October 16th, 2015

LOT Announcements / events
Oproep LOT Populariseringsprijs 2014/2015, deadline: 1 november 2015
Aan alle taalkundigen in Nederland

De Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap looft dit jaar wederom de Populariseringsprijs uit, ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over een taalwetenschappelijk onderwerp.

De definitie van in aanmerking komende publicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor dit doel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal - artikelen, boeken, cd-roms, video's, radio - en televisieprogramma's, websites et cetera. Alleen publicaties met een verschijningsdatum tussen 1 sept 2014 en 31 oktober 2015 kunnen worden voorgedragen.
De bijdrage dient in het Nederlands te rapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door een in Nederland werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienen de essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk te maken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

De omvang van de LOT-prijs bedraagt 1000 Euro.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordeling inzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse taalkundige een reeds gepubliceerde bijdrage van een collega (dus niet van eigen hand) voordragen voor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage gemotiveerd aan te melden. Bij voordracht dient vermeld te worden: Naam voorgedragene, titel bijdrage, (e-mail)adres voorgedragene, motivatie voordracht.

De inzendingen worden beoordeeld door een door het LOT benoemde jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla, samen met het bekend maken van de uitslag van de AVT-Anéla dissertatieprijs. Het Taalgala zal op een zaterdag in februari plaatsvinden in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending/voordracht is 1 november 2015. Inzendingen / voordrachten kunnen gestuurd worden naar LOT, o.v.v. LOT Populariseringsprijs, Trans 10, 3512 JK Utrecht of via e-mail naar LOT(removeme)uu.nl.

Het bestuur hoopt op een overvloedige inzending. De noodzaak tot effectievere publieksvoorlichting over aard en kwaliteit van het taalkundig onderzoek in Nederland en de resultaten daarvan blijft onverminderd aanwezig.

Het reglement is digitaal in te zien via de volgende link: www.lotschool.nl/files/Reglementpopulariseringsprijs.pdf

Namens het LOT-bestuur,
Henriette de Swart, Wetenschappelijk directeur
LOT Winter School 2016, University of Tilburg, January 11-22 2016, registration is open!
The schedule and more information is available now: www.lotschool.nl/files/schools/2016_Winterschool_Tilburg/index.php

Registration is open until December 6 2015.
Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen
Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/thema/over-taal-gesproken
Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
Syntax Interface lecture by Jacub Dotla?il, Utrecht University, October 19 2015
Syntax Interface lecture, 19 October 2015: Jacub Dotla?il

Dear all,

This is to inform you that our next Syntax Interface lecture takes place Monday, 19/10/2015. Our speaker will be Jakub Dotla?il (University of Groningen) and the title of his talk is: ‘Intermediate traces in mind'. The talk starts at 15:30 and takes place at Utrecht University, Janskerkhof 13, room 0.06 (Stijlkamer).

For abstract, upcoming talks and details about the platform, please visit
syntaxif.wp.hum.uu.nl/

We are looking forward to seeing you all Monday afternoon!

On behalf of the organization,
Lotte Hendriks
GLOW colloquium, Göttingen, Germany, April 5-8 2016
The 39th GLOW colloquium will take place on April 5th - 8th, 2016 in Göttingen, Germany.

www.uni-goettingen.de/en/glow-2016---39th-generative-linguistics-in-the-old-world/510338.html
Workshops / Conferences / Symposia
Conference on Frisian linguistics 2015, Fryske Akademy, Leeuwarden, October 23 2015
Conference on Frisian linguistics 2015

The Linguistic Circle of the Frisian Academy (Fryske Akademy) organizes its annual meeting in October this year. Just like previous occasions, the seventh Dei fan de Fryske taalkunde will be of interest to anyone who actively or passively participates in Frisian linguistics.

Date: Friday October 23th 2015
Time: 9.25-16.30h
Venue: Tresoar, Boterhoek 1, Ljouwert/Leeuwarden, The Netherlands.

The lectures will be delivered in Dutch, English, German or Frisian. There is a separate document with the summaries, which can be obtained from the website of the Fryske Akademy (www.fryske-akademy.nl).

N.B.
In consideration of the catering, those who intend to participate in the conference are asked to pass this on to the Linguistic Circle of the Frisian Academy (Fryske Akademy). This can be done

by e-mail: wvisser(removeme)fryske-akademy.nl
by telephone: +31 58-213 14 14 (Frisian Academy)
by regular mail: Fryske Akademy, Taalkundich Wurkferbân, Postbus 54, 8900 AB Ljouwert/Leeuwarden
Programma

Het programma van de dag en samenvattingen van de lezingen zijn te vinden op: www.fryske-akademy.nl/nl/aginda-aktueel/dei-fan-de-fryske-taalkunde/.
Workshop 'Computational Reasoning in Natural Language', Utrecht University, October 26 2015
Computational Reasoning in Natural Language

Workshop on the occasion of Assaf Toledo's PhD defense

Utrecht University

Monday, 26 October 2015


In recent years there has been a growing interest in computational methods that combine logical analysis, statistical modelling and linguistic principles for addressing reasoning in natural language. This workshop presents a number of computational approaches within artificial intelligence that deal with this long-lasting problem. In addition to four presentations of recent theoretical work in this area, the workshop will include short demonstrations of new systems that deal with various aspects of computational reasoning.

Session 1 - Kromme Nieuwegracht 80, 3512 HM Utrecht, room 1.06

09:00-09:10
Opening (Yoad Winter)

09:10-10:00
Dan Roth (University of Illinois at Urbana-Champaign):
Common Sense Reasoning for Natural Language Understanding

10:00-10:50
Reinhard Muskens (Tilburg University):
Searching for Models with Natural Logic

10:50-11:00
Coffee/Tea

11:00-11:50
Assaf Toledo (Utrecht University/Bar Ilan University):
Semantic Modeling of Textual Entailment


Defense - Academiegebouw, Senaatszaal
12:45-13:45
Defense of Assaf Toledo's thesis: "Semantic Modeling of Textual Entailment: Proof-Based Annotation in a Compositional Framework"


Session 2 - Kromme Nieuwegracht 80, 3512 HM Utrecht, room 1.06

16:00-16:50
Johan Bos (University of Groningen):
Semantic Parsing with Boxer

16:50-17:30
System demos: Johan Bos, Dan Roth and Assaf Toledo


Participation in the workshop is free. Please register by Wednesday, 21 October, to help us estimate the number of participants. For registration and updates kindly visit the workshop web page at: www.logiccommonsense.wp.hum.uu.nl/events/crnl-2015.
Workshop: Implicit Learning in Children with Developmental Language Disorders, University of Amsterdam, November 5 2015
Workshop: Implicit Learning in Children with Developmental Language Disorders

The one-day workshop ‘Implicit learning in children with developmental language disorders’ is organized as part of the NWO-funded VIDI project of dr. Judith Rispens (UvA, ACLC). The workshop will take place at the University of Amsterdam.
During this workshop, a group of international experts will present research on procedural / implicit learning (e.g. artificial grammar learning, (visual) statistical learning) in children with developmental language disorders (including specific language impairment and dyslexia).
Workshop: Implicit learning in children with developmental language disorders

Date: 5 November 2015

Location: University of Amsterdam

Keynote: Dr. Jarrad Lum (Deakin University Australia)

Speakers: Dr. Janna Koss Torkildsen (University of Oslo, Norway); Dr. Jurgen Tijms (UvA / IWAL, Netherlands); Prof. dr. Arve Asbjornsen (University of Bergen, Norway); Prof dr. Elena Plante (University of Arizona, USA); Dr. Martina Hedenius (Uppsala University, Sweden); MA Desiree Capel (Utrecht University, Netherlands)

Program and registration: progracy.com/kick-off-workshop/

Note: attendance is free, but please do register before the 2nd of November via progracy.com/registreren/
Internationale Konferenz Sprache und Identität, Toru?, Polen, November 15-17 2015
Sprache und Identität
Toru?/ Thorn, 15.-17.11.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Lehrstuhl für Germanistik der Nikolaus-Kopernikus-Universität, Abteilung für Sprachwissenschaft, organisiert im November 2015 die interdisziplinäre, internationale Konferenz Sprache und Identität, zu der wir Sie hiermit herzlich einladen möchten.

