July 12th, 2012

LOT Announcements / events
Oproep publicaties voor LOT Populariseringsprijs. Deadline: 10 september 2012
Oproep LOT Populariseringsprijs 2012

Aan alle taalkundigen in Nederland

LOT looft dit jaar wederom de Populariseringsprijs uit, ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over een taalwetenschappelijk onderwerp.

De definitie van in aanmerking komende publicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor dit doel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal - artikelen, boeken, cd-roms, video's, radio - en televisieprogramma's, websites etc. - met copyright in 2011 (indien copyright van toepassing is) en 2012. De bijdrage dient in het Nederlands te rapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door een in Nederland werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienen de essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk te maken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

De omvang van de LOT-prijs bedraagt 1000 Euro.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordeling inzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse taalkundige een reeds gepubliceerde bijdrage van een collega (dus niet van eigen hand) voordragen voor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage gemotiveerd aan te melden. Bij voordracht dient vermeld te worden: Naam voorgedragene, titel bijdrage, (e-mail)adres voorgedragene, motivatie voordracht.

De inzendingen worden beoordeeld door een door het LOT benoemde jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla, samen met het bekend maken van de uitslag van de AVT-Anéla dissertatieprijs. Het Taalgala zal begin februari 2013 plaatsvinden in Utrecht. De exacte datum wordt binnenkort bekend gemaakt.

De sluitingsdatum voor inzending/voordracht is 10 september 2012. Inzendingen / voordrachten kunnen gestuurd worden naar LOT, o.v.v. LOT Populariseringsprijs, Trans 10, 3512 JK Utrecht of via e-mail naar LOT(removeme)uu.nl.

Het bestuur hoopt op een overvloedige inzending. De noodzaak tot effectievere publieksvoorlichting over aard en kwaliteit van het taalkundig onderzoek in Nederland en de resultaten daarvan blijft onverminderd aanwezig.

Het reglement is digitaal in te zien op: www.lotschool.nl/files/Reglement%20populariseringsprijs%202012-2013

Namens het LOT-bestuur,
Frank Wijnen, Wetenschappelijk directeur
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Actueel:

Taalbegrip bij autistisch kind met beperking

www.kennislink.nl/publicaties/nieuw-zicht-op-communicatieproblemen-bij-autisme-en-verstandelijke-beperking

Kinderen met autisme hebben vaak problemen met communiceren. Als ze daarnaast een verstandelijke beperking hebben, zijn ze bijzonder kwetsbaar. Onderzoek door de Leidse orthopedagoge Jarymke Maljaars toont aan dat deze kinderen meer problemen hebben bij het begrijpen van taal dan bij het produceren ervan.


Positiever bij negatieve vraagstelling
www.kennislink.nl/publicaties/mensen-positiever-bij-negatieve-vraagstelling
Mensen reageren anders op positieve dan op negatieve formuleringen. Naomi Kamoen onderzocht in haar promotie-onderzoek waarom dat zo is. De resultaten hebben betekenis voor de vertaalslag van onderzoek in de media en de manier waarop enquźtemakers de opinie van mensen peilen.
Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
Minicourse + Lecture by Elena Anagnostopoulou, Leiden University, September 3-5 2012
Elena Anagnostopoulou will be in Leiden on September 3-5. She will teach a minicourse on "Meaning domains, phases and Agree" and she will give a talk on "Dative – nominative alternations and the typology of dative Case".

The tentative schedule is as follows:

Minicourse (all classes will be between 10 and 1 pm):

- Monday 3: Compositionality, allosemy and idiomaticity in participles
- Tuesday 4: Agreement, clitics, pronouns and the PCC
- Wednesday 5: Variation in clitic doubling

- Talk (probably at 3,15 pm on Monday 3): Dative – nominative alternations and the typology of dative Case

You are all cordially invited. We would be grateful if you could send an email to dialetti(removeme)hum.leidenuniv.nl if you're planning to attend. Thanks!
Workshops / Conferences / Symposia
Leiden Summer School in Languages and Linguistics, Faculty of Humanities of Leiden University, 16 July – 27 July 2012
This year, the Summer School will consist of six programmes, including courses for beginners as well as for advanced students, taught by internationally renowned specialists:

Germanic Programme
Indo-European Programme
Indological Programme
Iranian Programme
Semitic Programme
Russian Programme

For more information and registration, visit: www.hum.leiden.edu/summerschool/
2012 INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN LANGUAGE AND SPEECH TECHNOLOGIES (SSLST 2012), Tarragona, Spain, July 30 – August 3, 2012
(formerly International PhD School in Language and Speech Technologies)

Organized by:

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)

Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/sslst2012/
Workshop Empirical Methods in Cognitive Linguistics 6 - Case Western Reserve University, Cleveland Ohio, August 1-5 2012
Applications are open for the 6th Empirical Methods in Cognitive Linguistics workshop, to be held at Case Western Reserve University, in Cleveland, Ohio August 1 – 5, 2012.

The goal of EMCL is to facilitate dialogue among language researchers with different methodological backgrounds, i.e. theorists, experimentalists, corpus linguists, etc. We do this by creating an environment where specialists learn from each other by developing a research project together where their various skills are combined.

Intended audience: Language researchers with an embodiment, situated cognition and/or cognitive linguistics background. No prior experimental or corpus training is required though an understanding of the theoretical issues is necessary. Participants can be at different early stages in their careers, i.e. graduate students, post-grads, post-docs, junior faculty, etc.

Workshop Format: During the course of a week, participants will join one of 5 hands-on mini-labs. Each mini-lab will be responsible for completing a joint research project. A select group of students (max. 8 per group for a total of 40) will be invited to participate. Each group will work with two researchers who will guide the group in selecting an idea for the group to investigate, structuring and organizing a research project, and carrying it out. The session will end with the presentation of findings and a general discussion.

Topics to be covered include
- Deciding on a research topic
- Transforming the research topic into a research question
- Developing experimental hypotheses and designing an experiment
- Data collection
- Statistical analysis and interpretation
- Presentation of findings to an audience
- post-Workshop write up of the research, as a brief article

Faculty Groups
Group 1: Seana Coulson and Shelli Feist
Group 2: Daniel Casasanto and Todd Oakley
Group 3: Ben Bergen and Laura Casasanto
Group 4: Fey Parrill and Vera Tobin
Group 5: Kensy Cooperrider and Michael Spivey
Application: Please see our website for details. Completed applications must be submitted to emcl6case at gmail.com by APRIL 1, 2012.

Participation Fee: $160. We have 1 tuition scholarship available for a student from Eastern Europe or a developing country which will be awarded by lottery.

See www.sites.google.com/site/emcl6case/ for more information.
Update 24th European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI), Opole Poland, August 6-17 2012
Meeting: 24th European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI)
Date: 06-Aug-2012 - 17-Aug-2012
Location: Opole, Poland
Meeting URL: www.esslli2012.pl
Early registration deadline: 15-06-2012
********************************************************************************

**Meeting Description**

For the past 24 years, the European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI) has been organized every year by the Association for Logic, Language and Information (FoLLI) in different sites around Europe. The main focus of ESSLLI is on the interface between linguistics, logic and computation.

ESSLLI offers foundational, introductory and advanced courses, as well as workshops, covering a wide variety of topics within the three areas of interest: Language and Computation, Language and Logic, and Logic and Computation. Previous summer schools have been highly successful, attracting up to 500 students from Europe and elsewhere. The school has developed into an important meeting place and forum for discussion for students and researchers interested in the interdisciplinary study of Logic, Language and Information. During two weeks, 49 courses and 6 workshops are offered to the attendants, each of 1.5 hours per day during a five days week, with up to seven parallel sessions. ESSLLI also includes a student session (papers and posters by students only,
1.5 hour per day during the two weeks). There will be three evening lectures by Mel Fitting, Jonathan Ginzburg and Adam Przepiorkowski.

In 2012, ESSLLI will held in Opole, Poland and will be organized by the University of Opole, Poland. Chair of the program committee is Andreas Herzig, and chairs of the organizing committee are Urszula Wybraniec-Skardowska and Janusz Czelakowski.

**Summer School Programme**

www.esslli2012.pl/index.php?id=67

**Online Registration**

www.esslli2012.pl/index.php?id=68

**Programme Committee**

Chair: Andreas Herzig (Université de Toulouse and CNRS) Local co-chair: Anna Pietryga (University of Opole)

Area specialists:
Language and Computation:
- Miriam Butt (Sprachwissenschaft, University of Konstanz)
- Gosse Bouma (Groningen University)
Language and Logic:
- Regine Eckardt (Language and Literature, University of Göttingen)
- Rick Nouwen (UiL-OTS, Utrecht University) Logic and Computation:
- Natasha Alechina (CS, University of Nottingham)
- Andreas Weiermann (Mathematics and Computation, Ghent University)


**Organizing Committee**

Chair: Urszula Wybraniec-Skardowska and Janusz Czelakowski (University of Opole)
6th HiSoN Summer School on Historical Sociolinguistics, Historical Sociolinguistics Network, Frauenchiemsee, Bavaria, Germany, August 9-16 2012
Summer Course on Hungarian, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, August 10 to September 1 2012
Dear All,
We are starting a brand new summer school at the Institute, fully funded for eligible applicants. Application deadline: 26th April.

