December 12th, 2014

LOT Announcements / events
Wisseling directeuren LOT en UiL OTS
Per 1 februari 2015 wordt Prof. dr. Frank Wijnen de nieuwe onderzoeksdirecteur van het Utrecht institute of Linguistics (UiL OTS). Hij volgt Prof. dr. Henriette de Swart op, die deze functie vanaf september 2011 vervuld heeft. Bijzonder aan deze opvolging is dat het echt om een directeurswisseling gaat: Henriette de Swart volgt namelijk op haar beurt Frank Wijnen op. Zij wordt per 1 februari directeur van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT), waarvan Utrecht penvoerder is.

Departementshoofd prof. dr. Ted Sanders: “We zijn Henriette de Swart dankbaar voor het vele werk dat ze de afgelopen drie jaar heeft verricht. Zij heeft onder meer UiL OTS succesvol door de onderzoekvisitatie geloodst. Ook heeft zij zich voortdurend ingespannen voor de verdere ontwikkeling van het taalwetenschappelijk onderzoek; LOT kan zich gelukkig prijzen met deze ervaren directeur. Ik kijk zeer uit naar de samenwerking met Frank Wijnen als onderzoeksdirecteur. Ook hij heeft eerder als bestuurder al laten zien wat hij waard is, en brengt vanuit een voormalig onderwijsdirecteurschap van Moderne Talen een brede visie op het domein van TLC met zich mee.”
Invitation to LOT's 20th anniversary party! Deadline registration: December 17 2014
English version below.

UITNODIGING

Ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) nodigen wij u van harte uit voor een feestelijke bijeenkomst.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 januari 2015 vanaf 16.30 uur in Amsterdam (locatie: Compagnietheater, www.compagnietheater.nl).

Programma: welkomstdrankje, multilingual performer Samba Schutte, discussiegroepjes (over de toekomst van LOT), buffet* en … DJ Stone**!

*Speciale dieetwensen (vegetarisch/veganistisch/voedselallergieėn etc.) graag doorgeven bij aanmelding.
** Top 5 verzoeknummers zijn welkom! Graag doorgeven bij aanmelding.


Meld je zo spoedig mogelijk aan via lot(removeme)uu.nl (deadline: 17 december 2014).

Komt allen! Tot 15/1/15!

.................................................................................................

INVITATION

On the occasion of the twentieth anniversary of the Netherlands Graduate School of Linguistics (LOT) we invite you to come join us for a festive gathering.

The meeting will take place on Thursday, January 15th, 2015 from 4:30 PM in Amsterdam (location: Compagnietheater, www.compagnietheater.nl).

Program: welcome drinks, multilingual performer Samba Schutte, discussion groups (on the future of LOT), dinner buffet* and ... DJ Stone**!

*Special dietary requirements (vegetarian/vegan/food allergies etc.), please specify when registering.
** Top 5 requested songs are welcome! Please provide at registration.


You must register to attend! E-mail lot(removeme)uu.nl before Wednesday, December 17th, 2014.


Join us! See you on 15/1/15!
LOT Summer School, Leuven, Belgium, June 15-26 2015
The first information regarding the LOT Summer School in Leuven is available at our website ( www.lotschool.nl/files/schools/2015_Summerschool_Leuven/, see the local info page).

Check out the first teachers that will join to make this a great school!
LOT hererkend door de ECOS/KNAW
Op 10 juli jongstleden hebben wij het bericht ontvangen dat de Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) van de KNAW de hererkenningsaanvraag van LOT heeft gehonoreerd.

De Erkenningscommissie Onderzoekscholen toetst onderzoekscholen op kwaliteitscriteria op het gebied van onderwijs en onderzoek. De ECOS heeft een positief eindoordeel uitgesproken over de onderzoekschool LOT en heeft besloten de onderzoekschool te hererkennen voor de komende zes jaar (2014-2020).

Zie de link www.knaw.nl/nl/thematisch/kwaliteit/kwaliteitsoordelen/erkende-onderzoekscholen/op-jaar-van-her-erkenning voor een overzicht van de erkende onderzoekscholen.
Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen
Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/vakgebieden/taalwetenschappen

Actueel:

Niet leuker, wel makkelijker!
www.kennislink.nl/publicaties/niet-leuker-wel-makkelijker
Uitgevers van schoolboeken doen vaak hun uiterste om teksten op te leuken met vrolijke plaatjes en spannende verhalen. Maar leerlingen zitten daar helemaal niet op te wachten. Die willen gewoon een makkelijk leesbare tekst waarin informatie op een compacte manier wordt gepresenteerd. Dat blijkt uit onderzoek van Gerdineke van Silfhout. Ze promoveerde deze week aan de Universiteit Utrecht.

Meer aandacht voor gebarentaal
www.kennislink.nl/publicaties/meer-aandacht-voor-gebarentaal
Op 9 oktober vond voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een oratie plaats in gebarentaal. Beppie van den Bogaerde pleitte in gebaren voor meer aandacht voor Nederlandse Gebarentaal (NGT) in het onderwijs. Ook kinderen met een cochleair implantaat hebben recht op gebarentaal, aldus de hoogleraar. Omdat deze kinderen vaak slechthorend blijven, is gesproken taal voor hen nog steeds niet altijd het optimale communicatiemiddel.

Wat kan botst vaak met wat mag
www.kennislink.nl/publicaties/wat-kan-botst-vaak-met-wat-mag
Taalkundige Jan Stroop staat bekend als ontdekker van het Poldernederlands: het verschijnsel dat de tweeklanken ei/ij, ui en au/ou door steeds meer Nederlanders uitgesproken worden met wijd gesperde mond, wat resulteert in aai, ou en aau. Onlangs verscheen zijn boek Die taal, die weet wat.

Hersenen groeien bij het leren van tweede taal
www.kennislink.nl/publicaties/hersenen-groeien-bij-het-leren-van-tweede-taal
Bij het leren van een tweede taal groeien je hersenen. Dat ontdekten Zweedse onderzoekers aan de hand van hersenscans van tweedetaalleerders. De groei werd met name gevonden in de hippocampus en delen van de hersenschors. Bij Alzheimerpatiėnten zijn deze hersengebieden juist aangetast. De resultaten sluiten daarom aan bij studies die cognitieve voordelen van meertaligheid aantonen.
Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
ACLC seminar "Conceptions of Reasonableness", Amsterdam, December 12 2014
Amsterdam, Spuistraat 210, zaal 004
December 12 2014, 15.15-16.30 uur

Bert Meuffels (UvA/ACLC)
presents
Conceptions of Reasonableness

The abstract can be found on the ACLC website:
aclc.uva.nl/news-and-events/events/events/events/content/folder/lectures/2014/12/12-bert-meuffels.html


The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday.
After the lectures drinks are served at the Opleiding Algemene Taalwetenschap, Spuistraat 210, third floor.
For more information: aclc-fgw(removeme)uva.nl, tel. 020-5252543
LUCL Colloquium, Leiden University, December 15 2014
LUCL Colloquium at Leiden University
Speaker: Peter Austin (University of London)
Title: Language Documentation and Language Revitalisation. Partners or Just Good Friends?
Date: Monday 15 December 2014
Time: 16.00-17.00
Venue: Leiden University, Lipsius Building, Room 147

Abstract:

Around 20 years ago a new sub-field of linguistics emerged called Language Documentation (or Documentary Linguistics) with the goal of “compiling a representative and lasting multipurpose record of a natural language or one of its varieties” (Himmelmann 1998). Language documentation involves creating archivable audio, video and textual recordings of language use in its social and cultural context, and translating and annotating them, paying proper attention to relevant contextual metadata. This approach emphasises transparency and multifunctionality, arguing that the recordings and analysis should be available and accessible to a wide range of users for a wide range of functions, including community members. There is a growing theoretical and applied literature on language documentation.
Language revitalisation is concerned with increasing the number of speakers of a language and the range of domains within which it is used. This often involves collaboration between researchers (linguists, applied linguists, educators) and community members to create relevant materials and curricula as well as contexts within which the language can be used. The origins of language revitalisation are older than language documentation; however it has not attracted the same level of funding or recognition. It has also been undertheorised and is often seen as a waste of time by mainstream linguists (Dimmendaal, Blench), while also failing to engage mainstream applied linguists.
In this paper I explore through two case studies the relationship between language documentation and revitalisation (Nathan & Fang 2013). I argue that work on both documentation and revitalisation has failed to pay proper attention to local ethnographies and management of language use, and the crucially important but poorly researched sets of beliefs and ideologies about language and language use held by both speech communities and researchers (Austin and Sallabank 2014).
Colloquium on Cross-Linguistic Aspects of Complexity in Second Language Research, Vrije Universiteit Brussel, December 19 2014
Dear colleagues,

We would like to invite you to a colloquium on Cross-Linguistic Aspects of Complexity in Second Language Research. The event will take place on the 19th of december, from 9am until 6pm, at the Vrije Universiteit Brussel. Key issues relating to linguistic complexity will be discussed in a series of presentations, with Gabriele Pallotti (UniMoRe) and Benedikt Szmreczanyi (KU Leuven) as keynote presenters.
Participation is free of charge, but the number of places is limited. Could you please confirm your participation to Bastien De Clercq (bastien.de.clercq(removeme)vub.ac.be) or Manon Buysse (manon.buysse(removeme)vub.ac.be)?


Kind regards,

Bastien De Clercq (VUB)
Manon Buysse (VUB)
Alex Housen (VUB)
Michel Pierrard (VUB)
Language Acquisition Meeting (LAM): ‘Questioning the bilingual advantage’, Utrecht University, January 23 2015
Language Acquisition Meeting (LAM): ‘Questioning the bilingual advantage’

Date: Friday, January 23, 15.00-17.00

Location: Boothzaal, University Library, Heidelberglaan 3, Uithof, Utrecht.

Guest speaker: Dr. Jon Andoni Duńabeitia (Basque Center on Cognition, Brain and Language)

Together with colleagues, Duńabeitia has recently published several articles in which he critically discusses the so-called ‘bilingual advantage’. His visit is an excellent opportunity to further address advantages and disadvantages of bilingualism, along with their prerequisites and implications. Therefore, we have also invited a panel of discussants:
Prof. Dr. Anne Baker (University Of Amsterdam), Prof. Dr. Rick de Graaff (Utrecht University), Prof. Dr. Paul Leseman (Utrecht University) and Dr. Sharon Unsworth (Radboud University Nijmegen) will respond to our guest speaker and start an interactive discussion.

We warmly invite you to this event.

The LAM organizing committee,

Elena Tribushinina
Elma Blom
Mona Timmermeister
Anna Sara H. Romųren
Tessel Boerma
Workshops / Conferences / Symposia
Update: Master class ' The biology of Language: Evolution, Brain, Development', Amsterdam, December 13 2014
Master class The biology of Language: Evolution, Brain, Development, December 13

Invited speakers are
Noam Chomsky (MIT)
Stephen Crain (Macquarie University)
Susan Goldin-Meadow (Chicago)
and Robert Berwick (MIT)

- The master class is ONLY for PhD-students, research master students and postdocs connected to relevant KNAW research schools in linguistics, psychology, neuroscience and biology.
- Moreover, in order to attend the master class you have to register. Go to:
biologyoflanguage.wp.hum.uu.nl/registration/
NOTE that you have to formulate a question/questions for one (or more) of the invited speakers related to the conference theme (see website). We will select questions that can be orally presented by selected participants.

For information: biologyoflanguage(removeme)uu.nl
Martin Everaert
De dag van de Fonetiek 2014, Utrecht, 17 december 2014
De dag van de Fonetiek 2014
Over onderzoek naar spraak en spraaktechnologie

De volgende Dag van de Fonetiek georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen vindt plaats op woensdag 17 december 2014 in Utrecht. Deelname is gratis, iedereen is welkom!

Het programmaboekje (dubbelzijdig printen met flip on "short edge") en de poster kunt u hier downloaden.

De Dag van de Fonetiek vindt plaats in de Sweelinckzaal op Drift 21 (3512 BR Utrecht). Nummer 21 is niet meer direct toegankelijk, maar alleen te bereiken via de Universiteitsbibliotheek op Drift 27. Nadat u de congierge van de bibliotheek gepasseerd bent, slaat u rechts af de tuin in en volgt u de bordjes naar Drift 21.


Programma

10:00 Ontvangst met koffie

10:25 Opening

10:30-11:15 Keynote lezing: Jo Verhoeven - Phonetic characteristics of Foreign Accent Syndrome

Dr. Jo Verhoeven is Universitair Hoofddocent Taalkunde aan de Universiteit Antwerpen en Reader in Phonetics aan City University London. Hoewel hij een erg ruime interesse heeft in de fonetiek in het algemeen, is zijn onderzoek zich de laatste jaren steeds meer gaan richten op de spraakpathologie. Op 17 december opent hij de Dag van de Fonetiek als keynote spreker.

11:15-11:30 Koffie- en theepauze11:30-12:30 Sessie 1

11:30 Falling silent, lost for words ... Tracing personal involvement in interviews with Dutch war veterans
Henk van den Heuvel and Nelleke Oostdijk

11:50 Individual predictors of articulatory precision in sibilant production across the adult life span
Xaver Koch and Esther Janse

12:10 Word onset effect in interactional speech errors: spontaneous speech versus elicitation
Sieb Nooteboom and Hugo Quené

12:30-12:40 Algemene Ledenvergadering

12:40-14:00 Lunch14:00-15:20 Sessie 2

14:00 Cross-linguistic variation in Saterland Frisian vowels
Heike Schoormann, Wilbert Heeringa and Jörg Peters

14:20 Second-dialect performance on TV: Accuracy and acceptability
Remco Knooihuizen

14:40 Reduction of word final /st/-clusters in monosyllabic and compound nouns in Dutch dialects
Wouter Broos

15:00 The aerodynamic puzzle of Scottish Gaelic nasalized fricatives
Natasha Warner

15:20-15:40 Koffie- en theepauze15:40-17:00 Sessie 3

15:40 Variability in L2 phonology: a plea for a dynamic, process-based methodology
Wander Lowie

16:00 Hoe moedertaalsprekers en tweedetaalleerders woorden met gereduceerde sjwa herkennen
Ellen Aalders en Mirjam Ernestus

16:20 Ritmische convergentie in T1 en T2 Engels
Hugo Quené en Rosemary Orr

16:40 Een exploratief onderzoek naar lange-termijn formanten in tweetalige sprekers
Willemijn Heeren, David van der Vloed en Jos Vermeulen

17:00 Afsluiting en borrel


12.30 Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen

Tijdens de lunchpauze van de Dag van de Fonetiek organiseert de vereniging haar algemene ledenvergadering.

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen

3. Financiėn: De balans over 2013 zal voor inzage beschikbaar zijn. Vanaf 2014 neemt Mirjam de Jonge het penningmeesterschap over van Willemijn Heeren.

4. Bestuurssamenstelling:

Van de volgende bestuursleden verlopen de termijnen in december 2014: Mirjam de Jonge (UvA), Esther Janse, (RU / MPI), Marie Postma (TiU).
Van hen stellen de volgende bestuursleden zich herkiesbaar: Mirjam de Jonge, Esther Janse.
Vanwege het vertrek van een bestuurslid, wil het bestuur graag versterking van een nieuw lid.
Andere leden die zich voor het bestuur verkiesbaar willen stellen worden verzocht dit voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de secretaris van de vereniging (a.schueppert(removeme)rug.nl).

5. Sluiting
Symposium 'Historical sociolinguistics: (inter)national perspectives', Leiden University, December 19 2014
19 December 2014: Historical sociolinguistics: (inter) national perspectives
On 19 December 2014, Marijke van der Wal, professor in the History of Dutch at Leiden University, will deliver her farewell lecture. Prior to the lecture, the Leiden University Centre for Linguistics and the department of Dutch Language and Culture will organize a farewell symposium.

