March 4th, 2016

  

 	
	
LOT Announcements / events
Juryrapport LOT Populariseringsprijs

De jury, bestaande uit Gerdineke van Silfhout, Vivien Waszink, Filip Devos en Arjan van Hessen heeft in november 2015 alle aanvragen gelezen, bekeken en beoordeeld. Wat opviel, en de uiteindelijke keuze lastig maakte, was de grote variatie aan soort materiaal. Er waren boeken, blogs, lesmethodes en MOOCS. Dit maakte de keuze lastig omdat we nu inzendingen op verschillende manieren met elkaar moesten vergelijken. Uiteindelijk zijn we teruggegaan naar de 14 “eisen” van een populariseringsprijs:
1.Het is geen samenvatting van oud onderzoek
2.Er wordt een ruime groep mensen bereikt, ook met het onderwerp
3.Het medium is toegankelijk voor leken
4.Het is ook leuk voor niet-leken
5.Er is bij voorkeur sprake van een duidelijke onderzoeksvraag
6.De presentatievorm is aantrekkelijk
7.Er is sprake van een koppeling tussen populair en wetenschap: Kun je de diepte in vanuit het werk? Hoe gemakkelijk kom je bij de échte informatie?
8.Het is boeiend
9.Het voorziet in een leemte, is vernieuwend
10.Er is sprake van taalkundige breedheid (fonologie/syntaxis etc.)
11.Het is rijk vormgegeven: er worden verschillende media gebruikt
12.De funfactor is hoog: het is ook gewoon leuk
13.De hoeveelheid informatie is goed
14.Het onderwerp mag specifiek zijn (maar ook algemeen)
Ook hier staan tegenstrijdige, of op z’n minst lastige zaken in. Een boek is bijvoorbeeld een boek en gebruikt alleen papier en geen andere media (punt 11).
Na lang wikken en wegen heeft de jury in november 2015 drie, nogal uiteenlopende inzendingen op de shortlist gezet:
•Een boek: 'Een sprinter is een stoptrein zonder wc'. Van Ronny Boogaart
•Een blog: ‘De Taaljournalist’ (: https://taaljournalist.wordpress.com/ ) van Gaston Dorren
•Een MOOC: ‘The Miracles of Human Language: An Introduction to Linguistics’ van Marc van Oostendorp, Marten van der Meulen en Inge Otto
Dit laat onverlet dat andere inzendingen ook van hoog niveau waren maar deze drie sprongen eruit in hun “categorie”.
?
Motivatie voordrachten
1.Ronny Boogaart, voor zijn in februari verschenen boek 'Een sprinter is een stoptrein zonder wc'.
Dit boek is zonder enige twijfel het meeslependste boek dat een Nederlandse taalkundige het afgelopen jaar schreef voor een breder publiek. Al jaren schrijft Boogaart voor VakTaal, een tijdschrift voor neerlandici, een populairwetenschappelijke column over onderwerpen die te maken hebben met taalgebruik en pragmatiek; deze zijn hier, herzien en herschreven, gebundeld in een bundel die iedereen die het leest meteen overtuigt van het wonder van de menselijke taal.
2.Het blog van Gaston Dorren: https://taaljournalist.wordpress.com/
Gaston weet alles van alle taalkundige onderwerpen, zonder het gestudeerd te hebben, en is een heel ambachtelijk schrijver. Zijn blog won eerder dit jaar ook een of andere internationale prijs, wat wel aangeeft dat hij echt de voorhoede is. De soms korte, soms langere) blogs geven een mooi inzicht in actuele zaken, maakt veel duidelijk en is zeer prettig om te lezen. Een groot en breed publiek dat geïnteresseerd is in “taal” wordt hier uitstekend mee bediend.
3.De MOOC* The Miracles of Human Language: An Introduction to Linguistics van Marc van Oostendorp, Marten van der Meulen en Inge Otto: https://www.coursera.org/course/humanlanguage
We zijn onder de indruk van hoeveel mensen ze hebben weten te bereiken, en hoe goed de cursus in elkaar zat. De online cursus is voor iedereen gratis toegankelijk, er is geen specifieke voorkennis vereist, alle materiaal is in open-access.

Wat betreft de winnaar
Wat de gehele jury erg aansprak in de uiteindelijke winnaar, was de mate van verwondering die als het ware omhoog kringelde uit de inhoud, de aansprekende voorbeelden die werden genoemd, de mooie mix van diepte en breedte waarbij complexe zaken (de diepte) zo ogenschijnlijk eenvoudig werden uitgelegd, dat je eigenlijk niet begreep wat er zo moeilijk aan was. Bovendien was het geheel er leuk om te lezen en kwam er bij de gehele jury dikwijls een glimlach op de lippen.
De steekwoorden die door de 4 jury leden aan de winnaar werden toegekend waren:
-Verwondering!-Thema’s zijn vernieuwend
-Passie voor taal-Aansprekende (bekende) voorbeelden
-Heldere schrijfstijl-Informatief
-Interessant-Grappig/leuk om te lezen
-Goede mix tussen breed/diep-Gedetailleerd
-Complexe materie toegankelijk geschreven-Makkelijke link met vakgebied
-Leuk voor leken en niet-leken-Échte popularisering van wetenschap
-Bevat een onderzoeksvraag
(centrale vraag/centraal thema)

Dit is dan ook de reden dat de jury van de LOT-populariseringsprijs 2015 besloten heeft om een vreselijk ouderwetsch medium, een BOEK, als winnaar aan te wijzen:
“Een sprinter is een stoptrein zonder WC” van Ronny Boogaart

Arjan van Hessen, juryvoorzitter

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: https://bit.ly/1HM9brF

Actueel:

Jongleren met Franse klanken
http://bit.ly/1HMamaz
Vandaag is de Dag van de Franse Taal. Speciaal voor de gelegenheid liet onze taalredacteur zich in de collegebanken onderdompelen in het Frans. Universitair docent Jenny Doetjes gaat tijdens dit college in op de klankstructuur van het Frans. Welke klanken kunnen we onderscheiden en hoe gedragen die zich in de context van het woord?

Vrouwen leren tweede taal makkelijker dan mannen
http://bit.ly/1QlIjGZ
Elk jaar leggen een paar duizend immigranten het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) af. Uit de uitslagen van ruim 27000 examinanten tussen 1995 en 2004 blijkt dat vrouwen gemiddeld beter zijn in het leren van een tweede taal dan mannen. Nijmeegse onderzoekers zoeken de oorzaak hiervan in genetische aanleg.

Ben je gewend aan een accent?
http://bit.ly/1OIbaoI
Welke accenten hoor je in Nederland? En wat is hun imago? Een nieuwe app, vanaf december te downloaden, gaat deze vragen beantwoorden. De app is ontwikkeld door de NTR en taalwetenschappers uit Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Niet eerder werd de diversiteit van het Nederlands op zo’n grote schaal onderzocht.

Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
ACLC seminar by Merel Keijzer (University of Groningen), Amsterdam, March 4, 2016

Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, zaal 404
March 4 2016, 15.15-16.30 uur

Dr. Merel Keijzer, Rosalind Franklin Fellow at the Department of Applied Linguistics of the Faculty of Arts, University of Groningen
presents

Individual differences in cognitive control advantages of elderly late Dutch-English bilinguals

The abstract can be found on the ACLC website: http://aclc.uva.nl/news-and-events/events/events/events/content-2/folder-2/lectures/2016/03/4-aclc-seminar-keijzer.html

The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday.
After the lectures drinks are served at the Opleiding Taalwetenschap, Spuistraat 210, third floor.
For more information: aclc-fgw(removeme)uva.nl, tel. 020-5252543

Syntax Interface lecture by Paz González & Henk Verkuyl, Utrecht, 7 March 2016

Dear all,
This is to inform you that our next Syntax Interface lecture takes place Monday (07/03/2016). Our speakers will be Paz González (Leiden University) & Henk Verkuyl (UU) and the title of their talk is: "A binary approach to Spanish tense and aspect: the tense battle about the Spanish past”.

The abstract of the talk can be found on our website (uu.nl/syntax-interface).

When? Monday, March 7, 15:30 - 17:00

Where? Utrecht University, Janskerkhof 13, room 0.06 (Stijlkamer)

We are looking forward to seeing you all on Monday!

On behalf of the organization,

Lotte Hendriks

Syntax-Interface meetings, Utrecht University, January-June 2016

A whole new season of Syntax-Interface meetings starts in January. We have many great talks planned, as you can see in the schedule below.
All scheduled talks take place at Janskerkhof 13, room 0.06 (Stijlkamer), from 15:30 till 17:00. For more information on the talks check out our website: http://syntaxif.wp.hum.uu.nl/
We hope to see you all in 2016. Happy holidays!

7 MaartHenk Verkuyl & Paz Gonzalez
21 MaartOlga Borik
4 AprilLisa Cheng
25 AprilLiisa Buelens
9 MeiHeimir van der Feest Vidarsson
23 meiTeodora Radeva-Bork
6 JuniMarc van Oostendorp & Roberta d’Alessandro
20 JuniNeda Todorovic

ROSE talks about semantics and pragmatics in 2016, Utrecht University

ROSE talks about semantics and pragmatics in 2016
--------------------------------------------------

We would like to draw your attention to a number of talks about semantics and pragmatics that will take place as part of the ROSE series in 2016.

To be kept up to date on the ROSE talks, please subscribe to our announcements at http://rose.wp.hum.uu.nl/ !

The following ROSE talks have been planned so far:

10 March: Peter Alrenga
31 March: Floris Roelofsen
14 April: Nino Grillo

UiL-OTS Colloquium by Onno Crasborn (Radboud University), Utrecht, March 17, 2016

The next talk in the UiL-OTS Colloquium Series will be given by Onno Crasborn from the Radboud University Nijmegen on Thursday, March 17, 3.30 pm
Location: Sweelinckzaal Drift 21.
After the presentation there will be drinks and enough opportunities for informal discussions

Title: “The paradox of international sign”

Abstract:
The Ethnologue lists 138 different sign languages, only a few of which are somewhat mutually intelligible. Most have different lexicons and different grammars, creating a situation like the one for spoken languages: to use and understand another language, one needs to learn it. Yet deaf people are known to have remarkable ease in communicating across language boundaries. In my presentation I will discuss the phenomenon of ‘international sign’, argue that it is a skill rather than a contact language, and outline its importance for deaf people across the globe. Moreover, I will present a supplementary hypothesis to ones already out there about why it is that deaf signers are so skilled in interacting with each other even in the absence of a shared (signed or spoken) language.

GLOW colloquium, Göttingen, Germany, April 5-8 2016

The 39th GLOW colloquium will take place on April 5th - 8th, 2016 in Göttingen, Germany.

https://www.uni-goettingen.de/en/glow-2016---39th-generative-linguistics-in-the-old-world/510338.html

Workshops / Conferences / Symposia
Anéla/VIOT Juniorendag, Conference on applied linguistics, Amsterdam, 11 March 2016

Registration open until 3 March: http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag

international workshop on New developments in the study of migration and ethnolectal variation, Meertens Instituut, Amsterdam, March 14, 2016

Preceding Linda van Meel’s defense of her PhD-thesis 'The roots of ethnolects. A sociophonological study in Amsterdam and Nijmegen' on Tuesday March 15 at the Radboud Universiteit Nijmegen, there will be an international workshop on New developments in the study of migration and ethnolectal variation on Monday March 14, 10:00 – 17:30 at the Meertens Instituut. Below you can find the programme:

10.00 – 10.15informal welcome, coffee tea
10.15 – 11.00Maarten Kossmann (Universiteit Leiden)
11.00 – 11.45Khalid Mourigh (Universiteit Leiden)
11.45 – 12.30Pieter Muysken (Radboud Universiteit), Frans Hinskens (Meertens Instituut) & Roeland van Hout (Radboud Universiteit)
12.30 – 13.15 lunch
13.15 – 14.00 Roeland van Hout (Radboud Universiteit), Frans Hinskens (Meertens Instituut) & Pieter Muysken (Radboud Universiteit)
14.00 – 14.45Peter Auer (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany)
14.45 – 15.30Juan Villena Ponsoda (Málaga, Spain)
15.30 – 15.45coffee / tea
15.45 – 16.30 Gregory Guy (New York University, USA)
16.30 – 17.00 Overall discussion
17.00 – 17.30drinks

Abstracts are available through https://www.meertens.knaw.nl/cms/en/news-events/events
All interested are welcome.

