October 18th, 2013

LOT Announcements / events
Announcement LOT Winterschool 2014
For information about the LOT Winterschool 2014 at VU University see:
www.lotschool.nl/files/schools/2014_Winterschool_Amsterdam_VU/

Registration for the LOT Winterschool will open October 15 at the latest.
Oproep LOT Populariseringsprijs 2013
Oproep LOT Populariseringsprijs 2013
Aan alle taalkundigen in Nederland

LOT looft dit jaar wederom de Populariseringsprijs uit, ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over een taalwetenschappelijk onderwerp.

De definitie van in aanmerking komende publicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor dit doel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal - artikelen, boeken, cd-roms, video's, radio - en televisieprogramma's, websites et cetera. Alleen publicaties met een verschijningsdatum tussen 1 sept 2012 en 31 oktober 2013 kunnen worden voorgedragen.
De bijdrage dient in het Nederlands te rapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door een in Nederland werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienen de essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk te maken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

De omvang van de LOT-prijs bedraagt 1000 Euro.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordeling inzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse taalkundige een reeds gepubliceerde bijdrage van een collega (dus niet van eigen hand) voordragen voor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage gemotiveerd aan te melden. Bij voordracht dient vermeld te worden: Naam voorgedragene, titel bijdrage, (e-mail)adres voorgedragene, motivatie voordracht.

De inzendingen worden beoordeeld door een door het LOT benoemde jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla, samen met het bekend maken van de uitslag van de AVT-Anéla dissertatieprijs. Het Taalgala zal plaatsvinden op zaterdag 1 februari in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending/voordracht is 1 november 2013. Inzendingen / voordrachten kunnen gestuurd worden naar LOT, o.v.v. LOT Populariseringsprijs, Trans 10, 3512 JK Utrecht of via e-mail naar LOT(removeme)uu.nl.

Het bestuur hoopt op een overvloedige inzending. De noodzaak tot effectievere publieksvoorlichting over aard en kwaliteit van het taalkundig onderzoek in Nederland en de resultaten daarvan blijft onverminderd aanwezig.

Het reglement is digitaal in te zien via de volgende link: www.lotschool.nl/files/Reglementpopulariseringsprijs.pdf

Namens het LOT-bestuur,
Frank Wijnen, Wetenschappelijk directeur
Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen
Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/vakgebieden/taalwetenschappen

Actueel:

"Ze roepen 'Hou het straat', dus ik timmer aan de weg"
www.kennislink.nl/publicaties/ze-roepen-hou-het-straat-dus-ik-timmer-aan-de-weg
Hiphoptaal is creatief. Nederhoppers lenen veel woorden uit het Engels, maar op een bijzondere manier. Soms vertalen ze een woord letterlijk, maar ze kunnen ook Engelse en Nederlandse woorden mixen. Daarnaast bedenken ze ook allerlei nieuwe woorden in het Nederlands. Vivien Waszink is taalkundige en schreef het boek Woord! Een ode aan de taal van nederhop.

Taal op Facebook voorspelt persoonlijkheid
www.kennislink.nl/publicaties/taal-op-facebook-voorspelt-persoonlijkheid
Onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania hebben het taalgebruik van 750.000 gebruikers van Facebook geanalyseerd om inzicht te krijgen in het gedrag van verschillende persoonlijkheidstypen, zoals introverte en extraverte mensen.

De talenrijkdom van Afrika
www.kennislink.nl/publicaties/de-talenrijkdom-van-afrika
Zaterdag 28 september werd op het Drongofestival in Amsterdam, een groot festival over meertaligheid, de website ‘Stemmen van Afrika’ gelanceerd. De website is een initiatief van taalwetenschappers Pieter Muysken (Radboud Universiteit Nijmegen) en Maarten Mous (Universiteit Leiden). Aan de hand van een groot aantal artikelen geeft de website inzicht in de grote taaldiversiteit van Afrika voor een breed publiek.
Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
Vrijdagmiddaglezing Beschrijvende Taalkunde, LUCL Leiden, 18 oktober 2013
Friday October 18
Time: 17:00 – 18:00
Venue: Lipsius/203, Cleveringaplaats 1,
2311 BD Leiden

Tone reality between two Mņoré dialects (Burkina Faso)

Pierre Malgoubri (University of Ouagadougou)Differences between the Sćore dialect and that of the centre are, inter alia, non-segmental. This talk aims to present the tonal system of these two Mņoré dialects and to demonstrate the main tonal differences between them. The description of those differences is based on the tonal rules already described by other linguistis working on the tonal system of this language and its constituent dialects. Sćore and the dialect of the centre have some common features according to the segmental and non-segmental phenomena. However, tonal differences are observed when some rules are differently applied.
BIMU talk/lab meeting: Cognitive development in the context of emerging bilingualism: Cultural minority children in the Netherlands, Utrecht University, October 21 2013
In this lab-style talk, we welcome our colleagues from the Faculty of Social Sciences, who will tell us something about their new project on executive functions in bilingual children.

Title: Cognitive development in the context of emerging bilingualism: Cultural minority children in the Netherlands

Presenters: Tessel Boerma, Mona Timmermeister & Elma Blom
Department of Educational and Learning Sciences, Utrecht University

Abstract: This study investigates relationships between language abilities and executive functions (EFs) in bilingual minority children in the Netherlands. Simultaneous bilingual children who are proficient in both languages have certain advantages over monolingual children in their EFs allowing them, for example, to be faster at suppressing inappropriate responses or controlling their attention (Barac & Bialystok, 2011; Adesope, Thompson & Ungerleider, 2010). However, it is unknown whether children in a situation of emerging bilingualism, such as minority children, develop similar cognitive advantages. These children are often less fluent in Dutch than children who have been exposed to Dutch from birth. Thus, they may be confused with children who have an impairment specific to language – Specific Language Impairment (SLI). In contrast to bilingual children, children with SLI have poorer EFs than typically developing children (Lum & Bavin, 2007; Im-Bolter, Johnson & Pascual-Leone, 2006). Therefore, assessment of EF has the potential to help diagnosis of SLI in minority children whose expression in the majority language raises concerns. In order to investigate if (i) bilingual minority children have an advantage over monolingual children in EF, (ii) level of bilingualism and EF are related, and (iii) EFs provide a reliable indicator of language impairment in minority children, the language abilities and EFs in bilingual minority children with and without SLI, and monolingual children with and without SLI in the Netherlands will be compared.

In this BiMu talk, we will present two experimental tasks that have been developed for this project: a Non-Word Repetition task and a Verbal Switching task. The Non-Word Repetition task includes a language-specific and a quasi-universal part, which hopefully enable us to properly distinguish between bilingual children with and without SLI. The Verbal Switching task is a picture naming task to measure bilingual lexical access in Turkish-Dutch and Moroccan-Dutch children. It will give information about the children’s bilingual language control and their language switching abilities. As both tasks are relatively new, we hope to induce an active discussion and welcome any feedback during this lab meeting.

References:

Adesope, O.O., Lavin, T., Thompson, T. & Ungerleider, C. (2010). A Systematic Review and Meta-Analysis of the Cognitive Correlates of Bilingualism. Review of Educational Research, 80, 207-245.

Barac, R. & Bialystok, E. (2011). Research timeline: Cognitive development of bilingual children. Language Teaching, 44, 36-54.

Im-Bolter, N., Johnson, J. & Pascual-Leone, J. (2006). Processing limitations in children with specific language impairment: the role of executive function. Child Development, 77, 1822-1841.

Lum, J.A.G. & Bavin, E.L. (2007). Analysis and control in children with SLI. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 50, 1618-1630.

For more information:
bimu.wp.hum.uu.nl/events/bimu-talklab-meeting-cognitive-development-in-the-context-of-emerging-bilingualism-cultural-minority-children-in-the-netherlands/
CLS colloquium "Corpus analyses and speaker evaluation experiments to study ongoing syntactic change. Linguistic and social (meaning) determinants of a stigmatized innovation.", Radboud University, Nijmegen, October 24 2013
The next CLS colloquium will be on 24 October 2013.

"Corpus analyses and speaker evaluation experiments to study ongoing syntactic change. Linguistic and social (meaning) determinants of a stigmatized innovation." by Stefan Grondelaers and Roeland van Hout (PI group Variation and Distance)


Date: 24.10.2013
Time: 16:00
Place: E. 2.53 (Radboud University, Nijmegen)


Abstract:

Dutch (socio)syntacticians are publicly alarmed but privately delighted by the rapid spread of the object pronoun hun “them” in subject position (as in Als je zo speelt krijgen hun natuurlijk altijd kansen ‘If you will play like that them will always get chances’). For linguists, this spread represents a rare opportunity to study a morpho-syntactic change which is taking place right under their noses. There are no reliable answers yet to the pivotal questions (i) which factors (have) enable(d) the object pronoun hun to function as a subject, and (ii) why the change is going so fast. This talk reports production and perception data to validate the claims that the dissemination of subject-hun is (1) enabled by instability in the Dutch pronoun system, (2) motivated by system-internal production optimization (with subject-hun taking on a function – “involved negative contrast” – which the standard forms do not have), and (3) propelled by recent prestige changes (and, concomitantly, Standard Language Ideology demise). Our current research goes beyond traditional variationist analysis in that it includes social meaning and prestige considerations as change determinants, which we investigate with techniques customary in social psychology. We discuss new techniques we have been experimenting with to obtain reliable and/or sufficient production and perception data on stigmatized variables.


For more information, please visit:
www.ru.nl/cls/colloquium/
'Discourse op Dinsdag': 'Impact of caregiver interaction and feedback on children’s development of referential communication', Utrecht University, October 29 2013
Dear all,

The next 'Discourse op Dinsdag' meeting will take place on the 29th of October. Our speaker will be:
Aylin C. Küntay (Koē University & Utrecht University)

Date & time: October 29; 15:30-17:00
Location: Utrecht University, Sweelinck zaal (room 0.05), Drift 21
NOTE DIFFERENT LOCATION
Title: Impact of caregiver interaction and feedback on children’s development of referential communication (see below for an abstract)
We hope to see you all there!

Kind regards,
Ted Sanders
Gerdineke van Silfhout
Hannah De Mulder

Abstract
Impact of caregiver interaction and feedback on children’s development of referential communication
Aylin C. Küntay (Koē University & Utrecht University)

The communicative effectiveness of children’s referential communication, that is, their ways of referring to things and people, can only be judged in relation to a certain conversational context. The interlocutors’ history of relationship to the child and their contributing turns to the unfolding interaction are important components of that conversational context. The relationship between a child and the interactant determines the shared knowledge and practices, making certain referential communicative devices more apt than others. This talk will introduce data from narrative discourse and conversational discourse in addition to experimental studies, examining how feedback and training by, and naturalistic interaction with adults impacts (monolingual) children’s development of referential communication. Both verbal and nonverbal communicative devices used in referential interactions will be covered. Planned studies with bilingual children will be briefly described.
Lecture "Lookalike language and authenticity: Commercial displays of English in rural China’s linguistic landscapes", Maastricht University, October 30 2013
Talk organized by Arts, Media and Culture (AMC) colloquium at the Maastricht University: "Lookalike language and authenticity: Commercial displays of English in rural China’s linguistic landscapes" by Xuan Wang. Date 30 October, Time & Location: 15.30 - 17.30 hrs. Spiegelzaal - Soiron building, Grote Gracht 80-82 Maastricht.Abstract

AMC Colloquium, FaSOS Maastricht University

Xuan Wang (LK)

Lookalike language and authenticity:
Commercial displays of English in rural China’s linguistic landscapes

Discussant: Leonie Cornips

This presentation is concerned with language and globalization. It draws on ethnographic data of linguistic landscaping in China to explore language as local practices in contemporary globalization, particularly in its margins where language use often differs from the norms of ‘authenticity’ – what counts as correct, good and legitimate use of language – as defined by the centers. The study focuses on English, the language popularly seen as an indicator and facilitator of globalization as processes of Americanization and McDonaldization, and on the way English is used in public commercial environments in Enshi, a rural area in Central China where English is only recently becoming part of the local linguistic landscapes because of its nascent consumerist market.

Similar to other marginal(ized) spaces of the global flows of English (as portrayed in popular media such as Engrish.com), commercial displays of English in Enshi, e.g. in street billboards and shop advertisements, show observable features of ‘inauthenticity’. Two types of ‘inauthentic’ English emerge from the data: ‘poor’ English, and ‘fake’ English. Whereas some instances of commercial English in Enshi clearly violate linguistic (e.g. orthographic, grammatical and/or pragmatic) norms to various extent, hence are commonly regarded as poor reproductions of ‘real’ English, others appear to be completely coined English, used as mimicry English names of commodity brands for local consumption.

Both ‘poor’ English and ‘fake’ English are produced to stimulate and cater for local identity aspirations that are driven by globalization processes and increasingly associated with the global ideoscape of consumerism, in particular, of the symbolic consumption of English and the Englishness. While such kinds of English may be easily regarded as inauthentic language from the perspective of the (native-speaking) centers, they are examples of how English is actually used and practiced by people for real purposes in real life, and their authenticity can only be recognized in close relation to the sociolinguistic conditions of Enshi in which they are produced – a margin of globalization strongly aspired by the idea of English and the English-speaking world, but severely under-resourced materially and linguistically.

English in Enshi is language evolved out of the margins, also language entering a margin with its own economy of signs and meanings, through which English gets 'deglobalized'. This local(ized) form of language constitutes an oft-trivialized but a widely existing part of the global Englishes. It can be theorized as ‘lookalike language’: semiotic products that emerge from peripheral normativity, with recognizable features emblematic of the centers, but primarily as an object of mobility in globalization for the margins. Such language practice sheds new lights on our understanding of language in globalization.
Lecture "Fluid construction grammar", ACLC Amsterdam, October 31 2013
Luc Steels (Brussels, Paris, Barcelona) discusses a new computational formalism for the parsing, production and learning of construction-based grammars, known as Fluid Construction Grammar. Takes place in Building P (Euclides), room 2.27 (Plantage Muidergracht 24, Amsterdam).

aclc.uva.nl/news-and-events/aclc-seminar/aclc-seminar/aclc-seminar/content/folder/10/31-smart.html
LUCL Colloquium: Onno Crasborn (Radboud University Nijmegen), Leiden University, November 1 2013
On Friday 1 November Onno Crasborn (Radboud University Nijmegen) will give a talk entitled ‘Interactive functions of the non-dominant hand in Sign Language of the Netherlands’.

