October 14th, 2011

LOT Announcements / events
LOT Populariseringsprijs 2012: Deadline inzendingen verlengd!
Oproep LOT Populariseringsprijs 2012

Aan alle taalkundigen in Nederland

LOT looft dit jaar wederom de Populariseringsprijs uit, ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over een taalwetenschappelijk onderwerp.

De definitie van in aanmerking komende publicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor dit doel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal - artikelen, boeken, cd-roms, video's, radio - en televisieprogramma's, websites etc. - met copyright in 2010 of 2011 (indien copyright van toepassing is). De bijdrage dient in het Nederlands te rapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door een in Nederland werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienen de essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk te maken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

De omvang van de LOT-prijs bedraagt 1000 Euro.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordeling inzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse taalkundige een reeds gepubliceerde bijdrage van een collega (dus niet van eigen hand) voordragen voor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage gemotiveerd aan te melden. Bij voordracht dient vermeld te worden: Naam voorgedragene, titel bijdrage, adres voorgedragene, motivatie voordracht.

De inzendingen worden beoordeeld door een door het LOT benoemde jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla, samen met het bekend maken van de uitslag van de AVT-Anéla dissertatieprijs. Het Taalgala zal plaatsvinden op zaterdag 4 februari 2011 in Utrecht (datum onder voorbehoud).

De sluitingsdatum voor inzending / voordracht is verlengd naar 21 oktober 2011. Inzendingen / voordrachten kunnen gestuurd worden naar LOT, t.a.v. Ivana Brasileiro, Trans 19, 3512 JK Utrecht of via e-mail naar I.BrasileiroReisPereira(removeme)uu.nl.

Het bestuur hoopt op een overvloedige inzending. De noodzaak tot effectievere publieksvoorlichting over aard en kwaliteit van het taalkundig onderzoek in Nederland en de resultaten daarvan blijft onverminderd aanwezig.

Het reglement is digitaal in te zien: www.lotschool.nl/files/reglement%20Taalgala2012.pdf


Namens het LOT-bestuur,

Henriette de Swart, Wetenschappelijk directeur
LOT Winterschool 2012, Tilburg University, January 9-20 2012
The next LOT Winterschool will take place from January 9 - 20 2012.
Tilburg University, the School of Humanities, will host this event as local organisator. Registration opens October 17th.
You can find the schedule, registration form and more information at our website www.lotschool.nl/files/schools/2012_Winterschool_Tilburg

Make sure you take note of this event in your agenda and check the website regularly for updates. For questions regarding this LOT Winterschool; email lot(removeme)uu.nl
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Actueel:

"Emotie is cruciaal voor taal"
www.kennislink.nl/publicaties/emotie-is-cruciaal-voor-taal
Onderzoek naar taal en communicatie heeft zich in het verleden veel te veel gericht op taal als systeem. Dat moet maar eens veranderen, stelde prof. dr. Jos van Berkum op 30 september in zijn oratie. Hij pleit voor meer onderzoek naar de sterke verwevenheid van taal en gevoel.

In Limburg spreekt men overal anders
www.kennislink.nl/publicaties/in-limburg-spreekt-men-overal-anders
Per 1 september is Leonie Cornips benoemd tot bijzonder hoogleraar ’Taalcultuur in Limburg’ aan de Universiteit van Maastricht. Doel van deze leerstoel is om de talige en culturele elementen die als typisch Limburgs beschouwd worden in een academische context zichtbaar te maken.
Lectures / talks / Colloquia
LUCL Vrijdagmiddaglezing Beschrijvende Taalkunde 2011, LUCL Leiden, October 14 2011
Friday October 14

Time: 15:15 – 17:00

Venue: van Eyckhof 2 / room 004

The Language of Jesus and Multilingualism in Roman Palestine: Prejudices, Evidence, and Theory

Holger Gzella (Leiden University)

Bilingualism is a complex phenomenon, since people often use different languages complementarily for different purposes or in different communicative situations. No doubt this also applies to ancient societies, although the interplay of distinct languages is much more difficult to trace on the basis of limited, and often ambiguous, data. Hence, the actual distribution of Aramaic, Greek, and Hebrew in Hellenistic and Roman Palestine across regions, social strata, and domains of life remains a mystery. It is impossible to say with certainty to what extent this multilingualism surfaced in daily life, and which part of the population consisted of true Aramaic-Greek bilinguals, leave alone Aramaic-Hebrew-Greek trilinguals, who could effortlessly switch between these different idioms independent of the speech situation. Yet a correct assessment of the language situation in Palestine during the time of Jesus has a great bearing on our understanding of the cultural history of this area and, more specifically, on the linguistic context of the New Testament. This brief talk will provide a bird's-eye view of the problem and envisage to review the philological data in light of more recent theory.

If you know someone who is willing to give a talk, or if you need more information, or if you want to be included on the e-mail list, please contact: Martine Bruil, Rebecca Voll or Stanly Oomen.

Martine Bruil m.bruil(removeme)hum.leidenuniv.nl
Stanly Oomen s.oomen(removeme)hum.leidenuniv.nl
Rebecca Voll r.m.voll(removeme)hum.leidenuniv.nl
ACLC Seminar by Pamela Perniss, UvA Amsterdam, October 14 2011
Amsterdam, Spuistraat 210, zaal 420
October 14 2011, 15.15-16.30 uur
Pamela Perniss (Radboud Universiteit Nijmegen)

presents

The effects of iconicity and embodiment in structuring expression in the visual modality

The abstract can be found on the ACLC website:
www.hum.uva.nl/aclc-news/seminar.cfm/F7DF811E-37D9-4E07-9C9D2BC03C25DCD5

The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday. After the lectures drinks are served at the Opleiding Algemene Taalwetenschap, Spuistraat 210, third floor. For more information: aclc-fgw(removeme)uva.nl, tel. 020-5252543
LUCL Colloquium , Speaker: Geert Booij on word-level constructional idioms, Leiden University, October 28 2011
Date: 28 October 2011
Time: 15.30-17.00
Location: Leiden University, Lipsius building (Cleveringaplaats 1), room 228


On Friday 28 October Geert Booij (Leiden University Centre for Linguistics) will give a talk in the LUCL colloquium. The title of his talk is "The rise of word-level constructional idioms as a type of word formation change".

There will be drinks afterwards in building 1166 (Wijkplaats 4) on the second floor.


Abstract

In my talk I will deal with a particular type of word formation change, the rise of new subpatterns of compounding.

The best known type of word level constructional idiom is the affixoid, that is, a lexical morpheme with a specific, productive meaning that is bound to its occurrence as part of a compound. Examples are the prefixoid hoofd- as in hoofd-bezwaar in Dutch, and the prefixoid Riesen-, as in Riesen-erfolg, in German. I will argue that affixoids receive an enlightening analysis in the framework of Construction Morphology which assumes a hierarchical lexicon in which patterns, subpatterns, and individual complex words are specified (Booij 2010). In many languages we find ‘lexical affixes’, that is bound morphemes with a lexical meaning.
Affixoids form an intermediate step in the development of derivational affixes from words. There is a debate in the literature as to whether this is to be considered a case of lexicalization or a case of grammaticalization. I will argue that the most appropriate term to characterize the rise of affixoids is ‘constructionalization’.
The lexically specified part of a word level constructional idiom may also be a complex word, such as -matig in kunst-matig and -technisch in belasting-technisch. An intriguing example is the pattern N-ganger (as in congres-ganger), which is a productive type of subcompounds although the word ganger does not occur by itself. Phrases may also function as ‘affixoids’, for instance huis-tuin-en-keuken in huis-tuin-en-keuken-onderwerpen.
The mechanism through which constructional idioms arise is analogy. Constructional idioms characterize compound word families, and these families may be extended if the pattern is productive (which is not always the case). Productivity depends on register, style and fashion. The rise of constructional idioms enhances the expressive power of the word formation systems.
Studiemiddag over taaltesten, NVSST & WAP, Amsterdam, 14 December 2011
Vooraankondiging

Studiemiddag over taaltesten:
constructie, interpretatie en beoordeling

14 december 2011

Op woensdag 14 december organiseren de Nederlandse Vereniging voor Stem-,Spraak- en Taalpathologie (NVSST) en het Werkverband Amsterdamse Psycholinguļsten (WAP) een studiemiddag over constructie, interpretatie en beoordeling van taaltesten.

Tijdens deze middag wordt ingegaan op vragen, zoals ‘Wat betekent de beoordeling van de ‘COTAN?’, ‘Hoe moeten resultaten geļnterpreteerd worden bij tweetalige kinderen?’, ‘Wanneer noemen we een score beneden gemiddeld of zwak?’ en ‘Wat zijn de nadelen van het gebruik van leeftijdsequivalenten in de communicatie naar ouders toe?’.

In het plenaire gedeelte zullen diverse deskundigen een uiteenzetting geven over:
1. hoe het proces van testontwikkeling eruit ziet;
2. hoe resultaten van taaltesten geļnterpreteerd worden;
3. hoe de betrouwbaarheid en validiteit van een test wordt bepaald.
Na het plenaire deel zijn er twee parallelle sessies. Een sessie met lezingen door ontwikkelaars van taaltesten voor kinderen. In de andere sessie lezingen door ontwikkelaars van taaltesten voor volwassenen. In het parallelle deel wordt de link gelegd tussen de kernpunten uit het plenaire gedeelte en het gebruik van taaltesten in de praktijk. Ook zal er voldoende tijd zijn voor discussie tussen de ontwikkelaars en het publiek.

Binnenkort volgt meer informatie over het precieze programma, locatie, tijdstip en registratie.

