June, 1st, 2017

 

 	
	
LOT Announcements / events
EXTENDED deadline registration LOT Summer School 2017 Leiden: June 8, 2017

Only a few days left for registration in the LOT Summer School! Don't forget to register before June 8, 2017.

There are 18 courses on a wide variety of linguistic topics taught by researchers from all over the world, ranging from introductions to a particular subfield to highly specialized courses. In addition, there are 4 Research Discussion Groups in which the focus will be on the PhD's own work. The schedule and course descriptions can be found on our website.

The Schultink lecture will be held on Wednesday, June 28th from 14:00-15:00 (location: Room 0.28, Lipsius). Shana Poplack (University of Ottawa) will talk about 'Telling tales out of school: prescriptive dictates meet community norms in vernacular entrenchment and spread'.

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: https://bit.ly/1HM9brF

Actueel:

Gebaren tijdens hetspreken horen bij je taal
http://www.kennislink.nl/publicaties/gebaren-tijdens-het-spreken-horen-bij-je-taal
Gebaren maken tijdens het spreken: het komt in alle talen voor. Amerikaanseonderzoekers ontdekten met hulp van blinde mensen dat je deze gebaren nietkopieert van anderen. Je maakt ze vanzelf, passend bij je moedertaal.

Redactioneel: Pleidooi voor de geesteswetenschappen
http://www.kennislink.nl/publicaties/pleidooi-voor-de-geesteswetenschappen
Het is de Maand van de Filosofie. Een goed moment om ons te bezinnen op hetbelang van de alfa- of geesteswetenschappen. Want die raken steeds meer uit degratie, omdat het praktisch nut minder aan de oppervlakte ligt dan bij demeeste praktijkstudies. Maar juist in een tijd waarin computers ons steeds meerwerk uit handen nemen, zouden we veel waarde moeten hechten aan uniekmenselijke competenties, zoals taalgevoel en filosofisch denken.

Eerste bewijs voor complexe grammatica bij Japanse koolmees
http://www.kennislink.nl/publicaties/eerste-bewijs-voor-complexe-grammatica-bij-japanse-koolmees
De roep van de Japanse koolmees bezit een eigenschap die voorheen uniek werdverondersteld voor mensentaal. De mezen kunnen betekenisvolle klankreeksencombineren tot nieuwe klankreeksen met een eigen betekenis. Dit lijkt sterk opde manier waarop mensen woorden tot zinnen combineren. Aldus concludeerde eenteam onderzoekers onlangs in Nature.

'Met een vliegtuig vol Nederlandse proefpersonen naar een Finse scanner'
http://www.kennislink.nl/publicaties/met-een-vliegtuig-vol-nederlandse-proefpersonen-naar-een-finse-scanner
Pim Levelt stond aan de wieg van het Max Planck Instituut voorPsycholinguïstiek in Nijmegen. Tien jaar na zijn afscheid als hoogleraar bliktKennislink met hem terug. Wat is er sinds het begin van zijn carrière allemaalveranderd in het taalonderzoek? En welke gevaren kleven er aan de vele nieuwemogelijkheden?

Facebookpage LOT

New information about the upcoming LOT schools et cetera can also be found on our Facebook page:

https://www.facebook.com/LOT-Landelijke-Onderzoekschool-Taalwetenschap-378098082559910/Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
Lecture 'Meertaligeheid: taalaanbod, taalachterstand en taalontwikkelingsstoornis, Utrecht, June 2, 2017

Meertaligheid:taalaanbod, taalachterstand
en taalontwikkelingsstoornis

Vrijdag 2 juni 2017, 15.30 –17.00 uur

Hogeschool Utrecht, deUithof (exacte locatie volgt na aanmelding permail)

De lezing is gratis en vooriedereen toegankelijk

U ontvangt een bewijs vandeelname. Aantal studiebelastingsuren: 2.

Wiltu erbij zijn, dan kunt u zich hier aanmeldentot en met vrijdag 26 mei 2017

De spreker: Dr. Elma Blom

Elma Blom is universitairhoofddocent bij de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Utrecht enproject-leider van het NWO Vidi project Cognitive Development in the Context ofEmerging Bilingualism (CoDEmBi) en het Dynamics of Youth project Linguistic Aspects of Texting and its influence oncognitive and social development (LATXTICS). Haar onderzoek enpublicaties richten zich op de parallelle ontwikkeling van meerdere talen,taalontwikkelingsstoornis, de relatie tussentaalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling en de verbetering van dediagnostiek bij meertalige kinderen. In haar onderzoek werkt zesamen met collega’s aan de Universiteit van Amsterdam, Fryske Akademy enUniversiteit Maastricht, enmet Kentalis en Auris. Ze is betrokken bijde Europese COST actie ‘Language Impairment in a Multilingual Society’ enis action editor van het Journal of ChildLanguage.

Abstract

De laatste decennia is hetsteeds duidelijker geworden dat het taalaanbod van invloed is op detaalontwikkeling van kinderen. Dit roept vragen op over detaalontwikkeling van meertalige kinderen omdat hun taalaanbod is verdeeld overmeerdere talen. Kinderen groeienbijvoorbeeld op in een thuisomgeving waar een andere taal dan het Nederlandswordt gesproken, de beide ouders spreken allebei eenverschillende taal met hun kind of beide ouders gebruiken alle talen doorelkaar heen. In deze lezing gaat Elma inop twee vragen die logopedisten die te maken hebben met meertalige kinderenhaar vaak stellen. Ten eerste: Maakt het uit ofouders de talen scheiden of mengen? Het antwoord op deze vraag is van belang vooradviezen aan ouders. Ten tweede: Zijn de gevolgenvan meertaligheid (door minder taalaanbod) te onderscheiden van de gevolgen vaneen taalontwikkelingsstoornis?

Aan de hand van recentonderzoek zal Elma een aantal suggesties geven voor ondersteunende diagnostiekbij meertalige kinderen.

Lecture 'Signing NOT (or not): A typological perspective on negation in Sign Language of the Netherlands' Dr. Roland Pfau, Amsterdam, June 9, 2017

Amsterdam, PC Hoofthuis, Spuistraat 134, room 1.05

June 9 2017, 15.15-16.30 uur

Dr. Roland Pfau, ACLC, Associate Professorof Sign Linguistics, Faculty of Humanities, University of Amsterdam

presents

Signing NOT (or not): A typologicalperspective on negation in Sign Language of the Netherlands

The abstract can be found on the ACLC website:here

The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC)organizes a lecture every second Friday.
After the lectures drinks are served at the Opleiding Taalwetenschap,Spuistraat 134, room 4.02.

For more information: aclc-fgw@uva.nl, tel. 020-5252543

Launch of the new Language Learning Resource Centre (LLRC), Leiden, June 9, 2017

Launch of the new Language LearningResource Centre (LLRC) – June 9th 2017

At Leiden University, 20 languages are taught acrossdifferent institutes and at different educational programs. Additionally,researchers on second/foreign language acquisition and teacher trainers residein different institutes. The new Language Learning Resource Centre (LLRC) willunite all these language teaching professionals. At June 9th 2017, the LLRC will officiallystart. This launch will be celebrated by a full day of talks and exchanges ofideas.

The day will start with a talk by Prof. Claudia Harsch,academic director of Fremdsprachenzentrum in Bremen (which unites not onlylanguage teaching professionals of one but of multiple universities). She willinspire us to build a successful centre in The Netherlands. Prof. NorbertSchmitt (Nottingham University) will talk about teaching and testing vocabularyfrom a research perspective. The presentations in between these two invitedtalks will be held by language teachers and language researchers from LeidenUniversity. After Prof. Schmitt’s presentation, all attendants are invited tocelebrate the opening of the LLRC with a drink and a bite.

Please register before May28th by the following link: https://www.jotform3.leidenuniv.nl/form/71224821277

Preliminary program:

09.00 Registration

09.30 Opening (Prof. Niels Schiller)

09.45 Prof. Claudia Harsch – Language learning andteaching resources: using synergies between teachers and researchers

10.45 Coffee & tea

11.05 Jill Jefferey – Investigating WritingCompetence and its Development: Implications for Teaching

11.35 Tessa Mearns – What are you talking about? Thepotential of Content & Language Integrated Learning for language learningin higher education

12.05 Aone van Engelenhoven - Teaching Indonesianin Europe: clashes between language folklore and language ideology

12.35 Lunch

13.30 Paz Gonzalez – Towards an effective instruction onaspect in L2 Spanish

14.00 Eduardo Alves Vieira & Ana Paula Cardozo de Souza– ‘Ideias instantâneas’ and game suggestions for Portuguese lessons

14.30 Short presentations by: Miranda Wout & UtieWouters – Deniz Tat – Janet Grijzenhout – Keiko Yoshioka – Ying-Ting

15.30 Coffee & Tea

16.00 Prof. Norbert Schmitt – Vocabulary teaching:principles and practice

17.00 Closing & reception

Location:University of Leiden, Faculteit der Geestwetenschappen, Lipsius, Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden, room 228.

https://www.universiteitleiden.nl/locaties/lipsius...

Overview UiL OTS colloquia 2017, Utrecht

Overview sessions 2017

June 15th ‐ Nivja deJong

New season Syntax Interface talks, Utrecht University

Dear all,


We are happy to announce a new season of Syntax Interface lectures.

Important information: The meetings will still take place from 15:15 till 16:30, at Trans 8, room 0.19, Utrecht.

For more information on the talks check out our website: www.uu.nl/syntax-interface .


