November, 25th, 2016

 

 	
	
LOT Announcements / events
LOT Winter school 2017, Nijmegen, 9-20 January 2017. Registration open until December 5th.

The official Facebook page of the LOT Winter School 2017 you can find here, and this page is especially for participants.


Registration is open until December 4, 2016.


Program:WEEK I: 9-13.01.2016

9:00-11:00

RM 1

Iris Hendrickx &

Suzan Verberne

(Radboud University Nijmegen)

Text mining and information retrieval

Peter Svenonius

(University of Tromsø)


A Fresh Look at Categories and Extended Projections

John Dubois

(University of California, Santa Barbara)


Dialogic Syntax: The structure of engagement in language, cognition, and interaction

11:15-13:15

RM 1

Geertje van Bergen

(Radboud University Nijmegen) &

Monique Flecken

(Max Planck Institute for Psycholinguistics)


Psycholinguistic approaches to linguistic relativity

Leah Roberts

(University of York)


Cross-linguistic influences in second language acquisition

Michel DeGraff

(Massachusetts Institute of Technology)


On some challenges in Creole studies—in theory, history, typology, computation, education…

14:15-16:15

RM 1

Marian Klamer

(Leiden University)


Typology & Dialectology: Field methods

Bettelou Los

(University of Edinburgh)


Topics in Diachronic Syntax

Hans-Jörg Schmid

(LMU München)


How usage shapes grammar: Entrenchment and conventionalization

Tue, We, Thu

16:30-18:30

Research Discussion Group Bettelou Los

Research Discussion Group Leah Roberts

Research Discussion Group Peter Svenonius

OnWednesday: Schultink-lecture by Michel DeGraff, other time schedule!

09:00-11:00

slot 1

11:15-13:15

slot 2

14:00-15:00

Schultink lecture

15:15-17:15

slot 3

17:30-19:00

RDG

WEEK II: 16-20.01.2017

9:00-11:00

RM 1

José Sanders

(Radboud University Nijmegen)


Methods of Discourse Analysis: The Case of Narratives

Frank Wijnen

(Utrecht University)


Language and procedural memory

Leelo Keevallik

(Linköping University)


Language and Multimodality

11:15-13:15

RM 1

Odette Scharenborg

(Radboud University Nijmegen)


Speech perception in adverse listening conditions

Charlotte Gooskens &

Nanna Hilton

(University of Groningen)


Language across borders: perception and production

Gillian Ramchand

(University of Tromsø)


Situations and Events and the English Auxiliary System

14:15-16:15

RM 1

Roeland van Hout

(Radboud University Nijmegen)


How to analyse 0/1 outcomes? An exploratory passage across relevant statistical options and techniques.

Jubin Abutalebi
(University San Raffaele, Milan)


Neurobiology of Language

Huub van den Bergh

(Utrecht University)


Writing

Tue, We, Thu

16:30-18:30

Research Discussion Group Gillian Ramchand

Research Discussion Group Roeland van HoutKennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: https://bit.ly/1HM9brF

Actueel:

Gebaren tijdens hetspreken horen bij je taal
http://www.kennislink.nl/publicaties/gebaren-tijdens-het-spreken-horen-bij-je-taal
Gebaren maken tijdens het spreken: het komt in alle talen voor. Amerikaanseonderzoekers ontdekten met hulp van blinde mensen dat je deze gebaren nietkopieert van anderen. Je maakt ze vanzelf, passend bij je moedertaal.

Redactioneel: Pleidooi voor de geesteswetenschappen
http://www.kennislink.nl/publicaties/pleidooi-voor-de-geesteswetenschappen
Het is de Maand van de Filosofie. Een goed moment om ons te bezinnen op hetbelang van de alfa- of geesteswetenschappen. Want die raken steeds meer uit degratie, omdat het praktisch nut minder aan de oppervlakte ligt dan bij demeeste praktijkstudies. Maar juist in een tijd waarin computers ons steeds meerwerk uit handen nemen, zouden we veel waarde moeten hechten aan uniekmenselijke competenties, zoals taalgevoel en filosofisch denken.

Eerste bewijs voor complexe grammatica bij Japanse koolmees
http://www.kennislink.nl/publicaties/eerste-bewijs-voor-complexe-grammatica-bij-japanse-koolmees
De roep van de Japanse koolmees bezit een eigenschap die voorheen uniek werdverondersteld voor mensentaal. De mezen kunnen betekenisvolle klankreeksencombineren tot nieuwe klankreeksen met een eigen betekenis. Dit lijkt sterk opde manier waarop mensen woorden tot zinnen combineren. Aldus concludeerde eenteam onderzoekers onlangs in Nature.

'Met een vliegtuig vol Nederlandse proefpersonen naar een Finse scanner'
http://www.kennislink.nl/publicaties/met-een-vliegtuig-vol-nederlandse-proefpersonen-naar-een-finse-scanner
Pim Levelt stond aan de wieg van het Max Planck Instituut voorPsycholinguïstiek in Nijmegen. Tien jaar na zijn afscheid als hoogleraar bliktKennislink met hem terug. Wat is er sinds het begin van zijn carrière allemaalveranderd in het taalonderzoek? En welke gevaren kleven er aan de vele nieuwemogelijkheden?

Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
Syntax Interface lecture by Roumyana Pancheva, Utrecht University, 28 November 2016

Dear all,


This is to inform you that the next Syntax-Interface meeting takes place onMonday (28-11-2016). Our speaker will be Roumyana Pancheva (University ofSouthern California) and the title of her talk is: The Person CaseConstraint: A Reconceptualization.

Where? Trans 8, room 0.19 (A.W. de Grootkamer)
When? Monday November 21, 15:15 - 16:30

Please visit ourwebsite for the abstract of the talk.

We are looking forward to seeing you all on Monday!

On behalf of the organization,

Myrthe Bergstra

ACLC seminar by Sabine Latridou (MIT), University of Amsterdam, 2 December 2016

Prof. dr. Sabine Iatridou, professor of Linguistics, Semantics, Syntax, Department of Linguistics and Philosophy, MIT

Fake things here and there: Evidence from now and then

Lecture

Prof. Sabine Iatridou is the guest speaker at this ACLC seminar. Title and abstract are now available.

Abstract

This talk discusses solutions and challenges to the question of how the morphosyntax creates a counterfactual inference. That is, how (1) brings about the inferences in (2, 3):

 1. If I had a car, I would give you a ride
 2. I do not have a car
 3. I will not give you a ride

The example here is from English, but the languages focused on will include Romance, Greek, Hindi, Russian and others.

Room C2.23

 • Oudemanhuispoort

  Oudemanhuispoort 4-6 | 1012 CN Amsterdam
  +31 (0)20 525 3361


Talk by Laura Janda 'Predicting Russian Aspect, LUCL Leiden, December 7, 2016

Date: December 7, 2016

Time: 10.15-11.30/12.00

Place: Lipsius 228

Predicting Russian Aspect: A corpus study and an experiment

This talk will present two newinvestigations of Russian aspect, a corpus study that has not yet beenpublished, and an experiment for which data analysis is still underway.

Corpus study:

We ask whether the aspect ofindividual verbs can be predicted based on the statistical distribution oftheir inflectional forms and how this is influenced by genre. To address thesequestions, we present an analysis of the “grammatical profiles” (relativefrequency distributions of inflectional forms) of three samples of verbsextracted from the Russian National Corpus, representing three genres:Journalistic prose, Fiction, and Scientific-Technical prose. We find that theaspect of a given verb can be correctly predicted from the distribution of itsforms with an average accuracy of 93%. However, there are important differencesin the inventory of verbs that characterize genres and in the behavior ofindividual verbs across genres. We maintain that it would be possible for firstlanguage learners to use distributional tendencies in acquiring the verbalcategory of aspect in Russian.

Experiment:

500 native Russian speakers ratedthe acceptability of both perfective and imperfective verb forms in a contextcontaining 1100-1700 words. The contexts are all authentic texts representingvarious spoken (transcribed) and written genres: narration, interview,journalistic prose, scientific prose, and fiction. Test items include verbalsubparadigms where both aspects are morphologically possible: past tense,future tense, infinitive, and imperative. Below are some examples of raw datafrom the fiction sample (83 participants). Asterisks mark the verb thatappeared in the original text.

(1) Categorical negation: hereaccording to “objective” criteria, only imperfective should be possible

ženščina nikogda ne [ obrugala /*rugala ] ego... ‘the woman never yelled athim’

excellent

possible

impossible

perfective

0

3

80

imperfective

83

0

0

(2) No “objective” criterion forchoosing aspect, but native speakers consistently choose imperfective

[ Pokazalos´ / *Kazalos´ ], čto egomat´ ... byla dlja nego angelom xranitelem‘It seemed that his mother was his guardian angel’

excellent

possible

impossible

perfective

0

2

81

imperfective

82

1

0

(3) No “objective” criteria, and inthis case native speakers accept both aspects

Deti u mačexi Vasilija [ *pošli / šli ] odin za drugim. ‘Vasilij’s stepmother had (lit. ‘went’) onechild after another’

excellent

possible

impossible

perfective

49

27

7

imperfective

25

47

11


Both examples like (2) where nativespeakers make a categorical choice and ones like (3) where they accept bothaspects are frequent in our data. Our analysis explores what factorsdistinguish between contexts of obligatory choice vs. variable construal forRussian aspect.

Special LUSH event on the occasion of Maartje Schulpen’s defense, Utrecht, December 16, 2016

Special LUSH event on the occasion of Maartje Schulpen’s defense, December 16, Utrecht

We are happy to announce that on Friday, December 16, on the occasion of Maartje Schulpen's defense there will be a special LUSH event in Utrecht with talks by Ana Aguilar Guevara (National Autonomous University of Mexico) and Louise McNally (Universitat Pompeu Fabra). The talks will take place in the morning of December 16, at Janskerkhof 13, room 0.06, Utrecht. Please mark your agendas! We hope to see you all there!


Program

9:45 - Opening & coffee/tea

10:00 - Ana Aguilar Guevara - "Who knows what is this construction in Spanish"

11:00 - Louise McNally - "Idioms and the syntax/semantics interface of descriptive content vs. reference" (joint work with Berit Gehrke, see abstract below)

The syntactic literature on idioms contains some proposals (e.g. Sportiche 2005, Cecchetto & Donati 2015) that are surprising from a compositional perspective: They propose that, in the case of verb-object idioms, the verb combines directly with the noun inside its DP complement, and the determiner is introduced higher up in the syntactic structure, or is late adjoined. This seems to violate compositionality insofar as it is generally assumed that the semantic role of the determiner is to convert a noun to the appropriate semantic type to serve as the argument to the function denoted by the verb. In this paper, we establish a connection between this line of analysis and lines of work in semantics that have developed outside of the domain of idioms, including work on incorporation and a recent implementation of a semantics for the “layered” DP (Zamparelli 1995) developed in McNally (to appear), McNally & Boleda (to appear). What all of this research in semantics shares is that in one way or another it separates the composition of descriptive content from that of discourse referent introducing material; what the latter proposal offers is a particularly promising way to handle the compositional difficulties posed by idioms.

Overview UiL OTS colloquia 2016-2017, Utrecht

Overview sessions 2016‐2017


December 15th Hans Hoeken

February 16th Henriette de Swart

April 20th Nicoline vander Sijs & Marc van Oostendorp

May 18th Maarten Kossmann

June 15th ‐ Nivja deJong

Schultink lecture, LOT Winter School 2017 Nijmegen, 11 January 2017

Schultinklecture

LOT Winter School 2017 Nijmegen, Wednesday 11.01.2017,14.00-15.00 (Erasmusbuilding room 2.54)

ACartesian Creolist’s Agenda for Linguistics in the 21st century

MichelDeGraff (Massachusetts Institute of Technology)

We, linguists inacademia, take it for granted that every single language is worth studying andthat native speakers are invaluable sources of knowledge—without such knowledgeour work would be nearly impossibe. Yet,some 40% of the world’s schoolchildren (some 200 million children) speaklanguages that are treated as lesser, to the extent that are excluded in theclassroom—to the detriment of these children. Indeed, such exclusion is at the root of dire socio-economic andpolitical inequity. How can linguisticsin the 21st century help bridge such blatant gap between the coreuniversalist-egalitarian assumptions of our field and the power-knowledgehierarchies that are created and transmitted through the exclusion of certainlanguages in school systems all around the world?

In my Schultinklecture, I would like to share some of the key aspects of my theoretical and applied-linguistic agenda. This agenda may inspire a new sort oflinguistics whereby our research can help bring about the sort of linguisticequality that is a precondition for socio-economic and political equity. Indeed my agenda couples theoretical linguisticswith on-the-ground projects that engage technology, pedagogy and local languagesin order to improve research and education for sustainable development and equalopportunity for all.

Onthe theoretical front, I’ve aimed at deconstructing one of the most enduringsocially-constructed hierarchies in linguistics, namely “Creole Exceptionalism.” In anti-Exceptionalist mode, I’ve considered Creole formation as onestarting point to investigate larger issues in language acquisition andlanguage change---and in cognitive science more generally. In so doing, I’veelaborated the bases for a “Null Theory of Creole Formation,” which includes,at its core, insights about the interaction between second- and first-languageacquisition in contact situations. Suchan L1-L2 interaction is not only germane to Creole formation; it contributes toall cases of language change in thecontext of language contact. Indeed such a theory makes no sui generis stipulation about any exceptional “Creole typology” orany creolization-specific diachronic processes. On the contrary, my proposed framework analyzes, in uniformitarianfashion, various properties of Creole languages, including those that arederived from the superstrate or substrate languages, or some combination thereof,alongside various sorts of simplification AND complexity-inducinginnovations. The structural patternsunderlying these innovations seem germane to other instances of language changein the scope of the Comparative Method in historical linguistics. In this perspective, Atlantic Creoles are allgenealogically related to their Germanic or Romance ancestors, once theComparative Method is duly applied. Moregenerally, Creole languages such asKreyòl are on a par with European and other non-Creole languages in terms ofdevelopment, structures and expressive capacity.

On theapplied-linguistics front, I’ve enlisted the strategic use of digital technologyin local languages, such as my native Haitian Creole (“Kreyòl”), in order toimprove active learning of Science, Technology, Engineering & Mathematics(“STEM”), across social classes and beyond any linguistic barrier, especiallyamong populations that have traditionally been excluded---by and large, throughlanguage---from access to quality education. In the particular case of Haiti, the success of the MIT-HaitiInitiative, which I direct, doubles as a proof of concept for my theoreticalhypothesis above, namely that Kreyòl is indeed a full-fledged language withunlimited capacity to express any level of complex thought as in STEM. I’vealso made the more general argument that such strategic and systematic use oflocal languages in education is essential for the socio-economic progress andhuman rights of communities that have long been impoverished through varioustypes of “linguistic apartheid”---some of which with correlates in academiclinguistics. In the particular case ofHaiti, well-documented processes of exclusion and dehumanization, which startedfour centuries ago when Haiti was a French colony (then the “richest” colony inthe Americas), have continued non-stop throughout Haiti’s history, eventuallycreating one of the highest rates of inequity in the world. Language and education are two main vectorsfor the entrenchment of such exclusion, dehumanization and inequity.

