July, 13rd, 2017

 

 	
	
LOT Announcements / events
Summer closure LOT office

The LOT office is closed from 21 July to 21 August.

LOT wishes everyone a beautiful summer!


The next newsletter will appear on August 24th , 2017.

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: https://bit.ly/1HM9brF

Actueel:

Gebaren tijdens hetspreken horen bij je taal
http://www.kennislink.nl/publicaties/gebaren-tijdens-het-spreken-horen-bij-je-taal
Gebaren maken tijdens het spreken: het komt in alle talen voor. Amerikaanseonderzoekers ontdekten met hulp van blinde mensen dat je deze gebaren nietkopieert van anderen. Je maakt ze vanzelf, passend bij je moedertaal.

Redactioneel: Pleidooi voor de geesteswetenschappen
http://www.kennislink.nl/publicaties/pleidooi-voor-de-geesteswetenschappen
Het is de Maand van de Filosofie. Een goed moment om ons te bezinnen op hetbelang van de alfa- of geesteswetenschappen. Want die raken steeds meer uit degratie, omdat het praktisch nut minder aan de oppervlakte ligt dan bij demeeste praktijkstudies. Maar juist in een tijd waarin computers ons steeds meerwerk uit handen nemen, zouden we veel waarde moeten hechten aan uniekmenselijke competenties, zoals taalgevoel en filosofisch denken.

Eerste bewijs voor complexe grammatica bij Japanse koolmees
http://www.kennislink.nl/publicaties/eerste-bewijs-voor-complexe-grammatica-bij-japanse-koolmees
De roep van de Japanse koolmees bezit een eigenschap die voorheen uniek werdverondersteld voor mensentaal. De mezen kunnen betekenisvolle klankreeksencombineren tot nieuwe klankreeksen met een eigen betekenis. Dit lijkt sterk opde manier waarop mensen woorden tot zinnen combineren. Aldus concludeerde eenteam onderzoekers onlangs in Nature.

'Met een vliegtuig vol Nederlandse proefpersonen naar een Finse scanner'
http://www.kennislink.nl/publicaties/met-een-vliegtuig-vol-nederlandse-proefpersonen-naar-een-finse-scanner
Pim Levelt stond aan de wieg van het Max Planck Instituut voorPsycholinguïstiek in Nijmegen. Tien jaar na zijn afscheid als hoogleraar bliktKennislink met hem terug. Wat is er sinds het begin van zijn carrière allemaalveranderd in het taalonderzoek? En welke gevaren kleven er aan de vele nieuwemogelijkheden?

Facebookpage LOT

New information about the upcoming LOT schools et cetera can also be found on our Facebook page:

https://www.facebook.com/LOT-Landelijke-Onderzoekschool-Taalwetenschap-378098082559910/



Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
Workshops / Conferences / Symposia
International Summer School on Deep Learning, Bilbao, Spain, July 17-21, 2017

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON DEEP LEARNING

DeepLearn 2017

Bilbao, Spain

July 17-21, 2017

Organized by:
University of Deusto
Rovira i Virgili University

http://grammars.grlmc.com/DeepLearn2017/

************************************************************

--- Early registration deadline: May 19, 2017 ---

********************************************************

SCOPE:

DeepLearn 2017 will be a research training event with a global scope aiming atupdating participants about the most recent advances in the critical and fastdeveloping area of deep learning. This is a branch of artificial intelligencecovering a spectrum of current exciting machine learning research andindustrial innovation that provides more efficient algorithms to deal withlarge-scale data in neuroscience, computer vision, speech recognition, languageprocessing, drug discovery, biomedical informatics, recommender systems,learning theory, robotics, games, etc. Renowned academics and industry pioneerswill lecture and share their views with the audience.

Most deep learning subareas will be displayed, and main challenges identifiedthrough 4 keynote lectures, 30 six-hour courses, and 1 round table, which willtackle the most active and promising topics. The organizers are convinced thatoutstanding speakers will attract the brightest and most motivated students.Interaction will be a main component of the event. An open session will giveparticipants the opportunity to present their own work in progress in 5minutes.

ADDRESSED TO:

In principle, graduate students, doctoral students and postdocs will be typicalprofiles of participants. However, there are no formal pre-requisites forattendance in terms of academic degrees. Since there will be a variety oflevels, specific knowledge background may be assumed for some of the courses.DeepLearn 2017 is also appropriate for more senior academics and practitionerswho want to keep themselves updated on recent developments and future trends.All will surely find it fruitful to listen and discuss with major researchers,industry leaders and innovators.

REGIME:

In addition to keynotes, 3-4 courses will run in parallel during the wholeevent. Participants will be able to freely choose the courses they wish toattend as well as to move from one to another.

VENUE:

DeepLearn 2017 will take place in Bilbao, the largest city in the BasqueCountry, famous for its gastronomy and the seat of the Guggenheim Museum. Thevenue will be:

DeustoTech, School of Engineering
University of Deusto
Avda. Universidades, 24
48014 Bilbao, Spain

KEYNOTE SPEAKERS: (to be completed)

Richard Socher (Salesforce), Tackling the Limits of Deep Learning

PROFESSORS AND COURSES:

Narendra Ahuja (University of Illinois, Urbana-Champaign),[introductory/intermediate] Basics of Deep Learning with Applications to ImageProcessing, Pattern Recognition and Computer Vision

Pierre Baldi (University of California, Irvine), [intermediate/advanced] DeepLearning: Theory and Applications to the Natural Sciences

Sven Behnke (University of Bonn), [intermediate] Visual Perception using DeepConvolutional Neural Networks

Mohammed Bennamoun (University of Western Australia),[introductory/intermediate] Deep Learning for Computer Vision

Hervé Bourlard (Idiap Research Institute), [intermediate/advanced] DeepSequence Modeling: Historical Perspective and Current Trends

Thomas Breuel (NVIDIA Corporation), [intermediate] Segmentation, Processing,and Tracking, with Applications to Video, Gaming, VR, and Self-driving Cars

George Cybenko (Dartmouth College), [intermediate] Deep Learning of Behaviors

Rina Dechter (University of California, Irvine), [introductory] Algorithms forReasoning with Probabilistic Graphical Models

Li Deng (Microsoft Research), tba

Jianfeng Gao (Microsoft Research), [introductory/intermediate] An Introductionto Deep Learning for Natural Language Processing

Michael Gschwind (IBM T.J. Watson Research Center), [introductory/intermediate]Deploying Deep Learning Applications at the Enterprise Scale

Yufei Huang (University of Texas, San Antonio), [intermediate/advanced] DeepLearning for Precision Medicine and Biomedical informatics

Soo-Young Lee (Korea Advanced Institute of Science and Technology),[intermediate/advanced] Multi-modal Deep Learning for the Recognition of HumanEmotions in the Wild

Li Erran Li (Columbia University), [intermediate/advanced] Deep ReinforcementLearning: Recent Advances and Frontiers

Michael C. Mozer (University of Colorado, Boulder), [introductory/intermediate]Incorporating Domain Bias into Neural Networks

Roderick Murray-Smith (University of Glasgow), [intermediate] Applications ofDeep Learning Models in Human-Computer Interaction Research

Hermann Ney (RWTH Aachen University), [intermediate/advanced] SpeechRecognition and Machine Translation: From Statistical Decision Theory toMachine Learning and Deep Neural Networks

Jose C. Principe (University of Florida), [intermediate/advanced] CognitiveArchitectures for Object Recognition in Video

Marc’Aurelio Ranzato (Facebook AI Research), [introductory/intermediate]Learning Representations for Vision, Speech and Text Processing Applications

Maximilian Riesenhuber (Georgetown University), [introductory/intermediate]Deep Learning in the Brain

