March 4th, 2011

LOT Announcements / events
LOT Summer School 2011 KU Leuven, Belgium, June 13-24 2011; Registration will open March 14th 2011
LOT Summer School in Linguistics
wwwling.arts.kuleuven.be/lotschool/

Leuven (Belgium)
13-24 June 2011

The annual Summer School of the Netherlands Graduate School of Linguistics (LOT) provides introductory and advanced graduate training in Linguistics. It offers 18 courses in different domains, spread over two weeks.

WEEK 1 (13-17 June 2011)

Syntax: Liliane Haegeman (Gent)
Psycholinguistics: Carlos Acuńa Farińa (Santiago de Compostela)
Statistics: Dirk Speelman (Leuven)
Language evolution: Bart de Boer (University of Amsterdam)
Neurolinguistics: Laurie Stowe (Groningen)
Contrastive Linguistics: Volker Gast (Jena)
Philogenetics: Loretta O'Connor (Radboud, Nijmegen)
Typology: Martin Haspelmath (MPI EVA Leipzig)
Language Use: Kurt Feyaerts (Leuven)

WEEK 2 (20-24 June 2011)

Semantics: Cleo Condoravdi (Stanford/Konstanz)
Phonology/Phonetics: Marc van Oostendorp (Leiden)
Computational linguistics: Antal van den Bosch (Tilburg)
Bilingualism: Ad Backus (Tilburg)
Sociolinguistics: James Walker (York University, Canada)
Language & Literature: Nigel Fabb (Strathclyde)
Historical Linguistics: Paul Kiparsky (Stanford)
Language Acquisition: Annick De Houwer (Erfurt)
Syntax-semantics interface: Lisa Cheng (Leiden)

Courses are two hours every day for five days, and can be taken for partial credit (without paper) or full credit (with submission of a paper after the course).

OTHER ACTIVITIES
In each week of the Summer School, there will be a welcoming reception, a poster session, an invited evening lecture and a restaurant dinner. The venue also offers several leisure and sporting facilities.

During the weekend in the middle of the Summer School, there will be a social program for the participants registered for both weeks.

TUITION FEES
Graduate students of the partner institutes of LOT can participate free of charge (tuition fees and accommodation). For other participants the tuition fees are € 175 for one week and € 300 for two weeks.

Accommodation (including breakfast, lunch and dinner) at the Summer School venue is offered for € 37 - € 42 per person per night, depending on the type of room.

Participants who are not staying at the Summer School venue can sign up for lunch and refreshments during the coffee breaks for € 100 per week.


REGISTRATION
Registration forms and other practical information will be made available on our website in March 2011.

If you are not a graduate student of LOT and you want to be sure of your participation and housing, please send a message to lotschool(removeme)arts.kuleuven.be mentioning your name and affiliation as well as the week(s) of interest as soon as possible.

VENUE
The LOT school is being organized at La Foresta, a conference centre just outside Leuven (about 7 kilometers) in the middle of a forest. Leuven is a historical university town located 26 kilometers east of Brussels and is well connected with the rest of Belgium and neighboring countries.

From Brussels International Airport there is a direct train shuttle service to Leuven, which takes about 15 minutes. From the Leuven railway station, you can easily take a bus or a taxi to the venue.

Charleroi Airport ("Brussels South") has a lot of RyanAir flights. From Charleroi there is a bus service to the railway station Brussel Zuid (Bruxelles Midi). From Brussels there are direct trains to Leuven (approx. 30 mins). You can consult the NMBS website for timetables.

Information about La Foresta can be found on the website. Additional information will be posted on our website in due course.

THE ORGANIZING COMMITTEE

LOT DIRECTOR
Henriette E. de Swart (Utrecht)


LOT CURRICULUM CO-ORDINATOR
Ivana Brasileiro (Utrecht)


LOT CURRICULUM COMMITTEE
Ad Backus (Tilburg)
Bert Cornillie (Leuven)
Brigitte Planken (Nijmegen)
Mark de Vries (Groningen)
Egbert Fortuin (Leiden)
Petra Bos (Amsterdam -VU)
Maaike Schoorlemmer (Utrecht)
Els Verheugd-Daatzelaar (Amsterdam - UvA)


LEUVEN ORGANIZING COMMITTEE
Bert Cornillie (head organizer)
Tine Breban
Lot Brems
Hendrik De Smet
Kris Heylen
Catharina Peersman
Peter Petré
Tom Ruette
Freek Van de Velde
An Van linden


CONTACT INFORMATION
Postal Address:

Kris Heylen (LOT 2011)
Faculty of Arts - Department of Linguistics
Blijde-Inkomststraat 21 Box 3308
3000 Leuven
Belgium

Telephone: +32 16 324765
Fax: +32 16 324767

Email lotschool(removeme)arts.kuleuven.be
Website wwwling.arts.kuleuven.be/lotschool/
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Actueel:


Vroeger? Dat ligt in het oosten
www.kennislink.nl/publicaties/vroeger-dat-ligt-in-het-oosten


Korte woordjes om de vaart erin te houden
www.kennislink.nl/publicaties/korte-woordjes-om-de-vaart-erin-te-houden

Watson weet het beter
www.kennislink.nl/publicaties/watson-weet-het-beter


Lezen langs boom of blad?
www.kennislink.nl/publicaties/lezen-langs-boom-of-blad


Parkinson tast ook taalvermogen aan
www.kennislink.nl/publicaties/parkinson-tast-ook-taalvermogen-aan
Van de LOT bestuurstafel, februari 2011
Henriėtte de Swart, februari 2011

Op 27 januari jl. is er een gezamenlijke vergadering geweest van de LOT directeuren en het LOT bestuur. Allereerst een praktische mededeling: het LOT bureau is verhuisd naar Trans 6, waar ook het UiL-OTS nu is gehuisvest. Bezoekadres: Trans 6, k. 0.31. Telefoon, e-mail en website blijven ongewijzigd. Ter tafel werpen we een laatste blik op het programma van de Grote Taaldag, die inmiddels succesvol is afgesloten, met een grote en zeer diverse deelname.
LOT is een landelijke onderzoekschool die is erkend door de KNAW (zgn. ECOS erkenning). Deze ECOS erkenning liep af in 2010, maar LOT heeft via een ‘lichte’ procedure verlenging gekregen van deze erkenning tot eind 2012. In de tussentijd zullen de meeste onderzoeksinstituten die participeren in LOT worden geėvalueerd, zodat de nieuwe aanvraag van LOT in 2012 kan worden gebaseerd op die resultaten. LOT hecht grote waarde aan deze erkenning, omdat het een extern kwaliteitslabel is dat laat zien dat de landelijke onderzoekschool goed functioneert.
De lokale organisatie heeft een verslag gemaakt van de LOT winterschool aan de UvA. Door ziekte zijn er helaas verschillende cursussen uitgevallen, maar voor de rest waren er weinig problemen. Opvallend verschil is dat externe deelnemers soms beter zijn voorbereid op de cursus kwa leeswerk e.d. dan LOT studenten. De LOT studenten worden dan ook aangemoedigd nog meer uit hun school te halen! Voor de postersessies was aardig wat belangstelling, maar ook hier geldt dat de LOT studenten zich nog meer kunnen profileren. Posters hoeven niet nieuw te zijn, maar mogen ook opnieuw worden gebruikt na b.v. een congrespresentatie. Door de postersessie tijdens de borrel op maandagmiddag te organiseren hopen we deelnemers de kans te geven snel hun collega’s op het vakgebied te ontmoeten. De eerste ervaringen met de nieuwe masterclasses zijn goed. Studenten en docenten moeten nog even wennen aan de nieuwe opzet waarbij vooral de studenten zelf actief zijn middels presentaties van hun lopende onderzoek, waar de docenten feedback over geven met advies voor verder uitwerking. Vooral voor meer gevorderde studenten hebben de masterclasses het grote voordeel van de individuele benadering. De organisatie van een school kost veel tijd en energie, maar blijft voor de lokale instituten ook een goede manier om zich te profileren met de eigen zalen, bibliotheek, studenten en staf. We besluiten dan ook om voorlopig niet een vaste, centrale locatie te zoeken voor de LOT scholen. De komende zomerschool in Leuven (13-24 juni 2011) heeft wel een ander karakter, omdat het plaats vindt in een klooster buiten de staf, waar docenten en studenten ook samen eten en overnachten. Eerder hebben we hiermee goede ervaringen opgedaan, dus we hopen opnieuw op een ruime deelname, ook aan de masterclasses en postersessies. Het programma van de school wordt door bestuur en directeuren goedgekeurd, en de inschrijving zal eind februari / begin maart open gaan. Informatie volgt via de LOT website www.lotschool.nl!
Voor de LOT dissertatiereeks staan veranderen op stapel in de uitvoering, omdat de boeken vanaf 1 maart bij een andere drukker zullen worden gemaakt. De nieuwe drukker is goedkoper, wat betekent dat vooral de eerste oplage (de boeken die worden gemaakt voor de promotie) een aantrekkelijker prijssstelling gaat krijgen. Nabestellingen (printing on demand via de LOT website) worden ook iets goedkoper voor bestellingen in Nederland, maar iets duurder daarbuiten. Het LOT bestuur en de LOT directeuren gaan akkoord met de nieuwe prijzen. We hebben ook de drukprocedure gestroomlijnd met een stappenplan, zodat de productie zo snel en efficiėnt mogelijk plaats vindt. LOT promovendi wordt geadviseerd in een vroeg stadium contact op te nemen met het LOT bureau (lot(removeme)uu.nl) als zij hun proefschrift willen uitbrengen in de LOT dissertatieserie. Alle LOT instituten hebben ook een eigen contactpersoon die op de hoogte is van de procedure, en advies en hulp kan bieden bij het voorbereiden van de boekpublicatie. We hopen op veel mooie nieuwe proefschriften in de LOT dissertatieserie!
Uitreiking LOT populariseringsprijs 2011 tijdens LOT Taalgala
LOT Populariseringprijs

Op 5 februari tijdens de Taalgala 2011 heeft Rik Smits met zijn boek Dageraad, hoe taal de mens maakte de LOT-populariseringsprijs gewonnen. De jury prijst Smits 'vanwege zijn eigengereidheid en zijn arrogantie, zijn ambitieniveau, zijn heldere schrijfstijl en zijn prikkelende standpunten'. Het boek van Smits wordt beschreven als 'een serieuze poging om vanuit een mentalistische visie op de linguļstiek mee te praten met de wetenschappen die meer bekendheid heben vanwege hun onderzoek naar het menselijke brein'.

De jury, bestaande uit Erica Renckens (Kennislink Taal & Spraak), Henk Verkuyl (emeritus hoogleraar linguļstiek aan de Universiteit Utrecht), Maaike Verrips (eigenaar Bureau De Taalstudio) en Wilbert Spooren (professor Taal en Communicatie aan de VU) was ook vol lof aan de overige genomineerde, Rint Sybesma met het boek Het Chinees en het Nederlands zijn eigelijk hetzelfde ('een juweeltje', een 'briljant idee, en qua helderheid van uitleg onovertroffen') en Rob Zwitserlood met het voorlichtingspakket over Ernstige Stoornis in de Moedertaalverwerving ('een belangrijk een nuttig innitiatief.

Het volledig juryrapport kun je hier lezen:
www.lotschool.nl/files/JuryrapportLOTpopulariseringsprijs2011.pdf
Lectures / talks
Kiliaanlezing 2011, Jozef van Loon (Universiteit Antwerpen), 27 April 2011
De etymologische databank bij het Toponymisch Woordenboek: nieuwe inzichten

Op woensdag 27 april 2011, in de sterfmaand van Cornelis Kiliaan (1529-1607), zal de jaarlijkse Kiliaanlezing worden gehouden, die tot doel heeft een bepaald onderwerp uit de historische taalkunde aan een breed publiek te presenteren. De lezing vindt dit jaar plaats in het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, begint om 14.30 uur en wordt afgesloten met een borrel.

Prof. dr. Jozef Van Loon (1945) is emeritus hoogleraar Duits en Nederlands aan de Universiteit Antwerpen en auteur van onder meer "Historische fonologie van het Nederlands" (1986), "Ontstaansgeschiedenis van het begrip Stad" (2000) en "Principles of Historical Morphology" (2005). Hij zal vertellen over zijn vervolgproject op het bekende Toponymisch Woordenboek (TW) van Maurits Gysseling. Dit woordenboek staat sedert 2007 geheel doorzoekbaar op het internet (www.wulfila.be/tw). Gysselings etymologieėn werden echter bewust niet in die databank opgenomen. Ze zijn niet volledig, er is geen literatuurstudie verricht en Gysseling zelf vond ze ook niet essentieel voor zijn woordenboek. Wel was het bij de makers van de databank van meet af aan de bedoeling een tweede databank te maken waarmee het TW ook etymologisch kon worden ontsloten.
Die werkzaamheden leverden ondertussen allerlei nieuwe etymologische inzichten op. Meestal brengen die "slechts" nieuwe informatie bij over lokale geschiedenis of afzonderlijke taalverschijnselen, zoals in het geval van namen als Arnemuiden, Duras of Valkenburg, maar niet zelden levert de nieuwe etymologie ook "spectaculairder" resultaten op die een nieuw licht werpen op onze vroegste vaderlandse geschiedenis, zoals in het geval van Brugge, Antwerpen, Oudenburg, Dorestat, of de Caesariaanse stamnamen Geidumni en Caerosi. Van Loon zal uiteenzetten hoe een concrete etymologie kan leiden tot nieuwe inzichten in de middeleeuwse landschaps- en cultuurgeschiedenis.