• June 5: Marlies Kluck (Groningen University)

• June 19: Fred Weerman (University of Amsterdam)

Workshops / Conferences / Symposia
Workshop: Revising formal semantic and pragmatic theories from a neurocognitive perspective, Bochum, Germany, 19-20 June 2017

Workshop: Revising formal semantic and pragmatic theories from a neurocognitive perspective

Bochum, Germany 19-20 June 2017

Note the convenient date and location: Just before the XPRAG conference in Cologne (ca. one-hour traveling distance by a local train)


Over the last few decades we have observed a growing interest in using experimental methods to investigate semantic and pragmatic theories. Experimental pragmatics has become a flourishing interdisciplinary research area. Aside from behavioral methods, such as reaction time measurement, eye-tracking and acceptability judgments, researchers have become increasingly interested in investigating language processing at the neural level and by this means shedding more light on semantic and pragmatic theories. To this end, they have employed techniques such as electroencephalography (EEG), functional magnetic resonance imaging (fMRI), magnetoencephalography (MEG) and transcranial magnetic stimulation (TMS). Although this enterprise has resulted in a large amount of interesting data about linguistic processing, the interpretation of these results remains debated with respect to their relevance for more formal theories of meaning. On the one hand, it often is difficult to formulate clear processing predictions for semantic and pragmatic theories, on the other hand, the theoretical interpretation of the activations observed with neuroimaging tools is not fully understood. As a result, the neurolinguistics and formal semantic/pragmatic communities remain still rather disjoint. In this workshop we would like to bridge the gap and discuss the challenges of combining the two approaches.

Invited Speakers

Valentina Bambini (IUSS of Pavia)

Harm Brouwer (Saarland University)

Ira Noveck (CNRS Lyon)

Steve Politzer-Ahles (The Hong Kong Polytechnic University)

Petra Schumacher (University of Cologne)


Call for papers

We invite abstracts for contributed talks and posters related to the workshop’s theme, addressing problems in semantics and pragmatics with experimental neurocognitive methods. We welcome papers presenting novel experimental results, talks covering methodological aspects of such studies as well as explanatory talks that aim at discussing existing data from the perspective of refined formal semantic or pragmatic theories.

Relevant topics include (but are not limited to)

The semantics/pragmatics interface

Theories of implicatures and presuppositions

Bayesian Pragmatics

Semantic and pragmatic aspects of negation

Quantifiers in natural language

Reference resolution

Semantic and pragmatic aspects of conditional sentences

Pragmatic enrichment in sentence meaning composition

Metonymy & metaphor

Human reasoning (defeasible reasoning, syllogistic, deductive & inductive reasoning)


Submission

Abstracts should have maximally 1 page (1-inch margins on all sides, font size 11) plus 1 page with additional figures/tables/references.


Please submit your abstracts at:

http://easychair.org/conferences/?conf=neuropragse...

Deadline: 31.03.2017

Notification: 15.04.2017

More information: http://www.ruhr-uni-bochum.de/phil-lang/RevisingSe...

Organizers:

Maria Spychalska & Markus Werning

Contact: maria.spychalska@rub.de


CLS Language & Social Media day, Nijmegen, June 15, 2017

CLS Language &Social Media day

Thursday 15June 2017

CALL FORREGISTRATION

The goal of the CLS Language & SocialMedia day is to bring together researchers from different groups or disciplinesworking on the topic of language and social media and share their work.Researchers will present their ongoing research on language and social media.This day will give us insight into what colleagues are working on. More importantly, it will allow usto benefit from each other’s knowledge and obtain different perspectives onsimilar theoretical or methodological issues, which can further ourunderstanding of language in social media.

The symposium willinclude lunch and drinks and is open to everyone. If you would like toattend, please register by filling in the registrationform before Tuesday 30 May on www.ru.nl/cls/news-events/cls-language-social-media-day/registration/.

The CLS Language &Social Media day will include the following presentations:

Keynote presentations:

· Action,meaning and the ‘pragmatic web’

Rodney Jones (University of Reading)

· Oldgender patterns in new media? Gender markers and their opposites in Flemishonline teenage talk

Reinhild Vandekerckhove (University of Antwerp)

Oral presentations:

· Therole of eye-contact in the use of interactive uncertainty reduction strategiesand the development of romantic attraction in initial interactions: Aspeed-dating study

Emmelyn Croes, MarjolijnAntheunis, Alexander Schouten, & Emiel Krahmer (University of Tilburg)

· Yeswe can… use Twitter data to investigate the linguistic and social meaningdeterminants of morpho-syntactic change

StefanGrondelaers & Roeland van Hout (Radboud University)

· Metadatainduction for Dutch Twitter users

Hans vanHalteren (Radboud University)

· Theeffect of visuals and statements on retweets and likes of political tweets

JosHornikx & Giselle Schellekens (Radboud University)

· #anticipointment

Florian Kunneman,Margot van Mulken, & Antal van den Bosch (Radboud University)

· Humour intimes of crisis: Twitter sentiment about refugees as a function ofpsychological distance

Liza van Lent(Radboud University), Florian Kunneman (Radboud University), Hande Sungur(UvA), & Enny Das (Radboud University)

· Microanalysisof online data: The case of hyperlinking in chat service interaction

Wyke Stommel (Radboud University), Trena Paulus (University of Georgia), &David Atkins (University of Tennessee)

· Theimpact of WhatsApp on productive and perceptive writing skills: An experimentalstudy

Lieke Verheijen & Wilbert Spooren

· ‘Stoefpearsrun the world’: The use of English code-mixing in Dutch youths’computer-mediated communication

Laura deWeger, Lieke Verheijen, & Roeland van Hout (Radboud University)

· Notin my (online) backyard: Government influence on bridging and bonding dynamicson social media

Lidwienvan de Wijngaert (Radboud University) & Mark van Vuuren (University ofTwente)

Posterpresentations:

· Keepingup online appearances: How self-disclosure on Facebook affects perceivedrespect and likability in the professional context

Anika Batenburg (RadboudUniversity)

· NGTonline: A first inventory

OnnoCrasborn & Frouke van Winsum (Radboud University)

· Limburgianisoglosses also visible on Twitter

Hans vanHalteren, Roeland van Hout, & Romy Roumans (Radboud University)

· Spellingvariation in Dutch tweets

Hans vanHalteren & Nelleke Oostdijk (Radboud University)

· CollectingFacebook posts and WhatsApp chats: Corpus compilation of private social mediamessages

Lieke Verheijen & Wessel Stoop (Radboud University)

· Automaticallymonitoring of MOOC fora for evaluating translation quality

Hugo deVos & Iris Hendrickx (Radboud University)

· Whatmakes microblogs stand out? A corpus-based study of subjectivity and causalityin Chinese written, spoken, and microblog discourse

HonglingXiao (Radboud University)

Lieke Verheijen,Eric Sanders, Florian Kunneman, Nelleke Oostdijk, and Lidwien v.d. Wijngaert

Workshop 'Time in translation', Utrecht, June 23, 2017

Time in translation: the kick-off workshop

The Utrecht based Time in Translation project (Henriëttede Swart, Bert Le Bruyn, Martijn van der Klis) is happy to announce itskick-off workshop on Friday June 23rd inUtrecht. We’re bringing togetherlinguists from different kinds of backgrounds and with different aims and askthem to reflect on corpus methodology in their work. The preliminary programmeis given below:

10.00-10.15

Coffee/Tea

10.15-10.25

Welcome

10.25-11.15

Stefan Th.Gries (University of California at Santa Barbara)

Some "insights into[my] research": a Griesian view on quantitative corpus linguistics

11.15-11.30

Coffee/Tea

11.30-12.00

EvaVanmassenhove (Dublin City University)

What Do NMT and SMT KnowAbout ‘Aspect’, and How Does this Translate?

Joint work with Jinhua Du and Andy Way

12.00-12.30

Martijnvan der Klis (Utrecht University)

Using multidimensional scaling to map the Perfect

12.30-13.30

Lunch

13.30-14.10

AntonioToral (University of Groningen)

tba

14.10-14.50

Tommaso Caselli(VU, Free University of Amsterdam)

Time inContext: How Theory Has Met Practice

14.50-15.20

Coffee/Tea

15.20-15.50

Jet Hoek(Utrecht University)

CoherenceRelations in (Machine) Translation

15.50-16.40

NicholasAsher (CNRS, IRIT, Université Paul Sabatier)

tba

16.40-...

Drinks

Further details about theday (location, abstracts, webpage, ...) will be announced in the nextnewsletter.

Workshop 'Types of iconicity in language use, development, and processing', MPI Nijmegen, July 6-7, 2017


Location: Max Planck Institute forPsycholinguistics, Nijmegen, the Netherlands

Organisers:Gerardo Ortega, Asli Özyürek, and Mark Dingemanse


The notion of iconicity is rapidly gaining influenceacross the language sciences as a factor in explanations and models of languagestructure, language learning, language processing, and language evolution. Witha remarkable increase in the number of studies wielding the term ‘iconicity’there is a growing need to specify and investigate the notion of iconicityitself across modalities (speech, sign, and gesture). The aim of this workshopis to provide conceptual clarity and empirical evidence on the nature oficonicity and its role in language use, development, and processing. The guestspeakers come from across the language sciences, from gesture studies toneuroscience and from linguistic typology to sign language linguistics; andwill share their take on iconicity, examining how they complement each other,how they can be investigated experimentally, and how they shed light onlanguage and communication.

Confirmed guest speakers include:

 • Kimi Akita (Nagoya University)
 • Linda Drijvers (Radboud University)
 • Karen Emmorey (San Diego State University)
 • Mutsumi Imai (Keio University)
 • Spencer Kelly (Colgate University)
 • Pamela Perniss (Brighton University)
 • Tessa Verhoef (MPI)
 • Gabriella Vigliocco (UCL)

Call for submissions: We invite submissions for posterpresentations on recent unpublished work addressing one or more of the workshopquestions. For more information, please visit the website below.

http://iconicity.ruhosting.nl/For more information, please contact, Gerardo Ortega (gerardo.ortega@mpi.nl).

We gratefully acknowledge funding from the Max PlanckSociety for the Advancement of Science and from the Netherlands Organisationfor Scientific Research (NWO), which supports the research of the organisersthrough two Veni grants (Mark Dingemanse and Gerardo Ortega) and a Vici grant(Asli Özyürek).

Amsterdam Summer School 'Doing Research with Discourse Analysis: A discourse perspective on making sense of social change', Vrije Universiteit Amsterdam, July 8-22, 2017

Amsterdam Summer School. Doing Research with Discourse Analysis: Adiscourse perspective on making sense of social change, 8-22 July 2017, VrijeUniversiteit Amsterdam

Checkout the programme and register now on Doing Research with DiscourseAnalysis (only a few days and a few places left!)

