December, 13th, 2018

  

 	
	
LOT Announcements / events
LOT is almost moving to Amsterdam (January 1, 2019)

As of January 1, 2019, LOT will be based at the University of Amsterdam. LOT will be managed in Amsterdam by Kees Hengeveld (director), Brigit van der Pas (coordinator), and Janacy van Duijn Genet (secretary). LOT can be reached in Amsterdam at the email-address lot@uva.nl, the office address is Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam.

Several changes will accompany this change of host university. There will be a new website, which will be accessible after the Winter School 2019. Also, the newsletter will take a different shape. Members of the current mailing list will be registered automatically for the new newsletter but will of course have the option to sign out. The last newsletter in its current form will be distributed around January 17, 2019 (until further instructions, newsletter items can still be sent to lot@uu.nl). Other things will stay the same: the dissertation series will be continued, as will the Summer and Winter Schools.

The change of location and management of LOT is a complicated process, and it is possible that not everything will run as smoothly as you are used to right from the start. We count on your understanding, and will be happy to receive your comments in case you see space for improvement.

We hope that many of you will be present at De Grote Taaldag on February 2, 2019. During this event LOT’s move will receive attention in a special slot of the program, which we will use to provide further information, but also to honor the linguists of Utrecht University, who have managed LOT since it was officially established in 1994 until today.

Kees Hengeveld (LOT director as of 01/01/2019)

Poster sessions at the LOT winter school 2019, University of Amsterdam, January 7 & 14, 2019

Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, 1st floor in between room 1.04 and 1.04

All students participating in this year’s LOT winter school are encouraged to take part in the poster session in the week that they will attend. The poster sessions are a great opportunity to present your research to fellow LOT-students and teachers in order to let them know what you are working and to receive feedback from them. It also enables you to practice your presentation skills, and will give you a chance to see and talk about other students’ work.

The poster sessions and drinks will be on Mondays, January 7 and 14, from 16.30 until 18.00. Drinks are provided by the local organisation.

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied.

Taalplezier in de Nijmeegse bibliotheek
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/taalplez...
Een kindertaalfestival. Is dat een festival voor kinderen over taal? Of een festival voor volwassenen over kindertaal? Allebei, zo blijkt tijdens de tweede editie van Kletskoppen in Nijmegen.
Taalvaardige kleuter wordt minder snel afgewezen
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/taalvaar...
Afgewezen worden door klasgenootjes begint al op jonge leeftijd. In de kleuterklas valt veertien procent van de kinderen buiten de groep. Op deze leeftijd spelen communicatieve vaardigheden een belangrijke rol bij sociale afwijzing, zo toont onderzoek van Femke van der Wilt aan.'Erkenning van onze taal betekent voor ons volledig burgerschap'https://www.nemokennislink.nl/publicaties/erkennin...

Zaterdag 29 september was het Werelddovendag. Een mooi moment om eens stil te staan bij de uitblijvende erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Terwijl de meeste Europese gebarentalen – waaronder de Vlaamse – al lang en breed erkend zijn, blijft een Nederlands wetsvoorstel maar hangen in de Tweede Kamer. Wetenschappers zijn het erover eens dat erkenning belangrijk is voor het welzijn van doven. Waar wachten we nog op?

Lectures / Talks / Seminars / Colloquia
Syntax Interface Lecture `The syntax and semantics of se constructions in Rioplatense Spanish`, Utrecht University, December 17, 2018

Announcement: Syntax Interface Lecture by Andrés Saab on December 17th

The upcoming Syntax Interface Lecture will take place on Monday, December 17th.
We will host a talk by Andrés Saab (University of Buenos Aires), with the title "The syntax and semantics of se constructions in Rioplatense Spanish".
The lecture will take place from 16.00 until 17.00 at Kromme Nieuwegracht 80, room 1.06 (Ravensteynzaal).
For further information check out our website: https://syntaxif.wp.hum.uu.nl/andres-saab-universi...

We hope to see you on Thursday!

The organisers of Syntax Interface Lectures
Alberto Frasson, Luana Sorgini, Silvia Terenghi and Joanna Wall


SIL – Syntax Interface Lectures | Utrecht University | Faculty of Humanities | Department of Languages, Literature and Communication | UiL OTS | Trans 10, 3512 JK Utrecht, The Netherlands | https://syntaxif.wp.hum.uu.nl/ |syntax.interaface@uu.nl

UiL OTS Colloquium 'Individual differences in first and second language proficiency: (psycho)linguistic sources', Utrecht University, December 20, 2018

Rob Schoonen - Radboud University

Individual differences in first and second language proficiency: (psycho)linguistic sources

In this presentation the construct of language proficiency will be analyzed. Based on a series of empirical studies, I will decompose reading, writing, listening and speaking proficiency in terms of lexical and grammatical skills and knowledge required to successfully perform general language tasks. In these studies, the target languages are Dutch as a first or second language and English as a foreign language. The decomposition of language proficiency in (psycho)linguistic skills and knowledge allows us to explore the relationship between, for example, L1 and EFL reading and writing proficiency as a consequence of shared resources.

December 20th 2018 15:30 Lectureroom 0.32 – Drift 21 Followed by drinks! – Library Drift 27 “De Eetkamer”


Overview sessions 2018-2019:

January 17th - Jos van Berkum

February 21st - Hugo Quené en Kirsten Schutter

March 21st - Mirjam Broersma

April 8th - Padraic Monaghan

May 16th - Rick Nouwen

June 20th - Rick de Graaff / Huub van den Bergh


ACLC seminar 'Genderlects: a survey and attempt at explanation for societies where men and women speak categorically differently', University of Amsterdam, December 21, 2018,

Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, room 1.15

21 December 2018, 16.15-17.30 uur

Dr Peter Bakker (Aarhus University)

presents

Genderlects: a survey and attempt at explanation for societies where men and women speak categorically differently

The abstract can be found on the ACLC website: here

Workshops / Conferences / Symposia
Workshop on the occasion of Desiree Capel’s defense, Utrecht University, December 14, 2018

Workshop on the occasion of Desiree Capel’s defense

Date: Friday December 14, 10.00-12.15
Venue: Utrecht, Kromme Nieuwegracht 80, room 1.06 (Stijlkamer van Ravesteyn)

On Friday, December 14, (14.30) Desiree Capel will defend her dissertation Sequential learning, domain generality, and developmental dyslexia. On the occasion of this event, in the morning of the 14th, there will be a workshop, to which you are all cordially invited. The program is as follows:

10:00 Opening
10:05 Natasha Kirkham, Birkbeck, London, title TBA
10:35 Claartje Levelt, Leiden “Which mechanism underlies infants’ abstraction of ABA/ABB patterns?” auteurs: Andrea Geambasu (UL), Claartje Levelt (UL), Maartje Raijmakers (VU), Daan van Renswoude (UvA), Ingmar Visser (UvA)
11:00 Break
11:05 Judith Rispens, UvA “Auditory and visual statistical learning in children with developmental dyslexia”
11:30 René Kager, UU “Early perception of lexical tones by non-tone-learning infants”
11:55 Desiree Capel “Sequential learning, domain generality, and developmental dyslexia”
12:15 Closing

There is no need to register for the workshop, but because the room has limited capacity we ask you to send an email to c.vandenhazelkamp@uu.nl if you intend to attend the workshop.


Dag van de fonetiek, Universiteit van Amsterdam, December 21, 2018 - oproep voor bijdrages

Op vrijdag 21 december 2018 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen haar jaarlijkse Dag van de Fonetiek, en wel –net als afgelopen jaar– in de VOC-zaal aan de Universiteit van Amsterdam. Onze keynote-spreker dit jaar is dr. Tina Cambier-Langeveld (Immigratie- en Naturalisatiedienst / Nederlands Forensisch Instituut / Universiteit Leiden).

