March 15th, 2012

LOT Announcements / events
Van de LOT Bestuurstafel
De LOT bestuursvergadering van 26 januari 2012 was de laatste waaraan Henriėtte de Swart deelnam als LOT-directeur. Na vijf jaar van zeer gewaardeerde inspanningen voor de onderzoekschool draagt zij haar taken over aan Frank Wijnen. Henriėtte blijft als nieuwe directeur van het UIL OTS wel nauw bij het LOT bestuur betrokken.

Het bestuur keek terug op een geslaagde winterschool in Tilburg en vooruit naar het programma van de zomerschool die van 2 tot 13 juli zal plaatsvinden in “De Baak” in Driebergen. De aanstaande zomerschool krijgt een bijzonder karakter door insluiting van een samenhangende reeks cursussen over het thema Language, Brain & Cognition en een zomercursus die voortvloeit uit het Europese COST-programma over taalontwikkelings-stoornissen bij meertalige kinderen.

Het bestuur besloot de aanvraag voor een Graduate Programme die het vorig jaar niet gehaald heeft opnieuw in te dienen. Onder auspiciėn van LOT zullen vijf over Nederland verspreide instituten tesamen meedingen naar een subsidie van 800 kEuro, waarmee vier uitstekende jonge onderzoekers een PhD-traject aangeboden zal kunnen worden.

Verder sprak het bestuur over het NWO-Zwaartekracht programma, een reļncarnatie van wat eerder ‘Dieptestrategie’ heette. NWO stelt serieus geld ter beschikking van geselecteerde consortia van toonaangevende, excellente onderzoekers. Met instemming van het bestuur neemt het LUCL het voortouw in het opstellen van een voorstel rond het thema linguļstische diversiteit, en zal daar onderzoekers uit andere LOT-instituten als partners bij betrekken.
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Actueel:

Op zoek naar de grens tussen klank en taal
www.kennislink.nl/publicaties/op-zoek-naar-de-grens-tussen-klank-en-taal
Hoe leren we taal? Er valt veel te leren van zangvogels, zo is gebleken. Maar nog nooit zijn baby’s en zangvogels direct met elkaar vergeleken terwijl ze een niet-bestaande taal leren. Taalkundige Claartje Levelt, bioloog Carel ten Cate en informaticus Jelle Zuidema gaan het uitvoeren.

Meertaligheid bij kinderen met een beperking
www.kennislink.nl/publicaties/meertaligheid-bij-kinderen-met-een-beperking
Steeds meer Nederlandse kinderen krijgen een meertalige opvoeding. Toch staat de omgeving daar nog niet altijd positief tegenover. Vooral ouders van kinderen met een taal- of andere stoornis krijgen nogal eens verkeerde adviezen. Dit blijkt uit onderzoek van Mirjam Blumenthal.
Lectures / Talks / Colloquia
LUCL Vrijdagmiddaglezing Beschrijvende Taalkunde 2012, Leiden University, March 16 2012
Friday March 16

Time: 16:00 – 17:00

Venue: van Eyckhof 2 / room 002

Proto-Kosovo:

Advances on Serbo-Croatian and Indo-European Dichtkunst

Orsat Ligorio (Leiden University)

Ever since the Parry hypothesis a keen link between Serbo-Croatian and Indo-European has been cherished – a link best understood in terms of hereditary verse-making. Aleksandar Loma (Belgrade) has recently published the book ????????? : ????????? ? ???????????? ?????? ?????? ????? (Proto-Kosovo: Slavic and Indo-European roots of Serbian epics) claiming that Kosovo-cycle epics (epics concerning the Battle of Kosovo) mirror the original Dichtkunst to a fair degree. In the lecture we shall explore both the overall and the particular claims. For instance – ą propos the latter – whether such formulae as ?udo veliko „great miracle“ and crna zemlja „black earth“ can in fact be reconstructed or not; whether any trifunctional (as it were) structures can be posited or not; etc., exploring the topoi of comparative mythology. The lecture is aimed at bringing the public up to date with Loma's research.Upcoming talks:

Thursday (!) March 22: Peter Bakker (Aarhus University) Salish and Algonquian: genetically or areally related?If you know someone who is willing to give a talk, or if you need more information, or if you want to be included on the e-mail list, please contact: Martine Bruil, Rebecca Voll or Stanly Oomen.

Martine Bruil m.bruil(removeme)hum.leidenuniv.nl
Stanly Oomen s.oomen(removeme)hum.leidenuniv.nl
Rebecca Voll r.m.voll(removeme)hum.leidenuniv.nl
SLC Lecture by Connie de Vos & Anastasia Bauer on sign language, Radboud University Nijmegen, March 19 2012
Please join us for the next SLC lecture on Monday March 19. The lectures will be held in English and interpreted into NGT.
More information may be found on www.ru.nl/sign-lang/events/sign_language_0/

--------------------------------------------------

Date: Monday March 19, 2012
Time: 3:00 - 5:00 pm
Location: HG00.304 (amphitheatre Huygens building, beta-faculty), Heyendaalseweg 135, Radboud University Nijmegen


Speakers: Connie de Vos (iSLanDS, University of Central Lancashire and Language & Cognition group, MPI for Psycholinguistics) and Anastasia Bauer (University of Cologne)


Abstracts:


-----------------------------------------------------------------

Connie de Vos, "The Kata Kolok perfective in child signing: coordination of manual and non-manual components"

Kata Kolok is a sign language that is indigenous to a village community of Bali which has had a high incidence of hereditary deafness. There are at present 47 deaf signers and up to 1,800 hearing villagers sign, albeit with varying degrees of fluency. The sign language has a number of structural characteristics that are unusual compared other sign languages; most notably, Kata Kolok signers prefer an absolute Frame of Reference in spatial description. During fieldwork visits accumulating to 12 months, a corpus of spontaneous sign language use was created that, in addition to adult sign language use, includes longitudinal video-recordings of deaf children acquiring Kata Kolok from birth.
In sign languages, facial expressions, head and shoulder positions and other non-manual signals are fully integrated into the grammar alongside manual components. The existence of such multi-channelled syntactic structures poses unique challenges to the acquisition of sign languages. In particular, children acquiring sign languages need to learn to coordinate manual and non-manual forms in order to produce well-formed utterances. This study explores the use of the perfective particle, of which the full form is produced with two full hands rapidly turning palm upward along with a lip smack glossed as ‘pah’. The perfective marker features in ritualized greetings and is among the four most frequent signs in the corpus of spontaneous adult signing. While the manual form FINISH cannot occur without the lip smack, this non-manual component functions as a bound morpheme which can also attach to lexical predicates and pointing signs.
This pilot study is based on monthly video recordings of a deaf preschooler in the age of 24-36 months, who acquires Kata Kolok natively. Transcription activities resulted in the identification of 1,119 manual signs of which 458 (41%) are pointing signs. The total data set counts 84 instances of the perfective marker, including the grammatical form FINISH#pah, and the grammatical co-production of ‘pah’ with pointing signs (IX#pah) and predicates (PREDICATE#pah), as well as ill-formed instances of ‘pah’ and FINISH in isolation. Based on comparisons to the literature on the acquisition of other sign languages, I highlight some tentative modality-dependent and language-specific aspects of the acquisition of the perfective in Kata Kolok. Given Kata Kolok’s unique typological profile, further exploration of the child signing section of the Kata Kolok corpus could contribute considerably to our understanding of what is universal and particular in the acquisition of sign languages.------------------------------------------------------------------

Anastasia Bauer, "The Use of Space in Yolngu Sign Language"

The focus of the presentation is on the endangered sign language, Yolngu Sign Language (YSL), used in a socio-linguistically exceptional rural community in Arnhem Land in the North of Australia. This sign language functions as a secondary sign language for the hearing members of the community who are already competent in spoken languages and use Yolngu sign language for interaction at the distance. However, Yolngu sign language also functions as a primary sign language for its deaf users. Both hearing and deaf Yolngu signers participated in the present study.
Sign languages have been said to exhibit little variation with respect to their morphological structure. The verb agreement system has been considered by many linguists a general feature across sign languages (Lillo-Martin & Meier 2011). This study addresses the question of how space is used in YSL and how it compares to other sign languages. Specifically, it focuses on how space is used to encode the grammatical roles of participants in an event. It will show that YSL, similar to Kata Kolok (de Vos, 2010) and Al-Sayyid Bedouin Sign Language (Padden, Meir, Aronoff, & Sandler, 2010), possesses typologically rare features, since transitive predicates appear not to be spatially modified in the same way previously found in many other well-studied sign languages such as ASL or AUSLAN.

References:

de Vos, C. (2010). Subject and Object in Kata Kolok. Theoretical Issues in Sign Language Research (TISLR 10). West-Lafayette.
Lillo-Martin, D., & Meier, R. (2011). On the linguistic status of 'agreement' in sign languages. Theoretical Linguistics 37, 3/4, pp. 95-141.
Padden, C., Meir, I., Aronoff, M., & Sandler, W. (2010). The Grammar of Space in Two New Sign Languages. In D. Brentari (Ed.), Sign Languages: A Cambridge Survey. New York: Cambridge University Press.
Lecture series by Kyle Johnson at Leiden University on the identity condition on ellipsis , Leiden, March 19-22 2012
We are pleased to announce a lecture series by Kyle Johnson on the topic of the identity condition on ellipsis (see below for a summary).
The lectures will take place on 19-22 March (Mon-Thu), at Leiden University, from 13.15-15.00.

