October, 19th, 2018

  

 	
	
LOT Announcements / events
Visitatie LOT

Op woensdag 3 oktober is de landelijke visitatie commissie Taalwetenschap onder leiding van Prof. Dr. John Nerbonne in Utrecht op bezoek geweest bij LOT. Het LOT bureau, het LOT bestuur, de LOT directeuren, de onderwijscommissie en een aantal PhD studenten hebben gesprekken gevoerd met de commissie. De commissie heeft aan het einde van de dag een mondelinge rapportage gegeven over hun bevindingen, en de uitkomsten zijn heel positief. De commissie constateert dat LOT uniek is in de wereld: nergens bestaat een landelijke samenwerking van dit niveau, en hier mogen we in Nederland trots op zijn! De commissie vond het onderwijsaanbod van de LOT scholen heel breed, en is blij dat alle deelgebieden van de taalwetenschap aan bod komen. De commissie vindt ook dat de samenwerking binnen LOT een meerwaarde heeft voor het taalkundig onderzoek in Nederland. Al met al mogen we tevreden terug kijken op het bezoek van de commissie. Bij deze heel veel dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de voorbereidingen en de gesprekken!


Henriëtte de Swart (LOT directeur)
Sjef Barbiers (vz. LOT bestuur)

LOT Winter School (January 7-18, 2019 @ UvA Amsterdam): registration is open!
Oproep: LOT-populariseringsprijs 2019 - inzenden kan nog maar een paar dagen: 22 oktober sluitingsdatum!!!

Aan alle taalkundigen in Nederland

Ook dit jaar looft de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap de Populariseringsprijs uit. Hiermee wil LOT stimuleren dat taalwetenschappelijke onderwerpen onder de aandacht van een groter publiek worden gebracht. Vanaf 2017 looft LOT ofwel een stimuleringsprijs, ofwel een oeuvreprijs uit. De omvang van de prijs bedraagt in beide gevallen 1000 euro.

De prijs van 2019 is een stimuleringsprijs. Deze is bedoeld voor wetenschappers verbonden aan een Nederlandse universiteit die incidenteel een populariseringsactiviteit ontwikkelen. De prijs is gericht op het helpen realiseren van zo’n populariseringsactiviteit, en is dus bedoeld voor nog niet gepubliceerde of gerealiseerde plannen. Voorbeelden zijn het maken van een korte video, een spel, of het schrijven van een populair-wetenschappelijk artikel.

Om in aanmerking te komen voor de prijs moet een plan worden voorgelegd aan de LOT-jury (2 tot 4 A4-tjes) met twee bijlagen: een financiële begroting en ondersteunend materiaal dat de link met het eigen onderzoek aantoont. Met de prijs van 1000 euro dient het plan te worden verwezenlijkt. Het resultaat/product wordt het jaar na de toekenning tijdens de Grote Taaldag gepresenteerd.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één bijdrage ter beoordeling inzenden. De inzendingen worden beoordeeld door een jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla. Op dezelfde dag wordt ook de AVT-Anéla dissertatieprijs uitgereikt. Het Taalgala vindt plaats in februari 2019 in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending is 22 oktober 2018. Inzendingen mogen (o.v.v. LOT-populariseringsprijs) naar LOT@uu.nl of per post naar Trans 10, 3512 JK Utrecht. Het reglement is digitaal in te zien via deze link.

Namens het LOT-bestuur,
Henriette de Swart, Wetenschappelijk directeur

Vacature LOT secretaresse bij de UvA Amsterdam (sluitingsdatum 25 oktober 2018)

Beste collega’s,

I.v.m. de verhuizing van LOT van de UU naar de UvA, is er een vacature ontstaan voor een LOT secretaresse. De beschrijving van de functie kanhier worden gevonden. Willen jullie geschikte kandidaten wijzen op deze vacature?

Hartelijke groeten,

Kees Hengeveld (toekomstig LOT directeur)

​Verhuizing van LOT naar de UvA

Met ingang van 1 januari 2019 verhuist LOT naar de UvA! De gezamenlijke decanen willen graag dat de landelijke onderzoekscholen rouleren langs de deelnemende universiteiten, en daarom komt er na vele jaren een einde aan de Utrechtse periode van LOT. De nieuwe LOT directeur wordt Prof. Dr. Kees Hengeveld van de UvA, hoogleraar Algemene Taalwetenschap. De oude en de nieuwe penvoerder van LOT zullen alles doen wat in hun vermogen ligt om de overgang soepel te laten verlopen, zodat de onderzoekers, PhD studenten en RM studenten zoveel mogelijk continuïteit ervaren. We kijken met enorme tevredenheid en waardering terug op alles wat Utrecht voor LOT heeft gedaan en betekend, en we verheugen ons op al het goeds dat het nieuwe Amsterdamse huis de landelijke taalwetenschappelijke gemeenschap te bieden heeft!

namens het LOT bestuur
Sjef Barbiers (voorzitter)

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied.

Nederlands had grote invloed op Frans in vroege middeleeuwen
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/nederlan...
Dat het Nederlands veel woorden uit het Frans heeft geleend is algemeen bekend. Maar dat in de vroege middeleeuwen het omgekeerde gold, is een heel nieuw perspectief. “Een groot deel van de Oudfranse woordenschat kwam uit het Oudnederlands”, aldus taalwetenschapper Peter Alexander Kerkhof. Hij promoveert deze week aan de Universiteit Leiden.Een appje tikken vergt grammaticaal inzicht
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/een-appj...
De korte en snelle berichtjes die tieners uitwisselen op hun telefoon, zouden wel eens kunnen wijzen op een goed ontwikkeld taalbewustzijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen die meer telegramstijl gebruiken in hun appjes, relatief goed zijn in grammatica. Kinderen met een taalstoornis zijn er minder goed in, maar communiceren wel graag via hun telefoon.Meer talen in de klas
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/meer-tal...
Niet alle basisschoolleerlingen spreken thuis Nederlands. Aandacht op school voor deze andere thuistalen versterkt de talenkennis van de hele klas. Het leerboek SJOES helpt daarbij een handje, met twaalf creatieve lessen over meertaligheid.

Lectures / Talks / Seminars / Colloquia
Leiden Sociolinguistics Lecture Series, Leiden University, October-December 2018

LUCL Sociolinguistics Lecture Series: talks about the use of language in diverse cultures and settings.

This semester’s lineup can be found on the following page:

https://leidensociolinguistics.wordpress.com/forth...

LUSH talk 'The prosody of additives and the plurality of causation', Utrecht University, October 22, 2018

We are happy to announce that on Monday, October 22, Jos Tellings (UiL OTS, Utrecht University) will give a LUSH talk in Utrecht. LUSH is short for Leiden-Utrecht Semantic Happenings, and these talks are aimed at everyone (so including RMA students) with a keen interest in semantics. We hope for a full house!

Date: Monday, October 22, 13:00 - 14.30
Location: Utrecht, Trans 10, room 0.19 (A.W. de Grootkamer)
Speaker: Jos Tellings (UiL OTS, Utrecht University, http://jostellings.com/)
Title: The prosody of additives and the plurality of causation

The abstract of the talk can be found on https://lushtalks.wordpress.com/

MPI formal colloquium 'Dynamic modulation of the perceptual span in reading', MPI NIjmegen, October 23, 2018

MPI FORMAL COLLOQUIUM

Abstract
Durations of reading fixations are sensitive to local processing difficulty within the perceptual span covering the fixated and usually the next one or two words. With few exceptions, high difficulty increases durations, but how are these processing difficulties distributed across fixations on neighboring words? Does the first duration affect the second duration and is this effect moderated by the difficulty of the words? The default data-analytic strategy has been to carry out independent analyses for neighboring fixations. Obviously, this strategy is not sensitive to such local dynamics. An alternative approach is to switch to multivariate analyses that explicitly model the local dynamics between them. Linked linear mixed models are one option to this end because they are well suited to simultaneously and efficiently estimate (a) effects in fixation durations on experimentally manipulated target words (and their neighbors) and (b) subject- or item-related correlations between these experimental effects. An example of the former is an interaction between preview duration and type of preview in the boundary paradigm for Chinese, but not German reading. An example of the latter are correlations between intercepts and slopes for German reading. The two sets of results are derived from and compatible with a cross-language theoretical stance that (a) distributed processing in the perceptual span comprises semantic preview effects, (b) this effect occurs faster in character-based Chinese than alphabet-based German reading, and (c) this effect changes during the fixation from benefit to cost as the unique meaning of the prime starts to interfere with the meaning of the target word.

Location: MPI Conference Room 163
Wundtlaan 1, 6525 XD Nijmegen

Date: Tuesday, October 23, 2018

Time: 15h45


Open to public, drinks afterwards
Due to unforeseen circumstances, lectures can be cancelled at short notice. It is therefore advisable to confirm date: +31 (0)24 3521911

Swammerdam Lectures François Guillemot and Carlos Brody, VU Amsterdam, October 23 & 26, 2018

SWAMMERDAM LECTURE

Dr. FRANCOIS GUILLEMOT

The Francis Crick Institute, London, UK

Title: Stem cell heterogeneity in the adult brain
Date: October 23, 2018
Time: 14:00 p.m.
Venue: Room G2.10, Science Park 904, Amsterdam
Host: Marco Hoekman (m.f.m.hoekman@uva.nl)

You are most welcome to attend the lecture.