We zijn op zoek naar bijdrages over lopend en recent-afgerond fonetisch onderzoek binnen de empirisch-wetenschappelijke traditie, en/of demonstraties van nieuwe applicaties of methodes op het gebied van spraakonderzoek.

Ingediende abstracts worden geanonimiseerd beoordeeld op empirische dan wel praktische relevantie, helderheid en volledigheid (d.w.z. vraagstelling, hypotheses, methode, beschikbaarheid van resultaten en - met name bij nieuwe applicaties - mogelijke toepassingen).

Indien u een bijdrage heeft, in het Nederlands of Engels, ontvangen wij graag uiterlijk maandag 5 november a.s. een titel en samenvatting (200 woorden), gericht aan nvfw@rug.nl.

Inzenders worden in de week van 19 november van de beslissing op de hoogte gesteld. Het programma van de Dag voor de Fonetiek vindt u begin december op onze nieuwe website - https://www.nvfw.org .

=== English version===

On Friday December 21, 2018, the Netherlands Society for Phonetic Sciences holds her yearly Phonetics Day (“Dag van de fonetiek”), in the VOC-room at the University of Amsterdam . This year’s keynote speaker is dr. Tina Cambier-Langeveld (Immigration and Naturalisation Service/ Netherlands Forensic Institute / Leiden University).

We invite submissions on current and recently-finished phonetic research within the empirical tradition, and/or demonstrations of new applications or methods within the field of speech science.

Abstracts will be anonymized for review and judged for empirical or practical relevance, clarity and completeness (i.e. research question, hypotheses, methods, availability of results, and –especially for new methods/software- possible applications).

If you have a contribution, in English or Dutch, we would like to receive a title and 200-word summary by Monday November 5th, at nvfw@rug.nl.

We will send out a decision in the week of November 19th. The program of the Phonetics Day will be published early December on our new Website https://www.nvfw.org .

Dag van de Nederlandse Zinsbouw 12, Universiteit Gent, December 21, 2018

Dag van de Nederlandse Zinsbouw 12

De Dag van de Nederlandse Zinsbouw is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines, theorieën) in debat gaan over thema’s die betrekking hebben op de zinsbouw van het Nederlands. Dit jaar is de dag geheel gewijd aan corpuslinguïstiek.

Tijdstip:
21 december 2018, 9.00-18.00 uur

Locatie:
Universiteit Gent (Faculteit Wijsbegeerte en Letteren)
Abdisstraat 1, 9000 Gent, België
lokaal A1.04

Lokale organisatie:
Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
Timothy Colleman
Gert de Sutter

Corpuslinguïstiek en NL zinsbouw

Inloop en welkomstwoord (9.00-9.30)

9.30-10.15:
Anne Breitbarth & Anne-Sophie Ghyselen (Universiteit Gent).
Ge had dien een keer moeten en zien: Het Gesproken Corpus van de zuidelijk-Nederlandse Dialecten [abstract]

10.15 -11.00:
Liesbeth Augustinus (K.U.Leuven):
Het bos van de Nederlandse zinsbouw? Ik dacht van ik weet de weg wel. [abstract]

Koffie/thee

11.30-12.15:
Jelke Bloem (Universiteit van Amsterdam):
Corpusonderzoek met behulp van automatisch gegenereerde syntactische annotatie [abstract]

12.15-13.00:
Dirk Pijpops, Dirk Speelman, Stefan Grondelaers & Freek Van de Velde (K.U.Leuven & Radboud Universiteit):
Complexe constituenten worden vaak door een functiewoord ingeleid. Maar waarom? [abstract]

lunch

14.00-14.45:
Antal van den Bosch, Robbert De Troy, Stefan Grondelaers & Dirk Speelman (Meertens Instituut, Radboud Universiteit & K.U.Leuven):
Vissen naar alternanties: met ondertitels, automatische-vertaalsoftware, en de pivoting-aanpak op zoek naar nationale variatie in de Nederlandse grammatica [abstract]

14.45-15.30:
Dirk Speelman, Stefan Grondelaers & Benedict Szmrecsanyi (K.U.Leuven & Radboud Universiteit): Manueel en automatisch, top-down en bottom-up: Is de Nederlandse syntaxis “lexicaler” dan de Vlaamse? [abstract]

Koffie/thee

16.00-16.45:
Jan Odijk (Universiteit Utrecht):
Pas op met gebruikersvriendelijke corpustoepassingen! [abstract]

16.45-17.00:
Gelegenheid voor algemene opmerkingen en afsluiting

17.00-18.00:
Borrel

International spring school on psycholinguistics, University of Novi Sad, Serbia, April 15-19, 2019, deadline: December 30, 2018

International Spring School on Psycholinguistics, Neurolinguistics and Clinical Linguistics, please find more information on:

http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/IntSpringSchool/I...

Third International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, Ahwaz, Iran, January 31 - February 1, 2019

Third International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

31 January-1 February, 2019

Ahwaz, Iran

WWW.LLLD.IR


Academics and university lecturers are cordially invited to present their research in English, Arabic or Persian:

Optional Services for Non-Iranian Nationality Presenters (If they wish to use)

A) Free Accommodation: ((1) accommodation will be in the university hostel or guest house, (2) Accommodation will be for four days (30th & 31st January & 1st & 2nd February 2019, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday). (3) Three or four participants will stay in each room).

B) Free Transportation: All transportation from Ahwaz airport to the accommodation place, to the conference venue and vice versa will be free.

C) Free Food: During 31st January & 1st February 2019 (Thursday, Friday) lunch and dinner will be free.

D) Free Tour: One Day Shoustar Historical City Tour - 2nd February, 2019 (Saturday) will be free.

E) Other Notable Free Services.

(For the last year, the articles were received from more than 30 countries)

Please feel free to write if there is any query.

The Conference Secretariat,
Pazhoheshgaran Andishmand Institute,
Ahwaz 61335-4619 Iran

Email: info@pahi.ir

Tel: (+98) 61-32931199

Fax: (+98) 61-32931198

Mobile: (+98) 916-508-8772

WhatsApp Number: (+98) 916-776-5914


Historical Sociolinguistics Young Researchers Forum, Leiden University, March 8 & 9, 2019

The second edition of the Historical Sociolinguistics Young Researchers Forum (HSYRF) will be held in Leiden on 8 and 9 March 2019.

With hands-on workshops and talks by Kristine Horner (Sheffield), Benedikt Szmrecsanyi (Leuven), Lieselotte Anderwald (Kiel) and Stephan Elspass (Salzburg).

See the website for information and registration!

Masterclasses for RM students & PhD's, Rome, Italy, spring 2019 (multiple deadlines)

Masterclasses in het voorjaar van 2019 te Rome

Het betreft intensieve seminars van circa 8 dagen, verzorgd door zeer vooraanstaande Nederlandse wetenschappers, te weten Spinozaprijs winnaars en/of universiteitshoogleraren José van Dijck, Birgit Meyer en Frits van Oostrom.

Doelgroep van deze Masterclasses zijn Research Master studenten en promovendi, maar ook early career academics. De geselecteerde deelnemers krijgen van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome een beurs die alle kosten verbonden aan de Masterclass dekt.

De deadlines voor aanmelding zijn als volgt:

- Masterclass José van Dijck, "Social Media and Political Governance: Rome, Italy, Europe" (25 maart - 1 april 2019): 15 januari 2019
- Masterclass Birgit Meyer, "Religions and the Image Question" (20-27 mei 2019): 1 maart 2019
- Masterclass Frits van Oostrom, "Werken in de (geestes)wetenschap": 15 maart 2019

Nadere informatie over de invulling van de Masterclasses is te vinden op de KNIR website: https://www.knir.it/nl/cursusaanbod-2018-2019/

Conference 'Translation and Power', University of Rzeszów, Poland, July 9-10, 2019

The Department of Translation Theory in Institute of English at University of Rzeszow, Poland, in cooperation with Institute of Linguistics and Translation Studies at Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, organises on 9-10 July 2019 a conference on

TRANSLATION and POWER

The conference will be held at University of Rzeszów, Poland.