Weoffer a varied programme for MA and PhD students to practice advancedacademic skills in transdisciplinary conceptual research design, including adiscourse-analytic component.

Frameworksfor integrating discourse-analytic methods in other methodologies are demonstratedand discussed with a view to sparking critical reasoning about research designand practice. We will focus on the study of language use from variousperspectives in the understanding that communication is the mirror and motor ofsocial interaction. Various methods will be demonstrated and discussed to getfamiliar with transdisciplinary research design.

Studentsare encouraged to participate actively. Participants are invited to bring inperspectives from your own cultural background and fields of interest so yourinput can be integrated in the discussions and assignments. In this way, youwill learn to account for the choices you make in your research design.

Lecturersinclude senior lecturers and professors from the world’s leading centre forcritical discourse studies at LancasterUniversity (UK), Universityof East Anglia and various faculties at the VU. VU students and PhDcandidates are entitles to a substantial discount.

http://bachelors.vu.amsterdam/en/summer-school/courses/DoingResearchwithDiscourseAnalysis/index.aspx


Master Class 'Responding to increasing linguistic diversity in multicultural societies: The Netherlands in international comparative perspectives', Utrecht, June 23, 2017

Master Class 'Responding to increasinglinguistic diversity in multicultural societies: TheNetherlands in international comparative perspectives' by Prof.dr. Guus Extra

23 June 2017 the DutchAssociation for Applied Linguistics 'Anéla' welcomes prof. dr. Guus Extra(Tilburg University) who will give a master class on linguistic diversity inmulticultural societies. You are welcome to join. Attendance isfree, but registration beforehand is obligatory! First come, first served.

Registration andinformation: http://anela.nl/masterclass-guus-extra/

23 June 2017,14.00-17.00 - Venue: Sweelinckzaal, Drift 21, UtrechtUniversity

Summer School on neurocognitive methods for infant and toddler research, Utrecht, July 10-14, 2017
Summerschool on neurocognitive methods for infant and toddler research in Utrecht,The Netherlands

July10-14, 2017

(Registrationdeadline June 10, 2017. There is no registration deadline for housing, howeverit is first come, first serve, so register as soon as possible!)

Thefield of developmental cognitive neuroscience has made great progress over thepast decades. To take it to the next level will require codification,innovation and further integration of experimental methodologies and quantitativeaspects of data interpretation. The current summer school will acquaintstudents with a number of methods frequently applied in brain, cognition andbehaviour research with infants and toddlers. Specifically, it will sensitizestudents to issues regarding reliability, replicability, and validity, and havethem explore how these issues relate to general and specific susceptibilitiesof current techniques and quantitative methods.

Thesummer school will include lectures from experts in various techniques,interactive discussion sessions, student presentations, and a one-day symposiumon methodological considerations in infants and toddler research.

Confirmedspeakers are:

CelesteKidd - Behavioral methods and the Goldilocks effect in cognitive research withinfants

Jean-RemyHochmann - Eye tracking and pupillometry in early speech and languageperception by infants

VincentReid - EEG/ERP research to study the development of visual perception ininfants

AnnaBlasi - fNIRS for studying social development in infants

Participationis open to students at advanced master or PhD level. Attendance fee will be €450, including attendance to the summer school, the symposium, the summerschool diner, and housing, excluding travel costs.

For moreinformation on the programme and application details please go to: www.utrechtsummerschool.nl/courses/social-sciences....


Kind regards,

Carlijn van den Boomen

Brigitta Keij

Frank Wijnen


International Summer School on Deep Learning, Bilbao, Spain, July 17-21, 2017

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON DEEP LEARNING

DeepLearn 2017

Bilbao, Spain

July 17-21, 2017

Organized by:
University of Deusto
Rovira i Virgili University

http://grammars.grlmc.com/DeepLearn2017/

************************************************************

--- Early registration deadline: May 19, 2017 ---

********************************************************

SCOPE:

DeepLearn 2017 will be a research training event with a global scope aiming atupdating participants about the most recent advances in the critical and fastdeveloping area of deep learning. This is a branch of artificial intelligencecovering a spectrum of current exciting machine learning research andindustrial innovation that provides more efficient algorithms to deal withlarge-scale data in neuroscience, computer vision, speech recognition, languageprocessing, drug discovery, biomedical informatics, recommender systems,learning theory, robotics, games, etc. Renowned academics and industry pioneerswill lecture and share their views with the audience.

Most deep learning subareas will be displayed, and main challenges identifiedthrough 4 keynote lectures, 30 six-hour courses, and 1 round table, which willtackle the most active and promising topics. The organizers are convinced thatoutstanding speakers will attract the brightest and most motivated students.Interaction will be a main component of the event. An open session will giveparticipants the opportunity to present their own work in progress in 5minutes.

ADDRESSED TO:

In principle, graduate students, doctoral students and postdocs will be typicalprofiles of participants. However, there are no formal pre-requisites forattendance in terms of academic degrees. Since there will be a variety oflevels, specific knowledge background may be assumed for some of the courses.DeepLearn 2017 is also appropriate for more senior academics and practitionerswho want to keep themselves updated on recent developments and future trends.All will surely find it fruitful to listen and discuss with major researchers,industry leaders and innovators.

REGIME:

In addition to keynotes, 3-4 courses will run in parallel during the wholeevent. Participants will be able to freely choose the courses they wish toattend as well as to move from one to another.

VENUE:

DeepLearn 2017 will take place in Bilbao, the largest city in the BasqueCountry, famous for its gastronomy and the seat of the Guggenheim Museum. Thevenue will be:

DeustoTech, School of Engineering
University of Deusto
Avda. Universidades, 24
48014 Bilbao, Spain

KEYNOTE SPEAKERS: (to be completed)

Richard Socher (Salesforce), Tackling the Limits of Deep Learning

PROFESSORS AND COURSES:

Narendra Ahuja (University of Illinois, Urbana-Champaign),[introductory/intermediate] Basics of Deep Learning with Applications to ImageProcessing, Pattern Recognition and Computer Vision

Pierre Baldi (University of California, Irvine), [intermediate/advanced] DeepLearning: Theory and Applications to the Natural Sciences

Sven Behnke (University of Bonn), [intermediate] Visual Perception using DeepConvolutional Neural Networks

Mohammed Bennamoun (University of Western Australia),[introductory/intermediate] Deep Learning for Computer Vision

Hervé Bourlard (Idiap Research Institute), [intermediate/advanced] DeepSequence Modeling: Historical Perspective and Current Trends

Thomas Breuel (NVIDIA Corporation), [intermediate] Segmentation, Processing,and Tracking, with Applications to Video, Gaming, VR, and Self-driving Cars

George Cybenko (Dartmouth College), [intermediate] Deep Learning of Behaviors

Rina Dechter (University of California, Irvine), [introductory] Algorithms forReasoning with Probabilistic Graphical Models

Li Deng (Microsoft Research), tba

Jianfeng Gao (Microsoft Research), [introductory/intermediate] An Introductionto Deep Learning for Natural Language Processing

Michael Gschwind (IBM T.J. Watson Research Center), [introductory/intermediate]Deploying Deep Learning Applications at the Enterprise Scale

Yufei Huang (University of Texas, San Antonio), [intermediate/advanced] DeepLearning for Precision Medicine and Biomedical informatics

Soo-Young Lee (Korea Advanced Institute of Science and Technology),[intermediate/advanced] Multi-modal Deep Learning for the Recognition of HumanEmotions in the Wild

Li Erran Li (Columbia University), [intermediate/advanced] Deep ReinforcementLearning: Recent Advances and Frontiers

Michael C. Mozer (University of Colorado, Boulder), [introductory/intermediate]Incorporating Domain Bias into Neural Networks

Roderick Murray-Smith (University of Glasgow), [intermediate] Applications ofDeep Learning Models in Human-Computer Interaction Research

Hermann Ney (RWTH Aachen University), [intermediate/advanced] SpeechRecognition and Machine Translation: From Statistical Decision Theory toMachine Learning and Deep Neural Networks

Jose C. Principe (University of Florida), [intermediate/advanced] CognitiveArchitectures for Object Recognition in Video

Marc’Aurelio Ranzato (Facebook AI Research), [introductory/intermediate]Learning Representations for Vision, Speech and Text Processing Applications

Maximilian Riesenhuber (Georgetown University), [introductory/intermediate]Deep Learning in the Brain

Ruslan Salakhutdinov (Carnegie Mellon University), [intermediate/advanced]Foundations of Deep Learning and its Recent Advances

Alessandro Sperduti (University of Padua), [intermediate/advanced] DeepLearning for Sequences

Jimeng Sun (Georgia Institute of Technology), [introductory] Interpretable DeepLearning Models for Healthcare Applications

Julian Togelius (New York University), [intermediate] (Deep) Learning for(Video) Games

Joos Vandewalle (KU Leuven), [introductory/intermediate] Data ProcessingMethods, and Applications of Least Squares Support Vector Machines

Ying Nian Wu (University of California, Los Angeles),[introductory/intermediate] Generative Modeling and Unsupervised Learning

Eric P. Xing (Carnegie Mellon University), [intermediate/advanced] StatisticalMachine Learning Perspectives of Extending Deep Neural Networks: Kernels,Logics, Regularizers, Priors, and Distributed Algorithms

Georgios N. Yannakakis (University of Malta), [introductory/intermediate] DeepLearning for Games - But Not for Playing them

Scott Wen-tau Yih (Microsoft Research), [introductory/intermediate] ContinuousRepresentations for Natural Language Understanding

Richard Zemel (University of Toronto), [introductory/intermediate] Learning toUnderstand Images and Text

OPEN SESSION:

An open session will collect 5-minute voluntary presentations of work inprogress by participants. They should submit a half-page abstract containingtitle, authors, and summary of the research to david.silva409 (at) yahoo.com byJuly 9, 2017.

INDUSTRIAL SESSION:

A specific session will be devoted to demonstrations of practical uses of deeplearning in industrial processes. Companies/people interested in contributingare welcome to submit a 1-page abstract containing the program of thedemonstration, the duration requested and the logistics necessary. At least oneof the people participating in the demonstration should have registered for theevent. Expressions of interest have to be submitted to david.silva409 (at)yahoo.com by July 2, 2017.

