April 22nd, 2016

 

 	
	
LOT Announcements / events
Registration LOT Summer School 2016 Utrecht (4-15 July) opens today! Deadline registration: May 31, 2016

For the schedule, more information and registration, please see:

http://www.lotschool.nl/about/lot-schools/lot-summer-school-2016

Juryrapport LOT Populariseringsprijs

De jury, bestaande uit Gerdineke van Silfhout, Vivien Waszink, Filip Devos en Arjan van Hessen heeft in november 2015 alle aanvragen gelezen, bekeken en beoordeeld. Wat opviel, en de uiteindelijke keuze lastig maakte, was de grote variatie aan soort materiaal. Er waren boeken, blogs, lesmethodes en MOOCS. Dit maakte de keuze lastig omdat we nu inzendingen op verschillende manieren met elkaar moesten vergelijken. Uiteindelijk zijn we teruggegaan naar de 14 “eisen” van een populariseringsprijs:
1.Het is geen samenvatting van oud onderzoek
2.Er wordt een ruime groep mensen bereikt, ook met het onderwerp
3.Het medium is toegankelijk voor leken
4.Het is ook leuk voor niet-leken
5.Er is bij voorkeur sprake van een duidelijke onderzoeksvraag
6.De presentatievorm is aantrekkelijk
7.Er is sprake van een koppeling tussen populair en wetenschap: Kun je de diepte in vanuit het werk? Hoe gemakkelijk kom je bij de échte informatie?
8.Het is boeiend
9.Het voorziet in een leemte, is vernieuwend
10.Er is sprake van taalkundige breedheid (fonologie/syntaxis etc.)
11.Het is rijk vormgegeven: er worden verschillende media gebruikt
12.De funfactor is hoog: het is ook gewoon leuk
13.De hoeveelheid informatie is goed
14.Het onderwerp mag specifiek zijn (maar ook algemeen)
Ook hier staan tegenstrijdige, of op z’n minst lastige zaken in. Een boek is bijvoorbeeld een boek en gebruikt alleen papier en geen andere media (punt 11).
Na lang wikken en wegen heeft de jury in november 2015 drie, nogal uiteenlopende inzendingen op de shortlist gezet:
•Een boek: 'Een sprinter is een stoptrein zonder wc'. Van Ronny Boogaart
•Een blog: ‘De Taaljournalist’ (: https://taaljournalist.wordpress.com/ ) van Gaston Dorren
•Een MOOC: ‘The Miracles of Human Language: An Introduction to Linguistics’ van Marc van Oostendorp, Marten van der Meulen en Inge Otto
Dit laat onverlet dat andere inzendingen ook van hoog niveau waren maar deze drie sprongen eruit in hun “categorie”.
?
Motivatie voordrachten
1.Ronny Boogaart, voor zijn in februari verschenen boek 'Een sprinter is een stoptrein zonder wc'.
Dit boek is zonder enige twijfel het meeslependste boek dat een Nederlandse taalkundige het afgelopen jaar schreef voor een breder publiek. Al jaren schrijft Boogaart voor VakTaal, een tijdschrift voor neerlandici, een populairwetenschappelijke column over onderwerpen die te maken hebben met taalgebruik en pragmatiek; deze zijn hier, herzien en herschreven, gebundeld in een bundel die iedereen die het leest meteen overtuigt van het wonder van de menselijke taal.
2.Het blog van Gaston Dorren: https://taaljournalist.wordpress.com/
Gaston weet alles van alle taalkundige onderwerpen, zonder het gestudeerd te hebben, en is een heel ambachtelijk schrijver. Zijn blog won eerder dit jaar ook een of andere internationale prijs, wat wel aangeeft dat hij echt de voorhoede is. De soms korte, soms langere) blogs geven een mooi inzicht in actuele zaken, maakt veel duidelijk en is zeer prettig om te lezen. Een groot en breed publiek dat geïnteresseerd is in “taal” wordt hier uitstekend mee bediend.
3.De MOOC* The Miracles of Human Language: An Introduction to Linguistics van Marc van Oostendorp, Marten van der Meulen en Inge Otto: https://www.coursera.org/course/humanlanguage
We zijn onder de indruk van hoeveel mensen ze hebben weten te bereiken, en hoe goed de cursus in elkaar zat. De online cursus is voor iedereen gratis toegankelijk, er is geen specifieke voorkennis vereist, alle materiaal is in open-access.

Wat betreft de winnaar
Wat de gehele jury erg aansprak in de uiteindelijke winnaar, was de mate van verwondering die als het ware omhoog kringelde uit de inhoud, de aansprekende voorbeelden die werden genoemd, de mooie mix van diepte en breedte waarbij complexe zaken (de diepte) zo ogenschijnlijk eenvoudig werden uitgelegd, dat je eigenlijk niet begreep wat er zo moeilijk aan was. Bovendien was het geheel er leuk om te lezen en kwam er bij de gehele jury dikwijls een glimlach op de lippen.
De steekwoorden die door de 4 jury leden aan de winnaar werden toegekend waren:
-Verwondering!-Thema’s zijn vernieuwend
-Passie voor taal-Aansprekende (bekende) voorbeelden
-Heldere schrijfstijl-Informatief
-Interessant-Grappig/leuk om te lezen
-Goede mix tussen breed/diep-Gedetailleerd
-Complexe materie toegankelijk geschreven-Makkelijke link met vakgebied
-Leuk voor leken en niet-leken-Échte popularisering van wetenschap
-Bevat een onderzoeksvraag
(centrale vraag/centraal thema)

Dit is dan ook de reden dat de jury van de LOT-populariseringsprijs 2015 besloten heeft om een vreselijk ouderwetsch medium, een BOEK, als winnaar aan te wijzen:
“Een sprinter is een stoptrein zonder WC” van Ronny Boogaart

Arjan van Hessen, juryvoorzitter

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: https://bit.ly/1HM9brF

Actueel:

Gebaren tijdens hetspreken horen bij je taal
http://www.kennislink.nl/publicaties/gebaren-tijdens-het-spreken-horen-bij-je-taal
Gebaren maken tijdens het spreken: het komt in alle talen voor. Amerikaanseonderzoekers ontdekten met hulp van blinde mensen dat je deze gebaren nietkopieert van anderen. Je maakt ze vanzelf, passend bij je moedertaal.

Redactioneel: Pleidooi voor de geesteswetenschappen
http://www.kennislink.nl/publicaties/pleidooi-voor-de-geesteswetenschappen
Het is de Maand van de Filosofie. Een goed moment om ons te bezinnen op hetbelang van de alfa- of geesteswetenschappen. Want die raken steeds meer uit degratie, omdat het praktisch nut minder aan de oppervlakte ligt dan bij demeeste praktijkstudies. Maar juist in een tijd waarin computers ons steeds meerwerk uit handen nemen, zouden we veel waarde moeten hechten aan uniekmenselijke competenties, zoals taalgevoel en filosofisch denken.

Eerste bewijs voor complexe grammatica bij Japanse koolmees
http://www.kennislink.nl/publicaties/eerste-bewijs-voor-complexe-grammatica-bij-japanse-koolmees
De roep van de Japanse koolmees bezit een eigenschap die voorheen uniek werdverondersteld voor mensentaal. De mezen kunnen betekenisvolle klankreeksencombineren tot nieuwe klankreeksen met een eigen betekenis. Dit lijkt sterk opde manier waarop mensen woorden tot zinnen combineren. Aldus concludeerde eenteam onderzoekers onlangs in Nature.

'Met een vliegtuig vol Nederlandse proefpersonen naar een Finse scanner'
http://www.kennislink.nl/publicaties/met-een-vliegtuig-vol-nederlandse-proefpersonen-naar-een-finse-scanner
Pim Levelt stond aan de wieg van het Max Planck Instituut voorPsycholinguïstiek in Nijmegen. Tien jaar na zijn afscheid als hoogleraar bliktKennislink met hem terug. Wat is er sinds het begin van zijn carrière allemaalveranderd in het taalonderzoek? En welke gevaren kleven er aan de vele nieuwemogelijkheden?


Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
Syntax-Interface meetings, Utrecht University, January-June 2016

A whole new season of Syntax-Interface meetings starts in January. We have many great talks planned, as you can see in the schedule below.
All scheduled talks take place at Janskerkhof 13, room 0.06 (Stijlkamer), from 15:30 till 17:00. For more information on the talks check out our website: http://syntaxif.wp.hum.uu.nl/
We hope to see you all in 2016. Happy holidays!

25 AprilLiisa Buelens
9 MeiHeimir van der Feest Vidarsson
23 meiTeodora Radeva-Bork
6 JuniMarc van Oostendorp & Roberta d’Alessandro
20 JuniNeda Todorovic

ROSE talks about semantics and pragmatics in 2016, Utrecht University

ROSE talks about semantics and pragmatics in 2016
--------------------------------------------------

We would like to draw your attention to a number of talks about semantics and pragmatics that will take place as part of the ROSE series in 2016.

To be kept up to date on the ROSE talks, please subscribe to our announcements at http://rose.wp.hum.uu.nl/ !

The following ROSE talks have been planned so far:

10 March: Peter Alrenga
31 March: Floris Roelofsen
14 April: Nino Grillo

ACLC seminar 'Oncology-Related Voice and Speech Disorders', Amsterdam, April 22, 2016

Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, zaal 404

April 22 2016, 15.15-16.30 uur

Prof. dr. Michiel van den Brekel, Oncology-Related Voice and Speech Disorders: ACLC, UvA, Netherlands Cancer Institute

presents

Oncology-Related Communication Disorders: Speaking after Cancer

The abstract can be found on the ACLC website: http://aclc.uva.nl/news-and-events/events/events/events/content-2/folder-2/lectures/2016/04/22-aclc-seminar-brekel-vd.html

The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday.
After the lectures drinks are served at the Opleiding Taalwetenschap, Spuistraat 210, third floor.
For more information: aclc-fgw@uva.nl, tel. 020-5252543

LUCL Colloquium by Sharon Unsworth, Leiden, 22 April 2016


SPEAKER:Sharon Unsworth (Radboud University)

Date

Time

Series

LUCL Colloquium

Address

Lipsius Building
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden

Room

307

Title

Languageexposure, use and proficiency in bilingual language development

Abstract

Anincreasing body of research from the fields of psychology, linguistics andeducation has sought to address the extent to which experiential factors suchas amount and type of exposure, language use and sociolinguistic context relateto bilingual children’s developing language skills (see Unsworth, in press forreview). In this paper I will present an overview of some recent work exploringhow variability in language experience (input quantity and quality, languageuse) predicts bilingual children's absolute and relative language proficiencyin their two languages. In doing so, I will touch upon methodological issuessuch as how to operationalise and measure language dominance in bilingualchildren as well as considering some of the theoretical and practicalimplications of these findings.


https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2016/04/lucl-colloquium-sharon-unsworthhttps://www.universiteitleiden.nl/en/events/2016/04/lucl-colloquium-sharon-unsworth

Syntax Interface lecture by Liisa Buelens, Utrecht University, 25 April 2016

Dear all,

This is to inform you that our next Syntax Interface lecture takes place Monday (25/04/2016). Our speaker will be Liisa Buelens (Ghent University) and the title of her talk is: "Flemish External Possession: affectedness and movement".

Abstract: I discuss Flemish external possession structures in which a possessor (Jan) is external to the possessee DP it is interpreted with (zenen velo ‘his bike’) (1) (Haegeman, 2011, Haegeman and van Koppen, 2012, Haegeman and Danckaert, 2013). These patterns appear mostly within West Flemish dialects and tussentaal (‘in-between language’) but has also been found in Antwerp tussentaal (‘in-between language’).

(1)toen just [zenen velo] kapot was.

it is unfortunate that Jan then just his bike broken was

‘It’s unfortunate that Jan’s bike was broken just then.’

In this talk I look at arguments for the syntactic dependency of the possessor on the possessee (semantic arguments, c-command data and locality restrictions). I will show that the external possessor is restricted in such a manner that it suggests a movement dependency between the possessor and its possessive DP. I will furthermore look at the observation of a requirement of the external possessor being interpreted as ‘affected’ by the event expressed in the clause. I will further discuss the place of the Flemish External Possession pattern in a typology of external possession proposed by Deal (2013), paying special attention to the observation that the external possession pattern in Flemish can appear with both subject and object possessees.

This discussion will further touch upon the structure of the possessive DP which must allow for movement of the possessor out of it. I will also briefly touch upon two further patterns of possessive structures in Flemish: possessor relativization (in which the possessive pronoun can act as a resumptive) and event possessives (in which a clausal possessive structure is mediated through dummy verbs zijn (‘be’) and hebben (‘have’) and which shows affectedness requirements similar to those on the Flemish external possessor).

When
Where
? Utrecht University, Janskerkhof 13, room 0.06 (Stijlkamer)

For other upcoming talks and details about the platform, please visit our website http://syntaxif.wp.hum.uu.nl/.

We are looking forward to seeing you all on Monday!

On behalf of the organization,

Lotte Hendriks

ACLC lecture by Jun.-Prof. dr. Elzbieta Adamczyk, University of Amsterdam, 29 April 2016

Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, zaal 404

April 29 2016, 15.15-16.30 uur

Jun.-Prof. dr. Elzbieta Adamczyk, Sprachwissenschaft Anglistik, Amerikanistik, Bergische Universität Wuppertal

presents

The dynamics of the nominal inflection in the West Germanic linguistic area and its implications for morphological change

The abstract can be found on the ACLC website: http://aclc.uva.nl/news-and-events/events/events/events/content-2/folder-2/lectures/2016/04/29-aclc-seminar-adamczyk.html

The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday.
After the lectures drinks are served at the Opleiding Taalwetenschap, Spuistraat 210, third floor.
For more information: aclc-fgw@uva.nl, tel. 020-5252543

Colloquium 'Commodified Enregistered Features in Tourism’s Linguistic Landscape', Maastricht University, May 11, 2016

Maastricht University

FASoS Colloquium (AMC)

May 11, 2016, 3.30-5.30 PM

Grote Gracht 80-82, Attic

Commodified Enregistered Features in Tourism’s Linguistic Landscape:

Regenerating Meanings of Dialect, Identity, and Place in Michigan’s Upper Peninsula

Guest: Professor Kathryn Remlinger, PhD

Department of English: Linguistics

Grand Valley State University

This ethnography explores interpretive practices in the multimodal landscape of Michigan’s Upper Peninsula, a remote and rural tourist destination. Similar to Blommaert (2013) and Leeman & Modan (2006), I argue that an incisive view of the landscape necessitates ethnographic and sociohistorical perspectives combined with micro-level linguistic and semiotic analyses. This nexus analytical approach (Scollon & Wong Scollon 2004, Pietikäinen et al 2014) provides the necessary tools for excavating the context, historicity, and social interaction that structure ideological schemas. Like Leeman and Modan, I examine how commodified language discursively reimagines a public space and leads to understanding larger sociocultural meanings. And similar to Urry (2005), Kallen (2009), and Moriarty (2014), this study focuses on the role of tourism in discursive representations of ideologies. The study, however, is distinct in that it investigates the role of commodified enregistered features in redefining cultural values about identity and its relationship to place. The indexes communicated through enregistered features in signs, souvenirs, monuments, digital media, and news accounts lead to new and limited meanings. More significantly, as commodities, they function not only to sell souvenirs, but also to sell the idea of a dialect, a sense of place, and a regional persona, but only because their meanings are recognizable, valued, and valuable. Their value lies in regenerated ideological schemas that have emerged from sociohistorical processes and events and related discursive practices. At the crux of this intersection is tourism, which has affected enregisterment and commodification, and the semiotic links that bind dialect, identity, and place.

Selected References

Agha, Asif. 2003. The social life of a cultural value. Language & Communication 23: 231-73.

Imagined communities, 2nd edition. New York: Verso.

Ethnography, superdiversity, and linguistic landscapes. Buffalo, New York: Multilingual Matters.

Journal of Language and Social Psychology, 16 (1): 23-49.

Johnstone, Barbara. 2014. Beyond “enregistered dialects”: Linguistic form and social meaning in time and space. Paper presented at Sociolinguistics Symposium 20, University of Jyväskylä, Finland, 15 June.

Discourse, communication, and tourism. Clevedon, England: Channel View Publications.

Linguistic landscape: Expanding the scenery, pp. 270-283. Routledge.

Journal of Sociolinguistics 13(3): 333-363.

International Journal of Bilingualism, 18, 5: 464-477.

Current Issues in Language Planning, 16, 3: 187-200. DOI: 10.1080/14664208.2015.972533.

Discourse, communication, and tourism, pp. 1-16. Clevedon, England: Channel View Publications.

Nexus analysis: Discourse and the emerging internet. New York: Routledge.

Language & Communication, 23: 193-229.

2017 Nijmegen Lectures, Max Planck Institute for Psycholinguistics/Radboud University Nijmegen, January 23-25, 2017

The 2017 Nijmegen Lectures will take place January 23-25and will feature lectures by Gary S. Dell, Professor of Linguistics andPsychology from the University of Illinois at Urbana-Champaign, http://www.psychology.illinois.edu/people/gdell

The Nijmegen Lectures are a series of lectures in the areaof language sciences, offered each year by the Max Planck Institute forPsycholinguistics and the Radboud University Nijmegen.


Workshops / Conferences / Symposia
CfP: Workshop 'Linking social effects in language processing to social effects in language evolution', MPI Nijmegen, September 15-16, 2016, deadline: June 1, 2016

2

Linking social effects in language processing to social effects in language evolution

http://www.mpi.nl/events/soclg

Date: September 15-16, 2016

Location: Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, The Netherlands

CALL FOR POSTERS:

Submissions are invited for research on the role that social factors play in processing, learning or evolution. Works that link social processes in processing and evolution are particularly welcome.

June 1st, 2016

Abstracts should be submitted to: SocLg@mpi.nl. Abstracts should be no more than one page long with any combination of text and figures.

For any questions, please contact: Shiri.Lev-Ari@mpi.nl

Shiri Lev-Ari

Staff Scientist

Max Planck Institute for Psycholinguistics

http://www.mpi.nl/people/lev-ari-shiri


Update: Symposium 'Spoken Language in the Mines: Euregion and beyond', Maastricht University, Maastricht, 25-26 April 2016

Symposium

SPOKEN LANGUAGEIN THE MINES:

EUREGION ANDBEYOND

25 & 26 April 2016

Maastricht University

Organizers:

Leonie Cornips (MeertensInstituut & Maastricht University) &

Pieter Muysken (RadboudUniversiteit)

Location

Grote Gracht 80-82

Spiegelzaal

Maastricht

Faculty of Arts and Social Sciences

Maastricht University

The Netherlands


The colloquiumhas the aim to study the social practices and structural features of mininglanguages in a comparative perspective. Mining languages have a unique socialecology. Factors involved are rapid expansion and migration, the multi-ethniccomposition of the workforce, binding to a locality, gender and male bounding,concerns for danger and safety, special technology, job specialization, andlife underground as distinct from above ground. Generally, the languageunderground is not that of the owners of the mines but a lingua franca spokenby a chunk of the workforce. Also, there is always special vocabulary and newwords being formed.

Existing work on the socio-culturaleffects of globalization has typically focused on the huge contemporarymetropolises with their explosive and conspicuous diversities (Wang, Cornips etal. 2014; 26). The mining areas go hand-in-hand with a huge diversity inlinguistic resources but, nevertheless, are located in peripheralnon-metropolitan areas, and often in border regions such as the Dutch, Belgianand German and borderland. These peripheral areas have remained understudied.

The focus will be on threecontinents: Europe (the former Oostelijke Mijnstreek, Belgian Limburg and theRuhr area), Africa and South America.

The afternoon of the second day (26 April) will target in Dutch a broadaudience of local laypeople who relate in one way or another to the Belgian,German and Dutch Limburgian coalmines. De middag van de tweede dag inhet Auditorium Sociaal Historisch Centrumvoor Limburg St. Pieterstraat 7 is bedoeld voor een breed publiek en delezingen zullen in het Nederlands gehouden worden.

