January 12th, 2012

LOT Announcements / events
Het Taalgala, Drift 21, zaal 0.32 Utrecht. 4 februari 2012
Het Taalgala

Op zaterdag, 4 februari 2012 vindt de tweede editie van de Grote Taaldag plaats.
De Grote Taaldag is een initiatief van AVT, Anéla, VIOT en LOT waarbij drie bekende evenementen samen worden gebracht: de Anéla / VIOT Juniorendag, de AVT TINdag en het Taalgala.
Tijdens het eerste deel van de dag worden de reguliere programma’s van de Juniorendag en de TINdag naast elkaar gehouden. Tijdens het tweede deel van de dag vindt het Taalgala plaats.
Het taalgala start om 16:30 en wordt om 17:30 afgesloten met een borrel. Het taalgala vindt plaats in Utrecht, Drift 21, zaal 0.32. De toegang is gratis.

Tijdens het Taalgala worden verschillende prijzen uitgereikt zoals de Anéla / AVT-dissertatieprijs voor het beste taalkundige proefschrift van 2010 en de LOT-Populariseringsprijs voor het beste populariserende artikel op het terrein van de taalwetenschap van 2010 en 2011.

De genomineerden zijn:

AVT/Anéla-Dissertatieprijs:
- Susanne Brouwer (Radboud Universiteit) “Processing strongly reduced forms in casual speech”
- Christian Burgers (Radboud Universiteit) “Verbal irony: Use and effects in written discourse”
- Sander Lestrade (Radboud Universiteit) “The space of case”

Anéla / VIOT scriptieprijs
- Guusje Jol (VU) “ 'Dat weet je niet'. Hoe gaan wetenschappers- psychologen en politie-verhoorders om met ik-weet-niet-antwoorden van kinderen in gesprekken over traumatische ervaringen?”
- Cornelia Lahman (UvA) “Uniform or not? An exploratory study of native language proficiency”
- Anne-France Pinget (UU) “Native speakers' perceptions of fluency and accent in L2 speech”
- Carly Timmerman (VU) “De kop blijft hangen”

LOT populariseringsprijs
- Dialectatlas van het Nederlands. Nicoline van der Sijs (red.) Amsterdam, Prometheus, 2011
- Onze Taal. De jaargangen 2010/2011 van het Genootschap Onze Taal
- Growing up Bilingual. Workshops over het tweetalig opvoeden van jonge kinderen (Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro, Manuela Pinto)

Zie www.degrotetaaldag.nl voor meer informatie.
Update 'De Grote Taaldag', Utrecht University, LOT, Anéla/VIOT & AvT, 4 februari 2012
Op zaterdag, 4 februari 2012 vindt de tweede editie van de Grote Taaldag plaats. De Grote Taaldag is een initiatief van AVT, Anéla, VIOT en LOT waarbij drie bekende evenementen samen worden gebracht: de Anéla / VIOT Juniorendag, de AVT TINdag en het Taalgala.

Tijdens het eerste deel van de dag worden de reguliere programma’s van de Juniorendag en de TINdag naast elkaar gehouden.
Tijdens het tweede deel van de dag vindt het Taalgala plaats. Tijdens het Taalgala worden verschillende prijzen uitgereikt zoals de Anéla / AVT-dissertatieprijs voor het beste taalkundige proefschrift van 2010 en de LOT-Populariseringsprijs voor het beste populariserende artikel op het terrein van de taalwetenschap van 2009 en 2010. Zie www.degrotetaaldag.nl voor een overzicht van de genomineerden.

De Grote Taaldag vindt plaats in Utrecht, Drift 21 en 25.

Programma:

09:30 - 10.00 Ontvangst en registratie
10.00 - 12.30 Juniorendag en TINdag lezingen
12.30 - 14.00 Lunchpauze met:
AVT ledenvergadering
Posterpresentatie Anéla /VIOT Juniorendag
14.00 - 16.30 Juniorendag en TINdag lezingen
16.30 - 17.30 Taalgala
17.30 – 19.00 Borrel

Registratie:
Deelnemers aan de Grote Taaldag kunnen zich inschrijven voor de Juniorendag via www.degrotetaaldag.nl

Inschrijvingsgeld is 15 euro voor reguliere leden, 12,50 euro voor junioren en werkzoekende taalkundigen, en 25 euro voor externen. Dit bedrag is inclusief koffie/thee en lunch.
Reminder: Schultink lecture by Leanne Hinton, Tilburg University (LOT), January 18 2012
The Schultink lecture will be hosted by the LOT Winterschool 2012, Tilburg University All are welcome!

Date: Wednesday 18 January 2012
Time: 19.30
Location: Tilburg University, DZ1

Speaker: Leanne Hinton, Prof. emerita, University of California at Berkeley
Title: 20 years in language revitalization: what have we learned?

abstract
It is now 20 years since Ken Hale et al galvanized the linguistic community with their set of articles on endangered languages, and 10 years since the publication of /The Green Book on Language Revitalization in Practice. /During these two decades, both language documentation and language revitalization have developed new methods and practices, and have been participated in by a growing number of linguists and speech communities. Linguists and the communities they work with have developed new kinds of relationships, with stronger control by the communities and a greater commitment to applied work by the linguists. At the same time, all players are developing more sophisticated goals for documentation and a more realistic understanding of the future of endangered languages. This talk will survey what we have learned over the last 20 years about ways and means of the preservation, survival, or revival of endangered languages, and where we might expect people will go from here.

We hope to see you all there!

Best regards, the organization

See this page for more info on linguist Henk Schultink: nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Schultink

For more information about the LOT winterschool and local information, go to: www.lotschool.nl/files/schools/2012_Winterschool_Tilburg
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Actueel:

Switchen van taal: nothing to worry about
www.kennislink.nl/publicaties/switchen-van-taal-is-nothing-to-worry-about
Nederlandse spreektaal is steeds vaker doorspekt met Engels. Promovendus Gerrit Jan Kootstra onderzocht welke factoren het wisselen van taal beļnvloeden: “De neiging om elkaar na te doen is vreselijk sterk.”

Computer doorzoekt slecht leesbare teksten
www.kennislink.nl/publicaties/doorbraak-in-het-zoeken-door-onleesbare-teksten
Ashwin Ittoo ontwikkelde een methode om computers slecht leesbare teksten te laten begrijpen. Deze methode kan ingezet worden om zoekmachines als Google te verfijnen. Ittoo promoveert op 5 januari aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Lectures / talks / Colloquia
Lectureon Analysing mother-child interactions by Kimberley Mouvet, Radboud University Nijmegen, January 23, 2012
Please join us for the first 2012 SLC lecture on Monday January 23. It will be one long lecture this time, instead of two short ones. The lecture will be held in English and interpreted into NGT. Below you can find the title and abstract as well as location details of this special lecture.
--------------------------------------------------------------------------------

Speakers: Kimberley Mouvet, M.A. (Free University of Brussels -
IDNS and Ghent University) and Stefan Hardonk, Ph.D. (Free
University of Brussels - IDNS and Hasselt University)

Title: "Analysing mother-child interactions against the background of
constructions of deafness and preferences with regard to
communication mode."


Abstract:

In our recent research in the field of congenital deafness we have directed attention to issues of parental care-related decision-making, and the quality of interactions between mother and child. These seemingly distinct research topics are aspects of the general issue of parents' experiences of their child's deafness and their adjustment to the emerging situation.
Therefore, for the Sign Language Colloquium we made a joint effort for analysing mother-child interactions in relation to parents' constructions of deafness and their preferences with regard to communication mode. More specifically, we analysed three cases with different characteristics, focusing both on the mother-child interactions as well as on parents' accounts of their care-related experiences and their interactions with different types of early intervention services.
Imagery of the interaction between mother and child was analysed in Eudico Linguistic Annotator (ELAN). Thirteen tiers were defined that focus on the way of communication (Dutch, VGT, communication mode, use of voice [for the child only]) and the organisation of the interaction (gesture, direction of eye gaze, action relevant to the interaction and facial expression [for the mother only]). The analysis' level of detail allowed us to accurately assess how to mother communicated with her child (bimodal-bilingual, monomodal-monolingual or something in between) and what aspects of the interaction furthered or rather impeded communication.
On the other hand, parents' constructions of deafness and their preferences concerning communication mode were investigated through thematic content analysis of semi-structured interviews with the mothers, which were held before the mother-child interaction was videotaped.
These interviews contain rich qualitative information about mothers' views, expectations, knowledge, experiences and preferences with regard to their child's future, appropriate care and use of language. Through classification of this information using our previously developed model, we were able to represent these mothers' constructions of deafness.
In a final step we brought the results together from the two types of analysis to explore how mothers' constructions of deafness and their communication mode preferences are reflected in the interactions with their child. Although of an explorative nature, our findings could inspire further empirical research, aimed at acquiring a better understanding of the consequences of professionals' actions and provision of information. More generally, insight into the impact of the models of deafness that underly professional care/support on daily mother-child interactions, could support the organisation of screening and early intervention programmes.

The next SLC lectures will be held on Monday March 19, 2012 by Anastasia Bauer (University of Cologne) & Connie de Vos (iSLanDS, University of Central Lancashire and Language & Cognition group, MPI for Psycholinguistics).

More information may be found on www.ru.nl/sign-lang/events/sign_language_0/
LUCL Colloquium by David Crystal OBE, Leiden University, February 9 2012
On Thursday 9 February David Crystal OBE (Honorary Professor of Linguistics at the University of Wales, Bangor) will give a talk entitled ‘Pragmatics: the final frontier’.

Date, time and venue

Date 9 February 2012
Time 15.30-17.00
Venue Klein Auditorium, Academy Building

Abstract

It has taken language scholars a long time to realise the centrality of pragmatics - the study of the choices we make when we use language, and of the factors governing those choices. This talk illustrates the way pragmatic factors enter into everything we say and write, and are a crucial factor in explaining why people use language in the way they do.
Registration

If you wish to attend this lecture, please send an email to lucl-lectures(removeme)hum.leidenuniv.nl

www.hum.leiden.edu/lucl/news-events/lucl-colloquium/colloquium-9-februari-2012.html
Workshops / Conferences / Symposia
CLIN 22-The 22nd Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands, Tilburg University, January 20, 2012, Registration before January 16, 2012.
www.ilk.uvt.nl/clin22

It is our pleasure to announce that the 22nd CLIN meeting will be hosted by the Tilburg centre for Cognition and Communication (TiCC), Induction of Linguistic Knowledge (ILK) research group, at the University of Tilburg on January 20th, 2012. As usual, the language of the conference will be English.

Academic as well as industrial researchers in computational linguistics, natural language processing, and all related language and speech technology are cordially invited to participate in CLIN 2012.


INVITED SPEAKER
Marco Baroni, from the Center for Mind/Brain Sciences of the University of Trento.
Title of talk: "Distributional semantics in the phrasal and sentential domains: How and why".


PROGRAM
The list of invited and accepted abstracts is now available on
www.ilk.uvt.nl/clin22/?q=node/9

REGISTRATION
All participants must register before 16 January 2012 using the registration form found under "registration" on the CLIN22 website.
The registration fee is Euro 50 for all regular participants (academic, industrial, or student) to be paid in cash at the registration desk upon arrival. A number of SIKS AiOs may get their registration funded by SIKS. In order to be eligible, indicate in the registration form whether you are a SIKS AiO.

LOCAL ORGANIZATION
Matje van de Camp
Roser Morante
Martin Reynaert
Menno van Zaanen
Kalliopi Zervanou

SPONSORS
CLARIN
TEXTKERNEL
NEDERLANDSE TAALUNIE
GRIDLINE
BNVKI AIABN
SIKS

Contact: clin22(removeme)uvt.nl
Symposium '(Ap)positive thinking in Linguistics', University of Groningen, January 19 2012
January 20, 2012, University of Groningen, Academiegebouw, Van der Leeuwzaal

On the occasion of Herman Heringa's thesis defense (January 19, 12:45, Aula, Academiegebouw)

For more information, contact Herman Heringa (hheringa(removeme)gmail.com)


Program:

09:30-09:40: opening
09:40-10:10: Herman Heringa (Groningen): 'Puzzles of apposition markers'
10:10-10:40: Kathleen O'Connor (Lille): 'Some thoughts on non-nominal appositional modifiers'
10:40-11:00: coffee break
11:00-11:30: Adriana Cardoso (Lisbon): 'Variation and change in the syntax of appositive relative clauses: new evidence from Portuguese'
11:30-12:00: Ora Matushansky (Utrecht): 'Close appositions'
12:00-13:00: lunch
13:00-13:30: Caroline Heycock (Edinburgh): 'Deriving types of copular predication: some insights from Germanic'
13:30-14:00: Jan-Wouter Zwart (Groningen): tba
14:00-: closing/drinks
Workshop Socio-cognitive mechanisms of symbolic communication, Tilburg University, 26 January 2012
Call for Participation

Workshop: Socio-cognitive mechanisms of symbolic communication
Venue: Tilburg University
Date: 26 January 2012 from 9:00 until 18:30 hours.

