October 2nd, 2015

LOT Announcements / events
Herhaalde oproep LOT Populariseringsprijs 2014/2015, deadline: 15 oktober 2015
Aan alle taalkundigen in Nederland

De Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap looft dit jaar wederom de Populariseringsprijs uit, ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over een taalwetenschappelijk onderwerp.

De definitie van in aanmerking komende publicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor dit doel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal - artikelen, boeken, cd-roms, video's, radio - en televisieprogramma's, websites et cetera. Alleen publicaties met een verschijningsdatum tussen 1 sept 2014 en 31 oktober 2015 kunnen worden voorgedragen.
De bijdrage dient in het Nederlands te rapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door een in Nederland werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienen de essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk te maken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

De omvang van de LOT-prijs bedraagt 1000 Euro.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordeling inzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse taalkundige een reeds gepubliceerde bijdrage van een collega (dus niet van eigen hand) voordragen voor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage gemotiveerd aan te melden. Bij voordracht dient vermeld te worden: Naam voorgedragene, titel bijdrage, (e-mail)adres voorgedragene, motivatie voordracht.

De inzendingen worden beoordeeld door een door het LOT benoemde jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla, samen met het bekend maken van de uitslag van de AVT-Anéla dissertatieprijs. Het Taalgala zal op een zaterdag in februari plaatsvinden in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending/voordracht is 15 oktober 2015. Inzendingen / voordrachten kunnen gestuurd worden naar LOT, o.v.v. LOT Populariseringsprijs, Trans 10, 3512 JK Utrecht of via e-mail naar LOT(removeme)uu.nl.

Het bestuur hoopt op een overvloedige inzending. De noodzaak tot effectievere publieksvoorlichting over aard en kwaliteit van het taalkundig onderzoek in Nederland en de resultaten daarvan blijft onverminderd aanwezig.

Het reglement is digitaal in te zien via de volgende link: www.lotschool.nl/files/Reglementpopulariseringsprijs.pdf

Namens het LOT-bestuur,
Henriette de Swart, Wetenschappelijk directeur
LOT Winter School 2016, University of Tilburg, January 11-22 2016
The schedule and more information is available now: www.lotschool.nl/files/schools/2016_Winterschool_Tilburg/index.php

Registration is from October 13 to December 6 2015.
Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen
Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: www.kennislink.nl/thema/over-taal-gesproken
Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
ACLC seminar, University of Amsterdam, October 2 2015
Amsterdam, Spuistraat 134, zaal 560
October 2 2015, 15.15-16.30 uur

Prof. dr. Carlos Garcïa Castillero, University of the Basque Country
presents
How to be the verb ‘to be’ in Indo-European: diachronic and functional aspects of the copula in some Indo-European languages

The abstract can be found on the ACLC website: aclc.uva.nl/news-and-events/events/events/events/content-2/folder-2/lectures/2015/10/9-aclc-seminar-dr.-marianna-bolognesi.html

The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday.
After the lectures drinks are served at the Opleiding Taalwetenschap, Spuistraat 210, third floor.
For more information: aclc-fgw(removeme)uva.nl, tel. 020-5252543
Syntax Interface lecture ‘Agree is fallible, EPP is not: Investigating EPP effects in Dutch’, Utrecht University, October 5 2015
Dear all,

This is to inform you that our next Syntax Interface lecture takes place Monday, 05/10/2015. Our speakers will be Heidi Klockmann (UU), Coppe van Urk (QMUL) and Franca Wesseling (UU) and the title of their talk is: ‘Agree is fallible, EPP is not: Investigating EPP effects in Dutch’. The talk starts at 15:30 and takes place at Utrecht University, Trans 8, room 0.19 (A.W. de Grootkamer).

For abstract, upcoming talks and details about the platform, please visit syntaxif.wp.hum.uu.nl/

We are looking forward to seeing you all Monday afternoon!

On behalf of the organization,
Lotte Hendriks
Talk by Ana Perez-Leroux, University of Amsterdam, October 6 2015
Dear all,

Ana Perez-Leroux, from the University of Toronto, will be in Amsterdam in the week of 5 October and she is willing to give a talk. You are all invited (and please forward this message to everyone who may be interested!). Students are also very welcome, so please announce this in your classes!

Prof. Ana Perez-Leroux, University of Toronto
"The acquisition of English recursive NPs: case, prepositions and directionality"

Time: Tuesday, 6 October, 17:15
Location: PCH 7.07

All the best, and hope to see you there!

Jeannette


-------------------------------------------------------------------------------------
Jeannette Schaeffer
Professor of Language Acquisition
Chair, Dept. of Literary Studies & Linguistics
University of Amsterdam
Spuistraat 210
1012 VT Amsterdam
The Netherlands

Phone: (+31)(0)20-525 2083
E-mail: j.c.schaeffer(removeme)uva.nl
GLOW colloquium, Göttingen, Germany, April 5-8 2016
The 39th GLOW colloquium will take place on April 5th - 8th, 2016 in Göttingen, Germany.

www.uni-goettingen.de/en/glow-2016---39th-generative-linguistics-in-the-old-world/510338.html
ACLC seminar, University of Amsterdam, October 9 2015
Lecture

Marianna Bolognesi is the guest speaker at this ACLC seminar.

Dr. Marianna Bolognesi, ACLC Dutch Studies TAR, University of Amsterdam
COGVIM, the cognitive grounding of visual metaphor

Abstract

In this talk I will illustrate the goals and the current status of the Cogvim project, a Marie Curie sponsored project in which visual metaphors and verbal metaphors are analyzed and compared, in order to see similarities and differences emerging between the two modalities of expression, and in order to understand how these two modality construct meaning at a conceptual level.

aclc.uva.nl/news-and-events/events/events/events/content-2/folder-2/lectures/2015/10/9-aclc-seminar-dr.-bolognesi.html
Workshops / Conferences / Symposia
International workshop Grammaticalization meets Construction Grammar, University of Gothenburg (Sweden), October 8-9 2015
International workshop
Grammaticalization meets Construction Grammar

