November, 1st, 2018

  

 	
	
LOT Announcements / events
Visitatie LOT

Op woensdag 3 oktober is de landelijke visitatie commissie Taalwetenschap onder leiding van Prof. Dr. John Nerbonne in Utrecht op bezoek geweest bij LOT. Het LOT bureau, het LOT bestuur, de LOT directeuren, de onderwijscommissie en een aantal PhD studenten hebben gesprekken gevoerd met de commissie. De commissie heeft aan het einde van de dag een mondelinge rapportage gegeven over hun bevindingen, en de uitkomsten zijn heel positief. De commissie constateert dat LOT uniek is in de wereld: nergens bestaat een landelijke samenwerking van dit niveau, en hier mogen we in Nederland trots op zijn! De commissie vond het onderwijsaanbod van de LOT scholen heel breed, en is blij dat alle deelgebieden van de taalwetenschap aan bod komen. De commissie vindt ook dat de samenwerking binnen LOT een meerwaarde heeft voor het taalkundig onderzoek in Nederland. Al met al mogen we tevreden terug kijken op het bezoek van de commissie. Bij deze heel veel dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de voorbereidingen en de gesprekken!


Henriëtte de Swart (LOT directeur)
Sjef Barbiers (vz. LOT bestuur)

LOT Winter School (January 7-18, 2019 @ UvA Amsterdam): registration is open!
Oproep: LOT-populariseringsprijs 2019 - inzendingstermijn verlengd tot 5 november 2018!

Oproep voor de LOT-populariseringsprijs 2019 – kennis over taal voor ons allemaal

Ook dit jaar looft de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) weer een stimuleringsprijs uit. Deze prijs is bedoeld voor de wetenschapper met het beste plan om een taalwetenschappelijk onderwerp bij het grote publiek onder de aandacht te brengen. Taalwetenschappers (junior of senior) die hun werk willen vertalen naar een populariseringsactiviteit kunnen hiervoor een plan indienen bij LOT. Wil je bijvoorbeeld je bevindingen in een populair-wetenschappelijk artikel bespreken, een korte video of spel maken over je onderzoek, een pilot ontwikkelen voor een app, of heb je een ander idee om kennis over taal naar een breder publiek te brengen? Schrijf hiervoor een opzet en stuur je plan vóór 5 november naar lot@uu.nl. De prijs van 1000 euro zal worden uitgereikt op het Taalgala van LOT, Anéla en AvT, dat plaatsvindt in Utrecht op 2 februari 2019. De volledige oproep is te vinden op https://lotschool.nl/links/populariseringprijs/opr...

​Verhuizing van LOT naar de UvA

Met ingang van 1 januari 2019 verhuist LOT naar de UvA! De gezamenlijke decanen willen graag dat de landelijke onderzoekscholen rouleren langs de deelnemende universiteiten, en daarom komt er na vele jaren een einde aan de Utrechtse periode van LOT. De nieuwe LOT directeur wordt Prof. Dr. Kees Hengeveld van de UvA, hoogleraar Algemene Taalwetenschap. De oude en de nieuwe penvoerder van LOT zullen alles doen wat in hun vermogen ligt om de overgang soepel te laten verlopen, zodat de onderzoekers, PhD studenten en RM studenten zoveel mogelijk continuïteit ervaren. We kijken met enorme tevredenheid en waardering terug op alles wat Utrecht voor LOT heeft gedaan en betekend, en we verheugen ons op al het goeds dat het nieuwe Amsterdamse huis de landelijke taalwetenschappelijke gemeenschap te bieden heeft!

namens het LOT bestuur
Sjef Barbiers (voorzitter)

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied.

Taalplezier in de Nijmeegse bibliotheek
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/taalplez...
Een kindertaalfestival. Is dat een festival voor kinderen over taal? Of een festival voor volwassenen over kindertaal? Allebei, zo blijkt tijdens de tweede editie van Kletskoppen in Nijmegen.
Taalvaardige kleuter wordt minder snel afgewezen
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/taalvaar...
Afgewezen worden door klasgenootjes begint al op jonge leeftijd. In de kleuterklas valt veertien procent van de kinderen buiten de groep. Op deze leeftijd spelen communicatieve vaardigheden een belangrijke rol bij sociale afwijzing, zo toont onderzoek van Femke van der Wilt aan.'Erkenning van onze taal betekent voor ons volledig burgerschap'https://www.nemokennislink.nl/publicaties/erkennin...

Zaterdag 29 september was het Werelddovendag. Een mooi moment om eens stil te staan bij de uitblijvende erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Terwijl de meeste Europese gebarentalen – waaronder de Vlaamse – al lang en breed erkend zijn, blijft een Nederlands wetsvoorstel maar hangen in de Tweede Kamer. Wetenschappers zijn het erover eens dat erkenning belangrijk is voor het welzijn van doven. Waar wachten we nog op?

Lectures / Talks / Seminars / Colloquia
Leiden Sociolinguistics Lecture Series, Leiden University, October-December 2018

LUCL Sociolinguistics Lecture Series: talks about the use of language in diverse cultures and settings.

This semester’s lineup can be found on the following page:

https://leidensociolinguistics.wordpress.com/forth...

ACLC seminar 'One mouth, different languages', University of Amsterdam, November 2, 2018

Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, room 1.15

2 November 2018, 16.15-17.30 uur


Professor Janet Grijzenhout (Leiden University)

presents

One mouth, different languages

The abstract can be found on the ACLC website: here

Defense and workshop Franca Wesseling, Utrecht University, November 6, 2018

We are happy to announce that Franca Wesseling will defend her dissertation titled There is more: Variation in expletive constructions in Dutch on Tuesday, November 6th, 2018. The defense will take place at 14.30 in the Senaatszaal of the Academiegebouw (Domplein 29) in Utrecht. The defense will be accompanied by a workshop.

Workshop at A.W. de Grootkamer (Trans 8, room 0.19)

10.00 - 11.00 Hilda Koopman, 'Syntax-Semantics mismatches and Syntax-Phonology mismatches (sometimes) go together: Evidence from English, German, and Dutch'

11.00 - 11.15 Coffee break

11.15 - 12.15 Jeroen van Craenenbroeck and Marjo van Koppen, 'Expletives and morphosyntactic variation in Dutch dialects'

Lezingen rond thema 'kind, taal en gehoor', Language and Hearing Center Amsterdam, November 8 & 22, 2018

Het Language and Hearing Center Amsterdam (LHCA), eensamenwerking tussen VUmc KNO/Audiologie en Vrije Universiteit, faculteitGeesteswetenschappen, organiseert ook dit jaar in november weer eenlezingenreeks rondom het thema ‘kind, taal en gehoor’.

De cursus is relevant voor professionals die werkzaam zijnin het veld van de audiologie, logopedie en orthopedagogiek. Dit kunnenaudiologen en logopedisten zijn, maar ook (klinisch) linguïsten, spraak- entaalpathologen, psychologen of pedagogen of wetenschappelijk onderzoekers.

Donderdag 8 november 13.30-17.15
“Cognitive referencing, de relatie tussen TOS en cognitie en slechthorendheid en cognitie”

Dr. Liesbeth Schlichting (onafhankelijk onderzoeker)
thema: taalscores in vergelijking met scores op een intelligentietest

Dr. Margreet Langereis en dr. Anneke Vermeulen (logopedisten en spraak-/taalpathologen Radboud UMC)
thema: cognitie en schoolperformance bij slechthorende kinderen

Dr. Tinka Bröring-Starre (neuropsycholoog en GZpsycholoog medische psychologie, Amsterdam UMC locatie VUmc)
casusbespreking over kinderen met TOS en slechthorende kinderen in relatie tot cognitie

Donderdag 22 november 13.30-17.15
“Slechthorendheid, executieve functies en de klinische praktijk”

Drs. Evelien Dirks (onderzoeker NSDSK)
thema: slechthorendheid en executieve functies

Dr. Elke Huysmans (klinisch linguïst) en drs. Marieke Lagro (GZ-psycholoog en orthopedagoog) Audiologisch Centrum Hilversum/Audiologisch Centrum VUmc)
thema gespecialiseerde interdisciplinaire spreekuren

Accreditatie is aangevraagd bij de NVLF en NVKF en NPO/NIP. Kosten bedragen voor twee middagen €110 (€90 voor NVLF/NVKF leden) en voor een enkele middag €60 (€50 voor NVLF/NVKF leden).