In contrast to other species, humans have the capacity to communicate symbolically (i.e. using forms that are either arbitrary or conventionalised) in an open fashion (i.e. with a very large repertoire of symbols, which in turn can be strung together according to some conventions and rules). It is widely accepted that our ability to communicate symbolically has both cognitive and social roots. In recent years, traditional approaches from humanities to study symbolic communication, such as linguistics and psychology, have been complemented by computational approaches. However, interactions between researchers from the humanities with computer modellers have been few and far between, perhaps due to a lack of mutual understanding of what each field can contribute to the other.

This workshop inaugurates the ‘Socio-cognitive mechanisms of symbolic communication’ project, funded by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) within the Internationalisation of the Humanities programme. The objective of this project is to set up an open structural research network, which brings together researchers from various disciplines who investigate the socio-cognitive nature of symbolic communication. The objective of the network is to improve cross-fertilization between researchers from different disciplines by exchanging knowledge and experiences, and join forces to study communication multidisciplinary. This way, we aim to improve each other’s research methods and investigate unifying properties of the socio-cognitive mechanisms underlying symbolic communication. At the workshop, the partners in this project and two keynote speakers will present about their research.

If you wish to attend the workshop, register by sending an email to socog.symcom(removeme)gmail.com. Registration fee is € 25 for regular participants, € 15 for students (to be paid in cash at the workshop). Seating is limited, so please register soon.

Keynote speakers:

Aylin Küntay (Koē University, Istanbul)
Luc Steels (Vrije Universiteit Brussel / Sony Computer Science Laboratory, Paris)

Invited speakers:

Tony Belpaeme (University of Plymouth)
Pierre-Yves Oudeyer (INRIA, Bordeaux)
Asli Özyürek (Radbout Universiteit Nijmegen / MPI Nijmegen) Linda Smith (Indiana University) Paul Vogt (Tilburg University)

Tentative programme (details TBA):

8:30 – 9:00 Registration
9:00 – 9:15 Welcome
9:15 – 10:15 Keynote lecture
10:15 – 10:45 Coffee break
10:45 – 12:15 Presentations invited speakers
12:15 – 13:15 Lunch break
13:15 – 15:30 Presentations invited speakers 15:30 – 16:00 Coffee break 16:00 – 17:00 Keynote lecture 17:00 – 17:30 Panel discussion 17:30 – 18:30 Reception

For more information, consult ilk.uvt.nl/~paul/scmsc/ or contact Paul Vogt (socog.symcom(removeme)gmail.com).
INTERNATIONAL WINTER SCHOOL IN LANGUAGE AND SPEECH TECHNOLOGIES (WSLST 2012), Tarragona, Spain, January 23-27, 2012
(formerly International PhD School in Language and Speech Technologies)

Organized by:
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC) Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/wslst2012/

*********************************************************************

AIM:

WSLST 2012 offers a broad and intensive series of lectures on language and speech technologies at different levels. The students choose their preferred courses according to their interests and background. Instructors are top names in their respective fields. The School intends to help students initiate and foster their research career.

The previous event in this series was SSLST 2011 ( grammars.grlmc.com/sslst2011/).

ADDRESSED TO:

Undergraduate and graduate students from around the world. Most appropriate degrees include: Computer Science and Linguistics. Other students (for instance, from Mathematics, Electrical Engineering, Philosophy, or Cognitive Science) are welcome too.

The School is appropriate also for people more advanced in their career who want to keep themselves updated on developments in the field.

There is no overlap in the class schedule.

COURSES AND PROFESSORS:

- Eneko Agirre (U Basque Country), Semantic Processing of Text: Word Sense Disambiguation, Entity Linking and Semantic Similarity [introductory/intermediate, 8 hours]
- William J. Byrne (Cambridge), Weighted Finite State Transducers in Statistical Machine Translation [introductory/advanced, 6 hours]
- Marcello Federico (Fondazione Bruno Kessler, Trento), Statistical Language Modeling [introductory/advanced, 8 hours]
- Ralph Grishman (New York), Information Extraction [intermediate, 8 hours]
- John Nerbonne (Groningen), Using Edit-Distance to Understand Linguistic Variation [introductory/advanced, 4 hours]
- Geoffrey K. Pullum (Edinburgh), The Formal Properties of Human Languages: Description with a View to Implementation [introductory/intermediate, 8 hours]
- Jian Su (Institute for Infocomm Research, Singapore), Coreference Resolution and Discourse Relation Recognition [advanced, 4 hours]
- Christoph Tillmann (IBM T.J. Watson Research Center), Simple and Effective Algorithms and Models for Non-hierarchical Statistical Machine Translation [intermediate, 6 hours]
- David R. Traum (U Southern California), Approaches to Dialogue Systems and Dialogue Management [introductory, 8 hours]
- Dekai Wu (Hong Kong U of Science and Technology), Syntactic and Semantic Statistical Machine Translation [introductory/advanced, 8 hours]

REGISTRATION:

It has to be done on line at

grammars.grlmc.com/wslst2012/Registration.php

FEES:

They are variable, depending on the number of courses each student takes. The rule is:

1 hour =

- 10 euros (for payments until November 13, 2011),
- 15 euros (for payments after November 13, 2011).

PAYMENT PROCEDURE:

The fees must be paid to the School's bank account:

Uno-e Bank (Julian Camarillo 4 C, 28037 Madrid, Spain): IBAN: ES3902270001820201823142 - Swift code: UNOEESM1 (account holder: Carlos Martin-Vide GRLMC; account holder’s address: Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona, Spain)

Please mention WSLST 2012 and your full name in the subject. A receipt will be provided on site.

Remarks:

- Bank transfers should not involve any expense for the School.
- People claiming early registration will be requested to prove that they gave the bank transfer order by the deadline.
- Students may be refunded only in the case when a course gets cancelled due to the unavailability of the instructor.

People registering on site at the beginning of the School must pay in cash. For the sake of local organization, however, it is much recommended to do it earlier.

ACCOMMODATION:

Information about accommodation is available on the website of the School.

CERTIFICATES:

Students will be delivered a certificate stating the courses attended, their contents, and their duration.

IMPORTANT DATES:

Announcement of the programme: September 26, 2011 Starting of the registration: September 26, 2011 Early registration deadline: November 13, 2011 Starting of the School: January 23, 2012 End of the School: January 27, 2012

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

Florentina-Lilica Voicu: florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat

WEBSITE:

grammars.grlmc.com/wslst2012/

POSTAL ADDRESS:

WSLST 2012
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC) Rovira i Virgili University Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

Phone: +34-977-559543
Fax: +34-977-558386

ACKNOWLEDGEMENTS:

Diputació de Tarragona
Universitat Rovira i Virgili
WORKSHOP ON CONVERSATIONAL IMPLICATURES, Radboud University Nijmegen, January 26-27 2012
Date: 26-27 January, 2012
Venue: University of Nijmegen, Erasmus building, Room E2.66
www.ru.nl/ncs/bart/iWorkshop.htm

All interested are welcome to attend, but as seating is limited, please let us
know if you would like to come: brtgrts(removeme)gmail.com (Bart Geurts).


PROGRAMME

––––– Thursday, 26 January –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9:30–10:20 Nicholas Asher: Implicatures and misdirection in dialogue
10:20–11:10 Bob van Tiel: Monotonicity and alternatives
11:10–11:30 break
11:30–12:20 Chris Cummins: Does too much information cause too much trouble?
12:20–13:10 Paula Rubio-Fernįndez: Redundant colour adjectives in object
requests
13:10–14:30 lunch
14:30–15:20 Noor van Leusen: Reasoning about speaker commitments: a discourse
grammatical perspective on quantity implicature
15:20–16:10 Michael Franke: Scalar items in embedded position: an(other)
experimental approach
16:10-16:30 break
16:30–17:20 Louise McNally: The “scales” in scalar implicatures

––––– Friday, 27 January –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9:30–10:20 Daniel Grodner: Epistemic effects in processing scalar implicatures
10:20–11:10 Rob van der Sandt: Accommodation or update: the status of “clausal
implicatures”
11:10–11:30 break
11:30–12:20 Katrin Schulz: What do, should and can if-clauses implicate?
12:20–13:10 Walter Schaeken: Scalar implicatures: personality traits and working
memory
13:10–14:30 lunch
14:30–15:20 Bart Geurts: Relevance
15:20–16:10 Rick Nouwen: Modified numerals: ignorance, free choice and/or
range implicature
Kick-off workshop “Discourse Coherence in Bilingualism and SLI”, Utrecht, Utrecht Institute of Linguistics (UIL OTS), January 30 2012
Utrecht Institute of Linguistics, in collaboration with the Centre for General Linguistics (ZAS Berlin) and Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petersburg), is organizing a one-day kick-off workshop for the EU-project “Discourse Coherence in Bilingualism and SLI”.
Registration: You can register for the workshop by sending an e-mail to GW_uil-ots(removeme)uu.nl. PLEASE MENTION IN THE SUBJECT HEADER: “COHERENCE BILINGUALISM WORKSHOP”. The deadline for registration is January 25; the number of available places is limited. Participation is free of charge.

Programme
9:30-9:40 Opening by Ted Sanders
9:40-10:00 Elena Tribushinina (Utrecht University):
Introduction into “Discourse BiSLI”
10:00-11:00 Jan de Jong (University of Amsterdam): Bilingual SLI: what
progress has been made?
11:00-11:30 coffee break
11:30-12:00 Jacqueline Evers-Vermeul (Utrecht University): Corpus-based
and experimental methods to discover determinants of
connective acquisition
12:00-12:30 Rosie van Veen (Utrecht University): Measuring children's
comprehension of causal relations with eye-tracking
12:30-13:00 Eva Valcheva (ZAS Berlin): Coherence relations and reference
assignment in German child language
13:00-14:30 lunch break
14:30-15:00 Jeannette Schaeffer (University of Amsterdam): Grammatical
and pragmatic properties of DP in SLI: Evidence for modularity
15:00-15:30 Alla Peeters-Podgaevskaja (University of Amsterdam): On
morphology of Russian in bilingual Dutch-Russian children of
5-7 years old
15:30-16:00 coffee break
16:00-16:30 Natalia Gagarina (ZAS Berlin): Cohesion in the elicited
narratives of early sequential Russian-German bilinguals
16:30-17:00 Paul Leseman and Josje Verhagen (Utrecht University):
Discourse coherence in mono- and bilingual preschool children:
Developmental trends in linguistic characteristics and the role
of spatial working memory
Drinks
Update on Registration deadline EMLAR VIII, Utrecht University (UIL OTS), February 1-3 2012
Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) VIII
Lectures and hands-on tutorials on methodological aspects of language acquisition research

The Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS) is pleased to announce the eighth edition of EMLAR, taking place in Utrecht (The Netherlands) from February 1-3, 2012 (Wednesday to Friday).

The workshop aims at training PhD students and advanced MA students in methods of experimental research in first and second language acquisition. Experts in various domains of language acquisition research will give lectures and tutorials. We will also provide the opportunity to present a poster.

For details about the programme of EMLAR VIII and registration please visit our website:
www.hum.uu.nl/emlar/home.htm

Registration closes: December 15, 2011.

For further questions, contact us at: EMLAR2012(removeme)uu.nl

Lectures:
• A nutritional basis for SLI: tasks, results and methodological aspects of assessing syntax, lexical retrieval, and reading
Naama Friedmann – Tel Aviv University
• Samples, sampling and other confusing things
Steven Gillis – University of Antwerp
• Early language acquisition at the prosody/syntax interface
Barbara Höhle – University of Potsdam
• The integration of morphosyntax in advanced second language processing: evidence from eye tracking
Holger Hopp – University of Mannheim
• On-line reaction time experiments testing sentence processing in children with typical and atypical language
Theodoros Marinis – University of Reading
• Using Event-related Potentials in language aquisition research
Judith Rispens – University of Amsterdam
• Magnitude Estimation as a method for testing linguistic acceptability: the recent debate
Antonella Sorace – University of Edinburgh
• Methodological issues in early bilingual acquisition
Sharon Unsworth – Utrecht University

Tutorials:
• PRAAT (Paul Boersma)
• ERP (Jos van Berkum & Titia van Zuijen)
• Eye tracking: reading (Iris Mulders)
• Eye tracking: visual world paradigm (Pim Mak)
• Statistics with R (Hugo Quené)
• Multilevel analysis (Huub van den Bergh)
• SPSS (Roeland van Hout)
• CHILDES (Jacqueline van Kampen)
• Computational methods (Maarten Versteegh & Christina Bergmann)

Organising committee:

Sergio Baauw
René Kager
Brigitta Keij
Marijn Struiksma
Shalom Zuckerman
Anéla / VIOT Juniorendag 2012, Grote Taaldag Utrecht, 4 februari 2012
Op zaterdag 4 februari 2012 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOT georganiseerd tijdens de Grote Taaldag in Utrecht. Op de Grote Taaldag zijn de Anéla-VIOT Juniorendag, de AVT TIN-dag en het Taalgala samengebracht. Studenten, net afgestudeerden en promovendi presenteren op de Juniorendag in een informele sfeer hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of bedrijfscommunicatie).