8-9 October 2015
University of Gothenburg (Sweden)
State of the art
Grammaticalization research has in the last decade highlighted the notion of construction. Hopper & Traugott (2003:1) in their classical definition of grammaticalization point out that that not only words but also constructions, i.e. sequences of words, can undergo grammaticalization.
As a term referring to a research framework, “grammaticalization” refers to that part of the study of language change that is concerned with such questions as how lexical items and constructions come in certain contexts to serve grammatical functions or how grammatical items develop new grammatical functions.
Himmelmann (2004:31) in turn argues that a grammaticalizing element (he speaks of a ‘grammaticizing’ element) should not be considered in isolation but rather in its syntagmatic context, i.e. the construction it occurs in.
Strictly speaking, it is never just the grammaticizing element that undergoes grammaticization. Instead, it is the grammaticizing element in its syntagmatic context which is grammaticized. That is, the unit to which grammaticization properly applies are constructions, not isolated lexical items.
In the wake of this work, efforts have been made to more precisely articulate the largely pretheoretical notion of construction in the theoretical framework of construction grammar. The main tenet of construction grammar is that our grammatical knowledge is made up of a taxonomic network of constructions, i.e. pairings of form of meaning (Goldberg 1995, Croft 2001, Hoffmann & Trousdale 2013). Moreover, no one level of grammar is considered autonomous (Fried & Östman 2004).
Integrating constructionist insights into grammaticalization research has led to new findings:
- semantic bleaching of grammaticalizing elements is paralleled by semantic changes in the construction they are part of (Hilpert 2008, Colleman & De Clerck 2011)
- grammaticalization is accompanied by changes in schematicity, productivity, and compositionality of the entire construction (Trousdale 2008, 2010)
- the perceived degree of gradualness, which is accentuated within grammaticalization theory, can be described as small incremental steps in various dimensions of a construction (Traugott 2008, Traugott & Trousdale 2010, 2013)
- statistical methods developed in construction grammar, such as collostructional analysis, can be implemented to help support, falsify and/or uncover ongoing grammaticalization (Hilpert 2008, 2013, Coussé 2014)
Confronting grammaticalization research with the framework of construction grammar also brought up the question how grammaticalization relates to constructional change in general (Noël 2007, Gisborne & Patten 2011). As such, grammaticalization research increasingly interacts and converges with the emerging field of diachronic construction grammar (Israel 1996, Bergs & Diewald 2008, Fried 2008, 2013, Barðdal 2013). This ongoing interaction has recently led to an analysis of grammaticalization and lexicalization in terms of constructionalization (Traugott & Trousdale 2013).
Workshop
This workshop aims to bring together researchers working on grammaticalization and construction grammar in one dedicated workshop, in order to provide a platform for enhanced collaboration between and integration of both frameworks, in Scandinavia and beyond.
We invite presentations joining insights from grammaticalization research and construction grammar. Both theoretical and empirical contributions are most welcomed. We are particularly interested in methodologically innovative work that helps uncovering grammaticalization, constructional change and constructionalization in historical corpora and work on the relation between different levels of a construction and its place in a larger network.
Keynote speakers
Graeme Trousdale (University of Edinburgh)
Martin Hilpert (University of Neuchâtel)
Jóhanna Barðdal (Ghent University)
Conveners
Peter Andersson (University of Gothenburg)
Evie Coussé (University of Gothenburg, Stockholm University)
Scientific committee
Karin Aijmer (Gothenburg), Alexander Bergs (Osnabrück), Hubert Cuyckens (Leuven), Östen Dahl (Stockholm), Gabriele Diewald (Hannover), Lena Ekberg (Lund, Stockholm), Benjamin Lyngfelt (Gothenburg), Muriel Norde (Berlin), Jan-Ola Östman (Helsinki)
Abstract submission
We invite abstract submissions for oral presentations (20-minute presentation plus 10-minute discussion). Abstracts should clearly specify how the presentation will contribute to the theme of the workshop and also state research question, theoretical background, method, data and (preliminary) results. Abstract should not exceed 400 words (exclusive of references). All author-specific information must be avoided in order to ensure anonymous reviewing. Send your abstract to evie.cousse(removeme)gu.se before 1 May 2015. Indicate your name and affiliation in the body of your mail.
Important dates
Deadline for abstracts: 1 May 2015
Notification of acceptance: 15 June 2015
Program announcement: 1 July 2015
Conference venue
University of Gothenburg
Faculty of Arts
Room ‘Lilla Hörsalen’
Renströmsvägen 6
Gothenburg, Sweden
Conference website
grammeetsconstr.wordpress.com/
References
Barðdal, J. (2013) Construction-based historical-comparative reconstruction. In: T. Hoffmann & G. Trousdale (2013) The Oxford handbook of construction grammar. Oxford: Oxford University Press, 438-457.
Bergs, A. & G. Diewald (2008) Constructions and language change. Berlin: Mouton de Gruyter.
Colleman, T. & B. De Clerck (2011) Constructional semantics on the move. On semantic specialization in the English double object construction. Cognitive Linguistics 22, 183-209.
Coussé, E. (2014) Lexical expansion in the HAVE and BE perfect in Dutch. A constructionist prototype account. Diachronica 31, 159-191.
Croft, W. (2001) Radical construction grammar. Oxford: Oxford University Press.
Fried, M. (2008) Constructions and constructs. Mapping a shift between predication and attribution. In: A. Bergs & G. Diewald (eds.) Constructions and language change. Berlin: Mouton de Gruyter, 47-79.
Fried, M. (2013) Principles of constructional change. In: Th. Hoffmann & G. Trousdale (eds.) The Oxford handbook of construction grammar. Oxford: Oxford University Press, 419-437.
Fried, M. & J.-O. Östman (2004) Construction grammar in a cross-language perspective. Amsterdam: John Benjamins.
Gisborne, N. & A. Patten (2011) Constructions and grammaticalization. In: B. Heine & Heiko Narrog (eds.) The Oxford handbook of grammaticalization. Oxford: Oxford University Press, 92-104.
Goldberg, A.E. (1995) Constructions. A construction grammar approach to argument structure. Chicago: University of Chicago Press.
Hilpert, M. (2008) Germanic future constructions. A usage-based approach to language change. Amsterdam: John Benjamins.
Hilpert, M. (2013) Constructional change in English. Developments in allomorphy, word formation, and syntax. Cambridge: Cambridge University Press.
Himmelmann, N.P. (2004) Lexicalization and grammaticization. Opposite or orthogonal? In: W. Bisang, N.P. Himmelmann & B. Wiemer (eds.) What makes grammaticalization. A look from its components and its fringes. Berlin: Mouton de Gruyter, 21-42.
Hoffmann, T. & G. Trousdale (2013) The Oxford handbook of construction grammar. Oxford: Oxford University Press.
Hopper, P.J. & E.C. Traugott (2003) Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press.
Israel, M. (1996) The way constructions grow. In: A.E. Goldberg (ed.) Conceptual structure, discourse and language. Stanford: CSLI, 217-230.
Noël, D. (2007) Diachronic construction grammar and grammaticalization theory. Functions of Language 14, 177-202.
Traugott, E.C. (2008) Grammaticalization, constructions and the incremental development of language. Suggestions from the development of degree modifiers in English. In: R. Eckardt, G. Jager & T. Veenstra (eds.) Variation, Selection, Development. Probing the Evolutionary Model of Language Change. Berlin: Mouton de Gruyter, 219-250.
Traugott, E.C. & G. Trousdale (2010) Gradience, gradualness and grammaticalization. Amsterdam: John Benjamins.
Traugott, E.C. & G. Trousdale (2013) Constructionalization and constructional change. Oxford: Oxford University Press.
Trousdale, G (2010) Issues in constructional approaches to grammaticalization in English. K. Stathi, E. Gehweiler & E. Konig (eds.) Grammaticalization. Current views and issues. Amsterdam: John Benjamins, 51-72.
Trousdale, G. (2008) Constructions in grammaticalization and lexicalization. Evidence from the history of a composite predicate construction in English. In: G. Trousdale & N. Gisborne (eds.) Constructional approaches to English grammar. Berlin: Mouton de Gruyter, 33-67.
Workshop: Implicit Learning in Children with Developmental Language Disorders, University of Amsterdam, November 5 2015
Workshop: Implicit Learning in Children with Developmental Language Disorders

The one-day workshop ‘Implicit learning in children with developmental language disorders’ is organized as part of the NWO-funded VIDI project of dr. Judith Rispens (UvA, ACLC). The workshop will take place at the University of Amsterdam.
During this workshop, a group of international experts will present research on procedural / implicit learning (e.g. artificial grammar learning, (visual) statistical learning) in children with developmental language disorders (including specific language impairment and dyslexia).
Workshop: Implicit learning in children with developmental language disorders

Date: 5 November 2015

Location: University of Amsterdam

Keynote: Dr. Jarrad Lum (Deakin University Australia)

Speakers: Dr. Janna Koss Torkildsen (University of Oslo, Norway); Dr. Jurgen Tijms (UvA / IWAL, Netherlands); Prof. dr. Arve Asbjornsen (University of Bergen, Norway); Prof dr. Elena Plante (University of Arizona, USA); Dr. Martina Hedenius (Uppsala University, Sweden); MA Desiree Capel (Utrecht University, Netherlands)

Program and registration: progracy.com/kick-off-workshop/

Note: attendance is free, but please do register before the 2nd of November via progracy.com/registreren/
Internationale Konferenz Sprache und Identität, Toru?, Polen, November 15-17 2015
Sprache und Identität
Toru?/ Thorn, 15.-17.11.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Lehrstuhl für Germanistik der Nikolaus-Kopernikus-Universität, Abteilung für Sprachwissenschaft, organisiert im November 2015 die interdisziplinäre, internationale Konferenz Sprache und Identität, zu der wir Sie hiermit herzlich einladen möchten.