Programme

13.30 Terttu Nevalainen (University of Helsinki)
Historical Sociolinguistics on the North Sea Littoral

14.00 Ingrid Tieken-Boon van Ostade (Universiteit Leiden)
“Ik wacht nog op een mooie dag om naar Kew te gaan”: Belle van Zuylen’s English

14.30 Wim Vandenbussche (Vrije Universiteit Brussel)
Colouring “white spots in language history”: The Importance of Letters as Loot for the Historiography of Dutch

Venue
The symposium will take place in the Academy Building of Leiden University in the Klein Auditorium on the second floor. The Academy Building is located at Rapenburg 67-73 in the centre of Leiden.

Contact
If you’d like to attend the symposium, please send an email to Gijsbert Rutten at g.j.rutten(removeme)hum.leidenuniv.nl.
BHL (Bilingualism in the Hispanic and Lusophone World), Leiden, January 14-16 2015
For more information please see:
www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/bhl-2014.htmlhttp://www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/bhl-2014.html
Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology (NoSLiP), Tromsų, Norway, January 22-23 2015
Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology (NoSLiP)

Tromsų, January 22-23, 2015


Call for Papers
Call Deadline: October 24, 2014


Organizer: The Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

This first edition will be hosted by UiT, The Arctic University of Norway on January 22-23, 2015, giving you a rare opportunity to see both the first rays of the Arctic Sun and the occasional display of Northern Lights.

The conference is open to all graduate students in linguistics and philology, from both Norway and abroad, provided they have not defended a PhD by October 24th, 2014. Submissions are limited to one individual and one joint presentation per author.

We welcome abstracts in all areas of linguistics. The pool of topics includes: syntax, semantics, phonology, morphology, phonetics, language acquisition, psycholinguistics, cognitive linguistics, sociolinguistics, bilingualism, multilingualism, language policies, translation studies, computational linguistics, diachronic linguistics, classical philology etc.

Talks will have a 20+10 format, and will be organized in parallel sessions, depending on the number of accepted speakers.

Submission guidelines

Abstracts should be:

written in English;
no longer than 2 pages, including references, tables, and illustrations;
12 pt. Times New Roman, 1.5 line spacing;
saved as a .pdf file;
submitted electronically via our EasyAbs page.

Submissions must be anonymous and should not reveal the identity of the author(s) in any form.

Important Dates:

Submission deadline: October 24, 2014
Notification of acceptance: November 21, 2014
Conference date: January 22-23, 2015

Invited speakers:

Eystein Dahl (UiT)
Dag Haug (UiO)
Kenneth Hyltenstam (Stockholm University)
TBA

Inquiries about submission procedures or other matters should be directed to: noslip(removeme)hsl.uit.no.

For more info, please see:
castl.uit.no/index.php/conferences/noslip
Groningen Symposium on Language and Social Interaction, CLCG, Groningen, 23 januari 2015
For more information, please see: gsli.nl/
Wetenschappelijk congres TaalStaal 2015,Utrecht, 6 februari 2015
Vrijdag 6 februari 2015 organiseert Partners in Verstaan (Auris, NSDSK en Pento) TaalStaal 2015, in samenwerking met Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Het thema is Taalontwikkelingsstoornis: afbakening en comorbiditeit.
Internationale sprekers en medewerkers van de organiserende partners geven presentaties over onder andere:
• opvattingen van ouders en kinderen over communicatie en logopedische behandeling,
• TOS en Theory of mind,
• TOS in tweetalige gezinnen,
• TOS in gebarentaalontwikkeling bij doven,
• TOS en autismespectrumstoornissen,
• interventies bij TOS,
• monitoring van de ontwikkeling van jonge kinderen met TOS.
Meer informatie over het programma, sprekers en inschrijfmogelijkheden vindt u op www.taalstaal.nl.
2015 World Congress of Modern Languages: Collaborating across Languages and Borders, Niagara Falls (ON), Canada, March 26-28 2015
2015 World Congress of Modern Languages: Collaborating across Languages and Borders.

FIPLV is organising this congress with our hosting partners CASLT (Canadian Association of Second Language Teachers) and OMLTA (Ontario Modern Language Teachers¹ Association).
The congress will take place in Niagara Falls (ON), Canada, March 26-28, 2015.

The Call for Proposals is now open, with a closing date of 1 May 2014. For details on how to submit, please follow the links from the FIPLV website:

fiplv.com/world-congresses

The 2015 World Congress promises to be the best one yet! We are expecting over 1000 participants from Canada, the USA, and many other countries around the world, so the congress will be held at the Sheraton on the Falls Hotel and Conference Centre in the spectacular heart of Niagara Falls. We hope you'll take this opportunity to network with language educators from many different backgrounds, and to share innovative approaches to language learning, teaching and assessment. Themes to be explored include: new technologies and social networking, student motivation, languages and culture, the Common European Framework of Reference, and linguistic diversity, and will include both practical and research-focused sessions as well as a vast exhibition of resources.

We hope you'll join us in Canada!

Professor Terry Lamb

Professor of Languages and Pedagogy
Director of Learning and Teaching
Director, MA in Applied Professional Studies in Education Senate Award Fellow for Sustained Excellence in Learning and Teaching

President, FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues
Vivantes)
Chief Editor, International Journal of Innovation in Language Learning and Teaching School of Education The Education Building
388 Glossop Road
Sheffield
S10 2JA

Tel: (+)44 (0)114 222 8118
Fax: (+)44 (0)114 222 8105
www.shef.ac.uk/education/staff/academic/lambt.html
www.facebook.com/tuosSOE
twitter.com/EducationSheff

Times Higher Education University of the Year 2011

FIPLV website: www.fiplv.com/
International Journal of Innovation in Language Learning and Teaching:
www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1750-1229&linktype=1
< www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1750-1229&linktype=1>
10th International Symposium on Bilingualism, Rutgers University-New Brunswick, USA, May 20-24 2015.
Dear all,
We are pleased to share with you that Rutgers University-New Brunswick will be hosting the 10th International Symposium on Bilingualism from May 20-24, 2015. The theme is "uncovering multilingualism."

Abstract submission for individual presentations and thematic sessions is now open, through September 15, 2014. Please see the attached Call for Papers for further details. Abstracts should be submitted via EasyChair (www.easychair.org/conferences/?conf=isb10).

For more information, please visit the ISB10 website ( isb10.rutgers.edu).

We hope to see you in New Brunswick, NJ for ISB10 next year!
Italian Dialect Meeting 2015 and CIDSM X, Leiden University Centre for Linguistics, June 22-24 2015
We are happy to announce that the next
ITALIAN DIALECT MEETING and CIDSM X
will be held at the Leiden University Centre for Linguistics on June 22-24, 2015.

The study of Italian dialects has gained more and more importance over the last few years. This meeting wishes to bring together linguists from diverse theoretical frameworks working on any aspect of Italian dialects.
The conference will be complemented by a roundtable on the status of Italian dialectological studies, which will aim at answering the following questions: Where are we headed? What have we achieved and what is still missing?

Students are particularly encouraged to apply and should indicate their status on the abstract. Slots will be reserved for students, to give them the opportunity to present their research to an audience of specialists.
The conference languages are English, Italian and Dutch.

Siamo lieti di annunciare che
l’ITALIAN DIALECT MEETING 2015 CON CIDSM X
sarą ospitato dal Leiden University Centre for Linguistics dal 22 al 24 giugno 2015.

Lo studio dei dialetti italiani ha assunto un rilievo sempre maggiore in ambito linguistico internazionale. Questo convegno si prefigge di ospitare una piattaforma di discussione e scambio tra dialettologi italiani appartenenti a scuole di pensiero diverse, allo scopo di integrare descrizione e teoria dei fenomeni studiati.

Il convegno sarą concluso da una tavola rotonda sullo stato degli studi dialettologici italiani, durante la quale si dibatterą su quello che si č raggiunto e quello che c’č ancora da capire e da fare per gli studi di dialettologia.

Gli studenti avranno degli spazi a loro riservati nel programma, e sono particolarmente incoraggiati a presentare il proprio lavoro, indicando lo stato di studenti sull’abstract.
Le lingue ufficiali del convegno sono l’italiano e l’inglese

KEYNOTE SPEAKERS /RELATORI INVITATI
Tullio De Mauro
Gabriele Iannąccaro
Michele Loporcaro
Gianna Marcato
Joan Mascaró
Ian Roberts
Michela Russo

CALL FOR PAPERS
Abstracts on all areas of Italian dialectological studies will be considered for presentation. There will also be a poster session. If you prefer to submit your abstract only for the poster session, please indicate that on the abstract.
Abstracts are invited for 20-minute talks, plus 10 for questions (or for the poster session). Each author can send maximum two abstracts, single-authored or joint.

DEADLINE
Abstracts should reach us no later than February 28, 2015. Speakers will be notified of the results of their abstract review by March 31, 2015.

ABSTRACT GUIDELINES
Authors are asked to submit their abstracts via EasyAbstracts at the following link: .
The abstracts should include the title but not author name(s). Abstracts should be no more than two pages in length (including examples and references), in 12-point type.

Practical info, registration, program:
hum.leiden.edu/lucl/italian-dialect-meeting/
email: dialetti(removeme)hum.leidenuniv.nl.
INVIO DI RIASSUNTI

Si invitano proposte di relazioni, sotto forma di riassunto anonimo, su ogni aspetto della dialettologia italiana. Č prevista anche una sessione dedicata ai poster. Se si desidera presentare un poster ma non essere considerati per la presentazione orale lo si specifichi sulla proposta.
Le presentazioni avranno durata di 20 minuti, pił 10 minuti per le domande.
Ciascun autore puņ presentare al massimo due proposte (individuali o insieme ad altri autori).

SCADENZA
I riassunti dovranno essere inviati entro e non oltre il 28 febbraio 2015. La decisione della commissione selezionatrice verrą notificata entro il 31 marzo.

CARATTERISTICHE DEI RIASSUNTI
I riassunti vanno inviati in forma anonima (senza quindi indicare il proprio nome o la propria affiliazione nel testo) attraverso Easy Abstract, a questo link:.
Le proprie generalitą vanno indicate nelle pagine dedicate di Easy Abstract.
I riassunti dovranno avere una lunghezza massima di due pagine, inclusi esempi e riferimenti bibliografici, con carattere 12. Poiché le proposte verranno giudicati da una commissione esterna, si prega di non limitarsi ad indicare solo l’argomento che si intende trattare, ma di spiegare al meglio la proposta di analisi, in modo da offrire un quadro esauriente ai selezionatori.

Per informazioni pratiche, registrazione, programma:
hum.leiden.edu/lucl/italian-dialect-meeting/
email: dialetti(removeme)hum.leidenuniv.nl

ORGANIZING COMMITTEE/ COMITATO ORGANIZZATORE
Roberta D’Alessandro, Claudio Di Felice, Irene Franco, Adam Ledgeway, Borana Lushaj, Loredana Manni, Laura Migliori, Nina Ouddeken, Giuseppe Torcolacci, Edoardo Cavirani
8th Annual International Conference on Languages & Linguistics, Athens, Greece, July 6-9 2015
Dear Colleague,

The Athens Institute for Education and Research (ATINER), a world association of academics and researchers, organizes its 8th Annual International Conference on Languages & Linguistics, 6-9 July 2015, Athens, Greece. Please submit a 300-word abstract before 8 December 2014, by email (atiner(removeme)atiner.com), addressed to Dr. George Poulos, Vice-President of Research, ATINER & Emeritus Professor, University of South Africa, South Africa or Dr. Gilda Socarras, Head, Languages & Linguistics Research Unit, ATINER & Associate Professor, Auburn University, USA. Please include: Title of Paper, Full Name (s), Current Position, Institutional Affiliation, an email address and at least 3 keywords that best describe the subject of your submission. Decisions will be reached within four weeks of your submission.

Should you wish to participate in the Conference without presenting a paper, for example, to chair a session, to evaluate papers which are to be included in the conference proceedings or books, to contribute to the editing of a book, or any other contribution, please send an email to Dr. Gregory T. Papanikos, President, ATINER & Honorary Professor, University of Stirling, UK (gregory.papanikos(removeme)stir.ac.uk).
9th HiSoN Summer School in Historical Sociolinguistics, Greece, August 1-8 2015
Registration is now open for the
>
> 9th HiSoN Summer School in Historical Sociolinguistics
>
> 1–8 August, 2015
> Metochi, Kalloni, Lesbos, Greece
>
>
> The ninth Summer School organised by the Historical Sociolinguistics Network (HiSoN) will offer classes by leading experts on modern and historical sociolinguists. The venue is the University of Agder’s Metochi study centre, a former monastery on the Greek island of Lesbos.
>
> The Summer School lasts for one week and classes will take place in the morning and early evening. You will have the opportunity to present your own research at a special session. There is space for only 40 (post)graduate students and young (at heart!) researchers so you are advised to book early.
>
>
> Our teachers and courses in 2015 will be
>
> Peter Trudgill (Agder) on the Historical sociolinguistics of the
> spread of native English: 315-2015 AD Andreas Jucker (Zürich) on the
> Emergence of politeness in the history of English: Evidence from
> literary sources Jan-Terje Faarlund (Oslo) on the North Germanic
> character of Middle and Modern English Alexandra Lenz (Vienna) on
> Sociolinguistic perspectives on semantic variation and change Nils
> Langer (Bristol) on Invisible languages in the 19th century Rita
> Marquilhas (Lisbon) on Portuguese and Spanish data and the historical
> sociolinguistic approach Julia de Bres (Luxembourg) on Language
> policies targeting attitudes towards minority languages
>
>
> The school will last for one week and will cost 600 euro (if registered by May 1st or 750 euro, if you register thereafter), which includes accommodation, three meals per day, tuition, and an excursion.
> Students are accepted on a strict first come – first served basis, so secure your place and register now!
>
> For further information and registration, visit
>
> hum.leiden.edu/lucl/hison-summer-school-2015/
>
> hison-2015(removeme)hum.leidenuniv.nl
Job Announcements / Vacancies
Two linguists (a Turkish and a French language specialist), ReadSpeaker
ReadSpeaker is a worldwide leader in online text-to-speech.
For our Language Specialist Network, we are looking for two external linguists, a Turkish one and a French one, who would provide linguistic support for our text-to-speech implementations. We need a native speaker of Turkish or French with knowledge of linguistics/phonetics, The main tasks involve evaluating the speech output and correcting pronunciation transcriptions. Language Specialists work for ReadSpeaker as external experts, on hourly basis.

Please contact:
Ludmila Menert
Telephone: +31 (0)6 47218203
ludmila.menert(removeme)readspeaker.com
Postdoc and Research Faculty Positions at The Chinese University of Hong Kong
Research Faculty (non-tenure-track) and Postdoc positions are available in the Laboratory for Language, Learning, and the Brain at the The Chinese University of Hong Kong (PI: Patrick Wong) and the Utrecht University-CUHK Joint Centre for Language, Mind and Brain. We welcome individuals from any disciplines whose research addresses aspects of language development broadly defined. Researchers who are interested in identifying pre- and peri-natal factors in language development will also be considered Candidates with experience in basic and clinical research using behavioral, neural, and/or genetic methods are all encouraged to apply. We are particularly interested in broad thinkers with good quantitative skills to join our team. The Chinese University of Hong Kong ranks among top 40 in the world according to QS World University Rankings. Hong Kong offers a multitude of living possibilities. For inquiries, candidates should email CV to Patrick Wong (p.wong(removeme)cuhk.edu.hk). Postdoc applicants should also email CV to Patrick Wong. Review of applications will begin immediately, and the start date is flexible. We anticipate hiring a cluster of researchers in areas of brain and mind and will be targeting researchers with an excellent research record for their stage of career who can contribute to an interdisciplinary research environment. Visit brain.cuhk.edu.hk/ for more information about our work.