I hope that mySchultink lecture will trigger constructive discussions---in the lecture halland beyond, in the “real” world---about the ways in which linguistics can be broadenedand enlisted in projects that aim at making the world better through atheoretically- and pedagogically-informed understanding and use of locallanguages in education.

(For more details onDeGraff’s biography and research, see http://mit.edu/degraff , http://haiti.mit.edu and http://facebook.com/mithaiti )

2017 Nijmegen Lectures, Max Planck Institute for Psycholinguistics/Radboud University Nijmegen, January 23-25, 2017

The 2017 Nijmegen Lectures will take place January 23-25and will feature lectures by Gary S. Dell, Professor of Linguistics andPsychology from the University of Illinois at Urbana-Champaign, http://www.psychology.illinois.edu/people/gdell

The Nijmegen Lectures are a series of lectures in the areaof language sciences, offered each year by the Max Planck Institute forPsycholinguistics and the Radboud University Nijmegen.

Workshops / Conferences / Symposia
Workshop 'Limburg, mobiliteit en de wereld: Op zoek naar handvatten voor meertaligheid en interculturele communicatie', Sittard, 2 december 2016


Bekijk het programma


Op zoek naar handvatten voor meertaligheid eninterculturele communicatie

“De hele wereld lijkt in beweging te zijn.Asielzoekers, statushouders, internationale studenten, terroristen, toeristen,touroperators, zakenlieden, sportsterren, vluchtelingen, rugzakkers,kunstenaars, pendelaars, reizigers, gepensioneerden, prostituees,werkmigranten, geadopteerden, militairen. Deze en vele anderen vullen devliegvelden, bussen, boten, vrachtwagens en treinen in de wereld. De mobiliteitis immens.” (Sheller and Urge 2006: 207)

Als vervolg op de inspiratiemiddag
Taalkunstenaars in de dop die in het najaarvan 2015 plaatsvond, organiseren Fontys Opleidingscentrum SpecialeOnderwijszorg, Fontys Kenniscentrum Taal en de leerstoel Taalcultuur in Limburg(Universiteit Maastricht) op 2 december een bijeenkomst waarin onderwijs- enonderzoeksveld, nieuwe meertaligen en ervaringsdeskundigen kennis en ervaringendelen rond de uitdagingen die de nieuwe meertaligheid van statushouders,vluchtelingen en migranten in Limburg biedt.
Tijdens deze middag zal, naast kennisuitwisseling, een oplossingsgerichtedialoog centraal staan. De dialoog met bezoekers wordt actief gezocht.

Inhoud

We nemen als uitgangspunt de ervaringen vaneen docent van de Fontys Opleiding Leraar Nederlands voor Anderstaligen PrimairOnderwijs (NT2), die les geeft aan een 50-tal professionals (leraren, directie,interne begeleiders, en logopedisten) die te maken hebben met het vormgeven vanonderwijs/ondersteuning aan nieuwkomers.
In de opleiding komen de thema’s ‘taalontwikkeling’ en ‘het verwerven van eentweede taal’ uitgebreid aan de orde (theorie en praktijk). De docentsignaleert:
• handelingsverlegenheid op het gebied van interculturele communicatie, hetbelang van de moedertaal, culturele achtergronden, attitude in communicatie.
• behoefte aan concrete handvatten voor de praktijk, liefst iets waar lerarenmeteen mee aan de slag kunnen (‘zeg maar hoe ik het moet doen’).
• handelingsverlegenheid (frustratie zelfs) met betrekking tot de communicatiemet kinderen/jongeren/ouders die nog helemaal geen Nederlands spreken waardoorde leraren het gevoel hebben geen grip te hebben op de situatie.
• behoefte aan begeleiding bij het omgaan met en het begrijpen vanmeertaligheid. Denken in kansen. Onbekendheid met het onderwerp (meertaligheid,NT2) in het reguliere onderwijs, daarin wordt een te groot gat ervaren.

Voor wie?

Voor iedereen die te maken heeft metuitdagingen rond nieuwe meertaligheid: onderzoekers, docenten, opleiders,ervaringsdeskundigen, studenten.


Sprekers

De sprekers verzorgen hun presentatie samenmet een ervaringsdeskundige.
• Petra Stienen (publiciste, arabiste, Midden-Oostenspecialist, EersteKamerlid)
• Jacomine Nortier (universitair hoofddocent, Universiteit Utrecht)
• Leonie Cornips (onderzoeker, hoogleraar, Meertens Instituut en UniversiteitMaastricht)
• Khalid Mourigh (postdoctoraal onderzoeker, Universiteit Leiden)
• Anne Kerkhoff (lector taalbeleid en diversiteit, Fontys LerarenopleidingTilburg)

Dag van de Nederlandse zinsbouw, Universiteit van Amsterdam, 16 december 2016

Dag van de Nederlandse zinsbouw gehouden. Er zijn dit jaar twee overkoepelende thema’s: (i) de relatie tussen de synchrone syntaxis van het Nederlands en andere gebieden van de taalkunde; (ii) adverbia. Tevens maakt de afscheidsrede van Hans Bennis in de oude Lutherse kerk deel uit van het programma. Iedereen is welkom: deelname is gratis.


De belangrijkste informatie vindt u hieronder. Voor praktische informatie en eventuele updates verwijzen wij u naar de DNZ-website.

Tijdstip: 16 december 2016, 9.15-18.00 uur
Locatie: Singel 425 (Universiteitsbibliotheek UvA), Doelenzaal


Programma:

Inloop en welkomstwoord (9.15-9.45)

Taalpathologie/neurolinguïstiek en NL zinsbouw (9.45-11.00)
Spreker: Roelien Bastiaanse (RUG)
Respondent: Hans Bennis (Meertens Instituut)

Corpusanalyse/statistiek en NL zinsbouw (11.30-12.45):
Spreker: Geertje van Bergen (Max Planck Instituut)
Respondent: Riny Huybregts (UU)

Syntax of Dutch. Verbs and verb phrases (13.45-15.30):


Spreker: Sjef Barbiers (LUCL)

Spreker: Liliane Haegeman (UGent)

Afscheidsrede Hans Bennis (16.00-18.00 uur)
Titel: De Kunst van het verdwijnen
Oude Lutherse kerk (singel 411)

Symposium 'Gesture & Aphasia', Tilburg University, December 19, 2016

Symposium

What canpeople with aphasia communicate with their hands?
A study of representation techniques in pantomime andco-speech gesture.

On Monday December 19, at 16.00 hour, Karin van Nispen will defend herdissertation titled “What can people with aphasia communicate with theirhands?”. On the occasion of her defence, a symposium is organized on the use ofgestures by people with aphasia. You can register for the symposium here.

Program

9.30‑10.00

Welcome/Registration

Academia building

Room: AZ 019

10.00‑10.45

Sotaro Kita
Speech accompanying gestures

10.45-11.00

Coffee break 1

11.00-11.45

Katharina Hogrefe
Non-verbal communication in severe aphasia

11.45-12.30

Karin van Nispen

Pantomime use by people with aphasia

12.30-13.15

Lunch

13.15-14.00

Ellen Gerrits

- To be announced -

14.00-14.45

Gerard Ribbers
A model of post stroke recovery applied on aphasia

14.45-16.00

Coffee break 2

16.00-17.15

‘Layman’s summary (in Dutch) &

Defense of the thesis (in English)
by Karin van Nispen

Cobbenhagen building

Auditorium

17.15-19.00

Drinks

Café: Boerke Mutsaers


Abstracts

1. Sotaro Kita- A model of speech-gesture production

This presentation concerns atheory on how speech-accompanying gesture (“co-speech gesture”) is generated,in coordination with speech, and how co-speech gestures facilitate thegesturer's own speech production process. I will present evidence that co-speechgesture is generated from a general-purpose Action Generator (, which alsogenerates “practical” actions such as grasping a cup to drink). The ActionGenerator generates gestural representation in close coordination with theMessage Generator in the speech production process, which generates conceptualrepresentation for each utterance (Kita & Özyürek, 2003). I will alsopresent evidence that co-speech gesture facilitates speech production becausethey shape the ways we conceptualize our experiences, through four basicfunctions: gesture activates, manipulates, packages and explores spatio-motoricrepresentations for the purposes of speaking (Kita, Chu, & Alibali, underreview).

2. Katharina Hogrefe - Non-verbal communication in severe aphasia

Aphasia impedes communication in everyday life.Depending on the severity of their language disorder speakers may be forced torely on non-verbal communication means for participation in everyday lifeconversation. For people with very severe aphasia, communicative success willthus depend on the efficient use of augmentative and alternative communicationmethods. However, to date the question whether gesture and speech break downtogether in aphasia is still discussed controversially. In my talk, I willargue that efficient gesture use is not hindered by aphasia, but that it isinfluenced by accompanying neuropsychological disorders like non-verbalsemantic processing, or apraxia. I will also briefly introduce a new test forthe diagnosis of non-verbal semantic processing.

3. Karin van Nispen – Pantomime use by people with aphasia

Gestures can be used as an alternative means ofcommunication for people with aphasia (PWA). For this reason, gesture issometimes incorporated in therapy. Just like it is important to understand thelanguage production system in order to give linguistic therapy, it is alsoimportant to know about gesture production when using gesture in therapy. In mydissertation, I have looked not only at co-speech gestures (gestures that areproduced spontaneously) but also at pantomime (gestures that are producedconsciously, often in absence of speech). In this talk, I will explain what thedifference is between co-speech gesture and pantomime as well as point out whyit is important that clinicians are aware of this difference. Furthermore, Iwill discuss how healthy speakers and PWA differ in their use of pantomime andhow this can inform clinical practice.

4. Ellen Gerrits – to be announced

5. Gerard Ribbers - A model of post stroke recovery applied on aphasia

Central nervous system (CNS) disorders such as stroke cause a variety ofimpairments ranging from impaired control of gait or reach through to deficitsin cognition and communication. Treatment strategies that aim to restore apatient’s quality of life require a detailed understanding of the underlyingpathophysiology together with a holistic view of how the impairment affects anindividuals’ daily life. The last decades brought significant improvements inour knowledge of pathophysiology of CNS damage and recovery from it. However,these are not likely to reach the clinical maturity over this decade. Rather,they provide a path forward for individualized rehabilitation programs,consisting of modules specifically customized to address a patient’s underlyingfunctional deficits. Given the heterogeneity of deficits, an adaptablecombination of interventions will likely be required to address eachindividual’ impairments and needs.

Practical information

Address

Tilburg University

Warandelaan 2

5037 Tilburg

The Netherlands

By car

There is enough parking space at the address above.

By train

It is a 5 minute walk from the train station: Tilburg Universiteit.

Also see

https://www.tilburguniversity.edu/nl/contact/campu...

Contact

For symposium related questions, you may contact Karin (k.vannispen@uvt.nl). For other questions, please contact Karin’s paranimfs (promotiekarin1912@gmail.com).


4th Annual International Conference on Humanities & Arts in a Global World, Athens, Greece, 3-6 January 2017

For more information please see: http://www.atiner.gr/humanities

Cogling7, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, January 5-6, 2017

Cogling7, January 5-6, 2017: Save the date

Cogling7 will take place at Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, Thursday 5 and Friday 6 of January 2017. CogLing is the biennial conference of BeNeCLA, the Belgium Netherlands Cognitive Linguistics Association, see http://benecla.com/ .

In April 2016, the first call for papers will be sent out. The deadline for abstracts will be June 1, 2016.

The organizing committee: Geertje van Bergen, Monique Flecken, Ad Foolen, Kobie van Krieken, José Sanders, Wilbert Spooren

Symposium “Advancing Behavioral And Cognitive Understanding of Speech” (ABACUS), Nijmegen, January 14, 2017.

Announcement for thesymposium “Advancing Behavioral And Cognitive Understanding of Speech”(ABACUS), Nijmegen, January 14, 2017.

The ABACUS symposium presentsa series of lectures by invited speakers from a wide range of disciplines, andaims to discuss how we can further advance the study of speech from anevolutionary perspective. The evolutionary perspective entails trying tounderstand how linguistic signals, as well as the cognitive and anatomicalmachinery to use them, came to be the way they are. The symposium is held in the contextof the end of the ERC project ABACUS led by Prof. Bart de Boer, and will beheld at the MPI in Nijmegen, The Netherlands on Saturday January 14, 2017.

Attendance is free, butregistration is required! Toregister, please go to www.mpi.nl/events/abacus.

*INVITED SPEAKERS:

Dan Dediu (MPI Nijmegen)

Odette Scharenborg (RadboudUniversity Nijmegen)

Tessa Verhoef (University ofCalifornia, San Diego, USA)

Marieke Schouwstra (Universityof Edinburgh, UK)

Andy Wedel (University of Arizona, USA)

Tecumseh Fitch (University ofVienna, Austria)

Marco Gamba (University ofTurin, Italy)

Anne Warlaumont (Universityof Califirnia, Merced, USA).

Symposium on the Evolution of Speech, Nijmegen, January 14, 2017

The “Advancing Behavioral AndCognitive Understanding of Speech” (ABACUS) symposium presents a series of lectures by invited speakers froma wide range of disciplines, and aims to discuss how we can further advance the study of speechfrom an evolutionaryperspective. The evolutionary perspective entails trying to understand how linguisticsignals, as well as the cognitive and anatomical machinery to use them, came to be the way theyare. The symposium is held in the context of the end of the ERC project ABACUS led by Prof. Bart de Boer,and will be heldat the MPI in Nijmegen, The Netherlands on Saturday January 14, 2017.

Attendance isfree, but registrationis required! To register,please go to www.mpi.nl/events/abacus.

*INVITED SPEAKERS:

Dan Dediu (MPINijmegen)

Odette Scharenborg(Radboud UniversityNijmegen)

Tessa Verhoef(University of California,San Diego, USA)

Marieke Schouwstra(University ofEdinburgh, UK)

Andy Wedel(University of Arizona, USA)

Tecumseh Fitch(University of Vienna,Austria)

Marco Gamba(University of Turin,Italy)

Anne Warlaumont(University ofCalifornia, Merced, USA).

Workshop “The syntax of idioms”, Utrecht University, 20 January 2017

The NWO/FWO-funded project “Thesyntax of idioms” is happy to announce a one-day workshop on idioms to mark theconclusion of the project. In the morning, the researchers from Utrecht Universityand KU Leuven who carried out the work will present the main results of theproject. In the afternoon, three renowned idiom experts will give an invitedpresentation.

Attendance is free, though we ask you to please register forthis event by sending an e-mail to s.c.leufkens[at]uu.nl.

