February, 2nd, 2018

  

 	
	
LOT Announcements / events
De Grote Taaldag (AVT, Anéla, LOT), Utrecht, 3 februari 2018

(for English please scroll down)

DE GROTE TAALDAG

De volgende Grote Taaldag – een gezamenlijk initiatie fvan de AVT, Anéla en LOT – wordt gehouden op zaterdag 3 februari 2018. De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag, de ANéLA TTiN (Toegepaste-Taalkunde-in-Nederland)-dag en het Taalgala, waar onder meer de AVT/Anéla Dissertatieprijs uitgereikt wordt. De locatie is, zoals gebruikelijk, Drift 21 en 25 in Utrecht.

Aanmelding

De kosten voor de gehele dag bedragen €25 voor senior AVT/Anéla-leden, €20 voor junior AVT/Anéla-leden (promovendi, studenten en werkzoekende taalkundigen) en €50 voor niet-leden. Hierbij inbegrepen zijn een lunch, koffi een thee, en een afsluitende borrel. In verband met de catering wordt u verzocht zich uiterlijk 31 januari 2018 aan te melden (via de website van de AVT: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt) en vóór deze datum het inschrijfgeld over te maken (zie hiervoor de gegevens op het online inschrijfformulier). Op de dag zelf kunt u alleen contant betalen.

Abstract indienen

Ieder AVT- of Anéla-lid dat op de GTD een lezing wil geven,kan uiterlijk 10 december 2017 een samenvatting van maximaal 170woorden indienen via de website van de AVT (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Als u van plan of bereid bent uw lezing inhet Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse. U mag maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur). De lezingen duren 20 minuten, gevolgd door een vragensessie van 5 minuten.

Als u geen bevestiging van ontvangst van uw samenvatting ontvangt, neemt u contact op met Jenny Audring (j.audring@hum.leidenuniv.nl). Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen de laatst ontvangen abstracts opgenomen worden als ‘alternates’.

Het programmaboekje (inclusief samenvattingen) zal in januari verschijnen op de website: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. Ook wordt het boekje per e-mail naar alleAVT- en Anéla-leden gestuurd.

Publicaties

AVT-leden kunnen na de Grote Taaldag een schriftelijke versie van hun lezing indienen voor Linguistics in the Netherlands, een internationaal gelezen en peer-reviewde reeks die sinds 1991 door John Benjamins wordt gepubliceerd (http://benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). Linguisticsin the Netherlands heeft een kort publicatietraject: de LIN-bundel verschijnt niet langer dan een half jaar na afronding van de reviewprocedure.Een nieuw voordeel is dat iedere LIN-bundel twee jaar na verschijning ‘open access’ toegankelijk is via de website van Benjamins.

Anéla-leden kunnen een geschreven versie van hun lezing indienen voor The Dutch Journal of Applied Linguistics.

We kijken er naar uit u op 3 februari in Utrecht te zien!


THE GROTE TAALDAG

The next Grote Taaldag,co-organised by AVT, LOT and Anéla, will be held on Saturday 3 February 2018. The Grote Taaldag combines the AVT TIN-dag (Linguistics-in-the-Netherlands day) and the Anéla TTiN-dag (Applied-Linguistics-in-the-Netherlands day). The Grote Taaldag will take place in Utrecht, at Drift 21 and 25. The Grote Taaldag also hosts the annual Taalgala, where the AVT/Anéla Dissertation Prize is awarded.

Registration

The registration fee is €25for senior AVT/Anéla members, €20 for junior AVT/Anéla members (PhD students, MA students and unaffiliated linguists)and €50 for non-members. The fee includes lunch, coffee and tea, and drinks afterwards. You are kindly requested to register and pay the conference fee by bank transfer by 31 January 2018 at the latest. For registration, please go to the AVT website (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt); payment details are provided on the registration form. Onsite payment is only possible in cash.

Abstractsubmission

All AVT and Anéla members are invited to submit an abstract for the Grote Taaldag 2016. Abstracts should be submitted no later than 10 December 2017.They should not exceed 170 words, and must be submitted through the AVT website(http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Members can submit no more than 2 abstracts (1 as first author, 1 as co-author). Talks last 20 minutes, plus 5 minutes for questions.

In case you do not receive an automatic confirmation of your submission, please contact Jenny Audring (j.audring@hum.leidenuniv.nl). The available slots in the programme will be filled on a first-come-first-served basis.

The programme will be finalised in January, when it will appear on the following website: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. A programme booklet will also be sent to all AVT and Anéla members by e-mail.

Publications

Following the GTD-dag, AVTmembers are invited to submit a written version of their talk to Linguistics in the Netherlands, aninternationally renowned and peer-reviewed journal published by John Benjamins (http://benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). An attractive aspect of Linguistics in the Netherlands is its speed of publication: the journal appears within six months after notification of acceptance. A new advantage is that every volume of Linguistics in the Netherlands will become available via open access two years after publication.

Anéla members can submit a written version of their talk for publication in The Dutch Journal of Applied Linguistics.

We are looking forward to seeing you in Utrecht on 3 February!

Credits for PhD/RM-students affiliated with LOT for EMLAR 2018, Utrecht, April 18-20, 2018

EMLAR 2018, 18-20 April 2018


EMLAR provides specific training in experimental methods for language acquisition research, and is organized yearly in Utrecht. RM/PhD students can earn LOT credits through participation in EMLAR.

RM/PhD students enrolled at one of the Dutch universities can also earn credits by participating in EMLAR and other local training activities scheduled at one of the LOT institutes. Starting in 2018, these credits will be signed off as LOT credits, so they can be used to replace participation in one of the LOT schools. Students who participate in all three days of EMLAR, including tutorials can earn 2,5 ects. Certficates will be sent out by the LOT bureau after fulfillment of all obligations. Students can complete this to fulfill the 5 ects requirement of participation in a national graduate school by writing a paper under the supervision of a supervisor from their local institute. The requirements on the paper are determined by the local MA programme director.

Registration for EMLAR 2018 is open as of December 2017. Consult the EMLAR website for details: http://emlar.wp.hum.uu.nl/

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: https://bit.ly/1HM9brF


Actueel:


Te kort door de bocht, maar toch waar

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/te-kort-...

‘Vogels vliegen’, ‘teken dragen Lyme’, ‘pitbulls zijn agressief’. Allemaal waar, maar toch ook weer niet helemaal: deze uitspraken zijn niet altíjd waar. De Amsterdamse hoogleraar Robert van Rooij heeft een nieuwe theorie ontwikkeld die verklaart waarom – en wanneer – we zulke algemene zinnen als juist ervaren.


Jager-verzamelaars in Maleisië hebben veel woorden voor geuren

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/jager-ve...

Mensen zijn over het algemeen slecht in het benoemen van geuren. Maar de Jahai in Maleisië zijn er juist goed in. Dat blijkt uit onderzoek van Asifa Majid van de Radboud Universiteit. Volgens Majid hangt het rijke geurvocabulaire van de Jahai samen met hun leefstijl als jager-verzamelaars.


Vooroordelen helpen gedrag van anderen te voorspellen

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/vooroord...

Vooroordelen zijn slecht, hoor je overal. Toch gebruikt ons brein ze continu – ze komen voort uit de manier waarop de hersenen kennis en ervaringen opslaan. En we kunnen ook niet zonder, zo laat Harold Bekkering van de Radboud Universiteit zien: ze zorgen ervoor dat onze sociale interactie doorgaans soepel verloopt.

Facebookpage LOT

New information about the upcoming LOT schools et cetera can also be found on our Facebook page:

https://www.facebook.com/LOT-Landelijke-Onderzoekschool-Taalwetenschap-378098082559910/Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
UiL OTS Colloquium, Utrecht University, Overview sessions 2017-2018

Overview sessions 2017-2018

March 15th Aoju Chen

April 19th -

May 17th Roberta D’Alessandro

June 21st Asifa Majid


Location: Utrecht University, Sweelinckzaal– Drift 21

Time: 15:30

More information: https://uilotscolloquium.wp.hum.uu.nl/


Followed by drinks!

Syntax Interface Lecture by Jan Casalicchio (Utrecht University) and upcoming meetings, Utrecht, February 5, 2018

Syntax Interface Lecture by Jan Casalicchio (Utrecht University) and upcoming meetings

The new season of Syntax Interface Lectures has started.

Next Monday (February 5th) we will host a talk by Jan Casalicchio (Utrecht University), with the title "Gerunds and infinitives in Romance Small Clauses".

The lecture will take place from 16.00 until 17.00, at Trans 8, room 0.19 (A.W. de Grootkamer), Utrecht.


Our speakers in this season will be:

Artemis Alexiadou (February 19th)

Craig Thiersch (March 5th)

Jenneke van der Wal (March 19th)

Mark de Vries (April 23rd)

Anna Volkova (May 7th)

Franca Wesseling (June 25th)


For further information check out our website: www.uu.nl/syntax-interface

Defense Lotte Dros-Hendriks, Utrecht, February 7, 2018

Dear colleagues and friends of Lotte,


We are happy to announce that Lotte will be defending her dissertation titled Not another book on Verb Raising on Wednesday February7, 2018. We kindly invite you to this defense, which starts at 16:15 hours sharp in the Senaatskamer of the Academy Building (Rapenburg 73) in Leiden. Everyone is welcome! After the defense you can congratulate Lotte and take photoswith her during the reception from 17.15 to 18.15 hours.There will also be a workshop in the context of Lotte’s defense. More information will be announced in a later message.


You may already have ideas for a present for Lotte, but, if you wish,you can also contribute to a joint present. Lotte is saving for a cargo bike.If you would like to help make this happen, you can transfer your contribution to account number NL28 RABO 0335970303 (S. Hendriks) noting “Present Lotte”. Of course, you can also hand your contribution to one ofthe paranymphs, Sanne or Merel, on the day of the defense.


Should you have any questions, do not hesitate to contact SanneHendriks-Manders (s.hendriks at outlook.com) or Merel van Witteloostuijn (m.t.g.vanwitteloostuijn at uva.nl).


We are looking forward to seeing you on Wednesday Februari 7, 2018 at 16.15 hours (please make sure to be on time, preferably 10 minutes before, since the doors of the defense room close at 16:15 sharp)!


With best regards,


Lotte's paranymphsSanne Hendriks-Manders & Merel van Witteloostuijn

Leiden-Utrecht Semantic Happenings (LUSH-talk), Utrecht, February 8, 2018

We are happy to announce that on Thursday, February 8th, Lelia Glass (Stanford University) will give a LUSH talk in Utrecht. LUSH is short for Leiden-Utrecht Semantic Happenings, and these talks are aimed at everyone (so including RMA students) with a keen interest in semantics. We hope for a full house!


Date: Thursday, February 8th, 15:30 – 17:00

Location: Utrecht, Trans 10, room 0.19 (A.W. de Grootkamer)

Speaker: Lelia Glass (Stanford University)

Title: An empirical investigation of distributivity, lexical semantics, and world knowledge


The abstract of the talk can be found on https://lushtalks.wordpress.com/


Lecture 'Eye movements and language learning of foreign languages through video subtitles and captions', Leiden University, February 15, 2018

Lecture by Roger Gilabert, title Eye movements and language learning of foreign languages through video subtitles and captions

Time & location: 15.30 – 17.00 February 15th, Leiden University, P.N. Van Eyckhof 3, room 005.

More information: https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2018/0...


Lectures Language Acquisition 'Understanding how children learn language: What progress has been made since 1965?', Nijmegen, February 26-28, 2018

The 2018 Nijmegen Lectures on February 26th, 27th, and 28th will be about Language Acquisition.


The lectures will be given by Elena Lieven, Professor of Psychology at the University of Manchester and Centre Director of the ESRC International Centre for Language and Communicative Development (LuCiD) established across the Universities of Manchester, Liverpool and Lancaster. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/elena...

The title of the lecture series is: Understanding how children learn language: What progress has been made since 1965?

The Nijmegen Lectures will include a poster session on topics related to the 2018 Nijmegen Lectures' theme. We invite abstract submissions for posters, particularly from junior researchers. More information on http://www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2018/ab...

Deadline for submission is 21st December 2017. We will notify you of decisions regarding presentation by 19th January 2018.

For further information please go to the Nijmegen Lectures website: http://www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2018

All lectures and seminars are free of charge and open to the public. Please note that registration is required for everybody who plans to attend. We advise you to register as soon as possible because space is limited. You can do so by clicking on this link http://www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2018/re...

We look forward to seeing you at the Nijmegen Lectures.

The 2018 Nijmegen Lectures organizing committee: Christina Bergmann, Susanne Brouwer, Saoradh Favier, Caroline Rowland, Tineke Snijders, Connie de Vos

Workshops / Conferences / Symposia
Workshop 'not another workshop on verb raising', Leiden, February 8, 2018 [PROGRAM CHANGE!]

Not another workshop on Verb Raising. Workshop in honor of Lotte Dros-Hendriks on the occasion of her PhD defense. PROGRAM CHANGE!


We are happy to announce a workshop on verb clusters, which will take place on Thursday February 8, 2018. This workshop is organized in the context of the defense of Lotte Dros-Hendriks’ dissertation, which takes place on Wednesday February 7, 2018. We kindly invite you to both the workshop and the defense.


Program


Wednesday February 7:

Location: Senaatskamer of the Academy Building (Rapenburg 73) in Leiden.


16:15 – 17:15Dissertation Defense Lotte Dros-Hendriks

17:15 – 18:30 ReceptionThursday February 8:

Location: Heinsiuszaal, University Library (Witte Singel 27) in Leiden


09:00 – 09:30 Coffee & tea


09:30 – 10:05Jan-Wouter Zwart(RUG)

10:05 – 10:40Lotte Dros-Hendriks (Meertens Instituut)


10:40 – 11:00 Coffee break


11:00 – 11:35Jelke Bloem (UVA)

11:35 – 12:10Cora Pots (KU Leuven)

12:10 – 12:45Martin Salzmann (Universität Leipzig)


12:45 – 13:45Lunch


Attendance to the workshop is free, but we ask you to please register by sending an e-mail to l.dros.hendriks at gmail.com.


We are looking forward to seeing you on Wednesday February 7, 2018 for the defense, and on Thursday February 8 for the workshop. Please note that the doors of the defense room close at 16:15 sharp.


Kind regards,

The organizers

Spring school “Language, Music, and Cognition”, Cologne, Germany, 26 February - 2 March, 2018

“Language, Music, and Cognition” is an international spring school held from February 26th to March 2nd, 2018 at University of Cologne, Cologne, Germany. Participation to the spring school is free of charge.


If you are interested in participating in this spring school, please submit your application (motivation letter and CV) till December 31st, 2017.

You can find information about the application process here: http://musikwissenschaft.phil-fak.uni-koeln.de/360...


This spring school provides lectures given by experts in the respective research areas including biology, psychology, neuroscience, musicology, linguistics, and computer science. Along with the lectures, there will be group work sessions and a poster session. Applicants are invited to contribute their own work to the poster session. The abstract of the poster can be also submitted via application form till December 31st, 2017.Topics & Confirmed Lecturers:


Comparative Evolutionary Biology

Chris Petkov (Newcastle University, UK)

Constance Scharff (Free University of Berlin, Germany)


Social Cognition

Ian Cross (University of Cambridge, UK)

Kai Vogeley (University of Cologne, Germany)


Developmental Psychology

Maria Teresa Guasti (University of Milan-Bicocca, Italy)

Barbara Höhle (University of Potsdam, Germany)


Cognitive Neuroscience of Speech, Language, and Communication

Sonja Kotz (Maastricht University, the Netherlands)

Daniela Sammler (Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Germany)


Computational and Biological Approaches to Language and Music

Uwe Seifert (University of Cologne, Germany)

Cedric Boeckx (University of Barcelona, Spain)


Semantic Debates ROCKY Seminar on reciprocity, collectivity and typicality, Utrecht, March 6, 2018

Semantic Debates

ROCKY seminar on reciprocity, collectivity and typicality

Tuesday, 6 March 2018 – 13:15-18.00

Room 103, Drift 25, Utrecht


When people say that a certain debate is "semantic", they often mean that it concerns unimportant terminological issues. In this seminar we address some semantic debates that are hopefully more substantial.

Imke Kruitwagen will review a debate between Godehard Link and Remko Scha on the origins of our understanding of sentences like "the boys are tall". Is the inference that *each* boy is tall a matter of an implicit universal quantification (Link) or is it the non-logical meaning of the adjective "tall" (Scha)?

Giada Palmieri and Joost Zwarts will discuss a debate between Tanya Reinhart & Tal Siloni and Edit Doron & Malka Rappaport Hovav on the meaning of clitics like SI and SE in Romance languages. Does a sentence like "Gianni e Maria si sposano" (=G. and M. get married) get interpreted the way it is due to a special syntactic operator (R&S) or due to a pronominal interpretation of "si" like the expression "each other" in English (D&RH)?

Eva Poortman will go over a debate between Daniel Osherson & Edward Smith and James Hampton on the reason that objects that we classify as "striped apples" normally do not look like zebras. Is it because of a mechanism for concept composition that differs substantially from traditional logic (Hampton), or is it a non-logical typicality effect (O&S)?

