 15 May.


FRENCH AS LINGUA FRANCA IN THE LOW COUNTRIES DURING THE LONG NINETEENTH CENTURY (1800-1914)
CASES OF HISTOIRE CROISÉE AND TRANSNATIONAL CULTURAL TRANSFER

During the long nineteenth century, French functioned as the lingua franca in Europe, as it was used for cultural contacts of the Low Countries with France and the Francophone part of Belgium as well as for contact with remote or peripheral areas. On the one hand, this situation implied that Francophone literature had an enormous influence on literature in Dutch and that, in the use of French, the first signs of a growing cosmopolitanism could be observed. This open-mindedness also implied an interest for literature in Dutch. On the other hand, the high status of French brought with it that the Dutch and Belgians came into contact with other literatures, for instance Russian literature, and connected with writers who did not use French in the first place for their own literary work.
For this conference, departing from the Low Countries and preferably using the method of ‘pragmatic induction’ presented by histoire croisée, we want to trace the ways in which literature in French (not limited to French literature) has influenced cultural life in general. This implies both the interaction with French-writing fellow-countrymen in the Netherlands and Belgium, with French literature itself, as well as the contacts using French in the European and global context. Special attention is paid to cultural intercrossings in history, such as the 1848 revolution, the inauguration of the five-yearly state prize in 1855, the publication of Charles de Coster’s La Légende d’Ulenspiegel in 1867, Victor Hugo’s first grand tour, the journal Van Nu en Straks, etcetera. More than has been the case till now, we want to stimulate textual evidence.
Possible approaches for this transnational study (both synchronic as diachronic) include travel accounts and lecture trips, translations and critiques, mediators and exiles, journals, clubs and associations, publishers and libraries, literary, theatrical and other artistic representations.

From these perspectives, the following questions arise:
On a general cultural level:
- What was the role of French in the formation of a national or transnational identity: were national borders marked or transgressed?
- Should the use of French be considered a pragmatic issue or did it imply a transfer of norms and values?
- Did the use of French enhance a particular look on other cultures?
- To what extent was French as a cultural or literary language challenged by the upcoming / progressing English language?
- What was the role of cultural and socio-economic elites, students and migrants in the dissemination of French?
- Why did particular transfers fail? What kind of reactions does one see on the emerging French cultural language?
- Did bilingualism play a role in the transfer?
- Which consequences did the dissemination of French have for its homeland France?

On a specifically literary level:
- Which decisive moments of cultural intercrossings are to be seen in the nineteenth century?
- Which genres dominated the reception of literature in French (travel accounts, fairy tales of for instance Perrault, science fiction of Jules Verne?)
- Were there new (historical or fictional) characters pushed to the fore (for instance Napoleon, the haggler)
- Which new topoi (not only Paris!) became visible (e.g. Normandy, Picardy, Pas de Calais ...)?
- Did literature change its character (more descriptive, more psychological?) due to transfers from French?
- Which foreign literatures and/or authors (e.g. Russians) became famous through the use of French?

Practical information
The conference is held in Brussels from 15 till 16 December 2011. Proposals of no more than 300 words can be sent to fransalslinguafranca(removeme)gmail.com before 15 April 2011. Participants will be noticed before 15 May.
The organizing committee: Elke Brems (HUB), Martine De Clercq (HUB), Mathijs Sanders (Radboud Universiteit Nijmegen), Liselotte Vandenbussche (Hogent & UGent), Hans Vandevoorde (VUB).


