March 9th, 2012

LOT Announcements / events
Van de LOT Bestuurstafel
De LOT bestuursvergadering van 26 januari 2012 was de laatste waaraan Henriėtte de Swart deelnam als LOT-directeur. Na vijf jaar van zeer gewaardeerde inspanningen voor de onderzoekschool draagt zij haar taken over aan Frank Wijnen. Henriėtte blijft als nieuwe directeur van het UIL OTS wel nauw bij het LOT bestuur betrokken.

Het bestuur keek terug op een geslaagde winterschool in Tilburg en vooruit naar het programma van de zomerschool die van 2 tot 13 juli zal plaatsvinden in “De Baak” in Driebergen. De aanstaande zomerschool krijgt een bijzonder karakter door insluiting van een samenhangende reeks cursussen over het thema Language, Brain & Cognition en een zomercursus die voortvloeit uit het Europese COST-programma over taalontwikkelings-stoornissen bij meertalige kinderen.

Het bestuur besloot de aanvraag voor een Graduate Programme die het vorig jaar niet gehaald heeft opnieuw in te dienen. Onder auspiciėn van LOT zullen vijf over Nederland verspreide instituten tesamen meedingen naar een subsidie van 800 kEuro, waarmee vier uitstekende jonge onderzoekers een PhD-traject aangeboden zal kunnen worden.

Verder sprak het bestuur over het NWO-Zwaartekracht programma, een reļncarnatie van wat eerder ‘Dieptestrategie’ heette. NWO stelt serieus geld ter beschikking van geselecteerde consortia van toonaangevende, excellente onderzoekers. Met instemming van het bestuur neemt het LUCL het voortouw in het opstellen van een voorstel rond het thema linguļstische diversiteit, en zal daar onderzoekers uit andere LOT-instituten als partners bij betrekken.
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak
Kennislink Taal & Spraak - "Engelse-les-aan-kleuters-tast-niveau-van-het-nederlands-niet-aan
Kennislink Taal en spraak - "Taalfout -maakt-in-een-klap-duidelijk-hoe-bijzonder-iemand-is
Lectures / Talks / Colloquia
LUCL Colloquium Nick Enfield/talk entitled ‘Enchrony and Agency: Key elements of human sociality’, Leiden University, Lipsius building (Cleveringaplaats 1), room 228, Leiden. Date : March 23, 2012.
On Friday 23 March Nick Enfield (Max Planck Institute for Psycholinguistics/Radboud University Nijmegen) will give a talk entitled ‘Enchrony and Agency: Key elements of human sociality’.

Date, time and venue
Date Friday 23 March 2012
Time 15.30-17.00
Venue Leiden University, Lipsius building (Cleveringaplaats 1), room 228

LUCL colloquium website:
www.hum.leiden.edu/lucl/news-events/lucl-colloquium/
Rolf H. Bremmer Jr.(Universiteit Leiden): It giet oan! Friese leenwoorden in het Nederlands, Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL),Woensdag 25 april 2012, 16:00
Rolf H. Bremmer Jr.
(Universiteit Leiden):

It giet oan! Friese leenwoorden in het Nederlands
Woensdag 25 april 2012 16.00 uur
Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL)
Matthias de Vrieshof 3 (WSD complex), kamer 104 (eerste verdieping)
Prof. dr. Rolf H. Bremmer Jr. (1950) is bijzonder hoogleraar Fries en universitair hoofddocent Oud- en Middelengels aan de Universiteit Leiden. Hij is auteur van onder meer A Bibliographical Guide to Old Frisian Studies (1992), ‘Hir is eskriven'. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1330 (2004), Van Ambt tot Zonde: Een greep uit onze christelijke woordenschat (2009) en An Introduction to Old Frisian: History, Grammar, Reader, Glossary (2009).
De Kiliaanstichting heeft tot doel het etymologisch onderzoek in Belgiė en Nederland te bevorderen. Jaarlijks organiseert de stichting de Kiliaanlezing over een etymologisch onderwerp. De stichting is vernoemd naar de zestiende-eeuwse lexicograaf en etymoloog Cornelius Kiliaan.
Workshops / Conferences / Symposia
CICLing 2012, Delhi, India, March 11-17, 2012
13th International Conference on
Intelligent Text Processing and Computational Linguistics

www.CICLing.org/2012

TOPICS:
All topics related with computational
linguistics, natural language processing,
human language technologies, information
retrieval, etc.

PUBLICATION:
LNCS - Springer Lecture Notes in Computer Science;
poster session: special issue of a journal

KEYNOTE SPEAKERS:
Four keynote speakers anticipated

CULTURAL PROGRAM:
Three days of cultural activities:
tours by Delhi, Agra & Taj Mahal, Jaipur

AWARDS:
Best paper, best student paper,
best presentation, best poster, best software

SUBMISSION DEADLINES:
October 23: registration of tentative abstract,
October 31: uploading of full papers

See complete CFP and contact on www.CICLing.org/2012

This message is sent in good faith of its usefulness for you as an NLP researcher. If this is an error, kindly let me know.

Alexander Gelbukh
www.Gelbukh.com
INSTALLATIEBIJEENKOMST DE JONGE AKADEMIE, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 2, Amsterdam, 16 maart 2012, 14.00-17.00 uur
KNAW-vicepresident prof. dr. Pearl Dykstra installeert opnieuw tien nieuwe leden van De Jonge Akademie. Aan de hand van het thema Inspiratie stellen zij zich kort aan u voor.

Secretariaat De Jonge Akademie
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Het Trippenhuis
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon 020 551 0702
Fax 020 620 4941
www.knaw.nl
SSNC 2012, Tarragona, Spain, May 28 – June 1st, 2012, Early registration deadline: March 18, 2012
2012 INTERNATIONAL SPRING SCHOOL IN NATURAL COMPUTING
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/ssnc2012/

REGISTRATION has to be done on line at

grammars.grlmc.com/ssnc2012/Registration.php
People registering on site at the beginning of the School must pay in cash. For the sake of local organization, however, it is much recommended to do it earlier.

WEBSITE:
grammars.grlmc.com/ssnc2012/
2012 INTERNATIONAL SPRING SCHOOL IN NATURAL COMPUTING, SSNC 2012,Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC), Rovira i Virgili University, Tarragona, Spain. May 28 - June 1, 2012. Early registration deadline : March 18, 2012.
Organized by: Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

REGISTRATION:
www.grammars.grlmc.com/ssnc2012/Registration.php

FEES:
They are variable, depending on the number of courses each student takes. The rule is:
1 hour =
- 10 euros (for payments until March 18, 2012),
- 15 euros (for payments after March 18, 2012).

IMPORTANT DATES:
Announcement of the programme: February 12, 2012
Starting of the registration: February 12, 2012
Early registration deadline: March 18, 2012
Starting of the School: May 28, 2012
End of the School: June 1st, 2012

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:
Lilica Voicu:
florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat

WEBSITE:
www.grammars.grlmc.com/ssnc2012/
Workshop “The Language of Literature” Radboud University Nijmegen, Erasmuslaan 9, 6525 GE Nijmegen, Room 01.15, March 23, 2012.
Workshop “The Language of Literature” on March 23rd.

The study of language used in literary works, and thereby linguistics, is an essential part of literary studies. With this workshop we would like to turn the tables. Linguistics is, for the most part, aimed at spoken or written everyday language. Literature offers an almost untouched source of information for linguistics. We hope that the study of literature provides new insights in the properties and possibilities of the language system.

Program
09:00 - 09:30 Welcome

09:30 - 10:05 Henriėtte de Swart Interactions of lexicon, grammar and rhetorical structure in story-telling

10:05 - 10:40 Puck Wildschut Vladimir Nabokov and the ethics of literary language

Coffee break
11:10 - 11:45 Regine Eckardt Literary effects of Maximize-Presupposition violation

11:45 - 12:40 Sigrid Beck t.b.a.

Lunch
14:00 - 14:35 Bert Le Bruyn & Joost Zwarts Multilingual corpora

14:35 - 15:10 Susanna Salem & Thomas Weskott An experimental investigation of the effect of free indirect discourse on anaphor resolution
15:10 – 15:40 Coffee/tea break
15:40 - 16:15 Ruth Koops van ’t Jagt, John Hoeks, Gillis Dorleijn, Petra Hendriks An eyetracking investigation into the visuospatial aspects of reading poetry

16:15 – 16:50 Lotte Hogeweg, Helen de Hoop It's all about you in Dutch

16:50 Drinks
18:00 Dinner

The venue for the location is Erasmuslaan 9, 6525 GE Nijmegen Room 01.15 on Friday march 23rd.
All are Welcome, no registration required.
Weak referentiality: fifth international workshop, Utrecht, Drift 25, room 002, Monday, March 26th, 13.30-17.00
Weak referentiality: the beyond workshop

LUSH and the Utrecht Weak Referentiality Project are happy to announce the fifth international workshop on weak referentiality. The workshop will take place on March 26th and features four talks by national and international experts in the domain of referentiality:

13.25-13.30 Welcome

13.30-14.15 Patricia Cabredo-Hofherr
Cyclic adverbs and the multiplication of indefinite singulars
14.15-15.00 Linda Badan
Obligatory complement verbs in Mandarin and Ewe

15.00-15.30 Coffee/tea break

15.30-16.15 Ora Matushansky & Mulusew Wondem
Cases of identity: case-marking in Amharic nonverbal predication
16.15-17.00 Anne Zribi-Hertz
tba

17.00-… Drinks


www.let.uu.nl/~Bert.leBruyn/personal/weakreferentiality/workshops/beyond.htm.

further information about the Weak Referentiality Project: www.hum.uu.nl/medewerkers/b.s.w.lebruyn/weakreferentiality/index.htm.
Universals and Typology in Word-Formation II, Šafįrik University, Košice, Slovakia, August 26-28, 2012, Submission of abstracts: March 31, 2012
Universals and Typology in Word-Formation II

Venue: Šafįrik University, Košice, Slovakia
Date: August 26-28, 2012

The Conference aims to give an impetus to the research into universals and typology in word-formation by a joint effort of both morphologists and typologists. Papers discussing cross-linguistic correlations between individual word-formation processes, between WF processes, on one hand, and genetic types and/or geographically related languages, on the other, are most welcome. Space will also be given to any other typologically oriented research into word-formation as well as papers discussing the scope of word-formation and the relation between word-formation and other linguistic disciplines.