Unsere Einladung richtet sich an Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaftler, die an qualifizierenden Projekten oder anderweitigen Studien zu wissenschaftlichen Einzelfragen arbeiten, in denen Verhältnisse und die gegenseitigen Auswirkungen von Sprache und Identität im Zentrum des Interesses stehen. Willkommen sind sowohl theoretisch orientierte, methodologische Ansätze als auch Ergebnisse empirischer Studien. Konferenzsprache ist Deutsch.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Konferenz mit einem Vortrag bereichern würden. Dazu bitten wir Sie, das beiliegende Anmeldeformular ausgefüllt bis zum 30.04.2015 an die dort angegebene E-Mail-Adresse zu senden. Eine diesbezügliche Rückmeldung erhalten Sie von uns bis zum 30. 05.2015. Für jeden Beitrag, dem eine 10-minütige Diskussion folgt, sind 20 Minuten vorgesehen. Nach positiver Begutachtung werden die gehaltenen Vorträge in einen Band zusammengefasst und innerhalb der rezensierten wissenschaftlichen Reihe „Schriften zur diachronen und synchronen Linguistik“ im Peter Lang Verlag veröffentlicht.

Die Tagungsgebühr beträgt 350 Zloty für Gäste aus dem Inland und 100 Euro für Gäste aus dem Ausland, sie umfasst Konferenzmaterialien und Verpflegungskosten sowie Kosten für die Erstellung des Konferenzbandes.
Leider können wir die Kosten Ihrer Anreise und Übernachtung nicht übernehmen, deshalb bitten wir Sie, sich rechtzeitig über entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten bei Ihrem Heimatinstitut zu informieren.

Einzelheiten hinsichtlich der Gebührenüberweisung sowie empfehlenswerte Übernachtungsmöglichkeiten in Toru?/ Thorn erhalten Sie nach erfolgter Annahme Ihrer Anmeldung.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns schon jetzt, Sie im Herbst in Toru? begrüßen zu dürfen.

Mit besten Grüßen
Dr. phil. Edyta Grotek – wissenschaftliche
Symposium on Siberian Languages, LUCL Leiden, October 9 2015
Symposium 'Vertel Vaardig! Stimulering, diagnostiek, behandeling', Amsterdam, 28 november 2015
Het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten (WAP) en de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) organiseren in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam het symposium:

Vertel Vaardig! Stimulering, diagnostiek, behandeling

Zaterdag 28 november 2015, OBA, Amsterdam

Een dag met plenaire lezingen, workshops en (poster)presentaties voor en door professionals uit de wetenschap, het onderwijs en de klinische praktijk.

Voor meer informatie en inschrijving: www.hetwap.nl/symposium2015
ISLE/ACLC Summer School "Methods in English Linguistics", University of Amsterdam, June 13-16 2016
International Academy for CA (IACA16), Groningen, The Netherlands, July 11-14 2016
With the support of ISCA (the International Society for Conversation Analysis), the Language and Social Interaction group of the University of Groningen will organize the first

International Academy for Conversation Analysis (IACA16)
July 11 – 14, 2016, in Groningen, The Netherlands

IACA16 will take place in between two ICCA-conferences (2014 and 2018) and will focus on the research process rather than on research output. The academy is meant for CA researchers in all career stages, including PhD students. It will offer members of the CA community an environment to learn from each other about analytical choices, modes of analytical reasoning, and the different technologies that may support CA research.

The programme comprises four 4-day workshops on the following topics:
(i) ‘Interaction Organization’: Geoffrey Raymond on sequence organization
(ii) ‘Actions and Activities’: Paul Drew & Merran Toerien on action formation
(iii) ‘Practices’: Lorenza Mondada on embodiment
(iv) ‘Contexts’: Jeffrey Robinson on medical interaction
and two plenary lectures:

John Heritage on the future of CA: questions to be asked and methods to be used

Elisabeth Couper-Kuhlen on Interactional Linguistics: its achievements and its future

Registration will open on October 1 and close on October 15, 2015.

Please visit the website for more information www.iaca16.nl
Job Announcements / Vacancies
SDSU Tenure Track Asst/Assoc Professor in Brain-based disorders, UC San Diego, USA, deadline: until filled
San Diego State University, School of Speech, Language and Hearing Sciences in conjunction with SDSU’s Area of Excellence in Clinical and Cognitive Neuroscience is seeking candidates for a tenure-track Assistant / Associate Professor position in brain-based disorders of speech, language, or cognitive processing, with adult (preferred) and/or child populations, and with neuroplasticity as one focus. Required: Ph.D. in Communication Sciences and Disorders, Linguistics, Psychology, Neurosciences or a related field, excellence in teaching, strong research abilities, and commitment to students from diverse backgrounds. Responsibilities: Undergraduate and graduate (MA/Ph.D.) teaching, supervising theses/dissertations and pursuing a research program in specialty area.

Apply via Interfolio at apply.interfolio.com/29935

Review of completed applications will begin October 1, 2015 and continue until the position is filled; employment to begin Fall 2016. Visit slhs.sdsu.edu for more information about the department. For questions, please contact Dr. Tracy Love (tracy.love(removeme)sdsu.edu).


Tracy E. Love, Ph.D.
co-Director, SDSU/UCSD Joint Ph.D. Program in Language and Communicative Disorders
Professor, School of Speech, Language and Hearing Sciences
San Diego State University
5500 Campanile Drive
San Diego, California 92182-1518
Phone: 619.594.6354
Fax: 619.594.7109
slhs.sdsu.edu/tlove
Research Scientist, Center for Research in Language
UC San Diego
9500 Gilman Drive
La Jolla, California 92093-0126
5 PhD Positions in the Dutch Research Consortium 'Language in Interaction', various locations, deadline: October 4 2015
5 PhD Positions in the Dutch Research Consortium 'Language in Interaction'

We are looking for highly motivated PhD candidates to enrich a unique consortium of researchers that aims to unravel the neurocognitive mechanisms of language at multiple levels. The goal is to understand both the universality and the variability of the human language faculty from genes to behaviour.

The Netherlands has an outstanding track record in the language sciences. This research consortium sponsored by a large grant from the Netherlands Organization for Scientific research (NWO) brings together many of the excellent research groups in the Netherlands with a research programme on the foundations of language. The research team consists of 43 Principal Investigators. In addition to the excellence in the domain of language and related relevant fields of cognition, our consortium provides state-of-the-art research facilities and a research team with ample experience in the complex research methods that will be invoked to address the scientific questions at the highest level of methodological sophistication. These include methods from genetics, neuroimaging, computational modelling, and patient-related research. This consortium realizes both quality and critical mass for studying human language at a scale not easily found anywhere else.

Currently, the consortium advertises five PhD positions for a period of 4 years. These positions provide the opportunity for conducting world-class research as a member of an interdisciplinary team.

Maximum salary: €2,717 gross/month
Closing date for application: 04 October 2015, 23:59 CET

Click here for more information on the PhD positions and how to apply: www.languageininteraction.nl/ThirdCallGeneral.html
Vervanging postdoc Duits (60%), Universiteit Gent, België, deadline: 10 oktober 2015
In de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de universiteit Gent is vanaf 1 december 2015 een deeltijds (vervangings)ambt van doctorassistent (60%, 1 jaar, verlengbaar) te begeven binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, afdeling Duits, met als opdracht wetenschappelijk onderzoek en begeleiding van masterproeven in het vakgebied Toegepaste Taalkunde Duits.

