September 22nd, 2011

LOT Announcements / events
Call for publications for LOT Populariseringsprijs 2012. Deadline: October 7 2011
Oproep LOT Populariseringsprijs 2012

Aan alle taalkundigen in Nederland

LOT looft dit jaar wederom de Populariseringsprijs uit, ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over een taalwetenschappelijk onderwerp.

De definitie van in aanmerking komende publicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor dit doel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal - artikelen, boeken, cd-roms, video's, radio - en televisieprogramma's, websites etc. - met copyright in 2010 of 2011 (indien copyright van toepassing is). De bijdrage dient in het Nederlands te rapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door een in Nederland werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienen de essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk te maken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

De omvang van de LOT-prijs bedraagt 1000 Euro.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordeling inzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse taalkundige een reeds gepubliceerde bijdrage van een collega (dus niet van eigen hand) voordragen voor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage gemotiveerd aan te melden. Bij voordracht dient vermeld te worden: Naam voorgedragene, titel bijdrage, adres voorgedragene, motivatie voordracht.

De inzendingen worden beoordeeld door een door het LOT benoemde jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla, samen met het bekend maken van de uitslag van de AVT-Anéla dissertatieprijs. Het taalgala zal plaatsvinden op zaterdag 4 februari 2011 in Utrecht (datum onder voorbehoud).

De sluitingsdatum voor inzending / voordracht is 7 october 2011. Inzendingen / voordrachten kunnen gestuurd worden naar LOT, t.a.v. Ivana Brasileiro, Trans 19, 3512 JK Utrecht of via e-mail naar I.BrasileiroReisPereira(removeme)uu.nl.

Het bestuur hoopt op een overvloedige inzending. De noodzaak tot effectievere publieksvoorlichting over aard en kwaliteit van het taalkundig onderzoek in Nederland en de resultaten daarvan blijft onverminderd aanwezig.

Het reglement is digitaal in te zien: www.lotschool.nl/files/reglement%20Taalgala2012.pdf


Namens het LOT-bestuur,

Henriette de Swart, Wetenschappelijk directeur
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Actueel:

'Wetten voor begrijpelijke teksten werken niet'
www.kennislink.nl/publicaties/wetten-voor-begrijpelijke-teksten-werken-niet
Burgers moeten de bijsluiter bij hun medicijnen, de offerte voor een hypotheek en het overzicht van hun pensioen kunnen begrijpen. Maar de wet waarin de begrijpelijkheid van deze teksten is vastgelegd wordt slecht nageleefd, aldus prof. dr. Leo Lentz, hoogleraar Tekstontwerp en Communicatie.

De authenticiteit van een 17e-eeuwse taalgids
www.kennislink.nl/publicaties/speurtocht-naar-de-echtheid-van-een-17e-eeuwse-taalgids
Een handgeschreven taalgids Nederduits-Russisch uit de zeventiende eeuw. Dat was het onderzoeksobject van promovendus Pepijn Hendriks. In het proefschrift dat hij op 7 september verdedigt, stelt hij de echtheid van het handschrift ter discussie.

Vrouwelijke koolmees valt voor lage tonen
www.kennislink.nl/publicaties/vrouwelijke-koolmees-valt-voor-lage-tonen
Mannelijke koolmezen uit de stad zingen hoger dan hun soortgenoten op het platteland. Helaas voor de stedelingen hebben vrouwelijke koolmezen juist een voorkeur voor mannetjes die laag zingen. Dat schrijven Leidse biologen deze week in het blad PNAS.
Lectures / talks / Colloquia
Discourse op Dinsdag, Utrecht University UIL OTS, September 27 2011
Date & time: 27 September, 15:30-17:00
Location: Utrecht University, Janskerkhof 13, Room 0.06

Mike Hannay
(VU Amsterdam)

Thematic parentheticals in Dutch and English


Abstract
I am interested in information packaging. One particular area of interest is how writers start their sentences, how they present what is known as the ‘theme’ of the message. The theme is the ‘peg on which the message is hung’, and in Hallidayan linguistics is very much seen as reflecting a speaker/writer choice, something that is in the centre of the language producer’s attention at the moment of utterance production. It is also assumed that a clause and a sentence can have more than one theme because there are different ways in which one can orient the addressee to the message one is constructing; in such cases one talks about an ‘extended’ theme.
This presentation is about something that I am calling thematic parentheticals. Put simply, thematic parentheticals are elements that (a) are separated by punctuation from the rest of the sentence, (b) occur either between elements of the theme or immediately following the last elements of the theme, and (c) in some sense modify their host, or are triggered by it. While theme is a well-studied phenomenon, the same cannot be said for parentheticals. Here are some examples of thematic parentheticals, taken from Tavecchio (2010):

(1) A feared post-election backlash, with more arrests, show trials and newspaper closures, could in turn rouse the Iranian street from its present state of disillusioned torpor.
(2) Support from the chief constables, who historically have opposed such a unit, suggests extra funds for the new unit have been guaranteed.
(3) The BBC, whatever its faults, is too important to be destroyed by politicians.

I am interested in the different ways in which parenthetical information might contribute to the extended theme. I am particularly interested in investigating the notion that writers use thematic parentheticals as a ‘second step’ – the idea being that the initial theme is presented as a speaker/writer-centred choice but the second step parenthetical is often a more addressee-oriented choice along the lines of .
But there is also a different line of attack, and that is a contrastive analysis of how these thematic parentheticals work in different languages. The trigger for such an analysis is provided by Tavecchio (2010), who found that across the genres she studied (academic articles, short stories, news reports, and public information leaflets) English had significantly more interruptions (= parentheticals) than Dutch. Her study is broad and essentially quantitative, while a more detailed analysis of structural, punctuational, semantic and discourse features might provide more insight into how parenthetical expressions work in the two languages, and might therefore also contribute to a contrastive-rhetorical picture of the two languages. I take analysis at the level of the complex text sentence to be an essential part of contrastive rhetoric studies, in addition to studies of macro-discourse features, single discourse functions, and single grammatical constructions. Such an analysis can offer a meaningful contribution in relation to a traditional function of contrastive linguistic analysis, namely by providing a basis for the development of advanced teaching materials in writing skills programmes.
In this paper, which reports on early stages of the work, I will present a few details of the quantificational study conducted so far on the English and Dutch data, but I also want to spend some time looking in detail at some of the data which are perhaps more intriguing from a non-language specific discourse point of view and which may help in getting a fix on writers do to prepare their readers for what is to come.
This work is being conducted together with Marķa de los Įngeles Gómez Gonzįlez from the University of Santiago de Compostela, within the framework of a larger project we are undertaking on parentheticals within our Santiago research group, Scimitar. The research is supported by a grant from the Galician Junta, though I hasten to add that I am not a separatist.
-----
The Discourse op Dinsdag discussion group is intended for researchers working on discourse from a language use perspective, and offers a platform to discuss their work (in progress). For more information check our website www.let.uu.nl/vici.

Kind regards,
The organizers:
Anneloes Canestrelli,
Pim Mak,
Ingrid Persoon,
Ted Sanders,
Rosie van Veen.
Lecture by Carol Padden "From gesture to new sign language", Radboud University Nijmegen, October 11 2011
Please be informed of the upcoming lecture by Carol Padden. Carol is Professor of Communication at University of California, San Diego, and an affiliate member of the Center for Research in Language. Her main areas of research are sign language structure, culture and community and evolution of language. She will be here to lecture on recent work on Al-Sayyid Bedouin Sign Language, a newly emerged sign language from a bedouin village in Israel, and experimental work on gestures by hearing non-signers.