This colloquiumwould not have been possible without the financial contributions of:

· Universiteitsfonds,Maastricht University

· Raod veur `t Limburgs

· Chair Languageculture in Limburg (UM)

· Research Stimulationand Valorisation Fund (FASoS, UM)

· Arts, Media andCulture (FASoS, UM)

· Institute forTransnational & Euregional Crosss Border Cooperation & Mobility (ITEM, UM)

· MeertensInstitute (KNAW)


MONDAY,APRIL 25TH, 2016

GroteGracht 80-82, Spiegelzaal

10.15-10.30 Arrival with coffee/tea

10.30-10.45 Opening: Prof. dr. Sophie Vanhoonacker

Dean Faculty Arts andSocial Sciences

Introduction: Leonie Cornips and Pieter Muysken

Africa

10.45-11.30 Rajend Mesthrie, University of Cape Town

Fanagaloand the mines of Johannesburg

11.30-12.15 Vincent de Rooij, Universiteit van Amsterdam

ShabaSwahili and the mines of the Democratic Republic of Congo

12.15-13.45 Lunch break

South America

13.45-14.30 Pieter Muysken, Radboud Universiteit

Themining languages of Potosí, Bolivia

14.30-15.15 Laura Álvarez López, Stockholm University

LínguaGeral de Mina

15.15-15.30 Coffee break

15.30-16.15 Marjode Theije, Vrije Universiteit

Mobility and place-making in Amazonian gold mines.Of miners, gold and culture.

Commentariesand discussion

16.15-17.00 Peter Auer and audience


TUESDAYMORNING, APRIL 26TH, 2016

GroteGracht 80-82, Spiegelzaal

09.00-09.15 Arrival with coffee/tea

Europe,focus on Limburg and surrounding mining areas

09.15-10.00 Peter Auer1, Leonie Cornips2/3& Nantke Pecht3, 1Albert-Ludwigs-UniversitätFreiburg; 2Meertens Instituut/KNAW; 3MaastrichtUniversity

(Socio)linguisticaspects of Cité Duits in Eisden (Limburg-Belgium)

10.00-10.45 Stefania Marzio,KU Leuven

ContemporaryUrban Vernaculars in the Belgian Limburg mining areas: From mining language to urban vernacular

10.45-11.00 Coffee break

11.00-11.45 Ton van deWijngaard1 & Roeland van Hout2, 1StreektaalfunctionarisLimburg & 2Radboud Universiteit

Coalmining terminology in the coal mines of Dutch and Belgian Limburg.

11.45-12.15 Discussion

12.15-13.15 Lunchbreak


Publieksmiddag:

MIJNWERKERS IN DE EUREGIOEN DAARBUITEN

26 April 2016,

13.15–16.00 uur

Locatie:

Auditorium

SociaalHistorisch Centrum voor Limburg

St.Pieterstraat 7

Maastricht

Met de feestelijke aanbiedingvan het eerste exemplaar van de dissertatie van Bart Delbroek aan JanKohlbacher: In de put. Dearbeidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg, 1900-1966 [Maaslandse Monografieën 79] (Hilversum: Ver­loren,2016).

De middag sluit af met een korte documentaire 'Uitde kolen' van Frederieke Jochems (cameraman Andras Hamelberg). Dezedocumentaire toont beelden en persoonlijke verhalen van oud mijnwerkers van deStaatsmijn Hendrik in Brunssum en biedt op ontroerende wijze een inkijk in eenstukje lokale geschiedenis van Brunssum.

13-15–14.00 Jan Kohlbacher

Het Cité Duits. Een eiland in een zee van talen

14.00–14.45 AdKnotter

Migratie en interetnischeverhoudingen in de geschiedenis van de steenkoolmijn-bouw: een mondiaalperspectief

14.45-15.00 Pauze

15.00-15.45 WielKusters

Doa tuut ’t

15.45- 16.00 Aanbiedingaan Jan Kohlbacher van

Inde put door Bart Delbroek. De arbeidsmarkt voormijnwerkers in Belgisch-Limburg, 1900-1966

In de put wordt uitgegevendoor uitgeverij Verloren te Hilversum als nr. 79 in de reeks MaaslandseMonografieën. Het boek zal ter plekke te koop zijn voor € 25. Donateurs van hetSociaal Historisch Centrum voor Limburg krijgen 25 procent korting.

16.00-16.30 Korte documentaire 'Uit de kolen' van Frederieke Jochems (cameraman AndrasHamelberg)

16.30 uur Borrel


ABSTRACTSDay 1 and Day 2 (Morning)

Location: Grote Gracht 90-92,Spiegelzaal, Maastricht.

Laura Álvarez López, Stockholm University

Remains of mining languages and work songsin Minas Gerais, Brazil

Atthe end of the 17th century, gold was discovered in a geographicalregion that subsequently became the state of Minas Gerais, Brazil. During the18th century, 700 tons of gold were produced in the area, i.e. 50%of the global production of gold at that time. Diamonds were also found in theregion around 1730. As a consequence of the findings, enslaved Africans werebrought en masse to Minas Gerais to work in the mines and to build a road fromthere to Rio de Janeiro. Africans and their descendants worked mainly in theextraction of gold and diamonds, but they were also used for other types offorced labor, such as domestic work. In the 18th century, António daCosta Peixoto documented a Gbe-based “African language” in Minas Gerais, the Língua Geral de Mina, probably spoken byspeakers of varieties of Gbe and their descendants (not necessarily thoseworking in the mines [Castro 2002]). “Mina”, in Língua Geral de Mina, referredto the region in Africa that the Portuguese called Costa da Mina, meaning the Coast of the Mine, or Gold Coast (Law1989). Peixoto’s findings were published in 1944; however, recent research inthe region has not been able to identify remains of this Gbe-based variety(Simões 2014). In 1929, almost two hundred years after Peixoto’s fieldwork,Aires da Mata Machado Filho collected data in two villages where small-scalemining was still practiced: São João da Chapada and Quartel de Indaiá. MachadoFilho’s work, published in 1943, focuses on mining communities and includes 65local songs (among others, mining-work songs) and a glossary. Both MachadoFilho (1943) and Simões (2014), who gathered additional data and compared hisfindings with those of Machado Filho, claim that most of the vocabulary is ofBantu origin. Based on these and other earlier studies, the aim of thispresentation is to offer an overview of the history and usage of possible“mining languages” spoken by enslaved Africans who worked in the mines of MinasGerais during the 18th and 19th centuries. The lexicalstudy aims at verifying etymologies proposed by Machado Filho (1943) and Simões(2014), and focuses on correlations between linguistic and demographic data, aswell as on conclusions that may be drawn from the sociocultural context and thesocial functions of this variety, through the analysis of the distribution ofthe lexicon in different semantic fields and word classes (cf. Bartens &Baker 2012).

References

Bartens, Angela & Philip Baker (eds.) (2012) Black through White. African Words and Calques which Survived Slavery in Creoles andTransplanted European Languages. London / Colombo:Battlebridge.

Castro, YedaPessoa de (2002) A língua mina-jeje noBrasil. Um falar africano em Ouro Preto do século XVIII. Belo Horizonte:Fundação João Pinheiro/ Secretaria de Estado da Cultura.

Law, Robin (1989) Slave-Raiders andMiddlemen, Monopolists and Free-Traders: the supply of slaves for the Atlantictrade in Dahomey c. 1715–1850. The Journal ofAfrican History 30(1): 45-68.

Machado Filho,Aires da Mata (1943) O negro e o garimpoem Minas Gerais. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora.

Peixoto,António da Costa (1944 [1731/1741]) ObraNova de Língua Geral de Mina, published and presented by Luís Silveira.Lisboa: Agência Geral das Colónias.

Simões, Everton Machado (2014) África banta na região diamantina: umproposta de análise etimológica. Master’sdissertation, University of São Paulo.

Peter Auer1, Leonie Cornips2&3 andNantke Pecht3

(1:Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; 2:Meertens Instituut/KNAW; 3: MaastrichtUniversity)

(Socio)linguistic aspects of Cité-Duits inEisden (Limburg-Belgium)

Inthe thirties and forties of the former century, a way of speaking among thechildren of immigrant coal miners, self-labeled as Cité-Duits, developedin the coal miners’ district of Tuinwijk in the village of Eisden, BelgianLimburg. Whereas cité refers to a miners’ housing district, Duits isthe Dutch word for the German language. According to the memories of thesechildren - who are now elderly men in their late seventies and eighties - theystarted to talk in Cité-Duits to have ‘their own language in the streets’.Having become coal miners themselves, they continued to use this varietythroughout their lifetime, i.e. when working underground and in private life. Until the present, it is employed as anin-group language restricted to the cité of Eisden. Since women wereexcluded from mining work andboys and girls remained separated in social life (e.g. school, church), Cité-Duits is principally confined to male speakers and has probablynot been transmitted to subsequent generations.

We will argue that Cité-Duits developed andcontinues to be employed as a symbolic language for expressing group identitythat has not emerged out of communicative necessity (since Flemish (Dutch) andthe local dialect were available to communicate). New ways of speaking respondto and symbolize changing social situations and constellations.

The first aim of our talk is to focus on the historical social conditions of the emergenceof a new variety in the linguistically isolated multiethnic and multilingualcoal mining community in Eisden (the cité). We will detail thechanging size and composition of the migrant labor force in order to accountfor the German elements of Cité-Duits in a Flemish/Dutch dialect language area where very fewnative speakers of German were around. Thesecond aim is to show that Cité-Duits is a hybrid variety resulting from the combination ofelements of German, Dutch and a Limburgian dialect (Maaslands) through focusingand sedimentation. We will discussthe language use of individual speakers by presenting a first phonological andmorphosyntactic description including verbal clusters, extraposition and theuse of determiners. Consequently, our talk provides information about theroute(s) individuals may take to overcome linguistic ‘restrictions’ andabout the structural relations between linguistic features and their origin (L2features, contact features etc.).

Stefania Marzo, KU Leuven (Quantitative Lexicology and Variational Linguistics)

Contemporary Urban Vernaculars in the Belgian Limburgmining areas:

From mining language to urbanvernacular

Thispaper focuses on new ways of speaking that have emerged in suburban miningneighborhoods in Belgian Limburg (called cités)where a significant number of speakers have bi- or multilingual backgroundsincluding different heritage languages (in particular Italian, Turkish,Moroccan) alongside the standard and non-standard Dutch varieties.

Inthese ethnically and linguistically diverse settings, speakers have developednew variants of Dutch, which linguists and laymen generally call Citétaal (‘citélanguage’), Cités (‘Cité’s language’) or Algemeen cités (‘common cité’slanguage’). The term cité (‘compound’) refers to theoccurrence of this new way of speaking in the former mining neighbourhoods,where it emerged and diffused. Today, Citétaalis associated with informal language use among adolescent speakers. There are,moreover, clear signs that it is spreading among local Flemish youngsters.

In this paper we sketch theemergence and diffusion of this Citélanguage since the Seventies and itsevolution to a local vernacular. We will also analyze the use and the role of‘typical’ Citélanguage features in the broader linguistic repertoire of BelgianLimburgian youngsters, by looking at how (with what frequency and in whichcontexts) youngsters shift between standard and non-standard varieties(including Citélanguage and the Limburgian regiolect) in their dailyinteractions.

Rajend Mesthrie, Universityof Cape Town

Fanakalo asa mining language, with some new developments

Fanakalo (also spelt Fanagalo) is a pidginthat has been in existence for two centuries (for the conference of 2016,exactly 200 years since its first unintended documentation). For the first part of its lifespan it was arelatively simple contact variety that enabled communication between Europeans(missionaries, traders, adventurers, colonists) and indigenous South Africans,especially of Xhosa and Zulu background in the areas of the (then) eastern partof the Cape Colony and Natal. In Natal itstabilised with the arrival of large numbers of indentured Indians developingand working on the plantations. Thepidgin rose to prominence when it was selected for use as the lingua franca ofthe highly multilingual mines that opened up in Kimberley (after the discoveryof diamonds in 1867) and Johannesburg (after the discovery of gold in1886). This paper will examine theproperties of Fanakalo as a mining language, in contrast to its uses on farms,suburban households and urban employment. Mine Fanakalo is a planned variety(codified by the mining industry) that arose from farm Fanakalo. It has a special register of technical termspertaining to the mining industry, and has a higher number of Afrikaans wordsthan the other varieties of Fanakalo anddoes not give evidence of extensive ‘borrowing’ (subsequent to itscodification) or code-switching. Whilethere have been calls in the last few decades to discontinue its use on themines, on the grounds of its associations with colonial and racial domination,this has not proved feasible. WhereasFanakalo has been invariably denigrated by intellectuals, as a language ofoppression, rather than culture, there have been some surprising recentdevelopments. In the wake of thetragedy at Marikana mines, where over 40 workers on strike were shot and killedby police, Fanakalo has come to prominence as the language preferred by thestrikers for mass meetings and negotiations with management. This process offers possibilities of thelinguistic elaboration of the pidgin.

Pieter Muysken, Radboud University (Nijmegen,Netherlands)

Language inthe mines: the Potosí silver mountain

The Cerro Rico (rich mountain) of Potosí in Boliviawas perhaps the most important source of income for the Spanish colonialempire. The city of Potosí was founded around 1540 and by 1610 had become thethird largest city in the western hemisphere (after London and Paris, butbefore Rome and Seville). Thousands of people flocked to the city, by their ownfree will, as forced colonial indigenous labourers, or as African slaves. Myquestion is: how did all these people communicate, both in the city and in themines themselves? How can we find out? My argument has three parts.

First, I discuss mining languages ingeneral, and their social ecology. Factors involved in the social ecology ofmining languages are rapid expansion and migration, the multi-ethniccomposition of the workforce, binding to a locality, gender and male bonding,concerns for danger and safety, special technology, job specialization, andlife underground as distinct from above ground. Generally, the languageunderground is not that of the owners of the mines but a lingua franca spokenby a chunk of the workforce. Also, there is always special vocabulary and newwords being formed.

Second, I discuss the history ofPotosí and of the languages spoken there, mostly based on a mining ‘dictionary’written in 1608 for overseers with a Spanish background. It contains manyblends involving the Amerindian language Quechua, as well as some words inAymara (Quechua and Aymara are the two most important Bolivian highlandlanguages). It also contains many observations about language use in the minesand interethnic relations.

Third, I discuss the present daylanguage of the Afro-Bolivian population living on the eastern slopes of theAndes, in an otherwise Aymara-speaking region. Nowadays they are farmers, closeto the indigenous communities surrounding them, but their ancestors worked inthe mines, after having been captured in the Congo and Angola regions. They speaka creole variety of Spanish, but their language contains many Quechua loanwords, which I argue only could have come from the mines.

Based on these three considerations,I will hypothesize that the language of the mines was a blended and adaptedform of the Amerindian language Quechua with some Aymara additions, possiblywith variants depending on who spoke it.

Vincent de Rooij,Amsterdam Institute of Social Science Research, University of Amsterdam

Swahili in DR Congo’s mining region Katanga: An intriguingcase of contact-induced language restructuring

Atthe start of the 20th century the Katanga region in thesoutheast of what is now the DR Congo was a very sparsely populated area wherethe use of Swahili was restricted to specific settlements of traders and chiefsoriginating from elsewhere in East and Central Africa. A mere 40 years later,Swahili had become the main language of the new, rapidly growing mining citiesof the Katanga Copperbelt. A continuous back and forth migration of people fromall over Central Africa ensured an ongoing process of language restructuring.Migrants speaking rather closely related Bantu languages had to learn Swahilias a second language while their children acquired Swahili as a first language(in many cases as one of their ‘first’ languages). On the Copperbelt,contact-induced restructering of Swahili has resulted in structural reduction,expansion and innovation. Several characteristics of the restructured,localized, Katanga variety of Swahili will be discussed in some detail. Thepaper will propose some explanatory hypotheses for these structural outcomes,and will end by looking into the social significance of these features asstrong indices of local belonging.

Ton van de Wijngaard & Roeland vanHout, Regional language officer Limburg & RadboudUniversiteit

Coal mining terminology in the coal mines of Dutch andBelgian Limburg.

Coalmining dominated economy and societal life in large parts of Dutch and BelgianLimburg for more than 75 years. There were 19 mines, 12 in Dutch Limburg and 7in Belgian Limburg. Labor power was recruited locally, but also from otherparts of the Netherlands and from other countries. e.g. Germany, Poland and Italy.

The Dictionary of the LimburgDialects contains a special issue on coal mining terminology (non-agriculturalterminologies, volume 5: coalminer; XXX + 263 pages). The data was gatheredthrough 36 extensive questionnaires filled in by/for local informants in theirown dialect.

The coal mining terms in this area wereborrowed from both the German and Walloon/French terminology. The German impactis particularly observable in Dutch Limburg, the Francophone one in BelgianLimburg. The third active language was Dutch. On top of that immigratingcoalminers brought their own language, e.g. Polish and Italian. The consequencewas a wide diversity of words for the same tools, places, and activities. Minecompanies in Belgian Limburg distributed glossaries with terms in fourlanguages (including Italian). The so-called State Mines Company (DSM; DutchLimburg) actively introduced a completely Dutch-based, standardized coalmineterminology. The companies wanted to prevent misunderstandings and calamitiescaused by miscommunication.

Next to the multilingual lexicalsources, another important source of variation in the phonetic andmorphological make-up of word forms is to be found in the local dialects.Coalminers commonly communicated in dialect, having the consequence that theLimburgian isoglosses became visible in the coal mining terminology.Characteristics of the High German Sound Shift return in the terminology of themine sites in Kerkrade, and the Panninger Line (palatalized s) splits the Eastfrom the Central Limburgian dialects. Coalminers coming from other Limburgiandialect regions adopted the local terminology, but they often kept using theirown dialect sounds.

We will illustrate the competing sources of variation bylinguistic maps of the mines sites area. Interestingly, the coal mineterminology hardly left any traces in the local dialect vocabularies. Inaddition, we found no linguistic traces of languages like Italian and Polishwith one exception).

Marjo de Theije, Vrije Universiteit Amsterdam

Mobility and place-making in Amazonian gold mines. Ofminers, gold and culture.

Smallscale gold mining takes place in remote parts of the nation states, far frombureaucratic regulations and formal authorities. In the contemporary gold rushin the Amazon, local populations and flexible migrants meet, negotiate, producegold and ‘create' a local economy and community in the process. In thispresentation I will focus on the main characteristics of this culturalencounter in the forest, and try to highlight some aspects of languagetoo.


SAMENVATTINGEN

PUBLIEKSDAG:26 APRIL 2016 (MIDDAG)

AuditoriumSociaal Historisch Centrum voor Limburg

St.Pieterstraat 7, Maastricht

Jan Kohlbacher

Bio: Jan Kohlbacher (Eisden 1936) zoon van Oostenrijkse ouders die in 1925naar België kwamen. Groeide op in de mijnwerkerscité, was er onderwijzer enoprichter van de Stichting Erfgoed Eisden en het Museum van deMijnwerkerswoning. En startte jaren geleden met een inventarisatie van dewoordenschat van het Cité Duits.

het citéduits. een eiland in een zee van talen

Bij de start van de kolenindustrie in 1907 in BelgischLimburg, was er geen ervaring betreffende mijnarbeid voorhanden. Demijnmaatschappijen wierven ingenieurs en arbeiders uit de Waalse kolenbekkensaan, waardoor de omgangstaal en het ondergrondse vakjargon het Frans-Waalswerd.

Wanneermen vanaf 1920, op zoek moet naar nog meer ervaren mijnwerkers, zijn deCentraal- en Oost Europees kolengebieden, in het voormalige Oostenrijk-Hongarije,dankbare rekruteringvelden.

Vanaf1922 komen ze in transporten van 100 man, Oostenrijkers, Noord Italianen,Hongaren, Tsjechen, Slowaken, Polen, Karpaten, Slovenen, Serviërs e.d., inEisden aan.

Zij komen terecht bij een werkgever die, naar het BritseGarden City model, mooie woonwijken met alle mogelijke culturele en recreatieveinfrastructuren, ter beschikking stelt. Wie in een dergelijk Cité woonde moestdeze wijk zelfs niet verlaten om in zijn dagelijkse behoeften te voorzien. Zodatde bewoners, in hun volledig door de mijnbazen beheerst en georganiseerd leven,zich als het ware in een eilandsituatie bevonden.