Date, time and venue
Date Friday 1 November 2013
Time 15.30-17.00
Venue Leiden University, Cleveringaplaats 1, Lipsius building, room 148

Abstract
One of the remarkable differences between signed and spoken languages is the presence of two symmetrical articulators in sign languages: the two hands. All sign languages that have been studied make intensive use of both hands, both in the phonology of lexical signs and in the morphosyntax. In the lexicon, roughly half of the signs are one-handed. In two recent research projects, we have investigated 1) what the other hand does during the articulation of a one-handed sign, and 2) how the two hands are used in tandem to express complex constructions. This talk will focus on situations where there is a change in dominant hand from right to left or vice versa. These dominance reversals can be very brief, lasting only a single sign, or can persist for many sentences. On the basis of systematic transcription of the Corpus NGT containing over 70 hours of sign language dialogues, dominance reversals have been found to be used by all signers in the corpus and to be quite frequent. One of the functions of a brief reversal of dominant hand will be discussed in some more detail, referring to cases where the other hand is active in managing the interaction between signer and perceiver. Their linguistic vs. gestural nature will be discussed, and compared to interactive functions of gestures of hearing speakers.
Workshops / Conferences / Symposia
WORKSHOP ON THE UNIVERSALITY OF LINGUISTIC MICRO AND MACRO VARIATION, LEIDEN UNIVERSITY, OCTOBER 24 2013
WORKSHOP ON THE UNIVERSALITY OF LINGUISTIC MICRO AND MACRO VARIATION, OCTOBER 24TH 2013, LEIDEN UNIVERSITY

On Thursday October 24th there will be a workshop on “The Universality of Linguistic Micro and Macro Variation” at Leiden university, Lipsius room 148, from 1400-1730.

The workshop will be part of a bigger KNAW-conference “Diversity and universals in language, culture, and cognition”, October 24-26, which aims to investigate the tension between universal aspects of human cognition, language and culture on the one hand and language or culture specific properties on the other. See the website for more information about the exact location and the complete program.

www.hum.leiden.edu/lucl/knaw-conference-diversity-and-universals/program/program.html

The workshop will focus on the universal properties of linguistic variation and how research into micro variation, macro variation and the combination of the two can shed light on this. The workshop will be used as input for the formulation of the linguistic research agenda of the KNAW in the coming years.

The speakers at this workshop are:

Mark Baker (Rutgers University): Ergative and Accusative; Syntactic and Morphological; Formal and Functional; Micro- and Macro-
Sjef Barbiers (Meertens Institute/Utrecht University): Where is syntactic variation?
Norbert Corver & Marjo van Koppen (Utrecht University): The architecture of variation
Jack Hoeksema (Groningen University): Variation without parameters, micro, macro or otherwise
Marc van Oostendorp (Meertens Institute): What is variable? The view from phonology


Note that Leiden also organizes the Little V-workshop during the same weekend. The program for this workshop can be found here:

www.hum.leiden.edu/lucl/knaw-conference-diversity-and-universals/program/program.html
KNAW Conference on 'Diversity and Universals in Language, Culture, and Cognition', Leiden University, October 24-26 2013
KNAW Conference on Diversity and Universals in Language, Culture, and Cognition

On October 24-26, the KNAW Conference on Diversity and Universals in Language, Culture, and Cognition will take place at Leiden University.

Within the various disciplines of humanities different thoughts exist about the weight of universal aspects of human cognition, language, and culture (universalism) and of aspects specific to a particular people or to a certain tradition (relativism). Broadly speaking, whereas within anthropology relativism dominates, within linguistics opinions are strongly divided, while many cognitive scientists (particularly in the corner of neurocognition) take a universal position. In this conference the various dimensions of this controversy will be highlighted in terms of conceptual frameworks, empirical evidence, and research methodology.

The mornings of this three-day conference will be dedicated to keynote lectures. In the afternoons two parallel workshops will take place on specific topics concerning language, culture, and cognition.

Keynote speakers
Felix K. Ameka (Leiden University)
Mark C. Baker (Rutgers University)
Didier Demolin (University of Grenoble)
Michael Fortescue (University of Copenhagen and St Hugh’s College, Oxford)
David Kemmerer (Purdue University)
John A. Lucy (University of Chicago)
Asifa Majid (Radboud University Nijmegen)
Pieter Muysken (Radboud University Nijmegen)
Maria Polinsky (Harvard University)
Johan Rooryck (Leiden University)
Niels O. Schiller (Leiden University)

Workshops
Pitch and Timbre in the Language-Music Relation
The Universality of Linguistic Micro and Macro Variation
The Body in Language and Culture
Experimental Approach to Variation in Speech
Universals in the Semantic Representation of Verbs and Nouns

The conference program, abstracts, and details on registration are available through:

www.hum.leiden.edu/lucl/knaw-conference-diversity-and-universals

Pending availability of space, all events are open to interested researchers and students. Registration required.

Date: Thursday October 24-Saturday October 26, 2013
Venues: Academy Building and Lipsius building, Leiden University
Workshop 'Little v', Leiden University Centre for Linguistics, The Netherlands, October 25-26 2013
Little v Workshop
Little v (or simply v) is one of the most discussed heads in the history of syntax. Since Larson’s (1988) analysis of ditransitive verbs involving a layered V, the idea of an extra head in the V domain, in addition to V, has taken many different forms. The v head was first proposed by Chomsky (1995), following an idea by Kratzer (1996) on (v-)Voice as the head whose specifier hosts the external argument of a verb. For transitive verbs, v was taken to be the locus of Burzio’s generalization. From this definition, it follows that v needs not be present in unaccusatives and it can be in unergatives, if they are analyzed following Hale & Keyser (1993) et seq..
Soon after, within Distributed Morphology, v was assumed to be a ‘verbalizer’, i.e. the head that transforms a root into a verb. Both Harley (1995) and Marantz (1997) maintain that, given this formulation, v must be present in unaccusatives and unergatives as well as in transitives.
As for passives, while the Baker, Johnson & Roberts’s (1989) GB analysis of passives was pretty much accepted by everyone, the introduction of a Numeration and of a derivational syntax made the relation between passive and active transitives blur. Passives were either assumed not to feature a v, or to feature a defective one (Chomsky 1995 ff.), or to be derived through the presence of a (dedicated) Voice head (Kratzer 1996, Marantz 2001, Arad 2003) by virtue of merging an argument in this head alone or by accompanying merge with some sort of operation (e.g. Collins 2005’s smuggling).
Along another line, v has been thought of as encoding all sorts of inner aspectual/Aktionsart information (Folli & Harley 2004 et seq., Ramchand 2008). Lastly, v has been analysed as the locus of anticausative constructions, middles, and impersonals (Alexiadou & Anagnostopoulou 2004 et seq., Schäfer 2007 et seq., Alexiadou, Anagnostopoulou & Schäfer 2006 et seq., D’Alessandro 2004), and as being involved in the creation of ergativity patterns (Bittner & Hale 1986, Paul & Travis 2003, Aldridge 2004).
A lot of debate has followed since these first formulations, and many different roles have been attributed to v.

This workshop aims at surveying all uses of v, and at finding a common denominator between them. Papers are invited addressing the following questions:
1. What is v?
2. Is there one or are there many v’s?
3. Is v the head where passive is encoded?
4. Are v and Voice the same or different heads? / What is the relationship between them?
5. Is v in transitives the same as v in unergatives and unaccusatives? If not, what are the differences?
6. Is there a special v for impersonal passives, middles, anticausatives?
7. What is the relationship between v and argumental agreement, if any?
8. Can we derive idiosyncratic meaning from v?
9. What is the phasehood of v?

Program
The preliminary program can be found below. You can also download a pdf file of the program here. All lectures on Friday will be held in the Lipsius building, the main building of the Humanities Faculty, in room 147. On Saturday, all lectures will take place in the Matthias de Vrieshof building number 2, room 004. For more information on the location, please see: practical information.


Keynote speakers
Heidi Harley
Angelika Kratzer
Gillian Ramchand
Florian Schäfer
Lisa Travis

Program
Friday 25 October
Lipsius building / 147

9:00-9:30 Registration / Opening: Lipsius building

9:30-10:20 Keynote speaker
Heidi Harley (University of Arizona)
The 'bundling' hypothesis and the disparate functions of little v
10:20-10:50 Artemis Alexiadou & Terje Lohndal (University of Stuttgart & Norwegian University of Science and Technology)
On the division of labor between roots and functional structure

10:50-11:10 Coffee break

11:10-11:40 Shin Fukuda (University of Hawaii at Moanoa)
Flavors of Voice and Selection of vPs in Japanese
11:40-12:10 Phoevos Panagiotidis, Anthi Revithiadou & Vassilios Spyropoulos
(University of Cyprus, University of Thessaloniki & University of
Athens)
Little v as a categorizing verbal head: Evidence from Greek
12:10-12:40 Sandhya Sundaresan (University of Leipzig)
In support of an articulated v layer: insights from Tamil

12:40-14:45 Lunch

14:45-15:15 Elena Anagnostopoulou (University of Crete)
Little v, Voice and phases in participles
15:15-15:45 Balkiz Ozturk & Eser Erguvanli Taylan (Bogazici University)
Omnipresent little vP in Pazar Laz

15:45-17:00 Poster session 1 + coffee break

17:00-17:50 Keynote speaker
Gillian Ramchand (University of Tromso)
Eventualities and predication

19:30 DINNER


Saturday 26 October
Matthias de Vrieshof 2 / 004

9:30-10:20 Keaynote speaker
Lisa Travis (McGill University)
The articulation of little v: a view from phases
10:20-10:50 Maria Polinsky & Nina Radkevich (Harvard University & Harvard/York)
Agreement between XPs: the invisible v

10:50-11:10 coffee break

11:10-11:40 Rebecca Tollan (University of Toronto)
Case marking and sensitivity of little v: evidence from dialectal
variation in Basque (and beyond)

11:40-12:10 Tillmann Pross (University of Stuttgart)
Voice in the absence of v: the case of German unergative
nominalizations

12:10-12:40 Susi Wurmbrand (University Connecticut)
The features of voice

12:40-14:40 Lunch

14:40-15:30 Keynote speaker
Florian Schäfer (University of Stuttgart)
On Underspecification in Voice Systems

15:30-16:45 Poster session 2 + coffee break

16:45-17:35 Keynote speaker
Angelika Kratzer (University of Massachusetts at Amherst)
Creating a family: constructing transfer of possession verbs


Poster sessions

SESSION 1: 25 October 15:45-17:00

Ane Berro (University of the Basque Country) – alternate
An event decomposition analysis of intransitive verbs of Basque and Ergativity

Negin Ilkhanipour (University of Tehran)
On the semantics of little v

Dimitris Michelioudakis (University of York)
Splitting v(*) and its conditions: towards a constrained analysis of applicatives

Laura Migliori (Leiden University)
v as a field: evidence from the Latin verbal system

Fumikazu Niinuma & Hideya Takahashi (Morioka University & Iwate Prefectural University)
The Morphosyntax of Intransitivization and the Configurationality of vP in Japanese Dialects

Tomokazu Takehisa (NUPALS)
Causatives, Inchoatives and Idioms in Japanese

SESSION 2: 26 October 15:30-16:45

Hyunjung Ahn (University of Washington)
Little v and inner focus position: evidence from Korean case-stacking construction

Wonsuk Jung (University of the Basque Country) – alternate
Little v and Case Alternation in Korean complex predicates |

Gholamhosein Karimi-Doostan (University of Tehran) - alternate
Voice and v

Thomas McFadden (University of Tromsų)
On the phasal status of vP

Giorgos Spathas (University of Stuttgart)
The content of Voice: evidence from corrective contexts

Nadia Varley (University of Wuppertal)
Towards split Voice-vP: Evidence from the Slavic languages

Miyoko Yasui (Dokkyo University)
Feature Compositions of Little v's in Passives


Alternates
1. Wonsuk Jung (University of the Basque Country)
Little v and Case Alternation in Korean complex predicates
2. Ane Berro (University of the Basque Country)
An event decomposition analysis of intransitive verbs of Basque and Ergativity
3. Gholamhosein Karimi-Doostan (University of Teheran)
Voice and vRegistration
Attendance is free, but please register by sending and email to: dialetti(removeme)hum.leidenuniv.nl.
Together with the registration, please, let the organizers know whether you would like to subscribe for the dinner (details below).

Social dinner
The social dinner will take place on Friday 25 October at 19.30 at the restaurant Het Koetshuis De Burcht (Burgsteeg 13, 2312 JR Leiden).
The price is 35 euro per person (including two drinks). There will also be a vegetarian option


For more information: www.hum.leiden.edu/lucl/little-v-workshop/
Conference: Terminology Event TiNT-2013 in Brussel, October 25 2013
On Friday 25 October 2013, the Dutch Terminology Association (NL-Term) and the Dutch Terminology Service Centre (SNT) will be organizing the 5th Tint-day.

The conference will be held in Brussels at the Center for Specialized Language and Communication (Erasmus University, VUB campus). This year’s main theme is domain loss, the phenomenon that Dutch is disappearing in some subject fields as a language of professional communication.