For more, see link below:
www.nytud.hu/summercourse2012/

Best,
Istvan Kenesei

==================================
Research Institute for Linguistics
Hungarian Academy of Sciences
9-TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MODAL LOGIC (AiML-2012), COPENHAGEN, 22-25 AUGUST, 2012
hylocore.ruc.dk/aiml2012.html

Advances in Modal Logic is an initiative aimed at presenting the state of the art in modal logic and its various applications. The initiative consists of a conference series together with volumes based on the conferences. Information about the AiML series can be obtained at www.aiml.net. AiML-2012 is the ninth conference in the series.

REGISTRATION: Please see hylocore.ruc.dk/aiml2012/registration.php
NOTE THAT THE DEADLINE FOR EARLY REGISTRATION IS JUNE 29.

ACCEPTED PAPERS: Please see hylocore.ruc.dk/aiml2012/accepted.php

CONFERENCE LOCATION
Advances in Modal Logic 2012 will be held at the IDA conference centre in downtown Copenhagen:

ida.dk/sites/moedecenter/english/Sider/EnglishForside.aspx

This is in easy walking distance from Copenhagen Central Station and a number of reasonably priced hotels.

INVITED SPEAKERS
Lev Beklemishev (Moscow State University) Johan van Benthem (University of Amsterdam and Stanford University) Lars Birkedal (IT University of Copenhagen, Denmark) Patrick Blackburn (Roskilde University) Balder ten Cate (UC Santa Cruz) Larisa Maksimova (Novosibirsk State University)

SPECIAL SESSION ON HYBRID LOGIC. Hybrid logic is an extension of modal logic allowing to refer explicitly to states of the model in the syntax of formulas.
There will be a special session of AiML devoted to papers on hybrid logic.
The scope of the special session is standard hybrid-logical machinery like nominals, satisfaction operators, and the downarrow binder, but also other extensions of modal logic can be considered.

SPECIAL SESSION IN HONOUR OF LARISA MAKSIMOVA. There will be a special session of AiML devoted to papers and talks in honour of Larisa Maksimova, in recognition of her many outstanding contributions to modal logic.

PROGRAMME COMMITTEE
Carlos Areces (FaMAF, Universitad Nacional de Cordoba, Argentina) Philippe Balbiani (IRIT, Toulouse, France) Lev Beklemishev (Moscow State University, Russia) Guram Bezhanishvili (New Mexico State University, USA) Nick Bezhanishvili (Imperial College London, UK) Patrick Blackburn (Roskilde University, Denmark) Thomas Bolander (Technical University of Denmark) Torben Brauner (Roskilde University, Denmark) Giovanna Corsi (Universitą di Bologna, Italy) Giovanna D'Agostino (Universitą di Udine, Italy) Stephane Demri (LSV, ENS Cachan, France) Melvin Fitting (Lehman College, CUNY, USA) Robert Goldblatt (Victoria University of Wellington, New Zealand) Valentin Goranko (Technical University of Denmark) Rajeev Gore (Australian National University, Australia) Andreas Herzig (IRIT, Toulouse, France) Ian Hodkinson (Imperial College London, UK) Wiebe van der Hoek (University of Liverpool, UK) Rosalie Iemhoff (University of Utrecht, The Netherlands) Alexander Kurz (University of Leicester, UK) Tadeusz Litak (University of Leicester, UK) Hiroakira Ono (Japan Advanced Institute of Science and Technology) Martin Otto (Technical University of Darmstadt, Germany) Alessandra Palmigiano (ILLC, University of Amsterdam, The Netherlands) Renate Schmidt (University of Manchester, UK) Lutz Schröder (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) Valentin Shehtman (Moscow State University, Russia) Dimiter Vakarelov (Sofia University, Bulgaria) Yde Venema (ILLC, University of Amsterdam, The Netherlands) Heinrich Wansing (Ruhr University Bochum, Germany) Frank Wolter (University of Liverpool, UK) Michael Zakharyaschev (Birkbeck College, London, UK)

PROGRAMME COMMITTEE CO-CHAIRS
Silvio Ghilardi (Universitą degli Studi di Milano, Italy) Lawrence Moss (Indiana University, USA)

ORGANIZING COMMITTEE CO-CHAIRS
Thomas Bolander (Technical University of Denmark) Torben Braüner (Roskilde University, Denmark)

FURTHER INFORMATION. Please see hylocore.ruc.dk/aiml2012/

ENQUIRIES. E-mail enquiries should be directed to aiml2012(removeme)easychair.org
DiO Summer School -- Discourses of Expertise, University of Antwerp, August 27-30 2012
Discourse in Organizations (DiO) is offering a ‘methods school’ on Discourses of Expertise later this Summer. The Venue is the University of Antwerp, and the dates are Monday 27 August – Thursday 30 August 2012. More information on program and speakers in the attached leaflet and on www.ua.ac.be/DiO .

Applications are invited until 20 July through the online application form. The fee for the 4 half-day methods school is 100 euros, except for PhD students from the University of Antwerp, Ghent University and KULeuven, who are exempt from paying fees.


Please also forward to anyone interested.


Enjoy your summer,


The DiO-team
CITEC Summer School 2012, CITEC, Bielefeld University, Germany, August 27th-31st, 2012
Verbal and non-verbal interaction: From experiments to implementation

Application Deadline: June 20th, 2012
--------------------------------------------------------------------------------------Abstract
Humans, as well as animal or artificial agents or robots are continuously confronted with the problem of understanding each other. What are the mechanisms that shape communicative behaviour, what makes it so efficient in natural environments and what is the key for the improvement of it in artificial contexts? Dialogue coordination (alignment) in normal and noisy environments, intention understanding (pragmatic and joint attention), non-verbal cues (gestures and facial expression decoding), and asymmetric communication are some common challenges for interactive systems, and they require efficient verbal and non-verbal mechanisms. The CITEC Summer School 2012 will focus on such mechanisms from the perspectives of experimental psychology, cognitive sciences, computational modelling, neuroinformatics, gesture studies, animal communication, human-machine interaction and robotics.


To gain insights into these topics, the Graduate School in "Cognitive Interaction Technology" invites top PhD students to apply for the 2012 Summer School entitled "Verbal and non-verbal interaction: From experiments to implementation". It will take place from 27th to 31st of August 2012 at Bielefeld University (arrival 26th August, departure 1st September). The CITEC Summer School will consist of plenary lectures held by invited speakers, small-group workshops on practical, experimental and theoretical topics, as well as discussion groups, and an activity program.


For the afternoon workshops, you may select one of the following five streams:
1. Development of joint action
2. Gesture in communication
3. Multi-modal data recording and analysis
4. Verbal and non-verbal interaction in social neuroscience
5. Distributed cognition and coordination in interaction

Guest speakers:
Katja Liebal, Cluster of Excellence ‘Languages of Emotion’, FU Berlin
Hiroshi Ishiguro, Intelligent Robotics Laboratory, Osaka University
Kerstin Dautenhahn, Adaptive Systems Research Group, University of Hertfordshire
Martha Alibali, Department of Psychology, University of Wisconsin - Madison
Ivan Toni, Cognitive Psychology and Motor Cognition, Radboud University Nijmegen

Please find details for the online application here:
www.cit-ec.de/summerschool/application2012


For more information, please visit:
www.cit-ec.de/summerschool/
NC Utrecht Research Day 2012, AZU Utrecht, August 31 2012
Friday 31st August
13:00 — 18:00
The 2012 NC Utrecht Research Day is scheduled for Friday August 31.