Kandidaten moeten houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift met het Duits als voorwerp en wetenschappelijk onderzoek hebben verricht binnen een van de onderzoeksdomeinen van de vakgroep ( www.vtc.ugent.be/onderzoek).

Sollicitaties dienen uiterlijk 10 oktober 2015 per e-mail verzonden te worden aan petra.campe(removeme)ugent.be en sofie.decock(removeme)ugent.be, met in bijlage de sollicitatiebrief en het curriculum vitae, vergezeld van de bekwaamheidsbewijzen.

Indien u meer informatie over deze vacature wenst, kan u contact opnemen met Petra Campe (petra.campe(removeme)ugent.be) of Sofie Decock (sofie.decock(removeme)ugent.be). Informatie over de vakgroep VTC van UGent vindt u op www.vtc.ugent.be.


An der Fakultät für Geisteswissenschaften und Philosophie an der Universität Gent (Belgien) ist im Fachbereich Übersetzen, Dolmetschen und Kommunikation zum 1. Dezember 2015 folgende (Vertretungs-)Stelle auf Teilzeitbasis zu besetzen:
Wissenschaftliche/r Assistent/in (Postdoc) für angewandte Linguistik des Deutschen
(60%, 1 Jahr, verlängerbar)

Aufgabenschwerpunkt: Forschung im Rahmen einer der wissenschaftlichen Forschungsdomänen des Fachbereichs ( www.vtc.ugent.be/onderzoek) und Betreuung von Masterarbeiten.

Bewerber müssen über eine abgeschlossene Promotion in der deutschen Sprach- oder Literaturwissenschaft / Angewandten Linguistik und nachweisliche Erfahrung (internationale Veröffentlichungen) in einem der Forschungsschwerpunkte des Fachbereichs (s.o.) verfügen.
Bewerbungen (in deutscher oder niederländischer Sprache) sind mit Bewerbungsschreiben, tabellarischem Lebenslauf, einer Liste der Veröffentlichungen und Zeugniskopien zu richten an petra.campe(removeme)ugent.be und sofie.decock(removeme)ugent.be.

Bewerbungsschluss ist der 10. Oktober 2015.

Weitere Informationen über diese Stelle erhalten Sie bei Petra Campe (petra.campe(removeme)ugent.be) oder Sofie Decock (sofie.decock(removeme)ugent.be). Informationen über den Fachbereich Übersetzen, Dolmetschen und Kommunikation der Universität Gent finden Sie unter www.vtc.ugent.be.
Assistant Professor Psycholinguistics (0.9-1.0 fte), University of Groningen, deadline: October 15 2015
Assistant Professor Psycholinguistics (0.9-1.0 fte) (215263)

Organisation
Since its foundation in 1614, the University of Groningen has established an international reputation as a dynamic and innovative university offering high-quality teaching and research. Its 30,000 students are encouraged to develop their own individual talents through challenging study and career paths. The University of Groningen is an international center of knowledge: it belongs to the best research universities in Europe and is allied with prestigious partner universities and networks worldwide.
The Faculty of Arts is a large, dynamic faculty in the heart of the city of Groningen. It has more than 5000 students and 700 staff members, who are working at the frontiers of knowledge every day. The Faculty offers a wide range of degree programmes: 15 bachelor's programmes and over 35 master's specializations. Our research, which is internationally widely acclaimed, covers the following fields: Archaeology, Cultural Studies, History, International Relations, Media and Journalism, Language and Literary Studies, and Linguistics.

Job description
The Faculty of Arts of the University of Groningen is seeking an Assistant Professor in Psycholinguistics (60% teaching, 40% research). The candidate should be able to teach in the bachelor’s programme Linguistics, the master’s programme Neurolinguistics and the research m aster’s programmes in Linguistics.
The research of the candidate will form part of the Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) research institute, more in particular the Neurolinguistics and Language Development research group. The candidate will also be affiliated with the Research School of Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN) and the Neuro Imaging Center (NIC) in Groningen.

Specific tasks:
• teaching course units in the field of psycholinguistics, research methodology and statistics within various bachelor’s degree programmes and master’s degree programmes at the Faculty of Arts, including the bachelor’s programme Linguistics, the master’s programme Neurolinguistics and the research master’s programmes in Linguistics
• supervising bachelor’s and (research) master’s theses in the field of psycholinguistics
• conducting research at a recognized level in the field of psycholinguistics
• external grant acquisition
• performing administrative and organizational duties.

Qualifications
In addition to a number of basic requirements set by the University of Groningen, such as excellent social and communicative skills, presentation skills, coaching skills and a results oriented attitude, we are looking for a candidate who has a PhD in the field of Psycholinguistics or a related field and,
in the area of teaching:
• has teaching experience in the field of psycholinguistics at university level and proven didactic abilities
• has gained the University Teaching Qualification or is prepared to do so within a year
• is able to make contributions to the development of course units, partly by actively linking teaching to research.
In the area of research:
• has an excellent research track record with at least two refereed international publications every year
• has extensive experience with eye tracking and EEG/ERP methods for psycholinguistic research and preferably has knowledge of advanced statistical modelling techniques
• is able to set up his or her own research line and publish within it, dovetailing with the profile of the research institute
• has an outstanding international network
• has attracted significant funding
• is experienced in PhD supervision or is prepared to play an active role in this.
In the area of management and organization:
• has a good command of Dutch or is willing to learn the language within two years
• is able to make a constructive contribution to interdisciplinary collaboration and a friendly atmosphere within the faculty and university
• has demonstrable management capacities and organization skills.

Conditions of employment
The University of Groningen is offering a salary based on qualifications and experience of between € 3,324 (scale 11 CAO Dutch Universities) and € 5,171 (scale 12) gross per month for a full time position. The appointment will be initially for a period of two years, with the possibility of appointment for an indefinite period. Before the end of the temporary appointment, an assessment of performance takes place based on established criteria including research and teaching qualifications. A positive appraisal will lead to a permanent position.

How to apply
Applications should include:
• a letter containing your motivation for applying for this position
• a full curriculum vitae (including list of publications)
• a future research plan (1-2 pages)
• a brief teaching statement, including a description of courses taught and teaching qualifications
• the names and contact details of two academic referees.
Please send your application until 15 October / before 16 October 2015 Dutch local time by means of the application form (click on "Apply" below on the advertisement on the university website).
Job interviews will be held in the week of November 2 to November 6, 2015. A short lecture can be part of the selection procedure.
Date of entry into employment is 1 February 2016 or as soon as possible.
Unsolicited marketing is not appreciated.

Information
For information you can contact:
• Prof. Petra Hendriks, +31 50 3635863, p.hendriks(removeme)rug.nl
• Ms Karin Mast, +31 50 3635855, c.mast(removeme)rug.nl
• Rein van der Weij, HR advisor (for questions about the procedure), r.m.van.der.weij(removeme)rug.nl
(please do not use for applications)

myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/vacatures/vacaturesintern
Calls for papers for events
Update: Call for Posters: Symposium 'Vertel Vaardig! Stimulering, diagnostiek, behandeling', Amsterdam, 28 november 2015, nieuwe deadline: 18 oktober 2015
Call for Posters

Het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten (WAP) en de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) organiseren in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam het symposium:

Vertel Vaardig! Stimulering, diagnostiek, behandeling

Zaterdag 28 november 2015, OBA, Amsterdam

Call for posters:
Tijdens het symposium Vertel Vaardig! is er gelegenheid om onderzoek en ervaringen op het gebied van vertelvaardigheid te presenteren. Voorstellen voor posters kunnen betrekking hebben op nieuwe inzichten in stimulering, diagnostiek en behandeling van vertelvaardigheid.