Het adres van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie is Matthias de Vrieshof 3 te Leiden. Informatie over de bereikbaarheid vindt u op www.inl.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Balkenende <balkenende(removeme)benik.nl>
secretaris Kiliaanstichting
Workshops / Conferences / Symposia
Lecture Peter Robinson, Tokyo: Task Demands, Task Sequencing and Instructed Second Language Learning, Amsterdam, Spuistraat 210, zaal 420, March 11 2011, 15.30-16.45 uur
Peter Robinson
(Aoyama Gakuin University, Tokyo)

presents

Task Demands, Task Sequencing and Instructed Second Language Learning

The abstract can be found on the ACLC website:
www.hum.uva.nl/aclc-news/seminar.cfm/A9F03EA2-6584-4B33-91936EBB447B6000

The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday. After the lectures drinks are served at the Opleiding Algemene Taalwetenschap, Spuistraat 210, third floor. For more information: aclc-fgw(removeme)uva.nl, tel. 020-5252543

Marijke Vuyk
secretariaat ACLC
Amsterdam Center for Language and Communication
Spuistraat 210, room 111
1012 VT Amsterdam
Tel: 525 2543
email: aclc-fgw(removeme)uva.nl

Aanwezig op ma.-, di.- en wo.ochtend
NET-Symposium 2011, UIL OTS Utrecht, 18 maart 2011
Locatie: Sweelinckzaal, Drift 21, 3512 BR, Utrecht

Iedereen is welkom. De toegang, koffie en thee zijn gratis. Lunch en borrel zijn op eigen kosten. Graag je deelname doorgeven via het volgende e-mailadres: netsymposium2011(removeme)gmail.com
De samenvattingen van de lezingen zijn hier te vinden: www.eerstetaalverwerving.eu/

We hopen jullie allen te zien op 18 maart in Utrecht!

De organisatie, namens UiL OTS,

Rob en Margo Zwitserlood


Programma NET-dag 2011

9.30-10.00 Ontvangst met koffie en thee

10.00-11.00 Invited speaker: Anne Cutler (Max Planck Instituut Nijmegen): tba

11.00-11.30 Judith Rispens (Universiteit van Amsterdam): Productie van verleden tijd in specific language impairment: de rol van fonologie en frequentie

11.30-12.00
Koffie en thee
12.00-12.30 Sita ter Haar (Universiteit Leiden): The role of predispositions and experience in birdsong and language acquisition

12.30-13.00
Jacqueline van Kampen (Universiteit Utrecht): “Die zijn wiese? Dit is mijnese pen, dat is jouwese en dat is Lauraase”. Syntactische creativiteit.

13.00-14.30
Lunch
14.30-15.00 Petra Hendriks (Rijksuniversiteit Groningen): Wanneer taalbegrip achter loopt op taalproductie
15.00-15.30
Elma Nap-Kolhoff (Universiteit Maastricht): Dialect in de opvoeding van Zuid-Limburgse kinderen

15.30-16.00
Dorina Veldhuis (Universiteit van Tilburg) - Chunks for segmentation and processing

16.00-18.00 Borrel
Seminar: Advances in pattern recognition, Radboud Universiteit Nijmegen, March 22 2011
Tijd: 10:00 – 13:00 uur

On the 22nd of March 2011, Jort F. Gemmeke, Msc., will obtain his PhD degree at the Radboud Universtity Nijmegen, with the thesis “Noise robust ASR: Missing data techniques and beyond.”


Prior to the defense ceremony, a small seminar has been organized titled “Advances in pattern recognition”. Five international experts will address various topics in pattern recognition, such as feature extraction, clustering techniques, matrix factorization and dealing with signal distortions. More details will be forthcoming on the website www.amadana.nl/seminar.html

In the afternoon, the public defense will take place at 15.30 in the Aula of the Radboud university Nijmegen, Comeniuslaan 2, 6525 HP Nijmegen

Attendance: If you wish to attend the seminar, you are kindly requested to register by sending an email to jgemmeke(removeme)amadana.nl (name, organization, contact-info) using the subject line “registration seminar”. Attendance is free.

Location: Room E2.05, Erasmusplein 1, 6525HT, Nijmegen. Also see: www.ru.nl/english/visitors/how_to_get_there/Program:

10.00-10.15 Opening

10.15-10.45 Presentation by Prof. Reinhold Haeb-Umbach, Department of Communication Engineering, University of Paderborn, Germany

10.45-11.15 Presentation by Dr. Tuomas Virtanen, Department of Signal Processing, Audio Research Group, Tampere University of Technology, Finland

11.15-11.45 Presentation by Prof. Tom Heskes, Machine Learning Group, Institute for Computing and Information Sciences, Faculty of Science, Radboud University Nijmegen

11.45-12.00 Break

12.00-12.30 Presentation by Prof. Jean-Pierre Martens, Digital Speech and Signal Processing research group, Department of Electronics and Information Systems, Faculty of Engineering, Ghent University, Belgium

12.30-13.00 Presentation by Dr. Kalle Palömaki, Adaptive Informatics Research Centre, Aalto University School of Science, Helsinki, Finland
LUCL Colloquium 24 March 2011: William Croft
On Thursday the 24th of March, William Croft will give a lecture on "An integrated semantic representation of the causal and aspectual structure of events".

Date 24 March 2011
Time 15.30-17.00
Venue Lipsius 227

Abstract

I will present a three-dimensional model of aspect and causal structure in events, sketch analyses of some semantic phenomena in English, and discuss issues in semantic representation. Aspect can be defined as the unfolding of events over time. We represent aspect in two geometric dimensions, time and qualitative states. This representation allows us to provide a richer set of aspectual types than has been presented before. Aspectual types are construals of events denoted by verbs; that is, verbs do not have an inherent lexical aspect, but rather a potential to be construed in certain ways. Causal structure is represented as a third dimension; actually, the "dimension" is a directed, acyclic, unbranching causal chain. Some evidence supporting the causal chain model will be presented, and the distinction between so-called manner and result verbs and between two kinds of resultative constructions can be captured in terms of directed changes.

See: www.hum.leiden.edu/lucl/news-events/lucl-colloquium/colloquium-24-march.html
Workshop Constructiegrammatica van het Nederlands, vrijdag 25 en zaterdag 26 maart 2011, Universiteit Leiden
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart 2011 vindt aan de Universiteit Leiden een workshop plaats over ‘De constructiegrammatica van het Nederlands’, georganiseerd door het Leiden University Centre for Linguistics in samenwerking met de vakgroep Nederlandse taalkunde van de Universiteit Gent.

De workshop wil een aantal onderzoekers samenbrengen met expertise in de studie van de Nederlandse grammatica vanuit verschillende theoretische en methodologische perspectieven die passen onder het algemene label van de “constructionele” of “constructiegebaseerde” benaderingen. De bedoeling is om een overzicht te geven van het actuele onderzoek naar diverse aspecten van het Nederlandse constructicon – waarbij de focus niet beperkt blijft tot het hedendaagse Standaardnederlands maar ook oudere taalfasen en/of moderne (niet-standaard)variėteiten omvat – en om verschillende constructionele invalshoeken met elkaar te vergelijken. Speciale gast is William Croft, die op zaterdag 26 maart zal spreken over recent werk binnen Radical Construction Grammar.

Het volledige programma is nu beschikbaar op de website van de workshop:
www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/construction-grammar.html

Alle lezingen vinden plaats in collegezaal 148 van het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden.

Deelname is gratis, maar belangstellenden worden verzocht zich voor 15 maart aan te melden op CxGDutch(removeme)gmail.com. Geef daarbij ook aan of u op vrijdagavond 25 maart wil deelnemen aan het diner (niet gratis).

Organisatoren: Ronny Boogaart, Timothy Colleman, Gijsbert Rutten
LUSH workshop on Weak Referentiality, Utrecht University, March 29 2011
LUSH special event co-organized by LUSH and the Weak Referentiality project ( www.let.uu.nl/~Bert.leBruyn/personal/weakreferentiality/index.htm). As a follow-up to the kick-off and NIAS workshops in the past two years, we will be organizing an in-depth discussion workshop on weak referentiality. Invited speakers are Hagit Borer, Denis Delfitto and Hotze Rullmann. The workshop will take place on March 29th in Drift 21 (Utrecht) from 13.00 till 17.00. More info will soon be posted on the LUSH and Weak Referentiality websites and through the LOT newsletter.
5-day residential course on Researching Multilingualism, University of Birmingham, April 4th to 8th, 2011
Dear colleagues and friends,
We are writing to you to share with you details of a 5-day residential course on Researching Multilingualism that we are running here in the MOSAIC Centre for Research on Multilingualism, School of Education, University of Birmingham, from April 4th to 8th, 2011. Do please pass on these details to anyone who you think might be interested in participating. The original deadline for applying was January 28, 2011 but this has now been extended till February 15, 2011.
This is the second of two residential courses that we are running as part of a three year project, which has been designed for Ph.D. students and early career post-doctoral researchers and which is focusing on research methodology. The project began in May 2010 and will run till April 2013 and it has been funded by the Economic and Social Research Council (ESRC) under its Researcher Development Initiative (RDI) programme. Details of the course are attached, along with an application form, and details of the wider project are posted on the MOSAIC website:
< www.education.bham.ac.uk/research/mosaic/index.shtml>.
One of the aims of the wider project is to build a network of researchers who are interested in the specific challenges of developing research methodology for the study of the new multilingualisms of the twenty first century.
Beyond April 2011, we will be organising a series of one-day seminars, on different topics, in different areas of the UK: in the north and south of England, in Scotland and in Wales. There will also be a Master Class by Monica Heller in May 2012 and then we will be hosting a final conference here in Birmingham on the teaching of research methods in the field of multilingualism. The title of that conference will be: New times, new multilingualisms, new research methods.
If you would like to be on our mailing list, please contact Sally Cliff on s.l.cliff(removeme)bham.ac.uks.l.cliff(removeme)bham.ac.uk>

Deirdre Martin, Marilyn Martin-Jones, Angela Creese, Adrian Blackledge and Sheena Gardner

MOSAIC Centre for Research on Multilingualism
NWO-ELP conference on 'Language Documentation and Description in the Netherlands', Leiden University, April 8-9
NWO-ELP Conference
On 8 and 9 April 2011, LUCL will host the NWO-ELP conference on 'Language Documentation and Description in the Netherlands'.

Language Documentation and Description in the Netherlands
The Netherlands is a leading place where languages with different degrees of vitality from all parts of the world are being documented, described and theorized about. However, this vast resource for the humanities, social and cognitive sciences has never been show-cased in one place before. To round-off the Endangered Languages Programme (ELP), a funding initiative of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), a two-day international conference is being organized at Leiden University on April 8-9, 2011, to provide a forum for putting this work on stage in conference presentations as well as posters.

Tentative Program
Friday, April 89.00-9.45
Registration
9.45-10.00 Opening
10.00-11.00 Keynote speech Nicholas Evans

Explaining linguistic diversity: four challenges for 21st century linguistics

11.00-11.30 Mark Dingemanse

Ideophones as a challenge for language documentation and description

11.30-12.00 Hidetoshi Shirashi & Bert Botma

Breaking in Nivkh

12.00-12.45 Poster presentations
12.45 -14.30 Lunch and poster viewing session
14.30-15.00 Azeb Amha

Whistling names in Oyda

15.00-15.30 Aone van Engelenhoven

'Speak correct, write correct, read correct':

Fataluku perceptions on language documnetation (Timor Leste)

15.30-16.00 Marian Klamer, Antoinette Schapper, Greville Corbett & Gary Holton

Cardinal, ordinal, and distributive numerals
in the Papuan languages of Alor and Pantar

16.00-16.30 Coffee break

16.30-17.30 Keynote speech Willem Adelaar

tba

17.30 Drinks and dinner

Saturday, April 99.45-10.00
Coffee
10.00-10.30 Ulrike Mosel

Lexical flexibilty in Teop

10.30-11.00 Matt Coler

The documentation of Muylaq' Aymara

11.00-11.30 Loretta O'Connor

I'd rather scrub the hubcaps:
On the relevance of documentation in the speaker community

11.30-12.00 Ana Vilacy Galucio
Documentary linguistics in Brazil: Theory and practice
12.00-12.30 Harald Hammarström & Sebastian Nordhoff
How Many Languages Have so far been Described?
12.30-14.00 Lunch and poster viewing session
14.00-15.00 Public Lecture by Lourens de Vries

Demonentaal en Mensentaal

15.00-17.30 Public Events
More information on the public events will follow soon.

Conference venue
The conference will be held at the Lipsius building (main Faculty building) at the Faculty of Humanities of Leiden University.

Registration
People interested in the conference are welcome to attend.
If you wish to register, fill out this registration form. For other questions regarding registration please contact Esrih Bakker at elp(removeme)hum.leidenuniv.nl.
No conference fee will be charged.

Keynote speakers
Nicholas Evans, Australian National University, Canberra (confirmed)

Willem Adelaar, Leiden University Centre for Linguistics (confirmed)

Third keynote speaker to be confirmed

Public events
More information on the public events will follow soon.

Organizing and Selection Committee
Willem Adelaar
Felix Ameka (Convener)
Azeb Amha
Esrih Bakker (Conference assistant)
Eithne Carlin
Aone Engelenhoven (Convener)
Kees Hengeveld
Maarten Mous

Contact
For questions and more information, please contact Esrih Bakker at elp(removeme)hum.leidenuniv.nl.

Sponsors
Endangered Languages Programme, Netherlands Organisation for Scientific Research,
Coordinator: Marc Linssen (NWO), Programme Committee Chair: Kees Hengeveld
Leiden University Centre for Linguistics (LUCL)
Mind the Brain Symposium, UMC Utrecht University, April 12-13 2011
Mind the Brain is the annual symposium of the Masters of Neuroscience & Cognition of Utrecht University. This year the symposium will take place the 12th and 13th of April 2011 at the University Medical Center Utrecht (Blauwe Zaal). This symposium is a student project featuring both poster and oral presentations by students from the "Neuroscience & Cognition" master's program, as well as keynote lectures by international and national guest speakers. Last year, we had the great pleasure of hosting Dr. Patrick Cavanagh (Universite Paris Descartes) and Dr. Barry Kaverne (University of Cambridge). More information about the symposium can be found on our website ( mindthebrain.neuroscience-cognition.org) which is updated regularly. We really hope that you will be able to attend at least part of the symposium.

With kind regards,
On behalf of the organization committee of the "Mind the Brain" symposium,

Paulina Rowicka
(email: mtbs2011(removeme)gmail.com)
2011 INTERNATIONAL SPRING SCHOOL IN FORMAL LANGUAGES AND APPLICATIONS (SSFLA 2011), Spain, April 18-22 2011
(formerly International PhD School in Formal Languages and Applications)

Tarragona, Spain, April 18-22, 2011

Organized by:
Research Group on Mathematical Linguistics Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/ssfla2011/

******************************************

ADDRESSED TO:

Undergraduate and graduate students from around the world. Most appropriate degrees include: Computer Science and Mathematics. Other students (for instance, from Linguistics, Electrical Engineering, Molecular Biology or Logic) are welcome too provided they have a good background in discrete mathematics.

All courses will be made compatible in terms of schedule.

