January, 26th, 2018

  

 	
	
LOT Announcements / events
De Grote Taaldag (AVT, Anéla, LOT), Utrecht, 3 februari 2018

(for English please scroll down)

DE GROTE TAALDAG

De volgende Grote Taaldag – een gezamenlijk initiatie fvan de AVT, Anéla en LOT – wordt gehouden op zaterdag 3 februari 2018. De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag, de ANéLA TTiN (Toegepaste-Taalkunde-in-Nederland)-dag en het Taalgala, waar onder meer de AVT/Anéla Dissertatieprijs uitgereikt wordt. De locatie is, zoals gebruikelijk, Drift 21 en 25 in Utrecht.

Aanmelding

De kosten voor de gehele dag bedragen €25 voor senior AVT/Anéla-leden, €20 voor junior AVT/Anéla-leden (promovendi, studenten en werkzoekende taalkundigen) en €50 voor niet-leden. Hierbij inbegrepen zijn een lunch, koffi een thee, en een afsluitende borrel. In verband met de catering wordt u verzocht zich uiterlijk 31 januari 2018 aan te melden (via de website van de AVT: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt) en vóór deze datum het inschrijfgeld over te maken (zie hiervoor de gegevens op het online inschrijfformulier). Op de dag zelf kunt u alleen contant betalen.

Abstract indienen

Ieder AVT- of Anéla-lid dat op de GTD een lezing wil geven,kan uiterlijk 10 december 2017 een samenvatting van maximaal 170woorden indienen via de website van de AVT (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Als u van plan of bereid bent uw lezing inhet Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse. U mag maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur). De lezingen duren 20 minuten, gevolgd door een vragensessie van 5 minuten.

Als u geen bevestiging van ontvangst van uw samenvatting ontvangt, neemt u contact op met Jenny Audring (j.audring@hum.leidenuniv.nl). Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen de laatst ontvangen abstracts opgenomen worden als ‘alternates’.

Het programmaboekje (inclusief samenvattingen) zal in januari verschijnen op de website: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. Ook wordt het boekje per e-mail naar alleAVT- en Anéla-leden gestuurd.

Publicaties

AVT-leden kunnen na de Grote Taaldag een schriftelijke versie van hun lezing indienen voor Linguistics in the Netherlands, een internationaal gelezen en peer-reviewde reeks die sinds 1991 door John Benjamins wordt gepubliceerd (http://benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). Linguisticsin the Netherlands heeft een kort publicatietraject: de LIN-bundel verschijnt niet langer dan een half jaar na afronding van de reviewprocedure.Een nieuw voordeel is dat iedere LIN-bundel twee jaar na verschijning ‘open access’ toegankelijk is via de website van Benjamins.

Anéla-leden kunnen een geschreven versie van hun lezing indienen voor The Dutch Journal of Applied Linguistics.

We kijken er naar uit u op 3 februari in Utrecht te zien!


THE GROTE TAALDAG

The next Grote Taaldag,co-organised by AVT, LOT and Anéla, will be held on Saturday 3 February 2018. The Grote Taaldag combines the AVT TIN-dag (Linguistics-in-the-Netherlands day) and the Anéla TTiN-dag (Applied-Linguistics-in-the-Netherlands day). The Grote Taaldag will take place in Utrecht, at Drift 21 and 25. The Grote Taaldag also hosts the annual Taalgala, where the AVT/Anéla Dissertation Prize is awarded.

Registration

The registration fee is €25for senior AVT/Anéla members, €20 for junior AVT/Anéla members (PhD students, MA students and unaffiliated linguists)and €50 for non-members. The fee includes lunch, coffee and tea, and drinks afterwards. You are kindly requested to register and pay the conference fee by bank transfer by 31 January 2018 at the latest. For registration, please go to the AVT website (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt); payment details are provided on the registration form. Onsite payment is only possible in cash.

Abstractsubmission

All AVT and Anéla members are invited to submit an abstract for the Grote Taaldag 2016. Abstracts should be submitted no later than 10 December 2017.They should not exceed 170 words, and must be submitted through the AVT website(http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Members can submit no more than 2 abstracts (1 as first author, 1 as co-author). Talks last 20 minutes, plus 5 minutes for questions.

In case you do not receive an automatic confirmation of your submission, please contact Jenny Audring (j.audring@hum.leidenuniv.nl). The available slots in the programme will be filled on a first-come-first-served basis.

The programme will be finalised in January, when it will appear on the following website: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. A programme booklet will also be sent to all AVT and Anéla members by e-mail.

Publications

Following the GTD-dag, AVTmembers are invited to submit a written version of their talk to Linguistics in the Netherlands, aninternationally renowned and peer-reviewed journal published by John Benjamins (http://benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). An attractive aspect of Linguistics in the Netherlands is its speed of publication: the journal appears within six months after notification of acceptance. A new advantage is that every volume of Linguistics in the Netherlands will become available via open access two years after publication.

Anéla members can submit a written version of their talk for publication in The Dutch Journal of Applied Linguistics.

We are looking forward to seeing you in Utrecht on 3 February!

Credits for PhD/RM-students affiliated with LOT for EMLAR 2018, Utrecht, April 18-20, 2018

EMLAR 2018, 18-20 April 2018


EMLAR provides specific training in experimental methods for language acquisition research, and is organized yearly in Utrecht. RM/PhD students can earn LOT credits through participation in EMLAR.

RM/PhD students enrolled at one of the Dutch universities can also earn credits by participating in EMLAR and other local training activities scheduled at one of the LOT institutes. Starting in 2018, these credits will be signed off as LOT credits, so they can be used to replace participation in one of the LOT schools. Students who participate in all three days of EMLAR, including tutorials can earn 2,5 ects. Certficates will be sent out by the LOT bureau after fulfillment of all obligations. Students can complete this to fulfill the 5 ects requirement of participation in a national graduate school by writing a paper under the supervision of a supervisor from their local institute. The requirements on the paper are determined by the local MA programme director.

Registration for EMLAR 2018 is open as of December 2017. Consult the EMLAR website for details: http://emlar.wp.hum.uu.nl/

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: https://bit.ly/1HM9brF


Actueel:


Te kort door de bocht, maar toch waar

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/te-kort-...

‘Vogels vliegen’, ‘teken dragen Lyme’, ‘pitbulls zijn agressief’. Allemaal waar, maar toch ook weer niet helemaal: deze uitspraken zijn niet altíjd waar. De Amsterdamse hoogleraar Robert van Rooij heeft een nieuwe theorie ontwikkeld die verklaart waarom – en wanneer – we zulke algemene zinnen als juist ervaren.


Jager-verzamelaars in Maleisië hebben veel woorden voor geuren

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/jager-ve...

Mensen zijn over het algemeen slecht in het benoemen van geuren. Maar de Jahai in Maleisië zijn er juist goed in. Dat blijkt uit onderzoek van Asifa Majid van de Radboud Universiteit. Volgens Majid hangt het rijke geurvocabulaire van de Jahai samen met hun leefstijl als jager-verzamelaars.


Vooroordelen helpen gedrag van anderen te voorspellen

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/vooroord...

Vooroordelen zijn slecht, hoor je overal. Toch gebruikt ons brein ze continu – ze komen voort uit de manier waarop de hersenen kennis en ervaringen opslaan. En we kunnen ook niet zonder, zo laat Harold Bekkering van de Radboud Universiteit zien: ze zorgen ervoor dat onze sociale interactie doorgaans soepel verloopt.

Facebookpage LOT

New information about the upcoming LOT schools et cetera can also be found on our Facebook page:

https://www.facebook.com/LOT-Landelijke-Onderzoekschool-Taalwetenschap-378098082559910/Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
UiL OTS Colloquium, Utrecht University, Overview sessions 2017-2018

Overview sessions 2017-2018

March 15th Aoju Chen

April 19th -

May 17th Roberta D’Alessandro

June 21st Asifa Majid


Location: Utrecht University, Sweelinckzaal– Drift 21

Time: 15:30

More information: https://uilotscolloquium.wp.hum.uu.nl/


Followed by drinks!

Defense Lotte Dros-Hendriks, Utrecht, February 7, 2018

Dear colleagues and friends of Lotte,


We are happy to announce that Lotte will be defending her dissertation titled Not another book on Verb Raising on Wednesday February7, 2018. We kindly invite you to this defense, which starts at 16:15 hours sharp in the Senaatskamer of the Academy Building (Rapenburg 73) in Leiden. Everyone is welcome! After the defense you can congratulate Lotte and take photoswith her during the reception from 17.15 to 18.15 hours.There will also be a workshop in the context of Lotte’s defense. More information will be announced in a later message.


You may already have ideas for a present for Lotte, but, if you wish,you can also contribute to a joint present. Lotte is saving for a cargo bike.If you would like to help make this happen, you can transfer your contribution to account number NL28 RABO 0335970303 (S. Hendriks) noting “Present Lotte”. Of course, you can also hand your contribution to one ofthe paranymphs, Sanne or Merel, on the day of the defense.


Should you have any questions, do not hesitate to contact SanneHendriks-Manders (s.hendriks at outlook.com) or Merel van Witteloostuijn (m.t.g.vanwitteloostuijn at uva.nl).


We are looking forward to seeing you on Wednesday Februari 7, 2018 at 16.15 hours (please make sure to be on time, preferably 10 minutes before, since the doors of the defense room close at 16:15 sharp)!


With best regards,


Lotte's paranymphsSanne Hendriks-Manders & Merel van Witteloostuijn

Leiden-Utrecht Semantic Happenings (LUSH-talk), Utrecht, February 8, 2018

We are happy to announce that on Thursday, February 8th, Lelia Glass (Stanford University) will give a LUSH talk in Utrecht. LUSH is short for Leiden-Utrecht Semantic Happenings, and these talks are aimed at everyone (so including RMA students) with a keen interest in semantics. We hope for a full house!


Date: Thursday, February 8th, 15:30 – 17:00

Location: Utrecht, Trans 10, room 0.19 (A.W. de Grootkamer)

Speaker: Lelia Glass (Stanford University)

Title: An empirical investigation of distributivity, lexical semantics, and world knowledge


The abstract of the talk can be found on https://lushtalks.wordpress.com/


Lecture 'Eye movements and language learning of foreign languages through video subtitles and captions', Leiden University, February 15, 2018

Lecture by Roger Gilabert, title Eye movements and language learning of foreign languages through video subtitles and captions

Time & location: 15.30 – 17.00 February 15th, Leiden University, P.N. Van Eyckhof 3, room 005.

More information: https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2018/0...


Lectures Language Acquisition 'Understanding how children learn language: What progress has been made since 1965?', Nijmegen, February 26-28, 2018

The 2018 Nijmegen Lectures on February 26th, 27th, and 28th will be about Language Acquisition.


The lectures will be given by Elena Lieven, Professor of Psychology at the University of Manchester and Centre Director of the ESRC International Centre for Language and Communicative Development (LuCiD) established across the Universities of Manchester, Liverpool and Lancaster. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/elena...

The title of the lecture series is: Understanding how children learn language: What progress has been made since 1965?

The Nijmegen Lectures will include a poster session on topics related to the 2018 Nijmegen Lectures' theme. We invite abstract submissions for posters, particularly from junior researchers. More information on http://www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2018/ab...

Deadline for submission is 21st December 2017. We will notify you of decisions regarding presentation by 19th January 2018.

For further information please go to the Nijmegen Lectures website: http://www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2018

All lectures and seminars are free of charge and open to the public. Please note that registration is required for everybody who plans to attend. We advise you to register as soon as possible because space is limited. You can do so by clicking on this link http://www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2018/re...

We look forward to seeing you at the Nijmegen Lectures.

The 2018 Nijmegen Lectures organizing committee: Christina Bergmann, Susanne Brouwer, Saoradh Favier, Caroline Rowland, Tineke Snijders, Connie de Vos

Workshops / Conferences / Symposia
Conference 'Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics', Ahwaz, Iran, February 1-2, 2018

Title of conference: The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

Date: 1-2 February, 2018

Venue: Ahwaz, Iran

Website: http://llld.ir/en/

The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics is organized by Pazoheshgaran Andishmand Institute (Ahwaz, Iran) in association with different universities such as Shahid Chemran University of Ahvaz.

The conference will be dedicated to current issues of different languages and dialects such as Persian, Arabic, Kurdish and Turkish.

Academics and university lecturers are cordially invited to present their research regarding current issues of different languages, dialects and linguistics in English, Arabic or Persian. Such an approach suggests that a linguistic study is no longer limited within a certain field; knowledge from different fields cultivates diversity in linguistic study. Recognizing this trend, the conference organizing committee aims to provide a platform for researchers and scholars from various fields to exchange ideas.

The selective papers of the conference will be published in journals such as Journal of English Language Teaching and will be indexed in CIVILICA (All the services regarding publication and index of the articles are free of charge).Workshop Argument Structure across Modalities (ASAM2018), University of Amsterdam, February 1-2, 2018

Dear colleagues,

We would like to invite you to the workshop Argument Structure across Modalities (ASAM2018), which will take place at the University of Amsterdam on February 1-2, 2018.

The workshop is devoted to research on argument structure across modalities (i.e. in spoken and signed languages and gesture). The speakers will discuss how data from different languages and different modalities contributes to theoretical and typological research in the domain of argument structure.

The program of the workshop can be found here: https://asam2018.wordpress.com/program/. The following scholars have kindly agreed to participate in the workshop as invited speakers: prof. Elena Benedicto, prof. Gillian Ramchand, prof. Tal Siloni, and prof. Markus Steinbach.

Venue: The workshop will take place at the University of Amsterdam, 432 REC-M, Plantage Muidergracht 12, 1018 TV Amsterdam.

Interpreting: All talks will be interpreted into International Sign and Sign Language of the Netherlands (NGT).

Registration: Participation in the workshop is free, but we kindly ask you to register BEFORE JANUARY 15th by filling in the following form: https://goo.gl/forms/9BO08g7djpz3qdBz2

For more information and updates see the website: https://asam2018.wordpress.com/

Organizers:

Roland Pfau; Enoch O. Aboh; Vadim Kimmelman; Marloes Oomen; Vanja de Lint

Workshop 'not another workshop on verb raising', Leiden, February 8, 2018

Not another workshop on verb raising. Workshop in honor of Lotte Dros-Hendriks on the occasion of her PhD defense.


We are happy to announce a workshop on verb clusters, which will take place on Thursday February 8, 2018. This workshop is organized in the context of the defense of Lotte Dros-Hendriks’ dissertation, which takes place on Wednesday February 7, 2018. We kindly invite you to both the workshop and the defense.


Program


Wednesday February 7:

Location: Senaatskamer of the Academy Building (Rapenburg 73) in Leiden.


16:15 – 17:15Dissertation Defense Lotte Dros-Hendriks

17:15 – 18:30 ReceptionThursday February 8:

Location: To be announced


08:30 – 09:00 Coffee & tea


09:00 – 09:35Jan-Wouter Zwart(RUG)

09:35 – 10:10Lotte Dros-Hendriks (Meertens Instituut)


10:10 – 10:25 Coffee break


10:25 – 11:00Jelke Bloem (UVA)

11:00 – 11:35Liesbeth Augustinus (KU Leuven)


11:35 – 11:50Coffee break


11:50 – 12:25Cora Pots (KU Leuven)

12:25 – 13:00Martin Salzmann (Universität Leipzig)


13:00 – 14:00Lunch


Attendance to the workshop is free, but we ask you to please register by sending an e-mail to l.dros.hendriks at gmail.com.


We are looking forward to seeing you on Wednesday February 7, 2018 for the defense, and on Thursday February 8 for the workshop. Please note that the doors of the defense room close at 16:15 sharp.


Kind regards,

The organizers

Spring school “Language, Music, and Cognition”, Cologne, Germany, 26 February - 2 March, 2018

“Language, Music, and Cognition” is an international spring school held from February 26th to March 2nd, 2018 at University of Cologne, Cologne, Germany. Participation to the spring school is free of charge.


If you are interested in participating in this spring school, please submit your application (motivation letter and CV) till December 31st, 2017.

You can find information about the application process here: http://musikwissenschaft.phil-fak.uni-koeln.de/360...


This spring school provides lectures given by experts in the respective research areas including biology, psychology, neuroscience, musicology, linguistics, and computer science. Along with the lectures, there will be group work sessions and a poster session. Applicants are invited to contribute their own work to the poster session. The abstract of the poster can be also submitted via application form till December 31st, 2017.Topics & Confirmed Lecturers:


Comparative Evolutionary Biology

Chris Petkov (Newcastle University, UK)

Constance Scharff (Free University of Berlin, Germany)


Social Cognition

Ian Cross (University of Cambridge, UK)

Kai Vogeley (University of Cologne, Germany)


Developmental Psychology

Maria Teresa Guasti (University of Milan-Bicocca, Italy)

Barbara Höhle (University of Potsdam, Germany)


Cognitive Neuroscience of Speech, Language, and Communication

Sonja Kotz (Maastricht University, the Netherlands)

Daniela Sammler (Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Germany)


Computational and Biological Approaches to Language and Music

Uwe Seifert (University of Cologne, Germany)

Cedric Boeckx (University of Barcelona, Spain)


Conference on Small Sample Size Solutions, Utrecht, March 6-7, 2018

Dear fellow researcher,

Do you suffer from having small samples sizes (relative to the complexity of your statistical model)??

If so, you might want to attend our conference on Small Sample Size Solutions.

You can also submit a poster and get instant feedback on your small sample problem from the experts in the audience.


Researchers often have difficulties collecting enough data to obtain statistical power: when target groups are small, hard to access, or measuring the participants requires prohibitive costs. Such obstacles to collecting data usually lead to a limited data set. Researchers can overcome this through simplifying their hypotheses and statistical models. However, this strategy is undesirable since the intended research question cannot be answered in this way.


The aim of the S4 Conference (March 6-7, 2018; with pre-/post-conference workshops on 5 and 8 March) is to bring together international researchers working to provide Solutions for Small Sample Size and to share information, learn about new developments and discuss solutions for typical small sample size problems. We will organize such meetings once a year for all interested researchers (applied researchers, statisticians & methodologists).


The call for submitting talks has been closed, but we still accept poster presentations.


For more information go to: www.uu.nl/s4

Hope to meet you in Utrecht!

Rens van de Schoot

Milica Miočević

Sarah Depaoli

Dan McNeish

Sanne Smid

Marianne Geelhoed (conference secretariat)

Workshop 'Predicting and improving readability', Utrecht, April 5, 2018

Predicting and improving readability: which data, which predictors?


Utrecht, April 5, 2018, 13.00-17.00


At April 6 2018, Suzanne Kleijn will defend her thesis. As this brings renowned readability researchers to Utrecht, we take this as an occasion to convene a workshop on readability research. We have asked our speakers to reflect on three issues in particular, using their earlier empirical work as a background.

- What kind of readability data do we use? Traditional readability work used cloze testing data. Such data are scarce for many languages. Recently we have seen other data sources, most notably readability assessments of text by either experts or lay readers. Do these data provide a solution for the data scarcity problem?

- What kind of predictors do we use? Classic readability work used shallow linguistic features such as word and sentence length. From the eighties on, linguists and discourse analysts have proposed more sophisticated features regarding lexis, syntax and cohesion. Later on, computational work has extended the set of potential predictors by, for instance, n-gram features and probability features such as entropy. What do we want from our predictors, besides being powerful enough to do the job?

