January 31st, 2013

LOT Announcements / events
Kennislink Taal & Spraak
Kennislink Taal & Spraak is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/taal-en-spraak

Actueel:
De woordenschat van doven en slechthorenden
www.kennislink.nl/publicaties/de-woordenschat-van-doven-en-slechthorenden
Niet alle basisschoolleerlingen kennen evenveel of dezelfde woorden. Dit geldt helemaal voor dove en slechthorende leerlingen. Om de verschillen tussen leerlingen zichtbaar te maken, hebben onderzoekers van de Radboud Universiteit een woordenschattoets ontwikkeld.

Stemmen als afstandskaarten in ons brein
www.kennislink.nl/publicaties/stemmen-als-afstandskaarten-opgeslagen-in-ons-brein
Hoe slaan we stemmen op in ons geheugen? Hoe houden we stemmen van verschillende sprekers uit elkaar? En hoe gaan onze hersens om met individuele stemvariatie? In zijn proefschrift, dat hij deze week verdedigde aan de Radboud Universiteit, legt Attila Andics de subtiele processen in ons brein bloot die schuilgaan achter stemherkenning.
Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
Bilingualism and Multilingualism in Utrecht talk series by Sharon Peperkamp, Utrecht University, February 4 2013
As part of the Bilingualism and Multilingualism in Utrecht talk series (see bimu.wp.hum.uu.nl/), we are pleased to announce the following talk:
BIMU talk in February: Sharon Peperkamp (Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique, Paris)

Monday Feb 4th, 15:00-16:30, Room 0.19, Trans 10, Utrecht University

Cognitive and social factors in bilingual phonological processing

I will present results from two studies on phonological processing in bilinguals. The first study deals with cognitive factors, and shows that the influence that bilinguals’ L2 exerts on their L1 phonology is modulated by their individual inhibitory skill. Specifically, the lower their inhibitory skill, the more English-French bilinguals exhibit French-like values in the VOT of English stop consonants, both in perception and in production. The second study deals with social factors, and focuses on their role in sound adaptation in loanwords. It consists of two parts. The first part is a sociolinguistic investigation of the adaptation of Spanish loanwords in a Nahuatl village in Mexico. The second part is an experimental investigation of the adaptation of a non-native sound by French speakers, based on a novel methodology in which participants interact in small groups. Together, they show that the donor language’s prestige as well as the dynamics of the interaction among speakers influence whether non-native sounds will be retained or adapted in loanwords.
MPI Colloquium with Rens Bod, MPI Conference Room Nijmegen, February 19 2013
Speaker: Rens Bod
Institute for Logic, Language and Computation University of Amsterdam
staff.science.uva.nl/~rens/

Abstract:
It is generally assumed that hierarchical phrase structure plays a central role in human language. However, recent computational and behavioural studies show that sequential sentence structure has considerable explanatory power and that hierarchical processing is often not involved. In this talk, which is partly based on joint work with Stefan Frank and Morten Christiansen, I review evidence supporting the hypothesis that sequential structure may be fundamental to language acquisition and use. I also outline a non-hierarchical model of language use, based on ideas from Data-Oriented Parsing, and discuss its implications and predictions in modelling language acquisition and comprehension. Hierarchical structure needs only be invoked in cases where simpler explanations, based on sequential structure, do not suffice.
Date: Tuesday, February 19, 2013
Time: 15h45
Location: MPI Conference Room 163
Wundtlaan 1
6525 XD Nijmegen

Open to public, drinks afterwards

www.mpi.nl/events/mpi-colloquium-series/mpi-colloquia-2013/rens-bod-february-19-2013
Due to unforeseen circumstances, lectures can be cancelled at short notice.
It is therefore advisable to confirm dates : +31 (0)24 3521911
Discourse op Dinsdag meeting by Sandrine Zufferey (UiL OTS - Utrecht University), February 19 2013
The next Discourse op Dinsdag meeting will take place on the 19th of February. Our speaker will be:

Sandrine Zufferey (UiL OTS - Utrecht University)

Date & time: February 19; 15:30-17:00
Location: Utrecht University, Ravesteijn zaal (room 1.06), Kromme Nieuwe Gracht 80
Title: A cross-linguistic perspective on the acquisition and processing of causal connectives in French and Dutch (see below for an abstract)

We hope to see you all there!

Kind regards,
Ted Sanders
Gerdineke van Silfhout
Hannah De Mulder

Abstract
A cross-linguistic perspective on the acquisition and processing of causal connectives in French and Dutch
Sandrine Zufferey
Uil-OTS – Utrecht University

A growing body of studies (many of them conducted in Utrecht) has shown that subjective causal relations such as (1) are cognitively more challenging than objective relations (2): children start producing them later and they take longer for adult readers to process.

(1) Mary is a talented artist, because she won the first prize at the art show.
(2) Mary is proud and happy because she won the first prize at the art show.

An important aspect of the difference between subjective and objective causal relations in Dutch is that they are prototypically conveyed by different connectives (omdat and want in the case of backward relations). French also possesses two different connectives (parce que and car), but their usage differs from the Dutch connectives. While both connectives are still used with a comparable frequency in writing, in contemporary spoken French car is seldom used, and parce que conveys all types of causal relations, just like the English because (Simon & Degand, 2007; Degand & Fagard, 2012; Zufferey, 2012).

In this talk, I will present two cross-linguistic experiments aiming to assess the impact of these differences of usage for the acquisition and processing of causal relations and connectives in French and Dutch. An eye-tracking experiment with adult readers reveals clear differences in processing between the two subjective connectives want and car. An off-line acquisition experiment indicates however that children from age 5 to 8 have a comparable ability to handle objective and subjective relations across languages, even though French-speaking children learn this difference on the basis of one single causal connective instead of two as in Dutch. Implications from these results are discussed from the perspective of a usage-based approach to language and cognition.
Workshops / Conferences / Symposia
Update Programma en registratie TIN-dag 2013, (onderdeel van de Grote Taaldag),Utrecht, 9 februari 2013
Programma TIN-dag 2013

De TIN-dag maakt ook dit jaar deel uit van de Grote Taaldag, een initiatief van AVT, Anéla en LOT, die plaatsvindt op 9 februari 2013 op Drift 21 en 25, te Utrecht.

Het programma van de TIN-dag 2013 is bekend en is te vinden op de website van de AVT:

www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt/

Registratie TIN-dag 2013

Iedereen die van plan is de TIN-dag / Grote Taaldag op 9 februari 2013 te bezoeken wordt verzocht zich vóór 18 januari in te schrijven via het registratieformulier op de AVT-website:

www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt/aanmelding-tin-dag/


Tot ziens op 9 februari!
Congres In het teken van taal, 11 februari 2013, KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amst
Op maandag 11 februari 2013 wijdt de Akademie een middag aan de geschiedenis van taal. Akademiehoogleraar Pieter Muysken en zijn promovendus Joshua Birchall laten zien hoe taalkundigen onderzoek doen naar het ontstaan en de ontwikkeling van talen, vooral Zuid-Amerikaanse.

Datum Maandag 11 februari 2013
Locatie Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

De tweede helft van het programma staat in het teken van de De la Court-Prijs. Dit jaar wordt deze uitgereikt aan Bram Jagersma, die in zijn vrije tijd een gezaghebbende grammatica van het Soemerisch heeft geschreven. Taalkundige Frits Kortlandt houdt een voordracht over taal in een ver verleden.
Programma
15.30 uur Ontvangst
16.00 uur Opening door Pearl Dykstra, vicepresident KNAW
Minicollege De wraak van Moctezuma, of de terugkeer van de historische taalkunde door Pieter Muysken, Akademiehoogleraar algemene taalwetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen
Evolutionary models of language diversification: A case study from South America door Joshua Birchall, promovendus van Pieter Muysken, Radboud Universiteit Nijmegen
Hoe spraken onze voorouders 6000 jaar geleden? door Frits Kortlandt, hoogleraar Baltische en Slavische taal- en letterkunde, Universiteit Leiden en nominator van de prijswinnaar
Laudatio door Ab de Jong, jurylid De la Court-Prijs
Uitreiking De la Court-Prijs aan Bram Jagersma door Pearl Dykstra
Het Sumerisch, een taal verborgen in spijkerschrift door Bram Jagersma, laureaat De la Court-Prijs
18.00 uur Borrel

U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen. Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier. Wij stellen het op prijs als u deze uitnodiging doorstuurt naar mogelijke andere belangstellenden.
Met vriendelijke groeten,
Afdeling Genootschap
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam Telefoon 020 551 0727
Fax 020 620 4941
www.knaw.nl
Symposium Paradigm change in historical reconstruction: the Transeurasian languages and beyond, Mainz, March 7-8 2013
Date: 7-8 March 2013

Location: Mainz, Germany

Organization: Walter Bisang & Martine Robbeets

Contact: Martine Robbeets

Contact Email: martine_robbeets(removeme)hotmail.com

Meeting URL: www.marumaru.eu/Paradigm_change_in_historical_reconstruction__the_Transeurasian_languages_and_beyond/HOME.html

Description

Supporters and critics of the genealogical relatedness of the Japonic, Koreanic, Tungusic, Mongolic and Turkic languages, seem to agree that paradigmatic evidence could substantially help unravel the question. This relative consensus provides a starting point for the symposium because it raises two issues: first, a theoretical question concerning the role of patterned morphology in assessing geneaological relatedness vs. contact-induced convergence, and, second, an empirical one, concerning the existence and the historical explanation of paradigmatic correlations between the Transeurasian languages.

Treating genealogical linguistics and areal linguistics from an integrative perspective, the interaction of and the differentiation between inheritance and contact as triggers of paradigmatic correlations will be the main topic of this symposium. This problem will be approached from a cross-linguistic historical perspective with the intention of assessing more clearly the situation of the Transeurasian languages. For that purpose, specialists of such fields as historical linguistics of various families, areal linguistics and morphological typology will interact with specialists on Transeurasian languages.

The term “Transeurasian” is used in reference to a large group of geographically adjacent languages, traditionally known as “Altaic” (Johanson & Robbeets 2009: 1-2). They share a significant number of linguistic properties and include at most five different linguistic families: Japonic, Koreanic, Tungusic, Mongolic and Turkic.
Registration

Admission to the symposium is free to anybody interested in the matter. To register, please send an Email to martine_robbeets(removeme)hotmail.com
Program

On the strength of morphological paradigms: between economy and explicitness

Walter Bisang (Mainz)

Paradigms: representation and meaning

Greville Corbett (Surrey)

Agglutination vs. analyticity in Proto-Niger Congo: addressing a historical-comparative problem

Tom Güldeman (Leipzig)

Reconstructing the Niger-Congo Verb Extension Paradigm:

What’s cognate, copied or renewed?

Larry Hyman (Berkeley)

On arguing from diachrony for paradigms

Brian Joseph (Columbus, Ohio)

Derivational paradigms for wide-scale comparison

Johanna Nichols (Berkeley)

Lars Johanson (Mainz)

Deverbal nominals in Altaic

Lįszló Kįroly (Mainz)

Innovations and archaisms in Siberian Turkic case paradigms:

a Transeurasian historical and areal perspective

Irina Nevskaya (Frankfurt)

Gender in Mongolian

Andrįs Róna-Tas (Szeged)

Ural-Altaic: The polygenetic origins of nominal morphology

Juha Janhunen (Helsinki)

Innovations in the case system of the Mongolic languages of the Amdo Sprachbund

Hans Nugteren (Leiden)

Andrej Malchukov (Mainz)

Paradigm copying in Tungusic: the Lamunkhin dialect of ?ven and beyond

Brigitte Pakendorf (Lyon)

The Comparative Method and Korean

Robert Ramsey (Maryland)

Common “paradigmatic” verb morphology in Transeurasian

Martine Robbeets (Mainz)

Comparative consequences for a toungue root harmony analysis for proto-Tungusic, proto-Mongolic, and proto-Korean

John Whitman, Seongyeon Ko, Andrew Joseph (New York)

Rethinking Old Japanese verb paradigms and implications for K-J Comparison

Jim Unger (Columbus, Ohio)
35th Annual Conference of the German Linguistic Society (DGfS), University of Potsdam, March 12-15 2013
Title: 'Information Structure'
Location: University of Potsdam, Germany
Date: 12th -15th March 2013

Description:
The German Linguistic Society (DGfS) and the Local Organizing Committee are pleased to invite you to the 35th Annual Conference of the German Linguistic Society, which will be hosted by the University of Potsdam on March 12-15, 2013.

