December 13th, 2012

LOT Announcements / events
Grote Taaldag en Taalgala 2013, Universiteit Utrecht, 9 februari 2013
Genomineerden van de LOT Populariseringsprijs bekend
Elk jaar reikt De Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) de populariseringsprijs uit voor het beste populariserende werk op het gebied van de taalwetenschap. Dit jaar zijn er van de negen inzendingen twee genomineerd door een vakkundige jury: het gaat om het tijdschrift Onze Taal en het boek Het succes van tweetalig opvoeden van Elisabeth van der Linden en Folkert Kuiken. Op zaterdag 9 februari 2013 wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens De Grote Taaldag.

De Grote Taaldag
De Grote Taaldag wordt door LOT georganiseerd in samenwerking met de Algemene Vereniging Taalwetenschap (AVT) en de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Anéla). Op deze dag worden lezingen gehouden door zowel jonge als ervaren taalwetenschappers. De Grote Taaldag sluit net als elk jaar feestelijk af met Het Taalgala, waarbij twee prijzen worden uitgereikt: de dissertatieprijs voor het beste taalkundige proefschrift van 2011 en de populariseringsprijs voor het beste populariserende werk op het gebied van de taalwetenschap van 2011 en 2012.

Genomineerden 2012
De jury voor de populariseringsprijs bestond dit jaar uit vier taalkundigen met ervaring op het gebied van populariseren: Margreet Dorleijn, Mathilde Jansen (vz.), Leo Noordman en Nicoline van der Sijs. Uit negen inzendingen kozen zij twee genomineerden: het populairwetenschappelijke tijdschrift Onze Taal (jaargang 2011/2012) en Het succes van tweetalig opvoeden. Gids voor ouders en opvoeders door Elisabeth van der Linden en Folkert Kuiken; Acco, Leuven / Den Haag, 2012. De jury presenteert haar rapport tijdens Het Taalgala en maakt dan ook de winnaar bekend.

Aanmelden
Geļnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Aanmelden kan via lot(removeme)uu.nl.
Voor meer informatie over De Grote Taaldag en Het Taalgala, zie www.lotschool.nl of mail naar lot(removeme)uu.nl.
LOT ontvangt subsidie uit NWO Graduate Programme
Uit: nieuws.hum.uu.nl/2012/09/07/nwo-subsidie-voor-landelijke-onderzoekschool-taalkunde/

De Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) ontvangt 800.000 euro uit het NWO Graduate Programme. Dit subsidieprogramma is bedoeld om een sterk onderwijs- en onderzoeksprogramma op te zetten voor de ontwikkeling van jong wetenschappelijk talent.
De Graduate Programme subsidie van NWO biedt LOT een financieringsmogelijkheid voor de aanstelling van vier promovendi. Deze promovendi worden geselecteerd uit de beste research master-studenten. Deze kunnen zich al tijdens hun studie voorbereiden op een promotietraject door middel van een speciale cursus binnen de LOT winterschool en het uitvoeren van stages en afstudeerprojecten bij diverse LOT onderzoeksgroepen (zg. 'rotaties').

De Nederlandse taalwetenschap is bijzonder succesvol in het NWO Graduate Programme: in 2010 ontving het Utrecht Institute of Linguistics OTS al 800.000 euro in het kader van dit programma en in 2011 is de aanvraag van het Leiden University Centre for Linguistics gehonoreerd.
Schultink lecture by Victoria Nyst in LOT Winterschool 2013 Leiden, January 7-18 2013
The Schultink Lecture will be hosted by the LOT Winterschool 2013 (Leiden University Centre for Linguistics, LUCL).
See this page for more info on linguist Henk Schultink: nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Schultink.
Speaker: Dr. Victoria Nyst, post-doctoral researcher at LUCL, Leiden.
Date: Wednesday 16 January 2013
Time: 19.30 – 21.00
Location: Lipsius-building, room 148

Title: Sign languages: emergence & transmission

Abstract
Everywhere in the world, deaf people use sign languages. The linguistic study of these languages show they have an independent linguistic structure, different from each other as well as from surrounding spoken languages.
In West Africa, a great variety of sign languages is used in a multitude of signing communities. In deaf schools, sign languages of foreign origin are mostly used. Outside of deaf education, local sign languages are used in urban deaf communities, in villages with a high incidence of deafness as well as by ‘homesigners’; isolated deaf people living in otherwise hearing environments.
This diversity provides a valuable opportunity to study the emergence, creation, acquisition and transmission of sign languages. In this presentation, I will discuss some striking ways in which sign languages differ in these processes from spoken languages on the one hand, and from Western sign languages on the other hand.
We hope to see you all there!

Best regards, the organization.

For more information about the LOT winterschool and local information, go to: www.lotschool.nl/files/schools/2013_Winterschool_Leiden/.

The next LOT Winterschool will take place from 7-18 January 2013, and will be hosted by the Leiden University Centre for Linguistics. Deadline for registration is the 16th of December.
The courses are free for all PhD-researchers and second year research master students who are affiliated with one of the eight LOT Institutes. PhD-researchers and second year research master students who are not affiliated to one of these institutes can participate as well, but pay a tuition fee.

Students are encouraged to present their work during the weekly poster session. They may present a poster with original work, try-out their poster for an upcoming conference, or present a poster from a previous conference.

For questions regarding this LOT Winterschool email lot(removeme)uu.nl.
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Waarom praten apen niet net als mensen?
www.kennislink.nl/publicaties/waarom-praten-apen-niet-net-als-mensen
Dieren kunnen misschien communiceren, maar hebben geen taal. De klanken van apen komen nog het meest in de buurt van die van mensen. Dat zij toch niet zo’n uitgebreid klankenrepertoire hebben komt door de bouw van hun spraakkanaal, maar vooral ook doordat hun cognitieve vermogens niet toereikend zijn.

Variatie in gebarentaal
www.kennislink.nl/publicaties/variatie-in-gebarentaal
In Nederland spreekt men anders dan in Vlaanderen. Maar de gebarentalen van beide landen verschillen nog veel meer van elkaar: misschien wel net zoveel als het Nederlands en het Spaans. Toch communiceren doven vrij makkelijk over de grens, omdat ze van jongs af aan gewend zijn zich aan te passen aan hun gesprekspartner.

Lezersvraag: Hoe verhoudt dyslexie zich tot dyscalculie?
www.kennislink.nl/publicaties/hoe-verhoudt-dyslexie-zich-tot-dyscalculie
De redactie van Kennislink krijgt regelmatig lezersvragen. De vorige lezersvraag ging over dyslexie, dat zich behalve in het lezen ook kan uiten in het luisteren. Een lezer uit Canada vroeg zich af of hetzelfde geldt voor dyscalculie. Binnen haar familie komt zowel dyslexie als dyscalculie voor. De vraag wordt beantwoord door Esther Slot, masterstudent aan de Universiteit Utrecht.

Voor echt goed rijm, moet je bij een zevenjarige zijn!
www.kennislink.nl/publicaties/voor-echt-goed-rijm-moet-je-bij-een-zevenjarige-zijn
Kinderen uit groep drie, vier en vijf die net hebben leren lezen zijn experts in het herkennen van rijm. Ze hebben veel sneller door dat woorden niet rijmen die veel op elkaar lijken, bijvoorbeeld mes en mus, dan jongere kinderen en dan volwassenen. Dat blijkt uit onderzoek van biologe/hersenonderzoeker Barbara Wagensveld van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Laat het lichaam spreken
www.kennislink.nl/publicaties/laat-het-lichaam-spreken
Mensen kunnen niet aan gezichtsuitdrukkingen alleen zien of iemand heel blij of juist heel verdrietig is. Om daar een onderscheid in te maken moeten we ook iemands lichaamstaal kunnen zien. Daarover publiceerde een groep Nederlandse, Israėlische en Amerikaanse onderzoekers deze week in het tijdschrift Science.

Taal ontstaan vanuit betekenis
www.kennislink.nl/publicaties/taal-ontstaan-vanuit-betekenis
Op de wereld worden duizenden verschillende talen gesproken. Toch komen al deze talen voort uit een gemeenschappelijk voorstadium. Promovenda Marieke Schouwstra deed onderzoek naar de manier waarop zinsstructuren zijn ontstaan. Uit haar laboratoriumexperimenten bleek dat mensen wanneer zij op primitieve manier moeten communiceren, allemaal dezelfde zinsstructuren gebruiken.
De taalcanon: initiatief van LOT, Anéla en Avt: nieuwe editie verschenen.
Onlangs is bij uitgeverij Meulenhoff 'Alles wat je altijd al had willen weten over taal'. De taalcanon verschenen. De taalcanon is een initiatief van de drie taalkundige verenigingen LOT, AvT en Anéla. Aan de taalcanon hebben 53 taalwetenschappers bijgedragen; de redactie is uitgevoerd door Marianne Boogaard en Mathilde Jansen. Naast het boek is er ook een website waarop interactie mogelijk is: www.taalcanon.nl
Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
SMART Cognitive Science Lecture by Mark Slors on Social-Cognitive Processes, ACLC Amsterdam, December 14 2012
?Friday 14 December, 13h30-15h30 – Marc Slors (Nijmegen): Folk-Psychology as Reconstruction: Why Social-Cognitive Processes Need Not Resemble Their Linguistic Representations (with an introduction by Martin Stokhof): smartcognitivescience.wordpress.com/2012/11/14/december-14th-marc-slors-on-folk-psychology-as-reconstruction/
P.C. Hoofthuis, room 1.04, Spuistraat 134, Amsterdam
Lecture by Soren Schalowski, University of Potsdam, on non-canonical prefields in spoken German. Meertens Instituut, December 17 2012
Everyone is invited to attend the following lecture:

Author: Soren Schalowski, University of Potsdam
Title: How German sentences begin. On an information-structural typology of non-canonical prefields in spoken German
Date: 17 December 2012
Place: Meertens Instituut
Website: www.meertens.knaw.nl/cms/nl/agenda-othermenu-70/143977-17-december-2012-lezing-sren-schalowski
CLS Colloquium by Beste Kemali on Turkish, Radboud University Nijmegen, December 19 2012
The CLS organising committee is happy to announce an extra CLS colloquium.

"Accentless Words and Recursive Phrasing: A case study in Turkish" by Beste Kamali

Date: 19.12.2012
Time: 15:00
Place: E 2.72 (Erasmusgebouw, Radboud University, Nijmegen)

Abstract:


Turkish has been argued to be a pitch accent language (Levi 2005), but this has not been incorporated into the few existing intonational analyses (Özge and Bozsahin 2010, Kan 2009). I present an analysis of the phrasing with the pitch accent typology in mind. First I show how true accentlessness is observed in the intonation of regularly (=?nally) stressed words in Turkish. Then I propose an analysis whereby main prominence lies in a conspiracy between recursive phrases and rightward tone spreading.

The ?rst relevant observation is that a uniform H- marks all prenuclear phrases in Turkish, irrespective of accent status (intonational data from Kamali 2011). This precludes the possibility of a H* at the right edge of the regularly stressed words. Thus, in the prenuclear position, true accentlessness is observed. As nuclear items, too, regularly stressed words appear amenable to a description as accentless. Specifically, these elements show a level plateau without a bump corresponding to the stressed final syllable.

However insignificant this final syllable is pitch-wise, it is where the sentence accent is felt to be. This arises from the placement of the final fall, which falls on the transition from the preverbal item to the verb in wide focus sentences. Without accent, one way to make this juncture tonally significant is to assume a boundary. However, to keep the prenuclear and nuclear boundaries distinct (one requires a H- and the other expressly rejects a H tone), the nuclear phrase is proposed to be recursively embedded inside another PhP including the verb. Finally, rightward tone spreading ensures retained heights we observe throughout with the predicted exception of lexically accented words.

In conclusion Turkish exhibits true accentlessness in its sentence intonation, rendering ‘final stress’ in Turkish most likely a perceptual default.


For more information, please visit:
www.ru.nl/cls/colloquium/
Lecture on “The Problem of Heritage Language among Deaf Children in Southern California” by Prof. Barbara Le Master, UvA Amsterdam, December 19 2012
Prof. Le Master will present some of her preliminary findings from a new research project among deaf people in southern California, where deaf people are embedded in different ethnic and linguistic communities. She will explore the usefulness of the notion of “heritage language” for deaf people, and the possibility that accessible school language experiences may become “heritage language” for deaf people (in the U.S. this would be ASL), thereby masking other ethnic, linguistic, and cultural affiliations and senses of belonging.
Prof. Barbara LeMaster is chair of the Department of Anthropology, and Professor in the Departments of Linguistics and Anthropology at California State University in Long Beach. Her research interests include language socialization, variation in sign languages, gender and identity formation.