Tijdens het aansluitende Taalgala worden prijzen uitgereikt: de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs voor de beste scriptie binnen het vakgebied, de posterprijs, de LOT-Populariseringsprijs en de AVT/Anéla-Dissertatieprijs.

Meld je nu aan via deze link om deel te nemen aan de Juniorendag en het Taalgala, inclusief de borrel.

Meer informatie over de Juniorendag 2012 en de geschakelde activiteiten van de Grote Taaldag kun je vinden via www.degrotetaaldag.nl. Voor verdere vragen kun je een e-mail sturen naar juniorendag2012(removeme)gmail.com.

On Saturday, February 4th 2012, Anéla and VIOT (the Dutch and Flemish associations for applied linguistics and discourse studies) organize their annual junior research day (Juniorendag) in Utrecht. The Juniorendag is part of the 'Big Language Day' (Grote Taaldag), together with the AVT-TINday, and the Taalgala.

At the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD candidates in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, education, discourse, or communication) present their work.

During the subsequent Taalgala several prizes will be awarded: the annual Anéla-VIOT Scriptieprijs to the best BA- or MA-thesis in the field of applied linguistics, the poster prize, the LOT popularization award, and the AVT/Anéla dissertation award.

You can register now to de Juniorendag en het Taalgala, including drinks. Further information about the Juniorendag is available on www.degrotetaaldag.nl or contact us at juniorendag2012(removeme)gmail.com.
Update registratie AvT TIN Dag 2012, Grote Taaldag Utrecht, 4 februari 2012
De Grote Taaldag: TIN-dag, Anéla Juniorendag en Taalgala

De volgende TIN-dag wordt gehouden op zaterdag 4 februari 2012. Net als vorig jaar maakt de TIN-dag deel uit van de Grote Taaldag, een initiatief van AVT, Anéla, Viot en LOT. Tijdens deze dag wordt parallel aan de TIN-dag ook de Anéla-juniorendag georganiseerd. Aansluitend volgt het jaarlijkse Taalgala, waarop ondermeer de Dissertatieprijs 2011 uitgereikt wordt. De Grote Taaldag vindt plaats op Drift 21 en 25; de TIN-dag op Drift 25 (en dus niet op het terrein van de Uithof, zoals vorig jaar!).

AVT-leden die de Grote Taaldag/TIN-dag willen bezoeken worden verzocht zich vóór 15 januari 2012 aan te melden via de AVT-website ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt/aanmelding-tin-dag.html) of via de Grote Taaldag-website ( www.degrotetaaldag.nl).
Locatie Grote Taaldag 2012: Drift 21 (Anéla juniorendag) en Drift 25 (TIN-dag), Utrecht.
Programma AVT TIN-dag 2012
Het programma van de AVT TIN-dag 2012 is beschikbaar op de AVT-website ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt/). Ook de abstracts van de lezingen zijn hier na te lezen.
Seventh International Conference on Missionary Linguistics University of Bremen, 28 February ? 2 March 2012
www.fb10.uni-bremen.de/misling2012bremen/registration.aspx

Objective and Content of the Conference
Impacts of Colonial Thinking on Intercultural, Transcultural and Translational Processes and the Influence of the Missionized Other in Missionary Linguistics.
This conference aims at exploring missionary linguistics within the wider context of (political and spiritual) colonization. The cognitive appropriation of foreign cultural givens and the transcultural processes such as transference and translation implicated in these processes (based on intercultural encounters and interactions between the European missionaries and the speakers of the various indigenous languages and cultures in the Americas, Asia or Africa can be considered activities of colonizing or only influencing the Other. Within this framework, the learning, recording and studying of the indigenous languages by the missionaries can be described as complex processes of perception of the language and culture (semantics and pragmatics) of the Other and of oneself in confrontation with the Other, processes at the interface between subjective and socially constructed knowledge.

The historical process of recognition in the context of colonial thinking and missionary ideology starts within the basic cognitive experience and operation of an implicit – or even explicit – contrastive (interculturally-based) take on the perceived object: the indigenous language, its variation and normativization, its social function in the new context. The missionary perception here is very specific since the description implies language politics and planning. The formerly socially constructed knowledge about the concept of language, the structure of language, grammatical category and lexical inventories (the linguistic discourse of grammar and lexicon) forms the memory base for the study and record of the given language. The ongoing discourses on language situated in a specific temporally and culturally determined context further determine the study and recording of language and its function in society. On the other side, confrontation with the languages and cultures which are the object of missionary activities, may result in changes of such (pre-)conceptions.

The output (grammars, dictionaries, language courses, catechisms etc.) is a transcultural hybrid of given and new information: known structures and a differing language. The studies, records, descriptions, analyses of the indigenous language can thus be described in terms of a process by which the missionary linguist having been formed in Europe or by European conceptions translates the unknown language into the known structures of language (assisted by native informants and “colleagues”). On the other hand, the missionary-linguist translates the known paradigms and concepts of European languages into the indigenous languages overcoming sometimes traditional thinking about language and language categories. Asymmetries and incongruences between different systems could operate both as a negative and a positive inspiring factor. Facts could be overseen when the traditional paradigm was applied too strictly, whereas in other cases, the differences offered new challenges for describing typologically different languages.

The conference lLanguages will be English, Spanish, and German
NET-symposium 2012 (Netwerk Eerste Taalverwerving), Universiteitstheater UvA Amsterdam, 9 Maart 2012
Locatie: Universiteitstheater, Nieuwe Doelenstraat 16, 1012 CP, Amsterdam

Op vrijdag 9 maart vindt in Amsterdam het NET-symposium 2012 plaats (9.30-18.00). De Universiteit van Amsterdam heet geļnteresseerde studenten (BA & MA), promovendi, post-docs, senior onderzoekers en andere belangstellenden van harte welkom! Deelname is kosteloos, en ook de koffie/thee tussendoor en de borrel achteraf zijn gratis. Om een goede inschatting van het aantal bezoekers te kunnen maken, verzoeken we iedereen zich voor 24 februari 2012 aan te melden via netsymposium2012(removeme)gmail.com. Het programma van de dag volgt zo snel mogelijk op de website www.cnts.ua.ac.be/NET/netsymp2012.php.

Zegt het voort! We hopen jullie allen te zien op 9 maart in Amsterdam!

De organisatie, namens UvA, ACLC en NET,

Anne Baker, Elma Blom en Iris Duinmeijer
Symposium: 'Development of Executive Functions Workshop' Utrecht University, 19-20 april 2012. Registration deadline: 29th February 2012
CALL FOR PAPERS

This workshop aims to bring together postgraduate, postdoctoral and experienced researchers from across Europe who study the development of executive functions. Submissions are invited for oral and poster presentations on any aspect of this area of research. We particularly welcome applications from postgraduate and postdoctoral researchers.

Speakers include:

Professor Gunilla Bohlin (Uppsala University)
Dr Gaia Scerif (University of Oxford)
Dr Claire Hughes (University of Cambridge)
Dr Lisa Jonkman (Maastricht University)
Dr Mariette Huizinga (University of Amsterdam)

Further information is available on the workshop website: www.fss.uu.nl/defworkshop/

The event is sponsored by the Dutch Institute for the Study of Education and Human Development (ISED) and the European Society for Cognitive Psychology (ESCoP).

Organisers:
Dr Hanna Mulder (Utrecht University)
Dr Lex Wijnroks (Utrecht University)
Ilona Friso-van den Bos (Utrecht University)
Professor Paul Leseman (Utrecht University)
Dr Lucy Cragg (University of Nottingham)
CICLing 2012, Delhi, India, March 11-17, 2012
13th International Conference on
Intelligent Text Processing and Computational Linguistics

www.CICLing.org/2012

TOPICS:
All topics related with computational
linguistics, natural language processing,
human language technologies, information
retrieval, etc.

PUBLICATION:
LNCS - Springer Lecture Notes in Computer Science;
poster session: special issue of a journal

KEYNOTE SPEAKERS:
Four keynote speakers anticipated

CULTURAL PROGRAM:
Three days of cultural activities:
tours by Delhi, Agra & Taj Mahal, Jaipur

AWARDS:
Best paper, best student paper,
best presentation, best poster, best software

SUBMISSION DEADLINES:
October 23: registration of tentative abstract,
October 31: uploading of full papers

See complete CFP and contact on www.CICLing.org/2012

This message is sent in good faith of its usefulness for you as an NLP researcher. If this is an error, kindly let me know.

Alexander Gelbukh
www.Gelbukh.com
2012 INTERNATIONAL SPRING SCHOOL IN FORMAL LANGUAGES AND APPLICATIONS, (SSFLA 2012) Tarragona, Spain April 2-6, 2012
(formerly International PhD School in Formal Languages and Applications) Organized by: Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC) Rovira i Virgili University.

AIM:
SSFLA 2012 offers a broad and intensive series of lectures at different levels on selected topics in language and automata theory and their applications. The students choose their preferred courses according to their interests and background. Instructors are top names in their respective fields. The School intends to help students initiate and foster their research career.

The previous event in this series was FSFLA 2011 ( www.grammars.grlmc.com/fsfla2011/).

ADDRESSED TO:
Undergraduate and graduate students from around the world. Most appropriate degrees include: Computer Science and Mathematics. Other students (for instance, from Linguistics, Electrical Engineering, Molecular Biology or Logic) are welcome too provided they have a good background in discrete mathematics.

The School is appropriate also for people more advanced in their career who want to keep themselves updated on developments in the field.

There will be no overlap in the class schedule.

COURSES AND PROFESSORS:
- Eric Allender (Rutgers), Circuit Complexity: Recent Progress in Lower
Bounds [introductory/advanced, 8 hours]
- Amihood Amir (Bar-Ilan), Periodicity and Approximate Periodicity in Pattern
Matching [introductory, 6 hours]

- Ahmed Bouajjani (Paris 7), Automated Verification of Concurrent Boolean
Programs [introductory/advanced, 10 hours]

- Andrea Corradini (Pisa), Computational Models Based on Rewriting
[introductory, 12 hours]

- Bruno Courcelle (Bordeaux), Automata for Monadic Second-order Model
Checking [intermediate, 8 hours]

- Manfred Droste (Leipzig), Weighted Automata and Weighted Logic
[introductory/advanced, 8 hours]

- Jörg Flum (Freiburg), The Halting Problem for Turing Machines
[introductory/advanced, 6 hours]

- Aart Middeldorp (Innsbruck), Termination of Rewrite Systems
[introductory/intermediate, 8 hours]

REGISTRATION:
It has to be done on line at

www.grammars.grlmc.com/ssfla2012/Registration.php

FEES:
They are variable, depending on the number of courses each student takes. The rule is:

1 hour =
- 10 euros (for payments until January 22, 2012),
- 15 euros (for payments after January 22, 2012).

PAYMENT PROCEDURE:
The fees must be paid to the School's bank account:

Uno-e Bank (Julian Camarillo 4 C, 28037 Madrid, Spain): IBAN: ES3902270001820201823142 – Swift/BIC code: UNOEESM1 (account holder: Carlos Martin-Vide GRLMC; account holder's address: Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona, Spain)

Please mention SSFLA 2012 and your name in the subject. A receipt will be provided on site.

Remarks:
- Bank transfers should not involve any expense for the School.

- People claiming early registration will be requested to prove that the bank
transfer order was carried out by the deadline.

- Students may be refunded only in the case when a course gets cancelled
due to the unavailability of the instructor.

People registering on site at the beginning of the School must pay in cash. For the sake of local organization, however, it is much recommended to do it earlier.

ACCOMMODATION:
Information about accommodation is available on the website of the School.

CERTIFICATE:
Students will be delivered a certificate stating the courses attended, their contents, and their duration.

