August, 30th, 2018

  

 	
	
LOT Announcements / events
Oproep: LOT-populariseringsprijs 2019 - inzending tot 22 oktober 2018

Aan alle taalkundigen in Nederland

Ook dit jaar looft de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap de Populariseringsprijs uit. Hiermee wil LOT stimuleren dat taalwetenschappelijke onderwerpen onder de aandacht van een groter publiek worden gebracht. Vanaf 2017 looft LOT ofwel een stimuleringsprijs, ofwel een oeuvreprijs uit. De omvang van de prijs bedraagt in beide gevallen 1000 euro.

De prijs van 2019 is een stimuleringsprijs. Deze is bedoeld voor wetenschappers verbonden aan een Nederlandse universiteit die incidenteel een populariseringsactiviteit ontwikkelen. De prijs is gericht op het helpen realiseren van zo’n populariseringsactiviteit, en is dus bedoeld voor nog niet gepubliceerde of gerealiseerde plannen. Voorbeelden zijn het maken van een korte video, een spel, of het schrijven van een populair-wetenschappelijk artikel.

Om in aanmerking te komen voor de prijs moet een plan worden voorgelegd aan de LOT-jury (2 tot 4 A4-tjes) met twee bijlagen: een financiële begroting en ondersteunend materiaal dat de link met het eigen onderzoek aantoont. Met de prijs van 1000 euro dient het plan te worden verwezenlijkt. Het resultaat/product wordt het jaar na de toekenning tijdens de Grote Taaldag gepresenteerd.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één bijdrage ter beoordeling inzenden. De inzendingen worden beoordeeld door een jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla. Op dezelfde dag wordt ook de AVT-Anéla dissertatieprijs uitgereikt. Het Taalgala vindt plaats in februari 2019 in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending is 22 oktober 2018. Inzendingen mogen (o.v.v. LOT-populariseringsprijs) naar LOT@uu.nl of per post naar Trans 10, 3512 JK Utrecht. Het reglement is digitaal in te zien via deze link.

Namens het LOT-bestuur,
Henriette de Swart, Wetenschappelijk directeur

​Verhuizing van LOT naar de UvA

Met ingang van 1 januari 2019 verhuist LOT naar de UvA! De gezamenlijke decanen willen graag dat de landelijke onderzoekscholen rouleren langs de deelnemende universiteiten, en daarom komt er na vele jaren een einde aan de Utrechtse periode van LOT. De nieuwe LOT directeur wordt Prof. Dr. Kees Hengeveld van de UvA, hoogleraar Algemene Taalwetenschap. De oude en de nieuwe penvoerder van LOT zullen alles doen wat in hun vermogen ligt om de overgang soepel te laten verlopen, zodat de onderzoekers, PhD studenten en RM studenten zoveel mogelijk continuïteit ervaren. We kijken met enorme tevredenheid en waardering terug op alles wat Utrecht voor LOT heeft gedaan en betekend, en we verheugen ons op al het goeds dat het nieuwe Amsterdamse huis de landelijke taalwetenschappelijke gemeenschap te bieden heeft!

namens het LOT bestuur
Sjef Barbiers (voorzitter)

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied:

Scholen moeten toe naar een meertalige aanpak
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/scholen-...
De manier waarop scholen omgaan met leerlingen met een migratieachtergrond, verschilt enorm binnen Europa. De universiteiten van Helsinki, Gent en Utrecht pleitten tijdens een congres in Rotterdam voor een meertalig perspectief waarbij docenten meer gebruikmaken van de taaldiversiteit in de klas.


Hoe veranderen sterke werkwoorden?
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoe-vera...
In het Engels winnen verledentijdsvormen als ‘sunk’ en ‘stung’ het steeds vaker van vormen als ‘sank’ en ‘stang’. Hoe komt dat? Aan de hand van een wiskundige formule kunnen we meer vat krijgen op hoe onze hersenen talige patronen verwerken.


Hoe Franciscus Donders bewees dat denken tijd kost
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoe-fran...
Het Donders Instituut viert dit jaar de 200ste geboortedag van Franciscus Donders, grondlegger van het cognitieve hersenonderzoek. Ter gelegenheid van dit jubileum herhaalde taalpsycholoog Ardi Roelofs het baanbrekende experiment waarmee Donders 150 jaar geleden aantoonde dat denken tijd kost. Hij gebruikte hierbij de originele stimuluslijsten uit de archieven van het Utrechtse Universiteitsmuseum.


'Maak gebruik van migrantentalen in het onderwijs'
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/maak-geb...
Migranten die het Nederlands leren, hebben soms moeite met klanken of grammaticale aspecten die ze niet kennen uit hun moedertaal. En soms werkt hun talenkennis juist in hun voordeel. Utrechtse taalwetenschappers ontwikkelden een app met informatie over veelvoorkomende migrantentalen.

Lectures / Talks / Seminars / Colloquia
SMART/ACLC seminar 'How language impairments can help us to understand how language is processed in the brain: time reference in agrammatic aphasia', Amsterdam, September 7, 2018

Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134

7 September 2018, 16.00-17.30 uur

Prof. dr. Roelien Bastiaanse, professor of Neurolinguistics, University of Groningen

presents

How language impairments can help us to understand how language is processed in the brain: time reference in agrammatic aphasia

The abstract can be found on the ACLC website: here

Colloquium 'Can We Learn How to Engage with Society?', Namur, Belgium, September 19-21, 2018

We would like to draw your attention to the colloquium Can We Learn How to Engage with Society? from 19 to 21 September 2018 at the University of Namur, Belgium.

This conference aims to bring together teachers in higher education, educational assistants who are in charge of the construction of curricula, students, representatives of civil society associations, and finally, heads of higher education institutions around the topic of civic engagement for global solidarity of students in higher education.

It is organized by our partner FUCID (UNamur) in the framework the SCRIBANI network.

MPI formal colloquium 'Attention through Prediction: A Two-Stage Language Learning Mechanism' by Ruth de Diego-Balaguer, MPI, Nijmegen, September 25, 2018

MPI FORMAL COLLOQUIUM

Attention through Prediction: A Two-Stage Language Learning Mechanism

Ruth de Diego-Balaguer
(ICREA, University of Barcelona)

Abstract
Humans as other animals are predictive beings. When confronted with a new learning situation we not only create new memory traces but we constantly extract patterns from our stimulation. In speech, this latter mechanism is even more relevant since auditory stimulation unfolds in time and prediction of upcoming elements is critical for optimal processing. In this talk, I will present a series of studies dissecting the characteristics of this predictive mechanism and highlighting its importance in the extraction of rules in language. I will present evidence indicating that this predictive mechanism is endogenously driven but implicit. It is intimately related to goal-directed attention but can be dissociated functionally and neuroanatomically from it. This distinction between a more automatic statistical predictive computation working at a sensory level and a more controlled attention dependent mechanism allowing more abstract knowledge is essential in the case of language development since the ability to control attention and the brain networks sustaining this function are not available since birth.

Date: Tuesday, September 25, 2018
Time: 15h45
Location: MPI Conference Room 163
Wundtlaan 1
6525 XD Nijmegen

Open to public, drinks afterwards
Due to unforeseen circumstances, lectures can be cancelled at short notice.
It is therefore advisable to confirm date: +31 (0)24 3521911

Workshops / Conferences / Symposia
International conference: Shaping environments for motor development, Utrecht University, September 10-11, 2018

Join us for the first conference about infant motor development
in context at Utrecht University!