Dates and locations:
19 March: Huizinga, room 023b
20 March: Vrieshof 4, room 008A
21 March: Lipsius, room 147
22 March: Eyckhof 2, room 001

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kyle Johnson - Towards a Better E-Givenness

A central and open problem in the treatment of ellipsis is how the content of the elided material is recovered. Presently, a popular view of this problem involves three assumptions. First, that elided material is simply unpronounced portions of an otherwise banal syntactic representation. Second, that elided material is subject to the same conditions that determine where de-accented material can exist. And, third, that there is an additional condition on elided material that requires a tighter match with its antecedent than that which holds of deaccented material. This view was first laid out in an influential paper by Mats Rooth, and he assumed that the stronger antecedence condition that ellipsis invokes is essentially a syntactic one, but that the antecedence condition on de-accenting is a semantic one. The centrepiece of Rooth's paper are the conditions that govern where sloppy identity can be found. This, he showed, derive from the conditions on de-accenting. Jason Merchant, in his influential work on sluicing, argued that the stronger antecedence condition invoked by ellipsis is a semantic condition, and one that looks very much like that which holds of de-accenting. He called this condition "e-givenness." ("Givenness" is the name given to the condition on de-accenting.)
In the years following Merchant's introduction of "e-givenness," evidence has accumulated that suggests that the antecedence condition on ellipsis should be more sensitive to the syntax of the elided material than e-givenness is. At present, there appears to be no way of resolving the evidence that points towards a syntactic condition of the sort that Rooth assumed and the evidence that points towards a semantic condition, like that with Merchant argued for.
I will examine a replacement for e-givenness that combines a semantic and a syntactic component. Unlike Rooth, however, I will adopt the view that there is only one condition that holds of both de-accenting and ellipsis. This is the position taken in Chris Tancredi's MIT dissertation, and it allows a simpler theory of surface anaphora than Rooth's two-part view. The replacement I have in mind is a syntacticized version of the proposal in Danny Fox's book. It requires, among other things, that sloppy identity be governed not by a semantic condition, as in Rooth's work, but by a syntactic condition. Most of the talks will be devoted to showing how this can be achieved, and why it is desirable.

References
Merchant, J. (2001) The syntax of silence. OUP.
Rooth, M. (1992) 'Ellipsis redundancy and reduction redundancy'. In S. Berman and A. Hestvik (eds) Proceedings of the Stuttgarter Ellipsis Workshop. Arbeitspapiere des Sonderforschungsbereichs 340. 29.
Tancredi, C. (1992) Deletion, deaccenting and presupposition. PhD thesis, MIT.
Fox, D. (2000) Economy and semantic interpretation. MIT Press.
Talk by Andrew Nevins (UCL) on "Amplification of an Asymmetry in French and Portuguese Irregular Plurals, Meertens Instituut Amsterdam, March 23 2012
On Friday, March 23, Andrew Nevins (UCL) will present a talk at the Meertens Instituut in Amsterdam entitled "Amplification of an Asymmetry in French and Portuguese Irregular Plurals".


Date: Friday, 23 March 2012
Time: 14.00-16.00
Venue: Meertens Instituut (Symposiumzaal)
Talk by Kyle Johnson(University of Massachusetts) - On Deriving Vehicle Change, LUCL / Leiden University , March 23 2012
LUCL / Leiden University is happy to announce the next session of the Syntax Lab, which will take place on Friday March 23. Kyle Johnson will give a talk on ‘On deriving vehicle change’ (see below for an abstract)

Time: 23 March 2012, 13.15-14.30
Place: Van Eyckhof 1, 003C

You can find more information on the Syntax Lab at: syntaxlab.weblog.leidenuniv.nl/

Abstract
I'll flesh out an approach to Principle C in which the disjoint reference effect triggered by definite description arises because there is a preference for using bound pronouns in those cases. Philippe Schlenker has linked this approach to the idea that the NP part of a definite description should be the most contentfully minimal relative to some specified communicative goal. On a popular view about what the syntax and semantics of a personal pronoun is, that should have the effect of favoring a pronoun over a definite description. This paper shows how that can be made the source of ''Vehicle Change,'' an effect in ellipsis contexts in which definite descriptions seem to behave like pronouns. It requires, however, a way of distinguishing bound pronouns from non-bound pronouns, and the paper makes a proposal about how these two kinds of pronouns can be distinguished in the way needed.
LUCL Colloquium by Nick Enfield, ‘Enchrony and Agency: Key elements of human sociality’, Leiden University, March 23, 2012
On Friday 23 March Nick Enfield (Max Planck Institute for Psycholinguistics/Radboud University Nijmegen) will give a talk entitled ‘Enchrony and Agency: Key elements of human sociality’.

Date, time and venue
Date Friday 23 March 2012
Time 15.30-17.00
Venue Leiden University, Lipsius building (Cleveringaplaats 1), room 228

LUCL colloquium website:
www.hum.leiden.edu/lucl/news-events/lucl-colloquium/
Lezing door Rolf H. Bremmer Jr.(Universiteit Leiden): It giet oan! Friese leenwoorden in het Nederlands, Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), 25 april 2012
Rolf H. Bremmer Jr.
(Universiteit Leiden):

It giet oan! Friese leenwoorden in het Nederlands
Woensdag 25 april 2012 16.00 uur
Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL)
Matthias de Vrieshof 3 (WSD complex), kamer 104 (eerste verdieping)
Prof. dr. Rolf H. Bremmer Jr. (1950) is bijzonder hoogleraar Fries en universitair hoofddocent Oud- en Middelengels aan de Universiteit Leiden. Hij is auteur van onder meer A Bibliographical Guide to Old Frisian Studies (1992), ‘Hir is eskriven'. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1330 (2004), Van Ambt tot Zonde: Een greep uit onze christelijke woordenschat (2009) en An Introduction to Old Frisian: History, Grammar, Reader, Glossary (2009).
De Kiliaanstichting heeft tot doel het etymologisch onderzoek in Belgiė en Nederland te bevorderen. Jaarlijks organiseert de stichting de Kiliaanlezing over een etymologisch onderwerp. De stichting is vernoemd naar de zestiende-eeuwse lexicograaf en etymoloog Cornelius Kiliaan.
Workshops / Conferences / Symposia
Workshop “The Language of Literature” Radboud University Nijmegen, March 23, 2012
Workshop “The Language of Literature” on March 23rd.

The study of language used in literary works, and thereby linguistics, is an essential part of literary studies. With this workshop we would like to turn the tables. Linguistics is, for the most part, aimed at spoken or written everyday language. Literature offers an almost untouched source of information for linguistics. We hope that the study of literature provides new insights in the properties and possibilities of the language system.

Program
09:00 - 09:30 Welcome

09:30 - 10:05 Henriėtte de Swart Interactions of lexicon, grammar and rhetorical structure in story-telling

10:05 - 10:40 Puck Wildschut Vladimir Nabokov and the ethics of literary language

Coffee break
11:10 - 11:45 Regine Eckardt Literary effects of Maximize-Presupposition violation

11:45 - 12:40 Sigrid Beck t.b.a.

Lunch
14:00 - 14:35 Bert Le Bruyn & Joost Zwarts Multilingual corpora

14:35 - 15:10 Susanna Salem & Thomas Weskott An experimental investigation of the effect of free indirect discourse on anaphor resolution
15:10 – 15:40 Coffee/tea break
15:40 - 16:15 Ruth Koops van ’t Jagt, John Hoeks, Gillis Dorleijn, Petra Hendriks An eyetracking investigation into the visuospatial aspects of reading poetry

16:15 – 16:50 Lotte Hogeweg, Helen de Hoop It's all about you in Dutch

16:50 Drinks
18:00 Dinner

The venue for the location is Erasmuslaan 9, 6525 GE Nijmegen Room 01.15 on Friday march 23rd.
All are Welcome, no registration required.
Weak referentiality: fifth international workshop, Utrecht University, March 26th 2012
Weak referentiality: the beyond workshop

LUSH and the Utrecht Weak Referentiality Project are happy to announce the fifth international workshop on weak referentiality. The workshop will take place on March 26th and features four talks by national and international experts in the domain of referentiality:

13.25-13.30 Welcome

13.30-14.15 Patricia Cabredo-Hofherr
Cyclic adverbs and the multiplication of indefinite singulars
14.15-15.00 Linda Badan
Obligatory complement verbs in Mandarin and Ewe

15.00-15.30 Coffee/tea break

15.30-16.15 Ora Matushansky & Mulusew Wondem
Cases of identity: case-marking in Amharic nonverbal predication
16.15-17.00 Anne Zribi-Hertz
tba

17.00-… Drinks


www.let.uu.nl/~Bert.leBruyn/personal/weakreferentiality/workshops/beyond.htm.

further information about the Weak Referentiality Project: www.hum.uu.nl/medewerkers/b.s.w.lebruyn/weakreferentiality/index.htm.
GLOW 35 Conference, University of Potsdam, Germany, Campus Griebnitzsee, March 28-30, 2012
www.ling.uni-potsdam.de/~glow/

Conference fee (includes the participation in the accompanying workshops on March 27 and March 30):
40 euro (students) / 60 euro (others) + 25 euro conference dinner

Registration:
www.ling.uni-potsdam.de/~glow/register.html
Conference Adjectives in Germanic and Romance: Variation and Change, UvA Amsterdam, March 29-30 2012
Meeting description
The goal of the conference is to exchange ideas about what is similar and what is different in the way adjectives function in the grammars of Romance and Germanic languages, and what might be the causes of these (dis)similarities.

Invited Speakers:

?Fred Weerman (Universiteit van Amsterdam)
?Frans Plank (Universität Konstanz)

Amsterdam, University of Amsterdam (ACLC)
Harry Perridon, Petra Sleeman & Freek Van de Velde in collaboration with the ACLC research group DP/NP in the Germanic and Romance languages: structure, semantics, acquisition and change.

Date: 29-30 March 2012
Location: Amsterdam, Netherlands
Contact Person: Petra Sleeman
Meeting Email: variation-change-fgw(removeme)uva.nl
Website: www.hum.uva.nl/adjectives

Linguistic Field(s): General Linguistics; Historical Linguistics

Language Family(ies): Germanic; Romance

Refer to
E-mail meeting

Registration fee
The registration fee for the congress is 30 euro for both days. Dinner is not included.
Payments can be done in cash during the conference.
2012 INTERNATIONAL SPRING SCHOOL IN FORMAL LANGUAGES AND APPLICATIONS (SSFLA 2012), Tarragona, Spain, April 2-6, 2012
(formerly International PhD School in Formal Languages and Applications)
Tarragona, Spain
April 2-6, 2012
Organized by:
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
www.grammars.grlmc.com/ssfla2012/

AIM:

SSFLA 2012 offers a broad and intensive series of lectures at different levels on selected topics in language and automata theory and their applications. The students choose their preferred courses according to their interests and background. Instructors are top names in their respective fields. The School intends to help students initiate and foster their research career.

The previous event in this series was FSFLA 2011 ( www.grammars.grlmc.com/fsfla2011/).

ADDRESSED TO:

Graduate (and advanced undergraduate) students from around the world. Most appropriate degrees include: Computer Science and Mathematics. Other students (for instance, from Linguistics, Electrical Engineering, Molecular Biology or Logic) are welcome too provided they have a good background in discrete mathematics.