Abstract (max. 250 woorden) opsturen naar: vertelvaardigheid(removeme)gmail.com
Onder vermelding van:
- Naam, adres en e-mailadres van de contactpersoon
- Titel posterpresentatie
- Namen van alle auteurs + (alle) affiliaties

Nieuwe deadline: 18 oktober 2015

Voor mee informatie: www.hetwap.nl/symposium2015
2nd CfP: LATA 2016, Prague, Czech Republic, March 14-18 2016, deadline: October 19 2015
10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS

LATA 2016

Prague, Czech Republic

March 14-18, 2016

Organized by:

Department of Theoretical Computer Science
Faculty of Information Technology
CzechTechnicalUniversity in Prague

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/lata2016/
****************************************************************************************

AIMS:

LATA is a conference series on theoretical computer science and its applications. Following the tradition of the diverse PhD training events in the field developed at Rovira i VirgiliUniversity in Tarragona since 2002, LATA 2016 will reserve significant room for young scholars at the beginning of their career. It will aim at attracting contributions from classical theory fields as well as application areas.

VENUE:

LATA 2016 will take place in Prague, a city full of history and cultural attractions, and one of the political and economic cores of central Europe. The venue will be the campus of the CzechTechnicalUniversity in the Dejvice quarter.

SCOPE:

Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limited to:

algebraic language theory
algorithms for semi-structured data mining
algorithms on automata and words
automata and logic
automata for system analysis and programme verification
automata networks
automata, concurrency and Petri nets
automatic structures
cellular automata
codes
combinatorics on words
computational complexity
data and image compression
descriptional complexity
digital libraries and document engineering
foundations of finite state technology
foundations of XML
fuzzy and rough languages
grammars (Chomsky hierarchy, contextual, unification, categorial, etc.)
grammatical inference and algorithmic learning
graphs and graph transformation
language varieties and semigroups
language-based cryptography
mathematical and logical foundations of programming methodologies
parallel and regulated rewriting
parsing
patterns
power series
string and combinatorial issues in bioinformatics
string processing algorithms
symbolic dynamics
term rewriting
transducers
trees, tree languages and tree automata
unconventional models of computation
weighted automata

STRUCTURE:

LATA 2016 will consist of:

invited talks
invited tutorials
peer-reviewed contributions

INVITED SPEAKERS:

(to be completed)

Martin Grohe (RWTHAachenUniversity), Connectivity Systems, Decompositions, and Tangles

Jean-François Raskin (Free University of Brussels), Non-zero Sum Games for Reactive Synthesis

Frank Wolter (University of Liverpool), Automata for Ontologies

PROGRAMME COMMITTEE:

Amihood Amir (Bar-IlanUniversity, Ramat Gan, Israel)
Dana Angluin (YaleUniversity, New Haven, USA)
Franz Baader (Technical University of Dresden, Germany)
Christel Baier (Technical University of Dresden, Germany)
Hans L. Bodlaender (UtrechtUniversity, The Netherlands)
Jean-Marc Champarnaud (University of Rouen, France)
Bruno Courcelle (LaBRI, Bordeaux, France)
Rod Downey (VictoriaUniversity of Wellington, New Zealand)
Frank Drewes (Umeå University, Sweden)
Ding-Zhu Du (University of Texas, Dallas, USA)
Javier Esparza (Technical University of Munich, Germany)
Michael Fellows (CharlesDarwinUniversity, Darwin, Australia)
Mohammad Taghi Hajiaghayi (University of Maryland, College Park, USA)
Yo-Sub Han (YonseiUniversity, Seoul, South Korea)
Markus Holzer (University of Giessen, Germany)
Juraj Hromkovi? (ETH Zurich, Switzerland)
Oscar H. Ibarra (University of California, Santa Barbara, USA)
Costas S. Iliopoulos (King's College London, UK)
Jan Janoušek (CzechTechnicalUniversity in Prague, Czech Republic)
Galina Jirásková (SlovakAcademy of Sciences, Košice, Slovakia)
Ming-Yang Kao (Northwestern University, Evanston, USA)
Juhani Karhumäki (University of Turku, Finland)
Joost-Pieter Katoen (RWTH Aachen University, Germany)
Martin Kutrib (University of Giessen, Germany)
Zhiwu Li (Xidian University, Xi'an, China)
Andreas Malcher (University of Giessen, Germany)
Oded Maler (VERIMAG, Gières, France)
Carlos Martín-Vide (Rovira i Virgili University, Tarragona, Spain, chair)
Bo?ivoj Melichar (CzechTechnicalUniversity in Prague, Czech Republic)
Ugo Montanari (University of Pisa, Italy)
František Mráz (CharlesUniversity in Prague, Czech Republic)
Mitsunori Ogihara (University of Miami, Coral Gables, USA)
Alexander Okhotin (University of Turku, Finland)
Doron A. Peled (Bar-IlanUniversity, Ramat Gan, Israel)
Martin Plátek (CharlesUniversity in Prague, Czech Republic)
Alberto Policriti (University of Udine, Italy)
Daniel Reidenbach (University of Loughborough, UK)
Antonio Restivo (University of Palermo, Italy)
Kai Salomaa (Queen’s University, Kingston, Canada)
Davide Sangiorgi (University of Bologna, Italy)
Uli Sattler (University of Manchester, UK)
Frits Vaandrager (RadboudUniversity, Nijmegen, The Netherlands)
Pierre Wolper (University of Liège, Belgium)
Zhilin Wu (Chinese Academy of Sciences, Beijing, China)
Mengchu Zhou (New Jersey Institute of Technology, Newark, USA)

ORGANIZING COMMITTEE:

Adrian Horia Dediu (Tarragona)
Jan Janoušek (Prague, co-chair)
Carlos Martín-Vide (Tarragona, co-chair)
Radomír Polách (Prague)
Eliška Šestáková (Prague)
Jan Trávní?ek (Prague)
Bianca Truthe (Giessen)
Florentina Lilica Voicu (Tarragona)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit non-anonymized papers in English presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spaced pages (including eventual appendices, references, proofs, etc.) and should be prepared according to the standard format for Springer Verlag's LNCS series (see www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).

Submissions have to be uploaded to:

www.easychair.org/conferences/?conf=lata2016

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS series will be available by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containing peer-reviewed substantially extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The period for registration is open from August 28, 2015 to March 14, 2016. The registration form can be found at:

grammars.grlmc.com/lata2016/Registration.php

DEADLINES:

Paper submission: October 19, 2015 (23:59 CET)
Notification of paper acceptance or rejection: November 27, 2015
Final version of the paper for the LNCS proceedings: December 7, 2015
Early registration: December 7, 2015
Late registration: February 29, 2016
Submission to the journal special issue: June 18, 2016

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

florentinalilica.voicu (at) urv.cat

POSTAL ADDRESS:

LATA 2016
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

Phone: +34 977 559 543
Fax: +34 977 558 386

ACKNOWLEDGEMENTS:

?eské vysoké u?ení technické v Praze
Universitat Rovira i Virgili
CfP 10th International Workshop on Writing Systems and Literacy, CLS Nijmegen, The Netherlands, May 12-13 2016, deadline: January 15 2016
Understanding writing systems:
From core issues to implications for written language acquisition
Tenth International Workshop on Writing Systems and Literacy
Nijmegen, The Netherlands, May 12th-13th, 2016
Centre for Language Studies, Radboud University Nijmegen

FIRST CALL FOR PAPERS
This workshop is the tenth in a series of international meetings devoted to the issue of writing systems. Earlier themes have been ‘What Spelling Changes’ (1997), ‘Writing Language’ (2000), ‘From Letter to Sound’ (2002), ‘Mapping Graphemes onto Phonemes’ (2004), ‘Constraints on Spelling Changes’ (2006), ‘Typology of Writing Systems’ (2008), ‘Units of Language - Units of Writing’ (2010), ‘The Architecture of Writing Systems’ (2012) and ‘Orthographic Databases and Lexicons’ (2014). Previous meetings were held in Antwerp (Belgium), Braunschweig (Germany), Brighton (UK), Cologne (Germany), and Nijmegen (The Netherlands). The tenth gathering will take place in Nijmegen.

