October 10th, 2014

LOT Announcements / events
LOT hererkend door de ECOS/KNAW
Op 10 juli jongstleden hebben wij het bericht ontvangen dat de Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) van de KNAW de hererkenningsaanvraag van LOT heeft gehonoreerd.

De Erkenningscommissie Onderzoekscholen toetst onderzoekscholen op kwaliteitscriteria op het gebied van onderwijs en onderzoek. De ECOS heeft een positief eindoordeel uitgesproken over de onderzoekschool LOT en heeft besloten de onderzoekschool te hererkennen voor de komende zes jaar (2014-2020).

Zie de link www.knaw.nl/nl/thematisch/kwaliteit/kwaliteitsoordelen/erkende-onderzoekscholen/op-jaar-van-her-erkenning voor een overzicht van de erkende onderzoekscholen.
Register for the upcoming LOT Winterschool in Amsterdam now!
The next LOT Winter School will take place January 12-23 2015, and will be hosted by the ACLC, University of Amsterdam. Registration is open until December 1st. A summary can be found below.

The courses are free for all PhD-researchers and second year research master students who are affiliated with one of the eight LOT Institutes. For post doc researchers and PhD-researchers and research master students who are not affiliated to one of the LOT institutes: please check the General info on our website ( www.lotschool.nl) to see whether you can participate or not.

The registration form and other info can be found online:
www.lotschool.nl/files/schools/2015_Winterschool_Amsterdam_UvA/registration/

We hope to see you all in Amsterdam!


Courses week 1 (Jan 12-16, 2015)

09.00 - 11.00:
Mechanisms of Language Change
Hendrik De Smet

Linguistic Research using CLARIN
Jan Odijk and guest teachers

Interaction and Cognition
Tom Koole

11.15 - 13.15:
Psycholinguistics: Speech Errors and Monitoring of Speech
Robert Hartsuiker

Language and Music
Evelina Fedorenko

Usage-based Grammar
Timothy Colleman

14.15 - 16.15:

Neurobiology of Language
Peter Hagoort

Macroscale Microsyntactic Variation
Sjef Barbiers

Evolution of Speech
Bart De Boer

Schultink Lecture by Evelina Fedorenko: Wednesday January 14, 16.30


Courses week 2 (Jan 19-23, 2015)

09.00 - 11.00:

First Language Attrition
Monika Schmid

Phrase Structure and Functional Categories
David Adger

Language Acquisition: Learning Grammatical Constructions
Anna Theakston

11.15 - 13.15:

Critical Sociolinguistics
Leonie Cornips &Vincent De Rooij

An Integrative Approach to Language Acquisition
Charles Yang

Experimental Semantics and Pragmatics
Rick Nouwen& Yaron McNabb

14.15 - 16.15:

Language Acquisition: Sociocognitive Development and Input
Aylin Küntay

Using Dutch Treebanks in Linguistics
Gertjan Van Noord

Sociohistorical Linguistics
Salikoko Mufwene

Research Discussion Groups: Charles Yang; Salikoko Mufwene
Tuesday, Thursday and Friday, 16.30-18.30


NOTE:
No LOT school dinner will be held in week 1. Instead, a LOT ANNIVERSARY EVENT event will be organized on Thursday January the 15th, in honour of the 20st anniversary of LOT! More information will follow on our website soon. All participants, including participants of week 2, are cordially invited to join!


Take a look at our Facebook page as well: www.facebook.com/LOTwinter2015 .
Oproep LOT-populariseringsprijs 2013/2014, deadline: 31 oktober 2014
Oproep LOT Populariseringsprijs 2013/2014
Aan alle taalkundigen in Nederland

De Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap looft dit jaar wederom de Populariseringsprijs uit, ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over een taalwetenschappelijk onderwerp.

De definitie van in aanmerking komende publicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor dit doel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal - artikelen, boeken, cd-roms, video's, radio - en televisieprogramma's, websites et cetera. Ook aanstormend talent (studenten, promovendi) wordt van harte uitgenodig om hun werk in te zenden. De verschijningsdatum van de publicatie moet liggen tussen 1 sept 2013 en 31 oktober 2014.
De bijdrage dient in het Nederlands te rapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door een in Nederland werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienen de essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk te maken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

De LOT-prijs bestaat uit een geldbedrag en een oorkonde.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordeling inzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse taalkundige een reeds gepubliceerde bijdrage van een collega (dus niet van eigen hand) voordragen voor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage gemotiveerd aan te melden. Bij voordracht dient vermeld te worden: Naam voorgedragene, titel bijdrage, (e-mail)adres voorgedragene, motivatie voordracht.

De inzendingen worden beoordeeld door een door het LOT benoemde jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla, samen met het bekend maken van de uitslag van de AVT-Anéla dissertatieprijs. Het Taalgala zal op een zaterdag in februari plaatsvinden in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending/voordracht is 31 oktober 2014. Inzendingen / voordrachten kunnen gestuurd worden naar LOT, o.v.v. LOT Populariseringsprijs, Trans 10, 3512 JK Utrecht of via e-mail naar LOT(removeme)uu.nl.

Het bestuur hoopt op een overvloedige inzending. De noodzaak tot effectievere publieksvoorlichting over aard en kwaliteit van het taalkundig onderzoek in Nederland en de resultaten daarvan blijft onverminderd aanwezig.

Het reglement is digitaal in te zien via de volgende link: www.lotschool.nl/files/Reglementpopulariseringsprijs.pdf

Namens het LOT-bestuur,
Frank Wijnen, Wetenschappelijk directeur
Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen
Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/vakgebieden/taalwetenschappen

Actueel:

Britse gebarentaal onderhevig aan verandering
www.kennislink.nl/publicaties/britse-gebarentaal-onderhevig-aan-verandering
In Britse gebarentaal maken veel traditionele gebaren plaats voor nieuwe gebaren. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek waarover onlangs gepubliceerd werd in PLOS ONE. Dialectische verschillen nemen af doordat er meer contact is tussen doven uit verschillende regio’s. Ook nemen jongeren gebaren over die in de media voorbij komen. Vooral gebaren voor landen zijn aan verandering onderhevig. Daarbij wordt steeds vaker voor de politiek correcte variant gekozen.

Zon, zee... en wetenschap
www.kennislink.nl/publicaties/zon-zee-en-wetenschap
Wat is er deze zomer fijner dan onderuitgezakt in een strandstoel een goed boek over wetenschap lezen? Er verscheen een hoop moois dit jaar. Alle redacteuren van Kennislink raden je daarom weer hun favoriete populairwetenschappelijke boek van het afgelopen jaar aan.
Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
Updated schedule Syntax-Interface Meetings, Utrecht University
Our syntax-interface meetings resume again on September 22, with many great talks! We added some additional talks to the schedule, so save the dates!

Oktober 13: Anna Szabolcsi - Location: Utrecht University, Janskerkhof 13, room 0.06;
Oktober 20: Marijke de Belder - Location: Utrecht University, Janskerkhof 13, room 0.06;
Oktober 27: Mark de Vries - Location: Utrecht University, Janskerkhof 13, room 0.06;
November 10: Jacqueline van Kampen - Location: Utrecht University, Janskerkhof 13, room 0.06;
November 24: Eric Hoekstra - Location: Utrecht University, Janskerkhof 13, room 0.06;
December 8: Olaf Koeneman & Margreet van Koert - Location: Utrecht University, Janskerkhof 13, room 0.06.

The meetings are planned on Mondays from 15.30 till 17.00.
For more information on our meetings, please check our website ( uilotssyntaxif.wordpress.com/). Here you can sign up for our newsletter where we will publish the abstracts of the talks in due time.

We look forward to seeing you again this season!

Kind regards,

The organisers
ACLC seminar 'Voices from the Tundra. The last of the Yukaghir', Amsterdam, October 10 2014
Amsterdam, Spuistraat 210, zaal K.02
October 10 2014, 15.15-16.30 uur
Cecilia Odé (UvA/ACLC)
presents
Voices from the Tundra. The last of the Yukaghir

The abstract can be found on the ACLC website: aclc.uva.nl/news-and-events/events/events/events/content/folder/lectures/2014/10/10-cecilia-ode.html


The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday.
After the lectures drinks are served at the Opleiding Algemene Taalwetenschap, Spuistraat 210, third floor.
For more information: aclc-fgw(removeme)uva.nl, tel. 020-5252543
Language and Speech Colloquium, Radboud University Nijmegen, October 15 2014
Language and Speech Colloquium

Radboud University Nijmegen

speakers: dr. Martijn Wieling (University of Groningen) and dr. Scott Moisik (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen)
topic: Distance and diversity in speech pronunciation and articulation
time: Wednesday 15 October, 10:45 – 12:30
place: Erasmusplein 1 (Erasmus building), room E 3.04, Nijmegen


10.45h Comparing dialect and accented pronunciations on the basis of transcriptions and articulography
dr. Martijn Wieling (University of Groningen, Groningen)

In the first part of the presentation, I will introduce the Pointwise-Mutual-Information-based Levenshtein distance which is able to determine sensitive pronunciation distances and sound segment distances on the basis of transcribed speech (Wieling et al., 2012). I will then apply the PMI-based Levenshtein distance to transcriptions of accented English speech obtained from the Speech Accent Archive ( accent.gmu.edu) and validate the method by comparing the computational distances to perceptual judgments of hundreds of native American English speakers (Wieling et al., in press).