Register now at:
https://onlinesales.uu.nl/international_conference

Questions? Contact us at shapingmotordev@gmail.com
Registration fee €20

Motor development in diverse cultural contexts: Results of a project in Israel and the Netherlands
Keynote by Osnat Atun-Einy
Ora Oudgenoeg-Paz | Saskia van Schaik

Developmental cascades: active infants in a responsive world
Keynote by Catherine Tamis-LeMonda

Culture and motor development
Keynote by Charles Super

Measurement and validation studies on motor development
Anneloes van Baar |
Marike Boonzaaijer | Imke van Maren-Suir

Preterm birth and motor development
Marian Jongmans
Mijna Hadders-Algra

Organising committee:
Osnat Atun-Einy, School of Phsyiotherapy, University of Haifa
Ora Oudgenoeg-Paz, Center for Cognitive and Motor Development, Utrecht University
Saskia van Schaik, Center for Cognitive and Motor Development, Utrecht University

Call for participation: Workshop on Compositional Approaches in Physics, NLP, and Social Sciences, Nice, France, September 2 & 3, 2018

CALL FOR PARTICIPATION

Workshop on Compositional Approaches in Physics, NLP, and Social Sciences

September 2nd and 3rd 2018
Nice, France

https://sites.google.com/view/capns2018/home

*************
[with apologies for cross-posting]

Compositional Approaches for Physics, NLP, and Social Sciences (CAPNS 2018) will be colocated with QI 2018 (http://qi2018.quantum-interaction.org/). The workshop is a continuation and extension of the Workshop on Semantic Spaces at the Intersection of NLP, Physics and Cognitive Science https://sites.google.com/site/semspworkshop/ held in June 2016.

Registration is currently open at: https://sites.google.com/view/capns2018/registration. Registration for the workshop is free. For attendance at QI 2018 please register separately at (http://qi2018.quantum-interaction.org/

AIMS AND SCOPE
The ability to compose parts to form a more complex whole, and to analyze a whole as a combination of elements, is desirable across disciplines. In this workshop we bring together researchers applying compositional approaches to NLP, Physics, Cognitive Science, and Game Theory. The interplay between these disciplines will foster theoretically motivated approaches to understanding how meanings of words interact in sentences and discourse, how concepts develop, and how complex games can be analyzed. Commonalities between the compositional mechanisms employed may be extracted, and applications and phenomena traditionally thought of as 'non-compositional' will be examined.

Topics of interests include (but are not restricted to):
Applications of quantum logic in natural language processing and cognitive science
Compositionality in vector space models of meaning
Compositionality in conceptual spaces
Compositional approaches to game theory
Reasoning in vector spaces and conceptual spaces
Conceptual spaces in linguistics
Game-theoretic models of language and conceptual change
Diagrammatic reasoning for natural language processing, cognitive science, and game theory
Compositional explanations of so-called 'non-compositional' phenomena such as metaphor

CONFIRMED SPEAKER:
Paul Smolensky, Principal Researcher, Microsoft Research, and Krieger-Eisenhower Professor of Cognitive Science, Johns Hopkins University

PROGRAMME COMMITTEE:
Peter Bruza, Queensland University of Technology
Trevor Cohen, University of Texas
Fredrik Nordvall Forsberg, University of Strathclyde
Liane Gabora, University of British Columbia
Peter Gärdenfors, Lund University
Helle Hvid Hansen, TU Delft
Chris Heunen, University of Edinburgh
Peter Hines, University of York
Alexander Kurz, University of Leicester
Antonio Lieto, University of Turin
Glyn Morrill, Universitat Politècnica de Catalunya
Dusko Pavlovic, University of Hawaii
Taher Pilehvar, University of Cambridge
Emmanuel Pothos, City, University of London
Matthew Purver, Queen Mary University of London
Mehrnoosh Sadrzadeh, Queen Mary University of London
Marta Sznajder, Munich Center for Mathematical Philosophy
Pawel Sobocinski, University of Southampton
Dominic Widdows, Grab Technologies
Geraint Wiggins, Vrije Universiteit Brussel
Victor Winschel, OICOS GmbH
Philipp Zahn, University of St. Gallen
Frank Zenker, University of Konstanz

ORGANIZATION:
Bob Coecke, University of Oxford
Jules Hedges, University of Oxford
Dimitri Kartsaklis, University of Cambridge
Martha Lewis, ILLC, University of Amsterdam
Dan Marsden, University of Oxford

Dr. Lou Spronck-lezing 'De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld”- een pleidooi voor meertaligheid', Maastricht, September 13, 2018

Spreker: Prof.dr. Martin Paul, voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht

Titel lezing: ”De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld”- een pleidooi voor meertaligheid

Wanneer: donderdag 13 september 2018, 20:00 – 21:00 uur

Waar: Turnzaal, Hof van Tilly, Grote Gracht 90-92, Maastricht

Opgeven: stuur een mail naar secr.hislk@maastrichtuniversity.nlhttps://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/...
Zie:https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/...

​Workshop on Variation in Automatic Text Generation, Tilburg University, September 19, 2018

Workshop on Variation in Automatic Text Generation

September 19, 2018
09.15 - 12.00
DZ 10, Dante Building
Tilburg University

On the occasion of the PhD Defense of Thiago Castro Ferreira (Sept 19, at 14.00), we organise an informal workshop on variation in automatic text generation; the process of automatically converting data into coherent natural language texts. Please feel free to join us!

Program

09.30 - 09.45 Tea & Coffee

09.45 - 09.50 Welcome

09.50 - 10.10 Albert Gatt (University of Malta) - Image to Text: From Description to Inference

10.10 - 10.30 Kees van Deemter (Utrecht University) - NLG for Chinese: A Progress Report

10.30 - 11.00 Tea & Coffee Break

11.00 - 11.20 Antal van den Bosch (Meertens Institute/Radboud University) - Getting to know Asibot and MC Turing: Language modelling unleashed

11.20 - 11.40 Martijn Goudbeek (Tilburg University) - Producing Affective Language: Affective Science for NLG?

11.40 - 12.00 Claire Gardent (LORIA, Nancy) - Generating Syntactic Paraphrases

Summer School 'Intonation and Word Order', University of Graz, Austria, September 17-21, 2018

Deadline Extension: Summer School "Intonation and Word Order"

Deadline extended to June 30!

Dear Linguists!
We (Edgar Onea and Swantje Tönnis) are organizing a Summer School on "Intonation and Word Order - Theoretical and Empirical Approaches" September 17-21 at the University of Graz. It mainly addresses MA-students and PhD students. The program and further information is provided below and on our website:
https://germanistik.uni-graz.at/en/research-group-...

Preliminary program

Thematic Courses:
Intonation and word order - Prof. Dr. Caroline Féry (Frankfurt University)
Three dimensions of sentence prosody - Prof. Dr. Michael Wagner (McGill University)
Focus and the syntax-phonology interface from a theoretical and experimental perspective - Dr. Kriszta Szendröi (University College London)

Introductions to relevant scientific methods:
Introduction to Praat - Mag.phil. Petra Hödl, MSc. (University of Graz)
Experimental methods for investigating the prosody-information structure interface - Assoz. Prof. Mag. Dr. phil. Dina El Zarka (Universität Graz)
tba. - N.N. (University of Graz)

Evening lectures:
On the meaning of nuclear and prenuclear Accents - PD. Dr. Stefan Baumann (Köln University)
tba. - Prof. Dr. Ede Zimmermann (Frankfurt University)

Date: September 17-21, 2018
Location: Graz, Austria
Participation fee: 50 € for participants affiliated with the University of Graz, 100 € for participants from other universities
Application deadline: June 30, 2018

Send your application including a motivation letter and a short CV until June 30 to swantje.toennis@uni-graz.at

Workshop 'Making Sense of Discourse', Utrecht University, September 20-21, 2018

Workshop Making Sense of Discourse

Date: Thursday September 20 (14.15-17.00 pm) – Friday September 21, 2018 (9.45 am-12.30 pm)

Venue: Utrecht, Drift 21, room 0.05 (Sweelinckzaal).