Yoad Winter will review a debate between himself and traditional theories of plurality, including a recent theory by Lucas Champollion, on the meaning of (non-)sentences like "all the boys gathered/*are numerous". Are the special properties of predicates like "numerous" due to a specialized meaning (Champolllion a.o.), or are they a matter of an arbitrary-looking formal type (Winter)?


In all these discussions, the speakers will explain the empirical predictions of the different approaches in the debates, and the way to decide between them using linguistic experiments and other empirical tests.


Schedule:

13.15-13.30coffee

13.30-14.30Imke Kruitwagen - the Link/Scha debate

14.30-15.30Giada Palmieri and Joost Zwarts - the Reinhart & Siloni/Doron & Rappaport Hovav debate

15.30-15.50 tea

15.50-16.50Eva Poortman - the Hampton/Osherson & Smith debate

16.50-17.50 Yoad Winter - the Winter/Champollion (a.o.) debate

17.50-18.00ending remarks


This workshop is part of the ROCKY project, "Forests and Trees: the Formal Semantics of Collective Categorization", funded by the European Research Council (ERC).Conference on Small Sample Size Solutions, Utrecht, March 6-7, 2018

Dear fellow researcher,

Do you suffer from having small samples sizes (relative to the complexity of your statistical model)??

If so, you might want to attend our conference on Small Sample Size Solutions.

You can also submit a poster and get instant feedback on your small sample problem from the experts in the audience.


Researchers often have difficulties collecting enough data to obtain statistical power: when target groups are small, hard to access, or measuring the participants requires prohibitive costs. Such obstacles to collecting data usually lead to a limited data set. Researchers can overcome this through simplifying their hypotheses and statistical models. However, this strategy is undesirable since the intended research question cannot be answered in this way.


The aim of the S4 Conference (March 6-7, 2018; with pre-/post-conference workshops on 5 and 8 March) is to bring together international researchers working to provide Solutions for Small Sample Size and to share information, learn about new developments and discuss solutions for typical small sample size problems. We will organize such meetings once a year for all interested researchers (applied researchers, statisticians & methodologists).


The call for submitting talks has been closed, but we still accept poster presentations.


For more information go to: www.uu.nl/s4

Hope to meet you in Utrecht!

Rens van de Schoot

Milica Miočević

Sarah Depaoli

Dan McNeish

Sanne Smid

Marianne Geelhoed (conference secretariat)

Workshop 'Predicting and improving readability', Utrecht, April 5, 2018

Predicting and improving readability: which data, which predictors?


Utrecht, April 5, 2018, 13.00-17.00


At April 6 2018, Suzanne Kleijn will defend her thesis. As this brings renowned readability researchers to Utrecht, we take this as an occasion to convene a workshop on readability research. We have asked our speakers to reflect on three issues in particular, using their earlier empirical work as a background.

- What kind of readability data do we use? Traditional readability work used cloze testing data. Such data are scarce for many languages. Recently we have seen other data sources, most notably readability assessments of text by either experts or lay readers. Do these data provide a solution for the data scarcity problem?

- What kind of predictors do we use? Classic readability work used shallow linguistic features such as word and sentence length. From the eighties on, linguists and discourse analysts have proposed more sophisticated features regarding lexis, syntax and cohesion. Later on, computational work has extended the set of potential predictors by, for instance, n-gram features and probability features such as entropy. What do we want from our predictors, besides being powerful enough to do the job?

- Some researchers confines themselves to readability prediction, others are interested in readability improvement as well. In fact, much of the popularity of readability formulas is probably due to the expectation that they help to communicate more clearly. However, improvement-oriented readability researchers face additional constraints regarding research design and predictor selection. For instance, they need to estimate both text effects and text version effects, which complicates matters considerably.

Our speakers are:

•Orphée de Clercq, Post-doctoral researcher of the Language and Translation Technology Team at Gent University

•Scott Crossley, Associate Professor of Applied Linguistics at Georgia State University

•Carel Jansen, Emeritus Professor of Communication and Information Sciences at Groningen University

•Suzanne Kleijn, PhD Student at the Utrecht Institute of Linguistics OTS at Utrecht University

•Henk Pander Maat, Associate Professor of Language and Communication at Utrecht University

Ted Sanders (Utrecht University) will open the workshop and chair the discussion.

If you are interested to participate, please email Romée van Erning at R.M.vanErning@uu.nl.

Sociolinguistics circle 2018, Maastricht University, April 6, 2018

The Sociolinguistics Circle aims at bringing together students and researchers of language variation, sociolinguistics and social dynamics of language with a connection to the Low Countries. The initiative organizes conferences and meetings about sociolinguistics.


The first of these was hosted by the University of Groningen in March 2014, the second one by Ghent University 2015, the third one by Radboud University 2016, the fourth one by Tilburg University 2017. The 2018 edition will be hosted by Maastricht University, and will take place on 6 april 2018. For this fifth edition, we invite BA and MA students to submit their work for (poster) presentation.zie: https://sociolinguisticscircle2018.wordpress.com/

Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) XIV, Utrecht, April 18-20, 2018

Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) XIV

Lectures and hands-on sessions on methodological aspects of language acquisition research

We are happy to announce the fourteenth edition of EMLAR, taking place in Utrecht, the Netherlands, from April 18th to April 20th 2018 (Wednesday to Friday).

The workshop aims at training advanced MA and PhD students working on first and second language acquisition in experimental research. Experts in various domains of language acquisition research are giving various lectures and practices.

PhD students are invited to present a poster!

Further details on the program of EMLAR XIV and details about the registration procedure are available at: http://emlar.wp.hum.uu.nl/

Registration deadline: March 31st 2018!

For further questions, contact us at: emlar2018@uu.nl

Keynote & UiL-OTS Colloquium speaker:

• Jeffrey Lidz (University of Maryland)

Invited speakers:

• Beppie van den Bogaerde (University of Amsterdam);

• Hans Rutger Bosker (Max Planck Institute for Psycholinguistics);

• Juliana Gerard (Ulster University in Northern Ireland);

• Ileana Grama (Utrecht University);

• Paul Meara (University of Oxford);

• Maria Carmen Parafita-Couto (Leiden University);

• Paul Vogt (Tilburg University);

Tutorials:

•Behavioral Methods in Infant Research

•CHILDES

•Computational Models

•ERP

•Ethical Decisions in Psycholinguistics

•Eye Tracking: Reading

•Eye Tracking: Visual World Paradigm

•LENA & Analysis of Spontaneous Speech

•LimeSurvey

•Multilevel Analysis

•The “New” Statistics: effect sizes and meta-analytic methods

•PRAAT

•SPSS

•Statistics with R

•Tools for Researching Vocabulary

Conference on Frisian Humanities, Leeuwarden, 23-26 April 2018 [PROGRAM CHANGE!]

1st Conference on Frisian Humanities

23 - 26 April 2018

INVITATION

Invitation!

We’d like to invite you to our first Conference on Frisian Humanities, in

the Municipal Theatre De Harmonie in Leeuwarden, from 23 till 26

April 2018, as part of the project Lân fan taal (Country of languages) of

Leeuwarden-Fryslân European Capital of Culture 2018. We’re happy to

present you the preliminary program of the four symposia on the

conference!

(Preview) program

In the four symposia - about Language and Linguistics, Literature,

Medieval Frisia and Multilingualism - there will be about a hundred

lectures!

A little preview of the lectures/speakers at the different topics:

• Language and Linguistics (23 and 24 April) – Naomi Nagy (University

of Toronto) – ‘Francoprovençal in Europa and North America: Vitality

and Variability’; Peter Schrijver (Utrecht University) ‘The origins of the

Frisian language: inheritance and contact’

• Literature (23, 24 and 25 April) – Wilken Engelbrecht (Palacký University,

Olomouc): ‘Fries en Friese literatuur vanuit een Centraal-Europees

perspectief’ (Frisian and Frisian literature from a central European perspective);

Goffe Jensma (University of Groningen): ‘Yntermedialiteit yn

de Fryske poëzy, 1992-2017’ (Intermediality in the Frisian poetry,

1992-2017)

• Medieval Frisia (23 and 24 April) – Helle Vogt (University of

Copenhagen); Arnoud Jan Bijsterveld (Tilburg University)

• Multilingualism (25 and 26 April) - Jim Cummins (University of

Toronto); Itesh Sachdev (SOAS University of London): ‘Vitality of Urban

Multilingualism: Towards a social psychological model’.

For the complete programs of the four symposia please visit:

www.fryske-akademy.nl/frisianhumanities

Registration/Conference fee

Please visit www.frisianhumanities.nl for your registration.

The fee is € 80 per topic. The fee for the whole conference (2 symposia/

4 days) is € 160. Students can register for 50%. The conference fee

includes lunch, coffee and tea, and refreshments.

Lodging

After your registration you will be informed about accommodation,

with special rates at various choice hotels in Leeuwarden. Note that

the number of rooms is limited, so our advice is to register for the conference as soon as possible, so that you can also book a room as soon

as possible.

We are looking forward to the first Conference on Frisian Humanities

and we hope to meet you at the end of April in Leeuwarden!

With kind regards,

The Conference committee

Drs. Cor van der Meer (chair and session on Multilingualism)

Dr. Eric Hoekstra (Literature)

Dr. Han Nijdam (Medieval Frisia)

Dr. Hans Van de Velde (Language and Linguistics)

More information/contact

info@frisianhumanities.nl or call +31 (0)58 20 45 200 (Congresbureau

Friesland)

International Spring School 'High performance computing', San Sebastián/Donostia, Spain, April 23-27, 2018

INTERNATIONAL SPRING SCHOOL ON HIGH PERFORMANCE COMPUTING

HighPer 2018

San Sebastián / Donostia, Spain

April 23-27, 2018

Organized by:

Materials Physics Center (CSIC-UPV/EHU),

Donostia International Physics Center (DIPC),

and

Rovira i Virgili University

http://grammars.grlmc.com/HighPer2018/

*****************************************************************************

--- Early registration deadline: January 20, 2018 ---

*****************************************************************************

SCOPE:

HighPer 2018 will be a research training event with a global scope aiming at updating participants about the most recent advances in the critical and fast developing area of high performance computing, which covers a large spectrum of current exciting research and industrial innovation with an extraordinary potential for a huge impact on scientific discoveries, medicine, engineering, business models, and society itself. Renowned academics and industry pioneers will lecture and share their views with the audience.

Most subareas of high performance computing will be displayed, from foundations, infrastructure and management to applications. Major challenges in the field will be identified through 2 keynote lectures, 24 five-hour and fifteen-minute courses, and 1 round table, which will tackle the most active and promising topics. The organizers are convinced that outstanding speakers will attract the brightest and most motivated students. Interaction will be a main component of the event.

An open session will give participants the opportunity to present their own work in progress in 5 minutes. Moreover, there will be two special sessions with industrial and recruitment profiles.

ADDRESSED TO:

Master students, PhD students, postdocs, and industry practitioners will be typical profiles of participants. However, there are no formal pre-requisites for attendance in terms of academic degrees. Since there will be a variety of levels, specific knowledge background may be assumed for some of the courses. Overall, HighPer 2018 is addressed to students, researchers and practitioners who want to keep themselves updated about recent developments and future trends. All will surely find it fruitful to listen and discuss with major researchers, industry leaders and innovators.

STRUCTURE:

3 courses will run in parallel during the whole event. Participants will be able to freely choose the courses they wish to attend as well as to move from one to another.

VENUE:

HighPer 2018 will take place in San Sebastián, a famous touristic coastal city in the Basque Country which was European Capital of Culture 2016. The venue will be:

Centro Ignacio María Barriola

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Campus de Gipuzkoa

Plaza Elhuyar, 1

20018 San Sebastián / Donostia

Spain

KEYNOTE SPEAKERS:

Federico Calzolari (Scuola Normale Superiore), Supercomputing: From CERN to Our Lives

Tony Hey (Rutherford Appleton Laboratory, UK Science and Technology Facilities Council), Big Scientific Data and Data Science

PROFESSORS AND COURSES: (to be completed)

Srinivas Aluru (Georgia Institute of Technology), [intermediate] High Performance Computational Biology

David A. Bader (Georgia Institute of Technology), [introductory/intermediate] Massive-scale Graph Analytics

Ümit V. Çatalyürek (Georgia Institute of Technology), [introductory/intermediate] HPC Graph Analytics

Alan Edelman (Massachusetts Institute of Technology), [introductory] High Performance Computing on Parallel Computers and GPUs with Julia

Richard Fujimoto (Georgia Institute of Technology), [intermediate] Parallel Discrete Event Simulation

Timothy C. Germann (Los Alamos National Laboratory), [intermediate] HPC Frontiers in Computational Materials Science and Engineering

Lennart Johnsson (University of Houston), [introductory/intermediate] Energy Efficient Computing

Alfio Lazzaro (University of Zurich), [introductory/intermediate] Code Performance Optimizations

Andrew Lumsdaine (Pacific Northwest National Laboratory), [intermediate/advanced] Modern C++ for High-performance Computing

Madhav Marathe (Virginia Polytechnic Institute and State University), [introductory/advanced] Studying Massively Interacting Bio-social Systems: Pervasive, Personalized and Precision Analytics

Frank Mueller (North Carolina State University), [advanced] Embracing the Exascale Challenge: From Accelerators over Scalable Program Tracing to Resilience

J. (Ram) Ramanujam (Louisiana State University), tba

Adrian Sandu (Virginia Polytechnic Institute and State University), [introductory/intermediate] Revealing Parallelism: How to Decompose your Problem into Concurrent Tasks

Vivek Sarkar (Georgia Institute of Technology), [introductory] Fundamentals of Parallel, Concurrent, and Distributed Programming

Marc Snir (University of Illinois at Urbana-Champaign), [introductory] Programming Models and Run-times for High-Performance Computing

El-Ghazali Talbi (University of Lille 1), [introductory] Parallel Metaheuristics for Optimization and Machine Learning

Josep Torrellas (University of Illinois at Urbana-Champaign), [intermediate/advanced] Parallel Computer Architecture Concepts

Todd J. Treangen (University of Maryland, College Park), [intermediate] Metagenomic Assembly and Validation

Elena Vataga (University of Southampton), [introductory] Hands-on Introduction to HPC for Life Scientists

Jeffrey S. Vetter (Oak Ridge National Laboratory), [intermediate] Exploiting Deep Memory Hierarchies

Uzi Vishkin (University of Maryland, College Park), [introductory/intermediate] Parallel Algorithmic Thinking and How It Has Been Affecting Architecture

David Walker (Cardiff University), [intermediate] Parallel Programming with OpenMP, MPI, and CUDA

OPEN SESSION

An open session will collect 5-minute voluntary presentations of work in progress by participants. They should submit a half-page abstract containing title, authors, and summary of the research to david.silva409 (at) yahoo.com by April 16, 2018.

INDUSTRIAL SESSION:

A session will be devoted to 10-minute demonstrations of practical applications of high performance computing in industry. Companies interested in contributing are welcome to submit a 1-page abstract containing the program of the demonstration and the logistics needed. At least one of the people participating in the demonstration should have registered for the event. Expressions of interest have to be submitted to david.silva409 (at) yahoo.com by April 16, 2018.

EMPLOYER SESSION:

Firms searching for personnel well skilled in high performance computing will have a space reserved for one-to-one contacts. At least one of the people in charge of the search should have registered for the event. Expressions of interest have to be submitted to david.silva409 (at) yahoo.com by April 16, 2018.

ORGANIZING COMMITTEE:

Íñigo Aldazabal Mensa (co-chair)

Carlos Martín-Vide (co-chair)

Manuel J. Parra-Royón

Txomin Romero Asturiano (co-chair)

David Silva

REGISTRATION:

It has to be done at

http://grammars.grlmc.com/HighPer2018/registration...

The selection of up to 8 courses requested in the registration template is only tentative and non-binding. For logistic reasons, it will be helpful to have an estimation of the respective demand for each course. During the event, participants will be free to attend the courses they wish.

Since the capacity of the venue is limited, registration requests will be processed on a first come first served basis. The registration period will be closed and the on-line registration facility disabled when the capacity of the venue is exhausted. It is highly recommended to register prior to the event.

FEES:

Fees comprise access to all courses and lunches. There are several early registration deadlines. Fees depend on the registration deadline.

ACCOMMODATION:

Suggestions for accommodation will be available in due time.

CERTIFICATE:

Participants will be delivered a certificate of attendance indicating the number of hours of lectures.

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

david.silva409 (at) yahoo.com

ACKNOWLEDGMENTS:

Centro de Física de Materiales (CSIC-UPV/EHU)

Donostia International Physics Center (DIPC)

Universitat Rovira i Virgili

Summer School 'Infant Studies on Language Development in Europe' ISOLDE, Potsdam, Germany, June 11-15, 2018

Infant Studies on LanguageDevelopment in Europe


We would like to draw your attention to the 3rd Summer School ISOLDE (Infant Studies on Language Development in Europe) that will take place from 11 to 15 of June 2018 in Potsdam/Germany.

This summer school is specifically organised to bring together Pre- and Post-docs working on infant language acquisition in Europe.