Research faculty applicants need to apply formally through the University system; details can be found here: www.per.cuhk.edu.hk/jvadm/jv_for_new_site.asp?id=1314/029(737)/2
Post-Doctoral position in Theoretical Linguistics and Psycholinguistics, LLING, University of Nantes, France.
Call for a Post-Doctoral position in Theoretical Linguistics and Psycholinguistics – Laboratoire de Linguistique de Nantes (LLING, University of Nantes)

Applications are invited for a post-doc position in theoretical linguistics (syntax/semantics/pragmatics interfaces) and psycholinguistics (heritage language acquisition and knowledge), at the University of Nantes, France.

The position is funded by the FP7 (the European Union’s 7th Framework Program for Research and Technological Development) collaborative research project AThEME (Advancing the European Multilingual Experience) on multilingualism. The project involves 16 institutions located in 8 European countries and runs from March 2014 until March 2019. vre.leidenuniv.nl/vre/atheme/public/.

The research fellow will join the Nantes Linguistics Lab (LLING) to work on AThEME’s WP3 Heritage languages & language users in the EU, coordinated by Hamida Demirdache (LLING) & Janet Grijzenhout (Baby Speech Laboratory (BSL), University of Konstanz).

The goal of our project is to experimentally investigate Heritage Language (HL) knowledge and acquisition at the morpho-syntax/semantics interface.
The post-doctoral researcher will be in charge of conducting an experimental study targeting 2nd generation (adolescent) HL users of Arabic from the Nantes area, to test comprehension (vs. production) of negative sensitive items in Arabic.

The successful candidate will have an expertise in both theoretical and experimental syntax/semantics; in particular, of experimental methodologies to probe language comprehension and elicit production data in controlled discourse contexts. Primary duties include working with the coordinators and members of the lab to design, conduct, and write up the experiments associated with WP3. Knowledge of Arabic is an asset, but is not required. Individuals who are prepared to take a lead role in developing experimental research at the syntax/semantics interface are especially encouraged to apply. The position has a term of appointment of 2 years with a possible renewal.

QUALIFICATIONS: A Ph.D in linguistics, psycholinguistics or a related field is required.

TO APPLY: A cover letter explaining qualifications for the position, a CV, a research statement, and one or more representative publications or other writings should be sent to the application email address below. Please also arrange to have three letters of recommendation sent to that address. Review of material will begin on September 1, 2014 and continue until the position is filled. The (flexible) start date of the postdoctoral position is January 31, 2015.


Application Email: hlpostdoclling(removeme)gmail.com

Contact information: Hamida Demirdache, hamida.demirdache(removeme)univ-nantes.fr
Open PhD Position at Dresden, Germany, deadline: December 15 2014
Faculty of Computer Science
At the Institute of Artificial Intelligence the Chair of Knowledge Representation and Reasoning offers a full PhD position
starting at the next possible date. The current funding for the position is for two years, but we aim at an extension of the project. The period of employment is governed by § 2 Fixed Term

Research Contracts Act (Wissenschaftszeitvertragsgesetz - WissZeitVG).
The position is part of the DFG Project „Parallel SAT Solving“. A central goal of the project is to develop a parallel solving approach for the satisfiability testing (SAT) problem, and to implement an according system. To reach this goal, several sub goals should be achieved, whose solution
can results in a PhD thesis. The group has contacts to the international research community, and systems of the group are already competitive. Hence, the position furthermore offers the opportunity for networking and international collaboration.

Tasks: designing an abstract reduction system for parallel SAT solving and an approach to emit unsatisfiability proofs for parallel SAT solvers with respect to the state of the art in modern SAT
solving; proving properties of the proposed systems; designing parallel formula simplification techniques; participation at international conferences.
Requirements: very good or good university degree (master or equivalent diploma degree) in computer science or mathematics; good programming skills in imperative programming;
experience with modeling abstract reduction systems/rewriting systems; experience in propositional logic; good programming skills in C/C++; very good English skills. Knowledge of the following fields is helpful: parallel programming, system programming, constraint programming, propositional proof complexity.

For further information visit: www.wv.inf.tu-dresden.de/research.html
Applications from women are particularly welcome. The same applies to people with disabilities.

Applications should include the following materials: a motivation letter, a detailed CV, a copy of your degree certificate and two reference letters.
Complete applications should be submitted preferably by e-mail as a single pdf-document to norbert.manthey(removeme)tu-dresden.de (preferably in an electronically signed form) or alternatively by post to: TU Dresden, Fakultät Informatik, Institut für Künstliche Intelligenz, Professur für
Wissensverarbeitung, Herrn Norbert Manthey, 01062 Dresden.

The closing date for applications is 15.12.2014 (stamped arrival date of the university central mail service applies).

Please submit copies only, as your application will not be returned to you. Expenses incurred in attending interviews cannot be reimbursed.
Research and Teaching Assistant to support the chair of Language Acquisition and Multilingualism, University of Erfurt, Germany, deadline: December 15 2014
The University of Erfurt, Germany is looking for a part-time (50%) Research and Teaching Assistant to support the chair of Language Acquisition and Multilingualism.
This is a 2-year position (renewable once) and starts on April 1, 2015.

Duties and Responsibilities:
Amongst others, duties include teaching 2 hours per semester, collaborating in the chair's research, and preparing a doctoral dissertation on early Polish-German bilingualism.

Requirements:
- a Master's Degree in Linguistics or related field with a focus on language development and/or bilingualism;
- excellent knowledge of Polish;
- good knowledge of German and English is expected.

How to Apply:
For a copy of the official job announcement (in German) and further information, please contact Professor Annick De Houwer by email:
annick.dehouwer uni-erfurt.de

Deadline for applications is Dec. 15, 2014.

linguistlist.org/support/get-supports.cfm?SupportID=21703&SubID=35972457
Position in linguistics at l'Université de Lausanne (UNIL), Switserland, deadline: December 15 2014
Vacature/opdracht Taaltechnoloog en Spellingexpert bij Taalunie, deadline: 20 december 2014
Vacature (tijdelijk)
De Taalunie

Het Nederlands wordt door miljoenen mensen
en organisaties gebruikt: thuis, op het werk, op straat, op school, in het café, in de wetenschap, in de literatuur.
De Nederlandse taal stelt mensen in staat daadwerkelijk te participeren
en schept dus kansen.

De Taalunie ( www.taalunie.org) draagt eraanbij dat het Nederlands een levendige en aantrekkelijke taal blijft in een omgeving die steeds mondialer, economischer en digitaler wordt.De Taalunie is ook een spellingautoriteit.

De afdeling Taalinfrastructuur
De afdeling Taalinfrastructuur zorgt voor een hoogwaardige en duurzame digitale infrastructuur voor het Nederlands. We brengen
digitaal Nederlands bijeen, stimuleren de ontwikkeling en benutting ervan en ondersteunende gebruiker.

De Centrale voor Taal-en Spraaktechnologie (TST-Centrale, tst-centrale.org) maakt deel uit van deze afdeling en is het data-en kenniscentrum voor
digitaal Nederlands, met onder andere tekstverzamelingen, woordenlijsten, wetenschappelijke woordenboeken, spraakcorpora en taal-en spraaktechnologische software.

Ter versterking van de afdeling Taalinfrastructuuren de TST-Centrale zoeken wij een ervarenTaaltechnoloog(0,6 VTE) en Spellingexpert (0,4VTE), bij voorkeur samen 1 VTE

Taken en verantwoordelijkheden:
-Als Taaltechnoloog
O coördineerten begeleidtuprojecten die werken aan digitaal Nederlands, inclusief taal-en spraaktechnologische
data en software
o draagt u technisch en afhankelijk van
uw kennis en ervaring ook inhoudelijk bij aan
verwerving, beheer, onderhoud en
beschikbaarstelling van
digitaal Nederlands
o zorgt u samen met de systeembeheerders voor de technische
(taal)infrastructuur van de afdeling Taalinfrastructuuren de TST-Centrale-

Als Spellingexpert
O coördineerten begeleidt uprojectendie werken aanspellingdata en
–software, zoals spellingcontroleen fuzzy tekstmatching, en waarvan de resultaten onder andere beschikbaar worden gesteld via
woordenlijst.org
o staat u dergelijkeprojecten met raad en daad bij op basis van uw technische en inhoudelijke spellingexpertise
o zorgt u er samen met de afdeling Taalinfrastructuur voor dat de resultaten van de spellingprojecten zijn afgestemd op de technische (taal)infrastructuur van de afdeling Taalinfrastructuur en de TST-Centrale

Profiel(voor beide onderdelen):
- academisch werk-en denkniveau
- in het bezit van een voor deze functie(s) relevante diploma, bijvoorbeeld in taal- en spraaktechnologie, informatiekunde, informatica, cognitie-of computerwetenschappen
- ervaring in het leiden van kleine tot middelgrote projecten, waarbij meerdere in-en externe partijen betrokken kunnen zijn
- minimaal 5 jaar werkervaring als taaltechnoloog, spellingexpert of een vergelijkbare functie, en ervaring met gangbare (relationele en XML-) databasesystemen(zoals MySQL, PostgreSQL en BaseX), programmeertalen (zoals Java, PHP en Python), (taal)dataformaten en het ontwikkelen en onderhouden van applicaties op (virtuele) (web)servers
- creatief- en resultaatgericht
- zelfstandig werkenen samenwerken met kleine teams van experts
- een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal

Het betreft een voltijdse opdracht die uit twee onderdelen bestaat, met name Taaltechnoloog (0,6 VTE) en Spellingexpert (0,4 VTE).
Het geniet de voorkeur dat beide onderdelen van de opdracht door
één persoon kunnen worden opgenomen, maar geļnteresseerden in één van beide opdrachten kunnen zich eveneens melden. De opdracht wordt bij voorkeur zo spoedig mogelijk opgenomen en kan uitsluitend worden uitgevoerd op zelfstandige basis (zzp’er, freelancer) of via een andere organisatie (detachering) en dus niet in dienstverband.

Wij ontvangen uw reactie graag voor 20 december 2014. Reacties kunnen gestuurd worden naar vacature(removeme)taalunie.org. Voor vragen kan
contact opgenomen worden met Remco van Veenendaal, projectleider TST-Centrale, telefoonnummer0031 6 468 28 648, e-mail: rvanveenendaal(removeme)taalunie.org
4 PhD positions Phonology - Morphology - Syntax, University of Leipzig, Start: April 1 2015, Deadline: January 4 2015
The University of Leipzig, Germany, offers full funding for 4 PhD candidates who wish to obtain a PhD in any area of Syntax, Morphology and/or Phonology and their interfaces. These 4 PhD positions will be part of the graduate program Interaction of Grammatical Building Blocks (IGRA), funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

For details see: igra.philol.uni-leipzig.de/en/application/
Lecturer in Linguistics, Queen Mary University, London, start: September 1 2015, deadline: January 5 2015
School of Languages, Linguistics and Film
Department of Linguistics
Lecturer in Linguistics
Ref: QMUL3530

The School of Languages, Linguistics, and Film at Queen Mary University of London intends to appoint a Lecturer in Linguistics with a focus in Formal Syntax. The successful candidate will be expected to convene and teach introductory and advanced modules in syntax at the undergraduate and the MA level, and enrich the graduate and research life of the department by incorporating his or her expertise into the Syntax and Semantics research group.

The post is full-time and permanent, with an expected start date of 1 September 2015. Starting salary will be in the range of £39,351 - £41,533 per annum, inclusive of London Allowance. Benefits include 30 days annual leave, a defined benefit pension scheme and interest-free season ticket loan.

Linguistics at QMUL
The Department of Linguistics at QMUL was ranked first among UK linguistics departments in the last Research Assessment Exercise (2008). Present research strengths are within the area of syntax and semantics and sociolinguistics and neurolinguistic/psycholinguistic perspectives on the above.

Within the areas of syntax and semantics, the department boasts an extremely strong research profile with 6 permanent members of the academic staff and a dozen or so active teaching fellows, visitors, and syntax/semantics Ph.D. students. A full list of staff in the department and their research interests, as well as any additional information about the department, can be found on our website at linguistics.sllf.qmul.ac.uk. Details about the School of Languages, Linguistics and Film can be found at www.sllf.qmul.ac.uk.

The appointment
The appointment will be made with a view to sustaining the department's strong performance in research and teaching. The successful candidate's research is to be in formal syntax, where he or she would be able to provide evidence of excellence in the form of research papers, either published or of publishable quality. Ideally, we are looking for a colleague whose interests will enhance our present areas of research strength as described above.

To apply, please visit the Human Resources website at www.jobs.qmul.ac.uk and search for reference QMUL3530 (or log directly to www.jobs.qmul.ac.uk/5221).
Completed applications, including a CV and covering statement must be submitted by 5 January 2015.

Interviews will be held on Wednesday 18 February 2015
Valuing Diversity & Committed to Equality
4 Research positions, ESRC LUCiD Centre in Manchester, UK, deadlines: January 5/7 2015
4 Research positions, ESRC LUCiD Centre in Manchester, UK

The ESRC International Centre for Language and Communicative Development is currently advertising for the following research positions, to be based in Manchester, UK: (1) Postdoctoral Researcher with expertise in computational modelling of language acquisition, (2) Postdoctoral Researcher with expertise in information structure in language acquisition. (3) Postdoctoral Researcher with expertise in EEG in infant language acquisition, (4) Research Assistant, with native-level Polish (for experimental/corpus studies). Further details available via the links below.
Research Associate position: computational modelling of language acquisition.
Closing Date – 5th January 2015
www.jobs.manchester.ac.uk/displayjob.aspx?jobid=8957

Research Associate position: information structure in language acquisition.
Closing Date – 7th January 2015
www.jobs.manchester.ac.uk/displayjob.aspx?jobid=8944

Research Associate position: EEG techniques in infant language acquisition.
Closing Date – 7th January 2015
www.jobs.manchester.ac.uk/displayjob.aspx?jobid=8945

Research Assistant position: Polish children’s acquisition of language.
Closing Date – 5th January 2015
www.jobs.manchester.ac.uk/displayjob.aspx?jobid=8943
Hoogleraar Toegepaste Taalwetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen, deadline: 6 januari 2015
Binnen de Faculteit der Letteren is er momenteel de volgende vacature:

23.37.14 Hoogleraar Toegepaste Taalwetenschap

De vacature wordt breder bekend gemaakt en is te raadplegen op internet ( www.ru.nl/vacatures en/of Academic Transfer).
Lecturer in Psycholinguistics, University of Essex, UK, deadline: January 18 2015
IMPRS PhD fellowship positions 2015, Nijmegen, deadline: January 20 2015
2015 IMPRS for Language Sciences PhD positions
The IMPRS for Language Sciences is now advertising three fully funded PhD positions.
The International Max Planck Research School (IMPRS) for Language Sciences is the leading research school in the world devoted to studying the foundations of human language. It is a joint initiative of the Max Planck Institute for Psycholinguistics, the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and the Centre for Language Studies of the Radboud University. The research school offers unrivalled training, top facilities (from genetics labs, advanced brain imaging techniques, psychology labs to supported fieldwork opportunities), and an outstanding interdisciplinary environment (see www.mpi.nl/education/imprs-for-language-sciences).