- Some researchers confines themselves to readability prediction, others are interested in readability improvement as well. In fact, much of the popularity of readability formulas is probably due to the expectation that they help to communicate more clearly. However, improvement-oriented readability researchers face additional constraints regarding research design and predictor selection. For instance, they need to estimate both text effects and text version effects, which complicates matters considerably.

Our speakers are:

•Orphée de Clercq, Post-doctoral researcher of the Language and Translation Technology Team at Gent University

•Scott Crossley, Associate Professor of Applied Linguistics at Georgia State University

•Carel Jansen, Emeritus Professor of Communication and Information Sciences at Groningen University

•Suzanne Kleijn, PhD Student at the Utrecht Institute of Linguistics OTS at Utrecht University

•Henk Pander Maat, Associate Professor of Language and Communication at Utrecht University

Ted Sanders (Utrecht University) will open the workshop and chair the discussion.

If you are interested to participate, please email Romée van Erning at R.M.vanErning@uu.nl.

Sociolinguistics circle 2018, Maastricht University, April 6, 2018

The Sociolinguistics Circle aims at bringing together students and researchers of language variation, sociolinguistics and social dynamics of language with a connection to the Low Countries. The initiative organizes conferences and meetings about sociolinguistics.


The first of these was hosted by the University of Groningen in March 2014, the second one by Ghent University 2015, the third one by Radboud University 2016, the fourth one by Tilburg University 2017. The 2018 edition will be hosted by Maastricht University, and will take place on 6 april 2018. For this fifth edition, we invite BA and MA students to submit their work for (poster) presentation.zie: https://sociolinguisticscircle2018.wordpress.com/

Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) XIV, Utrecht, April 18-20, 2018

Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) XIV

Lectures and hands-on sessions on methodological aspects of language acquisition research

We are happy to announce the fourteenth edition of EMLAR, taking place in Utrecht, the Netherlands, from April 18th to April 20th 2018 (Wednesday to Friday).

The workshop aims at training advanced MA and PhD students working on first and second language acquisition in experimental research. Experts in various domains of language acquisition research are giving various lectures and practices.

PhD students are invited to present a poster!

Further details on the program of EMLAR XIV and details about the registration procedure are available at: http://emlar.wp.hum.uu.nl/

Registration deadline: March 31st 2018!

For further questions, contact us at: emlar2018@uu.nl

Keynote & UiL-OTS Colloquium speaker:

• Jeffrey Lidz (University of Maryland)

Invited speakers:

• Beppie van den Bogaerde (University of Amsterdam);

• Hans Rutger Bosker (Max Planck Institute for Psycholinguistics);

• Juliana Gerard (Ulster University in Northern Ireland);

• Ileana Grama (Utrecht University);

• Paul Meara (University of Oxford);

• Maria Carmen Parafita-Couto (Leiden University);

• Paul Vogt (Tilburg University);

Tutorials:

•Behavioral Methods in Infant Research

•CHILDES

•Computational Models

•ERP

•Ethical Decisions in Psycholinguistics

•Eye Tracking: Reading

•Eye Tracking: Visual World Paradigm

•LENA & Analysis of Spontaneous Speech

•LimeSurvey

•Multilevel Analysis

•The “New” Statistics: effect sizes and meta-analytic methods

•PRAAT

•SPSS

•Statistics with R

•Tools for Researching Vocabulary

Conference on Frisian Humanities, Leeuwarden, 23-26 April 2018

The Fryske Akademy organizes its 1st Conference on Frisian Humanities

Date

23 to 26 April 2018

Location

City Theatre "De Harmonie" in Leeuwarden

The event is part of ‘Lân fan taal’ (country of languages) of Leeuwarden-Fryslân European Capital of Culture.

The conference aims to provide a forum for scientific debate with an international perspective about language and culture in Frisian regions.

The Conference on Frisian Humanities consists of a series of five symposia, focusing on the following topics:

23-24 April

- Language and Linguistics

- Literature (Dutch conference)

- Medieval Frisia

25-26 April

- Multilingualism

- Urban Histories

Please mark the dates on your calendar. More information (about programme content, registration as well as proposal submission) will follow soon.

Contact organization

info@frisianhumanities.nl or call +31 (0)58 2045200

International Spring School 'High performance computing', San Sebastián/Donostia, Spain, April 23-27, 2018

INTERNATIONAL SPRING SCHOOL ON HIGH PERFORMANCE COMPUTING

HighPer 2018

San Sebastián / Donostia, Spain

April 23-27, 2018

Organized by:

Materials Physics Center (CSIC-UPV/EHU),

Donostia International Physics Center (DIPC),

and

Rovira i Virgili University

http://grammars.grlmc.com/HighPer2018/

*****************************************************************************

--- Early registration deadline: January 20, 2018 ---

*****************************************************************************

SCOPE:

HighPer 2018 will be a research training event with a global scope aiming at updating participants about the most recent advances in the critical and fast developing area of high performance computing, which covers a large spectrum of current exciting research and industrial innovation with an extraordinary potential for a huge impact on scientific discoveries, medicine, engineering, business models, and society itself. Renowned academics and industry pioneers will lecture and share their views with the audience.

Most subareas of high performance computing will be displayed, from foundations, infrastructure and management to applications. Major challenges in the field will be identified through 2 keynote lectures, 24 five-hour and fifteen-minute courses, and 1 round table, which will tackle the most active and promising topics. The organizers are convinced that outstanding speakers will attract the brightest and most motivated students. Interaction will be a main component of the event.

An open session will give participants the opportunity to present their own work in progress in 5 minutes. Moreover, there will be two special sessions with industrial and recruitment profiles.

ADDRESSED TO:

Master students, PhD students, postdocs, and industry practitioners will be typical profiles of participants. However, there are no formal pre-requisites for attendance in terms of academic degrees. Since there will be a variety of levels, specific knowledge background may be assumed for some of the courses. Overall, HighPer 2018 is addressed to students, researchers and practitioners who want to keep themselves updated about recent developments and future trends. All will surely find it fruitful to listen and discuss with major researchers, industry leaders and innovators.

STRUCTURE:

3 courses will run in parallel during the whole event. Participants will be able to freely choose the courses they wish to attend as well as to move from one to another.

VENUE:

HighPer 2018 will take place in San Sebastián, a famous touristic coastal city in the Basque Country which was European Capital of Culture 2016. The venue will be:

Centro Ignacio María Barriola

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Campus de Gipuzkoa

Plaza Elhuyar, 1

20018 San Sebastián / Donostia

Spain

KEYNOTE SPEAKERS:

Federico Calzolari (Scuola Normale Superiore), Supercomputing: From CERN to Our Lives

Tony Hey (Rutherford Appleton Laboratory, UK Science and Technology Facilities Council), Big Scientific Data and Data Science

PROFESSORS AND COURSES: (to be completed)

Srinivas Aluru (Georgia Institute of Technology), [intermediate] High Performance Computational Biology

David A. Bader (Georgia Institute of Technology), [introductory/intermediate] Massive-scale Graph Analytics

Ümit V. Çatalyürek (Georgia Institute of Technology), [introductory/intermediate] HPC Graph Analytics

Alan Edelman (Massachusetts Institute of Technology), [introductory] High Performance Computing on Parallel Computers and GPUs with Julia

Richard Fujimoto (Georgia Institute of Technology), [intermediate] Parallel Discrete Event Simulation

Timothy C. Germann (Los Alamos National Laboratory), [intermediate] HPC Frontiers in Computational Materials Science and Engineering

Lennart Johnsson (University of Houston), [introductory/intermediate] Energy Efficient Computing

Alfio Lazzaro (University of Zurich), [introductory/intermediate] Code Performance Optimizations

Andrew Lumsdaine (Pacific Northwest National Laboratory), [intermediate/advanced] Modern C++ for High-performance Computing

Madhav Marathe (Virginia Polytechnic Institute and State University), [introductory/advanced] Studying Massively Interacting Bio-social Systems: Pervasive, Personalized and Precision Analytics

Frank Mueller (North Carolina State University), [advanced] Embracing the Exascale Challenge: From Accelerators over Scalable Program Tracing to Resilience

J. (Ram) Ramanujam (Louisiana State University), tba

Adrian Sandu (Virginia Polytechnic Institute and State University), [introductory/intermediate] Revealing Parallelism: How to Decompose your Problem into Concurrent Tasks

Vivek Sarkar (Georgia Institute of Technology), [introductory] Fundamentals of Parallel, Concurrent, and Distributed Programming

Marc Snir (University of Illinois at Urbana-Champaign), [introductory] Programming Models and Run-times for High-Performance Computing

El-Ghazali Talbi (University of Lille 1), [introductory] Parallel Metaheuristics for Optimization and Machine Learning

Josep Torrellas (University of Illinois at Urbana-Champaign), [intermediate/advanced] Parallel Computer Architecture Concepts

Todd J. Treangen (University of Maryland, College Park), [intermediate] Metagenomic Assembly and Validation

Elena Vataga (University of Southampton), [introductory] Hands-on Introduction to HPC for Life Scientists

Jeffrey S. Vetter (Oak Ridge National Laboratory), [intermediate] Exploiting Deep Memory Hierarchies

Uzi Vishkin (University of Maryland, College Park), [introductory/intermediate] Parallel Algorithmic Thinking and How It Has Been Affecting Architecture

David Walker (Cardiff University), [intermediate] Parallel Programming with OpenMP, MPI, and CUDA

OPEN SESSION

An open session will collect 5-minute voluntary presentations of work in progress by participants. They should submit a half-page abstract containing title, authors, and summary of the research to david.silva409 (at) yahoo.com by April 16, 2018.

INDUSTRIAL SESSION:

A session will be devoted to 10-minute demonstrations of practical applications of high performance computing in industry. Companies interested in contributing are welcome to submit a 1-page abstract containing the program of the demonstration and the logistics needed. At least one of the people participating in the demonstration should have registered for the event. Expressions of interest have to be submitted to david.silva409 (at) yahoo.com by April 16, 2018.

EMPLOYER SESSION:

Firms searching for personnel well skilled in high performance computing will have a space reserved for one-to-one contacts. At least one of the people in charge of the search should have registered for the event. Expressions of interest have to be submitted to david.silva409 (at) yahoo.com by April 16, 2018.

ORGANIZING COMMITTEE:

Íñigo Aldazabal Mensa (co-chair)

Carlos Martín-Vide (co-chair)

Manuel J. Parra-Royón

Txomin Romero Asturiano (co-chair)

David Silva

REGISTRATION:

It has to be done at

http://grammars.grlmc.com/HighPer2018/registration...

The selection of up to 8 courses requested in the registration template is only tentative and non-binding. For logistic reasons, it will be helpful to have an estimation of the respective demand for each course. During the event, participants will be free to attend the courses they wish.

Since the capacity of the venue is limited, registration requests will be processed on a first come first served basis. The registration period will be closed and the on-line registration facility disabled when the capacity of the venue is exhausted. It is highly recommended to register prior to the event.

FEES:

Fees comprise access to all courses and lunches. There are several early registration deadlines. Fees depend on the registration deadline.

ACCOMMODATION:

Suggestions for accommodation will be available in due time.

CERTIFICATE:

Participants will be delivered a certificate of attendance indicating the number of hours of lectures.

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

david.silva409 (at) yahoo.com

ACKNOWLEDGMENTS:

Centro de Física de Materiales (CSIC-UPV/EHU)

Donostia International Physics Center (DIPC)

Universitat Rovira i Virgili

Summer School 'Infant Studies on Language Development in Europe' ISOLDE, Potsdam, Germany, June 11-15, 2018

Infant Studies on LanguageDevelopment in Europe


We would like to draw your attention to the 3rd Summer School ISOLDE (Infant Studies on Language Development in Europe) that will take place from 11 to 15 of June 2018 in Potsdam/Germany.

This summer school is specifically organised to bring together Pre- and Post-docs working on infant language acquisition in Europe.


Six courses (two on methods) will be taught by experts in the field of infant language acquisition:

- Christina Bergmann (Nijmegen): Computational modelling (6 hours)

- Catherine Best (Sydney): The effects of input variability on speech perception and word learning (6 hours)

- Barbara Höhle (Potsdam): Prosody in early language acquisition (3 hours)

- Ágnes Lukács (Budapest): Cognitive functions in specific language impairment (6 hours)

- Claudia Männel (Leipzig): Event-related brain potentials in language acquisition research (3 hours)

- Aude Noiray (Potsdam): Ultrasound imaging (3 hours)


In addition to the courses, there will be a poster session where participants can present their own work (planned or completed) as well as social activities as an opportunity to exchange ideas and share experiences.


The registration is now open:

www.uni-potsdam.de/en/isolde/registration


The registration fee is 120 € (early bird registration of 100 € until 31st of Jan).


Please feel free to circulate this announcement.


Kind regards,

the ISOLDE organising team


----


Annika Unger

Antonia Götz

Caroline Wellmann

Elina Rubertus

Rowena Garcia

Tom Fritzsche

Barbara Höhle


University of Potsdam

Department of Linguistics, H.14 R.240

ISOLDE-Team

Karl-Liebknecht-Str. 24-25

14476 Potsdam


Tel.: +49 331 977-2296

Fax: +49 331 977-2095

E-Mail: isolde2018@uni-potsdam.de

UNILOG-World Congress and School on Universal Logic, Vichy, France, June 16-26, 2018

The 6th UNILOG - WORLD CONGRESS AND SCHOOL ON UNIVERSAL LOGIC

will take place in Vichy, France, June 16-26, 2018

after previous editions in Montreux 2005, Xi'an 2007, Lisbon 2010, Rio

2013 and Istanbul 2015:

http://www.uni-log.org/vichy2018


Along these years UNILOG has been a leading international logical event

with the participation of many famous logicians such as Wilfrid Hodges,

Daniele Mundici, Saul Kripke, Jaakko Hintikka, Dov Gabbay, Arnon Avron,

Benedikt Löwe, David Makinson, Yde Venema, Newton da Costa, Mike Dunn,

Val Goranko, Yuri Gurevich, Janusz Czelakowski, Stephen Read, Sara Negri,

Arnold Koslow, Peter Schröder-Heister, Gila Sher, Hiroakira Ono, John Corcoran,

Hartry Field, Gerhard Jaeger, Ernest Lepore, Marcus Kracht, Melvin Fitting,

Luciano Floridi, Patrick Blackburn, Jan Wolenski, Krister Segerberg,

Dale Jacquette, Sun-Joo Shin, Jouko Väänänen, John Woods and many

more.


UNILOG is a logic event in a broad sense. It gathers people from many horizons

(philosophy, mathematics, linguistics, computer science, semiotics, cognitive science ...)

and the idea is to promote interaction between all these people.


The previous edition in Istanbul gathered more than 400 logicians from

about 50 different countries.

For the 6th edition we will follow a similar format:

- A school of logic of 5 days with 30 tutorials

- A congress of 6 days with about 30 sessions/workshops

- Award of Logic Prizes from about 10 countries

- A secret speaker (speaker whose identity is revealed only at the time

of her / its / his speech).


Vichy is a charming relaxing thermal city at the middle of France,

developed by Napoleon III in the second half of the 19th century, who in

particular created beautiful parks with species of trees from all over

the world. Vichy, in the Duchy of Bourbon, a region full of castles,

is a small city, where it is possible to go everywhere just by walking.

The event will take place at the university campus nearby the Celestins spring,

the banks of the Allier river (where it is possible to swim) and the city center.

June is a very nice time to be in Vichy with lots of animations,

including on June 21 a very lively musical day celebrating summertime.


Deadline to submit an abstract: September 15, 2017


Looking forward to seeing you in Vichy in June 2018

Jean-Yves Beziau (University of Brazil, Rio de Janeiro and Ecole Normale Supérieure, Paris)

Christophe Rey (University Clermont Auvergne, CNRS, LIMOS)

Organizers of UNILOG'2018

LEAD Summer School in Second Language Acquisition, University of Tübingen, Germany, July 23-27, 2018

LEAD Summer School in Second Language Acquisition University of Tübingen, July 23-27, 2018


www.leadsummerschool.de


The University of Tübingen is pleased to host the LEAD Summer School in Second Language Acquisition in July 2018. The LEAD Summer School is a major international event that draws together leading researchers and students from a variety of disciplines (theoretical and applied linguistics, psychology, education, language testing) in order to discuss current trends and future directions in second language research.


The Summer School is an initiative of the Heritage Language Consortium, a new strategic partnership between Tübingen University, Lancaster University, the University of Lisbon, the University of Minho, NOVA University of Lisbon, the University of Porto, and the Portuguese Ministry of Foreign Affairs.


The event free is offered free of charge but prior registration is required. Registration includes coffee breaks, a welcome reception (Monday) light lunch during Wednesday’s poster session, and a Stocherkahn trip up the Neckar river. However, delegates have to pay for travel/accommodation expenses and make their own arrangements for lunch (except Wednesday).


Space at the summer school is limited to 40 registered participants. To secure your place, please visit our website. For questions, please email the organizers at leadsummerschool@gmail.com.


Topics include:

Heritage language learning

Language learning and technology

Individual differences in language learning Language testing Corpus approaches to L2 acquisition Computational linguistics and SLA Instructed SLA Cognitive foundations of language learning and teaching Task-based language teaching Linguistics and education


We look forward to welcoming you to Tübingen in the summer!


Patrick (Rebuschat), Detmar (Meurers), Katharina (Wendebourg) and Simon (Ruiz)


Dr. Patrick Rebuschat

Department of Linguistics and English Language Lancaster University County South C73 Lancaster LA1 4YL United Kingdom


Personal website: http://wp.lancs.ac.uk/rebuschat International pages: http://wp.lancs.ac.uk/linguistics-abroad/

Lancaster-Ghent partnership: http://wp.lancs.ac.uk/lancaster-ghent/

Summer School in Logic, Language and Information ESSLLI, Sofia, Bulgaria, August 6-17, 2018

30th European Summer School in Logic, Language and Information

ESSLLI 2018


Sofia University "St. Kl. Ohridski"

Sofia, BULGARIA

August 6-17, 2018


http://esslli2018.folli.info/The 30th edition of ESSLLI (European Summer School in Logic, Language and

Information) will take place from 6 August to 17 August 2018 at Sofia University “St. Kl. Ohridski”, Sofia, Bulgaria. The European Summer School in Logic, Language and Information is an event organized every year in a different European country under the auspices of the Association for Logic, Language and Information (FoLLI).


Sofia University “St. Kl. Ohridski” and the Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences (IICT-BAS), will jointly host ESSLLI 2018.


ESSLLI 2018 will be held under the patronage of Mrs. Yordanka Fandakova, Mayor of Sofia Capital Municipality.


We are pleased to announce that the program schedule is now available for the two weeks of the school.

Under 'Program' section you can also check the information about the satellite Formal Grammar Conference as well as the Student Session.


The ESSLLI 2018 Organization Team

Job Announcements / Vacancies
2 Research Assistant Positions Satisfiability Testing & Computational Modeling of Human Reasoning, Techische Universität Dresden, deadline: January 31, 2018

Two Open Research Assistant Positions ____________________________________________________________


Knowledge Representation and Reasoning Group Techische Universität Dresden Prof. Steffen Hölldobler


In my research group, two positions as research assistants are available from March 15, 2018 onwards.


