September 6th, 2012

LOT Announcements / events
New LOT Program Coordinator
Dear all,

LOT welcomes a new LOT Program Coordinator: Nina Versteeg!
She will replace Rosie van Veen as program coordinator for the LOT Schools and the Grote Taaldag. You can contact Nina via LOT_coordinator(removeme)uu.nl

We wish here all the best!

LOT Team
Aangepaste oproep publicaties voor LOT Populariseringsprijs. Deadline: 10 september 2012
Oproep LOT Populariseringsprijs 2012

Aan alle taalkundigen in Nederland

LOT looft dit jaar wederom de Populariseringsprijs uit, ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over een taalwetenschappelijk onderwerp.

De definitie van in aanmerking komende publicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor dit doel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal - artikelen, boeken, cd-roms, video's, radio - en televisieprogramma's, websites etc. - met copyright in 2011 (indien copyright van toepassing is) en 2012. De bijdrage dient in het Nederlands te rapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door een in Nederland werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienen de essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk te maken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

De omvang van de LOT-prijs bedraagt 1000 Euro.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordeling inzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse taalkundige een reeds gepubliceerde bijdrage van een collega (dus niet van eigen hand) voordragen voor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage gemotiveerd aan te melden. Bij voordracht dient vermeld te worden: Naam voorgedragene, titel bijdrage, (e-mail)adres voorgedragene, motivatie voordracht.

De inzendingen worden beoordeeld door een door het LOT benoemde jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla, samen met het bekend maken van de uitslag van de AVT-Anéla dissertatieprijs. Het taalgala zal op 9 februari 2013 plaatsvinden in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending/voordracht is 10 september 2012. Inzendingen / voordrachten kunnen gestuurd worden naar LOT, o.v.v. LOT Populariseringsprijs, Trans 10, 3512 JK Utrecht of via e-mail naar LOT(removeme)uu.nl.

Het bestuur hoopt op een overvloedige inzending. De noodzaak tot effectievere publieksvoorlichting over aard en kwaliteit van het taalkundig onderzoek in Nederland en de resultaten daarvan blijft onverminderd aanwezig.

Het reglement is hier digitaal in te zien.

Namens het LOT-bestuur,
Frank Wijnen, Wetenschappelijk directeur
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Actueel:

Het Nederlands komt uit Turkije

www.kennislink.nl/publicaties/ook-het-nederlands-komt-uit-turkije
Nederlands, Engels, Frans en andere talen die tot de Indo-Europese taalfamilie behoren hebben zoveel overeenkomsten dat er sprake moet zijn van één gezamenlijke oertaal. Waar deze oude taal ooit gesproken werd is al lang onderwerp van discussie. Nieuw-Zeelandse taalwetenschappers denken een antwoord te hebben.

Meertalig voordeel ook voor lagere inkomens
www.kennislink.nl/publicaties/meertalig-voordeel-ook-voor-lagere-inkomens
Ook kinderen uit lagere sociale milieus hebben voordeel bij een meertalige opvoeding. Onderzoekers uit Luxemburg berichten hierover in het nieuwste nummer van Psychological Science. Tot voorheen was alleen onderzoek bekend onder meertalige gezinnen in de middelste inkomensklasse.
Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
Syntax-Interface Kick-off Lecture: Asya Pereltsvaig (Stanford University), UIL OTS Utrecht, September 20 2012
Dear all,

We are happy to announce that the kick-off meeting of the Syntax-Interface platform for this academic year takes place on Thrusday, 20/09/2012. Our speaker is Asya Pereltsvaig (Stanford University) and the title of her talk The Syntax and Semantics of Attributive Adjectives in Russian: Elucidating Functional Architecture of Noun Phrase (some of this work has been done in collaboration with Olga Kagan, Ben-Gurion University). The lecture will take place in Drift 21, Sweelinckzaal, from 15:30 - 17:00.

Looking forward to seeing you all there!

The organizers
uilotssyntaxif.wordpress.com/

Abstract: The main aim of this research project is to probe into the syntax and semantics of attributive adjectives. We focus on the distribution, ordering, and interpretation of prenominal attributive adjectives in Russian, an article-less language with intricate patterns of intra-nominal case marking and agreement. We argue that prenominal adjectives may appear in several (six, to be precise) structural layers sprinkled throughout the extended noun phrase (eNP), and that each layer correlates with certain semantic properties. The internal functional structure of an eNP that we have assumed for this purpose consists of projections that are, crucially, independently motivated—for Russian or for other languages—and used to account for additional phenomena cross-linguistically. We demonstrate that the syntax-semantics interface plays an important part in the behavior of prenominal adjectives. The semantics of an adjective correlates with the structural position it occupies. Furthermore, numerous adjectives can appear in more than one position, in which case the syntactic position of an adjective determines the way in which it gets interpreted (that is, the semantic contribution of an adjective is often determined not only by its lexical meaning but also on the basis of the syntactic position it occupies).
LUCL Colloquium: Willem Adelaar (Leiden University), Leiden University, September 28 2012
On Friday 28 September Willem Adelaar (Leiden University) will give a talk entitled ‘The MesAndLin(g)k project, a search for linguistic links between Mesoamerica and western South America’.

Date, time and venue

Date Friday 28 September 2012
Time 15.30-17.00
Venue Leiden University, Lipsius building (Cleveringaplaats 1), room 147

Abstract

The MesAndLin(g)k project explores the linguistic and population-genetic evidence for pre-European migratory movements between Mexico (Mesoamerica) and the Pacific coast and Andean sectors of South America (Ecuador and Peru). Although the original settlement of these areas probably goes back to one or more early north-to-south migrations, the possibility of secondary migrations and population contacts in both directions merits consideration. Archaeological evidence (e.g. the spread of metallurgical techniques) suggests that such interregional migrations might have occurred in relatively recent times. One of the aims of the project is to identify languages that are phylogenetically and typologically isolated within their geographical environment and see if they can be connected typologically or genetically with languages (once) spoken at the other end of the assumed contact chain. Case studies will focus on the Tarascan isolate in Mexico (for possible Andean connections) and on the Mochica language in Peru (for possible Mayan and other connections). For the phylogenetic reconstructions, a mix of quantitative and qualitative techniques that have been successful for other parts of the world will be used. The project does not only focus on spoken or documented languages but also on reconstructible remnants of extinct languages in all the areas concerned.
Workshops / Conferences / Symposia
Symposium & Farewell lecture Geert Booij, Leiden University Centre for Linguistics (LUCL), September 7 2012
On Friday September 7, 2012 the LUCL is organising a symposium on “Morphology, Constructions, and the Lexicon” on the occasion of the retirement of prof. dr. Geert Booij.

Programme:11.00 Ray Jackendoff, Tufts University

“The structure of the lexicon” (keynote)


13.00 Harald Baayen, Universität Tübingen

“Naive discrimination learning and morphological theory”


13.45 Sergio Scalise, Universitą di Bologna

“Compounding in a cross-linguistic perspective”


14.30 Matthias Hüning, Freie Universität Berlin

“Historische morfologie binnen het kader van de constructiegrammatica”


16.00 Farewell lecture Geert Booij, Universiteit Leiden

“De constructie van taal”


Venue: Groot Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden.

For more information, please check the symposium website:

www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/morphology-construction-lexicon.html

Registration for the symposium (recommended): lucl(removeme)hum.leidenuniv.nl

Registration for the farewell lecture (required): www.leidenuniv.nl/agenda/item/de-morfologie-en-het-lexicon

We are looking forward to seeing you on September 7 in Leiden.

The organisers: Jenny Audring, Ton van Haaften and Ariane van Santen
Update Abstracts Morphology Meeting 2012, LUCL Leiden University, September 8 2012
Dear all,

You can find abstracts for the Morphology Meeting next Saturday at:

www.meertens.knaw.nl/cms/nl/agenda-othermenu-70/143904-8-september-2012-morfologiedag

Registration is free thanks to the support of LUCL (Leiden University Centre for Linguistics ) and the Meertens Instituut. We hope to see you on September 7 or 8.

The organizing committee:

Marc van Oostendorp, Nicoline van der Sijs, Ton van der Wouden
Workshop Early Language: Word order and animacy, University Groningen, September 12 2012
13:30-17:00h, Wijnbergzaal, Museum of the University (Oude Kijk in 't Jatstraat 7a)

Speakers: Cornelia Hamann (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg), Helen de Hoop (Radboud University Nijmegen), Esther Ruigendijk (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg), and Gisi Cannizzaro (University of Groninge)

More information and registration: let.webhosting.rug.nl/~earlylanguage

Attending the workshop is free, please register on the website.
Tufts Cognitive Science Conference on "Language and Representation" [CUNY2012], September 14-16 2012
September 14 - 16


Tufts Cognitive Science Conference on

"Language and Representation"

September 14 - 16

Cabot Auditorium, Tufts University, 170 Packard Avenue

Medford, MA, 02155

cogsci.tufts.edu/

Attendance is free!