We aim to attract outstanding students who wish to earn a PhD degree in any area of Languages Sciences. Broad questions addressed by students of the IMPRS include: What is the architecture of the language system? How is language represented in the brain? How does your genome help you speak? Why is the human brain capable of learning and processing diverse languages? If you have a background in Psychology, Linguistics, Genetics, or Neuroscience, you could contribute to fundamental science in this area and earn a PhD degree in the International Max Planck Research School for Language Sciences.

PhD projects are fully funded for three years. PhD students receive a monthly salary sufficient to cover living costs in Nijmegen. The Max Planck Society is an equal opportunity employer.
Applicants must have a Master’s degree (or expect to complete the degree before September 2015) in a relevant field. The working language of the research school is English.

Please email your application as one PDF document including the following information:
1. Curriculum vitae. Include:
? Relevant work and educational background
? Details about your Master's degree, including names of supervisors, date of completion, title of thesis, a brief description of your topic
? Grades for relevant coursework
? Details about relevant technical or research skills (e.g., programming, statistics, experimental design/methods, molecular biology, neuroimaging, practical phonetics, corpus methods, fieldwork).
v. 24 November 2014

2
2. Research proposal. On a single page, please provide:
? Potential title of your project (maximally 10 words)
? The name of the research institute(s) and/or department(s) within the IMPRS that you would regard as your primary affiliation
? Research question (one sentence, maximally 20 words)
? Theoretical motivation of the proposed research (why is your question interesting?)
? An outline of the empirical approach (which method(s) will you employ?)
The details of the research project will be agreed with the supervisors. We ask for a proposal to get a first impression of your interests.
3. References. Please provide contact details of two academic referees. Non-native speakers of English must also provide a TOEFL/Cambridge/IELTS certificate or equivalent before taking up the post.
Please send your application and any queries by email with the subject header "IMPRS application" to imprs(removeme)mpi.nl. Please specify how you learned about the IMPRS for Language Sciences.

Closing date for the applications is January 20 2015. (Skype) interviews with shortlisted candidates will be held in March. Start date for the positions is 1 September 2015.
PhD position in the Dutch Research Consortium 'Language in Interaction' (1 FTE), deadline: February 1 2015
PhD position in the Dutch Research Consortium 'Language in Interaction' (1 FTE)

Maximum salary: € 2,664 gross/month
Application deadline: 1 February 2015
For more information: www.ru.nl/newstaff/vacaturebeschrijving?tk=uk[&]recid=542512


The NWO Gravitation consortium 'Language in Interaction' invites applications for a PhD position on "Processing Vague Expressions: The Interplay between Semantics, Pragmatics and Cognition".
A vague term like 'big' can be easily used and processed when there is a clear gap between bigger and smaller objects. We will test the hypothesis that a gap in distribution is the default criterion used in the processing of vague words in classificatory tasks, but that other criteria might also come into play. We will also test whether a similar default exists for the processing of quantity expressions such as 'most' (use the approximate number system if there is a gap, and precise counting otherwise). The ultimate goal is a unified theory of the processing of vague expressions.

The Netherlands has an outstanding track record in the language sciences. The research consortium 'Language in Interaction', sponsored by a large grant from the Netherlands Organization for Scientific research (NWO) brings together many of the excellent research groups in the Netherlands with a research programme on the foundations of language. The consortium includes representatives from seven universities and one research institute in the Netherlands. These are: Radboud University (RU), University of Amsterdam (UvA), University of Maastricht (UM), Leiden University (LU), Utrecht University (UU), Erasmus University Rotterdam (EUR), Tilburg University (TiU), and the Max Planck Institute for Psycholinguistics (MPI). Excellence in the domain of language and related relevant fields of cognition is combined with state-of-the-art research facilities and a research team with ample experience in complex research methods and utilization. This consortium achieves both quality and critical mass for studying human language at a scale not easily found anywhere else in the world.

This project will involve collaborative work to be carried out at the Institute of Logic, Language and Computation (ILLC) at the University of Amsterdam (Prof. Van Rooij) and the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour at Radboud University (Prof. H. Schriefers). The position will be embedded in the ILLC. Both institutes conduct research in an international setting. English is the lingua franca.

Click here for more information on the Junior PI position and how to apply.
www.ru.nl/newstaff/vacaturebeschrijving?tk=uk[&]recid=542512
Junior PI Position 'Neuroanatomy of Language' in Dutch Research Consortium 'Language in Interaction' (1 FTE), Nijmegen, deadline: February 1 2015
Junior PI Position 'Neuroanatomy of Language' in Dutch Research Consortium 'Language in Interaction' (1 FTE)

Maximum salary: € 5,070 gross/month
Closing date: 01 February 2015
For more information: www.ru.nl/newstaff/vacaturebeschrijving?recid=542473

The NWO Gravitation consortium 'Language in Interaction' invites applications for a junior PI position.
We are looking for a highly motivated, creative and talented researcher who is able to establish a junior PI group on 'the neuroanatomy of language'. The junior PI and his/her group will enrich a unique consortium of researchers that aims to unravel the neurocognitive mechanisms of language at multiple levels. The goal is to understand both the universality and the variability of the human language faculty from genes to behaviour.
You will be given the opportunity to establish your own independent research group, and you will have free access to the Donders Institute's scanning facilities. You will be expected to conduct research in one or more research areas relevant to the position applied for. Supervision of BSc, MSc and PhD projects will be part of your responsibilities. Administrative duties will include local and/or national and international committee memberships. You will be provided with budgetary resources for a PhD candidate or technician, materials and consumables.

The Netherlands has an outstanding track record in the language sciences. The research consortium 'Language in Interaction', sponsored by a large grant from the Netherlands Organization for Scientific research (NWO) brings together many of the excellent research groups in the Netherlands with a research programme on the foundations of language. The consortium includes representatives from seven universities and one research institute in the Netherlands. These are Radboud University (RU), University of Amsterdam (UvA), University of Maastricht (UM), Leiden University (LU), Utrecht University (UU), Erasmus University Rotterdam (EUR), Tilburg University (TiU), and the Max Planck Institute for Psycholinguistics (MPI). Excellence in the domain of language and related relevant fields of cognition is combined with state-of-the-art research facilities and a research team with ample experience in complex research methods and utilization. This consortium achieves both quality and critical mass for studying human language at a scale not easily found anywhere else in the world.

The position will be embedded in the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour at Radboud University and the Max Planck Institute for Psycholinguistics. Both institutes conduct research in an international setting. English is the lingua franca.

Click here for more information on the Junior PI position and how to apply.
www.ru.nl/newstaff/vacaturebeschrijving?recid=542473
Calls for papers for events
Call for papers: TIN-dag, Utrecht, 7 februari 2015, deadline: 12 december 2014
ALGEMENE VERENIGING VOOR TAALWETENSCHAP

Secretariaat:
Marion Elenbaas (m.b.elenbaas(removeme)hum.leidenuniv.nl) / Ale de Boer (a.de.boer(removeme)net.hcc.nl)
Leiden University Centre for Linguistics, Universiteit Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden

Website: www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt


Taalkunde in Nederland-dag 2015
De volgende TIN-dag wordt gehouden op zaterdag 7 februari 2015. Ook dit keer maakt de TIN-dag deel uit van De Grote Taaldag, een gezamenlijk initiatief van de AVT, LOT en Anéla. De Grote Taaldag vindt plaats op Drift 21 en 25 in Utrecht. Tijdens deze dag vindt ook het jaarlijkse Taalgala plaats, waar ondermeer de AVT/Anéla Dissertatieprijs 2014 uitgereikt wordt.

Aanmelding
De kosten voor de gehele dag bedragen €15 voor senior AVT-leden en €12,50 voor junior AVT-leden (promovendi, studenten en werkzoekende taalkundigen). Hierbij inbegrepen zijn een lunch, koffie en thee, en een afsluitende borrel. In verband met de catering wordt u verzocht zich uiterlijk vrijdag 17 januari 2015 aan te melden, via de website van de AVT ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt).

Samenvattingen voor de TIN-dag
Ieder AVT-lid dat op de TIN-dag een lezing wil geven, kan tot en met vrijdag 12 december 2014 een samenvatting van maximaal 170 woorden indienen via de website van de AVT ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Als u van plan of bereid bent uw lezing in het Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse. Leden mogen maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur). De lezingen duren 20 minuten, gevolgd door een vragensessie van 5 minuten.
Als u geen bevestiging van ontvangst van uw samenvatting ontvangt, verdient het aanbeveling contact op te nemen met de AVT (a.de.boer(removeme)net.hcc.nl). Alleen bevestigde sprekers worden ingepland voor de TIN-dag. Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen de laatst ontvangen abstracts opgenomen worden als ‘alternates’.
Het programmaboekje van de TIN-dag (inclusief samenvattingen) zal in januari op de website van de AVT verschijnen. Ook wordt het boekje per post naar alle AVT-leden gestuurd.

Linguistics in the Netherlands
Na de TIN-dag kunnen sprekers een schriftelijke versie van hun lezing indienen voor Linguistics in the Netherlands, een internationaal gelezen en peer-reviewde reeks die sinds 1991 door John Benjamins wordt gepubliceerd ( benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). Linguistics in the Netherlands heeft een kort publicatietraject: de LIN-bundel verschijnt niet langer dan een half jaar na afronding van de reviewprocedure. Een nieuw voordeel is dat iedere LIN-bundel twee jaar na verschijning ‘open access’ toegankelijk is via de website van Benjamins.

Tot slot: vanaf volgend jaar zal de call for papers alleen per e-mail verstuurd worden. U kunt wijzigingen in uw gegevens doorgeven via het formulier op de website van de AVT.

Met vriendelijke groet,
Marion Elenbaas, secretaris AVT

LINGUISTIC SOCIETY OF THE NETHERLANDS (AVT)

Secretariat:
Marion Elenbaas (m.b.elenbaas(removeme)hum.leidenuniv.nl) / Ale de Boer (a.de.boer(removeme)net.hcc.nl)
Leiden University Centre for Linguistics, Universiteit Leiden, P.O. Box 9515, 2300 RA Leiden

Website: www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt


Taalkunde in Nederland-dag 2015
The next TIN-dag will be held on Saturday 7 February 2015. The TIN-dag forms part of the Grote Taaldag, which is co-organised by AVT, LOT and Anéla. The Grote Taaldag will take place in Utrecht, at Drift 21 and 25. The Grote Taaldag will also host the annual Taalgala, where the AVT/Anéla Dissertation Prize 2014 will be awarded.

Registration
The registration fee is €15 for senior AVT members and €12,50 for junior AVT members (PhD students, MA students and unaffiliated linguists). The fee includes lunch, coffee and tea, and drinks afterwards. You are kindly requested to register by Friday 17 January at the latest, through the AVT website ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt).

Abstracts for the TIN-dag
All AVT members are invited to submit an abstract for the TIN-dag 2015. Abstracts should be submitted no later than Friday 12 December 2014. They should not exceed 170 words, and should be submitted through the AVT website ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Members can submit no more than 2 abstracts (1 as first author, 1 as co-author). Talks last 20 minutes, with 5 minutes for questions.
You should receive an automatic confirmation of your submission. If not, please contact the AVT (a.de.boer(removeme)net.hcc.nl). The available slots in the programme will be filled on a first-come-first-served basis.
The programme will be finalised in January, when it will appear on the AVT website. A programme booklet will also be sent to all AVT members by post.

Linguistics in the Netherlands
Following the TIN-dag, speakers are invited to submit a written version of their talk to Linguistics in the Netherlands, an internationally renowned and peer-reviewed journal published by John Benjamins ( benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). An attractive aspect of Linguistics in the Netherlands is its speed of publication: the journal appears at most six months after notification of acceptance. A new advantage is that every volume of Linguistics in the Netherlands will become available via open access two years after publication.

As of next year, the call for papers will be sent via email only. You can update your contact information at any time through the form on the website of the AVT.

Sincerely,
Marion Elenbaas, AVT secretary
2nd Call for papers: Anéla/VIOT Juniorendag, Nijmegen, 6 maart 2015, deadline: 5 januari 2014
Juniorendag 2015 Call for Papers
(English version below)

Op vrijdag 6 maart 2015 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOT georganiseerd in Nijmegen. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informele sfeer presenteren tijdens een lezing of een posterpresentatie. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen het vakgebied.

Meld je nu aan voor een presentatie tijdens de Juniorendag. Dien vóór 5 januari 2015, 17.00 uur een samenvatting van je onderzoek (max. 200 woorden) in via www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstract-indienen/. Vergeet niet alle persoonlijke informatie (naam, universiteit, adres) uit het abstract te verwijderen en aan te geven of je voorkeur hebt voor een mondelinge presentatie of een posterpresentatie. Uiterlijk eind januari laten we weten of je aanmelding is geaccepteerd.
Voor verdere vragen kun je een e-mail sturen naar juniorendag2015(removeme)gmail.com.

* * * * *
On Friday, March 6th 2015, Anéla and VIOT (the Dutch and Flemish associations for applied linguistics and discourse studies) organize their annual junior research day (Juniorendag) in Nijmegen. At the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD candidates in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, education, discourse, or communication) get the opportunity to present their work. In addition, the annual Anéla-VIOT Scriptieprijs is awarded to the best BA- or MA-thesis in the field of applied linguistics.

If you want to present a paper or poster at the Juniorendag, please upload your abstract on www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstract-indienen/ before January 5th, 2015, 17.00. Abstracts in English are welcome, but please note that the majority of the presentations will be given in Dutch. Abstracts should not exceed 200 words, and they should not include any personal information (name, university/institute, address). Please indicate whether you prefer a poster presentation or an oral lecture. We will let you know before the end of January whether your abstract has been accepted.

For further information contact us at juniorendag2015(removeme)gmail.com
Call for papers - TBLT 2015, Leuven, Belgium, September 16-18 2015, deadline: January 10 2015
TBLT 2015 – Tasks for Real
16 – 18 September 2015
Leuven, Belgium
Call for papers
For its 10-year anniversary the TBLT conference is returning to Leuven, Belgium.
The organizers of the Sixth International Conference on Task-Based Language Teaching (TBLT 2015) are now accepting proposals that focus on meaningful tasks for language learning and assessment, both inside and outside the classroom.
More information about the conference can be found at www.tblt.org. You can submit your abstracts via www.tblt.org.The deadline for submissions is 10 January 2015 and notification of the review outcome is scheduled for February 2015.
You can subscribe and unsubscribe from this mailing list via www.tblt.org.
Best regards.

Kris Van den Branden
On behalf of the members of the International Consortium on TBLT
Call for papers, SLE 2015, Leiden University, September 2-5 2015, deadline: January 15 2014
FIRST CALL FOR PAPERS
48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea
2 - 5 September 2015
Leiden University Centre for Linguistics (LUCL), Leiden
www.sle2015.eu
www.societaslinguistica.eu

The Societas Linguistica Europaea and the University of Leiden invite you to submit abstracts for workshop, poster or general session papers for the next annual meeting.
SLE meetings provide a forum for high-quality linguistic research from all (sub)domains of linguistics. The upcoming edition of the SLE meeting will also host a round table of experts to discuss topics of special linguistic interest. The SLE 2015 round table bears the title ‘Interaction and Linguistic Structure’.