Noteer deze datum alvast in uw agenda, want het wordt zeker een zeer
informatieve middag!
Colloquium Dialects in Contact, Ghent, December 16 2011
Dialects in Contact: Changes in Transitional Zones.
A colloquium organized by the journal Taal & Tongval.
Location: Ghent, Belgium.
Date: 16-12-2011 (16th of December). `

Organizers:

Anne Breitbarth, University of Ghent
Ben Hermans, Meertens Institute


See for call for papers below.
Workshops / Conferences / Symposia
Mini-workshop on the acquisition of binding, UvA Amsterdam, October 24 2011
Last month saw the start of the PhD project “Child L2 acquisition of the binding principles in Dutch”, executed by Margreet van Koert and funded by the Amsterdam Center for Language and Communication As a kick-off, the department of Dutch Linguistics organizes a mini-workshop, with invited experts on the acquisition of binding. The details can be found below. If you are interested in attending, please send an email to Olaf Koeneman (o.n.c.j.koeneman(removeme)uva.nl).


Event: Mini-workshop on the acquisition of binding
Organizers: Margreet van Koert and Olaf Koeneman (Dutch linguistics, University of Amsterdam)
Date: Monday 24th of October 2011
Location: P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, room 4.04

Programme:

14.45 Welcome
14.50 Margreet van Koert (University of Amsterdam)
15.10 Esther Ruigendijk (University of Oldenburg)
15.55 Coffee & tea
16.10 Petra Hendriks (Groningen University)
16.55 Sergey Avrutin (Utrecht University)
2011 INTERNATIONAL FALL SCHOOL IN FORMAL LANGUAGES AND APPLICATIONS (FSFLA 2011), Tarragona, Spain, October 31 – November 4, 2011
(formerly International PhD School in Formal Languages and Applications)

Organized by:
Research Group on Mathematical Linguistics Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/fsfla2011/

ADDRESSED TO:

Undergraduate and graduate students from around the world. Most appropriate degrees include: Computer Science and Mathematics. Other students (for instance, from Linguistics, Electrical Engineering, Molecular Biology or Logic) are welcome too provided they have a good background in discrete mathematics.

The School is appropriate also for people more advanced in their career who want to keep themselves updated on developments in the field.

There is no overlap in the class schedule.

The previous event was SSFLA 2011 ( grammars.grlmc.com/ssfla2011/).

COURSES AND PROFESSORS:

- Franz Baader (Technische Dresden), Reasoning in Description Logics [intermediate, 6 hours]
- Manfred Droste (Leipzig), Weighted Automata and Weighted Logic [introductory/advanced, 8 hours]
- Max H. Garzon (Memphis), DNA Codeword Design and DNA Languages [introductory/intermediate, 10 hours]
- Venkatesan Guruswami (Carnegie Mellon), The Complexity of Approximate Constraint Satisfaction [intermediate, 6 hours]
- Tao Jiang (California Riverside), Average-case Analysis and Lower Bounds by the Incompressibility Method [intermediate, 6 hours]
- Michael Moortgat (Utrecht), Type-logical Grammars: Expressivity, Parsing Complexity [introductory/advanced, 8 hours]
- Helmut Seidl (Technische München), Macro Treetransducers for XML Processing [intermediate, 6 hours]
- Alan Selman (Buffalo), Probabilistic Complexity Classes [intermediate, 10 hours]
- Jeffrey Shallit (Waterloo), Automatic Sequences, Decidability, and Enumeration [intermediate, 6 hours]

SCHOOL PAPER:

On a voluntary basis, within 6 months after the end of the School, students will be expected to draft an individual or jointly-authored research paper on a topic covered during the classes under the guidance of the lecturing staff.

REGISTRATION:

It has to be done on line at

grammars.grlmc.com/fsfla2011/Registration.php

FEES:

They are variable, depending on the number of courses each student takes. The rule is:

1 hour =

- 10 euros (for payments until July 31, 2011),
- 15 euros (for payments after July 31, 2011).

The fees must be paid to the School's bank account:

Uno-e Bank (Julian Camarillo 4 C, 28037 Madrid, Spain): IBAN: ES3902270001820201823142 – Swift/BIC code: UNOEESM1 (account holder: Carlos Martin-Vide GRLMC; account holder's address: Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona, Spain)

Please mention FSFLA 2011 and your full name in the subject. A receipt will be provided on site. Bank transfers should not involve any expense for the School. Students may be refunded only in the case when a course gets cancelled due to the unavailability of the instructor.

For early reduced rates, please notice that the date that counts is the date of the arrival of the fees to the School’s account.

People registering on site at the beginning of the School must pay in cash. For the sake of local organization, however, it is much recommended to complete the registration and the payment earlier.

ACCOMMODATION:

Information about accommodation is available on the website of the School.

CERTIFICATES:

Students will be delivered a certificate stating the courses attended, their contents, and their duration. Those participants who will choose to be involved in a research paper will receive an additional certificate at the completion of the task, independently on whether the paper will finally get published or not.

IMPORTANT DATES:

Announcement of the programme: June 4, 2011 Starting of the registration: June 4, 2011 Early registration deadline: July 31, 2011 Starting of the School: October 31, 2011 End of the School: November 4, 2011

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

Lilica Voicu: florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat

WEBSITE:

grammars.grlmc.com/fsfla2011/

POSTAL ADDRESS:

FSFLA 2011
Research Group on Mathematical Linguistics Rovira i Virgili University Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

Phone: +34-977-559543
Fax: +34-977-558386

ACKNOWLEDGEMENTS:

Diputació de Tarragona
Universitat Rovira i Virgili
Symposium on Tools for Analyzing Complexity, Accuracy, and Fluency of Free Spoken Data, University of Groningen, November 11 2011
Location: Faculty of Arts, University of Groningen
Date: 11.11.2011
Time: 9.30 – 14.00


Invited speakers:

Prof. Alex Housen. Dept. of Language and Literature. University of Brussels (VUB)
Prof. Folkert Kuiken. Amsterdam Center for Language and Communication. University of Amsterdam (UvA)
Prof. Ekkehard König. Institut für Englische Philologie. Freie University Berlin (FUB)


Description:

Complexity, accuracy, and fluency (CAF) have figured as major research variables in applied linguistic research. At the same time, questions concerning the definition and operationalization of these variables are still subject to debate and reoccur for various types of linguistic data being analyzed.
This also applies to the analysis of corpora containing free spoken data which are frequently used in, e.g., research on language development or the analysis of natural discourse. In these cases, additional experimental assessments of a speaker’s proficiency may not always be possible, and the complexity, accuracy, and fluency of a given speaker have to be assessed on the basis of natural speech only. However, natural speech is characterized by the spontaneity with which it is produced, and it can be expected to contain pauses, retracings, speech errors, and other distinct features. This has the effect that many different speech characteristics have to be considered during analysis and that different speakers may be difficult to compare. To approach these challenges, the symposium aims at defining and operationalizing the CAF variables with regard to corpora containing free spoken data.
The CAF framework is commonly used in L2 acquisition / L1 attrition research. In these areas, contrastive analysis can serve as a useful tool when deciding how to assess accuracy. The second aim of the symposium is therefore to discuss the role that contrastive analysis can play when analyzing CAF.
For this symposium we have invited three leading figures/scholars in the area of CAF and Contrastive Analysis who will share their expertise on analyzing free spoken data with respect to the three dimensions complexity, accuracy, and fluency. Participants will be given the opportunity to enter into discussion with the experts and ask questions.


Registration & Fees:

The symposium is addressed to researchers interested in the CAF framework and researchers working with free spoken data in the areas of attrition, acquisition, and discourse. If you are interested in attending the symposium, please send an email to Cornelia Lahmann (C.M.M.A.Lahmann(removeme)rug.nl) including your full name and your university affiliation.


Attendance is free for PhD students; however, a contribution of EUR 10,- for coffee and lunch will be asked.
For all other participants, a registration fee of EUR 10,- will be charged, plus EUR 10,- for coffee and lunch.
The fees are to be paid on the day of the symposium.


Contact & Travel:

The symposium will take place in the city center of Groningen, in walking distance to the Central Station. The precise location will be announced to all registered participants in time.
For questions, please contact Cornelia Lahmann: C.M.M.A.Lahmann(removeme)rug.nl

We are looking forward to welcoming you in Groningen!

Rasmus Steinkrauss
Cornelia Lahmann
SDH 2011 Conference, November 17-18 2011 Copenhagen.
SDH 2011 Supporting Digital Humanities:
Answering the unaskable

17-18 November, Copenhagen

Following up on the success of the first SDH conference, held in Vienna in 2010, the CLARIN and DARIAH initiatives have decided to jointly organise the second SDH conference, to be held in November 2011 at the University of Copenhagen, Denmark, a participant in both CLARIN and DARIAH.

Digital technologies have the potential to transform the types of research questions that we ask in the Humanities, allowing us both to address traditional questions in new and exciting ways but also to answer questions that we were not even aware we could ask – hence the title of this conference. How can digital humanities help us not just to find the answers to our research questions more quickly and more easily, but also to formulate research questions we would never have been able to ask without access to large quantities of digital data and sophisticated tools for their analysis? Supporting Digital Humanities will be a forum for the discussion of these innovations, and of the ways in which these new forms of research can be facilitated and supported.

CLARIN and DARIAH are creating European research infrastructures for the humanities and related disciplines. SDH2011 aims to bring together infrastructure providers and users from the communities involved in these two infrastructure initiatives. The conference will consist of a number of topical sessions where providers and users will present and discuss results, obstacles and opportunities for digitally-supported humanities research. Participants are encouraged to engage with honest assessments of the intellectual problems and practical barriers in an open and constructive atmosphere.