The main topic of this year's conference is 'information structure'.


Invited Speakers:
Ina Bornkessel-Schlesewsky (University of Marburg)
Laurence Horn (Yale University)
Pia Quist (University of Copenhagen)
Ian Roberts (University of Cambridge)

The conference program will feature 14 workshops focusing on various topics in linguistics, including (but not restricted to) information structure. Calls for papers are issued for individual workshops, and announced separately.
All conference information (workshops, calls for papers, registration, etc.) is now available on our website: www.sfb632.uni-potsdam.de/~dgfs-2013/index_en.html
More information (hotels, program etc.) will be made available over the next months.

Conference fees: 20 to 55 Euros
Early registration deadline: Jan. 31, 2013

We look forward to welcoming you in Potsdam.

With best regards,
Heike Wiese and Malte Zimmermann
Organizers
CICLing 2013: 14th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, Samos, Greece, March 24-30, 2013
www.CICLing.org/2013

TOPICS:
All topics related with computational
linguistics, natural language processing,
human language technologies, information
retrieval, etc.

PUBLICATION:
LNCS - Springer Lecture Notes in Computer Science;
poster session: special issue of a journal

KEYNOTE SPEAKERS:
Sophia Ananiadou, Walter Daelemans,
Roberto Navigli, Michael Thelwall

CULTURAL PROGRAM:
Three days of cultural activities:
tours to Ephesus, Samos, and nearby islands

AWARDS:
Best paper, best student paper,
best presentation, best poster, best software

SUBMISSION DEADLINES:
November 30: registration of tentative abstract,
December 7: full text of registered papers

See complete CFP and contact on www.CICLing.org/2013
CONCEPT COMPOSITION & EXPERIMENTAL SEMANTICS/PRAGMATICS, Utrecht University, 2-3 September 2013, Utrecht Institute of Linguistics OTS, Submission deadline: April 1, 2013
CONCEPT COMPOSITION & EXPERIMENTAL SEMANTICS/PRAGMATICS
Utrecht University, Utrecht Institute of Linguistics OTS
2-3 September 2013

In conjunction with XPRAG-2013
logiccommonsense.wp.hum.uu.nl/events/workshop2013/

Invited Speakers:
Stephen Crain (Macquarie University)
James Hampton (City University London)
Hans Kamp (University of Stuttgart, University of Texas at Austin)

One of the hardest problems in experimental semantics and pragmatics is the way meanings of complex expressions are derived from simple lexical concepts and connected to concept representations. While concepts corresponding to simple words can be represented as feature lists or prototypes (Rosch & Mervis 1975, Hampton 2006), the ways in which such representations may be derived for composite expressions is highly puzzling, both in terms of experimental measures and in terms of formal analysis (Kamp & Partee 1995, Hampton & Jönsson 2012). Since the introduction of this problem by Osherson & Smith (1981), much experimental and theoretical work has been done by cognitive psychologists on the derivation of concept representations. However, in many ways this work has been carried out independently of related on-going work on meaning and use of logical operators (Crain/Khlentzos 2008) and compositionality (Bemis & Pylkkänen 2011). As a result, the interactions between concept combination, meaning and use of logical concepts, and compositionality principles have remained by and large underexplored.

The aim of this workshop is to bring together theoretical linguists, psycholinguists and cognitive psychologists in search of a common ground for on-going work on compositionality and concepts. Relevant questions are:
* Is there evidence for a general procedure mapping lexical concepts into concepts corresponding to complex expressions?
* Are there inherent and experimentally-supported distinctions between logical concepts (e.g. quantifiers, conjunctions and disjunction) and concepts corresponding to content words?
* How is the composition of concepts sensitive to contextual factors? Are there experimentally-supported generalizations to make in this domain?
* Are there significant distinctions in concept composition between different conceptual domains (space, time, quantification, boolean operators, colors, etc.)?
* What are the interactions between concept composition and phenomena involving vagueness, implicatures, or scalar expressions?

The workshop will be held in conjunction with XPRAG-2013, which is under the auspices of the ESF research network EuroXprag. The workshop is part of the VICI project “Between Logic and Common Sense” supported by NWO, the Netherlands Organisation for Scientific Research.

Submission details:
We welcome abstracts containing no more than 2 pages, on new experimental findings or formal theoretical developments in the area of concept composition.
Abstracts should be submitted as PDF files via EasyChair:
www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=ccesp2013
Conference code: CC&ESP 2013.

Important dates:
Submission deadline: April 1, 2013
Notification of acceptance: May 1, 2013
Workshop: September 2-3, 2013
XPRAG-2013: September 4-6, 2013

For practical questions, please email one of the organizers at Utrecht University:
Choonkyu Lee choonkyu.wordpress.com/about/
Eva Poortman evapoortman.wordpress.com/
Yoad Winter www.phil.uu.nl/~yoad/

Other relevant links:
Workshop logiccommonsense.wp.hum.uu.nl/events/workshop2013/
XPrag2013 xprag2013.wp.hum.uu.nl
XPrag Network www.euro-xprag.org/

Selected References
Bemis, D. K. and L. Pylkkänen. 2011. Simple Composition: An MEG investigation into the comprehension of minimal linguistic phrases. Journal of Neuroscience, 31(8): 2801-2814.
Crain, S. 2008. The interpretation of disjunction in universal grammar. Language and Speech 51, 151-169.
Crain, S. and D. Khlentzos. 2008. Is logic Innate? Biolinguistics 2(1), 24-56.
Hampton, J. and M. L. Jönsson. 2012. Typicality and compositionality: The logic of combining vague concepts. In M. Werning, W. Hintzen and E. Machery (Eds.), pp. 385-402. Oxford Handbook of Compositionality. Oxford: Oxford University Press.
Hampton, J. 2006. Concepts as Prototypes, in B.H.Ross (ed.), The Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory, Vol. 46. Amsterdam: Elsevier, 79-113.
Kamp, H. and B. Partee. 1995. Prototype Theory and Compositionality. Cognition 57:129-191.
Osherson, D. and E. Smith. 1981. On the adequacy of prototype theory as a theory of concepts. Cognition 9:35-58.
Rosch, E. R. and C. B. Mervis. 1975. Family resemblances: studies in the internal structure of categories. Cognitive Psychology 7: 573-605.
7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS, Bilbao, Spain, April 2-5, 2013
LATA 2013

Bilbao, Spain

April 2-5, 2013

Organized by:

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)

Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/LATA2013/

DEADLINES:Paper submission: November 9, 2012 (23:59h, CET)

Notification of paper acceptance or rejection: December 16, 2012

Final version of the paper for the LNCS proceedings: December 25, 2012

Early registration: January 2, 2013

Late registration: March 23, 2013

Starting of the conference: April 2, 2013

End of the conference: April 5, 2013

Submission to the post?conference journal special issue: July 5, 2013
Workshop Generative Approaches to Second Language Acquisition (GASLA-12), University of Florida, April 26-28 2013
Generative Approaches to Second Language Acquisition (GASLA)-12, April 26-28, 2013, University of Florida

Website: www.gasla12.com

Plenary speakers for GASLA:
Theodoros Marinis (University of Reading)
Bonnie D. Schwartz (University of Hawaii)
Ianthi Maria Tsimpli (Aristotle University of Thessaloniki & University of Reading )

Invited Workshop: “Applying Generative SLA to language teaching”
Joyce Bruhn de Garavito (Western Ontario University)
Kook-hee Gil (University of Sheffield)
Heather Marsden (University of York)
Roumyana Slabakova (University of Iowa)
David Stringer (Indiana University)
Lydia White (McGill University)
Melinda Whong (University of Leeds)

GASLA - 12- Faculty Organizing Committee: Jason Rothman, Ana de Prada Pérez, Wind Cowles, Edith Kaan, Gillian Lord, Eric Postdam, Caroline Wiltshire, and Steffi Wulff.
Student Organizing Committee: Jennifer Cabrelli Amaro, Tiffany Judy, and Diego Pascual y Cabo.
Workshop DISCOURSE EXPECTATIONS: THEORETICAL, EXPERIMENTAL, AND COMPUTATIONAL PERSPECTIVES, University of Tübingen (Germany), June 20-21, 2013
INVITED SPEAKERS AND PRELIMINARY TALK TITLES
- Arnout W. Koornneef (Utrecht University): On predictive reading
styles and the use of implicit causality information in pronoun
resolution
- Hannah Rohde (University of Edinburgh): What to do when a linguist
says she's expecting: Coherence and coreference expectations in
sentence processing
- Roger van Gompel (University of Dundee): Producing reference:
Psycholinguistic and computational perspectives

More information on the workshop will be made available continuously
under the following address:

detec2013.wordpress.com
French Phonology Network Meeting 2013 (RFP 2013), Nantes, July 1-3 2013
After the conferences organized in Orléans 2010, Tours 2011 and Paris 2012, the French Phonology Network (Réseau Franēais de Phonologie) is launching a new meeting in the same spirit that will take place in Nantes from July, 1st to 3rd, 2013 thanks to the LLing (EA3827, Université de Nantes), FoReLL (Université de Poitiers) and MSH-Ange Guépin.

Main session

Phonologists of every school or background are warmly welcome to participate. Issues at stake may be in the field of general phonology or of the phonological analysis of a linguistic phenomenon of a specific language.

Thematic sessions

This year we’d like to draw your attention to the fact that thematic sessions will be organized around 'Acquisition' and 'Harmony'.

Thematic session 1 : Acquisition
This thematic session aims at addressing the latest issues in the field of phonological acquisition of a first or second language. It will bring forward data which are unattested in adult’s languages and challenge phonological theories.
Thematic session 2 : Harmony
Harmony is a wide-spread process among the world’s languages. It may be defined as a syntagmatic change whereby a given segment absorbs some of the properties of another segment in the same phonological domain. When it is perceived as some kind of long-distance assimilation, harmony -which may be local (strict contiguity) or extended to a given domain (syllable, foot, word, phonological phrase)- may target vowels (vowel harmony) or consonants (consonant harmony). If locality seems to play a crucial role in its definition, harmony is also sensitive to directionality. Intervening segments (within the domain within which harmony applies) may prevent harmony to take place or be transparent: are these really invisible or are they somehow involved in the harmony process? Are harmony processes due to phonetic (e.g. phonologization of a coarticulation process) or to strictly phonological principles (e.g. computation of a restricted set of principles)?
This thematic session aims at bringing together people who are concerned with harmony in general phonology as well as with harmonic relations in speech perception and production, prosody, acquisition, development, the structuring of the lexicon, automatic speech recognition and speech synthesis (this list, of course, should not be interpreted as being exhaustive).

Invited speakers

* Phillip Backley (Tohoku Gakuin University, Sendai, Japon).
* Didier Demolin (GIPSA Grenoble / UMR 5216 , France).
* Andrew Nevins (University College London, Royaume-Uni)
* Bert Vaux (King’s College Cambridge, Royaume-Uni).
* Sophie Wauquier (Université de Paris 8 / UMR 7023, France).
* Leo Wetzels (Vrije Universiteit Amsterdam, Pays-Bas).
Summer School in Cognitive Linguistics, Bangor University, UK, July 22-26, 2013
www.bangor.ac.uk/cogling-summerschool

The Summer School in Cognitive Linguistics is a one-week international
programme held at Bangor University in July 2013. The Summer School will
consist of 16 courses on topics in cognitive linguistics and will be
taught by leading researchers in the field. Our teaching faculty will be
drawn from across the cognitive sciences and include local instructors
as well as distinguished researchers from outside Bangor.