We kindly invite you to the workshop Making Sense of Discourse, organized on the occasion of Jet Hoek’s defense (see program below; see abstracts in the attachment). The presentations by prof.dr. Andrew Kehler (University of California San Diego) and prof.dr. Vera Demberg (Saarbrücken University) are also part of the UiL OTS colloquium series. Access to this workshop is free, but for reasons of catering it would be nice if you could register by sending an e-mail to the organizer: Jacqueline Evers-Vermeul. You can also ask her for the full program (pdf).

Thursday 20 September

14.15 Ted Sanders (Utrecht University)

Welcome and opening

14.20 Jet Hoek (Utrecht University)
Making sense of discourse

14.45 Merel Scholman (Saarbrücken University)
Descriptively adequate and cognitively plausible? Defining tangible criteria for the justification of coherence relational categories

15.10 Coffee & tea

15.30 Andrew Kehler (University of California San Diego)
Conversational Eliciture

15.45 Vera Demberg (Saarbrücken University)
Do speakers produce connectives rationally?

17.00 Drinks

Friday 21 September

9.45 Coffee & tea


10.00 Na Hu (Utrecht University)
The role of prosody in distinguishing different subtypes of causal relations in English

10.25 Arie Verhagen (Leiden University)
The three-dimensional model of communication and the identification of discourse segments

10.50 Jacqueline Evers-Vermeul, Merel Scholman, Liam Blything, Kate Cain & Jet Hoek
Discourse rules: On the effects of clause order principles on the reading process

11.10 Coffee & tea

11.25 Sandrine Zufferey (Bern University)
Do teenagers make sense of connectives used only in the written mode?

11.50 Ted Sanders & Pim Mak (Utrecht University)
People tend to make causal interpretations: The role of connectives, expectations, and language users’ preference-for-causality in discourse processing and representation

12.15 General discussion (till 12.30)

Workshop Sociolinguistics of Belonging, Meertens Instituut, Amsterdam, October 5, 2018

The Meertens Instituut (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) and chair Languageculture in Limburg at Maastricht University is organizing the 2nd Sociolinguistics Belonging workshop.

We are thrilled that two 'new' Sociolinguistic professors in the Netherlands (Janet Fuller, RUG and Marina Terkourafi, University Leiden) work on the topic of belonging and we look forward to exchanging ideas and results (see also this publication).

For more information, click here.

International Conference on Natural Language Generation (INLG), Tilburg University, Tilburg, November 5-8, 2018

International Conference on Natural Language Generation (INLG).


INLG 2018 will be held at Tilburg University, the Netherlands, from November 5 to November 8. This means the conference takes place immediately after EMNLP 2018, which this year will be held in Brussels, just a train ride away from Tilburg.


The conference is being organised by Emiel Krahmer and Martijn Goudbeek.


Further information and calls will be announced soon.


Third International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, Ahwaz, Iran, January 31 - February 1, 2019

Third International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

31 January-1 February, 2019

Ahwaz, Iran

WWW.LLLD.IR


Academics and university lecturers are cordially invited to present their research in English, Arabic or Persian:

Optional Services for Non-Iranian Nationality Presenters (If they wish to use)

A) Free Accommodation: ((1) accommodation will be in the university hostel or guest house, (2) Accommodation will be for four days (30th & 31st January & 1st & 2nd February 2019, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday). (3) Three or four participants will stay in each room).

B) Free Transportation: All transportation from Ahwaz airport to the accommodation place, to the conference venue and vice versa will be free.

C) Free Food: During 31st January & 1st February 2019 (Thursday, Friday) lunch and dinner will be free.

D) Free Tour: One Day Shoustar Historical City Tour - 2nd February, 2019 (Saturday) will be free.

E) Other Notable Free Services.

(For the last year, the articles were received from more than 30 countries)

Please feel free to write if there is any query.

The Conference Secretariat,
Pazhoheshgaran Andishmand Institute,
Ahwaz 61335-4619 Iran

Email: info@pahi.ir

Tel: (+98) 61-32931199

Fax: (+98) 61-32931198

Mobile: (+98) 916-508-8772

WhatsApp Number: (+98) 916-776-5914


Job Announcements / Vacancies
Postdoctoral Position in Human-Robot Interaction and NLP, University of Illinois at Chicago, Chicago, USA, deadline: ASAP

Postdoctoral Position in Human-Robot Interaction and Natural Language Processing
University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA

The Robotics and NLP laboratories at UIC invite applications for a postdoctoral scholar position. The focus of the project is on robot assistants that can collaborate with humans in tasks that involve physical interaction and spoken dialogue. We are developing a computational and data-driven framework that will allow the robot to engage in back-and-forth communication, where turns can be spoken utterances and/or force exchanges.

We are looking for candidates with a strong publication record in either natural language processing with a focus on dialogue modeling, or physical human-robot interaction, but that are able to do research in both areas. Familiarity with ROS, proficiency in machine learning and experience with human studies are highly desirable. In addition to research, the successful applicant will be involved in several formal and informal mentoring activities designed to prepare them for their career beyond the postdoctoral fellowship.

The position is available immediately, but the starting date is negotiable. The expected duration of the appointment is two years. The interested candidates should submit a CV, a research statement, and three references to one of the project leaders, Dr. Barbara Di Eugenio (bdieugen@uic.edu) or Dr. Milos Zefran (mzefran@uic.edu). Informal inquiries are welcome!

Multiple PhD positions Logical Methods in Computer Science in Wien, Graz and Linz, Austria, various deadlines

TU Wien, TU Graz, and JKU Linz are seeking 16 doctoral students for the doctoral college Logical Methods in Computer Science (LogiCS). The doctoral program has been successfully established in 2014, and now it looks for the second generation of the PhD students. LogiCS through the eyes of the students: http://bit.ly/HotspotVienna

The doctoral positions are funded for a period of 4 years according to the funding scheme of the Austrian Science Fund. Additional positions will be available through other funding. (See the full funding amount on LogiCS website). Aim of the current call is to fill the 16 positions, where 30% of the positions are reserved for highly qualified female candidates, by the autumn of 2018.

THE PROGRAM

LogiCS focuses on logic and its applications in computer science. Successful applicants will work on interdisciplinary research topics covering

(i) computational logic,

(ii) databases and artificial intelligence,

(iii) computer-aided verification, and

(iv) emerging application domains, such as cyber-physical systems, distributed systems,and security & privacy.

FACULTY MEMBERS

Austria has a vibrant and highly active and successful logic in computer science community. Students are supervised by leading researchers in their fields: Details are provided on http://logic-cs.at/faculty/


HOW TO APPLY

Applications will be screened on the following dates:

*June 1, 2018

*July 1, 2018

*September 1, 2018

The positions will be filled on continuous basis till October 2018.


Applications by the candidates need to be submitted electronically. Detailed information about the application process is available on the LogiCS web-page.


LOGIC IN AUSTRIA

Austria has a highly active and successful logic in computer science community. Recent activities include:

*Vienna Summer of Logic, the Largest Conference in the History of Logic: vsl2014.at

*ALGO 2017: algo2017.ac.tuwien.ac.at

*FMCAD 2017: http://www.cs.utexas.edu/users/hunt/FMCAD/FMCAD17/

*Austrian Research Network in Rigorous Systems Engineering: www.arise.or.at

*Vienna Center for Logic and Algorithms: vcla.at

*International Kurt Goedel Society: kgs.logic.at


HIGHEST QUALITY OF LIFE

The Austrian cities Vienna, Graz, and Linz, located close to the Alps and surrounded by beautiful nature, provide an exceptionally high quality of life, with a vibrant cultural scene, numerous cultural events, world-famous historical sites, a large international community, a varied cuisine and famous coffee houses.