Date: Friday,20th January

Time: 9:30– 17:15

Location: Drift21, 3512 BR Utrecht, Sweelinckzaal (room 0.05)

Programme:

09:30 – 10:00 Reception with coffee & tea

10:00 – 10:05 Welcome

10:05 – 10:30 Introductionto the project and the database

10:30 – 11:30 The regularsyntax of idioms (with new evidence from Dutch dialects)

11:30 – 12:30 Idioms:phasehood and compositionality

12:30 – 14:00 Lunch break

14:00 – 15:00 ManfredSailer (Goethe-Universität Frankfurt am Main): TBA

15:00 – 16:00 JuliaHorvath (Tel Aviv University): TBA

16:00 – 16:15 Coffee & tea break

16:15 – 17:15 MartinEveraert (Utrecht University): TBA

17:15 Drinks

De Grote Taaldag, AVT/Anéla/LOT, Utrecht, 4 februari 2017

(for English please scrolldown)


DE GROTE TAALDAG

De volgende Grote Taaldag – een gezamenlijk initiatiefvan de AVT, Anéla en LOT – wordt gehouden op zaterdag 4 februari 2017. De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag ende ANéLA TTiN(Toegepaste-Taalkunde-in-Nederland)-dag. De Grote Taaldag vindt plaats op Drift 21 en 25 in Utrecht. Onderdeelvan deze dag is ook het jaarlijkse Taalgala, waar onder meer de AVT/Anéla Dissertatieprijsuitgereikt wordt.


Aanmelding

De kosten voor de gehele dagbedragen €15 voor senior AVT/Anéla-leden en €12,50 voor junior AVT/Anéla-leden(promovendi, studenten en werkzoekende taalkundigen). Hierbij inbegrepen zijneen lunch, koffie en thee, en een afsluitende borrel. In verband met decatering wordt u verzocht zich uiterlijk13 januari 2017 aan te melden (via de website van de AVT: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt) en vóór deze datum het inschrijfgeld over temaken (zie hiervoor de gegevens op het online inschrijfformulier). Op de dag zelf kunt u alleen betalen viaautomatische incasso.

Het programmaboekje zal in januari verschijnen op de website:http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. Ook wordt het boekje per e-mail naar alleAVT- en Anéla-leden gestuurd.

We kijken er naar uit u op 4 februari in Utrecht tezien!

THE GROTE TAALDAG

The next Grote Taaldag,co-organised by AVT, LOT and Anéla, will be held on Saturday 4 February 2017. The GroteTaaldag combines the AVT TIN-dag (Linguistics-in-the-Netherlands day) andthe Anéla TTiN-dag (Applied-Linguistics-in-the-Netherlands day). The GroteTaaldag will take place in Utrecht, at Drift 21 and 25. The Grote Taaldag alsohosts the annual Taalgala, where the AVT/Anéla Dissertation Prize is awarded.


Registration

The registration fee is €15for senior AVT/Anéla members and €12,50 for junior AVT/Anéla members (PhDstudents, MA students and unaffiliated linguists). The fee includes lunch,coffee and tea, and drinks afterwards. You are kindly requested to register andpay the conference fee by bank transfer by13 January 2017 at the latest. For registration, please go to the AVTwebsite (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt); payment details arementioned on the registration form. Onsitepayment is only possible through direct debit (no cash payments).

Theprogramme will be finalised in January, when it will appear on the followingwebsite: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. A programme booklet will alsobe sent to all AVT and Anéla members by e-mail.

We are looking forward to seeing you in Utrecht on 4February!

Workshop “Cross–linguistic influence (in multilingualism): interdisciplinary approaches”, Amsterdam, 13 January 2017

Preliminaryprogram

Workshop“Cross–linguistic influence (in multilingualism): interdisciplinary approaches”

Organizers:Elma Blom, Leonie Cornips and Jeannette Schaeffer

Date: 13 January, 2017

Location: Universiteitstheater, University ofAmsterdam, Nieuwe Doelenstraat 16

Titlesand abstracts will follow

11.00 – 11.25: Elma Blom, LeonieCornips, Jeannette Schaeffer

11.25 – 11.50: Aafke Hulk

11.50 – 12.15: Jasmin Geveler, Anika Schmeißer,Laia Arnaus Gil, Claudia Kubina & Natascha Müller

12.15 – 13.15: Lunch

13.15 – 13.40:Brechje van Osch

13.40 –14.05: Theodoros Marinis, Vasiliki Chondrogianni, Nada Vasic, Fred Weerman, andElma Blom

14.05 –14.30: Susanne Brouwer, Deniz Özkan, andAylin Küntay

14.30 – 14.45: Break

14.45 – 15.05: Sharon Unsworth

15.05 – 15.30: Petra Sleeman and TabeaIhsane

15.30 – 15.55: Philippe Prevost and Laurie Tuller

15.55 – 16.15: Break

16.15 – 16.40: Luisa Meroni and Liz Smeets

16.40 – 17.05: Antonella Sorace

17.05 – 17.30: Suzanne Aalberse and YiwenZhou

17.30 – 17.55: Jason Rothman

Update: Winter School ‘Metaphor identification and analyses’, Amsterdam, 22-27 January 2017
1

Winter School 2017

‘Metaphor identification and analysis’

Amsterdam, 22-27 January

Call for participants

The Metaphor Lab Amsterdam organizes its fifth summer/winter school in just as many years. The school is open for all PhD students and recent postdoc researchers who are interested in learning about the methods of metaphor identification and analysis developed in the Metaphor Lab Amsterdam. You will all learn (1) how to identify metaphor in language by means of MIPVU (Instructors: Tina Krennmayr and Susan Nacey). In addition, you may choose one of two other courses: either (2a) on visual metaphor identification and analysis along the same methodological lines (Instructor: Marianna Bolognesi) or (2b) on metaphor identification and analysis in relation to the argumentative function that metaphors can have in discourse, again along the same methodological lines (Instructor: Jean Wagemans). Apart from this, two general talks will be given by Gerard Steen about deliberate metaphor and resistance to metaphor, two recent hot topics in metaphor research that have come out of this methodological work in the recent past.

The school is taught by experienced, internationally well-known researchers in the field (for more detailed course descriptions, see below). It includes shared lunches and social outings in Amsterdam with the instructors. In the past, students have formed networks and friendships that persist to this day. Some have acquired subsequent funding for research stays in the Metaphor Lab Amsterdam, including an NWO visitor grant and a Marie Curie postdoc project.

The school starts on Sunday evening (22 January 2017) with an informal get-together, and then classes run from Monday morning until Friday (27 January) in the late afternoon.

Fee

The registration fee is 250 euros and covers instruction, instruction materials and lunches. The fee must be paid in advance.

We will award five fee waivers on the grounds of economic need. If you wish to become eligible for a fee waiver, you must submit a letter detailing the financial support system at your university and country. The request should document that you have no other alternative for fully financing course participation.

2

Registration

A maximum of 35 participants will be allowed. To apply please submit the following:

1) A one-page motivation letter; make sure to state which of the two options of (2a) visual metaphor identification analysis or (2b) metaphor and argumentation you prefer, and why.

2) A one-page CV, and

3) A brief letter of reference from your advisor.

Please email these documents to info@metaphorlab.org by no later than 12 pm DST, on Sunday 23 October 2016.

Notification of acceptance will be given by 31 October 2016.

Accommodation

Accommodation will be held in reservation in the low-budget Stay-Okay hotel, where rooms can be shared by more than one student. Prices vary by the number of occupants. Hotel reservations need to be made after notification of acceptance and are at your own cost.

Contact

For further questions, please contact us at info@metaphorlab.org

3

“Identifying Metaphor in Language ‒ Introducing MIPVU”

Dr. Tina Krennmayr, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Susan Nacey, Høgskolen i Innlandet

Course description

This course provides a thorough overview of the MIPVU procedure for identifying metaphors in discourse. After a brief introduction to the background and rationale for the development of MIPVU, participants are led step-by-step through the identification process, with guided hands-on exercises and group discussion. The course focuses on the identification of metaphors appearing in three different linguistic forms, all of which are first defined and exemplified: indirect metaphor, direct metaphor, and (to a lesser extent) implicit metaphor. Potential problematic issues and pitfalls at each step are explained and explored. By the end of the week, participants should be equipped to apply MIPVU to their own material and be able to justify why any particular lexical unit has (or has not) been identified as a metaphor-related word.

All accepted students will be invited to submit a brief sample of an English text from their own data in advance of the course, for possible group analysis.

Program

13:15-16:45 Monday to Friday

Each afternoon session will consist of an introductory lecture, followed by supervised group work. Active participation is required.

Monday:

Introduction to MIPVU –

 Background and rationale

 Metaphor types: indirect, direct, implicit

 Dictionaries as tools

 Procedural overview

Tuesday and Wednesday:

Working with MIPVU –

 Demarcation of lexical units

 Determination of the contextual sense

 Determination of the basic sense

 Evaluation of the distinction between contextual and basic meanings

 Relationship of comparison

Thursday:

Working with MIPVU –

 Direct metaphor

 Implicit metaphor

4

Friday:

Pulling it all together –

 Troubleshooting

 Collaboration

 Practice, practice, practice

Literature

Required reading:

• Part II in Nacey, S. (2013). Metaphors in learner English. Amsterdam: John Benjamins. (Pages 65-124)

• Chapter 2 in Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010b). A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins. (Pages 25-42)

Recommended reading:

• The remaining chapters in Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010b). A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins.

• Steen, G. J., Biernacka, E., Dorst, A. G., Kaal, A. A., López-Rodríguez, I., & Pasma, T. (2010). Pragglejaz in practice: Finding metaphorically used words in natural discourse. In G. Low, Z. Todd, A. Deignan & L. Cameron (Eds.), Researching and applying metaphor in the real world (pp. 165-184). Amsterdam: John Benjamins.

• Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010a). Metaphor in usage. Cognitive Linguistics, 21(4), 757-788.

5

“Visual Metaphor: Identification, Analysis and Crowdsourced tags”

Dr. M. Bolognesi, University of Amsterdam

Course description

The goals of this course are threefold.

First we will first explore definitions and theories about visual metaphor, and its variability across different genres. We will then discuss open problems related to the identification and formalization of visual metaphors into A-is-B statements, and we will learn to apply the VisMip procedure, to identify visual metaphors in the wild.

Secondly, we will work on the VisMet corpus of visual metaphor, in order to refine and discuss the analyses of the visual metaphors currently included in the corpus. The discussion will be integrated on the corpus platform, and acknowledged in the corpus description.

Finally, we will work on a new tool that will be added soon to the corpus: the crowdsourced tags. Hundredths of internet users (not experts of metaphor) are currently tagging the Vismet images, through an online task using CrowdFlower. We will analyze the tags to investigate what type of semantic information is encoded in these keywords produced by non-experts, assuming that such tags express salient aspects of the image. We will investigate if the order in which the tags are produced matches a recent model for visual metaphor processing.

In general, during the morning lectures you will get acquainted with a number of tools developed for the identification and analysis of visual metaphors. After the lectures, you will identify and analyze metaphorical images in small groups. At the end of the week the groups you will give a short presentation about the analyses performed during the week.

Program

Monday 9.00-9.45 Lecture “Introduction to visual metaphor”

9.45-10.30 Lecture “The VisMip procedure for visual metaphor identification in the wild”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Applying VisMip (hands-on session)

Tuesday 9.00-9.45 Lecture “The VisMet Corpus”

9.45-10.30 Lecture “The three dimensions of visual metaphor analysis:

The annotations of VisMet materials”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphors on the 3 dimensions and discussing the analyses of the VisMet materials.

Wednesday 9.00-9.45 Lecture “Processing visual metaphor”

9.45-10.30 Lecture “How do abstract concepts emerge from images?”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing visual metaphors and reconstructing the operations

that allow abstract concepts to emerge from concrete instances.

Thursday 9.00-9.45 Lecture “The expert vs. the novice: what crowdsourced tags

reveal about visual metaphor understanding”

9.45-10.00 Coffee break

10.00-12.15 Analyzing the tags produced by internet users (content analysis)

Friday 9.00-12.15 Student presentations

6

Literature

 Bolognesi, M., van den Heerik, R., van den Berg, E. (under review). VisMet: an online corpus of visual metaphors. In Visual Metaphor: Structure and Process, ed. G. Steen. Amsterdam: John Benjamins.

 Forceville, C. 2008. Metaphor in pictures and multimodal representations. In R. Gibbs (ed.), The Cambridge handbook of metaphor and thought, 462-482. Cambridge: Cambridge University Press.

 Šorm, E. & Steen, G. under review. VISMIP: Towards a method for visual metaphor identification. In G.J. Steen (ed.) (under review), Visual metaphor: Structure and Process.

7

“Metaphor and argumentation”

Dr. J.H.M. Wagemans, University of Amsterdam

Course description

In this workshop we will explore the multifold relationship between metaphor and argumentation. What types of standpoints can be expressed by a metaphor? If a metaphor is used argumentatively, what type(s) of argument is/are involved? And how can the use of specific metaphors be resisted argumentatively?

During the morning lectures, you will get acquainted with a number of tools developed for the analysis of argumentation and learn how to use these tools for the purpose of reconstructing metaphors in argumentative discourse. After the lectures, you will collect and analyze examples of metaphor in argumentative discourse. At the end of the week, you will give a short presentation in which you identify the argumentative function of a specific metaphor as a standpoint or an argument, indicate its systematic place in a complex argumentation structure, identify the type(s) of argument that is/are instantiated, and provide an overview of associated criticisms and possibilities for resistance.

Program

Monday 9.00-9.45 Lecture “Introduction to argumentation theory”

9.45-10.30 Lecture “Metaphor in argumentative discourse”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Collecting examples of metaphor in argumentative discourse

Tuesday 9.00-9.45 Lecture “A typology of propositions”

9.45-10.30 Lecture “Identifying argumentative elements in texts”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphorical standpoints

Wednesday 9.00-9.45 Lecture “Argumentation structures”

9.45-10.30 Lecture “Argument schemes”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphorical arguments

Thursday 9.00-9.45 Lecture “Resistance to metaphor”

9.45-10.00 Coffee Break

10.00-12.15 Analyzing examples of resistance to metaphor

Friday 9.00-12.15 Student presentations

Literature

 Eemeren, F.H. van, Garssen, B.J., & Wagemans, J.H.M. (2011). The pragma-dialectical method of analysis and evaluation. In R.C. Rowland, (Ed.), Reasoned Argument and Social Change: Selected Papers from the 17th Biennial Conference on Argumentation (pp. 25-47). Washington: National Communication Association.

 Eemeren, F.H. van, Garssen, B.J., Krabbe, E.C.W., Snoeck Henkemans, A.F., Verheij, H.B., & Wagemans, J.H.M. (2014). Handbook of Argumentation Theory. Dordrecht: Springer.

