February 28th, 2013

LOT Announcements / events
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Actueel:
Hoe leert een kind complexe taal?
www.kennislink.nl/publicaties/hoe-leert-een-kind-complexe-taal
Wil je dat kinderen begrijpen wat je zegt? Gebruik dan korte, simpele zinnen en praat over dingen die ze kunnen toetsen aan de werkelijkheid. Dat blijkt uit onderzoek van cognitief psycholoog Jun Lai. Zij promoveerde op 26 februari aan de Universiteit Leiden.

Nederlands met een accent: 'n makkie!
www.kennislink.nl/publicaties/nederlands-met-een-accent-n-makkie
Nederlands met een accent is niet moeilijk te verstaan. “Onze hersenen hebben het accent soms al na zes woorden geregistreerd en ‘gecorrigeerd’”, weet psycholinguļst Marijt Witteman. En dat heeft belangrijke consequenties voor het tweede taalonderwijs: om verstaanbaar te zijn hoeven mensen dus niet accentloos te spreken.
Van de LOT bestuurstafel
Op 24 januari 2013 vergaderden het LOT-bestuur en de directeuren. Er kwamen overwegend lopende zaken aan bod: het financiėel jaarverslag (LOT staat er financieel gezond voor); een terugblik op de afgelopen winterschool in Leiden (geslaagd programma en goede logistiek); vooruitblik op de komende zomerschool in Groningen (een aantal interessante docenten / cursussen zijn al vastgelegd).
Naar aanleiding van de toekenning van de Zwaartekrachtsubsidies hebben bestuur en directeuren gesproken over de mogelijke rol van LOT bij het ontwikkelen van een omvangrijk, LOT-breed onderzoeksvoorstel voor een volgende ronde bij NWO, of voor een Europese subsidie. Er zal een taakgroep worden ingesteld die zich hierover gaat buigen.
Het LOT / NWO graduate programme is van start gegaan. Twaalf talentvolle research master studenten uit diverse instituten nemen deel aan de “rotaties” en hebben tijdens de winterschool deelgenomen aan een voorbereidingsklas (meer bijeenkomsten liggen in het verschiet). De werving voor de PhD plaatsen zal eind april starten; het idee is om tegen het einde van mei kandidaten geselecteerd te hebben.
Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
Two talks by Agata Daleszynska and Jeffrey Parrott, Meertens Institute, March 1 2013
TIME & DATE: 01.03.2013. 14:30-15:30 and 16:00-17:00

PLACE: Meertens Instituut, Symposium Hall

SPEAKERS: Agata Daleszynska (Edge Hill University) & Jeffrey Parrott (LANCHART, University of Copenhagen)

TALKS:

1. Dr Agata Daleszynska, Edge Hill University

Exploring the relationship between grammar and discourse: towards usage-based approaches to language variation

In this talk I focus on the relationship between linguistic variation and the nature of the grammar. Specifically, I aim to investigate whether variation is an outcome of a system which is to some extent probabilistic, structured and pre-ordered, or whether it serves a more functional role being shaped by language use. I will explore these issues by focusing on variation between bare verbs and inflected verbs within past temporal reference in an English-lexified creole spoken in Bequia (St Vincent and the Grenadines). Creole languages are particularly suited for the debate about the role of variation in the grammar because of the assumptions about the ways they have emerged. On the one hand it is claimed that the nature of creole languages reflects the communicative needs of speakers in contact, while on the other creole grammars have been hypothesised to reflect some universal linguistic tendencies independent of language use. To investigate the nature of variation in Bequia Creole I compare two sets of constraints on tense marking: aspect (lexical and grammatical), and discourse grounding reflected through narrative structure. Whereas the effect of aspect is assumed to represent a system which inherently accommodates variation, the effects of grounding should support the functional nature of variation where temporal marking is specific to contexts where a temporal frame of an event would otherwise be ambiguous. Results partially support the functional role of variation, in that speakers indeed seem to be using verb inflection to distinguish between different sections of the narrative. However, the role of aspect cannot be underestimated. The pattern of tense marking across different aspectual categories to a large extent mirrors results found for speakers in the process of second language acquisition (e.g. Robinson 2008). Following hypotheses from SLA research I suggest that marking aspect is the primary role of variation in the verb phrase in Bequia Creole but other conditions on this variation, which are attributed to usage, can also develop. Ultimately, I argue that variation originates in the system which is structured and partially probabilistic, but its shape can be further motivated by language usage. Therefore, I argue that formal and functional approaches to grammar should be taken as complementary and not contradictory (Newmeyer 2003).

2. Jeffrey Keith Parrott, LANCHART Centre, University of Copenhagen. "A PF-mechanistic approach to morphosyntactic variation, with a (North) Germanic case study"
Abstract:
It would seem that that unification of variationist sociolinguistics (see e.g., Chambers et al. 2002) with generative linguistic theory, specifically Minimalist syntax (Chomsky 2000, et seq. and related work), requires the adoption of an explicitly biolinguistic program of inquiry (e.g., Boeckx & Grohmann 2007). One biological concept that has been evidently relevant for linguistics (Chomsky 1986) is pioneering ethologist Tinbergen’s (1963; reprinted in Bolhuis & Verhulst 2009) influential four-dimensional framework for explaining animal behavior: questions of mechanism (causation), development (ontogeny), evolution (phylogeny), and function (adaptation). Seen from this perspective, linguistic theory has primarily concentrated on questions of mechanism while virtually ignoring functional questions; and sociolinguistics has focused almost exclusively on questions of function while virtually ignoring mechanistic questions.
The recalcitrant schism dividing these long estranged subfields has had many unfortunate results. An important one, in my view, is that generative theory has generally neglected to develop an explanatory account of the mechanisms underlying (morpho)syntactic intra-speaker variation (some recent efforts include e.g, Adger & Smith 2010; Tortora & den Dikken 2010; de Haas & van Kemenade 2012, among others). In Tinbergen’s terms, most generative theorists have mistaken such variation as a functional issue, dismissing its relevance or question-begging it from consideration as ‘multiple/competing grammars’ (e.g., Embick 2008). Most sociolinguists, on the other hand, have confined themselves to investigating the social or other functions of variation, without any attempt to identify its generative mechanisms in a comprehensive theory of language (beyond the initial and now abandoned notion of ‘variable rules’, see e.g., Fasold 1991).
As discussed by Cornips (2012), an adequate mechanistic theory of intra-speaker variation in (morpho)syntax should not only provide an account of its locus in the architecture of grammar, but should predict the limits of such variation: what kinds of grammatical structures, objects, or rules can be variable, and in what kinds of languages? In other words, we should attempt to formulate a generative morphosyntactic theory of ‘inter-speaker intra-speaker variation variation’.
In this talk I will outline one such approach, which holds that there are diverse and multiple mechanisms underlying intra-speaker variation in morphosyntax. The locus and limit of such variation, following Chomsky (1993), is the features of lexical primitives and the interface between syntax and external systems of Perceptual Form (PF). Utilizing the articulated theory of Distributed Morphology (DM, Embick & Noyer 2007, and related work ), it has been possible to identify mechanisms of variability in the features of terminal heads (Parrott 2009b; cf. Adger 2006) and the post-syntactic feature-deleting operation of Impoverishment (Nevins & Parrott 2010).
I will exemplify this PF-based approach with a case study of case variation in the Germanic family, mainly focused on North Germanic (i.e., Scandinavian). Perhaps due to a widespread perception that there are few phenomena of interest in ‘case-poor’ languages, complex patterns of inter- and intra- speaker variation involving pronominal (aka vestigial) case remain significantly under investigated (as pointed out by Siguršsson 2006 with reference to predicates), despite relatively robust attestation in English (Emonds 1986; Schütze 2001; Angermeyer & Singler 2003; Quinn 2005; Parrott 2007), Danish
(Hansen & Heltoft 2011; Parrott 2009a), Norwegian (Johannessen 1998; Hilton & Parrott 2009), and Swedish (Siguršsson 2006; Holmberg 1986; Eklund 1982).
These vestigial-case Germanic languages fall into two distinct types according to the behavior of their pronominal case forms in diagnostic morphosyntactic structural environments. For Danish and English (possibly among others), Subject Forms (SFs: jeg, du, hun, han, vi, I, de) appear only as subjects of finite clauses; Oblique Forms (OFs: mig, dig, hende, ham, os, jer, dem) are clearly ‘elsewhere’ allomorphs, occurring by default in predicates (Det er mig/*jeg), clefts, pronoun-headed relatives, and in isolation, inter alia. OF-default entails the attestation of socially salient variable case mismatches in coordinate determiner phrases (CoDPs, [hende og hendes bror] har selvfųlgelig gået i de samme institutioner), as robustly evidenced in both Danish and English (Parrott 2007; 2009a and references). Exceptional SFs occur variably in linearly fixed expressions that are endowed with social meanings (e.g., This is she vs. *Wasn’t that just she?).
In contrast, SFs appear to be the default in Swedish and Dutch (among others), occurring near- categorically in predicates (Det är jag/*mig). Interestingly, when exceptional OFs do occur variably in Swedish predicates, they have special meanings (Siguršsson 2006). Case mismatches in CoDPs are totally unattested and impossible in Swedish (Thrįinsson 2007: 184-185) and Dutch.
Adapting Emonds (1986) within DM, English and Danish pronominal case is analyzed as resulting from post-syntactic contextually conditioned allomorphy. A SF Vocabulary item is inserted only when a pronoun is itself the subject of a finite clause, while OF Vocabulary are elsewhere items. Exceptional SFs are inserted by socially motivated, late-learned ‘supplementary’ Vocabulary items that are stored in the Encyclopedia and do not compete for insertion. In contrast, Swedish and Dutch SF-default pronominal case results from post-syntactic feature-assignment rules (adapting McFadden 2004). Unlike Danish and English contextual allomorphy, the featural mechanism of Swedish and Dutch pronominal case can assign [+obl] to pronouns inside CoDP. Thus variable case mismatches in CoDPs are unattested and impossible in the SF-default languages (Parrott 2012).
The inter-speaker variation that distinguishes Danish and English from Swedish and Dutch is therefore explained by the substantially different PF mechanisms responsible for pronominal case in OF- vs. SF-default languages. These different PF mechanisms furthermore explain why certain types of case variation (e.g., in CoDPs) are attested in some Germanic languages but impossible in others.
LUCL Vrijdagmiddaglezing Beschrijvende Taalkunde 2013 by Matt Coler, Leiden University, March 1 2013
LUCL Vrijdagmiddaglezing Beschrijvende Taalkunde 2013
“Grammatical indicators of dialogicity in the Muylaq' Aymara narrative”

Matt Coler (VU Amsterdam)

This talk will give an overview of the expression of dialogicity in the set of narratives collected amongst speakers of Muylaq' Aymara in the village of Muylaque (Moquegua, Peru). This is accomplished with an analysis of (1) intertextuality as indicated in the expression of evidentiality in the person/tense inflectional paradigm and the conjectural evidential and (2) multivocality apparent in phrases which include the verb sa- ‘say’. I show that dialogical relations in the Muylaq’ Aymara narrative are indicated grammatically.

If you know someone who is willing to give a talk, or if you need more information, or if you want to be included on the e-mail list, please contact: Martine Bruil, Matthias Pache, Suzanne van der Meer or Toos Stoker.

Martine Bruil m.bruil(removeme)hum.leidenuniv.nl
Matthias Pache m.j.pache(removeme)hum.leidenuniv.nl
Suzanne van der Meer suzannevdmeer(removeme)live.nl
Toos Stoker t.stoker(removeme)umail.leidenuniv.nl
LUCL Vrijdagmiddaglezing Beschrijvende Taalkunde 2013 by Freek van de Velde, Leiden University, March 8 2013
Time: 16:00 – 17:00
Venue: Van Eyckhof 2/004
“Language as a complex adaptive system: explaining seemingly wayward changes by the notion of degeneracy”

Freek van de Velde (KU Leuven)

Like the stock market or ant colonies, language is a complex adaptive system (Holland 1992; Steels 2000; Beckner et al. 2009; Bybee 2010). One of the properties of such systems is that they rely on what in biology is called 'degeneracy'. In this context, degeneracy has nothing to do with its common sense meaning of deterioration, but is a technical term for the phenomenon that structurally different elements can fulfill the same function (see Edelman & Gally 2001). A simple example is thermoregulation in the human body, which is degenerately controlled by (a) goose bumps, (b) countercurrent flow, (c) transpiration, (d) arteriolar vasodilation, (e) wearing protective clothing etc. An example of degeneracy in language is the expression of past tense in Germanic by ablaut and by a dental suffix (English ‘spoke’ vs. ‘talked’). In light of the growing idea that language change can be modeled by appealing to general evolutionary processes (Croft 2000; Ritt 2004; Mufwene 2008; Rosenbach 2008; Steels 2011), we may arrive at a better understanding of grammatical change by applying the concept of degeneracy to form-function change, where degeneracy may serve the function of making languages flexible to manage instability in times of syntactic change (see Van de Velde 2012). This may result in seemingly wayward changes. I will show how the concept can be applied to (i) argument realization, (ii) clause combining (subordination), (iii) the inner syntax of the NP and (iv) auxiliaries. The focus will be on West Germanic.

If you know someone who is willing to give a talk, or if you need more information, or if you want to be included on the e-mail list, please contact: Martine Bruil, Matthias Pache, Suzanne van der Meer or Toos Stoker.

Martine Bruil m.bruil(removeme)hum.leidenuniv.nl
Matthias Pache m.j.pache(removeme)hum.leidenuniv.nl
Suzanne van der Meer suzannevdmeer(removeme)live.nl
Toos Stoker t.stoker(removeme)umail.leidenuniv.nl
Discourse op Dinsdag meeting with Ad Foolen, Utrecht University UIL OTS, March 12 2013
The next Discourse op Dinsdag meeting will take place on the 12th of March. Our speaker will be:

Ad Foolen (Radboud University)

Date & time: March 12; 15:30-17:00
Location: Utrecht University, Ravesteijn zaal (room 1.06), Kromme Nieuwe Gracht 80
Title: The expressive function of language (see below for an abstract)

Discourse op Dinsdag meetings for the rest of this academic year will be held on the following dates:

9th of April: Michael Burke (University College Roosevelt Academy; Utrecht University)
14th of May: Asifa Majid (Radboud University)
11th of June: Loes Koring (Utrecht University)
More information to follow!

We hope to see you all there!