COURSES AND PROFESSORS:

Franz Baader (Dresden), Automata and Logic [advanced, 4 hours] Thomas Bäck (Leiden), Natural Computing [introductory, 10 hours] Markus Holzer (Giessen), Computational Complexity [introductory, 14 hours] Claude Kirchner (Bordeaux), Rewriting and Deduction Modulo [introductory, 6 hours] Thierry Lecroq (Rouen), Text Searching and Indexing [introductory, 10 hours] Rupak Majumdar (Kaiserslautern), Software Model Checking [introductory, 10 hours] Risto Miikkulainen (Austin), Natural Language Processing with Subsymbolic Neural Networks [introductory, 6 hours] Bernhard Steffen (Dortmund), Automata Learning from Theory to Application [introductory/advanced, 18 hours] Wolfgang Thomas (Aachen), omega-Automata and Infinite Games [introductory/advanced, 6 hours] Sheng Yu (London ON), Finite Automata and Regular Languages [introductory/advanced, 8 hours]

SCHOOL PAPER:

On a voluntary basis, within 6 months after the end of the School, students will be expected to draft an individual or jointly-authored research paper on a topic covered during the classes under the guidance of the lecturing staff.

REGISTRATION:

It has to be done on line at

grammars.grlmc.com/ssfla2011/Registration.php

FEES:

They are variable, depending on the number of courses each student takes. The rule is:

1 hour =

- 10 euros (for payments until November 30, 2010),
- 15 euros (for payments after November 30, 2010).

The fees must be paid to the School's bank account:

Uno-e Bank (Julian Camarillo 4 C, 28037 Madrid, Spain): IBAN: ES3902270001820201823142 - Swift code: UNOEESM1 (account holder: Carlos Martin-Vide GRLMC)

Please mention SSFLA 2011 and your full name in the subject. An invoice will be provided on site. Bank transfers should not involve any expense for the School.

To check the eligibility for early registration, what counts is the date when the payment is received (not the date when the registration form was filled in).

People registering on site at the beginning of the School must pay in cash.

ACCOMMODATION:

Information about accommodation will be provided through the website of the School in January 2011.

CERTIFICATES:

Students will be delivered a diploma stating the courses attended, their contents, and their duration. Those participants who will choose to be involved in a research paper will receive an additional certificate at the end of the task, independently on whether the paper will finally get published or not.

IMPORTANT DATES:

Announcement of the programme: October 8, 2010 Starting of the registration: October 11, 2010 Early registration deadline: November 30, 2010 Starting of the School: April 18, 2011 End of the School: April 22, 2011

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

Carlos Martin-Vide: carlos.martin(removeme)urv.cat

WEBSITE:

grammars.grlmc.com/ssfla2011/

POSTAL ADDRESS:

SSFLA 2011
Research Group on Mathematical Linguistics Rovira i Virgili University Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

Phone: +34-977-559543
Fax: +34-977-558386
Studiedag Meertaligheid, WAP & Anéla, Universiteit Utrecht, 20 april 2011
Het WAP organiseert in samenwerking met Anéla een studiedag over meertaligheidsbeleid in Nederland, rondom de thema's tweetalig onderwijs, referentieniveau's en inburgering.

Anéla-WAP Voorjaarsstudiedag "Meertaligheidsbeleid"
Datum: woensdag 20 april 2011
Plaats: Drift 21, Utrecht
Tijd: 10.00 – 17.00 (inloop vanaf 9.30 uur)

Met bijdragen van o.a. Koen Jaspaert, Sharon Unsworth, Rick de Graaff, Huub van den Bergh, Folkert Kuiken, Max Spotti en Petra Poelmans.

De dag heeft tot doel te komen tot een onderzoeks- en beleidsagenda op de volgende gebieden: (1) tweetalige ontwikkeling en tweetalig onderwijs, (2) taalbeleid en referentieniveaus voor het Nederlands, (3) toegang tot Nederland en inburgering.

De sprekers op de Voorjaarsstudiedag belichten de drie thema’s van verschillende kanten: in de ochtend vanuit wetenschappelijk perspectief en in de middag vanuit de praktijk. De hoofdlezing wordt verzorgd door Koen Jaspaert, hoofddocent Taal en onderwijs aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast worden er posters gepresenteerd. De dag wordt afgesloten met een forumdiscussie geleid door referenten voor elk thema.

Meer info op: www.hetwap.nl/index.php/activiteiten/studiedag-meertaligheidsbeleid
Bessensap 2011 Evenement, NWO, Den Haag, 6 Juni 2011
Presenteer uw nieuws op Bessensap 2011


NWO organiseert op maandag 6 juni voor alweer de elfde keer het evenement Bessensap. Bessensap brengt journalisten, redacteuren, voorlichters en mediagenieke onderzoekers bij elkaar. Het motto: wetenschap ontmoet pers, pers ontmoet wetenschap. NWO organiseert het evenement samen met de Vereniging van Wetenschapsjournalisten in Nederland (VWN) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Wilt u uw onderzoek presenteren op Bessensap 2011? Dan kunt u vanaf nu tot en met 23 februari uw voorstel indienen.

Op Bessensap kunnen wetenschappers hun nieuws presenteren aan een uniek publiek van journalisten. Dit is dus de uitgelezen kans om uw onderzoek breed onder de aandacht te brengen.


Over Bessensap

Bessensap is met jaarlijks ruim driehonderd bezoekers dé ontmoeting tussen wetenschap en pers. De dag wordt georganiseerd door NWO, de Vereniging van Wetenschapsjournalisten in Nederland en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Tijdens Bessensap heeft u volop de gelegenheid om met journalisten te spreken. Plaats van handeling is het Museon in Den Haag. Tijdens Bessensap zullen niet alleen wetenschappers hun onderzoek presenteren, maar krijgen bezoekers ook een kans om een kijkje in de keuken te nemen van redacties van TV, radio, kranten en tijdschriften. De dag wordt feestelijk afgesloten met de bekendmaking van de winnaars van de NWO-Spinozapremie 2011. U kunt zich ook aanmelden als bezoeker.


Onderzoekers kunnen voorstellen indienen voor twee presentatievormen:


Traditionele presentatie
Tijdens de traditionele presentatie houdt de onderzoeker een verhaal van tien minuten. Daarna is er vijf minuten tijd voor vragen uit het publiek


Masterclass presentatie
In de masterclass presentatie staan niet alleen de wetenschap en het nieuws centraal, maar ook de presentatie zelf. De onderzoeker krijgt vijf minuten om een punt te maken. De volgende tien minuten geven journalisten uit een panel en het publiek feedback op de presentatie en stellen ze inhoudelijke vragen. Het panel geeft na afloop punten voor de presentatie. Alle masterclassers strijden tegen elkaar om de hoogste score.

Voor alle presentaties geldt dat ze bedoeld zijn voor een publiek van journalisten. Journalisten zijn bovenal leken. Spreek dus (ook in uw voorstel) in lekentaal, opgeleukt met voorbeelden. Journalisten willen nieuws, unieke zaken, mooie dingen, voorspellingen. Het hoeft niet allemaal hip, schokkend en controversieel te zijn, maar het helpt wel. En: hoe heter van de pers, hoe beter.


Voorstellen indienen en selectie

Voorstellen indienen kan tot woensdag 23 februari.

Vóór 31 maart laten wij de indieners weten welke voorstellen wij uit het aanbod hebben gekozen.

De selectiecommissie bestaat uit voorlichters en journalisten. Wij selecteren subjectiever dan onderzoekers gewend zijn van NWO. 'Hard' nieuws trekt bij de selectiecommissie de meeste aandacht. Als u een publicatie heeft in de fase 'accepted' of 'submitted', dan horen we dat heel graag. Dat levert pluspunten op.


Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is dé nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.

Wij hopen u op 6 juni bij Bessensap te mogen verwelkomen. Heeft u nog vragen? Mail dan naar bessensap(removeme)nwo.nl.
WORKSHOP: SPEECH AND SIGN IN CHILDREN AND ADULTS, UvA Amsterdam, April 29 2011
This workshop is being held in connection with the PhD defense of Marcel Giezen who will defend his thesis entitled Speech and Sign perception in Deaf Children with Cochlear Implants in the Agnietenkapel, Amsterdam at 2pm.

April 29th, 2011
9.00 - 12.30 in room 420, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam.
Open to the public
Contact: secretariat taalwetenschap-fgw(removeme)uva.nl

9.00 prof. dr. Paul Boersma Linguistics, UvA
Phonological influences on the McGurk effect
Explicit modelling of the McGurk effect within our model of Bidirectional Phonology and Phonetics predicts that the behaviour of the perceivers of combined auditory and visual cues depends on the structural constraints of their native language. Today I will present experimental results that bear on this.
9.45 prof. dr. Steven Gillis Linguistics, University of Antwerp
Can you hear the difference? Vowel production in 8YO children with a cochlear implant.

Can listeners identify the speech of a 7-year-old child with a cochlear implant? Does the speech of a 7-year-old congenitally deaf child with a cochlear implant sound like that of any other 7-year-old, or is there “something different”? In this talk preliminary results of ongoing research will be presented.
In a first, exploratory study the research question was very straightforward: can listeners identify the speech of a 7-year-old child with a cochlear implant?
Short sentences produced by 7-year-old children with normal hearing (NH), congenitally deaf children with a cochlear implant (implanted in the first two years of life, CI) and hearing impaired children with a conventional hearing aid (HA) were recorded. These stimuli were judged in a forced choice task by three panels: a group of naļve judges who did not have any particular experience with children’s speech, a group of 1st and 2nd grade teachers with extensive experience with the speech of 7-year-olds, and a group of speech clinicians with extensive experience with children suffering from hearing problems and children with cochlear implants. The judges had to decide whether a stretch of speech was uttered by a normal hearing child, a hearing impaired child with a conventional hearing aid, or a congenitally deaf child with a cochlear implant.

The results of this exploratory study clearly showed that the judges were able to identify the NH children, but had much more difficulties in identifying the voices of CI and HA children. Hence, there must be “something different” in the speech of these three groups of children.
As a first step in finding out what that “something different” may be, we assessed the production of the 12 steady-state vowels of Belgian Dutch produced by the same 7-year-olds. The acoustic characteristics of the children’s vowel productions were measured, so as to chart out the vowel spaces of the three groups. Hence, we answer the question: are there objectively measurable differences between the vowel spaces of these three groups?

10.30 break

10.45 prof. Gisela Szagun Psychology, University College, London.
Sources of variability in the acquisition of spoken German by young children with cochlear implants
One of the most outstanding characteristics of spoken language development in children with cochlear implants is its enormous variability. The better progress of earlier implanted children is often attributed to optimal use of a “sensitive phase” for language learning. However, in many studies an age effect is confounded with longer time for language learning. In order to assess whether the mechanism behind the age effect is purely maturational or, at least, partly dependent on experience, it is necessary to assess the influence of age at implantation and children’s experience with language separately. I will present the results of a number of studies with children acquiring spoken German. All the children were implanted between 6 and 47 months of age and acquired spoken German only. The children’s language development was studied over a period of up to three years. The first study with 22 children, based on extensive spontaneous speech samples, showed an association between pre-operative hearing, age at implantation and linguistic progress. A second cross-sectional study with 140 children, based on parental questionnaire data, rendered no significant age effect, but a significant effect of duration of language learning and of parental education on children’s progress in language. A third longitudinal study with 24 children based on spontaneous speech data, rendered a mild effect of age at implantation and a much stronger effect of parental education and quality of parental language input on the children’s language development. The second and third studies contained a significant proportion of children implanted in their first year of life.These results show that the sources of variability in early implanted CI children’s language development are largely due to experiential factors, such as amount of experience with language and quality of language input. Experiential factors interact epigenetically with the maturational factor of age.


11.30 prof. dr. Karen Emmorey Cognitive Neuroscience, SALK Institute, CA
Bimodal Bilingualsim
Bimodal (speech-sign) bilinguals use separate perceptual and motoric systems for each language. This separation of systems has significant implications for language processing and control, for the cognitive effects of bilingualism, and for the structural and neural changes that accompany bilingualism. Bimodal bilinguals often code-blend, rather than code-switch, producing elements of their two languages at the same time. Reduced demands on language control and conflict for bimodal bilinguals appears to reduce the advantages in cognitive control that have been observed in unimodal bilinguals. Bimodal bilingualism also uniquely affects brain organization for language and non-linguistic cognitive processes, altering the neural systems involved in motion processing and facial expression recognition.
TWIST conferentie Taalwetenschap 2011, Universiteit Leiden, 13 mei 2011
Beste studenten en promovendi,

Op vrijdag 13 mei 2011 zal TWIST, de Leidse studievereniging voor Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap, Taalwetenschap en Talen en culturen van Afrika, haar vijfde studentenconferentie taalwetenschap organiseren. Alle Bachelor-, Master- en PhD-studenten die origineel onderzoek gedaan hebben (zoals een scriptie, een deel van een scriptie of een project) zijn van harte welkom om dit onderzoek te presenteren in een lezing van 20 minuten met 10 minuten uitloop voor vragen en discussie. Alle talen en alle onderzoekgebieden van de taalwetenschap zijn welkom: van psycholinguļstiek tot taalcontact, van tweedetaalverwerving tot historische fonologie.
De TWIST conferentie zal je een uitstekend academisch platvorm bieden om jouw onderzoek te presenteren aan medestudenten en academici uit het hele land. Om je als spreker aan te melden, stuur je een samenvatting (abstract) van jouw onderzoek naar studieverenigingtwist(removeme)gmail.com. In deze samenvatting maak je duidelijk waar het onderzoek over gaat,
waarom dit een interessant onderwerp is en welke (voorlopige) conclusies je uit je onderzoek hebt getrokken. De samenvatting mag hooguit 300 woorden bevatten. Je kunt je samenvatting zowel in het Nederlands als in
het Engels opsturen. De deadline voor het insturen van de samenvattingen is 31 maart 2010. Twee weken na de deadline zal de conferentiecommissie de geselecteerde sprekers bekendmaken.

We zijn ervan overtuigd dat dit een interessante dag zal zijn voor iedereen die geļnteresseerd is in taalkunde. Behalve het presenteren van je eigen onderzoek zul je ook de gelegenheid krijgen om lezingen bij te wonen van
gastsprekers, studenten en promovendi. Tussen de lezingen door en tijdens de pauzes zullen er volop mogelijkheden zijn om medestudenten, promovendi en academici te ontmoeten. Kortom, eenieder die zich
bezig houdt met algemene, beschrijvende of historische taalkunde mag de TWIST conferentie Taalwetenschap 2011 niet missen!
Wij kijken ernaar uit om je samenvatting van je onderzoek te mogen ontvangen en je te verwelkomen op de vijfde TWIST conferentie Taalwetenschap!