More information: taalunieversum.org/inhoud/programma-tint-2013
Conference on Frisian linguistics 2013, Fryske Akademy, Leeuwarden, October 25 2013.
Conference on Frisian linguistics 2013
The Linguistic Circle of the Frisian Academy (Fryske Akademy) organizes its annual meeting in October this year. Just like previous occasions, the sixth Dei fan de Fryske taalkunde will be of interest to anyone who actively or passively participates in Frisian linguistics.
Date: Friday October 25th 2013.
Venue: Fryske Akademy, It Aljemint, Doelestraat 2-4, Ljouwert/Leeuwarden, The Netherlands.
The programme is below. There is a separate document with the summaries of the lectures, which can be obtained from the website of the Fryske Akademy ( www.fryske-akademy.nl).
N.B.
In consideration of the catering, those who intend to participate in the conference are asked to pass this on to the Linguistic Circle of the Frisian Academy (Fryske Akademy). This can be done
by e-mail: wvisser(removeme)fryske-akademy.nl
by telephone: 058-2131414 (Frisian Academy)
by regular mail: Fryske Akademy, Taalkundich Wurkferbān, Postbus 54, 8900 AB Ljouwert/Leeuwarden
PROGRAMME
9.30 Arrival and coffee
9.55 Opening
10.00-10.30 Pyt Kramer (Mildaam)
Formenwörterbuch des Saterfriesischen
10.30-11.00 Joke Weening (University of Groningen/Fryske Akademy)
De uitspraak van de woord-finale /sk/-cluster in het Fries
11.00-11.30 COFFEE BREAK
11.30-12.00 Franziska Köder (University of Groningen)
The influence of the Frisian indirect V2 construction on the interpretation of direct speech in Dutch
12.00-12.30 Grete Köbernik (ISFAS, Abteilung für Frisistik,Christian-Albrechts- Universität, Kiel)
Irregularitäten in den Verben des Bökingharder Friesischen
12.30-13.00 Hauke Heyen (ISFAS, Abteilung für Frisistik,Christian-Albrechts- Universität, Kiel)
Der Imperativ und Klitisierung im Fering-Öömrang
13.00-14.00 LUNCH
14.00-14.30 Lennert de Backer (University of Ghent)
The stabilization of the system of strong verbs in the West Germanic languages
14.30-15.00 Michiel de Vaan (University of Leyden)
Brigge, pit, stik en consorten: de ontronde *ü in het Kustnederlands en de Vroegmiddeleeuwse ontfriesing
15.00-15.30 Jurjen Kingma (University of Groningen/Fryske Akademy)
Multilingual Secondary Education in Fryslān
15.30-16.00 TEA-BREAK
16.00-16.30 Temmo Bosse (ISFAS, Abteilung für Frisistik,Christian-Albrechts- Universität, Kiel/Universität Flensburg)
Die Neuordnung der festlanfnordfriesischen schwachen Verben
16.30-17.00 Jarich Hoekstra (ISFAS, Abteilung für Frisistik,Christian-Albrechts- Universität, Kiel)
SOKSSAWAT yn it Hilgelānsk
17.00 Closing
Quantitative Reasoning in Second Language Research, Georgetown University, Washington D.C., October 26-27-2014
We're pleased to announce a mini-conference at Georgetown University on the topic of Improving Quantitative Reasoning in Second Language Research. The conference, sponsored by Language Learning, features 14 invited presenters who will address key challenges (and some solutions) for current practices in L2 quantitative research of various kinds--the schedule of presenters and titles can be viewed at the end of this message. The conference will take place on the two days (Oct. 26-27) following the ECOLT conference (Oct. 25), which is also being held at Georgetown. Here is the conference website with more details:
sites.google.com/a/georgetown.edu/quantitative-reasoning/
Please note that the conference is free of charge, but we do ask participants to register so that we can plan accordingly (information available on the website).
We do hope that if you are planning to attend ECOLT you will extend your stay and attend this conference, or even if you are not attending ECOLT that you might join us.

Saturday October 26, 2013:
8:30 - 8:45: Introduction to the Conference
8:45 - 9:15: Paper 1. Luke Plonsky - Data reporting practices in quantitative L2 research: Sins of omission and a way forward
9:15 - 9:45: Paper 2. J.D. Brown - Measurement issues: Test design, descriptive statistics, reliability, and validity pitfalls
9:45 - 10:15: Coffee Break
10:15 - 10:45: Paper 3. Jim Purpura - Approaches to validating measures for second and foreign language research
10:45 - 11:15: Paper 4. Thom Hudson - Design and sampling issues in L2 quantitative research
11:15 - 11:45: Paper 5. Lorena Llosa - Research questions and interpretations in causal vs. correlational research designs
11:45 - 1:00: Lunch Break
1:00 - 1:30: Paper 6. Rob Schoonen - Generalizing in L2 quantitative research
1:30 - 2:00: Paper 7. John Norris - Statistical significance testing for L2 research: Basic problems and solutions
2:00 - 2:30: Paper 8. Jenifer Larson-Hall - Why seeing visually equals thinking statistically
2:30 - 3:00: Coffee Break
3:00 - 3:30: Paper 9. Talip Gonulal - The application of factor analysis in L2 research: A critical review and analysis
3:30 - 4:00: Paper 10. Stefan Gries - Quantitative reasoning in corpus and usage-based L2 research
4:00 - 5:00: Panel Discussion with presenters and audience
5:00 - 6:00: Reception

Sunday, October 27, 2013:
8:30 - 8:45: Introduction to Sunday sessions
8:45 - 9:15: Paper 11. Greg Hancock - Structural equation modeling possibilities for language learning researchers
9:15 - 9:45: Paper 12. Ian Cunnings - The potential of mixed effects models for L2 research
9:45 - 10:15: Coffee Break
10:15 - 10:45: Paper 13. Jared Linck - Implementing and interpreting mixed effects models with L2 data: A demonstration and discussion with examples
10:45 - 11:15: Paper 14. Steven Ross - Aptitude for Language Learning: A Validity Generalization and Bayesian Exploration
11:15 - 12:15: Wrap-up discussion and strategic planning session
Event for scientific researchers 'Crafting your Career', Utrecht, October 30 2013
On Wednesday October 30, the Rathenau Instituut and the Centre for Science and Technology Studies (CWTS) are jointly organizing an event for scientific researchers, Crafting your Career. This interactive afternoon will deal with opportunities and barriers for researchers in the first stages of their scientific career. The event aims at young researchers (PhD students, post-docs, assistant professors) from different scientific and scholarly fields, who will likely benefit from a balanced discussion about the pros and cons of recent trends in research evaluation.

For more details on this event, please see below and in the attached flyer.

There is a growing demand on researchers to perform, by publishing papers in prestigious journals and acquiring funding from scarce resources. This focus on output performance, often termed a ‘rat race’, seems to distract from other competencies needed or desired to be a good scientist. How do you deal with this focus, and how can you make productive use of other skills and qualities?

Crafting Your Career is an opportunity to discover the many ways to excel in science and beyond. What are your ambitions, what are your opportunities in science or elsewhere, and how can you craft your career beyond the rat race? Learn from experts, be inspired by role models, discuss your experiences, and get practical tips and insights.

Program (preliminary)
from 12:30h Reception and lunch
13.30h Opening address by prof. dr. Hans Clevers, president of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)
13.45h Research evaluation and career motivation: An introduction
14.00h Duo interviews with Spinoza-laureate prof. dr. Jan Zaanen and dr. Ruth Müller, expert on scientific careers
14.45h Career Fair, including coffee and tea
15.45h Panel debate featuring prof. dr. Franciska de Jong (i.a. board member NWO), dr. Bart Penders (postdoc researcher), prof. dr. Jaap Goudsmit (director and chief scientist of the Crucell Vaccine Institute), prof. dr. Richard Rogers (University Professor University of Amsterdam)
16.45h Closing address by dr. Barend van der Meulen (Rathenau Instituut)
17.00h Drinks

Venue: RASA Theatre, Pauwstraat 13-a, 3512 TG Utrecht

Participation: is free of charge, and includes lunch and closing drinks. The event will be held in English.

Please register for this event via www.cwts.nl/craftingyourcareer/Registration
Donders Discussions 2013: a two-day conference on (cognitive) neuroscience, Nijmegen, October 31 -November 1 2013
We are pleased to announce the Donders Discussions 2013: a two-day conference for PhD students in all fields of (cognitive) neuroscience which will take place on October 31st and November 1st in Nijmegen, The Netherlands.

The aim of the Donders Discussions is to bring PhD students together in an informal, interdisciplinary atmosphere. Last year we welcomed over 150 participants from all over Europe. We invite you to join us and make this year's edition an even bigger success!

Our exciting program features brains of many kinds, including baby brains, sleeping, stressed and disordered brains, linguistic, attentive and aging brains, and of course investigated brains (where we review methodological innovations). We also offer interactive workshops on science communication and career management.

For more information and registration please visit www.ru.nl/dondersdiscussions/
LIBC Publiekssymposium 'STRESS in het BREIN, van baby tot bejaarde', Leiden, 1 November 2013
Op 1 november 2013

De volgende vragen worden beantwoord:

• Wat is de invloed van stress op de ontwikkeling van baby's en kinderen?
• Hoe reageren de hersenen op het meemaken van traumatische ervaringen?
• Wat is het effect van stress op de ouders in gezinnen?
• Wat doet stress met pubers?
• Hoe zit het met stress op de werkvloer?
• Kun je ziek worden van gepieker over je werk?
• Kun je piekeren over je werk stoppen?
• Hoe veerkrachtig is ons brein? Is er reden tot optimisme?
• Wat gebeurt er in ons brein als we ouder worden?
• Heeft een ‘ouder’ brein ook voordelen?


Inschrijven en meer informatie:


www.libc-leiden.nl/events/libc-symposia/item/132-stress-in-het-brein
ILinC 2013 - Interdisciplinary Linguistics Conference, Queen’s University Belfast, November 2 2013
REGISTRATION IS NOW OPEN FOR ILINC 2013!

‘Evolving perspectives: Innovative approaches to language studies’
Saturday 2nd November 2013
Queen’s University Belfast

Register now at: blogs.qub.ac.uk/ilinc
Early bird prices: Students £15 / Staff £25

Keynote speakers:
? Professor Paul Simpson (Queen’s University Belfast)
? Professor Lesley Jeffries (University of Huddersfield)
? Professor Karen Corrigan (Newcastle University)

Registration fee includes:
? Lunch and coffee breaks
? Evening buffet and wine reception at Belfast City Hall
? Optional tour of City Hall

Don’t miss the chance to be part of this year’s ILinC conference!
ILinC is a great opportunity for all those working in language
studies to get together and exchange ideas. Whether you’re just
starting out on your research, looking for feedback on your work,
or keen to make some contacts in the world of linguistics, ILinC
has something to offer you. What’s more, this year delegates have
the chance to visit Belfast’s historic City Hall for a free tour and a
wine reception, where you can mingle with the Lord Mayor and
learn more about the city’s rich cultural heritage. Places are limited,
so delegates are advised to book early to avoid disappointment.
Workshop "Acquisition of Quantification: Revisiting Old Explanations, Seeing New Developments", University of Groningen, November 6 2013
The Acquisition Lab at the University of Groningen hosts a one-day workshop on the acquisition of quantification, presenting some talks that were given last month at a workshop on the same topic at the University of Massachusetts plus some additional ones.

Time: Nov 6 2013, 12-6 pm
Location: Harmonie building, room H1312.0024

Speakers:

Bill Philip, Utrecht University
Comments on Quantifier Spreading

Ken Drozd, Hanze University Groningen
How are Universal Quantifiers Weak?

Bart Geurts, Radboud University Nijmegen
When “All the five circles" are Four

Erik-Jan Smits, Angeliek van Hout & Bart Hollebrandse, University of Groningen
Quantifying in Context: How a Discourse with Two Topics Improves the Interpretation of Universal Quantifier “Alle” in Dutch

Marie-Elise van der Ziel & Peter Coopmans, HAN University of Applied Sciences and Utrecht University and Utrecht University
Problems with Quantifiers: Children’s Interpretation of Different Types of Universal Quantification

Margreet Van Koert, Olaf Koeneman, Fred Weerman & Aafke Hulk, Radboud University of Nijmegen and University of Amsterdam
A Reinterpretation of the Quantificational Asymmetry

Ruggero Montalto, University of Groningen
Verification of the Dutch Universal Quantifier “Alle”: Conservativity and Core Number cognition

Some abstracts can be found at:
blogs.umass.edu/moiry/2013/09/04/schedule/

Organizer: Angeliek van Hout, a.m.h.van.hout(removeme)rug.nl
Workshops on the English noun phrase (NP3, 14-15 November) and on complex sentences (CSI, 16-17 November), University of Leuven, November 14-17 2013
From 14 to 17 November, two workshops are organized back to back at the University of Leuven’s Faculty of Arts (Blijde-Inkomststraat 21, B-3000 Leuven), NP3 and CSI.

Participation in both workshops is free of charge, but registration via the online form available on the website is requested by 5 November. Conference dinners are payable in cash on site by participants who have registered for them.

Full details of the programme and practical information are available from the website; brief overviews of themes and speakers are included below. For enquiries, please contact np3-csi(removeme)kuleuven.be.

NP3 – The Structure of the Noun Phrase in English: Synchronic and Diachronic Explorations
14-15 November 2013
This workshop – the third in its kind, following workshops in Vigo (2009) and Newcastle (2011) – aims to bring together linguists investigating aspects of the English noun phrase from various points of view (theoretical, descriptive; structural, functional, textual; synchronic, diachronic, contrastive).
The plenary speakers are Carlos Acuńa Farińa (University of Santiago de Compostela), Kersti Börjars (University of Manchester) and Nikolaus Himmelmann (University of Köln).

Other speakers include Artur Bartnik, Tine Breban, Lot Brems, Bert Cornillie, Kristin Davidse, David Denison, Hendrik De Smet, Teresa Fanego, Lauren Fonteyn, Caroline Gentens, Liesbet Heyvaert, Jong-Bok Kim, Dana Louagie, John Payne, Natalia Pericchi, Steffen Schaub, Freek Van de Velde, Frank Van Eynde, and Jean-Christophe Verstraete.

CSI – Complex Sentences International Workshop
16-17 November 2013
The Complex Sentences International workshop (CSI), organized back-to-back with the NP3 workshop, is an informal workshop with invited speakers on the analysis of complex sentences. Papers were invited on any topic in the broad domain of complex sentences, but particularly ones that deal with the typology, semantics and pragmatics and history of complex sentences, possibly with a special focus on comparative perspectives or using data from less well-documented languages or varieties.

Invited speakers affiliated with institutions abroad include Peter Bakker, Kasper Boye, Holger Diessel, Peter Harder, Johannes Kabatek, Gunther Kaltenböck, William McGregor, and Robert A. Papen.
Speakers with the University of Leuven as (one of) their affiliation(s) include Lot Brems, Bert Cornillie, Kristin Davidse, Hendrik De Smet, Sarah D’Hertefelt, Caroline Gentens, Pedro Gras, Maria Sol Sansińena Pascual, Lieven Vandelanotte, An Van linden, and Jean-Christophe Verstraete.

Website for both workshops: www.arts.kuleuven.be/ling/fest/events/np-3-2013-CSI-2013
Symposium announcement 'Historical perspectives on English urban vernaculars’, Utrecht University, November 16 2013
We cordially invite you to the one-day symposium ‘Historical perspectives on English urban vernaculars’, which will be held at Utrecht University (Sweelinckzaal, Drift 21, 3512 BR Utrecht) on Saturday, 16 November 2013.

The programme and details regarding registration can be found on the symposium website:
www.emergingstandards.eu/project-activities/future-events/symposium-historical-perspectives-on-english-urban-vernacular/
12th Mexican Intern. Conf. on ARTIFICIAL INTELLIGENCE (MICAI-2013), Mexico City, November 24-30 2013
MICAI-2013 with NLP track

12th Mexican Intern. Conf. on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, NLP track

November 24 to 30, 2013
Publication: Springer LNAI
www.micai.org/2013
Submission: July 25


== GENERAL INFORMATION

Topics: track: all NLP areas, conf: all areas of Artificial Intelligence.

Workshops. Tutorials. Doctoral Consortium. Best papers awards.

Keynotes: NLP and Cognitive Science-related talks by:

- Erik Cambria, NUS: "SenticNet: Helping Machines to Learn, Leverage, Love"

- Maria Vargas-Vera: "Multi-Agent Ontology Mapping for the Semantic Web"

- Newton Howard, MIT, USA: Topic to be announced in cognitive science.