Unsere Einladung richtet sich an Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaftler, die an qualifizierenden Projekten oder anderweitigen Studien zu wissenschaftlichen Einzelfragen arbeiten, in denen Verhältnisse und die gegenseitigen Auswirkungen von Sprache und Identität im Zentrum des Interesses stehen. Willkommen sind sowohl theoretisch orientierte, methodologische Ansätze als auch Ergebnisse empirischer Studien. Konferenzsprache ist Deutsch.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Konferenz mit einem Vortrag bereichern würden. Dazu bitten wir Sie, das beiliegende Anmeldeformular ausgefüllt bis zum 30.04.2015 an die dort angegebene E-Mail-Adresse zu senden. Eine diesbezügliche Rückmeldung erhalten Sie von uns bis zum 30. 05.2015. Für jeden Beitrag, dem eine 10-minütige Diskussion folgt, sind 20 Minuten vorgesehen. Nach positiver Begutachtung werden die gehaltenen Vorträge in einen Band zusammengefasst und innerhalb der rezensierten wissenschaftlichen Reihe „Schriften zur diachronen und synchronen Linguistik“ im Peter Lang Verlag veröffentlicht.

Die Tagungsgebühr beträgt 350 Zloty für Gäste aus dem Inland und 100 Euro für Gäste aus dem Ausland, sie umfasst Konferenzmaterialien und Verpflegungskosten sowie Kosten für die Erstellung des Konferenzbandes.
Leider können wir die Kosten Ihrer Anreise und Übernachtung nicht übernehmen, deshalb bitten wir Sie, sich rechtzeitig über entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten bei Ihrem Heimatinstitut zu informieren.

Einzelheiten hinsichtlich der Gebührenüberweisung sowie empfehlenswerte Übernachtungsmöglichkeiten in Toru?/ Thorn erhalten Sie nach erfolgter Annahme Ihrer Anmeldung.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns schon jetzt, Sie im Herbst in Toru? begrüßen zu dürfen.

Mit besten Grüßen
Dr. phil. Edyta Grotek – wissenschaftliche
Symposium 'Vertel Vaardig! Stimulering, diagnostiek, behandeling', Amsterdam, 28 november 2015
Het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten (WAP) en de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) organiseren in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam het symposium:

Vertel Vaardig! Stimulering, diagnostiek, behandeling

Zaterdag 28 november 2015, OBA, Amsterdam

Een dag met plenaire lezingen, workshops en (poster)presentaties voor en door professionals uit de wetenschap, het onderwijs en de klinische praktijk.

Voor meer informatie en inschrijving: www.hetwap.nl/symposium2015
Conference on English Language Teaching, Literature, Translation and Linguistics, PAH Institute, Ahwaz, Iran, February 4-5 2016
The Second National Interdisciplinary Conference on Current Issues of English Language Teaching and Learning, Literature, Translation and Linguistics
PAH Institute, Ahwaz, Iran
4-5 February, 2016

CALL FOR PAPERS
The Second National Interdisciplinary Conference on Current Issues of English Language Teaching and Learning, Literature, Translation and Linguistics will be held at PAH Institute, Ahwaz, Iran, 4-5 February 2016. We invite proposals for oral/poster presentations addressing any issue of the following themes:

Theme 1: English Language Teaching and Learning
Theme 2: English Literature
Theme 3: English Translation
Theme 4: Linguistics

CONFERENCE SUBMISSION DEADLINE
We welcome the submission of proposals to the conference by 30 November 2015.


For more information and to submit a proposal visit: WWW.ELTL.IR

Please forward this announcement to your colleagues and students who may be interested.

Enquiries: info(removeme)pahi.ir

Web address: www.eltl.ir
Workshop 'Linguistic Variation in the Interaction between Internal and External Syntax', Utrecht University, Utrecht, February 8-9 2016
Linguistic Variation in the Interaction between Internal and External Syntax

Organizing institute
NWO-project, The uniformity of linguistic variation, Utrecht University, UiL-OTS, The Netherlands.

Organizers
Heidi Klockmann, Franca Wesseling and Marjo van Koppen

Place of the workshop
Utrecht University, Utrecht, The Netherlands

Date
February 8th and 9th, 2016

Goal of the workshop
The aim of this workshop is to look at linguistic variation from the perspective of the interaction between the internal and external syntax of XPs. In particular, how are syntactic mechanisms (e.g. case assignment, agree, EPP movement, etc.) and the distribution of linguistic items in the syntactic tree influenced by the internal structure of such lexical/grammatical items? And, what type of variation do we find in this domain?

A lot of linguistic research in the past years has focused on the internal structure of functional and lexical items. Distributed Morphology (Halle & Marantz 1993) started a movement in which it was assumed that syntax does not operate on opaque lexical items, but rather on feature bundles. Since then, research has been focused on questions concerning the exact featural make-up of a functional or lexical item, for instance in the work by Borer (2005). This attention to the internal structure of items also plays an important role in the Nano-Syntactic framework (Starke 2011), where a driving goal is to identify the pieces of structure involved in syncretisms within languages and variation in these syncretisms between languages. What we would like to explore in this workshop is how these very precise assumptions about the internal syntax of functional and lexical items affects the syntax of the external environment, including the distribution of such items. So, for instance, one can ask how the internal make-up of pronouns, numerals or compounds interacts with case and agreement, or how the internal structure of verbs interacts with their positioning in the syntactic tree. To what degree is the distribution or syntactic behavior of some element derivable from its internal syntax?

We want to combine this approach with a variation perspective, since the featural make-up of elements has also played an important role in the variation debate. For instance, Kayne (2005) argues that variation should be reduced to already variant properties of human language, namely the featural structure of (functional) items. Cinque (1999) shows that there is a universal hierarchy of adverbs. He argues that the language system has a universal ordering of functional projections hosting these adverbs. Languages may differ, however, in whether they employ all these projections or not and whether or not there is movement of elements through these projections. As also shown by Gianollo et al. (2008), these points of variation can be attributed to the feature specification of functional elements. For instance, whether or not there is movement to a certain functional head is related to the presence of an EPP-feature on it.

It is clear that the question on the interaction between internal and external syntax raised above is highly relevant for furthering our understanding of variation. If, as Kayne, Cinque, and others suggest, the locus of variation is contained in the featural specifications of elements (and not in operations like Merge, Move, Agree), then we expect that variation in the internal structure or featural make-up should have predictable and identifiable effects in the external syntax, both with regards to the output of syntactic processes and the possible distributions of such XPs. Studying the interaction effects provides us with a window into the range of options of, as well as the limitations on, variation in this domain.

We invite papers on questions relating to the interaction between the internal and external syntax, in particular focusing on the cross-linguistic/cross-dialectal and diachronic variation in this domain.

Halle, M. & A. Marantz (1993). ‘Distributed Morphology and the Pieces of Inflection’. In: The View from Building 20, eds. K. Hale & S.J. Keyser. Cambridge: MIT Press, 111-176.
Kayne, R. (2005). ‘Some notes on comparative syntax with special reference to English and French’. In: G. Cinque & R. Kayne, The Oxford handbook of comparative syntax. Oxford: Oxford University Press, 3-69.
Borer, H. (2005). In Name Only. Structuring Sense. Volume I, Oxford: Oxford University Press.
Gianollo, C., C. Guardiano, & G. Longobardi (2008). ‘Three fundamental issues in parametric linguistics’. In: The limits of syntactic variation, ed. T. Biberauer. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 109-142.
Cinque, G. (1999). Adverbs and functional heads: A cross-linguistic perspective. Oxford: Oxford University Press.
Starke, M. (2011). Towards elegant parameters: Language variation reduces to the size of lexically stored trees. lingbuzz/001183.

