October, 12th, 2017

  

 	
	
LOT Announcements / events
LAST CALL: LOT Populariseringsprijs 2018, deadline inzendingen: 19 oktober 2017

Aan alle taalkundigen in Nederland

Ook dit jaar looft de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap de Populariseringsprijs uit. Hiermee wil LOT stimuleren dat taalwetenschappelijke onderwerpen onder de aandacht van een groter publiek worden gebracht. Vanaf 2017 zal LOT ofwel een aanmoedigingsprijs, ofwel een oeuvreprijs uitreiken. De omvang van de prijs bedraagt in beide gevallen 1000 euro.

De prijs van 2018 zal een aanmoedigingsprijs zijn. Deze is bedoeld voor wetenschappers verbonden aan een Nederlandse universiteit die incidenteel een populariseringsactiviteit ontwikkelen. De prijs is gericht op het helpen realiseren van zo’n populariseringsactiviteit, en is dus bedoeld voor nog niet gepubliceerde of gerealiseerde plannen. Voorbeelden zijn het maken van een korte video, een spel, of het schrijven van een populair-wetenschappelijk artikel.

Om in aanmerking te komen voor de prijs moet een plan worden voorgelegd aan de LOT-jury (2 tot 4 A4-tjes) met twee bijlagen: een financiële begroting en ondersteunend materiaal dat de link met het eigen onderzoek aantoont. Met de prijs van 1000 euro dient het plan te worden verwezenlijkt. Het resultaat/product wordt het jaar na de toekenning tijdens de Grote Taaldag gepresenteerd.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één bijdrage ter beoordeling inzenden. De inzendingen worden beoordeeld door een jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla. Op dezelfde dag wordt ook de AVT-Anéla dissertatieprijs uitgereikt. Het Taalgala vindt plaats op 3 februari 2018 in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending is 19 oktober 2017. Inzendingen mogen (o.v.v. LOT-populariseringsprijs) naar LOT@uu.nl of per post naar Trans 10, 3512 JK Utrecht. Het reglement is digitaal in te zien via

https://www.lotschool.nl/links/populariseringprijs/reglement

Namens het LOT-bestuur,

Henriette de Swart, Wetenschappelijk directeur

De Grote Taaldag (AVT, Anéla, LOT), Utrecht, 3 februari 2018

(for English please scrolldown)

DE GROTE TAALDAG

De volgende Grote Taaldag – een gezamenlijk initiatiefvan de AVT, Anéla en LOT – wordt gehouden op zaterdag 3 februari 2018. De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag, deANéLA TTiN (Toegepaste-Taalkunde-in-Nederland)-dag en het Taalgala, waaronder meer de AVT/Anéla Dissertatieprijs uitgereikt wordt. De locatie is, zoalsgebruikelijk, Drift 21 en 25 in Utrecht.

Aanmelding

De kosten voor de gehele dagbedragen €25 voor senior AVT/Anéla-leden, €20 voor junior AVT/Anéla-leden (promovendi, studenten en werkzoekendetaalkundigen) en €50 voor niet-leden. Hierbij inbegrepen zijn een lunch, koffieen thee, en een afsluitende borrel. In verband met de catering wordt u verzochtzich uiterlijk 31 januari 2018 aan temelden (via de website van de AVT: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt) en vóór deze datum het inschrijfgeld over temaken (zie hiervoor de gegevens op het online inschrijfformulier). Op de dag zelf kunt u alleen contantbetalen.

Abstract indienen

Ieder AVT- of Anéla-lid dat op de GTD een lezing wil geven,kan uiterlijk 10 december 2017 een samenvatting van maximaal 170woorden indienen via de website van de AVT (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Als u van plan of bereid bent uw lezing inhet Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvattingin plaats van een Nederlandse. U magmaximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur). Delezingen duren 20 minuten, gevolgd door een vragensessie van 5 minuten.

Als u geen bevestiging van ontvangst van uwsamenvatting ontvangt, neemt u contact op met Jenny Audring (j.audring@hum.leidenuniv.nl).Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen delaatst ontvangen abstracts opgenomen worden als ‘alternates’.

Het programmaboekje (inclusief samenvattingen)zal in januari verschijnen op de website: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. Ook wordt het boekje per e-mail naar alleAVT- en Anéla-leden gestuurd.

Publicaties

AVT-leden kunnen na de Grote Taaldag een schriftelijkeversie van hun lezing indienen voor Linguisticsin the Netherlands, een internationaal gelezen en peer-reviewde reeks diesinds 1991 door John Benjamins wordt gepubliceerd (http://benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). Linguisticsin the Netherlands heeft een kort publicatietraject: de LIN-bundelverschijnt niet langer dan een half jaar na afronding van de reviewprocedure.Een nieuw voordeel is dat iedere LIN-bundel twee jaar na verschijning ‘openaccess’ toegankelijk is via de website van Benjamins.

Anéla-leden kunnen een geschreven versie van hunlezing indienen voor The Dutch Journal ofApplied Linguistics.

We kijken er naar uit u op 3 februari in Utrecht tezien!


THE GROTE TAALDAG

The next Grote Taaldag,co-organised by AVT, LOT and Anéla, will be held on Saturday 3 February 2018. The GroteTaaldag combines the AVT TIN-dag (Linguistics-in-the-Netherlands day) andthe Anéla TTiN-dag (Applied-Linguistics-in-the-Netherlands day). The GroteTaaldag will take place in Utrecht, at Drift 21 and 25. The Grote Taaldag alsohosts the annual Taalgala, where the AVT/Anéla Dissertation Prize is awarded.

Registration

The registration fee is €25for senior AVT/Anéla members, €20 forjunior AVT/Anéla members (PhD students, MA students and unaffiliated linguists)and €50 for non-members. The fee includes lunch, coffee and tea, and drinksafterwards. You are kindly requested to register and pay the conference fee bybank transfer by 31 January 2018 at thelatest. For registration, please go to the AVT website (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt); payment details are providedon the registration form. Onsite payment is only possible in cash.

Abstractsubmission

All AVT and Anéla members areinvited to submit an abstract for the Grote Taaldag 2016. Abstracts should besubmitted no later than 10 December 2017.They should not exceed 170 words, and must be submitted through the AVT website(http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Members can submit no more than 2 abstracts (1 as first author, 1 asco-author). Talks last 20 minutes, plus 5 minutes for questions.

Incase you do not receive an automatic confirmation of your submission, pleasecontact Jenny Audring (j.audring@hum.leidenuniv.nl). The available slots in theprogramme will be filled on a first-come-first-served basis.

Theprogramme will be finalised in January, when it will appear on the followingwebsite: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. A programme booklet will alsobe sent to all AVT and Anéla members by e-mail.

Publications

Following the GTD-dag, AVTmembers are invited to submit a written version of their talk to Linguistics in the Netherlands, aninternationally renowned and peer-reviewed journal published by John Benjamins(http://benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). An attractive aspect of Linguistics in the Netherlands is itsspeed of publication: the journal appears within six months after notificationof acceptance. A new advantage is that every volume of Linguistics in the Netherlands will become available via openaccess two years after publication.

Anéla members can submit a written version of theirtalk for publication in The Dutch Journalof Applied Linguistics.

We are looking forward to seeing you in Utrecht on 3February!

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: https://bit.ly/1HM9brF


Actueel:


Hoe boos is 'boos'? Dat ligt aan de context.

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoe-boos...

Hoe we woorden als ‘blij’ of ‘boos’ interpreteren, hangt af van de context waarin het woord voorkomt. Dat laat Björn ’t Hart zien in zijn onderzoek waarop hij onlangs promoveerde. Hij keek hiervoor naar de activiteit van de fronsspier op het voorhoofd.

Facebookpage LOT

New information about the upcoming LOT schools et cetera can also be found on our Facebook page:

https://www.facebook.com/LOT-Landelijke-Onderzoekschool-Taalwetenschap-378098082559910/Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
ACLC seminar, University of Amsterdam, 13 October 2017

Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, room 3.01


October 13 2017, 15.15-16.30 uur

Dr. Christian Burgers, assistant Professor at the Department of Communication Studies at VU University Amsterdam

The abstract can be found on the ACLC website: here


The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday.

After the lectures drinks are served at Spuistraat 134, room 4.02.

For more information: aclc-fgw@uva.nl, tel. 020-5252543


New season Syntax Interface Lectures Utrecht

We are happy to announce a new season of Syntax Interfacelectures, which starts October 9th. Our speakers this season are Cora Pots,Rint Sybesma and Hans Broekhuis.

Important information: The meetings will take place from16.00 until 17.00, at Trans 8, room 0.19 (A.W. de Grootkamer), Utrecht.

For more information on the talks check out our website: www.uu.nl/syntax-interface.

• October 23: t.b.a.

• November 6: Rint Sybesma (Leiden University)

• December 4: Hans Broekhuis (Meertens Institute)

We are looking forward to seeing you this season,

Alberto Frasson and Jorik van Engeland

UiL OTS Colloquium , Utrecht University, Overview sessions 2017-2018

Overview sessions 2017-2018


October 19th - Gerrit Bloothoofd

November 16th Caroline Rowland

December 14th Peter Muysken

January 18th Johan Bos

March 15th Aoju Chen

April 19th -

May 17th Roberta D’Alessandro

June 21st Asifa Majid


Location: Utrecht University, Sweelinckzaal– Drift 21

Time: 15:30

More information: https://uilotscolloquium.wp.hum.uu.nl/


Followed by drinks!

Uil OTS Colloquium, Utrecht University, October 19, 2017

Gerrit Bloothooft

Utrecht University

Names and identity

Person names have an identifying and referral function. Therefore, in modern societies parents have to give us a name at birth which we keep all our lives, at least in the vital registration. The act of naming is a diffuse process, parents make a choice which is – largely unconsciously – heavily influenced by a multitude of social and psychological factors. But whereas they think to make an independent decision, the names of the full population simply follow Zipfs’ law. Why is that? Our first name is certainly important for our identity, but some researchers think that it even shapes our physical appearance during our lives. In a pilot experiment we investigated "what’s in a face": Is it the first name - a real Pauline - , properties of the social group to which a first name can be associated, or nothing at all?

October 19th (15:30) - Gerrit Bloothooft

Location: Drift 21, Sweelinckzaal

- Followed by drinks -Time in Translation-project, Utrecht, 7 November 2017

The Time in Translation-project ( http://time-in-translation.hum.uu.nl ) will organize several small-scale expert meetings during the project.

The meetings will consist of two half-hour talks followed by discussion.

We cordially invite you to attend the first meeting on Tuesday 7 November, 10.30-12.00 (Drift 23, room 0.12, 3512BR Utrecht).

The focus of the meeting will be on aspect from a multilingual perspective.

Our speakers are:


10.30-11.15 Astrid De Wit (Université Libre de Bruxelles): Aspect in performative contexts across languages.

11.15-12.00 Adriaan Barentsen (University of Amsterdam): Using a parallel corpus in comparative Slavic aspectology.


Abstracts and more information can be found on our website ( http://time-in-translation.hum.uu.nl/expert-meetin... ).


Our second expert meeting will be on tense and aspect in second-language acquisition, on Thursday 30 November, 10.30-12.00 (again in Drift 23, room 0.12).

Speakers will be Paz González (Leiden University) and Laura Dominguez (University of Southampton).

Further details TBA.

Workshops / Conferences / Symposia
3rd Global Conference on Artificial Intelligence (GCAI 2017), Miami, USA, 18-22 October 2017

The 3rd Global Conference on Artificial Intelligence (GCAI 2017)

Miami, USA, 18-22 October 2017

http://easychair.org/smart-program/GCAI2017/


*New*: (Abstracts: 14 July, Papers: 21 July)


The 3rd Global Conference on Artificial Intelligence (GCAI 2017) will be held in Miami, USA, at the Courtyard Marriott hotel in Coconut Grove, 18-22 October 2017. The conference, which addresses all aspects of artificial intelligence, is being organized by LRG (http://www.lrg.global) and the University of Miami.

The program chairs are Christoph Benzmueller, Christine Lisetti and Martin Theobald. The conference chair is Geoff Sutcliffe.SUBMISSION


Submissions in all areas of artifical intelligence are welcome. Suggested topics include, but are not limited to:Foundations

+ Knowledge representation

+ Cognitive modeling

+ Perception

+ Search

+ Reasoning and programming

+ Machine learning

+ Constraints and uncertainty


Architectures

+ Agents and distributed AI

+ Intelligent user interfaces

+ Natural language systems and linguistics Information retrieval

+ Case-based reasoning Affective computing Robotics


Applications

+ Aviation and aerospace

+ Education and tutoring systems

+ Games and entertainment

+ Law and Machine Ethics

+ Mathematics and the Sciences

+ Medicine and healthcare

+ Management and manufacturing

+ World Wide Web

+ Security


Implications

+ Philosophical foundations

+ Social impact and ethics

+ Evaluation of AI systems

+ AI educationDATES


+ Abstract registration: 14 July, 2017

+ Submission: 21 July, 2017

+ Notification: 18 August, 2017

+ Final version: 25 August, 2017

+ Early registration deadline: tba

+ Conference: 19-22 October, 2016SUBMISSION and PUBLICATION


Submission is via EasyChair at

https://easychair.org/conferences/?conf=gcai2017

The proceedings will be published by EasyChair Publications in the EPiC Series in Computing. The volume will be open access and authors will retain copyright.INVITED SPEAKERS


+ Catherine Pelachaud, Telecom-ParisTech, France Marijn Heule,

+ University of Texas at Austin, USA Guy van den Broeck, UCLA, USAPROGRAMME COMMITTEE


Jose Julio Alferes (Universidade NOVA de Lisboa) Elisabeth Andre (Augsburg University) Serge Autexier (DFKI) Peter Baumgartner (National ICT Australia) Christoph Benzmueller (Freie Universitaet Berlin) - chair Philippe Besnard (CNRS / IRIT) Richard Booth (Cardiff University) Krysia Broda (Imperial College) Walter Carnielli (Centre for Logic, Epistemology and the History of Science - CLE) Amedeo Cesta (CNR - National Research Council of Italy) Gabriella Cortellessa (CNR-ISTC, National Research Council of Italy) Mehdi Dastani (Utrecht University) James Delgrande (Simon Fraser University) Wolfgang Faber (University of Huddersfield) Germain Forestier (Universite de Haute Alsace) Gerhard Friedrich (Alpen-Adria-Universitaet Klagenfurt) Thom Fruehwirth (University of Ulm) Daniel Garijo (UCLA) Marco Gavanelli (University of Ferrara) Gianluigi Greco (University of Calabria) Ian Horswill (Northwestern University) Katsumi Inoue (NII) Mateja Jamnik (University of Cambridge) Ernesto Jimenez-Ruiz (University of Oxford) Tommi Junttila (Aalto University) Panagiotis Kanellopoulos (University of Patras and CTI "Diophantus") Gabriele Kern-Isberner (Technische Universitaet Dortmund) Roman Kontchakov (Birkbeck, University of London) Tim Landgraf (Freie Universitaet Berlin) Jerome Lang (CNRS, LAMSADE, Universite Paris-Dauphine) Gang Li (School of Information Technology, Deakin University) Sanjiang Li (University of Technology Sydney) Christine Lisetti (Florida International University) - chair Xudong Luo (Guangxi Normal University) Ines Lynce (INESC-ID/IST, Universidade de Lisboa) Ana Gabriela Maguitman (Universidad Nacional del Sur) George Metcalfe (University of Bern) Angelo Montanari (University of Udine) Till Mossakowski (University of Magdeburg) Xavier Parent (University of Luxembourg) Radu-Emil Precup (Politehnica University of Timisoara) Dumitru Roman (SINTEF / University of Oslo) Marco Roveri (FBK-irst) Steven Schockaert (Cardiff University) Magy Seif El-Nasr (Northeastern University) Christine Solnon (LIRIS CNRS UMR 5205 / INSA Lyon) Daria Stepanova (Max Planck Institute for Informatics) Thomas Stuetzle (Universite Libre de Bruxelles (ULB)) Martin Theobald (Universite du Luxembourg) - chair Juergen Umbrich (Vienna University of Economy and Business (WU)) Maria Esther Vidal (Universidad Simon Bolivar, Dept. Computer Science) Inon Zuckerman (Ariel University)


Symposium ’Predicting and improving English foreign language skills in elementary school children’, University of Amsterdam, 26 October 2017

On Thursday 26 October 2017 (10.00 – 17.00) there will be a symposium ’Predicting and improving English foreign language skills in elementary school children’ in the context of the ORWELL project. Inter(national) experts will present the latest scientific insights into foreign and second language acquisition and teaching.

The program includes the following speakers: prof. Esther Geva (University of Toronto); prof. Victor van Daal (Edge Hill University); prof. Mikko Aro (University of Jyväskylä); prof. Carmen Muñoz (University of Barcelona); prof. Judit Kormos (Lancaster University); prof. Rick de Graaff (Utrecht University); dr. Margreet van Koert-Hoogervorst (University of Amsterdam), and Nihayra Leona (University of Amsterdam).