 Wagemans, J.H.M. (2016). Constructing a Periodic Table of Arguments. Paper available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2769833.

>

1

Winter School 2017

‘Metaphor identification and analysis’

Amsterdam, 22-27 January

Call for participants

The Metaphor Lab Amsterdam organizes its fifth summer/winter school in just as many years. The school is open for all PhD students and recent postdoc researchers who are interested in learning about the methods of metaphor identification and analysis developed in the Metaphor Lab Amsterdam. You will all learn (1) how to identify metaphor in language by means of MIPVU (Instructors: Tina Krennmayr and Susan Nacey). In addition, you may choose one of two other courses: either (2a) on visual metaphor identification and analysis along the same methodological lines (Instructor: Marianna Bolognesi) or (2b) on metaphor identification and analysis in relation to the argumentative function that metaphors can have in discourse, again along the same methodological lines (Instructor: Jean Wagemans). Apart from this, two general talks will be given by Gerard Steen about deliberate metaphor and resistance to metaphor, two recent hot topics in metaphor research that have come out of this methodological work in the recent past.

The school is taught by experienced, internationally well-known researchers in the field (for more detailed course descriptions, see below). It includes shared lunches and social outings in Amsterdam with the instructors. In the past, students have formed networks and friendships that persist to this day. Some have acquired subsequent funding for research stays in the Metaphor Lab Amsterdam, including an NWO visitor grant and a Marie Curie postdoc project.

The school starts on Sunday evening (22 January 2017) with an informal get-together, and then classes run from Monday morning until Friday (27 January) in the late afternoon.

Fee

The registration fee is 250 euros and covers instruction, instruction materials and lunches. The fee must be paid in advance.

We will award five fee waivers on the grounds of economic need. If you wish to become eligible for a fee waiver, you must submit a letter detailing the financial support system at your university and country. The request should document that you have no other alternative for fully financing course participation.

2

Registration

A maximum of 35 participants will be allowed. To apply please submit the following:

1) A one-page motivation letter; make sure to state which of the two options of (2a) visual metaphor identification analysis or (2b) metaphor and argumentation you prefer, and why.

2) A one-page CV, and

3) A brief letter of reference from your advisor.

Please email these documents to info@metaphorlab.org by no later than 12 pm DST, on Sunday 23 October 2016.

Notification of acceptance will be given by 31 October 2016.

Accommodation

Accommodation will be held in reservation in the low-budget Stay-Okay hotel, where rooms can be shared by more than one student. Prices vary by the number of occupants. Hotel reservations need to be made after notification of acceptance and are at your own cost.

Contact

For further questions, please contact us at info@metaphorlab.org

3

“Identifying Metaphor in Language ‒ Introducing MIPVU”

Dr. Tina Krennmayr, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Susan Nacey, Høgskolen i Innlandet

Course description

This course provides a thorough overview of the MIPVU procedure for identifying metaphors in discourse. After a brief introduction to the background and rationale for the development of MIPVU, participants are led step-by-step through the identification process, with guided hands-on exercises and group discussion. The course focuses on the identification of metaphors appearing in three different linguistic forms, all of which are first defined and exemplified: indirect metaphor, direct metaphor, and (to a lesser extent) implicit metaphor. Potential problematic issues and pitfalls at each step are explained and explored. By the end of the week, participants should be equipped to apply MIPVU to their own material and be able to justify why any particular lexical unit has (or has not) been identified as a metaphor-related word.

All accepted students will be invited to submit a brief sample of an English text from their own data in advance of the course, for possible group analysis.

Program

13:15-16:45 Monday to Friday

Each afternoon session will consist of an introductory lecture, followed by supervised group work. Active participation is required.

Monday:

Introduction to MIPVU –

 Background and rationale

 Metaphor types: indirect, direct, implicit

 Dictionaries as tools

 Procedural overview

Tuesday and Wednesday:

Working with MIPVU –

 Demarcation of lexical units

 Determination of the contextual sense

 Determination of the basic sense

 Evaluation of the distinction between contextual and basic meanings

 Relationship of comparison

Thursday:

Working with MIPVU –

 Direct metaphor

 Implicit metaphor

4

Friday:

Pulling it all together –

 Troubleshooting

 Collaboration

 Practice, practice, practice

Literature

Required reading:

• Part II in Nacey, S. (2013). Metaphors in learner English. Amsterdam: John Benjamins. (Pages 65-124)

• Chapter 2 in Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010b). A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins. (Pages 25-42)

Recommended reading:

• The remaining chapters in Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010b). A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins.

• Steen, G. J., Biernacka, E., Dorst, A. G., Kaal, A. A., López-Rodríguez, I., & Pasma, T. (2010). Pragglejaz in practice: Finding metaphorically used words in natural discourse. In G. Low, Z. Todd, A. Deignan & L. Cameron (Eds.), Researching and applying metaphor in the real world (pp. 165-184). Amsterdam: John Benjamins.

• Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010a). Metaphor in usage. Cognitive Linguistics, 21(4), 757-788.

5

“Visual Metaphor: Identification, Analysis and Crowdsourced tags”

Dr. M. Bolognesi, University of Amsterdam

Course description

The goals of this course are threefold.

First we will first explore definitions and theories about visual metaphor, and its variability across different genres. We will then discuss open problems related to the identification and formalization of visual metaphors into A-is-B statements, and we will learn to apply the VisMip procedure, to identify visual metaphors in the wild.

Secondly, we will work on the VisMet corpus of visual metaphor, in order to refine and discuss the analyses of the visual metaphors currently included in the corpus. The discussion will be integrated on the corpus platform, and acknowledged in the corpus description.

Finally, we will work on a new tool that will be added soon to the corpus: the crowdsourced tags. Hundredths of internet users (not experts of metaphor) are currently tagging the Vismet images, through an online task using CrowdFlower. We will analyze the tags to investigate what type of semantic information is encoded in these keywords produced by non-experts, assuming that such tags express salient aspects of the image. We will investigate if the order in which the tags are produced matches a recent model for visual metaphor processing.

In general, during the morning lectures you will get acquainted with a number of tools developed for the identification and analysis of visual metaphors. After the lectures, you will identify and analyze metaphorical images in small groups. At the end of the week the groups you will give a short presentation about the analyses performed during the week.

Program

Monday 9.00-9.45 Lecture “Introduction to visual metaphor”

9.45-10.30 Lecture “The VisMip procedure for visual metaphor identification in the wild”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Applying VisMip (hands-on session)

Tuesday 9.00-9.45 Lecture “The VisMet Corpus”

9.45-10.30 Lecture “The three dimensions of visual metaphor analysis:

The annotations of VisMet materials”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphors on the 3 dimensions and discussing the analyses of the VisMet materials.

Wednesday 9.00-9.45 Lecture “Processing visual metaphor”

9.45-10.30 Lecture “How do abstract concepts emerge from images?”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing visual metaphors and reconstructing the operations

that allow abstract concepts to emerge from concrete instances.

Thursday 9.00-9.45 Lecture “The expert vs. the novice: what crowdsourced tags

reveal about visual metaphor understanding”

9.45-10.00 Coffee break

10.00-12.15 Analyzing the tags produced by internet users (content analysis)

Friday 9.00-12.15 Student presentations

6

Literature

 Bolognesi, M., van den Heerik, R., van den Berg, E. (under review). VisMet: an online corpus of visual metaphors. In Visual Metaphor: Structure and Process, ed. G. Steen. Amsterdam: John Benjamins.

 Forceville, C. 2008. Metaphor in pictures and multimodal representations. In R. Gibbs (ed.), The Cambridge handbook of metaphor and thought, 462-482. Cambridge: Cambridge University Press.

 Šorm, E. & Steen, G. under review. VISMIP: Towards a method for visual metaphor identification. In G.J. Steen (ed.) (under review), Visual metaphor: Structure and Process.

7

“Metaphor and argumentation”

Dr. J.H.M. Wagemans, University of Amsterdam

Course description

In this workshop we will explore the multifold relationship between metaphor and argumentation. What types of standpoints can be expressed by a metaphor? If a metaphor is used argumentatively, what type(s) of argument is/are involved? And how can the use of specific metaphors be resisted argumentatively?

During the morning lectures, you will get acquainted with a number of tools developed for the analysis of argumentation and learn how to use these tools for the purpose of reconstructing metaphors in argumentative discourse. After the lectures, you will collect and analyze examples of metaphor in argumentative discourse. At the end of the week, you will give a short presentation in which you identify the argumentative function of a specific metaphor as a standpoint or an argument, indicate its systematic place in a complex argumentation structure, identify the type(s) of argument that is/are instantiated, and provide an overview of associated criticisms and possibilities for resistance.

Program

Monday 9.00-9.45 Lecture “Introduction to argumentation theory”

9.45-10.30 Lecture “Metaphor in argumentative discourse”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Collecting examples of metaphor in argumentative discourse

Tuesday 9.00-9.45 Lecture “A typology of propositions”

9.45-10.30 Lecture “Identifying argumentative elements in texts”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphorical standpoints

Wednesday 9.00-9.45 Lecture “Argumentation structures”

9.45-10.30 Lecture “Argument schemes”

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.15 Analyzing examples of metaphorical arguments

Thursday 9.00-9.45 Lecture “Resistance to metaphor”

9.45-10.00 Coffee Break

10.00-12.15 Analyzing examples of resistance to metaphor

Friday 9.00-12.15 Student presentations

Literature

 Eemeren, F.H. van, Garssen, B.J., & Wagemans, J.H.M. (2011). The pragma-dialectical method of analysis and evaluation. In R.C. Rowland, (Ed.), Reasoned Argument and Social Change: Selected Papers from the 17th Biennial Conference on Argumentation (pp. 25-47). Washington: National Communication Association.

 Eemeren, F.H. van, Garssen, B.J., Krabbe, E.C.W., Snoeck Henkemans, A.F., Verheij, H.B., & Wagemans, J.H.M. (2014). Handbook of Argumentation Theory. Dordrecht: Springer.

 Wagemans, J.H.M. (2016). Constructing a Periodic Table of Arguments. Paper available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2769833.

The International Conference on Current Issues of Arabic Language Teaching and Learning, Literature and Translation, Ahwaz, Iran, 2-3 February 2017
Workshop on Speech Perception and Production across the Lifespan - SPPL 2017, London, UK, 26-27 April 2017

Workshop Theme

Although the focus of much research into speech development hasbeen to establish when ‘adult-like’ performance is reached (with young adultspeakers taken as a ‘norm’), it is increasingly clear that speech perceptionand production abilities are undergoing constant change across the lifespan asa result of physical changes, exposure to language variation, and cognitivechanges at various periods of our lives. The workshop will provide anopportunity for interactions between researchers from areas of speech andlanguage sciences research that may be focused on different developmentalstages, e.g. early development and ageing. It will also discuss methodologicalissues, such as how to overcome the difficulty of developing tests that areequally appropriate for children, younger and older adults.

Invited Speakers

Paul FOULKES (University of York), Sandra GORDON-SALANT(University of Maryland), Mitchell SOMMERS (Washington University), HayoTERBAND (University of Utrecht)

Important dates

Abstract submission opens: 15 November 2016

Submission deadline of abstracts: 15 January 2017

Notification of acceptance: 7 February 2017

Workshop: 26-27 April 2017

For more information visit the workshop website: http://sppl2017.org/

Abstract submission now open: http://sppl2017.org/abstract-submission


7th ISCA Workshop on 'Speech and Language Technology in Education' (SLaTE 2017), Stockholm, August 25-26, 2017

For more information, please see http://www.slate2017.org/


Job Announcements / Vacancies
Postdoc position on Affective Natural Language Generation, University of Twente, deadline: December 1, 2016

The University of Twente (research group: Human MediaInteraction) invites applications for a Postdoc position on Affective LanguageGeneration within a research project funded by The Netherlands Organization forScientific Research (NWO): Producing affective language: Content selection,message formulation and computational modeling.

This project studies the influence of emotion on languageproduction. It consists of two subprojects, investigating: (1) how theemotional states of speakers influence the language they produce and (2) howthe influence of emotion on language production can be modeled in computationaltools for affective natural language generation. The Postdoc will work on thesecond subproject, involving analysis and generation of affective text. Themain task will be the development and evaluation of novel computational toolsfor affective language generation, with possible applications in e.g.,dialogues with virtual characters or the generation of emotionally slantedsports reports. The subproject also includes analysis of affective texts toinform the computational model. The model will also build on the experimentalresults from the first subproject, which is carried out at Tilburg Universityin close cooperation with the University of Twente.

Your profile

For the position we seek a candidate with a background ina relevant area, preferably in Natural Language Generation (NLG) or Natural LanguageProcessing with an interest in NLG, but possibly also (in alphabetical order)in Artificial Intelligence, Computational Linguistics, Computer Science (with afocus on Natural Language Processing), or another related topic.

The applicant is a motivated researcher with goodprogramming skills, and has proven experience with computational modeling oflanguage and developing and evaluating natural language applications. Inaddition, she or he has an excellent command of English and good professional communicationskills. An interest in experimental research is considered an advantage.

Information and application

For more information on the position, please contact dr.Mariët Theune (m.theune@utwente.nl).The full project proposal is available upon request.

Applications should be sent before December 1, 2016through the link below and should include:

- A motivation letter,

- Curriculum Vitae,

- Title and abstract of your PhD dissertation,

- Two of your most relevant papers,

- Contact information of two references.

Our offer

We offer a fulltime position for three years in aninspiring multidisciplinary and international environment. In accordance withthe Collective Labour Agreement for Dutch Universities (CAO NU) the grossmonthly salary starts from € 3068 grossper month in the first year and will increase, depending on experience andqualifications. The University of Twente provides excellent facilities forprofessional and personal development, a holiday allowance (8%) and anend-of-year bonus (8.3%) and a number of additional benefits.

The organization

The University of Twente. We stand for life sciences andtechnology. High tech and human touch. Education and research that matter. Newtechnology which drives change, innovation and progress in society. TheUniversity of Twente is the only campus university in the Netherlands; dividedover five faculties we provide more than fifty educational programmes. TheUniversity of Twente has a strong focus on personal development and talentedresearchers are given scope for carrying out pioneering research.

The faculty of Electrical Engineering, Mathematics andComputer Science (EEMCS) comprises three disciplines that shape Information andCommunication Technology. ICT is more than communication. In almost everyproduct we use mathematics, electronics and computer technology and ICT nowcontributes to all of societies' activities. The faculty works togetherintensively with industrial partners and researchers in the Netherlands andabroad and conducts extensive research for external commissioning parties andfunders. The research which enjoys a high profile both at home andinternationally, has been accommodated in the multidisciplinary researchinstitutes MESA+, CTIT and MIRA.