The first SDH conference in 2010 gave a broad and multi-facetted presentation of the domains of interest to CLARIN and DARIAH. This time we have chosen a somewhat more focussed approach, concentrating on two major themes, but not excluding other themes of interest for the humanities. The two themes are:

• Sound and movement – music, spoken word, dance and theatre
• Texts and things – texts, and the relationship between texts and material artefacts, such as manuscripts, stone or other carriers of texts

Programme committee
Bente Maegaard, University of Copenhagen, Denmark
Steven Krauwer, Utrecht University, Netherlands
Helen Bailey, University of Bedfordshire, UK
Tim Crawford, Goldsmith’s University of London, UK
Matthew James Driscoll, University of Copenhagen, Denmark
Neil Fraistat, University of Maryland, United States
Erhard Hinrichs, Tübingen University, Germany
Fotis Jannidis, Würzburg University, Germany
Helen Katsiadakis, Academy of Athens, Greece
Krister Lindén, Helsinki University, Finland
Heike Neuroth, Göttingen State and University Library, Germany
Laurent Romary, INRIA, France
Nina Vodopivec, Institute for Contemporary History, Ljubljana, Slovenia
Peter Wittenburg, MPI, Netherlands/Germany
Martin Wynne, Oxford University, UK

Conference website
cst.ku.dk/sdh2011/
Dag van de Nederlandse Zinsbouw, Meertens Instituut Amsterdam, November 25 2011
Datum: 25 november 2011
Locatie: Meertens Instituut, Joan Muyskenweg 25, Amsterdam
Website: atlas.hogent.be/~disgram/dnz/index.htm

De Dag van de Nederlandse Zinsbouw is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines, theorieėn) in debat gaan over prominente thema’s die betrekking hebben op de zinsbouw van het Nederlands. In deze lustrumeditie (DNZ 5) komen drie thema’s aan bod die steeds vanuit verschillende theoretische kaders bekeken worden om zo een indruk te krijgen van de overeenkomsten en verschillen.

Programma:

10.00-10.10 Opening

Datieven/dubbelobjectconstructies
10.10-10.50 Timothy Colleman (Universiteit van Gent)
10.50-11.30 Marcel den Dikken (City University of New York)
11.30-11.40 Discussie tussen sprekers
11.40-12.00 Publiek

12.00-13.00 Lunch

Negatie
13.00-13.40 Hedde Zeijlstra (Universiteit van Amsterdam)
13.40-14.20 Johan van der Auwera (Universiteit van Antwerpen)
14.20-14.30 Discussie tussen sprekers
14.30-14.50 Publiek

14.50-15.10 Koffie + thee

Typologie
15.10-15.50 Kees Hengeveld (Universiteit van Amsterdam)
15.50-16.30 Jan Wouter Zwart (Universiteit van Groningen)
16.30-16.40 Discussie tussen sprekers
16.40-17.00 Publiek

17.00 Borrel
Gesture Workshop on the cooasaion of Lisette Mol's PhD Defense on Language in the hands, Tilburg, November 27 2011
You are invited to a gesture workshop to mark the occasion of Lisette Mol’s PhD defense
on Monday November 7 2011
Academia building room AZ 211, Prof. Cobbenhagenlaan 205, Tilburg


Programme (for abstracts, see below)


10.00-10.30 Lisette Mol, "Language in the hands"

10.30-11.00 Mieke van de Sandt, "How to talk when language lets you down"

11.00-11.30 Susan Brennan, "Adapting Co-Speech Gestures to Addressees"

11.30-12.00 Jan de Ruiter, "Is there a communicative trade-off between gesture and speech?"

12.00-13.30 lunch break

13.30-14.00 Sotaro Kita, "Gesture, language and cognition"

14.00-14.30 Asli Ozyurek, "Giving comprehension a hand: what does the brain reveal about speech-gesture comprehension"


followed at 16.00 by the defense of Lisette Mol's thesis "Language in the hands" in the Aula, Warandelaan 2, Tilburg


Please register by emailing a reply to Lisettegaatpromoveren(removeme)gmail.com before Monday, October 24, so that appropriate lunch arrangements can be made


abstracts:

Lisette Mol, "Language in the hands"

Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC), Tilburg University


I will present an overview of the work described in my dissertation, which addresses the question of whether gesture resembles speech in it being communicative and it being intended as such. The first two studies show that speakers adapt their gesture production to their beliefs about their addressee, such as whether the addressee is a person or a computer system and whether the addressee can see them or not. Thus, we see that speakers adapt their message to their addressee in gesture, as they do in speech. The third study shows some parallels between adaptation in gesture and in speech and suggests that concepts are communicated through co-speech gesture. The final study examined the gesture production of speakers whose verbal ability is impaired as a result of a stroke. It seems that their gesture production tends to be impaired as well. Together, these four studies show various ways in which speech and co-speech gesture production are alike. Hence, one can think of gesture as 'language in the hands'.Dr Mieke van de Sandt, "How to talk when language lets you down"

Rijndam revalidatiecentrum


Damage to the brain’s left hemisphere causes aphasia, i.e. a disorder of the language function. In most cases, this damage is caused by a stroke. Loosing your language has a disruptive effect on communication. As language is needed in almost all communicative settings, aphasia affects every aspect of social life.

To support communication, an aphasic patient may learn to use several low tech communicative strategies, such as writing, drawing and gesturing or using a communication book. In addition, people may benefit from a high tech communication aid. Not only the language symptoms vary considerably across patients, their ability to use low tech or high tech alternative and communicative communication (AAC) varies as well. A detailed diagnosis of verbal and nonverbal communication is therefore indispensible for an adequate planning of treatment. The Scenario Test, published in 2010, evaluates both verbal and nonverbal communication in aphasia, offering the possibility to investigate the relation between verbal and nonverbal communication.


Prof Susan Brennan "Adapting Co-Speech Gestures to Addressees"

Stony Brook University


Susan E. Brennan, Anna Kuhlen, & Alexia Galati

Spoken dialogue is a collaborative activity during which partners shape each other's cognitive processing and behavior. Speakers adapt not only utterances, but also gestures, to their addressees. Our experiments have found that gestures are shaped both by global information (available to the speaker in advance about an addressee's characteristics and needs), and by local information (or feedback from the addressee that emerges on-line as the dialogue unfolds). To the extent that global adaptation involves mentalizing about partners and their intentions, while local adaptation involves monitoring verbal and nonverbal cues, these two kinds of adaptations may rely on distinct but interacting neural networks.


Prof Jan de Ruiter “Is there a communicative trade-off between gesture and speech?”
Dept. of Linguistics and Literary Studies, Bielefeld University

The tradeoff hypothesis in the speech-gesture relationship claims that (1) when gesturing gets harder, speakers will rely relatively more on speech, and (2) when speaking gets harder, speakers will rely relatively more on gestures. In a recent, large scale experiments, we tested the second part of this hypothesis in an experimental collaborative referring paradigm where directors and matchers identified targets to each other from an array visible to both of them. We manipulated two factors known to affect the difficulty of speaking to assess their effects on the rate of gesture. The first factor is the ease with which targets can be described (codability). The second factor is whether the targets have already been described once or twice before (repetition). We also manipulated mutual visibility. The most striking finding in our study was that codability and repetition did not systematically affect the gesture rate. Our data are thus inconsistent with the tradeoff hypothesis. In addition, we could show that the gesture rate was sensitive to concurrent features in the speech, suggesting that gesture parallels aspects of speech. We argue that the redundancy between speech and gesture is communicatively motivated.


Dr Sotaro Kita "Gesture, language and cognition"

University of Birmingham


We (humans) produce gestures spontaneously not only when we speak ("co-speech gestures"), but also when we think without speaking ("co-thought" gestures). I will present studies that shed light on the cognitive architecture for gesture production. I will first review the evidence that co-speech gestures are highly sensitive to what goes on in speech production. For example, gestural representation of motion events varies as a function of the linguistic structures used to encode motion events. Gestures are produced more frequently when it is difficult to organise ideas for linguistic expression. Despite these pieces of evidence for a tight link between gesture and language, there are indications that gesture production is dissociable from speech production. Furthermore, new evidence shows that there are important parallelisms between co-speech gestures and co-thought gestures, suggesting that these two types of gestures are produced from the same mechanism, which is outside of speech production processes. I will conclude that gestures are produced from a mechanism that is inherently independent from, but highly interactive with, the speech production process. I will propose a cognitive architecture in which gesture production is related to action generation, spatial cognition, and speech production in an intricate way.


Prof Asli Ozyurek "Giving comprehension a hand: What does the brain reveal about speech-gesture comprehension"

Radboud University Nijmegen, Max Planck Institute for Psycholinguistics


There is growing evidence that gestures that speakers use during speaking are attended, picked up and integrated into the information received from the spoken message; modulating speech comprehension in significant ways. In this talk I will review evidence showing how our brain might be processing information coming from different channels to reveal further insights about the processes underlying multimodal language comprehension
Congres Taal in Bedrijf 2011, De Doelen Rotterdam, 29 November 2011
Taal in Bedrijf is hét Vlaams-Nederlandse evenement over praktische toepassingen van taal- en spraaktechnologie voor het Nederlands. Op dinsdag 29 november 2011 vindt de vierde editie van het evenement plaats in Concert- en congresgebouw de Doelen in Rotterdam.

Naast de plenaire bijeenkomst met aansprekende keynotes van Branimir Boguraev (IBM, TJ Watson Research Center, USA) en Yuri van Geest (onder andere lid topteam Creatieve Industrie), zijn er sessies rondom specifieke thema’s. Daarnaast is er de hele middag een Bedrijvenmarkt waar u kunt kennismaken met vele organisaties, die hun toepassingen op het gebied van taal- en spraaktechnologie presenteren. Taal in Bedrijf is gericht op leveranciers, wetenschappers, investeerders, bestuurders en vooral gebruikers.

Datum: Dinsdag 29 november 2011
Tijd: van 09.15 tot 17.30 uur
Plaats: De Doelen, Rotterdam

Meer informatie over programma en registratie kunt u vinden op www.taalinbedrijf2011.org.
Conference Going Romance, Utrecht (UIL OTS), December 8-10 2011
Going Romance is the European conference series that focuses on Romance languages from the perspective of current linguistic theorizing. In the two decades of its existence, it has developed into the major European discussion forum for theoretically relevant research on Romance languages where current ideas about language in general and about Romance languages in particular are discussed.