Kind regards,
Ted Sanders
Gerdineke van Silfhout
Hannah De Mulder

Abstract
The expressive function of language
Ad Foolen
Radboud University

In recent years, cognitive science went through an ‘emotional turn’. This means that, the ‘other half of the human mind’ is taking into consideration in the study of the human mind and human. Linguistics, with its strong orientation and links to cognitive science, cannot neglect this development and has to ask itself, in which way emotions should play a role in its theorizing about language. In my talk, I can only address a few of the relevant issues. We will start with discussing the emotive-expressive function of language in relation to the informative and directive function. In this context, it is important to distinguish between emotion words and emotion-laden words. Secondly, we will have a look at research on emotion-laden words (‘valence’), both in L1 and L2. Thirdly, we will show that not only on the lexical level of content words but also on the level of function words and constructions, the expressive function of language leaves its traces (intensifiers, deictic words, marked constructions). We will round off with a look at figurative language and its conceptualizing and/or expressive function.
lecture series on Neuroscience: 'The Brain Explained', VU University Amsterdam, March 13 & 27, April 10 & 24, May 8 2013
We are pleased to invite you to the public lecture series on Neuroscience titled 'The Brain Explained' featuring a list of five national and international speakers, spanning topics of neurophysiology, clinical disorders, computation and psychology. These are public lectures designed for anyone who is interested in advances in Neuroscience. No prior knowledge is necessary. (Details attached)

Best wishes,
CREA Organizing Team
University of Amsterdam

*****************************************

The Brain Explained - Public Lecture Series on Neuroscience in Amsterdam
Leading experts in various fields of Neuroscience explain to the general public the recent developments in understanding the human brain. No prior background in the field is necessary, everyone is welcome. No prior registration is needed. Free for students/ AUV pass, others € 5,-.

Lecture 1: The computational brain
March 13th, Wednesday - Prof. Marc Ernst, 20:00
University of Bielefeld, Germany
www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=1311

Lecture 2: Connections in the brain
March 27th, Wednesday - Prof Pieter Roelfsema, 20:00
KNAW, Netherlands Institute of Neuroscience, Amsterdam
www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=1322

Lecture 3: Functions of brain regions
April 10th, Wednesday - Prof. Rainer Goebel, 20:00
University of Maastricht, KNAW

Lecture 4: Brain disorders
April 24th, Wednesday - Prof. Bastiaan Bloem, 20:00
Radboud UMC Nijmegen

Lecture 5: Behavior and the brain
May 8th, Wednesday - Prof. Jeroen Smeets, 20:00
VU University, Amsterdam

Time:
20:00 hrs

Venue:
CREA Theater
Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam
Map: goo.gl/maps/pVFTG
TLA lecture on e-Humanities in Action by Paola Mangini, MPI Nijmegen, March 13 2013
The next lecture in the TLA lectures on e-Humanities in Action will be given on the 13th of March by Paolo Mangini.
He will present on: Aggregative Data Infrastructures in the Cultural Heritage (abstract below).

The lecture will take place at the Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen (next to the Radboud university and hospital) at 14:30 in the main lecture hall.

Abstract

The Cultural Heritage (CH) community is one of the most active in the realisation of Aggregative Data Infrastructures (ADIs), which are information systems for integrating and processing data sources to form uniform and richer information spaces. In this talk, we highlight the main content and functional challenges in the realisation of such systems, arguing that the realisation of ADIs for CH must be based on technology capable of tackling complex and evolving interoperability issues, hence with the consequent sustainability issues these generally entail. We shall present the D-NET Software Toolkit framework and services, devised for the realisation of sustainable and customisable ADIs. In particular, we show-case the effectiveness of D-NET in the CH scenario by describing its usage in the real-case ADIs of the FP7 EC projects European Film Gateway and the Heritage of the People’s Europe.


You are all cordially invited to attend.
If you plan to attend please send an email to tla-lectures(removeme)mpi.nl (for administrative reasons).

Greetings,

Daan Broeder
Sebastian Drude
Herman Stehouwer
LUCL Colloquium: Mirjam Ernestus (Radboud University Nijmegen), Leiden University, March 15 2013
On Friday 15 March Mirjam Ernestus (Radboud University Nijmegen) will give a talk entitled ‘The acoustic reduction of words in informal conversations’.

Date, time and venue

Date Friday 15 March 2013
Time 15.30-17.00
Venue Leiden University, Lipsius building (Cleveringaplaats 1), room 028

Abstract

Words are often pronounced with fewer segments in informal than in formal speech. For instance, in everyday conversations, English “probably” may sound as “probly” and Dutch “wedstrijd” as “wes”. In this talk I will present an overview of what we have learnt so far about reduced pronunciation variants. I will first provide a description of the phenomenon and discuss what types of reduced variants occur, when and how often they occur, and whether speakers differ from each other in their use of reduced variants. Then, I will discuss why and how speakers reduce words and how listeners understand reduced pronunciation variants. In the third part of my talk I will give a short introduction into my new research projects, which investigate how learners of a foreign language understand reduced words. Our ultimate goal is to develop a new theory of word recognition that can account for the comprehension of reduced speech.
Finally, I will explain why our research is also socially relevant.
Workshops / Conferences / Symposia
International Workshop HUMAN DIALECTS AND ANIMAL COMMUNICATION: COMMON PRINCIPLES AND DIFFERENCES, Stendhal University, Grenoble, France, March 4/5, 2013
Website: dialectworkshop.u-grenoble3.fr/index.php?pg=1&lg=en

Gipsa-Lab and Lidilem (University of Grenoble) are organizing a joint international workshop on the topic Human Dialects and Animal Communication.

Although comparisons of communication systems of different animal species and human languages show numerous similarities, this comparative approach has never been systematically applied to the concept of dialect. Within the vocalizations of certain species, as within the same human language, we find varieties to which the generic term of dialect can be applied. This comparative perspective compels us to investigate dimensions of individual variation and dialectal variation within a collectivity of individuals, as well as the evolution of communication systems and the biological and social functions of differentiation.
These questions are of concern both to linguists studying variation in human language (dialectologists and sociolinguists) and to biologist specializing in varieties of animal communication (ethologists and zoologists). The answer to these questions requires that these two scientific communities meet. Apart from scattered individual contacts, to our knowledge, no scientific event has ever been devoted to organizing such a meeting. This is the goal of the two-day workshop that we are organizing in Grenoble on 4 and 5 March, 2013.

List of speakers and titles (to be completed)

- Thierry Aubin, Laboratoire de Neurobiologie de l'Apprentissage, de la Mémoire et de la Communication : Microdialects and group signatures in the territorial songs of birds.
- Elisabetta Carpitelli, Laboratoire Bases, Corpus, Langage : Microvariation dialectale et instabilité des systčmes sonores d'aires marginales.
- Jean-Pierre Chevrot, Lidilem et IUF et Didier Demolin, Gipsa-Lab: Human Dialect and Animal Communication: a preliminary note
- Michel Contini, Gipsa-Lab : Principes de dialectologie humaine.
- Dan Dediu, Max Planck Institute for Psycholinguistics: Some quantitative approaches to analyzing language dialects.
- Jean-Louis Deneubourg, Université Libre de Bruxelles : Interindividual variability in group living organisms.
- Hervé Glottin, Laboratoire des Sciences de l’Information et des Systčmes et IUF: De la mécanique ą la phylogenčse bioacoustique de cétacés: biosonar multipulsé d'odontocčtes et évolution de chants de mysticčtes.
- Martine Hausberger & Laurence Henry, Laboratoire Ethologie Animale et Humaine: Human dialects and animal communication: more than a metaphor
- Jean-Marie Hombert, Laboratoire Dynamique du Langage : Dialectal comparison and linguistic classification in the languages of North West Bantu.
- Hans Van de Velde, Universiteit Utrecht: Regional variation in the dynamics of vowels
- Jeffrey Podos, University of Massachusetts Amherst: Production constraints and the evolution of bird vocalizations.
- Jane Stuart-Smith, University of Glasgow: Human communication - or not? Experiencing speech without the possibility for interaction.
- Cyril Trimaille, Lidilem : La sociolinguistique, décrire les variations, comprendre l'hétérogénéité

Scientific contact

Jean-Pierre Chevrot, LIDILEM, Université Stendhal, BP 25, 38040 GRENOBLE cedex 9, France - Tél.: 33 (0)4 76 82 68 13 / 33(0)6 74 61 36 21 - Mail : jean-pierre.chevrot_at_u-grenoble3.fr
Didier Demolin, Gipsa-Lab, Université Stendhal, BP 25, 38040 GRENOBLE cedex 9, France
Tél.: 33 (0)4 76 82 41 27 - Mail : didier.demolin_at_gipsa-lab.grenoble-inp.fr
Administrative Support

Jessica Réolon, Gipsa-Lab, Université Stendhal, BP 25, 38040 GRENOBLE cedex 9, France
Tél. : 33 (0)4 76 82 43 37
Fax : 33 (0)4 76 82 43 35
Mail : jessica.reolon_at_gipsa-lab.grenoble-inp.fr

Registration
The registration includes conference program and papers summary, coffee-breaks.

Registration fee: 50 euros
Fee for students: 20 euros
Access to the workshop is free of charges for the members and students of Stendhal University, Gipsa-Lab and Lidilem.

Organizing Committee

Laurence Buson, Université Stendhal, Lidilem
Jean-Pierre Chevrot, Université Stendhal, Lidilem & Institut Universitaire de France
Didier Demolin, Université Stendhal & CNRS, Gipsa-Lab
Giovanni Depau, Université Stendhal & CNRS
Isabelle Rousset, Université Stendhal, Lidilem
Jessica Réolon, Université Stendhal & CNRS, Gipsa-Lab
Symposium Paradigm change in historical reconstruction: the Transeurasian languages and beyond, Mainz, March 7-8 2013
Date: 7-8 March 2013

Location: Mainz, Germany

Organization: Walter Bisang & Martine Robbeets

Contact: Martine Robbeets

Contact Email: martine_robbeets(removeme)hotmail.com

Meeting URL: www.marumaru.eu/Paradigm_change_in_historical_reconstruction__the_Transeurasian_languages_and_beyond/HOME.html

Description

Supporters and critics of the genealogical relatedness of the Japonic, Koreanic, Tungusic, Mongolic and Turkic languages, seem to agree that paradigmatic evidence could substantially help unravel the question. This relative consensus provides a starting point for the symposium because it raises two issues: first, a theoretical question concerning the role of patterned morphology in assessing geneaological relatedness vs. contact-induced convergence, and, second, an empirical one, concerning the existence and the historical explanation of paradigmatic correlations between the Transeurasian languages.

Treating genealogical linguistics and areal linguistics from an integrative perspective, the interaction of and the differentiation between inheritance and contact as triggers of paradigmatic correlations will be the main topic of this symposium. This problem will be approached from a cross-linguistic historical perspective with the intention of assessing more clearly the situation of the Transeurasian languages. For that purpose, specialists of such fields as historical linguistics of various families, areal linguistics and morphological typology will interact with specialists on Transeurasian languages.

The term “Transeurasian” is used in reference to a large group of geographically adjacent languages, traditionally known as “Altaic” (Johanson & Robbeets 2009: 1-2). They share a significant number of linguistic properties and include at most five different linguistic families: Japonic, Koreanic, Tungusic, Mongolic and Turkic.
Registration

Admission to the symposium is free to anybody interested in the matter. To register, please send an Email to martine_robbeets(removeme)hotmail.com
Program

On the strength of morphological paradigms: between economy and explicitness

Walter Bisang (Mainz)

Paradigms: representation and meaning

Greville Corbett (Surrey)

Agglutination vs. analyticity in Proto-Niger Congo: addressing a historical-comparative problem

Tom Güldeman (Leipzig)

Reconstructing the Niger-Congo Verb Extension Paradigm:

What’s cognate, copied or renewed?

Larry Hyman (Berkeley)

On arguing from diachrony for paradigms

Brian Joseph (Columbus, Ohio)

Derivational paradigms for wide-scale comparison

Johanna Nichols (Berkeley)

Lars Johanson (Mainz)

Deverbal nominals in Altaic

Lįszló Kįroly (Mainz)

Innovations and archaisms in Siberian Turkic case paradigms:

a Transeurasian historical and areal perspective

Irina Nevskaya (Frankfurt)

Gender in Mongolian

Andrįs Róna-Tas (Szeged)

Ural-Altaic: The polygenetic origins of nominal morphology

Juha Janhunen (Helsinki)

Innovations in the case system of the Mongolic languages of the Amdo Sprachbund

Hans Nugteren (Leiden)

Andrej Malchukov (Mainz)

Paradigm copying in Tungusic: the Lamunkhin dialect of ?ven and beyond

Brigitte Pakendorf (Lyon)

The Comparative Method and Korean

Robert Ramsey (Maryland)

Common “paradigmatic” verb morphology in Transeurasian

Martine Robbeets (Mainz)

Comparative consequences for a toungue root harmony analysis for proto-Tungusic, proto-Mongolic, and proto-Korean

John Whitman, Seongyeon Ko, Andrew Joseph (New York)

Rethinking Old Japanese verb paradigms and implications for K-J Comparison

Jim Unger (Columbus, Ohio)
Anéla-VIOT Juniorendag 2013, Groningen, 8 maart 2013
Op deze jaarlijkse Juniorendag presenteren studenten, net afgestudeerden en promovendi in een informele sfeer hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of bedrijfscommunicatie).
De Juniorendag begint en eindigt met plenaire lezingen: Prof. dr. Petra Hendriks en Prof. dr. Emiel Krahmer. Informatie over de rest van het programma wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website: www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/
Tijdens de juniorendag worden er tevens prijzen uitgereikt: De posterprijs voor de beste poster die dag én de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs voor de beste scriptie binnen het vakgebied.
Vanaf heden is het mogelijk om je in te schrijven voor deze dag. Kijk op:
www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/registratieformulier/
Deze mogelijkheid bestaat tot vrijdag 1 maart.
Voor verdere vragen kun je een e-mail sturen naar juniorendag2013(removeme)gmail.com.
----------------------------------------------------------
On Friday, March 8th 2013, Anéla and VIOT (the Dutch and Flemish associations for applied linguistics and discourse studies) organize their annual junior research day (Juniorendag) in Groningen. At the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD candidates in the field of
applied linguistics (language use, language acquisition, education, discourse, or communication) present their work. Plenaries are held by Prof. dr. Petra Hendriks and Prof. dr. Emiel Krahmer, at the beginning and the end of the Juniorendag. More details on the program will be announced as soon as possible on the website: www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/
During the juniorendag several prizes will be awarded: the poster prize for the best poster presentation that day AND the annual Anéla-VIOT Scriptieprijs to the best BA- or MA-thesis
in the field of applied linguistics.
The website for registration is open from now until March 1st on:
www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/registratieformulier/
If you have any more questions, you can contact us at juniorendag2013(removeme)gmail.com.
35th Annual Conference of the German Linguistic Society (DGfS), University of Potsdam, March 12-15 2013
Title: 'Information Structure'
Location: University of Potsdam, Germany
Date: 12th -15th March 2013

Description:
The German Linguistic Society (DGfS) and the Local Organizing Committee are pleased to invite you to the 35th Annual Conference of the German Linguistic Society, which will be hosted by the University of Potsdam on March 12-15, 2013.

The main topic of this year's conference is 'information structure'.