Saskia Lensink, Nina Ouddeken, Benjamin Suchard, Hilde Gunnink, Milan Lopuhaä, Bas Clercx
Conferentiecommissie studievereniging TWIST 2010-2011
studieverenigingtwist(removeme)gmail.com
NEUROSCIENCE OF COMMUNICATIVE MEANING summerschool, Utrecht, June 6 - June 10, 2011
A one-week summerschool on the cognitive neuroscience of communicative meaning will be held in Utrecht, The Netherlands, June 6-10 this year. The summerschool aims at advanced PhD students and beginning postdocs working on this topic, and features Liina Pylkkänen, Ira Noveck, Evelyn Ferstl, Friedemann Pulvermuller, and Ivan Toni as tutors. Deadline for applications is March 1, 2011.

Practical information about the detailed program and how to apply can be found here:
www.utrechtsummerschool.nl/index.php?type=courses&code=L14

The summerschool is organized by Jos van Berkum (Utrecht University, Faculty of Humanities, UiL-OTS) and Gün Semin (Utrecht University, Faculty of Social Sciences), with funding from The Neuroscience and Cognition Utrecht program.
TABU Dag Groningen, June 17-18 2011
www.let.rug.nl/tabudag/

The annual TABU Dag is an international linguistics conference organized at the University of Groningen in the Netherlands. Researchers, students and other interested people are warmly invited to participate! Over the last 30 years TABU Dag has been an open conference with a varied programme and guest speakers from different fields.

The conference offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research in several areas of linguistics. Postgraduate students and postdoctoral researchers in particular are encouraged to present their work.

This year TABU Dag will take place on the evening of 17 and during the day of 18 June 2011. You can find the important dates here.

We look forward to welcoming you to the 32nd TABU Dag!
Historical Sociolinguistic Network Conference, Leiden University, 22-24 June 2011
HiSoN Conference: Touching the Past: (Ego) documents in a Linguistic and Historical Perspective

The research project “Brieven als Buit/ Letters as Loot” will be organising the next Historical Sociolinguistic Network Conference at Leiden University in June 2011. This time, the theme of the conference will be: "Touching the Past: (Ego)documents in a Linguistic and Historical Perspective". Scholars interested in any aspect relating to the HiSoN Conference theme are invited to submit abstracts for papers and to propose suggestions for workshops or panel sessions.

More information: hum.leiden.edu/lucl/hison-conference/news/conference.html
Conference on Logical Aspects of Computational Linguistics (LACL 2011), LIRMM, Montpellier, France, June 29th, 30th and July 1st
lacl.gforge.inria.fr

Proceedings will be published as a volume of the FoLLI LNAI subline of LNCS

PRESENTATION

LACL'2011 is the 6th edition of a series of international conferences on logical and formal methods in computational linguistics. It addresses in particular the use of type theoretic, proof theoretic and model theoretic methods for describing natural language syntax and semantics, as well as the implementation of natural language processing software relying on such models. It will be held at the LIRMM, Montpellier, France. It will be co-located with TALN, the conference of the French association for NLP (ATALA).

Topics:

Computer scientists, linguists, mathematicians and philosophers are invited to present their work on the use of logical methods in computational linguistics and natural language processing, in natural language analysis, generation or acquisition.

* logical foundation of syntactic formalisms
o categorial grammars
o minimalist grammars
o dependency grammars
o tree adjoining grammars
o model theoretic syntax
o formal language theory for natural language processing
o data-driven approaches
* logic for semantics of lexical items, sentences, discourse and dialog
o discourse theories
o Montague semantics
o compositionality
o dynamic logics
o game semantics
o situation semantics
o generative lexicon
o categorical semantics
* applications of these models to natural language processing
o software for natural language analysis
o software for acquiring linguistic resources
o software for natural language generation
o software for information extraction
o inference tasks
o evaluation
o scalability


SUBMISSIONS and PROCEEDINGS

Articles should be written in the LaTeX format of LNCS/LNAI by Springer (see authors instructions at
www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0) and should not exceed 16 pages (including figures, bibliography, possible apendices). It is expected that each accepted paper be presented at the meeting by one of its authors.

Papers must be submitted electronically in PDF format at
www.easychair.org/conferences/?conf=lacl2011


PROCEEDINGS

Accepted papers will be published in advance of the meeting as a volume of the FoLLI LNAI subline of Lecture Notes in Computer Science
(LNCS) by Springer ( www.springer.com/lncs).


INVITED SPEAKERS

To be announced.


PREVIOUS EDITIONS

A selection of the 1995 articles appeared in a special issue of the Journal of Logic, Language and Information (7:4, 1998). The proceedings of the international conferences LACL'96 ,LACL'97, LACL'98, LACL'2001 and LACL'2005 appeared in the series Lecture Notes in Artificial Intelligence (volumes 1328, 1582, 2014, 2099, 3492) published by Springer.IMPORTANT DATES

Paper submission deadline: February 6th 2011
Notification of acceptance: March 25th 2011
Camera-ready papers due: April 10th 2011
LACL conference: June 29th, 30th and July 1st 2011CONTACTS

sylvain.pogodalla(removeme)inria.fr
2nd IMPRS NeuroCom Summer School, London, UK, 6 - 8 July 2011
We would like to solicit your help to announce the 2nd IMPRS NeuroCom Summer School among your colleagues, your students, or any interested researchers. For more details please see:
imprs-neurocom.mpg.de/summerschool

The Summer School of the “International Max Planck Research School on Neuroscience of Communication: Function, Structure, and Plasticity” (IMPRS NeuroCom) is jointly run by the Institute of Cognitive Neuroscience, University College London and the Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig.

Target group:
We cordially invite national and international doctoral students, but also Master's students and post-docs conducting research in the interdisciplinary field of cognitive neuroscience.
Participants are invited to present their current project in form of a poster.

KEYNOTE SPEAKERS

Wednesday 6 July: Neuroscience of Communication
Organisers: Sophie Scott, Mairead MacSweeney
Angela D. Friederici
Thomas C. Gunter
Peter Indefrey
Cathy Price

Thursday 7 July: Sensory Processes
Organisers: Patrick Haggard, Jon Driver
Marc Ernst
Sabrina Pitzalis
Geraint Rees
Arno Villringer

Friday 8 July: Neural Connectivity
Organiser: Klaas Stephan
Rosalyn Moran
Marc Tittgemeyer

Friday 8 July: States of Consciousness
Organiser: Vincent Walsh
Quinton Deeley
Steven Laureys


Venue:
Lecture Theatre
33 Queen Square Lecture
WC1A 3BG London
United Kingdom

Registration fee:
£175

Working language:
English

Registration deadline: 31 March, 2011
Online registration: imprs-neurocom.mpg.de/summerschool/registration
ESSLLI 2011, European Summer School in Logic, Language and Information, Ljubljana, Slovenia, August 1-12 2011
CALL FOR PARTICIPATION AT ESSLLI 2011
Meeting: 23rd European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI)
Date: 01-Aug-2011 - 12-Aug-2011
Location: Ljubljana, Slovenia
Contact Email: esslli2011(removeme)gmail.com
Meeting URL: esslli2011.ijs.si/
Early registration deadline: 31-05-2011
******************************************************************************************

*Meeting Description*
For the past 23 years, the European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI) has been organized every year by the Association for Logic, Language and Information (FoLLI) in different sites around Europe. The main focus of ESSLLI is on the interface between linguistics, logic and computation.

ESSLLI offers foundational, introductory and advanced courses, as well as workshops, covering a wide variety of topics within the three areas of interest: Language and Computation, Language and Logic, and Logic and Computation. Previous summer schools have been highly successful, attracting up to 500 students from Europe and elsewhere. The school has developed into an important meeting place and forum for discussion for students and researchers interested in the interdisciplinary study of Logic, Language and Information. During two weeks, around 50 courses and 10 workshops are offered to the attendants, each of 1.5 hours per day during a five days week, with up to seven parallel sessions. ESSLLI also includes a student session (papers and posters by students only, 1.5 hour per day during the two weeks) and four evening lectures by senior scientists in the covered areas.

In 2011, ESSLLI will held in Ljubljana, Slovenia and will be organized by the Slovenian Language Technologies Society (SDJT), the Jo˛ef Stefan Institute (IJS) and The Faculty of Mathematics and Physics (FMF) in Ljubljana, Slovenia. Chair of the Program Committee is Makoto Kanazawa (National Institute of Informatics, Japan), and Chair of the Organizing Committee is Darja Fišer (The University of Ljubljana, Slovenia). To contact the ESSLLI 2011 Organizing Committee, write to: esslli2011(removeme)gmail.com.

*Summer School Programme*

esslli2011.ijs.si/?page_id=897

*Online Registration Form*

www.kompas-online.net/Pages/MeetingsConferences/Register/RegisterV2.aspx?form=ESSLLI2011

*Programme Committee*

Chair: Makoto Kanazawa (National Institute of Informatics, Tokyo)
Local Co-chair: Andrej Bauer (University of Ljubljana)

Area Specialists:

Language and Computation:
- Markus Egg (Humboldt-Universität zu Berlin)
- Aline Villavicencio (Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil)

Language and Logic:
- Hans-Christian Schmitz (Fraunhofer FIT, Sankt Augustin)
- Louise McNally (UPF, Barcelona)

Logic and Computation:
- Ralph Matthes (IRIT, CNRS and University of Toulouse)
- Eric Pacuit (Center for Logic and Philosophy of Science, Tilburg


*Organizing Committee*

Chair: Darja Fišer (University of Ljubljana)

Committee Members:

- Špela Vintar (University of Ljubljana)
- Andrej Bauer (University of Ljubljana)
- Monika Kropej (Jo˛ef Stefan Institute)
- Špela Sitar (Jo˛ef Stefan Institute)
- Boštjan Bajec (University of Ljubljana)
- Senja Pollak (University of Ljubljana)
- Mihael Ar?an
5th HiSoN Summer School in Historical Sociolinguistics, Lebos, Greece, August 20-27 2011
The University of Agder, the Vrije Universiteit Brussel and the University of Bristol are thrilled to announce the

5th HiSoN summer school in Historical Sociolinguistics
Metochi (Lesbos), Greece
Aug 20-27th, 2011.

Our teachers and courses in 2011 will be

Peter Trudgill (Agder, Norway)
Societies of Intimates and Mature Linguistics Phenomena

Elin Fredsted (Flensborg, Germany)
German and Danish - supra-regional influence and regional contact since
the Early Modern Period.

Sonja Janssens (VU Brussels, Belgium)
Quantitative methods in sociolinguistics: understanding statistics

Anita Auer (Utrecht, NL) & Tony Fairman (Independent, UK)
The lower orders in their own rites (England, c. 1750-1835)

Leigh Oakes (Queen Mary London, UK)
Language planning as identity planning: the case of Quebec

Jack Chambers (Toronto, Canada)
Language and Global Warming

and Miriam Meyerhoff (Auckland, New Zealand) with a topic to be confirmed.


As per usual, the summer school will last for a week and the cost of £419 (for early bookers)
includes food, teaching, accommodation, and pleasant company.


There will only be space for 40 postgraduate students and young researchers, so you are
advised to book early.

Further information and registrations forms are available here:

www.bris.ac.uk/german/hison/summerschool2011
Conference on Psycholinguistics, 'New Trends in Experimental Psycholinguistics', Madrid, 29-30 September 2011
We are organizing a conference on psycholinguistics.
The conference will deal with new methods to study language (eye tracking,
reaction times, ERPs, fMRI, visual preference paradigm, genetics).
The conference is intended to cover language processing, language
acquisition or language disorders.
The plenary speakers are Harald Clahsen and Michael Ullman.
Deadline for receipt of abstracts: 11 april 2011

Dates of conference: 29, 30 September 2011

For more information: www.linguistic-institute.info/experimental.htm
Job Announcements / Vacancies
Vacature Docent-promovendus Taalverwerving en syntaxis van het Zweeds, ACLC Amsterdam. Deadline: 11 maart 2011
Faculteit der Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen verzorgt onderwijs en onderzoek met een sterk internationaal profiel in een groot aantal disciplines op het gebied van taal en cultuur. De faculteit is gevestigd in het centrum van Amsterdam en onderhoudt intensieve contacten met vele culturele instellingen in de hoofdstad. Aan de faculteit zijn ruim 1.250 medewerkers verbonden en circa 8.000 studenten volgen er onderwijs.

Nieuwe impulsen zijn nodig om het onderwijs op het terrein van taal en cultuur verder te ontwikkelen tot geėngageerde geesteswetenschappen. Een geesteswetenschappelijk perspectief levert inzichten op die nodig zijn om allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het vlak van informatie- en communicatietechnologie, te begrijpen en te kunnen bijsturen. De Faculteit der Geesteswetenschappen zoekt daarom academici voor de nieuwe generatie docenten. Kandidaten hebben een achtergrond in de geesteswetenschappen. Naast inzicht in de meest recente ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn didactische kwaliteiten en affiniteit met studenten vereist.

De functie van docentpromovendus is een tijdelijke functie in de verdeling 40% onderwijstaken en 60% onderzoek voor het verrichten van promotieonderzoek en voor het schrijven van een proefschrift, dat binnen vijf jaar afgerond moet zijn. De werkzaamheden van de docentpromovendus bestaan uit het geven van onderwijs, het verrichten van promotieonderzoek, het schrijven van het proefschrift en het afronden van de promotie. Ten aanzien van de onderwijstaak is het functieprofiel docent van toepassing. Ten aanzien van het promotieonderzoek is het functieprofiel promovendus van toepassing. Aangezien voor beide functieprofielen een andere salarisschaal geldt en andere resultaatgebieden van toepassing zijn, moet om rechtspositionele redenen worden uitgegaan van twee dienstverbanden.

De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt u samenwerking met vooraanstaande wetenschappers die - mede door een multidisciplinaire benadering - internationaal hoog staan aangeschreven. Bovendien geeft u onderwijs in een dynamische omgeving waarin nieuwe onderwijsmethodieken worden ontwikkeld. U neemt deel aan een didactisch scholingsprogramma dat binnen drie jaar moet leiden tot de Basiskwalificatie onderwijs (BKO)

De faculteit zoekt een

Docent-promovendus Taalverwerving en syntaxis van het Zweeds

Voor 38 uur per week voor een periode van 5 jaar
vacaturenummer W11-012.