The conference lasts for three days, with at least two days for the general session. Slots for invited speakers are 60 minutes (45+15), while slots for selected speakers are 40 minutes (30+10). The conference may include a one-day workshop with a theme depending on the initiatives of the steering committee or the local organisation.

Going Romance is organised every year, in the first half of December. The call for papers is issued and distributed before summer, with a submission deadline in the first half of September. Around half October the definitive program is established.

Going Romance has a steering committee, in which all Dutch universities that are involved in research on Romance languages are represented; currently (February 2011) the steering committee has the following members:

Prof. Dr. Roberta d'Alessandro, associated to LUCL (Leiden)
Dr. Jenny Doetjes (and Prof. Dr. Johan Rooryck), associated to LUCL(Leiden)
Dr. Frank Drijkoningen, associated to UiL-OTS (Utrecht)
Prof. Dr. Haike Jacobs, associated to CLS (Nijmegen)
Dr. Ellen-Petra Kester, associated to UiL-OTS (Utrecht)
Dr. Petra Sleeman, associated to ACLC (Amsterdam)
Prof. Dr. Henriėtte de Swart, associated to UiL-OTS (Utrecht)
Prof. Dr. Leo Wetzels, associated to the Free University (Amsterdam)
Vacancy: representative for CLCG (Groningen)

This "all Dutch" initiative for Romance languages differs from most other initiatives in the field. It is a conference that considers the Romance languages as the dominant object of closer scrutiny (most other colloquia in the home countries accept contributions on other languages); the lingua franca of the conference is English (most other colloquia in the home countries accept contributions in the mother tongue). Going Romance is generally considered to be the European counterpart to the American LSRL (Linguistic Symposium on Romance Languages). In 2008 the steering committee decided that its "European" aims may lead to venues other than in the Netherlands once every two years.

Going Romance 2011 (25th anniversary) is scheduled to take place in Utrecht. See for call for papers below this header.

Going Romance 2012 is scheduled to take place in Leuven (Belgium)
ConSOLE XX Conference, Leipzig, Germany, January 5-7 2012
We are proud to announce that the 20th Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XX) will take place from January 5 - 7, 2012 at the University of Leipzig (Germany). The ConSOLE is a highly competitive conference for the coming generation of linguists working in the field of formal linguistics. It provides a forum for presenting results of their research to an international audience (including distinguished invited speakers).

Deadline for abstract submission:

September 9, 2011

Call on LinguistList:

linguistlist.org/callconf/browse-conf-action.cfm?ConfID=129022

Further details can be found on our homepage:
www.uni-leipzig.de/console20/

If you have any questions, please contact the organizing committee at consolexx(removeme)uni-leipzig.de

Organizing committee:
Anke Assmann
Sebastian Bank
Doreen Georgi
Daniela Henze
Stefan Keine
Philipp Weisser
Eva Zimmermann

Contact:
Universität Leipzig
Institut für Linguistik
Beethovenstraße 15
D-04107 Leipzig
Germany
Email: consolexx(removeme)uni-leipzig.de
FIFTH WORLD UNIVERSITIES FORUM, University of the Aegean, Rhodes, Greece, January 8-10 2012
www.ontheuniversity.com/conference/

The World Universities Forum brings together those with a common concern for the role and future of the university in a changing world.

Never before in their long history have universities faced as many challenges as they do now. This is so because we live in times of enormous economic, political and cultural transformations, demanding the very idea of university to be re-imagined. Citizenries and constituents now question the relevance and effectiveness of the University, in ways they have never done before. In such a context, universities do not only need to re-think and re-frame their purposes and governance, but also communicate effectively with the communities that support them. They also need to take a manifestly pivotal role in addressing the key challenges and opportunities of our times: globalization, environmental sustainability, economic development, social inclusion, and human security. The World Universities Forum is a forum for the discussion of an agenda that explores the key challenges of our times, challenges that will shape the future role of the University. We have published the draft agen!
da emerging from our 2010 conference at ontheuniversity.com/ideas/action-agenda/ - please join us at the next conference as we take this discussion a further step forward.

The World Universities Forum is held annually in different locations around the world. The Forum was held in Davos, Switzerland in 2008 and 2010; in conjunction with the Indian Institute of Technology - Bombay, Mumbai, India in 2009; and it was hosted by the Hong Kong Institute of Education in 2011.

The 2012 World Universities Forum is being held in Rhodes, Greece. The island sits at the Crossroads between the Middle East, Africa and Europe. This has given the city a long history of different cultures, identities and languages. Rhodes is famous as the site of the Colossus of Rhodes, one of the Seven Wonders of the World. It also contains the citadel of Rhodes, a designated UNESCO World Heritage Site and one of the best preserved medieval towns in Europe.

Plenary speakers, parallel paper, workshop and colloquium presentations will be made by researchers and administrators from a wide range of fields, institutions and geographical locations. Participants are invited to submit a presentation proposal for a 30-minute paper, 60-minute workshop, or a jointly presented 90-minute colloquium session.

Presenters may also choose to submit their written papers for publication in the peer-refereed Journal of the World Universities Forum. Those who are unable to attend the conference in person are welcome to submit a virtual registration, which allows for submission of a paper for refereeing and possible publication in the journal, as well as an option to upload a video presentation to the conference YouTube channel.

The deadline for the next round in the call for papers (a title and short abstract) is 12 May 2011. Future deadlines will be announced on the conference website after this date. Proposals are reviewed within two weeks of submission. Full details of the conference can be seen at www.ontheuniversity.com/conference/ .

We look forward to seeing you in Rhodes in January.
VU Metaphor Lab Winter School 2012, "Metaphor Identification and Analysis", VU Amsterdam, January 23-27 2012
VU University (Vrije Universiteit)
Amsterdam, Netherlands
Monday, 23 January 2012 - Friday, 27 January 2012

This event is endorsed by the international Association for Researching and Applying Metaphor (RaAM)

The Metaphor Lab at VU University Amsterdam is organizing a special Winter School in metaphor identification and analysis for approximately 30 PhD students and postdocs at the end of January 2012. Three courses will be offered, each consisting of four sessions of two hours. Participants may select one, two or all three courses.

Tina Krennmayr: Linguistic metaphor identification: How to use the MIPVU procedure Gerard Steen: From linguistic to conceptual metaphor in five steps Alan Cienki: Metaphor in gesture with speech: Identification and interpretation

In addition, two guest lectures will be held on metaphor research in the fields of organization and management (Joep Cornelissen, VU Faculty of Economics and Business Administration) and cognitive psychology (Diane Pecher, Erasmus University Rotterdam).

It should be noted that the timing of the course is connected to the end of the Dutch LOT Winter School in linguistics, www.lotschool.nl/files/schools/2012_Winterschool_Tilburg/index.php. More detailed information about the course will become available through the new Metaphor Lab web site www.metaphorlab.vu.nl that will be launched by the end of October.

Course details

Linguistic metaphor identification: How to use the MIPVU procedure (Krennmayr)

This course will focus on the identification of various types of metaphor in different kinds of language data using the MIPVU procedure (Steen et al. 2010). This procedure is a systematic, step-by-step protocol that allows you to code natural language data for metaphorical language use. We will discuss what it means to identify metaphor on a linguistic level of analysis and critically look at tools analysts may choose to code their data for metaphorical language use. The course will guide you through each step of the MIPVU metaphor identification procedure. Through hands-on activities using texts from different registers you will learn to solve problems you may encounter as you proceed through each of the procedure?s steps. You will be equipped with the skills you will need for building your own dataset annotated for metaphor.
Steen, G.J., Dorst, A.G., Herrmann, J.B., Kaal, A.A., Krennmayr, T., and Pasma, T. (2010). A method for linguistic metaphor identification: From MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins.

From linguistic to conceptual metaphor in five steps (Steen)

This course will examine how you can reconstruct conceptual mappings across domains from previously identified metaphor-related words in discourse. The five-step method (Steen 2009) assumes that the first step involves the identification of metaphor-related words by means of MIPVU, and then considers four subsequent stages of analysis required for formulating a complete cross-domain mapping: 2) identifying the underlying conceptual structure of the utterance, in the form of a proposition in a text base; 3) identifying the assumed open comparison inherent in the proposition; 4) determining a related closed comparison in the form of an analogy; 5) identifying the most important implicature(s) of the analogy. The focus of the course will lie on the theoretical model for metaphor in discourse that is assumed for this type of approach, and on the nature of the various analytical steps involved in the five-step method. Connections with Lakoff and Johnson?s Conceptual Metaphor Theo!
ry will be considered throughout.

Steen, G.J. (2009). From linguistic form to conceptual structure in five steps: analyzing metaphor in poetry. In G. Br?ne & J. Vandaele (Eds.), Cognitive poetics: Goals, gains and gaps (pp. 197-226). Berlin/ New York: Mouton de Gruyter.

Steen, G.J. (2011). The contemporary theory of metaphor?now new and improved! Review of Cognitive Linguistics 9(1), 26-64.


Metaphor in gesture with speech: Identification and interpretation (Cienki)

This course will be oriented towards those with little or no background in gesture research who would like to analyze metaphor use in video-recorded spoken language data. We will begin with a brief overview of basic issues, including some fundamentals of analyzing gesture, consideration of how a gesture can be metaphoric, and an overview of the ways in which metaphoric gestures may relate to speech (metaphoric gesture with and without metaphorically used words) (Cienki 2008, 2010). Applied analysis in the class will include group work on examples provided by the instructor and work with video data brought by the participants. Participants are therefore encouraged to bring excerpts of digital video from their own data as well as their own laptop computers. Based upon the analysis, we will discuss how metaphor plays out in dynamic ways in multimodal communication and what gesture may reveal about metaphoric thought.

Cienki, A. (2008). Why study metaphor and gesture? In A. Cienki & C. Müller (Eds.), Metaphor and gesture (pp. 5-25). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Cienki, A. (2010). Multimodal metaphor analysis. In L. Cameron & R. Maslen (Eds.), Metaphor analysis: Research practice in applied linguistics, social sciences and the humanities (pp. 195-214). London: Equinox.