Invited Speakers:
Ina Bornkessel-Schlesewsky (University of Marburg)
Laurence Horn (Yale University)
Pia Quist (University of Copenhagen)
Ian Roberts (University of Cambridge)

The conference program will feature 14 workshops focusing on various topics in linguistics, including (but not restricted to) information structure. Calls for papers are issued for individual workshops, and announced separately.
All conference information (workshops, calls for papers, registration, etc.) is now available on our website: www.sfb632.uni-potsdam.de/~dgfs-2013/index_en.html
More information (hotels, program etc.) will be made available over the next months.

Conference fees: 20 to 55 Euros
Early registration deadline: Jan. 31, 2013

We look forward to welcoming you in Potsdam.

With best regards,
Heike Wiese and Malte Zimmermann
Organizers
COMPUTATIONAL MODELS IN THE STUDY OF CATEGORY LEARNING, Workshop on the occasion of Titia Benders' dissertation defence, PC Hoofthuis Amsterdam, March 14 2013
PRACTICAL INFORMATION
Date March 14, 2013
Time 9.15-13.00
Location PC Hoofthuis, room 1.04
Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam
Attendance free, no registration is required
Further information titia.benders(removeme)let.ru.nl

PROGRAM
9.15 Welcome with coffee and tea
9.40 Opening
9.45 Session I: Neural network models to investigate category learning
9.45-
10.15 Paul Boersma “Building categories from vowel spectra”
10.15-
10.35 Titia Benders “Computational models in nature's distributionallearning
experiment”
10.35-
11.05 Maartje Raijmakers “Modeling trial-by-trial discrimination learning in a
neural network.”
11.05-
11.20 Discussion I “Comparing between models and human data”
11.20 Break
11.40 Session II: Challenges from data and theories
11.40-
12.10 Bob McMurray
“What information is necessary for speech perception?
The implications of encoding cues relative to
expectations for perception and development.”
12.10-
12.40 Paula Fikkert
“On the challenge of asymmetries and the need of
abstract representations in computational models of
phonology acquisition” (preliminary)
12.40-
12.55 Discussion II “How can models meet the challenges of the data and
theories?”
12.55 Closing
Workshop on DO-support, Meertens Institute Amsterdam, March 22 2013
In October 2012, the Meertens Institute led some fieldwork in Brazil on a Zeeuws-Flemish dialect spoken by people whose ancestors migrated to Brazil around 1850. The language seems to exhibit various forms of do-support.
In order to put these preliminary data into the perspective of periphrastic do-support in West Germanic, a workshop on DO-support will be held at the Meertens Institute, on Friday March 22 2013, 10:00-15:00.

Program:
10:00 - 10:40 - A sociolinguistic study of Brazilian Zeeuws - Elizana Schaffel Bremenkamp (UFES, Vitória (Br))
10:40 - 11:20 - Do-support in Dutch dialects: knowns and unknowns - Sjef Barbiers (Meertens, Amsterdam)
11:20 - 12:00 - Do-support in language contact situations - Leonie Cornips (Meertens, Amsterdam)
12:00 - 13:00 - lunch
13:00 - 13:40 - Do-support in (Low)-German dialects - Thilo Weber (Freiburg)
13:40 - 14:20 - Do-support in Brazilan Zeeuws (Andrew Nevins (UCL, London), Gertjan Postma (Meertens, Amsterdam)
14:20 - 15:00 - Periphrastic 'do'-constructions in cross-linguistic perspective - Andreas Jäger (Bremen/Wuppertal)

Admission is free but we ask you to register before March 19th, in view of the catering. Email: gertjan.postma(removeme)meertens.knaw.nl
CICLing 2013: 14th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, Samos, Greece, March 24-30, 2013
www.CICLing.org/2013

TOPICS:
All topics related with computational
linguistics, natural language processing,
human language technologies, information
retrieval, etc.

PUBLICATION:
LNCS - Springer Lecture Notes in Computer Science;
poster session: special issue of a journal

KEYNOTE SPEAKERS:
Sophia Ananiadou, Walter Daelemans,
Roberto Navigli, Michael Thelwall

CULTURAL PROGRAM:
Three days of cultural activities:
tours to Ephesus, Samos, and nearby islands

AWARDS:
Best paper, best student paper,
best presentation, best poster, best software

SUBMISSION DEADLINES:
November 30: registration of tentative abstract,
December 7: full text of registered papers

See complete CFP and contact on www.CICLing.org/2013
The Ultimate Weak Referentiality Workshop, Utrecht University UIL OTS, March 25 2013
13.30-16.00h.
invited speakers: Liz Coppock, Berit Gehrke, Christina Märzhäuser & Joost Zwarts

We’re very happy to announce the sixth international workshop on Weak Referentiality that will take place on March 25th in the Sweelinckzaal (Utrecht, Drift 21). Our invited speakers are Liz Coppock, Berit Gehrke, Christina Märzhäuser and Joost Zwarts:
13.35-14.05: Liz Coppock Weak uniqueness: the only difference between definites and indefinites
14.05-14.35: Berit Gehrke In the absence of P
14.35-15.00: Break
15.00-15.30: Christina Märzhäuser Locative bare nouns in French and Spanish
15.30-16.00: Joost Zwarts The bare landscape
16.00-…: Drinks

All up-to-date information about the workshop, including short abstracts, can be found on the workshop’s webpage:
www.let.uu.nl/~Bert.leBruyn/personal/weakreferentiality/workshops/ultimate.htm

We hope to see you all there!
Henriėtte, Martin, Joost, Ellen-Petra, Bert, Ana, Maartje & Anja
Programme update CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS (LATA 2013), Bilbao, Spain, April 2-5, 2013
Organized by:

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)

Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/LATA2013/

PROGRAMME

Tuesday, April 2:

8:00 - 8:50 Registration

8:50 - 9:00 Opening

9:00 - 9:50 Jin-Yi Cai: Complexity Dichotomy for Counting Problems - Invited Lecture

9:50 - 10:00 Break

10:00 - 11:40

Brink Van der Merwe, Mark Farag, Jaco Geldenhuys: Counting Minimal Symmetric Difference NFAs

Henning Fernau, Pinar Heggernes, Yngve Villanger: A Multivariate Analysis of Some DFA Problems

Rodrigo de Souza: Uniformisation of Two-Way Transducers

Kenji Hashimoto, Ryuta Sawada, Yasunori Ishihara, Hiroyuki Seki, Toru Fujiwara: Determinacy and Subsumption for Single-Valued Bottom-Up Tree Transducers

11:40 - 12:10 Coffee Break

12:10 - 13:50

Aistis Atminas, Vadim Lozin, Mikhail Moshkov: Deciding WQO for Factorial Languages

Eli Shamir: Pumping, Shrinking and Pronouns: from Context Free to Indexed Grammars

Krishnendu Chatterjee, Siddhesh Chaubal, Sasha Rubin: How to Travel Between Languages

Cewei Cui, Zhe Dang, Thomas R. Fischer, Oscar H. Ibarra: Execution Information Rate for Some Classes of Automata

13:50 - 15:30 Lunch

15:30 - 17:10

Jean-Marc Champarnaud, Jean-Philippe Dubernard, Hadrien Jeanne, Ludovic Mignot: Two-Sided Derivatives for Regular Expressions and for Hairpin Expressions

Stuart Haber, William Horne, Pratyusa Manadhata, Miranda Mowbray, Prasad Rao: Efficient Submatch Extraction for Practical Regular Expression

Daniel Goc, Hamoon Mousavi, Jeffrey Shallit: On the Number of Unbordered Factors

Jörg Endrullis, Clemens Grabmayer, Dimitri Hendriks: Mix-Automatic Sequences

17:10 - 17:20 Break

17:20 - 18:10 Joėl Ouaknine: Discrete Linear Dynamical Systems (I) - Invited Tutorial

Wednesday, April 3:

9:00 - 9:50 Joėl Ouaknine: Discrete Linear Dynamical Systems (II) - Invited Tutorial

9:50 - 10:00 Break

10:00 - 11:40

Giorgio Delzanno, Riccardo Traverso: Decidability and Complexity Results for Verification of Asynchronous Broadcast Networks

Tim Smith: Infiniteness and Boundedness in 0L, DT0L, and T0L Systems

Fabrizio Biondi, Axel Legay, Bo Friis Nielsen, Andrzej Wasowski: Maximizing Entropy over Markov Processes

Olga Tveretina: A Conditional Superpolynomial Lower Bound for Extended Resolution

11:40 - 12:10 Coffee Break

12:10 - 13:50

Sebastian Bala, Artur Koninski: Unambiguous Automata Denoting Finitely Sequential Functions

Benedikt Bollig, Aiswarya Cyriac, Loļc Hélouėt, Ahmet Kara, Thomas Schwentick: Dynamic Communicating Automata and Branching High-Level MSCs

Parisa Babaali, Christopher Knaplund: On the Construction of a Family of Automata that are Generically Non-Minimal

Sebastian Bala, Dariusz Jackowski: Limited Non-Determinism Hierarchy of Counter Automata

13:50 - 15:30 Lunch

15:30 - 16:20

Rusinš Freivalds, Thomas Zeugmann, Grant Pogosyan: On the Size Complexity of Deterministic Frequency Automata

Johanna Björklund, Henning Fernau, Anna Kasprzik: MAT Learning of Universal Automata

16:20 - 16:30 Break

16:30 - 17:20 Luke Ong: Recursion Schemes, Collapsible Pushdown Automata, and Higher-Order Model Checking (I) - Invited Tutorial

17:30 Visit to the City

Thursday, April 4:

9:00 - 9:50 Luke Ong: Recursion Schemes, Collapsible Pushdown Automata, and Higher-Order Model Checking (II) - Invited Tutorial

9:50 - 10:00 Break

10:00 - 11:40

Victor Selivanov, Anton Konovalov: Boolean Algebras of Regular ?-Languages

Angelo Montanari, Pietro Sala: Interval Logics and ?B-Regular Languages

Karin Quaas: Model Checking Metric Temporal Logic over Automata with one Counter

Takahito Aoto, Munehiro Iwami: Termination of Rule-Based Calculi for Uniform Semi-Unification

11:40 - 12:10 Coffee Break

12:10 - 13:50

Jurriaan Rot, Marcello Bonsangue, Jan Rutten: Coinductive Proof Techniques for Language Equivalence

Xiaojie Deng, Yu Zhang, Yuxin Deng, Farong Zhong: The Buffered p-calculus: A Model for Concurrent Languages

Michael Luttenberger, Maximilian Schlund: Convergence of Newton's Method over Commutative Semirings

Milka Hutagalung, Martin Lange, Etienne Lozes: Revealing vs. Concealing: More Simulation Games for Büchi Inclusion

13:50 - 15:30 Lunch

15:30 - 17:10

Oscar Ibarra, Bala Ravikumar: On Bounded Languages and Reversal-Bounded Automata

Katsuhiko Nakamura, Keita Imada: Eliminating Stack Symbols in Push-Down Automata and Linear Indexed Grammars

Véronique Bruyčre, Marc Ducobu, Olivier Gauwin: Visibly Pushdown Automata: Universality and Inclusion via Antichains

Florent Jacquemard, Michael Rusinowitch: Rewrite Closure and CF Hedge Automata

17:10 - 17:20 Break

17:20 - 18:10 Thomas Schwentick: XML Schema Management: a Challenge for Automata Theory - Invited Lecture

Friday, April 5:

9:00 - 9:50 Kousha Etessami: Algorithms for Analyzing and Verifying Infinite-state Recursive Probabilistic Systems - Invited Lecture

9:50 - 10:00 Break

10:00 - 11:40

Friedrich Otto: Asynchronous PC Systems of Pushdown Automata

Stanislav ˇįk, Jirķ Šķma: A Turing Machine Distance Hierarchy

Éric Laugerotte, Nadia Ouali Sebti, Djelloul Ziadi: From Regular Tree Expression to Position Tree Automaton

Rajeev Alur, Sampath Kannan, Kevin Tian, Yifei Yuan: On The Complexity of Shortest Path Problems on Discounted Cost Graphs

11:40 - 12:10 Coffee Break

12:10 - 13:50

Francine Blanchet-Sadri, Justin Lazarow: Suffix Trees for Partial Words and the Longest Common Compatible Prefix Problem

Daniel Goc, Kalle Saari, Jeffrey Shallit: Primitive Words and Lyndon Words in Automatic and Linearly Recurrent Sequences

Francine Blanchet-Sadri, Michelle Bodnar, Nathan Fox, Joe Hidakatsu: A Graph Polynomial Approach to Primitivity

Luke Schaeffer: Ostrowski Numeration and the Local Period of Sturmian Words

13:50 - 15:30 Lunch

15:30 - 16:45

Seppo Sippu, Eljas Soisalon-Soininen: Online Matching of Multiple Regular Patterns with Gaps and Character Classes

Billel Benzaid, Riccardo Dondi, Nadia El-Mabrouk: Duplication-Loss Genome Alignment: Complexity and Algorithm

Tomasz Kociumaka, Jakub Radoszewski, Wojciech Rytter, Tomasz Walen: Linear-Time Version of Holub's Algorithm for Morphic Imprimitivity Testing

16:45 - 16:55 Break

16:55 - 17:45 Andrei Voronkov: The Lazy Reviewer Assignment Problem in EasyChair - Invited Lecture

17:45 Closing
Workshop Generative Approaches to Second Language Acquisition (GASLA-12), University of Florida, April 26-28 2013
Generative Approaches to Second Language Acquisition (GASLA)-12, April 26-28, 2013, University of Florida

Website: www.gasla12.com

Plenary speakers for GASLA:
Theodoros Marinis (University of Reading)
Bonnie D. Schwartz (University of Hawaii)
Ianthi Maria Tsimpli (Aristotle University of Thessaloniki & University of Reading )

Invited Workshop: “Applying Generative SLA to language teaching”
Joyce Bruhn de Garavito (Western Ontario University)
Kook-hee Gil (University of Sheffield)
Heather Marsden (University of York)
Roumyana Slabakova (University of Iowa)
David Stringer (Indiana University)
Lydia White (McGill University)
Melinda Whong (University of Leeds)

GASLA - 12- Faculty Organizing Committee: Jason Rothman, Ana de Prada Pérez, Wind Cowles, Edith Kaan, Gillian Lord, Eric Postdam, Caroline Wiltshire, and Steffi Wulff.
Student Organizing Committee: Jennifer Cabrelli Amaro, Tiffany Judy, and Diego Pascual y Cabo.
2013 summerschool on The Neurocognition of Bilingualism and Cognitive Control, Utrecht University, June 3-6, 2013
A hotly-debated controversy in the neurocognition of bilingualism concerns the nature of the mechanisms responsible for language switching and language selection. Is this a language-internal mechanism or is it a general cognitive control mechanism? What effect does bilingualism have on general cognitive functioning and underlying neural mechanisms? This summer school will present current views on these issues in detail. Speakers will also address the experimental designs and techniques (brain imaging techniques, EEG , eyetracking, behavioral research) used to investigate the issues at stake.

Lecturers:
Jubin Abutalebi
Albert Costa
Julia Festmann
Walter Van Heuven
Edith Kaan
Frank Wijnen

Target audience: Advanced (research) master students, PhD students, and other scholars in cognitive neuroscience, cognitive psychology, linguistics, education, neuroscience, neuropsychology, and communication disorders.