EMPLOYERS SESSION:

Firms searching for personnel well skilled in deep learning will have a spacereserved for one-to-one contacts. At least one of the people in charge of thesearch should have registered for the event. Expressions of interest have to besubmitted to david.silva409 (at) yahoo.com by July 2, 2017.

ORGANIZING COMMITTEE:

Pablo García Bringas (co-chair)
José Gaviria
Carlos Martín (co-chair)
Manuel Jesús Parra
Iker Pastor
Borja Sanz (co-chair)
David Silva

REGISTRATION:

It has to be done at

http://grammars.grlmc.com/DeepLearn2017/registration.php

The selection of up to 8 courses requested in the registration template is onlytentative and non-binding. For the sake of organization, it will be helpful tohave an approximation of the respective demand for each course.

Since the capacity of the venue is limited, registration requests will beprocessed on a first come first served basis. The registration period will beclosed and the on-line registration facility disabled when the capacity of thevenue will be complete. It is much recommended to register prior to the event.

FEES:

Fees comprise access to all courses and lunches. There are several earlyregistration deadlines. Fees depend on the registration deadline.

ACCOMMODATION:

Suggestions for accommodation are available on the website.

CERTIFICATE:

Participants will be delivered a certificate of attendance indicating thenumber of hours of lectures.

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

david.silva409 (at) yahoo.com

ACKNOWLEDGMENTS:

Universidad de Deusto

Universitat Rovira i Virgili

Annual meeting of the Cognitive Science Society (CogSci 2017), London, England, July 26-20, 2017

Cognitive Science Society CogSci 2017

Location: Hilton London Metropole

Dates: July 26-29

http://www.cognitivesciencesociety.org/conference/cogsci2017/

CogSci 2017 is the 39th Annual Meeting of the Cognitive Science Society, to be held inLondon, UK on Wednesday July 26th – Saturday July 29th, 2017 (Wednesday,July 26th is the Tutorials and Workshops day). Many cognitive scientiststhink of computation as a metaphor for thinking about the mind, whereas othersconsider it a tool for calculating the implications of models. However, neitherperspective fully expresses how computation can serve as the foundationaltheory of how people actively process information in service of control anddecision making. By providing a precise means for expressing theories ofdynamic systems, computation provides the most promising means of explaininghow the human mind, in all of its richness and diversity, can exist in thephysical universe. If this promise is to be fulfilled, then greater effort mustbe made to connect cognitive science theories to computational foundations.

This year’s conference provides an opportunity to reinforce theimportance of computation in Cognitive Science research but, as always, theconference will also reflect the full breadth of the discipline and of thesociety’s membership.

We encourage researchers from around the world to attend inorder to discuss the latest theories and data from the world’s best cognitivescience researchers.

2nd International Workshop for Young Female Researchers in Speech Science & Technology (YFRSW-2017), Stockholm, August 20, 2017

2ndInternational Workshop for Young Female Researchers in Speech Science &Technology (YFRSW-2017)

Specialevent of Interspeech 2017

Stockholm, August 20th 2017

https://sites.google.com/site/yfrsw2017/

----------------------------------

Important Dates

==========

- Abstractsubmission opens: 15 April 2017

- Abstractsubmission closes: 15 May 2017

- Notification ofacceptance: 15 June 2017

- Registrationdeadline: 5 August 2017

- Workshop date: 20 August 2017

Overview

======

The aim of this workshop is to bring women undergraduateand masters students, who are currently working in speech science andtechnology, together at a special event co-located with Interspeech 2017,Stockholm, Sweden. The workshop will take place on 20 August 2017 from 10am to5pm followed by a dinner with invited senior members of the Interspeechcommunity. It will feature panel discussions with senior female researchers inthe field, student poster presentations and a mentoring session.

The workshop is the second of its kind, after asuccessful inaugural event (YFRSW 2016)at Interspeech 2016 in San Francisco. It is designed to foster interest inresearch in our field in women at the undergraduate or master level who havenot yet committed to getting a PhD in speech science or technology areas, butwho have had some research experience in their college and universities viaindividual or group projects.

Call for Participation

=============

Abstracts (maximum of 300 words) should be submitted byemail to yfrs.workshop@gmail.comby May 15, 2017.

Abstracts will be reviewed by the committee andapplicants will be notified by June 15, 2017. Emphasis will be on inclusivityalthough all submissions should be in the core scientific domains covered byInterspeech.

Preliminary Program

=============

The workshop will include the following events:

* A welcome breakfast with introductions (1h)

* A panel of senior women talking about their ownresearch and experiences as women in the speech community (1h)

* A panel of senior students who work in the speech areato describe how they became interested in speech research (1h)

* A poster session for the students to present their ownresearch (2h)

* A one-on- one coaching session between students andsenior women mentor

(1h)

* A networking lunch for students and senior women (1h)

Organising committee

==============

Heidi Christensen, University of Sheffield, UK

(heidi.christensen@sheffield.ac.uk)

Abeer Alwan, University of California, Los Angeles, USKay Berkling, DHBW, Karlsruhe, Germany Catia Cucchiarini, Radboud University,Nijmegen, Netherlands Milica Gašić, University of Cambridge, UK DilekHakkani-Tür Google Research, US Julia Hirschberg, Columbia University, NewYork, US Karen Livescu, TTIC, Chicago, US Catharine Oertel, KTH, Stockholm,Sweden Odette Scharenborg, Radboud University, Nijmegen, Netherlands IsabelTrancoso, INESC-ID, Lisbon, Portugal

For further details, please see

https://sites.google.com/site/yfrsw2017/

Workshop 'Linguistic knowledge & patterns of variation', Amsterdam, August 24-26, 2017

Dates:August 24th-26th
Place: Meertens Institute, Amsterdam

A successful methodological assumption underlying muchsociolinguistic, dialectological, and diachronic linguistic work has been thatthe variation we find between speakers is not random, but reflectssociological, historical, geographical, physiological and other differences inthe outside world, and is bounded by universal aspects of the human body andmind. In recent years, formal linguistics, traditionally putting a large burdenof explanation on theories of the human mind, has extended its focus to explainingat least some aspects of the variational patterns – both the question what thelimits of variation are, and what explains why certain variants are found incertain places, among certain groups, at certain periods.

In this workshop, we aim at bringing together researcherswho are working on a better understanding of the patterns of variation – on amap, or on the time line – from the prism of syntactic, morphological andphonological theories: why, for instance, are certain linguistic phenomena foundexclusively on areas close to important isoglosses? Why do certain linguisticchanges tend to co-occur? How is it possible that speakers' intuitions aboutgrammaticality seem to correspond to the distribution of the different variantswithin a community? How can we capture inclusion relations among linguisticregions, especially when they show exceptions? How do we understand thephenomenon of 'drift' where a certain grammatical well-formedness change takescenturies to play out?

On August 24-26, researchers of the NWO-sponsored projectMaps & Grammar organize a workshop on these topics within phonology andsyntax. Although most speakers will be either participants in the project orinvited international experts on the topic, there are a few spots also forother talks and for posters. Abstracts (max. 2 pages, including everything)should be submitted before May 15, 2017 to cavirani.edoardo@gmail.com.Notification of acceptance: before June 1, 2017.

7th ISCA Workshop on 'Speech and Language Technology in Education' (SLaTE 2017), Stockholm, August 25-26, 2017

For more information, please see http://www.slate2017.org/


National eScience Symposium, Amsterdam, October 12, 2017

Discover how digital technology impacts scientific practice

The Dutch National eScience Symposium is a one-day event where scientists and researchers from different disciplines meet to discover how digital technology impacts scientific practice.

The symposium will feature five thematic sessions showcasing world-class data-driven and compute-intensive research in different fields:

 • Internet of Things

 • Energy Science

 • Natural Language

 • Brain, Cognition and Behavior

 • Future of Machine Learning

The thematic sessions are organized in partnership with SURFnet, NWO-Shell programme, CLARIAH, NeurolabNL and Commit2Data.

Why?

Digital technology cross-cuts all scientific domains. Our understanding of the universe, dealing with the challenges of climate change and discovering new energy sources, analyzing human behavior, or tracking athletes' performances are just a couple of areas where digital technology is being used to enhance scientific research.

The cross-cutting aspect means that technologies used in one field can be applicable across other fields. This annual symposium is an opportunity for anyone working in academia or industry with an interest in digital technology and scientific research. It is thé place to meet researchers, students, data scientists, scientific administrators, CIOs and CTOs dealing with the challenges and potential of digital technologies; from the humanities to physics and beyond.

5th International conference on statistical language and speech processing, Le Mans, France, October 23-25, 2017

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICAL LANGUAGE AND SPEECHPROCESSING

SLSP 2017

Le Mans, France

October 23-25, 2017

Organized by:

Computer Science Lab (LIUM)
University of Le Mans

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

http://grammars.grlmc.com/SLSP2017/

AIMS:

SLSP is a yearly conference series aimed at promoting and displaying excellentresearch on the wide spectrum of statistical methods that are currently in usein computational language or speech processing. It aims at attractingcontributions from both fields. Though there exist large, well-knownconferences and workshops hosting contributions to any of these areas, SLSP isa more focused meeting where synergies between subdomains and people will hopefullyhappen. In SLSP 2017, significant room will be reserved to young scholars atthe beginning of their career and particular focus will be put on methodology.