Main organizers:
Jan Don, University of Amsterdam, The Netherlands
Lķvia Körtvélyessy, Šafįrik University, Košice, Slovakia
Pavol Štekauer, Šafįrik University, Košice, Slovakia
Slįvka Tomaš?ķkovį, Šafįrik University, Košice, Slovakia

Guest Speakers
Alexandra Aikhenvald, James Cook University, Australia - “Deriving Words with Classifiers”
Mark Aronoff, University of New York at Stony Brook, USA - “Roots and Reductionism in Morphological Theory”
Matthew Baerman, University of Surrey, United Kingdom - “Nominal Person between Inflection and Derivation”
Laurie Bauer, Victoria University of Wellington, New Zealand – “Derived Nouns of Location”
Peter Koch, Tubingen University, Germany – “The Semantics of Word-Formation and of other Lexical Processes”
Franz Rainer, WU Vienna, Austria - “How to Constrain Relational Adjectives”
Keren Rice, University of Toronto, Canada - “Voice in Word-Formation: Athabaskan evidence”

Scientific Committee


Michael Cahill, SIL International, USA
Greville Corbett, University of Surrey, United Kingdom
Jan Don, Amsterdam University, Holland
Heinz Giegerich, Edinburgh University, United Kingdom
Pius ten Hacken., Swansea University, United Kingdom
Denis Jamet, Jean Moulin Lyon 3 University, France
Stanislav Kavka, Ostrava University, Czech Republic
Ferenc Kiefer, Hungarian Academy of Sciences, Hungary
Grzegorz Kleparski, Rzeszow University, Poland
Lķvia Körtvélyessy, Šafįrik University, Slovakia
Rochelle Lieber, University of New Hampshire, USA
Lachlan Mackenzie, Vrije Universiteit, The Netherlands
Stela Manova, Vienna University, Austria
Verónica Nercesian, Universidad Nacional de Formosa, Argentina
Sailaja Pingali, University of Hyderabad, India
Ingo Plag, Siegen University, Germany
Angela Ralli, University of Patras
Anna-Maria Di Sciullo, Quebec University in Montreal, Canada
Pavol Stekauer, Šafįrik University, Slovakia
Greg Stump, University of Kentucky, USA
Bogdan Szymanek, Catholic University Lublin, Poland

Important deadlines
Submission of abstracts: March 31, 2012
Notification of acceptance: May 21, 2012
Submission of a registration form: June 15, 2012
GLOW 35 Colloquium, University of Potsdam, Germany, Campus Griebnitzsee, March 28-30, 2012
www.ling.uni-potsdam.de/~glow/

Conference fee (includes the participation in the accompanying workshops on March 27 and March 30):
40 euro (students) / 60 euro (others) + 25 euro conference dinner

Registration:
www.ling.uni-potsdam.de/~glow/register.html
3rd announcement : 2012 INTERNATIONAL SPRING SCHOOL IN FORMAL LANGUAGES AND APPLICATIONS, (SSFLA 2012) Tarragona, Spain, April 2-6, 2012
(formerly International PhD School in Formal Languages and Applications)
Tarragona, Spain
April 2-6, 2012
Organized by:
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
www.grammars.grlmc.com/ssfla2012/

AIM:

SSFLA 2012 offers a broad and intensive series of lectures at different levels on selected topics in language and automata theory and their applications. The students choose their preferred courses according to their interests and background. Instructors are top names in their respective fields. The School intends to help students initiate and foster their research career.

The previous event in this series was FSFLA 2011 ( www.grammars.grlmc.com/fsfla2011/).

ADDRESSED TO:

Graduate (and advanced undergraduate) students from around the world. Most appropriate degrees include: Computer Science and Mathematics. Other students (for instance, from Linguistics, Electrical Engineering, Molecular Biology or Logic) are welcome too provided they have a good background in discrete mathematics.

The School is appropriate also for people more advanced in their career who want to keep themselves updated on developments in the field.

There is no overlap in the class schedule.

COURSES AND PROFESSORS:

- Eric Allender (Rutgers), Circuit Complexity: Recent Progress in Lower Bounds [introductory/advanced, 8 hours]

- Amihood Amir (Bar-Ilan), Periodicity and Approximate Periodicity in Pattern Matching [introductory, 6 hours]

- Ahmed Bouajjani (Paris 7), Automated Verification of Concurrent Boolean Programs [introductory/advanced, 8 hours]

- Andrea Corradini (Pisa), Computational Models Based on Rewriting [introductory, 12 hours]

- Bruno Courcelle (Bordeaux), Automata for Monadic Second-order Model Checking [intermediate, 8 hours]

- Manfred Droste (Leipzig), Weighted Automata and Weighted Logic [introductory/advanced, 8 hours]

- Jörg Flum (Freiburg), The Halting Problem for Turing Machines [introductory/advanced, 6 hours]

- Aart Middeldorp (Innsbruck), Termination of Rewrite Systems [introductory/intermediate, 8 hours]

REGISTRATION:

It has to be done on line at

www.grammars.grlmc.com/ssfla2012/Registration.php

FEES:

They are variable, depending on the number of courses each student takes. The rule is:

1 hour = - 10 euros (for payments until January 22, 2012),
- 15 euros (for payments after January 22, 2012).

PAYMENT PROCEDURE:

The fees must be paid to the School's bank account:

Uno-e Bank

bank’s address: Julian Camarillo 4 C, 28037 Madrid, Spain

IBAN: ES3902270001820201823142

SWIFT/BIC code: UNOEESM1

account holder: Carlos Martin-Vide GRLMC

account holder’s address: Av. Catalunya 35, 43002 Tarragona, Spain


Please mention SSFLA 2012 and your name in the subject. A receipt will be provided on site.

Remarks:

- Bank transfers should not involve any expense for the School.

- People claiming early registration will be requested to prove that the bank transfer order was carried out by the deadline.

- Students may be refunded only in the case when a course gets cancelled due to the unavailability of the instructor.

People registering on site at the beginning of the School must pay in cash. For the sake of local organization, however, it is much recommended to do it earlier.

ACCOMMODATION:

Information about accommodation is available on the website of the School.

CERTIFICATE:

Students will be delivered a certificate stating the courses attended, their contents, and their duration.

IMPORTANT DATES:

Announcement of the programme: December 10, 2011

Starting of the registration: December 10, 2011

Early registration deadline: January 22, 2012

Starting of the School: April 2, 2012

End of the School: April 6, 2012

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

Lilica Voicu:

florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat

WEBSITE:

www.grammars.grlmc.com/ssfla2012/

POSTAL ADDRESS:
SSFLA 2012
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain
Phone: +34-977-559543
Fax: +34-977-558386

ACKNOWLEDGEMENTS:
Diputació de Tarragona
Universitat Rovira i Virgili
Sinn und Bedeutung 17, École normale supérieure, Paris, 8-10 september 2012, Deadline for 2-page abstract submission: April 16
Meeting url: sites.google.com/site/sinnundbedeutung17/home

Papers will be selected for 45 (35+10) minute oral presentations.
Abstracts should contain original research that, at the time of submission, has neither been published nor accepted for publication.
One person can submit at most one abstract as sole author and one abstract as co-author. Abstracts should be anonymous, in the form of a PDF file; they must not exceed 2 pages including all data and references and have to be written in 12 pt with 2.5 cm (1 in) margins on all sides.

Please submit your abstracts via EasyChair:

www.easychair.org/account/signin.cgi?timeout=1;conf=sub17

Important Dates:

Deadline for 2-page abstract submission: April 16 Notification of acceptance: June 4 Conference dates: September 8, 9, 10

Contact us at: sub.paris2012(removeme)gmail.com.
Conferentie Amazonicas 4 LIMA, PERU, April 24-27 2012
La Estructura de las Lenguas Amazónicas: Fonologķa y Sintaxis
The Structure of Amazonian Languages: Phonology & Syntax

de relevante links zijn:

linguistlist.org/callconf/browse-conf-action.cfm?ConfID=138843

coloquio.pucp.edu.pe/amazonicas/presentacion/Hgr Leo Wetzels

www.let.vu.nl/nl/organisatie-van-de-faculteit/wetenschappelijk-personeel/medewerkers-alfabetisch/medewerkers-t-z/prof-dr-w-l-wetzels/index.asp

lpp.univ-paris3.fr/equipe/leo_wetzels.htm

amazonianlinguistics.com/

celia.cnrs.fr/Fr/Organigramme.htm


--------------------------------------------------------------------------------

Van: lotstaff-l-bounces(removeme)mailman.let.uu.nl [lotstaff-l-bounces(removeme)mailman.let.uu.nl] namens LOT [gw.uilots.lot(removeme)uu.nl]
Verzonden: vrijdag 16 december 2011 13:36
Onderwerp: [Lotstaff-l] LOT Newsletter December 16 2011


Dear all,

This week's LOT Newsletter can be found online: www.lotschool.nl/index.php?p=8&date=2011-12-16
This weeks' newest items, noted in the online version with a gold star are:


LOT Announcements / events
Update 'De Grote Taaldag', Utrecht University, LOT, Anéla/VIOT & AvT, 4 februari 2012

Lectures / talks / Colloquia
1st announcement 2012 INTERNATIONAL SPRING SCHOOL IN FORMAL LANGUAGES AND APPLICATIONS, SSFLA 2012 (formerly International PhD School in Formal Languages and Applications) Organized by: Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC) Rovira i Virgili University,Tarragona, Spain April 2-6, 2012

Workshops / Conferences / Symposia
OAP DAG 2011, Amsterdam (ACLC), December 16 2011
Workshop on Non-lexical knowledge in word perception on the occasion of Tom Lentz's defence, December 21 2011
Anéla / VIOT Juniorendag 2012, Grote Taaldag Utrecht, 4 februari 2012
AvT TIN Dag 2012, Grote Taaldag Utrecht, 4 februari 2012

Job Announcements / Vacancies
4 assistant professors for Dep. ofLinguistics and English Language of the University of Manchester. Deadline: January 13 2012


Calls for papers for events

Call for papers for Congress on Adjectives, 29 March-30 March, 2012, University of Amsterdam (ACLC) . Deadline: December 16 2011
Extended deadline Call for papers for Anéla/VIOT Juniorendag (onderdeel Grote Taaldag), Utrecht, February 4 2012. Deadline: December 22 2011
Extended deadline Call for papers for AvT TIN Dag 2012, February 4 2012 Utrecht. Deadline: December 22 2012
Call for papers and Conference information for 33rd TABUdag, June 18-19 2012. Deadline: March 15 2012
Call for Papers for 15th International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2012), Brno, Czech Republic, Masaryk University, September 3 - 7, 2012. Deadline: March 15, 2012


Extra

Vervangingssubsidie geesteswetenschappen opgeheven per 1-1-2012


Kind Regards, the LOT Newsletter Editor
Workshop Relations in Relativity, International Max Planck Research School for Language Sciences (IMPRS), Radboud University Nijmegen, May 9-11 2012
It is our great pleasure to announce the first International Max Planck Research School for Language Sciences student-organized workshop:

Relations in Relativity: New Perspectives on Language and Thought
May 9 to 11, 2012

Does the language we speak influence the way we think? This question of linguistic relativity, most famously raised by Benjamin Whorf, has been a strong point of debate over the decades. An emerging view that reconciles the empirical evidence is that thought is neither determined by language nor completely free of its influence. This workshop aims to take this idea further and ask the resulting questions: How does language influence thought? In which domains? When do language effects kick in? And why is it important?

The workshop centers around two discussions and a panel session and will be supplemented by student presentations.

The first conversation is a perspectives discussion on the mechanisms of linguistic relativity. Three invited guests will present their ideas for how language affects thought. Each speaker will first present a case study that best illustrates his or her position and propose mechanisms which account for the reported effects. The speakers will then discuss the proposed mechanisms and possible alternatives.

The second debate extends the linguistic relativity question to the domain of phonology. It has long been known that as a baby learns a specific language its ability to discriminate between sound contrasts not found in that particular language decreases. While this is not a classic case of linguistic relativity, it is a strong example of the effects that language can have on general cognitive processing. This debate not only brings this topic into the language and thought discussion, but also raises the question of when language effects kick in. Are low levels of auditory perception affected, or does language experience only influence perceptual categorization at a later stage?

We conclude the workshop with an open discussion between invited and local experts on the relevance of linguistic relativity. Why should we be studying it? How does it impact our everyday lives?


Where and when:
May 9-11, 2012
Radboud University Nijmegen, Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen & Max Planck Institute for Psycholinguistics, Wundtlaan 1, Nijmegen
Organizers:
IMPRS students
Contact:
relationsinrelativity(removeme)mpi.nl


As part of this workshop we are inviting submissions for posters from master’s and PhD students on the broad topic of language and its connection, or lack thereof, with other domains of cognition.


For more information on the workshop also see the website:

www.mpi.nl/events/relations-in-relativity


Kind regards,

The IMPRS for Language Sciences student workshop organising committee

(Rebecca Defina, Sarah Dolscheid, Inge Alferink, Helen Buckler, Joost Rommers, Beyza Sumer, Sho Tsuji, Maartje van de Velde, Maarten Versteegh & Ewelina Wnuk)
Uitnodiging symposium en oratie Leonie Cornips, vrijdag 11 mei, 13:30 - 16:30 , Universiteit Maastricht
Op vrijdag 11 mei om 16.30 uur spreekt Leonie Cornips haar oratie uit getiteld 'Talen in beweging' waarmee zij het ambt aanvaardt van bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Maastricht.