- Amir Hussain, U. of Stirling, UK: "Towards Multi-modal Cognitive Systems"

- Ildar Batyrshin, IMP, Mexico: "Time Series Shape Association Measures"


== PROCEEDINGS

Springer LNAI; special issues of journals including ISI JCR.

Poster session: IEEE CPS (anticipated).

Workshops: see the respective calls for papers.


== VENUE AND TOURS

Venue: Mexico City.
Cultural program and tours:
Pre-Hispanic city of Teotihuacan, world's largest anthropology museum.

== CALL FOR WORKSHOPS and TUTORIALS

Submit your workshop or tutorial proposal, see the calls on the webpage.
Workshop on the “Acquisition of Adjective Across Languages”, Utrecht, November 28–29 2013
Workshop on the “Acquisition of Adjective Across Languages”, Utrecht, November 28–29, 2013
Location: Utrecht University, Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht, The Netherlands
To register please send an e-mail to e.tribushinina(removeme)uu.nl before November 1 (the number of places is limited). Please indicate your name, affiliation and whether you are going to attend the workshop dinner on Thursday evening.

Workshop fee: The fee is 30 euro (excluding conference dinner) or 75 euro (including conference dinner). The fee covers two lunches and is to be paid cash on site.

November 28
9:00–9:20 Registration
9:20–9:30 Opening by Prof. dr. Henriėtte de Swart
9:30–10:30 Keynote lecture: Asifa Majid, Sensory property concepts within languages and without language
10:30–11:00 Victoria Kazakovskaya, Ingrida Bal?i?nien? and Laura Kamandulyt?, Early acquisition of colour adjectives in “adult – child” conversation: Evidence from Balto-Slavic Languages
11:00–11:15 Coffee break
11:15–11:45 Lulu Song, Sleepy vs. sleeping: Preschoolers’ sensitivity to morphological cues for adjectives and verbs in English and French
11:45–12:15 Martha E. Rayas Tanaka, Knowledge of adjective reference by monolingual Spanish- and English-speaking children
12:15–12:45 Pernille Hansen and Elisabeth Holm, Can imageability explain the late acquisition of adjectives?
12:45–13:45 Lunch
13:45–14:15 Invited talk: Maria Voeikova, The acquisition of Russian agreement patterns: General strategy and individual differences
14:15–14:45 Tilda Neuberger and Andrįs Beke, Morpho-syntactic development in Hungarian children’s spontaneous speech: The usage of adjectives
14:45–15:15 F. Hülya Özcan, Adjectives in the acquisition of Turkish: A developmental profile
15:15–15:45 Coffee break
15:45–16:15 Invited talk: Lynne Murphy, Antonyms and the mastery of size adjectives: what are the parents doing?
16:15–16:45 Daria Satyukova, Adjective chains in children’s and child-directed speech
16:45–17:15 Siri De Geer, Cristina Gunnarsdottir, Kristina Hansson and Peter Gärdenfors, The acquisition of adjective antonyms in Swedish-speaking children
18:30… Dinner

November 29
9:00–10:00 Keynote lecture: Dorit Ravid, Participial adjectives in Hebrew: A psycholinguistic developmental analysis
10:00–10:30 Gwendoline Fox, The acquisition of adjectives in French: Syntactic development in attributive function
10:30–11:00 Coffee break
11:00–11:30 Elena Nicoladis, Processing effects on preschool children’s ordering of attributive adjectives and nouns
11:30?12:00 Invited talk: Sharon Unsworth, Adjectival inflection in Dutch: Are L2 children really so different?
12:00–12:30 Invited talk: Fred Weerman, The rise and fall of adjectival inflection
12:30–13:30 Lunch
13:30–14:00 Agnes Groba, Sonja Rossi, Hellmuth Obrig and Annick de Houwer, Effects of acquisition type, age and language on adjective learning by Spanish-German bilingual and German monolingual pre-schoolers
14:00–14:30 Veronica Tomescu, The acquisition of adjectives in a Romanian-Hungarian bilingual context
14:30–15:00 Manuela Pinto and Alexia Guerra Rivera, The role of aspect in L2 adjectives
15:00–15:30 Coffee break
15:30–16:00 Michael Clauss, Tough Partial Movement
16:00–16:30 Francesca Panzeri and Francesca Foppolo, A ternary judgment task for gradable adjectives
16:30–17:00 Invited talk: Bettina Diendorfer, Katharina Korecky-Kröll and Wolfgang U. Dressler, On the development of adjective gradation in Austrian typically developing (TD) and SLI children
Workshop '7de Dag van de Nederlandse Zinsbouw', Rijksuniversiteit Groningen, 29 november 2013
7de Dag van de Nederlandse Zinsbouw

Datum: vrijdag 29 november 2013
Locatie: Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 9, zaal A900

Website: atlas.hogent.be/~disgram/dnz/index.htm

De Dag van de Nederlandse Zinsbouw is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines, theorieėn) in debat gaan over prominente thema’s die betrekking hebben op de zinsbouw van het Nederlands. In deze zevende editie (DNZ 7) komen drie thema’s aan bod die steeds vanuit verschillende theoretische kaders bekeken worden om zo een indruk te krijgen van de overeenkomsten en verschillen.

Programma:

10.00-10.10 Opening

Externe syntaxis van de PP
10.10-10.50 JACK HOEKSEMA (Rijksuniversiteit Groningen)
De plaats van het voorzetselvoorwerp
10.50-11.30 JOOST ZWARTS (Universiteit Utrecht)
Directionele PPs: Paden versus predikaten
11.30-11.40 Discussie tussen sprekers
11.40-12.00 Publiek

12.00-13.00 Lunch

Modalen
13.00-13.40 JAN NUYTS (Universiteit Antwerpen)
Het gebruik van modalen zonder (extra) hoofdwerkwoord in de Nederlandse zin: Een diachroon en functioneel perspectief
13.40-14.20 LOBKE AELBRECHT (Universiteit Gent)
Wat als een modaal werkwoord alleen komt: Modale complement-ellipsis in het Nederlands vanuit de generatieve hoek
14.20-14.30 Discussie tussen sprekers
14.30-14.50 Publiek

14.50-15.10 Koffie en thee

Interne syntaxis van de PP
15.10-15.50 MAAIKE BELIĖN (TU Delft)
Interne syntaxis van de PP: Een cognitief perspectief
15.50-16.30 MARJON TAMMENGA-HELMANTEL (Rijksuniversiteit Groningen)
Interne syntaxis van de PP: Een generatief perspectief
16.30-16.40 Discussie tussen sprekers
16.40-17.00 Publiek

17.00 Borrel

Organisatie: Hans Broekhuis, Evie Coussé, Freek Van de Velde, Mark de Vries

Deelname aan de dag is gratis.
Conference “Voices from the Indigenous Siberia, with an Emphasis on Yukaghir”, University of Amsterdam (ACLC), December 13 2013
On Friday 13 December 2013, on the occasion of the end of the research project “Tundra Yukaghir”, the Amsterdam Center for Language and Communication of the University of Amsterdam (ACLC) will hold a one-day International Conference

“Voices from the Indigenous Siberia, with an Emphasis on Yukaghir”

Programme
chair: Kees Hengeveld, director of the Tundra Yukaghir Project

0915-0945 coffee/tea
0945 Opening by Cecilia Odé
1000 Keynote lecture by Bernard Comrie (MPI Leipzig): Is Siberia a linguistic area?
1100 coffee/tea
1130 Tjeerd de Graaf (Fryske Akademy): Endangered Languages and
Traditional Knowledge in Siberia and the Russian Far East
1200 Irina Nikolaeva (SOAS, University of London) and Dejan Mati? (MPI Nijmegen) Embedded Questions in Yukaghir
1230 Samona Kurilova (Institute of Humanities, Problems of Minority Peoples of the North, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Yakutsk) Pronouns in Kolyma Yukaghir and the Influence of Russian
1300-1400 lunch
1400 Eugenie Stapert (Leiden University) On Dolgan
1430 Mark Schmalz (Amsterdam University) Curious Phenomena in Tundra
Yukaghir
1500 Cecilia Odé (Amsterdam University) Tundra Yukaghir Intonation
1530 coffee/tea
1600 Tatiana Ignatieva (Arctic State Institute of Arts and Culture, Yakutsk) and
Cecilia Odé Traditional Tundra Yukaghir singing
1630 Audovisual presentation The Tundra Yukaghir People, Their Culture and Their Environment
1700 Walk (10 min.) from the VOC-room to the main building of Amsterdam
University, Maagdenhuis
1715-1800 Reception for all participants in the Maagdenhuis and visit to an exhibition of photo’s by Cecilia Odé
1900 Dinner (restaurant t.b.a.) for speakers and invited guests

Venue: VOC Room, Oost Indisch Huis, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam
Reception: Maagdenhuis, Spui 21, Amsterdam
Exhibition: Maagdenhuis, Spui 21, Amsterdam

For all information please contact Cecilia Odé at c.ode(removeme)uva.nl www.uva.nl/profiel/c.ode/
10th International Workshop on the Implementation of Logics (IWIL), Stellenbosch, South Africa, December 14th 2013
www.eprover.org/EVENTS/IWIL-2013.html


The 10th International Workshop on the Implementation of Logics will be held on December 14th, 2013, colocated with the 19th International Conference on Logic for Programming, Artificial Intelligence, and Reasoning in Stellenbosch, South Africa.

We are looking for contributions describing implementation techniques for and implementations of automated reasoning programs, theorem provers for various logics, logic programming systems, and related technologies. Topics of interest include, but are not limited to:

+ Propositional logic and decision procedures, including SMT
+ First-order and higher order logics
+ Non-classical logics, including modal, temporal, description, and
non-monotonic logics
+ Formal foundations for efficient implementation of logics
+ Data structures and algorithms for the efficient representation and
processing of logical concepts
+ Proof/model search organization and heuristics for logical reasoning
systems
+ Data analysis and machine learning approaches to search control
+ Techniques for proof/model search visualization and analysis
+ Practical constraint handling
+ Reasoning with ontologies and other large theories
+ Implementation of efficient theorem provers and model finders for
different logics
+ System descriptions of logical reasoning systems
+ Issues of reliability, witness generation, and witness verification
+ Evaluation and benchmarking of provers and other logic-based systems
+ I/O standards and communication between reasoning systems

We are particularly interested in contributions that help the community to understand how to build useful and powerful reasoning systems, and how to apply them in practice.

Researchers interested in participating are invited to submit a position statement (2 pages), a short paper (up to 5 pages), or a full papers (up to 15 pages). Submissions should be made via EasyChair at

www.easychair.org/conferences/?conf=iwil2012

Submissions will be refereed by the program committee, which will select a balanced program of high-quality contributions.

Submissions should be in standard-conforming PDF. Final versions will be required to be submitted in LaTeX using the easychair.cls class file. Proceedings will be published as EasyChair Proceedings.

If number and quality of the submissions warrant it, we plan to produce a special issue of a recognized journal on the topic of the workshop.

Important Dates:

Submission of papers/abstracts: October 14th, 2013
Notification of acceptance: November 11th, 2013
Camera ready versions due: December 2nd, 2013
Workshop: December 14th, 2013

Program committee:

Stephan Schulz (Co-Chair) TU MĆ¼nchen
Geoff Sutcliffe (Co-Chair) University of Miami
Boris Konev (Co-Chair) University of Liverpool
Leonardo de Moura Microsoft Research
Peter Baumgartner NICTA/Australian National University
Uwe Waldmann MPI fĆ¼r Informatik
Guillaume Burel ENSIIE/Cedric
Andrew Reynolds University of Iowa
Tommi Junttila Aalto University
Konstantin Korovin The University of Manchester
Graham Steel INRIA
GLOW 37 Conference, CRISSP, Brussels, April 2-11 2014
The 37th meeting of GLOW will take place in Brussels (Belgium) from April 2 until April 11, 2014. It will consist of three events: the main colloquium, two workshops, and a Spring School. GLOW 37 will be hosted by CRISSP, a research center of KU Leuven HUBrussel.

For more information, visit the GLOW 37 webpage: www.glow37.org/
or view the conference folder online: www.glow37.org/folder
Update: 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS (LATA) 2014: extended submission. Madrid, Spain, March 10-14 2014
----------------------------------------------------------------------------
***** SUBMISSION DEADLINE EXTENDED: October 21 *****
----------------------------------------------------------------------------

8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS

LATA 2014

Madrid, Spain

March 10-14, 2014

Organized by:

Research Group on Implementation of Language-Driven Software and Applications (ILSA) Complutense University of Madrid

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC) Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/lata2014/

*********************************************************************

AIMS:

LATA is a yearly conference on theoretical computer science and its applications. Following the tradition of the diverse PhD training events in the field developed at Rovira i Virgili University in Tarragona since 2002, LATA 2014 will reserve significant room for young scholars at the beginning of their career. It will aim at attracting contributions from both classical theory fields and application areas (bioinformatics, language technology, artificial intelligence, etc.).

VENUE:

LATA 2014 will take place in Madrid, the capital of Spain. The venue will be the School of Informatics of Complutense University.

