September, 13th, 2018

  

 	
	
LOT Announcements / events
Oproep: LOT-populariseringsprijs 2019 - inzending tot 22 oktober 2018

Aan alle taalkundigen in Nederland

Ook dit jaar looft de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap de Populariseringsprijs uit. Hiermee wil LOT stimuleren dat taalwetenschappelijke onderwerpen onder de aandacht van een groter publiek worden gebracht. Vanaf 2017 looft LOT ofwel een stimuleringsprijs, ofwel een oeuvreprijs uit. De omvang van de prijs bedraagt in beide gevallen 1000 euro.

De prijs van 2019 is een stimuleringsprijs. Deze is bedoeld voor wetenschappers verbonden aan een Nederlandse universiteit die incidenteel een populariseringsactiviteit ontwikkelen. De prijs is gericht op het helpen realiseren van zo’n populariseringsactiviteit, en is dus bedoeld voor nog niet gepubliceerde of gerealiseerde plannen. Voorbeelden zijn het maken van een korte video, een spel, of het schrijven van een populair-wetenschappelijk artikel.

Om in aanmerking te komen voor de prijs moet een plan worden voorgelegd aan de LOT-jury (2 tot 4 A4-tjes) met twee bijlagen: een financiële begroting en ondersteunend materiaal dat de link met het eigen onderzoek aantoont. Met de prijs van 1000 euro dient het plan te worden verwezenlijkt. Het resultaat/product wordt het jaar na de toekenning tijdens de Grote Taaldag gepresenteerd.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één bijdrage ter beoordeling inzenden. De inzendingen worden beoordeeld door een jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla. Op dezelfde dag wordt ook de AVT-Anéla dissertatieprijs uitgereikt. Het Taalgala vindt plaats in februari 2019 in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending is 22 oktober 2018. Inzendingen mogen (o.v.v. LOT-populariseringsprijs) naar LOT@uu.nl of per post naar Trans 10, 3512 JK Utrecht. Het reglement is digitaal in te zien via deze link.

Namens het LOT-bestuur,
Henriette de Swart, Wetenschappelijk directeur

​Verhuizing van LOT naar de UvA

Met ingang van 1 januari 2019 verhuist LOT naar de UvA! De gezamenlijke decanen willen graag dat de landelijke onderzoekscholen rouleren langs de deelnemende universiteiten, en daarom komt er na vele jaren een einde aan de Utrechtse periode van LOT. De nieuwe LOT directeur wordt Prof. Dr. Kees Hengeveld van de UvA, hoogleraar Algemene Taalwetenschap. De oude en de nieuwe penvoerder van LOT zullen alles doen wat in hun vermogen ligt om de overgang soepel te laten verlopen, zodat de onderzoekers, PhD studenten en RM studenten zoveel mogelijk continuïteit ervaren. We kijken met enorme tevredenheid en waardering terug op alles wat Utrecht voor LOT heeft gedaan en betekend, en we verheugen ons op al het goeds dat het nieuwe Amsterdamse huis de landelijke taalwetenschappelijke gemeenschap te bieden heeft!

namens het LOT bestuur
Sjef Barbiers (voorzitter)

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied:

Scholen moeten toe naar een meertalige aanpak
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/scholen-...
De manier waarop scholen omgaan met leerlingen met een migratieachtergrond, verschilt enorm binnen Europa. De universiteiten van Helsinki, Gent en Utrecht pleitten tijdens een congres in Rotterdam voor een meertalig perspectief waarbij docenten meer gebruikmaken van de taaldiversiteit in de klas.


Hoe veranderen sterke werkwoorden?
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoe-vera...
In het Engels winnen verledentijdsvormen als ‘sunk’ en ‘stung’ het steeds vaker van vormen als ‘sank’ en ‘stang’. Hoe komt dat? Aan de hand van een wiskundige formule kunnen we meer vat krijgen op hoe onze hersenen talige patronen verwerken.


Hoe Franciscus Donders bewees dat denken tijd kost
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoe-fran...
Het Donders Instituut viert dit jaar de 200ste geboortedag van Franciscus Donders, grondlegger van het cognitieve hersenonderzoek. Ter gelegenheid van dit jubileum herhaalde taalpsycholoog Ardi Roelofs het baanbrekende experiment waarmee Donders 150 jaar geleden aantoonde dat denken tijd kost. Hij gebruikte hierbij de originele stimuluslijsten uit de archieven van het Utrechtse Universiteitsmuseum.


'Maak gebruik van migrantentalen in het onderwijs'
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/maak-geb...
Migranten die het Nederlands leren, hebben soms moeite met klanken of grammaticale aspecten die ze niet kennen uit hun moedertaal. En soms werkt hun talenkennis juist in hun voordeel. Utrechtse taalwetenschappers ontwikkelden een app met informatie over veelvoorkomende migrantentalen.

Lectures / Talks / Seminars / Colloquia
Colloquium 'Can We Learn How to Engage with Society?', Namur, Belgium, September 19-21, 2018

We would like to draw your attention to the colloquium Can We Learn How to Engage with Society? from 19 to 21 September 2018 at the University of Namur, Belgium.

This conference aims to bring together teachers in higher education, educational assistants who are in charge of the construction of curricula, students, representatives of civil society associations, and finally, heads of higher education institutions around the topic of civic engagement for global solidarity of students in higher education.

It is organized by our partner FUCID (UNamur) in the framework the SCRIBANI network.

Com(parative)Syn(tax) talks, Leiden University, fall 2018 (first one: September 20, 2018)

Com(parative)Syn(tax)talks at Leiden University, fall 2018

20 September: HeddeZeijlstra
4 October: Jan Casalicchio
25 October: Marlies Kluck
1 November: Deniz Tat
15 November: Siavash Rafiee Rad
29 November: Caitlin Meyer

All talks are inEyckhof 3, 002, 15:15-16:30.

See the website formore information and abstracts: https://romancelab.weblog.leidenuniv.nl/

UiL OTS Colloquium, Utrecht University, September 20, 2018

Andrew Kehler
University of California San Diego
Conversational Eliciture


Whereas sentence (1a) states that the employee was fired and was embezzling money, it also strongly invites the inference that the employee was fired because of the embezzling. An analogous inference is lacking in (1b), however: one does not normally infer that the firing was caused by the employee’s hair color.
(1a) The boss fired the employee who was embezzling money. (1b) The boss fired the employee who has red hair
We posit that these inferences do not follow directly from the procedures that have been argued to underlie other sorts of pragmatic enrichment, such as from a violation of communicative (e.g., Gricean) norms based on principles of rationality/cooperativity (as in implicature), or the need to complete/expand a proposition so as to appropriately fix truth-conditional content (as in Bach's impliciture). We argue instead that they follow from more basic, general cognitive strategies for building mental models of the world that draw on types of experiential knowledge and cognitive principles that are known to be used to establish the coherence of passages across clauses. We brand the phenomenon as `eliciture', to capture the fact that a speaker, by choosing a particular form of reference, intends to elicit such inferences on the part of her hearer.