Wednesday 19 Dec. 13:00-14:30
OIH B0.19 Oost Indisch Huis (entrance from Kloveniersburgwal 48) UvA, Amsterdam.

Interpretation into NGT will be available upon request, please mail to rg.kocer(removeme)gmail.com by the end of the day Monday 17 Dec.
TLA Lecture by Laszlo Hunyadi on e-humanities in Action, MPI Nijmegen, December 19 2012
The next lecture in the TLA lectures on e-humanities in Action will be given the 19th of December by Laszlo Hunyadi. He will present on an introduction to the multimodal corpus HuComTech and its annotation.

Who: Laszlo Hunyadi
What: An introduction to the multimodal corpus HuComTech and its annotation
Where: MPI for Psycholinguistics, room 1.63 (main lecture hall)
When: Wednesday the 19th of December, 14:30

Abstract
The HuComTech corpus is aimed at improving human-machine interaction by describing and studying those aspects of human-human communication that are relevant for robotic applications. The corpus is based on 111 formal dialogs (job interviews), 111 informal dialogs (guided conversations) and 111 read out segments with a total length of about 60 hours. The language is Hungarian and the subjects are university students aged 19-28. The annotations include both video audio and encompass both physical descriptions and interpretative labeling. Special emphasis is put on unimodal and multimodal pragmatic annotation as well as the restricted annotation of spoken syntax. Annotation is mainly done manually, but additional automatic methods were also applied to video (fail expressions and emotions) and audio (prosody recognition). Based on the annotation results, a comparison has been made between the two approaches. Created partly using our own software, the metadata are now imported into Elan for queries and further annotation.

Our still ongoing annotation work yields an experience that may be useful both for researchers and developers.


You are all cordially invited to attend.
If you plan to attend please send an email to tla-lectures(removeme)mpi.nl (for administrative reasons).

Greetings,

Daan Broeder
Sebastian Drude
Herman Stehouwer
Schultink Lecture by Victoria Nyst on sign languages, LUCL Leiden University, January 16 2013
The Schultink Lecture will be hosted by the LOT Winterschool 2013 (Leiden University Centre for Linguistics, LUCL).
See this page for more info on linguist Henk Schultink: nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Schultink.
Speaker: Dr. Victoria Nyst, post-doctoral researcher at LUCL, Leiden.
Date: Wednesday 16 January 2013
Time: 19.30 – 21.00
Location: Lipsius-building, room 148

Title: Sign languages: emergence & transmission

Abstract
Everywhere in the world, deaf people use sign languages. The linguistic study of these languages show they have an independent linguistic structure, different from each other as well as from surrounding spoken languages.
In West Africa, a great variety of sign languages is used in a multitude of signing communities. In deaf schools, sign languages of foreign origin are mostly used. Outside of deaf education, local sign languages are used in urban deaf communities, in villages with a high incidence of deafness as well as by ‘homesigners’; isolated deaf people living in otherwise hearing environments.
This diversity provides a valuable opportunity to study the emergence, creation, acquisition and transmission of sign languages. In this presentation, I will discuss some striking ways in which sign languages differ in these processes from spoken languages on the one hand, and from Western sign languages on the other hand.
We hope to see you all there!

Best regards, the organization.

For more information about the LOT winterschool and local information, go to: www.lotschool.nl/files/schools/2013_Winterschool_Leiden/.
Nijmegen Lectures On the Pre-Chomskyan History of Psycholinguistics, MPI Nijmegen, January 28 -30 2013
The Nijmegen Lectures committee is pleased to announce that the Nijmegen Lectures will take place on January 28th, 29th and 30th 2013. The lectures will be given by Willem J.M. Levelt (Max Planck Institute for Psycholinguistics). The title of the lecture series is: On the Pre-Chomskyan History of Psycholinguistics

For more information please go to the Nijmegen Lectures website www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2013
All lectures and seminars are free of charge and open to the public.
Please note that registration is required for everybody who plans to attend, because seating is limited for the afternoon sessions. We advise you to register as soon as possible. You can do so by clicking on the following link: www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2013/registration-2013

We look forward to seeing you at the Nijmegen Lectures, January 28-30 2013.
Sincerely,
Dan Acheson, Paula Fikkert, Svetlana Gerakaki, Elma Hilbrink, Asifa Majid & Roel Willems
Workshops / Conferences / Symposia
Jaarcongres NVSST: 'Huidige ontwikkelingen in de Stem-, Spraak-, Taal-Pathologie', Hogeschool Utrecht, December 14 2012
De Nederlandse Vereniging voor Stem-, Spraak-, en Taalpathologie
Wat en wie is de NVVST?

De Nederlandse Vereniging voor Stem-, Spraak-, en Taalpathologie (NVSST) is een vereniging voor mensen met een universitaire opleiding die zich professioneel bezig houden met stem-, spraak- en taalpathologie Het is een kleine vereniging met ruim 100 leden. Leden zijn KNO-artsen en foniaters, psychologen, pedagogen, klinisch linguļsten, neurolinguļsten, fonetici, logopediewetenschappers en spraak- en taalpathologen.


Jaarcongres 2012:

Op 14 december 2012 wordt het volgende jaarcongres gehouden.

Thema: Huidige ontwikkelingen in de Stem-, Spraak-, Taal-Pathologie.

Wij nodigen u hierbij van harte uit!

Inschrijving kan tot 7 december 2012 via e-mail naar: secretaris.nvsst(removeme)gmail.com
Inschrijving is gratis voor leden; leden hebben bovendien voorrang op niet-leden. Voor niet-leden zijn de kosten €50,- ; voor studenten €25,- op vertoon van collegekaart . Deelnamekosten zijn inclusief lunch. Betaling (contant) kan ter plekke.

Meer info: nvsst.org/
Conference on Frisian linguistics 2012, Fryske Akademy Leeuwarden, December 14 2012
The Linguistics Society of the Frisian Academy (Fryske Akademy) organizes its yearly meeting in December this year. Just like previous times, the fifth Conference on Frisian linguistics will be of interest to everybody who actively or passively participates in Frisian linguistics.

Date: Friday December 14th 2012.
Venue: Fryske Akademy, It Aljemint, Doelestraat 2-4, Ljouwert/Leeuwarden, The Netherlands.

The programme is below. The summaries of the lectures can be obtained from the website of the Fryske Akademy (www.fryske-akademy.nl).

In consideration of the catering, those who intend to participate in the conference are asked to pass this on to the Linguistic Society of the Frisian Academy. This can be done

by e-mail: wvisser(removeme)fryske-akademy.nl
by telephone: 058-2131414 (Frisian Academy)
by regular mail: Fryske Akademy, Taalkundich Wurkferbān, Postbus 54, 8900 AB Ljouwert/Leeuwarden
PROGRAMME9.30 Arrival and coffee


9.55 Opening


10.00-10.30 Idske Bangma (Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen/Fryske Akademy-KNAW, Ljouwert/Leeuwarden)
Meartaligens by jonge bern – in goede start!


10.30-11.00 Fenna Bergsma, Femke Swarte en Charlotte Gooskens (Rijksuniversiteit Groningen)
Interventiemethoden voor receptieve meertaligheid - Een case study met Nederlanders die Fries leren verstaan


11.00-11.30 COFFEE BREAK
11.30-12.00 Bonno van Dyk (student of Frisian at NHL Hogeschool, Ljouwert/Leeuwarden)
It Frysk by it Frysk Selskip Swol


12.00-12.30 Pieter Duijff (Fryske Akademy-KNAW, Ljouwert/Leeuwarden)
It plakoantsjuttende wurd wedze


12.30-13.00 Femke Swarte en Nanna Haug Hilton (Rijksuniversiteit Groningen)
De onderlinge verstaanbaarheid van Noord- en Westerlauwers Fries


13.00-14.00 LUNCH


14.00-14.30 Nika Stefan (Groningen)
Categorical of exemplar-based: genusoantsjutting by Frysktalige pjutten

14.30-15.00 Alison E. Hendricks (Pennsylvania State University)
Variability in North Frisian Grammatical Gender - Examining Extra- Linguistic Factors

15.00-15.30 Nanna Haug Hilton, Tsjomme Dijkstra en Brechtje Veenstra (Rijksuniversiteit Groningen)
The effect of writing skills on phonetic variation: the case of /sk/ in Frisian


15.30-16.00 TEA-BREAK


16.00-16.30 El?bieta E. Adamczyk (Faculty of English, Department of Old Germanic Languages, Adam Mickiewicz University, Pozna?)
On the (non-)archaic nature of the Old Frisian nominal inflection


16.30-17.00 Arjen Versloot (Universiteit van Amsterdam en Fryske Akademy- KNAW, Ljouwert/Leeuwarden)
It Fryske fokaalsysteem yn de 7de en 8ste ieu


17.00 Closing
Update Workshop A psycholinguistic model for phonological acquisition, Leiden, Paviljoen Volkenkunde Museum, December 14-15 2012
Corrected version: Workshop A psycholinguistic model for phonological acquisition
On 14 & 15 December 2012, the NWO-funded workshop A psycholinguistic model for phonological acquisition will take place in Leiden. For this workshop researchers from the - adult – speech production field and the (phonological) acquisition field have been invited, to discuss (1) how we can understand child language productions in the light of a developing production mechanism (2) what a developing production mechanism could look like and (3) how you can experimentally get information about the structure of such a developing production mechanism.

Date: 14 & 15 December 2012
Place: Leiden, Paviljoen Volkenkunde Museum
If you would like to participate in this workshop – we can host about 40 participants - please send an email to Claartje Levelt: c.c.levelt(removeme)hum.leidenuniv.nl before December 1 and a registration form will be sent (no registration fee, €10 per day for lunch).
Program:
Day 1 – December 14
10.00 – 10.30 Coffee
10.30 – 10.45 Welcome
10.45 – 11.30 Antje Meyer, MPI, Nijmegen
What’s in it for us? Applying adult models of speech planning to
developing speakers
11.30 – 12.15 Frank Wijnen, UU
Dysfluent speech in children reflects encoding difficulty at
different levels
12.15 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 Cynthia Core, George Washington University, Washington DC
Looking at bilingual speech production through a
psycholinguistic lens
14.15 – 14.45 Discussion Session 1
14.45 – 15 00 Coffee
15.00 – 15.45 Rob Hartsuiker, U Gent
Learning to monitor one’s speech
15.45 – 16.15 Claartje Levelt, UL
Prompted self-repairs in two-year-olds reveal hidden potential

16.15 – 16.30 Coffee
16.30 – 17.00 Discussion Session 2

Day 2 – December 15
9.30 – 10.00 Coffee
10.00 – 10.45 Tanja Zamuner, University of Ottawa
Production and language acquisition: Evidence from young
children
10.45 - 11.30 Mits Ota, University of Edinburgh
Lexical frequency and the development of phonological production
11.30 – 11.45 Coffee
11.45 – 12.30 Jim Scobbie, Queen Mary College, Edinburgh
Covert contrast and covert errors in typical and disordered
acquistion
12.30 – 13.15 Dan Swingley, UPenn, Philadelphia
Some things we don't know about infants' phonological
interpretation
13.15 – 14.30 Lunch
14.30 – 15.00 Discussion Session 3
5th Annual Meeting of theBelgian Netherlands Cognitive Linguistics Association (BeNeCLA), December 14-15 2012
Invited speakers: Alan Cienki, Dagmar Divjak and Mirjam Fried.

For more information and registration for the conference see: www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekinstituten/clcg/events/cogling2012/index
KNAW Discussiebijeenkomst Kennis over publiceren, Amsterdam, 18 december 2012
Datum en tijd 18 december, 15.00 - 17.00 uur
Plaats Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Juist omdat er in het wetenschappelijke bestaan zoveel van afhangt - publish or perish! – is er meer kennis nodig van verschillen in publicatietradities en meetinstrumenten in en tussen verschillende wetenschapsgebieden. Dit zou ook een correcte beoordeling van wetenschappelijke publicaties ten goede komen. De Jonge Akademie organiseert een discussiebijeenkomst over conventies in wetenschappelijk publiceren en de waardering daarvoor over de volle breedte van de wetenschap.