Friday 31 August 2012- lectures start at 13.30 hrs
“Roze Collegezaal” AZU (Pink Lecture Hall AZU)
Drinks

NCU Debate:
“The language comprehension network: structure and function"
Main speaker this year will be Angela Friederici, director of the Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences in Leipzig ( www.cbs.mpg.de/staff/angelafr-203).
TSD-2012 Fifteenth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE, Brno, Czech Republic, September 3-7 2012
NIL2012 Conference, Paris, September 6-7 2012
International Conference NIL2012
Narrative, Intervention and Literacy:
Development of Oral narratives, intervention procedures and reading comprehension
lewebpedagogique.com/nil2012/


6-7 September 2012
Paris, France

Organized by the NIL Team
Coordination : Edy Veneziano

Understanding, constructing or retelling coherent narratives contribute to progress in literacy skills and are in general good predictors of school success and disposition to literacy. It is therefore important to understand the processes underlying the development of narrative abilities as well as to reveal the conditions leading the child to further develop and/or to better utilize the competences implied in this activity. The goals of this international conference are threefold.
First, it aims to report on recent advances in narrative development, focusing particularly on the development of the capacity to express causal relations, be them physical or psychological, the internal states and the different points of view of the characters.
Secondly, and particularly important for this Conference, it aims to consider the conditions that stimulate and promote narrative skills, taking into account short term and long term intervention procedures as well as educational, developmental, linguistic and socio-cognitive variables.
Thirdly, it will focus on the interrelations between oral narrative skills and children’s advances in literacy in their early schooling.
These issues will be examined with an interdisciplinary approach by confronting the points of view of scholars of different disciplines like developmental psychology, linguistics and education.
The Conference will be organized around plenary presentations, poster sessions and will allow time for discussion. The Conference addresses specialists in narrative development and literacy, childhood professionals like teachers, educators, speech therapists or book publishers, as well as parents.

Speakers
Barbara BOKUS, University of Warsaw, Poland
David K. DICKINSON, Vanderbilt Peabody College, Nashville, TN, USA
Ilaria GRAZZANI, University of Milano Bicocca, Milano, Italy
Harriet JISA, Université de Lyon, Lyon, France
Hélčne Makdissi, Université Laval, Québec, Canada
Alyssa McCABE, University of Massachusetts, Lowell, MA, USA
Ageliki NICOLOPOULOU, Lehigh University, Bethlehem, PA, USA
Bracha NIR Saghiv, Haifa University, Israel
Christiane PRENERON, CNRS, MoDyCo UMR7114, Paris, France
Judy REILLY, University of California at San Diego, San Diego, CA, USA
Yves REUTER, Université Lille 3, Théodile-CIREL EA 4354, Lille, France
Pauline, SIROIS, Université Laval, Québec, Canada
Catherine SNOW, Harvard University, Boston, MA, USA
Edy VENEZIANO, Université Paris Descartes-CNRS MoDyCo UMR 7114, Paris France

Conference languages : French and English

For further information please visit our website (kept updated): lewebpedagogique.com/nil2012/
Hybrid Machine Translation Workshop, satellite workshop of TSD 2012,Brno, Czech Republic, September 3 2012
The Architecture of Writing Systems”, 8th International Workshop on Writing Systems and Literacy. Oldenburg (Germany), October 4-5 2012
See writtenlanguage.ruhosting.nl/workshopsMaterials/call_awll_2012.pdf. Researchers who would like to attend the workshop without presenting a paper are welcome. Registration awll8@uni?oldenburg.de.
2012 INTERNATIONAL FALL SCHOOL IN FORMAL LANGUAGES AND APPLICATIONS, FSFLA 2012, Spain, October 29-November 2 2012
Tarragona, Spain

October 29 – November 2, 2012

Organized by:

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)

Rovira i Virgili University


grammars.grlmc.com/fsfla2012/
Congres TaalStaal, Janskerk Utrecht, 9 November 2012
Update TaalStaal: Aanmelding gestart

Auris organiseert op 9 november 2012 ‘TaalStaal’. Dit doet Auris samen met Pento en de NSDSK (Partners in Verstaan), de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Het congres geeft een actueel overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken rond ernstige taal- en spraakproblemen (ESM) .

Hoofdlezingen van: prof. dr. Simon E. Fisher, directeur afdeling Taal en Genetica van het Max Planck instituut over ‘Erfelijke factoren bij Specific Language Impairment (SLI)’ en dr. Judy Clegg, University of Sheffield (UK) over ‘Follow up bij SLI-kinderen. Wat gebeurt er in adolescentie en daarna met deze groep cliėnten.

Voor medewerkers van de deelnemende organisaties is deelname gratis. Daarnaast mogen zij ook een gast uit hun professionele netwerk meenemen. Zij kunnen dus het bezoek aan dit congres ‘cadeau doen’.
De gast mag namelijk kosteloos deelnemen. Andere belangstellenden uit ons netwerk kunnen ook inschrijven, maar betalen voor hun deelname aan het congres (€75,-).
TaalStaal heeft een wetenschappelijke insteek. Wij denken dat het congres vooral interessant is voor mensen die inhoudelijk betrokken zijn bij de ESM problematiek van onze cliėnten/leerlingen.

De twee Engelstalige lezingen zullen op een scherm ondertiteld worden.

LET OP! Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus wees er snel bij.

Voor de goede registratie van de deelnemers is het van belang dat iedereen zich individueel aanmeldt via de site www.taalstaal.nl.
Dus ook de gasten.

Wij willen jullie vragen je medewerkers te wijzen op deze mogelijkheid.

Zaterdag 9 juni heeft een advertentie van TaalStaal in Van Horen Zeggen gestaan. Aanmelden is inmiddels mogelijk via www.taalstaal.nl
Daar vind je ook het programma van de dag.
Symposium: the cultural meaning of the life-sciences, KNAW Amsterdam, November 13 2012
Date: Tuesday 13 November 2012\r\nVenue: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen – Tinbergenzaal, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam\r\nModerator: Prof. dr. Floris Cohen\r\n\r\nA discussion meeting of PhD researchers from Dutch universities with Daniel Dennett, recipient of the 2012 Erasmus Prize.\r\n\r\nOrganized by the Praemium Erasmianum Foundation and the Huizinga Research Institute and Graduate School for Cultural History. \r\n\r\ www.huizingainstituut.nl/call-for-participants-symposium-the-cultural-meaning-of-the-life-sciences/\r\n\r\n
9th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media, Hotel Berlin, Germany, November 21 - 23, 2012
9th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media

November 21 - 23, 2012, Hotel Berlin, Berlin, Germany

www.languages-media.com
6de Dag van de Nederlandse Zinsbouw (DNZ 6) UPDATE, Universiteit Antwerpen, 23 November 2012
6de Dag van de Nederlandse Zinsbouw

Datum: vrijdag 23 november 2012
Locatie: Universiteit Antwerpen, Klooster Grauwzusters, Lange St.-Annastraat 7, Antwerpen
Website: atlas.hogent.be/~disgram/dnz/index.htm

De Dag van de Nederlandse Zinsbouw is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines, theorieėn) in debat gaan over prominente thema’s die betrekking hebben op de zinsbouw van het Nederlands. In deze zesde editie (DNZ 6) komen drie thema’s aan bod die steeds vanuit verschillende theoretische kaders bekeken worden om zo een indruk te krijgen van de overeenkomsten en verschillen.

Imperatieven
Daniėl Van Olmen (North-West University Potchefstroom, Universiteit Antwerpen)
Gertjan Postma (Meertens Instituut)

Binding
Eric Reuland (Universiteit Utrecht)
Petra Hendriks (Rijksuniversiteit Groningen)

Tempus, aspect en modaliteit
Henk Verkuyl (Universiteit Utrecht)
Ronny Boogaart (Universiteit Leiden)

Deelname aan de dag is gratis maar aanmelding is noodzakelijk vóór 12 november 2013 op het adres reinhild.vandekerckhove(removeme)ua.ac.be.

Organisatie: Hans Broekhuis, Evie Coussé, Jacqueline Evers-Vermeul, Olaf Koeneman, Mark de Vries
Lokale organisatie in Antwerpen: Jan Nuyts, Johan van der Auwera, Reinhild Vandekerckhove
Conference Going Romance 2012, University of Leuven, Belgium (KU Leuven), 6-8 December 2012
Workshop (8 December) “Cleft sentences in Romance and Germanic”

Conference website: wwwling.arts.kuleuven.be/franitalco/gr2012/

Invited speakers

Cristina Tortora (The Graduate Center, CUNY)
Manuel Leonetti (Universidad de Alcalį)
Adriana Belletti (Universitą degli Studi di Siena, CISCL)
Conference Description

Going Romance is the European conference series that focuses on Romance languages from the perspective of current linguistic theorizing. In the two decades of its existence, it has developed into the major European discussion forum for theoretically relevant research on Romance languages where current ideas about language in general and about Romance languages in particular are discussed. This year, for the first time, the conference will be held in Belgium, at the KU Leuven.