IMPORTANT DATES:
Announcement of the programme: December 10, 2011

Starting of the registration: December 10, 2011

Early registration deadline: January 22, 2012

Starting of the School: April 2, 2012

End of the School: April 6, 2012

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:
Lilica Voicu: florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat

WEBSITE:
www.grammars.grlmc.com/ssfla2012/

POSTAL ADDRESS:
SSFLA 2012
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain
Phone: +34-977-559543
Fax: +34-977-558386

ACKNOWLEDGEMENTS:
Diputació de Tarragona
Universitat Rovira i Virgili
Conferentie : Amazonicas 4 LIMA, PERU, April 24-27 2012
La Estructura de las Lenguas Amazónicas: Fonologķa y Sintaxis
The Structure of Amazonian Languages: Phonology & Syntax

de relevante links zijn:

linguistlist.org/callconf/browse-conf-action.cfm?ConfID=138843

coloquio.pucp.edu.pe/amazonicas/presentacion/Hgr Leo Wetzels

www.let.vu.nl/nl/organisatie-van-de-faculteit/wetenschappelijk-personeel/medewerkers-alfabetisch/medewerkers-t-z/prof-dr-w-l-wetzels/index.asp

lpp.univ-paris3.fr/equipe/leo_wetzels.htm

amazonianlinguistics.com/

celia.cnrs.fr/Fr/Organigramme.htm


--------------------------------------------------------------------------------

Van: lotstaff-l-bounces(removeme)mailman.let.uu.nl [lotstaff-l-bounces(removeme)mailman.let.uu.nl] namens LOT [gw.uilots.lot(removeme)uu.nl]
Verzonden: vrijdag 16 december 2011 13:36
Onderwerp: [Lotstaff-l] LOT Newsletter December 16 2011


Dear all,

This week's LOT Newsletter can be found online: www.lotschool.nl/index.php?p=8&date=2011-12-16
This weeks' newest items, noted in the online version with a gold star are:


LOT Announcements / events
Update 'De Grote Taaldag', Utrecht University, LOT, Anéla/VIOT & AvT, 4 februari 2012

Lectures / talks / Colloquia
1st announcement 2012 INTERNATIONAL SPRING SCHOOL IN FORMAL LANGUAGES AND APPLICATIONS, SSFLA 2012 (formerly International PhD School in Formal Languages and Applications) Organized by: Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC) Rovira i Virgili University,Tarragona, Spain April 2-6, 2012

Workshops / Conferences / Symposia
OAP DAG 2011, Amsterdam (ACLC), December 16 2011
Workshop on Non-lexical knowledge in word perception on the occasion of Tom Lentz's defence, December 21 2011
Anéla / VIOT Juniorendag 2012, Grote Taaldag Utrecht, 4 februari 2012
AvT TIN Dag 2012, Grote Taaldag Utrecht, 4 februari 2012

Job Announcements / Vacancies
4 assistant professors for Dep. ofLinguistics and English Language of the University of Manchester. Deadline: January 13 2012


Calls for papers for events

Call for papers for Congress on Adjectives, 29 March-30 March, 2012, University of Amsterdam (ACLC) . Deadline: December 16 2011
Extended deadline Call for papers for Anéla/VIOT Juniorendag (onderdeel Grote Taaldag), Utrecht, February 4 2012. Deadline: December 22 2011
Extended deadline Call for papers for AvT TIN Dag 2012, February 4 2012 Utrecht. Deadline: December 22 2012
Call for papers and Conference information for 33rd TABUdag, June 18-19 2012. Deadline: March 15 2012
Call for Papers for 15th International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2012), Brno, Czech Republic, Masaryk University, September 3 - 7, 2012. Deadline: March 15, 2012


Extra

Vervangingssubsidie geesteswetenschappen opgeheven per 1-1-2012


Kind Regards, the LOT Newsletter Editor
Relations in Relativity: New Perspectives on Language and Thought, IMPRS Nijmegen, May 9-11 2012
IMPRS (Internation Max Planck Research School for language sciences)

It is our great pleasure to announce the first IMPRS student organised workshop:

Relations in Relativity: New Perspectives on Language and Thought

Does the language we speak influence the way we think? This question of linguistic relativity, most famously raised by Benjamin Whorf,
has been a strong point of debate over the past decades. An emerging view that reconciles the empirical evidence is that thought is neither
determined by language nor completely free of its influence. This workshop aims to take this idea further and ask the resulting questions:
How does language influence thought? In which domains? When do language effects kick in? And why is it important?

Date: May 9 – 11, 2012
Venue: Radboud University (Aula) & Max Planck Institute for Psycholinguistics
Accessibility: Open to all, with the exception of the small discussion group sessions which are only available to IMPRS students.
Registration will open closer to the date.

Format:
The workshop consists of:
- two discussions between invited guests,
- a panel discussion between invited and local experts,
- a PhD student poster session
- and a series of small discussion groups between the invited guests and IMPRS students.

The first conversation is a perspectives discussion on the mechanisms of linguistic relativity.
The second debate extends the linguistic relativity question to the domain of phonology asking the question: Are low levels of auditory
perception affected by phonological categorization, or does language experience only influence perceptual categorization at a later stage?
The final panel discussion looks at the relevance of linguistic relativity. Why should we study it? What impact does it have on our
everyday lives?

Confirmed speakers:
Emmanuel Dupoux (Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique & Ecole Normale Superieure)
Nick Enfield (MPI)
Monique Flecken (Donders Institute)
Dedre Gentner (Northwestern University)
John Kingston (University of Massachusetts)
Gary Lupyan (University of Wisconsin-Madison)
Stephen Levinson (MPI)
Barbara Malt (Lehigh University)
Asifa Majid (MPI)

For more information please see the website: www.mpi.nl/events/relations-in-relativity

Regards,
The IMPRS student workshop organising committee
(Rebecca Defina, Sarah Dolscheid, Inge Alferink, Helen Buckler, Joost Rommers, Beyza Sumer, Sho Tsuji, Maartje van de Velde, Maarten Versteegh & Ewelina Wnuk)
2012 NIMH Summer Institute in Cognitive Neuroscience, Santa Barbara, CA, Jun 24- Jul 07, 2012
Our topics this year are "Does Brain Plasticity Account for Everything?" and "The Indispensable Role of Episodic Memory in Adaptive Behavior." We hope you can help us identify graduate and postgraduate students that might take part in this year's Institute and whose presence would help create a diverse body of fellows. (All accepted Fellows will have their tuition, room, and board covered by the Summer Institute.)

The flyer is available in color or black and white, and may be downloaded
here: sicn.cmb.ucdavis.edu/sicn2012-flyers

Sincerely,

George R. Mangun, Ph.D.
Director, NIMH Summer Institute in Cognitive Neuroscience Professor of
Psychology and Neurology University of California, Davis
Universals and Typology in Word-Formation II, Šafįrik University, Košice, Slovakia, August 26-28, 2012, Submission of abstracts: March 31, 2012
Universals and Typology in Word-Formation II

Venue: Šafįrik University, Košice, Slovakia
Date: August 26-28, 2012

The Conference aims to give an impetus to the research into universals and typology in word-formation by a joint effort of both morphologists and typologists. Papers discussing cross-linguistic correlations between individual word-formation processes, between WF processes, on one hand, and genetic types and/or geographically related languages, on the other, are most welcome. Space will also be given to any other typologically oriented research into word-formation as well as papers discussing the scope of word-formation and the relation between word-formation and other linguistic disciplines.

Main organizers:
Jan Don, University of Amsterdam, The Netherlands
Lķvia Körtvélyessy, Šafįrik University, Košice, Slovakia
Pavol Štekauer, Šafįrik University, Košice, Slovakia
Slįvka Tomaš?ķkovį, Šafįrik University, Košice, Slovakia

Guest Speakers
Alexandra Aikhenvald, James Cook University, Australia - “Deriving Words with Classifiers”
Mark Aronoff, University of New York at Stony Brook, USA - “Roots and Reductionism in Morphological Theory”
Matthew Baerman, University of Surrey, United Kingdom - “Nominal Person between Inflection and Derivation”
Laurie Bauer, Victoria University of Wellington, New Zealand – “Derived Nouns of Location”
Peter Koch, Tubingen University, Germany – “The Semantics of Word-Formation and of other Lexical Processes”
Franz Rainer, WU Vienna, Austria - “How to Constrain Relational Adjectives”
Keren Rice, University of Toronto, Canada - “Voice in Word-Formation: Athabaskan evidence”

Scientific Committee


Michael Cahill, SIL International, USA
Greville Corbett, University of Surrey, United Kingdom
Jan Don, Amsterdam University, Holland
Heinz Giegerich, Edinburgh University, United Kingdom
Pius ten Hacken., Swansea University, United Kingdom
Denis Jamet, Jean Moulin Lyon 3 University, France
Stanislav Kavka, Ostrava University, Czech Republic
Ferenc Kiefer, Hungarian Academy of Sciences, Hungary
Grzegorz Kleparski, Rzeszow University, Poland
Lķvia Körtvélyessy, Šafįrik University, Slovakia
Rochelle Lieber, University of New Hampshire, USA
Lachlan Mackenzie, Vrije Universiteit, The Netherlands
Stela Manova, Vienna University, Austria
Verónica Nercesian, Universidad Nacional de Formosa, Argentina
Sailaja Pingali, University of Hyderabad, India
Ingo Plag, Siegen University, Germany
Angela Ralli, University of Patras
Anna-Maria Di Sciullo, Quebec University in Montreal, Canada
Pavol Stekauer, Šafįrik University, Slovakia
Greg Stump, University of Kentucky, USA
Bogdan Szymanek, Catholic University Lublin, Poland

Important deadlines
Submission of abstracts: March 31, 2012
Notification of acceptance: May 21, 2012
Submission of a registration form: June 15, 2012
Job Announcements / Vacancies
4 assistant professors for Dep. of Linguistics and English Language of the University of Manchester. Deadline: January 13 2012
The Department of Linguistics and English Language of the University of Manchester is seeking to appoint FOUR new lecturers (assistant professors) from 1 September 2012: one in Linguistics and three in English Linguistics.

LECTURER IN LINGUISTICS (one post)
tinyurl.com/82chvqg
Candidates with a research specialism in any area of Linguistics are encouraged to apply. A specialism in psycholinguistics and/or CHILD LANGUAGE ACQUISITION may be an advantage.

LECTURER IN ENGLISH LINGUISTICS (three posts)
tinyurl.com/brmenc3
Candidates with a research specialism in any area of English Linguistics are encouraged to apply. A specialism in historical linguistics, CHILD LANGUAGE ACQUISITION, psycholinguistics, or corpus-based and quantitative methods of data analysis may be an advantage.
Vacature voor PhD bij het ACLC op: Opbrengst Taalonderwijs Amsterdam-West. Deadline: 20 Januari 2012
Het Instituut voor Taal en Communicatie (ACLC) van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam heeft een vacature voor een PhD voor 4 jaar:
PhD-plaats
0,8 fte, 4 jaar
Start: zo spoedig mogelijk

Onderzoek bij het ACLC
Het onderzoek aan het Amsterdam Center for Language and Communication is met name gericht op de beschrijving en verklaring van variatie in taal en taalgebruik. Een cruciaal kenmerk van de benadering van het ACLC is dat taalverschijnselen vanuit een zo wijd mogelijk beschrijvend en theoretisch perspectief worden bestudeerd. Dit om te garanderen dat de gevonden taalverschijnselen niet op toeval berusten, maar echt representatief zijn voor de basisparameters die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van natuurlijke talen. Binnen het ACLC vindt taalbeschrijving zowel vanuit een functioneel als een formeel kader plaats, waarbij de dialoog tussen beide theoretische kaders wordt gestimuleerd. Alle aspecten van spraak en van taal komen aan bod: fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek en pragmatiek.
Een belangrijke rol in het onderzoeksprogramma van het ACLC vormt taaltypologie, waarbij ook creolentalen en gebarentalen object van onderzoek zijn. Een ander specialisme betreft de variatie van taal in tijd, ruimte en context. Daarnaast is er een duidelijk accent op de bestudering van variatie, inclusief afwijkend taalgebruik, binnen de verschillende typen taalgebruikers –van het kind dat zijn moedertaal leert tot de volwassene die een tweede taal verwerft.

Het PhD project:
Titel: Gevorderde taalverwerving: Opbrengst Taalonderwijs Amsterdam-West (OTAW)

Korte beschrijving:
In Amsterdam-West wordt op 14 scholen voor voortgezet onderwijs de taalvaardigheid van de leerlingen gedurende de eerste drie schooljaren gevolgd. Naast taalvaardigheidsscores worden kenmerken van de betrokken scholen en hun docenten, achtergrondgegevens van de leerlingen en de op de scholen uitgevoerde interventies verzameld en in verband gebracht met de taalvaardigheidsontwikkeling van de leerlingen. Het onderzoek zal leiden tot aanbevelingen met betrekking tot het taalonderwijs, die moeten uitmonden in verbetering van de didactische vaardigheden van de docenten en van de leerprestaties van de leerlingen. De resultaten daarvan zullen wederom in het kader van dit project worden geėvalueerd.
Zie voor de complete projectbeschrijving het attachment dat te vinden is op www.hum.uva.nl/aclc onder Vacancies.

Taken
De promovendus/a dient binnen de aanstellingsperiode van 4 jaar het onderzoek uit te voeren en in de vorm van een dissertatie op schrift te stellen.

Functie-eisen
De uitvoerder van het project heeft een master afgerond op het gebied van Taalwetenschap, Nederlandse Taal en Cultuur of Nederlands als Tweede Taal (of een daaraan verwant traject binnen Psychologie, Onderwijskunde of Pedagogiek). De kandidaat heeft aantoonbare ervaring op het gebied van toegepaste taalkunde en beschikt over goede statistische en methodologische kennis en vaardigheden of is bereid zich die in korte tijd eigen te maken. Hij/zij heeft affiniteit met onderwijskundige problematiek, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en beheerst het Nederlands uitstekend, zowel in woord en geschrift.

Aanstelling
De promovendus wordt voor een periode van 4 jaar (80%) benoemd aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam onder de arbeidsvoorwaarden die op dit moment gelden voor de faculteit. In eerste instantie wordt een contract gegeven voor een periode van één jaar, met uitbreiding voor de daaropvolgende drie jaar op basis van een beoordeling op grond van o.a. een geschreven stuk. Het salaris bedraagt (fulltime) € 2042 (bruto per maand) gedurende het eerste jaar en loopt op tot € 2612 in het vierde jaar, dit alles in overeenstemming met de CAO voor Nederlandse universiteiten.

