May, 10th, 2017

 

 	
	
LOT Announcements / events
Registration LOT Summer School 2017 Leiden (June 26-July 7) is open! Deadline registration: June 4, 2017

For the schedule, more information and registration, please see:

https://www.lotschool.nl/education-and-training/lo...

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: https://bit.ly/1HM9brF

Actueel:

Gebaren tijdens hetspreken horen bij je taal
http://www.kennislink.nl/publicaties/gebaren-tijdens-het-spreken-horen-bij-je-taal
Gebaren maken tijdens het spreken: het komt in alle talen voor. Amerikaanseonderzoekers ontdekten met hulp van blinde mensen dat je deze gebaren nietkopieert van anderen. Je maakt ze vanzelf, passend bij je moedertaal.

Redactioneel: Pleidooi voor de geesteswetenschappen
http://www.kennislink.nl/publicaties/pleidooi-voor-de-geesteswetenschappen
Het is de Maand van de Filosofie. Een goed moment om ons te bezinnen op hetbelang van de alfa- of geesteswetenschappen. Want die raken steeds meer uit degratie, omdat het praktisch nut minder aan de oppervlakte ligt dan bij demeeste praktijkstudies. Maar juist in een tijd waarin computers ons steeds meerwerk uit handen nemen, zouden we veel waarde moeten hechten aan uniekmenselijke competenties, zoals taalgevoel en filosofisch denken.

Eerste bewijs voor complexe grammatica bij Japanse koolmees
http://www.kennislink.nl/publicaties/eerste-bewijs-voor-complexe-grammatica-bij-japanse-koolmees
De roep van de Japanse koolmees bezit een eigenschap die voorheen uniek werdverondersteld voor mensentaal. De mezen kunnen betekenisvolle klankreeksencombineren tot nieuwe klankreeksen met een eigen betekenis. Dit lijkt sterk opde manier waarop mensen woorden tot zinnen combineren. Aldus concludeerde eenteam onderzoekers onlangs in Nature.

'Met een vliegtuig vol Nederlandse proefpersonen naar een Finse scanner'
http://www.kennislink.nl/publicaties/met-een-vliegtuig-vol-nederlandse-proefpersonen-naar-een-finse-scanner
Pim Levelt stond aan de wieg van het Max Planck Instituut voorPsycholinguïstiek in Nijmegen. Tien jaar na zijn afscheid als hoogleraar bliktKennislink met hem terug. Wat is er sinds het begin van zijn carrière allemaalveranderd in het taalonderzoek? En welke gevaren kleven er aan de vele nieuwemogelijkheden?

Facebookpage LOT

New information about the upcoming LOT schools et cetera can also be found on our Facebook page:

https://www.facebook.com/LOT-Landelijke-Onderzoekschool-Taalwetenschap-378098082559910/Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
Lecture 'Narrative Beyond Anthropocentrism: Embodying the Nonhuman', Amsterdam, May 12, 2017

SMART lecture series, dr. Marco Caracciolo, Freiburg Institute for Advanced Studies, University of Freiburg

Narrative Beyond Anthropocentrism: Embodying the Nonhuman

12May2017 16:00 - 17:30

Lecture

The January SMART Lecture will be presented by Marco Caracciolo (University of Freiburg), with an introduction by Stephan Besser.

SMART

SMART is an acronym for Speech & Language, Music, Art, Reasoning & Thought. SMART CS has a monthly newsletter, with upcoming events, news, and an interview with someone at the UvA working in the field of cognition. To receive this newsletter, please sign up for our mailing list on our website smartcs.uva.nl.

Abstract

Narrative is a practice geared toward what psychologist James J. Gibson called the “intermediate world”—that is, the human-scale world of everyday perception. One of the upshots of this idea is that storytelling has, in Monika Fludernik’s (1996, 13) term, an “anthropomorphic bias.” It is not just that narrative understanding is embodied, as psychologists and psycholinguists have persuasively shown; at a very fundamental level, narrative implies human forms of embodiment.
This talk engages with stories that resist this bias, putting the reader in touch with a wide array of nonhuman realities—including the experience of nonhuman animals, the “deep” temporality of evolution, and a cosmic perspective on human affairs. To explore these narratives, I will draw on work on the embodied basis of narrative comprehension in fields such as psycholinguistics and cognitive linguistics. My central claim is that, when approached creatively, embodiment becomes an opportunity for this kind of narrative: through a process of what I call “bodily defamiliarization,” readers’ imagination may be elevated—temporarily, of course, and tentatively—beyond the human. In this way, the talk demonstrates how cognitive literary studies is not just a productive framework in itself, but one that can make a significant contribution to other areas of discussion, particularly the environmental humanities and human-animal studies.

Room F.0.01

Oudemanhuispoort

Oudemanhuispoort 4-6 | 1012 CN Amsterdam

+31 (0)20 525 3361

Lecture 'Neurolinguistic studies on time reference', Amsterdam, May 19, 2017

Amsterdam, PC Hoofthuis, Spuistraat 134, room 5.60

May 19 2017, 15.15-16.30 uur

Dr. Laura Bos, ACLC, Lecturer Department of Literature and Linguistics, Faculty of Humanities, University of Amsterdam

Presents: Neurolinguistic studies on time reference

Laura Bos is the guest speaker at this ACLC seminar. Title and abstract are now available.

Abstract

Recently, Bastiaanse and colleagues (2011) identified past time reference morphology as a particular source of the prominent tense inflection problems in agrammatic aphasia. Using a verb with past time reference requires additional processing, because the past verb form has to be linked to an event in discourse — this in contrast with non-past time reference. They captured this in the Past Discourse Linking Hypothesis (PADILIH).
In my talk, I will report on neurolinguistics studies in different populations (healthy, agrammatic aphasic and fluent aphasic) and in different languages in support of this theory. The hypothesis has its origin in agrammatic aphasia, however, we explored whether the PADILIH can be extended to fluent aphasic and healthy speakers. Furthermore, as tense is not equivalent to time-reference, the hypothesis should apply to discourse-linked verb forms, regardless of tense. We therefore tested constructions in which reference to the past is made by simple past (i.e. ‘V-ed’), and by an auxiliary in present tense plus a participle, the periphrastic past (i.e. ‘has+V-ed’). The studies were completed within the Erasmus Mundus PhD Program International Doctorate in Experimental Approaches to Language and Brain as part of my dissertation (Bos, 2014).

Reference:
Bastiaanse, R., Bamyaci, E., Hsu, C., Lee, J., Thompson, C.K., & Yarbay-Duman, T. (2011). Time-reference in agrammatic aphasia: A cross-linguistic study. Journal of Neurolinguistics, 24, 652-673.

Bos, L.S. (2014). The brain, verbs, and the past: Neurolinguistic studies on time reference. PhD thesis for joint doctorate of the University of Groningen, University of Potsdam, & Macquarie University. Wöhrmann Print Service, Zutphen (NL). Accessible via http://irs.ub.rug.nl/ppn/387119604.


The abstract can be found on the ACLCwebsite: hereLecture 'Meertaligeheid: taalaanbod, taalachterstand en taalontwikkelingsstoornis, Utrecht, June 2, 2017

Meertaligheid:taalaanbod, taalachterstand
en taalontwikkelingsstoornis

Vrijdag 2 juni 2017, 15.30 –17.00 uur

Hogeschool Utrecht, deUithof (exacte locatie volgt na aanmelding permail)

De lezing is gratis en vooriedereen toegankelijk

U ontvangt een bewijs vandeelname. Aantal studiebelastingsuren: 2.

Wiltu erbij zijn, dan kunt u zich hier aanmeldentot en met vrijdag 26 mei 2017

De spreker: Dr. Elma Blom

Elma Blom is universitairhoofddocent bij de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Utrecht enproject-leider van het NWO Vidi project Cognitive Development in the Context ofEmerging Bilingualism (CoDEmBi) en het Dynamics of Youth project Linguistic Aspects of Texting and its influence oncognitive and social development (LATXTICS). Haar onderzoek enpublicaties richten zich op de parallelle ontwikkeling van meerdere talen,taalontwikkelingsstoornis, de relatie tussentaalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling en de verbetering van dediagnostiek bij meertalige kinderen. In haar onderzoek werkt zesamen met collega’s aan de Universiteit van Amsterdam, Fryske Akademy enUniversiteit Maastricht, enmet Kentalis en Auris. Ze is betrokken bijde Europese COST actie ‘Language Impairment in a Multilingual Society’ enis action editor van het Journal of ChildLanguage.

Abstract

De laatste decennia is hetsteeds duidelijker geworden dat het taalaanbod van invloed is op detaalontwikkeling van kinderen. Dit roept vragen op over detaalontwikkeling van meertalige kinderen omdat hun taalaanbod is verdeeld overmeerdere talen. Kinderen groeienbijvoorbeeld op in een thuisomgeving waar een andere taal dan het Nederlandswordt gesproken, de beide ouders spreken allebei eenverschillende taal met hun kind of beide ouders gebruiken alle talen doorelkaar heen. In deze lezing gaat Elma inop twee vragen die logopedisten die te maken hebben met meertalige kinderenhaar vaak stellen. Ten eerste: Maakt het uit ofouders de talen scheiden of mengen? Het antwoord op deze vraag is van belang vooradviezen aan ouders. Ten tweede: Zijn de gevolgenvan meertaligheid (door minder taalaanbod) te onderscheiden van de gevolgen vaneen taalontwikkelingsstoornis?

Aan de hand van recentonderzoek zal Elma een aantal suggesties geven voor ondersteunende diagnostiekbij meertalige kinderen.

Overview UiL OTS colloquia 2017, Utrecht

Overview sessions 2017

May 18th Maarten Kossmann

June 15th ‐ Nivja deJong

New season Syntax Interface talks, Utrecht University

Dear all,


We are happy to announce a new season of Syntax Interface lectures.

Important information: The meetings will still take place from 15:15 till 16:30, at Trans 8, room 0.19, Utrecht.

For more information on the talks check out our website: www.uu.nl/syntax-interface .


