October 31st, 2014

LOT Announcements / events
LOT hererkend door de ECOS/KNAW
Op 10 juli jongstleden hebben wij het bericht ontvangen dat de Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) van de KNAW de hererkenningsaanvraag van LOT heeft gehonoreerd.

De Erkenningscommissie Onderzoekscholen toetst onderzoekscholen op kwaliteitscriteria op het gebied van onderwijs en onderzoek. De ECOS heeft een positief eindoordeel uitgesproken over de onderzoekschool LOT en heeft besloten de onderzoekschool te hererkennen voor de komende zes jaar (2014-2020).

Zie de link www.knaw.nl/nl/thematisch/kwaliteit/kwaliteitsoordelen/erkende-onderzoekscholen/op-jaar-van-her-erkenning voor een overzicht van de erkende onderzoekscholen.
VANDAAG DEADLINE: Inzenden voor de LOT Populariseringsprijs 2013/2014, deadline: 31 oktober.
Oproep LOT Populariseringsprijs 2013/2014
Aan alle taalkundigen in Nederland

De Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap looft dit jaar wederom de Populariseringsprijs uit, ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over een taalwetenschappelijk onderwerp.

De definitie van in aanmerking komende publicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor dit doel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal - artikelen, boeken, cd-roms, video's, radio - en televisieprogramma's, websites et cetera. Ook aanstormend talent (studenten, promovendi) wordt van harte uitgenodig om hun werk in te zenden. De verschijningsdatum van de publicatie moet liggen tussen 1 sept 2013 en 31 oktober 2014.
De bijdrage dient in het Nederlands te rapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door een in Nederland werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienen de essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk te maken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

De LOT-prijs bestaat uit een geldbedrag en een oorkonde.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordeling inzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse taalkundige een reeds gepubliceerde bijdrage van een collega (dus niet van eigen hand) voordragen voor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage gemotiveerd aan te melden. Bij voordracht dient vermeld te worden: Naam voorgedragene, titel bijdrage, (e-mail)adres voorgedragene, motivatie voordracht.

De inzendingen worden beoordeeld door een door het LOT benoemde jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla, samen met het bekend maken van de uitslag van de AVT-Anéla dissertatieprijs. Het Taalgala zal op een zaterdag in februari plaatsvinden in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending/voordracht is 31 oktober 2014. Inzendingen / voordrachten kunnen gestuurd worden naar LOT, o.v.v. LOT Populariseringsprijs, Trans 10, 3512 JK Utrecht of via e-mail naar LOT(removeme)uu.nl.

Het bestuur hoopt op een overvloedige inzending. De noodzaak tot effectievere publieksvoorlichting over aard en kwaliteit van het taalkundig onderzoek in Nederland en de resultaten daarvan blijft onverminderd aanwezig.

Het reglement is digitaal in te zien via de volgende link: www.lotschool.nl/files/Reglementpopulariseringsprijs.pdf

Namens het LOT-bestuur,
Frank Wijnen, Wetenschappelijk directeur
Register for the upcoming LOT Winterschool in Amsterdam now!
The next LOT Winter School will take place January 12-23 2015, and will be hosted by the ACLC, University of Amsterdam. Registration is open until December 1st. A summary can be found below.

The courses are free for all PhD-researchers and second year research master students who are affiliated with one of the eight LOT Institutes. For post doc researchers and PhD-researchers and research master students who are not affiliated to one of the LOT institutes: please check the General info on our website ( www.lotschool.nl) to see whether you can participate or not.

The registration form and other info can be found online:
www.lotschool.nl/files/schools/2015_Winterschool_Amsterdam_UvA/registration/

We hope to see you all in Amsterdam!


Courses week 1 (Jan 12-16, 2015)

09.00 - 11.00:
Mechanisms of Language Change
Hendrik De Smet

Linguistic Research using CLARIN
Jan Odijk and guest teachers

Interaction and Cognition
Tom Koole

11.15 - 13.15:
Psycholinguistics: Speech Errors and Monitoring of Speech
Robert Hartsuiker

Language and Music
Evelina Fedorenko

Usage-based Grammar
Timothy Colleman

14.15 - 16.15:

Neurobiology of Language
Peter Hagoort

Macroscale Microsyntactic Variation
Sjef Barbiers

Evolution of Speech
Bart De Boer

Schultink Lecture by Evelina Fedorenko: Wednesday January 14, 16.30


Courses week 2 (Jan 19-23, 2015)

09.00 - 11.00:

First Language Attrition
Monika Schmid

Phrase Structure and Functional Categories
David Adger

Language Acquisition: Learning Grammatical Constructions
Anna Theakston

11.15 - 13.15:

Critical Sociolinguistics
Leonie Cornips &Vincent De Rooij

An Integrative Approach to Language Acquisition
Charles Yang

Experimental Semantics and Pragmatics
Rick Nouwen& Yaron McNabb

14.15 - 16.15:

Language Acquisition: Sociocognitive Development and Input
Aylin Küntay

Using Dutch Treebanks in Linguistics
Gertjan Van Noord

Sociohistorical Linguistics
Salikoko Mufwene

Research Discussion Groups: Charles Yang; Salikoko Mufwene
Tuesday, Thursday and Friday, 16.30-18.30


NOTE:
No LOT school dinner will be held in week 1. Instead, a LOT ANNIVERSARY EVENT event will be organized on Thursday January the 15th, in honour of the 20st anniversary of LOT! More information will follow on our website soon. All participants, including participants of week 2, are cordially invited to join!


Take a look at our Facebook page as well: www.facebook.com/LOTwinter2015 .
Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen
Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/vakgebieden/taalwetenschappen

Actueel:

Niet leuker, wel makkelijker!
www.kennislink.nl/publicaties/niet-leuker-wel-makkelijker
Uitgevers van schoolboeken doen vaak hun uiterste om teksten op te leuken met vrolijke plaatjes en spannende verhalen. Maar leerlingen zitten daar helemaal niet op te wachten. Die willen gewoon een makkelijk leesbare tekst waarin informatie op een compacte manier wordt gepresenteerd. Dat blijkt uit onderzoek van Gerdineke van Silfhout. Ze promoveerde deze week aan de Universiteit Utrecht.

Meer aandacht voor gebarentaal
www.kennislink.nl/publicaties/meer-aandacht-voor-gebarentaal
Op 9 oktober vond voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een oratie plaats in gebarentaal. Beppie van den Bogaerde pleitte in gebaren voor meer aandacht voor Nederlandse Gebarentaal (NGT) in het onderwijs. Ook kinderen met een cochleair implantaat hebben recht op gebarentaal, aldus de hoogleraar. Omdat deze kinderen vaak slechthorend blijven, is gesproken taal voor hen nog steeds niet altijd het optimale communicatiemiddel.

Wat kan botst vaak met wat mag
www.kennislink.nl/publicaties/wat-kan-botst-vaak-met-wat-mag
Taalkundige Jan Stroop staat bekend als ontdekker van het Poldernederlands: het verschijnsel dat de tweeklanken ei/ij, ui en au/ou door steeds meer Nederlanders uitgesproken worden met wijd gesperde mond, wat resulteert in aai, ou en aau. Onlangs verscheen zijn boek Die taal, die weet wat.

Hersenen groeien bij het leren van tweede taal
www.kennislink.nl/publicaties/hersenen-groeien-bij-het-leren-van-tweede-taal
Bij het leren van een tweede taal groeien je hersenen. Dat ontdekten Zweedse onderzoekers aan de hand van hersenscans van tweedetaalleerders. De groei werd met name gevonden in de hippocampus en delen van de hersenschors. Bij Alzheimerpatiėnten zijn deze hersengebieden juist aangetast. De resultaten sluiten daarom aan bij studies die cognitieve voordelen van meertaligheid aantonen.
Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
ACLC lecture 'The texture of the lexicon - Revisiting morphological theory', Amsterdam, November 7 2014
Amsterdam, Spuistraat 210, zaal K.02
November 7 2014, 15.15-16.30 uur
Jenny Audring (UvA/ACLC)
presents
The texture of the lexicon -- Revisiting morphological theory

The abstract can be found on the ACLC website.
Updated schedule Syntax-Interface Meetings, Utrecht University
Our syntax-interface meetings resume again on September 22, with many great talks! We added some additional talks to the schedule, so save the dates!
November 10: Jacqueline van Kampen - Location: Utrecht University, Janskerkhof 13, room 0.06;
November 24: Eric Hoekstra - Location: Utrecht University, Janskerkhof 13, room 0.06;
December 8: Olaf Koeneman & Margreet van Koert - Location: Utrecht University, Janskerkhof 13, room 0.06.

The meetings are planned on Mondays from 15.30 till 17.00.
For more information on our meetings, please check our website ( uilotssyntaxif.wordpress.com/). Here you can sign up for our newsletter where we will publish the abstracts of the talks in due time.

We look forward to seeing you again this season!

Kind regards,

The organisers
Workshops / Conferences / Symposia
ILinC 2014, Queen's University, Belfast, November 1 2014
4th Annual ILinC Conference 2014 @QUB (Interdisciplinary Linguistics Conference): Saturday, 1st November 2014
This year’s conference theme is ‘Making a difference: language and social impact’. With this theme, we seek to explore the effects of language research and its value in implementing change in policy and informing individuals in areas such as justice, health, education and community development.

We've lined up talks from Dr Dominic Watt (University of York) on Forensic Phonetics and Threat Speech, Dr Goodith White (UCD) on the language of human traffickers, and Linda Ervine (Turas Project, Belfast) on reintroducing Irish into Protestant communities, along with parallel sessions from post-graduate researchers.

For more information and to register, please visit: blogs.qub.ac.uk/ilinc2014/registration/
Workshop over Mixed-effects modellering, Utrecht, 5 november 2014
Workshop over Mixed-effects modellering
Door: dr. Hugo Quené
5 november 2014, 13.30-17.00u
Locatie: Kromme Nieuwe Gracht 80, zaal 1.13, Utrecht

In fonetisch en psycholinguļstisch onderzoek wordt steeds meer gebruik gemaakt van zgn. mixed-effects (of multilevel) modeling om data te analyseren. Deze techniek combineert de voordelen van conventionele technieken als ANOVA en lineaire regressie; bovendien hoeft de onderzoeker geen dubieuze aannames te maken (bv. t.a.v. homogeniteit van variantie).

De Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen nodigt leden en niet-leden uit om in deze praktische bijeenkomst te leren over de grondslagen van mixed-effects modellering aan de hand van uitleg en illustraties. Hugo Quené (Universiteit Utrecht) verzorgt de workshop.