Tufts has recently started a new cognitive science Ph.D. program, which

builds on a long-standing tradition of highly visible cognitive science

research at Tufts. The conference on "Language and Representation" will

formally inaugurate the program and feature 16 invited presentations by

renowned cognitive scientists at Tufts and other institutions:Daniel Dennett (Tufts)

Ken Forbus (Northwestern)

Dedre Gentner (Northwestern)

Jonathan Grainger (Marseille)

Gina Kuperberg (Tufts)

Marta Kutas (UCSD)

Ray Jackendoff (Tufts)

Anthony Monaco (Tufts)

Anna Papafragou (Delaware)

Aniruddh Patel (Tufts)

Linda Smith (Indiana)

Paul Smolensky (Johns Hopkins)

Jesse Snedeker (Harvard)

Elizabeth Spelke (Harvard)

Joshua Tenenbaum (MIT)

Maryanne Wolf (Tufts)

Detailed program:

Friday, September 14, 20122:00pm- 2:30pm Matthias Scheutz Opening remarks, conference and

program overview

2:30pm- 3:15pm Anthony Monaco Genetics of Neurodevelopmental

Disorders

3:15pm- 4:00pm Marta Kutas ERP evidence for Incrementality,

Prediction, and Semantic Memory

Representations during Sentence

Comprehension

4:00pm- 4:30pm Coffee break

4:30pm- 5:15pm Gina Kuperberg What do ERPs and fMRI Tell Us About

the Neural Dynamics of Language

Comprehension?

5:15pm- 6:00pm Jonathan Grainger Orthographic Processing in Man,

Monkey, and Machine

6:00pm- 9:00pm Poster session and welcome reception

Saturday, September 15, 20129:00am- 9:45am Paul Smolensky Explaining Linguistic Performance

and Universal Grammar with Neural

Computation

9:45am-10:30am Joshua Tenenbaum Modeling the Common Sense Core with

Probabilistic Programs

10:30am-11:00am Coffee break

11:00am-11:45am Anna Papafragou Linguistic and Nonlinguistic

Representations

11:45am-12:30pm Ray Jackendoff Even Simpler Syntax: A Hierarchy

Eva Wittenberg of Grammatical Complexity

12:30pm- 2:30pm Lunch break

2:30pm- 3:15pm Linda Smith The Sensori-motor Origins of

Reference

3:15pm- 4:00pm Dedre Gentner Why We are So Smart

4:00pm- 4:30pm Coffee break

4:30pm- 5:15pm Elizabeth Spelke Language and Core Knowledge

5:15pm- 6:00pm Aniruddh Patel Comparative Cognitive Science:

Music and LanguageSunday, September 16, 20129:00am- 9:45am Ken Forbus Steps towards Human-level AI

9:45am-10:30am Maryanne Wolf The Evolving, Reading Brain

10:30am-11:00am Coffee break

11:00am-11:45am Jesse Snedeker TBD

11:45am-12:30pm Daniel Dennett The Public Face of Cognitive Science

12:30pm-12:40pm Matthias Scheutz
Workshop Child Language & Eyetracking: Analyses and Rationale (CLEAR), Radboud University Nijmegen, NL, September 14 2012
The goal of this one-day workshop is to bring together researchers who study language acquisition and language development using eyetracking.
It provides the opportunity to exchange experiences and discuss practical and methodological issues of eyetracking when testing infants and young children.

This event continues the successful meetings held in Tours (2009), Groningen (2010) and Potsdam (2011).

For more information on the program and registration please visit:
www.ru.nl/gettingsoundsinmind/workshops/clear-september-2012/
The Architecture of Writing Systems”, 8th International Workshop on Writing Systems and Literacy. Oldenburg (Germany), October 4-5 2012
See writtenlanguage.ruhosting.nl/workshopsMaterials/call_awll_2012.pdf. Researchers who would like to attend the workshop without presenting a paper are welcome. Registration awll8@uni?oldenburg.de.
2012 INTERNATIONAL FALL SCHOOL IN FORMAL LANGUAGES AND APPLICATIONS, FSFLA 2012, Spain, October 29-November 2 2012
Tarragona, Spain

October 29 – November 2, 2012

Organized by:

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)

Rovira i Virgili University


grammars.grlmc.com/fsfla2012/
Congres TaalStaal, Janskerk Utrecht, 9 November 2012
Update TaalStaal: Aanmelding gestart

Auris organiseert op 9 november 2012 ‘TaalStaal’. Dit doet Auris samen met Pento en de NSDSK (Partners in Verstaan), de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Het congres geeft een actueel overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken rond ernstige taal- en spraakproblemen (ESM) .

Hoofdlezingen van: prof. dr. Simon E. Fisher, directeur afdeling Taal en Genetica van het Max Planck instituut over ‘Erfelijke factoren bij Specific Language Impairment (SLI)’ en dr. Judy Clegg, University of Sheffield (UK) over ‘Follow up bij SLI-kinderen. Wat gebeurt er in adolescentie en daarna met deze groep cliėnten.

Voor medewerkers van de deelnemende organisaties is deelname gratis. Daarnaast mogen zij ook een gast uit hun professionele netwerk meenemen. Zij kunnen dus het bezoek aan dit congres ‘cadeau doen’.
De gast mag namelijk kosteloos deelnemen. Andere belangstellenden uit ons netwerk kunnen ook inschrijven, maar betalen voor hun deelname aan het congres (€75,-).
TaalStaal heeft een wetenschappelijke insteek. Wij denken dat het congres vooral interessant is voor mensen die inhoudelijk betrokken zijn bij de ESM problematiek van onze cliėnten/leerlingen.

De twee Engelstalige lezingen zullen op een scherm ondertiteld worden.

LET OP! Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus wees er snel bij.

Voor de goede registratie van de deelnemers is het van belang dat iedereen zich individueel aanmeldt via de site www.taalstaal.nl.
Dus ook de gasten.

Wij willen jullie vragen je medewerkers te wijzen op deze mogelijkheid.

Zaterdag 9 juni heeft een advertentie van TaalStaal in Van Horen Zeggen gestaan. Aanmelden is inmiddels mogelijk via www.taalstaal.nl
Daar vind je ook het programma van de dag.
Symposium: the cultural meaning of the life-sciences, KNAW Amsterdam, November 13 2012
Date: Tuesday 13 November 2012\r\nVenue: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen – Tinbergenzaal, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam\r\nModerator: Prof. dr. Floris Cohen\r\n\r\nA discussion meeting of PhD researchers from Dutch universities with Daniel Dennett, recipient of the 2012 Erasmus Prize.\r\n\r\nOrganized by the Praemium Erasmianum Foundation and the Huizinga Research Institute and Graduate School for Cultural History. \r\n\r\ www.huizingainstituut.nl/call-for-participants-symposium-the-cultural-meaning-of-the-life-sciences/\r\n\r\n
9th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media, Hotel Berlin, Germany, November 21 - 23, 2012
9th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media

November 21 - 23, 2012, Hotel Berlin, Berlin, Germany

www.languages-media.com
6de Dag van de Nederlandse Zinsbouw (DNZ 6) UPDATE, Universiteit Antwerpen, 23 November 2012
6de Dag van de Nederlandse Zinsbouw

Datum: vrijdag 23 november 2012
Locatie: Universiteit Antwerpen, Klooster Grauwzusters, Lange St.-Annastraat 7, Antwerpen
Website: atlas.hogent.be/~disgram/dnz/index.htm

De Dag van de Nederlandse Zinsbouw is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines, theorieėn) in debat gaan over prominente thema’s die betrekking hebben op de zinsbouw van het Nederlands. In deze zesde editie (DNZ 6) komen drie thema’s aan bod die steeds vanuit verschillende theoretische kaders bekeken worden om zo een indruk te krijgen van de overeenkomsten en verschillen.

Imperatieven
Daniėl Van Olmen (North-West University Potchefstroom, Universiteit Antwerpen)
Gertjan Postma (Meertens Instituut)

Binding
Eric Reuland (Universiteit Utrecht)
Petra Hendriks (Rijksuniversiteit Groningen)

Tempus, aspect en modaliteit
Henk Verkuyl (Universiteit Utrecht)
Ronny Boogaart (Universiteit Leiden)

Deelname aan de dag is gratis maar aanmelding is noodzakelijk vóór 12 november 2013 op het adres reinhild.vandekerckhove(removeme)ua.ac.be.