Please apply online by following this link:

https://www.utwente.nl/en/organization/careers/vacancies/!/vacature/813982

>


The University of Twente (research group: Human MediaInteraction) invites applications for a Postdoc position on Affective LanguageGeneration within a research project funded by The Netherlands Organization forScientific Research (NWO): Producing affective language: Content selection,message formulation and computational modeling.

This project studies the influence of emotion on languageproduction. It consists of two subprojects, investigating: (1) how theemotional states of speakers influence the language they produce and (2) howthe influence of emotion on language production can be modeled in computationaltools for affective natural language generation. The Postdoc will work on thesecond subproject, involving analysis and generation of affective text. Themain task will be the development and evaluation of novel computational toolsfor affective language generation, with possible applications in e.g.,dialogues with virtual characters or the generation of emotionally slantedsports reports. The subproject also includes analysis of affective texts toinform the computational model. The model will also build on the experimentalresults from the first subproject, which is carried out at Tilburg Universityin close cooperation with the University of Twente.

Your profile

For the position we seek a candidate with a background ina relevant area, preferably in Natural Language Generation (NLG) or Natural LanguageProcessing with an interest in NLG, but possibly also (in alphabetical order)in Artificial Intelligence, Computational Linguistics, Computer Science (with afocus on Natural Language Processing), or another related topic.

The applicant is a motivated researcher with goodprogramming skills, and has proven experience with computational modeling oflanguage and developing and evaluating natural language applications. Inaddition, she or he has an excellent command of English and good professional communicationskills. An interest in experimental research is considered an advantage.

Information and application

For more information on the position, please contact dr.Mariët Theune (m.theune@utwente.nl).The full project proposal is available upon request.

Applications should be sent before December 1, 2016through the link below and should include:

- A motivation letter,

- Curriculum Vitae,

- Title and abstract of your PhD dissertation,

- Two of your most relevant papers,

- Contact information of two references.

Our offer

We offer a fulltime position for three years in aninspiring multidisciplinary and international environment. In accordance withthe Collective Labour Agreement for Dutch Universities (CAO NU) the grossmonthly salary starts from € 3068 grossper month in the first year and will increase, depending on experience andqualifications. The University of Twente provides excellent facilities forprofessional and personal development, a holiday allowance (8%) and anend-of-year bonus (8.3%) and a number of additional benefits.

The organization

The University of Twente. We stand for life sciences andtechnology. High tech and human touch. Education and research that matter. Newtechnology which drives change, innovation and progress in society. TheUniversity of Twente is the only campus university in the Netherlands; dividedover five faculties we provide more than fifty educational programmes. TheUniversity of Twente has a strong focus on personal development and talentedresearchers are given scope for carrying out pioneering research.

The faculty of Electrical Engineering, Mathematics andComputer Science (EEMCS) comprises three disciplines that shape Information andCommunication Technology. ICT is more than communication. In almost everyproduct we use mathematics, electronics and computer technology and ICT nowcontributes to all of societies' activities. The faculty works togetherintensively with industrial partners and researchers in the Netherlands andabroad and conducts extensive research for external commissioning parties andfunders. The research which enjoys a high profile both at home andinternationally, has been accommodated in the multidisciplinary researchinstitutes MESA+, CTIT and MIRA.

Please apply online by following this link:

https://www.utwente.nl/en/organization/careers/vacancies/!/vacature/813982

Senior-level (tenured) position in syntax, Harvard University, United States, December 1, 2016

Professor of Linguistics

Below you will find the details for the position including any supplementary documentation and questions you should review before applying for the opening. To apply for the position, please click the Apply for this Job link/button.

If you would like to bookmark this position for later review, click on the Bookmark link. If you would like to print a copy of this position for your records, click on the Print Preview link.

Bookmark this Posting | Print Preview | Apply for this Job

Position

Details

Title

Professor of Linguistics

School

Faculty of Arts and Sciences

Department/Area

Linguistics/Syntax

Position Description

The Department of Linguistics at Harvard University seeks to make a tenured appointment at the rank of Professor in the area of syntax, expected to be effective July 1, 2017. The selected candidate will teach and advise at the undergraduate and graduate levels. Applicants should have a distinguished record of innovative research and teaching; special importance will be attached to a research program that addresses centrally some of the interfaces of syntax with other subareas of linguistics and emphasizes the interconnectivity of linguistics with other fields of study. The successful candidate will be expected to provide leadership in guiding the future development of linguistics at Harvard. Teaching ability at the undergraduate and graduate levels and the ability to work well with colleagues are essential. Applicants are required to have a doctorate.

Basic Qualifications

Applicants are required to have a doctorate.

Additional Qualifications

Special Instructions

Please submit the following materials through the ARIeS portal (http://academicpositions.harvard.edu/7097):

1. Cover letter
2. Curriculum Vitae
3. Teaching statement (describing teaching approach and philosophy)
4. Research statement

Publications and other supporting materials may be solicited later. The deadline for receipt of materials is December 1, 2016.

Contact Information

Cheryl Murphy
Department Administrator
Dept. of Linguistics
Boylston Hall 306
617-495-4006

Contact Email

Clmurphy@fas.harvard.edu

Equal Opportunity Employer

We are an equal opportunity employer and all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability status, protected veteran status, or any other characteristic protected by law.

Minimum Number of References Required

Maximum Number of References Allowed

Supplemental Questions

Required fields are indicated with an asterisk (*).

Applicant Documents

Required Documents

1.Curriculum Vitae

2.Cover Letter

3.Statement of Teaching Philosophy

4.Statement of Research

Optional Documents


https://academicpositions.harvard.edu/postings/7102

PhD Scholarship ‘How do experts identify pathological voice?', University Groningen (Campus Fryslân), deadline: December 1, 2016

PhD Scholarships in Culture, Language & Technology (2.0 fte)

Specifications - (explanation)

LocationGroningen, Broerstraat 5
Function typesPhD scholarships
Scientific fieldsLanguage and Culture
EducationUniversity Graduate
Job numberB071-72216
Translations
About employerUniversity of Groningen
Short linkwww.academictransfer.com/37119

Apply for this job within 12 days

Job description

Scholarship opportunities
We offer two four-year scholarships to complete a PhD in Culture, Language & Technology. Applications are invited from prospective PhD students with a good fit with the research specialisms and expertise of our academic staff’. The PhD students will be enrolled in our Graduate School Campus Fryslân (GSCF). Information about Campus Fryslân can be found at: www.rug.nl/cf/The PhD students are expected to present results at specialist conferences and co-author articles on the outcomes of their research in international scientific journals. The articles will form the core of the PhD thesis.During the course of the PhD, the students will develop research and teaching competencies as well as leadership skills. For this, the PhD students will receive a tailor-made program from the GSCF.Candidates whose research intersects one of the topics below are particularly encouraged to apply:
● How do experts identify pathological speech? The PhD student will have the opportunity to collaborate with a multidisciplinary team, including Neurologists at the UMCG, Speech Pathologists at the University of Groningen, and Senior Scientists at INCAS3. Research will be performed in cooperation with supervisors and advisors from the GSCF, the RUG, and the UMCG. [linguistics, phonetics, speech pathology, forensic linguistics]
● What insights into Frisian history can we get from digital tools? The PhD student will develop an innovative research project that addresses the topic of Frisian history or culture. [history, computational linguistics, eHumanities].

Requirements

The ideal prospective PhD student should have the following qualifications:
● Master’s degree in relevant field/s. Relevant applied experience in the private sector is an asset
● excellent record of undergraduate and graduate study
● strong motivation to complete a PhD dissertation in four years
● excellent command of spoken and written English. Additionally, Dutch, Frisian and/or German skills (or the ability to learn these languages quickly) is an asset
● familiarity with machine learning and/or programming is desirable, but not required.

Conditions of employment

The successful candidates will be part of the University of Groningen’s PhD Scholarship Programme. After nine months, and thereafter annually, the progress will be evaluated. At these evaluations, it will be considered whether the results are sufficient for a successful and timely defense of the PhD thesis. As part of the programme, the PhD scholarship student will take part in the Career Perspectives Series, which provides a thorough preparation on the career after the PhD, inside or outside academia.
General information about the University of Groningen’s PhD Scholarship Programme can be found at: www.rug.nl/education/phd-programmes/phd-scholarship-programme

Contract type: 48 months

Employer

Rijksuniversiteit Groningen

Department

Campus Fryslan

Since its foundation in 1614, the University of Groningen has enjoyed an international reputation as a dynamic and innovative university of higher education offering high-quality teaching and research. Balanced study and career paths in a wide variety of disciplines encourage the 30,000 students and researchers to develop their own individual talents. Belonging to the best research universities in Europe and joining forces with prestigious partner universities and networks, the University of Groningen is an international place of knowledge.Campus Fryslân is the university’s newest faculty to be, located in Leeuwarden, the capital of Fryslân. The faculty’s goal is to connect regional themes with interdisciplinary global issues. To achieve this, research activities are organized under “Frisian Flagships”, which are areas of interest to the region. The four Frisian Flagships are: 1) Governance & Sustainable Economy, 2) Culture, Language & Technology, 3) High Tech Systems & Materials, and 4) Food & Health. The PhD projects are under the aegis of the Frisian Flagship 2: “Culture, Language & Technology”, which is dedicated to interdisciplinary and transdisciplinary research in the human and social sciences.

Additional information

Dr Matt Coler
+31 58 2882132,


m.coler@rug.nl

PhD position: Language contact in the Tarim Basin: Contacts between Tocharian, Middle Iranian and Middle Indian, LUCL Leiden, deadline: 10 December 2016

Faculty of Humanities, Leiden University Centre for Linguistics, vacancy number 16-370

Faculty of Humanities, Leiden University Centre for Linguistics has a vacancy for a:

PhD position: Language contact in the Tarim Basin: Contacts between Tocharian, Middle Iranian and Middle Indian (4 years, 1.0 fte)

Vacancy number: 16-370

Project description

This PhD position is part of Michaël Peyrot’s NWO-funded VIDI project “Tracking the Tocharians” ( http://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/53/26753.html). In this project, the migration route of the Tocharians from the Proto-Indo-European homeland in the steppes of Eastern Europe to the Tarim Basin in Northwest China is reconstructed on the basis of contacts between Tocharian and other languages.

The central topic of this PhD position is formed by the contacts between Tocharian, Middle Iranian and Middle Indian.

The objective is to investigate the history and prehistory of Tocharian and neighbouring languages on the basis of language contact. Fields that may additionally be involved include history, archaeology, art history, literature and palaeography.

Key responsibilities

 • Writing a PhD thesis;
 • Submitting research results for publication in peer-reviewed academic journals;
 • Presenting papers at (international) conferences;
 • Some teaching in the second and third year of the appointment;
 • Organizing and participating in reading and discussions groups, seminars, workshops within the Leiden University Centre for Linguistics (LUCL).

Selection criteria

 • An MA or equivalent degree in Indo-European Linguistics, Iranian Studies, Indology, or another relevant field at the start of the contract;
 • Demonstrable affinity with historical linguistics and a good working knowledge of Sanskrit, a relevant Iranian language, or Tocharian (knowledge of Tocharian is an advantage, but not a strict requirement);
 • Scientific interest, excellent analytical skills, and the ability to work independently;
 • Proficiency in English, spoken as well as written.

Research at our faculty/ institute

The Faculty of Humanities is rich in expertise in fields such as philosophy, religious studies, history, art history, literature, linguistics and area studies covering nearly every region of the world. With its staff of 930, the faculty provides 27 master’s and 25 bachelor’s programmes for over 6,000 students based at locations in Leiden’s historic city centre and in modern buildings in The Hague. For more information: http://www.hum.leidenuniv.nl.

Leiden University has a longstanding tradition in research in the world’s languages and features unique linguistic expertise. LUCL combines current theoretical insights and modern experimental methods in its research profile area “Language Diversity in the World”. For more information, see: https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/leiden-university-centre-for-linguistics

Terms and conditions

The employment will be for a period of four years (first a contract of 18 months with an extension of 30 months after positive evaluation of capabilities and compatibility) and must lead to the completion of a PhD thesis. Appointment will be under the terms of the CAO (collective labour agreement) of the Dutch Universities. The gross monthly salary is set at € 2,191.– in the first year up to € 2,801.– gross per month in year four.

An appointment with Leiden University includes a contributory pension scheme and other benefits such as an annual holiday premium of 8% and an end-of-year premium of 8.3%. Our individual choices model gives you some freedom to assemble your own set of terms and conditions. Candidates from outside the Netherlands may be eligible for a substantial tax concession.

All our PhD students are embedded in the Leiden University Graduate School of Linguistics (http://www.graduateschools.leidenuniv.nl/). In addition to thorough research training, our graduate school offers a variety of courses aimed at training of professional and personal skills. In addition, advanced courses to deepen scientific knowledge are offered by the national research school (LOT).

Diversity

Leiden University is strongly committed to diversity within its community and especially welcomes applications from members of underrepresented groups.

Information

For further information on these projects please contact M. Peyrot (m.peyrot@hum.leidenuniv.nl), or on practical matters M.S.K. van Gammeren (m.s.k.van.gammeren@hum.leidenuniv.nl).

Applications

Applicants are kindly requested to submit the following documents electronically in pdf format (in English):

 • A letter stating your motivation for the position.
 • Curriculum vitae.
 • A short research proposal (max. 1000 words) for a project on the topic mentioned above, in which you describe how you would plan the project, which research questions you would formulate, which sources and methods you would use, which matters you find in need of special attention, how you would tackle any existing deficiencies in your knowledge, etc.
 • References: the names and contact details (email addresses) of two persons whom we may contact for further information. One of these should be your MA thesis supervisor.
 • Copies of your academic transcripts and your MA certificate (or a letter of your supervisor confirming the expected date of your MA).
 • A copy of your MA thesis, and any other publication that is representative for your research qualities.

Applicants should submit their application before 10 December 2016. Applications should be sent to vacatureslucl@hum.leidenuniv.nl, clearly indicating the application number (16-370).


PhD position: Language contact in the Tarim Basin: Contacts between Tocharian and Old Iranian, LUCL Leiden, deadline: 10 December 2016

Faculty of Humanities, Leiden University Centre for Linguistics, vacancy number 16-369

Faculty of Humanities, Leiden University Centre for Linguistics has a vacancy for a:

PhD position: Language contact in the Tarim Basin: Contacts between Tocharian and Old Iranian (4 years, 1.0 fte)

Vacancy number: 16-369

Project description

This PhD position is part of Michaël Peyrot’s NWO-funded VIDI project “Tracking the Tocharians” (http://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/53/26753.html). In this project, the migration route of the Tocharians from the Proto-Indo-European homeland in the steppes of Eastern Europe to the Tarim Basin in Northwest China is reconstructed on the basis of contacts between Tocharian and other languages.

The central topic of this PhD position is formed by the contacts between Tocharian and Old Iranian. The objective is to investigate the prehistory of Tocharian and neighbouring languages on the basis of language contact. Fields that may additionally be involved include history, archaeology and genetics. Other relevant languages might be the language of the Bactria-Margiana Archaeological Complex (BMAC) and Old Chinese.

