November 27th, 2015

LOT Announcements / events
LOT Winter School 2016, University of Tilburg, January 11-22 2016, deadline registration: December 6, 2015
PLEASE NOTE:
Registration closes on December 6. RM1 courses that are not full at that time will be open for registration by all students interested from December 7 to December 13. RM2 and PhD students can fill out a new registration form with a different course selection.

For RM2 and Phd students who have signed up for a RM1 course:
Please check the website regularly! If you see that the RM1 course you have registered for is full, you cannot be placed for this course. You can fill out a new registration form with a different course selection.

For the schedule and more information please see: www.lotschool.nl/files/schools/2016_Winterschool_Tilburg/index.php
DE GROTE TAALDAG, Utrecht, 6 februari 2016
(for English please scroll down)

DE GROTE TAALDAG
De volgende Grote Taaldag – een gezamenlijk initiatief van de AVT, Anéla en LOT – wordt gehouden op zaterdag 6 februari 2016. De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag en de ANéLA TTiN (Toegepaste-Taalkunde-in-Nederland)-dag. De Grote Taaldag vindt plaats op Drift 21 en 25 in Utrecht. Onderdeel van deze dag is ook het jaarlijkse Taalgala, waar onder meer de AVT/Anéla Dissertatieprijs uitgereikt wordt.

Aanmelding
De kosten voor de gehele dag bedragen €15 voor senior AVT/Anéla-leden en €12,50 voor junior AVT/Anéla-leden (promovendi, studenten en werkzoekende taalkundigen). Hierbij inbegrepen zijn een lunch, koffie en thee, en een afsluitende borrel. In verband met de catering wordt u verzocht zich uiterlijk 15 januari 2016 aan te melden (via de website van de AVT: www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt) en vóór deze datum het inschrijfgeld over te maken (zie hiervoor de gegevens op het online inschrijfformulier). Op de dag zelf kunt u alleen betalen via automatische incasso.

Abstract indienen
Ieder AVT- of Anéla-lid dat op de GTD een lezing wil geven, kan uiterlijk 6 december 2015 een samenvatting van maximaal 170 woorden indienen via de website van de AVT ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Als u van plan of bereid bent uw lezing in het Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse. U mag maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur). De lezingen duren 20 minuten, gevolgd door een vragensessie van 5 minuten.
Let op: abstracts worden alleen in behandeling genomen als de sprekers zich vóór 6 december ook hebben aangemeld en de bijdrage hebben betaald.

Als u geen bevestiging van ontvangst van uw samenvatting ontvangt, verdient het aanbeveling contact op te nemen met Marion Elenbaas (M.B.Elenbaas(removeme)hum.leidenuniv.nl). Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen de laatst ontvangen abstracts opgenomen worden als ‘alternates’.
Het programmaboekje (inclusief samenvattingen) zal in januari verschijnen op de website: www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. Ook wordt het boekje per e-mail naar alle AVT- en Anéla-leden gestuurd.

Publicaties
AVT-leden kunnen na de Grote Taaldag een schriftelijke versie van hun lezing indienen voor Linguistics in the Netherlands, een internationaal gelezen en peer-reviewde reeks die sinds 1991 door John Benjamins wordt gepubliceerd ( benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). Linguistics in the Netherlands heeft een kort publicatietraject: de LIN-bundel verschijnt niet langer dan een half jaar na afronding van de reviewprocedure. Een nieuw voordeel is dat iedere LIN-bundel twee jaar na verschijning ‘open access’ toegankelijk is via de website van Benjamins.
Anéla-leden kunnen een geschreven versie van hun lezing indienen voor The Dutch Journal of Applied Linguistics.

We kijken er naar uit u op 6 februari in Utrecht te zien!

THE GROTE TAALDAG
The next Grote Taaldag, co-organised by AVT, LOT and Anéla, will be held on Saturday 6 February 2016. The Grote Taaldag combines the AVT TIN-dag (Linguistics-in-the-Netherlands day) and the Anéla TTiN-dag (Applied-Linguistics-in-the-Netherlands day). The Grote Taaldag will take place in Utrecht, at Drift 21 and 25. The Grote Taaldag also hosts the annual Taalgala, where the AVT/Anéla Dissertation Prize is awarded.

Registration
The registration fee is €15 for senior AVT/Anéla members and €12,50 for junior AVT/Anéla members (PhD students, MA students and unaffiliated linguists). The fee includes lunch, coffee and tea, and drinks afterwards. You are kindly requested to register and pay the conference fee by bank transfer by 15 January 2016 at the latest. For registration, please go to the AVT website ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt); payment details are mentioned on the registration form. Onsite payment is only possible through direct debit (no cash payments).

Abstract submission
All AVT and Anéla members are invited to submit an abstract for the Grote Taaldag 2016. Abstracts should be submitted no later than 6 December 2015. They should not exceed 170 words, and should be submitted through the AVT website ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Members can submit no more than 2 abstracts (1 as first author, 1 as co-author). Talks last 20 minutes, plus 5 minutes for questions.
Important note: abstracts will only be considered by the committee if the speakers also register and pay the conference fee by 6 December 2015.

You should receive an automatic confirmation of your submission. If not, please contact Marion Elenbaas (M.B.Elenbaas(removeme)hum.leidenuniv.nl). The available slots in the programme will be filled on a first-come-first-served basis.
The programme will be finalised in January, when it will appear on the following website: www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. A programme booklet will also be sent to all AVT and Anéla members by e-mail.

Publications
Following the GTD-dag, AVT members are invited to submit a written version of their talk to Linguistics in the Netherlands, an internationally renowned and peer-reviewed journal published by John Benjamins ( benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). An attractive aspect of Linguistics in the Netherlands is its speed of publication: the journal appears at most six months after notification of acceptance. A new advantage is that every volume of Linguistics in the Netherlands will become available via open access two years after publication.

Anéla members can submit a written version of their talk for publication in The Dutch Journal of Applied Linguistics.

We are looking forward to seeing you in Utrecht on 6 February!
Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen
Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: bit.ly/1HM9brF

Actueel:

Jongleren met Franse klanken
bit.ly/1HMamaz
Vandaag is de Dag van de Franse Taal. Speciaal voor de gelegenheid liet onze taalredacteur zich in de collegebanken onderdompelen in het Frans. Universitair docent Jenny Doetjes gaat tijdens dit college in op de klankstructuur van het Frans. Welke klanken kunnen we onderscheiden en hoe gedragen die zich in de context van het woord?

Vrouwen leren tweede taal makkelijker dan mannen
bit.ly/1QlIjGZ
Elk jaar leggen een paar duizend immigranten het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) af. Uit de uitslagen van ruim 27000 examinanten tussen 1995 en 2004 blijkt dat vrouwen gemiddeld beter zijn in het leren van een tweede taal dan mannen. Nijmeegse onderzoekers zoeken de oorzaak hiervan in genetische aanleg.

Ben je gewend aan een accent?
bit.ly/1OIbaoI
Welke accenten hoor je in Nederland? En wat is hun imago? Een nieuwe app, vanaf december te downloaden, gaat deze vragen beantwoorden. De app is ontwikkeld door de NTR en taalwetenschappers uit Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Niet eerder werd de diversiteit van het Nederlands op zo’n grote schaal onderzocht.
Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
Syntax Interface lecture, Utrecht University, November 30, 2015
Dear all,

This is to inform you that our next Syntax Interface lecture takes place Monday, 30/11/2015. Our speaker will be Jan-Wouter Zwart (University of Groningen) and the title of his talk is: ‘Periphrastic tense and the nature of verb movement’. The talk starts at 15:30 and takes place at Utrecht University, Janskerkhof 13, room 0.06 (Stijlkamer).

For abstract, upcoming talks and details about the platform, please visit syntaxif.wp.hum.uu.nl/

We are looking forward to seeing you all Monday afternoon!

On behalf of the organization,
Myrthe Bergstra
ACLC lezing, University of Amsterdam, December 4, 2015
Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, zaal 560

December 4 2015, 15.15-16.30 uur
Prof. dr. Anastasia Giannakidou, department of Linguistics, University of Chicago
presents
Exhaustive and non-exhaustive polarity items
The abstract can be found on the ACLC website: aclc.uva.nl/news-and-events/events/events/events/content-2/folder-2/lectures/2015/12/4-aclc-seminar-prof.-dr.-giannakidou-member-doctorate-committee-lin.html

The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday.
After the lectures drinks are served at the Opleiding Taalwetenschap, Spuistraat 210, third floor.
For more information: aclc-fgw(removeme)uva.nl, tel. 020-5252543
GLOW colloquium, Göttingen, Germany, April 5-8 2016
The 39th GLOW colloquium will take place on April 5th - 8th, 2016 in Göttingen, Germany.

www.uni-goettingen.de/en/glow-2016---39th-generative-linguistics-in-the-old-world/510338.html
Workshops / Conferences / Symposia
Symposium 'Vertel Vaardig! Stimulering, diagnostiek, behandeling', Amsterdam, 28 november 2015
Het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten (WAP) en de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) organiseren in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam het symposium:

Vertel Vaardig! Stimulering, diagnostiek, behandeling

Zaterdag 28 november 2015, OBA, Amsterdam

Een dag met plenaire lezingen, workshops en (poster)presentaties voor en door professionals uit de wetenschap, het onderwijs en de klinische praktijk.

Voor meer informatie en inschrijving: www.hetwap.nl/symposium2015
Morphology Days 2015, University of Leuven, December 17-18 2015
On the 17th and 18th of December, the University of Leuven will host the Morphology Days of 2015. Harald Baayen and Hagit Borer will act as plenary speakers.
Apart from regular talks on all aspects of morphology, the Morphology Days will also feature two interactive workshops on ELAN, the program for linguistic annotation and analysis, and Fluid Construction Grammar, a fully implemented formalism for grammar description. These workshops will be led by the developers themselves: Hans Sloetjes for ELAN and Katrien Beuls and Paul Van Eecke for Fluid Construction Grammar.

For details on the program and how to register, see www.arts.kuleuven.be/ling/morphologydays2015/

We hope to see you there,

The organizing committee
Freek Van de Velde, Stef Spronck, Lobke Aelbrecht, Anne Breitbarth, Dirk Pijpops
Conference on English Language Teaching, Literature, Translation and Linguistics, PAH Institute, Ahwaz, Iran, February 4-5 2016
The Second National Interdisciplinary Conference on Current Issues of English Language Teaching and Learning, Literature, Translation and Linguistics
PAH Institute, Ahwaz, Iran
4-5 February, 2016

CALL FOR PAPERS
The Second National Interdisciplinary Conference on Current Issues of English Language Teaching and Learning, Literature, Translation and Linguistics will be held at PAH Institute, Ahwaz, Iran, 4-5 February 2016. We invite proposals for oral/poster presentations addressing any issue of the following themes:

Theme 1: English Language Teaching and Learning
Theme 2: English Literature
Theme 3: English Translation
Theme 4: Linguistics

CONFERENCE SUBMISSION DEADLINE
We welcome the submission of proposals to the conference by 30 November 2015.


For more information and to submit a proposal visit: WWW.ELTL.IR

Please forward this announcement to your colleagues and students who may be interested.