Organisatie: Hans Broekhuis, Evie Coussé, Jacqueline Evers-Vermeul, Olaf Koeneman, Mark de Vries
Lokale organisatie in Antwerpen: Jan Nuyts, Johan van der Auwera, Reinhild Vandekerckhove
Conference Going Romance 2012, University of Leuven, Belgium (KU Leuven), 6-8 December 2012
Workshop (8 December) “Cleft sentences in Romance and Germanic”

Conference website: wwwling.arts.kuleuven.be/franitalco/gr2012/

Invited speakers

Cristina Tortora (The Graduate Center, CUNY)
Manuel Leonetti (Universidad de Alcalį)
Adriana Belletti (Universitą degli Studi di Siena, CISCL)
Conference Description

Going Romance is the European conference series that focuses on Romance languages from the perspective of current linguistic theorizing. In the two decades of its existence, it has developed into the major European discussion forum for theoretically relevant research on Romance languages where current ideas about language in general and about Romance languages in particular are discussed. This year, for the first time, the conference will be held in Belgium, at the KU Leuven.

The conference includes two days of general sessions, for which papers on all aspects and disciplines of Romance linguistics are invited, and a workshop “Cleft sentences in Romance and Germanic”. For the workshop, we invite contributions on cleft sentences in Romance, possibly, but not necessarily, in comparison with cleft sentences in Germanic. We explicitly welcome contributions from all types of theoretical frameworks. Questions to be addressed in the workshop include, but are not limited to, the following:

Are there specific differences between cleft sentences in Romance and Germanic?
Which are the prosodic, semantic, information structural and syntactic properties of non-prototypical instances of clefts, such as presentational clefts?
To which extent do these non-prototypical instances of clefts challenge existing analyses of clefts, which are mostly based on it-clefts and their counterparts in other languages?
Are clefts best analyzed by integrating information structure in syntax (as in cartographic analyses) or by strictly separating information structure and syntax?
Workshop on Quantitative Approaches to Areal Linguistic Typology, KNAW Amsterdam, December 13-14 2012
WORKSHOP ON QUANTITATIVE APPROACHES TO AREAL LINGUISTIC TYPOLOGY

Description: The idea that geographically proximal languages share
structural features due to contact has a long history in
linguistics. Delimiting linguistic areas that arise from contact, and
specifying the linguistics features that define them have, however,
typically depended on relatively subjective judgments regarding the
boundaries of such areas and the significance of particular linguistic
features. Thanks to the increasing availability of large scale
databases of linguistic features, it is now becoming possible to apply
statistical techniques and computational models to systematize and
render more objective the identification and evaluation of linguistic
areal phenomena, and to thereby deepen our understanding of linguistic
areality.

The workshop invites presentations including, but not limited to, the
following topics:

* Models for objective and systematic assessment and inference of areality
* Soft versus hard boundaries of language contact phenomena
* Phylogenetics and separating genetic versus areal origins for linguistic features
* Stability and importance of areal versus genetic characteristics of languages
* Macro-areality versus micro-areality
* The role of population movements and social history in areal typology
* Methods and ideas from dialectology applied to areal linguistics and vice versa

Plenary Speakers (confirmed):

* Will Chang (University of California, Berkeley)
* Balthasar Bickel (ZAS, Z rich)
* Michael Cysouw (Marburg University)
* Mark Donohue (Australian National University)
* Michael Dunn (MPI Nijmegen)
* Tom Guldemann (Humboldt-University, Berlin)

Submission: We invite submission of abstracts for 45-minute
presentations. The desired length for abstracts is 1 page of text
(plus any amount of pages of references or data tables). Abstracts
should be sent to arealquantworkshop(removeme)gmail.com <arealquantworkshop(removeme)gmail.com>
*BEFORE OCT 15, 2012*.

Additional Information: The workshop is being held in combination with
the KNAW Conference on Language Dispersal in Africa, South-East Asia,
and South America and the Workshop on Ritual & Secret Languages,
Amsterdam 11-14 December. Participants are encouraged to attend these
events as well.

The organisers foresee the publication of a proceedings as a special
issue of a suitable journal or as a thematic volume with a suitable
publisher.

Important dates:
-Oct 15, 2012: Deadline for submission of abstracts
-Oct 22, 2012: Notification of acceptance
-Dec 13-14, 2012: Workshop

Organisers:
* Harald Hammarstr m (Radboud Universiteit Nijmegen and MPI EVA, Leipzig) h.hammarstrom(removeme)let.ru.nl
* Lev Michael (University of California at Berkeley) levmichael(removeme)berkeley.edu

Location: KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, the Netherlands
5th Annual Meeting of theBelgian Netherlands Cognitive Linguistics Association (BeNeCLA),December 14-15 2012
Invited speakers: Alan Cienki, Dagmar Divjak and Mirjam Fried.

For more information and registration for the conference see: www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekinstituten/clcg/events/cogling2012/index
Conference "A Germanic Sandwich 2013", University of Leuven, Belgium, January 11-12 2013
‘A Germanic Sandwich 2013’ will be held at the University of Leuven from 11-12 January 2013,
www.shef.ac.uk/dutch/pastevents#sandwich and Van der Wouden, forthc.
Annual Conference of the German Linguistic Society (DGfS), University of Potsdam, March 12-15 2012
Title: 'Information Structure'
Location: University of Potsdam, Germany
Date: 12th -15th March 2013

Description:
The German Linguistic Society (DGfS) and the Local Organizing Committee are pleased to invite you to the 35th Annual Conference of the German Linguistic Society, which will be hosted by the University of Potsdam on March 12-15, 2013.

The main topic of this year's conference is 'information structure'.


Invited Speakers:
Ina Bornkessel-Schlesewsky (University of Marburg)
Laurence Horn (Yale University)
Pia Quist (University of Copenhagen)
Ian Roberts (University of Cambridge)

The conference program will feature 14 workshops focusing on various topics in linguistics, including (but not restricted to) information structure. Calls for papers are issued for individual workshops, and announced separately.
All conference information (workshops, calls for papers, registration, etc.) is now available on our website: www.sfb632.uni-potsdam.de/~dgfs-2013/index_en.html
More information (hotels, program etc.) will be made available over the next months.

Conference fees: 20 to 55 Euros
Early registration deadline: Jan. 31, 2013

We look forward to welcoming you in Potsdam.

With best regards,
Heike Wiese and Malte Zimmermann
Organizers
17th World Congress of the International Applied Linguistics Association, Brisbane, Australia, 10-15 August 2014
Please visit the website www.aila2014.com and register ‘Your Expression of Interest’ to be kept informed of the details of this upcoming congress.
Job Announcements / Vacancies
Dept. Chair, Assoc/Full Professor Rank, Dept of Linguistics, University of Alberta. Deadline: open untill filled
Faculty of Arts - Department of Linguistics
Competition No. - A110718471
Closing Date - Will remain open until filled.


The Department of Linguistics within the Faculty of Arts at the University of Alberta invites applications for the tenured position of Department Chair at the rank of Associate or Full Professor. The Department consists of eleven full-time, continuing faculty members and currently is home to 40 graduate students at the Masters and PhD level. The Department of Linguistics has a strong commitment to empirical and experimental approaches to linguistic research and its members conduct investigations in phonetics, the morphosyntax and semantics of Amerindian languages, child bilingual acquisition, child language impairment, corpus linguistics, psycholinguistics, phonology, cognitive linguistics, child and adult 2nd language acquisition, language documentation and revitalization, computational historical linguistics, and sociolinguistics. More information about the Department can be found atwww.linguistics.ualberta.ca.

The Chair will be someone with a strong sense of collaborative leadership and a clear commitment to continuing to develop the Department's standing within the University, within Canada, and internationally on the cutting edge of data-centred approaches to the study of human language and linguistic development. The Chair will support a culture of grantsmanship, will contribute to the development of graduate and undergraduate programmes in the Department and will foster the activities of the in-house research facilities—the Centre for Comparative Psycholinguistics, the Language Documentation Research Cluster, Alberta Phonetics Lab, and the Language Acquisition Lab; an active participation in one or more of these groups would be expected.