Als docent zal u een gedeelte van het taalverwervingsonderwijs Zweeds verzorgen en onderwijs geven op het gebied van de syntaxis van de Scandinavische talen. Naast uw onderwijs verricht u onderzoek op het gebied van de taalkunde, bij voor keur de syntaxis, van het Zweeds, leidend tot het schrijven van een proefschrift binnen de aanstellings¬periode van 5 jaar. Het onderzoek vindt plaats binnen de kaders van het Amsterdam Center for Language and Communication. Kandidaten dienen bij hun sollicitatie een onderzoeksplan in dat is opgesteld volgens de richtlijnen van het ACLC. De website van het ACLC verschaft daarvoor verdere informatie ( www.hum.uva.nl/aclc-vacancies).


Taken
Onderwijs
• voorbereiden en uitvoeren van onderwijs binnen de verschillende opleidingen die verzorgd worden door het departement Taal- en letterkunde, met name Scandinavistiek
• bijhouden van literatuur en het integreren van nieuwe inzichten in het onderwijs
• begeleiden en coachen van studenten
• begeleiden van studieopdrachten
• signaleren en integreren van verbeteringen in didactiek en/of inhoud van het onderwijs
• bijdragen aan de evaluatie van de opzet en de uitvoering van het onderwijs
• deelnemen aan commissies of werkgroepen, alsmede uitvoeren van toegewezen beheers- en bestuurstaken.

Onderzoek
• het verrichten van promotieonderzoek
• het schrijven van een proefschrift
• het afronden van de promotie met de verdediging van het proefschrift
• waar relevant deelnemen aan landelijke seminars, workshops e.d., die door de onderzoekscholen worden georganiseerd
• het presenteren van resultaten van onderzoek in de vorm van lezingen en bijdragen aan workshops, seminars, congressen e.d.

Eisen
• De aan te stellen kandidaat heeft een BA-examen afgelegd in de Scandinavische taal- en letterkunde met als hoofdvaktaal Zweeds, alsmede een tweejarig onderzoeks MA-traject gevolgd op het gebied van de taalkunde, bij voorkeur afgesloten met een scriptie over een onderwerp uit de taalkunde van de Scandinavische talen, m.n. het Zweeds.
• aanwijsbare affiniteit met wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit b.v. publicaties, onderzoeksplannen en overige projecten;
• onderwijservaring op universitair niveau en didactische aanleg
• ervaring met digitale en audiovisuele hulpmiddelen; affiniteit met ICT in het academisch onderwijs
• teamgeest en brede inzetbaarheid op alle niveaus van meer dan één opleiding
• bereidheid tot multidisciplinaire ontwikkeling, zodat men op meerdere onderdelen van het onderwijsprogramma van de faculteit inzetbaar is
• organisatorische ervaring en kwaliteiten
• (near-)native spreker van het Nederlands en het Zweeds; grondige beheersing van het Engels

Informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met prof. dr. H.A. van der Liet, telefoon 020-525 4664 of via e-mail H.A.vanderliet(removeme)uva.nl .

Aanstelling
Deze geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van 5 jaar. Het salaris bedraagt voor de functie van docent minimaal € 2.330,- (schaal 10) en maximaal € 4.284,- (schaal 11) en voor de functie van promovendus minimaal € 2.330, - en maximaal € 2.558,- (schaal P) bruto per maand bij volledige werktijd (38 uur per week)

Solliciteren
De sollicitatiebescheiden (brief, onderzoeksplan, cv, scriptie, cijferlijst) dienen gericht te worden aan de Universiteit van Amsterdam, aan de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen, mevrouw prof. dr. J.F.T.M. van Dijck, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam. Vermeldt u s.v.p. het vacaturenummer linksboven op de enveloppe. Een proefcollege kan deel uit maken van de procedure.

Tevens is het mogelijk uw sollicitatie per e-mail te sturen aan ‘solliciteren2011-fgw(removeme)uva.nl’. Vermeld dan het vacaturenummer in het subjectveld.

Sluitingstermijn: uw sollicitatie dient vņņr vrijdag 11 maart 2011, 12.00 uur bij de faculteit binnen te zijn
Combined position of lecturer and PhD researcher Swedish Linguistics, ACLC Amsterdam. Deadline: March 11 2011
Lecturer – PhD researcher Swedish

The University of Amsterdam is offering a combined position of lecturer and PhD researcher in the area of Swedish Linguistics. The successful candidate will combine two positions, that of lecturer and of PhD researcher. As a lecturer you will teach Swedish as a second language and courses on Swedish syntax. As a researcher you will carry out a PhD project in the field of the syntax of Swedish on the basis of a PhD proposal that you have to submit as part of the application procedure.
Guidelines for a research proposal may be found on the website of the Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) www.hum.uva.nl/aclc-vacancies. The position is a temporary one. The initial contract is for a year, and when progress is satisfactory will be prolonged for another four years. For more information see www.uva.nl/vacatures/vacatures.cfm/748829B7-8E28-44EA-9AAF364AD16DF3B8. Note that (near) native knowledge of both Dutch and Swedish is desirable.
3 PhD positions General Linguistics/Phonetics, CLCG Groningen. Deadline: March 16 2011
Job description
Applications are invited for three PhD students at the Graduate School for the Humanities, Center for Language and Cognition Groningen. Successful applicants will join the project Mutual intelligibility of closely related languages in Europe: linguistic and non-linguistic determinants which is funded by the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO). The aim of the project is to investigate the mutual intelligibility of related languages within the Germanic, Slavic and Romance language families. The results will be correlated with linguistic factors, such as phonetic and lexical distances, as well as extra-linguistic factors, such as language attitudes towards and familiarity with the languages concerned. Tests will also be carried out with English as a Lingua Franca (ELF) to compare the (mutual) intelligibility of related languages with the (mutual) intelligibility of ELF as spoken by the same groups of speakers. Each PhD student will cover one of the language areas (Germanic, Slavic or Romance) but they will work together methodologically and cooperate with senior researchers. The full project description can be downloaded from: www.let.rug.nl/~gooskens/VC
Requirements
Preference will be given to candidates who can offer the following:
- university graduate
- Master's degree in phonetics, linguistics (or related field)
- good knowledge of languages and the language situation in the relevant language area (Germanic, Slavic or Romance)
- an interest in experimental research, language planning, sociolinguistics, computational linguistics
- statistical knowledge
- experience with speech manipulation and speech processing programmes (e.g. PRAAT)
- strong motivation to complete a PhD dissertation in four years
- proven research abilities
- publication skills and desire to publish
- fluency in written and spoken English (TOEFL 620, IELTS 7,5, Cambridge Advanced CAE)
- ability to work collaboratively
- an accurate way of working
- self motivation.
Conditions of employment
The University of Groningen offers a salary of € 2,042 gross per month in the first year to € 2,612 gross per month in the fourth year (figures based on full employment). The full-time appointment is temporary for a specified period of four years.

Affiliation
The 3 PhD candidates will be affiliated with the computational linguistics group of the Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) at the Faculty of Arts of the University of Groningen. This institute embraces all the Linguistics research in the faculty. The PhD candidate will be enrolled in the research training program of the Graduate School for the Humanities.

These positions require residence in Groningen, 38 hours/week research and research training, and must result in PhD dissertations. After the first year there will be an assessment of the candidates' results and the progress of the project to decide whether the employment will be continued.

How to apply:
You can apply for these vacancies until the closing date of 16 March 2011.
www.rug.nl/gradschoolHumanities/admissions/phdPositions/PhDpositionGeneralLinguistics-Phonetics2011?lang=en
please use link to Application form below on page!

Applications (in English or Dutch) should contain the following:
- a letter of application
- your curriculum vitae (including a list of publications, if any)
- a copy of your diploma together with a list of grades; a copy of your passport
- a copy of an article or short paper
- the names and email addresses of two referees.

Send us your entire application in just 1 pdf-file please. Incomplete dossiers will not be taken into consideration.

Job interviews will take place on 14 and 15 April 2011.

Starting date of the PhD projects: 1 September 2011.
Organisation
Faculty of Arts

Since its foundation in 1614, the University of Groningen has enjoyed an international reputation as a dynamic and innovative centre of higher education offering high-quality teaching and research. Balanced study and career paths in a wide variety of disciplines encourage what are currently 27,000 students and researchers to develop their own individual talents. Belonging to the best research universities in Europe and joining forces with prestigious partner universities and networks, the University of Groningen is truly an international place of knowledge.

The university is an equal opportunities employer. Because women are still underrepresented in a number of fields, they are particularly encouraged to apply.
Additional information
Dr Charlotte Gooskens
+31 50 3635827,
c.s.gooskens(removeme)rug.nl
Wyke van der Meer (for practical information)
w.a.van.der.meer(removeme)rug.nl
Center for Language and Cognition Groningen
3 PhD positions Graduate School of Humanities: Language and Cognition, CLCG Groningen. Deadline: March 16 2011
Job description
The Graduate School of Humanities offers 3 positions to graduates in the Arts. Candidates submit a research proposal (max. 1500 words). They are free to choose their own subject, but it should fit into the field of one of the three research institutes at the Faculty of Arts, in this particular case the Center of Language and Cognition (CLCG). Candidates are expected to complete a PhD dissertation within a four-year period. Candidates and their proposals will be judged on:
- individual research qualities of the candidate
- originality of the research proposal
- quality of the proposed methodology incl. sources
- prospects of completion within 4 years
- feasibility of supervision from existing research fields within the Faculty of Arts.
Requirements
- university graduate
- MA degree in the Arts
- strong motivation to complete a PhD dissertation in four years
- proven affinity with chosen subject
- indication of research preferences and strategies for the elaboration of the PhD
- proven research abilities
- fluency in written and spoken English (TOEFL 620, IELTS 7,5, Cambridge Advanced CAE).
Conditions of employment
The University of Groningen offers a salary of € 2,042 gross per month in the first year to € 2,612 gross per month in the fourth year (figures based on full employment). The appointment (0,9 fte each) is temporary for a specified period of four years.

Affiliation
The three PhD candidates will be affiliated with and enrolled in the research training programme of the Graduate School for the Humanities. They will be supervised by staff-members of CLCG. The positions require residence in Groningen, 38 hours/week research and research training, and must result in 3 PhD dissertations. After the first year there will be an assessment of the candidates' results and the progress of the project to decide whether the employment will be continued.

How to apply:
Please adhere to the guidelines of the GSH format for applications to write your application. See: www.rug.nl/gradschoolHumanities/admissions/phdPositions/2011phdPositionsGsh_Linguistics
Please use link below on page for application!

Send us your entire application in just 1 pdf-file please. Incomplete dossiers will not be taken into consideration. Interviews with a selection of the best candidates will take place in the course of May and/or June.

Starting date of the PhD projects: 1 September 2011.

You may apply for one of these positions before 16 March 2011.
Organisation
Faculty of Arts

Since its foundation in 1614, the University of Groningen has enjoyed an international reputation as a dynamic and innovative centre of higher education offering high-quality teaching and research. Balanced study and career paths in a wide variety of disciplines encourage what are currently 27,000 students and researchers to develop their own individual talents. Belonging to the best research universities in Europe and joining forces with prestigious partner universities and networks, the University of Groningen is truly an international place of knowledge.

The university is an equal opportunities employer. Because women are still underrepresented in a number of fields, they are particularly encouraged to apply.
Additional information
Prof. D.J. Wolffram, Academic Director of the Graduate School of Humanities
+31 50 3637699,
d.j.wolffram(removeme)rug.nl
Ms W.A. van der Meer (for practical information)
+31 50 3635806,
w.a.van.der.meer(removeme)rug.nl
PhD position Computational Semantics, CLCG Groningen. Deadline: March 16 2011
Job description
The aim of the PhD project "Robust Presupposition Projection" is to develop automatic methods for the interpretation of presuppositional expressions in open-domain texts, by combining techniques of machine learning with knowledge-based inference approaches. It assumes the "presupposition as anaphora" theory, in which presuppositions either behave anaphorically (bind to an previously introduced discourse entity) or else accommodate to a suitable (global or local) level of discourse. This project is part of the Meaning Annotation Project, which is concerned with the development of a large-scale deep semantic annotation of text and its application of machine learning methods. The PhD candidate will be supervised by Prof. J. Bos.
Requirements
- Master's degree in computational linguistics (or related field)
- excellent record of undergraduate and Master's level study
- experience in one or more of the following areas: formal/lexical/computational semantics, machine learning
- programming experience
- ability to work in a research team
- strong motivation to complete a PhD dissertation in four years
- good command of English (TOEFL 620, IELTS 7,5, Cambridge Advanced CAE).
Conditions of employment
The University of Groningen offers a salary of € 2,042 gross per month in the first year to € 2,612 gross per month in the fourth year (figures based on full employment). The full-time appointment is temporary for a specified period of four years.

Affiliation
The PhD candidate will be affiliated with the computational linguistics group of the Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) at the Faculty of Arts of the University of Groningen. This institute embraces all the Linguistics research in the faculty. The PhD candidate will be enrolled in the research training program of the Graduate School for the Humanities.

The position requires residence in Groningen, 38 hours/week research and research training, and must result in a PhD dissertation. After the first year there will be an assessment of the candidate's results and the progress of the project to decide whether the employment will be continued.

How to apply:
You can apply for this vacancy until the closing date of 16 March 2011.
www.rug.nl/gradschoolHumanities/admissions/phdPositions/PhDPositionComputationalSemantics2011
Please use application form, link below on page!

Please include in your application:
- a letter of motivation in English
- a curriculum vitae
- a copy of diplomas and a list of grades; a passport copy
- the names and contact details of two academic referees.

Send us your entire application in just 1 pdf-file please. Incomplete dossiers will not be taken into consideration. Interviews with a selection of the best candidates will presumably take place in weeks 15 and 16.

Starting date of the PhD project: 1 September 2011.
Organisation
Faculty of Arts

Since its foundation in 1614, the University of Groningen has enjoyed an international reputation as a dynamic and innovative centre of higher education offering high-quality teaching and research. Balanced study and career paths in a wide variety of disciplines encourage what are currently 27,000 students and researchers to develop their own individual talents. Belonging to the best research universities in Europe and joining forces with prestigious partner universities and networks, the University of Groningen is truly an international place of knowledge.