• May 22: Aníko Lipták (Leiden University)

• May 29: Heidi Klockmann (Utrecht University)

• June 5: Marlies Kluck (Groningen University)

• June 19: Fred Weerman (University of Amsterdam)

Workshops / Conferences / Symposia
Workshop: Revising formal semantic and pragmatic theories from a neurocognitive perspective, Bochum, Germany, 19-20 June 2017

Workshop: Revising formal semantic and pragmatic theories from a neurocognitive perspective

Bochum, Germany 19-20 June 2017

Note the convenient date and location: Just before the XPRAG conference in Cologne (ca. one-hour traveling distance by a local train)


Over the last few decades we have observed a growing interest in using experimental methods to investigate semantic and pragmatic theories. Experimental pragmatics has become a flourishing interdisciplinary research area. Aside from behavioral methods, such as reaction time measurement, eye-tracking and acceptability judgments, researchers have become increasingly interested in investigating language processing at the neural level and by this means shedding more light on semantic and pragmatic theories. To this end, they have employed techniques such as electroencephalography (EEG), functional magnetic resonance imaging (fMRI), magnetoencephalography (MEG) and transcranial magnetic stimulation (TMS). Although this enterprise has resulted in a large amount of interesting data about linguistic processing, the interpretation of these results remains debated with respect to their relevance for more formal theories of meaning. On the one hand, it often is difficult to formulate clear processing predictions for semantic and pragmatic theories, on the other hand, the theoretical interpretation of the activations observed with neuroimaging tools is not fully understood. As a result, the neurolinguistics and formal semantic/pragmatic communities remain still rather disjoint. In this workshop we would like to bridge the gap and discuss the challenges of combining the two approaches.

Invited Speakers

Valentina Bambini (IUSS of Pavia)

Harm Brouwer (Saarland University)

Ira Noveck (CNRS Lyon)

Steve Politzer-Ahles (The Hong Kong Polytechnic University)

Petra Schumacher (University of Cologne)


Call for papers

We invite abstracts for contributed talks and posters related to the workshop’s theme, addressing problems in semantics and pragmatics with experimental neurocognitive methods. We welcome papers presenting novel experimental results, talks covering methodological aspects of such studies as well as explanatory talks that aim at discussing existing data from the perspective of refined formal semantic or pragmatic theories.

Relevant topics include (but are not limited to)

The semantics/pragmatics interface

Theories of implicatures and presuppositions

Bayesian Pragmatics

Semantic and pragmatic aspects of negation

Quantifiers in natural language

Reference resolution

Semantic and pragmatic aspects of conditional sentences

Pragmatic enrichment in sentence meaning composition

Metonymy & metaphor

Human reasoning (defeasible reasoning, syllogistic, deductive & inductive reasoning)


Submission

Abstracts should have maximally 1 page (1-inch margins on all sides, font size 11) plus 1 page with additional figures/tables/references.


Please submit your abstracts at:

http://easychair.org/conferences/?conf=neuropragse...

Deadline: 31.03.2017

Notification: 15.04.2017

More information: http://www.ruhr-uni-bochum.de/phil-lang/RevisingSe...

Organizers:

Maria Spychalska & Markus Werning

Contact: maria.spychalska@rub.de


Workshop 'Types of iconicity in language use, development, and processing', MPI Nijmegen, July 6-7, 2017


Location: Max Planck Institute forPsycholinguistics, Nijmegen, the Netherlands

Organisers:Gerardo Ortega, Asli Özyürek, and Mark Dingemanse


The notion of iconicity is rapidly gaining influenceacross the language sciences as a factor in explanations and models of languagestructure, language learning, language processing, and language evolution. Witha remarkable increase in the number of studies wielding the term ‘iconicity’there is a growing need to specify and investigate the notion of iconicityitself across modalities (speech, sign, and gesture). The aim of this workshopis to provide conceptual clarity and empirical evidence on the nature oficonicity and its role in language use, development, and processing. The guestspeakers come from across the language sciences, from gesture studies toneuroscience and from linguistic typology to sign language linguistics; andwill share their take on iconicity, examining how they complement each other,how they can be investigated experimentally, and how they shed light onlanguage and communication.

Confirmed guest speakers include:

 • Kimi Akita (Nagoya University)
 • Linda Drijvers (Radboud University)
 • Karen Emmorey (San Diego State University)
 • Mutsumi Imai (Keio University)
 • Spencer Kelly (Colgate University)
 • Pamela Perniss (Brighton University)
 • Tessa Verhoef (MPI)
 • Gabriella Vigliocco (UCL)

Call for submissions: We invite submissions for posterpresentations on recent unpublished work addressing one or more of the workshopquestions. For more information, please visit the website below.

http://iconicity.ruhosting.nl/For more information, please contact, Gerardo Ortega (gerardo.ortega@mpi.nl).

We gratefully acknowledge funding from the Max PlanckSociety for the Advancement of Science and from the Netherlands Organisationfor Scientific Research (NWO), which supports the research of the organisersthrough two Veni grants (Mark Dingemanse and Gerardo Ortega) and a Vici grant(Asli Özyürek).

Amsterdam Summer School 'Doing Research with Discourse Analysis: A discourse perspective on making sense of social change', Vrije Universiteit Amsterdam, July 8-22, 2017

Amsterdam Summer School. Doing Research with Discourse Analysis: Adiscourse perspective on making sense of social change, 8-22 July 2017, VrijeUniversiteit Amsterdam

Checkout the programme and register now on Doing Research with DiscourseAnalysis (only a few days and a few places left!)

Weoffer a varied programme for MA and PhD students to practice advancedacademic skills in transdisciplinary conceptual research design, including adiscourse-analytic component.

Frameworksfor integrating discourse-analytic methods in other methodologies are demonstratedand discussed with a view to sparking critical reasoning about research designand practice. We will focus on the study of language use from variousperspectives in the understanding that communication is the mirror and motor ofsocial interaction. Various methods will be demonstrated and discussed to getfamiliar with transdisciplinary research design.

Studentsare encouraged to participate actively. Participants are invited to bring inperspectives from your own cultural background and fields of interest so yourinput can be integrated in the discussions and assignments. In this way, youwill learn to account for the choices you make in your research design.

Lecturersinclude senior lecturers and professors from the world’s leading centre forcritical discourse studies at LancasterUniversity (UK), Universityof East Anglia and various faculties at the VU. VU students and PhDcandidates are entitles to a substantial discount.

http://bachelors.vu.amsterdam/en/summer-school/courses/DoingResearchwithDiscourseAnalysis/index.aspx


Master Class 'Responding to increasing linguistic diversity in multicultural societies: The Netherlands in international comparative perspectives', Utrecht, June 23, 2017

Master Class 'Responding to increasinglinguistic diversity in multicultural societies: TheNetherlands in international comparative perspectives' by Prof.dr. Guus Extra

23 June 2017 the DutchAssociation for Applied Linguistics 'Anéla' welcomes prof. dr. Guus Extra(Tilburg University) who will give a master class on linguistic diversity inmulticultural societies. You are welcome to join. Attendance isfree, but registration beforehand is obligatory! First come, first served.

Registration andinformation: http://anela.nl/masterclass-guus-extra/

23 June 2017,14.00-17.00 - Venue: Sweelinckzaal, Drift 21, UtrechtUniversity

Summer School on neurocognitive methods for infant and toddler research, Utrecht, July 10-14, 2017
Summerschool on neurocognitive methods for infant and toddler research in Utrecht,The Netherlands

July10-14, 2017

(Registrationdeadline June 10, 2017. There is no registration deadline for housing, howeverit is first come, first serve, so register as soon as possible!)

Thefield of developmental cognitive neuroscience has made great progress over thepast decades. To take it to the next level will require codification,innovation and further integration of experimental methodologies and quantitativeaspects of data interpretation. The current summer school will acquaintstudents with a number of methods frequently applied in brain, cognition andbehaviour research with infants and toddlers. Specifically, it will sensitizestudents to issues regarding reliability, replicability, and validity, and havethem explore how these issues relate to general and specific susceptibilitiesof current techniques and quantitative methods.

Thesummer school will include lectures from experts in various techniques,interactive discussion sessions, student presentations, and a one-day symposiumon methodological considerations in infants and toddler research.

Confirmedspeakers are:

CelesteKidd - Behavioral methods and the Goldilocks effect in cognitive research withinfants

Jean-RemyHochmann - Eye tracking and pupillometry in early speech and languageperception by infants

VincentReid - EEG/ERP research to study the development of visual perception ininfants

AnnaBlasi - fNIRS for studying social development in infants

Participationis open to students at advanced master or PhD level. Attendance fee will be €450, including attendance to the summer school, the symposium, the summerschool diner, and housing, excluding travel costs.

For moreinformation on the programme and application details please go to: www.utrechtsummerschool.nl/courses/social-sciences....


Kind regards,

Carlijn van den Boomen

Brigitta Keij

Frank Wijnen


International Summer School on Deep Learning, Bilbao, Spain, July 17-21, 2017

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON DEEP LEARNING

DeepLearn 2017

Bilbao, Spain

July 17-21, 2017

Organized by:
University of Deusto
Rovira i Virgili University

http://grammars.grlmc.com/DeepLearn2017/

************************************************************

--- Early registration deadline: May 19, 2017 ---

********************************************************

SCOPE:

DeepLearn 2017 will be a research training event with a global scope aiming atupdating participants about the most recent advances in the critical and fastdeveloping area of deep learning. This is a branch of artificial intelligencecovering a spectrum of current exciting machine learning research andindustrial innovation that provides more efficient algorithms to deal withlarge-scale data in neuroscience, computer vision, speech recognition, languageprocessing, drug discovery, biomedical informatics, recommender systems,learning theory, robotics, games, etc. Renowned academics and industry pioneerswill lecture and share their views with the audience.

Most deep learning subareas will be displayed, and main challenges identifiedthrough 4 keynote lectures, 30 six-hour courses, and 1 round table, which willtackle the most active and promising topics. The organizers are convinced thatoutstanding speakers will attract the brightest and most motivated students.Interaction will be a main component of the event. An open session will giveparticipants the opportunity to present their own work in progress in 5minutes.

ADDRESSED TO:

In principle, graduate students, doctoral students and postdocs will be typicalprofiles of participants. However, there are no formal pre-requisites forattendance in terms of academic degrees. Since there will be a variety oflevels, specific knowledge background may be assumed for some of the courses.DeepLearn 2017 is also appropriate for more senior academics and practitionerswho want to keep themselves updated on recent developments and future trends.All will surely find it fruitful to listen and discuss with major researchers,industry leaders and innovators.

REGIME:

In addition to keynotes, 3-4 courses will run in parallel during the wholeevent. Participants will be able to freely choose the courses they wish toattend as well as to move from one to another.