Professor Carol Padden will be available for individual meetings both before and after the lecture. Please inform Ellen Ormel (e.ormel(removeme)let.ru.nl) if you would like to schedule a meeting with Carol.

Hope to see you all there!

Date: Tuesday October 11
Time: 1pm-2pm
Place: MPI 1.63

IMPRS/CLS LECTURE
-open to all-

Name of speaker: Carol Padden (Prof. of Communication at UCSD) Title of the lecture: "From gesture to new sign language"

Abstract:
Work on new sign languages has revealed a great deal about how human languages evolve and develop. What we have learned from this work has made it possible to develop specific proposals about how human language emerges, specifically how conventionalization and grammaticization take place over time. I will discuss first work by myself, my colleagues and our students on emergence of word order and lexical patterns in Al-Sayyid Bedouin Sign Language, a new language created by three generations of signers in a village in southern Israel. I will then discuss recent experiments we have developed to identify and track seeds of these forms appearing even earlier, in spontaneously created gesture forms and strings produced by hearing non-signers in the laboratory. This evidence points to several essential cognitive (or linguistic) strategies that may underlie all human languages, signed or spoken.
Colloquium Dialects in Contact, Ghent, December 16 2011
Dialects in Contact: Changes in Transitional Zones.
A colloquium organized by the journal Taal & Tongval.
Location: Ghent, Belgium.
Date: 16-12-2011 (16th of December). `

Organizers:

Anne Breitbarth, University of Ghent
Ben Hermans, Meertens Institute


See for call for papers below.
Workshops / Conferences / Symposia
Workshop on Large-scale comparative research on South American languages and cultures, Radboud University Nijmegen, September 23 2011
14.00 - 18.00, Friday 23 September 2011 Radboud University Nijmegen, Room E2.05


Large-scale comparative research on South American languages and cultures:
Top-down and bottom-up approaches


Participants include:
UCB UC-Berkeley ( Lev Michael and Tammy Stark)
RU Radboud University (Pieter Muysken’s Traces of Contact project team)
Lund Lund University (Love Eriksen)


The workshop is open to all interested comers.
Workshops and reception Norval Smith, Universiteit van Amsterdam, 30 September 2011
Beste collega,

Op vrijdag 30 september 2011 neemt Norval Smith afscheid als Universitair Hoofddocent bij de Capaciteitsgroep Taalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. We besteden daar gedurende deze dag op verschillende manieren aandacht aan.

Van 10 uur tot 15.30 uur is er allereerst Norval’s retirement workshop met een zevental lezingen op het terrein van de fonologie. Deze workshop vindt plaats in zaal 420 van het Bungehuis, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam. Voor een lunch wordt gezorgd. Het programma van de workshop is hieronder te vinden.

Van 16 uur tot 18 uur is er gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van Norval tijdens een receptie, die eveneens plaatsvindt in het Bungehuis, in de ontvangstruimte op de begane grond.

We nodigen je van harte uit om bij deze activiteiten aanwezig te zijn en zo Norval’s afscheid luister bij te zetten.

In verband met de reserveringen horen we graag per omgaande of je bij lunch en/of receptie aanwezig zult zijn op taalwetenschap-fgw(removeme)uva.nl.

Met vriendelijke groeten,

Enoch Aboh
Bert Botma
Kees Hengeveld

Norval’s Retirement Workshop
September 30, 2011, Universiteit van Amsterdam

Programme

10.00-10.15 Opening
10.15-10.45 Camiel Hamans (Anne Vondeling Stichting/Europees Parlement Brussel)
From prof to provo: some observations on clippings in Dutch
10.45-11.15 Roland Noske (Université de Lille)
The Grimm-Verner Push Chain and Contrast Preservation Theory
11.15-11.30 Coffee
11.30-12.00 Geert Booij (Universiteit Leiden)
Allomorphy and the architecture of the grammar
12.00-12.30 Bert Botma* & Marc van Oostendorp*+ (*Universiteit Leiden, +Meertens Instituut)
A propos of the Dutch vowel system 21 years on, 22 years on
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.00 Carlos Gussenhoven (Radboud Universiteit Nijmegen & Queen Mary College, London)
Quantity or durational enhancement of tone: the case of the Maastricht Limburgish high vowels
14.00-14.30 Ben Hermans (Meertens Instituut)
The phonological representation of the Limburgian tonal accents
14.30-14.45 Coffee
14.45-15.15 Diana Apoussidou
The Tibetan numerals segmentation problem and how virtual learners solve it
15.15-15.30 Concluding remarks
International workshop on ‘Tone andintonation’, Radboud University Nijmegen, September 23 2011
International workshop on ‘Tone andintonation’
in honor of Prof. dr. Carlos Gussenhoven

Date: September 23, 2011
Place: Aula, Radboud University Nijmegen


Program

9.00 Ontvangst met koffie en thee
9.30-10.15 Larry Hyman (Berkeley University)
“Tonal density and tonal typology”
10.15-11.00 HaruoKubozono (National Institute for Japanese Language and Linguistics):
“Varieties of Pitch Accent Systems in Japanese”
Koffie / thee
11.30-12.15 AditiLahiri (Oxford University)
“Phonological words and phrases”
12.15-13.00 Marc Swerts (Tilburg University)
“Pitch accents from a speaker and listener perspective”
Lunch
14.00-14.45 Bob Ladd (University of Edinburgh)
“Individual differences in pitch perception: implications for language”

16.00 Afscheidsrede van Carlos Gussenhoven (Radboud University Nijmegen)
“Of migrant men, shifting sounds andstagnant waters”

Attendance is free forall; however, you are kindlyrequestedto register bysending a mail top.fikkert(removeme)let.ru.nlbefore September 20, 2011.

ABSTRACTS
• Prof. Larry M. Hyman (University of California, Berkeley) “Tonal density and tonal typology”
In previous work I have documented several ways in which tone is “different” from segmental and metrical phonology. I believe that a reasonable case can be made that tone offers both greater complexity and greater diversity than other aspects of phonology. Concerning such diversity, a relatively small number of languages distinguish up to five contrasting tone heights and multiple contours on each syllable. On the other hand, many two-height tone systems are best analyzed with a single contrast of /H/ vs. Ų, where the “privative” /H/ may be significantly restricted in distribution (e.g. only one per word, contrast only on the stressed syllable). Recognizing this extreme variation, Gussenhoven (2001:15296) introduces the notion of “tonal density”: “A phonological typology of tone might be based on tonal density: how many locations are specified for tone, that is, have tonal associations? ... in the ‘densest’ case they specify every mora for tone, and in the sparsest case they just mark the phrasing” (cf. Gussenhoven 2004:35). In this talk I raise the question of whether, and if so how, tonal density either constrains or enables the aforementioned wide range of complexities and diversity. Are there certain properties of tone systems which are found mostly/only in highly dense systems, in highly sparse systems, or independently of tonal density? My ultimate goal is to raise the question of whether it is possible by this criterion or any other to establish a “canonical typology” of tone in the sense of Corbett (2005), and if not, why not.
• Prof. HaruoKubozono (National Institute for Japanese Language and Linguistics) “Varieties of pitch accent systems in Japanese”
This talk analyzes varieties of prosodic systems in Japanese with main focus on lexical accent and question prosody. The first half of the talk discusses Japanese dialects with a special reference to the number of lexical contrasts and the relevant prosodic units that are used for pitch assignment. It also describes some interesting accent rules found in those dialects. The second half of the talk classifies Japanese dialects into two groups depending on the prosodic pattern for questions (vs. declarative sentences). In the central part of Japan we find prosodic systems that employ pitch rise for questions, whereas we find prosodic systems with a falling pitch pattern in the north and the south of the country.