Alle lezingen vinden plaats in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam); lokaal HG10A00 (A-vleugel 10e etage).

Interesse of aanmelden? Mail naar lhca@vumc.nl.

Voor meer informatie: https://www.vumc.nl/afdelingen-themas/10408307/204...

MPI colloquium 'Human Language: Unique and Shared Features', Nijmegen, November 13, 2018

MPi FORMAL COLLOQUIUM

Tecumseh Fitch (University of Vienna)

Human Language: Unique and Shared Features

Abstract
Human language is the crown jewel of human cognition: of all our cognitive capabilities, and it is language that sets us most drastically apart from other species. Despite the uniqueness of human language, as a whole, many of the cognitive and neural mechanisms involved in language are shared with other species. This means that, after breaking down language into its various component mechanisms, studies of nonhuman animals can shed considerable light on the biological basis of language from physiological, neural and genetic perspectives. Studies on animals are also logically to determine what features are or are not shared. I will illustrate how a comparative approach to the study of human language has illuminated multiple facets from vocal production to syntax, allowing researchers to focus on a few unusual capabilities that, in combination, make our linguistic system a uniquely powerful tool for constructing and sharing thought.

Location: MPI Conference Room 163
Wundtlaan 1, 6525 XD Nijmegen

Date: Tuesday, November 13, 2018

Time: 14.30 (NOTE different time!!)


Open to public, drinks afterwards

Due to unforeseen circumstances, lectures can be cancelled at shortnotice.

It is therefore advisable to confirm the date: +31 (0)24 3521911


LUSH talk' 'Means and results: change-of-state events in the memory of Mandarin, Dutch and Spanish speakers', Utrecht University, November 21, 2018

We are happy to announce that on Wednesday, November 21, Miguel Santin (University of Groningen) will give a LUSH talk in Utrecht. LUSH is short for Leiden-Utrecht Semantic Happenings, and these talks are aimed at everyone (so including RMA students) with a keen interest in semantics. We hope for a full house!

Date: Wednesday, November 21, 11:00 - 12:30
Location: Utrecht, Trans 10, room 0.19 (A.W. de Grootkamer)
Speaker: Miguel Santin (University of Groningen, https://www.rug.nl/staff/miguel.santin/)
Title: Means and results: change-of-state events in the memory of Mandarin, Dutch and Spanish speakers

The abstract of the talk can be found on https://lushtalks.wordpress.com/

Workshops / Conferences / Symposia
International Conference on Natural Language Generation (INLG), Tilburg University, Tilburg, November 5-8, 2018

International Conference on Natural Language Generation (INLG).


INLG 2018 will be held at Tilburg University, the Netherlands, from November 5 to November 8. This means the conference takes place immediately after EMNLP 2018, which this year will be held in Brussels, just a train ride away from Tilburg.


The conference is being organised by Emiel Krahmer and Martijn Goudbeek.


Further information and calls will be announced soon.


Workshop 'Meertalig Leesvaardig', Fontys OSO, Leerstoel Taalcultuur in Limburg (Universiteit Maastricht) & het Meertensinstituut, Sittard, November 13, 2018

Het programma, sprekers en thema’s van de workshop 'Meertalig Leesvaardig’ op 13 november is hier te vinden en ook hoe (gratis) aan te melden!

https://fontys.nl/Algemene-agenda/Meertalig-Leesva...

Symposium 'Communication and Technology', Tilburg University, November 16, 2018

Tilburg University will be awarding an honorary doctorate to Julia Hirschberg (Columbia University) at the 91st Dies Natalis of Tilburg University. In celebration of this, you are cordially invited to a symposium entitled Communication and Technology, held on Friday, November 16. The symposium consists of talks by Isabel Trancoso, Štefan Beňuš, Joakim Gustafsson, and Max Louwerse, as well as a panel on diversity. Below is an overview of the programme:

Location:

DZ 3, Dante building, Tilburg University
Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg

12:00-12:30 Lunch
12:30-12:45 Opening
12:45-13:30 Štefan Beňuš Entrainment in human-human and human-machine spoken interactions
13:30-14:15 Isabel TrancosoA role model for processing Portuguese
14:
15-14:30 Break
14:30-15:00 Max LouwerseTechnology in communication: Where cognitive psychology and artificial intelligence met
15:00-15:45 Joakim GustafssonThe crooked road towards more human-like dialogue systems
15:45-16:00 Break
16:00-16:45 Diversity panel
16:45-17:00 Closing

Reception afterwards

If you wish to attend the symposium, please register here.

Uitnodiging: VIOT-themagroep en mini-symposium Stijl, Universiteit Leiden, November 30, 2018

In Nederland en Vlaanderen houden flink wat onderzoekers zich bezig met onderzoek naar formuleringskeuzes; anderen doen dat niet zelf, maar zijn wel dit onderzoeksthema geïnteresseerd. Dit bleek recent nog tijdens het VIOT-congres in januari.

De grote diversiteit van onderzoek op dit terrein wordt vaak aangeduid als onderzoek naar ‘stijlverschijnselen’. Sinds enige tijd lopen wij rond met de gedachte om een laagdrempelig platform te creëren om de grote diversiteit aan kennis over en ervaringen met stijlonderzoek in Nederland en Vlaanderen uit te wisselen. We willen dat doen in de vorm van een Werkgroep Stijl die ressorteert onder de paraplu van VIOT. De voordelen daarvan zijn wat ons betreft dat we gebruik kunnen maken van de infrastructuur van de vereniging (website, mailinglijsten) en dat we meteen een groot netwerk hebben.

Om de werkgroep concreet vorm te geven, organiseren we op vrijdagmiddag 30 november in Leiden een mini-symposium over stijl, waarvoor we je graag van harte willen uitnodigen. Naast een aantal lezingen (zie programma hieronder) willen we op deze startbijeenkomst ook doorpraten over de activiteiten die de werkgroep zoal zou kunnen ontplooien.

Ben je geïnteresseerd om mee te gaan doen aan de Werkgroep Stijl? En zo ja, wat we van harte hopen, ben je in de gelegenheid op 30 november aan het mini-symposium deel te nemen? Meld je dan nu aan door een mailtje te sturen naar de organisatoren.

Met vriendelijke groeten,

Maarten van Leeuwen (m.van.leeuwen@hum.leidenuniv.nl)
Henk Pander Maat (h.l.w.pandermaat@uu.nl)
Ninke Stukker (n.m.stukker@rug.nl)


Voorlopig programma mini-symposium Werkgroep Stijl 30 november 2018

12.30-12.35

Opening

12.35-13.15

Arie Verhagen & Ninke Stukker (Universiteit Leiden / Rijksuniversiteit Groningen)
Stijl, taal en tekens - een taalkundige aanpak

13.15-13.55

Ton van Haaften & Maarten van Leeuwen (Universiteit Leiden)
Argumentatie en stijl: een integratie van een pragma-dialectisch en taalkundig-stilistisch perspectief

13.55-14.30

Pauze

14.30-15.10

Henk Pander Maat (Universiteit Utrecht)
Methoden in stijlanalyse

15.10-15.50

Charlotte van Hooijdonk & Christine Liebrecht (VU Amsterdam / Universiteit Tilburg)
De conversationele stijl in webcare

15.50-16.15

Pauze

16.15-17.00

Agendasetting

Dag van de fonetiek, Universiteit van Amsterdam, December 21, 2018 - oproep voor bijdrages

Op vrijdag 21 december 2018 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen haar jaarlijkse Dag van de Fonetiek, en wel –net als afgelopen jaar– in de VOC-zaal aan de Universiteit van Amsterdam. Onze keynote-spreker dit jaar is dr. Tina Cambier-Langeveld (Immigratie- en Naturalisatiedienst / Nederlands Forensisch Instituut / Universiteit Leiden).