We maken kennis met fixed en random effecten, met random intercepts en random slopes, en met modellen waarin random effecten (zoals sprekers en woorden) niet genest maar gekruist zijn, zoals van toepassing in veel fonetisch onderzoek. We zullen ook demonstreren waarom en hoe predictoren gecentreerd moeten worden, en we leren technieken om te bepalen hoe goed een mixed-effects model past bij de data. We leren mixed-effects analyses opzetten, uitvoeren, interpreteren, en rapporteren. Bovendien leren we R gebruiken voor deze analyses. Als er voldoende tijd is, kunnen we ook aandacht besteden aan mixed-effects modellering van binomiale data.

Als u mee wilt doen, stuur dan s.v.p. een e-mail naar Willemijn Heeren (w.f.l.heeren(removeme)hum.leidenuniv.nl). Het maximum aantal deelnemers is 24. N.B.: leden van de fonetische vereniging hebben voorrang bij de inschrijving.
Update: Languages & The Media 2014: Programme Online & Registration open, Berlin, November 5 – 7 2014
The 10th Languages & The Media Conference, under the theme Smart Technologies, Smart Translations, will take place in Berlin from November 5 – 7, 2014. It will bring together researchers, language practitioners, translators, interpreters, software developers and all those who produce, market, or distribute audiovisual materials for information, entertainment or educational purposes to discuss these pressing questions.

As the flow of content increases, so does the demand for translation in the form of dubbing, subtitling, voiceover, subtitling for the deaf and audio description. Technology has come to play an important part when trying to catch up with these changes. In recent years, developments in machine translation, cloud storage, digital television and voice recognition, amongst others, have not only had wide-reaching ramifications for the media and translation sectors, but have also gone mainstream, with users across the world having easy access to sophisticated technologies and expecting instantaneous results.

Within the industry, new job profiles are emerging alongside new services and the employment landscape is being radically altered by expanding possibilities of access to audiovisual media. The needs of global broadcasting, for instance, must accommodate potentially conflicting demands for diversification and localisation, whilst NGOs and international organisations must overcome the complex and diverse demands of operating in multilingual fields.

More information: www.languages-media.com/index.php
TiNT-dag 2014 'Terminologie in de communicatie tussen overheid en burger', Den Haag, 14 november 2014
Geachte heer/mevrouw,

Graag nodig ik u uit voor TiNT 2014.
Op 14 november 2014 organiseert de vereniging NL-Term in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie voor de zesde maal de TiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied.
Dit jaarlijks terugkerende evenement is bedoeld om actueel onderzoek en de professionele praktijk op het gebied van Nederlandstalige terminologie voor te stellen voor een breed publiek. TiNT 2014 vindt plaats op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, van 9.30 tot 18.00 uur. Het thema is dit jaar Terminologie in de communicatie tussen overheid en burger. We hebben zeer interessante en voor het thema relevante sprekers vast kunnen leggen, waaronder Alex Brenninkmeijer van de Europese Rekenkamer, tot voor kort Nationale Ombudsman, Geert Joris, Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie en Jac Brouwer, Landelijk Huisstijlcoördinator van de Belastingdienst.
De kosten voor de conferentie bedragen slechts 25 euro en dat is inclusief een Indonesische lunch en drankjes.

Meer informatie, het voorlopige programma en het inschrijfformulier kunt u vinden op onze website:
taalunieversum.org/inhoud/tint-2014


Met vriendelijke groet,
namens het SNT en NL-Term

Anneleen Schoen
steunpunt(removeme)let.vu.nl
Students' Conference on Linguistics, Hamburg, November 20-23 2014
We?d like to invite you to the 56. Students? Conference on Linguistics
(short: ?StuTS?) which will take place from November 20th to 23rd in Hamburg (Arrival day: 19th).
The ?StUTS? is a biannually held Conference organized by and for students at different universities. Every semester, there are about
150 participants from various universities and colleges from all over Europe ? anyone interested in linguistics can join.
The programme consists mainly of student talks ? anyone (who wants to) is given the possibility to present their own project, research or paper, or give a language tutorial. Usually, a variety of different linguistic disciplines are present: historical and comparative linguistics, German studies, Roman languages, English, sign languages, Sinology, computer linguistics, textlinguistics, phonetics, semantics, clinical linguistics, pragmatics, language psychology, communication studies, and many more.
Furthermore, there will be intriguing keynote presentations by professors from Hamburg University, and of course there will be time for some fun free-time activities, to get to know each other and also the beautiful city.
First and foremost, the conference offers the possibility to gather some experience in giving a scientific talk, to present and discuss your own ideas with interested peers, to get to know other related fields of linguistic research and to develop creative new approaches for the future. Some of you may even be interested in discovering Hamburg University as a place to study.
It would be cool if you could tell students from your university about the ?StuTS?. You can register online on www.stuts56.wordpress.com, where we also put up some information on travel, accommodation, the programme, etc.
Hoping to welcome some of you in November in Hamburg, Best

Tanja Stevanovic
(on behalf of the organization committee of the 56. StuTS in Hamburg)

--
56. StuTS in Hamburg
19.-23. November 2014
www.stuts56.wordpress.com
www.facebook.com/groups/695171640536557/
8ste Dag van de Nederlandse Zinsbouw, Universiteit Utrecht, 28 november 2014
8ste Dag van de Nederlandse Zinsbouw

Datum: vrijdag 28 november 2014
Locatie: Universiteit Utrecht, Drift 21, zaal 0.05 (Sweelinckzaal)
Tijdstip: 9.30 -17.30 uur

Nieuwe website: www.meertens.knaw.nl/dagnederlandsezinsbouw

De Dag van de Nederlandse Zinsbouw is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines, theorieėn) in debat gaan over prominente thema’s die betrekking hebben op de zinsbouw van het Nederlands. In deze achtste editie (DNZ 8) komen drie thema’s aan bod die steeds vanuit verschillende theoretische kaders bekeken worden om zo een indruk te krijgen van de overeenkomsten en verschillen.

Thema’s

Ingebedde V1-zinnen
BAREND BEEKHUIZEN (Universiteit Utrecht):
V1-bijzinnen: verbonden in vorm, verdeeld in functie
SASKIA DAALDER (Vrije Universiteit Amsterdam):
De interpretatie van V1-conditionals: beschrijving in het kader van de relevantietheorie

Adverbiale bepalingen
NORBERT CORVER (Universiteit Utrecht):
Over de geleedheid van adverbiale expressies
LOTTE HOGEWEG (Radboud Universiteit):
De pragmatiek van adverbiale bepalingen

Lange-afstandsafhankelijkheden
EEFJE BOEF (Universiteit Utrecht) & TANJA TEMMERMANS (KU Leuven, campus Brussel):
Lange-afstandsafhankelijkheden in Generatieve Grammatica
REMI VAN TRIJP (Sony CSL Parijs):
Tijd om de syntactische boom om te hakken: Lange-afstands-afhankelijkheden zonder transformaties of filler-gaps


Deelname aan de dag is gratis
Conference “Learning Written Language : diversity of languages, uniqueness of disorders”, Strasbourg, December 3-5 2014
Call for Papers/Participation

The Laboratoire de Psychologie des Cognitions (LPC lab) from the University of Strasbourg, France, is organizing a conference entitled “Learning Written Language : diversity of languages, uniqueness of disorders”

Several symposia sessions, bringing together an invited keynote and several oral communications will be organized by topic (e.g. cross- language approach & universal vs. specific aspects of (a)typical written language acquisition ; multilingualism, bilingualism & learning in L2 ; written language difficulties & disorders; remediation).

Invited talks: Séverine Casalis (Université de Lille 3)- Helene Deacon (Dalhousie University, Canada) - Jacqueline Leybaert (Université Libre de Bruxelles) - Annie Magnan (Université Lumičre Lyon 2) - Johannes Ziegler (Laboratoire LPC /CNRS UMR 7920, Marseille)

We hope that this event will draw participants from many countries, and so talks can be given in French or English. A session of posters will also be scheduled. The posters will be displayed throughout the conference and scientific committee will also briefly introduce every one at a moment of the conference.

Submission process : Talk / poster propositions must be sent on- line after registration on the website. You might select for the format (talk or poster) you prefer.

Website
www-irma.u-strasbg.fr/~teyssier/langec/index.php?&lang=en&m0=0&m1=5&m1=0&mdepth=1&

Deadline of submission : 1st June 2014
Notification of acceptation: 15th July 2014


Anne-Sophie BESSE, Eva COMMISSAIRE, Elisabeth DEMONT
Laboratoire de Psychologie des Cognitions - EA4440
Université de Strasbourg
BHL (Bilingualism in the Hispanic and Lusophone World), Leiden, January 14-16 2015
For more information please see:
www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/bhl-2014.htmlhttp://www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/bhl-2014.html
Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology (NoSLiP), Tromsų, Norway, January 22-23 2015
Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology (NoSLiP)

Tromsų, January 22-23, 2015


Call for Papers
Call Deadline: October 24, 2014


Organizer: The Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

This first edition will be hosted by UiT, The Arctic University of Norway on January 22-23, 2015, giving you a rare opportunity to see both the first rays of the Arctic Sun and the occasional display of Northern Lights.

The conference is open to all graduate students in linguistics and philology, from both Norway and abroad, provided they have not defended a PhD by October 24th, 2014. Submissions are limited to one individual and one joint presentation per author.

We welcome abstracts in all areas of linguistics. The pool of topics includes: syntax, semantics, phonology, morphology, phonetics, language acquisition, psycholinguistics, cognitive linguistics, sociolinguistics, bilingualism, multilingualism, language policies, translation studies, computational linguistics, diachronic linguistics, classical philology etc.

Talks will have a 20+10 format, and will be organized in parallel sessions, depending on the number of accepted speakers.

Submission guidelines

Abstracts should be:

written in English;
no longer than 2 pages, including references, tables, and illustrations;
12 pt. Times New Roman, 1.5 line spacing;
saved as a .pdf file;
submitted electronically via our EasyAbs page.

Submissions must be anonymous and should not reveal the identity of the author(s) in any form.

Important Dates:

Submission deadline: October 24, 2014
Notification of acceptance: November 21, 2014
Conference date: January 22-23, 2015

Invited speakers:

Eystein Dahl (UiT)
Dag Haug (UiO)
Kenneth Hyltenstam (Stockholm University)
TBA

Inquiries about submission procedures or other matters should be directed to: noslip(removeme)hsl.uit.no.