LATA 2016, Prague, Czech Republic, March 14-18, 2016

10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS

LATA 2016

Prague, Czech Republic

March 14-18, 2016

Organized by:

Department of Theoretical Computer Science
Faculty of Information Technology
Czech Technical University in Prague

and

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

http://grammars.grlmc.com/lata2016/

**********************************************************************************

PROGRAM


Monday, March 14


08:55 - 09:40 Registration

09:40 - 09:55 Opening

09:55 - 10:45 Avrim Blum: Reconstructing Preferences from Opaque Transactions - Invited
Lecture

10:45 - 11:15 Coffee Break

11:15 - 12:30

Franz Baader, Andreas Ecke: Reasoning with Prototypes in the Description Logic ALC using
Weighted Tree Automata

Parvaneh Babari, Nicole Schweikardt: +?-Picture Languages Recognizable by Büchi-Tiling
Systems

Devendra Bhave, Vrunda Dave, Krishna Shankara Narayanan, Ramchandra Phawade, Ashutosh
Trivedi: A Logical Characterization for Dense-Time Visibly Pushdown Automata

12:30 - 14:00 Lunch

14:00 - 15:15

Dana Fisman: A Complexity Measure on Büchi Automata

Vahid Hashemi, Holger Hermanns, Lei Song, K. Subramani, Andrea Turrini, Piotr Wojciechowski:
Compositional Bisimulation Minimization for Interval Markov Decision Processes

Heiko Vogler, Manfred Droste, Luisa Herrmann: A Weighted MSO Logic with Storage Behaviour
and its Büchi-Elgot-Trakhtenbrot Theorem

15:15 - 15:30 Break

15:30 - 16:45

Rajeev Alur, Dana Fisman: Colored Nested Words

Martin Kutrib, Andreas Malcher, Matthias Wendlandt: Input-Driven Queue Automata with
Internal Transductions

Klaus Meer, Ameen Naif: Periodic Generalized Automata over the Reals


Tuesday, March 15


09:00 - 09:50 Martin Grohe: Tangles and Connectivity in Graphs - Invited Lecture

09:50 - 10:05 Break

10:05 - 11:20

Rick Smetsers, Joshua Moerman, David N. Jansen: Minimal Separating Sequences for All Pairs
of States

Martin Sulzmann, Peter Thiemann: Forkable Regular Expressions

Hélène Touzet: On the Levenshtein Automaton and the Size of the Neighbourhood of a Word

11:20 - 11:50 Coffee Break

11:50 - 13:05

Alexandre Blondin Massé, Mélodie Lapointe, Hugo Tremblay: Parallelogram Morphisms and
Circular Codes

Ananda Chandra Nayak, Amit K. Srivastava: On Del-Robust Primitive Partial Words with One
Hole

Maxime Crochemore, Roman Kolpakov, Gregory Kucherov: Optimal Bounds for Computing ?-gapped
Repeats

13:05 - 14:35 Lunch

14:35 - 15:50

Kazuyuki Amano: On XOR Lemma for Polynomial Threshold Weight and Length

Yu Chen, Xiaotie Deng, Ziwei Ji, Chao Liao: The Beachcombers' Problem: Walking and Searching
from an Inner Point of a Line

Silke Czarnetzki, Andreas Krebs: Using Duality in Circuit Complexity

15:50 - 16:05 Break

16:05 - 17:20

Gabriel Istrate, Cosmin Bonchi?, Liviu Dinu: The Minimum Entropy Submodular Set Cover
Problem

Orna Kupferman, Sarai Sheinvald: On the Capacity of Capacitated Automata

Holger Spakowski: On Limited Nondeterminism and ACC Circuit Lower Bounds


Wednesday, March 16


09:00 - 09:50 Frank Wolter: Automata for Ontologies - Invited Lecture

09:50 - 10:05 Break

10:05 - 11:20

Kunihiro Wasa, Katsuhisa Yamanaka, Hiroki Arimura: The Complexity of Induced Tree
Reconfiguration Problems

Stefano Crespi Reghizzi, Pierluigi San Pietro: The Missing Case in Chomsky-Schützenberger
Theorem

Séverine Fratani, El Makki Voundy: Homomorphic Characterizations of Indexed Languages

11:20 - 11:50 Group Photo and Coffee Break

11:50 - 13:05

Makoto Kanazawa: Ogden's Lemma, Multiple Context-Free Grammars, and the Control Language
Hierarchy

Sebastian Berndt, Rüdiger Reischuk: Steganography Based on Pattern Languages

Guen-Hae Kim, Sang-Ki Ko, Yo-Sub Han: Inferring a Relax NG Schema from XML Documents

13:05 - 14:35 Lunch

14:35 - 15:50

Atsuyoshi Nakamura, David P. Helmbold, Manfred K. Warmuth: Noise Free Multi-armed Bandit
Game

Johannes Blum, Frank Drewes: Properties of Regular DAG Languages

Adrien Boiret: Normal Form on Linear Tree-to-Word Transducers

16:00 - 18:00 Touristic Visit


Thursday, March 17


09:00 - 09:50 Romain Brenguier, Lorenzo Clemente, Paul Hunter, Guillermo A. Pérez, Mickael
Randour, Jean-François Raskin, Ocan Sankur, Mathieu Sassolas: Non-zero Sum Games for
Reactive Synthesis - Invited Lecture

09:50 - 10:05 Break

10:05 - 11:20

Manfred Droste, Zoltán Fülöp, Doreen Götze: A Kleene Theorem for Weighted Tree Automata over
Tree Valuation Monoids

Nadia Labai, Johann A. Makowsky: Hankel Matrices for Weighted Visibly Pushdown Automata

Johannes Osterholzer, Toni Dietze, Luisa Herrmann: Linear Context-Free Tree Languages and
Inverse Homomorphisms

11:20 - 11:50 Coffee Break

11:50 - 13:05

Paul C. Bell, Shang Chen, Lisa Jackson: Scalar Ambiguity and Freeness in Matrix Semigroups
over Bounded Languages

Tatiana Baginová Jajcayová: The Word Problem for HNN-Extensions of Free Inverse Semigroups

Henrik Björklund, Frank Drewes, Petter Ericson: Between a Rock and a Hard Place - Uniform
Parsing for Hyperedge Replacement DAG Grammars

13:05 - 14:35 Lunch

14:35 - 16:05 Giovanni Pighizzini: Restricted Turing Machines and Language Recognition (I)
- Invited Tutorial

16:05 - 16:20 Break

16:20 - 17:10

Sanguthevar Rajasekaran, Marius Nicolae: An Error Correcting Parser for Context-Free
Grammars that Takes Less than Cubic Time

Nathalie Bertrand, Serge Haddad, Engel Lefaucheux: Accurate Approximate Diagnosability of
Stochastic Systems


Friday, March 18


09:00 - 10:30 Giovanni Pighizzini: Restricted Turing Machines and Language Recognition
(II) - Invited Tutorial

10:30 - 10:45 Break

10:45 - 11:35

Isabela Dramnesc, Tudor Jebelean, Sorin Stratulat: Proof-Based Synthesis of Sorting
Algorithms for Trees

Holger Bock Axelsen, Markus Holzer, Martin Kutrib, Andreas Malcher: Reversible Shrinking
Two-pushdown Automata

11:35 - 12:05 Coffee Break

12:05 - 12:55

Alberto Dennunzio, Enrico Formenti, Luca Manzoni, Antonio E. Porreca: Reachability in
Resource-Bounded Reaction Systems

Hans-Jörg Kreowski, Sabine Kuske, Aaron Lye: Canonical Multi-target Toffoli Circuits

12:55 - 13:10 Closing

9th International Conference on Missionary Linguistics, Ateneo de Manila University, Philippines, 15-18 March 2016

IX Congreso Internacional de Lingüística Misionera / The 9th International Conference on Missionary Linguistics
Del 15 al 18 de marzo de 2016 / March 15 to 18, 2016
Universidad Ateneo de Manila, Filipinas / Ateneo de Manila University, Philippines

The grammars of the vernacular languages of Europe, as well as those that came out in other continents during the pre-modern period as a result of missionary activities, were influenced to a large extent by the idea of grammar propounded in the Trivium, particularly its sections on the letter, the syllable, the word and the phrase. Research in the last decades, however, has shown that these missionary grammars also contained references to linguistic phenomena that were “beyond” the traditional and established paradigms employed in the analysis of language during that time. In other words, while materials classified under the terms arte and diccionario generally encompassed well-known themes in the study of European languages and were based on Western conceptions of speech, the missionaries soon realized that the prevailing models were insufficient in understanding, describing and teaching non-European languages, and novel approaches were devised to account for these differences. These approaches will be at the heart of the IX International Conference on Missionary Linguistics.

From the 15th to the 18th of March 2016, the historic Ateneo de Manila University in the Philippines will host the IX International Conference on Missionary Linguistics, which will delve into the contributions of missionary linguistics in fields of pragmatics and rhetoric. Previous conferences held in Oslo, São Paulo, Macao-Hong Kong, Valladolid (Spain), Mérida (Mexico), Tokyo, Bremen and Lima have focused on phonology, morphology, syntax, lexicography and translation. The IX International Conference will examine the observations made by the missionaries on the communicative nuances of languages and their specific usage in particular contexts. In particular, the Conference seeks to explore the contributions of missionary linguists in relation to the discipline that at present would have been called pragmatics. Some possible topics include:
•Language and its usage
•(Im)politeness
•Constituent orders (topicalization, focalization)
•Discourse markers
•Relationship between interlocutors
•Speech acts
•Evidentiality vs epistemicity
•Rhetoric (Rhetorical devices, metaphors, etc.)
•Extra-grammatical features of missionary grammars (references to culture, society, anthropology, etc.)
•Typology and functions of examples
•Translational issues linked to pragmatics.

http://www.admu.edu.ph/ls/soh/modernlanguages/linguistica-misionera

Workshop Dealing with Bad Data in Linguistic Theory, Meertens Instituut Amsterdam, the Netherlands, 17-18 March 2016

Workshop Dealing with Bad Data in Linguistic Theory

Meertens Instituut
Amsterdam, the Netherlands
March 17 & 18, 2016
Conference website: http://www.meertens.knaw.nl/baddata/

In recent years, linguistic theory has significantly expanded its empirical scope. If it has indeed ever been true that theories were built exclusively on the researcher’s own armchair judgments, such is definitely no longer the case. More and more, researchers have turned their attention to databases and corpora of all kinds, to experimental results, and to many other types of data sources. This development went hand in hand with an expansion of the scope of the theories, and collaborations with e.g. historical linguistics, dialectologists, and psycholinguists.
We believe that this is a positive development; but we also believe that some issues have not been sufficiently discussed. In this workshop we aim to tackle the issue of how to deal with ‘bad data’: many data that we have to deal with has not been collected with exactly the questions in mind that we want to ask. E.g., we have to use the results of a dialect survey of a few decades ago as the money is lacking to set up a new survey; or certain data are simply lacking for a particular historical period.

Please register before March 1 on the conference website ( http://www.meertens.knaw.nl/baddata/ ). The registration fee (€ 25,--) should be paid on the first day of the workshop (coffee, tea and lunch on both days included). Please note that there is only a limited number of places available.

Invited speakers:
Carson Schütze (University of California, Los Angeles)
Cecilia Poletto (Goethe Universität Frankfurt am Main)
Charles Yang (University of Pennsylvania)
Christina Tortora (The City University of New York)
Jeroen van Craenenbroeck (KU Leuven)
Joel Wallenberg (Newcastle University)
Keren Rice (University of Toronto)
Paul de Lacy (Rutgers University)
Paul Kiparsky (Stanford University)
Paula Fikkert (Radboud Universiteit Nijmegen)

Program:

Thursday March 17, 2016

9:00 – 9:55Paul Kiparsky (Stanford University)
To be announced
9:55 – 10:50Paul de Lacy (Rutgers University)
The evidentiary enterprise

10:50 – 11:20Break

11:20 – 11:55Erik Tjong Kim Sang (Meertens Instituut)
Dealing with Bad Data Problems of the SAND
11:55 – 12:50Jeroen van Craenenbroeck (KU Leuven)
Handle your verb clusters with care

12:50 -14:00Lunch

14:00 – 14:55Joel Wallenberg (Newcastle University)
On Very Slow Change: The decline of relative clause extraposition
14:55 – 15:30Henri Kauhanen (University of Manchester) & George Walkden (University of Manchester)
Signal or noise? Biases, interactions and the Constant Rate Effect

15:30 – 15:55Break

15:55 – 16:30Grant Goodall (University of California, San Diego)
When data collide: A case study of traditional judgments vs. formal experiments in sentence acceptability
16:30 – 17:05Norbert Corver (Universiteit Utrecht), Marjo van Koppen (Universiteit Utrecht) & Jolien Scholten (Universiteit Utrecht)
Are(n’t) my data compatible with those? Some methodological issues in the micro-comparative study of pronominals and demonstratives
17:05 – 18:00Cecilia Poletto (Goethe Universität Frankfurt am Main)
Are big data always bad data? How to make your best with incomplete data

Friday March 18, 2016

9:00 – 9:55Keren Rice (University of Toronto)
Bad data, incomplete data, and inappropriate data: A view from fieldwork
9:55- 10:50Carson Schutze (University of California, Los Angeles)
Crowdsourcing is not a Panacea for Judgment Collection

10:50 – 11:20Break

11:20 – 11:55Isaac Gould (The University of Kansas)
When Judgments are Insufficient: An Evaluation Metric for Syntactic Theory
11:55-12:50Paula Fikkert (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dealing with Bad Data in Language Acquisition

12:50-14:00Lunch

14:00 – 14:55Christina Tortora (The City University of New York)
To be announced
14:55-15:30Yang Li (University of Cambridge)
Evidence in incomplete neutralisation: tonal data and Bayesian inference

15:30-15:55Break

15:55-16:30João Veríssimo (Universität Potsdam), Vera Heyer (Universität Potsdam), Clare Patterson (Universität Potsdam) & Gunnar Jacob (Universität Potsdam)
Dealing with noise across participants, items, and experiments: The case of non-native morphological processing
16:30 – 17:05Hélène Giraudo (Université de Toulouse & CNRS) & Serena Dal Maso (Università degli Studi di Verona)
Bad data in psycholinguistic research on morphological processing
17:05 – 18:00Charles Yang (University of Pennsylvania)
When Big Data is Bad (and Why Small Data is Enough)

Buchanan Masterclass (Esperanto), University of Liverpool, UK, March 18 2016

The Buchanan Masterclass is a series of high-level seminars aimed at both Esperanto and non-Esperanto speakers. University students and members of the general public who have an interest in learning the basics of Esperanto, or in finding out more about Esperanto literature and culture, are especially welcome.

Programme: three study strands will run in parallel. The programme allows participants the flexibility to mix and match sessions and choose according to preference and interest.
Esperanto literature: this is aimed principally at speakers of English; no knowledge of Esperanto is required. The sessions will be conducted in English, and all materials provided. Dr Paul Gubbins will lead discussions based on translated texts of prose, drama and poetry written originally in Esperanto. Writings include translations by the language’s creator, Ludoviko Lazaro Zamenhof, and works by leading Esperanto writers; a rich source of information on culture, social history, language and literature.
Professor Wim Jansen will lead four sessions on ticklish aspects of Esperanto grammar. These sessions will be in English, and are meant to be complementary to what is achieved in an elementary beginner’s course. The topics to be discussed are thematically arranged around a number of literary texts to show how the grammar works in practice. They cover the definition of words and word components, derivation and compounding from a functionalist point of view, and the question of why Esperanto’s proclaimed ease of learning seems to be restricted to the ease of speaking, but is never investigated by testing the ease of hearing (understanding, interpreting). A basic knowledge of Esperanto is required.
Learning Esperanto: for beginners and post-beginners. Sessions will be taught by Anna Löwenstein, a member of the Academy of Esperanto, and an author of two historical novels. The course will be tailored to the needs of the participants, and is suitable both for absolute beginners, and for those who have learnt some Esperanto but have little experience in speaking the language. Participants will study the basics of Esperanto. The course is designed to accompany the book Esperanto by Direct Method, and will be largely conversational, accompanied by illustrative presentations. Formal grammar will also be covered.
Esperanto culture: for experienced speakers of Esperanto. Professor Duncan Charters and Professor Renato Corsetti will each lead four study sessions exploring Esperanto life and culture.
Prof Duncan Charters (in Esperanto)
•La traduko de Donki?oto kaj la “hispana skolo” de originalaj verkistoj en Esperanto
•La evoluo de la instruado de Esperanto
•Nova aliro al Esperanta gramatiko la? pedagogie aplikata lingvistiko
•La instruado de kulturo: kio plej gravas por Esperanto?
Prof Renato Corsetti (in Esperanto)
•?u vere ekzistas kulturo de Esperanto kaj esperantistoj?
?Kion komunan havas ?ina esperantisto kaj itala esperantisto?
•?u eblas paroli Esperanton kiel Esperanto-denaskulo?
?Malsamecoj inter lernantoj de Esperanto kiel unua lingvo kaj kiel dua lingvo.
•?u eblas paroli Esperanton kiel ruso?
?Normo kaj malnormetoj en la Esperanto-parolado tra la mondo.
•Ni estas samideanoj, sed ni havas tute malsamajn ideojn.
?Pensofluoj en la Esperanto-movado

In addition, Professor Charters will present two early-evening lectures which will be of particular interest to students of Spanish and Catalan: “Issues in translation: Cervantes and Lorca in English and Esperanto” and “How Catalan Esperantists kept Catalan literature alive outside Spain in the post-Civil War period”.