PLENARY SPEAKERS
Marianne Mithun (University of California at Santa Barbara, presidential address)
Marian Klamer (Leiden University)
Ian Roberts (University of Cambridge)
Round Table ‘Interaction and Linguistic Structure’:
Mira Ariel (Tel Aviv University)
Riccardo Fusaroli (Aarhus University)

SUBMISSION GUIDELINES: WORKSHOP PROPOSALS, WORKSHOP PAPERS, GENERAL SESSION PAPERS AND POSTERS
WORKSHOP PROPOSALS.
The deadline for the submission of workshop proposals is 25 November 2014. The address for submission is sle(removeme)ugr.es. Notification of acceptance/rejection will be by 15 December 2014. After a workshop proposal has been accepted, the convenors will be requested to invite their participants to submit their full abstracts by 15 January 2015 (see instructions below). These full abstracts will be evaluated individually by the Scientific Committee and the convenors.
Workshop proposals should contain:
(i) a description of the topic, including the research questions to be addressed (max. 1000 words).
(ii) a (provisional) list of workshop participants and their provisional abstracts (max. 300 words per abstract).
Workshop convenors are encouraged to distribute an open call for papers on the LinguistList (announce your CFP as a session of SLE 2015) and other fora in October and November 2014.
Since we want conference participants to be able to attend individual workshop presentations, SLE workshops have to be compatible with the main conference schedule. This means that the
format of the workshops must be organized around 30 minute slots (20 min. presentation, 10 min. discussion). Workshops ideally contain 10 or 15 slots (corresponding to 1 or 1.5 days). Each workshop ideally comprises:
1. an introductory paper by the convenor(s) or by a key-note speaker, which summarizes previous research, specifies the approach(es) to be taken and sets the scope of the papers to be presented.
2. eight papers (1 day) or thirteen papers (1.5 day).
3. a slot for a final discussion on the topics covered by the papers, methodological issues and questions for future research.
Further details can be discussed with the SLE Conference Manager.

GENERAL SESSION PAPERS, POSTERS AND WORKSHOP PAPERS. Submission of abstracts opens on 20 October 2014. The deadline for all abstracts is 15 January 2015. Notification of acceptance will be given by 31 March 2015.
Abstracts are submitted via Easychair ( easychair.org/conferences/?conf=sle2015). They should be inserted in the “abstract” box and also uploaded as an attachment (only Word, rtf or .odt formats). If they contain special characters, please also send a PDF version to sle(removeme)ugr.es.
Abstracts should clearly state research questions, approach, method, data and (expected) results. They should not contain the names of the presenters, nor their affiliations or addresses, or any other information that may reveal their authorship. They should not exceed 500 words (excluding references). Only references mentioned in the text may be listed. Abstracts should have the same title as the entry submitted via Easychair. Check the final abstract carefully and note that the version of the abstract you upload will be the version eventually used for the Book of Abstracts.

Layout requirements for abstracts:
• Abstracts must be single-spaced and fully justified. The standard font will be Calibri, size 10.
• The margins will be 2.54 top/bottom and 1.91 left/right (Moderate in MS Word).
• References will have a hanging indent of 1.27 cm.
Whereas general session papers can deal with any topic in linguistics, workshop papers should take into account the topic of the workshop proposal, and are usually pre-selected by the workshop convenors.
SUBMITTING MULTIPLE PAPERS. One person may submit a single-authored abstract, a single-authored abstract and a co-authored one (not as first author), or two co-authored abstracts (only one as first author). Note that keynote papers within workshops count as ordinary papers. Presentations will be maximally 20 minutes, allowing 10 minutes for discussion and room changes.
More information about conference submissions can be found here.

PRESENTING A POSTER
SLE meetings comprise a poster session for both senior and junior researchers. In order to foster interaction, all other sessions will be suspended during the poster session. Posters may remain available during the rest of the conference. The maximum size of the poster is 1.10 m (vertical) x 1 m (horizontal). For more information about how to make a good poster, click here.

REVIEWING PROCEDURE
Workshop proposals contain the names of the workshop convenors and workshop participants and will be evaluated and ranked by the 5 officers of the SLE Scientific Committee.
All abstracts will be reviewed anonymously by three referees. Workshop abstracts receive two evaluations by Scientific Committee members and one by the workshop convenors. Abstracts submitted to the general session and to the poster session will be evaluated by three members of the Scientific Committee. The threshold for acceptance is the same for general session, poster and workshop abstracts. The acceptance of a paper depends on the quality of the abstract.

PRIZE FOR THE BEST PRESENTATION AND THE BEST POSTER
There will be a prize for the best oral presentation by a PhD student, a prize for the best oral presentation by a postdoc and a prize for the best poster (see SLE 2013 and SLE 2014 awards).
For current purposes, PhD-students are students that have not completed their PhD before the conference. Postdocs have completed their PhD not earlier than January 2012. A nominated paper may be co-authored; in that case the nominee will be the first author.
Applicants are invited to mark the option referring to the prize when they register their abstract. On the basis of the ranking of the abstracts, the Scientific Committee will set up an internal shortlist with nominees for the prizes.
Members of the Editorial Board of Folia Linguistica (Historica) and the Scientific Committee will decide who will be awarded the first prize (500 Euros) in each category, as well as the 2nd and 3rd prizes (a three-year SLE membership).

IMPORTANT DATES
25 November 2014: deadline for submission of workshop proposals
15 December 2014: notification of workshop acceptance
15 January 2014: deadline for submission of all abstracts
31 March 2015: notification of paper acceptance
1 April 2015: early bird registration starts
1 June 2015: full fee registration starts
30 June 2015: closing registration date for participants with a paper
15 August 2015: closing registration date for participants without a paper
Please note that unregistered participants will be removed from the conference schedule on 1 July.

REGISTRATION
Registration will open on 1 April 2015. SLE meetings are member-only conferences. That is, all participants with a paper in the program will have to be or become members of the Societas Linguistica Europaea. The early bird conference fee for members is 170 Euros.
SOCIAL PROGRAMME
There will be a reception in the city centre (included in the registration fee), a city walk and a conference dinner. On Saturday afternoon there will be a post-conference excursion. Further information will be given in the second circular.

CONTACT
SLE 2013 Local Organizing Committee
Anne Rose Haverkamp, Conference Assistant
sle2015(removeme)leiden.edu
SLE Conference Manager
Ana Dķaz-Negrillo sle(removeme)ugr.es

SLE GROUP ON FACEBOOK
www.facebook.com/groups/Societaslinguistica/
Call for papers: SLE 2015, Leiden, September 2-5 2015, deadline: January 15 2015
FIRST CALL FOR PAPERS

48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea

2 5 September 2015

Leiden University Centre for Linguistics (LUCL), Leiden

www.sle2015.eu

www.societaslinguistica.euThe Societas Linguistica Europaea and the University of Leiden invite you to submit abstracts for workshop, poster or general session papers for the next annual meeting.

SLE meetings provide a forum for high-quality linguistic research from all (sub)domains of linguistics. The upcoming edition of the SLE meeting will also host a round table of experts to discuss topics of special linguistic interest. The SLE 2015 round table bears the title ‘Interaction and Linguistic Structure’.


PLENARY SPEAKERS

Marianne Mithun (University of California at Santa Barbara, presidential address)
Marian Klamer (Leiden University)
Ian Roberts (University of Cambridge)

Round Table ‘Interaction and Linguistic Structure’:
Mira Ariel (Tel Aviv University)
Riccardo Fusaroli (Aarhus University)

SUBMISSION GUIDELINES: WORKSHOP PROPOSALS, WORKSHOP PAPERS, GENERAL SESSION PAPERS AND POSTERS

WORKSHOP PROPOSALS. The deadline for the submission of workshop proposals is 25 November 2014. The address for submission is sle(removeme)ugr.es. Notification of acceptance/rejection will be by 15 December 2014. After a workshop proposal has been accepted, the convenors will be requested to invite their participants to submit their full abstracts by 15 January 2015 (see instructions below). These full abstracts will be evaluated individually by the Scientific Committee and the convenors.

Workshop proposals should contain:

(i) a description of the topic, including the research questions to be addressed (max. 1000 words).
(ii) a (provisional) list of workshop participants and their provisional abstracts (max. 300 words per abstract).

Workshop convenors are encouraged to distribute an open call for papers on the LinguistList (announce your CFP as a session of SLE 2015) and other fora in October and November 2014. For an overview of the current workshop proposals see the LinguistList.

Since we want conference participants to be able to attend individual workshop presentations, SLE workshops have to be compatible with the main conference schedule. This means that the format of the workshops must be organized around 30 minute slots (20 min. presentation, 10 min. discussion). Workshops ideally contain 10 or 15 slots (corresponding to 1 or 1.5 days). Each workshop ideally comprises:

1. an introductory paper by the convenor(s) or by a key-note speaker, which summarizes previous research, specifies the approach(es) to be taken and sets the scope of the papers to be presented.
2. eight papers (1 day) or thirteen papers (1.5 day).
3. a slot for a final discussion on the topics covered by the papers, methodological issues and questions for future research.

Further details can be discussed with the SLE Conference Manager.

GENERAL SESSION PAPERS, POSTERS AND WORKSHOP PAPERS. Submission of abstracts opens on 20 October 2014. The deadline for all abstracts is 15 January 2015. Notification of acceptance will be given by 31 March 2015.

Abstracts are submitted via Easychair ( easychair.org/conferences/?conf=sle2015). They should be inserted in the “abstract” box and also uploaded as an attachment (only Word, rtf or .odt formats). If they contain special characters, please also send a PDF version to sle(removeme)ugr.es.
Abstracts should clearly state research questions, approach, method, data and (expected) results. They should not contain the names of the presenters, nor their affiliations or addresses, or any other information that may reveal their authorship. They should not exceed 500 words (excluding references). Only references mentioned in the text may be listed. Abstracts should have the same title as the entry submitted via Easychair. Check the final abstract carefully and note that the version of the abstract you upload will be the version eventually used for the Book of Abstracts.

Layout requirements for abstracts:

• Abstracts must be single-spaced and fully justified. The standard font will be Calibri, size 10.
• The margins will be 2.54 top/bottom and 1.91 left/right (Moderate in MS Word).
• References will have a hanging indent of 1.27 cm.

Whereas general session papers can deal with any topic in linguistics, workshop papers should take into account the topic of the workshop proposal, and are usually pre-selected by the workshop convenors.

SUBMITTING MULTIPLE PAPERS. One person may submit a single-authored abstract, a single-authored abstract and a co-authored one (not as first author), or two co-authored abstracts (only one as first author). Note that keynote papers within workshops count as ordinary papers. Presentations will be maximally 20 minutes, allowing 10 minutes for discussion and room changes.

More information about conference submissions can be found here.


PRESENTING A POSTER

SLE meetings comprise a poster session for both senior and junior researchers. In order to foster interaction, all other sessions will be suspended during the poster session. Posters may remain available during the rest of the conference. The maximum size of the poster is 1.10 m (vertical) x 1 m (horizontal). For more information about how to make a good poster, click here.


REVIEWING PROCEDURE

Workshop proposals contain the names of the workshop convenors and workshop participants and will be evaluated and ranked by the 5 officers of the SLE Scientific Committee.

All abstracts will be reviewed anonymously by three referees. Workshop abstracts receive two evaluations by Scientific Committee members and one by the workshop convenors. Abstracts submitted to the general session and to the poster session will be evaluated by three members of the Scientific Committee. The threshold for acceptance is the same for general session, poster and workshop abstracts. The acceptance of a paper depends on the quality of the abstract.


PRIZE FOR THE BEST PRESENTATION AND THE BEST POSTER

There will be a prize for the best oral presentation by a PhD student, a prize for the best oral presentation by a postdoc and a prize for the best poster (see SLE 2013 and SLE 2014 awards).

For current purposes, PhD-students are students that have not completed their PhD before the conference. Postdocs have completed their PhD not earlier than January 2012. A nominated paper may be co-authored; in that case the nominee will be the first author.

Applicants are invited to mark the option referring to the prize when they register their abstract. On the basis of the ranking of the abstracts, the Scientific Committee will set up an internal shortlist with nominees for the prizes.

Members of the Editorial Board of Folia Linguistica (Historica) and the Scientific Committee will decide who will be awarded the first prize (500 Euros) in each category, as well as the 2nd and 3rd prizes (a three-year SLE membership).


IMPORTANT DATES

25 November 2014: deadline for submission of workshop proposals
15 December 2014: notification of workshop acceptance
15 January 2014: deadline for submission of all abstracts
31 March 2015: notification of paper acceptance
1 April 2015: early bird registration starts
1 June 2015: full fee registration starts
30 June 2015: closing registration date for participants with a paper
15 August 2015: closing registration date for participants without a paper
Please note that unregistered participants will be removed from the conference schedule on 1 July.


REGISTRATION

Registration will open on 1 April 2015. SLE meetings are member-only conferences. That is, all participants with a paper in the program will have to be or become members of the Societas Linguistica Europaea. The early bird conference fee for members is 170 Euros.


SOCIAL PROGRAMME

There will be a reception in the city centre (included in the registration fee), a city walk and a conference dinner. On Saturday afternoon there will be a post-conference excursion. Further information will be given in the second circular.


HOW TO GET TO LEIDEN

Leiden is easily accessible by air, road and train. The city is located in the western part of The Netherlands, between The Hague (the residence of the government and the houses of parliament) and Amsterdam (the capital of the country). Schiphol international airport is between Leiden and Amsterdam, about 20 minutes by car or 17 minutes by train from Leiden Central Station. Trains between The Hague, Leiden and Amsterdam run frequently (at least 4 times per hour). The ride from The Hague takes about 12 minutes, and about 35 minutes from Amsterdam.