For more info, please see:
castl.uit.no/index.php/conferences/noslip
2015 World Congress of Modern Languages: Collaborating across Languages and Borders, Niagara Falls (ON), Canada, March 26-28 2015
2015 World Congress of Modern Languages: Collaborating across Languages and Borders.

FIPLV is organising this congress with our hosting partners CASLT (Canadian Association of Second Language Teachers) and OMLTA (Ontario Modern Language Teachers¹ Association).
The congress will take place in Niagara Falls (ON), Canada, March 26-28, 2015.

The Call for Proposals is now open, with a closing date of 1 May 2014. For details on how to submit, please follow the links from the FIPLV website:

fiplv.com/world-congresses

The 2015 World Congress promises to be the best one yet! We are expecting over 1000 participants from Canada, the USA, and many other countries around the world, so the congress will be held at the Sheraton on the Falls Hotel and Conference Centre in the spectacular heart of Niagara Falls. We hope you'll take this opportunity to network with language educators from many different backgrounds, and to share innovative approaches to language learning, teaching and assessment. Themes to be explored include: new technologies and social networking, student motivation, languages and culture, the Common European Framework of Reference, and linguistic diversity, and will include both practical and research-focused sessions as well as a vast exhibition of resources.

We hope you'll join us in Canada!

Professor Terry Lamb

Professor of Languages and Pedagogy
Director of Learning and Teaching
Director, MA in Applied Professional Studies in Education Senate Award Fellow for Sustained Excellence in Learning and Teaching

President, FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues
Vivantes)
Chief Editor, International Journal of Innovation in Language Learning and Teaching School of Education The Education Building
388 Glossop Road
Sheffield
S10 2JA

Tel: (+)44 (0)114 222 8118
Fax: (+)44 (0)114 222 8105
www.shef.ac.uk/education/staff/academic/lambt.html
www.facebook.com/tuosSOE
twitter.com/EducationSheff

Times Higher Education University of the Year 2011

FIPLV website: www.fiplv.com/
International Journal of Innovation in Language Learning and Teaching:
www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1750-1229&linktype=1
< www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1750-1229&linktype=1>
10th International Symposium on Bilingualism, Rutgers University-New Brunswick, USA, May 20-24 2015.
Dear all,
We are pleased to share with you that Rutgers University-New Brunswick will be hosting the 10th International Symposium on Bilingualism from May 20-24, 2015. The theme is "uncovering multilingualism."

Abstract submission for individual presentations and thematic sessions is now open, through September 15, 2014. Please see the attached Call for Papers for further details. Abstracts should be submitted via EasyChair (www.easychair.org/conferences/?conf=isb10).

For more information, please visit the ISB10 website ( isb10.rutgers.edu).

We hope to see you in New Brunswick, NJ for ISB10 next year!
WoLLIC 2015 -22nd Workshop on Logic, Language, Information and Computation - Bloomington, USA, July 20-23 2015
WoLLIC 2015
22nd Workshop on Logic, Language, Information and Computation
July 20th-23rd, 2015
Bloomington, IN, USA


SCIENTIFIC SPONSORSHIP
Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL)
The Association for Logic, Language and Information (FoLLI)
Association for Symbolic Logic (ASL)
European Association for Theoretical Computer Science (EATCS)
European Association for Computer Science Logic (EACSL)
Sociedade Brasileira de Computaēćo (SBC)
Sociedade Brasileira de Lógica (SBL)

ORGANISATION
School of Informatics and Computing, Indiana University, USA
Program in Pure and Applied Logic, Indiana University, USA
Centro de Informįtica, Universidade Federal de Pernambuco, Brazil

HOSTED BY
School of Informatics and Computing, Indiana University, USA

CALL FOR PAPERS
WoLLIC is an annual international forum on inter-disciplinary research involving formal logic, computing and programming theory, and natural language and reasoning. Each meeting includes invited talks and tutorials as well as contributed papers. The twenty-second WoLLIC will be held at the School of Informatics and Computing, Indiana University, from July 20th to 23rd, 2015. It is sponsored by the Association for Symbolic Logic (ASL), the Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL), the The Association for Logic, Language and Information (FoLLI), the European Association for Theoretical Computer Science (EATCS), the European Association for Computer Science Logic (EACSL), the Sociedade Brasileira de Computaēćo (SBC), and the Sociedade Brasileira de Lógica (SBL).

PAPER SUBMISSION
Contributions are invited on all pertinent subjects, with particular interest in cross-disciplinary topics. Typical but not exclusive areas of interest are: foundations of computing and programming; novel computation models and paradigms; broad notions of proof and belief; proof mining, type theory, effective learnability; formal methods in software and hardware development; logical approach to natural language and reasoning; logics of programs, actions and resources; foundational aspects of information organization, search, flow, sharing, and protection. Proposed contributions should be in English, and consist of a scholarly exposition accessible to the non-specialist, including motivation, background, and comparison with related works. They must not exceed 10 pages (in font 10 or higher), with up to 5 additional pages for references and technical appendices. The paper's main results must not be published or submitted for publication in refereed venues, including journals and other scientific meetings. It is expected that each accepted paper be presented at the meeting by one of its authors. Papers must be submitted electronically at the WoLLIC 2015 EasyChair website. (Please go to wollic.org/wollic2015/instructions.html for instructions.) A title and single-paragraph abstract should be submitted by Feb 8, 2015, and the full paper by Feb 15, 2015 (firm date). Notifications are expected by Mar 22, 2015, and final papers for the proceedings will be due by Apr 5, 2015 (firm date).

PROCEEDINGS
The proceedings of WoLLIC 2015, including both invited and contributed papers, will be published in advance of the meeting as a volume in Springer's LNCS series. In addition, abstracts will be published in the Conference Report section of the Logic Journal of the IGPL, and selected contributions will be published as a special post-conference WoLLIC 2015 issue of a scientific journal (to be confirmed).

INVITED SPEAKERS
(tba)

STUDENT GRANTS
ASL sponsorship of WoLLIC 2015 will permit ASL student members to apply for a modest travel grant (deadline: May 1st, 2015). See www.aslonline.org/studenttravelawards.html for details.

IMPORTANT DATES
Feb 8, 2015: Paper title and abstract deadline
Feb 15, 2015: Full paper deadline
Mar 22, 2015: Author notification
Apr 5, 2015: Final version deadline (firm)

PROGRAMME COMMITTEE
Juliana Küster Filipe Bowles (U St Andrews, Scotland)
Guillaume Brunerie (ENS Ulm, France) (TBC)
Ann Copestake (U Cambridge, UK) (TBC)
Robin Cooper (U Gothenburg, Sweden)
Nikos Galatos (U Denver, USA)
Achim Jung (U Birmingham, UK)
Sara
Kalvala (U Warwick, UK)

Elham Kashefi (Edinburgh U, Scotland)
Peter Lefanu Lumsdaine (Institute for Advanced Study, USA)
Ian Mackie (U Sussex, UK)
Gerard de Melo (Tsinghua University, China)
Vivek Nigam (Federal U of Paraķba, Brazil)
Valeria de Paiva (Nuance Comm, USA) (CHAIR)
Luiz Carlos

Pereira
(PUC-Rio, Brazil)
Elaine Pimentel (Federal U of Rio Grande do Norte, Brazil)
Alexandra Silva (Radboud Nijmegen U, The Netherlands)
Carolyn Talcott (SRI International, USA)
Josef Urban (Radboud Nijmegen U, The Netherlands)
Laure Vieu (IRIT-Toulouse, France) (TBC)
Renata Wasserman (U Sćo Paulo, Brazil)
Anna Zamansky (U Haifa, Israel)

STEERING COMMITTEE
Samson Abramksy, Johan van Benthem, Anuj Dawar, Joe Halpern, Wilfrid Hodges, Ulrich Kohlenbach, Daniel Leivant, Leonid Libkin, Angus Macintyre, Luke Ong, Hiroakira Ono, Ruy de Queiroz.

ORGANISING COMMITTEE
Daniel Leivant (Indiana U) (Local co-chair)
Larry Moss (Indiana U) (Local co-chair)
Anjolina G. de Oliveira (U Fed Pernambuco)
Ruy de Queiroz (U Fed Pernambuco) (co-chair)

FURTHER INFORMATION
Contact one of the Co-Chairs of the Organising Committee.

WEB PAGE
wollic.org/wollic2015/
Job Announcements / Vacancies
Postdoc and Research Faculty Positions at The Chinese University of Hong Kong
Research Faculty (non-tenure-track) and Postdoc positions are available in the Laboratory for Language, Learning, and the Brain at the The Chinese University of Hong Kong (PI: Patrick Wong) and the Utrecht University-CUHK Joint Centre for Language, Mind and Brain. We welcome individuals from any disciplines whose research addresses aspects of language development broadly defined. Researchers who are interested in identifying pre- and peri-natal factors in language development will also be considered Candidates with experience in basic and clinical research using behavioral, neural, and/or genetic methods are all encouraged to apply. We are particularly interested in broad thinkers with good quantitative skills to join our team. The Chinese University of Hong Kong ranks among top 40 in the world according to QS World University Rankings. Hong Kong offers a multitude of living possibilities. For inquiries, candidates should email CV to Patrick Wong (p.wong(removeme)cuhk.edu.hk). Postdoc applicants should also email CV to Patrick Wong. Review of applications will begin immediately, and the start date is flexible. We anticipate hiring a cluster of researchers in areas of brain and mind and will be targeting researchers with an excellent research record for their stage of career who can contribute to an interdisciplinary research environment. Visit brain.cuhk.edu.hk/ for more information about our work.

Research faculty applicants need to apply formally through the University system; details can be found here: www.per.cuhk.edu.hk/jvadm/jv_for_new_site.asp?id=1314/029(737)/2
Post-Doctoral position in Theoretical Linguistics and Psycholinguistics, LLING, University of Nantes, France.
Call for a Post-Doctoral position in Theoretical Linguistics and Psycholinguistics – Laboratoire de Linguistique de Nantes (LLING, University of Nantes)

Applications are invited for a post-doc position in theoretical linguistics (syntax/semantics/pragmatics interfaces) and psycholinguistics (heritage language acquisition and knowledge), at the University of Nantes, France.

The position is funded by the FP7 (the European Union’s 7th Framework Program for Research and Technological Development) collaborative research project AThEME (Advancing the European Multilingual Experience) on multilingualism. The project involves 16 institutions located in 8 European countries and runs from March 2014 until March 2019. vre.leidenuniv.nl/vre/atheme/public/.