The Summer School will also feature keynote speeches by Gilles
Fauconnier, Adele Goldberg, and Vyvyan Evans, and a poster session
during which participants can present their work and obtain feedback.

Teaching faculty:
- Benjamin Bergen (University of California, San Diego)
- Silke Brandt (Lancaster University)
- Daniel Casasanto (New School for Social Research, New York)
- Alan J. Cienki (Vrije Universiteit Amsterdam)
- Ewa Dabrowska (Northumbria University)
- Christopher Hart (Northumbria University)
- Willem Hollmann (Lancaster University)
- June Luchjenbroers (Bangor University)
- Laura Michaelis (University of Colorado, Boulder)
- Aliyah Morgenstern (Université Paris III – Sorbonne Nouvelle)
- Patrick Rebuschat (Bangor University)
- Gabriella Rundblad (King’s College London)
- Christopher Shank (Bangor University)
- Luc Steels (Vrije Universiteit Brussels)
- Thora Tenbrink (Bangor University)
- Alan Wallington (Bangor University)

This event provides a unique opportunity for students and researchers to
get a snapshot of the exciting work done in cognitive linguistics and to
discuss their research. It is also a wonderful opportunity to visit
North Wales and to enjoy some of the most beautiful landscapes and
historical sites in the United Kingdom.

Registration opens in October 2012 and closes in June 2013. Early-bird
rates are available for participants who register by April 15, 2013.
- Early-bird fee with accommodation: £475*
- Early-bird fee without accommodation: £375
*includes transfer to/from Manchester airport

For more information, please consult the Summer School website
( www.bangor.ac.uk/cogling-summerschool) or email the School Director,
Dr. Patrick Rebuschat (p.rebuschat(removeme)bangor.ac.uk).
9th International Conference on Natural Computation (ICNC 2013), Shenyang, China, July 23-25 2013
We cordially invite you to submit a paper to the upcoming 9th International Conference on Natural Computation (ICNC 2013) and the 10th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD 2013), to be jointly held from 23-25 July 2013 in Shenyang, China.

Shenyang, the largest city in Northeast China, has a celebrated history dating back to the Warring States of 476 BC. It is the birthplace of the Qing Dynasty (1644-1911) and has many cultural relics which symbolize the prosperity and subsequent decline of the last feudal dynasty in China. Shenyang has one of China's the two best preserved imperial palace complexes, along with the famous Zhaoling Tomb and Fuling Tomb. Shenyang is also renowned for its mild summer and mouth-watering local food.

As with the past ICNC-FSKD conferences, all papers in conference proceedings will be submitted to both EI Compendex and ISTP (ISI Proceedings), as well as IEEE Xplore. Extended versions of selected best papers will appear in an ICNC-FSKD special issue of an SCI-indexed journal. ICNC-FSKD 2013 is technically co-sponsored by the IEEE Circuits and Systems Society.

ICNC-FSKD is a premier international forum for scientists and researchers to present the state of the art of data mining and intelligent methods inspired from nature, particularly biological, linguistic, and physical systems, with applications to computers, circuits, systems, control, robotics, communications, and more. This is an exciting and emerging interdisciplinary area in which a wide range of theory and methodologies are being investigated and developed to tackle complex and challenging problems. The registration fee of US-D390 includes proceedings, lunches, dinners, banquet, coffee breaks, and all technical sessions.

To promote international participation of researchers from outside the country/region where the conference is held (i.e., China’s mainland), researchers outside of China’s mainland are encouraged to propose invited sessions. An honorarium of US-D400 will be enjoyed by the organizer(s) for each completed (with at least 6 registered papers) invited session. The first author of each paper in an invited session must not be affiliated with an organization in China’s mainland. "(Invited Paper)" may be added below the title of each paper in the invited sessions. Invited session organizers will solicit submissions, conduct reviews and recommend accept/reject decisions on the submitted papers. Invited session organizers will be able to set their own submission and review schedules, as long as a set of recommended papers is determined by 3 June 2013. Each invited session proposal should include: (1) the name, bio, and contact information of each organizer of the invited session; (2) the title and a short synopsis of the invited session. Please send your proposal to icnc_fskd_2013(removeme)126.com

For more information, visit the conference web page:

icnc-fskd.lntu.edu.cn/
1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICAL LANGUAGE AND SPEECH PROCESSING (SLSP 2013), Tarragona, Spain, July 29-31, 2013
Organised by:

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

Research Institute for Information and Language Processing (RIILP)
University of Wolverhampton

grammars.grlmc.com/SLSP2013/

**************************************************************
AIMS:

SLSP is the first event in a series to host and promote research on the wide spectrum of statistical methods that are currently in use in computational language or speech processing. It aims at attracting contributions from both fields. Though there exist large, well-known conferences including papers in any of these fields, SLSP is a more focused meeting where synergies between areas and people will hopefully happen. SLSP will reserve significant space for young scholars at the beginning of their careers.

VENUE:

SLSP 2013 will take place in Tarragona, 100 km. to the south of Barcelona.

SCOPE:

The conference invites submissions discussing the employment of statistical methods (including machine learning) within language and speech processing. The list below is indicative and not exhaustive:

- phonology, morphology
- syntax, semantics
- discourse, dialogue, pragmatics
- statistical models for natural language processing
- supervised, unsupervised and semi-supervised machine learning methods applied to natural language, including speech
- statistical methods, including biologically-inspired methods
- similarity
- alignment
- language resources
- part-of-speech tagging
- parsing
- semantic role labelling
- natural language generation
- anaphora and coreference resolution
- speech recognition
- speaker identification/verification
- speech transcription
- text-to-speech synthesis
- machine translation
- translation technology
- text summarisation
- information retrieval
- text categorisation
- information extraction
- term extraction
- spelling correction
- text and web mining
- opinion mining and sentiment analysis
- spoken dialogue systems
- author identification, plagiarism and spam filtering

STRUCTURE:

SLSP 2013 will consist of:

? invited talks
? invited tutorials
? peer-reviewed contributions

INVITED SPEAKERS:

Yoshua Bengio (Montréal), tutorial Learning Deep Representations
Christof Monz (Amsterdam), Challenges and Opportunities of Multilingual Information Access
Tanja Schultz (Karlsruhe Tech), Multilingual Speech Processing with a special emphasis on Rapid Language Adaptation

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit papers presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single?spaced pages (including eventual appendices) and should be formatted according to the standard format for Springer Verlag's LNAI series (see www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).

Submissions are to be uploaded to:

www.easychair.org/conferences/?conf=slsp2013

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNAI topical subseries of the LNCS series will be available by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containing peer-reviewed extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions will be by invitation.

REGISTRATION:

The period for registration is open from November 30, 2012 to July 29, 2013. The registration form can be found at:

grammars.grlmc.com/SLSP2013/Registration

DEADLINES:

Paper submission: March 5, 2013 (23:59h, CET)
Notification of paper acceptance or rejection: April 9, 2013
Final version of the paper for the LNAI proceedings: April 17, 2013
Early registration: April 24, 2013
Late registration: July 19, 2013
Submission to the post-conference journal special issue: October 31, 2013

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat

POSTAL ADDRESS:

SLSP 2013
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

Phone: +34-977-559543
Fax: +34-977-558386
7th HiSoN Summer School in Historical Sociolinguistics, Metochi, Kalloni, Lesbos, Greece, August 3-10 2013
This is the seventh summer school organised by the Historical Sociolinguistics Network (HiSoN) and it will offer seven courses by leading experts on modern and historical sociolinguistics, aimed at postgraduate students and young researchers. The venue is the monastery of Metochi-Kalloni on the island of Lesbos (Greece). Classes will take place in the morning and early evening and you will have the opportunity to present your own research at a special session. Our teachers and modules in 2013 will be

• Peter Trudgill (Agder)
on Contact-related Processes of Change in the History of English
• Joseph Salmons (UW Madison) on the Historical Sociolinguistics of Heritage Languages
• Doris Stolberg (IDS Mannheim)
on Language and Colonialism: German in the Pacific
• Peter Bakker (Århus)
on Distinct Men’s and Women’s Languages: When, Where, What & Why?
• Gijsbert Rutten (Leiden)
on Dutch in Modern Times: Historical Sociolinguistic Perspectives
• Michael Schulte (Agder)
on Historical Language Contact in Western Scandinavian:
Icelandic - Faroese - West Norwegian - Shetland and Orkney Norn
• Raymond Hickey (Duisburg-Essen)
on Phonological Typology in English

The school will last for one week and will cost £475 (if registered by May 1st or £575, if you register thereafter), which includes accommodation, three meals per day, tuition, and an excursion. There is space for only 40 students, so secure your place with a £100 deposit now!

For further information and registration, visit www.bris.ac.uk/german/hison/summerschool2013.html
sml-hison(removeme)bris.ac.uk
23rd conference of the European Second Language Association (EUROSLA), ACLC Amsterdam, August 28-31 2013, deadline for submitting proposals: Sunday, 10 February
The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) of the University of Amsterdam is pleased to announce that it will host EUROSLA 23, the 23rd conference of the European Second Language Association from 28 to 31 August, 2013. Plenary speakers are: Alison Mackey (Georgetown University, Washington DC and Lancaster University), Marianne Nikolov (University of Pécs), Pavel Trofimovich (Concordia University Montreal), and Rens Bod (University of Amsterdam). The theme of this year’s Language Learning roundtable is: “Acquisition orders in SLA: Perspectives from emergentism and dynamic systems theory.”

You are kindly invited to submit proposals for papers, posters, thematic colloquia and doctoral workshops on all areas of second language acquisition research. We expressly encourage the submission of posters. The deadline for all submissions is Sunday February 10, 2013. Please visit our website for more detailed information about the programme, the Language Learning roundtable, and for submission guidelines and procedures: www.uva.nl/eurosla23. If you have any questions, please contact us at eurosla23(removeme)uva.nl.

Please help us distribute this message. Forward it to anyone you think might be interested and have it distributed through relevant channels of communication at your institution.

Kind regards,

The organisers of EUROSLA 23, University of Amsterdam
Sixteenth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2013), Plzen (Pilsen), Czech Republic, September 1-5 2013
www.tsdconference.org


TSD NEWS

The TSD conference fee was significantly reduced. It is organized in parallel with SPECOM.

ABOUT CONFERENCE

The conference is organized by the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Pilsen, and the Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno. This year the conference is organized in parallel with the 15th International Conference on Speech and Computer (SPECOM). The conference is supported by International Speech Communication Association (ISCA).

Venue: Plzen (Pilsen), angelo Hotel (city center), Czech Republic

TSD SERIES

TSD series have evolved as a prime forum for interaction between researchers in both spoken and written language processing from all over the world. Proceedings of TSD form a book published by Springer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) series. The TSD proceedings are regularly indexed by Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index. LNAI series are listed in all major citation databases such as DBLP, SCOPUS, EI, INSPEC, or COMPENDEX.


TOPICS

Topics of the conference will include (but are not limited to):

Corpora and Language Resources (monolingual, multilingual,
text and spoken corpora, large web corpora, disambiguation,
specialized lexicons, dictionaries)

Speech Recognition (multilingual, continuous, emotional
speech, handicapped speaker, out-of-vocabulary words,
alternative way of feature extraction, new models for
acoustic and language modelling)

Tagging, Classification and Parsing of Text and Speech
(multilingual processing, sentiment analysis, credibility
analysis, automatic text labeling, summarization, authorship
attribution)

Speech and Spoken Language Generation (multilingual, high
fidelity speech synthesis, computer singing)

Semantic Processing of Text and Speech (information
extraction, information retrieval, data mining, semantic web,
knowledge representation, inference, ontologies, sense
disambiguation, plagiarism detection)

Integrating Applications of Text and Speech Processing
(machine translation, natural language understanding,
question-answering strategies, assistive technologies)

Automatic Dialogue Systems (self-learning, multilingual,
question-answering systems, dialogue strategies, prosody in
dialogues)

Multimodal Techniques and Modelling (video processing, facial
animation, visual speech synthesis, user modelling, emotions
and personality modelling)


OFFICIAL LANGUAGE

The official language of the event will be English. However, papers on processing of languages other than English are strongly encouraged.