Wat zeggen citatie-indexen en impactfactoren? Welke ruimte is er voor andere ranking? Is peer review zaligmakend? Hoe (ver)meldt zich de belangrijkste auteur? Zegt wetenschappelijke output iets over de loopbaanfase? Over deze en vele andere vragen discussiėren panelleden en het publiek in het Trippenhuis van de KNAW onder leiding van wetenschapsjournalist Martijn van Calmthout (de Volkskrant). Het panel bestaat uit:
• dr. Hilde Bras (historicus en sociologe, lid De Jonge Akademie)
• prof. dr. Hans Clevers (klinisch immunoloog, president KNAW)
• prof. dr. Franciska de Jong (taaltechnoloog, lid Algemeen Bestuur NWO)
• prof. dr. ir. Bert Weckhuysen (chemicus, KNAW-lid, alumnus van De Jonge Akademie)
Voor het volledige programma zie de website van De Jonge Akademie.
Wetenschappers, promovendi, beleidsmedewerkers, subsidieverstrekkers, wetenschapsjournalisten en anderen die dagelijks te maken hebben met wetenschappelijke publicaties zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit actuele debat.

Tijdens de bijeenkomst ontvangt KNAW-president Hans Clevers het eerste exemplaar van de uitgave Kennis over publiceren –publicatietradities in de wetenschap: een boeiende etalage van kennis en ervaringen met wetenschappelijk publiceren van Jonge Akademieleden, onder redactie van Maarten Kleinhans, Jeroen Salman en Dolf Weijers – De Jonge Akademie.
Aanmelden
Toegang is gratis. Graag vooraf aanmelden via het digitale aanmeldformulier: www.knaw.nl/Pages/DEF/34/405
Contact
De Jonge Akademie, telefoon 020 551 0867, dja(removeme)bureau.knaw.nl
EMLAR 2013, Utrecht University, January 30 - February 1 2013. Registration deadline: December 15 2012
Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) IX
Lectures and hands-on sessions on methodological aspects of language acquisition research


We are happy to announce the ninth edition of EMLAR, taking place in Utrecht, the Netherlands, from January 30 to 1 February 2013 (Wednesday to Friday).

The workshop aims at training advanced MA and PhD students working on first and second language acquisition in experimental research. Experts in various domains of language acquisition research are giving various lectures and practices.

The full program of EMLAR IX and details about registration are available at:

www.hum.uu.nl/emlar/home.htm

Registration deadline: December 15, 2012.

For further questions, contact us at: emlar2013(removeme)uu.nl

Confirmed speakers:
• Aoju Chen (Utrecht University)
• Iris Mulders & Maartje de Klerk (Utrecht University)
• Alex Cristia (MPI - Nijmegen)
• Niels Schiller (University of Leiden)
• Emmanuelle le Pichon (Utrecht University)
• René Kager (Utrecht University)
• Rick de Graaff (Utrecht University)
• Jan de Jong (University of Amsterdam)

Tutorials:
• CHILDES - Jacqueline van Kampen
• Computational Methods - Maarten Versteegh & Christina Bergmann
• ERP - Jos van Berkum & Titia van Zuijen
• Eye Tracking: Visual World Paradigm - Pim Mak
• Eye Tracking: Reading - Arnout Koornneef
• Multilevel Analysis - Huub van den Bergh
• PRAAT - Paul Boersma
• Preferential Looking/Listening - Elise de Bree & Annemarie Kerkhoff
• SPSS - Roeland van Hout
• Statistics with R - Hugo Quené

Organizing committee:
Sergio Baauw
Shalom Zuckerman
Ileana Grama
Anna Sara Romųren
Elena Tribushinina
Lorentz Center@Oort workshop on Computational Models of Physical/Virtual Space Interaction, Leiden, December 17-21 2012
The organizers Galal Galal-Edeen, Johan Hoorn, Paola Monachesi and Gert de Roo cordially invite you to participate in the Lorentz Center@Oort workshop

Innovation at the Verge:
Computational Models of Physical/Virtual Space Interaction

from December 17 – 21, 2012

Scientific Topic
This workshop looks forward to the fusion of physical space and the virtual spaces of digital networks and its impact on innovation. We will focus on the networks that underlie spaces, people and knowledge and the relationships through which they are constructed. They are the explanatory device to understand how creativity emerges from physical and virtual encounters. More information can be found on the workshop
webpage:
www.lorentzcenter.nl/lc/web/2012/530/info.php3?wsid=530&venue=Oort

Meeting Format
Lorentz Center organizes scientific meetings for small groups of up to
55 participants, including both senior and junior scientists. Lorentz Center meetings dedicate a considerable amount of time to discussion sessions, thus stimulating an interactive atmosphere and encouraging collaborations between participants. This format typically generates extensive debates and enables significant progress to be made within the research topic of the meeting.

Costs and Refunds
Lorentz Center does not charge registration fees. In addition, Lorentz Center hosts a welcome reception and a meeting dinner, both free of charge.

Registration
If you are interested in participating in the meeting, you are kindly asked to register via the meeting webpage:
www.lorentzcenter.nl/lc/web/2012/530/info.php3?wsid=530&venue=Oort

Workshop lectures are open to anyone interested
2013 INTERNATIONAL WINTER SCHOOL IN LANGUAGE AND SPEECH TECHNOLOGIES (WSLST 2013), Tarragona, Spain, January 7-11, 2013
(formerly International PhD School in Language and Speech Technologies)

Organized by:

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)

Rovira i Virgili University


grammars.grlmc.com/wslst2013/


**************************************************************

AIM:


WSLST 2013 offers a broad and intensive series of lectures at different levels on selected topics in language and speech technologies. The students choose their preferred courses according to their interests and background. Instructors are top names in their respective fields. The School intends to help students initiate and foster their research career.The previous event in this series was SSLST 2012: grammars.grlmc.com/sslst2012/ADDRESSED TO:Graduate (and advanced undergraduate) students from around the world. Most appropriate degrees include: Computer Science and Linguistics. Other students (for instance, from Mathematics, Electrical Engineering, Logic, or Cognitive Science) are welcome too.The School is appropriate also for people more advanced in their career who want to keep themselves updated on developments in the field.There will be no overlap in the class schedule.COURSES AND PROFESSORS:- Simon King (U Edinburgh), Speech Synthesis [introductory/intermediate, 8 hours]

- Constantine Kotropoulos (U Thessaloniki), Pattern Recognition Problems Related to Speech [intermediate, 6 hours]

- Lori Levin (Carnegie Mellon U), The Theory behind the Resources [introductory/intermediate, 8 hours]

- Rainer Martin (U Bochum), Signal Processing for Voice Communication Devices [intermediate, 8 hours]

- German Rigau (U Basque Country, Donostia), Knowledge Resources for Semantic Processing [introductory/intermediate, 8 hours]

- Marc Swerts (Tilburg U), Facial Expressions in Human-Human and Human-Machine Interactions [introductory/intermediate, 6 hours]

- Tomoki Toda (Nara Institute of Science and Technology), Statistical Voice Conversion [introductory/advanced, 8 hours]REGISTRATION:It has to be done on line atgrammars.grlmc.com/wslst2013/Registration.phpFEES:They are variable, depending on the number of courses each student takes. The rule is:1 hour =- 10 euros (for payments until November 15, 2012),

- 12.50 euros (for payments between November 16 and December 11, 2012),

- 15 euros (for payments after December 11, 2012).PAYMENT PROCEDURE:The fees must be paid to the School's bank account:Uno-e Bank

bank’s address: Julian Camarillo 4 C, 28037 Madrid, Spain

IBAN: ES3902270001820201823142

SWIFT/BIC: UNOEESM1

account holder: C. Martin – GRLMC

account holder’s address: Av. Catalunya 35, 43002 Tarragona, SpainPlease mention WSLST 2013 and your name in the subject. A receipt will be provided on site.Remarks:- Bank transfers should not involve any expense for the School.

- People claiming early registration will be requested to prove that the bank transfer order was carried out by the deadline.

- The organizers reserve the right to cancel a course if the number of students who signed up for it is less than 10.

- Students will be refunded only in the case when a course gets cancelled due to the unavailability of the instructor or because of insufficient registration numbers.People registering on site at the beginning of the School must pay in cash. For the sake of local organization, however, it is much recommended to do it earlier.ACCOMMODATION:Information about accommodation will be available on the website of the School.CERTIFICATE:Students will be delivered a certificate stating the courses attended, their contents, and their duration.IMPORTANT DATES:Announcement of the programme: October 19, 2012

Very early registration deadline: November 15, 2012

Early registration deadline: December 11, 2012

Starting of the School: January 7, 2013

End of the School: January 11, 2013QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:Lilica Voicu:

florentinalilica.voicu(removeme)urv.catWEBSITE:grammars.grlmc.com/wslst2013/
Conference 'A Germanic Sandwich 2013', Leuven, January 11-12 2013
You can now register for the conference 'A Germanic Sandwich 2013 - Dutch between English and German. A Comparative Linguistic Conference' (Leuven 11-12 January 2013). All practical information, including the programme can be found on the conference website: wwwling.arts.kuleuven.be/nedling/germanicsandwich2013/
9th EMLAR event in Utrecht, January 30 - February 1 2013
Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) IX
Lectures and hands-on sessions on methodological aspects of language acquisition research.

We are happy to announce the ninth edition of EMLAR, taking place in Utrecht, the Netherlands, from January 30 to 1 February 2013 (Wednesday to Friday).

The workshop aims at training advanced MA and PhD students working on first and second language acquisition in experimental research. Experts in various domains of language acquisition research are giving various lectures and practices.

The full program of EMLAR IX and details about registration are available at:

www.hum.uu.nl/emlar/home.htm

Registration deadline: December 15, 2012.

For further questions, contact us at: emlar2013(removeme)uu.nl

Confirmed speakers and topics:
• Aoju Chen (Utrecht University)
• Iris Mulders & Maartje de Klerk (Utrecht University)
• Alex Cristia (MPI - Nijmegen)
• Niels Schiller (University of Leiden)
• Emmanuelle le Pichon (Utrecht University)
• René Kager (Utrecht University)
• Rick de Graaff (Utrecht University)
• Jan de Jong (University of Amsterdam)

Tutorials:
• CHILDES - Jacqueline van Kampen
• Computational Methods - Maarten Versteegh & Christina Bergmann
• ERP - Jos van Berkum & Titia van Zuijen
• Eye Tracking: Visual World Paradigm - Pim Mak
• Eye Tracking: Reading - Arnout Koornneef
• Multilevel Analysis - Huub van den Bergh
• PRAAT - Paul Boersma
• Preferetial Looking/Listening - Elise de Bree
• SPSS - Roeland van Hout
• Statistics with R - Hugo Quené

Organizing committee:
Sergio Baauw
Shalom Zuckerman
Ileana Grama
Anna Sara Romųren
Elena Tribushinina
Grote Taaldag: TIN-dag, Utrecht University (Drift 21-25), February 9 2013
(English version below)

ALGEMENE VERENIGING VOOR TAALWETENSCHAP

Secretariaat: Bert Botma (e.d.botma(removeme)hum.leidenuniv.nl) / Ale de Boer (a.de.boer(removeme)net.hcc.nl) Leiden University Centre for Linguistics, Universiteit Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden

Website: www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt


Grote Taaldag: TIN-dag
De volgende TIN-dag wordt gehouden op zaterdag 9 februari 2013. Net als vorig jaar maakt de TIN-dag deel uit van de Grote Taaldag, een gezamenlijk initiatief van de AVT, LOT en Anéla. Aansluitend volgt het jaarlijkse Taalgala, waarop ondermeer de AVT-Anéla-dissertatieprijs 2011 uitgereikt wordt. De Grote Taaldag vindt plaats in Utrecht, op Drift 21 en 25. De kosten voor de gehele dag bedragen €15 voor senior AVT-leden en €12,50 voor junior AVT-leden (promovendi, studenten en werkzoekende taalkundigen). Hierbij inbegrepen zijn een lunch, koffie en thee, en een afsluitende borrel. U kunt zich tot en met vrijdag 18 januari inschrijven voor de de Grote Taaldag, via de website van de AVT ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt).