We zijn op zoek naar bijdrages over lopend en recent-afgerond fonetisch onderzoek binnen de empirisch-wetenschappelijke traditie, en/of demonstraties van nieuwe applicaties of methodes op het gebied van spraakonderzoek.

Ingediende abstracts worden geanonimiseerd beoordeeld op empirische dan wel praktische relevantie, helderheid en volledigheid (d.w.z. vraagstelling, hypotheses, methode, beschikbaarheid van resultaten en - met name bij nieuwe applicaties - mogelijke toepassingen).

Indien u een bijdrage heeft, in het Nederlands of Engels, ontvangen wij graag uiterlijk maandag 5 november a.s. een titel en samenvatting (200 woorden), gericht aan nvfw@rug.nl.

Inzenders worden in de week van 19 november van de beslissing op de hoogte gesteld. Het programma van de Dag voor de Fonetiek vindt u begin december op onze nieuwe website - https://www.nvfw.org .

=== English version===

On Friday December 21, 2018, the Netherlands Society for Phonetic Sciences holds her yearly Phonetics Day (“Dag van de fonetiek”), in the VOC-room at the University of Amsterdam . This year’s keynote speaker is dr. Tina Cambier-Langeveld (Immigration and Naturalisation Service/ Netherlands Forensic Institute / Leiden University).

We invite submissions on current and recently-finished phonetic research within the empirical tradition, and/or demonstrations of new applications or methods within the field of speech science.

Abstracts will be anonymized for review and judged for empirical or practical relevance, clarity and completeness (i.e. research question, hypotheses, methods, availability of results, and –especially for new methods/software- possible applications).

If you have a contribution, in English or Dutch, we would like to receive a title and 200-word summary by Monday November 5th, at nvfw@rug.nl.

We will send out a decision in the week of November 19th. The program of the Phonetics Day will be published early December on our new Website https://www.nvfw.org .

Third International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, Ahwaz, Iran, January 31 - February 1, 2019

Third International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

31 January-1 February, 2019

Ahwaz, Iran

WWW.LLLD.IR


Academics and university lecturers are cordially invited to present their research in English, Arabic or Persian:

Optional Services for Non-Iranian Nationality Presenters (If they wish to use)

A) Free Accommodation: ((1) accommodation will be in the university hostel or guest house, (2) Accommodation will be for four days (30th & 31st January & 1st & 2nd February 2019, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday). (3) Three or four participants will stay in each room).

B) Free Transportation: All transportation from Ahwaz airport to the accommodation place, to the conference venue and vice versa will be free.

C) Free Food: During 31st January & 1st February 2019 (Thursday, Friday) lunch and dinner will be free.

D) Free Tour: One Day Shoustar Historical City Tour - 2nd February, 2019 (Saturday) will be free.

E) Other Notable Free Services.

(For the last year, the articles were received from more than 30 countries)

Please feel free to write if there is any query.

The Conference Secretariat,
Pazhoheshgaran Andishmand Institute,
Ahwaz 61335-4619 Iran

Email: info@pahi.ir

Tel: (+98) 61-32931199

Fax: (+98) 61-32931198

Mobile: (+98) 916-508-8772

WhatsApp Number: (+98) 916-776-5914


Spring School 2019 'Language & Music in Cognition', Cologne, Germany, February 2-8, 2019, application deadline: November 30, 2018

We are happy to announce our spring school of “Language and Music in Cognition” taking place in Cologne, Germany, from February 2nd to 8th, 2019.

If you wish to participate in this spring school, please apply until November 30th, 2018.

Event title: Spring School “Language and Music in Cognition”

Location: University of Cologne, Cologne, Germany

Dates: February 2nd – 8th, 2019

Webpage: http://musikwissenschaft.phil-fak.uni-koeln.de/385...

Language: English

Application Deadline: November 30th, 2018 23:59 (UTC+1, Central European Time)


Overview:
“Language and Music in Cognition” is an international spring school held from February 2nd to 8th, 2019 at University of Cologne, Cologne, Germany. The spring school is open for Bachelor and Master students, PhD students, and Post-doc researchers. Participation in the spring school is free of charge.

If you are interested in participating in this spring school, please submit your application (motivation letter and CV) until November 30th, 2018.

You can find information about the application process here:

http://musikwissenschaft.phil-fak.uni-koeln.de/385...

This spring school offers lectures given by experts in different research areas. The topics include:

Marr’s three levels and Tinbergen’s four questions;
Syntax, prosody, and dance;
Human neurogenetics and comparative genomics;
Evo-devo and niche construction;
Action and social cognition;
Computational neurocognitive modeling.

In addition to the lectures, there will be workshops, group work sessions, discussion sessions, and a poster session. Applicants are invited to contribute their own work to the poster session. An abstract of the poster can be also submitted via the application form until November 30th, 2018.

Confirmed Lecturers:

Michael A. Arbib, Cedric Boeckx, Steven Brown, Simon E. Fisher, Sascha Frühholz, Etienne Koechlin, David Poeppel, Kai Vogeley, Kate E. Watkins, …

Historical Sociolinguistics Young Researchers Forum, Leiden University, March 8 & 9, 2019

The second edition of the Historical Sociolinguistics Young Researchers Forum (HSYRF) will be held in Leiden on 8 and 9 March 2019.

With hands-on workshops and talks by Kristine Horner (Sheffield), Benedikt Szmrecsanyi (Leuven), Lieselotte Anderwald (Kiel) and Stephan Elspass (Salzburg).

See the website for information and registration!

Job Announcements / Vacancies
Recently posted academic job vacancies at Educaloxy

Please check the website to view the details!

Australia

Early Career Researcher Fellowships (DECRA) PRIORITY!
University of Adelaide
Early Career Researcher Fellowships (DECRA) PRIORITY!
University of Adelaide
Lecturer/Senior Lecturer in Writing and Editing
University of Queensland, School of Communication and Arts
Associate Professor and Associate Dean in Education
Monash University, Education
Lecturer/Senior Lecturer in Professional Writing
University of Queensland, School of Communication and Arts

Belgium

Phd Student in Linguistics
Ghent University, Department of Linguistics
PhD candidate in Children's literature studies and digital humanities
University of Antwerp, Faculty of Arts

Canada

Full Time Alternate Stream - Assistant Lecturer in General Linguistics
York University,Department of Languages, Literatures and Linguistics
Full Time Stream Alternate - Lecturer Assistant in English as a Second Language (2 positions)
York University, Language Training Center for French Studies
Full Time Alternate Stream - Assistant Lecturer in First Year English
York University, Department of English
Full Time Tenure Stream - Assistant Professor in English as a Second Lanugage (2 positions)
York University, Department of Languages, Literatures and Linguistics
Full Time Alternate Stream - Assistant Lecturer in Lighting and Media for Live Events
York University, School of Arts, Media, Performance and Design
Full Time Alternate Stream - Assistant Lecturer in English as a Second Language (3 positions)
York University, Department of Languages, Literatures and Linguistics
Full Time Alternate Stream - Assistant Lecturer in Early Childhood Education
York University, Faculty of Education
Full Time Alternate Stream - Assistant Lecturer in Secondary Science Education
York University, Faculty of Education
Full Time Tenure Stream - Assistant Professor in Second Language Acquisition and Learning
York University, Faculty of Education
Full Time Tenure Stream - Assistant Professor in Professional Writing, Digital Writing
York University, Department in the Faculty of Liberal Arts & Professional Studies