Vera Demberg
Saarbrücken University
Do speakers produce discourse connectives rationally?

A number of different discourse connectives can be used to mark the same discourse relation, but it is still unclear what factors affect connective choice. A recent pragmatic account of language production and interpretation is the Rational Speech Acts theory, which predicts that speakers try to maximize the informativeness of an utterance such that the listener can interpret the intended meaning correctly. Existing prior work uses referential language games to test the rational account of speakers' production of concrete meanings, such as identification of objects within a picture. Building on the same paradigm, we designed a novel Discourse Continuation Game to investigate speakers' connective choice and listeners' interpretations. Analysis of the data reveals that the processing of discourse connectives is in line with the predictions of the RSA models: Speakers pragmatically prefer a more informative connective in ambiguous context; and the listeners, emulating speakers’ reasoning, assume speakers choose a more informative connective in ambiguous context when they interpret the discourse relation. However, we found that listeners’ reasoning is less straight-forward because contextual ambiguity has weaker effects on their interpretation of relation sense.

September 20st 2018
15:30 Sweelinckzaal – Drift 21 Followed by drinks!

MPI formal colloquium 'Attention through Prediction: A Two-Stage Language Learning Mechanism' by Ruth de Diego-Balaguer, MPI, Nijmegen, September 25, 2018

MPI FORMAL COLLOQUIUM

Attention through Prediction: A Two-Stage Language Learning Mechanism

Ruth de Diego-Balaguer
(ICREA, University of Barcelona)

Abstract
Humans as other animals are predictive beings. When confronted with a new learning situation we not only create new memory traces but we constantly extract patterns from our stimulation. In speech, this latter mechanism is even more relevant since auditory stimulation unfolds in time and prediction of upcoming elements is critical for optimal processing. In this talk, I will present a series of studies dissecting the characteristics of this predictive mechanism and highlighting its importance in the extraction of rules in language. I will present evidence indicating that this predictive mechanism is endogenously driven but implicit. It is intimately related to goal-directed attention but can be dissociated functionally and neuroanatomically from it. This distinction between a more automatic statistical predictive computation working at a sensory level and a more controlled attention dependent mechanism allowing more abstract knowledge is essential in the case of language development since the ability to control attention and the brain networks sustaining this function are not available since birth.

Date: Tuesday, September 25, 2018
Time: 15h45
Location: MPI Conference Room 163
Wundtlaan 1
6525 XD Nijmegen

Open to public, drinks afterwards
Due to unforeseen circumstances, lectures can be cancelled at short notice.
It is therefore advisable to confirm date: +31 (0)24 3521911

Workshops / Conferences / Symposia
​Workshop on Variation in Automatic Text Generation, Tilburg University, September 19, 2018

Workshop on Variation in Automatic Text Generation

September 19, 2018
09.15 - 12.00
DZ 10, Dante Building
Tilburg University

On the occasion of the PhD Defense of Thiago Castro Ferreira (Sept 19, at 14.00), we organise an informal workshop on variation in automatic text generation; the process of automatically converting data into coherent natural language texts. Please feel free to join us!

Program

09.30 - 09.45 Tea & Coffee

09.45 - 09.50 Welcome

09.50 - 10.10 Albert Gatt (University of Malta) - Image to Text: From Description to Inference

10.10 - 10.30 Kees van Deemter (Utrecht University) - NLG for Chinese: A Progress Report

10.30 - 11.00 Tea & Coffee Break

11.00 - 11.20 Antal van den Bosch (Meertens Institute/Radboud University) - Getting to know Asibot and MC Turing: Language modelling unleashed

11.20 - 11.40 Martijn Goudbeek (Tilburg University) - Producing Affective Language: Affective Science for NLG?

11.40 - 12.00 Claire Gardent (LORIA, Nancy) - Generating Syntactic Paraphrases

Summer School 'Intonation and Word Order', University of Graz, Austria, September 17-21, 2018

Deadline Extension: Summer School "Intonation and Word Order"

Deadline extended to June 30!

Dear Linguists!
We (Edgar Onea and Swantje Tönnis) are organizing a Summer School on "Intonation and Word Order - Theoretical and Empirical Approaches" September 17-21 at the University of Graz. It mainly addresses MA-students and PhD students. The program and further information is provided below and on our website:
https://germanistik.uni-graz.at/en/research-group-...

Preliminary program

Thematic Courses:
Intonation and word order - Prof. Dr. Caroline Féry (Frankfurt University)
Three dimensions of sentence prosody - Prof. Dr. Michael Wagner (McGill University)
Focus and the syntax-phonology interface from a theoretical and experimental perspective - Dr. Kriszta Szendröi (University College London)

Introductions to relevant scientific methods:
Introduction to Praat - Mag.phil. Petra Hödl, MSc. (University of Graz)
Experimental methods for investigating the prosody-information structure interface - Assoz. Prof. Mag. Dr. phil. Dina El Zarka (Universität Graz)
tba. - N.N. (University of Graz)

Evening lectures:
On the meaning of nuclear and prenuclear Accents - PD. Dr. Stefan Baumann (Köln University)
tba. - Prof. Dr. Ede Zimmermann (Frankfurt University)

Date: September 17-21, 2018
Location: Graz, Austria
Participation fee: 50 € for participants affiliated with the University of Graz, 100 € for participants from other universities
Application deadline: June 30, 2018

Send your application including a motivation letter and a short CV until June 30 to swantje.toennis@uni-graz.at

Workshop 'Making Sense of Discourse', Utrecht University, September 20-21, 2018

Workshop Making Sense of Discourse

Date: Thursday September 20 (14.15-17.00 pm) – Friday September 21, 2018 (9.45 am-12.30 pm)

Venue: Utrecht, Drift 21, room 0.05 (Sweelinckzaal).

We kindly invite you to the workshop Making Sense of Discourse, organized on the occasion of Jet Hoek’s defense (see program below; see abstracts in the attachment). The presentations by prof.dr. Andrew Kehler (University of California San Diego) and prof.dr. Vera Demberg (Saarbrücken University) are also part of the UiL OTS colloquium series. Access to this workshop is free, but for reasons of catering it would be nice if you could register by sending an e-mail to the organizer: Jacqueline Evers-Vermeul. You can also ask her for the full program (pdf).