VENUE:

DeepLearn 2017 will take place in Bilbao, the largest city in the BasqueCountry, famous for its gastronomy and the seat of the Guggenheim Museum. Thevenue will be:

DeustoTech, School of Engineering
University of Deusto
Avda. Universidades, 24
48014 Bilbao, Spain

KEYNOTE SPEAKERS: (to be completed)

Richard Socher (Salesforce), Tackling the Limits of Deep Learning

PROFESSORS AND COURSES:

Narendra Ahuja (University of Illinois, Urbana-Champaign),[introductory/intermediate] Basics of Deep Learning with Applications to ImageProcessing, Pattern Recognition and Computer Vision

Pierre Baldi (University of California, Irvine), [intermediate/advanced] DeepLearning: Theory and Applications to the Natural Sciences

Sven Behnke (University of Bonn), [intermediate] Visual Perception using DeepConvolutional Neural Networks

Mohammed Bennamoun (University of Western Australia),[introductory/intermediate] Deep Learning for Computer Vision

Hervé Bourlard (Idiap Research Institute), [intermediate/advanced] DeepSequence Modeling: Historical Perspective and Current Trends

Thomas Breuel (NVIDIA Corporation), [intermediate] Segmentation, Processing,and Tracking, with Applications to Video, Gaming, VR, and Self-driving Cars

George Cybenko (Dartmouth College), [intermediate] Deep Learning of Behaviors

Rina Dechter (University of California, Irvine), [introductory] Algorithms forReasoning with Probabilistic Graphical Models

Li Deng (Microsoft Research), tba

Jianfeng Gao (Microsoft Research), [introductory/intermediate] An Introductionto Deep Learning for Natural Language Processing

Michael Gschwind (IBM T.J. Watson Research Center), [introductory/intermediate]Deploying Deep Learning Applications at the Enterprise Scale

Yufei Huang (University of Texas, San Antonio), [intermediate/advanced] DeepLearning for Precision Medicine and Biomedical informatics

Soo-Young Lee (Korea Advanced Institute of Science and Technology),[intermediate/advanced] Multi-modal Deep Learning for the Recognition of HumanEmotions in the Wild

Li Erran Li (Columbia University), [intermediate/advanced] Deep ReinforcementLearning: Recent Advances and Frontiers

Michael C. Mozer (University of Colorado, Boulder), [introductory/intermediate]Incorporating Domain Bias into Neural Networks

Roderick Murray-Smith (University of Glasgow), [intermediate] Applications ofDeep Learning Models in Human-Computer Interaction Research

Hermann Ney (RWTH Aachen University), [intermediate/advanced] SpeechRecognition and Machine Translation: From Statistical Decision Theory toMachine Learning and Deep Neural Networks

Jose C. Principe (University of Florida), [intermediate/advanced] CognitiveArchitectures for Object Recognition in Video

Marc’Aurelio Ranzato (Facebook AI Research), [introductory/intermediate]Learning Representations for Vision, Speech and Text Processing Applications

Maximilian Riesenhuber (Georgetown University), [introductory/intermediate]Deep Learning in the Brain

Ruslan Salakhutdinov (Carnegie Mellon University), [intermediate/advanced]Foundations of Deep Learning and its Recent Advances

Alessandro Sperduti (University of Padua), [intermediate/advanced] DeepLearning for Sequences

Jimeng Sun (Georgia Institute of Technology), [introductory] Interpretable DeepLearning Models for Healthcare Applications

Julian Togelius (New York University), [intermediate] (Deep) Learning for(Video) Games

Joos Vandewalle (KU Leuven), [introductory/intermediate] Data ProcessingMethods, and Applications of Least Squares Support Vector Machines

Ying Nian Wu (University of California, Los Angeles),[introductory/intermediate] Generative Modeling and Unsupervised Learning

Eric P. Xing (Carnegie Mellon University), [intermediate/advanced] StatisticalMachine Learning Perspectives of Extending Deep Neural Networks: Kernels,Logics, Regularizers, Priors, and Distributed Algorithms

Georgios N. Yannakakis (University of Malta), [introductory/intermediate] DeepLearning for Games - But Not for Playing them

Scott Wen-tau Yih (Microsoft Research), [introductory/intermediate] ContinuousRepresentations for Natural Language Understanding

Richard Zemel (University of Toronto), [introductory/intermediate] Learning toUnderstand Images and Text

OPEN SESSION:

An open session will collect 5-minute voluntary presentations of work inprogress by participants. They should submit a half-page abstract containingtitle, authors, and summary of the research to david.silva409 (at) yahoo.com byJuly 9, 2017.

INDUSTRIAL SESSION:

A specific session will be devoted to demonstrations of practical uses of deeplearning in industrial processes. Companies/people interested in contributingare welcome to submit a 1-page abstract containing the program of thedemonstration, the duration requested and the logistics necessary. At least oneof the people participating in the demonstration should have registered for theevent. Expressions of interest have to be submitted to david.silva409 (at)yahoo.com by July 2, 2017.

EMPLOYERS SESSION:

Firms searching for personnel well skilled in deep learning will have a spacereserved for one-to-one contacts. At least one of the people in charge of thesearch should have registered for the event. Expressions of interest have to besubmitted to david.silva409 (at) yahoo.com by July 2, 2017.

ORGANIZING COMMITTEE:

Pablo García Bringas (co-chair)
José Gaviria
Carlos Martín (co-chair)
Manuel Jesús Parra
Iker Pastor
Borja Sanz (co-chair)
David Silva

REGISTRATION:

It has to be done at

http://grammars.grlmc.com/DeepLearn2017/registration.php

The selection of up to 8 courses requested in the registration template is onlytentative and non-binding. For the sake of organization, it will be helpful tohave an approximation of the respective demand for each course.

Since the capacity of the venue is limited, registration requests will beprocessed on a first come first served basis. The registration period will beclosed and the on-line registration facility disabled when the capacity of thevenue will be complete. It is much recommended to register prior to the event.

FEES:

Fees comprise access to all courses and lunches. There are several earlyregistration deadlines. Fees depend on the registration deadline.

ACCOMMODATION:

Suggestions for accommodation are available on the website.

CERTIFICATE:

Participants will be delivered a certificate of attendance indicating thenumber of hours of lectures.

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

david.silva409 (at) yahoo.com

ACKNOWLEDGMENTS:

Universidad de Deusto

Universitat Rovira i Virgili

Annual meeting of the Cognitive Science Society (CogSci 2017), London, England, July 26-20, 2017

Cognitive Science Society CogSci 2017

Location: Hilton London Metropole

Dates: July 26-29

http://www.cognitivesciencesociety.org/conference/cogsci2017/

CogSci 2017 is the 39th Annual Meeting of the Cognitive Science Society, to be held inLondon, UK on Wednesday July 26th – Saturday July 29th, 2017 (Wednesday,July 26th is the Tutorials and Workshops day). Many cognitive scientiststhink of computation as a metaphor for thinking about the mind, whereas othersconsider it a tool for calculating the implications of models. However, neitherperspective fully expresses how computation can serve as the foundationaltheory of how people actively process information in service of control anddecision making. By providing a precise means for expressing theories ofdynamic systems, computation provides the most promising means of explaininghow the human mind, in all of its richness and diversity, can exist in thephysical universe. If this promise is to be fulfilled, then greater effort mustbe made to connect cognitive science theories to computational foundations.

This year’s conference provides an opportunity to reinforce theimportance of computation in Cognitive Science research but, as always, theconference will also reflect the full breadth of the discipline and of thesociety’s membership.

We encourage researchers from around the world to attend inorder to discuss the latest theories and data from the world’s best cognitivescience researchers.

2nd International Workshop for Young Female Researchers in Speech Science & Technology (YFRSW-2017), Stockholm, August 20, 2017

2ndInternational Workshop for Young Female Researchers in Speech Science &Technology (YFRSW-2017)

Specialevent of Interspeech 2017

Stockholm, August 20th 2017

https://sites.google.com/site/yfrsw2017/

----------------------------------

Important Dates

==========

- Abstractsubmission opens: 15 April 2017

- Abstractsubmission closes: 15 May 2017

- Notification ofacceptance: 15 June 2017

- Registrationdeadline: 5 August 2017

- Workshop date: 20 August 2017

Overview

======

The aim of this workshop is to bring women undergraduateand masters students, who are currently working in speech science andtechnology, together at a special event co-located with Interspeech 2017,Stockholm, Sweden. The workshop will take place on 20 August 2017 from 10am to5pm followed by a dinner with invited senior members of the Interspeechcommunity. It will feature panel discussions with senior female researchers inthe field, student poster presentations and a mentoring session.

The workshop is the second of its kind, after asuccessful inaugural event (YFRSW 2016)at Interspeech 2016 in San Francisco. It is designed to foster interest inresearch in our field in women at the undergraduate or master level who havenot yet committed to getting a PhD in speech science or technology areas, butwho have had some research experience in their college and universities viaindividual or group projects.

Call for Participation

=============

Abstracts (maximum of 300 words) should be submitted byemail to yfrs.workshop@gmail.comby May 15, 2017.

Abstracts will be reviewed by the committee andapplicants will be notified by June 15, 2017. Emphasis will be on inclusivityalthough all submissions should be in the core scientific domains covered byInterspeech.

Preliminary Program

=============

The workshop will include the following events:

* A welcome breakfast with introductions (1h)

* A panel of senior women talking about their ownresearch and experiences as women in the speech community (1h)

* A panel of senior students who work in the speech areato describe how they became interested in speech research (1h)

* A poster session for the students to present their ownresearch (2h)

* A one-on- one coaching session between students andsenior women mentor

(1h)

* A networking lunch for students and senior women (1h)

Organising committee

==============

Heidi Christensen, University of Sheffield, UK

(heidi.christensen@sheffield.ac.uk)

Abeer Alwan, University of California, Los Angeles, USKay Berkling, DHBW, Karlsruhe, Germany Catia Cucchiarini, Radboud University,Nijmegen, Netherlands Milica Gašić, University of Cambridge, UK DilekHakkani-Tür Google Research, US Julia Hirschberg, Columbia University, NewYork, US Karen Livescu, TTIC, Chicago, US Catharine Oertel, KTH, Stockholm,Sweden Odette Scharenborg, Radboud University, Nijmegen, Netherlands IsabelTrancoso, INESC-ID, Lisbon, Portugal

For further details, please see

https://sites.google.com/site/yfrsw2017/

Workshop 'Linguistic knowledge & patterns of variation', Amsterdam, August 24-26, 2017

Dates:August 24th-26th
Place: Meertens Institute, Amsterdam

A successful methodological assumption underlying muchsociolinguistic, dialectological, and diachronic linguistic work has been thatthe variation we find between speakers is not random, but reflectssociological, historical, geographical, physiological and other differences inthe outside world, and is bounded by universal aspects of the human body andmind. In recent years, formal linguistics, traditionally putting a large burdenof explanation on theories of the human mind, has extended its focus to explainingat least some aspects of the variational patterns – both the question what thelimits of variation are, and what explains why certain variants are found incertain places, among certain groups, at certain periods.

In this workshop, we aim at bringing together researcherswho are working on a better understanding of the patterns of variation – on amap, or on the time line – from the prism of syntactic, morphological andphonological theories: why, for instance, are certain linguistic phenomena foundexclusively on areas close to important isoglosses? Why do certain linguisticchanges tend to co-occur? How is it possible that speakers' intuitions aboutgrammaticality seem to correspond to the distribution of the different variantswithin a community? How can we capture inclusion relations among linguisticregions, especially when they show exceptions? How do we understand thephenomenon of 'drift' where a certain grammatical well-formedness change takescenturies to play out?