Bijwonen Symposium: melden bij het secretariaat van de capaciteitsgroep Letteren & Kunst, secr.hislk(removeme)maastrichtuniversity.nl
www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FHS/LiberalArtsSciencesMaastrichtScienceProgramme.htm
Announcement : 2nd International SAT/SMT Summer School, Trento, Italy, June 12-15th, 2012. Grant application deadline : March 15, 2012. Registration deadline : June 6, 2012.
CALL FOR PARTICIPATION AT THE

Second International SAT/SMT Summer School
Trento, Italy, June 12-15th, 2012
www.satsmtschool2012.fbk.eu/
International Postgraduate Conference on Functional Discourse Grammar, International Conference on Functional Discourse Grammar, Ghent University, Ghent, Belgium, 4-5-6-8 June 2012
Second AnnouncementIC-FDG-2012

International Conference on Functional Discourse Grammar

Ghent University, Ghent, Belgium

6-8 June 2012

preceded by

IPC-FDG-2012

International Postgraduate Conference on Functional Discourse Grammar

Ghent University, Ghent, Belgium

4-5 June 2012

The Conference

The aim of IC-FDG-2012 is to further elaborate the model of Functional Discourse Grammar (FDG) as proposed by Kees Hengeveld and J. Lachlan Mackenzie. A full treatment of FDG may be found in: Hengeveld, Kees and J. Lachlan Mackenzie 2008. Functional Discourse Grammar: A typologically-based theory of language structure. Oxford: Oxford University Press. For the conference programme see our website www.functionaldiscoursegrammar.info.
The first Birmingham/Melbourne Summer School in Applied Linguistics, University of Birmingham, UK , July 2-13
Summer School in Applied Linguistics
University of Birmingham, UK, and University of Melbourne, Australia

2nd-13th July 2012

The first Birmingham/Melbourne Summer School in Applied Linguistics will be held at the University of Birmingham in July 2012. The programme consists of four themes:

· Language Testing

· Academic Writing

· Multilingualism

· Corpus Linguistics.

This series of short courses is designed for early-career researchers, PhD students, and individuals interested in studying for a PhD. The series is a collaboration between the Universities of Birmingham and Melbourne and features teaching by world-leading scholars from both institutions. Academic staff teaching the programme will include Professor Adrian Blackledge, Professor Angela Creese, Professor Susan Hunston, and Dr Paul Thompson (University of Birmingham), and Professor Tim McNamara and Dr Neomy Storch (University of Melbourne).

Fees: £550 (standard rate); £500 University of Melbourne and University of Birmingham students.

Application forms and further information about the School can be found at: www.birmingham.ac.uk/schools/education/departments/language-discourse-society/birmingham-melbourne-school/school-applied-linguistics.aspx

[short version of URL: tinyurl.com/79fo6c3]

The deadline for applications is 30th March 2012.

Contact: appling-school(removeme)contacts.bham.ac.uk|

Professor Adrian Blackledge
Director, MOSAIC Centre for Research on Multilingualism
School of Education
University of Birmingham
Edgbaston
Birmingham B15 2TT
Symposium in memory of Melissa Bowerman - Semantics and the child, MPI Nijmegen, June 8th, 2012
Semantics and the child: A symposium in memory of Melissa Bowerman

June 8th 2012
HAN auditorium, Nijmegen

The Max Planck Institute for Psycholinguistics is organising a symposium to honour the work and memory of Melissa Bowerman. We want to give you advance notice so that you can hold the date in case you would like to attend. The symposium will bring together some leading scholars in language acquisition and the study of cross-linguistic patterns in semantics to explore some of the themes that were central to Melissa’s work. Plenary speakers include:
1. Eve Clark
2. Dan Slobin
3. Eric Pederson
4. Asifa Majid
5. Elena Lieven
6. Bhuvana Narasimhan
7. Dedre Gentner

We would be very pleased to welcome you to Nijmegen on this occasion. There is a website under construction under which you will find more information about the event, the location and local accommodation if required. Please check here:
www.mpi.nl/events/semantics-and-the-child
Registration will be open from March 1st.

Steve Levinson
(for the Directorate, MPI Psycholinguistics)

Edith Sjoerdsma (secr. Stephen Levinson)
Max Planck Institute for Psycholinguistics Wundtlaan 1
NL-6525 XD Nijmegen
Tel: 0031 24 3521276
email: edith.sjoerdsma(removeme)mpi.nl
2012 NIMH Summer Institute in Cognitive Neuroscience, Santa Barbara, CA, Jun 24- Jul 07, 2012
Our topics this year are "Does Brain Plasticity Account for Everything?" and "The Indispensable Role of Episodic Memory in Adaptive Behavior." We hope you can help us identify graduate and postgraduate students that might take part in this year's Institute and whose presence would help create a diverse body of fellows. (All accepted Fellows will have their tuition, room, and board covered by the Summer Institute.)

The flyer is available in color or black and white, and may be downloaded
here: sicn.cmb.ucdavis.edu/sicn2012-flyers

Sincerely,

George R. Mangun, Ph.D.
Director, NIMH Summer Institute in Cognitive Neuroscience Professor of
Psychology and Neurology University of California, Davis
Workshop Empirical Methods in Cognitive Linguistics 6 - Case Western Reserve University, Cleveland Ohio, August 1 – 5, 2012
Applications are open for the 6th Empirical Methods in Cognitive Linguistics workshop, to be held at Case Western Reserve University, in Cleveland, Ohio August 1 – 5, 2012.

The goal of EMCL is to facilitate dialogue among language researchers with different methodological backgrounds, i.e. theorists, experimentalists, corpus linguists, etc. We do this by creating an environment where specialists learn from each other by developing a research project together where their various skills are combined.

Intended audience: Language researchers with an embodiment, situated cognition and/or cognitive linguistics background. No prior experimental or corpus training is required though an understanding of the theoretical issues is necessary. Participants can be at different early stages in their careers, i.e. graduate students, post-grads, post-docs, junior faculty, etc.

Workshop Format: During the course of a week, participants will join one of 5 hands-on mini-labs. Each mini-lab will be responsible for completing a joint research project. A select group of students (max. 8 per group for a total of 40) will be invited to participate. Each group will work with two researchers who will guide the group in selecting an idea for the group to investigate, structuring and organizing a research project, and carrying it out. The session will end with the presentation of findings and a general discussion.

Topics to be covered include
- Deciding on a research topic
- Transforming the research topic into a research question
- Developing experimental hypotheses and designing an experiment
- Data collection
- Statistical analysis and interpretation
- Presentation of findings to an audience
- post-Workshop write up of the research, as a brief article

Faculty Groups
Group 1: Seana Coulson and Shelli Feist
Group 2: Daniel Casasanto and Todd Oakley
Group 3: Ben Bergen and Laura Casasanto
Group 4: Fey Parrill and Vera Tobin
Group 5: Kensy Cooperrider and Michael Spivey
Application: Please see our website for details. Completed applications must be submitted to emcl6case at gmail.com by APRIL 1, 2012.

Participation Fee: $160. We have 1 tuition scholarship available for a student from Eastern Europe or a developing country which will be awarded by lottery.

See www.sites.google.com/site/emcl6case/ for more information.
9th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media, Hotel Berlin, Berlin, Germany, November 21 - 23, 2012
9th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media

November 21 - 23, 2012, Hotel Berlin, Berlin, Germany

www.languages-media.com
Call for papers for the conference "A Germanic Sandwich 2013",University of Leuven, Belgium, 11-12 January 2013
‘A Germanic Sandwich 2013’ will be held at the University of Leuven from 11-12 January 2013,
www.shef.ac.uk/dutch/pastevents#sandwich and Van der Wouden, forthc.
17th World Congress of the International Applied Linguistics Association, Brisbane, Australia, 10-15 August 2014
Please visit the website www.aila2014.com and register ‘Your Expression of Interest’ to be kept informed of the details of this upcoming congress.
Job Announcements / Vacancies
Anniversary Research Lectureships, University of York, The deadline for applications is midnight 22 March
Anniversary Research Lectureships, University of York
To mark the occasion of York's 50th anniversary, the University intends to create up to twenty new Research Lectureships. These positions are aimed at providing outstanding postdoctoral researchers with an opportunity for an extended period of research and a permanent career path. The positions offer the opportunity of a 3-year period to concentrate on establishing a strong personal research profile, followed by a transfer to an established academic post; subject to successful completion of probation, appointments will be made at Grade 7 (the entry-level academic grade of Lecturer). Each Anniversary Research Lecturer will have a mentor in the host department and the University will make available a comprehensive training programme.
To apply, follow the link "Academic" at jobs.york.ac.uk to "Anniversary Research Lectureships". Please consult the Candidate Brief, especially sections 4 and 5.
Vacature junioronderzoeker - NWO project - Radboud Universiteit, Nijmegen
Gevraagd:
junioronderzoeker (PhD student, een promotietraject met een looptijd van 4 jaar) bij het NWO-project “De algoritmische aanpak van de werkwoordspelling tussen fases van voorbereiding en afronding”. Samenwerking tussen het onderzoeksinstituut Centre for Language Studies van de Faculteit Letteren en het Behavioural Science Institute van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Nadere informatie a.neijt(removeme)let.ru.nl. Een beschrijving van het project is te vinden op de website van CLS, www.ru.nl/cls/events_news/news/@834362/call-applications-0/
Vacancy for 2 PhD positions (research program "Language, Communication and Cognition") at Tilburg University, Tilburg. Application deadline: March 24, 2012.
For the Tilburg Center for Cognition and Communication (TiCC) research program "Language, Communication and Cognition" (LCC), we are looking for two new, enthusiastic and competent PhD colleagues.

www.tilburguniversity.nl/faculties/humanities/dci/.
www.tilburguniversity.edu/about-tilburg-university/working-at/wp/.
Three-year PHD STUDENTSHIPS IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS, SPEECH TECHNOLOGY AND COGNITIVE SCIENCE, Institute for Language, Cognition and Computation School of Informatics, University of Edinburgh, starting September 2012, Deadline for Applications: March 31 2012
For a list of academic staff at ILCC with research areas, and for a
selection of potential PhD topics, please consult:

www.ilcc.inf.ed.ac.uk/people
www.ilcc.inf.ed.ac.uk/study/possible-phd-topics-in-ilcc

Details regarding the PhD programme and the application procedure can
be found at:
www.ed.ac.uk/schools-departments/informatics/postgraduate/resear
ch-degrees/phd

Please direct inquiries to Hiroshi Shimodaira <h.shimodaira(removeme)ed.ac.uk>,
the ILCC PhD admissions coordinator.
4 x Phd Scholarships in Modern Languages at The University of Leicester, United Kingdom. Deadline applications March 31, 2012
Three PhD Students for Foreign Speech Comprehension (1,0 fte), Faculty of Arts, Radboud University Nijmegen, Closing date: 15 April 2012
Three PhD Students for Foreign Speech Comprehension (1,0 fte)

Maximum salary: 2,612 gross/month Vacancy number: 23.09.12
Closing date: 15 April 2012

Would you like to know more?
Further information on: Centre for Language Studies

Prof. Dr. Mirjam Ernestus
Telephone: +31 24 3612970
E-mail: m.ernestus(removeme)let.ru.nl

Applications
Are you interested?
It is Radboud University Nijmegen's policy to only accept applications by e-mail. Please send your application, stating vacancy number 23.09.12, to vacatures(removeme)let.ru.nl, for the attention of drs. L.J.P.M. van Mosseveld, before 15 April 2012.

No commercial propositions please.

see: www.ru.nl/vacatures/details/details_vacature_0?recid=508060
one PhD position in ICT on "Application of SAT- and SMT-based optimization algorithms to requirement engineering" at Dept. of Computer Science & Engineering, University of Trento, Italy
Advisors: Prof. John Mylopoulos and Prof. Roberto Sebastiani disi.unitn.it/users/john.mylopoulos
disi.unitn.it/~rseba
======================================================
ELIGIBILITY CRITERIA: Candidates are required to have a master -- or equivalent -- degree in Computer Science, Computer Engineering or Mathematics, or to obtain it withing November 1st 2011.