Samenvattingen voor de TIN-dag
Ieder AVT-lid dat op de TIN-dag een lezing wil geven, kan tot en met vrijdag 7 december aanstaande een samenvatting van maximaal 170 woorden indienen via de AVT-site ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Als u van plan of bereid bent uw lezing in het Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse. Leden mogen maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur). De lezingen op de TIN-dag duren 20 minuten, gevolgd door een vragensessie van 5 minuten.
Als u geen bevestiging van ontvangst van uw samenvatting ontvangt, verdient het aanbeveling contact op te nemen met de AVT (a.de.boer(removeme)net.hcc.nl). Alleen bevestigde sprekers worden ingepland voor de TIN-dag. Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen de laatst ontvangen abstracts opgenomen worden als “alternates”.
Het programmaboekje van de TIN-dag (inclusief samenvattingen) zal in de loop van december op de AVT-site verschijnen. Ook wordt het boekje dit jaar weer per post naar alle AVT-leden gestuurd.

De LIN-bundel
Na de TIN-dag kunnen sprekers na de TIN-dag een schriftelijke versie van hun lezing indienen voor Linguistics in the Netherlands, een internationaal gelezen en peer-reviewde reeks die sinds 1991 door John Benjamins wordt gepubliceerd ( benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). Linguistics in the Netherlands heeft een kort publicatietraject: de LIN-bundel verschijnt niet langer dan een half jaar na afronding van de reviewprocedure.

Met vriendelijke groet,
Bert Botma, secretaris AVT

LINGUISTIC SOCIETY OF THE NETHERLANDS (AVT)

Secretary: Bert Botma (e.d.botma(removeme)hum.leidenuniv.nl) / Ale de Boer (a.de.boer(removeme)net.hcc.nl) Leiden University Centre for Linguistics, Universiteit Leiden, P.O. Box 9515, 2300 RA Leiden

Website: www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt

Grote Taaldag: TIN-dag
The next TIN-dag will be held on Saturday 9 February 2013. The TIN-dag forms part of the Grote Taaldag, which is co-organised by AVT, LOT and Anéla. The Grote Taaldag will be concluded with the annual Taalgala, where the AVT-Anéla-dissertation prize 2011 will be awarded.
The Grote Taaldag will take place at Utrecht University, at Drift 21 and 25. The registration fee is €15 for senior AVT-members and €12,50 for junior ones (PhD students, MA students and unaffiliated linguists). The fee includes lunch, coffee and tea, and drinks afterwards. The registration deadline for the Grote Taaldag is Friday 18 January. You can register through the AVT-website ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt).

TIN-dag abstracts
Abstracts should be sent no later than Friday 7 December. (Note that abstracts can be submitted by AVT-members only!) They should not exceed 170 words, and should be submitted through the AVT-website ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Members can submit no more than 2 abstracts (1 as first author, 1 as co-author). Talks will last 20 minutes, with 5 minutes for questions.
You should receive an automatic confirmation of your submission. If not, please contact the AVT (a.de.boer(removeme)net.hcc.nl). The available slots in the programme will be filled on a first-come-first-served basis.
The programme will be finalised in December, when it will appear on the AVT-website, and will also be sent to all AVT-members by post soon after.

Linguistics in the Netherlands
Following the TIN-dag, speakers are invited to submit a written version of their talk to Linguistics in the Netherlands, an internationally renowned and peer-reviewed journal published by John Benjamins ( benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). An attractive aspect of Linguistics in the Netherlands is its speed of publication: the journal appears at most six months after notification of acceptance.

Sincerely,
Bert Botma, AVT secretary
Symposium Paradigm change in historical reconstruction: the Transeurasian languages and beyond, Mainz, March 7-8 2013
Date: 7-8 March 2013

Location: Mainz, Germany

Organization: Walter Bisang & Martine Robbeets

Contact: Martine Robbeets

Contact Email: martine_robbeets(removeme)hotmail.com

Meeting URL: www.marumaru.eu/Paradigm_change_in_historical_reconstruction__the_Transeurasian_languages_and_beyond/HOME.html

Description

Supporters and critics of the genealogical relatedness of the Japonic, Koreanic, Tungusic, Mongolic and Turkic languages, seem to agree that paradigmatic evidence could substantially help unravel the question. This relative consensus provides a starting point for the symposium because it raises two issues: first, a theoretical question concerning the role of patterned morphology in assessing geneaological relatedness vs. contact-induced convergence, and, second, an empirical one, concerning the existence and the historical explanation of paradigmatic correlations between the Transeurasian languages.

Treating genealogical linguistics and areal linguistics from an integrative perspective, the interaction of and the differentiation between inheritance and contact as triggers of paradigmatic correlations will be the main topic of this symposium. This problem will be approached from a cross-linguistic historical perspective with the intention of assessing more clearly the situation of the Transeurasian languages. For that purpose, specialists of such fields as historical linguistics of various families, areal linguistics and morphological typology will interact with specialists on Transeurasian languages.

The term “Transeurasian” is used in reference to a large group of geographically adjacent languages, traditionally known as “Altaic” (Johanson & Robbeets 2009: 1-2). They share a significant number of linguistic properties and include at most five different linguistic families: Japonic, Koreanic, Tungusic, Mongolic and Turkic.
Registration

Admission to the symposium is free to anybody interested in the matter. To register, please send an Email to martine_robbeets(removeme)hotmail.com
Program

On the strength of morphological paradigms: between economy and explicitness

Walter Bisang (Mainz)

Paradigms: representation and meaning

Greville Corbett (Surrey)

Agglutination vs. analyticity in Proto-Niger Congo: addressing a historical-comparative problem

Tom Güldeman (Leipzig)

Reconstructing the Niger-Congo Verb Extension Paradigm:

What’s cognate, copied or renewed?

Larry Hyman (Berkeley)

On arguing from diachrony for paradigms

Brian Joseph (Columbus, Ohio)

Derivational paradigms for wide-scale comparison

Johanna Nichols (Berkeley)

Lars Johanson (Mainz)

Deverbal nominals in Altaic

Lįszló Kįroly (Mainz)

Innovations and archaisms in Siberian Turkic case paradigms:

a Transeurasian historical and areal perspective

Irina Nevskaya (Frankfurt)

Gender in Mongolian

Andrįs Róna-Tas (Szeged)

Ural-Altaic: The polygenetic origins of nominal morphology

Juha Janhunen (Helsinki)

Innovations in the case system of the Mongolic languages of the Amdo Sprachbund

Hans Nugteren (Leiden)

Andrej Malchukov (Mainz)

Paradigm copying in Tungusic: the Lamunkhin dialect of ?ven and beyond

Brigitte Pakendorf (Lyon)

The Comparative Method and Korean

Robert Ramsey (Maryland)

Common “paradigmatic” verb morphology in Transeurasian

Martine Robbeets (Mainz)

Comparative consequences for a toungue root harmony analysis for proto-Tungusic, proto-Mongolic, and proto-Korean

John Whitman, Seongyeon Ko, Andrew Joseph (New York)

Rethinking Old Japanese verb paradigms and implications for K-J Comparison

Jim Unger (Columbus, Ohio)
35th Annual Conference of the German Linguistic Society (DGfS), University of Potsdam, March 12-15 2013
Title: 'Information Structure'
Location: University of Potsdam, Germany
Date: 12th -15th March 2013

Description:
The German Linguistic Society (DGfS) and the Local Organizing Committee are pleased to invite you to the 35th Annual Conference of the German Linguistic Society, which will be hosted by the University of Potsdam on March 12-15, 2013.

The main topic of this year's conference is 'information structure'.


Invited Speakers:
Ina Bornkessel-Schlesewsky (University of Marburg)
Laurence Horn (Yale University)
Pia Quist (University of Copenhagen)
Ian Roberts (University of Cambridge)

The conference program will feature 14 workshops focusing on various topics in linguistics, including (but not restricted to) information structure. Calls for papers are issued for individual workshops, and announced separately.
All conference information (workshops, calls for papers, registration, etc.) is now available on our website: www.sfb632.uni-potsdam.de/~dgfs-2013/index_en.html
More information (hotels, program etc.) will be made available over the next months.

Conference fees: 20 to 55 Euros
Early registration deadline: Jan. 31, 2013

We look forward to welcoming you in Potsdam.

With best regards,
Heike Wiese and Malte Zimmermann
Organizers
CICLing 2013: 14th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, Samos, Greece, March 24-30, 2013
www.CICLing.org/2013

TOPICS:
All topics related with computational
linguistics, natural language processing,
human language technologies, information
retrieval, etc.

PUBLICATION:
LNCS - Springer Lecture Notes in Computer Science;
poster session: special issue of a journal

KEYNOTE SPEAKERS:
Sophia Ananiadou, Walter Daelemans,
Roberto Navigli, Michael Thelwall

CULTURAL PROGRAM:
Three days of cultural activities:
tours to Ephesus, Samos, and nearby islands

AWARDS:
Best paper, best student paper,
best presentation, best poster, best software

SUBMISSION DEADLINES:
November 30: registration of tentative abstract,
December 7: full text of registered papers

See complete CFP and contact on www.CICLing.org/2013
7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS, Bilbao, Spain, April 2-5, 2013
LATA 2013

Bilbao, Spain

April 2-5, 2013

Organized by:

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)

Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/LATA2013/

DEADLINES:Paper submission: November 9, 2012 (23:59h, CET)

Notification of paper acceptance or rejection: December 16, 2012

Final version of the paper for the LNCS proceedings: December 25, 2012

Early registration: January 2, 2013

Late registration: March 23, 2013

Starting of the conference: April 2, 2013

End of the conference: April 5, 2013

Submission to the post?conference journal special issue: July 5, 2013
Workshop Generative Approaches to Second Language Acquisition (GASLA-12), University of Florida, April 26-28 2013
Generative Approaches to Second Language Acquisition (GASLA)-12, April 26-28, 2013, University of Florida

Website: www.gasla12.com

Plenary speakers for GASLA:
Theodoros Marinis (University of Reading)
Bonnie D. Schwartz (University of Hawaii)
Ianthi Maria Tsimpli (Aristotle University of Thessaloniki & University of Reading )

Invited Workshop: “Applying Generative SLA to language teaching”
Joyce Bruhn de Garavito (Western Ontario University)
Kook-hee Gil (University of Sheffield)
Heather Marsden (University of York)
Roumyana Slabakova (University of Iowa)
David Stringer (Indiana University)
Lydia White (McGill University)
Melinda Whong (University of Leeds)

GASLA - 12- Faculty Organizing Committee: Jason Rothman, Ana de Prada Pérez, Wind Cowles, Edith Kaan, Gillian Lord, Eric Postdam, Caroline Wiltshire, and Steffi Wulff.
Student Organizing Committee: Jennifer Cabrelli Amaro, Tiffany Judy, and Diego Pascual y Cabo.
Workshop DISCOURSE EXPECTATIONS: THEORETICAL, EXPERIMENTAL, AND COMPUTATIONAL PERSPECTIVES, University of Tübingen (Germany), June 20-21, 2013
INVITED SPEAKERS AND PRELIMINARY TALK TITLES
- Arnout W. Koornneef (Utrecht University): On predictive reading
styles and the use of implicit causality information in pronoun
resolution
- Hannah Rohde (University of Edinburgh): What to do when a linguist
says she's expecting: Coherence and coreference expectations in
sentence processing
- Roger van Gompel (University of Dundee): Producing reference:
Psycholinguistic and computational perspectives

More information on the workshop will be made available continuously
under the following address:

detec2013.wordpress.com
Summer School in Cognitive Linguistics, Bangor University, UK, July 22-26, 2013
www.bangor.ac.uk/cogling-summerschool

The Summer School in Cognitive Linguistics is a one-week international
programme held at Bangor University in July 2013. The Summer School will
consist of 16 courses on topics in cognitive linguistics and will be
taught by leading researchers in the field. Our teaching faculty will be
drawn from across the cognitive sciences and include local instructors
as well as distinguished researchers from outside Bangor.

The Summer School will also feature keynote speeches by Gilles
Fauconnier, Adele Goldberg, and Vyvyan Evans, and a poster session
during which participants can present their work and obtain feedback.

Teaching faculty:
- Benjamin Bergen (University of California, San Diego)
- Silke Brandt (Lancaster University)
- Daniel Casasanto (New School for Social Research, New York)
- Alan J. Cienki (Vrije Universiteit Amsterdam)
- Ewa Dabrowska (Northumbria University)
- Christopher Hart (Northumbria University)
- Willem Hollmann (Lancaster University)
- June Luchjenbroers (Bangor University)
- Laura Michaelis (University of Colorado, Boulder)
- Aliyah Morgenstern (Université Paris III – Sorbonne Nouvelle)
- Patrick Rebuschat (Bangor University)
- Gabriella Rundblad (King’s College London)
- Christopher Shank (Bangor University)
- Luc Steels (Vrije Universiteit Brussels)
- Thora Tenbrink (Bangor University)
- Alan Wallington (Bangor University)

This event provides a unique opportunity for students and researchers to
get a snapshot of the exciting work done in cognitive linguistics and to
discuss their research. It is also a wonderful opportunity to visit
North Wales and to enjoy some of the most beautiful landscapes and
historical sites in the United Kingdom.