Informatie
Verdere informatie kan worden verkregen bij de coördinator van het ACLC, dr. Els Verheugd-Daatzelaar, tel. 020.525.2543, e-mail: E.A.B.M.Verheugd-Daatzelaar(removeme)uva.nl. De complete tekst van de vacature is eveneens te vinden op www.hum.uva.nl/aclc onder Vacancies.

Solliciteren
Sollicitaties dienen vergezeld te gaan van:
- een motivatiebrief
- een curriculum vitae
- cijferlijsten van zowel het BA- als het MA-programma
- de MA scriptie (of een ander geschreven stuk als de masterscriptie nog niet klaar is; de graad van master dient wel voor het begin van de contractperiode behaald te zijn)
- de namen van 2 referenten (met contactinformatie)

De sollicitatie wordt gericht aan de directeur van het ACLC, prof.dr P.C Hengeveld, en dient vóór 20 januari 2012 gezonden te worden aan aclc-fgw(removeme)uva.nl. Sollicitaties die nį deze datum binnenkomen, en sollicitaties die incompleet zijn worden niet in behandeling genomen.
Vacature voor PhD bij het CLS (Nijmegen) Sluitingsdatum: 20-01-2012
Promovendus 'De algoritmische aanpak van de werkwoordspelling' (0,8 - 1,0 fte)

Faculteit der Letteren
Maximum salaris: € 2.612,- bruto/maand
Vacaturenummer: 23.41.11

Werkzaamheden
Als promovendus ontwerpt en toetst u nieuw onderwijsmateriaal voor de basisschool zodat de werkwoordspelling van het Nederlands beter geleerd en onthouden wordt. Het gaat om experimenten die omschreven zijn in de NWO-aanvraag 'De algoritmische aanpak van de werkwoordspelling tussen fases van voorbereiding en afronding'. De resultaten monden uit in artikelen die samen een proefschrift vormen.
Kijk hier voor meer informatie over 'de algoritmische aanpak van de werkwoordspelling tussen fases van voorbereiding en afronding'

Werkomgeving
De Faculteit der Letteren telt ruim 600 medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en bedrijfscommunicatie, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies (CLS) of Historische, Literaire en Culturele Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor ca. 2900 studenten opleidingen, verdeeld over tien afdelingen op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en bedrijfscommunicatie.

Het gaat om een project waarin onderzoekers van de Letterenfaculteit en de Faculteit Sociale Wetenschappen samenwerken. Huisvesting in overleg maar het ligt voor de hand dat dit bij de bij laatstgenoemde faculteit zal zijn.

Wij verwachten
- u heeft een voltooide master Linguļstiek, Psycholinguļstiek of Onderwijskunde;
- u heeft ervaring in het doen van experimenteel onderzoek en statistische analyses;
- u heeft een uitstekende schrijfvaardigheid, ook in het Engels;
- u beschikt over goede contactuele eigenschappen.

Wij bieden
In deze functie bieden wij:
- aanstelling: 0,8 - 1,0 fte;
- maximum salaris per maand € 2.612,- bruto op basis van een 38 urige werkweek;
- het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8.3% eindejaarsuitkering;
- het aanvangssalaris is € 2.042 per maand op basis van een fulltime dienstverband en zal oplopen tot € 2.612 per maand in het 4e jaar;
- contractduur: 4 jaar bij een volledige aanstelling;
- conform het universitaire beleid wordt u in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor 18 maanden aangeboden;
- het functieprofiel Promovendus is op deze functie van toepassing.

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Meer weten?
Meer over: CLS
prof. dr. Anneke Neijt, projectleider/promotor
Telefoon: 024 3615716, 024 3612048
E-mail: a.neijt(removeme)let.ru.nl

prof. dr. Anna Bosman, promotor
Telefoon: 024 3612129, 024 3612708
E-mail: a.bosman(removeme)pwo.ru.nl

Solliciteer
Interesse?
Binnen drie weken nadat de reacties binnen zijn, volgen de sollicitatiegesprekken. Daarna volgt zo snel mogelijk de aanstelling en start van het project.
De Radboud Universiteit Nijmegen ontvangt sollicitaties uitsluitend per e-mail. Stuur de sollicitatie voor 20-01-2012 -en vermeld het vacaturenummer 23.41.11- naar vacatures(removeme)let.ru.nl ter attentie van mw. M.E.A. Loock-Cornelissen.

www.ru.nl/vacatures/details/details_vacature_0?recid=507161
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
PhD position on the acquisition of prosodic focus-marking in Korean and Mandarin Chinese, Utrecht Institute of Linguistics OTS, Deadline: 23 January, 2012
Job description

The PhD project is part of the programme "Get the focus right: a cross-linguistic study on prosodic encoding of focus in children”, awarded to Dr. Aoju Chen by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). This programme investigates how 4- to 10-year-olds acquire prosodic encoding of focus in four languages differing in both the prosodic realisation of focus and lexical specifications of prosody, i.e. Korean, Swedish, Dutch and Mandarin Chinese. It aims to develop a comprehensive theory of acquisition of prosodic encoding of focus with an emphasis on language-specificity and individual differences.

The PhD project will examine the similarities and differences in the acquisition of prosodic focus marking by children acquiring Mandarin Chinese and Korean, addressing the following research questions: (1) How does the employment of a prosodic parameter (e.g. pitch, duration) for lexical purposes affect the acquisition of the use of the same parameter in focus marking? (2) How does the relation between the focus-marking pitch gesture and the focused word affect the acquisition of the focus-marking pitch gesture? (3) How do children acquire the prosodic adjustment in the post-focus sequence? This project will include research visits of two to three weeks to Hanyang University, Seoul, and Beijing Normal University (Beijing).

The PhD project includes writing a dissertation within a maximum position duration of 3.5 years. It also involves research training, such as graduate courses offered by the Dutch National Graduate School in Linguistics (LOT).

Preferred starting date: 1 April, 2012

Requirements
Applicants should have
• A Master’s degree (or equivalent) in linguistics, psycholinguistics
or a related field;
• Demonstrable knowledge in at least one of the following areas:
prosody, phonetics, phonology, first language acquisition and
pragmatics; knowledge in more than one of these areas is highly
desirable;
• Excellent command of English, both spoken and written;
• High proficiency in either Mandarin Chinese or Korean;
• The ability to quickly learn the use of new speech processing
software and new data analysis methods;
• The willingness to work in a closely collaborating team;
• The ambition to pursue an academic career in an internationally
oriented scientific community.
Experience of testing children and conducting prosodic analysis using the Praat programme is considered an advantage.

Organisation
Utrecht University, founded in 1636, has developed into one of Europe’s largest and most prominent institutes for research and education. The faculty of Humanities, with nearly 7,000 students and nearly 900 staff members, offers an inspiring and dynamic working environment. Our research and education programmes focus on culture, history, arts, literature, media, language, philosophy and theology, covering the period from classical antiquity to the present day. We pay special attention to interdisciplinary and international collaboration, the use of new media, and high-quality teaching and research. The research programmes are organised in four institutes:
- Research Institute for History and Culture (OGC),
- Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS),
- ZENO Research Institute for Philosophy,
- Research Institute for Theology and Religious Studies (INTEGON).
The Utrecht University Graduate School of Humanities monitors and guarantees the outstanding quality of education programmes for Research Master and PhD students.
The enthusiastic colleagues, the workplaces and excellent facilities provide a stimulating, professional atmosphere. Moreover, the faculty of Humanities offers attractive terms of employment.

UiL OTS
About 130 researchers are affiliated to the UiL OTS, with 19 full professors, a dozen postdocs en roughly 50 PhD-researchers. The goal of the UiL OTS is to develop scientific expertise in the area of language and communication. UIL OTS features a stimulating, innovative, and internationally oriented research environment that offers opportunities for a broad professional development. We have excellent experimental facilities, including two EEG labs, several eye tracking labs, and access to MRI scanners via the Neuroscience & Cognition Utrecht focus area.

Conditions of employment
We offer a full-time PhD position to a maximum of 3,5 years, with a gross monthly salary starting at € 2.042,- in the first year to € 2.612,- in the fourth year of appointment. The successful candidates will be offered an initial contract as a PhD student for 18 months. Upon positive evaluation of the PhD students’ performance at the end of the first year, the contract will be extended by a maximum of 2 years. We offer a pension scheme, a holiday allowance of 8% per year and flexible employment conditions. Conditions are based on the Collective Employment Agreement of the Dutch Universities.

How to apply
Applications should include:
• CV (including contact and personal details);
• a letter of motivation;
• academic transcript;
• a sample of written work (e.g. a copy of the MA thesis, a term
paper, or a published article);
• contact details of two referees (names, affiliations, phone
numbers, and e-mail addresses);
• two reference letters (optional).

Click on the link below to open the application form on the Utrecht University website:
Apply through the Utrecht University vacancy site (search "academic" + "Humanities")

Deadline for receipt of applications: 23 January, 2012, 9 a.m. CET.

Job interviews, live or Skype, are expected to take place on February 9, 2012. Interviewees will be expected to submit a written response (maximum 4 pages excluding references) to the project proposal one week in advance of the interview. This response will serve as a starting point for the interview. The project proposal will be made available to the interviewees upon confirmation on participation in the interview.

Additional information
Dr. Aoju Chen (VIDI research group leader)
aoju.chen(removeme)uu.nl
+31-30-2535706(6006)

Dr. Maaike Schoorlemmer (PhD coordinator)
m.schoorlemmer(removeme)uu.nl
+31-30-2536183(6006)
Vacancy :Wiss.Mitarbeiter(in) (Praedoc), Freie Universität Berlin. Deadline: January 23 2012.
Stellenausschreibung erschienen im:
Stellenanzeiger der Freien Universität Berlin vom 19.12.2011
www.fu-berlin.de/service/stellen/st_2011/st_20111219.html

Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Institut für Deutsche und Niederländische Philologie

Wiss. Mitarbeiter / Wiss. Mitarbeiterin (Praedoc)
mit 1/2-Teilzeitbeschäftigung
befristet für 4 Jahre
E 13 TV-L FU
Aufgabengebiet:
Mitarbeit in Forschung und Lehre auf dem Gebiet der niederländischen Sprachwissenschaft; es wird
Gelegenheit zur Promotion gegeben
Einstellungsvoraussetzungen:
Abgeschlossenes Hochschulstudium (Magister, Master) in Niederländischer Philologie oder in
einem anderen Fach mit sprachwissenschaftlichem Schwerpunkt
Erwünscht:
• Interesse an historischen und/oder sprachvergleichenden Fragestellungen
• überdurchschnittliche EDV-Kenntnisse
• sehr gute Beherrschung der niederländischen und der deutschen Sprache
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung ein kurzes Exposé (ca. 500 Wörter) eines möglichen
Promotionsprojektes bei.
Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 23.01.2012 unter Angabe der
Kennziffer WM 2/12 zu richten an die
Freie Universität Berlin
Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Institut für Deutsche und Niederländische Philologie
Frau Jule Winner
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin (Dahlem)
Vacancy for Dutch Knowledge Engineer (Technical Linguist), Hilversum. Open untill filled
We are recruiting a Knowledge Engineer with native level of Dutch and an excellent level of English for a leader in creating virtual assistants. This person will be responsible for designing, building, maintaining and developing knowledge-based systems. Knowledge of Computational Linguistics and previous serviced related experience will be valued.

Job title Dutch Knowledge Engineer(Technical Linguist)
Location Hilversum, the Netherlands

About us
Talent Search People is a recruitment agency based in Spain, with offices in Barcelona and Madrid. We focus on Multilingual Speakers, Commercial, IT & E-Commerce and Finance profiles.

About our client :
Our client is recognized as the inventor of the world's most humanlike, intelligent and capable virtual assistants, available on any platform and in any language.
The company has hundreds of employees worldwide, a development centers and office all over the world.

Job role
As a Knowledge Engineer, you will be reporting to a Line Manager. Your objective will be to design, build, maintain and develop knowledge-based systems, in domains such as artificial intelligence, databases, expert systems, and natural language processing systems according to the company methodology.

Your main responsibilities:
-Work with Project Manager and/ or Technical Consultant in client
workshops, discussing (knowledge) requirements.
-Validate customer requirements with the Project Manager.
-Working with the grammar of your native language (syntax and semantic
aspects) to structure and code the knowledge base of our NLI solutions.
-Ensure that the optimal knowledge structures are used during Knowledge
definition.
-Design, build, and test knowledge and NLI solutions based on functional
knowledge specifications.
-Analyze logs during operations to define knowledge optimization options in
conjunction with Business Consultant and implement during ongoing
knowledge development optimization.

The profile we are looking for:
•Qualifications
- Native level of Dutch
- Excellent English
- Degree in Computational Linguistics is a strong plus.
- General Linguistic, Morphology, Lexicology, Phonetics, Pragmatics,
Automated speech analysis and synthesis
- Formal syntax, Formal Semantics, Corpus analysis, Dialogue
management, Parsing
- Statistics (preferably applied to natural language analysis) / Mathematics

•Experience
-Minimum of 2 years of serviced related experience highly desirable.