Thursday 20 September

14.15 Ted Sanders (Utrecht University)

Welcome and opening

14.20 Jet Hoek (Utrecht University)
Making sense of discourse

14.45 Merel Scholman (Saarbrücken University)
Descriptively adequate and cognitively plausible? Defining tangible criteria for the justification of coherence relational categories

15.10 Coffee & tea

15.30 Andrew Kehler (University of California San Diego)
Conversational Eliciture

15.45 Vera Demberg (Saarbrücken University)
Do speakers produce connectives rationally?

17.00 Drinks

Friday 21 September

9.45 Coffee & tea


10.00 Na Hu (Utrecht University)
The role of prosody in distinguishing different subtypes of causal relations in English

10.25 Arie Verhagen (Leiden University)
The three-dimensional model of communication and the identification of discourse segments

10.50 Jacqueline Evers-Vermeul, Merel Scholman, Liam Blything, Kate Cain & Jet Hoek
Discourse rules: On the effects of clause order principles on the reading process

11.10 Coffee & tea

11.25 Sandrine Zufferey (Bern University)
Do teenagers make sense of connectives used only in the written mode?

11.50 Ted Sanders & Pim Mak (Utrecht University)
People tend to make causal interpretations: The role of connectives, expectations, and language users’ preference-for-causality in discourse processing and representation

12.15 General discussion (till 12.30)

Workshop Sociolinguistics of Belonging, Meertens Instituut, Amsterdam, October 5, 2018

The Meertens Instituut (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) and chair Languageculture in Limburg at Maastricht University is organizing the 2nd Sociolinguistics Belonging workshop.

We are thrilled that two 'new' Sociolinguistic professors in the Netherlands (Janet Fuller, RUG and Marina Terkourafi, University Leiden) work on the topic of belonging and we look forward to exchanging ideas and results (see also this publication).

For more information, click here.

Terminologie in het Nederlandse Taalgebied (TiNT), KU Leuven, location Antwerp, October 26, 2018

Op 26 oktober2018 organiseert namelijk de Belgisch-Nederlandse vereniging NL-Term insamenwerking met het Instituut voor de Nederlandse Taal voor de tiende keer deTiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Ditjaarlijks terugkerende evenement biedt een forum op het gebied van deNederlandstalige terminologie voor het uitwisselen van kennis en ervaring ennetwerken. TiNT 2018 heeft als thema Terminologie:problemen en uitdagingen en vindt plaats aan de KULeuven, CampusSint Andries Antwerpen, van 9.30 tot 17.30 uur.

Meer informatiekunt u vinden op de inschrijvingswebsite evenementen.ivdnt.orgvan het Instituut voor de Nederlandse Taal te Leiden.

International Conference on Natural Language Generation (INLG), Tilburg University, Tilburg, November 5-8, 2018

International Conference on Natural Language Generation (INLG).


INLG 2018 will be held at Tilburg University, the Netherlands, from November 5 to November 8. This means the conference takes place immediately after EMNLP 2018, which this year will be held in Brussels, just a train ride away from Tilburg.


The conference is being organised by Emiel Krahmer and Martijn Goudbeek.


Further information and calls will be announced soon.


Third International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, Ahwaz, Iran, January 31 - February 1, 2019

Third International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

31 January-1 February, 2019

Ahwaz, Iran

WWW.LLLD.IR


Academics and university lecturers are cordially invited to present their research in English, Arabic or Persian:

Optional Services for Non-Iranian Nationality Presenters (If they wish to use)

A) Free Accommodation: ((1) accommodation will be in the university hostel or guest house, (2) Accommodation will be for four days (30th & 31st January & 1st & 2nd February 2019, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday). (3) Three or four participants will stay in each room).

B) Free Transportation: All transportation from Ahwaz airport to the accommodation place, to the conference venue and vice versa will be free.

C) Free Food: During 31st January & 1st February 2019 (Thursday, Friday) lunch and dinner will be free.

D) Free Tour: One Day Shoustar Historical City Tour - 2nd February, 2019 (Saturday) will be free.

E) Other Notable Free Services.

(For the last year, the articles were received from more than 30 countries)

Please feel free to write if there is any query.

The Conference Secretariat,
Pazhoheshgaran Andishmand Institute,
Ahwaz 61335-4619 Iran

Email: info@pahi.ir

Tel: (+98) 61-32931199

Fax: (+98) 61-32931198

Mobile: (+98) 916-508-8772

WhatsApp Number: (+98) 916-776-5914


Job Announcements / Vacancies
Postdoctoral Position in Human-Robot Interaction and NLP, University of Illinois at Chicago, Chicago, USA, deadline: ASAP

Postdoctoral Position in Human-Robot Interaction and Natural Language Processing
University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA

The Robotics and NLP laboratories at UIC invite applications for a postdoctoral scholar position. The focus of the project is on robot assistants that can collaborate with humans in tasks that involve physical interaction and spoken dialogue. We are developing a computational and data-driven framework that will allow the robot to engage in back-and-forth communication, where turns can be spoken utterances and/or force exchanges.

We are looking for candidates with a strong publication record in either natural language processing with a focus on dialogue modeling, or physical human-robot interaction, but that are able to do research in both areas. Familiarity with ROS, proficiency in machine learning and experience with human studies are highly desirable. In addition to research, the successful applicant will be involved in several formal and informal mentoring activities designed to prepare them for their career beyond the postdoctoral fellowship.

The position is available immediately, but the starting date is negotiable. The expected duration of the appointment is two years. The interested candidates should submit a CV, a research statement, and three references to one of the project leaders, Dr. Barbara Di Eugenio (bdieugen@uic.edu) or Dr. Milos Zefran (mzefran@uic.edu). Informal inquiries are welcome!

PhD/Drupal developer to work with the Language Archive team, MPI for Psycholinguistics, Nijmegen, no deadline
Three Positions for Dutch Research Consortium 'Language in Interaction' (1.0 FTE), Nijmegen, deadline: September 16, 2018

Dutch Research Consortium 'Language in Interaction'
Vacancy number: 30.06.18
Application deadline: 16 September 2018


Responsibilities

We are looking for highly motivated candidates to enrich a unique consortium of researchers aiming to unravel the neurocognitive mechanisms of language at multiple levels. The goal is to understand both the universality and variability of the human language faculty from genes to behaviour.