FORMAT OF THE CONFERENCE

The conference program will include presentation of invited papers, oral presentations, and poster/demonstration sessions. Papers will be presented in plenary or topic oriented sessions.One day of the conference will be dedicated to tutorials and workshops.

Social events including a trip in the vicinity of Pilsen will allow additional informal interactions. Details about the social event will be available on the web page.
Workshop CONCEPT COMPOSITION & EXPERIMENTAL SEMANTICS/PRAGMATICS, Utrecht University, UIL OTS, September 2-3 2013
In conjunction with XPRAG-2013

logiccommonsense.wp.hum.uu.nl/events/workshop2013/

Invited Speakers:
Stephen Crain (Macquarie University)
James Hampton (City University London)
Hans Kamp (University of Stuttgart, University of Texas at Austin)

One of the hardest problems in experimental semantics and pragmatics is the way meanings of complex expressions are derived from simple lexical concepts and connected to concept representations. While concepts corresponding to simple words can be represented as feature lists or prototypes (Rosch & Mervis 1975, Hampton 2006), the ways in which such representations may be derived for composite expressions is highly puzzling, both in terms of experimental measures and in terms of formal analysis (Kamp & Partee 1995, Hampton & Jönsson 2012). Since the introduction of this problem by Osherson & Smith (1981), much experimental and theoretical work has been done by cognitive psychologists on the derivation of concept representations. However, in many ways this work has been carried out independently of related on-going work on meaning and use of logical operators (Crain/Khlentzos 2008) and compositionality (Bemis & Pylkkänen 2011). As a result, the interactions between concept combination, meaning and use of logical concepts, and compositionality principles have remained by and large underexplored.

The aim of this workshop is to bring together theoretical linguists, psycholinguists and cognitive psychologists in search of a common ground for on-going work on compositionality and concepts. Relevant questions are:
* Is there evidence for a general procedure mapping lexical concepts into concepts corresponding to complex expressions?
* Are there inherent and experimentally-supported distinctions between logical concepts (e.g. quantifiers, conjunctions and disjunction) and concepts corresponding to content words?
* How is the composition of concepts sensitive to contextual factors? Are there experimentally-supported generalizations to make in this domain?
* Are there significant distinctions in concept composition between different conceptual domains (space, time, quantification, boolean operators, colors, etc.)?
* What are the interactions between concept composition and phenomena involving vagueness, implicatures, or scalar expressions?

The workshop will be held in conjunction with XPRAG-2013, which is under the auspices of the ESF research network EuroXprag. The workshop is part of the VICI project “Between Logic and Common Sense” supported by NWO, the Netherlands Organisation for Scientific Research.

Submission details:
We welcome abstracts containing no more than 2 pages, on new experimental findings or formal theoretical developments in the area of concept composition.
Abstracts should be submitted as PDF files via EasyChair:
www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=ccesp2013
Conference code: CC&ESP 2013.

Important dates:
Submission deadline: April 1, 2013
Notification of acceptance: May 1, 2013
Workshop: September 2-3, 2013
XPRAG-2013: September 4-6, 2013

For practical questions, please email one of the organizers at Utrecht University:
Choonkyu Lee choonkyu.wordpress.com/about/
Eva Poortman evapoortman.wordpress.com/
Yoad Winter www.phil.uu.nl/~yoad/

Other relevant links:
Workshop logiccommonsense.wp.hum.uu.nl/events/workshop2013/
XPrag2013 xprag2013.wp.hum.uu.nl
XPrag Network www.euro-xprag.org/
17th World Congress of the International Applied Linguistics Association, Brisbane, Australia, 10-15 August 2014
Please visit the website www.aila2014.com and register ‘Your Expression of Interest’ to be kept informed of the details of this upcoming congress.
Job Announcements / Vacancies
Associate Professor in the area of child language and literacy, University of Southern Denmark . Deadline: February 1 2013
Stillingsbeskrivelse
The Center for Child Language, Institute for Language and Communication, University of Southern Denmark invites applicants for a position at the Associate Professor level in the area of child language and literacy development, to begin August 1st 2013.
This is a permanent position.

The Center for Child Language is the largest research environment on early child language in Denmark and houses several externally funded projects, including large ongoing randomized language and literacy intervention studies in both day care and family home contexts.
The studies are conducted in collaboration with national and international researchers and private and public organisations. The Center is also actively involved in national strategies initiated by government bodies. The successful candidate will be part of a research group with interests in linguistics, psychology, education and statistics.

We are seeking a candidate with a background in developmental psychology, educational science or a similar field whose research focuses on one or more of the following areas: early language/literacy/reading development in monolingual and/or bilingual children, language and literacy development in socially disadvantaged children, language assessment, early language and literacy interventions in day care contexts, family intervention. We are especially interested in applicants whose work complements the strengths of our current projects. The successful candidate will be expected to teach undergraduate and graduate courses and engage in research training. Fluency in Danish is not a requirement for appointment, but it will be expected eventually of the successful applicant.

Any queries or questions can be directed to the Head of the Institute of Language and Communication, Steffen Nordahl Lund snl(removeme)language.sdu.dk

Ansųgning, lųn og ansęttelsesforhold mv.
Applications will be assessed by an expert committee.
Applicants will be informed of their assessment by the university.

As part of the overall assessment of the applicant’s qualifications, an interview may be applied.

The successful applicant will be employed in accordance with the agreement between the Ministry of Finance and AC (the Danish Confederation of Professional Associations)
Cirkulęre om overenskomst for Akademikere i staten
2008 .

If the successful applicant has not documented teaching experience corresponding to assistant professor level, the applicant will be engaged on trial for the first 18 months.

Applicants are requested to forward:
• Curriculum vitae
• Certificates/Diplomas
• Co-author statements
• Teaching portfolio (please see below)
• A statement of research interests
• List of publications, please highlight the publications enclosed
• A maximum of 6 relevant publications
• List of all enclosures

Each enclosure must be numbered and marked with the applicant’s name. Enclosures must be assembled in sets. Applicants applying for an associate professorship at the Faculty of Humanities are requested to submit a teaching portfolio with the application as documentation for teaching experience as well as supervision qualifications – please read more at:
www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Intern%20information/Undervisningsportefoelje.aspx?sc_lang=en

The University encourages all interested persons to apply, regardless of age, gender, religious affiliation or ethnic background.

Please send the application marked “Job ID 126044” and enclosures, including publications on which the applicant wishes to be assessed – all in 4 copies - to University of Southern Denmark, Faculty of Humanities, Engstien 1, DK - 6000 Kolding, Denmark. The application deadline is
February 1st 2013 at 12.00 hours CET.

Til ansęttelse den: 1. august 2013
Ansųgningsfrist: 1. februar 2013 kl. 12:00
Tjenestested: Odense
Ansųgning męrket Stilling nr. 126044 sendes til:

Det Humanistiske Fakultetssekretariat - Kolding
Syddansk Universitet
Engstien 1
PhD student in historical linguistics of the Amerindian languages, Leiden University LUCL. Deadline: February 1 2013
PhD student in historical linguistics of the Amerindian languages (12-301)
The Faculty of Humanities Leiden University Centre for Linguistics

The Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) of the Faculty of Humanities is hosting a research programme entitled “The Linguistic Past of Mesoamerica and the Andes: A search for early migratory relations between North and South America”, funded by the European Research Council (ERC Advanced Grant). This programme focuses on the identification of linguistic, genetic and archaeological relations between Mesoamerica and the Middle Andes before European contact. It is conducted in collaboration with the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig (Germany).

We are looking for a:
PhD student in historical linguistics of the Amerindian languages (4 years, 38 hours per week)
Vacancy number: 12-301

Leiden University has a longstanding tradition in research in the world’s languages and features unique linguistic expertise. LUCL combines current theoretical insights and modern experimental methods in its research profile area ‘Language Diversity in the World’. For more information, see www.research.leiden.edu/research-profiles/language-diversity/.
Tasks
• Conducting original research (including field research and archival research) on the following topic: Analysis and historical development of the Purépecha language (Michoacįn, Mexico); its external genetic connections and its historical contact relations.
• Acquiring familiarity with traditional and innovative techniques in historical linguistic comparison.
• Writing a PhD thesis.
• Submitting research results for publication in peer-reviewed academic journals.
• Presenting papers at (international) conferences.
• Some teaching in the second and third year of the appointment.
• Organizing and participating in reading and discussion groups, seminars, workshops within LUCL and at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig.
Requirements
• A Master or equivalent degree in linguistics or a related field (completion of the MA thesis before the PhD project starts).
• Demonstrable affinity with historical linguistics and with indigenous languages of the Americas.
• A curious, enterprising, and creative mind and excellent analytical skills, evidence of which should emerge from the MA thesis.
• Good writing skills.
• A very good and demonstrable command of English.
• Fluency in Spanish recommended.
• Ability to work both independently and as part of a team.

We offer
The employment will be for a period of four years (first a contract of 18 months with an extension of 30 months after positive evaluation of capabilities and compatibility) and must lead to the completion of a PhD thesis. Appointment will be under the terms of the CAO (collective labour agreement) of the Dutch Universities. The gross monthly salary is set on € 2,042. - in the first year up to € 2,612. - gross per month in year four. An appointment with Leiden University includes a pension build-up and facilitates other benefits such as an annual holiday premium of 8% and an end-of-year premium of 8.3%. Candidates from outside the Netherlands may be eligible for a substantial tax break.
All our PhD students are embedded in the ‘Leiden University Graduate School of Linguistics’. In addition to thorough research training, our graduate school offers a variety of courses aimed at training of professional and personal skills. In addition, advanced courses to deepen scientific knowledge are offered by the national research school (LOT).

Information
For further information on the projects please contact: Prof. Dr. Willem Adelaar, w.f.h.adelaar(removeme)hum.leidenuniv.nl or on practical matters Gea Hakker, g.c.hakker(removeme)hum.leidenuniv.nl.

Applications
Applicants are kindly requested to submit the following documents electronically (in English):

1. A letter stating your motivation for the position
2. Curriculum vitae
3. References: the names of two persons whom we may contact for further information. One of these should be your MA thesis supervisor
4. Copies of your academic transcripts (or Dutch cijferlijst)
5. Copy of your MA thesis, and any other publication in English that is representative for your research qualities
Please submit the documents in two files:
File 1 – containing documents 1 to 4 ( PDF or Word file) using your last name underscore 1 as document name (e.g. BROWN_1.pdf).
File 2 – containing document 5 (PDF or Word file), using your last name underscore 2 as document name (e.g. BROWN_2.pdf).
If the documents are not in the requested format, the application will not be taken into account.

Applicants should submit their application (documents as described above) before 1 February 2013. Applications should be sent to vacatureslucl(removeme)hum.leidenuniv.nl, clearly indicating the application number.
The selection procedure will take place in February, and selected candidates may be invited for an interview in March 2013. You are kindly requested to be available in this period.
Acquisition following this advertisement is not appreciated
Joint postdoctoral fellowship position for 2013-2014, The Language and Cognitive Development Lab. Deadline: February 8 2013
The Language and Cognitive Development Lab (Dr. Susan Graham: psyc.ucalgary.ca/lcdlab/) and the Speech Development Lab (Dr. Suzanne Curtin: psychology.ucalgary.ca/speechlab/) are accepting applications for a joint postdoctoral fellowship position for 2013-2014.