Currently, my group is doing research in two main areas:

Satisfiability Testing and Computational Modeling of Human Reasoning. We intend to strengthen these areas. Hence, possible research topics include -- but are not limited to -- the following:


Satisfiability Testing:


- further development of our SAT-solver RISS

- parallel SAT-solving (DFG research grant)

- verification of SAT-solvers

- model counting

- incremental SAT-solving

- planning and bounded model checking

- satisfiability modulo theories

- application of novel learning techniques to SAT-solvers

- application of SAT-solvers to real-world problems


Computational Modeling of Human Reasoning:


- further development of our logic programming approach,

the weak completion semantics

- modeling conditionals in real-world applications

- bounded skeptical abduction

- modeling individual reasoners

- application of novel learning techniques to human reasoning tasks

- further developing of our connectionist (or neural network) model

for the weak completion semantics


The new research assistants will receive full-employment contracts with the Technische Universität Dresden for six and three years (the latter being extendable to six years). The monthly salary is about

4600 EUR.


Research assistants should pursue their research interests with the goal of successfully defending a PhD- or a Habilitation-thesis. They will receive a teaching assignment of four hours per week during the lecturing periods; they are responsible for exercises and the supervision of students; they support me in examinations and other administrative duties including the acquisition of third-party research funds and the management of the European master's program in Computational Logic. Besides that, applicants must hold a master (or

equivalent) degree in Computer Science or related fields. Very good knowledge in one or more of the following areas is desirable:


- logics in computer science

- artificial intelligence

- automated reasoning

- non-monotonic reasoning

- theoretical computer science

- human reasoning

The positions are also open to Post-Docs.


The languages used in my research group are German and English. The teaching assignments are usually within the European Master's Program in Computational Logic and, thus, are in English. However, occasionally I also have to teach in the undergraduate programs of the Faculty of Computer Science and teaching assignments in these programs are in German.


At the Faculty of Computer Science, each research group maintains its own computers, which in our case are Linux and Apple systems. Currently, our computer systems are maintained by students and we expect that one of the new research assistants is interested and able to guide these students. The Technische Universität Dresden has a High Performance Cluster for running experiments, which my group has used extensively in the past for evaluating our SAT-solvers.


If you are interested in one of these positions then please contact me. The official deadline for applications is January 31, 2018.


Prof. Steffen Hölldobler


email: sh@iccl.tu-dresden.de

phone: +49 351 463 38340

web: https://iccl.inf.tu-dresden.de/web/Steffen_Hölldob...

Summer internship opaning AI Lab, Cambridge, deadline: January 31, 2018

SummerInternship Opening at AI Lab in Philips Research, Cambridge, MA


We areaccepting applications for summer, 2018 internships at the AI Lab in PhilipsResearch, Cambridge, MA location. The ideal candidate should be a PhD. studentin Computer Science (with focus in NLP/Computational Linguistics and strongdeep learning expertise).

If interested, please send me a copy of your resumeby 31st January, 2018 or apply here directly: https://philips.avature.net/campuscareers/ProjectDetail/Cambridge-Massachusetts-United-States-Intern-Artificial-Intelligence-Algorithm-Development-Research-Cambridge-MA-Summer-2018/12267

PhD Position 'The register-specificity of probabilistic grammatical knowledge in English and Dutch', KU Leuven, Belgium, deadline: January 31, 2018

PhD position, KU Leuven, Belgium, deadline: January 31, 2018


The research group Quantitative Lexicology and Variational Linguistics (QLVL) at the Department of Linguistics of the University of Leuven is looking to hire a predoctoral researcher and PhD candidate to staff the FWO-funded project "The register-specificity of probabilistic grammatical knowledge in English and Dutch" (PIs: Benedikt Szmrecsanyi, Jason Grafmiller, and Freek Van de Velde).

Probabilistic grammars regulate the way in which we choose between different ways of saying the same thing. For example, in English people can say either Tom sent Mary a letter, or Tom sent a letter to Mary. Both syntactic variants have roughly the same meaning, and we know that variant choice is a function of quantifiable effects of probabilistic factors such as the length of the theme, or the pronominality of the recipient. The question the project is asking is if language users have different probabilistic grammars for different types of speech situations – in other words, do our linguistic choice making processes differ depending on whether we engage in e.g. informal conversation or write blog entries? The project will tackle this question empirically by investigating the register-specificity of grammatical variation in English and Dutch. The contrastive variation analysis will rely on both corpus evidence (i.e. observation) and rating task experiments.

The ideal candidate will combine

o a background in variational/variationist linguistics

o proficiency in the analysis of text corpora

o experience in designing and conducting experiments

o good communication skills (oral & written), as well as strong interpersonal skills.

We offer a full-time position for 4 years (remuneration is in accordance with the official Belgian scales for academic personnel and bursaries – see the KU Leuven jobsite for more information).

The working language of the project is English. As Dutch is one of the object languages included in the project, candidates who do not speak Dutch are expected to build up proficiency in Dutch in the course of the project.

If you are interested in this PhD project, please send your CV and a motivation letter to benszm@kuleuven.be by January 31, 2018. Shortlisted candidates will be invited for an interview in February. The starting date is negotiable.

For more information about this project, or a more extensive project description, please email Benedikt Szmrecsanyi at benszm@kuleuven.be.


6 Assistant Professors in Information and Computing Sciences, Utrecht University, Utrecht, deadline: February 1, 2018

Utrecht University is looking for 6 talented Assistant Professors in Information and Computing Sciences (Tenure Track 0.8 - 1.0 FTE) (Female/Male)


6 Assistant Professors in Information and Computing Sciences

Job description: We are searching for motivated, excellent candidates, on the Assistant Professor level. You must have expertise in Computing and Information Sciences, preferably in the areas of Information Science, Games, Artificial Intelligence or Data Science. Excellent candidates with other areas of expertise related to our current research groups and teaching programmes are also invited to apply. You have proven ambition and talent for research. As teaching is an important and satisfying part of our work, we are searching for people with a demonstrable motivation to teach. The department is expanding and provides a dynamic work environment. If you are excited to actively participate in shaping the department, you are very welcome to apply.


Due to our successful teaching programmes and our ambitions in research the Department is expanding. We are therefore actively searching for 6 talented Research and Teaching Assistant Professors in Information and Computing Sciences. Please note that positions offered will vary, depending on experience and expertise.


Qualifications: Ideally your eligibility is exemplified by


— Research: PhD in Computer Science, Information Science or another relevant discipline; track record of international publications in leading conferences and journals; experience with or good prospects for acquiring external research funds; vision on future research directions in own area of expertise; experience with or readiness to supervise PhD projects; active role in international scientific communities.


— Teaching: experience with and enthusiasm for teaching and student supervision; ability to teach in departmental BSc and MSc programmes;

well-developed didactic skills; excellent command of the English language; experience with or willingness to use innovative teaching methods and (e-learning) technologies; vision on teaching and your own contribution to teaching. Please note that we are also interested in candidates with a focus on teaching.


— Leadership: play an active and cooperative role in the department and the university; willingness to organize scientific events, such as research seminars or teaching seminars; willingness to partake in departmental committees.


The department finds gender balance specifically and diversity in a broader sense very important. In recent procedures we attracted a significant number of women (three out of five positions). We are very keen on appointing more female scientists and therefore strongly encourage qualified women to apply.


Offer: The candidate will be offered a tenure track position, depending on experience (0.8 / 1.0 FTE). Salary depends on qualifications and experience, and ranges between 3,111 and 5,405 Euros (scale 10 - 12 Collective Labour Agreement Dutch Universities) gross per month for a full- time employment.


The salary is supplemented with a holiday bonus of 8% and an end-of-year bonus of 8.3% per year. We offer flexible employment conditions, working-from-home facilities, partially paid parental leave, a pension scheme, and collective insurance schemes. Facilities for sports and child care are available on our campus, which is only 15 minutes away from the historical city center of Utrecht. You'll find more information about working at Utrecht University here. We offer you the possibility to develop towards a Basic Teaching Qualification, supported with educational development programs offered by the University. We also offer candidates the possibility to travel to conferences.


About the organization: A better future for everyone. This ambition motivates our scientists in executing their leading research and inspiring teaching. At Utrecht University, colleagues from various disciplines collaborate intensively towards major societal themes. Our focus is on Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences and Sustainability.


The city of Utrecht is one of the oldest cities in the Netherlands, with a charming old center and an internationally oriented culture that is strongly influenced by its century-old university. Utrecht city has been consistently ranked as one of the most livable cities in the Netherlands.


The Faculty of Science consists of six departments: Biology, Pharmaceutical Sciences, Information and Computing Sciences, Physics and Astronomy, Chemistry and Mathematics. The Faculty is home to 5,900 students and nearly 1,600 staff and is internationally renowned for the quality of its research. The Faculty's academic programmes reflect developments in today's society.


The Department of Information and Computing Sciences is nationally and internationally renowned for its research in Computing Science and Information Science. Current research groups are Algorithmic Data Analysis, Algorithms and Complexity, Decision Support Systems, Intelligent Systems, Simulation of Complex Systems, Multimedia, Interaction, Geometric Computing, Organization and Information, Software Technology, and Software Technology of Learning and Teaching. Relevant areas of interdisciplinary research include Game Research, Foundations of Complex Systems, Applied Data Science and Integrative Bioinformatics. The Department has, among others, close collaborations with the University Medical Center, the Departments of Physics and Mathematics, and the Faculties of Humanities and Geosciences.


The Department offers Bachelor programmes in Computer Science and Information Science, and four English language research Master programmes in Artificial Intelligence, Business Informatics, Computing Science, and Game and Media Technology. The Department is developing Master programmes in Data Science. High enrolment figures and good student ratings make the education very successful. The Department currently comprises 9 full-time chairs and 100 other scientific staff, including postdocs and PhD- students.


More information:

https://www.uu.nl/en

https://www.uu.nl/en/organisation/faculty-of-scien...

https://www.uu.nl/en/organisation/department-of-in...

https://www.uu.nl/en/organisation/working-at-utrec...

https://www.uu.nl/en/organisation/working-at-utrec...


Additional information:

Would you like additional information about the vacancy? This can be obtained from Prof

M. van Kreveld, (M.J.vanKreveld@uu.nl), Research Director or Marloes Reichardt-Buijs (M.S.Reichardt-Buijs@uu.nl), HR officer for the department.


Apply: Please apply through https://www.uu.nl/en/organisation/working-at-utrecht-university/jobs. Please attach a letter of motivation, Curriculum Vitae and (email) addresses of two references. If you prefer a part-time appointment, you are also invited to apply, preferably stating the desired part-time ratio.


The application deadline is 01/02/2018

Postdoc position Natural Language Processing, University of Orléans, France, deadline: February 1, 2018

The PARSEME-FR (http://parsemefr.lif.univ-mrs.fr/doku.php) project offers a 1.5-year post-doc position in Natural Language Processing, starting in April 2018. Candidates should send their application before February 1st, 2018 (see contact information below).


* Duration: 18 months, starting in April 2018 (open until filled)

* Location: to be discussed with the members of the PARSEME-FR consortium (Nancy, Orléans or Paris)

* Employer: University of Orléans

* Contract : fixed term position

* Remuneration: approx. 2,300€ per month net income (in addition to the salary, the contract includes health benefits)


## Topic:


**French MultiWord Expressions representation and parsing**


Many NLP applications require a fine-grained representation of the syntactic (and sometimes semantic) structure of texts. The process of building such a representation is called deep parsing. Recent work combining symbolic and data-driven techniques have led to significant advances in this field, notably in terms of robustness and efficiency. Still, Multiword expressions (MWE), that is, groups of (not always continuous) words that exhibit some idiosyncratic properties, such as "hot dog", "hard disk", "kick the bucket", "pay attention", etc. are still a major bottleneck for deep parsing (Sag et al. 2001, Baldwin and Kim 2010). This is due, among other things, to their unpredictable behavior at several levels (irregular morpho-syntax, non-compositional semantics, ...) and to the lack of annotated training data.


One of the goals of the PARSEME-FR project is to enhance the support of MWEs in French parsing. To do so, 4 work packages have been defined, dealing respectively with (i) MWE annotation in texts or treebanks, (ii) MWE lexicons, (iii) MWE statistical and (iv) symbolic parsing. The recruted post-doc will work in the last WP. Two complementary aspects will be considered:

- the representation of MWEs in linguistic resources (including electronic grammars, see e.g. (Abeillé, 2002)),

- the use of these MWE-aware resources in deep (symbolic and hybrid) parsing (see e.g. (Foth and Menzel, 2006)).


Among existing resources for French, one may cite the FRMG (FRench MetaGrammar) resource which corresponds to a linguistically motivated abstract and modular description of the syntax of French (De La Clergerie, 2010). FRMG has been successfully used to compute deep representations of French texts. The first phase of the postdoc project will consist in extending the expressive power of metagrammars to provide compact representations of MWEs. A second step will consist in extending FRMG with information about MWEs automatically extracted from treebanks (e.g. syntactic or lexical constraints, distribution information, etc.) and from external resources (e.g. lexicon and grammars).


This extension of the linguistic description fed to the parser may rise some efficiency issues. Indeed, the larger the size of the input grammar, the larger the size of the parsing search space (due to syntactic and/or lexical ambiguities). To control the exploration of this search space, several techniques have been proposed including A* algorithms for MWEs (Waszczul et al., 2017). The second phase of the postdoctoral project will focus on the extension of existing algorithms dedicated to MWE parsing and their application to the DyALog engine used to run FRMG (De La Clergerie, 2013).


## Profile:


* PhD in computer science or computational linguistics

* Good knowledge of French and English (not necessarily native)

* Interest in linguistics and familiarity with language technology

* Capacity to work independently and as part of a team


## Important dates:


Application deadline: February 1, 2018 (or until fulfilled)

Position starts: April 2018

Duration: 18 months


## Contact information:


Enquiries and / or applications should be sent to Yannick Parmentier (yannick.parmentier@loria.fr) and Eric de la Clergerie (eric.de_la_clergerie@inria.fr).


Applications should contain an extended CV (mentioning the PhD defense date and the names and contact information of 2 to 3 references) and a cover letter.


## References:


Abeillé A. (2002) « Une grammaire électronique du français », CNRS Editions, Paris.


Baldwin T. and Kim S. N. (2010) « Multiword Expressions », in Nitin Indurkhya and Fred J. Damerau (eds.), Handbook of Natural Language Processing, Second Edition, CRC Press, Boca Raton, USA, pp. 267–292.


De La Clergerie E. (2010) « Building factorized TAGs with meta-grammars », in The 10th International Conference on Tree Adjoining Grammars and Related Formalisms - TAG+10, New Haven, CO, USA, pp. 111-118.


De La Clergerie E. (2013) « Improving a symbolic parser through partially supervised learning », in The 13th International Conference on Parsing Technologies (IWPT), Nara, Japan.


Foth K. and Menzel W. (2006) « Hybrid parsing: using probabilistic models as predictors for a symbolic parser », in Proceedings of the 21st International Conference on Computational Linguistics and the 44th annual meeting of the Association for Computational Linguistics, Sydney, Australia, pp. 321-328.


Sag I., Baldwin T., Bond F., Copestake A. and Flickinger D. (2001) « Multiword Expressions: A Pain in the Neck for NLP », in proceedings of CICLing 2002: Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, Mexico, pp 1-15.


Waszczuk J., Savary A. and Parmentier Y. (2017) « Multiword expression-aware A* TAG parsing revisited », in 13th International Workshop on Tree-Adjoining Grammar and Related Formalisms, Umeå (TAG+13), Sweden, pp. 84-93.

Vacature binnen het zelfstandig academisch personeel in het domein van bedrijfscommunicatie (1.0 fte), KU Leuven, deadline: February 10, 2018

VOLTIJDSE VACATURE BINNEN HET ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL IN HET DOMEIN VAN DE BEDRIJFSCOMMUNICATIE

(ref. ZAP-2017-125)

Aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven is er een voltijdse vacature binnen het zelfstandig academisch personeel in het domein van de bedrijfscommunicatie. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met uitstekende onderwijscompetenties en een excellent onderzoeksdossier.

Opdracht

Onderzoek

Uw opdracht bestaat uit academisch onderzoek, onderwijs en dienstverlening op het raakvlak van bedrijfscommunicatie en sociolinguïstiek.
U ontwikkelt een coherent onderzoeksprogramma van internationaal niveau op het raakvlak van bedrijfscommunicatie en sociolinguïstiek (in de meest brede zin). U treedt toe tot de onderzoeksgroep van de Onderzoekseenheid Taalkunde waar uw onderzoek de sterkste affiniteit mee heeft. U neemt initiatieven om competitieve financiering te verwerven en werkt actief mee aan de uitbouw van toekomstige onderzoeksprojecten.


Onderwijs

U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs in de opleidingen Bedrijfscommunicatie en Taal- en Letterkunde, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel.
De onderwijsopdracht omvat een geheel van colleges en taken waartoe bij aanvang behoren:


- een college Bedrijfscommunicatie in de praktijk

- een college Taalkundige aspecten van communicatietechnieken en -strategieën

- een college Sociolinguïstiek

- de begeleiding van stages in de master Bedrijfscommunicatie

- de begeleiding van bachelor- en masterproeven.
Voor opleidingsonderdelen waarvoor dat een meerwaarde biedt, gaat u actief op zoek naar interactie met het relevante werkveld.
Uw onderwijsopdracht is in eerste instantie verbonden aan de Campus Leuven van de faculteit, maar u bent ertoe bereid om, waar dat opportuun wordt geacht, in de toekomst onderwijsopdrachten te verzorgen op andere campussen van de faculteit, en in aan bovengenoemde opleidingen gerelateerde onderwijsprogramma’s.
Uw onderwijs moet beantwoorden aan de eisen van een academische opleiding wat betreft niveau, oriëntatie en academisch gehalte. U ontwikkelt uw onderwijsaanpak overeenkomstig de onderwijsvisie van de KU Leuven, en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.


Dienstverlening

U bent ertoe bereid interne bestuurlijke, organisatorische en administratieve taken op te nemen, m.n. in een leidende rol binnen de master in de Bedrijfscommunicatie, en mee te werken aan het versterken van de banden tussen de opleiding en het werkveld.


Vereisten

U hebt een diploma van doctor in de taalkunde (of een equivalent relevant diploma).
U bezit voortreffelijke didactische kwaliteiten voor het academisch onderwijs en kunt een uitstekend onderzoeksdossier voorleggen in het domein van de bedrijfscommunicatie en/of de sociolinguïstiek. De onderzoekskwaliteit blijkt uit internationale publicaties van hoog niveau.
U beschikt over organisatorische vaardigheden en bent collegiaal ingesteld.
Bij uw sollicitatie voegt u een uitgewerkt onderzoeksvoorstel voor de komende jaren (maximum twee pagina's) en een visietekst over het onderwijs (maximum twee pagina's) in het Nederlands of in het Engels.
De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.


Vooraleer u in het Nederlands of het Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands of respectievelijk het Engels te verwerven.
Aanbod

Afhankelijk van uw dossier en uw kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel (zonder dat dit uw eindgraad hoeft te zijn): docent, hoofddocent, hoogleraar, of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als tenure track-docent voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve beoordeling, benoemd als hoofddocent.
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit, religie of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.


Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Dorien Van De Mieroop, tel.: +32 16 32 48 03, mail: dorien.vandemieroop@kuleuven.be of prof. dr. Dirk Geeraerts, tel.: +32 16 32 48 15, mail: dirk.geeraerts@kuleuven.be. Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 10/02/2018 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

PhD Position 'Speech Intelligibility and foreign accent: New perspectives on the perception of Dutch as a Foreign Language', Ghent University, Belgium, deadline: February 12, 2018

PhD POSITION

We welcome applications for a full-time position as doctoral researcher in the Department of Translation, Interpreting & Communication at Ghent University, in the Research Centre for Multilingual Practices and Language Learning in Society (MULTIPLES). The PhD student will be working on theproject “Speech Intelligibility and foreign accent: New perspectives on the perception of Dutch as a Foreign Language”. The starting date is subject to negotiation, but will fall between 1 April and 1 October 2018. The project runs over a period of 4 years.

Project description

The project is situated in the field of language acquisition, and more specifically in the domain of foreign language phonology. The focus is on Dutch as a Foreign Language. The project will comprise an analysis of the Dutch speech of non-native speakers and will provide insights into the concepts of ‘speech intelligibility’ and ‘foreign accent’. Intelligibility is often named as the key objective in foreign language education, yet it is ill understood exactly which properties make speech intelligible or not. On the basis of experiments, the project will examine which acoustic-phonetic cues have an influence on the intelligibility of non-native (Dutch) speech, and on the extent to which this speech is perceived as foreign accented. In addition, the project will map listeners’ attitudes towards non-native speech samples differing in the degree of intelligibility and accentedness. The project will contribute to the field of Dutch as a Foreign Language, and has implications for language education (and language testing practices).

Profile

- You hold a Master’s degree in Multilingual Communication, Linguistics and Literature, Linguistics, or in a related discipline. The degree requirements need to be met by the start of the appointment.

- You can provide proof of excellent study results.

- You have excellent writing and presentation skills.

- You are prepared to carry out experimental research and independently collect data.

- You have an excellent command of Dutch.

- You have a very sound command of academic English.

Assignment

- You prepare a PhD on the basis of the project.

- You report the results of your studies in national and international scientific journals.

- You present your results at national and international conferences.

- You are involved in the working of the Dutch Section in the Department of Translation, Interpreting and Communication.

How to apply?

Candidates are invited to apply by submitting the following documents through e-mail to Prof. Ellen Simon (Ellen.Simon@UGent.be) by 12 February 2018, 23:59 (CET):

- a letter of application

- CV (including an overview of your study results and the contact details of one person we may contact for a reference)

- a copy of the required Master’s degree

These three documents are all merged into a single pdf-document.

- a personal piece of (scientific) writing in the form of a student paper or publication (e.g. Master thesis or article) in English or Dutch, demonstrating your academic skills.

On the basis of these documents, candidates will be selected for an interview.

More information

For more information, please contact Ellen Simon:

Ellen.Simon@UGent.be; tel. 09 331 19 79.

Postdoc position psycholinguistics from cross-linguistic perspective, Universität Oldenburg, Germany, deadline: February 15, 2018

Universität Oldenburg looking for a postdoc (fulltime, parttime 75% or so would be a possibility). The person should ideally speak Dutch, some German and good English, and be interested in psycholinguistic research from a cross-linguistic perspective. A project can be developed together with Esther Ruigendijk, i.e. there is no fixed project yet, but part of the application is submission of a brief sketch of a possible project. Ideally this would fit the research that it is currently been done in her lab (for questions people can contact her).


The position includes teaching, for a full time position this would be 2 classes (2 hrs) per semester in the Dutch department.


Details on the position can be found here:


https://www.uni-oldenburg.de/stellen/?stelle=65834


For questions: Prof. Dr. E. Ruigendijk (Sprachwissenschaft): Esther.Ruigendijk@uni-oldenburg.de, Tel. 0049- 441-798-4695.

15 PhD positions the Eur. 'Training Network on Automatic Processing of PAthological Speech' (TAPAS), deadlines: see websites

Vacancies for 15 PhD positions in the Eur. 'Training Network on Automatic Processing of PAthological Speech' (TAPAS)


There are vacancies for 15 PhD positions in our Horizon 2020 MSCA-ITN-ETN

'Training Network on Automatic Processing of PAthological Speech' (TAPAS)

See http://hstrik.ruhosting.nl/tapas/ & http://www.tapas-etn-eu.org/


One of these PhD's (i.e. ESR8) will be hosted in Nijmegen.

See http://hstrik.ruhosting.nl/esr8-intelligibility/

If you have questions about the latter (ESR8), you can contact: Helmer


Research Associate/Programmer Deep learning, Nancy, France, deadline: open until filled
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Research Associate / Programmer

Deep Learning experience required

Natural Language Processing a plus

Starting date: As soon as possible

Employer and Location: LORIA UMR CNRS - Nancy, France

Duration: 6-8 months (extension may be possible)

Deadline for Application: Open until filled

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~The SYNALP [1] Research Group in Computational Linguistics has an open position for a research associate / Programmer starting as soon as possible.


The position is supported by the French National Research Agengy (ANR) and available in the WebNLG project [2]. It aims at developing deep learning approaches for text generation, text simplification, text understanding and text compression. The candidate will work in close interaction with the WebNLG project members (Claire Gardent, Alejandra Lorenzo, Anastasia Shimorina, Yannick Parmentier and Emilie Colin), using the WebNLG and the WebSplit data and experimenting with deep learning approaches such as convolutional networks, seq2seq models, deep reinforcement learning, multi-task, one-shot and transfer learning.


Prerequisite is a PhD degree or a Master in computer science, computational linguistics or a related field. Candidates are expected to have solid programming skills and experience with deep learning. Prior experience in natural language processing is a plus. Knowledge of French is **not** a requirement.


The monthly gross salary will be 2,000-3,000 (EUR) depending on qualifications. If appropriate, participation in conferences will be supported.


Please send applications (a single PDF file containing a motivation letter and a CV) by email to Claire Gardent [3] (claire.gardent@loria.fr). Applications received by January 20, 2018 will receive full consideration. The position is open until filled and will start as soon as possible.


[1] http://synalp.loria.fr/

[2] http://webnlg.loria.fr/pages/index.html

[3] https://members.loria.fr/CGardent/

>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Research Associate / Programmer

Deep Learning experience required

Natural Language Processing a plus

Starting date: As soon as possible

Employer and Location: LORIA UMR CNRS - Nancy, France

Duration: 6-8 months (extension may be possible)

Deadline for Application: Open until filled

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~The SYNALP [1] Research Group in Computational Linguistics has an open position for a research associate / Programmer starting as soon as possible.


The position is supported by the French National Research Agengy (ANR) and available in the WebNLG project [2]. It aims at developing deep learning approaches for text generation, text simplification, text understanding and text compression. The candidate will work in close interaction with the WebNLG project members (Claire Gardent, Alejandra Lorenzo, Anastasia Shimorina, Yannick Parmentier and Emilie Colin), using the WebNLG and the WebSplit data and experimenting with deep learning approaches such as convolutional networks, seq2seq models, deep reinforcement learning, multi-task, one-shot and transfer learning.


Prerequisite is a PhD degree or a Master in computer science, computational linguistics or a related field. Candidates are expected to have solid programming skills and experience with deep learning. Prior experience in natural language processing is a plus. Knowledge of French is **not** a requirement.


The monthly gross salary will be 2,000-3,000 (EUR) depending on qualifications. If appropriate, participation in conferences will be supported.


Please send applications (a single PDF file containing a motivation letter and a CV) by email to Claire Gardent [3] (claire.gardent@loria.fr). Applications received by January 20, 2018 will receive full consideration. The position is open until filled and will start as soon as possible.


[1] http://synalp.loria.fr/

[2] http://webnlg.loria.fr/pages/index.html

[3] https://members.loria.fr/CGardent/

Calls for papers for events
CfP 9th International Conference on Automated Reasoning, Oxford, England, July 14-17, deadline: January 22, 2018

CALL FOR PAPERS

The 9th International Joint Conference on Automated Reasoning, IJCAR 2018

Oxford, UK, July 14-17, 2018. http://www.ijcar2018.org

Part of The Federated Logic Conference, FLoC 2018,

Oxford, UK, July 6-19, 2018. http://www.floc2018.org


IJCAR is the premier international joint conference on all topics in automated reasoning. The IJCAR technical program will consist of presentations of high-quality original research papers, system descriptions, and invited talks.


IJCAR 2018 takes place as part of FLoC 2018 and is the merger of leading events in automated reasoning:


CADE (Conference on Automated Deduction), FroCoS (Symposium on Frontiers of Combining Systems) and TABLEAUX (Conference on Analytic Tableaux and Related Methods)


Topics:

-------

IJCAR 2018 invites submissions related to all aspects of automated reasoning, including foundations, implementations, and applications. Original research papers and descriptions of working automated deduction systems are solicited.


IJCAR topics include the following ones:


- Logics of interest include: propositional, first-order, classical,

equational, higher-order, non-classical, constructive, modal, temporal,

many-valued, substructural, description, type theory, etc.

- Methods of interest include: tableaux, sequent calculi, resolution, model-

elimination, inverse method, paramodulation, term rewriting, induction,

unification, constraint solving, decision procedures, model generation,

model checking, semantic guidance, interactive theorem proving, logical

frameworks, AI-related methods for deductive systems, proof presentation,

automated theorem provers, combination of decision procedures, SAT and SMT

solving, etc.

- Applications of interest include: verification, formal methods, program

analysis and synthesis, computer mathematics, declarative programming,

deductive databases, knowledge representation, etc.


We welcome papers combining automated-reasoning formalisms & techniques and with those from other areas of CS and mathematics, including, e.g., computer algebra, machine learning, formal languages, formal verification, termination.

In particular, high-quality conference papers on the topics of the IJCAR 2018 affiliated workshops (http://ijcar2018.org/#assocev) are welcome.


The proceedings of IJCAR 2018 will be published by Springer in the LNAI/LNCS series (www.springer.com/lncs).


Submission details:

-------------------

Submission is electronic, through

https://easychair.org/conferences/?conf=ijcar2018.

Authors are strongly encouraged to use LaTeX and the Springer "llncs" format, which can be obtained from

http://www.springer.de/comp/lncs/authors.html

We solicit two categories of submissions:


REGULAR PAPERS. Submissions, not exceeding sixteen (16) pages including bibliography, should contain original research, and sufficient detail to assess the merits and relevance of the contribution. For papers reporting experimental results, authors are strongly encouraged to make their data and software available with their submission for reproducibility. The PC will take availability of software and data into account when evaluating submissions.

Submissions reporting on case studies in an industrial context are strongly invited, and should describe details, weaknesses and strength in sufficient depth. Simultaneous submission to other conferences with proceedings or submission of material that has already been published elsewhere is not allowed.


SYSTEM DESCRIPTIONS. Submissions, not exceeding eight (8) pages including bibliography, should describe the implemented tool and its novel features. One author is expected to be able to perform a demonstration on demand to accompany a tool presentation. Papers describing tools that have already been presented in other conferences before will be accepted only if significant and clear enhancements to the tool are reported and implemented.


Best paper award:

-----------------

IJCAR 2018 will recognize the most outstanding submission with a best paper award at the conference.IJCAR'18 Special Issue of the Journal of Automated Reasoning:

-------------------------------------------------------------

The authors of a selection of the best IJCAR'18 papers will be invited to produce an extended version of their paper for a special issue of the Journal of Automated Reasoning.


Invited speakers:

-----------------

Invited Speakers will be announced later on.


Important dates (provisional):

------------------------------

Abstract submission: January 22nd 2018

Paper submission: January 29th 2018

Notification: March 29th, 2018

Final version of papers due: April 23rd, 2018 IJCAR Conference: July 14-17th, 2018 FLoC Conference: July 6-19th, 2018


IMPORTANT NOTICE: due to very strict FLoC constraints, deadlines are SHARP!


Student travel awards:

----------------------

Woody Bledsoe Travel Awards will be available to support selected students in attending the conference.


Organization:

-------------

Conference Chair:

Ian Horrocks, University of Oxford, Oxford, UK


Program Chairs:

Didier Galmiche, LORIA, Universite de Lorraine, Nancy, France Stephan Schulz, DHBW Stuttgart, Stuttgart, Germany Roberto Sebastiani, DISI, University of Trento, Trento, Italy


Local Arrangements Chairs:

Daniel Kroening, University of Oxford, Oxford, UK Marta Kwiatkowska, University of Oxford, Oxford, UK


Workshop Chair:

Alberto Griggio, Fondazione Bruno Kessler, Trento, Italy


Publicity Chair:

Geoff Sutcliffe, University of Miami


Program Committee:

Carlos Areces, FaMA FUniversidad Nacional de Cordoba Alessandro Artale, Free University of Bolzano-Bozen Arnon Avron, Tel-Aviv University Franz Baader, TU Dresden Clark Barrett, Stanford University Peter Baumgartner, Data 61 and CSIRO Christoph Benzmueller, Freie Universitaet Berlin Armin Biere, Johannes Kepler University Linz Nikolaj Bjorner, Microsoft Research Jasmin Christian Blanchette, Vrije Universiteit Amsterdam Maria Paola Bonacina, Universita degli Studi di Verona Torben Brauener, Roskilde University Agata Ciabattoni, TU Wien Leonardo de Moura, Microsoft Research Hans De Nivelle, University of Wroclaw Stephane Demri, CNRS, LSV, ENS Paris-Saclay Clare Dixon, University of Liverpool Francois Fages, Inria Universite Paris-Saclay Pascal Fontaine, Universite de Lorraine - LORIA Didier Galmiche (Chair), Universite de Lorraine - LORIA Vijay Ganesh, University of Waterloo Silvio Ghilardi, Universite degli Studi di Milano Juergen Giesl, RWTH Aachen Laura Giordano, DISIT Universite del Piemonte Orientale Valentin Goranko, Stockholm University Rajeev Gore, The Australian National University Alberto Griggio, FBK-IRST John Harrison, Intel Corporation Ian Horrocks, University of Oxford Moa Johansson, Chalmers Tekniska Hogskola Cezary Kaliszyk, University of Innsbruck Deepak Kapur, University of New Mexico Konstantin Korovin, The University of Manchester Laura Kovacs Vienna, University of Technology George Metcalfe, University of Bern Dale Miller, INRIA and LIX/Ecole Polytechnique Claudia Nalon, University of Brasilia Albert Oliveras, - Technical University of Catalonia Nicola Olivetti, LSIS Aix-Marseille University Jens Otten, University of Oslo Lawrence Paulson, University of Cambridge Nicolas Peltier, CNRS, LIG Frank Pfenning, Carnegie Mellon University Silvio Ranise, FBK-Irst Christophe Ringeissen, LORIA-INRIA Philipp Ruemmer, Uppsala University Katsuhiko Sano, Hokkaido University Uli Sattler, The University of Manchester Renate A. Schmidt, The University of Manchester Stephan Schulz (Chair), DHBW Stuttgart Roberto Sebastiani (Chair), DISI University of Trento Viorica Sofronie-Stokkermans, University Koblenz-Landau Thomas Sturm, CNRS Geoff Sutcliffe, University of Miami Cesare Tinelli, The University of Iowa Alwen Tiu, Nanyang Technological University Ashish Tiwari, SRI International Josef Urban, Czech Technical University in Prague Luca Viganò, King's College London Andrei Voronkov, The University of Manchester Uwe Waldmann, Max Planck Institute for Informatics Christoph Weidenbach, Max Planck Institute for Informatics

CfP Workshop 'Games for Logic and Programming Languages', Thessaloniki, Greece, April 14-15, 2018, deadline: January 29, 2018 [EXTENDED]

13th Workshop on Games for Logic and Programming Languages (GaLoP 2018), Thessaloniki, Greece, 14-15 April, 2018

http://www.gamesemantics.org

GaLoP is an annual international workshop on game-semantic models for logics and programming languages and their applications. This is an

informal workshop that welcomes work in progress, overviews of more

extensive work, programmatic or position papers and tutorials.

GaLoP XII will be held in Thessaloniki, Greece, on 14-15 April 2018 as a satellite workshop of ETAPS (http://www.etaps.org/).

Areas of interest include:

* Games and other interaction-based denotational and operational

models;

* Game-based program analysis and verification;

* Logics for games and games for logics;

* Algorithmic aspects of game semantics;

* Categorical aspects of game semantics;

* Programming languages and full abstraction;

* Higher-order automata and Petri nets;

* Geometry of interaction;

* Ludics;

* Epistemic game theory;

* Logics of dependence and independence;

* Computational linguistics;

* Games and multi-valued logics.

There will be no formal proceedings but the possibility of a special

issue in a journal will be considered. (The 2005, 2008, 2011 and 2014

workshops led to special issues in Annals of Pure and Applied Logic.)

Submission Instructions

Please submit an abstract (up to one page, excluding bibliography) of

your proposed talk on the EasyChair submission page below. Supplementary material may be submitted, and will be considered at the discretion of the PC.

https://easychair.org/conferences/?conf=galop2018

Important Dates

Submission: 29 January 2018

Notification: 12 February 2018

Workshop: 14-15 April 2018

Invited talks

Guy McCusker (Bath)

Matteo Mio (Lyon)

Ulrich Schöpp (München)

Programme Committee


Federico Aschieri (Vienna)

Alexandru Baltag (Amsterdam)

Simon Castellan (Imperial)

Claudia Faggian (CNRS)

Chris Fermuller (Vienna)

Erich Graedel (Aachen)

Valentin Goranko (Stockholm)

Ugo Dal Lago (Bologna, co-chair)

Ian Mackie (Sussex)

Gabriel Sandu (Helsinki, co-chair)

Heribert Vollmer (Hannover)

Akira Yoshimizu (Tokyo)

Matthijs Vákár (Oxford)

CfP 2nd Conference on Arabic Comparative Linguistics, Mohammed V University, Morocco, 24-16 April 2018, deadline: 28 January 2018

Mohammed V University

Institute for the Study and Research on Arabization

The 2ed International Doctorial Conference on Arabic Comparative Linguistics at Arab and western universities

Between 24-26 April 2018


Call for papers

The Institute for the Study and Research for Arabization, Mohammed V University, Morocco,is pleased to organize the 2ed International doctorial conference on Arabic Comparative Linguistics (ACL) targeted at doctoral students. The conference will be held on 24-26 April 2018 at the Institute.

TOPICS OF INTEREST:

-Theoretical linguistics: syntax, lexicology, semantics, pragmatics, phonology, and morphology

-Applied linguistics: lexicography , translation, and terminology

-Discourse/Text linguistics

-Sociolinguistics

-Psycholinguistics

-Pedagogical linguistics

-Computational linguistics

The conference sessions will be supervised by specialized researchers.

PARTICIPATION REQUIREMENTS:

-The paper shouldbe written either in Arabic, English, Spanish or French;

-The paper should fall within one of the conferencetopics suggested above;

-Novelty and in-depth analysis are prerequisite in the research paper;

-Participants must submit no more than two-pages abstract, summarizing the problem and methodology …;

-Arabic papers should be written in Traditional Arabic character, in a front size 16; space between lines is required to be 1.0; footnotes should be 12 using the same character (traditional Arabic).


All the submitted papers will undergo a selection process by the Conference Reading Committee, and the approved ones must be edited, making thenecessary modifications suggested by the committee in order to be included in the working papers published by the Institute for the Study and Research on Arabization.

IMPORTANT:

-The deadline for accepting the abstracts/proposals is 28January 2018;

-Notification of presentations acceptance will be no later than 15 February 2018;

-The deadline for sending the final version of papers is 20 March 2018;

-Registration fee: 100 euro for foreign participants and 500 Mad for participants from Morocco. It includes only the conference proceedingsbook and meals during the two days of the conference;

CONTACT:

-The Institute for Study and Research on Arabization;

-Tel: 0537773012;

-Fax: 0537772065.