Currently, our consortium advertises one postdoctoral position and two PhD positions. These positions provide the opportunity for conducting world-class research as a member of an interdisciplinary team. Each position has its own requirements and profile.

Click here for more information on the positions.

Work environment

The Netherlands has an outstanding track record in the language sciences. The Language in Interaction research consortium, sponsored by a large grant from the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), brings together a large number of the excellent research groups in the Netherlands in one research programme on the foundations of language.
In addition to excellence in the domain of language and related relevant fields of cognition, our consortium provides state-of-the-art research facilities and a research team with ample experience in the complex research methods that will be invoked to address the scientific questions at the highest level of methodological sophistication, including methods from genetics, neuroimaging, computational modelling, and patient-related research. This consortium realises both quality and critical mass for studying human language at a scale not easily found anywhere else.

We have identified five Big Questions (BQ) that are central to our understanding of the human language faculty. These questions are interrelated at multiple levels. Teams of researchers will collaborate to collectively address these key questions in our field.

Our five Big Questions are:
BQ1: The nature of the mental lexicon: How to bridge neurobiology and psycholinguistic theory by computational modelling?
BQ2: What are the characteristics and consequences of internal brain organisation for language?
BQ3: Creating a shared cognitive space: How is language grounded in and shaped by communicative settings of interacting people?
BQ4: Variability in language processing and in language learning: Why does the ability to learn language change with age? How can we characterise and map individual language skills in relation to the population distribution?
BQ5: How are other cognitive systems shaped by the presence of a language system in humans?

More information on our Big Questions:
www.languageininteraction.nl/Bigquestions.html

Successful candidates will be appointed at one of the consortium’s home institutions, depending on the position applied for. All successful candidates will become members of our Big Question teams. The research is being conducted at the participating institutions in an international setting. English is the lingua franca.

What we expect from you

Each position has its own requirements and profile.
More information on:
www.languageininteraction.nl/jobs/bqfifth.html

General requirements for all positions are:
• a degree in the field indicated;
• strong motivation;
• excellent proficiency in written and spoken English.

What we have to offer

· employment: 1.0 FTE;

· you will be appointed at one of the consortium's home institutions, depending on the position applied for;

· terms of employment depend on the position applied for;

· the institutes involved have regulations in place that enable their staff to create a good work life balance.

Other Information

Both institutes involved are equal opportunity employers, committed to building a culturally diverse intellectual community, and as such encourage applications from women and minorities.

Would you like to know more?

Further information on:the Language in Interaction Consortium
Further information on:
the different positions

For more information about this vacancy, please contact:
additional information can be obtained from the contacts for the different positions.

Are you interested?

You should upload your application (attn. of Prof. dr. P. Hagoort) exclusively using the button 'Apply' below. Your application should include (and be limited to) the following attachment(s):

· a cover letter; please state at the top the reference number(s) of the position(s) you apply for;

· your curriculum vitae, including a list of publications and the names of at least two persons who can provide references.

Please apply before 16 September 2018, 23:59 CET.
Applicants are welcome to apply for more than one position.

APPLY HERE:

https://www.ru.nl/english/working-at/jobopportunit...

Short-term fellowships for PhD students in 2019, University of Potsdam, Germany, deadline: September 30, 2018

The Collaborative Research Centre SFB 1287 “Limits of Variability in Language: Cognitive, Grammatical, and Social Aspects” in Potsdam, Germany,invites applications for short-term fellowships available in 2019, 2020.

Language users exhibit a high degree of variability at all levels of the linguistic system, language use, and language development and change. This variability in language can be characterised as the range of different possible linguistic behaviours that are available to a language user, a language community, or in specific languages at any linguistic level. By exploring the systematicity and the limits of variability in linguistic behaviours, the main focus of the Collaborative Research Centre (CRC) is on identifying the constraints of the underlying linguistic system. Several projects jointly evaluate the limits, relations, dependencies, and commonalities of different types of variability across a range of linguistic phenomena from the perspectives of (A) language interaction and change, of (B) language processing, and of (C) grammatical systems. The CRC provides a fantastic research infrastructure including a large interdisciplinary network of researchers, its own graduate school, and funding opportunities for conference visits, summer schools, hosting international experts etc.

We are offering several three- to twelve-month fellowships to external PhD candidates who would like to do their research within one dedicated project of the CRC. Please see the available projects here: https://www.uni-potsdam.de/en/sfb1287/subprojects....

The monthly fellowship is tax exempt and covers a basic amount (1365 EUR) plus direct costs (103 EUR) plus 400 EUR per child, if applicable. Holders of the grant need to cover health insurance on their own.

The University of Potsdam hosts leading groups in the field of linguistics and cognitive sciences (http://www.uni-potsdam.de/en/cognitive-sciences/index.html). Potsdam is an attractive historical city and its palaces are a UNESCO World Heritage Site. Potsdam is close to Berlin, a culturally vibrant city and home to a lively start-up scene. Both cities have a high quality of life at modest living costs.

The University of Potsdam strives to maintain gender balance among its staff. Severely disabled applicants shall receive preference in case of equal qualifications. We invite applications from people with migration backgrounds.

The fellowships require completed academic studies at an institute of higher learning (Master’s degree or equivalent). Please send your application as a single PDF file including: (1) a statement of research interests and motivation, (2) a full CV, (3) a short research proposal for the duration of the fellowship, (4) the names and e-mail addresses of at least two referees, (5) academic transcripts, (6) list of publications/talks/presentations, and (7) a web-link to a copy of the Master's thesis to Dr. Anastasiya Dockhorn-Romanova dockhornromanova@uni-potsdam.de. The research proposal should state which project within the CRC the short-term researcher wants to be affiliated with (e.g., “A01”). Applicants are advised to contact the CRC investigators with whom they would like to work and discuss the possibility of collaboration.

Deadline for the application for a fellowship in 2019 is September, 30, 2018. Late applications may be considered if positions are unfilled.

For more information: https://www.uni-potsdam.de/en/sfb1287/vacancies.ht...

For further details please contact Dr. Anastasiya Dockhorn-Romanova dockhornromanova@uni-potsdam.de

Call for proposals KB Researcher-in-residence 2019 at National Library, The Hague, deadline: September 30, 2018

We at the KB, National Library have recently opened a call for proposals for a paid researcher-in-residence. The programme, where we invite a researcher to join us for 0,5 fte for 6 months with a research project is intended for early career researcher (PhD-student in the final phase or obtained a PhD a maximum of 5 years ago) with an interest in our digital collection. These could be for instance historical newspapers, the web archive or anonymized user data.