HET FRANS ALS LINGUA FRANCA IN DE LAGE LANDEN GEDURENDE DE LANGE NEGENTIENDE EEUW (1800-1914)
GEVALLEN VAN HISTOIRE CROISÉE EN TRANSNATIONALE CULTUURTRANSFER
Het Frans was gedurende geheel de lange negentiende eeuw dé lingua franca voor Europa, wat betekent dat het zowel gebruikt werd voor culturele contacten van de Lage Landen met Frankrijk en met het Franssprekend deel van Belgiė als met verafgelegen gebieden. Deze situatie impliceerde enerzijds dat de Franstalige literatuur een geweldige impact had op de Nederlandstalige literatuur en dat we in het Frans de eerste tekenen van een groeiend kosmopolitisme zien verschijnen. Deze openheid vertaalde zich ook in een belangstelling voor de Nederlandstalige literatuur. Anderzijds had de hoge status van het Frans tot gevolg dat Nederlanders en Belgen via die taal ook met andere literaturen (bijv. de Russische literatuur) kennis maakten en contacten legden met schrijvers die zich niet in de eerste plaats van het Frans bedienden voor hun eigen literair werk.
Met deze studiedag willen wij, uitgaand van de Lage Landen en bij voorkeur op de wijze van de ‘pragmatische inductie’ die de histoire croisée voorstaat, de wegen nagaan van de impact die literatuur in het Frans (dus niet noodzakelijk Franse literatuur) heeft gehad. Dat betekent dat zowel de uitwisseling met in het Frans schrijvende landgenoten in Nederland en Belgiė, met de Franse literatuur als de contacten in het Frans binnen de hele Europese en mondiale context onderzocht kunnen worden. Speciale aandacht gaat daarbij naar vervlechtingen, kruisingen in de geschiedenis, zoals de revolutie van 1848, de installatie van de vijfjaarlijkse staatsprijs in 1855; de verschijning van La Légende d’Ulenspiegel van Charles de Coster in 1867, de eerste rondreis van Victor Hugo, het tijdschrift Van Nu en Straks, etc. Meer dan tot nu toe in de benaderingen via de ‘histoire croisée’ het geval was, willen we ook de lectuur van teksten stimuleren.
Mogelijke invalshoeken voor deze transnationale studie (synchroon en diachronisch) zijn reisverslagen en lezingentournees, vertalingen en kritieken, bemiddelaars en ballingen,
7
tijdschriften en verenigingen, uitgevers en bibliotheken, literaire, theatrale en andere artistieke representaties. Uit deze perspectieven vloeien volgende vragen voort:
Op algemeen cultureel vlak:
- welke rol had het Frans bij de vorming van een nationale of transnationale identiteit: werden door het Frans nationale grenzen getrokken of doorbroken?
- was het gebruik van het Frans een pragmatische kwestie of ging het om een transfer van normen en waarden?
- welke selectieve blik op andere culturen had het gebruik van het Frans tot gevolg?
- in welke mate werd het Frans als culturele of literaire taal uitgedaagd door het oprukkende Engels?
- wat was de rol van culturele of sociaal-economische elites, studenten en migraties bij de verspreiding van het Frans?
- waardoor mislukten bepaalde transfers? Wat waren de reacties op het oprukkende Frans als cultuurtaal?
- speelde tweetaligheid een rol bij de overdracht?
- welke gevolgen had de verspreiding van het Frans voor het moederland Frankrijk?
Op specifiek literair vlak:
- welke decisieve momenten van kruisverbindingen geeft de negentiende eeuw te zien?
- welke genres (reisverhalen, sprookjes van bijv. Perrault, science fictionverhalen van Jules Verne?) domineerden de receptie van literatuur in het Frans?
- werden nieuwe (historische of fictieve) personages naar voren geschoven (bijv. Napoleon, de vrek)?
- welke nieuwe topoi (niet alleen Parijs!) werden zichtbaar (bijv. Normandiė, Picardiė, Pas de Calais, …)?
- kreeg de literatuur een nieuw karakter (descriptiever, psychologischer?) door de transfers uit het Frans?
- welke buitenlandse literaturen/auteurs werden in de eerste plaats door het Frans bekend (bijv. Russische literatuur?)
8
Praktische informatie:
De conferentie vindt plaats in Brussel van 15 tot 16 december 2011. Proposals kan je van maximum 300 woorden sturen naar fransalslinguafranca(removeme)gmail.com vóór 15 april 2011. Je krijgt antwoord tegen 15 mei.
Het organiserende comité: Elke Brems (HUB), Martine De Clercq (HUB), Mathijs Sanders (Radboud Universiteit Nijmegen), Liselotte Vandenbussche (Hogent & UGent), Hans Vandevoorde (VUB).
Call for papers for NP2, Second International Workshop on the Structure of the Noun Phrase in English, Newcastle University, September 15-16 2011. Deadline: April 15 2011
Second International Workshop on the Structure of the Noun Phrase in English -- Synchronic and Diachronic Explorations
15 and 16 September 2011, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK

Following the successful NP1 workshop, held in Vigo on 2-3 October 2009, we are pleased to announce the second Vigo-Newcastle-Santiago-Leuven International Workshop on 'The structure of the noun phrase in English -- synchronic and diachronic explorations' (NP2), to be held at Newcastle University (UK) on 15 and 16 September 2011.

This workshop aims to bring together linguists currently looking at any aspect of the English noun phrase from any point of view (syntactic, pragmatic, structural, functional, textual, descriptive, synchronic or diachronic). We would therefore like to invite presentations concerned with any topic involving NPs, including the following:

* the relationship between NP-internal structure and the clausal function of NPs
* NP types, including binominal phrases, discontinuous NPs and possessive constructions
* the structural representation of NPs and their constituents
* strategies of premodification, postmodification and complementation in the NP
* headedness and NPs
* the implications of particular theoretical frameworks for NP structure
* diachronic, syntactic, cognitive and/or construction-based perspectives on any of the above

Keynote speaker:
David Denison (University of Manchester)

Abstracts must be submitted in MS Word or RTF format as an e-mail attachment to h.c.leung(removeme)ncl.ac.uk by 15 April 2011. The e-mail should use the subject header "NP2 abstract 2011". Abstracts should be not more than one page in length (single-spaced), including any references. The page should be headed only by the title of the paper and not mention the presenter(s) nor their affiliations or addresses. The accompanying e-mail should include:

(a) Title of the paper
(b) Name(s) of the author(s)
(c) Institutional affiliation(s)
(d) E-mail address(es)

Notification of acceptance will be sent out by 30 April, 2011.

Publication:
Authors of papers accepted for presentation will be invited to submit their paper for publication in a special journal issue or volume with an international publisher. Papers will be subject to refereeing.

Important dates:
15 April 2011: Deadline for abstract submission 30 April 2011: Notification of acceptance or rejection
15-16 September 2011: NP2 Workshop at Newcastle upon Tyne, UK

Organisers: The Centre for Research in Linguistics and Language Sciences (CRiLLS) at Newcastle University ( www.ncl.ac.uk/linguistics/).

Contact: Alex Ho-Cheong Leung at h.c.leung(removeme)ncl.ac.uk
Call for papers for SSFLA 2011, Tarragona, Spain, April 18-22, 2011. Deadline: April 17 2011
2011 INTERNATIONAL SPRING SCHOOL IN FORMAL LANGUAGES AND APPLICATIONS (SSFLA 2011)

(formerly International PhD School in Formal Languages and Applications)

Tarragona, Spain, April 18-22, 2011

Organized by:
Research Group on Mathematical Linguistics Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/ssfla2011/

******************************************

ADDRESSED TO:

Undergraduate and graduate students from around the world. Most appropriate degrees include: Computer Science and Mathematics. Other students (for instance, from Linguistics, Electrical Engineering, Molecular Biology or Logic) are welcome too provided they have a good background in discrete mathematics.

All courses will be made compatible in terms of schedule.

COURSES AND PROFESSORS:

Franz Baader (Dresden), Automata and Logic [advanced, 4 hours] Markus Holzer (Giessen), Computational Complexity [introductory, 14 hours] Thierry Lecroq (Rouen), Text Searching and Indexing [introductory, 10 hours] Rupak Majumdar (Kaiserslautern), Software Model Checking [introductory, 10 hours] Bernhard Steffen (Dortmund), Automata Learning from Theory to Application [introductory/advanced, 18 hours] Wolfgang Thomas (Aachen), omega-Automata and Infinite Games [introductory/advanced, 6 hours] Sheng Yu (London ON), Finite Automata and Regular Languages [introductory/advanced, 8 hours]

SCHOOL PAPER:

On a voluntary basis, within 6 months after the end of the School, students will be expected to draft an individual or jointly-authored research paper on a topic covered during the classes under the guidance of the lecturing staff.