For more information, and how to register, see:
www.utrechtsummerschool.nl/index.php?type=courses&code=L44

Contact: Edith Kaan, kaan(removeme)ufl.edu

= = = =
Edith Kaan

Associate professor
Department of Linguistics
University of Florida

Office: Turlington Hall 4127 -- Mailing address: Box 115454, Gainesville FL 32611, USA -- Email: kaan(removeme)ufl.edu -- Phone: 352 294 7453 -- Fax: 352 392 8480
TABU Dag Linguistics conference taking place at the University of Groningen, June 13-14 2013
TABU Dag originated from the university's linguistic journal TABU (taalbulletin, language bulletin) and over the last 33 years has developed into a well-established conference with a varied programme and guest speakers from different fields. It particularly welcomes contributions from postgraduate students and postdoctoral researchers. ( www.let.rug.nl/tabudag/2013/)
On behalf of the organisational committee of TABUdag,

--
Jelena Golubovic, MPhil
University of Groningen
Oude Boteringestraat 23
9712 GC Groningen
The Netherlands
Tel. (+31) 50 363 96 27
Workshop DISCOURSE EXPECTATIONS: THEORETICAL, EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL PERSPECTIVES ,University of Tübingen (Germany), June 20-21, 2013
Studies on discourse processing suggest that natural language interpretation is expectation-driven. World knowledge and discourse context are used immediately to anticipate how discourse is likely to continue. Although there is ample evidence demonstrating such forward-looking processes both within single sentences and in larger discourse, we still lack a unified account of its foundation; i.e. the extent to which linguistic and extralinguistic factors influence expectations and whether these are driven by linguistic or language-external factors. The workshop contributes to the understanding of discourse expectations by bringing together linguists, psycholinguists, cognitive scientists and computational linguists working on discourse processing.

We encourage submissions of theoretical, experimental and computational studies on the following aspects, and topics related to these:

- What is the nature of expectations in discourse? Do they pertain only to discourse or anaphoric relations? How specific are expectations? Are they abstract objects or particulars?
- How do expectations emerge? Are they triggered locally, e.g. by lexical items, or are they determined globally by more general properties of discourse, such as the discourse topic/Question under Discussion (QuD)? How do local and global expectations interact?

The phenomenon of implicit causality may serve as a particularly illustrative example: In psycholinguistic and linguistic research, it has been shown that certain transitive verbs with two animate arguments trigger expectations of explanations of a particular type. Thus, while the experiencer-object verb "fascinate" triggers explanations about the subject ("John fascinates Mary because HE..."), the experiencer-subject verb "admire" triggers explanations about the object ("John admires Mary because SHE..."). This phenomenon has been exploited in psycholinguistic experiments to investigate the time course of semantic and/or pragmatic interpretation, often with clear demonstrations of the emergence of early effects in discourse comprehension that appear shortly after the verb has been processed. However, further theoretically oriented investigations may benefit our understanding of the nature of these effects as well as their modeling.

INVITED SPEAKERS AND PRELIMINARY TALK TITLES

- Arnout W. Koornneef (Utrecht University): On predictive reading styles and the use of implicit causality information in pronoun resolution
- Hannah Rohde (University of Edinburgh): What to do when a linguist says she's expecting: Coherence and coreference expectations in sentence processing
- Roger van Gompel (University of Dundee): Producing reference: Psycholinguistic and computational perspectives

We plan to publish a selection of papers in a special issue of a journal.

VENUE AND IMPORTANT DATES

The workshop will take place at the University of Tübingen, Germany.

Submission deadline: March 1, 2013
Notification of acceptance: April 15, 2013
Workshop dates: June 20-21 (Thursday-Friday), 2013

SUBMISSION GUIDELINES

We invite abstracts for 45 minute presentations (including discussion). Abstracts should be submitted in PDF format, not exceeding two pages (A4) with 1 in margins, including references, examples, data summaries and charts. Authors and their affiliations should be omitted and submitted on a separate sheet with the abstract title.

Abstracts should be submitted to the below address. Please, include the first author's name in the subject line of your email. The title of the abstract and the names of any co-authors should appear in the body of the email.

detec2013[at]gmail.com

WORKSHOP WEB PAGE

More information on the workshop will be made available continuously under the following address:

detec2013.wordpress.com

PROGRAMME COMMITTEE

Nicholas Asher (CNRS & University Paul Sabatier, Toulouse)
Nadine Bade (University of Tübingen)
Berry Claus (Humboldt University Berlin)
Cathrine Fabricius-Hansen (University of Oslo)
Alan Garnham (University of Sussex)
Joshua Hartshorne (Massachusetts Institute of Technology)
Barbara Hemforth (University Paris Descartes)
Robin Hörnig (University of Tübingen)
Katja Jasinskaja (Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, Berlin)
Elsi Kaiser (University of Southern California, Los Angeles)
Yuki Kamide (University of Dundee)
Hans Kamp (University of Texas, Austin/University of Stuttgart)
Elena Karagjosova (University of Stuttgart)
Barbara Kaup (University of Tübingen)
Arnout Koornneef (Utrecht University)
Detmar Meurers (University of Tübingen)
Arndt Riester (University of Stuttgart)
Hannah Rohde (University of Edinburgh)
Antje Rossdeutscher (University of Stuttgart)
Ted Sanders (Utrecht University)
Patrick Sturt (University of Edinburgh)
Roger van Gompel (University of Dundee)
Yannick Versley (University of Tübingen)
Henk Zeevat (University of Amsterdam)

WORKSHOP ORGANIZERS

Oliver Bott (SFB 833, University of Tübingen)
Juhani Järvikivi (University of Alberta/Norwegian University of Science and Technology)
Anna Pryslopska (SFB 833, University of Tübingen)
Pirita Pyykkönen-Klauck (Norwegian University of Science and Technology/Saarland University)
Torgrim Solstad (Norwegian University of Science and Technology)

FUNDING

This workshop is financially supported by the Collaborative Research Centre (SFB) 833 "The construction of meaning - the dynamics and adaptivity of linguistic structures" at the University of Tübingen.
_______________________________________________
sentproc mailing list
sentproc(removeme)lists.qc.cuny.edu
To unsubscribe or change your preferences goto lists.qc.cuny.edu/mailman/listinfo/sentproc
French Phonology Network Meeting 2013 (RFP 2013), Nantes, July 1-3 2013
After the conferences organized in Orléans 2010, Tours 2011 and Paris 2012, the French Phonology Network (Réseau Franēais de Phonologie) is launching a new meeting in the same spirit that will take place in Nantes from July, 1st to 3rd, 2013 thanks to the LLing (EA3827, Université de Nantes), FoReLL (Université de Poitiers) and MSH-Ange Guépin.

Main session

Phonologists of every school or background are warmly welcome to participate. Issues at stake may be in the field of general phonology or of the phonological analysis of a linguistic phenomenon of a specific language.

Thematic sessions

This year we’d like to draw your attention to the fact that thematic sessions will be organized around 'Acquisition' and 'Harmony'.

Thematic session 1 : Acquisition
This thematic session aims at addressing the latest issues in the field of phonological acquisition of a first or second language. It will bring forward data which are unattested in adult’s languages and challenge phonological theories.
Thematic session 2 : Harmony
Harmony is a wide-spread process among the world’s languages. It may be defined as a syntagmatic change whereby a given segment absorbs some of the properties of another segment in the same phonological domain. When it is perceived as some kind of long-distance assimilation, harmony -which may be local (strict contiguity) or extended to a given domain (syllable, foot, word, phonological phrase)- may target vowels (vowel harmony) or consonants (consonant harmony). If locality seems to play a crucial role in its definition, harmony is also sensitive to directionality. Intervening segments (within the domain within which harmony applies) may prevent harmony to take place or be transparent: are these really invisible or are they somehow involved in the harmony process? Are harmony processes due to phonetic (e.g. phonologization of a coarticulation process) or to strictly phonological principles (e.g. computation of a restricted set of principles)?
This thematic session aims at bringing together people who are concerned with harmony in general phonology as well as with harmonic relations in speech perception and production, prosody, acquisition, development, the structuring of the lexicon, automatic speech recognition and speech synthesis (this list, of course, should not be interpreted as being exhaustive).

Invited speakers

* Phillip Backley (Tohoku Gakuin University, Sendai, Japon).
* Didier Demolin (GIPSA Grenoble / UMR 5216 , France).
* Andrew Nevins (University College London, Royaume-Uni)
* Bert Vaux (King’s College Cambridge, Royaume-Uni).
* Sophie Wauquier (Université de Paris 8 / UMR 7023, France).
* Leo Wetzels (Vrije Universiteit Amsterdam, Pays-Bas).
Summer School Linguistics, Bangor University, UK, July 21-26, 2013
We are very pleased to announce that registration for the Summer School
in Cognitive Linguistics is now open. A very competitive early-bird fee
is available until April 15, 2013.

The Summer School takes place between July 21-26, 2013, and will bring
to Bangor a stellar cast of keynote speakers and teaching faculty. There
will also be a poster session during which participants can present
their work and obtain feedback.

www.bangor.ac.uk/cogling-summerschool

Keynote speakers:
- Gilles Fauconnier (UCSD)
- Adele Goldberg (Princeton)
- James Pustejovsky (Brandeis)
- Vyvyan Evans (Bangor)

This event provides a unique opportunity for students and researchers to
get a snapshot of the exciting work done in cognitive linguistics and to
discuss their research. It is also a wonderful opportunity to visit
North Wales and to enjoy some of the most beautiful landscapes and
historical sites in the United Kingdom.

Registration closes in June 2013. Early-bird rates are available for
participants who register by April 15, 2013:
- Early-bird fee with accommodation: £475*
- Early-bird fee without accommodation: £375
*includes transfer to/from Manchester airport

For more information, please consult the Summer School website
( www.bangor.ac.uk/cogling-summerschool) or email p.rebuschat(removeme)bangor.ac.uk.

Dr. Patrick Rebuschat
Lecturer in Bilingualism and Cognitive Linguistics
School of Linguistics and English Language
Bangor University
Bangor, LL57 2DG
United Kingdom
--
Rhif Elusen Gofrestredig / Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilėwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio ā defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor. www.bangor.ac.uk

www.bangor.ac.uk
9th International Conference on Natural Computation (ICNC 2013), Shenyang, China, July 23-25 2013
We cordially invite you to submit a paper to the upcoming 9th International Conference on Natural Computation (ICNC 2013) and the 10th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD 2013), to be jointly held from 23-25 July 2013 in Shenyang, China.

Shenyang, the largest city in Northeast China, has a celebrated history dating back to the Warring States of 476 BC. It is the birthplace of the Qing Dynasty (1644-1911) and has many cultural relics which symbolize the prosperity and subsequent decline of the last feudal dynasty in China. Shenyang has one of China's the two best preserved imperial palace complexes, along with the famous Zhaoling Tomb and Fuling Tomb. Shenyang is also renowned for its mild summer and mouth-watering local food.

As with the past ICNC-FSKD conferences, all papers in conference proceedings will be submitted to both EI Compendex and ISTP (ISI Proceedings), as well as IEEE Xplore. Extended versions of selected best papers will appear in an ICNC-FSKD special issue of an SCI-indexed journal. ICNC-FSKD 2013 is technically co-sponsored by the IEEE Circuits and Systems Society.

ICNC-FSKD is a premier international forum for scientists and researchers to present the state of the art of data mining and intelligent methods inspired from nature, particularly biological, linguistic, and physical systems, with applications to computers, circuits, systems, control, robotics, communications, and more. This is an exciting and emerging interdisciplinary area in which a wide range of theory and methodologies are being investigated and developed to tackle complex and challenging problems. The registration fee of US-D390 includes proceedings, lunches, dinners, banquet, coffee breaks, and all technical sessions.

To promote international participation of researchers from outside the country/region where the conference is held (i.e., China’s mainland), researchers outside of China’s mainland are encouraged to propose invited sessions. An honorarium of US-D400 will be enjoyed by the organizer(s) for each completed (with at least 6 registered papers) invited session. The first author of each paper in an invited session must not be affiliated with an organization in China’s mainland. "(Invited Paper)" may be added below the title of each paper in the invited sessions. Invited session organizers will solicit submissions, conduct reviews and recommend accept/reject decisions on the submitted papers. Invited session organizers will be able to set their own submission and review schedules, as long as a set of recommended papers is determined by 3 June 2013. Each invited session proposal should include: (1) the name, bio, and contact information of each organizer of the invited session; (2) the title and a short synopsis of the invited session. Please send your proposal to icnc_fskd_2013(removeme)126.com

For more information, visit the conference web page:

icnc-fskd.lntu.edu.cn/
2013 INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON TRENDS IN COMPUTING, Tarragona, Spain, July 22-26, 2013
Organized by:
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/SSTiC2013/AIM:

SSTiC 2013 will be an open forum for the convergence of top class well recognized computer scientists and people at the beginning of their research career (typically PhD students) as well as consolidated researchers.

SSTiC 2013 will cover the whole spectrum of computer science by means of more than 70 six-hour courses dealing with hot topics at the frontiers of the field. By actively participating, lecturers and attendees will share the idea of scientific excellence as the main motto of their research work.

ADDRESSED TO:

Graduate students from around the world. There are no pre-requisites in terms of the academic degree the attendee must hold. However, since there will be several levels among the courses, in the description of some of them reference may be made to specific knowledge background.

Palau Firal i de Congressos de Tarragona
Arquitecte Rovira, 2
43001 Tarragona
www.palaucongrestgna.com

REGISTRATION:

It has to be done on line at

grammars.grlmc.com/SSTiC2013/Registration.php

Since a large number of attendees are expected and the capacity of the venue is limited, registration requests will be processed on a first come first served basis. The registration period will be closed when the capacity of the venue will be complete.

FEES are the same (a flat rate) for all people by the corresponding deadline. They give the right to attend all courses.

IMPORTANT DATES:

Six registration deadlines: February 26, March 26, April 26, May 26, June 26, July 26, 2013

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

Lilica Voicu:
florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat

POSTAL ADDRESS:

SSTiC 2013
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

Phone: +34-977-559543
Fax: +34-977-558386

ACKNOWLEDGEMENTS:
Ajuntament de Tarragona
Diputació de Tarragona
1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICAL LANGUAGE AND SPEECH PROCESSING (SLSP 2013), Tarragona, Spain, July 29-31, 2013
Organised by:

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

Research Institute for Information and Language Processing (RIILP)
University of Wolverhampton

grammars.grlmc.com/SLSP2013/

**************************************************************
AIMS:

SLSP is the first event in a series to host and promote research on the wide spectrum of statistical methods that are currently in use in computational language or speech processing. It aims at attracting contributions from both fields. Though there exist large, well-known conferences including papers in any of these fields, SLSP is a more focused meeting where synergies between areas and people will hopefully happen. SLSP will reserve significant space for young scholars at the beginning of their careers.