Six courses (two on methods) will be taught by experts in the field of infant language acquisition:

- Christina Bergmann (Nijmegen): Computational modelling (6 hours)

- Catherine Best (Sydney): The effects of input variability on speech perception and word learning (6 hours)

- Barbara Höhle (Potsdam): Prosody in early language acquisition (3 hours)

- Ágnes Lukács (Budapest): Cognitive functions in specific language impairment (6 hours)

- Claudia Männel (Leipzig): Event-related brain potentials in language acquisition research (3 hours)

- Aude Noiray (Potsdam): Ultrasound imaging (3 hours)


In addition to the courses, there will be a poster session where participants can present their own work (planned or completed) as well as social activities as an opportunity to exchange ideas and share experiences.


The registration is now open:

www.uni-potsdam.de/en/isolde/registration


The registration fee is 120 € (early bird registration of 100 € until 31st of Jan).


Please feel free to circulate this announcement.


Kind regards,

the ISOLDE organising team


----


Annika Unger

Antonia Götz

Caroline Wellmann

Elina Rubertus

Rowena Garcia

Tom Fritzsche

Barbara Höhle


University of Potsdam

Department of Linguistics, H.14 R.240

ISOLDE-Team

Karl-Liebknecht-Str. 24-25

14476 Potsdam


Tel.: +49 331 977-2296

Fax: +49 331 977-2095

E-Mail: isolde2018@uni-potsdam.de

UNILOG-World Congress and School on Universal Logic, Vichy, France, June 16-26, 2018

The 6th UNILOG - WORLD CONGRESS AND SCHOOL ON UNIVERSAL LOGIC

will take place in Vichy, France, June 16-26, 2018

after previous editions in Montreux 2005, Xi'an 2007, Lisbon 2010, Rio

2013 and Istanbul 2015:

http://www.uni-log.org/vichy2018


Along these years UNILOG has been a leading international logical event

with the participation of many famous logicians such as Wilfrid Hodges,

Daniele Mundici, Saul Kripke, Jaakko Hintikka, Dov Gabbay, Arnon Avron,

Benedikt Löwe, David Makinson, Yde Venema, Newton da Costa, Mike Dunn,

Val Goranko, Yuri Gurevich, Janusz Czelakowski, Stephen Read, Sara Negri,

Arnold Koslow, Peter Schröder-Heister, Gila Sher, Hiroakira Ono, John Corcoran,

Hartry Field, Gerhard Jaeger, Ernest Lepore, Marcus Kracht, Melvin Fitting,

Luciano Floridi, Patrick Blackburn, Jan Wolenski, Krister Segerberg,

Dale Jacquette, Sun-Joo Shin, Jouko Väänänen, John Woods and many

more.


UNILOG is a logic event in a broad sense. It gathers people from many horizons

(philosophy, mathematics, linguistics, computer science, semiotics, cognitive science ...)

and the idea is to promote interaction between all these people.


The previous edition in Istanbul gathered more than 400 logicians from

about 50 different countries.

For the 6th edition we will follow a similar format:

- A school of logic of 5 days with 30 tutorials

- A congress of 6 days with about 30 sessions/workshops

- Award of Logic Prizes from about 10 countries

- A secret speaker (speaker whose identity is revealed only at the time

of her / its / his speech).


Vichy is a charming relaxing thermal city at the middle of France,

developed by Napoleon III in the second half of the 19th century, who in

particular created beautiful parks with species of trees from all over

the world. Vichy, in the Duchy of Bourbon, a region full of castles,

is a small city, where it is possible to go everywhere just by walking.

The event will take place at the university campus nearby the Celestins spring,

the banks of the Allier river (where it is possible to swim) and the city center.

June is a very nice time to be in Vichy with lots of animations,

including on June 21 a very lively musical day celebrating summertime.


Deadline to submit an abstract: September 15, 2017


Looking forward to seeing you in Vichy in June 2018

Jean-Yves Beziau (University of Brazil, Rio de Janeiro and Ecole Normale Supérieure, Paris)

Christophe Rey (University Clermont Auvergne, CNRS, LIMOS)

Organizers of UNILOG'2018

LEAD Summer School in Second Language Acquisition, University of Tübingen, Germany, July 23-27, 2018

LEAD Summer School in Second Language Acquisition University of Tübingen, July 23-27, 2018


www.leadsummerschool.de


The University of Tübingen is pleased to host the LEAD Summer School in Second Language Acquisition in July 2018. The LEAD Summer School is a major international event that draws together leading researchers and students from a variety of disciplines (theoretical and applied linguistics, psychology, education, language testing) in order to discuss current trends and future directions in second language research.


The Summer School is an initiative of the Heritage Language Consortium, a new strategic partnership between Tübingen University, Lancaster University, the University of Lisbon, the University of Minho, NOVA University of Lisbon, the University of Porto, and the Portuguese Ministry of Foreign Affairs.


The event free is offered free of charge but prior registration is required. Registration includes coffee breaks, a welcome reception (Monday) light lunch during Wednesday’s poster session, and a Stocherkahn trip up the Neckar river. However, delegates have to pay for travel/accommodation expenses and make their own arrangements for lunch (except Wednesday).


Space at the summer school is limited to 40 registered participants. To secure your place, please visit our website. For questions, please email the organizers at leadsummerschool@gmail.com.


Topics include:

Heritage language learning

Language learning and technology

Individual differences in language learning Language testing Corpus approaches to L2 acquisition Computational linguistics and SLA Instructed SLA Cognitive foundations of language learning and teaching Task-based language teaching Linguistics and education


We look forward to welcoming you to Tübingen in the summer!


Patrick (Rebuschat), Detmar (Meurers), Katharina (Wendebourg) and Simon (Ruiz)


Dr. Patrick Rebuschat

Department of Linguistics and English Language Lancaster University County South C73 Lancaster LA1 4YL United Kingdom


Personal website: http://wp.lancs.ac.uk/rebuschat International pages: http://wp.lancs.ac.uk/linguistics-abroad/

Lancaster-Ghent partnership: http://wp.lancs.ac.uk/lancaster-ghent/

Summer School in Logic, Language and Information ESSLLI, Sofia, Bulgaria, August 6-17, 2018

30th European Summer School in Logic, Language and Information

ESSLLI 2018


Sofia University "St. Kl. Ohridski"

Sofia, BULGARIA

August 6-17, 2018


http://esslli2018.folli.info/The 30th edition of ESSLLI (European Summer School in Logic, Language and

Information) will take place from 6 August to 17 August 2018 at Sofia University “St. Kl. Ohridski”, Sofia, Bulgaria. The European Summer School in Logic, Language and Information is an event organized every year in a different European country under the auspices of the Association for Logic, Language and Information (FoLLI).


Sofia University “St. Kl. Ohridski” and the Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences (IICT-BAS), will jointly host ESSLLI 2018.


ESSLLI 2018 will be held under the patronage of Mrs. Yordanka Fandakova, Mayor of Sofia Capital Municipality.


We are pleased to announce that the program schedule is now available for the two weeks of the school.

Under 'Program' section you can also check the information about the satellite Formal Grammar Conference as well as the Student Session.


The ESSLLI 2018 Organization Team

Job Announcements / Vacancies
Vacature binnen het zelfstandig academisch personeel in het domein van bedrijfscommunicatie (1.0 fte), KU Leuven, deadline: February 10, 2018

VOLTIJDSE VACATURE BINNEN HET ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL IN HET DOMEIN VAN DE BEDRIJFSCOMMUNICATIE

(ref. ZAP-2017-125)

Aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven is er een voltijdse vacature binnen het zelfstandig academisch personeel in het domein van de bedrijfscommunicatie. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met uitstekende onderwijscompetenties en een excellent onderzoeksdossier.

Opdracht

Onderzoek

Uw opdracht bestaat uit academisch onderzoek, onderwijs en dienstverlening op het raakvlak van bedrijfscommunicatie en sociolinguïstiek.
U ontwikkelt een coherent onderzoeksprogramma van internationaal niveau op het raakvlak van bedrijfscommunicatie en sociolinguïstiek (in de meest brede zin). U treedt toe tot de onderzoeksgroep van de Onderzoekseenheid Taalkunde waar uw onderzoek de sterkste affiniteit mee heeft. U neemt initiatieven om competitieve financiering te verwerven en werkt actief mee aan de uitbouw van toekomstige onderzoeksprojecten.


Onderwijs

U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs in de opleidingen Bedrijfscommunicatie en Taal- en Letterkunde, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel.
De onderwijsopdracht omvat een geheel van colleges en taken waartoe bij aanvang behoren:


- een college Bedrijfscommunicatie in de praktijk

- een college Taalkundige aspecten van communicatietechnieken en -strategieën

- een college Sociolinguïstiek

- de begeleiding van stages in de master Bedrijfscommunicatie

- de begeleiding van bachelor- en masterproeven.
Voor opleidingsonderdelen waarvoor dat een meerwaarde biedt, gaat u actief op zoek naar interactie met het relevante werkveld.
Uw onderwijsopdracht is in eerste instantie verbonden aan de Campus Leuven van de faculteit, maar u bent ertoe bereid om, waar dat opportuun wordt geacht, in de toekomst onderwijsopdrachten te verzorgen op andere campussen van de faculteit, en in aan bovengenoemde opleidingen gerelateerde onderwijsprogramma’s.
Uw onderwijs moet beantwoorden aan de eisen van een academische opleiding wat betreft niveau, oriëntatie en academisch gehalte. U ontwikkelt uw onderwijsaanpak overeenkomstig de onderwijsvisie van de KU Leuven, en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.


Dienstverlening

U bent ertoe bereid interne bestuurlijke, organisatorische en administratieve taken op te nemen, m.n. in een leidende rol binnen de master in de Bedrijfscommunicatie, en mee te werken aan het versterken van de banden tussen de opleiding en het werkveld.


Vereisten

U hebt een diploma van doctor in de taalkunde (of een equivalent relevant diploma).
U bezit voortreffelijke didactische kwaliteiten voor het academisch onderwijs en kunt een uitstekend onderzoeksdossier voorleggen in het domein van de bedrijfscommunicatie en/of de sociolinguïstiek. De onderzoekskwaliteit blijkt uit internationale publicaties van hoog niveau.
U beschikt over organisatorische vaardigheden en bent collegiaal ingesteld.
Bij uw sollicitatie voegt u een uitgewerkt onderzoeksvoorstel voor de komende jaren (maximum twee pagina's) en een visietekst over het onderwijs (maximum twee pagina's) in het Nederlands of in het Engels.
De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.


Vooraleer u in het Nederlands of het Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands of respectievelijk het Engels te verwerven.
Aanbod

Afhankelijk van uw dossier en uw kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel (zonder dat dit uw eindgraad hoeft te zijn): docent, hoofddocent, hoogleraar, of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als tenure track-docent voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve beoordeling, benoemd als hoofddocent.
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit, religie of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.


Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Dorien Van De Mieroop, tel.: +32 16 32 48 03, mail: dorien.vandemieroop@kuleuven.be of prof. dr. Dirk Geeraerts, tel.: +32 16 32 48 15, mail: dirk.geeraerts@kuleuven.be. Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 10/02/2018 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

PhD Position 'Speech Intelligibility and foreign accent: New perspectives on the perception of Dutch as a Foreign Language', Ghent University, Belgium, deadline: February 12, 2018

PhD POSITION

We welcome applications for a full-time position as doctoral researcher in the Department of Translation, Interpreting & Communication at Ghent University, in the Research Centre for Multilingual Practices and Language Learning in Society (MULTIPLES). The PhD student will be working on theproject “Speech Intelligibility and foreign accent: New perspectives on the perception of Dutch as a Foreign Language”. The starting date is subject to negotiation, but will fall between 1 April and 1 October 2018. The project runs over a period of 4 years.

Project description

The project is situated in the field of language acquisition, and more specifically in the domain of foreign language phonology. The focus is on Dutch as a Foreign Language. The project will comprise an analysis of the Dutch speech of non-native speakers and will provide insights into the concepts of ‘speech intelligibility’ and ‘foreign accent’. Intelligibility is often named as the key objective in foreign language education, yet it is ill understood exactly which properties make speech intelligible or not. On the basis of experiments, the project will examine which acoustic-phonetic cues have an influence on the intelligibility of non-native (Dutch) speech, and on the extent to which this speech is perceived as foreign accented. In addition, the project will map listeners’ attitudes towards non-native speech samples differing in the degree of intelligibility and accentedness. The project will contribute to the field of Dutch as a Foreign Language, and has implications for language education (and language testing practices).

Profile

- You hold a Master’s degree in Multilingual Communication, Linguistics and Literature, Linguistics, or in a related discipline. The degree requirements need to be met by the start of the appointment.

- You can provide proof of excellent study results.

- You have excellent writing and presentation skills.

- You are prepared to carry out experimental research and independently collect data.

- You have an excellent command of Dutch.

- You have a very sound command of academic English.

Assignment

- You prepare a PhD on the basis of the project.

- You report the results of your studies in national and international scientific journals.

- You present your results at national and international conferences.

- You are involved in the working of the Dutch Section in the Department of Translation, Interpreting and Communication.

How to apply?

Candidates are invited to apply by submitting the following documents through e-mail to Prof. Ellen Simon (Ellen.Simon@UGent.be) by 12 February 2018, 23:59 (CET):

- a letter of application

- CV (including an overview of your study results and the contact details of one person we may contact for a reference)

- a copy of the required Master’s degree

These three documents are all merged into a single pdf-document.

- a personal piece of (scientific) writing in the form of a student paper or publication (e.g. Master thesis or article) in English or Dutch, demonstrating your academic skills.

On the basis of these documents, candidates will be selected for an interview.

More information

For more information, please contact Ellen Simon:

Ellen.Simon@UGent.be; tel. 09 331 19 79.

Postdoc position psycholinguistics from cross-linguistic perspective, Universität Oldenburg, Germany, deadline: February 15, 2018

Universität Oldenburg looking for a postdoc (fulltime, parttime 75% or so would be a possibility). The person should ideally speak Dutch, some German and good English, and be interested in psycholinguistic research from a cross-linguistic perspective. A project can be developed together with Esther Ruigendijk, i.e. there is no fixed project yet, but part of the application is submission of a brief sketch of a possible project. Ideally this would fit the research that it is currently been done in her lab (for questions people can contact her).


The position includes teaching, for a full time position this would be 2 classes (2 hrs) per semester in the Dutch department.


Details on the position can be found here:


https://www.uni-oldenburg.de/stellen/?stelle=65834


For questions: Prof. Dr. E. Ruigendijk (Sprachwissenschaft): Esther.Ruigendijk@uni-oldenburg.de, Tel. 0049- 441-798-4695.

15 PhD positions the Eur. 'Training Network on Automatic Processing of PAthological Speech' (TAPAS), deadlines: see websites

Vacancies for 15 PhD positions in the Eur. 'Training Network on Automatic Processing of PAthological Speech' (TAPAS)


There are vacancies for 15 PhD positions in our Horizon 2020 MSCA-ITN-ETN

'Training Network on Automatic Processing of PAthological Speech' (TAPAS)

See http://hstrik.ruhosting.nl/tapas/ & http://www.tapas-etn-eu.org/


One of these PhD's (i.e. ESR8) will be hosted in Nijmegen.

See http://hstrik.ruhosting.nl/esr8-intelligibility/

If you have questions about the latter (ESR8), you can contact: Helmer


Research Associate/Programmer Deep learning, Nancy, France, deadline: open until filled
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Research Associate / Programmer

Deep Learning experience required

Natural Language Processing a plus

Starting date: As soon as possible

Employer and Location: LORIA UMR CNRS - Nancy, France

Duration: 6-8 months (extension may be possible)

Deadline for Application: Open until filled

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~The SYNALP [1] Research Group in Computational Linguistics has an open position for a research associate / Programmer starting as soon as possible.


The position is supported by the French National Research Agengy (ANR) and available in the WebNLG project [2]. It aims at developing deep learning approaches for text generation, text simplification, text understanding and text compression. The candidate will work in close interaction with the WebNLG project members (Claire Gardent, Alejandra Lorenzo, Anastasia Shimorina, Yannick Parmentier and Emilie Colin), using the WebNLG and the WebSplit data and experimenting with deep learning approaches such as convolutional networks, seq2seq models, deep reinforcement learning, multi-task, one-shot and transfer learning.


Prerequisite is a PhD degree or a Master in computer science, computational linguistics or a related field. Candidates are expected to have solid programming skills and experience with deep learning. Prior experience in natural language processing is a plus. Knowledge of French is **not** a requirement.


The monthly gross salary will be 2,000-3,000 (EUR) depending on qualifications. If appropriate, participation in conferences will be supported.


Please send applications (a single PDF file containing a motivation letter and a CV) by email to Claire Gardent [3] (claire.gardent@loria.fr). Applications received by January 20, 2018 will receive full consideration. The position is open until filled and will start as soon as possible.


[1] http://synalp.loria.fr/

[2] http://webnlg.loria.fr/pages/index.html

[3] https://members.loria.fr/CGardent/

>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Research Associate / Programmer

Deep Learning experience required

Natural Language Processing a plus

Starting date: As soon as possible

Employer and Location: LORIA UMR CNRS - Nancy, France

Duration: 6-8 months (extension may be possible)

Deadline for Application: Open until filled

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~The SYNALP [1] Research Group in Computational Linguistics has an open position for a research associate / Programmer starting as soon as possible.