On August 24-26, researchers of the NWO-sponsored projectMaps & Grammar organize a workshop on these topics within phonology andsyntax. Although most speakers will be either participants in the project orinvited international experts on the topic, there are a few spots also forother talks and for posters. Abstracts (max. 2 pages, including everything)should be submitted before May 15, 2017 to cavirani.edoardo@gmail.com.Notification of acceptance: before June 1, 2017.

7th ISCA Workshop on 'Speech and Language Technology in Education' (SLaTE 2017), Stockholm, August 25-26, 2017

For more information, please see http://www.slate2017.org/


National eScience Symposium, Amsterdam, October 12, 2017

Discover how digital technology impacts scientific practice

The Dutch National eScience Symposium is a one-day event where scientists and researchers from different disciplines meet to discover how digital technology impacts scientific practice.

The symposium will feature five thematic sessions showcasing world-class data-driven and compute-intensive research in different fields:

 • Internet of Things

 • Energy Science

 • Natural Language

 • Brain, Cognition and Behavior

 • Future of Machine Learning

The thematic sessions are organized in partnership with SURFnet, NWO-Shell programme, CLARIAH, NeurolabNL and Commit2Data.

Why?

Digital technology cross-cuts all scientific domains. Our understanding of the universe, dealing with the challenges of climate change and discovering new energy sources, analyzing human behavior, or tracking athletes' performances are just a couple of areas where digital technology is being used to enhance scientific research.

The cross-cutting aspect means that technologies used in one field can be applicable across other fields. This annual symposium is an opportunity for anyone working in academia or industry with an interest in digital technology and scientific research. It is thé place to meet researchers, students, data scientists, scientific administrators, CIOs and CTOs dealing with the challenges and potential of digital technologies; from the humanities to physics and beyond.

5th International conference on statistical language and speech processing, Le Mans, France, October 23-25, 2017

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICAL LANGUAGE AND SPEECHPROCESSING

SLSP 2017

Le Mans, France

October 23-25, 2017

Organized by:

Computer Science Lab (LIUM)
University of Le Mans

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

http://grammars.grlmc.com/SLSP2017/

AIMS:

SLSP is a yearly conference series aimed at promoting and displaying excellentresearch on the wide spectrum of statistical methods that are currently in usein computational language or speech processing. It aims at attractingcontributions from both fields. Though there exist large, well-knownconferences and workshops hosting contributions to any of these areas, SLSP isa more focused meeting where synergies between subdomains and people will hopefullyhappen. In SLSP 2017, significant room will be reserved to young scholars atthe beginning of their career and particular focus will be put on methodology.

VENUE:

SLSP 2017 will take place in Le Mans, in the region Pays de la Loire, a citywith well-preserved Gallo-Roman remnants. The venue will be:

Claude Chappe Informatics Institute
University of Le Mans
Avenue Laënnec
72085 Le Mans Cedex 9

SCOPE:

The conference invites submissions discussing the employment of statisticalmodels (including machine learning) within language and speech processing.Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limitedto:

anaphora and coreference resolution
authorship identification, plagiarism and spam filtering
computer-aided translation
corpora and language resources
data mining and semantic web
information extraction
information retrieval
knowledge representation and ontologies
lexicons and dictionaries
machine translation
multimodal technologies
natural language understanding
neural representation of speech and language
opinion mining and sentiment analysis
parsing
part-of-speech tagging
question-answering systems
semantic role labelling
speaker identification and verification
speech and language generation
speech recognition
speech synthesis
speech transcription
spelling correction
spoken dialogue systems
term extraction
text categorisation
text summarisation
user modeling

STRUCTURE:

SLSP 2017 will consist of:

invited talks
peer-reviewed contributions
posters

INVITED SPEAKERS:

tba

PROGRAMME COMMITTEE: (to be completed)

Robert Gaizauskas (University of Sheffield, UK)
Keikichi Hirose (University of Tokyo, JP)
Gareth Jones (Dublin City University, IE)
Tomi Kinnunen (University of Eastern Finland, FI)
Elizabeth D. Liddy (Syracuse University, US)
Xunying Liu (Chinese University of Hong Kong, HK)
Carlos Martín-Vide (Rovira i Virgili University, ES, chair)
Yuji Matsumoto (Nara Institute of Science and Technology, JP)
Marie-Francine Moens (KU Leuven, BE)
Preslav Nakov (Qatar Computing Research Institute, QA)
Hermann Ney (RWTH Aachen University, DE)
Holger Schwenk (Facebook, FR)
Phil Woodland (University of Cambridge, UK)

ORGANIZING COMMITTEE:

Walid Aransa (Le Mans)
Adrien Bardet (Le Mans)
Abdessalam Bouchekif (Le Mans)
Fethi Bougares (Le Mans)
Nathalie Camelin (Le Mans)
Yannick Estève (Le Mans, co-chair)
Mercedes García Martínez (Le Mans)
Sahar Ghannay (Le Mans)
Anthony Larcher (Le Mans)
Antoine Laurent (Le Mans)
Carlos Martín-Vide (Tarragona, co-chair)
Salima Mdhaffar (Le Mans)
Manuel J. Parra Royón (Granada)
Simon Petitrenaud (Le Mans)
David Silva (London)
Natalia Tomashenko (Le Mans)
Kévin Vythelingum (Le Mans)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit non-anonymized papers in English presentingoriginal and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spacedpages (including eventual appendices, references, proofs, graphics, etc.) andshould be prepared according to the standard format for Springer Verlag's LNCSseries (see http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).

Submissions have to be uploaded to:

https://easychair.org/conferences/?conf=slsp2017

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS/LNAI series will beavailable by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containingpeer-reviewed substantially extended versions of some of the papers contributedto the conference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The registration form can be found at:

http://grammars.grlmc.com/SLSP2017/Registration.php

DEADLINES (all at 23:59 CET):

Paper submission: June 11, 2017
Notification of paper acceptance or rejection: July 11, 2017
Final version of the paper for the LNCS/LNAI proceedings: July 21, 2017
Early registration: July 21, 2017
Late registration: October 9, 2017
Submission to the journal special issue: January 25, 2018

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

david.silva409@yahoo.com

POSTAL ADDRESS:

SLSP 2017
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

ACKNOWLEDGMENTS:

Université du Maine

Universitat Rovira i Virgili

Conference ‘Effects of therapy in young and school-age children with developmental language disorders (DLD)’, Utrecht, November 10, 2017

More information: www.taalstaal.nl

TaalStaal 2017
Het effect van behandelingen bij jonge en schoolgaande kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

In lezingen en posterpresentaties komen de volgende onderwerpen aan de orde.

 • Een overzicht van behandelmodellen
 • Het effect van mono- en multidisciplinaire behandelingen
 • Directe en indirecte therapie
 • Inzicht in lopend onderzoek

Internationale sprekers:

 • prof.dr. D. Bishop, University of Oxford UK
 • prof.dr. J.Law, University of Newcastle, UK
 • prof.dr. L. Leonard, Purdue University, Lafayette, Indiana, USA

Locatie:Werkspoorkathedraal Utrecht

Datum: 10 november 2017

Verwacht aantal deelnemers: 600

Aantal sprekers: 8 waarvan 3 internationaal

Aantal posters: indienen voorstel voor poster mogelijk tot 1 juni 2017 (congres@taalstaal.nl)

Organisatoren: Auris, Kentalis, NSDSK, Pento, UU, HU

Abstracts/presentaties

Conference 'Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics', Ahwaz, Iran, February 1-2, 2018

Title of conference: The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

Date: 1-2 February, 2018

Venue: Ahwaz, Iran

Website: http://llld.ir/en/

The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics is organized by Pazoheshgaran Andishmand Institute (Ahwaz, Iran) in association with different universities such as Shahid Chemran University of Ahvaz.

The conference will be dedicated to current issues of different languages and dialects such as Persian, Arabic, Kurdish and Turkish.

Academics and university lecturers are cordially invited to present their research regarding current issues of different languages, dialects and linguistics in English, Arabic or Persian. Such an approach suggests that a linguistic study is no longer limited within a certain field; knowledge from different fields cultivates diversity in linguistic study. Recognizing this trend, the conference organizing committee aims to provide a platform for researchers and scholars from various fields to exchange ideas.

The selective papers of the conference will be published in journals such as Journal of English Language Teaching and will be indexed in CIVILICA (All the services regarding publication and index of the articles are free of charge).Job Announcements / Vacancies
Assistant Professor of English Language and Linguistics (0.6 - 0.8 FTE), deadline: May 14, 2017

Faculty of Arts
Vacancy number: 23.10.17
Application deadline: 14 May 2017

Responsibilities

As AssistantProfessor of English Language and Linguistics, you will be part of a teachingand research team in the field concerned. You should have a PhD and a strongtrack record in a specialisation relevant to (contemporary) English languageand linguistics, such as sociolinguistics or second language acquisition. Youwill teach courses at both Bachelor’s and Master’s levels to students in thedepartment of English. In your teaching, the emphasis will be on theory andpraxis of English linguistics, including courses in language proficiency andcommunication. You will supervise undergraduate and graduate students ininternships and in writing their theses. Your research will be embedded in theCentre for Language Studies (www.ru.nl/cls/). CLS research combines theoretical inspiration with a strong empiricaland experimental orientation, and is explicitly interdisciplinary in nature.Collaborative partners include the Max Planck Institute for Psycholinguistics andthe Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, both on campus. Yourresearch should strengthen our research lines in English language andlinguistics, and you will be expected to play an active role in the researchconducted at the CLS and its partner institutes.

Work environment

The Facultyof Arts consists of ten departments in the areas of language and culture,history, history of arts, linguistics and communication and informationstudies, which together cater for about 2,400 students and collaborate closelyin teaching and research.

Research at the Faculty of Arts is embedded in two research institutes: theInstitute for Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS) and the Centrefor Language Studies (CLS).

What we expect from you

As acandidate for this position you:

· have adoctoral degree in English linguistics and a strong research profile in aspecialisation relevant to the position;

· have anumber of relevant publications in international publication outlets to yourname;

· are willingand able to supervise/co-supervise doctoral research effectively and to a highstandard;

· you areactively engaged in acquiring external research funding;

· are aninspiring and challenging teacher, with teaching experience at all universitylevels;

· have aninterest in administrative tasks and management;

· are a nativespeaker of English, or have a near-native command of English.

What we have to offer

· employment: 0.6 - 0.8 FTE;

· in additionto the salary: an 8% holiday allowance and an 8.3% end-of-year bonus;

· salary willdepend on qualifications and experience, and will be between €3,427 (scale 11)and €5,330 (scale 12) gross per month, based on full-time employment;

· temporaryappointment for three years;

· you will beappointed as an Assistant Professor, Level 1 (UFO profile: Universitair Docentniveau 1) or Level 2 (UFO profile: Universitair Docent niveau 2), depending onqualifications and experience.