More details can be found on the conference website:

http://www.transpower.ur.edu.pl/

Job Announcements / Vacancies
2 junior wetenschappelijk medewerkers, Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA), Belgium, deadline: December 30, 2018

2 junior wetenschappelijke medewerkers

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen ( UCSIA ) wil bijdragen tot meer sociale rechtvaardigheid en een betere samenleving door onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en academisch onderzoek. We hebben de ambitie om hét referentiecentrum te worden waar het rijke intellectuele, spirituele en pedagogische erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen levendig wordt gehouden.

UCSIA zoekt twee junior wetenschappelijke medewerkers die dit project met enthousiasme ondersteunen.

De junior wetenschappelijke medewerkers brengen onder de verantwoordelijkheid van de directeur de projecten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening in de praktijk die door de raad van bestuur zijn goedgekeurd. Zij ontvangen impulsen van de academische peters/meters bij de thema's en werken nauw samen met de andere wetenschappelijke medewerkers en de administratieve staf.

UCSIA spitst hun werk in de eerste plaats toe op de thema's (1) Europa en solidariteit als ook (2) economie en ethiek, maar de junior wetenschappelijke medewerkers kunnen daarnaast bij andere themalijnen ingeschakeld worden zoals "religie en samenleving" of "gezondheid en welzijn".

VEREISTEN

U komt in aanmerking voor deze taak indien u:

affiniteit hebt met de opdracht en de thema's van UCSIA;
een masterdiploma op zak hebt, bij voorkeur in de humane wetenschappen;
zelfstandig en flexibel kan werken met respect voor deadlines en oog voor kwaliteit;
overtuigd bent dat de successen van de organisatie de vrucht zijn van teamwork en klantgerichtheid;
communicatief vaardig bent in het Nederlands en het Engels;
overweg kunt met standaard kantoorsoftware (minstens Word, Excel en Outlook) en sociale media.

U zal hoofdzakelijk werken op de administratieve zetel in de Prinsstraat 14 te Antwerpen, maar u schrikt er niet voor terug om enkele keren per maand bij te springen op de plaats waar projecten plaatsvinden: soms buiten de kantooruren en op verplaatsing, maar meestal op de stadscampus in Antwerpen en steeds met een compensatieregeling.

AANBOD

Een voltijdse bediendenovereenkomst met een duur van twee jaar en een bruto aanvangswedde die volgens het aantal jaren ervaring ligt tussen 3.338 € en 3.632 € per maand (aan index 1,7069). Dit weerspiegelt het loon van een beginnend assistent aan de universiteit. De medewerkers kunnen genieten van een groepsverzekering.

SOLLICITEREN

Uw sollicitatie bevat:

documenten die staven dat u aan de formele voorwaarden voldoet,
uw cv,
een motivatiebrief.

Een selectiecommissie zal de kandidaturen beoordelen en kandidaten aanbevelen aan de raad van bestuur.

U richt uw schriftelijke sollicitatie bij voorkeur per e-mail uiterlijk tot en met 30 december 2018 naar:

Prof. dr. Bea Cantillon
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Vzw UCSIA
Prinsstraat 14
BE-2000 Antwerpen
info@ucsia.be

Job offer 2 PhD students psycholinguistics, University of Luxembourg, Luxembourg, deadline: January 10, 2019

The University of Luxembourg invites applications for the following vacancy in its Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education

Doctoral candidate (PhD Student) in the field of Linguistics / Psycholinguistics for French (M/F) - Full-time (40 hrs per week) - Fixed term contract 3 years, renewable 1 year

The University of Luxembourg offers a job position from 1st of March 2019. This position will be financed by the Fonds National de la Recherche Luxembourg (FNR) and will be part of the funded research project “Effects of Grammatical Reflection on Spelling among Multilingual Pupils” (GRASP). The overall objective of the GRASP project is to investigate the way teaching of grammatical reflection enhances the spelling skills of pupils. The PhD student will be a member of the Institute for Research on Multilingualism, Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education at the University of Luxembourg. S/he will integrate a young team of linguists and psychologists who collaborate closely during all phases of the research process. The doctoral candidate will work under the tutelage of Associate Prof. Dr. Constanze Weth and with collaboration of Dr. Sonja Ugen. S/he will complete his/her academic education with the aim of obtaining a PhD.

Activities
• Conduct research in the GRASP project and complete a doctoral thesis (publication based) • Conduct an intervention study on grammatical reasoning and spelling in French • Design and carry out tests and training phases • Conduct data processing and analysis • Collaborate with the research colleagues and with teachers

Profile
• Good knowledge and interest in written language acquisition and pedagogy (linguistics or psycholinguistics). • Readiness to approach theories, models and current international research in the area of written language and writing acquisition. • Very good knowledge of French in order to conduct analyses on the French spelling acquisition in Luxemburg. • If possible, good knowledge of German or Luxembourgish. • Interest in statistical methods and, if possible, statistical skills. • The candidate has to integrate into a multilingual University. She/he should therefore have good command of English.

Offer • Personal workspace at the University
• Close cooperation with the supervisor and her team • Good contacts to international researchers • Possibility of being associated to research networks on written language • Integrating the Doctoral School in Humanities and Social Sciences (DSHSS) • Attractive remuneration.

Additional information
Candidates should submit the following documents:

• Motivation letter; • Detailed curriculum vitae; • List of publications (if available); • Copies of diplomas • The names and contact details of two academic referees (including MA dissertation/thesis supervisor where applicable).
Applications in English should be submitted online by 10th of January 2019. Interviews will be held within 2 weeks thereafter, with the successful candidate being appointed as soon as possible.

The University of Luxembourg is an equal opportunity employer.

Please upload your application on the web server of the University of Luxembourg. The official call with the link to the server will be published mid-December. If you would like to have further information on the position, and the link to the server, please contact:
Associate Prof. Dr Constanze Weth Tel.: (+352) 46 66 44 9284 Email: constanze.weth@uni.lu Skype: Constanze.Weth

----------------------------------------------

The University of Luxembourg invites applications for the following vacancy in its Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education

Doctoral candidate (PhD Student) in the field of Linguistics / Psycholinguistics for German (M/F) - Full-time (40 hrs per week) - Fixed term contract 3 years, renewable 1 year

The University of Luxembourg offers a job position from 1st of March 2019. This position will be financed by the Fonds National de la Recherche Luxembourg (FNR) and will be part of the funded research project “Effects of Grammatical Reflection on Spelling among Multilingual Pupils” (GRASP). The overall objective of the GRASP project is to investigate the way teaching of grammatical reflection enhances the spelling skills of pupils. The PhD student will be a member of the Institute for Research on Multilingualism, Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education at the University of Luxembourg. S/he will integrate a young team of linguists and psychologists who collaborate closely during all phases of the research process. The doctoral candidate will work under the tutelage of Associate Prof. Dr. Constanze Weth and with collaboration of Dr. Sonja Ugen. S/he will complete his/her academic education with the aim of obtaining a PhD.


Activities
• Conduct research in the GRASP project and complete a doctoral thesis (publication based) • Conduct an intervention study on grammatical reasoning and spelling in German • Design and carry out tests and training phases • Conduct data processing and analysis • Collaborate with the research colleagues and with teachers

Profile
• Good knowledge and interest in written language acquisition and pedagogy (linguistics or psycholinguistics). • Readiness to approach theories, models and current international research in the area of written language and writing acquisition. • Very good knowledge of German in order to conduct analyses on the German spelling acquisition in Luxemburg. • If possible, good knowledge of French. • Interest in statistical methods and, if possible, statistical skills. • The candidate has to integrate into a multilingual University. S/he should therefore have good command of English.