The School is appropriate also for people more advanced in their career who want to keep themselves updated on developments in the field.

There is no overlap in the class schedule.

COURSES AND PROFESSORS:

- Eric Allender (Rutgers), Circuit Complexity: Recent Progress in Lower Bounds [introductory/advanced, 8 hours]

- Amihood Amir (Bar-Ilan), Periodicity and Approximate Periodicity in Pattern Matching [introductory, 6 hours]

- Ahmed Bouajjani (Paris 7), Automated Verification of Concurrent Boolean Programs [introductory/advanced, 8 hours]

- Andrea Corradini (Pisa), Computational Models Based on Rewriting [introductory, 12 hours]

- Bruno Courcelle (Bordeaux), Automata for Monadic Second-order Model Checking [intermediate, 8 hours]

- Manfred Droste (Leipzig), Weighted Automata and Weighted Logic [introductory/advanced, 8 hours]

- Jörg Flum (Freiburg), The Halting Problem for Turing Machines [introductory/advanced, 6 hours]

- Aart Middeldorp (Innsbruck), Termination of Rewrite Systems [introductory/intermediate, 8 hours]

REGISTRATION:

It has to be done on line at

www.grammars.grlmc.com/ssfla2012/Registration.php

FEES:

They are variable, depending on the number of courses each student takes. The rule is:

1 hour = - 10 euros (for payments until January 22, 2012),
- 15 euros (for payments after January 22, 2012).

PAYMENT PROCEDURE:

The fees must be paid to the School's bank account:

Uno-e Bank

bank’s address: Julian Camarillo 4 C, 28037 Madrid, Spain

IBAN: ES3902270001820201823142

SWIFT/BIC code: UNOEESM1

account holder: Carlos Martin-Vide GRLMC

account holder’s address: Av. Catalunya 35, 43002 Tarragona, Spain


Please mention SSFLA 2012 and your name in the subject. A receipt will be provided on site.

Remarks:

- Bank transfers should not involve any expense for the School.

- People claiming early registration will be requested to prove that the bank transfer order was carried out by the deadline.

- Students may be refunded only in the case when a course gets cancelled due to the unavailability of the instructor.

People registering on site at the beginning of the School must pay in cash. For the sake of local organization, however, it is much recommended to do it earlier.

ACCOMMODATION:

Information about accommodation is available on the website of the School.

CERTIFICATE:

Students will be delivered a certificate stating the courses attended, their contents, and their duration.

IMPORTANT DATES:

Announcement of the programme: December 10, 2011

Starting of the registration: December 10, 2011

Early registration deadline: January 22, 2012

Starting of the School: April 2, 2012

End of the School: April 6, 2012

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

Lilica Voicu:

florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat

WEBSITE:

www.grammars.grlmc.com/ssfla2012/

POSTAL ADDRESS:
SSFLA 2012
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain
Phone: +34-977-559543
Fax: +34-977-558386

ACKNOWLEDGEMENTS:
Diputació de Tarragona
Universitat Rovira i Virgili
Conferentie Amazonicas 4 LIMA, PERU, April 24-27 2012
La Estructura de las Lenguas Amazónicas: Fonologķa y Sintaxis
The Structure of Amazonian Languages: Phonology & Syntax

de relevante links zijn:

linguistlist.org/callconf/browse-conf-action.cfm?ConfID=138843

coloquio.pucp.edu.pe/amazonicas/presentacion/Hgr Leo Wetzels

www.let.vu.nl/nl/organisatie-van-de-faculteit/wetenschappelijk-personeel/medewerkers-alfabetisch/medewerkers-t-z/prof-dr-w-l-wetzels/index.asp

lpp.univ-paris3.fr/equipe/leo_wetzels.htm

amazonianlinguistics.com/

celia.cnrs.fr/Fr/Organigramme.htm


--------------------------------------------------------------------------------

Van: lotstaff-l-bounces(removeme)mailman.let.uu.nl [lotstaff-l-bounces(removeme)mailman.let.uu.nl] namens LOT [gw.uilots.lot(removeme)uu.nl]
Verzonden: vrijdag 16 december 2011 13:36
Onderwerp: [Lotstaff-l] LOT Newsletter December 16 2011


Dear all,

This week's LOT Newsletter can be found online: www.lotschool.nl/index.php?p=8&date=2011-12-16
This weeks' newest items, noted in the online version with a gold star are:


LOT Announcements / events
Update 'De Grote Taaldag', Utrecht University, LOT, Anéla/VIOT & AvT, 4 februari 2012

Lectures / talks / Colloquia
1st announcement 2012 INTERNATIONAL SPRING SCHOOL IN FORMAL LANGUAGES AND APPLICATIONS, SSFLA 2012 (formerly International PhD School in Formal Languages and Applications) Organized by: Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC) Rovira i Virgili University,Tarragona, Spain April 2-6, 2012

Workshops / Conferences / Symposia
OAP DAG 2011, Amsterdam (ACLC), December 16 2011
Workshop on Non-lexical knowledge in word perception on the occasion of Tom Lentz's defence, December 21 2011
Anéla / VIOT Juniorendag 2012, Grote Taaldag Utrecht, 4 februari 2012
AvT TIN Dag 2012, Grote Taaldag Utrecht, 4 februari 2012

Job Announcements / Vacancies
4 assistant professors for Dep. ofLinguistics and English Language of the University of Manchester. Deadline: January 13 2012


Calls for papers for events

Call for papers for Congress on Adjectives, 29 March-30 March, 2012, University of Amsterdam (ACLC) . Deadline: December 16 2011
Extended deadline Call for papers for Anéla/VIOT Juniorendag (onderdeel Grote Taaldag), Utrecht, February 4 2012. Deadline: December 22 2011
Extended deadline Call for papers for AvT TIN Dag 2012, February 4 2012 Utrecht. Deadline: December 22 2012
Call for papers and Conference information for 33rd TABUdag, June 18-19 2012. Deadline: March 15 2012
Call for Papers for 15th International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2012), Brno, Czech Republic, Masaryk University, September 3 - 7, 2012. Deadline: March 15, 2012


Extra

Vervangingssubsidie geesteswetenschappen opgeheven per 1-1-2012


Kind Regards, the LOT Newsletter Editor
Workshop Relations in Relativity, International Max Planck Research School for Language Sciences (IMPRS), Radboud University Nijmegen, May 9-11 2012
It is our great pleasure to announce the first International Max Planck Research School for Language Sciences student-organized workshop:

Relations in Relativity: New Perspectives on Language and Thought
May 9 to 11, 2012

Does the language we speak influence the way we think? This question of linguistic relativity, most famously raised by Benjamin Whorf, has been a strong point of debate over the decades. An emerging view that reconciles the empirical evidence is that thought is neither determined by language nor completely free of its influence. This workshop aims to take this idea further and ask the resulting questions: How does language influence thought? In which domains? When do language effects kick in? And why is it important?

The workshop centers around two discussions and a panel session and will be supplemented by student presentations.

The first conversation is a perspectives discussion on the mechanisms of linguistic relativity. Three invited guests will present their ideas for how language affects thought. Each speaker will first present a case study that best illustrates his or her position and propose mechanisms which account for the reported effects. The speakers will then discuss the proposed mechanisms and possible alternatives.

The second debate extends the linguistic relativity question to the domain of phonology. It has long been known that as a baby learns a specific language its ability to discriminate between sound contrasts not found in that particular language decreases. While this is not a classic case of linguistic relativity, it is a strong example of the effects that language can have on general cognitive processing. This debate not only brings this topic into the language and thought discussion, but also raises the question of when language effects kick in. Are low levels of auditory perception affected, or does language experience only influence perceptual categorization at a later stage?

We conclude the workshop with an open discussion between invited and local experts on the relevance of linguistic relativity. Why should we be studying it? How does it impact our everyday lives?


Where and when:
May 9-11, 2012
Radboud University Nijmegen, Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen & Max Planck Institute for Psycholinguistics, Wundtlaan 1, Nijmegen
Organizers:
IMPRS students
Contact:
relationsinrelativity(removeme)mpi.nl


As part of this workshop we are inviting submissions for posters from master’s and PhD students on the broad topic of language and its connection, or lack thereof, with other domains of cognition.


For more information on the workshop also see the website:

www.mpi.nl/events/relations-in-relativity


Kind regards,

The IMPRS for Language Sciences student workshop organising committee

(Rebecca Defina, Sarah Dolscheid, Inge Alferink, Helen Buckler, Joost Rommers, Beyza Sumer, Sho Tsuji, Maartje van de Velde, Maarten Versteegh & Ewelina Wnuk)
Symposium en oratie Leonie Cornips, Universiteit Maastricht, 11 Mei 2012
Op vrijdag 11 mei om 16.30 uur spreekt Leonie Cornips haar oratie uit getiteld 'Talen in beweging' waarmee zij het ambt aanvaardt van bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Maastricht.

Bijwonen Symposium: melden bij het secretariaat van de capaciteitsgroep Letteren & Kunst, secr.hislk(removeme)maastrichtuniversity.nl
www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FHS/LiberalArtsSciencesMaastrichtScienceProgramme.htm
SSNC 2012, Tarragona, Spain, May 28 – June 1st, 2012
2012 INTERNATIONAL SPRING SCHOOL IN NATURAL COMPUTING
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/ssnc2012/

REGISTRATION has to be done on line at

grammars.grlmc.com/ssnc2012/Registration.php
People registering on site at the beginning of the School must pay in cash. For the sake of local organization, however, it is much recommended to do it earlier.