VENUE:

SLSP 2013 will take place in Tarragona, 100 km. to the south of Barcelona.

SCOPE:

The conference invites submissions discussing the employment of statistical methods (including machine learning) within language and speech processing. The list below is indicative and not exhaustive:

- phonology, morphology
- syntax, semantics
- discourse, dialogue, pragmatics
- statistical models for natural language processing
- supervised, unsupervised and semi-supervised machine learning methods applied to natural language, including speech
- statistical methods, including biologically-inspired methods
- similarity
- alignment
- language resources
- part-of-speech tagging
- parsing
- semantic role labelling
- natural language generation
- anaphora and coreference resolution
- speech recognition
- speaker identification/verification
- speech transcription
- text-to-speech synthesis
- machine translation
- translation technology
- text summarisation
- information retrieval
- text categorisation
- information extraction
- term extraction
- spelling correction
- text and web mining
- opinion mining and sentiment analysis
- spoken dialogue systems
- author identification, plagiarism and spam filtering

STRUCTURE:

SLSP 2013 will consist of:

? invited talks
? invited tutorials
? peer-reviewed contributions

INVITED SPEAKERS:

Yoshua Bengio (Montréal), tutorial Learning Deep Representations
Christof Monz (Amsterdam), Challenges and Opportunities of Multilingual Information Access
Tanja Schultz (Karlsruhe Tech), Multilingual Speech Processing with a special emphasis on Rapid Language Adaptation

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit papers presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single?spaced pages (including eventual appendices) and should be formatted according to the standard format for Springer Verlag's LNAI series (see www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).

Submissions are to be uploaded to:

www.easychair.org/conferences/?conf=slsp2013

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNAI topical subseries of the LNCS series will be available by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containing peer-reviewed extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions will be by invitation.

REGISTRATION:

The period for registration is open from November 30, 2012 to July 29, 2013. The registration form can be found at:

grammars.grlmc.com/SLSP2013/Registration

DEADLINES:

Paper submission: March 5, 2013 (23:59h, CET)
Notification of paper acceptance or rejection: April 9, 2013
Final version of the paper for the LNAI proceedings: April 17, 2013
Early registration: April 24, 2013
Late registration: July 19, 2013
Submission to the post-conference journal special issue: October 31, 2013

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat

POSTAL ADDRESS:

SLSP 2013
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

Phone: +34-977-559543
Fax: +34-977-558386
7th HiSoN Summer School in Historical Sociolinguistics, Metochi, Kalloni, Lesbos, Greece, August 3-10 2013
This is the seventh summer school organised by the Historical Sociolinguistics Network (HiSoN) and it will offer seven courses by leading experts on modern and historical sociolinguistics, aimed at postgraduate students and young researchers. The venue is the monastery of Metochi-Kalloni on the island of Lesbos (Greece). Classes will take place in the morning and early evening and you will have the opportunity to present your own research at a special session. Our teachers and modules in 2013 will be

• Peter Trudgill (Agder)
on Contact-related Processes of Change in the History of English
• Joseph Salmons (UW Madison) on the Historical Sociolinguistics of Heritage Languages
• Doris Stolberg (IDS Mannheim)
on Language and Colonialism: German in the Pacific
• Peter Bakker (Århus)
on Distinct Men’s and Women’s Languages: When, Where, What & Why?
• Gijsbert Rutten (Leiden)
on Dutch in Modern Times: Historical Sociolinguistic Perspectives
• Michael Schulte (Agder)
on Historical Language Contact in Western Scandinavian:
Icelandic - Faroese - West Norwegian - Shetland and Orkney Norn
• Raymond Hickey (Duisburg-Essen)
on Phonological Typology in English

The school will last for one week and will cost £475 (if registered by May 1st or £575, if you register thereafter), which includes accommodation, three meals per day, tuition, and an excursion. There is space for only 40 students, so secure your place with a £100 deposit now!

For further information and registration, visit www.bris.ac.uk/german/hison/summerschool2013.html
sml-hison(removeme)bris.ac.uk
ICCL Summer School 2013: 'Semantic Web - Ontology Languages and Their Use', Technische Universität Dresden, August 18 - 31, 2013
As in the past summer schools at the Technische Universität Dresden, people from distinct, but communicating communities will gather in an informal and friendly atmosphere. This two-week event is aimed at graduate students, researchers and practitioners.

The topic of this year's summer school is

Semantic Web - Ontology Languages and Their Use

The summer school is devoted to the Semantic Web, a very dynamic and current area of research and application which aims at making information on the World Wide Web fit for intelligent systems applications. One of the key ideas of the Semantic Web approach is to make use of methods from knowledge representation and of AI research in general in order to obtain seamless integration of information from diverse resources, interoperability of tools, enhance search functionalities, and the like.

Central for this development is the design of knowledge representation languages for building so-called ontologies, which serve as a kind of metadata to describe the semantics or meaning of data on the Web. Of primary importance are ontology languages and related recommended standards by the World Wide Web Consortium (W3C), as well as methods and algorithm for their processing.

The Semantic Web is now an advanced interdisciplinary field having its home in Computer Science. Third party funding for more than a decade, in particular from the European Union, has led to significant progress. Systems like Apple's Siri or IBM's Watson, adaptions of Semantic-Web-based technologies for e.g. schema.org, Facebook's Open Graph or Google's Knowledge Graph bring these technologies to widespread use and application. Through so-called Linked Data, high volumes of Semantic-Web-processable data is already available on the Web.

The ICCL Summer School 2013 will introduce to Semantic Web Ontology Languages and some of their application areas, and highlight related research problems.


Registration:

If you want to attend the summer school, we would like you to register via the Online Registration Form preferably by April 11, 2013. This deadline is obligatory for all who want to apply for a grant.

After April 11, 2013, registration will be possible as long as there are vacant places. (Since we intend to restrict participation to about
60 people, in case of excessive demand, we will have to close the registration to the summer school.)

Please register at the latest by July 1, 2013, because - apart from the mentioned overall restriction of participation - we would need an early estimate of the number of participants.

People applying until April 11, 2013, and applying for a grant will be informed about respective decisions on grants by end of April 2013.

After April 11, 2013 applications for grants cannot be considered any more.

An on-site check-in is on Sunday, August 18, 2013, at 4 - 7 pm in room E001 of the Computer Science building. It continues on Monday, August 19, 2013, 8 - 10 am.


Fees:

(A) We ask for a participation fee of 250 EUR for participants from
the university sector (students, university employees, etc)

(B) We ask for a participation fee of 1000 Euro for participants
from industry.

Please pay this summer school fee in cash at the day of your arrival.

If belonging to the university sector you have to provide some respective evidence when paying the fees at the check-in (e.g.
student card, web page at a university, etc).Grants:

A limited number of grants for students and university employees will be available, which includes a waiver of the participation fee. Please indicate in your application, if the only possibility for you to participate is via a grant. Applications for grants must include an estimate of travel costs. (Such info shall be mentioned in the respective parts of the online registration form).

Please consult our web pages for further details.

www.computational-logic.org/content/events/iccl-ss-2013/index.php?id=24
Sixteenth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2013), Plzen (Pilsen), Czech Republic, September 1-5 2013
www.tsdconference.org


TSD NEWS

The TSD conference fee was significantly reduced. It is organized in parallel with SPECOM.

ABOUT CONFERENCE

The conference is organized by the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Pilsen, and the Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno. This year the conference is organized in parallel with the 15th International Conference on Speech and Computer (SPECOM). The conference is supported by International Speech Communication Association (ISCA).

Venue: Plzen (Pilsen), angelo Hotel (city center), Czech Republic

TSD SERIES

TSD series have evolved as a prime forum for interaction between researchers in both spoken and written language processing from all over the world. Proceedings of TSD form a book published by Springer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) series. The TSD proceedings are regularly indexed by Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index. LNAI series are listed in all major citation databases such as DBLP, SCOPUS, EI, INSPEC, or COMPENDEX.


TOPICS

Topics of the conference will include (but are not limited to):

Corpora and Language Resources (monolingual, multilingual,
text and spoken corpora, large web corpora, disambiguation,
specialized lexicons, dictionaries)

Speech Recognition (multilingual, continuous, emotional
speech, handicapped speaker, out-of-vocabulary words,
alternative way of feature extraction, new models for
acoustic and language modelling)

Tagging, Classification and Parsing of Text and Speech
(multilingual processing, sentiment analysis, credibility
analysis, automatic text labeling, summarization, authorship
attribution)

Speech and Spoken Language Generation (multilingual, high
fidelity speech synthesis, computer singing)

Semantic Processing of Text and Speech (information
extraction, information retrieval, data mining, semantic web,
knowledge representation, inference, ontologies, sense
disambiguation, plagiarism detection)

Integrating Applications of Text and Speech Processing
(machine translation, natural language understanding,
question-answering strategies, assistive technologies)

Automatic Dialogue Systems (self-learning, multilingual,
question-answering systems, dialogue strategies, prosody in
dialogues)

Multimodal Techniques and Modelling (video processing, facial
animation, visual speech synthesis, user modelling, emotions
and personality modelling)


OFFICIAL LANGUAGE

The official language of the event will be English. However, papers on processing of languages other than English are strongly encouraged.


FORMAT OF THE CONFERENCE

The conference program will include presentation of invited papers, oral presentations, and poster/demonstration sessions. Papers will be presented in plenary or topic oriented sessions.One day of the conference will be dedicated to tutorials and workshops.

Social events including a trip in the vicinity of Pilsen will allow additional informal interactions. Details about the social event will be available on the web page.
Workshop CONCEPT COMPOSITION & EXPERIMENTAL SEMANTICS/PRAGMATICS, Utrecht University, UIL OTS, September 2-3 2013
In conjunction with XPRAG-2013

logiccommonsense.wp.hum.uu.nl/events/workshop2013/

Invited Speakers:
Stephen Crain (Macquarie University)
James Hampton (City University London)
Hans Kamp (University of Stuttgart, University of Texas at Austin)

One of the hardest problems in experimental semantics and pragmatics is the way meanings of complex expressions are derived from simple lexical concepts and connected to concept representations. While concepts corresponding to simple words can be represented as feature lists or prototypes (Rosch & Mervis 1975, Hampton 2006), the ways in which such representations may be derived for composite expressions is highly puzzling, both in terms of experimental measures and in terms of formal analysis (Kamp & Partee 1995, Hampton & Jönsson 2012). Since the introduction of this problem by Osherson & Smith (1981), much experimental and theoretical work has been done by cognitive psychologists on the derivation of concept representations. However, in many ways this work has been carried out independently of related on-going work on meaning and use of logical operators (Crain/Khlentzos 2008) and compositionality (Bemis & Pylkkänen 2011). As a result, the interactions between concept combination, meaning and use of logical concepts, and compositionality principles have remained by and large underexplored.

The aim of this workshop is to bring together theoretical linguists, psycholinguists and cognitive psychologists in search of a common ground for on-going work on compositionality and concepts. Relevant questions are:
* Is there evidence for a general procedure mapping lexical concepts into concepts corresponding to complex expressions?
* Are there inherent and experimentally-supported distinctions between logical concepts (e.g. quantifiers, conjunctions and disjunction) and concepts corresponding to content words?
* How is the composition of concepts sensitive to contextual factors? Are there experimentally-supported generalizations to make in this domain?
* Are there significant distinctions in concept composition between different conceptual domains (space, time, quantification, boolean operators, colors, etc.)?
* What are the interactions between concept composition and phenomena involving vagueness, implicatures, or scalar expressions?

The workshop will be held in conjunction with XPRAG-2013, which is under the auspices of the ESF research network EuroXprag. The workshop is part of the VICI project “Between Logic and Common Sense” supported by NWO, the Netherlands Organisation for Scientific Research.

Submission details:
We welcome abstracts containing no more than 2 pages, on new experimental findings or formal theoretical developments in the area of concept composition.
Abstracts should be submitted as PDF files via EasyChair:
www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=ccesp2013
Conference code: CC&ESP 2013.

Important dates:
Submission deadline: April 1, 2013
Notification of acceptance: May 1, 2013
Workshop: September 2-3, 2013
XPRAG-2013: September 4-6, 2013

For practical questions, please email one of the organizers at Utrecht University:
Choonkyu Lee choonkyu.wordpress.com/about/
Eva Poortman evapoortman.wordpress.com/
Yoad Winter www.phil.uu.nl/~yoad/

Other relevant links:
Workshop logiccommonsense.wp.hum.uu.nl/events/workshop2013/
XPrag2013 xprag2013.wp.hum.uu.nl
XPrag Network www.euro-xprag.org/
17th World Congress of the International Applied Linguistics Association, Brisbane, Australia, August 10-15 2014
Please visit the website www.aila2014.com and register ‘Your Expression of Interest’ to be kept informed of the details of this upcoming congress.
Job Announcements / Vacancies
Predoctoral Researcher 13PR03 at INCAS?. Deadline: open untill filled
INCAS? is an independent, private, non-profit research institute dedicated to solving challenging industrial and social technological problems by combining academic and engineering excellence. All research is performed by doctoral students, postdoctoral researchers and senior scientists in collaboration with a team of skilled engineers from the headquarters in Assen, The Netherlands, as well as within internationally renowned partner institutes.

Job description

INCAS? has pre-doc opportunities for MA graduates interested in indigenous language, culture and knowledge representation. The ideal candidate has an interest in working with indigenous groups to document and codify expert knowledge as exercised by diverse communities of people, including Cree (Algic, Algonquian) among others.

The chosen candidate will be hired to spend six months writing a doctoral proposal in close collaboration with INCAS? scientists, postdoctoral researchers and external scholars. If the proposal meets expectations, the candidate will be offered a fully funded PhD position to perform the research.

Job requirements

A background in linguistics, anthropology, and philosophy is desirable as is fluency in Dutch. The candidate should have a multidisciplinary, reflexive and curious scientific mindset, work well with others, and be highly creative. Preference will be given to results-orientated candidates who want to write more than just a theoretical dissertation, but rather, strive to collaboratively apply theoretical work towards a tangible goal.

Working conditions

* Appointment: 1.0 fte;

* Salary scale: 10 CAO VSNU, ? 2,379 ? ? 3,755 gross a month based on fulltime employment;

* Duration of contract: temporary employment for 6 months. If approved, this proposal may form the basis of a PhD project and the candidate will be offered a PhD position.