FURTHER INFORMATION

For further information please contact: info@logic-cs.at


WEBSITE

http://logic-cs.at/phd/admission/


SOCIAL MEDIA

Facebook: bit.ly/FBVCLA

Twitter: https://twitter.com/vclaTUwien

PhD/Drupal developer to work with the Language Archive team, MPI for Psycholinguistics, Nijmegen, no deadline
PhD position in Data-Driven Computational Semantics and Geographic Information Systems, Utrecht University, deadline: September 1, 2018

PhD position in Data-Driven Computational Semantics and Geographic Information Systems -- Utrecht University

Application deadline: September 1, 2018

Job description
The Utrecht Institute of Linguistics (UiL OTS) invites applications for a PhD position in data-driven computational semantics. The project will develop computational models of spatial meaning that are theoretically grounded in linguistic and cognitive theories of meaning. This novel combination of semantic representation, data-driven learning and evaluation against a real-life problem is expected to substantially advance the ability of users to interact with geographic databases, including question-answering interactive systems.

The project will be supervised by Dr. Tejaswini Deoskar and Prof. Yoad Winter, in collaboration with Dr. Joost Zwarts and NLP researchers from the Language and Computation group at the ILLC, University of Amsterdam (Prof. Khalil Sima’an, Dr. Jelle Zuidema). The empirical study of elicited user data will be carried out in collaboration with Prof. James Hampton (Psychology, City, University of London). Work at the UiL OTS will be part of the ROCKY project, financed by an ERC Advanced grant to Prof. Yoad Winter.

Requirements
The successful applicant for this position should have a strong background in artificial intelligence, machine-learning and computer science as well as an interest in formal semantics. Applicants should ideally hold, or be about to complete, an excellent Master's degree in computational linguistics or a related domain (artificial intelligence, machine learning and/or computer science). Good programming skills, proficiency in spoken and written English, as well as a keen interest in problem solving and research are essential.

Tasks
Tasks for the PhD candidate will include:
- completion and defence of a PhD thesis within four years;
- regular presentation of intermediate research results at workshops and conferences;
- publication of peer-reviewed articles in established international journals or conference proceedings;
- help with organizational tasks connected to the project, such as the organization of conferences and workshops;
- participation in training programmes and expert meetings scheduled for the project;
- participation in selected training programmes scheduled for the Research Institute, Graduate School and the National Research School.

Qualifications
The successful applicant for this position should have a strong background in artificial intelligence, machine-learning and computer science as well as an interest in formal semantics. Applicants should ideally hold, or be about to complete, an excellent Master's degree in Computational Linguistics or a related domain (Artificial Intelligence, Machine Learning and/or Computer Science). Good programming skills, proficiency in spoken and written English, as well as a keen interest in problem solving and research are essential.

Offer
The successful candidate will be appointed on a fixed-term full-time basis (1.0 FTE), starting 1 September 2018 or soon thereafter. The appointment is initially for a period of 18 months. Upon good performance and a positive evaluation, the contract will be extended for the remaining period of 30 months (4 years in total). The gross monthly salary starts at €2,266 in the first year, and ends at €2,897 (Scale P Collective Labour Agreement Dutch Universities) gross per month for a full-time employment. Salaries are supplemented with a holiday bonus of 8 % and a year-end bonus of 8.3 % per year. We offer a pension scheme, (partly paid) parental leave, collective insurance schemes and flexible employment conditions (multiple choice model). More information is available at: working at Utrecht University.

About the organization
A better future for everyone. This ambition motivates our scientists in executing their leading research and inspiring teaching. At Utrecht University, the various disciplines collaborate intensively towards major societal themes. Our focus is on Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences and Sustainability.
The Faculty of Humanities has around 6,000 students and 900 staff members. It comprises four knowledge domains: Philosophy and Religious Studies, History and Art History, Media and Culture Studies, and Languages, Literature and Communication. With its research and education in these fields, the Faculty aims to contribute to a better understanding of the Netherlands and Europe in a rapidly changing social and cultural context. The enthusiastic and committed colleagues and the excellent amenities in the historical city center of Utrecht, where the Faculty is housed, contribute to an inspiring working environment.
The UiL OTS is part of Utrecht University, one of the largest comprehensive universities in Europe, with a rich history dating back to 1636. The institute offers a very international English-speaking research environment. Researchers at UiL OTS are distributed across 6 research groups, focusing on the following range of linguistic subdomains: Language, Logic and Information (to which the current project belongs), Linguistic Theory and Language Acquisition, Language Processing and Language Pathology, Language Variation, Language and Education, Language and Communication. It comprises approximately 20 Full Professors, a dozen Postdocs and roughly 40 PhD students. The institute is located in the beautiful and historic city of Utrecht, with excellent connections to both Amsterdam (20 minutes by train) and to the rest of Europe and beyond.

Additional information
If you are interested, please contact the Project Director (Yoad Winter - http://www.phil.uu.nl/~yoad/) or the Research Coordinator at UiL OTS (Maaike Schoorlemmer - m.schoorlemmer@uu.nl) for more information.

Apply
Applications should consist of the following materials:
- a cover letter of maximum two A4 pages explaining the applicant’s reasons for applying for the position and how they can contribute to the project in terms of expertise;
- a cv including personal and contact details;
- a writing sample of maximum 7,000 words. This can (but need not) be a chapter of the applicant’s Master’s thesis. In this case, however, it is expected that the writing sample would still be sufficiently self-contained;
- copies of relevant diplomas and grade transcripts (these need not be certified at the time of application, but it is expected that certified copies can be provided at a later date);
- names and full contact details of two academic referees.
Please include your name and a reference to the position you are applying for in the filenames and use the application button below to apply.

Applications are only accepted through the job interface of the Utrecht University:
https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPor...

Interviews will be held on September 17, 2018.

The application deadline is
September 1, 2018

Three Positions for Dutch Research Consortium 'Language in Interaction' (1.0 FTE), Nijmegen, deadline: September 16, 2018

Dutch Research Consortium 'Language in Interaction'
Vacancy number: 30.06.18
Application deadline: 16 September 2018


Responsibilities

We are looking for highly motivated candidates to enrich a unique consortium of researchers aiming to unravel the neurocognitive mechanisms of language at multiple levels. The goal is to understand both the universality and variability of the human language faculty from genes to behaviour.

Currently, our consortium advertises one postdoctoral position and two PhD positions. These positions provide the opportunity for conducting world-class research as a member of an interdisciplinary team. Each position has its own requirements and profile.

Click here for more information on the positions.

Work environment

The Netherlands has an outstanding track record in the language sciences. The Language in Interaction research consortium, sponsored by a large grant from the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), brings together a large number of the excellent research groups in the Netherlands in one research programme on the foundations of language.
In addition to excellence in the domain of language and related relevant fields of cognition, our consortium provides state-of-the-art research facilities and a research team with ample experience in the complex research methods that will be invoked to address the scientific questions at the highest level of methodological sophistication, including methods from genetics, neuroimaging, computational modelling, and patient-related research. This consortium realises both quality and critical mass for studying human language at a scale not easily found anywhere else.

We have identified five Big Questions (BQ) that are central to our understanding of the human language faculty. These questions are interrelated at multiple levels. Teams of researchers will collaborate to collectively address these key questions in our field.

Our five Big Questions are:
BQ1: The nature of the mental lexicon: How to bridge neurobiology and psycholinguistic theory by computational modelling?
BQ2: What are the characteristics and consequences of internal brain organisation for language?
BQ3: Creating a shared cognitive space: How is language grounded in and shaped by communicative settings of interacting people?
BQ4: Variability in language processing and in language learning: Why does the ability to learn language change with age? How can we characterise and map individual language skills in relation to the population distribution?
BQ5: How are other cognitive systems shaped by the presence of a language system in humans?