De taalsituatie in het openbaar leven werd door hettoenmalige Belgische model bepaald. Van de preken in de kerk, de straatnaambordentot het onderwijs verliep alles in de Frans-Nederlandse tweetaligheid. Terwijlde officiële mededelingen van de mijndirectie naar de arbeiders in het Frans,Nederlands en Duits gebeurden

Debuitenlanders vinden zich in eigen verenigingen, die met muziek- entoneelavonden hun heimatgevoel cultiveerden en daarbij hun eigen taal spraken.In hun dagdagelijkse omgang bedienen de mannen, zich van het Duits, of van “eenDuits” dat zij aan hun legerdienst of aan de omgang met de Duitstalige overheid,overhielden. Met daarin verweven de woordenschat uit het Franstalige vakjargon.

De mannelijke jeugd nam dit taalgebruik over. Met dienverstande dat zij in hun dagelijkse omgang ook woorden van hun Hongaarse,Poolse, Sloveense e.a. vrienden overnamen. Dit alles omkaderd door het Vlaamsdat zij in de school leerden….


Ad Knotter

Bio: Ad Knotter is directeur van het Sociaal HistorischCentrum voor Limburg en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht in devergelijkende regionale geschiedenis. In 2015 was hij mederedacteur van eenSpecial Issue van de International Review of Social History over ‘Migration andEthnicity in Coalfield History: Global Perspectives’.

Migratie en interetnische verhoudingen in de geschiedenis van de steen-koolmijnbouw:een mondiaal perspectief

De industriële entransportrevolutie van de negentiende en vroege twintigste eeuw is nietdenkbaar zonder steenkool, en dat geldt ook voor het kolonialisme en deglobalisering die daardoor op gang kwam. Kolen leverden niet alleen energievoor de industriële activiteiten in de moederlanden en de koloniën, maar ookvoor de wereldwijde verbindingen via spoorwegen en stoomschepen. Om in dezeenergiebehoefte te voorzien werden overal in de wereld, tot in de meestdesolate uithoeken, steenkolenmijnen geopend. Om de exploitatie daarvanmogelijk te maken moesten arbeiders worden aangetrokken, zowel geschooldemijnwerkers (veelal uit Groot-Brittannië) als laaggeschoold personeel uitnabije en verder weggelegen herkomstgebieden. Overal in de wereld is mijnbouwonlosmakelijk verbonden met migratie. Pogingen om voldoende arbeidskrachten tevinden leidden vaak tot de werving van etnische minderheidsgroepen met een lagesociale status. In dat opzicht was er een groot verschil met de geschooldemijnwerkers die de mijnbouw tot ontwikkeling brachten. Etnische verschillenwaren nauw verbonden met verschillen in geschooldheid en sociale status. Hoeweler tal van voorbeelden zijn van interetnische samenwerking en solidariteit,konden deze verschillen de samenleving in de mijnwerkers-gemeenschappendiepgaand beïnvloeden.

Deze processen zullenworden belicht aan de hand van voorbeelden uit mijn-bouwgebieden in de helewereld (Azië, Amerika, Afrika en Europa).

Wiel Kusters

Bio: Wiel Kusterswas vanaf 1989 tot en met 2012 verbonden aan de Universiteit Maastricht alshoogleraar Algemene en Nederlandse letterkunde. Wiel Kusters is dichter enmijnwerkerszoon.

doa tuut ’t

DOA TUUT ’T

Mijn vaders horloge zat in een doosje
een ijzeren kastje
met rood vilt bekleed en
met een mica venstertje
zodat je de wijzerplaat kon zien
stofvrij min of meer
stofvrije tijd

een horloge voor onder de grond

Zo begint de theatermonoloog Doa tuut ‘t,die de dichter Wiel Kusters, zoon en kleinzoon van Limburgse mijnwerkers, in1998 schreef voor theaterwerkplaats Het Kruis van Bourgondië. In 2011 werd zijntekst opnieuw op het toneel gebracht in een vroegere mijnstreek, nu die vanBelgisch Limburg.

Doa tuut ‘t / Schachtsignalen is in 2012heruitgegeven in de reeks Literair Limburg van uitgeverij B for Books, met eenvertaling naar het Kerkraads door Lei Heijenrath.

Vanmiddag brengt Wiel Kusters Doa tuut ’t zelf als verteller ten gehore.

aanbieding aan jankohlbacher van: in de put door bart delbroek. de arbeids-markt voormijnwerkers in belgisch-limburg, 1900-1966

In de put wordt uitgegeven door uitgeverijVerloren te Hilversum als nr. 79 in de reeks Maaslandse Monografieën. Het boekzal ter plekke te koop zijn voor € 25. Donateurs van het Sociaal HistorischCentrum voor Limburg krijgen 25 procent korting.

Bio: Bart Delbroek promoveerde in 2011 aan deVrije Universiteit Brussel op het proefschrift dat nu verschijnt in de reeksMaaslandse Monografieën. Hij was daarna als onderzoeker verbonden aan hetKatholiek Documentatiecentrum (KADOC) in Leuven en aan het Sociaal HistorischCentrum voor Limburg in Maastricht. Hij volgde de archiefopleiding in Brusselen is thans werkzaam als archivaris bij het Agentschap Onroerend Erfgoed teBrussel.

Documentaire 'Uit de kolen' van FrederiekeJochems en (cameraman Andras Hamelberg).

Deze documentaire toont beelden en verhalen van oudmijnwerkers van de Staatsmijn Hendrik te Brunssum. Tijdens het kunstproject‘Kolen in het Pompgebouw’ (2012, Cultura Nova, KuS Heerlen) werd over de vloervan het vervallen gebouw tien ton kolen gestort. De ruimte deed zo voor eenmaand denken aan het leven onder de grond van weleer. Oud mijnwerkers beheerdende expositie waar in de filtercylinders monitoren stonden met hun opgetekendevideoverhalen. Deze interviews werden ter plekke opgenomen. Bijzondere endoorleefde verhalen over ieders jeugd en waarom men bij de mijn ging werken. Deopleiding op de Ondergrondse Vakschool, het fysiek zware werk, het gevaar en deongelukken. Hoe het vroeger in Brunssum was met de Italianen en anderenationaliteiten in de gezellenhuizen, hoe de jongens ondergronds goedverdienden en aantrekkelijk waren voor de meisjes. En wat er gebeurde toen hetwerk in de mijn plotseling stopte. Deze oral history verhalen van de oudkoempels zijn persoonlijk, geven inzicht in een voorbije tijd.

16.30 uur: Borrel/Drinks


Application for Language in Interaction Summerschool, Berg en Dal, July 3-14, 2016, deadline: April 27, 2016

Dear member of [GRADUATE SCHOOL],From July 03-14, 2016, the Language in Interaction consortium organizes a summer school on "Human Language: From Genes and Brains to Behavior".


The content of the summer school is based on the publication of a handbook with the same title (MIT Press, in preparation) and will cover the full spectrum of language research (more information on https://www.languageininteraction.nl/education/summer-school-2016.html and below).Interested 1st and 2nd year PhDs are invited to apply for the remaining 10 available positions.


You will be expected to attend the full programme and present a poster on your research.


Participation is free. Accommodation and nutritional needs are provided for by the Language in Interaction consortium.Interested? Please send in your application to c.lorenz@donders.ru.nl before Wednesday April 27, 2016, 23:59 CET.


Your application should include (and be limited to) the following attachments:


1) Motivation letter (max 1 A4),


describing (a) your personal motivation to attend and (b) the embedding of your current research efforts in relation to the content of the summerschool.


2) Short curriculum vitaeAdditional information:


The content of the summer school will cover the full spectrum of language research, including the following topics:


(1) Cognitive architectures, (2) The development of language, (3) The functional neurobiology of language, (4) Communication with and before language, (5) Neuroanatomy of language, (6) The genetics of language, (7) Animal models of language, (8) Modeling language, and (9) Language and information in the world.


On each day several lectures will be given on one of these topics. There will be ample opportunity for interaction and discussion with the speakers and your fellow PhDs. In addition, there is plenty of time to informally meet with people during poster sessions and social events.Looking forward to receiving your application.


On behalf of the Educational Team of Language in Interaction


Best regards,


Sander Berends (Programme Coordinator)


Carolin Lorenz (Secretary)

37th TABU Dag, Groningen, June 3 2016

37th TABU Dag,Groningen June 3 2016: Registration is now open! Register for the conferenceand the conference dinner on our website: http://www.let.rug.nl/tabudag/registration

: Registration is now open! Register for the conferenceand the conference dinner on our website: http://www.let.rug.nl/tabudag/registration
LEARNING LANGUAGES: PROBLEMS AND PERSPECTIVE, Liepaja, Latvia, 3 June 2016

You are welcome to participate in the
13th International Scientific Methodological Conference
LEARNING LANGUAGES: PROBLEMS AND PERSPECTIVEThe conference takes place on 3 June, 2016, Liepaja, LatviaThe conference work will be organized in plenary sessions and works hopsThe following topics will be discussed
The Role of Language in the Acquisition Process of Social Values.
Correlation of contemporary linguistic research and language acquisition
Text and context in language acquisition
Tendencies of the Development of Language Teaching and Research in the Native and Foreign Languages
Promotion of the Development of Children’s Communicative Competence in Pre-school and Family
Use of IT in Modern Language AcquisitionDuring the conference everyone will have a chance to receive information about the Association of Applied Linguistics of Latvia established in Liepaja, 2016, as well as its goals, tasks and planned areas of practical research.
Length of the report at the plenary session up to 20 minutes, during workshops up to 15 minutes
Working languages of the conference: Latvian, English, Russian, German
Please, send in your applications for the conference completing the enclosed form until 2 May 2016.Basing on the presented reports conference proceedings will be published in the volume “Valodu apguve: problemas un perspektīva” (ISSN 1407-9739). Articles will be published in the Latvian, English, Russian and German languages. All articles will be anonymously reviewed, evaluated and accepted by the international editorial boardDeadline for sending in the research paper: 31 August 2016 (electronic form: balti@liepu.lv)International Scientific and Organizational Committee of the Conference:
Daiga Skudra, M. paed. (Liepāja University, Latvia) – Head of the organizational committee of the conference)
Diāna Laiveniece, Dr. paed. (Liepāja University, Latvia) – Head of the international editorial board)Members of International Scientific Editorial Board and Members of Organizational Committee:
Zenta Anspoka, Dr. paed., ( Riga Teacher Training and Educational Management Academy)
Dina Bethere, Dr. paed. (Liepaja University, Latvia)
Daiva Jakovonytė-Staškuviene, Dr. soc. sc. (edu) (Vilnius Pedagogical University, Lithuania)
Inna Järva, Dr. philol. (Tallin Pedagogical College, Estonia)
Indra Kalniņa, Mg.paed., Mg.phil. ( Liepaja University, Latvia)
Ulrike Kurth, Dr. (Westfalen- Kolleg Paderborn, Germany)
Linda Lauze, Dr. philol. (Liepaja University, Latvia)
Nicole Nau, Dr. hab. philol. (Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland)
Rita Ozola, Mg. paed. (Liepaja University, Latvia)
Alīda Samuseviča, Dr. paed. (Liepaja University, Latvia)
Irina Strazdiņa, Dr. psych. (Liepaja University, Latvia)
Blāzma Vikmane, Dr. paed. (Liepaja University, Latvia)
Anna Vulāne, Dr. philol. (University of Latvia, Latvia)Participation fee (by transfer)
For speakers EUR 70.00
For participants EUR 15.00In case the article has several authors, the participation fee along with the publication for each author is EUR 40.00. The conference fee for speakers includes publication of the article, conference materials, lunch, coffee break, for participants – conference materials, lunch, coffee break; the participation fee does not include transport and accommodation costs.Deadline for making the transfer – 2 May 2016
Liepājas Universitāte, PVN reģ. Nr. LV90000036859
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV45TREL9150190000000Purpose: 21499, dalības maksa konferencē “VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA XIII”, participant’s name, surname, identity number.Contacts:Ginta Cukura-Šneidera
Faculty of Pedagogy and Social Work
Liepāja University
Lielā iela 14
Liepāja, LV-3401, Latvija
Phone: + 371 63407748; +371 26167420
e-mail: ginta.cukura@liepu.lvAnita Helviga, Dr.philol.
Faculty of Humanities and Arts
Liepāja University
Kūrmājas prospects 13
Liepāja, LV-3401, Latvija
Phone: +371 63483781
e-mail: anita.helviga@liepu.lvhttps://www.liepu.lv/en/17/international-conferences

GDANSK conference LANGUAGE projects, Gdansk, Poland, 9-10 June 2016

Dear Colleagues,

We are pleased to announce that under the framework ofour conference

(9-10 June 2016) we are about to initiate

4 PROJECTS

centred around speech and addressing its educational edgefrom varied perspectives, including the pedagogical, social, linguistic andpsychological ones. A brief outline of the four complementary projects you canfind at http://www.educationalroleoflanguage.ug.edu.pl/projects-planned.

It is clear to us that

YOUR SUPPORT

and contribution to these four projects would render ourwork much more effective and revealing. The questions posed (as you can see inthe file

enclosed) cannot be answered by specialists of only one(sub)discipline and thus joint effort and shared expertise is needed. For thisreason, we dare say you may benefit a lot from your participation, too.

To tackle these issues comprehensively,

INTERNATIONAL COOPERATION

is required. Hence, we have decided to gather academicsrepresenting different countries and nations so that a network of associatescan be formed, which might in due course develop into a properly organizedassociation of colleagues and friends supporting one another inlanguage-focused projects bringing their knowledge on learning, school,childhood, lifelong learning, human psyche and numerous other componentsdetermining answers to the questions posed.

Let’s meet and talk together about how

SPEECH AND LEARNING

interplay. It’s about time interdisciplinary languagestudies were conducted across and within different ages and nations. DOencourage those whom you believe to hold significant knowledge on these issuesand bring along to conference with you, please! We are still collecting papersand striving to reach those of you whom in the field of language-educationintersection we should not miss.

Please remember about the following:

1. Registration/paper submission deadline: 10 April 20162. The quicker you register, the better we can fit you into the conferenceprogramme.

And, most importantly,

if your work related to language and education, YOU AREMORE THAN WELCOME!

Cordially,

Michał Daszkiewicz

tel. +48 509 747 531

On behalf of organisers of the conference ‘Educationalrole of language. Learn to speak, speak to learn’

University of Gdansk

Institute of Education

Division of Research on Childhood and School tel. +48 58523 42 96, Secr. +48 58 523 42 05

ISLE/ACLC Summer School

For further information, please see: http://www.isle-linguistics.org/summer_schools/summer_school_2016/

AlCoB 2016 ,Trujillo, Spain, June 21-23, 2016

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALGORITHMS FOR COMPUTATIONAL BIOLOGY

AlCoB 2016

Trujillo, Spain

June 21-23, 2016

Organized by:

Computer Architecture and Logic Design Group (ARCO)
University of Extremadura

Extremadura Centre for Advanced Technologies (CETA-Ciemat)

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

grammars.grlmc.com/alcob2016/
************************************************************************************

AIMS:

AlCoB aims at promoting and displaying excellent research using string and graph algorithms and combinatorial optimization to deal with problems in biological sequence analysis, genome rearrangement, evolutionary trees, and structure prediction.

Previous events were held in Tarragona (2014) and Mexico City (2015).

The conference will address several of the current challenges in computational biology by investigating algorithms aimed at:

1) assembling sequence reads into a complete genome,
2) identifying gene structures in the genome,
3) recognizing regulatory motifs,
4) aligning nucleotides and comparing genomes,
5) reconstructing regulatory networks of genes, and
6) inferring the evolutionary phylogeny of species.

Particular focus will be put on methodology and significant room will be reserved to young scholars at the beginning of their career.

VENUE:

AlCoB 2016 will take place in Trujillo, homeland of the so-called “conquistadores” who arrived in Peru in the XVI century. The venue will be the Extremadura Centre for Advanced Technologies.

SCOPE:

Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limited to:

Exact sequence analysis
Approximate sequence analysis
Pairwise sequence alignment
Multiple sequence alignment
Sequence assembly
Genome rearrangement
Regulatory motif finding
Phylogeny reconstruction
Phylogeny comparison
Structure prediction
Compressive genomics
Proteomics: molecular pathways, interaction networks
Transcriptomics: splicing variants, isoform inference and quantification, differential analysis
Next-generation sequencing: population genomics, metagenomics, metatranscriptomics
Microbiome analysis
Systems biology

STRUCTURE:

AlCoB 2016 will consist of:

invited lectures
invited tutorials
peer-reviewed contributions

INVITED SPEAKERS (to be completed):

S. Cenk Sahinalp (SimonFraserUniversity), Big Data Algorithmics for Cancer Genomics

David Sankoff (University of Ottawa), The Evolution of Gene Order in the Flowering Plants

PROGRAMME COMMITTEE:

Can Alkan (Bilkent University, Ankara, Turkey)
Timothy L. Bailey (University of Queensland, Brisbane, Australia)
Vladimir Bajic (King Abdullah University of Science and Technology, Thuwal, Saudi Arabia)
Geoff Barton (University of Dundee, UK)
Inanc Birol (University of British Columbia, Vancouver, Canada)
Jacek B?a?ewicz (Pozna?University of Technology, Poland)
Alan P. Boyle (University of Michigan, Ann Arbor, USA)
Vladimir Brusic (NazarbayevUniversity, Astana, Kazakhstan)
Liming Cai (University of Georgia, Athens, USA)
Rita Casadio (University of Bologna, Italy)
Ken Chen (University of Texas MD AndersonCancerCenter, Houston, USA)
Jason Ernst (University of California, Los Angeles, USA)
Laurent Gautier (Novartis Institutes for BioMedical Research, Cambridge, USA)
Manolo Gouy (ClaudeBernardUniversity Lyon 1, France)
Michael Gribskov (PurdueUniversity, West Lafayette, USA)
Iman Hajirasouliha (Stanford University, USA)
John Hancock (Genome Analysis Centre, Norwich, UK)
Artemis Hatzigeorgiou (University of Thessaly, Volos, Greece)
Fereydoun Hormozdiari (University of California, Davis, USA)
Kazutaka Katoh (Osaka University, Japan)
Evangelos Kranakis (Carleton University, Ottawa, Canada)
Lukasz Kurgan (University of Alberta, Edmonton, Canada)
Bill Majoros (DukeUniversity, Durham, USA)
Lennart Martens (Ghent University, Belgium)
Maria-Jesus Martin (European Bioinformatics Institute, Hinxton, UK)
Carlos Martín-Vide (Rovira i VirgiliUniversity, Tarragona, Spain, chair)
Folker Meyer (Argonne National Laboratory, USA)
Kenta Nakai (University of Tokyo, Japan)
Matteo Pellegrini (University of California, Los Angeles, USA)
Mihaela Pertea (JohnsHopkinsUniversity, Baltimore, USA)
Ben Raphael (BrownUniversity, Providence, USA)
Paolo Ribeca (Pirbright Institute, Woking, UK)
Denis Shields (UniversityCollegeDublin, Ireland)
Fredj Tekaia (Pasteur Institute, Paris, France)
Alessandro Verri (University of Genova, Italy)
Fuli Yu (BaylorCollege of Medicine, Houston, USA)
Daniel Zerbino (European Bioinformatics Institute, Hinxton, UK)
Kaizhong Zhang (University of WesternOntario, London, Canada)
Weixiong Zhang (WashingtonUniversity in St. Louis, USA)
Zhongming Zhao (VanderbiltUniversity, Nashville, USA)
Yaoqi Zhou (GriffithUniversity, Brisbane, Australia)

ORGANIZING COMMITTEE:

María Botón-Fernández (Trujillo, co-chair)
Carlos Martín-Vide (Tarragona, co-chair)
Miguel A. Vega-Rodríguez (Cáceres, co-chair)
Florentina Lilica Voicu (Tarragona)

LOCAL COMMITTEE:

Leslye Alarcón (Cáceres)
María Botón-Fernández (Trujillo, co-chair)
José M. Granado-Criado (Cáceres)
Sergio Santander-Jiménez (Cáceres)
Miguel A. Vega-Rodríguez (Cáceres, co-chair)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit non-anonymized papers in English presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spaced pages (including eventual appendices, references, proofs, etc.) and should be prepared according to the standard format for Springer Verlag's LNCS series (see http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0 ).