VENUE:

SLSP 2017 will take place in Le Mans, in the region Pays de la Loire, a citywith well-preserved Gallo-Roman remnants. The venue will be:

Claude Chappe Informatics Institute
University of Le Mans
Avenue Laënnec
72085 Le Mans Cedex 9

SCOPE:

The conference invites submissions discussing the employment of statisticalmodels (including machine learning) within language and speech processing.Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limitedto:

anaphora and coreference resolution
authorship identification, plagiarism and spam filtering
computer-aided translation
corpora and language resources
data mining and semantic web
information extraction
information retrieval
knowledge representation and ontologies
lexicons and dictionaries
machine translation
multimodal technologies
natural language understanding
neural representation of speech and language
opinion mining and sentiment analysis
parsing
part-of-speech tagging
question-answering systems
semantic role labelling
speaker identification and verification
speech and language generation
speech recognition
speech synthesis
speech transcription
spelling correction
spoken dialogue systems
term extraction
text categorisation
text summarisation
user modeling

STRUCTURE:

SLSP 2017 will consist of:

invited talks
peer-reviewed contributions
posters

INVITED SPEAKERS:

tba

PROGRAMME COMMITTEE: (to be completed)

Robert Gaizauskas (University of Sheffield, UK)
Keikichi Hirose (University of Tokyo, JP)
Gareth Jones (Dublin City University, IE)
Tomi Kinnunen (University of Eastern Finland, FI)
Elizabeth D. Liddy (Syracuse University, US)
Xunying Liu (Chinese University of Hong Kong, HK)
Carlos Martín-Vide (Rovira i Virgili University, ES, chair)
Yuji Matsumoto (Nara Institute of Science and Technology, JP)
Marie-Francine Moens (KU Leuven, BE)
Preslav Nakov (Qatar Computing Research Institute, QA)
Hermann Ney (RWTH Aachen University, DE)
Holger Schwenk (Facebook, FR)
Phil Woodland (University of Cambridge, UK)

ORGANIZING COMMITTEE:

Walid Aransa (Le Mans)
Adrien Bardet (Le Mans)
Abdessalam Bouchekif (Le Mans)
Fethi Bougares (Le Mans)
Nathalie Camelin (Le Mans)
Yannick Estève (Le Mans, co-chair)
Mercedes García Martínez (Le Mans)
Sahar Ghannay (Le Mans)
Anthony Larcher (Le Mans)
Antoine Laurent (Le Mans)
Carlos Martín-Vide (Tarragona, co-chair)
Salima Mdhaffar (Le Mans)
Manuel J. Parra Royón (Granada)
Simon Petitrenaud (Le Mans)
David Silva (London)
Natalia Tomashenko (Le Mans)
Kévin Vythelingum (Le Mans)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit non-anonymized papers in English presentingoriginal and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spacedpages (including eventual appendices, references, proofs, graphics, etc.) andshould be prepared according to the standard format for Springer Verlag's LNCSseries (see http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).

Submissions have to be uploaded to:

https://easychair.org/conferences/?conf=slsp2017

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS/LNAI series will beavailable by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containingpeer-reviewed substantially extended versions of some of the papers contributedto the conference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The registration form can be found at:

http://grammars.grlmc.com/SLSP2017/Registration.php

DEADLINES (all at 23:59 CET):

Paper submission: June 11, 2017
Notification of paper acceptance or rejection: July 11, 2017
Final version of the paper for the LNCS/LNAI proceedings: July 21, 2017
Early registration: July 21, 2017
Late registration: October 9, 2017
Submission to the journal special issue: January 25, 2018

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

david.silva409@yahoo.com

POSTAL ADDRESS:

SLSP 2017
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

ACKNOWLEDGMENTS:

Université du Maine

Universitat Rovira i Virgili

Symposium 'Language Impairment and Bilingualism', Utrecht, October 27, 2017

On Friday the 27th of Octoberat 14.30, Tessel Boerma will be defending her dissertation about the effects of language impairment and bilingualism on children’s linguistic and cognitive development in the Academiegebouw in Utrecht. On the day of the defense, a symposium on ‘Language Impairment and Bilingualism’ will be organized. You are cordially invited to both the defense and the symposium.

The symposium will take place between 09.30 and 12.00 in the Belle van Zuylenzaal in the Academiegebouw(Domplein 29, Utrecht). Speakers will be prof. dr. Johanne Paradis (Universityof Alberta, Canada), dr. Jan de Jong (University of Bergen, Norway/Universityof Amsterdam, the Netherlands) and dr. Pascale Engel de Abreu (University ofLuxembourg). A detailed program with titles and abstracts will follow.

What:Symposium on ‘Language Impairment and Bilingualism’

Where: Belle van Zuylenzaal inthe Academiegebouw in Utrecht

When: the27th of October between 09.30 and 12.00

Please send an email toTessel Boerma (t.d.boerma@uu.nl) if you would like to participate.

Kind regards,

Elma Blom, Paul Leseman, Frank Wijnen & Tessel Boerma

Op vrijdag 27 oktober om 14.30 zal Tessel Boerma haar proefschrift over de effecten van een taalontwikkelingsstoornis en meertaligheid op de talige encognitieve ontwikkeling van kinderen verdedigen in het Academiegebouw inUtrecht. Op de dag van de verdediging zal er een symposium over ‘Taalontwikkelingsstoornissen en Meertaligheid’ plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd voor de verdediging en het symposium.

Het symposium vindt plaats van 09.30 tot 12.00 in de Belle van Zuylenzaal inhet Academiegebouw. De sprekers zijn prof. dr. Johanne Paradis (University ofAlberta, Canada), dr. Jan de Jong (University of Bergen, Noorwegen/Universiteitvan Amsterdam, Nederland) and dr. Pascale Engel de Abreu (University ofLuxembourg). Een gedetailleerder programma met titels en abstracts volgt.

Wat: Symposium over ‘Taalontwikkelingsstoornissenen Meertaligheid’

Waar: Belle van Zuylenzaal in hetAcademiegebouw in Utrecht

Wanneer: 27 oktober van 09.30 tot12.00

Indien u bij het symposium aanwezig wilt zijn, stuur dan een mailtje naar Tessel Boerma (t.d.boerma@uu.nl).

Hartelijke groet,

Elma Blom, Paul Leseman, Frank Wijnen & Tessel Boerma

Conference ‘Effects of therapy in young and school-age children with developmental language disorders (DLD)’, Utrecht, November 10, 2017

More information: www.taalstaal.nl

TaalStaal 2017
Het effect van behandelingen bij jonge en schoolgaande kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

In lezingen en posterpresentaties komen de volgende onderwerpen aan de orde.

 • Een overzicht van behandelmodellen
 • Het effect van mono- en multidisciplinaire behandelingen
 • Directe en indirecte therapie
 • Inzicht in lopend onderzoek

Internationale sprekers:

 • prof.dr. D. Bishop, University of Oxford UK
 • prof.dr. J.Law, University of Newcastle, UK
 • prof.dr. L. Leonard, Purdue University, Lafayette, Indiana, USA

Locatie:Werkspoorkathedraal Utrecht

Datum: 10 november 2017

Verwacht aantal deelnemers: 600

Aantal sprekers: 8 waarvan 3 internationaal

Aantal posters: indienen voorstel voor poster mogelijk tot 1 juni 2017 (congres@taalstaal.nl)

Organisatoren: Auris, Kentalis, NSDSK, Pento, UU, HU

Abstracts/presentaties

Conference 'Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics', Ahwaz, Iran, February 1-2, 2018

Title of conference: The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

Date: 1-2 February, 2018

Venue: Ahwaz, Iran

Website: http://llld.ir/en/

The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics is organized by Pazoheshgaran Andishmand Institute (Ahwaz, Iran) in association with different universities such as Shahid Chemran University of Ahvaz.

The conference will be dedicated to current issues of different languages and dialects such as Persian, Arabic, Kurdish and Turkish.

Academics and university lecturers are cordially invited to present their research regarding current issues of different languages, dialects and linguistics in English, Arabic or Persian. Such an approach suggests that a linguistic study is no longer limited within a certain field; knowledge from different fields cultivates diversity in linguistic study. Recognizing this trend, the conference organizing committee aims to provide a platform for researchers and scholars from various fields to exchange ideas.

The selective papers of the conference will be published in journals such as Journal of English Language Teaching and will be indexed in CIVILICA (All the services regarding publication and index of the articles are free of charge).Job Announcements / Vacancies
3 doctoral positions Lead Graduate School & Research Network, Germany, deadline: June 11, 2017

The LEAD Graduate School & Research Network (www.lead.uni-tuebingen.de) for Learning,Educational Achievement and Life Course Development, funded by the Excellence Initiative of the German Federal and Stategovernments, invites applications for

Up to five 3-yeardoctoral positions as of October 2017.

Education and itsoutcomes being essential to the welfare of a society and its members, the goalof LEAD is to contribute relevant findings to several key questions inevidence-based education. As an integrated research and training program, LEADaims at excellent research and academic careers for young scientists at theintersection between Empirical Educational Research and the neighboringdisciplines of (1) Cognitive, Social, and Motivational Psychology, (2)Neuroscience and Informatics, (3) Clinical and Personality Psychology, (4)Language and Linguistics, and (5) Sociology and Economics.

Requirements

Successfully or nearlyfinished MA or MSc or equivalent degree graduates in Empirical EducationalResearch or one of the above-mentioned neighboring fields with excellent gradesand a strong interest in conducting research from an interdisciplinaryperspective are encouraged to apply.

In addition,

·candidates should be prepared to contribute tothe mission of excellence of the LEAD Graduate School & ResearchNetwork.

·candidates’ prospective PhD research should berelevant to LEAD, i.e., relating to LEAD’s research questions and one of theLEAD intersections. We especially encourage applications for PhD projects withinthe following topics:

o self-regulationin education,

o teachingand learning with technology,

o languagelearning and language in education,

o randomizedcontrolled field trials in education.

Gains

LEAD PhD candidatesbenefit from unique opportunities:

·A prestigious, internationally focused andinterdisciplinary PhD program within the German Excellence Initiative;

·Regular thesis discussions with peers andsupervisory teams, plus retreats, lectures, and workshops with renownedinternational guest researchers;

·Funds for the support of thesis-relatedresearch and training;

·Tailor-made training and research support fromthe LEADing Research Center, including lab rotations;

·LEAD support systems for families, equalopportunity, and diversity.

Applications

Applications shouldinclude a completed application cover sheet, aCV, degree and other certificates with transcripts showing a recent graduationor one in the nearest future, two letters of recommendation, a statement ofresearch interest and experience, plus a motivation letter describing yourinterest in obtaining a PhD within LEAD. For more information, please see our FAQ section at www.lead.uni-tuebingen.de.