Are you interested in our excellent employmentconditions?

Other Information

This position is scheduled to start on 1 September 2017.

Would you like to know more?

Further information on: the Faculty of Arts

For more information about this vacancy, please contact:
Prof. A. van Kemenade, Chair of English Linguistics
Telephone: +31 24 3611422
E-mail:
a.v.kemenade@let.ru.nl

Are you interested?

You should upload your application (attn. of Mrdrs. L.J.P.M van Mosseveld) exclusively using the button 'Apply' below. Yourapplication should include (and be limited to) the following attachment(s):

· Letter of motivation

· CV

As part ofthe selection process, you may be invited to give a trial lecture.

9 Research Positions in the Dutch Consortium 'Language in Interaction' (1.0 FTE), Deadline: May 21, 2017

Nine Research Positions in the Dutch Consortium'Language in Interaction' (1.0 FTE)

Dutch Research Consortium 'Language in Interaction'
Vacancy number: 30.02.17
Application deadline: 21 May 2017

Responsibilities

We are looking for highly motivated candidates to enrich a uniqueresearch consortium aiming to unravel the neurocognitive mechanisms of languageat multiple levels. The goal is to understand both the universality and thevariability of the human language faculty from genes to behaviour.

Currently, our consortium advertises 4 Postdoc and 5 PhD positions. Thesepositions provide the opportunity for conducting world-class research as amember of an interdisciplinary team. Each position has its own requirements andprofile.

Click here for more information on the advertisedpositions.
www.languageininteraction.nl/jobs/BQsecond.html

Work environment

The Netherlands has an outstanding track record in the languagesciences. The Language in Interaction research consortium, sponsored by a largegrant from the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), bringstogether many of the excellent research groups in the Netherlands with aresearch programme on the foundations of language.
In addition to excellence in the domain of language and related relevant fieldsof cognition, our consortium provides state-of-the-art research facilities anda research team with ample experience in the complex research methods that willbe invoked to address the scientific questions at the highest level ofmethodological sophistication. These include methods from genetics,neuroimaging, computational modelling, and patient-related research. Thisconsortium realises both quality and critical mass for studying human languageat a scale not easily found anywhere else.

We have identified five Big Questions (BQ) that are central to ourunderstanding of the human language faculty. These questions are interrelatedat multiple levels. Teams of researchers will collaborate to collectivelyaddress these key questions of our field.

Our five Big Questions are:
BQ1: The nature of the mental lexicon: How to bridge neurobiology andpsycholinguistic theory by computational modelling?
BQ2: What are the characteristics and consequences of internal brainorganization for language?
BQ3: Creating a shared cognitive space: How is language grounded in and shapedby communicative settings of interacting people?
BQ4: Variability in language processing and in language learning: Why does theability to learn language change with age? How can we characterise and mapindividual language skills in relation to the population distribution?
BQ5: How are other cognitive systems shaped by the presence of a languagesystem in humans?

Successful candidates will be appointed at one of the consortium’s homeinstitutions, depending on the position applied for. All successful candidateswill become members of our Big Question teams. The research is conducted in aninternational setting at all participating institutions. English is the linguafranca.

What we expect from you

Each position has its own requirements and profile.
Detailed information on:
www.languageininteraction.nl/jobs/BQsecond.html

General requirements for all positions are:

· a degree in one of thefields indicated for the positions;

· strongmotivation;

· excellent proficiency inwritten and spoken English.

What we have to offer

· employment:1.0 FTE;

· you will be appointed atone of the consortium’s home institutions, depending on the position appliedfor;

· terms of employmentdepend on the embedding institution;

· the institutes involvedhave regulations in place that enable their staff to create a good work-lifebalance.

Other Information

All institutes involved are equal opportunity employers, committed tobuilding a culturally diverse intellectual community, and as such encourageapplications from women and minorities.

Would you like to know more?

Further information on LiI consortium: http://www.languageininteraction.nl/
Further information on the different positions, including terms of employmentand contacts:
www.languageininteraction.nl/jobs/BQsecond.html

Are you interested?

You should upload your application (attn. of Prof. P. Hagoort)exclusively via: http://www.ru.nl/applyonline?tk=uk&recid=597242

Your application should include (and be limited to) the followingattachment(s):

· a cover letter quoting atthe top the number of the position you apply for;

· your curriculum vitae,including a list of publications and the names of at least two persons who canprovide references.

Please apply before 21 May 2017, 23:59 CET. You may apply for more thanone position.

No commercial propositions please.

PhD position on the grammar of Senegalese drum languages (1,0 fte), deadline: May 21, 2017.

Job description:

We are looking for an excellent candidate for a PhDposition in a research project on Senegalese drum languages. Candidates shouldbe able to carry out outstanding fieldwork with Senegalese musicians, and dotheoretical linguistic work on the relation between grammar and music in drumlanguage.

Deadline for applications: 21 May 2017.

The project is funded by NWO by way of a Free Competitionproject awarded to the principal investigator Prof. Y. Winter. It is the firstextensive linguistic and experimental study of the drum languages used bySenegalese musicians.

This PhD project aims to develop a linguistic theory ofSenegalese drum language. It follows previous work done by the PI (Winter, Y.,Language 90, 2014). Candidates are expected to have an excellent background intheoretical linguistics or another relevant discipline. In addition, candidatesshould be able and prepared to carry out fieldwork in Senegal for a period ofsix months.

The tasks for the PhD candidate will include:

- Carrying out fieldwork among Wolof speaking musiciansin Senegal

- Embedding the results within a coherent theory of drumlanguages, informed by recent advances in theoretical linguistics and cognitivescience

- Presenting results at workshops and conferences, andpublishing them as peer-reviewed articles in international journals

- Taking part in documenting Senegalese drummingtraditions

- Participation in selected training programme scheduledfor the research Institute, graduate School and the National research School

- Teaching undergraduate courses as part of the PhDtraining

- Completing and defending a PhD thesis within four years


For more details on this research project, see http://www.phil.uu.nl/~yoad/sabar.html


Requirements:

- A (soon to be completed) research Master’s degree inlinguistics or another relevant sub-discipline of Cognitive Science. Excellentcandidates with a background in Computer Science or Mathematics may also beconsidered;

- Excellent proficiency in spoken and written English;

- An outstanding record of work in the Master's degree;

- Interest in fieldwork research, and readiness to livein Senegal for over a period of six months as part of the project;

- Excellent communicational skills and ability to work ina heterogeneous team;

- Fluency in Wolof or French, or a proven ability toquickly master foreign languages is a strong advantage;

- Proven musical experience is a strong advantage.


Offer

Internship: The selected candidate will be required toundergo a training period of three months as an employed research assistant inthe project, prior to definitive selection for the PhD position. Positiveevaluation in this training, including the candidate’s ability to do successfulfieldwork, will be a pre-condition for the selected candidate to be offered thePhD position. The research assistant position will start on October 1, 2017 atthe latest.

PhD position: The PhD position will be offered at 1,0FTE, starting on January 1, 2018 at the latest, initially for a period of 15months. Upon good performance and a positive evaluation, the contract will beextended for the remaining period of 33 months (4 years in total). The grossmonthly salary starts at €2,191.- in the first year, and ends at

€2,801.- in the fourth year, on a fulltime basis.

Utrecht University offers a pension scheme, a holiday allowanceof 8% per year, an end-of-year bonus of 8.3% and flexible employmentconditions. Conditions are based on the Collective Employment Agreement of theDutch Universities.

About the organisation

Researchers at UiL OTS are distributed across 6 researchgroups, focusing on the following range of linguistic subdomains: LanguageVariation, Language, Logic and Information, Linguistic Theory and LanguageAcquisition, Language Processing and Language Pathology, Language andEducation, Language and Communication. It comprises approximately 20 fullprofessors, a dozen postdocs and roughly 40 PhD students.

The Department of Language, Literature and Communicationoffers BA and MA programmes in literary studies, linguistics, communicationstudies, translation, as well as Dutch, English, German, French, Italian,Spanish and (uniquely in the Netherlands) Celtic languages.

The Faculty of Humanities has approximately seventhousand students and nine hundred staff members. It comprises four ResearchInstitutes: The Institute of Philosophy and Religious Studies, Institute ofHistory and Art History, Institute of Cultural Inquiry (ICON), and the UtrechtInstitute of Linguistics OTS (UiL OTS). With its research and education inthese fields, the Faculty aims to contribute to a better understanding of theNetherlands and Europe in a rapidly changing social and cultural context. Theenthusiastic and committed colleagues and the excellent amenities in thehistorical city centre of Utrecht, where the Faculty is housed, contribute toan inspiring working environment.

Utrecht University

A better future for everyone. This ambition motivates ourscientists in executing their leading research and inspiring teaching. AtUtrecht University, the various disciplines collaborate intensively towardsmajor societal themes. Our focus is on Dynamics of Youth, Institutions, LifeSciences and Sustainability.

Additional information

For more details on this research project, see http://www.phil.uu.nl/~yoad/sabar.html

For further information, please feel free to contactProf. Yoad Winter (for his email address see http://www.phil.uu.nl/~yoad) or theresearch coordinator at UiL OTS (Dr. Maaike Schoorlemmer:

mailto:m.schoorlemmer@uu.nl).

Applications

In order to apply, please use the link in the official adof this position, at:

https://www.uu.nl/en/organisation/working-at-utrecht-university/jobs

Or directly at the following link:

https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=4124&VacatureID=893172&Vacancy=PhD%20position%20on%20the%20grammar%20of%20Senegalese%20drum%20languages%20%281%2E0%20FTE%29#top

Your application should include digital copies of:

- application form - to be downloaded from http://www.phil.uu.nl/~yoad/sabar/form.html

- CV including full personal and academic details;

- Certified copies of relevant diplomas and gradetranscripts;

- Master’s thesis (or a draft thereof), and any otherpublication you can provide;

- Names and full contact details of two academicreferees.

The application deadline is 21 May 2017.

Interviews, in person or otherwise, of selected applicants will be held during the week starting June 19, 2017.

PhD Scholarships Linguistics, Graduate School for the Humanities (4.0 fte), deadline: May 15, 2017

PhD Scholarships Linguistics, Graduate School for the Humanities (4.0 fte) (B049-52217)

Organisation

Since its foundation in 1614, the University of Groningen has established an international reputation as a dynamic and innovative university offering high-quality teaching and research. Its 30,000 students are encouraged to develop their own individual talents through challenging study and career paths. The University of Groningen is an international center of knowledge: it belongs to the best research universities in Europe and is allied with prestigious partner universities and networks worldwide.

The Graduate School for the Humanities is the home for all PhD candidates of the Faculty of Arts (c. 200), and is committed to creating and maintaining excellent conditions for PhD research in all fields of the humanities. In addition to organizing local courses, the GSH works closely with 16 national research schools which offer regular courses and seminars by national and international top researchers.