WEBSITE:
grammars.grlmc.com/ssnc2012/
International Conference on Functional Discourse Grammar, Ghent University, Belgium, June 4-8 2012
Second AnnouncementIC-FDG-2012

International Conference on Functional Discourse Grammar

Ghent University, Ghent, Belgium

6-8 June 2012

preceded by

IPC-FDG-2012

International Postgraduate Conference on Functional Discourse Grammar

Ghent University, Ghent, Belgium

4-5 June 2012

The Conference

The aim of IC-FDG-2012 is to further elaborate the model of Functional Discourse Grammar (FDG) as proposed by Kees Hengeveld and J. Lachlan Mackenzie. A full treatment of FDG may be found in: Hengeveld, Kees and J. Lachlan Mackenzie 2008. Functional Discourse Grammar: A typologically-based theory of language structure. Oxford: Oxford University Press. For the conference programme see our website www.functionaldiscoursegrammar.info.
Symposium in memory of Melissa Bowerman - Semantics and the child, MPI Nijmegen, June 8th, 2012
Semantics and the child: A symposium in memory of Melissa Bowerman

June 8th 2012
HAN auditorium, Nijmegen

The Max Planck Institute for Psycholinguistics is organising a symposium to honour the work and memory of Melissa Bowerman. We want to give you advance notice so that you can hold the date in case you would like to attend. The symposium will bring together some leading scholars in language acquisition and the study of cross-linguistic patterns in semantics to explore some of the themes that were central to Melissa’s work. Plenary speakers include:
1. Eve Clark
2. Dan Slobin
3. Eric Pederson
4. Asifa Majid
5. Elena Lieven
6. Bhuvana Narasimhan
7. Dedre Gentner

We would be very pleased to welcome you to Nijmegen on this occasion. There is a website under construction under which you will find more information about the event, the location and local accommodation if required. Please check here:
www.mpi.nl/events/semantics-and-the-child
Registration will be open from March 1st.

Steve Levinson
(for the Directorate, MPI Psycholinguistics)

Edith Sjoerdsma (secr. Stephen Levinson)
Max Planck Institute for Psycholinguistics Wundtlaan 1
NL-6525 XD Nijmegen
Tel: 0031 24 3521276
email: edith.sjoerdsma(removeme)mpi.nl
2nd International SAT/SMT Summer School, Trento, Italy, June 12-15th, 2012
CALL FOR PARTICIPATION AT THE

Second International SAT/SMT Summer School
Trento, Italy, June 12-15th, 2012
www.satsmtschool2012.fbk.eu/
2012 NIMH Summer Institute in Cognitive Neuroscience, Santa Barbara, CA, Jun 24- Jul 07, 2012
Our topics this year are "Does Brain Plasticity Account for Everything?" and "The Indispensable Role of Episodic Memory in Adaptive Behavior." We hope you can help us identify graduate and postgraduate students that might take part in this year's Institute and whose presence would help create a diverse body of fellows. (All accepted Fellows will have their tuition, room, and board covered by the Summer Institute.)

The flyer is available in color or black and white, and may be downloaded
here: sicn.cmb.ucdavis.edu/sicn2012-flyers

Sincerely,

George R. Mangun, Ph.D.
Director, NIMH Summer Institute in Cognitive Neuroscience Professor of
Psychology and Neurology University of California, Davis
The first Birmingham/Melbourne Summer School in Applied Linguistics, University of Birmingham, UK , July 2-13
Summer School in Applied Linguistics
University of Birmingham, UK, and University of Melbourne, Australia

2nd-13th July 2012

The first Birmingham/Melbourne Summer School in Applied Linguistics will be held at the University of Birmingham in July 2012. The programme consists of four themes:

· Language Testing

· Academic Writing

· Multilingualism

· Corpus Linguistics.

This series of short courses is designed for early-career researchers, PhD students, and individuals interested in studying for a PhD. The series is a collaboration between the Universities of Birmingham and Melbourne and features teaching by world-leading scholars from both institutions. Academic staff teaching the programme will include Professor Adrian Blackledge, Professor Angela Creese, Professor Susan Hunston, and Dr Paul Thompson (University of Birmingham), and Professor Tim McNamara and Dr Neomy Storch (University of Melbourne).

Fees: £550 (standard rate); £500 University of Melbourne and University of Birmingham students.

Application forms and further information about the School can be found at: www.birmingham.ac.uk/schools/education/departments/language-discourse-society/birmingham-melbourne-school/school-applied-linguistics.aspx

[short version of URL: tinyurl.com/79fo6c3]

The deadline for applications is 30th March 2012.

Contact: appling-school(removeme)contacts.bham.ac.uk|

Professor Adrian Blackledge
Director, MOSAIC Centre for Research on Multilingualism
School of Education
University of Birmingham
Edgbaston
Birmingham B15 2TT
Workshop Empirical Methods in Cognitive Linguistics 6 - Case Western Reserve University, Cleveland Ohio, August 1 – 5, 2012
Applications are open for the 6th Empirical Methods in Cognitive Linguistics workshop, to be held at Case Western Reserve University, in Cleveland, Ohio August 1 – 5, 2012.

The goal of EMCL is to facilitate dialogue among language researchers with different methodological backgrounds, i.e. theorists, experimentalists, corpus linguists, etc. We do this by creating an environment where specialists learn from each other by developing a research project together where their various skills are combined.

Intended audience: Language researchers with an embodiment, situated cognition and/or cognitive linguistics background. No prior experimental or corpus training is required though an understanding of the theoretical issues is necessary. Participants can be at different early stages in their careers, i.e. graduate students, post-grads, post-docs, junior faculty, etc.

Workshop Format: During the course of a week, participants will join one of 5 hands-on mini-labs. Each mini-lab will be responsible for completing a joint research project. A select group of students (max. 8 per group for a total of 40) will be invited to participate. Each group will work with two researchers who will guide the group in selecting an idea for the group to investigate, structuring and organizing a research project, and carrying it out. The session will end with the presentation of findings and a general discussion.

Topics to be covered include
- Deciding on a research topic
- Transforming the research topic into a research question
- Developing experimental hypotheses and designing an experiment
- Data collection
- Statistical analysis and interpretation
- Presentation of findings to an audience
- post-Workshop write up of the research, as a brief article

Faculty Groups
Group 1: Seana Coulson and Shelli Feist
Group 2: Daniel Casasanto and Todd Oakley
Group 3: Ben Bergen and Laura Casasanto
Group 4: Fey Parrill and Vera Tobin
Group 5: Kensy Cooperrider and Michael Spivey
Application: Please see our website for details. Completed applications must be submitted to emcl6case at gmail.com by APRIL 1, 2012.

Participation Fee: $160. We have 1 tuition scholarship available for a student from Eastern Europe or a developing country which will be awarded by lottery.

See www.sites.google.com/site/emcl6case/ for more information.
Summer Course on Hungarian, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, 19 August to 1 September 2012
Dear All,
We are starting a brand new summer school at the Institute, fully funded for eligible applicants. Application deadline: 26th April.

For more, see link below:
www.nytud.hu/summercourse2012/

Best,
Istvan Kenesei

==================================
Research Institute for Linguistics
Hungarian Academy of Sciences
9th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media, Hotel Berlin, Germany, November 21 - 23, 2012
9th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media

November 21 - 23, 2012, Hotel Berlin, Berlin, Germany

www.languages-media.com
Conference "A Germanic Sandwich 2013", University of Leuven, Belgium, January 11-12 2013
‘A Germanic Sandwich 2013’ will be held at the University of Leuven from 11-12 January 2013,
www.shef.ac.uk/dutch/pastevents#sandwich and Van der Wouden, forthc.
17th World Congress of the International Applied Linguistics Association, Brisbane, Australia, 10-15 August 2014
Please visit the website www.aila2014.com and register ‘Your Expression of Interest’ to be kept informed of the details of this upcoming congress.
Job Announcements / Vacancies
Anniversary Research Lectureships, University of York. Deadline: March 22
Anniversary Research Lectureships, University of York
To mark the occasion of York's 50th anniversary, the University intends to create up to twenty new Research Lectureships. These positions are aimed at providing outstanding postdoctoral researchers with an opportunity for an extended period of research and a permanent career path. The positions offer the opportunity of a 3-year period to concentrate on establishing a strong personal research profile, followed by a transfer to an established academic post; subject to successful completion of probation, appointments will be made at Grade 7 (the entry-level academic grade of Lecturer). Each Anniversary Research Lecturer will have a mentor in the host department and the University will make available a comprehensive training programme.
To apply, follow the link "Academic" at jobs.york.ac.uk to "Anniversary Research Lectureships". Please consult the Candidate Brief, especially sections 4 and 5.
Vacancy for 2 PhD positions (research program "Language, Communication and Cognition") at Tilburg University. Deadline: March 24, 2012
For the Tilburg Center for Cognition and Communication (TiCC) research program "Language, Communication and Cognition" (LCC), we are looking for two new, enthusiastic and competent PhD colleagues.

www.tilburguniversity.nl/faculties/humanities/dci/.
www.tilburguniversity.edu/about-tilburg-university/working-at/wp/.
Three-year PHD STUDENTSHIPS IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS, SPEECH TECHNOLOGY AND COGNITIVE SCIENCE, Institute for Language, Cognition and Computation School of Informatics, University of Edinburgh. Deadline: March 31 2012
For a list of academic staff at ILCC with research areas, and for a
selection of potential PhD topics, please consult:

www.ilcc.inf.ed.ac.uk/people
www.ilcc.inf.ed.ac.uk/study/possible-phd-topics-in-ilcc

Details regarding the PhD programme and the application procedure can
be found at:
www.ed.ac.uk/schools-departments/informatics/postgraduate/resear
ch-degrees/phd

Please direct inquiries to Hiroshi Shimodaira <h.shimodaira(removeme)ed.ac.uk>,
the ILCC PhD admissions coordinator.
4 x Phd Scholarships in Modern Languages at The University of Leicester, United Kingdom. Deadline: March 31, 2012
Three PhD Students for Foreign Speech Comprehension (1,0 fte), Faculty of Arts, Radboud University Nijmegen. Deadline; April 15 2012
Three PhD Students for Foreign Speech Comprehension (1,0 fte)

Maximum salary: 2,612 gross/month Vacancy number: 23.09.12
Closing date: 15 April 2012

Would you like to know more?
Further information on: Centre for Language Studies

Prof. Dr. Mirjam Ernestus
Telephone: +31 24 3612970
E-mail: m.ernestus(removeme)let.ru.nl

Applications
Are you interested?
It is Radboud University Nijmegen's policy to only accept applications by e-mail. Please send your application, stating vacancy number 23.09.12, to vacatures(removeme)let.ru.nl, for the attention of drs. L.J.P.M. van Mosseveld, before 15 April 2012.