The position is supported by the French National Research Agengy (ANR) and available in the WebNLG project [2]. It aims at developing deep learning approaches for text generation, text simplification, text understanding and text compression. The candidate will work in close interaction with the WebNLG project members (Claire Gardent, Alejandra Lorenzo, Anastasia Shimorina, Yannick Parmentier and Emilie Colin), using the WebNLG and the WebSplit data and experimenting with deep learning approaches such as convolutional networks, seq2seq models, deep reinforcement learning, multi-task, one-shot and transfer learning.


Prerequisite is a PhD degree or a Master in computer science, computational linguistics or a related field. Candidates are expected to have solid programming skills and experience with deep learning. Prior experience in natural language processing is a plus. Knowledge of French is **not** a requirement.


The monthly gross salary will be 2,000-3,000 (EUR) depending on qualifications. If appropriate, participation in conferences will be supported.


Please send applications (a single PDF file containing a motivation letter and a CV) by email to Claire Gardent [3] (claire.gardent@loria.fr). Applications received by January 20, 2018 will receive full consideration. The position is open until filled and will start as soon as possible.


[1] http://synalp.loria.fr/

[2] http://webnlg.loria.fr/pages/index.html

[3] https://members.loria.fr/CGardent/

Postdoctoral Scholar, Research Assistants & Volunteer Research Assistants, Hoeft Lab for Educational Neuroscience, San Francisco, deadlines, see: website

The Hoeft Lab for Educational Neuroscience (brainlens.org; PI: Fumiko Hoeft) is expanding and hiring postdocs and RAs to start immediately (http://brainlens.org/involvement/employment)!

We are currently recruiting for the following positions:

1. Postdoctoral Scholar (for a computational neuroimaging / neurolinguistics project):

http://brainlens.org/images/Ad_Spring2018_Postdoc....

2. Neuroscience & Education Research Assistant (to build and run a Brain-Mobile EEG lab in a school):

http://brainlens.org/images/Ad_brainmobileRA.pdf

3. BrainLENS Lab Research Assistant (for project management and data analysis):

http://brainlens.org/images/Ad_Spring2018_FullTime...

4. Volunteer Research Assistants:

http://brainlens.org/images/Ad_VolunteerRA.pdf

http://brainlens.org/images/Ad_Spring2018PrecLinte...

Calls for papers for events
CfP Computational Linguistics, Sofia, Bulgaria, May 28-29, deadline: February 4, 2018 [EXTENDED]

Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2018)

This is the second CFP for the third edition of theInternational Conference on Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2018)

(http://dcl.bas.bg/clib/)to be held in Sofia, Bulgaria, on 28 and 29 May, 2018.

INVITED SPEAKERS:

Prof. Ruslan Mitkov (University of Wolverhampton): With aLittle Help from NLP: My Language Technology Applications with Impact onSociety Dr. Zornitsa Kozareva (Amazon): Building Conversational Assistantsusing Deep LearningDr. Sujith Ravi (Google): Neural Graph Learning

CLIB covers a broad spectrum of areas related to naturallanguage processing and computational linguistics focused on but not limited toBulgarian.

TOPICS OF INTEREST

CLIB invites contributions on original research,including, but not limited to the following topics:

semantics, syntax, grammar and the lexicon;cognitive, mathematical and computational models of language processing;lexical semantics and ontologies; linguistic annotation – POStagging, syntactic and semantic parsing, etc.;word sense disambiguation; MWE recognition;information extraction; text analysis and summarisation;NLP methods and applications; corpus linguistics;multilingual processing and applications, machiene translation and translationaids.

***

There will be a special session dedicated to wordnets and ontologies

***

INFORMATION FOR AUTHORS

There will be two categories of research papers: oral andposter presentations. All accepted papers will be included in the conferenceproceedings. Papers shall be submitted in English.

On submission, please indicate whether you submit a paperfor the main conference or for the special session on wordnets and ontologies.

Reviewing will be double blind. Each submission will bereviewed by at least two anonymous reviewers.

Additional information and CLIB 2018 style guidelines areavailable at the conference site: http://dcl.bas.bg/clib/instructions-for-authors/

IMPORTANT DATES

4 Feb 2018: Paper submission deadline

3 March 2018: Notification to authors

20 March 2018: Camera-ready PDF due

15 May 2018: Proceedings publication date

28 – 29 May 2018: Conference

CONTACT DETAILS

You can contact us via the Conference e-mail: clib2018@dcl.bas.bgConference website: http://dcl.bas.bg/clib/Also, consider joining our FB

page: https://www.facebook.com/CompLingInBulgaria/.

Looking forward to your contributions!

CfP Junior research day Anéla and VIOT, Tilburg, April 20, 2018, deadline: February 7, 2018 [EXTENDED]

Juniorendag 2018 Call for Papers


(English version below)


Op vrijdag 20 april 2018 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOT georganiseerd in Tilburg. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informele sfeer presenteren. Zowel mondelinge presentaties als posterpresentaties zijn welkom. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste MA-scriptie binnen het vakgebied.


Als je wilt presenteren, dien dan uiterlijk 31 januari 2018 een abstract van je onderzoek in via de volgende website: http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstract-indienen. De eisen aan het abstract zijn als volgt:


- max. 250 woorden (excl. referenties);


- in het Nederlands of in het Engels (kies de taal waarin je presenteert);


- alle persoonlijke informatie uit het document verwijderd (naam, universiteit);


- incl. vermelding voorkeur voor een mondelinge presentatie of posterpresentatie.


Eind februari krijg je bericht of je presentatie is geaccepteerd.


Voor vragen kan je ons bereiken op anelaviotjuniorendag@gmail.com.


* * * * *


On Friday, April 20 2018, Anéla and VIOT (the Dutch and Flemish associations for applied linguistics and discourse studies) organize their annual junior research day (Juniorendag) in Tilburg. At the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD candidates in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, education, discourse, or communication) get the opportunity to present their work through an oral or poster presentation. In addition, the annual Anéla-VIOT Scriptieprijs is awarded to the best MA thesis in the field of applied linguistics.


If you would like to apply for a presentation, upload your abstract, January 31 2018 at the latest, to the following website: http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstr...


The requirements for the abstract are the following:


- max. 250 words (excl. references);


- in Dutch or in English (chose the language you’ll present in);


- all personal information removed from the document (name, university);


- incl. mentioning your preference for an oral or poster presentation.


By the end of February, we’ll let you know whether your presentation has been accepted. For questions contact us at anelaviotjuniorendag@gmail.com.

CfP special issu on Natural Language Generation (NLG) for Spoken Dialogue Systems (SDS), deadline: February 9, 2018

*** The submission deadline has been extended until 9th Feb ***


It is our pleasure to announce the final call for papers for a special issue on Natural Language Generation (NLG) for Spoken Dialogue Systems (SDS) to be published as part of the Dialogue & Discourse journal.


Language generation for dialogue requires sophistication in modelling the context of the dialogue, as well as methods that are sensitive to the rhetorical structure of a turn, and to the requirement that turns in dialogue are typically incremental and structured as oral, rather than written language. We therefore especially invite submissions which address these gaps, whether by introducing novel statistical or neural approaches or by leveraging data to improve natural language generation for dialogue using a more traditional architecture.


Dialogue and Discourse (D&D http://www.dialogue-and-discourse.org ) is the first peer-reviewed free open access journal dedicated exclusively to work that deals with language "beyond the sentence".


Submissions are made via the online submission system at http://www.dialogue-and-discourse.org/submission.s...


Authors are required to indicate if a submission is an extended version of one or more previously published conference paper(s); simultaneous submission to another venue is prohibited. Submissions will undergo rigorous peer-review with the target timeline below. Once accepted and finalised, papers will appear online immediately, as part of the current issue.


* extended deadline for submissions Feb 9th, 2018

* decision made May 1st, 2018

* revisions due June 1st, 2018

* issue published July, 2018


Dialogue and Discourse Editors


Issue Editors:

Verena Rieser (Heriot-Watt University)

Marilyn Walker (University of California Santa Cruz)

Vera Demberg (Saarland University)Editor In Chief:

David Schlangen


Associate Editors:

Vera Demberg, Saarland University

Barbara Di Eugenio, University of Illinois at Chicago

Raquel Fernandez, ILLC, University of Amsterdam

Jonathan Ginzburg, Université Paris-Diderot (Paris 7)

Pat Healey, Queen Mary University London

Massimo Poesio, Uni Essex, United Kingdom

David Schlangen, Bielefeld University

Manfred Stede, University of Potsdam, Germany

Amanda Stent, Bloomberg LP

Maite Taboada, Simon Fraser University, Canada

David R Traum, University of Southern California, United States


Full editorial board at: http://www.dialogue-and-discourse.org/editors.shtm...

CfP ESSLI 2018 Student Session, Sofia, Bulgaria, August 6-17, 2018, deadline: February 26, 2018

*1st Call for Papers*

*ESSLLI 2018 STUDENT SESSION*


Held during the 30th European Summer School in Logic, Language and Information


Sofia, Bulgaria, August 6-17, 2018


*Deadline for submissions: February 26, 2018*

https://easychair.org/conferences/?conf=stus2018*ABOUT:*

The Student Session of the 30th European Summer School in Logic, Language, and Information (ESSLLI) will take place in Sofia, Bulgaria, August 6th to 17th (http://esslli2018.folli.info). We invite submissions of original, unpublished work from students in any area at the intersection of Logic & Language, Language & Computation, or Logic & Computation. Submissions will be reviewed by several experts in the field, and accepted papers will be presented orally or as posters and selected papers will appear in the Student Session proceedings by Springer. This is an excellent opportunity to receive valuable feedback from expert readers and to present your work to a diverse audience.


*ORAL/POSTER PRESENTATIONS:*

Note that there are two separate kinds of submissions, one for oral presentations and one for posters. This means that papers are directly submitted either as oral presentations or as poster presentations. Reviewing and ranking will be done separately. We particularly encourage submissions for posters, as they offer an excellent opportunity to present smaller research projects and research in progress.


*SUBMISSION GUIDELINES:*

All authors must be students, and submissions may be singly or jointly authored. Each author may submit at most one single and one jointly authored contribution. Submissions should not be longer than 8 pages for an oral presentation or 4 pages for a poster presentation (including examples and references). Submissions must be anonymous, without any identifying information. More detailed guidelines regarding submission can be found on the Student Session website: http://esslli2018.folli.info/student-session/.


*SPONSORSHIP AND PRIZES*

As in previous years, Springer has kindly agreed to sponsor the ESSLLI student session. The winners of the best poster and best talk will be awarded Springer book vouchers of 500€ each.*FURTHER INFORMATION:*

Please direct inquiries about submission procedures or other matters relating to the Student Session to jen.sikos@ims.uni-stuttgart.de


ESSLLI 2018 will feature a wide range of foundational and advanced courses and workshops in all areas of Logic, Language, and Computation. For further information, including registration information and course listings, and for general inquiries about ESSLLI 2018, please consult the main ESSLLI 2018 page: http://esslli2018.folli.info/.Kind regards,


The ESSLLI 2018 Student Session Organization CommitteeChairs:

Jennifer Sikos (Universität Stuttgart)


LoCo co-chairs:

Ilina Stoilkovska (TU Wien)

Nika Pona (Universitat de Barcelona)


LoLa co-chairs:

Carina Kauf (Universität Göttingen)

Swantje Tönnis (Universität Göttingen)


LaCo co-chairs:

Martin Schmitt (LMU Munich)

Chantal Van Son (Vrije U. Amsterdam)

CfP IMPRS Language Sciences conference on Interdisciplinary Approaches in the Language Sciences, Nijmegen, Max Planck Institute for Psycholinguistics, June 5-7, 2018, deadline: February 28, 2018
***********************************************************

We are proud to announce the upcoming IMPRS for Language Sciences conference on Interdisciplinary Approaches in the Language Sciences held at the Max Planck Institute for Psycholinguistics, Netherlands from June 5-7 2018.

This 3-day conference brings together experts from multiple scientific disciplines, including genetics, psychology, linguistics and computer science, to further our understanding of how language operates and develops. On the last day of the conference, we will host small workshops with the plenary speakers aiming to interactively advance interdisciplinary discussion of big questions in the language sciences.

We encourage abstract submissions for poster presentations on any topic related to the language sciences. Abstracts should not exceed 300 words in length and should highlight the interdisciplinary nature of the research.

Check out our website for more information: imprsconference.mpi.nl Participation is free of charge, but registration is required.

Invited speakers:

Day 1 - Language evolution

Terrence Deacon (University of California Berkeley)

Chiara Barbieri (MPI for the Science of Human History)

Bart de Boer (Vrije Universiteit Brussel)

Enoch Aboh (Universiteit van Amsterdam)

Day 2 - Language and the brain

Melissa Duff (Vanderbilt University)

Sophie Scott (University College London)

Jeffrey Binder (Medical College of Wisconsin)

Jean-Remi King (New York University)

Important dates:

Abstract submission: open now until February 28th

Registration : opens March 1st

>

***********************************************************

We are proud to announce the upcoming IMPRS for Language Sciences conference on Interdisciplinary Approaches in the Language Sciences held at the Max Planck Institute for Psycholinguistics, Netherlands from June 5-7 2018.

This 3-day conference brings together experts from multiple scientific disciplines, including genetics, psychology, linguistics and computer science, to further our understanding of how language operates and develops. On the last day of the conference, we will host small workshops with the plenary speakers aiming to interactively advance interdisciplinary discussion of big questions in the language sciences.

We encourage abstract submissions for poster presentations on any topic related to the language sciences. Abstracts should not exceed 300 words in length and should highlight the interdisciplinary nature of the research.

Check out our website for more information: imprsconference.mpi.nl Participation is free of charge, but registration is required.

Invited speakers:

Day 1 - Language evolution

Terrence Deacon (University of California Berkeley)

Chiara Barbieri (MPI for the Science of Human History)

Bart de Boer (Vrije Universiteit Brussel)

Enoch Aboh (Universiteit van Amsterdam)

Day 2 - Language and the brain

Melissa Duff (Vanderbilt University)

Sophie Scott (University College London)

Jeffrey Binder (Medical College of Wisconsin)

Jean-Remi King (New York University)

Important dates:

Abstract submission: open now until February 28th

Registration : opens March 1st

CfP Storytelling Workshop NAACL2018, New Orleans, Louisiana, June 5 or 6, 2018, deadline: March 2, 2018

Call for Papers!

Storytelling Workshop

NAACL 2018

June 5th or 6th

New Orleans, Louisiana

Website: http://www.visionandlanguage.net/workshop2018

Call For Papers

We invite work involving human storytelling with respect to machine learning, natural language processing, computer vision, speech, and other ML/AI areas.

This spans a variety of research, including work on creating timelines, detecting content to be used in a story, generating long-form text, and related multimodal work.

Data input sources may include professional and social-media content.


We also encourage ideas about how to evaluate user experiences in terms of coherence, composition, story comprehensiveness, and other aspects related to the creation of stories.


Paper topics may include, but are not limited to:


•The role of storytelling in artificial intelligence

•Accessible and Assistive storytelling

•Affect and emotion in stories

•Augmenting human storytelling

•Character relationships

•Collaborative storytelling

•Event summary diversity

•Event-episodes detection and annotation

•Multimodal grounding for storytelling

•Multimodal event timelines

•Narrative structure

•Plot structure

•Story concept detection and annotation

•Story generation

•Story understanding

•Storytelling Applications/Demos

•Temporal/Event structure

•Temporal and semantic alignment

•Writing stories

•User studies

Papers should follow the NAACL 2018 style guidelines and are due on Softconf by 2 March, 2018.

CfP 23rd Conference on Formal Grammar, Sofia, Bulgaria, August 11-12, 2018, deadline: March 9, 2018

FG 2018

The 23rd Conference on Formal Grammar

Sofia, Bulgaria, August 11-12, 2018

http://fg.phil.hhu.de/2018/


Co-located with the European Summer School in Logic, Language and Information

*SUBMISSION DEADLINE: March 9, 2018*BACKGROUND


FG-2018 is the 23rd conference on Formal Grammar, to be held in conjunction with the European Summer School in Logic, Language and Information which, in 2018, will take place in Sofia, Bulgaria.


Previous Formal Grammar meetings were held in Barcelona (1995), Prague (1996), Aix-en-Provence (1997), Saarbrücken (1998), Utrecht (1999), Helsinki (2001), Trento (2002), Vienna (2003), Nancy (2004), Edinburgh (2005), Malaga (2006), Dublin (2007), Hamburg (2008), Bordeaux (2009), Copenhagen (2010), Ljubljana (2011), Opole (2012), Düsseldorf (2013), Tübingen (2014), Barcelona (2015), Bozen-Bolzano (2016), and Toulouse (2017).


AIMS AND SCOPE


FG provides a forum for the presentation of new and original research on formal grammar, mathematical linguistics and the application of formal and mathematical methods to the study of natural language.