Scholarship opportunities

Description of the PhD trajectories
The successful applicants are committed to conducting independent and original scientific research, to report on this research in international publications and presentations, and to present the final results of the research in a PhD dissertation. The PhD students participate in local, national and international training activities, including summer schools and conferences, to maximally develop their potential. Some participation in faculty teaching is negotiable.

As a member of the Graduate School for the Humanities, a PhD candidate may participate in courses, seminars and summer schools organized by Dutch national graduate school Landelijke Onderzoeksschool Taalkunde (LOT) and/or by the Groningen Research School of Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN).

Linguistic research in the Faculty of Arts of the University of Groningen is organized in the Center for Language and Cognition Groningen (CLCG), which includes 4 research lines:
• Computational Linguistics
• Discourse and Communication
• Neurolinguistics and Language Development
• Theoretical and Empirical Linguistics.
The proposed PhD research must be closely connected with research currently carried out within one of these research lines. In addition, we especially welcome research proposals related to one of the three societal themes of the University (Healthy Ageing, Sustainable Society, Energy). Please consult the CLCG web pages for a description of the research groups and their work: https://www.rug.nl/research/clcg/

For a general description of the University’s societal themes, see https://www.rug.nl/research/societal-themes/

Qualifications

Your qualifications are:
• a master's degree in linguistics (or related discipline) with an excellent academic record
• proven research abilities and affinity with the research topic
• excellent command of English and good academic writing skills.

Conditions

The PhD training programme
The University of Groningen offers four scholarships for PhD candidates in Linguistics for a period of 4 years. Every year results are assessed in order to ensure a smooth PhD process, that results in a timely PhD thesis. The PhD student will participate in the Faculty’s GSH training programme for PhD students (cf. https://www.rug.nl/research/gradschool-humanities/) and will draw up a personal training and supervision plan. Part of the training consists in following the Career Perspectives curriculum, which aims to prepare students for their (academic or non-academic) careers after the PhD trajectory.
Information about the PhD-training programme and scholarship can be found via:
https://www.rug.nl/education/phd-programmes/phd-scholarship-programme/

Application

Submission procedure:
Please send your entire application (in English) as a single PDF-file until the deadline of 15 May 2017, 11:59 pm / before 16 May Dutch local time, by means of the application form (click on 'Apply' below on the advertisement on the university website). Please upload your entire application as "letter of motivation".

The submission should contain the following:
1. A cover letter introducing yourself, describing your motivation to conduct scientific research, and locating your research within one of the research groups
2. A full CV demonstrating academic excellence, including publications and presentations (if applicable), and a copy of your passport
3. A certified copy or scan of your MA diploma (or equivalent) and academic record
4. A research proposal, focusing on the central research question to be addressed and the proposed method of approaching and answering this question (1500 words, tables and references excluded). See the guidelines in the following website: https://www.rug.nl/research/gradschool-humanities/phd-programme/phd-positions/gsh-format-for-phd-applications
5. Names and contact details of two academic references.

Start date: 1 September 2017.
Interviews with selected candidates will take place in the second half of June 2017.

Unsolicited marketing is not appreciated.

Information

For information you can contact:

 • Prof. C.J.W. Zwart (questions regarding the Graduate School for the Humanities), directeurgsh@rug.nl
 • Prof. G.J.M. van Noord (questions regarding the Center for Language and Cognition Groningen), g.j.m.van.noord@rug.nl
 • Mrs. M.R.B. Wubbolts, M.A. (questions regarding the submission procedure), m.r.b.wubbolts@rug.nl

(please do not use for applications)

Calls for papers for events
CfP 'ARCADE Automated Reasoning: Challenges, Applications, Directions, Exemplary achievements', Gothenburg, Sweden, August 6, 2017, deadline: May 12, 2017

***CALL FOR PAPERS ***

ARCADE http://www.cs.man.ac.uk/~regerg/arcade/

Automated Reasoning:

Challenges, Applications, Directions, Exemplaryachievements

6 August 2017, Gothenburg, Sweden (co-located withCADE-26)

DESCRIPTION:

The main goal of this workshop is to bring together keypeople from various subcommunities of automated reasoning---such as SAT/SMT,resolution, tableaux, theory-specific calculi (e.g. for description logic,arithmetic, set theory), interactive theorem proving---to discuss the present,past, and future of the field.

The intention is to provide an opportunity to discussbroad issues facing the community.

The structure of the workshop will be informal. We inviteextended abstracts (2-4 pages, using the EasyChair class style

http://www.easychair.org/publications/for_authors)in the form of non-technical position statements aimed at prompting livelydiscussion. The title of the workshop is indicative of the kind of discussionswe would like to encourage:

Challenges: What are the next grand challenges forresearch on automated reasoning? Thereby, we refer to problems, solving whichwould imply a significant impact (e.g., shift of focus) on the CADE communityand beyond. Roughly ten years ago SMT was one such challenge.

Applications: Is automated reasoning applicable inreal-world

(industrial) scenarios? Should reports on suchapplications be encouraged at a venue like CADE, perhaps by means of a specialcase study paper category?

Directions: Based on the grand challenges andrequirements from real-world applications, what are the research directions thecommunity should promote? What bridges between the different subcommunities ofautomated reasoning need to be strengthened?

What new communities should be included (if at all)? Forexample, following Reiner Hähnle's question in the AAR Newsletter, is there aplace at CADE for research on usable automated reasoning (in resemblance to theflourishing topic of usable security)?

Exemplary achievements: What are the landmarkachievements of automated reasoning whose influence reached far beyond the CADEcommunity itself? What can we learn from those successes when shaping ourfuture research?

Contributions will be grouped into similar themes andauthors will be invited to make their case within discussion panels.

Authors will then be invited to extend their abstracts(e.g., by transcripts of the discussion and a summary of the discussion's

outcomes) for inclusion in an EPiC post-proceedings.

IMPORTANT DATES (Anywhere on Earth):

Submission deadline: 12 May 2017

Notification: 23 June 2017

Workshop: 6 August 2017

Post-proceedings deadline: 29 September 2017

PROGRAM COMMITTEE:

Franz Baader, TU Dresden

Christoph Benzmüller, Freie Universität Berlin ArminBiere, Johannes Kepler University Linz Nikolaj Bjørner, Microsoft ResearchJasmin Christian Blanchette, Inria Nancy & Loria Maria Paola Bonacina,Universite degli Studi di Verona Pascal Fontaine, Loria, Inria, University ofLorraine Silvio Ghilardi, Universite degli Studi di Milano Martin Giese,University of Oslo Jürgen Giesl, RWTH Aachen Alberto Griggio, FBK-IRST ReinerHähnle, TU Darmstadt Marijn Heule, The University of Texas at Austin LauraKovács, Vienna University of Technology Aart Middeldorp, University ofInnsbruck Neil Murray, SUNY at Albany David Plaisted, University of NorthCarolina at Chapel Hill Andrei Popescu, Middlesex University London GilesReger, University of Manchester (co-chair) Renate Schmidt, The University ofManchester Stephan Schulz, DHBW Stuttgart Geoff Sutcliffe, University of MiamiCesare Tinelli, The University of Iowa Dmitriy Traytel, ETH Zürich (co-chair)Andrei Voronkov, The University of Manchester Christoph Weidenbach, Max PlanckInstitute for Informatics

CfP Workshop 'Linguistic knowledge & patterns of variation', Amsterdam, August 24-26, 2017, deadline: May 15, 2017

Dates:August 24th-26th
Place: Meertens Institute, Amsterdam

A successful methodological assumption underlying muchsociolinguistic, dialectological, and diachronic linguistic work has been thatthe variation we find between speakers is not random, but reflectssociological, historical, geographical, physiological and other differences inthe outside world, and is bounded by universal aspects of the human body andmind. In recent years, formal linguistics, traditionally putting a large burdenof explanation on theories of the human mind, has extended its focus to explainingat least some aspects of the variational patterns – both the question what thelimits of variation are, and what explains why certain variants are found incertain places, among certain groups, at certain periods.

In this workshop, we aim at bringing together researcherswho are working on a better understanding of the patterns of variation – on amap, or on the time line – from the prism of syntactic, morphological andphonological theories: why, for instance, are certain linguistic phenomena foundexclusively on areas close to important isoglosses? Why do certain linguisticchanges tend to co-occur? How is it possible that speakers' intuitions aboutgrammaticality seem to correspond to the distribution of the different variantswithin a community? How can we capture inclusion relations among linguisticregions, especially when they show exceptions? How do we understand thephenomenon of 'drift' where a certain grammatical well-formedness change takescenturies to play out?

On August 24-26, researchers of the NWO-sponsored projectMaps & Grammar organize a workshop on these topics within phonology andsyntax. Although most speakers will be either participants in the project orinvited international experts on the topic, there are a few spots also forother talks and for posters. Abstracts (max. 2 pages, including everything)should be submitted before May 15, 2017 to cavirani.edoardo@gmail.com.Notification of acceptance: before June 1, 2017.

Invited speakers: R. Etxepare, S. Wurmbrand, L. Savoia, B. Alber, T. Scheer, G.Kaufmann, R. Manzini, A. Lahiri

CfP Conference ‘Effects of therapy in young and school-age children with developmental language disorders (DLD)’, November 10, 2017, deadline: June 1, 2017

Call for posters

November 10th, 2017 the TaalStaal conference will be held for the third time. This time the leading theme is: ‘Effects of therapy in young and school-age children with developmental language disorders (DLD)’. During this congress international and Dutch researchers will present their findings. Alongside the program of presentations a poster session will be organized. You can apply for participation with a poster by sending your abstract to congres@taalstaal.nl before June, 1, 2017. See abstract specifications below. By the end of June 2017 you will receive confirmation of acceptance of your poster.

Specifications for abstract (max. 250 words)

 • Title
 • Authors (+ affiliations)
 • Background
 • Aims
 • Methods & Procedures
 • Results
 • Conclusions & Implications
CfP Event Representations in Brain, Language, and Development (EvRep), MPI Nijmegen, 27-28 October 2017, deadline: 1 June 2017

Call for papers: Event Representations in Brain, Language, and Development (EvRep), Oct. 27-28, 2017

This two-day workshop will bring together different perspectives on event cognition, joining forces from the fields of (psycho-)linguistics and language typology (including multimodal communication), neuroscience (perception, action and memory) and developmental science. We aim to identify general principles in event cognition shaped by our underlying neurobiological and cognitive infrastructure, and the domains in which the human capacity for language (taking into account cross-linguistic diversity and multimodality) may influence event perception and understanding.

The workshop will be organized in thematic sessions, with invited lectures and discussions by renowned scholars, plus a poster session.