The university is an equal opportunities employer. Because women are still underrepresented in a number of fields, they are particularly encouraged to apply.
Additional information
Prof. Johan Bos
johan.bos(removeme)rug.nl
Wyke van der Meer (for practical information)
w.a.van.der.meer(removeme)rug.nl
Center for Language and Cognition Groningen
Promovendus voor het project “Effecten van motiverende teksten en begrijpend leesinstructie op tekstbegrip in het Vmbo”, Universiteit Twente. Deadline: 21 Maart 2011
De Universiteit Twente is een ondernemende researchuniversiteit, gevestigd in Enschede. Verdeeld over 5 faculteiten verzorgt de UT 20 onderwijsprogramma’s, variėrend van technische natuurkunde en bestuurskunde tot toegepaste communicatiewetenschap en biomedische technologie.
Het onderzoek vindt plaats in instituten en richt zich onder meer op nanotechnologie, informatie- en communicatietechnologie, biomedische technologie, beleidswetenschappen, gedragswetenschappen, en mechanica en procestechnologie. Meer dan 7.500 studenten en 2.700 medewerkers leven, werken en recreėren aan de Universiteit Twente, de enige campusuniversiteit van Nederland.

De Faculteit Gedragswetenschappen verzorgt de Bacheloropleidingen: Onderwijskunde (OWK), Communicatiewetenschap (CW) en Psychologie (PSY) en de Masteropleidingen: Educational Science and Technology (EST), Philosophy of Science, Technology and Society (PSTS), Communication Studies (CS), Psychology (PSY), de Research Master Social Systems Evaluation & Survey Research en twee Masteropleidingen voor Leraren.
Het onderzoek is grotendeels ondergebracht in het gedragswetenschappelijke Institute of Behavioral Research (IBR). Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd binnen het BioMedisch Technologisch Instituut (BMTI), Mesa+ en het Centrum voor Telematica en Informatietechnologie (CTIT).

Binnen de vakgroep Onderwijsorganisatie & -management (O&M) is er momenteel een vacature voor een

Promovendus voor het project “Effecten van motiverende teksten en begrijpend leesinstructie op tekstbegrip in het Vmbo”

(32 – 38 uur per week, v/m)

Veel leerlingen in het VMBO hebben grote moeite met tekstbegrip. Dit belemmert hun schoolse carričre en heeft negatieve consequenties voor hun toekomstige beroepsmogelijkheden en hun functioneren in de maatschappij. Om deze reden zijn vele scholen al bezig met extra investeringen in het begrijpend leesonderwijs voor deze leerlingen. Helaas is er op basis van wetenschappelijk onderzoek nog nauwelijks iets bekend over de effectiviteit van deze investeringen. Ook zijn de interventies vaak niet gebaseerd op vakdidactische en instructie-theoretische kennis uit de literatuur. Er is momenteel een instructieaanpak ontwikkeld gericht op het verbeteren van de vaardigheid in het begrijpend lezen (Nieuwsbegrip). Drie principes staan daarbij centraal: motiverende contexten, aandacht voor strategieėn en zelfregulatie, en ondersteunend leren. Ook zijn algemenere inzichten over effectieve instructie in de aanpak verwerkt, in het bijzonder aspecten van ‘directe instructie’. Hoewel diverse scholen met tevredenheid werken met deze aanpak, bestaat toch de behoefte om bewijs te vinden voor de effectiviteit van de aanpak, en de condities waaronder die effectiviteit bereikt kan worden. Het aio-onderzoek beoogt het effect vast te stellen van de aanpak in combinatie met een bijpassende training van docenten.


Taken
Je gaat samen met docenten van de hogeschool Rotterdam en medewerkers van het CED, een training voor docenten Nederlands in het VMBO ontwikkelen met het doel de leesvaardigheid van leerlingen in de eerste twee leerjaren van het VMBO te verbeteren. Daarna zal deze training in een wetenschappelijk experiment worden getoetst op haar effecten. Ook zal nagegaan worden onder welke condities de training leidt tot een verbetering van de leesvaardigheid van leerlingen in het VMBO waarvan de docenten hebben meegedaan aan de training. Tijdens het gehele onderzoek werk nauw samen met een post-doc.Profiel
Wij zoeken een promovendus met interesse in de effectiviteit van leesvaardigheidonderwijs van docenten in het VMBO en de wijze waarop deze bevorderd kan worden. Je hebt een academische opleiding gevolgd in één van de sociale wetenschappen (bijv. onderwijskunde, psychologie of cognitiewetenschappen) of taalwetenschap (bijv (toegepaste) taalkunde, algemene taalwetenschap)en je hebt affiniteit met het algemene didactiek en leesonderwijs. Je hebt goede contactuele eigenschappen, bent vasthoudend en zelfstandig, maar kunt ook goed samenwerken. Al aangetoonde publicatievaardigheden zijn een pré. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Aanbod
Wij bieden je een dienstverband voor vier jaar (bij fulltime dienstverband) of vijf jaar (bij een dienstverband van 32 uur per week), dat wordt afgesloten met een te verdedigen proefschrift. Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.000,00 bruto per maand, oplopend tot € 2.558,00 bruto per maand in het vierde jaar.

Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie over beide functies kun je contact opnemen met Prof. dr. P.J.C. Sleegers (e-mail: p.j.c.sleegers(removeme)gw.utwente.nl, tel.: 053-4894821) of dr. A. van Gelderen (avangelderen(removeme)kohnstamm.uva.nl). Je sollicitatie, vergezeld van een Curriculum Vitae, kun je tot maandag 21 maart a.s. richten aan de Universiteit Twente, t.a.v. Prof. dr. P. J. C. Sleegers, hoofd van de vakgroep O&M, Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede.
New positions Communication and Information Sciences Tilburg University. Deadline March 25, 2011
2 tenure track positions (50/50)
erec.uvt.nl/vacancy?inc=UVT-INT-2011-0089


3 assistant professor positions (80/20)
erec.uvt.nl/vacancy?inc=UVT-INT-2011-0093
PhD studentships at ILCC, University of Edinburgh. Deadline: March 31 2011
PHD STUDENTSHIPS IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS, SPEECH TECHNOLOGY
AND COGNITIVE SCIENCE

Institute for Language, Cognition and Computation
School of Informatics
University of Edinburgh

The Institute for Language, Cognition and Computation (ILCC) at the
University of Edinburgh (formerly ICCS) invites applications for
three-year PhD studentships starting in September 2011. ILCC is
dedicated to the pursuit of basic and applied research on
computational approaches to language, communication and cognition.
Primary research areas include:

* Natural language processing and computational linguistics

* Spoken language processing

* Dialogue and multimodal interaction

* Information extraction, retrieval and presentation

* Computational theories of human cognition

* Educational and assistive technology

Approximately 5 studentships for EU and UK students are available.
These cover maintenance at the research council rate of around
GBP 13 500 per year, plus tuition fees at the EU/UK rate.

Applicants should have a good honours degree or equivalent in
computational linguistics, speech technology, cognitive science,
computer science, or a related discipline.

For a list of academic staff at ILCC, their research areas, and a
description of potential PhD topics, please consult:

www.ilcc.inf.ed.ac.uk/

Details regarding the PhD programme and the application procedure can
be found at:

www.ed.ac.uk/schools-departments/informatics/postgraduate/degrees/phd

In order to ensure full consideration for funding, applications
(including all supporting documents) need to be received by
March 31, 2011.

Please direct inquiries to Hiroshi Shimodaira <h.shimodaira(removeme)ed.ac.uk>,
the ILCC PhD admissions coordinator.
Postdoc/grad student position at Tufts University Medford. Deadline: April 8 2011
The Center for Cognitive Studies at Tufts University has a position for 2011-12 for a postdoctoral fellow or visiting graduate student in linguistics or psycholinguistics, to work under the direction of Co-Director Ray Jackendoff. Individuals are encouraged to apply who have an interest in applying Conceptual Semantics, the Parallel Architecture, or the Simpler Syntax Hypothesis to new areas of empirical investigation such as morphology, phonology, or the syntax of languages typologically distant from English, or who wish to build connections between these theories and other frameworks such as formal semantics, HPSG, Construction Grammar, and Optimality Theory. In addition to pursuing research, the fellow will participate in teaching linguistics courses in the Tufts Cognitive and Brain Sciences program and will also participate in interdisciplinary seminars and working groups sponsored by the Center for Cognitive Studies. The fellow will receive a competitive stipend.
Applicants should submit a short research proposal of no more than 3 single-spaced pages; a curriculum vitae; a one-page description of approach to teaching/mentoring and teaching experience; and three letters of recommendation. Deadline for applications is April 8th, 2011.
Tufts is an EO/AAE employer.
Please send application materials to
Prof. Ray Jackendoff
Center for Cognitive Studies
Tufts University
Medford MA 02155 USA
Lecturer Information Science focused on syntactic and phonological processing, University of Groningen. Deadline: April 15 2011
The department of Information Science (Alfa-Informatica) at the University of Groningen is seeking a temporary:
Lecturer Information Science
Part-time (0,7) position for three years
Vacancy number:

The department is focused on computational linguistics, especially in syntactic and phonological processing, and would most like to strengthen this focus by attracting researchers in computational linguistics with specializations complementary to those of the current staff, e.g. text sentiment analysis, machine translation, computational semantics, computer-supported language learning, computational simulations of language behavior. We are willing to consider other, similar specializations.
The teaching duties will be concentrated on databases, language processing, usability and/or simulation. The successful candidate will also be expected to contribute to research, including grant proposals, and will be asked to assume a share of organizational tasks, e.g. recruitment, communication or software/hardware support.

Requirements:
• A Ph.D. degree in (Computational) Linguistics or a related field such as Linguistics, Computer Science, or Artificial Intelligence.
• Proven research ability documented by publications.
• Proven interest and success in computational studies is a must.
• Ability to work independently and interest in interdisciplinary research.
• Willingness to learn Dutch and to locate in Groningen.

Terms and Conditions of Employment
The salary for this lecturer position is starting from € 3195,- (scale 11.0) on a full-time base. Commencement of employment is Aug. 2011. The duration of contract is 70% for three years. We foresee reserving 20% for research so that teaching responsibilities would be 50% for teaching.
For additional information, please see
www.rug.nl/let/onderwijs/communicatieeninformatie/informatiekunde
www.infokunde.nl/
or contact
prof. dr.ir. John Nerbonne
e-mail: j.nerbonne(removeme)rug.nl
tel.: +31 50 363 58 15

Application
Your application should include a cover letter, including remarks on how this position fits in your career goals, a current curriculum vitae (including a list of publications), a sketch of current research interests and the name and e-mail addresses of two referees.
Please submit applications by 15 Apr 2011 to:
University of Groningen
Personnel and Organization Department

When applying for this job always mention the vacancy number
1 PhD position in language acquisition/semantics, University of Groningen. Deadline: May 1, 2011
-------------------------------------------


sites.google.com/site/emarmaier/blends/job


The Faculty of Philosophy is seeking a PhD candidate for the ERC funded research project BLENDS (Between Direct and Indirect Discourse--Shifting Perspective in Blended Discourse) of Dr. Emar Maier.

Project
The ability to talk about what others say or think is a key aspect of human cognition. For instance, reported speech constructions (he said it was raining) are claimed to be part of what sets human language apart from that of apes and other animals. In addition, the acquisition of this construction has been related to the acquisition of Theory of Mind, i.e. the ability to reason with the fact that other people have beliefs and desires distinct from one’s own. BLENDS tries to unravel how speech reporting in natural language works. It rejects the traditional rigid distinction between direct discourse (John said, "I’m a fool") and indirect discourse (John said that he's a fool), and proposes an alternative framework of “Blended Discourse”. We test this proposal empirically in signed languages, child language and Ancient Greek.

The position advertised is for the child language subproject, called “The acquisition of the direct--indirect distinction”. Its aim is to investigate if, when, and how children acquire an adult-like conception of the distinction between direct and indirect discourse. The hypothesis is that children start out with a flexible reporting mode where they can freely mix the reporter’s and reportee’s perspectives.

Requirements
The ideal candidate has
an interest and background in experimental linguistics and formal semantics
an MA or MSc degree in a field relevant to the project (e.g. linguistics, philosophy, A.I. psychology,...),
fluency in Dutch and English
an interest and background in working with children
A detailed outline of the research project can be requested by sending an email to filosofie(removeme)rug.nl.

The PhD position is for a period of four years on a full time basis. The gross monthly salary will range between 2042 euro per month in the first year to 2612 euro per month in the fourth year. The successful applicant will be working under direct supervision of Dr. Emar Maier (Faculty of Philosophy) with co-supervision of promotores Prof. dr. Igor Douven (Faculty of Philosophy) and Prof. dr. Petra Hendriks (Faculty of Arts). The objective of the appointment is to conceive of and conduct child language experiments, publish the results in research articles, and write a dissertation on the acquisition of reported. speech. The preferred starting date is July 1st 2011.

Research environment
Since its foundation in 1614, the University of Groningen has enjoyed an international reputation as a dynamic and innovative centre of higher education. The current project will be co-hosted by the Department of Theoretical Philosophy of the Faculty of Philosophy, and the Semantics and Cognition group within the CLCG (Center for Language and Cognition Groningen) of the Faculty of Arts. Hence, the successful candidate will be based partly at the Faculty of Philosophy, and partly at the Faculty of Arts.

Application
To apply for the position, please send an email to filosofie(removeme)rug.nl and attach
a curriculum vitae, detailing academic qualifications, grades, and a list of publications if applicable,
a letter explaining your motivation, your interest in the project, and your competence in the research field,
a writing sample of about 5,000 words as well as your MA/MSc thesis,
the name and contact details of two referees.
The closing date is May 1, 2011. Interviews will be held later in May.
Calls for papers for events
Call for papers for Computational Linguistics Journal. Deadline: March 10 2011
A Special Issue of the Computational Linguistics Journal
on Modality and Negation

cljournal.org/specials/modality-and-polarity.html
----------------------------------------------------------

Computational linguistics has seen achievements in handling language at different levels of linguistic abstraction, from tokenization to semantic role labeling. Given a sentence, systems can more or less reliably determine who does what to whom when and where. However, texts do not always express factual information; on the contrary, language is often used to express uncertainty, opinion, evaluation, or doubt. Accordingly, computational linguistics has started to take into account the subjective aspects of language. There is now research that focuses also on determining who states that someone does something somewhere at a certain point in time (perspective) and based on what evidence (evidentiality), how certain someone is about stating something (certainty), the truth value of the facts being stated (negation), or the subjective evaluation of these facts (positive/negative opinion).