In the second part of the presentation, I will illustrate how articulography (i.e. measuring the movement of tongue and lips during speech) is useful for comparing pronunciations. To illustrate the method, I will show significant tongue movement differences between native and non-native speakers of English speakers, as well as Dutch dialect speakers.11.30h Investigating anatomical biases on speech articulation using ArtiSynth
dr. Scott Moisik (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen)

It has long been thought that vocal tract morphology might bias speech articulation, perhaps, through an influence on biomechanical effort. One of the profound implications of this is the possibility that shared vocal tract variations of speech communities could, via the mechanism of differential effort, be a source of phonological diversity. The ability to test hypotheses surrounding these notions, however, has been somewhat intractable, partly owing to limitations of instrumental methods available for studying articulatory effort (e.g. electromyography). We are now at a stage of technological progress at which it is possible to revisit these hypotheses by using a computational approach. In this talk, I will discuss how, as a part of Dan Dediu’s Genetic Biases in Language and Speech (Gebils) project, I am employing ArtiSynth (www.artisynth.org), a sophisticated and flexible biomechanical modeling software environment, to open new lines of inquiry into these old questions. The basis for this work is a comprehensive representation of the human vocal tract, featuring rigid skeletal structure coupled to deformable body representations of the tongue, face, soft palate, and larynx–all of which can be modified procedurally or by means of 3D-imaging data. Questions concerning articulatory effort can be explored by using ArtiSynth to predict muscle activation or deformable body stresses and strains under differing anatomical conditions. Such information helps to answer what effect, if any, hypothesized vocal tract variation might have on articulatory effort. Questions concerning aeromechanical or acoustico-mechanical efficiencies are also possible to investigate with the use of a coupled airway mesh allowing fluid mechanical or acoustic variables to be studied. The development of the ArtiSynth approach is still in its preliminary stages, but several small forays into specific questions will be illustrated to demonstrate its potential. These research questions include (1) whether occlusion type influences the biomechanics of labio-dental articulation; (2) whether specific palate shapes might facilitate (or hinder) click production. Finally, some questions concerning general laryngeal-pharyngeal biomechanics and their relevance for speech will be explored. The talk will be concluded with a survey of some other possible applications of the model in the context of the Gebils project and beyond.
CLS colloquium, Nijmegen, October 16 2014
The next CLS colloquium will be on Thursday October 16th, 2014.

The title of the CLS colloquium is "Grammar, Cognition and the Exaptation of Argument Marking" by Sander Lestrade (PI Group: Grammar and Cognition)

Date: 16.10.2014
Time: 16:00
Place: E 2.05 (Erasmusgebouw, Nijmegen)


Abstract

Our research group studies grammar in the broadest sense: as an interface between syntax and semantics, in its interaction with the world outside, with respect to the organization of its lexicon, in its development both in history and children, and for its relation with prescriptivist rules. After a short overview of our present research, I will discuss my recently started Veni project "The exaptation of argument marking".

A fundamental task for language is to provide the rules to map meaning to form. In the communication of an event, these rules should link semantic roles, such as agent and patient, to their grammatical functions, such as subject and object. Despite their importance for communication, grammatical strategies of argument marking (viz. word order, head marking, and dependent marking) are surprisingly limited, complex, and redundant. Why do languages not use a simple and straightforward means of encoding who did what to whom? In my project, I try to model the historic development of argument-marking systems..For more information, please visit:
www.ru.nl/cls/colloquium/
Lecture professor Michael Wolfe 'Comprehension and evaluation of arguments about disputed scientific topics', Utrecht University, October 16 2014
Lecture professor Michael Wolfe at Utrecht University

On Thursday October 16th – the day of Gerdineke van Silfhout’s defense – professor Michael Wolfe (Grand Valley State University) will deliver a talk at Utrecht University. The title of his talk is Comprehension and evaluation of arguments about disputed scientific topics. You are warmly invited to attend this meeting.

Date: October 16th
Time: 11.00-12.00 am
Place: Drift 21 – 0.05 (Sweelinckzaal), Utrecht University

Abstract Comprehension and evaluation of arguments about disputed scientific topics
Previous studies suggest that students struggle with the task of comprehending and evaluating scientific arguments. In educational contexts, students are sometimes faced with comprehending information about scientific topics that is consistent or inconsistent with beliefs they hold. I will present data from studies in which my colleagues and I examine the processing and evaluation of scientific arguments that are consistent or inconsistent with students’ beliefs. Our data lead to a few conclusions. First, students do distinguish arguments and counterarguments when reading extended texts. Second, students’ show a response bias in evaluating arguments in which they tend to accept arguments as valid when they believe the claim. However, accuracy at discriminating valid from invalid arguments is not improved when students believe the argument claim. Finally, for certain scientific topics, students will change beliefs when reading evidence suggesting their beliefs are incorrect. Students’ recollections of their previous beliefs, however, suggest that many students may be unaware of their belief change. Overall, our data suggest that comprehension and evaluation of arguments is a complex process with many factors that will likely contribute to students’ success.

Best regards,
Jacqueline Evers-Vermeul
Lecture 'A Brief History of the Notation of Tone in Chinese' by Prof. dr. Richard VanNess Simmons (Rutgers University), Utrecht, October 17 2014
In the context of the defense of Yingwei Zhang (A Sociophonetic Study on Tonal Variation of the Wśx? and Shąngh?i Dialects, Utrecht University) on Oct 17 (12.45 pm) Prof. dr. Richard VanNess Simmons of Rutgers University will be holding a lecture: A Brief History of the Notation of Tone in Chinese (abstract: see below)

October 17
10.00-11.00 am at Sweelinckzaal (Room 0.05)
Drift 21, 3512 BR Utrecht.

Abstract:

A Brief History of the Notation of Tone in Chinese

Tonal notation for Chinese was fairly simple in the first 1000 years after the Chinese became aware that their language had tones, sometime in the two centuries between the Hąn ? (206 B.C.E.–220) and the Southern Dynasties (Nįnchįo ?? 420-589). Later, as non-Chinese grappled with trying to learn the language in the 16th through 19th centuries a variety of methods were developed to mark tones. Before the invention of purely phonetic means of notation in the 20th century, all early types of notation were closely aligned with the Chinese tradition regarding tones and their categories. The oldest indigenous method is to simply indicate the tone category–pķng ?, sh?ng ?, qł ?, rł ?. Sometimes an upper and lower register distinction in these basic four is indicated, as y?n ?–yįng ?, or shąng ?–xią ?. Almost as old in origin is the use of circular marks to identify the tone of a character or syllable. The earliest method developed by Westerners learning Chinese is to indicate the tone of a syllable using diacritics, as is done in p?ny?n ?? today. Less common is the use numbers instead of diacritics to mark tone category and Romanizations that use spelling conventions or letters of the alphabet to indicate the tone of a syllable. The present discussion presents an overview of Chinese tonal notation from the earliest times to the 20th century and examines the effectiveness of the various notational methods with regard to the specific nature of the tonal systems they were intended to represent.
MPI Formal Colloquium by Christian A. Kell, MPI Nijmegen, October 21 2014
Speaker: Christian A. Kell
Cognitive Neuroscience Group, Department of Neurology, Goethe University Frankfurt
www.kgu.de/fachkliniken/zentrum-der-neurologie-und-neurochirurgie/neurologie/mitarbeiter/kell.html


Title: Cortical dynamics and subcortical-cortical interactions underlying speech (re-)production
Abstract:
Speech is highly temporally and spectrally structured. Evidence is accumulating that there is a tight correspondence between physical properties of the speech signal and neocortical activity on multiple temporal scales. In speech perception, this could at least partly be due to evoked activity. I will present spectrotemporal dynamics of the left perisylvian cortex during sentence repetition that carry information also during verbal working memory maintenance and speech production. Our ECog data suggest neural information coding in the temporal domain.
Speaking requires interactions between cortical sensorimotor representations and subcortical structures. Based on an imaging genetics study I will outline how dopaminergic signalling could affect specific cortico-subcortical loops involved in speech production. I will conclude that dopamine may gate temporal integration during speech processing by facilitating frontostriatal interactions.

Date: Tuesday, 21 October, 2014
Time: 15h45
Place: MPI, Colloquium Room 163
Wundtlaan 1
6525 XD Nijmegen


Open to public, drinks afterwards.

www.mpi.nl/events/mpi-colloquium-series/mpi-colloquium-series-2014/tuesday-october-21
Due to unforeseen circumstances, lectures can be cancelled at short notice.
It is therefore advisable to confirm dates: +31 (0)24 3521 911
Workshops / Conferences / Symposia
INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICAL LANGUAGE AND SPEECH PROCESSING (SLSP) 2014, Grenoble, France, October 14-16 2014
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICAL LANGUAGE AND SPEECH PROCESSING

SLSP 2014

Grenoble, France

October 14-16, 2014

Organised by:

Équipe GETALP
Laboratoire d’Informatique de Grenoble

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC) Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/slsp2014/

**********************************************************************************

PROGRAM


Tuesday, October 14


9:00 - 10:00 Registration

10:00 - 10:15 Opening

10:15 - 11:05 Roger K. Moore: Spoken Language Processing: Time to Look Outside? - Invited Lecture

11:05 - 11:35 Coffee Break

11:35 - 12:50

Georgios Kontonatsios, Claudiu Mihaila, Ioannis Korkontzelos, Paul Thompson, and Sophia Ananiadou: A Hybrid Approach to Compiling Bilingual Dictionaries of Medical Terms from Parallel Corpora

Wei Liu, Zhipeng Chang, and William J. Teahan: Experiments with a PPM Compression-based Method for English-Chinese Bilingual Sentence Alignment

Chi-kiu Lo and Dekai Wu: BiMEANT: Integrating Cross-lingual and Monolingual Semantic Frame Similarities in the MEANT Semantic MT Evaluation Metric

12:50 - 14:20 Lunch

14:20 - 15:35

Mathias Verbeke, Vincent Van Asch, Walter Daelemans, and Luc De Raedt: Lazy and Eager Relational Learning using Graph-Kernels

Mohamed Amine Boukhaled, and Jean-Gabriel Ganascia: Probabilistic Anomaly Detection Method for Authorship Verification

Uli Fahrenberg, Fabrizio Biondi, Kevin Corre, Cyrille Jegourel, Simon Kongsh j, and Axel Legay: Measuring Global Similarity between Texts

16:00 - 18:00 Touristic visit


Wednesday, October 15


9:00 - 9:50 Claire Gardent: Syntax and Data-to-Text Generation - Invited Lecture

9:50 - 10:05 Break

10:05 - 11:20

Borbįla Siklósi and Attila Novįk: Identifying and Clustering Relevant Terms in Clinical Records Using Unsupervised Methods

Amine Abdaoui, Jérōme Azé, Sandra Bringay, Natalia Grabar, and Pascal Poncelet: Predicting Medical Roles in Online Health Fora

Ekaterina Pronoza, Elena Yagunova, and Svetlana Volskaya: Corpus-based Information Extraction and Opinion Mining for the Restaurant Recommendation System

11:20 - 11:50 Coffee Break and Group Photo

11:50 - 13:05

Raśl Ernesto Gutierrez de Pińerez Reyes and Juan Francisco Dķaz-Frķas: Informal Mathematical Discourse Parsing with Conditional Random Fields