Invited speakers
Roberta D'Alessandro (Leiden University, Netherlands)
Michelle Sheehan (Anglia Ruskin University, UK)
Martina Wiltschko (University of British Columbia, Canada)


Abstract submission
Submissions are limited to one individual and one joint abstract per author. Abstracts should be anonymous, no more than 2 pages long, with 12-point font and 1-inch margins, and should be submitted electronically in PDF. The subject line of the e-mail message should read “abstract” and the body of the message should contain the following information:

• Title of the paper
• Name(s) of the author(s)
• Affiliation(s)
• E-mail address(es)

Submissions should be sent to: h.e.klockmann(removeme)uu.nl

Deadline for submission: November 23rd, 2015
Notification of acceptance: December 7th, 2015

More information
For more information you can also make use of this e-mail address. Furthermore, you can look at the workshop website:

www.linguisticvariation.com/events/
ISLE/ACLC Summer School "Methods in English Linguistics", University of Amsterdam, June 13-16 2016
Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting_CIDSM11, Vienna, July 4-6 2016
Dear Colleagues,
(per la versione in italiano, si veda sotto)

We are happy to announce that the 11th Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting will take place at the Department of Romance Studies of the University of Vienna on 04–06 July 2016. The meeting aims to bring together dialectologists working on any aspect of the syntax and/or morphology of the dialects of Italy (including non-Romance varieties) and encourages all approaches – whether synchronic or diachronic, descriptive or theoretical (all frameworks) – to the regional languages and dialects spoken throughout Italy. This year CIDSM will feature a thematic session on the High German dialects spoken in Italy.

The invited speakers of CIDSM11 are:
– Patrizia Cordin, Università di Trento
– Hans Goebl, Universität Salzburg
– Rosanna Sornicola, Università di Napoli Federico II and for the thematic session:
– Alessandra Tomaselli, Università di Verona


Call for Papers

Abstracts on any aspect of the syntax and/or morphology of the dialects of Italy (including non-Romance varieties) will be considered for presentation. There will also be a poster session. During the abstract submission procedure, please indicate (through the Abstract Classification drop-down menu), whether you prefer to submit your abstract for presentation or for the poster session only, or if you would rather like it to be considered for both. If your abstract is intended for the special thematic session, please select the relevant option.

Abstracts are invited for 20-minute talks (plus 10 for questions) or for posters. Submissions are limited to 1 individual and 1 joint abstract per author, or 2 joint abstracts per author. The abstract should include the title, but not the author’s name(s). Abstracts should be no longer than two pages in length (including examples and references), in 12-point font size.

The conference languages are English and Italian (English only for the thematic session).

Deadline
Abstracts must be submitted no later than 5 February 2016.
Speakers will be notified of the results of their abstract review by 6 March 2016.

Abstract submission
Authors are asked to submit their abstracts via EasyAbstracts< linguistlist.org/confservices/EasyAbs/customabssub.cfm?emeetingid=6102JA4458BE6258406050441>: linguistlist.org/easyabs/CIDSM2016

If you are unable to upload your abstract on EasyAbstracts, please send it as an email attachment to the conference organizers.

Further information will be provided in due course on the conference website: cidsm2016.univie.ac.at/en/home/


Organizing Committee:
Silvio Cruschina
Anna Kocher
Eva-Maria Remberger

Consultant for the thematic session:
Prof. Alexandra Lenz (Department of German Studies, University of Vienna)


CIDSM Steering Committee:
Roberta D’Alessandro (Universiteit Leiden) Adam Ledgeway (University of Cambridge)


*********************************

Care colleghe, cari colleghi,

Siamo lieti di annunciare che il Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting XI sarà ospitato dal Dipartimento di Romanistica dell’Università di Vienna dal 4 al 6 luglio 2016. L’obiettivo di questo convegno è di offrire una piattaforma di discussione e scambio tra i dialettologi che lavorano sulla sintassi e/o morfologia dei dialetti d’Italia (comprese le varietà non romanze) e di incoraggiare tutti gli approcci – sia sincronici che diacronici, sia descrittivi che teorici e formali – alle lingue regionali e ai dialetti d’Italia. Quest’anno il CIDSM includerà una sessione tematica sui dialetti alto-tedeschi parlati in Italia.

I relatori invitati del CIDSM11 sono:
– Patrizia Cordin, Università di Trento
– Hans Goebl, Universität Salzburg
– Rosanna Sornicola, Università di Napoli Federico II e per la sessione tematica:
– Alessandra Tomaselli, Università di VeronaPrima circolare

Si invitano proposte di relazioni, sotto forma di riassunto anonimo, su ogni aspetto della sintassi e/o delle morfologia dei dialetti d’Italia. È prevista anche una sessione dedicata ai poster. Durante la procedura per l’invio, sarà possibile specificare se si desidera presentare un riassunto per una relazione o per la sessione dei poster, o se invece si vuole essere considerati per entrambi. Sarà possibile anche indicare se il riassunto è indirizzato alla sessione tematica speciale.

Le presentazioni avranno una durata di 20 minuti (più 10 minuti per le domande). Ciascun autore può presentare al massimo due riassunti: uno come autore unico e l’altro in collaborazione, oppure due riassunti in collaborazione. Il riassunto deve includere il titolo, ma non il nome dell’autore/i nomi degli autori. I riassunti dovranno avere una lunghezza massima di due pagine, inclusi esempi e riferimenti bibliografici, con carattere 12.

Le lingue ufficiali del convegno sono inglese e italiano (solo l’inglese per la sessione tematica).

Scadenza
I riassunti dovranno essere inviati entro e non oltre il 5 febbraio 2016.
La decisione sulla selezione verrà notificata entro il 6 marzo 2016.

Invio dei riassunti
I riassunti vanno inviati in forma anonima attraverso EasyAbstracts.
linguistlist.org/easyabs/CIDSM2016

In caso di problemi con l’invio attraverso EasyAbstracts, potete inviare il riassunto agli organizzatori del convegno per email, come allegato.

Ulteriori informazioni saranno rese disponibili sul sito web del convegno:
cidsm2016.univie.ac.at/


Comitato organizzatore
Silvio Cruschina
Anna Kocher
Eva-Maria Remberger

Consulente per la sessione tematica:
Prof. Alexandra Lenz (Dipartimento di Germanistica, Università di Vienna)


Comitato direttivo del CIDSM
Roberta D’Alessandro (Universiteit Leiden) Adam Ledgeway (University of Cambridge)
International Academy for CA (IACA16), Groningen, The Netherlands, July 11-14 2016
With the support of ISCA (the International Society for Conversation Analysis), the Language and Social Interaction group of the University of Groningen will organize the first

International Academy for Conversation Analysis (IACA16)
July 11 – 14, 2016, in Groningen, The Netherlands

IACA16 will take place in between two ICCA-conferences (2014 and 2018) and will focus on the research process rather than on research output. The academy is meant for CA researchers in all career stages, including PhD students. It will offer members of the CA community an environment to learn from each other about analytical choices, modes of analytical reasoning, and the different technologies that may support CA research.

The programme comprises four 4-day workshops on the following topics:
(i) ‘Interaction Organization’: Geoffrey Raymond on sequence organization
(ii) ‘Actions and Activities’: Paul Drew & Merran Toerien on action formation
(iii) ‘Practices’: Lorenza Mondada on embodiment
(iv) ‘Contexts’: Jeffrey Robinson on medical interaction
and two plenary lectures:

John Heritage on the future of CA: questions to be asked and methods to be used

Elisabeth Couper-Kuhlen on Interactional Linguistics: its achievements and its future

Registration will open on October 1 and close on October 15, 2015.

Please visit the website for more information www.iaca16.nl
Job Announcements / Vacancies
Associate Professor, Language Education, School of Education, Boston University, USA, deadline: until filled
Boston University
Associate Professor, Language Education, School of Education

Job Description
The School of Education at Boston University invites applications for a full?time, tenured
Associate Professor of Language Education, beginning July 1, 2016. Responsibilities will include teaching undergraduate and graduate courses, advising master’s and doctoral-level students, conducting research in language education/applied linguistics, and providing service to the university and the profession, including building positive relationships with local schools and other departments at Boston University. The successful candidate is expected to maintain a distinct research agenda that makes a significant contribution to school-based language development, from kindergarten to post-secondary education.