Themes of interest include, but are not limited to,


+ formal and computational phonology, morphology, syntax, semantics

and pragmatics;

+ model-theoretic and proof-theoretic methods in linguistics; logical

+ aspects of linguistic structure; constraint-based and

+ resource-sensitive approaches to grammar; learnability of formal

+ grammar; integration of stochastic and symbolic models of grammar;

+ foundational, methodological and architectural issues in grammar

and linguistics;

+ mathematical foundations of statistical approaches to linguistic

analysis.


Previous conferences in this series have welcomed papers from a wide variety of frameworks.SUBMISSION DETAILS


We invite *electronic* submissions of original, 16-page papers (including references and possible technical appendices). Authors are encouraged to use the Springer-Verlag LNCS style:

http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-...


The submission deadline is *March 9, 2018*. Papers must be

*anonymous* and submitted electronically at EasyChair:

https://www.easychair.org/conferences/?conf=fg20180.


Papers should report original work which was not presented in other conferences. However, simultaneous submission is allowed, provided that the authors indicate other conferences to which the work was submitted in a footnote. Note that accepted papers can only be presented in one of the venues.


Submissions will be reviewed anonymously by at least three reviewers.

Accepted papers will be published as a volume in the Springer LNCS series, under the FoLLI subline.


IMPORTANT DATES


+ March 9, 2018: Deadline for paper submission April 30, 2018:

+ Notification of acceptance May 27, 2018: Camera ready copies due

+ August 11-12, 2018: Conference datesPROGRAM COMMITTEE


TBA
STANDING COMMITTEE


+ Annie Foret (IRISA - Rennes 1 University, France) Greg Kobele

+ (Universität Leipzig, Germany) Sylvain Pogodalla (INRIA Nancy/LORIA,

+ France)

CfP Workshop on Logic, Language, Information and Computation (WoLLIC 2018), July 24-27 2018, deadline: March 11, 2018

WoLLIC 2018

25th Workshop on Logic, Language, Information and Computation

July 24th to 27th, 2018

Bogotá, Colombia


SCIENTIFIC SPONSORSHIP

Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL)

The Association for Logic, Language and Information (FoLLI)

Association for Symbolic Logic (ASL)

European Association for Theoretical Computer Science (EATCS)

European Association for Computer Science Logic (EACSL)

ACM Special Interest Group on Logic and Computation (ACM-SIGLOG) (TBC)

Sociedade Brasileira de Computação (SBC)

Sociedade Brasileira de Lógica (SBL)


ORGANISATION

Departamento de Matemáticas, Universidad de los Andes, Colombia

Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Brazil


HOSTED BY

Departamento de Matemáticas, Universidad de los Andes, Colombia


CALL FOR PAPERS

WoLLIC is an annual international forum on inter-disciplinary research involving formal logic, computing and programming theory, and natural language and reasoning. Each meeting includes invited talks and tutorials as well as contributed papers. The twenty-fifth WoLLIC will be held at the Departamento de Matemáticas of the Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, from July 24th to 27th, 2018. It is sponsored by the Association for Symbolic Logic (ASL), the Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL), the The Association for Logic, Language and Information (FoLLI), the European Association for Theoretical Computer Science (EATCS), the European Association for Computer Science Logic (EACSL), ACM Special Interest Group on Logic and Computation (ACM-SIGLOG) (TBC), the Sociedade Brasileira de Computação (SBC), and the Sociedade Brasileira de Lógica (SBL).


PAPER SUBMISSION

Contributions are invited on all pertinent subjects, with particular interest in cross-disciplinary topics. Typical but not exclusive areas of interest are: foundations of computing and programming; novel computation models and paradigms; broad notions of proof and belief; proof mining, type theory, effective learnability; formal methods in software and hardware development; logical approach to natural language and reasoning; logics of programs, actions and resources; foundational aspects of information organization, search, flow, sharing, and protection; foundations of mathematics; philosophy of mathematics; philosophical logic; philosophy of language. Proposed contributions should be in English, and consist of a scholarly exposition accessible to the non-specialist, including motivation, background, and comparison with related works. Articles should be written in the LaTeX format of LNCS by Springer (see authors instructions at http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0). They must not exceed 12 pages, with up to 5 additional pages for references and technical appendices. The paper's main results must not be published or submitted for publication in refereed venues, including journals and other scientific meetings. It is expected that each accepted paper be presented at the meeting by one of its authors. (At least one author is required to pay the registration fee before granting that the paper will be published in the proceedings.) Papers must be submitted electronically at the WoLLIC 2018 EasyChair website. (Please go to http://wollic.org/wollic2018/instructions.html for instructions.) A title and single-paragraph abstract should be submitted by Mar 11, 2018, and the full paper by Mar 18, 2018 (firm date). Notifications are expected by Apr 15, 2018, and final papers for the proceedings will be due by Apr 22, 2018 (firm date).


PROCEEDINGS

The proceedings of WoLLIC 2018, including both invited and contributed papers, will be published in advance of the meeting as a volume in Springer's LNCS series. In addition, abstracts will be published in the Conference Report section of the Logic Journal of the IGPL, and selected contributions will be published (after a new round of reviewing) as a special post-conference WoLLIC 2018 issue of a scientific journal (to be confirmed).


INVITED SPEAKERS

(TBA)


STUDENT GRANTS

ASL sponsorship of WoLLIC 2018 will permit ASL student members to apply for a modest travel grant (deadline: May 1st, 2018). See http://www.aslonline.org/studenttravelawards.html for details.


IMPORTANT DATES

Mar 11, 2018: Paper title and abstract deadline

Mar 18, 2018: Full paper deadline

Apr 15, 2018: Author notification

Apr 22, 2018: Final version deadline (firm)


PROGRAMME COMMITTEE

Siddharth Bhaskar (Haverford College, USA)

Torben Braüner (Roskilde University, Denmark)

Hazel Brickhill (University of Bristol, UK)

Michael Detlefsen (University of Notre Dame, USA)

Juliette Kennedy (University of Helsinki, Finland)

Sophia Knight (Uppsala University, Sweden)

Alex Kruckman (Indiana University, USA)

Maricarmen Martinez Baldares (Universidad de los Andes, Colombia)

Frederike Moltmann (CNRS, France)

Lawrence Moss (Indiana University, USA) (CHAIR)

Cláudia Nalon (University of Brasília, Brazil)

Valeria de Paiva (Nuance Comms, USA, and University of Birmingham, UK)

Sophie Pinchinat (IRISA Rennes, France)

David Pym (University College London, UK)

Ruy de Queiroz (Univ Federal de Pernambuco, Brazil)

Revantha Ramanayake (Vienna University of Technology, Austria)

Giselle Reis (Carnegie Mellon University, Qatar)

Jeremy Seligman (The University of Auckland, New Zealand)

Yanjing Wang (Peking University, China)

Fan Yang (Delft University of Technology, The Netherlands)


STEERING COMMITTEE

Samson Abramsky, Johan van Benthem, Anuj Dawar, Joe Halpern, Wilfrid Hodges, Juliette Kennedy, Ulrich Kohlenbach, Daniel Leivant, Leonid Libkin, Angus Macintyre, Luke Ong, Hiroakira Ono, Valeria de Paiva, Ruy de Queiroz, Jouko Väänänen. (Former Member: Grigori Mints (deceased).)


ORGANISING COMMITTEE

Jaime A. Bohórquez (Escuela Colombiana de Ingeniería, Bogotá, Colombia)

Xavier Caicedo (Universidad de los Andes, Colombia) (Local co-chair)

Nicolás Cardozo (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

Maricarmen Martínez (Universidad de los Andes, Colombia) (Local co-chair)

Anjolina G. de Oliveira (Univ Federal de Pernambuco, Brasil)

Ruy de Queiroz (Univ Federal de Pernambuco, Brasil) (co-chair)

Camilo Rocha (Universidad Javeriana, Cali, Colombia)


FURTHER INFORMATION

Contact one of the Co-Chairs of the Organising Committee.


WEB PAGE

http://wollic.org/wollic2018/

CfP Sinn und Bedeutung (SuB) Conference, Barcelona, Spain, September 5-7, 2018, deadline: March 12, 2018

The Center for Theoretical Linguistics at the Universitat Autònoma de Barcelona and the Spanish network on Meaning and Grammar are pleased to announce the 23rd Sinn und Bedeutung (SuB) conference, taking place on September 5-7, 2018. SuB has in recent years emerged as one of the biggest venues for formal semantics and pragmatics representing the full breadth of the field, and we aim to maintain this tradition.

Invited speakers:

Berit Gehrke

Wolfram Hinzen

Beth Levin

Judith Tonhauser

We invite abstract submissions on topics pertaining to natural language semantics, pragmatics, lexical semantics, the syntax-semantics interface, psycholinguistic and neurolinguistic studies related to meaning, and the philosophy of language.

All sessions of SuB will take place at the Bellaterra campus of the Universitat Autònoma de Barcelona, which is easy to reach by train from the center of Barcelona.

Talks will be 45 (35+10) minutes in length. There will also be a poster session. Poster presenters will have the opportunity to give short ‘lightning talks’ to introduce their topic to the audience.

Abstracts should contain original research that, at the time of submission, has neither been published nor accepted for publication. One person can submit at most one abstract as sole author and one as co-author, or two co-authored abstracts. Authors will be asked to specify at the time of submission whether they wish their abstract to be considered for a talk and/or a poster.

Submissions should be anonymous and should not reveal the identities of the authors in any form. Abstracts must not exceed two pages (letter size or A4 paper, 2.5cm or 1 inch margins on all sides, 12 point font), including examples and references. Abstracts must be submitted electronically in PDF format via EasyChair by March 12, 2018: https://easychair.org/conferences/?conf=sub23


Further information available at: https://sites.google.com/view/sub23/


CfP Metaphor Festival Amsterdam, Amsterdam, August 30 -September 1, 2018, deadline: March 15, 2018

Metaphor Festival Amsterdam 2018

CALL FOR PAPERS

Amsterdam, 30 August – 1 September 2018

The Metaphor Lab Amsterdam is delighted to announce that the next Metaphor Festival will take place in Amsterdam from 30 August through 1 September 2018. The Metaphor Festival is an annual conference on the use of figurative language and other modes of figurative expression. It offers an opportunity to present and learn about research findings concerning figurative uses in different types of communication, and their cognitive, cultural, narrative, poetic, rhetorical, political, social, textual or discourse functions and effects. Please go to http://metaphorlab.org/metaphor-festival/metaphor-... for the call for papers. Deadline for submissions is 15 March.

>


Metaphor Festival Amsterdam 2018

CALL FOR PAPERS

Amsterdam, 30 August – 1 September 2018

The Metaphor Lab Amsterdam is delighted to announce that the next Metaphor Festival will take place in Amsterdam from 30 August through 1 September 2018. The Metaphor Festival is an annual conference on the use of figurative language and other modes of figurative expression. It offers an opportunity to present and learn about research findings concerning figurative uses in different types of communication, and their cognitive, cultural, narrative, poetic, rhetorical, political, social, textual or discourse functions and effects. Please go to http://metaphorlab.org/metaphor-festival/metaphor-... for the call for papers. Deadline for submissions is 15 March.

Call for Workshops Twenty-first International Conference on Text, speech and dialogue, Brno, Czech Republic, September 11-14, 2018, deadline: March 15, 2018

TSD 2018 - PRELIMINARY ANNOUNCEMENT and CALL for WORKSHOPS

************************************************************


Twenty-first International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2018)

Brno, Czech Republic, 11-14 September 2018

http://www.tsdconference.org/


The conference is organized by the Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, and the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Pilsen. The conference is supported by International Speech Communication Association.


Venue: Brno, Czech RepublicTSD SERIES


TSD series evolved as a prime forum for interaction between researchers in both spoken and written language processing from all over the world.

Proceedings of TSD form a book published by Springer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) series.CALL for SATELLITE WORKSHOP PROPOSALS


The TSD 2018 conference will be accompanied by one-day satellite workshops or project meetings with organizational support by the TSD organizing committee. The organizing committee can arrange for a meeting room at the conference venue and prepare a workshop proceedings as a book with ISBN by a local publisher. The workshop papers that will pass also the standard TSD review process will appear in the Springer proceedings. Each workshop is a subject to proposal that should be sent to the contact e-mail tsd2018@tsdconference.org ahead of the respective deadline.TOPICS


Topics of the conference will include (but are not limited to):


Corpora and Language Resources (monolingual, multilingual,

text and spoken corpora, large web corpora, disambiguation,

specialized lexicons, dictionaries)


Speech Recognition (multilingual, continuous, emotional

speech, handicapped speaker, out-of-vocabulary words,

alternative way of feature extraction, new models for

acoustic and language modelling)


Tagging, Classification and Parsing of Text and Speech

(morphological and syntactic analysis, synthesis and

disambiguation, multilingual processing, sentiment analysis,

credibility analysis, automatic text labeling, summarization,

authorship attribution)


Speech and Spoken Language Generation (multilingual, high

fidelity speech synthesis, computer singing)


Semantic Processing of Text and Speech (information

extraction, information retrieval, data mining, semantic web,

knowledge representation, inference, ontologies, sense

disambiguation, plagiarism detection)


Integrating Applications of Text and Speech Processing

(machine translation, natural language understanding,

question-answering strategies, assistive technologies)


Automatic Dialogue Systems (self-learning, multilingual,

question-answering systems, dialogue strategies, prosody in

dialogues)


Multimodal Techniques and Modelling (video processing, facial

animation, visual speech synthesis, user modelling, emotions

and personality modelling)


Papers on processing of languages other than English are strongly encouraged.KEYNOTE SPEAKERS


Kenneth Church, IBM Thomas J. Watson Research Center, USAPROGRAM COMMITTEE


Elmar Noeth, Germany (general chair)

Eneko Agirre, Spain

Vladimir Benko, Slovakia

Paul Cook, Australia

Jan Cernocky, Czech Republic

Simon Dobrisek, Slovenia

Kamil Ekstein, Czech Republic

Karina Evgrafova, Russia

Darja Fiser, Slovenia

Eleni Galiotou, Greece

Björn Gambäck, Norway

Radovan Garabik, Slovakia

Alexander Gelbukh, Mexico

Louise Guthrie, USA

Tino Haderlein, Germany

Jan Hajic, Czech Republic

Eva Hajicova, Czech Republic

Yannis Haralambous, France

Hynek Hermansky, USA

Jaroslava Hlavacova, Czech Republic

Ales Horak, Czech Republic

Eduard Hovy, USA

Maria Khokhlova, Russia

Daniil Kocharov, Russia

Miloslav Konopik, Czech Republic

Ivan Kopecek, Czech Republic

Valia Kordoni, Germany

Pavel Král, Czech Republic

Siegfried Kunzmann, Germany

Natalija Loukachevitch, Russia

Bernardo Magnini, Italy

Vaclav Matousek, Czech Republic

France Mihelic, Slovenia

Roman Moucek, Czech Republic

Agnieszka Mykowiecka, Poland

Hermann Ney, Germany

Karel Oliva, Czech Republic

Karel Pala, Czech Republic

Nikola Pavesic, Slovenia

Maciej Piasecki, Poland

Josef Psutka, Czech Republic

James Pustejovsky, USA

German Rigau, Spain

Leon Rothkrantz, The Netherlands

Anna Rumshisky, USA

Milan Rusko, Slovakia

Pavel Rychlý, Czechia

Mykola Sazhok, Ukraine

Pavel Skrelin, Russia

Pavel Smrz, Czech Republic

Petr Sojka, Czech Republic

Stefan Steidl, Germany

Georg Stemmer, Germany

Marko Tadic, Croatia

Tamas Varadi, Hungary

Zygmunt Vetulani, Poland

Pascal Wiggers, The Netherlands

Yorick Wilks, United Kingdom

Marcin Wolinski, Poland

Victor Zakharov, RussiaFORMAT OF THE CONFERENCE


The conference program will include presentation of invited papers, oral presentations, and poster/demonstration sessions. Papers will be presented in plenary or topic oriented sessions.


Social events including a trip in the vicinity of Brno will allow for additional informal interactions.CONFERENCE PROGRAM


The conference program will include oral presentations and poster/demonstration sessions with sufficient time for discussions of the issues raised.IMPORTANT DATES


March 15 2018: Submission of abstracts

March 22 2018: Submission of full papers

May 16 2018 : Notification of acceptance

May 31 2018:Final papers (camera ready) and registration

August 8 2018 :Submission of demonstration abstracts

August 15 2018: Notification of acceptance for demonstrations sent to the authors

September 11-14 2018: Conference date


The contributions to the conference will be published in proceedings that will be made available to participants at the time of the conference.OFFICIAL LANGUAGE


The official language of the conference is English.ADDRESS


All correspondence regarding the conference should be addressed to

Ales Horak, TSD 2018

Faculty of Informatics, Masaryk University

Botanicka 68a, 602 00 Brno, Czech Republic

phone: +420-5-49 49 18 63

fax: +420-5-49 49 18 20

email: tsd2018@tsdconference.org


The official TSD 2018 homepage is: http://www.tsdconference.org/tsd2018LOCATION


Brno is the second largest city in the Czech Republic with a population of almost 400.000 and is the country's judiciary and trade-fair center. Brno is the capital of South Moravia, which is located in the south-east part of the Czech Republic and is known for a wide range of cultural, natural, and technical sights.