Key responsibilities

 • Writing a PhD thesis;
 • Submitting research results for publication in peer-reviewed academic journals;
 • Presenting papers at (international) conferences;
 • Some teaching in the second and third year of the appointment;
 • Organizing and participating in reading and discussions groups, seminars, workshops within the Leiden University Centre for Linguistics (LUCL).

Selection criteria

 • An MA or equivalent degree in Indo-European Linguistics, Iranian Studies, or another relevant field at the start of the contract;
 • Demonstrable affinity with historical linguistics and a good working knowledge of a relevant Iranian language or Tocharian (knowledge of Tocharian is an advantage, but not a strict requirement);
 • Scientific interest, excellent analytical skills, and the ability to work independently;
 • Proficiency in English, spoken as well as written.

Research at our faculty/ institute

The Faculty of Humanities is rich in expertise in fields such as philosophy, religious studies, history, art history, literature, linguistics and area studies covering nearly every region of the world. With its staff of 930, the faculty provides 27 master’s and 25 bachelor’s programmes for over 6,000 students based at locations in Leiden’s historic city centre and in modern buildings in The Hague. For more information: http://www.hum.leidenuniv.nl.

Leiden University has a longstanding tradition in research in the world’s languages and features unique linguistic expertise. LUCL combines current theoretical insights and modern experimental methods in its research profile area “Language Diversity in the World”. For more information, see: https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/leiden-university-centre-for-linguistics

Terms and conditions

The employment will be for a period of four years (first a contract of 18 months with an extension of 30 months after positive evaluation of capabilities and compatibility) and must lead to the completion of a PhD thesis. Appointment will be under the terms of the CAO (collective labour agreement) of the Dutch Universities. The gross monthly salary is set at € 2,191.– in the first year up to € 2,801.– gross per month in year four.

An appointment with Leiden University includes a contributory pension scheme and other benefits such as an annual holiday premium of 8% and an end-of-year premium of 8.3%. Our individual choices model gives you some freedom to assemble your own set of terms and conditions. Candidates from outside the Netherlands may be eligible for a substantial tax concession.

All our PhD students are embedded in the Leiden University Graduate School of Linguistics (http://www.graduateschools.leidenuniv.nl/). In addition to thorough research training, our graduate school offers a variety of courses aimed at training of professional and personal skills. In addition, advanced courses to deepen scientific knowledge are offered by the national research school (LOT).

Diversity

Leiden University is strongly committed to diversity within its community and especially welcomes applications from members of underrepresented groups.

Information

For further information on these projects please contact M. Peyrot (m.peyrot@hum.leidenuniv.nl), or on practical matters M.S.K. van Gammeren (m.s.k.van.gammeren@hum.leidenuniv.nl).

Applications

Applicants are kindly requested to submit the following documents electronically in pdf format (in English):

 • A letter stating your motivation for the position.
 • Curriculum vitae.
 • A short research proposal (max. 1000 words) for a project on the topic mentioned above, in which you describe how you would plan the project, which research questions you would formulate, which sources and methods you would use, which matters you find in need of special attention, how you would tackle any existing deficiencies in your knowledge, etc.
 • References: the names and contact details (email addresses) of two persons whom we may contact for further information. One of these should be your MA thesis supervisor.
 • Copies of your academic transcripts and your MA certificate (or a letter of your supervisor confirming the expected date of your MA).
 • A copy of your MA thesis, and any other publication that is representative for your research qualities.

Applicants should submit their application before 10 December 2016. Applications should be sent to vacatureslucl@hum.leidenuniv.nl, clearly indicating the application number (16-369).

Post doc scholarship, deadline: 15 December 2016

The Marica De Vincenzi Foundation invites application for apost doc scholarship to be used to spend a post doc period in a lab outside Italy. Candidates must hold the Italian nationality.

http://www.unitn.it/ateneo/bando/41700/dipartimento-di-psicologia-e-scienze-cognitive-avviso-di-selezione-per-il-conferimento-di-n1-assegno

Tenure-track position, Massachusetts Institute of Technology, deadline: December 15, 2016

Department of Linguistics and Philosophy Massachusetts Institute of Technology

77 Massachusetts Avenue, Building 32–D808

Cambridge, Massachusetts 02139–4307

http://linguistics.mit.edu/

Job Description

The Department of Linguistics & Philosophy at MIT invites applications for a tenure-track position at the Assistant Professor level, starting July 1, 2017. The appointment will be made in the area of Language Acquisition, with a specific interest in candidates whose research focuses on the nature of linguistic theory from the perspective of language development. We particularly seek candidates whose experimental or computational research on language development interacts productively with open questions in syntactic theory, but strongly welcome applicants whose interests span multiple sub-disciplines of linguistics. The successful applicant will be a leader in MIT’s Language Acquisition lab, but we also encourage applicants whose research includes a focus on interactions between linguistic theory and other issues in learning or language processing.

Applicants should submit a letter of application, curriculum vitae, copies of research papers, evidence of teaching ability, and three letters of reference. In addition, the application should include a statement outlining the applicant's research interests and plans, and the broader questions that this research promises to engage.

We prefer that applications and supporting materials be submitted on line, at the following web address: https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/8451

Materials submitted by mail should be sent to this address:

Chair, Linguistics Search Committee

Department of Linguistics and Philosophy

Massachusetts Institute of Technology

77 Massachusetts Ave., 32-D808

Cambridge, MA 02139-4307

Consideration of applications will begin on December 15, 2016. To ensure full consideration, applications should be complete and letters of recommendation received by this date, but we will consider all applications submitted until the position is filled.

Women and members of under-represented minorities are especially encouraged to apply. MIT is an Equal Opportunity Employer.

3 PhD fellowship positions, IMPRS, deadline: 4 January 2017

The International Max Planck Research School (IMPRS) forLanguage Sciences is recruiting to fill 3 PhD fellowship positions.

The call for applications is now open. The deadline forapplications is Wednesday, 4 January 2017. Start date for the successfulcandidates will be 1 September 2017.

You will find all information about the applicationprocedure at (http://www.mpi.nl/people/vacancies/imprs-2017-fellowships)

Kind regards,

Els den Os

IMPRS for Language Sciences Coordinator

More information:

http://www.mpi.nl/education/imprs-for-language-sciences

imprs@mpi.nl

PhD Position in language acquisition and bilingualism , Lyon, France, deadline: until filled

FIRST WORDS ACQUISITION OF FRENCH-PORTUGUESE BILINGUAL CHILDREN LIVING IN FRANCE

Application deadline: until the position is filled

Applicant’s education

This PhD financial support is primarily intended for students who have a master’s degree in linguistics or in cognitive sciences (and preferably a background in language development). The candidate should demonstrate a strong interest in (typical or atypical) early language acquisition. Foreign applications are welcomed provided that candidates have a mastery of French.

Requirements

A Master’s degree in the field of linguistics or cognitive sciences; Mastery of French and Portuguese and a good level in English ; Knowledge in the field of language acquisition ; Experience in linguistic oriented software like Phon or Clan will be a plus ; Knowledge in statistics will also be a plus.

PhD information

ASLAN Dynamique Du Langage

Project description

WP3 « from the individual to interaction »

Application procedure

sophie.Kern@cnrs.fr christophe.dossantos@univ-tours.fr

This email must include:

- A Curriculum Vitae listing degrees awarded, courses covered and marks obtained, publications and relevant experience;

- The candidate Master’s Thesis ;

- A motivation letter ;

- Reference letter(s).

Application deadline: until the position is filled

sophie.Kern@cnrs.fr christophe.dossantos@univ-tours.fr

Dynamique Du Langage – UMR5596 CNRS – Université Lumière Lyon 2

Institut des Sciences de l’Homme

PhD student and 3 post-doc positions on computational approaches to reference with memory-enhanced neural networks, Universitat Pompeu Fabra, Spain, deadline: until filled

* Job openings: 2 PhD student and 3 post-doc positions on

computational approaches to reference withmemory-enhanced neural

networks *

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain

Applications are welcome for 2 PhD student and 3 post-docpositions on

computational approaches to reference with memory-enhancedneural

networks. The positions are for at most 4 years, and will befunded by

a 5-year European Research Council Starting Grant awarded tothe

project AMORE: A distributional MOdel of Reference to Entities

(gboleda.utcompling.com/research-1/projects/amore).

PROFILES

We seek outstanding researchers with a genuine interest inhow human

language, communication, and cognition work, with any of thefollowing

backgrounds: Machine learning, specifically deep learning(of special

interest are recurrent models and models with dynamictrainable

memories); Computer Vision and the integration of Languageand Vision;

Computational semantics, formal semantics, and computational

approaches to discourse (particularly on topics related toreference,

including DRT or similar frameworks, coreference andanaphora,

conceptual aspects of meaning, and distributionalsemantics).

Advanced programming and mathematical skills are requiredfor 2 of the

3 post-doc positions, at least basic skills for the other

one. Experience and interest in dataset construction,especially via

crowdsourcing, is a plus. For PhD positions, experience onspecific

project topics is not required. All researchers are expectedto have

excellent analysis and abstraction skills, and an interestin working

in an interdisciplinary environment.

If you think that your background is relevant to theresearch program

of the project (see gboleda.utcompling.com/research-1/projects/amore)

and you have good programming and quantitative skills,please do get

in touch even if you do not fit the profiles above.

RESEARCH ENVIRONMENT

Universitat Pompeu Fabra is a small, research-oriented,highly

international institution (www.upf.edu), placed 15th worldwide in

Times Higher Education ranking "150 under 50".

The project will be carried out at the Department ofTranslation and

Language Sciences in the Communication Campus of UPF

(www.upf.edu/campus/en/comunicacio), rich in researchersworking on

Linguistics, Computer Science, and Cognitive Science, andspecifically

on Computational Linguistics / Natural Language Processing.The AMORE

team will strengthen the already strong profile of theuniversity in

these areas.

Barcelona is a unique city, with a Mediterranean andcosmopolitan

culture, and very livable (www.upf.edu/barcelona/en).

DATES AND APPLICATION

PhD positions start October 2017; earlier starting datepossible, as a

research assistant. Post-doc positions available startingFebruary 1st

2017, and open until filled.

Applications including a letter of motivation (at most 1page)

explaining why you are interested in this position and howyour

profile fits the project, CV, and the names and e-mailaddresses of

two referees should be sent as a single PDF file to GemmaBoleda

(gemma DOT boleda AT upf DOT edu). Shortlisted candidateswill be

asked for written samples and interviewed. We aim at buildinga

diverse team; all applications are welcome, especially thoseof female

researchers and members of other underrepresentedcollectives.

Calls for papers for events
CfP: The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, Ahwaz, Iran, 2-3 February 2017, deadline: 30 November 2016

The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

2-3 February, 2017

The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguisticsis organized by Pazoheshgaran Andishmand Institute (Ahwaz, Iran) in association with different universities such as Shahid Chemran University of Ahvaz and Imam Khomeini International University.

The conference will be dedicated to current issues of different languages and dialects such as Persian, Arabic, Kurdish and Turkish.

Academics and university lecturers are cordially invited to present their research regarding current issues of different languages, dialects and linguistics in either English or Persian. Such an approach suggests that a linguistic study is no longer limited within a certain field;knowledge from different fields cultivates diversity in linguistic study.Recognizing this trend, the conference organizing committee aims to provide a platform for researchers and scholars from various fields to exchange ideas.

Top selected papers of the conference will be published as a book. However, all the received papers will be indexed in CIVILICA.

http://www.llld.ir/

CfP: Artificial Intelligence and Theorem Proving (AITP 2017), Austria, March 26-30, 2017, deadline: December 1, 2016

CALL FOR CONTRIBUTIONS

Artificial Intelligence and Theorem Proving,

AITP 2017

March26-30, 2017, Obergurgl, Austria

http://aitp-conference.org/2017

Deadline: December 1, 2016

https://easychair.org/conferences/?conf=aitp2017

BACKGROUND

Large-scale semantic processing and strong computerassistance of mathematics and science is our inevitable future. Newcombinations of AI and reasoning methods and tools deployed over largemathematical and scientific corpora will be instrumental to this task. The AITPconference is the forum for discussing how to get there as soon as possible,and the force driving the progress towards that.

TOPICS

- AI andbig-data methods in theorem proving and mathematics.

- Collaborationbetween automated and interactive theorem proving.

- Common-sensereasoning and reasoning in science.

- Alignment andjoint processing of formal, semi-formal, and informal

libraries.

- Methods forlarge-scale computer understanding of mathematics and science.

- Combinationsof linguistic/learning-based and semantic/reasoning methods.

SESSIONS

There will be several focused sessions on AI for ATP, ITPand mathematics, modern AI and big-data methods, and several sessions withcontributed talks.

The focused sessions will be based on invited talks anddiscussion oriented.

CONFIRMED PARTICIPANTS/SPEAKERS

Cameron Freer, Gamalon Labs

Georges Gonthier, INRIA Saclay

Thomas C. Hales, University of Pittsburgh John Harrison,Intel

Andreas Holmstrom

Cezary Kaliszyk, University of Innsbruck MichaelKohlhase, FAU Erlangen-Nurnberg Tim Rocktäschel, University College LondonStephan Schulz, DHBW Stuttgart Christian Szegedy, Google Josef Urban, CzechTechnical University Robert Veroff, University of New Mexico

CONTRIBUTED TALKS

We solicit contributed talks. Selection of those will bebased on extended abstracts/short papers of 2 pages formatted witheasychair.cls.

Submission is via EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=aitp2017).

DATES

Submission deadline: December 1, 2016

Author notification: December 23, 2016

Conference registration: January 20, 2017 Camera-readyversions: February 1, 2017

Conference: March 26-30, 2017

POST-PROCEEDINGS

We will consider an open call for post-proceedings in anestablished series of conference proceedings (LIPIcs, EPiC, JMLR) or a journal(AICom, JAR, JAIR).

PROGRAM COMMITTEE

Jasmin Christian Blanchette, INRIA Nancy Ulrich Furbach,University of Koblenz Deyan Ginev, Jacobs University Bremen Thomas C. Hales(co-chair), University of Pittsburgh Sean Holden, University of CambridgeGeoffrey Irving, Google Cezary Kaliszyk (co-chair), University of InnsbruckJens Otten, University of Oslo Claudio Sacerdoti Coen, University of BolognaStephan Schulz (co-chair), DHBW Stuttgart Geoff Sutcliffe, University of MiamiJosef Urban (co-chair), Czech Technical University

LOCATION AND PRICE

The conference will take place from March 26 to March 30in the stunning scenery of the Tyrolean Alps in the Obergurgl Conference Center

(http://www.uz-obergurgl.at/)of the University of Innsbruck. Obergurgl is a picturesque village located atan altitude of 2000m, a 1-hour drive from Innsbruck. It offers a variety of winter-sportactivities such as skiing, snowshoeing and hiking at this time of the year. Thetotal price for accommodation, food and registration for the four days will bearound 500 EUR.