All participants should formally register for the course using the university online shop link: espinfo.org/book-masterclass; at the same time, please pay the attendance fee (£20 non-students; £10 students). Please note that this fee is not repayable. The fee includes a sandwich lunch on Wednesday and Thursday, and refreshments (tea / coffee / biscuits) Wednesday, Thursday, and Friday.

Financial support: some financial support is available for (1) young people aged between 18 and 25 and
(2) university students: sufficient to pay travel costs, the attendance fee, and accommodation costs in a modest hotel or bed and breakfast. Please note that the number of support grants is limited – participants are strongly advised to make an early application.

1.If you are aged between 18 and 25 years old please apply to the Norwich Jubilee Esperanto Foundation (NoJEF) which is offering a number of special grants for this event (nojef.org/grants/travel-grants). There are twenty awards available, 10 in each category
•if you live in the the UK: maximum £100
•if you live elsewhere in Europe: maximum £200
Please note that you do not have to be a student in a university in order to receive an award from NoJEF, but you must be between 18 and 25 years of age when you apply.
How to proceed: write to Tim Owen (tim.owen(removeme)esperanto.org.uk) and ask for details.

2.University students please apply to the John Buchanan fund. This is regulated by the University of Liverpool. 12 awards are available, 4 for students studying in a British university, 8 for students at universities elsewhere in Europe (not British universities). Write to: Angela.Tellier(removeme)liverpool.ac.uk
•students in British universities are eligible for a maximum award of £100
•university students studying elsewhere in Europe (not at a British university) are eligible for a maximum award of £200
Please note that you must be a university student to be eligible to apply to the John Buchanan fund If you are aged between 18 and 25 please apply to NoJEF (1) in the first instance


How to proceed: write to Angela Tellier (Angela.Tellier(removeme)liverpool.ac.uk). Please include the name and address of the university where you are studying, and the name and contact details of a supervisor / tutor who is able / ready to confirm your level of Esperanto / your interest in Esperanto.

En 1930 Dr John Buchanan bequeathed £4,000 to the University of Liverpool to set up a lectureship for the teaching and promotion of Esperanto. In 2014, the University in partnership with EAB, continued the 85-year tradition and organised the first 3-day masterclass at the Foresight Centre, one of the University’s prestigious conference centres. A university-level book on Esperanto is in preparation, based on material from the 2014 and 2016 masterclasses.

Further information: http://www.espinfo.org/masterclass-liverpool

7th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, Konya, Turkey, April 3-9, 2016

CICLing 2016 - ACLing 2016 - IWTCLS 2016

17th International Conference on
Intelligent Text Processing and Computational Linguistics

Joint: 2nd Intern. Conference on Arabic Computational Linguistics

Joint: 1st Intern. Workshop on Turkish Computational Linguistics

Konya, Turkey - April 3-9, 2016

Springer LNCS, journals; IEEE CPS

Deadline: Abstract February 8; then full text February 15

Monetary prizes for best papers

http://www.CICLing.org/2016

TOPICS:
All topics related to computational linguistics,
natural language processing, human language technologies,
information retrieval, opinion mining, sentiment analysis, etc.
For collocated events: focused on Arabic or Turkish.

PUBLICATION:
Springer LNCS - Lecture Notes in Computer Science;
special issues of journals

KEYNOTE SPEAKERS:
Pascale Fung, Tomas Mikolov, Simone Teufel, Piek Vossen

CULTURAL PROGRAM:
Three days of cultural activities:
Cappadocia "fairy chimneys", underground city, Konya, Tinaztepe cave,
Lystra Ancient City, the underground city of Kaymakli, and much more;
pre- and post-conf tours (for separate fee)

AWARDS:
1000 euro award fund sponsored by Springer:
Best paper, best student paper,
best presentation, best poster, best software

SUBMISSION DEADLINES:
Feb 8: Registration of tentative abstract / title
(why not register your tentative abstract right now?),
Feb 15: Full text of the registered papers
(contact us for late submissions)

COLLOCATED EVENT:
ACLing 2016, Arabic CL. Publication: IEEE CPS,
Joint submission with CICLing: same deadline

COLLOCATED EVENT:
IWTCLS 2016, Turkish CL. Publication: IEEE CPS.
Joint submission with CICLing: same deadline;
Submission to IWTCLS only: February 21

Want to organize a future CICLing event? Contact us!

See complete CFP and contact on http://www.CICLing.org/2016

Please pass this CFP to relevant colleagues.

1st Conference on Artificial Intelligence and Theorem Proving (AITP 2016), Obergurgl, Austria, April 3-6 2016

CALL FOR CONTRIBUTIONS

1st Conference on Artificial Intelligence and Theorem Proving,
AITP 2016
April 3-6, 2016, Obergurgl, Austria

http://aitp-conference.org

Deadline: December 12, 2015
https://easychair.org/conferences/?conf=aitp2016

Background

Large-scale semantic processing and strong computer assistance of mathematics and science is our inevitable future. New combinations of AI and reasoning methods and tools deployed over large mathematical and scientific corpora will be instrumental to this task. The AITP conference is the forum for discussing how to get there as soon as possible, and the force driving the progress towards that.


Topics

- AI and big-data methods in theorem proving and mathematics.
- Collaboration between automated and interactive theorem proving.
- Common-sense reasoning and reasoning in science.
- Alignment and joint processing of formal, semi-formal, and informal
libraries.
- Methods for large-scale computer understanding of mathematics and
science.
- Combinations of linguistic/learning-based and semantic/reasoning methods.


Sessions and Speakers

There will be three focused sessions on AI for ATP, ITP and mathematics, a
(tutorial) session on modern AI and big-data methods, and several sessions with contributed talks. The focused sessions will be based on invited talks and discussion oriented.

- AI and large-theory ATP/ITP.
Confirmed speakers: Thomas C. Hales
- AI and internal guidance of ATP.
Confirmed speakers: Robert Veroff, Stephan Schulz
- AI and automated understanding of informal and semi-formal mathematics.
Confirmed speakers: Noriko Arai, Deyan Ginev, Takuya Matsuzaki,
Jiri Vyskocil
- Modern AI and big-data methods (tutorials/connections to ATP/ITP/math).
Confirmed speakers: Sean Holden, Christian Szegedy


Contributed talks

We solicit contributed talks. Selection of those will be based on extended abstracts/short papers of 2 pages formatted with easychair.cls.
Submission is via EasyChair ( https://easychair.org/conferences/?conf=aitp2016 )
by 12 December 2015. The authors will be notified of acceptance/rejection by 23 December 2015.

Camera-ready versions of the accepted contributions, due by 1 February 2016, will be published in an informal book of abstracts for distribution at the conference.


Post-proceedings

We will publish post-proceedings in an open-access series of conference proceedings, such as LIPIcs, JMLR, or EPiC. Submission to that volume will be open for everyone. Tentative submission deadline:
May 2016.


Programme committee

Marcos Cramer (Universiy of Luxembourg)
Thomas C. Hales (co-chair) (University of Pittsburgh)
Tom Heskes (Radboud University Nijmegen)
Sean Holden (University of Cambridge)
Cezary Kaliszyk (co-chair) (University of Innsbruck)
Ramana Kumar (University of Cambridge)
John Lafferty (University of Chicago)
Lawrence Paulson (University of Cambridge)
Stephan Schulz (co-chair) (DHBW Stuttgart)
Geoff Sutcliffe (University of Miami)
Josef Urban (co-chair) (Czech Technical University in Prague)


Location and Price

The conference will take place from April 3 to April 6 in the stunning scenery of the Tyrolean Alps in the Obergurgl Conference Center
( http://www.uz-obergurgl.at/ ) of the University of Innsbruck. Obergurgl is a picturesque village located at an altitude of 2000m, a 1-hour drive from Innsbruck. It offers a variety of winter-sport activities such as skiing, snowshoeing and hiking at this time of the year. The total price for accommodation, food and registration for the four days will be around
500 EUR.

Organizers

Cezary Kaliszyk and Josef Urban

EMLAR XII, Utrecht University, April 19-21, 2016

Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) XII
Lectures and hands-on sessions on methodological aspects of language acquisition research

We are happy to announce the twelfth edition of EMLAR, taking place in Utrecht, the Netherlands, from April 19th to April 21st 2016 (Tuesday to Thursday).

The workshop aims at training advanced MA and PhD students working on first and second language acquisition in experimental research. Experts in various domains of language acquisition research are giving various lectures and practices.

The full program of EMLAR XII and details about registration are available at: http://emlar.wp.hum.uu.nl/

Registration deadline: March 15th 2016!

For further questions, contact us at: emlar2016(removeme)uu.nl

Keynote speaker:
•Laura Bosch (Univerity of Barcelona)

Invited speakers:
•Ellen Gerrits (Utrecht University)
•Marie Christine Franken (Erasmus MC)
•Manuela Pinto & Shalom Zuckerman (Utrecht University)
•Jaenette Schaeffer (University of Amsterdam)
•Emmanuel Keuleers (Ghent University)
•Flavia Adani & Tom Fritzsche (University of Potsdam)
•Cécile de Cat (University of Leeds)
•Frans Adriaans (Utrecht University)

Tutorials:
•Articulography (Hayo Terband)
•Behavioral Methods in Infant Research (Maartje de Klerk)
•CHILDES (Jacqueline van Kampen)
•Computational Models (Christina Bergmann & Ingeborg Roete)
•ERP (Titia van Zuijen & Karin Wanrooij)
•Ethical Decisions in Psycholinguistics (Maartje de Klerk)
•Eye Tracking: Reading (Iris Mulders)
•Eye Tracking: Visual World Paradigm (Tom Fritzsche & Flavia Adani)
•LENA & Analysis of Spontaneous Speech (Heleen van den Berg)
•Lexical Databases (Emmanuel Keuleers)
•LimeSurvey (Martijn van der Klis)
•Multilevel Analysis (Huub van den Bergh)
•PRAAT (Willemijn Heeren)
•SPSS (Roeland van Hout)
•Statistics with R (Hugo Quené & Hans Rutger Bosker)
•New Statistics (Christina Bergmann)

Symposium 'Spoken Language in the Mines: Euregion and beyond', Maastricht University, Maastricht, 25-26 April 2016

Symposium
Spoken Language in the Mines: Euregion and beyond

25 & 26 April 2016, Maastricht University, Maastricht


Organizers: Leonie Cornips (Meertens Instituut & Maastricht University) & Pieter Muysken (Radboud University)

Location: Grote Gracht 90-92, Spiegelzaal and Attic
Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht University, The Netherlands

The colloquium has the aim to study the social practices and structural features of mining languages in a comparative perspective. Mining languages have a unique social ecology. Factors involved are rapid expansion and migration, the multi-ethnic composition of the workforce, binding to a locality, gender and male bonding, concerns for danger and safety, special technology, job specialization, and life underground as distinct from above ground. Generally, the language underground is not that of the owners of the mines but a lingua franca spoken by a chunk of the workforce. Also, there is always special vocabulary and new words being formed.
Existing work on the socio-cultural effects of globalization has typically focused on the huge contemporary metropolises with their explosive and conspicuous diversities (Wang, Cornips et al. 2014; 26). The mining areas go hand-in-hand with a huge diversity in linguistic resources but, nevertheless, are located in peripheral non-metropolitan areas, and often in border regions such as the Dutch, Belgian and German and borderland. These peripheral areas have remained understudied.
The focus will be on three continents: Europe (the former Oostelijke Mijnstreek, Belgian Limburg and the Ruhr area), Africa and South America. The afternoon of the second day will target in Dutch a broad audience of local laypeople who relate in one way or another to the Belgian, German and Dutch Limburgian coalmines. (De middag van de tweede dag is bedoeld voor een breed publiek en de lezingen zullen in het Nederlands gehouden worden).


This colloquium would not have been possible without the financial contributions of:

* Chair Languageculture in Limburg (UM)
* Research Stimulation and Valorisation Fund, FASoS, UM
* Arts, Media and Culture, FASoS UM: http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FASoS/Theme/ArtsMediaAndCulture1.htm
* Institute for Transnational & Euregional Crosss Border Cooperation & Mobility (ITEM/UM): http://www.maastrichtuniversity.nl/web/show/id=7584310/langid=42
* Raod veur ‚t Limburgs: http://www.hklimburg.nl/organisaties/raod-veur-lt-limburgs.html
* Meertens Institute (KNAW)


Schedule

Monday, April 25th, 2016

TimeSpeakerTitle

10.15-10.30Arrival with coffee and thee

10.30-10.45Leonie Cornips & Pieter MuyskenOpening

Africa
10.45-11.30Rajend MesthrieFanagalo and the mines of
Johannesburg
11.30-12.15Vincent de RooijShaba Swahili and the mines of the
Democratic Republic of Congo
12.15-13.45Break/Lunch

South America
13.45-14.30Pieter MuyskenThe mining languages of Potosí,
Bolivia

14.30-15.15Laura ÁlvarezLíngua Geral de Mina

15.15-15.30Coffee break


15.30-16.15

16.15-17.00
Marjo de Tije

Peter Auer and audienceCommentaries
Tuesday, April 26th, 2016


TimeSpeakerTitle

Europe, focus on Limburg and surrounding mining areas

09.00-09.15Arrival with coffee and thee

09.15-10.00Peter Auer, Leonie Cornips & Nantke PechtSocial conditions and structural properties
of the mining languages of the circum-Limburg

10.00-10.45Evelyn ZieglerSociolinguistic properties of the mining
languages in the Ruhrgebiet
10.45-11.00Coffee break

11.00-11.45Ton van de Wijngaard & Roeland van HoutDictionary of Limburgian Dialects and mining vocabulary of the circum-Limburg region

11.45-12.15Discussion

12.15-13.15Lunch break13.15-14.00Publieksgedeelte


Jan Kohlbacherin het Nederlands


Cité-Duits: hoe klinkt het en hoe is het ontstaan?