Registration opens in October 2012 and closes in June 2013. Early-bird
rates are available for participants who register by April 15, 2013.
- Early-bird fee with accommodation: £475*
- Early-bird fee without accommodation: £375
*includes transfer to/from Manchester airport

For more information, please consult the Summer School website
( www.bangor.ac.uk/cogling-summerschool) or email the School Director,
Dr. Patrick Rebuschat (p.rebuschat(removeme)bangor.ac.uk).
9th International Conference on Natural Computation (ICNC 2013), Shenyang, China, 23-25 July 2013
We cordially invite you to submit a paper to the upcoming 9th International Conference on Natural Computation (ICNC 2013) and the 10th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD 2013), to be jointly held from 23-25 July 2013 in Shenyang, China.

Shenyang, the largest city in Northeast China, has a celebrated history dating back to the Warring States of 476 BC. It is the birthplace of the Qing Dynasty (1644-1911) and has many cultural relics which symbolize the prosperity and subsequent decline of the last feudal dynasty in China. Shenyang has one of China's the two best preserved imperial palace complexes, along with the famous Zhaoling Tomb and Fuling Tomb. Shenyang is also renowned for its mild summer and mouth-watering local food.

As with the past ICNC-FSKD conferences, all papers in conference proceedings will be submitted to both EI Compendex and ISTP (ISI Proceedings), as well as IEEE Xplore. Extended versions of selected best papers will appear in an ICNC-FSKD special issue of an SCI-indexed journal. ICNC-FSKD 2013 is technically co-sponsored by the IEEE Circuits and Systems Society.

ICNC-FSKD is a premier international forum for scientists and researchers to present the state of the art of data mining and intelligent methods inspired from nature, particularly biological, linguistic, and physical systems, with applications to computers, circuits, systems, control, robotics, communications, and more. This is an exciting and emerging interdisciplinary area in which a wide range of theory and methodologies are being investigated and developed to tackle complex and challenging problems. The registration fee of US-D390 includes proceedings, lunches, dinners, banquet, coffee breaks, and all technical sessions.

To promote international participation of researchers from outside the country/region where the conference is held (i.e., China’s mainland), researchers outside of China’s mainland are encouraged to propose invited sessions. An honorarium of US-D400 will be enjoyed by the organizer(s) for each completed (with at least 6 registered papers) invited session. The first author of each paper in an invited session must not be affiliated with an organization in China’s mainland. "(Invited Paper)" may be added below the title of each paper in the invited sessions. Invited session organizers will solicit submissions, conduct reviews and recommend accept/reject decisions on the submitted papers. Invited session organizers will be able to set their own submission and review schedules, as long as a set of recommended papers is determined by 3 June 2013. Each invited session proposal should include: (1) the name, bio, and contact information of each organizer of the invited session; (2) the title and a short synopsis of the invited session. Please send your proposal to icnc_fskd_2013(removeme)126.com

For more information, visit the conference web page:

icnc-fskd.lntu.edu.cn/
7th HiSoN Summer School in Historical Sociolinguistics, Metochi, Kalloni, Lesbos, Greece, August 3-10 2013
This is the seventh summer school organised by the Historical Sociolinguistics Network (HiSoN) and it will offer seven courses by leading experts on modern and historical sociolinguistics, aimed at postgraduate students and young researchers. The venue is the monastery of Metochi-Kalloni on the island of Lesbos (Greece). Classes will take place in the morning and early evening and you will have the opportunity to present your own research at a special session. Our teachers and modules in 2013 will be

• Peter Trudgill (Agder)
on Contact-related Processes of Change in the History of English
• Joseph Salmons (UW Madison) on the Historical Sociolinguistics of Heritage Languages
• Doris Stolberg (IDS Mannheim)
on Language and Colonialism: German in the Pacific
• Peter Bakker (Århus)
on Distinct Men’s and Women’s Languages: When, Where, What & Why?
• Gijsbert Rutten (Leiden)
on Dutch in Modern Times: Historical Sociolinguistic Perspectives
• Michael Schulte (Agder)
on Historical Language Contact in Western Scandinavian:
Icelandic - Faroese - West Norwegian - Shetland and Orkney Norn
• Raymond Hickey (Duisburg-Essen)
on Phonological Typology in English

The school will last for one week and will cost £475 (if registered by May 1st or £575, if you register thereafter), which includes accommodation, three meals per day, tuition, and an excursion. There is space for only 40 students, so secure your place with a £100 deposit now!

For further information and registration, visit www.bris.ac.uk/german/hison/summerschool2013.html
sml-hison(removeme)bris.ac.uk
23rd conference of the European Second Language Association (EUROSLA), ACLC Amsterdam, August 28-31 2013
The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) of the University of Amsterdam is pleased to announce that it will host EUROSLA 23, the 23rd conference of the European Second Language Association from 28 to 31 August, 2013. Plenary speakers are: Alison Mackey (Georgetown University, Washington DC and Lancaster University), Marianne Nikolov (University of Pécs), Pavel Trofimovich (Concordia University Montreal), and Rens Bod (University of Amsterdam). The theme of this year’s Language Learning roundtable is: “Acquisition orders in SLA: Perspectives from emergentism and dynamic systems theory.”

You are kindly invited to submit proposals for papers, posters, thematic colloquia and doctoral workshops on all areas of second language acquisition research. We expressly encourage the submission of posters. The deadline for all submissions is Sunday February 10, 2013. Please visit our website for more detailed information about the programme, the Language Learning roundtable, and for submission guidelines and procedures: www.uva.nl/eurosla23. If you have any questions, please contact us at eurosla23(removeme)uva.nl.

Please help us distribute this message. Forward it to anyone you think might be interested and have it distributed through relevant channels of communication at your institution.

Kind regards,

The organisers of EUROSLA 23, University of Amsterdam
17th World Congress of the International Applied Linguistics Association, Brisbane, Australia, 10-15 August 2014
Please visit the website www.aila2014.com and register ‘Your Expression of Interest’ to be kept informed of the details of this upcoming congress.
Job Announcements / Vacancies
PHD STUDENTSHIPS IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS, SPEECH TECHNOLOGY AND COGNITIVE SCIENCE, ILCC, University of Edinburgh. Deadline: December 14 2012
>The Institute for Language, Cognition and Computation (ILCC) at the
>University of Edinburgh invites applications for three-year PhD
>studentships starting in September 2013. ILCC is dedicated to the
>pursuit of basic and applied research on computational approaches to
>language, communication and cognition. Primary research areas
>include:
>
> * Natural language processing and computational linguistics
>
> * Spoken language processing
>
> * Dialogue and multimodal interaction
>
> * Information extraction, retrieval and presentation
>
> * Computational theories of human cognition
>
> * Educational and assistive technology
>
>Approximately 8 studentships from a variety of sources are available,
>covering maintenance at the research council rate of around GBP 13 500
>per year, plus tuition fees.
>
>Applicants should have a good honours degree or equivalent in
>computational linguistics, speech technology, cognitive science,
>computer science, or a related discipline.
>
>For a list of academic staff at ILCC with research areas, and for a
>selection of potential PhD topics, please consult:
>
> www.ilcc.inf.ed.ac.uk/people
> www.ilcc.inf.ed.ac.uk/study/possible-phd-topics-in-ilcc
>
>Details regarding the PhD programme and the application procedure can
>be found at:
>
> www.ed.ac.uk/schools-departments/informatics/postgraduate/research-degrees/phd
>
>In order to ensure full consideration for funding, applications
>(including all supporting documents) need to be received by December
>14, 2012.
>
>Please direct inquiries to Henry Thompson <ht(removeme)inf.ed.ac.uk>, the ILCC
>PhD admissions coordinator.
4 PhD positions and 1 post-doc position in Statistical Machine, University of Amsterdam. Deadline: December 15 2012
Applications are invited for four fully-funded 4-year PhD positions
and one fully-funded 3-year post-doc position in the area of
Statistical Machine Translation. The positions are funded through an
advanced research fellowship (Vidi scheme) by the Dutch Science
Foundation (NWO) and a governmental research grant.

Please find further details (including the application procedure) for
the PhD positions at:
www.uva.nl/over-de-uva/werken-bij-de-uva/vacatures/item/12-289.html


and further details about the post-doc position at:
www.uva.nl/over-de-uva/werken-bij-de-uva/vacatures/item/12-288.html

The application deadline for all positions is 15 December, 2012.
The starting date for all positions is early 2013.

Research Description

The research positions focus on improving state-of-the-art statistical
machine translation approaches by investigating how better modeling
of the generation process can be utilized to realize more fluent and
accurate translations. The research will aim to substantially improve
machine translation quality by achieving:

- robust translation quality across different genres, ranging from
formal language use in legal documents to casual language use in
social media;

- improved modeling of domain independent machine translation,
spanning legal, political, entertainment, and sports documents;

- improved modeling of fluency criteria, in particular for languages
for which only limited training data are available.

You will be supervised by Dr. Christof Monz and based in the
Informatics Institute at the University of Amsterdam. The Informatics
Institute consists of more than 40 members of permanent research
faculty, over 25 post-doctoral researchers, and more than 100 PhD
students, together representing more than a dozen nationalities.
Members of the institute are actively pursuing a variety of research
initiatives, including machine translation, natural language
processing, (cross-language) information retrieval, social network
analysis, computer vision, machine learning, and multi-agent systems.


Requirements

You must have an MSc (for the PhD positions) or a PhD (or close
to completion, for the post-doc position) in computer science,
artificial intelligence, computational linguistics or a closely
related area. In addition, you should

- (for the post-doc position only:) have a strong track record of
successful implementation and publication in natural language
processing or machine learning. A background in statistical machine
translation is a plus;

- have strong curiosity to solve problems in natural language processing;

- have a strong background in probability theory, statistics, and
machine learning;

- have excellent programming skills in at least two of the following
languages: C, C++, Java, Python, or Perl;

- enjoy working with real-world problems and real-word, large data
sets;

- have excellent communication skills, both oral and written;

- enjoy working in a closely collaborating team.


For specific questions you can get in touch with Christof Monz
email: c.monz(removeme)uva.nl
PhD Scholarship at the Center for Child Language, University of Southern Denmark. Deadline: December 17 2012
Job description:
A fully funded 3-year PhD position is available from February 1st 2013 at the Center for Child Language, Institute of Language and Communication, University of Southern Denmark.

The Center is seeking a candidate with a strong background in statistics and preferably with some additional background in psychology, linguistics or related fields. The successful applicant will work on a project which aims to analyse several datasets from cross sectional and longitudinal studies on language development in Danish children with measurements on several language dimensions across several thousands of children. The overall aim of the project is to find subgroups of children with similar patterns in language development, which can then be used to help train teachers and other relevant professionals in supporting language development in an individualized manner. A large ongoing randomized intervention study with six intervention and two control groups allows the investigation of the predictive value of the subgroups found with respect to intervention effects.

The project will require the application of regression models for longitudinal data, latent class models, growth curves modes and combinations of these models. Experience with some of these models is hence an advantage. The applicant should have a Master’s degree in statistics, mathematics, psychology or a related field.

The successful applicant will be supervised by Professor Dorthe Bleses, Center for Child Language, University of Southern Denmark, and Professor Werner Vach, Clinical Epidemiology Group, University of Freiburg, Germany. He/she will be part of an active research group with interests in linguistics, psychology and statistics.

Any queries or questions can be directed to the head of the Institute of Language and Communication, Steffen Nordahl Lund snl(removeme)language.sdu.dk


Application, salary, etc.:
A PhD Research Fellowship is a 3-year position. Employment stops automatically at the end of the period. The holder of the Fellowship is not allowed to have other paid employment during the three-year period.

Applicants must use the special PhD-application-form which can be found at the PhD website:
www.sdu.dk/en/Forskning/PhD, choose “Admission”, choose “Admission
requirements at the Faculty of Humanities”. At this site you will also find more
information about the PhD program at the Faculty of Humanities.

Applications will be assessed by an expert committee. Applicants will be informed of their assessment by the university.

As part of the overall assessment of the applicant’s qualifications, an interview may be applied.