The research fellow will join the Nantes Linguistics Lab (LLING) to work on AThEME’s WP3 Heritage languages & language users in the EU, coordinated by Hamida Demirdache (LLING) & Janet Grijzenhout (Baby Speech Laboratory (BSL), University of Konstanz).

The goal of our project is to experimentally investigate Heritage Language (HL) knowledge and acquisition at the morpho-syntax/semantics interface.
The post-doctoral researcher will be in charge of conducting an experimental study targeting 2nd generation (adolescent) HL users of Arabic from the Nantes area, to test comprehension (vs. production) of negative sensitive items in Arabic.

The successful candidate will have an expertise in both theoretical and experimental syntax/semantics; in particular, of experimental methodologies to probe language comprehension and elicit production data in controlled discourse contexts. Primary duties include working with the coordinators and members of the lab to design, conduct, and write up the experiments associated with WP3. Knowledge of Arabic is an asset, but is not required. Individuals who are prepared to take a lead role in developing experimental research at the syntax/semantics interface are especially encouraged to apply. The position has a term of appointment of 2 years with a possible renewal.

QUALIFICATIONS: A Ph.D in linguistics, psycholinguistics or a related field is required.

TO APPLY: A cover letter explaining qualifications for the position, a CV, a research statement, and one or more representative publications or other writings should be sent to the application email address below. Please also arrange to have three letters of recommendation sent to that address. Review of material will begin on September 1, 2014 and continue until the position is filled. The (flexible) start date of the postdoctoral position is January 31, 2015.


Application Email: hlpostdoclling(removeme)gmail.com

Contact information: Hamida Demirdache, hamida.demirdache(removeme)univ-nantes.fr
Project TWIDENTITY zoekt drie masterstudenten, Meertens Instituut
Project TWIDENTITY zoekt drie masterstudenten

Binnenkort gaat op het Meertens Instituut het door NWO gesubsidieerde project TWIDENTITY van start; de naam is een samentrekking van Twitter en identity. We gaan onderzoek doen naar de vraag in hoeverre er op Twitter sprake is van constructie van lokale en/of sociale identiteiten door taalgebruik.

We zoomen daarbij specifiek in op het gebruik van Limburgs dialect en Fries (in afwisseling met het Standaardnederlands, Engels etc.).

TWIDENTITY is een vervolgonderzoek op het project TINPOT (Taal, Identiteit, Netwerk en Produktgeruchten op Twitter) dat door de KNAW werd gefinancierd. Vanuit dit project is onder andere TweetGenie ontwikkeld (www.tweetgenie.nl) die op basis van taalgebruik/taalgedrag op Nederlandse twitter-accounts het geslacht en de leeftijd raadt van twitteraars.

In TWIDENTITY willen we om te beginnen een taaldetector bouwen, die tweets in het Fries en Limburgs automatisch kan herkennen. Vervolgens willen we weten:

Zijn er twitteraars die altijd in de eigen streektaal twitteren? Zo ja, wat kan de reden hier van zijn? Zijn dit meer mannen of vrouwen, ouderen of jongeren?
Hoe vanzelfsprekend zijn het twitteren in de streektaal en de constructie van regionale identiteit met elkaar verbonden?
Bij welke twitteraars zien we code switching optreden? Waar kan code switching van afhankelijk zijn? De twitteraar, het publiek, leeftijd, geslacht, het onderwerp, privé mededelingen, of bij een bepaalde emotie?
Zijn er evidente verschillen tussen het twitteren in Fries en in Limburgs?

Het Meertens Instituut zoekt voor de duur van een half jaar drie studenten in hun master fase. Het gaat om twee (socio)linguisten en een programmeur, die bereid zijn van dit onderzoek een afstudeerwerkstuk te maken of er een Engelstalig artikel over te publiceren. Wij zoeken in concreto:

1. Een masterstudent (socio)linguistiek die belangstelling heeft voor Limburgs dialect. De student adviseert de programmeur bij het bouwen van tools, en doet onderzoek naar de constructie van identiteit op Twitter door taalgebruik. De opdracht wordt verstrekt als een betaalde stage voor 6 maanden, 500 euro bruto per maand bij een fulltime aanstelling.

2. Een masterstudent (socio)linguistiek die belangstelling heeft voor het Fries. De student adviseert de programmeur bij het bouwen van tools, en doet onderzoek naar de constructie van identiteit op Twitter door taalgebruik. De opdracht wordt verstrekt als een betaalde stage voor 6 maanden, 500 euro bruto per maand bij een fulltime aanstelling.

3. Een masterstudent computer science voor het programmeren van een taaldetector, en tools voor het analyseren van onderwerpen, emoties en identiteit. De opdracht wordt verstrekt als een betaalde stage voor 6 maanden, 1000 euro bruto per maand bij een fulltime aanstelling.

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met medewerkers van de afdeling Human Media Interaction van de Universiteit Twente, en met EUmedianet BV.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dr. Theo Meder ( Theo.Meder(removeme)Meertens.knaw.nl): 020-4628558

Meertens Instituut, Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam
Postdoc position at NTNU, Trondheim, Norway, deadline: November 7 2014
NTNU Trondheim - Faculty of Humanities
Postdoc position affiliated with the National Graduate School in Linguistics and Philology (LingPhil)
The goal of this project is to study the linguistic and cognitive aspects of bilingualism in Norway (applying both to standard language use and multiple dialects). The Norwegian context offers exciting opportunities for research in this area, which have been so far, largely unexplored. This research is of special interest both for international research on multilingualism addressing situations of closely related languages, and even more so for Norwegian research and the societal impact of using multiple codes on a daily basis. The focus of the project is largely experimental and the aim is to collect and analyse reliable empirical data both from the domain of adult language use and child language development. The project comes under the broader research agenda of the Experimental and Theoretical Approaches to Language (ETHL) research group, and The Language Acquisition and Language Processing Lab group at the Department of Language and Literature.

Applicants are invited to submit a 5 page project proposal outlining a research agenda for experimental research on either adult language competence in biliteracy/multiple dialects, or from the point of view of acquisition. The successful applicant should have a PhD in linguistics/psycholinguistics. Good communication and networking skills are essential. The candidates must have an ability to work independently, as well as work in a team. The working language will be Scandinavian and English. Knowledge of Norwegian is an asset, but not required. The project proposal should contain the following: i) an outline of the idea that the applicant wants to pursue, ii) brief descriptions of the relevant theoretical background and methodological aspects of the proposed project, iii) a clear statement of how the project will contribute to addressing the research agenda of ETHL ( www.ntnu.edu/isl/ethl) /LALP Lab ( www.ntnu.edu/langdevlab).

The application is to be submitted electronically through www.jobbnorge.no
marked with HF-14-013, with attachments (preferably gathered in one document). Application deadline: Nov. 7th, 2014

For more details follow the link:
www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/106443/postdoc-position-affiliated-with-the-national-graduate-school-in-linguistics-and-philology-lingphil
Assistant Professor Position, Department of Linguistics McGill University, Montreal (Que) Canada, deadline: November 7 2014
Department of Linguistics
McGill University

POSITION ANNOUNCEMENT

The Department of Linguistics, McGill University, invites applications for a tenure-track position in phonetics and related areas of experimental linguistics at the rank of Assistant Professor, effective August 1, 2015. Applicants should have a research agenda that connects to the existing strengths of the Department. General qualifications are a PhD in linguistics or a related field and demonstrated excellence in research and teaching in the area(s) of specialization. Duties will include undergraduate and graduate teaching, graduate research guidance and administrative responsibilities.

Deadline for applications: November 7, 2014.


All qualified applicants are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian immigration requirements, Canadians and permanent residents will be given priority.

McGill University is committed to diversity and equity in employment. It welcomes applications from: women, Aboriginal persons, persons with disabilities, ethnic minorities, persons of minority sexual orientation or gender identity, visible minorities, and others who may contribute to diversification.

Interested candidates should submit an application consisting of a letter of introduction, a curriculum vitae, a research statement, a teaching statement, samples of research and teaching evaluations. Applicants should also arrange for three referees to submit letters of reference. The application and the letters of reference must be uploaded directly at academicjobsonline.org (position ID:McGill Linguistics ASSTPROF #4520). To ensure full consideration, all materials should be submitted by November 7, 2014.


Prof. Morgan Sonderegger
Chair, Search Committee
Department of Linguistics
McGill University
1085 ave Docteur-Penfield
Montreal (Que)
Canada H3A 1A7

Email: jobsearch.linguistics(removeme)mcgill.ca
Web site: www.mcgill.ca/linguistics


Département de Linguistique
Université McGill

Annonce de poste ą pourvoir


Le département de linguistique de l'Université McGill invite le dépōt de candidatures pour un poste en phonétique et domaines connexes de la linguistique expérimentale au rang de professeur assistant menant ą la permanence, prenant effet le 1er aout 2015. Les candidats devraient avoir un programme de recherche en rapport avec les intérźts existants du département. Les qualifications générales consistent en un doctorat en linguistique ou dans un domaine connexe et une excellence démontrée en recherche et enseignement dans le ou les domaines de spécialisation. Les tāches comprennent l'enseignement aux niveaux du premier, deuxičme et troisičme cycle, la supervision au niveau supérieur et des responsabilités administratives.

Date butoir pour le dépōt des candidatures: le 7 novembre 2014.

On encourage tous les candidats qualifiés ą postuler; veuillez noter que conformément aux exigences de l'immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu'aux résidents permanents.

L'Université McGill souscrit ą la diversité et ą l'équité en matičre d'emploi. Elle accueille favorablement les demandes d'emploi: des femmes, des peuples Autochtones, des minorités ethniques, des personnes handicapées, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles, des minorités visibles, et d'autres personnes qui pourraient contribuer ą une plus grande diversité.

Les candidats doivent fournir une lettre d’introduction, un CV, un état de recherche et d’enseignement, des spécimens de recherche et des évaluations d’enseignement. Les candidats doivent également procurer trois lettres d recommandation. La candidature et les lettres de recommandation doivent źtre directement téléchargées ą l'adresse academicjobsonline.org.

Pour assurer la prise en compte complčte du dossier, tous les documents devraient źtre soumis avant le le 7 novembre 2014.

.