Abstract
• Stem cells in the hippocampus of the adult brain produce neurones that have important functions in memory and mood control. Most adult hippocampal stem cells are quiescent while a small fraction proliferate and produce neurones in response to various physiological stimuli or to injury. How stem cells compute the diverse stimuli and downstream niche signals they receive to produce appropriate numbers of adult neurones remains an open question.
• A few years ago we found that the transcription factor Ascl1 is essential for activation of hippocampal stem cell. More recently, we obtained evidence that Ascl1 expression is controlled by different post-translational mechanisms at different stages in the hippocampal stem cell lineage. Ascl1 is transcribed in most quiescent stem cells but Ascl1 protein accumulation in these cells is suppressed by the transcriptional repressor Id4, via sequestration of Ascl1 dimerisation partner and proteasome-mediated degradation of monomeric Ascl1. Ascl1 protein is also actively degraded by the proteasome in proliferating hippocampal stem cells, but by a different mechanisms involving the E3 ubiquitin ligase Huwe1. We are characterising the niche signals that regulate adult neurogenesis by controlling Ascl1 protein levels via regulation of Id4 and Huwe1 expression or activity.
• Further investigation of Huwe1 function in proliferating hippocampal stem cells has shown that active elimination of the pro-activation factor Ascl1 is essential for a fraction of these cells to return to quiescence. Moreover, examination of Huwe1 function in mice of different ages has revealed that stem cells that have previously proliferated and have returned to quiescence (which we call ‘resting stem cells’) have a unique role in maintaining homeostatic hippocampal neurogenesis. In contrast, stem cells that have not previously proliferated (‘dormant stem cells’) have a limited role in homeostatic neurogenesis, suggesting they may serve as a reserve stem cell population.

We are currently investigating whether resting and dormant stem cell populations are differentially activated by niche signals and by physiological neurogenic and injury stimuli.


SWAMMERDAM LECTURE

Dr. CARLOS BRODY

Brodylab, Princeton Neuroscience Institute, Princeton, NJ, USA

Title: Neural circuit mechanisms underlying cognition in rats
Date: October 26, 2018
Time: 16:00 p.m.
Venue: Room C0.110, Science Park 904, Amsterdam
Host: Carien Lansink (c.s.lansink@uva.nl)

You are most welcome to attend the lecture.

Abstract:
I will describe studies of the neural bases of cognitive processes. Rats and mice are trained to perform behaviors that lend themselves to quantitative modeling that can help identify and assess specific cognitive processes, such as decision-making, short-term memory, planning, and executive control. With these well-quantified behaviors in hand, we then use electrophysiological recordings, optogenetic perturbations, and computational modeling. We aim to understand the neural architecture underlying cognition, across multiple levels, from local neural circuits, to interactions between brain regions, to overall behavior.

ACLC Seminar, dr. Beyza Sümer, University of Amsterdam, October 26, 2018

Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, room 5.60

26 October 2018, 16.15-17.30 uur

Dr Beyza Sümer, Department of Linguistics at the UvA and postdoctoral researcher at Centre for Language Studies, Radboud University

The abstract can be found on the ACLC website: here

(Reminder) ​Defense Marjolein van Egmond, Utrecht University, October 26, 2018

Reminder defense Marjolein van Egmond (Friday 26 October 2018, 12.45 h)

Marjolein van Egmond will be defending her dissertation entitled Zipf’s law in aphasic speech, on Friday, 26 October 2018. The defense will take place at 12.45 h in the Senaatszaal of the Academiegebouw (Domplein 29) in Utrecht.

Immediately preceding the defense, at 12.15 h (the Senaatszaal will open at 12.00 h) Marjolein will give a layman’s talk (in Dutch).

After the defense you can congratulate Marjolein during the reception that will also take place in the Academiegebouw.

Present on the occasion of Marjolein’s defense on Friday 26 October 2018
You may already have ideas for a present for Marjolein, but if you wish, you can also contribute toa joint present: Marjolein wants a bracelet to commemorate the longand special road towards completing her PhD. You can contribute via banktransfer to account number NL36 INGB 0000 4667 18, D.J.H. Capel in Houten, noting ‘present Marjolein’ and your name. Of course you can also hand your contribution to one of the paranymphs, Desiree or Loes, on the day of the defense.

Should you have any questions about Marjolein’s defense, please contact us. We look forward to seeing you on Friday the 26nd of October!

Kind regards,

Marjolein’s paranymphs
Loes van Bree & Desiree Capel
L.G.J.vanbree at uu.nl / d.j.h.capel at uu.nl

Defense and workshop Franca Wesseling, Utrecht University, November 6, 2018

We are happy to announce that Franca Wesseling will defend her dissertation titled There is more: Variation in expletive constructions in Dutch on Tuesday, November 6th, 2018. The defense will take place at 14.30 in the Senaatszaal of the Academiegebouw (Domplein 29) in Utrecht. The defense will be accompanied by a workshop.

Workshop at A.W. de Grootkamer (Trans 8, room 0.19)

10.00 - 11.00 Hilda Koopman, 'Syntax-Semantics mismatches and Syntax-Phonology mismatches (sometimes) go together: Evidence from English, German, and Dutch'

11.00 - 11.15 Coffee break

11.15 - 12.15 Jeroen van Craenenbroeck and Marjo van Koppen, 'Expletives and morphosyntactic variation in Dutch dialects'

Lezingen rond thema 'kind, taal en gehoor', Language and Hearing Center Amsterdam, November 8 & 22, 2018

Het Language and Hearing Center Amsterdam (LHCA), eensamenwerking tussen VUmc KNO/Audiologie en Vrije Universiteit, faculteitGeesteswetenschappen, organiseert ook dit jaar in november weer eenlezingenreeks rondom het thema ‘kind, taal en gehoor’.

De cursus is relevant voor professionals die werkzaam zijnin het veld van de audiologie, logopedie en orthopedagogiek. Dit kunnenaudiologen en logopedisten zijn, maar ook (klinisch) linguïsten, spraak- entaalpathologen, psychologen of pedagogen of wetenschappelijk onderzoekers.

Donderdag 8 november 13.30-17.15
“Cognitive referencing, de relatie tussen TOS en cognitie en slechthorendheid en cognitie”

Dr. Liesbeth Schlichting (onafhankelijk onderzoeker)
thema: taalscores in vergelijking met scores op een intelligentietest

Dr. Margreet Langereis en dr. Anneke Vermeulen (logopedisten en spraak-/taalpathologen Radboud UMC)
thema: cognitie en schoolperformance bij slechthorende kinderen

Dr. Tinka Bröring-Starre (neuropsycholoog en GZpsycholoog medische psychologie, Amsterdam UMC locatie VUmc)
casusbespreking over kinderen met TOS en slechthorende kinderen in relatie tot cognitie

Donderdag 22 november 13.30-17.15
“Slechthorendheid, executieve functies en de klinische praktijk”

Drs. Evelien Dirks (onderzoeker NSDSK)
thema: slechthorendheid en executieve functies

Dr. Elke Huysmans (klinisch linguïst) en drs. Marieke Lagro (GZ-psycholoog en orthopedagoog) Audiologisch Centrum Hilversum/Audiologisch Centrum VUmc)
thema gespecialiseerde interdisciplinaire spreekuren

Accreditatie is aangevraagd bij de NVLF en NVKF en NPO/NIP. Kosten bedragen voor twee middagen €110 (€90 voor NVLF/NVKF leden) en voor een enkele middag €60 (€50 voor NVLF/NVKF leden).

Alle lezingen vinden plaats in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam); lokaal HG10A00 (A-vleugel 10e etage).

Interesse of aanmelden? Mail naar lhca@vumc.nl.

Voor meer informatie: https://www.vumc.nl/afdelingen-themas/10408307/204...

Workshops / Conferences / Symposia
Discussion meeting 'Bridging senses: new developments in synaesthesia', London, UK, October 22-23, 2018

October 22 – 23, 2018

Bridging senses: new developments in synaesthesia

Location: The Royal Society, London

Organisers: Simon Fisher and Amanda Tilot

Registration via theevent homepage.

(https://royalsociety.org/science-events-and-lectures/2018/10/Bridging-senses/)

Terminologie in het Nederlandse Taalgebied (TiNT), KU Leuven, location Antwerp, October 26, 2018

Op 26 oktober2018 organiseert namelijk de Belgisch-Nederlandse vereniging NL-Term insamenwerking met het Instituut voor de Nederlandse Taal voor de tiende keer deTiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Ditjaarlijks terugkerende evenement biedt een forum op het gebied van deNederlandstalige terminologie voor het uitwisselen van kennis en ervaring ennetwerken. TiNT 2018 heeft als thema Terminologie:problemen en uitdagingen en vindt plaats aan de KULeuven, CampusSint Andries Antwerpen, van 9.30 tot 17.30 uur.

Meer informatiekunt u vinden op de inschrijvingswebsite evenementen.ivdnt.orgvan het Instituut voor de Nederlandse Taal te Leiden.

International Conference on Natural Language Generation (INLG), Tilburg University, Tilburg, November 5-8, 2018

International Conference on Natural Language Generation (INLG).


INLG 2018 will be held at Tilburg University, the Netherlands, from November 5 to November 8. This means the conference takes place immediately after EMNLP 2018, which this year will be held in Brussels, just a train ride away from Tilburg.


The conference is being organised by Emiel Krahmer and Martijn Goudbeek.


Further information and calls will be announced soon.


Workshop 'Meertalig Leesvaardig', Fontys OSO, Leerstoel Taalcultuur in Limburg (Universiteit Maastricht) & het Meertensinstituut, Sittard, November 13, 2018

Het programma, sprekers en thema’s van de workshop 'Meertalig Leesvaardig’ op 13 november is hier te vinden en ook hoe (gratis) aan te melden!

https://fontys.nl/Algemene-agenda/Meertalig-Leesva...