The conference includes two days of general sessions, for which papers on all aspects and disciplines of Romance linguistics are invited, and a workshop “Cleft sentences in Romance and Germanic”. For the workshop, we invite contributions on cleft sentences in Romance, possibly, but not necessarily, in comparison with cleft sentences in Germanic. We explicitly welcome contributions from all types of theoretical frameworks. Questions to be addressed in the workshop include, but are not limited to, the following:

Are there specific differences between cleft sentences in Romance and Germanic?
Which are the prosodic, semantic, information structural and syntactic properties of non-prototypical instances of clefts, such as presentational clefts?
To which extent do these non-prototypical instances of clefts challenge existing analyses of clefts, which are mostly based on it-clefts and their counterparts in other languages?
Are clefts best analyzed by integrating information structure in syntax (as in cartographic analyses) or by strictly separating information structure and syntax?
Conference "A Germanic Sandwich 2013", University of Leuven, Belgium, January 11-12 2013
‘A Germanic Sandwich 2013’ will be held at the University of Leuven from 11-12 January 2013,
www.shef.ac.uk/dutch/pastevents#sandwich and Van der Wouden, forthc.
17th World Congress of the International Applied Linguistics Association, Brisbane, Australia, 10-15 August 2014
Please visit the website www.aila2014.com and register ‘Your Expression of Interest’ to be kept informed of the details of this upcoming congress.
Job Announcements / Vacancies
3 PhD fellowships in the research project “The Multiple Functional Load of grammatical signs in text construction and processes of language change” at the University of Leuven. Deadline: July 15 2012
The Research Unit of Cognitive and Functional Linguistics at the Department of Linguistics of the University of Leuven is looking for applicants for three fully funded four-year PhD fellowship in linguistics (starting date: October/November 2012).

The three PhD fellowship are part of a larger collaborative project (GOA/12/007) "The Multiple Functional Load of grammatical signs in text construction and processes of language change", funded by the Research Council of the University of Leuven. The team supervising the project consists of Bert Cornillie, Kristin Davidse, Jean-Christophe Verstraete and An Van linden. The PhD projects deal with English Linguistics, Spanish Linguistics and Typology.

- The PhD project on English linguistics will focus on factive complements of verbal predicates in English. Its aims are to identify the specific properties that characterize factive complements in contrast with complements of reported speech, and to further elucidate the essence of the factive presupposition. More information about the project can be requested by e-mail. The supervisor of this PhD is Kristin Davidse and the co-supervisor Lieselotte Brems.

The PhD project on Spanish linguistics is entitled ‘Discourse status and the development of object doubling in Spanish’ and its aim is to account for the origin and evolution of (indirect) object doubling in Spanish (e.g. Se (COI) lo (COD) dije a mi vecino (COI) ‘I told it to my neighbour’). A summary of the research project can be requested by e-mail. The supervisor of this PhD is Bert Cornillie, its co-supervisor is Freek Van de Velde.

The aim of the typological PhD project is to develop a typology of referring expressions and their role in discourse, based on a sample of Australian languages (or focusing on one language, if the candidate has field experience). More information about the project can be requested by e-mail. The supervisor of this fellowship is Jean-Christophe Verstraete.

Motivated candidates are invited to apply online according to the instructions given at: www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacancies_aapbap/phd_humanities.html#linguistics

Please include a cover letter, a CV, the names of up to three referees we may contact prior to appointment, and a sample piece of writing. The deadline for applications is July 15th 2012.

Interviews will be held with shortlisted candidates in the second half of August (in person or online for overseas applicants). A decision will be made by the end of August.

The fellow will receive a salary of approximately 1700 EUR/month (after taxes) for a period of four years and all regular provisions for PhD fellows at the University of Leuven. In addition, s/he will be allocated office space and a laptop, and receive funding for research activities like attending conferences abroad and organizing workshops and conferences in Leuven or elsewhere.


The successful candidate may be asked to provide (limited) assistance with teaching, student supervision and data management. S/he will join a dynamic research team (including six faculty members, several postdoctoral fellows and many PhD students).

For further information, please contact the respective supervisors. Kristin.davidse(removeme)arts.kuleuven.be ; bert.cornillie(removeme)arts.kuleuven.be ; jcv(removeme)arts.kuleuven.beStart date: October/November 2012

End date: September 2016
Postdoc for project 'Empirical foundations of linguistics’, University Paris Diderot-Paris 7 / Paris Descartes-Paris 5. Deadline: July 13 2012
Postdoctoral Position : Role of phonological and categorial information on the recognition of French VN compounds: An electroencephalographical study

Contact: Bernard Fradin and Frederic Isel
Contact email: bernard.fradin_at_linguist.jussieu.fr
University: University Paris Diderot-Paris 7 / Paris Descartes-Paris 5
Job rank: Postodoctoral fellow position
Duration: 12 months, (starting October 2012)
Salary: between € 2 000 and € 1 800 net / month.
Keywords: prosody; lexical morphology; VN compounds; prosody-driven model; EEG;
Application deadline: July 13, 2012
Application email: bernard.fradin_at_linguist.jussieu.fr

This position is offered within the 10-year project ‘Empirical foundations of linguistics’ that started in 2011. The present postdoctoral project is part of the Strand 2 ‘Experimental grammar from a cross-linguistic perspective’ in the axis ‘The many-to-many nature of lexeme formation’.
Description
The successful candidate will investigate the prosody-syntax interaction during recognition of French VN compounds using electroencephalography (EEG). The rationale of the present project is to better understand the role of prosodic pattern and word category information delivered by the first syllables of a word to anticipate its morphological structure. The use of event-related-brain potentials will allow us to trace with a high temporal resolution the electrical responses of the brain in natural and truncated prosody-syntax conditions. The experimental investigations will take place at the University Paris Descartes in the Vision, Action, Cognition Lab led by Prof. Karine Doré-Mazars (Neurocognition of Language group, Prof. Frederic Isel). The post-doc will work in a multidisciplinary (psychology, linguistics, neurophysiology) dynamic and supportive environment on a variety of projects involving behavioral, and EEG studies.
Individuals with a Ph.D in cognitive neuroscience or neurolinguistics with a formation in formal linguistics or a Ph.D in linguistics with solid formation in cognitive neuroscience or neurolinguistics are encouraged to apply. Previous experience with: 1) Experimental Cognitive Psychology ; 2) EEG; 3) familiarity with Matlab, EEGlab, SPM, etc ; and 4) a formation in phonetic-phonology or lexical morphology are considered strengths.

Applications will be examined by a committee of experts. To apply, send
a motivation letter
an updated CV with the list of publications ;
the website where your publications can be found ;
the names and email addresses of two referees.
Postdoctoral Research position at the University of Liverpool. Deadline: August 1 2012
Please find below an advert for a Postdoctoral Research position at
the University of Liverpool. Applications from outside the EU are
encouraged, but we are obliged to appoint from within the EU if a
suitably qualified candidate can be found.

Postdoctoral Research Associate (Computational Modelling: Child
Language Acquisition)
31,020 pounds per year
Faculty of Health and Life Sciences
Institute of Psychology, Health and Society
University of Liverpool
Ref: R-577723/WWW
Closing date for receipt of applications: 1 August 2012

You will join a child language modeling project, led by Dr Franklin
Chang. The project will involve the development of a connectionist
model of syntax acquisition that will be fit to range of acquisition
phenomena (e.g., grammaticality judgments, preferential looking,
elicited production). You will be responsible for programming and
analyzing a neural network of syntax acquisition. You should have a
PhD in psychology, computer science or a closely related field and
have an interest in connectionist models and syntactic
development. Experience with programming languages like python, Java, R,
or related languages is desirable.
The post is available for 2 years, commencing 1 October
2012.

Further information can be found at
sites.google.com/site/sentenceproductionmodel/news

Please direct any informal enquiries regarding the modelling to
Franklin Chang - franklin.chang [at] liverpool.ac.uk- and regarding
the research project more generally to Ben Ambridge - ben.ambridge
[at] liverpool.ac.uk
Postdoc for project "Explaining language", Tilburg School of Humanities. Deadline: August 15 2012
The Tilburg School of Humanities has a vacancy for a three year postdoc for a project on "Explaining language". The project is situated at the interface of philosophy of science and computational linguistics. It explores the scope and limits of probabilistic explanations in natural language processing with particular attention to the role of subjective uncertainty and statistical learning in such models.