SCIENTIFIC COMMITTEE

Chair: Elisabeth Leiss (München)
Members: Werner Abraham (Wien – München), Alexander Adelaar (Melbourne), Karin Aijmer (Gothenburg), Laura Alba-Juez (UNED, Madrid), Azeb Amha (Leiden), Peter Arkadiev (Moscow), Jóhanna Baršdal (Bergen), Valeria A. Belloro (Querétaro, México), Paola Benincą (Padua), Marcella Bertuccelli (Pisa), Kasper Boye (Copenhagen), Ronny Boogaart (Leiden), Anne Carlier (Lille), Michela Cennamo (Naples), Guglielmo Cinque (Venice), Concepción Company Company (UNAM – Mexico), Francisco J. Cortés Rodrķguez (La Laguna), Denis Creissels (Lyon), Mily Crevels (Leiden), Bert Cornillie (Leuven), Marķa Josep Cuenca (Valencia), Hubert Cuyckens (Leuven), Kristin Davidse (Leuven), Stuart Davis (Indiana), Philippe De Brabanter (Paris), Walter De Mulder (Antwerp), Nicole Delbecque (Leuven), Pierpaolo Di Carlo (SUNY – New York), Dagmar Divjak (Sheffield), Lettie Dorst (Leiden), Katarzyna Dziubalska-Ko?aczyk (Pozna?), Andrés Enrique-Arias (Illes Balears), Marion Elenbaas (Leiden), Victoria Escandell-Vidal (UNED, Madrid), Ma?gorzata Fabiszak (Pozna?), Teresa Fanego (Santiago de Compostela), Zygmunt Frajzyngier (Boulder), Antonio Garcķa Gómez (Alcalį), Marķa del Pilar Garcķa Mayo (Basque Country), Francesco Gardani (Vienna), Spike Gildea (Oregon), Alessandra Giorgi (Venice), Marķa de los Įngeles Gómez Gonzįlez (Santiago de Compostela), Francisco Gonzįlvez (Almerķa), Stefan Th. Gries (UCSB), Kleanthes K. Grohmann (Cyprus), Eva Haji?ovį (Prague), Björn Hansen (Regensburg), Martin Hilpert (Neuchātel), Hans Henrich Hock (Illinois, Urbana-Champaign), Elly Ifantidou (Athens), Johannes Kabatek (Zürich), Gunther Kaltenböck (Wien), Petar Kehayov (Tartu), Olga Kepinska (Leiden), Mikhail Kissine (Bruxelles), Seppo Kittilä (Helsinki), Alwin Kloekhorst (Leiden), Martin Kohlberger (Leiden), Björn Köhnlein (Leiden), Lįszló Komlósi (Pécs), Bernd Kortmann (Freiburg), Lķvia Körtvélyessy (Košice), Gitte Kristiansen (Complutense, Madrid), Karen Lahousse (Leuven), Meri Larjavaara (Turku – Åbo), Pierre Larrivée (Caen Basse-Normandie), David Lasagabaster (Vitoria), Marķa Luisa Lecumberri (Vitoria-Gasteiz), Marķa Rosa Lloret (Barcelona), Marķa José López Couso (Santiago de Compostela), Lucķa Loureiro-Porto (Balearic Islands), Andrej Malchukov (Mainz), Francesca Masini (Bologna), Belén Méndez-Naya (Santiago de Compostela), Helle Metslang (Tartu), Amina Mettouchi (Paris), Katarzyna Miechowicz-Mathiasen (Pozna?), Gabriele Miššķkovį (Nitra), Edith Moravcsik (Wisconsin), Henrik Hųeg Müller (Copenhagen), Nicola Munaro (Venice), Pieter Muysken (Nijmegen), Nicole Nau (Pozna?), Jan Nuyts (Antwerp), Miren Lourdes Ońederra (Vitoria-Gasteiz), Paola Pietrandrea (Roma III), José Pinto de Lima (Lisbon), Vladimir Plungjan (Moscow), Cecilia Poletto (Frankfurt), Lola Pons Rodrķguez (Sevilla), Eric Reuland (Utrecht), Nicoletta Romeo (New South Wales), Anna Roussou (Patras), Francisco Ruiz de Mendoza (Logrońo), Cinzia Russi (Austin), Fernando Sįnchez Miret (Salamanca), Andrea Sansņ (Insubria), Stephan Schmid (Zürich), Elena Seoane-Posse (Vigo), Petra Sleeman (Amsterdam), Elena Smirnova (Hannover), John Charles Smith (Oxford), Augusto Soares da Silva (Braga), Mario Squartini (Torino), Dejan Stosic (Artois), Cristina Suįrez-Gómez (Illes Balears), Jarmila Tįrnyikovį (Olomouc), Catherine Travis (Canberra), Salvador Valera (Granada), Dorien Van De Mieroop (Leuven), Johan van der Auwera (Antwerp), Elly Van Gelderen (Arizona), Henk van Riemsdijk (Tilburg), Guido Vanden Wyngaerd (Brussels), Arie Verhagen (Leiden), Jean-Christophe Verstraete (Leuven), Letizia Vezzosi (Perugia), Nigel Vincent (Manchester), Jacqueline Visconti (Genova), Ferdinand von Mengden (Berlin), Sųren Wichmann (EVA – Leipzig), Dominique Willems (Ghent), Alena Witzlack-Makarevich (Zürich), Ruth Wodak (Lancaster), Fernando Zśńiga (Bern).


LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Chair: Arie Verhagen
Members: Azeb Amha, Ronny Boogaart, Mily Crevels, Lettie Dorst, Marion Elenbaas, Olga Kepinska, Alwin Kloekhorst, Martin Kohlberger.


SLE CONFERENCE MANAGEMENT

Treasurer: Dik Bakker (Amsterdam)
Conference Manager: Ana Dķaz-Negrillo (Granada)


CONTACT

SLE 2013 Local Organizing Committee
Anne Rose Haverkamp, Conference Assistant
sle2015(removeme)leiden.edu

SLE Conference Manager
Ana Dķaz-Negrillo
sle(removeme)ugr.es


SLE GROUP ON FACEBOOK
www.facebook.com/groups/Societaslinguistica/
Call for Papers: Redrawing Pragmasemantic Borders (Redraw 2015), University of Groningen, March 19-20 2015, deadline: January 16 2015
Call for Papers
Workshop: Redrawing Pragmasemantic Borders
March 19-20, 2015, Groningen, The Netherlands

Semantics and pragmatics have long recognized multiple meaning types: asserted and entailed meaning, world knowledge and lexically based inferences, presupposition, expressive content, and conversational and conventional implicature. These each get their own separate treatments and/or are thought of as separate ‘dimensions’ of meaning.

There are two main strands of research that question the traditional divisions: accounts that seek more unifying characteristics and accounts that identify exceptional behavior in a subset of a certain meaning type.

UNIFYING PROPOSALS. The first type of research has been pursued by a number of researchers who make a binary distinction between at-issue content (asserted or entailed meaning) and non-at-issue content (e.g. presupposition, expressives) (Simons 2007, Tonhauser et al. 2013), arguing for a major division based on projection properties, relating it to discourse semantic constructs such as questions-under-discussion.

DIVERSIFYING PROPOSALS. The second type of work focuses on identifying differences in what are often treated semantically as uniform classes, often on the basis of corpus or experimental results, e.g. empirical results that show that not all presuppositions behave similarly (e.g. Zeevat 2002; Spenader 2002), or that lexical inferences may have different origins (e.g. Bott & Solstad, 2012).

The aim of the workshop is to discuss how to cut the pragmasemantic pie. More specifically, we solicit submissions dealing with:

-- formal arguments or empirical data that support unifying different information types based on for instance projection properties
-- formal arguments or empirical data suggesting new distinctions
-- work that integrates the analysis of different meaning types with contextual or discourse effects
-- new theoretical approaches to representing and integrating different types of information (e.g. multi-dimensional semantics)

INVITED SPEAKERS:

-- Craige Roberts (Ohio State University, currently Central European University, Budapest)
-- Judith Tonhauser (Ohio State University, currently ZAS, Berlin)
-- Hans-Martin Gärtner (Hungarian Academy of Sciences, Budapest).

SUBMISSION
We invite submissions of anonymous two-page abstracts (including references etc.) for talks of 25 minutes plus 10 minutes discussion, via Easychair:

LOCATION:
University of Groningen, The Netherlands

DATES
-- Workshop: Thu, March 19, 2015 -- Fri, March 20th, 2015
-- Deadline for abstract submission:Fri, January 16th, 2015
-- Notification: Fri, January 30, 2015

ORGANIZATION
-- Jennifer Spenader: j.spenader(removeme)ai.rug.nl
-- Emar Maier: emar.maier(removeme)gmail.com

WEBSITE
sites.google.com/site/redraw2015
CFP: International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech (ISBMS) 2015, Greece, September 7-10 2015, deadline: February 1 2015
Welcome to ISMBS 2015!

The International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2015 will host original research on the acquisition and use of first language, second language, bilingual, and dialectal speech, child and adult, normal and disordered. The Symposium encourages a multidisciplinary exchange of ideas across phonology, phonetics, psycholinguistics, clinical phonetics, speech pathology, acoustics, neurolinguistics, and the application of new technologies. Theoretical, experimental, observational, and computational contributions are welcome.

The symposium will be held at the Great Arsenali Conference Center, located in the old Venetian harbor of Chania [xa'?a] on the island of Crete, Greece.

Plenary Speakers

Martin J. Ball, Linköping University
Katarzyna Dziubalska-Ko?aczyk, Adam Mickiewicz University
Steven Gillis, University of Antwerp
Margaret Kehoe-Winkler, University of Geneva
Ineke Mennen, Bangor University
Mehmet Yava?, Florida International University

Important Dates

Abstract submission deadline: 10 February 2015
Date of notification: by 10 March 2015

Please see www.ismbs.eu for more information.
Call for Papers: WoLLIC 2015, Bloomington, USA, July 20-23 2015, deadline: February 8 2015
WoLLIC 2015
22nd Workshop on Logic, Language, Information and Computation
July 20th-23rd, 2015
Bloomington, IN, USA


SCIENTIFIC SPONSORSHIP
Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL)
The Association for Logic, Language and Information (FoLLI)
Association for Symbolic Logic (ASL)
European Association for Theoretical Computer Science (EATCS)
European Association for Computer Science Logic (EACSL)
Sociedade Brasileira de Computaēćo (SBC)
Sociedade Brasileira de Lógica (SBL)

ORGANISATION
Department of Computer Science, Indiana University, USA
Program in Pure and Applied Logic, Indiana University, USA
Centro de Informįtica, Universidade Federal de Pernambuco, Brazil

HOSTED BY
Department of Computer Science, Indiana University, USA

CALL FOR PAPERS
WoLLIC is an annual international forum on inter-disciplinary research involving formal logic, computing and programming theory, and natural language and reasoning. Each meeting includes invited talks and tutorials as well as contributed papers. The twenty-second WoLLIC will be held at the Department of Computer Science Indiana University, from July 20th to 23rd, 2015. It is sponsored by the Association for Symbolic Logic (ASL), the Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL), the The Association for Logic, Language and Information (FoLLI), the European Association for Theoretical Computer Science (EATCS), the European Association for Computer Science Logic (EACSL), the Sociedade Brasileira de Computaēćo (SBC), and the Sociedade Brasileira de Lógica (SBL).

PAPER SUBMISSION
Contributions are invited on all pertinent subjects, with particular interest in cross-disciplinary topics. Typical but not exclusive areas of interest are: foundations of computing and programming; novel computation models and paradigms; broad notions of proof and belief; proof mining, type theory, effective learnability; formal methods in software and hardware development; logical approach to natural language and reasoning; logics of programs, actions and resources; foundational aspects of information organization, search, flow, sharing, and protection; foundations of mathematics; philosophical logic. Proposed contributions should be in English, and consist of a scholarly exposition accessible to the non-specialist, including motivation, background, and comparison with related works. They must not exceed 10 pages (in font 10 or higher), with up to 5 additional pages for references and technical appendices. The paper's main results must not be published or submitted for publication in refereed venues, including journals and other scientific meetings. It is expected that each accepted paper be presented at the meeting by one of its authors. Papers must be submitted electronically at the WoLLIC 2015 EasyChair website. (Please go to wollic.org/wollic2015/instructions.html for instructions.) A title and single-paragraph abstract should be submitted by Feb 8, 2015, and the full paper by Feb 15, 2015 (firm date). Notifications are expected by Mar 22, 2015, and final papers for the proceedings will be due by Apr 5, 2015 (firm date).

PROCEEDINGS
The proceedings of WoLLIC 2015, including both invited and contributed papers, will be published in advance of the meeting as a volume in Springer's LNCS series. In addition, abstracts will be published in the Conference Report section of the Logic Journal of the IGPL, and selected contributions will be published as a special post-conference WoLLIC 2015 issue of Mathematical Structures in Computer Science, CUP (to be confirmed).

INVITED SPEAKERS
Adriana Compagnoni (Stevens Institute, USA)
John Harrison (Intel, USA)
Peter Jipsen (Chapman U, USA)
Andre Joyal (U du Québec ą Montreal, Canada)
Chung-chieh Shan (Indiana U, USA)
Alexandra Silva (Radboud U Nijmegen, The Netherlands)
Mehrnoosh Sadrzadeh (Queen Mary, UK)

STUDENT GRANTS
ASL sponsorship of WoLLIC 2015 will permit ASL student members to apply for a modest travel grant (deadline: May 1st, 2015). See www.aslonline.org/studenttravelawards.html for details.

IMPORTANT DATES
Feb 8, 2015: Paper title and abstract deadline
Feb 15, 2015: Full paper deadline
Mar 22, 2015: Author notification
Apr 5, 2015: Final version deadline (firm)

PROGRAMME COMMITTEE
Juliana Küster Filipe Bowles (U St Andrews, Scotland)
Guillaume Brunerie (ENS Ulm, France) (TBC)
Ann Copestake (U Cambridge, UK) (TBC)
Robin Cooper (U Gothenburg, Sweden)
Nikos Galatos (U Denver, USA)
Achim Jung (U Birmingham, UK)
Sara
Kalvala (U Warwick, UK)

Elham Kashefi (Edinburgh U, Scotland)
Peter Lefanu Lumsdaine (Institute for Advanced Study, USA)
Ian Mackie (U Sussex, UK)
Gerard de Melo (Tsinghua University, China)
Vivek Nigam (Federal U of Paraķba, Brazil)
Valeria de Paiva (Nuance Comm, USA) (CHAIR)
Luiz Carlos

Pereira
(PUC-Rio, Brazil)
Elaine Pimentel (Federal U of Rio Grande do Norte, Brazil)
Alexandra Silva (Radboud Nijmegen U, The Netherlands)
Carolyn Talcott (SRI International, USA)
Josef Urban (Radboud Nijmegen U, The Netherlands)
Laure Vieu (IRIT-Toulouse, France) (TBC)
Renata Wasserman (U Sćo Paulo, Brazil)
Anna Zamansky (U Haifa, Israel)

STEERING COMMITTEE
Samson Abramksy, Johan van Benthem, Anuj Dawar, Joe Halpern, Wilfrid Hodges, Ulrich Kohlenbach, Daniel Leivant, Leonid Libkin, Angus Macintyre, Luke Ong, Hiroakira Ono, Ruy de Queiroz.

ORGANISING COMMITTEE
Daniel Leivant (Indiana U) (Local co-chair)
Larry Moss (Indiana U) (Local co-chair)
Anjolina G. de Oliveira (U Fed Pernambuco)
Ruy de Queiroz (U Fed Pernambuco) (co-chair)

FURTHER INFORMATION
Contact one of the Co-Chairs of the Organising Committee.

WEB PAGE
wollic.org/wollic2015/
Call for Papers: Interdisciplinary Workshop on Laughter and other Non-Verbal Vocalisations in Speech, Enschede, April 14-15 2015, deadline: February 9 2015
Call for Papers for the Interdisciplinary Workshop on Laughter and other
Non-Verbal Vocalisations in Speech
14-15 April 2015, Enschede, The Netherlands
laughterworkshop2015.wordpress.com
------------------------------------------------------------------------

Following the previous workshops on laughter held in Saarbruecken (2007), Berlin
(2009), and Dublin (2012), we have the pleasure to announce a forthcoming
workshop in Enschede, the Netherlands in April 2015.

Non-verbal vocalisations in human-human and human-machine interactions play
important roles in displaying social and affective behaviors and in controlling
the flow of interaction. Laughter, sighs, filled pauses, and short utterances
such as feedback responses are among some of the non-verbal vocalisations that
have been studied previously from various research fields. However, much is
still unknown about the phonetic or visual characteristics of non-verbal
vocalisations (production/encoding) and their relations to their intentions and
perceived meanings (perception/decoding) in interaction.

The goal of this workshop is to bring together scientists from diverse research
areas and to provide an exchange forum for interdisciplinary discussions in
order to gain a better understanding of laughter and other non-verbal
vocalisations. The workshop will consist of invited talks and oral presentations
of ongoing research and discussion papers.

We invite contributions concerning laughter and other non-verbal vocalisations
from the fields of phonetics, linguistics, psychology, conversation analysis,
social signal processing, and human-machine/robot interaction. In particular,
topics related to the following aspects are very much welcomed:

* Multimodal interaction: visual aspects of non-verbal vocalisations, e.g.,
smiles, relation between non-verbal vocalisations and visual behaviors
* Social and affective behavior: decoding and encoding of emotion/socio-related
states in non-verbal vocalisations
* Conversation: (pragmatic) role of non-verbal vocalisations in dialog
* Computation: automatic analysis and generation of non-verbal vocalisations

Submission procedure
--------------------
Researchers are invited to submit an extended abstract of their work, including
work in progress. Please send your extended abstract of max. 3 pages, 11pt font
(including references) in PDF format to laughterworkshop2015 at gmail dot com.
Each submission should follow the ICSPhS style - the author kits (LaTeX and
Word) can be downloaded from the workshop website. In the email, please include
the name of the authors, their affiliations and the emailaddress of the
corresponding author, and a title of the abstract. Abstracts will undergo a
review process performed by at least 2 reviewers. The submissions will be made
available online.

Registration
------------
Attendees are asked to register by sending an email to laughterworkshop2015 at
gmail dot com. A registration fee of 50 Euros has to be paid on site (in cash).

