April 1st, 2016

  

 	
	
LOT Announcements / events
Juryrapport LOT Populariseringsprijs

De jury, bestaande uit Gerdineke van Silfhout, Vivien Waszink, Filip Devos en Arjan van Hessen heeft in november 2015 alle aanvragen gelezen, bekeken en beoordeeld. Wat opviel, en de uiteindelijke keuze lastig maakte, was de grote variatie aan soort materiaal. Er waren boeken, blogs, lesmethodes en MOOCS. Dit maakte de keuze lastig omdat we nu inzendingen op verschillende manieren met elkaar moesten vergelijken. Uiteindelijk zijn we teruggegaan naar de 14 “eisen” van een populariseringsprijs:
1.Het is geen samenvatting van oud onderzoek
2.Er wordt een ruime groep mensen bereikt, ook met het onderwerp
3.Het medium is toegankelijk voor leken
4.Het is ook leuk voor niet-leken
5.Er is bij voorkeur sprake van een duidelijke onderzoeksvraag
6.De presentatievorm is aantrekkelijk
7.Er is sprake van een koppeling tussen populair en wetenschap: Kun je de diepte in vanuit het werk? Hoe gemakkelijk kom je bij de échte informatie?
8.Het is boeiend
9.Het voorziet in een leemte, is vernieuwend
10.Er is sprake van taalkundige breedheid (fonologie/syntaxis etc.)
11.Het is rijk vormgegeven: er worden verschillende media gebruikt
12.De funfactor is hoog: het is ook gewoon leuk
13.De hoeveelheid informatie is goed
14.Het onderwerp mag specifiek zijn (maar ook algemeen)
Ook hier staan tegenstrijdige, of op z’n minst lastige zaken in. Een boek is bijvoorbeeld een boek en gebruikt alleen papier en geen andere media (punt 11).
Na lang wikken en wegen heeft de jury in november 2015 drie, nogal uiteenlopende inzendingen op de shortlist gezet:
•Een boek: 'Een sprinter is een stoptrein zonder wc'. Van Ronny Boogaart
•Een blog: ‘De Taaljournalist’ (: https://taaljournalist.wordpress.com/ ) van Gaston Dorren
•Een MOOC: ‘The Miracles of Human Language: An Introduction to Linguistics’ van Marc van Oostendorp, Marten van der Meulen en Inge Otto
Dit laat onverlet dat andere inzendingen ook van hoog niveau waren maar deze drie sprongen eruit in hun “categorie”.
?
Motivatie voordrachten
1.Ronny Boogaart, voor zijn in februari verschenen boek 'Een sprinter is een stoptrein zonder wc'.
Dit boek is zonder enige twijfel het meeslependste boek dat een Nederlandse taalkundige het afgelopen jaar schreef voor een breder publiek. Al jaren schrijft Boogaart voor VakTaal, een tijdschrift voor neerlandici, een populairwetenschappelijke column over onderwerpen die te maken hebben met taalgebruik en pragmatiek; deze zijn hier, herzien en herschreven, gebundeld in een bundel die iedereen die het leest meteen overtuigt van het wonder van de menselijke taal.
2.Het blog van Gaston Dorren: https://taaljournalist.wordpress.com/
Gaston weet alles van alle taalkundige onderwerpen, zonder het gestudeerd te hebben, en is een heel ambachtelijk schrijver. Zijn blog won eerder dit jaar ook een of andere internationale prijs, wat wel aangeeft dat hij echt de voorhoede is. De soms korte, soms langere) blogs geven een mooi inzicht in actuele zaken, maakt veel duidelijk en is zeer prettig om te lezen. Een groot en breed publiek dat geïnteresseerd is in “taal” wordt hier uitstekend mee bediend.
3.De MOOC* The Miracles of Human Language: An Introduction to Linguistics van Marc van Oostendorp, Marten van der Meulen en Inge Otto: https://www.coursera.org/course/humanlanguage
We zijn onder de indruk van hoeveel mensen ze hebben weten te bereiken, en hoe goed de cursus in elkaar zat. De online cursus is voor iedereen gratis toegankelijk, er is geen specifieke voorkennis vereist, alle materiaal is in open-access.

Wat betreft de winnaar
Wat de gehele jury erg aansprak in de uiteindelijke winnaar, was de mate van verwondering die als het ware omhoog kringelde uit de inhoud, de aansprekende voorbeelden die werden genoemd, de mooie mix van diepte en breedte waarbij complexe zaken (de diepte) zo ogenschijnlijk eenvoudig werden uitgelegd, dat je eigenlijk niet begreep wat er zo moeilijk aan was. Bovendien was het geheel er leuk om te lezen en kwam er bij de gehele jury dikwijls een glimlach op de lippen.
De steekwoorden die door de 4 jury leden aan de winnaar werden toegekend waren:
-Verwondering!-Thema’s zijn vernieuwend
-Passie voor taal-Aansprekende (bekende) voorbeelden
-Heldere schrijfstijl-Informatief
-Interessant-Grappig/leuk om te lezen
-Goede mix tussen breed/diep-Gedetailleerd
-Complexe materie toegankelijk geschreven-Makkelijke link met vakgebied
-Leuk voor leken en niet-leken-Échte popularisering van wetenschap
-Bevat een onderzoeksvraag
(centrale vraag/centraal thema)

Dit is dan ook de reden dat de jury van de LOT-populariseringsprijs 2015 besloten heeft om een vreselijk ouderwetsch medium, een BOEK, als winnaar aan te wijzen:
“Een sprinter is een stoptrein zonder WC” van Ronny Boogaart

Arjan van Hessen, juryvoorzitter

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: https://bit.ly/1HM9brF

Actueel:

Jongleren met Franse klanken
http://bit.ly/1HMamaz
Vandaag is de Dag van de Franse Taal. Speciaal voor de gelegenheid liet onze taalredacteur zich in de collegebanken onderdompelen in het Frans. Universitair docent Jenny Doetjes gaat tijdens dit college in op de klankstructuur van het Frans. Welke klanken kunnen we onderscheiden en hoe gedragen die zich in de context van het woord?

Vrouwen leren tweede taal makkelijker dan mannen
http://bit.ly/1QlIjGZ
Elk jaar leggen een paar duizend immigranten het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) af. Uit de uitslagen van ruim 27000 examinanten tussen 1995 en 2004 blijkt dat vrouwen gemiddeld beter zijn in het leren van een tweede taal dan mannen. Nijmeegse onderzoekers zoeken de oorzaak hiervan in genetische aanleg.

Ben je gewend aan een accent?
http://bit.ly/1OIbaoI
Welke accenten hoor je in Nederland? En wat is hun imago? Een nieuwe app, vanaf december te downloaden, gaat deze vragen beantwoorden. De app is ontwikkeld door de NTR en taalwetenschappers uit Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Niet eerder werd de diversiteit van het Nederlands op zo’n grote schaal onderzocht.

Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
Syntax-Interface meetings, Utrecht University, January-June 2016

A whole new season of Syntax-Interface meetings starts in January. We have many great talks planned, as you can see in the schedule below.
All scheduled talks take place at Janskerkhof 13, room 0.06 (Stijlkamer), from 15:30 till 17:00. For more information on the talks check out our website: http://syntaxif.wp.hum.uu.nl/
We hope to see you all in 2016. Happy holidays!

7 MaartHenk Verkuyl & Paz Gonzalez
21 MaartOlga Borik
4 AprilLisa Cheng
25 AprilLiisa Buelens
9 MeiHeimir van der Feest Vidarsson
23 meiTeodora Radeva-Bork
6 JuniMarc van Oostendorp & Roberta d’Alessandro
20 JuniNeda Todorovic

GLOW colloquium, Göttingen, Germany, April 5-8 2016

The 39th GLOW colloquium will take place on April 5th - 8th, 2016 in Göttingen, Germany.

https://www.uni-goettingen.de/en/glow-2016---39th-generative-linguistics-in-the-old-world/510338.html

ROSE talks about semantics and pragmatics in 2016, Utrecht University

ROSE talks about semantics and pragmatics in 2016
--------------------------------------------------

We would like to draw your attention to a number of talks about semantics and pragmatics that will take place as part of the ROSE series in 2016.

To be kept up to date on the ROSE talks, please subscribe to our announcements at http://rose.wp.hum.uu.nl/ !

The following ROSE talks have been planned so far:

10 March: Peter Alrenga
31 March: Floris Roelofsen
14 April: Nino Grillo

ROSE talk by Lisa Bylinina (Meertens Institute), Utrecht University, 7 April 2016

ROSE talk, April 7: Lisa Bylinina (Meertens Institute)We are happy to announce that on Thursday, April 7th, Lisa Bylinina (Meertens Institute, Amsterdam) will give a talk in the Rose series. We hope to see you all there!


Date: Thursday, April 7, 2016


Time: 15:00-17:00


Location: Trans 10, room 0.51


Speaker: Lisa Bylinina


Title: Perspective-sensitivity as a type of context-sensitivity (partly based on joint work with Yasutada Sudo and Eric McCready)Perspective-sensitivity as a type of context-sensitivity
Natural language constantly confronts us with perspective. Not only can perspective dependence be found in spatial expressions (‘left', ‘right', 'in front’ etc.), but also in socio-cultural nouns like ‘foreigner' or ‘alien' and subjective predicates like ‘tasty', ‘interesting'. All these expressions share the feature that their interpretation depends on someone’s perspective – call such a person the perspective center or PC. Intuitively, perspective-sensitivity is a kind of context-¬sensitivity, in that who counts as a PC is largely determined by the context. There are other kinds of context--sensitive items in natural language – for example, indexicals and pronominal anaphora. The main question I will address is whether we can analyse perspective-¬sensitivity as an instance of other known types of context¬-sensitivity. There are indeed non-trivial similarities between perspective-sensitive items and both pronominal anaphora and anaphoric expressions. However, I will argue that there are crucial differences between all three classes, which any theory of perspective-sensitivity has to capture. I will discuss one preliminary version of such theory. New data on the interaction between indexicality and perspective will be presented.

LUSH talk by Donka Farkas (UCSC), Utrecht University, 13 April 2016

We are happy to announce that on Wednesday, April 13th, Donka Farkas (UCSC) will give a LUSH talk in Utrecht. We hope to see you all there!To learn more about the LUSH series and to subscribe to our mailing list, please visit our website: http://www.lotschool.nl/link.php?url=http://www.lushtalks.wordpress.comDate: Wednesday, April 13th, 2016Time: 15:30 – 17:00Location: Utrecht, Trans 10, room 0.19 (A.W. de Grootkamer)Speaker: Donka FarkasTitle: The interpretation of declaratives and interrogatives: How semantics and conventions of use divide labor (joint work with Floris Roelofsen)Abstract:This talk presents an account of the semantics and discourse effects of falling and rising declaratives, polar interrogatives, and tag interrogatives in English. One of its major goals is to divide the labor between compositional semantics and conventions of use in a principled way. It argues that falling declaratives and rising polar interrogatives are unmarked sentence types, and as such, the differences in their conventional discourse effects follow from independently motivated semantic differences, combined with a single, default convention of use. As a result, the Fregean 'illocutionary force' operators Assertion and Question become unnecessary. In contrast, rising declaratives and tag interrogatives are marked sentence types whose discourse effects consist of the default effects, which they share with unmarked sentence types, augmented with special effects that are systematically connected to their formal properties. A central feature of the approach is that it maintains a parallelism between unmarked and marked sentence types on the one hand, and default and non-default discourse effects on the other.

2017 Nijmegen Lectures, Max Planck Institute for Psycholinguistics/Radboud University Nijmegen, January 25-27, 2017

The 2017 Nijmegen Lectures will take place January 25-27 and will feature lectures by Gary S. Dell, Professor of Linguistics and Psychology from the University of Illinois at Urbana-Champaign, http://www.lotschool.nl/link.php?url=http://www.psychology.illinois.edu/people/gdellThe Nijmegen Lectures are a series of lectures in the area of language sciences, offered each year by the Max Planck Institute for Psycholinguistics and the Radboud University Nijmegen.

Workshops / Conferences / Symposia
7th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, Konya, Turkey, April 3-9, 2016

CICLing 2016 - ACLing 2016 - IWTCLS 2016

17th International Conference on
Intelligent Text Processing and Computational Linguistics

Joint: 2nd Intern. Conference on Arabic Computational Linguistics

Joint: 1st Intern. Workshop on Turkish Computational Linguistics

Konya, Turkey - April 3-9, 2016

Springer LNCS, journals; IEEE CPS

Deadline: Abstract February 8; then full text February 15

Monetary prizes for best papers

http://www.CICLing.org/2016

TOPICS:
All topics related to computational linguistics,
natural language processing, human language technologies,
information retrieval, opinion mining, sentiment analysis, etc.
For collocated events: focused on Arabic or Turkish.

PUBLICATION:
Springer LNCS - Lecture Notes in Computer Science;
special issues of journals

KEYNOTE SPEAKERS:
Pascale Fung, Tomas Mikolov, Simone Teufel, Piek Vossen

CULTURAL PROGRAM:
Three days of cultural activities:
Cappadocia "fairy chimneys", underground city, Konya, Tinaztepe cave,
Lystra Ancient City, the underground city of Kaymakli, and much more;
pre- and post-conf tours (for separate fee)

AWARDS:
1000 euro award fund sponsored by Springer:
Best paper, best student paper,
best presentation, best poster, best software

SUBMISSION DEADLINES:
Feb 8: Registration of tentative abstract / title
(why not register your tentative abstract right now?),
Feb 15: Full text of the registered papers
(contact us for late submissions)

COLLOCATED EVENT:
ACLing 2016, Arabic CL. Publication: IEEE CPS,
Joint submission with CICLing: same deadline

COLLOCATED EVENT:
IWTCLS 2016, Turkish CL. Publication: IEEE CPS.
Joint submission with CICLing: same deadline;
Submission to IWTCLS only: February 21

Want to organize a future CICLing event? Contact us!

See complete CFP and contact on http://www.CICLing.org/2016

Please pass this CFP to relevant colleagues.

1st Conference on Artificial Intelligence and Theorem Proving (AITP 2016), Obergurgl, Austria, April 3-6 2016

CALL FOR CONTRIBUTIONS

1st Conference on Artificial Intelligence and Theorem Proving,
AITP 2016
April 3-6, 2016, Obergurgl, Austria

http://aitp-conference.org

Deadline: December 12, 2015
https://easychair.org/conferences/?conf=aitp2016

Background

Large-scale semantic processing and strong computer assistance of mathematics and science is our inevitable future. New combinations of AI and reasoning methods and tools deployed over large mathematical and scientific corpora will be instrumental to this task. The AITP conference is the forum for discussing how to get there as soon as possible, and the force driving the progress towards that.


Topics

- AI and big-data methods in theorem proving and mathematics.
- Collaboration between automated and interactive theorem proving.
- Common-sense reasoning and reasoning in science.
- Alignment and joint processing of formal, semi-formal, and informal
libraries.
- Methods for large-scale computer understanding of mathematics and
science.
- Combinations of linguistic/learning-based and semantic/reasoning methods.


Sessions and Speakers

There will be three focused sessions on AI for ATP, ITP and mathematics, a
(tutorial) session on modern AI and big-data methods, and several sessions with contributed talks. The focused sessions will be based on invited talks and discussion oriented.

- AI and large-theory ATP/ITP.
Confirmed speakers: Thomas C. Hales
- AI and internal guidance of ATP.
Confirmed speakers: Robert Veroff, Stephan Schulz
- AI and automated understanding of informal and semi-formal mathematics.
Confirmed speakers: Noriko Arai, Deyan Ginev, Takuya Matsuzaki,
Jiri Vyskocil
- Modern AI and big-data methods (tutorials/connections to ATP/ITP/math).
Confirmed speakers: Sean Holden, Christian Szegedy


Contributed talks

We solicit contributed talks. Selection of those will be based on extended abstracts/short papers of 2 pages formatted with easychair.cls.
Submission is via EasyChair ( https://easychair.org/conferences/?conf=aitp2016 )
by 12 December 2015. The authors will be notified of acceptance/rejection by 23 December 2015.

Camera-ready versions of the accepted contributions, due by 1 February 2016, will be published in an informal book of abstracts for distribution at the conference.


Post-proceedings

We will publish post-proceedings in an open-access series of conference proceedings, such as LIPIcs, JMLR, or EPiC. Submission to that volume will be open for everyone. Tentative submission deadline:
May 2016.


Programme committee

Marcos Cramer (Universiy of Luxembourg)
Thomas C. Hales (co-chair) (University of Pittsburgh)
Tom Heskes (Radboud University Nijmegen)
Sean Holden (University of Cambridge)
Cezary Kaliszyk (co-chair) (University of Innsbruck)
Ramana Kumar (University of Cambridge)
John Lafferty (University of Chicago)
Lawrence Paulson (University of Cambridge)
Stephan Schulz (co-chair) (DHBW Stuttgart)
Geoff Sutcliffe (University of Miami)
Josef Urban (co-chair) (Czech Technical University in Prague)


Location and Price

The conference will take place from April 3 to April 6 in the stunning scenery of the Tyrolean Alps in the Obergurgl Conference Center
( http://www.uz-obergurgl.at/ ) of the University of Innsbruck. Obergurgl is a picturesque village located at an altitude of 2000m, a 1-hour drive from Innsbruck. It offers a variety of winter-sport activities such as skiing, snowshoeing and hiking at this time of the year. The total price for accommodation, food and registration for the four days will be around
500 EUR.