Employment is governed by the Protocol on PhD Research Fellows signed by the Danish Ministry of Finance and AC (the Danish Confederation of Professional Associations) on 1st October 2008, enclosure 5. The protocol is available at:
Cirkulęre om overenskomst for Akademikere i staten
2008 .

The University encourages all interested persons to apply, regardless of age, gender, religious affiliation or ethnic background.

Please send the application, marked “Position No. 126042” and enclosures, including:
• Curriculum Vitae
• Diplomas/certificates
• Project description of the intended PhD study (max. 5 pages)
• Publications on which the applicant wishes to be assessed

all in 4 copies to Faculty of Humanities, University of Southern Denmark, Engstien 1, DK – 6000 Kolding, Denmark. The application must reach the University no later than December 17th 2012 at 12.00 CET.

Read more: www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/Phd_humaniora/Adgangskrav
Employment starts: 1 February, 2013
Closing date 17 December, 2012 at 12 noon
Location: Odense
Mark application Job ID 126042 and send it to:

Det Humanistiske Fakultetssekretariat - Kolding
Syddansk Universitet
Engstien 1
6000 Kolding
Post-doc position “Child acquisition of (non)restrictive relative clauses in German", Goethe University of Frankfurt. Deadline: January 4 2013
Goethe University of Frankfurt, Institute of Psycholinguistics and Didactics of German, offers a full-time post-doc research position (100% TV-G-U E13) within the project

“Child acquisition of (non)restrictive relative clauses in German" (CARU, PI: Petra Schulz)

The project is part of the research group "Relative clauses", funded by the German Research Foundation (DFG) and currently consisting of eight projects that investigate relative clauses from different perspectives. For more information visit: www.fg1783.uni-frankfurt.de/index.htm.

The detailed job description is attached and can be found here:
www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/inst_psychling/DaZ/Stellenausschreibung/index.html

The desired starting date is March 1, 2013, or before and the position is initially limited until September 30, 2014. Depending on evaluation results, the project can be extended for three more years. Candidates who are interested in a half time position will also be considered; if suitable candidates apply, the position can be split.
Please pass the job description on to suitable candidates; they are expected to have extensive knowledge in at least one of the following areas: semantics, syntax, language acquisition, experience with statistical evaluation programs. Candidates without working knowledge of German are expected to learn German within the first year of employment.
Assistant professor in Phonetics, University of Pennsylvania. Deadline: open until filled
University or Organization: University of Pennsylvania
Job Location: Pennsylvania, USA
Web Address: ling.upenn.edu/
Job Rank: Assistant Professor

Specialty Areas: Phonetics


Description:

The Department of Linguistics at the University of Pennsylvania invites
applications for a tenure-track position in Phonetics at the rank of Assistant
Professor. The position will begin on July 1, 2013 at the earliest. The
successful candidate is expected to have the Ph.D. by the start of the
appointment.

Applicants should present a proven record of research and evidence of
excellence in teaching. Duties will include directing the phonetics
laboratory. The department particularly encourages applications from scholars
who can contribute to Penn's tradition of cooperation across subdisciplines
within linguistics and can participate actively in interdisciplinary research
in cognitive science. Special areas of interest include sociophonetics, the
formal interface of phonetics with other subfields, and the application of
computational techniques to large corpora of phonetic data.

The Department of Linguistics is strongly committed to Penn's Action Plan for
Faculty Diversity and Excellence and to establishing a diverse faculty (for
more information see: diversity.upenn.edu/).

Candidates are to apply at the application URL below.

Applications must include a curriculum vitae, a statement of research and
teaching interests, and representative publications. Also, applicants must
submit the names and contact information of three referees who have agreed to
provide a letter of reference. The University will contact the referees with
instructions on how to submit their letters.

Review of applications will begin on January 2, 2013, and will continue until
the position is filled. It is advised that candidates apply as early as
possible. Inquiries may be sent to the application email address below.

The University of Pennsylvania is an affirmative action/equal opportunity
employer.
Professor of Interlinguistics and Esperanto (special chair), Department of Language and Literature, University of Amsterdam (UvA). Deadline: January 13 2013
www.uva.nl/en/about-the-uva/working-at-the-uva/vacancies/nav/type/research-education/item/12-256.html

As of the start of the 2013 academic year, the Department of Language and Literature of the Faculty of Humanities will have a vacancy for a Professor of Interlinguistics and Esperanto (special chair) on behalf of Universala Esperanto-Asocio.
The professor will be charged with supporting and developing education and research in the area of interlinguistics, the interdisciplinary linguistic field dedicated to studying the role of language in every facet of international communication, with a special focus on the theory and practical application of constructed languages, auxiliary languages and planned languages. Esperanto plays a central role in this regard.
Duties will include initiating and supervising (doctoral) research in this field and providing education at elective level within the Faculty of Humanities. The professor by special appointment will also be expected to advise public institutions on the field’s potentials and areas for improvement, participate in societal debates on issues relevant to the chair and (in collaboration with others where appropriate) setting up academic Esperanto courses. The research will be carried out at the Amsterdam Center for Language and Communication.

Job Description
The professor by special appointment will be charged with the following duties:
teaching subjects in the area of Interlinguistics and Esperanto;
supervising theses;
conducting research and supervising PhD research projects;
acting as a conduit between Universala Esperanto-Asocio and the UvA;
actively improving the chair’s image and visibility through his/her actions within and outside the UvA.

Requirements
The professor by special appointment must meet the following job requirements
Excellent research abilities, as evidenced by an academic dissertation and other high-profile academic publications and activities;
broad and demonstrable expertise in the area of linguistics, with a special focus on the field described above;
solid teaching skills and experience, at the level of both academic students and other target groups;
good interpersonal, organisational skills and leadership skills;
knowledge of the potential for knowledge-valorisation within the scope of the education-related task.

Further Information
For further details, interested parties may contact:
Professor P.C. Hengeveld, or
D. van der Vaart, official secretary
telephone: +31(0)20-525 3804

Appointment
The professor by special appointment must be available to carry out the duties connected with his/her position for an average of one day per week. The professorship will not result in an employment contract with Universala Esperanto-Asocio or the University of Amsterdam (UvA), and will not be formally remunerated. However, each year an amount of up to €20,000 will be made available to cover costs involved in performing the required duties and ensure the availability of the professor by special appointment. This amount will be allocated in consultation with the Curatorial Panel. The professorship cannot be combined with a contract of employment at the UvA’s Faculty of Humanities. The professor by special appointment will be appointed for a five-year term.

Job Application
The professor by special appointment will be selected by the Curatorial Panel of the special chair. The Curatorial Panel, which during the selection procedure may seek the assistance of one or more advisers, consists of the following members: Professor D. Gorter, J.H. Erasmus and Professor P.C. Hengeveld. The Curatorial Panel will submit a nomination to the Board of Universala Esperanto-Asocio, subject to the approval of the Faculty of Humanities Dean and the Executive Board. The application procedure may include a trial lecture.

Applications may be submitted to the Curatorial Panel of the special chair in Interlinguistics and Esperanto by January 1st, 2013 at the latest, c/o University of Amsterdam, Faculty of Humanities, Personnel and Organisation department, att. of D. van der Vaart, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam, stating the job vacancy number and ‘strictly confidential’ in the top left hand corner of the envelope, accompanied by a CV, a list of publications, three major publications that pre-eminently support the candidate’s application and proposals for a research project and a series of lectures.
The application documents may also be submitted electronically (preferably in PDF format). Please make sure to state the job vacancy number in the subject heading.

Apply here: solliciteren2012-fgw(removeme)uva.nl
4 PhD positions at the International Max Planck Research School for Languages Sciences(IMPRS). Deadline: January 15 2013
www.mpi.nl/people/vacancies/phd-fellowship

IMPRS PhD Fellowships
Call for Applications: 2013 IMPRS for Language Sciences PhD Fellowships

What are the foundations for language in our species? How do genes build the brain capable of learning and processing diverse languages? If you have a background in
- Genetics
- Brain sciences
- Psychology
- Linguistics or anthropology
you could contribute to the fundamental science in this area and earn a PhD degree in the International Max Planck Research School for Language Sciences.


The IMPRS for Language Sciences is now advertising four doctoral fellowships in the following departments:
•Language and genetics department (MPI), headed by Simon Fisher
•Neurobiology of language department (MPI), headed by Peter Hagoort
•Psychology of language department (MPI), headed by Antje Meyer
•Language and cognition department (MPI), headed by Stephen Levinson

The International Max Planck Research School (IMPRS) for Language Sciences is a joint initiative of the Max Planck Institute for Psycholinguistics (MPI) and two research institutes based at the Radboud University Nijmegen, the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour and the Centre for Language Studies. The research school offers unrivalled training, top facilities (from genetics labs, brain imaging machines, psychology labs to supported fieldwork opportunities) and an outstanding interdisciplinary environment.


The fellowship positions are, in the normal case, three years in length. Fellowship recipients will receive a monthly salary sufficient to cover living costs in Nijmegen, The Netherlands.

Applicants must have a Masters degree (or expect to complete the degree before September 2013) in a relevant field. The working language of the research school is English.

Only applications prepared according to the below guidelines will be considered. Please email your application as one PDF document including the following information:

1. Curriculum vitae. Include:
•Relevant work and educational background
•Details about your Masters degree, including name of supervisors, date of completion, title of thesis and a brief description of your topic, and any grades you received for relevant coursework
•Details about any relevant technical or research skills set and proficiency. This may include information on programming, statistics, mathematical knowledge, experimental design/methods, neuroimaging, practical phonetics, corpus methods, fieldwork, etc.

2. Research proposal that should be linked to the overall research profile of one or more of the departments. On a single page, please provide:
•Title of your project (maximally 10 words)
•The research department(s) to which your proposal would fit
•Research question (one sentence, maximally 20 words)
•Theoretical motivation of the proposed research (why is your question interesting?)
•Suggested empirical approach (which method(s) will you employ?)

Please note that the details of the research projects, should you be offered a post, will, of course have to be agreed with your supervisor. We ask for a research statement to get a first impression of your interests.

3. Personal statement. On half a page, please explain
•why you are keen to join the IMPRS
•which transferable skills you would hope to acquire.
•The IMPRS is an active community, where PhD students take part in enrichment and training and help organize activities for the research school. If you were awarded a fellowship (a) whom would you like to invite as a guest speaker? (b) what kind of activities would you propose to enhance learning and communication in the IMPRS?

4. References. Please provide:
Contact details of two academic referees. We will only contact them if you are shortlisted for an interview.

5. Proof of English-language proficiency. Non-native speakers of English must provide an electronic copy/scan of TOEFL/Cambridge/IELTS certificate or equivalent. This may be submitted within three months after the application deadline.

Applications must be received by 15 January 2013.

Please send your application and any queries by email with the subject "IMPRS application" to imprs(removeme)mpi.nl. In your email, please specify how you heard about the IMPRS for Language Sciences.

Interviews with shortlisted candidates will be held in February 2013. Start dates for the positions will be 1 September 2013.

For more information about the IMPRS for Language Sciences, please visit our website: www.mpi.nl/education/imprs-for-language-sciences
PhD positions at the ACLC, University of Amsterdam. Deadline: January 15 2013
The Amsterdam Center for Language and Communication has up to four four-year PhD positions available for excellent candidates, starting September 2013.

Research at the ACLC
The ACLC is a broad research institute in linguistics that houses specialists in language typology and description, language variation and change, language acquisition, and linguistic modeling. It is proud to be the home base of linguists of different persuasions - functional, formal, and emergentist - working on the four empirical domains mentioned above, which is crucial for it to achieve its mission. The fundamental and distinguishing feature of the Amsterdam Center for Language and Communication is that language universals and constraints on variation are studied, in close collaboration between specialists, from the widest possible variety of perspectives, both descriptive and theoretical. The conviction is that this is the only way to make sure that research findings are not accidental, but are truly representative of the basic parameters that govern the organization of natural languages and the way these languages are acquired. In line with this approach, the ACLC wants to be an open and tolerant meeting place of researchers from inside and outside the institute, encouraging international colleagues to visit and participate in the research enterprise.

PhD positions
There are two ways in which you can apply for a PhD position at the ACLC. The first possibility is for you to present yourself as a candidate for one of the projects that were defined by research groups of the ACLC. The second possibility is for you to apply with your own research proposal.