No commercial propositions please.

see: www.ru.nl/vacatures/details/details_vacature_0?recid=508060
Jobs at Tilburg School of Humanities in Communication. Deadlines: April 28 & May 20 2012
Due to the increased number of students in the academic programme Communication and Information Sciences, the Tilburg School of Humanities is looking for:


- Two Assistant Professors Communication and Social Media / Business Communication
(five years, fixed term, deadline: April 28, 2012)


- Three Junior Assistant Professors Communication and Information Sciences
(three years, fixed term, deadline: May 20, 2012)


For more information, please contact prof.dr. E. Krahmer (e.j.krahmer(removeme)uvt.nl, tel +31 13 466 3070), chair of the application committee.
Calls for papers for events
Call for abstracts for Conference 'Universals and Typology in Word-Formation II', Šafįrik University, Košice, Slovakia, August 26-28, 2012, Deadline: March 31, 2012
Universals and Typology in Word-Formation II

Venue: Šafįrik University, Košice, Slovakia
Date: August 26-28, 2012

The Conference aims to give an impetus to the research into universals and typology in word-formation by a joint effort of both morphologists and typologists. Papers discussing cross-linguistic correlations between individual word-formation processes, between WF processes, on one hand, and genetic types and/or geographically related languages, on the other, are most welcome. Space will also be given to any other typologically oriented research into word-formation as well as papers discussing the scope of word-formation and the relation between word-formation and other linguistic disciplines.

Main organizers:
Jan Don, University of Amsterdam, The Netherlands
Lķvia Körtvélyessy, Šafįrik University, Košice, Slovakia
Pavol Štekauer, Šafįrik University, Košice, Slovakia
Slįvka Tomaš?ķkovį, Šafįrik University, Košice, Slovakia

Guest Speakers
Alexandra Aikhenvald, James Cook University, Australia - “Deriving Words with Classifiers”
Mark Aronoff, University of New York at Stony Brook, USA - “Roots and Reductionism in Morphological Theory”
Matthew Baerman, University of Surrey, United Kingdom - “Nominal Person between Inflection and Derivation”
Laurie Bauer, Victoria University of Wellington, New Zealand – “Derived Nouns of Location”
Peter Koch, Tubingen University, Germany – “The Semantics of Word-Formation and of other Lexical Processes”
Franz Rainer, WU Vienna, Austria - “How to Constrain Relational Adjectives”
Keren Rice, University of Toronto, Canada - “Voice in Word-Formation: Athabaskan evidence”

Scientific Committee


Michael Cahill, SIL International, USA
Greville Corbett, University of Surrey, United Kingdom
Jan Don, Amsterdam University, Holland
Heinz Giegerich, Edinburgh University, United Kingdom
Pius ten Hacken., Swansea University, United Kingdom
Denis Jamet, Jean Moulin Lyon 3 University, France
Stanislav Kavka, Ostrava University, Czech Republic
Ferenc Kiefer, Hungarian Academy of Sciences, Hungary
Grzegorz Kleparski, Rzeszow University, Poland
Lķvia Körtvélyessy, Šafįrik University, Slovakia
Rochelle Lieber, University of New Hampshire, USA
Lachlan Mackenzie, Vrije Universiteit, The Netherlands
Stela Manova, Vienna University, Austria
Verónica Nercesian, Universidad Nacional de Formosa, Argentina
Sailaja Pingali, University of Hyderabad, India
Ingo Plag, Siegen University, Germany
Angela Ralli, University of Patras
Anna-Maria Di Sciullo, Quebec University in Montreal, Canada
Pavol Stekauer, Šafįrik University, Slovakia
Greg Stump, University of Kentucky, USA
Bogdan Szymanek, Catholic University Lublin, Poland

Important deadlines
Submission of abstracts: March 31, 2012
Notification of acceptance: May 21, 2012
Submission of a registration form: June 15, 2012
Call for papers ESSLLI 2012 STUDENT SESSION, Held during The 24th European Summer School in Logic, Language and Information Opole, Poland, August 6-17, 2012. Deadline: March 20, 2012
ABOUT:
The Student Session of the 24th European Summer School in Logic, Language, and Information (ESSLLI) will take place in Opole, Poland on August 6-17, 2012. We invite submissions of original, unpublished work from students in any area at the intersection of Logic & Language, Language & Computation, or Logic & Computation. Submissions will be reviewed by several experts in the field, and accepted papers will be presented orally or as posters and will appear in the student session proceedings. This is an excellent opportunity to receive valuable feedback from expert readers and to present your work to a diverse audience.

ESSLLI 2012 will feature a wide range of foundational and advanced courses and workshops in all areas of Logic, Language, and Computation. Consult the main ESSLLI website (link below) for further information.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS:

Authors must be students, i.e., may not have received the Ph.D. degree before August 2012. All submissions must be in PDF format and be submitted to the conference EasyChair website. Submissions may be singly or jointly authored. No one may submit more than one singly and one jointly authored paper.

There are two types of papers. Long papers of up to 8 pages will be considered for both oral presentation and the poster session. Short papers of up to 4 pages will be considered as submissions for the poster session.

Submissions must be anonymous, without any identifying information, and must be must be received by March 20, 2012.

More detailed guidelines regarding submission can be found on the Student Session website: www.loriweb.org/ESSLLI2012StuS/
Links to previous years' proceedings are also available there.

Please direct inquiries about submission procedures or other matters relating to the Student Session to esslli2012stus(removeme)loriweb.org.

For general inquiries about ESSLLI 2012, please consult the main ESSLLI 2012 page, www.esslli2012.pl/.

Kind regards,
The ESSLLI 2012 Students Session Organization Committee,
Rasmus K. Rendsvig (Roskilde University) (chair)
Anders Johannsen (University of Copenhagen)
Dominik Klein (Tilburg University)
Margot Colinet (Université de Paris 7)
Matthijs Westera (Universiteit van Amsterdam)
Maxim Haddad (University of Osnabrück)
Call for abstracts Psycholinguistics in Flanders goes Dutch, Radboud University Nijmegen, Berg en Dal, June 6-7, 2012. Deadline: March 25th, 2012
Psycholinguistics in Flanders (PiF) has established itself as the conference of choice in the Low Countries for young psycholinguists (PhD students and young postdocs). Participants can present and discuss their work in talks or posters. To ensure that junior researchers and their work is given centre stage, senior researchers cannot give oral presentations, but are still very welcome to attend. Research in all domains of psycholinguistics is suitable for presentation at PiF. After many successful years in Belgium, PiF goes Dutch in 2012: It will be held in Berg en Dal, close to Nijmegen.

We are very pleased to announce two keynote speakers: Kathryn Bock (Beckman Institute for Advanced Science and Technology, University of Illinois at Urbana-Champaign) and Rasha Abdel Rahman (Department of Psychology, Humboldt University Berlin).

With this call we would like to invite psycholinguists (young psycholinguists in particular) to submit 400-word abstracts for presentations at PiF. Please submit abstracts as soon as possible via the conference website: www.pif2012.ruhosting.nl

Important information:
Conference dates: June 6th and 7th 2012
Conference venue: Golden Tulip Val Monte Hotel, Oude Holleweg 5, 6572 AA, Berg en Dal Abstract submission deadline: March 25th 2012 Notification of acceptance: April 6th 2012 Registration deadline (including hotel reservation): April 15th 2012

Other information is or will soon be available www.pif2012.ruhosting.nl

We look forward to welcoming you for lively and informal discussion of your psycholinguistic research.

The Organizing Committee
Iske Bakker, Mirjam Ernestus, Merel van Goch, Asifa Majid, James McQueen, & Vitória Piai

Radboud University Nijmegen
Montessorilaan 3,
PO Box 9104,
6500 HE Nijmegen
Call for papers for 5th Chaotic Modeling and Simulation International Conference (CHAOS2012), Athens Greece, 12-15 June 2012. Deadline: March 30 2012
You are kindly invited to participate and submit your Abstract or Paper to the forthcoming Nonlinear Analysis Conference titled:

5th Chaotic Modeling and Simulation International Conference (CHAOS2012), Athens Greece, 12-15 June 2012 ( www.cmsim.org ), (submission deadline 30 March).

* If you already have submitted your contribution ignore this message. However, you can visit the Journal of Chaotic Modeling and Simulation at: www.cmsim.eu

The forthcoming International Conference (CHAOS2012) on Chaotic Modeling, Simulation and Applications will take place in Athens Greece (12-15 June 2012).

The general topics and the special sessions proposed for the Conference include but are not limited to:

Chaos and Nonlinear Dynamics, Stochastic Chaos, Chemical Chaos, Data Analysis and Chaos, Hydrodynamics, Turbulence and Plasmas, Optics and Chaos, Chaotic Oscillations and Circuits, Chaos in Climate Dynamics, Geophysical Flows, Biology and Chaos, Neurophysiology and Chaos, Hamiltonian Systems, Chaos in Astronomy and Astrophysics, Chaos and Solitons, Micro- and Nano- Electro-Mechanical Systems, Neural Networks and Chaos, Ecology and Economy.The publications of the conference include:

1. The Book of Abstracts in Electronic and in Paper form

2. Electronic Proceedings in CD and in the web in a permanent website

3. Publication in the Journal of “Chaotic Modeling and Simulation”. Please see and download the Papers of the October 2011 and January 2012 Issues at: www.cmsim.eu/journal_issues.html


For more information and Abstract/Paper submission and Special Session Proposals please visit the conference website at: www.cmsim.org and send your submission to Secretar(removeme)cmsim.org
CALL FOR PAPERS for 9-TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MODAL LOGIC COPENHAGEN (AiML-2012), 22-25 AUGUST, 2012. Deadline: March 30, 2012
AiML-2012: FINAL CALL FOR PAPERS

9-TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MODAL LOGIC COPENHAGEN, 22-25 AUGUST, 2012

www.hylocore.ruc.dk/aiml2012.html

Advances in Modal Logic is an initiative aimed at presenting the state of the art in modal logic and its various applications. The initiative consists of a conference series together with volumes based on the conferences. Information about the AiML series can be obtained at www.aiml.net. AiML-2012 is the ninth conference in the series.

TOPICS
We invite submission on all aspects of modal logic, including:

- history of modal logic
- philosophy of modal logic
- applications of modal logic
- computational aspects of modal logic (complexity and decidability of
modal and temporal logics, modal and temporal logic programming,
model checking, model generation, theorem proving for modal logics)
- theoretical aspects of modal logic (algebraic/categorical perspectives
on modal logic, coalgebraic modal logic, completeness and canonicity,
correspondence and duality theory, many-dimensional modal logics,
modal fixed point logics, model theory of modal logic, proof theory
of modal logic)
- specific instances and variations of modal logic (description logics,
modal logics over non-boolean bases, dynamic logics and other process
logics, epistemic and deontic logics, modal logics for agent-based
systems, modal logic and game theory, modal logic and grammar
formalisms, provability and interpretability logics, spatial and
temporal logics, hybrid logic, intuitionistic logic, substructural
logics, computationally light fragments of all such logics)

Papers on related subjects will also be considered.