Pleasesend all documents in one single (!)pdf attachment via email to LEADGraduate School & Research Network at lead@uni-tuebingen.deby June 11, 2017. Applications beyond this date are welcome and will betaken into account as further positions become available. Interviews will takeplace on July 03, 05 and 06, 2017.

The University ofTübingen is an equal opportunity employer regarding professional opportunitiesfor women and men. Equally qualified candidates with physical challenges willbe given preference. Employment will be conducted by the central university administration.

2 PhD positions in the Language Development Department, deadline: Jun 16, 2017

Two PhD positions inthe Language Development Department

Applications are invited for two PhD studentship positions on children’s early languagedevelopment to start in autumn 2017.

These positions provide the opportunity for studying at thenew Language Development Department at the Max Planck Institute forPsycholinguistics, which is dedicated to research on how children acquire theirfirst language. More information about the Department, and its facilities, canbe found here.

Position 1: Exploringlanguage development in the brain

This project will examine the waythat neural correlates of language acquisition develop over infancy using acombination of behavioural methods, EEG, and fNIRS. Studies for this projectwill adopt a contemporary approach to studying language development, usinglinguistic stimuli created to closely match the distributional properties ofthe native language of the infants tested, as indicated by corpus analysis.This project will require testing infants at different ages, with thepossibility to test a cohort of infants longitudinally for some studies.

Candidates should have, or be willingto develop, knowledge of EEG/fNIRS. An interest in distributional learning isalso desirable for this post.

Position 2:Environmental influences on early lexical development

The goal of this project is toidentify which aspects of infants' daily experience and environment cruciallyimpact infants' early word learning; those factors include (but are not limitedto) screen use, family structure (such as the presence of older siblings), anddaycare arrangements. Further, infants' non-linguistic abilities (mostprominently processing speed) will be related to their linguistic developmentand possible susceptibility/resilience to environmental differences.

This project will entailexperimental studies of infants' lexical knowledge (including eye-tracking) aswell as automated recordings and questionnaire-based assessments of bothinfants' development and their environment. Candidates should have, or bewilling to develop, knowledge of these methods.

For both posts, candidates should have, or shortly expect toobtain, a good undergraduate degree and a high quality Research Master’s degree(or equivalent) in a subject that is related to, or can be applied to, languagedevelopment (e.g. Psychology, Linguistics, Cognitive Science, Neuroscience, etc.). Your Master’s degree ideally willhave involved several months of experience and training on a scientificproject. Further, experience working with children, conducting psychologicalstudies, and analyzing experimental data will be an advantage. Native-like knowledgeof Dutch is crucial since you will be testing young Dutch-learningparticipants. In addition, since the business of the institute is conducted inEnglish, candidates should have excellent written and spoken command of thislanguage.

Both PhD positions are funded for 4 years, and salary willbe determined by the TVöD scale (starting salary: EUR 2,230.99 per month beforetax). The Language Development Department provides fully equipped researchfacilities and technical support, as well as research support, conference andtravel budgets.

All PhD students in the Department participate in theInternational Max Planck Research School, which involves both core andindividually chosen coursework to complement the PhD research, in addition totraining in soft skills such as writing and presentation.

The MPI Nijmegen offers a vibrant research environment in acharming university town. Nijmegen is situated 1.5 hours from Amsterdam, andhas easy access to Belgium and Germany. The Max Planck Society (Germany) is anequal opportunity employer.

Applications should include:

(i) a statement (2 pages maximum)describing your research interests and why you feel you would be suited to theposition;

(ii) a CV;

(iii) the names, email addressesand contact numbers of at least two referees who would be willing to provideletters of recommendation;

(iv) your availability on thefollowing dates: 4th, 5th, 11th to 14th July.

Please indicate clearly on your application which post youwould like to be considered for. Applicants are welcome to apply for both postsif their experiences and interests lend themselves to both projects.

Electronic applications should be sent to Nanjo Bogdanowiczat nanjo.bogdanowicz@mpi.nl.

For questions and informal enquiries, contact Dr. RebeccaFrost (r.frost1@lancaster.ac.uk,Position 1) or Dr. Christina Bergmann (chbergma@gmail.com, Position 2).

The deadline for applications is 16 June 2017, and (videoconference) interviews will be held in between 4th and 14th July. The idealstart date is 1st September 2017, but later start dates can be considered.

Marie Sklodowska-Curie Post-doc Positions in Europe 'Expression of Interest' for hosting Fellows, deadline: June 25, 2017

Marie Skłodowska-Curie Post-doc Positions in Europe

“Expression of Interest” for hosting Fellows

The international, cross-linguistic collaboration “Language Abilities in Children with Autism” (LACA) invites postdoc fellows to apply together for postdoc funding in the context of the Marie Sklodowska Curie Individual fellowship scheme for Standard EF (European Fellows).

European Fellowships are open to researchers currently within or outside Europe who want to work in an EU Member State or Associated Country (MS or AC). The mobility rule applies to the MS or AC (i.e. the researcher must not have lived, worked, or studied in the MS or AC for more than 12 months during the 3 years prior to the deadline). The duration of the fellowship is 12 to 24 months and primarily covers the salary of the researcher (plus family allowance). Applicants either hold a PhD degree or have at least four years of full-time equivalent research experience at the moment of the deadline.

The LACA network will offer support during the application procedure to candidates who would like to spend their Marie S. Curie fellowship at one of the LACA labs. For a description of participating organisations, see below. Secondments of up to 6 months to a second LACA lab are possible. In case of funding, the postdoc fellow will become a member of the LACA collaboration, receiving training and potential opportunities for further continuation of their international scientific career.

Interested candidates should send their CV, including a list of publication, and a short motivation letter no later than June 25, 2017 to the supervisor and (if applicable) the EU liaison officer at the intended host (see details below).

Valid for the following MSCA-IF Call1:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/... Type of action: Standard EF

Reintegration panel and Career Restart panel are also possible, please note that other eligibility criteria apply.

Please refer to the guide for applicants for further information:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref...

The Marie S. Curie call deadline is 14 September, 2017 at 17:00.


For more information, see PDF


PhD position linguistics Oldenburg, Germany, deadline: June 20, 2017

In der Fakultät III -Sprach- und Kulturwissenschaften – ist im Institut für Niederlandistik zum 01.09.2017 bzw. nächstmöglichen Zeitpunktbefristet für 3 Jahre eine Stelle einer/eines

WissenschaftlichenMitarbeiterin/
Wissenschaftlichen Mitarbeiters
Sprachwissenschaft (Promotionsstelle)

(Entgeltgruppe 13 TV-L)

im Umfang der Hälfte der regelmäßigenArbeitszeit (z. Z. 19,9 Std. wöchentlich) zu besetzen.

DieseStelle beinhaltet

· Forschung zur eigenenQualifikation in der niederländischen Sprachwissenschaft zum Zwecke einerPromotion

· Beteiligung an Forschungsprojektenzur Sprachverarbeitung und Erst oder Zweitspracherwerb

· Lehre im Fach Niederlandistik gem.Lehrverpflichtungsverordnung (im Umfang von z. Z. 2 LVS)

Erforderlichist

· ein sehr gut abgeschlosseneswissenschaftliches Hochschulstudium der Niederlandistik mit Schwerpunkt in derniederlandistischen Sprachwissenschaft (oder ein äquivalenter Abschluss, z.B. AllgemeineSprachwissenschaft mit Niederländisch als untersuchte Sprache, oder Germanistikmit Schwerpunkt Sprachwissenschaft und Bezug zum Niederländischen)

· ein Entwurf für ein mögliches Forschungsprojekt(Exposé/Abstract von 2 bis maximal 4 Seiten) im Bereich der Sprachwissenschaftmit Bezug zum Niederländischen

Erwünschtsind

· solide Grundkenntnisse im Bereichder niederländischen Sprachwissenschaft

· Interesse an sprachvergleichender(Niederländisch – Deutsch) Forschung

· ausgewiesener Schwerpunkt in bzw. starkesInteresse an Psycholinguistik (insbesondere Satzverarbeitung, Morphosyntax,Syntax-Discourse interface), (Fremd-)Spracherwerb

· psycholinguistischesMethodenwissen (z.B. Eyetracking, Reaktionszeitmessungen, E-Prime)

· sehr gute Niederländisch undDeutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse

Die Carl von Ossietzky Universität strebt an,den Frauenanteil im Wissenschaftsbereichzu erhöhen. Deshalb werden Frauen nachdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.Gem. § 21 Abs. 3 NHG sollen Bewerberinnen bei gleichwertiger Qualifikationbevorzugt berücksichtigt werden.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicherEignung bevorzugt eingestellt.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Exposé/Abstractfür ein Forschungsprojekt (2 bis 4 Seiten) sowie ggf. einem Verzeichnis derVeröffentlichungen und universitären Lehrveranstaltungen richten Sie bittebevorzugt per E-Mail (als PDF-Dokument) biszum 20.06.2017 an Prof. Dr. Esther Ruigendijk Esther.Ruigendijk@uni-oldenburg.de,oder auf dem Postwege an die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, FakultätIII, Institut für Niederlandistik, Prof. Dr. E. Ruigendijk, D-26111 Oldenburg.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nichtzurückgesendet werden, und daher vom Einsenden einer Mappe abzusehen ist.

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne:

Prof. Dr. E. Ruigendijk: Esther.Ruigendijk@uni-oldenburg.de,Tel. 0049- 441-798-4695

Calls for papers for events
CfP 'Workshop on Interoperable Semantic Annotation'(ISA-13), Montpellier (France), September 19, 2017, deadline: June 10, 2017

[apologiesfor multiple posting]

SECONDCALL FOR PAPERS, WITH IWCS-ALIGNED TIME SCHEDULE

ISA-13

13th Joint ACL - ISO Workshop on Interoperable Semantic Annotation

Montpellier (France), September 19, 2017, at IWCS 2017

ISA-13 is the thirteenth edition of a series of jointworkshops of the ACL Special Interest Group in Semantics (SIGSEM) and theInternational Organisation for Standardisation ISO. The first workshop in thisseries was held in conjunction with the IWCS 2003 conference in Tilburg(Netherlands); the latest workshop was held in 2016 as part of the LRECconference in Portoroz (Slovenia).

