December, 23rd, 2016

  

 	
	
LOT Announcements / events
Kerstgroet LOT / Christmas Greetings LOTVanuit het LOT Bureau te Utrecht wensen wij u allen Fijne Kerstdagen en een Gelukkig 2017 toe!

Beste wensen!

Henriëtte de Swart
LOT Directeur
.........................................................................................................

From the LOT office in Utrecht we wish you all a Merry Christmas and a Happy 2017!


Best wishes!

Henriëtte de Swart

LOT Director

Nominaties LOT Populariseringsprijs (uitreiking: Utrecht, 4 februari 2017)

Het aantal inzendingen voor het jaar 2016 was met een aantal van 21 ongekend hoog. De inzendingen waren bovendien ongekend gevarieerd: de jury, bestaande uit Jack Hoeksema, Riemer Reinsma, Erica Renckens en Nicoline van der Sijs, ontving vijf boeken, zes gepubliceerde artikelen en één ongepubliceerd artikel, een reeks columns, twee jaargangen van tijdschriften, drie websites, een blog, een YouTube-filmpje, een radioprogramma en een i-Pad game voor onderzoek met proefpersonen. De jury was blij verrast om te zien hoe de taalwetenschap via steeds meer populair-wetenschappelijke kanalen haar weg vindt naar verschillende doelgroepen.

Het gevolg van de variatie aan inzendingen had wel het nadeel dat de jury appels met peren moest vergelijken, terwijl het grote aantal inzendingen tot gevolg had dat korte artikelen of kleinere inzendingen het loodje moesten leggen tegen uitgebreidere, ook al was de jury van oordeel dat ook de kleinere inzendingen veelal van grote kwaliteit getuigden.

Na enig wikken en wegen heeft de jury drie inzendingen op de shortlist gezet.

-Het boekVakantie in eigen taal. Wat er mooi, gek en fout is aan ons Nederlands van Gaston Dorren

-De website www.doofgewoon.nl.

-Het radioprogramma De Taalstaat van Frits Spits.

Tijdens de Grote Taaldag op 4 februari 2017 in Utrecht zal de jury de genomineerde werken uitgebreid voorstellen, haar keuze motiveren en de winnaar bekend maken. Bovendien zal zij een eervolle vermelding toekennen aan één van de niet-genomineerde werken!


Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: https://bit.ly/1HM9brF

Actueel:

Gebaren tijdens hetspreken horen bij je taal
http://www.kennislink.nl/publicaties/gebaren-tijdens-het-spreken-horen-bij-je-taal
Gebaren maken tijdens het spreken: het komt in alle talen voor. Amerikaanseonderzoekers ontdekten met hulp van blinde mensen dat je deze gebaren nietkopieert van anderen. Je maakt ze vanzelf, passend bij je moedertaal.

Redactioneel: Pleidooi voor de geesteswetenschappen
http://www.kennislink.nl/publicaties/pleidooi-voor-de-geesteswetenschappen
Het is de Maand van de Filosofie. Een goed moment om ons te bezinnen op hetbelang van de alfa- of geesteswetenschappen. Want die raken steeds meer uit degratie, omdat het praktisch nut minder aan de oppervlakte ligt dan bij demeeste praktijkstudies. Maar juist in een tijd waarin computers ons steeds meerwerk uit handen nemen, zouden we veel waarde moeten hechten aan uniekmenselijke competenties, zoals taalgevoel en filosofisch denken.

Eerste bewijs voor complexe grammatica bij Japanse koolmees
http://www.kennislink.nl/publicaties/eerste-bewijs-voor-complexe-grammatica-bij-japanse-koolmees
De roep van de Japanse koolmees bezit een eigenschap die voorheen uniek werdverondersteld voor mensentaal. De mezen kunnen betekenisvolle klankreeksencombineren tot nieuwe klankreeksen met een eigen betekenis. Dit lijkt sterk opde manier waarop mensen woorden tot zinnen combineren. Aldus concludeerde eenteam onderzoekers onlangs in Nature.

'Met een vliegtuig vol Nederlandse proefpersonen naar een Finse scanner'
http://www.kennislink.nl/publicaties/met-een-vliegtuig-vol-nederlandse-proefpersonen-naar-een-finse-scanner
Pim Levelt stond aan de wieg van het Max Planck Instituut voorPsycholinguïstiek in Nijmegen. Tien jaar na zijn afscheid als hoogleraar bliktKennislink met hem terug. Wat is er sinds het begin van zijn carrière allemaalveranderd in het taalonderzoek? En welke gevaren kleven er aan de vele nieuwemogelijkheden?

Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
Overview UiL OTS colloquia 2017, Utrecht

Overview sessions 2017

February 16th Henriette de Swart

April 20th Nicoline vander Sijs & Marc van Oostendorp

May 18th Maarten Kossmann

June 15th ‐ Nivja deJong

Schultink lecture, LOT Winter School 2017 Nijmegen, 11 January 2017

Schultinklecture

LOT Winter School 2017 Nijmegen, Wednesday 11.01.2017,14.00-15.00 (Erasmusbuilding room 2.54)

ACartesian Creolist’s Agenda for Linguistics in the 21st century

MichelDeGraff (Massachusetts Institute of Technology)

We, linguists inacademia, take it for granted that every single language is worth studying andthat native speakers are invaluable sources of knowledge—without such knowledgeour work would be nearly impossibe. Yet,some 40% of the world’s schoolchildren (some 200 million children) speaklanguages that are treated as lesser, to the extent that are excluded in theclassroom—to the detriment of these children. Indeed, such exclusion is at the root of dire socio-economic andpolitical inequity. How can linguisticsin the 21st century help bridge such blatant gap between the coreuniversalist-egalitarian assumptions of our field and the power-knowledgehierarchies that are created and transmitted through the exclusion of certainlanguages in school systems all around the world?

In my Schultinklecture, I would like to share some of the key aspects of my theoretical and applied-linguistic agenda. This agenda may inspire a new sort oflinguistics whereby our research can help bring about the sort of linguisticequality that is a precondition for socio-economic and political equity. Indeed my agenda couples theoretical linguisticswith on-the-ground projects that engage technology, pedagogy and local languagesin order to improve research and education for sustainable development and equalopportunity for all.

Onthe theoretical front, I’ve aimed at deconstructing one of the most enduringsocially-constructed hierarchies in linguistics, namely “Creole Exceptionalism.” In anti-Exceptionalist mode, I’ve considered Creole formation as onestarting point to investigate larger issues in language acquisition andlanguage change---and in cognitive science more generally. In so doing, I’veelaborated the bases for a “Null Theory of Creole Formation,” which includes,at its core, insights about the interaction between second- and first-languageacquisition in contact situations. Suchan L1-L2 interaction is not only germane to Creole formation; it contributes toall cases of language change in thecontext of language contact. Indeed such a theory makes no sui generis stipulation about any exceptional “Creole typology” orany creolization-specific diachronic processes. On the contrary, my proposed framework analyzes, in uniformitarianfashion, various properties of Creole languages, including those that arederived from the superstrate or substrate languages, or some combination thereof,alongside various sorts of simplification AND complexity-inducinginnovations. The structural patternsunderlying these innovations seem germane to other instances of language changein the scope of the Comparative Method in historical linguistics. In this perspective, Atlantic Creoles are allgenealogically related to their Germanic or Romance ancestors, once theComparative Method is duly applied. Moregenerally, Creole languages such asKreyòl are on a par with European and other non-Creole languages in terms ofdevelopment, structures and expressive capacity.

On theapplied-linguistics front, I’ve enlisted the strategic use of digital technologyin local languages, such as my native Haitian Creole (“Kreyòl”), in order toimprove active learning of Science, Technology, Engineering & Mathematics(“STEM”), across social classes and beyond any linguistic barrier, especiallyamong populations that have traditionally been excluded---by and large, throughlanguage---from access to quality education. In the particular case of Haiti, the success of the MIT-HaitiInitiative, which I direct, doubles as a proof of concept for my theoreticalhypothesis above, namely that Kreyòl is indeed a full-fledged language withunlimited capacity to express any level of complex thought as in STEM. I’vealso made the more general argument that such strategic and systematic use oflocal languages in education is essential for the socio-economic progress andhuman rights of communities that have long been impoverished through varioustypes of “linguistic apartheid”---some of which with correlates in academiclinguistics. In the particular case ofHaiti, well-documented processes of exclusion and dehumanization, which startedfour centuries ago when Haiti was a French colony (then the “richest” colony inthe Americas), have continued non-stop throughout Haiti’s history, eventuallycreating one of the highest rates of inequity in the world. Language and education are two main vectorsfor the entrenchment of such exclusion, dehumanization and inequity.

I hope that mySchultink lecture will trigger constructive discussions---in the lecture halland beyond, in the “real” world---about the ways in which linguistics can be broadenedand enlisted in projects that aim at making the world better through atheoretically- and pedagogically-informed understanding and use of locallanguages in education.

(For more details onDeGraff’s biography and research, see http://mit.edu/degraff , http://haiti.mit.edu and http://facebook.com/mithaiti )

Update: Nijmegen Lectures 2017, January 23-25, 2017

The Nijmegen Lectures committee is pleased to announce that the Nijmegen Lectures 2017 will take place on January 23rd, 24th and 25th, 2017.

The lectures will be given by Gary S. Dell, Professor of Linguistics and Psychology at the University of Illinois at Urbana-Champaign http://www.psychology.illinois.edu/people/gdell

The title of the lecture series is: Language production: Lessons from Freud, rats, and connectionism


For further information please go to the Nijmegen Lectures website: http://www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2017

More information about lecturer and discussants you will find on this link http://www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2017/le...


All lectures and seminars are free of charge and open to the public. Please note that registration is required for everybody who plans to attend.

We advise you to register as soon as possible. You can do so by clicking on this link http://www.mpi.nl/events/nijmegen-lectures-2017/re...


The Nijmegen Lectures will include a poster session on topics related to this year’s theme. We invite submissions of abstracts for posters, particularly from junior researchers, and especially studies relating to the theme of the lectures. Please submit an abstract of no more than 300 words by email to Ina.Grevel@mpi.nl, include a title, authors, affiliations and contact email addresses (not included in the word count).

The deadline is December 20, 2016.

Abstracts will be moderated by the Nijmegen Lectures committee and candidates will be informed of decisions by January 2, 2017.

The poster session will take place on January 24 from 17:00-18:00. Location: 1st floor landing, MPI for Psycholinguistics.


We look forward to seeing you at the Nijmegen Lectures, January 23–25, 2017.

The Nijmegen Lectures 2017 organizing committee: Antje Meyer, Ardi Roelofs, Kirsten Weber, Stefan Frank, Ina Grevel and Nanjo Bogdanowicz

Seminar in General Metrics, Meertens Instituut, Amsterdam, 25 January 2017

Seminar in General Metrics

Wednesday 25 January

Amsterdam, Meertens Instituut

Oudezijds Voorburgwal 185, room 2.18

On January 25, 2017, the Meertens Instituut in Amsterdam will host a 1-day workshop on metrical theory. Below is the provisional programm; updates will appear here. All invited!