• Prof. AditiLahiri (Oxford University) “Pertinacity of Scandinavian Accent vs. Stųd”
Although the phonetically complex pitch accent (Accent 2) appears to be the marked accent in Norwegian, a more careful examination suggests that phonologically the Danish stųd patterns very much like Accent 1. A comparison of phonological words (cliticised, affixed and compounds) provides evidence for very similar phonological patterns in the two languages despite apparent surface distributions. Phonological words and syntactic words are not always isomorphic — one edge will align but not the other. Gussenhoven argues that Association Domains and Phonological Phrases (phrases which are domains for segmental alternations) may also have the same misalignment. In this talk, I would like to try to come to terms with words and phrases, from both segmental/tonal as well as an intonational perspective. Can we determine which edge tends to be more likely to mismatch? Is there a preferred tendency through the history of a language family (as in Germanic)? If yes, how do we formalize this tendency as a motivation towards change, or not to change, viz. pertinacity?
• Prof. Marc Swerts (Universiteit van Tilburg: Tilburg center for Cognition and Communication) “Pitch accents from a speaker and listener perspective”.

In the field of (cognitive) linguistics, there is a renewed interest in the question to what extent the form of linguistic expressions is a consequence of speaker-dependent or addressee-dependent factors. Basically, the underlying problem in this area is whether speakers mainly "speak for themselves", or whether they adapt their expressions to the needs and background of their addressees. I will discuss results of recent work on characteristics of pitch accents in Dutch that show that the distribution and realization of such accents can best be explained as being a result of both speaker- and listener-related factors (This is joint work with ConstantijnKaland and EmielKrahmer).
• Prof. Bob Ladd (University of Edinburgh, dept. of Linguistics "Individual differences in pitch perception: implications for language".

There are well-documented (but not very widely known) individual differences in the perception of "missing fundamental" stimuli, which which point to different strategies for processing pitch in complex periodic tones. I will review some of the findings of our own and others' research, including evidence that genetic influences may affect an individual's dominant strategy. I will discuss the potential implications of genetic influences for language typology (in particular, the geographical distribution of tone languages) and for the idea of "biological codes" in the use of voice pitch.
Workshop on Meaning and Morpho-syntax in sign languages, UvA Amsterdam, Sept 28 2011
In connection with the doctoral defense of Michele Brunelli

Place: Doelenzaal (in the UB) Singel Amsterdam
Time: 9.30-12

9.30- 10.10
The two functions of a question: Evidence from Spoken and Signed Languages.
Dr. Enoch Aboh
Linguistics,
University of Anmsterdam
It is commonly assumed that wh-words typically clause-type wh-questions crosslinguistically. In languages like English, interrogative clause-typing is achieved by so-called Wh-movement, while in other languages (e.g., Lele, Chadic) wh-questions are marked by a question particle, which combines with a wh-word occuring in situ or ex situ depending on context. The variation between English and Lele raises the question as to the exact function of wh-words in questions. Building on Aboh and Pfau (2010), I argue that questions fulfil two functions: that of a speech act and of a communicative act. The former is signaled by an interrogative (or a question) particle that is universally present, while the latter is encoded by a relevant phrase that serves as the focus of the interrogation. The proposed analysis is based on empirical facts from both spoken and signed languages.

10.15-10.55
Semantics and Modality: Mapping Meaning onto Morphosyntax
Prof. Dr. Markus Steinbach
Georg-August-Universität
Seminar für Deutsche Philologie
37073 Göttingen
In many spoken languages, a reciprocal marker such as English 'each other' receives a reciprocal (i.e. 'help each other'), a collective (i.e. 'play with each other') and a spatial (i.e. 'next to each other') interpretation. These interpretations can be subsumed under the notion 'plurality of relations'. In spoken languages, this systematic polysemy of reciprocal markers is quite common. By contrast, sign languages do not use an underspecified reciprocal marker to encode the three interpretations of plurality of relations but quite different morphosyntactic and lexical strategies, Moreover, none these strategies involves a pronominal reciprocal marker – a pattern that is in striking contrast to the one found in spoken languages. In DGS, for instance, the reciprocal reading involves reduplication of the verb. The collective reading is expressed by the adverbial TOGETHER. And the spatial interpretation is directly represented in the sign space by spatial modification of a classifier predicate. A crucial factor motivating the attested differences between spoken and sign languages is the unique potential of sign languages to use the sign space to express grammatical relations and spatial configurations. This potential is exploited with the reciprocal and spatial interpretation. Moreover, since DGS does not have a morphological reciprocal marker on its disposal, the collective interpretation cannot be linked to a underspecified reciprocal morpheme but is expressed independently by a lexical strategy (i.e. the sign TOGETHER). In sum, DGS does not use one morpheme to express plurality of relations but maps the three meanings on three different (non-polysemous) spatial and lexical strategies.

BREAK

11.15-12.00
Two types of nonconcatenative morphology in signed languages
Prof. dr. Christian Rathmann
Centrum für de Deutsche Gebaerdensprache
Hamburg.
(in collaboration with Mathur)
There is consensus signed languages favor nonconcatenative morphology (Aronoff, Meir and Sandler 2005, Fernald and Napoli 2000). This type of morphology includes processes that change at least one of the parameters of the stem, such as handshape, orientation, location or movement. It is argued there are two types of nonconcatenative morphology in signed languages. In one type, all the morphemes in a sign have a fixed realization. This is similar to nonconcatenative morphology seen in spoken languages. In the other type, one of the morphemes in a sign does not have a fixed realization in the lexicon. This type is unique to signed languages. The paper argues for these two types on the basis of phonological constraints that interact with them in German (DGS) and American (ASL) Sign Languages.
The first type is exemplified by numeral incorporation. This process combines two morphemes, each of which has a fixed lexical specification: a numeral which contributes handshape, and a sign like WEEK, which contibutes location, orientation and movement. In ASL, the numerals ONE through NINE may be incorporated, but not the numerals TEN and above. It is shown the latter numerals have a particular internal movement such that if it is overlaid with the movement of, say, WEEK, it results in complex movement that is marked. The phonological constraints that interact with this process concern the complexity of articulation.
The second type is seen in verb agreement. Under one approach, this process involves two morphemes, one of which has a fixed lexical specification: a verb like ASK in DGS is lexically specified for handshape, location and movement. The other morpheme marks agreement with the person and number features of the (in)direct object and alters the orientation of the verb. If the object is first person, the hand is oriented toward the signer. However, if the object is nonfirst person, there is no fixed specification for orientation. This specification is left open and may be realized through interaction with gestural space, in which an area of signing space is associated with a referent. While this space is infinite, the articulators (i.e. the hands and arms) limit the possibilities for such realization. Thus, the phonological constraints interacting with this process concern the degree of articulation, which holds true regardless of the particular approach assumed for verb agreement.
Other morphological processes fall into one of the two types, supporting the typology of nonconcatenative morphology in signed languages. In particular, aspectual modulations belong to the first type, as they are realized in specific ways, while some classifier constructions pattern with the second type, owing to the fact that they can be realized in infinite ways. Moreover, while the first type includes both derivational (numeral incorporation) and inflectional processes (aspect), the second type is restricted to inflectional processes like agreement, which require interaction with gestural space and which thus explain why the second type is unique to signed languages. In the end, we discuss how these two types of nonconcatenative morphology interact with iconcity and grammaticization.
Conference on Psycholinguistics, 'New Trends in Experimental Psycholinguistics', Madrid, September 29-30 2011
We are organizing a conference on psycholinguistics.
The conference will deal with new methods to study language (eye tracking,
reaction times, ERPs, fMRI, visual preference paradigm, genetics).
The conference is intended to cover language processing, language
acquisition or language disorders.
The plenary speakers are Harald Clahsen and Michael Ullman.
Deadline for receipt of abstracts: 11 april 2011