Organizers

Cezary Kaliszyk and Josef Urban

EMLAR XII, Utrecht University, April 19-21, 2016

Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) XII
Lectures and hands-on sessions on methodological aspects of language acquisition research

We are happy to announce the twelfth edition of EMLAR, taking place in Utrecht, the Netherlands, from April 19th to April 21st 2016 (Tuesday to Thursday).

The workshop aims at training advanced MA and PhD students working on first and second language acquisition in experimental research. Experts in various domains of language acquisition research are giving various lectures and practices.

The full program of EMLAR XII and details about registration are available at: http://emlar.wp.hum.uu.nl/

Registration deadline: March 15th 2016!

For further questions, contact us at: emlar2016(removeme)uu.nl

Keynote speaker:
•Laura Bosch (Univerity of Barcelona)

Invited speakers:
•Ellen Gerrits (Utrecht University)
•Marie Christine Franken (Erasmus MC)
•Manuela Pinto & Shalom Zuckerman (Utrecht University)
•Jaenette Schaeffer (University of Amsterdam)
•Emmanuel Keuleers (Ghent University)
•Flavia Adani & Tom Fritzsche (University of Potsdam)
•Cécile de Cat (University of Leeds)
•Frans Adriaans (Utrecht University)

Tutorials:
•Articulography (Hayo Terband)
•Behavioral Methods in Infant Research (Maartje de Klerk)
•CHILDES (Jacqueline van Kampen)
•Computational Models (Christina Bergmann & Ingeborg Roete)
•ERP (Titia van Zuijen & Karin Wanrooij)
•Ethical Decisions in Psycholinguistics (Maartje de Klerk)
•Eye Tracking: Reading (Iris Mulders)
•Eye Tracking: Visual World Paradigm (Tom Fritzsche & Flavia Adani)
•LENA & Analysis of Spontaneous Speech (Heleen van den Berg)
•Lexical Databases (Emmanuel Keuleers)
•LimeSurvey (Martijn van der Klis)
•Multilevel Analysis (Huub van den Bergh)
•PRAAT (Willemijn Heeren)
•SPSS (Roeland van Hout)
•Statistics with R (Hugo Quené & Hans Rutger Bosker)
•New Statistics (Christina Bergmann)

Update: Symposium 'Spoken Language in the Mines: Euregion and beyond', Maastricht University, Maastricht, 25-26 April 2016

Symposium
Spoken Language in the Mines: Euregion and beyond

25 & 26 April 2016, Maastricht University, Maastricht

Organizers: Leonie Cornips (Meertens Instituut & Maastricht University) & Pieter Muysken (Radboud Universiteit)

Location: Grote Gracht 90-92, Spiegelzaal, Maastricht.
Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht University, The Netherlands

The colloquium has the aim to study the social practices and structural features of mining languages in a comparative perspective. Mining languages have a unique social ecology. Factors involved are rapid expansion and migration, the multi-ethnic composition of the workforce, binding to a locality, gender and male bounding, concerns for danger and safety, special technology, job specialization, and life underground as distinct from above ground. Generally, the language underground is not that of the owners of the mines but a lingua franca spoken by a chunk of the workforce. Also, there is always special vocabulary and new words being formed.
Existing work on the socio-cultural effects of globalization has typically focused on the huge contemporary metropolises with their explosive and conspicuous diversities (Wang, Cornips et al. 2014; 26). The mining areas go hand-in-hand with a huge diversity in linguistic resources but, nevertheless, are located in peripheral non-metropolitan areas, and often in border regions such as the Dutch, Belgian and German and borderland. These peripheral areas have remained understudied.
The focus will be on three continents: Europe (the former Oostelijke Mijnstreek, Belgian Limburg and the Ruhr area), Africa and South America.

The afternoon of the second day (26 April) will target in Dutch a broad audience of local laypeople who relate in one way or another to the Belgian, German and Dutch Limburgian coalmines. De middag van de tweede dag in het Auditorium Sociaal Historisch Centrum voor Limburg St. Pieterstraat 7 is bedoeld voor een breed publiek en de lezingen zullen in het Nederlands gehouden worden.

This colloquium would not have been possible without the financial contributions of:
•Universiteit Fonds, Maastricht University
•Raod veur ‚t Limburgs
•Chair Languageculture in Limburg (UM)
•Research Stimulation and Valorisation Fund (FASoS, UM)
•Arts, Media and Culture (FASoS UM)
•Institute for Transnational & Euregional Crosss Border Cooperation & Mobility (ITEM,UM)
•Meertens Institute (KNAW)

Schedule: Monday, April 25th, 2016: Grote Gracht 90-92; Spiegelzaal

10.15-10.30Arrival with coffee/tea
10.30-10.45Leonie Cornips & Pieter MuyskenOpening

AFRICA
10.45-11.30Rajend Mesthrie, University of Cape Town
Fanagalo and the mines of Johannesburg

11.30-12.15Vincent de Rooij, Universiteit van Amsterdam
Shaba Swahili and the mines of the Democratic Republic of Congo

12.15-13.45Lunch break

SOUTH AMERICA
13.45-14.30Pieter Muysken, Radboud Universiteit
The mining languages of Potosí, Bolivia

14.30-15.15Laura Álvarez López, Stockholm University
Língua Geral de Mina

15.15-15.30Coffee break

15.30-16.15Marjo den Theije, Vrije Universiteit
Mobility and place-making in Amazonian gold mines. Of miners, gold and culture.

COMMENTARIES AND DISCUSSION
16.15-17.00Peter Auer and audience


Tuesday MORNING, April 26th, 2016: Grote Gracht 90-92; Spiegelzaal

9.00-9.15Arrival with coffee/tea

EUROPE, FOCUS ON LIMBURG AND SURROUNDING MINING AREAS
09.15-10.00Peter Auer1, Leonie Cornips2/3 & Nantke Pecht3, 1Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; 2Meertens Instituut/KNAW; 3Maastricht University
(Socio)linguistic aspects of Cité Duits in Eisden (Limburg-Belgium)

10.00-10.45Stefania Marzio, KU Leuven
Contemporary Urban Vernaculars in the Belgian Limburg mining areas: From mining language to urban vernacular

10.45-11.00Coffee break

11.00-11.45Ton van de Wijngaard1 & Roeland van Hout2, 1Streektaalfunctionaris Limburg & 2Radboud Universiteit
Coal mining terminology in the coal mines of Dutch and Belgian Limburg.

11.45-12.15Discussion
12.15-13.15Lunch break


PUBLIEKSMIDDAG: MIJNWERKERS IN DE EUREGIO EN DAARBUITEN

26 April 2016, 13.15 – 1600 uur

Locatie:
Auditorium Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
St. Pieterstraat 7 in Maastricht

Met de feestelijke aanbieding van het eerste exemplaar van de dissertatie van Bart Delbroek aan Jan Kohlbacher: In de put. De arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg, 1900-1966 [Maaslandse Monografieën 79] (Hilversum: Verloren, 2016) .


13-15 – 14.00Jan Kohlbacher
Het Cité Duits. Een eiland in een zee van talen

14.00 – 14.45Ad Knotter
Migratie en interetnische verhoudingen in de geschiedenis van de steenkoolmijnbouw: een mondiaal perspectief

14.45-15.00 pauze

15.00-15.45Wiel Kusters
Doa tuut ’t

15.45 uur: Aanbieding aan Jan Kohlbacher van
IN DE PUT door Bart Delbroek. DE ARBEIDSMARKT VOOR MIJNWERKERS IN BELGISCH-LIMBURG, 1900-1966
In de put wordt uitgegeven door uitgeverij Verloren te Hilversum als nr. 79 in de reeks Maaslandse Monografieën. Het boek zal ter plekke te koop zijn voor € 25. Donateurs van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg krijgen 25 procent korting.

16.00 uurBorrelABSTRACTS Day 1 and Day 2 (Morning)
Location: Grote Gracht 90-92, Spiegelzaal, Maastricht.

Laura Álvarez López, Stockholm University
REMAINS OF MINING LANGUAGES AND WORK SONGS IN MINAS GERAIS, BRAZIL

At the end of the 17th century, gold was discovered in a geographical region that subsequently became the state of Minas Gerais, Brazil. During the 18th century, 700 tons of gold were produced in the area, i.e. 50% of the global production of gold at that time. Diamonds were also found in the region around 1730. As a consequence of the findings, enslaved Africans were brought en masse to Minas Gerais to work in the mines and to build a road from there to Rio de Janeiro. Africans and their descendants worked mainly in the extraction of gold and diamonds, but they were also used for other types of forced labor, such as domestic work. In the 18th century, António da Costa Peixoto documented a Gbe-based “African language” in Minas Gerais, the Língua Geral de Mina, probably spoken by speakers of varieties of Gbe and their descendants (not necessarily those working in the mines [Castro 2002]). “Mina”, in Língua Geral de Mina, referred to the region in Africa that the Portuguese called Costa da Mina, meaning the Coast of the Mine, or Gold Coast (Law 1989). Peixoto’s findings were published in 1944; however, recent research in the region has not been able to identify remains of this Gbe-based variety (Simões 2014). In 1929, almost two hundred years after Peixoto’s fieldwork, Aires da Mata Machado Filho collected data in two villages where small-scale mining was still practiced: São João da Chapada and Quartel de Indaiá. Machado Filho’s work, published in 1943, focuses on mining communities and includes 65 local songs (among others, mining-work songs) and a glossary. Both Machado Filho (1943) and Simões (2014), who gathered additional data and compared his findings with those of Machado Filho, claim that most of the vocabulary is of Bantu origin. Based on these and other earlier studies, the aim of this presentation is to offer an overview of the history and usage of possible “mining languages” spoken by enslaved Africans who worked in the mines of Minas Gerais during the 18th and 19th centuries. The lexical study aims at verifying etymologies proposed by Machado Filho (1943) and Simões (2014), and focuses on correlations between linguistic and demographic data, as well as on conclusions that may be drawn from the sociocultural context and the social functions of this variety, through the analysis of the distribution of the lexicon in different semantic fields and word classes (cf. Bartens & Baker 2012).

References
Bartens, Angela & Philip Baker (eds.) (2012) Black through White. African Words and Calques which Survived Slavery in Creoles and Transplanted European Languages. London / Colombo: Battlebridge.
Castro, Yeda Pessoa de (2002) A língua mina-jeje no Brasil. Um falar africano em Ouro Preto do século XVIII. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro / Secretaria de Estado da Cultura.
Law, Robin (1989) Slave-Raiders and Middlemen, Monopolists and Free-Traders: the supply of slaves for the Atlantic trade in Dahomey c. 1715–1850. The Journal of African History 30(1): 45-68.
Machado Filho, Aires da Mata (1943) O negro e o garimpo em Minas Gerais. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora.
Peixoto, António da Costa (1944 [1731/1741]) Obra Nova de Língua Geral de Mina, published and presented by Luís Silveira. Lisboa: Agência Geral das Colónias.
Simões, Everton Machado (2014) África banta na região diamantina: uma proposta de análise etimológica. Master’s dissertation, University of São Paulo.

Peter Auer1, Leonie Cornips2&3 and Nantke Pecht3
(1: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; 2:Meertens Instituut/KNAW; 3: Maastricht University)
(SOCIO)LINGUISTIC ASPECTS OF CITÉ-DUITS IN EISDEN (LIMBURG-BELGIUM)

In the thirties and forties of the former century, a way of speaking among the children of immigrant coal miners, self-labeled as Cité-Duits, developed in the coal miners’ district of Tuinwijk in the village of Eisden, Belgian Limburg. Whereas cité refers to a miners’ housing district, Duits is the Dutch word for the German language. According to the memories of these children - who are now elderly men in their late seventies and eighties - they started to talk in Cité-Duits to have ‘their own language in the streets’. Having become coal miners themselves, they continued to use this variety throughout their lifetime, i.e. when working underground and in private life. Until the present, it is employed as an in-group language restricted to the cité of Eisden. Since women were excluded from mining work and boys and girls remained separated in social life (e.g. school, church), Cité-Duits is principally confined to male speakers and has probably not been transmitted to subsequent generations.
We will argue that Cité-Duits developed and continues to be employed as a symbolic language for expressing group identity that has not emerged out of communicative necessity (since Flemish (Dutch) and the local dialect were available to communicate). New ways of speaking respond to and symbolize changing social situations and constellations.
The first aim of our talk is to focus on the historical social conditions of the emergence of a new variety in the linguistically isolated multiethnic and multilingual coal mining community in Eisden (the cité). We will detail the changing size and composition of the migrant labor force in order to account for the German elements of Cité-Duits in a Flemish/Dutch dialect language area where very few native speakers of German were around. The second aim is to show that Cité-Duits is a hybrid variety resulting from the combination of elements of German, Dutch and a Limburgian dialect (Maaslands) through focusing and sedimentation. We will discuss the language use of individual speakers by presenting a first phonological and morphosyntactic description including verbal clusters, extraposition and the use of determiners. Consequently, our talk provides information about the route(s) individuals may take to overcome linguistic ‘restrictions’ and about the structural relations between linguistic features and their origin (L2 features, contact features etc.).

Stefania Marzo, KU Leuven (Quantitative Lexicology and Variational Linguistics)
CONTEMPORARY URBAN VERNACULARS IN THE BELGIAN LIMBURG MINING AREAS:
FROM MINING LANGUAGE TO URBAN VERNACULAR

This paper focuses on new ways of speaking that have emerged in suburban mining neighborhoods in Belgian Limburg (called cités) where a significant number of speakers have bi- or multilingual backgrounds including different heritage languages (in particular Italian, Turkish, Moroccan) alongside the standard and non-standard Dutch varieties.
In these ethnically and linguistically diverse settings, speakers have developed new variants of Dutch, which linguists and laymen generally call Citétaal (‘citélanguage’), Cités (‘Cité’s language’) or Algemeen cités (‘common cité’s language’). The term cité (‘compound’) refers to the occurrence of this new way of speaking in the former mining neighbourhoods, where it emerged and diffused. Today, Citétaal is associated with informal language use among adolescent speakers. There are, moreover, clear signs that it is spreading among local Flemish youngsters.
In this paper we sketch the emergence and diffusion of this Citélanguage since the Seventies and its evolution to a local vernacular. We will also analyze the use and the role of ‘typical’ Citélanguage features in the broader linguistic repertoire of Belgian Limburgian youngsters, by looking at how (with what frequency and in which contexts) youngsters shift between standard and non-standard varieties (including Citélanguage and the Limburgian regiolect) in their daily interactions.


Rajend Mesthrie, University of Cape Town.
FANAKALO AS A MINING LANGUAGE, WITH SOME NEW DEVELOPMENTS

Fanakalo (also spelt Fanagalo) is a pidgin that has been in existence for two centuries (for the conference of 2016, exactly 200 years since its first unintended documentation). For the first part of its lifespan it was a relatively simple contact variety that enabled communication between Europeans (missionaries, traders, adventurers, colonists) and indigenous South Africans, especially of Xhosa and Zulu background in the areas of the (then) eastern part of the Cape Colony and Natal. In Natal it stabilised with the arrival of large numbers of indentured Indians developing and working on the plantations. The pidgin rose to prominence when it was selected for use as the lingua franca of the highly multilingual mines that opened up in Kimberley (after the discovery of diamonds in 1867) and Johannesburg (after the discovery of gold in 1886). This paper will examine the properties of Fanakalo as a mining language, in contrast to its uses on farms, suburban households and urban employment. Mine Fanakalo is a planned variety (codified by the mining industry) that arose from farm Fanakalo. It has a special register of technical terms pertaining to the mining industry, and has a higher number of Afrikaans words than the other varieties of Fanakalo and does not give evidence of extensive ‘borrowing’ (subsequent to its codification) or code-switching. While there have been calls in the last few decades to discontinue its use on the mines, on the grounds of its associations with colonial and racial domination, this has not proved feasible. Whereas Fanakalo has been invariably denigrated by intellectuals, as a language of oppression, rather than culture, there have been some surprising recent developments. In the wake of the tragedy at Marikana mines, where over 40 workers on strike were shot and killed by police, Fanakalo has come to prominence as the language preferred by the strikers for mass meetings and negotiations with management. This process offers possibilities of the linguistic elaboration of the pidgin.


Pieter Muysken, Radboud University (Nijmegen, Netherlands)
LANGUAGE IN THE MINES: THE POTOSÍ SILVER MOUNTAIN

The Cerro Rico (rich mountain) of Potosí in Bolivia was perhaps the most important source of income for the Spanish colonial empire. The city of Potosí was founded around 1540 and by 1610 had become the third largest city in the western hemisphere (after London and Paris, but before Rome and Seville). Thousands of people flocked to the city, by their own free will, as forced colonial indigenous labourers, or as African slaves. My question is: how did all these people communicate, both in the city and in the mines themselves? How can we find out? My argument has three parts.
First, I discuss mining languages in general, and their social ecology. Factors involved in the social ecology of mining languages are rapid expansion and migration, the multi-ethnic composition of the workforce, binding to a locality, gender and male bonding, concerns for danger and safety, special technology, job specialization, and life underground as distinct from above ground. Generally, the language underground is not that of the owners of the mines but a lingua franca spoken by a chunk of the workforce. Also, there is always special vocabulary and new words being formed.
Second, I discuss the history of Potosí and of the languages spoken there, mostly based on a mining ‘dictionary’ written in 1608 for overseers with a Spanish background. It contains many blends involving the Amerindian language Quechua, as well as some words in Aymara (Quechua and Aymara are the two most important Bolivian highland languages). It also contains many observations about language use in the mines and interethnic relations.
Third, I discuss the present day language of the Afro-Bolivian population living on the eastern slopes of the Andes, in an otherwise Aymara-speaking region. Nowadays they are farmers, close to the indigenous communities surrounding them, but their ancestors worked in the mines, after having been captured in the Congo and Angola regions. They speak a creole variety of Spanish, but their language contains many Quechua loan words, which I argue only could have come from the mines.
Based on these three considerations, I will hypothesize that the language of the mines was a blended and adapted form of the Amerindian language Quechua with some Aymara additions, possibly with variants depending on who spoke it.