The symposium is free, but please register here: registration

The location is: The University of Amsterdam, Roeterseiland REC-M, Plantage Muidergracht 12, Amsterdam.

A detailed program will follow.

>


On Thursday 26 October 2017 (10.00 – 17.00) there will be a symposium ’Predicting and improving English foreign language skills in elementary school children’ in the context of the ORWELL project. Inter(national) experts will present the latest scientific insights into foreign and second language acquisition and teaching.

The program includes the following speakers: prof. Esther Geva (University of Toronto); prof. Victor van Daal (Edge Hill University); prof. Mikko Aro (University of Jyväskylä); prof. Carmen Muñoz (University of Barcelona); prof. Judit Kormos (Lancaster University); prof. Rick de Graaff (Utrecht University); dr. Margreet van Koert-Hoogervorst (University of Amsterdam), and Nihayra Leona (University of Amsterdam).


The symposium is free, but please register here: registration

The location is: The University of Amsterdam, Roeterseiland REC-M, Plantage Muidergracht 12, Amsterdam.

A detailed program will follow.

9th Conference on Frisian Linguistics, Fryske Akademy Leeuwarden, 27 October 2017

The program and the abstracts of the 9th Conference on Frisian Linguistics are online, here:

https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/bee...

And here:

https://www.fryske-akademy.nl/en/news-and-events/e...


The program starts with coffee at 09:30 and concludes with drinks at 16:30. Everyone is welcome to participate. There is no conference fee.

Update: Symposium 'Language Impairment and Bilingualism', Utrecht, October 27, 2017

On Friday the 27th of October at 14.30, Tessel Boerma will be defending her dissertation about the effects of language impairment and bilingualism on children’s linguistic and cognitive development in the Academiegebouw in Utrecht. On the day of the defense, a symposium on ‘Language Impairment and Bilingualism’ will be organized. You are cordially invited to both the defense and the symposium.


The symposium will take place between 09.30 and 12.00 in the Belle van Zuylenzaal in the Academiegebouw (Domplein 29, Utrecht). Speakers will be prof. dr. Johanne Paradis (University of Alberta, Canada), dr. Jan de Jong (University of Bergen, Norway/University of Amsterdam, the Netherlands) and dr. Pascale Engel de Abreu (University of Luxembourg). The titles and abstracts of the talks are attached here.

What: Symposium on ‘Language Impairment and Bilingualism’

Where: Belle van Zuylenzaal in the Academiegebouw in Utrecht

When: the 27th of October between 09.30 and 12.00


Please send an email to Tessel Boerma (t.d.boerma@uu.nl) if you would like to participate.


Kind regards,

Elma Blom, Paul Leseman, Frank Wijnen & Tessel Boerma

Op vrijdag 27 oktober om 14.30 zal Tessel Boerma haar proefschrift over de effecten van een taalontwikkelingsstoornis en meertaligheid op de talige en cognitieve ontwikkeling van kinderen verdedigen in het Academiegebouw in Utrecht. Op de dag van de verdediging zal er een symposium over ‘Taalontwikkelingsstoornissen en Meertaligheid’ plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd voor de verdediging en het symposium.


Het symposium vindt plaats van 09.30 tot 12.00 in de Belle van Zuylenzaal in het Academiegebouw. De sprekers zijn prof. dr. Johanne Paradis (University of Alberta, Canada), dr. Jan de Jong (University of Bergen, Noorwegen/Universiteit van Amsterdam, Nederland) and dr. Pascale Engel de Abreu (University of Luxembourg). De titels en abstracts van de lezingen kunt u vinden onder dit bericht.De titels en abstracts van de lezingen kunt u hier vinden.


Wat: Symposium over ‘Taalontwikkelingsstoornissen en Meertaligheid’

Waar: Belle van Zuylenzaal in het Academiegebouw in Utrecht

Wanneer: 27 oktober van 09.30 tot 12.00


Indien u bij het symposium aanwezig wilt zijn, stuur dan een mailtje naar Tessel Boerma (t.d.boerma@uu.nl).


Hartelijke groet,

Elma Blom, Paul Leseman, Frank Wijnen & Tessel Boerma


Workshop Borders of Bantu, Leiden, 27 October 2017

Workshop Borders of Bantu


27 October 2017

Time 09:00 - 13:00 hrs.

Address:

Lipsius Building

Cleveringaplaats 1

2311 BD Leiden

Room: Lipsius 208

After Rebecca Voll’s thesis defense on Thursday 26 October 13:45 A grammar of Mundabli A Bantoid (Yemne-Kimbi) language of Cameroon


Times within the sessions are fluid due the workshop character


9:00-10:30 first session


Jeff Good (Buffalo) on mapping individual patterns of multilingualism in Lower Fungom (Cameroon) in cooperation with geographers


Rich Boutwell on grammatical relations in Nchane (Eastern Beboid, Cameroon)


Rebecca Voll on pharyngeal vowels in Mundabli


10:30-11:00 coffee/tea break


11:00-12:30/13:00 second session


Roland Kießling (Hamburg) Bantoid borderline brainstorm


Mark van de Velde (Paris) Brainstorm on how to delimit Narrow Bantu


Jenneke van der Wal presents her new project on the syntactic expression of information structure in Bantu.


https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2018/09/comparative-indo-european-linguistics-seminar

Kletskoppen: het eerste kindertaalfestival in Nederland, Radboud Universiteit/MPI, Nijmegen, 28 oktober 2017

Kletskoppen: het eerste kindertaalfestival in Nederland


Hoe werkt dat eigenlijk, leren praten? Ontdek het spelenderwijs tijdens het Kletskoppen kindertaalfestival op zaterdag 28 oktober in Bibliotheek De Mariënburg en LUX in Nijmegen. Een wetenschapsdag voor het hele gezin, vol leuke experimentjes, demonstraties en interactieve lezingen over kindertaal. Laat je verrassen door het veelzijdige taalonderzoek van de Radboud Universiteit en het Max Planck Institute for Psycholinguistics. Ook leest schrijver Jaap Robben zijn dierengedichten en grappige kinderboeken voor met live illustratie van Benjamin Leroy.


Bekijk het volledige programma op: www.kletskoppenfestival.nl

Update 'Spreek maar! Streektalensymposium 2017', Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Deventer, 7 november 2017

Voor meer informatie, zie hier

Workshop ''Ik wil je iets zeggen!' Meertaligheid EN', Sittard, November 3, 2017

'Ik wil je iets zeggen!' Meertaligheid EN (3-11-2017, Sittard)

Verschillende vormen van communicatie in een meertalige samenleving

Op vrijdag 3 november organiseert Fontys OSO , de leerstoel Taalcultuur in Limburg (FASoS, Universiteit Maastricht) en het Meertensinstituut, met medewerking van Campus Sittard en LBRT, een interactieve middag waarin onderzoekers en ervaringsdeskundigen kennis en ervaringen uitwisselen. In een meertalige samenleving kunnen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, autisme of dove/slechthorende kinderen op meerdere manieren communiceren om hun boodschap over te brengen. Vaak ontbreekt een perspectief op deze manieren, evenals op de kwetsbaarheid en de cognitieve, sociale, emotionele en algehele ontwikkeling van deze kinderen. Deze middag staan de Educational Needs van kinderen en jongeren centraal die in een alledaagse meertalige samenleving zoals Limburg, Nederland, Europa opgroeien of zelf meertalig zijn.

We richten ons specifiek op de ondersteuningsbehoeften van kinderen en jongeren die:
· Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben;
· Doof of slechthorend zijn (SH);
· Autistisme hebben (ASS).

Meertaligheid definiëren we die middag als meerdere vormen van communiceren dan die waaraan we gewend zijn.
In de workshop zal, naast kennisuitwisseling, een oplossingsgerichte dialoog centraal staan. Dialoog met bezoekers (ouders, kinderen en jongeren zelf, opvoedings- en onderwijsprofessionals, studenten, onderzoekers) wordt actief gezocht.

Meld je hier aan.

Afbeelding: Wetenschappers, professionals, studenten, ervaringsdeskundigen slaan samen een brug tussen wetenschap en praktijk.

Programma

13:00-13:30 uur inloop
13:30- 15:30 uur plenair deel (onderzoekers en ervaringsdeskundigen)
15:30-16:00 uur pauze
16:00-17:15 uur interactief deel
17:15-17:30 uur afsluiting

Julie Droeghaag, jeugdstadsdichter Sittard-Geleen, komt een creatieve bijdrage leveren aan het programma.

*Deelname aan het programma is gratis.
*Voor meer informatie mag je contact opnemen met
Anja van Schijndel.

*maximum van 140 deelnemers.

Conference ‘Effects of therapy in young and school-age children with developmental language disorders (DLD)’, Utrecht, November 10, 2017

More information: www.taalstaal.nl

TaalStaal 2017
Het effect van behandelingen bij jonge en schoolgaande kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

In lezingen en posterpresentaties komen de volgende onderwerpen aan de orde.

  • Een overzicht van behandelmodellen
  • Het effect van mono- en multidisciplinaire behandelingen
  • Directe en indirecte therapie
  • Inzicht in lopend onderzoek

Internationale sprekers:

  • prof.dr. D. Bishop, University of Oxford UK
  • prof.dr. J.Law, University of Newcastle, UK
  • prof.dr. L. Leonard, Purdue University, Lafayette, Indiana, USA

Locatie:Werkspoorkathedraal Utrecht

Datum: 10 november 2017

Verwacht aantal deelnemers: 600

Aantal sprekers: 8 waarvan 3 internationaal

Aantal posters: indienen voorstel voor poster mogelijk tot 1 juni 2017 (congres@taalstaal.nl)

Organisatoren: Auris, Kentalis, NSDSK, Pento, UU, HU

Abstracts/presentaties

Conference 'Teaching Chinese as a foreign language: Engaging and motivating students in the classroom', Wroclaw, Poland (or online), November 17-19, 2017

Teaching Chinese as a foreign language

Engaging and motivating students in the classroom


Invitation to the Conference


Modern world is in an permanent, total change. Change, that impacts not only economy, politics and natural environment, but also international communication,language and methods of teaching languages. How to make students interested in language? How to focus them even on the hardest grammar points? How to connect fun and knowledge in learinng foreign languages? What are modern methods of activation in teaching foreign languages and how to use them? The University of Wroclaw, Hanban and the Confucius Institute at the University of Wroclaw do invite you to an International Scientific Conference titled "Teaching Chinese as a foreign language. Engaging and motivating students in the classroom".


We recommend the following topics for the conference:

* modern methology of teaching foreign languages;

* modern technology in activation in teaching foreign languages;

* sources and tools of activation in teaching foreign languages;

* methods of activation in teaching foreign languages in workong with different age-groups;

* authoring methods of activation in teaching foreign languages.


We invite philological researchers, foreign language teachers and methodologists, and linguists and e-learning specialist researchers, especially in sinology. We also invite senior researchers as well as doctoral students. We invite philological researchers, foreign language teachers and methodologists, and linguists and elearning specialist researchers, especially in sinology. We also invite senior researchers as well as doctoral students.

The conference will be hosted by the Confucius Institute at the University of Wroclaw, Poland, on 17 – 19 November 2017. The language of the conference will be English. We now invite abstracts for individual papers or posters. The abstracts must be sent attached and anonymous and must not contain more than 300 words (in English).

They should be submitted by 17 October 2017 and sent to the conference e-mail address at: teaching.chinese@uwr.edu.pl. Abstracts sent by doctoral students should be approved by their supervisors (not in the abstracts text, which must remain anonymous, but with the supervisor’s address in the CC field). The conference will be transmitted online via Skype, thus two types of participation will be possible – at the place of the conference and online. If the total number of participants at the place of the conference is fewer than 10, the conference will be organised as an online panel discussion on 17 November 2017. The abstracts will be accepted upon revision by the scientific committee by 25 October 2016.


The final programme of the conference will be released by 10 November 2017. Papers will be grouped into various sessions dedicated to different topic areas of discussion. A poster session is also planned,, i.e. unless there are fewer than 10 poster proposals sent and/or accepted.

Additional information: Every presentation should last no more than 20 minutes and will be followed by a 10-minute discussion. The registration fee is € 120 for participants at the place of the conference and € 40 for online-only participants. The discounted fee for doctoral students is € 80, and € 60 for accompanying persons. If the form of the conference changes from a stationary one (at the place of the conference) to an online panel discussion, the difference in the fee price for participants who sent their proposals to participate at the place of the conference will be returned to their accounts.


The fees should be paid via bank transfer to the following account:

IBAN: PL 80 1090 2398 0000 0001 2002 5457

SWIFT: WBKPPLPP

The address and payment details are as follows:

Uniwersytet Wrocławski

Plac Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

“Teaching Chinese as a foreign language”

The transfer fee should be covered by the sender (OUR).

Fees should be paid by 31 October 2017.

The conference fee includes meals, accommodation and conference

proceedings.

Unfortunately, we are unable to reimburse any travel expenses.

62nd Studentische Tagung Sprachwissenschaft, Nijmegen, November 23-26, 2017

The 62nd StuTS [ʃts] will take place in Nijmegen from November 23 to 26, 2017. The StuTS offers you an interesting programme from linguistics and related disciplines, with expert keynotes, student presentations and workshops, tours and demos, and of course a social programme with the best that Nijmegen has in store for students.

We are looking forward to welcoming all of you in Nijmegen!


For more information: see website

Workshop 'Dag van de Nederlandse Zinsbouw', Leiden, December 8, 2017

Dag van de Nederlandse Zinsbouw

Programma elfde editie (2017)

De Dag van de Nederlandse Zinsbouw is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines, theorieën) in debat gaan over thema’s die betrekking hebben op de zinsbouw van het Nederlands. Het overkoepelende thema van dit jaar betreft de relatie tussen de synchrone syntaxis van het Nederlands en andere gebieden van de taalkunde. Iedereen is welkom: deelname is gratis.

De belangrijkste informatie vindt u hieronder. Voor praktische informatie en eventuele updates verwijzen wij u naar de DNZ-website.

Tijdstip: 8 december 2017, 9.15-18.00 uur

Locatie: U. Leiden, Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1), zaal 148

Lokale organisatie: Margo van Starkenburg

Programma:

Inloop en welkomstwoord (9.15-9.45)

Dialectologie en NL zinsbouw (9.45-11.00)

Spreker: Jeroen van Craenenbroek (KU Leuven)

Respondent: Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen)

Semantiek en NL zinsbouw (11.30-12.45):

Spreker: Yoad Winter (Universiteit Utrecht)

Respondent: Mark de Vries (Rijksuniversiteit Groningen)

Stilistiek en NL zinsbouw (13.45-15.30):

Spreker: Arie Verhagen (Universiteit Leiden)

Respondent: Wim Klooster (Hoogleraar emeritus UvA)

Inaugurale rede Sjef Barbiers (16.00-17.30 uur)

Titel: De zonnige toekomst van de Nederlandse taalkunde

locatie: Academiegebouw, Rapenburg 73

Conference 'Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics', Ahwaz, Iran, February 1-2, 2018

Title of conference: The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

Date: 1-2 February, 2018

Venue: Ahwaz, Iran

Website: http://llld.ir/en/

The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics is organized by Pazoheshgaran Andishmand Institute (Ahwaz, Iran) in association with different universities such as Shahid Chemran University of Ahvaz.

The conference will be dedicated to current issues of different languages and dialects such as Persian, Arabic, Kurdish and Turkish.

Academics and university lecturers are cordially invited to present their research regarding current issues of different languages, dialects and linguistics in English, Arabic or Persian. Such an approach suggests that a linguistic study is no longer limited within a certain field; knowledge from different fields cultivates diversity in linguistic study. Recognizing this trend, the conference organizing committee aims to provide a platform for researchers and scholars from various fields to exchange ideas.

The selective papers of the conference will be published in journals such as Journal of English Language Teaching and will be indexed in CIVILICA (All the services regarding publication and index of the articles are free of charge).Sociolinguistics circle 2018, Maastricht University, April 6, 2018

The Sociolinguistics Circle aims at bringing together students and researchers of language variation, sociolinguistics and social dynamics of language with a connection to the Low Countries. The initiative organizes conferences and meetings about sociolinguistics.


The first of these was hosted by the University of Groningen in March 2014, the second one by Ghent University 2015, the third one by Radboud University 2016, the fourth one by Tilburg University 2017. The 2018 edition will be hosted by Maastricht University, and will take place on 6 april 2018. For this fifth edition, we invite BA and MA students to submit their work for (poster) presentation.zie: https://sociolinguisticscircle2018.wordpress.com/

LATA 2018, Israel, April 8-12, 2018

12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS

LATA 2018

Ramat Gan, Israel

April 8-12, 2018

Organized by:

Department of Computer Science

Bar-Ilan University

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)

Rovira i Virgili University

http://grammars.grlmc.com/LATA2018/

************************************************************************

AIMS:

LATA is a conference series on theoretical computer science and its applications. Following the tradition of the diverse PhD training events in the field organized by Rovira i Virgili University since 2002, LATA 2018 will reserve significant room for young scholars at the beginning of their career. It will aim at attracting contributions from classical theory fields as well as application areas.