14.00-14.45Ad Knotterlezing

14.45-15.00Coffee break

15.00-15.45Wiel KustersVoorlezen uit eigen werk

15.45-Drinks/Borrel

ISLE/ACLC Summer School

For further information, please see: http://www.isle-linguistics.org/summer_schools/summer_school_2016/

AlCoB 2016 ,Trujillo, Spain, June 21-23, 2016

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALGORITHMS FOR COMPUTATIONAL BIOLOGY

AlCoB 2016

Trujillo, Spain

June 21-23, 2016

Organized by:

Computer Architecture and Logic Design Group (ARCO)
University of Extremadura

Extremadura Centre for Advanced Technologies (CETA-Ciemat)

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/alcob2016/
************************************************************************************

AIMS:

AlCoB aims at promoting and displaying excellent research using string and graph algorithms and combinatorial optimization to deal with problems in biological sequence analysis, genome rearrangement, evolutionary trees, and structure prediction.

Previous events were held in Tarragona (2014) and Mexico City (2015).

The conference will address several of the current challenges in computational biology by investigating algorithms aimed at:

1) assembling sequence reads into a complete genome,
2) identifying gene structures in the genome,
3) recognizing regulatory motifs,
4) aligning nucleotides and comparing genomes,
5) reconstructing regulatory networks of genes, and
6) inferring the evolutionary phylogeny of species.

Particular focus will be put on methodology and significant room will be reserved to young scholars at the beginning of their career.

VENUE:

AlCoB 2016 will take place in Trujillo, homeland of the so-called “conquistadores” who arrived in Peru in the XVI century. The venue will be the Extremadura Centre for Advanced Technologies.

SCOPE:

Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limited to:

Exact sequence analysis
Approximate sequence analysis
Pairwise sequence alignment
Multiple sequence alignment
Sequence assembly
Genome rearrangement
Regulatory motif finding
Phylogeny reconstruction
Phylogeny comparison
Structure prediction
Compressive genomics
Proteomics: molecular pathways, interaction networks
Transcriptomics: splicing variants, isoform inference and quantification, differential analysis
Next-generation sequencing: population genomics, metagenomics, metatranscriptomics
Microbiome analysis
Systems biology

STRUCTURE:

AlCoB 2016 will consist of:

invited lectures
invited tutorials
peer-reviewed contributions

INVITED SPEAKERS (to be completed):

S. Cenk Sahinalp (SimonFraserUniversity), Big Data Algorithmics for Cancer Genomics

David Sankoff (University of Ottawa), The Evolution of Gene Order in the Flowering Plants

PROGRAMME COMMITTEE:

Can Alkan (Bilkent University, Ankara, Turkey)
Timothy L. Bailey (University of Queensland, Brisbane, Australia)
Vladimir Bajic (King Abdullah University of Science and Technology, Thuwal, Saudi Arabia)
Geoff Barton (University of Dundee, UK)
Inanc Birol (University of British Columbia, Vancouver, Canada)
Jacek B?a?ewicz (Pozna?University of Technology, Poland)
Alan P. Boyle (University of Michigan, Ann Arbor, USA)
Vladimir Brusic (NazarbayevUniversity, Astana, Kazakhstan)
Liming Cai (University of Georgia, Athens, USA)
Rita Casadio (University of Bologna, Italy)
Ken Chen (University of Texas MD AndersonCancerCenter, Houston, USA)
Jason Ernst (University of California, Los Angeles, USA)
Laurent Gautier (Novartis Institutes for BioMedical Research, Cambridge, USA)
Manolo Gouy (ClaudeBernardUniversity Lyon 1, France)
Michael Gribskov (PurdueUniversity, West Lafayette, USA)
Iman Hajirasouliha (Stanford University, USA)
John Hancock (Genome Analysis Centre, Norwich, UK)
Artemis Hatzigeorgiou (University of Thessaly, Volos, Greece)
Fereydoun Hormozdiari (University of California, Davis, USA)
Kazutaka Katoh (Osaka University, Japan)
Evangelos Kranakis (Carleton University, Ottawa, Canada)
Lukasz Kurgan (University of Alberta, Edmonton, Canada)
Bill Majoros (DukeUniversity, Durham, USA)
Lennart Martens (Ghent University, Belgium)
Maria-Jesus Martin (European Bioinformatics Institute, Hinxton, UK)
Carlos Martín-Vide (Rovira i VirgiliUniversity, Tarragona, Spain, chair)
Folker Meyer (Argonne National Laboratory, USA)
Kenta Nakai (University of Tokyo, Japan)
Matteo Pellegrini (University of California, Los Angeles, USA)
Mihaela Pertea (JohnsHopkinsUniversity, Baltimore, USA)
Ben Raphael (BrownUniversity, Providence, USA)
Paolo Ribeca (Pirbright Institute, Woking, UK)
Denis Shields (UniversityCollegeDublin, Ireland)
Fredj Tekaia (Pasteur Institute, Paris, France)
Alessandro Verri (University of Genova, Italy)
Fuli Yu (BaylorCollege of Medicine, Houston, USA)
Daniel Zerbino (European Bioinformatics Institute, Hinxton, UK)
Kaizhong Zhang (University of WesternOntario, London, Canada)
Weixiong Zhang (WashingtonUniversity in St. Louis, USA)
Zhongming Zhao (VanderbiltUniversity, Nashville, USA)
Yaoqi Zhou (GriffithUniversity, Brisbane, Australia)

ORGANIZING COMMITTEE:

María Botón-Fernández (Trujillo, co-chair)
Carlos Martín-Vide (Tarragona, co-chair)
Miguel A. Vega-Rodríguez (Cáceres, co-chair)
Florentina Lilica Voicu (Tarragona)

LOCAL COMMITTEE:

Leslye Alarcón (Cáceres)
María Botón-Fernández (Trujillo, co-chair)
José M. Granado-Criado (Cáceres)
Sergio Santander-Jiménez (Cáceres)
Miguel A. Vega-Rodríguez (Cáceres, co-chair)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit non-anonymized papers in English presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spaced pages (including eventual appendices, references, proofs, etc.) and should be prepared according to the standard format for Springer Verlag's LNCS series (see http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0 ).

Submissions have to be uploaded to:

https://www.easychair.org/conferences/?conf=alcob2016

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS/LNBI series will be available by the time of the conference.

A special issue of the journal IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics (TCBB, 2014 JCR impact factor: 1.438, quartile Q1) will be later published containing peer-reviewed substantially extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The period for registration is open from October 30, 2015 to June 21, 2016. The registration form can be found at:

http://grammars.grlmc.com/alcob2016/Registration.php

DEADLINES:

Paper submission: January 26, 2016 (23:59 CET)
Notification of paper acceptance or rejection: March 1, 2016
Final version of the paper for the LNCS/LNBI proceedings: March 15, 2016
Early registration: March 15, 2016
Late registration: June 7, 2016
Submission to the journal special issue: September 23, 2016

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

florentinalilica.voicu (at) urv.cat

POSTAL ADDRESS:

AlCoB 2016
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

Phone: +34 977 559 543
Fax: +34 977 558 386

ACKNOWLEDGEMENTS:

Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA-CIEMAT)
Universidad de Extremadura
Universitat Rovira i Virgili

Summer School ISOLDE (Infant Studies On Language Development in Europe), Universität Potsdam, Germany, 27-30 June 2016

Summer School ISOLDE (Infant Studies On Language Development in Europe)

Host Institution: Universität Potsdam
Website: http://www.uni-potsdam.de/isolde
Dates: 27 – 30 June 2016
Location: Potsdam, Germany
Focus: This summer school is specifically organized to bring together Pre- and
Post-docs working on infant language acquisition in Europe.
Minimum
Education Level: BA
Description: The school is intended for MA and PhD students as well as post-doc
researchers. Five courses will be taught by experts in the field of infant
language acquisition. In addition to the courses, there will be a talk and social
activities as an opportunity to exchange ideas and share experiences.

Courses: Nicole Altvater-Mackensen (MPI Leipzig)
Methods in Infant Language Research
Alejandrina Cristia (CNRS Paris)
New scientific practices: The case of individual variation in infancy
Judit Gervain (Université René Descartes, Paris)
Infant language and speech perception at birth: Theoretical Issues and
Newborn Method
Paula Fikkert (Radboud Universiteit, Nijmegen)
Title t.b.a.
Susanne Fuchs (ZAS Berlin) & Pia Knoeferle (Humboldt-Universität Berlin)
Ethics in psycholinguistic research with children: Writing applications & best
practice
Ken Pugh (Haskins Laboratories, New Haven)
Neuroimaging studies of early language development, reading and reading
disability: An update on recent findings [Talk]

Tuition: None!
Application
Deadline: 31 March 2016
Apply online: http://www.uni-potsdam.de/isolde/application
Email: isolde2016(removeme)uni-potsdam.de

Update: Amsterdam Summer Course 2016: Doing Research with Discourse Analysis, VU Amsterdam, July 2-16, 2016

Doing Research with Discourse Analysis: A discourse perspective on making sense of social change

AMSS 2016, Vrije Universiteit Amsterdam, 2-16 July 2016
For the second year the VU Amsterdam Summer School offers a 2-week intensive course in discourse analysis for students in the social sciences, history, health, education, law, politics and any other field connected with social practice. The course provides a colourful pallet of approaches and domains to energise your academic skills by ‘doing research with discourse analysis’. Please feel free to distribute widely.
Through various cases of transdisciplinary research design you learn to reason why and how you can incorporate discourse analysis in your own field of study. The course provides a framework to make sense of social phenomena on the principle that language not only reflects society and change but also drives it. The focus is on analysing language use and other forms of communication to generate evidence of social phenomena, such as racism, politics, power, social movements, forensics, health care, teaching, peace, war, (in)equality. We offer an inspiring program with expert lecturers from the VU Communication and Information Sciences and Organisation Discourse departments, and guests from Fribourg University, Lancaster University, and the University of East Anglia. Classes will be highly interactive. We all learn from each other!

Theory and Methods: The art of Transdisciplinary Research Design; context and data selection; text analysis; ethnography and conversation analysis; framing, metaphor, humour; cognitive- and historical discourse analysis; soundscape analysis; computational- and corpus-assisted discourse analysis.
Excursion: The International Criminal Court in The Hague is a prime setting to observe the relationship between international law, human rights and cultural diversity that is reflected in this court's discourse and its far-reaching global impact. Plus: lunch on the beach.

Course information
Course level: Master/PhD; ECTS: 4
Coordinating lecturer: Bertie Kaal (VU Amsterdam, Language and Communication)
Opening Lecture: Prof. Alison Sealey (Lancaster University)
VU Amsterdam: Luuk Lagerwerf, Joyce Lamerichs, Anna Kaal and Sebastiaan Donszelmann, Ida Sabelis, Fleur van der Houwen
Utrecht University: Tessa van Charldorp
University of East Anglia: Prof. Andreas Musolff
University of Fribourg: Steve Oswald
INCAS3: Edda Bild and Matt Coler

Doing Research with Discourse Analysis: A discourse perspective on making sense of social change
Videos and full information on fees, discounts, scholarships, and other perks http://www.amsterdamsummerschool.nl
Contact: amsterdamsummerschool(removeme)vu.nl

Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting_CIDSM11, Vienna, July 4-6 2016

Dear Colleagues,
(per la versione in italiano, si veda sotto)

We are happy to announce that the 11th Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting will take place at the Department of Romance Studies of the University of Vienna on 04–06 July 2016. The meeting aims to bring together dialectologists working on any aspect of the syntax and/or morphology of the dialects of Italy (including non-Romance varieties) and encourages all approaches – whether synchronic or diachronic, descriptive or theoretical (all frameworks) – to the regional languages and dialects spoken throughout Italy. This year CIDSM will feature a thematic session on the High German dialects spoken in Italy.

The invited speakers of CIDSM11 are:
– Patrizia Cordin, Università di Trento
– Hans Goebl, Universität Salzburg
– Rosanna Sornicola, Università di Napoli Federico II and for the thematic session:
– Alessandra Tomaselli, Università di Verona


Call for Papers

Abstracts on any aspect of the syntax and/or morphology of the dialects of Italy (including non-Romance varieties) will be considered for presentation. There will also be a poster session. During the abstract submission procedure, please indicate (through the Abstract Classification drop-down menu), whether you prefer to submit your abstract for presentation or for the poster session only, or if you would rather like it to be considered for both. If your abstract is intended for the special thematic session, please select the relevant option.

Abstracts are invited for 20-minute talks (plus 10 for questions) or for posters. Submissions are limited to 1 individual and 1 joint abstract per author, or 2 joint abstracts per author. The abstract should include the title, but not the author’s name(s). Abstracts should be no longer than two pages in length (including examples and references), in 12-point font size.

The conference languages are English and Italian (English only for the thematic session).

Deadline
Abstracts must be submitted no later than 5 February 2016.
Speakers will be notified of the results of their abstract review by 6 March 2016.

Abstract submission
Authors are asked to submit their abstracts via EasyAbstracts< http://linguistlist.org/confservices/EasyAbs/customabssub.cfm?emeetingid=6102JA4458BE6258406050441>: http://linguistlist.org/easyabs/CIDSM2016

If you are unable to upload your abstract on EasyAbstracts, please send it as an email attachment to the conference organizers.

Further information will be provided in due course on the conference website: http://cidsm2016.univie.ac.at/en/home/


Organizing Committee:
Silvio Cruschina
Anna Kocher
Eva-Maria Remberger

Consultant for the thematic session:
Prof. Alexandra Lenz (Department of German Studies, University of Vienna)


CIDSM Steering Committee:
Roberta D’Alessandro (Universiteit Leiden) Adam Ledgeway (University of Cambridge)


*********************************

Care colleghe, cari colleghi,

Siamo lieti di annunciare che il Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting XI sarà ospitato dal Dipartimento di Romanistica dell’Università di Vienna dal 4 al 6 luglio 2016. L’obiettivo di questo convegno è di offrire una piattaforma di discussione e scambio tra i dialettologi che lavorano sulla sintassi e/o morfologia dei dialetti d’Italia (comprese le varietà non romanze) e di incoraggiare tutti gli approcci – sia sincronici che diacronici, sia descrittivi che teorici e formali – alle lingue regionali e ai dialetti d’Italia. Quest’anno il CIDSM includerà una sessione tematica sui dialetti alto-tedeschi parlati in Italia.