Predefined projects
The projects for which you can apply are the following. For full descriptions follow the link: www.uva.nl/en/about-the-uva/working-at-the-uva/vacancies/content/2012/11/12-276.html
* On the P route to language universals;
* The acquisition of nominal ellipsis in Dutch and French L1 and 2L;
* Production and processing of allomorphy: evidence from children with and without developmental dyslexia;
* The interplay between learner, language, and input characteristics in second language acquisition;
For further information concerning these projects please contact the project supervisors. Your application should follow the Guidelines for applying to a predefined PhD project.

Individual PhD proposal
If you apply with your own PhD proposal make sure that this proposal fits within one of the ACLC research programmes The Language Blueprint and Learnability. If proposals focusing on foreign languages taught at the University of Amsterdam are of equal quality, they will be given preference. Your application as well as your research proposal should follow the Guidelines for submitting an Individual PhD proposal. For further information please contact a potential supervisor at the ACLC.

Tasks
The PhD student needs to carry out the research and write a dissertation within the contract period.

Requirements
(Research)MA in linguistics (or equivalent), obtained no longer than five years ago.

Further Information
Further general information may be obtained from:
Marten Hidma, Mmanaging Director of the Research Institute
telephone: +31 (0)20 - 525 5086

Appointment
The PhD student will be appointed for a period of up to 4 years (80%) at the Faculty of Humanities of the University of Amsterdam under the terms of employment currently valid for the Faculty. A contract will be given in the first instance for one year, with an extension for the following years on the basis of an evaluation of, amongst other things, a written piece of work. The salary (on a full time base) will be € 2042 during the first year (gross per month) and will reach € 2612 during the fourth year, in accordance with the CAO for Dutch universities.

Applications
Applications for the positions, either for a predefined project or with an individual proposal should be sent before Tuesday January 15th, 2013 (January 14th 23:59 at the latest) to the director of the ACLC, prof. dr. P.C. Hengeveld. They should be submitted electronically by clicking Apply Now on www.uva.nl/en/about-the-uva/working-at-the-uva/vacancies/content/2012/11/12-276.html
Applications received after this date or those that are incomplete will not be taken into consideration.
Associate Professor in the area of child language and literacy, University of Southern Denmark . Deadline: February 1 2013
Stillingsbeskrivelse
The Center for Child Language, Institute for Language and Communication, University of Southern Denmark invites applicants for a position at the Associate Professor level in the area of child language and literacy development, to begin August 1st 2013.
This is a permanent position.

The Center for Child Language is the largest research environment on early child language in Denmark and houses several externally funded projects, including large ongoing randomized language and literacy intervention studies in both day care and family home contexts.
The studies are conducted in collaboration with national and international researchers and private and public organisations. The Center is also actively involved in national strategies initiated by government bodies. The successful candidate will be part of a research group with interests in linguistics, psychology, education and statistics.

We are seeking a candidate with a background in developmental psychology, educational science or a similar field whose research focuses on one or more of the following areas: early language/literacy/reading development in monolingual and/or bilingual children, language and literacy development in socially disadvantaged children, language assessment, early language and literacy interventions in day care contexts, family intervention. We are especially interested in applicants whose work complements the strengths of our current projects. The successful candidate will be expected to teach undergraduate and graduate courses and engage in research training. Fluency in Danish is not a requirement for appointment, but it will be expected eventually of the successful applicant.

Any queries or questions can be directed to the Head of the Institute of Language and Communication, Steffen Nordahl Lund snl(removeme)language.sdu.dk

Ansųgning, lųn og ansęttelsesforhold mv.
Applications will be assessed by an expert committee.
Applicants will be informed of their assessment by the university.

As part of the overall assessment of the applicant’s qualifications, an interview may be applied.

The successful applicant will be employed in accordance with the agreement between the Ministry of Finance and AC (the Danish Confederation of Professional Associations)
Cirkulęre om overenskomst for Akademikere i staten
2008 .

If the successful applicant has not documented teaching experience corresponding to assistant professor level, the applicant will be engaged on trial for the first 18 months.

Applicants are requested to forward:
• Curriculum vitae
• Certificates/Diplomas
• Co-author statements
• Teaching portfolio (please see below)
• A statement of research interests
• List of publications, please highlight the publications enclosed
• A maximum of 6 relevant publications
• List of all enclosures

Each enclosure must be numbered and marked with the applicant’s name. Enclosures must be assembled in sets. Applicants applying for an associate professorship at the Faculty of Humanities are requested to submit a teaching portfolio with the application as documentation for teaching experience as well as supervision qualifications – please read more at:
www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Intern%20information/Undervisningsportefoelje.aspx?sc_lang=en

The University encourages all interested persons to apply, regardless of age, gender, religious affiliation or ethnic background.

Please send the application marked “Job ID 126044” and enclosures, including publications on which the applicant wishes to be assessed – all in 4 copies - to University of Southern Denmark, Faculty of Humanities, Engstien 1, DK - 6000 Kolding, Denmark. The application deadline is
February 1st 2013 at 12.00 hours CET.

Til ansęttelse den: 1. august 2013
Ansųgningsfrist: 1. februar 2013 kl. 12:00
Tjenestested: Odense
Ansųgning męrket Stilling nr. 126044 sendes til:

Det Humanistiske Fakultetssekretariat - Kolding
Syddansk Universitet
Engstien 1
Calls for papers for events
Call for abstracts for CHAOS2013, 11-14 June 2013, Istanbul Turkey. Deadline: December 20 2012
You are kindly invited to participate and submit your Abstract or Paper to the forthcoming Nonlinear Analysis Conference titled:

6th Chaotic Modeling and Simulation International Conference (CHAOS2013),
Yeditepe University, Istanbul Turkey, 11-14 June 2013 ( www.cmsim.org).

* If you already have submitted your contribution ignore this message. However, you can visit the Journal of Chaotic Modeling and Simulation at: www.cmsim.eu

The forthcoming International Conference (CHAOS2013) on Chaotic Modeling, Simulation and Applications will take place in Yeditepe University, Istanbul Turkey (11-14 June 2013).
The general topics and the special sessions proposed for the Conference include but are not limited to:
Chaos and Nonlinear Dynamics, Stochastic Chaos, Chemical Chaos, Data Analysis and Chaos, Hydrodynamics, Turbulence and Plasmas, Optics and Chaos, Chaotic Oscillations and Circuits, Chaos in Climate Dynamics, Geophysical Flows, Biology and Chaos, Neurophysiology and Chaos, Hamiltonian Systems, Chaos in Astronomy and Astrophysics, Chaos and Solitons, Micro- and Nano- Electro-Mechanical Systems, Neural Networks and Chaos, Ecology and Economy.

The publications of the conference include:
1. The Book of Abstracts in Electronic and in Paper form
2. Electronic Proceedings in CD and in the web in a permanent website
3. Publication in the Journal of “Chaotic Modeling and Simulation”. Please see and download the Papers of 2011 and 2012 Issues at: www.cmsim.eu/journal_issues.html

For more information and Abstract/Paper submission and Special Session Proposals please visit the conference website at: www.cmsim.org or send email to the Conference Secretariat at: secretariat(removeme)cmsim.org
Call for papers for Anéla/VIOT Juniorendag 2013, Groningen, March 8 2013. Deadline: December 21 2012
(English version below)

Op vrijdag 8 maart 2013 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOT georganiseerd in Groningen. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informele sfeer presenteren tijdens een lezing of een posterpresentatie. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen het vakgebied.

Meld je nu aan voor een presentatie tijdens de Juniorendag. Dien vóór 21 december 2012, 17.00 uur een samenvatting (max. 200 woorden) van je onderzoek in via linguistlist.org/confcustom/juniorendag2013. Vergeet niet alle persoonlijke informatie (naam, universiteit, adres) uit het bestand te verwijderen en aan te geven of je voorkeur hebt voor een mondelinge presentatie of een posterpresentatie. Voor eind januari laten we weten of je aanmelding is geaccepteerd.

Voor verdere vragen kun je een e-mail sturen naar juniorendag2013(removeme)gmail.com.

* * * * *

On Friday, March 8th 2013, Anéla and VIOT (the Dutch and Flemish associations for applied linguistics and discourse studies) organize their annual junior research day (Juniorendag) in Groningen. At the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD candidates in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, education, discourse, or communication) get the opportunity to present their work. In addition, the annual Anéla-VIOT Scriptieprijs is awarded to the best BA- or MA-thesis in the field of applied linguistics.

If you want to present a paper or a poster at the Juniorendag, please upload your abstract, in Dutch or English, on linguistlist.org/confcustom/juniorendag2013 before December 21, 2012, 17.00. Abstracts should not exceed 200 words, and they should not include any personal information (name, university/institute, address). Please indicate whether you prefer a poster presentation or an oral lecture. You will receive a notification of acceptance before the end of January.

For further information contact us at juniorendag2013(removeme)gmail.com.
Call for papers for CADE-24, June 9-14, 2013, Lake Placid, New York, USA. Deadline: January 14 2013
CADE-24: CALL FOR PAPERS

24th International Conference on Automated Deduction
June 9-14, 2013, Lake Placid, New York, USA
www.cade-24.info/
Submission Deadline: 14 January 2013


CADE is the major forum for the presentation of research in all
aspects of automated deduction. The conference program features
invited talks, paper presentations, system descriptions, workshops,
tutorials, and system competitions, including the CADE ATP System
Competition (CASC). CADE-24 invites high-quality submissions on
the general topic of automated reasoning, including foundations,
applications, implementations and practical experiences.

* Logics of interest include: propositional, first-order,
equational, classical, higher-order, non-classical, constructive,
modal, temporal, many-valued, description, meta-logics,
logical frameworks, type theory, set theory, as well as any
combination thereof.

* Paradigms of interest include: theorem proving, model building,
constraint solving, computer algebra, model checking, proof
checking, and their integrations.

* Methods of interest include: resolution, superposition or
paramodulation, completion, saturation, term rewriting,
decision procedures and their combinations, model elimination,
connection method, inverse method, tableaux, induction, proof
planning, sequent calculi, natural deduction, as well as their
supporting algorithms and data structures, including unification,
matching, orderings, indexing, proof presentation and explanation,
and search plans or strategies for inference control, including
semantic guidance and AI-related methods.

* Applications of interest include: analysis, verification and
synthesis of software and hardware, formal methods, computer
mathematics, computational logic, declarative programming,
knowledge representation, deductive databases, natural language
processing, computational linguistics, ontology reasoning,
robotics, planning, and other areas of artificial intelligence.

Detailed information on satellite events will be published in
separate calls and on the conference website.


PUBLICATION AND SUBMISSION

The proceedings of the conference will be published in the
Springer LNAI/LNCS series. Submissions can be made in the
categories 'regular paper' (max 15 pages) and 'system
description' (max 7 pages). Full system descriptions that
provide in-depth presentation of original ideas in an
implemented system can be submitted as regular papers.
There is an expectation that proofs of theoretical results
that do not fit in the page limit, executables of systems,
and input data of experiments be available, via a reference
to a website, or in an appendix of the paper. Reviewers will
be encouraged to consider these additional materials, however
it will be at their discretion to do it. All papers will
be evaluated according to the highest standards in terms of
originality, significance, technical quality, and readability.
Submissions must be in English and standard conforming pdf
format. Submissions must be unpublished and not submitted for
publication elsewhere. Authors are strongly encouraged to
produce their papers in LaTeX. Formatting instructions and the
LNCS style files can be obtained via
www.springer.de/comp/lncs/authors.html.
The page for electronic submission via EasyChair is
www.easychair.org/conferences/?conf=cade24.


IMPORTANT DATES

Title and abstract must be submitted before the paper.

Abstract submission: 7 January 2013
Paper submission: 14 January 2013
Notification: 11 March 2013
Final version: 1 April 2013

Workshops and Tutorials: 9-10 June 2013
Competitions: 9-14 June 2013
Conference: 11-14 June 2013
Call for papers Societas Linguistica Europaea 2013 (Split, Croatia), 18-21 September 2013. Deadline: January 15 2013
www.sle2013.eu/

15 calls for papers for different workshop proposals (see list at conference site or Linguistlist).

Deadlines for short abstracts depending on the workshop proposal: between 1 and 12 November 2012.

Deadline for full abstracts: 15 January 2013.


Contact: Bert Cornillie bert.cornillie(removeme)arts.kuleuven.be
Call for papers for 8th International Workshop on Neurobilingualism, University of Groningen, August 25-27 2013. Deadline: January 31 2013
We are pleased to announce the 8th International Workshop on Neurobilingualism, which will be held at the University of Groningen, The Netherlands, August 25th-27th 2013. Researchers in the areas of linguistics, psycholinguistics, cognitive science, neuroscience, neurolinguistics and related fields are invited to submit abstracts that report on empirical work in the field of neurobilingualism.

