Farewell LOT Utrecht

Farewell from Utrecht

Photo by h3h on Foter.com

In de afgelopen tijd is, op instructie van de gezamenlijke decanen, een groot aantal geesteswetenschappelijke onderzoekscholen verhuisd van de ene universiteit naar de andere. LOT is een van die scholen. Na bijna 25 jaar gevestigd te zijn geweest in Utrecht, is het penvoerderschap overgegaan naar de Universiteit van Amsterdam. Die keuze is door het bestuur van LOT gemaakt, in samenspraak met de directeuren van alle aangesloten instituten. De verhuizing van LOT bleek een gecompliceerde operatie, die echter dankzij de grote inzet van Henriette de Swart (Utrecht) en Kees Hengeveld (Amsterdam), en hun respectievelijke ondersteuners, succesvol en in grote harmonie is verlopen. 

Wij in Utrecht nemen met enige weemoed afscheid van LOT. Maar we zijn ervan overtuigd dat LOT in Amsterdam in zeer goede handen is. We wensen Kees en zijn team veel succes in de komende jaren.

—Frank Wijnen, directeur UIL OTS.