Submissions have to be uploaded to:

https://www.easychair.org/conferences/?conf=alcob2016

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS/LNBI series will be available by the time of the conference.

A special issue of the journal IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics (TCBB, 2014 JCR impact factor: 1.438, quartile Q1) will be later published containing peer-reviewed substantially extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The period for registration is open from October 30, 2015 to June 21, 2016. The registration form can be found at:

http://grammars.grlmc.com/alcob2016/Registration.php

DEADLINES:

Paper submission: January 26, 2016 (23:59 CET)
Notification of paper acceptance or rejection: March 1, 2016
Final version of the paper for the LNCS/LNBI proceedings: March 15, 2016
Early registration: March 15, 2016
Late registration: June 7, 2016
Submission to the journal special issue: September 23, 2016

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

florentinalilica.voicu (at) urv.cat

POSTAL ADDRESS:

AlCoB 2016
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

Phone: +34 977 559 543
Fax: +34 977 558 386

ACKNOWLEDGEMENTS:

Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA-CIEMAT)
Universidad de Extremadura
Universitat Rovira i Virgili

Summer School ISOLDE (Infant Studies On Language Development in Europe), Universität Potsdam, Germany, 27-30 June 2016

Summer School ISOLDE (Infant Studies On Language Development in Europe)

Host Institution: Universität Potsdam
Website: http://www.uni-potsdam.de/isolde
Dates: 27 – 30 June 2016
Location: Potsdam, Germany
Focus: This summer school is specifically organized to bring together Pre- and
Post-docs working on infant language acquisition in Europe.
Minimum
Education Level: BA
Description: The school is intended for MA and PhD students as well as post-doc
researchers. Five courses will be taught by experts in the field of infant
language acquisition. In addition to the courses, there will be a talk and social
activities as an opportunity to exchange ideas and share experiences.

Courses: Nicole Altvater-Mackensen (MPI Leipzig)
Methods in Infant Language Research
Alejandrina Cristia (CNRS Paris)
New scientific practices: The case of individual variation in infancy
Judit Gervain (Université René Descartes, Paris)
Infant language and speech perception at birth: Theoretical Issues and
Newborn Method
Paula Fikkert (Radboud Universiteit, Nijmegen)
Title t.b.a.
Susanne Fuchs (ZAS Berlin) & Pia Knoeferle (Humboldt-Universität Berlin)
Ethics in psycholinguistic research with children: Writing applications & best
practice
Ken Pugh (Haskins Laboratories, New Haven)
Neuroimaging studies of early language development, reading and reading
disability: An update on recent findings [Talk]

Tuition: None!
Application
Deadline: 31 March 2016
Apply online: http://www.uni-potsdam.de/isolde/application
Email: isolde2016(removeme)uni-potsdam.de

Summer School in Social Science Research, Hong Kong, June 2-5, 2016

The Department of Media and Communication at City University of Hong Kong will be hosting the Summer School in Social Science Research from June 2-5th, 2016.

The Second Summer School is aimed at offering advanced graduate-level training in methodologies and technologies of social science research. This year, the Summer School will focus on the latest approaches in computational social science, with a particular emphasis on advanced text analysis. Applications from both PhD and advanced MA/MPhil students are encouraged and CityU will provide full tuition waiver and accommodation for 10 most qualified applicants.

More information on the Summer School can be found here: https://cityuhksummerschool.wordpress.com

Update: Amsterdam Summer Course 2016: Doing Research with Discourse Analysis, VU Amsterdam, July 2-16, 2016

Doing Research with Discourse Analysis: A discourse perspective on making sense of social change

AMSS 2016, Vrije Universiteit Amsterdam, 2-16 July 2016
For the second year the VU Amsterdam Summer School offers a 2-week intensive course in discourse analysis for students in the social sciences, history, health, education, law, politics and any other field connected with social practice. The course provides a colourful pallet of approaches and domains to energise your academic skills by ‘doing research with discourse analysis’. Please feel free to distribute widely.
Through various cases of transdisciplinary research design you learn to reason why and how you can incorporate discourse analysis in your own field of study. The course provides a framework to make sense of social phenomena on the principle that language not only reflects society and change but also drives it. The focus is on analysing language use and other forms of communication to generate evidence of social phenomena, such as racism, politics, power, social movements, forensics, health care, teaching, peace, war, (in)equality. We offer an inspiring program with expert lecturers from the VU Communication and Information Sciences and Organisation Discourse departments, and guests from Fribourg University, Lancaster University, and the University of East Anglia. Classes will be highly interactive. We all learn from each other!

Theory and Methods: The art of Transdisciplinary Research Design; context and data selection; text analysis; ethnography and conversation analysis; framing, metaphor, humour; cognitive- and historical discourse analysis; soundscape analysis; computational- and corpus-assisted discourse analysis.
Excursion: The International Criminal Court in The Hague is a prime setting to observe the relationship between international law, human rights and cultural diversity that is reflected in this court's discourse and its far-reaching global impact. Plus: lunch on the beach.

Course information
Course level: Master/PhD; ECTS: 4
Coordinating lecturer: Bertie Kaal (VU Amsterdam, Language and Communication)
Opening Lecture: Prof. Alison Sealey (Lancaster University)
VU Amsterdam: Luuk Lagerwerf, Joyce Lamerichs, Anna Kaal and Sebastiaan Donszelmann, Ida Sabelis, Fleur van der Houwen
Utrecht University: Tessa van Charldorp
University of East Anglia: Prof. Andreas Musolff
University of Fribourg: Steve Oswald
INCAS3: Edda Bild and Matt Coler

Doing Research with Discourse Analysis: A discourse perspective on making sense of social change
Videos and full information on fees, discounts, scholarships, and other perks http://www.amsterdamsummerschool.nl
Contact: amsterdamsummerschool(removeme)vu.nl

Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting_CIDSM11, Vienna, July 4-6 2016

Dear Colleagues,
(per la versione in italiano, si veda sotto)

We are happy to announce that the 11th Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting will take place at the Department of Romance Studies of the University of Vienna on 04–06 July 2016. The meeting aims to bring together dialectologists working on any aspect of the syntax and/or morphology of the dialects of Italy (including non-Romance varieties) and encourages all approaches – whether synchronic or diachronic, descriptive or theoretical (all frameworks) – to the regional languages and dialects spoken throughout Italy. This year CIDSM will feature a thematic session on the High German dialects spoken in Italy.

The invited speakers of CIDSM11 are:
– Patrizia Cordin, Università di Trento
– Hans Goebl, Universität Salzburg
– Rosanna Sornicola, Università di Napoli Federico II and for the thematic session:
– Alessandra Tomaselli, Università di Verona


Call for Papers

Abstracts on any aspect of the syntax and/or morphology of the dialects of Italy (including non-Romance varieties) will be considered for presentation. There will also be a poster session. During the abstract submission procedure, please indicate (through the Abstract Classification drop-down menu), whether you prefer to submit your abstract for presentation or for the poster session only, or if you would rather like it to be considered for both. If your abstract is intended for the special thematic session, please select the relevant option.

Abstracts are invited for 20-minute talks (plus 10 for questions) or for posters. Submissions are limited to 1 individual and 1 joint abstract per author, or 2 joint abstracts per author. The abstract should include the title, but not the author’s name(s). Abstracts should be no longer than two pages in length (including examples and references), in 12-point font size.

The conference languages are English and Italian (English only for the thematic session).

Deadline
Abstracts must be submitted no later than 5 February 2016.
Speakers will be notified of the results of their abstract review by 6 March 2016.

Abstract submission
Authors are asked to submit their abstracts via EasyAbstracts< http://linguistlist.org/confservices/EasyAbs/customabssub.cfm?emeetingid=6102JA4458BE6258406050441>: http://linguistlist.org/easyabs/CIDSM2016

If you are unable to upload your abstract on EasyAbstracts, please send it as an email attachment to the conference organizers.

Further information will be provided in due course on the conference website: http://cidsm2016.univie.ac.at/en/home/


Organizing Committee:
Silvio Cruschina
Anna Kocher
Eva-Maria Remberger

Consultant for the thematic session:
Prof. Alexandra Lenz (Department of German Studies, University of Vienna)


CIDSM Steering Committee:
Roberta D’Alessandro (Universiteit Leiden) Adam Ledgeway (University of Cambridge)


*********************************

Care colleghe, cari colleghi,

Siamo lieti di annunciare che il Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting XI sarà ospitato dal Dipartimento di Romanistica dell’Università di Vienna dal 4 al 6 luglio 2016. L’obiettivo di questo convegno è di offrire una piattaforma di discussione e scambio tra i dialettologi che lavorano sulla sintassi e/o morfologia dei dialetti d’Italia (comprese le varietà non romanze) e di incoraggiare tutti gli approcci – sia sincronici che diacronici, sia descrittivi che teorici e formali – alle lingue regionali e ai dialetti d’Italia. Quest’anno il CIDSM includerà una sessione tematica sui dialetti alto-tedeschi parlati in Italia.

I relatori invitati del CIDSM11 sono:
– Patrizia Cordin, Università di Trento
– Hans Goebl, Universität Salzburg
– Rosanna Sornicola, Università di Napoli Federico II e per la sessione tematica:
– Alessandra Tomaselli, Università di VeronaPrima circolare

Si invitano proposte di relazioni, sotto forma di riassunto anonimo, su ogni aspetto della sintassi e/o delle morfologia dei dialetti d’Italia. È prevista anche una sessione dedicata ai poster. Durante la procedura per l’invio, sarà possibile specificare se si desidera presentare un riassunto per una relazione o per la sessione dei poster, o se invece si vuole essere considerati per entrambi. Sarà possibile anche indicare se il riassunto è indirizzato alla sessione tematica speciale.

Le presentazioni avranno una durata di 20 minuti (più 10 minuti per le domande). Ciascun autore può presentare al massimo due riassunti: uno come autore unico e l’altro in collaborazione, oppure due riassunti in collaborazione. Il riassunto deve includere il titolo, ma non il nome dell’autore/i nomi degli autori. I riassunti dovranno avere una lunghezza massima di due pagine, inclusi esempi e riferimenti bibliografici, con carattere 12.

Le lingue ufficiali del convegno sono inglese e italiano (solo l’inglese per la sessione tematica).

Scadenza
I riassunti dovranno essere inviati entro e non oltre il 5 febbraio 2016.
La decisione sulla selezione verrà notificata entro il 6 marzo 2016.

Invio dei riassunti
I riassunti vanno inviati in forma anonima attraverso EasyAbstracts.
http://linguistlist.org/easyabs/CIDSM2016

In caso di problemi con l’invio attraverso EasyAbstracts, potete inviare il riassunto agli organizzatori del convegno per email, come allegato.

Ulteriori informazioni saranno rese disponibili sul sito web del convegno:
http://cidsm2016.univie.ac.at/


Comitato organizzatore
Silvio Cruschina
Anna Kocher
Eva-Maria Remberger

Consulente per la sessione tematica:
Prof. Alexandra Lenz (Dipartimento di Germanistica, Università di Vienna)


Comitato direttivo del CIDSM
Roberta D’Alessandro (Universiteit Leiden) Adam Ledgeway (University of Cambridge)

NYI 2016- 14th annual session of the NY-St. Petersburg Institute of Linguistics, Cognition and Culture, St. Petersburg, July 11-29, 2016

For more information, please see: http://nyi.spb.ru/genInfo/

Lexicom 2016, Vienna, Austria, July 11-15 2016

Lexicom 2016 (Vienna, Austria)

Workshop in Lexicography, Corpus Linguistics and Lexical Computing
Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria, July 11th-15th 2016

Lexicom is a five-day intensive workshop created by the Lexicography MasterClass. Seminars on theoretical issues alternate with hands-on work using a range of corpus-analysis and other software tools. Working in small groups or individually, you will learn how to develop dictionaries and other lexical resources, from the creation and annotation of corpora to the planning, design and writing of lexical entries. This is the workshop's sixteenth year and we now have over 400 graduates, from all parts of the world: reviews of previous events can be found here.
It will be led by Michael Rundell, Miloš Jakubí?ek and Vojt?ch Ková?

In 2016, there will be two Lexicom workshops: one in Europe and one in the US. For details of both events, and registration, go to http://www.lexmasterclass.com/

Milos Jakubicek
CEO, Lexical Computing
Brighton, UK | Brno, CZ
http://www.lexicalcomputing.com
http://www.sketchengine.co.uk

International Academy for CA (IACA16), Groningen, The Netherlands, July 11-14 2016

With the support of ISCA (the International Society for Conversation Analysis), the Language and Social Interaction group of the University of Groningen will organize the first

International Academy for Conversation Analysis (IACA16)
July 11 – 14, 2016, in Groningen, The Netherlands

IACA16 will take place in between two ICCA-conferences (2014 and 2018) and will focus on the research process rather than on research output. The academy is meant for CA researchers in all career stages, including PhD students. It will offer members of the CA community an environment to learn from each other about analytical choices, modes of analytical reasoning, and the different technologies that may support CA research.

The programme comprises four 4-day workshops on the following topics:
(i) ‘Interaction Organization’: Geoffrey Raymond on sequence organization
(ii) ‘Actions and Activities’: Paul Drew & Merran Toerien on action formation
(iii) ‘Practices’: Lorenza Mondada on embodiment
(iv) ‘Contexts’: Jeffrey Robinson on medical interaction
and two plenary lectures:

John Heritageon the future of CA: questions to be asked and methods to be used

Elisabeth Couper-Kuhlenon Interactional Linguistics: its achievements and its future

Registration will open on October 1 and close on October 15, 2015.

Please visit the website for more information http://www.iaca16.nl

10th summer school in historical sociolinguistics, HiSoN, Leiden University, 31 July - 7 August 2016

The 10th summer school in historical sociolinguistics organized by the Historical Sociolinguistics Network (HiSoN) will take place at Leiden University, 31 July - 7 August 2016.

Our teachers in 2016 are:
Manuela Böhm (Kassel)
Frans Gregersen (Copenhagen)
Paul Kerswill (York)
Helen Kelly-Holmes (Limerick)
Maarten Kossmann (Leiden)
Ingrid Tieken-Boon van Ostade (Leiden)
José del Valle (New York)

For more information and registration, see http://hum.leiden.edu/lucl/hison-summer-school/ .

Gijsbert Rutten
Wim Vandenbussche

Metaphor Festival 2016, Amsterdam, 31 August – 3 September 2016

Metaphor Festival 2016
Amsterdam, 31 August – 3 September 2016

The Metaphor Lab Amsterdam is delighted to announce that the next Metaphor Festival will take place in Amsterdam from 31 August through 3 September 2016. The Metaphor Festival is an annual conference on the use of figurative language and other modes of figurative expression. It used to be arranged by the Department of English at Stockholm University. From 2006 through 2015, a series of ten successful conferences was held in Stockholm bringing together researchers from a broad range of academic disciplines, working within different theoretical and methodological paradigms in a creative, internationally oriented, and friendly atmosphere. The Stockholm organizers have now asked whether the Metaphor Lab Amsterdam can continue this tradition, and we are more than happy to do so.

The importance of figurative language and figurative semiotics is now generally recognized, and the Festival offers an opportunity to present and learn about research findings concerning figurative uses in different types of human communication, and their cognitive, cultural, narrative, poetic, rhetorical, social, textual or discourse functions. Contributions to the general session of the Festival can address the linguistic and/or literary character and use of tropes—metaphor, metonymy, simile, oxymoron, hyperbole, litotes, punning, and irony—or the character and use of rhyme schemes, various types of parallelism and other formal poetic constructions, as well as the nature of figurative signs and devices in multi-modal or non-verbal communication. Each talk is allotted 30 minutes, roughly 20 minutes for presentation and 10 minutes for discussion.

The combination of metaphor and Amsterdam in a festival has prompted the Metaphor Lab Amsterdam to celebrate this configuration in one new way: after two days of academic work on 1 and 2 September, Saturday 3 September will be different. It will feature metaphor slams (deliberate metaphor production; resistance to metaphor battle; debating by metaphor contest), outreach activities to the non-academic community (metaphor in the real worlds of health care, marketing, organization and management, politics and so on), and metaphor-related artistic performances (poetry readings, stand-up comedy, music). All of this is well matched with the so-called Amsterdam Time Out Market, from Friday evening 2 September through Sunday evening 4 September, with previews of the complete Time Out season 2016-2017 in a festival covering the entire city attracting tens of thousands of people.

Abstract guidelines: Abstracts should be 400 words maximum (without references), and written in English (please provide glosses or translations for examples in other languages). The abstract should have a title, but the author’s name, academic affiliation, and email address should be indicated on a separate sheet, where it should also be specified whether the abstract is intended as a basis for a general session talk or a poster presentation.

All abstracts should submitted by Easychair from 1 March. Deadline for submission is 31 March. Information about acceptances will be emailed by 15 April to all scholars submitting an abstract.

Registration, conference fees and accommodation will be announced later—please check our website at http://www.metaphorlab.org for updates and further information. We also have a Facebook page: Metaphor Festival Amsterdam 2016.

The European School of Linguistic Typology 2016, Porquerolles, France, September 4-17, 2016

The European School of Linguistic Typology 2016 is a two-week summer school organized by CNRS, the University of Cologne, and the University of Amsterdam. The School will be held on Porquerolles Island, off the French Mediterranean Coast from September 4 to 17, 2016. The School will offer high-level training in linguistic typology, its objectives, and methods to researchers, postdocs and students. Its aim is to integrate various theoretical approaches and methodological tools used in linguistic typology, in various domains, phonology, morphology and syntax, semantics, psycholinguistics, etc. The School will also be a platform to enhance collaboration. Thanks to generous funding from various parties the registration fee is moderate and includes a varied program of courses by renowned typologists, accomodation and all subsistence costs. Pre-registration for the school is now open. We invite you to visit http://typoling2016.sciencesconf.org/ for more information.

Aix Summer School on Prosody, Aix Marseille Université, France, September 6-9, 2016

AIX SUMMER SCHOOL ON PROSODY 2016:
Methods in Prosody and Intonation Research: Data, Theories, Transcription Laboratoire de Parole et Langage, Aix Marseille Université, France.
September 6-9, 2016
aixprosody2016.weebly.com/


We are pleased to announce the "Aix Summer School on Prosody 2016 " to be held from September 6-9, 2016 in Aix en Provence (France).

The Aix Summer School on Prosody 2016 will bring together experts on theoretical and practical aspects of the research on prosody. The school will be organized around morning lectures and afternoon tutorials (where participants will practice concepts and skills discussed in lectures) and data clinics (where participants can bring together their own data and questions for discussion).

The school is intended for post-graduate students and researchers interested in all the theoretical and practical aspects of the research on prosody and intonation. The school will be suitable both for researchers already working on intonation and prosody, and wishing to learn more about specific topics, and for researchers who wish to better understand how to incorporate and control prosody in their own work.

Topics will include (but not limited to): theoretical models on prosody and intonation; perception of intonation; prosody and language pathologies; prosody, semantics, and discourse; prosody and L2; prosody and neurolinguistics; transcription of intonation and prosody; statistical methods in prosody research; and preparation of stimuli for perception studies.