More details can be found here: erec.uvt.nl/vacancy?inc=UVT-EXT-2012-0258
Vacature Universitair Docent Onderwijsstudies (V/M) (0.8/1.0 fte), Universiteit Leiden. Deadline: 17 Augustus 2012
Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden
Universitair Docent Onderwijsstudies (V/M) (0.8/1.0 fte)
vacaturenummer:
De afdeling Onderwijsstudies van de Faculteit der Sociale Wetenschappen te Leiden ( www.fsw.leidenuniv.nl/pedagogiek/onderwijsstudies) zoekt een universitair docent met wetenschappelijke kennis en ervaring op het gebied van cognitieve, ontwikkelings- en/of onderwijspsychologie. De UD geeft onderwijs (hoorcolleges en werkgroepen) in de propedeuse van Pedagogische Wetenschappen en in de bachelor- en masterfases van de differentiatie Onderwijsstudies. Daarnaast is de UD actief in het opzetten, uitvoeren en begeleiden van onderzoek binnen het Brain and Education lab (www.brainandeducationlab.nl), met thema’s als cognitieve processen in lezen en leren, toepassing naar onderwijs, en/of educational neuroscience.

De aanstelling betreft deelname aan het onderzoeksprogramma (30%), het onderwijsprogramma (60%), en organisatorische activiteiten (10%).

Taken
• Opzetten en uitvoeren van onderzoek over onderwijskundige thema’s, bij voorkeur betreffende begrijpend lezen, tekstverwerking en/of de ontwikkeling van leesbegrip
• Begeleiden van promovendi
• Schrijven van onderzoeksaanvragen
• Onderwijs (colleges en werkgroepen) in de bachelor en master programma’s.
• Begeleiden studenten bij Bachelor- en Masterscripties
• Deelname in administratieve en organisatorische taken
Functie-eisen
• Promotie in één der Sociale Wetenschappen
• Expertise in cognitieve modellen voor begrijpend lezen en leren van tekst
• Aantoonbare interesse in verbinden cognitief perspectief en onderwijskundige toepassingen
• Aantoonbare ervaring met
o publiceren in internationale (engelstalige) peer-reviewed journals
o schrijven van onderzoeksaanvragen
o onderwijs in alle fasen van de studie (bij voorkeur met BKO registratie)
• Uitstekende kennis van de Engelse taal
• Uitstekende schrijfvaardigheden
• Uitstekende contactuele vaardigheden
• De Universiteit Leiden vraagt van het wetenschappelijk personeel het “Basis Kwalificatie Onderwijs”-diploma (BKO). Als de beoogde kandidaat niet beschikt over een BKO of gelijkwaardig diploma, dan zal het instituut ondersteuning bieden in het verkrijgen hiervan.
Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor 1 jaar (inclusief een proeftijd van 2 maanden), met uitzicht op een verlenging met 4 jaar. De functie is ingedeeld volgens het Universitair Functieordening systeem als UD 2. Het salaris voor de functie bedraagt minimaal
€ 3195,- en maximaal € 4374,- bruto per maand op basis van een volledige werkweek (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten). Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en werkervaring. De datum van indiensttreding is flexibel in te vullen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. P. van den Broek (broekpwvanden(removeme)fsw.leidenuniv.nl).

Sollicitaties, onder vermelding van het vacaturenummer, uiterlijk 17 augustus zenden naar: vacature(removeme)fsw.leidenuniv.nl.

Wanneer uw sollicitatie ons bereikt bevestigen wij de ontvangst per e-mail. Als u geen bevestiging ontvangt binnen 3 dagen verzoeken wij u contact op te nemen op telefoonnummer: 0715273427.
Profielvacature Taaldidactiek Nederlands (50 %) en Taaldidactiek Engels (50%), KU Leuven. Deadline: open tot gevuld (ingangsdatum 1 oktober)
Aan de faculteit Letteren van de KU Leuven is een voltijds ambt in het zelfstandig academisch personeel vacant in het domein van de specifieke lerarenopleiding Talen, en meer in het bijzonder de vakdidactiek Nederlands als moedertaal (50%) en de vakdidactiek Engels als vreemde taal (50%).

OPDRACHT
Onderzoek

Het behoort tot de opdracht van de aangestelde kandidaat een vakdidactisch onderzoeksprogramma te ontwikkelen, excellente wetenschappelijke resultaten van internationaal niveau na te streven en deel te nemen aan nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het vlak van onderzoek in het domein van de vakdidactiek Nederlands (taalbeheersing, taalbeschouwing, literatuur en van het vakoverschrijdend leren), de vakdidactiek Engels (taal en cultuur (incl. literatuur) en vakoverschrijdend werk) én de didactiek van de lerarenopleiding.

Onderwijs

De opdracht van de kandidaat omvat eveneens het verstrekken en verzorgen van onderwijs in de specifieke lerarenopleiding Nederlands, de specifieke lerarenopleiding Engels en de specifieke lerarenopleiding Talen.

Dit onderwijs moet aan de eisen beantwoorden die aan academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriėntatie en academisch gehalte betreft. Het onderwijs moet bij het onderwijsconcept van de KU Leuven aansluiten. Engagement voor de kwaliteit van de SLO Talen als geheel en, in het bijzonder, de SLO Talen: Nederlands en de SLO Talen: Engels, wordt vanzelfsprekend beschouwd.

De onderwijsopdracht omvat:

Taaloverschrijdende Vakdidactiek Talen, partim - 00,50 j.u
Vakdidactiek Nederlands (2 stp.) - 00,50 j.u
Vakdidactisch Seminarie Nederlands (3 stp) - 00,75 j.u
Stage Bachelortalen (15 stp.): taal 1 (Nederlands) - 01,00 j.u
Stage Bachelortalen (15 stp.): taal 2 (Nederlands) - 01,00 j.u
Vakdidactiek Engels (2 stp.) - 00,50 j.u
Vakdidactisch Seminarie Engels (3 stp) - 00,75 j.u
Stage Bachelortalen (15 stp.): taal 1 (Engels) - 01,00 j.u
Stage Bachelortalen (15 stp.): taal 2 (Engels) - 01,00 j.u
De onderwijsopdracht kan eventueel worden uitgebreid met een aan de SLO Talen gerelateerd vak.

Dienstverlening

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij beschikbaar zijn voor interne dienstverlening en participatie in bestuurstaken gerelateerd aan de SLO en dat zij wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening opzetten voor Nederlands en Engels, onder meer via wetenschapspopulariserende publicaties en lezingen voor het werkveld en/of door de organisatie van postacademische nascholing voor Nederlands en Engels.

VEREISTEN

De kandidaten moeten houder te zijn van een diploma van doctor in de Taal- en Letterkunde, doctor in de Taalkunde of doctor in de Letterkunde, bij voorkeur met specialisatie in de didactiek van het talenonderwijs. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over uitstekende didactische en contactuele vaardigheden en in staat zijn vlot samen te werken met de collega’s vakdidactici en praktijklectoren - vooral binnen de cluster SLO Talen - en met de actoren uit het onderwijsveld (pedagogische begeleiders, stagementoren, directies en leerkrachten).

Er wordt verwacht dat zij een uitstekend onderzoeksdossier in het domein van de didactiek van Taal en/of Letterkunde kunnen uitbouwen voor Nederlands én Engels en uitstekend onderwijs kunnen geven in het domein van de vakdidactiek Nederlands, de vakdidactiek Engels, en bij uitbreiding Talen, zodat ze op het gebied van onderzoek en onderwijs kunnen bijdragen tot de kwaliteit van het vakdidactisch en opleidingsdidactisch onderzoek talen en van de opleidingen waarin ze doceren. De onderzoekskwaliteit moet o.m. blijken uit wetenschappelijke publicaties met betrekking tot het onderwijs van het Engels en van het Nederlands. Internationale onderzoekservaring is een pluspunt.

De kandidaten wordt gevraagd bij hun sollicitatie een kort onderzoeksproject (maximum 2 pagina's) voor de beide vakdidactieken en een visietekst over het onderwijs (maximum 2 pagina’s) toe te voegen in het Nederlands en in het Engels.

Afhankelijk van de kwalificaties van de kandidaat gebeurt de benoeming in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel.

De KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Kandidaatstelling is uitsluitend elektronisch mogelijk op: www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacatures/letteren.html - scrollen naar Nr. 18/2008
Contactpersonen:

Prof. dr. Luk Draye, decaan van de faculteit Letteren
Blijde-Inkomststraat 21, B-3000 Leuven, tel. : 016/325 000
e-mail: luk.draye(removeme)arts.kuleuven.be
Prof. dr. Lies Sercu, programmadirecteur van de Specifieke Lerarenopleidingen Talen, Geschiedenis-Kunst-Muziek en Godsdienstwetenschappen
Blijde-Inkomststraat 21, B-3000 Leuven, tel.: 016/ 324 826
e-mail: lies.sercu(removeme)arts.kuleuven.be
Research faculty position in Instructed Second Language Acquisition, University of Maryland (CASL Center). Deadline: Open Until Filled
The University of Maryland Center for Advanced Study of Language (CASL) is seeking to fill a research faculty position in Instructed Second Language Acquisition to work in its interdisciplinary national language research program. CASL seeks scholars with expertise particularly in the empirical investigation of effective and efficient language instruction. The ideal candidate will have strong foundations in classroom research methods, language teaching methodology, and language-learning outcomes assessment. Areas of specialization may include instructed SLA, study abroad, and/or task-based language instruction. The successful candidate will work with multidisciplinary teams – including second language acquisition researchers, anthropologists, industrial/organizational and cognitive psychologists, and computational/ descriptive/psycholinguists – on projects that optimize language, culture, and job training and promote and track the acquisition and maintenance of critical foreign languages.