HOW TO APPLY: Interested candidates should inquire for further information and/or apply by sending email to roberto.sebastiani(removeme)disi.unitn.it

Applications should contain a statement of interest, with a Curriculum Vitae, and three reference persons. PDF format is strongly encouraged.

Emails will be automatically processed and should have as subject:

'PHD ON LUCRETIUS PROJECT'

INFORMAL ENQUIRIES ARE ENCOURAGED. You can get in touch with Prof. Roberto Sebastiani (roberto.sebastiani(removeme)disi.unitn.it, +39.0461.281514), in order to have a better understanding of possible research activities and the formal application details.

The position is within the Software Engineering and Formal Methods group, Department of Information Engineering and Computer Science
( www.disi.unitn.it) and the ICT Doctoral School of the Department
Doctoral Student Positions in Information and Communication Technologies on the research project "Advanced SMT Techniques for Word-level Formal Verification - (WOLF)" at the International Doctorate School in Information and Communication Technologies (http://www.ict.unitn.it/) of the University of Trento, Italy
at the International Doctorate School in Information and Communication Technologies ( www.ict.unitn.it/) of the University of Trento, Italy, under the joint supervision of

Dr. ALESSANDRO CIMATTI,
sra.fbk.eu/people/cimatti/,

Prof. ROBERTO SEBASTIANI
disi.unitn.it/~rseba/.

The R.P. is part of the Department of Information Engineering and Computer Science, DISI ( disi.unitn.it/) of University of Trento.
Calls for papers for events
First announcement and call for submissions THE TURING CENTENARY CONFERENCE, Manchester, UK, June 22-25, 2012. Registration opens March 1, 2012. Extended abstract submission deadline : March 15, 2012.
First announcement and call for submissions

For more details please check
www.turing100.manchester.ac.uk/.
Call for abstracts for Van Schools tot Scriptie Een colloquium over universitair taalvaardigheidonderwijs, Universiteit Leiden, 8 & 9 juni 2012. Deadline: 15 maart 2012
De Sectie Taalvaardigheid van de Opleiding Engelse Taal en Cultuur van de Universiteit Leiden organiseert een tweedaags colloquium over de rol van het universitair taalvaardigheidonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Dit colloquium beoogt docenten in het universitair talenonderwijs, als wel belanghebbenden en belangstellenden, samen te brengen om van gedachten te wisselen over de rol van dit vakgebied binnen de universiteit. Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de vreemde talen.

THEMATIEK
De bijdragen van de deelnemers zullen zich richten op de vraag: “Wat zijn de grenzen van het universitair taalvaardigheidonderwijs?”. Voorbeelden van specifieke vragen die beantwoord kunnen worden zijn:

- Is taalvaardigheid een ondersteunend vak of een discipline op zich?
- Moet taalvaardigheidonderwijs in de latere studiejaren grenzen aan, of gelijk zijn aan, taalkunde?
- Is universitair talenonderwijs intrinsiek anders dan niet-universitair talenonderwijs?
- Zijn er typisch universitaire lesmethoden of onderwijstools voor taalvaardigheid?
- Moet gestimuleerd worden dat taalvaardigheiddocenten onderzoeksinteresses ontwikkelen?
- Dient taalvaardigheidonderwijs analytisch te zijn of wordt slechts een vaardigheid aangeleerd?
- Hoe staat het met het overleg en de samenwerking met HBO’s, middelbare scholen en met bedrijven en instellingen?

Over deze en soortgelijke onderwerpen kan worden gepresenteerd, en de presentatoren kunnen daarbij al dan niet een specifieke vreemde taal of een bepaalde onderwijsinstelling als uitgangspunt nemen.

DOELGROEP
Het colloquium richt zich op de volgende groepen:
- Docenten Taalvaardigheid binnen universitaire opleidingen waar vreemde talen worden gedoceerd
- Onderzoekers op het gebied van taalverwerving en didactiek
- Vakdidactici en beleidsmakers op universiteiten
- Studenten, scriptanten en afgestudeerden van opleidingen waar vreemde talen worden gedoceerd
- Docenten en andere medewerkers op universitaire talencentra
- Overige geļnteresseerden
Wij hopen op een zo breed mogelijke groep deelnemers, waaronder betrokkenen bij talen die als schoolvak worden aangeboden (Frans en Duits, bijvoorbeeld), zogenaamde ‘nultalen’ - die vanaf de basis worden gedoceerd (zoals het geval is voor Deens en Noors) - en natuurlijk niet-westerse talen (zoals Chinees en Russisch). Daarnaast worden onderzoekers aangespoord een bijdrage te leveren in de vorm van relevant onderzoek, bijvoorbeeld onderzoek dat inzicht geeft in het niveau en de behoeftes van studenten en de verschillende doceermethodes. Beleidsmakers zijn ook uitgenodigd om relevante thema’s te presenteren in een lezing. Ten slotte worden studenten uitgenodigd die bezig zijn met een scriptie waarbij taalvaardigheid een belangrijk thema is, of die zo’n scriptie hebben afgerond, om te illustreren wat taalvaardigheid als scriptieonderwerp behelst en wat we van dat soort onderzoek kunnen leren.

ACHTERGROND
Enkele van de bekende vraagstukken die spelen rondom taalvaardigheidonderwijs lijken de laatste jaren steeds actueler te worden. Een constant thema is het verband met de wetenschap. Universitair taalvaardigheidonderwijs pleegt een analytisch karakter te hebben maar de link met het academische is vaak lastig te leggen omdat de eindtermen vaardigheden zijn. Hierdoor heeft de docent Taalvaardigheid vaak een andere positie dan bijvoorbeeld de docent Literatuur, Taalkunde, Cultuur of Filologie op dezelfde opleiding.

Moet de docent Taalvaardigheid zich beperken tot praktische taalvaardigheid of daarnaast academische vaardigheden doceren als wel kennis verspreiden over taalverwerving, didactiek, en bijvoorbeeld cultuur? Het universitair taalvaardigheidonderwijs sluit vaak aan op de lessen op de middelbare school, met de methoden en eindtermen die we van het secundair onderwijs kennen. Een universitair student is bovengemiddeld intelligent maar is niet noodzakelijkerwijs beter in het verwerven van een vreemde taal dan een niet-universitaire student. Vanuit dat opzicht is er geen reden om aan deze slimme studenten ander onderwijs te bieden dan op de middelbare school als het doel gelijk is aan het doel op deze scholen: praktisch toepasbare kennis van de taal. Aan de andere kant behoort genoemde student zich academisch te kunnen uitdrukken in de vreemde taal. Dat zou weer betekenen dat docenten Taalvaardigheid deze student academische vaardigheden dienen te doceren. Treden docenten Taalvaardigheid buiten hun eigen vakgebied (en in het gebied van, bijvoorbeeld, de taalkundige) als ze theoretisch onderwijs geven tussen de vaardigheden door?

Een ander thema is het onderscheid met andere disciplines binnen opleidingen. De verschillen tussen Taalvaardigheid en de meer theoretische disciplines beļnvloeden de aard van de secties Taalvaardigheid, de uitstraling die ze hebben naar studenten en de positie binnen opleidingen. Zo wordt het vak Taalvaardigheid relatief vaak gegeven door docenten Taalkunde en door studenten in de laatste fase van hun studie. De ene taalvaardigheiddocent beperkt zich tot colleges in de eerste twee jaren van de studie en doceert vanaf de zijlijn van de opleiding een vaardigheid, terwijl de andere tot in de Masterfase colleges verzorgt en volop meedoet met scriptiebegeleiding en publiceren.

Een bijzondere positie wordt ingenomen door de talencentra, die onderwijs op maat verzorgen aan universitair studenten en die vaak samenwerken met bedrijven en instellingen en met opleidingen Taal en Cultuur. In deze samenwerkingsverbanden vinden interessante ontwikkelingen plaats.

De positie van docenten Taalvaardigheid lijkt momenteel in ontwikkeling te zijn. Zo verwachten universiteiten vaak van deze docenten dat ze aansluiting vinden bij onderzoek, als onderdeel van een breder universitair beleid waarin promoties worden gestimuleerd. Deze ontwikkeling roept andermaal de vraag op wat de rol van de docent Taalvaardigheid is in een academische omgeving.

ABSTRACTS
De voertaal tussen de lezingen door is Nederlands, maar zowel Engelstalige als Nederlandstalige lezingen of posters zijn welkom. Abstracts (250 woorden) kunnen tot en met 15 maart 2012 gestuurd worden naar VSTS(removeme)hum.leidenuniv.nl. Vóór 1 april 2012 zal de acceptatiecommissie de abstracts beoordelen. Wij verzoeken u om aan te geven of u een lezing wilt geven, poster wilt presenteren of beide mogelijkheden omarmt. Lezingen duren 20 minuten, gevolgd door 10 minuten voor vragen. Voor informatie over de inhoud van het colloquium kunt u zich richten tot Dick Smakman: d.smakman(removeme)hum.leidenuniv.nl

Alle informatie is terug te vinden op
www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/vanschools tot scriptie.html.
2nd call for Posters - Workshop Relations in Relativity: New Perspectives on Language and Thought, IMPRS, Radboud University Nijmegen. Extended deadline: March 15th, 2012
It is our great pleasure to announce the first International Max Planck Research School for Language Sciences student-organized workshop:

Relations in Relativity: New Perspectives on Language and Thought
May 9 to 11, 2012

As part of this workshop we are inviting submissions for posters from master’s and PhD students on the broad topic of language and its connection, or lack thereof, with other domains of cognition. Topics include (but are not limited to)

· memory
· thought
· perception
· action
· attention
· learning
· executive control
· decision-making

IMPORTANT: The submission deadline has now been extended to March 15th.

For more information on the workshop also see the website:
www.mpi.nl/events/relations-in-relativity

The IMPRS for Language Sciences student workshop organising committee
(Rebecca Defina, Sarah Dolscheid, Inge Alferink, Helen Buckler, Joost Rommers, Beyza Sumer, Sho Tsuji, Maartje van de Velde, Maarten Versteegh & Ewelina Wnuk)

Rachel Sheer, Assistant
International Max Planck Research School (IMPRS) for Language Sciences
Phone: 31 24 3521549 | Fax: 31 24 3521300
www.mpi.nl/education/imprs-for-language-sciences

Max Planck Institute for Psycholinguistics
Room 231, Wundtlaan 1, 6525 XD
Nijmegen, The Netherlands
Call for papers for Biennial Meeting of EARLI SIG 15 Special Educational Needs. Deadline: March 15 2012
“Theoretically-based intervention of learning disorders”

Utrecht University, The Netherlands
29-30 August 2012

Call for papers and posters
We are pleased to invite you to participate in the Biennial Meeting of EARLI SIG 15 Special Educational Needs taking place at Utrecht University (The Netherlands) on Wednesday 29 August and Thursday 30 August 2012.
SIG 15 brings together researchers from across the globe who are involved in the study of Special Educational Needs at all levels, classroom, school and system, from preschoolers to adults. SIG 15 is focused on increasing our understanding of special educational needs as well as improving learning and instruction in a range of settings: in the classroom, at home, in hospitals, institutions; wherever special education is available. In accordance with these objectives theoretically-based intervention of learning disorders is elected as the general theme of the Biennial Meeting of 2012.
The Biennial Meeting offers a forum for the exchange of findings in fundamental and applied research on special educational needs. The meeting will include symposia, individual paper sessions, and poster sessions. We are proud to announce Prof Adele Diamond (University of British Columbia, Canada), Dr Paula Clarke (University of Leeds, UK) and Prof Liane Kaufmann (UMIT Tyrol, Austria) as our keynote speakers. In addition, workshops with various subjects will be organized, for example on topics such as eye-tracking and adaptive testing.
Part of the SIG 15 meeting is organized in concordance with SIG 5 Learning and Development in Early Childhood, of which the biennial meeting will also take place in Utrecht, from 27 to 29 August 2012. There will be special rates for participants who wish to participate in both meetings (see the details of the registration for the meetings on the website: earlisig.fss.uu.nl).