Uitnodiging: VIOT-themagroep en mini-symposium Stijl, Universiteit Leiden, November 30, 2018

In Nederland en Vlaanderen houden flink wat onderzoekers zich bezig met onderzoek naar formuleringskeuzes; anderen doen dat niet zelf, maar zijn wel dit onderzoeksthema geïnteresseerd. Dit bleek recent nog tijdens het VIOT-congres in januari.

De grote diversiteit van onderzoek op dit terrein wordt vaak aangeduid als onderzoek naar ‘stijlverschijnselen’. Sinds enige tijd lopen wij rond met de gedachte om een laagdrempelig platform te creëren om de grote diversiteit aan kennis over en ervaringen met stijlonderzoek in Nederland en Vlaanderen uit te wisselen. We willen dat doen in de vorm van een Werkgroep Stijl die ressorteert onder de paraplu van VIOT. De voordelen daarvan zijn wat ons betreft dat we gebruik kunnen maken van de infrastructuur van de vereniging (website, mailinglijsten) en dat we meteen een groot netwerk hebben.

Om de werkgroep concreet vorm te geven, organiseren we op vrijdagmiddag 30 november in Leiden een mini-symposium over stijl, waarvoor we je graag van harte willen uitnodigen. Naast een aantal lezingen (zie programma hieronder) willen we op deze startbijeenkomst ook doorpraten over de activiteiten die de werkgroep zoal zou kunnen ontplooien.

Ben je geïnteresseerd om mee te gaan doen aan de Werkgroep Stijl? En zo ja, wat we van harte hopen, ben je in de gelegenheid op 30 november aan het mini-symposium deel te nemen? Meld je dan nu aan door een mailtje te sturen naar de organisatoren.

Met vriendelijke groeten,

Maarten van Leeuwen (m.van.leeuwen@hum.leidenuniv.nl)
Henk Pander Maat (h.l.w.pandermaat@uu.nl)
Ninke Stukker (n.m.stukker@rug.nl)


Voorlopig programma mini-symposium Werkgroep Stijl 30 november 2018

12.30-12.35

Opening

12.35-13.15

Arie Verhagen & Ninke Stukker (Universiteit Leiden / Rijksuniversiteit Groningen)
Stijl, taal en tekens - een taalkundige aanpak

13.15-13.55

Ton van Haaften & Maarten van Leeuwen (Universiteit Leiden)
Argumentatie en stijl: een integratie van een pragma-dialectisch en taalkundig-stilistisch perspectief

13.55-14.30

Pauze

14.30-15.10

Henk Pander Maat (Universiteit Utrecht)
Methoden in stijlanalyse

15.10-15.50

Charlotte van Hooijdonk & Christine Liebrecht (VU Amsterdam / Universiteit Tilburg)
De conversationele stijl in webcare

15.50-16.15

Pauze

16.15-17.00

Agendasetting

Dag van de fonetiek, Universiteit van Amsterdam, December 21, 2018 - oproep voor bijdrages

Op vrijdag 21 december 2018 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen haar jaarlijkse Dag van de Fonetiek, en wel –net als afgelopen jaar– in de VOC-zaal aan de Universiteit van Amsterdam. Onze keynote-spreker dit jaar is dr. Tina Cambier-Langeveld (Immigratie- en Naturalisatiedienst / Nederlands Forensisch Instituut / Universiteit Leiden).

We zijn op zoek naar bijdrages over lopend en recent-afgerond fonetisch onderzoek binnen de empirisch-wetenschappelijke traditie, en/of demonstraties van nieuwe applicaties of methodes op het gebied van spraakonderzoek.

Ingediende abstracts worden geanonimiseerd beoordeeld op empirische dan wel praktische relevantie, helderheid en volledigheid (d.w.z. vraagstelling, hypotheses, methode, beschikbaarheid van resultaten en - met name bij nieuwe applicaties - mogelijke toepassingen).

Indien u een bijdrage heeft, in het Nederlands of Engels, ontvangen wij graag uiterlijk maandag 5 november a.s. een titel en samenvatting (200 woorden), gericht aan nvfw@rug.nl.

Inzenders worden in de week van 19 november van de beslissing op de hoogte gesteld. Het programma van de Dag voor de Fonetiek vindt u begin december op onze nieuwe website - https://www.nvfw.org .

=== English version===

On Friday December 21, 2018, the Netherlands Society for Phonetic Sciences holds her yearly Phonetics Day (“Dag van de fonetiek”), in the VOC-room at the University of Amsterdam . This year’s keynote speaker is dr. Tina Cambier-Langeveld (Immigration and Naturalisation Service/ Netherlands Forensic Institute / Leiden University).

We invite submissions on current and recently-finished phonetic research within the empirical tradition, and/or demonstrations of new applications or methods within the field of speech science.

Abstracts will be anonymized for review and judged for empirical or practical relevance, clarity and completeness (i.e. research question, hypotheses, methods, availability of results, and –especially for new methods/software- possible applications).

If you have a contribution, in English or Dutch, we would like to receive a title and 200-word summary by Monday November 5th, at nvfw@rug.nl.

We will send out a decision in the week of November 19th. The program of the Phonetics Day will be published early December on our new Website https://www.nvfw.org .

Third International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, Ahwaz, Iran, January 31 - February 1, 2019

Third International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

31 January-1 February, 2019

Ahwaz, Iran

WWW.LLLD.IR


Academics and university lecturers are cordially invited to present their research in English, Arabic or Persian:

Optional Services for Non-Iranian Nationality Presenters (If they wish to use)

A) Free Accommodation: ((1) accommodation will be in the university hostel or guest house, (2) Accommodation will be for four days (30th & 31st January & 1st & 2nd February 2019, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday). (3) Three or four participants will stay in each room).

B) Free Transportation: All transportation from Ahwaz airport to the accommodation place, to the conference venue and vice versa will be free.

C) Free Food: During 31st January & 1st February 2019 (Thursday, Friday) lunch and dinner will be free.

D) Free Tour: One Day Shoustar Historical City Tour - 2nd February, 2019 (Saturday) will be free.

E) Other Notable Free Services.

(For the last year, the articles were received from more than 30 countries)

Please feel free to write if there is any query.

The Conference Secretariat,
Pazhoheshgaran Andishmand Institute,
Ahwaz 61335-4619 Iran

Email: info@pahi.ir

Tel: (+98) 61-32931199

Fax: (+98) 61-32931198

Mobile: (+98) 916-508-8772

WhatsApp Number: (+98) 916-776-5914


Job Announcements / Vacancies
Post-doctoral position, Nanyang Technological University, Singapore, no deadline mentioned

The NLP group (https://ntunlpsg.github.io/) at the School of Computer Science and Engineering (SCSE) of the Nanyang Technological University (NTU), Singapore ***is STILL inviting applications for a post-doctoral position***. The candidate will focus on cutting edge research into using machine learning (deep learning, graphical models) techniques to solve NLP problems including (but not limited to):

1. Multilingual language processing (Neural machine translation, Cross-lingual methods)

2. Multimodal language processing

3. Discourse & Semantic processing

4. Language generation.

5. Summarisation.

The applicant should have a PhD degree at the time of joining. She/he should have excellent interpersonal, writing and research skills, and is expected to publish in top-tier NLP/ML conferences such as ACL, EMNLP, ICLR, NIPS, and NAACL. **Expertise in Tensorflow/Pytorch and Python are required**.

About the position:

Basic yearly salary: 60,000 SGD

Yearly bonus: 5,000 - 10,000 SGD

Contract tenable for 2 years

Maximum annual total includes bonus and 17% CPF

About the group:

Our work covers all aspects of NLP research, ranging from core NLP tasks to key downstream applications, and new machine learning methods. We collaborate with other research groups at NTU including computer vision, data mining, information retrieval, linguistics, and medical school, and also with external partners from academia and industry. Find more details here:

https://ntunlpsg.github.io/

About the School:

The School of Computer Science and Engineering (SCSE) is part of the College of Engineering (CoE) at NTU, and offers a range of highly competitive specialisations.

http://scse.ntu.edu.sg/Programmes/ProspectiveStude...

Represented by more than eighty faculty members (http://www3.ntu.edu.sg/SCSE/moss_staffac.asp), SCSE at NTU has grown significantly in AI-related research recently. In fact, according to the Times Higher Education, NTU-SCSE is ranked 3rd world-wide in terms of AI research citation impact.

https://www.timeshighereducation.com/data-bites/wh...

About the University:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nanyang_Technologica...

***Applicants are requested to send their resume to: ***

Dr. Shafiq Joty (srjoty@ntu.edu.sg)

Also Informal/formal inquiries are welcome.

Full Time Research Scientist (NLP) Opportunity in the AI Lab@Philips Research, Cambridge, USA, no deadline mentioned

The AI Lab at Philips Research (Cambridge, MA) has a few immediate openings for a Full Time Research Scientist (Natural Language Processing) position.The position requires a PhD. in Computer Science or related fields (focus in NLP, Computational Linguistics, clinical informatics) with strong deep learning expertise. For more details about the position, please visit this link:

https://philips.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/jobs-and-careers/job/Cambridge/Research-Scientist---Natural-Language-Processing_288767

The positions will remain open until filled. Interested candidates are requested to send me a copy of the most recent resume directly atsadid.hasan@philips.com .
Fellowships for Masters in Cognitive Science, Paris, France, deadline: October 19, 2018

The Cognitive Science Department (http://www.cognition.ens.fr/indexENG.html) of Ecole Normale Supérieure in Paris offers paid three-year fellowships to international students interested in joining our Master in Cognitive Science: Linguistics, Psychology, Neurosciences, Cognitive Social Sciences and Philosophy.

The fellowships include:

- monthly stipend: 1000 euros;

- possibility of subsidized housing;

- access to subsidized cafeteria (about 4 euros/meal);

- minimal tuition fees (about 500 euros/year).