REGISTRATION:

It has to be done on line at

grammars.grlmc.com/ssfla2011/Registration.php

FEES:

They are variable, depending on the number of courses each student takes. The rule is:

1 hour =

- 10 euros (for payments until November 30, 2010),
- 15 euros (for payments after November 30, 2010).

The fees must be paid to the School's bank account:

Uno-e Bank (Julian Camarillo 4 C, 28037 Madrid, Spain): IBAN: ES3902270001820201823142 - Swift code: UNOEESM1 (account holder: Carlos Martin-Vide GRLMC)

Please mention SSFLA 2011 and your full name in the subject. An invoice will be provided on site. Bank transfers should not involve any expense for the School.

People registering on site at the beginning of the School must pay in cash. For the sake of local organization, however, it is recommended to complete the registration and the payment earlier.

ACCOMMODATION:

Information about accommodation is provided on the website of the School.

CERTIFICATES:

Students will be delivered a diploma stating the courses attended, their contents, and their duration. Those participants who will choose to be involved in a research paper will receive an additional certificate at the end of the task, independently on whether the paper will finally get published or not.

IMPORTANT DATES:

Announcement of the programme: October 8, 2010 Starting of the registration: October 11, 2010 Early registration deadline: November 30, 2010 Starting of the School: April 18, 2011 End of the School: April 22, 2011

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

Carlos Martin-Vide: carlos.martin(removeme)urv.cat

WEBSITE:

grammars.grlmc.com/ssfla2011/

POSTAL ADDRESS:

SSFLA 2011
Research Group on Mathematical Linguistics Rovira i Virgili University Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

Phone: +34-977-559543
Fax: +34-977-558386
Call for papers for taalbeheersingscongres TAALGEBRUIK & DIVERSITEIT, December 21-23 2011 Leiden. Deadline: Mei 16 2011
Call for papers VIOT 2011
Op 21, 22 en 23 december 2011 vindt aan de Universiteit Leiden het 12e taalbeheersingscongres van de Vereniging voor Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) plaats. Als thema voor dit twaalfde VIOT-congres is gekozen: Taalgebruik & Diversiteit. U wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage aan het congres te leveren.

Thema
Begrijpelijk en aanvaardbaar taalgebruik zijn de onderzoeksobjecten waarop uiteindelijk alle taalbeheersingsonderzoek is gericht. Taalbeheersers zijn immers geļnteresseerd in hoe ons taalgebruik in elkaar steekt en hoe de eigenschappen ervan verklaard kunnen worden, maar ook in hoe het geoptimaliseerd kan worden. Het laatste doel zou niet gerealiseerd kunnen worden zonder het eerste. De vraag of een concrete taaluiting begrijpelijk of aanvaardbaar is, is afhankelijk van tal van factoren, die gemakshalve vaak worden aangeduid als ‘de context’. En het is nu juist deze context die maakt dat de concepten begrijpelijk en aanvaardbaar taalgebruik geen eenduidige invulling kunnen krijgen. Om binnen het taalbeheersingsonderzoek tot betrouwbare beschrijvingen en verklaringen van en effectieve adviezen over taalgebruik te komen, is het daarom noodzakelijk antwoord te krijgen op de vraag hoe diversiteit in de context de begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid van het taalgebruik op systematische wijze beļnvloedt. De term diversiteit moet daarbij breed worden opgevat. Hierbij valt te denken aan diversiteit in:
• talige achtergrond van de taalgebruikers
• culturele achtergrond van taalgebruikers
• gesproken en geschreven taalgebruik
• institutionele regels en conventies
• genreconventies
• het soort medium of platform waarvan gebruik wordt gemaakt.
Doel van het 12e VIOT-congres is om – naast de gebruikelijke ruimte voor andere onderwerpen – speciaal aandacht te besteden aan taalbeheersingsonderzoek waarin de samenhang tussen begrijpelijkheid of aanvaardbaarheid van taalgebruik en diversiteit centraal staat. Alle theoretische benaderingen en alle toepassingsgebieden binnen het taalbeheersingsonderzoek kunnen daarbij aan bod komen.