Dates of conference: 29, 30 September 2011

For more information: www.linguistic-institute.info/experimental.htm
CLA '11 Conference, Poland, October 17-19-2011
Computational Linguistics-Applications
Conference - CLA'11
17-19 October 2011
Held in Warszawianka Hotel Wellness & Spa in Jachranka (near Warsaw, Poland)

Conference Goals
The Computational Linguistics – Applications Conference was established in 2008 as the Workshop for its first three editions in response to the fast-paced progress in the area, to create a dialog between researchers and practitioners involved in Computational Linguistics and related areas of Information Technology.

Traditionally, computational linguistics was limited to the scientists specialized in the processing of a natural language by computers. Scientific approaches and practical techniques come from linguistics, computer science, psychology, and mathematics. Nowadays, there is a number of practical applications available. These applications are sometimes developed by smart yet NLP-untrained developers who solve the problems using sophisticated heuristics. CLA aims to be a meeting place for both parties in order to share views and ideas. It will help scientist to better understand real world needs and practitioners not to reinvent the wheel.

Computational Linguistics needs to be applied to make the full use of the Internet. There is a definite need for software that can handle unstructured text and information to allow search for information on the web. The priority aim of the research in this area is to enable users to communicate with the computer in their native language.

CLA'11 Conference is a place where the parties meet to exchange views and ideas with a benefit to all involved. The Conference will focus on practical outcome of modeling human language use and the applications needed to improve human-machine interaction.

Draft Program
Monday (October 17, 2011) - Wednesday (October 19, 2011)

Automatic Metatada Generation in an archaeological digital library: semantic annotation of grey literature
Andreas Vlachidis, Ceri Binding, Douglas Tudhope, Keith May

Expanding a Corpus of Closed-World Descriptions by Semantic Unit Selection
Marcus Uneson, Peter Juel Henrichsen

A Graph Based Approach for Identifying Hindi Derivational Variants
Nikhil Kanuparthi, Nithin Dasari, Abhilash Inumella, Dipti Misra Sharma

Infomat -- Text Clustering Visualization Based on the Term-Document-Matrix
Magnus Rosell

A System for Modularly Constructing Efficient Natural Language Processors
Rahmatullah Hafiz, Richard A. Frost

MUSE – A Multilingual Sentence Extractor
Marina Litvak, Slava Kisilevich, Mark Last, Menahem Friedman

Natural Language Understanding for Grading Essay Questions in Persian Language
Iman Mokhtari-Fard

Sentiment Analysis for Hotel Reviews
Walter Kasper, Mihaela Vela

Cross-Language Boosting in Pattern-based Semantic Relation Extraction from Text
Emiliano Giovannetti, Simone Marchi

Automatic Prominence Detection Using Declination Reset Feature in Russian
Nina Volskaya, Daniil Kocharov, Pavel Skrelin

Production of morphological dictionaries of multi-word units using a multipurpose tool
Ranka Stankovi?, Ivan Obradovi?, Cvetana Krstev, Duško Vitas

Improving Predictive Entry of Finnish Text Messages using IRC Logs
Miikka Silfve rberg, Mirka Hyvärinen, Tommi Pirinen

An Automatic Tagger for Diacritizing and Analyzing Arabic Text
Ramy Eskander, Amin Shoukry, Saleh Alshehaby

Towards An Enhanced Semantic Approach For Automatic Usability Evaluation
Peter Steinnökel, Christian Scheel, Michael Quade, Sahin Albayrak

Environmental Knowledge in EcoLexicon
Pilar León Araśz, Arianne Reimerink, Pamela Faber

Bootstrapping Events and Relations from Text
Ting Liu, Tomek Strzalkowski

A New Approach to HMM-Based Automatic Headline Generation
Fahad Alotaiby, Salah Foda, Ibrahim Alkharashi

Tools for better OCR results of the ancient Czech language and better digital image quality
Tomas Foltyn, Jiri Polisensky

Hierarchical Text Clustering Based on ICA
Julian Driver, Dominik Heider, Sascha Hauke, Martin Pyka

Vocabulary Selection and Language Model Adaptation for Simultaneous Lecture Translation
Paul Maergne r, Ian Lane, Alex Waibel

See for more info: www.cla-conf.org/

See for call for papers below.
Symposium on Tools for Analyzing Complexity, Accuracy, and Fluency of Free Spoken Data, University of Groningen, November 11 2011
Location: Faculty of Arts, University of Groningen
Date: 11.11.2011
Time: 9.30 – 14.00


Invited speakers:

Prof. Alex Housen. Dept. of Language and Literature. University of Brussels (VUB)
Prof. Folkert Kuiken. Amsterdam Center for Language and Communication. University of Amsterdam (UvA)
Prof. Ekkehard König. Institut für Englische Philologie. Freie University Berlin (FUB)


Description:

Complexity, accuracy, and fluency (CAF) have figured as major research variables in applied linguistic research. At the same time, questions concerning the definition and operationalization of these variables are still subject to debate and reoccur for various types of linguistic data being analyzed.
This also applies to the analysis of corpora containing free spoken data which are frequently used in, e.g., research on language development or the analysis of natural discourse. In these cases, additional experimental assessments of a speaker’s proficiency may not always be possible, and the complexity, accuracy, and fluency of a given speaker have to be assessed on the basis of natural speech only. However, natural speech is characterized by the spontaneity with which it is produced, and it can be expected to contain pauses, retracings, speech errors, and other distinct features. This has the effect that many different speech characteristics have to be considered during analysis and that different speakers may be difficult to compare. To approach these challenges, the symposium aims at defining and operationalizing the CAF variables with regard to corpora containing free spoken data.
The CAF framework is commonly used in L2 acquisition / L1 attrition research. In these areas, contrastive analysis can serve as a useful tool when deciding how to assess accuracy. The second aim of the symposium is therefore to discuss the role that contrastive analysis can play when analyzing CAF.
For this symposium we have invited three leading figures/scholars in the area of CAF and Contrastive Analysis who will share their expertise on analyzing free spoken data with respect to the three dimensions complexity, accuracy, and fluency. Participants will be given the opportunity to enter into discussion with the experts and ask questions.


Registration & Fees:

The symposium is addressed to researchers interested in the CAF framework and researchers working with free spoken data in the areas of attrition, acquisition, and discourse. If you are interested in attending the symposium, please send an email to Cornelia Lahmann (C.M.M.A.Lahmann(removeme)rug.nl) including your full name and your university affiliation.


Attendance is free for PhD students; however, a contribution of EUR 10,- for coffee and lunch will be asked.
For all other participants, a registration fee of EUR 10,- will be charged, plus EUR 10,- for coffee and lunch.
The fees are to be paid on the day of the symposium.


Contact & Travel:

The symposium will take place in the city center of Groningen, in walking distance to the Central Station. The precise location will be announced to all registered participants in time.
For questions, please contact Cornelia Lahmann: C.M.M.A.Lahmann(removeme)rug.nl

We are looking forward to welcoming you in Groningen!