Prof. Morgan Sonderegger
Président, Comité de recherche de candidatures
Département de Linguistique
Université McGill
1085 avenue Docteur-Penfield
Montréal (QC)
Canada H3A 1A7

Courriel: jobsearch.linguistics(removeme)mcgill.ca
Site web: www.mcgill.ca/linguistics
Three vacancies (2 PhD's & 1 post-doc) in the project ISLA: 'Idiomatic Second Language Acquisition', Nijmegen, deadlines: November 15 2014.
Three vacancies (2 PhD's & 1 post-doc) in the project ISLA: 'Idiomatic Second Language Acquisition'.
See hstrik.ruhosting.nl/isla/

The ISLA project consists of four interrelated projects :
Post-doc A: Longitudinal acquisition of FEs by L2 learners PhD A: Comprehension of FEs by L2 learners - hstrik.ruhosting.nl/isla-vacancy-phd-a/
PhD B: Production of FEs by L2 learners - hstrik.ruhosting.nl/isla-vacancy-phd-b/
Post-doc B: A computational model of FE processing - hstrik.ruhosting.nl/isla-vacancy-post-doc-b/

In the ISLA project, we investigate how L2 learners acquire and use formulaic expressions (FEs). Subjects receive focused teaching to learn FEs and are tested experimentally to measure FE acquisition, comprehension, and production. Questions addressed are: How does specific training contribute to FE acquisition in L2? How do L2 learners comprehend and produce FEs? How can we model FE processing by L2 learners? Can we exploit the theoretical insights based on novel findings to improve L2 teaching methods?

* Contact persons

Prof. Dr. Ton Dijkstra
Telephone: +3124 3615639
E-mail: t.dijkstra(removeme)donders.ru.nl

Dr. Helmer Strik
Telephone: +3124 3616104
E-mail: w.strik(removeme)let.ru.nl
Position in linguistics at l'Université de Lausanne (UNIL), Switserland, deadline: December 15 2014
Lecturer in Linguistics, Queen Mary University, London, start: September 1 2015, deadline: January 5 2015
School of Languages, Linguistics and Film
Department of Linguistics
Lecturer in Linguistics
Ref: QMUL3530

The School of Languages, Linguistics, and Film at Queen Mary University of London intends to appoint a Lecturer in Linguistics with a focus in Formal Syntax. The successful candidate will be expected to convene and teach introductory and advanced modules in syntax at the undergraduate and the MA level, and enrich the graduate and research life of the department by incorporating his or her expertise into the Syntax and Semantics research group.

The post is full-time and permanent, with an expected start date of 1 September 2015. Starting salary will be in the range of £39,351 - £41,533 per annum, inclusive of London Allowance. Benefits include 30 days annual leave, a defined benefit pension scheme and interest-free season ticket loan.

Linguistics at QMUL
The Department of Linguistics at QMUL was ranked first among UK linguistics departments in the last Research Assessment Exercise (2008). Present research strengths are within the area of syntax and semantics and sociolinguistics and neurolinguistic/psycholinguistic perspectives on the above.

Within the areas of syntax and semantics, the department boasts an extremely strong research profile with 6 permanent members of the academic staff and a dozen or so active teaching fellows, visitors, and syntax/semantics Ph.D. students. A full list of staff in the department and their research interests, as well as any additional information about the department, can be found on our website at linguistics.sllf.qmul.ac.uk. Details about the School of Languages, Linguistics and Film can be found at www.sllf.qmul.ac.uk.

The appointment
The appointment will be made with a view to sustaining the department's strong performance in research and teaching. The successful candidate's research is to be in formal syntax, where he or she would be able to provide evidence of excellence in the form of research papers, either published or of publishable quality. Ideally, we are looking for a colleague whose interests will enhance our present areas of research strength as described above.

To apply, please visit the Human Resources website at www.jobs.qmul.ac.uk and search for reference QMUL3530 (or log directly to www.jobs.qmul.ac.uk/5221).
Completed applications, including a CV and covering statement must be submitted by 5 January 2015.

Interviews will be held on Wednesday 18 February 2015
Valuing Diversity & Committed to Equality
Calls for papers for events
Call for contributions: TBLT 2015, Leuven, Belgium, September 16-18 2015, deadline: November 1 2014
CALL FOR CONTRIBUTIONS


For the 6th International Conference on Task-Based Language Teaching (TBLT 2015, www.tblt.org) in Leuven (Belgium) to be held from 16-18 September 2015 we are planning to propose a colloquium on TBLT and Eye tracking (see abstract below). We are currently looking for scholars who would like to contribute to this colloquium.
If you are using eye tracking methodology in a task-based environment and/or to measure task-based performance, please consider applying to this colloquium.

The procedure is as follows:
1. Contributors write a 500 word abstract (excluding references) and send it to m.michel(removeme)lancaster.ac.uk by 1 November 2014. The abstract should contain sufficient methodological detail to allow the organisers to evaluate the proposal.
2. The colloquium organisers will review these abstracts and decide whether they fit into the colloquium or not. You will receive a notification by 15 November 2014 of whether we would like to include you in the colloquium-submission to the TBLT conference.
3. All included authors write a 200 word abstract to be submitted to the TBLT conference reviewing process by 1 December 2014.
4. We will submit the full proposal for the colloquium to the TBLT conference reviewing process by 15 December 2014.
5. The TBLT conference organisers promise to have the notification of acceptance to the 6th International TBLT Conference ready in February 2015.

Please don’t hesitate to get back to us should you have any further questions. We are looking forward to an interesting colloquium and invite you to submit your work for our consideration.

For more information on TBLT 2015 and its call for papers, please visit www.tblt.org/conferences/2015/call/.

Many best wishes,

Aline Godfroid, Michigan State University, godfroid(removeme)msu.edu Marije Michel, Lancaster University, m.michel(removeme)lancaster.ac.uk
2nd Call for Papers Germanic Sandwich 2015, University of Nottingham, UK, April 24-25 2015, deadline: November 3 2014
Germanic Sandwich 2015

A Germanic Sandwich 2015 will be the fifth in a series of conferences in which Dutch is compared with its closest Germanic neighbours, English and German. The first edition took place in Berlin in 2005 to commemorate the appearance of Nederlands tussen Duits en Engels (‘Dutch between German and English’), a study by the renowned Dutch linguist C.B. van Haeringen. Subsequent editions were held in Sheffield (2008), Oldenburg (2010) and Leuven (2013). This two-day conference will take place on 24 and 25 April 2015 at the University of Nottingham (UK Campus).

We invite abstracts for talks of 20 minutes (+ 10 minutes’ discussion), in which Dutch is compared to German and/or English (other Germanic languages may of course be included as well). We welcome studies with a typological and/or comparative perspective, dealing with questions about structural aspects of the languages, their history or their status. Studies from a language acquisition or psycholinguistic perspective are also welcome.

Abstracts of c. 500 words can be sent to alan.scott(removeme)nottingham.ac.uk. The conference languages are Dutch, English and German. The deadline for submission is 3 November 2014; notification of acceptance will take place during January 2015.

Contact information
• Contact person: Alan Scott
• E-mail: alan.scott(removeme)nottingham.ac.uk
• Conference website: germanicsandwich2015.weebly.com/

Local organising committee
• Alan Scott (University of Nottingham), Roel Vismans (University of Sheffield)

Scientific committee
• Joop van der Horst (KU Leuven), Matthias Hüning (FU Berlin), Ann Marynissen (Universität zu Köln), Esther Ruigendijk (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg), Alan Scott (University of Nottingham), Hans Smessaert (KU Leuven), Freek Van de Velde (KU Leuven), Roel Vismans (University of Sheffield), Gunther De Vogelaer (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), Ulrike Vogl (Universität Wien), Fred Weerman (Universiteit van Amsterdam), Ton van der Wouden (Meertens Instituut, Amsterdam)______________________________________________________
Dr Alan K. Scott
Lecturer in German
School of Cultures, Languages and Area Studies
University of Nottingham
Nottingham NG7 2RD
United Kingdom
www.nottingham.ac.uk/german/staff/alan.scott

New book: The Genitive Case in Dutch and German: A Study of Morphosyntactic Change in Codified Languages (Leiden: Brill). www.brill.com/genitive-case-dutch-and-german

Forthcoming conference:
A Germanic Sandwich 2015, Nottingham 24-25 April 2015. germanicsandwich2015.weebly.com/

Visit the CLAS Blog: blogs.nottingham.ac.uk/clas/
CFP: 25th International Conference on Automated Deduction (CADE-25), Berlin, Germany, August 1-7 2015, deadline: November 14 2014
CALL FOR WORKSHOPS, TUTORIALS, SYSTEM COMPETITIONS, AND PAPERS

25th International Conference on Automated Deduction (CADE-25) Berlin, Germany, 1-7 August 2015

www.cade-25.info

Submission deadlines:

14 November 2014 (workshops/tutorials/competitions)
16/23 February 2015 (papers)

CADE is the major international forum at which research on all aspects of automated deduction is presented. The 25th jubilee edition will feature a special session on the past, present, and future of automated deduction with

Ursula Martin University of Oxford
Frank Pfenning Carnegie Mellon University
David Plaisted University of North Carolina at Chapel Hill
Andrei Voronkov University of Manchester

as invited speakers. In addition, there will be invited presentations by

Ulrich Furbach University of Koblenz
Edward Zalta Stanford University


CALL FOR WORKSHOPS

Workshop proposals for CADE-25 are solicited. Both well-established workshops and newer ones are encouraged. Similarly, proposals for workshops with a tight focus on a core automated reasoning specialization, as well as those with a broader, more applied focus, are very welcome.

Please provide the following information in your application document:

+ Workshop title.
+ Names and affiliations of organizers.
+ Proposed workshop duration (from half a day to two days) and preferred
day(s).
+ Brief description of the goals and the scope of the workshop. Why is
+ the
workshop relevant for CADE?
+ Is the workshop new or has it met previously? In the latter case
information on previous meetings should be given (e.g., links to the
program, number of submissions, number of participants).
+ What are the plans for publication?


CALL FOR TUTORIALS

Tutorial proposals for CADE-25 are solicited. Tutorials are expected to be half-day events, with a theoretical or applied focus, on a topic of interest for CADE-25. Proposals should provide the following information:

+ Tutorial title.
+ Names and affiliations of organizers.
+ Brief description of the tutorial's goals and topics to be covered.
+ Whether or not a version of the tutorial has been given previously.

CADE will take care of printing and distributing notes for tutorials that would like this service.


CALL FOR SYSTEM COMPETITIONS

The CADE ATP System Competition (CASC), which evaluates automated theorem proving systems for classical logics, has become an integral part of the CADE conferences.