Waad Ben Kheder, Driss Matrouf, Pierre-Michel Bousquet, Jean-Franēois Bonastre and Moez Ajili: Robust Speaker Recognition Using MAP Estimation of Additive Noise in i-vectors Space

Arseniy Gorin and Denis Jouvet: Structured GMM Based on Unsupervised Clustering for Recognizing Adult and Child Speech

13:05 - 14:35 Lunch

14:35 - 16:35 Visit to the Domus apartment


Thursday, October 16


9:00 - 9:50 Martti Vainio: Phonetics and Machine Learning: Hierarchical Modelling of Prosody in Statistical Speech Synthesis - Invited Lecture

9:50 - 10:05 Break

10:05 - 11:20

Gįbor Kiss and Klįra Vicsi: Physiological and Cognitive Status Monitoring on the Base of Acoustic-phonetic Speech Parameters

Barbara Schuppler, Sebastian Grill, André Menrath, and Juan A. Morales-Cordovilla: Automatic Phonetic Transcription in Two Steps: Forced Alignment and Burst Detection

Mian Du, Matthew Pierce, Lidia Pivovarova, and Roman Yangarber: Supervised Classification using Balanced Training

11:20 - 11:50 Coffee Break

11:50 - 13:05

Mįrius Šajgalķk, Michal Barla, and Mįria Bielikovį: Exploring Multidimensional Continuous Feature Space to Extract Relevant Words

Zhemin Zhu, Djoerd Hiemstra, and Peter Apers: Linear Co-occurrence Rate Networks (L-CRNs) for Sequence Labeling

Théodore Bluche, Hermann Ney, and Christopher Kermorvant: Handwriting Recognition with Deep and Recurrent Neural Networks

13:05 - 13:15 Closing
International workshop on Lexical flexibility in Oceanic languages, University of Amsterdam, October 23-24 2014
Anéla Najaarsstudiedag Taal en Onderwijs, Utrecht, 31 oktober 2014
Programma en inschrijving Anéla Najaarsstudiedag Taal en Onderwijs

Op vrijdag 31 oktober 2014 vindt in Utrecht de Anéla Najaarsstudiedag plaats. Het thema van de studiedag is Taal en Onderwijs; een breed thema waarbinnen onderzoek valt naar alle vormen en facetten van taalgebruik en taalleren in een onderwijssetting. In het programma ( www.anela.nl/activiteiten/voorjaarstudiedag/programma/) zult u dan ook zien dat de presentaties op deze studiedag dit brede spectrum aan onderzoek beslaan; ze behandelen zowel moedertaalonderwijs als tweede- en vreemdetaalonderwijs in verschillende onderwijscontexten en voor uiteenlopende doelgroepen. Ook onderwerpen als taaltoetsing, interactie in de klas en docentattitudes passeren de revue.
Naast dit gevarieerde aanbod aan presentaties staan er een keynote van prof. dr. Carmen Muńoz en een plenaire terugblik op de studiedag door prof. dr. Rick de Graaff en prof. dr. Wolfgang Herrlitz op het programma. Uiteraard sluiten we de dag feestelijk af met een borrel.
Wilt u de studiedag bijwonen? Schrijft u zich dan nu in via het online inschrijfformulier: www.anela.nl/activiteiten/voorjaarstudiedag/inschrijfformulier/.

De organisatiecommissie hoopt van harte u te mogen verwelkomen op 31 oktober a.s.!
ILinC 2014, Queen's University, Belfast, November 1 2014
4th Annual ILinC Conference 2014 @QUB (Interdisciplinary Linguistics Conference): Saturday, 1st November 2014
This year’s conference theme is ‘Making a difference: language and social impact’. With this theme, we seek to explore the effects of language research and its value in implementing change in policy and informing individuals in areas such as justice, health, education and community development.

We've lined up talks from Dr Dominic Watt (University of York) on Forensic Phonetics and Threat Speech, Dr Goodith White (UCD) on the language of human traffickers, and Linda Ervine (Turas Project, Belfast) on reintroducing Irish into Protestant communities, along with parallel sessions from post-graduate researchers.

For more information and to register, please visit: blogs.qub.ac.uk/ilinc2014/registration/
The 10th Languages & The Media Conference 'Smart Technologies, Smart Translations', Berlin, Germany, November 5 – 7 2014
The 10th Languages & The Media Conference, under the theme Smart Technologies, Smart Translations, will take place in Berlin from November 5 – 7, 2014. It will bring together researchers, language practitioners, translators, interpreters, software developers and all those who produce, market, or distribute audiovisual materials for information, entertainment or educational purposes to discuss these pressing questions.

As the flow of content increases, so does the demand for translation in the form of dubbing, subtitling, voiceover, subtitling for the deaf and audio description. Technology has come to play an important part when trying to catch up with these changes. In recent years, developments in machine translation, cloud storage, digital television and voice recognition, amongst others, have not only had wide-reaching ramifications for the media and translation sectors, but have also gone mainstream, with users across the world having easy access to sophisticated technologies and expecting instantaneous results.

Within the industry, new job profiles are emerging alongside new services and the employment landscape is being radically altered by expanding possibilities of access to audiovisual media. The needs of global broadcasting, for instance, must accommodate potentially conflicting demands for diversification and localisation, whilst NGOs and international organisations must overcome the complex and diverse demands of operating in multilingual fields.

More information: www.languages-media.com/index.php
TiNT-dag 2014 'Terminologie in de communicatie tussen overheid en burger', Den Haag, 14 november 2014
Geachte heer/mevrouw,

Graag nodig ik u uit voor TiNT 2014.
Op 14 november 2014 organiseert de vereniging NL-Term in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie voor de zesde maal de TiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied.
Dit jaarlijks terugkerende evenement is bedoeld om actueel onderzoek en de professionele praktijk op het gebied van Nederlandstalige terminologie voor te stellen voor een breed publiek. TiNT 2014 vindt plaats op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, van 9.30 tot 18.00 uur. Het thema is dit jaar Terminologie in de communicatie tussen overheid en burger. We hebben zeer interessante en voor het thema relevante sprekers vast kunnen leggen, waaronder Alex Brenninkmeijer van de Europese Rekenkamer, tot voor kort Nationale Ombudsman, Geert Joris, Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie en Jac Brouwer, Landelijk Huisstijlcoördinator van de Belastingdienst.
De kosten voor de conferentie bedragen slechts 25 euro en dat is inclusief een Indonesische lunch en drankjes.

Meer informatie, het voorlopige programma en het inschrijfformulier kunt u vinden op onze website:
taalunieversum.org/inhoud/tint-2014


Met vriendelijke groet,
namens het SNT en NL-Term

Anneleen Schoen
steunpunt(removeme)let.vu.nl
8ste Dag van de Nederlandse Zinsbouw, Universiteit Utrecht, 28 november 2014
8ste Dag van de Nederlandse Zinsbouw

Datum: vrijdag 28 november 2014
Locatie: Universiteit Utrecht, Drift 21, zaal 0.05 (Sweelinckzaal)
Tijdstip: 9.30 -17.30 uur

Nieuwe website: www.meertens.knaw.nl/dagnederlandsezinsbouw

De Dag van de Nederlandse Zinsbouw is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines, theorieėn) in debat gaan over prominente thema’s die betrekking hebben op de zinsbouw van het Nederlands. In deze achtste editie (DNZ 8) komen drie thema’s aan bod die steeds vanuit verschillende theoretische kaders bekeken worden om zo een indruk te krijgen van de overeenkomsten en verschillen.

Thema’s

Ingebedde V1-zinnen
BAREND BEEKHUIZEN (Universiteit Utrecht):
V1-bijzinnen: verbonden in vorm, verdeeld in functie
SASKIA DAALDER (Vrije Universiteit Amsterdam):
De interpretatie van V1-conditionals: beschrijving in het kader van de relevantietheorie

Adverbiale bepalingen
NORBERT CORVER (Universiteit Utrecht):
Over de geleedheid van adverbiale expressies
LOTTE HOGEWEG (Radboud Universiteit):
De pragmatiek van adverbiale bepalingen

Lange-afstandsafhankelijkheden
EEFJE BOEF (Universiteit Utrecht) & TANJA TEMMERMANS (KU Leuven, campus Brussel):
Lange-afstandsafhankelijkheden in Generatieve Grammatica
REMI VAN TRIJP (Sony CSL Parijs):
Tijd om de syntactische boom om te hakken: Lange-afstands-afhankelijkheden zonder transformaties of filler-gaps


Deelname aan de dag is gratis
Conference “Learning Written Language : diversity of languages, uniqueness of disorders”, Strasbourg, December 3-5 2014
Call for Papers/Participation

The Laboratoire de Psychologie des Cognitions (LPC lab) from the University of Strasbourg, France, is organizing a conference entitled “Learning Written Language : diversity of languages, uniqueness of disorders”

Several symposia sessions, bringing together an invited keynote and several oral communications will be organized by topic (e.g. cross- language approach & universal vs. specific aspects of (a)typical written language acquisition ; multilingualism, bilingualism & learning in L2 ; written language difficulties & disorders; remediation).

Invited talks: Séverine Casalis (Université de Lille 3)- Helene Deacon (Dalhousie University, Canada) - Jacqueline Leybaert (Université Libre de Bruxelles) - Annie Magnan (Université Lumičre Lyon 2) - Johannes Ziegler (Laboratoire LPC /CNRS UMR 7920, Marseille)

We hope that this event will draw participants from many countries, and so talks can be given in French or English. A session of posters will also be scheduled. The posters will be displayed throughout the conference and scientific committee will also briefly introduce every one at a moment of the conference.

Submission process : Talk / poster propositions must be sent on- line after registration on the website. You might select for the format (talk or poster) you prefer.

Website
www-irma.u-strasbg.fr/~teyssier/langec/index.php?&lang=en&m0=0&m1=5&m1=0&mdepth=1&

Deadline of submission : 1st June 2014
Notification of acceptation: 15th July 2014


Anne-Sophie BESSE, Eva COMMISSAIRE, Elisabeth DEMONT
Laboratoire de Psychologie des Cognitions - EA4440
Université de Strasbourg
BHL (Bilingualism in the Hispanic and Lusophone World), Leiden, January 14-16 2015
For more information please see:
www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/bhl-2014.htmlhttp://www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/bhl-2014.html
Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology (NoSLiP), Tromsų, Norway, January 22-23 2015
Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology (NoSLiP)

Tromsų, January 22-23, 2015


Call for Papers
Call Deadline: October 24, 2014


Organizer: The Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

This first edition will be hosted by UiT, The Arctic University of Norway on January 22-23, 2015, giving you a rare opportunity to see both the first rays of the Arctic Sun and the occasional display of Northern Lights.