Ruslan Salakhutdinov (Carnegie Mellon University), [intermediate/advanced]Foundations of Deep Learning and its Recent Advances

Alessandro Sperduti (University of Padua), [intermediate/advanced] DeepLearning for Sequences

Jimeng Sun (Georgia Institute of Technology), [introductory] Interpretable DeepLearning Models for Healthcare Applications

Julian Togelius (New York University), [intermediate] (Deep) Learning for(Video) Games

Joos Vandewalle (KU Leuven), [introductory/intermediate] Data ProcessingMethods, and Applications of Least Squares Support Vector Machines

Ying Nian Wu (University of California, Los Angeles),[introductory/intermediate] Generative Modeling and Unsupervised Learning

Eric P. Xing (Carnegie Mellon University), [intermediate/advanced] StatisticalMachine Learning Perspectives of Extending Deep Neural Networks: Kernels,Logics, Regularizers, Priors, and Distributed Algorithms

Georgios N. Yannakakis (University of Malta), [introductory/intermediate] DeepLearning for Games - But Not for Playing them

Scott Wen-tau Yih (Microsoft Research), [introductory/intermediate] ContinuousRepresentations for Natural Language Understanding

Richard Zemel (University of Toronto), [introductory/intermediate] Learning toUnderstand Images and Text

OPEN SESSION:

An open session will collect 5-minute voluntary presentations of work inprogress by participants. They should submit a half-page abstract containingtitle, authors, and summary of the research to david.silva409 (at) yahoo.com byJuly 9, 2017.

INDUSTRIAL SESSION:

A specific session will be devoted to demonstrations of practical uses of deeplearning in industrial processes. Companies/people interested in contributingare welcome to submit a 1-page abstract containing the program of thedemonstration, the duration requested and the logistics necessary. At least oneof the people participating in the demonstration should have registered for theevent. Expressions of interest have to be submitted to david.silva409 (at)yahoo.com by July 2, 2017.

EMPLOYERS SESSION:

Firms searching for personnel well skilled in deep learning will have a spacereserved for one-to-one contacts. At least one of the people in charge of thesearch should have registered for the event. Expressions of interest have to besubmitted to david.silva409 (at) yahoo.com by July 2, 2017.

ORGANIZING COMMITTEE:

Pablo García Bringas (co-chair)
José Gaviria
Carlos Martín (co-chair)
Manuel Jesús Parra
Iker Pastor
Borja Sanz (co-chair)
David Silva

REGISTRATION:

It has to be done at

http://grammars.grlmc.com/DeepLearn2017/registration.php

The selection of up to 8 courses requested in the registration template is onlytentative and non-binding. For the sake of organization, it will be helpful tohave an approximation of the respective demand for each course.

Since the capacity of the venue is limited, registration requests will beprocessed on a first come first served basis. The registration period will beclosed and the on-line registration facility disabled when the capacity of thevenue will be complete. It is much recommended to register prior to the event.

FEES:

Fees comprise access to all courses and lunches. There are several earlyregistration deadlines. Fees depend on the registration deadline.

ACCOMMODATION:

Suggestions for accommodation are available on the website.

CERTIFICATE:

Participants will be delivered a certificate of attendance indicating thenumber of hours of lectures.

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

david.silva409 (at) yahoo.com

ACKNOWLEDGMENTS:

Universidad de Deusto

Universitat Rovira i Virgili

WoLLIC 2017, University College London (UCL), London, UK, July 18-21, 2017

WoLLIC 2017

24th Workshop on Logic, Language, Information and Computation

July 18-21, 2017

University College London (UCL), London, UK


SPECIAL SESSION:

Screening of Navajo Math Circles

(Directed by George Paul Csicsery, 2016, 58min)



SCIENTIFIC SPONSORSHIP

Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL)

The Association for Logic, Language and Information (FoLLI)

Association for Symbolic Logic (ASL)

European Association for Theoretical Computer Science (EATCS)

European Association for Computer Science Logic (EACSL)

Sociedade Brasileira de Computação (SBC)

Sociedade Brasileira de Lógica (SBL)


IN COOPERATION WITH

ACM Special Interest Group on Logic and Computation (ACM-SIGLOG)


ORGANISATION

Department of Computer Science, University College London, London, UK

School of Electronic Engineering and Computer Science, Queen Mary College, London, UK

Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Brazil


HOSTED BY

Department of Computer Science, University College London, London, UK


INVITED SPEAKERS

Hazel Brickhill (Bristol) (University of Bristol)

Michael Detlefsen (University of Notre Dame)

Alexander Kurz (University of Leicester)

Frederike Moltmann (New York University)

David Pym (University College London)

Nicole Schweikardt (Humboldt Universität)

Fan Yang (Delft University)

Boris Zilber (University of Oxford)


STUDENT GRANTS

ASL sponsorship of WoLLIC 2017 will permit ASL student members to apply for a modest travel grant (deadline: May 1st, 2017). See http://www.aslonline.org/studenttravelawards.html for details.


PROGRAMME COMMITTEE

Matthias Baaz (University of Technology, Vienna, Austria)

John Baldwin (University of Illinois at Chicago, USA)

Dana Bartozová (Universidade de São Paulo, Brazil)

Agata Ciabattoni (University of Technology, Vienna, Austria)

Walter Dean (University of Warwick, UK)

Erich Grädel (RWTH Aachen, Germany)

Volker Halbach (University of Oxford, UK)

Juliette Kennedy (Helsinki University, Finland) (Chair)

Dexter Kozen (Cornell University, USA)

Janos Makowsky (Technion - Israel Institute of Technology, Israel)

Larry Moss (indiana University, USA)

Alessandra Palmigiano (Delft University, The Netherlands)

Mehrnoosh Sadrzadeh (Queen Mary, UK)

Sonja Smets (Amsterdam University, The Netherlands)

Asger Törnquist (Københavns Universitet, Denmark)

Rineke Verbrugge (University of Groningen, The Netherlands)

Andrés Villaveces (Universidad Nacional, Colombia)

Philip Welch (University of Bristol, UK)


STEERING COMMITTEE

Samson Abramsky, Johan van Benthem, Anuj Dawar, Joe Halpern, Wilfrid Hodges, Ulrich Kohlenbach, Daniel Leivant, Leonid Libkin, Angus Macintyre, Luke Ong, Hiroakira Ono, Valeria de Paiva, Ruy de Queiroz, Jouko Väänänen.


ORGANISING COMMITTEE

Alexandra Silva (Univ College London, UK) (Local co-chair)

Mehrnoosh Sadrzadeh (Queen Mary, UK) (Local co-chair)

Paulo Oliva (Queen Mary, UK)

James Brotherston (Univ College London, UK)

Anjolina G. de Oliveira (U Fed Pernambuco)

Ruy de Queiroz (U Fed Pernambuco) (co-chair)


FURTHER INFORMATION

Contact one of the Co-Chairs of the Organising Committee.


WEB PAGE

http://wollic.org/wollic2017/


ACCEPTED PAPERS

Fausto Barbero, Lauri Hella and Raine Rönnholm. Independence-Friendly logic without Henkin quantification.

Fedor Pakhomov. Solovay completeness without fixed points.

Paola Bruscoli and Lutz Strassburger. On the length of Medial-Switch-Mix derivations.

Almudena Colacito and George Metcalfe. Proof Theory and Ordered Groups.

Rohit Parikh. An Epistemic Generalization of Rationalizability.

Lev Beklemishev. On the reflection calculus with partial conservativity operators.

Arnold Beckmann and Jean Jose Razafindrakoto. Total Search Problems in Bounded Arithmetic and Improved Witnessing.