These fellowships will be attributed on the basis of a competitive exam, known as the 'ENS international selection' taking place by Skype for the Sciences and in person for Arts and Humanities.

For more details (including eligibility), please visit:

http://www.ens.fr/en/academics/admissions/internat...

How to Apply:

More detailed information is available on line:

- http://www.cognition.ens.fr/EnseignementFinancemen...

Sciences application deadline: October 19, 2018

Arts and Humanities application deadline: October 31, 2018

Web Address for Applications:

http://www.ens.fr/en/academics/admissions/internat...

Contact Information:

Maria Giavazzi

maria.giavazzi@ens.fr

Communicatiestagiair, afdeling Cultuur & Communicatie, Ambassade Parijs, Frankrijk, deadline: October 22, 2018

Wij zoeken een stagiair(e) voor de communicatie-afdeling van de ambassade waarvoor de vacature hier te vinden is: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrij...

Postdoctoral ASR – Speech Researcher on the project BLISS, Radboud University, Nijmegen, deadline: October 28, 2018

Postdoctoral Speech Researcher (0.5 - 0.8 FTE)
Faculty of Arts
Vacancy number: 23.29.18
Application deadline: 28 October 2018

Responsibilities
The Centre of Language and Speech Technology (CLST) at Radboud University has a vacancy for a post-doctoral researcher on the Behaviour-based Language-Interactive Speaking Systems (BLISS) project. BLISS is a project in the Data2Person programme of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). The BLISS project combines research on how data science can make a substantial contribution to self-management and improvement of the individual health situation with building an adaptive human-machine communication system. In this project we will build a smart, personal, spoken dialogue system (SDS) supporting self-management as a research platform that is able to meaningfully communicate with people in their native language about issues regarding their personal health, well-being and happiness through Automatic Speech Recognition (ASR). For this SDS we need to personalise the ASR component to adapt to speaker variation and to topic changes in dialogue. As a researcher you will combine deep knowledge of (Kaldi) speech recognition technology with experience in SDS. The research will be documented in scientific publications in appropriate journals and relevant conference proceedings, and in Open Source software tools.

Work environment
The Faculty of Arts consists of ten departments in the areas of Language and Culture, History, History of arts, Linguistics, and Communication and Information Studies, which together cater for about 2,400 students and collaborate closely in teaching and research.

Research at the Faculty of Arts is embedded in two research institutes: the Institute for Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS) and the Centre for Language Studies (CLS).
You will be hosted at the Centre of Language and Speech Technology (CLST).

What we expect from you
• A PhD in Engineering, Computer Science, Machine Learning, Signal Processing, Computational Linguistics or any other relevant discipline;
• Experience in speech technology and/or spoken dialogue systems;
• Preferably experience with the Kaldi speech recognition environment;
• An excellent publication record;
• Fluency in spoken and written English;
• Preferably a good command of Dutch;
• Experience with Linux OS, Git version control, scripting in Python;
• Affinity with the open source community.

What we have to offer
• employment: 0.5 - 0.8 FTE;
• a maximum gross monthly salary of € 4,852 based on a 38-hour working week (salary scale 11);
• in addition to the salary: an 8% holiday allowance and an 8.3% end-of-year bonus;
• duration of the contract: starting from January 2019, you will be appointed as a Researcher for an initial period of 3 months, after which your performance will be evaluated. If the evaluation is positive, the contract will be extended to the end date, 1 August 2022;
• classification in the Dutch university job-ranking system (UFO): Postdoctoral Researcher, Level 3;
• you will be able to make use of our Dual Career Service where our Dual Career Officer will assist with family related support, such as child care, and help your partner prepare for the local labour market and with finding an occupation.

Would you like to know more?
For more information about this vacancy, see
http://hstrik.ruhosting.nl/asr-postdoc-bliss/
https://www.ru.nl/werken/details/details_vacature_...

or contact:
Helmer Strik
Telephone: +31 24 361 61 04
E-mail: w.strik@let.ru.nl
Louis ten Bosch
Telephone: +31 24 361 60 69
E-mail: l.tenbosch@let.ru.nl

Are you interested?
You should upload your application (attn. of mr M.J.M. van Nijnatten, head HRM Department Faculty of Arts) here;
https://www.ru.nl/english/working-at/jobopportunit...
Your application should include (and be limited to) the following attachment(s):
• Letter of motivation
• CV

No commercial propositions please.

PhD studentships, University of Edinburgh, deadline: December 10, 2018

PHD STUDENTSHIPS IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS, SPEECH TECHNOLOGY AND COGNITIVE SCIENCE

Institute for Language, Cognition and Computation
School of Informatics
University of Edinburgh

The Institute for Language, Cognition and Computation (ILCC) at the University of Edinburgh invites applications for three-year PhD studentships starting in September 2019. ILCC is dedicated to the pursuit of basic and applied research on computational approaches to language, communication and cognition.

Primary research areas include:

* Natural language processing and computational linguistics

* Speech technology

* Dialogue, multimodal interaction, language and vision

* Information retrieval and visualization, computational social science

* Computational models of human cognition and behavior, including language and speech processing

* Human-Computer interaction, design informatics, assistive and educational technology

* Psycholinguistics, language acquisition, language evolution, language variation and change

* Linguistic foundations of language and speech processing

Approximately 15 studentships from a variety of sources are available, covering both maintenance at the research council rate of GBP 14,777 per year and tuition fees. Studentships are available for UK, EU, and non-EU nationals.

Applicants should have a good honours degree or equivalent in computer science, cognitive science, AI, or a related discipline.

For a list of academic staff at ILCC with research areas, and for a list of indicative PhD topics, please consult:

http://web.inf.ed.ac.uk/ilcc/people/academic-senio...
http://www.ilcc.inf.ed.ac.uk/study/possible-phd-to...

Details regarding the PhD programme and the application procedure can be found at:

http://www.ed.ac.uk/informatics/postgraduate/resea...

In order to ensure full consideration for funding, applications (including all supporting documents) need to be received by 10 December 2018. Please direct inquiries to the PhD admissions team at ilcc-admissions@inf.ed.ac.uk.

Calls for papers for events
CfP International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE) 10, Fryske Akademy, Leeuwarden/Ljouwert, June 26-28 2019, deadline October 20, 2018

CfP International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE) 10, Leeuwarden/Ljouwert, The Netherlands, June 26-28 2019, deadline 20 October 2018

The International Conference on Language Variation in Europe, ICLaVE, is one of the most important fora for research in the area of language variation in Europe. It aims at bringing together scholars of languages or language varieties spoken in Europe with the purpose of discussing empirical, methodological and theoretical issues in the study of language variation and change.

ICLaVE|10 welcomes submissions for individual paper and poster presentations from 1 June until 20 October 2018. Scholars working on language variation and change, in areas such as sociolinguistics, dialectology, historical linguistics, sociology of language, psycholinguistics and language psychology are invited to submit their proposals on any relevant aspect of variation in language use and/or the linguistic system.

As ICLaVE|10 takes place in Leeuwarden/Ljouwert, the capital of the province of Fryslân, where Frisian is recognised as an official language in addition to Dutch, we particularly invite submissions focussing on minority and/or small languages. In addition, we look forward to receive proposals on language technology and language variation, language variation on social media, and language variation in multilingual communities.

Invited speakers
Meredith Tamminga (University of Pennsylvania)
Benedikt Szmrecsanyi (University of Leuven)
Roeland van Hout (Radboud University Nijmegen)
Arjen Versloot (University of Amsterdam)

Call for Panels
The International Conference on Language Variation in Europe, ICLaVE|10 also invites submissions for panels in all areas related to language variation in European languages. Panel proposals must be written in English and should be submitted electronically by (one of the) the panel organizer(s) to: iclave10@fryske-akademy.nl.
Panels at ICLaVE|10 will have a duration of 8 or 12 slots (including introduction and/or discussion session). A slot is 30 minutes. Panels can be thematically organised, but data sessions are also welcome. We particularly invite panels on language variation in minority languages. Additional presentations may be added to a panel after the regular call for papers, but this will always be discussed with the panel organizer.
Proposals should be submitted in .pdf, 12-point Times New Roman, single-spaced. For format requirements, please refer to the Word-template on the website (.docx).
Proposals should include:
• A general overview text of no more than 500 words, including the topic and how it relates to the conference theme, the rationale for the panel, and its aims and objectives
• Some key discussion questions, information on how the session will be organized (discussion format, number of papers, discussants/participants), etc.
• A list of invited contributors (name, affiliation, email address) plus full abstracts of the contributions (including information on the subject, methodology and theoretical framework(s), max. 500 words per abstract)
Panel organizers should:
• Coordinate the submission of abstracts by contributors (max. 500 words each) before the deadline
• Submit the proposal following the template for panel proposals by 20 August 2018 and confirm that all invited contributors have agreed to participate
• Communicate the decision of acceptance/rejection of the panel to the contributors
• Act as mediators between the contributors and the Conference Organizing Committee
• Submit an updated version of the abstracts and panel description by 20 December 2018
• Collect papers, presentations and/or data samples for the panel in advance of the conference, and circulate these to all panel contributors
• Chair their panel at the conference
Panel proposals will be reviewed by the organizing committee.
Deadline for panel submission is 20 August 2018. Notifications of acceptance will be sent out by 15 September 2018. Authors may submit two abstracts (either singly- or jointly-authored), whether in a panel or not.

Abstract submission
Abstracts can be submitted from 1 June until 20 October 2018

Important dates
16 April 2018 Announcement and call for panels
1 June 2018 Call for individual papers and posters
20 August 2018 Deadline for submission panels
15 September 2018 Notification of acceptance for panels
20 October 2018 Deadline for individual papers and posters
15 January 2019 Notification of acceptance for individual papers and posters
15 January 2019 Registration opens (early-bird rate)
1 April 2019 Early-bird rate ends
26-28 June 2019 ICLaVE10 Conference

Publication
Benjamins traditionally publishes a collection of papers from ICLaVE in its Studies in Language Variation series. A copy of the volume is included in the registration fee and will be sent to all participants upon publication.