Tijdpad
• abstracts kunnen worden ingediend vanaf 15 maart 2011;
• deadline voor het indienen van een abstract is maandag 16 mei 2011;
• bericht van acceptatie: uiterlijk vrijdag 8 juli 2011.

Format
• titel: het abstract moet een informatieve titel hebben;
• trefwoorden: de inhoud van het abstract wordt in 4 trefwoorden samengevat;
• indeling: het abstract heeft de volgende indeling:
o Vraagstelling
o Theoretisch kader
o Methode
o Resultaten/analyse
o Conclusie
o Discussie (optioneel);
• referenties: het abstract mag een beperkt aantal referenties bevatten;
• lengte: de tekst van het abstract is maximaal 300 woorden, exclusief referenties.
• contactgegevens: vermeld naam, affiliatie, adres en e-mailadres van de auteur(s), samen met de titel van het abstract uitsluitend in het e-mailbericht waarbij het abstract wordt opgestuurd;
• modeldocument: voor het opstellen van het abstract dient gebruik te worden gemaakt van het modeldocument dat u op de website www.viot2011.nl kunt downloaden.

Maximum aantal abstracts
Een auteur kan maximaal 1 individueel abstract indienen en maximaal 2 als co-auteur.

Wijze van indienen
Een abstract kan alleen per e-mail worden ingediend: viot2011(removeme)hum.leidenuniv.nl.

Beoordeling
Elk abstract wordt beoordeeld door twee reviewers. Het moet geschikt zijn voor blinde beoordeling. Dit betekent dat het abstract geen enkele aanwijzing mag bevatten over wie de auteur(s) ervan is (zijn).

Organisatie en contact
Het organisatiecomité bestaat uit Ronny Boogaart, Ton van Haaften (vz), Henrike Jansen, Jaap de Jong, Maarten van Leeuwen en Arie Verhagen.
Voor vragen of informatie, mail naar viot2011(removeme)hum.leidenuniv.nl.
Call for abstracts for Morphology Meeting 2011, Radboud University, Nijmegen, December 21-22 2011. Deadline: Juli 1 2011
From Word to Models of Language: 21-22 December 2011

After an interesting conference in Luik in 2009, this year's Morphology Meeting (De Morfologiedagen) will be hosted by the Radboud University Nijmegen (The Netherlands) on December 21th and 22th. This two-day conference is a meeting place for morphologists of all linguistic disciplines. It aims to strengthen the bonds between researchers in the field of theoretical linguistics, applied linguistics, computational linguistics and psycholinguistics.

The theme ‘From Word to Models of Language' is chosen to emphasize that aspects of phonology, syntax and semantics combine with morphology. Sometimes in systematic ways and sometimes in apparently random ways. These connections can be language specific or universal. From morphemes to models; all topics with a central place for morphemes are welcome.

We would like to receive abstracts (maximally 300 words, .doc or .pdf) before the first of July on the following address: morfologiedagen2011(removeme)gmail.com. Please use the subject: ‘abstract Morphology Meeting’. The conference languages are English, Dutch and German.

Submission deadline: July 1st, 2011
Notification of acceptance: September 1st, 2011
Announcement of program: October 1st, 2011

Participation: about 80 euros (lunch and dinner included) or 40 euros (lunch included).