The writing systems workshops offer a forum for discussion between researchers from a range of different countries and linguistic backgrounds, working in a variety of fields of writing research such as theoretical or computational linguistics, psycholinguistics, language typology and language education.

The focus of this landmark tenth workshop continues to identify and explore the core issues for understanding writing systems, with special emphasis on how writing and reading are learned or literacy is acquired. Especially welcome are contributions on the following questions:
• What are the core issues for understanding writing systems? Which aspects of writing should be considered as more peripheral?
• What does the development of writing systems tell us about these core issues? For instance, how do new technologies, like computer-mediated communication, influence writing systems and how do they impact on literacy acquisition?
• How can cross-linguistic studies help to distinguish between the universal and language-specific aspects of writing systems?
• When and how is the written form of a language acquired? Are key factors such as phonological awareness, orthographic depth, and morphological awareness relevant for both young and adult learners and for both L1 and L2 literacy acquisition?
• To what extent is the distinction between rule-based and stored information relevant for understanding writing systems, their acquisition and differences between writing systems?

The workshop will include a plenary discussion session on research issues and other topics concerning the written form of languages. We welcome suggestions for topics to be discussed.

INVITED SPEAKERS: Geoffrey Sampson [University of South Africa], Ineke van de Craats [DigLin, Radboud University Nijmegen] and Anna Bosman [Behavioral Science Institute, Radboud University Nijmegen].

PROGRAM COMMITTEE: Lynne Cahill [School of English, University of Sussex], Terry Joyce [Tama University, Tokyo], Martin Neef [Universität Braunschweig], Anneke Neijt [Radboud Universiteit Nijmegen] and Beatrice Primus [University of Cologne]. Local organizers: Anneke Neijt and Mijntje Peters.

IMPORTANT DATES:
First Call for proposals: September 2015. Second Call for proposals] December 2015. Submission deadline: January 15th, 2016. Notification of acceptance: February 15th, 2016.

SUBMISSION GUIDELINES: Authors should submit abstracts of no more than 300 words (Font: Times New Roman 12, line spacing: 1.5). Speakers will have 30 minutes for their presentation, and 15 minutes for discussion and questions. Please submit abstracts electronically (rtf, pdf, doc, docx).

CONTACT: a.neijt(removeme)let.ru.nl
AWLL WEBSITE: faculty.tama.ac.jp/joyce/awll/index.html
TWITTER: @awll
FACEBOOK: Association for Written Language and Literacy
PARTICIPATION: Researchers who would like to attend the workshop without presenting a paper are also welcome. Registration details will be made available nearer the date of the workshop. The workshop program and the abstracts of the accepted papers, along with travel and accommodation information will be circulated electronically well before the workshop.
Extra
Weekend van de Wetenschap: bezoek het lab van het UiL OTS, Utrecht, 3 oktober 2015
Weekend van de Wetenschap - INFRARODE LOPER

Op zaterdagmiddag 3 oktober 2015 kunt u tussen 14.00 en 18.00 uur het lab van het Utrecht Institute of Linguistics (UiL OTS) bezoeken. Aan het Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS) werken een groot aantal onderzoekers samen aan taalkundig en communicatiekundig onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Tijdens deze middag kunt u vanaf de ingang van Janskerkhof 13 de rode loper richting de kelder van het pand volgen. In de kelder bevinden zich verschillende lab-ruimten, waaronder de eye tracking ruimten.

Eye tracking maakt gebruikt van infrarood licht. Verschillende taalonderzoekers zullen klaarstaan om u te laten zien hoe eye tracking werkt en voor welk soort taalkundig onderzoek deze techniek gebruikt wordt. U kunt demonstraties verwachten van uiteenlopend taalkundig onderzoek: van onderzoek met baby’s tot volwassenen, van luisteronderzoek tot leesonderzoek en van Nederlands tot Chinees.

Kortom: het onderzoek is net zo divers als de kleuren in het spectrum van het licht! Kom dus zeker even langs voor deze talige ontdekkingsreis door de kelders van Janskerkhof 13.

www.hetweekendvandewetenschap.nl/activiteit2015/infrarode-loper/
Event "De Nijmeegse Taalmiddag”, Nijmegen, October 3 2015
We are pleased to announce the "Nijmeegse Taalmiddag". This is a public event on the 3rd of October in the city center of Nijmegen with accessible talks on language development (Caroline Junge), bilingual education (Rick de Graaff) and language change through social media (Marc van Oostendorp). For more information visit our website: www.taalmiddag.nl


Event: "De Nijmeegse Taalmiddag”
Location: De Lindenberg, Nijmegen
Time: 13:00 - 16:00
Website: www.taalmiddag.nl
Taal in Bedrijf 2015, KVAB Brussel, 13 oktober 2015
Taal in Bedrijf 2015

Laat u inspireren en denk zelf mee na over TST-toepassingen ten behoeve van maatschappelijke participatie!
Technologie is niet meer weg te denken in uw werk. Taal- en spraaktechnologie (TST) maakt daar een belangrijk deel van uit. Denk hierbij aan zorgrobots, domotica en toepassingen voor dyslexie.
Op dinsdag 13 oktober, tijdens de Week van het Nederlands, organiseert de Taalunie de 5de editie van Taal in Bedrijf bij de KVAB in Brussel om TST-specialisten en maatschappelijke belanghebbenden samen nieuwe ideeën voor concrete toepassingen te laten genereren.

Luister naar inspirerende sprekers
Wij bieden u 3 inspirerende sprekers aan:
• Maarten van der Boon kijkt vanuit het kruispunt technologie, communicatie en marktthema’s naar ontwikkelingen. Zijn visie is dat mens en techniek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
• Olga Gordeeva werkt voor Acapela Group, dat met behulp van taal- en spraaktechnologie innovatieve oplossingen aanreikt voor maatschappelijke uitdagingen. De producten van Acapela Group worden gebruikt door duizenden scholen, bedrijven en overheidsorganisaties.
• Dick Lunenborg werkt bij Bartiméus, een organisatie voor blinden en slechtzienden. Hij is de founding father van het Fablab en ontwikkelt en beheert diverse projecten met innovatieve technologieën voor blinden en slechtzienden. Zij vertellen over hun visie op de toekomst en de rol die taal- en spraaktechnologie daarin speelt.
Wint u de NOTaS-stimuleringsprijs t.w.v. € 2.500,-?

Na de lunch zijn er 3 parallele workshopsessies met focus op:
• mensen met een (communicatieve) beperking;
• ouderen die langer zelfstandig willen blijven functioneren;
• leerders van het Nederlands.

We brengen maatschappelijke belanghebbenden in contact met bedrijven, organisaties en onderzoekers die actief zijn met TST om na te denken over nieuwe oplossingen voor de genoemde doelgroepen. De stichting NOTaS, de Nederlandse Organisatie voor Taal- en Spraaktechnologie, wil na het evenement het beste idee voor een nieuw product of een nieuwe dienst waarin TST een grote rol speelt, belonen met een stimuleringsprijs van € 2.500,-. Wees er dus bij, denk mee na en wie weet wordt uw idee na het evenement ook werkelijkheid!

U bent van harte welkom!

Kijk op www.taalinbedrijf.org/2015 voor meer informatie. De dag is geheel gratis, inclusief catering. Wij hopen van harte ook u welkom te mogen heten!
________________________________________
Organisatie: Taalunie
Waar: Koninklijke Vlaamse Academie Van België Voor Wetenschappen en Kunsten, Paleis der Academiën - Hertogsstraat 1 - 1000 Brussel
Wanneer: dinsdag 13 oktober 2015
Tijd: 10.00-17.30 uur (incl. netwerkborrel)
Toegang: gratis
Meer informatie: www.taalinbedrijf.org/2015 of via taalinbedrijf(removeme)taalunie.org
Call for Nominations - Distinguished Lorentz Fellowship and Prize 2016-17, deadline: October 15 2015
Call for Nominations - Distinguished Lorentz Fellowship and Prize 2016-17

Dear Colleague,

The NIAS-Lorentz Program promotes cutting-edge interdisciplinary research that brings together perspectives from the humanities and social sciences on the one hand and the natural sciences and technology on the other. Pivotal to this program is the understanding that important and exciting advances are to be expected through research at the interface of these scientific fields.