Flavio Ferrarotti, Senén González and Jose Turull-Torres. On Fragments of Higher Order Logics that on Finite Structures Collapse to Second Order.

Michał Tomasz Godziszewski and Joel David Hamkins. Computable quotient presentations of models of arithmetic and set theory.

Nathanael L. Ackerman and Cameron E. Freer. On the Computability of Graph Turing Machines.

Ian Mackie. A Geometry of Interaction Machine for Gödel's System T.

Zhaohui Luo and Serguei Soloviev. Dependent Event Types.

Igor Sedlar. Substructural logics with a reflexive transitive closure modality.

Stepan Kuznetsov. The Lambek calculus with iteration: two variants.

Willem Conradie, Andrew Craig, Alessandra Palmigiano and Zhiguang Zhao. Constructive canonicity for lattice-based fixed point logics.

Karin Cvetko Vah, Mehrnoosh Sadrzadeh, Dimitri Kartsaklis and Benjamin Blundell. Non-commutative logic for compositional distributional semantics.

Daniyar Shamkanov. Global Neighbourhood Completeness of the Gödel-Löb Provability Logic.

Vít Punčochář. Knowledge is a Diamond.

Gijs Wijnholds. Coherent Diagrammatic Reasoning in Compositional Distributional Semantics.

Zhiguang Zhao. Algorithmic Sahlqvist Preservation for Modal Compact Hausdorff Spaces.

Marcin Mostowski and Marek Czarnecki. Concrete mathematics. Finitistic approach to foundations.

Denis I. Saveliev and Nikolai L. Poliakov. On two concepts of ultrafilter extensions of first-order models and their generalizations.

Yury Savateev and Daniyar Shamkanov. Cut-elimination for the modal Grzegorczyk logic via non-well-founded proofs.

Sérgio Marcelino and Carlos Caleiro. Disjoint fibring of non-deterministic matrices.

Fei Liang, Giuseppe Greco, Andrew Moshier and Alessandra Palmigiano. Multi-type display caculus for Semi De Morgan Logic.

Dan Marsden, Fabrizio Genovese, Bob Coecke and Martha Lewis. Applications of Generalized Relations in Linguistics and Cognition.

Bjørn Kjos-Hanssen. Shift registers fool finite automata.

Giuseppe Greco and Alessandra Palmigiano. Lattice logic properly displayed.




Annual meeting of the Cognitive Science Society (CogSci 2017), London, England, July 26-20, 2017

Cognitive Science Society CogSci 2017

Location: Hilton London Metropole

Dates: July 26-29

http://www.cognitivesciencesociety.org/conference/cogsci2017/

CogSci 2017 is the 39th Annual Meeting of the Cognitive Science Society, to be held inLondon, UK on Wednesday July 26th – Saturday July 29th, 2017 (Wednesday,July 26th is the Tutorials and Workshops day). Many cognitive scientiststhink of computation as a metaphor for thinking about the mind, whereas othersconsider it a tool for calculating the implications of models. However, neitherperspective fully expresses how computation can serve as the foundationaltheory of how people actively process information in service of control anddecision making. By providing a precise means for expressing theories ofdynamic systems, computation provides the most promising means of explaininghow the human mind, in all of its richness and diversity, can exist in thephysical universe. If this promise is to be fulfilled, then greater effort mustbe made to connect cognitive science theories to computational foundations.

This year’s conference provides an opportunity to reinforce theimportance of computation in Cognitive Science research but, as always, theconference will also reflect the full breadth of the discipline and of thesociety’s membership.

We encourage researchers from around the world to attend inorder to discuss the latest theories and data from the world’s best cognitivescience researchers.

2nd International Workshop for Young Female Researchers in Speech Science & Technology (YFRSW-2017), Stockholm, August 20, 2017

2ndInternational Workshop for Young Female Researchers in Speech Science &Technology (YFRSW-2017)

Specialevent of Interspeech 2017

Stockholm, August 20th 2017

https://sites.google.com/site/yfrsw2017/

----------------------------------

Important Dates

==========

- Abstractsubmission opens: 15 April 2017

- Abstractsubmission closes: 15 May 2017

- Notification ofacceptance: 15 June 2017

- Registrationdeadline: 5 August 2017

- Workshop date: 20 August 2017

Overview

======

The aim of this workshop is to bring women undergraduateand masters students, who are currently working in speech science andtechnology, together at a special event co-located with Interspeech 2017,Stockholm, Sweden. The workshop will take place on 20 August 2017 from 10am to5pm followed by a dinner with invited senior members of the Interspeechcommunity. It will feature panel discussions with senior female researchers inthe field, student poster presentations and a mentoring session.

The workshop is the second of its kind, after asuccessful inaugural event (YFRSW 2016)at Interspeech 2016 in San Francisco. It is designed to foster interest inresearch in our field in women at the undergraduate or master level who havenot yet committed to getting a PhD in speech science or technology areas, butwho have had some research experience in their college and universities viaindividual or group projects.

Call for Participation

=============

Abstracts (maximum of 300 words) should be submitted byemail to yfrs.workshop@gmail.comby May 15, 2017.

Abstracts will be reviewed by the committee andapplicants will be notified by June 15, 2017. Emphasis will be on inclusivityalthough all submissions should be in the core scientific domains covered byInterspeech.

Preliminary Program

=============

The workshop will include the following events:

* A welcome breakfast with introductions (1h)

* A panel of senior women talking about their ownresearch and experiences as women in the speech community (1h)

* A panel of senior students who work in the speech areato describe how they became interested in speech research (1h)

* A poster session for the students to present their ownresearch (2h)

* A one-on- one coaching session between students andsenior women mentor

(1h)

* A networking lunch for students and senior women (1h)

Organising committee

==============

Heidi Christensen, University of Sheffield, UK

(heidi.christensen@sheffield.ac.uk)

Abeer Alwan, University of California, Los Angeles, USKay Berkling, DHBW, Karlsruhe, Germany Catia Cucchiarini, Radboud University,Nijmegen, Netherlands Milica Gašić, University of Cambridge, UK DilekHakkani-Tür Google Research, US Julia Hirschberg, Columbia University, NewYork, US Karen Livescu, TTIC, Chicago, US Catharine Oertel, KTH, Stockholm,Sweden Odette Scharenborg, Radboud University, Nijmegen, Netherlands IsabelTrancoso, INESC-ID, Lisbon, Portugal

For further details, please see

https://sites.google.com/site/yfrsw2017/

Workshop 'Linguistic knowledge & patterns of variation', Amsterdam, August 24-26, 2017

Dates:August 24th-26th
Place: Meertens Institute, Amsterdam

A successful methodological assumption underlying muchsociolinguistic, dialectological, and diachronic linguistic work has been thatthe variation we find between speakers is not random, but reflectssociological, historical, geographical, physiological and other differences inthe outside world, and is bounded by universal aspects of the human body andmind. In recent years, formal linguistics, traditionally putting a large burdenof explanation on theories of the human mind, has extended its focus to explainingat least some aspects of the variational patterns – both the question what thelimits of variation are, and what explains why certain variants are found incertain places, among certain groups, at certain periods.

In this workshop, we aim at bringing together researcherswho are working on a better understanding of the patterns of variation – on amap, or on the time line – from the prism of syntactic, morphological andphonological theories: why, for instance, are certain linguistic phenomena foundexclusively on areas close to important isoglosses? Why do certain linguisticchanges tend to co-occur? How is it possible that speakers' intuitions aboutgrammaticality seem to correspond to the distribution of the different variantswithin a community? How can we capture inclusion relations among linguisticregions, especially when they show exceptions? How do we understand thephenomenon of 'drift' where a certain grammatical well-formedness change takescenturies to play out?