I relatori invitati del CIDSM11 sono:
– Patrizia Cordin, Università di Trento
– Hans Goebl, Universität Salzburg
– Rosanna Sornicola, Università di Napoli Federico II e per la sessione tematica:
– Alessandra Tomaselli, Università di VeronaPrima circolare

Si invitano proposte di relazioni, sotto forma di riassunto anonimo, su ogni aspetto della sintassi e/o delle morfologia dei dialetti d’Italia. È prevista anche una sessione dedicata ai poster. Durante la procedura per l’invio, sarà possibile specificare se si desidera presentare un riassunto per una relazione o per la sessione dei poster, o se invece si vuole essere considerati per entrambi. Sarà possibile anche indicare se il riassunto è indirizzato alla sessione tematica speciale.

Le presentazioni avranno una durata di 20 minuti (più 10 minuti per le domande). Ciascun autore può presentare al massimo due riassunti: uno come autore unico e l’altro in collaborazione, oppure due riassunti in collaborazione. Il riassunto deve includere il titolo, ma non il nome dell’autore/i nomi degli autori. I riassunti dovranno avere una lunghezza massima di due pagine, inclusi esempi e riferimenti bibliografici, con carattere 12.

Le lingue ufficiali del convegno sono inglese e italiano (solo l’inglese per la sessione tematica).

Scadenza
I riassunti dovranno essere inviati entro e non oltre il 5 febbraio 2016.
La decisione sulla selezione verrà notificata entro il 6 marzo 2016.

Invio dei riassunti
I riassunti vanno inviati in forma anonima attraverso EasyAbstracts.
http://linguistlist.org/easyabs/CIDSM2016

In caso di problemi con l’invio attraverso EasyAbstracts, potete inviare il riassunto agli organizzatori del convegno per email, come allegato.

Ulteriori informazioni saranno rese disponibili sul sito web del convegno:
http://cidsm2016.univie.ac.at/


Comitato organizzatore
Silvio Cruschina
Anna Kocher
Eva-Maria Remberger

Consulente per la sessione tematica:
Prof. Alexandra Lenz (Dipartimento di Germanistica, Università di Vienna)


Comitato direttivo del CIDSM
Roberta D’Alessandro (Universiteit Leiden) Adam Ledgeway (University of Cambridge)

NYI 2016- 14th annual session of the NY-St. Petersburg Institute of Linguistics, Cognition and Culture, St. Petersburg, July 11-29, 2016

For more information, please see: http://nyi.spb.ru/genInfo/

Lexicom 2016, Vienna, Austria, July 11-15 2016

Lexicom 2016 (Vienna, Austria)

Workshop in Lexicography, Corpus Linguistics and Lexical Computing
Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria, July 11th-15th 2016

Lexicom is a five-day intensive workshop created by the Lexicography MasterClass. Seminars on theoretical issues alternate with hands-on work using a range of corpus-analysis and other software tools. Working in small groups or individually, you will learn how to develop dictionaries and other lexical resources, from the creation and annotation of corpora to the planning, design and writing of lexical entries. This is the workshop's sixteenth year and we now have over 400 graduates, from all parts of the world: reviews of previous events can be found here.
It will be led by Michael Rundell, Miloš Jakubí?ek and Vojt?ch Ková?

In 2016, there will be two Lexicom workshops: one in Europe and one in the US. For details of both events, and registration, go to http://www.lexmasterclass.com/

Milos Jakubicek
CEO, Lexical Computing
Brighton, UK | Brno, CZ
http://www.lexicalcomputing.com
http://www.sketchengine.co.uk

International Academy for CA (IACA16), Groningen, The Netherlands, July 11-14 2016

With the support of ISCA (the International Society for Conversation Analysis), the Language and Social Interaction group of the University of Groningen will organize the first

International Academy for Conversation Analysis (IACA16)
July 11 – 14, 2016, in Groningen, The Netherlands

IACA16 will take place in between two ICCA-conferences (2014 and 2018) and will focus on the research process rather than on research output. The academy is meant for CA researchers in all career stages, including PhD students. It will offer members of the CA community an environment to learn from each other about analytical choices, modes of analytical reasoning, and the different technologies that may support CA research.

The programme comprises four 4-day workshops on the following topics:
(i) ‘Interaction Organization’: Geoffrey Raymond on sequence organization
(ii) ‘Actions and Activities’: Paul Drew & Merran Toerien on action formation
(iii) ‘Practices’: Lorenza Mondada on embodiment
(iv) ‘Contexts’: Jeffrey Robinson on medical interaction
and two plenary lectures:

John Heritageon the future of CA: questions to be asked and methods to be used

Elisabeth Couper-Kuhlenon Interactional Linguistics: its achievements and its future

Registration will open on October 1 and close on October 15, 2015.

Please visit the website for more information http://www.iaca16.nl

10th summer school in historical sociolinguistics, HiSoN, Leiden University, 31 July - 7 August 2016

The 10th summer school in historical sociolinguistics organized by the Historical Sociolinguistics Network (HiSoN) will take place at Leiden University, 31 July - 7 August 2016.

Our teachers in 2016 are:
Manuela Böhm (Kassel)
Frans Gregersen (Copenhagen)
Paul Kerswill (York)
Helen Kelly-Holmes (Limerick)
Maarten Kossmann (Leiden)
Ingrid Tieken-Boon van Ostade (Leiden)
José del Valle (New York)

For more information and registration, see http://hum.leiden.edu/lucl/hison-summer-school/ .

Gijsbert Rutten
Wim Vandenbussche

Metaphor Festival 2016, Amsterdam, 31 August – 3 September 2016

Metaphor Festival 2016
Amsterdam, 31 August – 3 September 2016

The Metaphor Lab Amsterdam is delighted to announce that the next Metaphor Festival will take place in Amsterdam from 31 August through 3 September 2016. The Metaphor Festival is an annual conference on the use of figurative language and other modes of figurative expression. It used to be arranged by the Department of English at Stockholm University. From 2006 through 2015, a series of ten successful conferences was held in Stockholm bringing together researchers from a broad range of academic disciplines, working within different theoretical and methodological paradigms in a creative, internationally oriented, and friendly atmosphere. The Stockholm organizers have now asked whether the Metaphor Lab Amsterdam can continue this tradition, and we are more than happy to do so.

The importance of figurative language and figurative semiotics is now generally recognized, and the Festival offers an opportunity to present and learn about research findings concerning figurative uses in different types of human communication, and their cognitive, cultural, narrative, poetic, rhetorical, social, textual or discourse functions. Contributions to the general session of the Festival can address the linguistic and/or literary character and use of tropes—metaphor, metonymy, simile, oxymoron, hyperbole, litotes, punning, and irony—or the character and use of rhyme schemes, various types of parallelism and other formal poetic constructions, as well as the nature of figurative signs and devices in multi-modal or non-verbal communication. Each talk is allotted 30 minutes, roughly 20 minutes for presentation and 10 minutes for discussion.

The combination of metaphor and Amsterdam in a festival has prompted the Metaphor Lab Amsterdam to celebrate this configuration in one new way: after two days of academic work on 1 and 2 September, Saturday 3 September will be different. It will feature metaphor slams (deliberate metaphor production; resistance to metaphor battle; debating by metaphor contest), outreach activities to the non-academic community (metaphor in the real worlds of health care, marketing, organization and management, politics and so on), and metaphor-related artistic performances (poetry readings, stand-up comedy, music). All of this is well matched with the so-called Amsterdam Time Out Market, from Friday evening 2 September through Sunday evening 4 September, with previews of the complete Time Out season 2016-2017 in a festival covering the entire city attracting tens of thousands of people.

Abstract guidelines: Abstracts should be 400 words maximum (without references), and written in English (please provide glosses or translations for examples in other languages). The abstract should have a title, but the author’s name, academic affiliation, and email address should be indicated on a separate sheet, where it should also be specified whether the abstract is intended as a basis for a general session talk or a poster presentation.

All abstracts should submitted by Easychair from 1 March. Deadline for submission is 31 March. Information about acceptances will be emailed by 15 April to all scholars submitting an abstract.

Registration, conference fees and accommodation will be announced later—please check our website at http://www.metaphorlab.org for updates and further information. We also have a Facebook page: Metaphor Festival Amsterdam 2016.

The European School of Linguistic Typology 2016, Porquerolles, France, September 4-17, 2016

The European School of Linguistic Typology 2016 is a two-week summer school organized by CNRS, the University of Cologne, and the University of Amsterdam. The School will be held on Porquerolles Island, off the French Mediterranean Coast from September 4 to 17, 2016. The School will offer high-level training in linguistic typology, its objectives, and methods to researchers, postdocs and students. Its aim is to integrate various theoretical approaches and methodological tools used in linguistic typology, in various domains, phonology, morphology and syntax, semantics, psycholinguistics, etc. The School will also be a platform to enhance collaboration. Thanks to generous funding from various parties the registration fee is moderate and includes a varied program of courses by renowned typologists, accomodation and all subsistence costs. Pre-registration for the school is now open. We invite you to visit http://typoling2016.sciencesconf.org/ for more information.

19th International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE, Brno, Czech Republic, 12-16 September 2016

*********************************************************
TSD 2016 - PRELIMINARY ANNOUNCEMENT
*********************************************************

Nineteenth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2016)
Brno, Czech Republic, 12-16 September 2016
http://www.tsdconference.org/

The conference is organized by the Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, and the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Pilsen. The conference is supported by International Speech Communication Association.

Venue: Brno, Czech Republic


TSD SERIES

TSD series evolved as a prime forum for interaction between researchers in both spoken and written language processing from all over the world.
Proceedings of TSD form a book published by Springer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) series.

The TSD 2016 conference will be accompanied by a one-day satellite workshop

Community-based Building of Language Resources, CBBLR

The main topic of the workshop is directed at building new language
resources, especially for languages with no or too little existing
language resources. The workshop is organized in cooperation with the
HaBiT CZ-NO project Consortium, submissions from other resource
development projects are more than welcomed. The workshop submissions
will undergo two separate review processes - the best papers which will
succeed in both review processes (by the TSD 2016 Conference PC and
CBBLR Workshop 2016 PC) will be published in the TSD 2016 Springer
Proceedings, all other accepted CBBLR workshop papers will be published
in a separate proceedings with ISBN. The CBBLR workshop will take
place on September 12 2016 in the conference venue.

The TSD 2016 conference will be directly followed by a meeting of the working groups and management committee of the

ISCH COST Action IS 1305
European Network of e-Lexicography (ENeL)
http://www.elexicography.eu/


TOPICS

Topics of the conference will include (but are not limited to):

Corpora and Language Resources (monolingual, multilingual,
text and spoken corpora, large web corpora, disambiguation,
specialized lexicons, dictionaries)

Speech Recognition (multilingual, continuous, emotional
speech, handicapped speaker, out-of-vocabulary words,
alternative way of feature extraction, new models for
acoustic and language modelling)

Tagging, Classification and Parsing of Text and Speech
(morphological and syntactic analysis, synthesis and
disambiguation, multilingual processing, sentiment analysis,
credibility analysis, automatic text labeling, summarization,
authorship attribution)

Speech and Spoken Language Generation (multilingual, high
fidelity speech synthesis, computer singing)

Semantic Processing of Text and Speech (information
extraction, information retrieval, data mining, semantic web,
knowledge representation, inference, ontologies, sense
disambiguation, plagiarism detection)

Integrating Applications of Text and Speech Processing
(machine translation, natural language understanding,
question-answering strategies, assistive technologies)

Automatic Dialogue Systems (self-learning, multilingual,
question-answering systems, dialogue strategies, prosody in
dialogues)

Multimodal Techniques and Modelling (video processing, facial
animation, visual speech synthesis, user modelling, emotions
and personality modelling)

Papers on processing of languages other than English are strongly encouraged.


PROGRAM COMMITTEE

Elmar Noeth, Germany (general chair)
Eneko Agirre, Spain
Genevieve Baudoin, France
Vladimir Benko, Slovakia
Paul Cook, Australia
Jan Cernocky, Czech Republic
Simon Dobrisek, Slovenia
Kamil Ekstein, Czech Republic
Karina Evgrafova, Russia
Darja Fiser, Slovenia
Eleni Galiotou, Greece
Radovan Garabik, Slovakia
Alexander Gelbukh, Mexico
Louise Guthrie, United Kingdom
Jan Hajic, Czech Republic
Eva Hajicova, Czech Republic
Yannis Haralambous, France
Hynek Hermansky, USA
Jaroslava Hlavacova, Czech Republic
Ales Horak, Czech Republic
Eduard Hovy, USA
Maria Khokhlova, Russia
Daniil Kocharov, Russia
Miloslav Konopik, Czech Republic
Ivan Kopecek, Czech Republic
Valia Kordoni, Germany
Siegfried Kunzmann, Germany
Natalija Loukachevitch, Russia
Bernardo Magnini, Italy
Vaclav Matousek, Czech Republic
France Mihelic, Slovenia
Roman Moucek, Czech Republic
Hermann Ney, Germany
Karel Oliva, Czech Republic
Karel Pala, Czech Republic
Nikola Pavesic, Slovenia
Maciej Piasecki, Poland
Agnieszka Mykowiecka, Poland
Josef Psutka, Czech Republic
James Pustejovsky, USA
German Rigau, Spain
Leon Rothkrantz, The Netherlands
Anna Rumshisky, USA
Milan Rusko, Slovakia
Mykola Sazhok, Ukraine
Pavel Skrelin, Russia
Pavel Smrz, Czech Republic
Petr Sojka, Czech Republic
Stefan Steidl, Germany
Georg Stemmer, Germany
Marko Tadic, Croatia
Tamas Varadi, Hungary
Zygmunt Vetulani, Poland
Pascal Wiggers, The Netherlands
Yorick Wilks, United Kingdom
Marcin Wolinski, Poland
Victor Zakharov, Russia


FORMAT OF THE CONFERENCE

The conference program will include presentation of invited papers, oral presentations, and poster/demonstration sessions. Papers will be presented in plenary or topic oriented sessions.

Social events including a trip in the vicinity of Brno will allow for additional informal interactions.


CONFERENCE PROGRAM

The conference program will include oral presentations and poster/demonstration sessions with sufficient time for discussions of the issues raised.