The successful candidate will work with or lead multidisciplinary teams to examine innovative approaches that potentially promote fast and effective, job-relevant language learning, often to very high levels. Current research projects include studies of aptitude-by-treatment interaction, lexical learning, curriculum innovations, and technology for language learning, and investigations of other efficiencies in L2 instruction.

Appointments to CASL are as members of the research faculty of the University of Maryland under renewable three-year contracts, with highly competitive salary (12-month) and benefits.

Qualifications:

Candidates must have an earned Ph.D. in Applied Linguistics, Second Language Acquisition, Second Language Studies, or a related field, and should possess a record of research achievement in Instructed SLA. Candidates should demonstrate the ability to tackle complex, interdisciplinary research and to work collaboratively with a range of institutions and researchers. Ideal candidates will have interests that complement CASL’s strategic partners on campus (faculty in Second Language Acquisition, Measurement Statistics and Design Programs, Linguistics, or Psychology departments).


For more information: www.casl.umd.edu/node/1912
Assistant professor job: Second Language Acquisition, University of Hawaii at Manoa. Deadline: September 30 2012
Assistant Professor, with specialization in second language acquisition in instructional contexts (position number 82418), University of Hawai'i at Manoa, College of Languages, Linguistics and Literature, full-time, tenure track, to begin January 1, 2013 or August 1, 2013. The Department of Second Language Studies offers a BA, an MA and a PhD in Second Language Studies as well as an Advanced Graduate Certificate. The University of Hawaii is a Carnegie "very high research activity university" with a strong orientation to the Asia-Pacific region. The University supports interdisciplinary initiatives within and across departments and colleges, and places high value on extramural funding.

Duties and responsibilities: The Department seeks to hire one faculty member at the assistant professor level in the area of second language acquisition in instructional contexts to teach courses at the undergraduate and graduate levels in the area of SLA, with opportunities to teach in other areas of the Department's curriculum as appropriate; engage in research and service.

Minimum qualifications: PhD in second language studies, applied linguistics, or closely related field by December 31, 2012 (for January start date) or July 31, 2013 (for August start date); demonstrated ability to conduct research in the applicant's specialization, as evidenced by publication.

Annual 9-month salary: $60,000-$67,500, commensurate with qualifications and experience.

To apply: Send cover letter summarizing research and teaching interests and experience; a CV; a research statement and sample publications; and a statement of teaching philosophy. In addition, letters of reference should be submitted directly by three recommenders. All application materials should be sent as email attachments to: slschair(removeme)hawaii.edu.
E-mail inquiries: Dr. Graham Crookes, Chair, Search Committee <slschair(removeme)hawaii.edu>

Closing date: September 30, 2012
Calls for papers for events
Call for papers for 11th AWIA symposium, University of Groningen, October 4-5 2012. Deadline: August 3 2012
AWIA Symposium (Anéla Werkgroep Interactie Analyse)
The theme is 'Applying conversation analysis'.

All information about the 11th AWIA symposium 2012 can be found on the symposium website:
www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekinstituten/clcg/events/awia2012/index

**Call for papers 11th AWIA symposium:


The theme of the symposium “Applying CA” is meant to capture various approaches that apply CA research outcomes for the benefit of professional and organizational environments of various kinds. More specifically, the symposium focuses on CA’s potential application as a training tool.

For many years now organizations, professionals, and scholars have been interested in the application of research outcomes and in teaching professionals the workings of practices of interactions. CA research of the past four decades has resulted in an enormous body of knowledge about how particular institutional tasks are managed through talk, and is increasingly concerned with applying its findings to actually solve institutional problems for the benefit of professionals. Such an attempt is, for example, the use of CA as a reflective tool to make professionals aware of the moment-by-moment exchanges and their impact on and relationship with institutional and professional tasks and identities, and to let them gain insight in and reflect on their interactional practices.

We welcome all contributions that are concerned with how the production and understanding of social actions are shaped by the circumstances and tasks of institutions, organizations, or other professional settings. Contributions that additionally elaborate on (outcomes of) application initiatives of their empirical findings for ‘communication trainings’, are of special interest.

The proposals should be sent as email attachments to awiasymposium2012(removeme)rug.nl by 03 August 2012. Please include the name and affiliation of author(s) and the title of the paper in the email!

Abstracts should be no longer than 250 words (excl. a list of references) and be submitted in English. Paper presenations: 30 minutes per time slot; 20 min. presentation + 10 min. discussion.

Notification of acceptance or non-acceptance will be sent via email by the end of August 2012.
Call for papers for Workshop Fluent speech: combining cognitive and educational approaches, Utrecht, 12 - 13 November 2012. Deadline: August 15 2012.
Utrecht University is organizing a two-day workshop on the topic of disfluencies in spoken language (pauses, uhm’s, slow tempo, corrections, and repetitions). The aim of the workshop is to bring together researchers from various fields of linguistics. We invite psycholinguists and phoneticians who investigate hesitations and disfluencies in spoken language from a cognitive perspective, and applied linguists who investigate disfluencies from an educational/language testing perspective.

See for more information, also about the call for papers: www.let.uu.nl/~nivja.dejong/personal/workshopfluentspeech.html
Oproep dissertaties voor AVT/Anéla dissertatieprijs 2012. Deadline: 15 augustus 2012
Ook dit jaar zal er weer een AVT/ANéLA-dissertatieprijs worden uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan de beste dissertatie op het gebied van de taalwetenschap verdedigd aan een Nederlandse universiteit in het jaar 2011.
Wij nodigen iedereen uit om (gemotiveerde) voordrachten te doen voor kandidaten voor de dissertatieprijs 2012. De voordrachten dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 15 augustus 2012 te worden ingediend. Dit kan online:

< www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt/dissertatieprijs-formulier.html>

Secretaris van de jury is Suzanne Aalberse (namens het AVT-bestuur). De tweede secretaris namens het ANéLA-bestuur is Ed Elbers. Voor meer informatie over de AVT/ANéLA-dissertatieprijs 2012 kunt u contact opnemen met Suzanne Aalberse (s.aalberse(removeme)let.ru.nl) en/of Ed Elbers (E.Elbers(removeme)let.uu.nl).
Call for abstracts for DGfS workshop, University of Potsdam, March 12-15 2013. Deadline: August 15, 2012
We are accepting submissions for the following DGfS workshop, which will be held at the University of Potsdam on March 12-15, 2013, as part of the DGfS annual conference.

Topic:

The investigation of early language acquisition and its development under specific conditions has proven to be a powerful tool to learn more about the system of different languages and their acquisition mechanisms. Several studies have addressed the question of how children acquire one or more languages under specific conditions, such as developmental disorders, sensory disabilities, or different ages of onset in L2-acquisition. This line of comparative research (cross-population and/or cross-linguistic) is able to uncover subtle aspects of the language acquisition process that only emerge under some specific conditions and it also helps in providing a finer-grained characterization of language disorders.

The papers in this workshop will focus on three topics: i) the comparison between different populations and different languages as a way to characterize the language acquisition process under specific conditions; ii) the distinction between “typical” and “atypical” language development and the discussion of different explanations for the latter (such as an impairment of the linguistic system or a performance deficit) and their potential interplay; and iii) the contribution of experimental data to inform the representation of grammar under specific conditions and vice versa.

The workshop gives an opportunity to address also methodological questions, e.g. the factors that need to be controlled when discussing different groups and the criteria of matching in order to draw meaningful comparisons (e.g. matching based on age, length of exposure, or linguistic abilities). Towards this end, the workshop aims to bring together recent studies that examine two or more groups acquiring one language under different specific conditions or cross-linguistic research on children acquiring different languages under the same specific condition, namely: children with Specific Language Impairment (SLI), children with hearing impairment, L2-learners with different ages of onset and children with Autistic Spectrum Disorder (ASD). The research will include the acquisition of different aspects of language, such as phonetics/phonology, inflectional morphology, and syntax.