Vincent de Rooij, Amsterdam Institute of Social Science Research, University of Amsterdam
SWAHILI IN DR CONGO’S MINING REGION KATANGA: AN INTRIGUING CASE OF CONTACT-INDUCED LANGUAGE RESTRUCTURING

At the start of the 20th century the Katanga region in the southeast of what is now the DR Congo was a very sparsely populated area where the use of Swahili was restricted to specific settlements of traders and chiefs originating from elsewhere in East and Central Africa. A mere 40 years later, Swahili had become the main language of the new, rapidly growing mining cities of the Katanga Copperbelt. A continuous back and forth migration of people from all over Central Africa ensured an ongoing process of language restructuring. Migrants speaking rather closely related Bantu languages had to learn Swahili as a second language while their children acquired Swahili as a first language (in many cases as one of their ‘first’ languages). On the Copperbelt, contact-induced restructering of Swahili has resulted in structural reduction, expansion and innovation. Several characteristics of the restructured, localized, Katanga variety of Swahili will be discussed in some detail. The paper will propose some explanatory hypotheses for these structural outcomes, and will end by looking into the social significance of these features as strong indices of local belonging.

Ton van de Wijngaard & Roeland van Hout
Regional language officer Limburg & Radboud Universiteit
COAL MINING TERMINOLOGY IN THE COAL MINES OF DUTCH AND BELGIAN LIMBURG.

Coal mining dominated economy and societal life in large parts of Dutch and Belgian Limburg for more than 75 years. There were 19 mines, 12 in Dutch Limburg and 7 in Belgian Limburg. Labor power was recruited locally, but also from other parts of the Netherlands and from other countries. e.g. Germany, Poland and Italy.
The Dictionary of the Limburg Dialects contains a special issue on coal mining terminology (non-agricultural terminologies, volume 5: coalminer; XXX + 263 pages). The data was gathered through 36 extensive questionnaires filled in by/for local informants in their own dialect.
The coal mining terms in this area were borrowed from both the German and Walloon/French terminology. The German impact is particularly observable in Dutch Limburg, the Francophone one in Belgian Limburg. The third active language was Dutch. On top of that immigrating coalminers brought their own language, e.g. Polish and Italian. The consequence was a wide diversity of words for the same tools, places, and activities. Mine companies in Belgian Limburg distributed glossaries with terms in four languages (including Italian). The so-called State Mines Company (DSM; Dutch Limburg) actively introduced a completely Dutch-based, standardized coalmine terminology. The companies wanted to prevent misunderstandings and calamities caused by miscommunication.
Next to the multilingual lexical sources, another important source of variation in the phonetic and morphological make-up of word forms is to be found in the local dialects. Coalminers commonly communicated in dialect, having the consequence that the Limburgian isoglosses became visible in the coal mining terminology. Characteristics of the High German Sound Shift return in the terminology of the mine sites in Kerkrade, and the Panninger Line (palatalized s) splits the East from the Central Limburgian dialects. Coalminers coming from other Limburgian dialect regions adopted the local terminology, but they often kept using their own dialect sounds.
We will illustrate the competing sources of variation by linguistic maps of the mines sites area. Interestingly, the coal mine terminology hardly left any traces in the local dialect vocabularies. In addition, we found no linguistic traces of languages like Italian and Polish with one exception).

Marjo den Theije, Vrije Universiteit Amsterdam
MOBILITY AND PLACE-MAKING IN AMAZONIAN GOLD MINES. OF MINERS, GOLD AND CULTURE.

Small scale gold mining takes place in remote parts of the nation states, far from bureaucratic regulations and formal authorities. In the contemporary gold rush in the Amazon, local populations and flexible migrants meet, negotiate, produce gold and ‘create' a local economy and community in the process. In this presentation I will focus on the main characteristics of this cultural encounter in the forest, and try to highlight some aspects of language too.


SAMENVATTINGEN PUBLIEKSDAG: 26 APRIL 2016 (MIDDAG)
Auditorium Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
St. Pieterstraat 7, Maastricht

Jan Kohlbacher
Bio: Jan Kohlbacher (Eisden 1936) zoon van Oostenrijkse ouders die in 1925 naar België kwamen. Groeide op in de mijnwerkerscité, was er onderwijzer en oprichter van de Stichting Erfgoed Eisden en het Museum van de Mijnwerkerswoning. En startte jaren geleden met een inventarisatie van de woordenschat van het Cité Duits.

HET CITÉ DUITS. EEN EILAND IN EEN ZEE VAN TALEN
Bij de start van de kolenindustrie in 1907 in Belgisch Limburg, was er geen ervaring betreffende mijnarbeid voorhanden. De mijnmaatschappijen wierven ingenieurs en arbeiders uit de Waalse kolenbekkens aan, waardoor de omgangstaal en het ondergrondse vakjargon het Frans-Waals werd.
Wanneer men vanaf 1920, op zoek moet naar nog meer ervaren mijnwerkers, zijn de Centraal- en Oost Europees kolengebieden, in het voormalige Oostenrijk-Hongarije, dankbare rekruteringvelden.
Vanaf 1922 komen ze in transporten van 100 man, Oostenrijkers, Noord Italianen, Hongaren, Tsjechen, Slowaken, Polen, Karpaten, Slovenen, Serviërs e.d., in Eisden aan.
Zij komen terecht bij een werkgever die, naar het Britse Garden City model, mooie woonwijken met alle mogelijke culturele en recreatieve infrastructuren, ter beschikking stelt. Wie in een dergelijk Cité woonde moest deze wijk zelfs niet verlaten om in zijn dagelijkse behoeften te voorzien. Zodat de bewoners, in hun volledig door de mijnbazen beheerst en georganiseerd leven, zich als het ware in een eilandsituatie bevonden.
De taalsituatie in het openbaar leven werd door het toenmalige Belgische model bepaald. Van de preken in de kerk, de straatnaamborden tot het onderwijs verliep alles in de Frans-Nederlandse tweetaligheid. Terwijl de officiële mededelingen van de mijndirectie naar de arbeiders in het Frans, Nederlands en Duits gebeurden
De buitenlanders vinden zich in eigen verenigingen, die met muziek- en toneelavonden hun heimatgevoel cultiveerden en daarbij hun eigen taal spraken. In hun dagdagelijkse omgang bedienen de mannen, zich van het Duits, of van “een Duits” dat zij aan hun legerdienst of aan de omgang met de Duitstalige overheid, overhielden. Met daarin verweven de woordenschat uit het Franstalige vakjargon.
De mannelijke jeugd nam dit taalgebruik over. Met dien verstande dat zij in hun dagelijkse omgang ook woorden van hun Hongaarse, Poolse, Sloveense e.a. vrienden overnamen. Dit alles omkaderd door het Vlaams dat zij in de school leerden….

Ad Knotter
Bio: Ad Knotter is directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht in de vergelijkende regionale geschiedenis. In 2015 was hij mederedacteur van een Special Issue van de International Review of Social History over ‘Migration and Ethnicity in Coalfield History: Global Perspectives’.

MIGRATIE EN INTERETNISCHE VERHOUDINGEN IN DE GESCHIEDENIS VAN DE STEENKOOLMIJNBOUW: EEN MONDIAAL PERSPECTIEF
De industriële en transportrevolutie van de negentiende en vroege twintigste eeuw is niet denkbaar zonder steenkool, en dat geldt ook voor het kolonialisme en de globalisering die daardoor op gang kwam. Kolen leverden niet alleen energie voor de industriële activiteiten in de moederlanden en de koloniën, maar ook voor de wereldwijde verbindingen via spoorwegen en stoomschepen. Om in deze energiebehoefte te voorzien werden overal in de wereld, tot in de meest desolate uithoeken, steenkolenmijnen geopend. Om de exploitatie daarvan mogelijk te maken moesten arbeiders worden aangetrokken, zowel geschoolde mijnwerkers (veelal uit Groot-Brittannië) als laaggeschoold personeel uit nabije en verder weggelegen herkomstgebieden. Overal in de wereld is mijnbouw onlosmakelijk verbonden met migratie. Pogingen om voldoende arbeidskrachten te vinden leidden vaak tot de werving van etnische minderheidsgroepen met een lage sociale status. In dat opzicht was er een groot verschil met de geschoolde mijnwerkers die de mijnbouw tot ontwikkeling brachten. Etnische verschillen waren nauw verbonden met verschillen in geschooldheid en sociale status. Hoewel er tal van voorbeelden zijn van interetnische samenwerking en solidariteit, konden deze verschillen de samenleving in de mijnwerkersgemeenschappen diepgaand beïnvloeden.

Deze processen zullen worden belicht aan de hand van voorbeelden uit mijnbouwgebieden in de hele wereld (Azië, Amerika, Afrika en Europa).Wiel Kusters

Bio: Wiel Kusters was vanaf 1989 tot en met 2012 verbonden aan de Universiteit Maastricht als hoogleraar Algemene en Nederlandse letterkunde. Wiel Kusters is dichter en mijnwerkerszoon.

DOA TUUT ’T

DOA TUUT ’T
Mijn vaders horloge zat in een doosje
een ijzeren kastje
met rood vilt bekleed en
met een mica venstertje
zodat je de wijzerplaat kon zien
stofvrij min of meer
stofvrije tijd

een horloge voor onder de grond

Zo begint de theatermonoloog Doa tuut ‘t, die de dichter Wiel Kusters, zoon en kleinzoon van Limburgse mijnwerkers, in 1998 schreef voor theaterwerkplaats Het Kruis van Bourgondië. In 2011 werd zijn tekst opnieuw op het toneel gebracht in een vroegere mijnstreek, nu die van Belgisch Limburg.
Doa tuut ‘t / Schachtsignalen is in 2012 heruitgegeven in de reeks Literair Limburg van uitgeverij B for Books, met een vertaling naar het Kerkraads door Lei Heijenrath.
Vanmiddag brengt Wiel Kusters Doa tuut ’t zelf als verteller ten gehore.

AANBIEDING AAN JAN KOHLBACHER VAN: IN DE PUT door Bart Delbroek. DE ARBEIDSMARKT VOOR MIJNWERKERS IN BELGISCH-LIMBURG, 1900-1966
In de put wordt uitgegeven door uitgeverij Verloren te Hilversum als nr. 79 in de reeks Maaslandse Monografieën. Het boek zal ter plekke te koop zijn voor € 25. Donateurs van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg krijgen 25 procent korting.

Bio: Bart Delbroek promoveerde in 2011 aan de Vrije Universiteit Brussel op het proefschrift dat nu verschijnt in de reeks Maaslandse Monografieën. Hij was daarna als onderzoeker verbonden aan het Katholiek Documentatiecentrum (KADOC) in Leuven en aan het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg in Maastricht. Hij volgde de archiefopleiding in Brussel en is thans werkzaam als archivaris bij het Agentschap Onroerend Erfgoed te Brussel.16.00 uur: Borrel/Drinks

Application for Language in Interaction Summerschool, Berg en Dal, July 3-14, 2016, deadline: April 27, 2016

Dear member of [GRADUATE SCHOOL],From July 03-14, 2016, the Language in Interaction consortium organizes a summer school on "Human Language: From Genes and Brains to Behavior".


The content of the summer school is based on the publication of a handbook with the same title (MIT Press, in preparation) and will cover the full spectrum of language research (more information on https://www.languageininteraction.nl/education/summer-school-2016.html and below).Interested 1st and 2nd year PhDs are invited to apply for the remaining 10 available positions.


You will be expected to attend the full programme and present a poster on your research.


Participation is free. Accommodation and nutritional needs are provided for by the Language in Interaction consortium.Interested? Please send in your application to c.lorenz@donders.ru.nl before Wednesday April 27, 2016, 23:59 CET.


Your application should include (and be limited to) the following attachments:


1) Motivation letter (max 1 A4),


describing (a) your personal motivation to attend and (b) the embedding of your current research efforts in relation to the content of the summerschool.


2) Short curriculum vitaeAdditional information:


The content of the summer school will cover the full spectrum of language research, including the following topics:


(1) Cognitive architectures, (2) The development of language, (3) The functional neurobiology of language, (4) Communication with and before language, (5) Neuroanatomy of language, (6) The genetics of language, (7) Animal models of language, (8) Modeling language, and (9) Language and information in the world.


On each day several lectures will be given on one of these topics. There will be ample opportunity for interaction and discussion with the speakers and your fellow PhDs. In addition, there is plenty of time to informally meet with people during poster sessions and social events.Looking forward to receiving your application.


On behalf of the Educational Team of Language in Interaction


Best regards,


Sander Berends (Programme Coordinator)


Carolin Lorenz (Secretary)

LEARNING LANGUAGES: PROBLEMS AND PERSPECTIVE, Liepaja, Latvia, 3 June 2016

You are welcome to participate in the
13th International Scientific Methodological Conference
LEARNING LANGUAGES: PROBLEMS AND PERSPECTIVEThe conference takes place on 3 June, 2016, Liepaja, LatviaThe conference work will be organized in plenary sessions and works hopsThe following topics will be discussed
The Role of Language in the Acquisition Process of Social Values.
Correlation of contemporary linguistic research and language acquisition
Text and context in language acquisition
Tendencies of the Development of Language Teaching and Research in the Native and Foreign Languages
Promotion of the Development of Children’s Communicative Competence in Pre-school and Family
Use of IT in Modern Language AcquisitionDuring the conference everyone will have a chance to receive information about the Association of Applied Linguistics of Latvia established in Liepaja, 2016, as well as its goals, tasks and planned areas of practical research.
Length of the report at the plenary session up to 20 minutes, during workshops up to 15 minutes
Working languages of the conference: Latvian, English, Russian, German
Please, send in your applications for the conference completing the enclosed form until 2 May 2016.Basing on the presented reports conference proceedings will be published in the volume “Valodu apguve: problemas un perspektīva” (ISSN 1407-9739). Articles will be published in the Latvian, English, Russian and German languages. All articles will be anonymously reviewed, evaluated and accepted by the international editorial boardDeadline for sending in the research paper: 31 August 2016 (electronic form: balti@liepu.lv)International Scientific and Organizational Committee of the Conference:
Daiga Skudra, M. paed. (Liepāja University, Latvia) – Head of the organizational committee of the conference)
Diāna Laiveniece, Dr. paed. (Liepāja University, Latvia) – Head of the international editorial board)Members of International Scientific Editorial Board and Members of Organizational Committee:
Zenta Anspoka, Dr. paed., ( Riga Teacher Training and Educational Management Academy)
Dina Bethere, Dr. paed. (Liepaja University, Latvia)
Daiva Jakovonytė-Staškuviene, Dr. soc. sc. (edu) (Vilnius Pedagogical University, Lithuania)
Inna Järva, Dr. philol. (Tallin Pedagogical College, Estonia)
Indra Kalniņa, Mg.paed., Mg.phil. ( Liepaja University, Latvia)
Ulrike Kurth, Dr. (Westfalen- Kolleg Paderborn, Germany)
Linda Lauze, Dr. philol. (Liepaja University, Latvia)
Nicole Nau, Dr. hab. philol. (Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland)
Rita Ozola, Mg. paed. (Liepaja University, Latvia)
Alīda Samuseviča, Dr. paed. (Liepaja University, Latvia)
Irina Strazdiņa, Dr. psych. (Liepaja University, Latvia)
Blāzma Vikmane, Dr. paed. (Liepaja University, Latvia)
Anna Vulāne, Dr. philol. (University of Latvia, Latvia)Participation fee (by transfer)
For speakers EUR 70.00
For participants EUR 15.00In case the article has several authors, the participation fee along with the publication for each author is EUR 40.00. The conference fee for speakers includes publication of the article, conference materials, lunch, coffee break, for participants – conference materials, lunch, coffee break; the participation fee does not include transport and accommodation costs.Deadline for making the transfer – 2 May 2016
Liepājas Universitāte, PVN reģ. Nr. LV90000036859
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV45TREL9150190000000Purpose: 21499, dalības maksa konferencē “VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA XIII”, participant’s name, surname, identity number.Contacts:Ginta Cukura-Šneidera
Faculty of Pedagogy and Social Work
Liepāja University
Lielā iela 14
Liepāja, LV-3401, Latvija
Phone: + 371 63407748; +371 26167420
e-mail: ginta.cukura@liepu.lvAnita Helviga, Dr.philol.
Faculty of Humanities and Arts
Liepāja University
Kūrmājas prospects 13
Liepāja, LV-3401, Latvija
Phone: +371 63483781
e-mail: anita.helviga@liepu.lvhttps://www.liepu.lv/en/17/international-conferences

ISLE/ACLC Summer School

For further information, please see: http://www.isle-linguistics.org/summer_schools/summer_school_2016/

AlCoB 2016 ,Trujillo, Spain, June 21-23, 2016

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALGORITHMS FOR COMPUTATIONAL BIOLOGY

AlCoB 2016

Trujillo, Spain

June 21-23, 2016

Organized by:

Computer Architecture and Logic Design Group (ARCO)
University of Extremadura

Extremadura Centre for Advanced Technologies (CETA-Ciemat)

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/alcob2016/
************************************************************************************

AIMS:

AlCoB aims at promoting and displaying excellent research using string and graph algorithms and combinatorial optimization to deal with problems in biological sequence analysis, genome rearrangement, evolutionary trees, and structure prediction.