On August 24-26, researchers of the NWO-sponsored projectMaps & Grammar organize a workshop on these topics within phonology andsyntax. Although most speakers will be either participants in the project orinvited international experts on the topic, there are a few spots also forother talks and for posters. Abstracts (max. 2 pages, including everything)should be submitted before May 15, 2017 to cavirani.edoardo@gmail.com.Notification of acceptance: before June 1, 2017.

7th ISCA Workshop on 'Speech and Language Technology in Education' (SLaTE 2017), Stockholm, August 25-26, 2017

For more information, please see http://www.slate2017.org/


National eScience Symposium, Amsterdam, October 12, 2017

Discover how digital technology impacts scientific practice

The Dutch National eScience Symposium is a one-day event where scientists and researchers from different disciplines meet to discover how digital technology impacts scientific practice.

The symposium will feature five thematic sessions showcasing world-class data-driven and compute-intensive research in different fields:

 • Internet of Things

 • Energy Science

 • Natural Language

 • Brain, Cognition and Behavior

 • Future of Machine Learning

The thematic sessions are organized in partnership with SURFnet, NWO-Shell programme, CLARIAH, NeurolabNL and Commit2Data.

Why?

Digital technology cross-cuts all scientific domains. Our understanding of the universe, dealing with the challenges of climate change and discovering new energy sources, analyzing human behavior, or tracking athletes' performances are just a couple of areas where digital technology is being used to enhance scientific research.

The cross-cutting aspect means that technologies used in one field can be applicable across other fields. This annual symposium is an opportunity for anyone working in academia or industry with an interest in digital technology and scientific research. It is thé place to meet researchers, students, data scientists, scientific administrators, CIOs and CTOs dealing with the challenges and potential of digital technologies; from the humanities to physics and beyond.

3rd Global Conference on Artificial Intelligence (GCAI 2017), Miami, USA, 18-22 October 2017

The 3rd Global Conference on Artificial Intelligence (GCAI 2017)

Miami, USA, 18-22 October 2017

http://easychair.org/smart-program/GCAI2017/


*New*: (Abstracts: 14 July, Papers: 21 July)


The 3rd Global Conference on Artificial Intelligence (GCAI 2017) will be held in Miami, USA, at the Courtyard Marriott hotel in Coconut Grove, 18-22 October 2017. The conference, which addresses all aspects of artificial intelligence, is being organized by LRG (http://www.lrg.global) and the University of Miami.

The program chairs are Christoph Benzmueller, Christine Lisetti and Martin Theobald. The conference chair is Geoff Sutcliffe.



SUBMISSION


Submissions in all areas of artifical intelligence are welcome. Suggested topics include, but are not limited to:



Foundations

+ Knowledge representation

+ Cognitive modeling

+ Perception

+ Search

+ Reasoning and programming

+ Machine learning

+ Constraints and uncertainty


Architectures

+ Agents and distributed AI

+ Intelligent user interfaces

+ Natural language systems and linguistics Information retrieval

+ Case-based reasoning Affective computing Robotics


Applications

+ Aviation and aerospace

+ Education and tutoring systems

+ Games and entertainment

+ Law and Machine Ethics

+ Mathematics and the Sciences

+ Medicine and healthcare

+ Management and manufacturing

+ World Wide Web

+ Security


Implications

+ Philosophical foundations

+ Social impact and ethics

+ Evaluation of AI systems

+ AI education



DATES


+ Abstract registration: 14 July, 2017

+ Submission: 21 July, 2017

+ Notification: 18 August, 2017

+ Final version: 25 August, 2017

+ Early registration deadline: tba

+ Conference: 19-22 October, 2016



SUBMISSION and PUBLICATION


Submission is via EasyChair at

https://easychair.org/conferences/?conf=gcai2017

The proceedings will be published by EasyChair Publications in the EPiC Series in Computing. The volume will be open access and authors will retain copyright.



INVITED SPEAKERS


+ Catherine Pelachaud, Telecom-ParisTech, France Marijn Heule,

+ University of Texas at Austin, USA Guy van den Broeck, UCLA, USA



PROGRAMME COMMITTEE


Jose Julio Alferes (Universidade NOVA de Lisboa) Elisabeth Andre (Augsburg University) Serge Autexier (DFKI) Peter Baumgartner (National ICT Australia) Christoph Benzmueller (Freie Universitaet Berlin) - chair Philippe Besnard (CNRS / IRIT) Richard Booth (Cardiff University) Krysia Broda (Imperial College) Walter Carnielli (Centre for Logic, Epistemology and the History of Science - CLE) Amedeo Cesta (CNR - National Research Council of Italy) Gabriella Cortellessa (CNR-ISTC, National Research Council of Italy) Mehdi Dastani (Utrecht University) James Delgrande (Simon Fraser University) Wolfgang Faber (University of Huddersfield) Germain Forestier (Universite de Haute Alsace) Gerhard Friedrich (Alpen-Adria-Universitaet Klagenfurt) Thom Fruehwirth (University of Ulm) Daniel Garijo (UCLA) Marco Gavanelli (University of Ferrara) Gianluigi Greco (University of Calabria) Ian Horswill (Northwestern University) Katsumi Inoue (NII) Mateja Jamnik (University of Cambridge) Ernesto Jimenez-Ruiz (University of Oxford) Tommi Junttila (Aalto University) Panagiotis Kanellopoulos (University of Patras and CTI "Diophantus") Gabriele Kern-Isberner (Technische Universitaet Dortmund) Roman Kontchakov (Birkbeck, University of London) Tim Landgraf (Freie Universitaet Berlin) Jerome Lang (CNRS, LAMSADE, Universite Paris-Dauphine) Gang Li (School of Information Technology, Deakin University) Sanjiang Li (University of Technology Sydney) Christine Lisetti (Florida International University) - chair Xudong Luo (Guangxi Normal University) Ines Lynce (INESC-ID/IST, Universidade de Lisboa) Ana Gabriela Maguitman (Universidad Nacional del Sur) George Metcalfe (University of Bern) Angelo Montanari (University of Udine) Till Mossakowski (University of Magdeburg) Xavier Parent (University of Luxembourg) Radu-Emil Precup (Politehnica University of Timisoara) Dumitru Roman (SINTEF / University of Oslo) Marco Roveri (FBK-irst) Steven Schockaert (Cardiff University) Magy Seif El-Nasr (Northeastern University) Christine Solnon (LIRIS CNRS UMR 5205 / INSA Lyon) Daria Stepanova (Max Planck Institute for Informatics) Thomas Stuetzle (Universite Libre de Bruxelles (ULB)) Martin Theobald (Universite du Luxembourg) - chair Juergen Umbrich (Vienna University of Economy and Business (WU)) Maria Esther Vidal (Universidad Simon Bolivar, Dept. Computer Science) Inon Zuckerman (Ariel University)


Update: Submission deadline extended: June 18: 5th International conference on statistical language and speech processing, Le Mans, France, October 23-25, 2017.

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICAL LANGUAGE AND SPEECHPROCESSING

SLSP 2017

Le Mans, France

October 23-25, 2017

Organized by:

Computer Science Lab (LIUM)
University of Le Mans

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

http://grammars.grlmc.com/SLSP2017/

AIMS:

SLSP is a yearly conference series aimed at promoting and displaying excellentresearch on the wide spectrum of statistical methods that are currently in usein computational language or speech processing. It aims at attractingcontributions from both fields. Though there exist large, well-knownconferences and workshops hosting contributions to any of these areas, SLSP isa more focused meeting where synergies between subdomains and people will hopefullyhappen. In SLSP 2017, significant room will be reserved to young scholars atthe beginning of their career and particular focus will be put on methodology.