SCOPE:

Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limited to:

algebraic language theory
algorithms for semi-structured data mining algorithms on automata and words automata and logic automata for system analysis and programme verification automata, concurrency and Petri nets automatic structures cellular automata codes combinatorics on words compilers computability computational complexity data and image compression decidability issues on words and languages descriptional complexity DNA and other models of bio-inspired computing digital libraries and document engineering foundations of finite state technology foundations of XML fuzzy and rough languages grammars (Chomsky hierarchy, contextual, unification, categorial, etc.) grammatical inference and algorithmic learning graphs and graph transformation language varieties and semigroups language-based cryptography language-theoretic foundations of artificial intelligence and artificial life natural language and speech automatic processing parallel and regulated rewriting parsing patterns power series quantum, chemical and optical computing semantics string and combinatorial issues in computational biology and bioinformatics string processing algorithms symbolic dynamics symbolic neural networks term rewriting transducers trees, tree languages and tree automata weighted automata

STRUCTURE:

LATA 2014 will consist of:

invited talks
invited tutorials
peer-reviewed contributions

INVITED SPEAKERS:

Javier Esparza (Munich Tech, DE), On Trees and Fixed Point Equations
(tutorial)
Leslie A. Goldberg (Oxford, UK), The Complexity of Approximate Counting Oscar H. Ibarra (Santa Barbara, US), Some Computability and Complexity Problems Concerning FAs, PDAs, and Counter Machines Sanjeev Khanna (Philadelphia, US), tba Helmut Seidl (Munich Tech, DE), Interprocedural Information Flow Analysis of XML Processors

PROGRAMME COMMITTEE:

Dana Angluin (Yale, US)
Eugene Asarin (Paris Diderot, FR)
Jos Baeten (Amsterdam, NL)
Christel Baier (Dresden, DE)
Jan Bergstra (Amsterdam, NL)
Jin-Yi Cai (Madison, US)
Marek Chrobak (Riverside, US)
Andrea Corradini (Pisa, IT)
Mariangiola Dezani (Turin, IT)
Ding-Zhu Du (Dallas, US)
Michael R. Fellows (Darwin, AU)
Jörg Flum (Freiburg, DE)
Nissim Francez (Technion, IL)
Jürgen Giesl (Aachen, DE)
Annegret Habel (Oldenburg, DE)
Kazuo Iwama (Kyoto, JP)
Sampath Kannan (Philadelphia, US)
Ming-Yang Kao (Northwestern, US)
Deepak Kapur (Albuquerque, US)
Joost-Pieter Katoen (Aachen, DE)
S. Rao Kosaraju (Johns Hopkins, US)
Evangelos Kranakis (Carleton, CA)
Gad M. Landau (Haifa, IL)
Andrzej Lingas (Lund, SE)
Jack Lutz (Iowa State, US)
Ian Mackie (École Polytechnique, FR)
Carlos Martķn-Vide (Tarragona, ES, chair) Giancarlo Mauri (Milan, IT) Faron G. Moller (Swansea, UK) Paliath Narendran (Albany, US) Enno Ohlebusch (Ulm, DE) Helmut Prodinger (Stellenbosch, ZA) Jean-Franēois Raskin (Brussels, BE) Wolfgang Reisig (Humboldt Berlin, DE) Marco Roveri (Bruno Kessler, Trento, IT) Michaėl Rusinowitch (LORIA, Nancy, FR) Yasubumi Sakakibara (Keio, JP) Davide Sangiorgi (Bologna, IT) Colin Stirling (Edinburgh, UK) Jianwen Su (Santa Barbara, US) Jean-Pierre Talpin (IRISA, Rennes, FR) Andrzej Tarlecki (Warsaw, PL) Rick Thomas (Leicester, UK) Sophie Tison (Lille, FR) Rob van Glabbeek (NICTA, Sydney, AU) Helmut Veith (Vienna Tech, AT)

ORGANIZING COMMITTEE:

Adrian Horia Dediu (Tarragona)
Ana Fernįndez-Pampillón (Madrid)
Carlos Martķn-Vide (Tarragona, co-chair) Antonio Sarasa (Madrid) José-Luis Sierra (Madrid, co-chair) Bianca Truthe (Magdeburg) Florentina Lilica Voicu (Tarragona)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit non-anonymized papers in English presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spaced pages (including eventual appendices) and should be formatted according to the standard format for Springer Verlag's LNCS series (see www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).

Submissions have to be uploaded to:

www.easychair.org/conferences/?conf=lata2014

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS series will be available by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containing peer-reviewed extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The period for registration is open from July 15, 2013 to March 10, 2014.
The registration form can be found at:

grammars.grlmc.com/lata2014/Registration.php

DEADLINES:

Paper submission: October 21, 2013 (23:59 CET) – EXTENDED – Notification of paper acceptance or rejection: November 25, 2013 Final version of the paper for the LNCS proceedings: December 2, 2013 Early registration: December 9, 2013 Late registration: February 24, 2014 Starting of the conference: March 10, 2014 End of the conference: March 14, 2014 Submission to the post-conference journal special issue: June 14, 2014

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat

POSTAL ADDRESS:

LATA 2014
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC) Rovira i Virgili University Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

Phone: +34 977 559 543
Fax: +34 977 558 386

ACKNOWLEDGEMENTS:

Departament d’Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya Universidad Complutense de Madrid Universitat Rovira i Virgili
Conference: Mobility, variability and changing literacies in Modern times, Utrecht University, June 11- 14 2014
THE SIXTH FEDERATED LOGIC CONFERENCE (FLoC 2014), Vienna, Austria, July 9-24 2014
The Sixth Federated Logic Conference (FLoC 2014) will be part of the Vienna Summer of Logic (VSL), the largest logic event in history, with over 2000 expected participants. FLoC 2014 will host eight conferences and many (up to 64 or more) workshops. Each workshop will be affiliated with at least one of the eight conferences.

26th International Conference on Computer Aided Verification (CAV) Workshop Chair: Martina Seidl fmv.jku.at/seidl/

27th IEEE Computer Security Foundations Symposium (CSF) Workshop Chair: Luca Vigano profs.sci.univr.it/~vigano/

30th International Conference on Logic Programming (ICLP) Workshop Chair: Haifeng Guo faculty.ist.unomaha.edu/hguo/

7th International Joint Conference on Automated Reasoning (IJCAR) Workshop Chair: Matthias Horbach www.mpi-inf.mpg.de/~horbach/

5th Conference on Interactive Theorem Proving (ITP) Workshop Chair: David Pichardie www.irisa.fr/celtique/pichardie/

Joint meeting of the 23rd EACSL Annual Conference on Computer Science Logic (CSL) and the 29th ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science
(LICS) Workshop Chair: Georg Moser cl-informatik.uibk.ac.at/users/georg/

25th International Conference on Rewriting Techniques and Applications
(RTA) joined with the 12th International Conference on Typed Lambda Calculi and Applications (TLCA) Workshop Chair: Aleksy Schubert www.mimuw.edu.pl/~alx/

17th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT) Workshop Chair: Ines Lynce sat.inesc-id.pt/~ines/

Pre-FLoC workshops: Saturday & Sunday, July 12-13
Mid-FLoC workshops: Thursday & Friday, July 17-18
Post-FLoC workshops: Wednesday & Thursday, July 23-24

CONTACT INFORMATION

Questions regarding workshop proposals should be sent to the workshop chairs of conferences that are supposed to host the workshop (see above). General questions should be sent to floc14cfw(removeme)easychair.org Please consult the FLoC 2014 Workshop Guide: vsl2014.at/floc-ws/

FLoC 2014 WORKSHOP CHAIR
Stefan Szeider
www.szeider.net
Vienna University of Technology
17th World Congress of the International Applied Linguistics Association, Brisbane, Australia, August 10-15 2014
Please visit the website www.aila2014.com and register ‘Your Expression of Interest’ to be kept informed of the details of this upcoming congress.
Job Announcements / Vacancies
Two PhD candidates in Eastern European Studies UvA / UL - Faculty of Humanities, Amsterdam, The Netherlands, Deadline: November 1 2013
Two PhD candidates in Eastern European Studies
UvA / UL - Faculty of Humanities

Publicatiedatum
27 september 2013

Opleidingsniveau
Universitair

Salarisindicatie
€2,083 to €2,664 gross per month

Sluitingsdatum
1 november 2013

Functieomvang
38 hours per week

Vacaturenummer
13-307

The Institute for Culture and History of the University of Amsterdam and the Leiden University Center for Linguistics have currently two vacant PhD positions (full-time, four years) as part of the joint NWO project The Russian Language of Islam, supervised by Prof. Dr. Michael Kemper and Prof. Dr. Jos Schaeken. Applications are now invited from excellent candidates who wish to conduct research on the discourse of Muslim authorities, scholars and intellectuals in the contemporary Russian Federation.

Project description
The goal is to investigate the role of the Russian language in this Islamic discourse, the way how the Russian language changes in the process (development of a religious sociolect?), the interferences of other languages (esp. Arabic and/or Turkic languages), and language strategies of actors in the discourse. Working language will be English.
Project 1: 'Arabism': Sufi and Dogmatic Discourses in Russia (vacancy number: 13-307 Kemper).
Project 2: The Language of Islam and the Russian Orthodox Church: Dialog and Mission. (vacancy number: 13-308-Schaeken).

Tasks will include:
completion and defense of a PhD thesis within four years;
regular presentation of intermediate research results at workshops and conferences, and publications in proceedings and journals;
close collaboration with the other researchers of the group (including on issues not directly connected to one’s own PhD project, incl. the organization of conferences and joint publications);
assisting in teaching activities;
participation in the training program of the Graduate School for Humanities.

Requirements
A Master's degree (or equivalent) with excellent grades in a relevant field, such as Slavic studies, Eastern European history, Islamic studies, Arabic studies, Turkology, anthropology;
good academic writing and presentation skills;
good social and organizational skills;
proficiency in Russian and, preferably, skills in Arabic or a Turkic language, plus an interest in religions in Russia (incl. the Russian Orthodox Church).

Further information
Please contact Prof. Dr. Michael Kemper to discuss your plans before applying formally. We will then send you a working paper that gives you further information about the general goals of the project.
Prof. Dr. Michael Kemper

Appointment
The PhD candidate for the project 'Arabism': Sufi and Dogmatic Discourses in Russia will be appointed full-time for a period of four years at the Faculty of Humanities at the University of Amsterdam. A first contract will be given for 12 months, with an extension for the remaining period on the basis of a positive evaluation.
The PhD candidate for the project The Language of Islam and the Russian Orthodox Church: Dialog and Mission will be appointed full-time for a period of four years at the Leiden University Center for Linguistics. A first contract will be given for 18 months, with an extension for the remaining period on the basis of a positive evaluation.
The preferred starting date of the contract is 1 January 2014 (can be negotiated).
The gross monthly salary (on full-time basis) for the position will be €2,083 during the first year (gross per month) to €2,664 during the fourth year, in accordance with the Collective Employment Agreement of the Dutch universities.

Job application
Applications for the PhD position should include:
a letter of motivation, stating why you want to do this research;
your ideas about possible focus points of your PhD project;
an up-to-date CV;
a list of grades obtained for your Bachelor and Master (or equivalent) programmes;
names and contact details of two academic referees;
a writing sample, e.g. a published paper, your MA thesis, or similar.
Applications may only be submitted electronically by clicking the Apply now-button below or by sending your application to solliciteren2013-FGW(removeme)uva.nl. Please quote the vacancy number 13-207-Kemper or 13-208-Schaeken in the subject line. Completed applications should be submitted by 23.59 hours (CET) on 1 November 2013. Late or incomplete applications will not be accepted.

More information:
www.uva.nl/over-de-uva/werken-bij-de-uva/vacatures/nav/type/phd-position/item/13-307.html
Research Associate in Luxembourg Studies, University of Sheffield -Department of Germanic Studies, School of Languages and Cultures, UK, Deadline: November 12 2013
Contract Type: Fixed term for two years from 1 September 2014 to 31 August 2016

Salary: Grade 7, £28,685 - £36,298 per annum.

Job Reference Number: UOS007173

The School of Languages and Cultures wishes to recruit a Research Associate in Luxembourg Studies with effect from September 2014. The post-holder will have, or be close to completing, a PhD in sociolinguistics and be prepared to conduct a programme of individual research and teach on this topic.

The School has an excellent reputation for the quality and innovation of its teaching and research, having received high rankings in three of its four departments in the Research Assessment Exercise and consistently good ratings for the quality of our teaching in the National Student Survey. Staff in the School have a wide range of teaching and research interests ranging from medieval studies through to contemporary visual culture. There is a thriving Linguistics cluster within the School that covers a variety of areas, from sociolinguistics and language policy through to morphology and cognitive linguistics.

The post-holder will undertake original research into the sociolinguistic situation in Luxembourg, including fieldwork, the writing and preparation of journal articles, grant applications and research papers for conferences in collaboration with the Director of the Centre for Luxembourg Studies, Dr Kristine Horner, and representing the Centre at project meetings and conferences.

You will also undertake a small amount of teaching and admin duties on the programmes in Luxembourg studies, covering for the study leave of Dr Horner and including modules on multilingualism and the sociolinguistics of Luxembourg.

The University of Sheffield has been named UK University of the Year in the 2011 Times Higher Education Awards. Beating five other shortlisted universities, the University was rewarded for having a strategy "based on its values and rooted in its founding principles", as well as on its exceptional performance in research, teaching, access, business performance, and involvement in the local community.

www.jobs.ac.uk/job/AHG690/research-associate-in-luxembourg-studies
PhD program IDEALAB in Potsdam, Groningen, Newcastle, Trento AND Sydney, Deadline: November 15th 2013
We are now accepting applications for the Erasmus Mundus Program "International Doctorate for Experimental Approaches to Language And Brain" (IDEALAB) . IDEALAB is a joint PhD organised by the Universities of Potsdam (DE), Groningen (NL), Newcastle (GB), Trento (IT), and Macquarie (AU). This collaboration means that we can provide expert supervision across a large range of subjects/areas and access to a range of experimental methods.

We welcome applications from students with a Research Master’s in a relevant area to do research on any area of experimental or applied linguistics and brain. Possible areas of research include acquired or developmental language disorders, functional brain imaging of language, and experimental phonetics.

There are typically 8 or more studentships available a year for students from the EU and other countries with funding from the EU Erasmus Mundus Program. These provide generous living allowances; waiver of all fees; and a generous travel allowance. All students have to spend at least 6 months at at least two different European partners.

Further details are given on the program website: em-idealab.com.

We are seeking applications from students who will complete an appropriate Research Master’s by August 2014. Completed applications for September 2014 entry are due by 15th November 2013.
1 PhD Student “Revisiting the syntax and semantics of in-situ wh-questions”, LUCL Leiden. Deadline: November 30 2013
1 PhD Student “Revisiting the syntax and semantics of in-situ wh-questions”
The Faculty of Humanities, vacancy 13-297

The Leiden University Centre for Linguistics
The Leiden University Centre for Linguistics (LUCL, www.hum.leiden.edu/lucl/), the institute of linguistics at the Faculty of Humanities, Leiden University, is hosting a 5 year research programme entitled “Understanding Questions” media.leidenuniv.nl/legacy/understanding-questions.pdf. funded by the Dutch national research council NWO.This project is an integrated study of the syntax-semantics, prosody and processing of in-situ wh-questions in French and Mandarin. There are three subprojects, one on the syntax-semantics aspects of these questions, one on the prosodic aspects and one on the processing aspects.

We are looking for a PhD student to carry out the subproject “Revisiting the syntax and semantics of in-situ wh-questions”.

1 PhD Student “Revisiting the syntax and semantics of in-situ wh-questions”.
(4 years, 1.0 fte starting in February 2014)
Vacancy number: 13-297

Leiden University has a longstanding tradition in research in the world’s languages and features unique linguistic expertise. LUCL combines current theoretical insights and modern experimental methods in its research profile area “Language Diversity in the World”. For more information, see: www.research.leiden.edu/research-profiles/language-diversity/Your profile
The candidate should have:

•A Master’s degree in Linguistics, in particular in syntax and/or semantics (completion of the MA thesis before the PhD project starts)

•An interest in psycholinguistics

•A curious, enterprising and creative mind and excellent analytical skills, evidence of which should emerge from the MA thesis

•Good writing skills

•A very good and demonstrable command of English

•Ability to work both independently and as part of a team.