Offer • Personal workspace at the University • Close cooperation with the supervisor and her team • Good contacts to international researchers
• Possibility of being associated to research networks on written language • Integrating the Doctoral School in Humanities and Social Sciences (DSHSS) • Attractive remuneration.

Additional information
Candidates should submit the following documents:

• Motivation letter; • Detailed curriculum vitae; • List of publications (if available); • Copies of diplomas • The names and contact details of two academic referees (including MA dissertation/thesis supervisor where applicable).
Applications in English should be submitted online by 10th of January 2019. Interviews will be held within 2 weeks thereafter, with the successful candidate being appointed as soon as possible.

The University of Luxembourg is an equal opportunity employer.

Please upload your application on the web server of the University of Luxembourg. The official call with the link to the server will be published mid-December. If you would like to have further information on the position, and the link to the server, please contact:
Associate Prof. Dr Constanze Weth Tel.: (+352) 46 66 44 9284 Email: constanze.weth@uni.lu Skype: Constanze.Weth

Three IMPRS for Language Sciences PhD Fellowships for 2019-2023, International Max Planck Research School, Nijmegen, deadline: January 14, 2019

Three IMPRS for Language Sciences PhD Fellowships for 2019-2023

The International Max Planck Research School (IMPRS) for Language Sciences is offering three PhD Fellowships funded by the Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen, the Netherlands. Each position is funded for four years with a preferred start-date of September 1, 2019.

The IMPRS is highly interested in applicants with broad theoretical and experimental knowledge, including advanced methods (e.g. EEG, fMRI, computational models, etc.) and statistics (e.g., mixed effects models, Bayesian). Applicants are invited to develop an interdisciplinary research proposal promoting new approaches in combining different lines of research. The successful applicant will be based at one of the following departments:

§ Language and Genetics led by Prof. Simon E. Fisher

§ Language Development led by Prof. Caroline Rowland

§ Neurobiology of Language led by Prof. Peter Hagoort

§ Psychology of Language led by Prof. Antje S. Meyer

The IMPRS is the leading research school in the world devoted to studying the foundations of human language. It is a joint initiative between the Max Planck Institute for Psycholinguistics and its partner institutes at Radboud University: the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and the Centre for Language Studies. The research school offers unrivalled training, top facilities ranging from genetics labs, advanced brain imaging techniques to a virtual reality lab, and an enriching interdisciplinary environment. Our doctoral candidates have full access to facilities and resources across all three institutes to carry out their research.

The application portal will be online on 17 December 2018 (noon CET)

Application submission deadline: 14 January 2019 (noon CET)
References submission deadline: 21 January 2019 (noon CET)

Further details including FAQs can be found at:
www.mpi.nl/people/vacancies/imprs-phd-fellowships-...

***********************************************

Calls for papers for events
CfP workshop 'Doing experiments with theoretical linguistics', Amsterdam, April 4, 2019, deadline: December 15, 2018

Call for papers – Doing experiments with theoretical linguistics

SMART (Speech & Language, Music, Art, Reasoning and Thought), in collaboration with the Amsterdam Center for Language and Communication, is organizing a workshop dedicated to empirical investigations into the constructs of theoretical linguistics. We hope to bring together scientists testing linguistic theories through experimental methods.

Linguistic theory since the fifties has developed a rich body of constructs that have been used to explain the knowledge and cognitive mechanisms humans require to use language. So far there is an agreement that the language faculty is a biological object which can, therefore, be studied like one. With the advent of psycholinguistics and the spread of empirical methods among linguists, a new challenge emerges. Linguist must develop experiments that can provide empirical evidence of the theoretical constructs used in linguistic research.

Professor Colin Phillips from the Maryland Language Science Center will be the keynote speaker of the event. We welcome researchers working on empirical studies focused on the following topics:

• The ontological status of theoretical constructs (morphemes, rules, features, etc.)
• The study of linguistic processes/operations in broader (neuro)cognitive contexts
• The development of psychometric measurements which can tap into linguistic knowledge using behavioral data
• The exploration of the cognitive mechanisms that are responsible for the processing of linguistic information
• The neural underpinnings of language production and comprehension
• In general, experimental approaches to the study of language that are used provide evidence for specific linguistic theories, or to select between competing hypotheses.

We invite submissions for 30-minute talks (including discussion and questions) and poster presentations. Submissions should be sent to DoingExperiments-fgw@uva.nl, indicating whether the submission is intended as an oral presentation or a poster presentation.

The workshop will take place on April 4th 2019 in Amsterdam (specific location to be confirmed)

Deadline for submission is 15th of December.

CfP Sociolinguistics Circle, Utrecht University, April 5, 2019, deadline: December 17, 2018

Sociolinguistics Circle 5 April, 2019 – Call for papers

We are happy to announce the sixth edition of the Sociolinguistics Circle conference which will be held at Utrecht University, on 5 April 2019.

The Sociolinguistics Circle consists of a group of sociolinguists representing most – if not all – universities in the Netherlands and Flanders. Its main objective is to organize an annual one-day conference that aims at bringing together students and researchers of language variation, sociolinguistics and social dynamics of language with a connection to the Low Countries. Particular emphasis is put on participation by students and other young researchers: the conference is open to researchers of all levels.
Isabelle Leglise (CNRS, Paris) will be our key note speaker.

Call for Papers
We now welcome abstracts for paper and poster presentations. Abstracts should deal with topics in variationist linguistics, sociolinguistics, linguistic anthropology, dialectology, or related disciplines. Abstracts of no more than 300 words (excluding references) should be submitted in English or Dutch to secretariaatUiL-OTS.gw@uu.nl before 17 December 2018. Please mention in the mail whether you have a preference for paper or a poster presentation. We aim to decide on acceptance before 20 February 2019.

For more information: https://sociolinguisticscircle2019.sites.uu.nl/

CfP Natural Language Processing in Artificial Intelligence, Prague, Czech Republic, February 19-21, 2019, deadline: December 20, 2018

CALL FOR PAPERS

Natural Language Processing in Artificial Intelligence - NLPinAI 2019

19 - 21 February, 2019 - Prague, Czech Republic

http://www.icaart.org/NLPinAI.aspx

Special Session within the 11th International Conference on Agents and Artificial Intelligence - ICAART 2019

http://www.icaart.org

-------------------------------------------------------------

SCOPE:

Computational and technological developments that incorporate natural language are proliferating. Adequate coverage encounters difficult problems related to partiality, underspecification, and context-dependency, which are signature features of information in nature and natural languages. Furthermore, agents (humans or computational systems) are information conveyors, interpreters, or participate as components of informational content. Generally, language processing depends on agents' knowledge, reasoning, perspectives, and interactions.

The session covers theoretical work, applications, approaches, and techniques for computational models of information and its presentation by language (artificial, human, or natural in other ways). The goal is to promote intelligent natural language processing and related models of thought, mental states, reasoning, and other cognitive processes.

TOPICS:

We invite contributions relevant to the following topics, without being limited to them:

- Type theories for applications to language and information processing

- Computational grammar

- Computational syntax

- Computational semantics of natural languages

- Computational syntax-semantics interface

- Interfaces between morphology, lexicon, syntax, semantics, speech, text, pragmatics

- Parsing

- Multilingual processing

- Large-scale grammars of natural languages

- Interfaces between morphology, lexicon, syntax, semantics, speech, text, pragmatics

- Models of computation and algorithms for natural language processing

- Computational models of partiality, underspecification, and context-dependency

- Models of situations, contexts, and agents, for applications to language processing

- Information about space and time in language models and processing

- Models of computation and algorithms for linguistics

- Data science in language processing

- Machine learning of language

- Interdisciplinary methods

- Integration of formal, computational, model theoretic, graphical, diagrammatic, statistical, and other related methods

- Logic for information extraction or expression in written and spoken language

- Language processing based on biological fundamentals of information and languages

- Computational neuroscience of language

IMPORTANT DATES:

Paper Submission: December 20, 2018

Authors Notification: January 7, 2019

Camera Ready and Registration: January 15, 2019

PAPER SUBMISSION:

Authors can submit their work in the form of a Regular Paper, representing completed and validated research, or as a Position Paper, for preliminary work in progress.

