Populariseringprijs

We report on this to the Dutch public (e.g. our popularization is done in Dutch).

Elk jaar reikt LOT een populariseringsprijs uit voor werk dat resultaten van taalkundig onderzoek toegankelijk maakt voor een groot publiek. De oproep voor indieningen, het regelement en de prijswinnaar worden via de LOT website bekend gemaakt.

De jury bestaat uit taalkundigen uit het onderzoeksveld en professionals die in hun werk met taal te maken hebben (wetenschapsjournalisten, redacteuren, bloggers, e.d.). Allerlei vormen van populariserend werk kunnen meedingen naar de prijs: boeken, tijdschriften, websites, radio- of tv-programma’s, cursusvormen, artikels, enz. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Grote Taaldag, die ieder jaar plaats vindt op de tweede of derde zaterdag in februari.