We don’t ask for a specific theme and are open for everyone with an interesting proposal, such as (art) historians, computer scientists, data scientist, social scientists, but do ask that digital methods are used in the research. We have (technical) support available for this.

The call and more information can be found at https://www.kb.nl/organisatie/vacatures-en-stages/researcher-in-residence.

------------

We hebben onlangs bij de Koninklijke Bibliotheek Nederland een Call for Proposals geopend voor een betaalde Researcher-in-residence. Het programma, waarbij een onderzoeker voor 0,5 fte bij ons wordt gedetacheerd voor een kort onderzoeksproject van 6 maanden, is bedoeld voor early career onderzoekers (promovendus of maximaal 5 jaar gepromoveerd) met een interesse in onze digitale collectie. Dit zijn bijvoorbeeld historische kranten, het webarchief of geanonimiseerde gebruikersdata.

We stellen geen eisen omtrent het onderwerp, dus staan open voor iedereen met een interessant onderzoeksvoorstel, zoals (kunst)historici, informatici, data scientists of sociale wetenschappers, maar vragen wel dat er digitale onderzoeksmethoden worden gebruikt. Er is hiervoor (technische) ondersteuning beschikbaar.

De Call en meer informatie is te vinden op https://www.kb.nl/organisatie/vacatures-en-stages/...

​Vacancy: PhD position in Cognition, Language and Communication, ACLC, University of Amsterdam, deadline: October 7, 2018

The University of Amsterdam has a vacancy for a PhD candidate in an
interdisciplinary research project "The Sound of Political Irony".

Project description

Political irony in public discourse (e.g., in political satire) is often
misunderstood, and appreciated only by recipients in agreement with the
speaker. Irony may be marked in various ways, for instance through
prosody and hyperbole, but the role and form of such markers is unclear. Our project comprises three stages, in which we study:

1) the use of irony markers through computational analysis;
2) their functions through cognitive modeling, and
3) their communicative effects through experiments.

Together, these findings enrich theories on language, communication and cognition, and help in assessing the ways in which irony leads to
misinformation and polarization. The project is highly
interdisciplinary, combining elements from the linguistics literature on
irony and prosody with communication-scientific insights into political
satire and cognitive-scientific insights into processing.

Your tasks will include:

- conducting several studies using (1) quantitative,
computer-automated text analysis, (2) cognitive modeling, and (3)
experimental methods;
- completion and defense of a PhD thesis within four years;
- working in an interdisciplinary research team;
regular presenting intermediate research results at workshops and
conferences;
- publication of peer-reviewed articles;
- participation in the training program of the research school;
- performing junior teaching duties in the bachelor program on
Cognition, Language and Communication (CLC).

Requirements

- MSc/MA (or equivalent) in a relevant field, e.g. linguistics,
communication science, psychology, or cognitive science, with excellent
grades. A research master is preferred. Substantial knowledge of at
least one of the fields that compose our project, as well as the ability
to understand approaches/literature from other disciplines, is required;
- excellent (interdisciplinary) research skills;
- programming skills in R or Python;
- excellent academic writing and presentation skills;
- excellent communication, social and organizational skills;
- open to working in an interdisciplinary team;
- high proficiency in English.

Further information

For further information, please contact Dr Tom Lentz (lentz@uva.nl)

The full vacancy text and the application tool can be found here.

Calls for papers for events
CfP ​Semantics and Philosophy in Europe 10 (SPE10), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain, December 17-19, 2018, deadline: September 15, 2018

Semantics and Philosophy in Europe 10 (SPE10)
Barcelona, 17-19 December

CALL FOR PAPERS

The purpose of the Semantics and Philosophy in Europe (SPE) colloquia is to provide a forum for presenting research in the interface between linguistic semantics and various areas of philosophy (philosophy of language, philosophy of mind/cognition, metaphysics etc.). Previous colloquia have taken place in Paris (SPE1, 2008 and SPE3, 2010), London (SPE2, 2009), Bochum (SPE4, 2011), Turin (SPE5, 2012), St.Peterburg (SPE6 2013) Berlin (SPE7, 2014), Cambridge (SPE8, 2016) and Padua (SPE9, 2017). This year’s Semantics and Philosophy in Europe Colloquium features a general session with four invited speakers as well as two special sessions:
1. The Syntax, Semantics and Philosophy of Speech Acts
2. Semantics in other minds
For the general session, we invite any contributions on topics at the interface of linguistics an philosophy, including but not limited to work on truth and meaning, the architecture of language, reference, attitude reports, the formal ontology of language, the relation between syntax, semantics, and pragmatics, semantics and the brain, and semantics of other symbolic systems.

SPECIAL SESSION 1: The Syntax, Semantics and Philosophy of Speech Acts

Convener: Friederike Moltmann

In recent years there has been an increased awareness of the conceptual and empirical limitations of the standard, abstract proposition-based view of meaning (Montague Grammar). This has given way to an increased interest in linguistic expressions and constructions that relate to speech acts, resulting in new work in formal syntax and semantics (and pragmatics), and philosophy of language, such as the theory of commitment spaces (Krifka), act-based conceptions of propositional content (Hanks, Soames), the theory of attitudinal objects (Moltmann), and the syntax of perlocutionary aspects of speech acts integrating the role of the addressee (Marcu, Wiltschko). Contributions to this special session may relate to the following topics:
- speech act indicators and their formal semantics
- the semantics of speech act verbs, verbs of saying, and propositional attitude verbs
- act-based and cognitive conceptions of propositional content
- the action-product distinction of Twardowski
- the formal syntax of speech acts (locutionary, illocutionary, and perlocutionary acts)
- the semantics of questions and imperatives
- the semantics of mood

SPECIAL SESSION 2: Semantics in other minds

Convener: Wolfram Hinzen

Language is not uniform among humans: there is systematic genetic variation in our species giving rise to different cognitive and linguistic phenotypes, across which the structure of meaning need not remain the same. While abnormal forms of cognition have long informed discussions in phenomenology and the philosophy of mind and cognition, a linguistic perspective can inform such debates as well, as it already has done in psychiatry and developmental disorders. This special session wants to give a first forum for work on language patterns and their semantics in a range of different disorders, from developmental ones (Williams syndrome, autism spectrum conditions) to psychiatric (schizophrenia) and neurodegenerative ones. The overall research question is in what way the disintegrating or simply different mind is always linguistically different as well, and how this shows in semantics specifically.

For further information on the two special sessions see: https://spe10.com/.