Salary is competitive and commensurate with experience. Applicants from diverse backgrounds are strongly encouraged to apply.

Required Qualifications
The candidate must hold an earned doctorate in linguistics, applied linguistics or a closely related field, and must have a minimum of three years of university-based teaching experience. Applicant must show a strong record of published scholarship. Preference will be given to candidates whose work has included research and practice in second language development or other aspects of language learning and use relevant to school-based teaching and learning, and who have a record of engaging in funded research.

Salary is competitive and commensurate with experience. Applicants from diverse backgrounds are strongly encouraged to apply.

DO NOT APPLY THROUGH BU HR WEBSITE

Applicants can apply for this position by submitting the following through www.academicjobsonline.org/ajo/jobs/6127:

• Cover letter explaining suitability for position
• Current curriculum vitae
• Names of 3 referees
• 1-3 Samples of scholarship

Review of applications begins October 15, 2015 and will continue until position is filled. Questions may be directed to the Search Committee Chair, Catherine O’Connor (mco(removeme)bu.edu).

We are an equal opportunity employer and all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, disability status, protected veteran status, or any other characteristic protected by law. We are a VEVRAA Federal Contractor.
SDSU Tenure Track Asst/Assoc Professor in Brain-based disorders, UC San Diego, USA, deadline: until filled
San Diego State University, School of Speech, Language and Hearing Sciences in conjunction with SDSU’s Area of Excellence in Clinical and Cognitive Neuroscience is seeking candidates for a tenure-track Assistant / Associate Professor position in brain-based disorders of speech, language, or cognitive processing, with adult (preferred) and/or child populations, and with neuroplasticity as one focus. Required: Ph.D. in Communication Sciences and Disorders, Linguistics, Psychology, Neurosciences or a related field, excellence in teaching, strong research abilities, and commitment to students from diverse backgrounds. Responsibilities: Undergraduate and graduate (MA/Ph.D.) teaching, supervising theses/dissertations and pursuing a research program in specialty area.

Apply via Interfolio at apply.interfolio.com/29935

Review of completed applications will begin October 1, 2015 and continue until the position is filled; employment to begin Fall 2016. Visit slhs.sdsu.edu for more information about the department. For questions, please contact Dr. Tracy Love (tracy.love(removeme)sdsu.edu).


Tracy E. Love, Ph.D.
co-Director, SDSU/UCSD Joint Ph.D. Program in Language and Communicative Disorders
Professor, School of Speech, Language and Hearing Sciences
San Diego State University
5500 Campanile Drive
San Diego, California 92182-1518
Phone: 619.594.6354
Fax: 619.594.7109
slhs.sdsu.edu/tlove
Research Scientist, Center for Research in Language
UC San Diego
9500 Gilman Drive
La Jolla, California 92093-0126
Two PhD Positions on Language and Emotion, Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC), Tilburg, deadline: November 1 2015
Two PhD positions on Language and Emotion

The Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC) a Center of Excellence at Tilburg University (TiU), invites applications for two PhD positions on a new research project funded by The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO): Producing affective language: Content selection, message formulation and computational modeling.

This project will study the influence of emotion on language production, working from the hypothesis that emotion influences all aspects of the speech production process. Specifically, we ask both whether content selection (“deciding what to say”) and message formulation (“deciding how to say it”) are affected by emotional appraisals of the language user.

The NWO project consists of two subprojects:

(1) how the emotional states of speakers influence the language they produce and
(2) how the influence of emotion on language production can be modeled in computational tools for affective natural language generation.

The two PhDs at Tilburg University will work on the first subproject. The results of their experiments will feed into the development of a novel automatic news report generation tool that can adjust the message depending on the emotion it is intended to reflect (e.g., a report of the same match from the perspective of a losing team can be different from the report for the winning team). This second subproject will be carried out at University of Twente, in close collaboration with Tilburg University.

Requirements

For the positions we seek candidates with a background in a relevant discipline, including (in alphabetical order) Affective Science, Cognitive Science, Communication & Information Sciences, Linguistics, Psycholinguistics, Psychology, or a related area.

The PhD candidates have a (Research) Master’s degree in one of the aforementioned areas, a strong interest in doing research, excellent writing skills and a good command of English. In addition, the candidates have proven experience with experimental research, and are well-versed in statistical techniques. An interest in computational modeling is considered an advantage, but is not required.

Information

For more information on these positions, please contact dr. Martijn Goudbeek (m.b.goudbeek(removeme)uvt.nl, +31134663587) or prof.dr. Emiel Krahmer (E.J.Krahmer(removeme)uvt.nl, +31134663070). The full project proposal is available upon request.

What we offer

Tilburg University is rated among the top Dutch employers, offering excellent terms of employment. The collective labour agreement of Tilburg University applies. The PhD projects will be carried within the Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC), one of the five centers of excellence at Tilburg University. TiCC combines two strong research programs: Creative Computing (CC), including research in Artificial Intelligence, Computational Linguistics, and Intelligent Systems, and Language, Communication and Cognition (LCC), including research in Cognitive Science, Communication and Discourse Studies. The unique combination of these two research programs enables TiCC to work on research projects in which computer-based techniques of modelling and processing (big) data are combined with experimentally elicited human data.

The PhD candidates will be ranked in the Dutch university job ranking system (UFO) as a PhD-student (promovendus) with a starting salary of € 2.125,-- gross per month in the first year, up to € 2.717,-- in the fourth year (amounts fulltime). The selected candidates will start with a contract for one year, concluded by an evaluation. Upon a positive outcome of the first-year evaluation, the candidate will be offered an employment contract for the remaining three years. It is also possible to work 80% instead of fulltime. The selected candidate is expected to have written a PhD thesis by the end of the contract (which may be based on articles).

Applications

Applications should include:

- A cover letter,
- Curriculum Vitae,
- Copy of the university marks (grade list),
- Names of two references.

Applications should be sent before the application deadline of November 1, 2015. Interviews are expected to be held in the first weeks of November. Starting dates are flexible.

Please apply online by following this link: www.tilburguniversity.edu/about-tilburg-university/working-at/wp/
One PhD and one post-doc position for a project on Robot Tutoring, Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC), deadline: November 1 2015
TiCC invites applications for:

• One PhD position in Modelling Child-Robot Interaction, and
• One Post-doc position in Multimodal Output Generation

The Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC), a Center of Excellence at Tilburg University (TiU), is a multidisciplinary research center at the forefront of research on cognition, communication and computation.

Both positions are part of a new project funded by the European Commission: Second Language Tutoring using Social Robots (L2TOR). The L2TOR (pronounced ‘el tutor’) project aims to design a child-friendly tutor robot that can be used to support teaching preschool children a second language (L2) by interacting with children in their social and referential world. In particular, the project will focus on teaching English as L2 to native speakers of Dutch, German and Turkish, and teaching Dutch and German as L2 to immigrant children speaking Turkish as a native language. The L2TOR robot will be designed to interact naturally with children aged four years old in both the second language and the child’s native language. TiCC will hire one PhD student and a post-doc to develop interactions between the robot and children, and evaluate these. The project will start in January 2016 and runs for 3 years.

The L2TOR project is an international collaboration between 5 universities (Tilburg University, Plymouth University, Utrecht University, University of Bielefeld and Koç University) and 2 industrial partners (Aldebaran Robotics and QBMT). The two subprojects to be carried out by Tilburg University are:

• PhD candidate developing specifications for the robot-child interactions based on observations of human tutoring, and
• post-doc developing and implementing modules for output behavior of the robot (multilingual spoken natural language generation and non-verbal cues).

Both candidates are also expected to contribute in evaluating the L2TOR platform.