Rasmus Steinkrauss
Cornelia Lahmann
SDH 2011 Conference, November 17-18 2011 Copenhagen.
SDH 2011 Supporting Digital Humanities:
Answering the unaskable

17-18 November, Copenhagen

Following up on the success of the first SDH conference, held in Vienna in 2010, the CLARIN and DARIAH initiatives have decided to jointly organise the second SDH conference, to be held in November 2011 at the University of Copenhagen, Denmark, a participant in both CLARIN and DARIAH.

Digital technologies have the potential to transform the types of research questions that we ask in the Humanities, allowing us both to address traditional questions in new and exciting ways but also to answer questions that we were not even aware we could ask – hence the title of this conference. How can digital humanities help us not just to find the answers to our research questions more quickly and more easily, but also to formulate research questions we would never have been able to ask without access to large quantities of digital data and sophisticated tools for their analysis? Supporting Digital Humanities will be a forum for the discussion of these innovations, and of the ways in which these new forms of research can be facilitated and supported.

CLARIN and DARIAH are creating European research infrastructures for the humanities and related disciplines. SDH2011 aims to bring together infrastructure providers and users from the communities involved in these two infrastructure initiatives. The conference will consist of a number of topical sessions where providers and users will present and discuss results, obstacles and opportunities for digitally-supported humanities research. Participants are encouraged to engage with honest assessments of the intellectual problems and practical barriers in an open and constructive atmosphere.

The first SDH conference in 2010 gave a broad and multi-facetted presentation of the domains of interest to CLARIN and DARIAH. This time we have chosen a somewhat more focussed approach, concentrating on two major themes, but not excluding other themes of interest for the humanities. The two themes are:

• Sound and movement – music, spoken word, dance and theatre
• Texts and things – texts, and the relationship between texts and material artefacts, such as manuscripts, stone or other carriers of texts

Programme committee
Bente Maegaard, University of Copenhagen, Denmark
Steven Krauwer, Utrecht University, Netherlands
Helen Bailey, University of Bedfordshire, UK
Tim Crawford, Goldsmith’s University of London, UK
Matthew James Driscoll, University of Copenhagen, Denmark
Neil Fraistat, University of Maryland, United States
Erhard Hinrichs, Tübingen University, Germany
Fotis Jannidis, Würzburg University, Germany
Helen Katsiadakis, Academy of Athens, Greece
Krister Lindén, Helsinki University, Finland
Heike Neuroth, Göttingen State and University Library, Germany
Laurent Romary, INRIA, France
Nina Vodopivec, Institute for Contemporary History, Ljubljana, Slovenia
Peter Wittenburg, MPI, Netherlands/Germany
Martin Wynne, Oxford University, UK

Conference website
cst.ku.dk/sdh2011/
Conference Going Romance, Utrecht (UIL OTS), December 8-10 2011
Going Romance is the European conference series that focuses on Romance languages from the perspective of current linguistic theorizing. In the two decades of its existence, it has developed into the major European discussion forum for theoretically relevant research on Romance languages where current ideas about language in general and about Romance languages in particular are discussed.

The conference lasts for three days, with at least two days for the general session. Slots for invited speakers are 60 minutes (45+15), while slots for selected speakers are 40 minutes (30+10). The conference may include a one-day workshop with a theme depending on the initiatives of the steering committee or the local organisation.

Going Romance is organised every year, in the first half of December. The call for papers is issued and distributed before summer, with a submission deadline in the first half of September. Around half October the definitive program is established.

Going Romance has a steering committee, in which all Dutch universities that are involved in research on Romance languages are represented; currently (February 2011) the steering committee has the following members:

Prof. Dr. Roberta d'Alessandro, associated to LUCL (Leiden)
Dr. Jenny Doetjes (and Prof. Dr. Johan Rooryck), associated to LUCL(Leiden)
Dr. Frank Drijkoningen, associated to UiL-OTS (Utrecht)
Prof. Dr. Haike Jacobs, associated to CLS (Nijmegen)
Dr. Ellen-Petra Kester, associated to UiL-OTS (Utrecht)
Dr. Petra Sleeman, associated to ACLC (Amsterdam)
Prof. Dr. Henriėtte de Swart, associated to UiL-OTS (Utrecht)
Prof. Dr. Leo Wetzels, associated to the Free University (Amsterdam)
Vacancy: representative for CLCG (Groningen)

This "all Dutch" initiative for Romance languages differs from most other initiatives in the field. It is a conference that considers the Romance languages as the dominant object of closer scrutiny (most other colloquia in the home countries accept contributions on other languages); the lingua franca of the conference is English (most other colloquia in the home countries accept contributions in the mother tongue). Going Romance is generally considered to be the European counterpart to the American LSRL (Linguistic Symposium on Romance Languages). In 2008 the steering committee decided that its "European" aims may lead to venues other than in the Netherlands once every two years.

Going Romance 2011 (25th anniversary) is scheduled to take place in Utrecht. See for call for papers below this header.

Going Romance 2012 is scheduled to take place in Leuven (Belgium)
ConSOLE XX Conference, Leipzig, Germany, January 5-7 2012
We are proud to announce that the 20th Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XX) will take place from January 5 - 7, 2012 at the University of Leipzig (Germany). The ConSOLE is a highly competitive conference for the coming generation of linguists working in the field of formal linguistics. It provides a forum for presenting results of their research to an international audience (including distinguished invited speakers).

Deadline for abstract submission:

September 9, 2011

Call on LinguistList:

linguistlist.org/callconf/browse-conf-action.cfm?ConfID=129022

Further details can be found on our homepage:
www.uni-leipzig.de/console20/

If you have any questions, please contact the organizing committee at consolexx(removeme)uni-leipzig.de

Organizing committee:
Anke Assmann
Sebastian Bank
Doreen Georgi
Daniela Henze
Stefan Keine
Philipp Weisser
Eva Zimmermann

Contact:
Universität Leipzig
Institut für Linguistik
Beethovenstraße 15
D-04107 Leipzig
Germany
Email: consolexx(removeme)uni-leipzig.de
FIFTH WORLD UNIVERSITIES FORUM, University of the Aegean, Rhodes, Greece, January 8-10 2012
www.ontheuniversity.com/conference/

The World Universities Forum brings together those with a common concern for the role and future of the university in a changing world.

Never before in their long history have universities faced as many challenges as they do now. This is so because we live in times of enormous economic, political and cultural transformations, demanding the very idea of university to be re-imagined. Citizenries and constituents now question the relevance and effectiveness of the University, in ways they have never done before. In such a context, universities do not only need to re-think and re-frame their purposes and governance, but also communicate effectively with the communities that support them. They also need to take a manifestly pivotal role in addressing the key challenges and opportunities of our times: globalization, environmental sustainability, economic development, social inclusion, and human security. The World Universities Forum is a forum for the discussion of an agenda that explores the key challenges of our times, challenges that will shape the future role of the University. We have published the draft agen!
da emerging from our 2010 conference at ontheuniversity.com/ideas/action-agenda/ - please join us at the next conference as we take this discussion a further step forward.

The World Universities Forum is held annually in different locations around the world. The Forum was held in Davos, Switzerland in 2008 and 2010; in conjunction with the Indian Institute of Technology - Bombay, Mumbai, India in 2009; and it was hosted by the Hong Kong Institute of Education in 2011.