Previous events were held in Tarragona (2014) and Mexico City (2015).

The conference will address several of the current challenges in computational biology by investigating algorithms aimed at:

1) assembling sequence reads into a complete genome,
2) identifying gene structures in the genome,
3) recognizing regulatory motifs,
4) aligning nucleotides and comparing genomes,
5) reconstructing regulatory networks of genes, and
6) inferring the evolutionary phylogeny of species.

Particular focus will be put on methodology and significant room will be reserved to young scholars at the beginning of their career.

VENUE:

AlCoB 2016 will take place in Trujillo, homeland of the so-called “conquistadores” who arrived in Peru in the XVI century. The venue will be the Extremadura Centre for Advanced Technologies.

SCOPE:

Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limited to:

Exact sequence analysis
Approximate sequence analysis
Pairwise sequence alignment
Multiple sequence alignment
Sequence assembly
Genome rearrangement
Regulatory motif finding
Phylogeny reconstruction
Phylogeny comparison
Structure prediction
Compressive genomics
Proteomics: molecular pathways, interaction networks
Transcriptomics: splicing variants, isoform inference and quantification, differential analysis
Next-generation sequencing: population genomics, metagenomics, metatranscriptomics
Microbiome analysis
Systems biology

STRUCTURE:

AlCoB 2016 will consist of:

invited lectures
invited tutorials
peer-reviewed contributions

INVITED SPEAKERS (to be completed):

S. Cenk Sahinalp (SimonFraserUniversity), Big Data Algorithmics for Cancer Genomics

David Sankoff (University of Ottawa), The Evolution of Gene Order in the Flowering Plants

PROGRAMME COMMITTEE:

Can Alkan (Bilkent University, Ankara, Turkey)
Timothy L. Bailey (University of Queensland, Brisbane, Australia)
Vladimir Bajic (King Abdullah University of Science and Technology, Thuwal, Saudi Arabia)
Geoff Barton (University of Dundee, UK)
Inanc Birol (University of British Columbia, Vancouver, Canada)
Jacek B?a?ewicz (Pozna?University of Technology, Poland)
Alan P. Boyle (University of Michigan, Ann Arbor, USA)
Vladimir Brusic (NazarbayevUniversity, Astana, Kazakhstan)
Liming Cai (University of Georgia, Athens, USA)
Rita Casadio (University of Bologna, Italy)
Ken Chen (University of Texas MD AndersonCancerCenter, Houston, USA)
Jason Ernst (University of California, Los Angeles, USA)
Laurent Gautier (Novartis Institutes for BioMedical Research, Cambridge, USA)
Manolo Gouy (ClaudeBernardUniversity Lyon 1, France)
Michael Gribskov (PurdueUniversity, West Lafayette, USA)
Iman Hajirasouliha (Stanford University, USA)
John Hancock (Genome Analysis Centre, Norwich, UK)
Artemis Hatzigeorgiou (University of Thessaly, Volos, Greece)
Fereydoun Hormozdiari (University of California, Davis, USA)
Kazutaka Katoh (Osaka University, Japan)
Evangelos Kranakis (Carleton University, Ottawa, Canada)
Lukasz Kurgan (University of Alberta, Edmonton, Canada)
Bill Majoros (DukeUniversity, Durham, USA)
Lennart Martens (Ghent University, Belgium)
Maria-Jesus Martin (European Bioinformatics Institute, Hinxton, UK)
Carlos Martín-Vide (Rovira i VirgiliUniversity, Tarragona, Spain, chair)
Folker Meyer (Argonne National Laboratory, USA)
Kenta Nakai (University of Tokyo, Japan)
Matteo Pellegrini (University of California, Los Angeles, USA)
Mihaela Pertea (JohnsHopkinsUniversity, Baltimore, USA)
Ben Raphael (BrownUniversity, Providence, USA)
Paolo Ribeca (Pirbright Institute, Woking, UK)
Denis Shields (UniversityCollegeDublin, Ireland)
Fredj Tekaia (Pasteur Institute, Paris, France)
Alessandro Verri (University of Genova, Italy)
Fuli Yu (BaylorCollege of Medicine, Houston, USA)
Daniel Zerbino (European Bioinformatics Institute, Hinxton, UK)
Kaizhong Zhang (University of WesternOntario, London, Canada)
Weixiong Zhang (WashingtonUniversity in St. Louis, USA)
Zhongming Zhao (VanderbiltUniversity, Nashville, USA)
Yaoqi Zhou (GriffithUniversity, Brisbane, Australia)

ORGANIZING COMMITTEE:

María Botón-Fernández (Trujillo, co-chair)
Carlos Martín-Vide (Tarragona, co-chair)
Miguel A. Vega-Rodríguez (Cáceres, co-chair)
Florentina Lilica Voicu (Tarragona)

LOCAL COMMITTEE:

Leslye Alarcón (Cáceres)
María Botón-Fernández (Trujillo, co-chair)
José M. Granado-Criado (Cáceres)
Sergio Santander-Jiménez (Cáceres)
Miguel A. Vega-Rodríguez (Cáceres, co-chair)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit non-anonymized papers in English presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spaced pages (including eventual appendices, references, proofs, etc.) and should be prepared according to the standard format for Springer Verlag's LNCS series (see http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0 ).

Submissions have to be uploaded to:

https://www.easychair.org/conferences/?conf=alcob2016

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS/LNBI series will be available by the time of the conference.

A special issue of the journal IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics (TCBB, 2014 JCR impact factor: 1.438, quartile Q1) will be later published containing peer-reviewed substantially extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The period for registration is open from October 30, 2015 to June 21, 2016. The registration form can be found at:

http://grammars.grlmc.com/alcob2016/Registration.php

DEADLINES:

Paper submission: January 26, 2016 (23:59 CET)
Notification of paper acceptance or rejection: March 1, 2016
Final version of the paper for the LNCS/LNBI proceedings: March 15, 2016
Early registration: March 15, 2016
Late registration: June 7, 2016
Submission to the journal special issue: September 23, 2016

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

florentinalilica.voicu (at) urv.cat

POSTAL ADDRESS:

AlCoB 2016
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

Phone: +34 977 559 543
Fax: +34 977 558 386

ACKNOWLEDGEMENTS:

Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA-CIEMAT)
Universidad de Extremadura
Universitat Rovira i Virgili

Summer School ISOLDE (Infant Studies On Language Development in Europe), Universität Potsdam, Germany, 27-30 June 2016

Summer School ISOLDE (Infant Studies On Language Development in Europe)

Host Institution: Universität Potsdam
Website: http://www.uni-potsdam.de/isolde
Dates: 27 – 30 June 2016
Location: Potsdam, Germany
Focus: This summer school is specifically organized to bring together Pre- and
Post-docs working on infant language acquisition in Europe.
Minimum
Education Level: BA
Description: The school is intended for MA and PhD students as well as post-doc
researchers. Five courses will be taught by experts in the field of infant
language acquisition. In addition to the courses, there will be a talk and social
activities as an opportunity to exchange ideas and share experiences.

Courses: Nicole Altvater-Mackensen (MPI Leipzig)
Methods in Infant Language Research
Alejandrina Cristia (CNRS Paris)
New scientific practices: The case of individual variation in infancy
Judit Gervain (Université René Descartes, Paris)
Infant language and speech perception at birth: Theoretical Issues and
Newborn Method
Paula Fikkert (Radboud Universiteit, Nijmegen)
Title t.b.a.
Susanne Fuchs (ZAS Berlin) & Pia Knoeferle (Humboldt-Universität Berlin)
Ethics in psycholinguistic research with children: Writing applications & best
practice
Ken Pugh (Haskins Laboratories, New Haven)
Neuroimaging studies of early language development, reading and reading
disability: An update on recent findings [Talk]

Tuition: None!
Application
Deadline: 31 March 2016
Apply online: http://www.uni-potsdam.de/isolde/application
Email: isolde2016(removeme)uni-potsdam.de

Update: Amsterdam Summer Course 2016: Doing Research with Discourse Analysis, VU Amsterdam, July 2-16, 2016

Doing Research with Discourse Analysis: A discourse perspective on making sense of social change

AMSS 2016, Vrije Universiteit Amsterdam, 2-16 July 2016
For the second year the VU Amsterdam Summer School offers a 2-week intensive course in discourse analysis for students in the social sciences, history, health, education, law, politics and any other field connected with social practice. The course provides a colourful pallet of approaches and domains to energise your academic skills by ‘doing research with discourse analysis’. Please feel free to distribute widely.
Through various cases of transdisciplinary research design you learn to reason why and how you can incorporate discourse analysis in your own field of study. The course provides a framework to make sense of social phenomena on the principle that language not only reflects society and change but also drives it. The focus is on analysing language use and other forms of communication to generate evidence of social phenomena, such as racism, politics, power, social movements, forensics, health care, teaching, peace, war, (in)equality. We offer an inspiring program with expert lecturers from the VU Communication and Information Sciences and Organisation Discourse departments, and guests from Fribourg University, Lancaster University, and the University of East Anglia. Classes will be highly interactive. We all learn from each other!

Theory and Methods: The art of Transdisciplinary Research Design; context and data selection; text analysis; ethnography and conversation analysis; framing, metaphor, humour; cognitive- and historical discourse analysis; soundscape analysis; computational- and corpus-assisted discourse analysis.
Excursion: The International Criminal Court in The Hague is a prime setting to observe the relationship between international law, human rights and cultural diversity that is reflected in this court's discourse and its far-reaching global impact. Plus: lunch on the beach.

Course information
Course level: Master/PhD; ECTS: 4
Coordinating lecturer: Bertie Kaal (VU Amsterdam, Language and Communication)
Opening Lecture: Prof. Alison Sealey (Lancaster University)
VU Amsterdam: Luuk Lagerwerf, Joyce Lamerichs, Anna Kaal and Sebastiaan Donszelmann, Ida Sabelis, Fleur van der Houwen
Utrecht University: Tessa van Charldorp
University of East Anglia: Prof. Andreas Musolff
University of Fribourg: Steve Oswald
INCAS3: Edda Bild and Matt Coler

Doing Research with Discourse Analysis: A discourse perspective on making sense of social change
Videos and full information on fees, discounts, scholarships, and other perks http://www.amsterdamsummerschool.nl
Contact: amsterdamsummerschool(removeme)vu.nl

Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting_CIDSM11, Vienna, July 4-6 2016

Dear Colleagues,
(per la versione in italiano, si veda sotto)

We are happy to announce that the 11th Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting will take place at the Department of Romance Studies of the University of Vienna on 04–06 July 2016. The meeting aims to bring together dialectologists working on any aspect of the syntax and/or morphology of the dialects of Italy (including non-Romance varieties) and encourages all approaches – whether synchronic or diachronic, descriptive or theoretical (all frameworks) – to the regional languages and dialects spoken throughout Italy. This year CIDSM will feature a thematic session on the High German dialects spoken in Italy.

The invited speakers of CIDSM11 are:
– Patrizia Cordin, Università di Trento
– Hans Goebl, Universität Salzburg
– Rosanna Sornicola, Università di Napoli Federico II and for the thematic session:
– Alessandra Tomaselli, Università di Verona


Call for Papers

Abstracts on any aspect of the syntax and/or morphology of the dialects of Italy (including non-Romance varieties) will be considered for presentation. There will also be a poster session. During the abstract submission procedure, please indicate (through the Abstract Classification drop-down menu), whether you prefer to submit your abstract for presentation or for the poster session only, or if you would rather like it to be considered for both. If your abstract is intended for the special thematic session, please select the relevant option.

Abstracts are invited for 20-minute talks (plus 10 for questions) or for posters. Submissions are limited to 1 individual and 1 joint abstract per author, or 2 joint abstracts per author. The abstract should include the title, but not the author’s name(s). Abstracts should be no longer than two pages in length (including examples and references), in 12-point font size.

The conference languages are English and Italian (English only for the thematic session).

Deadline
Abstracts must be submitted no later than 5 February 2016.
Speakers will be notified of the results of their abstract review by 6 March 2016.

Abstract submission
Authors are asked to submit their abstracts via EasyAbstracts< http://linguistlist.org/confservices/EasyAbs/customabssub.cfm?emeetingid=6102JA4458BE6258406050441>: http://linguistlist.org/easyabs/CIDSM2016

If you are unable to upload your abstract on EasyAbstracts, please send it as an email attachment to the conference organizers.

Further information will be provided in due course on the conference website: http://cidsm2016.univie.ac.at/en/home/


Organizing Committee:
Silvio Cruschina
Anna Kocher
Eva-Maria Remberger

Consultant for the thematic session:
Prof. Alexandra Lenz (Department of German Studies, University of Vienna)


CIDSM Steering Committee:
Roberta D’Alessandro (Universiteit Leiden) Adam Ledgeway (University of Cambridge)


*********************************

Care colleghe, cari colleghi,

Siamo lieti di annunciare che il Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting XI sarà ospitato dal Dipartimento di Romanistica dell’Università di Vienna dal 4 al 6 luglio 2016. L’obiettivo di questo convegno è di offrire una piattaforma di discussione e scambio tra i dialettologi che lavorano sulla sintassi e/o morfologia dei dialetti d’Italia (comprese le varietà non romanze) e di incoraggiare tutti gli approcci – sia sincronici che diacronici, sia descrittivi che teorici e formali – alle lingue regionali e ai dialetti d’Italia. Quest’anno il CIDSM includerà una sessione tematica sui dialetti alto-tedeschi parlati in Italia.

I relatori invitati del CIDSM11 sono:
– Patrizia Cordin, Università di Trento
– Hans Goebl, Universität Salzburg
– Rosanna Sornicola, Università di Napoli Federico II e per la sessione tematica:
– Alessandra Tomaselli, Università di VeronaPrima circolare

Si invitano proposte di relazioni, sotto forma di riassunto anonimo, su ogni aspetto della sintassi e/o delle morfologia dei dialetti d’Italia. È prevista anche una sessione dedicata ai poster. Durante la procedura per l’invio, sarà possibile specificare se si desidera presentare un riassunto per una relazione o per la sessione dei poster, o se invece si vuole essere considerati per entrambi. Sarà possibile anche indicare se il riassunto è indirizzato alla sessione tematica speciale.

Le presentazioni avranno una durata di 20 minuti (più 10 minuti per le domande). Ciascun autore può presentare al massimo due riassunti: uno come autore unico e l’altro in collaborazione, oppure due riassunti in collaborazione. Il riassunto deve includere il titolo, ma non il nome dell’autore/i nomi degli autori. I riassunti dovranno avere una lunghezza massima di due pagine, inclusi esempi e riferimenti bibliografici, con carattere 12.

Le lingue ufficiali del convegno sono inglese e italiano (solo l’inglese per la sessione tematica).

Scadenza
I riassunti dovranno essere inviati entro e non oltre il 5 febbraio 2016.
La decisione sulla selezione verrà notificata entro il 6 marzo 2016.

Invio dei riassunti
I riassunti vanno inviati in forma anonima attraverso EasyAbstracts.
http://linguistlist.org/easyabs/CIDSM2016

In caso di problemi con l’invio attraverso EasyAbstracts, potete inviare il riassunto agli organizzatori del convegno per email, come allegato.

Ulteriori informazioni saranno rese disponibili sul sito web del convegno:
http://cidsm2016.univie.ac.at/


Comitato organizzatore
Silvio Cruschina
Anna Kocher
Eva-Maria Remberger

Consulente per la sessione tematica:
Prof. Alexandra Lenz (Dipartimento di Germanistica, Università di Vienna)


Comitato direttivo del CIDSM
Roberta D’Alessandro (Universiteit Leiden) Adam Ledgeway (University of Cambridge)

NYI 2016- 14th annual session of the NY-St. Petersburg Institute of Linguistics, Cognition and Culture, St. Petersburg, July 11-29, 2016

For more information, please see: http://nyi.spb.ru/genInfo/

Lexicom 2016, Vienna, Austria, July 11-15 2016

Lexicom 2016 (Vienna, Austria)

Workshop in Lexicography, Corpus Linguistics and Lexical Computing
Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria, July 11th-15th 2016

Lexicom is a five-day intensive workshop created by the Lexicography MasterClass. Seminars on theoretical issues alternate with hands-on work using a range of corpus-analysis and other software tools. Working in small groups or individually, you will learn how to develop dictionaries and other lexical resources, from the creation and annotation of corpora to the planning, design and writing of lexical entries. This is the workshop's sixteenth year and we now have over 400 graduates, from all parts of the world: reviews of previous events can be found here.
It will be led by Michael Rundell, Miloš Jakubí?ek and Vojt?ch Ková?

In 2016, there will be two Lexicom workshops: one in Europe and one in the US. For details of both events, and registration, go to http://www.lexmasterclass.com/

Milos Jakubicek
CEO, Lexical Computing
Brighton, UK | Brno, CZ
http://www.lexicalcomputing.com
http://www.sketchengine.co.uk

International Academy for CA (IACA16), Groningen, The Netherlands, July 11-14 2016

With the support of ISCA (the International Society for Conversation Analysis), the Language and Social Interaction group of the University of Groningen will organize the first

International Academy for Conversation Analysis (IACA16)
July 11 – 14, 2016, in Groningen, The Netherlands

IACA16 will take place in between two ICCA-conferences (2014 and 2018) and will focus on the research process rather than on research output. The academy is meant for CA researchers in all career stages, including PhD students. It will offer members of the CA community an environment to learn from each other about analytical choices, modes of analytical reasoning, and the different technologies that may support CA research.