Conference website
https://www.fryske-akademy.nl/en/iclave100/
Contact
iclave10@fryske-akademy.nl

CfP The Creative Power of Metaphor, Oxford, UK, March 29-30, 2019, deadline: October 31, 2018

The Creative Power of Metaphor

#creativemetaphor
29th – 30th March 2019 at Worcester College, Oxford, UK

https://www.creativeml.ox.ac.uk/research/metaphor

Join us for an innovative 2-day conference on the nexus between Metaphor, Linguistic Diversity, and Creativity.

The conference will be structured around four themes. Each theme will be introduced in a keynote lecture, and developed in a plenary round-table discussion featuring selected panelists (see Call for Panel Participation below). Panelists will address general questions (see Research Questions below) as well as questions raised by the audience. Moreover, two extensive Poster sessions will be dedicated to present specific studies related to the four themes (see Call for Poster Presentations).

The output of the conference will consist of a series of edited videoclips featuring the debates, which will be broadcasted on the Creative Multilingualism website and disseminated on relevant video channels and social media.

For queries and clarifications please contact the organisers.

Themes:

1. Metaphor and Linguistic Diversity

Keynote speaker: Lera Boroditsky

2. Metaphor and Emotion

Keynote speaker: Zoltán Kövecses

3. Metaphor and Communication

Keynote speaker: Gerard Steen

4. Metaphor and Creativity


Keynote speaker: Rachel Giora

Call for Panel Participation (plenary discussion, 4 panelists per panel)

Each panel is a round-table discussion designed to explore issues related to the theme opened by the preceding keynote lecture, elucidating current thinking on areas relevant to the theme, and debating matters of controversy. We invite expressions of interest in participation. Your submission should include the following:

· The panel in which you wish to participate

· Your name, affiliation and, if relevant, the URL for your web profile

· What you consider to be the most burning questions concerning the theme (max. 150 words)

· Your relevant expertise and research (max. 150 words)

· Your main relevant publications.

Call for Poster Presentations

We invite abstracts (max. 300 words) for poster presentations that are relevant to one or more of the four themes of the conference. Your abstract should include the following:

· The theme or themes of the conference your poster will address

· Your name, affiliation and, if relevant, the URL for your web profile

· Your relevant research

· Your research methods

· Your findings and/or theoretical advances.

Submissions

We welcome submissions from early career researchers to the panels and posters.

Please send submissions as email attachments to the following address:

creativemetaphor2019@gmail.com

DEADLINE: 31ST OCTOBER 2018.

Registration

Conference fee: £90

Reduced fee for students: £50

Registration will open in early November.

The Organisers

Professor Katrin Kohl

Dr Marianna Bolognesi

Dr Ana Werkmann Horvat

The conference is part of the multi-institutional research programme Creative Multilingualism (www.creativeml.ox.ac.uk), funded by the Arts and Humanities Research Council. Our research group is a large cross-disciplinary team of academics working on the nexus between linguistic diversity and creativity. The conference is being organised by Strand 1 of Creative Multilingualism: Embodying Ideas – the Creative Power of Metaphor: https://www.creativeml.ox.ac.uk/research/metaphor.

The event is also endorsed by RaAM, the international Network for Researching and Applying Metaphor.

We look forward to welcoming you in Oxford!

THEMES AND RESEARCH QUESTIONS

Research questions on the four themes include, but are not limited to, the following:

1. Metaphor and Linguistic Diversity

· What is the significance of linguistic diversity for metaphor theory?

· How does linguistic diversity in metaphorical expression affect and interact with thought?

· Is a unified metaphor theory that can account for the variability in linguistic data possible?

· How are cultural differences actualized in metaphorical expressions?

· Do truly universal metaphors exist?

2. Metaphor and Emotion

· What is the connection between metaphor and emotion? Is it systematic across languages?

· Are emotions more likely to be expressed using figurative language?

· Is there a correlation between expression of emotion and creative use of metaphor? If so, is this universal or culturally specific?

· To what extent are metaphors that are used to express emotions universal? Is there a systematic difference by comparison with other areas of expression?

· How does multilingual competence relate to the interaction between metaphor and emotion? Does the expression of emotions using figurative language differ depending on whether the speaker is using a native language or a non-native language?

3. Metaphor and Communication

· Is the use of metaphors favoured as a persuasive communicative device across languages or are there languages/cultures/cultural contexts in which metaphors are avoided for such a purpose? To what extent are creative and deliberate metaphors used in communication (e.g., in political speech) affected by cross-linguistic and cross-cultural variability?

· Does the use of metaphor to change attitudes and opinions correlate with the conventionality/creativity of the chosen metaphors?

· How and why does resistance to metaphor develop?

· What is the role of figurative language use in multilingual settings and does this differ from such use in monolingual settings?

4. Metaphor and Creativity

· Is metaphor an area of language that offers more scope for creativity than other areas of language? Is any correlation universal or culturally specific?

· What are the differences in understanding creative vs. non-creative figurative language?

· How are creative figurative expressions perceived by speakers and listeners?

· What constitutes a good metaphor in terms of creativity?

· Are speakers of different languages creative in different ways in metaphor use?

Call for Abstracts/Papers/Participation TriCoLore 2018, Free University of Bozen-Bolzano, Italy, December 13-14, 2018, deadline: November 1, 2018

2nd Call For Abstracts/Papers/Participation: TriCoLore 2018 - C3GI - ISD - SCORE

TriCoLore 2018, December 13-14
Creativity | Cognition | Computation

Website: tricolore.inf.unibz.it

Submission through Easychair:
https://easychair.org/conferences/?conf=tricolore2...

Joint Workshops C3GI * ISD4 * SCORE
Free University of Bozen-Bolzano, Italy

Invited speakers:

Marianna Bolognesi, University of Oxford
"How words vs images construct metaphor"

Alessandro Oltramari, Bosch Research and Technology Center in Pittsburgh
"Multi-modal sense-making"

Marija Slavkovik, University of Bergen

"Autonomous yet moral machines"


--- Call for papers and extended abstracts ---

Not yet certain about how you want 2018 to end? We have the answer!
Join us in Bozen-Bolzano, Italy, in mid-December for 2 days of joint workshops focusing on creativity, cognition, and computation: C3GI, on computational creativity, ISD4, the 4th Image Schema Day, together with the Bremen-Bolzano research collaboration SCORE on cognitive robotics. Three exciting interconnected events for the price of one!

Submissions and expressions of interested are invited in each of the
three areas and for synergistic combinations:

C3GI: We invite papers that make a scientific contribution to the fields of creativity research, computational creativity, idea generation and/or
artificial general intelligence. Possible topics range over theoretical
studies of human creativity, inventive capacities and intelligence. Papers proposing computational models for these capabilities are welcome, as well as application-based reports from fields like design, architecture or the arts. Studies of systems and software supporting and/or guiding humans in creative or inventive acts are also encouraged.

More info: https://c3gi.inf.unibz.it/

ISD4: The image schema day is dedicated to the interdisciplinary study of conceptual primitives such as image schemas, conceptual dependency, semantic primes and affordances. Originating from cognitive linguistics image schemas was introduced as a connection between the embodied experiences and metaphoric expressions found in natural language, the arts and analogical reasoning. Later research on artificial intelligence started to investigate image schemas as a potential stepping stone towards a solution to the symbol grounding problem. Regardless of discipline, the workshop accepts submissions on the topic of image schemas and similar notions, including but not limited to:

- Image schemas in metaphors or concept invention
- Formal representation of conceptual primitives
- Image schemas in design and visual arts
- Embodied cognition and cognitive development

More info: http://isd.inf.unibz.it/

SCORE: Score is a research cooperation between the University of Bremen, Germany, and the Free University of Bozen-Bolzano, Italy, covering topics related to integrating cognitively inspired knowledge representation, embodied simulations, as well as ontology, into cognitive robotics. Interactions with image schema research and creativity are particularly encouraged.

More info: http://score.inf.unibz.it/

Submission / participation information:

Paper formats (for all three events):
- Extended abstracts: up to 4 pages
- Short papers: up to 8 pages
- Full papers: 12 pages

Submission deadline: November 1, 2018

For Layout instructions, please follow the IOS Press Latex or Word templates found at:

https://www.iospress.nl/service/authors/latex-and-...

Submission through Easychair:
https://easychair.org/conferences/?conf=tricolore2...

The proceedings of TriCoLore 2018 will be published as a volume in the CEUR proceedings series.

Registration: More info to come nearer the date: reserve time in your calendar now!

The organisers
ISD: Maria M. Hedblom, Tony Veale, and Oliver Kutz
C3GI: Tarek R. Besold, Roberto Confalonieri, Oliver Kutz, and Carlos Leon
SCORE: John Bateman and Oliver Kutz

​CfP GLOW 42 (Generative Linguistics in the Old World), Oslo, Norway, May 7-11, 2019, deadline: November 2, 2018

The 42nd GLOW conference (Generative Linguistics in the Old World) will be held at the University of Oslo from the 7th to 11th May, 2019. We invite abstract submissions to the main colloquium as well as to three different workshops (please see hyperlinks for the full description of each workshop):

Workshop 1: 7 May 2019: Anaphora at the syntax-semantics-pragmatics interface in endangered and understudied languages.

Invited speaker:
Sarah Murray (Cornell University)

Organizers:
Amy Rose Deal (UC Berkeley)
Patrick Grosz (University of Oslo)

Workshop 2: 7 May 2019: Rules and Learning Strategies in the Acquisition of Signed and Spoken Phonologies.