-iera-doc@um5s.net.ma

Note: the Institute does not take charge of trip and accommodation expenses.

Abstracts should be sent as email attachments to the following address: iera-doc@um5s. net.ma accompanied by the participant’s information, including:

-Full name

-Degree

-Major

-Establishment

-Country

-Phone number

-Email

-Theme

- of the presentation

-Title of the presentation:CfP Sociolinguistics Circle, Maastricht University, 6 April 2018, deadline: 31 January 2018

The Sociolinguistics Circle is an annual one-day conference that aims at bringing together students and researchers of language variation, sociolinguistics and social dynamics of language with a connection to the Low Countries. The upcoming, fifth edition will be hosted by the chair Languageculture in Limburg of Maastricht University, Faculty of Arts and Social Sciences, and will take place on April 6, 2018. For this fifth edition, we also invite BA and MA students to submit their work for (poster) presentation.

We welcome abstracts for paper and poster presentations which deal with variationist, sociolinguistic, dialectological, language-anthropological and ethnographical topics (in the broadest possible sense of these terms), investigated in any linguistic variety. Abstracts can be submitted in English or Dutch, and should contain no more than 300 words (excluding references); they should be submitted via the Easy Abstracts site of the conference: http://linguistlist.org/easyabs/sociocircle2018. This portal opens on November 1, 2017. For more information and registration, go to: sociolinguisticscircle2018.wordpress.com.


CfP Computational Linguistics, Sofia, Bulgaria, May 28-29, deadline: February 4, 2018 [EXTENDED]

Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2018)

This is the second CFP for the third edition of theInternational Conference on Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2018)

(http://dcl.bas.bg/clib/)to be held in Sofia, Bulgaria, on 28 and 29 May, 2018.

INVITED SPEAKERS:

Prof. Ruslan Mitkov (University of Wolverhampton): With aLittle Help from NLP: My Language Technology Applications with Impact onSociety Dr. Zornitsa Kozareva (Amazon): Building Conversational Assistantsusing Deep LearningDr. Sujith Ravi (Google): Neural Graph Learning

CLIB covers a broad spectrum of areas related to naturallanguage processing and computational linguistics focused on but not limited toBulgarian.

TOPICS OF INTEREST

CLIB invites contributions on original research,including, but not limited to the following topics:

semantics, syntax, grammar and the lexicon;cognitive, mathematical and computational models of language processing;lexical semantics and ontologies; linguistic annotation – POStagging, syntactic and semantic parsing, etc.;word sense disambiguation; MWE recognition;information extraction; text analysis and summarisation;NLP methods and applications; corpus linguistics;multilingual processing and applications, machiene translation and translationaids.

***

There will be a special session dedicated to wordnets and ontologies

***

INFORMATION FOR AUTHORS

There will be two categories of research papers: oral andposter presentations. All accepted papers will be included in the conferenceproceedings. Papers shall be submitted in English.

On submission, please indicate whether you submit a paperfor the main conference or for the special session on wordnets and ontologies.

Reviewing will be double blind. Each submission will bereviewed by at least two anonymous reviewers.

Additional information and CLIB 2018 style guidelines areavailable at the conference site: http://dcl.bas.bg/clib/instructions-for-authors/

IMPORTANT DATES

4 Feb 2018: Paper submission deadline

3 March 2018: Notification to authors

20 March 2018: Camera-ready PDF due

15 May 2018: Proceedings publication date

28 – 29 May 2018: Conference

CONTACT DETAILS

You can contact us via the Conference e-mail: clib2018@dcl.bas.bgConference website: http://dcl.bas.bg/clib/Also, consider joining our FB

page: https://www.facebook.com/CompLingInBulgaria/.

Looking forward to your contributions!

CfP Junior research day Anéla and VIOT, Tilburg, April 20, 2018, deadline: February 7, 2018 [EXTENDED]

Juniorendag 2018 Call for Papers


(English version below)


Op vrijdag 20 april 2018 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOT georganiseerd in Tilburg. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informele sfeer presenteren. Zowel mondelinge presentaties als posterpresentaties zijn welkom. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste MA-scriptie binnen het vakgebied.


Als je wilt presenteren, dien dan uiterlijk 31 januari 2018 een abstract van je onderzoek in via de volgende website: http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstract-indienen. De eisen aan het abstract zijn als volgt:


- max. 250 woorden (excl. referenties);


- in het Nederlands of in het Engels (kies de taal waarin je presenteert);


- alle persoonlijke informatie uit het document verwijderd (naam, universiteit);


- incl. vermelding voorkeur voor een mondelinge presentatie of posterpresentatie.


Eind februari krijg je bericht of je presentatie is geaccepteerd.


Voor vragen kan je ons bereiken op anelaviotjuniorendag@gmail.com.


* * * * *


On Friday, April 20 2018, Anéla and VIOT (the Dutch and Flemish associations for applied linguistics and discourse studies) organize their annual junior research day (Juniorendag) in Tilburg. At the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD candidates in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, education, discourse, or communication) get the opportunity to present their work through an oral or poster presentation. In addition, the annual Anéla-VIOT Scriptieprijs is awarded to the best MA thesis in the field of applied linguistics.


If you would like to apply for a presentation, upload your abstract, January 31 2018 at the latest, to the following website: http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstr...


The requirements for the abstract are the following:


- max. 250 words (excl. references);


- in Dutch or in English (chose the language you’ll present in);


- all personal information removed from the document (name, university);


- incl. mentioning your preference for an oral or poster presentation.


By the end of February, we’ll let you know whether your presentation has been accepted. For questions contact us at anelaviotjuniorendag@gmail.com.

CfP special issu on Natural Language Generation (NLG) for Spoken Dialogue Systems (SDS), deadline: February 9, 2018

*** The submission deadline has been extended until 9th Feb ***


It is our pleasure to announce the final call for papers for a special issue on Natural Language Generation (NLG) for Spoken Dialogue Systems (SDS) to be published as part of the Dialogue & Discourse journal.


Language generation for dialogue requires sophistication in modelling the context of the dialogue, as well as methods that are sensitive to the rhetorical structure of a turn, and to the requirement that turns in dialogue are typically incremental and structured as oral, rather than written language. We therefore especially invite submissions which address these gaps, whether by introducing novel statistical or neural approaches or by leveraging data to improve natural language generation for dialogue using a more traditional architecture.


Dialogue and Discourse (D&D http://www.dialogue-and-discourse.org ) is the first peer-reviewed free open access journal dedicated exclusively to work that deals with language "beyond the sentence".


Submissions are made via the online submission system at http://www.dialogue-and-discourse.org/submission.s...


Authors are required to indicate if a submission is an extended version of one or more previously published conference paper(s); simultaneous submission to another venue is prohibited. Submissions will undergo rigorous peer-review with the target timeline below. Once accepted and finalised, papers will appear online immediately, as part of the current issue.


* extended deadline for submissions Feb 9th, 2018

* decision made May 1st, 2018

* revisions due June 1st, 2018

* issue published July, 2018


Dialogue and Discourse Editors


Issue Editors:

Verena Rieser (Heriot-Watt University)

Marilyn Walker (University of California Santa Cruz)

Vera Demberg (Saarland University)Editor In Chief:

David Schlangen


Associate Editors:

Vera Demberg, Saarland University

Barbara Di Eugenio, University of Illinois at Chicago

Raquel Fernandez, ILLC, University of Amsterdam

Jonathan Ginzburg, Université Paris-Diderot (Paris 7)

Pat Healey, Queen Mary University London

Massimo Poesio, Uni Essex, United Kingdom

David Schlangen, Bielefeld University

Manfred Stede, University of Potsdam, Germany

Amanda Stent, Bloomberg LP

Maite Taboada, Simon Fraser University, Canada

David R Traum, University of Southern California, United States


Full editorial board at: http://www.dialogue-and-discourse.org/editors.shtm...

CfP ESSLI 2018 Student Session, Sofia, Bulgaria, August 6-17, 2018, deadline: February 26, 2018

*1st Call for Papers*

*ESSLLI 2018 STUDENT SESSION*


Held during the 30th European Summer School in Logic, Language and Information


Sofia, Bulgaria, August 6-17, 2018


*Deadline for submissions: February 26, 2018*

https://easychair.org/conferences/?conf=stus2018*ABOUT:*

The Student Session of the 30th European Summer School in Logic, Language, and Information (ESSLLI) will take place in Sofia, Bulgaria, August 6th to 17th (http://esslli2018.folli.info). We invite submissions of original, unpublished work from students in any area at the intersection of Logic & Language, Language & Computation, or Logic & Computation. Submissions will be reviewed by several experts in the field, and accepted papers will be presented orally or as posters and selected papers will appear in the Student Session proceedings by Springer. This is an excellent opportunity to receive valuable feedback from expert readers and to present your work to a diverse audience.


*ORAL/POSTER PRESENTATIONS:*

Note that there are two separate kinds of submissions, one for oral presentations and one for posters. This means that papers are directly submitted either as oral presentations or as poster presentations. Reviewing and ranking will be done separately. We particularly encourage submissions for posters, as they offer an excellent opportunity to present smaller research projects and research in progress.


*SUBMISSION GUIDELINES:*

All authors must be students, and submissions may be singly or jointly authored. Each author may submit at most one single and one jointly authored contribution. Submissions should not be longer than 8 pages for an oral presentation or 4 pages for a poster presentation (including examples and references). Submissions must be anonymous, without any identifying information. More detailed guidelines regarding submission can be found on the Student Session website: http://esslli2018.folli.info/student-session/.


*SPONSORSHIP AND PRIZES*

As in previous years, Springer has kindly agreed to sponsor the ESSLLI student session. The winners of the best poster and best talk will be awarded Springer book vouchers of 500€ each.*FURTHER INFORMATION:*

Please direct inquiries about submission procedures or other matters relating to the Student Session to jen.sikos@ims.uni-stuttgart.de


ESSLLI 2018 will feature a wide range of foundational and advanced courses and workshops in all areas of Logic, Language, and Computation. For further information, including registration information and course listings, and for general inquiries about ESSLLI 2018, please consult the main ESSLLI 2018 page: http://esslli2018.folli.info/.Kind regards,


The ESSLLI 2018 Student Session Organization CommitteeChairs:

Jennifer Sikos (Universität Stuttgart)


LoCo co-chairs:

Ilina Stoilkovska (TU Wien)

Nika Pona (Universitat de Barcelona)


LoLa co-chairs:

Carina Kauf (Universität Göttingen)

Swantje Tönnis (Universität Göttingen)


LaCo co-chairs:

Martin Schmitt (LMU Munich)

Chantal Van Son (Vrije U. Amsterdam)

CfP IMPRS Language Sciences conference on Interdisciplinary Approaches in the Language Sciences, Nijmegen, Max Planck Institute for Psycholinguistics, June 5-7, 2018, deadline: February 28, 2018
***********************************************************

We are proud to announce the upcoming IMPRS for Language Sciences conference on Interdisciplinary Approaches in the Language Sciences held at the Max Planck Institute for Psycholinguistics, Netherlands from June 5-7 2018.

This 3-day conference brings together experts from multiple scientific disciplines, including genetics, psychology, linguistics and computer science, to further our understanding of how language operates and develops. On the last day of the conference, we will host small workshops with the plenary speakers aiming to interactively advance interdisciplinary discussion of big questions in the language sciences.

We encourage abstract submissions for poster presentations on any topic related to the language sciences. Abstracts should not exceed 300 words in length and should highlight the interdisciplinary nature of the research.

Check out our website for more information: imprsconference.mpi.nl Participation is free of charge, but registration is required.

Invited speakers:

Day 1 - Language evolution

Terrence Deacon (University of California Berkeley)

Chiara Barbieri (MPI for the Science of Human History)

Bart de Boer (Vrije Universiteit Brussel)

Enoch Aboh (Universiteit van Amsterdam)

Day 2 - Language and the brain

Melissa Duff (Vanderbilt University)

Sophie Scott (University College London)

Jeffrey Binder (Medical College of Wisconsin)

Jean-Remi King (New York University)

Important dates:

Abstract submission: open now until February 28th

Registration : opens March 1st

>

***********************************************************

We are proud to announce the upcoming IMPRS for Language Sciences conference on Interdisciplinary Approaches in the Language Sciences held at the Max Planck Institute for Psycholinguistics, Netherlands from June 5-7 2018.

This 3-day conference brings together experts from multiple scientific disciplines, including genetics, psychology, linguistics and computer science, to further our understanding of how language operates and develops. On the last day of the conference, we will host small workshops with the plenary speakers aiming to interactively advance interdisciplinary discussion of big questions in the language sciences.

We encourage abstract submissions for poster presentations on any topic related to the language sciences. Abstracts should not exceed 300 words in length and should highlight the interdisciplinary nature of the research.

Check out our website for more information: imprsconference.mpi.nl Participation is free of charge, but registration is required.

Invited speakers:

Day 1 - Language evolution

Terrence Deacon (University of California Berkeley)

Chiara Barbieri (MPI for the Science of Human History)

Bart de Boer (Vrije Universiteit Brussel)

Enoch Aboh (Universiteit van Amsterdam)

Day 2 - Language and the brain

Melissa Duff (Vanderbilt University)

Sophie Scott (University College London)

Jeffrey Binder (Medical College of Wisconsin)

Jean-Remi King (New York University)

Important dates:

Abstract submission: open now until February 28th

Registration : opens March 1st

CfP Storytelling Workshop NAACL2018, New Orleans, Louisiana, June 5 or 6, 2018, deadline: March 2, 2018

Call for Papers!

Storytelling Workshop

NAACL 2018

June 5th or 6th

New Orleans, Louisiana

Website: http://www.visionandlanguage.net/workshop2018

Call For Papers

We invite work involving human storytelling with respect to machine learning, natural language processing, computer vision, speech, and other ML/AI areas.

This spans a variety of research, including work on creating timelines, detecting content to be used in a story, generating long-form text, and related multimodal work.

Data input sources may include professional and social-media content.


We also encourage ideas about how to evaluate user experiences in terms of coherence, composition, story comprehensiveness, and other aspects related to the creation of stories.


Paper topics may include, but are not limited to:


•The role of storytelling in artificial intelligence

•Accessible and Assistive storytelling

•Affect and emotion in stories

•Augmenting human storytelling

•Character relationships

•Collaborative storytelling

•Event summary diversity

•Event-episodes detection and annotation

•Multimodal grounding for storytelling

•Multimodal event timelines

•Narrative structure

•Plot structure

•Story concept detection and annotation

•Story generation

•Story understanding

•Storytelling Applications/Demos

•Temporal/Event structure

•Temporal and semantic alignment

•Writing stories

•User studies

Papers should follow the NAACL 2018 style guidelines and are due on Softconf by 2 March, 2018.

CfP 23rd Conference on Formal Grammar, Sofia, Bulgaria, August 11-12, 2018, deadline: March 9, 2018

FG 2018

The 23rd Conference on Formal Grammar

Sofia, Bulgaria, August 11-12, 2018

http://fg.phil.hhu.de/2018/


Co-located with the European Summer School in Logic, Language and Information

*SUBMISSION DEADLINE: March 9, 2018*BACKGROUND


FG-2018 is the 23rd conference on Formal Grammar, to be held in conjunction with the European Summer School in Logic, Language and Information which, in 2018, will take place in Sofia, Bulgaria.


Previous Formal Grammar meetings were held in Barcelona (1995), Prague (1996), Aix-en-Provence (1997), Saarbrücken (1998), Utrecht (1999), Helsinki (2001), Trento (2002), Vienna (2003), Nancy (2004), Edinburgh (2005), Malaga (2006), Dublin (2007), Hamburg (2008), Bordeaux (2009), Copenhagen (2010), Ljubljana (2011), Opole (2012), Düsseldorf (2013), Tübingen (2014), Barcelona (2015), Bozen-Bolzano (2016), and Toulouse (2017).


AIMS AND SCOPE


FG provides a forum for the presentation of new and original research on formal grammar, mathematical linguistics and the application of formal and mathematical methods to the study of natural language.

Themes of interest include, but are not limited to,


+ formal and computational phonology, morphology, syntax, semantics

and pragmatics;

+ model-theoretic and proof-theoretic methods in linguistics; logical

+ aspects of linguistic structure; constraint-based and

+ resource-sensitive approaches to grammar; learnability of formal

+ grammar; integration of stochastic and symbolic models of grammar;

+ foundational, methodological and architectural issues in grammar

and linguistics;

+ mathematical foundations of statistical approaches to linguistic

analysis.


Previous conferences in this series have welcomed papers from a wide variety of frameworks.SUBMISSION DETAILS


We invite *electronic* submissions of original, 16-page papers (including references and possible technical appendices). Authors are encouraged to use the Springer-Verlag LNCS style:

http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-...


The submission deadline is *March 9, 2018*. Papers must be

*anonymous* and submitted electronically at EasyChair:

https://www.easychair.org/conferences/?conf=fg20180.


Papers should report original work which was not presented in other conferences. However, simultaneous submission is allowed, provided that the authors indicate other conferences to which the work was submitted in a footnote. Note that accepted papers can only be presented in one of the venues.


Submissions will be reviewed anonymously by at least three reviewers.

Accepted papers will be published as a volume in the Springer LNCS series, under the FoLLI subline.


IMPORTANT DATES


+ March 9, 2018: Deadline for paper submission April 30, 2018:

+ Notification of acceptance May 27, 2018: Camera ready copies due

+ August 11-12, 2018: Conference datesPROGRAM COMMITTEE


TBA
STANDING COMMITTEE


+ Annie Foret (IRISA - Rennes 1 University, France) Greg Kobele

+ (Universität Leipzig, Germany) Sylvain Pogodalla (INRIA Nancy/LORIA,

+ France)

CfP Workshop on Logic, Language, Information and Computation (WoLLIC 2018), July 24-27 2018, deadline: March 11, 2018

WoLLIC 2018

25th Workshop on Logic, Language, Information and Computation

July 24th to 27th, 2018

Bogotá, Colombia


SCIENTIFIC SPONSORSHIP

Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL)

The Association for Logic, Language and Information (FoLLI)

Association for Symbolic Logic (ASL)

European Association for Theoretical Computer Science (EATCS)

European Association for Computer Science Logic (EACSL)

ACM Special Interest Group on Logic and Computation (ACM-SIGLOG) (TBC)

Sociedade Brasileira de Computação (SBC)

Sociedade Brasileira de Lógica (SBL)


ORGANISATION

Departamento de Matemáticas, Universidad de los Andes, Colombia

Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Brazil


HOSTED BY

Departamento de Matemáticas, Universidad de los Andes, Colombia


CALL FOR PAPERS

WoLLIC is an annual international forum on inter-disciplinary research involving formal logic, computing and programming theory, and natural language and reasoning. Each meeting includes invited talks and tutorials as well as contributed papers. The twenty-fifth WoLLIC will be held at the Departamento de Matemáticas of the Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, from July 24th to 27th, 2018. It is sponsored by the Association for Symbolic Logic (ASL), the Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL), the The Association for Logic, Language and Information (FoLLI), the European Association for Theoretical Computer Science (EATCS), the European Association for Computer Science Logic (EACSL), ACM Special Interest Group on Logic and Computation (ACM-SIGLOG) (TBC), the Sociedade Brasileira de Computação (SBC), and the Sociedade Brasileira de Lógica (SBL).