VENUE:

SLSP 2017 will take place in Le Mans, in the region Pays de la Loire, a citywith well-preserved Gallo-Roman remnants. The venue will be:

Claude Chappe Informatics Institute
University of Le Mans
Avenue Laënnec
72085 Le Mans Cedex 9

SCOPE:

The conference invites submissions discussing the employment of statisticalmodels (including machine learning) within language and speech processing.Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limitedto:

anaphora and coreference resolution
authorship identification, plagiarism and spam filtering
computer-aided translation
corpora and language resources
data mining and semantic web
information extraction
information retrieval
knowledge representation and ontologies
lexicons and dictionaries
machine translation
multimodal technologies
natural language understanding
neural representation of speech and language
opinion mining and sentiment analysis
parsing
part-of-speech tagging
question-answering systems
semantic role labelling
speaker identification and verification
speech and language generation
speech recognition
speech synthesis
speech transcription
spelling correction
spoken dialogue systems
term extraction
text categorisation
text summarisation
user modeling

STRUCTURE:

SLSP 2017 will consist of:

invited talks
peer-reviewed contributions
posters

INVITED SPEAKERS:

tba

PROGRAMME COMMITTEE: (to be completed)

Robert Gaizauskas (University of Sheffield, UK)
Keikichi Hirose (University of Tokyo, JP)
Gareth Jones (Dublin City University, IE)
Tomi Kinnunen (University of Eastern Finland, FI)
Elizabeth D. Liddy (Syracuse University, US)
Xunying Liu (Chinese University of Hong Kong, HK)
Carlos Martín-Vide (Rovira i Virgili University, ES, chair)
Yuji Matsumoto (Nara Institute of Science and Technology, JP)
Marie-Francine Moens (KU Leuven, BE)
Preslav Nakov (Qatar Computing Research Institute, QA)
Hermann Ney (RWTH Aachen University, DE)
Holger Schwenk (Facebook, FR)
Phil Woodland (University of Cambridge, UK)

ORGANIZING COMMITTEE:

Walid Aransa (Le Mans)
Adrien Bardet (Le Mans)
Abdessalam Bouchekif (Le Mans)
Fethi Bougares (Le Mans)
Nathalie Camelin (Le Mans)
Yannick Estève (Le Mans, co-chair)
Mercedes García Martínez (Le Mans)
Sahar Ghannay (Le Mans)
Anthony Larcher (Le Mans)
Antoine Laurent (Le Mans)
Carlos Martín-Vide (Tarragona, co-chair)
Salima Mdhaffar (Le Mans)
Manuel J. Parra Royón (Granada)
Simon Petitrenaud (Le Mans)
David Silva (London)
Natalia Tomashenko (Le Mans)
Kévin Vythelingum (Le Mans)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit non-anonymized papers in English presentingoriginal and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spacedpages (including eventual appendices, references, proofs, graphics, etc.) andshould be prepared according to the standard format for Springer Verlag's LNCSseries (see http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).

Submissions have to be uploaded to:

https://easychair.org/conferences/?conf=slsp2017

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS/LNAI series will beavailable by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containingpeer-reviewed substantially extended versions of some of the papers contributedto the conference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The registration form can be found at:

http://grammars.grlmc.com/SLSP2017/Registration.php

DEADLINES (all at 23:59 CET):

Paper submission: June 11, 2017
Notification of paper acceptance or rejection: July 11, 2017
Final version of the paper for the LNCS/LNAI proceedings: July 21, 2017
Early registration: July 21, 2017
Late registration: October 9, 2017
Submission to the journal special issue: January 25, 2018

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

david.silva409@yahoo.com

POSTAL ADDRESS:

SLSP 2017
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

ACKNOWLEDGMENTS:

Université du Maine

Universitat Rovira i Virgili

Symposium 'Language Impairment and Bilingualism', Utrecht, October 27, 2017

On Friday the 27th of Octoberat 14.30, Tessel Boerma will be defending her dissertation about the effects of language impairment and bilingualism on children’s linguistic and cognitive development in the Academiegebouw in Utrecht. On the day of the defense, a symposium on ‘Language Impairment and Bilingualism’ will be organized. You are cordially invited to both the defense and the symposium.

The symposium will take place between 09.30 and 12.00 in the Belle van Zuylenzaal in the Academiegebouw(Domplein 29, Utrecht). Speakers will be prof. dr. Johanne Paradis (Universityof Alberta, Canada), dr. Jan de Jong (University of Bergen, Norway/Universityof Amsterdam, the Netherlands) and dr. Pascale Engel de Abreu (University ofLuxembourg). A detailed program with titles and abstracts will follow.

What:Symposium on ‘Language Impairment and Bilingualism’

Where: Belle van Zuylenzaal inthe Academiegebouw in Utrecht

When: the27th of October between 09.30 and 12.00

Please send an email toTessel Boerma (t.d.boerma@uu.nl) if you would like to participate.

Kind regards,

Elma Blom, Paul Leseman, Frank Wijnen & Tessel Boerma

Op vrijdag 27 oktober om 14.30 zal Tessel Boerma haar proefschrift over de effecten van een taalontwikkelingsstoornis en meertaligheid op de talige encognitieve ontwikkeling van kinderen verdedigen in het Academiegebouw inUtrecht. Op de dag van de verdediging zal er een symposium over ‘Taalontwikkelingsstoornissen en Meertaligheid’ plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd voor de verdediging en het symposium.

Het symposium vindt plaats van 09.30 tot 12.00 in de Belle van Zuylenzaal inhet Academiegebouw. De sprekers zijn prof. dr. Johanne Paradis (University ofAlberta, Canada), dr. Jan de Jong (University of Bergen, Noorwegen/Universiteitvan Amsterdam, Nederland) and dr. Pascale Engel de Abreu (University ofLuxembourg). Een gedetailleerder programma met titels en abstracts volgt.

Wat: Symposium over ‘Taalontwikkelingsstoornissenen Meertaligheid’

Waar: Belle van Zuylenzaal in hetAcademiegebouw in Utrecht

Wanneer: 27 oktober van 09.30 tot12.00

Indien u bij het symposium aanwezig wilt zijn, stuur dan een mailtje naar Tessel Boerma (t.d.boerma@uu.nl).

Hartelijke groet,

Elma Blom, Paul Leseman, Frank Wijnen & Tessel Boerma

Conference ‘Effects of therapy in young and school-age children with developmental language disorders (DLD)’, Utrecht, November 10, 2017

More information: www.taalstaal.nl

TaalStaal 2017
Het effect van behandelingen bij jonge en schoolgaande kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

In lezingen en posterpresentaties komen de volgende onderwerpen aan de orde.

 • Een overzicht van behandelmodellen
 • Het effect van mono- en multidisciplinaire behandelingen
 • Directe en indirecte therapie
 • Inzicht in lopend onderzoek

Internationale sprekers:

 • prof.dr. D. Bishop, University of Oxford UK
 • prof.dr. J.Law, University of Newcastle, UK
 • prof.dr. L. Leonard, Purdue University, Lafayette, Indiana, USA

Locatie:Werkspoorkathedraal Utrecht

Datum: 10 november 2017

Verwacht aantal deelnemers: 600

Aantal sprekers: 8 waarvan 3 internationaal

Aantal posters: indienen voorstel voor poster mogelijk tot 1 juni 2017 (congres@taalstaal.nl)

Organisatoren: Auris, Kentalis, NSDSK, Pento, UU, HU

Abstracts/presentaties

Conference 'Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics', Ahwaz, Iran, February 1-2, 2018

Title of conference: The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

Date: 1-2 February, 2018

Venue: Ahwaz, Iran

Website: http://llld.ir/en/

The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics is organized by Pazoheshgaran Andishmand Institute (Ahwaz, Iran) in association with different universities such as Shahid Chemran University of Ahvaz.