VENUE:

LATA 2018 will take place in Ramat Gan, in the district of Tel Aviv and home to one of the world's major diamond exchanges. The venue will be the Faculty of Exact Sciences of Bar-Ilan University.

SCOPE:

Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limited to:

algebraic language theory

algorithms for semi-structured data mining

algorithms on automata and words

automata and logic

automata for system analysis and programme verification

automata networks

automatic structures

codes

combinatorics on words

computational complexity

concurrency and Petri nets

data and image compression

descriptional complexity

foundations of finite state technology

foundations of XML

grammars (Chomsky hierarchy, contextual, unification, categorial, etc.)

grammatical inference and algorithmic learning

graphs and graph transformation

language varieties and semigroups

language-based cryptography

mathematical and logical foundations of programming methodologies

parallel and regulated rewriting

parsing

patterns

power series

string processing algorithms

symbolic dynamics

term rewriting

transducers

trees, tree languages and tree automata

weighted automata

STRUCTURE:

LATA 2018 will consist of:

invited talks

peer-reviewed contributions

INVITED SPEAKERS:

tba

PROGRAMME COMMITTEE:

Christel Baier (Technical University of Dresden, DE)

Pablo Barceló (University of Chile, CL)

Francine Blanchet-Sadri (University of North Carolina, Greensboro, US)

Alexander Clark (King's College London, UK)

Frank Drewes (Umeå University, SE)

Manfred Droste (University of Leipzig, DE)

Dora Giammarresi (University of Rome Tor Vergata, IT)

Erich Grädel (RWTH Aachen University, DE)

Peter Habermehl (Paris Diderot University, FR)

Jeffrey Heinz (Stony Brook University, US)

Pedro Rangel Henriques (University of Minho, PT)

Christian Höner zu Siederdissen (University of Leipzig, DE)

Hendrik Jan Hoogeboom (Leiden University, NL)

David Janin (University of Bordeaux, FR)

Marcin Jurdziński (University of Warwick, UK)

Makoto Kanazawa (National Institute of Informatics, JP)

Jarkko Kari (University of Turku, FI)

Shmuel Tomi Klein (Bar-Ilan University, IL)

Salvatore La Torre (University of Salerno, IT)

Salvador Lucas (Polytechnic University of Valencia, ES)

Stuart W. Margolis (Bar-Ilan University, IL)

Carlos Martín-Vide (Rovira i Virgili University, ES, chair)

Fernando Orejas (Polytechnic University of Catalonia, ES)

Paritosh K. Pandya (Tata Institute of Fundamental Research, IN)

Gennaro Parlato (University of Southampton, UK)

Dominique Perrin (University Paris-Est Marne-la-Vallée, FR)

Detlef Plump (University of York, UK)

Matteo Pradella (Polytechnic University of Milan, IT)

Kai Salomaa (Queen's University, CA)

Sven Schewe (University of Liverpool, UK)

William F. Smyth (McMaster University, CA)

Jiri Srba (Aalborg University, DK)

Benjamin Steinberg (City College of New York, US)

Frank Stephan (National University of Singapore, SG)

K.G. Subramanian (University Sains Malaysia, MY)

Klaus Sutner (Carnegie Mellon University, US)

Margus Veanes (Microsoft Research, US)

Éric Villemonte de la Clergerie (INRIA, FR)

Mahesh Viswanathan (University of Illinois, Urbana-Champaign, US)

Mikhail Volkov (Ural State University, RU)

ORGANIZING COMMITTEE:

Shmuel Tomi Klein (Ramat Gan, co-chair)

Carlos Martín-Vide (Tarragona, co-chair)

Manuel Jesús Parra Royón (Granada)

Dana Shapira (Ariel)

David Silva (London)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit non-anonymized papers in English presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spaced pages (all included) and should be prepared according to the standard format for Springer Verlag's LNCS series (see http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0). If necessary, exceptionally authors are allowed to provide missing proofs in a clearly marked appendix.

Submissions have to be uploaded to:

https://easychair.org/conferences/?conf=lata2018

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS series will be available by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containing peer-reviewed substantially extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The registration form can be found at:

http://grammars.grlmc.com/LATA2018/Registration.ph...

DEADLINES (all at 23:59 CET):

Paper submission: November 17, 2017

Notification of paper acceptance or rejection: December 24, 2017

Final version of the paper for the LNCS proceedings: January 4, 2018

Early registration: January 4, 2018

Late registration: March 25, 2018

Submission to the journal special issue: July 12, 2018

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

david.silva409 (at) yahoo.com

POSTAL ADDRESS:

LATA 2018

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)

Rovira i Virgili University

Av. Catalunya, 35

43002 Tarragona, Spain

ACKNOWLEDGMENTS:

אוניברסיטת בר-אילן

Universitat Rovira i Virgili

Conference on Frisian Humanities, Leeuwarden, 23-26 April 2018

The Fryske Akademy organizes its 1st Conference on Frisian Humanities

Date

23 to 26 April 2018

Location

City Theatre "De Harmonie" in Leeuwarden

The event is part of ‘Lân fan taal’ (country of languages) of Leeuwarden-Fryslân European Capital of Culture.

The conference aims to provide a forum for scientific debate with an international perspective about language and culture in Frisian regions.

The Conference on Frisian Humanities consists of a series of five symposia, focusing on the following topics:

23-24 April

- Language and Linguistics

- Literature (Dutch conference)

- Medieval Frisia

25-26 April

- Multilingualism

- Urban Histories

Please mark the dates on your calendar. More information (about programme content, registration as well as proposal submission) will follow soon.

Contact organization

info@frisianhumanities.nl or call +31 (0)58 2045200

UNILOG-World Congress and School on Universal Logic, Vichy, France, June 16-26, 2018

The 6th UNILOG - WORLD CONGRESS AND SCHOOL ON UNIVERSAL LOGIC

will take place in Vichy, France, June 16-26, 2018

after previous editions in Montreux 2005, Xi'an 2007, Lisbon 2010, Rio

2013 and Istanbul 2015:

http://www.uni-log.org/vichy2018


Along these years UNILOG has been a leading international logical event

with the participation of many famous logicians such as Wilfrid Hodges,

Daniele Mundici, Saul Kripke, Jaakko Hintikka, Dov Gabbay, Arnon Avron,

Benedikt Löwe, David Makinson, Yde Venema, Newton da Costa, Mike Dunn,

Val Goranko, Yuri Gurevich, Janusz Czelakowski, Stephen Read, Sara Negri,

Arnold Koslow, Peter Schröder-Heister, Gila Sher, Hiroakira Ono, John Corcoran,

Hartry Field, Gerhard Jaeger, Ernest Lepore, Marcus Kracht, Melvin Fitting,

Luciano Floridi, Patrick Blackburn, Jan Wolenski, Krister Segerberg,

Dale Jacquette, Sun-Joo Shin, Jouko Väänänen, John Woods and many

more.


UNILOG is a logic event in a broad sense. It gathers people from many horizons

(philosophy, mathematics, linguistics, computer science, semiotics, cognitive science ...)

and the idea is to promote interaction between all these people.


The previous edition in Istanbul gathered more than 400 logicians from

about 50 different countries.

For the 6th edition we will follow a similar format:

- A school of logic of 5 days with 30 tutorials

- A congress of 6 days with about 30 sessions/workshops

- Award of Logic Prizes from about 10 countries

- A secret speaker (speaker whose identity is revealed only at the time

of her / its / his speech).


Vichy is a charming relaxing thermal city at the middle of France,

developed by Napoleon III in the second half of the 19th century, who in

particular created beautiful parks with species of trees from all over

the world. Vichy, in the Duchy of Bourbon, a region full of castles,

is a small city, where it is possible to go everywhere just by walking.

The event will take place at the university campus nearby the Celestins spring,

the banks of the Allier river (where it is possible to swim) and the city center.

June is a very nice time to be in Vichy with lots of animations,

including on June 21 a very lively musical day celebrating summertime.


Deadline to submit an abstract: September 15, 2017


Looking forward to seeing you in Vichy in June 2018

Jean-Yves Beziau (University of Brazil, Rio de Janeiro and Ecole Normale Supérieure, Paris)

Christophe Rey (University Clermont Auvergne, CNRS, LIMOS)

Organizers of UNILOG'2018

Job Announcements / Vacancies
Assistant Professor, Georgia State University, USA

Language and Literacy Faculty Position at Georgia State University

GeorgiaState University (www.gsu.edu) invites applications for one anticipated tenuretrack (rank ofAssistant) faculty position to contribute to its funded initiative: Researchon the Challenges of Acquiring Language and Literacy. This anticipated position is part of a major initiative toenhance existing strengths in language and literacy at Georgia State andcontinues our successful hiring in this area. The focus of this initiative isresearch with children and adults, with or without disabilities, who face challengesin acquiring language and literacy. In this university-funded initiative, more

than 40faculty members from 10 departments in the Colleges of Arts & Sciences and

Education& Human Development come together to engage in interdisciplinary research.The initiative’s faculty has a broad range of external support including two nationalresearch and development centers from the Institute of Education Sciences inthe areas of deafness and adult literacy and grants from the NationalInstitutes of Health

includinga learning disabilities research innovation hub on reading and reading disabilitiesof African American children and a program project on neurocognitive factors forchildren with developmental dyslexia.

Weencourage applicants whose program of research addresses basic or applied, conceptualor methodological issues concerning challenges in the acquisition of

languageand literacy with a particular interest in intervention research.Applicantsmust have a Ph.D. degree in special education, psychology, educational psychology,communication sciences and disorders or related areas. The appointment is opento all programs within the initiative. The successful applicant will be the individualwho is prepared to take advantage of the interdisciplinary collaborativeresearch opportunities available within the Language & Literacy Initiative,have a strong record of programmatic research, obtain external grant support,and have a commitment to and experience in the instruction of undergraduate andgraduate students. We are particularly interested in applicants whose researchprograms complement other faculty within this initiative (www.researchlanglit.gsu.edu). Inquiries may be made to Dr. Rose A. Sevcik (rsevcik@gsu.edu) or Dr. Amy Lederberg (alederberg@gsu.edu). Submit curriculum vitae, abrief statement of professional goals and research interests, evidence relatedto teaching interests and effectiveness, and the names and three letters ofreference either electronically to Keneé Stephens at kstephens@gsu.edu, with the subject line “Language& Literacy Faculty Search”, or by mail to Attn. Ms. Keneé Stephens, GeorgiaState University, Language & Literacy Initiative, P.O. Box 5010, Atlanta,GA 30302-5010, USA. The review of applications will begin October 13, 2017 andwill continue until the position is filled contingent on available funding.

Anoffer of employment will be conditional on background verification. GeorgiaState University isan Equal Opportunity Employer and does not discriminate against applicants dueto race, ethnicity,gender, veteran status, or on the basis of disability or any other federal,state or local protected class.

Postdoc fellowship, Georgia State University, USA

Post-doctoral fellowship is available as part of the Research on the Challenges of Acquiring Language & Literacy (RCALL) Initiative at Georgia State University

RCALL is an innovative collaborative effort crossing colleges and departments. Our research is conducted by faculty and students from two colleges (Arts & Sciences and Education & Human Development) and ten departments including the departments of Educational Psychology, Special Education, & Communication Disorders, Psychology, Applied Linguistics, and Early Childhood Education.

We have a distinctive interdisciplinary postdoctoral training program focused on the acquisition of language and literacy in children and adults. Our research programs address not only basic conceptual and methodological issues in the area of language and literacy acquisition, but also the design and evaluation of interventions that may help individuals overcome challenges in the acquisition of language and literacy. Fellows will work with interdisciplinary teams on one or more funded research projects.

As part of the university’s Next Generation initiative, the two-year fellowship will provide the fellow with intensive training in intervention research with special populations, analyses of existing databases using advanced statistical techniques, and in professional development, including grant writing and professional presentations and publication. We are seeking an individual who brings cutting edge skills (e.g., in adaptive technologies, virtual reality, neuroimaging, complex methods of analyses) to his/her own program of research.

A competitive two year fellowship is currently available. To apply, please submit your cv, research statement, examples of publications, and three letters of recommendation either electronically to Keneé Stephens at kstephens@gsu.edu, with the subject line “RCALL Post-Doctoral Search” or mail to Attn. Ms. Keneé Stephens, Georgia State University, Language & Literacy Initiative, P.O. Box 5010, Atlanta, GA 30302-5010, USA. We will begin reviewing applications October 1, 2017. For more information, view our webpage: www.researchlanglit.gsu.edu or contact Program Co-Directors: Drs. Amy Lederberg (alederberg@gsu.edu) or Rose A. Sevcik (rsevcik@gsu.edu).

An offer of employment will be conditional on background verification. Georgia State University is an Equal Opportunity Employer and does not discriminate against applicants due to race, ethnicity, gender, veteran status, or on the basis of disability or any other federal, state or local protected class.

Postdoc Position related to NLG (and ML), Grenoble

A post-doc position related to NLG (and ML) is open in Grenoble for one year (can be extended by one other year). The position is described in the following document [in FRENCH] http://lig-membres.imag.fr/portet/PostDoc_NLP_LIG.pdf

PhD position project SEED, Erasmus MC

Scientific researcher (PhD)

A 3-year PhD position within the Generation R Study, 36 hours per week.

Project: SEED: Social In Equality and its Effects on child Development: A study of birth cohorts in the UK, Germany and the Netherlands.

Job description

Social inequalities in child development start early, have long term implications and are of widespread concern across Europe. The SEED project will explore the mechanisms by which inequalities affect the development of young children and the implications that they have through childhood and into work.

The program of work will utilize nationally representative cohort data to achieve two principal objectives:

· To identify the mechanisms through which chaining patterns of social inequality impact on children’s oral language development.

· To identify the implications that these early evolving social disparities have for patterns of performance at school age and beyond into adolescence and adulthood.

The project aims to influence policy and practice.

The current sub-project will investigate whether clinical sub groups of children (primarily language impaired, hearing impaired,premature) show different outcomes in different social groups, and whether social mechanisms operate in a similar way for clinical groups as they do in the population as a whole.

A more detailed description of the project isavailable on the Norface website: https://www.norface.net/wp-content/uploads/2017/07/DIAL-funded-projects.pdf

A healthy population and excellence in healthcare through research and education. This is what Erasmus MC stands for. Conducting groundbreaking work, pushing boundaries and leading the way. In research,education, and healthcare. We are practical people with a high level of expertise, working hard to improve and renew the healthcare of today and the public health of tomorrow.

The Departments of Ear, Nose and Throat and Child and Adolescent Psychiatry of Erasmus MC conduct scientific research, patient care,and administer pre- and post-doctoral education. Large epidemiological studies are a primary focus and strength of both departments. In 2001, the Generation R Study began in Rotterdam. Generation R is a multidisciplinary, innovative, and outstanding research study, which follows prospectively approximately 8.000 children from the general population from before birth into adolescence. The study aims to generate new scientific insight into physical, emotional,behavioral, and social development.

Qualifications and skills

The candidate would be required to collect data,conduct analyses, collaborate with international research partners, present findings on international meetings and publish these in international scientific journals. A Master degree in Epidemiology at the NIHES will be part of the candidate’straining. The candidate will cooperate with a large team of colleagues analysing child behaviour, genetic and brain imaging data. This research would lead toward a PhD.

Profile

Applicants should have a background in Research Linguistics. It is important that the applicant is able to work well both independently and within a team, and that (s)he has a good command of English.Knowledge of analytic methods and techniques of (epidemiological), populationbased cohort research is a strength.

Being able to present a certificate of good conduct isa condition for the appointment.

Terms of employment

The gross monthly salary amounts a maximum of €2.266,- (scale OIO) or € 4.194,- (scale 10), depending on your level of education and relevant experience and based on a full-time working week of 36 hours. The terms of employment are in accordance with the Collective Bargaining Agreement for University Medical Centers (CAO UMC).

Informationand application

For more information about this position, please contact dr. M.C. Franken, or dr. M. van der Schroeff, project leaders, phone number: (+31)(0)10 703 6073 / 3 or e-mail:m.franken@erasmusmc.nl, m.vanderschroeff@erasmusmc.nl

Postdoc Position in Human-Robot Interaction and NLP, University of Illinois, USA

Postdoctoral Position in Human-Robot Interaction and NLP University ofIllinois at Chicago, Chicago, IL, USA

The Robotics and NLP laboratories at UIC invite applications for a postdoctoralscholar position. The focus of the project is on robot assistants that cancollaborate with humans in tasks that involve physical interaction and spokendialogue. We are developing a computational and data-driven framework that willallow the robot to engage in back-and-forth communication, where turns can bespoken utterances and/or force exchanges.

We are looking for candidates with a strong publication record in eithernatural language processing with a focus on discourse and dialogue modeling, orphysical human-robot interaction, but that are able to do research in bothareas. Familiarity with ROS, proficiency in machine learning and experiencewith human studies are highly desirable. In addition to research, thesuccessful applicant will be involved in several formal and informal mentoringactivities designed to prepare him/her for their career beyond the postdoctoralfellowship.