Further system competition proposals are solicited. The goal is to foster the development of automated reasoning systems in all areas relevant for automated deduction in a broader sense. Proposals should include the following information:

+ Competition title.
+ Names and affiliations of organizers.
+ Duration and schedule of the competition.
+ Room/space requirements.
+ Description of the competition task and the evaluation procedure.
+ Is the competition new or has it been organized before?
In the latter case information on previous competitions should be given.
+ What computing resources are required and how will they be provided?


CALL FOR PAPERS

High-quality submissions on the general topic of automated deduction, including foundations, applications, implementations, and practical experiences are solicited.

* Logics of interest include propositional, first-order, equational,
higher-order, classical, description, modal, temporal, many-valued,
constructive, other non-classical, meta-logics, logical frameworks, type
theory, set theory, as well as any combination thereof.

* Paradigms of interest include theorem proving, model building, constraint
solving, computer algebra, model checking, proof checking, and their
integration.

* Methods of interest include resolution, superposition, completion,
saturation, term rewriting, decision procedures, model elimination,
connection methods, tableaux, sequent calculi, natural deduction, as
well as their supporting algorithms and data structures, including
matching, unification, orderings, induction, indexing techniques, proof
presentation and explanation, proof planning.

* Applications of interest include program analysis, verification and
synthesis of software and hardware, formal methods, computational logic,
computer mathematics, natural language processing, computational
linguistics, knowledge representation, ontology reasoning, deductive
databases, declarative programming, robotics, planning, and other areas
of AI.

Submissions can be made in the categories regular papers and system descriptions. The page limit in Springer LNCS style is 15 pages for regular papers and 10 pages for system descriptions. Submissions must be unpublished and not submitted for publication elsewhere. They will be judged on relevance, originality, significance, correctness, and readability. System descriptions should contain a link to a working system and will also be judged on usefulness and design. Proofs of theoretical results that do not fit in the page limit, executables of systems, and input data of experiments should be made available, via a reference to a website or in an appendix of the paper. Reviewers will be encouraged to consider this additional material, but submissions must be self-contained within the respective page limit; considering the additional material should not be necessary to assess the merits of a submission. The proceedings of the conference will be published in the Springer LNCS/LNAI series. Formatting instructions and the LNCS style files can be obtained at

www.springer.de/comp/lncs/authors.html

At every CADE conference the Program Committee selects one of the accepted papers to receive the CADE Best Paper Award. The award recognizes a paper that the Program Committee collegially evaluates as the best in terms of originality and significance, having substantial confidence in its correctness. Overall technical quality, completeness, scholarly accuracy, and readability are also considered. Characteristics associated with a best paper include, for instance, introduction of a strong new technique or approach, solution of a long-standing open problem, introduction and solution of an interesting and important new problem, highly innovative application of known ideas or existing techniques, and presentation of a new system of outstanding power. Under exceptional circumstances, the Program Committee may give two awards (ex aequo) or give no award.

At CADE-25 we also intend to award the best student paper (details will follow).


IMPORTANT DATES

Workshop/Tutorials/System Competitions:

Submission deadline: 14 November 2014
Notification: 28 November 2014

Papers:

Abstract deadline: 16 February 2015
Submission deadline: 23 February 2015
Rebuttal phase: 15-18 April 2015
Notification: 26 April 2015
Final version: 17 May 2015

Workshops and Tutorials: 1 August to 3 August (morning) 2015
Competitions: 1 to 7 August 2015
Conference: 3 August (afternoon) to 7 August 2015


SUBMISSION INSTRUCTIONS

Proposals for workshops, tutorials, and system competitions should be uploaded via

easychair.org/conferences/?conf=cade25workshopstutor

Papers should be submitted via

easychair.org/conferences/?conf=cade25


CADE-25 ORGANIZERS

Conference Chair:
Christoph BenzmĆ¼ller Freie UniversitƤt Berlin

Program Committee Co-Chairs:
Amy Felty University of Ottawa
Aart Middeldorp University of Innsbruck

Workshop, Tutorial, and Competition Co-Chairs:
Jasmin Blanchette Technische UniversitƤt MĆ¼nchen
Andrew Reynolds EPFL Lausanne

Publicity and Web Chair:
Julian Rƶder Freie UniversitƤt Berlin

Program Committee
Carlos Areces Universidad Nacional de CĆ³rdoba
Alessandro Armando University of Genova
Christoph BenzmĆ¼ller Freie UniversitƤt Berlin
Josh Berdine Microsoft Research
Jasmin Blanchette Technische UniversitƤt MĆ¼nchen
Marta Cialdea Mayer Universita di Roma Tre
Stephanie Delaune CNRS
Gilles Dowek Inria
Amy Felty University of Ottawa
Reiner HƤhnle Technical University of Darmstadt
Stefan Hetzl Vienna University of Technology
Marijn Heule The University of Texas at Austin
Nao Hirokawa JAIST
Ullrich Hustadt University of Liverpool
Deepak Kapur University of New Mexico
Gerwin Klein NICTA and UNSW
Laura KovĆcs Chalmers University of Technology
Carsten Lutz UniversitƤt Bremen
Assia Mahboubi Inria
Aart Middeldorp University of Innsbruck
Albert Oliveras Technical University of Catalonia
Nicolas Peltier CNRS
Brigitte Pientka McGill University
Ruzica Piskac Yale University
AndrƩ Platzer Carnegie Mellon University
Andrew Reynolds EPFL Lausanne
Christophe Ringeissen LORIA-INRIA
Renate Schmidt University of Manchester
Stephan Schulz DHBW Stuttgart
Georg Struth University of Sheffield
Geoff Sutcliffe University of Miami
Alwen Tiu Nanyang Technological University
Freek Wiedijk Radboud University Nijmegen
Call for Papers: Workshop 'Formal Semantics Meets Cognitive Semantics', Nijmegen, January 22-23 2015, deadline: November 21 2014
Call for Papers

Workshop: Formal Semantics Meets Cognitive Semantics

January 22-23, 2015, Nijmegen

Semantics is a divided discipline. On one side we have Formal Semantics, which has its roots in logic and analytical philosophy (Frege, Montague). Meaning here is viewed as a relation between language and external reality, formalized in terms of reference, truth, possible worlds, etc. On the other side we have Cognitive Semantics, a central part of the Cognitive Linguistics movement, which grew out of dissatisfaction with formal linguistics (in particular, formal semantics and generative syntax) in the seventies (Fauconnier, Lakoff, Talmy). In this framework meaning is primarily a relation between language and the mind, described in terms of mental spaces, conceptual schemata, frames, etc.

Today, the split between the two is as wide as ever. Both are evidently thriving disciplines, but in almost complete isolation from each other. Given the apparent overlap in subject matter - natural language meaning - this lack of interaction is surprising.

In this workshop we want to bring together researchers from both sides who contribute to bridging the gap in some way.

More specifically, we solicit submissions dealing with, for instance,

* Formal semantic approaches to phenomena typically reserved for cognitive linguistics, such as metaphor, polysemy, perspective, narrativity -- especially when they explicitly engage with existing cognitive semantic approaches.

* Cognitive semantic approaches to phenomena typically associated with formal semantics, such as anaphora, quantification or intensional operators -- especially when they explicitly engage with existing formal semantic approaches.

* Hybrid frameworks that combine aspects of both, such as cognitive interpretations of Discourse Representation Theory, or Gärdenfors' Conceptual Semantics.

* Philosophical, foundational and/or historical investigations of the opposition between formal and cognitive semantics.

INVITED SPEAKERS
- Arie Verhagen (Leiden)
- Henk Zeevat (Amsterdam)
- Nicholas Asher (Toulouse) (to be confirmed)

SUBMISSION
We invite submissions of anonymous two-page abstracts (including references etc.) via Easychair. Go to
sites.google.com/site/formcogsem/


LOCATION
Radboud University Nijmegen, The Netherlands

DATES
- Workshop: Thu, January 22, 2015 -- Fri, January 23, 2015
- Deadline for abstract submission: Friday, November 21, 2014
- Notification: December 1, 2014

ORGANIZATION
- Lotte Hogeweg (Nijmegen): l.hogeweg(removeme)let.ru.nl
- Emar Maier (Groningen): emar.maier(removeme)gmail.com

WEBSITE

sites.google.com/site/formcogsem/
Call for papers: NetWordS Conference, Scuola Normale Superiore PIsa, Italy, March 30-April 1 2015, deadline: December 1 2014
Word Knowledge and Word Usage:
Representations and Processes in the Mental Lexicon

Final NetWordS Conference

March 30th-April 1st 2015,
Scuola Normale Superiore PIsa, Italy

www.networds-esf.eu/index.php?page=final-conference

Submission deadline: December 1st, 2014

=======================================================================

Chair: Vito Pirrelli, ILC-CNR Pisa

Invited Speakers:

- Wolfgang Dressler, University of Vienna
- Marta Kutas, University of California, San Diego
- Gabriella Vigliocco, University College London
- Michael Zock, LIF-CNRS, University of Marseille

===================================================

We invite contributions focusing on the following two main topic areas (and their possible interconnections):

usage-based approaches to bootstrapping word form and structure (morpho-phonological and morpho-syntactic issues) including but not limited to

incremental acquisition of lexical categories emergence of morphological structure modelling lexical memories anticipatory prediction-based mechanisms of word recognition word production frequency-based models of lexical productivity word encoding models of lexical architecture family-based effects in word processing word reading and writing

usage-based approaches to word meanings (lexical semantics and pragmatics in morphologically simple and complex words) including but not limited to

distributional semantics
interpretation of compounds
concept composition and coercion
conceptualisation of perception and action time and space in the lexicon metonymy and metaphor lexico-semantic relations (polysemy, synonymy, antonymy etc.) lexical, context-based and encyclopaedic knowledge perceptual grounding and embodied cognition in the lexicon semantic association and categorisation


Submissions
==========
Original (unpublished) extended abstracts for either poster or oral presentation should be submitted anonymously by using the following EasyChair link:

easychair.org/conferences/?conf=networds2015.

Submissions should be sent in pdf format not later than 1 December 2014, and should contain 2 pages max of content (including figures and tables) and up to two more pages of references. All accepted submissions (whether presented as posters or orally) will be published on-line on the NetWordS web site.