Linguistic phenomena such as modality and negation allow the expression of subjective aspects of meaning. Modality and negation are two information-level concepts that are well described from a philosophical perspective. Modality (Palmer 1986) is related to the attitude of the speaker towards her statements in terms of degree of certainty, reliability, subjectivity, sources of information, and perspective. It is related to other concepts like hedging (Hyland 1998), evidentiality (Aikhenvald 2004), uncertainty (Rubin et al. 2005), and factuality (Saur?? 2008). Negation (Tottie 1991, Horn 2001) is used to position information as a counterfact, a fact that does not hold in the world. Both modality and negation are complex linguistic phenomena that are challenging both from a theoretical and a computational point of view. Their complexity is due to the fact that both phenomena interact with each other (de Haan 1997) and with other aspects of the linguistic context, such as mood, tense, and lexis. While modality and negation tend to be lexically marked, the class of markers is relatively large and heterogeneous. For example, while negation words such as "not" are clear indicators of negation, other terms such as modals, adverbs, conjunctions and multi-word expressions can also express negation and subjectivity. Moreover, processing modality and negation involves disambiguating the markers and determining their scope.

The treatment of modality and negation is very relevant for all NLP applications that involve deep text understanding. This includes applications that need to discriminate between factual and non-factual information (uncertain facts, opinions, attitudes, emotions, and beliefs), such as information extraction, opinion mining, sentiment analysis, text mining, and question answering, as well as other applications that process the meaning of texts, such as recognizing textual entailment, paraphrasing, and summarization. Hence, the adequate modeling of these phenomena is of crucial importance to the NLP community as a whole. While the area is still relatively new compared to areas like machine translation, parsing or semantic role labeling, it is now growing quickly.


TOPICS

For this special issue we solicit full-length article submissions describing innovative and challenging research on aspects of the computational modelling and processing of modality and negation. We specifically invite submissions that take into account linguistic aspects of the phenomena and bring a theoretical basis to research on computing the factuality and certainty of the events in a statement, finding the source and evidence for the statement of a fact, and determining whether a statement has a truth value. We encourage submissions that have a substantial analysis component, in the form of an analysis of the task and data and/or an error analysis of the proposed method. Submissions can address aspects of either modality or negation or both, provided that they lead to an enhanced understanding of the phenomena, as opposed to a straightforward engineering solution.

Possible topics include, but are not limited to:

- Linguistically informed modelling of modality and negation for NLP
- Analysis of the relevant information/knowledge involved in processing modality and negation
- The computational complexity of processing modality and negation
- Novel machine learning approaches for learning modality and negation
- Processing modality and negation across domains and genres
- The interaction of modality and negation for determining the factuality of events
- The influence of the linguistic context on the processing of modality and negation
- Evaluation of systems: metrics and application-based evaluation


IMPORTANT DATES

Submission of full articles: 10 March 2011
Preliminary decisions to authors: 31 June 2011
Submission of revised articles: 30 August 2011
Final decisions to authors: 18 October 2011
Final versions due from authors: 1 November 2011


SUBMISSION INSTRUCTIONS

Articles submitted to this special issue must adhere to the Style Guidelines of the Computational Linguistics Journal ( cljournal.org/style.html). The submission guidelines can be found in the Computational Linguistics web site ( cljournal.org/submissions.html). As in regular submissions to the journal, paper submissions should be made through the CL electronic submission system ( cljournal.org/submissions/index.php/cljournal).


GUEST EDITORS

Roser Morante

CLiPS - University of Antwerp, Belgium
roser.morante(removeme)ua.ac.be

Caroline Sporleder

Computational Linguistics and Phonetics - Saarland University, Germany
csporled(removeme)coli.uni-sb.de
Call for papers for STUDENT SESSION, ESSLLI 2011. DEADLINE: 25 MARCH 2011
The Student Session of the 23rd European Summer School in Logic, Language, and Information ESSLLI will take place in Ljubljana, Slovenia on August 1-12, 2011. The Student Session is held under the auspices of ESSLLI 2011, which will feature a wide range of foundational and advanced courses and workshops in all areas of Logic, Language, and Computation. Consult the main ESSLLI website at esslli2011.ijs.si/ for further information, including registration information and course listings.

Call For Papers
We invite submissions of original, unpublished work from students in any area at the intersection of Logic & Language, Language & Computation, or Logic & Computation. Submissions will be reviewed by several experts in the field, and accepted papers will be presented orally or as posters and will appear in the proceedings. This is an excellent opportunity to receive valuable feedback from expert readers and to present your work to a diverse audience.

Instructions for Authors:

Authors must be undergradate, Master's, or Ph.D. students, and may not have received the Ph.D. degree before August 2011. All submissions must be in PDF format and be submitted to the conference EasyChair website at the website:

www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=esslli2011stus

There are two types of papers. Long papers of up to 8 pages will be considered for both oral presentation and the poster session. Short papers of up to 4 pages will be considered as submissions for the poster session. Submissions may be singly or jointly authored. No one may submit more than one singly and one jointly authored paper.
As in previous years, Springer is generously offering 1000 Euros in prizes for best papers and posters.

Submissions must be received by midnight GMT on March 25, 2011.

Presenting authors will be required to register for ESSLLI. Please direct inquiries about submission procedures or other matters relating to the Student Session to Daniel Lassiter at esslli2011stus(removeme)easychair.org.

More information can be found on the Student Session website at homepages.nyu.edu/~dhl271/esslli2011stus/.
Call for Participation Competition on Plagiarism Detection, Author Identification, and Wikipedia Vandalism Detection held in conjunction with the CLEF'11 conference, Amsterdam, Netherlands, September 19-22
held in conjunction with the CLEF'11 conference
in Amsterdam, Netherlands, September 19-22
pan.webis.de

-------------------------------------------------------------------------------

This year's edition divides into three tasks, namely plagiarism detection,
author identification, and Wikipedia vandalism detection.

Plagiarism detection in text documents is a challenging retrieval task:
today's detection systems are faced with intricate situations, such as
paraphrased plagiarism within and across languages. Moreover, the source of
a plagiarism case may be hidden within a large collection of documents such
as the Web, or it may not be available at all. Building on the successful
evaluation framework developed in the last two years, we continue to add
new challenges this year.

Author identification is the task of determining the true author of a text.
Throughout history and especially today, many texts are written anonymously
or under false names, so that readers may not be certain of a text's alleged
author. Within author identification, one of the main challenges is to
automatically attribute a text to one of a set of known candidate authors.
For the purpose of the evaluation, we have developed a new authorship
evaluation corpus.

Vandalism has always been one of Wikipedia's biggest problems. However,
the detection of vandalism is done mostly manually by volunteers, and
research on automatic vandalism detection is still in its infancy. Hence,
solutions are to be developed which aid Wikipedians in their efforts.

We invite researchers and practitioners from all fields to participate.


-------------------------------------------------------------------------------
Important Dates
-------------------------------------------------------------------------------

open Registration
May 31, 2011 Result submission deadline
Jun 30, 2011 Notebook submission deadline
Sep 19-22, 2011 Conference

-------------------------------------------------------------------------------
Organization
-------------------------------------------------------------------------------

Webis @ Bauhaus-UniversitƤt Weimar
www.webis.de

NLEL @ Universidad Politécnica de Valencia
www.dsic.upv.es/grupos/nle

Efstathios Stamatatos, University of the Aegean
www.icsd.aegean.gr/lecturers/stamatatos

Moshe Koppel, Bar-Ilan University
u.cs.biu.ac.il/~koppel

Shlomo Argamon, Illinois Institute of Technology
lingcog.iit.edu/~argamon/

Patrick Juola, Duquesne University
www.mathcs.duq.edu/~juola/


-------------------------------------------------------------------------------
Contact
-------------------------------------------------------------------------------

E-mail: pan(removeme)webis.de
Campaign Web page: pan.webis.de

-------------------------------------------------------------------------------

Paolo Rosso
Natural Language Engineering Lab.
Dpto. Sistemas Informįticos y Computación
Universidad Politécnica Valencia
Spain

URL: www.dsic.upv.es/~prosso
email: prosso [at] dsic.upv.es
fax: +34 963877359
tel: +34 963877007 ext. 73571
Call for papers for 32nd TABU Dag, 17+18 June 2011, University of Groningen. Deadline: March 11 2011
Second call for papers for the 32nd TABU Dag, 2011
17+18 June 2011, University of Groningen, The Netherlands. See www.let.rug/tabudag
Abstract submission deadline: 11 March 2011

The Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) is pleased to announce the 32nd TABU Dag, which will take place at the University of Groningen on the evening of 17 June and during 18 June, 2011. TABU Dag is an annual international general linguistics conference which offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research in several areas of linguistics. The expertise of the CLCG is in the fields of Computational linguistics, Discourse and communication, Language and literacy development across the life span, Language variation and language change, Neurolinguistics and Syntax and semantics, but submissions that deal with other branches of linguistic research are also very welcome. Senior researchers, postdoctoral researchers, (post)graduate students, and others who are interested are warmly invited to participate. (Post)graduate students and postdoctoral researchers in particular are encouraged to present their work.

In addition to the presentations, three plenary lectures will be held:
Fri. 17 June 2011: Prof dr Peter Mariėn, Vrije Universiteit Brussel, Belgium.
Sat. 18 June 2011: Prof Barbara H. Partee, University of Massachusetts, Amherst, USA.
Dr. Suzanne Beeke, University College London, UK.

We invite short abstracts for presentations and posters in English about any field of linguistics. Abstracts should be no longer than 300 words, excluding title, author names, keywords, data and references. Please indicate 3 keywords. Abstracts should be submitted in .pdf or .txt format via the submission system on the conference website. Please mind that no other formats are excepted.

Time allotted for presentations is 20 minutes, followed by 5 minutes of discussion. Depending on the number of submissions, some authors may be invited for a poster presentation. The official language of the conference is English.

Important dates: Abstract submission deadline : 11 March 2011
Notifications of acceptance: 15 April 2011
Registration deadline: 29 April 2011

For further information, please visit our website: www.let.rug.nl/tabudag
We are looking forward to seeing you in Groningen!

Kind regards from the organizing committee,

Laura S. Bos (PhD student in Neurolinguistics)
Nanna Hilton (Assistant professor of Sociolinguistics)
Pavel Rudnev (PhD student in Syntax and Semantics)
Oscar Strik (PhD student in Language Variation and Language Change)
Nynke van der Vliet (PhD student in Computational Linguistics)
Call for papers for workshop "Revitalizing older linguistic documentation", ACLC UvA, May 12 2011. Deadline: April 1 2011
Workshop summary
This workshop explores the use of manuscripts and other old linguistic documentation, viz. the difficulties one may encounter and the interesting possibilities offered when working with such data. Scholars may also present their current research in this matter and/ or the results of an investigation made with the aid of old linguistic material.

The workshop, under the auspices of the research group Revitalizing Older Linguistic Documentation (ACLC, UvA), and with the collaboration of AIN (Americanists in the Netherlands, a group for people interested in attending meeting up to discuss current research in Native American indigenous languages within the Netherlands), will be held on: Thursday May 12th 2011, at the University of Amsterdam.

Call for papers
Participants are kindly asked to send the title of their presentation before April 1st 2011 to one of the organizers mentioned below.

O.J.Zwartjes(removeme)uva.nl (Otto Zwartjes, ACLC, UvA)
A.Alexander-Bakkerus(removeme)uva.nl (Astrid Alexander, idem)
ml.coler(removeme)let.vu.nl (Matt Coler, AIN)
a.cruz(removeme)let.vu.nl (Aline da Cruz, AIN)
CALL FOR PAPERS for SLaTE-2011 workshop in Venice, August 24-26, 2011. Deadline: April 8 2011
We would like to invite you to submit a paper to the SLaTE-2011 workshop August 24-26, 2011 (before Interspeech-2011 in Florence, Italy) Ca' Foscari University, Venice, Italy project.cgm.unive.it/events/SLaTE2011/

ISCA-SIG SLaTE
The ISCA (International Speech Communication Association) Special Interest Group (SIG) on Speech and Language Technology in Education (SLaTE) promotes the use of speech and language technology for educational purposes, and provides a forum for exchanging information ( www.sigslate.org).

WORKSHOP THEMES
The workshop will address all topics related to SLaTE, such as:
- Speech technology for education
- Natural language processing for education
- Spoken dialogue systems for education
- Applications using speech and/or natural language processing for education
- Intelligent tutoring systems using speech and natural language
- Development of language resources for SLaTE applications
- Assessment of SLaTE methods and applications

We especially welcome contributions on the future of Speech and Language Technology in Education, e.g. mobile learning, serious gaming, virtual reality, social media (networks), etc.
In addition, we would like to invite demonstrations of systems.

PAPER SUBMISSION
Full 4-page papers should be submitted before April 8, 2011.
Notification of acceptance or rejection of papers will be given by June 10, 2011.
For further information see project.cgm.unive.it/events/SLaTE2011/
If you have questions, you can send an e-mail to SLaTE2011-org (at) let.ru.nl

ORGANIZATION
SLaTE-2011 will be organized by Helmer Strik, Catia Cucchiarini (Radboud University Nijmegen, the Netherlands, technical program), Rodolfo Delmonte and Rocco Tripodi (Ca' Foscari University, Venice, Italy, local organizers), within the framework of the ISCA-SIG SLaTE (see www.sigslate.org).

Best regards,
Helmer Strik, Catia Cucchiarini, Rodolfo Delmonte, and Rocco Tripodi The SLaTE-2011 Organizing Committee
Call for papers for conference SINN UND BEDEUTUNG 16, UIL OTS Utrecht, september 6-8 2011. Deadline: April 15 2011
The Utrecht Institute of Linguistics OTS is pleased to announce the 16th Sinn und Bedeutung conference, which will take place from 6 to 8 September 2011 in Utrecht.

The invited speakers are:

* Maria Aloni (ILLC, University of Amsterdam)
* Chris Barker (New York University)
* Lisa Matthewson (University of British Columbia)
* Susan Rothstein (Bar-Ilan University)

We invite submissions devoted to natural language semantics, pragmatics, cross-linguistic semantics, the syntax-semantics interface, psycholinguistic studies related to meaning, and the philosophy of language.

45 papers will be selected for a 45 (35+10) minute presentation.