Enquiries: info(removeme)pahi.ir

Web address: www.eltl.ir
Workshop 'Linguistic Variation in the Interaction between Internal and External Syntax', Utrecht University, Utrecht, February 8-9 2016
Linguistic Variation in the Interaction between Internal and External Syntax

Organizing institute
NWO-project, The uniformity of linguistic variation, Utrecht University, UiL-OTS, The Netherlands.

Organizers
Heidi Klockmann, Franca Wesseling and Marjo van Koppen

Place of the workshop
Utrecht University, Utrecht, The Netherlands

Date
February 8th and 9th, 2016

Goal of the workshop
The aim of this workshop is to look at linguistic variation from the perspective of the interaction between the internal and external syntax of XPs. In particular, how are syntactic mechanisms (e.g. case assignment, agree, EPP movement, etc.) and the distribution of linguistic items in the syntactic tree influenced by the internal structure of such lexical/grammatical items? And, what type of variation do we find in this domain?

A lot of linguistic research in the past years has focused on the internal structure of functional and lexical items. Distributed Morphology (Halle & Marantz 1993) started a movement in which it was assumed that syntax does not operate on opaque lexical items, but rather on feature bundles. Since then, research has been focused on questions concerning the exact featural make-up of a functional or lexical item, for instance in the work by Borer (2005). This attention to the internal structure of items also plays an important role in the Nano-Syntactic framework (Starke 2011), where a driving goal is to identify the pieces of structure involved in syncretisms within languages and variation in these syncretisms between languages. What we would like to explore in this workshop is how these very precise assumptions about the internal syntax of functional and lexical items affects the syntax of the external environment, including the distribution of such items. So, for instance, one can ask how the internal make-up of pronouns, numerals or compounds interacts with case and agreement, or how the internal structure of verbs interacts with their positioning in the syntactic tree. To what degree is the distribution or syntactic behavior of some element derivable from its internal syntax?

We want to combine this approach with a variation perspective, since the featural make-up of elements has also played an important role in the variation debate. For instance, Kayne (2005) argues that variation should be reduced to already variant properties of human language, namely the featural structure of (functional) items. Cinque (1999) shows that there is a universal hierarchy of adverbs. He argues that the language system has a universal ordering of functional projections hosting these adverbs. Languages may differ, however, in whether they employ all these projections or not and whether or not there is movement of elements through these projections. As also shown by Gianollo et al. (2008), these points of variation can be attributed to the feature specification of functional elements. For instance, whether or not there is movement to a certain functional head is related to the presence of an EPP-feature on it.

It is clear that the question on the interaction between internal and external syntax raised above is highly relevant for furthering our understanding of variation. If, as Kayne, Cinque, and others suggest, the locus of variation is contained in the featural specifications of elements (and not in operations like Merge, Move, Agree), then we expect that variation in the internal structure or featural make-up should have predictable and identifiable effects in the external syntax, both with regards to the output of syntactic processes and the possible distributions of such XPs. Studying the interaction effects provides us with a window into the range of options of, as well as the limitations on, variation in this domain.

We invite papers on questions relating to the interaction between the internal and external syntax, in particular focusing on the cross-linguistic/cross-dialectal and diachronic variation in this domain.

Halle, M. & A. Marantz (1993). ‘Distributed Morphology and the Pieces of Inflection’. In: The View from Building 20, eds. K. Hale & S.J. Keyser. Cambridge: MIT Press, 111-176.
Kayne, R. (2005). ‘Some notes on comparative syntax with special reference to English and French’. In: G. Cinque & R. Kayne, The Oxford handbook of comparative syntax. Oxford: Oxford University Press, 3-69.
Borer, H. (2005). In Name Only. Structuring Sense. Volume I, Oxford: Oxford University Press.
Gianollo, C., C. Guardiano, & G. Longobardi (2008). ‘Three fundamental issues in parametric linguistics’. In: The limits of syntactic variation, ed. T. Biberauer. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 109-142.
Cinque, G. (1999). Adverbs and functional heads: A cross-linguistic perspective. Oxford: Oxford University Press.
Starke, M. (2011). Towards elegant parameters: Language variation reduces to the size of lexically stored trees. lingbuzz/001183.

Invited speakers
Roberta D'Alessandro (Leiden University, Netherlands)
Michelle Sheehan (Anglia Ruskin University, UK)
Martina Wiltschko (University of British Columbia, Canada)


Abstract submission
Submissions are limited to one individual and one joint abstract per author. Abstracts should be anonymous, no more than 2 pages long, with 12-point font and 1-inch margins, and should be submitted electronically in PDF. The subject line of the e-mail message should read “abstract” and the body of the message should contain the following information:

• Title of the paper
• Name(s) of the author(s)
• Affiliation(s)
• E-mail address(es)

Submissions should be sent to: h.e.klockmann(removeme)uu.nl

Deadline for submission: November 23rd, 2015
Notification of acceptance: December 7th, 2015

More information
For more information you can also make use of this e-mail address. Furthermore, you can look at the workshop website:

www.linguisticvariation.com/events/
Masterclass 'Language variation in action', KNAW Amsterdam, February 16, 2016
On Tuesday February 16, 2016, a masterclass on the topic 'Language variation in action' will be organized at the KNAW (Amsterdam). Everyone interested is cordially invited to attend the morning session, with lectures by Giuseppe Longobardi (York), Heike Wiese (Potsdam) and Artemis Alexiadou (Berlin). The afternoon session is reserved for advanced (second year) Research Master students and PhD students. They will get the opportunity to present a poster during the lunch session, and join research discussion groups with the morning speakers. Please sign up by January 15 at the latest. For more information on the programme and registration, contact the organizers (Ans van Kemenade, Nijmegen and Henriëtte de Swart, Utrecht), or check the website:

knaw.nl/nl/actueel/agenda/language-variation-in-action
Buchanan Masterclass (Esperanto), University of Liverpool, UK, March 18 2016
The Buchanan Masterclass is a series of high-level seminars aimed at both Esperanto and non-Esperanto speakers. University students and members of the general public who have an interest in learning the basics of Esperanto, or in finding out more about Esperanto literature and culture, are especially welcome.

Programme: three study strands will run in parallel. The programme allows participants the flexibility to mix and match sessions and choose according to preference and interest.
Esperanto literature: this is aimed principally at speakers of English; no knowledge of Esperanto is required. The sessions will be conducted in English, and all materials provided. Dr Paul Gubbins will lead discussions based on translated texts of prose, drama and poetry written originally in Esperanto. Writings include translations by the language’s creator, Ludoviko Lazaro Zamenhof, and works by leading Esperanto writers; a rich source of information on culture, social history, language and literature.
Professor Wim Jansen will lead four sessions on ticklish aspects of Esperanto grammar. These sessions will be in English, and are meant to be complementary to what is achieved in an elementary beginner’s course. The topics to be discussed are thematically arranged around a number of literary texts to show how the grammar works in practice. They cover the definition of words and word components, derivation and compounding from a functionalist point of view, and the question of why Esperanto’s proclaimed ease of learning seems to be restricted to the ease of speaking, but is never investigated by testing the ease of hearing (understanding, interpreting). A basic knowledge of Esperanto is required.
Learning Esperanto: for beginners and post-beginners. Sessions will be taught by Anna Löwenstein, a member of the Academy of Esperanto, and an author of two historical novels. The course will be tailored to the needs of the participants, and is suitable both for absolute beginners, and for those who have learnt some Esperanto but have little experience in speaking the language. Participants will study the basics of Esperanto. The course is designed to accompany the book Esperanto by Direct Method, and will be largely conversational, accompanied by illustrative presentations. Formal grammar will also be covered.
Esperanto culture: for experienced speakers of Esperanto. Professor Duncan Charters and Professor Renato Corsetti will each lead four study sessions exploring Esperanto life and culture.
Prof Duncan Charters (in Esperanto)
• La traduko de Donki?oto kaj la “hispana skolo” de originalaj verkistoj en Esperanto
• La evoluo de la instruado de Esperanto
• Nova aliro al Esperanta gramatiko la? pedagogie aplikata lingvistiko
• La instruado de kulturo: kio plej gravas por Esperanto?
Prof Renato Corsetti (in Esperanto)
• ?u vere ekzistas kulturo de Esperanto kaj esperantistoj?
? Kion komunan havas ?ina esperantisto kaj itala esperantisto?
• ?u eblas paroli Esperanton kiel Esperanto-denaskulo?
? Malsamecoj inter lernantoj de Esperanto kiel unua lingvo kaj kiel dua lingvo.
• ?u eblas paroli Esperanton kiel ruso?
? Normo kaj malnormetoj en la Esperanto-parolado tra la mondo.
• Ni estas samideanoj, sed ni havas tute malsamajn ideojn.
? Pensofluoj en la Esperanto-movado

In addition, Professor Charters will present two early-evening lectures which will be of particular interest to students of Spanish and Catalan: “Issues in translation: Cervantes and Lorca in English and Esperanto” and “How Catalan Esperantists kept Catalan literature alive outside Spain in the post-Civil War period”.

All participants should formally register for the course using the university online shop link: espinfo.org/book-masterclass; at the same time, please pay the attendance fee (£20 non-students; £10 students). Please note that this fee is not repayable. The fee includes a sandwich lunch on Wednesday and Thursday, and refreshments (tea / coffee / biscuits) Wednesday, Thursday, and Friday.

Financial support: some financial support is available for (1) young people aged between 18 and 25 and
(2) university students: sufficient to pay travel costs, the attendance fee, and accommodation costs in a modest hotel or bed and breakfast. Please note that the number of support grants is limited – participants are strongly advised to make an early application.

1. If you are aged between 18 and 25 years old please apply to the Norwich Jubilee Esperanto Foundation (NoJEF) which is offering a number of special grants for this event (nojef.org/grants/travel-grants). There are twenty awards available, 10 in each category
• if you live in the the UK: maximum £100
• if you live elsewhere in Europe: maximum £200
Please note that you do not have to be a student in a university in order to receive an award from NoJEF, but you must be between 18 and 25 years of age when you apply.
How to proceed: write to Tim Owen (tim.owen(removeme)esperanto.org.uk) and ask for details.

2. University students please apply to the John Buchanan fund. This is regulated by the University of Liverpool. 12 awards are available, 4 for students studying in a British university, 8 for students at universities elsewhere in Europe (not British universities). Write to: Angela.Tellier(removeme)liverpool.ac.uk
• students in British universities are eligible for a maximum award of £100
• university students studying elsewhere in Europe (not at a British university) are eligible for a maximum award of £200
Please note that you must be a university student to be eligible to apply to the John Buchanan fund If you are aged between 18 and 25 please apply to NoJEF (1) in the first instance


How to proceed: write to Angela Tellier (Angela.Tellier(removeme)liverpool.ac.uk). Please include the name and address of the university where you are studying, and the name and contact details of a supervisor / tutor who is able / ready to confirm your level of Esperanto / your interest in Esperanto.