PAPER SUBMISSION

Contributions are invited on all pertinent subjects, with particular interest in cross-disciplinary topics. Typical but not exclusive areas of interest are: foundations of computing and programming; novel computation models and paradigms; broad notions of proof and belief; proof mining, type theory, effective learnability; formal methods in software and hardware development; logical approach to natural language and reasoning; logics of programs, actions and resources; foundational aspects of information organization, search, flow, sharing, and protection; foundations of mathematics; philosophy of mathematics; philosophical logic; philosophy of language. Proposed contributions should be in English, and consist of a scholarly exposition accessible to the non-specialist, including motivation, background, and comparison with related works. Articles should be written in the LaTeX format of LNCS by Springer (see authors instructions at http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0). They must not exceed 12 pages, with up to 5 additional pages for references and technical appendices. The paper's main results must not be published or submitted for publication in refereed venues, including journals and other scientific meetings. It is expected that each accepted paper be presented at the meeting by one of its authors. (At least one author is required to pay the registration fee before granting that the paper will be published in the proceedings.) Papers must be submitted electronically at the WoLLIC 2018 EasyChair website. (Please go to http://wollic.org/wollic2018/instructions.html for instructions.) A title and single-paragraph abstract should be submitted by Mar 11, 2018, and the full paper by Mar 18, 2018 (firm date). Notifications are expected by Apr 15, 2018, and final papers for the proceedings will be due by Apr 22, 2018 (firm date).


PROCEEDINGS

The proceedings of WoLLIC 2018, including both invited and contributed papers, will be published in advance of the meeting as a volume in Springer's LNCS series. In addition, abstracts will be published in the Conference Report section of the Logic Journal of the IGPL, and selected contributions will be published (after a new round of reviewing) as a special post-conference WoLLIC 2018 issue of a scientific journal (to be confirmed).


INVITED SPEAKERS

(TBA)


STUDENT GRANTS

ASL sponsorship of WoLLIC 2018 will permit ASL student members to apply for a modest travel grant (deadline: May 1st, 2018). See http://www.aslonline.org/studenttravelawards.html for details.


IMPORTANT DATES

Mar 11, 2018: Paper title and abstract deadline

Mar 18, 2018: Full paper deadline

Apr 15, 2018: Author notification

Apr 22, 2018: Final version deadline (firm)


PROGRAMME COMMITTEE

Siddharth Bhaskar (Haverford College, USA)

Torben Braüner (Roskilde University, Denmark)

Hazel Brickhill (University of Bristol, UK)

Michael Detlefsen (University of Notre Dame, USA)

Juliette Kennedy (University of Helsinki, Finland)

Sophia Knight (Uppsala University, Sweden)

Alex Kruckman (Indiana University, USA)

Maricarmen Martinez Baldares (Universidad de los Andes, Colombia)

Frederike Moltmann (CNRS, France)

Lawrence Moss (Indiana University, USA) (CHAIR)

Cláudia Nalon (University of Brasília, Brazil)

Valeria de Paiva (Nuance Comms, USA, and University of Birmingham, UK)

Sophie Pinchinat (IRISA Rennes, France)

David Pym (University College London, UK)

Ruy de Queiroz (Univ Federal de Pernambuco, Brazil)

Revantha Ramanayake (Vienna University of Technology, Austria)

Giselle Reis (Carnegie Mellon University, Qatar)

Jeremy Seligman (The University of Auckland, New Zealand)

Yanjing Wang (Peking University, China)

Fan Yang (Delft University of Technology, The Netherlands)


STEERING COMMITTEE

Samson Abramsky, Johan van Benthem, Anuj Dawar, Joe Halpern, Wilfrid Hodges, Juliette Kennedy, Ulrich Kohlenbach, Daniel Leivant, Leonid Libkin, Angus Macintyre, Luke Ong, Hiroakira Ono, Valeria de Paiva, Ruy de Queiroz, Jouko Väänänen. (Former Member: Grigori Mints (deceased).)


ORGANISING COMMITTEE

Jaime A. Bohórquez (Escuela Colombiana de Ingeniería, Bogotá, Colombia)

Xavier Caicedo (Universidad de los Andes, Colombia) (Local co-chair)

Nicolás Cardozo (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

Maricarmen Martínez (Universidad de los Andes, Colombia) (Local co-chair)

Anjolina G. de Oliveira (Univ Federal de Pernambuco, Brasil)

Ruy de Queiroz (Univ Federal de Pernambuco, Brasil) (co-chair)

Camilo Rocha (Universidad Javeriana, Cali, Colombia)


FURTHER INFORMATION

Contact one of the Co-Chairs of the Organising Committee.


WEB PAGE

http://wollic.org/wollic2018/

CfP Metaphor Festival Amsterdam, Amsterdam, August 30 -September 1, 2018, deadline: March 15, 2018

Metaphor Festival Amsterdam 2018

CALL FOR PAPERS

Amsterdam, 30 August – 1 September 2018

The Metaphor Lab Amsterdam is delighted to announce that the next Metaphor Festival will take place in Amsterdam from 30 August through 1 September 2018. The Metaphor Festival is an annual conference on the use of figurative language and other modes of figurative expression. It offers an opportunity to present and learn about research findings concerning figurative uses in different types of communication, and their cognitive, cultural, narrative, poetic, rhetorical, political, social, textual or discourse functions and effects. Please go to http://metaphorlab.org/metaphor-festival/metaphor-... for the call for papers. Deadline for submissions is 15 March.

>


Metaphor Festival Amsterdam 2018

CALL FOR PAPERS

Amsterdam, 30 August – 1 September 2018

The Metaphor Lab Amsterdam is delighted to announce that the next Metaphor Festival will take place in Amsterdam from 30 August through 1 September 2018. The Metaphor Festival is an annual conference on the use of figurative language and other modes of figurative expression. It offers an opportunity to present and learn about research findings concerning figurative uses in different types of communication, and their cognitive, cultural, narrative, poetic, rhetorical, political, social, textual or discourse functions and effects. Please go to http://metaphorlab.org/metaphor-festival/metaphor-... for the call for papers. Deadline for submissions is 15 March.

Call for Workshops Twenty-first International Conference on Text, speech and dialogue, Brno, Czech Republic, September 11-14, 2018, deadline: March 15, 2018

TSD 2018 - PRELIMINARY ANNOUNCEMENT and CALL for WORKSHOPS

************************************************************


Twenty-first International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2018)

Brno, Czech Republic, 11-14 September 2018

http://www.tsdconference.org/


The conference is organized by the Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, and the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Pilsen. The conference is supported by International Speech Communication Association.


Venue: Brno, Czech RepublicTSD SERIES


TSD series evolved as a prime forum for interaction between researchers in both spoken and written language processing from all over the world.

Proceedings of TSD form a book published by Springer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) series.CALL for SATELLITE WORKSHOP PROPOSALS


The TSD 2018 conference will be accompanied by one-day satellite workshops or project meetings with organizational support by the TSD organizing committee. The organizing committee can arrange for a meeting room at the conference venue and prepare a workshop proceedings as a book with ISBN by a local publisher. The workshop papers that will pass also the standard TSD review process will appear in the Springer proceedings. Each workshop is a subject to proposal that should be sent to the contact e-mail tsd2018@tsdconference.org ahead of the respective deadline.TOPICS


Topics of the conference will include (but are not limited to):


Corpora and Language Resources (monolingual, multilingual,

text and spoken corpora, large web corpora, disambiguation,

specialized lexicons, dictionaries)


Speech Recognition (multilingual, continuous, emotional

speech, handicapped speaker, out-of-vocabulary words,

alternative way of feature extraction, new models for

acoustic and language modelling)


Tagging, Classification and Parsing of Text and Speech

(morphological and syntactic analysis, synthesis and

disambiguation, multilingual processing, sentiment analysis,

credibility analysis, automatic text labeling, summarization,

authorship attribution)


Speech and Spoken Language Generation (multilingual, high

fidelity speech synthesis, computer singing)


Semantic Processing of Text and Speech (information

extraction, information retrieval, data mining, semantic web,

knowledge representation, inference, ontologies, sense

disambiguation, plagiarism detection)


Integrating Applications of Text and Speech Processing

(machine translation, natural language understanding,

question-answering strategies, assistive technologies)


Automatic Dialogue Systems (self-learning, multilingual,

question-answering systems, dialogue strategies, prosody in

dialogues)


Multimodal Techniques and Modelling (video processing, facial

animation, visual speech synthesis, user modelling, emotions

and personality modelling)


Papers on processing of languages other than English are strongly encouraged.KEYNOTE SPEAKERS


Kenneth Church, IBM Thomas J. Watson Research Center, USAPROGRAM COMMITTEE


Elmar Noeth, Germany (general chair)

Eneko Agirre, Spain

Vladimir Benko, Slovakia

Paul Cook, Australia

Jan Cernocky, Czech Republic

Simon Dobrisek, Slovenia

Kamil Ekstein, Czech Republic

Karina Evgrafova, Russia

Darja Fiser, Slovenia

Eleni Galiotou, Greece

Björn Gambäck, Norway

Radovan Garabik, Slovakia

Alexander Gelbukh, Mexico

Louise Guthrie, USA

Tino Haderlein, Germany

Jan Hajic, Czech Republic

Eva Hajicova, Czech Republic

Yannis Haralambous, France

Hynek Hermansky, USA

Jaroslava Hlavacova, Czech Republic

Ales Horak, Czech Republic

Eduard Hovy, USA

Maria Khokhlova, Russia

Daniil Kocharov, Russia

Miloslav Konopik, Czech Republic

Ivan Kopecek, Czech Republic

Valia Kordoni, Germany

Pavel Král, Czech Republic

Siegfried Kunzmann, Germany

Natalija Loukachevitch, Russia

Bernardo Magnini, Italy

Vaclav Matousek, Czech Republic

France Mihelic, Slovenia

Roman Moucek, Czech Republic

Agnieszka Mykowiecka, Poland

Hermann Ney, Germany

Karel Oliva, Czech Republic

Karel Pala, Czech Republic

Nikola Pavesic, Slovenia

Maciej Piasecki, Poland

Josef Psutka, Czech Republic

James Pustejovsky, USA

German Rigau, Spain

Leon Rothkrantz, The Netherlands

Anna Rumshisky, USA

Milan Rusko, Slovakia

Pavel Rychlý, Czechia

Mykola Sazhok, Ukraine

Pavel Skrelin, Russia

Pavel Smrz, Czech Republic

Petr Sojka, Czech Republic

Stefan Steidl, Germany

Georg Stemmer, Germany

Marko Tadic, Croatia

Tamas Varadi, Hungary

Zygmunt Vetulani, Poland

Pascal Wiggers, The Netherlands

Yorick Wilks, United Kingdom

Marcin Wolinski, Poland

Victor Zakharov, RussiaFORMAT OF THE CONFERENCE


The conference program will include presentation of invited papers, oral presentations, and poster/demonstration sessions. Papers will be presented in plenary or topic oriented sessions.


Social events including a trip in the vicinity of Brno will allow for additional informal interactions.CONFERENCE PROGRAM


The conference program will include oral presentations and poster/demonstration sessions with sufficient time for discussions of the issues raised.IMPORTANT DATES


March 15 2018: Submission of abstracts

March 22 2018: Submission of full papers

May 16 2018 : Notification of acceptance

May 31 2018:Final papers (camera ready) and registration

August 8 2018 :Submission of demonstration abstracts

August 15 2018: Notification of acceptance for demonstrations sent to the authors

September 11-14 2018: Conference date


The contributions to the conference will be published in proceedings that will be made available to participants at the time of the conference.OFFICIAL LANGUAGE


The official language of the conference is English.ADDRESS


All correspondence regarding the conference should be addressed to

Ales Horak, TSD 2018

Faculty of Informatics, Masaryk University

Botanicka 68a, 602 00 Brno, Czech Republic

phone: +420-5-49 49 18 63

fax: +420-5-49 49 18 20

email: tsd2018@tsdconference.org


The official TSD 2018 homepage is: http://www.tsdconference.org/tsd2018LOCATION


Brno is the second largest city in the Czech Republic with a population of almost 400.000 and is the country's judiciary and trade-fair center. Brno is the capital of South Moravia, which is located in the south-east part of the Czech Republic and is known for a wide range of cultural, natural, and technical sights.

South Moravia is a traditional wine region. Brno had been a Royal City since 1347 and with its six universities it forms a cultural center of the region.


Brno can be reached easily by direct flights from London and Munich, and by trains or buses from Prague (200 km) or Vienna (130 km).

CfP Interspeech 2018, Hyderabad, India, September 2-6, 2018, deadline: March 16, 2018

Dear colleague:


Interspeech 2018 will be held in India during September 2-6, 2018, at the Hyderabad International Convention Centre, Hyderabad, India. We invite you to submit your research papers as well as proposals for special sessions and challenges, tutorials, and satellite workshops. The call for papers is attached below. For more details, please visit: http://www.interspeech2018.org.


We look forward to your participation in Interspeech 2018.


Sincerely,

Team Interspeech 2018==

Interspeech 2018

September 2-6, 2018, Hyderabad International Convention Centre

Hyderabad, Telangana, India

http://www.interspeech2018.orgCall for Papers, Proposals for Special Sessions and Challenges, Tutorials, and Satellite Workshops


Interspeech is the world's largest and most comprehensive conference on the science and technology of spoken language processing. It will be held in India for the first time. Interspeech conferences emphasize interdisciplinary approaches addressing all aspects of speech science and technology, ranging from basic theories to advanced applications. Contributions to all areas of speech science and technology are welcome. In addition to regular oral and poster sessions, Interspeech 2018 will feature plenary talks by internationally renowned experts, tutorials, special sessions, show & tell sessions, and exhibits. The tutorials will be held in the Hyderabad International Convention Centre. A number of satellite events will also take place around Interspeech 2018.


Original papers are solicited in, but not limited to, the following areas:

1. Speech Perception, Production and Acquisition

2. Phonetics, Phonology, and Prosody

3. Analysis of Paralinguistics in Speech and Language

4. Speaker and Language Identification

5. Analysis of Speech and Audio Signals

6. Speech Coding and Enhancement

7. Speech Synthesis and Spoken Language Generation

8. Speech Recognition – Signal Processing, Acoustic Modeling, Robustness, and Adaptation

9. Speech Recognition – Architecture, Search, and Linguistic Components

10. Speech Recognition – Technologies and Systems for New Applications

11. Spoken Dialog Systems and Analysis of Conversation

12. Spoken Language Processing – Translation, Information Retrieval, Summarization, Resources, and Evaluation


A complete list of the scientific area topics including special sessions is available at http://interspeech2018.org/areas-and-topics/


Paper Submission

Papers intended for Interspeech 2018 should be up to 4 pages of text. An optional fifth page could be used for references only. Paper submissions must conform to the format defined in the paper preparation guidelines and as detailed in the author's kit on the conference web page. Please be aware that Interspeech 2018 will use new templates and submissions will be accepted only in the new format. Submissions may also be accompanied by additional files such as multimedia files, to be included on the proceedings' USB drive. Authors must declare that their contributions are original and have not been submitted elsewhere for publication. Papers must be submitted via the online paper submission system. The working language of the conference is English, and papers must be written in English.


Important Dates

Submission portal opens: February 1, 2018

Abstract submission deadline: March 16, 2018

Final paper submission deadline: March 23, 2018

Acceptance/rejection notification: June 3, 2018

Camera-ready paper due: June 17, 2018

Special sessions and challenges proposals due: December 1, 2017

Satellite workshop proposals due: December 8, 2017

Show and Tell proposals due: March 30, 2018

Tutorial proposals due: February 1, 2018

Registration opens: June 10, 2018


[Apologies if you receive multiple copies of this email]

CfP Workshop 'Innovative Use of NLP for Building', New Orleans, USA, June 5 or 6, 2018, deadline: March 20, 2018

SECOND CALL FOR PAPERS

The 13th Workshop on the Innovative Use of NLP for Building

Educational Applications (BEA13)

New Orleans, USA; June 05 or 06, 2018

(co-located with NAACL)


https://www.cs.rochester.edu/~tetreaul/naacl-bea13...


*Submission Deadline: March 20, 2018*


WORKSHOP DESCRIPTION


The BEA Workshop is a leading venue for NLP innovation for educational applications. It is one of the largest one-day workshops in the ACL community. The workshop’s continuous growth illustrates an alignment between societal need and technology advances. NLP capabilities now support an array of learning domain knowledge, including writing, speaking, reading, science, and mathematics, and the related intra- (e.g., self-confidence) and inter-personal (e.g., peer collaboration) domains that support achievement in the learning domains. Within these domains, the community continues to develop and deploy innovative NLP approaches for use in educational settings. In the writing and speech domains, automated writing evaluation (AWE) and speech scoring applications, respectively, are commercially deployed in high-stakes assessment, and instructional contexts (including Massive Open Online Courses (MOOCs), and K-12 settings). Commercially-deployed plagiarism detection in K-12 and higher education settings is also prevalent. The current educational and assessment landscape in K-12, higher education, and adult learning (in academic and workplace settings) fosters a strong interest in technologies that yield user log data that can be leveraged for analytics that support proficiency measures for complex constructs across learning domains. For writing, there is a focus on innovation that supports writing tasks requiring source use, argumentative discourse, and factual content accuracy. For speech, there is an interest in advancing automated scoring to include the evaluation of discourse and content features in responses to spoken assessments. General advances in speech technology have promoted a renewed interest in spoken dialog and multimodal systems for instruction and assessment, for instance, for workplace interviews and simulated teaching environments. The explosive growth of mobile applications for game-based and simulation applications for instruction and assessment is another place where NLP has begun to play a large role, especially in language learning.


NLP for educational applications has gained visibility outside of the NLP community. First, the Hewlett Foundation reached out to public and private sectors and sponsored two competitions: one for automated essay scoring, and the other for scoring of short response items. The motivation driving these competitions was to engage the larger scientific community in this enterprise. Learning @ Scale is a relatively new venue for NLP research in education. MOOCs now incorporate AWE systems to manage several thousand assignments that may be received during a single MOOC course. MOOCs for Refugees have more recently popped up in response to the current social situations. Courses include language learning, and we can imagine that AWE and other NLP capabilities could support coursework. Another breakthrough for educational applications within the CL community is the presence of a number of shared-task competitions over the last four years – including three shared tasks on grammatical error detection and correction alone. NLP/Education shared tasks, typically in the area of grammar-error detection, have seen new areas of research, such as the “Automated Evaluation of Scientific Writing” at BEA11 and Native Language Identification at BEA12. All of these competitions increased the visibility of, and interest in, our field. In conjunction with the International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP) 2015, the Natural Language Processing Techniques for Educational Applications (NLP-TEA) workshop had a shared task in Chinese error diagnosis, and NLP-TEA had additional shared tasks at the 2016, and a fourth workshop in 2017 co-located with IJCNLP.