Requirements

The successful PhD candidate:
• holds a (Research) Master’s degree in Cognitive Science, Computer Science, Computational Linguistics or another related area (or will obtain such a degree before January 2016).
• has good programming skills,
• has experience in modelling human-robot interaction (or a related technique), and
• has experience or proven interest in carrying out experimental studies (on HRI).

The successful post-doc candidate:
• holds a PhD degree in Computer Science, Computational Linguistics or another relevant area (or will obtain such a degree before January 2016),
• has substantial expertise in Computational Linguistics / Natural Language Processing, preferably in the area of Natural Language Generation (NLG),
• has excellent programming skills,
• has an excellent track record of publications in high-impact journals or top-conferences.

In addition, both candidates are expected to:
• have excellent English communication and writing skills,
• be capable of working in an international, multidisciplinary setting.

For both positions, experience in operating the NAO robot is considered an advantage.

Information

For more information on these positions, please contact dr. Paul Vogt (p.a.vogt(removeme)uvt.nl, +31134662594) or prof.dr. Emiel Krahmer (E.J.Krahmer(removeme)uvt.nl, +31134663070).

What we offer

Tilburg University is rated among the top Dutch employers, offering excellent terms of employment. The collective labour agreement of Tilburg University applies. The PhD projects will be carried within the Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC), one of the five centers of excellence at Tilburg University. TiCC combines two strong research programs: Creative Computing (CC), including research in Artificial Intelligence, Computational Linguistics, and Intelligent Systems, and Language, Communication and Cognition (LCC), including research in Cognitive Science, Communication and Discourse Studies. The unique combination of these two research programs enables TiCC to work on research projects in which computer-based techniques of modelling and processing (big) data are combined with experimentally elicited human data.

The PhD candidates will be ranked in the Dutch university job ranking system (UFO) as a PhD-student (promovendus) with a starting salary of € 2.125.-- gross per month in the first year, up to € 2.593,-- in the third year (amounts fulltime and exclusive 8% holiday allowance and 8,3 % end year bonus). The selected candidate is expected to have written a PhD thesis by the end of the contract (which may be based on articles).

The post-doc candidate will be ranked in the Dutch university employment system (UFO) as researcher. The salary for the position of Researcher has a maximum of € 3.908,- gross per month (exclusive 8% holiday allowance and 8,3 % end year bonus) and is based on the scale 10 of the Collective Labor Agreement Dutch Universities.

The selected candidates for both positions will start with a contract for one year, concluded by an evaluation. Upon a positive outcome of the first-year evaluation, the candidate will be offered an employment contract for the remaining two years. Researchers from outside the Netherlands may qualify for a tax-free allowance equal to 30% of their taxable salary. The university will apply for such an allowance on their behalf. The Faculty will provide assistance in finding suitable accommodation. The university offers very good fringe benefits (it is one of the best non-profit employers in the Netherlands), such as a facilities plan and options model for employment conditions and excellent reimbursement of moving expenses.

Applications

Applications should include:
• A cover letter,
• Curriculum Vitae,
• copy of the university marks (grade list, for the PhD candidate only),
• names and contact details of two references.
Applications should be sent before the application deadline of 1 November 2015. Interviews are expected to be held in mid November. Starting dates: 1 January 2016.

The only way to apply is online by following this link: www.tilburguniversity.edu/about-tilburg-university/working-at/wp/
Calls for papers for events
Update: Call for Posters: Symposium 'Vertel Vaardig! Stimulering, diagnostiek, behandeling', Amsterdam, 28 november 2015, nieuwe deadline: 18 oktober 2015
Call for Posters

Het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten (WAP) en de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) organiseren in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam het symposium:

Vertel Vaardig! Stimulering, diagnostiek, behandeling

Zaterdag 28 november 2015, OBA, Amsterdam

Call for posters:
Tijdens het symposium Vertel Vaardig! is er gelegenheid om onderzoek en ervaringen op het gebied van vertelvaardigheid te presenteren. Voorstellen voor posters kunnen betrekking hebben op nieuwe inzichten in stimulering, diagnostiek en behandeling van vertelvaardigheid.

Abstract (max. 250 woorden) opsturen naar: vertelvaardigheid(removeme)gmail.com
Onder vermelding van:
- Naam, adres en e-mailadres van de contactpersoon
- Titel posterpresentatie
- Namen van alle auteurs + (alle) affiliaties

Nieuwe deadline: 18 oktober 2015

Voor mee informatie: www.hetwap.nl/symposium2015
CfP: LATA 2016, Prague, Czech Republic, March 14-18 2016, deadline: October 19 2015
10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS

LATA 2016

Prague, Czech Republic

March 14-18, 2016

Organized by:

Department of Theoretical Computer Science
Faculty of Information Technology
CzechTechnicalUniversity in Prague

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/lata2016/
****************************************************************************************

AIMS:

LATA is a conference series on theoretical computer science and its applications. Following the tradition of the diverse PhD training events in the field developed at Rovira i VirgiliUniversity in Tarragona since 2002, LATA 2016 will reserve significant room for young scholars at the beginning of their career. It will aim at attracting contributions from classical theory fields as well as application areas.

VENUE:

LATA 2016 will take place in Prague, a city full of history and cultural attractions, and one of the political and economic cores of central Europe. The venue will be the campus of the CzechTechnicalUniversity in the Dejvice quarter.

SCOPE:

Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limited to:

algebraic language theory
algorithms for semi-structured data mining
algorithms on automata and words
automata and logic
automata for system analysis and programme verification
automata networks
automata, concurrency and Petri nets
automatic structures
cellular automata
codes
combinatorics on words
computational complexity
data and image compression
descriptional complexity
digital libraries and document engineering
foundations of finite state technology
foundations of XML
fuzzy and rough languages
grammars (Chomsky hierarchy, contextual, unification, categorial, etc.)
grammatical inference and algorithmic learning
graphs and graph transformation
language varieties and semigroups
language-based cryptography
mathematical and logical foundations of programming methodologies
parallel and regulated rewriting
parsing
patterns
power series
string and combinatorial issues in bioinformatics
string processing algorithms
symbolic dynamics
term rewriting
transducers
trees, tree languages and tree automata
unconventional models of computation
weighted automata

STRUCTURE:

LATA 2016 will consist of:

invited talks
invited tutorials
peer-reviewed contributions

INVITED SPEAKERS:

(to be completed)

Martin Grohe (RWTHAachenUniversity), Connectivity Systems, Decompositions, and Tangles

Jean-François Raskin (Free University of Brussels), Non-zero Sum Games for Reactive Synthesis

Frank Wolter (University of Liverpool), Automata for Ontologies

PROGRAMME COMMITTEE:

Amihood Amir (Bar-IlanUniversity, Ramat Gan, Israel)
Dana Angluin (YaleUniversity, New Haven, USA)
Franz Baader (Technical University of Dresden, Germany)
Christel Baier (Technical University of Dresden, Germany)
Hans L. Bodlaender (UtrechtUniversity, The Netherlands)
Jean-Marc Champarnaud (University of Rouen, France)
Bruno Courcelle (LaBRI, Bordeaux, France)
Rod Downey (VictoriaUniversity of Wellington, New Zealand)
Frank Drewes (Umeå University, Sweden)
Ding-Zhu Du (University of Texas, Dallas, USA)
Javier Esparza (Technical University of Munich, Germany)
Michael Fellows (CharlesDarwinUniversity, Darwin, Australia)
Mohammad Taghi Hajiaghayi (University of Maryland, College Park, USA)
Yo-Sub Han (YonseiUniversity, Seoul, South Korea)
Markus Holzer (University of Giessen, Germany)
Juraj Hromkovi? (ETH Zurich, Switzerland)
Oscar H. Ibarra (University of California, Santa Barbara, USA)
Costas S. Iliopoulos (King's College London, UK)
Jan Janoušek (CzechTechnicalUniversity in Prague, Czech Republic)
Galina Jirásková (SlovakAcademy of Sciences, Košice, Slovakia)
Ming-Yang Kao (Northwestern University, Evanston, USA)
Juhani Karhumäki (University of Turku, Finland)
Joost-Pieter Katoen (RWTH Aachen University, Germany)
Martin Kutrib (University of Giessen, Germany)
Zhiwu Li (Xidian University, Xi'an, China)
Andreas Malcher (University of Giessen, Germany)
Oded Maler (VERIMAG, Gières, France)
Carlos Martín-Vide (Rovira i Virgili University, Tarragona, Spain, chair)
Bo?ivoj Melichar (CzechTechnicalUniversity in Prague, Czech Republic)
Ugo Montanari (University of Pisa, Italy)
František Mráz (CharlesUniversity in Prague, Czech Republic)
Mitsunori Ogihara (University of Miami, Coral Gables, USA)
Alexander Okhotin (University of Turku, Finland)
Doron A. Peled (Bar-IlanUniversity, Ramat Gan, Israel)
Martin Plátek (CharlesUniversity in Prague, Czech Republic)
Alberto Policriti (University of Udine, Italy)
Daniel Reidenbach (University of Loughborough, UK)
Antonio Restivo (University of Palermo, Italy)
Kai Salomaa (Queen’s University, Kingston, Canada)
Davide Sangiorgi (University of Bologna, Italy)
Uli Sattler (University of Manchester, UK)
Frits Vaandrager (RadboudUniversity, Nijmegen, The Netherlands)
Pierre Wolper (University of Liège, Belgium)
Zhilin Wu (Chinese Academy of Sciences, Beijing, China)
Mengchu Zhou (New Jersey Institute of Technology, Newark, USA)

ORGANIZING COMMITTEE:

Adrian Horia Dediu (Tarragona)
Jan Janoušek (Prague, co-chair)
Carlos Martín-Vide (Tarragona, co-chair)
Radomír Polách (Prague)
Eliška Šestáková (Prague)
Jan Trávní?ek (Prague)
Bianca Truthe (Giessen)
Florentina Lilica Voicu (Tarragona)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit non-anonymized papers in English presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spaced pages (including eventual appendices, references, proofs, etc.) and should be prepared according to the standard format for Springer Verlag's LNCS series (see www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).

Submissions have to be uploaded to:

www.easychair.org/conferences/?conf=lata2016

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS series will be available by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containing peer-reviewed substantially extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The period for registration is open from August 28, 2015 to March 14, 2016. The registration form can be found at:

grammars.grlmc.com/lata2016/Registration.php

DEADLINES:

Paper submission: October 19, 2015 (23:59 CET)
Notification of paper acceptance or rejection: November 27, 2015
Final version of the paper for the LNCS proceedings: December 7, 2015
Early registration: December 7, 2015
Late registration: February 29, 2016
Submission to the journal special issue: June 18, 2016

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

florentinalilica.voicu (at) urv.cat

POSTAL ADDRESS:

LATA 2016
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

Phone: +34 977 559 543
Fax: +34 977 558 386

ACKNOWLEDGEMENTS:

?eské vysoké u?ení technické v Praze
Universitat Rovira i Virgili
CfP Workshop 'Dealing with bad data in linguistic theory', Meertens Institute, Amsterdam, March 17-19 2016, deadline: December 1 2015
Dealing with bad data in linguistic theory

Workshop at the Meertens Institute, Amsterdam (The Netherlands), March 17-19, 2016.

Call for Papers

In recent years, linguistic theory has significantly expanded its empirical scope. If it has indeed ever been true that theories were built exclusively on the researcher’s own armchair judgements, such is definitely no longer the case. More and more, researchers have turned their attention to databases and corpora of all kinds, to experimental results, and to many other types of data sources. This development went hand in hand with an expansion of the scope of the theories, and collaborations with e.g. historical linguistics, dialectologists, sociolinguists, and psycholinguists.

We believe that this is a positive development; but we also believe that some issues have not been sufficiently discussed. In this workshop we aim to tackle the issue of how to deal with ‘bad data’: many data that we have to deal with has not been collected with exactly the questions in mind that we want to ask. E.g., we have to use the results of a dialect survey of a few decades ago as the money is lacking to set up a new survey; or certain data are simply lacking for a particular historical period.

We invite papers on all these issues. Which problems do you encounter in your work, and how do you solve them? Is there any privileged type of data to answer certain questions? Do we need more methodological standards and if so what should they look like? How can we make sure that we keep an integrated theory in which the results of different kinds of empirical explorations can all be accomodated? What is the relation between our methodological choices and central hypotheses of the theory of mental grammar?

Sketch of the issues

We distinguish between (at least) four classes of problems: (i) Incomplete data, (ii) Noisy data, (iii) One-sided data, (iv) Conflicting data.

Ad i), As we mentioned above, both in historical and dialectological surveys, data from some period or some region may be missing, either because (in dialectology) we do not have any data for some area at all, or because for different areas there are different gaps in the data we have. Also, in a lot of typological work, ‘typological gaps’ have been taken as significant: if a certain phenomenon does not occur in any language then the theory should be restricted accordingly. This idea has come under attack: the languages we have actually studied in detail is probably not a representative sample of all languages in the world, and those in turn stand in an unknown relationship to all possible languages.

Ad ii), generative grammar (and many related types of theorizing) has been based on the division between I-language and E-language (or competence and performance), where the research object has been reduced to I-language, among other things for reasons of manageability: E-language is influenced by too many complicated factors. Although native speaker judgements can also not be said to be ‘pure’ reflections of I-language, it seems clear that the ‘new’ kinds of data indeed show the influences of many kinds of noise.

Ad iii), in many cases, the data that are given do not show everything we need to know. For instance, if we study a historical corpus, we can only learn that certain constructions did occur, not whether or not the constructions that we do not find were ungrammatical, or just did not occur by accident. We would need to complement them by judgment data, but this is obviously lacking. Inversely, people sometimes demand that ‘just’ judgements are not enough and need to be complemented by e.g. Google data on actual occurrences.

Ad iv): When we combine data from different types of data resources in our research, e.g. judgement data and language use data, these may show conflicting patterns. How do we resolve such conflicts?

Invited speakers

The following speakers have confirmed their participation: Paul de Lacy, Paula Fikkert, Paul Kiparsky, Cecilia Poletto, Keren Rice, Christina Tortora, Jeroen Van Craenenbroeck, Charles Yang.
This list will hopefully be extended by a few more names.

Submission of abstracts

You can submit a 2-page abstract (excluding references) for a 30 minutes talk on EasyChair before December 1, 2015. You are allowed to submit multiple abstracts, but we may decide to only accept one abstract per author, and the choice will be ours.

Deadline of submission: December 1, 2015
Notification of acceptance: December 22, 2015
Website address: www.meertens.knaw.nl/baddata/
CfP 10th International Workshop on Writing Systems and Literacy, CLS Nijmegen, The Netherlands, May 12-13 2016, deadline: January 15 2016
Understanding writing systems:
From core issues to implications for written language acquisition
Tenth International Workshop on Writing Systems and Literacy
Nijmegen, The Netherlands, May 12th-13th, 2016
Centre for Language Studies, Radboud University Nijmegen

FIRST CALL FOR PAPERS
This workshop is the tenth in a series of international meetings devoted to the issue of writing systems. Earlier themes have been ‘What Spelling Changes’ (1997), ‘Writing Language’ (2000), ‘From Letter to Sound’ (2002), ‘Mapping Graphemes onto Phonemes’ (2004), ‘Constraints on Spelling Changes’ (2006), ‘Typology of Writing Systems’ (2008), ‘Units of Language - Units of Writing’ (2010), ‘The Architecture of Writing Systems’ (2012) and ‘Orthographic Databases and Lexicons’ (2014). Previous meetings were held in Antwerp (Belgium), Braunschweig (Germany), Brighton (UK), Cologne (Germany), and Nijmegen (The Netherlands). The tenth gathering will take place in Nijmegen.