En 1930 Dr John Buchanan bequeathed £4,000 to the University of Liverpool to set up a lectureship for the teaching and promotion of Esperanto. In 2014, the University in partnership with EAB, continued the 85-year tradition and organised the first 3-day masterclass at the Foresight Centre, one of the University’s prestigious conference centres. A university-level book on Esperanto is in preparation, based on material from the 2014 and 2016 masterclasses.

Further information: www.espinfo.org/masterclass-liverpool
1st Conference on Artificial Intelligence and Theorem Proving (AITP 2016), Obergurgl, Austria, April 3-6 2016
CALL FOR CONTRIBUTIONS

1st Conference on Artificial Intelligence and Theorem Proving,
AITP 2016
April 3-6, 2016, Obergurgl, Austria

aitp-conference.org

Deadline: December 12, 2015
easychair.org/conferences/?conf=aitp2016

Background

Large-scale semantic processing and strong computer assistance of mathematics and science is our inevitable future. New combinations of AI and reasoning methods and tools deployed over large mathematical and scientific corpora will be instrumental to this task. The AITP conference is the forum for discussing how to get there as soon as possible, and the force driving the progress towards that.


Topics

- AI and big-data methods in theorem proving and mathematics.
- Collaboration between automated and interactive theorem proving.
- Common-sense reasoning and reasoning in science.
- Alignment and joint processing of formal, semi-formal, and informal
libraries.
- Methods for large-scale computer understanding of mathematics and
science.
- Combinations of linguistic/learning-based and semantic/reasoning methods.


Sessions and Speakers

There will be three focused sessions on AI for ATP, ITP and mathematics, a
(tutorial) session on modern AI and big-data methods, and several sessions with contributed talks. The focused sessions will be based on invited talks and discussion oriented.

- AI and large-theory ATP/ITP.
Confirmed speakers: Thomas C. Hales
- AI and internal guidance of ATP.
Confirmed speakers: Robert Veroff, Stephan Schulz
- AI and automated understanding of informal and semi-formal mathematics.
Confirmed speakers: Noriko Arai, Deyan Ginev, Takuya Matsuzaki,
Jiri Vyskocil
- Modern AI and big-data methods (tutorials/connections to ATP/ITP/math).
Confirmed speakers: Sean Holden, Christian Szegedy


Contributed talks

We solicit contributed talks. Selection of those will be based on extended abstracts/short papers of 2 pages formatted with easychair.cls.
Submission is via EasyChair ( easychair.org/conferences/?conf=aitp2016)
by 12 December 2015. The authors will be notified of acceptance/rejection by 23 December 2015.

Camera-ready versions of the accepted contributions, due by 1 February 2016, will be published in an informal book of abstracts for distribution at the conference.


Post-proceedings

We will publish post-proceedings in an open-access series of conference proceedings, such as LIPIcs, JMLR, or EPiC. Submission to that volume will be open for everyone. Tentative submission deadline:
May 2016.


Programme committee

Marcos Cramer (Universiy of Luxembourg)
Thomas C. Hales (co-chair) (University of Pittsburgh)
Tom Heskes (Radboud University Nijmegen)
Sean Holden (University of Cambridge)
Cezary Kaliszyk (co-chair) (University of Innsbruck)
Ramana Kumar (University of Cambridge)
John Lafferty (University of Chicago)
Lawrence Paulson (University of Cambridge)
Stephan Schulz (co-chair) (DHBW Stuttgart)
Geoff Sutcliffe (University of Miami)
Josef Urban (co-chair) (Czech Technical University in Prague)


Location and Price

The conference will take place from April 3 to April 6 in the stunning scenery of the Tyrolean Alps in the Obergurgl Conference Center
( www.uz-obergurgl.at/) of the University of Innsbruck. Obergurgl is a picturesque village located at an altitude of 2000m, a 1-hour drive from Innsbruck. It offers a variety of winter-sport activities such as skiing, snowshoeing and hiking at this time of the year. The total price for accommodation, food and registration for the four days will be around
500 EUR.

Organizers

Cezary Kaliszyk and Josef Urban
37th TABU-dag, University of Groningen, June 3 2016
For more information, please see: www.let.rug.nl/tabudag/
ISLE/ACLC Summer School "Methods in English Linguistics", University of Amsterdam, June 13-16 2016
Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting_CIDSM11, Vienna, July 4-6 2016
Dear Colleagues,
(per la versione in italiano, si veda sotto)

We are happy to announce that the 11th Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting will take place at the Department of Romance Studies of the University of Vienna on 04–06 July 2016. The meeting aims to bring together dialectologists working on any aspect of the syntax and/or morphology of the dialects of Italy (including non-Romance varieties) and encourages all approaches – whether synchronic or diachronic, descriptive or theoretical (all frameworks) – to the regional languages and dialects spoken throughout Italy. This year CIDSM will feature a thematic session on the High German dialects spoken in Italy.

The invited speakers of CIDSM11 are:
– Patrizia Cordin, Università di Trento
– Hans Goebl, Universität Salzburg
– Rosanna Sornicola, Università di Napoli Federico II and for the thematic session:
– Alessandra Tomaselli, Università di Verona


Call for Papers

Abstracts on any aspect of the syntax and/or morphology of the dialects of Italy (including non-Romance varieties) will be considered for presentation. There will also be a poster session. During the abstract submission procedure, please indicate (through the Abstract Classification drop-down menu), whether you prefer to submit your abstract for presentation or for the poster session only, or if you would rather like it to be considered for both. If your abstract is intended for the special thematic session, please select the relevant option.

Abstracts are invited for 20-minute talks (plus 10 for questions) or for posters. Submissions are limited to 1 individual and 1 joint abstract per author, or 2 joint abstracts per author. The abstract should include the title, but not the author’s name(s). Abstracts should be no longer than two pages in length (including examples and references), in 12-point font size.

The conference languages are English and Italian (English only for the thematic session).

Deadline
Abstracts must be submitted no later than 5 February 2016.
Speakers will be notified of the results of their abstract review by 6 March 2016.

Abstract submission
Authors are asked to submit their abstracts via EasyAbstracts< linguistlist.org/confservices/EasyAbs/customabssub.cfm?emeetingid=6102JA4458BE6258406050441>: linguistlist.org/easyabs/CIDSM2016

If you are unable to upload your abstract on EasyAbstracts, please send it as an email attachment to the conference organizers.

Further information will be provided in due course on the conference website: cidsm2016.univie.ac.at/en/home/


Organizing Committee:
Silvio Cruschina
Anna Kocher
Eva-Maria Remberger

Consultant for the thematic session:
Prof. Alexandra Lenz (Department of German Studies, University of Vienna)


CIDSM Steering Committee:
Roberta D’Alessandro (Universiteit Leiden) Adam Ledgeway (University of Cambridge)


*********************************

Care colleghe, cari colleghi,

Siamo lieti di annunciare che il Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting XI sarà ospitato dal Dipartimento di Romanistica dell’Università di Vienna dal 4 al 6 luglio 2016. L’obiettivo di questo convegno è di offrire una piattaforma di discussione e scambio tra i dialettologi che lavorano sulla sintassi e/o morfologia dei dialetti d’Italia (comprese le varietà non romanze) e di incoraggiare tutti gli approcci – sia sincronici che diacronici, sia descrittivi che teorici e formali – alle lingue regionali e ai dialetti d’Italia. Quest’anno il CIDSM includerà una sessione tematica sui dialetti alto-tedeschi parlati in Italia.

I relatori invitati del CIDSM11 sono:
– Patrizia Cordin, Università di Trento
– Hans Goebl, Universität Salzburg
– Rosanna Sornicola, Università di Napoli Federico II e per la sessione tematica:
– Alessandra Tomaselli, Università di VeronaPrima circolare

Si invitano proposte di relazioni, sotto forma di riassunto anonimo, su ogni aspetto della sintassi e/o delle morfologia dei dialetti d’Italia. È prevista anche una sessione dedicata ai poster. Durante la procedura per l’invio, sarà possibile specificare se si desidera presentare un riassunto per una relazione o per la sessione dei poster, o se invece si vuole essere considerati per entrambi. Sarà possibile anche indicare se il riassunto è indirizzato alla sessione tematica speciale.

Le presentazioni avranno una durata di 20 minuti (più 10 minuti per le domande). Ciascun autore può presentare al massimo due riassunti: uno come autore unico e l’altro in collaborazione, oppure due riassunti in collaborazione. Il riassunto deve includere il titolo, ma non il nome dell’autore/i nomi degli autori. I riassunti dovranno avere una lunghezza massima di due pagine, inclusi esempi e riferimenti bibliografici, con carattere 12.

Le lingue ufficiali del convegno sono inglese e italiano (solo l’inglese per la sessione tematica).

Scadenza
I riassunti dovranno essere inviati entro e non oltre il 5 febbraio 2016.
La decisione sulla selezione verrà notificata entro il 6 marzo 2016.

Invio dei riassunti
I riassunti vanno inviati in forma anonima attraverso EasyAbstracts.
linguistlist.org/easyabs/CIDSM2016

In caso di problemi con l’invio attraverso EasyAbstracts, potete inviare il riassunto agli organizzatori del convegno per email, come allegato.

Ulteriori informazioni saranno rese disponibili sul sito web del convegno:
cidsm2016.univie.ac.at/


Comitato organizzatore
Silvio Cruschina
Anna Kocher
Eva-Maria Remberger

Consulente per la sessione tematica:
Prof. Alexandra Lenz (Dipartimento di Germanistica, Università di Vienna)


Comitato direttivo del CIDSM
Roberta D’Alessandro (Universiteit Leiden) Adam Ledgeway (University of Cambridge)
Lexicom 2016, Vienna, Austria, July 11-15 2015
Lexicom 2016 (Vienna, Austria)

Workshop in Lexicography, Corpus Linguistics and Lexical Computing
Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria, July 11th-15th 2015

Lexicom is a five-day intensive workshop created by the Lexicography MasterClass. Seminars on theoretical issues alternate with hands-on work using a range of corpus-analysis and other software tools. Working in small groups or individually, you will learn how to develop dictionaries and other lexical resources, from the creation and annotation of corpora to the planning, design and writing of lexical entries. This is the workshop's sixteenth year and we now have over 400 graduates, from all parts of the world: reviews of previous events can be found here.
It will be led by Michael Rundell, Miloš Jakubí?ek and Vojt?ch Ková?

In 2016, there will be two Lexicom workshops: one in Europe and one in the US. For details of both events, and registration, go to www.lexmasterclass.com/

Milos Jakubicek
CEO, Lexical Computing
Brighton, UK | Brno, CZ
www.lexicalcomputing.com
www.sketchengine.co.uk
International Academy for CA (IACA16), Groningen, The Netherlands, July 11-14 2016
With the support of ISCA (the International Society for Conversation Analysis), the Language and Social Interaction group of the University of Groningen will organize the first

International Academy for Conversation Analysis (IACA16)
July 11 – 14, 2016, in Groningen, The Netherlands

IACA16 will take place in between two ICCA-conferences (2014 and 2018) and will focus on the research process rather than on research output. The academy is meant for CA researchers in all career stages, including PhD students. It will offer members of the CA community an environment to learn from each other about analytical choices, modes of analytical reasoning, and the different technologies that may support CA research.