•Skills
-Previous working experience in the NLP-filed will be a plus
-Comfortable user of at least one of the following programming languages:
Prolog, or any of the declarative languages (C, C++, Java, Pascal, etc.)
-Databases/SQL
-Compilers
-Human computer interaction

•Soft skills
-Strong customer facing skills and ability to interact and communicate
effectively with clients and colleagues.
-Capability for identifying needs and business value solutions for the clients
-Professional attitude, detail- oriented and organized
-Ability to work well both alone and within a larger team
-Mindset for agile development and decision making
-Function well under time pressure
-Strong commitment and a will to get things done
-Flexible and open-minded, pragmatic

The offer
-Immediate availability
-Working from Hilversum office
-Competitive salary
-Permanent employment
-Standard office hours
-International and professional team and environment

If interested please send us your CV to kskrobot(removeme)talentsearchpeople.com or call at +34.93.231.00.00 (ask for Kristina)

Also you can check other offers visiting our website www.talentsearchpeople.com
Vacancy for full professorship at The Tilburg center for Communication and Cognition (TiCC). Deadline: February 2 2012
The Tilburg center for Communication and Cognition (TiCC) is looking for
an enthousiastic and competent colleague for the position of Full
Professor.

Excellent young candidates who do not yet qualify for a full
professorship, are also invited to apply, and will initially be offered an
associate professorship.

Full details can be found here:
erec.uvt.nl/vacancy?inc=UVT-EXT-2011-0517

Main responsibilities
The candidate is expected to initiate and conduct fundamental and applied
research in the Creative Computing (CC) research program. Within the
program, the research currently focuses on computational modeling of
cognitive processes, with application domains in language, vision, games
and social signal processing. Furthermore, the candidate contributes (both
in terms of teaching and organization) to the teaching program
Communication and Information Sciences, in particular in the track Human
Aspects of Information Technology (HAIT) and in the new track Data
Journalism. The candidate has an important task in acquiring external
projects and in managing tasks on the department and faculty level.
Experience with applying computational techniques to humanities research
in general is considered a bonus.

Profile
The responsibilities that come with this function call for a scientist
with a strong research and teaching background, preferably in
computational linguistics, artificial intelligence, data mining or other
relevant areas.

The successful candidate:
- has a PhD thesis in a relevant discipline and has published in top
international publication media;
- has shown the ability to raise external funding for research;
- has expertise in one or more of the domains covered by the research
program Creative Computing, with a preference for Language and
Communication as application area;
- has clear and proven managerial and leadership qualities;
- is willing to stimulate and support the development of collaboration
across departments within the Tilburg School of Humanities;
- has proven experience and affinity with research using different
methodologies within a multidisciplinary context;
- has proven academic teaching experience;
- is able or willing to learn to communicate in Dutch.

Terms of employment
Initially the selected candidate will apply for a temporary full-time
contract during five years (starting with a one year contract which can be
continued with four years). After three and a half years the performance
will be evaluated with respect to the quality of research, education and
management as well as with respect to the results and future expectations
of acquiring sufficient external funding. A permanent and full-time
position after five years is dependent on the positive outcome of this
evaluation. The level of the position will depend on the experience of the
candidate. Tilburg University is rated among the top of Dutch employers
and has excellent terms of employment. Selected candidates will be ranked
in the Dutch university employment system. The starting gross salary is
(minimal) 4.902,- up to (maximal) 7.142,- euro per month (for a full-time
appointment as full professor). Researchers from outside the Netherlands
may qualify for a tax-free allowance equal to 30% of their taxable salary.
The university will apply for such an allowance on their behalf. The
Tilburg School of Humanities will provide assistance in finding suitable
accommodation. The university offers very good fringe benefits (it is one
of the best non-profit employers in the Netherlands), such as a holiday
allowance, an options model for terms and conditions of employment and
excellent reimbursement of moving expenses.

Information
Requests for information regarding this vacancy can be directed to the
chair of the application committee, prof.dr. E. Krahmer
(e.j.krahmer(removeme)uvt.nl, tel +31 13 466 3070), or to the Director of TiCC,
prof.dr. H.J. van den Herik (h.j.vdnHerik(removeme)uvt.nl, tel + 31 13 466 3569).
Your application including curriculum vitae must be submitted before
February 1, 2012.

Application
Applications including curriculum vitae and names of three referents must
be submitted before February 1, 2012. You can apply for this vacancy only
online through our vacancy site
( www.tilburguniversity.edu/about-tilburg-university/working-at/wp/).
4 PhD Students Linguistics (11-267) for Leiden University Center for Linguistics. Deadline: March 1, 2012
The Leiden University Centre for Linguistics ( www.hum.leiden.edu/lucl/), the institute of linguistics at the Faculty of Humanities, Leiden University, has been awarded a Graduate Programme grant by NWO ( www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8L8FAV_Eng) for:

4 PhD Students (4 years, 38 hrs a week or 5 years 30.4 hrs a week)
Vacaturenummer: 11-267

Research at LUCL
Leiden University has a longstanding tradition in research in the world’s languages and features unique linguistic expertise. LUCL combines current theoretical insights and modern experimental methods in its research profile area ‘Language Diversity in the World’. For more information, see: www.research.leiden.edu/research-profiles/language-diversity/.

Tasks:
The candidate is supposed to carry out the following tasks:

conducting original research on a relevant topic;

writing a PhD thesis;

submitting research results for publication in peer-reviewed academic journals;

presenting papers at (international) conferences;

some teaching in the second and third year of the appointment;

organizing and participating in reading and discussions groups, seminars, workshops within LUCL.

Requirements:
The candidate should have:

a Master or equivalent degree in a relevant field (completion of the MA thesis before the program starts);

a curious, enterprising, and creative mind and excellent analytical skills, evidence of which should emerge from the MA thesis;

good writing skills;

a very good and demonstrable command of English;

ability to work both independently and as part of a team.

We offer:
The employment will be for a period of four years (first a contract of 18 months with an extension of 30 months after positive evaluation of capabilities and compatibility) and must lead to the completion of a PhD thesis. Appointment will be under the terms of the CAO (collective labour agreement) of the Dutch Universities.
The gross monthly salary is set on € 2.042,00 in the first year up to € 2.612,00 gross per month in year four. An appointment with Leiden University includes a pension build-up and facilitates other benefits such as an annual holiday premium of 8% and an end-of-year premium of 8,3%. Candidates from outside the Netherlands may be eligible for a substantial tax break.

All our PhD students are embedded in the ‘Leiden University Graduate School of Linguistics’. In addition to a thorough research training, our graduate school offers a variety of courses aimed at training of professional and personal skills. In addition, advanced courses to deepen scientific knowledge are offered by the national research school.

Information:
For further information on these projects please contact: Mr. prof.dr. Ton van Haaften, t.van.haaften(removeme)hum.leidenuniv.nl or on practical matters Mrs. Gea Hakker, g.c.hakker(removeme)hum.leidenuniv.nl.

Applications:
All four positions are available on a research topic that is selected by the PhD candidate him/herself, as long as it can be embedded within our Institute.

Applicants are kindly requested to submit the following documents electronically (in English):

A letter stating your motivation for the position, including a statement explaining which expertise at LUCL will be crucial for carrying out your research proposal

Curriculum vitae

References: the names of two persons whom we may contact for further information. One of these should be your MA thesis supervisor

Research proposal of 2,000 words maximum, in which you should address the following issues:
a) research question;
b) why this research subject is interesting or relevant;
c) theoretical framework or research tradition, if applicable;
d) methodology;

Copies of your academic transcripts (or Dutch cijferlijst)

Copy of your MA thesis, and any other publication in English that is representative for your research qualities

IMPORTANT: Please submit these documents in two files:
1 - containing documents 1 to 4 ( PDF or Word file),
using your last name underscore 1 as document name (e.g. BROWN_1.pdf).

2 – containing documents 5 and 6 (PDF or Word file),
using your last name underscore 2 as document name (e.g. BROWN_2.pdf).

NOTE: If the proposal is not in the requested format or if it exceeds the amount of words indicated, it will not be taken into account.

Applicants should submit their application (documents as described above) before 1 March 2012. Applications should be sent to vacatureslucl(removeme)hum.leidenuniv.nl, clearly indicating the application number.

The selection procedure will take place in March/April, and selected candidates will be invited for an interview in the week of 14 May 2012. You are kindly requested to be available in this period.

Publication date: 19-12-2011

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Vacature junioronderzoeker - NWO project - Radboud Universiteit, Nijmegen
Gevraagd:
junioronderzoeker (PhD student, een promotietraject met een looptijd van 4 jaar) bij het NWO-project “De algoritmische aanpak van de werkwoordspelling tussen fases van voorbereiding en afronding”. Samenwerking tussen het onderzoeksinstituut Centre for Language Studies van de Faculteit Letteren en het Behavioural Science Institute van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Nadere informatie a.neijt(removeme)let.ru.nl. Een beschrijving van het project is te vinden op de website van CLS, www.ru.nl/cls/events_news/news/@834362/call-applications-0/
Calls for papers for events
Call For Papers for IJCAR 2012, 6th International Joint Conference on Automated Reasoning, Manchester, UK, June 26-July 1, 2012. Deadline:January 23 2012
IJCAR is the premier international joint conference on all topics in automated reasoning. IJCAR 2012, the 6th International Joint Conference on Automated Reasoning, is a merger of leading events in automated reasoning: CADE (International Conference on Automated Deduction), FroCoS (International Symposium on Frontiers of Combining Systems), FTP (International Workshop on First-order Theorem Proving), and TABLEAUX (International Conference on Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods). Previous editions of IJCAR took place in Siena (2001), Cork (2004), Seattle (2006), Sydney (2008) and Edinburgh (2010), cf. http:/ /www.ijcar.org/.

IJCAR 2012 is held as part of the Alan Turing Year 2012 just after The Alan Turing Centenary Conference in Manchester.

Scope: IJCAR 2012 invites submissions related to all aspects of automated reasoning, including foundations, implementations, and applications. Original research papers and descriptions of working automated deduction systems are solicited.

Logics of interest include: propositional, first-order, classical, equational, higher-order, non-classical, constructive, modal, temporal, many-valued, substructural, description, metalogics, type theory, and set theory. Methods of interest include: tableaux, sequent calculi, resolution, model-elimination, connection method, inverse method, paramodulation, term rewriting, induction, unification, constraint solving, decision procedures, model generation, model checking, semantic guidance, interactive theorem proving, logical frameworks, AI-related methods for deductive systems, proof presentation, efficient datastructures and indexing, integration of computer algebra systems and automated theorem provers, and combination of logics or decision procedures.

Applications of interest include: verification, formal methods, program analysis and synthesis, computer mathematics, declarative programming, deductive databases, knowledge representation, natural language processing, linguistics, robotics, and planning.

Submission: Submission is electronic through www.easychair.org/conferences/?conf=ijcar2012.

Authors are strongly encouraged to use LaTeX and the Springer llncs class file, which can be obtained from www.springer.de/comp/lncs/authors.html. The page limit is 15 pages for full papers and 7 pages for system descriptions. All papers will be evaluated according to originality, significance, technical quality, and readability. Submitted papers must be original and not submitted for publication elsewhere. For more details concerning submission see the conference web site. The proceedings of IJCAR 2012 will be published by Springer-Verlag in the LNAI/LNCS series.

Student Travel Awards: Travel awards will be available to enable selected students to attend the conference. Details will be available in early 2012.

Conference Chairs

Konstantin Korovin, University of Manchester, UK
Andrei Voronkov, University of Manchester, UK

Program Chairs

Bernhard Gramlich (TU Wien, Austria)
Dale Miller (INRIA Saclay, France)
Ulrike Sattler (University of Manchester, UK)


Further Information: For further and up-to-date information about IJCAR 2012 visit ijcar.cs.manchester.ac.uk/.
Call for papers for the 19th Sociolinguistics Symposium - Freie Universität Berlin, Germany, August 22-24, 2012. Deadline: January 31, 2012.
In 2012, the 19th Sociolinguistics Symposium will be hosted by the Freie Universität Berlin in Germany. The general theme of the 2012 conference will be Language and the city.

Conference date
August 22 - 24, 2012

Invited speakers (confirmed)
- Peter Auer (Freiburg Institute for Advanced Studies, FRIAS)
- Penelope Eckert (Department of Linguistics, Stanford University)
- Xu Daming (China Center for Linguistic and Strategic Studies, Nanjing
University)
- Maria Eugźnia Lamoglia Duarte (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
- Shana Poplack (Department of Linguistics, University of Ottawa)

There will also be a plenary session about interdisciplinary aspects of the main theme for which we will invite specialists from relevant fields outside of linguistics.