Knowledge of French and/or Mandarin Chinese is desirable.


Duties and responsibilities
The candidate will carry out the following tasks:


Conduct original research on the following topics:

•The syntactic and prosodic differences between standard in-situ wh-questions and echo questions

•French in-situ questions vs. fronted questions

•Intervention effects in French and Mandarin

•The processing of intervention effects

•Write a PhD thesis

•Submit research results for publication in peer-reviewed academic journals

•Present papers at (international) conferences

•Teach a course in the second and third year of the appointment

•Organize and participate in reading and discussions groups, seminars, workshops within LUCL.

What we offer
The employment will be for a period of four years (first a contract of 18 months with an extension of 30 months after positive evaluation of capabilities and compatibility) and must lead to the completion of a PhD thesis. Appointment will be under the terms of the CAO (collective labour agreement) of the Dutch Universities. The gross monthly salary is set on € 2.083,- in the first year up to € 2.664,- gross per month in year four. An appointment with Leiden University includes a pension build-up and facilitates other benefits such as an annual holiday premium of 8% and an end-of-year premium of 8.3%. Candidates from outside the Netherlands may be eligible for a substantial tax break.

All our PhD students are embedded in the Leiden University Graduate School of Linguistics ( www.graduateschools.leidenuniv.nl/). In addition to thorough research training, our graduate school offers a variety of courses aimed at training of professional and personal skills. In addition, advanced courses to deepen scientific knowledge are offered by the national research school (LOT).

How to apply
Applicants are kindly requested to submit the following documents electronically (in English):

1. A letter stating your motivation for the position
2. Curriculum vitae
3. Copies of your academic transcripts (or Dutch cijferlijst)
4. A 2-page proposal on one of the topics mentioned above
5. Copy of your MA thesis, or a term paper representative of your research qualities
6. Two reference letters (send by referees directly to vacatureslucl(removeme)hum.leidenuniv.nl)

Please submit these documents in two files:
I – containing documents 1 to4 (PDF or Word file), using your last name underscore 1 as document name (e.g. BROWN_1.pdf).
II – containing document 5 (PDF or Word file), using your last name underscore 2 as document name (e.g. BROWN_2.pdf).

NOTE: If the proposal is not in the requested format or if it exceeds the amount of words indicated, it will not be taken into account.

For further information on this project please contact Lisa Lai-Shen Cheng (L.L.Cheng(removeme)hum.leidenuniv.nl) or Jenny Doetjes (J.Doetjes(removeme)hum.leidenuniv.nl), or for practical matters Gea Hakker, g.c.hakker(removeme)hum.leidenuniv.nl.

Applicants should submit their application (documents as described above) before
30 November 2013. Applications should be sent to vacatureslucl(removeme)hum.leidenuniv.nl, clearly indicating the application number [13-297].

The selection procedure will take place in December, and selected candidates will be invited for an interview in the second half of December 2013. You are kindly requested to be available in this period.
PhDs at Humanities, UvA Amsterdam, Deadline: various.
The Faculty of Humanities welcomes all who wish to contribute to our knowledge and understanding of language, history, and culture, and invites applications for its PhD fellowships. The Faculty has more than 100 professors who can act as a PhD supervisor, and can provide all necessary training and facilities. PhD fellows are employed by the Faculty and generally complete their projects within four years in a part-time appointment of 80%. Eleven PhD positions are offered starting in September 2014.
From September 2014 onwards, research within the Faculty will be organized into six broad domains of shared expertise: European and Transnational Studies; Cultural Analysis; Culture and History; Memory and Heritage; Language and Speech; and Logic, Language, and Computation.

Each of these research areas will be conducting its own PhD selection process, and interested candidates are free to apply directly to the area that best matches their interests and proposed project. Some of the selected candidates will also be chosen for the programme ‘PhDs in the Humanities’ (Promoties in de geesteswetenschappen) of the Humanities Incentives Board, as well as the Humanities Division of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). For more information, including applications instructions and deadlines, please go to the page of the research domain of your choice:

- Research Domain European and Transnational Studies
- Research Domain Cultural Analysis
- Research Domain Culture and History
- Research Domain Heritage and Memory
- Research Domain Language and Speech
- Research Domain Logic, Language and Computation

Candidates who would like to do a PhD project in their in own free time are also welcome to apply as external PhD researchers at the research domains

For more information see the website:

www.uva.nl/en/about-the-uva/organisation/faculties/faculties/faculties/content/folder/faculteit-der-geesteswetenschappen/research/phds-at-humanities/phds-at-humanities.html
Experimental Linguist Position, UCLA Department of Linguistics, Los Angeles, Deadline: January 1 2014
_The UCLA Department of Linguistics seeks to fill a faculty position (Assistant Professor or tenured Associate Professor level) starting July 1, 2014, for an *experimental linguist*._ The successful candidate will engage in research and publication in experimental work related to formal syntax, formal semantics, or both. (S)he will be expected to apply for external grant support. Course load (normally four per year) will include graduate and undergraduate courses, as well as graduate student advising. The Department will support the new faculty member with start-up funds, lab space, and administrative help; junior faculty receive course releases. Salary will be commensurate with education and experience.

_Ph.D. is required before date of hire_. Applications should be submitted using the UCLA academic job application site:
recruit.apo.ucla.edu/apply/JPF00104

Applicants should provide
a brief cover letter, curriculum vitae, description of research, description of teaching philosophy, course evaluations or other material bearing on teaching record, and a link to a web site from which their publications and other writings may be downloaded in electronic form.
Applicants should also request for three letters of recommendation to be uploaded to the application site. _Review of applications will begin December 15, 2013; final application deadline is January 1, 2014_.
Members of the Search Committee will be conducting preliminary interviews at the Linguistic Society of America in Minneapolis and on line. For further information please consult the Search Committee Chair, Patricia Keating, at keating(removeme)humnet.ucla.edu keating(removeme)humnet.ucla.edu>. For technical issues involving the application site, please contact the department’s Personnel Officer, Jael Cosico, at jcosico(removeme)humnet.ucla.edu jcosico(removeme)humnet.ucla.edu>.

The University of California is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. The University undertakes affirmative action to assure equal employment opportunity for underrepresented minorities and women, for persons with disabilities , and for covered veterans. All qualified applicants are encouraged to apply, including minorities and women.

**************************

Jael Cosico

Academic Personnel Officer

UCLA Rolfe/Campbell Humanities Group

5308 Rolfe Hall

Box 951532

Los Angeles, CA 90095-1532

Office: 310-825-5018

Fax: 310-206-4757

www.linguistics.ucla.edu < www.linguistics.ucla.edu/>

www.spanport.ucla.edu < www.spanport.ucla.edu/>

www.appling.ucla.edu < www.appling.ucla.edu/>
Calls for papers for events
Call for papers America Indian Workshop, Leiden University, May 21-25 2014, Deadline: October 31 2013
The 35th edition of the American Indian Workshop, entitled Communication is Key, will be held at Leiden University on 21-25 May 2014, in collaboration with the National Museum of Ethnology. The American In-dian Workshop (AIW) was founded in 1980 and has become the most important European scholarly platform for research concerned with topics related to the Indigenous Peoples of North America.

To propose a presentation for the American Indian Workshop, please send an abstract of no more than 300 words, as well as an CV of no more than 75 words to aiw2014(removeme)hum.leidenuniv.nl. The deadline for proposals is October 31st 2013. Submission for poster presentations is also open to academic students of all levels.

The 35th AIW aims to facilitate a discussion of Native American and First Nations communication in a lit-eral sense, in fields such as linguistics and media, as well as more broadly, by including such themes as au-thenticity, authorization, research, representation, policy, interpretation and cross-cultural competency. How is communication performed, both verbally and non-verbally? What can Native languages tell us about communication? How do these play a role in communication today? What forms or channels of communication are there, and what is their influence on the communicated? What is communicated through material culture, and how is this achieved over time? Why and when is certain information com-municated, or withheld? Where does communication take place? What constitutes effective communica-tion? Which information is sent, what is received and what gets lost in translation? What creates miscom-munication? How do power dynamics and imbalances influence communication? How do communication styles reflect the structure of society? What can be gained by interdisciplinary communication in academ-ia? How is research in the field of Native American Studies communicated, and to whom? What is the role of new social media such as Facebook, Twitter and Wikipedia?

More information on the workshop and on how to register can be found online:
www.hum.leiden.edu/lucl/american-indian-workshop
Call for papers for conference Teacher-student-interaction in subject-specific writing: research meets practice, Utrecht, 22 januari 2014, Deadline: November 1st.
Call for Papers
(English version below)
Leerling-docent-interactie bij schrijven in de vakken:
een ontmoeting tussen wetenschap en praktijk /

woensdag 22 januari 2014
Universiteit Utrecht

Thema
Als leerlingen in het voortgezet onderwijs kwalitatief goede teksten willen schrijven, is het cruciaal dat ze school- en vaktaal gebruiken en een duidelijke tekststructuur aanbrengen. Deze vaardigheden zijn met name van belang bij langere teksten, zoals profielwerkstukken en onderzoeksverslagen. Taalgericht vakonderwijs biedt mogelijkheden om leerlingen zich deze vaardigheden eigen te laten maken. Expliciete instructie en op de leerling afgestemde feedback zijn hierbij essentieel, oftewel: de interactie tussen docent en leerling speelt een belangrijke rol.
Tijdens dit congres gaan we na hoe deze leerling-docent-interactie het best vormgegeven kan worden. Hierbij staat de verbinding tussen wetenschap en praktijk centraal. Het congres fungeert dan ook als een ontmoetingsplek voor onderzoekers en docenten, met als hoofdvragen:
• Wat is er vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend over effectieve vormen van instructie over schrijven in de vakken en over feedback op het schrijfproces en -product?
• Welke goede voorbeelden zijn er in de praktijk te ontdekken?

Programma
U kunt plenaire lezingen bijwonen van Rachel Whittaker (Universidad Autónoma de Madrid) en een andere internationale spreker, inspiratie opdoen bij de good practices, en met docenten, lerarenopleiders en onderzoekers discussiėren over actuele vragen tijdens parallelsessies met rondetafelgesprekken, workshops en andere interactieve werkvormen. Ten minste één van de parallelsessies zal in het Engels gehouden worden.

Bijdragen
Dit congres kent twee soorten bijdragen.
1) U kunt twee A4’tjes (max. 1000 woorden) indienen waarin u een goed voorbeeld uit uw eigen onderwijspraktijk beschrijft: demonstreer hoe u de schrijfvaardigheid van uw leerlingen stimuleert door middel van interactieve instructie of feedback, of hoe u leraren opleidt om effectieve leerling-docent-interacties over schrijfprocessen en -producten aan te gaan. Dit kan ook werk in uitvoering betreffen. Een bundel met alle good practices zal aan de congresdeelnemers worden uitgedeeld. De beste vier bijdragen worden tijdens het congres plenair gepresenteerd. In uw bijdrage gaat u in op: 1) de relatie met het thema, 2) het praktijkvoorbeeld (materialen, instructies, lesontwerpen, feedbackvormen…), 3) de onderbouwing daarvan en/of de ervaringen daarmee in de praktijk, 4) praktijkimplicaties en/of vragen die u met het publiek wilt bespreken, en eventueel 5) een indicatie (url, dropboxfolder) hoe u het volledige materiaal ter beschikking stelt.
2) U kunt een rondetafelgesprek, workshop, stellingenspel of andere interactieve werkvorm (= alles behalve een lezing) organiseren voor een groep van maximaal 30 personen: een sessie van drie kwartier waarin u gelegenheid creėert om docenten en onderzoekers met elkaar in gesprek te brengen. Hierbij valt te denken aan een discussie over actuele vraagstukken rondom leerling-docent-interactie en de feedback op schrijfproducten, een brainstorm over de concrete invulling van een lessenserie, de ontwikkeling van feedbackcriteria, enz. In uw samenvatting (max. 500 woorden) gaat u in op: 1) de aanleiding, 2) de relatie met het thema, 3) de manier waarop u de interactie vorm wilt geven en 4) de onderwerpen en/of vragen die u met het publiek wilt bespreken.
Combinaties van 1 en 2 zijn ook welkom.

Deadlines en contact
U kunt uw bijdrage in het Nederlands óf in het Engels indienen en presenteren (voor een Engelse versie van deze call: zie interactief2014.wp.hum.uu.nl). Uw samenvatting dient uiterlijk 1 november 2013 ingediend te zijn via Interactiecongres2014(removeme)uu.nl. U ontvangt uiterlijk 15 november 2013 bericht of uw bijdrage is geaccepteerd. Meer informatie over kosten, programma en inschrijving kunt u t.z.t. vinden op interactief2014.wp.hum.uu.nl. Voor eventuele vragen kunt u mailen naar Interactiecongres2014(removeme)uu.nl.

Organisatie
Deze eendaagse conferentie wordt georganiseerd door onderzoekers en lerarenopleiders van de Faculteit Sociale Wetenschappen en de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, en mede gefinancierd door het multidisciplinaire programma Educational and Learning Sciences.

Jacqueline Evers-Vermeul
Rick de Graaff
Harmen Schaap
Gerdineke van Silfhout

Call for Papers
Teacher-student-interaction in subject-specific writing:
research meets practice
Wednesday January 22nd, 2014
Utrecht University

Theme
If students in secondary education are to write qualitatively good texts, it is crucial that they use academic as well as domain-specific language, and that they use a clear text structure. These skills are particularly important in writing longer texts, such as inquiry learning projects (Dutch ‘profielwerkstukken’) and research reports. Good opportunities to acquire these skills may be offered in Content and Language Integrated Learning. Explicit instruction and student-contingent feedback are essential, or in other words: the interaction between teacher and student plays an important role.
This conference addresses the ways in which this teacher-student-interaction should be shaped in order to be effective. The motto of this conference is “science meets practice”, which means that we would like the conference to be a meeting place for both researchers, teachers and teacher educators. We will focus on the following main questions:
• What knowledge can be generated from research on effective forms of instruction in subject-specific writing and/or on the effects of feedback on the writing process or product?
• What good practices of tasks and feedback can be found in secondary education practice?

Program
You will attend plenary lectures by Rachel Whittaker (Universidad Autónoma de Madrid) and another international scholar, get inspired by teachers who share their good practices, and have discussions with teachers, teacher educators and researchers during parallel sessions with round-table-conversations, workshops and other interactive activities. At least one of the parallel sessions will be held in English.