The programme comprises four 4-day workshops on the following topics:
(i) ‘Interaction Organization’: Geoffrey Raymond on sequence organization
(ii) ‘Actions and Activities’: Paul Drew & Merran Toerien on action formation
(iii) ‘Practices’: Lorenza Mondada on embodiment
(iv) ‘Contexts’: Jeffrey Robinson on medical interaction
and two plenary lectures:

John Heritage on the future of CA: questions to be asked and methods to be used

Elisabeth Couper-Kuhlen on Interactional Linguistics: its achievements and its future

Registration will open on October 1 and close on October 15, 2015.

Please visit the website for more information www.iaca16.nl
Job Announcements / Vacancies
Research assistant Linguistics, Institute of Dutch Studies/School of Linguistics and Cultural Studies, Oldenburg, Germany, deadline: December 11, 2015
Starting 1 February 2016, the institute of Dutch Studies - School of Linguistics and Cultural Studies – has the following vacancy with a limited duration of 3 years:
Research assistant Linguistics
POSTDOC
(payment category 13 TV-L)
This is a full-time position (at the moment 39.8 hrs/week), but possible as parttime position as wellTasks:
This position includes
• Scientific research for personal qualification in the field of Dutch linguistics (habilitation is possible)
• Participation in research projects about language processing and (second) language ac-quisition
• Teaching in Dutch studies (at the moment in 4 lectures/seminars)


Employment conditions:
• A university degree (with very good grades) in Dutch language and/literature with a focus on linguistics (or an equivalent degree)
• A PhD in linguistics (above average) with specialization in Dutch (or an equivalent degree)
• A research project (exposé of 2 to 5 pages) in the field of linguistics which (also) addresses the Dutch language


Favorable competences:
• Well- founded knowledge of Dutch studies
• Acknowledged specialization resp. strong interest in psycholinguistics (more specifically in sentence processing, morphosyntax, syntax-discourse interface), ERP studies, (foreign) language acquisition
• Interest in cross-linguistic projects, more specifically in cooperation with colleagues from a different philology (Slavonic, English and German studies).
• Methodological knowledge concerning psycholinguistic research (e.g. EEG, reaction time measurement, E-Prime)
• Near-native proficiency in Dutch, high proficiency in German and English


The University of Oldenburg is an equal opportunities employer. According to § 21 para. 3 of the Legislation Governing Higher Education in Lower Saxony (NHG) preference shall be given to female candidates in cases of equal qualification. The same applies to persons with disabili-ties.

Please send your written application, complete with your CV, copies of your transcripts and certificates, your exposé (2 to 5 pages) as well as a list of publications and previous teaching experience, preferably via email (in one pdf file), until 11 December 2015 to: es-ther.ruigendijk(removeme)uni-oldenburg.de.
You can also send it by post to: Prof. Dr. Esther Ruigendijk, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fakultät für Sprach- und Kulturwissenschaften, D-26111 Oldenburg.

Please note that your application documents will not be returned, so you might not want to use a folder.

For further information or questions concerning the position do not hesitate to contact:
Prof. Dr. E. Ruigendijk (Sprachwissenschaft): Esther.Ruigendijk(removeme)uni-oldenburg.de, Tel. 0049- 441-798-4695
Doctoral researcher in interdisciplinary linguistics, Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena, Germany, deadline: January 1 2016
Call for a doctoral researcher in interdisciplinary linguistics

Summary. The Max Planck Institute for the Science of Human History in Jena (Germany) is offering a position for a full-time doctoral researcher in the field of interdisciplinary linguistics. The position is tied to the eurasia3angle research group. Funded by an ERC Consolidator Grant, this interdisciplinary group will work on “Millet and beans, language and genes. The origin and dispersal of the Transeurasian family.” The position is for up to 4 years, beginning September 1st, 2016. Prospective PhD candidates
need to have completed an MA in linguistics or in one of the Transeurasian languages and be familiar with historical comparative linguistics. If interested, please send the application documents specified below to the group’s principal investigator, Martine Robbeets (robbeets(removeme)shh.mpg.de) by January 1st, 2016.

Project description. The overarching research topic of the eurasia3angle project is the question about the origin and dispersal of the Transeurasian languages, i.e. the Japonic, Koreanic, Tungusic, Mongolic, and Turkic languages. The key objective is to integrate linguistic, archaeological and genetic evidence in a single approach, for which we use the term “Triangulation”.
The data involved in the triangulation project involve three major categories of dispersal phenomena: (i) the dispersal of the Transeurasian linguistic family as reconstructed by our historical comparative and phylogenetic team members, (ii) the dispersal of agricultural economies as documented by our archaeological colleague and (iii) the dispersal of human populations as evidenced by our team member in population genetics. Our ultimate goal is to converge our partial perspectives into a more holistic understanding of what really happened in human prehistory. With the help of our interdisciplinary colleague, we want to bring the linguistic evidence together with the findings obtained from genetics and archaeology and formalize an appropriate methodology of “triangulation”. For more information on the project please visit our project website. www.shh.mpg.de/102128/eurasia3angle_group

Profile
Applicants should have completed an MA with excellent study results in linguistics or in one of the Transeurasian languages before September 1st 2016. They should be familiar with historical comparative linguistics. Ideally, they have linguistic knowledge of more than one Transeurasian language.
Successful candidates are able to present their own work and discuss that of others fluently in English and are prepared to work in an international team. Moreover, they are open to crossing the boundaries of their own field and to contribute to the integration of the three disciplines.
The Max Planck Institute for the Science of Human History welcomes candidates of all nationalities and encourages women to apply. The Max Planck Society is committed to promoting disabled candidates.
For supplementary information on the vacancy and the project please contact Dr. Martine Robbeets robbeets(removeme)shh.mpg.de

Benefits. We offer employment as a doctoral researcher for three years with the possibility of a 1-year extension. If successful, you will be awarded a PhD degree in linguistics. You will conduct your research in a highly stimulating and research-oriented environment. Salary will be based on the German public service scale ½ E13.
Office space and equipment will be provided along with a budget for travelling and other research-related expenses.

How to apply. Please submit the following documents by January the 1st, 2016 to robbeets(removeme)shh.mpg.de

(i) a letter of motivation detailing how you meet the qualifications (max. 500 words)
(ii) a brief research proposal specifying how you could contribute to this project (max. 1000 words, excluding references)
(iii) a copy of your MA dissertation if already available
(iv) a curriculum vitae indicating educational background, previous research experience and publication history.
(v) contact information for three references

Short-listed candidates will be informed by early April and interviews with top-listed candidates are expected to take place in the weeks thereafter. The successful candidate can start as of September 1st.
Doctoral researcher in phylogenetic linguistics, Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena, Germany, deadline: January 1 2016
Call for a doctoral researcher in phylogenetic linguistics


Summary. The Max Planck Institute for the Science of Human History in Jena (Germany) is offering a position for a full-time doctoral researcher in the field of phylogenetic linguistics. The position is tied to the eurasia3angle research group. Funded by an ERC Consolidator Grant, this interdisciplinary group will work on “Millet and beans, language and genes. The origin and dispersal of the Transeurasian family.” The position is for up to 4 years, beginning September 1st, 2016. Prospective PhD candidates
need to have completed an MA in linguistics, in one of the Transeurasian languages or in phylogenetics and be familiar with historical comparative linguistics. If interested, please send the application documents specified below to the group’s principal investigator, Martine Robbeets (robbeets(removeme)shh.mpg.de) by January 1st, 2016.

Project description. The overarching research topic of the eurasia3angle project is the question about the origin and dispersal of the Transeurasian languages, i.e. the Japonic, Koreanic, Tungusic, Mongolic, and Turkic languages. The key objective is to integrate linguistic, archaeological and genetic evidence in a single approach, for which we use the term “Triangulation”. In the phylogenetic linguistic part of the project, we will apply computational techniques from evolutionary biology to linguistic data. By doing this, we want to test the validity of the hypothesis for Transeurasian genealogical unity, assess whether the subgroupings are consistent with the data, and check the compatibility of the phylogenetic signals in lexical and structural datasets. It is our ultimate goal to bring the linguistic evidence together with the findings obtained from genetics and archaeology. For more information on the project please visit our project website www.shh.mpg.de/102128/eurasia3angle_group

Profile. Applicants should have completed an MA with excellent study results in linguistics, in one of the Transeurasian languages or in phylogenetics before September 1st 2016. They should be familiar with historical comparative linguistics. Ideally, they also have a good command of Russian and linguistic knowledge of more than one Transeurasian language.
Successful candidates are able to present their own work and discuss that of others fluently in English and are prepared to work in an international team. Moreover, they are open to crossing the boundaries of their own field and to contribute to the integration of the three disciplines.
The Max Planck Institute for the Science of Human History welcomes candidates of all nationalities and encourages women to apply. The Max Planck Society is committed to promoting disabled candidates. For supplementary information on the vacancy and the project please contact Dr. Martine Robbeets robbeets(removeme)shh.mpg.de

Benefits. We offer employment as a doctoral researcher for three years with the possibility of a 1-year extension. If successful, you will be awarded a PhD degree in linguistics. You will conduct your research in a highly stimulating and research-oriented environment. Salary will be based on the German public service scale ½ E13.
Office space and equipment will be provided along with a budget for travelling and other research-related expenses.

How to apply. Please submit the following documents by January the 1st, 2016 to robbeets(removeme)shh.mpg.de

(i) a letter of motivation detailing how you meet the qualifications (max. 500 words)
(ii) a brief research proposal specifying how you could contribute to this project (max. 1000 words, excluding references)
(iii) a copy of your MA dissertation if already available
(iv) a curriculum vitae indicating educational background, previous research experience and publication history.
(v) contact information for three references

Short-listed candidates will be informed by early April and interviews with top-listed candidates are expected to take place in the weeks thereafter. The successful candidate can start as of September 1st.
4 PhD positions Phonology-Morphology-Syntax, University of Leipzig, Germany, deadline: January 3, 2016
4 PhD positions Phonology - Morphology - Syntax: University of Leipzig - start: April 1, 2016 - application Deadline: January 3, 2016
The University of Leipzig, Germany, offers full funding for 4 PhD candidates who wish to obtain a PhD in any area of Syntax, Morphology and/or Phonology and their interfaces. These 4 PhD positions will be part of the graduate program Interaction of Grammatical Building Blocks (IGRA), funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

For application details see: linguistlist.org/support/get-supports.cfm?SupportID=25183&SubID=36100877

For information about the graduate school: igra.philol.uni-leipzig.de/en/homepage/

--
Martin Salzmann
University of Leipzig
Department of Linguistics
Beethovenstrasse 15
D-04107 Leipzig
office: H1 5.04
martin.salzmann(removeme)uni-leipzig.de
www.martinsalzmann.com
Ph.D. Program in Hearing and Speech Sciences, University of Maryland, USA, deadline: January 5, 2016
Ph.D. Program in Hearing and Speech Sciences at the University of Maryland, College Park

The Department of Hearing and Speech Sciences (HESP) at the University of Maryland (UMD), College Park is accepting applicants to its Ph.D. program. This program emphasizes research and scholarly achievement, and is designed to foster intellectual independence in the disciplines of normal and/or disordered processes of speech, language, or hearing. Students engage in an integrated set of research activities and scholarship to prepare them for successful careers in academic and research settings. The program entails four to five years of full-time study, which includes graduate-level coursework, research and professional development seminars, a candidacy project, and a dissertation. Regular interactions with faculty mentor(s) enable students to define their own areas of interest, promoting a dynamic, energetic, and collaborative research environment. This year, we will admit approximately 2-3 Ph.D. students. These trainees will join a vibrant community of students who are among the most successful in the College of Behavioral and Social Sciences to obtain external funding. Our Ph.D. students routinely present their work at major national and international conferences, publish in high-impact journals, and secure prestigious positions upon graduation.