Organization: Arina Banga, Esther Hanssen, Anneke Neijt and Robert Schreuder
Extra
WANTED: LINGUISTS interested in a Marie Curie IEF Grant
I’m working at Wuppertal University (Germany) as a full professor. To extend my working group, I’m looking for fellows interested in a Marie Curie IEF Grant. These are the facts:

• grant: a Intra?European Fellowship for Career Development (IEF)
• idea: IEFs support the career development of experienced researchers by providing
funding for a research project. The project should enhance the researcher’s
diversification of competences
• duration: 12 to 24 months
• topic of research: can be chosen freely by the researcher
• formal eligibility: experienced researchers of any nationality who have spent less
than 12 months in the last 3 years prior to the deadline in Germany
• deadline: August 2011
• qualification: postdocs and researchers with at least 4 years of research experience
(full?time equivalent) after graduation. There is no upper age limit.
• funding: salary + supplementary allowances, contribution to research and travel costs, management and overheads. Depending on research experience, the salary is between 37,000?85,000 Euros per year
Last year I applied successfully together with a fellow for an IEF Marie?Curie?Grant at the EU, so I know how it works.

More personal facts on my side are:
1) the proposal (20 pages) should be written by both of us, as the application is a joint
one ? me in the role of the host and you in the role of the researcher
2) there is a deadline in August for final submission. However, it would be better to finish the proposal end of June. Then we can hand it over to people whose job it is to help us ? there is a national contact point here (at Humboldt's) who read and comment proposals, the same in your country, there is a research unit in my rectorate who are also reading and commenting, there is Euroconsult in Bonn who likewise does it
3) the chances of success are about 20 percent, which is not bad

I DO hope that you like the idea as much as I do!
Please come back to me in case you're interested.
All the best,
Monika
Prof. Dr. Monika Rathert
Bergische Universität Wuppertal
Tel.: +49 (0)202 439 2374
rathert(removeme)uni-wuppertal.de
www.linguistik.uni-wuppertal.de/rathert
Enlighten Your Research info-bijeenkomst, Utrecht, 31 Maart 2011
SURFnet, SARA, BiG Grid en NWO stimuleren e-Research

Inschrijving Enlighten Your Research 3 geopend

SURFnet organiseert in samenwerking met SARA, BiG Grid en NWO de derde editie van de wedstrijd Enlighten Your Research. In deze editie worden onderzoekers uitgedaagd voorstellen in te dienen van instellingsoverstijgende samenwerkingsverbanden, die baat hebben bij een hoogwaardige netwerkverbinding tussen locaties waar e-Researchfaciliteiten aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan geavanceerde diensten zoals supercomputing, grid, visualisatie en grote hoeveelheden dataopslag. Researchers kunnen onderzoeksvoorstellen indienen tot en met 12 mei 2011.

Prijzen

Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op dataopslag, rekentijd, geavanceerde netwerkverbindingen en support bij de implementatie daarvan. Verder krijgen de winnaars een geldprijs van maximaal EUR 20,000. Daarnaast is er dit jaar een duurzaamheidsprijs voor het meest energiezuinige voorstel.

Informatiebijeenkomst

Op 31 maart 2011 organiseren SURFnet, SARA, BiG Grid en NWO een informatiebijeenkomst over de Enlighten Your Research wedstrijd. Bezoekers krijgen inhoudelijke informatie over de wedstrijd en inzicht in de diensten die onderzoekers kunnen inzetten bij hun onderzoek. Verder presenteren twee winnaars van eerdere edities hun onderzoek.

Tijd: 14.00 – 17.00 (inclusief borrel)

Locatie: Seats2Meet Utrecht

Deelnemen

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via www.surfnet.nl/eyr. Hier zijn ook de wedstrijdvoorwaarden, Call for Proposals en voorbeelden van projecten uit voorgaande jaren te vinden.
VAN GOGH PROGRAMME PROCEDURE FOR APPLICATION 2011-2012; Deadline: May 18th 2011
VAN GOGH PROGRAMME PROCEDURE FOR APPLICATION 2011-2012

FOR RESEARCHERS IN THE NETHERLANDS:
GENERAL INFORMATION
In 1997, the French Ministry of Foreign Affairs and the Netherlands Ministry of
Education, Culture and Science (OCW) signed a bilateral agreement to increase the possibilities for scientific cooperation between the two countries, resulting in the Van Gogh programme. The programme is administered by the FNA on the Dutch side and by EGIDE on the French side.
The objective of the Van Gogh programme is to encourage and facilitate the exchange of French and Dutch researchers within the framework of a joint research project.