Morning session

Varun deCastro (PhD, Meertens Instituut / Leiden)

“The emergence of verse templates through iterated learning"

Kristen de Joseph (PhD, Leiden University)

"Meter as a minefield: Methodological issues in the study of Vedic metrics".

Mirella De Sisto (PhD, Meertens Instituut)

“The Birth of the Iamb in Early Renaissance Low Countries

Lunch break

Afternoon session

Kristin Hanson (NIAS fellow 2016-2017)

“What’s Elision For? Aesthetic Implications of the Meter of Shakespeare’s Sonnets”

Marc van Oostendorp (Meertens Instituut)

"Measuring the length of Tsjêbbe Hettinga's lines"
Workshops / Conferences / Symposia
4th Annual International Conference on Humanities & Arts in a Global World, Athens, Greece, 3-6 January 2017

For more information please see: http://www.atiner.gr/humanities

Cogling7, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, January 5-6, 2017

Cogling7, January 5-6, 2017: Save the date

Cogling7 will take place at Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, Thursday 5 and Friday 6 of January 2017. CogLing is the biennial conference of BeNeCLA, the Belgium Netherlands Cognitive Linguistics Association, see http://benecla.com/ .

In April 2016, the first call for papers will be sent out. The deadline for abstracts will be June 1, 2016.

The organizing committee: Geertje van Bergen, Monique Flecken, Ad Foolen, Kobie van Krieken, José Sanders, Wilbert Spooren

Workshop “Cross–linguistic influence (in multilingualism): interdisciplinary approaches”, Amsterdam, 13 January 2017

Preliminaryprogram

Workshop“Cross–linguistic influence (in multilingualism): interdisciplinary approaches”

Organizers:Elma Blom, Leonie Cornips and Jeannette Schaeffer

Date: 13 January, 2017

Location: Universiteitstheater, University ofAmsterdam, Nieuwe Doelenstraat 16

Titlesand abstracts will follow

11.00 – 11.25: Elma Blom, LeonieCornips, Jeannette Schaeffer

11.25 – 11.50: Aafke Hulk

11.50 – 12.15: Jasmin Geveler, Anika Schmeißer,Laia Arnaus Gil, Claudia Kubina & Natascha Müller

12.15 – 13.15: Lunch

13.15 – 13.40:Brechje van Osch

13.40 –14.05: Theodoros Marinis, Vasiliki Chondrogianni, Nada Vasic, Fred Weerman, andElma Blom

14.05 –14.30: Susanne Brouwer, Deniz Özkan, andAylin Küntay

14.30 – 14.45: Break

14.45 – 15.05: Sharon Unsworth

15.05 – 15.30: Petra Sleeman and TabeaIhsane

15.30 – 15.55: Philippe Prevost and Laurie Tuller

15.55 – 16.15: Break

16.15 – 16.40: Luisa Meroni and Liz Smeets

16.40 – 17.05: Antonella Sorace

17.05 – 17.30: Suzanne Aalberse and YiwenZhou

17.30 – 17.55: Jason Rothman

Symposium “Advancing Behavioral And Cognitive Understanding of Speech” (ABACUS), Nijmegen, January 14, 2017.

Announcement for thesymposium “Advancing Behavioral And Cognitive Understanding of Speech”(ABACUS), Nijmegen, January 14, 2017.

The ABACUS symposium presentsa series of lectures by invited speakers from a wide range of disciplines, andaims to discuss how we can further advance the study of speech from anevolutionary perspective. The evolutionary perspective entails trying tounderstand how linguistic signals, as well as the cognitive and anatomicalmachinery to use them, came to be the way they are. The symposium is held in the contextof the end of the ERC project ABACUS led by Prof. Bart de Boer, and will beheld at the MPI in Nijmegen, The Netherlands on Saturday January 14, 2017.

Attendance is free, butregistration is required! Toregister, please go to www.mpi.nl/events/abacus.

*INVITED SPEAKERS:

Dan Dediu (MPI Nijmegen)

Odette Scharenborg (RadboudUniversity Nijmegen)

Tessa Verhoef (University ofCalifornia, San Diego, USA)

Marieke Schouwstra (Universityof Edinburgh, UK)

Andy Wedel (University of Arizona, USA)

Tecumseh Fitch (University ofVienna, Austria)

Marco Gamba (University ofTurin, Italy)

Anne Warlaumont (Universityof Califirnia, Merced, USA).

Symposium on the Evolution of Speech, Nijmegen, January 14, 2017

The “Advancing Behavioral AndCognitive Understanding of Speech” (ABACUS) symposium presents a series of lectures by invited speakers froma wide range of disciplines, and aims to discuss how we can further advance the study of speechfrom an evolutionaryperspective. The evolutionary perspective entails trying to understand how linguisticsignals, as well as the cognitive and anatomical machinery to use them, came to be the way theyare. The symposium is held in the context of the end of the ERC project ABACUS led by Prof. Bart de Boer,and will be heldat the MPI in Nijmegen, The Netherlands on Saturday January 14, 2017.

Attendance isfree, but registrationis required! To register,please go to www.mpi.nl/events/abacus.

*INVITED SPEAKERS:

Dan Dediu (MPINijmegen)

Odette Scharenborg(Radboud UniversityNijmegen)

Tessa Verhoef(University of California,San Diego, USA)

Marieke Schouwstra(University ofEdinburgh, UK)

Andy Wedel(University of Arizona, USA)

Tecumseh Fitch(University of Vienna,Austria)

Marco Gamba(University of Turin,Italy)

Anne Warlaumont(University ofCalifornia, Merced, USA).

Workshop “The syntax of idioms”, Utrecht University, 20 January 2017

The NWO/FWO-funded project “Thesyntax of idioms” is happy to announce a one-day workshop on idioms to mark theconclusion of the project. In the morning, the researchers from Utrecht Universityand KU Leuven who carried out the work will present the main results of theproject. In the afternoon, three renowned idiom experts will give an invitedpresentation.

Attendance is free, though we ask you to please register forthis event by sending an e-mail to s.c.leufkens[at]uu.nl.

Date: Friday,20th January

Time: 9:30– 17:15

Location: Drift21, 3512 BR Utrecht, Sweelinckzaal (room 0.05)

Programme:

09:30 – 10:00 Reception with coffee & tea

10:00 – 10:05 Welcome

10:05 – 10:30 Introductionto the project and the database

10:30 – 11:30 The regularsyntax of idioms (with new evidence from Dutch dialects)

11:30 – 12:30 Idioms:phasehood and compositionality

12:30 – 14:00 Lunch break

14:00 – 15:00 ManfredSailer (Goethe-Universität Frankfurt am Main): TBA

15:00 – 16:00 JuliaHorvath (Tel Aviv University): TBA

16:00 – 16:15 Coffee & tea break

16:15 – 17:15 MartinEveraert (Utrecht University): TBA

17:15 Drinks

Update: Winter School ‘Metaphor identification and analyses’, Amsterdam, 22-27 January 2017
1

Winter School 2017

‘Metaphor identification and analysis’

Amsterdam, 22-27 January

Call for participants

The Metaphor Lab Amsterdam organizes its fifth summer/winter school in just as many years. The school is open for all PhD students and recent postdoc researchers who are interested in learning about the methods of metaphor identification and analysis developed in the Metaphor Lab Amsterdam. You will all learn (1) how to identify metaphor in language by means of MIPVU (Instructors: Tina Krennmayr and Susan Nacey). In addition, you may choose one of two other courses: either (2a) on visual metaphor identification and analysis along the same methodological lines (Instructor: Marianna Bolognesi) or (2b) on metaphor identification and analysis in relation to the argumentative function that metaphors can have in discourse, again along the same methodological lines (Instructor: Jean Wagemans). Apart from this, two general talks will be given by Gerard Steen about deliberate metaphor and resistance to metaphor, two recent hot topics in metaphor research that have come out of this methodological work in the recent past.

The school is taught by experienced, internationally well-known researchers in the field (for more detailed course descriptions, see below). It includes shared lunches and social outings in Amsterdam with the instructors. In the past, students have formed networks and friendships that persist to this day. Some have acquired subsequent funding for research stays in the Metaphor Lab Amsterdam, including an NWO visitor grant and a Marie Curie postdoc project.

The school starts on Sunday evening (22 January 2017) with an informal get-together, and then classes run from Monday morning until Friday (27 January) in the late afternoon.

Fee

The registration fee is 250 euros and covers instruction, instruction materials and lunches. The fee must be paid in advance.

We will award five fee waivers on the grounds of economic need. If you wish to become eligible for a fee waiver, you must submit a letter detailing the financial support system at your university and country. The request should document that you have no other alternative for fully financing course participation.

2

Registration

A maximum of 35 participants will be allowed. To apply please submit the following:

1) A one-page motivation letter; make sure to state which of the two options of (2a) visual metaphor identification analysis or (2b) metaphor and argumentation you prefer, and why.

2) A one-page CV, and

3) A brief letter of reference from your advisor.

Please email these documents to info@metaphorlab.org by no later than 12 pm DST, on Sunday 23 October 2016.

Notification of acceptance will be given by 31 October 2016.

Accommodation

Accommodation will be held in reservation in the low-budget Stay-Okay hotel, where rooms can be shared by more than one student. Prices vary by the number of occupants. Hotel reservations need to be made after notification of acceptance and are at your own cost.

Contact

For further questions, please contact us at info@metaphorlab.org

3

“Identifying Metaphor in Language ‒ Introducing MIPVU”

Dr. Tina Krennmayr, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Susan Nacey, Høgskolen i Innlandet

Course description

This course provides a thorough overview of the MIPVU procedure for identifying metaphors in discourse. After a brief introduction to the background and rationale for the development of MIPVU, participants are led step-by-step through the identification process, with guided hands-on exercises and group discussion. The course focuses on the identification of metaphors appearing in three different linguistic forms, all of which are first defined and exemplified: indirect metaphor, direct metaphor, and (to a lesser extent) implicit metaphor. Potential problematic issues and pitfalls at each step are explained and explored. By the end of the week, participants should be equipped to apply MIPVU to their own material and be able to justify why any particular lexical unit has (or has not) been identified as a metaphor-related word.

All accepted students will be invited to submit a brief sample of an English text from their own data in advance of the course, for possible group analysis.

Program

13:15-16:45 Monday to Friday

Each afternoon session will consist of an introductory lecture, followed by supervised group work. Active participation is required.

Monday:

Introduction to MIPVU –

 Background and rationale

 Metaphor types: indirect, direct, implicit

 Dictionaries as tools

 Procedural overview

Tuesday and Wednesday:

Working with MIPVU –

 Demarcation of lexical units

 Determination of the contextual sense

 Determination of the basic sense

 Evaluation of the distinction between contextual and basic meanings

 Relationship of comparison

Thursday:

Working with MIPVU –

 Direct metaphor

 Implicit metaphor

4

Friday:

Pulling it all together –

 Troubleshooting

 Collaboration

 Practice, practice, practice

Literature

Required reading:

• Part II in Nacey, S. (2013). Metaphors in learner English. Amsterdam: John Benjamins. (Pages 65-124)

• Chapter 2 in Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010b). A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins. (Pages 25-42)

Recommended reading:

• The remaining chapters in Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010b). A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins.