The position is available immediately, but the starting date is negotiable. Theduration of the appointment is two years with the possibility of renewal for anadditional year. The interested candidates should submit a CV, a researchstatement, and three references to one of the project leaders, Dr. Barbara DiEugenio (bdieugen@uic.edu) or Dr. MilosZefran (mzefran@uic.edu). Informalinquiries are welcome!

PhD positions in Sign Languages, Leiden University, deadline: October 15 2017

Two PhD Candidates in the field of linguistics (specialization: sign languages)

Faculty of Humanities, Leiden University Centre for Linguistics has a vacancy for


Two PhD Candidates in the field of linguistics (specialization: sign languages) (1.0 fte)

Vacancy number: 17-387


Project Description

The Leiden University Centre for Linguistics (LUCL, http://www.hum.leiden.edu/lucl), the institute of linguistics at the Faculty of Humanities, Leiden University, is hosting a research project entitled From Gesture to Language.


The project will investigate the structure of size and shape expressions in sign languages and co-speech gesture in West Africa and the United States. Goal of the project is to further our understanding of how sign languages relate to gesture.


Key responsibilities

The candidate is supposed to carry out the following tasks:

•Conducting original research (including fieldwork) on sign languages and gesture;

•Writing a PhD thesis;

•Submitting research results for publication in peer-reviewed academic journals;

•Presenting papers at (international) conferences;

•Some teaching;

•Organizing and participating in discussion groups, seminars, workshops within LUCL.


Selection criteria

•A Master or equivalent degree in a relevant field (completion of the MA thesis before the PhD project starts), including linguistics and Deaf studies.

•Field work experience or demonstrable affinity with it.

•Ability to work independently in a multidisciplinary setting;

•Social and organizational competencies;

•Proficiency in English and a sign language (or the intention and ability to reach this within a short period).


Research at our Faculty/Institute

The Faculty of Humanities is rich in expertise in fields such as philosophy, religious studies, history, art history, literature, linguistics and area studies covering nearly every region of the world. With its staff of 995, the faculty provides 27 master’s and 25 bachelor’s programmes for over 7,000 students based at locations in Leiden’s historic city centre and in modern buildings in The Hague. For more information http://www.hum.leidenuniv.nl.


LUCL wishes to create a stimulating intellectual environment in which PhD students can develop into mature researchers. The emphasis of the training programme is on communal learning in a highly interactive context. The final purpose of the PhD programme is to educate linguists who not only are specialists in their chosen field, but also have a grasp of the larger issues in linguistics, including interdisciplinary research. More information on our PhD program: http://www.hum.leiden.edu/lucl/phd-programme/phd-training-framework.html.


Terms and conditions

Appointment will be according to the terms of the Collective Labour Agreement of Dutch Universities (CAO Nederlandse Universiteiten). The employment will be for a period of four years (first a contract of 18 months with an extension of 30 months after positive evaluation of capabilities and compatibility), starting January 1 2018 or as soon as possible thereafter. The appointment must lead to the completion of a PhD thesis. The gross monthly salary is set on € 2,222.- in the first year, increasing to € 2,840.- gross per month in the final year, based on fulltime employment. Leiden University offers an attractive benefits package with additional holiday (8%) and end-of-year bonuses (8.3 %), training and career development and sabbatical leave. Our individual choices model gives you some freedom to assemble your own set of terms and conditions. Candidates from outside the Netherlands may be eligible for a substantial tax break. More at http://www.workingat.leiden.edu/.


Diversity

Leiden University is strongly committed to diversity within its community and especially welcomes applications from members of underrepresented groups. Deaf candidates are specifically encouraged to apply.

Information

For further information on this project please contact Victoria Nyst, email v.a.s.nyst@hum.leidenuniv.nl, or on practical matters Maarit van Gammeren, email m.s.k.van.gammeren@hum.leidenuniv.nl. For further information on the project, see https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/humanities/from-gesture-to-language1.


Applications

Applicants are kindly requested to submit the following documents electronically (in Dutch or English):

1. A letter stating your motivation for the position;

2. Curriculum vitae;

3. References: the names and contact details (email addresses) of two persons whom we may contact for further information. One of these should be your MA thesis supervisor;

4. Copies of your academic transcripts;

5. Copy of your MA thesis, and any other publication that is representative for your research qualities.

Please submit these documents in one file:

– containing documents 1 to 5 (PDF or Word file), using your last name as document name (e.g. BROWN.pdf).

Applicants should submit their application (documents as described above) no later than October 15 2017. Applications should be sent to vacatureslucl@hum.leidenuniv.nl, clearly indicating the vacancy number (17-387). The selection procedure will take place in October/November, and selected candidates will be invited for an interview in November 2017. You are kindly requested to be available in this period. Acquisition following this advertisement is not appreciated.

Postdoc Computational Linguistics and Text Mining, Tilburg University, deadline: October 16, 2017

Postdoc Computational Linguistics and Text Mining (0,8 fte)


We are looking for an enthusiastic new colleague, who will contribute to our NWO-funded research project on automatic discussion thread summarisation, and who can also participate in our Communication and Information Sciences teaching program.

Background

Online discussions contain a wealth of information, but are notoriously difficult to read. Finding a piece of information in an online discussion is arguably even harder, certainly when reading it on a mobile device, as is more and more common. The NWO DiscoSumo project studies how online discussions can be automatically summarised, so that they can be read easier, on mobile devices and elsewhere. As a result, the threshold for mobile users to participate in online discussions will be significantly lowered, and the general quality and understanding of these discussions may be expected to increase.

The project is a collaboration between computational linguists and text mining researchers at Tilburg University (Sander Wubben, Emiel Krahmer) and Radboud University (Florian Kunneman, Antal van den Bosch). The data is provided by Sanoma Media BV., one of the largest publishers in The Netherlands, who also participates in the project. More information can be found here: http://discosumo.ruhosting.nl/

To strengthen our team, we are looking for a computational linguist, with experience in text mining, information extraction and/or automatic summarisation. You will help with the development and evaluation of a system that is capable of summarising on line discussion threads. In addition, you will contribute 0.2 fte to the teaching program of Communication and Information Sciences (CIS), teaching a course and supervising students.

Requirements

The successful post-doc candidate:

- holds a PhD degree in Computer Science, Artificial Intelligence, Computational Linguistics or another relevant area (or will obtain such a degree before January 2018),

- has substantial expertise in Computational Linguistics / Natural Language Processing, preferably in the areas of automatic summarisation, text mining and/or information extraction,

- has some teaching experience and is willing to contribute to courses/thesis supervision,

- has excellent programming skills,

- has a proven track record of publications in top-conferences or journals,

- has strong English communication and writing skills,

- enjoys working in a team.

Information

For more information on this position, please contact prof.dr. Emiel Krahmer (E.J.Krahmer@uvt.nl, +31134663070).

What we offer

Tilburg University is rated among the top Dutch employers, offering excellent terms of employment. The collective labour agreement of Tilburg University applies. The postdoc will be part of the Department of Communication and Cognition (DCC), and associated with the Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC), one of five research centers of excellence at Tilburg University.

The successful candidate will be ranked in the Dutch university job ranking system (UFO) as a (postdoc) researcher with a starting (based on a fulltime) salary of € 3.238.-- gross per month, exclusive 8% holiday allowance and 8,3 % end year bonus and is based on the scale 10 of the Collective Labor Agreement Dutch Universities. The contract is for a fixed period, until 1 September 2019.

Candidates from outside the Netherlands may qualify for a tax-free allowance equal to 30% of their taxable salary. The university will apply for such an allowance on their behalf. The Tilburg School of Humanities will provide assistance in finding suitable accommodation. The university offers very good fringe benefits (it is one of the best non-profit employers in the Netherlands), such as a holiday allowance, an options model for terms and conditions of employment and reimbursement of moving expenses.

Applications

Applications should include:

- A cover letter,

- Curriculum Vitae,

- Names and contact details of two references.

Applications should be sent before October 16, 2017. The only way to apply is online by following this link: http://www.tilburguniversity.edu/about-tilburg-university/working-at/wp/. Interviews are expected to be held in early November.

PhD position in Linguistics on L2 acquisition of temporal relations, University of Groningen, deadline: October 18, 2017

Since its foundation in 1614, the University of Groningen has established an international reputation as a dynamic and innovative university offering high-quality teaching and research. Its 30,000 students are encouraged to develop their own individual talents through challenging study and career paths. The University of Groningen is an international center of knowledge: it belongs to the best research universities in Europe and is allied with prestigious partner universities and networks worldwide. The Graduate School for the Humanities is the home for all PhD candidates of the Faculty of Arts (c. 200), and is committed to creating and maintaining excellent conditions for PhD research in all fields of the humanities. In addition to organizing local courses, the GSH works closely with 16 national research schools which offer regular courses and seminars by national and international top researchers.

Founded in 1890 as Britain’s second polytechnic, the University of Greenwich is a non-profit higher education and research institution. The University has a strong track record in applied research and typically generates in excess of £20 million in research and enterprise annually. The University has extensive experience in managing research projects and international networks. Graduate students in the Applied Linguistics programme are hosted by the Department of Literature, Language and Theatre and the Centre for Applied Research for Language Education and Outreach at the Faculty of Architecture, Computing and Humanities, committed to provide excellent conditions for PhD research through regular seminars read by experts in the field.


Scholarship opportunities

The project involves joined supervision between the Universities of Greenwich and Groningen and will lead to a double degree. The successful candidate will be a member of the Centre of Applied Research for Language and Education (CAROLE) at Greenwich and the Center for Language and Cognition at Groningen (CLCG). The PhD candidate will be exposed to the two scientific communities, which include the Groningen Research School of Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN) and the Laboratory for Neurocognition of Language Teaching and Acquisition (NOLTA) at Greenwich.

The successful applicant is committed to conducting independent and original scientific research, to report on this research in international publications and presentations, and to present the final results of the research in a PhD dissertation. The PhD student will participate in local, national and international training activities, including summer schools and conferences at both institutions, to maximally develop his/her potential. As a member of the Graduate School for the Humanities at Groningen, PhD candidates may participate in courses, seminars and summer schools organized by Dutch national graduate school Landelijke Onderzoeksschool Taalkunde (LOT). As a member of the Applied Linguistics programme at Greenwich, the student may participate in the courses, seminars and events organized by the Centre for Applied Research on Language Education and Outreach.


The successful applicant will be committed to conducting research for a project on the second language acquisition of Spanish past tense forms by native speakers of English and Dutch, focusing on phenomena that lie at the interface between grammar and other modules of the mind, world knowledge and reasoning. The project to be developed between the two institutions includes a theoretical and an empirical dimension whereby the candidate will gain training in offline and online psycholinguistic methods. For a detailed project proposal, please email the supervisors Maria J. Arche, M.J.Arche@greenwich.ac.uk, or Angeliek van Hout, a.m.h.van.hout@rug.nl.


For more information about the research groups, please find descriptions at the following links:


Greenwich Linguistics Research centre: https://www.gre.ac.uk/ach/services/carole/home

Center for Language and Cognition Groningen: https://www.rug.nl/research/clcg/

Qualifications

a master's degree in linguistics (or related discipline) with an excellent academic record

proven research abilities and affinity with the research topic

good academic writing skills and excellent command of English (a Bachelors or Masters degree transcript from the UK or UKVI recognised Majority English Speaking Country (MESC) or an IELTS certificate demonstrating that you have achieved a minimum of 6.5 in all elements or an acceptable, demonstrable equivalent to this, prior to registration.

Conditions

The successful candidate will receive funding support and be located at both universities: the University of Greenwich during the first two years of the PhD track, and the University of Groningen during the last two years. Every year results are assessed in order to ensure a smooth PhD process that results in a timely PhD thesis. The PhD student will participate in the Postgraduate Training Programmes of Greenwich and the Graduate School for the Humanities in Groningen.

The candidate will draw up a personal training and supervision plan. Part of the training consists in following the Career Perspectives curriculum, which aims to prepare students for their (academic or non-academic) careers after the PhD trajectory.


Information about the PhD-training program and scholarship can be found via:

http://www2.gre.ac.uk/(...)ad-research/training

https://www.rug.nl/(...)holarship-programme/


University of Greenwich bursary available (subject to satisfactory performance): Year 1: £14,553 and Year 2: In line with RCUK rate.


University of Groningen bursary available (subject to satisfactory performance) of €2027 gross per month for a total duration of 2 years.


In addition, the successful candidate will receive a contribution to tuition fees equivalent to the university’s Home/EU rate, currently £4,195, for the duration of their scholarship and stay at the University of Greenwich. International applicants will need to pay the remainder tuition fee, currently £8,305, for the duration of their two years at Greenwich; this fee is subject to an annual increase.


Scholarships are available from the date scholars first register as an MPhil/PhD student with the university. Scholarships are available for full-time study only and applicants must meet the programme entry requirements. A waiver of the tuition fee in Groningen can be discussed.


Application

Submission procedure:


Please send your entire application (in English) as a single PDF-file until the deadline of October 18 2017, 11:59 pm Dutch local time, by means of the application form (click on 'Apply' below on the advertisement on the university website). Please upload your entire application as "letter of motivation".


The submission should contain the following:

1. A cover letter introducing yourself, describing your motivation to conduct scientific research and in particular the topic of the project above.

2. A brief proposal (500 words) related to the topic of the project, including a hypothesis and a sketch of an approach.

3. A full CV demonstrating academic excellence, including publications and presentations (if applicable), and a copy of your passport.

4. A sample of academic writing (MA thesis, publication).

5. A certified copy or scan of your MA diploma (or equivalent) and academic record.

6. Names and contact details of two academic references.


Interviews with selected candidates will take place in the first half of November.


Unsolicited marketing is not appreciated.


InformationFor information you can contact:


Dr Maria J. Arche (supervisor), M.J.Arche@greenwich.ac.uk

Dr Angeliek van Hout (supervisor), a.m.h.van.hout@rug.nl

Mrs. M. Wubbolts, M.A. (questions regarding the submission procedure), m.r.b.wubbolts@rug.nl

(please do not use for applications)


Apply here


Assistant Professor in Psycholinguistics, Brown University, USA, deadline: November 1, 2017

Assistant Professor in Psycholinguistics, Brown University

Location: Providence, RI 02912

The Department of Cognitive, Linguistic, and Psychological Sciences at Brown University invites applications for a tenure-track Assistant Professor position beginning July 1, 2018, from individuals focusing on psycholinguistics at or above the word level in adults or children. Approaches could include - but are not limited to - computational modeling, laboratory experimentation, and/or neuroscientific methods. Candidates whose research and teaching addresses variation across individuals or communities, within or across languages are especially welcome. We seek applicants whose research informs and is informed by allied areas in cognitive science, linguistics, or psychology.

Successful candidates are expected to have (1) a track record of excellence in research, (2) a well-specified research plan that is likely to lead to research funding, and (3) a readiness to contribute to teaching and mentoring at both the undergraduate and graduate level. Brown has a highly interdisciplinary research environment in the study of mind, brain, behavior, and language; the Department is located in a recently renovated state-of-the-art building in the heart of campus. QUALIFICATIONS All Ph.D. requirements must be completed before July 1, 2018.

APPLICATION INSTRUCTIONS Curriculum vitae, reprints and preprints of publications, statements of research and teaching interests noting potential contributions to diversity and inclusion, and three letters of reference should be submitted on-line as PDFs to http://apply.interfolio.com/43830.

Applications received by November 1, 2017 are assured of full review. Brown University is committed to fostering a diverse and inclusive academic global community; as an EEO/AA employer, Brown considers applicants for employment without regard to, and does not discriminate on the basis of, gender, race, protected veteran status, disability, or any other legally protected status.Postdoc 'effects bilingual exposure on children with(out) autism', Edinburgh, deadline: November 3, 2017

Vacancy Details

Post Doctoral Research Fellow

Vacancy Ref: : 041530 Closing Date : 03-Nov-2017

Contact Person : Dr Sue Fletcher-Watson Contact Number :

Contact Email : Sue.Fletcher-Watson@ed.ac.uk

A full-time (36 months) post-doctoral research fellow is sought to help develop and deliver a project studying the effects of bilingual exposure on children with and without autism. This person will have direct day to day responsibility for the running of the project including: production of the study procedures, securing ethical approval, recruitment, data collection, and analysis. They will also contribute to dissemination of results at conferences and in journal publications. We encourage applications from diverse candidates, including individuals who identify as neurodivergent.

Informal enquiries can be made to Dr Sue Fletcher-Watson (Sue.Fletcher-Watson@ed.ac.uk)

Please note that we intend to hold interviews on 20/21 November 2017

2. Job Purpose

A full-time (36 months) post-doctoral research fellow is sought to help develop and deliver a project studying the effects of bilingual exposure on children with and without autism. This person will have direct day to day responsibility for the running of the project including: production of the study procedures, securing ethical approval, recruitment, data collection, and analysis. They will also contribute to dissemination of results at conferences and in journal publications. We encourage applications from diverse candidates, including individuals who identify as neurodivergent.