CfP The American Comparative Literature Association's 2019 Annual Meeting, Georgetown University, Washington DC, USA, March 7-10, 2019, deadline: September 20, 2018

Call for papers: The American Comparative Literature Association's 2019 Annual Meeting

The Story of Remembrance: The Future of Memory and Memories of the Future

Location: Georgetown University, Washington, DC.
Time: March 7-10, 2019
Abstract Submission Deadline: September 20, 2018
Organizer: Dr. Mavis Tseng Assistant Professor Taipei Medical University mavistseng@tmu.edu.tw

Following the success of its previous ACLA seminar “The Story of Memory: Remembering, Forgetting, and Unreliable Narrators” held in March 2018, this seminar invites paper proposals to discuss how memory is represented and imagined diversely in the works of literature, art, and film from different cultural contexts.


Living in an age saturated with memory and forgetting, we see the protagonists unsettled by their lost memory in films and novels: Memento (2000), The Bourne Identity (2002), Remainder (2005), The Amnesiac (2007), Amnesia (2014), The Girl On the Train (2015), The Buried Giant (2015), etc.. These amnesic protagonists, haunted by déjà vu they can never make sense of, often experience trauma and violence. Their attempts to repeat or re-enact the past complicate one’s understanding of temporalities as well as their identity.

On the other hand, the futurist Raymond Kurzweilb (2010) made a bold prediction that with nanobot technology, humans will be able to back up their memories within two decades. This scenario has been fictionalized in two episodes in the dystopian sci-fi TV series Black Mirror (2011) and the film Marjorie Prime (2017): humans can record, edit, delete, or even “relive” every single memory and experience they have, either with a small device implanted in their brains or with an A.I. built from memories. These futuristic meditations on memory raise questions on the authenticity of lived experience and the limits of memory storage or modifying technologies.

The convoluted relationship between memory and time is also a significant theme in stories like Minority Report (2002). The film introduces a whole new relation between the past, present, and future, by showing that one “PreCrime” police must prove he “will not have murdered” a stranger as he is convicted by the Precogs’ “the memory of future.” Mark Currie (2013)’s discussion on “futur anterierur” (future perfect) emphasizes the forwardlookingness of memory as a unique sensory experience in the 21st century. While experiencing a new temporality, we tend to confer the “full substantiality of a past event” to the future.

This seminar aims to explore the following questions: what is the future of memory? How do social media, A. I., and other digital technologies influence the way of remembering/forgetting? How are the past, the present, and the future intertwined in a diverse manner in these fictions? What does it mean to have “memories of the future”?

Topics may include, but are not limited to:
memory and forgetting
memory illusion
nostalgia and anachronism
postmemory, rememory
trauma, melancholy, and other backward affects
collective memory/amnesia
remembrance in the digital age
sci-fi, A.I. and memory
posthuman subjectivity and memory
gendered memories
reenactment/repetition in memory
violence and memory
futur antérieur (future perfect)
time, space, and memory

Please send a 300 word abstract and a short bio through the ACLA portal (http://www.acla.org/node/add/paper) by September 20, 2018. Please select “The Story of Remembrance: The Future of Memory and Memories of the Future” in the Seminar drop box. If you have any questions about this seminar, please feel free to contact Dr. Mavis Tseng at mavistseng@tmu.edu.tw
https://www.acla.org/story-remembrance-future-memo...

CfP International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE) 10, Fryske Akademy, Leeuwarden/Ljouwert, June 26-28 2019, deadline October 20, 2018

CfP International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE) 10, Leeuwarden/Ljouwert, The Netherlands, June 26-28 2019, deadline 20 October 2018

The International Conference on Language Variation in Europe, ICLaVE, is one of the most important fora for research in the area of language variation in Europe. It aims at bringing together scholars of languages or language varieties spoken in Europe with the purpose of discussing empirical, methodological and theoretical issues in the study of language variation and change.

ICLaVE|10 welcomes submissions for individual paper and poster presentations from 1 June until 20 October 2018. Scholars working on language variation and change, in areas such as sociolinguistics, dialectology, historical linguistics, sociology of language, psycholinguistics and language psychology are invited to submit their proposals on any relevant aspect of variation in language use and/or the linguistic system.

As ICLaVE|10 takes place in Leeuwarden/Ljouwert, the capital of the province of Fryslân, where Frisian is recognised as an official language in addition to Dutch, we particularly invite submissions focussing on minority and/or small languages. In addition, we look forward to receive proposals on language technology and language variation, language variation on social media, and language variation in multilingual communities.

Invited speakers
Meredith Tamminga (University of Pennsylvania)
Benedikt Szmrecsanyi (University of Leuven)
Roeland van Hout (Radboud University Nijmegen)
Arjen Versloot (University of Amsterdam)

Call for Panels
The International Conference on Language Variation in Europe, ICLaVE|10 also invites submissions for panels in all areas related to language variation in European languages. Panel proposals must be written in English and should be submitted electronically by (one of the) the panel organizer(s) to: iclave10@fryske-akademy.nl.
Panels at ICLaVE|10 will have a duration of 8 or 12 slots (including introduction and/or discussion session). A slot is 30 minutes. Panels can be thematically organised, but data sessions are also welcome. We particularly invite panels on language variation in minority languages. Additional presentations may be added to a panel after the regular call for papers, but this will always be discussed with the panel organizer.
Proposals should be submitted in .pdf, 12-point Times New Roman, single-spaced. For format requirements, please refer to the Word-template on the website (.docx).
Proposals should include:
• A general overview text of no more than 500 words, including the topic and how it relates to the conference theme, the rationale for the panel, and its aims and objectives
• Some key discussion questions, information on how the session will be organized (discussion format, number of papers, discussants/participants), etc.
• A list of invited contributors (name, affiliation, email address) plus full abstracts of the contributions (including information on the subject, methodology and theoretical framework(s), max. 500 words per abstract)
Panel organizers should:
• Coordinate the submission of abstracts by contributors (max. 500 words each) before the deadline
• Submit the proposal following the template for panel proposals by 20 August 2018 and confirm that all invited contributors have agreed to participate
• Communicate the decision of acceptance/rejection of the panel to the contributors
• Act as mediators between the contributors and the Conference Organizing Committee
• Submit an updated version of the abstracts and panel description by 20 December 2018
• Collect papers, presentations and/or data samples for the panel in advance of the conference, and circulate these to all panel contributors
• Chair their panel at the conference
Panel proposals will be reviewed by the organizing committee.
Deadline for panel submission is 20 August 2018. Notifications of acceptance will be sent out by 15 September 2018. Authors may submit two abstracts (either singly- or jointly-authored), whether in a panel or not.