The 2012 World Universities Forum is being held in Rhodes, Greece. The island sits at the Crossroads between the Middle East, Africa and Europe. This has given the city a long history of different cultures, identities and languages. Rhodes is famous as the site of the Colossus of Rhodes, one of the Seven Wonders of the World. It also contains the citadel of Rhodes, a designated UNESCO World Heritage Site and one of the best preserved medieval towns in Europe.

Plenary speakers, parallel paper, workshop and colloquium presentations will be made by researchers and administrators from a wide range of fields, institutions and geographical locations. Participants are invited to submit a presentation proposal for a 30-minute paper, 60-minute workshop, or a jointly presented 90-minute colloquium session.

Presenters may also choose to submit their written papers for publication in the peer-refereed Journal of the World Universities Forum. Those who are unable to attend the conference in person are welcome to submit a virtual registration, which allows for submission of a paper for refereeing and possible publication in the journal, as well as an option to upload a video presentation to the conference YouTube channel.

The deadline for the next round in the call for papers (a title and short abstract) is 12 May 2011. Future deadlines will be announced on the conference website after this date. Proposals are reviewed within two weeks of submission. Full details of the conference can be seen at www.ontheuniversity.com/conference/ .

We look forward to seeing you in Rhodes in January.
EMLAR VIII, UIL OTS Utrecht University, February 1-3 2012
Experimental Methods in Language Acquisition Research VIII
Lectures and hands-on sessions on practical aspects of language acquisition research.

February 1 - 3, 2012

UiL-OTS, Utrecht University - Netherlands

The Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL-OTS) is pleased to announce the eighth edition of EMLAR, taking place in Utrecht (The Netherlands) from February 1-3, 2012 (Wednesday to Friday).

The workshop aims at training PhD students and advanced MA students in methods of experimental research in first and second language acquisition. Experts in various domains of language acquisition research will give lectures and tutorials. We will also provide the opportunity to present a poster.

Registration opens: August 15, 2011.
Registration closes: December 15, 2011.

For further questions, contact us at: EMLAR2012(removeme)uu.nl
More info: www.hum.uu.nl/emlar/home.htm
Job Announcements / Vacancies
Call for Applications for Lectureship in Arabic Language & Linguistics, Leiden University. Deadline: October 4 2011
Leiden University invites applications for a fulltime Lectureship in Arabic Language & Linguistics. Apointment will be fixed-term from September 2012 through August 2015, with the possibility of extensions of up to three years, and of tenure thereafter. Requirements include a PhD degree, but candidates near completion of the PhD may be considered. Review of applications will commence by 4 October 2011 and continue until the position is filled. Interviews are tentatively scheduled for late November to early December 2011. The rank of lecturer (Universitair Docent) corresponds to that of assistant professor in North-American terms. Candidates from outside the Netherlands may be eligible for a substantial tax break.

For the full advertisement, see www.vacatures.leidenuniv.nl/wetenschappelijk/11-192.html

Queries to Maghiel van Crevel, Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), at m.van.crevel(removeme)hum.leidenuniv.nl, with cc to Ton van Haaften, Leiden University Center for Linguistics (LUCL), at t.van.haaften(removeme)hum.leidenuniv.nl.
Two PhD positions with TiLPS in Natural Logic and Linguistic Semantics and in Computational Logic and Natural Reasoning, Tilburg University. Deadline: October 15 2011
The Tilburg Center for Logic and Philosophy of Science (TiLPS) invites applications for two fully funded four-year PhD positions.

1 PhD student in Natural Logic and Linguistic Semantics
1 PhD student in Computational Logic and Natural Reasoning

Individuals are encouraged to apply who have an interest in logical and computational theories of ordinary reasoning, natural logic, and/or linguistic semantics and who want to investigate these topics in an interdisciplinary setting where linguistic investigation is combined with tableau theorem proving and model checking. The positions are part of the program "Towards Logics that Model Natural Reasoning", funded by a Free Competition grant from the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) and led by Reinhard Muskens. More information about this program and about the projects can be found at tinyurl.com/tilnatlog.

These positions are open to candidates with a master's degree or equivalent and successful candidates are required to complete a PhD thesis within maximally four years.

We expect the willingness to work in an international interdisciplinary research environment. The PhD candidates will receive a starting salary of 2042 Euro gross per month in the first year. The salary in the last year is 2612 Euro.

Applications (in English) should include a cover letter, a curriculum vitae, a two-page research proposal, and the names of two references. Candidates are also invited to include a sample of their writing, if one is available in English, French, German or Dutch.
Only applications made with the help of our Application Wizard will be taken into consideration:

- Go to tinyurl.com/tilvacs
- Click on the relevant vacancy
- Click "apply directly".

The deadline for applications is October 15, 2011. For more information about TiLPS, visit tinyurl.com/tilps.
Vacature PhD student op project Taalaanbod in de taalverwerving, Universiteit Antwerpen. Deadline: 15 Oktober 2011
De Universiteit Antwerpen is een kenniscentrum met 4.000 medewerkers waar grensverleggend en vernieuwend onderzoek wordt uitgevoerd op internationaal niveau. De universiteit besteedt hierbij bijzondere zorg aan de opvang en begeleiding van de studenten, met voortdurende aandacht voor onderwijsinnovatie. De universiteit is een autonome pluralistische universiteit die wenst mee te werken aan een open, democratische en multiculturele samenleving, en die een gelijkekansenbeleid voert.

Binnen het departement Taalkunde is volgende voltijdse functie (m/v) vacant:
Doctoraatsbursaal binnen het FWO project "Taalaanbod in de taalverwerving: horen de kinderen met verschillende SES achtergrond en dove kinderen met een cocheair implantaat"

Meer informatie kan u raadplegen op de website van het Departement Personeel & Organisatie
www.ua.ac.be/main.aspxc=*VACATURES&n=43183&ct=43434&e=272664.
Calls for papers for events
Call for Papers for 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS (LATA 2012), A Coruńa, Spain, March 5?9, 2012. Deadline: October 7 2011
grammars.grlmc.com/LATA2012/
**************************************************************
AIMS:

LATA is a yearly conference in theoretical computer science and its applications. Following the tradition of the International Schools in Formal Languages and Applications developed at Rovira i Virgili University in Tarragona since 2002, LATA 2012 will reserve significant room for young scholars at the beginning of their career. It will aim at attracting contributions from both classical theory fields and application areas (bioinformatics, systems biology, language technology, artificial intelligence, etc.).

VENUE:

LATA 2012 will take place in A Coruńa, at the northwest of Spain. The venue will be the Faculty of Computer Science, University of A Coruńa.