The confirmed invited speakers are:

Amalia Arvaniti (Kent University): Theoretical models of prosody

Mariapaola D'Imperio (Aix-Marseille Université - IUF): Tonal
alignment: perception and production

Laura Dilley (Michigan State University): Prosody and perception methods

Janet Fletcher (The University of Melbourne): Transcription of under-described languages

James Sneed German (Aix-Marseille Université): Prosody and discourse

Kiwako Ito (Ohio State University): Prosody and acquisition, prosody and eye tracking

Jelena Krivokapić (University of Michigan): Prosody and articulatory phonology

Oliver Niebuhr (University of Southern Denmark): Prosody and experimental methods in acoustics

Bert Remeijsen and Otto Gwado Ayoker (University of Edinburgh):
Typology and field methods in prosody research: Shilluk prosody workshop

Annie Tremblay (Kansas University): Prosody and L2


Application deadline: May 31st 2016

For more information, please visit aixprosody2016.weebly.com/

A number of scholarships will be offered for PhD students and postdocs. For more information about registration and scholarships, go to aixprosody2016.weebly.com/registration.html


The Aix Summer School on Prosody 2016 is co-organized by:

Mariapaola D’Imperio – AMU & Laboratoire Parole et Langage (UMR 7309
CNRS) – Institut Universitaire de France Amalia Arvaniti – University of Kent (UK) Tamara Rathcke – University of Kent (UK)

19th International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE, Brno, Czech Republic, 12-16 September 2016

*********************************************************
TSD 2016 - PRELIMINARY ANNOUNCEMENT
*********************************************************

Nineteenth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2016)
Brno, Czech Republic, 12-16 September 2016
http://www.tsdconference.org/

The conference is organized by the Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, and the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Pilsen. The conference is supported by International Speech Communication Association.

Venue: Brno, Czech Republic


TSD SERIES

TSD series evolved as a prime forum for interaction between researchers in both spoken and written language processing from all over the world.
Proceedings of TSD form a book published by Springer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) series.

The TSD 2016 conference will be accompanied by a one-day satellite workshop

Community-based Building of Language Resources, CBBLR

The main topic of the workshop is directed at building new language
resources, especially for languages with no or too little existing
language resources. The workshop is organized in cooperation with the
HaBiT CZ-NO project Consortium, submissions from other resource
development projects are more than welcomed. The workshop submissions
will undergo two separate review processes - the best papers which will
succeed in both review processes (by the TSD 2016 Conference PC and
CBBLR Workshop 2016 PC) will be published in the TSD 2016 Springer
Proceedings, all other accepted CBBLR workshop papers will be published
in a separate proceedings with ISBN. The CBBLR workshop will take
place on September 12 2016 in the conference venue.

The TSD 2016 conference will be directly followed by a meeting of the working groups and management committee of the

ISCH COST Action IS 1305
European Network of e-Lexicography (ENeL)
http://www.elexicography.eu/


TOPICS

Topics of the conference will include (but are not limited to):

Corpora and Language Resources (monolingual, multilingual,
text and spoken corpora, large web corpora, disambiguation,
specialized lexicons, dictionaries)

Speech Recognition (multilingual, continuous, emotional
speech, handicapped speaker, out-of-vocabulary words,
alternative way of feature extraction, new models for
acoustic and language modelling)

Tagging, Classification and Parsing of Text and Speech
(morphological and syntactic analysis, synthesis and
disambiguation, multilingual processing, sentiment analysis,
credibility analysis, automatic text labeling, summarization,
authorship attribution)

Speech and Spoken Language Generation (multilingual, high
fidelity speech synthesis, computer singing)

Semantic Processing of Text and Speech (information
extraction, information retrieval, data mining, semantic web,
knowledge representation, inference, ontologies, sense
disambiguation, plagiarism detection)

Integrating Applications of Text and Speech Processing
(machine translation, natural language understanding,
question-answering strategies, assistive technologies)

Automatic Dialogue Systems (self-learning, multilingual,
question-answering systems, dialogue strategies, prosody in
dialogues)

Multimodal Techniques and Modelling (video processing, facial
animation, visual speech synthesis, user modelling, emotions
and personality modelling)

Papers on processing of languages other than English are strongly encouraged.


PROGRAM COMMITTEE

Elmar Noeth, Germany (general chair)
Eneko Agirre, Spain
Genevieve Baudoin, France
Vladimir Benko, Slovakia
Paul Cook, Australia
Jan Cernocky, Czech Republic
Simon Dobrisek, Slovenia
Kamil Ekstein, Czech Republic
Karina Evgrafova, Russia
Darja Fiser, Slovenia
Eleni Galiotou, Greece
Radovan Garabik, Slovakia
Alexander Gelbukh, Mexico
Louise Guthrie, United Kingdom
Jan Hajic, Czech Republic
Eva Hajicova, Czech Republic
Yannis Haralambous, France
Hynek Hermansky, USA
Jaroslava Hlavacova, Czech Republic
Ales Horak, Czech Republic
Eduard Hovy, USA
Maria Khokhlova, Russia
Daniil Kocharov, Russia
Miloslav Konopik, Czech Republic
Ivan Kopecek, Czech Republic
Valia Kordoni, Germany
Siegfried Kunzmann, Germany
Natalija Loukachevitch, Russia
Bernardo Magnini, Italy
Vaclav Matousek, Czech Republic
France Mihelic, Slovenia
Roman Moucek, Czech Republic
Hermann Ney, Germany
Karel Oliva, Czech Republic
Karel Pala, Czech Republic
Nikola Pavesic, Slovenia
Maciej Piasecki, Poland
Agnieszka Mykowiecka, Poland
Josef Psutka, Czech Republic
James Pustejovsky, USA
German Rigau, Spain
Leon Rothkrantz, The Netherlands
Anna Rumshisky, USA
Milan Rusko, Slovakia
Mykola Sazhok, Ukraine
Pavel Skrelin, Russia
Pavel Smrz, Czech Republic
Petr Sojka, Czech Republic
Stefan Steidl, Germany
Georg Stemmer, Germany
Marko Tadic, Croatia
Tamas Varadi, Hungary
Zygmunt Vetulani, Poland
Pascal Wiggers, The Netherlands
Yorick Wilks, United Kingdom
Marcin Wolinski, Poland
Victor Zakharov, Russia


FORMAT OF THE CONFERENCE

The conference program will include presentation of invited papers, oral presentations, and poster/demonstration sessions. Papers will be presented in plenary or topic oriented sessions.

Social events including a trip in the vicinity of Brno will allow for additional informal interactions.


CONFERENCE PROGRAM

The conference program will include oral presentations and poster/demonstration sessions with sufficient time for discussions of the issues raised.


IMPORTANT DATES

March 15 2016 ............ Submission of abstract March 22 2016 ............ Submission of full papers May 15 2016 .............. Notification of acceptance May 31 2016 .............. Final papers (camera ready) and registration August 8 2016 ............ Submission of demonstration abstracts August 15 2016 ........... Notification of acceptance for
demonstrations sent to the authors September 12-16 2016 ..... Conference date

The contributions to the conference will be published in proceedings that will be made available to participants at the time of the conference.


OFFICIAL LANGUAGE

The official language of the conference is English.


ADDRESS

All correspondence regarding the conference should be addressed to

Ales Horak, TSD 2016
Faculty of Informatics, Masaryk University
Botanicka 68a, 602 00 Brno, Czech Republic
phone: +420-5-49 49 18 63
fax: +420-5-49 49 18 20
email: tsd2016(removeme)tsdconference.org

The official TSD 2016 homepage is: http://www.tsdconference.org/tsd2016


LOCATION

Brno is the second largest city in the Czech Republic with a population of almost 400.000 and is the country's judiciary and trade-fair center. Brno is the capital of South Moravia, which is located in the south-east part of the Czech Republic and is known for a wide range of cultural, natural, and technical sights.
South Moravia is a traditional wine region. Brno had been a Royal City since 1347 and with its six universities it forms a cultural center of the region.

Brno can be reached easily by direct flights from London, Munich, or Eindhoven and by trains or buses from Prague (200 km) or Vienna (130 km).

2nd Workshop on Psycholinguistic Approaches to Speech Recognition in Adverse Conditions, Nijmegen, the Netherlands, 31 October – 1 November 2016

=== Announcement for 2nd Workshop on Psycholinguistic Approaches to Speech Recognition in Adverse Conditions ===

31 October 2016 – 1 November 2016
Nijmegen, the Netherlands
Website: www.odettescharenborg.ruhosting.nl/pasrac2016/

The second workshop on Psycholinguistic Approaches to Speech Recognition in Adverse Conditions (PASRAC) will be held in Nijmegen, The Netherlands.
The workshop is a follow-up on the first workshop organised in Bristol in March 2010.

The aim of the two-day workshop is to bring together scientists from different disciplines, including psychology, linguistics, computer science, neuroscience, and cognitive science, working on the topic of speech recognition in adverse conditions.

Basic themes will be, but are not limited to:
- Sensory degradation
* Extrinsic: Noise and other distortions, such as atypical speech, accented speech, conversational speech
* Intrinsic: Hearing impairments and cochlear implants
- Incomplete knowledge (L1-L2, adults-children)
- Limited processing resources (dual tasking, divided attention, etc).

We are inviting abstracts (maximum length is 500 words, excluding
references) for oral or poster presentations.

* IMPORTANT DATES:
1 May 2016: Submission portal opens
1 June 2016: Registration opens
30 June 2016: Abstract submission deadline
31 July 2016: Notification of abstract acceptance

* KEYNOTE SPEAKERS:
Ann Bradlow (Northwestern University, IL) Sophie Scott (University College London, UK)

* INVITED SPEAKERS:
Helen Blank (MRC Cognition and Brain Sciences Unit, UK) Maria Chait (University College London, UK) Antje Heinrich (MRC Institute of Hearing Research, UK) Bob McMurray (University of Iowa, IA) Bernd Meyer (Johns Hopkins University, MD / University of Oldenburg,
Germany)
Kevin Munro (University of Manchester, UK) Kathy Pichora-Fuller (University of Toronto, Canada) Adriana Zekveld (VU University Medical Centre, the Netherlands)

* ORGANISERS:
Polina Drozdova (Radboud University Nijmegen, the Netherlands) Florian Hintz (Radboud University Nijmegen, the Netherlands) Sven Mattys (University of York, UK) Odette Scharenborg (Radboud University Nijmegen, the Netherlands)

* PROGRAMME COMMITTEE:
Helen Blank
Florian Hintz
Sven Mattys
Bernd Meyer
Kathy Pichora-Fuller
Odette Scharenborg
Adriana Zekveld

International Symposium 'Abstract Concepts: debates on their structure, processing, and modeling', University of Amsterdam, November 18th 2016

International Symposium

TITLE: AbstractConcepts: debates on their structure, processing, and modeling

WHEN: November 18th 2016

WHERE: University of Amsterdam, Netherlands

MAIN ORGANIZERS: Dr. Marianna Bolognesi, Prof. Dr. Gerard Steen

INVITED SPEAKERS: The scholars that confirmed their participation, inalphabetic order, are:

- Prof. Alessandro Lenci

http://www.humnet.unipi.it/linguistica/Docenti/Lenci/

- Prof. Max Louwerse

https://www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/m.m.louwerse.htm

- Prof. Ken McRae

https://sites.google.com/site/kenmcraelab/

- Dr. Diane Pecher

http://www.eur.nl/fsw/psychologie/research/profielen/profiel_mis/10311/

- Prof. Friedemann Pulvermueller

http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we04/institut/mitarbeiter/pulvermuller/index.html

- Prof. Gun Semin

http://www.uu.nl/staff/GRSemin

- Prof. Gabriella Vigliocco

https://www.ucl.ac.uk/pals/research/experimental-psychology/person/gabriella-vigliocco/

- Prof. Piek Vossen

http://vossen.info/

THE TOPIC:

On which dimensions of meaning do abstract and concreteconcepts differ?

How does perceptual experience affect abstract conceptprocessing and representation?

What is the role of language in shaping and indexing thecontent of concrete vs abstract concepts?

Abstract concepts are a controversial and widely debatedtopic, within the theoretical discussion about the embodied vs symbolic natureof language and meaning.

The aim of this project is to bring together current viewsabout the structure, processing, and modeling of abstract concepts.

In cognitive psychology and neuroscience it has been arguedthat abstract concepts can be grounded in bodily experiences (see review byPecher et al., 2011), that neural substrates dedicated to processingsensorimotor information are activate also when we process them (Pulvermülleret al., 2012), and that emotions play a critical role in their processing(Vigliocco et al., 2014). Some scholars suggest a reconciliatory view, claimingthat conceptual processing works on different levels - symbolic and embodied(Barsalou et al., 2008; Zwaan, 2014), that conceptual representations aremultimodal in nature (Semin et al., 2013), that they can involve the activationof two functionally independent but interconnected representational systems(Paivio 1971;2007; see McRae, Jones 2013 for a review), and that there areredundancies between the semantic information encoded by language andperceptual information (Louwerse, 2011). Such redundancies allow, for example,congenitally blind patients to perform similarly to sighted participants inproperty generations tasks (Lenci et al., 2013), and can be exploited to modelcomputationally semantic representations starting from corpora of text in adistributional fashion, or exploiting the lexical information encoded inWordNet (Vossen, 2014-2019 ULM-2).

THE ORGANIZATION:

8 eminent scholars have been invited to Amsterdam todiscuss the nature, structure, processing, and modeling of abstract concepts invarious disciplines.

During the symposium the panelists will present in turntheir view and will receive structured comments (prepared in advance) fromtheir peers. A general discussion among all panelists and the audience willfollow.

THE HOST:

At the Metaphor Lab Amsterdam, we conduct interdisciplinaryresearch that tackle the structure and functioning of metaphor in thought,language, and communication.

The nature of abstract concepts is particularly relevantfor metaphor researchers, because it has been argued for decades that metaphorsare matters of thought, that allow us to understand abstract concepts bycomparing them to concrete ones.

This event, in particular, is organized within the COGVIMproject (www.cogvim.org,an EU Marie Curie IEF, awarded to Dr Marianna Bolognesi).

We look forward to welcoming you in Amsterdam!

Cogling7, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, January 5-6, 2017

Cogling7, January 5-6, 2017: Save the date

Cogling7 will take place at Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, Thursday 5 and Friday 6 of January 2017. CogLing is the biennial conference of BeNeCLA, the Belgium Netherlands Cognitive Linguistics Association, see http://benecla.com/ .

In April 2016, the first call for papers will be sent out. The deadline for abstracts will be June 1, 2016.

The organizing committee: Geertje van Bergen, Monique Flecken, Ad Foolen, Kobie van Krieken, José Sanders, Wilbert Spooren

Job Announcements / Vacancies
Two PhD Candidates on Second Language Perception and Production (1,0 fte), Radboud University, Nijmegen, deadline: 10 May 2016

Two PhD Candidates on Second Language Perception and Production (1,0 fte) at Radboud University, Nijmegen, the Netherlands

http://www.ru.nl/werken/details/details_vacature_0/?recid=578530

Faculty of Arts
Vacancy number: 23.16.16
Application deadline: 10 May 2016

Responsibilities

As a PhD student in the field of psycholinguistics you will participate in one of two research projects on how second language learners improve their perception and pronunciation of the second language during conversations.

The projects are funded by a Vidi grant from the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) awarded to Dr Mirjam Broersma, entitled: “We learn from our mistakes – or do we? Towards more efficient use of talking and listening experience in a second language.”

The overall goal of the Vidi project is to investigate how disruptions in communication might lead to improved speech recognition and production, and how learners extrapolate from a single conversation to generalized (‘dialect’) representations.

PhD project 1 investigates how learners improve their perception of the second language, when the learner misunderstands the interlocutor.

PhD project 2 investigates how learners improve their pronunciation of the second language, when the interlocutor misunderstands the learner.

Your responsibilities will include the following:

Work environment

The Faculty of Arts consists of ten departments in the areas of language and culture, history, history of arts, linguistics, and communication and information studies, which together cater for about 2,400 students and collaborate closely in teaching and research. Research at the Faculty of Arts is embedded in two research institutes: the Institute for Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS) and the Centre for Language Studies (CLS).

What we expect from you

What we have to offer

Are you interested in our excellent employment conditions? http://www.ru.nl/english/working/why-work-radboud/terms-employment/

Other Information

The desired starting date is September 1st, 2016.

Would you like to know more?

Further information on the PI: http://www.mirjambroersma.nl/
Further information on the Centre for Language Studies: http://www.ru.nl/cls/
Further information on the Faculty of Arts: http://www.ru.nl/facultyofarts/

For more information about this vacancy, please contact:
Dr. Mirjam Broersma, senior researcher
E-mail: m.broersma@let.ru.nl

Are you interested?

You should upload your application (attn. of Mr drs. L.J.P.M. van Mosseveld) on http://www.ru.nl/werken/details/details_vacature_0/?recid=578530. Your application should include (and be limited to) the following attachment(s):

Please indicate in your cover letter whether you have a preference for PhD project 1 or 2, or are interested in both.

For more information on your application: +31 24 3611173.

No commercial propositions please.

Lecturer of Portuguese (0.3-0.55 fte), LUCL Leiden, deadline: April 24, 2016

The Faculty of Humanities, Leiden University Centre for Linguistics has vacancy for a:Lecturer of Portuguese (0.3 to 0.55 fte)
Vacancy number: 16-104Key responsibilities
The lectureship in Portuguese is a fixed-term teaching position for a period of two years, from 1 August 2016 to 1 August 2017, with a possible extension for another year (to 1 August 2018). The lecturer is expected to contribute to the teaching in the BA Latin American Studies in Leiden, and the BA International Studies in The Hague. Time for research is not included in the paid duties of the lecturer.•BA teaching Portuguese language (all levels);
•Development of New Language Courses.Selection criteria
The candidate must have:
•A MA/PhD degree in the humanities, preferably in linguistics. Candidates near completion of the degree will be considered;
•Experience with Portuguese language teaching;
•Excellent command of Portuguese and English, both spoken and written;
•Passive command of Dutch;
•Ability to work as part of a larger team.Our faculty / Institute
The Faculty of Humanities is rich in expertise in fields as philosophy, religious studies, history, art history, literature, linguistics and regional studies covering nearly every region of the world. Our faculty has approximately 6,000 students and 800 members of staff, who come from all over the world. For more information, see http://www.lotschool.nl/link.php?url=http://www.hum.leidenuniv.nlThe Faculty has seven Institutes, among which the Leiden University Centre for Linguistics. LUCL has a longstanding tradition in the world’s languages and features unique linguistic expertise. See:
www.lucl.nl.
Terms and conditions
We offer a fixed-term post for initially 12 months starting 1 August 2016. Leiden University is committed to diversity, inclusiveness and equal opportunities.

Salary range, depending on education and work experience, from € 2,532.- to € 3,997.- gross per month based on a full-time basis (pay-scale 10, in accordance with the Collective Labour Agreement for Dutch Universities). Leiden University offers an attractive benefits package with additional holiday (8%) and end-of-year bonuses (8.3 %). Candidates from outside the Netherlands may be eligible for a substantial tax break.Information
If you have any enquiries about the procedure, please contact M.C. Parafita Couto: m.parafita.couto@hum.leidenuniv.nl.
Information about LUCL can be found at www.lucl.nl and about Leiden University at http://www.lotschool.nl/link.php?url=http://www.hum.leidenuniv.nl
Applications
To apply for this vacancy, please send an email to the Portuguese Lecturer Search Committee at vacatureslucl@hum.leidenuniv.nl, with the items listed below included in this order in a single PDF document named “FAMILY NAME – GIVEN NAME – vacancy number (16-104)”:
•A CV including education and employment history, teaching experience and publications;
•A letter of motivation;
•A teaching statement (a description of courses taught and teaching interest);
•Names, positions and e-mail addresses of two referee (no reference letters).Applications must be received by April 24, 2016 the latest.Acquisition following this advertisement is not appreciated.