The two partners of the program, NIAS and the Lorentz Center, invite you to nominate one or more candidates for the Distinguished Lorentz Fellowship and Prize 2016-2017. Persons who may nominate include: rectors and deans of Dutch universities, members of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) and of the Young Academy (DJA), the Board of the Dutch Network of Women Professors (LNVH), directors of KNAW, NWO and TNO institutes and directors of museums or industrial organizations with a research agenda.

Nominees are outstanding researchers with an excellent academic track record and the capacity to bring together researchers from various disciplines. The proposed fellowship project is firmly embedded within the Dutch scientific community and should address how the interdisciplinary approach will contribute to achieving the research goals. Evidence of societal impact is valued.

The Distinguished Lorentz Fellowship (DLF) and Prize is presented by the Chair of the NIAS-Lorentz Advisory Board, Professor Sijbolt Noorda, at a special ceremony in spring 2016. The winner receives:
• A €10,000 personal prize.
• A DLF Fellowship at NIAS of 5 to 10 months any time between 1 September 2016 and 30 June 2017. Includes a personal study, research facilities, on-campus accommodation or travel expenses.
• A teaching duties replacement fund of up to €3,800 per fellowship month spent at NIAS.
• A one-week NIAS-Lorentz workshop at the Lorentz Center with full organizational support and a budget of €20,000 for travel and hotel reimbursements.

A Distinguished Lorentz Fellowship nomination should contain the following documents:
• Nominator’s letter of recommendation.
• Description of the intended fellowship project.
• Outline of the NIAS-Lorentz workshop.
• Curriculum Vitae with list of significant publications.


The deadline is 15 October 2015 for submission by email to nomination(removeme)nias.knaw.nl
(For more information see Guidelines at the NIAS-Lorentz website ( www.nias-lorentz.nl/how-to-nominate.html) or contact Petry Kievit-Tyson, 070-5122725).

The winner is selected by the directors of NIAS and the Lorentz Center in consultation with the chair of the Advisory Board on the basis of evaluations by the NIAS-Lorentz Advisory Board and, if appropriate, external reviews. All nominations are treated with utmost confidentiality.


Yours sincerely,

Professor Paul Emmelkamp | Rector NIAS | 070-5122716 | Wassenaar

Professor Arjen Doelman | Director Lorentz Center | 071-5275582 | Leiden
Cursus Kind Taal en Gehoor 2015-2016, VU
Kind Taal en Gehoor 2015-2016

De cursus Kind, Taal & Gehoor 2015 actualiseert en vergroot uw kennis op het gebied van de taalontwikkeling bij kinderen met gehoorproblemen. In deze reeks lezingen gaan ervaren audiologen, KNO artsen, klinisch linguïsten, logopedisten en onderzoekers in op actuele en relevante thema's binnen het audiologische vakgebied. Dit jaar wordt specifiek ingegaan op diagnostiek en behandeling van complexe stoornissen, evidence-based practice, en het slechthorende kind in een horende maatschappij met aandacht voor passend onderwijs. De cursus Kind, Taal en Gehoor wordt jaarlijks georganiseerd in een samenwerkingsverband tussen VU, VUMC en het Language & Hearing Center Amsterdam.

Doelgroep
De cursus is relevant voor professionals die werkzaam zijn in het veld van de audiologie en/of logopedie. Dit kunnen audiologen en logopedisten zijn, maar ook (klinisch) linguïsten, spraak- en taalpathologen, psychologen of pedagogen die werken met dove en slechthorende kinderen. Voor deelname aan de cursus wordt basiskennis in de audiologie vereist.

Kosten en accreditatiepunten
Voor de cursus is accreditatie aangevraagd bij de NVLF en NVKF Kosten bedragen voor de gehele cursus €160 (€130 voor NVLF/NVKL leden). Voor twee van de drie middagen bedragen de kosten €110 (€90 voor NVLF/NVKL leden); een enkele middag kost €60 euro (€50 voor NVLF/NVKL leden).

Locatie
De lezingen worden gehouden in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam); lokaal HG11A24 op de 11de etage (A-vleugel).

Inschrijving & informatie
Voor meer informatie over de cursus en om in te schrijven neemt u contact op met de coördinator van de cursus
Dr. Monique Lamers (m.lamers(removeme)vu.nl).

Programma Lezingenreeks Kind Taal en Gehoor November 2015

12 november (13.30-17.50)
13.30-14.30
Dr. Patrick Brienesse (Klinisch fysicus audioloog AMC)
Gehoordiagnostiek bij (zeer) jonge kinderen: mogelijkheden en uitdagingen
Sinds de invoering van de neonatale gehoorscreening heeft de vroegdiagnostiek van neonaten en jonge kinderen een prominente plek gekregen in het audiologisch werkveld. Met de brainstem evoked response audiometrie als gouden standaard in de neonatale periode ligt de uitdaging in het verkrijgen van een adequate inschatting van een frequentiespecifieke gehoordrempel. Vanaf circa 7 maanden leeftijd verschuift de onderzoeksmethode naar de Visual Reinforcement Audiometry (VRA). Vanaf twee en een half tot drie jaar kunnen kinderen via spelaudiometrie over het algemeen een goed betrouwbare gehoordrempel aangeven. De vraag is hoe nauwkeurig de eerder genoemde methoden deze gehoordrempel (hebben) kunnen voorspellen.

14.45-15.45
Dr. Paul Merkus (KNO arts VUMC)
Oto-Audiologische Casuïstiek
In de afgelopen jaren zijn er veel opties gekomen voor slechthorenden, zoals de Bone Conductive Device ( voorheen BAHA), Cochleaire Implantatie en steeds betere hoortoestellen. Toch zijn er situaties waarin het soms lastig is te beslissen wat nu de beste revalidatie zal zijn.Denk hierbij aan chronische looporen, eenzijdige doofheid, brughoektumor of bij kinderen zoiets simpels als Otitis Media met Effusie (OME). In dit college zal casuïstiek langskomen met de verschillende opties en de overwegingen daarbij.

16.00-17.00 (aansluitend is er tot 17.15 tijd voor afrondende discussie en vragen)
Dr. Joke Geytenbeek (Logopedist/Logopediewetenschapper, VUMC)
Weet je wel wat ik begrijp? Onderzoek van taalbegrip bij niet-sprekende kinderen met ernstige motorische beperkingen Afhankelijk van de ernst van de motorische beperking, en dus van het fysieke onvermogen zich te uiten, ondervindt tot wel 100% van de kinderen met ernstige cerebrale parese moeilijkheden in de communicatie. De ernst van de communicatieproblemen wordt niet alleen bepaald door het onvermogen zich te uiten maar hangt ook af van het cognitieve niveau van het kind - meer specifiek: van het taalniveau van het kind. Een kind met een hoger taalniveau zal een grotere discrepantie ervaren tussen zijn of haar taalbegrip en zijn (onvermogen tot) taalgebruik dan een kind met een lager niveau. Om een passend zorgplan op te stellen is kennis over het taalniveau van een kind dus onontbeerlijk. Afgelopen jaren is forse inspanning verricht om een gestandaardiseerd en genormeerd instrument voor begrip van gesproken taal te ontwikkelen: de C-BiLLT (computer based instrument for low motor language testing).