The conference is open to all graduate students in linguistics and philology, from both Norway and abroad, provided they have not defended a PhD by October 24th, 2014. Submissions are limited to one individual and one joint presentation per author.

We welcome abstracts in all areas of linguistics. The pool of topics includes: syntax, semantics, phonology, morphology, phonetics, language acquisition, psycholinguistics, cognitive linguistics, sociolinguistics, bilingualism, multilingualism, language policies, translation studies, computational linguistics, diachronic linguistics, classical philology etc.

Talks will have a 20+10 format, and will be organized in parallel sessions, depending on the number of accepted speakers.

Submission guidelines

Abstracts should be:

written in English;
no longer than 2 pages, including references, tables, and illustrations;
12 pt. Times New Roman, 1.5 line spacing;
saved as a .pdf file;
submitted electronically via our EasyAbs page.

Submissions must be anonymous and should not reveal the identity of the author(s) in any form.

Important Dates:

Submission deadline: October 24, 2014
Notification of acceptance: November 21, 2014
Conference date: January 22-23, 2015

Invited speakers:

Eystein Dahl (UiT)
Dag Haug (UiO)
Kenneth Hyltenstam (Stockholm University)
TBA

Inquiries about submission procedures or other matters should be directed to: noslip(removeme)hsl.uit.no.

For more info, please see:
castl.uit.no/index.php/conferences/noslip
2015 World Congress of Modern Languages: Collaborating across Languages and Borders, Niagara Falls (ON), Canada, March 26-28 2015
2015 World Congress of Modern Languages: Collaborating across Languages and Borders.

FIPLV is organising this congress with our hosting partners CASLT (Canadian Association of Second Language Teachers) and OMLTA (Ontario Modern Language Teachers¹ Association).
The congress will take place in Niagara Falls (ON), Canada, March 26-28, 2015.

The Call for Proposals is now open, with a closing date of 1 May 2014. For details on how to submit, please follow the links from the FIPLV website:

fiplv.com/world-congresses

The 2015 World Congress promises to be the best one yet! We are expecting over 1000 participants from Canada, the USA, and many other countries around the world, so the congress will be held at the Sheraton on the Falls Hotel and Conference Centre in the spectacular heart of Niagara Falls. We hope you'll take this opportunity to network with language educators from many different backgrounds, and to share innovative approaches to language learning, teaching and assessment. Themes to be explored include: new technologies and social networking, student motivation, languages and culture, the Common European Framework of Reference, and linguistic diversity, and will include both practical and research-focused sessions as well as a vast exhibition of resources.

We hope you'll join us in Canada!

Professor Terry Lamb

Professor of Languages and Pedagogy
Director of Learning and Teaching
Director, MA in Applied Professional Studies in Education Senate Award Fellow for Sustained Excellence in Learning and Teaching

President, FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues
Vivantes)
Chief Editor, International Journal of Innovation in Language Learning and Teaching School of Education The Education Building
388 Glossop Road
Sheffield
S10 2JA

Tel: (+)44 (0)114 222 8118
Fax: (+)44 (0)114 222 8105
www.shef.ac.uk/education/staff/academic/lambt.html
www.facebook.com/tuosSOE
twitter.com/EducationSheff

Times Higher Education University of the Year 2011

FIPLV website: www.fiplv.com/
International Journal of Innovation in Language Learning and Teaching:
www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1750-1229&linktype=1
< www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1750-1229&linktype=1>
10th International Symposium on Bilingualism, Rutgers University-New Brunswick, USA, May 20-24 2015.
Dear all,
We are pleased to share with you that Rutgers University-New Brunswick will be hosting the 10th International Symposium on Bilingualism from May 20-24, 2015. The theme is "uncovering multilingualism."

Abstract submission for individual presentations and thematic sessions is now open, through September 15, 2014. Please see the attached Call for Papers for further details. Abstracts should be submitted via EasyChair (www.easychair.org/conferences/?conf=isb10).

For more information, please visit the ISB10 website ( isb10.rutgers.edu).

We hope to see you in New Brunswick, NJ for ISB10 next year!
Job Announcements / Vacancies
Postdoc and Research Faculty Positions at The Chinese University of Hong Kong
Research Faculty (non-tenure-track) and Postdoc positions are available in the Laboratory for Language, Learning, and the Brain at the The Chinese University of Hong Kong (PI: Patrick Wong) and the Utrecht University-CUHK Joint Centre for Language, Mind and Brain. We welcome individuals from any disciplines whose research addresses aspects of language development broadly defined. Researchers who are interested in identifying pre- and peri-natal factors in language development will also be considered Candidates with experience in basic and clinical research using behavioral, neural, and/or genetic methods are all encouraged to apply. We are particularly interested in broad thinkers with good quantitative skills to join our team. The Chinese University of Hong Kong ranks among top 40 in the world according to QS World University Rankings. Hong Kong offers a multitude of living possibilities. For inquiries, candidates should email CV to Patrick Wong (p.wong(removeme)cuhk.edu.hk). Postdoc applicants should also email CV to Patrick Wong. Review of applications will begin immediately, and the start date is flexible. We anticipate hiring a cluster of researchers in areas of brain and mind and will be targeting researchers with an excellent research record for their stage of career who can contribute to an interdisciplinary research environment. Visit brain.cuhk.edu.hk/ for more information about our work.

Research faculty applicants need to apply formally through the University system; details can be found here: www.per.cuhk.edu.hk/jvadm/jv_for_new_site.asp?id=1314/029(737)/2
Post-Doctoral position in Theoretical Linguistics and Psycholinguistics, LLING, University of Nantes, France.
Call for a Post-Doctoral position in Theoretical Linguistics and Psycholinguistics – Laboratoire de Linguistique de Nantes (LLING, University of Nantes)

Applications are invited for a post-doc position in theoretical linguistics (syntax/semantics/pragmatics interfaces) and psycholinguistics (heritage language acquisition and knowledge), at the University of Nantes, France.

The position is funded by the FP7 (the European Union’s 7th Framework Program for Research and Technological Development) collaborative research project AThEME (Advancing the European Multilingual Experience) on multilingualism. The project involves 16 institutions located in 8 European countries and runs from March 2014 until March 2019. vre.leidenuniv.nl/vre/atheme/public/.

The research fellow will join the Nantes Linguistics Lab (LLING) to work on AThEME’s WP3 Heritage languages & language users in the EU, coordinated by Hamida Demirdache (LLING) & Janet Grijzenhout (Baby Speech Laboratory (BSL), University of Konstanz).

The goal of our project is to experimentally investigate Heritage Language (HL) knowledge and acquisition at the morpho-syntax/semantics interface.
The post-doctoral researcher will be in charge of conducting an experimental study targeting 2nd generation (adolescent) HL users of Arabic from the Nantes area, to test comprehension (vs. production) of negative sensitive items in Arabic.

The successful candidate will have an expertise in both theoretical and experimental syntax/semantics; in particular, of experimental methodologies to probe language comprehension and elicit production data in controlled discourse contexts. Primary duties include working with the coordinators and members of the lab to design, conduct, and write up the experiments associated with WP3. Knowledge of Arabic is an asset, but is not required. Individuals who are prepared to take a lead role in developing experimental research at the syntax/semantics interface are especially encouraged to apply. The position has a term of appointment of 2 years with a possible renewal.

QUALIFICATIONS: A Ph.D in linguistics, psycholinguistics or a related field is required.

TO APPLY: A cover letter explaining qualifications for the position, a CV, a research statement, and one or more representative publications or other writings should be sent to the application email address below. Please also arrange to have three letters of recommendation sent to that address. Review of material will begin on September 1, 2014 and continue until the position is filled. The (flexible) start date of the postdoctoral position is January 31, 2015.


Application Email: hlpostdoclling(removeme)gmail.com

Contact information: Hamida Demirdache, hamida.demirdache(removeme)univ-nantes.fr
Project TWIDENTITY zoekt drie masterstudenten, Meertens Instituut
Project TWIDENTITY zoekt drie masterstudenten

Binnenkort gaat op het Meertens Instituut het door NWO gesubsidieerde project TWIDENTITY van start; de naam is een samentrekking van Twitter en identity. We gaan onderzoek doen naar de vraag in hoeverre er op Twitter sprake is van constructie van lokale en/of sociale identiteiten door taalgebruik.

We zoomen daarbij specifiek in op het gebruik van Limburgs dialect en Fries (in afwisseling met het Standaardnederlands, Engels etc.).

TWIDENTITY is een vervolgonderzoek op het project TINPOT (Taal, Identiteit, Netwerk en Produktgeruchten op Twitter) dat door de KNAW werd gefinancierd. Vanuit dit project is onder andere TweetGenie ontwikkeld (www.tweetgenie.nl) die op basis van taalgebruik/taalgedrag op Nederlandse twitter-accounts het geslacht en de leeftijd raadt van twitteraars.

In TWIDENTITY willen we om te beginnen een taaldetector bouwen, die tweets in het Fries en Limburgs automatisch kan herkennen. Vervolgens willen we weten:

Zijn er twitteraars die altijd in de eigen streektaal twitteren? Zo ja, wat kan de reden hier van zijn? Zijn dit meer mannen of vrouwen, ouderen of jongeren?
Hoe vanzelfsprekend zijn het twitteren in de streektaal en de constructie van regionale identiteit met elkaar verbonden?
Bij welke twitteraars zien we code switching optreden? Waar kan code switching van afhankelijk zijn? De twitteraar, het publiek, leeftijd, geslacht, het onderwerp, privé mededelingen, of bij een bepaalde emotie?
Zijn er evidente verschillen tussen het twitteren in Fries en in Limburgs?