• Steen, G. J., Biernacka, E., Dorst, A. G., Kaal, A. A., López-Rodríguez, I., & Pasma, T. (2010). Pragglejaz in practice: Finding metaphorically used words in natural discourse. In G. Low, Z. Todd, A. Deignan & L. Cameron (Eds.), Researching and applying metaphor in the real world (pp. 165-184). Amsterdam: John Benjamins.

• Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010a). Metaphor in usage. Cognitive Linguistics, 21(4), 757-788.

5

“Visual Metaphor: Identification, Analysis and Crowdsourced tags”

Dr. M. Bolognesi, University of Amsterdam

Course description

The goals of this course are threefold.

First we will first explore definitions and theories about visual metaphor, and its variability across different genres. We will then discuss open problems related to the identification and formalization of visual metaphors into A-is-B statements, and we will learn to apply the VisMip procedure, to identify visual metaphors in the wild.

Secondly, we will work on the VisMet corpus of visual metaphor, in order to refine and discuss the analyses of the visual metaphors currently included in the corpus. The discussion will be integrated on the corpus platform, and acknowledged in the corpus description.

Finally, we will work on a new tool that will be added soon to the corpus: the crowdsourced tags. Hundredths of internet users (not experts of metaphor) are currently tagging the Vismet images, through an online task using CrowdFlower. We will analyze the tags to investigate what type of semantic information is encoded in these keywords produced by non-experts, assuming that such tags express salient aspects of the image. We will investigate if the order in which the tags are produced matches a recent model for visual metaphor processing.

In general, during the morning lectures you will get acquainted with a number of tools developed for the identification and analysis of visual metaphors. After the lectures, you will identify and analyze metaphorical images in small groups. At the end of the week the groups you will give a short presentation about the analyses performed during the week.

Program

Monday 9.00-9.45 Lecture “Introduction to visual metaphor”

9.45-10.30 Lecture “The VisMip procedure for visual metaphor identification in the wild”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Applying VisMip (hands-on session)

Tuesday 9.00-9.45 Lecture “The VisMet Corpus”

9.45-10.30 Lecture “The three dimensions of visual metaphor analysis:

The annotations of VisMet materials”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphors on the 3 dimensions and discussing the analyses of the VisMet materials.

Wednesday 9.00-9.45 Lecture “Processing visual metaphor”

9.45-10.30 Lecture “How do abstract concepts emerge from images?”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing visual metaphors and reconstructing the operations

that allow abstract concepts to emerge from concrete instances.

Thursday 9.00-9.45 Lecture “The expert vs. the novice: what crowdsourced tags

reveal about visual metaphor understanding”

9.45-10.00 Coffee break

10.00-12.15 Analyzing the tags produced by internet users (content analysis)

Friday 9.00-12.15 Student presentations

6

Literature

 Bolognesi, M., van den Heerik, R., van den Berg, E. (under review). VisMet: an online corpus of visual metaphors. In Visual Metaphor: Structure and Process, ed. G. Steen. Amsterdam: John Benjamins.

 Forceville, C. 2008. Metaphor in pictures and multimodal representations. In R. Gibbs (ed.), The Cambridge handbook of metaphor and thought, 462-482. Cambridge: Cambridge University Press.

 Šorm, E. & Steen, G. under review. VISMIP: Towards a method for visual metaphor identification. In G.J. Steen (ed.) (under review), Visual metaphor: Structure and Process.

7

“Metaphor and argumentation”

Dr. J.H.M. Wagemans, University of Amsterdam

Course description

In this workshop we will explore the multifold relationship between metaphor and argumentation. What types of standpoints can be expressed by a metaphor? If a metaphor is used argumentatively, what type(s) of argument is/are involved? And how can the use of specific metaphors be resisted argumentatively?

During the morning lectures, you will get acquainted with a number of tools developed for the analysis of argumentation and learn how to use these tools for the purpose of reconstructing metaphors in argumentative discourse. After the lectures, you will collect and analyze examples of metaphor in argumentative discourse. At the end of the week, you will give a short presentation in which you identify the argumentative function of a specific metaphor as a standpoint or an argument, indicate its systematic place in a complex argumentation structure, identify the type(s) of argument that is/are instantiated, and provide an overview of associated criticisms and possibilities for resistance.

Program

Monday 9.00-9.45 Lecture “Introduction to argumentation theory”

9.45-10.30 Lecture “Metaphor in argumentative discourse”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Collecting examples of metaphor in argumentative discourse

Tuesday 9.00-9.45 Lecture “A typology of propositions”

9.45-10.30 Lecture “Identifying argumentative elements in texts”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphorical standpoints

Wednesday 9.00-9.45 Lecture “Argumentation structures”

9.45-10.30 Lecture “Argument schemes”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphorical arguments

Thursday 9.00-9.45 Lecture “Resistance to metaphor”

9.45-10.00 Coffee Break

10.00-12.15 Analyzing examples of resistance to metaphor

Friday 9.00-12.15 Student presentations

Literature

 Eemeren, F.H. van, Garssen, B.J., & Wagemans, J.H.M. (2011). The pragma-dialectical method of analysis and evaluation. In R.C. Rowland, (Ed.), Reasoned Argument and Social Change: Selected Papers from the 17th Biennial Conference on Argumentation (pp. 25-47). Washington: National Communication Association.

 Eemeren, F.H. van, Garssen, B.J., Krabbe, E.C.W., Snoeck Henkemans, A.F., Verheij, H.B., & Wagemans, J.H.M. (2014). Handbook of Argumentation Theory. Dordrecht: Springer.

 Wagemans, J.H.M. (2016). Constructing a Periodic Table of Arguments. Paper available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2769833.

>

1

Winter School 2017

‘Metaphor identification and analysis’

Amsterdam, 22-27 January

Call for participants

The Metaphor Lab Amsterdam organizes its fifth summer/winter school in just as many years. The school is open for all PhD students and recent postdoc researchers who are interested in learning about the methods of metaphor identification and analysis developed in the Metaphor Lab Amsterdam. You will all learn (1) how to identify metaphor in language by means of MIPVU (Instructors: Tina Krennmayr and Susan Nacey). In addition, you may choose one of two other courses: either (2a) on visual metaphor identification and analysis along the same methodological lines (Instructor: Marianna Bolognesi) or (2b) on metaphor identification and analysis in relation to the argumentative function that metaphors can have in discourse, again along the same methodological lines (Instructor: Jean Wagemans). Apart from this, two general talks will be given by Gerard Steen about deliberate metaphor and resistance to metaphor, two recent hot topics in metaphor research that have come out of this methodological work in the recent past.

The school is taught by experienced, internationally well-known researchers in the field (for more detailed course descriptions, see below). It includes shared lunches and social outings in Amsterdam with the instructors. In the past, students have formed networks and friendships that persist to this day. Some have acquired subsequent funding for research stays in the Metaphor Lab Amsterdam, including an NWO visitor grant and a Marie Curie postdoc project.

The school starts on Sunday evening (22 January 2017) with an informal get-together, and then classes run from Monday morning until Friday (27 January) in the late afternoon.

Fee

The registration fee is 250 euros and covers instruction, instruction materials and lunches. The fee must be paid in advance.

We will award five fee waivers on the grounds of economic need. If you wish to become eligible for a fee waiver, you must submit a letter detailing the financial support system at your university and country. The request should document that you have no other alternative for fully financing course participation.

2

Registration

A maximum of 35 participants will be allowed. To apply please submit the following:

1) A one-page motivation letter; make sure to state which of the two options of (2a) visual metaphor identification analysis or (2b) metaphor and argumentation you prefer, and why.

2) A one-page CV, and

3) A brief letter of reference from your advisor.

Please email these documents to info@metaphorlab.org by no later than 12 pm DST, on Sunday 23 October 2016.

Notification of acceptance will be given by 31 October 2016.

Accommodation

Accommodation will be held in reservation in the low-budget Stay-Okay hotel, where rooms can be shared by more than one student. Prices vary by the number of occupants. Hotel reservations need to be made after notification of acceptance and are at your own cost.

Contact

For further questions, please contact us at info@metaphorlab.org

3

“Identifying Metaphor in Language ‒ Introducing MIPVU”

Dr. Tina Krennmayr, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Susan Nacey, Høgskolen i Innlandet

Course description

This course provides a thorough overview of the MIPVU procedure for identifying metaphors in discourse. After a brief introduction to the background and rationale for the development of MIPVU, participants are led step-by-step through the identification process, with guided hands-on exercises and group discussion. The course focuses on the identification of metaphors appearing in three different linguistic forms, all of which are first defined and exemplified: indirect metaphor, direct metaphor, and (to a lesser extent) implicit metaphor. Potential problematic issues and pitfalls at each step are explained and explored. By the end of the week, participants should be equipped to apply MIPVU to their own material and be able to justify why any particular lexical unit has (or has not) been identified as a metaphor-related word.

All accepted students will be invited to submit a brief sample of an English text from their own data in advance of the course, for possible group analysis.

Program

13:15-16:45 Monday to Friday

Each afternoon session will consist of an introductory lecture, followed by supervised group work. Active participation is required.

Monday:

Introduction to MIPVU –

 Background and rationale

 Metaphor types: indirect, direct, implicit

 Dictionaries as tools

 Procedural overview

Tuesday and Wednesday:

Working with MIPVU –

 Demarcation of lexical units

 Determination of the contextual sense

 Determination of the basic sense

 Evaluation of the distinction between contextual and basic meanings

 Relationship of comparison

Thursday:

Working with MIPVU –

 Direct metaphor

 Implicit metaphor

4

Friday:

Pulling it all together –

 Troubleshooting

 Collaboration

 Practice, practice, practice

Literature

Required reading:

• Part II in Nacey, S. (2013). Metaphors in learner English. Amsterdam: John Benjamins. (Pages 65-124)

• Chapter 2 in Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010b). A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins. (Pages 25-42)

Recommended reading:

• The remaining chapters in Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010b). A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins.

• Steen, G. J., Biernacka, E., Dorst, A. G., Kaal, A. A., López-Rodríguez, I., & Pasma, T. (2010). Pragglejaz in practice: Finding metaphorically used words in natural discourse. In G. Low, Z. Todd, A. Deignan & L. Cameron (Eds.), Researching and applying metaphor in the real world (pp. 165-184). Amsterdam: John Benjamins.

• Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010a). Metaphor in usage. Cognitive Linguistics, 21(4), 757-788.

5

“Visual Metaphor: Identification, Analysis and Crowdsourced tags”

Dr. M. Bolognesi, University of Amsterdam

Course description

The goals of this course are threefold.

First we will first explore definitions and theories about visual metaphor, and its variability across different genres. We will then discuss open problems related to the identification and formalization of visual metaphors into A-is-B statements, and we will learn to apply the VisMip procedure, to identify visual metaphors in the wild.

Secondly, we will work on the VisMet corpus of visual metaphor, in order to refine and discuss the analyses of the visual metaphors currently included in the corpus. The discussion will be integrated on the corpus platform, and acknowledged in the corpus description.

Finally, we will work on a new tool that will be added soon to the corpus: the crowdsourced tags. Hundredths of internet users (not experts of metaphor) are currently tagging the Vismet images, through an online task using CrowdFlower. We will analyze the tags to investigate what type of semantic information is encoded in these keywords produced by non-experts, assuming that such tags express salient aspects of the image. We will investigate if the order in which the tags are produced matches a recent model for visual metaphor processing.