Information and application

To apply, send motivation letter, CV, a copy of MA thesis and an academic transcript to˙vacancies(removeme)incas3.eu. For more information about INCAS? visit our website: www.incas3.eu. For further information about INCAS? or about the procedure please contact Moniek Potze (HR Manager). For specific questions regarding the vacancy contact Matt Coler (mattcoler(removeme)incas3.eu).
Postdoctoral Position in Language, Faculty in Department of Psychology and the Department of Communicative Disorders at the University of Wisconsin-Madison, Deadline: March 1 2013
Faculty in the Department of Psychology and the Department of Communicative Disorders at the University of Wisconsin-Madison are soliciting applications for a postdoctoral position in their NIH-funded Language Training Program: Acquisition and Adult Performance. The Program emphasizes the continuum of language acquisition to the adult state, including both language comprehension and production, including both typical and atypical performance and spanning behavioral, imaging, and computational approaches. The participating Psychology faculty are Martha Alibali, Morton Ann Gernsbacher, Maryellen MacDonald, Tim Rogers, Jenny Saffran, and Mark Seidenberg; participating faculty in Communicative Disorders are Jan Edwards and Susan Ellis Weismer. More information about language research and training faculty can be found at glial.psych.wisc.edu/index.php/gradpsychresearch/psychgradresearchfoci/200 (for the six Psychology faculty) and at www.comdis.wisc.edu/research.htm (for Drs. Edwards and Ellis Weismer).
The successful candidate will benefit from our cohesive group of faculty whose interests span language processes from speech perception to discourse, typical and atypical performance, and from infancy through adulthood. Facilities are excellent. Applicants should have developed research interests in one or more areas of language acquisition, adult comprehension, or adult production. They should be open to expanding their understanding of the relationship between acquisition and adult performance, though there is no requirement to conduct research in multiple age groups.
The position is for one year, with renewal for a second year pending satisfactory performance. Salary and benefits are set by NIH guidelines. Provisions of the training program limit funding to US citizens and permanent residents (green card holders). The candidate must have completed the Ph.D. before beginning the position. Ideally the position will begin in the Fall of 2013, but starting dates up to April 30, 2014 are permitted.
Applicants should send a CV, several reprints or preprints, and a statement of research interests. This statement should indicate a Language Training Program faculty member who would serve as a primary mentor, and optionally indicate additional training faculty to serve as a secondary mentor(s). The statement should also describe the candidate's goals for research and training during a postdoctoral position, including potential directions in which the candidate would like continue ongoing research and/or to expand his/her expertise into additional areas of language research, consistent with the goals of the training program. Applicants should also provide names of three recommenders and arrange for letters of recommendation to be sent separately. Applicant quality and fit with program faculty research are the primary criteria. Application materials and inquiries about the training program should be sent to languagepostdocs(removeme)mailplus.wisc.edu. Inquiries about faculty research can be directed to individual faculty. For fullest consideration, all materials should be received by March 1, 2013, however we will consider applications until the position is filled. UW-Madison is an Affirmative Action/Equal Opportunity Employer. Women and members of underrepresented groups are encouraged to apply.
Maryellen MacDonald
Donald P. Hayes Professor
Department of Psychology
University of Wisconsin-Madison
1202 West Johnson St.
Madison, WI 53705 USA

phone 608 262-3986, fax 608 253-4029
lcnl.wisc.edu/people/mcm/
Doctoral and postdoctoral positions, Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing) at the University of Oslo. Deadline: March 15 2013
The following doctoral and postdoctoral positions have been announced at the newly created Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing) at the University of Oslo (deadline for applications 15 March)

uio.easycruit.com/vacancy/896995/62043?iso=no

uio.easycruit.com/vacancy/896841/62043?iso=no
Clinical Senior Lecturer/Reader in Speech and Language Therapy, UNIVERSITY OF MANCHESTER, UK. Deadline: March 15 2013
The School of Psychological Sciences, the University of Manchester UK seeks to appoint a full time Clinical Senior Lecturer/Reader in Speech and Language Therapy. You should hold a relevant PhD or equivalent, and have research interests, high quality publications and an outstanding international reputation for their research in either or both of the following: acquired neurological language disorders and/or paediatric language disorders.You will be a qualified speech and language therapist. clinical psychologist or any other relevant clinical health professional, e.g. neurology. Preferably candidates will be practising member of the Health and Care Professions Council (HCPC) or the relevant professional equivalent. You will contribute to academic teaching and support within your area of expertise, primarily to undergraduate BSc Honours students in Speech and Language Therapy. You will join one of the School research groups: the Neuroscience and Aphasia Research Unit (NARU) or Language Development and Disorders (LDD).

Further information and to apply for this vacancy please visit our website: www.jobs.manchester.ac.uk/Candidatesaa/Preview.aspx?clientid=73&attachmentid=6007
Postdoctoral position in Cognitive Neuroscience of Language at University of Maryland. Deadline: March 15 2013
Applications are solicited for a postdoctoral position in the Cognitive Neuroscience of Language Lab at the University of Maryland Department of Linguistics. Applicants should have a PhD in cognitive neuroscience, psychology, linguistics, or a related field. Prior experience in language processing research or fMRI is required, and experience in both is a distinct advantage. International applicants are welcome.

The successful candidate will contribute to research that seeks to combine the strengths of multiple neuroimaging and behavioral measures to understand the dynamics of language processing in the brain. The Department of Linguistics ( ling.umd.edu) is part of a large and vibrant community of language scientists across the UMD campus ( languagescience.umd.edu/). The department houses state-of-the-art facilities for conducting EEG and MEG research, and a 3T MRI scanner was installed on campus in 2011 as the centerpiece of the new Maryland Neuroimaging Center ( mnc.umd.edu/). Candidates who could contribute to the development of fMRI analysis routines and provide support to other members of the group in conducting fMRI experiments are thus especially desired.

The appointment will be made for one year beginning in Summer/Fall 2013, with possibility of renewal for a second year. Applications will be considered until the position is filled, but for best consideration please submit materials by March 15, 2013. Applicants should send a cover letter, a statement of research interests, relevant manuscripts and publications, and the names of 3 referees to Professor Ellen Lau at ellenlau(removeme)umd.edu.
Calls for papers for events
Update Call for papers for 5th biennial Experimental Pragmatics conference, September 4-6, 2013, at Utrecht University. Deadline March 1 2013
Second call for papers

The 5th biennial Experimental Pragmatics conference will be held from
September 4-6, 2013, at Utrecht University, Utrecht, the Netherlands,
under the auspices of the ESF research network EuroXprag
( www.euro-xprag.org/).

The Experimental Pragmatics series aims at fostering interaction
between linguistic, psychological, and philosophical approaches to
utterance interpretation. Previous conferences in this series were
held in Cambridge (2005), Berlin (2007), Lyon (2009) and Barcelona
(2011).

Conference website: xprag2013.wp.hum.uu.nl/

Invited speakers:

Stephen Crain (Sydney)
Nick Enfield (Nijmegen)
Napoleon Katsos (Cambridge)
Emiel Krahmer (Tilburg)
Petra Schumacher (Mainz)

Submission of abstracts:

We invite abstracts for oral presentations as well as posters on any
topic related to experimental pragmatics. Abstracts should be strictly
anonymous, in pdf format. They should not exceed two pages DIN A4,
have 2.5cm margins on all sides, and in 12pt font.

Abstracts must be submitted electronically via Easychair at:
www.easychair.org/conferences/?conf=xprag2013. When you submit
your abstract, you will be asked to indicate whether it is submit for
oral or poster presentation, or both.

The number of submissions is limited to 1 individual and 1 joint
abstract or 2 joint abstracts per author.

Abstracts will be evaluated through peer reviewing. The deadline for
the submission of abstracts is March 1, 2013. Authors will be notified
by May 1, 2013.

Important Dates:

Submission deadline: March 1, 2013
Notification of acceptance: May 1, 2013
Conference date: September 4-6, 2013
Call for papers for SLSP 2013, July 29-31, 2013, Tarragona, Spain. Deadline: March 5 2013
1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICAL
LANGUAGE AND SPEECH PROCESSING

Organised by:

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

Research Institute for Information and Language Processing (RIILP)
University of Wolverhampton

grammars.grlmc.com/SLSP2013/

*********************************************************************

AIMS:

SLSP is the first event in a series to host and promote research on the wide spectrum of statistical methods that are currently in use in computational language or speech processing. It aims at attracting contributions from both fields. Though there exist large, well-known conferences including papers in any of these fields, SLSP is a more focused meeting where synergies between areas and people will hopefully happen. SLSP will reserve significant space for young scholars at the beginning of their careers.

VENUE:

SLSP 2013 will take place in Tarragona, 100 km. to the south of Barcelona.

SCOPE:

The conference invites submissions discussing the employment of statistical methods (including machine learning) within language and speech processing. The list below is indicative and not exhaustive:

- phonology, morphology
- syntax, semantics
- discourse, dialogue, pragmatics
- statistical models for natural language processing
- supervised, unsupervised and semi-supervised machine learning methods applied to natural language, including speech
- statistical methods, including biologically-inspired methods
- similarity
- alignment
- language resources
- part-of-speech tagging
- parsing
- semantic role labelling
- natural language generation
- anaphora and coreference resolution
- speech recognition
- speaker identification/verification
- speech transcription
- text-to-speech synthesis
- machine translation
- translation technology
- text summarisation
- information retrieval
- text categorisation
- information extraction
- term extraction
- spelling correction
- text and web mining
- opinion mining and sentiment analysis
- spoken dialogue systems
- author identification, plagiarism and spam filtering

STRUCTURE:

SLSP 2013 will consist of:

? invited talks
? invited tutorials
? peer?reviewed contributions

INVITED SPEAKERS:

to be announced

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit papers presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single?spaced pages (including eventual appendices) and should be formatted according to the standard format for Springer Verlag's LNAI series (see www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).

Submissions are to be uploaded to:

www.easychair.org/conferences/?conf=slsp2013

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNAI topical subseries of the LNCS series will be available by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containing peer?reviewed extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions will be by invitation.

REGISTRATION:

The period for registration is open from November 30, 2012 to July 29, 2013. The registration form can be found at:

grammars.grlmc.com/SLSP2013/Registration

DEADLINES:

Paper submission: March 5, 2013 (23:59h, CET)
Notification of paper acceptance or rejection: April 9, 2013
Final version of the paper for the LNAI proceedings: April 17, 2013
Early registration: April 24, 2013
Late registration: July 19, 2013
Submission to the post?conference journal special issue: October 31, 2013

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat
Call for papers for The 8th Morphological Processing Meeting, June 20-22 Cambridge University UK. Deadline: March 15 2013
The 8th Morphological Processing Meeting will be held at the University of Cambridge, UK, from June 20th to June 22nd 2013. We are pleased to announce that we are now accepting abstract submissions and that registration is open: morphologicalprocessing2013.webs.com/

The meeting aims to bring together scientists that work on all aspects of morphological processing. It is intended to provide an opportunity to discuss and explore different aspects of morphological processing, across several languages, language modalities and experimental paradigms.

The submission deadline for abstracts for posters and oral presentations is March 15th 2013. More information and the abstract submission form can be found at morphologicalprocessing2013.webs.com/abstract-submission

Please circulate this message to any colleagues who you think might be interested.

We look forward to welcoming you to Cambridge!
Call for Papers for GALA 2013, University of Oldenburg, September 5-7 2013. Deadline: March 15 2013
The conference will focus on first and second language acquisition, bilingual acquisition, language pathology and language development in hearing impaired children. There will be two parallel main sessions, two poster sessions and two workshops. The workshops will be held on hearing impairment (organized by Esther Ruigendijk), and bilingual SLI (organized by Cornelia Hamann), for which we especially solicit abstracts.

Plenary Speakers
Naama Friedmann (Tel Aviv University)
Petra Hendriks (Rijksuniversiteit Groningen)
Susanne Carroll and Jürgen Meisel
(University of Calgary, Universität Hamburg)
Laurice Tuller (Université Franēois-Rabelais de Tours)

Program Committee
Adriana Belletti
Joćo Costa
Jill de Villiers
Naama Friedmann
Anna Gavarró
Cornelia Hamann
Theo Marinis
Esther Ruigendijk
Petra Schulz
Stavroula Stavrakaki
Laurice Tuller
Fred Weerman


Description:
Talks for the main sessions and the workshops will be 20 minutes long, followed by 10 minutes discussion. At most one single-authored and one joint abstract (or two joint abstracts) per author will be considered. Please indicate in your submission whether you want your abstract to be considered for a talk (specify if for one of the main sessions or workshops) or for a poster, or for both. Abstracts should be submitted by e-mail:

gala2013(removeme)uni-oldenburg.de

Guidelines for Abstracts:
Abstracts should be at most two pages, please only figures and references on the second (12 Times New Roman, single-spaced, 2.5 margins). An anonymous abstract and an abstract with the author's name/s and affiliation should be sent by e-mail as a word or a pdf attachment (please use pdf if special symbols are used). The abstract with name and affiliation included should be structured as follows:

Title (bold, left justified)
Author's name/s (left justified)
Affiliation (left justified)
Abstract

Submission deadline: March 15th, 2013
Notification of acceptance: May 1st, 2013
Call for Papers for Sixteenth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2013), Plzen (Pilsen), Czech Republic, 1-5 September 2013. Deadline: March 31 2013
The TSD conference fee was significantly reduced. It is organized in parallel with SPECOM.

The conference is organized by the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Pilsen, and the Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno. This year the conference is organized in parallel with the 15th International Conference on Speech and Computer (SPECOM). The conference is supported by International Speech Communication Association (ISCA).

Venue: Plzen (Pilsen), angelo Hotel (city center), Czech Republic

TSD series have evolved as a prime forum for interaction between researchers in both spoken and written language processing from all over the world. Proceedings of TSD form a book published by Springer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) series. The TSD proceedings are regularly indexed by Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index. LNAI series are listed in all major citation databases such as DBLP, SCOPUS, EI, INSPEC, or COMPENDEX.

Topics of the conference will include (but are not limited to):

Corpora and Language Resources (monolingual, multilingual,
text and spoken corpora, large web corpora, disambiguation,
specialized lexicons, dictionaries)

Speech Recognition (multilingual, continuous, emotional
speech, handicapped speaker, out-of-vocabulary words,
alternative way of feature extraction, new models for
acoustic and language modelling)

Tagging, Classification and Parsing of Text and Speech
(multilingual processing, sentiment analysis, credibility
analysis, automatic text labeling, summarization, authorship
attribution)

Speech and Spoken Language Generation (multilingual, high
fidelity speech synthesis, computer singing)

Semantic Processing of Text and Speech (information
extraction, information retrieval, data mining, semantic web,
knowledge representation, inference, ontologies, sense
disambiguation, plagiarism detection)

Integrating Applications of Text and Speech Processing
(machine translation, natural language understanding,
question-answering strategies, assistive technologies)

Automatic Dialogue Systems (self-learning, multilingual,
question-answering systems, dialogue strategies, prosody in
dialogues)

Multimodal Techniques and Modelling (video processing, facial
animation, visual speech synthesis, user modelling, emotions
and personality modelling)


OFFICIAL LANGUAGE

The official language of the event will be English. However, papers on processing of languages other than English are strongly encouraged.

FORMAT OF THE CONFERENCE

The conference program will include presentation of invited papers, oral presentations, and poster/demonstration sessions. Papers will be presented in plenary or topic oriented sessions.One day of the conference will be dedicated to tutorials and workshops.

Social events including a trip in the vicinity of Pilsen will allow additional informal interactions. Details about the social event will be available on the web page.