Invited speakers:
Diane Brentari (University of Chicago)
Bill Idsardi (University of Maryland)
Dinah Baer-Henney (Universität Düsseldorf)

Organizers:
Julian K. Lysvik (University of Oslo)
Andrew Nevins (UCL)

Workshop 3: 11 May 2019: Generative Linguistics beyond Language: Shared Modules for Rhythm, Narration and Emotion across Domains.

Invited speakers:
Caroline Palmer (McGill University)
Philippe Schlenker (Institut Jean-Nicod, CNRS; New York University)

Organizers:
Alexander Refsum Jensenius (University of Oslo, RITMO)
Pritty Patel-Grosz (University of Oslo, ILN)

Call Deadline (for all events): 2 November 2018

Website: https://glowlinguistics.org/42/

Call for papers :
For the main colloquium which will include two poster sessions, scholars are invited to submit unpublished papers within all areas of generative linguistics. Submissions on phonological topics are especially welcome. The three workshops have their own topic and expect papers relating to them.

An author may submit a maximum of two abstracts to the main colloquium or to a workshop, where only one submission may be single-authored. On Easychair, there will be an option for authors to indicate whether they would like their abstract to be considered only for a workshop, only for the main session, or for both. For the main session, authors can also choose whether they would like their paper to be considered for only for an oral presentation, only for a poster presentation, or both.

Abstract submission guidelines: No abstract may be longer than 2 pages (A4 or letter size) with 1 inch (2.54 cm) margins. Abstracts must be set single spaced in a 12 pt font. Figures and references may be set in a smaller font, but must be within the 2 page limit. Only pdf files will be accepted. The submission must not reveal the identity of the author(s) in any way.

Abstract submission link (for all events):

https://easychair.org/conferences/?conf=glow42

CfP Language and Automata Theory and Applications (LATA) 2019, St Petersburg, Russia, March 25-29, 2019, deadline: November 11, 2018

13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS

LATA 2019

Saint Petersburg, Russia

March 25-29, 2019

Organized by:

Saint Petersburg State University
and
Institute for Research Development, Training and Advice, Brussels/London

http://lata2019.irdta.eu/
*************************************************************************

AIMS:

LATA is a conference series on theoretical computer science and its applications. LATA 2019 will reserve significant room for young scholars at the beginning of their career. It will aim at attracting contributions from classical theory fields as well as application areas.

VENUE:

LATA 2019 will take place in Saint Petersburg, whose historic centre is a UNESCO World Heritage Site. The venue will be Saint Petersburg State University.

SCOPE:

Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limited to:

algebraic language theory
algorithms for semi-structured data mining
algorithms on automata and words
automata and logic
automata for system analysis and programme verification
automata networks
automatic structures
codes
combinatorics on words
computational complexity
concurrency and Petri nets
data and image compression
descriptional complexity
foundations of finite state technology
foundations of XML
grammars (Chomsky hierarchy, contextual, unification, categorial, etc.)
grammatical inference and algorithmic learning
graphs and graph transformation
language varieties and semigroups
language-based cryptography
mathematical and logical foundations of programming methodologies
parallel and regulated rewriting
parsing
patterns
power series
string processing algorithms
symbolic dynamics
term rewriting
transducers
trees, tree languages and tree automata
weighted automata

STRUCTURE:

LATA 2019 will consist of:

invited talks
peer-reviewed contributions

INVITED SPEAKERS:

tba

PROGRAMME COMMITTEE:

Krishnendu Chatterjee (Institute of Science and Technology Austria, AT)
Bruno Courcelle (University of Bordeaux, FR)
Manfred Droste (University of Leipzig, DE)
Travis Gagie (Diego Portales University, CL)
Peter Habermehl (Paris Diderot University, FR)
Tero Harju (University of Turku, FI)
Radu Iosif (Verimag, FR)
Kazuo Iwama (Kyoto University, JP)
Juhani Karhumäki (University of Turku, FI)
Lila Kari (University of Waterloo, CA)
Juha Kärkkäinen (University of Helsinki, FI)
Bakhadyr Khoussainov (University of Auckland, NZ)
Sergey Kitaev (University of Strathclyde, UK)
Shmuel Tomi Klein (Bar-Ilan University, IL)
Olga Kouchnarenko (University of Franche-Comté, FR)
Thierry Lecroq (University of Rouen, FR)
Markus Lohrey (University of Siegen, DE)
Sebastian Maneth (University of Bremen, DE)
Carlos Martín-Vide (Rovira i Virgili University, ES, chair)
Giancarlo Mauri (University of Milano-Bicocca, IT)
Filippo Mignosi (University of L'Aquila, IT)
Victor Mitrana (Polytechnic University of Madrid, ES)
Joachim Niehren (INRIA Lille, FR)
Alexander Okhotin (Saint Petersburg State University, RU)
Dominique Perrin (University of Paris-Est, FR)
Matteo Pradella (Polytechnic University of Milan, IT)
Jean-François Raskin (Université Libre de Bruxelles, BE)
Marco Roveri (Bruno Kessler Foundation, IT)
Wojciech Rytter (University of Warsaw, PL)
Kai Salomaa (Queen's University, CA)
Sven Schewe (University of Liverpool, UK)
Helmut Seidl (Technical University of Munich, DE)
Ayumi Shinohara (Tohoku University, JP)
Hans Ulrich Simon (Ruhr-University of Bochum, DE)
William F. Smyth (McMaster University, CA)
Frank Stephan (National University of Singapore, SG)
Martin Sulzmann (Karlsruhe University of Applied Sciences, DE)
Jorma Tarhio (Aalto University, FI)
Stefano Tonetta (Bruno Kessler Foundation, IT)
Rob van Glabbeek (University of New South Wales, AU)
Margus Veanes (Microsoft Research, US)
Mahesh Viswanathan (University of Illinois, Urbana-Champaign, US)
Mikhail Volkov (Ural Federal University, RU)
Fang Yu (National Chengchi University, TW)
Hans Zantema (Eindhoven University of Technology, NL)

ORGANIZING COMMITTEE:

Alexander Okhotin (Saint Petersburg, co-chair)
Manuel Parra-Royón (Granada)
Dana Shapira (Ariel)
David Silva (London, co-chair)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit non-anonymized papers in English presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spaced pages (all included) and should be prepared according to the standard format for Springer Verlag's LNCS series (see http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0). If necessary, exceptionally authors are allowed to provide missing proofs in a clearly marked appendix.

Submissions have to be uploaded to:

https://easychair.org/conferences/?conf=lata2019

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS series will be available by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containing peer-reviewed substantially extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The registration form can be found at:

http://lata2019.irdta.eu/Registration.php

DEADLINES (all at 23:59 CET):

Paper submission: November 11, 2018
Notification of paper acceptance or rejection: December 16, 2018
Final version of the paper for the LNCS proceedings: December 23, 2018
Early registration: December 23, 2018
Late registration: March 11, 2019
Submission to the journal special issue: June 29, 2019

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

david (at) irdta.eu

ACKNOWLEDGMENTS:

Санкт-Петербургский государственный университет

IRDTA – Institute for Research Development, Training and Advice, Brussels/London

Call for abstracts International conference on (Basque) linguistics, Pamplona, Spain, March 7-8, 2019, deadline: November 15, 2018

The journal of Basque linguistics Fontes Linguae Vasconum will turn 50 years old in 2019. Different events will be held to celebrate this anniversary, among others, an international conference:

FLV, 50 urte. Metodo eta joera berriak (euskal) hizkuntzalaritzan
FLV, 50 años. Nuevos métodos y tendencias en lingüística (vasca)
FLV, 50 years. New methods and trends in (Basque) linguistics
FLV, 50 ans. Nouvelles méthodes et tendances en linguistique (basque)
Pamplona (Spain), 7-8 March 2019.

Plenary Talks:
· Lyle Campbell (University of Hawaii)
· Lola Pons (University of Sevilla)
· Joaquín Gorrochategui (UPV/EHU)

Furthermore, we have organized then thematic workshops on different topics, in parallel sessions. In order to participate in these, a abstract can be sent, either in Basque, Spanish, English or French, before 15 November 2018. The proposals do not have to deal strictly with the Basque language: these which might provide an interesting methodological or theoretical contribution for the study of Basque language will be equally welcome.


You will find all the information about the conference on the following websites:
· SPANISH:congreso.fontes50.es
· BASQUE:biltzarra.fontes50.es
· ENGLISH:conference.fontes50.es
· FRENCH:congres.fontes50.es

Call for Workshop Proposals, Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP) 2019, Varna, Bulgaria, September 2-6, 2019, deadline: January 8, 2019

Call for Workshop Proposals
===============================================
RANLP-2019: 12th Conference on
Recent Advances in Natural Language Processing

Main conference: 2-4 September 2019 (Monday-Wednesday)
Workshops: 5-6 September 2019 (Thursday-Friday)

Varna, Bulgaria
www.lml.bas.bg/ranlp2019
==============================================

Following the workshops held in conjunction with the Conferences "Recent Advances in Natural Language Processing"
RANLP-2005, RANLP-2007, RANLP-2009, RANLP-2011, RANLP-2013, RANLP-2015, and RANLP-2017, we are pleased to announce a call for workshop proposals for RANLP-2019.

RANLP-2019 invites workshop proposals on any topic of interest to the Natural Language Processing (NLP) community, ranging from fundamental research issues to more applied industrial or commercial aspects. The format of each workshop will be determined by its organisers. Workshops can vary in length from a half day to full 1-2 days and can also feature demo sessions. Accepted workshops will receive one free registration to RANLP-2019 (full registration including the summer school, tutorials, all workshops, conference, reception, conference dinner).