OPPORTUNITIES. Ours is a fundamentally translational field, and HESP graduate students can leverage society’s emerging interest in translational science through our active clinic and top-rated clinical training programs, which together provide openings for conducting basic-plus-applied research. The Ph.D. in HESP is not a clinical degree, but students are invited to integrate the department’s clinical resources into their program to inform their research. Overall, trainees will have access to internationally recognized scientists and laboratories equipped with state-of-the-art resources including: eye-tracking systems for psycholinguistic reading and spoken language studies in young children and adults; sound-proof testing rooms for speech- and auditory-perception experiments in young and older populations; preferential-looking setups for language development research in infants; electrophysiological recording systems for hearing measures; various neuroimaging facilities (e.g., fMRI, MEG, EEG) at the Maryland Neuroimaging Center (www.mnc.umd.edu/); the Aphasia Research Center ( aphasia.umd.edu/); and other behavioral testing suites outfitted for studying normal and disordered groups (acquired and developmental). Current research combines cognitive, linguistic, computational, and/or neurobiological approaches to study language development, processing, and disorders throughout the lifespan. Our program prepares students to unify these methods through an interdisciplinary approach and convergent investigation of the mechanisms supporting speech, language, and hearing/auditory development, processing, and plasticity. For a list of HESP labs and faculty interests, visit hesp.umd.edu/content/labs-collaborations-and-initiatives. For a program overview, see hesp.umd.edu/content/program-highlights-doctoral-program-hearing-and-speech-sciences.

CAMPUS COMMUNITY. Trainees will benefit from well-established connections to related communities on Maryland’s campus, including the Program in Neuroscience and Cognitive Science ( www.nacs.umd.edu/), the Maryland Language Science Center ( languagescience.umd.edu/), the Center for the Comparative and Evolutionary Biology of Hearing ( www.ccebh.umd.edu/), and the Center for Advanced Study of Language ( www.casl.umd.edu). Existing interdisciplinary collaborations include cooperative co-mentorship arrangements with faculty within the department and across different departments such as Psychology and Linguistics. UMD is home to the largest and most integrated community of language scientists in North America.

BROADER COMMUNITY. The College Park campus is located in the Baltimore-Washington metropolitan area in close proximity to numerous world-renowned medical institutions and research facilities including the NIH, Walter Reed Army Medical Center, Johns Hopkins University, Children’s National Medical Center, and the University of Maryland School of Medicine, where cross-institutional collaborations routinely occur, permitting students to explore specialized research interests.

APPLICATION PATHS. Successful applicants will have well-defined research interests and prior research experience, and are accepted into the program as a whole, not into particular subfields. Trainees enter our doctoral program in several ways. Some apply directly following their Bachelor’s degree or following a clinical degree in the field (e.g., M.A. in Speech-Language Pathology; Au.D. in Clinical Audiology). Others pursue a joint degree program, in which they complete both the clinical degree and the research Ph.D. at Maryland (e.g., Au.D./Ph.D. and M.A./Ph.D.). Still others apply to the Program in Neuroscience and Cognitive Science (NACS), and select HESP as their home department. The application deadline for Fall 2016 admission to the Ph.D. Program in HESP is January 5, 2016 ( hesp.umd.edu/content/how-apply).
IMPRS PhD fellowship positions 2016, Nijmegen, The Netherlands, deadline: January 6 2016
Call for Applications:
2016 IMPRS for Language Sciences PhD positions

The IMPRS for Language Sciences is now advertising three fully funded PhD positions.


The International Max Planck Research School (IMPRS) for Language Sciences is the leading research school in the world devoted to studying the foundations of human language. It is a joint initiative of the Max Planck Institute for Psycholinguistics, the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and the Centre for Language Studies of the Radboud University. The research school offers unrivalled training, top facilities (from genetics labs, advanced brain imaging techniques, psychology labs to supported fieldwork opportunities), and an outstanding interdisciplinary environment (see www.mpi.nl/education/imprs-for-language-sciences).

We aim to attract outstanding students who wish to earn a PhD degree in any area of Languages Sciences. Broad questions addressed by students of the IMPRS include: What is the architecture of the language system? How is language represented in the brain? How does your genome help you speak? What is the genetic basis of neurodevelopmental communication disorders? Why is the human brain capable of learning and processing diverse languages? If you have a background in Psychology, Linguistics, Genetics, or Neuroscience, you could contribute to fundamental science in this area and earn a PhD degree in the International Max Planck Research School for Language Sciences.


PhD projects are fully funded for four years. PhD students receive a monthly salary sufficient to cover living costs in Nijmegen.
Applicants must have a Master’s degree (or expect to complete the degree before September 2016) in a relevant field. The working language of the research school is English.

Please email your application as one PDF document including the following information:

1. Curriculum vitae. Include:
• Relevant work and educational background
• Details about your Master's degree, including names of supervisors, (intended) date of completion, title of thesis, a brief description of your topic
• Grades for relevant coursework
• Details about relevant technical or research skills (e.g., programming, statistics, experimental design/methods, molecular biology, neuroimaging, practical phonetics, corpus methods, fieldwork).

2. One page summary of your (completed or ongoing) Master thesis project or equivalent research project (max. 500 words)

3. Identification of potential promotor/supervisor and an explanation why you want to work in her or his domain (max. 200 words).
- See the list of potential promotors in the IMPRS here
Also look at the (personal/department) websites of these professors.

4. References. Please provide contact details of two academic referees.
Non-native speakers of English must also provide a TOEFL/Cambridge/IELTS certificate or equivalent before taking up the post.


Closing date for the applications is January 6 2016.

Skype interviews are planned for the period between 8 and 19 February. Additional live interviews at the Max Planck Institute for Psycholinguistics with a final shortlist are planned for the end of February. Start date for the positions is 1 September 2016.

The Max Planck Society is an equal opportunity employer. Applications from women, people with disabilities and under-represented groups are particularly encouraged.

Please send your application and any queries by email with the subject header "IMPRS application" to imprs(removeme)mpi.nl.
PhD positions, University Sorbonne Paris Cite, deadline: January 15 2016
COFUND INSPIRE 2016 at the USPC: 30 doctoral fellowships in all disciplines for excellent international candidates

The University Sorbonne Paris Cite? (USPC) will offer 30 highly competitive doctoral contracts to international candidates from all over the world in 2016 via the INSPIRE programme, co-financed by the European Union through the Horizon 2020 (H2020) Marie Sk?odowska-Curie Action, COFUND. USPC offers a research-intensive university environment, comprising over 12000 professors and researchers from its eight universities and five research organisations. Each year, approximately 1100, out of more than 6000, doctoral candidates defend their PhD theses, corresponding to about 10% of the annual doctoral cohort in France. The USPC thus aims to recruit international candidates of the highest calibre to join its research groups to enhance the standing and visibility of its’ Graduate Schools, and of the University, at an international level. The well-remunerated three-year fellowships will be awarded through a strictly merit-based selection process. A more detailed description about the COFUND fellowship, including information about the remuneration and specific benefits (e.g., access to career development courses, housing at subsidized rates, etc.) will soon be made available at the USPC COFUND INSPIRE website.
Attention will be paid to equal opportunity issues concerning all aspects of INSPIRE.

Research Fields
All. (There are 32 doctoral schools affiliated with USPC covering all fields.)

Eligibility Criteria
1. Early Stage Researchers (ESRs) need to have completed a Master's degree or an equivalent diploma before 30 September 2016.
2. ESRs will need to comply with the conditions of the EU-mobility rule (incoming mobility): applicants must not have had their main residence, or carried out their main activity (work, studies, etc.), in France for more than 12 months during the three years immediately prior to the deadline for the call (15 January 2016); compulsory national service and/or short stays such as holidays are not taken into account.
3. Application submission via the web-based application portal of all required data and documents in English or French, by 15 January 2016. Applications will not be considered after that date.
4. The proposed research project is supported by the concerned research group at USPC and is not excluded from EU funding due to ethical issues.

Selection Process
Applications have to be submitted online by 17H CET on 15 January 2016. Candidates will be selected according to a clearly defined process involving three stages: by the research group (as early as possible) by the doctoral school (1 February 2016), and the final stage organised at the University level (14 March 2016 – 16 March 2016) will be carried out by an independent jury comprised of national and international members. The list of selected candidates will be published on 17 March 2016. All fellows will be provided with a three-year work contract for full-time research positions with additional funding for mobility and extra research expenses.
International candidates who would require a visa to be present for the final selection stage in Paris, in March, are strongly encouraged to submit their applications as early as possible.

Website
www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/fr/recherche/doctorat/cofund-inspire

The English version can be downloaded from the website.
Applications can be made in English or French at the dedicated portal starting from 01 December 2015.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sk?odowska-Curie grant agreement No 665850.
Studentships in linguistics, King's College London, UK, deadline: January 29 2016
Information for those interested in a PhD in Language, Discourse & Communication, including child language

A range of post-graduate studentships are available for 2016-17 entry at the Centre for Language Discourse & Communication at King’s College London, offering supervision in text, discourse & narrative analysis, pragmatics, linguistic ethnography, sociolinguistics, psycholinguistics, applied, educational, cognitive and corpus linguistics:

· Economic & Social Research Council (ESRC) Studentships (deadline: 29 January 2016). These cover sociolinguistics, psycholinguistics, interactional discourse analysis, linguistic ethnography, areas of applied linguistics, computational linguistics, educational linguistics and language & literacy education. Candidates can apply either for a three year PhD Studentship or for a four year Studentship which involves a one year MA and a three year PhD.

· Arts & Humanities Research Council/London Arts & Humanities Partnership (AHRC/LAHP) Studentships(deadline: 29 January 2016). This covers research on linguistic structure, history, theory and description, including stylistics, discourse analysis, pragmatics, corpus studies, translation, and some areas of applied linguistics. Studentships last three years.

· Studentships administered by the King’s College Graduate School ( www.kcl.ac.uk/study/pg/funding/sources/pgr.aspx).

To apply, you should have excellent qualifications, as well as clear research idea if you are applying for a three year PhD award. It is important to identify and contact a potential supervisor as soon as possible, referring to our webpages at www.kcl.ac.uk/ldc, and you also need to submit an ordinary admissions application.

If you are not sure about potential supervisors, please contact ldc(removeme)kcl.ac.uk or ben.rampton(removeme)kcl.ac.uk.
PhD opportunities at Newcastle, UK, deadline: February 1 2016
We would like to welcome PhD applications in the fields of Linguistics and Language Sciences. These are funded via our North East Doctoral Training Centre (NEDTC), set up in conjunction with Durham University. All applications will be subject to a competitive review process.