The programme committee invites researchers in special education, SIG members, EARLI members, non-members and PhD candidates, to submit proposals for symposia, individual paper presentations, or posters within one or more of the following themes:
• Research on intervention effectiveness in (special) education.
• Predictors of, underlying processes, developmental paths and co-morbidity in learning disorders
• Early signals and diagnostics of learning disorders
• Learning, instruction and curriculum development in special education.
• Expertise development of professionals in special education.
• Research methods in special education research.
We strongly encourage the submission of thematically coherent symposia that integrate research presentations from different countries. From the second half of January onwards, the website of the meeting will host a forum for sharing initiatives and ideas with colleagues in order to compose symposia. Presentations and posters should report well-designed research, grounded in a theoretical framework


Symposia
Symposia consist of a short integrative introduction by the chair, three interrelated paper presentations of 20 minutes, and a general discussion with the audience that is introduced and moderated by a discussant. Symposia last 1.5 hours.

Individual papers
Individual papers will be placed in paper sessions grouped by topic, theme and/or approach, with four papers per session. Individual paper presentations are 15 minutes, with an additional 5 minutes for questions and comments.

Posters
There will be one two-hour poster sessions on 30 August. The preferable poster format is 118.9 by 84.1 cm (A0 format, portrait orientation). They should concisely state the research topic, research questions, method, results, and conclusions.

Submission guidelines can be found on the SIG 15 website from 16 January onwards
Standard forms to submit your proposal (in English) can be downloaded from the meeting website earlisig.fss.uu.nl/earli-sig-15-conference. Please regard the following guidelines.
• Abstracts are limited to 400 words.
• The abstract must be divided into clear sections with subheadings: introduction, method, results, and discussion
• All accepted abstracts for (poster) presentations will be included (as submitted) in the programme booklet that is distributed at the meeting.

Proposals for symposia, papers, or posters can be sent to sig15conference2012-proposals(removeme)uu.nl before 12 pm GMT on 15 March, 2012. Notification of the programme committee’s decision will be sent by the 1st of April.

Registration for the meeting will be open on 16 January 2012. Registration forms can be downloaded from the meeting web site and can be submitted to sig15conference2012-registration(removeme)uu.nl. Regular registration for the conference closes the 1st of June. Late registration closes 1st of July.


Evelyn Kroesbergen
SIG Coordinator
Utrecht University Gerhard Buettner
SIG Coordinator
University of Frankfurt/Main Sebastian Poloczek
Jure Assistant Coordinator
University of Frankfurt/Main


Important dates and sites
Deadline for proposal submission 15 March 2012
Notification of acceptance 1 April 2012
Opening of online registration 16 January 2012
Deadline for standard online registration 30 April 2012
Deadline for late registration 1 July 1 2012
Conference in Utrecht (The Netherlands) 29-30 August 2012
SIGsite earlisig.fss.uu.nl/earli-sig-15-conference
Hybrid Machine Translation Workshop, satellite workshop of TSD 2012, Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 3 September 2012, deadline Submission of abstracts, deadline Submission of abstracts: March 15 2012
Hybrid Machine Translation Workshop, satellite workshop of TSD 2012
Brno, Czech Republic, 3 September 2012
Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, in cooperation with the PRESEMT EU project Consortium
www.tsdconference.org/tsd2012/conf_workshop.html

Venue: Brno, Czech Republic

THE SUBMISSION DEADLINES:

March 15 2012 deadline Submission of abstracts
March 22 2012 ............ Submission of full papers
Call for papers and Conference information for 33rd TABUdag, June 18-19 2012. Deadline: March 15 2012
The Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) is pleased to announce the 33rd TABU Dag, which will take place at the University of Groningen on the afternoon of 18th June and during 19th June, 2012. TABU Dag is an annual international general linguistics conference which offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research in several areas of linguistics. The expertise of the CLCG is in the fields of Computational Linguistics, Discourse and Communication, Language and Literacy Development across the Life Span, Language Variation and Language Change, Neurolinguistics, and Syntax and Semantics, but submissions that deal with other branches of linguistic research are also very welcome. Senior researchers, postdoctoral researchers, (post)graduate students, and others who are interested are warmly invited to participate. (Post)graduate students and postdoctoral researchers in particular are encouraged to present their work.

Invited keynote speakers:
Cedric Boeckx (Catalan Institute for Advanced Studies, Spain)
Marc van Oostendorp (Leiden Universtity, Meertens Institute, The Netherlands) (confirmed)
Michel Paradis (McGill University, Canada)(confirmed)

We invite short abstracts for presentations and posters in English about any field of linguistics. Abstracts should be no longer than 300 words, excluding title, author names, keywords, data and references. Please indicate 3 keywords. Abstracts should be submitted in .pdf or .txt format via the The abstract submission deadline is March 15th 2012. Even if you are just available for one day, you are invited to submit your abstract. Please use EasyAbs to submit your abstract linguistlist.org/confcustom/customhome.cfm?emeetingid=0802J84058B65258408040441.

Time allotted for presentations is 20 minutes, followed by 5 minutes of discussion. Depending on the number of submissions, some authors may be invited for a poster presentation. There will be special attention to posters and a prize for the Best TABU Talk 2012 as well as The Best TABU Poster 2012 will be awarded. The official language of the conference is English.

The meeting URL is www.let.rug.nl/tabudag/
Meeting Location:
Groningen, The Netherlands
Contact Information:
Marjoleine Sloos
tabudag(removeme)rug.nl
Meeting Dates:
The 33rd TABU Dag 2012 will be held from 18-Jun-2012 to 19-Jun-2012.
Abstract Submission Information:
Abstracts can be submitted from 13-Jan-2012 until 15-Mar-2012.
Call for Papers for 15th International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2012), Brno, Czech Republic, Masaryk University, September 3 - 7, 2012. Deadline: March 15, 2012
The conference is organized by the Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, and the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Pilsen. The conference is supported by International Speech Communication Association.

Venue: Brno, Czech Republic

THE SUBMISSION DEADLINES:
March 15 2012 ............ Submission of abstracts
March 22 2012 ............ Submission of full papers

Submission of abstract serves for better organization of the review process only - for the actual review a full paper submission is necessary.

TSD SERIES
TSD series evolved as a prime forum for interaction between researchers in both spoken and written language processing from all over the world.
Proceedings of TSD form a book published by Springer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) series. TSD Proceedings are regularly indexed by Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index. Moreover, LNAI series are listed in all major citation databases such as DBLP, SCOPUS, EI, INSPEC or COMPENDEX.

The TSD 2012 conference will be accompanied by a one-day satellite workshop
Hybrid Machine Translation
The workshop is organized in cooperation with the PRESEMT EU project Consortium, submissions from other EU machine translation and other projects are more than welcomed. The MT workshop submissions will undergo two separate review processes - the best papers which will succeed in both review processes (by the TSD 2012 Conference PC and MT Workshop 2012 PC) will be published in the TSD 2012 Springer Proceedings, all other accepted MT workshop papers will be published in a separate proceedings with ISBN. The MT workshop will take place on September 3 2012 in the conference venue.

TOPICS
Topics of the conference will include (but are not limited to):

Corpora and Language Resources (monolingual, multilingual,
text and spoken corpora, large web corpora, disambiguation,
specialized lexicons, dictionaries)

Speech Recognition (multilingual, continuous, emotional
speech, handicapped speaker, out-of-vocabulary words,
alternative way of feature extraction, new models for
acoustic and language modelling)

Tagging, Classification and Parsing of Text and Speech
(morphological and syntactic analysis, synthesis and
disambiguation, multilingual processing, sentiment analysis,
credibility analysis, automatic text labeling, summarization,
authorship attribution)

Speech and Spoken Language Generation (multilingual, high
fidelity speech synthesis, computer singing)

Semantic Processing of Text and Speech (information
extraction, information retrieval, data mining, semantic web,
knowledge representation, inference, ontologies, sense
disambiguation, plagiarism detection)

Integrating Applications of Text and Speech Processing
(machine translation, natural language understanding,
question-answering strategies, assistive technologies)

Automatic Dialogue Systems (self-learning, multilingual,
question-answering systems, dialogue strategies, prosody in
dialogues)

Multimodal Techniques and Modelling (video processing, facial
animation, visual speech synthesis, user modelling, emotions
and personality modelling)

Papers on processing of languages other than English are strongly encouraged.

PROGRAM COMMITTEE
Hynek Hermansky, USA (general chair)
Eneko Agirre, Spain
Genevieve Baudoin, France
Jan Cernocky, Czech Republic
Radovan Garabik, Slovakia
Alexander Gelbukh, Mexico
Louise Guthrie, GB
Jan Hajic, Czech Republic
Eva Hajicova, Czech Republic
Patrick Hanks, GB
Ludwig Hitzenberger, Germany
Jaroslava Hlavacova, Czech Republic
Ales Horak, Czech Republic
Eduard Hovy, USA
Ivan Kopecek, Czech Republic
Steven Krauwer, The Netherlands
Siegfried Kunzmann, Germany
Natalija Loukachevitch, Russia
Vaclav Matousek, Czech Republic
Diana McCarthy, UK
Hermann Ney, Germany
Elmar Noeth, Germany
Karel Oliva, Czech Republic
Karel Pala, Czech Republic
Nikola Pavesic, Slovenia
Vladimir Petkevic, Czech Republic
Fabio Pianesi, Italy
Maciej Piasecki, Poland
Adam Przepiorkowski, Poland
Josef Psutka, Czech Republic
James Pustejovsky, USA
Leon Rothkrantz, The Netherlands
Milan Rusko, Slovakia
Pavel Skrelin, Russia
Pavel Smrz, Czech Republic
Petr Sojka, Czech Republic
Stefan Steidl, Germany
Georg Stemmer, Germany
Marko Tadic, Croatia
Tamas Varadi, Hungary
Zygmunt Vetulani, Poland
Taras Vintsiuk, Ukraine
Yorick Wilks, GB
Victor Zakharov, Russia

KEYNOTE SPEAKERS
Ruslan Mitkov, University of Wolverhampton, UK
Walter Daelemans, University of Antwerp, Belgium

FORMAT OF THE CONFERENCE
The conference program will include presentation of invited papers, oral presentations, and poster/demonstration sessions. Papers will be presented in plenary or topic oriented sessions.

Social events including a trip in the vicinity of Brno will allow for additional informal interactions.

SUBMISSION OF PAPERS
Authors are invited to submit a full paper not exceeding 8 pages formatted in the LNCS style (see below). Those accepted will be presented either orally or as posters. The decision about the presentation format will be based on the recommendation of the reviewers. The authors are asked to submit their papers using the on-line form accessible from the conference website.

Papers submitted to TSD 2012 must not be under review by any other conference or publication during the TSD review cycle, and must not be previously published or accepted for publication elsewhere.

As reviewing will be blind, the paper should not include the authors'
names and affiliations. Furthermore, self-references that reveal the author's identity, e.g., "We previously showed (Smith, 1991) ...", should be avoided. Instead, use citations such as "Smith previously showed (Smith, 1991) ...". Papers that do not conform to the requirements above are subject to be rejected without review.

The authors are strongly encouraged to write their papers in TeX or LaTeX formats. These formats are necessary for the final versions of the papers that will be published in the Springer Lecture Notes. Authors using a WORD compatible software for the final version must use the LNCS template for WORD and within the submit process ask the Proceedings Editors to convert the paper to LaTeX format. For this service a service-and-license fee of CZK 1500 will be levied automatically.

The paper format for review has to be either PDF or PostScript file with all required fonts included. Upon notification of acceptance, presenters will receive further information on submitting their camera-ready and electronic sources (for detailed instructions on the final paper format see www.springer.de/comp/lncs/authors.html#Proceedings).