3. Main Responsibilities

1.Reviewing relevant literature on bilingualism and child development, including autism literature. Approx 5%

2.Development of the study design, and standard operating procedures, and study timeline in consultation with the PI and co-leads (Prof Antonella Sorace, Dr Hugh Rabagliati) Approx 10%

3.Submitting and securing ethical approval including NHS ethics Approx 5%

4.Recruitment via local clinical services and community route Approx 10%

5.Data collection including diagnostic assessments, cognitive testing and eye-tracking, collected in participant homes Approx 35%

6.Data management and analysis: collating participant data in Excel / SPSS / Rstats; statistical analysis including group differences, cluster analysis and complex longitudinal modelling; producing summary reports Approx 20%

7.Write-up of results including accessible reports for the public as well as academic outputs Approx 10%

8.Project management responsibilities including purchasing, record-keeping, advisory group reporting, and taking minutes in project meetings Approx 5%


4. Planning and Organising

The candidate should organise their own work schedule. They must demonstrate judgement and maturity in planning and executing research deliverables whilst being able to manage their time effectively. Strong detail focus and absolute reliability.


5. Problem Solving

Ability to achieve challenging recruitment goals, and appropriately communicate with study participants from the autism community. Ability to work with complex, longitudinal quantitative data at both data collection and data analysis stages. Working to ensure data integrity across multiple data sources.


6. Decision Making

The ability to take initiative in making decisions in order to achieve agreed deliverables and deadlines. The ability to overcome experimental difficulties and decide upon, either independently or in consultation with senior academics, a course of action.


7. Key Contacts/Relationships

The post holder will work closely with Dr Sue Fletcher-Watson, and other study leads who are Dr Hugh Rabagliati and Prof Antonella Sorace (all based in Edinburgh). The study will be overseen by an advisory group incorporating community representatives and academics - the post-holder will report to this group, with PI support. The post holder will be responsible for the recruitment of volunteer participants for experiments and will have to demonstrate the ability to communicate professionally with participants and recruitment gatekeepers.


8. Knowledge, Skills and Experience Needed for the Job


Qualifications/Training


Essential

• The successful applicant will have a PhD (or near completion) in Psychology or a related discipline or equivalent professional experience (e.g. from a clinical background).

• The ability to conduct sophisticated statistical analyses of longitudinal data using SPSS, Rstats or another suitable platform.


Desirable

• Excellent data management skills including familiarity with large complex data sets

• Autism Diagnostic Observation Schedule training or experience

• Autism Diagnostic Interview training or experience


Experience

Essential

• Experience conducting independent research in Psychology or a related discipline

• Experience setting up and running systematic cognitive testing protocols

• Experience disseminating research results via journal articles and conference presentations


Desirable

• Experience of data collection with children and families, in their homes.

• Experience with NHS ethics approvals process

• High quality first-authored publications in relevant research topics

• Experience in participatory research and/or engagement with community representatives


Knowledge, Skills and Competencies


Essential

• Microsoft Word & Excel, and SPSS, RStats or similar stats package

• Sophisticated statistics knowledge including: building graphs and other graphic representations of data; summary statistics; significance testing for group differences; longitudinal modeling

• Experience and competence with the collection and analysis of complex data (e.g., eye tracking, ERP, MRI).

• Experience designing experimental paradigms.


Desirable

• Interest in and knowledge of autism

• Interest in and knowledge of bilingualism

• Basic video editing skills using software such as iMovie or similar

• Working with open science protocols: data sharing, protocol sharing, registered reports etc.

• Public engagement and science communication


Personal Attributes


Essential

• The ability to communicate effectively orally, in writing and electronically with study participants and their families and members of the research team.

• The ability to work sensitively with children on the autism spectrum and their families.

• Positive and progressive attitude to neurodiversity

• Enthusiasm and conscientiousness for the work and the ability to have intellectual input to the project.

• Ability to work in a team and to seek advice when needed from expert investigators, including identifying training needs and responding to feedback.

• Ability to organise own work and allocation of time.

• Detail-focus when working with data.

• Willingness to work flexibly depending on the availability of volunteer participants.


Desirable

• Willingness to take on a degree of intellectual leadership of the proposed project

• Desire to make a significant contribution to knowledge about autism and bilingualism


9. Dimensions

This project is based in the College of Medicine and Veterinary Medicine, but operates within a psychology theoretical framework. Partners on the project are all based in Edinburgh


10. Job Context and any other relevant information

The post-holder will operate in a wide-ranging, multifaceted environment, often having to apply specialist knowledge of a scientific or technical nature. The nature of the research dictates the need for lines of communication with the lead investigators in Medicine, and with co-investigators at other departments. The successful candidate will be supported to develop her/his professional skills, to enable them to transition to a more independent role following the period of the grant, on the path to junior PI status.


Protection of Vulnerable Groups Scheme (PVG)


This post is subject to registration with the Protection of Vulnerable Groups scheme, for regulated work with children and/or vulnerable adults as appropriate. Employment in this post is conditional on the successful post holder being able to obtain/holding PVG scheme membership. The successful candidate will not be permitted to commence employment until this has been confirmed. Information provided will be kept confidential and individuals will not be discriminated against unnecessarily due to non relevant offending background.


If you require further information on the PVG scheme please visit: www.disclosurescotland.co.uk


Salary

The role is grade UE07 and attracts an annual salary of £32,548 to £38,833 for 35 hours each week. Salary is paid monthly by direct transfer to your Bank or Building Society account, normally on the 28th of the month. Salaries for part-time staff are calculated on the full-time scales, pro-rata to the Standard Working Week.


This post is available on a fixed term basis, with a working pattern of 35 hours per week for 36 months.

Pension Scheme


This role is grade UE07 and therefore the post holder is automatically included in membership of the Universities Superannuation Scheme (USS), subject to the USS membership criteria, unless they indicate that they choose not to join the Scheme.


For further information please visit our pension’s website: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/finance/pe...


Eligibility to Work


In accordance with the Immigration, Asylum and Nationality Act 2006 the University of Edinburgh, as an employer, has a legal responsibility to prevent illegal working and therefore must check that all employees are entitled to work in the United Kingdom (UK).


To do so, the University of Edinburgh requires to see original documents evidencing right to work in the UK before commencement of employment and this is normally carried out at interview. Details will be provided in any letter of invitation to interview.


For further information on eligibility to work please visit our eligibility to work website http://www.ed.ac.uk/schools-departments/human-reso...


If you are not currently eligible to work in the UK, it may be possible for the University of Edinburgh to sponsor you to obtain a Tier 2 (General) visa to enable you to take up the appointment should you be successful at interview.


For applicants interested in sponsorship information is available on our Working in the UK website: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/human-reso...


However, if you have previously been sponsored by an employer within the UK but your leave has expired or lapsed and you are no longer in the UK, according to Home Office Visa Immigration rules you cannot apply for sponsorship under any category of Tier 2 for a period of 12 months after the date your visa expired and/or you left the UK.


If you are an academic in the field of sciences; humanities; engineering; medicine; digital technology; or the arts and come from outside the EEA, it may be possible for you to apply for a Tier 1 (Exceptional Talent) visa.


The Tier 1 (Exceptional Talent) visa route offers a greater flexibility in your employment compared to other UK immigration routes, meaning you can, for example, move organisation, location and/or job role. By contrast with, a Tier 2 visa where you are ‘tied to a UK sponsor’. Tier 1 provides greater flexibility in undertaking additional engagements, such as collaborations and is intended as a route to settlement. Allowed absences from the UK are up to 180 days per year without losing the eligibility to qualify for settlement, with no restriction on the reason for absence (unlike Tier 2, where any absences from the UK must be for a purpose consistent with the person’s employment or economic activity, including paid annual leave, or for serious or compelling personal reasons).


You would initially need to apply to be endorsed as an internationally recognised leader or emerging leader in your particular field by a designated competent body (Arts Council England, British Academy, Royal Academy of Engineering, Royal Society, Tech City UK).


Tier1 (Exceptional and Exceptional Promise) Endorsement Criteria https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploa...


Once successfully endorsed, you are able to apply for a Tier 1 (Exceptional Talent) visa. More information on this entry route is available on the UKVI website: https://www.gov.uk/tier-1-exceptional-talent.


Application Procedure


All applicants should apply online by clicking the “apply” button at the foot of this page. The application process is quick and easy to follow, and you will receive email confirmation of safe receipt of your application. The online system allows you to submit a CV and other attachments.


Closing date: 03 November 2017 at 5pm.


Interview date


You will be notified by email whether you have been shortlisted for interview or not.


The University reserves the right to vary the candidate information or make no appointment at all. Neither in part, nor in whole does this information form part of any contract between the University and any individual.The Centre for Clinical Brain Sciences (http//www.ccbs.ed.ac.uk)

The Centre for Clinical Brain Sciences (CCBS; Director Professor Siddharthan Chandran), part of Edinburgh Medical School and Edinburgh Neuroscience, integrates laboratory and clinical research to study the causes, consequences and treatment of major brain disorders. Anchored in the Edinburgh Bioquarter at the Royal Infirmary of Edinburgh, with bases at three other Edinburgh hospital sites, CCBS’ location links clinical and laboratory science with informatics and commerce to encourage the free-flowing exchange of ideas, the efficient use of clinical data and joint academic/health service delivery.


CCBS comprises 83 Principal Investigators—including 21 Personal Chairs. Of these, 70% are active NHS clinicians, which grounds the Centre’s research aims close to unmet clinical need and facilitates the translation of research findings into real-world impact. The 400+ members of CCBS conduct research of international recognition and reputation and publish approximately 300 papers a year. Major strengths include clinical trials and trial methodology, neuroimaging, neuropathology and regenerative neurology (including human stem cell research) in a wide range of conditions encompassing brain vascular disease/stroke, neurodegenerative disease, prion disease and psychiatric disorders. CCBS researchers attracted £42M in grant-funding over the last three years and collaborate widely, leading international clinical trials in stroke (e.g. IST-3) and dementia (e.g. EPAD) and playing a major role in the UK Dementia Research Institute at the University of Edinburgh. The National CJD Research and Surveillance Unit is a WHO Reference Centre for Human Prion Disease. The research generates significant and measurable impact in terms of patient health and wellbeing, NHS policy and economy, and public awareness.


CCBS currently has 89 postgraduate students, mostly PhDs. It is particularly strong in clinical PhD training, with a number of innovative schemes including Psy-STAR, Rowling Scholars and Princess Margaret Research Development Fellowships. The Edinburgh Imaging Academy is a flagship for e-learning MSc and CPD courses. The Centre also has a strong record of attracting philanthropic donations to establish specialist research hubs (Anne Rowling Regenerative Neurology Clinic, Euan MacDonald Centre for MND Research, Centre for Dementia Prevention, Muir Maxwell Epilepsy Centre, Salvesen Mindroom Centre) that are maintained and expanded by community fundraising.

Deanery of Clinical Sciences (http://www.ed.ac.uk/schools-departments/clinical-sciences)

The Deanery of Clinical Sciences (Head, Professor Hilary Critchley) has an international reputation in clinical based research through the combination of basic, clinical and translational science and epidemiological studies, and as a part of the College of Medicine and Veterinary Medicine, offers unparalleled opportunities for ground-breaking interdisciplinary research in the bio-medical sciences.

The Deanery comprises 5 interdisciplinary Research Centres: the University of Edinburgh/BHF Centre for Cardiovascular Sciences (Director, Professor Brian Walker), the MRC Centre for Inflammation Research (Director, Professor Moira Whyte), the MRC Centre for Regenerative Medicine (Director, Professor Stuart Forbes), the Centre for Clinical Brain Sciences (Director, Professor Siddharthan Chandran), the MRC Centre for Reproductive Health (Director, Professor Jeff Pollard); plus a Division of Health Sciences (Head, Professor Peter Hayes) incorporating 7 clinical specialties; and the Edinburgh Dental Institute (Director, Professor Angus Walls).

Clinical Sciences employs around 850 members of academic and support staff and has over 550 Honorary members who contribute significantly to teaching and research. The Deanery is a major contributor to the undergraduate MBChB curriculum and has approximately 1000 registered post graduate students studying a range of PhD, MD, taught and research MSc and on-line distance learning programmes. The Deanery can be found at the Little France site (Queen’s Medical Research Institute, Chancellor’s Building, Royal Infirmary of Edinburgh the Scottish Centre for Regenerative Medicine in the Bioquarter), the Royal Hospital for Sick Children, the Lauriston Building, Lauriston Place, the Western General Hospital and the Royal Edinburgh Hospital.

In the most recent UK Research Assessment Exercise, Medicine was ranked in the top 5 for the whole of the UK.

The College of Medicine and Veterinary Medicine

The College of Medicine and Veterinary Medicine traces its origins back nearly 500 years (Darwin, Simpson and Conan-Doyle were students here) and is internationally renowned for its research and teaching. Headed by Professor Sir John Savill, the only conjoint Medical and Veterinary Medical School in the UK employs over 2300 academic and support staff. The College has two Schools, the Edinburgh Medical School comprising 3 Deaneries; Biomedical Sciences; Molecular Genetic and Population Health Sciences and Clinical Sciences and the Royal (Dick) School of Veterinary Studies.


The Royal (Dick) School of Veterinary Studies


Edinburgh Medical School: Biomedical Sciences


Edinburgh Medical School: Biomedical Sciences, Biomedical Teaching Organisation


Edinburgh Medical School: Molecular, Genetic and Population Health Sciences


Edinburgh Medical School: Clinical Sciences


The undergraduate medicine teaching programme in the College enjoys a high reputation nationally and internationally, with over 1,300 students enrolled on the MBChB and Intercalated courses and nearly 1000 on the Veterinary Sciences BVS and related programmes. In addition, approximately 2000 students are currently enrolled in the College’s taught and research post-graduate courses, including an extensive range of online distance learning diplomas and degrees. They are trained by over 1000 outstanding academic staff. Details of PhDs, research programmes and studentships are available through our interdisciplinary research institutes and centres.


The academic disciplines within Medicine are largely concentrated in the two teaching hospital campuses, the Royal Infirmary at Little France and the Western General Hospital. Both have extensive new infrastructure with major research institutes and state of the art research facilities on clinical sites. Edinburgh hosts a number of prestigious MRC and BHF Research Centres. The approach is interdisciplinary, with basic and clinical researchers working together at the laboratory bench and in our clinical research facilities to address major themes in basic, clinical and translational medicine.


The Royal (Dick) School of Veterinary Studies on the Easter Bush Campus houses outstanding teaching and clinical facilities as well as the splendid Roslin Institute, one of the world’s leading veterinary research centres. The College offers outstanding opportunities to address ‘One Health’ and Global Health problems of the highest international priority.


Research Excellence Framework (REF) 2014


The College’s reputation as one of the world’s leading centres of medical and veterinary medical research has been reaffirmed by its UK REF2014 results. Medicine, the University’s largest submission, was ranked in the top 5 in the UK. Veterinary Medicine came 1st in the UK, and retained its position as the UK’s top Vet School. It made a joint submission with Scotland’s Rural College (SRUC). Neuroscience was ranked 3rd in the UK out of 82 submissions, representing a major advance. Overall, 84% of the College’s research activity was rated world leading or internationally excellent (3* and 4*). In terms of 'one medicine' research (human and animal medicine), the University of Edinburgh's research power (quality x volume) is the strongest in the UK.

The University of Edinburgh

For more than four centuries, our people and their achievements have rewritten history time and again. They’ve explored space, revolutionised surgery, published era-defining books, paved the way for life-saving medical breakthroughs and introduced to the world many inventions, discoveries and ideas from penicillin to Dolly the sheep. We have believed that anything is possible, we still do.

The latest Research Excellence Framework highlighted our place at the forefront of international research. This adds to our international reputation for the quality of our teaching and our student experience excellence. The University is proud of its success with online teaching initiatives, with 2550 students currently studying its online distance learning postgraduate programmes, and a total to date of more than 2 million enrolments for Edinburgh MOOCs.


As a member of staff, you will be part of one of the world's leading universities, with 20 Schools spread over 3 Colleges that offer more than 1600 undergraduate and 600 postgraduate programmes to over 35,000 students each year. Professional services are critical to this success as well as our world-class teaching, research and student facilities. In fact, we are one of the top employers in Edinburgh, with over 13,000 people spread across a wide range of academic and supporting roles.


As a world-changing, world-leading university, we offer an exciting, positive, creative, challenging and rewarding place to work. We give you support, nurture your talent, develop and reward success and integrate academic, professional and personal career goals, as well as give your career the benefit of a great and distinguished reputation. In addition, our employees benefit from a competitive reward package and a wide range of staff benefits, which include generous holiday entitlement, a defined benefits pension scheme, staff discounts and much more. Access our staff benefits page for further information and use our reward calculator to find out the total value of pay and benefits provided.


The University of Edinburgh holds a Silver Athena SWAN award in recognition of our commitment to advance gender equality in higher education. We are members of the Race Equality Charter and we are also Stonewall Scotland Diversity Champions, actively promoting LGBT equality. The University has a range of initiatives to support a family friendly working environment. See our University Initiatives website for further information.University Initiatives websiteThe University of Edinburgh is a charitable body, registered in Scotland, with registration number SC005336.