Candidates must hold a PhD, together with a distinguished record in university teaching and research, (including a strong track record of appropriate grant activity) in areas of interest to the Department. Demonstrated administrative experience will be preferred. The successful candidate should have strong interpersonal communication skills and a commitment to excellence in teaching and research, as well as a scholarly track record suitable for appointment at a senior rank. Salary is negotiable and will be commensurate with experience and rank.

The University of Alberta, one of Canada’s largest and most accomplished research universities, is situated in Edmonton, a metropolitan area of over one million with a vibrant artistic community and excellent standard of living. Established in 1908 as a board-governed public institution, the University of Alberta has earned the reputation of being one of the top five universities in Canada based on its strengths in teaching, research and service. The University of Alberta serves over 38,000 students in more than 200 undergraduate and 170 graduate programs (www.ualberta.ca). The Faculty of Arts is the oldest and most diverse faculty on campus, and one of the largest research and teaching centres in western Canada (www.arts.ualberta.ca).

To receive consideration, online applications (including an up-to-date curriculum vitae and the names of at least three referees), nominations, or expressions of interest should be submitted by October 15, 2012, however, the competition will remain open until a suitable candidate is found. Note: Online applications are accepted until midnight Mountain Standard Time of the closing date.

For further information concerning the position or the Department, please contact the Dean, Lesley Cormack by email lesley.cormack(removeme)ualberta.ca.

All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadians and permanent residents will be given priority. The University of Alberta hires on the basis of merit. We are committed to the principle of equity in employment. We welcome diversity and encourage applications from all qualified women and men, including persons with disabilities, members of visible minorities, and Aboriginal persons.
Post-Doctoral Traineeship in Language Processing, University of Illinois at Urbana-Champaign. Deadline: open untill filled
The NIH-funded Training Program in Language Processing at the
>University of Illinois expects to have an opening for one post-doctoral
>trainee beginning before 15 June 2013. The appointment will be for one
>year with the possibility of extension to a second year. Only US
>citizens or permanent residents are eligible. We encourage applications
>from those with doctoral degrees in linguistics, computer science, and
>neuroscience, as well as psychology and related fields.
>
>Applicants may work in areas such as language comprehension and
>production, language acquisition, cognitive neuroscience, and
>computational modeling. Faculty involved in the training program
>include Renee Baillargeon, Kathryn Bock, Sarah Brown-Schmidt, Kiel
>Christianson, Jennifer Cole, Gary Dell, Kara Federmeier, Cynthia
>Fisher, Susan Garnsey, Brian Ross, Chilin Shih, Elizabeth Stine-Morrow,
>and Duane Watson. The Psychology Department and the Beckman Institute
>provide advanced technical facilities for carrying out research,
>including magnetic resonance imaging, optical imaging,
>electrophysiological recording, electromagnetic articulography, eye
>tracking, conversational interaction, speech processing, and virtual
>environments. Please send a statement of interest, a CV, and three letters of reference to jkbock(removeme)illinois.edu.
>Materials may also be sent by mail to Kathryn Bock, Beckman Institute,
>University of Illinois, 405 N. Mathews Ave., Urbana, IL 61801.
>Applications will be!
> considered immediately and will be reviewed until the position is
>filled.
PhD kandidaat voor NWO-Begrijpelijke Taal project, CLS Nijmegen. Deadline: 13 september 2012
Er is momenteel een vacature voor een PhD-kandidaat op het thema "Narrative Health Communication". De PhD maakt deel uit van het NWO-Begrijpelijke Taal project Prevention and Health Regulation Behaviour by Understandable Personal Narratives.
Zie www.ru.nl/letteren/actueel/vacatures/specifiek/vacature?recid=519554
Het project zal in de context van het Nijmeegse Centre for Language Studies worden uitgevoerd in samenwerking met maatschappelijke partner 365 (voorheen o.a. ArboNed). Sluitingsdatum: 13 september 2012.
Two PhD Positions in Experimental and Computational Psycholinguistics, Saarland University. Deadline: September 15 2012
Applications are invited for up to two PhDs positions in the areas of Experimental and Computational Psycholinguistics, in the Psycholinguistics Group at the Department of Computational Linguistics & Phonetics, Saarland University. The group is led by Prof. Matthew Crocker, and the positions will be associated with at least one of the group's two primary research themes: visually-situated language processing, probabilistic models of language comprehension.

Saarland University is especially renowned for its research in Language Processing. The Psycholinguistics Group is a part of the interdisciplinary Cluster of Excellence "Multi-modal Computing and Interaction" formed in partnership with top-ranked research institutions located on the Saarland University campus: Max Planck Institute for Informatics, Max Planck Institute for Software Systems and German Research Centre for Artificial Intelligence (DFKI). Researchers come from all over the world and the primary research language is English. In addition to the Psycholinguistics Group, computational and experimental research in language and cognition is carried out in the junior research groups of Dr. Vera Demberg and Dr. Maria Staudte, further contributing to a large and vibrant research environment.

The ideal candidates for these PhD positions should have a masters degree (or 4 year honours Bachelors degree) in cognitive science, psycholinguistics/psychology, computational linguistics, or computer science (with a demonstrated interest in cognition and psycholinguistics) or a related field. A strong academic record, excellent analytical skills and a clear aptitude for autonomous, creative research will be priority selection criteria. The candidate should have strong verbal and written communication skills in English.


The salary and social benefits are according to Germany's public sector TV-L E13 scale. PhD researchers will be employed part-time (80%), and are expected to pursue a doctoral degree at Saarland University. The position is initially for 2 years, with the possibility of extension. A small amount of teaching may also be associated with these posts.


The applications should include:
* CV
* a 1-2 page statement of research interests
* names of 2-3 academic references (with email and phone number)
* academic transcript
* list of publications (if any)
* a copy of your masters or honours thesis, or other representative sample of your work


Applications (preferably, in a single PDF file) and inquiries should be directed by e-mail to:


Prof. Dr. Matthew Crocker
Chair for Psycholinguistics
Dept. of Computational Linguistics & Phonetics
Saarland University
Web: www.coli.uni-saarland.de/~crocker/
E-mail: crocker(removeme)coli.uni-sb.de

The position is open until filled, but applications received before September 15, 2012 are guaranteed to receive full consideration. If you are attending AMLaP 2012 in Riva del Garda, please let me know. The positions are available from Oct 1, 2012 or later (negotiable).


Saarland University wishes to increase the proportion of women in research and strongly encourages qualified female candidates to apply. Priority will be given to disabled candidates with equivalent qualifications.
Assistant professor job: Second Language Acquisition, University of Hawaii at Manoa. Deadline: September 30 2012
Assistant Professor, with specialization in second language acquisition in instructional contexts (position number 82418), University of Hawai'i at Manoa, College of Languages, Linguistics and Literature, full-time, tenure track, to begin January 1, 2013 or August 1, 2013. The Department of Second Language Studies offers a BA, an MA and a PhD in Second Language Studies as well as an Advanced Graduate Certificate. The University of Hawaii is a Carnegie "very high research activity university" with a strong orientation to the Asia-Pacific region. The University supports interdisciplinary initiatives within and across departments and colleges, and places high value on extramural funding.

Duties and responsibilities: The Department seeks to hire one faculty member at the assistant professor level in the area of second language acquisition in instructional contexts to teach courses at the undergraduate and graduate levels in the area of SLA, with opportunities to teach in other areas of the Department's curriculum as appropriate; engage in research and service.

Minimum qualifications: PhD in second language studies, applied linguistics, or closely related field by December 31, 2012 (for January start date) or July 31, 2013 (for August start date); demonstrated ability to conduct research in the applicant's specialization, as evidenced by publication.

Annual 9-month salary: $60,000-$67,500, commensurate with qualifications and experience.

To apply: Send cover letter summarizing research and teaching interests and experience; a CV; a research statement and sample publications; and a statement of teaching philosophy. In addition, letters of reference should be submitted directly by three recommenders. All application materials should be sent as email attachments to: slschair(removeme)hawaii.edu.
E-mail inquiries: Dr. Graham Crookes, Chair, Search Committee <slschair(removeme)hawaii.edu>

Closing date: September 30, 2012
PhD-Positions psycho-/neurolinguistics, Erasmus Mundus Program (IDEALAB). Deadline: November 15 2012
The Erasmus Mundus Program "International Doctorate for Experimental Approaches to Language And Brain" (IDEALAB) offers 3-year PhD positions in the area of psycho-/neurolinguistics from October 2013.
The PhD program has been established as an outstanding 3-year doctoral training to its candidates to study structure, processing and foundations of human language integrating interdisciplinary approaches.