The Centre for Research in Linguistics and Language Sciences (CRiLLS) at Newcastle covers a wide range of linguistics-related disciplines, including child language development and disorders. Interested applicants are directed to the website of the NEDTC ( www.nedtc.ac.uk/) and CRiLLS ( www.ncl.ac.uk/linguistics/). Enquiries should be addressed in the first instance to Sheila Heppel (crills(removeme)newcastle.ac.uk). Alternatively, applicants may wish to contact possible supervisors directly.

The deadline for applications is 5pm on Monday 1st February, 2016. Applicants are advised that this is a competitive process, and to stand the best chance of success it is important to contact potential supervisors at the earliest opportunity
Associate Professor, Language Education, School of Education, Boston University, USA, deadline: until filled
Boston University
Associate Professor, Language Education, School of Education

Job Description
The School of Education at Boston University invites applications for a full?time, tenured
Associate Professor of Language Education, beginning July 1, 2016. Responsibilities will include teaching undergraduate and graduate courses, advising master’s and doctoral-level students, conducting research in language education/applied linguistics, and providing service to the university and the profession, including building positive relationships with local schools and other departments at Boston University. The successful candidate is expected to maintain a distinct research agenda that makes a significant contribution to school-based language development, from kindergarten to post-secondary education.

Salary is competitive and commensurate with experience. Applicants from diverse backgrounds are strongly encouraged to apply.

Required Qualifications
The candidate must hold an earned doctorate in linguistics, applied linguistics or a closely related field, and must have a minimum of three years of university-based teaching experience. Applicant must show a strong record of published scholarship. Preference will be given to candidates whose work has included research and practice in second language development or other aspects of language learning and use relevant to school-based teaching and learning, and who have a record of engaging in funded research.

Salary is competitive and commensurate with experience. Applicants from diverse backgrounds are strongly encouraged to apply.

DO NOT APPLY THROUGH BU HR WEBSITE

Applicants can apply for this position by submitting the following through www.academicjobsonline.org/ajo/jobs/6127:

• Cover letter explaining suitability for position
• Current curriculum vitae
• Names of 3 referees
• 1-3 Samples of scholarship

Review of applications begins October 15, 2015 and will continue until position is filled. Questions may be directed to the Search Committee Chair, Catherine O’Connor (mco(removeme)bu.edu).

We are an equal opportunity employer and all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, disability status, protected veteran status, or any other characteristic protected by law. We are a VEVRAA Federal Contractor.
SDSU Tenure Track Asst/Assoc Professor in Brain-based disorders, UC San Diego, USA, deadline: until filled
San Diego State University, School of Speech, Language and Hearing Sciences in conjunction with SDSU’s Area of Excellence in Clinical and Cognitive Neuroscience is seeking candidates for a tenure-track Assistant / Associate Professor position in brain-based disorders of speech, language, or cognitive processing, with adult (preferred) and/or child populations, and with neuroplasticity as one focus. Required: Ph.D. in Communication Sciences and Disorders, Linguistics, Psychology, Neurosciences or a related field, excellence in teaching, strong research abilities, and commitment to students from diverse backgrounds. Responsibilities: Undergraduate and graduate (MA/Ph.D.) teaching, supervising theses/dissertations and pursuing a research program in specialty area.

Apply via Interfolio at apply.interfolio.com/29935

Review of completed applications will begin October 1, 2015 and continue until the position is filled; employment to begin Fall 2016. Visit slhs.sdsu.edu for more information about the department. For questions, please contact Dr. Tracy Love (tracy.love(removeme)sdsu.edu).


Tracy E. Love, Ph.D.
co-Director, SDSU/UCSD Joint Ph.D. Program in Language and Communicative Disorders
Professor, School of Speech, Language and Hearing Sciences
San Diego State University
5500 Campanile Drive
San Diego, California 92182-1518
Phone: 619.594.6354
Fax: 619.594.7109
slhs.sdsu.edu/tlove
Research Scientist, Center for Research in Language
UC San Diego
9500 Gilman Drive
La Jolla, California 92093-0126
Calls for papers for events
CfP Workshop 'Dealing with bad data in linguistic theory', Meertens Institute, Amsterdam, March 17-19 2016, deadline: December 1 2015
Dealing with bad data in linguistic theory

Workshop at the Meertens Institute, Amsterdam (The Netherlands), March 17-19, 2016.

Call for Papers

In recent years, linguistic theory has significantly expanded its empirical scope. If it has indeed ever been true that theories were built exclusively on the researcher’s own armchair judgements, such is definitely no longer the case. More and more, researchers have turned their attention to databases and corpora of all kinds, to experimental results, and to many other types of data sources. This development went hand in hand with an expansion of the scope of the theories, and collaborations with e.g. historical linguistics, dialectologists, sociolinguists, and psycholinguists.

We believe that this is a positive development; but we also believe that some issues have not been sufficiently discussed. In this workshop we aim to tackle the issue of how to deal with ‘bad data’: many data that we have to deal with has not been collected with exactly the questions in mind that we want to ask. E.g., we have to use the results of a dialect survey of a few decades ago as the money is lacking to set up a new survey; or certain data are simply lacking for a particular historical period.

We invite papers on all these issues. Which problems do you encounter in your work, and how do you solve them? Is there any privileged type of data to answer certain questions? Do we need more methodological standards and if so what should they look like? How can we make sure that we keep an integrated theory in which the results of different kinds of empirical explorations can all be accomodated? What is the relation between our methodological choices and central hypotheses of the theory of mental grammar?

Sketch of the issues

We distinguish between (at least) four classes of problems: (i) Incomplete data, (ii) Noisy data, (iii) One-sided data, (iv) Conflicting data.

Ad i), As we mentioned above, both in historical and dialectological surveys, data from some period or some region may be missing, either because (in dialectology) we do not have any data for some area at all, or because for different areas there are different gaps in the data we have. Also, in a lot of typological work, ‘typological gaps’ have been taken as significant: if a certain phenomenon does not occur in any language then the theory should be restricted accordingly. This idea has come under attack: the languages we have actually studied in detail is probably not a representative sample of all languages in the world, and those in turn stand in an unknown relationship to all possible languages.

Ad ii), generative grammar (and many related types of theorizing) has been based on the division between I-language and E-language (or competence and performance), where the research object has been reduced to I-language, among other things for reasons of manageability: E-language is influenced by too many complicated factors. Although native speaker judgements can also not be said to be ‘pure’ reflections of I-language, it seems clear that the ‘new’ kinds of data indeed show the influences of many kinds of noise.

Ad iii), in many cases, the data that are given do not show everything we need to know. For instance, if we study a historical corpus, we can only learn that certain constructions did occur, not whether or not the constructions that we do not find were ungrammatical, or just did not occur by accident. We would need to complement them by judgment data, but this is obviously lacking. Inversely, people sometimes demand that ‘just’ judgements are not enough and need to be complemented by e.g. Google data on actual occurrences.

Ad iv): When we combine data from different types of data resources in our research, e.g. judgement data and language use data, these may show conflicting patterns. How do we resolve such conflicts?

Invited speakers

The following speakers have confirmed their participation: Paul de Lacy, Paula Fikkert, Paul Kiparsky, Cecilia Poletto, Keren Rice, Christina Tortora, Jeroen Van Craenenbroeck, Charles Yang.
This list will hopefully be extended by a few more names.

Submission of abstracts

You can submit a 2-page abstract (excluding references) for a 30 minutes talk on EasyChair before December 1, 2015. You are allowed to submit multiple abstracts, but we may decide to only accept one abstract per author, and the choice will be ours.

Deadline of submission: December 1, 2015
Notification of acceptance: December 22, 2015
Website address: www.meertens.knaw.nl/baddata/
Call for abstracts: Grote Taaldag, Utrecht, 6 februari 2016: deadline: 6 december 2015
(for English please scroll down)

DE GROTE TAALDAG
De volgende Grote Taaldag – een gezamenlijk initiatief van de AVT, Anéla en LOT – wordt gehouden op zaterdag 6 februari 2016. De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag en de ANéLA TTiN (Toegepaste-Taalkunde-in-Nederland)-dag. De Grote Taaldag vindt plaats op Drift 21 en 25 in Utrecht. Onderdeel van deze dag is ook het jaarlijkse Taalgala, waar onder meer de AVT/Anéla Dissertatieprijs uitgereikt wordt.

Aanmelding
De kosten voor de gehele dag bedragen €15 voor senior AVT/Anéla-leden en €12,50 voor junior AVT/Anéla-leden (promovendi, studenten en werkzoekende taalkundigen). Hierbij inbegrepen zijn een lunch, koffie en thee, en een afsluitende borrel. In verband met de catering wordt u verzocht zich uiterlijk 15 januari 2016 aan te melden (via de website van de AVT: www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt) en vóór deze datum het inschrijfgeld over te maken (zie hiervoor de gegevens op het online inschrijfformulier). Op de dag zelf kunt u alleen betalen via automatische incasso.

Abstract indienen
Ieder AVT- of Anéla-lid dat op de GTD een lezing wil geven, kan uiterlijk 6 december 2015 een samenvatting van maximaal 170 woorden indienen via de website van de AVT ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Als u van plan of bereid bent uw lezing in het Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse. U mag maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur). De lezingen duren 20 minuten, gevolgd door een vragensessie van 5 minuten.
Let op: abstracts worden alleen in behandeling genomen als de sprekers zich vóór 6 december ook hebben aangemeld en de bijdrage hebben betaald.

Als u geen bevestiging van ontvangst van uw samenvatting ontvangt, verdient het aanbeveling contact op te nemen met Marion Elenbaas (M.B.Elenbaas(removeme)hum.leidenuniv.nl). Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen de laatst ontvangen abstracts opgenomen worden als ‘alternates’.
Het programmaboekje (inclusief samenvattingen) zal in januari verschijnen op de website: www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. Ook wordt het boekje per e-mail naar alle AVT- en Anéla-leden gestuurd.

Publicaties
AVT-leden kunnen na de Grote Taaldag een schriftelijke versie van hun lezing indienen voor Linguistics in the Netherlands, een internationaal gelezen en peer-reviewde reeks die sinds 1991 door John Benjamins wordt gepubliceerd ( benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). Linguistics in the Netherlands heeft een kort publicatietraject: de LIN-bundel verschijnt niet langer dan een half jaar na afronding van de reviewprocedure. Een nieuw voordeel is dat iedere LIN-bundel twee jaar na verschijning ‘open access’ toegankelijk is via de website van Benjamins.
Anéla-leden kunnen een geschreven versie van hun lezing indienen voor The Dutch Journal of Applied Linguistics.

We kijken er naar uit u op 6 februari in Utrecht te zien!

THE GROTE TAALDAG
The next Grote Taaldag, co-organised by AVT, LOT and Anéla, will be held on Saturday 6 February 2016. The Grote Taaldag combines the AVT TIN-dag (Linguistics-in-the-Netherlands day) and the Anéla TTiN-dag (Applied-Linguistics-in-the-Netherlands day). The Grote Taaldag will take place in Utrecht, at Drift 21 and 25. The Grote Taaldag also hosts the annual Taalgala, where the AVT/Anéla Dissertation Prize is awarded.