Het Meertens Instituut zoekt voor de duur van een half jaar drie studenten in hun master fase. Het gaat om twee (socio)linguisten en een programmeur, die bereid zijn van dit onderzoek een afstudeerwerkstuk te maken of er een Engelstalig artikel over te publiceren. Wij zoeken in concreto:

1. Een masterstudent (socio)linguistiek die belangstelling heeft voor Limburgs dialect. De student adviseert de programmeur bij het bouwen van tools, en doet onderzoek naar de constructie van identiteit op Twitter door taalgebruik. De opdracht wordt verstrekt als een betaalde stage voor 6 maanden, 500 euro bruto per maand bij een fulltime aanstelling.

2. Een masterstudent (socio)linguistiek die belangstelling heeft voor het Fries. De student adviseert de programmeur bij het bouwen van tools, en doet onderzoek naar de constructie van identiteit op Twitter door taalgebruik. De opdracht wordt verstrekt als een betaalde stage voor 6 maanden, 500 euro bruto per maand bij een fulltime aanstelling.

3. Een masterstudent computer science voor het programmeren van een taaldetector, en tools voor het analyseren van onderwerpen, emoties en identiteit. De opdracht wordt verstrekt als een betaalde stage voor 6 maanden, 1000 euro bruto per maand bij een fulltime aanstelling.

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met medewerkers van de afdeling Human Media Interaction van de Universiteit Twente, en met EUmedianet BV.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dr. Theo Meder ( Theo.Meder(removeme)Meertens.knaw.nl): 020-4628558

Meertens Instituut, Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam
3 tenure track positions - Dutch Researchonsortium "Language in Interaction", various institutes in The Netherlands, deadline: October 15 2014
3 Tenure Track Positions - Dutch Research Consortium "Language in Interaction"

For more information: www.languageininteraction.nl/jobs/tenures-algemeen.html

The Dutch NWO Gravitation consortium "Language in Interaction" invites applications for three tenure track positions. These positions are offered with a view to long-term embedding of interdisciplinary language research.
Successful candidates will be given the opportunity to establish their own independent research group. You will be expected to conduct research in one or more research areas relevant to the position applied for. Supervision of BSc, MSc and PhD projects will be part of your responsibilities. Administrative duties will include local and/or national committee memberships. Some contribution to teaching will be appreciated. You will be provided with budgetary resources, a PhD student or technician, materials and consumables.


The Netherlands has an outstanding track record in the language sciences. The Language in Interaction consortium brings together many of the excellent research groups in the Netherlands in a research programme on the foundations of language.

Depending on the tenure track position applied for, the successful candidate will be appointed at one of the following partner institutes:
1) Radboud University Nijmegen & RadboudUMC - Donders Institute for Brain, Cognition, and Behaviour
2) Radboud University Nijmegen - Centre for Language Studies
3) University of Amsterdam - Institute for Logic, Language and Computation.
All these institutions conduct research in an international setting. English is the lingua franca.

We are looking for highly motivated, creative and talented researchers with a strong research profile. Each tenure track position has its own requirements and profile.

General requirements for the tenure track positions are:
? a PhD degree in a field relevant to the position concerned;
? an established international reputation;
? strong track record of peer-reviewed international publications;
? experience with successfully applying for external funding;
? experience with (co-)supervision of PhD students;
? management skills required for academic leadership;
- outstanding teaching skills, teaching experience, and a clear vision on teaching.

More information on the three tenure track positions offered and how to apply can be found under this link:
www.languageininteraction.nl/jobs/tenures-algemeen.html
MPG Research Groups (psycholinguistics), deadline: October 29 2014
Below please find the link to the 2014/2016 announcement of MPG Research Groups. The MPI for Psycholinguistics is keen to attract up to three Research Groups in any area of, or related to psycholinguistics.

Link: www.mpg.de/984076/howtoapply
Postdoc position at NTNU, Trondheim, Norway, deadline: November 7 2014
NTNU Trondheim - Faculty of Humanities
Postdoc position affiliated with the National Graduate School in Linguistics and Philology (LingPhil)
The goal of this project is to study the linguistic and cognitive aspects of bilingualism in Norway (applying both to standard language use and multiple dialects). The Norwegian context offers exciting opportunities for research in this area, which have been so far, largely unexplored. This research is of special interest both for international research on multilingualism addressing situations of closely related languages, and even more so for Norwegian research and the societal impact of using multiple codes on a daily basis. The focus of the project is largely experimental and the aim is to collect and analyse reliable empirical data both from the domain of adult language use and child language development. The project comes under the broader research agenda of the Experimental and Theoretical Approaches to Language (ETHL) research group, and The Language Acquisition and Language Processing Lab group at the Department of Language and Literature.

Applicants are invited to submit a 5 page project proposal outlining a research agenda for experimental research on either adult language competence in biliteracy/multiple dialects, or from the point of view of acquisition. The successful applicant should have a PhD in linguistics/psycholinguistics. Good communication and networking skills are essential. The candidates must have an ability to work independently, as well as work in a team. The working language will be Scandinavian and English. Knowledge of Norwegian is an asset, but not required. The project proposal should contain the following: i) an outline of the idea that the applicant wants to pursue, ii) brief descriptions of the relevant theoretical background and methodological aspects of the proposed project, iii) a clear statement of how the project will contribute to addressing the research agenda of ETHL ( www.ntnu.edu/isl/ethl) /LALP Lab ( www.ntnu.edu/langdevlab).

The application is to be submitted electronically through www.jobbnorge.no
marked with HF-14-013, with attachments (preferably gathered in one document). Application deadline: Nov. 7th, 2014

For more details follow the link:
www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/106443/postdoc-position-affiliated-with-the-national-graduate-school-in-linguistics-and-philology-lingphil
Assistant Professor Position, Department of Linguistics McGill University, Montreal (Que) Canada, deadline: November 7 2014
Department of Linguistics
McGill University

POSITION ANNOUNCEMENT

The Department of Linguistics, McGill University, invites applications for a tenure-track position in phonetics and related areas of experimental linguistics at the rank of Assistant Professor, effective August 1, 2015. Applicants should have a research agenda that connects to the existing strengths of the Department. General qualifications are a PhD in linguistics or a related field and demonstrated excellence in research and teaching in the area(s) of specialization. Duties will include undergraduate and graduate teaching, graduate research guidance and administrative responsibilities.

Deadline for applications: November 7, 2014.


All qualified applicants are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian immigration requirements, Canadians and permanent residents will be given priority.

McGill University is committed to diversity and equity in employment. It welcomes applications from: women, Aboriginal persons, persons with disabilities, ethnic minorities, persons of minority sexual orientation or gender identity, visible minorities, and others who may contribute to diversification.

Interested candidates should submit an application consisting of a letter of introduction, a curriculum vitae, a research statement, a teaching statement, samples of research and teaching evaluations. Applicants should also arrange for three referees to submit letters of reference. The application and the letters of reference must be uploaded directly at academicjobsonline.org (position ID:McGill Linguistics ASSTPROF #4520). To ensure full consideration, all materials should be submitted by November 7, 2014.


Prof. Morgan Sonderegger
Chair, Search Committee
Department of Linguistics
McGill University
1085 ave Docteur-Penfield
Montreal (Que)
Canada H3A 1A7

Email: jobsearch.linguistics(removeme)mcgill.ca
Web site: www.mcgill.ca/linguistics


Département de Linguistique
Université McGill

Annonce de poste ą pourvoir


Le département de linguistique de l'Université McGill invite le dépōt de candidatures pour un poste en phonétique et domaines connexes de la linguistique expérimentale au rang de professeur assistant menant ą la permanence, prenant effet le 1er aout 2015. Les candidats devraient avoir un programme de recherche en rapport avec les intérźts existants du département. Les qualifications générales consistent en un doctorat en linguistique ou dans un domaine connexe et une excellence démontrée en recherche et enseignement dans le ou les domaines de spécialisation. Les tāches comprennent l'enseignement aux niveaux du premier, deuxičme et troisičme cycle, la supervision au niveau supérieur et des responsabilités administratives.

Date butoir pour le dépōt des candidatures: le 7 novembre 2014.

On encourage tous les candidats qualifiés ą postuler; veuillez noter que conformément aux exigences de l'immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu'aux résidents permanents.

L'Université McGill souscrit ą la diversité et ą l'équité en matičre d'emploi. Elle accueille favorablement les demandes d'emploi: des femmes, des peuples Autochtones, des minorités ethniques, des personnes handicapées, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles, des minorités visibles, et d'autres personnes qui pourraient contribuer ą une plus grande diversité.

Les candidats doivent fournir une lettre d’introduction, un CV, un état de recherche et d’enseignement, des spécimens de recherche et des évaluations d’enseignement. Les candidats doivent également procurer trois lettres d recommandation. La candidature et les lettres de recommandation doivent źtre directement téléchargées ą l'adresse academicjobsonline.org.

Pour assurer la prise en compte complčte du dossier, tous les documents devraient źtre soumis avant le le 7 novembre 2014.

.

Prof. Morgan Sonderegger
Président, Comité de recherche de candidatures
Département de Linguistique
Université McGill
1085 avenue Docteur-Penfield
Montréal (QC)
Canada H3A 1A7

Courriel: jobsearch.linguistics(removeme)mcgill.ca
Site web: www.mcgill.ca/linguistics
Position in linguistics at l'Université de Lausanne (UNIL), Switserland, deadline: December 15 2014
Calls for papers for events
CFP 12th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH12), Leiden University, The Netherlands, May 22-23 2015, deadline: October 15 2014
Call for papers

The 12th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH12) will be held at Leiden University, The Netherlands, from 22 to 23 May 2015, at the Leiden University Centre for Linguistics, LUCL www.hum.leiden.edu/lucl/

Invited speakers:

Marcel den Dikken (City University of New York)

Harry van der Hulst (University of Connecticut)

Balįzs Surįnyi (RIL/HAS, Budapest)

Abstracts are solicited for 30-minute presentations (plus 10 minutes for discussion) and a poster session. The abstracts should make a contribution to our understanding of the structure of Hungarian and linguistic theory, including any characteristic of the morphology, phonetics, phonology, syntax, semantics or pragmatics of Hungarian.

Anonymous, maximally two-page abstracts including examples/illustrations and references
(with one-inch/2.5cm margins all around, in a font no smaller than 12pt, written in English)
should be submitted via EasyChair via the following link:
easychair.org/conferences/?conf=icsh12

One person is allowed to submit maximum two abstracts: one as a sole author or co-author, and another as a co-author. Papers and posters presented at the conference are eligible for publication in the series Approaches to Hungarian, published by John Benjamins (Amsterdam) ( benjamins.com/#catalog/books/atoh/main).