CONFERENCE LOCATION
Advances in Modal Logic 2012 will be held at the IDA conference centre in downtown Copenhagen:

www.ida.dk/sites/moedecenter/english/Sider/EnglishForside.aspx

This is in easy walking distance from Copenhagen Central Station and a number of reasonably priced hotels.

PAPER SUBMISSIONS
There will be two types of submissions to AiML-2012: (1) Full papers for publication in the proceedings and presentation at the conference. (2) Abstracts for short presentation only. Both types of papers should be submitted electronically using the EasyChair submission page at

www.easychair.org/conferences/?conf=aiml2012

At least one author of each accepted paper of abstract must register for, and attend, the conference to present his or her work.

(1) FULL PAPERS. Authors are invited to submit, for presentation at the conference and publication in the proceedings, full papers reporting on original research and not submitted elsewhere. The proceedings of AiML'2012 will be published by College Publications ( www.collegepublications.co.uk) in a volume to be made available at the conference. The submissions should be at most 15 pages, with an optional technical appendix of up to 5 pages, together with a plain-text abstract of 100-200 words. The submissions must be typeset in LaTeX, using a style file and template that will be provided on the AiML'2012 website.

(2) ABSTRACTS. These should be at most 5 pages. They may describe preliminary results, work in progress etc., and will be subject to light reviewing. The accepted abstracts will be made available at the conference, and the authors will have the opportunity to make short presentations (of up to 15 minutes) on them.

SPECIAL SESSION ON HYBRID LOGIC. Hybrid logic is an extension of modal logic allowing to refer explicitly to states of the model in the syntax of formulas.
There will be a special session of AiML devoted to papers on hybrid logic.
The scope of the special session is standard hybrid-logical machinery like nominals, satisfaction operators, and the downarrow binder, but also other extensions of modal logic can be considered.

SPECIAL SESSION IN HONOUR OF LARISA MAKSIMOVA. There will be a special session of AiML devoted to papers and talks in honour of Larisa Maksimova, in recognition of her many outstanding contributions to modal logic.

SPECIAL SESSION ON MODALITIES FOR TYPES. Recent years have witnessed significant growth of interest in constructive type-theoretical modalities, in particular modalities ensuring productivity and type safety of (co-)recursive definitions in reactive programming. Some earlier examples include the use of modalities for staged computation, metaprogramming or in computational lambda-calculus. In order to boost interaction between programming, type-theoretical and modal communities, AiML 2012 will host a special session on these topics. Papers for this session should be submitted to the EasyChair site along with others.

Papers for the special sessions should be submitted to the EasyChair site along with others.

INVITED SPEAKERS
Lev Beklemishev (Moscow State University) Johan van Benthem (University of Amsterdam and Stanford University) Lars Birkedal (IT University of Copenhagen, Denmark) Patrick Blackburn (Roskilde University) Balder ten Cate, (UC Santa Cruz) Larisa Maksimova (Novosibirsk State University)

PROGRAMME COMMITTEE
Carlos Areces (FaMAF, Universitad Nacional de Cordoba, Argentina) Philippe Balbiani (IRIT, Toulouse, France) Lev Beklemishev (Moscow State University, Russia) Guram Bezhanishvili (New Mexico State University, USA) Nick Bezhanishvili (Imperial College London, UK) Patrick Blackburn (Roskilde University, Denmark) Thomas Bolander (Technical University of Denmark) Torben Brauner (Roskilde University, Denmark) Giovanna Corsi (Universitą di Bologna, Italy) Giovanna D'Agostino (Universitą di Udine, Italy) Stephane Demri (LSV, ENS Cachan, France) Melvin Fitting (Lehman College, CUNY, USA) Robert Goldblatt (Victoria University of Wellington, New Zealand) Valentin Goranko (Technical University of Denmark) Rajeev Gore (Australian National University, Australia) Andreas Herzig (IRIT, Toulouse, France) Ian Hodkinson (Imperial College London, UK) Wiebe van der Hoek (University of Liverpool, UK) Rosalie Iemhoff (University of Utrecht, The Netherlands) Alexander Kurz (University of Leicester, UK) Tadeusz Litak (University of Leicester, UK) Hiroakira Ono (Japan Advanced Institute of Science and Technology) Martin Otto (Technical University of Darmstadt, Germany) Alessandra Palmigiano (ILLC, University of Amsterdam, The Netherlands) Renate Schmidt (University of Manchester, UK) Lutz Schröder (DFKI GmbH and University of Bremen, Germany) Valentin Shehtman (Moscow State University, Russia) Dimiter Vakarelov (Sofia University, Bulgaria) Yde Venema (ILLC, University of Amsterdam, The Netherlands) Heinrich Wansing (Ruhr University Bochum, Germany) Frank Wolter (University of Liverpool, UK) Michael Zakharyaschev (Birkbeck College, London, UK)

PROGRAMME COMMITTEE CO-CHAIRS
Silvio Ghilardi (Universitą degli Studi di Milano, Italy) Lawrence Moss (Indiana University, USA)

ORGANIZING COMMITTEE CO-CHAIRS
Thomas Bolander (Technical University of Denmark) Torben Brauner (Roskilde University, Denmark)

IMPORTANT DATES
Full papers submission deadline: 30 March 2012
Full papers acceptance notification: 18 May 2012 Short presentations submission deadline: 1 June, 2012 Short presentations acceptance notification: 18 June, 2012 Final version of full papers and abstracts due: 15 June 2012
Conference: 22-25 August, 2012.

FURTHER INFORMATION. Please see www.hylocore.ruc.dk/aiml2012/

ENQUIRIES. E-mail enquiries should be directed respectively to the PC co-chairs, sent to aiml2012(removeme)easychair.org
Call for papers for Science of Aphasia Conference 13, Groningen, Sept.7-12 2012. Deadline: March 31, 2012
Location: Groningen, the Netherlands

Dates: 7-9-2012 – 12-9-2012

Website: www.soa-online.com

The SoA conferences are intended to bring together senior and junior scientists working in the multidisciplinary field of neurocognition of language and deal with normal function as well as disorders. The size of the conference has a maximum of about 100 participants to ensure direct interaction between the participants. The focus of this year’s conference is on the neuropsychology of word production.

Abstracts are solicited for papers and posters. Abstract submissions must be in English. Submissions will be considered both for oral or poster presentations depending on the quality of the submission.

Abstracts are solicited for papers and posters from the field of:

neurocognition of language
clinical and experimental work on aphasia and related disorders.

For more information on submission guidelines, please view our website.
CALL FOR PAPERS for ULS10: Managing Linguistic Diversities, Utrecht University, August 17-19, 2012. Deadline: April 1, 2012
SCHEDULE
- February 22, 2012: call for papers
- April 1, 2012: abstract submission
- April 16, 2012: notification of acceptance + start registration

ULS10: Managing Linguistic Diversities
Utrecht University | August 17-19, 2012
Conference language: English
Conference website: www.iias.nl/ilci/
Call for papers for First Shared Task on Dependency Parsing of Legal Texts, Istanbul, Turkey, 27th May 2012. Deadline: April 6 2012
organised in the framework of the LREC 2012 Workshop on "Semantic Processing of Legal Texts (SPLeT-2012)"

We are pleased to announce the multilingual shared task on dependency parsing of legal texts which will be organized for the first time as part of the “Semantic Processing of Legal Texts” Workshop (SPLeT-2012,
27 May 2012, www.lrecconf.org/lrec2012/IMG/ws/programme/SPLET2012_Call_for...)
to be held in conjunction of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2012), Istanbul.

Dependency parsing is a prerequisite for any advanced IE application.
To our knowledge, so far very few attempts have been carried out to quantify the performance of dependency parsers on legal texts (e.g.
law or case law texts). Among the reasons behind this lack of attention there is the unavailability of gold corpora of legal texts with respect to which such an evaluation could be carried out.

Therefore, the goal of the shared task at SPLeT 2012 is to provide common and consistent task definitions and evaluation criteria for dependency parsing of legal texts in order to identify specific challenges posed by the analysis of this type of texts, to obtain a clearer idea of the current state-of-the-art, and to develop and share multilingual domain specific resources.

The languages dealt with will be English and Italian. Participants are expected to submit parsing results for at least one of the two languages involved, but they are strongly encouraged to submit results for both languages.

The task will be organized into two subtasks:
1) a basic subtask (mandatory) focusing on dependency parsing of legal texts, aimed at testing the performance of general parsing systems on legal texts;
2) a more challenging subtask (optional) focusing on the adaptation of general purpose dependency parsers to the legal domain, aimed at investigating methods and techniques for automatically extracting knowledge from large unlabelled target domain corpora to improve the performance of general parsing systems on legal texts.

The latter subtask is optional, but all participants are strongly encouraged to perform both subtasks.

Important dates for the SPLeT shared task are as follows:
- Registration of participants: by January 30th, 2012
- Release of training (and development) data: February 1st, 2012
- Release of test data: March 1st, 2012
- Submission of test run(s): March 8th, 2012
- Assessment returned to participants: March 15th, 2012
- Submission of papers: April 6th, 2012
- SPLeT workshop: May 27th, 2012

In order to receive future calls and other information about the SPLeT shared task, participants should register their intent to participate in either or both of the two subtasks (and for which languages) by sending an e-mail to the following address:
lrec_legalWS...(removeme)ilc.cnr.it.

The website for the SPLeT shared task 2012 will be www.poesix1.ilc.cnr.it/splet_shared_task/. This site will be updated continually, so please make sure to check it out from time to time.

Questions about the SPLeT shared task 2012 can be sent to lrec_legalWS...(removeme)ilc.cnr.it.