The 13th BEA workshop will have oral presentation sessions and a large poster session in order to maximize the amount of original work presented. We expect that the workshop will continue to expose the NLP community to technologies that identify novel opportunities for the use of NLP in education in English, and languages other than English. The workshop will solicit both full papers and short papers for either oral or poster presentation. We will solicit papers that incorporate NLP methods, including, but not limited to: automated scoring of open-ended textual and spoken responses; game-based instruction and assessment; educational data mining; intelligent tutoring; peer review, grammatical error detection; learner cognition; spoken dialog; multimodal applications; tools for teachers and test developers; and use of corpora. Research that incorporates NLP methods for use with mobile and game-based platforms will be of special interest. Specific topics include:


* Automated scoring/evaluation for written student responses (across multiple genres)

o Content analysis for scoring/assessment

o Detection and correction of grammatical and other types of errors (such as, spelling and word usage)

o Argumentation, discourse, sentiment, stylistic analysis, & non-literal language

o Plagiarism detection

o Detection of features related to interest, motivation, and values in writing tasks

* Intelligent Tutoring (IT), Collaborative Learning Environments

o Educational Data Mining: Collection of user log data from educational applications

o Game-based learning

o Multimodal communication (including dialog systems) between students and computers

o Knowledge representation in learning systems

o Concept visualization in learning systems

* Learner cognition

o Assessment of learners' language and cognitive skill levels

o Systems that detect and adapt to learners' cognitive or emotional states

o Tools for learners with special needs

* Use of corpora in educational tools

o Data mining of learner and other corpora for tool building

o Annotation standards and schemas / annotator agreement

* Tools and applications for classroom teachers and/or test developers

o NLP tools for second and foreign language learners

o Semantic-based access to instructional materials to identify appropriate texts

o Tools that automatically generate test questions

o Processing of and access to lecture materials across topics and genres

o Adaptation of instructional text to individual learners’ grade levels

o Tools for text-based curriculum developmentIMPORTANT DATES


* Submission Deadline: Tuesday, March 20 - 23:59 EST (New York City Time)

* Notification of Acceptance: Wednesday, April 04

* Camera-ready Papers Due: Monday, April 16

* Workshop: June 05 or 06SUBMISSION INFORMATION


We will be using the NAACL submission guidelines and style files for the BEA13 Workshop this year. Authors are invited to submit a full paper of up to 8 pages of content with unlimited pages for references. We also invite short papers of up to 4 pages of content, including unlimited pages for references. Final camera ready versions of accepted papers will be given an additional page of content to address reviewer comments.


Previously published papers cannot be accepted. The submissions will be reviewed by the program committee. As reviewing will be blind, please ensure that papers are anonymous. Self-references that reveal the author's identity, e.g., "We previously showed (Smith, 1991) ...", should be avoided. Instead, use citations such as "Smith previously showed (Smith, 1991) ...".


We have also included conflict of interest in the submission form. You should mark all potential reviewers who have been authors on the paper, are from the same research group or institution, or who have seen versions of this paper or discussed it with you.

We will be using the START conference system to manage submissions. The link will be made live when available.
ORGANIZING COMMITTEE


* Joel Tetreault, Grammarly (primary contact)

* Jill Burstein, Educational Testing Service

* Ekaterina Kochmar, University of Cambridge

* Claudia Leacock, Grammarly

* Helen Yannakoudakis, University of Cambridge

SHARED TASK ON SECOND LANGUAGE ACQUISITION MODELING


Task Description

The workshop will host a Shared Task on Second Language Acquisition Modeling (SLAM), using data provided by Duolingo, a popular free online computer-aided language learning (CALL) platform. Teams will be provided with “traces” of all translation and transcription exercises from 800+ language learners — annotated for errors — spanning their first 100 days of activity on Duolingo. The task is then to predict errors made by a held-out set of 100+ language learners over their first 100 days. There will be four tracks for learners of English, Spanish, French and German. We believe that this task presents several new and interesting dimensions for research in Second Language Acquisition modeling: (1) subjects are mostly beginners in their respective L2s, (2) success will likely require teams to model learning — and forgetting — over time, and (3) teams are encouraged to use features which generalize across a variety of languages (hence 4 tracks).


Task Organizers

Burr Settles (Duolingo), Erin Gustafson (Duolingo), Masato Hagiwara (Duolingo), Bozena Pajak (Duolingo), Joseph Rollinson (Duolingo), Chris Brust (Duolingo), Hideki Shima (Duolingo), Nitin Madnani (Educational Testing Service)SHARED TASK ON COMPLEX WORD IDENTIFICATION


Task Description

Over the past decade a number of studies have been published on automatic text simplification (Specia, 2010; Saggion et al. 2015; Štajner, 2015). Text simplification systems aim to facilitate reading comprehension to different target readerships such as foreign language learners, and native speakers with low literacy levels or various kinds of reading impairments. Two main factors that impact reading comprehension addressed by these systems are lexical complexity and syntactic complexity.

Many lexical simplification systems have been proposed up to this date (Glavaš and Štajner, 2015; Paetzold and Specia, 2016). It has been shown that those systems which have a separate complex word identification (CWI) module at the beginning of their pipeline outperform those systems which treat all words as potentially complex (Paetzold and Specia, 2015). Therefore, automatic identification of words that are difficult for a given target population is an important step for building better performing lexical simplification systems. This step is known as complex word identification (CWI) (Shardlow, 2013).


The first shared task on CWI was organized at the SemEval 2016 (Paetzold and Specia, 2016b). It featured 21 teams that competed submitting 42 systems trained to predict whether words in a given context were complex or non-complex for a non-native English speaker. Following the success of the first CWI shared task at SemEval 2016 we propose the organization of a second edition of the challenge at the BEA workshop 2018.


The first edition of the CWI challenge included only English data aimed at non-native English speakers, whereas the second edition will feature a multilingual dataset (Yimam, 2017a, 2017b) and four individual tracks: (1) English monolingual CWI, (2) Spanish monolingual CWI, (3) German monolingual CWI, (4) Multilingual CWI with a French test set.


Task Organizers

Chris Biemann (University of Hamburg), Shervin Malmasi (Harvard Medical School), Gustavo Paetzold (University of Sheffield), Lucia Specia (University of Sheffield), Sanja Štajner (University of Mannheim), Anais Tack (KU Leuven), Seid Muhie Yimam (University of Hamburg), Marcos Zampieri (University of Wolverhampton)


PROGRAM COMMITTEE


* Lars Ahrenberg, Linköping University

* David Alfter, University of Gothenburg

* Dimitris Alikaniotis, Grammarly

* Homa B. Hashemi, Intelligent System Program, University of Pittsburgh

* Rafael E Banchs, Institute for Infocomm Research

* Sagnik Banerjee, Iowa State University

* Rajendra Banjade, Audible inc. (an Amazon company)

* Lee Becker, Pearson

* Beata Beigman Klebanov, Educational Testing Service

* Lisa Beinborn UKP Lab, Technische Universität Darmstadt

* Delphine Bernhard, Université de Strasbourg

* Sameer Bhatnagar ,Polytechnique Montreal

* Serge Bibauw, KU Leuven & Université Catholique de Louvain

* Johannes Bjerva, University of Copenhagen

* Kristy Boyer, University of Florida

* Ted Briscoe, University of Cambridge

* Dominique Brunato, Institute of Computational Linguistics (ILC-CNR)

* Chris Bryant, University of Cambridge

* Andrew Caines, University of Cambridge

* Mei-Hua Chen, Tunghai University

* Martin Chodorow, Hunter College of CUNY

* Shamil Chollampatt, National University of Singapore

* Mark Core, University of Southern California

* Robert Dale, Language Technology Group

* Vidas Daudaravicius, VTEX Research

* Kordula De Kuthy, University of Tübingen

* Barbara Di Eugenio, University of Illinois at Chicago

* Yo Ehara, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

* Noureddine Elouazizi, Faculty of Science (Skylight/Dean Office), * University of British Columbia

* Keelan Evanini, Educational Testing Service

* Cédrick Fairon, Université Catholique de Louvain

* Youmna Farag, University of Cambridge

* Mariano Felice, University of Cambridge

* Oliver Ferschke, M*Modal

* Michael Flor, Educational Testing Service

* Thomas François, UCLouvain

* Michael Gamon, Microsoft Research

* Kallirroi Georgila, University of Southern California

* Andrew Gibson, University of Technology Sydney

* Jonathan Gordon, University of Southern California

* Floriana Grasso, University of Liverpool, UK

* Gintare Grigonyte, Stockholm University

* Iryna Gurevych, UKP Lab, Technische Universität Darmstadt

* Na-Rae Han, University of Pittsburgh

* Jiangang Hao, Educational Testing Service

* Marti Hearst, University of California, Berkeley

* Trude Heift, Simon Fraser University

* Derrick Higgins, American Family Insurance

* Andrea Horbach, University Duisburg-Essen

* Chung-Chi Huang, Frostburg State University

* Radu Tudor Ionescu, University of Bucharest

* Ross Israel, Factual Inc

* Lifeng Jin, The Ohio State University

* Pamela Jordan, University of Pittsburgh

* Marcin Junczys-Dowmunt, Adam Mickiewicz University

* John Kelleher, Dublin Institute of Technology

* Levi King, Indiana University

* Mamoru Komachi, Tokyo Metropolitan University

* Sandra Kuebler, Indiana University

* Girish Kumar, Carousell

* Ji-Ung Lee, UKP Lab Technische Universität Darmstadt

* John Lee, City University of Hong Kong

* Lung-Hao Lee, National Taiwan Normal University

* James Lester, North Carolina State University

* Wen Li, Indiana University

* Maria Liakata, University of Warwick

* Chen Liang, Pennsylvania State University

* Diane Litman, University of Pittsburgh

* Peter Ljunglöf, University of Gothenburg and Chalmers University

* Anastassia Loukina, Educational Testing Service

* Xiaofei Lu, Pennsylvania State University

* Luca Lugini, University of Pittsburgh

* Nitin Madnani, Educational Testing Service

* Montse Maritxalar, University of the Basque Country

* Ilia Markov, Center for Computing Research, Instituto Politécnico Nacional

* James Martin, University of Colorado Boulder

* Ditty Mathew, IIT Madras

* Julie Medero, Harvey Mudd College

* Beata Megyesi, Uppsala University

* Detmar Meurers, University of Tübingen

* Maria Moritz, University of Goettingen

* Smaranda Muresan, Columbia University

* Courtney Napoles, Grammarly

* Diane Napolitano, Educational Testing Service

* Hwee Tou Ng, National University of Singapore

* Huy Nguyen, Graduate Student at University of Pittsburgh

* Rodney Nielsen, University of North Texas

* Nobal Niraula, Boeing Research & Technology

* Yoo Rhee Oh, Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)

* Constantin Orasan, University of Wolverhampton

* Robert Östling, Stockholm University

* Ulrike Pado, Hochschule fuer Technik Stuttgart

* Ted Pedersen, University of Minnesota, Duluth

* Isaac Persing , The University of Texas at Dallas

* Ildikó Pilán, University of Gothenburg

* Patti Price, PPRICE Speech and Language Technology Consulting

* Taraka Rama, University of Oslo

*Lakshmi Ramachandran, A9.com Inc

* Vikram Ramanarayanan, Educational Testing Service R&D and UC San Francisco

* Sudha Rao, University of Maryland, College Park

* Hanumant Redkar, Indian Institute of Technology Bombay (IIT Bombay)

* Livy Real, IBM Research

* Marek Rei, University of Cambridge

* Robert Reynolds, Brigham Young University

* Brian Riordan, Educational Testing Service

* Andrew Rosenberg, IBM Research AI

* Mark Rosenstein, Pearson

* Mihai Rotaru, Textkernel

* Alla Rozovskaya, City University of New York

* C. Anton Rytting, University of Maryland

* Allen Schmaltz, Harvard University

* Claudia Schulz, Technische Universität Darmstadt

* Burr Settles, Duolingo

* Grigori Sidorov, Instituto Politecnico Nacional

* Anders Søgaard, University of Copenhagen

* Helmer Strik Linguistics, Centre for Language Studies (CLS), Centre for Language and Speech Technology (CLST), Radboud University * Nijmegen; NovoLanguage Nijmegen

* Jan Švec, Department of Cybernetics, University of West Bohemia

* Anaïs Tack , Université Catholique de Louvain & KU Leuven

* Yuen-Hsien, Tseng National Taiwan Normal University

* Sowmya Vajjala, Iowa State University

* Giulia Venturi, Institute of Computational Linguistics "A. Zampolli" (ILC-CNR), Pisa

* Aline Villavicencio, Federal University of Rio Grande do Sul (Brazil) and University of Essex (UK)

* Elena Volodina, University of Gothenburg, Sweden

* Shuting Wang, Facebook

* Michael White, The Ohio State University

* David Wible, National Central University

* Alistair Willis, Open University, UK

* Michael Wojatzki , University of Duisburg-Essen

* Huichao Xue, LinkedIn

* Victoria Yaneva, University of Wolverhampton

* Zheng Yuan, University of Cambridge

* Marcos Zampieri, University of Wolverhampton

* Klaus Zechner, Educational Testing Service
CfP ESSLLI Workshop 'Bridging formal and conceptual semantics, Sofia, Bulgaria, August 6-10, 2018, deadline: March 31, 2018

ESSLLI 2018 WORKSHOP

BRIDGING FORMAL AND CONCEPTUAL SEMANTICS

August 6-10, 2018

Sofia University "St. Kl. Ohridski", Sofia, Bulgaria::: WORKSHOP DESCRIPTION :::


The main aim of the workshop is to get together linguists, philosophers and cognitive scientists from the two leading research traditions of natural language meaning, often referred to them as "formal semantics" and "conceptual semantics". The workshop provides a platform to investigate and discuss the ways of possible bridges between the two semantic perspectives, and to initiate a deeper conversation and collaboration between them. The workshop intends to gather approaches that show the way how the two perspectives can strengthen each other. The workshop holds 6 high-quality contributed talks, each of 45 minutes including discussions and two invited talks by distinguished researchers working on topics closely related to the main issue of the workshop.


Website: bridge-2018.phil.hhu.de


The workshop will take place during ESSLLI 2018 in Sofia, Bulgaria at the St. Kl. Ohridski University, on August 6-10, 2018 (see: http://esslli2018.folli.info/). The workshop is organized in co-operation with the DFG Collaborative Research Centre 991.::: INVITED SPEAKERS :::


James Pustejovsky (Brandeis University)

t.b.a.::: CALL FOR PAPERS :::


The workshop invites high-quality submissions on topics closely related to the main issue of the workshop, for 45 minutes talks (incl. discussion).

The submission of the abstracts will be handled via the EasyChair submission link:


https://easychair.org/conferences/?conf=bridge2018


Authors can submit anonymous abstracts of max. 2 pages (A4 page, 2 cm margin, 12pt font, single space lines).

The deadline for the submission of abstracts is March 31, 2018.

Authors will be notified of acceptance by May 15, 2018.::: PRE-PROCEEDINGS :::


The pre-proceedings, containing all accepted abstracts/short papers (up to 6 pages each),

will be published on the workshop website at least a month before ESSLLI starts.::: IMPORTANT DATES :::


Submission deadline: March 31, 2018

Notification of acceptance/rejection: May 15, 2018

Pre-proceedings deadline: June 15, 2018

Workshop: August 6-10, 2018::: ORGANIZERS :::


Kata Balogh

Wiebke Petersen::: CONTACT :::


mail: bfcs@sfb991.uni-duesseldorf.de


CRC991

Institute of Language and Information

Heinrich Heine University

Universitätsstraße 1

D-40225 Düsseldorf (Germany)

CfP CLARIN Annual Conference 2018, Pisa, Italy, October 8-10, 2018, deadline: April 16, 2018

Call for Papers: CLARIN Annual Conference 2018


CALL FOR ABSTRACTS


CLARIN ERIC is happy to announce the CLARIN Annual Conference 2018 and calls for the submission of extended abstracts. CLARIN is a research infrastructure that makes digital language resources available to scholars, researchers, students and citizen-scientists from all disciplines, coordinates work on collecting language resources and tools, and offers advanced tools to discover, explore, exploit, annotate, analyse or combine such datasets, wherever they are located.


LOCATION


The 7th CLARIN Annual Conference will be held in Pisa, Italy.


IMPORTANT DATES17 January 2018: First call published and submission system open

16 April 2018: Submission deadline

2 July 2018: Notification of acceptance

10 September 2018: Final version of extended abstracts due

8–10 October 2018: CLARIN Annual Conference


CONFERENCE AIMS


The CLARIN Annual Conference is organized for the wider Humanities and Social Sciences communities in order to exchange ideas and experiences with the CLARIN infrastructure. This includes the design, construction and operation of the CLARIN infrastructure, the data, tools and services that it contains or should contain, its actual use by researchers, its relation to other infrastructures and projects, and the CLARIN Knowledge Sharing Infrastructure.


CONFERENCE TOPICS


Special topic: multimedia, multimodality, speech


We especially invite papers for a thematic session in the areas of multimedia, multimodality and speech. Topics of interest include, but are not limited to, the collection, annotation, processing and study of audio, visual or multimedia data with language as an important part of the content, for instance the following:


• Multimedia (including image/video processing and multimedia/interactive/algorithmic literature)


• Spoken data (including dialogue and media studies)


• Multimodal data (including Oral History, sign languages and e-learning)


Other topics


Use of the CLARIN infrastructure, e.g.

•Use of the CLARIN infrastructure in Humanities and Social Sciences research

•Usability studies and evaluations of CLARIN services

•Analysis of the CLARIN infrastructure usage, identification of user audience and impact studies

•Showcases, demonstrations and research projects in Humanities and Social Sciences that are relevant to CLARIN


Design and construction of the CLARIN infrastructure, e.g.

•Recent tools and resources added to the CLARIN infrastructure

•Metadata and concept registries, cataloguing and browsing

•Persistent identifiers and citation mechanisms

•Access, including single sign-on authentication and authorisation

•Search, including Federated Content Search

•Web applications, web services, workflows

•Standards and solutions for interoperability of language resources, tools and services

•Models for the sustainability of the infrastructure, including issues in curation, migration, financing and cooperation

•Legal and ethical issues in operating the infrastructure


CLARIN Knowledge Infrastructure and Dissemination, e.g.

•User assistance (help desks, user manuals, FAQs)

•CLARIN portals and outreach to users

•Videos, screencasts, recorded lectures

•Researcher training activities

•Knowledge infrastructure centres


CLARIN in relation with other infrastructures and projects, e.g.

•Relations with other SSH research infrastructures such as DARIAH, CESSDA, etc.

•Relations with meta-infrastructure projects such as EUDAT, RDA and Digital Humanities

•Relations with national and regional initiatives


FORMAT OF THE PROGRAMME SESSIONS


The programme of both the general sessions and the thematic session may include oral presentations, posters, and demos. The type of session for which a paper will be selected will be not be dependent on the quality of the paper but only on the appropriateness of the type of communication (more or less interactive) in view of the content of the paper.


SUBMISSIONS


Proposals for oral or poster presentations (optionally with demo) must be submitted as extended abstracts (length: 3-4 pages A4 including references) in PDF format, in accordance with the template. Authors can freely choose between anonymous and non-anonymous submission.

Extended abstracts should address one or more topics that are relevant to the CLARIN activities, resources, tools or services, and this relevance should be explicitly articulated in the proposal. Contributions addressing desiderata for the CLARIN infrastructure that are currently not in place are also eligible. It is not required that the authors are or have been directly involved in national or cross-national CLARIN projects.


Extended abstracts must be submitted through the EasyChair submission system and will be reviewed by the Programme Committee. All proposals will be reviewed on the basis of both individual criteria and global criteria. The latter include thematic, linguistic and geographical spread. Individual acceptance criteria are the following:

•Appropriateness: the contribution must pertain to the CLARIN infrastructure or be relevant for it (e.g., its use, design, construction, operation, exploitation, illustration of possible applications, etc.). In addition, submissions to the special thematic session will be selected on the basis of their appropriateness to the special topic.