The conference will be dedicated to current issues of different languages and dialects such as Persian, Arabic, Kurdish and Turkish.

Academics and university lecturers are cordially invited to present their research regarding current issues of different languages, dialects and linguistics in English, Arabic or Persian. Such an approach suggests that a linguistic study is no longer limited within a certain field; knowledge from different fields cultivates diversity in linguistic study. Recognizing this trend, the conference organizing committee aims to provide a platform for researchers and scholars from various fields to exchange ideas.

The selective papers of the conference will be published in journals such as Journal of English Language Teaching and will be indexed in CIVILICA (All the services regarding publication and index of the articles are free of charge).



Job Announcements / Vacancies
Postdoctoral position in Language Technology and Cognitive Computational Modeling, University of Copenhagen (UCPH), Denmark, deadline: 3 September 2017

Postdoctoral position in Language Technology and Cognitive Computational Modeling


The Department of Nordic Research, Faculty of Humanities, University

of Copenhagen (UCPH), Denmark, invites applications for a two-year

postdoctoral position in Language Technology and Cognitive

Computational Modeling to be filled by 1 December 2017 or as soon as

possible thereafter. The successful candidates will be attached to the

Centre for Language Technology (CST), which is one of the four

sections of the department.


The successful candidate will have the opportunity to continue to

pursue her/his research goals, which we see as being related to

computational modeling and/or experimental analysis of phenomena

involving language, speech, or multimodal behaviours. The candidate

will also contribute with teaching to the MSc in IT and

Cognition. More specifically, s/he will be responsible for the

teaching of the Cognitive Science courses. More detail on the

programme as a whole and the individual study units are provided at

http://studies.ku.dk/masters/it-and-cognition/. We expect the

teaching load to make up for 30% of the position at the most.


More detail on the project and how to apply for the position can be

found at:

http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/?...


The closing date for applications is 23.59 CET, 3 September 2017.

Three Positions in the Dutch Research Consortium 'Language in Interaction', deadline: September 10, 2017

Three Positions in the Dutch Research Consortium 'Language in Interaction' (0.8-1.0 FTE)

Dutch Research Consortium 'Language in Interaction'

Vacancy number: 30.06.17

Application deadline: September 10, 2017, 23.59 CET


Responsibilities

We are looking for highly motivated candidates to enrich a unique research consortium aiming to unravel the neurocognitive mechanisms of language at multiple levels. The goal is to understand both the universality and the variability of the human language faculty from genes to behaviour.

Currently, our consortium advertises 2 Postdoc positions and 1 RA position. These positions provide the opportunity for conducting world-class research as a member of an interdisciplinary team. Each position has its own requirements and profile.


Click here for more information on the advertised positions.

www.languageininteraction.nl/jobs/BQthird.html


Work environment

The Netherlands has an outstanding track record in the language sciences. The Language in Interaction research consortium, sponsored by a large grant from the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), brings together many of the excellent research groups in the Netherlands with a research programme on the foundations of language.

In addition to excellence in the domain of language and related relevant fields of cognition, our consortium provides state-of-the-art research facilities and a research team with ample experience in the complex research methods that will be invoked to address the scientific questions at the highest level of methodological sophistication. These include methods from genetics, neuroimaging, computational modelling, and patient-related research. This consortium realises both quality and critical mass for studying human language at a scale not easily found anywhere else.

We have identified five Big Questions (BQ) that are central to our understanding of the human language faculty. These questions are interrelated at multiple levels. Teams of researchers will collaborate to collectively address these key questions of our field.


Our five Big Questions are:

BQ1: The nature of the mental lexicon: How to bridge neurobiology and psycholinguistic theory by computational modelling?

BQ2: What are the characteristics and consequences of internal brain organization for language?

BQ3: Creating a shared cognitive space: How is language grounded in and shaped by communicative settings of interacting people?

BQ4: Variability in language processing and in language learning: Why does the ability to learn language change with age? How can we characterise and map individual language skills in relation to the population distribution?

BQ5: How are other cognitive systems shaped by the presence of a language system in humans?


Successful candidates will be appointed at one of the consortium’s home institutions, depending on the position applied for. All successful candidates will become members of our Big Question teams. The research is conducted in an international setting at all participating institutions. English is the lingua franca.


What we expect from you

Each position has its own requirements and profile.

More information on: www.languageininteraction.nl/jobs/BQthird.html


General requirements for all positions are:

•a degree in one of the fields indicated for the positions;

•strong motivation;

•excellent proficiency in written and spoken English.


What we have to offer

•employment: 0.8-1.0 FTE;

•you will be appointed at one of the consortium's home institutions, depending on the position applied for;

•terms of employment depend on the embedding institution;

•the institutes involved have regulations in place that enable their staff to create a good work-life balance.


Other Information

All institutes involved are equal opportunity employers, committed to building a culturally diverse intellectual community, and as such encourage applications from women and minorities.


Would you like to know more?

Further information on: the Language in Interaction Consortium

Further information on the different positions, including terms of employment and contacts.


Additional information can be obtained from the contacts for the different positions.


Are you interested?

You should upload your application (attn. of Prof. dr. P. Hagoort) using this link

http://www.ru.nl/english/working-at/jobopportuniti...


Your application should include (and be limited to) the following attachments:


•a cover letter quoting at the top the number of the position you apply for,

•your curriculum vitae, including a list of publications and the names of at least two persons who can provide references.


Please apply before September 10, 2017, 23:59 CET.


For more information on your application: +31 24 3611173.


No commercial propositions please.


A number of postdoc positions, Linguistics Universität Potsdam, deadline: until the positions are filled.

Linguistics at Universität Potsdam is looking to fill a number of positions under the auspices of a just funded institutional grant (known as an SFB) on the theme of variability and its limits in language (DFG announcement from May 26 2017: http://www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2017/pressemitteilung_nr_16/). An official announcement of the positions will be distributed soon via linguist list and so on. Snippets of some of the positions are as follows:

- PI Höhle & Gafos, 1 Postdoctoral Research Scientist position: on 14-month-old children; word-learning experiments; experimental methods are mainly habituation and looking paradigms including analysis of pupil dilation; (re-)synthesis of acoustic parameters expressing contrasts (in voicing or place) and (co-)variability of parameters expressing such contrasts; representative publication: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S...

- PI Gafos, 1 Postdoctoral Research Scientist position: Electromagnetic Articulometry; dynamical modeling of speech production; gestural coordination in (among other languages) Spanish and German; three hours of teaching per week in phonetics, phonology and signal processing; representative publication: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1040741...


- PI Bürki, 1 Postdoctoral Research Scientist position: on the time course of word production processes in adults using EEG, Eye-tracking, and Bayesian modeling; representative publication: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S...


Prior relevant research experience and publications are a must but field of PhD is not in itself critical. Responsibilities include: original research; assisting with design and execution of experiments; statistical analysis; method use in the domains specified in the list of positions; and participating in writing of papers as part of the research team. Responsibilities may vary depending on the position (again, see contact info below for questions). Ocupancy is sought from July 2017 on; the recruitment process will continue until the positions are filled. Prospective applicants are encouraged to contact the PIs for further questions (PI emails can be found in their respective webpages).