Please send a one-page abstract (one anonymous version and one version with the authors' names and affiliations) by e-mail to Flavia Adani (e-mail: adani (at) uni-potsdam.de), Johannes Hennies (e-mail: johannes (at) hennies.org) and Eva Wimmer (e-Mail: eva.wimmer (at) uni-koeln.de) by August 15th, 2012.
Call for papers for Cognitive Modules & Interfaces Workshop, September 18-19 2012. Deadline: September 10 2012
the deadline for submitting abstracts for the Cognitive Modules & Interfaces Workshop (18-19 September 2012) has been extended to: July 20th, 2012.
Students and PostDocs are invited to submit an abstract for a poster to: marijana(removeme)sissa.it
The abstracts will be evaluated by a group of reviewers. The authors of the best four abstracts will be invited to give a 15-20 min lecture during the workshop.

Cognitive Modules & Interfaces Workshop will cover different fields of cognitive sciences - language acquisition, language processing, music, mathematics, reasoning, animal communication, pragmatics and social cognition - and their interactions, as well as neuroscience.

Invited speakers:
Luca Bonatti (ICREA and Pompeu Fabra Univ. Barcelona), t.b.a.
Stanislas Dehaene (College de France and Neurospin, Sacley), From word to sentence: in search of the brain mechanisms for constituent structure.
Luciano Fadiga (Univ. of Ferrara and Italian Institute of Technology), t.b.a.
Lila Gleitman (Univ. of Pennsylvania), How to start at the beginning: The machinery of observational word learning.
Isabelle Peretz (BRAMS/CRBLM Univ. of Montreal), Music, language and modularity framed in action.
Constance Scharff (Freie Universitat Berlin), t.b.a.
Dan Sperber (CEU, Budapest), Domain-general reasoning in a modular mind.


REGISTRATION MANDATORY: chomskyandworkshop(removeme)sissa.it
Deadline: September 10th, 2012.
Registration fee: 140 EUR (Students and PostDocs = 60 EUR)
Call for papers for Conference on Frisian linguistics 2012, Fryske Akademy, Leeuwarden, December 14 2012. Deadline: October 29 2012
The Linguistics Society of the Frisian Academy (Fryske Akademy) organizes its yearly meeting in December this year. Just like previous times, the fifth Conference on Frisian linguistics will have an informal character. It will be of interest to everybody who actively or passively participates in Frisian linguistics: grammar, phonetics/phonology, onomastics, lexicology, sociolinguistics, historical linguistics and so on. Talks may focus on the results of scientific research, but presentations of research plans, of speculations or of language corpora are also welcome. They may be held in any language belonging to the family of West-Germanic languages.

When: Friday 14 December 2012.
Where: Fryske Akademy, It Aljemint, Doelestraat 2-4, Ljouwert/Leeuwarden, The Netherlands.

The time allotted for presentations is 30 minutes (20 minutes talk, 10 minutes discussion).

We invite everyone to participate. Please send an abstract – as soon as possible, but not later than October 29 – of half A4, with name and address, to:

wvisser(removeme)fryske-akademy.nl

Or by regular mail to:

Fryske Akademy,
Taalkundich Wurkferbān,
Postbus 54,
8900 AB Ljouwert/Leeuwarden,
The Netherlands.
Call for papers for CLIN 23, University of Twente, 18 January 2013. Deadline: November 14 2012
The 23rd Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN 23)

hmi.ewi.utwente.nl/clin2013/

CALL FOR ABSTRACTS
The 23rd Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN 23) will be hosted by the Human Media Interaction research group of the University of Twente, Enschede, the Netherlands on January 18th, 2013.

Keynote Speaker: Candy Sidner, Worcester Polytechnic Institute, Worcester (MA), USA

Abstract submission information
Researchers are invited to submit, in English, abstracts describing work on all aspects of computational linguistics and related language technologies and applications. In addition to the regular scientific tracks, CLIN 23 aims to have an industry track with scientific presentations on topics such as R&D challenges in industry, collaborations between industry and academia, and experiences with "real-world" applications.

Submissions should include
* Author(s) names, affiliation and contact details
* Presentation title
* An abstract of 250 words maximum, outlining the presentation
* Presentation type preference (oral presentation or poster)
* Submission for industry track (yes or no)

Presentation abstracts should be submitted electronically, no later than Wednesday, 14 November 2012. (Details on the submission website will be announced once they become available).

CLIN Journal
After the conference, authors of accepted abstracts will have the opportunity to submit a full version of their paper to the CLIN journal (see www.clinjournal.org)

STIL thesis prize
At the CLIN meeting we will also announce the winner of the CLIN 23 STIL (Stichting Toepassing Inductieve Leertechnieken) Thesis Prize. MA theses submitted to and evaluated at a university or organization of higher education in the Netherlands or Flanders are eligible for the prize. The thesis should address a topic in computational linguistics or its applications, and may be written in Dutch or English. Please send submissions before November 14 2012 to clin2013(removeme)lists.utwente.nl. More information about the STIL Prize can be found on: www.let.rug.nl/vannoord/Clin/stilprijs.html.

Important dates
November 14: Deadline for abstract submission
December 5: Notification of acceptance
January 10: Early registration deadline
January 18: CLIN 23 meeting

Local organization committee
Maral Dadvar
Anton Nijholt
Mariėt Theune
Dolf Trieschnigg
Khiet Truong

Contact: clin2013(removeme)lists.utwente.nl
CALL FOR PAPERS—LUCAS Graduate Conference 2013, Leiden University Centre for the Arts in Society, 24–25 January, 2013. Deadline: November 15 2012
Keynote Speakers:
Professor Joanna Woodall, Courtauld Institute of Art, United Kingdom
Professor Rosi Braidotti, University of Utrecht, Netherlands

The Conference
Death is a defining factor in the explorations of our subjectivity, art, history,
politics, and many other aspects of our social interactions and perceptions of the
world. In the modern age, conceptions of death have continued to shift and
evolve, yet our perceptions are still fueled by an instinctive fear of the end of life.

In recent decades, we have rebelled against the threat of death by inventing new technologies and medicines that have drastically increased our life expectancy—diseases and disabilities are gradually disappearing. Some believe that one day we will completely conquer the aging process, and ultimately death. Life can now be seen as a new form of commodity, a material object that we can trade, sell, or buy.

Despite our attempts to shut-out death or overcome its inevitability, the end of life
has remained a visible and unavoidable aspect of our society. From antiquity to the present day, perceptions of death have been represented through various
different mediums: visual culture, art, literature, music, historical writing, cinema,
religious symbols, national anniversaries, and public expressions of mourning.

This conference aims to explore how death has been represented and
conceptualized, from classical antiquity to the modern age, and the extent to
which our perceptions and understandings of death have changed (or remained
the same) over time. The wide scope of this theme reflects the historical range of LUCAS’s (previously called LUICD) three research programs (Classics and Classical Civilization, Medieval and Early Modern Studies and Modern and Contemporary Studies), as well as the intercontinental and interdisciplinary focus of many of the institute’s research projects.


Proposals
The LUCAS Graduate Conference welcomes papers from all disciplines within the humanities. The topic of your proposal may address the concept of death from a cultural, historical, classical, artistic, literary, cinematic, political, economic, or social viewpoint.

Questions that might be raised include: How have different cultures imagined the end of life? What is the role of art (literature, or cinema) in cultural conceptions of death? How might historical or contemporary conceptualizations of death be related to the construction of our subjectivity and cultural identity? What is the cultural meaning(s) of death? To what extent has modern warfare changed our perceptions of death? How is death presented in the media and how has this changed? In what ways has religion influenced our reflections on death and the afterlife?

Please send your proposal (max. 300 words) to present a 20-minute paper to lucasconference2013(removeme)gmail.com. The deadline for proposals is 15 November, 2012. You will be notified whether or not your paper has been selected by 1 December, 2012.

As with the previous LUCAS Graduate Conference (2011), a selection of papers will be published in the conference proceedings. For those who attend the conference, there will be a registration fee of €45 to
cover the cost of lunches, coffee breaks, and other conference materials.
Unfortunately we cannot offer financial support at this time.

If you have any questions regarding the conference and/or the proposals, please
do not hesitate to contact the organizing committee at: lucasconference2013(removeme)gmail.com. Further details will be available online in the Fall.


The organizing committee:
Odile Bodde
Maarten Jansen
David Louwrier
Jenny Weston
Call for papers: Generative Approaches to Second Language Acquisition (GASLA)-12, University of Florida, April 26-28 2013. Deadline: November 15 2012
website: www.gasla12.com

Paper and poster proposals on any topic in generative second language acquisition (adult and child), L1 Attrition, L3/Ln acquisition, and childhood bilingualism are invited. Abstracts are invited for 20 minute presentations (with 10 minutes for discussion) and/or posters.

Please indicate on your abstract whether you wish your submission to be considered for one category only (regular paper, or poster, please specify) or for both categories. Abstracts should not exceed 500 words: the text is limited to 500 words, not including the title. Figures, tables, examples, and references may be included on a second page. These do not count toward the 500 words.