Regular Papers

- Submission:

It is recommended that Regular Papers are submitted for review with around 8 to 10 pages

- Acceptance:

After a double-blind peer review, qualifying Regular Papers may be accepted as either Full Papers or Short Papers

- Publication:

Regular Papers classified as Full Papers will be assigned a 12-page limit in the Conference Proceedings, while Regular Papers classified as Short Papers have an 8-page limit

Position Papers

- Submission:

Position Papers should be submitted for review with around 6 or 7 pages

- Acceptance:

After a double-blind peer review, qualifying Position Papers will be accepted as Short Papers

- Publication: Position Papers will be assigned a 8-page limit in the Conference Proceedings

Instructions for preparing the manuscript (in Word and Latex formats) are available at the page with paper Templates:

http://www.icaart.org/Templates.aspx

Please also check the Guidelines:

http://www.icaart.org/Guidelines.aspx

Papers must be submitted electronically via the web-based submission system using the appropriated button Submit Paper on the pages of NLPinAI 2019.

The Conference Proceedings will be published under an ISBN number by SCITEPRESS and include final versions of all accepted papers, adjusted to satisfy reviewers' recommendations. They will be obtainable on paper and CD-Rom support, and made available for online consultation at the SCITEPRESS Digital Library. Online publication is exclusive to papers which have been both published and presented at the event.

Indexation: The proceedings will be submitted to Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (CPCI/ISI), INSPEC, DBLP, EI (Elsevier Engineering Village Index) and Scopus for indexation.

-------------------------------------------------------------

CHAIRS:

Roussanka Loukanova

Sweden

CONTACT:

Roussanka Loukanova (rloukanova the special symbol gmaildotcom)

-------------------------------------------------------------

Call for Workshop Proposals, Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP) 2019, Varna, Bulgaria, September 2-6, 2019, deadline: January 8, 2019

Call for Workshop Proposals
===============================================
RANLP-2019: 12th Conference on
Recent Advances in Natural Language Processing

Main conference: 2-4 September 2019 (Monday-Wednesday)
Workshops: 5-6 September 2019 (Thursday-Friday)

Varna, Bulgaria
www.lml.bas.bg/ranlp2019
==============================================

Following the workshops held in conjunction with the Conferences "Recent Advances in Natural Language Processing"
RANLP-2005, RANLP-2007, RANLP-2009, RANLP-2011, RANLP-2013, RANLP-2015, and RANLP-2017, we are pleased to announce a call for workshop proposals for RANLP-2019.

RANLP-2019 invites workshop proposals on any topic of interest to the Natural Language Processing (NLP) community, ranging from fundamental research issues to more applied industrial or commercial aspects. The format of each workshop will be determined by its organisers. Workshops can vary in length from a half day to full 1-2 days and can also feature demo sessions. Accepted workshops will receive one free registration to RANLP-2019 (full registration including the summer school, tutorials, all workshops, conference, reception, conference dinner).

VENUE
The workshops will take place in Hotel "Cherno More", Varna, the main RANLP-2019 conference venue. If more than 4 workshops are selected, the RANLP-2019 organisers will provide space in some of the neighbouring hotels in downtown Varna.

IMPORTANT DATES
Workshop proposals due: 8 January 2019
Workshop selection: 31 January 2019
Workshop website due: 31 March 2019
Workshop paper submission deadline (suggested): 30 June 2019 Workshop paper acceptance notification (suggested): 28 July 2019 Workshop paper camera-ready versions (suggested): 20 August 2019 Workshop camera-ready proceedings ready (suggested): 25 August 2019

Workshops: 5-6 September 2019

REQUIREMENTS
Proposals should be no longer than five pages and should contain the following:
1. Title and brief technical description of the workshop, specifying the goals and the technical issues that it will focus on; 2. Brief description of the target audience, including estimates of the numbers of submissions and attendees (a tentative list of potential contributors would be useful); 3. List of related workshops/events held in the last three years or to be held in 2019; 4. Tentative workshop program committee; 5. Names and contact information (web page, email address) of the proposed organising committee; 6. Description of the experience of the proposed organisers in the workshop topics and in organising workshops or related events.

The workshop Organising Committee is responsible for the following:
• Installing and supporting the workshop website; • Disseminating call for papers/participation; • Organising paper submission, review process, authors notification, and collecting audio/visual presentation requirements; • Verifying the camera-ready copies, providing electronic conference proceedings, generated with the conference management system.

Workshop invited speakers: If the workshop organisers intend to host an invited talk, it is recommended that they invite somebody from the main conference keynote speakers or participants. If the workshop organisers decide to invite another speaker, it is very likely that the workshop organisers will have to secure financial support for this speaker.

The RANLP-2019 Organising Committee is responsible for the following:
• Supporting link to a workshop's web page; • Publishing the workshop proceedings with ISBN numbers, and registering DOI numbers for all accepted papers; • Providing the workshop venue;

• Organising registration, audio/visual support, coffee breaks, registration facilities, Internet access.

WORKSHOP PROPOSAL SUBMISSION
Workshop proposals in PDF format should be e-mailed to Kiril Simov and cc'ed to

EVALUATION
Submitted proposals will be reviewed with respect to the following criteria:
* Relevance, importance, and timeliness of the topics;
* Completeness, clarity, and quality of the workshop proposal;
* Experience of the organisers in the proposed topics;
* Viability of the workshop.

THE TEAM BEHIND RANLP-2019
Galya Angelova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria (OC Chair) Kalina Bontcheva, University of Sheffield, UK Ruslan Mitkov, University of Wolverhampton, UK (PC Chair) Preslav Nakov, Qatar Computing Research Institute, HBKU, Qatar Nikolai Nikolov, INCOMA Ltd., Shoumen, Bulgaria Ivelina Nikolova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria Petya Osenova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria Kiril Simov, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria (Workshop coordinator) Irina Temnikova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

CfP Linguistics Prague 2019, Prague, Czech Republic, April 25-27, 2019, deadline: January 13, 2019

CfP: Linguistics Prague 2019

Date: 25-Apr-2019 - 27-Apr-2019
Location: Prague, Czech Republic
Web: http://linguisticsprague.ff.cuni.cz/

Call Deadline: 13-Jan-2019

We invite graduate students and postdoctoral researchers to the third international edition of the conference Linguistics Prague (formerly Lingvistika Praha).

Linguistics Prague is a conference aimed at early career researchers in linguistics and related fields. Successfully running since 2013, the conference will be opened to international audience for the third time in 2019 with English as the language of the conference. The focus/leitmotif of the conference is empirical research of language and its methodology. We encourage presentations of original data oriented research concerned with different aspects of language structure and use, as well as discussions of methodological groundings of the 'empirical turn' in linguistics.

The conference takes place at the Faculty of Arts of Charles University in the very center of Prague, Thursday 25 April to Saturday 27 April 2019.

The event will consist of 2 plenary talks, a tutorial workshop, a thematic session on multiverb constructions, and a general session for oral presentations and posters.