Lecturer of Spanish (1.0 fte), LUCL Leiden, deadline: April 24, 2016

The Faculty of Humanities, Leiden University Centre for Linguistics has a vacancy for a:Lecturer of Spanish (1.0 fte)
Vacancy number: 16-105Key responsibilities
The lectureship in Spanish is a fixed-term teaching position for a period of 6 months, from 1 August 2016 until 31 January 2017. The lecturer is expected to contribute to the teaching in the BA Latin American Studies. Time for research is not included in the paid duties of the lecturer.•BA teaching Spanish language (all levels);
•Development of New Language Courses.Selection Criteria
The candidate must have:
•A MA/PhD degree in the humanities, preferably linguistics. Candidates near completion of the degree will be considered;
•Experience with Spanish language teaching;
•Excellent command of Spanish and English, both spoken and written;
•Passive command of Dutch;
•Ability to work as part of a larger team.Our faculty / Institute
The Faculty of Humanities is rich in expertise in fields as philosophy, religious studies, history, art history, literature, linguistics and regional studies covering nearly every region of the world. Our faculty has approximately 6,000 students and 800 members of staff, who come from all over the world. For more information, see http://www.lotschool.nl/link.php?url=http://www.hum.leidenuniv.nlThe Faculty has seven Institutes, among which the Leiden University Centre for Linguistics. LUCL has a longstanding tradition in the world’s languages and features unique linguistic expertise. See:
www.lucl.nl.Terms and conditions
We offer a full-time, fixed-term post for initially 6 months starting August 1st. Leiden University is committed to diversity, inclusiveness and equal opportunities.

Salary range, depending on education and work experience, from € 2,532.- to € 3,997.- gross per month based on a full-time basis (pay-scale 10, in accordance with the Collective Labour Agreement for Dutch Universities). Leiden University offers an attractive benefits package with additional holiday (8%) and end-of-year bonuses (8.3 %). Candidates from outside the Netherlands may be eligible for a substantial tax break.Information
If you have any enquiries about the procedure, please contact M.C. Parafita Couto: m.parafita.couto@hum.leidenuniv.nl.Information about LUCL can be found at www.lucl.nl and about Leiden University at http://www.lotschool.nl/link.php?url=http://www.hum.leidenuniv.nl">www.hum.leidenuniv.nlApplications
To apply for this vacancy, please send an email to the Spanish Lecturer Search Committee at vacatureslucl@hum.leidenuniv.nl, with the items listed below included in this order in a single PDF document named “FAMILY NAME – GIVEN NAME – vacancy number (16-105)”:
•A CV including education and employment history, teaching experience and publications;
•A letter of motivation;
•A teaching statement (a description of courses taught and teaching interest);
•Names, positions and e-mail addresses of two referee (no reference letters).Applications must be received by April 24, 2016 the latest.Acquisition following this advertisement is not appreciated.

Assistant Professor in Russian language and linguistics (0.8 fte), LUCL Leiden, deadline: April 24, 2016

The Faculty of Humanities, Leiden University Centre for Linguistics has a vacancy from 1 August 2016 to 31 December 2019 for a:Assistant Professor in Russian language and linguistics (0.8 fte)
Vacancy number: 16-106Key responsibilities
•Teaching and developing courses in Russian linguistics and Russian language acquisition in the department of Russian Studies;
•In the programme of International Studies the Assistant Professor will also teach a general introduction to Linguistics, and half a course in the field of (Russian) sociolinguistics;
•Participation in developing the linguistics curriculum of LUCL, and implementation of innovative concepts for language teaching;
•Research in Russian linguistics and supervision of BA, MA and PhD theses. Candidates with a specialization in modern Russian linguistics are preferred;
•Acquisition of research grants at the national and international level;
•Managerial and organizational responsibilities in LUCL and the department of Russian Studies.Selection Criteria
•A PhD in (modern) Russian linguistics;
•Demonstrable commitment to high-quality teaching practice, and the ability to teach (modern) Russian linguistics and Russian language acquisition;
•An interest in and preferably experience with research-driven teaching;
•Proven didactic qualities (teaching evaluations);
•Very good command of Russian;
•Excellent research qualities, and research experience in the study of (modern) Russian linguistics;
•Non-Dutch nationals are expected to fluently speak Dutch within two years after their appointment.The successful candidate will closely collaborate with other members of LUCL.Upon appointment, depending on experience to date, the Assistant Professor may be required to enter a nationally standardized tertiary teaching skills certification trajectory (BKO or Basis Kwalificatie Onderwijs), successful completion of which is a condition for extension of contract and tenure.Our faculty / Institute
The Faculty of Humanities is rich in expertise in fields as philosophy, religious studies, history, art history, literature, linguistics and regional studies covering nearly every region of the world. Our faculty has approximately 6,000 students and 800 members of staff, who come from all over the world. The Faculty offers 30 BA programs and 45 MA programs. Its Graduate School has an annual output of approximately 50 PhDs. For more information, see www.hum.leidenuniv.nl.The Faculty has seven Institutes, among which the Leiden University Centre for Linguistics. LUCL has a longstanding tradition in the world’s languages and features unique linguistic expertise. Current theoretical insights are combined with modern experimental methods in its research profile area ‘Language Diversity in the World’.Terms and conditions
We offer a fixed-term position for 0.8 fte as Assistant Professor (Universitair Docent 2), for 3.5 years. The appointment will proceed in accordance with the Collective Labour Agreement of Dutch Universities (CAO Nederlandse Universiteiten).The salary level ranges from € 2,532.- tot € 4,654.- gross per month (salary scale 10-11), commensurate with qualifications.Leiden University offers an attractive benefits package with additional holiday (8%) and end-of-year bonuses (8.3 %). Candidates from outside the Netherlands may be eligible for a substantial tax break.Leiden University is committed to diversity, inclusiveness and equal opportunities.Information
Additional information can be obtained from prof. dr. Jos Schaeken, Professor of Russian Linguistics, email: j.schaeken@hum.leidenuniv.nl and Dr. Otto Boele, Head of Department of Russian Studies, email: o.f.boele@hum.leidenuniv.nl.Information about LUCL can be found at www.lucl.nl and about Leiden University at http://www.lotschool.nl/link.php?url=http://www.hum.leidenuniv.nlApplications
Candidates should submit *one* PHD document named ‘Family name – Given name – vacancy number (16-106)’. This PDF should include:
•A motivation letter;
•A detailed curriculum vitae, listing education and employment history, publications, grants and awards, etc.;
•A teaching statement (a description of courses taught and teaching interest);
•A research agenda with clear potential for grant applications to external funding agencies;
•Names, positions and contact information for three referees (no reference letters).These documents should be submitted to: vacatureslucl@hum.leidenuniv.nl on April 24, 2016 the latest, mentioning the vacancy number 16-106 in the subject line.Acquisition following this advertisement is not appreciated.

Voltijds assistentschap Duitse Toegepaste Taalkunde, Universiteit Gent, deadline: 1 mei 2016

Voltijds assistent

 • Uiterste inschrijvingsdatum: May 01, 2016 23:59
 • Vakgroep/directie/dienst: LW22 - Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
 • Type contract: Statutaire aanstelling
 • Bezetting: 100%
 • Vacature type: Assisterend academisch personeel

Voor de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoeken wij een voltijds assistent binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

Jouw profiel:

 • Je bent houder van een diploma van master in het vertalen, in het tolken of in de meertalige communicatie Duits of van master in de taal- en letterkunde Duits, of gelijkgesteld diploma. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling;
 • Je beschikt over een uitstekende schriftelijke en mondelinge beheersing van het Duits (C2 van het ERK);
 • Je hebt een sterke interesse in wetenschappelijk onderzoek van het Duits in een van de voor Toegepaste Taalkunde relevante onderzoeksdomeinen;
 • Je beschikt over didactische en communicatieve kwaliteiten; onderwijservaring en deelname aan nascholing, conferenties etc. strekken tot aanbeveling;
 • Beheersing van het Nederlands strekt tot aanbeveling.

Jouw opdracht:

 • Je besteedt in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift minimum 50% van je opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in aansluiting bij een van volgende onderzoeksgroepen van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie: meertalige en interculturele communicatie: (onderzoeksgroep INTERCOMM: http://www.intercomm.ugent.be); vertaal-en tolkwetenschap: (onderzoeksgroepen EQTIS of TRACE: http://www.eqtis.ugent.be; http://www.trace.ugent.be); vreemdetaalverwerving en (ver)taaldidactiek: (onderzoeksgroep GOLLD: http://www.golld.ugent.be); (ver)taaltechnolgie: (onderzoeksgroep LT3: http://www.lt3.ugent.be);
 • Je levert bijstand bij het onderwijs van de vakgroep in de afdeling Duits;
 • Je werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep en de afdeling Duits.

Ons aanbod:

 • Wij bieden je een aanstelling voor een termijn van twee jaar. Deze aanstelling kan tweemaal worden hernieuwd voor twee jaar mits gunstige evaluatie van de voorbije termijn.

Opgelet: Indien je reeds aangesteld was als assistent of doctoraatsbursaal aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, wordt dit in mindering gebracht van de maximale aanstellingsduur die volgens de Codex Hoger Onderwijs maximaal 6 jaar bedraagt.

 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 01/10/2016.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie hierover vind je op onze website.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals 38 dagen vakantieverlof, een breed opleidings- en vormingsaanbod, fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen, kan je vinden op onze website.

Interesse?

Je sollicitatie dient uiterlijk op 01/05/2016 om 23u59 (CET) toe te komen via solliciterenaap@ugent.be met als bijlage (samengevoegd in één document):

 • sollicitatiebrief met een kort onderzoeksvoorstel van max. 1 A4
 • CV
 • een kopie van het vereiste diploma
 • een overzicht van de behaalde studieresultaten

Vermeld duidelijk de functie en de vakgroep en het referentienummer van deze vacature: 2016-04-12. Je krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Opgelet: Laattijdige sollicitaties worden niet aanvaard.

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

Meer informatie

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Petra Campe () of via http://www.vtc.ugent.be/vacatures

Voltijds assistentschap Engels Toegepaste Taalkunde, Universiteit Gent, deadline: 1 mei 2016

Voltijds assistent

 • Uiterste inschrijvingsdatum: May 01, 2016 23:59
 • Vakgroep/directie/dienst: LW22 - Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
 • Type contract: Statutaire aanstelling
 • Bezetting: 100%
 • Vacature type: Assisterend academisch personeel

Voor de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoeken wij een voltijds assistent binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

Over de UGent

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 7.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

Jouw profiel

 • Je bent houder van een diploma van master in het vertalen, in het tolken of in de meertalige communicatie, master in de taal‐ en letterkunde, of een gelijkwaardig diploma, met Engels;
 • Je hebt specifieke belangstelling voor onderzoek in het kader van een doctoraat in het gebied van de toegepaste taalkunde;
 • Je beheerst het Engels op het niveau C2 van het ERK (Europees Referentiekader) of als moedertaalspreker;
 • Je beschikt over de nodige didactische capaciteiten om onderwijsondersteuning te bieden op academisch niveau;
 • Je kan je taken efficiënt organiseren en beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en de nodige flexibiliteit. Je functioneert uitstekend in teamverband.

Jouw opdracht

 • Je besteedt in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift minimum 50% van je opdracht aan wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Engels in aansluiting bij een van volgende onderzoeksgroepen van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie: meertalige en interculturele communicatie: (onderzoeksgroep INTERCOMM: http://www.intercomm.ugent.be); vertaal-en tolkwetenschap: (onderzoeksgroepen EQTIS of TRACE: http://www.eqtis.ugent.be; http://www.trace.ugent.be); vreemdetaalverwerving en (ver)taaldidactiek: (onderzoeksgroep GOLLD: http://www.golld.ugent.be);
 • Je verstrekt onderwijsondersteuning op het gebied van de taalpraktijk en vertaling met Engels en Nederlands;
 • Je begeleidt individuele studenten (begeleide zelfstudie, begeleiden van bachelorproeven);
 • Je verleent medewerking aan didactische projecten;
 • Je werkt mee aan de wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie en de afdeling Engels.

Ons aanbod

 • Wij bieden je een aanstelling voor een termijn van twee jaar. Deze aanstelling kan tweemaal worden hernieuwd voor twee jaar mits gunstige evaluatie van de voorbije termijn.

Opgelet: Indien je reeds aangesteld was als assistent of doctoraatsbursaal aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, wordt dit in mindering gebracht van de maximale aanstellingsduur die volgens de Codex Hoger Onderwijs maximaal 6 jaar bedraagt.

 • De indiensttreding kan met de vroegst mogelijke ingangsdatum.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie hierover vind je op onze website.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals 38 dagen vakantieverlof, een breed opleidings- en vormingsaanbod, fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen, kan je vinden op onze website.

Interesse?

Je sollicitatie dient uiterlijk op 01/05/2016 om 23u59 (CET) toe te komen via solliciterenaap@ugent.be met als bijlage (samengevoegd in één document):

 • sollicitatiebrief met een kort onderzoeksvoorstel van max. 1 A4
 • CV
 • een kopie van het vereiste diploma
 • een overzicht van de behaalde studieresultaten

Vermeld duidelijk de functie en de vakgroep en het referentienummer van deze vacature: 2016-04-14. Je krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Opgelet: Laattijdige sollicitaties worden niet aanvaard.

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

Meer informatie

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Sonia Vandepitte (sonia.vandepitte@ugent.be, +32 09/331 19 44) of via http://www.vtc.ugent.be/vacatures

Two Assistant professors Cognitive Neuroscience, University of Amsterdam, deadline: 2 May 2016

Two Assistant professors Cognitive Neuroscience

Faculty of Social and Behavioural Sciences – Department of Psychology

Publication date
29 March 2016
Level of education
PhD
Salary indication
€3,399 to €5,288 gross per month, based on 38 hours per week
Closing date
2 May 2016
Hours
30,4 to 38 hours per week
Vacancy number
16-127

The program group Brain and Cognition of the Psychology Department (Faculty of Social and Behavioural Sciences, FMG) of the University of Amsterdam seeks to appoint two Assistant professors (UD) Cognitive Neuroscience.

The Department of Psychology of the FMG is one of the leading psychology departments in the world, currently ranked nr. 1 in mainland Europe and 10th in the world on the QS World Universities Rankings (Subject Psychology). Brain and Cognition is one of the six program groups within the Psychology Department. Researchers have access to a wide array of state-of-the-art research facilities, including an onsite 3T MRI Scanner and an offsite 7T MRI scanner, EEG and sleep labs, TMS, and a knowledge- able and experienced technical staff to support psychological research.

Job description

Each position entails 50% teaching and 50% research. Core responsibilities include:

 • doing research, preferably in the area of one of the research themes of the Brain and Cognition Group, namely Visual Perception, Learning and Plasticity, and Consciousness;
 • acquiring external research funding;
 • development of courses and teaching in the area of Brain and Cognition, including Psychobiology;
 • supervision of bachelor, master and PhD candidates.

Requirements

 • PhD, preferably on a Brain & Cognition topic;
 • experience with teaching and preferably BKO certified;
 • strong research experience as evidenced by publications in international journals, in particular in the area of Brain & Cognition;
 • promising with respect to acquiring research funds;
 • good social and communicative skills and a collaborative perspective;
 • excellent command of English and Dutch, or at least willingness to learn Dutch.

Further information

Information may be obtained from:

More information about the Department of Psychology can be found in the:

You may also call the:

 • secretariat
  T: +31 (0)20 525 6840

Appointment

The initial appointment is for two years, and will be converted into a permanent position in case of satisfactory performance. Depending on your experience, the salary is minimally €3,399 (salary scale 11) and maximally €5,288 (salary scale 12), excluding taxes, per month, in case of a 1.0 fte appointment (38-hour work- week). The Collective Labour Agreement for Dutch Universities is applicable.

Job application

Your application letter should include a CV, a 1-page statement of research accomplishments and future plans, and two reference letters. Make sure you mention job application number 16-127 in the subject line. Please email your application before 2 May 2016 to the University of Amsterdam, Faculty of Social and Behavioural Sciences, Department of Psychology, care of Ms. I.C. van Grieken.


http://www.uva.nl/en/about-the-uva/working-at-the-uva/vacancies/item/16-127_two-assistant-professors-cognitive-neuroscience.html

Universitair docent Taalgebruik en Persuasieve Communicatie (1,0 fte), Radboud Universiteit Nijmegen, deadline: 3 mei 2016

JOB/VACANCY

Universitairdocent Taalgebruik en Persuasieve Communicatie (1,0 fte), Radboud Universiteit,deadline: 3 mei 2016

DETAILS

Werkzaamheden

Als universitairdocent geeft u onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen Communicatie- enInformatiewetenschappen en op het gebied van de taalbeheersing van hetNederlands in de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur.

U verrichtonderzoek en verwerft onderzoeksmiddelen op het gebied van de retorica,narratieven of journalistiek binnen de onderzoeks-groep PersuasiveCommunication, die deel uitmaakt van het Centre for Language Studies.

Tevens begeleidtu studenten bij het schrijven van hun scriptie, zowel op Bachelor- alsMasterniveau en daarnaast begeleidt u promovendi en andere onderzoekers. Ooklevert u een bijdrage aan de organisatie van wetenschappelijkeonderzoeksactiviteiten, zoals symposia en congressen en geeft u leiding aanwerkgroepen, commissies en/of projectgroepen binnen de afdeling, opleiding offaculteit.

Voor meerinformatie zie: http://www.ru.nl/werken/details/details_vacature_0/?recid=578160

Vacature directeur-bestuurder Instituut voor de Nederlandse Taal, INL Leiden, deadline: 7 mei 2016

Vacature directeur-bestuurder Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Comité van Ministers van de Taalunie heeft besloten het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden om te vormen tot een breder Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). Het INT zal een centrale positie innemen in het Nederlandse taalgebied op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmateriaal.

Uitgebreidere advertentietekst: www.inl.nl/vacatureINT

Meer informatie: Hans Bennis e-mail hans.bennis@meertens.knaw.nl / telefoon 020 4628 523; Martin Everaert e-mail m.b.h.everaert@uu.nl / telefoon 0630738016.

Profielschets: secretariaat@inl.nl/m.b.h.everaert@uu.nl

PhD Candidate, “Multilingualism at the work place: the use of Dutch and German in the Meuse-Rhine Euregion, Maastricht University, deadline: 1 September 2016

PhD Candidate, “Multilingualismat the work place: the use of Dutch and German in the Meuse-RhineEuregionat the Faculty of Artsand Social Sciences, Department of Literature & Art, Maastricht University,1.00 fte, 4 years

Applicants are invitedfor a 4-year PhD position within ITEM: the Institute for Transnational andEuregional Cross Border Cooperation and Mobility (ITEM).

Reference number: AT2016.99

Researchproject

ITEM is an initiative developed by the interfaculty Maastricht Centre for Citizenship,Migration and Development (MACIMIDE), in cooperation with the province ofLimburg and the municipality of Maastricht as part of the “LimburgKnowledge/Axis” cooperation. The aim of this PhD project isto examine good and bad practices in intercultural communication at the multilingualworkplace in cross-border mobility between Limburg and North-Rhine Westphalia.In this type of mobility, individuals and groups can choose in theirinteractions at the workplace between (i) the national language of the otherwhich is German or Dutch, (ii) code-mixing between Dutch and German (iii)English as a lingua franca, (iv) dialect that is spoken throughout thisEuregion and (v) a lingua receptive which is a mode of multilingualcommunication in which speakers employ a language (variety) different fromtheir partner(s) but still are able to understand each other.

The proposed PhDproject will observe daily linguistic practices at work places, using classicsociolinguistic and ethnographic methods with audio- and self-recordings andqualitative semi-structured interviews. In addition, the project will explore howthe findings can be incorporated in a large-scale quantitative survey conductedby Statistics Netherlands (SN) to assess the impact of (un)successful languageinteractions on social participation and trust.

Requirements

A sociolinguist, (linguistic) anthropologist, or linguist with an MScdegree and with affinity for doing qualitative fieldwork with a strong interestin multilingualism, multilingual and intercultural communication. Thesuccessful candidate is proficient in both spoken and written Dutch and Germanand has a desire to know more about the dialect spoken in Meuse-Rhine Euregion.

MaastrichtUniversity

MaastrichtUniversity is renowned for its unique, innovative, problem-based learningsystem, which is characterized by a small-scale and student-oriented approach.Research at UM is characterized by a multidisciplinary and thematic approach,and is concentrated in research institutes and schools. Maastricht Universityhas around 16,000 students and 4,000 employees. Reflecting the university'sstrong international profile, a fair amount of both students and staff are fromabroad. The university hosts 6 faculties: Faculty of Health, Medicine and LifeSciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty ofHumanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences, Faculty ofPsychology and Neuroscience.