Authors are also invited to present actual projects, developed software or interesting material relevant to the topics of the conference. The presenters of the demonstration should provide the abstract not exceeding one page. The demonstration abstracts will not appear in the conference proceedings.

IMPORTANT DATES
March 15 2012 ............ Submission of abstracts March 22 2012 ............ Submission of full papers May 15 2012 .............. Notification of acceptance May 31 2012 .............. Final papers (camera ready) and registration July 26 2012 ............. Submission of demonstration abstracts July 31 2012 ............. Notification of acceptance for
demonstrations sent to the authors September 3-7 2012 ....... Conference date

Submission of abstracts serves for better organization of the review process only - for the actual review a full paper submission is necessary.

The accepted conference contributions will be published in proceedings that will be made available to participants at the time of the conference.

OFFICIAL LANGUAGE
The official language of the conference is English.

ACCOMMODATION
The organizing committee will arrange discounts on accommodation in the 3-star hotel at the conference venue. The current prices of the accommodation will be available at the conference website.

ADDRESS
All correspondence regarding the conference should be addressed to

Vendula Halkova, TSD 2012
Faculty of Informatics, Masaryk University
Botanicka 68a, 602 00 Brno, Czech Republic
phone: +420-5-49 49 18 63
fax: +420-5-49 49 18 20
email: tsd2012(removeme)tsdconference.org

The official TSD 2012 homepage is: www.tsdconference.org/

LOCATION
Brno is the second largest city in the Czech Republic with a population of almost 400.000 and is the country's judiciary and trade-fair center. Brno is the capital of South Moravia, which is located in the south-east part of the Czech Republic and is known for a wide range of cultural, natural, and technical sights.
South Moravia is a traditional wine region. Brno had been a Royal City since 1347 and with its six universities it forms a cultural center of the region.

Brno can be reached easily by direct flights from London, Moscow, Saint Petersburg, Eindhoven, Rome and Prague and by trains or buses from Prague (200 km) or Vienna (130 km).

For the participants with some extra time, nearby places may also be of interest. Local ones include: Brno Castle now called Spilberk, Veveri Castle, the Old and New City Halls, the Augustine Monastery with St. Thomas Church and crypt of Moravian Margraves, Church of St. James, Cathedral of St. Peter & Paul, Cartesian Monastery in Kralovo Pole, the famous Villa Tugendhat designed by Mies van der Rohe along with other important buildings of between-war Czech architecture.

For those willing to venture out of Brno, Moravian Karst with Macocha Chasm and Punkva caves, battlefield of the Battle of three emperors (Napoleon, Russian Alexander and Austrian Franz
- Battle by Austerlitz), Chateau of Slavkov (Austerlitz), Pernstejn Castle, Buchlov Castle, Lednice Chateau, Buchlovice Chateau, Letovice Chateau, Mikulov with one of the largest Jewish cemeteries in Central Europe, Telc - a town on the UNESCO heritage list, and many others are all within easy reach.
Call for papers - Conference "The Nature of Evidentiality", Leiden University, Leiden, June 14 to June 16, 2012. Submission deadline: March 15, 2012.
"The Nature of Evidentiality"
June 14 to June 16, 2012 at Leiden University,

www.easychair.org/conferences/?conf=tne2012
Important Dates:

Submission deadline: March 15, 2012
Notification of acceptance: April 15, 2012
Registration deadline: May 15, 2012
Conference: June 14 to June 16, 2012

Conference website: www.hum.leiden.edu/lucl/tne-2012
Call for papers ESSLLI 2012 STUDENT SESSION, Held during The 24th European Summer School in Logic, Language and Information Opole, Poland, August 6-17, 2012. Deadline: March 20, 2012
ABOUT:
The Student Session of the 24th European Summer School in Logic, Language, and Information (ESSLLI) will take place in Opole, Poland on August 6-17, 2012. We invite submissions of original, unpublished work from students in any area at the intersection of Logic & Language, Language & Computation, or Logic & Computation. Submissions will be reviewed by several experts in the field, and accepted papers will be presented orally or as posters and will appear in the student session proceedings. This is an excellent opportunity to receive valuable feedback from expert readers and to present your work to a diverse audience.

ESSLLI 2012 will feature a wide range of foundational and advanced courses and workshops in all areas of Logic, Language, and Computation. Consult the main ESSLLI website (link below) for further information.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS:

Authors must be students, i.e., may not have received the Ph.D. degree before August 2012. All submissions must be in PDF format and be submitted to the conference EasyChair website. Submissions may be singly or jointly authored. No one may submit more than one singly and one jointly authored paper.

There are two types of papers. Long papers of up to 8 pages will be considered for both oral presentation and the poster session. Short papers of up to 4 pages will be considered as submissions for the poster session.

Submissions must be anonymous, without any identifying information, and must be must be received by March 20, 2012.

More detailed guidelines regarding submission can be found on the Student Session website: www.loriweb.org/ESSLLI2012StuS/
Links to previous years' proceedings are also available there.

Please direct inquiries about submission procedures or other matters relating to the Student Session to esslli2012stus(removeme)loriweb.org.

For general inquiries about ESSLLI 2012, please consult the main ESSLLI 2012 page, www.esslli2012.pl/.

Kind regards,
The ESSLLI 2012 Students Session Organization Committee,
Rasmus K. Rendsvig (Roskilde University) (chair)
Anders Johannsen (University of Copenhagen)
Dominik Klein (Tilburg University)
Margot Colinet (Université de Paris 7)
Matthijs Westera (Universiteit van Amsterdam)
Maxim Haddad (University of Osnabrück)
Call for abstracts Psycholinguistics in Flanders goes Dutch, Radboud University Nijmegen, Berg en Dal, June 6-7, 2012. Deadline: March 25th, 2012.
Psycholinguistics in Flanders (PiF) has established itself as the conference of choice in the Low Countries for young psycholinguists (PhD students and young postdocs). Participants can present and discuss their work in talks or posters. To ensure that junior researchers and their work is given centre stage, senior researchers cannot give oral presentations, but are still very welcome to attend. Research in all domains of psycholinguistics is suitable for presentation at PiF. After many successful years in Belgium, PiF goes Dutch in 2012: It will be held in Berg en Dal, close to Nijmegen.

We are very pleased to announce two keynote speakers: Kathryn Bock (Beckman Institute for Advanced Science and Technology, University of Illinois at Urbana-Champaign) and Rasha Abdel Rahman (Department of Psychology, Humboldt University Berlin).

With this call we would like to invite psycholinguists (young psycholinguists in particular) to submit 400-word abstracts for presentations at PiF. Please submit abstracts as soon as possible via the conference website: www.pif2012.ruhosting.nl

Important information:
Conference dates: June 6th and 7th 2012
Conference venue: Golden Tulip Val Monte Hotel, Oude Holleweg 5, 6572 AA, Berg en Dal Abstract submission deadline: March 25th 2012 Notification of acceptance: April 6th 2012 Registration deadline (including hotel reservation): April 15th 2012

Other information is or will soon be available www.pif2012.ruhosting.nl

We look forward to welcoming you for lively and informal discussion of your psycholinguistic research.

The Organizing Committee
Iske Bakker, Mirjam Ernestus, Merel van Goch, Asifa Majid, James McQueen, & Vitória Piai

Radboud University Nijmegen
Montessorilaan 3,
PO Box 9104,
6500 HE Nijmegen
CALL FOR PAPERS for 9-TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MODAL LOGIC COPENHAGEN (AiML-2012), 22-25 AUGUST, 2012. Deadline: March 30, 2012
AiML-2012: FINAL CALL FOR PAPERS

9-TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MODAL LOGIC COPENHAGEN, 22-25 AUGUST, 2012

www.hylocore.ruc.dk/aiml2012.html

Advances in Modal Logic is an initiative aimed at presenting the state of the art in modal logic and its various applications. The initiative consists of a conference series together with volumes based on the conferences. Information about the AiML series can be obtained at www.aiml.net. AiML-2012 is the ninth conference in the series.

TOPICS
We invite submission on all aspects of modal logic, including:

- history of modal logic
- philosophy of modal logic
- applications of modal logic
- computational aspects of modal logic (complexity and decidability of
modal and temporal logics, modal and temporal logic programming,
model checking, model generation, theorem proving for modal logics)
- theoretical aspects of modal logic (algebraic/categorical perspectives
on modal logic, coalgebraic modal logic, completeness and canonicity,
correspondence and duality theory, many-dimensional modal logics,
modal fixed point logics, model theory of modal logic, proof theory
of modal logic)
- specific instances and variations of modal logic (description logics,
modal logics over non-boolean bases, dynamic logics and other process
logics, epistemic and deontic logics, modal logics for agent-based
systems, modal logic and game theory, modal logic and grammar
formalisms, provability and interpretability logics, spatial and
temporal logics, hybrid logic, intuitionistic logic, substructural
logics, computationally light fragments of all such logics)

Papers on related subjects will also be considered.

CONFERENCE LOCATION
Advances in Modal Logic 2012 will be held at the IDA conference centre in downtown Copenhagen:

www.ida.dk/sites/moedecenter/english/Sider/EnglishForside.aspx

This is in easy walking distance from Copenhagen Central Station and a number of reasonably priced hotels.

PAPER SUBMISSIONS
There will be two types of submissions to AiML-2012: (1) Full papers for publication in the proceedings and presentation at the conference. (2) Abstracts for short presentation only. Both types of papers should be submitted electronically using the EasyChair submission page at

www.easychair.org/conferences/?conf=aiml2012

At least one author of each accepted paper of abstract must register for, and attend, the conference to present his or her work.

(1) FULL PAPERS. Authors are invited to submit, for presentation at the conference and publication in the proceedings, full papers reporting on original research and not submitted elsewhere. The proceedings of AiML'2012 will be published by College Publications ( www.collegepublications.co.uk) in a volume to be made available at the conference. The submissions should be at most 15 pages, with an optional technical appendix of up to 5 pages, together with a plain-text abstract of 100-200 words. The submissions must be typeset in LaTeX, using a style file and template that will be provided on the AiML'2012 website.

(2) ABSTRACTS. These should be at most 5 pages. They may describe preliminary results, work in progress etc., and will be subject to light reviewing. The accepted abstracts will be made available at the conference, and the authors will have the opportunity to make short presentations (of up to 15 minutes) on them.

SPECIAL SESSION ON HYBRID LOGIC. Hybrid logic is an extension of modal logic allowing to refer explicitly to states of the model in the syntax of formulas.
There will be a special session of AiML devoted to papers on hybrid logic.
The scope of the special session is standard hybrid-logical machinery like nominals, satisfaction operators, and the downarrow binder, but also other extensions of modal logic can be considered.

SPECIAL SESSION IN HONOUR OF LARISA MAKSIMOVA. There will be a special session of AiML devoted to papers and talks in honour of Larisa Maksimova, in recognition of her many outstanding contributions to modal logic.

SPECIAL SESSION ON MODALITIES FOR TYPES. Recent years have witnessed significant growth of interest in constructive type-theoretical modalities, in particular modalities ensuring productivity and type safety of (co-)recursive definitions in reactive programming. Some earlier examples include the use of modalities for staged computation, metaprogramming or in computational lambda-calculus. In order to boost interaction between programming, type-theoretical and modal communities, AiML 2012 will host a special session on these topics. Papers for this session should be submitted to the EasyChair site along with others.

Papers for the special sessions should be submitted to the EasyChair site along with others.