The programme comprises four 4-day workshops on the following topics:
(i) ‘Interaction Organization’: Geoffrey Raymond on sequence organization
(ii) ‘Actions and Activities’: Paul Drew & Merran Toerien on action formation
(iii) ‘Practices’: Lorenza Mondada on embodiment
(iv) ‘Contexts’: Jeffrey Robinson on medical interaction
and two plenary lectures:

John Heritageon the future of CA: questions to be asked and methods to be used

Elisabeth Couper-Kuhlenon Interactional Linguistics: its achievements and its future

Registration will open on October 1 and close on October 15, 2015.

Please visit the website for more information http://www.iaca16.nl

10th summer school in historical sociolinguistics, HiSoN, Leiden University, 31 July - 7 August 2016

The 10th summer school in historical sociolinguistics organized by the Historical Sociolinguistics Network (HiSoN) will take place at Leiden University, 31 July - 7 August 2016.

Our teachers in 2016 are:
Manuela Böhm (Kassel)
Frans Gregersen (Copenhagen)
Paul Kerswill (York)
Helen Kelly-Holmes (Limerick)
Maarten Kossmann (Leiden)
Ingrid Tieken-Boon van Ostade (Leiden)
José del Valle (New York)

For more information and registration, see http://hum.leiden.edu/lucl/hison-summer-school/ .

Gijsbert Rutten
Wim Vandenbussche

Metaphor Festival 2016, Amsterdam, 31 August – 3 September 2016

Metaphor Festival 2016
Amsterdam, 31 August – 3 September 2016

The Metaphor Lab Amsterdam is delighted to announce that the next Metaphor Festival will take place in Amsterdam from 31 August through 3 September 2016. The Metaphor Festival is an annual conference on the use of figurative language and other modes of figurative expression. It used to be arranged by the Department of English at Stockholm University. From 2006 through 2015, a series of ten successful conferences was held in Stockholm bringing together researchers from a broad range of academic disciplines, working within different theoretical and methodological paradigms in a creative, internationally oriented, and friendly atmosphere. The Stockholm organizers have now asked whether the Metaphor Lab Amsterdam can continue this tradition, and we are more than happy to do so.

The importance of figurative language and figurative semiotics is now generally recognized, and the Festival offers an opportunity to present and learn about research findings concerning figurative uses in different types of human communication, and their cognitive, cultural, narrative, poetic, rhetorical, social, textual or discourse functions. Contributions to the general session of the Festival can address the linguistic and/or literary character and use of tropes—metaphor, metonymy, simile, oxymoron, hyperbole, litotes, punning, and irony—or the character and use of rhyme schemes, various types of parallelism and other formal poetic constructions, as well as the nature of figurative signs and devices in multi-modal or non-verbal communication. Each talk is allotted 30 minutes, roughly 20 minutes for presentation and 10 minutes for discussion.

The combination of metaphor and Amsterdam in a festival has prompted the Metaphor Lab Amsterdam to celebrate this configuration in one new way: after two days of academic work on 1 and 2 September, Saturday 3 September will be different. It will feature metaphor slams (deliberate metaphor production; resistance to metaphor battle; debating by metaphor contest), outreach activities to the non-academic community (metaphor in the real worlds of health care, marketing, organization and management, politics and so on), and metaphor-related artistic performances (poetry readings, stand-up comedy, music). All of this is well matched with the so-called Amsterdam Time Out Market, from Friday evening 2 September through Sunday evening 4 September, with previews of the complete Time Out season 2016-2017 in a festival covering the entire city attracting tens of thousands of people.

Abstract guidelines: Abstracts should be 400 words maximum (without references), and written in English (please provide glosses or translations for examples in other languages). The abstract should have a title, but the author’s name, academic affiliation, and email address should be indicated on a separate sheet, where it should also be specified whether the abstract is intended as a basis for a general session talk or a poster presentation.

All abstracts should submitted by Easychair from 1 March. Deadline for submission is 31 March. Information about acceptances will be emailed by 15 April to all scholars submitting an abstract.

Registration, conference fees and accommodation will be announced later—please check our website at http://www.metaphorlab.org for updates and further information. We also have a Facebook page: Metaphor Festival Amsterdam 2016.

The European School of Linguistic Typology 2016, Porquerolles, France, September 4-17, 2016

The European School of Linguistic Typology 2016 is a two-week summer school organized by CNRS, the University of Cologne, and the University of Amsterdam. The School will be held on Porquerolles Island, off the French Mediterranean Coast from September 4 to 17, 2016. The School will offer high-level training in linguistic typology, its objectives, and methods to researchers, postdocs and students. Its aim is to integrate various theoretical approaches and methodological tools used in linguistic typology, in various domains, phonology, morphology and syntax, semantics, psycholinguistics, etc. The School will also be a platform to enhance collaboration. Thanks to generous funding from various parties the registration fee is moderate and includes a varied program of courses by renowned typologists, accomodation and all subsistence costs. Pre-registration for the school is now open. We invite you to visit http://typoling2016.sciencesconf.org/ for more information.

Aix Summer School on Prosody, Aix Marseille Université, France, September 6-9, 2016

AIX SUMMER SCHOOL ON PROSODY 2016:
Methods in Prosody and Intonation Research: Data, Theories, Transcription Laboratoire de Parole et Langage, Aix Marseille Université, France.
September 6-9, 2016
aixprosody2016.weebly.com/


We are pleased to announce the "Aix Summer School on Prosody 2016 " to be held from September 6-9, 2016 in Aix en Provence (France).

The Aix Summer School on Prosody 2016 will bring together experts on theoretical and practical aspects of the research on prosody. The school will be organized around morning lectures and afternoon tutorials (where participants will practice concepts and skills discussed in lectures) and data clinics (where participants can bring together their own data and questions for discussion).

The school is intended for post-graduate students and researchers interested in all the theoretical and practical aspects of the research on prosody and intonation. The school will be suitable both for researchers already working on intonation and prosody, and wishing to learn more about specific topics, and for researchers who wish to better understand how to incorporate and control prosody in their own work.

Topics will include (but not limited to): theoretical models on prosody and intonation; perception of intonation; prosody and language pathologies; prosody, semantics, and discourse; prosody and L2; prosody and neurolinguistics; transcription of intonation and prosody; statistical methods in prosody research; and preparation of stimuli for perception studies.

The confirmed invited speakers are:

Amalia Arvaniti (Kent University): Theoretical models of prosody

Mariapaola D'Imperio (Aix-Marseille Université - IUF): Tonal
alignment: perception and production

Laura Dilley (Michigan State University): Prosody and perception methods

Janet Fletcher (The University of Melbourne): Transcription of under-described languages

James Sneed German (Aix-Marseille Université): Prosody and discourse

Kiwako Ito (Ohio State University): Prosody and acquisition, prosody and eye tracking

Jelena Krivokapić (University of Michigan): Prosody and articulatory phonology

Oliver Niebuhr (University of Southern Denmark): Prosody and experimental methods in acoustics

Bert Remeijsen and Otto Gwado Ayoker (University of Edinburgh):
Typology and field methods in prosody research: Shilluk prosody workshop

Annie Tremblay (Kansas University): Prosody and L2


Application deadline: May 31st 2016

For more information, please visit aixprosody2016.weebly.com/

A number of scholarships will be offered for PhD students and postdocs. For more information about registration and scholarships, go to aixprosody2016.weebly.com/registration.html


The Aix Summer School on Prosody 2016 is co-organized by:

Mariapaola D’Imperio – AMU & Laboratoire Parole et Langage (UMR 7309
CNRS) – Institut Universitaire de France Amalia Arvaniti – University of Kent (UK) Tamara Rathcke – University of Kent (UK)

19th International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE, Brno, Czech Republic, 12-16 September 2016

*********************************************************
TSD 2016 - PRELIMINARY ANNOUNCEMENT
*********************************************************

Nineteenth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2016)
Brno, Czech Republic, 12-16 September 2016
http://www.tsdconference.org/

The conference is organized by the Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, and the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Pilsen. The conference is supported by International Speech Communication Association.

Venue: Brno, Czech Republic


TSD SERIES

TSD series evolved as a prime forum for interaction between researchers in both spoken and written language processing from all over the world.
Proceedings of TSD form a book published by Springer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) series.

The TSD 2016 conference will be accompanied by a one-day satellite workshop

Community-based Building of Language Resources, CBBLR

The main topic of the workshop is directed at building new language
resources, especially for languages with no or too little existing
language resources. The workshop is organized in cooperation with the
HaBiT CZ-NO project Consortium, submissions from other resource
development projects are more than welcomed. The workshop submissions
will undergo two separate review processes - the best papers which will
succeed in both review processes (by the TSD 2016 Conference PC and
CBBLR Workshop 2016 PC) will be published in the TSD 2016 Springer
Proceedings, all other accepted CBBLR workshop papers will be published
in a separate proceedings with ISBN. The CBBLR workshop will take
place on September 12 2016 in the conference venue.

The TSD 2016 conference will be directly followed by a meeting of the working groups and management committee of the

ISCH COST Action IS 1305
European Network of e-Lexicography (ENeL)
http://www.elexicography.eu/


TOPICS

Topics of the conference will include (but are not limited to):

Corpora and Language Resources (monolingual, multilingual,
text and spoken corpora, large web corpora, disambiguation,
specialized lexicons, dictionaries)

Speech Recognition (multilingual, continuous, emotional
speech, handicapped speaker, out-of-vocabulary words,
alternative way of feature extraction, new models for
acoustic and language modelling)

Tagging, Classification and Parsing of Text and Speech
(morphological and syntactic analysis, synthesis and
disambiguation, multilingual processing, sentiment analysis,
credibility analysis, automatic text labeling, summarization,
authorship attribution)

Speech and Spoken Language Generation (multilingual, high
fidelity speech synthesis, computer singing)

Semantic Processing of Text and Speech (information
extraction, information retrieval, data mining, semantic web,
knowledge representation, inference, ontologies, sense
disambiguation, plagiarism detection)

Integrating Applications of Text and Speech Processing
(machine translation, natural language understanding,
question-answering strategies, assistive technologies)

Automatic Dialogue Systems (self-learning, multilingual,
question-answering systems, dialogue strategies, prosody in
dialogues)

Multimodal Techniques and Modelling (video processing, facial
animation, visual speech synthesis, user modelling, emotions
and personality modelling)

Papers on processing of languages other than English are strongly encouraged.


PROGRAM COMMITTEE

Elmar Noeth, Germany (general chair)
Eneko Agirre, Spain
Genevieve Baudoin, France
Vladimir Benko, Slovakia
Paul Cook, Australia
Jan Cernocky, Czech Republic
Simon Dobrisek, Slovenia
Kamil Ekstein, Czech Republic
Karina Evgrafova, Russia
Darja Fiser, Slovenia
Eleni Galiotou, Greece
Radovan Garabik, Slovakia
Alexander Gelbukh, Mexico
Louise Guthrie, United Kingdom
Jan Hajic, Czech Republic
Eva Hajicova, Czech Republic
Yannis Haralambous, France
Hynek Hermansky, USA
Jaroslava Hlavacova, Czech Republic
Ales Horak, Czech Republic
Eduard Hovy, USA
Maria Khokhlova, Russia
Daniil Kocharov, Russia
Miloslav Konopik, Czech Republic
Ivan Kopecek, Czech Republic
Valia Kordoni, Germany
Siegfried Kunzmann, Germany
Natalija Loukachevitch, Russia
Bernardo Magnini, Italy
Vaclav Matousek, Czech Republic
France Mihelic, Slovenia
Roman Moucek, Czech Republic
Hermann Ney, Germany
Karel Oliva, Czech Republic
Karel Pala, Czech Republic
Nikola Pavesic, Slovenia
Maciej Piasecki, Poland
Agnieszka Mykowiecka, Poland
Josef Psutka, Czech Republic
James Pustejovsky, USA
German Rigau, Spain
Leon Rothkrantz, The Netherlands
Anna Rumshisky, USA
Milan Rusko, Slovakia
Mykola Sazhok, Ukraine
Pavel Skrelin, Russia
Pavel Smrz, Czech Republic
Petr Sojka, Czech Republic
Stefan Steidl, Germany
Georg Stemmer, Germany
Marko Tadic, Croatia
Tamas Varadi, Hungary
Zygmunt Vetulani, Poland
Pascal Wiggers, The Netherlands
Yorick Wilks, United Kingdom
Marcin Wolinski, Poland
Victor Zakharov, Russia


FORMAT OF THE CONFERENCE

The conference program will include presentation of invited papers, oral presentations, and poster/demonstration sessions. Papers will be presented in plenary or topic oriented sessions.

Social events including a trip in the vicinity of Brno will allow for additional informal interactions.


CONFERENCE PROGRAM

The conference program will include oral presentations and poster/demonstration sessions with sufficient time for discussions of the issues raised.


IMPORTANT DATES

March 15 2016 ............ Submission of abstract March 22 2016 ............ Submission of full papers May 15 2016 .............. Notification of acceptance May 31 2016 .............. Final papers (camera ready) and registration August 8 2016 ............ Submission of demonstration abstracts August 15 2016 ........... Notification of acceptance for
demonstrations sent to the authors September 12-16 2016 ..... Conference date

The contributions to the conference will be published in proceedings that will be made available to participants at the time of the conference.


OFFICIAL LANGUAGE

The official language of the conference is English.


ADDRESS

All correspondence regarding the conference should be addressed to

Ales Horak, TSD 2016
Faculty of Informatics, Masaryk University
Botanicka 68a, 602 00 Brno, Czech Republic
phone: +420-5-49 49 18 63
fax: +420-5-49 49 18 20
email: tsd2016(removeme)tsdconference.org

The official TSD 2016 homepage is: http://www.tsdconference.org/tsd2016


LOCATION

Brno is the second largest city in the Czech Republic with a population of almost 400.000 and is the country's judiciary and trade-fair center. Brno is the capital of South Moravia, which is located in the south-east part of the Czech Republic and is known for a wide range of cultural, natural, and technical sights.
South Moravia is a traditional wine region. Brno had been a Royal City since 1347 and with its six universities it forms a cultural center of the region.

Brno can be reached easily by direct flights from London, Munich, or Eindhoven and by trains or buses from Prague (200 km) or Vienna (130 km).

2nd Workshop on Psycholinguistic Approaches to Speech Recognition in Adverse Conditions, Nijmegen, the Netherlands, 31 October – 1 November 2016

=== Announcement for 2nd Workshop on Psycholinguistic Approaches to Speech Recognition in Adverse Conditions ===

31 October 2016 – 1 November 2016
Nijmegen, the Netherlands
Website: www.odettescharenborg.ruhosting.nl/pasrac2016/

The second workshop on Psycholinguistic Approaches to Speech Recognition in Adverse Conditions (PASRAC) will be held in Nijmegen, The Netherlands.
The workshop is a follow-up on the first workshop organised in Bristol in March 2010.

The aim of the two-day workshop is to bring together scientists from different disciplines, including psychology, linguistics, computer science, neuroscience, and cognitive science, working on the topic of speech recognition in adverse conditions.

Basic themes will be, but are not limited to:
- Sensory degradation
* Extrinsic: Noise and other distortions, such as atypical speech, accented speech, conversational speech
* Intrinsic: Hearing impairments and cochlear implants
- Incomplete knowledge (L1-L2, adults-children)
- Limited processing resources (dual tasking, divided attention, etc).

We are inviting abstracts (maximum length is 500 words, excluding
references) for oral or poster presentations.

* IMPORTANT DATES:
1 May 2016: Submission portal opens
1 June 2016: Registration opens
30 June 2016: Abstract submission deadline
31 July 2016: Notification of abstract acceptance

* KEYNOTE SPEAKERS:
Ann Bradlow (Northwestern University, IL) Sophie Scott (University College London, UK)

* INVITED SPEAKERS:
Helen Blank (MRC Cognition and Brain Sciences Unit, UK) Maria Chait (University College London, UK) Antje Heinrich (MRC Institute of Hearing Research, UK) Bob McMurray (University of Iowa, IA) Bernd Meyer (Johns Hopkins University, MD / University of Oldenburg,
Germany)
Kevin Munro (University of Manchester, UK) Kathy Pichora-Fuller (University of Toronto, Canada) Adriana Zekveld (VU University Medical Centre, the Netherlands)

* ORGANISERS:
Polina Drozdova (Radboud University Nijmegen, the Netherlands) Florian Hintz (Radboud University Nijmegen, the Netherlands) Sven Mattys (University of York, UK) Odette Scharenborg (Radboud University Nijmegen, the Netherlands)

* PROGRAMME COMMITTEE:
Helen Blank
Florian Hintz
Sven Mattys
Bernd Meyer
Kathy Pichora-Fuller
Odette Scharenborg
Adriana Zekveld

Cogling7, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, January 5-6, 2017

Cogling7, January 5-6, 2017: Save the date

Cogling7 will take place at Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, Thursday 5 and Friday 6 of January 2017. CogLing is the biennial conference of BeNeCLA, the Belgium Netherlands Cognitive Linguistics Association, see http://benecla.com/ .