Abstract submission
Abstracts can be submitted from 1 June until 20 October 2018

Important dates
16 April 2018 Announcement and call for panels
1 June 2018 Call for individual papers and posters
20 August 2018 Deadline for submission panels
15 September 2018 Notification of acceptance for panels
20 October 2018 Deadline for individual papers and posters
15 January 2019 Notification of acceptance for individual papers and posters
15 January 2019 Registration opens (early-bird rate)
1 April 2019 Early-bird rate ends
26-28 June 2019 ICLaVE10 Conference

Publication
Benjamins traditionally publishes a collection of papers from ICLaVE in its Studies in Language Variation series. A copy of the volume is included in the registration fee and will be sent to all participants upon publication.

Conference website
https://www.fryske-akademy.nl/en/iclave100/
Contact
iclave10@fryske-akademy.nl

Call for abstracts International conference on (Basque) linguistics, Pamplona, Spain, March 7-8, 2019, deadline: November 15, 2018

The journal of Basque linguistics Fontes Linguae Vasconum will turn 50 years old in 2019. Different events will be held to celebrate this anniversary, among others, an international conference:

FLV, 50 urte. Metodo eta joera berriak (euskal) hizkuntzalaritzan
FLV, 50 años. Nuevos métodos y tendencias en lingüística (vasca)
FLV, 50 years. New methods and trends in (Basque) linguistics
FLV, 50 ans. Nouvelles méthodes et tendances en linguistique (basque)
Pamplona (Spain), 7-8 March 2019.

Plenary Talks:
· Lyle Campbell (University of Hawaii)
· Lola Pons (University of Sevilla)
· Joaquín Gorrochategui (UPV/EHU)

Furthermore, we have organized then thematic workshops on different topics, in parallel sessions. In order to participate in these, a abstract can be sent, either in Basque, Spanish, English or French, before 15 November 2018. The proposals do not have to deal strictly with the Basque language: these which might provide an interesting methodological or theoretical contribution for the study of Basque language will be equally welcome.


You will find all the information about the conference on the following websites:
· SPANISH:congreso.fontes50.es
· BASQUE:biltzarra.fontes50.es
· ENGLISH:conference.fontes50.es
· FRENCH:congres.fontes50.es

CfP Special Issue of Computational Linguistics: Multilingual and Interlingual Semantic Representations for Natural Language Processing, deadline: March 1, 2019

CfP: Special Issue of Computational Linguistics:
Multilingual and Interlingual Semantic Representations for
Natural Language Processing

Special Issue of Computational Linguistics: Multilingual and Interlingual Semantic Representations for Natural Language Processing
Guest Editors: Marta R. Costa-jussà, Cristina España-Bonet, Pascale Fung, Noah A. Smith
* Submission deadline: March 1, 2019 *
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Call for Papers
---------------
Semantic representations at different levels – word, sentence, paragraph – are central to many solutions to Natural Language Processing (NLP) tasks. Text annotation, information retrieval, sentiment analysis, text summarisation, question answering, and machine translation solutions have achieved significant improvements using semantic representations of words. The number of tasks has also grown with the popularisation of unsupervised word embeddings, a fast and efficient way of estimating continuous representations of words. Now, representations derived from deep learning methods are giving a new boost to the field.

But in an increasingly globalised world, multilingual and cross-language applications are needed. Extensions to monolingual representations of words such as multilingual Brown clusters, multilingual or interlingual word embeddings, multilingual topic models, and cross-lingual semantic parsers have been successfully applied, though performance lags behind their monolingual counterparts. On the other hand, multilinguality should be able to overcome one of the main limitations of standard representations: multiple senses of a word are conflated into a single vector. In addition, representations of sentences and paragraphs are arising through the encoder-decoder approach (in the fields of natural language inference, machine translation, and text summarization, among others) and the extension to multilingual inputs is equally or even more interesting for NLP applications.

Abstract semantic representations attract interest both in academia and industry, as shown by the wide and varied publications from universities and companies on this topic. Achieving improvements in this direction will change the conception of translation (from pairwise to interlingua), enable greater sharing among different NLP applications, and overcome low-resource limitations through zero-shot learning, among other advantages. This research direction will not only increase the performance of current architectures in cross-language settings, but will also lead to novel language-independent architectures and tasks for NLP.

Topics
------
This call aims to motivate research on multilingual and interlingual representations that, in the context of any NLP task, go beyond projections from one language into another one and that target crosslinguality. The special topic proposed aims to put together a compact and openly accessible volume, which presents high quality research works that cover an overview of this multidisciplinary field as well as most recent advances.

Topics include, but are not limited to:

• Multilingual and crosslingual embeddings for words, sentences, paragraphs, or documents
• Interlingual representations for disambiguation (e.g., embeddings of interlingual word senses, concepts, etc.)
• Disambiguated representations through multilinguality
• Intrinsic evaluation of multilingual or crosslingual representations
• Extrinsic evaluation on NLP tasks

We strongly encourage submissions that include experimental findings on languages and dialects less commonly studied in natural language processing at present.

Submission Date
---------------
Submission of full articles: March 1st 2019

Submission Instructions
-----------------------
Papers should be submitted according to the Computational Linguistics style: http://cljournal.org/
As in regular submissions to the journal, paper submissions should be made through the CL electronic submission system: http://cljournal.org/submissions.html. In Step 1 of the submission process, please select 'Special Issue: Multilingual and Interlingual Semantic Representations' under the 'Journal Section' heading. Please note that papers submitted to a special issue undergo the same reviewing process as regular papers.

Guest Editors
-------------
Marta R. Costa-jussà
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain
marta.ruiz AT upc.edu
Cristina España i Bonet
DFKI and Saarland University, Saarbrücken, Germany
cristinae AT dfki.de
Pascale Fung
Hong Kong University of Science and Technology
pascale AT ee.ust.hk
Noah A. Smith
University of Washington and Allen Institute for Artificial Intelligence
nasmith AT cs.washington.edu

Extra
HAHA - Humor Analysis based on Human Annotation, IberEval 2018

*** Call for Participation HAHA track at IberEval 2018 ***

HAHA - Humor Analysis based on Human Annotation at IberEval 2018

https://www.fing.edu.uy/inco/grupos/pln/haha/

While humor has been historically studied from a psychological, cognitive and linguistic standpoint, its study from a computational perspective is an area yet to be explored in Machine Learning and Computational Linguistics. The aim of this track is to gain better insight into what is humorous and what causes laughter. The HAHA evaluation campaign proposes three different subtasks related to automatic humor detection in Spanish.