Call for Papers:

The conference hosts a special thematic session dedicated to multiverb constructions in a cross-linguistic perspective. Grammars of most languages of the world employ various strategies to combine multiple verbs into a single clause. This can be instantiated in what has been labeled auxiliary verb constructions, light verb constructions, serial verb constructions and otherwise. The purpose of this session is to discuss the possibility of establishing a cross-linguistic comparative concept which would cover multiverb constructions in general, covering all the types that have appeared in descriptions of different languages. Thus we invite researchers to present contributions which either shed light on particular multiverb constructions in individual languages or attempt a cross-linguistic comparison of a multiverb phenomenon.

Plenary Speakers:

- Eitan Grossman (Hebrew University of Jerusalem)
- Christa König (Goethe University in Frankfurt am Main)

Presentation time for papers will be 20 minutes followed by 10 minutes of discussion.

Abstract Submission Guidelines:

The text of the anonymous abstract should not exceed 350 words (without references). Please use 12 point Times New Roman (Unicode) font, single-spaced and set margins to 2.5 cm all around. Abstracts should be submitted by 13 January 2019 in pdf format using the EasyAbs system at: http://linguistlist.org/easyabs/lp19

You can send your submission either for the general part of the conference, or for the special thematic session dedicated to multiverb constructions in a cross-linguistic perspective.

For more information see our web page: http://linguisticsprague.ff.cuni.cz

Important Dates:

20 November 2018: Abstract submission start
13 January 2019: Abstract submission deadline
15 February 2019: Notification of acceptance
25 April - 27 April 2019: Conference

CfP International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL), Fryske Akademy, Leeuwarden/Ljouwert, June 12-14, 2019, deadline: January 15, 2019

ICHLL-10
10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
HISTORICAL LEXICOGRAPHY AND LEXICOLOGY


CALL FOR PAPERS

The 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology provides a platform for scholars and researchers to present their papers and share their research, their experiences, their ideas, the practical challenges encountered and/or the solutions adopted concerning the history of dictionaries, the making of historical dictionaries, as well as historical lexicology.
The conference will be held in Leeuwarden-Ljouwert (The Netherlands) from 12-14 June 2019. It is organized by the Fryske Akademy, in collaboration with the International Society for Historical Lexicography and Lexicology.

The history of lexicography and lexicology of smaller languages
The theme of the 2019 Conference is 'The history of lexicography and lexicology of smaller languages', but papers on any topic of historical lexicography and lexicology are also welcomed. There are slots for both papers and poster presentations. Papers will be 20 minutes in length, followed by a 10-minute discussion. Poster presentations will be staged in a dedicated session. Papers and poster presentations are to be delivered in English.

Proposals
Abstracts (ca. 300 words in length) should contain no self-identification and should be submitted electronically on https://easychair.org/conferences/?conf=ichll10, where we provide an abstract template to be used. You can also indicate whether the proposal is intended for oral presentation or for a poster.
The deadline for the submission of abstracts is Tuesday 15 January 2019. Notification of acceptance will be sent out by Friday 15 February 2019.

The abstracts (accepted for presentation) will be published on the Conference website. We intend to publish a selection of the papers in an edited volume, whether in hard copy or digitally.

Keynote speakers
We are happy to announce our two keynote speakers: Professor Sarah Ogilvie and Professor Andreas Deutsch.
Dr. Sarah Ogilvie is senior research fellow at the University of Oxford and Director of Global Partnerships (Dictionaries Division) at Oxford University Press. She is also a research affiliate at Stanford’s Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences (CASBS).
Dr. Andreas Deutsch is professor of History of Law at Heidelberg University. He is also Director of the Research Center of the Deutsches Rechtswörterbuch / Dictionary of Historical German Legal Terms at the Heidelberg Academy of Sciences.

Previous conferences
Previous conferences were held in Leicester, UK (2002), Gargnano del Garda, Italy (2004), Leiden, the Netherlands (2006), Edmonton, Canada (2008), Oxford, UK (2010), Jena, Germany (2012), Las Palmas de Gran Canaria, Spain (2014), Bloomington, USA (2016) and Genoa, Italy (2018). From now onwards ICHLL will be a yearly event.

Local organizing committee
The local organizing committee consists of:
Hans Van de Velde (chair, Fryske Akademy)
Rolf Bremmer (Universiteit Leiden / Fryske Akademy)
Anne Dykstra (Fryske Akademy)
Willem Visser (secretary, Fryske Akademy / Rijksuniversiteit Groningen)

Further information
Conference website: https://www.fryske-akademy.nl/ichll10/.
e-mail: ichll10@fryske-akademy.nl

CfP International Conference on Computational Semantics (IWCS), University of Gothenburg, Sweden, May 23-27, 2019, deadline: January 15, 2019

Call for Papers

13th International Conference on Computational Semantics (IWCS) University of Gothenburg, Sweden 23-27th May 2019

https://sites.google.com/view/iwcs2019/home

Important dates:

- Submission deadline (long, short, and student papers): 15th January, 2019
- Notification of acceptance: 1st March 2019
- Camera-ready due: 1st April 2019

All deadlines are 11:59PM UTC-12:00 ("anywhere on Earth").

IWCS is the bi-yearly meeting of SIGSEM, http://sigsem.org the ACL special interest group on semantics [2]; this year's edition is hosted by the Centre of Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP), http://clasp.gu.se at the Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science (FLoV), http://flov.gu.se/english and will be held at the Wallenberg Conference Centre of University of Gothenburg https://www.gu.se/english/conferences/conference-p... .

The aim of the IWCS conference is to bring together researchers interested in any aspects of the computation, annotation, extraction, and representation of meaning in natural language, whether from a lexical or structural semantic perspective. IWCS embraces both symbolic and machine learning approaches to computational semantics, and everything in between. The main conference will be run from 25-27 May 2019, preceded by workshops on 23-24 May.


Submission Deadline

Authors must submit by 15th January; however, we will allow resubmission of updated versions until 18th January. Please submit at least a sufficient abstract to allow sensible reviewer assignment by the 15th. See Instructions for Authors https://sites.google.com/view/iwcs2019/instruction... for full instructions.


Topics of interest

The areas of interest for the conference include all computational aspects of meaning of natural language within written, spoken, or multimodal communication. Papers are invited on topics in these and closely related areas, including the following:

* representation of meaning
* syntax-semantics interface
* representing and resolving semantic ambiguity
* shallow and deep semantic processing and reasoning
* hybrid symbolic and statistical approaches to representing semantics
* alternative approaches to compositional semantics
* inference methods for computational semantics
* recognising textual entailment
* learning by reading
* methodologies and practices for semantic annotation
* machine learning of semantic structures
* statistical semantics
* computational aspects of lexical semantics
* semantics and ontologies
* semantic web and natural language processing
* semantic aspects of language generation
* semantic relations in discourse and dialogue
* semantics and pragmatics of dialogue acts
* multimodal and grounded approaches to computing meaning
* semantics-pragmatics interface


Workshops

https://sites.google.com/view/iwcs2019/workshops


Submission Requirements

Three types of submission are solicited: long papers, student papers and short papers. All types of papers should be submitted not later than 15th January, 2019.

Long papers should describe original research and must not exceed 10 pages plus references. They will be published in the conference proceedings and in the ACL Anthology, and will have a full oral presentation at the conference.

Student papers should describe original research but the first author must be a student or at least 2/3 of the work on a paper should be completed by students. Papers should not exceed 8 pages plus references. In contrast to long papers, the reviewers will give special support to authors in terms of mentoring and guidance. The papers will have a full oral presentation at the conference in a special student session and will be published in the conference proceedings and in the ACL Anthology.

Short papers (typically system or project descriptions, or ongoing research) must not exceed 5 pages plus references. They will be published in the conference proceedings and in the ACL Anthology, and will have a lightning talk at the conference, followed by a poster/demo session for discussion.

Papers should be electronically submitted in PDF format via the EasyChair system at https://easychair.org/conferences/?conf=iwcs2019. Please make sure that you select the right track when submitting your paper. Contact the organisers if you have problems using EasyChair.