Important dates
---------------
* Abstract submission deadline: 9 February 2015
* Notification acceptance/rejection: 1 March 2015
* Registration deadline by email: 6 April 2015
* Workshop dates: 14-15 April 2015

Venue
-----
The DesignLab at University of Twente, Enschede, The Netherlands.
www.utwente.nl/designlab/

Website
-------
Please check the website laughterworkshop2015.wordpress.com for updated
information about the workshop!

Organizers
----------
Jürgen Trouvain, Computational Linguistics and Phonetics, Saarland University
Nick Campbell, School of Linguistic, Speech and Communication Sciences, Trinity
College Dublin
Khiet Truong, Human Media Interaction, University of Twente/Radboud University
Dirk Heylen, Human Media Interaction, University of Twente

Contact information
-------------------
Khiet Truong | k dot p truong at utwente dot nl
Human Media Interaction, University of Twente
Artificial Intelligence, Radboud University
Call for papers: 20th Sinn und Bedeutung, University of Tübingen, September 10-12 2015, deadline: February 15 2015
The University of Tübingen is proud to host the 20th Sinn und Bedeutung.

Invited Speakers:

Luisa Marti (UQML)
Uli Sauerland (ZAS)
Junko Shimoyama (McGill)

Special Session:

Semantic Theory Evolves Continuously – Here’s Our Workshop! (STECHOW)

In addition to the oral presentations and poster sessions, there will be a special workshop celebrating 20 years of Sinn und Bedeutung, and to honour Arnim von Stechow and his contribution to the field of semantics.

Special Session Organisers:

Doris Penka (University of Konstanz), Sarah Zobel (University of Tübingen)

Speakers:

Sigrid Beck (University of Tübingen)
Irene Heim (MIT)
Barbara Partee (UMass, Amherst)
Viola Schmitt (University of Vienna)

There will also be a second workshop, entitled Experimental Methodology in Semantics and Pragmatics (call to be announced separately).

We invite abstract submissions for oral presentations (single session only; no parallel sessions) or posters, devoted to natural language semantics, pragmatics, philosophy of language and psycholinguistic investigations related to meaning.

Oral presentations will be scheduled for 40 minute slots (30 minutes talk + 10 minutes discussion).
Abstracts should contain original research that, at the time of submission, has neither been published nor accepted for publication. One person can submit at most one abstract as sole author and one abstract as co-author (or two co-authored abstracts).

Abstracts must be anonymous, in PDF format, 2 pages (A4 or letter), in a font size no less then 12pt, and with margins of 1 inch/2.5cm. Please submit abstracts via EasyChair (see link below) no later than February 15th 2015. When you submit your abstract, you will be asked to indicate whether you would like it to be considered for a talk, a poster or both.

Abstracts should be submitted via EasyChair, using the following link:

easychair.org/conferences/?conf=sub20

For questions or enquiries please write to: sub20.tuebingen(removeme)gmail.com

SuB 20 Organisers:

Nadine Bade, Sigrid Beck & Pritty Patel-Grosz
University of Tübingen, SFB 833: The construction of meaning
Call for papers: Sinn und Bedeutung 20 Workshop: "Experimental Methodology in Semantics and Pragmatics", University of Tübingen, September 9 2015, deadline: February 15 2015
Sinn und Bedeutung 20 Workshop: "Experimental Methodology in Semantics and Pragmatics"
Location: University of Tübingen, Germany
Date: Wednesday, September 9, 2015
Call deadline: February 15th 2015

The number of researchers in semantics and pragmatics using experiments as a tool to evaluate hypotheses derived from linguistic theories is increasing.
This workshop offers a forum for methodological reflection on what can and cannot be achieved with experimental work in our field and which paradigms are best suited to yield reliable and valid results for answering current questions in semantics and pragmatics.

We invite contributions addressing one or more of the following topics:

1. Method Evaluation
1.1 Comparing experimental methods:
What are the advantages and limitations of existing psycholinguistic methods? How can these methods be combined and extended for the purpose of investigating questions in semantics and pragmatics? How can the current methodological repertoire be extended by adapting and developing new techniques?

1.2 Experimentation vs. other methods:
What are the advantages of corpus studies, field work, and computational modelling compared to experimental methods? How can these other methods complement experimental evidence?

1.3 Basis and Limits of Speaker Judgments

2. Implications of Experimental Results for Semantic and Pragmatic Theorizing

2.1 Does the predicted effect reflect the structure under investigation or some processing constraint?

2.2 (How) can we supplement formal theories with (independent) processing components?

2.3 What linking hypotheses are necessary to relate experimental data to semantic/pragmatic theory?

2.4 How can experimental results contribute to a reassessment of central theoretical concepts?

3. Problematic Data

3.1 How can we deal with conflicting evidence?

3.2 What do null effects tell us?

Call for Papers:
We invite submissions for 20-minute talks plus 10 minutes for discussion.
Abstracts must be anonymous, in PDF format, 2 pages (A4 or letter), in a font size no less then 12pt, and with margins of 1 inch/2.5cm. Please submit abstracts via EasyChair (see link below) no later than February 15th 2015.

Abstracts should be submitted via EasyChair, using the following link:
< easychair.org/conferences/?conf=sub20>

For questions or enquiries please write to: sub20xmeth(removeme)gmail.com

Organizers:
Oliver Bott, Robin Hörnig, Janina Radó, and Sonja Tiemann (University of
Tübingen)
Call for Papers: Extra-Propositional Aspects of Meaning in Computational Linguistics, USA, June 5 2015, deadline: February 25 2015
Extra-Propositional Aspects of Meaning (ExProM) in Computational Linguistics

Workshop collocated with NAACL 2015, Denver, CO, USA, June 5, 2015

More info: www.cse.unt.edu/exprom2015/
Call for papers: TABU Dag, Groningen, June 4-5 2015, deadline: March 6 2015
The Center for Language and Cognition Groningen is pleased to announce the 36th TABU Dag, which will take place at the University of Groningen on 4 and 5 June 2015. TABU Dag is an annual international linguistics conference, which offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research. (Post)graduate students and postdoctoral researchers in particular are encouraged to present their work.

The keynote speakers are:
• Trine Heinemann (University of Helsinki) - Confirmed
• Simon Garrod (University of Glasgow) - Confirmed
• Bart Boets (University of Leuven) - Invited
• Mirella Lapata (University of Edinburgh- Invited

We invite short abstracts for presentations and posters in English in any field of linguistics including, but not limited to: phonetics and phonology, syntax and semantics, sociolinguistics, discourse and communication, computational linguistics and neurolinguistics. Abstracts should not be longer than 300 words excluding title, keywords and references and should be submitted via the following link: www.let.rug.nl/tabudag/calls.php. We invite submissions for oral presentations of 20 minutes plus 5 minutes for discussion, as well as for poster presentations.

Workshop on Developmental Language Disorders
During TABU Dag, a workshop on Developmental Language Disorders will be held on Thursday June 4th from 13:30 until 18:00.

The topic of the workshop of the TABU-dag 2015 is language development disorders in a broad perspective. In this workshop a broad range of developmental language disorders can be discussed, like specific language disorders (SLI), language disorders related to writing and reading (dyslexia), and language disorders as a consequence of a behavioral disorders (autism spectrum disorder). Other topics related to the aformentioned can also be discussed.

The workshop will be opened by a keynote speaker (invited: Bart Boets). During the workshop five other speakers will get the chance to present their work on Developmental Language Disorders. We invite short abstracts of no more than 300 words, excluding title, keywords, data and references. Abstracts should be submitted via the following link: www.let.rug.nl/tabudag/calls.php. Time allotted for presentations is 20 minutes, followed by 5 minutes of discussion.

Important dates and information
? The official language of the conference is English.
? The deadline for the abstract submission for both the TABU Dag and the workshop is 2015, March 6.
? Notifications of acceptance will be sent on 2015, April 17.
? Abstracts should be submitted via the following link: www.let.rug.nl/tabudag/calls.php
? For further information, please visit the conference website: www.tabudag.nl
? Conference location: Groningen, The Netherlands
? Contact information: tabudag(removeme)rug.nl
Call for papers: Cognitive Modeling and Computational Linguistics 2015 (CMCL-2015), USA, June 4 2015, deadline: March 8 2015
FIRST CALL FOR PAPERS

Cognitive Modeling and Computational Linguistics 2015 (CMCL-2015)
--------------------------------------------------------------------------------------

A workshop to be held June 4, 2015 in conjunction with the 2015
Conference of the North American Chapter of the Association for
Computational Linguistics – Human Language Technologies (NAACL HLT
2015) in Denver, Colorado, USA

cmcl.mit.edu/

Workshop Description
-----------------------------

This workshop provides a venue for work in computational
psycholinguistics: the computational and mathematical modeling of
linguistic generalization, development, and processing. We invite
contributions that apply methods from computational linguistics to
problems in the cognitive modeling of any and all natural
language-related abilities. The 2015 workshop follows in the tradition
of earlier CMCL meetings at ACL 2010, ACL 2011, NAACL-HLT 2012, ACL
2013, ACL 2014.

Scope and Topics
------------------------

The workshop invites a broad spectrum of work in the cognitive science
of language, at all levels of analysis from sounds to discourse and on
both learning and processing. Topics include, but are not limited to:

- incremental parsers for diverse grammar formalisms
- derivations of quantitative measures of comprehension difficulty, or
predictions regarding generalization in language learning
- stochastic models of factors encouraging one production or interpretation
over its competitors
- models of semantic/pragmatic interpretation, including psychologically
realistic notions of word meaning, phrase meaning, composition, and
pragmatic inference
- models and empirical analysis of the relationship between mechanistic
psycholinguistic principles and pragmatic or semantic adaptation
- models of human language acquisition and/or adaptation in a changing
linguistic environment
- models of linguistic information propagation and language change in
communication networks
- models of lexical acquisition, including phonology, morphology, and semantics
- psychologically motivated models of grammar induction or semantic learning

Submissions are especially welcomed that combine computational
modeling work with experimental or corpus data to test theoretical
questions about the nature of human language acquisition,
comprehension, and/or production.

Submissions
-----------------

This call solicits full papers reporting original and unpublished
research that combines cognitive modeling and computational
linguistics. Accepted papers are expected to be presented at the
workshop and will be published in the workshop proceedings. They
should emphasize obtained results rather than intended work, and
should indicate clearly the state of completion of the reported
results. A paper accepted for presentation at the workshop must not be
presented or have been presented at any other meeting with publicly
available proceedings. No submission should be longer than necessary, up
to a maximum 8 pages plus two additional pages containing references.

If essentially identical papers are submitted to other conferences or
workshops as well, this fact must be indicated at submission time.

To facilitate double-blind reviewing, submitted manuscripts should not
include any identifying information about the authors.

Submissions must be formatted using ACL 2015 submission guidelines at

naacl.org/naacl-hlt-2015/call-for-papers.html

Submission style templates are available at:

naacl.org/naacl-pubs/

Contributions should be submitted in PDF via the submission site:

www.softconf.com/naacl2015/cmcl

The submission deadline is 11:59PM Pacific Time on March 8, 2015.

Best Student Paper
--------------------------

The best paper whose first author is a student will receive the Best
Student Paper award. All accepted CMCL papers will be published
in the workshop proceedings as is customary at ACL conferences.

Important Dates
---------------------

Submission deadline: 6 March 2015
Notification of acceptance: 24 March 2015
Camera-ready versions due: 3 April 2015
Workshop: June 4, 2015

Workshop Chairs
-----------------------

Tim O’Donnell
Department of Brain and Cognitive Sciences, Massachusetts Institute of Technology, USA

Marten van Schijndel
Department of Linguistics, The Ohio State University, USA

Program Committee
---------------------------

Omri Abend, University of Edinburgh
Steven Abney, University of Michigan
Afra Alishahi, Tilburg University
Libby Barak, University of Toronto
Marco Baroni, University of Trento
Robert Berwick, MIT
Klinton Bicknell, Northwestern University
Christos Christodoulopoulos, University of Illinois at Urbana-Champaign
Alexander Clark, King's College
Moreno Cocco, University of Lisbon
Jennifer Culbertson, George Mason University
Vera Demberg, Saarland University
Brian Dillon, University of Massachusetts Amherst
Micha Elsner, The Ohio State University
Naomi Feldman, University of Maryland
Alex Fine, University of Illinois at Urbana-Champaign
Bob Frank, Yale University
Michael Frank, Stanford University
Stefan Frank, Radboud University Nijmegen
Stella Frank, Edinburgh University
Ted Gibson, MIT
Sharon Goldwater, Edinburgh University
Carlos Gomez Gallo, Northwestern University
Noah Goodman, Stanford University
Thomas Graf, Stony Brook University
John Hale, Cornell University
Jeffrey Heinz, University of Delaware
Tim Hunter, University of Minnesota
Mark Johnson, Macquarie University
Frank Keller, University of Edinburgh
Shalom Lappin, King's College
Roger Levy, UCSD
Pavel Logacev, Potsdam University
Titus von der Malsburg, UCSD
Rebecca Morley, The Ohio State University
Aida Nematzadeh, University of Toronto
Ulrike Pado, Hochschule fuer Technik, Stuttgart
Bozena Pajak, Northwestern University
Lisa Pearl, UC Irvine
Massimo Poesio, University of Essex
Ting Qian, Brown University
Roi Reichart, Technion University
David Reitter, Penn State University
William Schuler, The Ohio State University
Nathaniel Smith, University of Edinburgh
Ed Stabler, UCLA
Mark Steedman, University of Edinburgh
Patrick Sturt, University of Edinburgh
Colin Wilson, Johns Hopkins University
Alessandra Zarcone, Saarland University of Massachusetts
Jelle Zuidema, University of Amsterdam
Call for papers: TSD 2015, Czech Republic, 14-17 September 2015, deadline: May 10 2015
Eighteenth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2015)
Plzen (Pilsen), Czech Republic, 14-17 September 2015
www.tsdconference.org


TSD HIGHLIGHTS

* Invited speakers Hermann Ney, Dan Roth, Bjƶrn W. Schuller, Peter D. Turney,
and Alexander Waibel.
* TSD is traditionally published by Springer-Verlag and regularly listed
in all major citation databases: Thomson Reuters Conference Proceedings
Citation Index, DBLP, SCOPUS, EI, INSPEC, COMPENDEX, etc.
* TSD offers high-standard transparent review process - double blind, final
reviewers discussion.
* TSD will take place in Pilsen, the European Capital of Culture 2015.
* TSD provides an all-service package (conference access and material,
all meals, one social event etc) for an easily affordable fee starting
at 270 EUR for students and 330 EUR for full participants.

TSD SERIES

TSD series have evolved as a prime forum for interaction between researchers in both spoken and written language processing from all over the world. Proceedings of TSD form a book published by Springer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) series. The TSD proceedings are regularly indexed by Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index. LNAI series are listed in all major citation databases such as DBLP, SCOPUS, EI, INSPEC, or COMPENDEX.TOPICS

Topics of the conference will include (but are not limited to):

Corpora and Language Resources (monolingual, multilingual,
text and spoken corpora, large web corpora, disambiguation,
specialized lexicons, dictionaries)

Speech Recognition (multilingual, continuous, emotional
speech, handicapped speaker, out-of-vocabulary words,
alternative way of feature extraction, new models for
acoustic and language modelling)

Tagging, Classification and Parsing of Text and Speech
(multilingual processing, sentiment analysis, credibility
analysis, automatic text labeling, summarization, authorship
attribution)

Speech and Spoken Language Generation (multilingual, high
fidelity speech synthesis, computer singing)

Semantic Processing of Text and Speech (information
extraction, information retrieval, data mining, semantic web,
knowledge representation, inference, ontologies, sense
disambiguation, plagiarism detection)

Integrating Applications of Text and Speech Processing
(machine translation, natural language understanding,
question-answering strategies, assistive technologies)

Automatic Dialogue Systems (self-learning, multilingual,
question-answering systems, dialogue strategies, prosody in
dialogues)

Multimodal Techniques and Modelling (video processing, facial
animation, visual speech synthesis, user modelling, emotions
and personality modelling)


OFFICIAL LANGUAGE

The official language of the event will be English. However, papers on processing of languages other than English are strongly encouraged.