Confirmed invited speakers

Gerry Altmann (University of Connecticut)

Silvia Gennari (University of York)

Peter Hagoort (MPI & Donders)

Yuki Kamide (University of Dundee)

Anna Papafragou (University of Delaware)

Brent Strickland (ENS & Institut Jean Nicod)

Christiane von Stutterheim (Heidelberg University)

Jeffrey Zacks (Washington University, St. Louis)

Call for submissions

We invite submissions of anonymous abstracts for paper or poster presentations on recent work on one or more of the workshop themes. Submissions should be in Word or PDF format, maximally 500 words (excluding references), and sent to evrep@mpi.nl

Abstract submission deadline: ** June 1, 2017 **

Notification of acceptance: July 15, 2017

Workshop dates: October 27-28, 2017

Location: Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, The Netherlands

Workshop organizers:

Monique Flecken (MPI)

Ercenur Ünal (Radboud & MPI)

Aslı Özyürek (Radboud & MPI)

Website:http://www.mpi.nl/events/evrep

We gratefully acknowledge funding by the MPI for Psycholinguisticsand by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) (VICI grant to Prof. Özyürek).

CfP Anéla one day conference, Tilburg, September 22, 2017, deadline: June 18, 2017

Call for abstracts Anéla one day conference 2017

The annual Anéla conference will take place on September 22, 2017. The theme of this year is Multilingualism, Language Acquisition and Language Proficiency. This theme includes, but is not limited to, Second-Language Acquisition, Second Language Teaching, Bilingual Education, Native Language Proficiency, Professional Communication Skills, and Language Teacher Training. We cordially invite you to submit a proposal for a contribution.

The Anéla one day conference is hosted by is an institute that trains teachers this year. Therefore we particularly encourage teachers-in-training (that is, Master students and Research Master students from both academic and higher educational teacher trainings) to submit an abstract for a (poster)presentation about their research.

You can opt for three different presentation formats:

a) presentation (25 minutes, including 5 minutes for discussion)

b) presentation (like option a, with an added slot of 25 minutes for discussion)

c) poster (a poster presentation includes a one minute pitch-presentation.)

Option b) is meant for topics that are suitable for discussion, for example recent developments, policy, and new lines of research. If you choose this option, please indicate in the abstract what the discussion roughly will be about.

To facilitate in-depth discussion, participants of the discussion will be required to attend the presentation first (however, it will be possible to attend the presentation only and leave before the discussion). This will be announced in the program.

Abstracts in Dutch or English are both welcome. The language of the abstract is also the language of the presentation.

You can submit your abstract (400 words, including references) via the online form.

Important dates:

Deadline for abstracts: June 18, 2107, 23 hrs 59 mins

Notification about acceptation: July 7, 2017

Deadline for registration: September 8, 2017

Anéla Conference: September 22, 2017

For questions and suggestions, please contact Anne Kerkhoff (a.kerkhoff@fontys.nl)

CfP 'Workshop on Interoperable Semantic Annotation'(ISA-13), Montpellier (France), September 19, 2017, deadline: June 23, 2017

FIRST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERSISA-13


13th Joint ACL - ISO Workshop on Interoperable Semantic Annotation


Montpellier (France), September 19, 2017, at IWCS 2017ISA-13 is the thirteenth edition of a series of joint workshops of the ACL Special Interest Group in Semantics (SIGSEM)

and the International Organisation for Standardisation ISO. The first workshop in this series was held in conjunction with

the IWCS 2003 conference in Tilburg (Netherlands); the latest workshop was held in 2016 as part of the LREC conference

in Portoroz (Slovenia).


ISA-workshops bring together experts in the annotation of semantic information as expressed in text, speech, gestures,

graphics, video, images, and in communicative behaviour where multiple modalities are combined. Examples of semantic

annotation include the markup of events, time, space, dialogue acts, discourse relations, semantic roles, coreference, and

quantification, for which the ISO organisation pursues the establishment and exploitation of standardised annotation methods

and representation schemes in order to support the creation of interoperable semantic resources.Topics for submissions include, but are not limited to:


* methodological aspects of semantic annotation

* semantic annotation and semantic interpretation

* experiments in semantic annotation

* comparative studies of semantic annotation schemes

* semantic annotation and ontologies

* evaluation of annotation schemes

* context-dependence in semantic annotations

* applications of semantic annotation

* integration of semantic annotation and other linguistic annotations

* issues in the annotation of specific domains of semantic information, such as:

- events, states, processes, circumstances, facts

- relations in discourse and dialogue

- time and space

- modality, polarity and factuality,

- quantification and modification

- coreference relations

- semantic roles and predicate-argument structures

* integration of annotations of different domains of semantic annotation

* annotation of cross-domain phenomena such as negation, attribution and sentiment

* levels of granularity in annotation schemes

* cross-domain issues in semantic annotation, such as language- and application-dependence

* best practices in semantic annotation


Three types of submission are invited:


- Research papers, describing original research in the area of semantic annotation; these can be either long (6-8 pages,

not including references) or short (3-4 pages, not including references);

- Project notes, describing recent, ongoing or planned projects involving semantic annotation (2-4 pages including references;

- Demonstration notes, accompanying demonstration of software tools to support manual semantic annotation, or systems

for automatic semantic annotation (2-4 pages including references),ORGANIZERS

————————

Harry Bunt (chair)

Nancy Ide

Kiyong Lee

James Pustejovsky

Laurent RomaryPROGRAM COMMITTEE

———————————

Jan Alexandersson

Harry Bunt (chair)

Nicoletta Calzolari

Jae-Woong Choe

Robin Cooper

Thierry Declerck

Liesbeth Degand

Alex Fang

Robert Gaizauskas

Koiti Hasida

Nancy Ide

Elisabetta Jezek

Michael Kipp

Kiyong Lee

Philippe Muller

Malvina Nissim

Silvia Pareti

Volha Petukhova

Paola Pietrandrea

Andrei Popescu-Belis

Rashmi Prasad

James Pustejovsky

Laurent Romary

Ted Sanders

Manfred Stede

Matthew Stone

Thorsten Trippel

Piek Vossen

Annie Zaenen

Sandrine ZuffereyIMPORTANT DATES

—————————


June 23: Deadline for submitting papers

July 22: Notification of acceptance

August 12: Submission of camera-ready papers

September 19:

ISA-13 workshopMORE INFORMATION

——————————

For more information see the workshop page at https://sigsem.uvt.nl/isa13/ or contact the workshop chair

Harry Bunt (harry.bunt@uvt.nl)CfP 3rd Global Conference on Artificial Intelligence, Miami, USA, October 18-22, 2017, deadline: June 30, 2017

The 3rdGlobal Conference on Artificial Intelligence (GCAI 2017)

Miami, USA, 18-22 October 2017

http://easychair.org/smart-program/GCAI2017/

(Abstracts: 30 June, Papers: 7July)

The 3rd Global Conference on Artificial Intelligence(GCAI 2017) will be held in Miami, USA, at the Courtyard Marriott hotel inCoconut Grove, 18-22 October 2017. The conference, which addresses all aspectsof artificial intelligence, is being organized by LRG (http://www.lrg.global) and the University ofMiami.

The program chairs are Christoph Benzmueller, ChristineLisetti and Martin Theobald. The conference chair is Geoff Sutcliffe.

SUBMISSION

Submissions in all areas of artifical intelligence arewelcome. Suggested topics include, but are not limited to:

Foundations

+ Knowledge representation

+ Cognitive modeling

+ Perception

+ Search

+ Reasoning and programming

+ Machine learning

+ Constraints and uncertainty

Architectures

+ Agents and distributed AI

+ Intelligent user interfaces

+ Natural language systems and linguistics Informationretrieval

+ Case-based reasoning Affective computing Robotics

Applications

+ Aviation and aerospace

+ Education and tutoring systems

+ Games and entertainment

+ Law and Machine Ethics

+ Mathematics and the Sciences

+ Medicine and healthcare

+ Management and manufacturing

+ World Wide Web

+ Security

Implications

+ Philosophical foundations

+ Social impact and ethics

+ Evaluation of AI systems

+ AI education

DATES

+ Abstract registration: 30 June, 2017

+ Submission: 7 July, 2017

+ Notification: 11 August, 2017

+ Final version: 25 August, 2017

+ Early registration deadline: tab

+ Workshops: 18 October 2017

+ Conference: 19-22 October, 2016

SUBMISSION and PUBLICATION

Submission is via EasyChair at

https://easychair.org/conferences/?conf=gcai2017

The proceedings will be published by EasyChairPublications in the EPiC Series in Computing. The volume will be open accessand authors will retain copyright.

INVITED SPEAKERS

+ Guy van denBroeck, UCLA, USA

+ Marijn Heule,University of Texas at Austin, USA + tba

PROGRAMME COMMITTEE

Jose JulioAlferes (Universidade NOVA de Lisboa)

Serge Autexier(DFKI)

Peter Baumgartner(National ICT Australia)

ChristophBenzmueller (Freie Universitaet Berlin) - chair

Philippe Besnard(CNRS / IRIT)

Richard Booth(Cardiff University)

James Delgrande(Simon Fraser University)

Wolfgang Faber(University of Huddersfield)

Gerhard Friedrich(Alpen-Adria-Universitaet Klagenfurt)

Thom Fruehwirth(University of Ulm)

Daniel Garijo(UCLA)

ErnestoJimenez-Ruiz (University of Oxford)

GabrieleKern-Isberner (Technische Universitaet Dortmund)

Roman Kontchakov(Birkbeck, University of London)

Tim Landgraf(Freie Universitaet Berlin)

Jerome Lang(CNRS, LAMSADE, Universite Paris-Dauphine)

Sanjiang Li(University of Technology Sydney)

Christine Lisetti(Florida International University) - chair

Ana GabrielaMaguitman (Universidad Nacional del Sur)

George Metcalfe(University of Bern)

Angelo Montanari(University of Udine)

Till Mossakowski(University of Magdeburg)

Xavier Parent(University of Luxembourg)

Radu-Emil Precup(Politehnica University of Timisoara)

Dumitru Roman(SINTEF / University of Oslo)

Marco Roveri(FBK-irst)

Steven Schockaert(Cardiff University)

Magy Seif El-Nasr(Northeastern University)

Thomas Stuetzle(Universite Libre de Bruxelles (ULB))

Martin Theobald(Universite du Luxembourg) - chair

Juergen Umbrich(Vienna University of Economy and Business (WU))

*** further PCmembers will be added ***

CfP Linguistics Beyond And Within, Lublin, 18-19 October 2017, deadline: 30 June 2017

http://lingbaw.webclass.co/ lingbaw@gmail.com

Dear Colleagues,

Building on the success of the previous conferences, the Institute of English Studies at the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, is organising the 5th meeting of Linguistics Beyond And Within – International Linguistics Conference in Lublin. The conference, to be held on 18-19 October 2017, will be hosted by the Department of Applied Linguistics, the Department of Theoretical Linguistics, the Department of Contrastive English-Polish Studies and the Department of Celtic Studies. This year the talks will be guided by the following leitmotif:

As previously, we would like to invite scholars with innovative approaches to linguistics viewed from a range of intra- and interdisciplinary perspectives. We wish to encourage all linguists representing various theoretical models and practical applications to present their contributions during both oral and poster sessions in the following research areas:

 theoretical linguistics

o phonetics & phonology

o morphology

o semantics

o syntax

 corpus studies

 applied linguistics

o language teaching & language acquisition

o pragmatics

o discourse analysis

o translation studies

 socio- and psycholinguistics

Each paper presentation in an oral session will be scheduled for a 20-minute talk followed by a 10-minute discussion. Poster sessions will last about 45 minutes when the authors are required to be present and ready to answer questions from participants passing by. The poster format is 100x70cm (vertical orientation). The language of the conference is English.