Tentative program


Mon 23
10.00 - 12-00: arrival
12.00 - 13.00: lunch
13.00 - 15.00: Krennmayr
15.15 - 17.15: Cienki
17:30 - 18:30: reception


Tue 24
10.00 - 12-00: Steen
12.00 - 13.00: lunch
13.00 - 15.00: Krennmayr
15.15 - 17.15: Cienki
17:30 - 18:30: Pecher

Wed 25
10.00 - 12-00: Steen
12.00 - 13.00: lunch
13.00 - 15.00: Krennmayr
15.15 - 17.15: Cienki


Thurs 26
10.00 - 12-00: Steen
12.00 - 13.00: lunch
13.00 - 15.00: Krennmayr
15.15 - 17.15: Cienki
17:30 - 18:30: Cornelissen

Fri 27
10.00 - 12-00: Steen
12.00 - 13.00: lunch
13.00 - 15.00: discussion
15.15 - 17.15: departure


Costs
There is no fee for the course(s). Participants will need to cover their own expenses (travel, accommodation, food). RaAM is providing a small number of bursaries to cover part of the personal expenses for those in economic need. Inexpensive but adequate accommodation will be reserved for participants.

Application
Prospective students are requested to send a one-page CV and a motivation letter (one A4 or US Letter page) in which they explain their reasons for applying, the research they are engaged in and how their research relates to the topic of the winter school. Participants who want to apply for a bursary need to include an additional section in which they explain why they think they should be eligible for financial support. Applications should be sent to metaphorlab(removeme)let.vu.nl by 18 November 2011.

For questions, please contact metaphorlab(removeme)let.vu.nl.
EMLAR VIII, UIL OTS Utrecht University, February 1-3 2012
Experimental Methods in Language Acquisition Research VIII
Lectures and hands-on sessions on practical aspects of language acquisition research.

February 1 - 3, 2012

UiL-OTS, Utrecht University - Netherlands

The Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL-OTS) is pleased to announce the eighth edition of EMLAR, taking place in Utrecht (The Netherlands) from February 1-3, 2012 (Wednesday to Friday).

The workshop aims at training PhD students and advanced MA students in methods of experimental research in first and second language acquisition. Experts in various domains of language acquisition research will give lectures and tutorials. We will also provide the opportunity to present a poster.

Registration opens: August 15, 2011.
Registration closes: December 15, 2011.

For further questions, contact us at: EMLAR2012(removeme)uu.nl
More info: www.hum.uu.nl/emlar/home.htm
CICLing 2012, Delhi, India, March 11-17, 2012
13th International Conference on
Intelligent Text Processing and Computational Linguistics

www.CICLing.org/2012

TOPICS:
All topics related with computational
linguistics, natural language processing,
human language technologies, information
retrieval, etc.

PUBLICATION:
LNCS - Springer Lecture Notes in Computer Science;
poster session: special issue of a journal

KEYNOTE SPEAKERS:
Four keynote speakers anticipated

CULTURAL PROGRAM:
Three days of cultural activities:
tours by Delhi, Agra & Taj Mahal, Jaipur

AWARDS:
Best paper, best student paper,
best presentation, best poster, best software

SUBMISSION DEADLINES:
October 23: registration of tentative abstract,
October 31: uploading of full papers

See complete CFP and contact on www.CICLing.org/2012

This message is sent in good faith of its usefulness for you as an NLP researcher. If this is an error, kindly let me know.

Alexander Gelbukh
www.Gelbukh.com
Job Announcements / Vacancies
Vacature voor een doctoraatsburaal bij dep. Taalkunde, Universiteit Antwerpen. Deadline:15 oktober 2011
Voor een FWO project “Taalaanbod in de taalverwerving: horendekinderen met verschillende SES achtergrond en dove kinderen met eencocheairimplantaat”, is binnen de onderzoeksgroep CLiPS (ComputationalLinguisticsandPsycholinguistics) van het departement Taalkunde (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte) een voltijdse functie (m/v) vacant:

Doctoraatsbursaal

Opdracht:
• Het voorbereiden van een proefschrift over aspecten van de (omgevings-)taal van jonge kinderen (eerste twee levensjaren): normaal horende kinderen met verschillende socio-economische achtergrond en congenitaal dove kinderen met een cochleair implantaat (implantatie tussen 6 en 18 maanden). Het corpus werd reeds (gedeeltelijk) verzameld en getranscribeerd in het kader van een eerder project.
• Publiceren van de onderzoeksresultaten in wetenschappelijke tijdschriften en presentatie op wetenschappelijke congressen.
• Beperkte inzet bij het begeleiden van Ba/Ma studenten.
Aanstelling vanaf 1 november 2011 voor 1 jaar, verlengbaar tot 4 jaren.

Profiel:
• U hebt een Masterdiplomataalkunde, psychologie (of equivalent)
• U kan uitstekende studieresultaten voorleggen
• Vertrouwdheid met corpusverwerking (inclusief kennis van een scripting taal zoals bvb. Perl, Python)

Kandidaatstelling

U vult vóór 15 oktober 2011 hier het verplichte sollicitatieformulier in en voegt een volledig CV en sollicitatiebrief als bijkomende documenten toe.

Voor meer inhoudelijke informatie over het project kan u terecht bij prof. Steven Gillis, steven.gillis(removeme)ua.ac.be ( www.clips.ua.ac.be/~gillis/).
4 positions in folktale analysis, classification and clustering, Meertens Institute Amsterdam. Deadline: October 15 2011
Applications are invited for two PhD-students, a post-doc researcher, and a scientific programmer. They will work on the automatic analysis, classification and clustering of Dutch folktales in a collaborative project within the Netherlands. The first PhD will work as part of the Tunes & Tales project, funded under the Computational Humanities programme of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW). The others will work in the FACT project (Folktales As Classifiable Texts), funded under the CATCH programme of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). Both are multidisciplinary research projects involving collaboration between computer science and humanities researchers. Because the research is focused on Dutch folktales, we expect the PhD-students and the postdoc to have at least passive knowledge of the Dutch language. For all positions, proficiency in Dutch is a plus.

1) The first PhD-student will work on the automatic detection of motifs in folktales, in the context of a project that investigates sequences of motifs in melodies as well as folktales, and their variability in oral transmission. More information and application:
www.meertens.knaw.nl/cms/nl/vacatures-othermenu-334/143642-phd-student-computational-linguistics

2) The second PhD-student will work on automatic classification of folktales by their international folktale type and on unsupervised clustering of folktales, to provide new input for humanities research. More information and application:
www.utwente.nl/vacatures/?VacatureID=169016

3) The postdoc will work on the automatic annotation of folktales. This will involve language identification, keyword detection, named entity recognition, genre classification, and automatic summarization. More information and application:
www.utwente.nl/vacatures/?VacatureID=169024

4) The scientific programmer will create user-friendly annotation and visualization tools for folktale researchers that incorporate the annotation and clustering techniques developed by the postdoc and the second PhD student. In addition, the programmer will develop an XML-based search system that allows the general public to search for folktales based on their annotations. More information and application:
www.utwente.nl/vacatures/?VacatureID=169177

The team members in the FACT project (positions 2-4) will be employed at the University of Twente, but will spend most of their time "on site" at the Meertens Institute ( www.meertens.knaw.nl), which maintains the large collection of folktales that is the main focus of the research in FACT ( www.verhalenbank.nl). All team members will be part of the e-Laboratory on Oral Culture at the Meertens Institute. More vacancies for this lab can be found here: www.meertens.knaw.nl/cms/nl/vacatures-othermenu-334

The closing date for applications is 15 October 2011.
Two PhD positions with TiLPS in Natural Logic and Linguistic Semantics and in Computational Logic and Natural Reasoning, Tilburg University. Deadline: October 15 2011
The Tilburg Center for Logic and Philosophy of Science (TiLPS) invites applications for two fully funded four-year PhD positions.

1 PhD student in Natural Logic and Linguistic Semantics
1 PhD student in Computational Logic and Natural Reasoning

Individuals are encouraged to apply who have an interest in logical and computational theories of ordinary reasoning, natural logic, and/or linguistic semantics and who want to investigate these topics in an interdisciplinary setting where linguistic investigation is combined with tableau theorem proving and model checking. The positions are part of the program "Towards Logics that Model Natural Reasoning", funded by a Free Competition grant from the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) and led by Reinhard Muskens. More information about this program and about the projects can be found at tinyurl.com/tilnatlog.

These positions are open to candidates with a master's degree or equivalent and successful candidates are required to complete a PhD thesis within maximally four years.

We expect the willingness to work in an international interdisciplinary research environment. The PhD candidates will receive a starting salary of 2042 Euro gross per month in the first year. The salary in the last year is 2612 Euro.

Applications (in English) should include a cover letter, a curriculum vitae, a two-page research proposal, and the names of two references. Candidates are also invited to include a sample of their writing, if one is available in English, French, German or Dutch.
Only applications made with the help of our Application Wizard will be taken into consideration:

- Go to tinyurl.com/tilvacs
- Click on the relevant vacancy
- Click "apply directly".

The deadline for applications is October 15, 2011. For more information about TiLPS, visit tinyurl.com/tilps.
Vacature PhD student op project Taalaanbod in de taalverwerving, Universiteit Antwerpen. Deadline: 15 Oktober 2011
De Universiteit Antwerpen is een kenniscentrum met 4.000 medewerkers waar grensverleggend en vernieuwend onderzoek wordt uitgevoerd op internationaal niveau. De universiteit besteedt hierbij bijzondere zorg aan de opvang en begeleiding van de studenten, met voortdurende aandacht voor onderwijsinnovatie. De universiteit is een autonome pluralistische universiteit die wenst mee te werken aan een open, democratische en multiculturele samenleving, en die een gelijkekansenbeleid voert.