Calls and deadlines
The Call for individual presentations (papers and posters) has been published in November 2011. Abstract submission will be possible as of December 1, 2011. Deadline for the submission of abstracts is January 31, 2012.
Call for Papers

Local Organizers
Matthias Hüning, Uli Reich and Norbert Dittmar

Contact
sociolinguistics-symposium(removeme)fu-berlin.de
Call for papers for FASL 21 + session on Slavic Computational session, Bloomington Indiana, May 11-13 2012. Deadline: February 1 2012
The Twenty-First Annual Workshop on
Formal Approaches to Slavic Linguistics
The Third Indiana Meeting
11-13 May 2012
Bloomington, IN


Invited Speakers:
Zeljko Boskovic, University of Connecticut
Damir Cavar, Eastern Michigan University
Tania Ionin, University of Illinois at Urbana-Champaign

FASL 21 will be preceded by a SPECIAL SESSION on

Slavic Computational Linguistics:
Computational Approaches to Slavic Languages
10-11 May 2012

Call for Papers:

Abstracts are invited for 30-minute presentations (plus 10 minutes discussion) on any topic dealing with formal aspects of Slavic syntax, semantics, morphology, phonology,
phonetics, including language acquisition, psycholinguistics, and computational linguistics. Computational talks will be organized into the special session.

Abstracts are limited to TWO PAGES and should be ANONYMOUS. Abstract submissions should be made via the EasyChair Conference System.
Specific instructions will be made available on the conference website: www.indiana.edu/~iuslavic/fasl21.html.

Authors are advised to re-check examples and glosses with speakers of the languages involved.

Abstracts must be received by 1 FEBRUARY 2012. We hope to make a program available by 15 MARCH 2012.

Organizing Committee:
Contacts:
Muamera Begovic mbegovic(removeme)indiana.edu
George Fowler gfowler(removeme)indiana.edu fasl21(removeme)indiana.edu
Steven Franks franks(removeme)indiana.edu
(812) 855-9906/3272
Markus Dickinson md7(removeme)indiana.edu fax: (812) 855-2107
Melissa Wircombe mwitcomb(removeme)indiana.edu
Ksenia Zanon kzanon(removeme)indiana.edu www.indiana.edu/~iuslavic/fasl21.html
Call for papers and Conference information for 33rd TABUdag, June 18-19 2012. Deadline: March 15 2012
The Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) is pleased to announce the 33rd TABU Dag, which will take place at the University of Groningen on the afternoon of 18th June and during 19th June, 2012. TABU Dag is an annual international general linguistics conference which offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research in several areas of linguistics. The expertise of the CLCG is in the fields of Computational Linguistics, Discourse and Communication, Language and Literacy Development across the Life Span, Language Variation and Language Change, Neurolinguistics, and Syntax and Semantics, but submissions that deal with other branches of linguistic research are also very welcome. Senior researchers, postdoctoral researchers, (post)graduate students, and others who are interested are warmly invited to participate. (Post)graduate students and postdoctoral researchers in particular are encouraged to present their work.

Invited keynote speakers:
Cedric Boeckx (Catalan Institute for Advanced Studies, Spain)
Marc van Oostendorp (Leiden Universtity, Meertens Institute, The Netherlands) (confirmed)
Michel Paradis (McGill University, Canada)(confirmed)

We invite short abstracts for presentations and posters in English about any field of linguistics. Abstracts should be no longer than 300 words, excluding title, author names, keywords, data and references. Please indicate 3 keywords. Abstracts should be submitted in .pdf or .txt format via the The abstract submission deadline is March 15th 2012. Even if you are just available for one day, you are invited to submit your abstract. Please use EasyAbs to submit your abstract linguistlist.org/confcustom/customhome.cfm?emeetingid=0802J84058B65258408040441.

Time allotted for presentations is 20 minutes, followed by 5 minutes of discussion. Depending on the number of submissions, some authors may be invited for a poster presentation. There will be special attention to posters and a prize for the Best TABU Talk 2012 as well as The Best TABU Poster 2012 will be awarded. The official language of the conference is English.

The meeting URL is www.let.rug.nl/tabudag/
Meeting Location:
Groningen, The Netherlands
Contact Information:
Marjoleine Sloos
tabudag(removeme)rug.nl
Meeting Dates:
The 33rd TABU Dag 2012 will be held from 18-Jun-2012 to 19-Jun-2012.
Abstract Submission Information:
Abstracts can be submitted from 13-Jan-2012 until 15-Mar-2012.
Call for Papers for 15th International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2012), Brno, Czech Republic, Masaryk University, September 3 - 7, 2012. Deadline: March 15, 2012
The conference is organized by the Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, and the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Pilsen. The conference is supported by International Speech Communication Association.

Venue: Brno, Czech Republic

TSD SERIES
TSD series evolved as a prime forum for interaction between researchers in both spoken and written language processing from all over the world.
Proceedings of TSD form a book published by Springer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) series.

TOPICS
Topics of the conference will include (but are not limited to):

Corpora and Language Resources (monolingual, multilingual,
text and spoken corpora, large web corpora, disambiguation,
specialized lexicons, dictionaries)

Speech Recognition (multilingual, continuous, emotional
speech, handicapped speaker, out-of-vocabulary words,
alternative way of feature extraction, new models for
acoustic and language modelling)

Tagging, Classification and Parsing of Text and Speech
(multilingual processing, sentiment analysis, credibility
analysis, automatic text labeling, summarization, authorship
attribution)

Speech and Spoken Language Generation (multilingual, high
fidelity speech synthesis, computer singing)

Semantic Processing of Text and Speech (information
extraction, information retrieval, data mining, semantic web,
knowledge representation, inference, ontologies, sense
disambiguation, plagiarism detection)

Integrating Applications of Text and Speech Processing
(machine translation, natural language understanding,
question-answering strategies, assistive technologies)

Automatic Dialogue Systems (self-learning, multilingual,
question-answering systems, dialogue strategies, prosody in
dialogues)

Multimodal Techniques and Modelling (video processing, facial
animation, visual speech synthesis, user modelling, emotions
and personality modelling)

Papers on processing of languages other than English are strongly encouraged.

FORMAT OF THE CONFERENCE
The conference program will include presentation of invited papers, oral presentations, and a poster/demonstration sessions. Papers will be presented in plenary or topic oriented sessions.

Social events including a trip in the vicinity of Brno will allow for additional informal interactions.

CONFERENCE PROGRAM
The conference program will include oral presentations and poster/demonstration sessions with sufficient time for discussions of the issues raised.

IMPORTANT DATES
March 15 2012 ..... Submission of abstract
March 22 2012 .....Submission of full papers
May 15 2012 ..... Notification of acceptance
May 31 2012 ..... Final papers (camera ready) & Registration
July 26 2012 ..... Submission of demonstration abstracts
July 31 2012 .....Notification of acceptance sent to the authors
Sept. 3-7 2012 .....Conference date

The contributions to the conference will be published in proceedings that will be made available to participants at the time of the conference.

OFFICIAL LANGUAGE
of the conference will be English.

ADDRESS
All correspondence regarding the conference should be addressed to

Vendula Halkova, TSD 2012
Faculty of Informatics, Masaryk University
Botanicka 68a, 602 00 Brno, Czech Republic
phone: +420-5-49 49 18 63
fax: +420-5-49 49 18 20
email: tsd2012(removeme)tsdconference.org
www.tsdconference.org/

LOCATION
Brno is the second largest city in the Czech Republic with a population of almost 400.000 and is the country's judiciary and trade-fair center. Brno is the capital of South Moravia, which is located in the south-east part of the Czech Republic and is known for a wide range of cultural, natural, and technical sights.
South Moravia is a traditional wine region. Brno had been a Royal City since 1347 and with its six universities it forms a cultural center of the region.

Brno can be reached easily by direct flights from London, Moscow, Saint Petersburg, Eindhoven, Rome and Prague and by trains or buses from Prague (200 km) or Vienna (130 km).
Call for papers for Leuven Statistics Days 2012, KU Leuven, June 7-8 2012. Deadline: February 29 2012
EVENT: Leuven Statistics Days 2012: Mixed models and modern multivariate methods in linguistics

DATE: Thursday, June 7 and Friday, June 8, 2012

CALL DEADLINE: 29 February 2012

WEBSITE: lstat.kuleuven.be/research/lsd/lsd2012/

DESCRIPTION:

Leuven Statistics Days 2012: Mixed models and modern multivariate methods in linguistics

Following the tradition of celebrating statistics at K.U.Leuven, we are glad to announce the biennial Leuven Statistics Days 2012, to be held in Leuven on June 7 and 8, 2012. This edition’s theme is “Mixed models and modern multivariate methods in linguistics”. This international Leuven-based meeting warmly welcomes everyone interested in the methodological and applied themes. Through excellent invited speakers, a number of fine contributions, and a panel discussion, the meeting organizers aim to reach their twofold goal: (1) provide an exchange forum for statistical methods in linguistics and (2) stimulate cross-fertilization, centered around the methodological themes, between researchers in linguistics, bioinformatics, computer science, data mining, engineering, bio-engineering, imaging, and medical statistics, to name but a few.

Contributed presentations (oral and poster) are very welcome. To stimulate interaction, the entire meeting is held in a plenary format. Therefore, the number of oral slots available is limited. However, also a poster session will be organized with the explicit aim of fostering interaction.

Date: Thursday, June 7 and Friday, June 8, 2012

Location: College De Valk, Tiensestraat 41, Leuven

Website: lstat.kuleuven.be/research/lsd/lsd2012/

We invite you to submit abstracts for oral and poster presentations. Authors of abstracts selected for oral presentation will have the opportunity to give a talk of about 20 minutes. In addition, we plan to organize a poster session to encourage PhD and postdoctoral researchers to present their ongoing work to statisticians from other disciplines. The total length of the abstract should not exceed one A4 sheet and the abstract should consist of the following parts:

Title (in Times New Roman 16)
Authors (the presenter should be underlined) (in Times New Roman 12)
Affiliation of the authors (in Times New Roman 12)
Abstract (maximum 300 words) (in Times New Roman 12)
References (in Times New Roman 12)
The abstract should preferably be submitted in Word and .pdf format. In case LaTeX is used, the LaTeX source code should also be provided.

To submit, please send your abstract to info(removeme)lstat.kuleuven.be.

Abstracts should be sent no later than February 29, 2012.

We hope to welcome you at the Leuven Statistical Days 2012!

Scientific and organizing committee: Dirk Speelman (chairman), Geert Molenberghs (LStat organizing chair), An Carbonez, Lilian Wassink, Dirk Geeraerts, Kris Heylen.
Call for papers for Anéla Applied Linguistics Conference, (May 9-11 2012 Lunteren). Deadline: August 11 2012
Anéla 2012 Applied Linguistics Conference

Fortieth Anniversary
in association with the Belgian Association for Applied Linguistics (ABLA) and AILA-Europe
May 9-11, 2012, Lunteren

Anela organises in association with the Belgian Association for Applied Linguistics (ABLA) and AILA-Europe the 7th Anéla conference.

We invite you to submit proposals for contributions in the form of posters, papers and colloquia: www.anela.nl/conferentie12/Call_for_papers_Anela_2012.pdf
First Call for Papers ESSLLI 2012 STUDENT SESSION, Held during The 24th European Summer School in Logic, Language and Information Opole, Poland, August 6-17, 2012. Deadline for submissions: March 20, 2012
ABOUT:
The Student Session of the 24th European Summer School in Logic, Language, and Information (ESSLLI) will take place in Opole, Poland on August 6-17, 2012. We invite submissions of original, unpublished work from students in any area at the intersection of Logic & Language, Language & Computation, or Logic & Computation. Submissions will be reviewed by several experts in the field, and accepted papers will be presented orally or as posters and will appear in the student session proceedings. This is an excellent opportunity to receive valuable feedback from expert readers and to present your work to a diverse audience.

ESSLLI 2012 will feature a wide range of foundational and advanced courses and workshops in all areas of Logic, Language, and Computation. Consult the main ESSLLI website (link below) for further information.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS:

Authors must be students, i.e., may not have received the Ph.D. degree before August 2012. All submissions must be in PDF format and be submitted to the conference EasyChair website. Submissions may be singly or jointly authored. No one may submit more than one singly and one jointly authored paper.

There are two types of papers. Long papers of up to 8 pages will be considered for both oral presentation and the poster session. Short papers of up to 4 pages will be considered as submissions for the poster session.

Submissions must be anonymous, without any identifying information, and must be must be received by March 20, 2012.

More detailed guidelines regarding submission can be found on the Student Session website: www.loriweb.org/ESSLLI2012StuS/
Links to previous years' proceedings are also available there.

Please direct inquiries about submission procedures or other matters relating to the Student Session to esslli2012stus(removeme)loriweb.org.

For general inquiries about ESSLLI 2012, please consult the main ESSLLI 2012 page, www.esslli2012.pl/.

Kind regards,
The ESSLLI 2012 Students Session Organization Committee,
Rasmus K. Rendsvig (Roskilde University) (chair)
Anders Johannsen (University of Copenhagen)
Dominik Klein (Tilburg University)
Margot Colinet (Université de Paris 7)
Matthijs Westera (Universiteit van Amsterdam)
Maxim Haddad (University of Osnabrück)
SECOND CALL FOR PAPERS, 45th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Department of Linguistics, University of Stockholm. Sweden, 29 August - 1 September 2012. DEADLINES: 15 January 2012: submission of all abstracts, 31 March 2012: notification of acceptance
www.sle2012.eu
www.societaslinguistica.eu/

The Societas Linguistica Europaea and the Department of Linguistics of the University of Stockholm, Sweden, invite you to submit abstracts for workshop, poster or general session papers for the next annual meeting.