A selection of peer-reviewed paper-length versions of accepted submissions will be published as 2016 special volumes of Lingue e Linguaggio and Italian Journal of Linguistics.
Call for papers - TBLT 2015, Leuven, Belgium, September 16-18 2015, deadline: January 10 2015
TBLT 2015 – Tasks for Real
16 – 18 September 2015
Leuven, Belgium
Call for papers
For its 10-year anniversary the TBLT conference is returning to Leuven, Belgium.
The organizers of the Sixth International Conference on Task-Based Language Teaching (TBLT 2015) are now accepting proposals that focus on meaningful tasks for language learning and assessment, both inside and outside the classroom.
More information about the conference can be found at www.tblt.org. You can submit your abstracts via www.tblt.org.The deadline for submissions is 10 January 2015 and notification of the review outcome is scheduled for February 2015.
You can subscribe and unsubscribe from this mailing list via www.tblt.org.
Best regards.

Kris Van den Branden
On behalf of the members of the International Consortium on TBLT
Call for papers: SLE 2015, Leiden, September 2-5 2015, deadline: January 15 2015
FIRST CALL FOR PAPERS

48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea

2 5 September 2015

Leiden University Centre for Linguistics (LUCL), Leiden

www.sle2015.eu

www.societaslinguistica.euThe Societas Linguistica Europaea and the University of Leiden invite you to submit abstracts for workshop, poster or general session papers for the next annual meeting.

SLE meetings provide a forum for high-quality linguistic research from all (sub)domains of linguistics. The upcoming edition of the SLE meeting will also host a round table of experts to discuss topics of special linguistic interest. The SLE 2015 round table bears the title ‘Interaction and Linguistic Structure’.


PLENARY SPEAKERS

Marianne Mithun (University of California at Santa Barbara, presidential address)
Marian Klamer (Leiden University)
Ian Roberts (University of Cambridge)

Round Table ‘Interaction and Linguistic Structure’:
Mira Ariel (Tel Aviv University)
Riccardo Fusaroli (Aarhus University)

SUBMISSION GUIDELINES: WORKSHOP PROPOSALS, WORKSHOP PAPERS, GENERAL SESSION PAPERS AND POSTERS

WORKSHOP PROPOSALS. The deadline for the submission of workshop proposals is 25 November 2014. The address for submission is sle(removeme)ugr.es. Notification of acceptance/rejection will be by 15 December 2014. After a workshop proposal has been accepted, the convenors will be requested to invite their participants to submit their full abstracts by 15 January 2015 (see instructions below). These full abstracts will be evaluated individually by the Scientific Committee and the convenors.

Workshop proposals should contain:

(i) a description of the topic, including the research questions to be addressed (max. 1000 words).
(ii) a (provisional) list of workshop participants and their provisional abstracts (max. 300 words per abstract).

Workshop convenors are encouraged to distribute an open call for papers on the LinguistList (announce your CFP as a session of SLE 2015) and other fora in October and November 2014. For an overview of the current workshop proposals see the LinguistList.

Since we want conference participants to be able to attend individual workshop presentations, SLE workshops have to be compatible with the main conference schedule. This means that the format of the workshops must be organized around 30 minute slots (20 min. presentation, 10 min. discussion). Workshops ideally contain 10 or 15 slots (corresponding to 1 or 1.5 days). Each workshop ideally comprises:

1. an introductory paper by the convenor(s) or by a key-note speaker, which summarizes previous research, specifies the approach(es) to be taken and sets the scope of the papers to be presented.
2. eight papers (1 day) or thirteen papers (1.5 day).
3. a slot for a final discussion on the topics covered by the papers, methodological issues and questions for future research.

Further details can be discussed with the SLE Conference Manager.

GENERAL SESSION PAPERS, POSTERS AND WORKSHOP PAPERS. Submission of abstracts opens on 20 October 2014. The deadline for all abstracts is 15 January 2015. Notification of acceptance will be given by 31 March 2015.

Abstracts are submitted via Easychair ( easychair.org/conferences/?conf=sle2015). They should be inserted in the “abstract” box and also uploaded as an attachment (only Word, rtf or .odt formats). If they contain special characters, please also send a PDF version to sle(removeme)ugr.es.
Abstracts should clearly state research questions, approach, method, data and (expected) results. They should not contain the names of the presenters, nor their affiliations or addresses, or any other information that may reveal their authorship. They should not exceed 500 words (excluding references). Only references mentioned in the text may be listed. Abstracts should have the same title as the entry submitted via Easychair. Check the final abstract carefully and note that the version of the abstract you upload will be the version eventually used for the Book of Abstracts.

Layout requirements for abstracts:

• Abstracts must be single-spaced and fully justified. The standard font will be Calibri, size 10.
• The margins will be 2.54 top/bottom and 1.91 left/right (Moderate in MS Word).
• References will have a hanging indent of 1.27 cm.

Whereas general session papers can deal with any topic in linguistics, workshop papers should take into account the topic of the workshop proposal, and are usually pre-selected by the workshop convenors.

SUBMITTING MULTIPLE PAPERS. One person may submit a single-authored abstract, a single-authored abstract and a co-authored one (not as first author), or two co-authored abstracts (only one as first author). Note that keynote papers within workshops count as ordinary papers. Presentations will be maximally 20 minutes, allowing 10 minutes for discussion and room changes.

More information about conference submissions can be found here.


PRESENTING A POSTER

SLE meetings comprise a poster session for both senior and junior researchers. In order to foster interaction, all other sessions will be suspended during the poster session. Posters may remain available during the rest of the conference. The maximum size of the poster is 1.10 m (vertical) x 1 m (horizontal). For more information about how to make a good poster, click here.


REVIEWING PROCEDURE

Workshop proposals contain the names of the workshop convenors and workshop participants and will be evaluated and ranked by the 5 officers of the SLE Scientific Committee.

All abstracts will be reviewed anonymously by three referees. Workshop abstracts receive two evaluations by Scientific Committee members and one by the workshop convenors. Abstracts submitted to the general session and to the poster session will be evaluated by three members of the Scientific Committee. The threshold for acceptance is the same for general session, poster and workshop abstracts. The acceptance of a paper depends on the quality of the abstract.


PRIZE FOR THE BEST PRESENTATION AND THE BEST POSTER

There will be a prize for the best oral presentation by a PhD student, a prize for the best oral presentation by a postdoc and a prize for the best poster (see SLE 2013 and SLE 2014 awards).

For current purposes, PhD-students are students that have not completed their PhD before the conference. Postdocs have completed their PhD not earlier than January 2012. A nominated paper may be co-authored; in that case the nominee will be the first author.

Applicants are invited to mark the option referring to the prize when they register their abstract. On the basis of the ranking of the abstracts, the Scientific Committee will set up an internal shortlist with nominees for the prizes.

Members of the Editorial Board of Folia Linguistica (Historica) and the Scientific Committee will decide who will be awarded the first prize (500 Euros) in each category, as well as the 2nd and 3rd prizes (a three-year SLE membership).


IMPORTANT DATES

25 November 2014: deadline for submission of workshop proposals
15 December 2014: notification of workshop acceptance
15 January 2014: deadline for submission of all abstracts
31 March 2015: notification of paper acceptance
1 April 2015: early bird registration starts
1 June 2015: full fee registration starts
30 June 2015: closing registration date for participants with a paper
15 August 2015: closing registration date for participants without a paper
Please note that unregistered participants will be removed from the conference schedule on 1 July.


REGISTRATION

Registration will open on 1 April 2015. SLE meetings are member-only conferences. That is, all participants with a paper in the program will have to be or become members of the Societas Linguistica Europaea. The early bird conference fee for members is 170 Euros.


SOCIAL PROGRAMME

There will be a reception in the city centre (included in the registration fee), a city walk and a conference dinner. On Saturday afternoon there will be a post-conference excursion. Further information will be given in the second circular.


HOW TO GET TO LEIDEN

Leiden is easily accessible by air, road and train. The city is located in the western part of The Netherlands, between The Hague (the residence of the government and the houses of parliament) and Amsterdam (the capital of the country). Schiphol international airport is between Leiden and Amsterdam, about 20 minutes by car or 17 minutes by train from Leiden Central Station. Trains between The Hague, Leiden and Amsterdam run frequently (at least 4 times per hour). The ride from The Hague takes about 12 minutes, and about 35 minutes from Amsterdam.