Contributions
You can contribute to this conference in two ways.
1) You can submit a 2-page proposal (max. 1000 words) in which you describe a good practice from your own educational field: demonstrate how you stimulate subject-specific writing proficiency of your students by means of interactive instruction and/or feedback, or how you train teachers to engage in effective teacher-student-interactions about writing processes or products. Note that this may also involve work in progress. A collection of all good practices will be handed out to the conference participants. Four of the best practices will be presented during the plenary part of the conference. In your contribution, please address the following issues: 1) the relevance to the conference theme, 3) your good practice (materials, instructions, designs, feedback forms…), 4) theoretical or practical evidence for success , 5) practical implications and/or questions you would like to discuss with the audience, and possibly 6) an indication (url, dropbox folder) how you will make sample material available.
2) You can organize a round-table conversation, workshop, debate or any other interactive activity (= anything but a lecture) for a group of 30 people maximum: a session of 45 minutes in which you create the opportunity for teachers and researchers to exchange concepts, practices and research findings. You can consider a discussion about your experiences and concerns in teacher-student-interaction and feedback on writing products, a brainstorm about the content of a specific writing curriculum, the development of feedback criteria, etc. In your contribution (max. 500 words) please address the following issues: 1) background, 2) relevance for the conference theme, 3) interactive format, and 4) topics and/or questions you would like to discuss with your audience.
Proposals combining 1 and 2 are welcome as well.

Deadlines and contact
You can contribute in Dutch or in English. A summary should be submitted by November 1st, 2013 via Interactiecongres2014(removeme)uu.nl. A notification of acceptance will be sent by November 15, 2013. More information about costs, program and registration can be found at interactief2014.wp.hum.uu.nl in due course. If you have any questions, please email us at Interactiecongres2014(removeme)uu.nl.

Organization
This one-day conference is organized by researchers and teacher educators from the Faculty of Social Sciences and the Faculty of Humanities at Utrecht University, and is co-financed by the multidisciplinary program Educational and Learning Sciences.

Jacqueline Evers-Vermeul
Rick de Graaff
Harmen Schaap
Gerdineke van Silfhout
Oproep voor bijdragen (Call for contributions) Dag van de Fonetiek, Utrecht, 18 dec 2013, Deadline: 1 november 2013
==English summary below

De Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen vereniging organiseert op woensdag 18 december 2013 in de Sweelinckzaal in (Drift 21, Utrecht) wederom de Dag van de Fonetiek.

Keynote-speaker op de Dag van de Fonetiek is dit jaar Vincent van Heuven, emeritus hoogleraar Experimentele Linguļstiek en Fonetiek aan de Universiteit Leiden. Hij is ook onbezoldigd hoogleraar aan de Nankai Universiteit (Tianjin, China), associate editor van het tijdschrift Phonetica en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Op 18 december opent hij de Dag van de Fonetiek met de lezing "Forms and functions of stress and accent in spoken language; a cross-linguistic perspective."

Net als voor eerdere edities vragen we iedereen die iets kan vertellen of demonstreren over spraak of spraaktechnologie om bij te dragen aan deze dag. We hopen zo een mooi overzicht te kunnen geven van het fonetisch onderzoek in Nederland en Vlaanderen.

Indien u een bijdrage heeft, stuur dan uiterlijk vrijdag 1 november a.s. een titel en samenvatting (13 regels / 200 woorden) naar het onderstaande e-mailadres.

Voertalen op de Dag van de Fonetiek zijn Nederlands en Engels en samenvattingen kunnen in één van beide talen ingediend worden. Er wordt verwacht dat u de presentatie geeft in dezelfde taal als waarin de titel van uw bijdrage is opgesteld.
Als er meer inzendingen zijn dan waar het programma ruimte voor biedt, zal het bestuur bijdragen selecteren op basis van de duidelijkheid van de samenvatting, wetenschappelijke kwaliteit, en aansluiting bij het publiek van de Dag van de Fonetiek. Inzenders worden uiterlijk op vrijdag 15 november van de beslissing op de hoogte gesteld.

Meer informatie over bijdragen aan de de Dag van de Fonetiek kunt u vinden via onze website: www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/ of bij de secretaris NVFV op titia.benders(removeme)let.ru.nl

===English summary

The Dag van de Fonetiek (Phonetics Day) takes place on Wednesday 18 december 2013, as usual in the Sweelinckzaal (Drift 21) in Utrecht.

Keynote-speaker is Vincent van Heuven, who will speak about "Forms and functions of stress and accent in spoken language; a cross-linguistic perspective."

We welcome both Dutch and English contributions to the Dag van de Fonetiek. Please send your abstract (13 lines / 200 words) + title to titia.benders(removeme)let.ru.nl by november 1. Notifications of acceptance are sent out on november 15.

More information on the Dag van de Fonetiek can be found on our (Dutch) website: www.fon.hum.uva.nl/FonetischeVereniging/ or through the secretary of the society, titia.benders(removeme)let.ru.nl
2nd Call for abstracts for CLIN 2014, INL & TST-Centrale, Leiden, January 17 2014. Deadline: November 15 2013
The 24th Meeting of Computational Linguistics in The Netherlands (CLIN 2014) will be organised by the Institute for Dutch Lexicology (INL) and the Dutch-Flemish HLT Agency (TST-Centrale). CLIN 2014 will take place in Leiden, the Netherlands on January 17th, 2014.
Invited speakers
We are pleased to announce that the invited speakers of CLIN 2014 are Patrick Hanks (Wolverhampon/Bristol) and Dirk Geeraerts (Leuven).
2nd Call for abstracts
Abstract submission information
Researchers are invited to submit, in English, abstracts describing work on all aspects of computational linguistics and related language and speech technologies and applications. In addition to the regular scientific tracks, CLIN 2014 aims to have two special tracks:
• a lexicography track with presentations on the computational support of dictionary making, e.g. word sense disambiguation, distributional semantics, (web) data mining and semantic role labelling.
• an industry track with scientific presentations on topics such as R&D challenges in industry, collaborations between industry and academia, and experiences with "real-world" applications.
Submissions should include:
• Author(s) names, affiliation and contact details
• Presentation title
• An abstract of 250 words maximum, outlining their presentation
• Presentation type preference (oral presentation or poster)
• Submission for industry or lexicology track, or none.
Presentation abstracts should be submitted electronically, no later than Friday, 15 November 2013 via the submission website at www.easychair.org.
STIL Thesis Prize
Since CLIN 20, a special annual thesis prize, sponsored by STIL, is awarded to the best MA-thesis in computational linguistics. STIL is the Stichting Toepassing Inductieve Leertechnieken.
MA theses submitted to and evaluated at a university or organization of higher education in the Netherlands or Flanders are eligible for the prize. The thesis should address a topic in computational linguistics or its applications, and may be written in Dutch or English.
• Prize: 1000 euro
• Submission deadline: 14 November.
• More information (where and when to submit)
Contact
For more information, visit the CLIN 24 website clin24.inl.nl/ or contact clin24(removeme)inl.nl.
(Re)presenting the Speech of Others, Groningen, the Netherlands, March 13-14 2014, Deadline: December 1 2013
Call for Papers: (Re)presenting the Speech of Others, Groningen, the Netherlands, 13-14 March, 2014


Conference Date: 13-14 March, 2014
Submission Deadline: 1 December, 2013
Venue: University of Groningen, the Netherlands
Organization: Franziska Köder & Emar Maier
Hosted by the ERC project BLENDS
Webpage: sites.google.com/site/representing2014/


Conference Description

There are different ways of reporting what someone else has said. Common forms of speech reports are direct speech (Mary said “I am sick”) and indirect speech (Mary said that she is sick). Pretense and role play are closely related phenomena. Like in direct speech, someone engaging in role play adopts the perspective of another person and produces utterances from that shifted standpoint (I am sick) (Harris, 2000). Another interesting parallel is that children start to use speech reports and to engage in role play at around the same time, namely at two to three years of age. This is well before they pass standard false belief tests (at around four) which are often taken to be the hallmark of Theory of Mind and metarepresentation (e.g. Perner, 1991). Since at least some forms of reported speech exhibit recursion, intensionality, and/or clausal embedding, this developmental gap may shed new light on the debate over the relationship between Theory of Mind and the syntax/semantics of recursive embedding (e.g. de Villiers & de Villiers, 2000). The aim of the conference is to discuss the cognitive and conceptual relationship of reported speech, pretense and cognitive abilities such as perspective-taking, metarepresentation and Theory of Mind.

Keynote speakers:
? Paul L. Harris
? Josef Perner
? Jill de Villiers


Submission details

We invite authors to submit an anonymous two-page abstract by 1 December, 2013, for a talk of 20 minutes plus 10 minutes discussion or a poster. Submissions should be made via Easychair. We welcome theoretically and empirically oriented contributions addressing some of the following topics of interest from the perspectives of (psycho)linguistics, philosophy, psychology or semantics.

Topics of Interest:
? Development of reported speech
? Development of pretense/ role play
? Direct and indirect speech
? Perspective shift, role shift, deictic/indexical shift
? Theory of Mind / mindreading
? Metacognition and metarepresentation
Call for Papers '47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea', Adam Mickiewicz University, Pozna?, Poland, September 11-14 2014, Deadline: January 15 2014
FIRST CALL FOR PAPERS

47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea

11 - 14 September 2014

Adam Mickiewicz University, Pozna?, Poland

www.sle2014.eu

www.societaslinguistica.eu/


The Societas Linguistica Europaea and the Faculty of English of Adam Mickiewicz University in Pozna?, Poland, invite you to submit abstracts for workshop, poster or general session papers for the next annual meeting.

SLE meetings provide a forum for high-quality linguistic research from all (sub)domains of linguistics. For more information on previous editions, see SLE 2011, SLE 2012 and SLE 2013. The upcoming edition of the SLE meeting will also host a round table of experts to discuss topics of special linguistic interest. The SLE 2014 round table bears the title “Quo Vadis Linguistics”.


DEADLINES

1 December 2013: submission of workshop proposals (description + short abstracts)
15 December 2013: notification of acceptance
15 January 2014: submission of all abstracts
31 March 2014: notification of acceptance


PLENARY SPEAKERS

Laurie Bauer (Victoria University of Wellington)
Katarzyna Dziubalska-Ko?aczyk (Adam Mickiewicz University, Pozna?) (presidential address)
Martin Haspelmath (MPI for Evolutionary Anthropology, Leipzig)
Francesca Masini (University of Bologna)


LOCAL ORGANIZING COMMITTEE


Chair: Katarzyna Dziubalska-Ko?aczyk (Faculty of English)

Members:
Magdalena Wrembel (Faculty of English)
Paulina Zydorowicz (Faculty of English)
Ma?gorzata Kul (Faculty of English)
Jaros?aw Weckwerth (Faculty of English)
Piotr Wierzcho? (Department of Linguistics)
Gra?yna Demenko (Department of Linguistics)
Maciej Karpinski (Department of Linguistics)


SLE CONFERENCE MANAGEMENT

Treasurer: Dik Bakker (Lancaster)
Conference manager: Ana Dķaz-Negrillo (Granada)


SCIENTIFIC COMMITTEE


Chair: Bert Cornillie (Leuven). Members: Werner Abraham (Wien – München), Alexander Adelaar (Melbourne), Karin Aijmer (Gothenburg), Laura Alba-Juez (Madrid, UNED), Peter Arkadiev (Moscow), Jóhanna Barddal (Bergen), Valeria A. Belloro (Querétaro, México), Paola Benincą (Padua), Marcella Bertuccelli (Pisa), Kasper Boye (Copenhagen), Anne Carlier (Lille), Michela Cennamo (Naples), Guglielmo Cinque (Venice), Concepción Company Company (UNAM – Mexico), Francisco J. Cortés Rodrķguez (La Laguna), Denis Creissels (Lyon), Marķa Josep Cuenca (Valencia), Hubert Cuyckens (Leuven), Kristin Davidse (Leuven), Stuart Davis (Indiana), Philippe De Brabanter (Paris), Walter De Mulder (Antwerp), Nicole Delbecque (Leuven), Pierpaolo Di Carlo (SUNY - New York), Dagmar Divjak (Sheffield), Patricia Donegan (Honolulu), Katarzyna Dziubalska-Ko?aczyk (Pozna?), Andrés Enrique-Arias (Illes Balears), Victoria Escandell-Vidal (UNED-Madrid), Ma?gorzata Fabiszak (Pozna?), Teresa Fanego (Santiago de Compostela), Zygmunt Frajzyngier (Boulder), Antonio Garcķa Gómez (Alcalį), Marķa del Pilar Garcķa Mayo (Madrid), Francesco Gardani (Graz), Volker Gast (Jena), Spike Gildea (Oregon), Alessandra Giorgi (Venice), Marķa de los Įngeles Gómez Gonzįlez (Santiago de Compostela), Francisco Gonzįlvez (Almerķa), Stefan Th. Gries (UCSB), Kleanthes K. Grohmann (Cyprus), Eva Haji?ovį (Prague), Björn Hansen (Regensburg), Maj-Britt Mosegaard Hansen (Manchester), Martin Hilpert (Manchester), Hans Henrich Hock (Illinois, Urbana-Champaign), Elly Ifantidou (Athens), Johannes Kabatek (Zürich), Gunther Kaltenböck (Wien), Petar Kehayov (Tartu), Mikhail Kissine (Bruxelles), Seppo Kittilä (Helsinki), Björn Köhnlein (Leiden), Lįszló Komlósi (Pécs), Bernd Kortmann (Freiburg), Livia Körtvélyessy (Košice), Gitte Kristiansen (Madrid, Complutense), Karen Lahousse (Leuven), Meri Larjavaara (Turku/Åbo), Pierre Larrivée (Caen Basse-Normandie), David Lasagabaster (Vitoria), Marķa Luisa Lecumberri (Vitoria-Gasteiz), Elisabeth Leiss (München), Marķa Rosa Lloret (Barcelona), Marķa José López Couso (Santiago de Compostela), Lucķa Loureiro-Porto (Illes Balears), Andrej Malchukov (Mainz), Francesca Masini (Bologna), Belén Méndez-Naya (Santiago de Compostela), Helle Metslang (Tartu), Amina Mettouchi (Paris), Katarzyna Miechowicz-Mathiasen (Pozna?), Gabriele Miššķkovį (Nitra), Henrik Hųeg Müller (Copenhagen), Nicola Munaro (Venice), Pieter Muysken (Nijmegen), Heiko Narrog (Tohoku), Nicole Nau (Pozna?), Jan Nuyts (Antwerp), Miren Lourdes Ońederra (Vitoria-Gasteiz), Brigitte Pakendorf (Lyon), Carita Paradis (Lund), Paola Pietrandrea (Roma III), José Pinto de Lima (Lisbon), Vladimir Plungjan (Moscow), Cecilia Poletto (Frankfurt), Lola Pons Rodrķguez (Sevilla), Anne Reboul (Paris), Eric Reuland (Utrecht), Nicoletta Romeo (New South Wales), Anna Roussou (Patras), Francisco Ruiz de Mendoza (Logrońo), Cinzia Russi (Austin), Fernando Sįnchez Miret (Salamanca), Andrea Sansņ (Insubria), Stephan Schmid (Zürich), Elena Seoane-Posse (Vigo), Petra Sleeman (Amsterdam), Elena Smirnova (Hannover), John Charles Smith (Oxford), Augusto Soares da Silva (Braga), Mario Squartini (Torino), Dejan Stosic (Artois), Cristina Suįrez-Gómez (Illes Balears), Jarmila Tįrnyikovį (Olomouc), Catherine Travis (Canberra), Dorien Van De Mieroop (Leuven), Johan van der Auwera (Antwerp), Elly Van Gelderen (Arizona), Henk van Riemsdijk (Tilburg), Guido Vanden Wyngaerd (Brussels), Salvador Valera (Granada), Arie Verhagen (Leiden), Jean-Christophe Verstraete (Leuven), Letizia Vezzosi (Perugia), Nigel Vincent (Manchester), Jacqueline Visconti (Genova), Ferdinand von Mengden (Berlin), Sųren Wichmann (EVA – Leipzig), Dominique Willems (Ghent), Alena Witzlack-Makarevich (Zürich), Ruth Wodak (Lancaster), Fernando Zśńiga (Bern).