The writing systems workshops offer a forum for discussion between researchers from a range of different countries and linguistic backgrounds, working in a variety of fields of writing research such as theoretical or computational linguistics, psycholinguistics, language typology and language education.

The focus of this landmark tenth workshop continues to identify and explore the core issues for understanding writing systems, with special emphasis on how writing and reading are learned or literacy is acquired. Especially welcome are contributions on the following questions:
• What are the core issues for understanding writing systems? Which aspects of writing should be considered as more peripheral?
• What does the development of writing systems tell us about these core issues? For instance, how do new technologies, like computer-mediated communication, influence writing systems and how do they impact on literacy acquisition?
• How can cross-linguistic studies help to distinguish between the universal and language-specific aspects of writing systems?
• When and how is the written form of a language acquired? Are key factors such as phonological awareness, orthographic depth, and morphological awareness relevant for both young and adult learners and for both L1 and L2 literacy acquisition?
• To what extent is the distinction between rule-based and stored information relevant for understanding writing systems, their acquisition and differences between writing systems?

The workshop will include a plenary discussion session on research issues and other topics concerning the written form of languages. We welcome suggestions for topics to be discussed.

INVITED SPEAKERS: Geoffrey Sampson [University of South Africa], Ineke van de Craats [DigLin, Radboud University Nijmegen] and Anna Bosman [Behavioral Science Institute, Radboud University Nijmegen].

PROGRAM COMMITTEE: Lynne Cahill [School of English, University of Sussex], Terry Joyce [Tama University, Tokyo], Martin Neef [Universität Braunschweig], Anneke Neijt [Radboud Universiteit Nijmegen] and Beatrice Primus [University of Cologne]. Local organizers: Anneke Neijt and Mijntje Peters.

IMPORTANT DATES:
First Call for proposals: September 2015. Second Call for proposals] December 2015. Submission deadline: January 15th, 2016. Notification of acceptance: February 15th, 2016.

SUBMISSION GUIDELINES: Authors should submit abstracts of no more than 300 words (Font: Times New Roman 12, line spacing: 1.5). Speakers will have 30 minutes for their presentation, and 15 minutes for discussion and questions. Please submit abstracts electronically (rtf, pdf, doc, docx).

CONTACT: a.neijt(removeme)let.ru.nl
AWLL WEBSITE: faculty.tama.ac.jp/joyce/awll/index.html
TWITTER: @awll
FACEBOOK: Association for Written Language and Literacy
PARTICIPATION: Researchers who would like to attend the workshop without presenting a paper are also welcome. Registration details will be made available nearer the date of the workshop. The workshop program and the abstracts of the accepted papers, along with travel and accommodation information will be circulated electronically well before the workshop.
Extra
Oproep VIOT/Anéla scriptieprijs, deadline: 19 oktober
Anéla en VIOT leden kunnen goede scripties over toegepaste taalkunde van het afgelopen collegejaar voordragen voor de scriptieprijs. Hieruit worden 3-5 genomineerden, waarvan één winnaar bepaald door een jury. De genomineerden moeten een presentatie geven tijdens de VIOT/Anéla juniorendag (vrijdag 11 maart).

Deadline for submissions: Monday 19 October; more info: www.anela.nl/activiteiten/scriptieprijs/
Cursus Kind Taal en Gehoor 2015-2016, VU
Kind Taal en Gehoor 2015-2016

De cursus Kind, Taal & Gehoor 2015 actualiseert en vergroot uw kennis op het gebied van de taalontwikkeling bij kinderen met gehoorproblemen. In deze reeks lezingen gaan ervaren audiologen, KNO artsen, klinisch linguïsten, logopedisten en onderzoekers in op actuele en relevante thema's binnen het audiologische vakgebied. Dit jaar wordt specifiek ingegaan op diagnostiek en behandeling van complexe stoornissen, evidence-based practice, en het slechthorende kind in een horende maatschappij met aandacht voor passend onderwijs. De cursus Kind, Taal en Gehoor wordt jaarlijks georganiseerd in een samenwerkingsverband tussen VU, VUMC en het Language & Hearing Center Amsterdam.

Doelgroep
De cursus is relevant voor professionals die werkzaam zijn in het veld van de audiologie en/of logopedie. Dit kunnen audiologen en logopedisten zijn, maar ook (klinisch) linguïsten, spraak- en taalpathologen, psychologen of pedagogen die werken met dove en slechthorende kinderen. Voor deelname aan de cursus wordt basiskennis in de audiologie vereist.

Kosten en accreditatiepunten
Voor de cursus is accreditatie aangevraagd bij de NVLF en NVKF Kosten bedragen voor de gehele cursus €160 (€130 voor NVLF/NVKL leden). Voor twee van de drie middagen bedragen de kosten €110 (€90 voor NVLF/NVKL leden); een enkele middag kost €60 euro (€50 voor NVLF/NVKL leden).

Locatie
De lezingen worden gehouden in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam); lokaal HG11A24 op de 11de etage (A-vleugel).

Inschrijving & informatie
Voor meer informatie over de cursus en om in te schrijven neemt u contact op met de coördinator van de cursus
Dr. Monique Lamers (m.lamers(removeme)vu.nl).

Programma Lezingenreeks Kind Taal en Gehoor November 2015

12 november (13.30-17.50)
13.30-14.30
Dr. Patrick Brienesse (Klinisch fysicus audioloog AMC)
Gehoordiagnostiek bij (zeer) jonge kinderen: mogelijkheden en uitdagingen
Sinds de invoering van de neonatale gehoorscreening heeft de vroegdiagnostiek van neonaten en jonge kinderen een prominente plek gekregen in het audiologisch werkveld. Met de brainstem evoked response audiometrie als gouden standaard in de neonatale periode ligt de uitdaging in het verkrijgen van een adequate inschatting van een frequentiespecifieke gehoordrempel. Vanaf circa 7 maanden leeftijd verschuift de onderzoeksmethode naar de Visual Reinforcement Audiometry (VRA). Vanaf twee en een half tot drie jaar kunnen kinderen via spelaudiometrie over het algemeen een goed betrouwbare gehoordrempel aangeven. De vraag is hoe nauwkeurig de eerder genoemde methoden deze gehoordrempel (hebben) kunnen voorspellen.

14.45-15.45
Dr. Paul Merkus (KNO arts VUMC)
Oto-Audiologische Casuïstiek
In de afgelopen jaren zijn er veel opties gekomen voor slechthorenden, zoals de Bone Conductive Device ( voorheen BAHA), Cochleaire Implantatie en steeds betere hoortoestellen. Toch zijn er situaties waarin het soms lastig is te beslissen wat nu de beste revalidatie zal zijn.Denk hierbij aan chronische looporen, eenzijdige doofheid, brughoektumor of bij kinderen zoiets simpels als Otitis Media met Effusie (OME). In dit college zal casuïstiek langskomen met de verschillende opties en de overwegingen daarbij.

16.00-17.00 (aansluitend is er tot 17.15 tijd voor afrondende discussie en vragen)
Dr. Joke Geytenbeek (Logopedist/Logopediewetenschapper, VUMC)
Weet je wel wat ik begrijp? Onderzoek van taalbegrip bij niet-sprekende kinderen met ernstige motorische beperkingen Afhankelijk van de ernst van de motorische beperking, en dus van het fysieke onvermogen zich te uiten, ondervindt tot wel 100% van de kinderen met ernstige cerebrale parese moeilijkheden in de communicatie. De ernst van de communicatieproblemen wordt niet alleen bepaald door het onvermogen zich te uiten maar hangt ook af van het cognitieve niveau van het kind - meer specifiek: van het taalniveau van het kind. Een kind met een hoger taalniveau zal een grotere discrepantie ervaren tussen zijn of haar taalbegrip en zijn (onvermogen tot) taalgebruik dan een kind met een lager niveau. Om een passend zorgplan op te stellen is kennis over het taalniveau van een kind dus onontbeerlijk. Afgelopen jaren is forse inspanning verricht om een gestandaardiseerd en genormeerd instrument voor begrip van gesproken taal te ontwikkelen: de C-BiLLT (computer based instrument for low motor language testing).