Denmark

Associate Professorship in Applied Linguistics
University of Copenhagen, Department of Nordic Studies and Languages
Assistant or Associate Professorship in Literacy Research
Aarhus University, Faculty of Arts

Finland

Professor of University Teaching and Learning
University of Helsinki, Centre for University Teaching and Learning
Tenure Track or Full Professor in Linguistic Inequalities and Translation Technology
University of Helsinki, Faculty of Arts

Germany

Research Associate Neuropsychology / Cognitive Neuroscience PRIORITY!
Otto-v.-Guericke Universität Magdeburg
Researcher / staff member at the Center for Netherlands Studies
Universität Münster, Center for Netherlands Studies

Ireland

Lecturer Above/Below the Bar in English
National University of Ireland Galway, School of Humanities

Netherlands

Postdoctoral researcher in Computational Modeling of Quantification
University of Amsterdam, Faculty of Humanities – Institute for Logic, Language and Computation

New Zealand

Lecturer/ Senior Lecturer Communication Design PRIORITY!
Victoria University of Wellington

Switzerland

Professur für E-Didaktik und Departementsleitung PRIORITY!
Fernfachhochschule Schweiz

United Kingdom

Faculty Head of Education and Professor (Arts and Humanities)
Manchester Metropolitan University, Faculty of Arts and Humanities
Professor or Associate Professor in Hispanic Studies
Durham University, School of Modern Languages and Cultures
Language Tutor in French
University of Nottingham in Ningbo China, The Language Centre
Language Tutor in Japanese
University of Nottingham in Ningbo China, The Language Centre
Research Associate for the AHRC project
University of Manchester, Division of Languages and Intercultural Studies
Assistant Professor in German Studies
Durham University, School of Modern Languages and Cultures
Assistant Professor in Hispanic Studies
Durham University, School of Modern Languages and Cultures
Assistant Professor in Japanese Studies
Durham University, School of Modern Languages and Cultures

United States

Assistant Professor of European Languages and Transcultural Studies
University of California, Los Angeles, L&S Humanities - French, Germanic, and Italian and the Scandinavian Section
Faculty Position in Contemporary Formal Theoretical syntax
University of California, Los Angeles, L&S Humanities - Linguistics
Faculty Position in First Language Acquisition
University of California, Los Angeles, L&S Humanities - Linguistics
Faculty Position in Phonology
University of California, Los Angeles, L&S Humanities - Linguistics
Assistant Professor of European Languages and Transcultural Studies
University of California, Los Angeles, L&S Humanities - French, Germanic, and Italian and the Scandinavian Section
Lecturer in Latin American and Iberian Studies Program
University of California, Santa Barbara, College of Letters & Science - Humanities and Fine Arts - Spanish and Portuguese
Lecturer in Spanish and Portuguese
University of California, Santa Barbara, College of Letters & Science - Humanities and Fine Arts - Spanish and Portuguese
Lecturer in French
University of California, Santa Barbara, College of Letters & Science - Humanities and Fine Arts - French and Italian
Lecturer in East Asian Languages and Cultural Studies
University of California, Santa Barbara, College of Letters & Science - Humanities and Fine Arts - East Asian Languages and Cult
Assistant Professor in Inter-Asian and Transpacific Studies
University of California, San Diego, Arts and Humanities - Literature
Lecturer in English for Multilingual Students Program
University of California, Santa Barbara, College of Letters & Science - Humanities and Fine Arts - Linguistics
Lecturer in German, Russian
University of California, Santa Barbara, College of Letters & Science - Humanities and Fine Arts - Germanic and Slavic Studies
Lecturer in Linguistics
University of California, Santa Barbara, College of Letters & Science - Humanities and Fine Arts - Linguistics
Lecturer in Italian
University of California, Santa Barbara, College of Letters & Science - Humanities and Fine Arts - French and Italian

Post-doctoral position, Nanyang Technological University, Singapore, no deadline mentioned

The NLP group (https://ntunlpsg.github.io/) at the School of Computer Science and Engineering (SCSE) of the Nanyang Technological University (NTU), Singapore ***is STILL inviting applications for a post-doctoral position***. The candidate will focus on cutting edge research into using machine learning (deep learning, graphical models) techniques to solve NLP problems including (but not limited to):

1. Multilingual language processing (Neural machine translation, Cross-lingual methods)

2. Multimodal language processing

3. Discourse & Semantic processing

4. Language generation.

5. Summarisation.

The applicant should have a PhD degree at the time of joining. She/he should have excellent interpersonal, writing and research skills, and is expected to publish in top-tier NLP/ML conferences such as ACL, EMNLP, ICLR, NIPS, and NAACL. **Expertise in Tensorflow/Pytorch and Python are required**.

About the position:

Basic yearly salary: 60,000 SGD

Yearly bonus: 5,000 - 10,000 SGD

Contract tenable for 2 years

Maximum annual total includes bonus and 17% CPF

About the group:

Our work covers all aspects of NLP research, ranging from core NLP tasks to key downstream applications, and new machine learning methods. We collaborate with other research groups at NTU including computer vision, data mining, information retrieval, linguistics, and medical school, and also with external partners from academia and industry. Find more details here:

https://ntunlpsg.github.io/

About the School:

The School of Computer Science and Engineering (SCSE) is part of the College of Engineering (CoE) at NTU, and offers a range of highly competitive specialisations.

http://scse.ntu.edu.sg/Programmes/ProspectiveStude...

Represented by more than eighty faculty members (http://www3.ntu.edu.sg/SCSE/moss_staffac.asp), SCSE at NTU has grown significantly in AI-related research recently. In fact, according to the Times Higher Education, NTU-SCSE is ranked 3rd world-wide in terms of AI research citation impact.

https://www.timeshighereducation.com/data-bites/wh...

About the University:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nanyang_Technologica...

***Applicants are requested to send their resume to: ***

Dr. Shafiq Joty (srjoty@ntu.edu.sg)

Also Informal/formal inquiries are welcome.

Full Time Research Scientist (NLP) Opportunity in the AI Lab@Philips Research, Cambridge, USA, no deadline mentioned

The AI Lab at Philips Research (Cambridge, MA) has a few immediate openings for a Full Time Research Scientist (Natural Language Processing) position.The position requires a PhD. in Computer Science or related fields (focus in NLP, Computational Linguistics, clinical informatics) with strong deep learning expertise. For more details about the position, please visit this link:

https://philips.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/jobs-and-careers/job/Cambridge/Research-Scientist---Natural-Language-Processing_288767

The positions will remain open until filled. Interested candidates are requested to send me a copy of the most recent resume directly atsadid.hasan@philips.com .
Junior ASR - Speech researcher on the project DART: Dutch ASR-based Reading Tutor, Nijmegen, deadline: November 14, 2018

Vacancy – job opening: Junior ASR - Speech researcher
on the project DART: Dutch ASR-based Reading Tutor

Literacy is a prerequisite to participate in our knowledge society and reading skills are essential for school success. However, developing reading skills requires intensive practice. To facilitate this process we will develop educational software that incorporates Automatic Speech Recognition (ASR) to provide instantaneous, automated feedback on reading aloud. The research will first address how the ASR-based reading software can best be designed and implemented in the school practice and at home. Educational software with optimized ASR technology and different forms of feedback will then be developed and tested in realistic conditions. This research will provide important theoretical and practical insights on the possibilities and effectiveness of ASR-based reading software.