More information on our Big Questions:
www.languageininteraction.nl/Bigquestions.html

Successful candidates will be appointed at one of the consortium’s home institutions, depending on the position applied for. All successful candidates will become members of our Big Question teams. The research is being conducted at the participating institutions in an international setting. English is the lingua franca.

What we expect from you

Each position has its own requirements and profile.
More information on:
www.languageininteraction.nl/jobs/bqfifth.html

General requirements for all positions are:
• a degree in the field indicated;
• strong motivation;
• excellent proficiency in written and spoken English.

What we have to offer

· employment: 1.0 FTE;

· you will be appointed at one of the consortium's home institutions, depending on the position applied for;

· terms of employment depend on the position applied for;

· the institutes involved have regulations in place that enable their staff to create a good work life balance.

Other Information

Both institutes involved are equal opportunity employers, committed to building a culturally diverse intellectual community, and as such encourage applications from women and minorities.

Would you like to know more?

Further information on:the Language in Interaction Consortium
Further information on:
the different positions

For more information about this vacancy, please contact:
additional information can be obtained from the contacts for the different positions.

Are you interested?

You should upload your application (attn. of Prof. dr. P. Hagoort) exclusively using the button 'Apply' below. Your application should include (and be limited to) the following attachment(s):

· a cover letter; please state at the top the reference number(s) of the position(s) you apply for;

· your curriculum vitae, including a list of publications and the names of at least two persons who can provide references.

Please apply before 16 September 2018, 23:59 CET.
Applicants are welcome to apply for more than one position.

APPLY HERE:

https://www.ru.nl/english/working-at/jobopportunit...

Short-term fellowships for PhD students in 2019, University of Potsdam, Germany, deadline: September 30, 2018

The Collaborative Research Centre SFB 1287 “Limits of Variability in Language: Cognitive, Grammatical, and Social Aspects” in Potsdam, Germany,invites applications for short-term fellowships available in 2019, 2020.

Language users exhibit a high degree of variability at all levels of the linguistic system, language use, and language development and change. This variability in language can be characterised as the range of different possible linguistic behaviours that are available to a language user, a language community, or in specific languages at any linguistic level. By exploring the systematicity and the limits of variability in linguistic behaviours, the main focus of the Collaborative Research Centre (CRC) is on identifying the constraints of the underlying linguistic system. Several projects jointly evaluate the limits, relations, dependencies, and commonalities of different types of variability across a range of linguistic phenomena from the perspectives of (A) language interaction and change, of (B) language processing, and of (C) grammatical systems. The CRC provides a fantastic research infrastructure including a large interdisciplinary network of researchers, its own graduate school, and funding opportunities for conference visits, summer schools, hosting international experts etc.

We are offering several three- to twelve-month fellowships to external PhD candidates who would like to do their research within one dedicated project of the CRC. Please see the available projects here: https://www.uni-potsdam.de/en/sfb1287/subprojects....

The monthly fellowship is tax exempt and covers a basic amount (1365 EUR) plus direct costs (103 EUR) plus 400 EUR per child, if applicable. Holders of the grant need to cover health insurance on their own.

The University of Potsdam hosts leading groups in the field of linguistics and cognitive sciences (http://www.uni-potsdam.de/en/cognitive-sciences/index.html). Potsdam is an attractive historical city and its palaces are a UNESCO World Heritage Site. Potsdam is close to Berlin, a culturally vibrant city and home to a lively start-up scene. Both cities have a high quality of life at modest living costs.

The University of Potsdam strives to maintain gender balance among its staff. Severely disabled applicants shall receive preference in case of equal qualifications. We invite applications from people with migration backgrounds.

The fellowships require completed academic studies at an institute of higher learning (Master’s degree or equivalent). Please send your application as a single PDF file including: (1) a statement of research interests and motivation, (2) a full CV, (3) a short research proposal for the duration of the fellowship, (4) the names and e-mail addresses of at least two referees, (5) academic transcripts, (6) list of publications/talks/presentations, and (7) a web-link to a copy of the Master's thesis to Dr. Anastasiya Dockhorn-Romanova dockhornromanova@uni-potsdam.de. The research proposal should state which project within the CRC the short-term researcher wants to be affiliated with (e.g., “A01”). Applicants are advised to contact the CRC investigators with whom they would like to work and discuss the possibility of collaboration.

Deadline for the application for a fellowship in 2019 is September, 30, 2018. Late applications may be considered if positions are unfilled.

For more information: https://www.uni-potsdam.de/en/sfb1287/vacancies.ht...

For further details please contact Dr. Anastasiya Dockhorn-Romanova dockhornromanova@uni-potsdam.de

Call for proposals KB Researcher-in-residence 2019 at National Library, The Hague, deadline: September 30, 2018

We at the KB, National Library have recently opened a call for proposals for a paid researcher-in-residence. The programme, where we invite a researcher to join us for 0,5 fte for 6 months with a research project is intended for early career researcher (PhD-student in the final phase or obtained a PhD a maximum of 5 years ago) with an interest in our digital collection. These could be for instance historical newspapers, the web archive or anonymized user data.

We don’t ask for a specific theme and are open for everyone with an interesting proposal, such as (art) historians, computer scientists, data scientist, social scientists, but do ask that digital methods are used in the research. We have (technical) support available for this.

The call and more information can be found at https://www.kb.nl/organisatie/vacatures-en-stages/researcher-in-residence.

------------

We hebben onlangs bij de Koninklijke Bibliotheek Nederland een Call for Proposals geopend voor een betaalde Researcher-in-residence. Het programma, waarbij een onderzoeker voor 0,5 fte bij ons wordt gedetacheerd voor een kort onderzoeksproject van 6 maanden, is bedoeld voor early career onderzoekers (promovendus of maximaal 5 jaar gepromoveerd) met een interesse in onze digitale collectie. Dit zijn bijvoorbeeld historische kranten, het webarchief of geanonimiseerde gebruikersdata.

We stellen geen eisen omtrent het onderwerp, dus staan open voor iedereen met een interessant onderzoeksvoorstel, zoals (kunst)historici, informatici, data scientists of sociale wetenschappers, maar vragen wel dat er digitale onderzoeksmethoden worden gebruikt. Er is hiervoor (technische) ondersteuning beschikbaar.

De Call en meer informatie is te vinden op https://www.kb.nl/organisatie/vacatures-en-stages/...

Calls for papers for events
CfP Intelligent Interactive Systems and Language Generation Workshop (2IS&NLG), Tilburg University, November 5-8, 2018, deadline, August 31, 2018,

2IS&NLG2018 - Workshop on Intelligent Interactive Systems and Language Generation

(https://sites.google.com/view/2is-nlg2018)

** Paper deadline: August 31st, 2018 **

This workshop will be held as part of the 11th International Conference on Natural Language Generation (INLG2018), November 5-8, Tilburg, The Netherlands

CALL FOR PAPERS

Language generation appears to be promising and to have a central role in a variety of intelligent interactive systems, as current research trends in conversational interaction and interfaces are demonstrating. In order to raise constructive discussion from an interdisciplinary perspective and define the research challenges to be addressed, the workshop 2IS&NLG seeks to gather researchers and practitioners working on language generation, human-computer interaction, conversational agents, and computational intelligence that deal with cross-cutting issues concerning language generation (NLG) and intelligent interactive systems (2IS).

We solicit contributions in the form of regular papers (up to 4 pages + 1 references in the ACL paper format) or demo papers (up to 2 pages) dealing with research topics in which either interaction or artificial intelligence is addressed jointly with language generation.