In general, during the morning lectures you will get acquainted with a number of tools developed for the identification and analysis of visual metaphors. After the lectures, you will identify and analyze metaphorical images in small groups. At the end of the week the groups you will give a short presentation about the analyses performed during the week.

Program

Monday 9.00-9.45 Lecture “Introduction to visual metaphor”

9.45-10.30 Lecture “The VisMip procedure for visual metaphor identification in the wild”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Applying VisMip (hands-on session)

Tuesday 9.00-9.45 Lecture “The VisMet Corpus”

9.45-10.30 Lecture “The three dimensions of visual metaphor analysis:

The annotations of VisMet materials”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphors on the 3 dimensions and discussing the analyses of the VisMet materials.

Wednesday 9.00-9.45 Lecture “Processing visual metaphor”

9.45-10.30 Lecture “How do abstract concepts emerge from images?”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing visual metaphors and reconstructing the operations

that allow abstract concepts to emerge from concrete instances.

Thursday 9.00-9.45 Lecture “The expert vs. the novice: what crowdsourced tags

reveal about visual metaphor understanding”

9.45-10.00 Coffee break

10.00-12.15 Analyzing the tags produced by internet users (content analysis)

Friday 9.00-12.15 Student presentations

6

Literature

 Bolognesi, M., van den Heerik, R., van den Berg, E. (under review). VisMet: an online corpus of visual metaphors. In Visual Metaphor: Structure and Process, ed. G. Steen. Amsterdam: John Benjamins.

 Forceville, C. 2008. Metaphor in pictures and multimodal representations. In R. Gibbs (ed.), The Cambridge handbook of metaphor and thought, 462-482. Cambridge: Cambridge University Press.

 Šorm, E. & Steen, G. under review. VISMIP: Towards a method for visual metaphor identification. In G.J. Steen (ed.) (under review), Visual metaphor: Structure and Process.

7

“Metaphor and argumentation”

Dr. J.H.M. Wagemans, University of Amsterdam

Course description

In this workshop we will explore the multifold relationship between metaphor and argumentation. What types of standpoints can be expressed by a metaphor? If a metaphor is used argumentatively, what type(s) of argument is/are involved? And how can the use of specific metaphors be resisted argumentatively?

During the morning lectures, you will get acquainted with a number of tools developed for the analysis of argumentation and learn how to use these tools for the purpose of reconstructing metaphors in argumentative discourse. After the lectures, you will collect and analyze examples of metaphor in argumentative discourse. At the end of the week, you will give a short presentation in which you identify the argumentative function of a specific metaphor as a standpoint or an argument, indicate its systematic place in a complex argumentation structure, identify the type(s) of argument that is/are instantiated, and provide an overview of associated criticisms and possibilities for resistance.

Program

Monday 9.00-9.45 Lecture “Introduction to argumentation theory”

9.45-10.30 Lecture “Metaphor in argumentative discourse”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Collecting examples of metaphor in argumentative discourse

Tuesday 9.00-9.45 Lecture “A typology of propositions”

9.45-10.30 Lecture “Identifying argumentative elements in texts”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphorical standpoints

Wednesday 9.00-9.45 Lecture “Argumentation structures”

9.45-10.30 Lecture “Argument schemes”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphorical arguments

Thursday 9.00-9.45 Lecture “Resistance to metaphor”

9.45-10.00 Coffee Break

10.00-12.15 Analyzing examples of resistance to metaphor

Friday 9.00-12.15 Student presentations

Literature

 Eemeren, F.H. van, Garssen, B.J., & Wagemans, J.H.M. (2011). The pragma-dialectical method of analysis and evaluation. In R.C. Rowland, (Ed.), Reasoned Argument and Social Change: Selected Papers from the 17th Biennial Conference on Argumentation (pp. 25-47). Washington: National Communication Association.

 Eemeren, F.H. van, Garssen, B.J., Krabbe, E.C.W., Snoeck Henkemans, A.F., Verheij, H.B., & Wagemans, J.H.M. (2014). Handbook of Argumentation Theory. Dordrecht: Springer.

 Wagemans, J.H.M. (2016). Constructing a Periodic Table of Arguments. Paper available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2769833.

The International Conference on Current Issues of Arabic Language Teaching and Learning, Literature and Translation, Ahwaz, Iran, 2-3 February 2017
Symposium “Specific Language Impairment”, Amsterdam, 3 February 2017

Dear LOT members,

On Friday the 3rd of February at 10:00, Iris Duinmeijer will be defending her dissertation titled “Persistent grammatical difficulties in Specific Language Impairment: deficits in knowledge or in knowledge implementation?” in the Agnietenkapel in Amsterdam. In honor of her defense, a symposium on "Specific Language Impairment" will be organized in the afternoon. You are cordially invited for both the defense and the symposium.

The symposium will take place between 14.00 and 16.30 in room E0.02 of the Oost-Indisch Huis (VOC-zaal, Kloveniersburgwal 48). Speakers will be prof. dr. Nicola Botting (City University, London, UK), prof. dr. Theodoros Marinis (University of Reading, UK) and dr. Elma Blom (Utrecht University). Attached you can find the program and the abstracts.

What: Symposium on ‘Specific Language Impairment’ in honor of the defense of Iris Duinmeijer

Where: room E0.02 (VOC-zaal), Oost-Indisch Huis

When: the 3rd of February between 14.00 and 16.30

The symposium has a limited number of participants. Please register by sending an email to Bibi Janssen (b.e.janssen@uva.nl) if you would like to participate.


Kind regards,

On behalf of Anne Baker, Fred Weerman and Jan de Jong,

Bibi Janssen and Emma van der Zanden (paranymphs)

De Grote Taaldag, AVT/Anéla/LOT, Utrecht, 4 februari 2017

(for English please scrolldown)


DE GROTE TAALDAG

De volgende Grote Taaldag – een gezamenlijk initiatiefvan de AVT, Anéla en LOT – wordt gehouden op zaterdag 4 februari 2017. De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag ende ANéLA TTiN(Toegepaste-Taalkunde-in-Nederland)-dag. De Grote Taaldag vindt plaats op Drift 21 en 25 in Utrecht. Onderdeelvan deze dag is ook het jaarlijkse Taalgala, waar onder meer de AVT/Anéla Dissertatieprijsuitgereikt wordt.


Aanmelding

De kosten voor de gehele dagbedragen €15 voor senior AVT/Anéla-leden en €12,50 voor junior AVT/Anéla-leden(promovendi, studenten en werkzoekende taalkundigen). Hierbij inbegrepen zijneen lunch, koffie en thee, en een afsluitende borrel. In verband met decatering wordt u verzocht zich uiterlijk13 januari 2017 aan te melden (via de website van de AVT: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt) en vóór deze datum het inschrijfgeld over temaken (zie hiervoor de gegevens op het online inschrijfformulier). Op de dag zelf kunt u alleen betalen viaautomatische incasso.

Het programmaboekje zal in januari verschijnen op de website:http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. Ook wordt het boekje per e-mail naar alleAVT- en Anéla-leden gestuurd.

We kijken er naar uit u op 4 februari in Utrecht tezien!

THE GROTE TAALDAG

The next Grote Taaldag,co-organised by AVT, LOT and Anéla, will be held on Saturday 4 February 2017. The GroteTaaldag combines the AVT TIN-dag (Linguistics-in-the-Netherlands day) andthe Anéla TTiN-dag (Applied-Linguistics-in-the-Netherlands day). The GroteTaaldag will take place in Utrecht, at Drift 21 and 25. The Grote Taaldag alsohosts the annual Taalgala, where the AVT/Anéla Dissertation Prize is awarded.


Registration

The registration fee is €15for senior AVT/Anéla members and €12,50 for junior AVT/Anéla members (PhDstudents, MA students and unaffiliated linguists). The fee includes lunch,coffee and tea, and drinks afterwards. You are kindly requested to register andpay the conference fee by bank transfer by13 January 2017 at the latest. For registration, please go to the AVTwebsite (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt); payment details arementioned on the registration form. Onsitepayment is only possible through direct debit (no cash payments).

Theprogramme will be finalised in January, when it will appear on the followingwebsite: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. A programme booklet will alsobe sent to all AVT and Anéla members by e-mail.

We are looking forward to seeing you in Utrecht on 4February!

Symposium 'The Descent of Moral Sentiment', Utrecht University, February 13-15, 2017

call for registration

"The Descent of Moral Sentiment”

An interdisciplinary symposium on the ontogeny and evolution of human morality

February 13-15, 2017, Utrecht University, The Netherlands

*** Limited spaces available. Register now! ***


Theme

How did we come to be moral? It is beyond doubt that the capacity for morality is a product of evolution that develops robustly in living human beings. Yet the origins, function, and genealogy of this capacity continue to be subjects of intense debate. This three-day interdisciplinary symposium will host sixteen esteemed philosophers and scientists with presentations on the latest research related to the ontogeny and evolution of (the capacity for) morality.

Speakers

Nicolas Baumard (cognitive science) – Institut Jean-Nicod

Jonathan Birch (philosophy) ¬– London School of Economics

Simon Blackburn (philosophy) – University of Cambridge

Christopher Boehm (anthropology) – University of Southern California

Sarah Brosnan (psychology) – Georgia State University

Judith Maria Burkart (anthropology) – University of Zurich

Kiley Hamlin (psychology) – University of British Columbia

Frank Hindriks (philosophy) – University of Groningen

Annemarie Kalis (philosophy) – Utrecht University

Webb Keane (anthropology) – University of Michigan

Philip Kitcher (philosophy) – Columbia University

Edouard Machery (philosophy) – University of Pittsburgh

Sarah Mathew (anthropology) – Arizona State University

Peter Railton (philosophy) – University of Michigan

Kim Sterelny (philosophy) – Australian National University

Felix Warneken (psychology) – Harvard University

Registration

We invite post-docs and faculty from any academic discipline and orientation to participate in this three-day symposium. For details on registration please refer to the symposium website: http://descent.sites.uu.nl. A limited number of places will be reserved for graduate students, free of charge. Graduate students can apply for participation via http://descent.sites.uu.nl/graduate-students/.

For any enquiries, please contact us at descentofmoralsentiment@gmail.com


Organization


organizer:

Joeri Witteveen (post-doc, Department of Philosophy and Religious Studies)

support:

Allert van Westen (student assistant, Department of Philosophy and Religious Studies)

Ariane den Daas (coordinator, Descartes Centre)


*** Limited spaces available. Register now! ***


This conference is organised with generous financial support from the Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities (www.descartescentre.com) and the NWO-funded research program Evolutionary Ethics? The (Meta-)Ethical Implications of Evolutionary Theory (www.evoethics.com).