INVITED SPEAKERS
Lev Beklemishev (Moscow State University) Johan van Benthem (University of Amsterdam and Stanford University) Lars Birkedal (IT University of Copenhagen, Denmark) Patrick Blackburn (Roskilde University) Balder ten Cate, (UC Santa Cruz) Larisa Maksimova (Novosibirsk State University)

PROGRAMME COMMITTEE
Carlos Areces (FaMAF, Universitad Nacional de Cordoba, Argentina) Philippe Balbiani (IRIT, Toulouse, France) Lev Beklemishev (Moscow State University, Russia) Guram Bezhanishvili (New Mexico State University, USA) Nick Bezhanishvili (Imperial College London, UK) Patrick Blackburn (Roskilde University, Denmark) Thomas Bolander (Technical University of Denmark) Torben Brauner (Roskilde University, Denmark) Giovanna Corsi (Universitą di Bologna, Italy) Giovanna D'Agostino (Universitą di Udine, Italy) Stephane Demri (LSV, ENS Cachan, France) Melvin Fitting (Lehman College, CUNY, USA) Robert Goldblatt (Victoria University of Wellington, New Zealand) Valentin Goranko (Technical University of Denmark) Rajeev Gore (Australian National University, Australia) Andreas Herzig (IRIT, Toulouse, France) Ian Hodkinson (Imperial College London, UK) Wiebe van der Hoek (University of Liverpool, UK) Rosalie Iemhoff (University of Utrecht, The Netherlands) Alexander Kurz (University of Leicester, UK) Tadeusz Litak (University of Leicester, UK) Hiroakira Ono (Japan Advanced Institute of Science and Technology) Martin Otto (Technical University of Darmstadt, Germany) Alessandra Palmigiano (ILLC, University of Amsterdam, The Netherlands) Renate Schmidt (University of Manchester, UK) Lutz Schröder (DFKI GmbH and University of Bremen, Germany) Valentin Shehtman (Moscow State University, Russia) Dimiter Vakarelov (Sofia University, Bulgaria) Yde Venema (ILLC, University of Amsterdam, The Netherlands) Heinrich Wansing (Ruhr University Bochum, Germany) Frank Wolter (University of Liverpool, UK) Michael Zakharyaschev (Birkbeck College, London, UK)

PROGRAMME COMMITTEE CO-CHAIRS
Silvio Ghilardi (Universitą degli Studi di Milano, Italy) Lawrence Moss (Indiana University, USA)

ORGANIZING COMMITTEE CO-CHAIRS
Thomas Bolander (Technical University of Denmark) Torben Brauner (Roskilde University, Denmark)

IMPORTANT DATES
Full papers submission deadline: 30 March 2012
Full papers acceptance notification: 18 May 2012 Short presentations submission deadline: 1 June, 2012 Short presentations acceptance notification: 18 June, 2012 Final version of full papers and abstracts due: 15 June 2012
Conference: 22-25 August, 2012.

FURTHER INFORMATION. Please see www.hylocore.ruc.dk/aiml2012/

ENQUIRIES. E-mail enquiries should be directed respectively to the PC co-chairs, sent to aiml2012(removeme)easychair.org
Call for papers for Science of Aphasia Conference 13, Groningen, Sept.7-12 2012. Deadline: March 31, 2012
Location: Groningen, the Netherlands

Dates: 7-9-2012 – 12-9-2012

Website: www.soa-online.com

The SoA conferences are intended to bring together senior and junior scientists working in the multidisciplinary field of neurocognition of language and deal with normal function as well as disorders. The size of the conference has a maximum of about 100 participants to ensure direct interaction between the participants. The focus of this year’s conference is on the neuropsychology of word production.

Abstracts are solicited for papers and posters. Abstract submissions must be in English. Submissions will be considered both for oral or poster presentations depending on the quality of the submission.

Abstracts are solicited for papers and posters from the field of:

neurocognition of language
clinical and experimental work on aphasia and related disorders.

For more information on submission guidelines, please view our website.
CALL FOR PAPERS ULS10: Managing Linguistic Diversities, Utrecht University, August 17-19, 2012, deadline abstract submission: April 1, 2012
SCHEDULE
- February 22, 2012: call for papers
- April 1, 2012: abstract submission
- April 16, 2012: notification of acceptance + start registration

ULS10: Managing Linguistic Diversities
Utrecht University | August 17-19, 2012
Conference language: English
Conference website: www.iias.nl/ilci/
Call for papers for First Shared Task on Dependency Parsing of Legal Texts, Istanbul, Turkey, 27th May 2012. Deadline: April 6 2012
organised in the framework of the LREC 2012 Workshop on "Semantic Processing of Legal Texts (SPLeT-2012)"

We are pleased to announce the multilingual shared task on dependency parsing of legal texts which will be organized for the first time as part of the “Semantic Processing of Legal Texts” Workshop (SPLeT-2012,
27 May 2012, www.lrecconf.org/lrec2012/IMG/ws/programme/SPLET2012_Call_for...)
to be held in conjunction of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2012), Istanbul.

Dependency parsing is a prerequisite for any advanced IE application.
To our knowledge, so far very few attempts have been carried out to quantify the performance of dependency parsers on legal texts (e.g.
law or case law texts). Among the reasons behind this lack of attention there is the unavailability of gold corpora of legal texts with respect to which such an evaluation could be carried out.

Therefore, the goal of the shared task at SPLeT 2012 is to provide common and consistent task definitions and evaluation criteria for dependency parsing of legal texts in order to identify specific challenges posed by the analysis of this type of texts, to obtain a clearer idea of the current state-of-the-art, and to develop and share multilingual domain specific resources.

The languages dealt with will be English and Italian. Participants are expected to submit parsing results for at least one of the two languages involved, but they are strongly encouraged to submit results for both languages.

The task will be organized into two subtasks:
1) a basic subtask (mandatory) focusing on dependency parsing of legal texts, aimed at testing the performance of general parsing systems on legal texts;
2) a more challenging subtask (optional) focusing on the adaptation of general purpose dependency parsers to the legal domain, aimed at investigating methods and techniques for automatically extracting knowledge from large unlabelled target domain corpora to improve the performance of general parsing systems on legal texts.

The latter subtask is optional, but all participants are strongly encouraged to perform both subtasks.

Important dates for the SPLeT shared task are as follows:
- Registration of participants: by January 30th, 2012
- Release of training (and development) data: February 1st, 2012
- Release of test data: March 1st, 2012
- Submission of test run(s): March 8th, 2012
- Assessment returned to participants: March 15th, 2012
- Submission of papers: April 6th, 2012
- SPLeT workshop: May 27th, 2012

In order to receive future calls and other information about the SPLeT shared task, participants should register their intent to participate in either or both of the two subtasks (and for which languages) by sending an e-mail to the following address:
lrec_legalWS...(removeme)ilc.cnr.it.

The website for the SPLeT shared task 2012 will be www.poesix1.ilc.cnr.it/splet_shared_task/. This site will be updated continually, so please make sure to check it out from time to time.

Questions about the SPLeT shared task 2012 can be sent to lrec_legalWS...(removeme)ilc.cnr.it.

SPLeT shared task Organizing Committee:
- Felice Dell’Orletta (ILC-CNR, Pisa)
- Simone Marchi (ILC-CNR, Pisa)
- Simonetta Montemagni (ILC-CNR, Pisa)
- Barbara Plank (DISI, University of Trento, Italy)
- Giulia Venturi (Scuola Superiore S.Anna, Pisa, Italy)
Call for papers for 2012 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Wroclaw, Poland, 9 - 12 September 2012. Deadline paper submission: April 22, 2012
www.fedcsis.org

We would like to cordially invite you to consider contributing a paper to the FedCSIS 2012 – a flagship international multi-conference of Polish Information Processing Society (PTI), organized in cooperation with the IEEE Region 8 (Europe, Middle East and Africa), SERSC:
Science & Engineering Research Support soCiety and the Asociacion de Tecnicos de Informatica, as well as the IEEE Computer Society Chapter, and the IEEE Gdansk Computer Society Chapter, Poland and the Polish Society for Business Informatics. Please also forward the announcement to your colleagues and associates who could be interested in it.

CONFERENCE PROCEEDINGS
Proceedings will be published in the IEEE Xplore Digital Library (additional post-publications as determined by the individual FedCSIS events).

IMPORTANT DATES
- Paper submission: April 22, 2012
- Author notification: June 17, 2012
- Final submission and registration: July 8, 2012
- Conference date: September 9-12, 2012

FedCSIS EVENTS
The FedCSIS multi-conference consists of EVENTS (conferences, workshops, consortia, tutorials, etc.), grouped into six conference areas.

AAIA'2012 - 7th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications
* AIMA'2012 - International Workshop on Artificial Intelligence in Medical Applications
* ASIR'2012 - 2nd International Workshop on Advances in Semantic Information Retrieval
* RSA'2012 - International Workshop on Rough Sets Applications
* WCO'2012 - Workshop on Computational Optimization
* WEO-DIA'2012 - 1st Workshop on Well-founded Everyday Ontologies – Design, Implementations & Applications
CSNS - Computer Science & Network Systems
* CANA'2012 - Computer Aspects of Numerical Algorithms
* FINANS'2012 - International Symposium on Frontiers in Network Applications and Network Systems
* ITP'2012 - International Workshop on Information Technologies in Photonics
* MMAP'2012 - International Symposium on Multimedia Applications and Processing
* SCoDiS'2012-LaSCoG'2012 - 3rd Workshop on Scalable Computing in Distributed Systems & 8th Workshop on Large Scale Computations on Grids
* WSN'2012 - International Conference on Wireless Sensor Networks
ECRM - Education, Curricula & Research Methods
* CSERC'2012 - 2nd Computer Science Education Research Conference
* ISEC'2012 - Information Systems Education & Curricula Workshop
IT4MBS - Information Technology for Management, Business & Society
* ABICT'2012 - International Workshop on Advances in Business ICT
* AITM'2012 - 10th Conference on Advanced Information Technologies for Management
* IT4D'2012 - Information Technology for Disabilities
* IT4L'2012 - Workshop on Information Technologies for Logistics
* TAMoCo'2012 - Techniques and Applications for Mobile Commerce
JAWS - Joint Agent-oriented Workshops in Synergy
* ABC:MI'2012 - Workshop on Agent Based Computing: from Model to Implementation
* MAS&M'2012 - International Workshop on Multi-Agent Systems and Simulation
* SEN-MAS'2012 - 1st International Workshop on Smart Energy Networks & Multi-Agent Systems
SSD&A - Software Systems Development & Applications
* ATSE'2012 - 3rd International Workshop Automating Test Case Design, Selection and Evaluation
* MDASD'2012 - 2nd Workshop on Model Driven Approaches in System Development
* WSS'2012 - 4th International Symposium on Web Services

PAPER SUBMISSION AND PUBLICATION
Papers should be submitted by April 22, 2012. Accepted and
presented(!) papers will be published in the IEEE Xplore Digital Library proceedings entitled: "2012 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)." The IEEE proceedings will be published under nonexclusive copyright. The Events' organizers arrange quality journals, edited volumes, etc. and will invite extended and revised papers for post-conference publications (information can be found at the websites of individual events).

Proceedings will be submitted for indexation by following citation index services:

* Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index
* The DBLP Computer Science Bibliography
* CiteSeerx beta - Scientific Literature Digital Library and Search Engine
* Google Scholar
* Scirus (Elsevier)
* SCOPUS
* The Institution of Engineering and Technology (IET) Inspec
* getCITED: Academic research, citation reports and discussion lists

FedCSIS GENERAL CHAIRS
Maria Ganzha, Leszek A. Maciaszek, Marcin Paprzycki

Contact FedCSIS at:
secretariat(removeme)fedcsis.org secretariat(removeme)fedcsis.org>
First Announcement and Call for Papers. 8th SCANDINAVIAN LOGIC SYMPOSIUM 20-21 August 2012 at Roskilde University, Trekroner, DENMARK. Deadline submission abstracts of talks : May 1, 2012.
First Announcement and Call for Papers
The 8th Scandinavian Logic Symposium will be held at Roskilde University, Trekroner, Denmark, 20-21 August 2012.

After a gap of fifteen years, the Scandinavian Logic Symposium is back. The Symposium is the first major initiative of the newly revived Scandinavian Logic Society (SLS,
www.scandinavianlogic.org/) and will be held at Roskilde University (RUC), Denmark.