IMPORTANT DATES

March 15 2016 ............ Submission of abstract March 22 2016 ............ Submission of full papers May 15 2016 .............. Notification of acceptance May 31 2016 .............. Final papers (camera ready) and registration August 8 2016 ............ Submission of demonstration abstracts August 15 2016 ........... Notification of acceptance for
demonstrations sent to the authors September 12-16 2016 ..... Conference date

The contributions to the conference will be published in proceedings that will be made available to participants at the time of the conference.


OFFICIAL LANGUAGE

The official language of the conference is English.


ADDRESS

All correspondence regarding the conference should be addressed to

Ales Horak, TSD 2016
Faculty of Informatics, Masaryk University
Botanicka 68a, 602 00 Brno, Czech Republic
phone: +420-5-49 49 18 63
fax: +420-5-49 49 18 20
email: tsd2016(removeme)tsdconference.org

The official TSD 2016 homepage is: http://www.tsdconference.org/tsd2016


LOCATION

Brno is the second largest city in the Czech Republic with a population of almost 400.000 and is the country's judiciary and trade-fair center. Brno is the capital of South Moravia, which is located in the south-east part of the Czech Republic and is known for a wide range of cultural, natural, and technical sights.
South Moravia is a traditional wine region. Brno had been a Royal City since 1347 and with its six universities it forms a cultural center of the region.

Brno can be reached easily by direct flights from London, Munich, or Eindhoven and by trains or buses from Prague (200 km) or Vienna (130 km).

Cogling7, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, January 5-6, 2017

Cogling7, January 5-6, 2017: Save the date

Cogling7 will take place at Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, Thursday 5 and Friday 6 of January 2017. CogLing is the biennial conference of BeNeCLA, the Belgium Netherlands Cognitive Linguistics Association, see http://benecla.com/ .

In April 2016, the first call for papers will be sent out. The deadline for abstracts will be June 1, 2016.

The organizing committee: Geertje van Bergen, Monique Flecken, Ad Foolen, Kobie van Krieken, José Sanders, Wilbert Spooren

Job Announcements / Vacancies
Docent (tenure track) of hoofddocent (vakgebied taal en diversiteit), Universiteit Gent, België, deadline: 30 maart 2016

https://edit.ugent.be/nl/vacatures/zap/20160219taalendiversiteit.htm

https://edit.ugent.be/en/work/vacancies/professorial-staff/full-time-position-as-research-professor-in-the-rank-of-lecturer-tenure-track-or-associate-professor-in-the-field-of-language-and-diversity/

Calls for papers for events
EXTENDED DEADLINE - Call for abstracts: 37th TABU Dag, Groningen, June 3 2016, deadline: March 10, 2016.

Call for abstracts TABU Dag 2016

- EXTENDED DEADLINE -

The Center for Language and Cognition Groningen is pleased to announce the 37th TABU Dag, which will take place at the University of Groningen on June 3rd 2016. TABU Dag is an annual international linguistics conference, which offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research. Graduate students and (post)doctoral researchers in particular are encouraged to present their work.

The keynote speakers are
- David Adger (Professor of Linguistics at Queen Mary University of London)
- Paola Merlo (Professor in Computational Linguistics at the Université de Genève)

We invite abstracts for presentations in English in any field of linguistics including, but not limited to: syntax and semantics, phonetics and phonology, sociolinguistics, discourse and communication, computational linguistics, and neurolinguistics. Abstracts should not be longer than 300 words excluding title, keywords and references. They should be submitted via the following link: http://www.tabudag.nl/abstracts.php . We invite submissions for oral presentations of 20 minutes plus 5 minutes for discussion.

Important dates and information
- The deadline for abstract submission is March 10th, 2016
- Notifications of acceptance will be sent in the second half of April.
- The official language of the conference is English.
- Abstracts should be submitted via the following link: http://www.tabudag.nl/abstracts.php
- For further information, please visit the conference website: www.tabudag.nl
- Conference location: Groningen, The Netherlands
- Contact information: tabudag(removeme)rug.nl

2nd CfP: ESSLLI 2016 Student Session, Bolzano, Italy, August 15-26, 2016, deadline: March 10, 2016

*2nd Call for Papers*
*ESSLLI 2016 STUDENT SESSION*

Held during the 28th European Summer School in Logic, Language and Information

Bolzano, Italy, August 15-26, 2016

*Deadline for submissions: March 10th, 2016*
https://easychair.org/conferences/?conf=essllistus2016


*ABOUT:*
The Student Session of the 28th European Summer School in Logic, Language, and Information (ESSLLI) will take place in Bolzano, Italy, August 15th to 26th ( http://esslli2016.unibz.it ). We invite submissions of original, unpublished work from students in any area at the intersection of Logic & Language, Language & Computation, or Logic & Computation. Submissions will be reviewed by several experts in the field, and accepted papers will be presented orally or as posters and selected papers will appear in the Student Session proceedings by Springer. This is an excellent opportunity to receive valuable feedback from expert readers and to present your work to a diverse audience.


*ORAL/POSTER PRESENTATIONS:*
Note that there are two separate kinds of submissions, one for oral presentations and one for posters. This means that papers are directly submitted either as oral presentations or as poster presentations.
Reviewing and ranking will be done separately. We particularly encourage submissions for posters, as they offer an excellent opportunity to present smaller research projects and research in progress.


*SUBMISSION GUIDELINES:*
Authors must be students, and submissions may be singly or jointly authored. Each author may submit at most one single and one jointly authored contribution. Submissions should not be longer than 8 pages for an oral presentation or 4 pages for a poster presentation (including examples and references). Submissions must be anonymous, without any identifying information. More detailed guidelines regarding submission can be found on the Student Session website:
http://www2.sfs.uni-tuebingen.de/esslli-stus-2016/ .


*SPONSORSHIP AND PRIZES*
As in previous years, Springer has kindly agreed to sponsor the ESSLLI student session. The best poster and best talk will be awarded Springer book vouchers of 500€ each.


*FURTHER INFORMATION:*
Please direct inquiries about submission procedures or other matters relating to the Student Session to marisa.koellner(removeme)uni-tuebingen.de and rziai(removeme)sfs.uni-tuebingen.de.

ESSLLI 2016 will feature a wide range of foundational and advanced courses and workshops in all areas of Logic, Language, and Computation.
For further information, including registration information and course listings, and for general inquiries about ESSLLI 2016, please consult the main ESSLLI 2016 page: http://esslli2016.unibz.it .


Kind regards,

The ESSLLI 2016 Student Session Organization Committee


Chairs:
Marisa Koellner (Universität Tübingen)
Ramon Ziai (Universität Tübingen)

LoCo co-chairs:
Jon-Hael Brenas (Grenoble Informatics Laboratory)
Shqiponja Ahmetaj (Technische Universität Wien)

LoLa co-chairs:
Davis Ozlos (Fribourg University)
Karoliina Lohiniva (University of Geneva)

LaCo co-chairs:
Enrico Santus Aversano (Hong Kong Polytechnic University)
Vered Shwartz (Bar-Ilan University)

CfP SWAET 2016, Turku, Finland, June 19-21, 2016, deadline: March 11,2016

SWAET 2016 Turku: Abstract Submission

The abstract submission deadline of SWAET 2016 (Scandinavian Workshop on Applied Eye Tracking) to be kept in Turku, Finland, from 19-21.6.2016 is extended with 2 weeks. Abstract submissions should be submitted by Friday 11.3.2016. Abstracts can be submitted via the abstract submission page: see http://swaet2016.utu.fi/abstract.html

SWAET is an interdisciplinary meeting place for graduate students, researchers, industry, and other people using eye tracking as a measurement tool.
The program includes 2 keynote lectures, several sessions with 3-4 talks of 20 minutes each, and 1 or 2 poster sessions. Several eye tracker companies will present their latest products. The keynote speakers are Professor Simon Liversedge from the University of Southampton, UK (Reading Comprehension), and Dr. Halszka Jarodzka from the University of Heerlen, The Netherlands (Learning & Instruction).

The welcome reception will be held on Sunday evening the 19th of June and the conference dinner on Monday the 20th of June.

The participation fee will be in the range of 60 to 100 € for regular participants and free of charge (0€) for graduate students.

For more information, see http://swaet2016.utu.fi/ Contact infomation: SWAET2016(removeme)utu.fi

Important dates:
Abstract submission open: January 18, 2016 Abstract deadline: March 11, 2016 Notification of acceptance: April 1, 2016 Registration open: April 1, 2016 Registration deadline: May 1, 2016
Conference: June 19-21, 2016


On behalf of the organizing committee, welcome to Turku!

Raymond Bertram


Organizing committee:
Raymond Bertram (Chair); Fred Andersson; Johanna Kaakinen; Tuomo Häikiö; Henri Olkoniemi; Seppo Vainio; Jukka Hyönä; Marjaana Puurtinen; Aki Kyröläinen; Timo Heikkilä, Kenneth Holmqvist

CfP: WoLLIC 2016, Puebla, Mexico, August 16-19, 2016, deadline: March 14 2016

WoLLIC 2016
23rd Workshop on Logic, Language, Information and Computation
August 16th-19th, 2016
Puebla, Mexico


SCIENTIFIC SPONSORSHIP
Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL)
The Association for Logic, Language and Information (FoLLI)
Association for Symbolic Logic (ASL)
European Association for Theoretical Computer Science (EATCS)
European Association for Computer Science Logic (EACSL)
Sociedade Brasileira de Computação (SBC)
Sociedade Brasileira de Lógica (SBL)

ORGANISATION
Fundación Universidad de las Américas, Puebla, Mexico
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico
Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Brazil

HOSTED BY
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico

CALL FOR PAPERS
WoLLIC is an annual international forum on inter-disciplinary research involving formal logic, computing and programming theory, and natural language and reasoning. Each meeting includes invited talks and tutorials as well as contributed papers. The twenty-third WoLLIC will be held at the Department of Computer Science, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico, from August 16th to 19th, 2016. It is sponsored by the Association for Symbolic Logic (ASL), the Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL), the The Association for Logic, Language and Information (FoLLI), the European Association for Theoretical Computer Science (EATCS), the European Association for Computer Science Logic (EACSL), the Sociedade Brasileira de Computação (SBC), and the Sociedade Brasileira de Lógica (SBL).

PAPER SUBMISSION
Contributions are invited on all pertinent subjects, with particular interest in cross-disciplinary topics. Typical but not exclusive areas of interest are: foundations of computing and programming; novel computation models and paradigms; broad notions of proof and belief; proof mining, type theory, effective learnability; formal methods in software and hardware development; logical approach to natural language and reasoning; logics of programs, actions and resources; foundational aspects of information organization, search, flow, sharing, and protection; foundations of mathematics; philosophical logic. Proposed contributions should be in English, and consist of a scholarly exposition accessible to the non-specialist, including motivation, background, and comparison with related works. They must not exceed 15 pages (in font 10 or higher), with up to 5 additional pages for references and technical appendices. The paper's main results must not be published or submitted for publication in refereed venues, including journals and other scientific meetings. It is expected that each accepted paper be presented at the meeting by one of its authors. Papers must be submitted electronically at the WoLLIC 2016 EasyChair website. (Please go to http://wollic.org/wollic2016/instructions.html for instructions.) A title and single-paragraph abstract should be submitted by Mar 14, 2016, and the full paper by Mar 21, 2016 (firm date). Notifications are expected by Apr 22, 2016, and final papers for the proceedings will be due by May 6, 2016 (firm date).

PROCEEDINGS
The proceedings of WoLLIC 2016, including both invited and contributed papers, will be published in advance of the meeting as a volume in Springer's LNCS series. In addition, abstracts will be published in the Conference Report section of the Logic Journal of the IGPL, and selected contributions will be published as a special post-conference WoLLIC 2016 issue of a scientific journal (to be confirmed).

INVITED SPEAKERS
(tbc)

STUDENT GRANTS
ASL sponsorship of WoLLIC 2016 will permit ASL student members to apply for a modest travel grant (deadline: May 1st, 2016). See http://www.aslonline.org/studenttravelawards.html for details.

IMPORTANT DATES
Mar 14, 2016: Paper title and abstract deadline
Mar 21, 2016: Full paper deadline
Apr 22, 2016: Author notification
May 6, 2016: Final version deadline (firm)

PROGRAM COMMITTEE
Arnaud Durand (U Paris 7, France)
Nina Gierasimczuk (U Amsterdam, The Netherlands)
Lauri Hella (U Tampere, Finland)
Wesley Holliday (U Calif Berkeley, USA)
Juha Kontinen (Helsinki U, Finland)
Larry Moss (Indiana U, USA)
Jouko Väänänen (U Helsinki, Finland & U Amsterdam) (CHAIR)
Heribert Vollmer (U Hannover, Germany)
Dag Westerståhl (Stockholm U, Sweden)
(more to be added)

STEERING COMMITTEE
Samson Abramksy, Johan van Benthem, Anuj Dawar, Joe Halpern, Wilfrid Hodges, Ulrich Kohlenbach, Daniel Leivant, Leonid Libkin, Angus Macintyre, Luke Ong, Hiroakira Ono, Valeria de Paiva, Ruy de Queiroz.

ORGANISING COMMITTEE
Mauricio Osorio (Fundación Universidad de las Américas, Puebla) (Local co-chair)
Claudia Zepeda Cortés (Facultad de Ciencias de la Computación, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) (Local co-chair)
José R. Arrazola Ramírez (Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) (Local co-chair)
Anjolina G. de Oliveira (U Fed Pernambuco)
Ruy de Queiroz (U Fed Pernambuco) (co-chair)

FURTHER INFORMATION
Contact one of the Co-Chairs of the Organising Committee.

WEB PAGE
http://wollic.org/wollic2016/

CfP: Workshop 'Formal Approaches to Particles: Towards a General Theory', part of the ESSLLI summer school, Bolzano, 21-26 August 2016, deadline: 15 March 2016

Workshop Formal Approaches to Particles:
Towards a General Theory
Call for Papers

The workshop is the 5th in a series on formal approaches to particles and part of the ESSLLI summer school in Bolzano, taking place from 21 to 26 August 2016. The first of these took place in 2003 at a time where it was still an adventurous idea to apply formal methods to the elusive meanings of particles. The workshops however contributed to the serious progress that has been made in the area.

The time seems right for moving beyond studies that take one single particle and study it from different angles to attempt at arriving at a more general picture. This leads to a number of themes:

The particle system of an entire language
Interesting first attempts to describe the particle inventory of an entire language are Lisa Matthewson's study of Gitksan Particles and Sarah Murray's work on Cheyenne connectives.