PhD position in Language Acquisition, Paderborn, Germany, deadline: November 10, 2017

PhD POSITION IN LANGUAGE ACQUISITION


Applications are invited for a 3-year PhD position within an interdisciplinary project EcoGest funded by the DFG (German Research Foundation). The project aims at investigating and modeling developmental change in gestural behavior with regard to different communicative genres and individual differences in spatial cognition. The successful applicant will work under the supervision of Dr Katharina J. Rohlfing, Paderborn University (Germany) in the SprachSpielLabor and with the project team to carry-out longitudinal research focussing on gestural and verbal behavior of 4- and 5-year-olds. Experience in conducting empirical research on language acquisition or communication applying coding multimodal behaviors within ELAN is desirable. Methods used include behavioral observations using coding schemas and transcription tools (ELAN) and statistical analyses of the data.

The position will start from January 2017.


Closing date for applications: 10th November, 2017.


For further details on the project, please see the project website.


To apply, send an application as a PDF to katharina.rohlfing@upb.de

Assistant Professor in neurolinguistics or psycholinguistics, University of Florida, deadline: November 15, 2017

Assistant Professor in neurolinguistics or psycholinguistics (Tenure Track)

University of Florida, Department of Linguistics, Gainesville, Florida


Start Date: August 16, 2018

Contact: Edith Kaan, psycholinguistics@lin.ufl.edu

Application Deadline: November 15, 2017


The University of Florida invites applications for a tenure-track appointment in neuro/psycholinguistics at the rank of assistant professor, effective August 16, 2018. Applicants are expected to have a Ph.D. in linguistics, psychology, or a closely-related field, and a primary specialization in neuro/psycholinguistics. Candidates must hold the Ph.D. by the starting date.


The successful candidate will be expected to 1) maintain an active research agenda, 2) apply for and obtain external research funding, 3) teach four courses per academic year at the undergraduate and graduate level, 4) provide service to the department, the university, and the profession, and 5) collaborate with faculty in other units on campus, such as the McKnight Brain Institute.


The Department is committed to creating an environment that affirms diversity across a variety of dimensions, including ability, class, ethnicity/race, gender identity and expression. We particularly welcome applicants who can contribute to such an environment through their scholarship, teaching, mentoring, and professional service. The university and greater Gainesville community enjoy a diversity of culture, music, restaurants, year-round outdoor recreational activity, and social opportunities, including organizations that support the interests of people from varied backgrounds.

Salary is competitive, commensurate with qualifications and experience and includes a full benefits package.

The Linguistics Department at the University of Florida is a vibrant and congenial unit consisting of 9 full-time faculty and 11 affiliated faculty in the departments of Anthropology; Languages, Literatures, and Cultures; Spanish and Portuguese; and Speech, Language, and Hearing Sciences. We offer a B.A., M.A. and Ph.D. in Linguistics, as well as an undergraduate minor in TESOL and a graduate certificate in Second Language Acquisition and Teaching. We have faculty expertise in a wide range of linguistic subfields with specializations in language documentation, African linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics, and the core areas. UF Linguistics will be hosting the Institute on Collaborative Language Research (CoLang) in Summer 2018. Please see our website, lin.ufl.edu, for more information about the department.

The Evelyn F. & William L. McKnight Brain Institute is one of the world's largest research institutions devoted to the brain. It houses several research-dedicated MRI scanners, among which two 3T scanners for research with human participants. The Institute’s research and educational programs incorporate over 300 faculty members from 51 academic departments and 10 colleges. For more information, please visit http://www.mbi.ufl.edu

For full consideration, applications must be submitted online at http://explore.jobs.ufl.edu/cw/en-us/job/504736/ and must include: (1) a brief cover letter, (2) a statement of teaching and research interests, (3) a CV, sample publications, (4) the names and email addresses for three references, and (5) representative teaching evaluations if available. After initial review, letters of recommendation will be requested for selected applicants. Review of applications will begin on November 15, 2017 and will continue until the position is filled.

The final candidate will be required to provide an official transcript to the department upon hire. A transcript will not be considered "official" if a designation of "Issued to Student" is visible. Degrees earned from an educational institution outside of the United States require evaluation by a professional credentialing service provider approved by the National Association of Credential Evaluation Services (NACES), which can be found at http://www.naces.org/.

The University of Florida is an Equal Opportunity Employer dedicated to building a broadly diverse and inclusive faculty and staff. The University of Florida invites all qualified applicants, including minorities, women, veterans, and individuals with disabilities to apply. The University of Florida is a public institution and subject to all requirements under Florida Sunshine and Public Record laws.

Contact: Edith Kaan, psycholinguistics@lin.ufl.edu

Hoogleraar Taal en communicatie, Vrije Universiteit Amsterdam, deadline: 19 november 2017

Vacature voor een hoogleraar Taal en communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (deadline 19 november 2017)


De Vrije Universiteit zoekt een hoogleraar Taal en communicatie voor de gelijknamige leerstoelgroep en de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW). De opleiding start per 1 september 2018 een internationale bachelorvariant Language and media, waaraan de hoogleraar een belangrijke bijdrage zal leveren. Meer informatie in de bijlage en op: https://vu.nl/nl/werken-bij-de-vu/vacatures/2017/17284FullProfessorLanguageandCommunication.asp.

De deadline voor sollicitaties is 19 november 2017.

PhD IMPRS Fellowships, Nijmegen, January 2, 2018

The International Max Planck Research School (IMPRS) for Language Sciences is once again recruiting three candidates for its coveted IMPRS Fellowships. The Fellowships are intended to encourage interdisciplinary language research that takes advantage of the high concentration of top-rated expertise and facilities available in Nijmegen, Netherlands. Each PhD position is funded for four years with a preferred start date of September 1, 2018.


The IMPRS is the leading research school in the world devoted to studying the foundations of human language. It is a joint initiative of the Max Planck Institute for Psycholinguistics and its partner institutes at the Radboud University: the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and the Centre for Language Studies. The research school offers unrivalled training, top facilities ranging from genetics labs, advanced brain imaging techniques to a virtual reality lab, and an outstanding interdisciplinary environment.


For more information, please visit http://www.mpi.nl/people/vacancies/imprs-fellowshi...


The application deadline is January 2, 2018 (midnight CET).

Kindly send queries with "IMPRS 2018 application" in the subject line to imprs@mpi.nl.

Postdoc positions, Linguistics Universität Potsdam, deadline: until the positions are filled.

Linguistics at Universität Potsdam is looking to fill a number of positions under the auspices of a just funded institutional grant (known as an SFB) on the theme of variability and its limits in language (DFG announcement from May 26 2017: http://www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2017/pressemitteilung_nr_16/). An official announcement of the positions will be distributed soon via linguist list and so on. Snippets of some of the positions are as follows:

- PI Höhle & Gafos, 1 Postdoctoral Research Scientist position: on 14-month-old children; word-learning experiments; experimental methods are mainly habituation and looking paradigms including analysis of pupil dilation; (re-)synthesis of acoustic parameters expressing contrasts (in voicing or place) and (co-)variability of parameters expressing such contrasts; representative publication: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S...

- PI Gafos, 1 Postdoctoral Research Scientist position: Electromagnetic Articulometry; dynamical modeling of speech production; gestural coordination in (among other languages) Spanish and German; three hours of teaching per week in phonetics, phonology and signal processing; representative publication: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1040741...


- PI Bürki, 1 Postdoctoral Research Scientist position: on the time course of word production processes in adults using EEG, Eye-tracking, and Bayesian modeling; representative publication: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S...


Prior relevant research experience and publications are a must but field of PhD is not in itself critical. Responsibilities include: original research; assisting with design and execution of experiments; statistical analysis; method use in the domains specified in the list of positions; and participating in writing of papers as part of the research team. Responsibilities may vary depending on the position (again, see contact info below for questions). Ocupancy is sought from July 2017 on; the recruitment process will continue until the positions are filled. Prospective applicants are encouraged to contact the PIs for further questions (PI emails can be found in their respective webpages).

Calls for papers for events
CfP 62 Studentische Tagung Sprachwissenschaft, Nijmegen, November 23-26, 2017, deadline: October 22, 2017.

Call for Papers

We are inviting students of linguistics and related disciplines from BA to PhD level to present their work at the 62nd StuTS, which takes place from November 23 to 26, 2017 in Nijmegen. Feel free to present work from class projects, your bachelor’s or master’s thesis, or a project you are working on. We are also inviting language or technology related workshops from students who want to share their insights. The topics should somehow fit into the general topic of linguistics and language research and we would appreciate a wide variety of topics.

Every slot is 30 minutes (20 minutes presentation + 10 minutes discussion) and your talk can be in German, Dutch, English, or any other language, as long as you have a sufficient knowledge of that language to present at a scientific conference. Please keep in mind that even linguists don’t speak every single language that has ever existed.

Please hand in your short abstract (max. 250 words including references) at https://anmeldung.stuts.de/stuts62_abstracts_en before October 22. The abstract should be in the language of your talk*. If you are not presenting in English, German, Dutch, Spanish, French, Italian, Portuguese, or Limburgish, please provide a translation of your abstract to one of those languages for us to evaluate your proposal. The translation will not be published in the conference booklet. Should applications exceed the number of slots available, anyone rejected for holding a talk will get the opportunity to present their research in the form of a poster.


*If you want to present in a sign language, please hand in your abstract in the written majority language of the country and select the sign language as language of the talk. If the written language is in the list above, you do not need to send us a translation. You may, however, choose to hand in your signed abstract as a video by email. We will make it available on our website and add the link to the conference booklet.

CfP: CLIN 28: Computational Linguistics in the Netherlands, CLS Nijmegen, 26 January 2017, deadline: 3 November 2017

The 28th Meeting of Computational Linguistics in The Netherlands (CLIN 28) will be organised by the Centre for Language Studies at Radboud University. CLIN 28 will take place in Nijmegen, The Netherlands on January 26, 2018.Abstract submission information

Researchers are invited to submit, in English, abstracts describing work on all aspects of computational linguistics and related language and speech technologies and applications.


Submissions should include:


•Name, affiliation and contact details of each author

•Presentation title

•An abstract in PDF of 500 words maximum (excluding references), outlining their presentation

•A stated preference for oral presentation or poster


Presentation abstracts should be submitted electronically, no later than November 3rd, 2017 (12PM, GMT/UTC + 01:00 hour) via the submission website at EasyChair.


STIL Thesis Prize


Since CLIN 20, a special annual thesis prize, sponsored by STIL, is awarded to the best Master thesis in computational linguistics. STIL is the Stichting Toepassing Inductieve Leertechnieken.


Master theses submitted to and evaluated at a university or organization of higher education in the Netherlands or Flanders are eligible for the prize. The thesis should address a topic in computational linguistics or its applications, and may be written in Dutch or English.


Shared Task


CLIN 28 will include a shared task on spelling correction for Dutch. More details coming soon.


Contact:


For more information about CLIN 28: visit the website at http://clin28.cls.ru.nl or contact us at clin28@cls.ru.nl or https://twitter.com/clin_28.


Main organizers:


Christoph Aurnhammer

Erkan Basar

Merijn Beeksma

Franc Grootjen

Iris Hendrickx

Florian Kunneman

Alessandro Lopopolo

Louis Onrust

Chara Tsoukala

Antal van den Bosch

CfP ERIS: VU journal for humanities, deadline: November 18, 2017

Call for papers!

Isn’t it a waste how your blood-sweat-and-tear soken papers end up in the bin or your professor’s box with old student papers? We should do better. ERIS: VU journal for humanities is a journal that offers humanities students a platform to get experience with scientific publishing. We also contribute to the why humanities matter movement by showing what scientists in the humanities are working on.

If you don’t want to transition straight into a boring dead end office job, it pays to have publications on your cv. Aside from useful practice, you show potential employers that you feel the urge to write and that you are a professional when it comes to publishing.

Call for Papers: Challenging the status quo

Societies rise and fall through challenges to the status quo. The status quo is the result of past innovations and revolutions, but inevitably new ideas will come to challenge it. ERIS is seeking papers and book reviews on this theme.


Examples:


-Revolutions throughout history, such as the Russian revolutions in 1917, the Iranian revolution in 1978, the industrial revolution starting in the eighteenth century and the agricultural revolution in 10.000BCE.

-Identifying the status quo within current cultures and societies.

-The technological advancements that shrinked the world and led humans to live lives more intertwined with technology.

-Speculations on the current political revolutions such as Brexit and the election of president Trump.

-The evolution of ideas, such as changes in the Zeitgeist, or changes in e.g. the concept of freedom from Ancient Greece to Georg Wilhelm Hegel.

-Shifts in demographics and migration, such as the aging of modern societies or the current refugee crisis.

-Inventions such as electricity, weaponry and the aeroplane.

-The effects of discoveries of ‘new worlds’, such as Columbus’ discovery of America or our possible forthcoming discovery of life on other planets.

-The language of breakthroughs and how we can conceptualize new dimensions of meaning.

-The value of the status quo and conservatism as opposed to the value of progress.You can find the author guidelines on https://erisjournal.com/. The maximum word count of book reviews is 2000. Articles should be between 2000 and 5000 words. The submissions should be sent to eriscfp.fgw@vu.nl before 18-11-2017.


http://facebook.com/eris.vu.fgw


https://erisjournal.com


CfP: ICCS 2018, Edinburgh, UK, 20-22 June 2018, deadline: November 30, 2017

Call for Papers: International Conference on Conceptual Structures 2018 http://blogs.napier.ac.uk/iccs/ Conference dates: 20th - 22nd June 2018

Location: Edinburgh, UK


Co-located event:

10th International Conference on the Theory and Application of Diagrams http://www.diagrams-conference.org/2018/


******************************************************************************


The International Conferences on Conceptual Structures (ICCS) focus on the formal analysis and representation of conceptual knowledge, at the crossroads of artificial intelligence, cognitive science, computational linguistics, and related areas of computer science. The ICCS conferences evolved from a series of seven annual workshops on conceptual graphs, starting with an informal gathering hosted by John F. Sowa in 1986.

Recently, graph-based knowledge representation and reasoning (KRR) paradigms are getting more and more attention. The aim of the ICCS 2018 conference is to build upon its long standing expertise in graph-based KRR and focus on providing modelling, formal and application results of graph-based systems.


ICCS 2018 will be co-located with Diagrams 2018, held in Edinburgh, at Edinburgh Napier University. The conference welcomes contributions that address graph-based representation and reasoning paradigms (e.g. Bayesian Networks (BNs), Semantic Networks (SNs), RDF(S), Conceptual Graphs (CGs), Formal Concept Analysis (FCA), CP-Nets, GAI-Nets, Graph Databases, Diagrams, etc.) from a modelling, theoretical and application viewpoint:


-Modelling results will investigate concrete real world needs for graph-based representation, how certain use cases are of interest to the graph community, how using graphs can bring added (business) value, what kind of graph representation is needed for a given case, etc.


-Technical results will include fundamental graph theory based results for novel structures for representation, extensions of existing structures for added expressivity, conciseness, optimisation algorithms for reasoning, reasoning explanation, etc.


-Papers reporting on application experience will be expected to demonstrate the benefits of the graph-based proposed solutions in the context of the use case studied with respect to other possible solutions, where available.


******************************************************************************


The main research topics are:

-Knowledge Management,

-Knowledge Architectures,

-Reasoning under Inconsistency,

-Knowledge Representation and Uncertainty,

-Contextual Logic,

-Constraint Satisfaction,

-Decision Making,

-Argumentation,

-Ontologies,

-Semantic Web,

-Web of Data,

-Web 2.0,

-Conceptual Knowledge Acquisition,

-Data Mining,

-Text Mining,

-Natural Language Processing,

-Linguistics,

-Metaphoric, Cultural or Semiotic Considerations,

-Resource Allocation and Agreement Technologies.


******************************************************************************


Submission Information

We invite scientific papers of up to fourteen pages and posters of up to three pages.


Dates

For each paper, an abstract must be submitted by November 30, 2017, with full papers being due on December 7, 2017.

Posters do not require advanced abstract submission and should be submitted by December 22, 2017.

Paper Reviews Sent to Authors: January 15, 2018 Rebuttals Due: January 19, 2018


Papers and posters must be formatted according to Springer’s LNCS style guidelines and not exceed the page limit.

The submission is to be done via EasyChair:

https://easychair.org/conferences/?conf=iccs2018.


All paper submissions will be refereed and authors will have the opportunity to respond to reviewers’ comments during the rebuttal phase. Accepted papers will be included in the conference proceedings, published by Springer in the LNCS/LNAI series.


Poster submissions will also be refereed but will not be included in the conference proceedings.

At least one author of each accepted paper or poster must register for the conference and present the paper or poster there.

Proceedings will be submitted for indexation by DBLP.******************************************************************************


Program Committee


Simon Andres, Sheffield Hallam University, UK Mouin Bernard, Laval University, Canada Peggy Celier, IRISA/INSA Rennes, France Dan Corbett, Optimodal Technologies Olivier Corby, INRIA, France Madalina Croitoru, Universite Montpellier II, France Licong Cui, University of Kentucky, USA Juliette Dibie-Barthelemy, AgroParisTech, France Pavlin Dobrev, ProSyst Labs Florent Domenach, Akita International University, Japan Catherine Faron Zucker, Universite Nice Sophia Antipolis, France Olivier Haemmerle, Universite Toulouse le Mirail, France Jan Hladik, DHBW Stuttgart, Germany John Howse, University of Brighton, UK Dmitry Ignatov, National Research University Mateja Jamnik, University of Cambridge, UK Adil Kabbaj, INSEA Mary Keeler, VivoMind Inc.