Conference 'Langauage Acquisition: Problems and Perspective', Liepaja University, Latvija, deadline: April 21, 2017

You are welcome to participate in the

14th International Scientific Conference

LANGUAGE ACQUISITION:

PROBLEMS AND PERSPECTIVE

April 21, 2017

Look for more information at our website

https://vapplapp.liepu.lv/en


Participants are requested to register for the conference by

March 19, 2017

Workshop on Speech Perception and Production across the Lifespan - SPPL 2017, London, UK, 26-27 April 2017

Workshop Theme

Although the focus of much research into speech development hasbeen to establish when ‘adult-like’ performance is reached (with young adultspeakers taken as a ‘norm’), it is increasingly clear that speech perceptionand production abilities are undergoing constant change across the lifespan asa result of physical changes, exposure to language variation, and cognitivechanges at various periods of our lives. The workshop will provide anopportunity for interactions between researchers from areas of speech andlanguage sciences research that may be focused on different developmentalstages, e.g. early development and ageing. It will also discuss methodologicalissues, such as how to overcome the difficulty of developing tests that areequally appropriate for children, younger and older adults.

Invited Speakers

Paul FOULKES (University of York), Sandra GORDON-SALANT(University of Maryland), Mitchell SOMMERS (Washington University), HayoTERBAND (University of Utrecht)

Important dates

Abstract submission opens: 15 November 2016

Submission deadline of abstracts: 15 January 2017

Notification of acceptance: 7 February 2017

Workshop: 26-27 April 2017

For more information visit the workshop website: http://sppl2017.org/

Abstract submission now open: http://sppl2017.org/abstract-submission


'Generative Linguistics in the 21st Century: the Evidence and the Rhetoric', Reading, May 11th 2017
Workshop
Generative Linguistics in the 21st Century: the Evidence and the Rhetoric

Keynote speaker:
Prof. Noam Chomsky (MIT, USA)

Plenary speakers
Prof. Adriana Belleti (University of Siena, Italy)
Prof. Hagit Borer (Queen Mary, London, UK)
Prof. Stephen Crain (Macquaire University, Australia)
Prof. Tanja Kupisch (University of Konstanz & UiT the Arctic University of Norway)
Prof. Terje Lohndal (NTNU & UiT the Arctic University of Norway)
Prof. Luigi Rizzi (University of Siena, Italy & University of Geneva, Switzerland)
Prof. Ian Roberts (Cambridge University, UK)
Prof. Ianthi Tsimpli (Cambridge University, UK)
Prof. Charles Yang (University of Pennsylvania, USA)

Moderators
Prof. Jason Rothman (University of Reading)
Prof. Doug Saddy (University of Reading)

Where: University of Reading
When: May 11th, 2017
Hosts: The School of Psychology and Clinical Language Sciences (PCLS)

The fields of linguistics, cognitive science and psychology were forever changed starting in the 1950s on the coattails of the cognitive revolution against behaviourism. Chomsky’s (1959) review of Skinner’s Verbal Behaviour is one of the key turning points in this endeavour from which what would become the dominant theory of modern linguistics was born. Generative linguistics, often referred to as Universal Grammar (UG), has maintained for six decades now that humans are born endowed with domain-specific linguistic knowledge. In other words, the human brain comes pre-equipped with some type of innately determined blueprint to the general structure of language. Exactly what is universal and domain-specific with respect to linguistic knowledge has been the matter of debate and changing proposals over the past 6 decades, however, the core tenet of the generative program remains: at least some parts of language are provided by a genetic endowment. Although there is no question that parts of language are/can be learned in the truest sense, that input quantities and qualities matter, that social environment and interaction bring much to bear, a careful consideration of the preponderance of all evidence still “leaves little hope that [much of the structure of] language can be learned by an organism initially uniformed as to its general character, Chomsky, 1965: 58”. The purpose of this workshop is to present and consider the evidence that still points in this direction, while at the same time sifting through and seriously considering the rhetoric that in recent years has rejected the general tenets of generative linguistics. In doing so, we will examine the role of generative linguistics at present and consider where it will be going as the 21st century unfolds. The workshop features a keynote talk by Professor Chomsky and plenaries from 9 other renowned linguists, working on formal linguistic theory and its application to acquisition and processing in children and adult learners. The day culminates in a moderated panel discussion with all our invited speakers, where audience members can ask questions.
If you are interested in attending this workshop, please email
pclsevents@reading.ac.uk to register your interest by Friday 20th January 2017. Further details about the workshop, including how to book will be announced soon.

Workshop invitation - Register your interest

>

Workshop
Generative Linguistics in the 21st Century: the Evidence and the Rhetoric

Keynote speaker:
Prof. Noam Chomsky (MIT, USA)

Plenary speakers
Prof. Adriana Belleti (University of Siena, Italy)
Prof. Hagit Borer (Queen Mary, London, UK)
Prof. Stephen Crain (Macquaire University, Australia)
Prof. Tanja Kupisch (University of Konstanz & UiT the Arctic University of Norway)
Prof. Terje Lohndal (NTNU & UiT the Arctic University of Norway)
Prof. Luigi Rizzi (University of Siena, Italy & University of Geneva, Switzerland)
Prof. Ian Roberts (Cambridge University, UK)
Prof. Ianthi Tsimpli (Cambridge University, UK)
Prof. Charles Yang (University of Pennsylvania, USA)

Moderators
Prof. Jason Rothman (University of Reading)
Prof. Doug Saddy (University of Reading)

Where: University of Reading
When: May 11th, 2017
Hosts: The School of Psychology and Clinical Language Sciences (PCLS)

The fields of linguistics, cognitive science and psychology were forever changed starting in the 1950s on the coattails of the cognitive revolution against behaviourism. Chomsky’s (1959) review of Skinner’s Verbal Behaviour is one of the key turning points in this endeavour from which what would become the dominant theory of modern linguistics was born. Generative linguistics, often referred to as Universal Grammar (UG), has maintained for six decades now that humans are born endowed with domain-specific linguistic knowledge. In other words, the human brain comes pre-equipped with some type of innately determined blueprint to the general structure of language. Exactly what is universal and domain-specific with respect to linguistic knowledge has been the matter of debate and changing proposals over the past 6 decades, however, the core tenet of the generative program remains: at least some parts of language are provided by a genetic endowment. Although there is no question that parts of language are/can be learned in the truest sense, that input quantities and qualities matter, that social environment and interaction bring much to bear, a careful consideration of the preponderance of all evidence still “leaves little hope that [much of the structure of] language can be learned by an organism initially uniformed as to its general character, Chomsky, 1965: 58”. The purpose of this workshop is to present and consider the evidence that still points in this direction, while at the same time sifting through and seriously considering the rhetoric that in recent years has rejected the general tenets of generative linguistics. In doing so, we will examine the role of generative linguistics at present and consider where it will be going as the 21st century unfolds. The workshop features a keynote talk by Professor Chomsky and plenaries from 9 other renowned linguists, working on formal linguistic theory and its application to acquisition and processing in children and adult learners. The day culminates in a moderated panel discussion with all our invited speakers, where audience members can ask questions.
If you are interested in attending this workshop, please email pclsevents@reading.ac.uk to register your interest by Friday 20th January 2017. Further details about the workshop, including how to book will be announced soon.

Workshop invitation - Register your interest

7th ISCA Workshop on 'Speech and Language Technology in Education' (SLaTE 2017), Stockholm, August 25-26, 2017

For more information, please see http://www.slate2017.org/


Job Announcements / Vacancies
Postdoctoral researcher, University of Cologne, Germany, deadline: December 31, 2016

The Faculty of Human Sciences of the University of Cologne is currently seeking to fill the position of a postdoctoral researcher from 31/01/2017 until 12/31/2020 (100%, 39.83 hours/week) in the Collaborative Research Centre 1252 „Prominence in Language.“

Salary is determined following the salary scale E 13 according to German TVL if terms and conditions under collective bargaining law are fulfilled.


Job description:

Postdoc for the project B06 “Attention and prominence in language production and acquisition”

• Prepare, conduct, and analyze eye-tracking experiments (testing adults and children).

• Support PIs in project management and project evaluation.


You will create materials for various eye-tracking experiments.

You will program these experiments.

You will run these experiments and analyze the data.

You will present your results at international conferences and make them available to the research community.

You will write up the results for publication (in collaboration with the PIs).

You will assist the PIs in leading the project and relating it to other projects in the collaborative research centre.

You are capable of working in a team and to work at the interface to related projects.

You are capable of quickly adapting to new research topics.

You have experience with eye-tracking and experimental programming (e.g. inPresentation, E-prime, etc.).

Ideally, you have worked with children before.


A high knowledge of German in speaking and writing is essential.

• You completed your PhD in (experimental) linguistics, psycholinguistics, or psychology (solid knowledge of linguistics is required, ideally you are interested in the experimental assessment of (psycho-)linguistic questions)


Formal requirements:

You have completed your PhD at the beginning of the position.

The University of Cologne is an equal opportunities employer. Applications of women are especially encouraged. Handicapped candidates will be given priority in case of equal professional qualification.

Applications should include a cover letter, a writing sample, CV, names of two references, and copies of the relevant university degree (and should be sent as a single PDF to:

application-sfb1252@uni-koeln.de


Closing date is 12/31/2016.


For questions, please contact:

Prof. Dr. Martina Penke

Department für Heilpädagogik und Rehabilitation Lehrstuhl für Psycholinguistik & Sprachpsychologie Herbert-Lewin-Straße 10

50931 Köln

E-Mail: martina.penke@uni-koeln.de


Or:

Dr. Sarah Verlage

Department für Heilpädagogik und Rehabilitation Lehrstuhl für Psycholinguistik & Sprachpsychologie Herbert-Lewin-Straße 10

50931 Köln

E-Mail: sdolsche@uni-koeln.de

PhD student position in Psycholinguistics, University of Massachusetts, USA, deadline: January 2, 2017

Ph.D. student position in Psycholinguistics (Department of Psychological and Brain Sciences), University of Massachusetts Amherst


The Cognition and Cognitive Neuroscience Division of the Department of Psychological and Brain Sciences at the University of Massachusetts Amherst is recruiting students interested in pursuing a Ph.D., starting in Fall 2017. With this ad, we are specifically encouraging students to apply with an interest in Psycholinguistics. The following faculty members work in this area:


Alexandra Jesse's lab studies auditory and audiovisual speech perception and spoken word recognition, and changes in these processes across the lifespan (with a special emphasis on aging). Using both behavioral (e.g., eye tracking) and neuropsychological methods, her work concentrates on the temporal dynamics of processing and binding speech within and across modalities, perceptual learning (e.g., about speaker idiosyncrasies), and on perceptual and cognitive influences on speech recognition. For more information on the UMass Language, Intersensory Perception, & Speech (LIPS) lab, please see http://lips.psych.umass.edu.


Lisa Sanders' lab is focused on 1) understanding the neurocognitive mechanisms of basic auditory perception, speech perception, and selective attention across the lifespan, and 2) determining how attentional control and perceptual learning can lead to better perceptual outcomes, including understanding speech in background noise. To accomplish these goals, the lab uses behavioral, electrophysiological, and neuroimaging measures in listeners ranging from 20 months to 85 years of age. More information about her research and lab team can be found here: http://ncap.psych.umass.edu/


Adrian Staub studies syntactic parsing and word recognition, and the interface between these things, often by tracking readers' eye movements. He is interested in details models of the relationship between eye movements in reading and language comprehension. In collaboration with colleagues, he also use eye movements to investigate spoken language comprehension, as well as other aspects of cognition like memory and reasoning. Finally, he studies aspects of language production, specifically, how speakers compute agreement. More information about his research can be found here: http://blogs.umass.edu/astaub/. More information about the UMass Eyetracking Lab can be found here: http://blogs.umass.edu/eyelab/.