The typology of classes of particles
Andrej Malchukov's (2004) influential typology for the contrastive particles and connectives could be a model for this kind of approach, provided a proper semantic analysis of the semantic features used is added. Jasinskaja and Zeevat (2008) can be seen as an attempt to fill this gap for Malchukov's typology.

Formal models of the grammaticalization of particles
Though there are now many models of grammaticalization, applying them to particles has not happened much, with Zeevat and Karagjosova (2009) an exception. Such models seem to supply an interesting bridge between typology and semantics.

Experimental evidence for theories of particles
Particles and other discourse markers like connectives are assumed to facilitate conversation. There are only few psycholinguistic studies however that investigate the effect of particles on online interpretation. Empirical evidence on their role in, for example, predictive processing could add to a general theory of particles.

Interpretation and disambiguation of particles
Hogeweg (2009) develops an OT based model of the disambiguation of various particles based on the principles STRENGTH and FIT (the strongest interpretation that can be constructed out of semantic features associated with the particle that does not conflict with the context). This can be given a Bayesian reinterpretation: extra associated features increase likelihood, conflict with the context decreases the prior.

König's view of particles as defining amendments on the speech act seems still a very relevant proposal, not just for the interpretation of particles, but also for production models and grammaticalization. But it does not come with a formal mechanism to build the amended meanings. A preliminary proposal of Zeevat is to assign a set of assertibility conditions to the particle as such (incorporating material from the host) that override the assertibility conditions of the host.

Production models of particles for NL generation
Human-like particle production still seems to be out of the range of text generators. There may be connection here with the relatively unsophisticated pragmatics of the so-called text planners in this technology as well as the fixation on the task of providing text for a given body of information. The incorporation of Questions under Discussion that was helpful for the analyses of particles and concentrating on the task of generating dialogue moves may well lead to
progress.

Non-semantical variation in particle use
There is empirical evidence pointing towards stochastic parameters playing a role in the production of particles. Eckardt and Fränkel (2012) shows that the production of additive particles is controlled by the activation of the antecedent. If one assumes |just for the sake of argument that the semantics of additivity is well-understood, small variation in the cross-linguistic use of particles can perhaps be also understood from different values of the same stochastic parameters. Formal models of grammaticalization also seem forced to assume various stochastic parameters governing the behavior of the item under grammaticalization
at a particular point in time. But formal models of the semantics and the use of particles incorporating stochastic variables are completely missing.

Formal models of the acquisition of particles
To date there is not much (formal) work on the acquisition of particles. Hogeweg (2009) gives a formal/empirical argument on the particle wel that seems to indicate that Haeckel's law may also apply here. The less grammaticalized uses are acquired before the more grammatical uses.
While the focus of the workshop is intended to be the big questions listed above, this does not rule out either studies of particular particles or more empirical work, provided it has a demonstrable impact on answers to the big questions.

References
Eckardt, R. and Fränkel, M. (2012). Particles, maximize presupposition and discourse management. Lingua, 122:1801-1818.

Hogeweg, L. (2009). Word in Process. On the interpretation, acquisition and production of words. PhD thesis, Radboud University Nijmegen.

Jasinskaja, K. and Zeevat, H. (2008). Explaining additive, adversative and contrast marking in russian and english. Revue de Semantique et Pragmatique, 24:65-91.

Zeevat, H. and Karagjosova, E. (2009). History and grammaticalization of "doch" / "toch". In Benz, A. and Blutner, R., editors, Papers on pragmasemantics, volume 51 of ZAS Papers in Linguistics. ZAS.

As at the previous occasions, we will try hard to make the most of the presence
of many particle experts, by organizing extra-curricular events.

Invited Speaker
Lisa Matthewson
Organisers
Henk Zeevat (chair)
Lotte Hogeweg
Geertje van Bergen

Programme committee
Geertje van Bergen
Liz Coppock
Lisa Matthewson
Henk Zeevat
Lotte Hogeweg (chair)Hans-Christian Schmitz
Elena Karagjosova
Andrej Malchukov
Barbara Tomasciewicz
Katja Jasinskaja
Sebastian Loebner
Regine Eckhardt

Abstracts and Dates
We request abstracts of max 400 words by 15 March by email to Lotte Hogeweg (l.hogeweg(removeme)uva.nl) and will give a decision by 5 April. It is possible to register for ESSLLI at a reduced rate till May 31.

Publication
One of the aims of the workshop is solicit good papers for the parallel enterprise of a new book on Formal Theories of Particles (editors Hans-Christian Schmitz, Henk Zeevat and vacancy) for the SLAP series (under negotiation).

Questions
Organisational questions pertaining to the workshop can be asked to Henk Zeevat (henk.zeevat(removeme)uva.nl), questions about the programme to Lotte Hogeweg (L.Hogeweg(removeme)uva.nl) and practical ones to the ESSLLI organisation (oc.esslli2016(removeme)unibz.it).

CfP Conference on “Current Issues of Linguistics” (CIL), Saint-Petersburg, Russia, 19 April 2016, deadline: 4 April 2016

The Fifth Interacademic Conference
“Current Issues of Linguistics (CIL)”
Russian Federation, Saint-Petersburg, Saint-Petersburg State Electrotechnical University (LETI), 19 April 2016


The objective of the Fifth Interacademic CIL Conference is to provide its participants a platform to exchange the latest scientific information in the field of linguistics as well as to present their scientific and engineering developments and share their views on current issues of linguistics. Both professors and students are welcomed to present their papers on current issues of linguistics.
The CIL Conference 2016 is devoted to the following issues:
1.Theoretical issues of linguistics
•Current problems of Cognitive linguistics, Comparative linguistics and Typological linguistics;
•Semantic research in linguistics;
•Discourse analysis and text linguistics
•Current research in Functional linguistics;
•Intercultural communication as a linguistic issue.

2.Practical issues of linguistics
•Structural, Mathematical and Computational linguistics;
•The artificial language for “man-machine” and “man-man” systems development prospects;
•Translation studies;
•Foreign language and linguistic discipline teaching methods;
•Linguistic situation and language policy in the Baltic region.
Conference Information

The 5th Interacademic Conference “Current Issues of Linguistics (CIL)” is organized by Foreign languages department of Saint Petersburg State Electrotechnical University (LETI).

The Organizing Committee
Head of the Organizing ?ommittee
Kutuzov Vladimir, Doctor of Engineering Science, Professor, Rector of ETU "LETI"
Vice-chairmen of the organizing committee
Gigauri Nina, Ph.D., Dean of the Faculty of Humanities
Shumkov Andrey, Doctor of Linguistics, Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages
Shulzhenko Tatiana, Associate Professor, Head of Linguistics area
Members of the Organizing Committee
PreobrazhenskayaOlga, Ph.D, Associate Professor
Zhuravleva Olga, Ph.D., Associate Professor
Stepanova Natalia, Ph.D, Associate Professor

Official language
The official languages of the CIL Conference are Russian and English.
No registration fee is required

Abstracts and Applications
1.Authors are requested to submit their abstracts and application forms before the 4th of April 2016
2.The text of the report needs to be written in the WinWord editor, volume is up to 10000 characters with gaps, without footnotes, schedules, drawings, without use of the options "list" and "footnote". Links to sources are specified in square brackets [see an example]. Margins: top and lower – 2 cm, left – 3 cm, right – 1,5 cm.; "Times New Roman" font, 14 size; 1,0 lines line spacing; 1 cm paragraph space. Texts of the reports will not be edited by the Organizing Committee. Before the text the following information should be specified in the separate lines: surnames, initials of authors and the name of the organization, the e-mail address [left alignment, without paragraph space, an empty line] and the name of the report [center alignment, without paragraph space]; -"Times New Roman" font, 14 size, 1.0 line spacing.
3.The abstracts and application forms are to be sent by e-mail to leticonf2016(removeme)gmail.com
Venue
Saint Petersburg State Electrotechnical University (LETI)
Russian Federation, Saint-Petersburg,Professor Popov str. 5

Contacts
Postal address: Saint PetersburgState Electrotechnical University (LETI)
Professor Popov str. 5, St.Petersburg, 197376, RUSSIA
Tel/Fax: 7 (812)2340478
E-mail: leticonf2016(removeme)gmail.com


Application form
5th Interacademic Conference on Current Issues of Linguistics (CIL),
Russian Federation, Saint-Petersburg, 19 April 2016

Full name
Postal address
Telephone number
E-mail
Name of the college or university
Address of the college or university
Name of the department
Position
I intend to submit a paper entitled
On-site / remote participation


Yours sincerely,
the Organizing Committee of the Conference

CfP: Workshop on ‘Learner corpus based approaches to second language acquisition’, UiL OTS, Utrecht, 31 March - 1 April 2017, deadline: 11 April 2016

Learner Corpus Based Approaches to Second Language Acquisition

The Utrecht Institute of Linguistics OTS will be hosting a two-day workshop on ‘Learner corpus based approaches to second language acquisition’ on 31 March – 1 April, 2017.

The main objective of the workshop is to bring together SLA and LCR specialists to examine the usefulness of learner corpus data for second language research and to assess the relevance of SLA theory for learner corpus design and analysis.

Confirmed speakers
- Dora Alexopoulou (University of Cambridge)
- Sylviane Granger (Université Catholique de Louvain)
- Tania Ionin (University of Illinois)
- Fanny Meunier (Université Catholique de Louvain)
- Florence Myles (University of Essex)
- Jeanine Treffers-Däller (University of Reading)
- Nina Viyatkina (The University of Kansas) & Anke Lüdeling (Humboldt University)
- Stefanie Wulff (University of Florida) & Stefan Th. Gries (University of California, Santa Barbara)

Call
The event will mainly be structured around invited presentations but we have a limited number of slots for additional presentations. We therefore welcome contributions which focus on one or more of the following research directions:
- address SLA research questions with the help of learner corpus data and corpus linguistic techniques
- test key constructs in SLA theory on the basis of learner corpus data
- carry out a learner corpus study and compare results with findings from previous SLA studies that relied on more experimental techniques
- adopt a mixed method approach that involves learner corpus data as one of the data types used
- revisit previous LCR studies in the light of SLA theory

We particularly like the idea that the workshop’s organization could serve as a springboard for more active collaboration between SLA and LCR specialists. We therefore strongly encourage collaborative proposals.

Abstracts (max. 500 words + references) should specify how the paper will contribute to the theme of the workshop. It should also provide a clear outline of the aim of the paper including clearly articulated research question(s), some details about research approach and methods and (preliminary) results. Abstracts should be sent by e-mail to magali.paquot(removeme)uclouvain.be and b.s.w.lebruyn(removeme)uu.nl, before 11 April 2016.

Website
https://sites.google.com/site/learnercorporameetsla/home

CfP: 4th Workshop on Natural Language and Computer Science, New York. July 10, 2016, deadline: May 10, 2016

*CALL FOR PAPERS*

Fourth Workshop on Natural Language and Computer Science NLCS '16 July 10, 2016 New York, NY http://www.indiana.edu/~iulg/nlcs.html

A workshop affiliated with the 30th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS 2016)

Paper submission deadline: May 10, 2016.


AIMS AND SCOPE

Formal tools coming from logic and category theory are important in both natural language semantics and in computational semantics. Moreover, work on these tools borrows heavily from all areas of theoretical computer science. In the other direction, applications having to do with natural language has inspired developments on the formal side. The workshop invites papers on both topics. Specific topics include, but are not limited to:

• logic for semantics of lexical items, sentences, discourse and dialog
• continuations in natural language semantics
• formal tools in textual inference, such as logics for natural language inference
• applications of category theory in semantics
• linear logic in semantics
• formal approaches to unifying data-driven and declarative approaches to semantics


INVITED SPEAKERS

Lucas Champollion, New York University
Uli Sattler, University of Manchester


PROGRAM COMMITTEE

Chris Barker, New York University
Cleo Condoravdi, Stanford University
Philippe de Groote, Inria
Gerard de Melo, Tsinghua University
Valeria de Paiva, Nuance Communications
Makoto Kanazawa, National Institute of Informatics Larry Moss, Indiana University Christian Retoré, Université de Montpellier

PAPER SUBMISSIONS

May be made through Easychair:
https://easychair.org/conferences/?conf=nlcs16


ORGANIZERS

Chris Barker
New York University
Email: chris barker at nyu . edu

Valeria de Paiva
Nuance.com
Email: Valeria.dePaiva at nuance .com

Larry Moss
Indiana University
Email: lsm at cs.indiana . edu


IMPORTANT DATES

Paper submission: May 10, 2016
Notification: May 20, 2016
Electronic versions due: June 14, 2016
Workshop: July 10, 2016

CfP: 18th Biennial International Conference on Netherlandic Studies, University of Michigan, USA, June 3-4, 2016

ANNOUNCES:

CALL FOR PAPERS

18th Biennial International Conference on Netherlandic Studies
Conference Theme: Imagining the Low Lands
June 3-4, 2016 at the University of Michigan, Ann Arbor

Featuring:
Keynote speaker: Ton Broos
Carillon speaker: D.M. (Diederik) Oostdijk
Carillonneurs: Tiffany Ng and Sipkje Pesnichak
Workshop for Dutch Language Instructors: Peter Schoenaerts

Conference Date & Location
June 3-4 at the University of Michigan, Ann Arbor
Conference Theme
This conference focuses on images of Netherlandic culture, with image is broadly defined as any representation of the culture through language, literature, art or creative expression. Special encouragement is given to paper proposals in the following areas:

•Dutch literature and its international circulation
•Netherlandic art and in particular the collection of the Detroit Institute of Art
•Dutch linguistics

Topics of general sessions might include: History: Early-Modern, 19th- & 20th-Century Literature, 16th-Century Art & Literature, Colonialism, Early-Modern Literature, 20th-Century History, Early-Modern Art History, 17th-Century Art, Afrikaans, Linguistics, 20th-Century Film, 19th- & 20th-Century Literature, and Local Dutch-American History.

You are invited to submit an abstract of a paper from your own field, as seen through the prism of the conference theme, Imagining the Low Lands. Paper proposals on other topics or themes are also most welcome – an ICNS tradition. Select papers may be included in a conference publication to follow. Graduate students are especially encouraged to participate.

Please submit abstracts of 250 words, (accompanied by curriculum vitae) to toebosch(removeme)umich.edu with “ICNS Abstract” in the subject line by December 15, 2015. Acceptance notification will be given by February 1, 2016.

Registration
Information pertaining to registration, lodgings and other logistics will be available in January 2016.