For more information, see http://hstrik.ruhosting.nl/asr-junior-dart/

Postdoctoral researcher on the project DART: Dutch ASR-based Reading Tutor, Nijmegen, deadline: November 14, 2018

Vacancy – job opening: Postdoctoral researcher
on the project DART: Dutch ASR-based Reading Tutor

Literacy is a prerequisite to participate in our knowledge society and reading skills are essential for school success. However, developing reading skills requires intensive practice. To facilitate this process we will develop educational software that incorporates Automatic Speech Recognition (ASR) to provide instantaneous, automated feedback on reading aloud. The research will first address how the ASR-based reading software can best be designed and implemented in the school practice and at home. Educational software with optimized ASR technology and different forms of feedback will then be developed and tested in realistic conditions. This research will provide important theoretical and practical insights on the possibilities and effectiveness of ASR-based reading software.

For more information, see http://hstrik.ruhosting.nl/postdoc-reading-dart/

PhD studentships, University of Edinburgh, deadline: December 10, 2018

PHD STUDENTSHIPS IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS, SPEECH TECHNOLOGY AND COGNITIVE SCIENCE

Institute for Language, Cognition and Computation
School of Informatics
University of Edinburgh

The Institute for Language, Cognition and Computation (ILCC) at the University of Edinburgh invites applications for three-year PhD studentships starting in September 2019. ILCC is dedicated to the pursuit of basic and applied research on computational approaches to language, communication and cognition.

Primary research areas include:

* Natural language processing and computational linguistics

* Speech technology

* Dialogue, multimodal interaction, language and vision

* Information retrieval and visualization, computational social science

* Computational models of human cognition and behavior, including language and speech processing

* Human-Computer interaction, design informatics, assistive and educational technology

* Psycholinguistics, language acquisition, language evolution, language variation and change

* Linguistic foundations of language and speech processing

Approximately 15 studentships from a variety of sources are available, covering both maintenance at the research council rate of GBP 14,777 per year and tuition fees. Studentships are available for UK, EU, and non-EU nationals.

Applicants should have a good honours degree or equivalent in computer science, cognitive science, AI, or a related discipline.

For a list of academic staff at ILCC with research areas, and for a list of indicative PhD topics, please consult:

http://web.inf.ed.ac.uk/ilcc/people/academic-senio...
http://www.ilcc.inf.ed.ac.uk/study/possible-phd-to...

Details regarding the PhD programme and the application procedure can be found at:

http://www.ed.ac.uk/informatics/postgraduate/resea...

In order to ensure full consideration for funding, applications (including all supporting documents) need to be received by 10 December 2018. Please direct inquiries to the PhD admissions team at ilcc-admissions@inf.ed.ac.uk.

Calls for papers for events
​CfP GLOW 42 (Generative Linguistics in the Old World), Oslo, Norway, May 7-11, 2019, deadline: November 2, 2018

The 42nd GLOW conference (Generative Linguistics in the Old World) will be held at the University of Oslo from the 7th to 11th May, 2019. We invite abstract submissions to the main colloquium as well as to three different workshops (please see hyperlinks for the full description of each workshop):

Workshop 1: 7 May 2019: Anaphora at the syntax-semantics-pragmatics interface in endangered and understudied languages.

Invited speaker:
Sarah Murray (Cornell University)

Organizers:
Amy Rose Deal (UC Berkeley)
Patrick Grosz (University of Oslo)

Workshop 2: 7 May 2019: Rules and Learning Strategies in the Acquisition of Signed and Spoken Phonologies.

Invited speakers:
Diane Brentari (University of Chicago)
Bill Idsardi (University of Maryland)
Dinah Baer-Henney (Universität Düsseldorf)

Organizers:
Julian K. Lysvik (University of Oslo)
Andrew Nevins (UCL)

Workshop 3: 11 May 2019: Generative Linguistics beyond Language: Shared Modules for Rhythm, Narration and Emotion across Domains.

Invited speakers:
Caroline Palmer (McGill University)
Philippe Schlenker (Institut Jean-Nicod, CNRS; New York University)

Organizers:
Alexander Refsum Jensenius (University of Oslo, RITMO)
Pritty Patel-Grosz (University of Oslo, ILN)

Call Deadline (for all events): 2 November 2018

Website: https://glowlinguistics.org/42/

Call for papers :
For the main colloquium which will include two poster sessions, scholars are invited to submit unpublished papers within all areas of generative linguistics. Submissions on phonological topics are especially welcome. The three workshops have their own topic and expect papers relating to them.

An author may submit a maximum of two abstracts to the main colloquium or to a workshop, where only one submission may be single-authored. On Easychair, there will be an option for authors to indicate whether they would like their abstract to be considered only for a workshop, only for the main session, or for both. For the main session, authors can also choose whether they would like their paper to be considered for only for an oral presentation, only for a poster presentation, or both.

Abstract submission guidelines: No abstract may be longer than 2 pages (A4 or letter size) with 1 inch (2.54 cm) margins. Abstracts must be set single spaced in a 12 pt font. Figures and references may be set in a smaller font, but must be within the 2 page limit. Only pdf files will be accepted. The submission must not reveal the identity of the author(s) in any way.

Abstract submission link (for all events):

https://easychair.org/conferences/?conf=glow42

CfP Language and Automata Theory and Applications (LATA) 2019, St Petersburg, Russia, March 25-29, 2019, deadline: November 11, 2018

13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS

LATA 2019

Saint Petersburg, Russia

March 25-29, 2019

Organized by:

Saint Petersburg State University
and
Institute for Research Development, Training and Advice, Brussels/London

http://lata2019.irdta.eu/
*************************************************************************

AIMS:

LATA is a conference series on theoretical computer science and its applications. LATA 2019 will reserve significant room for young scholars at the beginning of their career. It will aim at attracting contributions from classical theory fields as well as application areas.

VENUE:

LATA 2019 will take place in Saint Petersburg, whose historic centre is a UNESCO World Heritage Site. The venue will be Saint Petersburg State University.

SCOPE:

Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limited to:

algebraic language theory
algorithms for semi-structured data mining
algorithms on automata and words
automata and logic
automata for system analysis and programme verification
automata networks
automatic structures
codes
combinatorics on words
computational complexity
concurrency and Petri nets
data and image compression
descriptional complexity
foundations of finite state technology
foundations of XML
grammars (Chomsky hierarchy, contextual, unification, categorial, etc.)
grammatical inference and algorithmic learning
graphs and graph transformation
language varieties and semigroups
language-based cryptography
mathematical and logical foundations of programming methodologies
parallel and regulated rewriting
parsing
patterns
power series
string processing algorithms
symbolic dynamics
term rewriting
transducers
trees, tree languages and tree automata
weighted automata

STRUCTURE:

LATA 2019 will consist of:

invited talks
peer-reviewed contributions

INVITED SPEAKERS:

tba

PROGRAMME COMMITTEE:

Krishnendu Chatterjee (Institute of Science and Technology Austria, AT)
Bruno Courcelle (University of Bordeaux, FR)
Manfred Droste (University of Leipzig, DE)
Travis Gagie (Diego Portales University, CL)
Peter Habermehl (Paris Diderot University, FR)
Tero Harju (University of Turku, FI)
Radu Iosif (Verimag, FR)
Kazuo Iwama (Kyoto University, JP)
Juhani Karhumäki (University of Turku, FI)
Lila Kari (University of Waterloo, CA)
Juha Kärkkäinen (University of Helsinki, FI)
Bakhadyr Khoussainov (University of Auckland, NZ)
Sergey Kitaev (University of Strathclyde, UK)
Shmuel Tomi Klein (Bar-Ilan University, IL)
Olga Kouchnarenko (University of Franche-Comté, FR)
Thierry Lecroq (University of Rouen, FR)
Markus Lohrey (University of Siegen, DE)
Sebastian Maneth (University of Bremen, DE)
Carlos Martín-Vide (Rovira i Virgili University, ES, chair)
Giancarlo Mauri (University of Milano-Bicocca, IT)
Filippo Mignosi (University of L'Aquila, IT)
Victor Mitrana (Polytechnic University of Madrid, ES)
Joachim Niehren (INRIA Lille, FR)
Alexander Okhotin (Saint Petersburg State University, RU)
Dominique Perrin (University of Paris-Est, FR)
Matteo Pradella (Polytechnic University of Milan, IT)
Jean-François Raskin (Université Libre de Bruxelles, BE)
Marco Roveri (Bruno Kessler Foundation, IT)
Wojciech Rytter (University of Warsaw, PL)
Kai Salomaa (Queen's University, CA)
Sven Schewe (University of Liverpool, UK)
Helmut Seidl (Technical University of Munich, DE)
Ayumi Shinohara (Tohoku University, JP)
Hans Ulrich Simon (Ruhr-University of Bochum, DE)
William F. Smyth (McMaster University, CA)
Frank Stephan (National University of Singapore, SG)
Martin Sulzmann (Karlsruhe University of Applied Sciences, DE)
Jorma Tarhio (Aalto University, FI)
Stefano Tonetta (Bruno Kessler Foundation, IT)
Rob van Glabbeek (University of New South Wales, AU)
Margus Veanes (Microsoft Research, US)
Mahesh Viswanathan (University of Illinois, Urbana-Champaign, US)
Mikhail Volkov (Ural Federal University, RU)
Fang Yu (National Chengchi University, TW)
Hans Zantema (Eindhoven University of Technology, NL)

ORGANIZING COMMITTEE:

Alexander Okhotin (Saint Petersburg, co-chair)
Manuel Parra-Royón (Granada)
Dana Shapira (Ariel)
David Silva (London, co-chair)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit non-anonymized papers in English presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spaced pages (all included) and should be prepared according to the standard format for Springer Verlag's LNCS series (see http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0). If necessary, exceptionally authors are allowed to provide missing proofs in a clearly marked appendix.

Submissions have to be uploaded to:

https://easychair.org/conferences/?conf=lata2019

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS series will be available by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containing peer-reviewed substantially extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The registration form can be found at:

http://lata2019.irdta.eu/Registration.php

DEADLINES (all at 23:59 CET):

Paper submission: November 11, 2018
Notification of paper acceptance or rejection: December 16, 2018
Final version of the paper for the LNCS proceedings: December 23, 2018
Early registration: December 23, 2018
Late registration: March 11, 2019
Submission to the journal special issue: June 29, 2019

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

david (at) irdta.eu

ACKNOWLEDGMENTS:

Санкт-Петербургский государственный университет

IRDTA – Institute for Research Development, Training and Advice, Brussels/London

Call for abstracts International conference on (Basque) linguistics, Pamplona, Spain, March 7-8, 2019, deadline: November 15, 2018

The journal of Basque linguistics Fontes Linguae Vasconum will turn 50 years old in 2019. Different events will be held to celebrate this anniversary, among others, an international conference:

FLV, 50 urte. Metodo eta joera berriak (euskal) hizkuntzalaritzan
FLV, 50 años. Nuevos métodos y tendencias en lingüística (vasca)
FLV, 50 years. New methods and trends in (Basque) linguistics
FLV, 50 ans. Nouvelles méthodes et tendances en linguistique (basque)
Pamplona (Spain), 7-8 March 2019.

Plenary Talks:
· Lyle Campbell (University of Hawaii)
· Lola Pons (University of Sevilla)
· Joaquín Gorrochategui (UPV/EHU)

Furthermore, we have organized then thematic workshops on different topics, in parallel sessions. In order to participate in these, a abstract can be sent, either in Basque, Spanish, English or French, before 15 November 2018. The proposals do not have to deal strictly with the Basque language: these which might provide an interesting methodological or theoretical contribution for the study of Basque language will be equally welcome.


You will find all the information about the conference on the following websites:
· SPANISH:congreso.fontes50.es
· BASQUE:biltzarra.fontes50.es
· ENGLISH:conference.fontes50.es
· FRENCH:congres.fontes50.es

CfP Sociolinguistics Circle, Utrecht University, April 5, 2019, deadline: December 17, 2018

Sociolinguistics Circle 5 April, 2019 – Call for papers

We are happy to announce the sixth edition of the Sociolinguistics Circle conference which will be held at Utrecht University, on 5 April 2019.

The Sociolinguistics Circle consists of a group of sociolinguists representing most – if not all – universities in the Netherlands and Flanders. Its main objective is to organize an annual one-day conference that aims at bringing together students and researchers of language variation, sociolinguistics and social dynamics of language with a connection to the Low Countries. Particular emphasis is put on participation by students and other young researchers: the conference is open to researchers of all levels.
Isabelle Leglise (CNRS, Paris) will be our key note speaker.

Call for Papers
We now welcome abstracts for paper and poster presentations. Abstracts should deal with topics in variationist linguistics, sociolinguistics, linguistic anthropology, dialectology, or related disciplines. Abstracts of no more than 300 words (excluding references) should be submitted in English or Dutch to secretariaatUiL-OTS.gw@uu.nl before 17 December 2018. Please mention in the mail whether you have a preference for paper or a poster presentation. We aim to decide on acceptance before 20 February 2019.

For more information: https://sociolinguisticscircle2019.sites.uu.nl/

Call for Workshop Proposals, Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP) 2019, Varna, Bulgaria, September 2-6, 2019, deadline: January 8, 2019

Call for Workshop Proposals
===============================================
RANLP-2019: 12th Conference on
Recent Advances in Natural Language Processing

Main conference: 2-4 September 2019 (Monday-Wednesday)
Workshops: 5-6 September 2019 (Thursday-Friday)

Varna, Bulgaria
www.lml.bas.bg/ranlp2019
==============================================

Following the workshops held in conjunction with the Conferences "Recent Advances in Natural Language Processing"
RANLP-2005, RANLP-2007, RANLP-2009, RANLP-2011, RANLP-2013, RANLP-2015, and RANLP-2017, we are pleased to announce a call for workshop proposals for RANLP-2019.

RANLP-2019 invites workshop proposals on any topic of interest to the Natural Language Processing (NLP) community, ranging from fundamental research issues to more applied industrial or commercial aspects. The format of each workshop will be determined by its organisers. Workshops can vary in length from a half day to full 1-2 days and can also feature demo sessions. Accepted workshops will receive one free registration to RANLP-2019 (full registration including the summer school, tutorials, all workshops, conference, reception, conference dinner).

VENUE
The workshops will take place in Hotel "Cherno More", Varna, the main RANLP-2019 conference venue. If more than 4 workshops are selected, the RANLP-2019 organisers will provide space in some of the neighbouring hotels in downtown Varna.

IMPORTANT DATES
Workshop proposals due: 8 January 2019
Workshop selection: 31 January 2019
Workshop website due: 31 March 2019
Workshop paper submission deadline (suggested): 30 June 2019 Workshop paper acceptance notification (suggested): 28 July 2019 Workshop paper camera-ready versions (suggested): 20 August 2019 Workshop camera-ready proceedings ready (suggested): 25 August 2019

Workshops: 5-6 September 2019

REQUIREMENTS
Proposals should be no longer than five pages and should contain the following:
1. Title and brief technical description of the workshop, specifying the goals and the technical issues that it will focus on; 2. Brief description of the target audience, including estimates of the numbers of submissions and attendees (a tentative list of potential contributors would be useful); 3. List of related workshops/events held in the last three years or to be held in 2019; 4. Tentative workshop program committee; 5. Names and contact information (web page, email address) of the proposed organising committee; 6. Description of the experience of the proposed organisers in the workshop topics and in organising workshops or related events.