19 november (15.30-17.15)

Centrale lezing 15.30-17.00 (aansluitend is er tot 17.15 tijd voor afrondende discussie en vragen)

Prof. dr. Ellen Gerrits (UU, HU)
Evidence-based practice bij gehoor- en taalontwikkelingsstoornissen
In deze lezing wordt ingegaan op de betekenis van evidence-based medicine voor interventies bij kinderen met gehoor- en/of taalontwikkelingsstoornissen. Evidence-based Medicine (EBM) is een vorm van medische besluitvorming die in 1996 door David Sackett en collega’s werd geïntroduceerd en inmiddels een standaard is in de medische praktijk en behandelrichtlijnen. De EBM aanpak werd omarmd door de paramedische disciplines zoals logopedie en fysiotherapie en omgedoopt tot de bredere term evidence-based practice. Hoewel er de laatste jaren een grote vooruitgang is geboekt staat het logopedisch interventie onderzoek nog in de kinderschoenen. Het grote verschil in aantallen klinische studies bij kinderen met een gehoorverlies en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis illustreert de impact van een medische versus paramedische context op de onderbouwing van keuzes in behandeling.

26 november (13.30-17.15)

13.30-14.30
Dr. Thoni Houtveen (Lector, HU)
Goed leesonderwijs voor alle leerlingen
In de lezing wordt ingegaan op de verschuiving in het denken over het omgaan met verschillen tussen kinderen die het laatste decennium heeft plaatsgevonden en de consequenties daarvan voor het onderwijsaanbod en het differentiatiemodel dat gebruikt wordt. Als voorbeeld wordt vervolgens uitgewerkt hoe goed leesonderwijs er volgens de meest recente inzichten, juist ook voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben, uit zou kunnen zien.

14.45-15.15
Stefanie Krijger (PhD-onderzoeker,UZGent)
Schoolse prestaties van vroeg geïmplanteerde adolescenten met een cochleair implantaat Door vroege gehoorscreening en interventie kunnen steeds meer dove kinderen met een cochleair implantaat (CI) tot een normale spraak – en taalontwikkeling komen. Uit recent onderzoek blijkt dat in Vlaanderen 77 % (Cora, 2014) van deze kinderen doorstromen naar het regulier secundair onderwijs. In deze lezing is het de bedoeling om even stil te staan bij de uitdagingen van een typische klassituatie voor het kind met een CI. Daarnaast wordt op basis van literatuur een overzicht gemaakt van de academische vaardigheden van kinderen met een CI en worden enkele toekomstperspectieven belicht op basis van een uitzonderlijk homogene cohort van vroeg geïmplanteerde adolescenten in België.

15.15-15.45
Kirsten van den Heuij (PhD-onderzoeker, Hogeschool Rotterdam/VU)
Jongeren met een gehoorbeperking, welkom in het Hoger Onderwijs! Een onderzoek naar de studie- en taalvaardigheden van jongvolwassenen met een gehoorbeperking
In deze presentatie zal de opzet van het onderzoek naar de studie- en taalvaardigheden van jongvolwassenen met een gehoorbeperking worden besproken. Mede door technologische ontwikkelingen op het gebied van cochleaire implantatie en de Wet Passend Onderwijs, stromen steeds meer kinderen in in het regulier onderwijs. Hun goede (talige) ontwikkelingen maken de doorstroom naar en het Hoger Onderwijs mogelijk. In dit onderzoek zullen de mogelijkheden en behoeften van jongeren met een gehoorbeperking in kaart worden gebracht en geanalyseerd, zodat (in de toekomst) hun talenten tot ontplooiing kunnen komen in het Hoger Onderwijs. Daarnaast zal er worden gekeken hoe het Hoger onderwijs zich kan voorbereiden op de komst van deze (nieuwe) groep studenten.

16.00-17.00 (aansluitend is er tot 17.15 tijd voor afrondende discussie en vragen)
Dr. Theo Goverts (Klinisch fysicus audioloog, VUMC)
Spraakverstaan van kinderen in het basisonderwijs: benadering vanuit perceptie en akoestiek
Goed verstaan van spraak in de schoolsituatie is van groot belang voor de participatie van kinderen. Dit gaat om het volgen van lesstof en het meedoen in interactieve onderwijsvormen, maar ook om goed sociaal meedoen. Voor jonge kinderen komt daar nog bij dat het leren van taal extra eisen stelt aan de kwaliteit van de spraak die binnen komt. Aandachtspunten zijn dat de klassensituatie vaak rumoerig is en dat kinderen juist meer dan volwassenen last hebben van dit stoorgeluid.
We bespreken de akoestische omstandigheden in het basisonderwijs aan de hand van metingen die we recent hebben uitgevoerd in 20 klaslokalen en relateren deze uitkomsten aan leeftijds-adequate criteria voor de kwaliteit van de spraak die ontvangen wordt. We kijken ook naar de consequenties voor kinderen die meer spraakinformatie nodig hebben: slechthorende kinderen en kinderen met TOS.
Vooraankondiging taalmiddag 'Taalkunstenaars in de dop', prof. dr. L. Cornips/Meertens Instituut, 19 november 2015
Taalkunstenaars in de dop
De toekomst van tweetalig Limburg

VOORAANKONDIGING

Inspiratiebijeenkomst op donderdag 19 november 2015 van 13.00-17.30 uur
Locatie: Fontys Hogeschool, Mgr. Claessenstraat 4 in Sittard

Een halve eeuw geleden was de gedachte dat dialect spreken een achterstand zou opleveren in de ontwikkeling van het Nederlands van het jonge kind. Sinds de jaren negentig laat taalkundig verwervings- en cognitieonderzoek voorzichtig zien dat meertalig opgroeien van jonge kinderen, zoals in dialect én Nederlands, allerlei voordelen heeft voor bijvoorbeeld leerprestaties.

In Limburg komen vanuit diverse kanten signalen dat het spreken van dialect van jonge kinderen sterk afneemt doordat het in instituties als kinderopvang wordt ontmoedigd. In de praktijk blijkt dat het afleren van het spreken van dialect ervoor zorgt dat deze kinderen ook thuis alleen Nederlands in plaats van dialect gaan spreken.

Programma
Wordt er straks door de jonge generaties in Limburg nauwelijks nog dialect gesproken? Tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Taalkunstenaars in de dop’ op donderdagmiddag 19 november 2015 delen sprekers uit de hoek van beleid, kinderopvang, (groot)ouders, onderwijs en wetenschap hun ervaringen met tweetaligheid en hun visie hierop. Ook is er een interactief gedeelte waarbij alle deelnemers hun ervaringen, vragen en ideeën met elkaar kunnen delen. Het volledige programma ontvangt u na de zomervakantie en is dan ook te vinden op www.cubiss.nl.

Door wie?
Deze inspiratiebijeenkomst is een initiatief van prof. dr. Leonie Cornips, hoogleraar ‘Taalcultuur in Limburg’ aan de Universiteit Maastricht en het Meertens Instituut, en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Raod veur ’t Limburgs. De organisatie is in handen van Cubiss, Fontys Hogescholen Sittard, Huis voor de Kunsten Limburg en de Universiteit Maastricht.

Voor wie?
Iedereen die met dialectspreken en andere meertaligheid van jonge kinderen te maken heeft, zoals beleidsmedewerkers, bibliotheekmedewerkers, onderzoekers, leerkrachten, Fontys-studenten, kinderopvangleiders, jeugdzorgmedewerkers, logopedisten, bestuurders, (groot)ouders etc.

Interesse? Schrijf dan nu alvast in via www.cubiss.nl/inschrijfformulier-taalkunstenaars-de-dop
Er is plek voor maximaal 120 personen. De toegang is gratis.

Graag tot 19 november!
Met vriendelijke groet,


Cubiss, Fontys Hogeschool Sittard, Huis voor de Kunsten Limburg en Universiteit Maastricht