ISA-workshops bring together experts in the annotation ofsemantic information as expressed in text, speech, gestures, graphics, video,images, and in communicative behaviour where multiple modalities are combined.Examples of semantic annotation include the markup of events, time, space,dialogue acts, discourse relations, semantic roles, coreference, andquantification, for which the ISO organisation pursues the establishment andexploitation of standardised annotation methods and representation schemes inorder to support the creation of interoperable semantic resources.

Topics for submissions include, but are not limited to:

* methodological aspects of semantic annotation

* semantic annotation and semantic interpretation

* experiments in semantic annotation

* comparative studies of semantic annotation schemes

* semantic annotation and ontologies

* evaluation of annotation schemes

* context-dependence in semantic annotations

* applications of semantic annotation

* integration of semantic annotation and other linguisticannotations

* issues in the annotation of specific domains of semanticinformation, such as:

- events, states, processes, circumstances, facts

- relations in discourse and dialogue

- time and space

- modality, polarity and factuality,

- quantification and modification

- coreference relations

- semantic roles and predicate-argument structures

* integration of annotations of different domains ofsemantic annotation

* annotation of cross-domain phenomena such as negation,attribution and sentiment

* levels of granularity in annotation schemes

* cross-domain issues in semantic annotation, such aslanguage- and application-dependence

* best practices in semantic annotation

Three types of submission are invited:

- Research papers, describing original research in the areaof semantic annotation; these can be either long (6-8 pages,

not including references) or short (3-4 pages, notincluding references);

- Project notes, describing recent, ongoing or plannedprojects involving semantic annotation (2-4 pages including references;

- Demonstration notes, accompanying demonstration ofsoftware tools to support manual semantic annotation, or systems

for automatic semantic annotation (2-4 pagesincluding references),

ORGANIZERS

——————-

Harry Bunt (chair)

Nancy Ide

Kiyong Lee

James Pustejovsky

Laurent Romary

PROGRAM COMMITTEE

———————————

Jan Alexandersson

Harry Bunt (chair)

Nicoletta Calzolari

Jae-Woong Choe

Robin Cooper

Thierry Declerck

Liesbeth Degand

Alex Fang

Robert Gaizauskas

Koiti Hasida

Nancy Ide

Elisabetta Jezek

Michael Kipp

Kiyong Lee

Philippe Muller

Malvina Nissim

Silvia Pareti

Volha Petukhova

Paola Pietrandrea

Andrei Popescu-Belis

Rashmi Prasad

James Pustejovsky

Laurent Romary

Ted Sanders

Manfred Stede

Matthew Stone

Thorsten Trippel

Piek Vossen

Annie Zaenen

Sandrine Zufferey

Upon request from the IWCS 2017 conference organisers,

the time schedule for the ISA-13 workshop has been aligned

with that of IWCS, with the following result:

IMPORTANT DATES

—————————

July 10:

Deadline for submitting papers

July 31:

Notification of acceptance

September 4: Submission of camera-ready papers

MORE INFORMATION

——————————

For more information see the workshop page at https://sigsem.uvt.nl/isa13/or contactthe workshop chair Harry Bunt (harry.bunt@uvt.nl)

CfP 'Morphology Days 2017', November 23-24, 2017, Louvain-la-Neuve, Belgium, deadline: June 15, 2017

We invite papers dealing with issues inmorphology for a presentation in the main sessions of the conference.

Abstractsubmission

We invite abstracts of 500 words maximum, excludingbibliography. Each abstract will be reviewed anonymously by the scientificcommittee.

Abstract submission: https://easychair.org/conferences/?conf=md2017

Importantdates

Extended deadline for abstract submission: June 15,2017

Notification of decision: September 1, 2017

Program available: September 15, 2017

For more information, see: https://morphologydays2017.wordpress.com/

CfP Anéla one day conference, Tilburg, September 22, 2017, deadline: June 18, 2017

Call for abstracts Anéla one day conference 2017

The annual Anéla conference will take place on September 22, 2017. The theme of this year is Multilingualism, Language Acquisition and Language Proficiency. This theme includes, but is not limited to, Second-Language Acquisition, Second Language Teaching, Bilingual Education, Native Language Proficiency, Professional Communication Skills, and Language Teacher Training. We cordially invite you to submit a proposal for a contribution.

The Anéla one day conference is hosted by is an institute that trains teachers this year. Therefore we particularly encourage teachers-in-training (that is, Master students and Research Master students from both academic and higher educational teacher trainings) to submit an abstract for a (poster)presentation about their research.

You can opt for three different presentation formats:

a) presentation (25 minutes, including 5 minutes for discussion)

b) presentation (like option a, with an added slot of 25 minutes for discussion)

c) poster (a poster presentation includes a one minute pitch-presentation.)

Option b) is meant for topics that are suitable for discussion, for example recent developments, policy, and new lines of research. If you choose this option, please indicate in the abstract what the discussion roughly will be about.

To facilitate in-depth discussion, participants of the discussion will be required to attend the presentation first (however, it will be possible to attend the presentation only and leave before the discussion). This will be announced in the program.

Abstracts in Dutch or English are both welcome. The language of the abstract is also the language of the presentation.

You can submit your abstract (400 words, including references) via the online form.

Important dates:

Deadline for abstracts: June 18, 2107, 23 hrs 59 mins

Notification about acceptation: July 7, 2017

Deadline for registration: September 8, 2017

Anéla Conference: September 22, 2017

For questions and suggestions, please contact Anne Kerkhoff (a.kerkhoff@fontys.nl)

International Conference 'Linguistics Beyond And Within', Lublin, Poland, October 18-19, 2017, deadline: June 30, 2017

It is our pleasure to inviteyou to the 5th meeting of Linguistics Beyond And Within – InternationalLinguistics Conference in Lublin organised by the Institute of EnglishStudies at the John Paul II Catholic University of Lublin in Poland, which willbe held on 18–19 October 2017.

We would like to invite scholarswith innovative approaches to linguistics viewed from a range of intra- andinterdisciplinary perspectives. We wish to encourage all linguists representingvarious theoretical models and practical applications to present theircontributions during both oral and poster sessions, as well as during thematicworkshops. The language of the conference is English.

Keynote speakers:

- Artemis Alexiadou (HumboldtUniversity of Berlin, Germany)

- Pius ten Hacken (Universityof Innsbruck, Austria)

- Lívia Körtvélyessy (PavolJozef Šafárik University, Slovakia)

- Paul Meara (SwanseaUniversity, UK)

Thedeadline for abstract submission is 30th June 2017. For furtherinformation and all necessary details please see theconference website: http://lingbaw.webclass.co/

CfP 3rd Global Conference on Artificial Intelligence, Miami, USA, October 18-22, 2017, deadline: June 30, 2017

The 3rdGlobal Conference on Artificial Intelligence (GCAI 2017)

Miami, USA, 18-22 October 2017

http://easychair.org/smart-program/GCAI2017/

(Abstracts: 30 June, Papers: 7July)

The 3rd Global Conference on Artificial Intelligence(GCAI 2017) will be held in Miami, USA, at the Courtyard Marriott hotel inCoconut Grove, 18-22 October 2017. The conference, which addresses all aspectsof artificial intelligence, is being organized by LRG (http://www.lrg.global) and the University ofMiami.

The program chairs are Christoph Benzmueller, ChristineLisetti and Martin Theobald. The conference chair is Geoff Sutcliffe.

SUBMISSION

Submissions in all areas of artifical intelligence arewelcome. Suggested topics include, but are not limited to:

Foundations

+ Knowledge representation

+ Cognitive modeling

+ Perception

+ Search

+ Reasoning and programming

+ Machine learning

+ Constraints and uncertainty

Architectures

+ Agents and distributed AI

+ Intelligent user interfaces

+ Natural language systems and linguistics Informationretrieval

+ Case-based reasoning Affective computing Robotics

Applications

+ Aviation and aerospace

+ Education and tutoring systems

+ Games and entertainment

+ Law and Machine Ethics

+ Mathematics and the Sciences

+ Medicine and healthcare

+ Management and manufacturing

+ World Wide Web

+ Security

Implications

+ Philosophical foundations

+ Social impact and ethics

+ Evaluation of AI systems

+ AI education

DATES

+ Abstract registration: 30 June, 2017

+ Submission: 7 July, 2017

+ Notification: 11 August, 2017

+ Final version: 25 August, 2017

+ Early registration deadline: tab

+ Workshops: 18 October 2017

+ Conference: 19-22 October, 2016

SUBMISSION and PUBLICATION

Submission is via EasyChair at

https://easychair.org/conferences/?conf=gcai2017

The proceedings will be published by EasyChairPublications in the EPiC Series in Computing. The volume will be open accessand authors will retain copyright.