For this purpose, four European universities (Potsdam (GER),Groningen (NL), Newcastle- upon-Tyne (GB), Trento/Rovereto (IT)) and one non-European university (Macquarie University Sydney (AU)) provide an intellectual environment for original and independent research on experimental and clinical aspects of language and the brain. Associated members from Research & Development industries contribute in various ways to the program and stimulate an innovative environment. They are potential co-supervisors and are involved in training.
Finally, there are seven clinics associated to the consortium, amongst others the non-European rehabilitation center in Moscow which is the world’s largest centre for language disorders in the world. The associated clinics provide internships to study unimpaired as well as impaired language of children and adults.

The program is jointly offered by a transnational consortium with an integrated study program along with required mobility between the participating institutions. The mobility plan of each individual young researcher is tailored according to the particular specialities required by the thesis topic.

The application period starts beginning of October and ends on November 15, 2012. Further information can be found at our website:

em-idealab.com/index.html
Calls for papers for events
Call for papers for Cognitive Modules & Interfaces Workshop, September 18-19 2012. Deadline: September 10 2012
the deadline for submitting abstracts for the Cognitive Modules & Interfaces Workshop (18-19 September 2012) has been extended to: July 20th, 2012.
Students and PostDocs are invited to submit an abstract for a poster to: marijana(removeme)sissa.it
The abstracts will be evaluated by a group of reviewers. The authors of the best four abstracts will be invited to give a 15-20 min lecture during the workshop.

Cognitive Modules & Interfaces Workshop will cover different fields of cognitive sciences - language acquisition, language processing, music, mathematics, reasoning, animal communication, pragmatics and social cognition - and their interactions, as well as neuroscience.

Invited speakers:
Luca Bonatti (ICREA and Pompeu Fabra Univ. Barcelona), t.b.a.
Stanislas Dehaene (College de France and Neurospin, Sacley), From word to sentence: in search of the brain mechanisms for constituent structure.
Luciano Fadiga (Univ. of Ferrara and Italian Institute of Technology), t.b.a.
Lila Gleitman (Univ. of Pennsylvania), How to start at the beginning: The machinery of observational word learning.
Isabelle Peretz (BRAMS/CRBLM Univ. of Montreal), Music, language and modularity framed in action.
Constance Scharff (Freie Universitat Berlin), t.b.a.
Dan Sperber (CEU, Budapest), Domain-general reasoning in a modular mind.


REGISTRATION MANDATORY: chomskyandworkshop(removeme)sissa.it
Deadline: September 10th, 2012.
Registration fee: 140 EUR (Students and PostDocs = 60 EUR)
Reminder: Call for abstracts for two-day workshop on Multilingualism, language policy, and language technology, CLS Radboud University Nijmegen, October 12-13 2012. Deadline: September 15 2012
MULTILINGUALISM, LANGUAGE POLICY, AND LANGUAGE TECNHOLOGY: THREATS OR SOLUTIONS FOR A MULTILINGUAL EUROPE 2020?

Call

The Centre for Language Studies, Radboud University Nijmegen is pleased to announce a two-day workshop focusing on the frontiers between the disciplines of multilingualism, language policy, and language technology. The workshop will be held on October 12th and 13th, 2012, at Huize Heyendael.

The aim of the workshop is to bring together, in an informal setting, experienced as well as younger scholars to present and discuss their views on new models and paradigms within or between the research areas that constitute the focus of our meeting. We would like to invite you to submit abstracts for this workshop.


The theme of the workshop is:

Multilingualism, language policy, and language technology: Threats or solutions for a Multilingual Europe 2020?


Thanks to current developments in language technology – such as automatic speech recognition and online translation tools – international multilingual communication will be made much easier in the future. One could argue that there is no longer need for second language acquisition because communicators can use their mother tongue while understanding their partners. This development may be regarded as the final solution to a heartfelt European challenge: Linguistic diversity and language identity is guaranteed and language is no longer a barrier to cross-border communication. Some scholars feel, however, that SLA is more than learning another code: Speaking another language also implies looking at the world through different glasses and it may also promote European identity. It is precisely this dimension of SLA that enables communities to benefit from diversity, creativity, and intercultural collaboration.In this workshop, the implications of the advances in communication technology for language policy, English as a Lingua Franca, intercultural communication, and multilingualism in general, will be addressed from different points of view. Advancing the discussion of new theoretical and empirical approaches towards a new conception of societal and individual multilingualism is a central goal of the meeting.

Keynote speakers

Durk Gorter [language policy; multilingualism] - University of the Basque Country (d.gorter(removeme)ikerbasque.org)

Brita Hufeisen [multilingualism] - FG Mehrsprachigkeitsforschung , Technische Universität Darmstadt, Duitsland (hufeisen(removeme)spz.tu-darmstadt.de)

Rebecca Piekkari [multilingualism; ELF] - School of Economics, Aalto University, Helsinki, Finland (Rebecca.piekkari(removeme)hse.fi)

Anna Mauranen [multilingualism; ELF] - Faculty of Arts, University of Helsinki, Finland (anna.mauranen(removeme)helsinki.fi)

Antal van den Bosch [language technology] – Faculty of Arts, Radboud University Nijmegen (a.vandenbosch(removeme)let.ru.nl)

Abstract submission

Abstracts are invited for 30 minutes talks. The abstract should present an empirical study on multilingualism, language policy, or communication technology and stress the methodological innovation of the chosen approach. The abstract should not exceed 500 words and be sent as a pdf file to m.starren(removeme)let.ru.nl by the 15th of September, 2012. The subject of the message should be 'Abstract submission – Multilingualism, Language policy, and Language Technology'. The workshop language is English.
Call for papers for ILinC 2012 - Interdisciplinary Linguistics Conference, Belfast, November 9-10 2012. Deadline: September 15 2012
Exploring contexts: language at crossroads of society and culture

November 9-10, 2012

Queen’s University Belfast: Schools of Education, English and Modern Languages


Call for Papers

Queen’s University Belfast is pleased to announce its Interdisciplinary Linguistics Conference 2012 (ILinC 2012), a student-led venture co-organised by the Schools of Education, English, and Modern Languages. Given the success of the last ILinC, this two-day conference will give researchers studying language in all academic disciplines the opportunity to exchange information about their research practice in the presence of distinguished and esteemed academics in the field of linguistics. In addition, the event aims to bring together researchers from different academic divisions carrying out language studies in order to foster cross-disciplinary contact.

This year’s conference theme is ‘Exploring contexts: language at crossroads of society and culture’. With this theme, we seek to examine the interactional, communicative, societal and cultural functions of language. The conference will promote internationalisation by bringing researchers from across the globe together and by providing vital networking opportunities.


Confirmed keynote speakers:

• Prof. Paul Kerswill (University of York);

• Prof. Lesley Milroy (University of Oxford);

• Prof. Ruth Wodak (Lancaster University).


Possible topics of paper/poster proposals include, but are not limited to:

• Applied linguistics;

• Classroom discourse;

• Corpus linguistics;

• Critical discourse analysis;

• Discourse analysis;

• Genre analysis;

• Language change;

• Language policy;

• Language teaching/learning;

• Linguistic and cultural imperialism;

• Multimodality;

• Phonetics/phonology;

• Pragmatics;

• Semantics;

• Sociolinguistics;

• Syntax;

• Stylistics.

Paper/poster submission:

Please submit your proposal via EasyAbs available at tinyurl.com/ilinc2012 by September 15th, following the guidelines below:

1. Abstracts should be 300 words long (maximum) and clearly present a research question/objective, literature review, methodological approach, results and conclusions (without any subheadings).

2. Abstracts should be sent via the online facility in a DOC format (Word 97-2003), with a centralised title, in bold, and in capital letters. There is no need to include full references at the end of the abstract. Please avoid footnotes and any unusual symbols (such as phonetic transcription) that might be changed in electronic communication.Key dates:

• Abstract submission deadline: September 15th

• Notification of reviewers’ decision: September 30th

• Presenters’ registration deadline: October 15th

• Conference: November 9th / 10th (Friday and Saturday)For updated info about the conference, please visit:

• ILinC 2012 website: blogs.qub.ac.uk/ilinc2012/

• Facebook: www.facebook.com/QUBILinC

• Twitter: twitter.com/ILinC2012
Call for papers for An interdisciplinary workshop on understanding and explaining syntactic variation, Radboud Universit Nijmegen, November 15-17 2012. Deadline: September 30 2012
"New ways of analyzing syntactic variation"

Hosted by the Radboud University Nijmegen, November 15-17, 2012


Plenary speakers
Joan Bresnan (Stanford University)
Adele Goldberg (Princeton University)
Sali Tagliamonte (University of Toronto)
Antal van den Bosch (Radboud University Nijmegen)


Workshop goal
Syntactic variation concerns the alternation between constructional alternatives such as He gave the boy the book and He gave the book to the boy. Syntactic variation research investigates the factors which determine why one of these alternatives is preferred over the other in specific linguistic and situational contexts.