Invited Speakers:
Karen Emmorey (LLCN, San Diego)
Peter Indefrey (Heinrich Heine Universität, Düsseldorf) Gigi Luk (Harvard, Boston) Loraine Obler (CUNY, New York)

Important dates and deadlines:
Abstract submission deadline: Thursday, January, 31st 2013 Notification of abstract acceptance: Sunday, March 31st 2013 Early registration deadline: Tuesday, April 30th 2013 Regular registration deadline: Sunday, June 30th 2013

Registration and welcome reception: Sunday, August 25th, 19:00-21:00.
Conference: Monday, August 26th - Tuesday, August 27th 2013.

Abstract submission
Please submit your abstract here:

www.easychair.org/conferences/?conf=nblgroningen2013

The word limit for abstracts for oral presentations and posters is 300 words, excluding references, title, and author information.

Oral presentations:
Oral Presentations will be 20-minute talks, plus 10 minutes for questions.

Posters:
Posters should be in A0 format (84.1 × 118.9 cm, portrait orientation) or smaller.

Chair of the organizing committee:
Monika S. Schmid, Department of English Linguistics, University of Groningen, The Netherlands.

Contact:
nb2013(removeme)rug.nl

Conference website:
www.nb2013.nl
Call for Papers for Japanese Society for Language Sciences 15th Annual International Conference (JSLS2013), June 28-30 3013. Deadline: February 8 2013
The Japanese Society for Language Sciences (JSLS) invites proposals for our Fifteenth Annual International Conference (JSLS2013). JSLS2013 will be held at Kwassui Women’s University, Nagasaki, Japan. Kwassui Women’s University is located in Nagasaki City, two hours from Fukuoka, the nearest major international airport. We welcome proposals for two types of presentations: (1) oral presentations and (2) poster presentations. JSLS is a bilingual conference and papers and posters may be presented in either English or Japanese. Submissions are invited in any area related to language sciences.

Conference Dates: June 28th (Fri) – June 30th (Sun), 2013 (The conference will have a break in the morning of June 30 and will resume in the afternoon.)

Our plenary speakers will be:
James McClelland (Stanford University)
Ayumi Ueyama (Kyushu University)

The deadline for submission of abstracts is February 8th (Fri), 2013 (Japan Standard Time).
For more detailed information on the submission process, please visit the conference webpage,
www.jslsweb.sakura.ne.jp/jsls2013/

JSLS2013 Conference Committee Chair
Akihiro Kano (Kwassui Women’s University, Japan) For inquiries, please contact us at jsls2013-conf(removeme)googlegroups.com
JSLS: www.jsls.jpn.org/
Call for papers for International Child Phonology Conference (ICPC), Radboud University Nijmegen (The Netherlands), June 10-12, 2013. Deadline: February 15 2013
Meeting Description

The International Child Phonology Conference (ICPC) is an annual conference on issues related to all aspects of children's speech-sound development. ICPC 2013 will take place at the Radboud University Nijmegen (The Netherlands), June 10-12, 2013. This year ICPC consists of a regular meeting on phonological acquisition (June 11-12) and a themed workshop on the perception-production interface in child phonology (June 10). For continuous updates, please check: www.childphonology.org

Call for Papers: General meeting

Presentations from recent meetings have covered a broad range of topics, including clinical topics, computational modeling, the relationship between continuous phonetic variation and abstract phonological knowledge, implications for phonological theory, typical and atypical development in infants, toddlers and older children, second-language issues, and both oral and signed languages. This list is by no means exclusive: we invite proposals for talks and posters covering any aspect of children's speech-sound development.

Following the child phonology conference tradition, there will be no invited speakers.

Call for Papers: Themed workshop on the perception - production interface in child phonology

The acquisition of phonology is traditionally studied from two perspectives: most researchers either focus on speech perception or on language production. Therefore, there is a gap in our understanding of the relationship between the two.

We invite contributions to the themed workshop that address the perception-production interface in child phonology. We explicitly encourage (new) collaborations between researchers across the two domains. Possible topics include (but are not restricted to)
-methodological advancements
-experimental and naturalistic data
-computational modeling
-typical and/or atypical development
-theoretical insights

Key dates
Abstract submission deadline: February 15, 2013
Notification of outcome: March 1, 2013
Conference: June 10-12, 2013
(Themed workshop: June 10, 2013; General meeting: June 11-12, 2013)
Contact

childphonology2013(removeme)gmail.com
www.childphonology.org
twitter.com/childphonology
Call for papers for Tilburg Gesture Research Meeting(TiGeR 2013),Tilburg University, June 19-21 2013. Deadline: February 20 2013
June 19-21, 2013
tiger.uvt.nl/

Deadline for submissions: February 20, 2013

TiGeR 2013 is the combined meeting of the 10th International Gesture Workshop (GW) and the 3rd Gesture and Speech in Interaction (GESPIN) conference, and is hosted by the Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC) of Tilburg University, The Netherlands.


During TiGeR 2013, we aim to bring together researchers working on empirical and technical approaches to gesture production and comprehension.


The meeting will contain a special theme-session on theoretical and computational models of gesture and speech production. During this special session, we will discuss and compare competing models of the speech-gesture interface, both from an empirical and a technical perspective, with the following invited speakers:


- Sotaro Kita (University of Birmingham, UK)
- Stefan Kopp (Bielefeld University, Germany)
- Catherine Pelachaud (CNRS, France)
- Jan de Ruiter (Bielefeld University, Germany)


Two other themes that we want to highlight during TiGeR 2013 are cross-cultural differences in gesture production/comprehension and language acquisition and gesture. These topics will be addressed by our invited speakers:


- Nick Enfield (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, The Netherlands)
- Danielle Matthews (University of Sheffield, UK)


TiGeR 2013 hopes to bring together researchers working on gesture from the social sciences and humanities as well as researchers from computer science and engineering, in order to further our understanding of human gesture production and improve the development of interactive systems that exploit gesture as a means of interacting with machines. We invite submissions on all topics related to gesture production and perception. Specific topics include, but are not limited to, the following list:


Gesture research:


- Gesture and speech or other natural modalities
- Gesture and adaptation
- Gesture and aphasia
- Gesture in cross-cultural comparisons
- Gesture in non-human primates
- Gesture and individual differences
- Gesture and language acquisition
- Gesture and sign language
- Gesture and multimodal dialogue
- Gesture and embodied cognition
- Gesture development and learning


Gesture application:


- Gesture in virtual and augmented reality
- Automatic gesture recognition and/or generation
- Gesture in embodied conversational agents
- Gesture and social signal processing
- Gesture for gaming and entertainment
- Gesture for audio-visual applications
- Gesture for therapy and rehabilitation
- Gesture for education


We invite papers for oral as well as for posters presentations. More detail about how to submit can be found here: tiger.uvt.nl/call-for-papers.html

The TiGeR 2013 Organizing Committee:


- Marieke Hoetjes, Tilburg University
- Emiel Krahmer, Tilburg University
- Lisette Mol, Tilburg University
- Karin van Nispen, Tilburg University
- Eric Postma, Tilburg University
- Marc Swerts, Tilburg University
- Paul Vogt, Tilburg University


If you have any questions, please feel free to contact the organizers at tiger2013tilburg(removeme)gmail.com.
Call for papers for 9th Morphology Meeting, September 2013 Dubrovnik. Deadline: February 28 2013
In September 2013 another linguistic meeting, 9th Mediterranean Morphology Meeting, will take place in Dubrovnik.

The theme of the conference is ‘Morphology and Semantics’. The relationship between form and meaning is a central topic of morphological research. It is of central relevance for our view of the architecture of grammar, the nature of morphological generalizations, and the structure of the lexicon. More specific issues are the systematicity in the interpretation of compounds, the polysemy and/or homonymy of affixes, the role of paradigmatic relations in the semantic interpretation of complex words, bracketing paradoxes, and semantic compositionality at the level of the word.
In addition, there will be a special section devoted to the morphology of Croatian. It is also possible to submit an abstract on other morphological topics, for which a number of slots will be reserved in the program.

Important dates
?deadline for abstract submission: February 28, 2013
?notification of decision: April 15, 2013
?program available: April 30, 2013
?registration: before July 1, 2013

For more information, please, read the Call for Papers on our website: mmm9.ffzg.unizg.hr (below CFP)

It would be our pleasure to see you once again in Dubrovnik,

mmm9.ffzg.unizg.hr/
Call for papers for SLSP 2013, July 29-31, 2013, Tarragona, Spain. Deadline: March 5 2013
1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICAL
LANGUAGE AND SPEECH PROCESSING

Organised by:

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

Research Institute for Information and Language Processing (RIILP)
University of Wolverhampton

grammars.grlmc.com/SLSP2013/

*********************************************************************

AIMS:

SLSP is the first event in a series to host and promote research on the wide spectrum of statistical methods that are currently in use in computational language or speech processing. It aims at attracting contributions from both fields. Though there exist large, well-known conferences including papers in any of these fields, SLSP is a more focused meeting where synergies between areas and people will hopefully happen. SLSP will reserve significant space for young scholars at the beginning of their careers.

VENUE:

SLSP 2013 will take place in Tarragona, 100 km. to the south of Barcelona.

SCOPE:

The conference invites submissions discussing the employment of statistical methods (including machine learning) within language and speech processing. The list below is indicative and not exhaustive:

- phonology, morphology
- syntax, semantics
- discourse, dialogue, pragmatics
- statistical models for natural language processing
- supervised, unsupervised and semi-supervised machine learning methods applied to natural language, including speech
- statistical methods, including biologically-inspired methods
- similarity
- alignment
- language resources
- part-of-speech tagging
- parsing
- semantic role labelling
- natural language generation
- anaphora and coreference resolution
- speech recognition
- speaker identification/verification
- speech transcription
- text-to-speech synthesis
- machine translation
- translation technology
- text summarisation
- information retrieval
- text categorisation
- information extraction
- term extraction
- spelling correction
- text and web mining
- opinion mining and sentiment analysis
- spoken dialogue systems
- author identification, plagiarism and spam filtering

STRUCTURE:

SLSP 2013 will consist of:

? invited talks
? invited tutorials
? peer?reviewed contributions

INVITED SPEAKERS:

to be announced

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit papers presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single?spaced pages (including eventual appendices) and should be formatted according to the standard format for Springer Verlag's LNAI series (see www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).

Submissions are to be uploaded to:

www.easychair.org/conferences/?conf=slsp2013

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNAI topical subseries of the LNCS series will be available by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containing peer?reviewed extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions will be by invitation.

REGISTRATION:

The period for registration is open from November 30, 2012 to July 29, 2013. The registration form can be found at:

grammars.grlmc.com/SLSP2013/Registration

DEADLINES:

Paper submission: March 5, 2013 (23:59h, CET)
Notification of paper acceptance or rejection: April 9, 2013
Final version of the paper for the LNAI proceedings: April 17, 2013
Early registration: April 24, 2013
Late registration: July 19, 2013
Submission to the post?conference journal special issue: October 31, 2013

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat
Extra
Oproep indienen aanvragen KNAW Akademie Colloquia 2014. Deadline: 1 maart 2013
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) nodigt u van harte uit een aanvraag in te dienen voor de organisatie van een Akademie Colloquium in 2014, waaraan de KNAW financiėle en logistieke steun verleent.

Doel van een Akademie Colloquium is het bijeenbrengen van een selecte groep wetenschappelijk onderzoekers uit binnen- en buitenland. De deelnemers aan een Colloquium zijn met zorg geselecteerde experts. Op het thema zijn, binnen het vakgebied, belangrijke innovatieve ontwikkelingen te verwachten.

In 2014 kunnen zes ą zeven Colloquia in het Trippenhuis worden georganiseerd. De bijdrage van de KNAW in het exploitatietekort bedraagt maximaal 6.500 euro per dag. Voor de organisatie van een bijbehorende masterclass met promovendi is een additionele bijdrage van maximaal 3.500 euro beschikbaar.

Daarnaast levert het Bureau van de KNAW kosteloos organisatorische en administratieve ondersteuning aan de organisator van het Colloquium.
De deadline voor indienen van aanvragen is: 1 maart 2013.

Voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagformulieren:
www.knaw.nl/colloquia
Telefoon 020 551 0747
martine.wagenaar(removeme)bureau.knaw.nl