Steffen Lohmann, Fraunhofer IAIS

Natalia Loukachevitch, Moscow State University, Russia Pierre Marquis, Universite Artois, France Franck Michel, Universite Cote d'Azur, France Sergei Obiedkov, National Research University Yoshiaki Okubo, Hokkaido University, Japan Heather D. Pfeiffer, Akamai Physics, Inc.

Simon Polovina, Sheffield Hallam University, UK Uta Preiss, Ostfalia University Sebastian Rudolph, Technische Universitat Dresden, Germany Eric Salvat, IMERIR Fatiha Sais, Unversite Paris-Sud, France Iaian Stalker, University of Manchester, UK Gem Stapleton, University of Brighton, UK Michael Tomazo, INRIA, France Serena Villata, CNRS, France Martime Watmough, Sheffield Hallam University, UK Peter Ohrstrom, Aalborg University, Denmark This message and its attachment(s) are intended for the addressee(s) only and should not be read, copied, disclosed, forwarded or relied upon by any person other than the intended addressee(s) without the permission of the sender. If you are not the intended addressee you must not take any action based on this message and its attachment(s) nor must you copy or show them to anyone. Please respond to the sender and ensure that this message and its attachment(s) are deleted.


It is your responsibility to ensure that this message and its attachment(s) are scanned for viruses or other defects. Edinburgh Napier University does not accept liability for any loss or damage which may result from this message or its attachment(s), or for errors or omissions arising after it was sent. Email is not a secure medium. Emails entering Edinburgh Napier University's system are subject to routine monitoring and filtering by Edinburgh Napier University.


Edinburgh Napier University is a registered Scottish charity. Registration number SC018373

CfP: ConSOLE 2018, London, UK, 14-16 February 2018, deadline: 31 October 2017

ConSOLE 2018London (https://console2018.wordpress.com/)

The26th edition of the Conference of the Student Organisation of Linguistics inEurope will take place from the 14thto 16th of February 2018, hosted by UCL in London.

ConSOLE is theConference for the Student Organisation of Linguistics in Europe, and is heldannually for graduate students to present their research to an internationalaudience.

This year weare delighted to announce that UCL will be hosting the 26th ConSOLE conference,which we are running with the theme of ExperimentalLinguistics. Experimental work in linguistics is still very new in Europe,and from our own experience graduate students are ever more interested inbringing it into their own research. We have been very lucky to invitefour experimental linguists as our plenary speakers this year, so presentingstudents will be able to benefit from both their theoretical and experimentalexpertise at the conference. Presentationsof non-experimental work, are of course still warmly welcomed.

AbstractDeadline: 31st October 2017 (https://console2018.wordpress.com/call-for-papers/)

Notificationof Acceptance: 30th November 2017

ConferenceDates: 14th to 16th of February 2018

InvitedSpeakers

JenniferCulbertson – University of Edinburgh

Matt Husband –University of Oxford

LinnaeaStockall – QMUL

Jamie White –UCL

CfP 'Contested Languages in the Old World' (CLOW3), Amsterdam, May, 3-4, 2018, deadline: December 15, 2017

For more information, please see here

CfP: NAACL-HLT 2018, New Orleans, USA, June 1-6, 2018, deadline: December 15, 2017

The 16th Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT 2018)


New Orleans, Louisiana, USA June 1-6, 2018.


http://naacl2018.org


FIRST CALL FOR PAPERS


------------------------------------

Conference Topics

------------------------------------


NAACL-HLT 2018 invites the submission of long and short papers on substantial, original, and unpublished research in all aspects of computational linguistics.


NAACL-HLT 2018 has a goal of a broad technical program. Relevant topics for the conference include, but are not limited to, the following areas (in alphabetical order):


- Cognitive modeling / Psycholinguistics

- Dialog and interactive systems

- Discourse and pragmatics

- Generation

- Information Extraction

- Machine Learning for NLP

- Machine Translation

- NLP Applications

- Phonology, Morphology and word segmentation

- Question Answering

- Resources and evaluation

- Semantics

- Sentiment Analysis

- Social Media

- Speech

- Summarization

- Tagging, chunking, syntax and parsing

- Text Mining

- Vision, robots, and other grounding


As in recent years, some of the presentations at the conference will be of papers accepted by the Transactions of the ACL. Also, separate CFPs will be forthcoming for demo papers and for submissions to the industry track.------------------------------------

Important Dates

------------------------------------


Submission Deadline (Long Papers) - December 15, 2017

Submission Deadline (Short Papers) - January 10, 2018

Long Paper Author Response Period - January 25~28, 2018

Notification of Acceptance (Long Papers) - February 14, 2018

Notification of Acceptance (Short Papers) - February 28, 2018

Camera Ready Due - March 20, 2018


(All deadlines are 11:59PM GMT -12, anywhere in the world.)------------------------------------

Long and Short Papers

------------------------------------


Long Papers


Long paper submissions must describe substantial, original, completed and unpublished work. Wherever appropriate, concrete evaluation and analysis should

be included.


Long paper submissions may consist of up to eight (8) pages of content, plus unlimited references; final versions of long papers will be given one additional page of content (up to 9 pages) so that reviewers’ comments can be taken into account.


Long papers will be presented orally or as posters as determined by the program committee. The decisions as to which papers will be presented orally and which as poster presentations will be based on the nature rather than the quality of the work. There will be no distinction in the proceedings between long papers presented orally and as posters.Short Papers


Short paper submissions must describe original and unpublished work. Please note that a short paper is not a shortened long paper. Instead short papers should have a point that can be made in a few pages. Some kinds of short papers are:

- A small, focused contribution

- Work in progress

- A negative result

- An opinion piece

- An interesting application nugget


Short paper submissions may consist of up to four (4) pages of content, plus unlimited references. Upon acceptance, short papers will be given five (5)

content pages in the proceedings. Authors are encouraged to use this additional page to address reviewers’ comments in their final versions.


Short papers will be presented in one or more oral or poster sessions. While short papers will be distinguished from long papers in the proceedings, there will be no distinction in the proceedings between short papers presented orally and as posters.


------------------------------------

Submission Guideline

------------------------------------


Note: the ACL is creating expanded publication guidelines which will be made available via the NAACL-HLT 2018 website and submission system when they are available. The ACL publication guidelines will supersede the guidelines below in case of conflict.Submissions should be original


The content of submissions to NAACL-HLT 2018 (the ideas, the findings, the results and the words) should be original; that is, should not have been published (or be accepted for publication) in another refereed, archival form (such as a book, a journal, or a conference proceedings).


Authors may present preliminary versions of their work in other venues that arenot refereed and/or not archival (e.g. course reports, theses, non-archivalworkshops, or on preprint servers such as arXiv.org). Authors should list all such previous presentations in the submission form. This will help the area chairs if questions of originality arise.


Papers that have been or will be submitted to other venues must indicate this at submission time, and must be withdrawn from the other venues if accepted to NAACL-HLT 2018.


Authors submitting more than one paper to NAACL-HLT 2018 must ensure that the submissions do not overlap significantly (>25%) with each other.Facilitate double blind review


Double blind review is a form of peer review in which the identities of authors are not provided to reviewers, and the identities of reviewers are not provided to authors. To facilitate double blind review, submissions should not identify authors or their affiliations. For example, self-references that reveal the author’s identity, e.g., “We previously showed (Smith, 1991) …” must be avoided.

Instead, use citations such as “Smith previously showed (Smith, 1991) …”. Any preliminary non-archival versions of submitted papers should be listed in the submission form but not in the review version of the paper. NAACL-HLT 2018 reviewers are generally aware that authors may present preliminary versions of their work in other venues, but will not be provided the list of previous presentations from the submission form.Follow style and format guidelines


Submissions should follow the NAACL-HLT 2018 style guidelines. Long paper submissions must follow the two-column format of ACL proceedings without exceeding eight (8) pages of content. Short paper submissions must also follow the two-column format of ACL proceedings, and must not exceed four (4) pages.

References do not count against these limits. We strongly recommend the use of the official NAACL-HLT 2018 style templates. All submissions must in PDF format. Submissions that do not adhere to the above author guidelines may be rejected without review.Presentation Requirement


All accepted papers must be presented at the conference to appear in the proceedings. Authors of papers accepted for presentation at NAACL-HLT 2018 must notify the program chairs by the camera-ready deadline as to whether the paper will be presented.


Previous presentations of the work (e.g. preprints on arXiv.org) should be indicated in a footnote that should be excluded from the review submission, but included in the final version of papers appearing in the NAACL-HLT 2018 proceedings.


At least one author of each accepted paper must register for NAACL-HLT 2018 by the early registration deadline.Paper Online Submission


Submission is electronic, using the Softconf START conference management system at:

https://www.softconf.com/naacl2018/papers – for long papers

https://www.softconf.com/naacl2018/shortpapers – for short papers


------------------------------------

Contact Information

------------------------------------


General chair: Marilyn Walker (University of California Santa Cruz)

Program co-chairs: Heng Ji (Rensselaer Polytechnic Institute) and Amanda Stent (Bloomberg)

Email: naacl2018-program@googlegroups.com------------------------------------

Area Chairs

------------------------------------


- Cognitive Modeling / Psycholinguistics: Morteza Dehghani, Kristy Hollingshead Seitz

- Dialogue and Interactive Systems: Yun-Nung (Vivian) Chen, Gabriel Skantze

- Discourse and Pragmatics: Jacob Eisenstein, Junyi (Jessy) Li, Annie Louis, Yi Yang

- Generation: Michael White

- Information Extraction: Mausam, Dan Bikel, Chia-Hui Chang, Bonan Min, Aurélie Névéol, Marius Pasca, Hinrich Schütze, Avirup Sil, Michael Strube

- Machine Learning for NLP: Chris Dyer, Ozan Irsoy, Tie-Yan Liu, Raymond Mooney

- Machine Translation: Marine Carpuat, Kyunghyun Cho, Daniel Marcu, Taro Watanabe, Deyi Xiong

- NLP Applications: Joel Tetreault

- Phonology, Morphology and Word Segmentation: Jennifer Foster, Barbara Plank

- Question Answering: Eugene Agichtein, Idan Szpektor

- Semantics: Yoav Artzi, Mona Diab, Kevin Duh, Anna Korhonen, Jonathan May, Preslav Nakov, Dan Roth, Scott Wen-tau Yih

- Sentiment Analysis: Smaranda Muresan, Swapna Somasundaran

- Social Media Analysis and Computational Social Science: Mark Dredze, Hannaneh Hajishirzi, Miles Osborne, Alan Ritter, Sara Rosenthal, William Yang Wang

- Speech: Eric Fosler-Lussier, Dilek Hakkani-Tur, Mari Ostendorf

- Summarization: George Giannokopoulos, Xiaojun Wan, Lu Wang

- Tagging, Chunking, Syntax and Parsing: Michael Collins, Yoav Goldberg, Daisuke Kawahara, Emily Pitler, Anders Søgaard, Aline Villavicencio

- Text Mining: Kai-wei Chang, Jing Jiang, Zornitsa Kozareva, Chin-Yew Lin

- Vision, Robotics and Other Grounding: Joyce Chai

>


The 16th Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT 2018)


New Orleans, Louisiana, USA June 1-6, 2018.


http://naacl2018.org


FIRST CALL FOR PAPERS


------------------------------------

Conference Topics

------------------------------------


NAACL-HLT 2018 invites the submission of long and short papers on substantial, original, and unpublished research in all aspects of computational linguistics.


NAACL-HLT 2018 has a goal of a broad technical program. Relevant topics for the conference include, but are not limited to, the following areas (in alphabetical order):


- Cognitive modeling / Psycholinguistics

- Dialog and interactive systems

- Discourse and pragmatics

- Generation

- Information Extraction

- Machine Learning for NLP

- Machine Translation

- NLP Applications

- Phonology, Morphology and word segmentation

- Question Answering

- Resources and evaluation

- Semantics

- Sentiment Analysis

- Social Media

- Speech

- Summarization

- Tagging, chunking, syntax and parsing

- Text Mining

- Vision, robots, and other grounding


As in recent years, some of the presentations at the conference will be of papers accepted by the Transactions of the ACL. Also, separate CFPs will be forthcoming for demo papers and for submissions to the industry track.------------------------------------

Important Dates

------------------------------------


Submission Deadline (Long Papers) - December 15, 2017

Submission Deadline (Short Papers) - January 10, 2018

Long Paper Author Response Period - January 25~28, 2018

Notification of Acceptance (Long Papers) - February 14, 2018

Notification of Acceptance (Short Papers) - February 28, 2018

Camera Ready Due - March 20, 2018


(All deadlines are 11:59PM GMT -12, anywhere in the world.)------------------------------------

Long and Short Papers

------------------------------------


Long Papers


Long paper submissions must describe substantial, original, completed and unpublished work. Wherever appropriate, concrete evaluation and analysis should

be included.


Long paper submissions may consist of up to eight (8) pages of content, plus unlimited references; final versions of long papers will be given one additional page of content (up to 9 pages) so that reviewers’ comments can be taken into account.


Long papers will be presented orally or as posters as determined by the program committee. The decisions as to which papers will be presented orally and which as poster presentations will be based on the nature rather than the quality of the work. There will be no distinction in the proceedings between long papers presented orally and as posters.Short Papers


Short paper submissions must describe original and unpublished work. Please note that a short paper is not a shortened long paper. Instead short papers should have a point that can be made in a few pages. Some kinds of short papers are:

- A small, focused contribution

- Work in progress

- A negative result

- An opinion piece

- An interesting application nugget


Short paper submissions may consist of up to four (4) pages of content, plus unlimited references. Upon acceptance, short papers will be given five (5)

content pages in the proceedings. Authors are encouraged to use this additional page to address reviewers’ comments in their final versions.


Short papers will be presented in one or more oral or poster sessions. While short papers will be distinguished from long papers in the proceedings, there will be no distinction in the proceedings between short papers presented orally and as posters.


------------------------------------

Submission Guideline

------------------------------------


Note: the ACL is creating expanded publication guidelines which will be made available via the NAACL-HLT 2018 website and submission system when they are available. The ACL publication guidelines will supersede the guidelines below in case of conflict.Submissions should be original


The content of submissions to NAACL-HLT 2018 (the ideas, the findings, the results and the words) should be original; that is, should not have been published (or be accepted for publication) in another refereed, archival form (such as a book, a journal, or a conference proceedings).


Authors may present preliminary versions of their work in other venues that arenot refereed and/or not archival (e.g. course reports, theses, non-archivalworkshops, or on preprint servers such as arXiv.org). Authors should list all such previous presentations in the submission form. This will help the area chairs if questions of originality arise.


Papers that have been or will be submitted to other venues must indicate this at submission time, and must be withdrawn from the other venues if accepted to NAACL-HLT 2018.


Authors submitting more than one paper to NAACL-HLT 2018 must ensure that the submissions do not overlap significantly (>25%) with each other.Facilitate double blind review


Double blind review is a form of peer review in which the identities of authors are not provided to reviewers, and the identities of reviewers are not provided to authors. To facilitate double blind review, submissions should not identify authors or their affiliations. For example, self-references that reveal the author’s identity, e.g., “We previously showed (Smith, 1991) …” must be avoided.

Instead, use citations such as “Smith previously showed (Smith, 1991) …”. Any preliminary non-archival versions of submitted papers should be listed in the submission form but not in the review version of the paper. NAACL-HLT 2018 reviewers are generally aware that authors may present preliminary versions of their work in other venues, but will not be provided the list of previous presentations from the submission form.Follow style and format guidelines


Submissions should follow the NAACL-HLT 2018 style guidelines. Long paper submissions must follow the two-column format of ACL proceedings without exceeding eight (8) pages of content. Short paper submissions must also follow the two-column format of ACL proceedings, and must not exceed four (4) pages.

References do not count against these limits. We strongly recommend the use of the official NAACL-HLT 2018 style templates. All submissions must in PDF format. Submissions that do not adhere to the above author guidelines may be rejected without review.Presentation Requirement


All accepted papers must be presented at the conference to appear in the proceedings. Authors of papers accepted for presentation at NAACL-HLT 2018 must notify the program chairs by the camera-ready deadline as to whether the paper will be presented.


Previous presentations of the work (e.g. preprints on arXiv.org) should be indicated in a footnote that should be excluded from the review submission, but included in the final version of papers appearing in the NAACL-HLT 2018 proceedings.