Deadline for submission of abstracts: 15 October 2014.

Authors will be notified of acceptance by 15 January 2015.

Registration fee (to be paid on the spot): 40€

The core program committee:

Lisa Cheng
Marcel den Dikken
Jślia Horvįth
Harry van der Hulst
Istvįn Kenesei
Anikó Liptįk
Marc van Oostendorp
Csaba Pléh
Johan Rooryck
Balįzs Surįnyi

Further information will be posted on the conference website to be found here:
www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/icsh12.html

In the name of the local organizers,
Anikó Liptįk
Call for Papers: Workshop Shared Processing in Language and Music (SPLM), University of Amsterdam, March 27-28 2015, deadline: October 15 2015
Workshop: Shared Processing in Language and Music - What Neurocognition and Disorders Reveal (SPLM)

March 27th & 28th 2015, Amsterdam, the Netherlands.

The workshop is embedded in the SMART Cognitive Sciences Conference that is held from March 25th to March 28th 2015.

Organizers: Jasmin Pfeifer & Silke Hamann (University of Amsterdam)

Traditionally, language and music have been regarded as two separate domains. Growing evidence, however, suggest that these two domains share at least certain processes. While there is more interesting research every day, part of what makes this field so exciting is that there are still two very different perspectives: Those who emphasize the differences between music and language and those who emphasize the similarities. Not only behavioral paradigms but more and more neurophysiological techniques are used to test hypotheses arising from those different perspectives and to investigate the neural underpinnings of possibly shared cognitive processes. At the same time, disorders that affect either faculty but supposedly spare the other, such as amusia and aphasia, are of great interest, too, as they can also lead to insights on what is shared by both domains and what is not. Any contributions focusing on the question of shared mechanisms between music and language are welcome, whether specific disorders are investigated, neurocognitive methods are employed or a combination of both. Theoretical approaches to this topic are also welcome.
This workshop aims at bringing together scientists from as diverse fields as linguistics, musicology, psychology, neurology and biology in order to foster an interdisciplinary dialogue that might create a better understanding of the shared processes in music and language.

Keynote speakers:
Prof. Dr. Usha Goshwami, University of Cambridge, UK
Dr. Daniela Sammler, Max Planck Institute, Leipzig, Germany
Dr. Victoria Williamson, University of Sheffield, UK

We invite submissions for oral presentations on empirical or theoretical work. Abstracts should not be longer than one page (including references) and are to be submitted as pdfs to splm-fgw(removeme)uva.nl.

Important Dates:
Abstract submission deadline: October 15th 2015
Notification of acceptance: November 15th 2015
The workshop: March 27th & 28th 2015

Venue: University of Amsterdam, the Netherlands.

Website: www.fon.hum.uva.nl/SPLM

Emailaddress: splm-fgw(removeme)uva.nl
Update: extended submission deadline ! CFP: 9th LATA, Nice, France, March 2-6 2015, NEW deadline: October 16 2015
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS

LATA 2015

Nice, France

March 2-6, 2015

Organized by:

CNRS, I3S, UMR 7271
Nice Sophia Antipolis University

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC) Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/lata2015/

****************************************************************************************

AIMS:

LATA is a conference series on theoretical computer science and its applications. Following the tradition of the diverse PhD training events in the field developed at Rovira i Virgili University in Tarragona since 2002, LATA 2015 will reserve significant room for young scholars at the beginning of their career. It will aim at attracting contributions from classical theory fields as well as application areas.

VENUE:

LATA 2015 will take place in Nice, the second largest French city on the Mediterranean coast. The venue will be the University Castle at Parc Valrose.

SCOPE:

Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limited to:

algebraic language theory
algorithms for semi-structured data mining algorithms on automata and words automata and logic automata for system analysis and programme verification automata networks automata, concurrency and Petri nets automatic structures cellular automata codes combinatorics on words computational complexity data and image compression descriptional complexity digital libraries and document engineering foundations of finite state technology foundations of XML fuzzy and rough languages grammars (Chomsky hierarchy, contextual, unification, categorial, etc.) grammatical inference and algorithmic learning graphs and graph transformation language varieties and semigroups language-based cryptography parallel and regulated rewriting parsing patterns power series string and combinatorial issues in bioinformatics string processing algorithms symbolic dynamics term rewriting transducers trees, tree languages and tree automata unconventional models of computation weighted automata

STRUCTURE:

LATA 2015 will consist of:

invited talks
peer-reviewed contributions

INVITED SPEAKERS:

Paola Inverardi (L’Aquila), Synthesis of Protocol Adapters Johann A. Makowsky (Technion, Haifa), Hankel Matrices for Graph Parameters and Graph Grammars Giancarlo Mauri (Milano Bicocca), Complexity Classes for Membrane Systems Andreas Podelski (Freiburg), Automated Program Verification Antonio Restivo (Palermo), The Shuffle Product: New Research Directions

PROGRAMME COMMITTEE:

Andrew Adamatzky (West of England, Bristol, UK) Andris Ambainis (Latvia, Riga, LV) Franz Baader (Dresden Tech, DE) Rajesh Bhatt (Massachusetts, Amherst, US) José-Manuel Colom (Zaragoza, ES) Bruno Courcelle (Bordeaux, FR) Erzsébet Csuhaj-Varjś (Eötvös Lorįnd, Budapest, HU) Aldo de Luca (Naples Federico II, IT) Susanna Donatelli (Turin, IT) Paola Flocchini (Ottawa, CA) Enrico Formenti (Nice, FR) Tero Harju (Turku, FI) Monika Heiner (Brandenburg Tech, Cottbus, DE) Yiguang Hong (Chinese Academy, Beijing, CN) Kazuo Iwama (Kyoto, JP) Sanjay Jain (National Singapore, SG) Maciej Koutny (Newcastle, UK) Antonķn Ku?era (Masaryk, Brno, CZ) Thierry Lecroq (Rouen, FR) Salvador Lucas (Valencia Tech, ES) Veli Mäkinen (Helsinki, FI) Carlos Martķn-Vide (Rovira i Virgili, Tarragona, ES, chair) Filippo Mignosi (L’Aquila, IT) Victor Mitrana (Madrid Tech, ES) Ilan Newman (Haifa, IL) Joachim Niehren (INRIA, Lille, FR) Enno Ohlebusch (Ulm, DE) Arlindo Oliveira (Lisbon, PT) Joėl Ouaknine (Oxford, UK) Wojciech Penczek (Polish Academy, Warsaw, PL) Dominique Perrin (ESIEE, Paris, FR) Alberto Policriti (Udine, IT) Sanguthevar Rajasekaran (Connecticut, Storrs, US) Jörg Rothe (Düsseldorf, DE) Frank Ruskey (Victoria, CA) Helmut Seidl (Munich Tech, DE) Ayumi Shinohara (Tohoku, Sendai, JP) Bernhard Steffen (Dortmund, DE) Frank Stephan (National Singapore, SG) Paul Tarau (North Texas, Denton, US) Andrzej Tarlecki (Warsaw, PL) Jacobo Torįn (Ulm, DE) Frits Vaandrager (Nijmegen, NL) Jaco van de Pol (Twente, Enschede, NL) Pierre Wolper (Ličge, BE) Zhilin Wu (Chinese Academy, Beijing, CN) Slawomir Zadrozny (Polish Academy, Warsaw, PL) Hans Zantema (Eindhoven Tech, NL)

ORGANIZING COMMITTEE:

Sébastien Autran (Nice)
Adrian Horia Dediu (Tarragona)
Enrico Formenti (Nice, co-chair)
Sandrine Julia (Nice)
Carlos Martķn-Vide (Tarragona, co-chair) Christophe Papazian (Nice) Julien Provillard (Nice) Pierre-Alain Scribot (Nice) Bianca Truthe (Giessen) Florentina Lilica Voicu (Tarragona)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit non-anonymized papers in English presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spaced pages (including eventual appendices, references, etc.) and should be prepared according to the standard format for Springer Verlag's LNCS series (see www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).

Submissions have to be uploaded to:

www.easychair.org/conferences/?conf=lata2015

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS series will be available by the time of the conference.

A special issue of the Journal of Computer and System Sciences (Elsevier, 2013 JCR impact factor: 1.0) will be later published containing peer-reviewed substantially extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The period for registration is open from July 21, 2014 to March 2, 2015. The registration form can be found at:

grammars.grlmc.com/lata2015/Registration.php

DEADLINES:

Paper submission: October 10, 2014 (23:59 CET) Notification of paper acceptance or rejection: November 18, 2014 Early registration: November 25, 2014 Final version of the paper for the LNCS proceedings: November 26, 2014 Late registration: February 16, 2015 Submission to the journal special issue: June 6, 2015

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

florentinalilica.voicu(removeme)urv.cat

POSTAL ADDRESS:

LATA 2015
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC) Rovira i Virgili University Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

Phone: +34 977 559 543
Fax: +34 977 558 386

ACKNOWLEDGEMENTS:

Nice Sophia Antipolis University
Rovira i Virgili University
Call for Papers: LSRL 2015 Linguistic Symposium on Romance Languages, Sćo Paulo, Brazil, May 6-9 2015, deadline: October 25 2014
Please, visit the conference website at www.iel.unicamp.br/lsrl2015
Call for contributions: TBLT 2015, Leuven, Belgium, September 16-18 2015, deadline: November 1 2014
CALL FOR CONTRIBUTIONS


For the 6th International Conference on Task-Based Language Teaching (TBLT 2015, www.tblt.org) in Leuven (Belgium) to be held from 16-18 September 2015 we are planning to propose a colloquium on TBLT and Eye tracking (see abstract below). We are currently looking for scholars who would like to contribute to this colloquium.
If you are using eye tracking methodology in a task-based environment and/or to measure task-based performance, please consider applying to this colloquium.

The procedure is as follows:
1. Contributors write a 500 word abstract (excluding references) and send it to m.michel(removeme)lancaster.ac.uk by 1 November 2014. The abstract should contain sufficient methodological detail to allow the organisers to evaluate the proposal.
2. The colloquium organisers will review these abstracts and decide whether they fit into the colloquium or not. You will receive a notification by 15 November 2014 of whether we would like to include you in the colloquium-submission to the TBLT conference.
3. All included authors write a 200 word abstract to be submitted to the TBLT conference reviewing process by 1 December 2014.
4. We will submit the full proposal for the colloquium to the TBLT conference reviewing process by 15 December 2014.
5. The TBLT conference organisers promise to have the notification of acceptance to the 6th International TBLT Conference ready in February 2015.