SCIENTIFIC COMMITTEE

Chair: Elisabeth Leiss (München)
Members: Werner Abraham (Wien – München), Alexander Adelaar (Melbourne), Karin Aijmer (Gothenburg), Laura Alba-Juez (UNED, Madrid), Azeb Amha (Leiden), Peter Arkadiev (Moscow), Jóhanna Baršdal (Bergen), Valeria A. Belloro (Querétaro, México), Paola Benincą (Padua), Marcella Bertuccelli (Pisa), Kasper Boye (Copenhagen), Ronny Boogaart (Leiden), Anne Carlier (Lille), Michela Cennamo (Naples), Guglielmo Cinque (Venice), Concepción Company Company (UNAM – Mexico), Francisco J. Cortés Rodrķguez (La Laguna), Denis Creissels (Lyon), Mily Crevels (Leiden), Bert Cornillie (Leuven), Marķa Josep Cuenca (Valencia), Hubert Cuyckens (Leuven), Kristin Davidse (Leuven), Stuart Davis (Indiana), Philippe De Brabanter (Paris), Walter De Mulder (Antwerp), Nicole Delbecque (Leuven), Pierpaolo Di Carlo (SUNY – New York), Dagmar Divjak (Sheffield), Lettie Dorst (Leiden), Katarzyna Dziubalska-Ko?aczyk (Pozna?), Andrés Enrique-Arias (Illes Balears), Marion Elenbaas (Leiden), Victoria Escandell-Vidal (UNED, Madrid), Ma?gorzata Fabiszak (Pozna?), Teresa Fanego (Santiago de Compostela), Zygmunt Frajzyngier (Boulder), Antonio Garcķa Gómez (Alcalį), Marķa del Pilar Garcķa Mayo (Basque Country), Francesco Gardani (Vienna), Spike Gildea (Oregon), Alessandra Giorgi (Venice), Marķa de los Įngeles Gómez Gonzįlez (Santiago de Compostela), Francisco Gonzįlvez (Almerķa), Stefan Th. Gries (UCSB), Kleanthes K. Grohmann (Cyprus), Eva Haji?ovį (Prague), Björn Hansen (Regensburg), Martin Hilpert (Neuchātel), Hans Henrich Hock (Illinois, Urbana-Champaign), Elly Ifantidou (Athens), Johannes Kabatek (Zürich), Gunther Kaltenböck (Wien), Petar Kehayov (Tartu), Olga Kepinska (Leiden), Mikhail Kissine (Bruxelles), Seppo Kittilä (Helsinki), Alwin Kloekhorst (Leiden), Martin Kohlberger (Leiden), Björn Köhnlein (Leiden), Lįszló Komlósi (Pécs), Bernd Kortmann (Freiburg), Lķvia Körtvélyessy (Košice), Gitte Kristiansen (Complutense, Madrid), Karen Lahousse (Leuven), Meri Larjavaara (Turku – Åbo), Pierre Larrivée (Caen Basse-Normandie), David Lasagabaster (Vitoria), Marķa Luisa Lecumberri (Vitoria-Gasteiz), Marķa Rosa Lloret (Barcelona), Marķa José López Couso (Santiago de Compostela), Lucķa Loureiro-Porto (Balearic Islands), Andrej Malchukov (Mainz), Francesca Masini (Bologna), Belén Méndez-Naya (Santiago de Compostela), Helle Metslang (Tartu), Amina Mettouchi (Paris), Katarzyna Miechowicz-Mathiasen (Pozna?), Gabriele Miššķkovį (Nitra), Edith Moravcsik (Wisconsin), Henrik Hųeg Müller (Copenhagen), Nicola Munaro (Venice), Pieter Muysken (Nijmegen), Nicole Nau (Pozna?), Jan Nuyts (Antwerp), Miren Lourdes Ońederra (Vitoria-Gasteiz), Paola Pietrandrea (Roma III), José Pinto de Lima (Lisbon), Vladimir Plungjan (Moscow), Cecilia Poletto (Frankfurt), Lola Pons Rodrķguez (Sevilla), Eric Reuland (Utrecht), Nicoletta Romeo (New South Wales), Anna Roussou (Patras), Francisco Ruiz de Mendoza (Logrońo), Cinzia Russi (Austin), Fernando Sįnchez Miret (Salamanca), Andrea Sansņ (Insubria), Stephan Schmid (Zürich), Elena Seoane-Posse (Vigo), Petra Sleeman (Amsterdam), Elena Smirnova (Hannover), John Charles Smith (Oxford), Augusto Soares da Silva (Braga), Mario Squartini (Torino), Dejan Stosic (Artois), Cristina Suįrez-Gómez (Illes Balears), Jarmila Tįrnyikovį (Olomouc), Catherine Travis (Canberra), Salvador Valera (Granada), Dorien Van De Mieroop (Leuven), Johan van der Auwera (Antwerp), Elly Van Gelderen (Arizona), Henk van Riemsdijk (Tilburg), Guido Vanden Wyngaerd (Brussels), Arie Verhagen (Leiden), Jean-Christophe Verstraete (Leuven), Letizia Vezzosi (Perugia), Nigel Vincent (Manchester), Jacqueline Visconti (Genova), Ferdinand von Mengden (Berlin), Sųren Wichmann (EVA – Leipzig), Dominique Willems (Ghent), Alena Witzlack-Makarevich (Zürich), Ruth Wodak (Lancaster), Fernando Zśńiga (Bern).


LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Chair: Arie Verhagen
Members: Azeb Amha, Ronny Boogaart, Mily Crevels, Lettie Dorst, Marion Elenbaas, Olga Kepinska, Alwin Kloekhorst, Martin Kohlberger.


SLE CONFERENCE MANAGEMENT

Treasurer: Dik Bakker (Amsterdam)
Conference Manager: Ana Dķaz-Negrillo (Granada)


CONTACT

SLE 2013 Local Organizing Committee
Anne Rose Haverkamp, Conference Assistant
sle2015(removeme)leiden.edu

SLE Conference Manager
Ana Dķaz-Negrillo
sle(removeme)ugr.es


SLE GROUP ON FACEBOOK
www.facebook.com/groups/Societaslinguistica/
Call for Papers: Redrawing Pragmasemantic Borders (Redraw 2015), University of Groningen, March 19-20 2015, deadline: January 16 2015
Call for Papers
Workshop: Redrawing Pragmasemantic Borders
March 19-20, 2015, Groningen, The Netherlands

Semantics and pragmatics have long recognized multiple meaning types: asserted and entailed meaning, world knowledge and lexically based inferences, presupposition, expressive content, and conversational and conventional implicature. These each get their own separate treatments and/or are thought of as separate ‘dimensions’ of meaning.

There are two main strands of research that question the traditional divisions: accounts that seek more unifying characteristics and accounts that identify exceptional behavior in a subset of a certain meaning type.

UNIFYING PROPOSALS. The first type of research has been pursued by a number of researchers who make a binary distinction between at-issue content (asserted or entailed meaning) and non-at-issue content (e.g. presupposition, expressives) (Simons 2007, Tonhauser et al. 2013), arguing for a major division based on projection properties, relating it to discourse semantic constructs such as questions-under-discussion.

DIVERSIFYING PROPOSALS. The second type of work focuses on identifying differences in what are often treated semantically as uniform classes, often on the basis of corpus or experimental results, e.g. empirical results that show that not all presuppositions behave similarly (e.g. Zeevat 2002; Spenader 2002), or that lexical inferences may have different origins (e.g. Bott & Solstad, 2012).

The aim of the workshop is to discuss how to cut the pragmasemantic pie. More specifically, we solicit submissions dealing with:

-- formal arguments or empirical data that support unifying different information types based on for instance projection properties
-- formal arguments or empirical data suggesting new distinctions
-- work that integrates the analysis of different meaning types with contextual or discourse effects
-- new theoretical approaches to representing and integrating different types of information (e.g. multi-dimensional semantics)

INVITED SPEAKERS:

-- Craige Roberts (Ohio State University, currently Central European University, Budapest)
-- Judith Tonhauser (Ohio State University, currently ZAS, Berlin)
-- Hans-Martin Gärtner (Hungarian Academy of Sciences, Budapest).

SUBMISSION
We invite submissions of anonymous two-page abstracts (including references etc.) for talks of 25 minutes plus 10 minutes discussion, via Easychair:

LOCATION:
University of Groningen, The Netherlands

DATES
-- Workshop: Thu, March 19, 2015 -- Fri, March 20th, 2015
-- Deadline for abstract submission:Fri, January 16th, 2015
-- Notification: Fri, January 30, 2015

ORGANIZATION
-- Jennifer Spenader: j.spenader(removeme)ai.rug.nl
-- Emar Maier: emar.maier(removeme)gmail.com

WEBSITE
sites.google.com/site/redraw2015
CFP: International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech (ISBMS) 2015, Greece, September 7-10 2015, deadline: February 1 2015
Welcome to ISMBS 2015!

The International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2015 will host original research on the acquisition and use of first language, second language, bilingual, and dialectal speech, child and adult, normal and disordered. The Symposium encourages a multidisciplinary exchange of ideas across phonology, phonetics, psycholinguistics, clinical phonetics, speech pathology, acoustics, neurolinguistics, and the application of new technologies. Theoretical, experimental, observational, and computational contributions are welcome.

The symposium will be held at the Great Arsenali Conference Center, located in the old Venetian harbor of Chania [xa'?a] on the island of Crete, Greece.

Plenary Speakers

Martin J. Ball, Linköping University
Katarzyna Dziubalska-Ko?aczyk, Adam Mickiewicz University
Steven Gillis, University of Antwerp
Margaret Kehoe-Winkler, University of Geneva
Ineke Mennen, Bangor University
Mehmet Yava?, Florida International University

Important Dates

Abstract submission deadline: 10 February 2015
Date of notification: by 10 March 2015

Please see www.ismbs.eu for more information.
Extra
Book 'Pronunciation Matters: Accent of English in the Netherlands and Elsewhere', Rias van den Doel (UU) and Laura Rupp (VU)
Pronunciation raises many questions. Since learners of English are exposed to a bewildering variety of native and non-native Englishes, they are challenged to reflect on the importance of accent – both in their own English and in that of others. New developments in teaching, and the introduction of common European standards, have also prompted teachers to incorporate pronunciation training into their curricula.

In this collection, contributors discuss the most recent research on pronunciation issues to provide insight into matters of teaching, testing and the wider communicative context, ranging from Business English as a Lingua Franca to English communication between the Dutch and the Chinese.

Rias van den Doel works at Utrecht University. His teaching and research interests include pronunciation training, intercultural communication and World Englishes.

Laura Rupp works at Vrije Universiteit Amsterdam. Her research and teaching are focused on pronunciation training and Global English.

Please see the following link: vuuniversitypress.com/
NEW JOURNAL in 2015: JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLINGUISTICS
NEW JOURNAL in 2015
JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLINGUISTICS
Edited by Anita Auer, Catharina Peersman, Gijsbert Rutten, Rik Vosters
Published by De Gruyter Mouton
Website www.degruyter.com/view/j/jhsl

The Journal of Historical Sociolinguistics (JHSL) is a double-blind peer- reviewed forum for research into the social history of language. We welcome original contributions (both linguistic and interdisciplinary) from young and established scholars alike on aspects of language and society in the past including (but not limited to) the social embedding of language variation and change, issues of language contact and conflict, historical multilingualism, the social stratification of writing skills, the development of language norms and the impact of language ideologies. JHSL also publishes book reviews of recent work in th ese domains. Both the managing editorial team and the editorial board are members of the Historical Sociolinguistics Network.
JHSL is currently accepting submissions. Manuscripts should be submitted to Managing Editor Gijsbert Rutten at jhsl(removeme)degruyter.com.
Editors-in-Chief
Anita Auer, Université de Lausanne, Switzerland; Catharina Peersman, Sheffield University, UK; Gijsbert Rutten [Managing Editor], University of Leiden, The Netherlands; Rik Vosters, Vrije Universiteit Brussel, Belgium
Review Editor
Simon Pickl, Universität Salzburg, Austria
Founding Editor
Wim Vandenbussche, Vrije Universiteit Brussel, Belgium
Editorial Board
Jeroen Darquennes (Université de Namur, Belgium)
Stephan Elspaß (Universität Salzburg, Austria)
Susan Fitzmaurice (University of Sheffield, UK)
Kristine Horner (University of Sheffield, UK)
Brian D. Joseph (Ohio State University, USA)
Nils Langer (University of Bristol, UK)
Martyn Lyons (University of New South Wales, Australia)
France Martineau (Université d'Ottawa, Canada)
Terttu Nevalainen (University of Helsinki, Finland)
Joachim Scharloth (Technische Universität Dresden, Germany)
Hiroyuki Takada (University of Tokyo, Japan)
José del Valle (City University of New York, USA)
Laura Wright (University of Cambridge, UK)