VENUE
The workshops will take place in Hotel "Cherno More", Varna, the main RANLP-2019 conference venue. If more than 4 workshops are selected, the RANLP-2019 organisers will provide space in some of the neighbouring hotels in downtown Varna.

IMPORTANT DATES
Workshop proposals due: 8 January 2019
Workshop selection: 31 January 2019
Workshop website due: 31 March 2019
Workshop paper submission deadline (suggested): 30 June 2019 Workshop paper acceptance notification (suggested): 28 July 2019 Workshop paper camera-ready versions (suggested): 20 August 2019 Workshop camera-ready proceedings ready (suggested): 25 August 2019

Workshops: 5-6 September 2019

REQUIREMENTS
Proposals should be no longer than five pages and should contain the following:
1. Title and brief technical description of the workshop, specifying the goals and the technical issues that it will focus on; 2. Brief description of the target audience, including estimates of the numbers of submissions and attendees (a tentative list of potential contributors would be useful); 3. List of related workshops/events held in the last three years or to be held in 2019; 4. Tentative workshop program committee; 5. Names and contact information (web page, email address) of the proposed organising committee; 6. Description of the experience of the proposed organisers in the workshop topics and in organising workshops or related events.

The workshop Organising Committee is responsible for the following:
• Installing and supporting the workshop website; • Disseminating call for papers/participation; • Organising paper submission, review process, authors notification, and collecting audio/visual presentation requirements; • Verifying the camera-ready copies, providing electronic conference proceedings, generated with the conference management system.

Workshop invited speakers: If the workshop organisers intend to host an invited talk, it is recommended that they invite somebody from the main conference keynote speakers or participants. If the workshop organisers decide to invite another speaker, it is very likely that the workshop organisers will have to secure financial support for this speaker.

The RANLP-2019 Organising Committee is responsible for the following:
• Supporting link to a workshop's web page; • Publishing the workshop proceedings with ISBN numbers, and registering DOI numbers for all accepted papers; • Providing the workshop venue;

• Organising registration, audio/visual support, coffee breaks, registration facilities, Internet access.

WORKSHOP PROPOSAL SUBMISSION
Workshop proposals in PDF format should be e-mailed to Kiril Simov and cc'ed to

EVALUATION
Submitted proposals will be reviewed with respect to the following criteria:
* Relevance, importance, and timeliness of the topics;
* Completeness, clarity, and quality of the workshop proposal;
* Experience of the organisers in the proposed topics;
* Viability of the workshop.

THE TEAM BEHIND RANLP-2019
Galya Angelova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria (OC Chair) Kalina Bontcheva, University of Sheffield, UK Ruslan Mitkov, University of Wolverhampton, UK (PC Chair) Preslav Nakov, Qatar Computing Research Institute, HBKU, Qatar Nikolai Nikolov, INCOMA Ltd., Shoumen, Bulgaria Ivelina Nikolova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria Petya Osenova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria Kiril Simov, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria (Workshop coordinator) Irina Temnikova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

CfP International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL), Fryske Akademy, Leeuwarden/Ljouwert, June 12-14, 2019, deadline: January 15, 2019

ICHLL-10
10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
HISTORICAL LEXICOGRAPHY AND LEXICOLOGY


CALL FOR PAPERS

The 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology provides a platform for scholars and researchers to present their papers and share their research, their experiences, their ideas, the practical challenges encountered and/or the solutions adopted concerning the history of dictionaries, the making of historical dictionaries, as well as historical lexicology.
The conference will be held in Leeuwarden-Ljouwert (The Netherlands) from 12-14 June 2019. It is organized by the Fryske Akademy, in collaboration with the International Society for Historical Lexicography and Lexicology.

The history of lexicography and lexicology of smaller languages
The theme of the 2019 Conference is 'The history of lexicography and lexicology of smaller languages', but papers on any topic of historical lexicography and lexicology are also welcomed. There are slots for both papers and poster presentations. Papers will be 20 minutes in length, followed by a 10-minute discussion. Poster presentations will be staged in a dedicated session. Papers and poster presentations are to be delivered in English.

Proposals
Abstracts (ca. 300 words in length) should contain no self-identification and should be submitted electronically on https://easychair.org/conferences/?conf=ichll10, where we provide an abstract template to be used. You can also indicate whether the proposal is intended for oral presentation or for a poster.
The deadline for the submission of abstracts is Tuesday 15 January 2019. Notification of acceptance will be sent out by Friday 15 February 2019.

The abstracts (accepted for presentation) will be published on the Conference website. We intend to publish a selection of the papers in an edited volume, whether in hard copy or digitally.

Keynote speakers
We are happy to announce our two keynote speakers: Professor Sarah Ogilvie and Professor Andreas Deutsch.
Dr. Sarah Ogilvie is senior research fellow at the University of Oxford and Director of Global Partnerships (Dictionaries Division) at Oxford University Press. She is also a research affiliate at Stanford’s Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences (CASBS).
Dr. Andreas Deutsch is professor of History of Law at Heidelberg University. He is also Director of the Research Center of the Deutsches Rechtswörterbuch / Dictionary of Historical German Legal Terms at the Heidelberg Academy of Sciences.

Previous conferences
Previous conferences were held in Leicester, UK (2002), Gargnano del Garda, Italy (2004), Leiden, the Netherlands (2006), Edmonton, Canada (2008), Oxford, UK (2010), Jena, Germany (2012), Las Palmas de Gran Canaria, Spain (2014), Bloomington, USA (2016) and Genoa, Italy (2018). From now onwards ICHLL will be a yearly event.

Local organizing committee
The local organizing committee consists of:
Hans Van de Velde (chair, Fryske Akademy)
Rolf Bremmer (Universiteit Leiden / Fryske Akademy)
Anne Dykstra (Fryske Akademy)
Willem Visser (secretary, Fryske Akademy / Rijksuniversiteit Groningen)

Further information
Conference website: https://www.fryske-akademy.nl/ichll10/.
e-mail: ichll10@fryske-akademy.nl

CfP Special Issue of Computational Linguistics: Multilingual and Interlingual Semantic Representations for Natural Language Processing, deadline: March 1, 2019

CfP: Special Issue of Computational Linguistics:
Multilingual and Interlingual Semantic Representations for
Natural Language Processing

Special Issue of Computational Linguistics: Multilingual and Interlingual Semantic Representations for Natural Language Processing
Guest Editors: Marta R. Costa-jussà, Cristina España-Bonet, Pascale Fung, Noah A. Smith
* Submission deadline: March 1, 2019 *
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Call for Papers
---------------
Semantic representations at different levels – word, sentence, paragraph – are central to many solutions to Natural Language Processing (NLP) tasks. Text annotation, information retrieval, sentiment analysis, text summarisation, question answering, and machine translation solutions have achieved significant improvements using semantic representations of words. The number of tasks has also grown with the popularisation of unsupervised word embeddings, a fast and efficient way of estimating continuous representations of words. Now, representations derived from deep learning methods are giving a new boost to the field.

But in an increasingly globalised world, multilingual and cross-language applications are needed. Extensions to monolingual representations of words such as multilingual Brown clusters, multilingual or interlingual word embeddings, multilingual topic models, and cross-lingual semantic parsers have been successfully applied, though performance lags behind their monolingual counterparts. On the other hand, multilinguality should be able to overcome one of the main limitations of standard representations: multiple senses of a word are conflated into a single vector. In addition, representations of sentences and paragraphs are arising through the encoder-decoder approach (in the fields of natural language inference, machine translation, and text summarization, among others) and the extension to multilingual inputs is equally or even more interesting for NLP applications.

Abstract semantic representations attract interest both in academia and industry, as shown by the wide and varied publications from universities and companies on this topic. Achieving improvements in this direction will change the conception of translation (from pairwise to interlingua), enable greater sharing among different NLP applications, and overcome low-resource limitations through zero-shot learning, among other advantages. This research direction will not only increase the performance of current architectures in cross-language settings, but will also lead to novel language-independent architectures and tasks for NLP.

Topics
------
This call aims to motivate research on multilingual and interlingual representations that, in the context of any NLP task, go beyond projections from one language into another one and that target crosslinguality. The special topic proposed aims to put together a compact and openly accessible volume, which presents high quality research works that cover an overview of this multidisciplinary field as well as most recent advances.

Topics include, but are not limited to:

• Multilingual and crosslingual embeddings for words, sentences, paragraphs, or documents
• Interlingual representations for disambiguation (e.g., embeddings of interlingual word senses, concepts, etc.)
• Disambiguated representations through multilinguality
• Intrinsic evaluation of multilingual or crosslingual representations
• Extrinsic evaluation on NLP tasks

We strongly encourage submissions that include experimental findings on languages and dialects less commonly studied in natural language processing at present.

Submission Date
---------------
Submission of full articles: March 1st 2019

Submission Instructions
-----------------------
Papers should be submitted according to the Computational Linguistics style: http://cljournal.org/
As in regular submissions to the journal, paper submissions should be made through the CL electronic submission system: http://cljournal.org/submissions.html. In Step 1 of the submission process, please select 'Special Issue: Multilingual and Interlingual Semantic Representations' under the 'Journal Section' heading. Please note that papers submitted to a special issue undergo the same reviewing process as regular papers.