SPLeT shared task Organizing Committee:
- Felice Dell’Orletta (ILC-CNR, Pisa)
- Simone Marchi (ILC-CNR, Pisa)
- Simonetta Montemagni (ILC-CNR, Pisa)
- Barbara Plank (DISI, University of Trento, Italy)
- Giulia Venturi (Scuola Superiore S.Anna, Pisa, Italy)
Call for abstracts for Conference 'Sinn und Bedeutung 17', École normale supérieure, Paris, September 8-10 2012. Deadline: April 16 2012
Meeting url: sites.google.com/site/sinnundbedeutung17/home

Papers will be selected for 45 (35+10) minute oral presentations.
Abstracts should contain original research that, at the time of submission, has neither been published nor accepted for publication.
One person can submit at most one abstract as sole author and one abstract as co-author. Abstracts should be anonymous, in the form of a PDF file; they must not exceed 2 pages including all data and references and have to be written in 12 pt with 2.5 cm (1 in) margins on all sides.

Please submit your abstracts via EasyChair:

www.easychair.org/account/signin.cgi?timeout=1;conf=sub17

Important Dates:

Deadline for 2-page abstract submission: April 16
Notification of acceptance: June 4
Conference dates: September 8, 9, 10

Contact us at: sub.paris2012(removeme)gmail.com.
Call for papers for 2012 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Wroclaw, Poland, 9 - 12 September 2012. Deadline: April 22, 2012
www.fedcsis.org

We would like to cordially invite you to consider contributing a paper to the FedCSIS 2012 – a flagship international multi-conference of Polish Information Processing Society (PTI), organized in cooperation with the IEEE Region 8 (Europe, Middle East and Africa), SERSC:
Science & Engineering Research Support soCiety and the Asociacion de Tecnicos de Informatica, as well as the IEEE Computer Society Chapter, and the IEEE Gdansk Computer Society Chapter, Poland and the Polish Society for Business Informatics. Please also forward the announcement to your colleagues and associates who could be interested in it.

CONFERENCE PROCEEDINGS
Proceedings will be published in the IEEE Xplore Digital Library (additional post-publications as determined by the individual FedCSIS events).

IMPORTANT DATES
- Paper submission: April 22, 2012
- Author notification: June 17, 2012
- Final submission and registration: July 8, 2012
- Conference date: September 9-12, 2012

FedCSIS EVENTS
The FedCSIS multi-conference consists of EVENTS (conferences, workshops, consortia, tutorials, etc.), grouped into six conference areas.

AAIA'2012 - 7th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications
* AIMA'2012 - International Workshop on Artificial Intelligence in Medical Applications
* ASIR'2012 - 2nd International Workshop on Advances in Semantic Information Retrieval
* RSA'2012 - International Workshop on Rough Sets Applications
* WCO'2012 - Workshop on Computational Optimization
* WEO-DIA'2012 - 1st Workshop on Well-founded Everyday Ontologies – Design, Implementations & Applications
CSNS - Computer Science & Network Systems
* CANA'2012 - Computer Aspects of Numerical Algorithms
* FINANS'2012 - International Symposium on Frontiers in Network Applications and Network Systems
* ITP'2012 - International Workshop on Information Technologies in Photonics
* MMAP'2012 - International Symposium on Multimedia Applications and Processing
* SCoDiS'2012-LaSCoG'2012 - 3rd Workshop on Scalable Computing in Distributed Systems & 8th Workshop on Large Scale Computations on Grids
* WSN'2012 - International Conference on Wireless Sensor Networks
ECRM - Education, Curricula & Research Methods
* CSERC'2012 - 2nd Computer Science Education Research Conference
* ISEC'2012 - Information Systems Education & Curricula Workshop
IT4MBS - Information Technology for Management, Business & Society
* ABICT'2012 - International Workshop on Advances in Business ICT
* AITM'2012 - 10th Conference on Advanced Information Technologies for Management
* IT4D'2012 - Information Technology for Disabilities
* IT4L'2012 - Workshop on Information Technologies for Logistics
* TAMoCo'2012 - Techniques and Applications for Mobile Commerce
JAWS - Joint Agent-oriented Workshops in Synergy
* ABC:MI'2012 - Workshop on Agent Based Computing: from Model to Implementation
* MAS&M'2012 - International Workshop on Multi-Agent Systems and Simulation
* SEN-MAS'2012 - 1st International Workshop on Smart Energy Networks & Multi-Agent Systems
SSD&A - Software Systems Development & Applications
* ATSE'2012 - 3rd International Workshop Automating Test Case Design, Selection and Evaluation
* MDASD'2012 - 2nd Workshop on Model Driven Approaches in System Development
* WSS'2012 - 4th International Symposium on Web Services

PAPER SUBMISSION AND PUBLICATION
Papers should be submitted by April 22, 2012. Accepted and
presented(!) papers will be published in the IEEE Xplore Digital Library proceedings entitled: "2012 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)." The IEEE proceedings will be published under nonexclusive copyright. The Events' organizers arrange quality journals, edited volumes, etc. and will invite extended and revised papers for post-conference publications (information can be found at the websites of individual events).

Proceedings will be submitted for indexation by following citation index services:

* Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index
* The DBLP Computer Science Bibliography
* CiteSeerx beta - Scientific Literature Digital Library and Search Engine
* Google Scholar
* Scirus (Elsevier)
* SCOPUS
* The Institution of Engineering and Technology (IET) Inspec
* getCITED: Academic research, citation reports and discussion lists

FedCSIS GENERAL CHAIRS
Maria Ganzha, Leszek A. Maciaszek, Marcin Paprzycki

Contact FedCSIS at:
secretariat(removeme)fedcsis.org secretariat(removeme)fedcsis.org>
Call for Papers for 8th SCANDINAVIAN LOGIC SYMPOSIUM 20-21 August 2012 at Roskilde University, Trekroner, DENMARK. Deadline: May 1, 2012
First Announcement and Call for Papers
The 8th Scandinavian Logic Symposium will be held at Roskilde University, Trekroner, Denmark, 20-21 August 2012.

After a gap of fifteen years, the Scandinavian Logic Symposium is back. The Symposium is the first major initiative of the newly revived Scandinavian Logic Society (SLS,
www.scandinavianlogic.org/) and will be held at Roskilde University (RUC), Denmark.

As with previous editions of this conference, the aim of the programme is to reflect current activity in logic in our part of the world. So we hope that participants from Scandinavia, the Baltic countries and Northwestern Russia will take the opportunity to contribute a talk and to meet with fellow logicians from the area. But needless to say, we also extend a warm welcome to logicians from further afield and plan to present a varied and interesting collection of invited and contributed talks.

Related events:
A post-SLS tutorial day will be organized on August 22

Also note that Advances in Modal Logic (AiML) will be held on 22-25 August 2012, Copenhagen, Denmark. URL: www.hylocore.ruc.dk/aiml2012/ .

TOPICS
The scope of SLS 2012 is broad, ranging over the whole area of mathematical and philosophical logic, and logical methods in computer science. Suitable topics include (but are not limited to) Proof Theory and Constructivism, Model Theory (including Finite Model Theory), Set Theory, Computability Theory, Categorical Logic, Logic and Provability, Logic and Computer Science, Logic and Linguistics, Modal, Hybrid, Temporal and Description Logic, Logics of Games, Dynamics and Interaction, and Philosophical Logic.

PREVIOUS SCANDINAVIAN LOGIC SYMPOSIA:
7th Scandinavian Logic Symposium: Uppsala in 1996 6th Scandinavian Logic Symposium: Telemark in 1982 5th Scandinavian Logic Symposium: Aalborg in 1979 4th Scandinavian Logic Symposium: Jyväskylä in 1976 3rd Scandinavian Logic Symposium: Uppsala in 1973 2nd Scandinavian Logic Symposium: Oslo in 1971 1st Scandinavian Logic Symposium: Åbo in 1968

The proceedings of several of these meetings have been published in book form.

INVITED SPEAKERS
To be announced

PROGRAM COMMITTEE
Co-chairs: Neil Jones (Copenhagen) and Erik Palmgren (Stockholm)
Members:
Torben Brauner (Roskilde)
Peter Dybjer (Chalmers)
Lars Kristiansen (Oslo)
Ųystein Linnebo (Birkbeck)
Sara Negri (Helsinki)
Dag Normann (Oslo)
Asger Törnquist (Vienna)
Jouko Väänänen (Helsinki)

ORGANISING COMMITTEE
Patrick Blackburn (RUC), Klaus Frovin Jųrgensen (RUC), Stig Andur Petersen (RUC)

SUBMISSIONS
Abstracts of talks should be submitted by May 1, 2012 using the EasyChair system

www.easychair.org/conferences/?conf=sls2012

The abstracts may not exceed 3 pages (including bibliography) and should be in PDF format.

LOCATION
Roskilde University (RUC) is situated at Trekroner, a small town 20 minutes by train from Central Copenhagen, and five minutes by train from Roskilde.

ACCOMMODATION
Most people who work at RUC and almost all the RUC students live in Copenhagen. Getting to RUC is an easy train journey from the centre of Copenhagen. We anticipate that most conference attendees will book hotels in central Copenhagen, where there are many hotels in many price ranges. Hotel accommodation can also be found in Roskilde, though there the options are more limited.

REGISTRATION
The conference website will be found at:

www.scandinavianlogic.weebly.com/

Details concerning registration will be posted there in due course.
Call for proposals NWO: HERA Joint Research Programme Cultural Encounters - Internationale samenwerking in de Geesteswetenschappen. Deadline: 4 mei 2012
Nieuwsbrief SPECIAL Internationale samenwerking in de Geesteswetenschappen

Onder leiding van NWO-Geesteswetenschappen is de tweede editie van het HERA Joint Research Programme Cultural Encounters tot stand gebracht. Het programma is opgezet door 19 Research Councils uit 18 landen, en wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie. Geesteswetenschappers kunnen binnen dit programma tot € 1 mln subsidie aanvragen voor transnationale samenwerkingsprojecten. In totaal is een bedrag van € 18 mln beschikbaar. De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is vrijdag 4 mei 2012. Meer informatie is te vinden in de Call for Proposals op de HERA-website.

Binnen de Geesteswetenschappen wordt steeds meer over de grenzen heen samengewerkt. Het aantal mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie voor transnationale onderzoeksprojecten groeit. Onder leiding van NWO-Geesteswetenschappen hebben 14 nationale Research Councils uit het HERA (Humanities in the European Research Area) een aantal jaar geleden al een eerste Joint Research Programme opgezet. Dat heeft uiteindelijk geleid tot 19 grote samenwerkingsprojecten die ieder ongeveer € 1 mln subsidie hebben ontvangen.