In April 2016, the first call for papers will be sent out. The deadline for abstracts will be June 1, 2016.

The organizing committee: Geertje van Bergen, Monique Flecken, Ad Foolen, Kobie van Krieken, José Sanders, Wilbert Spooren

Job Announcements / Vacancies
AIO 'Variatie binnen het taalsysteem van auteurs in de Nederlandse Gouden Eeuw in relatie tot het interne taalsysteem' (0,8 - 1,0 fte), Universiteit Utrecht, deadline: 4 april 2016

AIO 'Variatie binnen het taalsysteem van auteurs in de Nederlandse Gouden Eeuw in relatie tot het interne taalsysteem' (0,8 - 1,0 fte)

Functie
In het kader van het NWO project "Language Dynamics in the Dutch Golden Age: linguistic and social-cultural aspects of intra-author variation" is bij de onderzoeksinstituut UiL-OTS en ICON plaats voor 2 Assistenten-In-Opleiding (AIO). Onderzoeksprogramma Mede dankzij een dynamisch politiek, religieus en cultureel klimaat was het Nederlands in de Gouden Eeuw volop in beweging. Door standaardisatieprocessen en natuurlijke taalontwikkelingen was de taal een smeltkroes van langzaam verdwijnende taaleigenschappen uit het Middelnederlands en nieuwe mogelijkheden om woorden en zinnen te vormen. Deze taaldynamiek resulteerde in veel variatie binnen auteurs (intra-author variation). Dit project wil begrijpen welke factoren ten grondslag liggen aan die variatie. Onze hypothese is dat de variatie het resultaat was van een dynamische interactie tussen het interne taalsysteem van taalgebruikers enerzijds en hun sociaal/literair-culturele context anderzijds. Het taalsysteem van een taalgebruiker maakte variatiemogelijkheden beschikbaar, die vervolgens door een taalgebruiker systematisch en vaak strategisch werden ingezet, afhankelijk van bijvoorbeeld het publiek of de doelstellingen en literaire vormgeving van zijn tekst. Het project is georganiseerd in drie subprojecten:
 AIO 1 verklaart intra-author variation vanuit het taalsysteem;
 AIO 2 verklaart intra-author variation vanuit een literair-cultureel perspectief;
 een Postdoc zal patronen van intra-author variation blootleggen via digitale kwantitatieve tools.

Voor de vacature voor AIO 2 'Variatie binnen auteurs in de sociaal/literair-culturele context van de Nederlandse Gouden Eeuw' wordt apart geadverteerd. Bekijk het volledige onderzoeksprogramma (pdf).

Doel en taakbeschrijving
Dit deelproject heeft tot doel om de variatie binnen auteurs te onderzoeken vanuit het generatief taalkundige perspectief dat mensen een intern taalsysteem hebben dat gedeeltelijk universele en gedeeltelijk taalspecifieke eigenschappen bevat. De AIO in dit project brengt variatie binnen auteurs in kaart en vertrekt bij de analyse van deze variatie vanuit dit perspectief, maar neemt daarbij tevens het literaire perspectief op de data in beschouwing. Er is dus een intensieve samenwerking met zowel de postdoc als de andere AIO in dit project.

Concreet ga je in dit subproject:
 een proefschrift schrijven;
 enkele tijdschriftpublicaties afleveren en congreslezingen houden, al dan niet samen met andere projectleden;
 bijdragen aan het gezamenlijke afsluitende congres dat de projectgroep organiseert;
 de morfo-syntactische variatie binnen auteurs in het 17e eeuws Nederlands vanuit een generatief-taalkundig perspectief in kaart brengen en analyseren;
 meewerken aan het samenstellen van een digitaal corpus met 17e-eeuwse teksten;
 bruggen slaan naar de andere disciplines in het project, in het bijzonder naar de historische letterkunde en de historische sociolinguïstiek;
 onderwijs volgen binnen de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT).
Je wordt begeleid door prof. dr. Norbert Corver (promotor), dr. Marjo van Koppen en dr. Feike Dietz (dagelijks begeleiders).

Profiel
Wij zoeken een promovendus met enthousiasme voor historisch taalkundig onderzoek naar het Nederlands. Je dient
 afgestudeerd te zijn of binnenkort af te studeren (tot een maand voor de startdatum van het project) in de taalwetenschap, neerlandistiek, of een andere taalstudie (bij voorkeur op RMA-niveau);
 expertise te hebben in de generatieve taalkunde en affiniteit met de historische taalkunde, de historische letterkunde en de digital humanities;
 open te staan voor interdisciplinair onderzoek waarbij taalkunde wordt gecombineerd met letterkunde;
 expertise te hebben in het lezen/analyseren van historische teksten;
 goed te kunnen samenwerken in een team, maar ook zelfstandig te kunnen opereren;
 een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels te hebben;
 uitstekende onderzoeks- en schrijfkwaliteiten te hebben.

Aanbod
Wij bieden een aanstelling als AIO voor de duur van 18 maanden per 1 september 2016 met, na evaluatie, de mogelijkheid tot verlenging met nog eens maximaal 2,5 jaar (1,0 fte). De omvang van de functie is 80 tot 100%. je salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.172,- bruto per maand en loopt op tot € 2.779,- bruto per maand in het vierde jaar (volgens de cao Nederlandse Universiteiten) bij een volledige aanstelling. Je mag rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Verder bieden wij goede pensioenvoorzieningen, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden. Kijk verder voor meer informatie Werken bij de Universiteit Utrecht. Verder word je in de gelegenheid gesteld om je binnen de stimulerende en innovatieve onderzoeksomgeving van de onderzoeksinstituten UiL OTS en ICON wetenschappelijk breed te ontwikkelen. Je kunt onder meer deelnemen aan colleges van experts uit binnen- en
buitenland en er zijn uitstekende mogelijkheden voor congresbezoek.

Over de organisatie
Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer negenhonderd medewerkers en zevenduizend studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen:
1. filosofie en religiewetenschap
2. geschiedenis en kunstgeschiedenis
3. media- en cultuurwetenschappen en
4. talen, literatuur en communicatie.

Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat. Onderzoeksinstituten Het onderzoek van de Faculteit Geesteswetenschappen is ondergebracht bij vier onderzoekinstituten, Utrecht Instituut voor Linguïstiek OTS (UiL OTS), het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk ONderzoek (ICON), ZENO en Integon. Bij deze instituten zijn de onderzoekstaken van het wetenschappelijk personeel en de promotie-opleidingen georganiseerd. Bij het UiL-OTS werken een kleine honderd onderzoekers waaronder negentien hoogleraren, een vijftiental postdocs en ongeveer veertig promovendi. Het doel van het UiL OTS is het ontwikkelen van wetenschappelijke expertise op het gebied van taal, spraak en hun gebruik. Het instituut is penvoerder van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap. Het ICON is een breed cultuurhistorisch onderzoeksinstituut, georganiseerd in verschillende onderzoeksgroepen: Genderstudies, Literatuur, Media en performance, Middeleeuwse cultuur en Muziekwetenschap. De onderzoeksgroep Literatuur kent een subgroep Vroegmoderne literatuur, die weer in direct contact staat met andere Utrechtse vroegmodernisten via het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS). In totaal zijn er een kleine vijftig vroegmodernisten werkzaam bij Geesteswetenschappen. Het onderzoeksproject "Language Dynamics" is een interdisciplinaire samenwerking tussen het UiL-OTS en het ICON.

Aanvullende informatie
Heb je belangstelling? Neem dan voor nadere inlichtingen contact op met dr. Marjo van
Koppen: j.m.vankoppen@uu.nl of dr. Feike Dietz: f.m.dietz@uu.nl.

Voor algemene informatie over de aio-positie kun je ook contact opnemen met de onderzoekscoördinator dr. Maaike Schoorlemmer, telefoon (030) 253 6183, e-mail m.schoorlemmer at uu.nl. Meer informatie over het project is te vinden op de website van Language Dynamics.

Solliciteren
Je sollicitatie dient te bestaan uit
 een motivatiebrief;
 een uitgebreid curriculum vitae;
 naam en e-mailadres van twee referenten;
 een scriptie / MA-thesis (of ander geschreven werk indien nog niet afgerond)
 een lijst van gevolgde cursussen en behaalde resultaten zowel op BA als MA niveau;
 een uitgewerkt onderzoeksvoorstel op basis van een van de projecten van maximaal 2 pagina’s A4.

Je sollicitatie moet bij ons binnen zijn vóór 4 april 2016. Sollicitatiegesprekken staan gepland op 11 en 19 april. Geen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.
Reageren uiterlijk
03/04/2016

ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?PortalID=4063&VacatureID=812778

Full Professor of Applied Linguistics (1.0 fte), University of Groningen, deadline: 14 April 2016

Full Professor of Applied Linguistics (1.0 fte) (216070)Organisation
Since its foundation in 1614, the University of Groningen has enjoyed an international reputation as a dynamic and innovative center of higher education offering high-quality teaching and research. Balanced study and career paths in a wide variety of disciplines encourage the 30,000 students and researchers to develop their own individual talents. Being among the best research universities in Europe, and working alongside prestigious partner universities and networks, the University of Groningen is truly an international center of knowledge.
The Faculty of Arts of the University of Groningen invites applications for the position of Full Professor of Applied Linguistics.
The master’s degree programme in Applied Linguistics at the University of Groningen is a unique programme focusing on the processes involved in second-language learning, as well as didactic theory. The new professor’s research will focus on one or more of the subdomains of Applied Linguistics (linguistics, psychology/cognitive psychology, pedagogy etc.)Job description
The new full professor will:
• provide leadership, motivation and supervision to the staff of the Applied Linguistics chair group
• make a strong and inspiring contribution to the teaching programme in Applied Linguistics (including its development), at BA, MA and PhD levels
• supervise PhD theses
• coordinate and conduct research in the field
• acquire external funding for research
• perform administrative and organizational duties within and potentially outside the Faculty.Qualifications
Applicants must:
• have a PhD in the field of Applied Linguistics
• have a track record of outstanding, internationally recognized research, with publications in leading journals in this field
• have demonstrated the ability to acquire external research funding and supervise/co-supervise PhD theses
• have excellent leadership and organizational skills
• have demonstrated excellent teaching skills and has the ability to innovate
• have the ability to cooperate and work within a team
• be fluent in English (C1 level of the CEFR) and has a good knowledge of Dutch, or is willing to learn this language to B2 level of the CEFR within two years
• be willing to take up residence in or near the city of Groningen.Conditions of employment
The University of Groningen offers a salary depending on qualifications and work experience. For candidates at full professor level, the salary ranges from a minimum of € 5,219 to a maximum of € 7,599 (salary scale Full Professor 2 of the Collective Labour Agreement for Dutch Universities, as of 1 January 2016) gross per month for a fulltime (1.0 fte) position, excluding 8% holiday allowance and 8.3% end-of-year bonus and participation in a pension scheme for employees.
The new professor will start work in January 2017.
An assessment may be part of the procedure.
A description of the Chair can be obtained from the Office of the Faculty of Arts, Ms G. Peters-Beuke, phone +31 50 3635834, email: g.peters-beuke@rug.nlHow to apply
Candidates may apply for this position until 14 April / before 15 April by using the application form (on the university website: http://www.lotschool.nl/link.php?url=http://www.rug.nl/about-us/work-with-us/job-opportunities/overview?details=00347-02S0004VCP ).
Applicants are requested to submit:
1. A covering letter including their view on how their research and teaching may benefit the department (max. 1000 words)
2. A curriculum vitae, including a list of publications, teaching activities, fundraising activities and awarded projects, as well as managerial activities
3. The names and contact details of two references.
Unsolicited marketing is not appreciated.Information
For information you can contact:
•Mrs Prof. Gerry Wakker, Dean of the Faculty of Arts, +31 50 3635834, g.c.wakker@rug.nl
(please do not use for applications)

Lecturers in English Language (Teaching & Research), University of Machester, UK, deadline: 14 April 2016

More information can be found here: www.jobs.manchester.ac.uk/displayjob.aspx?jobid=11217

Lecturer of Portuguese (0.3-0.55 fte), LUCL Leiden, deadline: April 24, 2016

The Faculty of Humanities, Leiden University Centre for Linguistics has vacancy for a:Lecturer of Portuguese (0.3 to 0.55 fte)
Vacancy number: 16-104Key responsibilities
The lectureship in Portuguese is a fixed-term teaching position for a period of two years, from 1 August 2016 to 1 August 2017, with a possible extension for another year (to 1 August 2018). The lecturer is expected to contribute to the teaching in the BA Latin American Studies in Leiden, and the BA International Studies in The Hague. Time for research is not included in the paid duties of the lecturer.•BA teaching Portuguese language (all levels);
•Development of New Language Courses.Selection criteria
The candidate must have:
•A MA/PhD degree in the humanities, preferably in linguistics. Candidates near completion of the degree will be considered;
•Experience with Portuguese language teaching;
•Excellent command of Portuguese and English, both spoken and written;
•Passive command of Dutch;
•Ability to work as part of a larger team.Our faculty / Institute
The Faculty of Humanities is rich in expertise in fields as philosophy, religious studies, history, art history, literature, linguistics and regional studies covering nearly every region of the world. Our faculty has approximately 6,000 students and 800 members of staff, who come from all over the world. For more information, see http://www.lotschool.nl/link.php?url=http://www.hum.leidenuniv.nlThe Faculty has seven Institutes, among which the Leiden University Centre for Linguistics. LUCL has a longstanding tradition in the world’s languages and features unique linguistic expertise. See:
www.lucl.nl.
Terms and conditions
We offer a fixed-term post for initially 12 months starting 1 August 2016. Leiden University is committed to diversity, inclusiveness and equal opportunities.

Salary range, depending on education and work experience, from € 2,532.- to € 3,997.- gross per month based on a full-time basis (pay-scale 10, in accordance with the Collective Labour Agreement for Dutch Universities). Leiden University offers an attractive benefits package with additional holiday (8%) and end-of-year bonuses (8.3 %). Candidates from outside the Netherlands may be eligible for a substantial tax break.Information
If you have any enquiries about the procedure, please contact M.C. Parafita Couto: m.parafita.couto@hum.leidenuniv.nl.
Information about LUCL can be found at www.lucl.nl and about Leiden University at http://www.lotschool.nl/link.php?url=http://www.hum.leidenuniv.nl
Applications
To apply for this vacancy, please send an email to the Portuguese Lecturer Search Committee at vacatureslucl@hum.leidenuniv.nl, with the items listed below included in this order in a single PDF document named “FAMILY NAME – GIVEN NAME – vacancy number (16-104)”:
•A CV including education and employment history, teaching experience and publications;
•A letter of motivation;
•A teaching statement (a description of courses taught and teaching interest);
•Names, positions and e-mail addresses of two referee (no reference letters).Applications must be received by April 24, 2016 the latest.Acquisition following this advertisement is not appreciated.

Lecturer of Spanish (1.0 fte), LUCL Leiden, deadline: April 24, 2016

The Faculty of Humanities, Leiden University Centre for Linguistics has a vacancy for a:Lecturer of Spanish (1.0 fte)
Vacancy number: 16-105Key responsibilities
The lectureship in Spanish is a fixed-term teaching position for a period of 6 months, from 1 August 2016 until 31 January 2017. The lecturer is expected to contribute to the teaching in the BA Latin American Studies. Time for research is not included in the paid duties of the lecturer.•BA teaching Spanish language (all levels);
•Development of New Language Courses.Selection Criteria
The candidate must have:
•A MA/PhD degree in the humanities, preferably linguistics. Candidates near completion of the degree will be considered;
•Experience with Spanish language teaching;
•Excellent command of Spanish and English, both spoken and written;
•Passive command of Dutch;
•Ability to work as part of a larger team.Our faculty / Institute
The Faculty of Humanities is rich in expertise in fields as philosophy, religious studies, history, art history, literature, linguistics and regional studies covering nearly every region of the world. Our faculty has approximately 6,000 students and 800 members of staff, who come from all over the world. For more information, see http://www.lotschool.nl/link.php?url=http://www.hum.leidenuniv.nlThe Faculty has seven Institutes, among which the Leiden University Centre for Linguistics. LUCL has a longstanding tradition in the world’s languages and features unique linguistic expertise. See:
www.lucl.nl.Terms and conditions
We offer a full-time, fixed-term post for initially 6 months starting August 1st. Leiden University is committed to diversity, inclusiveness and equal opportunities.

Salary range, depending on education and work experience, from € 2,532.- to € 3,997.- gross per month based on a full-time basis (pay-scale 10, in accordance with the Collective Labour Agreement for Dutch Universities). Leiden University offers an attractive benefits package with additional holiday (8%) and end-of-year bonuses (8.3 %). Candidates from outside the Netherlands may be eligible for a substantial tax break.Information
If you have any enquiries about the procedure, please contact M.C. Parafita Couto: m.parafita.couto@hum.leidenuniv.nl.Information about LUCL can be found at www.lucl.nl and about Leiden University at http://www.lotschool.nl/link.php?url=http://www.hum.leidenuniv.nl">www.hum.leidenuniv.nlApplications
To apply for this vacancy, please send an email to the Spanish Lecturer Search Committee at vacatureslucl@hum.leidenuniv.nl, with the items listed below included in this order in a single PDF document named “FAMILY NAME – GIVEN NAME – vacancy number (16-105)”:
•A CV including education and employment history, teaching experience and publications;
•A letter of motivation;
•A teaching statement (a description of courses taught and teaching interest);
•Names, positions and e-mail addresses of two referee (no reference letters).Applications must be received by April 24, 2016 the latest.Acquisition following this advertisement is not appreciated.