Please don’t hesitate to get back to us should you have any further questions. We are looking forward to an interesting colloquium and invite you to submit your work for our consideration.

For more information on TBLT 2015 and its call for papers, please visit www.tblt.org/conferences/2015/call/.

Many best wishes,

Aline Godfroid, Michigan State University, godfroid(removeme)msu.edu Marije Michel, Lancaster University, m.michel(removeme)lancaster.ac.uk
2nd Call for Papers Germanic Sandwich 2015, University of Nottingham, UK, April 24-25 2015, deadline: November 3 2014
Germanic Sandwich 2015

A Germanic Sandwich 2015 will be the fifth in a series of conferences in which Dutch is compared with its closest Germanic neighbours, English and German. The first edition took place in Berlin in 2005 to commemorate the appearance of Nederlands tussen Duits en Engels (‘Dutch between German and English’), a study by the renowned Dutch linguist C.B. van Haeringen. Subsequent editions were held in Sheffield (2008), Oldenburg (2010) and Leuven (2013). This two-day conference will take place on 24 and 25 April 2015 at the University of Nottingham (UK Campus).

We invite abstracts for talks of 20 minutes (+ 10 minutes’ discussion), in which Dutch is compared to German and/or English (other Germanic languages may of course be included as well). We welcome studies with a typological and/or comparative perspective, dealing with questions about structural aspects of the languages, their history or their status. Studies from a language acquisition or psycholinguistic perspective are also welcome.

Abstracts of c. 500 words can be sent to alan.scott(removeme)nottingham.ac.uk. The conference languages are Dutch, English and German. The deadline for submission is 3 November 2014; notification of acceptance will take place during January 2015.

Contact information
• Contact person: Alan Scott
• E-mail: alan.scott(removeme)nottingham.ac.uk
• Conference website: germanicsandwich2015.weebly.com/

Local organising committee
• Alan Scott (University of Nottingham), Roel Vismans (University of Sheffield)

Scientific committee
• Joop van der Horst (KU Leuven), Matthias Hüning (FU Berlin), Ann Marynissen (Universität zu Köln), Esther Ruigendijk (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg), Alan Scott (University of Nottingham), Hans Smessaert (KU Leuven), Freek Van de Velde (KU Leuven), Roel Vismans (University of Sheffield), Gunther De Vogelaer (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), Ulrike Vogl (Universität Wien), Fred Weerman (Universiteit van Amsterdam), Ton van der Wouden (Meertens Instituut, Amsterdam)______________________________________________________
Dr Alan K. Scott
Lecturer in German
School of Cultures, Languages and Area Studies
University of Nottingham
Nottingham NG7 2RD
United Kingdom
www.nottingham.ac.uk/german/staff/alan.scott

New book: The Genitive Case in Dutch and German: A Study of Morphosyntactic Change in Codified Languages (Leiden: Brill). www.brill.com/genitive-case-dutch-and-german

Forthcoming conference:
A Germanic Sandwich 2015, Nottingham 24-25 April 2015. germanicsandwich2015.weebly.com/

Visit the CLAS Blog: blogs.nottingham.ac.uk/clas/
CFP: 25th International Conference on Automated Deduction (CADE-25), Berlin, Germany, August 1-7 2015, deadline: November 14 2014
CALL FOR WORKSHOPS, TUTORIALS, SYSTEM COMPETITIONS, AND PAPERS

25th International Conference on Automated Deduction (CADE-25) Berlin, Germany, 1-7 August 2015

www.cade-25.info

Submission deadlines:

14 November 2014 (workshops/tutorials/competitions)
16/23 February 2015 (papers)

CADE is the major international forum at which research on all aspects of automated deduction is presented. The 25th jubilee edition will feature a special session on the past, present, and future of automated deduction with

Ursula Martin University of Oxford
Frank Pfenning Carnegie Mellon University
David Plaisted University of North Carolina at Chapel Hill
Andrei Voronkov University of Manchester

as invited speakers. In addition, there will be invited presentations by

Ulrich Furbach University of Koblenz
Edward Zalta Stanford University


CALL FOR WORKSHOPS

Workshop proposals for CADE-25 are solicited. Both well-established workshops and newer ones are encouraged. Similarly, proposals for workshops with a tight focus on a core automated reasoning specialization, as well as those with a broader, more applied focus, are very welcome.

Please provide the following information in your application document:

+ Workshop title.
+ Names and affiliations of organizers.
+ Proposed workshop duration (from half a day to two days) and preferred
day(s).
+ Brief description of the goals and the scope of the workshop. Why is
+ the
workshop relevant for CADE?
+ Is the workshop new or has it met previously? In the latter case
information on previous meetings should be given (e.g., links to the
program, number of submissions, number of participants).
+ What are the plans for publication?


CALL FOR TUTORIALS

Tutorial proposals for CADE-25 are solicited. Tutorials are expected to be half-day events, with a theoretical or applied focus, on a topic of interest for CADE-25. Proposals should provide the following information:

+ Tutorial title.
+ Names and affiliations of organizers.
+ Brief description of the tutorial's goals and topics to be covered.
+ Whether or not a version of the tutorial has been given previously.

CADE will take care of printing and distributing notes for tutorials that would like this service.


CALL FOR SYSTEM COMPETITIONS

The CADE ATP System Competition (CASC), which evaluates automated theorem proving systems for classical logics, has become an integral part of the CADE conferences.

Further system competition proposals are solicited. The goal is to foster the development of automated reasoning systems in all areas relevant for automated deduction in a broader sense. Proposals should include the following information:

+ Competition title.
+ Names and affiliations of organizers.
+ Duration and schedule of the competition.
+ Room/space requirements.
+ Description of the competition task and the evaluation procedure.
+ Is the competition new or has it been organized before?
In the latter case information on previous competitions should be given.
+ What computing resources are required and how will they be provided?


CALL FOR PAPERS

High-quality submissions on the general topic of automated deduction, including foundations, applications, implementations, and practical experiences are solicited.

* Logics of interest include propositional, first-order, equational,
higher-order, classical, description, modal, temporal, many-valued,
constructive, other non-classical, meta-logics, logical frameworks, type
theory, set theory, as well as any combination thereof.

* Paradigms of interest include theorem proving, model building, constraint
solving, computer algebra, model checking, proof checking, and their
integration.

* Methods of interest include resolution, superposition, completion,
saturation, term rewriting, decision procedures, model elimination,
connection methods, tableaux, sequent calculi, natural deduction, as
well as their supporting algorithms and data structures, including
matching, unification, orderings, induction, indexing techniques, proof
presentation and explanation, proof planning.

* Applications of interest include program analysis, verification and
synthesis of software and hardware, formal methods, computational logic,
computer mathematics, natural language processing, computational
linguistics, knowledge representation, ontology reasoning, deductive
databases, declarative programming, robotics, planning, and other areas
of AI.

Submissions can be made in the categories regular papers and system descriptions. The page limit in Springer LNCS style is 15 pages for regular papers and 10 pages for system descriptions. Submissions must be unpublished and not submitted for publication elsewhere. They will be judged on relevance, originality, significance, correctness, and readability. System descriptions should contain a link to a working system and will also be judged on usefulness and design. Proofs of theoretical results that do not fit in the page limit, executables of systems, and input data of experiments should be made available, via a reference to a website or in an appendix of the paper. Reviewers will be encouraged to consider this additional material, but submissions must be self-contained within the respective page limit; considering the additional material should not be necessary to assess the merits of a submission. The proceedings of the conference will be published in the Springer LNCS/LNAI series. Formatting instructions and the LNCS style files can be obtained at

www.springer.de/comp/lncs/authors.html

At every CADE conference the Program Committee selects one of the accepted papers to receive the CADE Best Paper Award. The award recognizes a paper that the Program Committee collegially evaluates as the best in terms of originality and significance, having substantial confidence in its correctness. Overall technical quality, completeness, scholarly accuracy, and readability are also considered. Characteristics associated with a best paper include, for instance, introduction of a strong new technique or approach, solution of a long-standing open problem, introduction and solution of an interesting and important new problem, highly innovative application of known ideas or existing techniques, and presentation of a new system of outstanding power. Under exceptional circumstances, the Program Committee may give two awards (ex aequo) or give no award.

At CADE-25 we also intend to award the best student paper (details will follow).


IMPORTANT DATES

Workshop/Tutorials/System Competitions:

Submission deadline: 14 November 2014
Notification: 28 November 2014

Papers:

Abstract deadline: 16 February 2015
Submission deadline: 23 February 2015
Rebuttal phase: 15-18 April 2015
Notification: 26 April 2015
Final version: 17 May 2015

Workshops and Tutorials: 1 August to 3 August (morning) 2015
Competitions: 1 to 7 August 2015
Conference: 3 August (afternoon) to 7 August 2015


SUBMISSION INSTRUCTIONS

Proposals for workshops, tutorials, and system competitions should be uploaded via

easychair.org/conferences/?conf=cade25workshopstutor

Papers should be submitted via

easychair.org/conferences/?conf=cade25


CADE-25 ORGANIZERS

Conference Chair:
Christoph BenzmĆ¼ller Freie UniversitƤt Berlin

Program Committee Co-Chairs:
Amy Felty University of Ottawa
Aart Middeldorp University of Innsbruck

Workshop, Tutorial, and Competition Co-Chairs:
Jasmin Blanchette Technische UniversitƤt MĆ¼nchen
Andrew Reynolds EPFL Lausanne