Submissions should be made through https://easychair.org/conferences/?conf=2isnlg2018

TOPICS include, but are not limited to:
- Conversational Agents and interfaces: chatbots, virtual humans,. . .
- Theory and research methods for user evaluation in NLG contexts
- Measuring the effect of NLG in Intelligent Interactive Systems
- Usability of eXplainable AI/interfaces
- Multimodal interfaces in/for NLG systems
- NLG for Games (e.g. generation of textual game assets, character dialogue, scenario generation)
- User modeling, user context, personalization, and adaptive language generation
- Argument mining, visualization and generation
- Other novel interactive applications of automatic language generation: creativity, persuasion, e-learning, . . . .

INVITED TALK

We are honoured to host an invited talk by Sander Wubben, assistant professor at Tilburg University and co-founder of flow.ai, who is committed to bring smarter interactive chatbots as a form of conversational AI.

IMPORTANT DATES
Submissions due: August 31, 2018
Notification of acceptance: October 1, 2018
Camera-ready papers due: October 15, 2018
Workshop session: November 5, 2018

PUBLICATION

All accepted papers will be published in the ACL Anthology. The papers will undergo a peer reviewing process by members of the workshop's program/reviewing committee, assessing their relevance and originality for the workshop.

ORGANIZERS
José M. Alonso (Centro Singular de Investigacion en Tecnoloxias da Informacion (CiTIUS), University of Santiago de Compostela, Spain)
Alejandro Catala (Centro Singular de Investigacion en Tecnoloxias da Informacion (CiTIUS), University of Santiago de Compostela, Spain)
Mariët Theune (Human Media Interaction, University of Twente, The Netherlands)

PROGRAM COMMITTEE

Alberto Bugarin, CiTIUS, University of Santiago de Compostela
Ondřej Dušek, Heriot-Watt University
Pablo Gervás, Universidad Complutense Madrid
Helen Hastie, Heriot-Watt University
Dirk Heylen, Human Media Interaction, University of Twente
Amy Isard, University of Edinburgh
Uzay Kaymak, Eindhoven University of Technology
Simon Mille, Universitat Pompeu Fabra
Martı́n Pereira-Fariña, Center for Argument Technology, University of Dundee
Alejandro Ramos-Soto, CiTIUS, University of Santiago de Compostela, University of Aberdeen
Chris Reed, Center for Argument Technology, University of Dundee
Ehud Reiter, University of Aberdeen, Arria NLG plc.
Daniel Sanchez, University of Granada
Nicolas Szilas, University of Geneva
Anna Wilbik, Eindhoven University of Technology

Georgios N. Yannakakis, University of Malta

CfP Bilingualism in The Hispanic and Lusophone World (BHL) 2019, Leiden University, January 9-11, 2019, deadline: September 1, 2019

https://linguistlist.org/confservices/customhome.c...

We invite abstracts for the third conference on Bilingualism in the Hispanic and Lusophone world (BHL), which will take place at Leiden University (The Netherlands) on January 9-11, 2019.

BHL is a biannual conference (Leiden 2015, Tallahassee (Florida) 2017) that brings together researchers working on different aspects of bilingualism in the Hispanic and Lusophone world to share new insights regarding methodology and extend and strengthen the dialogue on furthering our understanding of bilingualism. Hence, BHL is dedicated to research in any area related to bilingualism, including theoretical linguistics, sociolinguistics, language contact, second language and bilingual acquisition, heritage languages, communication, education, and psycholinguistics. By bringing together researchers from different perspectives we hope to be able to share new insights regarding methodology and get a better understanding of bilingualism.

The invited speakers for BHL 2019 are:

Mily Crevels (Leiden University, The Netherlands)
Cristina Flores (Universidade do Minho, Portugal)
John Lipski (Pennsylvania State University, USA)
Liliana Sánchez (Rutgers University, USA)
Jorge Valdés Kroff (University of Florida, USA)

We invite abstracts for 20-minute talks (plus 10 minutes for discussion) and posters in any area related to bilingualism, including theoretical linguistics, sociolinguistics, language contact, second language and bilingual acquisition, heritage languages, and psycholinguistics. The abstracts should be anonymous, written in English, Spanish or Portuguese and should be a maximum of 300 words in length. Please indicate whether you would like your abstract to be considered for a talk, a poster or both. Notification of acceptance will be sent mid October.

The journal Languages (ISSN 2311-553X, http://www.mdpi.com/journal/languages) will offer a Best Poster Award. All attendees with a poster presentation will be eligible for this award. A prize of 250€ will be granted on the basis of the presentation clarity and scientific significance.

All BHL participants will be invited to submit a contribution for a Special Issue on Bilingualism in the Hispanic and Lusophone World to be published in the open access journal Languages (http://www.mdpi.com/journal/languages/special_issues).

Important dates:

Deadline for abstract submission: September 1, 2018, midnight Eastern Time.
Notification of acceptance: mid October 2018
Conference dates: January 9-11, 2019

Organizing committee:

Eduardo Alves Vieira (Leiden University)
Antje Muntendam (Florida State University)
M. Carmen Parafita Couto (Leiden University)

Contact: bhl2019.leiden@gmail.com

Meeting Location:
Leiden, The Netherlands

Contact Information:
Maria Carmen Parafita Couto
bhl2019.leiden@gmail.com

Meeting Dates:
Jan 9, 2019 to Jan 11, 2019

Abstract Submission Information:
Abstracts can be submitted from 04-Jul-2018 until 01-Sep-2018.

Call for poster presentations Statistical Language and Speech Processing (SLSP 2018), Mons, Belgium, October 15-16, 2018, deadline: September 8, 2018

The 6th International Conference on Statistical Language and Speech Processing (SLSP 2018) invites researchers to submit poster presentations. SLSP 2018 will be held in Mons (Belgium) on October 15-16, 2018. See

http://slsp2018.irdta.eu/

Poster presentations are intended to enhance informal interactions with conference participants, at the same time allowing for in-depth discussion.

TOPICS

Presentations displaying novel work in progress on statistical models (including machine learning) for language and speech processing are encouraged. Posters do not need to show final research results. Work that might lead to new interesting developments is welcome.

KEY DATES

Poster submission deadline: September 8, 2018

Notification of poster acceptance or rejection: September 15, 2018

SUBMISSION

Please submit a .pdf abstract through:

https://easychair.org/conferences/?conf=slsp2018

It should contain the title, author(s) and affiliation, and should not exceed 500 words.

PRESENTATION

Posters will be allocated 10 minutes each in the programme for oral presentation. Moreover, they will remain hanging out during the whole conference for discussion.

PUBLICATION

Posters will not appear in the LNCS/LNAI proceedings volume of SLSP 2018. However, they will be eligible for submission to the post-conference journal special issue in Computer Speech and Language (JCR 2016 impact factor: 1.900).

REGISTRATION

At least one author of each accepted poster must register to the conference by October 1st, 2018. The registration fare is reduced: 285 Euro. It gives the same rights all other conference participants have (attendance, copy of the proceedings volume, lunches, coffee breaks). Contributors of regular papers who in addition get a poster accepted must register for the latter independently.

Call for proposals Language in Interaction: Synergy Grants 2018, Nijmegen, deadline: September 9, 2018

Dutch research consortium Language in Interaction

Synergy Grants, Call for Proposals
Submission deadline: September 09, 2018, 23:59 CET

https://www.languageininteraction.nl/Download.html

The Dutch research consortium Language in Interaction (LiI) offers two 4-year Synergy Grants to teams of two researchers at an early or more advanced phase after finishing a PhD program. Researchers from anywhere in the world may apply.