Binnen het departement Taalkunde is volgende voltijdse functie (m/v) vacant:
Doctoraatsbursaal binnen het FWO project "Taalaanbod in de taalverwerving: horen de kinderen met verschillende SES achtergrond en dove kinderen met een cocheair implantaat"

Meer informatie kan u raadplegen op de website van het Departement Personeel & Organisatie
www.ua.ac.be/main.aspxc=*VACATURES&n=43183&ct=43434&e=272664.
2 PhD positions at the ACLC, UvA Amsterdam. Deadline: September 1 2011
The Amsterdam Center for Language and Communication has up to two four-year PhD positions available for excellent candidates with an excellent research proposal, starting September 2012.

Research at the ACLC
The Amsterdam Center for Language and Communication focuses on the description and explanation of variation in language and language use. A key feature of the ACLC approach is that linguistic phenomena are studied from the widest possible variety of perspectives, both descriptive and theoretical, in order to ensure that the findings are not accidental, but are truly representative of the basic parameters that govern the organization of natural languages. The ACLC includes both functional and formal approaches to language description and encourages dialogue between these approaches. Studies cover all aspects of speech and languages: phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics. Language typology, including that of creole and signed languages, plays an important part in the ACLC programme. Language variation in terms of time, space and context is another specialisation. The study of variation in the different types of language user - from the child learning her first language to the adult second language learner including also different types of language pathology – is also a clear focus.

PhD proposal
The PhD proposal should fit within the ACLC research programme The Language Blueprint, preferably also within the research focus area Learnability. Proposals furthermore focusing on foreign languages taught at the University of Amsterdam are specifically invited. Your research proposal should follow the guidelines available at the ACLC website.

Application
You can apply for one of the PhD positions to be filled per September 1st 2012, by submitting your own proposal before Tuesday January 17th 2012 (January 16th 23:59 at the latest). The ACLC website provides further information on how to submit your proposal (see www.hum.uva.nl/aclc under Vacancies).

Tasks
The PhD student needs to carry out the research and write a dissertation within the contract period.

Requirements
MA in linguistics (or equivalent), obtained no longer than five years ago.

Information
Further information can be obtained from the managing director of the research institute dr. Els Verheugd-Daatzelaar, phone +31.20.525.2543, e-mail: E.A.B.M.Verheugd-Daatzelaar(removeme)uva.nl .

Position
The PhD student will be appointed for a period of up to 4 years (80%) at the Faculty of Humanities of the University of Amsterdam under the terms of employment currently valid for the Faculty. A contract will be given in the first instance for one year, with an extension for the following years on the basis of an evaluation of, amongst other things, a written piece of work. The salary (on a full time base) will be € 2042 during the first year (gross per month) and will reach € 2612 during the fourth year, in accordance with the CAO for Dutch universities.

Submissions
Submissions of a proposal should be sent before January 17th, 2012 ((January 16th 23:59 at the latest) to the director of the ACLC, prof. dr P.C. Hengeveld. They should be submitted electronically to the address aclc-fgw(removeme)uva.nl. Applications received after this date or those that are incomplete will not be taken into consideration.
OFFRES D'EMPLOI RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 2011-2012 ą Paris, (LabEx EFL). Deadline: November 10 2011
Laboratoire d'excellence "Empirical Foundations of Linguistics: data, methods, models" (LabEx EFL)

Le LabEx EFL est un projet décennal financé par le Ministčre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, et qui s'appuie sur 13 laboratoires de recherche (par ordre alphabétique : Alpage, CRLAO, HTL, Lacito, Lattice, LIPN, Llacan, LLF, LPP-Paris3, LPP-Paris5, LpnCog/MemCog, MII, Sedyl) rattachés ą 5 universités parisiennes (Sorbonne Nouvelle, Paris-Diderot, Paris-Descartes, Paris 13, INALCO), en partenariat avec le CNRS, INRIA, EPHE, et l'IRD.

Le projet vise ą promouvoir une recherche interdisciplinaire innovante impliquant différents domaines de la linguistique théorique et appliquée, avec un accent particulier sur les fondements empiriques et les méthodes expérimentales de la discipline.

Pour l'année académique 2011-2012, les emplois suivants sont offerts :
- Chaire internationale de linguistique quantitative et expérimentale (Professeurs invités)
- 9 emplois post-doctoraux dans les domaines suivants : Prosodie, Syntaxe expérimentale, Sémantique expérimentale, Fouille de données textuelles, Typologie linguistique, Histoire de la linguistique informatique
- 2 emplois d'ingénieurs dans les domaines suivants : Ressources linguistiques, Psycholinguistique.
- 1 contrat doctoral de 3 ans en Sémantique expérimentale
- 2 Assistants de recherche en psycholinguistique

Date limite de candidature : 10 novembre 2011
http:// www.labex-efl.org
Vacature Postdoc Taaldiversiteit, KNAW Programma Taaldiversiteit. Deadline: November 13 2011
Duur aanstelling: 24 maanden, januari 2012 – december 2013
Omvang aanstelling: 16-20 uur per week

De KNAW heeft een programma van congressen, publieksactiviteiten en onderzoeksprogrammering goedgekeurd onder de noemer Taaldiversiteit: genese, historische ontwikkeling, en cognitie. Het programma wordt geleid door Maarten Mous (Leiden), Pieter Muysken (Nijmegen), en John Nerbonne (Groningen). Om dit programma te coördineren wordt een postdoc aangesteld. Tewerkstelling aan een van de drie genoemde universiteiten.

Functie-eisen

• gespecialiseerd op en goed inzicht in de brede thematiek van het programma
• uitstekende schriftelijke vaardigheden, ook in het Engels
• ervaring in het schrijven van onderzoeksaanvragen en formuleren van onderzoeksprogramma’s
• ervaring in het organiseren van conferenties en goede communicatieve vaardigheden

Informatie over het programma, de functie en de selectieprocedure te verkrijgen bij p.muysken(removeme)let.ru.nl. Graag reageren voor 13 november a.s.
PhD positions Erasmus Mundus Program IDEALAB, University of Potsdam. Deadline: November 15 2011
The Department of Linguistics at the University of Potsdam is now accepting applications for the Erasmus Mundus PhD Program "International Doctorate for Experimental Approaches to Language And Brain" (IDEALAB).
The PhD program has been established as an outstanding 3-year doctoral training to its candidates to study structure, processing and foundations of human language integrating interdisciplinary approaches.

For this purpose, four European universities (Groningen (NL), Newcastle upon Tyne (GB), Trento/Rovereto (IT) ) and one non-European university (Macquarie University Sydney (AU) ) provide an intellectual environment for original and independent research on experimental and clinical aspects of language and the brain. Associated members from Research & Development industries and clinics contribute in various ways to the program and stimulate an innovative environment. They are potential co-supervisors and are involved in training.

The program is jointly offered by a transnational consortium with an integrated study program along with required mobility between the participating institutions. The mobility plan of each individual young researcher is tailored according to the particular specialities required by the thesis topic.

ERASMUS MUNDUS fellowships are awarded to the best applicants of the current application period. They cover a fixed monthly allowance for an employment, the programme fee of 7.800€ per academic year, and travel grant.


Application deadline is November 15, 2011. Further information can be found at our website:

em-idealab.com

For further inquiries, please contact:

Helena Trompelt, PhD

University of Potsdam
Department of Linguistics
Karl-Liebknecht-Straße 24-25
14476 Potsdam

Tel. +49 331 977-2796
Fax +49 331 977-2095
info(removeme)em-idealab.com

--
Calls for papers for events
CALL FOR NOMINATIONS HEINEKEN PRIZES 2012. Deadline: November 1 2011
Nominations are now being accepted for the prestigious Heineken Prizes 2012; Biennial awards for internationally acclaimed scientists and scholars
The deadline for nominations is 1 November 2011.

These international prizes, worth USD 150,000 each, reward outstanding scientific achievement in the fields of:

· Biochemistry and Biophysics

· Medicine

· Environmental Sciences

· History

· Cognitive Science

These biennial prizes are offered by the Dr H.P. Heineken Foundation and the Alfred Heineken Fondsen Foundation. The selection of the prizes is entrusted by the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.

Both institutes and individual researchers may nominate suitable candidates for these prizes until 1 November 2011. You will find a digital version of the nomination form and background information on the Heineken Prizes on our website: www.knaw.nl/heinekenprizesnom.

It goes without saying that if you have questions or if you wish to share your ideas, you can always contact us by telephone, +31 20 551 0763 or e-mail: hp(removeme)bureau.knaw.nlYours faithfully

ROYAL NETHERLANDS ACADEMY
OF ARTS AND SCIENCESHet Trippenhuis
Kloveniersburgwal 29
P.O. Box 19121
1000 GC Amsterdam
Telephone +31 20 551 0763
Fax +31 20 620 4941
www.knaw.nl
Call for papers for Conference on Computing Natural Reasoning (COCONAT), December 15-16, 2011, Tilburg Center for Logic and Philosophy of Science. Deadline: November 1 2011
*************************************************************
About the Conference
URL: naturalreasoning.wordpress.com/

*************************************************************

Logic was originally meant to systematize and analyze arguments in natural language. But in the 20th century the main developments in logic focused on mathematics and its foundations. Recently, a number of researchers have focused on logical systems tuned to natural language semantics to reconnect with the older tradition. The logical and conceptual underpinnings of some of these systems remains unclear, although some recent work has begun to address formal foundations.

The aim of this conference is to contribute to this direction in semantics and to discuss logics, especially proof systems, well-suited for natural language semantics and to explore comparisons between these systems. We also welcome input from the psychology of reasoning and are interested in computer implementations of natural reasoning systems.

Topics of interest include:

* fragments of first-order logic which are powerful enough
to represent interesting linguistic phenomena and yet
small enough to be computationally feasible;
* extended syllogistic logics;
* logics and algorithms for use in textual entailment;
* natural logic and computational semantics;
* proof theoretic semantics;
* natural logic and the psychology of reasoning;
* formalizations of inference tasks centered on linguistic
expressions;
* applications of natural logic;
* formal models of reasoning in specific domains ("team"
reasoning, models of reasoning in games).

