Oproep

De Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap looft dit jaar wederom de Populariseringsprijs uit, ter stimulering van het vervaardigen van populairwetenschappelijke bijdragen over een taalwetenschappelijk onderwerp.

De definitie van in aanmerking komende publicaties is uitermate ruim. Het bestuur denkt zowel aan speciaal voor dit doel geschreven bijdragen als aan reeds gepubliceerd materiaal - artikelen, boeken, cd-roms, video's, radio - en televisieprogramma's, websites et cetera. Alleen publicaties met een verschijningsdatum tussen 1 sept 2016 en 31 oktober 2017 kunnen worden voorgedragen. De bijdrage dient in het Nederlands te rapporteren over actueel taalkundig onderzoek en vervaardigd te zijn door een in Nederland of België werkzame dan wel wonende taalkundige. Bijdragen dienen de essentie van een onderzoeksvraag en het antwoord daarop toegankelijk te maken voor een ontwikkeld publiek dat niet specifiek taalkundig geschoold is.

De omvang van de LOT-prijs bedraagt 1000 Euro.

Iedere Nederlandse of Vlaamse taalkundige onderzoeker kan maximaal één zelf geschreven nieuwe bijdrage ter beoordeling inzenden. Daarnaast kan iedere Nederlandse of Vlaamse taalkundige een reeds gepubliceerde bijdrage van een collega (dus niet van eigen hand) voordragen voor de prijsvraag door de desbetreffende bijdrage gemotiveerd aan te melden. Bij voordracht dient vermeld te worden: Naam voorgedragene, titel bijdrage, (e-mail)adres voorgedragene, motivatie voordracht.

De inzendingen worden beoordeeld door een door het LOT benoemde jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla, samen met het bekend maken van de uitslag van de AVT-Anéla dissertatieprijs. Het Taalgala zal op zaterdag 4 februari 2017 plaatsvinden in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending/voordracht is 1 november 2017. Inzendingen (5 exemplaren) kunnen gestuurd worden naar LOT, o.v.v. LOT Populariseringsprijs, Trans 10, 3512 JK Utrecht of via e-mail naar LOT@uu.nl.

Het bestuur hoopt op een overvloedige inzending. De noodzaak tot effectievere publieksvoorlichting over aard en kwaliteit van het taalkundig onderzoek en de resultaten daarvan blijft onverminderd aanwezig.

Het reglement is digitaal in te zien: Reglement Populariseringsprijs