Applicants should have a strong background in Psychology, Cognitive Science, Linguistics, and/or another related discipline (e.g., Communication Disorders, Speech Sciences). Experience with experimental research is preferred; a strong interest in experimental methods is required.


Our program offers training in a variety of behavioral and neuropsychological methods (e.g., eye tracking, imaging) and in statistical methods (e.g., computational modeling, Bayesian statistics). We also strongly encourage students to collaborate with other faculty members within the Cognitive Division, who focus on memory, visual and auditory cognition, decision making, attention, and sleep, and we maintain a rich tradition of collaborations with colleagues from other disciplines, such as Linguistics and Communication Disorders, both here at UMass as well as nationally and internationally.


Applications should be submitted through the University of Massachusetts' general application process. Application guidelines can be found at the UMass PBS Cognitive Division website and at the UMass Graduate School website. The application deadline for entry next Fall is January 2, 2017.


UMass Amherst, located in Amherst, Massachusetts, sits on nearly 1,450-acres in the scenic Pioneer Valley of Western Massachusetts, 90 miles from Boston and 175 miles from New York City. The campus provides a rich cultural environment in a beautiful rural setting close to major urban centers.


The University of Massachusetts is an Affirmative Action/Equal Opportunity Employer. Women and members of minority groups are encouraged to apply.


3 PhD fellowship positions, IMPRS, deadline: 4 January 2017

The International Max Planck Research School (IMPRS) forLanguage Sciences is recruiting to fill 3 PhD fellowship positions.

The call for applications is now open. The deadline forapplications is Wednesday, 4 January 2017. Start date for the successfulcandidates will be 1 September 2017.

You will find all information about the applicationprocedure at (http://www.mpi.nl/people/vacancies/imprs-2017-fellowships)

Kind regards,

Els den Os

IMPRS for Language Sciences Coordinator

More information:

http://www.mpi.nl/education/imprs-for-language-sciences

imprs@mpi.nl

2 PhD candidates linguistics, Leiden Center for Data Science (LCDS), deadline: January 7, 2017

2 PhD candidates linguistics, Leiden Center for Data Science (LCDS) research program

The Faculty of Humanities and the Leiden University Centre for Digital Humanities (LUCDH) are looking for a:


Project description

Candidates should have relevant domain expertise and will be trained in data scientific methods. You will carry out research at the Faculty of Humanities and the Leiden Centre Data Science, with intensive interaction with other PhD candidates through joint research and participation in training modules, workshops, and summer schools. Each PhD student will be jobssupervised by a domain expert from the Humanities Faculty and a data scientist.

Project 1. Exploring new methods in comparing sign language corpora: analysing cross-linguistic variation in the lexicon (dr. Victoria Nyst).

The candidate should have an MA in corpus and/or computational linguistics, with emphasis on collection and organization of lexical databases;

Familiarity with Python and Java (and Django) will be an asset, as well as familiarity with automated image analysis;

A basic command of a sign language or the willingness to acquire this is requested;

As some of the corpora are annotated in French, a basic knowledge of French is helpful.

Project 2. Detecting cross-linguistic Syntactic Differences Automatically (DeSDA) (prof. Sjef Barbiers)

The candidate should have an MA in computational linguistics, artificial intelligence or equivalent, with affinity to the research field of comparative syntax of natural language;

You should have familiarity with POS-tagging, parsing and data mining tools and be able to adapt these to the needs of the project, using programming languages, software packages and standards such as Java, C++, XML, PHP, Python, R, SQL and RDF.


http://werkenbij.leidenuniv.nl/vacatures/phd-posities/16-424-jobs-phd-candidates-leiden-center-for-data-science-research-program.html

Assistant Professor in Linguistics, Utrecht University, deadline: January 8, 2017

Professor in Linguistics (1.0 FTE)


Job description

The department of Languages, Literature and Communication of Utrecht University invites applications for a full-time tenure-track appointment (part-time is negotiable) at the rank of Assistant Professor who is able to combine expertise in the area of quantitative methods for natural language processing (both man/machine) and/or language acquisition with expertise in (experimental) phonology/phonetics. The applicant’s teaching obligations will be at the intersection of Linguistics and Artificial Intelligence.


The position will be in the Linguistics section of the department. Your teaching obligations will be primarily in the Bachelor programmes Artificial Intelligence and Linguistics and the Master programmes Linguistics (research master), Artificial Intelligence (research master), and Multilingualism and Language Acquisition.


In due course you will be expected to fulfill coordinating/administrative duties within the Linguistics and Artificial Intelligence program(s) and occasionally in the department. Your research will be part of the Utrecht institute of Linguistics OTS. The position compromises 70% teaching and 30% research. Successful applicants with outstanding research credentials may qualify for a higher amount of research time: 60% teaching and 40% research.


Qualifications

Teaching experience in the area of quantitative methods for natural language processing (human/machine) and/or language acquisition, preferably on both Bachelor and Master level;

A PhD and a track record of research and publication in one of the areas of the research areas of the research institute related to the teaching focus;

Excellent interpersonal skills and ability to empathize with students; ability to work in a team and to contribute to collegiality;

Experience of submitting grant applications.


Utrecht University has a teaching qualification system for university lecturers, and candidates are required to obtain the Basic Teaching Qualification (BKO) if they are not already in possession of one. Non Dutch-speaking candidates will need to be proficient in the Dutch language within two years.


Offer

The initial appointment will be on a temporary basis for a period of one or two years (depending on availability of BKO). Subject to excellent performance, this will be followed by a permanent position. Salary depends on qualifications and experience and will range from € 3,427.- to € 5,330.- (scale 11/12 Collective Labour Agreement Dutch Universities) for a full-time position. Utrecht University offers a pension scheme, a holiday allowance of 8% per year, an end-of-year bonus of 8.3% and flexible terms of employment. Conditions are based on the Collective Employment Agreement of the Dutch Universities. More information: working at Utrecht University.


About the organization

A better future for everyone. This ambition motivates our scientists in executing their leading research and inspiring teaching. At Utrecht University, the various disciplines collaborate intensively towards major societal themes. Our focus is on Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences and Sustainability.


The Faculty of Humanities has around 7,000 students and 900 staff members. It comprises four knowledge domains: Philosophy and Religious Studies, History and Art History, Media and Culture Studies, and Languages, Literature and Communication. With its research and education in these fields, the faculty aims to contribute to a better understanding of the Netherlands and Europe in a rapidly changing social and cultural context. The enthusiastic and committed colleagues and the excellent amenities in the historical city center of Utrecht, where the faculty is housed, contribute to an inspiring working environment.


Additional information

Are you interested? Contact Prof Dr Martin Everaert (chair of Linguistics) for further information: +31 6 30738016 (mobile) or: m.b.h.everaert@uu.nl.


Apply

Applications should include:

a letter of motivation;

a curriculum vitae including contact and personal details;

the contact details of two referees (names, affiliations and phone numbers or e-mail addresses;

one selected publication.


You can apply with the button below. The deadline for applications is January 8th, 2017. Interviews with selected candidates will take place January 26th, 2017. Conducting a test-lecture will constitute a part of the selection procedure. Employment will become effective on April 1st, 2017.


The application deadline is

08/01/2017

You can apply here:

https://www.uu.nl/organisatie/werken-bij-de-univer...

PhD position: Child Bilingualism / Psycholinguistics at Centre for Language Studies, Radboud University, deadline: 16th January, 2017
Post-doc position: Child Bilingualism / Psycholinguistics at Centre for Language Studies, Radboud University, deadline: 16th January, 2017
Three Positions in the Dutch Research Consortium 'Language in Interaction', deadline: January 29, 2017

Three Positions in the DutchResearch Consortium 'Language in Interaction' (1,0 fte)


Application deadline: Jan 29, 2017, 23:59 CET
For more information: https://www.languageininteraction.nl/jobs/bqs-firs...

We are looking for highly motivated candidates to enrich a uniqueconsortium of researchers that aims to unravel the neurocognitive mechanisms oflanguage at multiple levels. The goal is to understand both the universalityand the variability of the human language faculty from genes to behaviour.

Currently, our consortium advertises 1Postdoc and 2 Research Assistant positions. These positions provide theopportunity for conducting world-class research as a member of aninterdisciplinary team. Each position has its own requirements and profile.

The Netherlands has an outstanding track record in the language sciences.The research consortium ‘Language in Interaction’, sponsored by a large grantfrom the Netherlands Organization for Scientific research (NWO), bringstogether many of the excellent research groups in the Netherlands with aresearch programme on the foundations of language.

In addition to excellence in the domain of language and related relevantfields of cognition, our consortium provides state-of-the-art researchfacilities and a research team with ample experience in the complex researchmethods that will be invoked to address the scientific questions at the highestlevel of methodological sophistication. These include methods from genetics,neuroimaging, computational modelling, and patient-related research. Thisconsortium realizes both quality and critical mass for studying human languageat a scale not easily found anywhere else.

Click here for detailedinformation on the positions and how to apply.

https://www.languageininteraction.nl/bqpositions.h...

Calls for papers for events
CfP Workshop 'The Interface Within', Amsterdam, March 13, 2017, deadline: January 1, 2017

The Interface Within
What Relationships Hold between Prosody and Melody?

Dates: Workshop March 13, 2017. Deadline: January 1, 2017
Notification of acceptance: January 31, 2017 Submission of handouts/slides: March 1, 2017
Invited speakers: Harry van der Hulst; Violeta Martínez-Paricio, Shanti Ulfsbjornin
Location: Meertens Instituut, Amsterdam, the Netherlands.

Description
It has been long known that suprasegmental and segmental phonology are to a large extent separate domains, playing out differently in empirical domains such as language change and language acquisition, in their interaction with other modules (there is more mutual visibility between prosody and syntax, whereas segmental phonology seems to interface more clearly with phonetics). Also, in many frameworks, they are represented with different formal tools (e.g. metrical vs. autosegmental phonology).

At the same time, the two dimensions of phonology clearly sometimes interact, as in phenomena as diverse as vowel reduction, formation at foot boundaries, most phenomena related to sonority, etc. To the extent we can therefore break up the two into different ‘modules’ of grammar, they need to interface at some point.

What is the nature of this interface? Is it the traditional skeleton, under one of its guises (moras, x-slots, …)? Is there not really an interface and are there two sides of one coin? Is prosody merely a projection of segmental content?

We would like to promote a discussion on the insights of various approaches to this issue with respect to both (observational/descriptive/explanatory) adequacy and theoretical consistency/elegance. Hence, the following are among the questions we invite the participants to discuss:

• Which are the relevant empirical generalisations to be taken into account and how do theories fare with respect to these?
• Which is the most elegant theory and what does elegance mean in this domain?
• What are the consequences of the choice being made for theories of the interface with morphosyntax, language aquisition, language change, etc.?

Among the empirical battlefields on which to test the approaches just mentioned, (in)visibility could play a decisive role. E.g. what are the melodic properties that are relevant/visible to prosody? Why is it that stress cares about vowel height but not

about place (the difference between /i/ and /e/ is important but not the difference between /i/ and /u/)? Why is it that tone can easily see laryngeal features but hardly any other feature? And where, for that matter, does a phenomenon such as tone fall under this division?