As with previous editions of this conference, the aim of the programme is to reflect current activity in logic in our part of the world. So we hope that participants from Scandinavia, the Baltic countries and Northwestern Russia will take the opportunity to contribute a talk and to meet with fellow logicians from the area. But needless to say, we also extend a warm welcome to logicians from further afield and plan to present a varied and interesting collection of invited and contributed talks.

Related events:
A post-SLS tutorial day will be organized on August 22

Also note that Advances in Modal Logic (AiML) will be held on 22-25 August 2012, Copenhagen, Denmark. URL: www.hylocore.ruc.dk/aiml2012/ .

TOPICS
The scope of SLS 2012 is broad, ranging over the whole area of mathematical and philosophical logic, and logical methods in computer science. Suitable topics include (but are not limited to) Proof Theory and Constructivism, Model Theory (including Finite Model Theory), Set Theory, Computability Theory, Categorical Logic, Logic and Provability, Logic and Computer Science, Logic and Linguistics, Modal, Hybrid, Temporal and Description Logic, Logics of Games, Dynamics and Interaction, and Philosophical Logic.

PREVIOUS SCANDINAVIAN LOGIC SYMPOSIA:
7th Scandinavian Logic Symposium: Uppsala in 1996 6th Scandinavian Logic Symposium: Telemark in 1982 5th Scandinavian Logic Symposium: Aalborg in 1979 4th Scandinavian Logic Symposium: Jyväskylä in 1976 3rd Scandinavian Logic Symposium: Uppsala in 1973 2nd Scandinavian Logic Symposium: Oslo in 1971 1st Scandinavian Logic Symposium: Åbo in 1968

The proceedings of several of these meetings have been published in book form.

INVITED SPEAKERS
To be announced

PROGRAM COMMITTEE
Co-chairs: Neil Jones (Copenhagen) and Erik Palmgren (Stockholm)
Members:
Torben Brauner (Roskilde)
Peter Dybjer (Chalmers)
Lars Kristiansen (Oslo)
Ųystein Linnebo (Birkbeck)
Sara Negri (Helsinki)
Dag Normann (Oslo)
Asger Törnquist (Vienna)
Jouko Väänänen (Helsinki)

ORGANISING COMMITTEE
Patrick Blackburn (RUC), Klaus Frovin Jųrgensen (RUC), Stig Andur Petersen (RUC)

SUBMISSIONS
Abstracts of talks should be submitted by May 1, 2012 using the EasyChair system

www.easychair.org/conferences/?conf=sls2012

The abstracts may not exceed 3 pages (including bibliography) and should be in PDF format.

LOCATION
Roskilde University (RUC) is situated at Trekroner, a small town 20 minutes by train from Central Copenhagen, and five minutes by train from Roskilde.

ACCOMMODATION
Most people who work at RUC and almost all the RUC students live in Copenhagen. Getting to RUC is an easy train journey from the centre of Copenhagen. We anticipate that most conference attendees will book hotels in central Copenhagen, where there are many hotels in many price ranges. Hotel accommodation can also be found in Roskilde, though there the options are more limited.

REGISTRATION
The conference website will be found at:

www.scandinavianlogic.weebly.com/

Details concerning registration will be posted there in due course.
Call for proposals NWO: HERA Joint Research Programme Cultural Encounters - Internationale samenwerking in de Geesteswetenschappen. Deadline: 4 mei 2012
Nieuwsbrief SPECIAL Internationale samenwerking in de Geesteswetenschappen

Onder leiding van NWO-Geesteswetenschappen is de tweede editie van het HERA Joint Research Programme Cultural Encounters tot stand gebracht. Het programma is opgezet door 19 Research Councils uit 18 landen, en wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie. Geesteswetenschappers kunnen binnen dit programma tot € 1 mln subsidie aanvragen voor transnationale samenwerkingsprojecten. In totaal is een bedrag van € 18 mln beschikbaar. De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is vrijdag 4 mei 2012. Meer informatie is te vinden in de Call for Proposals op de HERA-website.

Binnen de Geesteswetenschappen wordt steeds meer over de grenzen heen samengewerkt. Het aantal mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie voor transnationale onderzoeksprojecten groeit. Onder leiding van NWO-Geesteswetenschappen hebben 14 nationale Research Councils uit het HERA (Humanities in the European Research Area) een aantal jaar geleden al een eerste Joint Research Programme opgezet. Dat heeft uiteindelijk geleid tot 19 grote samenwerkingsprojecten die ieder ongeveer € 1 mln subsidie hebben ontvangen.

Nu gaat er voor de tweede maal een transnationaal onderzoeksprogramma van start, met 19 Research Councils uit 18 deelnemende landen. Naast Nederland gaat het om Belgiė, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Groot-Brittanniė, Ierland, Kroatiė, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Sloveniė, IJsland en Zweden. De Europese Commissie ondersteunt het initiatief met een aanvullende ERANET Plus-subsidie van € 6 mln. Daarmee is wederom de mogelijkheid geopend voor het aanvragen van een subsidie voor samenwerkingsprojecten met partners in minstens drie van de deelnemende landen, met een omvang tot € 1 mln. Het totale beschikbare budget bedraagt € 18 mln.

Onderzoeksvoorstellen moeten passen binnen het onderzoeksthema Cultural Encounters. Meer informatie over het thema Cultural Encounters is te vinden in de Call for Proposals. Op de HERA-website staan ook Frequently Asked Questions en antwoorden.

www.heranet.info/
www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_4WRG7D
PRELIMINARY CALL FOR PAPERS FMCAD'12, International Conference on Formal Methods in Computer-Aided Design, Cambridge, UK, October 22 - 25, 2012. Deadline: May 9, 2012
http:/www.fmcad.org


IMPORTANT DATES
Abstract Submission: May 9
Paper Submission: May 20
Author Notification: July 13
Final Version: August 10
Conference: October 22 - 25

CONFERENCE SCOPE
FMCAD 2012 is the twelfth in a series of conferences on the theory and application of formal methods in hardware and system design and verification. FMCAD provides a leading international forum to researchers and practitioners in academia and industry for presenting and discussing novel methods, technologies, theoretical results, and tools for formal reasoning about computing systems, as well as open challenges therein.

TOPICS OF INTEREST
Advances in model checking, theorem proving, equivalence checking, abstraction and reduction techniques, compositional methods, automatic decision procedures at the bit- and word-level, probabilistic methods, and combinations of deductive methods and decision procedures.
Topics related to the application of formal and semi-formal methods to functional and non-functional specification and validation of hardware and software. This includes timing and power modeling, and verification of computing systems on all levels of abstraction.
System-level design and verification, especially for embedded systems, HW/SW co-design and verification, and transaction-level verification.
Modeling and specification languages, formal semantics of known languages or their subsets, model-based design, design derivation and transformation, and correct-by-construction methods.
Experience with the application of formal and semi-formal methods to industrial-scale designs. Tools that represent formal verification enablement, new features, or a substantial improvement in the automation of formal methods.
Application of formal methods in new areas.

SUBMISSIONS
Submissions must be made electronically in PDF format via EasyChair. More details will be provided soon on the FMCAD web site.
The proceedings will be freely available from the FMCAD Web site. We expect to have ACM In-Cooperation Status and IEEE Technical Co-Sponsorship, as has been the case with previous FMCAD conferences. FMCAD and authors will share the copyright for accepted papers and we plan on publishing the proceedings in the ACM Digital Library and in IEEE Xplore.
Two categories of papers can be submitted: regular papers (8 pages), containing original research; and short papers (4 pages), containing emerging results, practical experiences or original ideas that can be described succinctly.
Regular and short papers must use the IEEE Transactions format on letter-size paper with a 10-point font size, see www.ieee.org/portal/pages/pubs/transactions/stylesheets.html. We recommend that self-citations be written in the third person. Submissions must contain original research that has not been previously published, nor concurrently submitted for publication. Any partial overlap with any published or concurrently submitted paper must be clearly indicated. If experimental results are reported, authors are strongly encouraged to provide adequate access to their data so that results can be independently verified.
A small number of accepted papers will be considered for a distinguished paper award.

ASSOCIATED EVENTS
The Hardware Model Checking Competition 2012 (HWMCC2012) will take place during FMCAD 2012.

GENERAL CHAIRS
Gianpiero Cabodi, Politecnico di Torino, Italy Satnam Singh, Google, USA

STEERING COMMITTEE
Jason Baumgartner, IBM, USA
Aarti Gupta, NEC Labs America, USA
Warren Hunt, University of Texas at Austin, USA Panagiotis Manolios, Northeastern University, USA Mary Sheeran, Chalmers University of Technology, Sweden
First Call for Papers, 8th International Workshop on Writing Systems and Literacy (Oldenburg, Germany, October 4-5, 2012) Submission deadline : May 15, 2012.
Announcement of the 13th International Symposium on Social Communication, Centre for applied linguistics, Santiago de Cuba, Cuba. January 21-25, 2013. Deadline submission of papers : July 1, 2012.
Web site of our International Symposiums on Social Communication:

www.santiago.cu/hosting/linguistica/index.php?id=en

Web site of our Basic School Dictionary:

www.ixa2.si.ehu.es/dbe/index.html
Extra
Nieuwsbrief NWO Januari 2012: beleid, onderzoek en deadlines
VAN GOGH BEURZENPROGRAMMA - Deadline: 31 mei 2012
Met ingang van 2008 voert de Frans-Nederlandse Academie het secretariaat van het PHC van Gogh beurzenprogramma. Het doel van dit programma is de uitwisseling van Nederlandse en Franse onderzoekers die binnen één onderzoeksproject werkzaam (willen) zijn, te stimuleren en te ondersteunen.

Aan Nederlandse zijde, maakten voorheen alleen Veni, Vidi en Vici laureaten kans op beurs. Met ingang van 2009 is de Van Gogh-doelgroep uitgebreid en kunnen alle onderzoekers die bewezen excellent onderzoek verrichten, meedingen naar een Van Gogh-beurs.

Elk jaar start de aanvraagronde voor het Van Gogh Programma in februari. De aanvraagformulieren kunnen uiterlijk tot 31 mei van dat jaar worden ingezonden. Per jaar kan een maximum van €10.000 worden aangevraagd met een mogelijkheid tot verlening van een jaar. In het geval van het aanvragen van een verlening dient hiervoor een aanvraag tot verlenging te worden ingezonden voor 1 september van het jaar volgend op het toekenningsjaar. De Van Gogh Subsidies zijn uitsluitend bedoeld voor het financieren van reis- en verblijfskosten die gemoeid zijn met de onderzoeksuitwisseling tussen Frankrijk en Nederland.

Uiterste indiendatum: 31 mei 2012
Resultaten: oktober 2012
Start projecten: januari 2013

Ga naar www.FRNL.eu voor de aanmeldingsprocedure, verdere informatie over de beurzen en de Frans-Nederlandse Academie. Of neem contact op met Lidwien Poorthuis, 030 253 9198, l.g.h.poorthuis(removeme)uu.nl.
NWO: Lid worden van een beoordelingscommissie?
Beoordelingscommissies spelen een essentiėle rol bij het toekennen van subsidiegelden. Zij brengen immers aan het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen advies uit over de ingediende aanvragen op basis van waarvan het gebiedsbestuur uiteindelijk de toekennings- en afwijzingsbesluiten neemt.

Bent u geļnteresseerd en gemotiveerd om tijdens een subsidieronde deel te nemen aan een GW beoordelingscommissie, dan kunt dit u via www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8FMJPV expliciet kenbaar maken.
SyntaxUiLOTSIF Platform meetings, Utrecht University (UIL OTS), Mondays 15.30h
UiL-OTS is organising the Syntax- Uil OTS - Interface meetings (shortened to SyntaxUiLOTSIF) on Mondays from 15:30-17:00 in Utrecht.
The program for these meetings can be found on the following website:

uilotssyntaxif.wordpress.com/

If you register at this website, the talks will be announced to you by e-mail.

We hope to welcome many of you in Utrecht.