Syntactic alternations are investigated in very different schools of linguistics and psychology, which each produce valuable results and predictions. Many of these findings, however, are unknown to colleagues in other fields, because they are deemed theoretically uninteresting, or because they are based on evidence which is inaccessible to non-initiated colleagues. Also, the best models and the most accurate predictions so far have been the result of a methodological interdisciplinarity which does not widely exist yet (discounting some rare exceptions like Joan Bresnan’s Spoken Syntax Lab at Stanford). This workshop therefore convenes the best people in the field to collaborate across disciplinary borders.


Specific topics
There a number of reasons for the fact that theoretical linguists so rarely interact with empiricists/experimentalists in psycholinguistics, neurolinguistics and language technology. All the disciplines involved, to begin with, have their own publication and funding channels with “rules of the game” one has to abide by in order to get published or funded in them. Experimental psychology, for instance, is not keen on theoretical elaboration in journal articles (having always “overplayed the role of research methods at the expense of theory building” (Brysbaert & Rastle 2009: 332)). And since language technology is one of the few linguistic paradigms which can attract attention and funding from industrial partners, language technologists cannot always be bothered to test the predictions of their colleagues in theoretical syntax. At the same time, neurolinguists and language technologists often complain about the shortage of theoretical predictions which are sufficiently accurate for neuro-imaging or computer modelling. The projected workshop is therefore organized with the specific ambition to provide a forum in which syntactic theorists and empiricists can acquaint themselves with each others’ work.

The confrontation between the different disciplines in which (variationist) syntax research is conducted increasingly reveals theoretical and methodological concerns in many multi-factorial analyses. Construction grammarians and psycholinguists, for instance, have largely ignored the sociolinguistic (demographic and situational) conditioning of the variation they study (see Heylen et al. 2008 for the constructionist neglect of sociolinguistic factors). Sociosyntacticians, conversely, seem to be satisfied when the syntactic variable they study can be shown to pattern with a number of language-structural and (especially) social factors, but they are not primarily interested in the origin and nature of the language-structural factors, and they rarely bother whether, and to what extent factors interact, and how much variation they account for.

Abstracts
Please send an anonymous abstract (500 words without references) which pertains to (one of) the topics discussed in the Background and Specific Topic sections above to S.Grondelaers(removeme)let.ru.nl. Precedence shall be given to contributions with an interdisciplinary and (theoretically or empirically) innovative focus.

Please specify your name, affiliation and contact details in the message body and append your anonymous abstract to the message. Abstracts are due on September 30, 2012 and will be reviewed by the workshop organizers.


Workshop organizers
Stefan Grondelaers (Radboud University Nijmegen)
Roeland van Hout (Radboud University Nijmegen)


Important dates
September 30, 2012 Abstracts due
October 10, 2012 Notification of acceptance
November 1, 2012 Final abstracts due for inclusion in workshop programme
November 15-17, 2012 Workshop


Proceedings
From the invited and submitted contributions, 15 papers will be selected for inclusion in an edited volume. The workshop organizers are currently negotiating a volume in the series Studies in Language Variation with Benjamins.


Conference website (under construction)
Reminder: Call for papers for Conference on Frisian linguistics 2012, Fryske Akademy, Leeuwarden, December 14 2012. Deadline: October 29 2012
SECOND CALL


Conference on Frisian linguistics 2012

The Linguistics Society of the Frisian Academy (Fryske Akademy) organizes its yearly meeting in December this year. Just like previous times, the fifth Conference on Frisian linguistics will have an informal character. It will be of interest to everybody who actively or passively participates in Frisian linguistics: grammar, phonetics/phonology, onomastics, lexicology, sociolinguistics, historical linguistics and so on. Talks may focus on the results of scientific research, but presentations of research plans, of speculations or of language corpora are also welcome. They may be held in any language belonging to the family of West-Germanic languages.

When: friday 14 December 2012.
Where: Fryske Akademy, It Aljemint, Doelestraat 2-4, Ljouwert/Leeuwarden, The Netherlands.

The time allotted for presentations is 30 minutes (20 minutes talk, 10 minutes discussion).

We invite everyone to participate. Please send an abstract – as soon as possible, but not later than October 29 – of half A4, with name and address, to:

wvisser(removeme)fryske-akademy.nl

Or by regular mail to:

Fryske Akademy,
Taalkundich Wurkferbān,
Postbus 54,
8900 AB Ljouwert/Leeuwarden,
The Netherlands.
Call for papers for Conference TISLR on sign language, London July 10-13 2013. Deadline: October 31 2012
Dear colleagues the Theoretical Issues in Sign Language Research (TISLR) Conference will be held in London from 10th to 13th July 2013.
For full information and call for papers please go to:
www.ucl.ac.uk/dcal/tislr
Call for papers for LATA 2013,April 2-5 2012 Bilbao, Spain. Deadline: November 9 2012
7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA

THEORY AND APPLICATIONS

LATA 2013

Bilbao, Spain

April 2-5, 2013

Organized by:

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)

Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/LATA2013/
AIMS:

LATA is a yearly conference in theoretical computer science and its applications. Following the tradition of the International Schools in Formal Languages and Applications developed at Rovira i Virgili University in Tarragona since 2002, LATA 2013 will reserve significant room for young scholars at the beginning of their career. It will aim at attracting contributions from both classical theory fields and application areas (bioinformatics, systems biology, language technology, artificial intelligence, etc.).VENUE:LATA 2013 will take place in Bilbao, at the Basque Country in Northern Spain. The venue will be the Basque Center for Applied Mathematics (BCAM).SCOPE:Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limited to:? algebraic language theory

? algorithms for semi?structured data mining

? algorithms on automata and words

? automata and logic

? automata for system analysis and programme verification

? automata, concurrency and Petri nets

? automatic structures

? cellular automata

? combinatorics on words

? computability

? computational complexity

? computational linguistics

? data and image compression

? decidability questions on words and languages

? descriptional complexity

? DNA and other models of bio?inspired computing

? document engineering

? foundations of finite state technology

? foundations of XML

? fuzzy and rough languages

? grammars (Chomsky hierarchy, contextual, multidimensional, unification, categorial, etc.)

? grammars and automata architectures

? grammatical inference and algorithmic learning

? graphs and graph transformation

? language varieties and semigroups

? language?based cryptography

? language?theoretic foundations of artificial intelligence and artificial life

? parallel and regulated rewriting

? parsing

? pattern recognition

? patterns and codes

? power series

? quantum, chemical and optical computing

? semantics

? string and combinatorial issues in computational biology and bioinformatics

? string processing algorithms

? symbolic dynamics

? symbolic neural networks

? term rewriting

? transducers

? trees, tree languages and tree automata

? weighted automataSTRUCTURE:LATA 2013 will consist of:? 3 invited talks

? 2 invited tutorials

? peer?reviewed contributionsINVITED SPEAKERS:To be announcedDEADLINES:Paper submission: November 9, 2012 (23:59h, CET)

Notification of paper acceptance or rejection: December 16, 2012

Final version of the paper for the LNCS proceedings: December 25, 2012

Early registration: January 2, 2013

Late registration: March 23, 2013

Starting of the conference: April 2, 2013

End of the conference: April 5, 2013

Submission to the post?conference journal special issue: July 5, 2013QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:florentinalilica.voicu(removeme)urv.catPOSTAL ADDRESS:LATA 2013

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)

Rovira i Virgili University

Av. Catalunya, 35

43002 Tarragona, SpainPhone: +34?977?559543

Fax: +34?977?558386ACKNOWLEDGEMENTS:Basque Center for Applied Mathematics

Diputació de Tarragona

Universitat Rovira i Virgili
Call for papers for CLIN 23, University of Twente, 18 January 2013. Deadline: November 14 2012
The 23rd Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN 23)

hmi.ewi.utwente.nl/clin2013/

CALL FOR ABSTRACTS
The 23rd Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN 23) will be hosted by the Human Media Interaction research group of the University of Twente, Enschede, the Netherlands on January 18th, 2013.