A LARGER TARGET GROUP
Until recently the Van Gogh programme was linked to the Innovational Research Incentives Scheme (Dutch: Vernieuwingsimpuls). The aim of this link is: to encourage and support the most talented (young) researchers in the Netherlands to engage in research cooperation with French research groups. An added benefit is that the quality of applicants has already been established.
As from 2009 the target group will be extended to other researchers with a record of proven excellence. Applications can be written by:
- the traditional group: veni-vidi-vici grantholders
- Spinoza prizewinners: recognizable quality
- KNAW professors and members of the Young Academy: recognizable quality
- Dutch ERC-grant holders
- Researchers that have been awarded for the excellent research by their
universities.
- Extra attention: application in alfa/gamma research.
PROCEDURE OCW only funds (the Dutch part of) the cooperation if it includes a researcher who has competed for and received a (relevant) research grant.
LINKING A FRENCH GROUP TO A DUTCH RESEARCHER Application. On the Dutch side, a researcher with an awarded research grant can submit a work plan and requested budget for the French-Dutch cooperation to FNA. It is then treated as an extension of the awarded grant and will automatically be approved if the cooperation plans are positively evaluated by both FNA and the French partner institution. On the French side, the procedure is unchanged: a separate application is tobe submitted to the appropriate institution.
Evaluation. FNA will only evaluate the cooperation plans and budget. As the scientific quality of the Dutch researcher has already been established, there is no need for additional peer review. On the French side the procedure is unchanged: approval will depend on the outcome of the external review and relative ranking of the proposals.

2
BUDGET GUIDELINES AND MANAGEMENT
The maximum duration of the cooperation is two years. After one year, an extension has to be applied for together with a report on the first year.
The following budgetary restrictions apply for Dutch applicants:
The budget should not exceed € 10,000 in the 1st year (max. 2 years).
Only costs for travel and living costs are eligible (i.e. no research costs) (subsistence: up to a maximum of € 110- per day per person; travel costs: real costs up to a maximum of €300- per person, per trip). Costs for other members of the research group involved in the French – Dutch cooperation can be included. FNA will cover costs from Dutch researchers traveling to France, and vice versa.

DEADLINE 2011-2012
- May 18th 2011
- Selection committee: October 2011
- Grants will be awarded in December 2011

CONTACT
Frans-Nederlandse Academie
Drs. L.G.H. Poorthuis (Lidwien)
Kromme Nieuwegracht 46, 3512 HJ Utrecht
T 0031 30 253 9198
E l.g.h.poorthuis(removeme)uu.nl
I www.FRNL.eu
Call for manuscripts for The Journal of Language and Culture (JLC)
The Journal of Language and Culture (JLC) is a multidisciplinary peer-reviewed journal published monthly by Academic Journals (www.academicjournals.org/JLC). JLC is dedicated to increasing the depth of research across all areas language and culture.


Call for Papers

JLC welcomes the submission of manuscripts that meet the general criteria of significance and scientific excellence in this subject area, and will publish:

• Original articles in basic and applied research
• Case report

We invite you to submit your manuscript(s) to jlc.journal(removeme)gmail.com for publication in the January issue. Our objective is to inform authors of the decision on their manuscript(s) within four weeks of submission. Following acceptance, a paper will normally be published in the next issue. Instruction for authors and other details are available on our website; www.academicjournals.org/JLC/Instruction.htm .

JLC is an Open Access Journal

One key request of researchers across the world is unrestricted access to research publications. Open access gives a worldwide audience larger than that of any subscription-based journal ad thus increases the visibility and impact of published work. It also enhances indexing, retrieval power and eliminates the need for permissions to reproduce and distribute content. JLC is fully committed to the Open Access Initiative and will provide free access to all articles as soon as they are published.

Best regards,


Evueh Daniel
Editorial Assistant
Journal of Language and Culture (JLC)
E-mail: jlc.journal(removeme)gmail.com
www.academicjournals.org/JLC