Registration
The registration fee is €15 for senior AVT/Anéla members and €12,50 for junior AVT/Anéla members (PhD students, MA students and unaffiliated linguists). The fee includes lunch, coffee and tea, and drinks afterwards. You are kindly requested to register and pay the conference fee by bank transfer by 15 January 2016 at the latest. For registration, please go to the AVT website ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt); payment details are mentioned on the registration form. Onsite payment is only possible through direct debit (no cash payments).

Abstract submission
All AVT and Anéla members are invited to submit an abstract for the Grote Taaldag 2016. Abstracts should be submitted no later than 6 December 2015. They should not exceed 170 words, and should be submitted through the AVT website ( www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Members can submit no more than 2 abstracts (1 as first author, 1 as co-author). Talks last 20 minutes, plus 5 minutes for questions.
Important note: abstracts will only be considered by the committee if the speakers also register and pay the conference fee by 6 December 2015.

You should receive an automatic confirmation of your submission. If not, please contact Marion Elenbaas (M.B.Elenbaas(removeme)hum.leidenuniv.nl). The available slots in the programme will be filled on a first-come-first-served basis.
The programme will be finalised in January, when it will appear on the following website: www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. A programme booklet will also be sent to all AVT and Anéla members by e-mail.

Publications
Following the GTD-dag, AVT members are invited to submit a written version of their talk to Linguistics in the Netherlands, an internationally renowned and peer-reviewed journal published by John Benjamins ( benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). An attractive aspect of Linguistics in the Netherlands is its speed of publication: the journal appears at most six months after notification of acceptance. A new advantage is that every volume of Linguistics in the Netherlands will become available via open access two years after publication.

Anéla members can submit a written version of their talk for publication in The Dutch Journal of Applied Linguistics.

We are looking forward to seeing you in Utrecht on 6 February!
Call for papers: Workshop The development of argument-marking systems, Nijmegen, March 31-April 1 2016, deadline: January 10 2016
Call for papers
Workshop The development of argument-marking systems

Nijmegen, March 31-April 1st, 2016
Invited speakers: Jóhanna Barðdal (Ghent University) and Remi van Trijp (Sony lab Paris)

Overview
A fundamental task for language is to provide the rules to map meaning to form. In the communication of an event, these rules should link semantic and information-structural roles, such as agent, patient, and topic, to their grammatical functions, such as subject and object. Despite their importance for communication, grammatical strategies of argument marking (viz. word order, head marking, and dependent marking) seem surprisingly limited and redundant, and complex at the same time.

Rather than studying individual argument-marking strategies, the focus of this workshop is on their joint usage and interaction, taking a systemic perspective. For example, in Hungarian changes in word order were made possible by the development of case marking (E. Kiss 2013) and in North American languages, word order is strict in the absence of bound person marking (Mithun 1991). Relevant questions are: Why do languages not use a simple and straightforward means of encoding who did what to whom? How did languages end up doing what they do? How did argument-marking strategies first emerge and how do they interact?

The goal of this workshop is to try to bridge the gap between what can be hypothesized about the earliest emergence of argument marking (Jackendoff 2002) and (reconstructing) the oldest stages of natural languages (Barddal to appear), with a special interest in using computational modeling (van Trijp 2012).

This workshop is organized as part of the NWO-funded project The exaptation of argument marking (PI Sander Lestrade).

Submission details
Anonymized abstracts are invited for 30 minute talks, including discussion. Please send your two-page abstract as a pdf attachment, providing author and contact information in the body of the e-mail, to Sebastian Collin s.collin(removeme)let.ru.nl.

Submission deadline: January 10
Notification of acceptance: January 31st

References
E. Kiss (2013), From Proto-Hungarian SOV to Old Hungarian Top Foc V X*. Diachronica 30(2): 202-231.
Mithun (1991), The development of bound pronominal paradigms. In: Lehman and Jakusz Hewitt (eds), Language Typology: Typological Models in Reconstruction. Amsterdam: John Benjamins.
van Trijp (2012), The Evolution of Case Systems for Marking Event Structure. In: Steels (ed.), Experiments in Cultural Language Evolution. Amsterdam: John Benjamins.
Barðdal (2015), Syntax and syntactic reconstruction. In: Bowern and Evans (eds), The Routledge handbook of historical linguistics: 343-373. London: Routledge.
Jackendoff (2002), Foundations of language. Oxford: OUP.
CfP 10th International Workshop on Writing Systems and Literacy, CLS Nijmegen, The Netherlands, May 12-13 2016, deadline: January 15 2016
Understanding writing systems:
From core issues to implications for written language acquisition
Tenth International Workshop on Writing Systems and Literacy
Nijmegen, The Netherlands, May 12th-13th, 2016
Centre for Language Studies, Radboud University Nijmegen

FIRST CALL FOR PAPERS
This workshop is the tenth in a series of international meetings devoted to the issue of writing systems. Earlier themes have been ‘What Spelling Changes’ (1997), ‘Writing Language’ (2000), ‘From Letter to Sound’ (2002), ‘Mapping Graphemes onto Phonemes’ (2004), ‘Constraints on Spelling Changes’ (2006), ‘Typology of Writing Systems’ (2008), ‘Units of Language - Units of Writing’ (2010), ‘The Architecture of Writing Systems’ (2012) and ‘Orthographic Databases and Lexicons’ (2014). Previous meetings were held in Antwerp (Belgium), Braunschweig (Germany), Brighton (UK), Cologne (Germany), and Nijmegen (The Netherlands). The tenth gathering will take place in Nijmegen.

The writing systems workshops offer a forum for discussion between researchers from a range of different countries and linguistic backgrounds, working in a variety of fields of writing research such as theoretical or computational linguistics, psycholinguistics, language typology and language education.

The focus of this landmark tenth workshop continues to identify and explore the core issues for understanding writing systems, with special emphasis on how writing and reading are learned or literacy is acquired. Especially welcome are contributions on the following questions:
• What are the core issues for understanding writing systems? Which aspects of writing should be considered as more peripheral?
• What does the development of writing systems tell us about these core issues? For instance, how do new technologies, like computer-mediated communication, influence writing systems and how do they impact on literacy acquisition?
• How can cross-linguistic studies help to distinguish between the universal and language-specific aspects of writing systems?
• When and how is the written form of a language acquired? Are key factors such as phonological awareness, orthographic depth, and morphological awareness relevant for both young and adult learners and for both L1 and L2 literacy acquisition?
• To what extent is the distinction between rule-based and stored information relevant for understanding writing systems, their acquisition and differences between writing systems?

The workshop will include a plenary discussion session on research issues and other topics concerning the written form of languages. We welcome suggestions for topics to be discussed.

INVITED SPEAKERS: Geoffrey Sampson [University of South Africa], Ineke van de Craats [DigLin, Radboud University Nijmegen] and Anna Bosman [Behavioral Science Institute, Radboud University Nijmegen].

PROGRAM COMMITTEE: Lynne Cahill [School of English, University of Sussex], Terry Joyce [Tama University, Tokyo], Martin Neef [Universität Braunschweig], Anneke Neijt [Radboud Universiteit Nijmegen] and Beatrice Primus [University of Cologne]. Local organizers: Anneke Neijt and Mijntje Peters.

IMPORTANT DATES:
First Call for proposals: September 2015. Second Call for proposals] December 2015. Submission deadline: January 15th, 2016. Notification of acceptance: February 15th, 2016.

SUBMISSION GUIDELINES: Authors should submit abstracts of no more than 300 words (Font: Times New Roman 12, line spacing: 1.5). Speakers will have 30 minutes for their presentation, and 15 minutes for discussion and questions. Please submit abstracts electronically (rtf, pdf, doc, docx).

CONTACT: a.neijt(removeme)let.ru.nl
AWLL WEBSITE: faculty.tama.ac.jp/joyce/awll/index.html
TWITTER: @awll
FACEBOOK: Association for Written Language and Literacy
PARTICIPATION: Researchers who would like to attend the workshop without presenting a paper are also welcome. Registration details will be made available nearer the date of the workshop. The workshop program and the abstracts of the accepted papers, along with travel and accommodation information will be circulated electronically well before the workshop.
Call for abstracts: Anéla/VIOT Juniorendag 2016, University of Amsterdam, March 11 2016, deadline: January 29 2016
Anéla/VIOT Juniorendag 2016
Call for abstracts


Op vrijdag 11 maart 2016 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOT georganiseerd, dit keer aan de Universiteit van Amsterdam. Op de Juniorendag kunnen studenten, recentelijk afgestudeerden en promovendi op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) hun bachelorscriptie, masterscriptie of promotieonderzoek presenteren. Zowel mondelinge presentaties als posterpresentaties zijn welkom.
Degene met de beste poster zal beloond worden met een prijs. Ook zal de jaarlijkse Anéla/VIOT Scriptieprijs worden uitgereikt aan de beste BA- of MA-scriptie binnen de toegepaste taalkunde.
Als je een mondelinge of posterpresentatie wil geven op de Juniorendag, dien dan vóór vrijdag 29 januari 2016, 17:00 uur een samenvatting van je onderzoek in, via
www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstract-indienen

Abstracts mogen niet langer zijn dan 200 woorden en mogen geen persoonlijke informatie (bijv. naam, universiteit/instituut, adres) bevatten. Vergeet niet aan te geven of je voorkeur hebt voor een mondelinge presentatie of poster. Je mag kiezen of je in het Nederlands of Engels wil presenteren; let wel, de taal van je abstract is de taal waarin je zal presenteren.
In de tweede week van februari laten we weten of je abstract is geaccepteerd. Voor verdere informatie kun je een e-mail sturen naar juniorendag2016(removeme)gmail.com.On Friday 11 March 2016, the annual junior research day (Juniorendag) of Anéla and VIOT (the Dutch-Flemish associations for applied linguistics and discourse studies) will be organized, this time at the University of Amsterdam. At the Juniorendag, undergraduate students, graduate students, and PhD candidates in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, language teaching, discourse, or communication) can present their bachelor thesis, master thesis, or PhD research. Both oral presentations and poster presentations are welcome. The presenter with the best poster will receive a prize. In addition, the annual Anéla/VIOT Thesis Prize will be awarded to the best BA or MA thesis in applied linguistics.
If you want to present a paper or poster at the Juniorendag, please upload an abstract of your research before Friday 29 January 2016, 17:00, via
www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstract-indienen
Abstracts should not exceed 200 words and should not include any personal information (e.g. name, university/institute, address). Don’t forget to indicate whether you prefer an oral or poster presentation. You can choose to present in Dutch or English, but note that the language of your abstract is the language you will present in.
Notifications of acceptance will be sent in the second week of February. For further information, contact us at juniorendag2016(removeme)gmail.com.
CfP: WoLLIC 2016, Puebla, Mexico, August 16-19 2016, deadline: March 14 2016
WoLLIC 2016
23rd Workshop on Logic, Language, Information and Computation
August 16th-19th, 2016
Puebla, Mexico


SCIENTIFIC SPONSORSHIP
Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL)
The Association for Logic, Language and Information (FoLLI)
Association for Symbolic Logic (ASL)
European Association for Theoretical Computer Science (EATCS)
European Association for Computer Science Logic (EACSL)
Sociedade Brasileira de Computação (SBC)
Sociedade Brasileira de Lógica (SBL)

ORGANISATION
Fundación Universidad de las Américas, Puebla, Mexico
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico
Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Brazil

HOSTED BY
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico

CALL FOR PAPERS
WoLLIC is an annual international forum on inter-disciplinary research involving formal logic, computing and programming theory, and natural language and reasoning. Each meeting includes invited talks and tutorials as well as contributed papers. The twenty-third WoLLIC will be held at the Department of Computer Science, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico, from August 16th to 19th, 2016. It is sponsored by the Association for Symbolic Logic (ASL), the Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL), the The Association for Logic, Language and Information (FoLLI), the European Association for Theoretical Computer Science (EATCS), the European Association for Computer Science Logic (EACSL), the Sociedade Brasileira de Computação (SBC), and the Sociedade Brasileira de Lógica (SBL).