Calls for papers for events
CfP 'Conference on Frisian linguistics 2017', Fryske Akademy Leeuwarden, 27 October 2017, deadline: August 1, 2017

Conference on Frisian linguistics 2017

The Linguistics Circle of theFrisian Academy (Fryske Akademy) organizes its annual meeting in October thisyear. The ninth Conference on Frisianlinguistics will be of interest to anyone who actively or passively participatesin Frisian linguistics: grammar, phonetics/phonology, onomastics, lexicology,sociolinguistics, historical linguistics. Papers may focus on the results ofscientific research, but presentations of research plans, of speculations or oflanguage corpora are also welcome. They may be presented in any of theWest-Germanic languages.

When: Friday 27 October 2017.

Where: Fryske Akademy, Doelestraat 8,Leeuwarden / Ljouwert

The time allotted for a paper is 30 minutes (20 minutes talk, 10 minutes discussion).

Extended deadline: We invite everyone to participate. Please send an abstract – assoon as possible, but not later than August 1 – of half A4, with name andaddress, to Eric Hoekstra (secretary of the Linguistics Circle):

ehoekstra@fryske-akademy.nl

Or by regular mail to:

FryskeAkademy

EricHoekstra, Taalkundich Wurkferbân,

Postbus54,

8900AB Ljouwert/Leeuwarden,

TheNetherlands.

Oproep voor bijdragen CARAN-CROSS OVER dubbelconferentie, Universiteit van Aruba, 22-24 november 2017, deadline: 31 augustus 2017

Dubbelconferentie ‘CROSS-OVER te gast bij CARAN’ Oranjestad 22 november 2017

Antilliaanse, Surinaamse en Nederlandse literatuur Transnationalisme, interculturaliteit en intercontinentaliteit


Oproep voor bijdragen

Cross Over, het tweejaarlijkse platform voor de interdisciplinaire en transculturele letterkundige neerlandistiek, overschreed in 2015 na colloquia afwisselend in Nederland en België voor het eerst de Nederlandse taalgrens. Nadat de Universiteit Gent (Vakgroep Letterkunde - Afdeling Nederlands) de conferentie onder haar hoede nam (2013), trad dat jaar Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań, Polen (Departement Nederlandse en Zuid- Afrikaanse Studies in Poznań) op als organisator. In het najaar van 2017 onderneemt Cross Over een nog grotere overzeese stap. Dit jaar heeft Cross Over in Oranjestad (Aruba) plaats als deel van de dubbelconferentie ‘CROSS-OVER te gast bij CARAN’.

De samenwerking met de Caribische Associatie voor Neerlandistiek (CARAN) leidt hopelijk bij de intra- en extramurale neerlandici niet alleen tot meer belangstelling voor de meertalige, interculturele en literaire situatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname maar ook tot de uitwisseling van ervaringen tussen neerlandici uit diverse regio’s.

Het organiserende comité vestigt in zijn oproep voor bijdragen de aandacht op transnationalisme, interculturaliteit en intercontinentaliteit. De complexe verhouding van de Antilliaanse en Surinaamse literatuur ten opzichte van de Nederlandse letteren in de Lage Landen staat daarbij centraal. De huidige politieke ontwikkelingen in de wereld met vluchtelingen en migratiestromen nodigen uit om te gaan naar de Caraïben waar processen van culturele, talige en raciale metisage hun aanvang hebben genomen lang vóór het begrip globalisatie is gemunt. De politiek-administratieve context van de overzeese delen van het Koninkrijk der Nederlanden is in de laatste decennia aanzienlijk veranderd en ook de inzichten over de positie van het Nederlands zijn bijgesteld. Ook de status van de Nederlandstalige literatuur in het Caribisch gebied komt daarmee in een nieuw daglicht te staan. Daarmee komen de Caribische eilanden en de Nederlandstalige literatuur die er is geproduceerd almaar dichter te staan bij wat gemeenzaam de extramurale neerlandistiek wordt genoemd dan tot dusver is aangenomen. Dit stelt nieuwe eisen aan docenten, academische curricula, universitaire beleidsmakers en wetenschappelijke onderzoekers.


Graag brengen we een aantal punten onder de aandacht van collega’s, telkens met aandacht voor de positie van de Antilliaanse en Surinaamse literatuur, zoals

-de positie van het Nederlands en de Nederlandse cultuur in een veeltalige en multiculturele omgeving (in de Lage Landen, in de oud-koloniale gebieden van Nederland, in de extramurale neerlandistiek);

-vormen van culturele transfer waarbij vertalingen, vertaalbeleid, internationaal cultuurbeleid en uitgeverspolitiek een wezenlijke rol spelen;

-pogingen tot een nieuwe literair-historische positionering van (de canon van) de Nederlandstalige literatuur van buiten de Lage Landen;

-verschuivende interpretaties van literaire werken uit de koloniale periode;

-raciale, culturele en politieke interculturaliteit en sociale migratie in (de geschiedenis van de) Nederlandse én Caribische literatuur;

-uitdagingen i.v.m. cultuuroverdracht waarvoor docenten Nederlands staan.


Letterkundige neerlandici met belangstelling voor Antilliaanse en Surinaamse literatuur als onderdeel van de Nederlandstalige literatuur die op verschillende plaatsen in de wereld wordt geproduceerd en gerecipieerd, worden uitgenodigd een abstract in te sturen. De drie sleutelbegrippen transnationalisme, interculturaliteit en intercontinentaliteit staan daarbij centraal. Zowel hermeneutische, literair-institutionele, postkoloniale als ook ideologie- kritische en receptie-esthetische voorstellen in dat verband worden door CARAN en Cross- Over overwogen.


Graag ontvangen wij voor 31 augustus aanstaande een voorstel voor de titel van uw bijdrage met een samenvatting tussen 200 en 300 woorden, voorzien van naam, affiliatie en contactgegevens. De spreektijd voor een lezing is 25 minuten met 10 minuten voor discussie.


Voorstellen voor referaten kunnen tot 31 augustus 2017 worden voorgelegd aan neerlandistiek@ua.aw


Organiserend comité

Bernadette Bérénos, Liesbeth Echteld, Kitty Groothuijse en Eric Mijts


Wetenschappelijk comité (in alfabetische orde):

Jerzy Koch (jkoch@wa.amu.edu.pl), Eric Mijts (eric.mijts@ua.aw), Wim Rutgers (wim_rutgers@hotmail.com), Yves T'Sjoen (Yves.TSjoen@UGent.be), Yra van Dijk (y.van.dijk@hum.leidenuniv.nl), Michiel van Kempen (M.H.G.vanKempen@uva.nl) en Paweł Zajas (zajas@wa.amu.edu.pl).



Oproep voor bijdragen CARAN-conferentie Oranjestad - 22 – 24 november 2017


Professionalisering van het NVT-onderwijs in de Cariben

Het bestuur van de Caribische Associatie voor Neerlandistiek nodigt u van harte uit om een bijdrage te leveren aan de vierde CARAN-conferentie die gehouden wordt van woensdag 22 tot en met vrijdag 24 november aanstaande op de Universiteit van Aruba.

Het thema van de conferentie is ‘Professionalisering van het NVT-onderwijs in de Cariben’.

De positie van het Nederlands in het Caribisch deel van het Koninkrijk is inmiddels geëvolueerd van officiële taal tot noodzakelijke minderheidstaal. Voor het onderwijs is deze ontwikkeling van groot belang. Uit het rapport NVT Overzee, uitgevoerd door de Taalunie in 2016, blijkt eens temeer dat er veel behoefte is aan een duidelijk taalbeleid, aan professionalisering van docenten, materiaal dat inspeelt op de eilandelijke context en een didactische aanpak die aansluit bij de digitale belevingswereld van de cursist. Bovendien moet werk gemaakt worden van onderwijs in het Nederlands dat niet langer uitgaat van Nederlands als moedertaal maar Nederlands als vreemde taal.