Abstracts for 30 minutes talks (followed by 15 minutes of discussion) and/or posters should be submitted to Edoardo.Cavirani@meertens.knaw.nl before January 1, 2017. There is no page limit for the abstracts, although 500 page abstracts might have a slightly lower chance of being accepted. Please indicate if you have a preference for a handout or a poster, or don’t care.

We require all accepted speakers to submit an extended handout or slides to us before March 1, 2017, so that participants can prepare themselves for the discussion.

Organisers: Bert Botma (Leiden University), Edoardo Cavirani, Ben Hermans, Marc van Oostendorp (Meertens Institute, Amsterdam), Francesc Torres-Tamarit (CNRS)

This workshop is a GLOW Workshop. Please note that the GLOW Conference takes place in Leiden in the week immediately following March 13; the program includes a workshop on the phonology-syntax interface on March 14. See the conference website for details. The workshop we are proposing here takes place at the Meertens Institute, in Amsterdam. By locating this workshop at the Meertens Institute the Meertens-organizers want to inaugurate the institute’s new building.
The trip from Amsterdam to Leiden takes approximately 30 minutes by train.

2nd CfP: Anéla/VIOT Juniorendag 2017, 13 April 2017, deadline: 27 January 2017

On Thursday 13 April 2017, the annual junior research day (Juniorendag) of Anéla and VIOT (the Dutch-Flemish associations for applied linguistics and discourse studies) will be organized, this time at the University Utrecht. At the Juniorendag, undergraduate students, graduate students, and PhD candidates in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, language teaching, discourse, or communication) can present their bachelor thesis, master thesis, or PhD research in a rather informal setting. Both oral presentations and poster presentations are welcome. The presenter with the best poster will receive a prize. In addition, the annual Anéla/VIOT Thesis Prize will be awarded to the best BA or MA thesis in applied linguistics.

If you want to present at the Juniorendag, please upload an abstract of your research before Friday 27 January 2017, 5:00 pm, at http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstract-indienen. Abstracts should not exceed 200 words and should not include any personal information (e.g. name, university/institute, address). Please indicate whether you prefer an oral or a poster presentation. You can choose to present in Dutch or English, but please note: the language of your abstract is the language you will present in.

Notifications of acceptance will be sent at the end of February. For further information, contact us at juniorendag2017@gmail.com.

Organizing Committee:

Prof. dr. Tom Koole (Rijksuniversiteit Groningen)

Jet Hoek (Universiteit Utrecht)

Tiffany Boersma (Universiteit van Amsterdam)

Gosia Szabla (Tilburg University)

Annerose Willemsen (Rijksuniversiteit Groningen)

Frederike Groothoff (Universiteit Utrecht)

Marco Bril (Vrije Universiteit Amsterdam)

Nadine de Rue (Radboud University Nijmegen)CfP: Workshop 'Doing Sociophonetic Research', Bolzano, Italy, Febuary 8-10, 2017

More information on:

www.tinyurl.com/dsr2017

CfP: WoLLIC 2017, London, UK, July 18-21, 2017, deadline: March 14, 2017

WoLLIC 2017

24th Workshop on Logic, Language, Information andComputation

July 18-21, 2017

University College London (UCL), London, UK

SCIENTIFIC SPONSORSHIP

Interest Group in Pure andApplied Logics (IGPL)

The Association for Logic,Language and Information (FoLLI)

Association for SymbolicLogic (ASL)

European Association forTheoretical Computer Science (EATCS)

European Association forComputer Science Logic (EACSL)

ACM Special Interest Group on Logic and Computation(ACM-SIGLOG) (TBC)

Sociedade Brasileira deComputação (SBC)

Sociedade Brasileira deLógica (SBL)

ORGANISATION

Department of ComputerScience, University College London, London, UK

School of ElectronicEngineering and Computer Science, Queen Mary College, London, UK

Centro de Informática,Universidade Federal de Pernambuco, Brazil

HOSTED BY

Department of ComputerScience, University College London, London, UK

CALL FOR PAPERS

WoLLIC is an annualinternational forum on inter-disciplinary research involving formal logic,computing and programming theory, and natural language and reasoning. Each meetingincludes invited talks and tutorials as well as contributed papers. Thetwenty-fourth WoLLIC will be held at the School of Electronic Engineeringand Computer Science, Queen Mary College, London, UK, from July 18th to21st, 2017. It is sponsored by the Association for Symbolic Logic (ASL), theInterest Group in Pure and Applied Logics (IGPL), the The Association forLogic, Language and Information (FoLLI), the European Association forTheoretical Computer Science (EATCS), the European Association for ComputerScience Logic (EACSL), the Sociedade Brasileira de Computação (SBC), and theSociedade Brasileira de Lógica (SBL).

PAPER SUBMISSION

Contributions are invited onall pertinent subjects, with particular interest in cross-disciplinary topics.Typical but not exclusive areas of interest are: foundations of computing andprogramming; novel computation models and paradigms; broad notions of proof andbelief; proof mining, type theory, effective learnability; formalmethods in software and hardware development; logical approach to naturallanguage and reasoning; logics of programs, actions and resources; foundationalaspects of information organization, search, flow, sharing, and protection;foundations of mathematics; philosophy of mathematics; philosophicallogic. Proposed contributions should be in English, and consist of a scholarlyexposition accessible to the non-specialist, including motivation, background,and comparison with related works. Articles should be written in the LaTeXformat of LNCS by Springer (see authors instructions at http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).They must not exceed 12 pages, with up to 5 additional pages for references andtechnical appendices. The paper's main results must not be published orsubmitted for publication in refereed venues, including journals and otherscientific meetings. It is expected that each accepted paper be presented atthe meeting by one of its authors. Papers must be submitted electronically atthe WoLLIC 2017 EasyChair website. (Please go to http://wollic.org/wollic2017/instructions.html forinstructions.) A title and single-paragraph abstract should be submitted by Mar14, 2017, and the full paper by Mar 21, 2017 (firm date). Notifications areexpected by Apr 22, 2017, and final papers for the proceedings will be due byMay 6, 2017 (firm date).

PROCEEDINGS

The proceedings of WoLLIC2017, including both invited and contributed papers, will be published inadvance of the meeting as a volume in Springer's LNCS series. In addition,abstracts will be published in the Conference Report section of the LogicJournal of the IGPL, and selected contributions will be published as a specialpost-conference WoLLIC 2017 issue of a scientific journal (to be confirmed).

INVITED SPEAKERS

Hazel Brickhurst (Bristol) (TBC)

OfraMagidor (Oxford University, UK)

Peter O'Hearn (UCL) (TBC)

Nicole Schweikardt (Humboldt) (TBC)

Fan Yang (Delft University, The Netherlands)

Boris Zilber (Oxford University, UK)

STUDENT GRANTS

ASL sponsorship of WoLLIC2017 will permit ASL student members to apply for a modest travel grant(deadline: May 1st, 2017). See http://www.aslonline.org/studenttravelawards.html fordetails.

IMPORTANT DATES

Mar 14, 2017: Paper title andabstract deadline

Mar 21, 2017: Full paperdeadline

Apr 22, 2017: Authornotification

May 6, 2017: Final versiondeadline (firm)

PROGRAMME COMMITTEE

MatthiasBaaz (University of Technology, Vienna, Austria)

John Baldwin(University of Illinois at Chicago, USA)

Dana Bartozová(Universidade de São Paulo, Brazil)

Agata Ciabattoni(University of Technology, Vienna, Austria)

WalterDean (University of Warwick, UK)

Erich Grädel (RWTHAachen, Germany)

Volker Halbach(University of Oxford, UK)

Juliette Kennedy (Helsinki University, Finland)(Chair)

Dexter Kozen(Cornell University, USA)

Janos Makowsky(Technion - Israel Institute of Technology, Israel)

Larry Moss(indiana University, USA)

AlessandraPalmigiano (Delft University, The Netherlands)

Mehrnoosh Sadrzadeh (Queen Mary, UK)

Sonja Smets(Amsterdam University, The Netherlands)

Asger Törnquist(Københavns Universitet, Denmark)

Rineke Verbrugge(University of Groningen, The Netherlands)

Andrés Villaveces(Universidad Nacional, Colombia)

Philip Welch(University of Bristol, UK)

STEERING COMMITTEE

Samson Abramksy, Johan vanBenthem, Anuj Dawar, Joe Halpern, Wilfrid Hodges, Ulrich Kohlenbach, DanielLeivant, Leonid Libkin, Angus Macintyre, Luke Ong, Hiroakira Ono, Valeria dePaiva, Ruy de Queiroz, Jouko Väänänen.

ORGANISING COMMITTEE

AlexandraSilva(Univ College London, UK) (Local co-chair)

Mehrnoosh Sadrzadeh (Queen Mary, UK) (Local co-chair)

Paulo Oliva (Queen Mary, UK)

JamesBrotherston(Univ College London, UK)

Anjolina G. de Oliveira (U FedPernambuco)

Ruy de Queiroz (U Fed Pernambuco)(co-chair)

FURTHER INFORMATION

Contact one of the Co-Chairsof the Organising Committee.

WEB PAGE

http://wollic.org/wollic2017/

CfP: Conference TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2017), Czech Republic, August 27-31, 2017, deadline: March 31, 2017


The twentieth anniversary InternationalConference on

TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2017)

Praha (Prague), Czech Republic

August 27-31, 2017

http://www.tsdconference.org

TSD HIGHLIGHTS

* Invited speakers: Tomas Mikolov and other eminentpersonages with various

expertise coveringspeech modeling, acoustic-phonetic decoding, dialogue

systems, andsemantics have been asked to give their respective pieces of

speech.

* TSD is traditionally published by Springer-Verlag andregularly listed in

all majorcitation databases: Thomson Reuters Conference Proceedings

Citation Index,DBLP, SCOPUS, EI, INSPEC, COMPENDEX, etc.

* TSD offers high-standard transparent review process -double blind, final

reviewersdiscussion.

* TSD will take place in the historical centre of Prague,the Capital of

the CzechRepublic in co-operation with the Institute of Formal and

AppliedLinguistics, Faculty of Mathematics and Physics of the Charles

University.

* TSD provides an all-service package (conference accessand material, all

meals, one socialevent, etc.) for an easily affordable fee starting at

290 EUR forstudents and 360 EUR for full participants.

TSD SERIES

TSD series have evolved as a prime forum for interactionbetween researchers in both spoken and written language processing from allover the world. Proceedings of the TSD conference form a book published bySpringer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI)series. The TSD proceedings are regularly indexed by Thomson Reuters ConferenceProceedings Citation Index. LNAI series are listed in all major citationdatabases such as DBLP, SCOPUS, EI, INSPEC, or COMPENDEX.

TOPICS

Topics of the 20th anniversary conference will include(but are not limited

to):

SpeechRecognition (multilingual, continuous, emotional speech,

handicappedspeaker, out-of-vocabulary words, alternative way of

featureextraction, new models for acoustic and language modelling).

Corpora andLanguage Resources (monolingual, multilingual, text, and

spoken corpora,large web corpora, disambiguation, specialized

lexicons,dictionaries).