AANS membership is required in order to attend the conference (the fees are $90 for standard membership, which includes electronic Dutch Crossings subscription; $50.00 for full-time graduate students; $50.00 for emeriti/retired).

Conference Coordinator:
Dr. Annemarie Toebosch, Senior Lecturer in Dutch, Dutch and Flemish Studies, University of Michigan, Ann Arbor.

Extra
Reisbeurs voor workshop over machine learning op basis van beperkt beschikbare taalbronnen (MaLLoRE)

De Nederlandse Taalunie (NTU) en het Ministerie van Taal en Cultuur van Zuid-Afrika (DAC) ondersteunen activiteiten en evenementen die bijdragen aan de verbetering en verbreding van de relatie tussen het taal- en spraaktechnologieveld in Zuid-Afrika, Nederland en Vlaanderen. Voor deelname aan de MaLLoRE-workshop hebben de NTU en DAC reisbeurzen beschikbaar gesteld voor masterstudenten en promovendi wiens onderzoek van belang is voor kennis over taal- en spraaktechnologie voor het Nederlands en een van de officiële talen van Zuid-Afrika. De MaLLoRE-workshop vindt plaats op LREC 2016 in Slovenië.

Op het volgende adres vindt u meer informatie over de MaLLoRE-workshop en de reisbeurs:
http://taalunieversum.org/inhoud/zuid-afrika/zuid-afrikataaltechnologiehlt

Juryrapport AVT/Anéla dissertatieprijs 2015
AVT/Anéla dissertatieprijs 2015

Juryrapport

Naar de dissertatieprijs 2015 konden dissertaties meedingen die verdedigd waren in het academisch jaar 2014/2015 (16 juli 2014-15 juli 2015). Er werden 13 dissertaties ingediend, afkomstig uit heel Nederland. In deze proefschriften wordt taal vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd.

Er was een jury samengesteld die de breedte van de inzendingen dekte. De jury bestond uit 5 leden. Haike Jacobs (Radboud Universiteit Nijmegen), Maria Mos (Universiteit Tilburg), Frank van Meurs (Radboud Universiteit Nijmegen) en Roel van Steensel (Erasmus Universiteit Rotterdam). Ondergetekende, Petra Sleeman (Universiteit van Amsterdam), was voorzitter van de jury. Marjolein Deunk fungeerde als secretaris vanuit Anéla en Janine Berns was schaduwsecretaris vanuit AvT.

De kwaliteit van alle proefschriften was bijzonder goed, wat het de jury moeilijk maakte om een shortlist samen te stellen. De jury vergeleek de proefschriften op de volgende punten: reikwijdte, methodologie, vakmanschap, originaliteit, impact en helderheid van verslaglegging. Na een zorgvuldige afweging kwam de jury tot de volgende shortlist, in alfabetische volgorde gepresenteerd:

•Vadim Kimmelman, Information Structure in Russian Sign Language and Sign Language of the Netherlands (Universiteit van Amsterdam).
•Koen Sebregts, The Sociophonetics and Phonology of Dutch r (Universiteit Utrecht).
•Gerdineke van Silfhout. Fun to read or easy to understand? Establishing effective text features for educational texts on the basis of processing and comprehension research (Universiteit Utrecht).
•Karin Wanrooij. Distributional learning of vowel categories in infants and adults (Universiteit van Amsterdam).

De jury was het unaniem eens over de uitzonderlijke kwaliteit en originaliteit van deze vier dissertaties. De proefschiften getuigen van theoretische diepgang, een groot vakmanschap, een uitstekende methodologische aanpak, waardevolle resultaten met een mogelijk grote impact en een zeer heldere verslaglegging. Twee van de proefschriften zijn een coherente bundeling van artikelen, de twee andere hebben een “klassieke” opzet. De specifieke kwaliteiten van de vier dissertaties worden hieronder in het kort weergegeven:

In zijn zeer informatieve en goed geschreven en gevisualiseerde proefschrift vergelijkt Vadim Kimmelman de uitdrukking van Informatiestructuur in twee gebarentalen, Nederlandse Gebarentaal en Russische Gebarentaal. Deze vergelijking is zeer origineel, niet alleen omdat deze talen nog niet eerder met elkaar vergeleken waren, maar ook omdat dezelfde methodologie gebruikt is, waaronder een vernieuwende elicitatietechniek. Het proefschrift draagt in belangrijke mate bij aan de beschrijving van Russische Gebarentaal, in het bijzonder de Informatiestructuur. De jury heeft bewondering voor de inspanning die Kimmelman heeft geleverd door zijn zelf verzamelde corpus van Russische Gebarentaal te transcriberen, zodat het geanalyseerd en beschikbaar gesteld kon worden. Bijzonder is dat de analyse niet alleen de syntaxis, maar ook prosodische en fonetische kenmerken van de gebarentaalzinnen betreft. Met een diepgaande theoretische en statistische analyse van de corpora en experimenteel onderzoek wordt een significante bijdrage geleverd aan cross-modale typologie en aan de theoretische discussie over Informatiestructuur in taal.

In het ook voor niet fonologen en niet fonetici zeer goed te lezen proefschrift van Koen Sebregts wordt de r vanuit diachroon en sociolinguïstisch perspectief onderzocht. Het rijke en volwassen proefschrift rapporteert over een grootschalig onderzoek naar de uitspraak van de r dat uitgevoerd is bij de HEMA in 10 steden in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast heeft Sebregts ook een knap opgezet en uitgevoerd fonetisch onderzoek verricht. Door middel van een zorgvuldige analyse van de data van de 400 proefpersonen worden de verschillende varianten van r gecategoriseerd en van elkaar onderscheiden. Een origineel element is de keuze voor Wittgensteins “family resemblances” om de relaties tussen r-realisaties uit te beelden. De statistische analyses zijn uitstekend uitgevoerd. De jury heeft een grote bewondering voor Sebregts theoretische vakmanschap, die tot uitdrukking komt in de multi-disciplinaire benadering.

Het proefschrift van Gerdineke van Silfhout is maatschappelijk zeer relevant. In de dissertatie wordt de effectiviteit van presentatie van lesmateriaal in middelbare schoolmethodes bestudeerd door middel van een mooie coherente set van experimenten die verschillende aspecten van de presentatie van informatie in lesmateriaal onderzoeken: verbindingswoorden, layout en narrativiteit. De experimenten zijn zorgvuldig uitgevoerd. Ze zijn gedaan door middel van een nog niet eerder gehanteerde combinatie van leerderevaluaties en eyetracking onderzoek. De resultaten zijn op vakkundige wijze statistisch geanalyseerd en worden op heldere wijze gerapporteerd. De interessante resultaten laten zien dat de presentatie van lesmateriaal dat op de middelbare school gebruikt worden verbeterd dient te worden, een warme aanbeveling voor leergangontwikkelaars.

De dissertatie van Karin Wanrooij bevat een zeer heldere rapportage van een studie naar akoestisch-statistisch leren bij baby’s en volwassenen, gelardeerd met oogstrelende foto’s van de piepjonge proefpersonen. Door middel van een mooie samenhangende set van experimenten wordt bestudeerd hoe vowassenen en heel jonge kinderen klinkercategorieën leren. Dankzij een vernieuwende methode en een vakkundig uitgevoerde statistische analyse wordt in het proefschrift aangetoond dat baby’s vanaf 2 maanden al gevoelig zijn voor de statistiek van hun moedertaal, en niet vanaf 6 tot 8 maanden, zoals men eerder dacht. Wanrooij slaagt er uitstekend in de resultaten in haar brede kennis van de literatuur over het onderwerp in te bedden.

Vanwege de multi-disciplinaire theoretische benadering, de uitstekende methodologie en analyse, de glasheldere rapportage en de verwachte grote impact heeft de jury besloten om de dissertatieprijs 2015 toe te kennen aan Koen Sebregts.


Petra Sleeman
31 januari 2016

>

AVT/Anéla dissertatieprijs 2015

Juryrapport

Naar de dissertatieprijs 2015 konden dissertaties meedingen die verdedigd waren in het academisch jaar 2014/2015 (16 juli 2014-15 juli 2015). Er werden 13 dissertaties ingediend, afkomstig uit heel Nederland. In deze proefschriften wordt taal vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd.

Er was een jury samengesteld die de breedte van de inzendingen dekte. De jury bestond uit 5 leden. Haike Jacobs (Radboud Universiteit Nijmegen), Maria Mos (Universiteit Tilburg), Frank van Meurs (Radboud Universiteit Nijmegen) en Roel van Steensel (Erasmus Universiteit Rotterdam). Ondergetekende, Petra Sleeman (Universiteit van Amsterdam), was voorzitter van de jury. Marjolein Deunk fungeerde als secretaris vanuit Anéla en Janine Berns was schaduwsecretaris vanuit AvT.

De kwaliteit van alle proefschriften was bijzonder goed, wat het de jury moeilijk maakte om een shortlist samen te stellen. De jury vergeleek de proefschriften op de volgende punten: reikwijdte, methodologie, vakmanschap, originaliteit, impact en helderheid van verslaglegging. Na een zorgvuldige afweging kwam de jury tot de volgende shortlist, in alfabetische volgorde gepresenteerd:

•Vadim Kimmelman, Information Structure in Russian Sign Language and Sign Language of the Netherlands (Universiteit van Amsterdam).
•Koen Sebregts, The Sociophonetics and Phonology of Dutch r (Universiteit Utrecht).
•Gerdineke van Silfhout. Fun to read or easy to understand? Establishing effective text features for educational texts on the basis of processing and comprehension research (Universiteit Utrecht).
•Karin Wanrooij. Distributional learning of vowel categories in infants and adults (Universiteit van Amsterdam).

De jury was het unaniem eens over de uitzonderlijke kwaliteit en originaliteit van deze vier dissertaties. De proefschiften getuigen van theoretische diepgang, een groot vakmanschap, een uitstekende methodologische aanpak, waardevolle resultaten met een mogelijk grote impact en een zeer heldere verslaglegging. Twee van de proefschriften zijn een coherente bundeling van artikelen, de twee andere hebben een “klassieke” opzet. De specifieke kwaliteiten van de vier dissertaties worden hieronder in het kort weergegeven:

In zijn zeer informatieve en goed geschreven en gevisualiseerde proefschrift vergelijkt Vadim Kimmelman de uitdrukking van Informatiestructuur in twee gebarentalen, Nederlandse Gebarentaal en Russische Gebarentaal. Deze vergelijking is zeer origineel, niet alleen omdat deze talen nog niet eerder met elkaar vergeleken waren, maar ook omdat dezelfde methodologie gebruikt is, waaronder een vernieuwende elicitatietechniek. Het proefschrift draagt in belangrijke mate bij aan de beschrijving van Russische Gebarentaal, in het bijzonder de Informatiestructuur. De jury heeft bewondering voor de inspanning die Kimmelman heeft geleverd door zijn zelf verzamelde corpus van Russische Gebarentaal te transcriberen, zodat het geanalyseerd en beschikbaar gesteld kon worden. Bijzonder is dat de analyse niet alleen de syntaxis, maar ook prosodische en fonetische kenmerken van de gebarentaalzinnen betreft. Met een diepgaande theoretische en statistische analyse van de corpora en experimenteel onderzoek wordt een significante bijdrage geleverd aan cross-modale typologie en aan de theoretische discussie over Informatiestructuur in taal.

In het ook voor niet fonologen en niet fonetici zeer goed te lezen proefschrift van Koen Sebregts wordt de r vanuit diachroon en sociolinguïstisch perspectief onderzocht. Het rijke en volwassen proefschrift rapporteert over een grootschalig onderzoek naar de uitspraak van de r dat uitgevoerd is bij de HEMA in 10 steden in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast heeft Sebregts ook een knap opgezet en uitgevoerd fonetisch onderzoek verricht. Door middel van een zorgvuldige analyse van de data van de 400 proefpersonen worden de verschillende varianten van r gecategoriseerd en van elkaar onderscheiden. Een origineel element is de keuze voor Wittgensteins “family resemblances” om de relaties tussen r-realisaties uit te beelden. De statistische analyses zijn uitstekend uitgevoerd. De jury heeft een grote bewondering voor Sebregts theoretische vakmanschap, die tot uitdrukking komt in de multi-disciplinaire benadering.

Het proefschrift van Gerdineke van Silfhout is maatschappelijk zeer relevant. In de dissertatie wordt de effectiviteit van presentatie van lesmateriaal in middelbare schoolmethodes bestudeerd door middel van een mooie coherente set van experimenten die verschillende aspecten van de presentatie van informatie in lesmateriaal onderzoeken: verbindingswoorden, layout en narrativiteit. De experimenten zijn zorgvuldig uitgevoerd. Ze zijn gedaan door middel van een nog niet eerder gehanteerde combinatie van leerderevaluaties en eyetracking onderzoek. De resultaten zijn op vakkundige wijze statistisch geanalyseerd en worden op heldere wijze gerapporteerd. De interessante resultaten laten zien dat de presentatie van lesmateriaal dat op de middelbare school gebruikt worden verbeterd dient te worden, een warme aanbeveling voor leergangontwikkelaars.

De dissertatie van Karin Wanrooij bevat een zeer heldere rapportage van een studie naar akoestisch-statistisch leren bij baby’s en volwassenen, gelardeerd met oogstrelende foto’s van de piepjonge proefpersonen. Door middel van een mooie samenhangende set van experimenten wordt bestudeerd hoe vowassenen en heel jonge kinderen klinkercategorieën leren. Dankzij een vernieuwende methode en een vakkundig uitgevoerde statistische analyse wordt in het proefschrift aangetoond dat baby’s vanaf 2 maanden al gevoelig zijn voor de statistiek van hun moedertaal, en niet vanaf 6 tot 8 maanden, zoals men eerder dacht. Wanrooij slaagt er uitstekend in de resultaten in haar brede kennis van de literatuur over het onderwerp in te bedden.

Vanwege de multi-disciplinaire theoretische benadering, de uitstekende methodologie en analyse, de glasheldere rapportage en de verwachte grote impact heeft de jury besloten om de dissertatieprijs 2015 toe te kennen aan Koen Sebregts.


Petra Sleeman
31 januari 2016

Summer courses Deaf Studies and linguistics, Aarhus, Denmark

Aarhus University in Denmark offers a range of summer courses that would be interesting for students of linguistics from your university: forensic phonetics, deaf studies (with focus on language acquisition and bilingualism), linguistic fieldwork and language description and second language acquisition.

http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/deaf-studies/
http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/forensic-phonetics/

http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/language-description-and-linguistic-fieldwork/
http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/second-language-acquisition/