The labs are in the Department of Psychology at the University of Calgary. The post-doctoral fellow will have the opportunity to collaborate on ongoing and planned studies exploring early word learning and categorization in infants and young children as well as develop new studies. The laboratories use behavioral and eye tracking techniques to investigate language and cognitive development in infancy. Research in the labs is funded by grants from NSERC, SSHRC, NSF, and NIH.

Applicants must recently have obtained, or expect to have, a Ph.D. in psychology or a related field, and can be either Canadian or foreign citizens.
The stipend for this postdoctoral fellowship will range between $45 000 and $50 000. The term is for one year, renewable for a second year.
With a population of over one million, Calgary is one of Canada’s largest head office cities and enjoys a vibrant economic climate based on energy, high-tech, financial services, and tourism. This business environment provides a variety of opportunities for scholars. Situated in the foothills of the Canadian Rocky Mountains, the city offers excellent year-round recreational opportunities.

Please submit a CV, cover letter with statement of research experience and interests, and names and contact information for 3 referees, to Dr. Susan Graham at grahams(removeme)ucalgary.ca and Dr. Suzanne Curtin@scurtin(removeme)ucalgary.ca by February 8, 2013
PhD students for three projects, collaboration Frysk Academy and ACLC (UvA Amsterdam). Deadline: February 8 2013
The Fryske Akademy is a scientific institute concerned with high-quality, innovative research in the fields of Frisian language, culture, history and society. Its research results are relevant to the society at large, being of regional, national and international importance. It has about 60 employees. The Fryske Akademy is an associated institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), which has its seat in Amsterdam.

Within the scope of the network program University Campus Fryslān we are looking for

PhD students for three projects

These international relevant projects are part of the collaboration with the ACLC (Amsterdam Centre for Language and Communication) of the University of Amsterdam.

1. Analogy and frequency effects in the Frisian verbal inflexion.
The goal of this study is to design a cognition/memory based algorithm that is able to replicate both the (near-) equilibrium stage and the shifts in verbal inflexion as observed during the last 300 years of Frisian language history. The model should help to disentangle the relation between token and type frequency and their impact on analogy and leveling in the restructuring of Frisian verbal paradigms.
Requirements
The candidate should have:
• a master’s degree with excellent grades in a relevant field;
• a solid background in linguistics; knowledge of computational linguistics and/or artificial intelligence will be to the advantage of the applicant and to the benefit of the project;
• experience in and affinity with empirical work involving corpora;
• a working knowledge of Dutch and Frisian or the competence to interpret the data – eventually after a training stage.
• good academic writing and presentation skills;
• good social and organizational skills;
• strong interest in a scientific career.

2. Cognitive effects and the character of Frisian-Dutch bilingualism among Frisian children.
The main goal of this project is to investigate the consequences of bilingualism for children’s linguistic and cognitive development. In contrast to widespread intuitions about the disadvantages of bilingualism, cognitive studies reveal enhanced executive functions for bilinguals. A specific objective of the study comprises establishing relationships between the level of bilingualism and cognitive growth by addressing the question of how bilingual a child needs to be to develop enhanced executive functions. The project will be executed in close cooperation with a parallel project in Utrecht/Amsterdam among bilingual children speaking immigrant languages.
Requirements
The candidate should have:
• a master’s degree with excellent grades in a relevant field;
• a solid background in linguistics; proven affinity with child language research;
• experience in and/or affinity with empirical work with psycho-linguistic testing and statistical data analysis;
• a working knowledge of Dutch and Frisian;
• good academic writing and presentation skills;
• good social and organizational skills;
• strong interest in a scientific career.

3. Language preservation and language loss in Frisian: a sociolinguistic profile.
The outcome of this project has to draw a profile of the different types of Frisian used nowadays and how these different profiles correlate with sociological, geographical and demographical variation in the society. Apart from obvious factors such as age and place (countryside – city), more insight is to be expected about the impact of language attitude, language habitat, language education and Frisian language media. This project will be executed in close cooperation with a wider language survey in Fryslān.
Requirements
The candidate should have:
• a master’s degree with excellent grades in a relevant field;
• a solid background in socio-linguistics;
• experience in and affinity with empirical work with socio-linguistic testing and statistical data analysis;
• a working knowledge of Dutch and Frisian;
• good academic writing and presentation skills;
• good social and organizational skills;
• strong interest in a scientific career.
Information
For additional information, please contact prof. dr. Arjen P. Versloot in Amsterdam, who is appointed the primary PhD-supervisor for these projects: www.uva.nl/contact/medewerkers/item/a.p.versloot.html?f=versloot
Websites: www.fryske-akademy.nl

Work location
The PhD students will work in Fryslān and be located at the Fryske Akademy, Ljouwert/Leeuwarden.

Appointment
The PhD students will be appointed for a period of up to 4 years. A contract will be given in the first instance for one year, with an extension for the following years on the basis of an evaluation of, amongst other things, a written piece of work.
We offer a full-time PhD-position (38 hours/week) for 4 years (preferred starting date: March 2013).
The starting salary (on a full time base) will be € 2042,- gross per month in the first year up to € 2.612,- gross per month in the last year. Favourable conditions of employment include holiday allowance and a year-end bonus, in accordance with the Collective Agreement for Dutch Universities (CAO Nederlandse Universiteiten). We offer an extensive package of fringe benefits.

Applications
Applications for the positions should include a motivation letter, Curriculum Vitae (with publication list, if applicable), a list of courses followed and grades obtained, a relevant research paper and/or thesis, and one or two references.
Please send in your application before February the 8th. 2013 to Fryske Akademy, for the attention of Cobi Vogelzang, PenO(removeme)fryske-akademy.nl stating the vacancy: 1.Analogy, 2.Cognitive or 3.Language.
Interviews are planned during the week of February 11th. until 15th.
15 RESEARCH POSITIONS (PhD, Post-Doc and Research Programmer) IN MACHINE TRANSLATION, PARSING, INFORMATION RETRIEVAL, INFORMATION EXTRACTION AND TEXT ANALYTICS AT CNGL, DCU, Dublin. Deadline: February 15 2013
CLOSING DATE FOR APPLICATIONS ALL POSITIONS: 15th FEBRUARY 2013
For more details please see: www.cngl.ie/vancancies.html
Postdoctoral Position in Language, Faculty in Department of Psychology and the Department of Communicative Disorders at the University of Wisconsin-Madison, Deadline March 1, 2013
Faculty in the Department of Psychology and the Department of Communicative Disorders at the University of Wisconsin-Madison are soliciting applications for a postdoctoral position in their NIH-funded Language Training Program: Acquisition and Adult Performance. The Program emphasizes the continuum of language acquisition to the adult state, including both language comprehension and production, including both typical and atypical performance and spanning behavioral, imaging, and computational approaches. The participating Psychology faculty are Martha Alibali, Morton Ann Gernsbacher, Maryellen MacDonald, Tim Rogers, Jenny Saffran, and Mark Seidenberg; participating faculty in Communicative Disorders are Jan Edwards and Susan Ellis Weismer. More information about language research and training faculty can be found at glial.psych.wisc.edu/index.php/gradpsychresearch/psychgradresearchfoci/200 (for the six Psychology faculty) and at www.comdis.wisc.edu/research.htm (for Drs. Edwards and Ellis Weismer).
The successful candidate will benefit from our cohesive group of faculty whose interests span language processes from speech perception to discourse, typical and atypical performance, and from infancy through adulthood. Facilities are excellent. Applicants should have developed research interests in one or more areas of language acquisition, adult comprehension, or adult production. They should be open to expanding their understanding of the relationship between acquisition and adult performance, though there is no requirement to conduct research in multiple age groups.
The position is for one year, with renewal for a second year pending satisfactory performance. Salary and benefits are set by NIH guidelines. Provisions of the training program limit funding to US citizens and permanent residents (green card holders). The candidate must have completed the Ph.D. before beginning the position. Ideally the position will begin in the Fall of 2013, but starting dates up to April 30, 2014 are permitted.
Applicants should send a CV, several reprints or preprints, and a statement of research interests. This statement should indicate a Language Training Program faculty member who would serve as a primary mentor, and optionally indicate additional training faculty to serve as a secondary mentor(s). The statement should also describe the candidate's goals for research and training during a postdoctoral position, including potential directions in which the candidate would like continue ongoing research and/or to expand his/her expertise into additional areas of language research, consistent with the goals of the training program. Applicants should also provide names of three recommenders and arrange for letters of recommendation to be sent separately. Applicant quality and fit with program faculty research are the primary criteria. Application materials and inquiries about the training program should be sent to languagepostdocs(removeme)mailplus.wisc.edu. Inquiries about faculty research can be directed to individual faculty. For fullest consideration, all materials should be received by March 1, 2013, however we will consider applications until the position is filled. UW-Madison is an Affirmative Action/Equal Opportunity Employer. Women and members of underrepresented groups are encouraged to apply.
Maryellen MacDonald
Donald P. Hayes Professor
Department of Psychology
University of Wisconsin-Madison
1202 West Johnson St.
Madison, WI 53705 USA

phone 608 262-3986, fax 608 253-4029
lcnl.wisc.edu/people/mcm/
Clinical Senior Lecturer/Reader in Speech and Language Therapy, UNIVERSITY OF MANCHESTER, UK. Deadline: March 15 2013
The School of Psychological Sciences, the University of Manchester UK seeks to appoint a full time Clinical Senior Lecturer/Reader in Speech and Language Therapy. You should hold a relevant PhD or equivalent, and have research interests, high quality publications and an outstanding international reputation for their research in either or both of the following: acquired neurological language disorders and/or paediatric language disorders.You will be a qualified speech and language therapist. clinical psychologist or any other relevant clinical health professional, e.g. neurology. Preferably candidates will be practising member of the Health and Care Professions Council (HCPC) or the relevant professional equivalent. You will contribute to academic teaching and support within your area of expertise, primarily to undergraduate BSc Honours students in Speech and Language Therapy. You will join one of the School research groups: the Neuroscience and Aphasia Research Unit (NARU) or Language Development and Disorders (LDD).

Further information and to apply for this vacancy please visit our website: www.jobs.manchester.ac.uk/Candidatesaa/Preview.aspx?clientid=73&attachmentid=6007
Postdoctoral position in Cognitive Neuroscience of Language at University of Maryland. Deadline: March 15 2013
Applications are solicited for a postdoctoral position in the Cognitive Neuroscience of Language Lab at the University of Maryland Department of Linguistics. Applicants should have a PhD in cognitive neuroscience, psychology, linguistics, or a related field. Prior experience in language processing research or fMRI is required, and experience in both is a distinct advantage. International applicants are welcome.

The successful candidate will contribute to research that seeks to combine the strengths of multiple neuroimaging and behavioral measures to understand the dynamics of language processing in the brain. The Department of Linguistics ( ling.umd.edu) is part of a large and vibrant community of language scientists across the UMD campus ( languagescience.umd.edu/). The department houses state-of-the-art facilities for conducting EEG and MEG research, and a 3T MRI scanner was installed on campus in 2011 as the centerpiece of the new Maryland Neuroimaging Center ( mnc.umd.edu/). Candidates who could contribute to the development of fMRI analysis routines and provide support to other members of the group in conducting fMRI experiments are thus especially desired.

The appointment will be made for one year beginning in Summer/Fall 2013, with possibility of renewal for a second year. Applications will be considered until the position is filled, but for best consideration please submit materials by March 15, 2013. Applicants should send a cover letter, a statement of research interests, relevant manuscripts and publications, and the names of 3 referees to Professor Ellen Lau at ellenlau(removeme)umd.edu.
Calls for papers for events
Call for papers for Olomouc Linguistics Colloquium, June 6-8 2013, Palackż University Czech Republic. Deadline: February 5 2013
The Olomouc Linguistics Colloquium is to be a general linguistics conference held at least biannually at Palackż University Olomouc. It will cover synchronic or diachronic aspects of grammar, phonology, or semantics. Papers can treat language description, language acquisition, performance, translation, or language deficits.