SUBMISSION OF PAPERS

Authors are invited to submit a full paper not exceeding 8 pages formatted in the LNCS style (see below). Those accepted will be presented either orally or as posters. The decision on the presentation format will be based upon the recommendation of three independent reviewers. The authors are asked to submit their papers using the on-line submission form accessible from the conference web site.

Papers submitted to TSD 2013 must not be under review by any other conference or publication during the TSD review cycle, and must not be previously published or accepted for publication elsewhere.

As the reviewing is blind, the paper should not include authors'
name and affiliations. Furthermore, self-references that reveal the author's identity, e.g., "We previously showed (Smith, 1991) ...", should be avoided. Instead, use citations, such as "Smith previously showed (Smith, 1991) ...". Papers that do not conform to the requirements above are determined to be rejected without review.

The authors are strongly encouraged to write their papers in TeX (plain) or LaTeX formats. These formats are necessary for the final versions of the papers that will be published in the Springer Lecture Notes. Authors using a MS Word-compatible software for the final version must use the LNCS template for MS Word and within the submit process ask the Proceedings Editors to convert the paper to the LaTeX format. For this service a service-and-license fee of CZK 1500 will be levied automatically.

The paper format for the review has to be either the PDF or PostScript file with all required fonts included. Upon notification of acceptance, speakers will receive further information on submitting their camera-ready and electronic sources (for detailed instructions on the final paper format see www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).

Authors are also invited to present actual projects, a developed software or interesting materials relevant to the topics of the conference.
Speakers who have prepared a demonstration should provide an abstract not exceeding one page. The demonstration abstracts will not appear in the conference proceedings.


IMPORTANT DATES

May 12, 2013 .............. Notification of acceptance
June 9, 2013 .............. Final papers (camera ready) and registration
September 1-5, 2013 ....... Conference date

The contributions to the conference will be published in proceedings that will be made available on CD to participants at the time of the conference.

The conference fee depends on the date of payment and on your status. It includes one copy of the conference proceedings, refreshments/coffee breaks, opening dinner, welcome party, mid-conference social event admissions, and organizing costs. In order to lower the fee as much as possible, meals during the conference, the accommodation, and the conference trip are not included.

Full participant:
early registration by June 9, 2013 - CZK 8.200 (approx. 320 EUR) late registration by August 1, 2013 - CZK 9.400 (approx. 370 EUR) on-site registration - CZK 10.000 (approx. 390 EUR)

Student (reduced):
early registration by June 9, 2013 - CZK 7.000 (approx. 280 EUR) late registration by August 1, 2013 - CZK 8.400 (approx. 330 EUR) on-site registration - CZK 8.900 (approx. 350 EUR)

The payment may be refunded up until August 15, at the cost of CZK 1.500.
No refund is possible after this date. All costs are in Czech Crowns (Czech Koruna, CZK), see e.g. www.xe.com/ucc/ for the current exchange rate.

At least one of the authors has to register and pay the registration fee by June 9, 2013 for their paper to be included in the conference proceedings. Only one paper of up to 8 pages is included in the regular registration fee. The additional paper and page charge is CZK 1000 per page. Any additional paper is treated as extra pages. An extra page charge is CZK 1000 per page. An author with more than one paper pays the additional paper rates unless a co-author has also registered and paid the full registration fee. In the case of uncertainty, feel free to contact the organising committee for clarification. As in previous years, we will do our best to ensure grants for the prospective TSD participants from economically less powerful countries, especially the countries of the former Soviet Union and its satellites. By now we are negotiating with our partner supporting organisations about the form and amount of the grants.

GETTING THERE
The city has access from the D5 motorway connecting Prague (Praha) with Germany. Pilsen has very good bus and train connections with the capital of Prague (it takes about 1 - 1.5 hour to get from Prague to Pilsen).
From Vaclav Havel Airport Prague (PRG) you can reach Pilsen by frequent
public transport in 1.5 - 2 hours.

ACCOMMODATION

The organising committee has arranged accommodation for reasonable prices in the angelo Hotel Pilsen, which is situated in the city center in walking distance from the main railway station and opposite to the historical entrance of the Pilsner Urquell Brewery. There are a lot of restaurants in hotel neighbourhood offering specialities of national and foreign cuisine. Student halls of residence will be also available at the time of conference.


All correspondence regarding the conference should be addressed to:
Ms Anna Habernalova, TSD 2013 Conference Secretary
E-mail: tsd2013(removeme)tsdconference.org
Phone: +420 722 375 005
Fax: +420 377 632 402 - Please, mark the faxed material with capitals
'TSD' on top.
TSD 2013 conference web site: www.tsdconference.org/tsd2013
Call for papers for 34th TABU Dag 2013, Groningen University, June 13-14 2013. Deadline: March 31 2013
Call for Papers:

We invite short abstracts for presentations and posters in English in any field of linguistics including, but not limited to: phonetics and phonology, syntax and semantics, sociolinguistics, discourse and communication, computational linguistics and neurolinguistics. Abstracts should not be longer than 300 words excluding title, author names, keywords and references and should be submitted in .pdf or .txt format. We invite submissions for oral presentations of 20 minutes plus 5 minutes for discussion, as well as for poster presentations.

The official language of the conference is English.

The deadline for the abstract submission for both the TABU Dag and the workshop Minority Languages in a Multilingual Europe is 31 March 2013. You are invited to submit your abstracts using the following link:

linguistlist.org/easyabs/tabudag2013

Notifications of acceptance will be sent on 30 April 2013.

For further information, please visit the conference website:

www.tabudag.nl

Conference location: Groningen, The Netherlands
Contact information: tabudag(removeme)rug.nl
Call for Papers for ESSLLI 2013 STUDENT SESSION, Düsseldorf, Germany, August 5-16, 2013. Deadline: April 1 2013
Held during
The 25th European Summer School
in Logic, Language and Information

www.easychair.org/conferences/?conf=essllistus2013

ABOUT:

The Student Session of the 25th European Summer School in Logic, Language, and Information (ESSLLI) will take place in Düsseldorf, Germany on August 5-16, 2013. We invite submissions of original, unpublished work from students in any area at the intersection of Logic & Language, Language & Computation, or Logic & Computation. Submissions will be reviewed by several experts in the field, and accepted papers will be presented orally or as posters and will appear in the student session proceedings in Springer. This is an excellent opportunity to receive valuable feedback from expert readers and to present your work to a diverse audience.

A SEPARATE POSTER SESSION: Note that this year there are two separate kinds of submissions, one for the oral presentations and one for the posters. This means that papers can be directly submitted as posters. Reviewing and ranking will be done separately. We particularly encourage submissions for posters.


More detailed guidelines regarding submission can be found on the Student Session website: stus2013.loriweb.org/, (links to previous years' proceedings are also available there).

Please direct inquiries about submission procedures or other matters relating to the Student Session to margotcolinet(removeme)gmail.com

For general inquiries about ESSLLI 2013, please consult the main ESSLLI 2013 page, esslli2013.de/.


Kind regards,

The ESSLLI 2013 Student Session Organization Committee,


Chair:

Margot Colinet (Université Paris Diderot-Paris 7)

LOCO (LOgic and Computation) co-chairs:

Ronald de Haan (Technische Universität Wien)

Micha? Zawidzki (Uniwersytet ?ódzki)

LOLA (LOgic and LAnguage) co-chairs:

Agata Renans (Universität Potsdam)

Barbara Tomaszewicz (University of Southern California)

LACO (LAnguage and Computation) co-chairs:

Pierre Bourreau (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)

Julia Zinova (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
2nd CALL FOR PAPERS for "ACQUISITION OF REFERRING EXPRESSIONS:CROSSED PERSPECTIVES", Paris, October 25-26, 2013, EXTENDED DEADLINE: April 1 2013
ACQUISITION OF REFERRING EXPRESSIONS:CROSSED PERSPECTIVES, Paris, October 25-26, 2013

2nd CALL FOR PAPERS
Submissions will be registered on-line, via the Easychair platform ( www.easychair.org/conferences/?conf=aeref2013)

We are happy to announce the participation of the following guest speakers

Keynote Lectures:

Shanley Allen, University of Kaiserslautern, Germany
Eve Clark, Stanford University, Ca. USA
Katherine Demuth, Macquarie University, Sydney, Australia
Maya Hickmann, CNRS, Université Paris 8, SFL, France
Elena Lieven, University of Manchester, United Kingdom
Edy Veneziano, Université Paris Descartes, Modyco)
And the DIAREF project team

Oral presentations:

Dominique Bassano (CNRS, Université Paris 8, SFL, France), Dagmar Bittner (Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, Berlin, Germany), Cécile de Cat (University of Leeds, United Kingdom), Jeannette Gundel (University of Minnesota, USA), Susana Lopez Ornat Complutense University of Madrid, Spain) Danielle Matthews (University of Sheffield, United Kingdom), Yuriko Oshima-Takane ( McGill University, Montréal, Canada), Ludovica Serratrice (University of Manchester, United Kingdom), Barbora Skarabela (University of Edinburgh, United Kingdom), Rushen Shi (Quebec University , Montréal, Canada), Sophie Wauquier (Université Paris 8, SFL, France)

For further information, visit our website: www.univ-paris3.fr/aeref-2013
Call for Papers CONCEPT COMPOSITION & EXPERIMENTAL SEMANTICS/PRAGMATICS, Utrecht University, September 2-3 2013, (UIL OTS) Deadline: April 1 2013
CONCEPT COMPOSITION & EXPERIMENTAL SEMANTICS/PRAGMATICS
Utrecht University, Utrecht Institute of Linguistics OTS
2-3 September 2013

In conjunction with XPRAG-2013
logiccommonsense.wp.hum.uu.nl/events/workshop2013/

Invited Speakers:
Stephen Crain (Macquarie University)
James Hampton (City University London)
Hans Kamp (University of Stuttgart, University of Texas at Austin)

One of the hardest problems in experimental semantics and pragmatics is the way meanings of complex expressions are derived from simple lexical concepts and connected to concept representations. While concepts corresponding to simple words can be represented as feature lists or prototypes (Rosch & Mervis 1975, Hampton 2006), the ways in which such representations may be derived for composite expressions is highly puzzling, both in terms of experimental measures and in terms of formal analysis (Kamp & Partee 1995, Hampton & Jönsson 2012). Since the introduction of this problem by Osherson & Smith (1981), much experimental and theoretical work has been done by cognitive psychologists on the derivation of concept representations. However, in many ways this work has been carried out independently of related on-going work on meaning and use of logical operators (Crain/Khlentzos 2008) and compositionality (Bemis & Pylkkänen 2011). As a result, the interactions between concept combination, meaning and use of logical concepts, and compositionality principles have remained by and large underexplored.

The aim of this workshop is to bring together theoretical linguists, psycholinguists and cognitive psychologists in search of a common ground for on-going work on compositionality and concepts. Relevant questions are:
* Is there evidence for a general procedure mapping lexical concepts into concepts corresponding to complex expressions?
* Are there inherent and experimentally-supported distinctions between logical concepts (e.g. quantifiers, conjunctions and disjunction) and concepts corresponding to content words?
* How is the composition of concepts sensitive to contextual factors? Are there experimentally-supported generalizations to make in this domain?
* Are there significant distinctions in concept composition between different conceptual domains (space, time, quantification, boolean operators, colors, etc.)?
* What are the interactions between concept composition and phenomena involving vagueness, implicatures, or scalar expressions?

The workshop will be held in conjunction with XPRAG-2013, which is under the auspices of the ESF research network EuroXprag. The workshop is part of the VICI project “Between Logic and Common Sense” supported by NWO, the Netherlands Organisation for Scientific Research.

Submission details:
We welcome abstracts containing no more than 2 pages, on new experimental findings or formal theoretical developments in the area of concept composition.
Abstracts should be submitted as PDF files via EasyChair:
www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=ccesp2013
Conference code: CC&ESP 2013.

Important dates:
Submission deadline: April 1, 2013
Notification of acceptance: May 1, 2013
Workshop: September 2-3, 2013
XPRAG-2013: September 4-6, 2013

For practical questions, please email one of the organizers at Utrecht University:
Choonkyu Lee choonkyu.wordpress.com/about/
Eva Poortman evapoortman.wordpress.com/
Yoad Winter www.phil.uu.nl/~yoad/

Other relevant links:
Workshop logiccommonsense.wp.hum.uu.nl/events/workshop2013/
XPrag2013 xprag2013.wp.hum.uu.nl
XPrag Network www.euro-xprag.org/

Selected References
Bemis, D. K. and L. Pylkkänen. 2011. Simple Composition: An MEG investigation into the comprehension of minimal linguistic phrases. Journal of Neuroscience, 31(8): 2801-2814.
Crain, S. 2008. The interpretation of disjunction in universal grammar. Language and Speech 51, 151-169.
Crain, S. and D. Khlentzos. 2008. Is logic Innate? Biolinguistics 2(1), 24-56.
Hampton, J. and M. L. Jönsson. 2012. Typicality and compositionality: The logic of combining vague concepts. In M. Werning, W. Hintzen and E. Machery (Eds.), pp. 385-402. Oxford Handbook of Compositionality. Oxford: Oxford University Press.
Hampton, J. 2006. Concepts as Prototypes, in B.H.Ross (ed.), The Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory, Vol. 46. Amsterdam: Elsevier, 79-113.
Kamp, H. and B. Partee. 1995. Prototype Theory and Compositionality. Cognition 57:129-191.
Osherson, D. and E. Smith. 1981. On the adequacy of prototype theory as a theory of concepts. Cognition 9:35-58.
Rosch, E. R. and C. B. Mervis. 1975. Family resemblances: studies in the internal structure of categories. Cognitive Psychology 7: 573-605.
2nd Call for Papers for 10th Syntax and Semantics Conference in Paris (CSSP 2013), September 26-28th, 2013. Deadline: April 15 2013
The 10th Syntax and Semantics Conference in Paris
September 26-28, 2013
Université Paris Diderot, Amphi Buffon, batiment Buffon?15 rue Hélčne Brion, 75013 Paris
Invited speakers
Ricardo Etxepare (CNRS Iker UMR 5478)
Tim Fernando (Trinity College Dublin)
Bart Geurts (U. Nijmegen)
Louisa Sadler (U. Essex)

The Conference welcomes papers combining empirical inquiry and formal explicitness. CSSP aims at favouring comparisons between different theoretical frameworks.
CSSP conferences combine a general session and a thematic session.
Submissions for the general session may address any topic on
syntax,
semantics,
or the syntax-semantics interface
The thematic session will focus on experimental syntax and semantics

We invite submissions for 40-minute presentations (including 10 minutes for discussion). Abstracts should be at most 2 pages in length (including examples and references) written in French or English. The same person may submit at most one abstract as a sole author and one as a co-author. Preference will be given to presentations that are not duplicated at other major conferences.
Abstracts will be refereed blindly by an international programme committee.