GUIDELINES FOR SUBMISSION: WORKSHOP PROPOSALS and PAPERS, POSTERS AND GENERAL SESSION PAPERS

PROCEDURE. The deadline for the submission of workshop proposals is 1 December 2013. The address for submission is sle(removeme)ugr.es. Notification of acceptance/rejection will be given by 15 December 2013. After a workshop proposal has been accepted, the convenors will be requested to invite their participants to submit their full abstracts by 15 January 2014. These full abstracts will be evaluated individually by the Scientific Committee and the convenors.

The deadline for all abstracts (for the general session, the poster session and the workshops) is 15 January 2014. Notification of acceptance will be given by 31 March 2014.

Abstracts should not exceed 500 words (exclusive of references) and should clearly state research questions, approach, method, data and (expected) results.

Abstracts should be registered and submitted via the Submit Abstract form where you can upload an attachment. Abstracts should not mention the presenter(s) nor their affiliations or addresses. Only references mentioned in the text can be listed. Abstracts should have the same title as the entry submitted via the Submit abstract form. Check the final abstract carefully before submission. Abstracts will not be edited for typing, spelling, or grammatical errors after submission.
Layout requirements for abstracts:
• Abstracts must be single-spaced and fully justified. The standard font will be Calibri, size 10.
• The margins will be 2.54 top/bottom and 1.91 left/right (Moderate in MS Word).
• References will have a hanging indent of 1.27 cm.

Please submit the abstract as a Word document. If it contains special characters, please send a PDF version to sle(removeme)ugr.es

ORGANIZING A WORKSHOP. Whereas general session papers can deal with any topic in linguistics, workshop papers take into account the topic of the workshop proposal, and are usually pre-selected by the workshop convenors.

Workshop proposals should contain:

(i) a 1000 word description of the topic (including the research questions to be addressed)
(ii) a (provisional) list of workshop participants and 300 word abstracts of their papers.

We encourage workshop convenors to distribute an open call for papers on the LinguistList (please, announce your CFP as a session of SLE 2014) and other fora in October and November 2013.

Since we want conference participants to be able to attend individual workshop presentations, SLE workshops have to be compatible with the main conference schedule. This means that the format of the workshops must be organized around 30 minute presentations (20 min. + 10 min. discussion). Workshops ideally contain 10 or 15 slots (corresponding to 1 or 1.5 days); each workshop ideally comprises:

1. An introductory paper by the convenor(s) or by a keynote speaker, which summarizes previous research, specifies the approach(es) to be taken and sets the scope of the papers to be presented.
2. Eight papers (1 day) or thirteen papers (1.5 day).
3. A slot for final discussion on the topics covered by the papers, methodological issues and questions for future research.

Further details can be discussed with the SLE Conference Manager.

POSTERS. The next SLE meeting will hold a poster session of an hour for both senior and junior researchers. In order to foster interaction, all other sessions will be suspended during the poster session. Posters may remain available during the rest of the conference. The maximum size of the poster is 1.10 m (vertical) x 1 m (horizontal). For more information about how to make a good poster, click here.

MULTIPLE PAPERS. One person may submit a single-authored abstract, a single-authored abstract and a co-authored one (not as first author) or two co-authored abstracts (only one as first author). Note that keynote papers within workshops count as ordinary papers. Presentations will be 20 minutes plus 10 minutes question time.

EVALUATION. Workshop proposals contain the names of convenors and participants and will be evaluated and ranked by the 5 officers of the SLE Scientific Committee. All abstracts will be reviewed anonymously by three referees. Abstracts submitted to the general session and to the poster session will be evaluated by three members of the Scientific Committee. Workshop papers receive two evaluations by Scientific Committee members and one by the workshop convenors. The threshold for acceptance is the same for general session, poster and workshop abstracts. The acceptance of a paper depends on the quality of the abstracts.


PRIZE FOR THE BEST PRESENTATION AND THE BEST POSTER

There will be a prize for the best oral presentation by a PhD student, a prize for the best oral presentation by a postdoc and a prize for the best poster (see SLE 2012 and SLE 2013 awards).

For current purposes, PhD students are students that have not completed their PhD before the conference. Postdocs must have completed their PhD not earlier than January 2011. A nominated paper may be co-authored; in such a case the nominee will be the first author.

Applicants are invited to mark the option referring to the prize when they register their abstract. On the basis of the ranking of the abstracts, the Scientific Committee will set up an internal shortlist with nominees for the prizes.

Members of the Editorial Board of Folia Linguistica (Historica) and the Scientific Committee will decide who will be awarded the 1st prize of 500 Euros in each category as well as the 2nd and 3rd prize, which is a three-year SLE membership.


REGISTRATION


Registration will start on 1 April 2014. SLE meetings are member only conferences. That is, all participants with a paper in the program will have to be members. The early bird conference fee for members will be 170 Euros.

Become a member of the Societas Linguistica Europaea and get a discount.


SOCIAL PROGRAMME

There will be a reception in the city centre (included in the registration fee), a city walk and a conference dinner. On Sunday afternoon there will be a post-conference excursion. Further information will be given in the second circular.


HOW TO GET TO POZNA?

Pozna? is easily accessible by air, road, train or bus. It is located about half way between Warsaw (280 km) and Berlin (240 km), and there are good, frequent rail connections between those two cities and Pozna?. Pozna?'s ?awica airport has frequent daily connections with Warsaw (LOT Polish Airlines), as well as Copenhagen (SAS), Munich and Frankfurt (LOT and Lufthansa). Pozna? is also served by low-cost carriers that fly directly from a number of cities in the UK, Spain, Italy, Sweden and other European countries.


IMPORTANT DATES

1 December 2013: deadlines for submission of workshop proposals
15 January 2014: deadline for submission of all abstracts
31 March 2014: notification of acceptance
1 April 2014: early bird registration starts
1 June 2014: registration (full fee)
30 June 2014: registration closes for participants with a paper
15 August 2014: registration closesCONTACT


SLE 2013 Local Organizing Committee
Ma?gorzata Kul, Paulina Zydorowicz
SLE2014(removeme)wa.amu.edu.pl

SLE Conference Manager
Ana Dķaz-Negrillo
sle(removeme)ugr.es
Extra
Nascholingscursus Kind, Taal en Gehoor, VU Amsterdam, startdatum: 31 oktober 2013
Nascholingscursus Kind, Taal en Gehoor

Startdatum: 31-10-2013
Tijd: 15:30-17:15
LocatieZaal 5A-06,
Hoofdgebouw,
Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam


Nascholingscursus Kind, Taal en Gehoor
Onderdeel Faculteit der Letteren
Wetenschapsgebied Letteren

Cursus / training De cursus Kind, Taal & Gehoor actualiseert en vergroot uw kennis op het gebied van de taalontwikkeling bij kinderen met gehoorproblemen.

In een reeks lezingen gaan ervaren audiologen, klinisch linguļsten, logopedisten en onderzoekers in op actuele en relevante thema's binnen het audiologische vakgebied. De thema's hebben betrekking op de behandeling en diagnostiek van taalproblemen bij dove/slechthorende kinderen.

Doelgroep: De cursus is relevant voor professionals die werkzaak zijn in het veld van de audiologie en/of logopedie. Voor deelname aan de cursus wordt basiskennis vereist in de audiologie.

Data: 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november, 4 en 12 december

Meer informatie en contact: dr. Annemiek Hammer (a.hammer(removeme)vu.nl)
of op de website van de VU:
www.let.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2013/okt-dec/start-nascholingscursus-kind-taal-en-gehoor.asp
Brainstormsessie over 'de NT2-handleiding', een uitleg over specifieke moedertalen met oefeningen voor docenten NT2, Utrecht, 21 November 2013
Meer informatie:

Wij zijn vier studenten die vorig jaar aan de Universiteit Utrecht de master Taal, Mens en Maatschappij volgden. In dit jaar volgden wij ook een cursus over NT2 bij Dr. Jacomine Nortier. Alle vier hebben wij een afstudeerscriptie geschreven met betrekking tot dit vakgebied.

Sinds 2012 biedt de Universiteit Utrecht de mogelijkheid een publieksgerichte scriptie te schrijven. Deze scripties bestaan uit een academisch deel en een aparte publieksgerichte component. Zo zijn er in 2012 en 2013 op initiatief van Jacomine Nortier scripties verschenen waarin het academisch deel een contrastieve analyse bevat van het Nederlands met respectievelijk het Turks, Marokkaans-Arabisch, Pools en Spaans. Dit najaar zullen scripties volgen over het Russisch, het Tsjechisch en het Indonesisch.

Het publieksgerichte deel van deze scripties bevat een handleiding die bedoeld is voor NT2-docenten. Daarin wordt helder uiteengezet tegen welke specifieke problemen de sprekers van een van de genoemde moedertalen aan kunnen lopen bij het leren van Nederlands als tweede taal. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de verwerving van een tweede taal door volwassenen gekenmerkt wordt door transfer: het meenemen van uitspraakregels en taalstructuren uit de moedertaal naar de tweede taal. Met de kennis uit deze handleidingen kunnen NT2-docenten anticiperen op deze specifieke problemen en kunnen zij hun cursisten helpen met het aanpakken van deze problemen. Een belangrijk onderdeel van deze handleidingen zijn de oefeningen. Deze zijn specifiek bedoeld om die taalstructuren te trainen, waarmee cursisten met een bepaalde moedertaal moeite kunnen hebben.

Het lijkt ons goed dat velen die werkzaam zijn in de NT2-wereld, kennis kunnen nemen van de geschreven handleidingen met bijbehorende oefeningen. In opdracht van Jacomine Nortier organiseren wij namelijk op donderdagmiddag 21 november een ‘brainstormsessie’ in Utrecht. Deze bijeenkomst is bedoeld om met mensen die werkzaam zijn in de NT2-wereld van gedachten te wisselen over vragen als:
- hoe kunnen zoveel mogelijk mensen kennis nemen van deze handleidingen?
- hoe moeten de handleidingen vormgegeven worden?
- is het goed om de handleidingen te bundelen in een boek of is een website tegenwoordig een beter medium?
- hoe kan dit initiatief gefinancierd worden?
- op welke doelgroepen moeten de handleidingen zich richten (kinderen, volwassenen, hoog- of laagopgeleiden)?
- is een handleiding als deze ook zinvol voor het onderwijs aan mensen die al een andere taal (bijvoorbeeld het Engels) hebben geleerd die houvast als steuntaal kan bieden?
- welke talen komen nog meer in aanmerking voor een handleiding?
- etc.

We willen u vragen of u ons wilt laten weten of u geļnteresseerd bent en de bijeenkomst op donderdag 21 november zou willen bijwonen. Daarnaast willen wij u vragen of u ons nog meer namen (en bijbehorende mailadressen) zou kunnen doorgeven van andere personen die mee willen denken over bovengenoemde vragen. Het kan gaan om docenten, uitgevers, universitair docenten of docenten die betrokken zijn bij de opleidingen op hogescholen, studenten met een bijzondere interesse voor NT2, etcetera.

Wij hopen dat deze mail duidelijk is. In verband met de planning van de workshop willen wij u vragen voor woensdag 23 oktober te reageren. Mocht u nog vragen hebben, mailt u dan gerust naar een van ons. We horen graag van u.


Met vriendelijke groet,

Febe van Huuksloot (F.P.vanHuuksloot(removeme)students.uu.nl)
Nastya Polozun (A.P.Polozun(removeme)students.uu.nl)
Tinka Versteeg (T.Versteeg(removeme)students.uu.nl)
Wijnanda de Goeijen (wijnandadegoeijen(removeme)solcon.nl)
Oproep Heinekenprijzen
Geachte heer, mevrouw,

U kunt nu nominaties indienen voor de Heinekenprijzen.

Heinekenprijzen
Deze internationale prijzen, waaraan een geldbedrag van 200.000 USD verbonden is, worden uitgereikt in de volgende vakgebieden:
• Biochemie en biofysica
• Geneeskunde
• Milieuwetenschappen
• Geschiedenis
• Cognitieve wetenschappen
De uiterste inzenddatum voor de Heinekenprijzen is 15 november 2013.

Heineken Young Scientists Awards
Sinds 2010 selecteert de KNAW tevens jonge, talentvolle wetenschappers uit dezelfde vakgebieden als de Heinekenprijzen. Aan de Heineken Young Scientists Awards is een prijs van 10.000 euro verbonden. KNAW-leden en decanen van faculteiten van Nederlandse universiteiten mogen hiervoor een kandidaat nomineren, evenals de algemeen directeur van NWO (voor de onderzoeksinstituten van NWO) en de directeur instituten van de KNAW (voor de onderzoeksinstituten van de KNAW).

Kent u een jonge, talentvolle wetenschapper die niet langer dan vijf jaar geleden gepromoveerd is (of zijn/haar promotietraject binnen drie maanden na de uitreiking van de prijzen afrondt)? Attendeer dan een nominatiegerechtigde op hem of haar.

Nominations are now being accepted for the prestigious Heineken Prizes and Heineken Young Scientists Awards. Please check the Heineken Prizes website for the English call for nominations.

Kijk op onze website voor meer informatie over de Heinekenprijzen en de Heineken Young Scientists Awards: www.lotschool.nl/link.php?url=http://www.knaw.nl/heinekenprijzen. Hier vindt u tevens het nominatieformulier.

Vragen?Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Heinekenprijzen en de Heineken Young Scientists Awards, telefoon 020 551 0763 / 0710 of via e-mail hp(removeme)knaw.nl.