LiI Synergy Grants aim to tackle truly bold scientific challenges through a unique combination of skills and knowledge of the researchers. The joint scientific research proposal should provide the scientific and technical aspects of a 4-year collaborative research project, demonstrating the ground-breaking nature of the research, its potential impact and research methodology.

The two available Synergy Grants include the salaries of the two submitting postdoctoral researchers at early or more senior stages of their career. In addition to their own positions, for each grant LiI will finance up to two PhD positions, one RA position, and accompanying measurement costs / consumables.

The full Call for Proposals (including all terms and conditions) of the LiI Synergy Grants can be downloaded from:

https://www.languageininteraction.nl/Download.html

CfP International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE) 10, Fryske Akademy, Leeuwarden/Ljouwert, June 26-28 2019, deadline October 20, 2018

CfP International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE) 10, Leeuwarden/Ljouwert, The Netherlands, June 26-28 2019, deadline 20 October 2018

The International Conference on Language Variation in Europe, ICLaVE, is one of the most important fora for research in the area of language variation in Europe. It aims at bringing together scholars of languages or language varieties spoken in Europe with the purpose of discussing empirical, methodological and theoretical issues in the study of language variation and change.

ICLaVE|10 welcomes submissions for individual paper and poster presentations from 1 June until 20 October 2018. Scholars working on language variation and change, in areas such as sociolinguistics, dialectology, historical linguistics, sociology of language, psycholinguistics and language psychology are invited to submit their proposals on any relevant aspect of variation in language use and/or the linguistic system.

As ICLaVE|10 takes place in Leeuwarden/Ljouwert, the capital of the province of Fryslân, where Frisian is recognised as an official language in addition to Dutch, we particularly invite submissions focussing on minority and/or small languages. In addition, we look forward to receive proposals on language technology and language variation, language variation on social media, and language variation in multilingual communities.

Invited speakers
Meredith Tamminga (University of Pennsylvania)
Benedikt Szmrecsanyi (University of Leuven)
Roeland van Hout (Radboud University Nijmegen)
Arjen Versloot (University of Amsterdam)

Call for Panels
The International Conference on Language Variation in Europe, ICLaVE|10 also invites submissions for panels in all areas related to language variation in European languages. Panel proposals must be written in English and should be submitted electronically by (one of the) the panel organizer(s) to: iclave10@fryske-akademy.nl.
Panels at ICLaVE|10 will have a duration of 8 or 12 slots (including introduction and/or discussion session). A slot is 30 minutes. Panels can be thematically organised, but data sessions are also welcome. We particularly invite panels on language variation in minority languages. Additional presentations may be added to a panel after the regular call for papers, but this will always be discussed with the panel organizer.
Proposals should be submitted in .pdf, 12-point Times New Roman, single-spaced. For format requirements, please refer to the Word-template on the website (.docx).
Proposals should include:
• A general overview text of no more than 500 words, including the topic and how it relates to the conference theme, the rationale for the panel, and its aims and objectives
• Some key discussion questions, information on how the session will be organized (discussion format, number of papers, discussants/participants), etc.
• A list of invited contributors (name, affiliation, email address) plus full abstracts of the contributions (including information on the subject, methodology and theoretical framework(s), max. 500 words per abstract)
Panel organizers should:
• Coordinate the submission of abstracts by contributors (max. 500 words each) before the deadline
• Submit the proposal following the template for panel proposals by 20 August 2018 and confirm that all invited contributors have agreed to participate
• Communicate the decision of acceptance/rejection of the panel to the contributors
• Act as mediators between the contributors and the Conference Organizing Committee
• Submit an updated version of the abstracts and panel description by 20 December 2018
• Collect papers, presentations and/or data samples for the panel in advance of the conference, and circulate these to all panel contributors
• Chair their panel at the conference
Panel proposals will be reviewed by the organizing committee.
Deadline for panel submission is 20 August 2018. Notifications of acceptance will be sent out by 15 September 2018. Authors may submit two abstracts (either singly- or jointly-authored), whether in a panel or not.

Abstract submission
Abstracts can be submitted from 1 June until 20 October 2018

Important dates
16 April 2018 Announcement and call for panels
1 June 2018 Call for individual papers and posters
20 August 2018 Deadline for submission panels
15 September 2018 Notification of acceptance for panels
20 October 2018 Deadline for individual papers and posters
15 January 2019 Notification of acceptance for individual papers and posters
15 January 2019 Registration opens (early-bird rate)
1 April 2019 Early-bird rate ends
26-28 June 2019 ICLaVE10 Conference

Publication
Benjamins traditionally publishes a collection of papers from ICLaVE in its Studies in Language Variation series. A copy of the volume is included in the registration fee and will be sent to all participants upon publication.

Conference website
https://www.fryske-akademy.nl/en/iclave100/
Contact
iclave10@fryske-akademy.nl

CfP Special Issue of Computational Linguistics: Multilingual and Interlingual Semantic Representations for Natural Language Processing, deadline: March 1, 2019

CfP: Special Issue of Computational Linguistics:
Multilingual and Interlingual Semantic Representations for
Natural Language Processing

Special Issue of Computational Linguistics: Multilingual and Interlingual Semantic Representations for Natural Language Processing
Guest Editors: Marta R. Costa-jussà, Cristina España-Bonet, Pascale Fung, Noah A. Smith
* Submission deadline: March 1, 2019 *
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Call for Papers
---------------
Semantic representations at different levels – word, sentence, paragraph – are central to many solutions to Natural Language Processing (NLP) tasks. Text annotation, information retrieval, sentiment analysis, text summarisation, question answering, and machine translation solutions have achieved significant improvements using semantic representations of words. The number of tasks has also grown with the popularisation of unsupervised word embeddings, a fast and efficient way of estimating continuous representations of words. Now, representations derived from deep learning methods are giving a new boost to the field.

But in an increasingly globalised world, multilingual and cross-language applications are needed. Extensions to monolingual representations of words such as multilingual Brown clusters, multilingual or interlingual word embeddings, multilingual topic models, and cross-lingual semantic parsers have been successfully applied, though performance lags behind their monolingual counterparts. On the other hand, multilinguality should be able to overcome one of the main limitations of standard representations: multiple senses of a word are conflated into a single vector. In addition, representations of sentences and paragraphs are arising through the encoder-decoder approach (in the fields of natural language inference, machine translation, and text summarization, among others) and the extension to multilingual inputs is equally or even more interesting for NLP applications.

Abstract semantic representations attract interest both in academia and industry, as shown by the wide and varied publications from universities and companies on this topic. Achieving improvements in this direction will change the conception of translation (from pairwise to interlingua), enable greater sharing among different NLP applications, and overcome low-resource limitations through zero-shot learning, among other advantages. This research direction will not only increase the performance of current architectures in cross-language settings, but will also lead to novel language-independent architectures and tasks for NLP.

Topics
------
This call aims to motivate research on multilingual and interlingual representations that, in the context of any NLP task, go beyond projections from one language into another one and that target crosslinguality. The special topic proposed aims to put together a compact and openly accessible volume, which presents high quality research works that cover an overview of this multidisciplinary field as well as most recent advances.

Topics include, but are not limited to:

• Multilingual and crosslingual embeddings for words, sentences, paragraphs, or documents
• Interlingual representations for disambiguation (e.g., embeddings of interlingual word senses, concepts, etc.)
• Disambiguated representations through multilinguality
• Intrinsic evaluation of multilingual or crosslingual representations
• Extrinsic evaluation on NLP tasks

We strongly encourage submissions that include experimental findings on languages and dialects less commonly studied in natural language processing at present.