Keynote Speaker: Candy Sidner, Worcester Polytechnic Institute, Worcester (MA), USA

Abstract submission information
Researchers are invited to submit, in English, abstracts describing work on all aspects of computational linguistics and related language technologies and applications. In addition to the regular scientific tracks, CLIN 23 aims to have an industry track with scientific presentations on topics such as R&D challenges in industry, collaborations between industry and academia, and experiences with "real-world" applications.

Submissions should include
* Author(s) names, affiliation and contact details
* Presentation title
* An abstract of 250 words maximum, outlining the presentation
* Presentation type preference (oral presentation or poster)
* Submission for industry track (yes or no)

Presentation abstracts should be submitted electronically, no later than Wednesday, 14 November 2012. (Details on the submission website will be announced once they become available).

CLIN Journal
After the conference, authors of accepted abstracts will have the opportunity to submit a full version of their paper to the CLIN journal (see www.clinjournal.org)

STIL thesis prize
At the CLIN meeting we will also announce the winner of the CLIN 23 STIL (Stichting Toepassing Inductieve Leertechnieken) Thesis Prize. MA theses submitted to and evaluated at a university or organization of higher education in the Netherlands or Flanders are eligible for the prize. The thesis should address a topic in computational linguistics or its applications, and may be written in Dutch or English. Please send submissions before November 14 2012 to clin2013(removeme)lists.utwente.nl. More information about the STIL Prize can be found on: www.let.rug.nl/vannoord/Clin/stilprijs.html.

Important dates
November 14: Deadline for abstract submission
December 5: Notification of acceptance
January 10: Early registration deadline
January 18: CLIN 23 meeting

Local organization committee
Maral Dadvar
Anton Nijholt
Mariėt Theune
Dolf Trieschnigg
Khiet Truong

Contact: clin2013(removeme)lists.utwente.nl
CALL FOR PAPERS—LUCAS Graduate Conference 2013, Leiden University Centre for the Arts in Society, 24–25 January, 2013. Deadline: November 15 2012
Keynote Speakers:
Professor Joanna Woodall, Courtauld Institute of Art, United Kingdom
Professor Rosi Braidotti, University of Utrecht, Netherlands

The Conference
Death is a defining factor in the explorations of our subjectivity, art, history,
politics, and many other aspects of our social interactions and perceptions of the
world. In the modern age, conceptions of death have continued to shift and
evolve, yet our perceptions are still fueled by an instinctive fear of the end of life.

In recent decades, we have rebelled against the threat of death by inventing new technologies and medicines that have drastically increased our life expectancy—diseases and disabilities are gradually disappearing. Some believe that one day we will completely conquer the aging process, and ultimately death. Life can now be seen as a new form of commodity, a material object that we can trade, sell, or buy.

Despite our attempts to shut-out death or overcome its inevitability, the end of life
has remained a visible and unavoidable aspect of our society. From antiquity to the present day, perceptions of death have been represented through various
different mediums: visual culture, art, literature, music, historical writing, cinema,
religious symbols, national anniversaries, and public expressions of mourning.

This conference aims to explore how death has been represented and
conceptualized, from classical antiquity to the modern age, and the extent to
which our perceptions and understandings of death have changed (or remained
the same) over time. The wide scope of this theme reflects the historical range of LUCAS’s (previously called LUICD) three research programs (Classics and Classical Civilization, Medieval and Early Modern Studies and Modern and Contemporary Studies), as well as the intercontinental and interdisciplinary focus of many of the institute’s research projects.


Proposals
The LUCAS Graduate Conference welcomes papers from all disciplines within the humanities. The topic of your proposal may address the concept of death from a cultural, historical, classical, artistic, literary, cinematic, political, economic, or social viewpoint.

Questions that might be raised include: How have different cultures imagined the end of life? What is the role of art (literature, or cinema) in cultural conceptions of death? How might historical or contemporary conceptualizations of death be related to the construction of our subjectivity and cultural identity? What is the cultural meaning(s) of death? To what extent has modern warfare changed our perceptions of death? How is death presented in the media and how has this changed? In what ways has religion influenced our reflections on death and the afterlife?

Please send your proposal (max. 300 words) to present a 20-minute paper to lucasconference2013(removeme)gmail.com. The deadline for proposals is 15 November, 2012. You will be notified whether or not your paper has been selected by 1 December, 2012.

As with the previous LUCAS Graduate Conference (2011), a selection of papers will be published in the conference proceedings. For those who attend the conference, there will be a registration fee of €45 to
cover the cost of lunches, coffee breaks, and other conference materials.
Unfortunately we cannot offer financial support at this time.

If you have any questions regarding the conference and/or the proposals, please
do not hesitate to contact the organizing committee at: lucasconference2013(removeme)gmail.com. Further details will be available online in the Fall.


The organizing committee:
Odile Bodde
Maarten Jansen
David Louwrier
Jenny Weston
Call for papers: Generative Approaches to Second Language Acquisition (GASLA)-12, University of Florida, April 26-28 2013. Deadline: November 15 2012
website: www.gasla12.com

Paper and poster proposals on any topic in generative second language acquisition (adult and child), L1 Attrition, L3/Ln acquisition, and childhood bilingualism are invited. Abstracts are invited for 20 minute presentations (with 10 minutes for discussion) and/or posters.

Please indicate on your abstract whether you wish your submission to be considered for one category only (regular paper, or poster, please specify) or for both categories. Abstracts should not exceed 500 words: the text is limited to 500 words, not including the title. Figures, tables, examples, and references may be included on a second page. These do not count toward the 500 words.

Please submit your anonymous abstract through Easy Abstracts. No more than three abstracts per person should be submitted, with no more than one as first or sole author. Electronic submission of abstracts is required.

Plenary speakers:
Theodoros Marinis (University of Reading)
Bonnie D. Schwartz (Radboud University & University of Hawaii)
Ianthi Maria Tsimpli (Aristotle University of Thessaloniki)

Abstract Submission:
Authors are asked to submit their anonymous abstracts in pdf format via the Easy Abstracts submission site: linguistlist.org/confcustom/gasla12? When you create the pdf, make sure to remove any author information: in Acrobat, go to ''File:Document Properties.” When you go to the submission website, you will be asked to register with your name, email, affiliation and phone number. Once registered, your username will be your email. During the submission process, please make sure that you indicate for which session (Main Session /Poster, both) you want to be considered. No faxed abstracts will be accepted.

Please Note:
If you encounter any difficulty, you may also submit your abstract as a last resort via email (pdf format only) to gasla-12(removeme)clas.ufl.edu with the following information in the email message: Title of paper, Name of author(s), Affiliation(s), Address(es), Phone number(s), email address(es), and the session for which you want to be considered.
Call for papers for Cognitive Futures in the Humanities: 1st International Conference, Bangor University, UK, 4-6 April 2013. Deadline: November 30 2012
www.northumbria.ac.uk/sd/academic/sass/about/humanities/englishhome/englevents/cogfuturesconference

CALL FOR PAPERS

We invite 20-minute paper submissions for the first international conference organized on the Cognitive Futures in the Humanities. Confirmed plenary speakers include:

• Peter Stockwell (University of Nottingham)
• Ellen Spolsky (Bar Ilan University )
• Shaun Gallagher (University of Memphis)
• Lisa Zunshine (University of Kentucky)
• Mark Turner (Case Western Reserve University)
• Elena Semino (Lancaster University)

Please send 250-word abstracts to az.cognitivefutures(removeme)northumbria.ac.uk
by the closing date of 30 November 2012. Full details:
dusesociety.org/cfp/2012/06/27/cognitive-futures-of-the-humanities/

CONFERENCE
What is the ‘cognitive humanities’? In what ways is knowledge from the cognitive sciences changing approaches to language, literature, aesthetics, historiography and creative culture? How have practices in the arts and humanities influenced the cognitive sciences, and how might they do so in the future?

The conference is associated with an international research network on the ‘Cognitive Futures in the Humanities’, which is supported by the UK’s Arts and Humanities Research Council (AHRC).
Call for papers for ICLaVE7 meeting, Trondheim, June 26-28 2013. Deadline: December 1 2012
ICLaVE7 invites submissions for papers and posters on all scientific approaches to analysing and interpreting language variation and change in Europe.

Papers will be 20 minutes each, with a 10-minute question-and-answer period. Abstracts should not exceed 500 words, excluding title and references. Paper abstracts will be subjected to blind review, so author names should not appear anywhere on abstracts.