Please submit your anonymous abstract through Easy Abstracts. No more than three abstracts per person should be submitted, with no more than one as first or sole author. Electronic submission of abstracts is required.

Plenary speakers:
Theodoros Marinis (University of Reading)
Bonnie D. Schwartz (Radboud University & University of Hawaii)
Ianthi Maria Tsimpli (Aristotle University of Thessaloniki)

Abstract Submission:
Authors are asked to submit their anonymous abstracts in pdf format via the Easy Abstracts submission site: linguistlist.org/confcustom/gasla12? When you create the pdf, make sure to remove any author information: in Acrobat, go to ''File:Document Properties.” When you go to the submission website, you will be asked to register with your name, email, affiliation and phone number. Once registered, your username will be your email. During the submission process, please make sure that you indicate for which session (Main Session /Poster, both) you want to be considered. No faxed abstracts will be accepted.

Please Note:
If you encounter any difficulty, you may also submit your abstract as a last resort via email (pdf format only) to gasla-12(removeme)clas.ufl.edu with the following information in the email message: Title of paper, Name of author(s), Affiliation(s), Address(es), Phone number(s), email address(es), and the session for which you want to be considered.
Call for papers for ICLaVE7 meeting, Trondheim, June 26-28 2013. Deadline: December 1 2012
ICLaVE7 invites submissions for papers and posters on all scientific approaches to analysing and interpreting language variation and change in Europe.

Papers will be 20 minutes each, with a 10-minute question-and-answer period. Abstracts should not exceed 500 words, excluding title and references. Paper abstracts will be subjected to blind review, so author names should not appear anywhere on abstracts.


Abstract submission site: linguistlist.org/confcustom/iclave7

Deadline for abstracts: 1 December 2012

(Remember that the deadline for panel submissions is 1 November 2012. Panel submissions should be emailed to iclave7(removeme)hist.no)

With best wishes,
The ICLaVE7 organising committee
Extra
CLARIN-NL Call 4: Informatiebijeenkomst 30 augustus. Deadline Open Call: 26 september 2012
CLARIN-NL Call 4 is geopend. Call 4 bevat een Open Call en een Gesloten Call.

Open Call
De CLARIN-NL Open Call 4 is open vanaf maandag 2 juli 2012. De deadline voor indiening is woensdag 26 september 2012, 13:00 uur CET. Het totale budget voor deze oproep is 600k euro. Het maximale budget voor een project is 120k euro. Alle voorstellen worden geėvalueerd en gerangschikt door het International Advisory Panel (IAP) en National Advisory Panel (NAP). Midden december 2012 zal het bestuur beslissen over de honorering van de ingediende projectvoorstellen. Gehonoreerde projecten kunnen begin 2013 van start gaan. Meer informatie over de oproep is te vinden op onze website.

Gesloten Call
Naast de Open Call organiseert CLARIN-NL in 2012 ook een Gesloten Call. De Gesloten Call is er om ervoor te zorgen dat alle disciplines binnen de geesteswetenschappen aan bod komen in CLARIN-NL. De Gesloten Call staat alleen open voor onderzoekers die hier expliciet voor zijn uitgenodigd door het CLARIN-NL bestuur. Details over de Gesloten Call vindt u hier.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 30 augustus (± 13:00-18:00) organiseert CLARIN-NL een informatiebijeenkomst in verband met Call 4. Het uitvoerend bestuur zal praktische informatie geven over de oproep en lopende en afgeronde projecten zullen hun ervaringen presenteren. Verdere details volgen binnenkort op onze website.

Algemene informatie over CLARIN-NL
Het CLARIN-NL project heeft als doel om een onderzoeksinfrastructuur te creėren voor geesteswetenschappers die werken met talige data en tools. Het project is gestart in april 2009 en loopt tot april 2015. CLARIN-NL is de nationale tegenhanger van de CLARIN ERIC (European Research Infrastructure Consortium).

Een infrastructuur voor talige data en tools moet ten eerste faciliteiten bieden voor het opslaan van data en tools. Ook moeten er faciliteiten zijn die de data en tools zichtbaar en toegankelijk maken voor onderzoekers. Verder moeten tools toegepast kunnen worden op data. CLARIN-NL probeert deze faciliteiten te implementeren bij de CLARIN Centres (zie CLARIN Centres pagina). Ten tweede moet de infrastructuur gevuld worden met data en tools en hun metadata, die moeten voldoen aan CLARIN-standaarden. Dit is het punt waarop onze calls in beeld komen. CLARIN-NL heeft de afgelopen jaren al drie calls georganiseerd voor curatie- en demonstratorprojecten om de CLARIN-infrastructuur te vullen (bekijk deze pagina om een indruk te krijgen van de typen projecten die binnen CLARIN-NL worden uitgevoerd). Deze projecten nemen bestaande data en tools als basis en proberen ze CLARIN-compatibel te maken door er CLARIN-standaarden en best practices op toe te passen. Ook de vierde call is bedoeld voor voorstellen uit de geesteswetenschappen die plannen presenteren om data te cureren, een demonstrator te maken, of een combinatie van beide.

Meer informatie over CLARIN-NL is te vinden op onze website. Als u specifieke vragen hebt, kunt u contact opnemen met het CLARIN-NL Bureau (e: clarinnl(removeme)uu.nl, t: +31 30 253 6279). U kunt ook bij het CLARIN-NL Bureau terecht als u een voorlopige versie van een voorstel wil laten checken dat u wil indienen in Call 4.
Survey, part of the researchproject AXES
We are sending you this survey with the intent to get an overall picture of how researchers in the humanities and social sciences use digitized online archives, in particular audio-visual archives.

This survey is part of the researchproject AXES (see www.axes-project.eu). Together with ICT- and humanities researchers from other European countries we are trying to implement innovative search technology in audio-visual archives, by combining text-, image- and speech-retrieval. This will only yield positive results for the academic community when it incorporates the methodological approaches and requirements of scholars from different disciplines. By filling in the survey you can thus contribute to the quality of our research results.

Even if your impression is that the survey hardly applies to your situation, we do appreciate your response, as it will give us a view of the role of digital archives in academic research.

It will take about 15 minutes average to fill in this survey. As a token of appreciation 10 randomly selected respondents will receive an Amazon voucher of 10 euro and 1 respondent will be given the opportunity to participate in a search-workshop by Ewoud Sanders (author of the book 'Eerste hulp bij e-Onderzoek').

You can fill in the survey by clicking on this link: Click here to start the survey

If you have any questions feel free to contact Max Kemman MSc on kemman(removeme)eshcc.eur.nl

Many thanks & with kind regards,
Prof. Dr. Henri Beunders
dr. Stef Scagliola
Martijn Kleppe MA
Max Kemman MSc
Renske Jongbloed MA
Call for manuscripts for publication in International Research Journals (IRJ)
The International Research Journals (IRJ) is currently accepting manuscripts for publication. IRJ publishes high-quality solicited and unsolicited articles, in English, in all areas of Education. All articles published in IRJ will be peer-reviewed.

Our objective is to inform authors of the decision on their manuscript within five weeks of submission. Following acceptance, a paper will normally be published in the next available issue.

One key request of researchers across the world is open access to research publications. The International Research Journals is fully committed to providing free access to all articles as soon as they are published. We ask you to support this initiative by publishing your papers in this journal.

Instruction for authors and other details are available on our website resjournals.com. Prospective authors should send their manuscript(s) to education(removeme)resjournals.com

Best regards,

Dr. Muhammad Sarwar
Editor
Education Research Journal
International Research Journals
Email:education(removeme)resjournals.com
www.resjournals.com
Master's degree in the cognitive neuroscience of language offered at the BCBL, Spain
The Basque Center on Cognition Brain and Language (San Sebastiįn,
Basque Country, Spain) is offering a master's degree in the cognitive
neuroscience of language. The BCBL is a world class interdisciplinary
research center for the study of cognition, brain and language. The
center¹s main focus is on the neurocognitive mechanisms involved in the
acquisition, comprehension and production of language, with special
emphasis on bilingualism and multilingualism.

Further information and instructions on how to apply can be found at:
www.bcbl.eu/2011/09/master-in-cognitive-neuroscience-of-language
LUCL survey into attitudes to usage problems
The research project Bridging the Unbridgeable (University of Leiden Centre for Linguistics LUCL) is doing a survey into attitudes to usage problems. For this pilot study, and for a paper on the subject, Ingrid Tieken is collecting texts in which people express their attitudes to particular usage problems. To contribute to this study, please fill in the form behind this link: www.hum.leiden.edu/lucl/research/form. For more information on the project, see bridgingtheunbridgeable.com/.