At least one author of each accepted paper must register for NAACL-HLT 2018 by the early registration deadline.Paper Online Submission


Submission is electronic, using the Softconf START conference management system at:

https://www.softconf.com/naacl2018/papers – for long papers

https://www.softconf.com/naacl2018/shortpapers – for short papers


------------------------------------

Contact Information

------------------------------------


General chair: Marilyn Walker (University of California Santa Cruz)

Program co-chairs: Heng Ji (Rensselaer Polytechnic Institute) and Amanda Stent (Bloomberg)

Email: naacl2018-program@googlegroups.com------------------------------------

Area Chairs

------------------------------------


- Cognitive Modeling / Psycholinguistics: Morteza Dehghani, Kristy Hollingshead Seitz

- Dialogue and Interactive Systems: Yun-Nung (Vivian) Chen, Gabriel Skantze

- Discourse and Pragmatics: Jacob Eisenstein, Junyi (Jessy) Li, Annie Louis, Yi Yang

- Generation: Michael White

- Information Extraction: Mausam, Dan Bikel, Chia-Hui Chang, Bonan Min, Aurélie Névéol, Marius Pasca, Hinrich Schütze, Avirup Sil, Michael Strube

- Machine Learning for NLP: Chris Dyer, Ozan Irsoy, Tie-Yan Liu, Raymond Mooney

- Machine Translation: Marine Carpuat, Kyunghyun Cho, Daniel Marcu, Taro Watanabe, Deyi Xiong

- NLP Applications: Joel Tetreault

- Phonology, Morphology and Word Segmentation: Jennifer Foster, Barbara Plank

- Question Answering: Eugene Agichtein, Idan Szpektor

- Semantics: Yoav Artzi, Mona Diab, Kevin Duh, Anna Korhonen, Jonathan May, Preslav Nakov, Dan Roth, Scott Wen-tau Yih

- Sentiment Analysis: Smaranda Muresan, Swapna Somasundaran

- Social Media Analysis and Computational Social Science: Mark Dredze, Hannaneh Hajishirzi, Miles Osborne, Alan Ritter, Sara Rosenthal, William Yang Wang

- Speech: Eric Fosler-Lussier, Dilek Hakkani-Tur, Mari Ostendorf

- Summarization: George Giannokopoulos, Xiaojun Wan, Lu Wang

- Tagging, Chunking, Syntax and Parsing: Michael Collins, Yoav Goldberg, Daisuke Kawahara, Emily Pitler, Anders Søgaard, Aline Villavicencio

- Text Mining: Kai-wei Chang, Jing Jiang, Zornitsa Kozareva, Chin-Yew Lin

- Vision, Robotics and Other Grounding: Joyce Chai

Call for Tutorial Proposals ACL/COLING/EMNLP/NAACL, Melbourne/Mexico/.../New Orleans, deadline: January 20, 2018

First Joint Call for Tutorial Proposals:ACL/COLING/EMNLP/NAACL 2018

The Association for Computational Linguistics (ACL), the International Conference on Computational Linguistics (COLING), the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), and the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL)invite proposals for tutorials to be held in conjunction with ACL 2018, COLING2018, EMNLP 2018, or NAACL 2018. We seek proposals for tutorials in all areas of computational linguistics, broadly conceived to include related disciplines such as linguistics, speech, information retrieval and multimodal processing.We particularly welcome (1) tutorials that cover advances in newly emerging areas not previously covered in any ACL/COLING/EMNLP/NAACL related tutorial, or(2) tutorials that provide introductions into related fields that are potentially relevant for the CL community (e.g., bioinformatics, social media,human language processing, machine learning techniques). Tutorials will be held at one of the following conference venues:

ACL 2018 is the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. It will be held in Melbourne, Australia on July 15–20, 2018. The ACL tutorials will be held on July 15th. ACL webpage: http://acl2018.org/

COLING 2018 is the 27th Biennial International Conference on Computational Linguistics (COLING). It will be held in Santa Fe, New Mexico,USA on August 20-25, 2018. The COLING tutorials will be held on August 20-21.The webpage for COLING is: http://coling2018.org/

EMNLP 2018 is the SIGDAT conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). EMNLP will be held later in 2018 (after the other three conferences). Exact details on dates and venue for EMNLPtutorials will be announced soon.

NAACL 2018 is the 16th Annual Meeting of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL). Itwill be held in New Orleans, Louisiana, USA, June 1-6, 2018. The NAACL tutorials will be held on June 1. The webpage for NAACL 2018 is: http://naacl2018.org/

REMUNERATION

Information on the payment for tutorial instructors can be found in the Tutorial Teacher Payment Policy:

(http://aclweb.org/adminwiki/index.php?title=Tutorial_teacher_payment_policy)

Please note: remuneration for tutorial presenters is fixed according to the above policy and does not cover registration fees for the main conference.

SUBMISSION DETAILS

Proposals should be submitted as PDF documents. Proposals should contain:

1. A title and brief description of the tutorial content and its relevance to the CL community (not more than 2 pages).

2. A brief outline of the tutorial structure showing that the tutorial’s core content can be covered in a three-hour slot (including a coffee break). In exceptional cases six-hour tutorial slots are available as well.

3. The names, affiliations, email addresses and websites of the tutorial instructors, including a one-paragraph statement of their research interests and areas of expertise.

4. Please provide an estimate of the audience size for the tutorial. If the same or a similar tutorial has been given before, a note specifying where previous versions of the tutorial were given, how many attendees were there, and how many attendees the tutorial attracted.

5. A description of special requirements for technical equipment (e.g., internet access).

6. A note specifying which venue(s)(ACL/COLING/EMNLP/NAACL) would be acceptable and/or preferable. Please include a description of any constraints that might make the tutorial compatible with only one of these events, logistically, thematically, or otherwise.

Tutorial proposals should be submitted online using the START system: https://www.softconf.com/i/cl-tutorials2018

Proposals will be reviewed jointly by the Tutorial Co-Chairs of the four conferences.

TUTORIAL SPEAKER RESPONSIBILITIES

Accepted tutorial speakers will be notified by February 1, 2018. They must then provide abstracts of their tutorials for inclusion in the conference registration material by the specific conference deadlines. The description should be in two formats: an ASCII version that can be included in email announcements and published on the conference website, and a PDF version for inclusion in the electronic proceedings (detailed instructions will be provided). Tutorial speakers must provide tutorial materials, at least containing copies of the course slides as well as a bibliography for the material covered in the tutorial, by the deadlines specified for the four conferences, to be determined later.

IMPORTANT DATES

Shared dates:

* Submission deadline for tutorial proposals: January 20th, 2018

* Notification of acceptance: February 1, 2018

TUTORIAL CHAIRS

ACL:

* Yoav Artzi, Cornell University, USA

* Jacob Eisenstein, Georgia Institute of Technology, USA

COLING:

*Pascale Fung, UST, Hong Kong

*Donia Scott, Sussex, UK

*Marilyn Walker, University of California Santa Cruz, USA

EMNLP: to be determined

NAACL-HLT:

* Mohit Bansal, U North Carolina, USA

* Rebecca Passonneau, Penn State U, USA

Please send enquiries concerning ACL/COLING/EMNLP/NAACL2018 tutorials to the workshoporganizers at:

acl-coling-emnlp-naacl-tutorials@googlegroups.com

CfP Workshop on Logic, Language, Information and Computation (WoLLIC 2018), July 24-27 2018, deadline: March 11, 2018

WoLLIC 2018

25th Workshop on Logic, Language, Information and Computation

July 24th to 27th, 2018

Bogotá, Colombia


SCIENTIFIC SPONSORSHIP

Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL)

The Association for Logic, Language and Information (FoLLI)

Association for Symbolic Logic (ASL)

European Association for Theoretical Computer Science (EATCS)

European Association for Computer Science Logic (EACSL)

ACM Special Interest Group on Logic and Computation (ACM-SIGLOG) (TBC)

Sociedade Brasileira de Computação (SBC)

Sociedade Brasileira de Lógica (SBL)


ORGANISATION

Departamento de Matemáticas, Universidad de los Andes, Colombia

Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Brazil


HOSTED BY

Departamento de Matemáticas, Universidad de los Andes, Colombia


CALL FOR PAPERS

WoLLIC is an annual international forum on inter-disciplinary research involving formal logic, computing and programming theory, and natural language and reasoning. Each meeting includes invited talks and tutorials as well as contributed papers. The twenty-fifth WoLLIC will be held at the Departamento de Matemáticas of the Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, from July 24th to 27th, 2018. It is sponsored by the Association for Symbolic Logic (ASL), the Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL), the The Association for Logic, Language and Information (FoLLI), the European Association for Theoretical Computer Science (EATCS), the European Association for Computer Science Logic (EACSL), ACM Special Interest Group on Logic and Computation (ACM-SIGLOG) (TBC), the Sociedade Brasileira de Computação (SBC), and the Sociedade Brasileira de Lógica (SBL).


PAPER SUBMISSION

Contributions are invited on all pertinent subjects, with particular interest in cross-disciplinary topics. Typical but not exclusive areas of interest are: foundations of computing and programming; novel computation models and paradigms; broad notions of proof and belief; proof mining, type theory, effective learnability; formal methods in software and hardware development; logical approach to natural language and reasoning; logics of programs, actions and resources; foundational aspects of information organization, search, flow, sharing, and protection; foundations of mathematics; philosophy of mathematics; philosophical logic; philosophy of language. Proposed contributions should be in English, and consist of a scholarly exposition accessible to the non-specialist, including motivation, background, and comparison with related works. Articles should be written in the LaTeX format of LNCS by Springer (see authors instructions at http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0). They must not exceed 12 pages, with up to 5 additional pages for references and technical appendices. The paper's main results must not be published or submitted for publication in refereed venues, including journals and other scientific meetings. It is expected that each accepted paper be presented at the meeting by one of its authors. (At least one author is required to pay the registration fee before granting that the paper will be published in the proceedings.) Papers must be submitted electronically at the WoLLIC 2018 EasyChair website. (Please go to http://wollic.org/wollic2018/instructions.html for instructions.) A title and single-paragraph abstract should be submitted by Mar 11, 2018, and the full paper by Mar 18, 2018 (firm date). Notifications are expected by Apr 15, 2018, and final papers for the proceedings will be due by Apr 22, 2018 (firm date).


PROCEEDINGS

The proceedings of WoLLIC 2018, including both invited and contributed papers, will be published in advance of the meeting as a volume in Springer's LNCS series. In addition, abstracts will be published in the Conference Report section of the Logic Journal of the IGPL, and selected contributions will be published (after a new round of reviewing) as a special post-conference WoLLIC 2018 issue of a scientific journal (to be confirmed).


INVITED SPEAKERS

(TBA)


STUDENT GRANTS

ASL sponsorship of WoLLIC 2018 will permit ASL student members to apply for a modest travel grant (deadline: May 1st, 2018). See http://www.aslonline.org/studenttravelawards.html for details.


IMPORTANT DATES

Mar 11, 2018: Paper title and abstract deadline

Mar 18, 2018: Full paper deadline

Apr 15, 2018: Author notification

Apr 22, 2018: Final version deadline (firm)


PROGRAMME COMMITTEE

Siddharth Bhaskar (Haverford College, USA)

Torben Braüner (Roskilde University, Denmark)

Hazel Brickhill (University of Bristol, UK)

Michael Detlefsen (University of Notre Dame, USA)

Juliette Kennedy (University of Helsinki, Finland)

Sophia Knight (Uppsala University, Sweden)

Alex Kruckman (Indiana University, USA)

Maricarmen Martinez Baldares (Universidad de los Andes, Colombia)

Frederike Moltmann (CNRS, France)

Lawrence Moss (Indiana University, USA) (CHAIR)

Cláudia Nalon (University of Brasília, Brazil)

Valeria de Paiva (Nuance Comms, USA, and University of Birmingham, UK)

Sophie Pinchinat (IRISA Rennes, France)

David Pym (University College London, UK)

Ruy de Queiroz (Univ Federal de Pernambuco, Brazil)

Revantha Ramanayake (Vienna University of Technology, Austria)

Giselle Reis (Carnegie Mellon University, Qatar)

Jeremy Seligman (The University of Auckland, New Zealand)

Yanjing Wang (Peking University, China)

Fan Yang (Delft University of Technology, The Netherlands)


STEERING COMMITTEE

Samson Abramsky, Johan van Benthem, Anuj Dawar, Joe Halpern, Wilfrid Hodges, Juliette Kennedy, Ulrich Kohlenbach, Daniel Leivant, Leonid Libkin, Angus Macintyre, Luke Ong, Hiroakira Ono, Valeria de Paiva, Ruy de Queiroz, Jouko Väänänen. (Former Member: Grigori Mints (deceased).)


ORGANISING COMMITTEE

Jaime A. Bohórquez (Escuela Colombiana de Ingeniería, Bogotá, Colombia)

Xavier Caicedo (Universidad de los Andes, Colombia) (Local co-chair)

Nicolás Cardozo (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

Maricarmen Martínez (Universidad de los Andes, Colombia) (Local co-chair)

Anjolina G. de Oliveira (Univ Federal de Pernambuco, Brasil)

Ruy de Queiroz (Univ Federal de Pernambuco, Brasil) (co-chair)

Camilo Rocha (Universidad Javeriana, Cali, Colombia)


FURTHER INFORMATION

Contact one of the Co-Chairs of the Organising Committee.


WEB PAGE

http://wollic.org/wollic2018/

Extra
Animatiefilmpjes Taalcanon

Er zijn inmiddels 3 animatiefimpjes verschenen bij de Taalcanon:

Hoe leert een kind zijn moedertaal?

Waar komt het Nederlands vandaan?

Hoe sprak de oermens?


Meer informatie over de filmpjes staat onderandere in dit bericht van Neerlandistiek: http://www.neerlandistiek.nl/2017/09/waar-komt-het-nederlands-vandaan/

New website Utrecht Theoretical Linguistics group

The Utrecht Theoretical Linguistics group has a new website: https://utl.sites.uu.nl

On the UTL site you will find all information regarding projects, courses, research groups, activities and events related to syntax, semantics and phonology at Utrecht University.


Follow us!

Proposal for hosting/chairing SIGGEN Conference, deadline: October 30, 2017

Dear All,


SIGGEN (The Special Interest Group on Natural Language Generation of the Association for Computational Linguistics) invites proposals to organise and/or chair the International Natural Language Generation (INLG) Conference in 2018. This year, we are inviting proposals for two distinct roles: hosting and chairing. Proposals may cover either one of these, or both.


INLG conferences are usually held in late summer (early September), and can be co-located with other NLP events. INLG attendance is usually on the order of 80-100 people.


We especially welcome proposals for holding INLG-2018 in close temporal and geographic proximity to another larger event of interest to the INLG community. A good example from the past is INLG 2008: It was held immediately before ACL in a state park in Salt Fork, Ohio, a 1.5 hour bus ride from Columbus, Ohio, where ACL was held in 2008. We encourage teams of 3 or 4 people to share the organization of INLG-2018.


Full proposals for hosting, chairing or hosting and chairing should be emailed to siggen-board@aclweb.org by 30 October 2017. In your intent please indicate which option you are interested in (both hosting and chairing, only hosting or only chairing).


Regarding chairing, the SIGGEN board aims to strengthen the conference with satellite events (demos, workshops, poster sessions). The proposal should include the organisation of satellite workshops and tutorials in areas related to Natural Language Generation, which could serve to broaden interest in NLG to researchers and industrial partners that do not habitually attend NLG events. Examples of such workshops organised recently include the First Workshop on Data-to-Text (held in Edinburgh, March 2015 [1]) and the First International Workshop on Natural Language Generation from the Semantic Web (to be held in Nancy in June 2015 [2]). INLG 2017 featured 4 workshops (XCI, CC-NLG, LiRA and RST) and a hackathon.


Proposals for hosting should outline:


* Conference location and practicalities (venue, accommodation, meals).

* Approximate conference dates. It is possible to colocate INLG with other conferences of interest to the NLG community (for example, INLG-12 was held immediately prior to NAACL-HLT 2012 and INLG-10 and INLG-08 were held immediately prior to ACL-08/10).

* Rough budget and expected sponsorship. Approximately how much will participants need to pay to attend, including accommodation and meals as well as conference registration? Note that it has generally been possible to attend past INLGs for US$500 (460 Euros) or less.

* Local arrangements. Who will be in charge of organising the conference, and how will finances be handled (e.g., participants should be able to pay by credit card)?


For more information, see:

* http://www.siggen.org for information about SIGGEN

* https://eventos.citius.usc.es/inlg2017/index INLG 2017

* http://www.macs.hw.ac.uk/InteractionLab/INLG2016/ for information about INLG-2016

* https://inlg2014.wordpress.com/ for information about INLG-2014

* http://nlp.cs.uic.edu/inlg2012/ for information about INLG-2012

* http://www.scss.tcd.ie/conferences/INLG2010 for information about INLG-2010

* http://linguistics.osu.edu/inlg2008/ for information about INLG-2008

* http://www.ict.csiro.au/inlg2006 for information about INLG-2006

* http://www.itri.brighton.ac.uk/inlg04 for information about INLG-2004

* [1] http://www.macs.hw.ac.uk/InteractionLab/d2t/ for information about the D2T workshop

* [2] http://www.loria.fr/~gardent/WebNLG2015/Home.html


Please feel free to contact the SIGGEN board (siggen-board@aclweb.org) if you have any questions.


-- The SIGGEN Board