Submission Date
---------------
Submission of full articles: March 1st 2019

Submission Instructions
-----------------------
Papers should be submitted according to the Computational Linguistics style: http://cljournal.org/
As in regular submissions to the journal, paper submissions should be made through the CL electronic submission system: http://cljournal.org/submissions.html. In Step 1 of the submission process, please select 'Special Issue: Multilingual and Interlingual Semantic Representations' under the 'Journal Section' heading. Please note that papers submitted to a special issue undergo the same reviewing process as regular papers.

Guest Editors
-------------
Marta R. Costa-jussà
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain
marta.ruiz AT upc.edu
Cristina España i Bonet
DFKI and Saarland University, Saarbrücken, Germany
cristinae AT dfki.de
Pascale Fung
Hong Kong University of Science and Technology
pascale AT ee.ust.hk
Noah A. Smith
University of Washington and Allen Institute for Artificial Intelligence
nasmith AT cs.washington.edu

Extra
HAHA - Humor Analysis based on Human Annotation, IberEval 2018

*** Call for Participation HAHA track at IberEval 2018 ***

HAHA - Humor Analysis based on Human Annotation at IberEval 2018

https://www.fing.edu.uy/inco/grupos/pln/haha/

While humor has been historically studied from a psychological, cognitive and linguistic standpoint, its study from a computational perspective is an area yet to be explored in Machine Learning and Computational Linguistics. The aim of this track is to gain better insight into what is humorous and what causes laughter. The HAHA evaluation campaign proposes three different subtasks related to automatic humor detection in Spanish.

We will provide a corpus of 20,000 crowd-annotated tweets in Spanish divided in 16,000 tweets for training and 4,000 tweets for testing. The annotation follows a voting scheme, in which users could select one of six options: the tweet does not contain humor, or the tweet contains humor and a number of stars from one to five. All tweets have at least five votes.

Three subtasks are proposed:

* Humor Detection: telling if a tweet is a joke or not (intended humor by the author or not).

* Funniness Score Prediction: predicting a Funniness Score value for a tweet in a 5-star ranking, supposing it is a joke, based on a crowd-annotated corpus.

* Funniness Distribution Prediction (experimental): the final task goes beyond the previous one by asking a prediction of the distribution of votes for a tweet (i.e., what percentage of votes for each one of the 5 stars).


How to participate:

If you want to participate in this task, please join the Google Group hahaibereval2018. We will be sharing news and important information about the task in that group.

Important Dates:

* March 26th, 2018: 16,000 tweets for training.

* April 23rd, 2018: 4,000 tweets for testing.

* April 30th, 2018: results submission page.

* May 7th, 2018: publication of results.

* May 21st, 2018: working notes paper submission.

* June 18th, 2018: notification of acceptance.

* June 27th, 2018: camera ready paper submission.

* September 18th, 2018: IberEval Workshop at SEPLN 2018.


The organizers of the task are:

B.E. Santiago Castro

MSc. Luis Chiruzzo

PhD. Aiala Rosá

Grupo PLN, Instituto de Computación, Facultad de Ingeniería, UDELAR (Uruguay)

Publication of issue 5(3) of the Journal of Language Modelling (JLM)

It is our pleasure to announce the publication of issue 5(3) of the Journal of Language Modelling (JLM), a free open-access peer-reviewed journal aiming to bridge the gap between theoretical, formal and computational linguistics:

http://jlm.ipipan.waw.pl/ (click on “CURRENT” to see this issue; the more persistent address of this issue is: http://jlm.ipipan.waw.pl/index.php/JLM/issue/view/17).

JLM is indexed by ERIH PLUS, DBLP, DOAJ, etc., and it is a member of OASPA.

TABLE OF CONTENTS:

Articles:

“Aligning speech and co-speech gesture in a constraint-based grammar”
Katya Alahverdzhieva, Alex Lascarides, Dan Flickinger

“Inferring Inflection Classes with Description Length”
Sacha Beniamine, Olivier Bonami, Benoît Sagot

“A syntax-semantics interface for Tree-Adjoining Grammars through Abstract Categorial Grammars”
Sylvain Pogodalla

Tools and Resources:

“Erotetic Reasoning Corpus. A data set for research on natural question processing”
Paweł Łupkowski, Mariusz Urbański, Andrzej Wiśniewski, Wojciech Błądek, Agata Juska, Anna Kostrzewa, Dominika Pankow, Katarzyna Paluszkiewicz, Oliwia Ignaszak, Joanna Urbańska, Natalia Żyluk, Andrzej Gajda, Bartosz Marciniak


The current make-up of the JLM Editorial Board is enclosed below.

Best regards,

Adam Przepiórkowski
(for JLM editors)

======================================================================

EDITORIAL BOARD:

Steven Abney, University of Michigan, USA

Ash Asudeh, Carleton University, CANADA; University of Oxford, UNITED KINGDOM

Chris Biemann, Universität Hamburg, GERMANY

Igor Boguslavsky, Technical University of Madrid, SPAIN; Institute for Information Transmission Problems, Russian Academy of Sciences, Moscow, RUSSIA

António Branco, University of Lisbon, PORTUGAL

David Chiang, University of Southern California, Los Angeles, USA

Greville Corbett, University of Surrey, UNITED KINGDOM

Dan Cristea, University of Iași, ROMANIA

Jan Daciuk, Gdańsk University of Technology, POLAND

Mary Dalrymple, University of Oxford, UNITED KINGDOM

Darja Fišer, University of Ljubljana, SLOVENIA

Anette Frank, Universität Heidelberg, GERMANY

Claire Gardent, CNRS/LORIA, Nancy, FRANCE

Jonathan Ginzburg, Université Paris-Diderot, FRANCE

Stefan Th. Gries, University of California, Santa Barbara, USA

Heiki-Jaan Kaalep, University of Tartu, ESTONIA

Laura Kallmeyer, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, GERMANY

Jong-Bok Kim, Kyung Hee University, Seoul, KOREA

Kimmo Koskenniemi, University of Helsinki, FINLAND, Finland

Jonas Kuhn, Universität Stuttgart, GERMANY

Alessandro Lenci, University of Pisa, ITALY

Ján Mačutek, Comenius University in Bratislava, SLOVAKIA

Igor Mel’čuk, University of Montreal, CANADA

Glyn Morrill, Technical University of Catalonia, Barcelona, SPAIN

Stefan Müller, Humboldt Universität zu Berlin, GERMANY, Germany

Mark-Jan Nederhof, University of St Andrews, UNITED KINGDOM

Petya Osenova, Sofia University, BULGARIA

David Pesetsky, Massachusetts Institute of Technology, USA

Maciej Piasecki, Wrocław University of Technology, POLAND

Christopher Potts, Stanford University, USA

Louisa Sadler, University of Essex, UNITED KINGDOM

Agata Savary, Université François Rabelais Tours, FRANCE

Sabine Schulte im Walde, Universität Stuttgart, GERMANY

Stuart M. Shieber, Harvard University, USA

Mark Steedman, University of Edinburgh, UNITED KINGDOM

Stan Szpakowicz, School of Electrical Engineering and Computer Science, University of Ottawa, CANADA

Shravan Vasishth, Universität Potsdam, GERMANY

Zygmunt Vetulani, Adam Mickiewicz University, Poznań, POLAND

Aline Villavicencio, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, BRAZIL

Veronika Vincze, University of Szeged, HUNGARY

Yorick Wilks, Florida Institute of Human and Machine Cognition, USA

Shuly Wintner, University of Haifa, ISRAEL

Zdeněk Žabokrtský, Charles University in Prague, CZECH REPUBLICOproep: VIOT/Anéla scriptieprijs (masterscripties uit 2017-2018), deadline: 10 oktober 2018

Het gaat om masterscripties uit het academisch jaar 2017-2018. Deadline 10 oktober.
Meer info: http://anela.nl/prijzen/scriptieprijs/