Speech andSpoken Language Generation (multilingual, high fidelity

speechsynthesis, computer singing).

Tagging, Classificationand Parsing of Text and Speech (multilingual

processing,sentiment analysis, credibility analysis, automatic text

labeling,summarization, authorship attribution).

SemanticProcessing of Text and Speech (information extraction,

informationretrieval, data mining, semantic web, knowledge

representation,inference, ontologies, sense disambiguation, plagiarism

detection).

IntegratingApplications of Text and Speech Processing (machine

translation,natural language understanding, question-answering

strategies,assistive technologies).

AutomaticDialogue Systems (self-learning, multilingual,

question-answering systems, dialogue strategies, prosody in dialogues).

MultimodalTechniques and Modelling (video processing, facial

animation,visual speech synthesis, user modelling, emotion and

personalitymodelling).

PROGRAM COMMITTEE

All program committee members are listed on theconference web pages:

http://www.tsdconference.org/tsd2017/index.php?page=committees

OFFICIAL LANGUAGE

The official language of the event is English, however,papers on issues related to text and speech processing in languages other thanEnglish are strongly encouraged.

IMPORTANT DATES

March 31, 2017 ............ Deadline for submission ofcontributions

May 10, 2017 .............. Notification of acceptance orrejection

May 31, 2017 .............. Deadline for submission of camera-readypapers

August 27-31, 2017 ........ TSD2017 conference date

The proceedings will be provided on flash drives in formof navigable content. Printed books will be available for extra fee.

CONFERENCE FEES

The conference fee depends on the date of payment and onthe participant's status (full or student). It includes one copy of theconference proceedings (on a USB flash drive), refreshments/coffee breaks,lunches and dinners, opening dinner, welcome party, mid-conference social eventadmissions, and organizing costs. In order to lower the fee as much aspossible, the accommodation and the conference trip are not included in it thistime.

Full participant:

earlyregistration by May 31, 2017 - CZK 10 000 (approx. 360 EUR)

lateregistration by August 1, 2017 - CZK 11000 (approx. 400 EUR)

on-siteregistration - CZK 12 000 (approx. 444 EUR)

Student (reduced):

earlyregistration by May 31, 2017 - CZK 8 000 (approx. 290 EUR)

late registrationby August 1, 2017 - CZK 8 700 (approx.322 EUR)

on-siteregistration - CZK 10 000 (approx. 360 EUR)

Please, keep in mind that the fees are preliminary andthey may slightly change in the future. We are also doing our best to find a way to reduce the fees forstudents.

LOCATION

Praha (Prague)--also called The City of a Hundred Spiresor The Heart of Europe--is situated in the very centre of Bohemia on the banksof the river Vltava. There live more than 1.2 million people in themetropolitan area.

Thus, Praha is considered the centre of science, highereducation, culture, economy and authorities.

The city is divided into ten districts. Each of themoffers its own charming atmosphere predicated upon its rich history. A good example can be the Jewish Quarter(Josefov) known especially for the legend of Golem and famous writer FranzKafka. Then, walking the Parizska street (said to be the most luxurious streetin the city), there is the Old Town Square.

One of the most important squares of the city renownedfor the rare Prague Astronomical Clock (Orloj), number of galleries, BethlehemChapel and a monument of religious reformer Jan Hus.

The next place of interest can be found in the area ofthe New Town. The Wenceslas square with the monument of St. Wenceslas, thepatron saint of the Czech state, is the longest square of the republic. Itscapacity is fully used by various shops, restaurants, clubs and street artists.Also the renaissance revival-styled building of National Museum, which is nowunder reconstruction, is situated on the upper end of the square.

Modern art and architecture together with technicalmastery demonstration are represented by the Zizkov Television Tower, theDancing House (Fred and Ginger Building) or the Stefanik's Observatory on thePetrin hill located in the neighbourhood of the quarter Hradcany. Also Krizik'slight fountain or Industrial Palace in the area of the Holesovice Showgroundare worth seeing.

However, the dominant feature of the skyline is stillcreated by the Prague Castle and the Gothic St. Vitus Cathedral spires. TheGolden Lane heading down to the Lesser Town shows the tiny and colorfulmedieval houses. There are many bridgesconnecting the banks of the Vltava River.

However, only one of them is well known in the wholeworld--the Charles bridge. Czech King and Holy Roman Emperor Charles IVpromoted its construction in the 14th century. The bridge is 520 metres longand stands for a connection between the Lesser Town and the Old Town. It wasbuilt in the Gothic style as well as the St. Vitus Cathedral.

Charles IV was also the founder of the University, whichnow proudly bears his name--The Charles University. It is one the world'soldest universities and with 17 faculties, 3 institutes, 6 centres of teaching,research and development it is also the largest and best rated university inthe Czech Republic. The students can choose some of the 642 courses within 300of accredited degree programmes in the field of medicine, law, theology, pharmacy,arts, science, mathematics and physics, education, social sciences, physicaleducation and sports, and humanities.

We are justifiably very proud of the fact that the campusof the Charles University is going to host the TSD2017 conference.

ABOUT CONFERENCE

The conference is organized by the Faculty of AppliedSciences, University of West Bohemia, Pilsen, the Faculty of Informatics,Masaryk University, Brno, and the Institute of Formal and Applied Linguistics,Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University.

The TSD2017 organizing committee has again applied forTSD2017 to be recognized as an INTERSPEECH 2017 satellite event.

Venue:

Faculty ofMathematics and Physics of the Charles University

Mala StranaCampus - "S" Building

Malostranskenam. 2/25

CZ-118 00 Praha1

Accommodation:

Orea HotelPyramida ****

Belohorska 24

CZ-169 00 Praha6

CONTACT

The preferred way of contacting the conference organizingcommittee is writing an e-mail to:

Mrs RomanaStrapkova, TSD2017 Conference Secretary

E-mail: tsd2017@tsdconference.org

Phone: (+420)736 664 500

All paper correspondence regarding the conference shouldbe addressed to:

TSD2017 - KIV

Fakultaaplikovanych ved

Zapadoceskauniverzita v Plzni

Univerzitni 8

CZ-306 14 Plzen

Czech Republic

Fax: (+420) 377632 402 -- Please, mark the faxed material with large

capitals 'TSD'on top.

TSD 2017 conference web site: http://www.tsdconference.org/tsd2017

Extra
Reminder indienden voordrachten Keetje Hodshon Prijs 2017 voor Taalwetenschappen, deadline: 31 januari 2016

KEETJE HODSHON PRIJS 20187

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat de J.C. Ruigrok Stichting een prijs van € 12.500,- beschikbaar stelt ter bekroning van geesteswetenschappelijk onderzoek. In het jaar 2017 zal de prijs bestemd zijn voor onderzoek op het gebied van de Taalwetenschappen.

De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in 2012 of daarna gepromoveerd zijn. De prijs wordt toegekend aan één onderzoeker en is bedoeld voor Nederlanders, of voor buitenlanders die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek.

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen verzoekt hoogleraren, resp. andere ervaren deskundigen in de desbetreffende wetenschappen, aanbevelingen in te dienen voor de toekenning van de prijs. Deze aanbevelingen zullen worden beoordeeld door een Commissie van leden van de Maatschappij uit het overeenkomstige vakgebied. De aanbevelingen moeten worden ondertekend door tenminste twee hoogleraren aan Nederlandse universiteiten, resp. andere terzake deskundigen. Zij dienen een omschrijving te bevatten van het onderzoek waarvoor toekenning van de prijs wordt gevraagd, alsmede een curriculum vitae, een lijst van publicaties van de aanbevolene en drie exemplaren van het proefschrift.

De aanbevelingen, te richten aan de secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. mr. A. Soeteman, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem, worden ingewacht vóór 1 januari 2017.

De toekenning van de Keetje Hodshon Prijs geschiedt door het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na advies van bovengenoemde, door een bestuurslid van deze Maatschappij gepresideerde commissie.

Voor meer informatie over de Keetje Hodshon Prijs en andere prijzen beschikbaar gesteld door de J.C. Ruigrok Stichting verwijzen we naar onze website www.khmw.nl

Prof. mr. A. Soeteman

secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen

De Keetje Hodshon Prijs voor de Taalwetenschappen werd in 2013 toegekend aan Dr. S.A.M. Lestrade, in 2009 aan Mevr. Dr. S. Unsworth, in 2005 aan Dr. O.A. Crasborn, in 2001 aan Dr. C.H. Reintges, in 1997 aan Mevr. Dr. C.H.M. Kroon; de Prins Bernard Fonds Prijs in 1993 aan Mevr. Dr. I. Sluiter, in 1989 aan Dr. M.J. Moortgat, in 1985 aan Dr. P.C. Muysken en Dr. W. Zonneveld en in 1981 aan Dr. J. ´t Hart.

Verkiezing 'Weg met dat woord!' 2016 - de uitslag

'Hun hebben diervriendelijk vlees weggestemd'

Uitslag verkiezing 'Weg met dat woord!' 2016

Diervriendelijk vlees wilt u nooit meer horen in 2017. Van de circa 22.000 deelnemers aan de verkiezing 'Weg met dat woord!' van het Instituut voor de Nederlandse Taal stemde 32% op die term. Diervriendelijk vlees wordt op de voet gevolgd door hun (hebben) met 30% van de stemmen.


Vanaf eind november kon iedereen uit Vlaanderen en Nederland via wegmetdatwoord.org woorden insturen die we nooit meer willen horen in het nieuwe jaar. Uit ruim 8.000 inzendingen stelde het instituut de top 10 ergerlijkste woorden samen waar vervolgens een week lang op gestemd kon worden. Eerdere verliezers van de verkiezing waren kids (2013), oudjes (2014) en me (i.p.v. mijn) (2015).


Diervriendelijker

"Diervriendelijk vlees bestaat niet" en "een dier doden is per definitie niet vriendelijk" vinden de inzenders. Het is een door de media gebruikte term voor vlees met het Beter Leven keurmerk. De Dierenbescherming lanceerde het keurmerk in 2007 om het welzijn van 'consumptiedieren' te verbeteren en spreekt dan ook nadrukkelijk van 'diervriendelijker vlees'. Vorig jaar stond diervriendelijk vlees ook al in de top tien en behaalde toen 20% van de stemmen.


Grammaticaal fout

Taalfouten zijn vaak een grote bron van ergernis. Vorig jaar stemde de meerderheid van de deelnemers het onjuiste gebruik van me weg (me moeder), en nu volgt het vergelijkbare hun (hebben) op de tweede plaats. "Grammaticaal fout", "afschuwelijk Nederlands" en "ik weet dat taal dynamisch is maar ik gruwel bij de gedachte dat 'hun hebben' dadelijk de norm gaat worden" luidt het commentaar. Deze constructie komt overigens vooral in Nederland voor.


Leuk

De andere genomineerde woorden kregen beduidend minder stemmen dan diervriendelijk vlees en hun (hebben). De uitdrukking ik heb zoiets van eindigde op de derde plaats met 9% van de stemmen; 6% stemde op groentjes dat op de vierde plek terechtkwam en het woord leuk eindigde helemaal onderaan met 2% van de stemmen. De volledige uitslag is te vinden op de website wegmetdatwoord.org.