South Moravia is a traditional wine region. Brno had been a Royal City since 1347 and with its six universities it forms a cultural center of the region.


Brno can be reached easily by direct flights from London and Munich, and by trains or buses from Prague (200 km) or Vienna (130 km).

CfP Interspeech 2018, Hyderabad, India, September 2-6, 2018, deadline: March 16, 2018

Dear colleague:


Interspeech 2018 will be held in India during September 2-6, 2018, at the Hyderabad International Convention Centre, Hyderabad, India. We invite you to submit your research papers as well as proposals for special sessions and challenges, tutorials, and satellite workshops. The call for papers is attached below. For more details, please visit: http://www.interspeech2018.org.


We look forward to your participation in Interspeech 2018.


Sincerely,

Team Interspeech 2018==

Interspeech 2018

September 2-6, 2018, Hyderabad International Convention Centre

Hyderabad, Telangana, India

http://www.interspeech2018.orgCall for Papers, Proposals for Special Sessions and Challenges, Tutorials, and Satellite Workshops


Interspeech is the world's largest and most comprehensive conference on the science and technology of spoken language processing. It will be held in India for the first time. Interspeech conferences emphasize interdisciplinary approaches addressing all aspects of speech science and technology, ranging from basic theories to advanced applications. Contributions to all areas of speech science and technology are welcome. In addition to regular oral and poster sessions, Interspeech 2018 will feature plenary talks by internationally renowned experts, tutorials, special sessions, show & tell sessions, and exhibits. The tutorials will be held in the Hyderabad International Convention Centre. A number of satellite events will also take place around Interspeech 2018.


Original papers are solicited in, but not limited to, the following areas:

1. Speech Perception, Production and Acquisition

2. Phonetics, Phonology, and Prosody

3. Analysis of Paralinguistics in Speech and Language

4. Speaker and Language Identification

5. Analysis of Speech and Audio Signals

6. Speech Coding and Enhancement

7. Speech Synthesis and Spoken Language Generation

8. Speech Recognition – Signal Processing, Acoustic Modeling, Robustness, and Adaptation

9. Speech Recognition – Architecture, Search, and Linguistic Components

10. Speech Recognition – Technologies and Systems for New Applications

11. Spoken Dialog Systems and Analysis of Conversation

12. Spoken Language Processing – Translation, Information Retrieval, Summarization, Resources, and Evaluation


A complete list of the scientific area topics including special sessions is available at http://interspeech2018.org/areas-and-topics/


Paper Submission

Papers intended for Interspeech 2018 should be up to 4 pages of text. An optional fifth page could be used for references only. Paper submissions must conform to the format defined in the paper preparation guidelines and as detailed in the author's kit on the conference web page. Please be aware that Interspeech 2018 will use new templates and submissions will be accepted only in the new format. Submissions may also be accompanied by additional files such as multimedia files, to be included on the proceedings' USB drive. Authors must declare that their contributions are original and have not been submitted elsewhere for publication. Papers must be submitted via the online paper submission system. The working language of the conference is English, and papers must be written in English.


Important Dates

Submission portal opens: February 1, 2018

Abstract submission deadline: March 16, 2018

Final paper submission deadline: March 23, 2018

Acceptance/rejection notification: June 3, 2018

Camera-ready paper due: June 17, 2018

Special sessions and challenges proposals due: December 1, 2017

Satellite workshop proposals due: December 8, 2017

Show and Tell proposals due: March 30, 2018

Tutorial proposals due: February 1, 2018

Registration opens: June 10, 2018


[Apologies if you receive multiple copies of this email]

CfP Workshop 'Innovative Use of NLP for Building', New Orleans, USA, June 5 or 6, 2018, deadline: March 20, 2018

SECOND CALL FOR PAPERS

The 13th Workshop on the Innovative Use of NLP for Building

Educational Applications (BEA13)

New Orleans, USA; June 05 or 06, 2018

(co-located with NAACL)


https://www.cs.rochester.edu/~tetreaul/naacl-bea13...


*Submission Deadline: March 20, 2018*


WORKSHOP DESCRIPTION


The BEA Workshop is a leading venue for NLP innovation for educational applications. It is one of the largest one-day workshops in the ACL community. The workshop’s continuous growth illustrates an alignment between societal need and technology advances. NLP capabilities now support an array of learning domain knowledge, including writing, speaking, reading, science, and mathematics, and the related intra- (e.g., self-confidence) and inter-personal (e.g., peer collaboration) domains that support achievement in the learning domains. Within these domains, the community continues to develop and deploy innovative NLP approaches for use in educational settings. In the writing and speech domains, automated writing evaluation (AWE) and speech scoring applications, respectively, are commercially deployed in high-stakes assessment, and instructional contexts (including Massive Open Online Courses (MOOCs), and K-12 settings). Commercially-deployed plagiarism detection in K-12 and higher education settings is also prevalent. The current educational and assessment landscape in K-12, higher education, and adult learning (in academic and workplace settings) fosters a strong interest in technologies that yield user log data that can be leveraged for analytics that support proficiency measures for complex constructs across learning domains. For writing, there is a focus on innovation that supports writing tasks requiring source use, argumentative discourse, and factual content accuracy. For speech, there is an interest in advancing automated scoring to include the evaluation of discourse and content features in responses to spoken assessments. General advances in speech technology have promoted a renewed interest in spoken dialog and multimodal systems for instruction and assessment, for instance, for workplace interviews and simulated teaching environments. The explosive growth of mobile applications for game-based and simulation applications for instruction and assessment is another place where NLP has begun to play a large role, especially in language learning.


NLP for educational applications has gained visibility outside of the NLP community. First, the Hewlett Foundation reached out to public and private sectors and sponsored two competitions: one for automated essay scoring, and the other for scoring of short response items. The motivation driving these competitions was to engage the larger scientific community in this enterprise. Learning @ Scale is a relatively new venue for NLP research in education. MOOCs now incorporate AWE systems to manage several thousand assignments that may be received during a single MOOC course. MOOCs for Refugees have more recently popped up in response to the current social situations. Courses include language learning, and we can imagine that AWE and other NLP capabilities could support coursework. Another breakthrough for educational applications within the CL community is the presence of a number of shared-task competitions over the last four years – including three shared tasks on grammatical error detection and correction alone. NLP/Education shared tasks, typically in the area of grammar-error detection, have seen new areas of research, such as the “Automated Evaluation of Scientific Writing” at BEA11 and Native Language Identification at BEA12. All of these competitions increased the visibility of, and interest in, our field. In conjunction with the International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP) 2015, the Natural Language Processing Techniques for Educational Applications (NLP-TEA) workshop had a shared task in Chinese error diagnosis, and NLP-TEA had additional shared tasks at the 2016, and a fourth workshop in 2017 co-located with IJCNLP.


The 13th BEA workshop will have oral presentation sessions and a large poster session in order to maximize the amount of original work presented. We expect that the workshop will continue to expose the NLP community to technologies that identify novel opportunities for the use of NLP in education in English, and languages other than English. The workshop will solicit both full papers and short papers for either oral or poster presentation. We will solicit papers that incorporate NLP methods, including, but not limited to: automated scoring of open-ended textual and spoken responses; game-based instruction and assessment; educational data mining; intelligent tutoring; peer review, grammatical error detection; learner cognition; spoken dialog; multimodal applications; tools for teachers and test developers; and use of corpora. Research that incorporates NLP methods for use with mobile and game-based platforms will be of special interest. Specific topics include:


* Automated scoring/evaluation for written student responses (across multiple genres)

o Content analysis for scoring/assessment

o Detection and correction of grammatical and other types of errors (such as, spelling and word usage)

o Argumentation, discourse, sentiment, stylistic analysis, & non-literal language

o Plagiarism detection

o Detection of features related to interest, motivation, and values in writing tasks

* Intelligent Tutoring (IT), Collaborative Learning Environments

o Educational Data Mining: Collection of user log data from educational applications

o Game-based learning

o Multimodal communication (including dialog systems) between students and computers

o Knowledge representation in learning systems

o Concept visualization in learning systems

* Learner cognition

o Assessment of learners' language and cognitive skill levels

o Systems that detect and adapt to learners' cognitive or emotional states

o Tools for learners with special needs

* Use of corpora in educational tools

o Data mining of learner and other corpora for tool building

o Annotation standards and schemas / annotator agreement

* Tools and applications for classroom teachers and/or test developers

o NLP tools for second and foreign language learners

o Semantic-based access to instructional materials to identify appropriate texts

o Tools that automatically generate test questions

o Processing of and access to lecture materials across topics and genres

o Adaptation of instructional text to individual learners’ grade levels

o Tools for text-based curriculum developmentIMPORTANT DATES


* Submission Deadline: Tuesday, March 20 - 23:59 EST (New York City Time)

* Notification of Acceptance: Wednesday, April 04

* Camera-ready Papers Due: Monday, April 16

* Workshop: June 05 or 06SUBMISSION INFORMATION


We will be using the NAACL submission guidelines and style files for the BEA13 Workshop this year. Authors are invited to submit a full paper of up to 8 pages of content with unlimited pages for references. We also invite short papers of up to 4 pages of content, including unlimited pages for references. Final camera ready versions of accepted papers will be given an additional page of content to address reviewer comments.


Previously published papers cannot be accepted. The submissions will be reviewed by the program committee. As reviewing will be blind, please ensure that papers are anonymous. Self-references that reveal the author's identity, e.g., "We previously showed (Smith, 1991) ...", should be avoided. Instead, use citations such as "Smith previously showed (Smith, 1991) ...".


We have also included conflict of interest in the submission form. You should mark all potential reviewers who have been authors on the paper, are from the same research group or institution, or who have seen versions of this paper or discussed it with you.

We will be using the START conference system to manage submissions. The link will be made live when available.
ORGANIZING COMMITTEE


* Joel Tetreault, Grammarly (primary contact)

* Jill Burstein, Educational Testing Service

* Ekaterina Kochmar, University of Cambridge

* Claudia Leacock, Grammarly

* Helen Yannakoudakis, University of Cambridge

SHARED TASK ON SECOND LANGUAGE ACQUISITION MODELING


Task Description

The workshop will host a Shared Task on Second Language Acquisition Modeling (SLAM), using data provided by Duolingo, a popular free online computer-aided language learning (CALL) platform. Teams will be provided with “traces” of all translation and transcription exercises from 800+ language learners — annotated for errors — spanning their first 100 days of activity on Duolingo. The task is then to predict errors made by a held-out set of 100+ language learners over their first 100 days. There will be four tracks for learners of English, Spanish, French and German. We believe that this task presents several new and interesting dimensions for research in Second Language Acquisition modeling: (1) subjects are mostly beginners in their respective L2s, (2) success will likely require teams to model learning — and forgetting — over time, and (3) teams are encouraged to use features which generalize across a variety of languages (hence 4 tracks).


Task Organizers

Burr Settles (Duolingo), Erin Gustafson (Duolingo), Masato Hagiwara (Duolingo), Bozena Pajak (Duolingo), Joseph Rollinson (Duolingo), Chris Brust (Duolingo), Hideki Shima (Duolingo), Nitin Madnani (Educational Testing Service)SHARED TASK ON COMPLEX WORD IDENTIFICATION


Task Description

Over the past decade a number of studies have been published on automatic text simplification (Specia, 2010; Saggion et al. 2015; Štajner, 2015). Text simplification systems aim to facilitate reading comprehension to different target readerships such as foreign language learners, and native speakers with low literacy levels or various kinds of reading impairments. Two main factors that impact reading comprehension addressed by these systems are lexical complexity and syntactic complexity.

Many lexical simplification systems have been proposed up to this date (Glavaš and Štajner, 2015; Paetzold and Specia, 2016). It has been shown that those systems which have a separate complex word identification (CWI) module at the beginning of their pipeline outperform those systems which treat all words as potentially complex (Paetzold and Specia, 2015). Therefore, automatic identification of words that are difficult for a given target population is an important step for building better performing lexical simplification systems. This step is known as complex word identification (CWI) (Shardlow, 2013).


The first shared task on CWI was organized at the SemEval 2016 (Paetzold and Specia, 2016b). It featured 21 teams that competed submitting 42 systems trained to predict whether words in a given context were complex or non-complex for a non-native English speaker. Following the success of the first CWI shared task at SemEval 2016 we propose the organization of a second edition of the challenge at the BEA workshop 2018.


The first edition of the CWI challenge included only English data aimed at non-native English speakers, whereas the second edition will feature a multilingual dataset (Yimam, 2017a, 2017b) and four individual tracks: (1) English monolingual CWI, (2) Spanish monolingual CWI, (3) German monolingual CWI, (4) Multilingual CWI with a French test set.


Task Organizers

Chris Biemann (University of Hamburg), Shervin Malmasi (Harvard Medical School), Gustavo Paetzold (University of Sheffield), Lucia Specia (University of Sheffield), Sanja Štajner (University of Mannheim), Anais Tack (KU Leuven), Seid Muhie Yimam (University of Hamburg), Marcos Zampieri (University of Wolverhampton)


PROGRAM COMMITTEE


* Lars Ahrenberg, Linköping University

* David Alfter, University of Gothenburg

* Dimitris Alikaniotis, Grammarly

* Homa B. Hashemi, Intelligent System Program, University of Pittsburgh

* Rafael E Banchs, Institute for Infocomm Research

* Sagnik Banerjee, Iowa State University

* Rajendra Banjade, Audible inc. (an Amazon company)

* Lee Becker, Pearson

* Beata Beigman Klebanov, Educational Testing Service

* Lisa Beinborn UKP Lab, Technische Universität Darmstadt

* Delphine Bernhard, Université de Strasbourg

* Sameer Bhatnagar ,Polytechnique Montreal

* Serge Bibauw, KU Leuven & Université Catholique de Louvain

* Johannes Bjerva, University of Copenhagen

* Kristy Boyer, University of Florida

* Ted Briscoe, University of Cambridge

* Dominique Brunato, Institute of Computational Linguistics (ILC-CNR)

* Chris Bryant, University of Cambridge

* Andrew Caines, University of Cambridge

* Mei-Hua Chen, Tunghai University

* Martin Chodorow, Hunter College of CUNY

* Shamil Chollampatt, National University of Singapore

* Mark Core, University of Southern California

* Robert Dale, Language Technology Group

* Vidas Daudaravicius, VTEX Research

* Kordula De Kuthy, University of Tübingen

* Barbara Di Eugenio, University of Illinois at Chicago

* Yo Ehara, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

* Noureddine Elouazizi, Faculty of Science (Skylight/Dean Office), * University of British Columbia

* Keelan Evanini, Educational Testing Service

* Cédrick Fairon, Université Catholique de Louvain

* Youmna Farag, University of Cambridge

* Mariano Felice, University of Cambridge

* Oliver Ferschke, M*Modal

* Michael Flor, Educational Testing Service

* Thomas François, UCLouvain

* Michael Gamon, Microsoft Research

* Kallirroi Georgila, University of Southern California

* Andrew Gibson, University of Technology Sydney

* Jonathan Gordon, University of Southern California

* Floriana Grasso, University of Liverpool, UK

* Gintare Grigonyte, Stockholm University

* Iryna Gurevych, UKP Lab, Technische Universität Darmstadt

* Na-Rae Han, University of Pittsburgh

* Jiangang Hao, Educational Testing Service

* Marti Hearst, University of California, Berkeley

* Trude Heift, Simon Fraser University

* Derrick Higgins, American Family Insurance

* Andrea Horbach, University Duisburg-Essen

* Chung-Chi Huang, Frostburg State University

* Radu Tudor Ionescu, University of Bucharest

* Ross Israel, Factual Inc

* Lifeng Jin, The Ohio State University

* Pamela Jordan, University of Pittsburgh

* Marcin Junczys-Dowmunt, Adam Mickiewicz University

* John Kelleher, Dublin Institute of Technology

* Levi King, Indiana University

* Mamoru Komachi, Tokyo Metropolitan University

* Sandra Kuebler, Indiana University

* Girish Kumar, Carousell

* Ji-Ung Lee, UKP Lab Technische Universität Darmstadt

* John Lee, City University of Hong Kong

* Lung-Hao Lee, National Taiwan Normal University

* James Lester, North Carolina State University

* Wen Li, Indiana University

* Maria Liakata, University of Warwick

* Chen Liang, Pennsylvania State University

* Diane Litman, University of Pittsburgh

* Peter Ljunglöf, University of Gothenburg and Chalmers University

* Anastassia Loukina, Educational Testing Service

* Xiaofei Lu, Pennsylvania State University

* Luca Lugini, University of Pittsburgh

* Nitin Madnani, Educational Testing Service

* Montse Maritxalar, University of the Basque Country

* Ilia Markov, Center for Computing Research, Instituto Politécnico Nacional

* James Martin, University of Colorado Boulder

* Ditty Mathew, IIT Madras

* Julie Medero, Harvey Mudd College

* Beata Megyesi, Uppsala University

* Detmar Meurers, University of Tübingen

* Maria Moritz, University of Goettingen

* Smaranda Muresan, Columbia University

* Courtney Napoles, Grammarly

* Diane Napolitano, Educational Testing Service

* Hwee Tou Ng, National University of Singapore

* Huy Nguyen, Graduate Student at University of Pittsburgh

* Rodney Nielsen, University of North Texas

* Nobal Niraula, Boeing Research & Technology

* Yoo Rhee Oh, Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)