Het doel van deze conferentie is dan ook het verder ontwikkelen en versterken van bestaande en nieuwe methodes voor taalverwerving, taalkunde- en literatuuronderwijs. De conferentie zal ruimte bieden aan initiatieven en het delen van inzichten en ervaringen in het basis- middelbaar en hoger onderwijs. Voor de conferentie zullen behalve docenten en onderwijskundigen ook beleidsmakers worden uitgenodigd.

Graag ontvangen wij voor 31 augustus a.s. de titel van uw bijdrage met een abstract tussen 100 en 200 woorden, voorzien van naam, affiliatie en contactgegevens. De spreektijd voor een lezing bedraagt 25 minuten met 10 minuten voor discussie.

Mocht u gedachten hebben voor een workshop van 50 minuten voor specifieke doelgroepen dan horen wij dat graag! Stuurt u ons dan een beschrijving van de workshop met daarbij het aantal deelnemers en de doelgroep.

Voorstellen voor referaten kunnen worden voorgelegd aan neerlandistiek@ua.aw Wij hopen u te mogen begroeten op woensdag 22 november aanstaande in Oranjestad. Het organiserend comité,

Bernadette Béréndos (University of Curaçao)Liesbeth Echteld (University of Curaçao) Kitty Groothuijse (Universiteit van Aruba)Eric Mijts (Universiteit van Aruba) Hilde Neus (Instituut voor de Opleiding van Leraren, Paramaribo)

CfP Symposium erkende streektalen, Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 7 november 2017, deadline: 31 augustus

Call for papers: Symposium erkende streektalen 2017

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert op 7 november 2017 het eerste symposium over de erkende regiogebonden streektalen. De bij de erkende streektalen betrokken overheden, taalinstituten en taalwetenschappers gaan daar met elkaar en met het ministerie in gesprek over de waarde van de erkende streektalen voor de lokale identiteit en de uitdagingen van de toekomst.


Centraal staat de vraag hoe overheden, taalinstituten en andere betrokken organisaties het gebruik van de erkende streektalen zo goed mogelijk kunnen stimuleren. Hoe promoot je een erkende streektaal effectief? Welke factoren zijn van invloed op het levendig gebruik van de erkende streektalen? Welke lokale en nationale beleidsafspraken zijn nodig?


Het symposium richt zich op de regiogebonden streektalen in Nederland die erkend zijn onder deel II of III van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Het betreft het Fries, Nedersaksisch en Limburgs. Het symposium staat open voor sprekers en vertegenwoordigers van minderheidstalen, medewerkers van (lokale) overheden en taalinstituten en onderzoekers in de taalwetenschap.


Call for papers: hoe stimuleren we het gebruik van de erkende streektalen?

De eigen streektaal geeft veel mensen het gevoel thuis te zijn, en verbonden te zijn met de eigen omgeving, de eigen identiteit en de lokale democratie. Het kunnen blijven gebruiken van de streektaal is daarom belangrijk voor de verbondenheid van de bevolking met haar eigen regio en bestuur.


Maar het levendig gebruik van de streektalen, nu en in de toekomst is niet vanzelfsprekend. Sprekers van een streektaal zijn vaak tweetalig: ze gebruiken naast hun eigen streektaal veelal ook het Nederlands. Mede daarom kan het gebruik van de erkende streektalen onder druk komen te staan.


Auteurs als Fishman (1991) beschrijven ‘language shift’ aan de hand van zeven stadia en benadrukken het belang van de overdracht van taal van generatie tot generatie. Hinton (2001) stelt een stapsgewijs model voor, op basis van de stadia beschreven door Fishman, die tot betere borging en moeten leiden. Van deze en andere wetenschappelijke inzichten maken we graag gebruik tijdens het gesprek over beleid, activiteiten en maatregelen die het gebruik van de erkende streektalen in Nederland bevorderen. We verwelkomen wetenschappelijke papers die direct te maken hebben met het thema van het symposium en mede antwoord geven op de centrale vraag. Op basis van de papers vragen we een aantal inzenders een paper presentatie/ workshop te verzorgen tijdens het symposium.


Voorstellen kunnen, voorzien van een abstract van maximaal 300 woorden en een kort CV van de spreker, voor 31 augustus worden gestuurd naar alexandra.elsen@minbzk.nl

Call for proposals Anéla Applied Linguistics Conference 2018, Egmond aan Zee, Netherlands, June 1-2, 2018, deadline: September 25th, 2017

Conference dates: June 1-2, 2018

Deadline for abstracts: September 25th, 2017

We welcome abstracts for posters, presentations, papers, and colloquia in all areas and topics of applied linguistics.

See: http://anela.nl/en/activiteiten/anela-conferentie/... for more information

Extra
Oproep AVT / AnéLA dissertatieprijs, deadline: 15 augustus 2017

De Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT) en de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (ANéLA) reiken jaarlijks een prijs uit voor een dissertatie op het gebied van de taalwetenschap. Ook dit jaar zal er weer een AVT/ANéLA-dissertatieprijs worden uitgereikt. Voor de AVT/AnéLA dissertatieprijs 2017 komen in aanmerking alle dissertaties verdedigd tussen 16 juli 2016 en 15 juli 2017.

Wij nodigen u uit om (gemotiveerde) voordrachten te doen voor kandidaten voor de prijs. De voordrachten dienen uiterlijk 15 augustus 2017 te worden ingediend. Dit kan online:

http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt/dissert...


Het reglement van de AVT/Anéla dissertatieprijs vindt u op:

http://anela.nl/prijzen/dissertatieprijs/reglement...


Secretaris van de jury is dr. Nivja de Jong (namens het ANéLA-bestuur). De tweede secretaris is dr. Lotte Hogeweg (namens het AVT-bestuur). Voor meer informatie over de AVT/ANéLA-dissertatieprijs 2017 kunt u contact opnemen met Nivja (n.h.de.jong@hum.leidenuniv.nl) of Lotte (L.Hogeweg@uva.nl)

Voelt u zich vrij om deze oproep te delen!

Banting Postdoctoral Fellowships Competition, deadline: September 20, 2017

We arepleased to provide you with information on the competition for the 2017-18Banting Postdoctoral Fellowships – Canada’s most prestigious and highest valuedaward for postdoctoral researchers today.

2017-2018Banting Postdoctoral Fellowships Competition

The BantingPostdoctoral Fellowships program is designed to support world-classpostdoctoral researchers. The fellowship provides $70,000 per year for twoyears. The program is open to both Canadian and international researchers whohave recently completed a PhD, PhD- equivalent, or health professional degree.Applications must be completed in full collaboration with the proposed hostinstitution.

The2017-2018 competition was launched in April 2017 and the application deadlinewill be September 20, 2017 at 20:00 EDT. Please note that institutionsmay have internal deadlines.

For moreinformation on the program and how to apply, visit: http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/

Drongo Talenfestival, Utrecht, September 28-29, 2017

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september kun je alweer voor de zesde keer bij ons terecht voor een tweedaags uitdagend, interessant en vernieuwend programma.

 • Bezoek organisaties en bedrijven uit alle hoeken van de taalsector op de interactieve en informatieve beurs
 • Ontdek de nieuwste taalkundige onderzoeken in de labs
 • Leer een nieuwe taal in een uur met onze spoedcursussen
 • Volg uiteenlopende sessies door professionals uit de taalsector
 • Woon interessante lezingen en debatten bij
 • En nog veel meer!

We zijn hard aan het werk om het festival inhoudelijk rond te maken. Vanaf begin augustuszal het volledige programma bekend zijn en start de kaartverkoop. Dus houd onze website goed in de gaten en schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen!

Meer informatie: https://www.drongotalenfestival.nl/