We solicit talks on relevant topics. There will also be poster sessions, preceded by plenary 'flash' presentations of posters.

*************************************************************
Invited Speakers
*************************************************************

TBA

*************************************************************
Workshop Organizers
*************************************************************

Dominik Klein
Kristina Liefke
Reinhard Muskens
Eric Pacuit
Sara Uckelman

*************************************************************
Programme Committee
*************************************************************

Reinhard Muskens
Eric Pacuit
Sara Uckelman
+ the invited speakers

*************************************************************
Submission
*************************************************************

*Talks:* Upload an abstract of no more than 2 pages (pdf, 11 pt, normal interspacing and margins, two columns allowed) to www.easychair.org/conferences/?conf=coconat2011.

*Posters:* Upload a poster description of no more than 2 pages (pdf, 11 pt, normal interspacing and margins, two columns allowed) to www.easychair.org/conferences/?conf=coconat2011.

Please make clear whether you want to present a paper or a poster.

*************************************************************
Important Dates
*************************************************************

Talk/poster submission: November 1, 2011
Author notification: November 7, 2011
Conference dates: December 15-16, 2011
Call for papers for Colloquium Dialects in Contact, Ghent, December 16 2011. Deadline: November 1 2011
Dialects in Contact: Changes in Transitional Zones

Call for Papers:

We welcome abstracts for 30 (20+10) minute presentations. Abstracts are restricted to one page A4 in 12 point Times New Roman, with 1 inch margins on all sides.

Abstracts should be submitted through the EasyAbs system via linguistlist.org/confcustom/TenT2011 or by email to one of the organizers. See for more info on the colloquium above, below the header Workshops / Conferences / Symposia

Deadline for the submission of abstracts is November first 2011.
Call for papers for the 22nd CLIN meeting 2012, Tilburg, January 20 2012. Deadline: November 14 2011
The 22nd Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands January 20th, 2012, University of Tilburg, Tilburg, The Netherlands ilk.uvt.nl/clin22 2nd Call for Abstracts ======================================================

The 22nd Meeting of Computational Linguistics in The Netherlands (CLIN 22) will be hosted by the Tilburg centre for Cognition and Communication (TiCC) Induction of Linguistic Knowledge (ILK) research group at the University of Tilburg on January 20th, 2012.

Abstract submission information
Researchers are invited to submit, in English, abstracts describing work on all aspects of computational linguistics and related language technologies and applications. Submissions should include:
Author(s) names, affiliation and contact details
Presentation title
An abstract of 250 words maximum, outlining their presentation Presentation type preference (oral presentation or poster)

Presentation abstracts should be submitted electronically, via the submission website at www.easychair.org/conferences/?conf=clin22, no later than Monday, 14 November 2011.

Important dates November 14th: Deadline for abstract submission December 5th: Notification of acceptance January 14th: Early registration deadline January 20th: CLIN 22 meeting

Local organisation committee Matje van de Camp Roser Morante Martin Reynaert Menno van Zaanen Kalliopi Zervanou Contact: clin22(removeme)uvt.nl
Call for papers for 45th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 29 August - 1 September 2012 Stockholm. Deadline: November 15 2011
Department of Linguistics, University of Stockholm

www.sle2012.eu

www.societaslinguistica.eu/


The Societas Linguistica Europaea and the Department of Linguistics of the University of Stockholm, Sweden, invite you to submit abstracts for workshop, poster or general session papers for the next annual meeting.

SLE meetings provide a forum for high-quality linguistic research. For more information on the previous editions, see SLE 2009, SLE 2010 and SLE 2011.


DEADLINES

15 November 2011: submission of workshop proposals (description + short abstracts)
15 December 2011: notification of acceptance/rejection
15 January 2012: submission of all abstracts
31 March 2012: notification of acceptance


PLENARY SPEAKERS

Juan Carlos Acuńa Farińa (University of Santiago de Compostela)
Guglielmo Cinque (University of Venice)
Olga Fischer (University of Amsterdam)
Andrej Kibrik (Russian Academy of Sciences, Moscow)
Catrin Norrby (University of Stockholm)


LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Chair: Maria Koptjevskaja Tamm
Secretary: Susanne Vejdemo
Members: Fredrik Heinat, Jenny Larsson, Matti Miestamo, Tomas Riad, Bernhard Wälchli


SLE CONFERENCE MANAGEMENT

Treasurer: Dik Bakker (Lancaster)
Conference manager: Bert Cornillie (Leuven)
GUIDELINES FOR SUBMISSION: WORKSHOP PROPOSALS and PAPERS, POSTERS AND GENERAL SESSION PAPERS

PROCEDURE. The deadline for the submission of workshop proposals is 15 November 2011. The address for submission is sle(removeme)arts.kuleuven.be. Notification of acceptance/rejection will be given by 15 December 2011. After a workshop proposal has been accepted, the convenors will be requested to invite their participants to submit their full abstracts by 15 January 2012. These full abstracts will be evaluated individually by the Scientific Committee and the convenors.

The deadline for all abstracts (for the general session, the poster session and the workshops) is 15 January 2012. Notification of acceptance will be given by 31 March 2011.

Abstracts should not exceed 500 words (exclusive of references) and should clearly state research questions, approach, method, data and (expected) results.

Abstracts should be registered and submitted via the Submit Abstract form where you can upload an attachment. The abstract should not mention the presenter(s) nor their affiliations or addresses. Abstracts are preferably in Word or .RTF format; if your abstract contains special symbols, please include a pdf version as well.


ORGANIZING A WORKSHOP.

Workshop proposals should contain:

(i) A 1000 word description of the topic (including the research questions to be addressed) and
(ii) a (provisional) list of workshop participants and 300 word abstracts of their papers.

We encourage workshop convenors to distribute an open call for papers on the LinguistList (announce your cfp as a session of SLE 2012) and other fora in October 2011.

Since we want conference participants to be able to attend individual workshop presentations, SLE workshops have to be compatible with the main conference schedule. This means that the format of the workshops must be organized around 30 minute presentations (20 min. + 10 min. discussion). Workshops can contain 10 or 15 slots (corresponding to 1 or 1.5 days); each workshop ideally comprises:

1. An introductory paper by the convenor(s) or by a key-note speaker, which summarizes previous research, specifies the approach(es) to be taken and sets the scope of the papers to be presented.
2. Eight papers (1 day) or thirteen papers (1.5 day).
3. A slot for final discussion on the topics covered by the papers, methodological issues and questions for future research.

Further details can be discussed with the SLE Conference Manager.

POSTERS. The next SLE meeting will hold a poster session of an hour for both senior and junior researchers. In order to foster interaction, all other sessions will be suspended during the poster session. Posters may be remain available during the rest of the conference. The maximum size of the poster is 1.10 m (vertical) x 1 m (horizontal). For more information about how to make a good poster, click here.

MULTIPLE PAPERS. One person may submit a single-authored abstract, a single-authored abstract and a co-authored one (not as first author) or two co-authored abstracts (only one as first author). Note that keynote papers within workshops count as ordinary papers. Presentations will be 20 minutes plus 10 minutes question time.

EVALUATION. Workshop proposals contain the names of convenors and participants and will be evaluated and ranked by the 5 officers of the SLE Scientific Committee. All abstracts will be reviewed anonymously by three referees. Abstracts submitted to the general session and to the poster session will be evaluated by three members of the Scientific Committee. Workshop papers receive two evaluations by SC members and one by the workshop convenors. The threshold for acceptance is the same for general session, poster and workshop abstracts. The acceptance of a paper depends on the quality of the abstract. The acceptance rate of the previous conference was 68%.


PRIZE FOR THE BEST PRESENTATION AND THE BEST POSTER

There will be a prize for the best oral presentation by a PhD student, a prize for the best oral presentation by a postdoc and a prize for the best poster.

For current purposes, PhD-students are students that have not completed their PhD before the conference. Postdocs have completed their PhD not earlier than January 2009. A nominated paper may be co-authored; in such a case the nominee will be the first author.

Applicants are invited to mark the button referring to the prize when they register their abstract. On the basis of the ranking of the abstracts, the Scientific Committee will set up an internal shortlist with nominees for the prizes.

Members of the Editorial Board of Folia Linguistica (Historica) and the Scientific Committee will decide who will be awarded the first prize in each category, which consists of 500 Euros, and the 2nd and 3rd prize, which is a three-year SLE membership.


REGISTRATION

Registration will start from 1 April 2012 onwards. From this year on, the SLE meeting will be a member only conference. That is, all participants with a paper in the program will have to be members. The early bird conference fee for members will be 170 Euros.

Become a member of the Societas Linguistica Europaea.


SOCIAL PROGRAMME

There will be a reception in the City Hall of Stockholm (included in the registration fee) and a conference dinner. On Saturday afternoon there will be a post-conference excursion. Further information will be given in the second circular.


HOW TO GET TO STOCKHOLM

Stockholm, the capital of Sweden, is well connected by train, boat and airways. Stockholm is a key hub for flights in the Baltic Sea Region, the European Union and the rest of the world. It has three major airports - Arlanda (the primary gateway to Sweden), Bromma (smaller, but close to central Stockholm) and Skavsta (although 1,5 hours away by airport bus, this is the hub for Ryanair, Europe's largest low cost airline). Train tickets from continental Europe can be booked at www.sl.se, and all major travel agencies should have information on boat schedules for the Baltic Sea Region.


IMPORTANT DATES

15 November 2011: deadlines for submission of workshop proposals
15 January 2012: deadline for submission of all abstracts
31 March 2012: notification of acceptance
1 April 2012: early registration starts
1 June 2012: registration (full fee)
30 June 2012: registration closed for participants with a paper
20 August 2012: registration closed.