Artemis Alexiadou (Humboldt University of Berlin, Germany)

Pius ten Hacken (University of Innsbruck, Austria)

Lívia Körtvélyessy (Pavol Jozef Šafárik University, Slovakia)

Paul Meara (Swansea University, UK)

Abstracts of no more than 400 words (including references) should be sent by 30th June 2017 in .doc format to our e-mail address: lingbaw@gmail.com. It is expected that any paper presented at LingBaW 2017 is original and has not been previously presented or published.

In the body of the email, please include the following information: title of paper, name of author, scientific degree, affiliation, research area (one from the abovementioned) and form of presentation (speech / poster).

Abstracts will be reviewed anonymously. Please do not put your name on the abstract itself.

Notification of acceptance will be sent by 15th August.

http://lingbaw.webclass.co/ lingbaw@gmail.com

The upcoming edition of the LingBaW Conference will also host two thematic workshops up to a limit of ten papers plus one slot for an introductory paper by workshop convenors.

The deadline for the submission of workshop proposals is 31st May 2017.

Each workshop proposal must include the title, a 500-word abstract that summarizes the theme and goals of the workshop and the names, affiliations, and contact details of the workshop organizers. The proposal should also contain a list of five prospective participants. It should also indicate any special requirements you might have in terms of equipment.

Workshop organizers are responsible for advertising the workshop, organizing the reviewing process, and running the workshop.

The conference fee is 300 PLN (€80) and includes conference materials, reception, refreshments and publication of the proceedings.

The preliminary deadline for submission of completed papers is 31st January 2018.

CfP 'Conference on Frisian linguistics 2017', Fryske Akademy Leeuwarden, 27 October 2017

Conference on Frisian linguistics 2017

The Linguistics Circle of theFrisian Academy (Fryske Akademy) organizes its annual meeting in October thisyear. The ninth Conference on Frisianlinguistics will be of interest to anyone who actively or passively participatesin Frisian linguistics: grammar, phonetics/phonology, onomastics, lexicology,sociolinguistics, historical linguistics. Papers may focus on the results ofscientific research, but presentations of research plans, of speculations or oflanguage corpora are also welcome. They may be presented in any of theWest-Germanic languages.

When: Friday 27 October 2017.

Where: Fryske Akademy, Doelestraat 8,Leeuwarden / Ljouwert

The time allotted for a paper is30 minutes (20 minutes talk, 10 minutes discussion).

Extended deadline: We invite everyone to participate. Please send an abstract – assoon as possible, but not later than August 1 – of half A4, with name andaddress, to Eric Hoekstra (secretary of the Linguistics Circle):

ehoekstra@fryske-akademy.nl

Or by regular mail to:

FryskeAkademy

EricHoekstra, Taalkundich Wurkferbân,

Postbus54,

8900AB Ljouwert/Leeuwarden,

TheNetherlands.

CfP Workshop 'Cognitive explanations in linguistic typology' (ALT), Canberra, December 15, 2017

We invite contributions for the workshop “Cognitive explanations in

linguistic typology: contemporary insights from language processing and language acquisition“ to be held at the 12th Conference of the Association for Linguistic Typology (ALT) at the Australian National University in Canberra on December 15, 2017.

The potential of language processing mechanisms to explain diachronic developments and grammatical patterns in the world’s languages has long been recognized in the typological literature. However, processing pressures and constraints have often been invoked as vague processes instead of as observable behaviour and neural activity that may be amenable to empirical measurement and evaluation. Given the degree of maturity achieved by contemporary psycho- and neurolinguistics, a new era of a cross-disciplinary pollination between linguistic typology and these disciplines is warranted. This workshop will focus on processing explanations for the distribution and development of typological features, drawing on experimental work on language comprehension, language production and first language acquisition. The emphasis will lie on explanations that are theoretically well-grounded from a psycholinguistic and/or neurolinguistic perspective and that are empirically testable.

Invited speakers:

Balthasar Bickel & Sabine Stoll

Ina Bornkessel-Schlesewsky & Matthias Schlesewsky

Damián Blasi

Sebastian Sauppe

Anne Cutler

Florian Jaeger

Barbara Kelly

Evan Kidd

We welcome abstract submissions for additional contributions that either report typologically relevant experimental evidence or draw extensively and competently on the psycho- and neurolinguistic literature in explaining typological findings. Contributions that describe novel theoretical proposals on the relation between the distribution and diachronic change of typological features, language processing and language acquisition will also be considered.

Abstracts should be submitted to the ALT program committee. Instructions can be found on the ALT homepage:

http://www.dynamicsoflanguage.edu.au/alt-conference-2017/call-for-abstracts/.

The submission deadline is March 31, 2017.

Workshop convenors: Ina Bornkessel-Schlesewsky (University of South

Australia), Matthias Schlesewsky (University of South Australia), Damián

E. Blasi (University of Zurich & Max Planck Institute for the Science of

Human History), Evan Kidd (CoEDL, Australian National University),

Sebastian Sauppe, (University Zurich & Max Planck Institute for

Psycholinguistics)

Homepage:

http://www.dynamicsoflanguage.edu.au/alt-conferenc...

Extra
ERIS VU Journal for Humanities

14 februari j.l. vond delancering van ERIS VU Journal for Humanities plaats, een nieuwinterdisciplinair tijdschrift voor studenten met academische ambities. ERIS is online te raadplegen op de website: https://erisjournal.com/issue-1-war-and-peace/.

ERIS VU Journal for Humanities biedt getalenteerde studenten een platform om ervaring op te doen met het wetenschappelijke publicatieproces en om hun voor een breder publiek beschikbaar te maken. Door verschillende disciplines binnen de geesteswetenschappen in een journal te integreren, doet ERIS mee aan de trend om op een interdisciplinaire manier wetenschap te bedrijven. Daarnaast draagt ERIS ook bij aan de Why Humanities Matter beweging door hoogwaardig geesteswetenschappelijk onderzoek te presenteren. Door de interdisciplinaireinsteek van ERIS kent dit onderzoek een gemakkelijkere toepassing in de maatschappelijke context.

SoundCircle: Phonology Reading Group

Every other Thursday at 16:00, the SoundCircle Phonology Reading Groupmeets to discuss papers and to listen to guest speakers presenting their current work.

We invite every Phonologist in The Netherlands to join our meetings and to actively take part to the group.

Subscribe on https://groups.google.com/group/soundcircle

Free online course 'Multilingual Practices: Tackling Challenges and Creating Opportunities'

In a world of globalisation, people who do not share the same language meet more often every day. Being able to deal with these multilingual practices in an effective way can give you an advantage in your daily life and work.

The challenges and opportunities that we will speak of will be recognisable for learners. The course will also introduce you to real multilingual families who will share their personal experiences with their multilingual situations with you. The issues arising from the individual situations of our families will then be looked at from a scientific perspective.Free online course 'Multilingual Practices: Tackling Challenges and Creating Opportunities'

It is a free online course, 4 weeks long, with videos, readings, quizzes and otherinformation about multilingualism, directed to teachers, parents, and otherpeople interested in the topic. Registration is free, but required to receivethe materials, and is done here: https://www.futurelearn.com/courses/multilingual-practices/1

European Master’s Programme in Computational Logic (EMCL), deadline: May 31, 2017

European Master’s Programme in Computational Logic (EMCL)


http://www.computational-logic.eu

EMCL provides thetheoretical and practical knowledge required for professional practice in thewide interdisciplinary field having its roots in artificial intelligence,computer science, logic, linguistics and cognitivescience.
You will learn how to develop programs that enable computers to displaybehaviour that can be characterised as intelligent.


EMCL is an international 2-years study program completely in English offering ajoint MSc degree within a consortium composed by four universities and a researchcentre:

· Free University of Bozen-Bolzano, Italy

· Technische Universität Dresden, Germany

· Technische Universität Wien, Austria

· Universidade Nova de Lisboa, Portugal

· Data61, Australia

Tuitionfees amount to €450 per semester; there are several scholarships from1,840€ to 2,840€ available, depending on the choice of the second yearspecialisation. The EMCL online application system will be open from 1 Apriluntil 31 May 2017.

The Computer Science Degree Hub characterises a career in computational logicand artificial intelligence as involving automation, robotics, advancedknowledge representation systems, and the use of sophisticated computersoftware and programs. Candidates interested in pursuing jobs in this fieldrequire specific education based on foundations of formal methods, informationtechnology, logic, and computer engineering perspectives. Written and verbalcommunication skills are also important to convey how artificial intelligencetools and services are effectively applied within industry settings. From itsinception in the 1950’s through the present day, computational logic andartificial intelligence continues to advance and improve the quality of lifeacross multiple application areas. As a result, professionals with the rightskills to translate digital bits of information into meaningful humanexperiences will find a career in computational logic and artificialintelligence to be sustaining and rewarding. The EMCL programme is designed tolet graduates acquire these skills. The EMCL has graduated since its beginningin 2004 more than 150 students, with virtually full employment aftergraduation; more than 100 EMCL graduates are currently working in academia orresearch.

Banting Postdoctoral Fellowships Competition, deadline: September 20, 2017

We arepleased to provide you with information on the competition for the 2017-18Banting Postdoctoral Fellowships – Canada’s most prestigious and highest valuedaward for postdoctoral researchers today.

2017-2018Banting Postdoctoral Fellowships Competition

The BantingPostdoctoral Fellowships program is designed to support world-classpostdoctoral researchers. The fellowship provides $70,000 per year for twoyears. The program is open to both Canadian and international researchers whohave recently completed a PhD, PhD- equivalent, or health professional degree.Applications must be completed in full collaboration with the proposed hostinstitution.

The2017-2018 competition was launched in April 2017 and the application deadlinewill be September 20, 2017 at 20:00 EDT. Please note that institutionsmay have internal deadlines.

For moreinformation on the program and how to apply, visit: http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/