•Soundness and correctness: the content must be technically and factually correct and methods must be scientifically sound, according to best practice, and preferably evaluated.

•Meaningful comparison: the abstract must indicate that the author is aware of alternative approaches, if any, and highlight relevant differences.

•Substance: concrete work and experiences will be preferred over ideas and plans.

•Impact: contributions with a higher impact on the research community and society at large will be preferred over papers with lower impact.

•Clarity: the extended abstract must be informative, clear and understandable for the CLARIN audience.

•Timeliness and novelty: the work must convey relevant new knowledge to the audience at this event.


ATTENDANCE


For each accepted presentation one author will be granted reimbursement of travel costs (up to 220 Euros), free accommodation and meals.


PROCEEDINGS


Accepted submissions will be published in the conference Book of Abstracts. After the conference, the author(s) of accepted submissions will be invited to submit full papers (max. 12 pages) to be reviewed according to the same criteria as the abstracts. Accepted full papers will be published in a digital conference proceedings volume at Linköping University Electronic Press within about 8 months after the conference.


CONFERENCE PROGRAMME COMMITTEE


The Programme Committee for the conference consists of the following members:

•Lars Borin, University of Gothenburg, Sweden

•António Branco, University of Lisbon, Portugal

•Griet Depoorter, Dutch Language Institute, The Netherlands/Flanders

•Koenraad De Smedt, University of Bergen, Norway

•Tomaž Erjavec, Jožef Stefan Institute, Slovenia

•Eva Hajičová, Charles University Prague, Czech Republic

•Erhard Hinrichs, University of Tübingen, Germany

•Nicolas Larrousse, Huma-Num, France

•Krister Lindén, University of Helsinki, Finland

•Bente Maegaard, University of Copenhagen, Denmark

•Monica Monachini, Institute of Computational Linguistics «A. Zampolli», Italy

•Karlheinz Mörth, Austrian Academy of Sciences, Austria

•Jan Odijk, Utrecht University, the Netherlands

•Maciej Piasecki, Wrocław University of Science and Technology, Poland

•Stelios Piperidis, ILSP, Athena Research Center, Greece

•Kiril Simov, IICT, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria

•Inguna Skadiņa, University of Latvia, Latvia (chair)

•Jurgita Vaičenonienė, Vytautas Magnus University, Lithuania

•Tamás Váradi, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences

•Kadri Vider, University of Tartu, Estonia

•Martin Wynne, University of Oxford, United Kingdom


LINKS

•CLARIN ERIC website: http://www.clarin.eu

•CLARIN Annual Conference 2018 website: https://www.clarin.eu/event/2018/clarin-annual-con...

•EasyChair submission: https://easychair.org/conferences/?conf=clarin2018

•Template for submissions: https://www.clarin.eu/sites/default/files/CLARIN20...

•Proceedings of selected papers from previous CLARIN conferences ◦CLARIN 2014: http://www.ep.liu.se/ecp/contents.asp?issue=116

◦CLARIN 2015: http://www.ep.liu.se/ecp/contents.asp?issue=123

◦CLARIN 2016: http://www.ep.liu.se/ecp/contents.asp?issue=136


•Contact for general information on the conference: events@clarin.eu

•Contact for information on the call for papers and programme: clarin2018@easychair.org

CfP RuleML Rules and Reasoning, Luxembourg, September 18-21, 2018, deadline: April 20, 2018

RuleML+RR 2018 FIRST CALL FOR PAPERS


RuleML+RR 2018: International Joint Conference on Rules and Reasoning


http://2018.ruleml-rr.org


Part of Luxembourg Logic for AI Summit (LuxLogAI, https://luxlogai.uni.lu)


==================================================================


The International Joint Conference on Rules and Reasoning (RuleML+RR), the leading international joint conference in the field of rule-based reasoning, calls for high-quality papers related to theoretical advances, novel technologies, and innovative applications concerning knowledge representation and reasoning with rules. Stemming from the synergy between the well-known RuleML and RR events, one of the main goals of this conference is to build bridges between academia and industry.


RuleML+RR 2018 aims to bring together rigorous researchers and inventive

practitioners, interested in the foundations and applications of rules and reasoning in academia, industry, engineering, business, finance, healthcare and other application areas. It will provide a forum for stimulating cooperation and cross-fertilization between the many different communities focused on the research, development and applications of rule-based systems.


RuleML+RR 2018 will take place in Luxembourg on September 18th-21th 2018 and will be part of the Luxembourg Logic for AI Summit (LuxLogAI) "Methods and Tools for Responsible AI", bringing together RuleML+RR 2018, DecisionCAMP 2018, the Reasoning Web Summer School (RW 2018), and the Global Conference on Artificial Intelligence (GCAI 2018).


== TOPICS ==


RuleML+RR welcomes original research from all areas of Rules and Reasoning.


Topics of particular interest include:


* Rule-based languages for intelligent information access and for the semantic web

* Vocabularies, ontologies, and business rules

* Ontology-based data access

* Data management, and data interoperability for web data

* Distributed agent-based systems for the web

* Scalability and expressive power of logics for the semantic web

* Reasoning with incomplete, inconsistent and uncertain data

* Non-monotonic, common-sense, and closed-world reasoning for web data

* Non-classical logics and the Web

* Constraint programming

* Logic programming

* Production & business rules systems

* Streaming data and complex event processing

* Rules for machine learning, knowledge extraction and information retrieval

* Rule-based approaches to natural language processing

* Rule discovery, extraction and transformation

* Rules and ontology learning

* Deep Learning for rules and ontologies

* Neural Networks and logic rules

* Neural Networks and ontologies

* Rule-based approaches to agents

* Higher-order and modal rules

* Rules for knowledge graphs

* Pragmatic web reasoning and distributed rule inference / rule execution

* Big data reasoning with rules

* Rule markup languages and rule interchange formats

* Rule-based policies, reputation, and trust

* Scalability and expressive power of logics for rules

* System descriptions, applications and experiences

* Rules and human language technology

* Rules in online market research and online marketing

* Applications of rule technologies in healthcare and life sciences

* Applications of rule technologies in law, regulation and finance

* Industrial applications of rules

* Rules and social media

* Rules of ethics, laws, policies, and regulations


Particularly encouraged are submissions that combine one or several of the above topics with the overall focus theme of the LuxLogAI Summit: Methods and Tools for Responsible AI


== SUBMISSIONS ==


We accept the following submission formats for papers:


* Full papers (up to 15 pages in LNCS style)

* Technical Communications (up to 8 pages in LNCS style)


Submitted full papers should present original and significant research results.

They must not substantially overlap with papers that have been published or that are simultaneously submitted to a journal or a conference/workshop with formal proceedings. Double submission to a workshop with informal proceedings is allowed.


Technical communications are intended for promising but possibly preliminary work, position papers, system descriptions, and applications descriptions (which may be accompanied by a demo).


Submissions: via EasyChair

https://easychair.org/conferences/?conf=rulemlrr20...


The RuleML+RR 2018 best papers will be invited for rapid publication in the Journal of Theory and Practice of Logic Programming (TPLP).


In addition to regular submissions, RuleML+RR 2018 will host an Industry Track, a Doctoral Consortium, the 12th International Rule Challenge.


== PUBLICATION ==


The conference proceedings will be published by Springer in the Lecture Notes in Computer Science series (LNCS). All submissions must be prepared in Springer's LaTeX style llncs (http://www.springer.com/comp/lncs/authors.html).


== IMPORTANT DATES ==


Title and Abstract submission: 20 Apr 2018 Full papers submission: 27 Apr 2018 Notification of acceptance: 1 June 2018 Camera-ready submission: 15 June 2018

Conference: 18-21 Sept 2018


For each of these deadlines, a cut-off point of 23:59 AOE (anywhere on earth) applies.


== ORGANISATION ==


Summit Chairs (LuxLogAI):

Leon van der Torre, Martin Theobald (U Luxembourg) General Chair (RuleML+RR):

Xavier Parent (U Luxembourg)

Program Chairs:

Christoph Benzmueller (U Luxembourg & FU Berlin)

Francesco Ricca (U Calabria)

Proceedings Chair:

Dumitru Roman (SINTEF/U Oslo)

Industry Track Chair:

Silvie Spreeuwenberg (LibRT Amsterdam) Int'l Rule Challenge Chairs:

Giovanni De Gasperis (U L'Aquila)

Adrian Giurca (BTU Cottbus- Senftenberg) Reasoning Web (RW) Summer School

to be announced

Publicity Chairs:

Frank Olken, Frank Olken Consulting== PROGRAM COMMITTEE ==


Full list available at: http://2018.ruleml-rr.org

Cal for Workshops Conference 'Annotation, Recognition and Evaluation of Actions', Miyazaki, Japan, May 7, deadline: May 7, 2018 (Workshop) [EXTENDED]

AREA will take place in conjunction with the 11th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2018) and is organized as a half-day session with plenary talks, posters and demonstrations.

Date: 7 May 2018

Venue: the Phoenix Seagaia Resort

Location: Miyazaki, Japan

http://www.areaworkshop.org/

WORKSHOP DESCRIPTION MOTIVATION AND TOPICS

=============================================

There has recently been increased interest in modeling actions, as described by natural language expressions and gestures, and as depicted by images and videos. Additionally, action modeling has emerged as an important topic in robotics and HCI. The goal of this workshop is to gather and discuss advances in research areas in which actions are paramount e.g., virtual embodied agents, robotics, human-computer communication, document design, as well as modeling multimodal human-human interactions involving actions. Action modeling is an inherently multi-disciplinary area, involving contributions from computational linguistics, AI, semantics, robotics, psychology, and formal logic.

While there has been considerable attention in the community paid to the representation and recognition of events (e.g., the development of ISO-TimeML and associated specifications, and the 4 Workshops on “EVENTS: Definition, Detection, Coreference, and Representation”), the goals of this workshop are focused specifically on actions undertaken by embodied agents as opposed to events in the abstract. By concentrating on actions, we hope to attract those researchers working in computational semantics, gesture, dialogue, HCI, robotics, and other areas, in order to develop a community around action as a communicative modality where their work can be communicated and shared. This community will be a venue for the development and evaluation of resources regarding the integration of action recognition and processing in human-computer communication.

We invite submissions on foundational, conceptual, and practical issues involving modeling actions, as described by natural language expressions and gestures, and as depicted by images and videos. Relevant topics include but are not limited to:

- dynamic models of actions

- formal semantic models of actions

- affordance modeling

- manipulation action modeling

- linking multimodal descriptions and presentations of actions (image, text, icon, video)

- automatic action recognition from text, images, and videos

- communicating and performing actions with robots or avatars for joint tasks

- action language grounding

- evaluation of action models

IMPORTANT DATES

================

Deadline for paper submission: 14 January 2018

Review deadline: 1 February 2018

Notification of acceptance: 11 February 2018

Deadline for camera-ready version: 1 March 2018

Early registration deadline: TBA

Workshop Date: 7 May 2018

SUBMISSION

==========

Three types of submissions are invited:

- Research papers, describing original research; these can be either long (6-8 pages, not including references) or short (3-4 pages, not including references);

- Project notes, describing recent, ongoing or planned projects (2-4 pages including references);

- Demonstration notes, accompanying demonstration of software, tools, or systems (2-4 pages including references).

We will decide whether to have an oral or poster presentation, depending on reviewer suggestions and the overall workshop schedule.

Papers should be in compliance with the style sheet adopted for the LREC Proceedings. The AREA proceedings will be published in the LREC 2018 proceedings.

Papers should be submitted through the START conference manager set up for LREC 2018. When submitting a paper from the START page, authors will be asked to provide essential information about resources (in a broad sense, i.e. also technologies, standards, evaluation kits, etc.) that have been used for the work described in the paper or are a new result of your research. Moreover, ELRA encourages all LREC authors to share the described LRs (data, tools, services, etc.) to enable their reuse and replicability of experiments (including evaluation ones).

MORE INFORMATION

=================

For more information visit the workshop webpage at: http://www.areaworkshop.org/

Or contact us at: jamesp@cs.brandeis.edu, i.f.van.der.Sluis@rug.nl

PROGRAMME COMMITTEE

======================

Jan Alexanderson DFKI

Yiannis Aloimonos University of Maryland

Anja Belz University of Brighton

Johan Bos University of Groningen

Kirsten Bergmann Bielefeld University

Harry Bunt Tilburg University

Simon Dobnik University of Gothenburg

Eren Erdal Aksoy Karlsruhe Institut fur Technologie

Kristiina Jokinen AIRC AIST

Johan Kwisthout Radboud University Nijmegen

Alex Lascarides University of Edinburgh

Andy Lucking Goethe-Universität Frankfurt am Main

Siddharth Narayanaswamy University of Oxford

Paul Piwek Open University

Matthias Rehm Aalborg University

Gisela Redeker University of Groningen

Daniel Sonntag DFKI

Michael McTear University of Ulster

Mariet Theune University of Twente

David Traum USC Institute for Creative Technologies

Florentin Wörgötte Georg-August University Göttingen

Luke Zettlemoyer UW CSE

ORGANIZERS

===========

James Pustejovsky Brandeis University

Ielka van de Sluis University of Groningen--

CfP Formals 2018, Formal Reasoning and Semantics, Dubrovnik, Croatia, September 24-28, 2018, deadline: June 1, 2018

FORMALS 2018: Formal Reasoning and Semantics

http://formals.ufzg.hr/


24-28 Sep 2018

Dubrovnik, Croatia


Co-located with the 7th conference Logic and Applications (LAP 2018)


Submission deadline: 1 June 2018


The 1st workshop of Formal Reasoning and Semantics will be held at the Inter-University Center Dubrovnik (IUC) as a part of the 7th conference Logic and Applications (LAP 2018) 24-28 September 2018. The workshop is organized within the research project Formal Reasoning and Semantics (FORMALS) supported by Croatian Science Foundation (HRZZ), UIP-2017-05-9219.


We have several 30 min slots available for contributed talks. All contributions which broadly fit the main goal of the project - mutual enrichment of pure and applied logic - are welcome, including, but not limited to, specific project topics listed below.


The emphasis of the project is on applications of logic in computer science, and vice versa, the application of computational tools in logical and mathematical research. Another goal is to apply logic to specific problems of linguistics or, more generally, cognitive and information sciences, as well as interdisciplinary areas in which economics and mathematics overlap (game theory, social choice theory). Even though logic is at the first glance a formal and theoretical discipline, logic is also exceptionally applicable, and it is surprising to see applications of the same or similar formal systems, especially modal logics, in a variety of areas. Formalization brings conceptual precision, clarity and confidence. Formalization also provides new insights of the complexity of problems and allows for discovery of new issues that remain hidden in informal reasoning.


The theoretical aspects of the project include:

1) exploring the expressive power of formal languages by methods of model theory

2) soundness and completeness, decidability and complexity of formal systems, especially modal logics

3) exploring the possibilities of developing an abstract theory of formal semantics.


Application aspects are:

1) development, research and formalization of mathematical models for problems of other disciplines

2) development and implementation of algorithms

3) detection of links between seemingly unrelated domains through related formalizations.


INVITED SPEAKERS

1. Vivek Nigam, Federal University of Paraba, Joao Pessoa, Brazil and fortiss An-Institut Technische Universität München, Germany

2. TBA


IMPORTANT DATES

Abstract Submission: 1 June 2018

Author Notification: 25 June 2018

Final version: 5 July 2018


REGISTRATION

Participants need to be registered for the main conference LAP 2018. Registration fee is 50 EUR and covers both the main conference and the workshop. It is payable in cash upon arrival.


SUBMISSION

Authors should submit an abstract in LaTeX format, not exceeding three pages, to tin.perkov@ufzg.hr with the subject "FORMALS 2018".


PRACTICAL INFORMATION

https://www.iuc.hr/


ORGANIZERS (RESEARCH PROJECT GROUP)

Tin Perkov, Tajana Ban Kirigin, Marcel Maretic, Benedikt Perak, Aleksandar Hatzivelkos, Luka Mikec, Branimir Stojanovic

CfP Journal 'Computational Linguistics' on 'Computational approaches in historical linguistic after the quantitative turn', deadline: July 15, 2018

Call for papers for the journal "ComputationalLinguistics" on "Computational approaches in historical linguisticsafter the quantitative turn", guest-edited by Taraka Rama, Simon J.Greenhill, Harald Hammarström, Johann-Mattis List, and Gerhard Jäger.The deadline is July 15, 2018, and detailed information can be found in theattached PDF, which you can also download at http://calc.digling.org/resources/call-si-cl.pdf.

Extra
Call for nominations Alonzo Church Award for outstanding Contribution to Logic and Computation, deadline: March 1, 2018

The 2018 Alonzo Church Award for

Outstanding Contributions to Logic and Computation


Call for Nominations


Introduction


An annual award, called the Alonzo Church Award for Outstanding Contributions to Logic and Computation, was established in 2015 by the ACM Special Interest Group for Logic and Computation (SIGLOG), the European Association for Theoretical Computer Science (EATCS), the European Association for Computer Science Logic (EACSL), and the Kurt G??del Society (KGS). The award is for an outstanding contribution represented by a paper or by a small group of papers published within the past 25 years. This time span allows the lasting impact and depth of the contribution to have been established. The award can be given to an individual, or to a group of individuals who have collaborated on the research. For the rules governing this award, see:

http://siglog.org/awards/alonzo-church-award/


The 2017 Alonzo Church Award was given jointly to Samson Abramsky, Radha Jagadeesan, Pasquale Malacaria, Martin Hyland, Luke Ong, and Hanno Nickau for providing a fully-abstract semantics for higher-order computation through the introduction of game models, see:

http://siglog.org/winners-of-the-2017-alonzo-churc...


Eligibility and Nominations


The contribution must have appeared in a paper or papers published within the past 25 years. Thus, for the 2018 award, the cut-off date is January 1, 1993.

When a paper has appeared in a conference and then in a journal, the date of the journal publication will determine the cut-off date. In addition, the contribution must not yet have received recognition via a major award, such as the Turing Award, the Kanellakis Award, or the G??del Prize. (The nominee(s) may have received such awards for other contributions.) While the contribution can consist of conference or journal papers, journal papers will be given a preference.


Nominations for the 2018 award are now being solicited. The nominating letter must summarise the contribution and make the case that it is fundamental and outstanding. The nominating letter can have multiple co-signers. Self- nominations are excluded. Nominations must include: a proposed citation (up to

25 words); a succinct (100-250 words) description of the contribution; and a detailed statement (not exceeding four pages) to justify the nomination.

Nominations may also be accompanied by supporting letters and other evidence of worthiness.


Nominations should be submitted to

catuscia@lix.polytechnique.fr

by March 1, 2018.


Presentation of the Award


The 2018 award will be presented at ICALP 2018, the International Colloquium on Automata, Languages and Programming. The award will be accompanied by an invited lecture by the award winner, or by one of the award winners. The

awardee(s) will receive a certificate and a cash prize of USD 2,000. If there are multiple awardees, this amount will be shared.


Award Committee


The 2018 Alonzo Church Award Committee consists of the following five members:

Thomas Eiter, Javier Esparza, Catuscia Palamidessi (chair), Gordon Plotkin, and Natarajan Shankar.