CONTACT

SLE 2012 Local Organizing Committee:

Susanne Vejdemo (Secretary)
sle2012(removeme)ling.su.se


SLE Conference Manager:

Bert Cornillie
sle(removeme)arts.kuleuven.be
Call for papers for FASAL 2012, Cambridge, Massachusetts, USA , March 17-18 2012. Deadline: December 23 2011
Formal Approaches to South Asian Languages 2


Call for Papers:

We invite submissions for 20-minute talks plus 10 minutes for discussion. Abstracts must be anonymous, in PDF format, 2 pages (A4 or letter), in a font size no less then 11pt, and with margins of 1 inch/2.5cm. Please submit abstracts via EasyAbs (see link below) no later than December 23, 2011.

Link to the abstract submission page:

linguistlist.org/confcustom/FASAL%202

Important Dates:

Deadline for submission: December 23, 2011
Notification: Early January, 2012

If you have any questions, please write to fasal-2012(removeme)mit.edu.

Organizers:

Laura Grestenberger (Harvard)
Patrick Grosz (Universitaet Tuebingen)
Sabine Iatridou (MIT)
Norvin Richards (MIT)
Call for papers for FASL 21 + session on Slavic Computational session, Bloomington Indiana, May 11-13 2012. Deadline: February 1 2012
The Twenty-First Annual Workshop on
Formal Approaches to Slavic Linguistics
The Third Indiana Meeting
11-13 May 2012
Bloomington, IN


Invited Speakers:
Zeljko Boskovic, University of Connecticut
Damir Cavar, Eastern Michigan University
Tania Ionin, University of Illinois at Urbana-Champaign

FASL 21 will be preceded by a SPECIAL SESSION on

Slavic Computational Linguistics:
Computational Approaches to Slavic Languages
10-11 May 2012

Call for Papers:

Abstracts are invited for 30-minute presentations (plus 10 minutes discussion) on any topic dealing with formal aspects of Slavic syntax, semantics, morphology, phonology,
phonetics, including language acquisition, psycholinguistics, and computational linguistics. Computational talks will be organized into the special session.

Abstracts are limited to TWO PAGES and should be ANONYMOUS. Abstract submissions should be made via the EasyChair Conference System.
Specific instructions will be made available on the conference website: www.indiana.edu/~iuslavic/fasl21.html.

Authors are advised to re-check examples and glosses with speakers of the languages involved.

Abstracts must be received by 1 FEBRUARY 2012. We hope to make a program available by 15 MARCH 2012.

Organizing Committee:
Contacts:
Muamera Begovic mbegovic(removeme)indiana.edu
George Fowler gfowler(removeme)indiana.edu fasl21(removeme)indiana.edu
Steven Franks franks(removeme)indiana.edu
(812) 855-9906/3272
Markus Dickinson md7(removeme)indiana.edu fax: (812) 855-2107
Melissa Wircombe mwitcomb(removeme)indiana.edu
Ksenia Zanon kzanon(removeme)indiana.edu www.indiana.edu/~iuslavic/fasl21.html
Extra
Begrijpelijke Taal NWO subsidieronde NU open, deadline 18 oktober 2011
NWO-Geesteswetenschappen heeft in samenwerking met NWO-Maatschappij- en Gedragswetenschappen en het ZonMw-Preventieprogramma het programma Begrijpelijke Taal: Fundamenten en toepassingen van effectieve communicatie ontwikkeld. De call for proposals is begin juni gepubliceerd.

Het nieuwe onderzoeksprogramma richt zich op fundamenteel onderzoek om beter te begrijpen welke factoren de begrijpelijkheid van communicatie bevorderen en op toegepast onderzoek om die inzichten te vertalen naar goed gefundeerde adviezen op het gebied van taal en communicatie. Het programma is interessant voor onder anderen taalkundigen, onderwijskundigen, bestuurskundigen, psychologen, communicatiewetenschappers en gezondheidswetenschappers.

Meer informatie: www.nwo.nl/begrijpelijketaal
Rubicon programme NWO. Deadline for submission: December 1 2011
Line of action : Opportunities for researchers
Secretariat : NWO
Participants : ALW, CW, EW, GW, MaGW, ZonMw, N, STW
Apply : Yes, but at a later stage


Objective
The aim of the Rubicon programme is to encourage talented researchers at Dutch universities and research institutes run by KNAW and NWO to dedicate themselves to a career in postdoctoral research. Rubicon offers researchers who have completed their doctorates in the past year the chance to gain experience at a top research institution outside or in the Netherlands (maximum of two years).

The Rubicon programme also offers talented researchers from abroad the opportunity to obtain grants to spend a maximum of two years in the Netherlands to conduct research.


Application
Who can apply

Postgraduates who are currently engaged in doctoral research or who have been awarded a doctorate in the twelve months preceding the relevant deadline. Applicants who are still engaged in doctoral research may only apply if their supervisor provides a written declaration approving their thesis.

Women especially are urged to apply.

Researchers from abroad may apply

What can be applied for

A period of up to two years at an institution outside the Netherlands or at a Dutch institution. The minimum duration is twelve months. Standard awards have been set both for periods spent abroad and for periods spent in the Netherlands.

When can be applied

The closing date for the next submission round is on 1 December 2011. As soon as a definite decision has been made on the funding of Rubicon submission rounds after 1 December 2011, NWO will announce this here.

In order to promote mobility among researchers, applications will be admissible only if the candidate is to conduct the research at an institution other than the one where he or she graduated or that awarded his or her doctorate. The research must also be conducted in a country other than the one where the applicant graduated or obtained the doctorate, unless that country is the Netherlands. It is not allowed to combine research at different institutes. Depending on the nature of the project, applicants may conduct field research.

Candidates may apply for a Rubicon grant only once. An application will be deemed to have been made if the application has been accepted for consideration by NWO. Past recipients of Talent grants will not be eligible for consideration under the Rubicon programme. Applications must be submitted by individual researchers and not by pairs or teams of researchers.

Application must be submitted via NWO's electronic submission system Iris.
More information can be found here: www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_6H2G7R_ENG
Vervangingssubsidie geesteswetenschappen opgeheven per 1-1-2012
Let op: Vervangingssubsidie geesteswetenschappen wordt met ingang van 1 januari 2012 opgeheven. Alleen aanvragen die voor deze datum zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Het doel van Vervangingssubsidie geesteswetenschappen is om buitenuniversitaire promovendi op het terrein van de geesteswetenschappen de gelegenheid te geven hun proefschrift af te ronden door hem of haar tijdelijk vrij te stellen van betaalde werkzaamheden. De subsidie dient om de kosten te vergoeden die de werkgever van de promovenda/promovendus moet maken om tijdelijk, voor de duur van de projectperiode, een vervanger aan te stellen.


Aanvraagprocedure
Wie kan aanvragen

De hoogleraar die tevens zijn of haar promotor is, dient aan te vragen voor de (buitenuniversitaire) promovendus/promovenda.

Wat kan aangevraagd worden

Een vervangingssubsidie voor een termijn van maximaal één jaar, verstrekt in de vorm van een lump sum waarmee de werkgever van de promovendus/promovenda de kosten van vervanging kan dekken. Er wordt een maximum van 50.000 euro per aanvraag gehanteerd. De werkgever dient gevestigd te zijn in Nederland.

Aanvragen voor een Vervangingssubsidie kunnen alleen ingediend worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

het onderzoek van evident belang is voor de Geesteswetenschappen.
het een proefschrift betreft waarvan het onderzoek afgerond is en de subsidie wordt aangewend voor de schrijffase die tot definitieve afronding van het proefschrift moet leiden;
het onderzoek betreft dat niet eerder gefinancierd is.
Wanneer kan aangevraagd worden

Let op: Vervangingssubsidie geesteswetenschappen wordt met ingang van 1 januari 2012 opgeheven. Alleen aanvragen die voor deze datum zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Aanvragen voor subsidies in het kader van de persoonsgebonden Vervangingssubsidie kunnen tot 01 januari 2012 doorlopend worden ingediend. De besluitvorming vindt doorlopend plaats in de reguliere vergaderingen van het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen. De beoordelingsprocedure neemt doorgaans vier maanden in beslag.

Extra Informatie

In het kader van een vervangingssubsidie worden geen materiėle kosten vergoed.


Beoordelingsprocedure
Criteria

Wetenschappelijke kwaliteit

1 wetenschappelijke probleem- , vraag- en doelstelling

wetenschappelijk belang van het voorstel
originaliteit/innovatief karakter van de doelstellingen
helderheid van de probleemstelling; operationaliseerbaarheid in deelvragen
2 theoretisch kader

3 onderzoeksmethode

geschiktheid van de benadering/methodologie voor de beoogde doelstellingen
originaliteit/innovatieve karakter van de voorgestelde benadering/methodologie
multidisciplinariteit en interdisciplinariteit
benadering/methodologie
haalbaarheid, uitvoerbaarheid
4 aard, omvang en beschikbaarheid van het bronnenmateriaal

5 begeleidingssteam

adequate samenstelling begeleidings-/onderzoeksgroep
haalbaarheid in termen van ervaring, begeleiding en logistieke faciliteiten
Relevantie

actualiteit van de thematiek
maatschappelijke en culturele relevantie (indien van toepassing)
relevantie voor de Geesteswetenschappen
Mate van afronding

Procedure

Voor de beoordeling van de aanvraag worden twee onafhankelijke deskundigen op het terrein van de geesteswetenschappen geraadpleegd. De aanvrager/promotor krijgt de gelegenheid op deze externe adviezen te reageren. Op basis van alle stukken (de aanvraag, de uitgebrachte adviezen en het weerwoord) besluit het gebiedsbestuur Geesteswetenschappen over het al dan niet toekennen van de vervangingssubsidie.


Overige informatie
Budget

Per jaar is 300.000 euro beschikbaar.

Financiers

NWO-gebied Geesteswetenschappen (GW).

Contactpersonen
Mw. Drs. M. Berendsen
telefoon: + 31 (0) 70 3440691, e-mail: m.berendsen(removeme)nwo.nl