Guest Editors
-------------
Marta R. Costa-jussà
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain
marta.ruiz AT upc.edu
Cristina España i Bonet
DFKI and Saarland University, Saarbrücken, Germany
cristinae AT dfki.de
Pascale Fung
Hong Kong University of Science and Technology
pascale AT ee.ust.hk
Noah A. Smith
University of Washington and Allen Institute for Artificial Intelligence
nasmith AT cs.washington.edu

Extra
HAHA - Humor Analysis based on Human Annotation, IberEval 2018

*** Call for Participation HAHA track at IberEval 2018 ***

HAHA - Humor Analysis based on Human Annotation at IberEval 2018

https://www.fing.edu.uy/inco/grupos/pln/haha/

While humor has been historically studied from a psychological, cognitive and linguistic standpoint, its study from a computational perspective is an area yet to be explored in Machine Learning and Computational Linguistics. The aim of this track is to gain better insight into what is humorous and what causes laughter. The HAHA evaluation campaign proposes three different subtasks related to automatic humor detection in Spanish.

We will provide a corpus of 20,000 crowd-annotated tweets in Spanish divided in 16,000 tweets for training and 4,000 tweets for testing. The annotation follows a voting scheme, in which users could select one of six options: the tweet does not contain humor, or the tweet contains humor and a number of stars from one to five. All tweets have at least five votes.

Three subtasks are proposed:

* Humor Detection: telling if a tweet is a joke or not (intended humor by the author or not).

* Funniness Score Prediction: predicting a Funniness Score value for a tweet in a 5-star ranking, supposing it is a joke, based on a crowd-annotated corpus.

* Funniness Distribution Prediction (experimental): the final task goes beyond the previous one by asking a prediction of the distribution of votes for a tweet (i.e., what percentage of votes for each one of the 5 stars).


How to participate:

If you want to participate in this task, please join the Google Group hahaibereval2018. We will be sharing news and important information about the task in that group.

Important Dates:

* March 26th, 2018: 16,000 tweets for training.

* April 23rd, 2018: 4,000 tweets for testing.

* April 30th, 2018: results submission page.

* May 7th, 2018: publication of results.

* May 21st, 2018: working notes paper submission.

* June 18th, 2018: notification of acceptance.

* June 27th, 2018: camera ready paper submission.

* September 18th, 2018: IberEval Workshop at SEPLN 2018.


The organizers of the task are:

B.E. Santiago Castro

MSc. Luis Chiruzzo

PhD. Aiala Rosá

Grupo PLN, Instituto de Computación, Facultad de Ingeniería, UDELAR (Uruguay)

Publication of issue 5(3) of the Journal of Language Modelling (JLM)

It is our pleasure to announce the publication of issue 5(3) of the Journal of Language Modelling (JLM), a free open-access peer-reviewed journal aiming to bridge the gap between theoretical, formal and computational linguistics:

http://jlm.ipipan.waw.pl/ (click on “CURRENT” to see this issue; the more persistent address of this issue is: http://jlm.ipipan.waw.pl/index.php/JLM/issue/view/17).

JLM is indexed by ERIH PLUS, DBLP, DOAJ, etc., and it is a member of OASPA.

TABLE OF CONTENTS:

Articles:

“Aligning speech and co-speech gesture in a constraint-based grammar”
Katya Alahverdzhieva, Alex Lascarides, Dan Flickinger

“Inferring Inflection Classes with Description Length”
Sacha Beniamine, Olivier Bonami, Benoît Sagot

“A syntax-semantics interface for Tree-Adjoining Grammars through Abstract Categorial Grammars”
Sylvain Pogodalla

Tools and Resources:

“Erotetic Reasoning Corpus. A data set for research on natural question processing”
Paweł Łupkowski, Mariusz Urbański, Andrzej Wiśniewski, Wojciech Błądek, Agata Juska, Anna Kostrzewa, Dominika Pankow, Katarzyna Paluszkiewicz, Oliwia Ignaszak, Joanna Urbańska, Natalia Żyluk, Andrzej Gajda, Bartosz Marciniak


The current make-up of the JLM Editorial Board is enclosed below.

Best regards,

Adam Przepiórkowski
(for JLM editors)

======================================================================

EDITORIAL BOARD:

Steven Abney, University of Michigan, USA

Ash Asudeh, Carleton University, CANADA; University of Oxford, UNITED KINGDOM

Chris Biemann, Universität Hamburg, GERMANY

Igor Boguslavsky, Technical University of Madrid, SPAIN; Institute for Information Transmission Problems, Russian Academy of Sciences, Moscow, RUSSIA

António Branco, University of Lisbon, PORTUGAL

David Chiang, University of Southern California, Los Angeles, USA

Greville Corbett, University of Surrey, UNITED KINGDOM

Dan Cristea, University of Iași, ROMANIA

Jan Daciuk, Gdańsk University of Technology, POLAND

Mary Dalrymple, University of Oxford, UNITED KINGDOM

Darja Fišer, University of Ljubljana, SLOVENIA

Anette Frank, Universität Heidelberg, GERMANY

Claire Gardent, CNRS/LORIA, Nancy, FRANCE

Jonathan Ginzburg, Université Paris-Diderot, FRANCE

Stefan Th. Gries, University of California, Santa Barbara, USA

Heiki-Jaan Kaalep, University of Tartu, ESTONIA

Laura Kallmeyer, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, GERMANY

Jong-Bok Kim, Kyung Hee University, Seoul, KOREA

Kimmo Koskenniemi, University of Helsinki, FINLAND, Finland

Jonas Kuhn, Universität Stuttgart, GERMANY

Alessandro Lenci, University of Pisa, ITALY

Ján Mačutek, Comenius University in Bratislava, SLOVAKIA

Igor Mel’čuk, University of Montreal, CANADA

Glyn Morrill, Technical University of Catalonia, Barcelona, SPAIN

Stefan Müller, Humboldt Universität zu Berlin, GERMANY, Germany

Mark-Jan Nederhof, University of St Andrews, UNITED KINGDOM

Petya Osenova, Sofia University, BULGARIA

David Pesetsky, Massachusetts Institute of Technology, USA

Maciej Piasecki, Wrocław University of Technology, POLAND

Christopher Potts, Stanford University, USA

Louisa Sadler, University of Essex, UNITED KINGDOM

Agata Savary, Université François Rabelais Tours, FRANCE

Sabine Schulte im Walde, Universität Stuttgart, GERMANY

Stuart M. Shieber, Harvard University, USA

Mark Steedman, University of Edinburgh, UNITED KINGDOM

Stan Szpakowicz, School of Electrical Engineering and Computer Science, University of Ottawa, CANADA

Shravan Vasishth, Universität Potsdam, GERMANY

Zygmunt Vetulani, Adam Mickiewicz University, Poznań, POLAND

Aline Villavicencio, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, BRAZIL

Veronika Vincze, University of Szeged, HUNGARY

Yorick Wilks, Florida Institute of Human and Machine Cognition, USA

Shuly Wintner, University of Haifa, ISRAEL

Zdeněk Žabokrtský, Charles University in Prague, CZECH REPUBLICUitnodiging lancering NEDERLAB, Amsterdam, October 26, 2018

“Als je met één muisklik toegang zou hebben tot 41 miljoen oude en nieuwe Nederlandse teksten en 18 miljard woorden, wat zou je dan willen weten?” Met deze zin presenteert ‘Team Nederlab’ het onderzoeksportaal binnenkort bij diverse evenementen en gelegenheden. Van het vroegste Middelnederlands tot Nederlands uit de eenentwintigste eeuw: in Nederlab zijn miljoenen oude en nieuwe teksten voor het eerst op één plek doorzoekbaar gemaakt. Aan u willen we graag persoonlijk vertellen welk een schat aan informatie Nederlab in zich herbergt.

Met veel plezier nodigen wij u daarom uit voor de lancering van Nederlab met bijdragen van diverse wetenschappers op vrijdagmiddag 26 oktober. Wij laten u zien welke nieuwe mogelijkheden Nederlab biedt voor onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur.

Programma


13:00 Ontvangst met een broodje

13:30 Voorwoord: schrijver/dichter/cabaretier/columnist Frank van Pamelen

13:45 Welkom en terugblik: Antal van den Bosch (Meertens Instituut) en Frieda Steurs (Instituut van de Nederlandse Taal)

14:00 Demonstratie door Hennie Brugman (Meertens Instituut)

14:30 Katrien Depuydt (Instituut van de Nederlandse Taal) met userscenario/onderzoeksvraag

15:00 Marieke van Erp (Digital Humanties Lab, KNAW Humanities Cluster) en Corina Koolen (Huygens ING) met use cases

15:30 Oplossing schatzoekopdracht (zie onder)

15:45 Afsluiting

16:00 Borrel

Schatzoeken

Een ‘schat aan informatie’ beloofden we u al in de inleiding. Welke informatie uit Nederlab te halen is, ervaart u nog beter als u zelf in Nederlab gaat speuren. Daarom krijgt u een ‘schatzoekopdracht’ mee, een kleine uitzoekopdracht die u thuis kunt voorbereiden. De opdracht is uiteraard facultatief.

De opdracht luidt: Wat is het vroegst gedateerde gebruik van het woord ‘pop’ in de betekenis van ‘popmuziek’? (Hint: experimenteer met ‘geavanceerd zoeken’.)

U kunt uw antwoord tot vrijdagochtend 26 oktober sturen naar simone.wolff@bb.huc.knaw.nl. Degene die de vroegste vermelding weet te vinden, wint een boekenpakket van het Meertens Instituut. Tijdens de lancering zullen we onthullen wie de vroegst gedateerde treffer gevonden heeft.

Locatie en aanmelden

Wanneer: 26 oktober 2018 vanaf 13:00 uur

Waar: VOX-POP UvA, BG3, Binnengasthuisstraat 9, begane grond, 1012 ZA Amsterdam

Aanmelden: simone.wolff@bb.huc.knaw.nl

Graag vragen we u deze uitnodiging ook in uw netwerk te verspreiden.

Met vriendelijke groet, namens bestuur en stuurgroep Nederlab,

Antal van den Bosch en Hennie Brugman