SCOPE:

Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limited to:

? algebraic language theory
? algorithms for semi?structured data mining ? algorithms on automata and words ? automata and logic ? automata for system analysis and programme verification ? automata, concurrency and Petri nets ? automatic structures ? cellular automata ? combinatorics on words ? computability ? computational complexity ? computational linguistics ? data and image compression ? decidability questions on words and languages ? descriptional complexity ? DNA and other models of bio?inspired computing ? document engineering ? foundations of finite state technology ? foundations of XML ? fuzzy and rough languages ? grammars (Chomsky hierarchy, contextual, multidimensional, unification, categorial, etc.) ? grammars and automata architectures ? grammatical inference and algorithmic learning ? graphs and graph transformation ? language varieties and semigroups ? language?based cryptography ? language?theoretic foundations of artificial intelligence and artificial life ? parallel and regulated rewriting ? parsing ? pattern recognition ? patterns and codes ? power series ? quantum, chemical and optical computing ? semantics ? string and combinatorial issues in computational biology and bioinformatics ? string processing algorithms ? symbolic dynamics ? symbolic neural networks ? term rewriting ? transducers ? trees, tree languages and tree automata ? weighted automata

STRUCTURE:

LATA 2012 will consist of:

? 3 invited talks
? 2 invited tutorials
? peer?reviewed contributions

INVITED SPEAKERS:

Eugene Asarin (Paris 7)
Bernard Boigelot (Ličge)
Gilles Dowek (INRIA), tutorial
Rodney Downey (Wellington), tutorial
Jack Lutz (Iowa State)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit papers presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single?spaced pages (including eventual appendices) and should be formatted according to the standard format for Springer Verlag's LNCS series (see www.springer.com/computer/lncs/lncs+authors?SGWID=0?40209?0?0?0). Submissions have to be uploaded at:

www.easychair.org/conferences/?conf=lata2012

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS series will be available by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containing peer?reviewed extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The period for registration will be open since July 16, 2011 until March 5, 2012. The registration form can be found at the website of the conference: grammars.grlmc.com/LATA2012/

Early registration fees: 500 Euro
Early registration fees (PhD students): 400 Euro Late registration fees: 540 Euro Late registration fees (PhD students): 440 Euro On?site registration fees: 580 Euro On?site registration fees (PhD students): 480 Euro

At least one author per paper should register. Papers that do not have a registered author who paid the fees by December 5, 2011 will be excluded from the proceedings.

Fees comprise access to all sessions, one copy of the proceedings volume, coffee breaks and lunches.
PhD students will need to prove their status on site.

PAYMENT:

Early (resp. late) registration fees must be paid by bank transfer before December 5, 2011 (resp.
February 24, 2012) to the conference series account at Uno?e Bank (Juliįn Camarillo 4 C, 28037 Madrid,
Spain):

IBAN: ES3902270001820201823142 – Swift/BIC code: UNOEESM1 (account holder: Carlos Martin?Vide – LATA 2012; account holder’s address: Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona, Spain).

Please write the participant’s name in the subject of the bank form. Transfers should not involve any expense for the conference. People claiming early registration will be requested to prove that they gave the bank transfer order by the deadline.

On?site registration fees can be paid only in cash. A receipt for payments will be provided on site.

Besides paying the registration fees, it is required to fill in the registration form at the website of the conference.

IMPORTANT DATES:

Paper submission: October 7, 2011 (23:59h, CET) Notification of paper acceptance or rejection: November 18, 2011 Final version of the paper for the LNCS proceedings: November 27, 2011 Early registration: December 5, 2011 Late registration: February 24, 2012 Starting of the conference: March 5, 2012 Submission to the post?conference special issue: June 9, 2012

FURTHER INFORMATION:

florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat

POSTAL ADDRESS:

LATA 2012
Research Group on Mathematical Linguistics Rovira i Virgili University Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain
Phone: +34?977?559543
Fax: +34?977?558386
Call for papers for LPAR 2012, Venezuela. Deadline: October 23 2011
The 18th International Conference on
Logic for Programming, Artificial Intelligence and Reasoning
======================================================

Merida, Venezuela - March 11-15, 2012
research.microsoft.com/en-us/um/redmond/events/lpar18/


The series of International Conferences on Logic for Programming, Artificial
Intelligence and Reasoning (LPAR) is a forum where, year after year, some of
the most renowned researchers in the areas of logic, automated reasoning,
computational logic, programming languages and their applications come to
present cutting-edge results, to discuss advances in these fields, and to
exchange ideas in a scientifically emerging part of the world. The 18th LPAR
will be held in Merida, Venezuela.

Logic is a fundamental organizing principle in nearly all areas in Computer
Science. It runs a multifaceted gamut from the foundational to the applied.
At one extreme, it underlies computability and complexity theory and the formal
semantics of programming languages. At the other extreme, it drives billions
of gates every day in the digital circuits of processors of all kinds. Logic
is in itself a powerful programming paradigm, but it is also the quintessential
specification language for anything ranging from real-time critical systems to
networked infrastructures. Logical techniques link implementation and
specification through formal methods such as automated theorem proving and
model checking. Logic is also the stuff of knowledge representation and
artificial intelligence. Because of its ubiquity, logic has acquired a central
role in Computer Science education.

Topics
------
New results in the fields of computational logic and applications are welcome.
Also welcome are more exploratory presentations, which may examine open
questions and raise fundamental concerns about existing theories and practices.

Topics of interest include, but are not limited to:
* Automated reasoning
* Verification
* Interactive theorem proving and proof assistants
* Model checking
* Implementations of logic
* Satisfiability modulo theories
* Rewriting and unification
* Logic programming
* Satisfiability checking
* Constraint programming
* Decision procedures
* Logic and games
* Logic and the Web
* Ontologies and large knowledge bases
* Logic and databases
* Modal and temporal logics
* Program analysis
* Foundations of security
* Description logics
* Non-monotonic reasoning
* Uncertainty reasoning
* Logics for vague and inconsistent data
* Specification using logic
* Logic in artificial intelligence
* Logic and types
* Logical foundations of programming
* Logical aspects of concurrency
* Logic and computational complexity
* Knowledge representation and reasoning
* Logic of distributed systems

Programme Chairs
----------------
* Nikolaj Bjorner
* Andrei Voronkov

Conference Chair
----------------
* Geoff Sutcliffe

Local Arrangements Chair
------------------------
* Blanca Abraham

Submission Details
------------------
Submissions of two kinds are welcome:

* Regular papers that describe solid new research results. They can be
up to 15 pages long in LNCS style, including figures and references,
but excluding appendices (that reviewers are not required to read).
* Experimental and tool papers that describe implementations of systems,
report experiments with implemented systems, or compare implemented
systems. They can be up to 8 pages long in the LNCS style.

Both types of papers can be electronically submitted in PDF via EasyChar:
www.easychair.org/conferences/?conf=lpar18.
Prospective authors are required to register a title and an abstract a week
before the paper submission deadline (see below).

Participation
-------------
Authors of accepted papers are required to ensure that at least one of them
will be present at the conference.

Important Dates
---------------
* Abstract submission: 23 October 2011
* Paper submission: 1 November 2011
* Notification of acceptance: 20 December 2011
* Camera-ready papers: 10 January 2012
* Conference: 11-15 March 2012
Call for papers for SINday IX, Utrecht University November 11 2011. Deadline: October 23 2011
On November 11th, the Utrecht Institute of Linguistics (UIL-OTS) will organize the ninth Semantics in the Netherlands day (SiNday). The SiNday offers graduate students a platform to present their research in any area of natural language semantics. SiN IX will be concluded with an invited lecture by Luisa Martķ (Queen Mary London).
We invite all PhD and MA students affiliated with any of the Dutch universities to present their current research. If you are interested, send an abstract with a maximum length of one page as a PDF to s.alexandropoulou(removeme)students.uu.nl. Please specify in the body of the e-mail:
• the title of your presentation
• the name and contact address of the author(s)

Time allotted for presentations is in principle 20 minutes followed by 5 minutes of discussion. This can vary depending on the number of submissions. The deadline for submission is October 20th. Notifications of acceptance will be sent around October 23rd.