Assistant Professor in Russian language and linguistics (0.8 fte), LUCL Leiden, deadline: April 24, 2016

The Faculty of Humanities, Leiden University Centre for Linguistics has a vacancy from 1 August 2016 to 31 December 2019 for a:Assistant Professor in Russian language and linguistics (0.8 fte)
Vacancy number: 16-106Key responsibilities
•Teaching and developing courses in Russian linguistics and Russian language acquisition in the department of Russian Studies;
•In the programme of International Studies the Assistant Professor will also teach a general introduction to Linguistics, and half a course in the field of (Russian) sociolinguistics;
•Participation in developing the linguistics curriculum of LUCL, and implementation of innovative concepts for language teaching;
•Research in Russian linguistics and supervision of BA, MA and PhD theses. Candidates with a specialization in modern Russian linguistics are preferred;
•Acquisition of research grants at the national and international level;
•Managerial and organizational responsibilities in LUCL and the department of Russian Studies.Selection Criteria
•A PhD in (modern) Russian linguistics;
•Demonstrable commitment to high-quality teaching practice, and the ability to teach (modern) Russian linguistics and Russian language acquisition;
•An interest in and preferably experience with research-driven teaching;
•Proven didactic qualities (teaching evaluations);
•Very good command of Russian;
•Excellent research qualities, and research experience in the study of (modern) Russian linguistics;
•Non-Dutch nationals are expected to fluently speak Dutch within two years after their appointment.The successful candidate will closely collaborate with other members of LUCL.Upon appointment, depending on experience to date, the Assistant Professor may be required to enter a nationally standardized tertiary teaching skills certification trajectory (BKO or Basis Kwalificatie Onderwijs), successful completion of which is a condition for extension of contract and tenure.Our faculty / Institute
The Faculty of Humanities is rich in expertise in fields as philosophy, religious studies, history, art history, literature, linguistics and regional studies covering nearly every region of the world. Our faculty has approximately 6,000 students and 800 members of staff, who come from all over the world. The Faculty offers 30 BA programs and 45 MA programs. Its Graduate School has an annual output of approximately 50 PhDs. For more information, see www.hum.leidenuniv.nl.The Faculty has seven Institutes, among which the Leiden University Centre for Linguistics. LUCL has a longstanding tradition in the world’s languages and features unique linguistic expertise. Current theoretical insights are combined with modern experimental methods in its research profile area ‘Language Diversity in the World’.Terms and conditions
We offer a fixed-term position for 0.8 fte as Assistant Professor (Universitair Docent 2), for 3.5 years. The appointment will proceed in accordance with the Collective Labour Agreement of Dutch Universities (CAO Nederlandse Universiteiten).The salary level ranges from € 2,532.- tot € 4,654.- gross per month (salary scale 10-11), commensurate with qualifications.Leiden University offers an attractive benefits package with additional holiday (8%) and end-of-year bonuses (8.3 %). Candidates from outside the Netherlands may be eligible for a substantial tax break.Leiden University is committed to diversity, inclusiveness and equal opportunities.Information
Additional information can be obtained from prof. dr. Jos Schaeken, Professor of Russian Linguistics, email: j.schaeken@hum.leidenuniv.nl and Dr. Otto Boele, Head of Department of Russian Studies, email: o.f.boele@hum.leidenuniv.nl.Information about LUCL can be found at www.lucl.nl and about Leiden University at http://www.lotschool.nl/link.php?url=http://www.hum.leidenuniv.nlApplications
Candidates should submit *one* PHD document named ‘Family name – Given name – vacancy number (16-106)’. This PDF should include:
•A motivation letter;
•A detailed curriculum vitae, listing education and employment history, publications, grants and awards, etc.;
•A teaching statement (a description of courses taught and teaching interest);
•A research agenda with clear potential for grant applications to external funding agencies;
•Names, positions and contact information for three referees (no reference letters).These documents should be submitted to: vacatureslucl@hum.leidenuniv.nl on April 24, 2016 the latest, mentioning the vacancy number 16-106 in the subject line.Acquisition following this advertisement is not appreciated.

Calls for papers for events
CfP Conference on “Current Issues of Linguistics” (CIL), Saint-Petersburg, Russia, 19 April 2016, deadline: 4 April 2016

The Fifth Interacademic Conference
“Current Issues of Linguistics (CIL)”
Russian Federation, Saint-Petersburg, Saint-Petersburg State Electrotechnical University (LETI), 19 April 2016


The objective of the Fifth Interacademic CIL Conference is to provide its participants a platform to exchange the latest scientific information in the field of linguistics as well as to present their scientific and engineering developments and share their views on current issues of linguistics. Both professors and students are welcomed to present their papers on current issues of linguistics.
The CIL Conference 2016 is devoted to the following issues:
1.Theoretical issues of linguistics
•Current problems of Cognitive linguistics, Comparative linguistics and Typological linguistics;
•Semantic research in linguistics;
•Discourse analysis and text linguistics
•Current research in Functional linguistics;
•Intercultural communication as a linguistic issue.

2.Practical issues of linguistics
•Structural, Mathematical and Computational linguistics;
•The artificial language for “man-machine” and “man-man” systems development prospects;
•Translation studies;
•Foreign language and linguistic discipline teaching methods;
•Linguistic situation and language policy in the Baltic region.
Conference Information

The 5th Interacademic Conference “Current Issues of Linguistics (CIL)” is organized by Foreign languages department of Saint Petersburg State Electrotechnical University (LETI).

The Organizing Committee
Head of the Organizing ?ommittee
Kutuzov Vladimir, Doctor of Engineering Science, Professor, Rector of ETU "LETI"
Vice-chairmen of the organizing committee
Gigauri Nina, Ph.D., Dean of the Faculty of Humanities
Shumkov Andrey, Doctor of Linguistics, Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages
Shulzhenko Tatiana, Associate Professor, Head of Linguistics area
Members of the Organizing Committee
PreobrazhenskayaOlga, Ph.D, Associate Professor
Zhuravleva Olga, Ph.D., Associate Professor
Stepanova Natalia, Ph.D, Associate Professor

Official language
The official languages of the CIL Conference are Russian and English.
No registration fee is required

Abstracts and Applications
1.Authors are requested to submit their abstracts and application forms before the 4th of April 2016
2.The text of the report needs to be written in the WinWord editor, volume is up to 10000 characters with gaps, without footnotes, schedules, drawings, without use of the options "list" and "footnote". Links to sources are specified in square brackets [see an example]. Margins: top and lower – 2 cm, left – 3 cm, right – 1,5 cm.; "Times New Roman" font, 14 size; 1,0 lines line spacing; 1 cm paragraph space. Texts of the reports will not be edited by the Organizing Committee. Before the text the following information should be specified in the separate lines: surnames, initials of authors and the name of the organization, the e-mail address [left alignment, without paragraph space, an empty line] and the name of the report [center alignment, without paragraph space]; -"Times New Roman" font, 14 size, 1.0 line spacing.
3.The abstracts and application forms are to be sent by e-mail to leticonf2016(removeme)gmail.com
Venue
Saint Petersburg State Electrotechnical University (LETI)
Russian Federation, Saint-Petersburg,Professor Popov str. 5

Contacts
Postal address: Saint PetersburgState Electrotechnical University (LETI)
Professor Popov str. 5, St.Petersburg, 197376, RUSSIA
Tel/Fax: 7 (812)2340478
E-mail: leticonf2016(removeme)gmail.com


Application form
5th Interacademic Conference on Current Issues of Linguistics (CIL),
Russian Federation, Saint-Petersburg, 19 April 2016

Full name
Postal address
Telephone number
E-mail
Name of the college or university
Address of the college or university
Name of the department
Position
I intend to submit a paper entitled
On-site / remote participation


Yours sincerely,
the Organizing Committee of the Conference

CfP: 5th Annual International Conference on Language, Literature & Linguistics, Singapore, 30-31 May 2016, deadline: 11 April 2016

For more information, please see: http://www.lotschool.nl/link.php?url=http://l3-conference.org/">l3-conference.org/

CfP: Workshop on ‘Learner corpus based approaches to second language acquisition’, UiL OTS, Utrecht, 31 March - 1 April 2017, deadline: 11 April 2016

Learner Corpus Based Approaches to Second Language Acquisition

The Utrecht Institute of Linguistics OTS will be hosting a two-day workshop on ‘Learner corpus based approaches to second language acquisition’ on 31 March – 1 April, 2017.

The main objective of the workshop is to bring together SLA and LCR specialists to examine the usefulness of learner corpus data for second language research and to assess the relevance of SLA theory for learner corpus design and analysis.

Confirmed speakers
- Dora Alexopoulou (University of Cambridge)
- Sylviane Granger (Université Catholique de Louvain)
- Tania Ionin (University of Illinois)
- Fanny Meunier (Université Catholique de Louvain)
- Florence Myles (University of Essex)
- Jeanine Treffers-Däller (University of Reading)
- Nina Viyatkina (The University of Kansas) & Anke Lüdeling (Humboldt University)
- Stefanie Wulff (University of Florida) & Stefan Th. Gries (University of California, Santa Barbara)

Call
The event will mainly be structured around invited presentations but we have a limited number of slots for additional presentations. We therefore welcome contributions which focus on one or more of the following research directions:
- address SLA research questions with the help of learner corpus data and corpus linguistic techniques
- test key constructs in SLA theory on the basis of learner corpus data
- carry out a learner corpus study and compare results with findings from previous SLA studies that relied on more experimental techniques
- adopt a mixed method approach that involves learner corpus data as one of the data types used
- revisit previous LCR studies in the light of SLA theory

We particularly like the idea that the workshop’s organization could serve as a springboard for more active collaboration between SLA and LCR specialists. We therefore strongly encourage collaborative proposals.

Abstracts (max. 500 words + references) should specify how the paper will contribute to the theme of the workshop. It should also provide a clear outline of the aim of the paper including clearly articulated research question(s), some details about research approach and methods and (preliminary) results. Abstracts should be sent by e-mail to magali.paquot(removeme)uclouvain.be and b.s.w.lebruyn(removeme)uu.nl, before 11 April 2016.

Website
https://sites.google.com/site/learnercorporameetsla/home

CFP - ARQNL 2016 - Automated Reasoning in Quantified Non-Classical Logics, Coimbra, Portugal, 1 July 2016, deadline: 25 April 2016

First Call for Papers

ARQNL 2016 - Automated Reasoning in Quantified Non-Classical Logics

2nd International Workshop (associated with IJCAR 2016)
1 July 2016, Coimbra, Portugal

Website: iltp.de/ARQNL-2016/.

Deadline:
Abstract submission: 25 April 2016
Paper submission: 2 May 2016

Description:
Non-classical logics -- such as modal logics, conditional logics,
intuitionistic logic, description logics, temporal logics, linear
logic, dynamic logic, fuzzy logic, paraconsistent logic, relevance
logic -- have many applications in AI, Computer Science, Philosophy,
Linguistics and Mathematics. Hence, the automation of proof search
in these logics is a crucial task.

The ARQNL workshop aims at fostering the development of proof calculi,
automated theorem proving systems and model finders for all sorts of
quantified non-classical logics. The workshop will provide a forum for
researchers to present and discuss recent developments in this area.
The contributions may range from theory to system descriptions and
implementations. Contributions may also outline relevant applications
and describe example problems and benchmarks. We welcome contributions
from computer scientists, linguists, philosophers, and mathematicians.

Paper formats:
Research papers (up to 15 pages), or short papers, talk abstracts, and
system demonstrations (up to 6 pages) are solicited. The submission
deadline is May 2nd.

Publication:
Proceedings will be published in the EasyChair
Proceedings in Computing (EPiC) series. For further information see
the workshop website at

Programme Committee
Carlos Areces, Universidad Nacional de C=C3=B3rdoba
Christoph Benzmueller (co-chair), Freie Universit=C3=A4t Berlin
Walter Carnielli, Centre for Logic, Epistemology and the History of Science -- CLE
Christian Fermueller, TU Wien
Rajeev Gore, The Australian National University
Andreas Herzig, IRIT-CNRS
Stephan Merz, INRIA Nancy
Till Mossakowski, University of Magdeburg
Hans De Nivelle, University of Wroclaw
Jens Otten (co-chair), University of Potsdam
Valeria De Paiva, University of Birmingham
Giselle Reis, INRIA Saclay
Julian Richardson, Google Inc.
Luca Vigano, King's College London
(to be completed)

CfP: 4th Workshop on Natural Language and Computer Science, New York. July 10, 2016, deadline: May 10, 2016

*CALL FOR PAPERS*

Fourth Workshop on Natural Language and Computer Science NLCS '16 July 10, 2016 New York, NY http://www.indiana.edu/~iulg/nlcs.html

A workshop affiliated with the 30th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS 2016)

Paper submission deadline: May 10, 2016.


AIMS AND SCOPE

Formal tools coming from logic and category theory are important in both natural language semantics and in computational semantics. Moreover, work on these tools borrows heavily from all areas of theoretical computer science. In the other direction, applications having to do with natural language has inspired developments on the formal side. The workshop invites papers on both topics. Specific topics include, but are not limited to:

• logic for semantics of lexical items, sentences, discourse and dialog
• continuations in natural language semantics
• formal tools in textual inference, such as logics for natural language inference
• applications of category theory in semantics
• linear logic in semantics
• formal approaches to unifying data-driven and declarative approaches to semantics


INVITED SPEAKERS

Lucas Champollion, New York University
Uli Sattler, University of Manchester


PROGRAM COMMITTEE

Chris Barker, New York University
Cleo Condoravdi, Stanford University
Philippe de Groote, Inria
Gerard de Melo, Tsinghua University
Valeria de Paiva, Nuance Communications
Makoto Kanazawa, National Institute of Informatics Larry Moss, Indiana University Christian Retoré, Université de Montpellier

PAPER SUBMISSIONS

May be made through Easychair:
https://easychair.org/conferences/?conf=nlcs16


ORGANIZERS

Chris Barker
New York University
Email: chris barker at nyu . edu

Valeria de Paiva
Nuance.com
Email: Valeria.dePaiva at nuance .com

Larry Moss
Indiana University
Email: lsm at cs.indiana . edu


IMPORTANT DATES

Paper submission: May 10, 2016
Notification: May 20, 2016
Electronic versions due: June 14, 2016
Workshop: July 10, 2016

CfP: 18th Biennial International Conference on Netherlandic Studies, University of Michigan, USA, June 3-4, 2016

ANNOUNCES:

CALL FOR PAPERS

18th Biennial International Conference on Netherlandic Studies
Conference Theme: Imagining the Low Lands
June 3-4, 2016 at the University of Michigan, Ann Arbor

Featuring:
Keynote speaker: Ton Broos
Carillon speaker: D.M. (Diederik) Oostdijk
Carillonneurs: Tiffany Ng and Sipkje Pesnichak
Workshop for Dutch Language Instructors: Peter Schoenaerts

Conference Date & Location
June 3-4 at the University of Michigan, Ann Arbor
Conference Theme
This conference focuses on images of Netherlandic culture, with image is broadly defined as any representation of the culture through language, literature, art or creative expression. Special encouragement is given to paper proposals in the following areas:

•Dutch literature and its international circulation
•Netherlandic art and in particular the collection of the Detroit Institute of Art
•Dutch linguistics

Topics of general sessions might include: History: Early-Modern, 19th- & 20th-Century Literature, 16th-Century Art & Literature, Colonialism, Early-Modern Literature, 20th-Century History, Early-Modern Art History, 17th-Century Art, Afrikaans, Linguistics, 20th-Century Film, 19th- & 20th-Century Literature, and Local Dutch-American History.

You are invited to submit an abstract of a paper from your own field, as seen through the prism of the conference theme, Imagining the Low Lands. Paper proposals on other topics or themes are also most welcome – an ICNS tradition. Select papers may be included in a conference publication to follow. Graduate students are especially encouraged to participate.

Please submit abstracts of 250 words, (accompanied by curriculum vitae) to toebosch(removeme)umich.edu with “ICNS Abstract” in the subject line by December 15, 2015. Acceptance notification will be given by February 1, 2016.

Registration
Information pertaining to registration, lodgings and other logistics will be available in January 2016.

AANS membership is required in order to attend the conference (the fees are $90 for standard membership, which includes electronic Dutch Crossings subscription; $50.00 for full-time graduate students; $50.00 for emeriti/retired).

Conference Coordinator:
Dr. Annemarie Toebosch, Senior Lecturer in Dutch, Dutch and Flemish Studies, University of Michigan, Ann Arbor.