Please follow the information for authors for instructions on formatting your paper, given on the conference webpage https://sites.google.com/view/iwcs2019/instruction...


Programme co-chairs

Stergios Chatzikyriakidis, University of Gothenburg Simon Dobnik, University of Gothenburg Vera Demberg, Saarland University


Program Committee

Jean-Philippe Bernardy
Carl Vogel
Vera Demberg
Richard Moot
Simon Dobnik
Christian Retoré
Alessandro Lenci
Sebastian Pado
Jonathan Ginzburg
Ivan Vulić
Shalom Lappin
Katrin Erk
James Pustejovsky
Elisabetta Jezek
Johan Bos
Raffaella Bernardi
Louise McNally
Harry Bunt
Philipp Cimiano
Aurelie Herbelot
Bonnie Webber
Emily M. Bender
Zhaohui Luo
Lauri Karttunen
Matthew Purver
Staffan Larsson
Sabine Schulte Im Walde
Robin Cooper
Devdatt Dubhashi
Arash Eshghi
Christine Howes
Aljoscha Burchardt
Stephen Clark
Christopher Potts
Matthew Stone
Richard Johansson
Paul Piwek
Iryna Gurevych
Raquel Fernández
Krasimir Angelov
Nicoletta Calzolari
Gemma Boleda
Manfred Stede
Kees Van Deemter
Allan Ramsay
Diarmuid O Seaghdha
Mehrnoosh Sadrzadeh
Lars Borin
Stephen Pulman
Philippe de Groote
Alessandro Moschitti
Asad Sayeed
Maria Liakata
Massimo Poesio
Aarne Ranta
Eva Maria Vecchi
Ellen Breitholtz
Mathieu Lafourcade
Larry Moss
Dag Haug


Contact:

iwcs2019@easychair.org

CfP Uniting Gender Research Workshop (UniteGen), Tromsø, Norway, April 4/5, 2019, deadline: January 20, 2019

Uniting Gender Research Workshop (UniteGen)

April 4-5, 2019

Tromsø, Norway

The LAVA Group (Language Acquisition, Variation and Attrition: http://site.uit.no/lava/) in collaboration with the GenBiLex Marie Skłodowska-Curie project (http://site.uit.no/lava/genbilex/) at UiT the Arctic University of Norway are pleased to announce the workshop Uniting Gender Research to be held in Tromsø April 4-5, 2019. This workshop seeks to foster increased dialogue among researchers investigating grammatical gender from different perspectives in order to enrich and deepen the current understanding of this feature. To this end, contributions from language acquisition, psycholinguistics, neurolinguistics, formal and experimental morphosyntax, semantics, as well as methodological issues in gender research are welcome.

Invited speakers

Theres Grüter (University of Hawai‘i at Mānoa)

Kristin Lemhöfer (Radboud University)

Björn Lundquist (UiT The Arctic University of Norway)

M. Carmen Parafita Couto (Leiden University)

Deadline for submission of abstracts: January 20, 2019

Abstracts should be anonymous and fit on one A4/Letter page in 12-pt font. A second optional page may be used for references, examples and data tables/graphs. Please submit abstracts to: http://linguistlist.org/easyabs/UniteGen

Notification of acceptance: early February 2019

A limited number of travel grants will be provided to the highest rated MA and PhD student abstracts. Select ‘MA / PhD student submission’ when you submit your abstract in order to be considered.

Organisers

Rachel Klassen

Marit Westergaard

Merete Anderssen

Sigríður Björnsdóttir

Tanja Kupisch

Terje Lohndal

Natalia Mitrofanova

Yulia Rodina

Website: http://site.uit.no/lava/unitegen/

Contact: unitegen@gmail.com

CfP Anéla-VIOT Juniorendag 2019, Ede, April 5, 2019, deadline: February 1, 2019 (abstract submission) & March 22, 2019 (registration)

Juniorendag 2019 Call for Papers (English version below)

Op vrijdag 5 april april 2019 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOT georganiseerd in Ede. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informele sfeer presenteren. Zowel mondelinge presentaties als posterpresentaties zijn welkom. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste MA-scriptie binnen het vakgebied. Als je wilt presenteren, dien dan uiterlijk 1 februari 2019 een abstract van je onderzoek in via de volgende website: http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstract-indienen. De eisen aan het abstract zijn als volgt: - max. 250 woorden (excl. referenties); - in het Nederlands of in het Engels (kies de taal waarin je presenteert); - alle persoonlijke informatie uit het document verwijderd (naam, universiteit); - incl. vermelding voorkeur voor een mondelinge presentatie of posterpresentatie. Eind februari krijg je bericht of je presentatie is geaccepteerd. Voor vragen kunnen wij bereikt worden op anelaviotjuniorendag@gmail.com.

* * * * * On Friday, April 5 2019, Anéla and VIOT (the Dutch and Flemish associations for applied linguistics and discourse studies) organize their annual junior research day (Juniorendag) in Ede. At the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD candidates in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, education, discourse, or communication) get the opportunity to present their work through an oral or poster presentation. In addition, the annual Anéla-VIOT Scriptieprijs is awarded to the best MA thesis in the field of applied linguistics. If you would like to apply for a presentation, upload your abstract, February 1 2019 at the latest, to the following website: http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstr... The requirements for the abstract are the following: - max. 250 words (excl. references); - in Dutch or in English (chose the language you’ll present in); - all personal information removed from the document (name, university); - incl. mentioning your preference for an oral or poster presentation. By the end of February, we’ll let you know whether your presentation has been accepted. For questions contact us at anelaviotjuniorendag@gmail.com.


CfP 26th Workshop on Logic, Language, Information and Computation, Utrecht University, July 2-5, 2019, deadline: February 22, 2019

CALL FOR PAPERS

WoLLIC 2019
26th Workshop on Logic, Language, Information and Computation
July 2nd to 5th, 2019
Utrecht, The Netherlands

ORGANISATION
Utrecht University, Faculty of Humanities, The Netherlands (host university)
Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Brazil

CALL FOR PAPERS
WoLLIC is an annual international forum on inter-disciplinary research involving formal logic, computing and programming theory, and natural language and reasoning. Each meeting includes invited talks and tutorials as well as contributed papers. The twenty-fifth WoLLIC will be held at Utrecht University, The Netherlands, from July 2nd to 5th, 2019. It is sponsored by the Association for Symbolic Logic (ASL), the Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL), the The Association for Logic, Language and Information (FoLLI), the European Association for Theoretical Computer Science (EATCS), the European Association for Computer Science Logic (EACSL), ACM Special Interest Group on Logic and Computation (ACM-SIGLOG) (TBC), the Sociedade Brasileira de Computação (SBC), and the Sociedade Brasileira de Lógica (SBL).

Just before and after the main WoLLIC 2019 event, Utrecht University will host two satellite workshops:

-Proof Theory in Logic on 1-2 July 2019. This workshop on the role of structural proof theory in the study of logics will consist of invited talks by researchers in that area.
-Compositionality in formal and distributional models of natural language semantics, on July 6 2019.

The workshop programs will be announced end of December 2018 via the WoLLIC 2019 website (https://wollic2019.sites.uu.nl). Attendance of these satellite workshops is free, but registration is required.