Publicity and Web Chair:
Julian Rƶder Freie UniversitƤt Berlin

Program Committee
Carlos Areces Universidad Nacional de CĆ³rdoba
Alessandro Armando University of Genova
Christoph BenzmĆ¼ller Freie UniversitƤt Berlin
Josh Berdine Microsoft Research
Jasmin Blanchette Technische UniversitƤt MĆ¼nchen
Marta Cialdea Mayer Universita di Roma Tre
Stephanie Delaune CNRS
Gilles Dowek Inria
Amy Felty University of Ottawa
Reiner HƤhnle Technical University of Darmstadt
Stefan Hetzl Vienna University of Technology
Marijn Heule The University of Texas at Austin
Nao Hirokawa JAIST
Ullrich Hustadt University of Liverpool
Deepak Kapur University of New Mexico
Gerwin Klein NICTA and UNSW
Laura KovĆcs Chalmers University of Technology
Carsten Lutz UniversitƤt Bremen
Assia Mahboubi Inria
Aart Middeldorp University of Innsbruck
Albert Oliveras Technical University of Catalonia
Nicolas Peltier CNRS
Brigitte Pientka McGill University
Ruzica Piskac Yale University
AndrƩ Platzer Carnegie Mellon University
Andrew Reynolds EPFL Lausanne
Christophe Ringeissen LORIA-INRIA
Renate Schmidt University of Manchester
Stephan Schulz DHBW Stuttgart
Georg Struth University of Sheffield
Geoff Sutcliffe University of Miami
Alwen Tiu Nanyang Technological University
Freek Wiedijk Radboud University Nijmegen
Call for Papers: Workshop 'Formal Semantics Meets Cognitive Semantics', Nijmegen, January 22-23 2015, deadline: November 21 2014
Call for Papers

Workshop: Formal Semantics Meets Cognitive Semantics

January 22-23, 2015, Nijmegen

Semantics is a divided discipline. On one side we have Formal Semantics, which has its roots in logic and analytical philosophy (Frege, Montague). Meaning here is viewed as a relation between language and external reality, formalized in terms of reference, truth, possible worlds, etc. On the other side we have Cognitive Semantics, a central part of the Cognitive Linguistics movement, which grew out of dissatisfaction with formal linguistics (in particular, formal semantics and generative syntax) in the seventies (Fauconnier, Lakoff, Talmy). In this framework meaning is primarily a relation between language and the mind, described in terms of mental spaces, conceptual schemata, frames, etc.

Today, the split between the two is as wide as ever. Both are evidently thriving disciplines, but in almost complete isolation from each other. Given the apparent overlap in subject matter - natural language meaning - this lack of interaction is surprising.

In this workshop we want to bring together researchers from both sides who contribute to bridging the gap in some way.

More specifically, we solicit submissions dealing with, for instance,

* Formal semantic approaches to phenomena typically reserved for cognitive linguistics, such as metaphor, polysemy, perspective, narrativity -- especially when they explicitly engage with existing cognitive semantic approaches.

* Cognitive semantic approaches to phenomena typically associated with formal semantics, such as anaphora, quantification or intensional operators -- especially when they explicitly engage with existing formal semantic approaches.

* Hybrid frameworks that combine aspects of both, such as cognitive interpretations of Discourse Representation Theory, or Gärdenfors' Conceptual Semantics.

* Philosophical, foundational and/or historical investigations of the opposition between formal and cognitive semantics.

INVITED SPEAKERS
- Arie Verhagen (Leiden)
- Henk Zeevat (Amsterdam)
- Nicholas Asher (Toulouse) (to be confirmed)

SUBMISSION
We invite submissions of anonymous two-page abstracts (including references etc.) via Easychair. Go to
sites.google.com/site/formcogsem/


LOCATION
Radboud University Nijmegen, The Netherlands

DATES
- Workshop: Thu, January 22, 2015 -- Fri, January 23, 2015
- Deadline for abstract submission: Friday, November 21, 2014
- Notification: December 1, 2014

ORGANIZATION
- Lotte Hogeweg (Nijmegen): l.hogeweg(removeme)let.ru.nl
- Emar Maier (Groningen): emar.maier(removeme)gmail.com

WEBSITE

sites.google.com/site/formcogsem/
Call for papers: NetWordS Conference, Scuola Normale Superiore PIsa, Italy, March 30-April 1 2015, deadline: December 1 2014
Word Knowledge and Word Usage:
Representations and Processes in the Mental Lexicon

Final NetWordS Conference

March 30th-April 1st 2015,
Scuola Normale Superiore PIsa, Italy

www.networds-esf.eu/index.php?page=final-conference

Submission deadline: December 1st, 2014

=======================================================================

Chair: Vito Pirrelli, ILC-CNR Pisa

Invited Speakers:

- Wolfgang Dressler, University of Vienna
- Marta Kutas, University of California, San Diego
- Gabriella Vigliocco, University College London
- Michael Zock, LIF-CNRS, University of Marseille

===================================================

We invite contributions focusing on the following two main topic areas (and their possible interconnections):

usage-based approaches to bootstrapping word form and structure (morpho-phonological and morpho-syntactic issues) including but not limited to

incremental acquisition of lexical categories emergence of morphological structure modelling lexical memories anticipatory prediction-based mechanisms of word recognition word production frequency-based models of lexical productivity word encoding models of lexical architecture family-based effects in word processing word reading and writing

usage-based approaches to word meanings (lexical semantics and pragmatics in morphologically simple and complex words) including but not limited to

distributional semantics
interpretation of compounds
concept composition and coercion
conceptualisation of perception and action time and space in the lexicon metonymy and metaphor lexico-semantic relations (polysemy, synonymy, antonymy etc.) lexical, context-based and encyclopaedic knowledge perceptual grounding and embodied cognition in the lexicon semantic association and categorisation


Submissions
==========
Original (unpublished) extended abstracts for either poster or oral presentation should be submitted anonymously by using the following EasyChair link:

easychair.org/conferences/?conf=networds2015.

Submissions should be sent in pdf format not later than 1 December 2014, and should contain 2 pages max of content (including figures and tables) and up to two more pages of references. All accepted submissions (whether presented as posters or orally) will be published on-line on the NetWordS web site.

A selection of peer-reviewed paper-length versions of accepted submissions will be published as 2016 special volumes of Lingue e Linguaggio and Italian Journal of Linguistics.
Call for papers - TBLT 2015, Leuven, Belgium, September 16-18 2015, deadline: January 10 2015
TBLT 2015 – Tasks for Real
16 – 18 September 2015
Leuven, Belgium
Call for papers
For its 10-year anniversary the TBLT conference is returning to Leuven, Belgium.
The organizers of the Sixth International Conference on Task-Based Language Teaching (TBLT 2015) are now accepting proposals that focus on meaningful tasks for language learning and assessment, both inside and outside the classroom.
More information about the conference can be found at www.tblt.org. You can submit your abstracts via www.tblt.org.The deadline for submissions is 10 January 2015 and notification of the review outcome is scheduled for February 2015.
You can subscribe and unsubscribe from this mailing list via www.tblt.org.
Best regards.

Kris Van den Branden
On behalf of the members of the International Consortium on TBLT
CFP: International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech (ISBMS) 2015, Greece, September 7-10 2015, deadline: February 1 2015
Welcome to ISMBS 2015!

The International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2015 will host original research on the acquisition and use of first language, second language, bilingual, and dialectal speech, child and adult, normal and disordered. The Symposium encourages a multidisciplinary exchange of ideas across phonology, phonetics, psycholinguistics, clinical phonetics, speech pathology, acoustics, neurolinguistics, and the application of new technologies. Theoretical, experimental, observational, and computational contributions are welcome.

The symposium will be held at the Great Arsenali Conference Center, located in the old Venetian harbor of Chania [xa'?a] on the island of Crete, Greece.

Plenary Speakers

Martin J. Ball, Linköping University
Katarzyna Dziubalska-Ko?aczyk, Adam Mickiewicz University
Steven Gillis, University of Antwerp
Margaret Kehoe-Winkler, University of Geneva
Ineke Mennen, Bangor University
Mehmet Yava?, Florida International University

Important Dates

Abstract submission deadline: 10 February 2015
Date of notification: by 10 March 2015

Please see www.ismbs.eu for more information.
Extra
Call for Nominations - Distinguished Lorentz Fellowship and Prize 2015-16, NIAS-Lorentz, deadline: October 15 2014
Call for Nominations - Distinguished Lorentz Fellowship and Prize 2015-16


Dear Colleague,

The NIAS-Lorentz Program promotes cutting-edge interdisciplinary research that brings together perspectives from the humanities and social sciences on the one hand and the natural sciences and technology on the other. Pivotal to this program is the understanding that important and exciting advances are to be expected through research at the interface of these scientific fields.

The two partners of the program, NIAS and the Lorentz Center, invite you to nominate one or more candidates for the Distinguished Lorentz Fellowship and Prize 2015-2016. Persons who may nominate include: rectors and deans of Dutch universities, members of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), chairs of the Young Academy (DJA) and the Dutch Network of Women Professors (LNVH), directors of KNAW, NWO and TNO institutes and directors of museums or industrial organizations with a research agenda.

Nominees are outstanding scientists with an excellent academic track record and the capacity to bring together researchers from various disciplines. The proposed fellowship project is firmly embedded within the Dutch scientific community and should address how the interdisciplinary approach will contribute to achieving the research goals. Evidence of societal impact is valued.

The Distinguished Lorentz Fellowship (DLF) and Prize is presented by the chair of the NIAS-Lorentz Advisory Board, Professor Sijbolt Noorda at a special ceremony in spring 2016. The winner receives:
• A € 10,000 personal prize
• A DLF Fellowship at NIAS of 5 to 10 months any time between 1 September 2015 and 30 June 2016. This includes a study, research facilities and on-campus residential accommodation (or travel expenses).
Replacement funds of up to €3,800 per fellowship month spent at NIAS may apply
• A one-week NIAS-Lorentz workshop at the Lorentz Center with full organizational support and a budget of € 20,000 for travel and hotel reimbursements.
A Distinguished Lorentz Fellowship nomination should contain the following documents:
• Nominator’s letter of recommendation
• Description of the intended fellowship project
• Outline of the NIAS-Lorentz workshop
• Curriculum Vitae with list of significant publications.
The deadline is 15 October 2014 for submission by email to nomination(removeme)nias.knaw.nl
For more information see Guidelines at the NIAS-Lorentz website www.nias-lorentz.nl/program.html or contact Petry Kievit-Tyson (070-5122725).

The winner is selected by the directors of NIAS and the Lorentz Center in consultation with the chair of the Advisory Board on the basis of evaluations by the NIAS-Lorentz Advisory Board and, if appropriate, external reviews. All nominations are treated with utmost confidentiality.

Yours sincerely,

Professor Paul Emmelkamp,
Rector NIAS
070-5122716
Wassenaar

Professor Arjen Doelman,
Director Lorentz Center
071-5275582
Leiden