PAPER SUBMISSION
Contributions are invited on all pertinent subjects, with particular interest in cross-disciplinary topics. Typical but not exclusive areas of interest are: foundations of computing and programming; novel computation models and paradigms; broad notions of proof and belief; proof mining, type theory, effective learnability; formal methods in software and hardware development; logical approach to natural language and reasoning; logics of programs, actions and resources; foundational aspects of information organization, search, flow, sharing, and protection; foundations of mathematics; philosophical logic. Proposed contributions should be in English, and consist of a scholarly exposition accessible to the non-specialist, including motivation, background, and comparison with related works. They must not exceed 15 pages (in font 10 or higher), with up to 5 additional pages for references and technical appendices. The paper's main results must not be published or submitted for publication in refereed venues, including journals and other scientific meetings. It is expected that each accepted paper be presented at the meeting by one of its authors. Papers must be submitted electronically at the WoLLIC 2016 EasyChair website. (Please go to wollic.org/wollic2016/instructions.html for instructions.) A title and single-paragraph abstract should be submitted by Mar 14, 2016, and the full paper by Mar 21, 2016 (firm date). Notifications are expected by Apr 22, 2016, and final papers for the proceedings will be due by May 6, 2016 (firm date).

PROCEEDINGS
The proceedings of WoLLIC 2016, including both invited and contributed papers, will be published in advance of the meeting as a volume in Springer's LNCS series. In addition, abstracts will be published in the Conference Report section of the Logic Journal of the IGPL, and selected contributions will be published as a special post-conference WoLLIC 2016 issue of a scientific journal (to be confirmed).

INVITED SPEAKERS
(tbc)

STUDENT GRANTS
ASL sponsorship of WoLLIC 2016 will permit ASL student members to apply for a modest travel grant (deadline: May 1st, 2016). See www.aslonline.org/studenttravelawards.html for details.

IMPORTANT DATES
Mar 14, 2016: Paper title and abstract deadline
Mar 21, 2016: Full paper deadline
Apr 22, 2016: Author notification
May 6, 2016: Final version deadline (firm)

PROGRAM COMMITTEE
Arnaud Durand (U Paris 7, France)
Nina Gierasimczuk (U Amsterdam, The Netherlands)
Lauri Hella (U Tampere, Finland)
Wesley Holliday (U Calif Berkeley, USA)
Juha Kontinen (Helsinki U, Finland)
Larry Moss (Indiana U, USA)
Jouko Väänänen (U Helsinki, Finland & U Amsterdam) (CHAIR)
Heribert Vollmer (U Hannover, Germany)
Dag Westerståhl (Stockholm U, Sweden)
(more to be added)

STEERING COMMITTEE
Samson Abramksy, Johan van Benthem, Anuj Dawar, Joe Halpern, Wilfrid Hodges, Ulrich Kohlenbach, Daniel Leivant, Leonid Libkin, Angus Macintyre, Luke Ong, Hiroakira Ono, Valeria de Paiva, Ruy de Queiroz.

ORGANISING COMMITTEE
Mauricio Osorio (Fundación Universidad de las Américas, Puebla) (Local co-chair)
Claudia Zepeda Cortés (Facultad de Ciencias de la Computación, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) (Local co-chair)
José R. Arrazola Ramírez (Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) (Local co-chair)
Anjolina G. de Oliveira (U Fed Pernambuco)
Ruy de Queiroz (U Fed Pernambuco) (co-chair)

FURTHER INFORMATION
Contact one of the Co-Chairs of the Organising Committee.

WEB PAGE
wollic.org/wollic2016/
Extra
Weg met dat woord! Woordverkiezing 2015 (INL), deadline nominaties: 1 december 2015
Weg met dat woord!
Woordverkiezing 2015
Heeft u een hekel aan het woord mensenmens? Vindt u chillen aanstellerig klinken of stoort u zich aan het gebruik van opportuniteit in plaats van kans of mogelijkheid? Dit jaar organiseert het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) voor de derde keer de verkiezing 'Weg met dat woord!'

Eind 2014 stemden Vlamingen en Nederlanders het woord oudjes weg: denigrerend en negatief volgens de deelnemers. Een pleidooi van hoogleraar Ouderengeneeskunde Andrea Maier in De Wereld Draait Door zorgde ervoor dat dit woord als verliezer uit de bus kwam. Het jaar ervoor werd kids weggestemd met als belangrijkste motivering dat het overbodig is en nutteloos hip. Op 19 november besteedde De Wereld Draait Door al aandacht aan de verkiezing van dit jaar. In België was Weg met dat Woord! op 23 november op Radio1 bij Hautekiet.

Nomineer en stem weg!
Welk woord moeten we volgens u achterlaten in 2015 en waarom? Vanaf 23 november kunt u een week lang woorden nomineren op www.wegmetdatwoord.nl/
/wegmetdatwoord.be. Op basis van de inzendingen wordt een shortlist samengesteld waar u vanaf 1 december woorden van kunt ‘wegstemmen’. Op dinsdag 8 december maakt het INL de verliezer bekend.

Over het INL, Schatkamer van de Nederlandse taal?
Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) is de plek voor iedereen die op zoek is naar informatie over woorden en hun betekenis, spelling en gebruik door de eeuwen heen. Het INL verzamelt, beschrijft en bestudeert de Nederlandse taal en woordenschat in de ruimste zin van het woord.
Masterclass The Quest for an Appropriate Past, Rome, May 19-30 2016, deadline: January 15, 2016
The Quest for an Appropriate Past. Literature, Architecture, Art and the Creation of National Identities in Early Modern Europe (c.1400–1700)
Location: KNIR, Rome
Professors: Prof.dr. Karl Enenkel, prof.dr. Koen Ottenheym
Deadline for applications: 15 January 2016

More information on:
knir.it/en/masterclass-the-quest-for-an-appropriate-past
appropriatepast.org/
Project Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)
PERSBERICHT

Naar een herziening van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)
Op 1 oktober 2015 is een meerjarig project van start gegaan waarin taalkundigen van twee Nederlandse en twee Vlaamse universiteiten – de Radboud Universiteit (Nijmegen), de Universiteit Leiden, de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven – samen werk maken van een grondige update van de Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg de ANS. Het project wordt in belangrijke mate gefinancierd door de Nederlandse Taalunie.
De ANS, waarvan de eerste editie in 1984 en de tweede herziene versie in 1997 verschenen is, beschrijft uitvoerig de grammatica van het hedendaagse Nederlands (woordsoorten, woordvorming, zinsdelen en zinsbouw). Dit boek is bedoeld als referentiewerk voor een breed publiek van professionele en niet-professionele gebruikers binnen en buiten het taalgebied . Van dit Nederlandstalige naslagwerk is in 2002 een online gratis raadpleegbare versie beschikbaar gekomen, de E-ANS ( ans.ruhosting.nl/e-ans), die inhoudelijk identiek is aan de gedrukte versie van 1997.
Het doel van dit meerjarige nieuwe project is zowel de inhoud in overeenstemming te brengen met de huidige stand van kennis van de Nederlandse grammatica als de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor diverse doelgroepen, waaronder het onderwijs, te verhogen. In de twintig jaar die zijn verstreken sinds de vorige herziening is immers zowel de kennis van individuele taalverschijnselen als het grammaticale inzicht in de samenhang daarvan in belangrijke mate toegenomen. Bovendien is ook de taal zelf aan verandering onderhevig, net als de normen van de taalgemeenschap en de visies op variatie binnen en buiten de standaardtaal. De nieuwe E-ANS zal een betrouwbare en geactualiseerde grammaticale beschrijving van de hedendaagse taalrealiteit bieden, binnen een flexibele digitale omgeving met zoek- en navigatiemogelijkheden voor de verschillende categorieën van gebruikers.
Er zal aansluiting worden gezocht bij vergelijkbare projecten voor andere doelgroepen, zoals de Engelstalige wetenschappelijke grammatica van het Nederlands die deel uitmaakt van het Taalportaal.
Voor de herziening van de E-ANS zullen binnenkort nieuwe medewerkers geworven worden. Het project loopt tot 2019, maar de eerste resultaten worden al verwacht in de tweede helft van 2016.

Voor meer informatie:
? dr. W. Haeseryn, Radboud Universiteit Nijmegen, w.haeseryn(removeme)let.ru.nl
? J. Van Hoorde, Nederlandse Taalunie, jvanhoorde(removeme)taalunie.org
Oproep voor onderzoekers: lacunes in datasets
Binnen de geesteswetenschappen van de KNAW ontwikkelt een consortium momenteel plannen om een onderzoeksagenda voor de toekomst (2025) te formuleren, getiteld DESIDERIA (Dutch Extensible and Searchable Infrastructure for Digital Explorative Reading and Information Analysis). Die agenda is gericht op onderzoek aan de hand van grote tekstcorpora en sluit aan bij huidige (inter)nationale projecten als CLARIN en CLARIAH. De agenda bouwt voort op bestaande projecten door op drie cruciale punten naar vooruitgang in reeds aanwezige tekstuele digitale infrastructuren te streven. Het accent ligt hierbij op infrastructuren rond Nederlandstalig materiaal, materiaal dat zich voor een belangrijk deel in Nederland bevindt, en taalbeschrijvingen die door Nederlandse onderzoekers zijn gemaakt.

Een van de drie actiepunten betreft het onderzoeken welke lacunes er zijn in bestaande datasets die bias veroorzaken met betrekking tot de mogelijke representativiteit van de genereerde data waardoor vernieuwend onderzoek kan worden belemmerd, en hoe die lacunes met behulp van crowdsourcing kunnen worden opgelost. Daarvoor hebben we een enquête opgesteld. Wij zijn er erg mee geholpen als zoveel mogelijk onderzoekers en collectiebeheerders deze enquête invullen. De enquête is hier te vinden:

docs.google.com/forms/d/1LewrawQERiguWTF7kahcUq7gKiYRywRAdFeK5CuTr0E/viewform

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij coördinator Nicoline van der Sijs (post(removeme)nicolinevdsijs.nl) of onderzoeksassistente Anna Kirstein (anna.kirstein(removeme)meertens.knaw.nl).