The workshop Organising Committee is responsible for the following:
• Installing and supporting the workshop website; • Disseminating call for papers/participation; • Organising paper submission, review process, authors notification, and collecting audio/visual presentation requirements; • Verifying the camera-ready copies, providing electronic conference proceedings, generated with the conference management system.

Workshop invited speakers: If the workshop organisers intend to host an invited talk, it is recommended that they invite somebody from the main conference keynote speakers or participants. If the workshop organisers decide to invite another speaker, it is very likely that the workshop organisers will have to secure financial support for this speaker.

The RANLP-2019 Organising Committee is responsible for the following:
• Supporting link to a workshop's web page; • Publishing the workshop proceedings with ISBN numbers, and registering DOI numbers for all accepted papers; • Providing the workshop venue;

• Organising registration, audio/visual support, coffee breaks, registration facilities, Internet access.

WORKSHOP PROPOSAL SUBMISSION
Workshop proposals in PDF format should be e-mailed to Kiril Simov and cc'ed to

EVALUATION
Submitted proposals will be reviewed with respect to the following criteria:
* Relevance, importance, and timeliness of the topics;
* Completeness, clarity, and quality of the workshop proposal;
* Experience of the organisers in the proposed topics;
* Viability of the workshop.

THE TEAM BEHIND RANLP-2019
Galya Angelova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria (OC Chair) Kalina Bontcheva, University of Sheffield, UK Ruslan Mitkov, University of Wolverhampton, UK (PC Chair) Preslav Nakov, Qatar Computing Research Institute, HBKU, Qatar Nikolai Nikolov, INCOMA Ltd., Shoumen, Bulgaria Ivelina Nikolova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria Petya Osenova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria Kiril Simov, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria (Workshop coordinator) Irina Temnikova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

CfP International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL), Fryske Akademy, Leeuwarden/Ljouwert, June 12-14, 2019, deadline: January 15, 2019

ICHLL-10
10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
HISTORICAL LEXICOGRAPHY AND LEXICOLOGY


CALL FOR PAPERS

The 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology provides a platform for scholars and researchers to present their papers and share their research, their experiences, their ideas, the practical challenges encountered and/or the solutions adopted concerning the history of dictionaries, the making of historical dictionaries, as well as historical lexicology.
The conference will be held in Leeuwarden-Ljouwert (The Netherlands) from 12-14 June 2019. It is organized by the Fryske Akademy, in collaboration with the International Society for Historical Lexicography and Lexicology.

The history of lexicography and lexicology of smaller languages
The theme of the 2019 Conference is 'The history of lexicography and lexicology of smaller languages', but papers on any topic of historical lexicography and lexicology are also welcomed. There are slots for both papers and poster presentations. Papers will be 20 minutes in length, followed by a 10-minute discussion. Poster presentations will be staged in a dedicated session. Papers and poster presentations are to be delivered in English.

Proposals
Abstracts (ca. 300 words in length) should contain no self-identification and should be submitted electronically on https://easychair.org/conferences/?conf=ichll10, where we provide an abstract template to be used. You can also indicate whether the proposal is intended for oral presentation or for a poster.
The deadline for the submission of abstracts is Tuesday 15 January 2019. Notification of acceptance will be sent out by Friday 15 February 2019.

The abstracts (accepted for presentation) will be published on the Conference website. We intend to publish a selection of the papers in an edited volume, whether in hard copy or digitally.

Keynote speakers
We are happy to announce our two keynote speakers: Professor Sarah Ogilvie and Professor Andreas Deutsch.
Dr. Sarah Ogilvie is senior research fellow at the University of Oxford and Director of Global Partnerships (Dictionaries Division) at Oxford University Press. She is also a research affiliate at Stanford’s Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences (CASBS).
Dr. Andreas Deutsch is professor of History of Law at Heidelberg University. He is also Director of the Research Center of the Deutsches Rechtswörterbuch / Dictionary of Historical German Legal Terms at the Heidelberg Academy of Sciences.

Previous conferences
Previous conferences were held in Leicester, UK (2002), Gargnano del Garda, Italy (2004), Leiden, the Netherlands (2006), Edmonton, Canada (2008), Oxford, UK (2010), Jena, Germany (2012), Las Palmas de Gran Canaria, Spain (2014), Bloomington, USA (2016) and Genoa, Italy (2018). From now onwards ICHLL will be a yearly event.

Local organizing committee
The local organizing committee consists of:
Hans Van de Velde (chair, Fryske Akademy)
Rolf Bremmer (Universiteit Leiden / Fryske Akademy)
Anne Dykstra (Fryske Akademy)
Willem Visser (secretary, Fryske Akademy / Rijksuniversiteit Groningen)

Further information
Conference website: https://www.fryske-akademy.nl/ichll10/.
e-mail: ichll10@fryske-akademy.nl

CfP Special Issue of Computational Linguistics: Multilingual and Interlingual Semantic Representations for Natural Language Processing, deadline: March 1, 2019

CfP: Special Issue of Computational Linguistics:
Multilingual and Interlingual Semantic Representations for
Natural Language Processing

Special Issue of Computational Linguistics: Multilingual and Interlingual Semantic Representations for Natural Language Processing
Guest Editors: Marta R. Costa-jussà, Cristina España-Bonet, Pascale Fung, Noah A. Smith
* Submission deadline: March 1, 2019 *
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Call for Papers
---------------
Semantic representations at different levels – word, sentence, paragraph – are central to many solutions to Natural Language Processing (NLP) tasks. Text annotation, information retrieval, sentiment analysis, text summarisation, question answering, and machine translation solutions have achieved significant improvements using semantic representations of words. The number of tasks has also grown with the popularisation of unsupervised word embeddings, a fast and efficient way of estimating continuous representations of words. Now, representations derived from deep learning methods are giving a new boost to the field.

But in an increasingly globalised world, multilingual and cross-language applications are needed. Extensions to monolingual representations of words such as multilingual Brown clusters, multilingual or interlingual word embeddings, multilingual topic models, and cross-lingual semantic parsers have been successfully applied, though performance lags behind their monolingual counterparts. On the other hand, multilinguality should be able to overcome one of the main limitations of standard representations: multiple senses of a word are conflated into a single vector. In addition, representations of sentences and paragraphs are arising through the encoder-decoder approach (in the fields of natural language inference, machine translation, and text summarization, among others) and the extension to multilingual inputs is equally or even more interesting for NLP applications.

Abstract semantic representations attract interest both in academia and industry, as shown by the wide and varied publications from universities and companies on this topic. Achieving improvements in this direction will change the conception of translation (from pairwise to interlingua), enable greater sharing among different NLP applications, and overcome low-resource limitations through zero-shot learning, among other advantages. This research direction will not only increase the performance of current architectures in cross-language settings, but will also lead to novel language-independent architectures and tasks for NLP.

Topics
------
This call aims to motivate research on multilingual and interlingual representations that, in the context of any NLP task, go beyond projections from one language into another one and that target crosslinguality. The special topic proposed aims to put together a compact and openly accessible volume, which presents high quality research works that cover an overview of this multidisciplinary field as well as most recent advances.

Topics include, but are not limited to:

• Multilingual and crosslingual embeddings for words, sentences, paragraphs, or documents
• Interlingual representations for disambiguation (e.g., embeddings of interlingual word senses, concepts, etc.)
• Disambiguated representations through multilinguality
• Intrinsic evaluation of multilingual or crosslingual representations
• Extrinsic evaluation on NLP tasks

We strongly encourage submissions that include experimental findings on languages and dialects less commonly studied in natural language processing at present.