PAPER SUBMISSION
Contributions are invited on all pertinent subjects, with particular interest in cross-disciplinary topics. Typical but not exclusive areas of interest are: foundations of computing and programming; novel computation models and paradigms; broad notions of proof and belief; proof mining, type theory, effective learnability; formal methods in software and hardware development; logical approach to natural language and reasoning; logics of programs, actions and resources; foundational aspects of information organization, search, flow, sharing, and protection; foundations of mathematics; philosophy of mathematics; philosophical logic; philosophy of language. Proposed contributions should be in English, and consist of a scholarly exposition accessible to the non-specialist, including motivation, background, and comparison with related works. Articles should be written in the LaTeX format of LNCS by Springer (see authors instructions at http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0). They must not exceed 12 pages, with up to 5 additional pages for references and technical appendices. The paper's main results must not be published or submitted for publication in refereed venues, including journals and other scientific meetings. It is expected that each accepted paper be presented at the meeting by one of its authors. (At least one author is required to pay the registration fee before granting that the paper will be published in the proceedings.) Papers must be submitted electronically at the WoLLIC 2019 EasyChair website. (Please go to http://wollic.org/wollic2019/instructions.html for instructions.) A title and single-paragraph abstract should be submitted by Feb 22, 2019, and the full paper by Feb 26, 2019 (firm date). Notifications are expected by April 5, 2019, and final papers for the proceedings will be due by April 15, 2019 (firm date).

PROCEEDINGS
The proceedings of WoLLIC 2019, including both invited and contributed papers, will be published in advance of the meeting as a volume in Springer's LNCS series. In addition, abstracts will be published in the Conference Report section of the Logic Journal of the IGPL, and selected contributions will be published (after a new round of reviewing) as a special post-conference WoLLIC 2019 issue of a scientific journal (to be confirmed).

INVITED SPEAKERS
(TBA)

STUDENT GRANTS
ASL sponsorship of WoLLIC 2019 will permit ASL student members to apply for a modest travel grant (deadline: May 1st, 2019). See http://www.aslonline.org/studenttravelawards.html for details.

IMPORTANT DATES
Feb 22, 2019: Paper title and abstract deadline
Feb 26, 2019: Full paper deadline
April 5, 2019: Author notification
Apr 15, 2019: Final version deadline (firm)

PROGRAMME COMMITTEE
Raffaella Bernardi (University of Trento)
Nick Bezhanishvili (University of Amsterdam)
Giuseppe Greco (Utrecht University)
Philippe de Groote (INRIA Nancy)
Rosalie Iemhoff (Utrecht University) (Co-CHAIR)
Roberto Maieli (Department of Mathematics and Physics, University "Roma Tre”)
Michael Moortgat (Utrecht University) (Co-CHAIR)
Richard Moot (CNRS (LIRMM) & University of Montpellier)
Larry Moss (Indiana University Bloomington)
Sara Negri (University of Helsinki)
Carlo Nicolai (King's College London)
Valeria de Paiva (Nuance Comms and University of Birmingham)
Alessandra Palmigiano (Delft University of Technology)
Ruy de Queiroz (Centro de Informatica, Univ Federal de Pernambuco)
Yde Venema (University of Amsterdam)
Fan Yang (University of Helsinki)

STEERING COMMITTEE
Samson Abramsky, Johan van Benthem, Anuj Dawar, Joe Halpern, Wilfrid Hodges, Juliette Kennedy, Ulrich Kohlenbach, Daniel Leivant, Leonid Libkin, Angus Macintyre, Lawrence Moss, Luke Ong, Hiroakira Ono, Valeria de Paiva, Ruy de Queiroz, Jouko Väänänen. (Former Member: Grigori Mints (deceased).)

ORGANISING COMMITTEE
Giuseppe Greco (Utrecht University, The Netherlands) (Local co-chair)
Anjolina G. de Oliveira (Univ Federal de Pernambuco, Brasil)
Ruy de Queiroz (Univ Federal de Pernambuco, Brasil) (co-chair)

SCIENTIFIC SPONSORSHIP
Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL)
The Association for Logic, Language and Information (FoLLI)
Association for Symbolic Logic (ASL)
European Association for Theoretical Computer Science (EATCS)
European Association for Computer Science Logic (EACSL)
ACM Special Interest Group on Logic and Computation (ACM-SIGLOG) (TBC)
Sociedade Brasileira de Computação (SBC)
Sociedade Brasileira de Lógica (SBL)

FURTHER INFORMATION
Contact one of the Co-Chairs of the Organising Committee.

WEB PAGE
http://wollic.org/wollic201

CfP Special Issue of Computational Linguistics: Multilingual and Interlingual Semantic Representations for Natural Language Processing, deadline: March 1, 2019

CfP: Special Issue of Computational Linguistics:

Multilingual and Interlingual Semantic Representations for
Natural Language Processing

Special Issue of Computational Linguistics: Multilingual and Interlingual Semantic Representations for Natural Language Processing

Guest Editors: Marta R. Costa-jussà, Cristina España-Bonet, Pascale Fung, Noah A. Smith

* Submission deadline: March 1, 2019 *
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Call for Papers
---------------

Semantic representations at different levels – word, sentence, paragraph – are central to many solutions to Natural Language Processing (NLP) tasks. Text annotation, information retrieval, sentiment analysis, text summarisation, question answering, and machine translation solutions have achieved significant improvements using semantic representations of words. The number of tasks has also grown with the popularisation of unsupervised word embeddings, a fast and efficient way of estimating continuous representations of words. Now, representations derived from deep learning methods are giving a new boost to the field.

But in an increasingly globalised world, multilingual and cross-language applications are needed. Extensions to monolingual representations of words such as multilingual Brown clusters, multilingual or interlingual word embeddings, multilingual topic models, and cross-lingual semantic parsers have been successfully applied, though performance lags behind their monolingual counterparts. On the other hand, multilinguality should be able to overcome one of the main limitations of standard representations: multiple senses of a word are conflated into a single vector. In addition, representations of sentences and paragraphs are arising through the encoder-decoder approach (in the fields of natural language inference, machine translation, and text summarization, among others) and the extension to multilingual inputs is equally or even more interesting for NLP applications.

Abstract semantic representations attract interest both in academia and industry, as shown by the wide and varied publications from universities and companies on this topic. Achieving improvements in this direction will change the conception of translation (from pairwise to interlingua), enable greater sharing among different NLP applications, and overcome low-resource limitations through zero-shot learning, among other advantages. This research direction will not only increase the performance of current architectures in cross-language settings, but will also lead to novel language-independent architectures and tasks for NLP.

Topics
------

This call aims to motivate research on multilingual and interlingual representations that, in the context of any NLP task, go beyond projections from one language into another one and that target crosslinguality. The special topic proposed aims to put together a compact and openly accessible volume, which presents high quality research works that cover an overview of this multidisciplinary field as well as most recent advances.

Topics include, but are not limited to:

· Multilingual and crosslingual embeddings for words, sentences, paragraphs, or documents

· Interlingual representations for disambiguation (e.g., embeddings of interlingual word senses, concepts, etc.)

· Disambiguated representations through multilinguality

· Intrinsic evaluation of multilingual or crosslingual representations

· Extrinsic evaluation on NLP tasks

We strongly encourage submissions that include experimental findings on languages and dialects less commonly studied in natural language processing at present.

Submission Date
---------------

Submission of full articles: March 1st 2019

Submission Instructions
-----------------------

Papers should be submitted according to the Computational Linguistics style: http://cljournal.org/
As in regular submissions to the journal, paper submissions should be made through the CL electronic submission system: http://cljournal.org/submissions.html. In Step 1 of the submission process, please select 'Special Issue: Multilingual and Interlingual Semantic Representations' under the 'Journal Section' heading. Please note that papers submitted to a special issue undergo the same reviewing process as regular papers.

Guest Editors
-------------

Marta R. Costa-jussà

Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain
marta.ruiz AT upc.edu

Cristina España i Bonet

DFKI and Saarland University, Saarbrücken, Germany
cristinae AT dfki.de

Pascale Fung

Hong Kong University of Science and Technology

pascale AT ee.ust.hk

Noah A. Smith

University of Washington and Allen Institute for Artificial Intelligence

nasmith AT cs.washington.edu

Extra