For further questions please contact:

Stavroula Alexandropoulou
UIL-OTS?Utrecht University
s.alexandropoulou(removeme)students.uu.nl

More info:
www.let.uu.nl/~Bert.leBruyn/personal/SINIX/index.htm
Call for papers for Colloquium Dialects in Contact, Ghent, December 16 2011. Deadline: November 1 2011
Dialects in Contact: Changes in Transitional Zones

Call for Papers:

We welcome abstracts for 30 (20+10) minute presentations. Abstracts are restricted to one page A4 in 12 point Times New Roman, with 1 inch margins on all sides.

Abstracts should be submitted through the EasyAbs system via linguistlist.org/confcustom/TenT2011 or by email to one of the organizers. See for more info on the colloquium above, below the header Workshops / Conferences / Symposia

Deadline for the submission of abstracts is November first 2011.
Call for Abstracts for CLIN 2012, University of Tilburg, January 20 2012. Deadline: November 14 2011
The 22nd Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands January 20th, 2012, University of Tilburg, Tilburg, The Netherlands ilk.uvt.nl/clin22 ======================================================
The 22nd Meeting of Computational Linguistics in The Netherlands (CLIN 22) will be hosted by the Tilburg centre for Cognition and Communication (TiCC) Induction of Linguistic Knowledge (ILK) research group at the University of Tilburg on January 20th, 2012.

Abstract submission information
Researchers are invited to submit, in English, abstracts describing work on all aspects of computational linguistics and related language technologies and applications. Submissions should include:
Author(s) names, affiliation and contact details
Presentation title
An abstract of 250 words maximum, outlining their presentation

Presentation type preference (oral presentation or poster)
Presentation abstracts should be submitted electronically, via the submission website at www.easychair.org/conferences/?conf=clin22, no later than Monday, 14 November 2011.

Important dates November 14th: Deadline for abstract submission December 5th: Notification of acceptance January 14th: Early registration deadline January 20th: CLIN 22 meeting

Local organisation committee
Matje van de Camp
Roser Morante
Martin Reynaert
Menno van Zaanen
Kalliopi Zervanou

Contact: clin22(removeme)uvt.nl
Extra
Information about Veni, Vidi, Vici, 13 October, NWO, The Hague
Dear researcher,

Are you planning to apply for a Veni, Vidi or Vici and do you want practical information and tips from successful applicants, coordinators and committee members? Then make sure you attend one of NWO's information meetings. There you will hear from successfull applicants, coordinators and committee members about what to pay attention to when completing your grant application, what not to write and why some applications are successful and why.

Thursday morning 13 October, 9.00 - 12.30 hrs.: information for bčta and life sciences researchers

Thursday afternoon 13 October, 13.00 - 16.30 hrs: information for alpha/gamma researchers


The day will be held in English at NWO, Laan van Nieuw Oost-Indiė 300, Den Haag.

Programme, directions, more information: www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_7V8HJ9_Eng

Direct link to registration form: www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8J8CJA_Eng
Begrijpelijke Taal NWO subsidieronde NU open, deadline 18 oktober 2011
NWO-Geesteswetenschappen heeft in samenwerking met NWO-Maatschappij- en Gedragswetenschappen en het ZonMw-Preventieprogramma het programma Begrijpelijke Taal: Fundamenten en toepassingen van effectieve communicatie ontwikkeld. De call for proposals is begin juni gepubliceerd.

Het nieuwe onderzoeksprogramma richt zich op fundamenteel onderzoek om beter te begrijpen welke factoren de begrijpelijkheid van communicatie bevorderen en op toegepast onderzoek om die inzichten te vertalen naar goed gefundeerde adviezen op het gebied van taal en communicatie. Het programma is interessant voor onder anderen taalkundigen, onderwijskundigen, bestuurskundigen, psychologen, communicatiewetenschappers en gezondheidswetenschappers.

Meer informatie: www.nwo.nl/begrijpelijketaal
Rubicon programme NWO. Deadline for submission: December 1 2011
Line of action : Opportunities for researchers
Secretariat : NWO
Participants : ALW, CW, EW, GW, MaGW, ZonMw, N, STW
Apply : Yes, but at a later stage


Objective
The aim of the Rubicon programme is to encourage talented researchers at Dutch universities and research institutes run by KNAW and NWO to dedicate themselves to a career in postdoctoral research. Rubicon offers researchers who have completed their doctorates in the past year the chance to gain experience at a top research institution outside or in the Netherlands (maximum of two years).

The Rubicon programme also offers talented researchers from abroad the opportunity to obtain grants to spend a maximum of two years in the Netherlands to conduct research.


Application
Who can apply

Postgraduates who are currently engaged in doctoral research or who have been awarded a doctorate in the twelve months preceding the relevant deadline. Applicants who are still engaged in doctoral research may only apply if their supervisor provides a written declaration approving their thesis.

Women especially are urged to apply.

Researchers from abroad may apply

What can be applied for

A period of up to two years at an institution outside the Netherlands or at a Dutch institution. The minimum duration is twelve months. Standard awards have been set both for periods spent abroad and for periods spent in the Netherlands.

When can be applied

The closing date for the next submission round is on 1 December 2011. As soon as a definite decision has been made on the funding of Rubicon submission rounds after 1 December 2011, NWO will announce this here.

In order to promote mobility among researchers, applications will be admissible only if the candidate is to conduct the research at an institution other than the one where he or she graduated or that awarded his or her doctorate. The research must also be conducted in a country other than the one where the applicant graduated or obtained the doctorate, unless that country is the Netherlands. It is not allowed to combine research at different institutes. Depending on the nature of the project, applicants may conduct field research.

Candidates may apply for a Rubicon grant only once. An application will be deemed to have been made if the application has been accepted for consideration by NWO. Past recipients of Talent grants will not be eligible for consideration under the Rubicon programme. Applications must be submitted by individual researchers and not by pairs or teams of researchers.

Application must be submitted via NWO's electronic submission system Iris.
More information can be found here: www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_6H2G7R_ENG
KNAW OPROEP VOOR HET INDIENEN VAN AANVRAGEN VOOR ONDERZOEKSSAMENWERKING MET CHINA. Deadline: 15 september 2011
Werkt u samen met onderzoekers in China of zou u dat willen? Dan is het China Exchange Programme (CEP) van de KNAW wellicht interessant voor u. Het CEP is een laagdrempelig stimuleringsprogramma voor wetenschappelijke samenwerking op alle wetenschapsgebieden tussen Nederland en China. Het programma stimuleert mobiliteit van onderzoekers en maakt verkenningen voor nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk.

Het CEP kan een duwtje in de rug geven om langdurige samenwerking op te zetten met China. Velen gingen u reeds voor: het programma dat is gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bestaat inmiddels meer dan dertig jaar.

Binnen het CEP kunnen twee typen subsidie aangevraagd worden:

Individuele bezoeken China-Nederland v.v.
Deze subsidie is bedoeld voor senior wetenschappers met de intentie om langdurige samenwerking op te zetten
Gezamenlijke onderzoeksprojecten
Deze subsidie is bedoeld voor gezamenlijke onderzoeksprojecten van een Nederlandse en een Chinese onderzoeksgroep van een universiteit of wetenschappelijk instituut
Op dit moment kunnen er aanvragen worden ingediend voor gezamenlijke onderzoeksprojecten. De deadline voor het indienen van deze aanvragen is 15 september 2011. Aanvragen voor individuele bezoeken kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

Meer informatie over het programma, de richtlijnen en aanvraagformulieren vindt u op de website van de KNAW.


Met vriendelijke groeten,

Marianne van Driel
Programma manager China Exchange Programme
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

Het Trippenhuis
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon 020 551 0783
Fax 020 620 4941
www.knaw.nl