IMPORTANT DATES

March 31, 2015 ............ Submission of full papers May 10, 2015 .............. Notification of acceptance May 31, 2015 .............. Final papers (camera ready) and registration


September 14-17, 2015 ....... Conference date


The contributions to the conference will be published in proceedings that will be made available on a CD to participants at the time of the conference.
CONFERENCE FEES


The conference fee depends on the date of payment and on your status. It includes one copy of the conference proceedings, refreshments/coffee breaks, opening dinner, welcome party, mid-conference social event admissions, and organizing costs. In order to lower the fee as much as possible, the accommodation and the conference trip are not included.


Full participant:
early registration by May 31, 2015 - CZK 9.000 (approx. 330 EUR) late registration by August 1, 2015 - CZK 10.000 (approx. 370 EUR) on-site registration - CZK 10.700 (approx. 390 EUR)


Student (reduced):
early registration by May 31, 2015 - CZK 7.400 (approx. 270 EUR) late registration by August 1, 2015 - CZK 9.000 (approx. 330 EUR) on-site registration - CZK 10.000 (approx. 370 EUR)


LOCATION


The city of Plzeň (Pilsen) is situated in Western Bohemia at the confluence of four rivers. With its 170,000 inhabitants it is the fourth largest city in the Czech Republic and an important industrial, commercial, and administrative centre. It is also the capital of the Pilsen Region. In addition, Pilsen won the title of the European Capital of Culture for the upcoming year 2015.


Pilsen is well-known for its brewing tradition. The trademark
Pilsner-Urquell has a good reputation all over the world thanks to the
traditional recipe, high quality hops and good groundwater. Beer lovers
will also appreciate a visit to the Brewery Museum or the Brewery itself.


Apart from its delicious beer, Pilsen hides lots of treasures in its core.
The city can boast the second largest synagogue in Europe. The dominant of
the old part of the city center is definitely the 13th-century Gothic
cathedral featuring the highest church tower in Bohemia (102.34 m). It is
possible to go up and admire the view of the city. Not far from the
cathedral is the splendid Renaissance Town Hall from 1558 and plenty of
pleasant cafes and pubs are situated on and around the main square.


There is also the beautiful Pilsen Historical Underground - under the city
center, a complex network of passageways and cellars can be found. They
are about 14 km long and visitors can see the most beautiful part of this
labyrinth during the tour. It is recommended to visit the City Zoological
Garden, having the second largest space for bears in Europe and keeping
several Komodo dragons, large lizards which exist only in a few zoos in
the world.


The University of West Bohemia in Pilsen provides a variety of courses for
both Czech and international students. It is the only institution of
higher education in this part of the country which prepares students for
careers in engineering (electrical and mechanical), science (computer
science, applied mathematics, physics, and mechanics), education (both
primary and secondary), economics, philosophy, politics, archeology,
anthropology, foreign languages, law and public administration, art and
design.
ABOUT CONFERENCE


The conference is organized by the Faculty of Applied Sciences, University
of West Bohemia, Pilsen, and the Faculty of Informatics, Masaryk University,
Brno. The conference is supported by International Speech Communication
Association (ISCA).


Venue: Plzeň (Pilsen), Parkhotel Congress Center Plzeň, Czech Republic
ADDRESS


All correspondence regarding the conference should be addressed to:
Ms Anna HabernalovĆ, TSD2015 Conference Secretary
E-mail: tsd2015(removeme)tsdconference.org
Phone: (+420) 724 910 148
Fax: +420 377 632 402 - Please, mark the faxed material with capitals
'TSD' on top.
TSD 2015 conference web site: www.tsdconference.org/tsd2015
Call for papers: ESSLLI 2015 Student Session, Barcelona, Spain, August 3-14 2015, deadline: March 25 2015
*1st Call for Papers*
*ESSLLI 2015 STUDENT SESSION*

Held during the 27th European Summer School in Logic, Language and Information

Barcelona, Spain, August 03-14, 2015

*Deadline for submissions: March 25th, 2015*
easychair.org/conferences/?conf=essllistus2015


*ABOUT:*
The Student Session of the 27th European Summer School in Logic, Language, and Information (ESSLLI) will take place in Barcelona, Spain, August 3rd to 14th ( esslli2015.org). We invite submissions of original, unpublished work from students in any area at the intersection of Logic & Language, Language & Computation, or Logic & Computation. Submissions will be reviewed by several experts in the field, and accepted papers will be presented orally or as posters and will appear in the student session proceedings by Springer. This is an excellent opportunity to receive valuable feedback from expert readers and to present your work to a diverse audience.


*ORAL/POSTER PRESENTATIONS:*
Note that there are two separate kinds of submissions, one for oral presentations and one for posters. This means that papers are directly submitted either as oral presentations or as poster presentations. Reviewing and ranking will be done separately. We particularly encourage submissions for posters, as they offer an excellent opportunity to present smaller research projects and research in progress.


*SUBMISSION GUIDELINES:*
Authors must be students, and submissions may be singly or jointly authored. Each author may submit at most one single and one jointly authored contribution. Submissions should not be longer than 8 pages for an oral presentation or 4 pages for a poster presentation (including examples and references). Submissions must be anonymous, without any identifying information. More detailed guidelines regarding submission can be found on the Student Session website: esslli-stus-2015.phil.hhu.de/.


*FURTHER INFORMATION:*
Please direct inquiries about submission procedures or other matters relating to the Student Session to P.Schulz(removeme)uva.nl and kaeshammer(removeme)phil.uni-duesseldorf.de.

ESSLLI 2015 will feature a wide range of foundational and advanced courses and workshops in all areas of Logic, Language, and Computation. For further information, including registration information and course listings, and for general inquiries about ESSLLI 2015, please consult the main ESSLLI 2015 page: esslli2015.org.


Kind regards,

The ESSLLI 2015 Student Session Organization Committee


Chairs:
Miriam Kaeshammer (Universität Düsseldorf)
Philip Schulz (Universiteit van Amsterdam)

LoCo co-chairs:
Giovanni Cina (Universiteit van Amsterdam)
Zeynep Saribatur (Technische Universität Wien)

LoLa co-chairs:
Marisa Delz (Universität Tübingen)
Veronika Richtacikova (Universitat Pompeu Fabra Barcelona)

LaCo co-chairs:
Angeliki Lazaridou (University of Trento)
Maria Nadejde (University of Edinburgh)
Extra
Uitnodiging afscheidsrede prof.dr. G.J. Steen 'Van Filologie naar Netwerkwetenschap', VU AMSTERDAM, 9 december 2014
De rector magnificus van de Vrije Universiteit en de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de openbare zitting van het College van Decanen, waarin de heer
prof.dr. G.J. Steen ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Taal en Communicatie, een rede zal houden getiteld
VAN FILOLOGIE NAAR NETWERKWETENSCHAP
39 jaar taal en communicatie aan de VU

Deze zitting is bepaald opdinsdag 9 december 2014 om 15.45 uur precies, in de aula van de universiteit, De Boelelaan 1105.

Na afloop receptie in the Basket.
Amsterdam, oktober 2014
prof.dr. F.A. van der Duyn Schouten prof.dr. M.R.M. ter Hark
rector magnificus decaan

Hoogleraren worden uitgenodigd deel uit te maken van het cortčge. Zij dienen daartoe uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de bijeenkomst aanwezig te zijn in de Forumzaal(ruimte 2D-02). Het wordt op prijs gesteld dat de hoogleraren de toga van hun universiteit dragen.

Openbare parkeerruimte rondom de Vrije Universiteit (1081 HV) is aanwezig. De VU is uitstekend te bereiken met het openbaar
vervoer: trams 5, 16, 24 en 51. Vanaf Station
Amsterdam Zuid is het tien minuten lopen naar de VU.
Miracles of Human Language: An Introduction to Linguistics, online course, March-May 2015
Leiden University will present an Introduction to Linguistics this spring, in the form of a MOOC ('massive online open-access course').
Presenter prof. Marc van Oostendorp will introduce students into the basic concepts of linguistics, together with two of his own students and speakers of many different languages.

Everywhere, every day, everybody uses language. There is no human society, no matter how small or how isolated, which does not employ a language that is rich and diverse. This course introduces you to the linguistics, featuring interviews with well-known linguists and with speakers of many different languages. Join us to explore the miracles of human language!

You can find more information, and sign up, at the course page
www.coursera.org/course/humanlanguage
Book 'Pronunciation Matters: Accent of English in the Netherlands and Elsewhere', Rias van den Doel (UU) and Laura Rupp (VU)
Pronunciation raises many questions. Since learners of English are exposed to a bewildering variety of native and non-native Englishes, they are challenged to reflect on the importance of accent – both in their own English and in that of others. New developments in teaching, and the introduction of common European standards, have also prompted teachers to incorporate pronunciation training into their curricula.

In this collection, contributors discuss the most recent research on pronunciation issues to provide insight into matters of teaching, testing and the wider communicative context, ranging from Business English as a Lingua Franca to English communication between the Dutch and the Chinese.

Rias van den Doel works at Utrecht University. His teaching and research interests include pronunciation training, intercultural communication and World Englishes.

Laura Rupp works at Vrije Universiteit Amsterdam. Her research and teaching are focused on pronunciation training and Global English.

Please see the following link: vuuniversitypress.com/
NEW JOURNAL in 2015: JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLINGUISTICS
NEW JOURNAL in 2015
JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLINGUISTICS
Edited by Anita Auer, Catharina Peersman, Gijsbert Rutten, Rik Vosters
Published by De Gruyter Mouton
Website www.degruyter.com/view/j/jhsl

The Journal of Historical Sociolinguistics (JHSL) is a double-blind peer- reviewed forum for research into the social history of language. We welcome original contributions (both linguistic and interdisciplinary) from young and established scholars alike on aspects of language and society in the past including (but not limited to) the social embedding of language variation and change, issues of language contact and conflict, historical multilingualism, the social stratification of writing skills, the development of language norms and the impact of language ideologies. JHSL also publishes book reviews of recent work in th ese domains. Both the managing editorial team and the editorial board are members of the Historical Sociolinguistics Network.
JHSL is currently accepting submissions. Manuscripts should be submitted to Managing Editor Gijsbert Rutten at jhsl(removeme)degruyter.com.
Editors-in-Chief
Anita Auer, Université de Lausanne, Switzerland; Catharina Peersman, Sheffield University, UK; Gijsbert Rutten [Managing Editor], University of Leiden, The Netherlands; Rik Vosters, Vrije Universiteit Brussel, Belgium
Review Editor
Simon Pickl, Universität Salzburg, Austria
Founding Editor
Wim Vandenbussche, Vrije Universiteit Brussel, Belgium
Editorial Board
Jeroen Darquennes (Université de Namur, Belgium)
Stephan Elspaß (Universität Salzburg, Austria)
Susan Fitzmaurice (University of Sheffield, UK)
Kristine Horner (University of Sheffield, UK)
Brian D. Joseph (Ohio State University, USA)
Nils Langer (University of Bristol, UK)
Martyn Lyons (University of New South Wales, Australia)
France Martineau (Université d'Ottawa, Canada)
Terttu Nevalainen (University of Helsinki, Finland)
Joachim Scharloth (Technische Universität Dresden, Germany)
Hiroyuki Takada (University of Tokyo, Japan)
José del Valle (City University of New York, USA)
Laura Wright (University of Cambridge, UK)
Weg met dat woord! 2014 - de nominaties
Weg met dat woord! – de nominaties
Oudjes, dagdagelijks en participatiesamenleving zijn woorden die wat betreft de Nederlandse taalgebruikers in 2015 mogen verdwijnen. Dat blijkt uit de inzendingen voor de verkiezing Weg met dat Woord! van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). Vandaag publiceert het INL de top tien ergerlijkste woorden.

Eind november riep het INL Nederlanders en Vlamingen op om woorden te nomineren. Vanaf vandaag kan er via www.wegmetdatwoord.nl een week lang op de tien meest ingezonden woorden gestemd worden. Maandag 15 december maakt het INL de grote verliezer bekend.

Te Amerikaans
Opvallend aan de inzendingen is dat niet alleen losse woorden, maar vooral ook woordcombinaties ergernis opwekken. “’Zeg maar’ wordt overal tussendoor gegooid, zonder dat het wat toevoegt aan betekenis”, merkt één van de deelnemers op. Het Engelse my god vinden inzenders “uiterst oppervlakkig” en bovendien “te Amerikaans”.

Denigrerend
Verkleinwoorden zoals oudjes vinden mensen denigrerend en van weinig respect getuigen: “niemand gebruikt het tegen een oudere, alleen bij het praten over een oudere”. Het woord duurzaam zou zijn betekenis hebben verloren en ook de “eentonige verleuking van de maatschappij” wordt niet op prijs gesteld omdat er “veel mooiere woorden bestaan zoals ‘plezant’ of ‘aangenaam’.

Stadsverwarming
Een vreemde eend in de bijt is het woord stadsverwarming. Het blijkt een heet hangijzer in delen van Nederland: huishoudens aangesloten op stadsverwarming betalen structureel te veel, meldt Vereniging Eigen Huis. Een oproep op Twitter zorgde ervoor dat het woord veelvuldig ingestuurd werd en in de top tien belandde.

Oude bekenden
In het lijstje zien we ook een paar oude bekenden van vorig jaar terug: selfie, yolo, participatiesamenleving en het vooral in Belgiė gebruikte dagdagelijks. Dit jaar maken ze opnieuw kans om het meest misbruikte woord van het jaar te worden.

Noot voor de redactie - over het INL, Schatkamer van de Nederlandse taal?
Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) is de plek voor iedereen die op zoek is naar informatie over woorden en hun betekenis, spelling en gebruik door de eeuwen heen. Het INL verzamelt, beschrijft en bestudeert de Nederlandse taal en woordenschat vanaf de 5de eeuw tot nu.
Aanvragen voor Akademie Colloquia in 2016, deadline: 1 maart 2015
Aanvragen Akademie Colloquia 2016

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) nodigt u van harte uit een aanvraag in te dienen voor de organisatie van een Akademie Colloquium in 2016, waaraan de KNAW financiėle en logistieke steun verleent.


Doel van een Akademie Colloquium is het bijeenbrengen van een selecte groep wetenschappelijk onderzoekers uit binnen- en buitenland. De deelnemers aan een Colloquium zijn met zorg geselecteerde experts. Op het thema zijn, binnen het vakgebied, belangrijke innovatieve ontwikkelingen te verwachten.

In 2016 kunnen zes ą zeven Colloquia in het Trippenhuis worden georganiseerd. De bijdrage van de KNAW in het exploitatietekort bedraagt maximaal 6.500 euro per dag. Voor de organisatie van een bijbehorende masterclass met promovendi is een additionele bijdrage van maximaal 3.500 euro beschikbaar.

Daarnaast levert het Bureau van de KNAW kosteloos organisatorische en administratieve ondersteuning aan de organisator van het Colloquium.
De deadline voor indienen van aanvragen is: 1 maart 2015.

Voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagformulieren:
www.knaw.nl/colloquia
Telefoon 020 551 0747
martine.wagenaar(removeme)knaw.nl