INVITED SPEAKERS

+ Guy van denBroeck, UCLA, USA

+ Marijn Heule,University of Texas at Austin, USA + tba

PROGRAMME COMMITTEE

Jose JulioAlferes (Universidade NOVA de Lisboa)

Serge Autexier(DFKI)

Peter Baumgartner(National ICT Australia)

ChristophBenzmueller (Freie Universitaet Berlin) - chair

Philippe Besnard(CNRS / IRIT)

Richard Booth(Cardiff University)

James Delgrande(Simon Fraser University)

Wolfgang Faber(University of Huddersfield)

Gerhard Friedrich(Alpen-Adria-Universitaet Klagenfurt)

Thom Fruehwirth(University of Ulm)

Daniel Garijo(UCLA)

ErnestoJimenez-Ruiz (University of Oxford)

GabrieleKern-Isberner (Technische Universitaet Dortmund)

Roman Kontchakov(Birkbeck, University of London)

Tim Landgraf(Freie Universitaet Berlin)

Jerome Lang(CNRS, LAMSADE, Universite Paris-Dauphine)

Sanjiang Li(University of Technology Sydney)

Christine Lisetti(Florida International University) - chair

Ana GabrielaMaguitman (Universidad Nacional del Sur)

George Metcalfe(University of Bern)

Angelo Montanari(University of Udine)

Till Mossakowski(University of Magdeburg)

Xavier Parent(University of Luxembourg)

Radu-Emil Precup(Politehnica University of Timisoara)

Dumitru Roman(SINTEF / University of Oslo)

Marco Roveri(FBK-irst)

Steven Schockaert(Cardiff University)

Magy Seif El-Nasr(Northeastern University)

Thomas Stuetzle(Universite Libre de Bruxelles (ULB))

Martin Theobald(Universite du Luxembourg) - chair

Juergen Umbrich(Vienna University of Economy and Business (WU))

*** further PCmembers will be added ***

CfP Linguistics Beyond And Within, Lublin, 18-19 October 2017, deadline: 30 June 2017

http://lingbaw.webclass.co/ lingbaw@gmail.com

Dear Colleagues,

Building on the success of the previous conferences, the Institute of English Studies at the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, is organising the 5th meeting of Linguistics Beyond And Within – International Linguistics Conference in Lublin. The conference, to be held on 18-19 October 2017, will be hosted by the Department of Applied Linguistics, the Department of Theoretical Linguistics, the Department of Contrastive English-Polish Studies and the Department of Celtic Studies. This year the talks will be guided by the following leitmotif:

As previously, we would like to invite scholars with innovative approaches to linguistics viewed from a range of intra- and interdisciplinary perspectives. We wish to encourage all linguists representing various theoretical models and practical applications to present their contributions during both oral and poster sessions in the following research areas:

 theoretical linguistics

o phonetics & phonology

o morphology

o semantics

o syntax

 corpus studies

 applied linguistics

o language teaching & language acquisition

o pragmatics

o discourse analysis

o translation studies

 socio- and psycholinguistics

Each paper presentation in an oral session will be scheduled for a 20-minute talk followed by a 10-minute discussion. Poster sessions will last about 45 minutes when the authors are required to be present and ready to answer questions from participants passing by. The poster format is 100x70cm (vertical orientation). The language of the conference is English.

Artemis Alexiadou (Humboldt University of Berlin, Germany)

Pius ten Hacken (University of Innsbruck, Austria)

Lívia Körtvélyessy (Pavol Jozef Šafárik University, Slovakia)

Paul Meara (Swansea University, UK)

Abstracts of no more than 400 words (including references) should be sent by 30th June 2017 in .doc format to our e-mail address: lingbaw@gmail.com. It is expected that any paper presented at LingBaW 2017 is original and has not been previously presented or published.

In the body of the email, please include the following information: title of paper, name of author, scientific degree, affiliation, research area (one from the abovementioned) and form of presentation (speech / poster).

Abstracts will be reviewed anonymously. Please do not put your name on the abstract itself.

Notification of acceptance will be sent by 15th August.

http://lingbaw.webclass.co/ lingbaw@gmail.com

The upcoming edition of the LingBaW Conference will also host two thematic workshops up to a limit of ten papers plus one slot for an introductory paper by workshop convenors.

The deadline for the submission of workshop proposals is 31st May 2017.

Each workshop proposal must include the title, a 500-word abstract that summarizes the theme and goals of the workshop and the names, affiliations, and contact details of the workshop organizers. The proposal should also contain a list of five prospective participants. It should also indicate any special requirements you might have in terms of equipment.

Workshop organizers are responsible for advertising the workshop, organizing the reviewing process, and running the workshop.

The conference fee is 300 PLN (€80) and includes conference materials, reception, refreshments and publication of the proceedings.

The preliminary deadline for submission of completed papers is 31st January 2018.

CfP 'Conference on Frisian linguistics 2017', Fryske Akademy Leeuwarden, 27 October 2017

Conference on Frisian linguistics 2017

The Linguistics Circle of theFrisian Academy (Fryske Akademy) organizes its annual meeting in October thisyear. The ninth Conference on Frisianlinguistics will be of interest to anyone who actively or passively participatesin Frisian linguistics: grammar, phonetics/phonology, onomastics, lexicology,sociolinguistics, historical linguistics. Papers may focus on the results ofscientific research, but presentations of research plans, of speculations or oflanguage corpora are also welcome. They may be presented in any of theWest-Germanic languages.

When: Friday 27 October 2017.

Where: Fryske Akademy, Doelestraat 8,Leeuwarden / Ljouwert

The time allotted for a paper is30 minutes (20 minutes talk, 10 minutes discussion).

Extended deadline: We invite everyone to participate. Please send an abstract – assoon as possible, but not later than August 1 – of half A4, with name andaddress, to Eric Hoekstra (secretary of the Linguistics Circle):

ehoekstra@fryske-akademy.nl

Or by regular mail to:

FryskeAkademy

EricHoekstra, Taalkundich Wurkferbân,

Postbus54,

8900AB Ljouwert/Leeuwarden,

TheNetherlands.

CfP Workshop 'Cognitive explanations in linguistic typology' (ALT), Canberra, December 15, 2017

We invite contributions for the workshop “Cognitive explanations in

linguistic typology: contemporary insights from language processing and language acquisition“ to be held at the 12th Conference of the Association for Linguistic Typology (ALT) at the Australian National University in Canberra on December 15, 2017.

The potential of language processing mechanisms to explain diachronic developments and grammatical patterns in the world’s languages has long been recognized in the typological literature. However, processing pressures and constraints have often been invoked as vague processes instead of as observable behaviour and neural activity that may be amenable to empirical measurement and evaluation. Given the degree of maturity achieved by contemporary psycho- and neurolinguistics, a new era of a cross-disciplinary pollination between linguistic typology and these disciplines is warranted. This workshop will focus on processing explanations for the distribution and development of typological features, drawing on experimental work on language comprehension, language production and first language acquisition. The emphasis will lie on explanations that are theoretically well-grounded from a psycholinguistic and/or neurolinguistic perspective and that are empirically testable.

Invited speakers:

Balthasar Bickel & Sabine Stoll

Ina Bornkessel-Schlesewsky & Matthias Schlesewsky

Damián Blasi

Sebastian Sauppe

Anne Cutler

Florian Jaeger

Barbara Kelly

Evan Kidd

We welcome abstract submissions for additional contributions that either report typologically relevant experimental evidence or draw extensively and competently on the psycho- and neurolinguistic literature in explaining typological findings. Contributions that describe novel theoretical proposals on the relation between the distribution and diachronic change of typological features, language processing and language acquisition will also be considered.

Abstracts should be submitted to the ALT program committee. Instructions can be found on the ALT homepage:

http://www.dynamicsoflanguage.edu.au/alt-conference-2017/call-for-abstracts/.

The submission deadline is March 31, 2017.

Workshop convenors: Ina Bornkessel-Schlesewsky (University of South

Australia), Matthias Schlesewsky (University of South Australia), Damián

E. Blasi (University of Zurich & Max Planck Institute for the Science of

Human History), Evan Kidd (CoEDL, Australian National University),

Sebastian Sauppe, (University Zurich & Max Planck Institute for

Psycholinguistics)

Homepage:

http://www.dynamicsoflanguage.edu.au/alt-conferenc...

Extra
Resources Huygens Institute for history and linguistic aims

Bent ubekend met de Dagboeken van Egbert Alting (1553-1594) of met de databank vanSportbonden tot 1940, beide online beschikbaar? Wij hebben gemerkt dat (eendeel van) de digitale bronnencollectie van het Huygens ING slecht gevondenwordt door studenten en onderzoekers. Dit is natuurlijk erg jammer, aangeziener interessant onderzoek mee gedaan kan worden.

Kijkbijvoorbeeld naar het Mondriaan Editieproject dat het complete oeuvre engedachtengoed van Mondriaan beschikbaar stelt voor de wetenschap, maar ook degedigitaliseerde briefwisselingen van Willem van Oranje en Vincent van Goghbieden interessante onderzoeksmogelijkheden op het gebied van(kunst)geschiedenis en letterkunde. Daarnaast beheert het Huygens ING portalenzoals het Maritiem Portal en het Biografisch Portaal, en zijn de RijksGeschiedkundige Publicatiën volledig online beschikbaar.

Wij willengraag de bekendheid en de vindbaarheid van onze bronnencollectie vergrotenonder onderzoekers, universitair docenten en studenten. Daarom willen wij uuitnodigen om een kijkje te nemen in onze collectie (https://www.huygens.knaw.nl/tools-en-data/),en onze resources te gebruiken en te noemen in eventuele colleges.

ERIS VU Journal for Humanities

14 februari j.l. vond delancering van ERIS VU Journal for Humanities plaats, een nieuwinterdisciplinair tijdschrift voor studenten met academische ambities. ERIS is online te raadplegen op de website: https://erisjournal.com/issue-1-war-and-peace/.

ERIS VU Journal for Humanities biedt getalenteerde studenten een platform om ervaring op te doen met het wetenschappelijke publicatieproces en om hun voor een breder publiek beschikbaar te maken. Door verschillende disciplines binnen de geesteswetenschappen in een journal te integreren, doet ERIS mee aan de trend om op een interdisciplinaire manier wetenschap te bedrijven. Daarnaast draagt ERIS ook bij aan de Why Humanities Matter beweging door hoogwaardig geesteswetenschappelijk onderzoek te presenteren. Door de interdisciplinaireinsteek van ERIS kent dit onderzoek een gemakkelijkere toepassing in de maatschappelijke context.

Banting Postdoctoral Fellowships Competition, deadline: September 20, 2017

We arepleased to provide you with information on the competition for the 2017-18Banting Postdoctoral Fellowships – Canada’s most prestigious and highest valuedaward for postdoctoral researchers today.

2017-2018Banting Postdoctoral Fellowships Competition

The BantingPostdoctoral Fellowships program is designed to support world-classpostdoctoral researchers. The fellowship provides $70,000 per year for twoyears. The program is open to both Canadian and international researchers whohave recently completed a PhD, PhD- equivalent, or health professional degree.Applications must be completed in full collaboration with the proposed hostinstitution.

The2017-2018 competition was launched in April 2017 and the application deadlinewill be September 20, 2017 at 20:00 EDT. Please note that institutionsmay have internal deadlines.

For moreinformation on the program and how to apply, visit: http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/