The 2013 Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco 2013) will be held on 6 – 8 June 2013 (Thurs. - Sat.) in Olomouc, Czech Republic in the recently restored Art Centre of Palackż University.

The topic of the conference will be Language use and linguistic structure. We look forward to contributions which include and justify proposals for linguisitic structure, and at the same time relate these structures to some aspect of language use, such as information structure, phonetics, meaning, etc.

Featured invited speakers
Liliane Haegeman (University of Ghent)
The structure and left-periphery of adverbial clauses
Geoffrey Leech (University of Lancaster)
The English noun phrase: aspects of its recent history
Joseph Emonds (Palackż University)
Adjectival morphology and agreements in Indo-European languages

Paper and poster sessions
Proposals are invited for oral presentations and posters in the form of abstracts related to the general topic. Poster sessions will be an integral part of the conference program. The language of the conference will be English, with certain dedicated sessions in German or Romance languages.

All abstract submissions will be anonymously reviewed by an international committee of linguists. Please read the more detailed abstract submission guidelines.

Publication venue
A selection of papers will be published in conference proceedings which will be submitted to the Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science).

There will be no conference fee.

Accommodation grants
Authors of accepted oral presentations (or two co-authors) will receive two nights' accommodation in a university dormitory (within walking distance of the conference venue).

Important dates
Extended abstract submission deadline: 5 February 2013
Notification of acceptance: 15 March 2013
Early Registration deadline (no fee involved): 15 April 2013
Conference: 6 – 8 June 2013
Call for Papers for Japanese Society for Language Sciences 15th Annual International Conference (JSLS2013), June 28-30 3013. Deadline: February 8 2013
The Japanese Society for Language Sciences (JSLS) invites proposals for our Fifteenth Annual International Conference (JSLS2013). JSLS2013 will be held at Kwassui Women’s University, Nagasaki, Japan. Kwassui Women’s University is located in Nagasaki City, two hours from Fukuoka, the nearest major international airport. We welcome proposals for two types of presentations: (1) oral presentations and (2) poster presentations. JSLS is a bilingual conference and papers and posters may be presented in either English or Japanese. Submissions are invited in any area related to language sciences.

Conference Dates: June 28th (Fri) – June 30th (Sun), 2013 (The conference will have a break in the morning of June 30 and will resume in the afternoon.)

Our plenary speakers will be:
James McClelland (Stanford University)
Ayumi Ueyama (Kyushu University)

The deadline for submission of abstracts is February 8th (Fri), 2013 (Japan Standard Time).
For more detailed information on the submission process, please visit the conference webpage,
www.jslsweb.sakura.ne.jp/jsls2013/

JSLS2013 Conference Committee Chair
Akihiro Kano (Kwassui Women’s University, Japan) For inquiries, please contact us at jsls2013-conf(removeme)googlegroups.com
JSLS: www.jsls.jpn.org/
Call for papers for International Child Phonology Conference (ICPC), Radboud University Nijmegen, June 10-12, 2013. Deadline: February 15 2013
Meeting Description

The International Child Phonology Conference (ICPC) is an annual conference on issues related to all aspects of children's speech-sound development. ICPC 2013 will take place at the Radboud University Nijmegen (The Netherlands), June 10-12, 2013. This year ICPC consists of a regular meeting on phonological acquisition (June 11-12) and a themed workshop on the perception-production interface in child phonology (June 10). For continuous updates, please check: www.childphonology.org

Call for Papers: General meeting

Presentations from recent meetings have covered a broad range of topics, including clinical topics, computational modeling, the relationship between continuous phonetic variation and abstract phonological knowledge, implications for phonological theory, typical and atypical development in infants, toddlers and older children, second-language issues, and both oral and signed languages. This list is by no means exclusive: we invite proposals for talks and posters covering any aspect of children's speech-sound development.

Following the child phonology conference tradition, there will be no invited speakers.

Call for Papers: Themed workshop on the perception - production interface in child phonology

The acquisition of phonology is traditionally studied from two perspectives: most researchers either focus on speech perception or on language production. Therefore, there is a gap in our understanding of the relationship between the two.

We invite contributions to the themed workshop that address the perception-production interface in child phonology. We explicitly encourage (new) collaborations between researchers across the two domains. Possible topics include (but are not restricted to)
-methodological advancements
-experimental and naturalistic data
-computational modeling
-typical and/or atypical development
-theoretical insights

Key dates
Abstract submission deadline: February 15, 2013
Notification of outcome: March 1, 2013
Conference: June 10-12, 2013
(Themed workshop: June 10, 2013; General meeting: June 11-12, 2013)
Contact

childphonology2013(removeme)gmail.com
www.childphonology.org
twitter.com/childphonology
Call for papers for Tilburg Gesture Research Meeting(TiGeR 2013),Tilburg University, June 19-21 2013. Deadline: February 20 2013
June 19-21, 2013
tiger.uvt.nl/

Deadline for submissions: February 20, 2013

TiGeR 2013 is the combined meeting of the 10th International Gesture Workshop (GW) and the 3rd Gesture and Speech in Interaction (GESPIN) conference, and is hosted by the Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC) of Tilburg University, The Netherlands.


During TiGeR 2013, we aim to bring together researchers working on empirical and technical approaches to gesture production and comprehension.


The meeting will contain a special theme-session on theoretical and computational models of gesture and speech production. During this special session, we will discuss and compare competing models of the speech-gesture interface, both from an empirical and a technical perspective, with the following invited speakers:


- Sotaro Kita (University of Birmingham, UK)
- Stefan Kopp (Bielefeld University, Germany)
- Catherine Pelachaud (CNRS, France)
- Jan de Ruiter (Bielefeld University, Germany)


Two other themes that we want to highlight during TiGeR 2013 are cross-cultural differences in gesture production/comprehension and language acquisition and gesture. These topics will be addressed by our invited speakers:


- Nick Enfield (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, The Netherlands)
- Danielle Matthews (University of Sheffield, UK)


TiGeR 2013 hopes to bring together researchers working on gesture from the social sciences and humanities as well as researchers from computer science and engineering, in order to further our understanding of human gesture production and improve the development of interactive systems that exploit gesture as a means of interacting with machines. We invite submissions on all topics related to gesture production and perception. Specific topics include, but are not limited to, the following list:


Gesture research:


- Gesture and speech or other natural modalities
- Gesture and adaptation
- Gesture and aphasia
- Gesture in cross-cultural comparisons
- Gesture in non-human primates
- Gesture and individual differences
- Gesture and language acquisition
- Gesture and sign language
- Gesture and multimodal dialogue
- Gesture and embodied cognition
- Gesture development and learning


Gesture application:


- Gesture in virtual and augmented reality
- Automatic gesture recognition and/or generation
- Gesture in embodied conversational agents
- Gesture and social signal processing
- Gesture for gaming and entertainment
- Gesture for audio-visual applications
- Gesture for therapy and rehabilitation
- Gesture for education


We invite papers for oral as well as for posters presentations. More detail about how to submit can be found here: tiger.uvt.nl/call-for-papers.html

The TiGeR 2013 Organizing Committee:


- Marieke Hoetjes, Tilburg University
- Emiel Krahmer, Tilburg University
- Lisette Mol, Tilburg University
- Karin van Nispen, Tilburg University
- Eric Postma, Tilburg University
- Marc Swerts, Tilburg University
- Paul Vogt, Tilburg University


If you have any questions, please feel free to contact the organizers at tiger2013tilburg(removeme)gmail.com.
Call for papers for Tilburg Gesture Research Meeting (TiGeR 2013), June 19-21 Tilburg University. Deadline: February 20 2013
TiGeR 2013
tiger.uvt.nl/

Tilburg Gesture Research Meeting
June 19-21, 2013

Deadline for submissions: February 20, 2013

NEWS:
- The registration fee for TiGeR 2013 will be € 50 (including lunch), excluding the TiGeR social program and dinner (which we expect to cost about € 50 as well).
- We are planning to organize a special issue in Gesture on models of speech-gesture production; a separate call for papers will be issued in the summer.

TiGeR 2013 is the combined meeting of the 10th International Gesture Workshop (GW) and the 3rd Gesture and Speech in Interaction (GESPIN) conference, and is hosted by the Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC) of Tilburg University, The Netherlands.

During TiGeR 2013, we aim to bring together researchers working on empirical and technical approaches to gesture production and comprehension.

The meeting will contain a special theme-session on theoretical and computational models of gesture and speech production. During this special session, we will discuss and compare competing models of the speech-gesture interface, both from an empirical and a technical perspective, with the following invited speakers:

- Sotaro Kita (University of Birmingham, UK)
- Stefan Kopp (Bielefeld University, Germany)
- Catherine Pelachaud (CNRS, France)
- Jan de Ruiter (Bielefeld University, Germany)

Two other themes that we want to highlight during TiGeR 2013 are cross- cultural differences in gesture production/comprehension and language acquisition and gesture. These topics will be addressed by our invited
speakers:

- Nick Enfield (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, The Netherlands)
- Danielle Matthews (University of Sheffield, UK)

TiGeR 2013 hopes to bring together researchers working on gesture from the social sciences and humanities as well as researchers from computer science and engineering, in order to further our understanding of human gesture production and improve the development of interactive systems that exploit gesture as a means of interacting with machines. We invite submissions on all topics related to gesture production and perception. Specific topics include, but are not limited to, the following list:

Gesture research:

- Gesture and speech or other natural modalities
- Gesture and adaptation
- Gesture and aphasia
- Gesture in cross-cultural comparisons
- Gesture in non-human primates
- Gesture and individual differences
- Gesture and language acquisition
- Gesture and sign language
- Gesture and multimodal dialogue
- Gesture and embodied cognition
- Gesture development and learning

Gesture application:

- Gesture in virtual and augmented reality
- Automatic gesture recognition and/or generation
- Gesture in embodied conversational agents
- Gesture and social signal processing
- Gesture for gaming and entertainment
- Gesture for audio-visual applications
- Gesture for therapy and rehabilitation
- Gesture for education

We invite papers for oral as well as for posters presentations. More detail about how to submit can be found here: tiger.uvt.nl/call-for-papers.html

The TiGeR 2013 Organizing Committee:

- Marieke Hoetjes, Tilburg University
- Emiel Krahmer, Tilburg University
- Lisette Mol, Tilburg University
- Karin van Nispen, Tilburg University
- Eric Postma, Tilburg University
- Marc Swerts, Tilburg University
- Paul Vogt, Tilburg University

If you have any questions, please feel free to contact the organizers at tiger2013tilburg(removeme)gmail.com.
Call for papers for 9th Morphology Meeting, September 2013 Dubrovnik. Deadline: February 28 2013
In September 2013 another linguistic meeting, 9th Mediterranean Morphology Meeting, will take place in Dubrovnik.

The theme of the conference is ‘Morphology and Semantics’. The relationship between form and meaning is a central topic of morphological research. It is of central relevance for our view of the architecture of grammar, the nature of morphological generalizations, and the structure of the lexicon. More specific issues are the systematicity in the interpretation of compounds, the polysemy and/or homonymy of affixes, the role of paradigmatic relations in the semantic interpretation of complex words, bracketing paradoxes, and semantic compositionality at the level of the word.
In addition, there will be a special section devoted to the morphology of Croatian. It is also possible to submit an abstract on other morphological topics, for which a number of slots will be reserved in the program.