SLE meetings provide a forum for high-quality linguistic research. For more information on the previous editions, see SLE 2009, SLE 2010 and SLE 2011.

A list with the 17 thematic workshops is now available on our website.

PLENARY SPEAKERS
Juan Carlos Acuńa Farińa (University of Santiago de Compostela)
Guglielmo Cinque (University of Venice)
Olga Fischer (University of Amsterdam)
Andrej Kibrik (Russian Academy of Sciences, Moscow)
Catrin Norrby (University of Stockholm)

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE
Chair: Maria Koptjevskaja Tamm
Secretary: Susanne Vejdemo
Members: Fredrik Heinat, Jenny Larsson, Matti Miestamo, Tomas Riad, Bernhard Wälchli

SLE CONFERENCE MANAGEMENT
Treasurer: Dik Bakker (Lancaster)
Conference manager: Bert Cornillie (Leuven)

SCIENTIFIC COMMITTEE
Chair: Ursula Doleschal (Klagensfurt). Members: Niclas Abrahamsson (Stockholm), Laura Alba (UNED, Madrid), Reili Argus (Tallinn), Peter Arkadiev (Moscow), Dany Badran (Beirut), Valeria A. Belloro (Querétaro), Paola Beninca' (Padua), Andrea L. Berez (Manoa), Marcella Bertuccelli (Pisa), Ermenegildo Bidese (Trento), Kersti Börjars (Manchester), Anna Cardinaletti (Venice), Anne Carlier (Lille 3), Michela Cennamo (Naples), Concepción Company Company (UNAM, Mex), Cleo Condoravdi (Stanford), Francisco J. Cortés Rodrķguez (La Laguna), Denis Creissels (Lyon), Michael Daniel (Moscow), Stuart Davis (Indiana), Philippe De Brabanter (Paris 4), Helen de Hoop (Nijmegen), Walter De Mulder (Antwerp), Liesbeth Degand (Louvain-la-Neuve), Pierpaolo Di Carlo (SUNY, Buffalo), Dagmar Divjak (Lund/Sheffield), Katarzyna Dziubalska-Kolaczyk (Poznan), Andrés Enrique-Arias (Balearic Islands), Victoria Escandell-Vidal (UNED, Madrid), Malgorzata Fabiszak (Poznan), Olga Fernįndez-Soriano (UAM, Madrid), Zygmunt Frajzyngier (Boulder), Antonio Garcķa Gómez (Alcalį de Henares), Joaquin Garrido (UC, Madrid), Dafydd Gibbon (Bielefeld), Spike Gildea (Oregon), Alessandra Giorgi (Venice), Adele Goldberg (Princeton), Marķa de los Įngeles Gómez Gonzįlez (Santiago de Compostela), Stefan Th. Gries (Santa Barbara), Britt-Louise Gunnarsson (Uppsala), Rania Habib (Syracuse), Youssef Haddad (Florida), Bjoern Hansen (Regensburg), Maj-Britt Mosegaard Hansen (Manchester), Peter Harder (Copenhagen), Martin Haspelmath (MPI, EVA Leipzig), Martin Hilpert (Freiburg), Tuomas Huumo (Turku), Elly Ifantidou (Athens), Karol Janicki (Bergen), Brian Joseph (Ohio State), Victor Khachan (Beirut), Mikhail Kissine (Bruxelles), Seppo Kittilä (Helsinki), Béatrice Lamiroy (Leuven), Pierre Larrivée (Caen), Ritva Laury (Helsinki), Elisabeth Leiss (Munich), Lucķa Loureiro-Porto (the Balearic Islands), Ricardo Maldonado (UNAM, Mex), Francesca Masini (Bologna), Belén Méndez-Naya (Santiago de Compostela), Amaya Mendikoetxea (UAM, Madrid), Helle Metslang (Tartu), Amina Mettouchi (Paris/CNRS), Katarzyna Miechowicz-Mathiasen (Poznan), Matti Miestamo (Stockholm), Edith Moravcsik (Milwaukee), Melissa Moyer (UA, Barcelona), Henrik Hųeg Müller (Copenhagen), Nicola Munaro (Venice), Heiko Narrog (University), Nicole Nau (Poznan), Joakim Nivre (Uppsala), Carita Paradis (Lund), Christer Platzack (Lund), Cecilia Poletto (Frankfurt), Lola Pons Rodrķguez (Sevilla), Anne Reboul (CNRS, Paris), Eric Reuland (Utrecht), Tomas Riad (Paris 8 –Stockholm), Martine Robbeets (Mainz), Anna Roussou (Patras), Francisco Ruiz de Mendoza (Logrońo), Cinzia Russi (Austin), Helge Sandųy (Bergen), Elena Seoane-Posse (Vigo), Petra Sleeman (Amsterdam), Dejan Stosic (Artois), Cristina Suįrez-Gómez (the Balearic Islands), Yakov Testelets (Moscow), Catherine Travis (Albuquerque), Dorien Van De Mieroop (Leuven), Antal Van den Bosch (Nijmegen), Henk van Riemsdijk (Tilburg), Jef Verschueren (Antwerp), Nigel Vincent (Manchester), Tuija Virtanen (Åbo), Jacqueline Visconti (Genova), Ferdinand von Mengden (Berlin), Sųren Wichmann (MPI, EVA – Leipzig), Jacek Witkos (Poznan), Alena Witzlack-Makarevich (Zürich), Ruth Wodak (Lancaster), Fernando Zśńiga (Zürich).

GUIDELINES FOR SUBMISSION: WORKSHOP PAPERS, POSTERS AND GENERAL SESSION PAPERS
The deadline for all abstracts (general sessions, poster session and workshops) is 15 January 2012. Notification of acceptance will be given by 31 March 2011.

Abstracts should not exceed 500 words (exclusive of references) and should clearly state research questions, approach, method, data and (expected) results. Abstracts will be evaluated according to these criteria.

Abstracts should be registered and submitted via the Submit Abstract form where you can upload your abstract as an attachment. The abstract should not mention the presenter(s) nor their affiliations or addresses. Abstracts are preferably in Word or .RTF format; if your abstract contains special symbols, please include a pdf version as well.

POSTERS. The next SLE meeting will hold two poster sessions (45 and 30 minutes, respectively) for both senior and junior researchers. In order to foster interaction, all other sessions will be suspended during the poster sessions. Posters may remain available during the rest of the conference. The maximum size of the poster is 1.10 m (vertical) x 1 m (horizontal). For more information about how to make a good poster, click here.

MULTIPLE PAPERS. One person may submit a single-authored abstract, a single-authored abstract and a co-authored one (not as first author) or two co-authored abstracts (only one as first author). Note that keynote papers within workshops count as ordinary papers. Presentations will be 20 minutes plus 10 minutes question time.

EVALUATION. All abstracts will be reviewed anonymously by three referees. Abstracts submitted to the general session and to the poster session will be evaluated by three members of the Scientific Committee (SC). Workshop papers receive two evaluations by SC members and one by the workshop convenors. The threshold for acceptance is the same for general session, poster and workshop abstracts. The acceptance of a paper depends on the quality of the abstract. The acceptance rate of the previous conference was 68%.

PRIZE FOR THE BEST PRESENTATION AND THE BEST POSTER
There will be a prize for the best oral presentation by a PhD student, a prize for the best oral presentation by a postdoc and a prize for the best poster. For the SLE 2011 prize winners, see our website.

For current purposes, PhD-students are students that have not completed their PhD before the conference. Postdocs have completed their PhD not earlier than January 2009. A nominated paper may be co-authored; in such a case the nominee will be the first author.

Applicants are invited to mark the button referring to the prize when they register their abstract. On the basis of the ranking of the abstracts, the Scientific Committee will set up an internal shortlist with nominees for the prizes.

Members of the Editorial Board of Folia Linguistica (Historica) and the Scientific Committee will decide who will be awarded the first prize in each category, which consists of 500 Euros, and the 2nd and 3rd prize, which is a three-year SLE membership.

REGISTRATION
Registration will start from 1 April 2012 onwards. From this year on, the SLE meeting will be a member only conference. That is, all participants with a paper in the programme will have to be members. The early bird conference fee for members will be 170 Euros.

Become a member of the Societas Linguistica Europaea.

SOCIAL PROGRAMME
There will be a reception in the City Hall of Stockholm (included in the registration fee) and a conference dinner. On Saturday afternoon there will be a post-conference excursion.

HOW TO GET TO STOCKHOLM
Stockholm, the capital of Sweden, is well connected by train, boat and airways. Stockholm is a key hub for flights in the Baltic Sea Region, the European Union and the rest of the world. It has three major airports - Arlanda (the primary gateway to Sweden), Bromma (smaller, but close to central Stockholm) and Skavsta (although 1,5 hours away by airport bus, this is the hub for Ryanair, Europe's largest low cost airline). Train tickets from continental Europe can be booked at www.sl.se, and all major travel agencies should have information on boat schedules for the Baltic Sea Region.

IMPORTANT DATES
15 January 2012: deadline for submission of all abstracts
31 March 2012: notification of acceptance
1 April 2012: early registration starts
1 June 2012: registration (full fee)
30 June 2012: registration closed for participants with a paper
20 August 2012: registration closed.

CONTACT
SLE 2012 Local Organizing Committee:
Susanne Vejdemo (Secretary)
sle2012(removeme)ling.su.se

SLE Conference Manager:
Bert Cornillie
sle(removeme)arts.kuleuven.be
Extra
AANVRAGEN AKADEMIE COLLOQUIA 2013. Deadline: 1 maart 2012
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) nodigt u van harte uit een aanvraag in te dienen voor de organisatie van een Akademie Colloquium in 2013, waaraan de KNAW financiėle en logistieke steun verleent.

Doel van een Akademie Colloquium is het bijeenbrengen van een selecte groep wetenschappelijk onderzoekers uit binnen- en buitenland. De deelnemers aan een Colloquium zijn met zorg geselecteerde experts. Op het thema zijn, binnen het vakgebied, belangrijke innovatieve ontwikkelingen te verwachten.

In 2013 kunnen zes ą zeven Colloquia in het Trippenhuis worden georganiseerd. De bijdrage van de KNAW in het exploitatietekort bedraagt maximaal 6.500 euro per dag. Voor de organisatie van een bijbehorende masterclass met promovendi is een additionele bijdrage van maximaal 3.500 euro beschikbaar.

Daarnaast levert het stafbureau van de KNAW kosteloos organisatorische en administratieve ondersteuning aan de organisator van het Colloquium.
De deadline voor indienen van aanvragen is: 1 maart 2012.

Voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagformulieren:
www.knaw.nl/colloquia
Telefoon 020 551 0747
martine.wagenaar(removeme)bureau.knaw.nl
Laatste call OAPEN-NL: Open Access-boeken. Deadline: 15 februari 2012
Doe je onderzoek in het kader van een NWO-project en overweeg je om te publiceren in boekvorm? Denk dan eens aan de mogelijkheid om de uitgever van jouw keuze te attenderen op het project OAPEN-NL.

Het project OAPEN-NL heeft tot doel te onderzoeken hoe het Open Access-uitgeven van boeken het beste kan verlopen. Voor dat onderzoek wordt een fonds of bibliotheek gevormd van enkele tientallen Open Access-boeken. Uitgevers kunnen een aanvraag indienen bij OAPEN-NL.

Er zijn inmiddels twee beoordelingsrondes geweest. De derde en tegelijk laatste ronde van OAPEN-NL heeft als deadline 15 februari 2012.

Meer informatie: www.oapen.nl
NWO: Lid worden van een beoordelingscommissie?
Beoordelingscommissies spelen een essentiėle rol bij het toekennen van subsidiegelden. Zij brengen immers aan het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen advies uit over de ingediende aanvragen op basis van waarvan het gebiedsbestuur uiteindelijk de toekennings- en afwijzingsbesluiten neemt.

Bent u geļnteresseerd en gemotiveerd om tijdens een subsidieronde deel te nemen aan een GW beoordelingscommissie, dan kunt dit u via www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8FMJPV expliciet kenbaar maken.
Internationalisering in de geesteswetenschappen (NWO): Deadline 1 maart 2012
Het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen wil met behulp van dit subsidie-instrument de internationale samenwerking tussen Nederlandse onderzoeksgroepen en hun buitenlandse collega's bevorderen, internationale netwerkvorming in de geesteswetenschappen stimuleren en geesteswetenschappelijke aanvragen bij internationale instellingen aanmoedigen.

Meer informatie: www.nwo.nl/internationalisering /gw
SyntaxUiLOTSIF Platform meetings, Utrecht University (UIL OTS), Mondays 15.30h
UiL-OTS is organising the Syntax- Uil OTS - Interface meetings (shortened to SyntaxUiLOTSIF) on Mondays from 15:30-17:00 in Utrecht.
The program for these meetings can be found on the following website:

uilotssyntaxif.wordpress.com/

If you register at this website, the talks will be announced to you by e-mail.

We hope to welcome many of you in Utrecht.