19 november (15.30-17.15)

Centrale lezing 15.30-17.00 (aansluitend is er tot 17.15 tijd voor afrondende discussie en vragen)

Prof. dr. Ellen Gerrits (UU, HU)
Evidence-based practice bij gehoor- en taalontwikkelingsstoornissen
In deze lezing wordt ingegaan op de betekenis van evidence-based medicine voor interventies bij kinderen met gehoor- en/of taalontwikkelingsstoornissen. Evidence-based Medicine (EBM) is een vorm van medische besluitvorming die in 1996 door David Sackett en collega’s werd geïntroduceerd en inmiddels een standaard is in de medische praktijk en behandelrichtlijnen. De EBM aanpak werd omarmd door de paramedische disciplines zoals logopedie en fysiotherapie en omgedoopt tot de bredere term evidence-based practice. Hoewel er de laatste jaren een grote vooruitgang is geboekt staat het logopedisch interventie onderzoek nog in de kinderschoenen. Het grote verschil in aantallen klinische studies bij kinderen met een gehoorverlies en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis illustreert de impact van een medische versus paramedische context op de onderbouwing van keuzes in behandeling.

26 november (13.30-17.15)

13.30-14.30
Dr. Thoni Houtveen (Lector, HU)
Goed leesonderwijs voor alle leerlingen
In de lezing wordt ingegaan op de verschuiving in het denken over het omgaan met verschillen tussen kinderen die het laatste decennium heeft plaatsgevonden en de consequenties daarvan voor het onderwijsaanbod en het differentiatiemodel dat gebruikt wordt. Als voorbeeld wordt vervolgens uitgewerkt hoe goed leesonderwijs er volgens de meest recente inzichten, juist ook voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben, uit zou kunnen zien.

14.45-15.15
Stefanie Krijger (PhD-onderzoeker,UZGent)
Schoolse prestaties van vroeg geïmplanteerde adolescenten met een cochleair implantaat Door vroege gehoorscreening en interventie kunnen steeds meer dove kinderen met een cochleair implantaat (CI) tot een normale spraak – en taalontwikkeling komen. Uit recent onderzoek blijkt dat in Vlaanderen 77 % (Cora, 2014) van deze kinderen doorstromen naar het regulier secundair onderwijs. In deze lezing is het de bedoeling om even stil te staan bij de uitdagingen van een typische klassituatie voor het kind met een CI. Daarnaast wordt op basis van literatuur een overzicht gemaakt van de academische vaardigheden van kinderen met een CI en worden enkele toekomstperspectieven belicht op basis van een uitzonderlijk homogene cohort van vroeg geïmplanteerde adolescenten in België.

15.15-15.45
Kirsten van den Heuij (PhD-onderzoeker, Hogeschool Rotterdam/VU)
Jongeren met een gehoorbeperking, welkom in het Hoger Onderwijs! Een onderzoek naar de studie- en taalvaardigheden van jongvolwassenen met een gehoorbeperking
In deze presentatie zal de opzet van het onderzoek naar de studie- en taalvaardigheden van jongvolwassenen met een gehoorbeperking worden besproken. Mede door technologische ontwikkelingen op het gebied van cochleaire implantatie en de Wet Passend Onderwijs, stromen steeds meer kinderen in in het regulier onderwijs. Hun goede (talige) ontwikkelingen maken de doorstroom naar en het Hoger Onderwijs mogelijk. In dit onderzoek zullen de mogelijkheden en behoeften van jongeren met een gehoorbeperking in kaart worden gebracht en geanalyseerd, zodat (in de toekomst) hun talenten tot ontplooiing kunnen komen in het Hoger Onderwijs. Daarnaast zal er worden gekeken hoe het Hoger onderwijs zich kan voorbereiden op de komst van deze (nieuwe) groep studenten.

16.00-17.00 (aansluitend is er tot 17.15 tijd voor afrondende discussie en vragen)
Dr. Theo Goverts (Klinisch fysicus audioloog, VUMC)
Spraakverstaan van kinderen in het basisonderwijs: benadering vanuit perceptie en akoestiek
Goed verstaan van spraak in de schoolsituatie is van groot belang voor de participatie van kinderen. Dit gaat om het volgen van lesstof en het meedoen in interactieve onderwijsvormen, maar ook om goed sociaal meedoen. Voor jonge kinderen komt daar nog bij dat het leren van taal extra eisen stelt aan de kwaliteit van de spraak die binnen komt. Aandachtspunten zijn dat de klassensituatie vaak rumoerig is en dat kinderen juist meer dan volwassenen last hebben van dit stoorgeluid.
We bespreken de akoestische omstandigheden in het basisonderwijs aan de hand van metingen die we recent hebben uitgevoerd in 20 klaslokalen en relateren deze uitkomsten aan leeftijds-adequate criteria voor de kwaliteit van de spraak die ontvangen wordt. We kijken ook naar de consequenties voor kinderen die meer spraakinformatie nodig hebben: slechthorende kinderen en kinderen met TOS.
Vooraankondiging taalmiddag 'Taalkunstenaars in de dop', prof. dr. L. Cornips/Meertens Instituut, 19 november 2015
Taalkunstenaars in de dop
De toekomst van tweetalig Limburg

VOORAANKONDIGING

Inspiratiebijeenkomst op donderdag 19 november 2015 van 13.00-17.30 uur
Locatie: Fontys Hogeschool, Mgr. Claessenstraat 4 in Sittard

Een halve eeuw geleden was de gedachte dat dialect spreken een achterstand zou opleveren in de ontwikkeling van het Nederlands van het jonge kind. Sinds de jaren negentig laat taalkundig verwervings- en cognitieonderzoek voorzichtig zien dat meertalig opgroeien van jonge kinderen, zoals in dialect én Nederlands, allerlei voordelen heeft voor bijvoorbeeld leerprestaties.

In Limburg komen vanuit diverse kanten signalen dat het spreken van dialect van jonge kinderen sterk afneemt doordat het in instituties als kinderopvang wordt ontmoedigd. In de praktijk blijkt dat het afleren van het spreken van dialect ervoor zorgt dat deze kinderen ook thuis alleen Nederlands in plaats van dialect gaan spreken.

Programma
Wordt er straks door de jonge generaties in Limburg nauwelijks nog dialect gesproken? Tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Taalkunstenaars in de dop’ op donderdagmiddag 19 november 2015 delen sprekers uit de hoek van beleid, kinderopvang, (groot)ouders, onderwijs en wetenschap hun ervaringen met tweetaligheid en hun visie hierop. Ook is er een interactief gedeelte waarbij alle deelnemers hun ervaringen, vragen en ideeën met elkaar kunnen delen. Het volledige programma ontvangt u na de zomervakantie en is dan ook te vinden op www.cubiss.nl.

Door wie?
Deze inspiratiebijeenkomst is een initiatief van prof. dr. Leonie Cornips, hoogleraar ‘Taalcultuur in Limburg’ aan de Universiteit Maastricht en het Meertens Instituut, en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Raod veur ’t Limburgs. De organisatie is in handen van Cubiss, Fontys Hogescholen Sittard, Huis voor de Kunsten Limburg en de Universiteit Maastricht.

Voor wie?
Iedereen die met dialectspreken en andere meertaligheid van jonge kinderen te maken heeft, zoals beleidsmedewerkers, bibliotheekmedewerkers, onderzoekers, leerkrachten, Fontys-studenten, kinderopvangleiders, jeugdzorgmedewerkers, logopedisten, bestuurders, (groot)ouders etc.

Interesse? Schrijf dan nu alvast in via www.cubiss.nl/inschrijfformulier-taalkunstenaars-de-dop
Er is plek voor maximaal 120 personen. De toegang is gratis.

Graag tot 19 november!
Met vriendelijke groet,


Cubiss, Fontys Hogeschool Sittard, Huis voor de Kunsten Limburg en Universiteit Maastricht