Faculty of Artsand Social Sciences

TheFaculty of Arts and Social Sciences (FASoS) has about 250 staff members, andover 1,800 students. More than 75% of the students are non-Dutch (almost 100different nationalities). All programmes are offered in English and some arealso offered in Dutch. FASoS offers two 3-year Bachelor’s programmes: Arts andCulture and European Studies. It also offers six different 1-year Master’sprogrammes and two 2-year research Master’s programmes.

TheFaculty of Arts and Social Sciences is housed in several recently renovated18th-century buildings in the historic city centre of Maastricht.

ItsGraduate School takes in around 10 PhD students each year. Research isorganised around four programmes:

1. Politics and Culture in Europe.

2. Maastricht University Science, Technology and Society Studies.

3. Globalisation,Transnationalism and Development.

4. Arts, Media and Culture.

Our Graduate School of Arts and Social Sciences offers the opportunity topursue a PhD in the interdisciplinary field of arts and social sciences. Youreceive a coherent program of introductory courses, intensive supervision andfrequent discussion with the senior researchers inside and outside the Faculty.The Programme can be characterized by its international and interdisciplinarynature and the emphasis on cultural and societal issues of the modern world.


What we have to offer

We offer a dynamic and challenging job in aninternationally-oriented organisation where young people receive an advancededucation and scholars conduct exciting research. ThePhD candidate will have the unique opportunity to carry out research within theresearch programme of Arts, Media and Culture and contribute to the developmentand outreach of ITEM. She / he will be part of an international network of topuniversities and renowned scholars within the field.

We offer a 4 year full-time appointment as PhD student.

Thefirst year will be a probation period, after a positive assessment the positionwill be extended with another 3 years.

Your workload will be the normal workload for theposition of PhD students. Currently this implies 80% research activities and20% teaching activities.

Remunerationwill be according to standard salary levels for PhD students starting with asalary of € 2.174,- with a yearly growth to € 2.779- gross a month (based on afull-time appointment.)

Eachyear the standard salary is supplemented with a holiday allowance of 8% and anend-of-year bonus of 8.3%.

You have to be willing to move to (the vicinity of) Maastricht. If you donot already live in Maastricht (or its direct surroundings) you will beeligible for an allowance for moving costs. If you do not already live inMaastricht (or its direct surroundings) you might be eligible for an allowancefor alternative housing.

Other secondary conditionsinclude e.g. a pension scheme and partially paid parental leave.

Youwill be provided with shared office space and a PC.


Starting date: preferably 1 December 2016 (or as soon as possiblethereafter).


Information
Further information on the Faculty of Arts and SocialSciences is available on ourwebsite: www.maastrichtuniversity.nl/fasos

Any inquiriesabout the position or the project may be addressed to:

Prof. L.Cornips(leonie.cornips@maastrichtuniversity.nl)

For more information about the Institute for Transnational and Euregional CrossBorder Cooperation and Mobility, see: http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Institutes/ITEM.htm

For more information about the Maastricht Center for Citizenship, Migrationand Development, see: https://macimide.maastrichtuniversity.nl

Maastricht University’s Terms of Employment are laid down in the CollectiveLabour Agreement of Dutch Universities (CAO). Furthermore, local universityprovisions apply as well. For more information please see the website: www.maastrichtuniversity.nl / employees/ A-Z.


Application

Interestedcandidates are invited to supply us with:

1. A letter of motivation statingthe candidate’s qualifications and reasons for interest in the position.

2. Their CV.

3. A grade transcript of previouseducation at Master level.

4. A research proposal of max. 5 pages,outlining a proposed direction and methodology for the project (based on theshort description).

5. The contact information of tworeferences (including e-mail; phone number, mailing address, and relationshipto the applicant).


The deadline for submitting your application is 1 September 2016

Selected candidates willbe invited for an interview in the second half of September of 2016.

Please send your applicationelectronically to the Secretariat of the Faculty Office: Pzfdcwvacatures@maastrichtuniversity.nl

at the Faculty of Artsand Social Sciences, Department of Literature & Art, Maastricht University,1.00 fte, 4 years


Applicants are invitedfor a 4-year PhD position within ITEM: the Institute for Transnational andEuregional Cross Border Cooperation and Mobility (ITEM).

Reference number: AT2016.99

Researchproject

ITEM is an initiative developed by the interfaculty Maastricht Centre for Citizenship,Migration and Development (MACIMIDE), in cooperation with the province ofLimburg and the municipality of Maastricht as part of the “LimburgKnowledge/Axis” cooperation. The aim of this PhD project isto examine good and bad practices in intercultural communication at the multilingualworkplace in cross-border mobility between Limburg and North-Rhine Westphalia.In this type of mobility, individuals and groups can choose in theirinteractions at the workplace between (i) the national language of the otherwhich is German or Dutch, (ii) code-mixing between Dutch and German (iii)English as a lingua franca, (iv) dialect that is spoken throughout thisEuregion and (v) a lingua receptive which is a mode of multilingualcommunication in which speakers employ a language (variety) different fromtheir partner(s) but still are able to understand each other.

The proposed PhDproject will observe daily linguistic practices at work places, using classicsociolinguistic and ethnographic methods with audio- and self-recordings andqualitative semi-structured interviews. In addition, the project will explore howthe findings can be incorporated in a large-scale quantitative survey conductedby Statistics Netherlands (SN) to assess the impact of (un)successful languageinteractions on social participation and trust.

Requirements

A sociolinguist, (linguistic) anthropologist, or linguist with an MScdegree and with affinity for doing qualitative fieldwork with a strong interestin multilingualism, multilingual and intercultural communication. Thesuccessful candidate is proficient in both spoken and written Dutch and Germanand has a desire to know more about the dialect spoken in Meuse-Rhine Euregion.

MaastrichtUniversity

MaastrichtUniversity is renowned for its unique, innovative, problem-based learningsystem, which is characterized by a small-scale and student-oriented approach.Research at UM is characterized by a multidisciplinary and thematic approach,and is concentrated in research institutes and schools. Maastricht Universityhas around 16,000 students and 4,000 employees. Reflecting the university'sstrong international profile, a fair amount of both students and staff are fromabroad. The university hosts 6 faculties: Faculty of Health, Medicine and LifeSciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty ofHumanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences, Faculty ofPsychology and Neuroscience.


Faculty of Artsand Social Sciences

TheFaculty of Arts and Social Sciences (FASoS) has about 250 staff members, andover 1,800 students. More than 75% of the students are non-Dutch (almost 100different nationalities). All programmes are offered in English and some arealso offered in Dutch. FASoS offers two 3-year Bachelor’s programmes: Arts andCulture and European Studies. It also offers six different 1-year Master’sprogrammes and two 2-year research Master’s programmes.

TheFaculty of Arts and Social Sciences is housed in several recently renovated18th-century buildings in the historic city centre of Maastricht.

ItsGraduate School takes in around 10 PhD students each year. Research isorganised around four programmes:

1. Politics and Culture in Europe.

2. Maastricht University Science, Technology and Society Studies.

3. Globalisation,Transnationalism and Development.

4. Arts, Media and Culture.

Our Graduate School of Arts and Social Sciences offers the opportunity topursue a PhD in the interdisciplinary field of arts and social sciences. Youreceive a coherent program of introductory courses, intensive supervision andfrequent discussion with the senior researchers inside and outside the Faculty.The Programme can be characterized by its international and interdisciplinarynature and the emphasis on cultural and societal issues of the modern world.


What we have to offer

We offer a dynamic and challenging job in aninternationally-oriented organisation where young people receive an advancededucation and scholars conduct exciting research. ThePhD candidate will have the unique opportunity to carry out research within theresearch programme of Arts, Media and Culture and contribute to the developmentand outreach of ITEM. She / he will be part of an international network of topuniversities and renowned scholars within the field.

We offer a 4 year full-time appointment as PhD student.

Thefirst year will be a probation period, after a positive assessment the positionwill be extended with another 3 years.

Your workload will be the normal workload for theposition of PhD students. Currently this implies 80% research activities and20% teaching activities.

Remunerationwill be according to standard salary levels for PhD students starting with asalary of € 2.174,- with a yearly growth to € 2.779- gross a month (based on afull-time appointment.)

Eachyear the standard salary is supplemented with a holiday allowance of 8% and anend-of-year bonus of 8.3%.

You have to be willing to move to (the vicinity of) Maastricht. If you donot already live in Maastricht (or its direct surroundings) you will beeligible for an allowance for moving costs. If you do not already live inMaastricht (or its direct surroundings) you might be eligible for an allowancefor alternative housing.

Other secondary conditionsinclude e.g. a pension scheme and partially paid parental leave.

Youwill be provided with shared office space and a PC.


Starting date: preferably 1 December 2016 (or as soon as possiblethereafter).


Information
Further information on the Faculty of Arts and SocialSciences is available on ourwebsite: www.maastrichtuniversity.nl/fasos

Any inquiriesabout the position or the project may be addressed to:

Prof. L.Cornips(leonie.cornips@maastrichtuniversity.nl)

For more information about the Institute for Transnational and Euregional CrossBorder Cooperation and Mobility, see: http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Institutes/ITEM.htm

For more information about the Maastricht Center for Citizenship, Migrationand Development, see: https://macimide.maastrichtuniversity.nl

Maastricht University’s Terms of Employment are laid down in the CollectiveLabour Agreement of Dutch Universities (CAO). Furthermore, local universityprovisions apply as well. For more information please see the website: www.maastrichtuniversity.nl / employees/ A-Z.

Application

Interestedcandidates are invited to supply us with:

1. A letter of motivation statingthe candidate’s qualifications and reasons for interest in the position.

2. Their CV.

3. A grade transcript of previouseducation at Master level.

4. A research proposal of max. 5 pages,outlining a proposed direction and methodology for the project (based on theshort description).

5. The contact information of tworeferences (including e-mail; phone number, mailing address, and relationshipto the applicant).


The deadline for submitting your application is 1 September 2016

Selected candidates willbe invited for an interview in the second half of September of 2016.

Please send your applicationelectronically to the Secretariat of the Faculty Office: Pzfdcwvacatures@maastrichtuniversity.nl

Calls for papers for events
CFP - ARQNL 2016 - Automated Reasoning in Quantified Non-Classical Logics, Coimbra, Portugal, 1 July 2016, deadline: 25 April 2016

First Call for Papers

ARQNL 2016 - Automated Reasoning in Quantified Non-Classical Logics

2nd International Workshop (associated with IJCAR 2016)
1 July 2016, Coimbra, Portugal

Website: iltp.de/ARQNL-2016/.

Deadline:
Abstract submission: 25 April 2016
Paper submission: 2 May 2016

Description:
Non-classical logics -- such as modal logics, conditional logics,
intuitionistic logic, description logics, temporal logics, linear
logic, dynamic logic, fuzzy logic, paraconsistent logic, relevance
logic -- have many applications in AI, Computer Science, Philosophy,
Linguistics and Mathematics. Hence, the automation of proof search
in these logics is a crucial task.

The ARQNL workshop aims at fostering the development of proof calculi,
automated theorem proving systems and model finders for all sorts of
quantified non-classical logics. The workshop will provide a forum for
researchers to present and discuss recent developments in this area.
The contributions may range from theory to system descriptions and
implementations. Contributions may also outline relevant applications
and describe example problems and benchmarks. We welcome contributions
from computer scientists, linguists, philosophers, and mathematicians.

Paper formats:
Research papers (up to 15 pages), or short papers, talk abstracts, and
system demonstrations (up to 6 pages) are solicited. The submission
deadline is May 2nd.

Publication:
Proceedings will be published in the EasyChair
Proceedings in Computing (EPiC) series. For further information see
the workshop website at

Programme Committee
Carlos Areces, Universidad Nacional de C=C3=B3rdoba
Christoph Benzmueller (co-chair), Freie Universit=C3=A4t Berlin
Walter Carnielli, Centre for Logic, Epistemology and the History of Science -- CLE
Christian Fermueller, TU Wien
Rajeev Gore, The Australian National University
Andreas Herzig, IRIT-CNRS
Stephan Merz, INRIA Nancy
Till Mossakowski, University of Magdeburg
Hans De Nivelle, University of Wroclaw
Jens Otten (co-chair), University of Potsdam
Valeria De Paiva, University of Birmingham
Giselle Reis, INRIA Saclay
Julian Richardson, Google Inc.
Luca Vigano, King's College London
(to be completed)

CfP: 4th Workshop on Natural Language and Computer Science, New York. July 10, 2016, deadline: May 10, 2016

*CALL FOR PAPERS*

Fourth Workshop on Natural Language and Computer Science NLCS '16 July 10, 2016 New York, NY http://www.indiana.edu/~iulg/nlcs.html

A workshop affiliated with the 30th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS 2016)

Paper submission deadline: May 10, 2016.


AIMS AND SCOPE

Formal tools coming from logic and category theory are important in both natural language semantics and in computational semantics. Moreover, work on these tools borrows heavily from all areas of theoretical computer science. In the other direction, applications having to do with natural language has inspired developments on the formal side. The workshop invites papers on both topics. Specific topics include, but are not limited to:

• logic for semantics of lexical items, sentences, discourse and dialog
• continuations in natural language semantics
• formal tools in textual inference, such as logics for natural language inference
• applications of category theory in semantics
• linear logic in semantics
• formal approaches to unifying data-driven and declarative approaches to semantics


INVITED SPEAKERS

Lucas Champollion, New York University
Uli Sattler, University of Manchester


PROGRAM COMMITTEE

Chris Barker, New York University
Cleo Condoravdi, Stanford University
Philippe de Groote, Inria
Gerard de Melo, Tsinghua University
Valeria de Paiva, Nuance Communications
Makoto Kanazawa, National Institute of Informatics Larry Moss, Indiana University Christian Retoré, Université de Montpellier

PAPER SUBMISSIONS

May be made through Easychair:
https://easychair.org/conferences/?conf=nlcs16


ORGANIZERS

Chris Barker
New York University
Email: chris barker at nyu . edu

Valeria de Paiva
Nuance.com
Email: Valeria.dePaiva at nuance .com

Larry Moss
Indiana University
Email: lsm at cs.indiana . edu


IMPORTANT DATES

Paper submission: May 10, 2016
Notification: May 20, 2016
Electronic versions due: June 14, 2016
Workshop: July 10, 2016

CfP: CogLing7, Radboud University Nijmegen, 5-6 January, 2017, deadline: May 15, 2016

CogLing7: First Call for Papers

CogLing7 (http://cogling7.ruhosting.nlis the biennial conference of BeNeCLA (http://benecla.com/http://www.cognitivelinguistics.org/en). Membership of BeNeCLA is free. Registration at http://benecla.com/members/ will keep you updated on CogLing7.

CogLing7 will take place on Thursday 5th and Friday 6th of January 2017 at Radboud University Nijmegen. CogLing7 precedes the LOT Winterschool, hosted by CLS (www.ru.nl/cls), which will take place in Nijmegen as well, January 9-20.

Besides two confirmed plenary lectures (Timothy Colleman, University of Ghent and Asifa Majid, Radboud University and MPI Nijmegen), the conference offers slots of 30 minutes for regular presentations. There will be a poster session and there is room for two theme sessions (4 or 5 papers each). The social program includes a visit to lab research facilities, a reception and a conference dinner.

We welcome presentations reporting recent research on the central question of Cognitive Linguistics: How is experience (cognition, sensations, emotions) conceptualized and expressed in different languages, in various cultural and situational contexts?

Abstracts should be in English, a maximum of 500 words, without name of author, and with indication of preference for poster or presentation. All abstracts, theme session proposals and correspondence should be sent to cogling7@ru.nl.

Important dates:

Deadline first proposals for theme sessions: May 15

Deadline abstracts (including abstracts for theme sessions and for posters): June 15

Notification of acceptance: September 15

We trust that CogLing7 will become as inspiring as its predecessors in Utrecht (2004), Leuven (2006), Leiden (2008), Antwerp (2010), Groningen (2012), and Ghent (2014).


The organizing committee:

Geertje van Bergen

Monique Flecken

Ad Foolen

Kobie van Krieken

José Sanders

Wilbert Spooren

Ruti Vardi

http://cogling7.ruhosting.nl


CfP: 18th Biennial International Conference on Netherlandic Studies, University of Michigan, USA, June 3-4, 2016

ANNOUNCES:

CALL FOR PAPERS

18th Biennial International Conference on Netherlandic Studies
Conference Theme: Imagining the Low Lands
June 3-4, 2016 at the University of Michigan, Ann Arbor

Featuring:
Keynote speaker: Ton Broos
Carillon speaker: D.M. (Diederik) Oostdijk
Carillonneurs: Tiffany Ng and Sipkje Pesnichak
Workshop for Dutch Language Instructors: Peter Schoenaerts

Conference Date & Location
June 3-4 at the University of Michigan, Ann Arbor
Conference Theme
This conference focuses on images of Netherlandic culture, with image is broadly defined as any representation of the culture through language, literature, art or creative expression. Special encouragement is given to paper proposals in the following areas:

•Dutch literature and its international circulation
•Netherlandic art and in particular the collection of the Detroit Institute of Art
•Dutch linguistics

Topics of general sessions might include: History: Early-Modern, 19th- & 20th-Century Literature, 16th-Century Art & Literature, Colonialism, Early-Modern Literature, 20th-Century History, Early-Modern Art History, 17th-Century Art, Afrikaans, Linguistics, 20th-Century Film, 19th- & 20th-Century Literature, and Local Dutch-American History.

You are invited to submit an abstract of a paper from your own field, as seen through the prism of the conference theme, Imagining the Low Lands. Paper proposals on other topics or themes are also most welcome – an ICNS tradition. Select papers may be included in a conference publication to follow. Graduate students are especially encouraged to participate.

Please submit abstracts of 250 words, (accompanied by curriculum vitae) to toebosch(removeme)umich.edu with “ICNS Abstract” in the subject line by December 15, 2015. Acceptance notification will be given by February 1, 2016.

Registration
Information pertaining to registration, lodgings and other logistics will be available in January 2016.

AANS membership is required in order to attend the conference (the fees are $90 for standard membership, which includes electronic Dutch Crossings subscription; $50.00 for full-time graduate students; $50.00 for emeriti/retired).

Conference Coordinator:
Dr. Annemarie Toebosch, Senior Lecturer in Dutch, Dutch and Flemish Studies, University of Michigan, Ann Arbor.