CfP: Linguistics Beyond And Within – International Linguistics Conference, Lublin, Poland, 20-21 October 2016, deadline: 30 June 2016

Linguistics Beyond And Within 2016
International Conference in Lublin
20-21 October 2016
Dear Colleagues,Building on the success of the previous conferences, the Institute of English Studies at the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, is organising the 4th meeting of Linguistics Beyond And Within - International Linguistics Conference in Lublin. The conference, to be held on 20-21 October 2016, will be hosted by the Department of Applied Linguistics, the Department of Theoretical Linguistics, the Department of Contrastive English-Polish Studies and the Department of Celtic Studies. This year the talks will be guided by the following leitmotif:
Controversy in Linguistics and Language Studies
As previously, we would like to invite scholars with innovative approaches to linguistics viewed from a range of intra- and interdisciplinary perspectives. We wish to encourage all linguists representing various theoretical models and practical applications to present their contributions during both oral and poster sessions in the following research areas:
 theoretical linguistics
o phonetics & phonology
o morphology
o semantics
o syntax
 corpus studies
 applied linguistics
o language teaching & language acquisition
o pragmatics
o discourse analysis
o translation studies
 socio- and psycholinguisticsEach paper presentation in an oral session will be scheduled for a 20-minute talk followed by a 10-minute discussion. Poster sessions will last about 45 minutes when the authors are required to be present and ready to answer questions from participants passing by. The poster format is 100x70cm (vertical orientation). The language of the conference is English.Abstract submission
Abstracts of no more than 400 words (including references) should be sent by 30th June 2016 in .doc format to our e-mail address: lingbaw@gmail.com. It is expected that any paper presented at LingBaW 2016 is original and has not been previously presented or published.
In the body of the email, please include the following information: title of paper, name of author, scientific degree, affiliation, research area (one from the abovementioned) and form of presentation (speech / poster).
Abstracts will be reviewed anonymously. Please do not put your name on the abstract itself.
Notification of acceptance will be sent by 15th August.Call for workshop proposals
The upcoming edition of the LingBaW Conference will also host two thematic workshops up to a limit of ten papers plus one slot for an introductory paper by workshop convenors.
The deadline for the submission of workshop proposals is 31st May 2016.
Each workshop proposal must include the title, a 500-word abstract that summarizes the theme and goals of the workshop and the names, affiliations, and contact details of the workshop organizers. The proposal should also contain a list of five prospective participants. It should also indicate any special requirements you might have in terms of equipment.
Workshop organizers are responsible for advertising the workshop, organizing the reviewing process, and running the workshop.Conference fee
The conference fee is 300 PLN (€80) and includes conference materials, reception, refreshments and publication of the proceedings.
Proceedings
The preliminary deadline for submission of completed papers is 31st January 2017.lingbaw@gmail.comhttp://www.lotschool.nl/link.php?url=http://lingbaw.webclass.co/

Extra
Research Master's programme in Cognitive Neuroscience, Language and Communication Specialisation, Radboud University Nijmegen

Research Master's programme in Cognitive Neuroscience, Language and Communication Specialisation

Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Nijmegen, The Netherlands

Are you fascinated by the uniquely human capacity of language and by how our brains support our ability to communicate with each other? Do you want to learn how to do cutting-edge research in this domain? If so, this Master’s programme is for you.

The Master-of-Science programme in Cognitive Neuroscience (MSc CNS) is an interdisciplinary two-year (120 EC) research-master’s programme. It is part of the Donders Graduate School for Cognitive Neuroscience of Radboud University, Nijmegen. Lecturers in the Language and Communication specialisation of the programme are world-leading researchers in different disciplines of language science. They have positions at the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, the Max Planck Institute for Psycholinguistics, or the Centre for Language Studies.

The first year (60 EC) of the MSc CNS programme aims to lay the theoretical groundwork, and is mainly devoted to general courses in cognitive neuroscience as well as specialisation courses and skill training. All courses are in English. The second year (60 EC) is largely dedicated to conducting a research project (45 EC) to gain hands-on research experience in one of the participating research institutes and research groups.

More information about the Language and Communication specialisation of the MSc CNS is available at www.ru.nl/english/education/masters/communication/

Details of the application requirements and procedure can be found at www.ru.nl/english/education/masters/cognitive/admission/

Reisbeurs voor workshop over machine learning op basis van beperkt beschikbare taalbronnen (MaLLoRE)

De Nederlandse Taalunie (NTU) en het Ministerie van Taal en Cultuur van Zuid-Afrika (DAC) ondersteunen activiteiten en evenementen die bijdragen aan de verbetering en verbreding van de relatie tussen het taal- en spraaktechnologieveld in Zuid-Afrika, Nederland en Vlaanderen. Voor deelname aan de MaLLoRE-workshop hebben de NTU en DAC reisbeurzen beschikbaar gesteld voor masterstudenten en promovendi wiens onderzoek van belang is voor kennis over taal- en spraaktechnologie voor het Nederlands en een van de officiële talen van Zuid-Afrika. De MaLLoRE-workshop vindt plaats op LREC 2016 in Slovenië.

Op het volgende adres vindt u meer informatie over de MaLLoRE-workshop en de reisbeurs:
http://taalunieversum.org/inhoud/zuid-afrika/zuid-afrikataaltechnologiehlt

Juryrapport AVT/Anéla dissertatieprijs 2015
AVT/Anéla dissertatieprijs 2015

Juryrapport

Naar de dissertatieprijs 2015 konden dissertaties meedingen die verdedigd waren in het academisch jaar 2014/2015 (16 juli 2014-15 juli 2015). Er werden 13 dissertaties ingediend, afkomstig uit heel Nederland. In deze proefschriften wordt taal vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd.

Er was een jury samengesteld die de breedte van de inzendingen dekte. De jury bestond uit 5 leden. Haike Jacobs (Radboud Universiteit Nijmegen), Maria Mos (Universiteit Tilburg), Frank van Meurs (Radboud Universiteit Nijmegen) en Roel van Steensel (Erasmus Universiteit Rotterdam). Ondergetekende, Petra Sleeman (Universiteit van Amsterdam), was voorzitter van de jury. Marjolein Deunk fungeerde als secretaris vanuit Anéla en Janine Berns was schaduwsecretaris vanuit AvT.

De kwaliteit van alle proefschriften was bijzonder goed, wat het de jury moeilijk maakte om een shortlist samen te stellen. De jury vergeleek de proefschriften op de volgende punten: reikwijdte, methodologie, vakmanschap, originaliteit, impact en helderheid van verslaglegging. Na een zorgvuldige afweging kwam de jury tot de volgende shortlist, in alfabetische volgorde gepresenteerd:

•Vadim Kimmelman, Information Structure in Russian Sign Language and Sign Language of the Netherlands (Universiteit van Amsterdam).
•Koen Sebregts, The Sociophonetics and Phonology of Dutch r (Universiteit Utrecht).
•Gerdineke van Silfhout. Fun to read or easy to understand? Establishing effective text features for educational texts on the basis of processing and comprehension research (Universiteit Utrecht).
•Karin Wanrooij. Distributional learning of vowel categories in infants and adults (Universiteit van Amsterdam).

De jury was het unaniem eens over de uitzonderlijke kwaliteit en originaliteit van deze vier dissertaties. De proefschiften getuigen van theoretische diepgang, een groot vakmanschap, een uitstekende methodologische aanpak, waardevolle resultaten met een mogelijk grote impact en een zeer heldere verslaglegging. Twee van de proefschriften zijn een coherente bundeling van artikelen, de twee andere hebben een “klassieke” opzet. De specifieke kwaliteiten van de vier dissertaties worden hieronder in het kort weergegeven:

In zijn zeer informatieve en goed geschreven en gevisualiseerde proefschrift vergelijkt Vadim Kimmelman de uitdrukking van Informatiestructuur in twee gebarentalen, Nederlandse Gebarentaal en Russische Gebarentaal. Deze vergelijking is zeer origineel, niet alleen omdat deze talen nog niet eerder met elkaar vergeleken waren, maar ook omdat dezelfde methodologie gebruikt is, waaronder een vernieuwende elicitatietechniek. Het proefschrift draagt in belangrijke mate bij aan de beschrijving van Russische Gebarentaal, in het bijzonder de Informatiestructuur. De jury heeft bewondering voor de inspanning die Kimmelman heeft geleverd door zijn zelf verzamelde corpus van Russische Gebarentaal te transcriberen, zodat het geanalyseerd en beschikbaar gesteld kon worden. Bijzonder is dat de analyse niet alleen de syntaxis, maar ook prosodische en fonetische kenmerken van de gebarentaalzinnen betreft. Met een diepgaande theoretische en statistische analyse van de corpora en experimenteel onderzoek wordt een significante bijdrage geleverd aan cross-modale typologie en aan de theoretische discussie over Informatiestructuur in taal.

In het ook voor niet fonologen en niet fonetici zeer goed te lezen proefschrift van Koen Sebregts wordt de r vanuit diachroon en sociolinguïstisch perspectief onderzocht. Het rijke en volwassen proefschrift rapporteert over een grootschalig onderzoek naar de uitspraak van de r dat uitgevoerd is bij de HEMA in 10 steden in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast heeft Sebregts ook een knap opgezet en uitgevoerd fonetisch onderzoek verricht. Door middel van een zorgvuldige analyse van de data van de 400 proefpersonen worden de verschillende varianten van r gecategoriseerd en van elkaar onderscheiden. Een origineel element is de keuze voor Wittgensteins “family resemblances” om de relaties tussen r-realisaties uit te beelden. De statistische analyses zijn uitstekend uitgevoerd. De jury heeft een grote bewondering voor Sebregts theoretische vakmanschap, die tot uitdrukking komt in de multi-disciplinaire benadering.

Het proefschrift van Gerdineke van Silfhout is maatschappelijk zeer relevant. In de dissertatie wordt de effectiviteit van presentatie van lesmateriaal in middelbare schoolmethodes bestudeerd door middel van een mooie coherente set van experimenten die verschillende aspecten van de presentatie van informatie in lesmateriaal onderzoeken: verbindingswoorden, layout en narrativiteit. De experimenten zijn zorgvuldig uitgevoerd. Ze zijn gedaan door middel van een nog niet eerder gehanteerde combinatie van leerderevaluaties en eyetracking onderzoek. De resultaten zijn op vakkundige wijze statistisch geanalyseerd en worden op heldere wijze gerapporteerd. De interessante resultaten laten zien dat de presentatie van lesmateriaal dat op de middelbare school gebruikt worden verbeterd dient te worden, een warme aanbeveling voor leergangontwikkelaars.

De dissertatie van Karin Wanrooij bevat een zeer heldere rapportage van een studie naar akoestisch-statistisch leren bij baby’s en volwassenen, gelardeerd met oogstrelende foto’s van de piepjonge proefpersonen. Door middel van een mooie samenhangende set van experimenten wordt bestudeerd hoe vowassenen en heel jonge kinderen klinkercategorieën leren. Dankzij een vernieuwende methode en een vakkundig uitgevoerde statistische analyse wordt in het proefschrift aangetoond dat baby’s vanaf 2 maanden al gevoelig zijn voor de statistiek van hun moedertaal, en niet vanaf 6 tot 8 maanden, zoals men eerder dacht. Wanrooij slaagt er uitstekend in de resultaten in haar brede kennis van de literatuur over het onderwerp in te bedden.

Vanwege de multi-disciplinaire theoretische benadering, de uitstekende methodologie en analyse, de glasheldere rapportage en de verwachte grote impact heeft de jury besloten om de dissertatieprijs 2015 toe te kennen aan Koen Sebregts.


Petra Sleeman
31 januari 2016

>

AVT/Anéla dissertatieprijs 2015

Juryrapport

Naar de dissertatieprijs 2015 konden dissertaties meedingen die verdedigd waren in het academisch jaar 2014/2015 (16 juli 2014-15 juli 2015). Er werden 13 dissertaties ingediend, afkomstig uit heel Nederland. In deze proefschriften wordt taal vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd.

Er was een jury samengesteld die de breedte van de inzendingen dekte. De jury bestond uit 5 leden. Haike Jacobs (Radboud Universiteit Nijmegen), Maria Mos (Universiteit Tilburg), Frank van Meurs (Radboud Universiteit Nijmegen) en Roel van Steensel (Erasmus Universiteit Rotterdam). Ondergetekende, Petra Sleeman (Universiteit van Amsterdam), was voorzitter van de jury. Marjolein Deunk fungeerde als secretaris vanuit Anéla en Janine Berns was schaduwsecretaris vanuit AvT.

De kwaliteit van alle proefschriften was bijzonder goed, wat het de jury moeilijk maakte om een shortlist samen te stellen. De jury vergeleek de proefschriften op de volgende punten: reikwijdte, methodologie, vakmanschap, originaliteit, impact en helderheid van verslaglegging. Na een zorgvuldige afweging kwam de jury tot de volgende shortlist, in alfabetische volgorde gepresenteerd:

•Vadim Kimmelman, Information Structure in Russian Sign Language and Sign Language of the Netherlands (Universiteit van Amsterdam).
•Koen Sebregts, The Sociophonetics and Phonology of Dutch r (Universiteit Utrecht).
•Gerdineke van Silfhout. Fun to read or easy to understand? Establishing effective text features for educational texts on the basis of processing and comprehension research (Universiteit Utrecht).
•Karin Wanrooij. Distributional learning of vowel categories in infants and adults (Universiteit van Amsterdam).

De jury was het unaniem eens over de uitzonderlijke kwaliteit en originaliteit van deze vier dissertaties. De proefschiften getuigen van theoretische diepgang, een groot vakmanschap, een uitstekende methodologische aanpak, waardevolle resultaten met een mogelijk grote impact en een zeer heldere verslaglegging. Twee van de proefschriften zijn een coherente bundeling van artikelen, de twee andere hebben een “klassieke” opzet. De specifieke kwaliteiten van de vier dissertaties worden hieronder in het kort weergegeven:

In zijn zeer informatieve en goed geschreven en gevisualiseerde proefschrift vergelijkt Vadim Kimmelman de uitdrukking van Informatiestructuur in twee gebarentalen, Nederlandse Gebarentaal en Russische Gebarentaal. Deze vergelijking is zeer origineel, niet alleen omdat deze talen nog niet eerder met elkaar vergeleken waren, maar ook omdat dezelfde methodologie gebruikt is, waaronder een vernieuwende elicitatietechniek. Het proefschrift draagt in belangrijke mate bij aan de beschrijving van Russische Gebarentaal, in het bijzonder de Informatiestructuur. De jury heeft bewondering voor de inspanning die Kimmelman heeft geleverd door zijn zelf verzamelde corpus van Russische Gebarentaal te transcriberen, zodat het geanalyseerd en beschikbaar gesteld kon worden. Bijzonder is dat de analyse niet alleen de syntaxis, maar ook prosodische en fonetische kenmerken van de gebarentaalzinnen betreft. Met een diepgaande theoretische en statistische analyse van de corpora en experimenteel onderzoek wordt een significante bijdrage geleverd aan cross-modale typologie en aan de theoretische discussie over Informatiestructuur in taal.

In het ook voor niet fonologen en niet fonetici zeer goed te lezen proefschrift van Koen Sebregts wordt de r vanuit diachroon en sociolinguïstisch perspectief onderzocht. Het rijke en volwassen proefschrift rapporteert over een grootschalig onderzoek naar de uitspraak van de r dat uitgevoerd is bij de HEMA in 10 steden in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast heeft Sebregts ook een knap opgezet en uitgevoerd fonetisch onderzoek verricht. Door middel van een zorgvuldige analyse van de data van de 400 proefpersonen worden de verschillende varianten van r gecategoriseerd en van elkaar onderscheiden. Een origineel element is de keuze voor Wittgensteins “family resemblances” om de relaties tussen r-realisaties uit te beelden. De statistische analyses zijn uitstekend uitgevoerd. De jury heeft een grote bewondering voor Sebregts theoretische vakmanschap, die tot uitdrukking komt in de multi-disciplinaire benadering.

Het proefschrift van Gerdineke van Silfhout is maatschappelijk zeer relevant. In de dissertatie wordt de effectiviteit van presentatie van lesmateriaal in middelbare schoolmethodes bestudeerd door middel van een mooie coherente set van experimenten die verschillende aspecten van de presentatie van informatie in lesmateriaal onderzoeken: verbindingswoorden, layout en narrativiteit. De experimenten zijn zorgvuldig uitgevoerd. Ze zijn gedaan door middel van een nog niet eerder gehanteerde combinatie van leerderevaluaties en eyetracking onderzoek. De resultaten zijn op vakkundige wijze statistisch geanalyseerd en worden op heldere wijze gerapporteerd. De interessante resultaten laten zien dat de presentatie van lesmateriaal dat op de middelbare school gebruikt worden verbeterd dient te worden, een warme aanbeveling voor leergangontwikkelaars.

De dissertatie van Karin Wanrooij bevat een zeer heldere rapportage van een studie naar akoestisch-statistisch leren bij baby’s en volwassenen, gelardeerd met oogstrelende foto’s van de piepjonge proefpersonen. Door middel van een mooie samenhangende set van experimenten wordt bestudeerd hoe vowassenen en heel jonge kinderen klinkercategorieën leren. Dankzij een vernieuwende methode en een vakkundig uitgevoerde statistische analyse wordt in het proefschrift aangetoond dat baby’s vanaf 2 maanden al gevoelig zijn voor de statistiek van hun moedertaal, en niet vanaf 6 tot 8 maanden, zoals men eerder dacht. Wanrooij slaagt er uitstekend in de resultaten in haar brede kennis van de literatuur over het onderwerp in te bedden.

Vanwege de multi-disciplinaire theoretische benadering, de uitstekende methodologie en analyse, de glasheldere rapportage en de verwachte grote impact heeft de jury besloten om de dissertatieprijs 2015 toe te kennen aan Koen Sebregts.


Petra Sleeman
31 januari 2016

Summer courses Deaf Studies and linguistics, Aarhus, Denmark

Aarhus University in Denmark offers a range of summer courses that would be interesting for students of linguistics from your university: forensic phonetics, deaf studies (with focus on language acquisition and bilingualism), linguistic fieldwork and language description and second language acquisition.

http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/deaf-studies/
http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/forensic-phonetics/

http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/language-description-and-linguistic-fieldwork/
http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/second-language-acquisition/