One person can submit at most one abstract as a sole author and one as co-author. We will not accept abstracts that at the time of the deadline have been published or accepted for publication.

Abstracts should be anonymous, in the form of a PDF file, at most 2 pages in length, including examples and references, using a 12 pt.
font with 2.5 cm (or 1 inch) margins on all sides. You will be also required to submit a short abstract (10 lines). Abstracts can be submitted via EasyChair.

The Utrecht Institute of Linguistics OTS will organise two workshops as satellite events, one on degree semantics, and another one on weak referentiality. Details about the workshops will appear on the conference website.

Deadline for 2-page abstract submission: April 15
Notification of acceptance: June 15
Conference dates: September 6-8

Organisers: Utrecht Institute of Linguistics OTS Gesellschaft für Semantik (GfS)

Contact us at: subutrecht(removeme)gmail.com
Conference website: www.hum.uu.nl/sub16/
Call for papers for taalbeheersingscongres TAALGEBRUIK & DIVERSITEIT, December 21-23 2011 Leiden. Deadline: Mei 16 2011
Call for papers VIOT 2011
Op 21, 22 en 23 december 2011 vindt aan de Universiteit Leiden het 12e taalbeheersingscongres van de Vereniging voor Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) plaats. Als thema voor dit twaalfde VIOT-congres is gekozen: Taalgebruik & Diversiteit. U wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage aan het congres te leveren.

Thema
Begrijpelijk en aanvaardbaar taalgebruik zijn de onderzoeksobjecten waarop uiteindelijk alle taalbeheersingsonderzoek is gericht. Taalbeheersers zijn immers geļnteresseerd in hoe ons taalgebruik in elkaar steekt en hoe de eigenschappen ervan verklaard kunnen worden, maar ook in hoe het geoptimaliseerd kan worden. Het laatste doel zou niet gerealiseerd kunnen worden zonder het eerste. De vraag of een concrete taaluiting begrijpelijk of aanvaardbaar is, is afhankelijk van tal van factoren, die gemakshalve vaak worden aangeduid als ‘de context’. En het is nu juist deze context die maakt dat de concepten begrijpelijk en aanvaardbaar taalgebruik geen eenduidige invulling kunnen krijgen. Om binnen het taalbeheersingsonderzoek tot betrouwbare beschrijvingen en verklaringen van en effectieve adviezen over taalgebruik te komen, is het daarom noodzakelijk antwoord te krijgen op de vraag hoe diversiteit in de context de begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid van het taalgebruik op systematische wijze beļnvloedt. De term diversiteit moet daarbij breed worden opgevat. Hierbij valt te denken aan diversiteit in:
• talige achtergrond van de taalgebruikers
• culturele achtergrond van taalgebruikers
• gesproken en geschreven taalgebruik
• institutionele regels en conventies
• genreconventies
• het soort medium of platform waarvan gebruik wordt gemaakt.
Doel van het 12e VIOT-congres is om – naast de gebruikelijke ruimte voor andere onderwerpen – speciaal aandacht te besteden aan taalbeheersingsonderzoek waarin de samenhang tussen begrijpelijkheid of aanvaardbaarheid van taalgebruik en diversiteit centraal staat. Alle theoretische benaderingen en alle toepassingsgebieden binnen het taalbeheersingsonderzoek kunnen daarbij aan bod komen.

Tijdpad
• abstracts kunnen worden ingediend vanaf 15 maart 2011;
• deadline voor het indienen van een abstract is maandag 16 mei 2011;
• bericht van acceptatie: uiterlijk vrijdag 8 juli 2011.

Format
• titel: het abstract moet een informatieve titel hebben;
• trefwoorden: de inhoud van het abstract wordt in 4 trefwoorden samengevat;
• indeling: het abstract heeft de volgende indeling:
o Vraagstelling
o Theoretisch kader
o Methode
o Resultaten/analyse
o Conclusie
o Discussie (optioneel);
• referenties: het abstract mag een beperkt aantal referenties bevatten;
• lengte: de tekst van het abstract is maximaal 300 woorden, exclusief referenties.
• contactgegevens: vermeld naam, affiliatie, adres en e-mailadres van de auteur(s), samen met de titel van het abstract uitsluitend in het e-mailbericht waarbij het abstract wordt opgestuurd;
• modeldocument: voor het opstellen van het abstract dient gebruik te worden gemaakt van het modeldocument dat u op de website www.viot2011.nl kunt downloaden.

Maximum aantal abstracts
Een auteur kan maximaal 1 individueel abstract indienen en maximaal 2 als co-auteur.

Wijze van indienen
Een abstract kan alleen per e-mail worden ingediend: viot2011(removeme)hum.leidenuniv.nl.

Beoordeling
Elk abstract wordt beoordeeld door twee reviewers. Het moet geschikt zijn voor blinde beoordeling. Dit betekent dat het abstract geen enkele aanwijzing mag bevatten over wie de auteur(s) ervan is (zijn).

Organisatie en contact
Het organisatiecomité bestaat uit Ronny Boogaart, Ton van Haaften (vz), Henrike Jansen, Jaap de Jong, Maarten van Leeuwen en Arie Verhagen.
Voor vragen of informatie, mail naar viot2011(removeme)hum.leidenuniv.nl.
Call for abstracts for Morphology Meeting 2011, Radboud University, Nijmegen, December 21-22 2011. Deadline: Juli 1 2011
From Word to Models of Language: 21-22 December 2011

After an interesting conference in Luik in 2009, this year's Morphology Meeting (De Morfologiedagen) will be hosted by the Radboud University Nijmegen (The Netherlands) on December 21th and 22th. This two-day conference is a meeting place for morphologists of all linguistic disciplines. It aims to strengthen the bonds between researchers in the field of theoretical linguistics, applied linguistics, computational linguistics and psycholinguistics.

The theme ‘From Word to Models of Language' is chosen to emphasize that aspects of phonology, syntax and semantics combine with morphology. Sometimes in systematic ways and sometimes in apparently random ways. These connections can be language specific or universal. From morphemes to models; all topics with a central place for morphemes are welcome.

We would like to receive abstracts (maximally 300 words, .doc or .pdf) before the first of July on the following address: morfologiedagen2011(removeme)gmail.com. Please use the subject: ‘abstract Morphology Meeting’. The conference languages are English, Dutch and German.

Submission deadline: July 1st, 2011
Notification of acceptance: September 1st, 2011
Announcement of program: October 1st, 2011

Participation: about 80 euros (lunch and dinner included) or 40 euros (lunch included).

Organization: Arina Banga, Esther Hanssen, Anneke Neijt and Robert Schreuder
Extra
NWO deadlines, NWO Newsservice February 2011
* Promoties in de geesteswetenschappen
Het doel van het promotieprogramma van het Regieorgaan Geesteswetenschappen en het NWO Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen is het aantrekken van jong onderzoekstalent om op termijn het hoofd te bieden aan de toenemende vergrijzing binnen de geesteswetenschappen. Het kader daarvoor vormen de door de universiteiten/faculteiten ontwikkelde structuurversterkingsplannen voor onderwijs en organisatie.

Sluitingsdatum: 1 maart 2011, 23.59 uur

- Meer informatie: www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_6WQH2X


* Internationalisering geesteswetenschappen
Het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen wil met behulp van dit subsidie-instrument de internationale samenwerking tussen Nederlandse onderzoeksgroepen en hun buitenlandse collega´s bevorderen, internationale netwerkvorming in de geesteswetenschappen stimuleren en geesteswetenschappelijke aanvragen bij internationale instellingen aanmoedigen.

Sluitingsdatum: 1 maart 2011, 12.00 uur

- Meer informatie: www.nwo.nl/subsidiewijzer.nsf/pages/NWOA_6JVJDY?Opendocument


* SCIENCE4ARTS
Interdisciplinary research programme for the conservation of art

Open for Applications: SCIENCE4ARTS Network Grants
Deadline: 15 March 2011

The SCIENCE4ARTS research programme aims to investigate changes in artworks with regard to an object's chemical and physical dynamics, significance and substance, as well as its frame of reference. Collaboration between specialists in the fields of conservation, humanities, physical and chemical sciences is pivotal as they collectively investigate an object or group of related objects in a museum environment. The programme aims to develop and strengthen interchange between the research of various research institutions and the museological field.

Network grants are the first phase of the SCIENCE4ARTS program. To stimulate and support collaboration between groups from different disciplines and institutions there are two phases in the application process of the national and international proposals (with the National Science Foundation of the USA, specifically the SciArt programme). The first phase of Dutch or Dutch-US proposals consists of applications for network grants. Participation in the first phase is obligatory for participation in the second phase of full proposals.

- More information: www.nwo.nl/science4arts


* Vernieuwingsimpuls deadlines voor 2011
Vidi: 4 oktober 2011
Vici-vooraanmeldingen: 31 maart 2011
De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte Vici-aanvragen: 30 augustus 2011.

- Meer informatie: www.nwo.nl/vernieuwingsimpuls


* Promotiebeurzen voor leraren
In 2011 organiseert NWO de eerste ronde van Promotiebeurzen voor leraren. Dit is een van de maatregelen die voortkomt uit het Actieplan Leraren van het ministerie van OCW. Het doel is het aantal gepromoveerde leraren te vergroten. Het gaat dan om leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs.
Voor de eerste ronde stelt het ministerie van OCW 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen: 31 maart 2011.

- Meer informatie: www.nwo.nl/leraren
Reward Anna Kijak by Wim Zonneveld (UIL OTS)
Dear all,

Some of you may recall the bright student from Poland in the class of 2001. This is what she grew up to be.

Wim

Tijdens het jaarlijkse Taalgala van de Anela (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenchap) en AVT (Algemene Vereniging voor Taalwetenschap), op 5 februari in Utrecht, kreeg dr. Anna (Ania) Kijak, post-doc van het UiL-OTS, twee landelijke prijzen toegekend: de prijs voor de beste presentatie van een dissertatie op het gala, en de Dissertatieprijs 2009-2010 voor het beste taalwetenschappelijke proefschrift van dat academisch jaar (How stressful is L2 stress? A cross-linguistic study of L2 perception and production of metrical systems, Utrecht juni 2009, promotor Prof. W. Zonneveld). In een uitgebreide studie van talen als het Pools, Engels, Duits, Frans en Chinees, verdedigde dr. Kijak in haar proefschrift twee nieuwe bevindingen op het vakgebied van de tweedetaalverwerving van klemtoon. Er is geen noodzakelijk verband tussen goede of slechte perceptie en goede of slechte productie van klemtoon, en succesvolle verwerving van klemtoon is voor een groot deel afhankelijk van de functie die klemtoon in de betreffende talen heeft, met name een functie op het gebied van woordherkenning. Ania werkt nu als post-doc op het NWO-project "Parsing and Metrical Structure" van proff. R. Kager en W. Zonneveld.
Gebruikersenquźte fonetische transcripties
Werkt u met fonetische transcripties? Dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u tien minuten de tijd neemt om deze gebruikersenquźte in te vullen. De enquźte is opgesteld in het kader van het CLARIN-project Transcription Quality Evaluation (TQE), waarin onderzocht wordt hoe het controleren van fonetische transcripties zo veel mogelijk geautomatiseerd kan worden.

Voor vragen over deze enquźte kunt u contact opnemen met servicedesk(removeme)inl.nl
VAN GOGH PROGRAMME PROCEDURE FOR APPLICATION 2011-2012; Deadline: May 18th 2011
VAN GOGH PROGRAMME PROCEDURE FOR APPLICATION 2011-2012

FOR RESEARCHERS IN THE NETHERLANDS:
GENERAL INFORMATION
In 1997, the French Ministry of Foreign Affairs and the Netherlands Ministry of
Education, Culture and Science (OCW) signed a bilateral agreement to increase the possibilities for scientific cooperation between the two countries, resulting in the Van Gogh programme. The programme is administered by the FNA on the Dutch side and by EGIDE on the French side.
The objective of the Van Gogh programme is to encourage and facilitate the exchange of French and Dutch researchers within the framework of a joint research project.

A LARGER TARGET GROUP
Until recently the Van Gogh programme was linked to the Innovational Research Incentives Scheme (Dutch: Vernieuwingsimpuls). The aim of this link is: to encourage and support the most talented (young) researchers in the Netherlands to engage in research cooperation with French research groups. An added benefit is that the quality of applicants has already been established.
As from 2009 the target group will be extended to other researchers with a record of proven excellence. Applications can be written by:
- the traditional group: veni-vidi-vici grantholders
- Spinoza prizewinners: recognizable quality
- KNAW professors and members of the Young Academy: recognizable quality
- Dutch ERC-grant holders
- Researchers that have been awarded for the excellent research by their
universities.
- Extra attention: application in alfa/gamma research.
PROCEDURE OCW only funds (the Dutch part of) the cooperation if it includes a researcher who has competed for and received a (relevant) research grant.
LINKING A FRENCH GROUP TO A DUTCH RESEARCHER Application. On the Dutch side, a researcher with an awarded research grant can submit a work plan and requested budget for the French-Dutch cooperation to FNA. It is then treated as an extension of the awarded grant and will automatically be approved if the cooperation plans are positively evaluated by both FNA and the French partner institution. On the French side, the procedure is unchanged: a separate application is tobe submitted to the appropriate institution.
Evaluation. FNA will only evaluate the cooperation plans and budget. As the scientific quality of the Dutch researcher has already been established, there is no need for additional peer review. On the French side the procedure is unchanged: approval will depend on the outcome of the external review and relative ranking of the proposals.

2
BUDGET GUIDELINES AND MANAGEMENT
The maximum duration of the cooperation is two years. After one year, an extension has to be applied for together with a report on the first year.
The following budgetary restrictions apply for Dutch applicants:
The budget should not exceed € 10,000 in the 1st year (max. 2 years).
Only costs for travel and living costs are eligible (i.e. no research costs) (subsistence: up to a maximum of € 110- per day per person; travel costs: real costs up to a maximum of €300- per person, per trip). Costs for other members of the research group involved in the French – Dutch cooperation can be included. FNA will cover costs from Dutch researchers traveling to France, and vice versa.

DEADLINE 2011-2012
- May 18th 2011
- Selection committee: October 2011
- Grants will be awarded in December 2011

CONTACT
Frans-Nederlandse Academie
Drs. L.G.H. Poorthuis (Lidwien)
Kromme Nieuwegracht 46, 3512 HJ Utrecht
T 0031 30 253 9198
E l.g.h.poorthuis(removeme)uu.nl
I www.FRNL.eu