Nu gaat er voor de tweede maal een transnationaal onderzoeksprogramma van start, met 19 Research Councils uit 18 deelnemende landen. Naast Nederland gaat het om Belgiė, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Groot-Brittanniė, Ierland, Kroatiė, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Sloveniė, IJsland en Zweden. De Europese Commissie ondersteunt het initiatief met een aanvullende ERANET Plus-subsidie van € 6 mln. Daarmee is wederom de mogelijkheid geopend voor het aanvragen van een subsidie voor samenwerkingsprojecten met partners in minstens drie van de deelnemende landen, met een omvang tot € 1 mln. Het totale beschikbare budget bedraagt € 18 mln.

Onderzoeksvoorstellen moeten passen binnen het onderzoeksthema Cultural Encounters. Meer informatie over het thema Cultural Encounters is te vinden in de Call for Proposals. Op de HERA-website staan ook Frequently Asked Questions en antwoorden.

www.heranet.info/
www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_4WRG7D
PRELIMINARY CALL FOR PAPERS FMCAD'12, International Conference on Formal Methods in Computer-Aided Design, Cambridge, UK, October 22 - 25, 2012. Deadline: May 9, 2012
http:/www.fmcad.org


IMPORTANT DATES
Abstract Submission: May 9
Paper Submission: May 20
Author Notification: July 13
Final Version: August 10
Conference: October 22 - 25

CONFERENCE SCOPE
FMCAD 2012 is the twelfth in a series of conferences on the theory and application of formal methods in hardware and system design and verification. FMCAD provides a leading international forum to researchers and practitioners in academia and industry for presenting and discussing novel methods, technologies, theoretical results, and tools for formal reasoning about computing systems, as well as open challenges therein.

TOPICS OF INTEREST
Advances in model checking, theorem proving, equivalence checking, abstraction and reduction techniques, compositional methods, automatic decision procedures at the bit- and word-level, probabilistic methods, and combinations of deductive methods and decision procedures.
Topics related to the application of formal and semi-formal methods to functional and non-functional specification and validation of hardware and software. This includes timing and power modeling, and verification of computing systems on all levels of abstraction.
System-level design and verification, especially for embedded systems, HW/SW co-design and verification, and transaction-level verification.
Modeling and specification languages, formal semantics of known languages or their subsets, model-based design, design derivation and transformation, and correct-by-construction methods.
Experience with the application of formal and semi-formal methods to industrial-scale designs. Tools that represent formal verification enablement, new features, or a substantial improvement in the automation of formal methods.
Application of formal methods in new areas.

SUBMISSIONS
Submissions must be made electronically in PDF format via EasyChair. More details will be provided soon on the FMCAD web site.
The proceedings will be freely available from the FMCAD Web site. We expect to have ACM In-Cooperation Status and IEEE Technical Co-Sponsorship, as has been the case with previous FMCAD conferences. FMCAD and authors will share the copyright for accepted papers and we plan on publishing the proceedings in the ACM Digital Library and in IEEE Xplore.
Two categories of papers can be submitted: regular papers (8 pages), containing original research; and short papers (4 pages), containing emerging results, practical experiences or original ideas that can be described succinctly.
Regular and short papers must use the IEEE Transactions format on letter-size paper with a 10-point font size, see www.ieee.org/portal/pages/pubs/transactions/stylesheets.html. We recommend that self-citations be written in the third person. Submissions must contain original research that has not been previously published, nor concurrently submitted for publication. Any partial overlap with any published or concurrently submitted paper must be clearly indicated. If experimental results are reported, authors are strongly encouraged to provide adequate access to their data so that results can be independently verified.
A small number of accepted papers will be considered for a distinguished paper award.

ASSOCIATED EVENTS
The Hardware Model Checking Competition 2012 (HWMCC2012) will take place during FMCAD 2012.

GENERAL CHAIRS
Gianpiero Cabodi, Politecnico di Torino, Italy Satnam Singh, Google, USA

STEERING COMMITTEE
Jason Baumgartner, IBM, USA
Aarti Gupta, NEC Labs America, USA
Warren Hunt, University of Texas at Austin, USA Panagiotis Manolios, Northeastern University, USA Mary Sheeran, Chalmers University of Technology, Sweden
Call for Papers, 8th International Workshop on Writing Systems and Literacy (Oldenburg, Germany, October 4-5, 2012) Deadline: May 15, 2012.
Call for papers for the 13th International Symposium on Social Communication, Centre for applied linguistics, Santiago de Cuba. January 21-25, 2013. Deadline: July 1, 2012
Web site of our International Symposiums on Social Communication:

www.santiago.cu/hosting/linguistica/index.php?id=en

Web site of our Basic School Dictionary:

www.ixa2.si.ehu.es/dbe/index.html
Extra
NWO, Deadlines aanvragen GW
1. Vrije competitie Geesteswetenschappen – aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. De Vrije competitie van NWO-Geesteswetenschappen richt zich op onderzoeksprogramma's met een overwegend geesteswetenschappelijke component. Een programma dient uit minimaal twee deelprojecten te bestaan met daartussen een duidelijke onderlinge samenhang. De samenhang tussen de projecten moet een aantoonbare meerwaarde hebben voor het eindresultaat van het onderzoeksprogramma.

2. Promotiebeurs voor leraren – deadline 27 maart 2012
Het programma Promotiebeurs voor leraren beoogt het aantal gepromoveerde leraren te vergroten. Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen van het programma gebruikmaken. Promotiebeurs voor leraren is een centraal NWO-programma waarvoor aanvragen vanuit verschillende wetenschapsgebieden in aanmerking worden genomen.

3. Vernieuwingsimpuls
Het Vernieuwingsimpulsprogramma is door NWO samen met KNAW en de universiteiten in 2000 opgezet. Het programma heeft als doel om vernieuwend onderzoek een extra impuls te geven. De Vernieuwingsimpuls is persoonsgebonden en biedt talentvolle, creatieve onderzoekers de kans om onderzoek naar hun keuze uit te voeren en de doorstroom bij wetenschappelijke onderzoeksinstellingen te bevorderen. De Vernieuwingsimpuls bestaat uit de subsidievormen Veni, Vidi en Vici.

VENI Sluitingsdatum voor het indienen van Veni-aanvragen was 5 januari 2012.

VIDI Vernieuwingsimpuls Vidi – deadline 2 oktober 2012
Deze subsidievorm is gericht op de onderzoeker die na zijn/haar promotie al een aantal jaren onderzoek op postdocniveau heeft verricht en daarbij heeft aangetoond vernieuwende ideeėn te genereren en succesvol zelfstandig tot ontwikkeling te brengen. Onderzoekers worden in staat gesteld een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen. De subsidie bedraagt maximaal € 800.000.
Meer informatie vindt u op www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_5VTGQW
Deadline voor het indienen van aanvragen is 2 oktober 2012

VICI Vernieuwingsimpuls Vici – deadline 29 maart 2012
Deze subsidievorm is gericht op de senior-onderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Het programma biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De onderzoekslijn zou een structurele inbedding binnen de onderzoeksinstelling moeten krijgen. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500.000 per aanvrager.
Meer informatie vindt u op www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_5VTGS6
Sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen is 29 maart 2012


4. Rubicon – deadline 3 april 2012
Doel van het Rubicon-programma is talentvolle onderzoekers na voltooiing van hun promotie voor de wetenschap te behouden. Het programma biedt recent gepromoveerde wetenschappers de mogelijkheid ervaring op te doen aan een excellent buitenlands topinstituut voor een periode van maximaal twee jaar. Rubicon is een centraal NWO-programma waarvoor aanvragen vanuit verschillende wetenschapsgebieden in aanmerking worden genomen.
De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 3 april 2012.

5. Zwaartekracht – deadline 19 april 2012
Het programma Zwaartekracht is bedoeld voor onderzoeksconsortia die de potentie hebben om tot de absolute wereldtop in hun onderzoeksveld te gaan behoren of zich reeds op dat niveau bevinden. Doel van het programma is om deze consortia (zoals onderzoekscholen) voor enige tijd intensief te laten samenwerken. Voor de ronde 2012 is ongeveer 20 miljoen euro beschikbaar, het totale budget voor dit subsidie-instrument bedraagt 167 miljoen euro voor een periode van tien jaar. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door Colleges van Bestuur.

Zwaartekracht is een centraal NWO-programma waarvoor aanvragen vanuit alle mogelijke wetenschapsgebieden in aanmerking komen.

6. HERA Joint Research Programme Cultural Encounters – deadline 4 mei 2012
VAN GOGH BEURZENPROGRAMMA - Deadline: 31 mei 2012
Met ingang van 2008 voert de Frans-Nederlandse Academie het secretariaat van het PHC van Gogh beurzenprogramma. Het doel van dit programma is de uitwisseling van Nederlandse en Franse onderzoekers die binnen één onderzoeksproject werkzaam (willen) zijn, te stimuleren en te ondersteunen.

Aan Nederlandse zijde, maakten voorheen alleen Veni, Vidi en Vici laureaten kans op beurs. Met ingang van 2009 is de Van Gogh-doelgroep uitgebreid en kunnen alle onderzoekers die bewezen excellent onderzoek verrichten, meedingen naar een Van Gogh-beurs.

Elk jaar start de aanvraagronde voor het Van Gogh Programma in februari. De aanvraagformulieren kunnen uiterlijk tot 31 mei van dat jaar worden ingezonden. Per jaar kan een maximum van €10.000 worden aangevraagd met een mogelijkheid tot verlening van een jaar. In het geval van het aanvragen van een verlening dient hiervoor een aanvraag tot verlenging te worden ingezonden voor 1 september van het jaar volgend op het toekenningsjaar. De Van Gogh Subsidies zijn uitsluitend bedoeld voor het financieren van reis- en verblijfskosten die gemoeid zijn met de onderzoeksuitwisseling tussen Frankrijk en Nederland.

Uiterste indiendatum: 31 mei 2012
Resultaten: oktober 2012
Start projecten: januari 2013

Ga naar www.FRNL.eu voor de aanmeldingsprocedure, verdere informatie over de beurzen en de Frans-Nederlandse Academie. Of neem contact op met Lidwien Poorthuis, 030 253 9198, l.g.h.poorthuis(removeme)uu.nl.