Submission Date
---------------
Submission of full articles: March 1st 2019

Submission Instructions
-----------------------
Papers should be submitted according to the Computational Linguistics style: http://cljournal.org/
As in regular submissions to the journal, paper submissions should be made through the CL electronic submission system: http://cljournal.org/submissions.html. In Step 1 of the submission process, please select 'Special Issue: Multilingual and Interlingual Semantic Representations' under the 'Journal Section' heading. Please note that papers submitted to a special issue undergo the same reviewing process as regular papers.

Guest Editors
-------------
Marta R. Costa-jussà
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain
marta.ruiz AT upc.edu
Cristina España i Bonet
DFKI and Saarland University, Saarbrücken, Germany
cristinae AT dfki.de
Pascale Fung
Hong Kong University of Science and Technology
pascale AT ee.ust.hk
Noah A. Smith
University of Washington and Allen Institute for Artificial Intelligence
nasmith AT cs.washington.edu

Extra
HAHA - Humor Analysis based on Human Annotation, IberEval 2018

*** Call for Participation HAHA track at IberEval 2018 ***

HAHA - Humor Analysis based on Human Annotation at IberEval 2018

https://www.fing.edu.uy/inco/grupos/pln/haha/

While humor has been historically studied from a psychological, cognitive and linguistic standpoint, its study from a computational perspective is an area yet to be explored in Machine Learning and Computational Linguistics. The aim of this track is to gain better insight into what is humorous and what causes laughter. The HAHA evaluation campaign proposes three different subtasks related to automatic humor detection in Spanish.

We will provide a corpus of 20,000 crowd-annotated tweets in Spanish divided in 16,000 tweets for training and 4,000 tweets for testing. The annotation follows a voting scheme, in which users could select one of six options: the tweet does not contain humor, or the tweet contains humor and a number of stars from one to five. All tweets have at least five votes.

Three subtasks are proposed:

* Humor Detection: telling if a tweet is a joke or not (intended humor by the author or not).

* Funniness Score Prediction: predicting a Funniness Score value for a tweet in a 5-star ranking, supposing it is a joke, based on a crowd-annotated corpus.

* Funniness Distribution Prediction (experimental): the final task goes beyond the previous one by asking a prediction of the distribution of votes for a tweet (i.e., what percentage of votes for each one of the 5 stars).


How to participate:

If you want to participate in this task, please join the Google Group hahaibereval2018. We will be sharing news and important information about the task in that group.

Important Dates:

* March 26th, 2018: 16,000 tweets for training.

* April 23rd, 2018: 4,000 tweets for testing.

* April 30th, 2018: results submission page.

* May 7th, 2018: publication of results.

* May 21st, 2018: working notes paper submission.

* June 18th, 2018: notification of acceptance.

* June 27th, 2018: camera ready paper submission.

* September 18th, 2018: IberEval Workshop at SEPLN 2018.


The organizers of the task are:

B.E. Santiago Castro

MSc. Luis Chiruzzo

PhD. Aiala Rosá

Grupo PLN, Instituto de Computación, Facultad de Ingeniería, UDELAR (Uruguay)

Publication of issue 5(3) of the Journal of Language Modelling (JLM)

It is our pleasure to announce the publication of issue 5(3) of the Journal of Language Modelling (JLM), a free open-access peer-reviewed journal aiming to bridge the gap between theoretical, formal and computational linguistics:

http://jlm.ipipan.waw.pl/ (click on “CURRENT” to see this issue; the more persistent address of this issue is: http://jlm.ipipan.waw.pl/index.php/JLM/issue/view/17).

JLM is indexed by ERIH PLUS, DBLP, DOAJ, etc., and it is a member of OASPA.

TABLE OF CONTENTS:

Articles:

“Aligning speech and co-speech gesture in a constraint-based grammar”
Katya Alahverdzhieva, Alex Lascarides, Dan Flickinger

“Inferring Inflection Classes with Description Length”
Sacha Beniamine, Olivier Bonami, Benoît Sagot

“A syntax-semantics interface for Tree-Adjoining Grammars through Abstract Categorial Grammars”
Sylvain Pogodalla

Tools and Resources:

“Erotetic Reasoning Corpus. A data set for research on natural question processing”
Paweł Łupkowski, Mariusz Urbański, Andrzej Wiśniewski, Wojciech Błądek, Agata Juska, Anna Kostrzewa, Dominika Pankow, Katarzyna Paluszkiewicz, Oliwia Ignaszak, Joanna Urbańska, Natalia Żyluk, Andrzej Gajda, Bartosz Marciniak


The current make-up of the JLM Editorial Board is enclosed below.

Best regards,

Adam Przepiórkowski
(for JLM editors)

======================================================================

EDITORIAL BOARD:

Steven Abney, University of Michigan, USA

Ash Asudeh, Carleton University, CANADA; University of Oxford, UNITED KINGDOM

Chris Biemann, Universität Hamburg, GERMANY

Igor Boguslavsky, Technical University of Madrid, SPAIN; Institute for Information Transmission Problems, Russian Academy of Sciences, Moscow, RUSSIA

António Branco, University of Lisbon, PORTUGAL

David Chiang, University of Southern California, Los Angeles, USA

Greville Corbett, University of Surrey, UNITED KINGDOM

Dan Cristea, University of Iași, ROMANIA

Jan Daciuk, Gdańsk University of Technology, POLAND

Mary Dalrymple, University of Oxford, UNITED KINGDOM

Darja Fišer, University of Ljubljana, SLOVENIA

Anette Frank, Universität Heidelberg, GERMANY

Claire Gardent, CNRS/LORIA, Nancy, FRANCE

Jonathan Ginzburg, Université Paris-Diderot, FRANCE

Stefan Th. Gries, University of California, Santa Barbara, USA

Heiki-Jaan Kaalep, University of Tartu, ESTONIA

Laura Kallmeyer, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, GERMANY

Jong-Bok Kim, Kyung Hee University, Seoul, KOREA

Kimmo Koskenniemi, University of Helsinki, FINLAND, Finland

Jonas Kuhn, Universität Stuttgart, GERMANY

Alessandro Lenci, University of Pisa, ITALY

Ján Mačutek, Comenius University in Bratislava, SLOVAKIA

Igor Mel’čuk, University of Montreal, CANADA

Glyn Morrill, Technical University of Catalonia, Barcelona, SPAIN

Stefan Müller, Humboldt Universität zu Berlin, GERMANY, Germany

Mark-Jan Nederhof, University of St Andrews, UNITED KINGDOM

Petya Osenova, Sofia University, BULGARIA

David Pesetsky, Massachusetts Institute of Technology, USA

Maciej Piasecki, Wrocław University of Technology, POLAND

Christopher Potts, Stanford University, USA

Louisa Sadler, University of Essex, UNITED KINGDOM

Agata Savary, Université François Rabelais Tours, FRANCE

Sabine Schulte im Walde, Universität Stuttgart, GERMANY

Stuart M. Shieber, Harvard University, USA

Mark Steedman, University of Edinburgh, UNITED KINGDOM

Stan Szpakowicz, School of Electrical Engineering and Computer Science, University of Ottawa, CANADA

Shravan Vasishth, Universität Potsdam, GERMANY

Zygmunt Vetulani, Adam Mickiewicz University, Poznań, POLAND

Aline Villavicencio, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, BRAZIL

Veronika Vincze, University of Szeged, HUNGARY

Yorick Wilks, Florida Institute of Human and Machine Cognition, USA

Shuly Wintner, University of Haifa, ISRAEL

Zdeněk Žabokrtský, Charles University in Prague, CZECH REPUBLIC