* Constantin Orasan, University of Wolverhampton

* Robert Östling, Stockholm University

* Ulrike Pado, Hochschule fuer Technik Stuttgart

* Ted Pedersen, University of Minnesota, Duluth

* Isaac Persing , The University of Texas at Dallas

* Ildikó Pilán, University of Gothenburg

* Patti Price, PPRICE Speech and Language Technology Consulting

* Taraka Rama, University of Oslo

*Lakshmi Ramachandran, A9.com Inc

* Vikram Ramanarayanan, Educational Testing Service R&D and UC San Francisco

* Sudha Rao, University of Maryland, College Park

* Hanumant Redkar, Indian Institute of Technology Bombay (IIT Bombay)

* Livy Real, IBM Research

* Marek Rei, University of Cambridge

* Robert Reynolds, Brigham Young University

* Brian Riordan, Educational Testing Service

* Andrew Rosenberg, IBM Research AI

* Mark Rosenstein, Pearson

* Mihai Rotaru, Textkernel

* Alla Rozovskaya, City University of New York

* C. Anton Rytting, University of Maryland

* Allen Schmaltz, Harvard University

* Claudia Schulz, Technische Universität Darmstadt

* Burr Settles, Duolingo

* Grigori Sidorov, Instituto Politecnico Nacional

* Anders Søgaard, University of Copenhagen

* Helmer Strik Linguistics, Centre for Language Studies (CLS), Centre for Language and Speech Technology (CLST), Radboud University * Nijmegen; NovoLanguage Nijmegen

* Jan Švec, Department of Cybernetics, University of West Bohemia

* Anaïs Tack , Université Catholique de Louvain & KU Leuven

* Yuen-Hsien, Tseng National Taiwan Normal University

* Sowmya Vajjala, Iowa State University

* Giulia Venturi, Institute of Computational Linguistics "A. Zampolli" (ILC-CNR), Pisa

* Aline Villavicencio, Federal University of Rio Grande do Sul (Brazil) and University of Essex (UK)

* Elena Volodina, University of Gothenburg, Sweden

* Shuting Wang, Facebook

* Michael White, The Ohio State University

* David Wible, National Central University

* Alistair Willis, Open University, UK

* Michael Wojatzki , University of Duisburg-Essen

* Huichao Xue, LinkedIn

* Victoria Yaneva, University of Wolverhampton

* Zheng Yuan, University of Cambridge

* Marcos Zampieri, University of Wolverhampton

* Klaus Zechner, Educational Testing Service
CfP ESSLLI Workshop 'Bridging formal and conceptual semantics, Sofia, Bulgaria, August 6-10, 2018, deadline: March 31, 2018

ESSLLI 2018 WORKSHOP

BRIDGING FORMAL AND CONCEPTUAL SEMANTICS

August 6-10, 2018

Sofia University "St. Kl. Ohridski", Sofia, Bulgaria::: WORKSHOP DESCRIPTION :::


The main aim of the workshop is to get together linguists, philosophers and cognitive scientists from the two leading research traditions of natural language meaning, often referred to them as "formal semantics" and "conceptual semantics". The workshop provides a platform to investigate and discuss the ways of possible bridges between the two semantic perspectives, and to initiate a deeper conversation and collaboration between them. The workshop intends to gather approaches that show the way how the two perspectives can strengthen each other. The workshop holds 6 high-quality contributed talks, each of 45 minutes including discussions and two invited talks by distinguished researchers working on topics closely related to the main issue of the workshop.


Website: bridge-2018.phil.hhu.de


The workshop will take place during ESSLLI 2018 in Sofia, Bulgaria at the St. Kl. Ohridski University, on August 6-10, 2018 (see: http://esslli2018.folli.info/). The workshop is organized in co-operation with the DFG Collaborative Research Centre 991.::: INVITED SPEAKERS :::


James Pustejovsky (Brandeis University)

t.b.a.::: CALL FOR PAPERS :::


The workshop invites high-quality submissions on topics closely related to the main issue of the workshop, for 45 minutes talks (incl. discussion).

The submission of the abstracts will be handled via the EasyChair submission link:


https://easychair.org/conferences/?conf=bridge2018


Authors can submit anonymous abstracts of max. 2 pages (A4 page, 2 cm margin, 12pt font, single space lines).

The deadline for the submission of abstracts is March 31, 2018.

Authors will be notified of acceptance by May 15, 2018.::: PRE-PROCEEDINGS :::


The pre-proceedings, containing all accepted abstracts/short papers (up to 6 pages each),

will be published on the workshop website at least a month before ESSLLI starts.::: IMPORTANT DATES :::


Submission deadline: March 31, 2018

Notification of acceptance/rejection: May 15, 2018

Pre-proceedings deadline: June 15, 2018

Workshop: August 6-10, 2018::: ORGANIZERS :::


Kata Balogh

Wiebke Petersen::: CONTACT :::


mail: bfcs@sfb991.uni-duesseldorf.de


CRC991

Institute of Language and Information

Heinrich Heine University

Universitätsstraße 1

D-40225 Düsseldorf (Germany)

CfP CLARIN Annual Conference 2018, Pisa, Italy, October 8-10, 2018, deadline: April 16, 2018

Call for Papers: CLARIN Annual Conference 2018


CALL FOR ABSTRACTS


CLARIN ERIC is happy to announce the CLARIN Annual Conference 2018 and calls for the submission of extended abstracts. CLARIN is a research infrastructure that makes digital language resources available to scholars, researchers, students and citizen-scientists from all disciplines, coordinates work on collecting language resources and tools, and offers advanced tools to discover, explore, exploit, annotate, analyse or combine such datasets, wherever they are located.


LOCATION


The 7th CLARIN Annual Conference will be held in Pisa, Italy.


IMPORTANT DATES17 January 2018: First call published and submission system open

16 April 2018: Submission deadline

2 July 2018: Notification of acceptance

10 September 2018: Final version of extended abstracts due

8–10 October 2018: CLARIN Annual Conference


CONFERENCE AIMS


The CLARIN Annual Conference is organized for the wider Humanities and Social Sciences communities in order to exchange ideas and experiences with the CLARIN infrastructure. This includes the design, construction and operation of the CLARIN infrastructure, the data, tools and services that it contains or should contain, its actual use by researchers, its relation to other infrastructures and projects, and the CLARIN Knowledge Sharing Infrastructure.


CONFERENCE TOPICS


Special topic: multimedia, multimodality, speech


We especially invite papers for a thematic session in the areas of multimedia, multimodality and speech. Topics of interest include, but are not limited to, the collection, annotation, processing and study of audio, visual or multimedia data with language as an important part of the content, for instance the following:


• Multimedia (including image/video processing and multimedia/interactive/algorithmic literature)


• Spoken data (including dialogue and media studies)


• Multimodal data (including Oral History, sign languages and e-learning)


Other topics


Use of the CLARIN infrastructure, e.g.

•Use of the CLARIN infrastructure in Humanities and Social Sciences research

•Usability studies and evaluations of CLARIN services

•Analysis of the CLARIN infrastructure usage, identification of user audience and impact studies

•Showcases, demonstrations and research projects in Humanities and Social Sciences that are relevant to CLARIN


Design and construction of the CLARIN infrastructure, e.g.

•Recent tools and resources added to the CLARIN infrastructure

•Metadata and concept registries, cataloguing and browsing

•Persistent identifiers and citation mechanisms

•Access, including single sign-on authentication and authorisation

•Search, including Federated Content Search

•Web applications, web services, workflows

•Standards and solutions for interoperability of language resources, tools and services

•Models for the sustainability of the infrastructure, including issues in curation, migration, financing and cooperation

•Legal and ethical issues in operating the infrastructure


CLARIN Knowledge Infrastructure and Dissemination, e.g.

•User assistance (help desks, user manuals, FAQs)

•CLARIN portals and outreach to users

•Videos, screencasts, recorded lectures

•Researcher training activities

•Knowledge infrastructure centres


CLARIN in relation with other infrastructures and projects, e.g.

•Relations with other SSH research infrastructures such as DARIAH, CESSDA, etc.

•Relations with meta-infrastructure projects such as EUDAT, RDA and Digital Humanities

•Relations with national and regional initiatives


FORMAT OF THE PROGRAMME SESSIONS


The programme of both the general sessions and the thematic session may include oral presentations, posters, and demos. The type of session for which a paper will be selected will be not be dependent on the quality of the paper but only on the appropriateness of the type of communication (more or less interactive) in view of the content of the paper.


SUBMISSIONS


Proposals for oral or poster presentations (optionally with demo) must be submitted as extended abstracts (length: 3-4 pages A4 including references) in PDF format, in accordance with the template. Authors can freely choose between anonymous and non-anonymous submission.

Extended abstracts should address one or more topics that are relevant to the CLARIN activities, resources, tools or services, and this relevance should be explicitly articulated in the proposal. Contributions addressing desiderata for the CLARIN infrastructure that are currently not in place are also eligible. It is not required that the authors are or have been directly involved in national or cross-national CLARIN projects.


Extended abstracts must be submitted through the EasyChair submission system and will be reviewed by the Programme Committee. All proposals will be reviewed on the basis of both individual criteria and global criteria. The latter include thematic, linguistic and geographical spread. Individual acceptance criteria are the following:

•Appropriateness: the contribution must pertain to the CLARIN infrastructure or be relevant for it (e.g., its use, design, construction, operation, exploitation, illustration of possible applications, etc.). In addition, submissions to the special thematic session will be selected on the basis of their appropriateness to the special topic.

•Soundness and correctness: the content must be technically and factually correct and methods must be scientifically sound, according to best practice, and preferably evaluated.

•Meaningful comparison: the abstract must indicate that the author is aware of alternative approaches, if any, and highlight relevant differences.

•Substance: concrete work and experiences will be preferred over ideas and plans.

•Impact: contributions with a higher impact on the research community and society at large will be preferred over papers with lower impact.

•Clarity: the extended abstract must be informative, clear and understandable for the CLARIN audience.

•Timeliness and novelty: the work must convey relevant new knowledge to the audience at this event.


ATTENDANCE


For each accepted presentation one author will be granted reimbursement of travel costs (up to 220 Euros), free accommodation and meals.


PROCEEDINGS


Accepted submissions will be published in the conference Book of Abstracts. After the conference, the author(s) of accepted submissions will be invited to submit full papers (max. 12 pages) to be reviewed according to the same criteria as the abstracts. Accepted full papers will be published in a digital conference proceedings volume at Linköping University Electronic Press within about 8 months after the conference.


CONFERENCE PROGRAMME COMMITTEE


The Programme Committee for the conference consists of the following members:

•Lars Borin, University of Gothenburg, Sweden

•António Branco, University of Lisbon, Portugal

•Griet Depoorter, Dutch Language Institute, The Netherlands/Flanders

•Koenraad De Smedt, University of Bergen, Norway

•Tomaž Erjavec, Jožef Stefan Institute, Slovenia

•Eva Hajičová, Charles University Prague, Czech Republic

•Erhard Hinrichs, University of Tübingen, Germany

•Nicolas Larrousse, Huma-Num, France

•Krister Lindén, University of Helsinki, Finland

•Bente Maegaard, University of Copenhagen, Denmark

•Monica Monachini, Institute of Computational Linguistics «A. Zampolli», Italy

•Karlheinz Mörth, Austrian Academy of Sciences, Austria

•Jan Odijk, Utrecht University, the Netherlands

•Maciej Piasecki, Wrocław University of Science and Technology, Poland

•Stelios Piperidis, ILSP, Athena Research Center, Greece

•Kiril Simov, IICT, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria

•Inguna Skadiņa, University of Latvia, Latvia (chair)

•Jurgita Vaičenonienė, Vytautas Magnus University, Lithuania

•Tamás Váradi, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences

•Kadri Vider, University of Tartu, Estonia

•Martin Wynne, University of Oxford, United Kingdom


LINKS

•CLARIN ERIC website: http://www.clarin.eu

•CLARIN Annual Conference 2018 website: https://www.clarin.eu/event/2018/clarin-annual-con...

•EasyChair submission: https://easychair.org/conferences/?conf=clarin2018

•Template for submissions: https://www.clarin.eu/sites/default/files/CLARIN20...

•Proceedings of selected papers from previous CLARIN conferences ◦CLARIN 2014: http://www.ep.liu.se/ecp/contents.asp?issue=116

◦CLARIN 2015: http://www.ep.liu.se/ecp/contents.asp?issue=123

◦CLARIN 2016: http://www.ep.liu.se/ecp/contents.asp?issue=136


•Contact for general information on the conference: events@clarin.eu

•Contact for information on the call for papers and programme: clarin2018@easychair.org

CfP RuleML Rules and Reasoning, Luxembourg, September 18-21, 2018, deadline: April 20, 2018

RuleML+RR 2018 FIRST CALL FOR PAPERS


RuleML+RR 2018: International Joint Conference on Rules and Reasoning


http://2018.ruleml-rr.org


Part of Luxembourg Logic for AI Summit (LuxLogAI, https://luxlogai.uni.lu)


==================================================================


The International Joint Conference on Rules and Reasoning (RuleML+RR), the leading international joint conference in the field of rule-based reasoning, calls for high-quality papers related to theoretical advances, novel technologies, and innovative applications concerning knowledge representation and reasoning with rules. Stemming from the synergy between the well-known RuleML and RR events, one of the main goals of this conference is to build bridges between academia and industry.


RuleML+RR 2018 aims to bring together rigorous researchers and inventive

practitioners, interested in the foundations and applications of rules and reasoning in academia, industry, engineering, business, finance, healthcare and other application areas. It will provide a forum for stimulating cooperation and cross-fertilization between the many different communities focused on the research, development and applications of rule-based systems.


RuleML+RR 2018 will take place in Luxembourg on September 18th-21th 2018 and will be part of the Luxembourg Logic for AI Summit (LuxLogAI) "Methods and Tools for Responsible AI", bringing together RuleML+RR 2018, DecisionCAMP 2018, the Reasoning Web Summer School (RW 2018), and the Global Conference on Artificial Intelligence (GCAI 2018).


== TOPICS ==


RuleML+RR welcomes original research from all areas of Rules and Reasoning.


Topics of particular interest include:


* Rule-based languages for intelligent information access and for the semantic web

* Vocabularies, ontologies, and business rules

* Ontology-based data access

* Data management, and data interoperability for web data

* Distributed agent-based systems for the web

* Scalability and expressive power of logics for the semantic web

* Reasoning with incomplete, inconsistent and uncertain data

* Non-monotonic, common-sense, and closed-world reasoning for web data

* Non-classical logics and the Web

* Constraint programming

* Logic programming

* Production & business rules systems

* Streaming data and complex event processing

* Rules for machine learning, knowledge extraction and information retrieval

* Rule-based approaches to natural language processing

* Rule discovery, extraction and transformation

* Rules and ontology learning

* Deep Learning for rules and ontologies

* Neural Networks and logic rules

* Neural Networks and ontologies

* Rule-based approaches to agents

* Higher-order and modal rules

* Rules for knowledge graphs

* Pragmatic web reasoning and distributed rule inference / rule execution

* Big data reasoning with rules

* Rule markup languages and rule interchange formats

* Rule-based policies, reputation, and trust

* Scalability and expressive power of logics for rules

* System descriptions, applications and experiences

* Rules and human language technology

* Rules in online market research and online marketing

* Applications of rule technologies in healthcare and life sciences

* Applications of rule technologies in law, regulation and finance

* Industrial applications of rules

* Rules and social media

* Rules of ethics, laws, policies, and regulations


Particularly encouraged are submissions that combine one or several of the above topics with the overall focus theme of the LuxLogAI Summit: Methods and Tools for Responsible AI


== SUBMISSIONS ==


We accept the following submission formats for papers:


* Full papers (up to 15 pages in LNCS style)

* Technical Communications (up to 8 pages in LNCS style)


Submitted full papers should present original and significant research results.

They must not substantially overlap with papers that have been published or that are simultaneously submitted to a journal or a conference/workshop with formal proceedings. Double submission to a workshop with informal proceedings is allowed.


Technical communications are intended for promising but possibly preliminary work, position papers, system descriptions, and applications descriptions (which may be accompanied by a demo).


Submissions: via EasyChair

https://easychair.org/conferences/?conf=rulemlrr20...


The RuleML+RR 2018 best papers will be invited for rapid publication in the Journal of Theory and Practice of Logic Programming (TPLP).


In addition to regular submissions, RuleML+RR 2018 will host an Industry Track, a Doctoral Consortium, the 12th International Rule Challenge.


== PUBLICATION ==


The conference proceedings will be published by Springer in the Lecture Notes in Computer Science series (LNCS). All submissions must be prepared in Springer's LaTeX style llncs (http://www.springer.com/comp/lncs/authors.html).