ORGANIZERS

Cezary Kaliszyk and Josef Urban

CfP: Grote Taaldag, Utrecht, 4 februari 2017, deadline: 9 december 2016

(for English please scrolldown)

DE GROTE TAALDAG

De volgende Grote Taaldag – een gezamenlijk initiatief van de AVT, Anéla en LOT – wordt gehouden op zaterdag 4 februari 2017. De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag ende ANéLA TTiN(Toegepaste-Taalkunde-in-Nederland)-dag. De Grote Taaldag vindt plaats op Drift 21 en 25 in Utrecht. Onderdeel van deze dag is ook het jaarlijkse Taalgala, waar onder meer de AVT/Anéla Dissertatieprijs en de LOT Populariseringsprijs uitgereikt worden.

Aanmelding

De kosten voor de gehele dagbedragen €15 voor senior AVT/Anéla-leden en €12,50 voor junior AVT/Anéla-leden (promovendi, studenten en werkzoekende taalkundigen). Hierbij inbegrepen zijn een lunch, koffie en thee, en een afsluitende borrel. In verband met de catering wordt u verzocht zich uiterlijk13 januari 2017 aan te melden (via de website van de AVT: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt) en vóór deze datum het inschrijfgeld over te maken (zie hiervoor de gegevens op het online inschrijfformulier). Op de dag zelf kunt u alleen betalen via automatische incasso.

Abstract indienen

Ieder AVT- of Anéla-lid dat op de GTD een lezing wil geven, kan uiterlijk 9 december 2016 een samenvatting van maximaal 170 woorden indienen via de website van de AVT (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Als u van plan of bereid bent uw lezing inhet Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse. U mag maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur). Delezingen duren 20 minuten, gevolgd door een vragensessie van 5 minuten.

Letop: abstracts worden alleen in behandeling genomen als de sprekers zich vóór 9 december ook hebben aangemeld en de bijdrage hebben betaald.

Als u geen bevestiging van ontvangst van uw samenvatting ontvangt, verdient het aanbeveling contact op te nemen met Jenny Audring (j.audring@hum.leidenuniv.nl). Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen de laatst ontvangen abstracts opgenomen worden als ‘alternates’.

Het programmaboekje (inclusief samenvattingen) zal in januari verschijnen op de website: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. Ook wordt het boekje per e-mail naar alleAVT- en Anéla-leden gestuurd.

Publicaties

AVT-leden kunnen na de Grote Taaldag een schriftelijke versie van hun lezing indienen voor Linguisticsin the Netherlands, een internationaal gelezen en peer-reviewde reeks die sinds 1991 door John Benjamins wordt gepubliceerd (http://benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). Linguistics in the Netherlands heeft een kort publicatietraject: de LIN-bundelverschijnt niet langer dan een half jaar na afronding van de review procedure.Een nieuw voordeel is dat iedere LIN-bundel twee jaar na verschijning ‘openaccess’ toegankelijk is via de website van Benjamins.

Anéla-leden kunnen een geschreven versie van hun lezing indienen voor The Dutch Journal of Applied Linguistics.

We kijken er naar uit u op 4 februari in Utrecht tezien!


THE GROTE TAALDAG

The next Grote Taaldag,co-organised by AVT, LOT and Anéla, will be held on Saturday 4 February 2017. The GroteTaaldag combines the AVT TIN-dag (Linguistics-in-the-Netherlands day) andthe Anéla TTiN-dag (Applied-Linguistics-in-the-Netherlands day). The Grote Taaldag will take place in Utrecht, at Drift 21 and 25. The Grote Taaldag also hosts the annual Taalgala, where the AVT/Anéla Dissertation Prize is awarded.

Registration

The registration fee is €15 for senior AVT/Anéla members and €12,50 for junior AVT/Anéla members (PhDstudents, MA students and unaffiliated linguists). The fee includes lunch,coffee and tea, and drinks afterwards. You are kindly requested to register andpay the conference fee by bank transfer by13 January 2017 at the latest. For registration, please go to the AVTwebsite (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt); payment details are mentioned on the registration form. Onsite payment is only possible through direct debit (no cash payments).

Abstract submission

All AVT and Anéla members ar einvited to submit an abstract for the Grote Taaldag 2016. Abstracts should besubmitted no later than 9 December 2016.They should not exceed 170 words, and should be submitted through the AVTwebsite (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Members can submit no more than 2 abstracts (1 as first author, 1 asco-author). Talks last 20 minutes, plus 5 minutes for questions.

Important note: abstracts will only be considered by the committee ifthe speakers also register and pay the conference fee by 9 December 2016.

You should receive an automatic confirmation of your submission. If not, please contact Jenny Audring (j.audring@hum.leidenuniv.nl). The available slots in the programme will be filled on a first-come-first-served basis.

The programme will be finalised in January, when it will appear on the following website: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. A programme booklet will also be sent to all AVT and Anéla members by e-mail.

Publications

Following the GTD-dag, AVTmembers are invited to submit a written version of their talk to Linguistics in the Netherlands, an internationallyrenowned and peer-reviewed journal published by John Benjamins (http://benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). An attractive aspect of Linguistics in the Netherlands is itsspeed of publication: the journal appears at most six months after notificationof acceptance. A new advantage is that every volume of Linguistics in the Netherlands will become available via openaccess two years after publication.

Anéla members can submit a written version of theirtalk for publication in The Dutch Journalof Applied Linguistics.

We are looking forward to seeing you in Utrecht on 4February!

CfP Workshop 'The Interface Within', Amsterdam, March 13, 2017, deadline: January 1, 2017

The Interface Within
What Relationships Hold between Prosody and Melody?

Dates: Workshop March 13, 2017. Deadline: January 1, 2017
Notification of acceptance: January 31, 2017 Submission of handouts/slides: March 1, 2017
Invited speakers: Harry van der Hulst; Violeta Martínez-Paricio, Shanti Ulfsbjornin
Location: Meertens Instituut, Amsterdam, the Netherlands.

Description
It has been long known that suprasegmental and segmental phonology are to a large extent separate domains, playing out differently in empirical domains such as language change and language acquisition, in their interaction with other modules (there is more mutual visibility between prosody and syntax, whereas segmental phonology seems to interface more clearly with phonetics). Also, in many frameworks, they are represented with different formal tools (e.g. metrical vs. autosegmental phonology).

At the same time, the two dimensions of phonology clearly sometimes interact, as in phenomena as diverse as vowel reduction, formation at foot boundaries, most phenomena related to sonority, etc. To the extent we can therefore break up the two into different ‘modules’ of grammar, they need to interface at some point.

What is the nature of this interface? Is it the traditional skeleton, under one of its guises (moras, x-slots, …)? Is there not really an interface and are there two sides of one coin? Is prosody merely a projection of segmental content?

We would like to promote a discussion on the insights of various approaches to this issue with respect to both (observational/descriptive/explanatory) adequacy and theoretical consistency/elegance. Hence, the following are among the questions we invite the participants to discuss:

• Which are the relevant empirical generalisations to be taken into account and how do theories fare with respect to these?
• Which is the most elegant theory and what does elegance mean in this domain?
• What are the consequences of the choice being made for theories of the interface with morphosyntax, language aquisition, language change, etc.?

Among the empirical battlefields on which to test the approaches just mentioned, (in)visibility could play a decisive role. E.g. what are the melodic properties that are relevant/visible to prosody? Why is it that stress cares about vowel height but not

about place (the difference between /i/ and /e/ is important but not the difference between /i/ and /u/)? Why is it that tone can easily see laryngeal features but hardly any other feature? And where, for that matter, does a phenomenon such as tone fall under this division?

Abstracts for 30 minutes talks (followed by 15 minutes of discussion) and/or posters should be submitted to Edoardo.Cavirani@meertens.knaw.nl before January 1, 2017. There is no page limit for the abstracts, although 500 page abstracts might have a slightly lower chance of being accepted. Please indicate if you have a preference for a handout or a poster, or don’t care.

We require all accepted speakers to submit an extended handout or slides to us before March 1, 2017, so that participants can prepare themselves for the discussion.

Organisers: Bert Botma (Leiden University), Edoardo Cavirani, Ben Hermans, Marc van Oostendorp (Meertens Institute, Amsterdam), Francesc Torres-Tamarit (CNRS)

This workshop is a GLOW Workshop. Please note that the GLOW Conference takes place in Leiden in the week immediately following March 13; the program includes a workshop on the phonology-syntax interface on March 14. See the conference website for details. The workshop we are proposing here takes place at the Meertens Institute, in Amsterdam. By locating this workshop at the Meertens Institute the Meertens-organizers want to inaugurate the institute’s new building.
The trip from Amsterdam to Leiden takes approximately 30 minutes by train.

CfP: Anéla/VIOT Juniorendag 2017, 13 April 2017, deadline: 27 January 2017

English follows Dutch

http://www.anela.nl/files/cache/d2f3fa1fb629eb6a65917b8aa345c2bc.JPGAnéla/VIOT Juniorendag 2017

Callfor Abstracts

Op donderdag13 april wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOTgeorganiseerd, dit keer aan de Universiteit Utrecht. Op de Juniorendag kunnenstudenten, recentelijk afgestudeerden en promovendi op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik,taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informelesfeer hun bachelorscriptie, masterscriptie of promotieonderzoek presenteren.Zowel mondelinge presentaties als posterpresentaties zijn welkom.Degene met de beste poster zal beloond worden met een prijs. Ook zal dejaarlijkse Anéla/VIOT Scriptieprijs worden uitgereikt aan de beste BA- ofMA-scriptie binnen de toegepaste taalkunde.

Alsje wilt presenteren op de Juniorendag, dien dan vóór vrijdag 27januari 2017, 17:00 uur een samenvatting van je onderzoek in via http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstr....Abstracts mogen maximaal 200 woorden lang zijn en mogen geen persoonlijkeinformatie (bijv. naam, universiteit/instituut, adres) bevatten. Geef bij hetindienen van je abstract aan of je voorkeur hebt voor een mondelingepresentatie of een posterpresentatie. Je mag kiezen of je in het Nederlands ofEngels wil presenteren. N.B.: de taal van je abstract is de taal waarin je zalpresenteren.

Eindfebruari laten we je weten of je abstract is geaccepteerd. Voor verdereinformatie kun je een e-mail sturen naar juniorendag2017@gmail.com.


On Thursday13 April 2017, the annual junior research day (Juniorendag) of Anélaand VIOT (the Dutch-Flemish associations for applied linguistics and discoursestudies) will be organized, this time at the University Utrecht. At the Juniorendag,undergraduate students, graduate students, and PhD candidates in the fieldof applied linguistics (language use, language acquisition,language teaching, discourse, or communication) can present their bachelorthesis, master thesis, or PhD research in a rather informal setting. Both oralpresentations and poster presentations are welcome. The presenter with the bestposter will receive a prize. In addition, the annual Anéla/VIOT Thesis Prizewill be awarded to the best BA or MA thesis in applied linguistics.

Ifyou want to present at the Juniorendag, please upload an abstractof your research before Friday 27 January 2017, 5:00pm, at http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstr....Abstracts should not exceed 200 words and should not include any personalinformation (e.g. name, university/institute, address). Please indicate whetheryou prefer an oral or a poster presentation. You can choose to present in Dutchor English, but please note: the language of your abstract is the language youwill present in.

Notificationsof acceptance will be sent at the end of February. For further information,contact us at juniorendag2017@gmail.com.

CfP: Workshop 'Doing Sociophonetic Research', Bolzano, Italy, Febuary 8-10, 2017

More information on:

www.tinyurl.com/dsr2017

CfP: WoLLIC 2017, London, UK, July 18-21, 2017, deadline: March 14, 2017

WoLLIC 2017

24th Workshop on Logic, Language, Information andComputation

July 18-21, 2017

University College London (UCL), London, UK

SCIENTIFIC SPONSORSHIP

Interest Group in Pure andApplied Logics (IGPL)

The Association for Logic,Language and Information (FoLLI)

Association for SymbolicLogic (ASL)

European Association forTheoretical Computer Science (EATCS)

European Association forComputer Science Logic (EACSL)

ACM Special Interest Group on Logic and Computation(ACM-SIGLOG) (TBC)

Sociedade Brasileira deComputação (SBC)

Sociedade Brasileira deLógica (SBL)

ORGANISATION

Department of ComputerScience, University College London, London, UK

School of ElectronicEngineering and Computer Science, Queen Mary College, London, UK

Centro de Informática,Universidade Federal de Pernambuco, Brazil

HOSTED BY

Department of ComputerScience, University College London, London, UK

CALL FOR PAPERS

WoLLIC is an annualinternational forum on inter-disciplinary research involving formal logic,computing and programming theory, and natural language and reasoning. Each meetingincludes invited talks and tutorials as well as contributed papers. Thetwenty-fourth WoLLIC will be held at the School of Electronic Engineeringand Computer Science, Queen Mary College, London, UK, from July 18th to21st, 2017. It is sponsored by the Association for Symbolic Logic (ASL), theInterest Group in Pure and Applied Logics (IGPL), the The Association forLogic, Language and Information (FoLLI), the European Association forTheoretical Computer Science (EATCS), the European Association for ComputerScience Logic (EACSL), the Sociedade Brasileira de Computação (SBC), and theSociedade Brasileira de Lógica (SBL).

PAPER SUBMISSION

Contributions are invited onall pertinent subjects, with particular interest in cross-disciplinary topics.Typical but not exclusive areas of interest are: foundations of computing andprogramming; novel computation models and paradigms; broad notions of proof andbelief; proof mining, type theory, effective learnability; formalmethods in software and hardware development; logical approach to naturallanguage and reasoning; logics of programs, actions and resources; foundationalaspects of information organization, search, flow, sharing, and protection;foundations of mathematics; philosophy of mathematics; philosophicallogic. Proposed contributions should be in English, and consist of a scholarlyexposition accessible to the non-specialist, including motivation, background,and comparison with related works. Articles should be written in the LaTeXformat of LNCS by Springer (see authors instructions at http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).They must not exceed 12 pages, with up to 5 additional pages for references andtechnical appendices. The paper's main results must not be published orsubmitted for publication in refereed venues, including journals and otherscientific meetings. It is expected that each accepted paper be presented atthe meeting by one of its authors. Papers must be submitted electronically atthe WoLLIC 2017 EasyChair website. (Please go to http://wollic.org/wollic2017/instructions.html forinstructions.) A title and single-paragraph abstract should be submitted by Mar14, 2017, and the full paper by Mar 21, 2017 (firm date). Notifications areexpected by Apr 22, 2017, and final papers for the proceedings will be due byMay 6, 2017 (firm date).