Important dates
?deadline for abstract submission: February 28, 2013
?notification of decision: April 15, 2013
?program available: April 30, 2013
?registration: before July 1, 2013

For more information, please, read the Call for Papers on our website: mmm9.ffzg.unizg.hr (below CFP)

It would be our pleasure to see you once again in Dubrovnik,

mmm9.ffzg.unizg.hr/
Call for papers for Workshop 'Association for Linguistic Typology' (ALT 10), MPI Leipzig, August 14th - 18th, 2013. Deadline: February 28 2013
August 14th: Adjacent Workshop: The acquisition of case from a crosslinguistic perspective

The goal of this workshop is to bring together researchers working on the acquisition of case in as large a variety of languages as possible. Case systems vary greatly, both in size and in the kind of information they mark, ranging from syntactic, semantic to discourse-pragmatic information. Do children approach the expression of case in a similar way across languages or is the input the sole predictor of when and how specific cases are learned? To understand how children approach case learning we need to compare its development and use by both children and those they interact with in typologically different languages. Some of the main questions we would like to address in this workshop are:
• What are the main challenges to the learning of case in the language(s) that you are presenting?
• What is the order of cases learned?
• What are the criteria for productivity?
• What are the patterns of use both in the language of the child and the input?
• What are the interrelations between the acquisition of case and agreement or word order?
Organized by: Sabine Stoll and Elena Lieven
Deadline for receipt of abstract: February 28
Notification of acceptance: May 1

Date
14. August
Venue
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
Deutscher Platz 6
04103 Leipzig
Germany

How to submit an abstract
Send your abstract as an e-mail attachment to: sabine.stoll(removeme)uzh.ch
Subject header: (your name) ALT acquisition workshop abstract
Include these things in the body of the email:
• Authors' names
• Abstract title
• Contact information: e-mail, phone, fax

Abstract specifications
Maximum length: 500 words or 1 single-spaced page.
Please put this information at the top of your abstract:
• Abstract title
File format: PDF
Name: Give your pdf a filename with the language you are working on.
Anonymity: Abstracts must be anonymous: do not put your name or other identifying information on the abstract. Also, please anonymize your pdf by removing identifying information.

If your paper is accepted but you do not have sufficient funds to attend the conference, then it may be possible to provide some financial support. But we should emphasize that funds are extremely limited and presenters should make every effort to obtain funds from other sources.

Contact
Sabine Stoll
Psycholinguistics Research Unit
University of Zurich
Plattenstrass 54
8032 Zürich
Phone: +41 44 63 402 31
E-mail: sabine.stoll(removeme)uzh.ch
Call for papers for 5th biennial Experimental Pragmatics conference, September 4-6, 2013, at Utrecht University. Deadline March 1 2013
Second call for papers

The 5th biennial Experimental Pragmatics conference will be held from September 4-6, 2013, at Utrecht University, Utrecht, the Netherlands, under the auspices of the ESF research network EuroXprag ( www.euro-xprag.org/)

The Experimental Pragmatics series aims at fostering interaction between linguistic, psychological, and philosophical approaches to utterance interpretation. Previous conferences in this series were held in Cambridge (2005), Berlin (2007), Lyon (2009) and Barcelona (2011).

Conference website: xprag2013.wp.hum.uu.nl/

Invited speakers:

Stephen Crain (Sydney)
Nick Enfield (Nijmegen)
Napoleon Katsos (Cambridge)
Emiel Krahmer (Tilburg)
Petra Schumacher (Mainz)

Submission of abstracts:

We invite abstracts for oral presentations as well as posters on any topic related to experimental pragmatics. Abstracts should be strictly anonymous, in pdf format. They should not exceed two pages DIN A4, have 2.5cm margins on all sides, and in 12pt font.

Abstracts must be submitted electronically via Easychair at:
www.easychair.org/conferences/?conf=xprag2013. When you submit your abstract, you will be asked to indicate whether it is submit for oral or poster presentation, or both.

The number of submissions is limited to 1 individual and 1 joint abstract or 2 joint abstracts per author.

Abstracts will be evaluated through peer reviewing. The deadline for the submission of abstracts is March 1, 2013. Authors will be notified by May 1, 2013.

Important Dates:

Submission deadline: March 1, 2013
Notification of acceptance: May 1, 2013

Conference date: September 4-6, 2013
Call for papers for SLSP 2013, July 29-31, 2013, Tarragona, Spain. Deadline: March 5 2013
1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICAL
LANGUAGE AND SPEECH PROCESSING

Organised by:

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

Research Institute for Information and Language Processing (RIILP)
University of Wolverhampton

grammars.grlmc.com/SLSP2013/

*********************************************************************

AIMS:

SLSP is the first event in a series to host and promote research on the wide spectrum of statistical methods that are currently in use in computational language or speech processing. It aims at attracting contributions from both fields. Though there exist large, well-known conferences including papers in any of these fields, SLSP is a more focused meeting where synergies between areas and people will hopefully happen. SLSP will reserve significant space for young scholars at the beginning of their careers.

VENUE:

SLSP 2013 will take place in Tarragona, 100 km. to the south of Barcelona.

SCOPE:

The conference invites submissions discussing the employment of statistical methods (including machine learning) within language and speech processing. The list below is indicative and not exhaustive:

- phonology, morphology
- syntax, semantics
- discourse, dialogue, pragmatics
- statistical models for natural language processing
- supervised, unsupervised and semi-supervised machine learning methods applied to natural language, including speech
- statistical methods, including biologically-inspired methods
- similarity
- alignment
- language resources
- part-of-speech tagging
- parsing
- semantic role labelling
- natural language generation
- anaphora and coreference resolution
- speech recognition
- speaker identification/verification
- speech transcription
- text-to-speech synthesis
- machine translation
- translation technology
- text summarisation
- information retrieval
- text categorisation
- information extraction
- term extraction
- spelling correction
- text and web mining
- opinion mining and sentiment analysis
- spoken dialogue systems
- author identification, plagiarism and spam filtering

STRUCTURE:

SLSP 2013 will consist of:

? invited talks
? invited tutorials
? peer?reviewed contributions

INVITED SPEAKERS:

to be announced

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit papers presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single?spaced pages (including eventual appendices) and should be formatted according to the standard format for Springer Verlag's LNAI series (see www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).

Submissions are to be uploaded to:

www.easychair.org/conferences/?conf=slsp2013

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNAI topical subseries of the LNCS series will be available by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containing peer?reviewed extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions will be by invitation.

REGISTRATION:

The period for registration is open from November 30, 2012 to July 29, 2013. The registration form can be found at:

grammars.grlmc.com/SLSP2013/Registration

DEADLINES:

Paper submission: March 5, 2013 (23:59h, CET)
Notification of paper acceptance or rejection: April 9, 2013
Final version of the paper for the LNAI proceedings: April 17, 2013
Early registration: April 24, 2013
Late registration: July 19, 2013
Submission to the post?conference journal special issue: October 31, 2013

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat
Call for Papers for GALA 2013, University of Oldenburg, September 5-7 2013. Deadline: March 15 2013
The conference will focus on first and second language acquisition, bilingual acquisition, language pathology and language development in hearing impaired children. There will be two parallel main sessions, two poster sessions and two workshops. The workshops will be held on hearing impairment (organized by Esther Ruigendijk), and bilingual SLI (organized by Cornelia Hamann), for which we especially solicit abstracts.

Plenary Speakers
Naama Friedmann (Tel Aviv University)
Petra Hendriks (Rijksuniversiteit Groningen)
Susanne Carroll and Jürgen Meisel
(University of Calgary, Universität Hamburg)
Laurice Tuller (Université Franēois-Rabelais de Tours)

Program Committee
Adriana Belletti
Joćo Costa
Jill de Villiers
Naama Friedmann
Anna Gavarró
Cornelia Hamann
Theo Marinis
Esther Ruigendijk
Petra Schulz
Stavroula Stavrakaki
Laurice Tuller
Fred Weerman


Description:
Talks for the main sessions and the workshops will be 20 minutes long, followed by 10 minutes discussion. At most one single-authored and one joint abstract (or two joint abstracts) per author will be considered. Please indicate in your submission whether you want your abstract to be considered for a talk (specify if for one of the main sessions or workshops) or for a poster, or for both. Abstracts should be submitted by e-mail:

gala2013(removeme)uni-oldenburg.de

Guidelines for Abstracts:
Abstracts should be at most two pages, please only figures and references on the second (12 Times New Roman, single-spaced, 2.5 margins). An anonymous abstract and an abstract with the author's name/s and affiliation should be sent by e-mail as a word or a pdf attachment (please use pdf if special symbols are used). The abstract with name and affiliation included should be structured as follows:

Title (bold, left justified)
Author's name/s (left justified)
Affiliation (left justified)
Abstract

Submission deadline: March 15th, 2013
Notification of acceptance: May 1st, 2013
Call for Papers for ESSLLI 2013 STUDENT SESSION, Düsseldorf, Germany, August 5-16, 2013. Deadline: April 1 2013
Held during
The 25th European Summer School
in Logic, Language and Information

www.easychair.org/conferences/?conf=essllistus2013

ABOUT:

The Student Session of the 25th European Summer School in Logic, Language, and Information (ESSLLI) will take place in Düsseldorf, Germany on August 5-16, 2013. We invite submissions of original, unpublished work from students in any area at the intersection of Logic & Language, Language & Computation, or Logic & Computation. Submissions will be reviewed by several experts in the field, and accepted papers will be presented orally or as posters and will appear in the student session proceedings in Springer. This is an excellent opportunity to receive valuable feedback from expert readers and to present your work to a diverse audience.

A SEPARATE POSTER SESSION: Note that this year there are two separate kinds of submissions, one for the oral presentations and one for the posters. This means that papers can be directly submitted as posters. Reviewing and ranking will be done separately. We particularly encourage submissions for posters.


More detailed guidelines regarding submission can be found on the Student Session website: stus2013.loriweb.org/, (links to previous years' proceedings are also available there).

Please direct inquiries about submission procedures or other matters relating to the Student Session to margotcolinet(removeme)gmail.com

For general inquiries about ESSLLI 2013, please consult the main ESSLLI 2013 page, esslli2013.de/.


Kind regards,

The ESSLLI 2013 Student Session Organization Committee,


Chair:

Margot Colinet (Université Paris Diderot-Paris 7)

LOCO (LOgic and Computation) co-chairs:

Ronald de Haan (Technische Universität Wien)

Micha? Zawidzki (Uniwersytet ?ódzki)

LOLA (LOgic and LAnguage) co-chairs:

Agata Renans (Universität Potsdam)

Barbara Tomaszewicz (University of Southern California)

LACO (LAnguage and Computation) co-chairs:

Pierre Bourreau (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)

Julia Zinova (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
Call for Papers CONCEPT COMPOSITION & EXPERIMENTAL SEMANTICS/PRAGMATICS, Utrecht University, September 2-3 2013, (UIL OTS) Deadline: April 1 2013
CONCEPT COMPOSITION & EXPERIMENTAL SEMANTICS/PRAGMATICS
Utrecht University, Utrecht Institute of Linguistics OTS
2-3 September 2013

In conjunction with XPRAG-2013
logiccommonsense.wp.hum.uu.nl/events/workshop2013/

Invited Speakers:
Stephen Crain (Macquarie University)
James Hampton (City University London)
Hans Kamp (University of Stuttgart, University of Texas at Austin)

One of the hardest problems in experimental semantics and pragmatics is the way meanings of complex expressions are derived from simple lexical concepts and connected to concept representations. While concepts corresponding to simple words can be represented as feature lists or prototypes (Rosch & Mervis 1975, Hampton 2006), the ways in which such representations may be derived for composite expressions is highly puzzling, both in terms of experimental measures and in terms of formal analysis (Kamp & Partee 1995, Hampton & Jönsson 2012). Since the introduction of this problem by Osherson & Smith (1981), much experimental and theoretical work has been done by cognitive psychologists on the derivation of concept representations. However, in many ways this work has been carried out independently of related on-going work on meaning and use of logical operators (Crain/Khlentzos 2008) and compositionality (Bemis & Pylkkänen 2011). As a result, the interactions between concept combination, meaning and use of logical concepts, and compositionality principles have remained by and large underexplored.