== IMPORTANT DATES ==


Title and Abstract submission: 20 Apr 2018 Full papers submission: 27 Apr 2018 Notification of acceptance: 1 June 2018 Camera-ready submission: 15 June 2018

Conference: 18-21 Sept 2018


For each of these deadlines, a cut-off point of 23:59 AOE (anywhere on earth) applies.


== ORGANISATION ==


Summit Chairs (LuxLogAI):

Leon van der Torre, Martin Theobald (U Luxembourg) General Chair (RuleML+RR):

Xavier Parent (U Luxembourg)

Program Chairs:

Christoph Benzmueller (U Luxembourg & FU Berlin)

Francesco Ricca (U Calabria)

Proceedings Chair:

Dumitru Roman (SINTEF/U Oslo)

Industry Track Chair:

Silvie Spreeuwenberg (LibRT Amsterdam) Int'l Rule Challenge Chairs:

Giovanni De Gasperis (U L'Aquila)

Adrian Giurca (BTU Cottbus- Senftenberg) Reasoning Web (RW) Summer School

to be announced

Publicity Chairs:

Frank Olken, Frank Olken Consulting== PROGRAM COMMITTEE ==


Full list available at: http://2018.ruleml-rr.org

Cal for Workshops Conference 'Annotation, Recognition and Evaluation of Actions', Miyazaki, Japan, May 7, deadline: May 7, 2018 (Workshop) [EXTENDED]

AREA will take place in conjunction with the 11th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2018) and is organized as a half-day session with plenary talks, posters and demonstrations.

Date: 7 May 2018

Venue: the Phoenix Seagaia Resort

Location: Miyazaki, Japan

http://www.areaworkshop.org/

WORKSHOP DESCRIPTION MOTIVATION AND TOPICS

=============================================

There has recently been increased interest in modeling actions, as described by natural language expressions and gestures, and as depicted by images and videos. Additionally, action modeling has emerged as an important topic in robotics and HCI. The goal of this workshop is to gather and discuss advances in research areas in which actions are paramount e.g., virtual embodied agents, robotics, human-computer communication, document design, as well as modeling multimodal human-human interactions involving actions. Action modeling is an inherently multi-disciplinary area, involving contributions from computational linguistics, AI, semantics, robotics, psychology, and formal logic.

While there has been considerable attention in the community paid to the representation and recognition of events (e.g., the development of ISO-TimeML and associated specifications, and the 4 Workshops on “EVENTS: Definition, Detection, Coreference, and Representation”), the goals of this workshop are focused specifically on actions undertaken by embodied agents as opposed to events in the abstract. By concentrating on actions, we hope to attract those researchers working in computational semantics, gesture, dialogue, HCI, robotics, and other areas, in order to develop a community around action as a communicative modality where their work can be communicated and shared. This community will be a venue for the development and evaluation of resources regarding the integration of action recognition and processing in human-computer communication.

We invite submissions on foundational, conceptual, and practical issues involving modeling actions, as described by natural language expressions and gestures, and as depicted by images and videos. Relevant topics include but are not limited to:

- dynamic models of actions

- formal semantic models of actions

- affordance modeling

- manipulation action modeling

- linking multimodal descriptions and presentations of actions (image, text, icon, video)

- automatic action recognition from text, images, and videos

- communicating and performing actions with robots or avatars for joint tasks

- action language grounding

- evaluation of action models

IMPORTANT DATES

================

Deadline for paper submission: 14 January 2018

Review deadline: 1 February 2018

Notification of acceptance: 11 February 2018

Deadline for camera-ready version: 1 March 2018

Early registration deadline: TBA

Workshop Date: 7 May 2018

SUBMISSION

==========

Three types of submissions are invited:

- Research papers, describing original research; these can be either long (6-8 pages, not including references) or short (3-4 pages, not including references);

- Project notes, describing recent, ongoing or planned projects (2-4 pages including references);

- Demonstration notes, accompanying demonstration of software, tools, or systems (2-4 pages including references).

We will decide whether to have an oral or poster presentation, depending on reviewer suggestions and the overall workshop schedule.

Papers should be in compliance with the style sheet adopted for the LREC Proceedings. The AREA proceedings will be published in the LREC 2018 proceedings.

Papers should be submitted through the START conference manager set up for LREC 2018. When submitting a paper from the START page, authors will be asked to provide essential information about resources (in a broad sense, i.e. also technologies, standards, evaluation kits, etc.) that have been used for the work described in the paper or are a new result of your research. Moreover, ELRA encourages all LREC authors to share the described LRs (data, tools, services, etc.) to enable their reuse and replicability of experiments (including evaluation ones).

MORE INFORMATION

=================

For more information visit the workshop webpage at: http://www.areaworkshop.org/

Or contact us at: jamesp@cs.brandeis.edu, i.f.van.der.Sluis@rug.nl

PROGRAMME COMMITTEE

======================

Jan Alexanderson DFKI

Yiannis Aloimonos University of Maryland

Anja Belz University of Brighton

Johan Bos University of Groningen

Kirsten Bergmann Bielefeld University

Harry Bunt Tilburg University

Simon Dobnik University of Gothenburg

Eren Erdal Aksoy Karlsruhe Institut fur Technologie

Kristiina Jokinen AIRC AIST

Johan Kwisthout Radboud University Nijmegen

Alex Lascarides University of Edinburgh

Andy Lucking Goethe-Universität Frankfurt am Main

Siddharth Narayanaswamy University of Oxford

Paul Piwek Open University

Matthias Rehm Aalborg University

Gisela Redeker University of Groningen

Daniel Sonntag DFKI

Michael McTear University of Ulster

Mariet Theune University of Twente

David Traum USC Institute for Creative Technologies

Florentin Wörgötte Georg-August University Göttingen

Luke Zettlemoyer UW CSE

ORGANIZERS

===========

James Pustejovsky Brandeis University

Ielka van de Sluis University of Groningen--

CfP Formals 2018, Formal Reasoning and Semantics, Dubrovnik, Croatia, September 24-28, 2018, deadline: June 1, 2018

FORMALS 2018: Formal Reasoning and Semantics

http://formals.ufzg.hr/


24-28 Sep 2018

Dubrovnik, Croatia


Co-located with the 7th conference Logic and Applications (LAP 2018)


Submission deadline: 1 June 2018


The 1st workshop of Formal Reasoning and Semantics will be held at the Inter-University Center Dubrovnik (IUC) as a part of the 7th conference Logic and Applications (LAP 2018) 24-28 September 2018. The workshop is organized within the research project Formal Reasoning and Semantics (FORMALS) supported by Croatian Science Foundation (HRZZ), UIP-2017-05-9219.


We have several 30 min slots available for contributed talks. All contributions which broadly fit the main goal of the project - mutual enrichment of pure and applied logic - are welcome, including, but not limited to, specific project topics listed below.


The emphasis of the project is on applications of logic in computer science, and vice versa, the application of computational tools in logical and mathematical research. Another goal is to apply logic to specific problems of linguistics or, more generally, cognitive and information sciences, as well as interdisciplinary areas in which economics and mathematics overlap (game theory, social choice theory). Even though logic is at the first glance a formal and theoretical discipline, logic is also exceptionally applicable, and it is surprising to see applications of the same or similar formal systems, especially modal logics, in a variety of areas. Formalization brings conceptual precision, clarity and confidence. Formalization also provides new insights of the complexity of problems and allows for discovery of new issues that remain hidden in informal reasoning.


The theoretical aspects of the project include:

1) exploring the expressive power of formal languages by methods of model theory

2) soundness and completeness, decidability and complexity of formal systems, especially modal logics

3) exploring the possibilities of developing an abstract theory of formal semantics.


Application aspects are:

1) development, research and formalization of mathematical models for problems of other disciplines

2) development and implementation of algorithms

3) detection of links between seemingly unrelated domains through related formalizations.


INVITED SPEAKERS

1. Vivek Nigam, Federal University of Paraba, Joao Pessoa, Brazil and fortiss An-Institut Technische Universität München, Germany

2. TBA


IMPORTANT DATES

Abstract Submission: 1 June 2018

Author Notification: 25 June 2018

Final version: 5 July 2018


REGISTRATION

Participants need to be registered for the main conference LAP 2018. Registration fee is 50 EUR and covers both the main conference and the workshop. It is payable in cash upon arrival.


SUBMISSION

Authors should submit an abstract in LaTeX format, not exceeding three pages, to tin.perkov@ufzg.hr with the subject "FORMALS 2018".


PRACTICAL INFORMATION

https://www.iuc.hr/


ORGANIZERS (RESEARCH PROJECT GROUP)

Tin Perkov, Tajana Ban Kirigin, Marcel Maretic, Benedikt Perak, Aleksandar Hatzivelkos, Luka Mikec, Branimir Stojanovic

CfP AWIA Symposium 'Psychotheraypy, psychiatry and emotions', Nijmegen, October 4-5, 2018, deadline: June 1, 2018

AWIA symposium 2018

CALL FOR PAPERS

Graag vragen we jullie aandacht voor het 14e AWIA symposium dat we organiseren op 4-5 oktober 2018 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De buitenlandse gast die centraal staat tijdens de eerste dag van het symposium is Prof. Anssi Peräkylä (University of Helsinki), die heeft gekozen voor het volgende thema : ‘Psychotheraypy, psychiatry and emotions’. Anssi zal twee lezingen geven passend bij het thema en een datasessie leiden. De tweede dag is gereserveerd voor onderzoekspresentaties.

Bij dezen nodigen we Nederlandse en Vlaamse onderzoekers van harte uit een abstract in te dienen over interactie-/conversatieanalytisch onderzoek. We moedigen indieners aan om aan te sluiten bij het thema ‘Psychotheraypy, psychiatry and emotions’, maar ook andere onderwerpen zijn welkom. We bieden graag zowel beginnend als gevorderd onderzoekers een podium om hun (lopende) onderzoek te presenteren.

Abstracts hebben een maximum lengte van 500 woorden (inclusief eventuele data, exclusief referentielijst) en moeten in het Engels geschreven zijn. Om de gastspreker in staat te stellen deel te nemen aan de discussie is de voertaal tijdens het symposium Engels.

Voeg de namen van de auteur(s), eventueel de relevante organisatie(s) en de titel van het abstract toe in het document. Je kunt je abstract als bijlage bij een email versturen aan [w.stommel@let.ru.nl ] tot uiterlijk 1 juni 2018.

Notificaties van acceptatie of niet-acceptatie zullen half juli 2018 worden verzonden.

Voor meer informatie, zie de Anéla website: http://www.anela.nl/activiteiten/awia-symposium/


Wyke Stommel w.stommel@let.ru.nl

Guusje Jol g.jol@let.ru.nl


PSYCHOTHERAPY, PSYCHIATRY AND EMOTIONS

Anssi Peräkylä

In the plenary presentations, I will be presenting conversation analytical studies on psychotherapy (presentation 1) and studies on emotion in interaction using combinations of conversation analytical and experimental methods (presentation 2). The data to be explored in the data session involves psychiatric intake interview.

The first presentation will lay out an overall view of conversation analytic (CA) study on psychotherapy. In a sociological perspective, psychotherapy is to be understood as a particular form of institutional interaction. The key characteristic of psychotherapy as institutional interaction arises from its particular inferential frameworks (see Drew and Heritage 1992: 21-25): the clients’ talk is understood beyond the speaker’s intended meaning, as indication of the particular (usually dysfunctional) ways of working of the patient’s mind (Peräkylä 2013). The goal of psychotherapy, accordingly, is to transform these ways of working of the mind in the client. In achieving that goal, psychotherapy is organized around sequences of actions, which can be characterized as being initiatory, responsive, or “third position” actions. CA studies have mostly focused on therapist’s actions, such as questions, formulations and interpretations. I will be arguing that through the sequences of actions, three transformation processes take place: the transformation of referents, emotions, and momentary relations between the participants. I will argue that these are key processes in enhancing therapeutic change in the patient. Key challenges for CA studies on psychotherapy will be discussed. One of them involves study designs that encompass long term processes extending the boundaries of single session. Another key challenge involves the understanding of interaction patterns pertaining to specific psychic disorders (such as depression, anxiety, or personality disorder). Finally, the contribution of CA on psychotherapy to CA studies on institutional interaction more generally will be discussed: particularly, I will argue that CA of psychotherapy highlights the importance of management of referents and the processes that go beyond single sequences and encounters, as targets of CA analysis.

The second presentation will give an overview of a string of studies on emotions in interaction using CA and experimental methods. In studies on facial expression, we have been exploring how facial expressions are coordinated with the initiation and completion of turns at talk, doing work to initiate, enhance or transform the emotional stances that are being conveyed by the speakers. In studies on emotion in psychotherapy, we have explored the different combinations of empathy and challenge in therapists’ responses to patients’ emotional expressions and narratives. For example, prosodic matching and mismatching between the patient’s and the therapist’s talk anticipatorily conveys either empathy or challenge by the therapist, in relation to the patient’s emotion descriptions. In a set of experimental studies, we have explored the ways in which the expressed stance of stories, and the affiliation displayed by the story recipients, are linked to the autonomous nervous system responses in the participants. These studies have uncovered linkages between the “interaction order”, and the physiological processes in the participants, thus elaborating Goffmanian view of interaction.

The data session will focus on psychiatric assessment interviews in an outpatient clinic. The data are in Finnish. The goal of psychiatric assessment is to define the patient’s diagnosis and treatment plan. In discussing diagnosis, the roles of the clinician and the patient seem to be different from what they are in somatic medicine: in the psychiatric assessment, the clinician seems to encourage and solicit patient participation in discussion on diagnosis, in ways that are rather rare in somatic medicine.

CfP Journal 'Computational Linguistics' on 'Computational approaches in historical linguistic after the quantitative turn', deadline: July 15, 2018

Call for papers for the journal "ComputationalLinguistics" on "Computational approaches in historical linguisticsafter the quantitative turn", guest-edited by Taraka Rama, Simon J.Greenhill, Harald Hammarström, Johann-Mattis List, and Gerhard Jäger.The deadline is July 15, 2018, and detailed information can be found in theattached PDF, which you can also download at http://calc.digling.org/resources/call-si-cl.pdf.

Extra
Marie Curie Fellowship Language Abilities in Children with Autism, deadline for expression ofinterest: March 1, 2018

The LACA (Language Abilities in Children with Autism) network invites young researchers to express their interest in writing a Marie Curie Individual (post-doc) Fellowship together with one of the LACA labs – see attached advertisement. The deadline for the expression of interest is 1 March 2018. The actual deadline for submission of the actual proposal is mid-September 2018. For more details, please see:

https://www.lotschool.nl/application/files/7615/17...
Call for nominations Alonzo Church Award for outstanding Contribution to Logic and Computation, deadline: March 1, 2018

The 2018 Alonzo Church Award for

Outstanding Contributions to Logic and Computation


Call for Nominations


Introduction


An annual award, called the Alonzo Church Award for Outstanding Contributions to Logic and Computation, was established in 2015 by the ACM Special Interest Group for Logic and Computation (SIGLOG), the European Association for Theoretical Computer Science (EATCS), the European Association for Computer Science Logic (EACSL), and the Kurt G??del Society (KGS). The award is for an outstanding contribution represented by a paper or by a small group of papers published within the past 25 years. This time span allows the lasting impact and depth of the contribution to have been established. The award can be given to an individual, or to a group of individuals who have collaborated on the research. For the rules governing this award, see:

http://siglog.org/awards/alonzo-church-award/


The 2017 Alonzo Church Award was given jointly to Samson Abramsky, Radha Jagadeesan, Pasquale Malacaria, Martin Hyland, Luke Ong, and Hanno Nickau for providing a fully-abstract semantics for higher-order computation through the introduction of game models, see:

http://siglog.org/winners-of-the-2017-alonzo-churc...


Eligibility and Nominations


The contribution must have appeared in a paper or papers published within the past 25 years. Thus, for the 2018 award, the cut-off date is January 1, 1993.

When a paper has appeared in a conference and then in a journal, the date of the journal publication will determine the cut-off date. In addition, the contribution must not yet have received recognition via a major award, such as the Turing Award, the Kanellakis Award, or the G??del Prize. (The nominee(s) may have received such awards for other contributions.) While the contribution can consist of conference or journal papers, journal papers will be given a preference.


Nominations for the 2018 award are now being solicited. The nominating letter must summarise the contribution and make the case that it is fundamental and outstanding. The nominating letter can have multiple co-signers. Self- nominations are excluded. Nominations must include: a proposed citation (up to

25 words); a succinct (100-250 words) description of the contribution; and a detailed statement (not exceeding four pages) to justify the nomination.

Nominations may also be accompanied by supporting letters and other evidence of worthiness.


Nominations should be submitted to

catuscia@lix.polytechnique.fr

by March 1, 2018.


Presentation of the Award


The 2018 award will be presented at ICALP 2018, the International Colloquium on Automata, Languages and Programming. The award will be accompanied by an invited lecture by the award winner, or by one of the award winners. The

awardee(s) will receive a certificate and a cash prize of USD 2,000. If there are multiple awardees, this amount will be shared.


Award Committee


The 2018 Alonzo Church Award Committee consists of the following five members:

Thomas Eiter, Javier Esparza, Catuscia Palamidessi (chair), Gordon Plotkin, and Natarajan Shankar.