PROCEEDINGS

The proceedings of WoLLIC2017, including both invited and contributed papers, will be published inadvance of the meeting as a volume in Springer's LNCS series. In addition,abstracts will be published in the Conference Report section of the LogicJournal of the IGPL, and selected contributions will be published as a specialpost-conference WoLLIC 2017 issue of a scientific journal (to be confirmed).

INVITED SPEAKERS

Hazel Brickhurst (Bristol) (TBC)

OfraMagidor (Oxford University, UK)

Peter O'Hearn (UCL) (TBC)

Nicole Schweikardt (Humboldt) (TBC)

Fan Yang (Delft University, The Netherlands)

Boris Zilber (Oxford University, UK)

STUDENT GRANTS

ASL sponsorship of WoLLIC2017 will permit ASL student members to apply for a modest travel grant(deadline: May 1st, 2017). See http://www.aslonline.org/studenttravelawards.html fordetails.

IMPORTANT DATES

Mar 14, 2017: Paper title andabstract deadline

Mar 21, 2017: Full paperdeadline

Apr 22, 2017: Authornotification

May 6, 2017: Final versiondeadline (firm)

PROGRAMME COMMITTEE

MatthiasBaaz (University of Technology, Vienna, Austria)

John Baldwin(University of Illinois at Chicago, USA)

Dana Bartozová(Universidade de São Paulo, Brazil)

Agata Ciabattoni(University of Technology, Vienna, Austria)

WalterDean (University of Warwick, UK)

Erich Grädel (RWTHAachen, Germany)

Volker Halbach(University of Oxford, UK)

Juliette Kennedy (Helsinki University, Finland)(Chair)

Dexter Kozen(Cornell University, USA)

Janos Makowsky(Technion - Israel Institute of Technology, Israel)

Larry Moss(indiana University, USA)

AlessandraPalmigiano (Delft University, The Netherlands)

Mehrnoosh Sadrzadeh (Queen Mary, UK)

Sonja Smets(Amsterdam University, The Netherlands)

Asger Törnquist(Københavns Universitet, Denmark)

Rineke Verbrugge(University of Groningen, The Netherlands)

Andrés Villaveces(Universidad Nacional, Colombia)

Philip Welch(University of Bristol, UK)

STEERING COMMITTEE

Samson Abramksy, Johan vanBenthem, Anuj Dawar, Joe Halpern, Wilfrid Hodges, Ulrich Kohlenbach, DanielLeivant, Leonid Libkin, Angus Macintyre, Luke Ong, Hiroakira Ono, Valeria dePaiva, Ruy de Queiroz, Jouko Väänänen.

ORGANISING COMMITTEE

AlexandraSilva(Univ College London, UK) (Local co-chair)

Mehrnoosh Sadrzadeh (Queen Mary, UK) (Local co-chair)

Paulo Oliva (Queen Mary, UK)

JamesBrotherston(Univ College London, UK)

Anjolina G. de Oliveira (U FedPernambuco)

Ruy de Queiroz (U Fed Pernambuco)(co-chair)

FURTHER INFORMATION

Contact one of the Co-Chairsof the Organising Committee.

WEB PAGE

http://wollic.org/wollic2017/

CfP: Conference TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2017), Czech Republic, August 27-31, 2017, deadline: March 31, 2017


The twentieth anniversary InternationalConference on

TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD 2017)

Praha (Prague), Czech Republic

August 27-31, 2017

http://www.tsdconference.org

TSD HIGHLIGHTS

* Invited speakers: Tomas Mikolov and other eminentpersonages with various

expertise coveringspeech modeling, acoustic-phonetic decoding, dialogue

systems, andsemantics have been asked to give their respective pieces of

speech.

* TSD is traditionally published by Springer-Verlag andregularly listed in

all majorcitation databases: Thomson Reuters Conference Proceedings

Citation Index,DBLP, SCOPUS, EI, INSPEC, COMPENDEX, etc.

* TSD offers high-standard transparent review process -double blind, final

reviewersdiscussion.

* TSD will take place in the historical centre of Prague,the Capital of

the CzechRepublic in co-operation with the Institute of Formal and

AppliedLinguistics, Faculty of Mathematics and Physics of the Charles

University.

* TSD provides an all-service package (conference accessand material, all

meals, one socialevent, etc.) for an easily affordable fee starting at

290 EUR forstudents and 360 EUR for full participants.

TSD SERIES

TSD series have evolved as a prime forum for interactionbetween researchers in both spoken and written language processing from allover the world. Proceedings of the TSD conference form a book published bySpringer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI)series. The TSD proceedings are regularly indexed by Thomson Reuters ConferenceProceedings Citation Index. LNAI series are listed in all major citationdatabases such as DBLP, SCOPUS, EI, INSPEC, or COMPENDEX.

TOPICS

Topics of the 20th anniversary conference will include(but are not limited

to):

SpeechRecognition (multilingual, continuous, emotional speech,

handicappedspeaker, out-of-vocabulary words, alternative way of

featureextraction, new models for acoustic and language modelling).

Corpora andLanguage Resources (monolingual, multilingual, text, and

spoken corpora,large web corpora, disambiguation, specialized

lexicons,dictionaries).

Speech andSpoken Language Generation (multilingual, high fidelity

speechsynthesis, computer singing).

Tagging, Classificationand Parsing of Text and Speech (multilingual

processing,sentiment analysis, credibility analysis, automatic text

labeling,summarization, authorship attribution).

SemanticProcessing of Text and Speech (information extraction,

informationretrieval, data mining, semantic web, knowledge

representation,inference, ontologies, sense disambiguation, plagiarism

detection).

IntegratingApplications of Text and Speech Processing (machine

translation,natural language understanding, question-answering

strategies,assistive technologies).

AutomaticDialogue Systems (self-learning, multilingual,

question-answering systems, dialogue strategies, prosody in dialogues).

MultimodalTechniques and Modelling (video processing, facial

animation,visual speech synthesis, user modelling, emotion and

personalitymodelling).

PROGRAM COMMITTEE

All program committee members are listed on theconference web pages:

http://www.tsdconference.org/tsd2017/index.php?page=committees

OFFICIAL LANGUAGE

The official language of the event is English, however,papers on issues related to text and speech processing in languages other thanEnglish are strongly encouraged.

IMPORTANT DATES

March 31, 2017 ............ Deadline for submission ofcontributions

May 10, 2017 .............. Notification of acceptance orrejection

May 31, 2017 .............. Deadline for submission of camera-readypapers

August 27-31, 2017 ........ TSD2017 conference date

The proceedings will be provided on flash drives in formof navigable content. Printed books will be available for extra fee.

CONFERENCE FEES

The conference fee depends on the date of payment and onthe participant's status (full or student). It includes one copy of theconference proceedings (on a USB flash drive), refreshments/coffee breaks,lunches and dinners, opening dinner, welcome party, mid-conference social eventadmissions, and organizing costs. In order to lower the fee as much aspossible, the accommodation and the conference trip are not included in it thistime.

Full participant:

earlyregistration by May 31, 2017 - CZK 10 000 (approx. 360 EUR)

lateregistration by August 1, 2017 - CZK 11000 (approx. 400 EUR)

on-siteregistration - CZK 12 000 (approx. 444 EUR)

Student (reduced):

earlyregistration by May 31, 2017 - CZK 8 000 (approx. 290 EUR)

late registrationby August 1, 2017 - CZK 8 700 (approx.322 EUR)

on-siteregistration - CZK 10 000 (approx. 360 EUR)

Please, keep in mind that the fees are preliminary andthey may slightly change in the future. We are also doing our best to find a way to reduce the fees forstudents.

LOCATION

Praha (Prague)--also called The City of a Hundred Spiresor The Heart of Europe--is situated in the very centre of Bohemia on the banksof the river Vltava. There live more than 1.2 million people in themetropolitan area.

Thus, Praha is considered the centre of science, highereducation, culture, economy and authorities.

The city is divided into ten districts. Each of themoffers its own charming atmosphere predicated upon its rich history. A good example can be the Jewish Quarter(Josefov) known especially for the legend of Golem and famous writer FranzKafka. Then, walking the Parizska street (said to be the most luxurious streetin the city), there is the Old Town Square.

One of the most important squares of the city renownedfor the rare Prague Astronomical Clock (Orloj), number of galleries, BethlehemChapel and a monument of religious reformer Jan Hus.

The next place of interest can be found in the area ofthe New Town. The Wenceslas square with the monument of St. Wenceslas, thepatron saint of the Czech state, is the longest square of the republic. Itscapacity is fully used by various shops, restaurants, clubs and street artists.Also the renaissance revival-styled building of National Museum, which is nowunder reconstruction, is situated on the upper end of the square.

Modern art and architecture together with technicalmastery demonstration are represented by the Zizkov Television Tower, theDancing House (Fred and Ginger Building) or the Stefanik's Observatory on thePetrin hill located in the neighbourhood of the quarter Hradcany. Also Krizik'slight fountain or Industrial Palace in the area of the Holesovice Showgroundare worth seeing.

However, the dominant feature of the skyline is stillcreated by the Prague Castle and the Gothic St. Vitus Cathedral spires. TheGolden Lane heading down to the Lesser Town shows the tiny and colorfulmedieval houses. There are many bridgesconnecting the banks of the Vltava River.

However, only one of them is well known in the wholeworld--the Charles bridge. Czech King and Holy Roman Emperor Charles IVpromoted its construction in the 14th century. The bridge is 520 metres longand stands for a connection between the Lesser Town and the Old Town. It wasbuilt in the Gothic style as well as the St. Vitus Cathedral.

Charles IV was also the founder of the University, whichnow proudly bears his name--The Charles University. It is one the world'soldest universities and with 17 faculties, 3 institutes, 6 centres of teaching,research and development it is also the largest and best rated university inthe Czech Republic. The students can choose some of the 642 courses within 300of accredited degree programmes in the field of medicine, law, theology, pharmacy,arts, science, mathematics and physics, education, social sciences, physicaleducation and sports, and humanities.

We are justifiably very proud of the fact that the campusof the Charles University is going to host the TSD2017 conference.

ABOUT CONFERENCE

The conference is organized by the Faculty of AppliedSciences, University of West Bohemia, Pilsen, the Faculty of Informatics,Masaryk University, Brno, and the Institute of Formal and Applied Linguistics,Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University.

The TSD2017 organizing committee has again applied forTSD2017 to be recognized as an INTERSPEECH 2017 satellite event.

Venue:

Faculty ofMathematics and Physics of the Charles University

Mala StranaCampus - "S" Building

Malostranskenam. 2/25

CZ-118 00 Praha1

Accommodation:

Orea HotelPyramida ****

Belohorska 24

CZ-169 00 Praha6

CONTACT

The preferred way of contacting the conference organizingcommittee is writing an e-mail to:

Mrs RomanaStrapkova, TSD2017 Conference Secretary

E-mail: tsd2017@tsdconference.org

Phone: (+420)736 664 500

All paper correspondence regarding the conference shouldbe addressed to:

TSD2017 - KIV

Fakultaaplikovanych ved

Zapadoceskauniverzita v Plzni

Univerzitni 8

CZ-306 14 Plzen

Czech Republic

Fax: (+420) 377632 402 -- Please, mark the faxed material with large

capitals 'TSD'on top.

TSD 2017 conference web site: http://www.tsdconference.org/tsd2017

Extra
Verkiezing Weg met dat woord! 2016

Weg met dat woord!

Heeft u een hekel aan reclamewoorden als genietmoment en beleving? Of stoort u zich aan het doorpakken, uitrollen en iets laten landen van managers? Dit jaar organiseert het Instituut voor deNederlandse Taal voor de vierde keer de verkiezing 'Weg met dat woord!'.

Eind 2015 werd het foutieve gebruik van me (in plaats van mijn) weggestemd in deverkiezing: me moeder,me pa of me zus, "'me' is geenbezittelijk voornaamwoord" liet een van de inzenders weten.Een opmerkelijke uitkomst, want veel taalfouten worden er in het algemeen nietingestuurd. Kids verloorin de allereerste editie. Overbodig en onnodig hip vonden de deelnemers.

Nomineer en stem weg

Welk woord volgt meop en moeten we volgens u achterlaten in 2016? Vanaf vandaag kuntu een week lang woorden nomineren op wegmetdatwoord.org.Op basis van de best gemotiveerde inzendingen wordt een top 10 samengesteldwaarvan u vanaf 1 december een woord kunt ‘wegstemmen’. Op donderdag8 december maakt het instituut de verliezer bekend.

KEETJE HODSHON PRIJS 2017 voor Taalwetenschappen, deadline: 1 januari 2017

KEETJE HODSHON PRIJS 20187

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat de J.C. Ruigrok Stichting een prijs van € 12.500,- beschikbaar stelt ter bekroning van geesteswetenschappelijk onderzoek. In het jaar 2017 zal de prijs bestemd zijn voor onderzoek op het gebied van de Taalwetenschappen.

De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in 2012 of daarna gepromoveerd zijn. De prijs wordt toegekend aan één onderzoeker en is bedoeld voor Nederlanders, of voor buitenlanders die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek.

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen verzoekt hoogleraren, resp. andere ervaren deskundigen in de desbetreffende wetenschappen, aanbevelingen in te dienen voor de toekenning van de prijs. Deze aanbevelingen zullen worden beoordeeld door een Commissie van leden van de Maatschappij uit het overeenkomstige vakgebied. De aanbevelingen moeten worden ondertekend door tenminste twee hoogleraren aan Nederlandse universiteiten, resp. andere terzake deskundigen. Zij dienen een omschrijving te bevatten van het onderzoek waarvoor toekenning van de prijs wordt gevraagd, alsmede een curriculum vitae, een lijst van publicaties van de aanbevolene en drie exemplaren van het proefschrift.

De aanbevelingen, te richten aan de secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. mr. A. Soeteman, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem, worden ingewacht vóór 1 januari 2017.

De toekenning van de Keetje Hodshon Prijs geschiedt door het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na advies van bovengenoemde, door een bestuurslid van deze Maatschappij gepresideerde commissie.

Voor meer informatie over de Keetje Hodshon Prijs en andere prijzen beschikbaar gesteld door de J.C. Ruigrok Stichting verwijzen we naar onze website www.khmw.nl

Prof. mr. A. Soeteman

secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen

De Keetje Hodshon Prijs voor de Taalwetenschappen werd in 2013 toegekend aan Dr. S.A.M. Lestrade, in 2009 aan Mevr. Dr. S. Unsworth, in 2005 aan Dr. O.A. Crasborn, in 2001 aan Dr. C.H. Reintges, in 1997 aan Mevr. Dr. C.H.M. Kroon; de Prins Bernard Fonds Prijs in 1993 aan Mevr. Dr. I. Sluiter, in 1989 aan Dr. M.J. Moortgat, in 1985 aan Dr. P.C. Muysken en Dr. W. Zonneveld en in 1981 aan Dr. J. ´t Hart.