CfP: Linguistics Beyond And Within – International Linguistics Conference, Lublin, Poland, 20-21 October 2016, deadline: 30 June 2016

Linguistics Beyond And Within 2016
International Conference in Lublin
20-21 October 2016
Dear Colleagues,Building on the success of the previous conferences, the Institute of English Studies at the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, is organising the 4th meeting of Linguistics Beyond And Within - International Linguistics Conference in Lublin. The conference, to be held on 20-21 October 2016, will be hosted by the Department of Applied Linguistics, the Department of Theoretical Linguistics, the Department of Contrastive English-Polish Studies and the Department of Celtic Studies. This year the talks will be guided by the following leitmotif:
Controversy in Linguistics and Language Studies
As previously, we would like to invite scholars with innovative approaches to linguistics viewed from a range of intra- and interdisciplinary perspectives. We wish to encourage all linguists representing various theoretical models and practical applications to present their contributions during both oral and poster sessions in the following research areas:
 theoretical linguistics
o phonetics & phonology
o morphology
o semantics
o syntax
 corpus studies
 applied linguistics
o language teaching & language acquisition
o pragmatics
o discourse analysis
o translation studies
 socio- and psycholinguisticsEach paper presentation in an oral session will be scheduled for a 20-minute talk followed by a 10-minute discussion. Poster sessions will last about 45 minutes when the authors are required to be present and ready to answer questions from participants passing by. The poster format is 100x70cm (vertical orientation). The language of the conference is English.Abstract submission
Abstracts of no more than 400 words (including references) should be sent by 30th June 2016 in .doc format to our e-mail address: lingbaw@gmail.com. It is expected that any paper presented at LingBaW 2016 is original and has not been previously presented or published.
In the body of the email, please include the following information: title of paper, name of author, scientific degree, affiliation, research area (one from the abovementioned) and form of presentation (speech / poster).
Abstracts will be reviewed anonymously. Please do not put your name on the abstract itself.
Notification of acceptance will be sent by 15th August.Call for workshop proposals
The upcoming edition of the LingBaW Conference will also host two thematic workshops up to a limit of ten papers plus one slot for an introductory paper by workshop convenors.
The deadline for the submission of workshop proposals is 31st May 2016.
Each workshop proposal must include the title, a 500-word abstract that summarizes the theme and goals of the workshop and the names, affiliations, and contact details of the workshop organizers. The proposal should also contain a list of five prospective participants. It should also indicate any special requirements you might have in terms of equipment.
Workshop organizers are responsible for advertising the workshop, organizing the reviewing process, and running the workshop.Conference fee
The conference fee is 300 PLN (€80) and includes conference materials, reception, refreshments and publication of the proceedings.
Proceedings
The preliminary deadline for submission of completed papers is 31st January 2017.lingbaw@gmail.comhttp://www.lotschool.nl/link.php?url=http://lingbaw.webclass.co/

CfP: Conference on Frisian linguistics 2016, Fryske Akademy, Leeuwarden, 21 October 2016, deadline: July 1, 2016

Conference on Frisian linguistics 2016

Conference on Frisian linguistics will be of interest to anyone who actively or passively participates in Frisian linguistics: grammar, phonetics/phonology, onomastics, lexicology, sociolinguistics, historical linguistics. Papers may focus on the results of scientific research, but presentations of research plans, of speculations or of language corpora are also welcome. They may be presented in any of the West-Germanic languages.

The time allotted for a paper is 30 minutes (20 minutes talk, 10 minutes discussion).

We invite everyone to participate. Please send an abstract – as soon as possible, but not later than July 1 – of half A4, with name and address, to Eric Hoekstra (secretary of the Linguistics Circle):

ehoekstra@fryske-akademy.nl

Or by regular mail to:

Fryske Akademy

Eric Hoekstra, Taalkundich Wurkferbân,

Postbus 54,

The Netherlands.

CfP: 7th International Conference on Task-based language teaching (TBLT 2017), University of Barcelona, April 19-21, 2017, deadline: August 1, 2016

7th International Conference on Task-based language teaching

TBLT 2017

University of Barcelona

Spain

Call for Papers

th TBLT Conference "Tasks in Context" that will take place at the University of Barcelona from April 19-21, 2017.

Submissions are invited for individual papers, show and tell, workshops and colloquia.

Types of submissions and guidelines

Individual papersshow and tell (10 minutes + 5 minutes Q&A)

A submission should include:

Workshops and colloquia (2-hour session)

Convenors should provide:

§an abstract providing an overview of the entire workshop or colloquium (350 words maximum, excluding references), and abstracts of the individual papers in the colloquium (also 350 words maximum excluding references).

All proposals should be submitted at tbltbarcelona2017@gmail.com


Presentation policy

Each participant may submit one abstract in authorship and a second one in co-authorship. A workshop/colloquium convenor can also present at the workshop/colloquium or in any other presentation modality.

Language policy

The working language of the conference is English, but contributions in other European languages will also be considered. PowerPoints and other visual materials should be in English.

Key dates for submission and registration

Submissions open: May 1, 2016

August 1, 2016

October, 2016

November 1, 2016 – February 1, 2017

January 1, 2017

February 1, 2017

to unsubscribe from our mailing list, you can contact us at tbltbarcelona2017@gmail.com

We look forward to welcoming you in Barcelona!

The TBLT 2017 Barcelona team

TBLT Barcelona 2017 web site: http://www.tblt.org/conferences/2017/

CfP: The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, Ahwaz, Iran, 2-3 February 2017, deadline: 30 November 2016

The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

2-3 February, 2017

The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguisticsis organized by Pazoheshgaran Andishmand Institute (Ahwaz, Iran) in association with different universities such as Shahid Chemran University of Ahvaz and Imam Khomeini International University.

The conference will be dedicated to current issues of different languages and dialects such as Persian, Arabic, Kurdish and Turkish.

Academics and university lecturers are cordially invited to present their research regarding current issues of different languages, dialects and linguistics in either English or Persian. Such an approach suggests that a linguistic study is no longer limited within a certain field;knowledge from different fields cultivates diversity in linguistic study.Recognizing this trend, the conference organizing committee aims to provide a platform for researchers and scholars from various fields to exchange ideas.

Top selected papers of the conference will be published as a book. However, all the received papers will be indexed in CIVILICA.

http://www.llld.ir/

Extra
Research Master's programme in Cognitive Neuroscience, Language and Communication Specialisation, Radboud University Nijmegen

Research Master's programme in Cognitive Neuroscience, Language and Communication Specialisation

Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Nijmegen, The Netherlands

Are you fascinated by the uniquely human capacity of language and by how our brains support our ability to communicate with each other? Do you want to learn how to do cutting-edge research in this domain? If so, this Master’s programme is for you.

The Master-of-Science programme in Cognitive Neuroscience (MSc CNS) is an interdisciplinary two-year (120 EC) research-master’s programme. It is part of the Donders Graduate School for Cognitive Neuroscience of Radboud University, Nijmegen. Lecturers in the Language and Communication specialisation of the programme are world-leading researchers in different disciplines of language science. They have positions at the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, the Max Planck Institute for Psycholinguistics, or the Centre for Language Studies.

The first year (60 EC) of the MSc CNS programme aims to lay the theoretical groundwork, and is mainly devoted to general courses in cognitive neuroscience as well as specialisation courses and skill training. All courses are in English. The second year (60 EC) is largely dedicated to conducting a research project (45 EC) to gain hands-on research experience in one of the participating research institutes and research groups.

More information about the Language and Communication specialisation of the MSc CNS is available at www.ru.nl/english/education/masters/communication/

Details of the application requirements and procedure can be found at www.ru.nl/english/education/masters/cognitive/admission/

Reisbeurs voor workshop over machine learning op basis van beperkt beschikbare taalbronnen (MaLLoRE)

De Nederlandse Taalunie (NTU) en het Ministerie van Taal en Cultuur van Zuid-Afrika (DAC) ondersteunen activiteiten en evenementen die bijdragen aan de verbetering en verbreding van de relatie tussen het taal- en spraaktechnologieveld in Zuid-Afrika, Nederland en Vlaanderen. Voor deelname aan de MaLLoRE-workshop hebben de NTU en DAC reisbeurzen beschikbaar gesteld voor masterstudenten en promovendi wiens onderzoek van belang is voor kennis over taal- en spraaktechnologie voor het Nederlands en een van de officiële talen van Zuid-Afrika. De MaLLoRE-workshop vindt plaats op LREC 2016 in Slovenië.

Op het volgende adres vindt u meer informatie over de MaLLoRE-workshop en de reisbeurs:
http://taalunieversum.org/inhoud/zuid-afrika/zuid-afrikataaltechnologiehlt

Juryrapport AVT/Anéla dissertatieprijs 2015
AVT/Anéla dissertatieprijs 2015

Juryrapport

Naar de dissertatieprijs 2015 konden dissertaties meedingen die verdedigd waren in het academisch jaar 2014/2015 (16 juli 2014-15 juli 2015). Er werden 13 dissertaties ingediend, afkomstig uit heel Nederland. In deze proefschriften wordt taal vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd.

Er was een jury samengesteld die de breedte van de inzendingen dekte. De jury bestond uit 5 leden. Haike Jacobs (Radboud Universiteit Nijmegen), Maria Mos (Universiteit Tilburg), Frank van Meurs (Radboud Universiteit Nijmegen) en Roel van Steensel (Erasmus Universiteit Rotterdam). Ondergetekende, Petra Sleeman (Universiteit van Amsterdam), was voorzitter van de jury. Marjolein Deunk fungeerde als secretaris vanuit Anéla en Janine Berns was schaduwsecretaris vanuit AvT.

De kwaliteit van alle proefschriften was bijzonder goed, wat het de jury moeilijk maakte om een shortlist samen te stellen. De jury vergeleek de proefschriften op de volgende punten: reikwijdte, methodologie, vakmanschap, originaliteit, impact en helderheid van verslaglegging. Na een zorgvuldige afweging kwam de jury tot de volgende shortlist, in alfabetische volgorde gepresenteerd:

•Vadim Kimmelman, Information Structure in Russian Sign Language and Sign Language of the Netherlands (Universiteit van Amsterdam).
•Koen Sebregts, The Sociophonetics and Phonology of Dutch r (Universiteit Utrecht).
•Gerdineke van Silfhout. Fun to read or easy to understand? Establishing effective text features for educational texts on the basis of processing and comprehension research (Universiteit Utrecht).
•Karin Wanrooij. Distributional learning of vowel categories in infants and adults (Universiteit van Amsterdam).

De jury was het unaniem eens over de uitzonderlijke kwaliteit en originaliteit van deze vier dissertaties. De proefschiften getuigen van theoretische diepgang, een groot vakmanschap, een uitstekende methodologische aanpak, waardevolle resultaten met een mogelijk grote impact en een zeer heldere verslaglegging. Twee van de proefschriften zijn een coherente bundeling van artikelen, de twee andere hebben een “klassieke” opzet. De specifieke kwaliteiten van de vier dissertaties worden hieronder in het kort weergegeven:

In zijn zeer informatieve en goed geschreven en gevisualiseerde proefschrift vergelijkt Vadim Kimmelman de uitdrukking van Informatiestructuur in twee gebarentalen, Nederlandse Gebarentaal en Russische Gebarentaal. Deze vergelijking is zeer origineel, niet alleen omdat deze talen nog niet eerder met elkaar vergeleken waren, maar ook omdat dezelfde methodologie gebruikt is, waaronder een vernieuwende elicitatietechniek. Het proefschrift draagt in belangrijke mate bij aan de beschrijving van Russische Gebarentaal, in het bijzonder de Informatiestructuur. De jury heeft bewondering voor de inspanning die Kimmelman heeft geleverd door zijn zelf verzamelde corpus van Russische Gebarentaal te transcriberen, zodat het geanalyseerd en beschikbaar gesteld kon worden. Bijzonder is dat de analyse niet alleen de syntaxis, maar ook prosodische en fonetische kenmerken van de gebarentaalzinnen betreft. Met een diepgaande theoretische en statistische analyse van de corpora en experimenteel onderzoek wordt een significante bijdrage geleverd aan cross-modale typologie en aan de theoretische discussie over Informatiestructuur in taal.

In het ook voor niet fonologen en niet fonetici zeer goed te lezen proefschrift van Koen Sebregts wordt de r vanuit diachroon en sociolinguïstisch perspectief onderzocht. Het rijke en volwassen proefschrift rapporteert over een grootschalig onderzoek naar de uitspraak van de r dat uitgevoerd is bij de HEMA in 10 steden in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast heeft Sebregts ook een knap opgezet en uitgevoerd fonetisch onderzoek verricht. Door middel van een zorgvuldige analyse van de data van de 400 proefpersonen worden de verschillende varianten van r gecategoriseerd en van elkaar onderscheiden. Een origineel element is de keuze voor Wittgensteins “family resemblances” om de relaties tussen r-realisaties uit te beelden. De statistische analyses zijn uitstekend uitgevoerd. De jury heeft een grote bewondering voor Sebregts theoretische vakmanschap, die tot uitdrukking komt in de multi-disciplinaire benadering.

Het proefschrift van Gerdineke van Silfhout is maatschappelijk zeer relevant. In de dissertatie wordt de effectiviteit van presentatie van lesmateriaal in middelbare schoolmethodes bestudeerd door middel van een mooie coherente set van experimenten die verschillende aspecten van de presentatie van informatie in lesmateriaal onderzoeken: verbindingswoorden, layout en narrativiteit. De experimenten zijn zorgvuldig uitgevoerd. Ze zijn gedaan door middel van een nog niet eerder gehanteerde combinatie van leerderevaluaties en eyetracking onderzoek. De resultaten zijn op vakkundige wijze statistisch geanalyseerd en worden op heldere wijze gerapporteerd. De interessante resultaten laten zien dat de presentatie van lesmateriaal dat op de middelbare school gebruikt worden verbeterd dient te worden, een warme aanbeveling voor leergangontwikkelaars.

De dissertatie van Karin Wanrooij bevat een zeer heldere rapportage van een studie naar akoestisch-statistisch leren bij baby’s en volwassenen, gelardeerd met oogstrelende foto’s van de piepjonge proefpersonen. Door middel van een mooie samenhangende set van experimenten wordt bestudeerd hoe vowassenen en heel jonge kinderen klinkercategorieën leren. Dankzij een vernieuwende methode en een vakkundig uitgevoerde statistische analyse wordt in het proefschrift aangetoond dat baby’s vanaf 2 maanden al gevoelig zijn voor de statistiek van hun moedertaal, en niet vanaf 6 tot 8 maanden, zoals men eerder dacht. Wanrooij slaagt er uitstekend in de resultaten in haar brede kennis van de literatuur over het onderwerp in te bedden.

Vanwege de multi-disciplinaire theoretische benadering, de uitstekende methodologie en analyse, de glasheldere rapportage en de verwachte grote impact heeft de jury besloten om de dissertatieprijs 2015 toe te kennen aan Koen Sebregts.


Petra Sleeman
31 januari 2016

>

AVT/Anéla dissertatieprijs 2015

Juryrapport

Naar de dissertatieprijs 2015 konden dissertaties meedingen die verdedigd waren in het academisch jaar 2014/2015 (16 juli 2014-15 juli 2015). Er werden 13 dissertaties ingediend, afkomstig uit heel Nederland. In deze proefschriften wordt taal vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd.

Er was een jury samengesteld die de breedte van de inzendingen dekte. De jury bestond uit 5 leden. Haike Jacobs (Radboud Universiteit Nijmegen), Maria Mos (Universiteit Tilburg), Frank van Meurs (Radboud Universiteit Nijmegen) en Roel van Steensel (Erasmus Universiteit Rotterdam). Ondergetekende, Petra Sleeman (Universiteit van Amsterdam), was voorzitter van de jury. Marjolein Deunk fungeerde als secretaris vanuit Anéla en Janine Berns was schaduwsecretaris vanuit AvT.

De kwaliteit van alle proefschriften was bijzonder goed, wat het de jury moeilijk maakte om een shortlist samen te stellen. De jury vergeleek de proefschriften op de volgende punten: reikwijdte, methodologie, vakmanschap, originaliteit, impact en helderheid van verslaglegging. Na een zorgvuldige afweging kwam de jury tot de volgende shortlist, in alfabetische volgorde gepresenteerd:

•Vadim Kimmelman, Information Structure in Russian Sign Language and Sign Language of the Netherlands (Universiteit van Amsterdam).
•Koen Sebregts, The Sociophonetics and Phonology of Dutch r (Universiteit Utrecht).
•Gerdineke van Silfhout. Fun to read or easy to understand? Establishing effective text features for educational texts on the basis of processing and comprehension research (Universiteit Utrecht).
•Karin Wanrooij. Distributional learning of vowel categories in infants and adults (Universiteit van Amsterdam).

De jury was het unaniem eens over de uitzonderlijke kwaliteit en originaliteit van deze vier dissertaties. De proefschiften getuigen van theoretische diepgang, een groot vakmanschap, een uitstekende methodologische aanpak, waardevolle resultaten met een mogelijk grote impact en een zeer heldere verslaglegging. Twee van de proefschriften zijn een coherente bundeling van artikelen, de twee andere hebben een “klassieke” opzet. De specifieke kwaliteiten van de vier dissertaties worden hieronder in het kort weergegeven:

In zijn zeer informatieve en goed geschreven en gevisualiseerde proefschrift vergelijkt Vadim Kimmelman de uitdrukking van Informatiestructuur in twee gebarentalen, Nederlandse Gebarentaal en Russische Gebarentaal. Deze vergelijking is zeer origineel, niet alleen omdat deze talen nog niet eerder met elkaar vergeleken waren, maar ook omdat dezelfde methodologie gebruikt is, waaronder een vernieuwende elicitatietechniek. Het proefschrift draagt in belangrijke mate bij aan de beschrijving van Russische Gebarentaal, in het bijzonder de Informatiestructuur. De jury heeft bewondering voor de inspanning die Kimmelman heeft geleverd door zijn zelf verzamelde corpus van Russische Gebarentaal te transcriberen, zodat het geanalyseerd en beschikbaar gesteld kon worden. Bijzonder is dat de analyse niet alleen de syntaxis, maar ook prosodische en fonetische kenmerken van de gebarentaalzinnen betreft. Met een diepgaande theoretische en statistische analyse van de corpora en experimenteel onderzoek wordt een significante bijdrage geleverd aan cross-modale typologie en aan de theoretische discussie over Informatiestructuur in taal.

In het ook voor niet fonologen en niet fonetici zeer goed te lezen proefschrift van Koen Sebregts wordt de r vanuit diachroon en sociolinguïstisch perspectief onderzocht. Het rijke en volwassen proefschrift rapporteert over een grootschalig onderzoek naar de uitspraak van de r dat uitgevoerd is bij de HEMA in 10 steden in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast heeft Sebregts ook een knap opgezet en uitgevoerd fonetisch onderzoek verricht. Door middel van een zorgvuldige analyse van de data van de 400 proefpersonen worden de verschillende varianten van r gecategoriseerd en van elkaar onderscheiden. Een origineel element is de keuze voor Wittgensteins “family resemblances” om de relaties tussen r-realisaties uit te beelden. De statistische analyses zijn uitstekend uitgevoerd. De jury heeft een grote bewondering voor Sebregts theoretische vakmanschap, die tot uitdrukking komt in de multi-disciplinaire benadering.

Het proefschrift van Gerdineke van Silfhout is maatschappelijk zeer relevant. In de dissertatie wordt de effectiviteit van presentatie van lesmateriaal in middelbare schoolmethodes bestudeerd door middel van een mooie coherente set van experimenten die verschillende aspecten van de presentatie van informatie in lesmateriaal onderzoeken: verbindingswoorden, layout en narrativiteit. De experimenten zijn zorgvuldig uitgevoerd. Ze zijn gedaan door middel van een nog niet eerder gehanteerde combinatie van leerderevaluaties en eyetracking onderzoek. De resultaten zijn op vakkundige wijze statistisch geanalyseerd en worden op heldere wijze gerapporteerd. De interessante resultaten laten zien dat de presentatie van lesmateriaal dat op de middelbare school gebruikt worden verbeterd dient te worden, een warme aanbeveling voor leergangontwikkelaars.

De dissertatie van Karin Wanrooij bevat een zeer heldere rapportage van een studie naar akoestisch-statistisch leren bij baby’s en volwassenen, gelardeerd met oogstrelende foto’s van de piepjonge proefpersonen. Door middel van een mooie samenhangende set van experimenten wordt bestudeerd hoe vowassenen en heel jonge kinderen klinkercategorieën leren. Dankzij een vernieuwende methode en een vakkundig uitgevoerde statistische analyse wordt in het proefschrift aangetoond dat baby’s vanaf 2 maanden al gevoelig zijn voor de statistiek van hun moedertaal, en niet vanaf 6 tot 8 maanden, zoals men eerder dacht. Wanrooij slaagt er uitstekend in de resultaten in haar brede kennis van de literatuur over het onderwerp in te bedden.

Vanwege de multi-disciplinaire theoretische benadering, de uitstekende methodologie en analyse, de glasheldere rapportage en de verwachte grote impact heeft de jury besloten om de dissertatieprijs 2015 toe te kennen aan Koen Sebregts.


Petra Sleeman
31 januari 2016

Summer courses Deaf Studies and linguistics, Aarhus, Denmark

Aarhus University in Denmark offers a range of summer courses that would be interesting for students of linguistics from your university: forensic phonetics, deaf studies (with focus on language acquisition and bilingualism), linguistic fieldwork and language description and second language acquisition.

http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/deaf-studies/
http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/forensic-phonetics/

http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/language-description-and-linguistic-fieldwork/
http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/second-language-acquisition/