We will provide a corpus of 20,000 crowd-annotated tweets in Spanish divided in 16,000 tweets for training and 4,000 tweets for testing. The annotation follows a voting scheme, in which users could select one of six options: the tweet does not contain humor, or the tweet contains humor and a number of stars from one to five. All tweets have at least five votes.

Three subtasks are proposed:

* Humor Detection: telling if a tweet is a joke or not (intended humor by the author or not).

* Funniness Score Prediction: predicting a Funniness Score value for a tweet in a 5-star ranking, supposing it is a joke, based on a crowd-annotated corpus.

* Funniness Distribution Prediction (experimental): the final task goes beyond the previous one by asking a prediction of the distribution of votes for a tweet (i.e., what percentage of votes for each one of the 5 stars).


How to participate:

If you want to participate in this task, please join the Google Group hahaibereval2018. We will be sharing news and important information about the task in that group.

Important Dates:

* March 26th, 2018: 16,000 tweets for training.

* April 23rd, 2018: 4,000 tweets for testing.

* April 30th, 2018: results submission page.

* May 7th, 2018: publication of results.

* May 21st, 2018: working notes paper submission.

* June 18th, 2018: notification of acceptance.

* June 27th, 2018: camera ready paper submission.

* September 18th, 2018: IberEval Workshop at SEPLN 2018.


The organizers of the task are:

B.E. Santiago Castro

MSc. Luis Chiruzzo

PhD. Aiala Rosá

Grupo PLN, Instituto de Computación, Facultad de Ingeniería, UDELAR (Uruguay)

Publication of issue 5(3) of the Journal of Language Modelling (JLM)

It is our pleasure to announce the publication of issue 5(3) of the Journal of Language Modelling (JLM), a free open-access peer-reviewed journal aiming to bridge the gap between theoretical, formal and computational linguistics:

http://jlm.ipipan.waw.pl/ (click on “CURRENT” to see this issue; the more persistent address of this issue is: http://jlm.ipipan.waw.pl/index.php/JLM/issue/view/17).

JLM is indexed by ERIH PLUS, DBLP, DOAJ, etc., and it is a member of OASPA.

TABLE OF CONTENTS:

Articles:

“Aligning speech and co-speech gesture in a constraint-based grammar”
Katya Alahverdzhieva, Alex Lascarides, Dan Flickinger

“Inferring Inflection Classes with Description Length”
Sacha Beniamine, Olivier Bonami, Benoît Sagot

“A syntax-semantics interface for Tree-Adjoining Grammars through Abstract Categorial Grammars”
Sylvain Pogodalla

Tools and Resources:

“Erotetic Reasoning Corpus. A data set for research on natural question processing”
Paweł Łupkowski, Mariusz Urbański, Andrzej Wiśniewski, Wojciech Błądek, Agata Juska, Anna Kostrzewa, Dominika Pankow, Katarzyna Paluszkiewicz, Oliwia Ignaszak, Joanna Urbańska, Natalia Żyluk, Andrzej Gajda, Bartosz Marciniak


The current make-up of the JLM Editorial Board is enclosed below.

Best regards,

Adam Przepiórkowski
(for JLM editors)

======================================================================

EDITORIAL BOARD:

Steven Abney, University of Michigan, USA

Ash Asudeh, Carleton University, CANADA; University of Oxford, UNITED KINGDOM

Chris Biemann, Universität Hamburg, GERMANY

Igor Boguslavsky, Technical University of Madrid, SPAIN; Institute for Information Transmission Problems, Russian Academy of Sciences, Moscow, RUSSIA

António Branco, University of Lisbon, PORTUGAL

David Chiang, University of Southern California, Los Angeles, USA

Greville Corbett, University of Surrey, UNITED KINGDOM

Dan Cristea, University of Iași, ROMANIA

Jan Daciuk, Gdańsk University of Technology, POLAND

Mary Dalrymple, University of Oxford, UNITED KINGDOM

Darja Fišer, University of Ljubljana, SLOVENIA

Anette Frank, Universität Heidelberg, GERMANY

Claire Gardent, CNRS/LORIA, Nancy, FRANCE

Jonathan Ginzburg, Université Paris-Diderot, FRANCE

Stefan Th. Gries, University of California, Santa Barbara, USA

Heiki-Jaan Kaalep, University of Tartu, ESTONIA

Laura Kallmeyer, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, GERMANY

Jong-Bok Kim, Kyung Hee University, Seoul, KOREA

Kimmo Koskenniemi, University of Helsinki, FINLAND, Finland

Jonas Kuhn, Universität Stuttgart, GERMANY

Alessandro Lenci, University of Pisa, ITALY

Ján Mačutek, Comenius University in Bratislava, SLOVAKIA

Igor Mel’čuk, University of Montreal, CANADA

Glyn Morrill, Technical University of Catalonia, Barcelona, SPAIN

Stefan Müller, Humboldt Universität zu Berlin, GERMANY, Germany

Mark-Jan Nederhof, University of St Andrews, UNITED KINGDOM

Petya Osenova, Sofia University, BULGARIA

David Pesetsky, Massachusetts Institute of Technology, USA

Maciej Piasecki, Wrocław University of Technology, POLAND

Christopher Potts, Stanford University, USA

Louisa Sadler, University of Essex, UNITED KINGDOM

Agata Savary, Université François Rabelais Tours, FRANCE

Sabine Schulte im Walde, Universität Stuttgart, GERMANY

Stuart M. Shieber, Harvard University, USA

Mark Steedman, University of Edinburgh, UNITED KINGDOM

Stan Szpakowicz, School of Electrical Engineering and Computer Science, University of Ottawa, CANADA

Shravan Vasishth, Universität Potsdam, GERMANY

Zygmunt Vetulani, Adam Mickiewicz University, Poznań, POLAND

Aline Villavicencio, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, BRAZIL

Veronika Vincze, University of Szeged, HUNGARY

Yorick Wilks, Florida Institute of Human and Machine Cognition, USA

Shuly Wintner, University of Haifa, ISRAEL

Zdeněk Žabokrtský, Charles University in Prague, CZECH REPUBLICOproep: VIOT/Anéla scriptieprijs (masterscripties uit 2017-2018), deadline: 10 oktober 2018

Het gaat om masterscripties uit het academisch jaar 2017-2018. Deadline 10 oktober.
Meer info: http://anela.nl/prijzen/scriptieprijs/