Abstract submission site: linguistlist.org/confcustom/iclave7

Deadline for abstracts: 1 December 2012

(Remember that the deadline for panel submissions is 1 November 2012. Panel submissions should be emailed to iclave7(removeme)hist.no)

With best wishes,
The ICLaVE7 organising committee
Call for papers for CADE-24, June 9-14, 2013, Lake Placid, New York, USA. Deadline: January 14 2013
CADE-24: CALL FOR PAPERS

24th International Conference on Automated Deduction
June 9-14, 2013, Lake Placid, New York, USA
www.cade-24.info/
Submission Deadline: 14 January 2013


CADE is the major forum for the presentation of research in all
aspects of automated deduction. The conference program features
invited talks, paper presentations, system descriptions, workshops,
tutorials, and system competitions, including the CADE ATP System
Competition (CASC). CADE-24 invites high-quality submissions on
the general topic of automated reasoning, including foundations,
applications, implementations and practical experiences.

* Logics of interest include: propositional, first-order,
equational, classical, higher-order, non-classical, constructive,
modal, temporal, many-valued, description, meta-logics,
logical frameworks, type theory, set theory, as well as any
combination thereof.

* Paradigms of interest include: theorem proving, model building,
constraint solving, computer algebra, model checking, proof
checking, and their integrations.

* Methods of interest include: resolution, superposition or
paramodulation, completion, saturation, term rewriting,
decision procedures and their combinations, model elimination,
connection method, inverse method, tableaux, induction, proof
planning, sequent calculi, natural deduction, as well as their
supporting algorithms and data structures, including unification,
matching, orderings, indexing, proof presentation and explanation,
and search plans or strategies for inference control, including
semantic guidance and AI-related methods.

* Applications of interest include: analysis, verification and
synthesis of software and hardware, formal methods, computer
mathematics, computational logic, declarative programming,
knowledge representation, deductive databases, natural language
processing, computational linguistics, ontology reasoning,
robotics, planning, and other areas of artificial intelligence.

Detailed information on satellite events will be published in
separate calls and on the conference website.


PUBLICATION AND SUBMISSION

The proceedings of the conference will be published in the
Springer LNAI/LNCS series. Submissions can be made in the
categories 'regular paper' (max 15 pages) and 'system
description' (max 7 pages). Full system descriptions that
provide in-depth presentation of original ideas in an
implemented system can be submitted as regular papers.
There is an expectation that proofs of theoretical results
that do not fit in the page limit, executables of systems,
and input data of experiments be available, via a reference
to a website, or in an appendix of the paper. Reviewers will
be encouraged to consider these additional materials, however
it will be at their discretion to do it. All papers will
be evaluated according to the highest standards in terms of
originality, significance, technical quality, and readability.
Submissions must be in English and standard conforming pdf
format. Submissions must be unpublished and not submitted for
publication elsewhere. Authors are strongly encouraged to
produce their papers in LaTeX. Formatting instructions and the
LNCS style files can be obtained via
www.springer.de/comp/lncs/authors.html.
The page for electronic submission via EasyChair is
www.easychair.org/conferences/?conf=cade24.


IMPORTANT DATES

Title and abstract must be submitted before the paper.

Abstract submission: 7 January 2013
Paper submission: 14 January 2013
Notification: 11 March 2013
Final version: 1 April 2013

Workshops and Tutorials: 9-10 June 2013
Competitions: 9-14 June 2013
Conference: 11-14 June 2013
Extra
Oproep tot indiening Kleine Subsidie onderzoekvoorstellen bij de Hersenstichting Nederland
Hersenstichting Nederland roept op tot het indienen van:
onderzoeksvoorstellen voor Kleine subsidies
Hersenstichting Nederland helpt hersenaandoeningen voorkomen en
genezen, en wil ervoor zorgen dat patiėnten een zo volwaardig mogelijk
leven leiden.

Voorwaarden
• De voorkeur gaat uit naar projecten die ingebed zijn in
een groter onderzoeksprogramma. Omdat de beschikbare
middelen bescheiden zijn, kan in principe slechts een
gedeelte van een (lopend) project gesubsidieerd worden.
• Het aan te vragen bedrag is maximaal € 35.000. Aanvragen
voor de aanschaf van apparatuur worden niet gehonoreerd.
• De aanvrager dient gepromoveerd te zijn.
• Een onderzoeker kan slechts één keer per ronde meedoen
als aanvrager of medeaanvrager.
Vooraanmelding
• Een vooraanmelding voor een subsidieaanvraag kan
online, via www.hersenstichting.nl, worden ingediend
op een standaardformulier. Hier vindt u ook meer informatie
over de procedure en subsidievoorwaarden.
• Vooraanmeldingen kunnen worden ingediend t/m
uiterlijk dinsdag 2 oktober 2012.
Procedure
• De Wetenschappelijke Adviesraad zal uit de vooraanmeldingen
een aantal kandidaten selecteren die een
uitgebreid projectvoorstel kunnen indienen. Deze
projectvoorstellen worden door de Wetenschappelijke
Adviesraad en door een externe expert beoordeeld. De
onderzoeker krijgt de mogelijkheid te reageren op de
commentaren van de beoordelaars.
• De honoreringsbesluiten betreffende de uitgewerkte
projectvoorstellen kunnen april 2013 worden verwacht.
Inlichtingen
Mw. E. Rasens; erasens(removeme)hersenstichting.nl

Nadere informatie over de Hersenstichting Nederland is te vinden op www.hersenstichting.nl
'Wat een Taal', NTR uitzendingen over streektalen en dialecten in Nederland
Vanaf 3 september a.s. zendt de NTR wekelijks (totaal acht maal) om 19.25u op Nederland 2 het programma 'Wat een Taal' uit, over streektalen en dialecten in Nederland. Bekende dialectsprekers staan hierin centraal en deskundigen geven commentaar.

Voor meer informatie:
www.ntr.nl/nieuws/790478/Nieuwe+serie+over+dialecten+en+streektalen

En ook: programma.ntr.nl/10545/dat-is-andere-taal
Gewijzigde richtlijnen NWO aanvragen Vrije Competitie
Symposium KNAW en VSNU: Zorgvuldig en integer omgaan met onderzoeksgegevens, 21 September 2012
Datum
vrijdag 21 september, 14.00 uur - 17.30 uur

Locatie
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam


De afgelopen tijd is er, naar aanleiding van enkele opvallende incidenten, veel gesproken en geschreven over de werkwijze van wetenschappers. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft zich verdiept in de wijze waarop onderzoekers omgaan met hun onderzoeksgegevens en in de mogelijkheden om die werkwijze te verbeteren. Tijdens het symposium wordt het adviesrapport ‘Zorgvuldig en integer omgaan met onderzoeksgegevens’ van de Adviescommissie onderzoeksgegevens in de wetenschap gepresenteerd en besproken. De gezamenlijke universiteiten hebben eerder dit jaar, op instigatie van de VSNU, hun gedragscode en beleid voor wetenschappelijke integriteit tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.

De KNAW en de VSNU komen tot de conclusie dat het niet zozeer nodig is meer regels op te stellen, maar dat het veeleer gaat om het versterken van een cultuur waarin onderzoekers van inhoud en noodzaak van de regels doordrongen zijn. De universiteiten willen in hun hoedanigheid van werkgever bovendien effectiever omgaan met schendingen van de wetenschappelijke integriteit. De beide wetenschapsorganisaties bepleiten ook maximale toegang tot onderzoeksgegevens.

Programma


Dagvoorzitter: Peter Vermeij

13.30 uur
Ontvangst

14.00 uur
Opening door prof. dr. Hans Clevers, president KNAW

14.15 uur
Prof. dr. mr. Kees Schuyt, voorzitter van de Adviescommissie, zet het advies uiteen

14.35 uur
Reacties door coreferenten (onderzoekers)
Biomedisch onderzoek: prof. dr. Marie-José Goumans
Sociaal-psychologisch onderzoek: prof. dr. Carsten de Dreu
Fysisch onderzoek: prof. dr. ir. Tjerk Oosterkamp
Aansluitend discussie

15.40 uur
Pauze

16.00 uur
Reacties door coreferenten (bestuurders)
Dr. Sijbolt Noorda, voorzitter VSNU
Prof. dr. Jos Engelen, voorzitter NWO
Aansluitend discussie

17.15 uur
Aanbieding van het KNAW-rapport door Hans Clevers aan Hans Schutte, directeur-generaal Hoger Onderwijs, Ministerie van OCW

17.30 uur
Borrel


U kunt zich aanmelden met behulp van het aanmeldformulier.
Voor meer informatie kunt u (na 26-8) contact opnemen met Irene van Houten, via e-mail irene.van.houten(removeme)bureau.knaw.nl of telefonisch 020 551 0733.