The aim of this workshop is to bring together theoretical linguists, psycholinguists and cognitive psychologists in search of a common ground for on-going work on compositionality and concepts. Relevant questions are:
* Is there evidence for a general procedure mapping lexical concepts into concepts corresponding to complex expressions?
* Are there inherent and experimentally-supported distinctions between logical concepts (e.g. quantifiers, conjunctions and disjunction) and concepts corresponding to content words?
* How is the composition of concepts sensitive to contextual factors? Are there experimentally-supported generalizations to make in this domain?
* Are there significant distinctions in concept composition between different conceptual domains (space, time, quantification, boolean operators, colors, etc.)?
* What are the interactions between concept composition and phenomena involving vagueness, implicatures, or scalar expressions?

The workshop will be held in conjunction with XPRAG-2013, which is under the auspices of the ESF research network EuroXprag. The workshop is part of the VICI project “Between Logic and Common Sense” supported by NWO, the Netherlands Organisation for Scientific Research.

Submission details:
We welcome abstracts containing no more than 2 pages, on new experimental findings or formal theoretical developments in the area of concept composition.
Abstracts should be submitted as PDF files via EasyChair:
www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=ccesp2013
Conference code: CC&ESP 2013.

Important dates:
Submission deadline: April 1, 2013
Notification of acceptance: May 1, 2013
Workshop: September 2-3, 2013
XPRAG-2013: September 4-6, 2013

For practical questions, please email one of the organizers at Utrecht University:
Choonkyu Lee choonkyu.wordpress.com/about/
Eva Poortman evapoortman.wordpress.com/
Yoad Winter www.phil.uu.nl/~yoad/

Other relevant links:
Workshop logiccommonsense.wp.hum.uu.nl/events/workshop2013/
XPrag2013 xprag2013.wp.hum.uu.nl
XPrag Network www.euro-xprag.org/

Selected References
Bemis, D. K. and L. Pylkkänen. 2011. Simple Composition: An MEG investigation into the comprehension of minimal linguistic phrases. Journal of Neuroscience, 31(8): 2801-2814.
Crain, S. 2008. The interpretation of disjunction in universal grammar. Language and Speech 51, 151-169.
Crain, S. and D. Khlentzos. 2008. Is logic Innate? Biolinguistics 2(1), 24-56.
Hampton, J. and M. L. Jönsson. 2012. Typicality and compositionality: The logic of combining vague concepts. In M. Werning, W. Hintzen and E. Machery (Eds.), pp. 385-402. Oxford Handbook of Compositionality. Oxford: Oxford University Press.
Hampton, J. 2006. Concepts as Prototypes, in B.H.Ross (ed.), The Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory, Vol. 46. Amsterdam: Elsevier, 79-113.
Kamp, H. and B. Partee. 1995. Prototype Theory and Compositionality. Cognition 57:129-191.
Osherson, D. and E. Smith. 1981. On the adequacy of prototype theory as a theory of concepts. Cognition 9:35-58.
Rosch, E. R. and C. B. Mervis. 1975. Family resemblances: studies in the internal structure of categories. Cognitive Psychology 7: 573-605.
Call for papers for BUCC, SIXTH WORKSHOP ON BUILDING AND USING COMPARABLE CORPORA, August 8 Sofia, Bulgaria. Deadline: April 26 2013
When: 8 August 2013
Where: Sofia, Bulgaria, co-located with ACL2013
Deadline for papers: 26 April 2013
Notification of acceptance: 24 May 2013
Camera-ready deadline: 7 June 2013
Website: comparable.limsi.fr/bucc2013/
Website for submissions: www.softconf.com/acl2013/BUCC2013/
Call for Papers for THE TENTH INTERNATIONAL TBILISI SYMPOSIUM ON LANGUAGE, LOGIC AND COMPUTATION, September 23-27, Georgia. Deadline: May 1 2013
Website: www.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2013
**************************************************************CALL FOR PAPERS

The Tenth International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation will be held on 23-27 September 2013 in Georgia. The Programme Committee invites submissions for contributions on all aspects of language, logic and computation. Work of an interdisciplinary nature is particularly welcome. Areas of interest include, but are not limited to:

* Algorithmic game theory
* Computational social choice
* Constructive, modal and algebraic logic
* Formal models of multiagent systems
* Historical linguistics, history of logic
* Information retrieval, query answer systems
* Language evolution and learnability
* Linguistic typology and semantic universals
* Logic, games, and formal pragmatics
* Logics for artificial intelligence
* Natural language syntax, semantics, and pragmatics

Authors can submit an abstract of four pages (including references) at the EasyChair conference system here:

www.easychair.org/conferences/?conf=tbillc2013

PROGRAMME

The programme will include the following invited lectures and tutorials.

Tutorials:

Logic: Rosalie Iemhoff (Utrecht)
Language: Daniel Altshuler (Duesseldorf)
Computation: Samson Abramsky (Oxford)

Invited Lectures:

Balder ten Cate (Santa Cruz)
Agata Ciabattoni (Vienna)
Thomas Colcombet (Paris)
Galit Sassoon (Jerusalem)
Alexandra Silva (Nijmegen)
Sergei Tatevosov (Moscow)

WORKSHOPS

There will also be a workshop on Algebraic Proof Theory organized by A. Ciabattoni and R. Iemhoff and a workshop on Aspect organized by D. Altshuler, D. Hole and S. Tatevosov.

PUBLICATION INFORMATION

Post-proceedings of the symposium will be published in the LNCS series of Springer.

IMPORTANT DATES

Submission deadline: May 1, 2013
Notification: July 1, 2013
Final abstracts due: August 1, 2013
Registration deadline: September 1, 2013
Symposium: September 23-27, 2013

Programme and submission details can be found at:

www.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2013/
EIGHTH WORKSHOP ON STATISTICAL MACHINE TRANSLATION, August 8-9, 2013, Sofia, Bulgaria. Deadline: June 7 2013
(co-located with ACL 2013, )
www.statmt.org/wmt13/


*** CALL FOR PAPERS ***

We invite the submission of scientific papers on topics related to MT.
Topics of interest include, but are not limited to:

* word-based, phrase-based, syntax-based SMT
* using comparable corpora for SMT
* incorporating linguistic information into SMT
* decoding
* system combination and selection
* error analysis
* manual and automatic method for evaluating MT
* quality estimation of MT
* scaling MT to very large data sets

SHARED TASKS

The workshop will feature three shared tasks:

* a translation task
* a task to test automatic evaluation metrics
* a translation quality estimation task

Separate emails will announce the details about the tasks.

PAPER SUBMISSION INFORMATION

Submissions will consist of regular full papers of 6-10 pages, plus
additional pages for references, formatted following the ACL 2013
guidelines. In addition, shared task participants will be invited to
submit short papers (4-6 pages) describing their systems or their
evaluation metrics. Both submission and review processes will be
handled electronically.

We encourage individuals who are submitting research papers to
evaluate their approaches using the training resources provided by
this workshop and past workshops, so that their experiments can be
repeated by others using these publicly available corpora.

IMPORTANT DATES

Paper submissions:

Paper submission deadline: June 7, 2013
Notification of acceptance: June 24, 2013
Camera-ready deadline: July 5, 2013

Shared tasks:

Release of translation task training data: Early February 2013
Release of translation task test set: April 29, 2013
Submission deadline for translation task: May 3 2013
Release of quality estimation task training data: February 28 2013
Release of quality estimation task test data: May 25, 2013
Release of system outputs for metrics task: May 10, 2013
Submission deadline for metrics task and quality estimation task: May
31, 2013
Manual evaluation period: May 17, 2013 - June 7, 2013


Workshop in Sofia following ACL: August 8-9, 2013

ORGANIZERS

Ondrej Bojar (Charles University in Prague)
Christian Buck (University of Edinburgh)
Chris Callison-Burch (Johns Hopkins University)
Barry Haddow (University of Edinburgh)
Philipp Koehn (University of Edinburgh)
Christof Monz (University of Amsterdam)
Matt Post (Johns Hopkins University)
Herve Saint-Amand (University of Edinburgh)
Lucia Specia (University of Sheffield)
Call for papers for Morphology Meeting 2013 (Morfologiedagen 2013), December 13-14 2013, Fryske Akademy Leeuwarden. Deadline: September 15 2013
Call for papers Morphology Meeting 2013
in Leeuwarden, the Netherlands.

Deadline: September 15th, 2013

Date: Friday, December 13th, 2013
(and depending on participation also Saturday, December 14th, 2013)
Fryske Akademy
Leeuwarden, The Netherlands

After the successful conference in Leiden in September 2012, the next edition of the Morphology Meeting (de Morfologiedagen) will be in Leeuwarden, hosted by the Fryske Akademy, which celebrates its 75th birthday this year.

We would like to receive abstracts (maximally 300 words) about all possible aspects of especially Dutch and Frisian morphology, before September 15th, 2013, by e-mail at the following address: jspoelstra(removeme)fryske-akademy.nl. Please use the subject: “abstract Morphology Meeting”. The conference languages are English, Dutch and German.

Presentations: 30 min. (incl. 10 min. for discussion)

Organization: Siebren Dyk, Eric Hoekstra, Janneke Spoelstra and Willem Visser (Fryske Akademy, Leeuwarden, the Netherlands)

For more information: ehoekstra(removeme)fryske-akademy.nl.
Extra
1-year (30 ECTS credits) graduate program in Linguistics, Department of Linguistics at Geneva
For students who hold an MA degree in Linguistics or an equivalent diploma. Courses are in English and French:

here is the first announcement for your post-grade program (Certificat de Spécialisayion) at the department of linguistics, University of Geneva:

English www.unige.ch/lettres/linguistique/Enseignement/postgrade_en.html
French www.unige.ch/lettres/linguistique/Enseignement/postgrade_en.html

For any further details on the program, please contact ur.shlonsky(removeme)unige.ch
Anne Cutler Reisbeurs voor (psycho-) linguļsten
Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren heeft per 2012 een reisbeurs ingesteld voor jonge vrouwelijke postdocs tot 3 jaar na promotie (met verlengingsclausule) genaamd Distinguished Women Scientists Fund 2012 / Anne Cutler.
Anne Cutler was de initiator, vandaar dat haar naam er dikt jaar aan is verbonden en dat de reisbeurs bestemd is voor een postdoc (psycho-) linguļstiek, zie ook: www.lnvh.nl/site/DWS-Fund/DWSF, en voor reglement en inschrijfformulier: www.lnvh.nl/site/DWS-Fund/Reglement-DWSF-2012.
Oproep indienen aanvragen KNAW Akademie Colloquia 2014. Deadline: 1 maart 2013
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) nodigt u van harte uit een aanvraag in te dienen voor de organisatie van een Akademie Colloquium in 2014, waaraan de KNAW financiėle en logistieke steun verleent.

Doel van een Akademie Colloquium is het bijeenbrengen van een selecte groep wetenschappelijk onderzoekers uit binnen- en buitenland. De deelnemers aan een Colloquium zijn met zorg geselecteerde experts. Op het thema zijn, binnen het vakgebied, belangrijke innovatieve ontwikkelingen te verwachten.

In 2014 kunnen zes ą zeven Colloquia in het Trippenhuis worden georganiseerd. De bijdrage van de KNAW in het exploitatietekort bedraagt maximaal 6.500 euro per dag. Voor de organisatie van een bijbehorende masterclass met promovendi is een additionele bijdrage van maximaal 3.500 euro beschikbaar.

Daarnaast levert het Bureau van de KNAW kosteloos organisatorische en administratieve ondersteuning aan de organisator van het Colloquium.
De deadline voor indienen van aanvragen is: 1 maart 2013.

Voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagformulieren:
www.knaw.nl/colloquia
Telefoon 020 551 0747
martine.wagenaar(removeme)bureau.knaw.nl