For the submission procedure, please see : www.cssp.cnrs.fr/cssp2013/submission/index.html

Scientific Committee : Anne Abeillé (U. Paris Diderot, chair), Caroline Heycock (U. Edinburgh), Brenda Laca (U. Paris 8), Alda Mari (CNRS-J. Nicod), Hans-Martin Gärtner (Hungarian Academy of Sciences), Christopher Pińón (U. Lille 3), Jonathan Ginzburg (U. Paris Diderot), Jesse Tseng (CLLE-ERSS UMR 5263, Toulouse).

Organizing Committee : Berthold Crysmann (CNRS, LLF, chair), Pascal Amsili (U. Paris Diderot), Gabriela Bilbīie (Labex EFL), Margot Colinet (LLF), Philip Miller (U. Paris Diderot), Fabiola Henri (LLF), Carla Soares-Jesel (U. Paris Diderot), Jana Strnadova (LLF), Grégoire Winterstein (U. Paris 3).
Call for papers for BUCC, SIXTH WORKSHOP ON BUILDING AND USING COMPARABLE CORPORA, August 8 Sofia, Bulgaria. Deadline: April 26 2013
When: 8 August 2013
Where: Sofia, Bulgaria, co-located with ACL2013
Deadline for papers: 26 April 2013
Notification of acceptance: 24 May 2013
Camera-ready deadline: 7 June 2013
Website: comparable.limsi.fr/bucc2013/
Website for submissions: www.softconf.com/acl2013/BUCC2013/
CALL FOR POSTERS: Eliciting Data in Second Language Research: Challenge and Innovation, 2-3 September, 2013. University of York. Deadline: April 26 2013
The IRIS team is pleased to host a two-day series of invited talks,
demonstrations and poster presentations, bringing together
internationally renowned researchers working across diverse areas of
second language studies.

Abstracts for posters, addressing themes related to the above or others
with a methodological slant, are welcome. Abstracts should be 300 words
max, including titles, references and examples (excluding authors'
names and contact details).

Please submit ONE version with full author details including one
contact email, and ONE anonymised version.

Send both to iris(removeme)iris-database.org with ABSTRACT in the subject heading.

Acceptance response by Friday 31st May 2013. Abstracts will be reviewed
by the IRIS team and members of the IRIS advisory board.

There are 3 FREE PLACES for students presenting the best posters (via
refunded registration fees).

Posters should be either AO or A1 size.

The conference and accommodation is in the National Science Learning
Centre at York, and the conference dinner is at St William's College,
next to York Minster.

€ Reduced registration, on submission of material to IRIS whilst
registration is open, including lunch & refreshments each day: £140
€ Standard registration, including lunch & refreshments each day: £190
€ Student registration, including lunch, refreshments each day: £90
€ Ensuite Bed & Breakfast, adjacent to conference venue on York
University campus:£55 per night

€ Conference dinner, 3 course meal in St William's College, by York
Minster: £40

To register and pay, visit

www.iris-database.org/iris/app/home/iris-conference
For further information, email iris(removeme)iris-database.org

INVITED COLLOQUIA
Each presentation in the colloquia will be a conference-style paper or
a demonstration.

ELICITING DATA ON IDENTITY IN L2 LEARNING
Kimberly Noels (University of Alberta); Sarah Mercer (University of
Graz); Alison Mackey, Sheena Shah & Kaitlyn Tagarelli (Georgetown
University); Florentina Taylor (University of York)

ON-LINE METHODS FOR INVESTIGATING L2 PROCESSING
Casey Lew-Williams (Northwestern University); Leah Roberts (University
of York); Guillaume Thierry (Bangor University); Danijela Trenkic
(University of York)

ELICITING DIFFERENT TYPES OF KNOWLEDGE OF L2 MORPHOSYNTAX
Rosemary Erlam (University of Aukland); Kara Morgan-Short (University
of Illinois at Chicago); Patrick Rebuschat (Bangor University); John
Williams (University of Cambridge)

MEASURING WORKING MEMORY CAPACITY FOR L2 LEARNING RESEARCH

Graham Hitch (University of York); Rita Kaushanskaya (University of
Wisconsin-Madison); Steve Majerus (University of Ličge); Elisabet
Service (Dalhousie University)

ELICITING ORAL INTERACTION DATA
Sue Gass (Michigan State University); Marķa del Pilar Garcķa Mayo
(University of the Basque Country) & Eva Alcón Soler (University Jaume
I (Castelló)); Rhonda Oliver (Curtin University); Jenefer Philp
(Lancaster University)

ELICITING PRIMING EFFECTS IN L2 LEARNING RESEARCH
Kim McDonough (Concordia University); Marije Michel (Lancaster
University); Pavel Trofimovich (Concordia University); Anita Thomas
(Lund University)

CLOSING DISCUSSION: CHALLENGES AHEAD AND A ROLE FOR IRIS Emma Marsden
(York) & Alison Mackey (Georgetown / Lancaster University)
Dr. Patrick Rebuschat
Lecturer in Bilingualism and Cognitive Linguistics School of
Linguistics and English Language Bangor University Bangor, LL57 2DG
United Kingdom

Rhif Elusen Gofrestredig / Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan
y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges
e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a
dilėwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi
beidio ā defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir
ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn
unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid
yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw
atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn
wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y
neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr
awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.
www.bangor.ac.uk
Call for Articles: Nederlandse Taalkunde/Dutch Linguistics. Deadline: May 1 2013
Announcement Nederlandse Taalkunde/Dutch Linguistics
From 2013 onward, the journal Nederlandse Taalkunde/Dutch Linguistics will be soliciting articles and other copy in English too. We will also be publishing squibs starting from now on: concise (400 to 4,000 words) presentations of data (in English or Dutch) that may involve preliminary analyses as long as they contain new observations or innovative ideas that may be relevant for future research.

To celebrate this, we plan to organize a squib special and invite all to submit squibs (in English or Dutch) on any issue in Dutch linguistics. The deadline is May 1st 2013.
Author instructions can be found at:
taalkunde.letterentijdschriften.nl/index.php?url=other&ots_id=29.
Manuscripts and further questions should be directed to the editorial secretary Barend Beekhuizen at b.f.beekhuizen(removeme)hum.leidenuniv.nl.
Call for Papers for THE TENTH INTERNATIONAL TBILISI SYMPOSIUM ON LANGUAGE, LOGIC AND COMPUTATION, September 23-27, Georgia. Deadline: May 1 2013
Website: www.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2013
**************************************************************CALL FOR PAPERS

The Tenth International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation will be held on 23-27 September 2013 in Georgia. The Programme Committee invites submissions for contributions on all aspects of language, logic and computation. Work of an interdisciplinary nature is particularly welcome. Areas of interest include, but are not limited to:

* Algorithmic game theory
* Computational social choice
* Constructive, modal and algebraic logic
* Formal models of multiagent systems
* Historical linguistics, history of logic
* Information retrieval, query answer systems
* Language evolution and learnability
* Linguistic typology and semantic universals
* Logic, games, and formal pragmatics
* Logics for artificial intelligence
* Natural language syntax, semantics, and pragmatics

Authors can submit an abstract of four pages (including references) at the EasyChair conference system here:

www.easychair.org/conferences/?conf=tbillc2013

PROGRAMME

The programme will include the following invited lectures and tutorials.

Tutorials:

Logic: Rosalie Iemhoff (Utrecht)
Language: Daniel Altshuler (Duesseldorf)
Computation: Samson Abramsky (Oxford)

Invited Lectures:

Balder ten Cate (Santa Cruz)
Agata Ciabattoni (Vienna)
Thomas Colcombet (Paris)
Galit Sassoon (Jerusalem)
Alexandra Silva (Nijmegen)
Sergei Tatevosov (Moscow)

WORKSHOPS

There will also be a workshop on Algebraic Proof Theory organized by A. Ciabattoni and R. Iemhoff and a workshop on Aspect organized by D. Altshuler, D. Hole and S. Tatevosov.

PUBLICATION INFORMATION

Post-proceedings of the symposium will be published in the LNCS series of Springer.

IMPORTANT DATES

Submission deadline: May 1, 2013
Notification: July 1, 2013
Final abstracts due: August 1, 2013
Registration deadline: September 1, 2013
Symposium: September 23-27, 2013

Programme and submission details can be found at:

www.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2013/
EIGHTH WORKSHOP ON STATISTICAL MACHINE TRANSLATION, August 8-9, 2013, Sofia, Bulgaria. Deadline: June 7 2013
(co-located with ACL 2013, )
www.statmt.org/wmt13/


*** CALL FOR PAPERS ***

We invite the submission of scientific papers on topics related to MT.
Topics of interest include, but are not limited to:

* word-based, phrase-based, syntax-based SMT
* using comparable corpora for SMT
* incorporating linguistic information into SMT
* decoding
* system combination and selection
* error analysis
* manual and automatic method for evaluating MT
* quality estimation of MT
* scaling MT to very large data sets

SHARED TASKS

The workshop will feature three shared tasks:

* a translation task
* a task to test automatic evaluation metrics
* a translation quality estimation task

Separate emails will announce the details about the tasks.

PAPER SUBMISSION INFORMATION

Submissions will consist of regular full papers of 6-10 pages, plus
additional pages for references, formatted following the ACL 2013
guidelines. In addition, shared task participants will be invited to
submit short papers (4-6 pages) describing their systems or their
evaluation metrics. Both submission and review processes will be
handled electronically.

We encourage individuals who are submitting research papers to
evaluate their approaches using the training resources provided by
this workshop and past workshops, so that their experiments can be
repeated by others using these publicly available corpora.

IMPORTANT DATES

Paper submissions:

Paper submission deadline: June 7, 2013
Notification of acceptance: June 24, 2013
Camera-ready deadline: July 5, 2013

Shared tasks:

Release of translation task training data: Early February 2013
Release of translation task test set: April 29, 2013
Submission deadline for translation task: May 3 2013
Release of quality estimation task training data: February 28 2013
Release of quality estimation task test data: May 25, 2013
Release of system outputs for metrics task: May 10, 2013
Submission deadline for metrics task and quality estimation task: May
31, 2013
Manual evaluation period: May 17, 2013 - June 7, 2013


Workshop in Sofia following ACL: August 8-9, 2013

ORGANIZERS

Ondrej Bojar (Charles University in Prague)
Christian Buck (University of Edinburgh)
Chris Callison-Burch (Johns Hopkins University)
Barry Haddow (University of Edinburgh)
Philipp Koehn (University of Edinburgh)
Christof Monz (University of Amsterdam)
Matt Post (Johns Hopkins University)
Herve Saint-Amand (University of Edinburgh)
Lucia Specia (University of Sheffield)
Call for papers for Morphology Meeting 2013 (Morfologiedagen 2013), December 13-14 2013, Fryske Akademy Leeuwarden. Deadline: September 15 2013
Call for papers Morphology Meeting 2013
in Leeuwarden, the Netherlands.

Deadline: September 15th, 2013

Date: Friday, December 13th, 2013
(and depending on participation also Saturday, December 14th, 2013)
Fryske Akademy
Leeuwarden, The Netherlands

After the successful conference in Leiden in September 2012, the next edition of the Morphology Meeting (de Morfologiedagen) will be in Leeuwarden, hosted by the Fryske Akademy, which celebrates its 75th birthday this year.

We would like to receive abstracts (maximally 300 words) about all possible aspects of especially Dutch and Frisian morphology, before September 15th, 2013, by e-mail at the following address: jspoelstra(removeme)fryske-akademy.nl. Please use the subject: “abstract Morphology Meeting”. The conference languages are English, Dutch and German.

Presentations: 30 min. (incl. 10 min. for discussion)

Organization: Siebren Dyk, Eric Hoekstra, Janneke Spoelstra and Willem Visser (Fryske Akademy, Leeuwarden, the Netherlands)

For more information: ehoekstra(removeme)fryske-akademy.nl.
Extra
Oproep indienen aanvragen KNAW Akademie Colloquia 2014. Deadline: 1 maart 2013
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) nodigt u van harte uit een aanvraag in te dienen voor de organisatie van een Akademie Colloquium in 2014, waaraan de KNAW financiėle en logistieke steun verleent.

Doel van een Akademie Colloquium is het bijeenbrengen van een selecte groep wetenschappelijk onderzoekers uit binnen- en buitenland. De deelnemers aan een Colloquium zijn met zorg geselecteerde experts. Op het thema zijn, binnen het vakgebied, belangrijke innovatieve ontwikkelingen te verwachten.

In 2014 kunnen zes ą zeven Colloquia in het Trippenhuis worden georganiseerd. De bijdrage van de KNAW in het exploitatietekort bedraagt maximaal 6.500 euro per dag. Voor de organisatie van een bijbehorende masterclass met promovendi is een additionele bijdrage van maximaal 3.500 euro beschikbaar.

Daarnaast levert het Bureau van de KNAW kosteloos organisatorische en administratieve ondersteuning aan de organisator van het Colloquium.
De deadline voor indienen van aanvragen is: 1 maart 2013.

Voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagformulieren:
www.knaw.nl/colloquia
Telefoon 020 551 0747
martine.wagenaar(removeme)bureau.knaw.nl
Van Gogh Beurzen: aanvraag Sluitingsdatum 9 juni 2013
Sinds 2008 voert de Frans-Nederlandse Academie het secretariaat van het Van Gogh beurzenprogramma. Het doel van dit programma is de uitwisseling van Nederlandse en Franse onderzoekers die binnen één onderzoeksgroep werkzaam (willen) zijn, te stimuleren en te ondersteunen. Voorheen maakten alleen VENI, VIDI en VICI laureaten kans op een beurs. Tegenwoordig is de Van Gogh-doelgroep uitgebreid en kunnen alle onderzoekers die bewezen excellent onderzoek verrichten, meedingen naar een Van Gogh-beurs.
Onderzoekers die onderzoekssamenwerking met Frankrijk willen opzetten of versterken, kunnen vanaf 4 februari 2013 hun aanvraag indienen bij de Frans-Nederlandse Academie. Meer informatie:
www.FRNL.eu
Contact 030-2539198
1-year (30 ECTS credits) graduate program in Linguistics, Department of Linguistics at Geneva
For students who hold an MA degree in Linguistics or an equivalent diploma. Courses are in English and French:

here is the first announcement for your post-grade program (Certificat de Spécialisayion) at the department of linguistics, University of Geneva:

English www.unige.ch/lettres/linguistique/Enseignement/postgrade_en.html
French www.unige.ch/lettres/linguistique/Enseignement/postgrade_en.html

For any further details on the program, please contact ur.shlonsky(removeme)unige.ch
Anne Cutler Reisbeurs voor (psycho-) linguļsten
Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren heeft per 2012 een reisbeurs ingesteld voor jonge vrouwelijke postdocs tot 3 jaar na promotie (met verlengingsclausule) genaamd Distinguished Women Scientists Fund 2012 / Anne Cutler.
Anne Cutler was de initiator, vandaar dat haar naam er dikt jaar aan is verbonden en dat de reisbeurs bestemd is voor een postdoc (psycho-) linguļstiek, zie ook: www.lnvh.nl/site/DWS-Fund/DWSF, en voor reglement en inschrijfformulier: www.lnvh.nl/site/DWS-Fund/Reglement-DWSF-2012.